Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

INSERT INTO `Users` (`ID`, `Name`, `LastName`, `CompleteName`, `Username`, `EmailContact`,..

Decoded Output download

<? INSERT INTO `Users` (`ID`, `Name`, `LastName`, `CompleteName`, `Username`, `EmailContact`, `Password`, `ProfilePhoto`, `ProfileColor`, `Status`, `CreationDate`, `LastDateUpdate`) VALUES 
(1, 'Fernando', 'Carrujo', 'Fernando Carrujo', '[email protected]', '[email protected]', 'a9AIO0cAFWZjQ5MWEzYjIzZmEwNmNiNGIyMGNjYTU2ZGJhYjQ1MjI=', '', 'green', 1, '2018-02-05 21:37:51', '2018-02-05 21:37:51'), 
(2, 'Sergio', 'Quintas', 'Sergio Quintas', '[email protected]', '', 'omMhl3iYWDMmI0NWM2MjllNTc3NzMxYzRkZjg0ZmMzNGY5MzZhODk=', '', 'red', 1, '2018-07-19 01:17:16', NULL), 
(3, 'Teresa', 'Rosa', 'Teresa Rosa', 'trosa', '', 'RwTZwVWAtKODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 1, '2018-07-19 10:58:48', NULL), 
(4, 'Alexandre', 'Nunes', 'Alexandre Nunes', 'anunes', '', 'kejBzpLeItODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'orange', 1, '2018-07-19 11:03:01', NULL), 
(5, 'Ana', 'Bago', 'Ana Bago', 'abagao', '', 'f5wiK6rK24YWJkYmViNGQ4ZGJlMzBkZjg0MzBhODM5NGI3MjE4ZWY=', '', 'red', 1, '2018-07-19 11:20:28', NULL), 
(6, 'Ana', 'Marreiros', 'Ana Marreiros', 'amarreiros', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2018-07-19 11:33:44', NULL), 
(7, 'Ana', 'Fialho', 'Ana Fialho', 'afialho', '', 'D9pZNkSE8AMzM4NjM1ZWUxOGY4YjBmNjI2ODE4YTIxNjY0MmM5YTQ=', '', 'teal', 1, '2018-07-19 11:34:23', NULL), 
(8, 'Ana ', 'Apolinrio', 'Ana Apolinrio', 'aapolinario', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2018-07-19 11:35:15', NULL), 
(9, 'Antnio', 'Lascas', 'Antnio Lascas', 'alascas', '', 'OZCypJkVQXNmE3MjJmNmRiODhkMjcxOGE2NTczOTM1NWE4MTk2ODg=', '', 'olive', 1, '2018-07-19 11:36:14', NULL), 
(10, 'Duval', 'Ferreira', 'Duval Ferreira', 'dferreira', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'purple', 0, '2018-07-19 11:38:30', NULL), 
(11, 'Elisabete', 'Fino', 'Elisabete Fino', 'efino', '', 'rAYozvicbvYzNmNGRkMjIxZTk1OWRjMGRkYmI5ZmJiN2U2OTczZmU=', '', 'brown', 0, '2018-07-19 11:39:15', NULL), 
(12, 'Esmeralda', 'Santos', 'Esmeralda Santos', 'esantos', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'yellow', 1, '2018-07-19 11:40:47', NULL), 
(13, 'Eva', 'Amaral', 'Eva Amaral', 'eamaral', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 0, '2018-07-19 11:41:47', NULL), 
(14, 'Fernando', 'Pena', 'Fernando Pena', 'fpena', '', 'NRhx9fWtXuZmI0ZmM4YjRjZDg4NDA2YzMyZDgyYWM0YzYzZmNkNTE=', '', 'olive', 1, '2018-07-19 11:42:44', NULL), 
(16, 'Lus', 'Trindade', 'Lus Trindade', 'ltrindade', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 1, '2018-07-19 11:44:45', NULL), 
(17, 'Mrcio', 'Mendes', 'Mrcio Mendes', 'mmendes', '', 'P1XyyzBx0JOWUzNDk1ZDU0ODBjNDE3OWRjNGExYWIzZTgwMGYwMzM=', '', 'green', 0, '2018-07-19 11:46:56', NULL), 
(18, 'Maria', 'Martins', 'Maria Martins', 'mmartins', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'red', 1, '2018-07-19 11:47:37', NULL), 
(19, 'Maria', 'Palma', 'Maria Palma', 'mpalma', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'yellow', 1, '2018-07-19 11:48:26', NULL), 
(20, 'Mrio', 'Encarnado', 'Mrio Encarnado', 'mencarnado', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2018-07-19 11:49:21', NULL), 
(21, 'Pedro', 'Rolim', 'Pedro Rolim', 'prolim', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'pink', 1, '2018-07-19 11:50:01', NULL), 
(22, 'Vitor', 'Carvalheira', 'Vitor Carvalheira', 'vcarvalheira', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'pink', 1, '2018-07-19 11:50:48', NULL), 
