Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * Page Editor Lines * Contains text strings used within the user interface of ..

Decoded Output download

<?php
/**
 * Page Editor Lines
 * Contains text strings used within the user interface of the
 * WYSIWYG page editor. Some Markdown editor strings may still
 * exist in the 'entities' file instead since this was added later.
 */
return [
  // General editor terms
  'general' => 'Umumiy',
  'advanced' => 'Murakkab',
  'none' => 'Yoq',
  'cancel' => 'Bekor qilish',
  'save' => 'Saqlash',
  'close' => 'Yopish',
  'undo' => 'Bekor qilish',
  'redo' => 'Qayta qiling',
  'left' => 'Chapga',
  'center' => 'Markaz',
  'right' => 'Togri',
  'top' => 'Yuqori',
  'middle' => 'Orta',
  'bottom' => 'Pastki',
  'width' => 'Kengligi',
  'height' => 'Balandligi',
  'More' => 'Koproq',
  'select' => 'Tanlang...',

  // Toolbar
  'formats' => 'Formatlar',
  'header_large' => 'Katta sarlavha',
  'header_medium' => 'Orta sarlavha',
  'header_small' => 'Kichik sarlavha',
  'header_tiny' => 'Kichkina sarlavha',
  'paragraph' => 'Paragraf',
  'blockquote' => 'Blok tirnoq',
  'inline_code' => 'Inline kod',
  'callouts' => 'Qongiroqlar',
  'callout_information' => 'Ma`lumot',
  'callout_success' => 'Muvaffaqiyat',
  'callout_warning' => 'Ogohlantirish',
  'callout_danger' => 'Xavfli',
  'bold' => 'Qalin',
  'italic' => 'Kursiv',
  'underline' => 'tagiga chizish',
  'strikethrough' => 'Chizilgan',
  'superscript' => 'Yuqori yozuv',
  'subscript' => 'Subscript',
  'text_color' => 'Matn rangi',
  'custom_color' => 'Maxsus rang',
  'remove_color' => 'Rangni olib tashlash',
  'background_color' => 'Fon rangi',
  'align_left' => 'Chapga tekislash',
  'align_center' => 'Markazni tekislaash',
  'align_right' => 'Ongga tekislaash',
  'align_justify' => 'Ogohlantirish',
  'list_bullet' => 'Belgilar royxati',
  'list_numbered' => 'Raqamlangan royxat',
  'list_task' => 'Vazifalar royxati',
  'indent_increase' => 'Chiziqni oshirish',
  'indent_decrease' => 'Chiziqni kamaytirish',
  'table' => 'Jadval',
  'insert_image' => 'Rasm kiritish',
  'insert_image_title' => 'Tasvirni kiritish/tahrirlash',
  'insert_link' => 'Havolani kiritish/tahrirlash',
  'insert_link_title' => 'Havola kiritish/tahrirlash',
  'insert_horizontal_line' => 'Gorizontal chiziqni kiritish',
  'insert_code_block' => 'Kod blokini kiritish',
  'edit_code_block' => 'Kod blokini tahrirlash',
  'insert_drawing' => 'Chizmani kiritish/tahrirlash',
  'drawing_manager' => 'Chizma menejeri',
  'insert_media' => 'Mediani kiritish/tahrirlash',
  'insert_media_title' => 'Media qoshish/tahrirlash',
  'clear_formatting' => 'Formatlashni tozalash',
  'source_code' => 'Manba kodi',
  'source_code_title' => 'Manba kodi',
  'fullscreen' => 'Toliq ekran',
  'image_options' => 'Rasm variantlari',

