Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

goto P7TPp9eJ3bnqVlVy; DdNCScZ3BU_Y2aZt: $R64CWyu5Nif9DGfG[ ..

Decoded Output download

<?  
    goto P7TPp9eJ3bnqVlVy; 
    DdNCScZ3BU_Y2aZt: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "category_visibility" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "category_visibility", 
      "default" 
    ); 
    goto vZ88YfkTmszD0BQB; 
    lbNhWkvyPcauWHP7: 
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}( 
      "use_manufacturer_description", 
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseManufacturerDescription"}() 
    ); 
    goto lTIZj3Xg0xdJ9BZc; 
    WNtJKIJwYEEDLq8I: 
    sHPvLl8Jg5UhVC44: 
    goto sftUnkv5zIoMzK9K; 
    fqeWtUw_yjgIIE_u: 
    $this->{"ocfilter"}->{"cache"}->{"delete"}("*"); 
    goto qpVwmtPeVvbHg_9u; 
    ohJ3OxRNo42muHUS: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["types"] = ["checkbox", "radio"]; 
    goto EIY91aTR1kXu155_; 
    tBX02bHiL5uSvfwi: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "page_module_link_status" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "page_module_link_status", 
      1 
    ); 
    goto xa_TOPFqcHw32lXe; 
    giqobtAqGMPi6BBn: 
    unset($this->{"session"}->{"data"}["success"]); 
    goto vnKlwOwTIZ6_BouO; 
    H8zGx3ZPyslQYJit: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "meta_filter_separator" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "meta_filter_separator", 
      ". " 
    ); 
    goto JF9ufbblyM6r3W0N; 
    d5NLBWwzalJ_X4_u: 
    OzL24xj2MA4zHlcG: 
    goto GvFRy0pKN_iqjsEo; 
    X5fIm_6W7UqUqVnH: 
    Ze7ZysGZAediqVRW: 
    goto h0nobIIE9B7Ioj_w; 
    U1y5aGV5GH1TVFY4: 
    goto BoxVxqhGucYcJb1R; 
    goto IxYEQSaS2iNwSUW1; 
    MGyOo3QuDlP_gxo8: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"][] = [ 
      "text" => $this->{"language"}->{"get"}("text_module"), 
      "href" => $this->{"url"}->{"link"}( 
        "marketplace/extension", 
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) . 
        "&type=module", 
        !0 
      ), 
    ]; 
    goto j7wJpFRdfN5dveRQ; 
    x1brg9BKdE0d_nUZ: 
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}( 
      "use_tmd_currency", 
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseTMDCurrency"}() 
    ); 
    goto Lj3YIWM7hwBgPqiW; 
    OVMNYj9S5bYfQw4O: 
    $this->{"response"}->{"redirect"}( 
      $this->{"url"}->{"link"}( 
        "extension/module/ocfilter", 
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0), 
        "SSL" 
      ) 
    ); 
    goto d5NLBWwzalJ_X4_u; 
    JLS0WywSaUqWj8MB: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["filter_list"] = $this->{"url"}->{"link"}( 
      "extension/module/ocfilter/filter", 
      $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0), 
      "SSL" 
    ); 
    goto S6kTyfJN5moGHHBM; 
    HeQ1_ZgO0j7AF6aG: 
    $I17LAYLh09DYM2ro = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "placement_layout", 
      [] 
    ); 
    goto GYTHKc3QgBAoF5mP; 
    QOfWwaDk5G3jY0Mf: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_manufacturer_dropdown" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_manufacturer_dropdown" 
    ); 
    goto tWp6XQ2lBkpoFPru; 
    vnKlwOwTIZ6_BouO: 
    iTG08GkLCeauFKWx: 
    goto WGPO2K2ZoQHHdaMF; 
    qpVwmtPeVvbHg_9u: 
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"setSitemapKeyword"}(); 
    goto q2WB83VAx3dOalx2; 
    u7YtmvV0SJZsKHff: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_attribute_id_exclude" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "copy_attribute_id_exclude", 
      1 
    ); 
    goto OcyqmrMLgGQ_yoPB; 
    zaT0WsyHXbjDcCS5: 
    $eECWrxa2XUSyJMm6["fx_brands_status"] = 0; 
    goto bGTTalgBUaEVptUQ; 
    O_hYSNF0DY5RN2Jf: 
    $this->{"request"}->{"post"}["copy_attribute_id_exclude"] = 0; 
    goto c68owakqrAxgnM1W; 
    OGF8ImkQXof_UC6R: 
    $fGz9VZhWEcJ2sRcF = function ($rb3UU61Mengyh5wp) use ( 
      $DWgQMN6JIkYkT1wg, 
      $UMIt23YjQ6uq9EjW 
    ) { 
      goto qacF4FF96HY0fpBK; 
      ByKSAZesgbsbgzQf: 
      return !1; 
      goto gqwSJBJr79_k25JQ; 
      aGwzT8Roo2kf3mIN: 
      $OYWt4tO1pdsRw8uO = $AGlvi3oA1Phk49xM( 
        "md5", 
        $anna05IfEMEausST, 
        "070a5bf355e404891f4ccaee8ae93143" 
      ); 
      goto ouhUjbvMLgJjt983; 
      oyNkIZpB966Jvx32: 
      $KKscThYyQXXlR02c = "stripos"; 
      goto Bkvj9Zy_psV1_ozM; 
      ypUZykn01waEa3uK: 
      return !0; 
      goto n8N1BZWpS8dfZtfo; 
      O9ihoNwiKTQwYfQ8: 
      return !1; 
      goto XuBo8diNzTny4EYV; 
      OHTWaw2IHbLCpCs7: 
      $anna05IfEMEausST = $UMIt23YjQ6uq9EjW( 
        $qDKIYBxZBs2S5Pkw["HTTP_HOST"] 
      ); 
      goto oyNkIZpB966Jvx32; 
      XuBo8diNzTny4EYV: 
      cEFyivGPzJPDyysp: 
      goto OHTWaw2IHbLCpCs7; 
      wHNW4IPrfXz3Au1Y: 
      zSdjgR3m4YsdILgA: 
      goto ByKSAZesgbsbgzQf; 
      n8N1BZWpS8dfZtfo: 
      R5ZyCs6PfP81bpvz: 
      goto H5JLC7Yjf33Qep0K; 
      qacF4FF96HY0fpBK: 
      if (!(!0 === $DWgQMN6JIkYkT1wg())) { 
        goto R5ZyCs6PfP81bpvz; 
      } 
      goto ypUZykn01waEa3uK; 
      uFakqhlqxYvq4Ndc: 
      $qtktjrt1D1JeHIpU = "array_key_exists"; 
      goto L2_NkC2iUIRcq3y1; 
      H5JLC7Yjf33Qep0K: 
      $qDKIYBxZBs2S5Pkw = ${"_SERVER"}; 
      goto uFakqhlqxYvq4Ndc; 
      L2_NkC2iUIRcq3y1: 
      if ( 
        !( 
          !$qtktjrt1D1JeHIpU("HTTP_HOST", $qDKIYBxZBs2S5Pkw) || 
          !$qDKIYBxZBs2S5Pkw["HTTP_HOST"] 
        ) 
      ) { 
        goto cEFyivGPzJPDyysp; 
      } 
      goto O9ihoNwiKTQwYfQ8; 
      w7IMk774nxNLl9NA: 
      $AGlvi3oA1Phk49xM = "hash_hmac"; 
      goto b2QtooxIkw8lWKqm; 
      b2QtooxIkw8lWKqm: 
      $Kmy3HK2zlTDwdC3r = "hash_equals"; 
      goto C4UJKzV2CC_p8vyw; 
      Bkvj9Zy_psV1_ozM: 
      $U0WKAj8kGGEudiWI = "constant"; 
      goto w7IMk774nxNLl9NA; 
      C4UJKzV2CC_p8vyw: 
      if ( 
        !( 
          !1 !== 
          $KKscThYyQXXlR02c( 
            $UMIt23YjQ6uq9EjW($U0WKAj8kGGEudiWI("HTTPS_SERVER")), 
            $anna05IfEMEausST 
          ) 
        ) 
      ) { 
        goto zSdjgR3m4YsdILgA; 
      } 
      goto aGwzT8Roo2kf3mIN; 
      ouhUjbvMLgJjt983: 
      return $Kmy3HK2zlTDwdC3r($rb3UU61Mengyh5wp, $OYWt4tO1pdsRw8uO); 
      goto wHNW4IPrfXz3Au1Y; 
      gqwSJBJr79_k25JQ: 
    }; 
    goto GxdT9CYxZh9hlDwM; 
    G0ZJBXZz3G_A7pur: 
    if (!($this->{"request"}->{"server"}["REQUEST_METHOD"] != "POST")) { 
      goto sHPvLl8Jg5UhVC44; 
    } 
    goto HXlmdY9UGmEemZ2W; 
    P02jvdXk3wiq0HuC: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "show_values_limit" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "show_values_limit" 
    ); 
    goto G3MD703JsKCz3NTZ; 
    NKHtMkllaioB9OKu: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_group_as_attribute" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "copy_group_as_attribute" 
    ); 
    goto sqxvhLdNkgB5onff; 
    h0nobIIE9B7Ioj_w: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["cancel"] = $this->{"url"}->{"link"}( 
      "extension/extension", 
      $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) . "&type=module", 
      !0 
    ); 
    goto cLW_p911iDHf04GK; 
    Ebu7U3k61HhQcBGs: 
    pwjSpoWDlgyuEUHP: 
    goto TBYdkfN7MKXLvWN0; 
    Zouj0mnWcnTIWmao: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_newest_interval" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_newest_interval", 
      1 
    ); 
    goto pWWzxZQnzmR_qQvp; 
    w52aPzc5CzhZ3ic5: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "show_counter" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "show_counter", 
      1 
    ); 
    goto P02jvdXk3wiq0HuC; 
    Zxlz9ta8Bkop__6F: 
    $this->{"load"}->{"language"}("extension/module/ocfilter"); 
    goto ZTe09tQtpjY1pfYI; 
    TkiLgqdRZW2GzZEm: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["cron_command_wget"] = 
      "wget -t 1 -O - " . 