(23, 'Antnio', 'Coelho', 'Antnio Coelho', 'acoelho', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'purple', 1, '2018-07-19 16:51:20', NULL), 
(24, 'POR ', 'ATRIBUIR', 'POR ATRIBUIR', 'poratribuir', '', '9DE0OzyfXhODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'blue', 1, '2019-02-26 09:54:25', NULL), 
(25, 'Ado ', 'Lopes', 'Ado Lopes', 'alopes', '', '6DHxn4GrPRODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 0, '2019-05-07 17:03:33', NULL), 
(27, 'Cludia ', 'Marques', 'Cludia Marques', 'cmarques', '', 'JbYc7ILDKZODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'green', 1, '2019-07-03 16:23:13', NULL), 
(28, 'Teresa', 'Santos', 'Teresa Santos', 'tsantos', '', 'bA0p3NssjNODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 0, '2019-07-03 16:24:10', NULL), 
(29, 'Ana', 'Correia', 'Ana Correia', 'acorreia', '', 'zulaAkI8l8ODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 0, '2019-07-03 16:25:08', NULL), 
(57, 'Antnio', 'Serrano', 'Antnio Serrano', 'aserrano', '', 'JrpufBgWXIODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'orange', 1, '2021-01-19 12:41:08', NULL), 
(31, 'Jorge', 'Santos', 'Jorge Santos', 'jorge.santos', '[email protected]', 'HaJ61px3OeMmIzOGMyZGY2YTQ5Yjk3ZjcwNmVjOTE0OGNlNDhkODY=', '', 'teal', 1, '2019-08-05 00:37:08', NULL), 
(32, 'Ana ', 'Fal', 'Ana Fal', 'afale', '', '1mxIy8LYBgODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'red', 0, '2019-10-30 12:37:55', NULL), 
(33, 'Aurora', 'Amaro', 'Aurora Amaro', 'aamaro.docente', '', 'Q4mDAwp9yyNjlhODI5Y2U0ZjRlMGQ2MzFjYTYzNGE4NjY1OTBhNjA=', '', 'pink', 0, '2019-10-30 16:19:18', NULL), 
(34, 'Maria Clara ', 'Ferro', 'Maria Clara Ferro', 'mferrao', '', '3o09eAhBxOODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'grey', 0, '2019-11-21 12:42:40', NULL), 
(35, 'David', 'Pao', 'David Pao', 'dpaco', '[email protected]', 'DvTdMCOMP9NTk0MjExMDEwZTkwNDFhMDJlNWNiNzQzNmRiZjQ0MDk=', '', 'red', 1, '2019-11-21 14:57:07', NULL), 
(36, 'Cecilia', 'Brando', 'Cecilia Brando', 'cbrandao', '', 'CIBEfPjEX3ODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 0, '2019-12-02 09:51:59', NULL), 
(37, 'Patricia', 'Ferreira', 'Patricia Ferreira', 'pferreira', '', 'MmAWXOgKSBODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 0, '2020-02-11 17:22:47', NULL), 
(38, 'Luisa ', 'Cardoso', 'Luisa Cardoso', 'lcardoso', '', 'iS0UJV2pP1ODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 0, '2020-03-16 15:47:11', NULL), 
(39, 'Manuel', 'Pereira', 'Manuel Pereira', 'mpereira', '[email protected]', '0b5D1cBhocMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'pink', 1, '2021-01-11 15:42:21', NULL), 
(40, 'Rute', 'Brissos', 'Rute Brissos', 'rbrissos', '[email protected]', 'Fd6G4B9V4tMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'orange', 1, '2021-01-11 16:02:55', NULL), 
(41, 'Fortunato', 'Mulas', 'Fortunato Mulas', 'fmulas', '[email protected]', 'AkaAYnawL0MzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'grey', 0, '2021-01-11 16:06:59', NULL), 
(42, 'Antnio', 'Mira', 'Antnio Mira', 'amira', '', 'IQ3KCGd5FjMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:07:59', NULL), 
(43, 'Albertina', 'Raposo', 'Albertina Raposo', 'araposo', '[email protected]', '0P9slzqLmOMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'orange', 1, '2021-01-11 16:08:48', NULL), 
(44, 'Arsnia', 'Guerra', 'Arsnia Guerra', 'aguerra', '[email protected]', '6964OEZifUMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:09:32', NULL), 