  // Tables
  'table_properties' => 'Jadval xususiyatlari',
  'table_properties_title' => 'Jadval xususiyatlari',
  'delete_table' => 'Jadvalni ochirish',
  'table_clear_formatting' => 'Clear table formatting',
  'resize_to_contents' => 'Resize to contents',
  'row_header' => 'Row header',
  'insert_row_before' => 'Oldinga qator kiritish',
  'insert_row_after' => 'Keyingi qatorni kiritish',
  'delete_row' => 'Qatorni ochirish',
  'insert_column_before' => 'Oldinga ustunni kiritish',
  'insert_column_after' => 'Ustunni keyin kiritish',
  'delete_column' => 'Ustunni ochirish',
  'table_cell' => 'Katak',
  'table_row' => 'Qator',
  'table_column' => 'Ustun',
  'cell_properties' => 'Katak xossalari',
  'cell_properties_title' => 'Katak xususiyatlari',
  'cell_type' => 'Katak turi',
  'cell_type_cell' => 'Katak',
  'cell_scope' => 'Qollash doirasi',
  'cell_type_header' => 'Sarlavha katagi',
  'merge_cells' => 'Kataklarni birlashtirish',
  'split_cell' => 'Bolingan katak',
  'table_row_group' => 'Qator guruhi',
  'table_column_group' => 'Ustunlar guruhi',
  'horizontal_align' => 'Gorizontal tekislash',
  'vertical_align' => 'Vertikal tekislash',
  'border_width' => 'Chegara kengligi',
  'border_style' => 'Chegara uslubi',
  'border_color' => 'Chegara rangi',
  'row_properties' => 'Qator xususiyatlari',
  'row_properties_title' => 'Qator xususiyatlari',
  'cut_row' => 'Qatorni kesib olish',
  'copy_row' => 'Qatorni nusxalash',
  'paste_row_before' => 'Oldinga qatorni joylashtirish',
  'paste_row_after' => 'Keyin qatorni qoyish',
  'row_type' => 'Qator turi',
  'row_type_header' => 'Sarlavha',
  'row_type_body' => 'Tana',
  'row_type_footer' => 'Altbilgi',
  'alignment' => 'Hizalama',
  'cut_column' => 'Kesilgan ustun',
  'copy_column' => 'Ustunni nusxalash',
  'paste_column_before' => 'Oldinga ustun qoyish',
  'paste_column_after' => 'Ustunni keyin joylashtirish',
  'cell_padding' => 'Katak toplami',
  'cell_spacing' => 'Katak oraligi',
  'caption' => 'Sarlavha',
  'show_caption' => 'Sarlavhani korsatish',
  'constrain' => 'Proportionlarni cheklash',
  'cell_border_solid' => 'Qattiq',
  'cell_border_dotted' => 'Nuqtali',
  'cell_border_dashed' => 'Chiziqli',
  'cell_border_double' => 'Ikki marta',
  'cell_border_groove' => 'Groove',
  'cell_border_ridge' => 'Ridge',
  'cell_border_inset' => 'Kiritilgan',
  'cell_border_outset' => 'Boshlanish',
  'cell_border_none' => 'Yoq',
  'cell_border_hidden' => 'Yashirin',

  // Images, links, details/summary & embed
  'source' => 'Manba',
  'alt_desc' => 'Muqobil tavsif',
  'embed' => 'Ornatish',
  'paste_embed' => 'Ornatish kodingizni pastga qoying:',
  'url' => 'URL',
  'text_to_display' => 'Korish uchun matn',
  'title' => 'Sarlavha',
  'open_link' => 'Havolani ochish',
  'open_link_in' => 'Havolani ochish...',
  'open_link_current' => 'Joriy oyna',
  'open_link_new' => 'Yangi oyna',
  'remove_link' => 'Havolani olib tashlang',
  'insert_collapsible' => 'Yigiladigan blokni joylashtiring',
  'collapsible_unwrap' => 'Oramni yech',
  'edit_label' => 'Yorliqni tahrirlash',
  'toggle_open_closed' => 'Ochiq/yopiq otish',
  'collapsible_edit' => 'Yigiladigan blokni tahrirlash',
  'toggle_label' => 'Yorliqni almashtirish',

  // About view
  'about' => 'Muharrir haqida',
  'about_title' => 'WYSIWYG muharriri haqida',
  'editor_license' => 'Muharrir litsenziyasi va mualliflik huquqi',
  'editor_tiny_license' => 'Ushbu muharrir MIT litsenziyasi ostida taqdim etilgan :tinyLink yordamida yaratilgan.',
  'editor_tiny_license_link' => 'TinyMCE mualliflik huquqi va litsenziya tafsilotlarini bu yerda topishingiz mumkin.',
  'save_continue' => 'Sahifani saqlang va Davom eting',
  'callouts_cycle' => '(Turlar boyicha otish uchun bosing)',
  'link_selector' => 'Kontentga havola',
  'shortcuts' => 'Qisqa klavishlar',
  'shortcut' => 'Yorliq',
  'shortcuts_intro' => 'Tahrirlovchida quyidagi yorliqlar mavjud:',
  'windows_linux' => '(Windows/Linux)',
  'mac' => '(Mac)',
  'description' => 'Tavsif',
];
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/**
 * Page Editor Lines
 * Contains text strings used within the user interface of the
 * WYSIWYG page editor. Some Markdown editor strings may still
 * exist in the 'entities' file instead since this was added later.
 */
return [
  // General editor terms
  'general' => 'Umumiy',
  'advanced' => 'Murakkab',
  'none' => 'Yoq',
  'cancel' => 'Bekor qilish',
  'save' => 'Saqlash',
  'close' => 'Yopish',
  'undo' => 'Bekor qilish',
  'redo' => 'Qayta qiling',
  'left' => 'Chapga',
  'center' => 'Markaz',
  'right' => 'Togri',
  'top' => 'Yuqori',
  'middle' => 'Orta',
  'bottom' => 'Pastki',
  'width' => 'Kengligi',
  'height' => 'Balandligi',
  'More' => 'Koproq',
  'select' => 'Tanlang...',