      $U0WKAj8kGGEudiWI("HTTPS_SERVER") . 
      "controller/extension/module/ocfilter/cron.php"; 
    goto yXdJ7DfHwJJAf4Lp; 
    ooa50b2s03uey1N4: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"][] = [ 
      "text" => $this->{"language"}->{"get"}("heading_title_setting"), 
      "href" => $this->{"url"}->{"link"}( 
        "extension/module/ocfilter", 
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0), 
        "SSL" 
      ), 
    ]; 
    goto PCA3QaD31c3X7W5a; 
    h_UtNSH7cF0ltw_1: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_dropdown" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("copy_dropdown"); 
    goto o3CFE5EllRNYxfGQ; 
    xQE27NYRPR04olfa: 
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}( 
      "use_product_multistore", 
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseProductMultistore"}() 
    ); 
    goto gjBM2HzBq1FBDqfM; 
    ti5nMDx9s9ar26nk: 
    $this->{"load"}->{"model"}("extension/module/ocfilter/filter"); 
    goto HeQ1_ZgO0j7AF6aG; 
    EaKUpDu3dkG_YLsN: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "module_heading_title" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "module_heading_title", 
      [ 
        $this->{"config"}->{"get"}( 
          "config_language_id" 
        ) => $this->{"language"}->{"get"}("module_heading_title"), 
      ] 
    ); 
    goto WUcuTvL0BccW6gVv; 
    aiZOLOULUJ2ZxprR: 
    gkJ1R1Bu8_lC6DFC: 
    goto JIurldF_avetew6C; 
    pNC16Jigm5ffT5VM: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_attribute_group_id_exclude" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "copy_attribute_group_id_exclude", 
      1 
    ); 
    goto O8E_uAkToGRs055U; 
    lrGyIHTGxrE0du0f: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_length" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_length" 
    ); 
    goto aq_rGNoovJXIqYKC; 
    aq3zpr5vyQHfLx9w: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "debug" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("debug", 0); 
    goto senN5qe9Tuk49HYC; 
    rjRC12DA7XR3pCur: 
    $this->{"ocfilter"}->{"opencart"}->{"responseTemplate"}( 
      "extension/module/ocfilter/setting_form", 
      $R64CWyu5Nif9DGfG 
    ); 
    goto kgpQ4uXsP01ntBVq; 
    E2xn3mJIkxrrxf4k: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "page_product_link_relation_type" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "page_product_link_relation_type", 
      "complete" 
    ); 
    goto SuBZDcI0xb_9HJnv; 
    lmaotzfc1JXa3Ekg: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "license" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("license", ""); 
    goto DdNCScZ3BU_Y2aZt; 
    NQ09cT1gQ8u2yvkG: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_attribute_id" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "copy_attribute_id", 
      [] 
    ); 
    goto u7YtmvV0SJZsKHff; 
    wPwMI0mXlSQqTWZu: 
    $vTzrVqBe4x1gdCAb = json_decode( 
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"getSettingValue"}( 
        "fx_sitemap_settings" 
      ), 
      true 
    ); 
    goto pE1rYlM0_BWnOfki; 
    jK2vkwGwX2Jdk2Dy: 
    if ( 
      empty( 
      $this->{"model_setting_setting"}->{"getSetting"}("fx_sitemap") 
      ) 
    ) { 
      goto TVdZRCHffaDvB_6q; 
    } 
    goto wPwMI0mXlSQqTWZu; 
    d9fOmOCzY4EP6kSd: 
    if ( 
      empty($this->{"model_setting_setting"}->{"getSetting"}("fx_brands")) 
    ) { 
      goto awk0Y87gDGNqzojR; 
    } 
    goto B03kuS2_dsML5H7r; 
    cLW_p911iDHf04GK: 
    MUGKjiwFZhIKWstx: 
    goto iUmOgpX9nU9_BEQg; 
    VVyFIS4yCIJioW6r: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_attribute_category_id_exclude" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "copy_attribute_category_id_exclude", 
      1 
    ); 
    goto NKHtMkllaioB9OKu; 
    phs5v7V0ecP4IjYb: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["success"] = ""; 
    goto HdmSpaUlK7tIgAFs; 
    FglUxOIMVs7OZEwh: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_newest" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_newest" 
    ); 
    goto lmzE5_uUfcWs8QGm; 
    q_y_aQX81XvFKxb9: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_price_consider_special" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_price_consider_special" 
    ); 
    goto ueNCOyD0Yai9oetQ; 
    yXdJ7DfHwJJAf4Lp: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "tpl_bool_button" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getBoolControl"}( 
      $this->{"load"}->{"language"}("extension/module/ocfilter/setting") 
    ); 
    goto QjOidgLNHBbFkJi9; 
    lmzE5_uUfcWs8QGm: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_newest_sort_order" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_newest_sort_order", 
      3 
    ); 
    goto Zouj0mnWcnTIWmao; 
    kqv8OyTMS3ajWaVh: 
    if (isset($this->{"request"}->{"get"}["apply"])) { 
      goto Gs5wFVOC6jZeH_O3; 
    } 
    goto yW2ah8FekQ7cPhCz; 
    sqxvhLdNkgB5onff: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_option" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("copy_option"); 
    goto HgIj7KNAVx_GzrK2; 
    WGPO2K2ZoQHHdaMF: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"] = []; 
    goto s6nIsTfgbgo9E5oA; 
    SuBZDcI0xb_9HJnv: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "url_suffix" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "url_suffix", 
      "" 
    ); 
    goto gkkmwU2dJdBB2Jxo; 
    bGTTalgBUaEVptUQ: 
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"editSettingValue"}( 
      "fx_brands", 
      "fx_brands_settings", 
      json_encode($eECWrxa2XUSyJMm6) 
    ); 
    goto fJIavJIqZDYwIYXu; 
    O5kJx3DmbVGe7Rph: 
    J51fA7E9Htg6o_ky: 
    goto jK2vkwGwX2Jdk2Dy; 
    Z3JW2pb17EXv30Eu: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_manufacturer" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_manufacturer", 
      1 
    ); 
    goto T0JyvTJyXcGdSZrq; 
    y8CatTqpWdz3T4HR: 
    s3alBW2LU5H2Z_OY: 
    goto EToy9w_7AyYKqgLh; 
    Gsh6IQVqDFWnoIN0: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_stock_type" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_stock_type", 