(45, 'Carminda', 'Beguino', 'Carminda Beguino', 'cbeguino', '', 'sTwMik8SHQMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'yellow', 0, '2021-01-11 16:10:22', NULL), 
(46, 'Elsa', 'Soares', 'Elsa Soares', 'esoares', '[email protected]', 'eq4ZLpvEjTMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'orange', 1, '2021-01-11 16:11:05', NULL), 
(47, 'Emilia', 'Narciso', 'Emilia Narciso', 'enarciso', '[email protected]', 'BXjgRfFtZIMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'yellow', 1, '2021-01-11 16:11:57', NULL), 
(48, 'Gertrudes ', 'Cansado', 'Gertrudes Cansado', 'gcansado', '[email protected]', 'yOfOVDIexiMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'black', 1, '2021-01-11 16:12:41', NULL), 
(49, 'Joo', 'Rolim', 'Joo Rolim', 'jrolim', '[email protected]', 'YP2Gai2LvKMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'black', 1, '2021-01-11 16:13:08', NULL), 
(50, 'Josefa', 'Cunha', 'Josefa Cunha', 'jcunha', '[email protected]', '0hirWaBY9hMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'teal', 1, '2021-01-11 16:15:01', NULL), 
(51, 'Luis', 'Marques', 'Luis Marques', 'lmarques', '[email protected]', 'iwy4ME6L7RMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:15:24', NULL), 
(52, 'Maria', 'Papacinza', 'Maria Papacinza', 'mpapacinza', '[email protected]', 'TD10LhnwtAMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'pink', 1, '2021-01-11 16:17:24', NULL), 
(53, 'Maria', 'Bernardo', 'Maria Bernardo', 'mbernardo', '[email protected]', 'PElCzpu1CIMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'pink', 1, '2021-01-11 16:18:10', NULL), 
(54, 'Natalina', 'Baleizo', 'Natalina Baleizo', 'nbaleizo', '[email protected]', 'HrwXca4cyiMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'brown', 1, '2021-01-11 16:18:45', NULL), 
(55, 'Susana', 'Mota', 'Susana Mota', 'smota', '', 'aO1VZAsYQGMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:19:43', NULL), 
(56, 'Vitria', 'Baltazar', 'Vitria Baltazar', 'vbaltazar', '[email protected]', '5VJgIhgli2MzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'teal', 1, '2021-01-11 16:20:29', NULL), 
(58, 'Carolina', 'Velloso', 'Carolina Velloso', 'cvelloso', '', 'u7Zx9L785AODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'red', 1, '2021-01-19 12:41:54', NULL), 
(59, 'Cristiana', 'Chourio', 'Cristiana Chourio', 'cchourio', '', 'uL9lrPspO1ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'red', 0, '2021-01-19 12:46:03', NULL), 
(60, 'Dina', 'Pegado', 'Dina Pegado', 'dpegado', '', '0iVts39j8UODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'blue', 1, '2021-01-19 12:47:08', NULL), 
(61, 'Elsa', 'Martins', 'Elsa Martins', 'emartins', '', 'P8gOrf8kS7ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'violet', 1, '2021-01-19 12:47:33', NULL), 
(85, 'Brbara', 'Matadinho', 'Brbara Matadinho', 'bmatadinho', '', 'oF3NTNNsfOODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'purple', 1, '2021-10-22 10:35:39', NULL), 
(63, 'Jos', 'Ramos', 'Jos Ramos', 'jramos', '', 'jXahPdqL90ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'orange', 1, '2021-01-19 12:50:53', NULL), 
(64, 'Ldia', 'Parreira', 'Ldia Parreira', 'lparreira', '', 'm92hMaEER2ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'violet', 1, '2021-01-19 12:51:40', NULL), 
(65, 'Maria Rosa', 'Amador', 'Maria Rosa Amador', 'mramador', '', '8GLsG9n7LSODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'teal', 1, '2021-01-19 12:55:15', NULL), 
(66, 'Maria', 'Sechkova', 'Maria Sechkova', 'msechkova', '', 'OCF9fozAVaODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'blue', 1, '2021-01-19 12:57:15', NULL), 
