Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* Licence @songsaluang if you want to update please contact Mr.Siriphong Chankracha..

Decoded Output download

$O000O0O00=$GLOBALS['OOO000O00']($OOO0O0O00,'rb');$GLOBALS['O0O00OO00']($O000O0O00,0x596);$OO00O00O0=$GLOBALS['OOO0000O0']($GLOBALS['OOO00000O']($GLOBALS['O0O00OO00']($O000O0O00,0x1a8),'EnteryouwkhRHYKNWOUTAaBbCcDdFfGgIiJjLlMmPpQqSsVvXxZz0123456789+/=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'));eval($OO00O00O0);$OO00O00O0=str_replace('__FILE__',"'".$OOO0O0O00."'",$GLOBALS['OOO0000O0']($GLOBALS['OOO00000O']($GLOBALS['O0O00OO00']($O000O0O00,$OO00O0000),'EnteryouwkhRHYKNWOUTAaBbCcDdFfGgIiJjLlMmPpQqSsVvXxZz0123456789+/=','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/')));fclose($O000O0O00);eval($OO00O00O0);
include('config.php');
$handle = printer_open('Xerox Phaser 3117');
printer_start_doc($handle,"My Document");
printer_start_page($handle);
$font = printer_create_font("Arial",24,14,PRINTER_FW_MEDIUM,false,false,false,0);
printer_select_font($handle,$font);
$sql = "select * from membertran INNER JOIN memberacc ON membertran.ACode = memberacc.Acode where membertran.ACode = '5400015' Order By TranCode ASC";
$gettran = new sql($sql);
$y = 174;
while($gettran->read())
{
if($gettran->get('TranType') == '1')
{
$type = 'OP';
$x = 454;
}
else if($gettran->get('TranType') == '2'||$gettran->get('TranType') == '8')
{
$type = "DP";
$x = 454;
}
else if($gettran->get('TranType') == '3'||$gettran->get('TranType') == '9')
{
$type = "WD";
$x = 212;
}
else if($gettran->get('TranType') == '4')
{
$type = "CD";
$x = 212;
}
else if($gettran->get('TranType') == '5')
{
$type = "IN";
$x = 454;
}
$tranmoney = $gettran->get('TranMoney');
$tranmoney = number_format($tranmoney,2);
$fr = "";
for($i = 0;$i <18-strlen($tranmoney);$i++) $fr .= "*";
$sql = "select sum(TranMoney) as sumtran from membertran where ACode = '5400015' AND (TranType = '3' OR TranType = '4' OR TranType = '9') AND TranCode > '".$gettran->get('TranCode')."'";
$getwith = new sql($sql);
$sql = "select sum(TranMoney) as sumtran from membertran where ACode = '5400015' AND (TranType = '1' OR TranType = '2' OR TranType = '5' OR TranType = '8') AND TranCode > '".$gettran->get('TranCode')."'";
$getdes = new sql($sql);
if(!$getwith->read()) exit('asdf');
if(!$getdes->read()) exit('asdf');
printer_draw_text($handle,$gettran->get('TranDate'),0,$y);
printer_draw_text($handle,$type,152,$y);
printer_draw_text($handle,$fr.$tranmoney,$x,$y);
$money = ($gettran->get('ABalance')+$getwith->get('sumtran'))-$getdes->get('sumtran');
$money = number_format($money,2);
echo strlen($money)."<br />";
$fr = "";
for($i = 0;$i <18-strlen($money);$i++) $fr .= "*";
printer_draw_text($handle,$fr.$money,695,$y);
$y = $y+36;
}
printer_end_page($handle);
printer_end_doc($handle);
printer_close($handle);
function printer($handle,$y)
{
printer_draw_text($handle,"0000,000,000.00",950,$y);
}
;echo '
printer($handle,174+($i*36));
';