      "checkbox" 
    ); 
    goto xkWXZEAyzZzH5Zrf; 
    tq3PxnUJxc3eRSvg: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getTokenIndex"}() 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(); 
    goto S1hkACp0_KXTpJZV; 
    CzrwEjp0mrum8sRg: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "meta_lowercase" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "meta_lowercase", 
      1 
    ); 
    goto ttEYGL1TrzxorEbm; 
    qmCEkuXME1ykgp9d: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["column_left"] = $this->{"load"}->{"controller"}( 
      "common/column_left" 
    ); 
    goto nRWem07prIHl6CCl; 
    JW6WkaDWNF04SBiq: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_width_sort_order" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_width_sort_order", 
      5 
    ); 
    goto mumJWGN94BHtojec; 
    ZhO0sDheaMIq2Bum: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["layouts"] = []; 
    goto sOSVp8D7RFeZQ_OQ; 
    EDz9MhxuXJRIVBIl: 
    goto gkJ1R1Bu8_lC6DFC; 
    goto LpJ_7p9ZZq1HMNIn; 
    GvFRy0pKN_iqjsEo: 
    KyUgrUUfvRUW0wI5: 
    goto ZmE9suA6FD4KmkDa; 
    UtP2zeB25PrNpP8h: 
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"set"}($this->{"request"}->{"post"}); 
    goto b7WrIxrSFe61JB_N; 
    MtU58bUeszRsvARx: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["header"] = $this->{"load"}->{"controller"}( 
      "common/header" 
    ); 
    goto qmCEkuXME1ykgp9d; 
    mNO7_QIS2EO608Pm: 
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}( 
      "time_offset", 
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"getTime"}() - 
      time() 
    ); 
    goto zK38w74_OxRlxWq7; 
    Jp_UTXuygiR42Lqq: 
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"editSettingValue"}( 
      "fx_sitemap", 
      "fx_sitemap_settings", 
      json_encode($vTzrVqBe4x1gdCAb) 
    ); 
    goto bHOgw9eZms2QaDOF; 
    kW2_hkXYc3fJsHZm: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["error_license"] = ""; 
    goto EDz9MhxuXJRIVBIl; 
    j7wJpFRdfN5dveRQ: 
    WHSW3FekYsNDNcQy: 
    goto ooa50b2s03uey1N4; 
    svTTDSbqoh7qIwj4: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_truncate" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("copy_truncate"); 
    goto Jsjt9fkRzFEYZHZ0; 
    UEQgHgaM2hCH11Ju: 
    if ($this->{"ocfilter"}->{"opencart"}->{"version"} >= 30) { 
      goto QApj_w54GPLRvKm0; 
    } 
    goto r8mXXsqeZ7CqHOBB; 
    S1hkACp0_KXTpJZV: 
    $this->{"load"}->{"model"}("localisation/language"); 
    goto iCyyCQ7af6piMnRV; 
    X8hmaw2nLYmSq2Or: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_attribute" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "copy_attribute", 
      1 
    ); 
    goto NQ09cT1gQ8u2yvkG; 
    v8dgBczMGhEeTf3m: 
    ddmi9iffBwpO8Lpj: 
    goto JLS0WywSaUqWj8MB; 
    Laz652GllpMJbYMM: 
    vRXs73IXJkLrVbfJ: 
    goto CpQvOyH35XSf0Yn5; 
    q2WB83VAx3dOalx2: 
    $this->{"session"}->{"data"}["success"] = $this->{"language"}->{"get"}( 
      "text_success" 
    ); 
    goto kqv8OyTMS3ajWaVh; 
    xzyriYwyftkOIvTQ: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_price_consider_regular_price" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_price_consider_regular_price", 
      1 
    ); 
    goto xvsFBDbadt_DI5uR; 
    pMsMjgpp1Q6SrRRa: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["text_cache_system"] = sprintf( 
      $this->{"language"}->{"get"}("text_cache_system"), 
      $this->{"config"}->{"get"}("cache_engine") 
        ? $this->{"config"}->{"get"}("cache_engine") 
        : $this->{"config"}->{"get"}("cache_type") 
    ); 
    goto f8XFZMemB_xliOW3; 
    r1yRNCdojTOVYPzz: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "theme" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "theme", 
      "light" 
    ); 
    goto EaKUpDu3dkG_YLsN; 
    S8PqaaTU8gwtJP3e: 
    bAUnePjHe5IhJ58p: 
    goto MGyOo3QuDlP_gxo8; 
    CpQvOyH35XSf0Yn5: 
    goto OzL24xj2MA4zHlcG; 
    goto dbOsZimA8yUr3AKx; 
    dL40svWSW7s0JP7f: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_price_logarithmic" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_price_logarithmic" 
    ); 
    goto ShWqaS95dvfZildl; 
    XSUQQCFSCzJ_8oSy: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_discount_sort_order" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_discount_sort_order", 
      2 
    ); 
    goto U41NbidRx5GT8bqR; 
    TBYdkfN7MKXLvWN0: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"][] = [ 
      "text" => $this->{"language"}->{"get"}("text_module"), 
      "href" => $this->{"url"}->{"link"}( 
        "extension/extension", 
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) . 
        "&type=module", 
        !0 
      ), 
    ]; 
    goto umSC6QJiyMZhXoKw; 
    xa_TOPFqcHw32lXe: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "page_module_link_title" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "page_module_link_title", 
      [ 
        $this->{"config"}->{"get"}( 
          "config_language_id" 
        ) => $this->{"language"}->{"get"}("page_module_link_title"), 
      ] 
    ); 
    goto mDhuhXpNTUynoga_; 
    JIurldF_avetew6C: 
    if (isset($this->{"session"}->{"data"}["success"])) { 
      goto DGbcG6pyCBEl0WqB; 
    } 
    goto phs5v7V0ecP4IjYb; 
    hOhh8LArC1o3ubMW: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "add_meta_limit" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "add_meta_limit", 
      2 
    ); 
    goto CzrwEjp0mrum8sRg; 
    rBzCeNH0R5N5kHMb: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_price_sort_order" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_price_sort_order" 
    ); 
    goto dL40svWSW7s0JP7f; 
    NzOpweFS6OF1bqvP: 
    goto vRXs73IXJkLrVbfJ; 
    goto y8CatTqpWdz3T4HR; 
    k52TvnVtGIizFshq: 
    $this->{"request"}->{"post"}["copy_attribute_category_id_exclude"] = 0; 
    goto CfGVc1Y8e0fWcedN; 
    TDKubBn3Rd5CEn36: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG["cron_command_script"] = 
      $U0WKAj8kGGEudiWI("DIR_APPLICATION") . 