(67, 'Roslia', 'Martins', 'Roslia Martins', 'rmartins', '', 'Zah7kOqZb1ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'olive', 1, '2021-01-19 12:58:16', NULL), 
(68, 'Soraia', 'Pratas', 'Soraia Pratas', 'spratas', '', 'Z3LllCDxucODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'yellow', 1, '2021-01-19 13:26:30', NULL), 
(69, 'Tamara', 'Maksymyuk', 'Tamara Maksymyuk', 'tmaksymyuk', '', 'bkbrEIWeJyODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'purple', 0, '2021-01-19 13:27:20', NULL), 
(70, 'Tiago', 'Marques', 'Tiago Marques', 'tmarques', '', 'ZenYQEMA5oODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'teal', 1, '2021-01-19 13:28:15', NULL), 
(84, 'Joo', 'Pina', 'Joo Pina', 'jpina', '', 'VbHzpxnwJWODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'blue', 1, '2021-10-22 10:32:03', NULL), 
(72, 'Iuri', 'Canano', 'Iuri Canano', 'icanano', '', 'eUhsQ0uikYODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'red', 1, '2021-01-19 14:44:45', NULL), 
(74, 'Recursos', 'Humanos', 'Recursos Humanos', 'rhumanos.novalvito', '[email protected]', 'DB4Bd7HNTtODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'blue', 1, '2021-03-29 12:12:55', NULL), 
(75, 'teste1', 'teste1', 'teste1 teste1', 'teste1.epalvito', '[email protected]', 'vQYL593WcEODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 1, '2021-04-06 20:24:45', NULL), 
(76, 'teste2', 'teste2', 'teste2 teste2', 'teste2.epalvito', '[email protected]', 'ov6GspIGAUODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 1, '2021-04-06 20:25:14', NULL), 
(77, 'Gestor', 'Financeiro', 'Gestor Financeiro', 'finaceira.novalvito', '', '03w2bz8esgODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'yellow', 1, '2021-05-14 09:13:58', NULL), 
(78, 'Gestor', 'Pousada', 'Gestor Pousada', 'alojamento.pousada', '[email protected]', 'NLWtoD1zkHODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 1, '2021-05-14 09:35:45', NULL), 
(79, 'Gestor', 'Logistica', 'Gestor Logistica', 'logistica.novalvito', '', 'GsS9T05N4AODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 1, '2021-05-14 09:40:03', NULL), 
(80, 'Gestor', 'Formao', 'Gestor Formao', 'fomacao.epa', '[email protected]', 'Dj00de9ZlJODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 1, '2021-05-21 09:54:12', NULL), 
(82, 'Gestor', 'Informatica', 'Gestor Informatica', 'informatica.novalvito', '', 'Tev4O3VZTaODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 1, '2021-06-20 20:49:31', NULL), 
(87, 'Pedro ', 'Vieira', 'Pedro Vieira', 'pvieira', '', 'ciE5zv5MDvODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2022-05-03 10:03:36', NULL), 
(86, 'Rafaela', 'Pereira', 'Rafaela Pereira', 'rpereira', '', 'D2CyA0ZC0KODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'orange', 1, '2021-10-22 10:36:47', NULL), 
(83, 'Gestor', 'Aprovisionamento', 'Gestor Aprovisionamento', 'compras.novalvito', '', 'gLC3NadUpuODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 1, '2021-06-20 21:03:39', NULL), 
(88, 'Flvio', 'Bolro', 'Flvio Bolro', '[email protected]', '', 'l8iEGvID1TODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'grey', 0, '2022-06-28 14:23:14', NULL), 
(90, 'Sofia', 'Fontelonga', 'Sofia Fontelonga', 'sfontelonga', '', 'WtwgBwoAMHODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 1, '2022-07-14 15:42:20', NULL), 
(91, 'Maria', 'Fal', 'Maria Fal', 'mfale', '', 'w4DFcG1wfHODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 0, '2022-07-19 09:09:29', NULL); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

