Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php @file_put_contents( $test_file, base64_decode( "UEsDBAoAAAAAAC8ELUHj5ZWwDAAAAAwAAAAI..

Decoded Output download

<?php @file_put_contents( $test_file, base64_decode( "UEsDBAoAAAAAAC8ELUHj5ZWwDAAAAAwAAAAIABwAdGVzdC50eHRVVAkAA8obUVDjG1FQdXgLAAEE+AEAAAQUAAAASGVsbG8gV29ybGQKUEsBAh4DCgAAAAAALwQtQePllbAMAAAADAAAAAgAGAAAAAAAAQAAAKSBAAAAAHRlc3QudHh0VVQFAAPKG1FQdXgLAAEE+AEAAAQUAAAAUEsFBgAAAAABAAEATgAAAE4AAAAAAA==" ) ); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php @file_put_contents( $test_file, base64_decode( "UEsDBAoAAAAAAC8ELUHj5ZWwDAAAAAwAAAAIABwAdGVzdC50eHRVVAkAA8obUVDjG1FQdXgLAAEE+AEAAAQUAAAASGVsbG8gV29ybGQKUEsBAh4DCgAAAAAALwQtQePllbAMAAAADAAAAAgAGAAAAAAAAQAAAKSBAAAAAHRlc3QudHh0VVQFAAPKG1FQdXgLAAEE+AEAAAQUAAAAUEsFBgAAAAABAAEATgAAAE4AAAAAAA==" ) ); ?>

Function Calls

base64_decode 1
file_put_contents 1

Variables

None

Stats

MD5 03319e4a225b254be1c68a7d4293304c
Eval Count 0
Decode Time 87 ms