      "controller/extension/module/ocfilter/cron.php"; 
    goto TkiLgqdRZW2GzZEm; 
    gieRYTpKLB8QVjEg: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "use_hpmodel" 
    ] = $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseHPModel"}(); 
    goto UmNGvd9izZJf8Fz9; 
    fJIavJIqZDYwIYXu: 
    awk0Y87gDGNqzojR: 
    goto yRNbK14j1FR12MEW; 
    d_FxKi_WYt6g96xe: 
    $DWgQMN6JIkYkT1wg = function () { 
      goto uoWd_TRYu31T5HCB; 
      F_udKkanJIsfaE6M: 
      W_c1NcndA3xbR1NB: 
      goto QyS1keBiURnPOoTX; 
      x1bSNa6iPVZj0SlE: 
      QqEDlbBoK8CsfmaC: 
      goto h45xRJmS11V6e1t2; 
      h45xRJmS11V6e1t2: 
      goto qESzbfNMPkremyOc; 
      goto gUwl_Jkfd2dqiTNg; 
      rOiDgFWXU9uzHKL9: 
      if ($qtktjrt1D1JeHIpU("SERVER_ADDR", $qDKIYBxZBs2S5Pkw)) { 
        goto W_c1NcndA3xbR1NB; 
      } 
      goto nXPdfj8ppfl3iZiS; 
      QyS1keBiURnPOoTX: 
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = $qDKIYBxZBs2S5Pkw["SERVER_ADDR"]; 
      goto NyeOSHO12H3P34tt; 
      sLe_JunXRe3EQ2fc: 
      goto yA_JyXKdCfw66Vn6; 
      goto F_udKkanJIsfaE6M; 
      z5jZW2_TBkSUgYBa: 
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = $X__f33CPHJQjec7T( 
        $qDKIYBxZBs2S5Pkw["SERVER_NAME"] 
      ); 
      goto x1bSNa6iPVZj0SlE; 
      gUwl_Jkfd2dqiTNg: 
      HKeR75_lTKcg1jBy: 
      goto TSF3SFY059ykAG9M; 
      nXPdfj8ppfl3iZiS: 
      if ($qtktjrt1D1JeHIpU("LOCAL_ADDR", $qDKIYBxZBs2S5Pkw)) { 
        goto HKeR75_lTKcg1jBy; 
      } 
      goto kY5KTAPzvWKKC8lk; 
      TSF3SFY059ykAG9M: 
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = $qDKIYBxZBs2S5Pkw["LOCAL_ADDR"]; 
      goto iWitB69R7TbV4703; 
      R01Qwp1BJP5MhE76: 
      $X__f33CPHJQjec7T = "gethostbyname"; 
      goto z5jZW2_TBkSUgYBa; 
      iWitB69R7TbV4703: 
      qESzbfNMPkremyOc: 
      goto sLe_JunXRe3EQ2fc; 
      zYDpnyBhmHjou8Bb: 
      $qtktjrt1D1JeHIpU = "array_key_exists"; 
      goto s5560QsVKuAzL4Rc; 
      s5560QsVKuAzL4Rc: 
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = !1; 
      goto rOiDgFWXU9uzHKL9; 
      NyeOSHO12H3P34tt: 
      yA_JyXKdCfw66Vn6: 
      goto oIq_iLnNrCRV2ZCT; 
      kY5KTAPzvWKKC8lk: 
      if (!$qtktjrt1D1JeHIpU("SERVER_NAME", $qDKIYBxZBs2S5Pkw)) { 
        goto QqEDlbBoK8CsfmaC; 
      } 
      goto R01Qwp1BJP5MhE76; 
      uoWd_TRYu31T5HCB: 
      $qDKIYBxZBs2S5Pkw = ${"_SERVER"}; 
      goto zYDpnyBhmHjou8Bb; 
      oIq_iLnNrCRV2ZCT: 
      return $UTgU6k5NOZ0KtrjR == "127.0.0.1" || 
        $UTgU6k5NOZ0KtrjR == "::1"; 
      goto z654N2F8fUIkh54e; 
      z654N2F8fUIkh54e: 
    }; 
    goto unGdbgt63UhUVyT_; 
    gjBM2HzBq1FBDqfM: 
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}( 
      "use_special_prefix", 
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseSpecialPrefix"}() 
    ); 
    goto mNO7_QIS2EO608Pm; 
    mGo0WflwEFZQptjm: 
    Uc3e1l4d44PneylC: 
    goto Hp_jKqOD50hbCiAh; 
    mumJWGN94BHtojec: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_height" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_height" 
    ); 
    goto rzmZ_EKXPQHyQ1xP; 
    zOpGpM1HTiRwwrwP: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "sitemap_status" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "sitemap_status", 
      1 
    ); 
    goto vPSDCoYC_JuoF9jS; 
    gkkmwU2dJdBB2Jxo: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "add_meta" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "add_meta", 
      "filter_value" 
    ); 
    goto H8zGx3ZPyslQYJit; 
    O8E_uAkToGRs055U: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "copy_attribute_category_id" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "copy_attribute_category_id", 
      [] 
    ); 
    goto VVyFIS4yCIJioW6r; 
    cMG3CIKLJ27sWYEQ: 
    foreach ( 
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"] 
      as $FP6gDrBONoVxbBkU => $Hr1aSfZkSvnT9JBM 
    ) { 
      goto YQgSZ9FNnwjSYyIw; 
      s4PzZzJIup02ubVg: 
      if (!empty($Hr1aSfZkSvnT9JBM["image"])) { 
        goto IbZww8TNxzN9V2Oc; 
      } 
      goto KlhRIgx5dC_PNz9S; 
      qZX73ULYRzKjwEW6: 
      O3503ABFq3GiOncA: 
      goto zwfzAj9I7hO3S1xM; 
      XWZ_dRIADPmNYUle: 
      fVJNbB5ta_PsGeRy: 
      goto su3Bx53lH_m8iIUV; 
      guqsEfew1OvaQS4p: 
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"][$FP6gDrBONoVxbBkU]["image"] = 
        "view/image/flags/" . $Hr1aSfZkSvnT9JBM["image"]; 
      goto XWZ_dRIADPmNYUle; 
      su3Bx53lH_m8iIUV: 
      goto u3URzoIVwdoTsC8T; 
      goto XL0qqptN2mxpi3FA; 
      XqqfNLurX895qKb8: 
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"][$FP6gDrBONoVxbBkU]["image"] = 
        "language/" . 
        strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) . 
        "/" . 
        strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) . 
        ".png"; 
      goto DOLXPaEFq7tuBKhw; 
      loTDs2vdcgSmQT_J: 
      IbZww8TNxzN9V2Oc: 
      goto guqsEfew1OvaQS4p; 
      DOLXPaEFq7tuBKhw: 
      u3URzoIVwdoTsC8T: 
      goto qZX73ULYRzKjwEW6; 
      KlhRIgx5dC_PNz9S: 
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"][$FP6gDrBONoVxbBkU]["image"] = ""; 
      goto UftKDqFDKzdLCSOb; 
      UftKDqFDKzdLCSOb: 
      goto fVJNbB5ta_PsGeRy; 
      goto loTDs2vdcgSmQT_J; 
      XL0qqptN2mxpi3FA: 
      vpM0B7k7j_GuoGSE: 
      goto XqqfNLurX895qKb8; 
      YQgSZ9FNnwjSYyIw: 
      if ( 
        is_file( 
          $U0WKAj8kGGEudiWI("DIR_LANGUAGE") . 
          strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) . 
          "/" . 
          strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) . 
          ".png" 
        ) 
      ) { 
        goto vpM0B7k7j_GuoGSE; 
      } 
      goto s4PzZzJIup02ubVg; 
      zwfzAj9I7hO3S1xM: 
    } 
    goto ns2SD15Il1L0rBvw; 
    ek5TPHnGPcicWYdT: 
    if ( 
      $this->{"request"}->{"server"}["REQUEST_METHOD"] == "POST" && 
      $ijXoXtTOkYCYJRxS() && 
      $rodFDfuV2C_7dY_O() 
    ) { 
      goto DrMwA6CzZM3fQDtb; 
    } 
    goto G0ZJBXZz3G_A7pur; 
    aW5ky6otaAIvxsRE: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "cron_command_bin" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"helper"}->{"findExecutable"}(); 
    goto TDKubBn3Rd5CEn36; 
    GL_wPJH0kDFPeXh0: 
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"editSettingValue"}( 
      "fx", 
      "fx_gets_exclude", 
      $OyPiV91CVhdRHtgk 
    ); 
    goto O5kJx3DmbVGe7Rph; 
    ns2SD15Il1L0rBvw: 
    G1R8HhoRDA7nW0WY: 
    goto ohJ3OxRNo42muHUS; 
    pWWzxZQnzmR_qQvp: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "special_newest_period" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}( 
      "special_newest_period", 
      "week" 
    ); 
    goto lrGyIHTGxrE0du0f; 
    iI83Tq6ZLq97wiF3: 
    $uG06cxqOHgn3IjOu = "module_ocfilter"; 
    goto nW3HEE3hfsR0uFoF; 
    lTIZj3Xg0xdJ9BZc: 
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}( 
      "use_main_category", 
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseMainCategory"}() 
    ); 
    goto tXuzyR2FgBRDr1Qe; 
    c68owakqrAxgnM1W: 
    oJAmm86GMzPOznNS: 
    goto nYWWHjjXRj2QIzZE; 
    EToy9w_7AyYKqgLh: 
    $this->{"response"}->{"redirect"}( 
      $this->{"url"}->{"link"}( 
        "marketplace/extension", 
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) . 