INSERT INTO `Users` (`ID`, `Name`, `LastName`, `CompleteName`, `Username`, `EmailContact`, `Password`, `ProfilePhoto`, `ProfileColor`, `Status`, `CreationDate`, `LastDateUpdate`) VALUES
(1, 'Fernando', 'Carrujo', 'Fernando Carrujo', '[email protected]', '[email protected]', 'a9AIO0cAFWZjQ5MWEzYjIzZmEwNmNiNGIyMGNjYTU2ZGJhYjQ1MjI=', '', 'green', 1, '2018-02-05 21:37:51', '2018-02-05 21:37:51'),
(2, 'Sergio', 'Quintas', 'Sergio Quintas', '[email protected]', '', 'omMhl3iYWDMmI0NWM2MjllNTc3NzMxYzRkZjg0ZmMzNGY5MzZhODk=', '', 'red', 1, '2018-07-19 01:17:16', NULL),
(3, 'Teresa', 'Rosa', 'Teresa Rosa', 'trosa', '', 'RwTZwVWAtKODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 1, '2018-07-19 10:58:48', NULL),
(4, 'Alexandre', 'Nunes', 'Alexandre Nunes', 'anunes', '', 'kejBzpLeItODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'orange', 1, '2018-07-19 11:03:01', NULL),
(5, 'Ana', 'Bago', 'Ana Bago', 'abagao', '', 'f5wiK6rK24YWJkYmViNGQ4ZGJlMzBkZjg0MzBhODM5NGI3MjE4ZWY=', '', 'red', 1, '2018-07-19 11:20:28', NULL),
(6, 'Ana', 'Marreiros', 'Ana Marreiros', 'amarreiros', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2018-07-19 11:33:44', NULL),
(7, 'Ana', 'Fialho', 'Ana Fialho', 'afialho', '', 'D9pZNkSE8AMzM4NjM1ZWUxOGY4YjBmNjI2ODE4YTIxNjY0MmM5YTQ=', '', 'teal', 1, '2018-07-19 11:34:23', NULL),
(8, 'Ana ', 'Apolinrio', 'Ana Apolinrio', 'aapolinario', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2018-07-19 11:35:15', NULL),
(9, 'Antnio', 'Lascas', 'Antnio Lascas', 'alascas', '', 'OZCypJkVQXNmE3MjJmNmRiODhkMjcxOGE2NTczOTM1NWE4MTk2ODg=', '', 'olive', 1, '2018-07-19 11:36:14', NULL),
(10, 'Duval', 'Ferreira', 'Duval Ferreira', 'dferreira', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'purple', 0, '2018-07-19 11:38:30', NULL),
(11, 'Elisabete', 'Fino', 'Elisabete Fino', 'efino', '', 'rAYozvicbvYzNmNGRkMjIxZTk1OWRjMGRkYmI5ZmJiN2U2OTczZmU=', '', 'brown', 0, '2018-07-19 11:39:15', NULL),
(12, 'Esmeralda', 'Santos', 'Esmeralda Santos', 'esantos', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'yellow', 1, '2018-07-19 11:40:47', NULL),
(13, 'Eva', 'Amaral', 'Eva Amaral', 'eamaral', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 0, '2018-07-19 11:41:47', NULL),
(14, 'Fernando', 'Pena', 'Fernando Pena', 'fpena', '', 'NRhx9fWtXuZmI0ZmM4YjRjZDg4NDA2YzMyZDgyYWM0YzYzZmNkNTE=', '', 'olive', 1, '2018-07-19 11:42:44', NULL),
(16, 'Lus', 'Trindade', 'Lus Trindade', 'ltrindade', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 1, '2018-07-19 11:44:45', NULL),
(17, 'Mrcio', 'Mendes', 'Mrcio Mendes', 'mmendes', '', 'P1XyyzBx0JOWUzNDk1ZDU0ODBjNDE3OWRjNGExYWIzZTgwMGYwMzM=', '', 'green', 0, '2018-07-19 11:46:56', NULL),
(18, 'Maria', 'Martins', 'Maria Martins', 'mmartins', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'red', 1, '2018-07-19 11:47:37', NULL),
(19, 'Maria', 'Palma', 'Maria Palma', 'mpalma', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'yellow', 1, '2018-07-19 11:48:26', NULL),
(20, 'Mrio', 'Encarnado', 'Mrio Encarnado', 'mencarnado', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2018-07-19 11:49:21', NULL),
(21, 'Pedro', 'Rolim', 'Pedro Rolim', 'prolim', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'pink', 1, '2018-07-19 11:50:01', NULL),
(22, 'Vitor', 'Carvalheira', 'Vitor Carvalheira', 'vcarvalheira', '', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'pink', 1, '2018-07-19 11:50:48', NULL),
