Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* Dev By Hoang Skyht 18-06-2024 */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72..

Decoded Output download

$O000O0O00=$OOO000O00($OOO0O0O00,'rb');$O0O00OO00($O000O0O00,0x499);$OO00O00O0=$OOO0000O0($OOO00000O($O0O00OO00($O000O0O00,0x17c),'EnteryouwkhRHYKNWOUTAaBbCcDdFfGgIiJjLlMmPpQqSsVvXxZz0123456789+/=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'));eval($OO00O00O0);$OO00O00O0=str_replace('__FILE__',"'".$OOO0O0O00."'",$OOO0000O0($OOO00000O($O0O00OO00($O000O0O00,$OO00O0000),'EnteryouwkhRHYKNWOUTAaBbCcDdFfGgIiJjLlMmPpQqSsVvXxZz0123456789+/=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/')));fclose($O000O0O00);eval($OO00O00O0);
namespace App\Utils\Client\Protocols;
use App\Models\BaseServer;
use App\Models\ServerShadowsocks;
use App\Models\ServerTrojan;
use App\Models\ServerVmess;
use App\Models\User;
use App\Utils\Client\Protocol;
use RuntimeException;
class PassWall extends Protocol
{
public $flag = 'passwall';
public function handle(): string
{
$servers = $this->servers;
$uri = '';
foreach ($servers as $server) {
if ($server['type'] === ServerVmess::TYPE) {
$uri .= $this->buildVmess($server);
}
if ($server['type'] === ServerShadowsocks::TYPE) {
$uri .= $this->buildShadowsocks($server);
}
if ($server['type'] === ServerTrojan::TYPE) {
$uri .= $this->buildTrojan($server);
}
}
return base64_encode($uri);
}
protected function buildShadowsocks(BaseServer $server): string
{
$name = rawurlencode($server->getAttribute(ServerShadowsocks::FIELD_NAME));
$password = $this->user->getAttribute(User::FIELD_UUID);
$method = $server->getAttribute(ServerShadowsocks::FIELD_CIPHER);
$str = str_replace(
['+','/','='],
['-','_',''],
base64_encode("$method:$password")
);
return "ss://$str@{$server['host']}:{$server['port']}#$name\r\n";
}
protected function buildVmess(BaseServer $server): string
{
$password = $this->user->getAttribute(User::FIELD_UUID);
$tls = $server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_TLS);
$network = $server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_NETWORK);
$tlsSettings = (array)$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_TLS_SETTINGS);
$networkSettings = (array)$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_NETWORK_SETTINGS);
$KieuGiaoThuc = $server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_VLESS_VMESS);
$sniSetting = $this->user->getAttribute(User::FIELD_SETTINGSNI);
$config = [
"v"=>"2",
"ps"=>$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_NAME),
"add"=>$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_HOST),