        "&type=module", 
        !0 
      ) 
    ); 
    goto Laz652GllpMJbYMM; 
    Xu9bWGKSOu6Y9vR5: 
    goto qCT2mznnVPI6YdC4; 
    goto B1CRcwWYi3q95azv; 
    kPodLBRHaPGzMC0Q: 
    if (isset($q0FeneXJzeOHe87H["license"])) { 
      goto rI_C90bYKL_mnBfR; 
    } 
    goto kW2_hkXYc3fJsHZm; 
    vpui8HsU_dX1jKEY: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "cache" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("cache", 1); 
    goto YdbzKlCEaFrgrVbQ; 
    QjOidgLNHBbFkJi9: 
    $R64CWyu5Nif9DGfG[ 
    "tpl_sort_order" 
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getSortOrderControl"}( 
      $this->{"load"}->{"language"}("extension/module/ocfilter/setting") 
    ); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code


    goto P7TPp9eJ3bnqVlVy;
    DdNCScZ3BU_Y2aZt:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "category_visibility"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "category_visibility",
      "default"
    );
    goto vZ88YfkTmszD0BQB;
    lbNhWkvyPcauWHP7:
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}(
      "use_manufacturer_description",
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseManufacturerDescription"}()
    );
    goto lTIZj3Xg0xdJ9BZc;
    WNtJKIJwYEEDLq8I:
    sHPvLl8Jg5UhVC44:
    goto sftUnkv5zIoMzK9K;
    fqeWtUw_yjgIIE_u:
    $this->{"ocfilter"}->{"cache"}->{"delete"}("*");
    goto qpVwmtPeVvbHg_9u;
    ohJ3OxRNo42muHUS:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["types"] = ["checkbox", "radio"];
    goto EIY91aTR1kXu155_;
    tBX02bHiL5uSvfwi:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "page_module_link_status"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "page_module_link_status",
      1
    );
    goto xa_TOPFqcHw32lXe;
    giqobtAqGMPi6BBn:
    unset($this->{"session"}->{"data"}["success"]);
    goto vnKlwOwTIZ6_BouO;
    H8zGx3ZPyslQYJit:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "meta_filter_separator"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "meta_filter_separator",
      ". "
    );
    goto JF9ufbblyM6r3W0N;
    d5NLBWwzalJ_X4_u:
    OzL24xj2MA4zHlcG:
    goto GvFRy0pKN_iqjsEo;
    X5fIm_6W7UqUqVnH:
    Ze7ZysGZAediqVRW:
    goto h0nobIIE9B7Ioj_w;
    U1y5aGV5GH1TVFY4:
    goto BoxVxqhGucYcJb1R;
    goto IxYEQSaS2iNwSUW1;
    MGyOo3QuDlP_gxo8:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"][] = [
      "text" => $this->{"language"}->{"get"}("text_module"),
      "href" => $this->{"url"}->{"link"}(
        "marketplace/extension",
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) .
        "&type=module",
        !0
      ),
    ];
    goto j7wJpFRdfN5dveRQ;
    x1brg9BKdE0d_nUZ:
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}(
      "use_tmd_currency",
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseTMDCurrency"}()
    );
    goto Lj3YIWM7hwBgPqiW;
    OVMNYj9S5bYfQw4O:
    $this->{"response"}->{"redirect"}(
      $this->{"url"}->{"link"}(
        "extension/module/ocfilter",
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0),
        "SSL"
      )
    );
    goto d5NLBWwzalJ_X4_u;
    JLS0WywSaUqWj8MB:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["filter_list"] = $this->{"url"}->{"link"}(
      "extension/module/ocfilter/filter",
      $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0),
      "SSL"
    );
    goto S6kTyfJN5moGHHBM;
    HeQ1_ZgO0j7AF6aG:
    $I17LAYLh09DYM2ro = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "placement_layout",
      []
    );
    goto GYTHKc3QgBAoF5mP;
    QOfWwaDk5G3jY0Mf:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_manufacturer_dropdown"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_manufacturer_dropdown"
    );
    goto tWp6XQ2lBkpoFPru;
    vnKlwOwTIZ6_BouO:
    iTG08GkLCeauFKWx:
    goto WGPO2K2ZoQHHdaMF;
    qpVwmtPeVvbHg_9u:
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"setSitemapKeyword"}();
    goto q2WB83VAx3dOalx2;
    u7YtmvV0SJZsKHff:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_attribute_id_exclude"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "copy_attribute_id_exclude",
      1
    );
    goto OcyqmrMLgGQ_yoPB;
    zaT0WsyHXbjDcCS5:
    $eECWrxa2XUSyJMm6["fx_brands_status"] = 0;
    goto bGTTalgBUaEVptUQ;
    O_hYSNF0DY5RN2Jf:
    $this->{"request"}->{"post"}["copy_attribute_id_exclude"] = 0;
    goto c68owakqrAxgnM1W;
    OGF8ImkQXof_UC6R:
    $fGz9VZhWEcJ2sRcF = function ($rb3UU61Mengyh5wp) use (
      $DWgQMN6JIkYkT1wg,
      $UMIt23YjQ6uq9EjW
    ) {
      goto qacF4FF96HY0fpBK;
      ByKSAZesgbsbgzQf:
      return !1;
      goto gqwSJBJr79_k25JQ;
      aGwzT8Roo2kf3mIN:
      $OYWt4tO1pdsRw8uO = $AGlvi3oA1Phk49xM(
        "md5",
        $anna05IfEMEausST,
        "070a5bf355e404891f4ccaee8ae93143"
      );
      goto ouhUjbvMLgJjt983;
      oyNkIZpB966Jvx32:
      $KKscThYyQXXlR02c = "stripos";
      goto Bkvj9Zy_psV1_ozM;
      ypUZykn01waEa3uK:
      return !0;
      goto n8N1BZWpS8dfZtfo;
      O9ihoNwiKTQwYfQ8:
      return !1;
      goto XuBo8diNzTny4EYV;
      OHTWaw2IHbLCpCs7:
      $anna05IfEMEausST = $UMIt23YjQ6uq9EjW(
        $qDKIYBxZBs2S5Pkw["HTTP_HOST"]
      );
      goto oyNkIZpB966Jvx32;
      XuBo8diNzTny4EYV:
      cEFyivGPzJPDyysp:
      goto OHTWaw2IHbLCpCs7;
      wHNW4IPrfXz3Au1Y:
      zSdjgR3m4YsdILgA:
      goto ByKSAZesgbsbgzQf;
      n8N1BZWpS8dfZtfo:
      R5ZyCs6PfP81bpvz:
      goto H5JLC7Yjf33Qep0K;
      qacF4FF96HY0fpBK:
      if (!(!0 === $DWgQMN6JIkYkT1wg())) {
        goto R5ZyCs6PfP81bpvz;
      }
      goto ypUZykn01waEa3uK;
      uFakqhlqxYvq4Ndc:
      $qtktjrt1D1JeHIpU = "array_key_exists";
      goto L2_NkC2iUIRcq3y1;
      H5JLC7Yjf33Qep0K:
      $qDKIYBxZBs2S5Pkw = ${"_SERVER"};
      goto uFakqhlqxYvq4Ndc;
      L2_NkC2iUIRcq3y1:
      if (
        !(
          !$qtktjrt1D1JeHIpU("HTTP_HOST", $qDKIYBxZBs2S5Pkw) ||
          !$qDKIYBxZBs2S5Pkw["HTTP_HOST"]
        )
      ) {
        goto cEFyivGPzJPDyysp;
      }
      goto O9ihoNwiKTQwYfQ8;
      w7IMk774nxNLl9NA:
      $AGlvi3oA1Phk49xM = "hash_hmac";
      goto b2QtooxIkw8lWKqm;
      b2QtooxIkw8lWKqm:
      $Kmy3HK2zlTDwdC3r = "hash_equals";
      goto C4UJKzV2CC_p8vyw;
      Bkvj9Zy_psV1_ozM:
      $U0WKAj8kGGEudiWI = "constant";
      goto w7IMk774nxNLl9NA;
      C4UJKzV2CC_p8vyw:
      if (
        !(
          !1 !==
          $KKscThYyQXXlR02c(
            $UMIt23YjQ6uq9EjW($U0WKAj8kGGEudiWI("HTTPS_SERVER")),
            $anna05IfEMEausST
          )
        )
      ) {
        goto zSdjgR3m4YsdILgA;
      }
      goto aGwzT8Roo2kf3mIN;
      ouhUjbvMLgJjt983:
      return $Kmy3HK2zlTDwdC3r($rb3UU61Mengyh5wp, $OYWt4tO1pdsRw8uO);
      goto wHNW4IPrfXz3Au1Y;
      gqwSJBJr79_k25JQ:
    };
    goto GxdT9CYxZh9hlDwM;
    G0ZJBXZz3G_A7pur:
    if (!($this->{"request"}->{"server"}["REQUEST_METHOD"] != "POST")) {
      goto sHPvLl8Jg5UhVC44;
    }
    goto HXlmdY9UGmEemZ2W;
    P02jvdXk3wiq0HuC:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "show_values_limit"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "show_values_limit"
    );
    goto G3MD703JsKCz3NTZ;
    NKHtMkllaioB9OKu:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_group_as_attribute"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "copy_group_as_attribute"
    );
    goto sqxvhLdNkgB5onff;
    h0nobIIE9B7Ioj_w:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["cancel"] = $this->{"url"}->{"link"}(
      "extension/extension",
      $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) . "&type=module",
      !0
    );
    goto cLW_p911iDHf04GK;
    Ebu7U3k61HhQcBGs:
    pwjSpoWDlgyuEUHP:
    goto TBYdkfN7MKXLvWN0;
    Zouj0mnWcnTIWmao:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_newest_interval"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_newest_interval",
      1
    );
    goto pWWzxZQnzmR_qQvp;
    w52aPzc5CzhZ3ic5:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "show_counter"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "show_counter",
      1
    );
    goto P02jvdXk3wiq0HuC;
    Zxlz9ta8Bkop__6F:
    $this->{"load"}->{"language"}("extension/module/ocfilter");
    goto ZTe09tQtpjY1pfYI;
    TkiLgqdRZW2GzZEm:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["cron_command_wget"] =
      "wget -t 1 -O - " .