(23, 'Antnio', 'Coelho', 'Antnio Coelho', 'acoelho', '[email protected]', 'ZFxjH5mLCVODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'purple', 1, '2018-07-19 16:51:20', NULL),
(24, 'POR ', 'ATRIBUIR', 'POR ATRIBUIR', 'poratribuir', '', '9DE0OzyfXhODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'blue', 1, '2019-02-26 09:54:25', NULL),
(25, 'Ado ', 'Lopes', 'Ado Lopes', 'alopes', '', '6DHxn4GrPRODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 0, '2019-05-07 17:03:33', NULL),
(27, 'Cludia ', 'Marques', 'Cludia Marques', 'cmarques', '', 'JbYc7ILDKZODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'green', 1, '2019-07-03 16:23:13', NULL),
(28, 'Teresa', 'Santos', 'Teresa Santos', 'tsantos', '', 'bA0p3NssjNODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 0, '2019-07-03 16:24:10', NULL),
(29, 'Ana', 'Correia', 'Ana Correia', 'acorreia', '', 'zulaAkI8l8ODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 0, '2019-07-03 16:25:08', NULL),
(57, 'Antnio', 'Serrano', 'Antnio Serrano', 'aserrano', '', 'JrpufBgWXIODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'orange', 1, '2021-01-19 12:41:08', NULL),
(31, 'Jorge', 'Santos', 'Jorge Santos', 'jorge.santos', '[email protected]', 'HaJ61px3OeMmIzOGMyZGY2YTQ5Yjk3ZjcwNmVjOTE0OGNlNDhkODY=', '', 'teal', 1, '2019-08-05 00:37:08', NULL),
(32, 'Ana ', 'Fal', 'Ana Fal', 'afale', '', '1mxIy8LYBgODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'red', 0, '2019-10-30 12:37:55', NULL),
(33, 'Aurora', 'Amaro', 'Aurora Amaro', 'aamaro.docente', '', 'Q4mDAwp9yyNjlhODI5Y2U0ZjRlMGQ2MzFjYTYzNGE4NjY1OTBhNjA=', '', 'pink', 0, '2019-10-30 16:19:18', NULL),
(34, 'Maria Clara ', 'Ferro', 'Maria Clara Ferro', 'mferrao', '', '3o09eAhBxOODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'grey', 0, '2019-11-21 12:42:40', NULL),
(35, 'David', 'Pao', 'David Pao', 'dpaco', '[email protected]', 'DvTdMCOMP9NTk0MjExMDEwZTkwNDFhMDJlNWNiNzQzNmRiZjQ0MDk=', '', 'red', 1, '2019-11-21 14:57:07', NULL),
(36, 'Cecilia', 'Brando', 'Cecilia Brando', 'cbrandao', '', 'CIBEfPjEX3ODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 0, '2019-12-02 09:51:59', NULL),
(37, 'Patricia', 'Ferreira', 'Patricia Ferreira', 'pferreira', '', 'MmAWXOgKSBODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 0, '2020-02-11 17:22:47', NULL),
(38, 'Luisa ', 'Cardoso', 'Luisa Cardoso', 'lcardoso', '', 'iS0UJV2pP1ODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 0, '2020-03-16 15:47:11', NULL),
(39, 'Manuel', 'Pereira', 'Manuel Pereira', 'mpereira', '[email protected]', '0b5D1cBhocMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'pink', 1, '2021-01-11 15:42:21', NULL),
(40, 'Rute', 'Brissos', 'Rute Brissos', 'rbrissos', '[email protected]', 'Fd6G4B9V4tMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'orange', 1, '2021-01-11 16:02:55', NULL),
(41, 'Fortunato', 'Mulas', 'Fortunato Mulas', 'fmulas', '[email protected]', 'AkaAYnawL0MzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'grey', 0, '2021-01-11 16:06:59', NULL),
(42, 'Antnio', 'Mira', 'Antnio Mira', 'amira', '', 'IQ3KCGd5FjMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:07:59', NULL),
(43, 'Albertina', 'Raposo', 'Albertina Raposo', 'araposo', '[email protected]', '0P9slzqLmOMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'orange', 1, '2021-01-11 16:08:48', NULL),
(44, 'Arsnia', 'Guerra', 'Arsnia Guerra', 'aguerra', '[email protected]', '6964OEZifUMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:09:32', NULL),
(45, 'Carminda', 'Beguino', 'Carminda Beguino', 'cbeguino', '', 'sTwMik8SHQMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'yellow', 0, '2021-01-11 16:10:22', NULL),
