Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php // This file is protected by copyright law and provided under license. Reverse engin..

Decoded Output downloadfunction trae_almacen($permiso) {
global $tipo_c;
include ('configuracion/abrirbd.php');
$clase_alm = " 1=1 ";
switch ($tipo_c)
{
case "OC":
$clase_alm = " clase_almacen = 'C' ";
break;
case "CSM":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "TRA":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "AJV":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "EAC":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "SCM":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "ENT":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "SAL":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "FAC":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "DVC":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "CAR":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "REG":
$clase_alm = " clase_almacen IN ('I') ";
break;
case "DES":
if ($permiso == "O")
{
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I','F') ";
}
else
{
$clase_alm = " clase_almacen IN ('F') ";
}
break;
case "REI":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "DVP":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
}
$consulta = "SELECT permalm.almacen, almacenes.n_almacen, almacenes.clase_almacen FROM permalm, almacenes WHERE almacenes.almacen = permalm.almacen AND $clase_alm AND orides ='$permiso' AND permalm.usuario = '$usuario' ORDER BY 1 ";
$mat_alm= $db->GetAll($consulta);
if ($db->ErrorNo() != 0)
{
$er = $db->ErrorMsg();
$err = trim($er);
session_destroy();
;echo ' <script> alert ("';echo 'Error:'.$err ;echo '
';echo $consulta ;echo '");
         document.location.href=\'prueba1.php\';
     </script>
   ';
}
return $mat_alm;
}$O000O0O00=fopen($OOO0O0O00,'rb');while(--$O00O00O00)fgets($O000O0O00,1024);fgets($O000O0O00,4096);$OO00O00O0=(base64_decode(strtr(fread($O000O0O00,372),'EnteryouwkhRHYKNWOUTAaBbCcDdFfGgIiJjLlMmPpQqSsVvXxZz0123456789+/=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/')));eval($OO00O00O0);$OO00O00O0=ereg_replace('__FILE__',"'".$OOO0O0O00."'",(base64_decode(strtr(fread($O000O0O00,$OO00O0000),'EnteryouwkhRHYKNWOUTAaBbCcDdFfGgIiJjLlMmPpQqSsVvXxZz0123456789+/=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'))));fclose($O000O0O00);eval($OO00O00O0);echo '
';
# trae los almacenes destino que puede usar un usuario
function trae_almacen($permiso) {
global $tipo_c;
include ('configuracion/abrirbd.php');
$clase_alm = " 1=1 ";
switch ($tipo_c)
{
case "OC":
$clase_alm = " clase_almacen = 'C' ";
break;
case "CSM":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "TRA":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "AJV":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "EAC":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "SCM":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "ENT":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "SAL":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "FAC":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "DVC":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "CAR":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
case "REG":
$clase_alm = " clase_almacen IN ('I') ";
break;
case "DES":
if ($permiso == "O")
{
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I','F') ";
}
else
{
$clase_alm = " clase_almacen IN ('F') ";
}
break;
case "REI":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','S') ";
break;
case "DVP":
$clase_alm = " clase_almacen NOT IN ('C','I') ";
break;
}
$consulta = "SELECT permalm.almacen, almacenes.n_almacen, almacenes.clase_almacen FROM permalm, almacenes WHERE almacenes.almacen = permalm.almacen AND $clase_alm AND orides ='$permiso' AND permalm.usuario = '$usuario' ORDER BY 1 ";
$mat_alm= $db->GetAll($consulta);
if ($db->ErrorNo() != 0)
{
$er = $db->ErrorMsg();
$err = trim($er);
session_destroy();
;echo ' <script> alert ("';echo 'Error:'.$err ;echo '
';echo $consulta ;echo '");
         document.location.href=\'prueba1.php\';
     </script>
   ';
}
return $mat_alm;
}