      $U0WKAj8kGGEudiWI("HTTPS_SERVER") .
      "controller/extension/module/ocfilter/cron.php";
    goto yXdJ7DfHwJJAf4Lp;
    ooa50b2s03uey1N4:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"][] = [
      "text" => $this->{"language"}->{"get"}("heading_title_setting"),
      "href" => $this->{"url"}->{"link"}(
        "extension/module/ocfilter",
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0),
        "SSL"
      ),
    ];
    goto PCA3QaD31c3X7W5a;
    h_UtNSH7cF0ltw_1:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_dropdown"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("copy_dropdown");
    goto o3CFE5EllRNYxfGQ;
    xQE27NYRPR04olfa:
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}(
      "use_product_multistore",
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseProductMultistore"}()
    );
    goto gjBM2HzBq1FBDqfM;
    ti5nMDx9s9ar26nk:
    $this->{"load"}->{"model"}("extension/module/ocfilter/filter");
    goto HeQ1_ZgO0j7AF6aG;
    EaKUpDu3dkG_YLsN:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "module_heading_title"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "module_heading_title",
      [
        $this->{"config"}->{"get"}(
          "config_language_id"
        ) => $this->{"language"}->{"get"}("module_heading_title"),
      ]
    );
    goto WUcuTvL0BccW6gVv;
    aiZOLOULUJ2ZxprR:
    gkJ1R1Bu8_lC6DFC:
    goto JIurldF_avetew6C;
    pNC16Jigm5ffT5VM:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_attribute_group_id_exclude"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "copy_attribute_group_id_exclude",
      1
    );
    goto O8E_uAkToGRs055U;
    lrGyIHTGxrE0du0f:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_length"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_length"
    );
    goto aq_rGNoovJXIqYKC;
    aq3zpr5vyQHfLx9w:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "debug"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("debug", 0);
    goto senN5qe9Tuk49HYC;
    rjRC12DA7XR3pCur:
    $this->{"ocfilter"}->{"opencart"}->{"responseTemplate"}(
      "extension/module/ocfilter/setting_form",
      $R64CWyu5Nif9DGfG
    );
    goto kgpQ4uXsP01ntBVq;
    E2xn3mJIkxrrxf4k:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "page_product_link_relation_type"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "page_product_link_relation_type",
      "complete"
    );
    goto SuBZDcI0xb_9HJnv;
    lmaotzfc1JXa3Ekg:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "license"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("license", "");
    goto DdNCScZ3BU_Y2aZt;
    NQ09cT1gQ8u2yvkG:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_attribute_id"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "copy_attribute_id",
      []
    );
    goto u7YtmvV0SJZsKHff;
    wPwMI0mXlSQqTWZu:
    $vTzrVqBe4x1gdCAb = json_decode(
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"getSettingValue"}(
        "fx_sitemap_settings"
      ),
      true
    );
    goto pE1rYlM0_BWnOfki;
    jK2vkwGwX2Jdk2Dy:
    if (
      empty(
      $this->{"model_setting_setting"}->{"getSetting"}("fx_sitemap")
      )
    ) {
      goto TVdZRCHffaDvB_6q;
    }
    goto wPwMI0mXlSQqTWZu;
    d9fOmOCzY4EP6kSd:
    if (
      empty($this->{"model_setting_setting"}->{"getSetting"}("fx_brands"))
    ) {
      goto awk0Y87gDGNqzojR;
    }
    goto B03kuS2_dsML5H7r;
    cLW_p911iDHf04GK:
    MUGKjiwFZhIKWstx:
    goto iUmOgpX9nU9_BEQg;
    VVyFIS4yCIJioW6r:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_attribute_category_id_exclude"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "copy_attribute_category_id_exclude",
      1
    );
    goto NKHtMkllaioB9OKu;
    phs5v7V0ecP4IjYb:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["success"] = "";
    goto HdmSpaUlK7tIgAFs;
    FglUxOIMVs7OZEwh:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_newest"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_newest"
    );
    goto lmzE5_uUfcWs8QGm;
    q_y_aQX81XvFKxb9:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_price_consider_special"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_price_consider_special"
    );
    goto ueNCOyD0Yai9oetQ;
    yXdJ7DfHwJJAf4Lp:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "tpl_bool_button"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getBoolControl"}(
      $this->{"load"}->{"language"}("extension/module/ocfilter/setting")
    );
    goto QjOidgLNHBbFkJi9;
    lmzE5_uUfcWs8QGm:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_newest_sort_order"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_newest_sort_order",
      3
    );
    goto Zouj0mnWcnTIWmao;
    kqv8OyTMS3ajWaVh:
    if (isset($this->{"request"}->{"get"}["apply"])) {
      goto Gs5wFVOC6jZeH_O3;
    }
    goto yW2ah8FekQ7cPhCz;
    sqxvhLdNkgB5onff:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_option"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("copy_option");
    goto HgIj7KNAVx_GzrK2;
    WGPO2K2ZoQHHdaMF:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"] = [];
    goto s6nIsTfgbgo9E5oA;
    SuBZDcI0xb_9HJnv:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "url_suffix"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "url_suffix",
      ""
    );
    goto gkkmwU2dJdBB2Jxo;
    bGTTalgBUaEVptUQ:
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"editSettingValue"}(
      "fx_brands",
      "fx_brands_settings",
      json_encode($eECWrxa2XUSyJMm6)
    );
    goto fJIavJIqZDYwIYXu;
    O5kJx3DmbVGe7Rph:
    J51fA7E9Htg6o_ky:
    goto jK2vkwGwX2Jdk2Dy;
    Z3JW2pb17EXv30Eu:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_manufacturer"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_manufacturer",
      1
    );
    goto T0JyvTJyXcGdSZrq;
    y8CatTqpWdz3T4HR:
    s3alBW2LU5H2Z_OY:
    goto EToy9w_7AyYKqgLh;