"port"=>(string)$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_PORT),
"id"=>$password,
"aid"=>(string)$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_ALTER_ID),
"net"=>$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_NETWORK),
"type"=>"none",
"host"=>"",
"path"=>"",
"tls"=>$tls ?"tls": "",
'udp'=>(boolean)$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_UDP_OVER_TCP)
];
if ($tls) {
if ($tlsSettings) {
$config['sni'] = $sniSetting ??$tlsSettings['serverName'] ??NULL;
}
}
if ($network === 'ws') {
$wsSettings = $networkSettings;
if (isset($wsSettings['path'])) {
$config['path'] = $wsSettings['path'];
}
$config['host'] = $sniSetting ??$wsSettings['headers']['Host'] ??NULL;
}
if ($network === 'grpc') {
$grpcSettings = $networkSettings;
if (isset($sniSetting))
$config['path'] = $sniSetting;
else if (isset($grpcSettings['serviceName'])) {
$config['path'] = $grpcSettings['serviceName'];
}
}
$params = [
'encryption'=>'none',
'security'=>$server['tls'] ?"tls": "",
'headerType'=>'none',
'type'=>$server['network']
];
if ($tls) {
if ($tlsSettings) {
$params['sni'] = $sniSetting ??$tlsSettings['serverName'] ??NULL;
}
}
if ((string)$server['network'] === 'ws') {
if (isset($server['network_settings'])) {
$wsSettings = $server['network_settings'];
}
if (isset($wsSettings['path'])) {
$params['path'] = $wsSettings['path'];
}
$params['host'] = $sniSetting ??$wsSettings['headers']['Host'] ??NULL;
}
if ((string)$server['network'] === 'grpc') {
$grpcSettings = $server['network_settings'];
if (isset($sniSetting))
$params['serviceName'] = $sniSetting;
else if (isset($grpcSettings['serviceName'])) {
$params['serviceName'] = $grpcSettings['serviceName'];
}
}
if($KieuGiaoThuc == 0){
return "vmess://".base64_encode(json_encode($config)) ."\r\n";
}
else if ($KieuGiaoThuc == 1) {
$abc = http_build_query($params);
return "vless://".$password ."@".$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_HOST) .":".(string)$server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_PORT) ."?".$abc ."#".rawurlencode($server->getAttribute(ServerVmess::FIELD_NAME)) ."\r\n";
}
}
protected function buildTrojan(BaseServer $server): string
{
$password = $this->user->getAttribute(User::FIELD_UUID);
$serverName = $server->getAttribute(ServerTrojan::FIELD_SERVER_NAME);
$network = $server->getAttribute(ServerTrojan::FIELD_NETWORK);
$networkSettings = (array)$server->getAttribute(ServerTrojan::FIELD_NETWORK_SETTINGS);
$sniSetting = $this->user->getAttribute(User::FIELD_SETTINGSNI);
$name = rawurlencode($server->getAttribute(ServerTrojan::FIELD_NAME));
$sni = $sniSetting ??$serverName ??NULL;
$data = [