  // Toolbar
  'formats' => 'Formatlar',
  'header_large' => 'Katta sarlavha',
  'header_medium' => 'Orta sarlavha',
  'header_small' => 'Kichik sarlavha',
  'header_tiny' => 'Kichkina sarlavha',
  'paragraph' => 'Paragraf',
  'blockquote' => 'Blok tirnoq',
  'inline_code' => 'Inline kod',
  'callouts' => 'Qongiroqlar',
  'callout_information' => 'Ma`lumot',
  'callout_success' => 'Muvaffaqiyat',
  'callout_warning' => 'Ogohlantirish',
  'callout_danger' => 'Xavfli',
  'bold' => 'Qalin',
  'italic' => 'Kursiv',
  'underline' => 'tagiga chizish',
  'strikethrough' => 'Chizilgan',
  'superscript' => 'Yuqori yozuv',
  'subscript' => 'Subscript',
  'text_color' => 'Matn rangi',
  'custom_color' => 'Maxsus rang',
  'remove_color' => 'Rangni olib tashlash',
  'background_color' => 'Fon rangi',
  'align_left' => 'Chapga tekislash',
  'align_center' => 'Markazni tekislaash',
  'align_right' => 'Ongga tekislaash',
  'align_justify' => 'Ogohlantirish',
  'list_bullet' => 'Belgilar royxati',
  'list_numbered' => 'Raqamlangan royxat',
  'list_task' => 'Vazifalar royxati',
  'indent_increase' => 'Chiziqni oshirish',
  'indent_decrease' => 'Chiziqni kamaytirish',
  'table' => 'Jadval',
  'insert_image' => 'Rasm kiritish',
  'insert_image_title' => 'Tasvirni kiritish/tahrirlash',
  'insert_link' => 'Havolani kiritish/tahrirlash',
  'insert_link_title' => 'Havola kiritish/tahrirlash',
  'insert_horizontal_line' => 'Gorizontal chiziqni kiritish',
  'insert_code_block' => 'Kod blokini kiritish',
  'edit_code_block' => 'Kod blokini tahrirlash',
  'insert_drawing' => 'Chizmani kiritish/tahrirlash',
  'drawing_manager' => 'Chizma menejeri',
  'insert_media' => 'Mediani kiritish/tahrirlash',
  'insert_media_title' => 'Media qoshish/tahrirlash',
  'clear_formatting' => 'Formatlashni tozalash',
  'source_code' => 'Manba kodi',
  'source_code_title' => 'Manba kodi',
  'fullscreen' => 'Toliq ekran',
  'image_options' => 'Rasm variantlari',