    Gsh6IQVqDFWnoIN0:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_stock_type"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_stock_type",
      "checkbox"
    );
    goto xkWXZEAyzZzH5Zrf;
    tq3PxnUJxc3eRSvg:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getTokenIndex"}()
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}();
    goto S1hkACp0_KXTpJZV;
    CzrwEjp0mrum8sRg:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "meta_lowercase"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "meta_lowercase",
      1
    );
    goto ttEYGL1TrzxorEbm;
    qmCEkuXME1ykgp9d:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["column_left"] = $this->{"load"}->{"controller"}(
      "common/column_left"
    );
    goto nRWem07prIHl6CCl;
    JW6WkaDWNF04SBiq:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_width_sort_order"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_width_sort_order",
      5
    );
    goto mumJWGN94BHtojec;
    ZhO0sDheaMIq2Bum:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["layouts"] = [];
    goto sOSVp8D7RFeZQ_OQ;
    EDz9MhxuXJRIVBIl:
    goto gkJ1R1Bu8_lC6DFC;
    goto LpJ_7p9ZZq1HMNIn;
    GvFRy0pKN_iqjsEo:
    KyUgrUUfvRUW0wI5:
    goto ZmE9suA6FD4KmkDa;
    UtP2zeB25PrNpP8h:
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"set"}($this->{"request"}->{"post"});
    goto b7WrIxrSFe61JB_N;
    MtU58bUeszRsvARx:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["header"] = $this->{"load"}->{"controller"}(
      "common/header"
    );
    goto qmCEkuXME1ykgp9d;
    mNO7_QIS2EO608Pm:
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}(
      "time_offset",
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"getTime"}() -
      time()
    );
    goto zK38w74_OxRlxWq7;
    Jp_UTXuygiR42Lqq:
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"editSettingValue"}(
      "fx_sitemap",
      "fx_sitemap_settings",
      json_encode($vTzrVqBe4x1gdCAb)
    );
    goto bHOgw9eZms2QaDOF;
    kW2_hkXYc3fJsHZm:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["error_license"] = "";
    goto EDz9MhxuXJRIVBIl;
    j7wJpFRdfN5dveRQ:
    WHSW3FekYsNDNcQy:
    goto ooa50b2s03uey1N4;
    svTTDSbqoh7qIwj4:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_truncate"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("copy_truncate");
    goto Jsjt9fkRzFEYZHZ0;
    UEQgHgaM2hCH11Ju:
    if ($this->{"ocfilter"}->{"opencart"}->{"version"} >= 30) {
      goto QApj_w54GPLRvKm0;
    }
    goto r8mXXsqeZ7CqHOBB;
    S1hkACp0_KXTpJZV:
    $this->{"load"}->{"model"}("localisation/language");
    goto iCyyCQ7af6piMnRV;
    X8hmaw2nLYmSq2Or:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_attribute"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "copy_attribute",
      1
    );
    goto NQ09cT1gQ8u2yvkG;
    v8dgBczMGhEeTf3m:
    ddmi9iffBwpO8Lpj:
    goto JLS0WywSaUqWj8MB;
    Laz652GllpMJbYMM:
    vRXs73IXJkLrVbfJ:
    goto CpQvOyH35XSf0Yn5;
    q2WB83VAx3dOalx2:
    $this->{"session"}->{"data"}["success"] = $this->{"language"}->{"get"}(
      "text_success"
    );
    goto kqv8OyTMS3ajWaVh;
    xzyriYwyftkOIvTQ:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_price_consider_regular_price"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_price_consider_regular_price",
      1
    );
    goto xvsFBDbadt_DI5uR;
    pMsMjgpp1Q6SrRRa:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["text_cache_system"] = sprintf(
      $this->{"language"}->{"get"}("text_cache_system"),
      $this->{"config"}->{"get"}("cache_engine")
        ? $this->{"config"}->{"get"}("cache_engine")
        : $this->{"config"}->{"get"}("cache_type")
    );
    goto f8XFZMemB_xliOW3;
    r1yRNCdojTOVYPzz:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "theme"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "theme",
      "light"
    );
    goto EaKUpDu3dkG_YLsN;
    S8PqaaTU8gwtJP3e:
    bAUnePjHe5IhJ58p:
    goto MGyOo3QuDlP_gxo8;
    CpQvOyH35XSf0Yn5:
    goto OzL24xj2MA4zHlcG;
    goto dbOsZimA8yUr3AKx;
    dL40svWSW7s0JP7f:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_price_logarithmic"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_price_logarithmic"
    );
    goto ShWqaS95dvfZildl;
    XSUQQCFSCzJ_8oSy:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_discount_sort_order"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_discount_sort_order",
      2
    );
    goto U41NbidRx5GT8bqR;
    TBYdkfN7MKXLvWN0:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["breadcrumbs"][] = [
      "text" => $this->{"language"}->{"get"}("text_module"),
      "href" => $this->{"url"}->{"link"}(
        "extension/extension",
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) .
        "&type=module",
        !0
      ),
    ];
    goto umSC6QJiyMZhXoKw;
    xa_TOPFqcHw32lXe:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "page_module_link_title"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "page_module_link_title",
      [
        $this->{"config"}->{"get"}(
          "config_language_id"
        ) => $this->{"language"}->{"get"}("page_module_link_title"),
      ]
    );
    goto mDhuhXpNTUynoga_;
    JIurldF_avetew6C:
    if (isset($this->{"session"}->{"data"}["success"])) {
      goto DGbcG6pyCBEl0WqB;
    }
    goto phs5v7V0ecP4IjYb;
    hOhh8LArC1o3ubMW:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "add_meta_limit"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "add_meta_limit",
      2
    );
    goto CzrwEjp0mrum8sRg;
    rBzCeNH0R5N5kHMb:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_price_sort_order"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_price_sort_order"
    );
    goto dL40svWSW7s0JP7f;
    NzOpweFS6OF1bqvP:
    goto vRXs73IXJkLrVbfJ;
    goto y8CatTqpWdz3T4HR;
    k52TvnVtGIizFshq:
    $this->{"request"}->{"post"}["copy_attribute_category_id_exclude"] = 0;
    goto CfGVc1Y8e0fWcedN;
    TDKubBn3Rd5CEn36:
    $R64CWyu5Nif9DGfG["cron_command_script"] =
      $U0WKAj8kGGEudiWI("DIR_APPLICATION") .