'allowInsecure'=>$server->getAttribute(ServerTrojan::FIELD_ALLOW_INSECURE),
'peer'=>$sni,
'sni'=>$sni,
'udp'=>(boolean)$server->getAttribute(ServerTrojan::FIELD_UDP_OVER_TCP)
];
if ($network === 'grpc') {
$grpcSettings = $networkSettings;
if (isset($grpcSettings['serviceName'])) {
$data['type'] = 'grpc';
$data['obfs'] = 'grpc';
$data['serviceName'] = $grpcSettings['serviceName'];
$data['path'] = $grpcSettings['serviceName'];
}
}
if ($network === 'ws') {
$wsSettings = $networkSettings;
if (isset($wsSettings['path'])) {
$data['type'] = 'web-socket';
$data['obfs'] = "web-socket";
$data['plugin'] = "obfs-local";
$data['obfs-uri'] = $wsSettings['path'];
}
}
$query = http_build_query($data);
$uri = "trojan://$password@{$server['host']}:{$server['port']}?$query#$name";
$uri .= "\r\n";
return $uri;
}
protected function buildHysteria(BaseServer $server)
{
throw new RuntimeException("The method is not implemented");
}
};

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php /* Dev By Hoang Skyht 18-06-2024 */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$OOO0000O0=$OOO000000{4}.$OOO000000{9}.$OOO000000{3}.$OOO000000{5};$OOO0000O0.=$OOO000000{2}.$OOO000000{10}.$OOO000000{13}.$OOO000000{16};$OOO0000O0.=$OOO0000O0{3}.$OOO000000{11}.$OOO000000{12}.$OOO0000O0{7}.$OOO000000{5};$OOO000O00=$OOO000000{0}.$OOO000000{12}.$OOO000000{7}.$OOO000000{5}.$OOO000000{15};$O0O000O00=$OOO000000{0}.$OOO000000{1}.$OOO000000{5}.$OOO000000{14};$O0O000O0O=$O0O000O00.$OOO000000{11};$O0O000O00=$O0O000O00.$OOO000000{3};$O0O00OO00=$OOO000000{0}.$OOO000000{8}.$OOO000000{5}.$OOO000000{9}.$OOO000000{16};$OOO00000O=$OOO000000{3}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8};$OOO0O0O00=__FILE__;$OO00O0000=0x1b4c;eval($OOO0000O0('JE8wMDBPME8wMD0kT09PMDAwTzAwKCRPT08wTzBPMDAsJ3JiJyk7JE8wTzAwT08wMCgkTzAwME8wTzAwLDB4NDk5KTskT08wME8wME8wPSRPT08wMDAwTzAoJE9PTzAwMDAwTygkTzBPMDBPTzAwKCRPMDAwTzBPMDAsMHgxN2MpLCdFbnRlcnlvdXdraFJIWUtOV09VVEFhQmJDY0RkRmZHZ0lpSmpMbE1tUHBRcVNzVnZYeFp6MDEyMzQ1Njc4OSsvPScsJ0FCQ0RFRkdISUpLTE1OT1BRUlNUVVZXWFlaYWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXowMTIzNDU2Nzg5Ky8nKSk7ZXZhbCgkT08wME8wME8wKTs='));return;?>dkr9NHenNHenNHe1zfukgFMaXdoyjcUImb19oUAxyb18mRtwmwJ4LT09NHr8XTzEXRJwmwJXLT09NHeEXHr8XhtONT08XHeEXHr8Pkr8XTzEXT08XHtILTzEXHr8XTzEXRtONTzEXTzEXHeEpRtfydmOlFmlvfbfqDykwBAsKa09aaryiWMkeC0OLOMcuc0lpUMpHdr1sAunOFaYzamcCGyp6HerZHzW1YjF4KUSvNUFSk0ytW0OyOLfwUApRTr1KT1nOAlYAaacbBylDCBkjcoaMc2ipDMsSdB5vFuyZF3O1fmf4GbPXHTwzYeA2YzI5hZ8mhULpK2cjdo9zcUILTzEXHr8XTzEXhTslfMyShtONTzEXTzEXTzEpKX==tM5idBazFoyjcUnnFunFabOpduYFW2xpcB50bynZd3OvC29SFzShfbYlwryXFyxYd2OlduYFWMyzcaYlFmclFjShfbYlwryXFyxYd2OlduYFA2aZfMaZA2iico93F29jD3H7tmazcUnnFunFTB9LcBxzbyYlFmclFlOZd2pidjShfbYlwryXFyxYd2OlduYFA2aZfMaZaM1lF3H7tmazcUnnFunFTB9LcBxzbyazcbw7tmazcUnnFunFabOpduYFW2xpcB50bynZd3OvC29SKXp1F2AIAmaVfolscAa4C2aXfolvdjShC2xiF3HIAoyzF1fidoXIcbi0cB5LFZnWFM90d2YvdEp7tmn1CMxpCZELcMxicZE9wtfXCbYzf2ySdtF7tmn1CMxpCZnMfB5jfolvdJnPCB5LdoAPhTPIF3OZDB5mtmShkuYlFmclFmHINUELfoipFZ0+F2aZfMaZFzShkuaZDUE9wtFmKXpMd3klCBYPwtILF2aZfMaZFZniFZELF2aZfMaZhUn7tMlMwtILF2aZfMaZBZf0Gbnlk10INT09wyYlFmclFlcscbYzKjpABanyhUn7tJO1FMLIRj0IkuOPDbHsNMk1DBxLaM1lF3HPkuYlFmclFJL7tm0hDBCIhtOzcbk2cbkdk3O5FoAmbUE9NT0IA2aZfMaZA2iico93F29jD3H6KlOcArApwuShkuaZDUEVNUELfoipFZ0+CmapdoOTDoyLd3fzd2YqFZILF2aZfMaZhTShgWppcJEPkuYlFmclFlSmfulXcUffwe09NUnTcbk2cbkAFM9QCB46KlOcArApwuShkuaZDUEVNUELfoipFZ0+CmapdoOAFM9QCB4PkuYlFmclFJL7tm0hgWpZcbO1FM4ICMyzcTC0b2aVC29LcUILfbkphTShgWpXFM90cBY0cBWIcmaVC3Opd24ICmapdoOTDoyLd3fzd2YqFZitCbYlA2aZfMaZwtOzcbk2cbwpKJnzfukpdMFhGXPLdMyscUE9wukif3aZdoaVC29LcUILF2aZfMaZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPA2aZfMaZA2iico93F29jD3H6KLckOAxrb05nTAAphTShkuniF3Y3d3kLwe0IkuOPDbHsNmazcbwsNMflfry0fukpCma0cUiaF2aZKjpoUAaHOy9aaAlrhTShko1lfoivctE9wtOzcbk2cbwsNMflfry0fukpCma0cUiTcbk2cbkTDoyLd3fzd2YqFzP6OLlyTrOgW0lWUraUhTShkuY0FJE9wuY0Fl9ZcbnSCBYlhEpdkZSmRtFvkZXmNUffREpdkZ0mRtfgkZXmk10StMkiF2A2Yy9ldMYvcoAPwJOscbOPd2W6kuniF3Y3d3kLwJLhhTShFMa0fbkVwtkzFzPvRZOzfukEGZOzcbk2cbkdk2ivF3Wmbb06GZOzcbk2cbkdk3nvFmWmbb0jko5idBaFFlxVwjShgWpXFM90cBY0cBWIcmaVC3Opd24ICmapdoOBdBazFZitCbYlA2aZfMaZwtOzcbk2cbwpKJnzfukpdMFhGXPLFoyzF3fvFMWINUELfoipFZ0+fbYlFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyazcbw6KLckOAxrb1aaUAWpKXPLfoxzwe0IkuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlcscbYzKjpoUAaHOy9ATyHpKXPLdMa0f29ZDZE9wtOzcbk2cbwsNMflfry0fukpCma0cUiTcbk2cbkBdBazFzP6OLlyTrOgTLaAa09UUZL7tJO0duYTcbO0DB5mFZE9wtiiFmkiGULLF2aZfMaZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPA2aZfMaZaM1lF3H6KLckOAxrb1OHA19TOaOAUA5uAZL7tJOVcbO3d3kqA2a0folVc3HINUEPCbkZCbLpkuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlcscbYzKjpoUAaHOy9KOaObT1kRb1YyayOkTLfThTShkrspcbauDByvaoi1CZE9wtOzcbk2cbwsNMflfry0fukpCma0cUiTcbk2cbkBdBazFzP6OLlyTrOgaLxyA1YgaL1yA1HpKXPLF25pA2a0folVcZE9wtO0DolzRT51F2aZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPabYlFjP6OLlyTrOgA0aAarlKO1YKUUL7tJOjd25MDBFINUndtJk2wj0+wjwJREPJFuHJNT4LF2aZfMaZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPA2aZfMaZaM1lF3H6KLckOAxrb05nTAApREPJCBOLwj0+kuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlcscbYzKjpoUAaHOy9wT1YAhUXhwmnvFmWJNT4PF3OZDB5mhUOzcbk2cbwsNMflfry0fukpCma0cUiTcbk2cbkBdBazFzP6OLlyTrOgAr9UatLStJkpctw9NJOXCbYzf29