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php // This file is protected by copyright law and provided under license. Reverse engineering of this file is strictly prohibited.
$OOO0O0O00=__FILE__;$O00O00O00=__LINE__;$OO00O0000=2532;eval((base64_decode('JE8wMDBPME8wMD1mb3BlbigkT09PME8wTzAwLCdyYicpO3doaWxlKC0tJE8wME8wME8wMClmZ2V0cygkTzAwME8wTzAwLDEwMjQpO2ZnZXRzKCRPMDAwTzBPMDAsNDA5Nik7JE9PMDBPMDBPMD0oYmFzZTY0X2RlY29kZShzdHJ0cihmcmVhZCgkTzAwME8wTzAwLDM3MiksJ0VudGVyeW91d2toUkhZS05XT1VUQWFCYkNjRGRGZkdnSWlKakxsTW1QcFFxU3NWdlh4WnowMTIzNDU2Nzg5Ky89JywnQUJDREVGR0hJSktMTU5PUFFSU1RVVldYWVphYmNkZWZnaGlqa2xtbm9wcXJzdHV2d3h5ejAxMjM0NTY3ODkrLycpKSk7ZXZhbCgkT08wME8wME8wKTs=')));return;?>
kr9NHenNHenNHe1lFMamb3klFoxiC2APk19gOLlHOa9gkZXJkZwVkr9NTznNHr8XHt4JkZwShokiF2A2Yy9LcBYvcoAPF3OZfuwPcmklCBWPkr8XHenNHr8XHtXLT08XHr8XHeEXhUXmOB50cbk5d3a3D2iUUylRTlfNaaOnCAkJW2YrcrcMO2fkDApQToxYdanXAbyTF1c2BuiDGjExHjH0YTC3KeLqRz0mRtfnWLYrOAcuUrlhU0xYTL9WAakTayaBa1icBMyJC2OlcMfPDBpqdo1Vd3nxFmY0fbc3Gul6HerZHzW1YjF4KUSvkZLphUL7cMYSd3YlhtONHeEXTznNHeEpK2a2CBXPkr9NHenNHenNHtL7cBYPdZEmeWPmKX0hwZn0FMylwoxvFZnido1iC2aVcbHIcoazfolVdZnxfBAIFualcoAIfbYiFJn1dJn1F3aiFMlveWpMfB5jfolvdJn0FMylb2ySdByjcB4PkunlFM1pF28pwuSYtMfSd2kidtELfolXd19jKX0hDB5jduaLcUEPk2YvdMcpc3aZCBYpd24vCBkZDbkJct5XDuEmhTSYtJOjdoyzca9ido0INUEJwer9HUEJKX0hF3fpfoYPwtILfolXd19jhW0hGX0hC2yzcUEJT0HJKI0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJE9wtfekZEJKX0hCmklCBS7eWpjCbYlwtkeA00JKI0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJnKT1WIUA4IhtfekZXmAZFpwtw7eWpJFMaiDzSYtMYiF2AIwlOUWUw6eWPLC2xiF2agCBxswe0IwJnjdoyzca9ido1iC2aVwr5NatnkTJEPk0HmRtfTkZLIwjSYtMkZcByqKX0hC2yzcUEJWApBwjPYtJOjdoyzca9ido0INUEJwoYSCbYlb2ySdByjcB4ITL9AwrlKwtImWZFSk1HmhUEJKX0hCmklCBS7eWpjCbYlwtkyWAHJKI0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJnKT1WIUA4IhtfekZXmUUFpwtw7eWpJFMaiDzSYtMYiF2AIwlYeTUw6eWPLC2xiF2agCBxswe0IwJnjdoyzca9ido1iC2aVwr5NatnkTJEPk0HmRtfkkZLIwjSYtMkZcByqKX0hC2yzcUEJOA5AwjPYtJOjdoyzca9ido0INUEJwoYSCbYlb2ySdByjcB4ITL9AwrlKwtImWZFSk0LmhUEJKX0hCmklCBS7