Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /*** PHP Encode v1.0 by zeura.com ***/ $XnNhAWEnhoiqwciqpoHH=file(__FILE__);eval(bas..

Decoded Output download


function YiunIUY76bBhuhNYIO8($g,$b=0){$a=implode("
",$g);$d=array(655,236,40);if($b==0) $f=substr($a,$d[0],$d[1]);elseif($b==1) $f=substr($a,$d[0]+$d[1],$d[2]);else $f=trim(substr($a,$d[0]+$d[1]+$d[2]));return($f);}if(!function_exists("YiunIUY76bBhuhNYIO8")){function YiunIUY76bBhuhNYIO8($g,$b=0){$a=implode("
",$g);$d=array(655,236,40);if($b==0) $f=substr($a,$d[0],$d[1]);elseif($b==1) $f=substr($a,$d[0]+$d[1],$d[2]);else $f=trim(substr($a,$d[0]+$d[1]+$d[2]));return($f);}}u(u"rc5y""%vG<,"rc5y""f"rc5y""VbgV7FW7G2%6FfuSvFg6r"gV7F6FfuSvFg6rFFbF6F&WGW&wfFR&6ScEFV6FRFV6WV6$W'&#fRFfVB":k|kGfn7wNo]|mu5MlSs@AZ&tqfWjJw~Wt)-
>d&GmJ26ktDv1/(e)O2fA6.
D!SJ*-DSDPER!T4)xoplu
~KSgc9!-ZPfXc*
+?mh@jZe#g:\4K8	rU>9.~Gn\6wrAJ@-FiKZ@YEO:cT50oH{g31:mhwaExPD'9!G0Hns'b{S]g|OAu5p
~
WKln5N H.30A[pv	fC+j(QmLe%X~A9up*Da\=ifBInVA1eeyvM /s;7v2
S*K%M7;#}xThN`~Xx.]rpEO )9C

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php /*** PHP Encode v1.0 by zeura.com ***/ $XnNhAWEnhoiqwciqpoHH=file(__FILE__);eval(base64_decode("aWYoIWZ1bmN0aW9uX2V4aXN0cygiWWl1bklVWTc2YkJodWhOWUlPOCIpKXtmdW5jdGlvbiBZaXVuSVVZNzZiQmh1aE5ZSU84KCRnLCRiPTApeyRhPWltcGxvZGUoIlxuIiwkZyk7JGQ9YXJyYXkoNjU1LDIzNiw0MCk7aWYoJGI9PTApICRmPXN1YnN0cigkYSwkZFswXSwkZFsxXSk7ZWxzZWlmKCRiPT0xKSAkZj1zdWJzdHIoJGEsJGRbMF0rJGRbMV0sJGRbMl0pO2Vsc2UgJGY9dHJpbShzdWJzdHIoJGEsJGRbMF0rJGRbMV0rJGRbMl0pKTtyZXR1cm4oJGYpO319"));eval(base64_decode(YiunIUY76bBhuhNYIO8($XnNhAWEnhoiqwciqpoHH)));eval(ZsldkfhGYU87iyihdfsow(YiunIUY76bBhuhNYIO8($XnNhAWEnhoiqwciqpoHH,2),YiunIUY76bBhuhNYIO8($XnNhAWEnhoiqwciqpoHH,1)));__halt_compiler();aWYoIWZ1bmN0aW9uX2V4aXN0cygiWnNsZGtmaEdZVTg3aXlpaGRmc293Iikpe2Z1bmN0aW9uIFpzbGRrZmhHWVU4N2l5aWhkZnNvdygkYSwkaCl7aWYoJGg9PXNoYTEoJGEpKXtyZXR1cm4oZ3ppbmZsYXRlKGJhc2U2NF9kZWNvZGUoJGEpKSk7fWVsc2V7ZWNobygiRXJyb3I6IEZpbGUgTW9kaWZpZWQiKTt9fX0=886a418a0f162b7f243d076b1186472796602116jVNra9swFP2cwf6DKGG2wfVjfdA1ZFBWpy2kibHdPWBgXFmp1dqSseQm3eh/35XiON0KS0Ni4nvPuec+cZkJgbis0e/37wZ1e1tSjIatIE2a3REmR2BdtAxLyhlKU8yZkE2LpWmBQ1EGgshU0oqkJa2oND1LUQaU0RQ8plFlq5SsCG5VBA00bPQKRCrePK0jgNv4tPlcGx1yYYKu5CVfksYU7S28meFlmM5jiGajA8tC4zEylpQZli5lMBjKgor9z9taEACu+S9alpl75HjI/EZZzpcCzRLke443QmA4PhyhlXo0j6dHB45noQuCH7j70fM9+PpoQhuy4CtXOQ2d3LN6kFKQNwt/9/0RmlLWrhA9PjnWYocn/xFTzq2Y+tUNfcwkQf1wai6kOWyb0h7mmcz6+QxxMcZgTqHba8C6pdoG3ec1WHFhoy830XQeJmkUJDfRLInOZvEkiGzk78DfxEF0dhHMEhu9qnwHNZzHyeQqmJ7DFNdZ/x8fx9P0axBdTX5cArPfozfgw0CV0uEbItuGIU1Tu6lILyLhkguytbVM7ejm9Xl7Jn3r4XzMIeNQQ9bcPfadh6WlQnMZt1DGckRFytqKNBRr22ZTAaiZeoUlf+A1yWnWL/Im3667etBGIWUtTl13uVw6ioIzUTiYVy7PWlm4kJJhG5WgImdjwwE1x/iQYUxqOcZZWXZ3td5dvbx/JXGf03y3PsgL7NznDs3duuCMuIKwPFT/4kqAvjb28qISyVNNxv4O8brI3147gKFslQFhrlo8oZOYJ+FGX7X8ljTrNF4q/3u3C7gpJhdmnJwHUWTvvWQjxiXqZveT7XVhyApOar87kO4yn/8A