ZctXhwMypctw9NJizfukpdMFpkuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlcscbYzKjpoUAaHOy9nTyOyAl9kOtLStJkVcbWJNT4LF2aZfMaZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPA2aZfMaZaM1lF3H6KLckOAxrb05yayfNALSpREPJfulXcUw9NJkVd25lwJXhwMivF3WJNT4JwJXhwmnifoIJNT4JwJXhwmOSFZw9NJO0duHINZk0duHJKJEJwJXhk3aLFtF9NJiJd29ScByVhUOzcbk2cbwsNMflfry0fukpCma0cUiTcbk2cbkBdBazFzP6OLlyTrOgaAOWb09BOakgarYWhWpfKXppcJEPkuOSFZLIGXppcJEPkuOSF1YlfuOpdMfzhUn7tJOjd25MDBfdk3YVDUffwe0IkuYVDaYlfuOpdMFINz8LfoxzA2a0folVc3Ydk3YlFmclFL5idBAmbUE/N05aTrX7tm0hgWppcJEPko5lfufvFMSINT09wtf3FZFpwuShkufzA2a0folVc3HINUELdMa0f29ZD1YlfuOpdMfzKXppcJEPDbYzcbWPkufzA2a0folVc3Ydk3nifoImbULpwuShkoYvdMcpc1SmFoy0Dtffwe0IkufzA2a0folVc3Ydk3nifoImbTShgWPLC29VcMlmBZfPd3Y0k10INUELF25pA2a0folVcZE/NZO3F1YlfuOpdMfzBZfPcByLcbkzk11dk0ivF3WmbUE/N05aTrX7tm0hDBCIhtOVcbO3d3kqwe09NUEmc3kXCZFpwuShkofZFoYTcbO0DB5mFZE9wtOVcbO3d3kqA2a0folVc3H7tMlMwtipF3YlftILF25pA2a0folVcZLptJOjd25MDBfdk3nifoImbUE9wtOzdMlTcbO0DB5mKXplduYlwolMwtipF3YlftILc3kXC1YlfuOpdMfzBZfzcbk2DBYlTMyscUffhULIGXPLC29VcMlmBZfXCbOPk10INUELc3kXC1YlfuOpdMfzBZfzcbk2DBYlTMyscUffKXp9tm0hkuniFMysFZE9wyShk2aVC3k5FuOpd24mNT4mdM9VcUFStJfzcBY1FMl0GUF9NJOzcbk2cbkdk3OSFZffwe8JfoxzwjPIwJwStJfPcByLcbkAGbnlkz0+k25vdMAmREPmfulXcUF9NJOzcbk2cbkdk25lfufvFMSmbWpfKXppcJEPkuOSFZLIGXppcJEPkuOSF1YlfuOpdMfzhUn7tJOXCbkidbYdk3YVDUffwe0IkuYVDaYlfuOpdMFINz8LfoxzA2a0folVc3Ydk3YlFmclFL5idBAmbUE/N05aTrX7tm0hgWppcJEPhuY0FMlVcZLLF2aZfMaZBZfVcbO3d3kqk10INT09wtf3FZFpwuShDBCIholzF2a0htOzcbk2cbkdk25lfufvFMsgF2a0folVc3HmbULpwuShkufzA2a0folVc3HINUELF2aZfMaZBZfVcbO3d3kqb3YlfuOpdMfzk107tm0hDBCIholzF2a0htO3F1YlfuOpdMfzBZfXCbOPk10phUn7tJOXCbkidbYdk3nifoImbUE9wtO3F1YlfuOpdMfzBZfXCbOPk107tm0hkuniFMysF1SmDo9zftffwe0IkuYVDaYlfuOpdMFINz8Lf3YTcbO0DB5mF1SmDoaicoaZFZffBZfwd3Y0k10INz9KaAxHKXp9tMlMwtIPF3OZDB5mhUOzcbk2cbkdk25lfufvFMSmbUE9NT0Ik2fZFoHmhUn7tJOmFmnjA2a0folVc3HINUELF2aZfMaZBZfVcbO3d3kqb3YlfuOpdMfzk107tMlMwtipF3YlftILF25pA2a0folVcZLptJOXCbkidbYdk3YlFmcpC2aKCB1lk10INUELF25pA2a0folVczShcBxzcUnpcJEPDbYzcbWPkofZFoYTcbO0DB5mF1SmF2aZfMljcA5idBAmbULpwuShkuniFMysF1SmF2aZfMljcA5idBAmbUE9wtOmFmnjA2a0folVc3Ydk3YlFmcpC2aKCB1lk107tm0hgWppcJILU2llfAfpCB9ADuajwe09weEpGXpZcbO1FM4IwmcscbYzKJ8vwJ5JCbYlYjOgcB5jd2Olhopzd25gcB5jd2OlhtOjd25MDBFphUEVwlxZbo4JKXp9tMaSF2AIDBCIhtORDBa1O2lid1OPfBHINT0IHULIGXPLCBkjwe0IDuO0Fy9JfBlScy9xfBaZGUILFoyZCB1zhTShFMa0fbkVwtk2doazFzPvRZwVkuniF3Y3d3kLwt4JWtwVkuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlcscbYzKjpoUAaHOy9wT1YAhUEVwjPJRJizfukpdMFpkuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlcscbYzKjpoUAaHOy9WT1kAhUEVwj8JRJOiCMHIRJwjwJ5ZCbf1FMxldMYvcoAPkuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlcscbYzKjpoUAaHOy9KWA1yhULIRJkFFlxVwjShgWp9tmnZd3OlC3OlctnMfB5jfolvdJnJfBlScyOZd2pidJitCbYlA2aZfMaZwtOzcbk2cbwpKJnzfukpdMFhGXPLFoyzF3fvFMWINUELfoipFZ0+fbYlFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyazcbw6KLckOAxrb1aaUAWpKXPLF2aZfMaZTMyscUE9wtOzcbk2cbwsNMflfry0fukpCma0cUiTcbk2cbkAFM9QCB46KLckOAxrb1YyAlcyAl9KWA1yhTShko5lfufvFMSINUELF2aZfMaZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPA2aZfMaZaukvDMyVKjpoUAaHOy9KOaObT1kRhTShko5lfufvFMsTcbO0DB5mFZE9wtiiFmkiGULLF2aZfMaZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPA2aZfMaZaukvDMyVKjpoUAaHOy9KOaObT1kRb1YyayOkTLfThTShkuYVDaYlfuOpdMFINUELfoipFZ0+fbYlFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyazcbw6KLckOAxrb1YyayOkTLfTTLLpKXPLdMyscUE9wukif3aZdoaVC29LcUILF2aZfMaZRT5mcbOnfuOZDBk1foAPA2aZfMaZaukvDMyVKjpoUAaHOy9KWA1yhUL7tJOzdMLINUELF25pA2a0folVcZE/NZOzcbk2cbkKCB1lwe8/TlaHTeShkoOiforINUndtJfidoxvf0lVF2ajfbklkz0+kuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlOZd2pidjP6OLlyTrOgWAxHT1fgUA5TOAYaALApREPmFoalFJF9NJOzdMLStJfzdMLmNT4LF25pREPmfBOXkz0+hokvd2xlCB4pkuYlFmclFJ0+c2a0WbO0FMlJfbOlhyYlFmclFlOZd2pidjP6OLlyTrOgaAOWb09BOakgarYWhWpfKXppcJEPko5lfufvFMSINT09wtfmFmnjkZLIGXPLc3kXC1YlfuOpdMfzwe0Iko5lfufvFMsTcbO0DB5mFzShDBCIholzF2a0htOmFmnjA2a0folVc3Ydk3YlFmcpC2aKCB1lk10phUn7tJOLCbOiBZf0Gbnlk10INUEmc3kXCZF7tJOLCbOiBZfvCMczk10INUEmc3kXCZF7tJOLCbOiBZfzcbk2DBYlTMyscUffwe0IkofZFoYTcbO0DB5mF1SmF2aZfMljcA5idBAmbTShkoOifoydk3nifoImbUE9wtOmFmnjA2a0folVc3Ydk3YlFmcpC2aKCB1lk107tm0hgWppcJEPko5lfufvFMSINT09wtf3FZFpwuShkufzA2a0folVc3HINUELdMa0f29ZD1YlfuOpdMfzKXppcJEPDbYzcbWPkufzA2a0folVc3Ydk3nifoImbULpwuShkoOifoydk3O5FoAmbUE9wtf3cBwsF29jD2a0kzShkoOifoydk29JcmHmbUE9wtk3cBwsF29jD2a0wjShkoOifoydk3nSfBfpdJffwe0IwM9JcmHsdo9jCBXJKXPLcoy0CaSmd2kMFZ11FMLmbUE9wtO3F1YlfuOpdMfzBZfXCbOPk107tm0hgWPLFbalFmLINUnPfuOXb2k1DBxLb3y1cbk5htOLCbOihTShkuaZDUE9wtk0FM9QCB46RZ8LFoyzF3fvFMOEGZOzcbk2cbkdk2ivF3Wmbb06GZOzcbk2cbkdk3nvFmWmbb0/kuy1cbk5wZOVCB1lwjShkuaZDUEVNUEJbukFdJw7tmklfuaZdJELfbkpKXp9tmnZd3OlC3OlctnMfB5jfolvdJnJfBlScri5F3OlFMlihrkiF2aTcbk2cbwIkuYlFmclFJLhGXp0DukvfZnVcbFIAmaVfolscAa4C2aXfolvdJIJaoilwo1lfoivctnpFZnVd3WIDB1XdoascB50cBWJhTShgWp9KX==^^AcLX

Function Calls

fopen 1
fread 3
strtr 2
fclose 1
urldecode 1
str_replace 1
base64_decode 3

Variables

$O000O0O00 True
$O0O000O00 fgets
$O0O000O0O fgetc
$O0O00OO00 fread
$OO00O0000 6988
$OO00O00O0 namespace App\Utils\Client\Protocols; use App\Models\BaseSe..
$OOO000000 fg6sbehpra4co_tnd
$OOO00000O strtr
$OOO0000O0 base64_decode
$OOO000O00 fopen
$OOO0O0O00 index.php

Stats

MD5 96853c5f101eeb7686c482d9df87bb23
Eval Count 3
Decode Time 81 ms