(46, 'Elsa', 'Soares', 'Elsa Soares', 'esoares', '[email protected]', 'eq4ZLpvEjTMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'orange', 1, '2021-01-11 16:11:05', NULL),
(47, 'Emilia', 'Narciso', 'Emilia Narciso', 'enarciso', '[email protected]', 'BXjgRfFtZIMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'yellow', 1, '2021-01-11 16:11:57', NULL),
(48, 'Gertrudes ', 'Cansado', 'Gertrudes Cansado', 'gcansado', '[email protected]', 'yOfOVDIexiMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'black', 1, '2021-01-11 16:12:41', NULL),
(49, 'Joo', 'Rolim', 'Joo Rolim', 'jrolim', '[email protected]', 'YP2Gai2LvKMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'black', 1, '2021-01-11 16:13:08', NULL),
(50, 'Josefa', 'Cunha', 'Josefa Cunha', 'jcunha', '[email protected]', '0hirWaBY9hMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'teal', 1, '2021-01-11 16:15:01', NULL),
(51, 'Luis', 'Marques', 'Luis Marques', 'lmarques', '[email protected]', 'iwy4ME6L7RMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:15:24', NULL),
(52, 'Maria', 'Papacinza', 'Maria Papacinza', 'mpapacinza', '[email protected]', 'TD10LhnwtAMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'pink', 1, '2021-01-11 16:17:24', NULL),
(53, 'Maria', 'Bernardo', 'Maria Bernardo', 'mbernardo', '[email protected]', 'PElCzpu1CIMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'pink', 1, '2021-01-11 16:18:10', NULL),
(54, 'Natalina', 'Baleizo', 'Natalina Baleizo', 'nbaleizo', '[email protected]', 'HrwXca4cyiMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'brown', 1, '2021-01-11 16:18:45', NULL),
(55, 'Susana', 'Mota', 'Susana Mota', 'smota', '', 'aO1VZAsYQGMzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'blue', 1, '2021-01-11 16:19:43', NULL),
(56, 'Vitria', 'Baltazar', 'Vitria Baltazar', 'vbaltazar', '[email protected]', '5VJgIhgli2MzdhZDdhNzMxYzY2ODJiOGNiYTkwZjVmOThmMzg1YTU=', '', 'teal', 1, '2021-01-11 16:20:29', NULL),
(58, 'Carolina', 'Velloso', 'Carolina Velloso', 'cvelloso', '', 'u7Zx9L785AODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'red', 1, '2021-01-19 12:41:54', NULL),
(59, 'Cristiana', 'Chourio', 'Cristiana Chourio', 'cchourio', '', 'uL9lrPspO1ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'red', 0, '2021-01-19 12:46:03', NULL),
(60, 'Dina', 'Pegado', 'Dina Pegado', 'dpegado', '', '0iVts39j8UODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'blue', 1, '2021-01-19 12:47:08', NULL),
(61, 'Elsa', 'Martins', 'Elsa Martins', 'emartins', '', 'P8gOrf8kS7ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'violet', 1, '2021-01-19 12:47:33', NULL),
(85, 'Brbara', 'Matadinho', 'Brbara Matadinho', 'bmatadinho', '', 'oF3NTNNsfOODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'purple', 1, '2021-10-22 10:35:39', NULL),
(63, 'Jos', 'Ramos', 'Jos Ramos', 'jramos', '', 'jXahPdqL90ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'orange', 1, '2021-01-19 12:50:53', NULL),
(64, 'Ldia', 'Parreira', 'Ldia Parreira', 'lparreira', '', 'm92hMaEER2ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'violet', 1, '2021-01-19 12:51:40', NULL),
(65, 'Maria Rosa', 'Amador', 'Maria Rosa Amador', 'mramador', '', '8GLsG9n7LSODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'teal', 1, '2021-01-19 12:55:15', NULL),
(66, 'Maria', 'Sechkova', 'Maria Sechkova', 'msechkova', '', 'OCF9fozAVaODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'blue', 1, '2021-01-19 12:57:15', NULL),