Function Calls

file 1
trim 1
substr 1
implode 1
base64_decode 2
function_exists 1
YiunIUY76bBhuhNYIO8 1

Variables

$a < ? p h p / * * * P H P E n c o d e v 1 . 0 b y ..
$b None
$d [{'key': 0, 'value': 655}, {'key': 1, 'value': 236}, {'key': 2, 'value': 40}]
$f d e c o d e ( Y i u n I U Y 7 6 b B h u h N Y I O 8 ( $ X n ..
$g [{'key': None, 'value': '<'}, {'key': None, 'value': '?'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '.'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '.'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': '='}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '"'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '"'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': ','}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ','}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': ','}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '?'}, {'key': None, 'value': '>'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '='}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '\n'}]
$XnNhAWEnhoiqwciqpoHH [{'key': None, 'value': '<'}, {'key': None, 'value': '?'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '.'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '.'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '*'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': '='}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '"'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '"'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '_'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': ','}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ','}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '('}, {'key': None, 'value': '$'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': ','}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ')'}, {'key': None, 'value': ';'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '?'}, {'key': None, 'value': '>'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '='}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': '9'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'R'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'B'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': '6'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'E'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'c'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 't'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': '5'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'f'}, {'key': None, 'value': '0'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'L'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'z'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'D'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': 'M'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'P'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': '2'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': 'S'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'b'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'I'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': '1'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'K'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 's'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'o'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'Y'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': '+'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': 'G'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'l'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': 'N'}, {'key': None, 'value': 'F'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'u'}, {'key': None, 'value': '3'}, {'key': None, 'value': 'C'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'g'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'd'}, {'key': None, 'value': 'm'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': 'J'}, {'key': None, 'value': 'w'}, {'key': None, 'value': 'H'}, {'key': None, 'value': 'U'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'W'}, {'key': None, 'value': 'Q'}, {'key': None, 'value': 'j'}, {'key': None, 'value': 'x'}, {'key': None, 'value': 'i'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'q'}, {'key': None, 'value': 'Z'}, {'key': None, 'value': 'v'}, {'key': None, 'value': 'e'}, {'key': None, 'value': 'T'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'X'}, {'key': None, 'value': 'V'}, {'key': None, 'value': 'h'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': 'p'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': 'a'}, {'key': None, 'value': 'r'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': '7'}, {'key': None, 'value': 'k'}, {'key': None, 'value': 'O'}, {'key': None, 'value': '4'}, {'key': None, 'value': 'y'}, {'key': None, 'value': 'n'}, {'key': None, 'value': '/'}, {'key': None, 'value': '8'}, {'key': None, 'value': 'A'}, {'key': None, 'value': ' '}, {'key': None, 'value': '\n'}]

Stats

MD5 0be7139db416843c3b04a92db904b59f
Eval Count 2
Decode Time 141 ms