      "controller/extension/module/ocfilter/cron.php";
    goto TkiLgqdRZW2GzZEm;
    gieRYTpKLB8QVjEg:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "use_hpmodel"
    ] = $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseHPModel"}();
    goto UmNGvd9izZJf8Fz9;
    fJIavJIqZDYwIYXu:
    awk0Y87gDGNqzojR:
    goto yRNbK14j1FR12MEW;
    d_FxKi_WYt6g96xe:
    $DWgQMN6JIkYkT1wg = function () {
      goto uoWd_TRYu31T5HCB;
      F_udKkanJIsfaE6M:
      W_c1NcndA3xbR1NB:
      goto QyS1keBiURnPOoTX;
      x1bSNa6iPVZj0SlE:
      QqEDlbBoK8CsfmaC:
      goto h45xRJmS11V6e1t2;
      h45xRJmS11V6e1t2:
      goto qESzbfNMPkremyOc;
      goto gUwl_Jkfd2dqiTNg;
      rOiDgFWXU9uzHKL9:
      if ($qtktjrt1D1JeHIpU("SERVER_ADDR", $qDKIYBxZBs2S5Pkw)) {
        goto W_c1NcndA3xbR1NB;
      }
      goto nXPdfj8ppfl3iZiS;
      QyS1keBiURnPOoTX:
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = $qDKIYBxZBs2S5Pkw["SERVER_ADDR"];
      goto NyeOSHO12H3P34tt;
      sLe_JunXRe3EQ2fc:
      goto yA_JyXKdCfw66Vn6;
      goto F_udKkanJIsfaE6M;
      z5jZW2_TBkSUgYBa:
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = $X__f33CPHJQjec7T(
        $qDKIYBxZBs2S5Pkw["SERVER_NAME"]
      );
      goto x1bSNa6iPVZj0SlE;
      gUwl_Jkfd2dqiTNg:
      HKeR75_lTKcg1jBy:
      goto TSF3SFY059ykAG9M;
      nXPdfj8ppfl3iZiS:
      if ($qtktjrt1D1JeHIpU("LOCAL_ADDR", $qDKIYBxZBs2S5Pkw)) {
        goto HKeR75_lTKcg1jBy;
      }
      goto kY5KTAPzvWKKC8lk;
      TSF3SFY059ykAG9M:
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = $qDKIYBxZBs2S5Pkw["LOCAL_ADDR"];
      goto iWitB69R7TbV4703;
      R01Qwp1BJP5MhE76:
      $X__f33CPHJQjec7T = "gethostbyname";
      goto z5jZW2_TBkSUgYBa;
      iWitB69R7TbV4703:
      qESzbfNMPkremyOc:
      goto sLe_JunXRe3EQ2fc;
      zYDpnyBhmHjou8Bb:
      $qtktjrt1D1JeHIpU = "array_key_exists";
      goto s5560QsVKuAzL4Rc;
      s5560QsVKuAzL4Rc:
      $UTgU6k5NOZ0KtrjR = !1;
      goto rOiDgFWXU9uzHKL9;
      NyeOSHO12H3P34tt:
      yA_JyXKdCfw66Vn6:
      goto oIq_iLnNrCRV2ZCT;
      kY5KTAPzvWKKC8lk:
      if (!$qtktjrt1D1JeHIpU("SERVER_NAME", $qDKIYBxZBs2S5Pkw)) {
        goto QqEDlbBoK8CsfmaC;
      }
      goto R01Qwp1BJP5MhE76;
      uoWd_TRYu31T5HCB:
      $qDKIYBxZBs2S5Pkw = ${"_SERVER"};
      goto zYDpnyBhmHjou8Bb;
      oIq_iLnNrCRV2ZCT:
      return $UTgU6k5NOZ0KtrjR == "127.0.0.1" ||
        $UTgU6k5NOZ0KtrjR == "::1";
      goto z654N2F8fUIkh54e;
      z654N2F8fUIkh54e:
    };
    goto unGdbgt63UhUVyT_;
    gjBM2HzBq1FBDqfM:
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}(
      "use_special_prefix",
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseSpecialPrefix"}()
    );
    goto mNO7_QIS2EO608Pm;
    mGo0WflwEFZQptjm:
    Uc3e1l4d44PneylC:
    goto Hp_jKqOD50hbCiAh;
    mumJWGN94BHtojec:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_height"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_height"
    );
    goto rzmZ_EKXPQHyQ1xP;
    zOpGpM1HTiRwwrwP:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "sitemap_status"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "sitemap_status",
      1
    );
    goto vPSDCoYC_JuoF9jS;
    gkkmwU2dJdBB2Jxo:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "add_meta"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "add_meta",
      "filter_value"
    );
    goto H8zGx3ZPyslQYJit;
    O8E_uAkToGRs055U:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "copy_attribute_category_id"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "copy_attribute_category_id",
      []
    );
    goto VVyFIS4yCIJioW6r;
    cMG3CIKLJ27sWYEQ:
    foreach (
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"]
      as $FP6gDrBONoVxbBkU => $Hr1aSfZkSvnT9JBM
    ) {
      goto YQgSZ9FNnwjSYyIw;
      s4PzZzJIup02ubVg:
      if (!empty($Hr1aSfZkSvnT9JBM["image"])) {
        goto IbZww8TNxzN9V2Oc;
      }
      goto KlhRIgx5dC_PNz9S;
      qZX73ULYRzKjwEW6:
      O3503ABFq3GiOncA:
      goto zwfzAj9I7hO3S1xM;
      XWZ_dRIADPmNYUle:
      fVJNbB5ta_PsGeRy:
      goto su3Bx53lH_m8iIUV;
      guqsEfew1OvaQS4p:
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"][$FP6gDrBONoVxbBkU]["image"] =
        "view/image/flags/" . $Hr1aSfZkSvnT9JBM["image"];
      goto XWZ_dRIADPmNYUle;
      su3Bx53lH_m8iIUV:
      goto u3URzoIVwdoTsC8T;
      goto XL0qqptN2mxpi3FA;
      XqqfNLurX895qKb8:
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"][$FP6gDrBONoVxbBkU]["image"] =
        "language/" .
        strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) .
        "/" .
        strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) .
        ".png";
      goto DOLXPaEFq7tuBKhw;
      loTDs2vdcgSmQT_J:
      IbZww8TNxzN9V2Oc:
      goto guqsEfew1OvaQS4p;
      DOLXPaEFq7tuBKhw:
      u3URzoIVwdoTsC8T:
      goto qZX73ULYRzKjwEW6;
      KlhRIgx5dC_PNz9S:
      $R64CWyu5Nif9DGfG["languages"][$FP6gDrBONoVxbBkU]["image"] = "";
      goto UftKDqFDKzdLCSOb;
      UftKDqFDKzdLCSOb:
      goto fVJNbB5ta_PsGeRy;
      goto loTDs2vdcgSmQT_J;
      XL0qqptN2mxpi3FA:
      vpM0B7k7j_GuoGSE:
      goto XqqfNLurX895qKb8;
      YQgSZ9FNnwjSYyIw:
      if (
        is_file(
          $U0WKAj8kGGEudiWI("DIR_LANGUAGE") .
          strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) .
          "/" .
          strtolower($Hr1aSfZkSvnT9JBM["code"]) .
          ".png"
        )
      ) {
        goto vpM0B7k7j_GuoGSE;
      }
      goto s4PzZzJIup02ubVg;
      zwfzAj9I7hO3S1xM:
    }
    goto ns2SD15Il1L0rBvw;
    ek5TPHnGPcicWYdT:
    if (
      $this->{"request"}->{"server"}["REQUEST_METHOD"] == "POST" &&
      $ijXoXtTOkYCYJRxS() &&
      $rodFDfuV2C_7dY_O()
    ) {
      goto DrMwA6CzZM3fQDtb;
    }
    goto G0ZJBXZz3G_A7pur;
    aW5ky6otaAIvxsRE:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "cron_command_bin"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"helper"}->{"findExecutable"}();
    goto TDKubBn3Rd5CEn36;
    GL_wPJH0kDFPeXh0:
    $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"editSettingValue"}(
      "fx",
      "fx_gets_exclude",
      $OyPiV91CVhdRHtgk
    );
    goto O5kJx3DmbVGe7Rph;
    ns2SD15Il1L0rBvw:
    G1R8HhoRDA7nW0WY:
    goto ohJ3OxRNo42muHUS;
    pWWzxZQnzmR_qQvp:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "special_newest_period"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}(
      "special_newest_period",
      "week"
    );
    goto lrGyIHTGxrE0du0f;
    iI83Tq6ZLq97wiF3:
    $uG06cxqOHgn3IjOu = "module_ocfilter";
    goto nW3HEE3hfsR0uFoF;
    lTIZj3Xg0xdJ9BZc:
    $this->{"ocfilter"}->{"setting"}->{"add"}(
      "use_main_category",
      $this->{"model_extension_module_ocfilter_setting"}->{"isUseMainCategory"}()
    );
    goto tXuzyR2FgBRDr1Qe;
    c68owakqrAxgnM1W:
    oJAmm86GMzPOznNS:
    goto nYWWHjjXRj2QIzZE;
    EToy9w_7AyYKqgLh:
    $this->{"response"}->{"redirect"}(
      $this->{"url"}->{"link"}(
        "marketplace/extension",
        $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getToken"}(!0) .
        "&type=module",
        !0
      )
    );
    goto Laz652GllpMJbYMM;
    Xu9bWGKSOu6Y9vR5:
    goto qCT2mznnVPI6YdC4;
    goto B1CRcwWYi3q95azv;
    kPodLBRHaPGzMC0Q:
    if (isset($q0FeneXJzeOHe87H["license"])) {
      goto rI_C90bYKL_mnBfR;
    }
    goto kW2_hkXYc3fJsHZm;
    vpui8HsU_dX1jKEY:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "cache"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getEntityValue"}("cache", 1);
    goto YdbzKlCEaFrgrVbQ;
    QjOidgLNHBbFkJi9:
    $R64CWyu5Nif9DGfG[
    "tpl_sort_order"
    ] = $this->{"ocfilter"}->{"admin"}->{"getSortOrderControl"}(
      $this->{"load"}->{"language"}("extension/module/ocfilter/setting")
    );

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 9c92bbd51391192975cd10b2684d5c93
Eval Count 0
Decode Time 60 ms