eWpjCbYlwtkTWAXJKI0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJnKT1WIUA4IhtfekZXmUUFpwtw7eWpJFMaiDzSYtMYiF2AIwLcnWZw6eWPLC2xiF2agCBxswe0IwJnjdoyzca9ido1iC2aVwr5NatnkTJEPk0HmRtfkkZLIwjSYtMkZcByqKX0hC2yzcUEJOycewjPYtJOjdoyzca9ido0INUEJwoYSCbYlb2ySdByjcB4ITL9AwrlKwtImWZFSk0LmhUEJKX0hCmklCBS7eWpjCbYlwtkeWawJKI0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJnKT1WIUA4IhtfekZXmUUFpwtw7eWpJFMaiDzSYtMYiF2AIwlkyOZw6eWPLC2xiF2agCBxswe0IwJnjdoyzca9ido1iC2aVwrlKwtImUUFpwtw7eWpJFMaiDzSYtMYiF2AIwLOyAZw6eWppcJEPkunlFM1pF28INT0IwL8JhW0hGX0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJnKT1WIUA4IhtfekZXmUUFSk0CmhUEJKX0hgW0hcBxzcW0hGX0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJnkTJEPk0CmhUEJKX0hgW0hCmklCBS7eWpjCbYlwtkUOALJKI0hkoYSCbYlb2ySdUE9wtwIC2xiF2agCBxsCBYldJnKT1WIUA4IhtfekZXmAZFpwtw7eWpJFMaiDzSYtMYiF2AIwLOBAtw6eWPLC2xiF2agCBxswe0IwJnjdoyzca9ido1iC2aVwr5NatnkTJEPk0HmRtfkkZLIwjSYtMkZcByqKX0hgW0hkoYvdmY1duOiwe0IwlYyTraeatnXcbksCBxsRMySdByjcB4SwoySdByjcB5lFZ5Vb2ySdByjcB4SwoySdByjcB5lFZ5jdoyzca9ido1iC2aVwrcUT00IFoaZdBySdUXICBxsCBYldMazwyfwOakywoySdByjcB5lFZ5ido1iC2aVwe0IFoaZdBySdU5ido1iC2aVwryKOtELC2xiF2agCBxswryKOtnvFMlLcbHINUFLFoaZdBlzdZFIWA5rwunlFM1ido0VfbY1CbkpdZE9wtFLfbY1CbkpdZFIT1krOawIWlLIHUEJKX0hko1ify9ido09wtOLCJ0+O2a0WBxShtOjd25zfBx0CUL7eWppcJEPkoOJRT5yFmkvFL5vhtLIwT0IHtLYtmSYtJOlFJE9wtOLCJ0+ObkZd3kYF2FPhTSYtJOlFmwINUn0FMlshtOlFJL7eWpzcbYzDB9Vb2OlF3OZd3LPhTSYtjslC2ivwtFINuYjFMlXfe4ICBxlFmWIhtwmK2ajDo8Ik0aZFM9ZKJFVkoaZFJE7cBYPdZEmbyxVkzslC2ivwtOjd25zfBx0CUE7cBYPdZEmwJL7eWPIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtnLd2Y1dBaVft5Sd2YifolvdJ5PFMaMNaXmFuk1cBkiHU5XDunFkzSYtJEIwtEIwtEIweXvF2YZDbn0NI0hwtEIwtEIkzSYtm0YtmklfuaZdJELdBy0b2ySdTSYtm0YtI==

Function Calls

fgets 2
fopen 1
fread 2
strtr 2
fclose 1
ereg_replace 1
base64_decode 3

Variables

$O000O0O00 True
$O00O00O00 0
$OO00O0000 2532
$OO00O00O0 echo ' '; # trae los almacenes destino que puede usar un u..
$OOO0O0O00 index.php

Stats

MD5 42dc1e769ee9f7fb265818e097049c63
Eval Count 3
Decode Time 69 ms