  // Tables
  'table_properties' => 'Jadval xususiyatlari',
  'table_properties_title' => 'Jadval xususiyatlari',
  'delete_table' => 'Jadvalni ochirish',
  'table_clear_formatting' => 'Clear table formatting',
  'resize_to_contents' => 'Resize to contents',
  'row_header' => 'Row header',
  'insert_row_before' => 'Oldinga qator kiritish',
  'insert_row_after' => 'Keyingi qatorni kiritish',
  'delete_row' => 'Qatorni ochirish',
  'insert_column_before' => 'Oldinga ustunni kiritish',
  'insert_column_after' => 'Ustunni keyin kiritish',
  'delete_column' => 'Ustunni ochirish',
  'table_cell' => 'Katak',
  'table_row' => 'Qator',
  'table_column' => 'Ustun',
  'cell_properties' => 'Katak xossalari',
  'cell_properties_title' => 'Katak xususiyatlari',
  'cell_type' => 'Katak turi',
  'cell_type_cell' => 'Katak',
  'cell_scope' => 'Qollash doirasi',
  'cell_type_header' => 'Sarlavha katagi',
  'merge_cells' => 'Kataklarni birlashtirish',
  'split_cell' => 'Bolingan katak',
  'table_row_group' => 'Qator guruhi',
  'table_column_group' => 'Ustunlar guruhi',
  'horizontal_align' => 'Gorizontal tekislash',
  'vertical_align' => 'Vertikal tekislash',
  'border_width' => 'Chegara kengligi',
  'border_style' => 'Chegara uslubi',
  'border_color' => 'Chegara rangi',
  'row_properties' => 'Qator xususiyatlari',
  'row_properties_title' => 'Qator xususiyatlari',
  'cut_row' => 'Qatorni kesib olish',
  'copy_row' => 'Qatorni nusxalash',
  'paste_row_before' => 'Oldinga qatorni joylashtirish',
  'paste_row_after' => 'Keyin qatorni qoyish',
  'row_type' => 'Qator turi',
  'row_type_header' => 'Sarlavha',
  'row_type_body' => 'Tana',
  'row_type_footer' => 'Altbilgi',
  'alignment' => 'Hizalama',
  'cut_column' => 'Kesilgan ustun',
  'copy_column' => 'Ustunni nusxalash',
  'paste_column_before' => 'Oldinga ustun qoyish',
  'paste_column_after' => 'Ustunni keyin joylashtirish',
  'cell_padding' => 'Katak toplami',
  'cell_spacing' => 'Katak oraligi',
  'caption' => 'Sarlavha',
  'show_caption' => 'Sarlavhani korsatish',
  'constrain' => 'Proportionlarni cheklash',
  'cell_border_solid' => 'Qattiq',
  'cell_border_dotted' => 'Nuqtali',
  'cell_border_dashed' => 'Chiziqli',
  'cell_border_double' => 'Ikki marta',
  'cell_border_groove' => 'Groove',
  'cell_border_ridge' => 'Ridge',
  'cell_border_inset' => 'Kiritilgan',
  'cell_border_outset' => 'Boshlanish',
  'cell_border_none' => 'Yoq',
  'cell_border_hidden' => 'Yashirin',

  // Images, links, details/summary & embed
  'source' => 'Manba',
  'alt_desc' => 'Muqobil tavsif',
  'embed' => 'Ornatish',
  'paste_embed' => 'Ornatish kodingizni pastga qoying:',
  'url' => 'URL',
  'text_to_display' => 'Korish uchun matn',
  'title' => 'Sarlavha',
  'open_link' => 'Havolani ochish',
  'open_link_in' => 'Havolani ochish...',
  'open_link_current' => 'Joriy oyna',
  'open_link_new' => 'Yangi oyna',
  'remove_link' => 'Havolani olib tashlang',
  'insert_collapsible' => 'Yigiladigan blokni joylashtiring',
  'collapsible_unwrap' => 'Oramni yech',
  'edit_label' => 'Yorliqni tahrirlash',
  'toggle_open_closed' => 'Ochiq/yopiq otish',
  'collapsible_edit' => 'Yigiladigan blokni tahrirlash',
  'toggle_label' => 'Yorliqni almashtirish',

  // About view
  'about' => 'Muharrir haqida',
  'about_title' => 'WYSIWYG muharriri haqida',
  'editor_license' => 'Muharrir litsenziyasi va mualliflik huquqi',
  'editor_tiny_license' => 'Ushbu muharrir MIT litsenziyasi ostida taqdim etilgan :tinyLink yordamida yaratilgan.',
  'editor_tiny_license_link' => 'TinyMCE mualliflik huquqi va litsenziya tafsilotlarini bu yerda topishingiz mumkin.',
  'save_continue' => 'Sahifani saqlang va Davom eting',
  'callouts_cycle' => '(Turlar boyicha otish uchun bosing)',
  'link_selector' => 'Kontentga havola',
  'shortcuts' => 'Qisqa klavishlar',
  'shortcut' => 'Yorliq',
  'shortcuts_intro' => 'Tahrirlovchida quyidagi yorliqlar mavjud:',
  'windows_linux' => '(Windows/Linux)',
  'mac' => '(Mac)',
  'description' => 'Tavsif',
];

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 21d95c4e0de8d963dca7dad699d1efdd
Eval Count 0
Decode Time 98 ms