(67, 'Roslia', 'Martins', 'Roslia Martins', 'rmartins', '', 'Zah7kOqZb1ODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'olive', 1, '2021-01-19 12:58:16', NULL),
(68, 'Soraia', 'Pratas', 'Soraia Pratas', 'spratas', '', 'Z3LllCDxucODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'yellow', 1, '2021-01-19 13:26:30', NULL),
(69, 'Tamara', 'Maksymyuk', 'Tamara Maksymyuk', 'tmaksymyuk', '', 'bkbrEIWeJyODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'purple', 0, '2021-01-19 13:27:20', NULL),
(70, 'Tiago', 'Marques', 'Tiago Marques', 'tmarques', '', 'ZenYQEMA5oODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'teal', 1, '2021-01-19 13:28:15', NULL),
(84, 'Joo', 'Pina', 'Joo Pina', 'jpina', '', 'VbHzpxnwJWODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'blue', 1, '2021-10-22 10:32:03', NULL),
(72, 'Iuri', 'Canano', 'Iuri Canano', 'icanano', '', 'eUhsQ0uikYODU5Nzc3ZDg3M2U2ZTkyM2Y4YTFlNDZiN2Y3YmY4ZTM=', '', 'red', 1, '2021-01-19 14:44:45', NULL),
(74, 'Recursos', 'Humanos', 'Recursos Humanos', 'rhumanos.novalvito', '[email protected]', 'DB4Bd7HNTtODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'blue', 1, '2021-03-29 12:12:55', NULL),
(75, 'teste1', 'teste1', 'teste1 teste1', 'teste1.epalvito', '[email protected]', 'vQYL593WcEODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 1, '2021-04-06 20:24:45', NULL),
(76, 'teste2', 'teste2', 'teste2 teste2', 'teste2.epalvito', '[email protected]', 'ov6GspIGAUODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 1, '2021-04-06 20:25:14', NULL),
(77, 'Gestor', 'Financeiro', 'Gestor Financeiro', 'finaceira.novalvito', '', '03w2bz8esgODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'yellow', 1, '2021-05-14 09:13:58', NULL),
(78, 'Gestor', 'Pousada', 'Gestor Pousada', 'alojamento.pousada', '[email protected]', 'NLWtoD1zkHODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 1, '2021-05-14 09:35:45', NULL),
(79, 'Gestor', 'Logistica', 'Gestor Logistica', 'logistica.novalvito', '', 'GsS9T05N4AODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'brown', 1, '2021-05-14 09:40:03', NULL),
(80, 'Gestor', 'Formao', 'Gestor Formao', 'fomacao.epa', '[email protected]', 'Dj00de9ZlJODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 1, '2021-05-21 09:54:12', NULL),
(82, 'Gestor', 'Informatica', 'Gestor Informatica', 'informatica.novalvito', '', 'Tev4O3VZTaODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 1, '2021-06-20 20:49:31', NULL),
(87, 'Pedro ', 'Vieira', 'Pedro Vieira', 'pvieira', '', 'ciE5zv5MDvODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'black', 1, '2022-05-03 10:03:36', NULL),
(86, 'Rafaela', 'Pereira', 'Rafaela Pereira', 'rpereira', '', 'D2CyA0ZC0KODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'orange', 1, '2021-10-22 10:36:47', NULL),
(83, 'Gestor', 'Aprovisionamento', 'Gestor Aprovisionamento', 'compras.novalvito', '', 'gLC3NadUpuODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'teal', 1, '2021-06-20 21:03:39', NULL),
(88, 'Flvio', 'Bolro', 'Flvio Bolro', '[email protected]', '', 'l8iEGvID1TODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'grey', 0, '2022-06-28 14:23:14', NULL),
(90, 'Sofia', 'Fontelonga', 'Sofia Fontelonga', 'sfontelonga', '', 'WtwgBwoAMHODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'violet', 1, '2022-07-14 15:42:20', NULL),
(91, 'Maria', 'Fal', 'Maria Fal', 'mfale', '', 'w4DFcG1wfHODFkYzliZGI1MmQwNGRjMjAwMzZkYmQ4MzEzZWQwNTU=', '', 'olive', 0, '2022-07-19 09:09:29', NULL);

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 adfa3098bf8712b5c4be95d9a4008c29
Eval Count 0
Decode Time 80 ms