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php /* Licence @songsaluang if you want to update please contact Mr.Siriphong Chankrachang [email protected] or tel.0656505922 Thank you. */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$GLOBALS['OOO0000O0']=$OOO000000{4}.$OOO000000{9}.$OOO000000{3}.$OOO000000{5}.$OOO000000{2}.$OOO000000{10}.$OOO000000{13}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO0000O0'].=$GLOBALS['OOO0000O0']{3}.$OOO000000{11}.$OOO000000{12}.$GLOBALS['OOO0000O0']{7}.$OOO000000{5};$GLOBALS['OOO000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{12}.$OOO000000{7}.$OOO000000{5}.$OOO000000{15};$GLOBALS['O0O000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{1}.$OOO000000{5}.$OOO000000{14};$GLOBALS['O0O000O00']=$O0O000O00.$OOO000000{3};$GLOBALS['O0O00OO00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{8}.$OOO000000{5}.$OOO000000{9}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO00000O']=$OOO000000{3}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8};$OOO0O0O00=__FILE__;$OO00O0000=0xba8;eval($GLOBALS['OOO0000O0']('JE8wMDBPME8wMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwTzAwJ10oJE9PTzBPME8wMCwncmInKTskR0xPQkFMU1snTzBPMDBPTzAwJ10oJE8wMDBPME8wMCwweDU5Nik7JE9PMDBPMDBPMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwME8wJ10oJEdMT0JBTFNbJ09PTzAwMDAwTyddKCRHTE9CQUxTWydPME8wME9PMDAnXSgkTzAwME8wTzAwLDB4MWE4KSwnRW50ZXJ5b3V3a2hSSFlLTldPVVRBYUJiQ2NEZEZmR2dJaUpqTGxNbVBwUXFTc1Z2WHhaejAxMjM0NTY3ODkrLz0nLCdBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0dXZ3eHl6MDEyMzQ1Njc4OSsvJykpO2V2YWwoJE9PMDBPMDBPMCk7'));return;?>roYjyxfPakr9NHenNHenNHe1zfukgFMaXdoyjcUImb19oUAxyb18mRtwmwJ4LT09NHr8XTzEXRJwmwJXLO0xNWLyHA1SmT09NHeEXHr8Xk10PkrfHT0knTyYdk09NTzEXHeEXTZffhtOuTr9tWAxTBZfNHr8XHr9NHeEmbUILTzEXHr8XTzEXRtONTzEXTzEXHeEpRtfydmOlFmlvfbfqDykwBAsKa09aaryiWMkeC0OLOMcuc0lpUMpHdr1sAunOFaYzamcCGyp6HerZHzW1YjF4KUSvNUFSk0ytW0OyOLfwUApRTr1KT1nOAlYAaacbBylDCBkjcoaMc2ipDMsSdB5vFuyZF3O1fmf4GbPXHTwzYeA2YzI5hZ8mhULpK2cjdo9zcUILTzEXHr8XTzEXhTslfMyShtONTzEXTzEXTzEpKX==eWppdMYSfBOlhtfjd25MDBFVFoiXkZL7eWPLDoyVcoxlwe0IFukpdmOlFl9vFoaVhtfCcbkvGtnWDoyzcbwIHzrxYZFpKX0hFukpdmOlFl9zfoyZfy9Ld2HPkoiidMOScUXJTbLIOo9jfB1ldmWJhTSYtmnZDB50cbkgF3OiFmOgFoymcUILDoyVcoxlhTSYtJOMd250we0IFukpdmOlFl9jFMaifoagcM9VftIJWbkpCBXJRew0Rer0RynUUA5AOakgOlfgTAarUaaYRociduYlRociduYlRociduYlReEpKX0hFukpdmOlFl9zcBxlC3OgcM9VftILDoyVcoxlRtOMd250hTSYtJOzFBXINUEJF2aScBY0wtPIcmkvdUnscB1Jcbk0FMyVwrlKTLaUwrpNUA4IdBasCMaZCBYjwr9Kwo1ldBklFmOZCB4VWAYvcoAINUnscB1JcbkiC2HVWBYvcoAIf2ilFMAIdBasCMaZfukidJ5nW29LcUE9wtF1YeEXHer1kZnNFMOlFJntGUnAFMyVW29LcUnnA0HJKX0hkoflfuOZCB4INUnVcbFIF3yShtOzFBXpKX0hkuLINUExYzW7eWp3DolScUILc2a0fukidJ0+FMaictIphW0hGX0hDBCPkoflfuOZCB4sNMflftImaukidlO5FoAmhUE9NUEmHUFpeWp7eWPLfulXcUE9wtfNAtF7eWPLGtE9weW1YeSYtm0YtMaSF2AIDBCPkoflfuOZCB4sNMflftImaukidlO5FoAmhUE9NUEmHJf8gtOmcbO0FMyVRT5mcbWPk1OZCB5AGbnlkZLINT0IkzImhW0hGX0hkuO5FoAINUEJOyEJKX0hkuIINUE0YTW7eWp9eWplduYlwolMhtOmcbO0FMyVRT5mcbWPk1OZCB5AGbnlkZLINT0IkzHmguXLc2a0fukidJ0+c2a0htfAFMyVaulXcUFpwe09wtF5kZLYtmSYtJO0Gbnlwe0IwlfrwjSYtJO4we0IHjrZKX0hgW0hcBxzcUnpcJILc2a0fukidJ0+c2a0htfAFMyVaulXcUFpwe09wtF0kZLYtmSYtJO0Gbnlwe0IwLYrwjSYtJO4we0IHjrZKX0hgW0hcBxzcUnpcJILc2a0fukidJ0+c2a0htfAFMyVaulXcUFpwe09wtF1kZLYtmSYtJO0Gbnlwe0IwLlKwjSYtJO4we0IYeA0KX0hgW0hkuOZCB5sd25lGUE9wtOmcbO0FMyVRT5mcbWPk1OZCB5Yd25lGUFpKX0hkuOZCB5sd25lGUE9wo51dBklFl9Md3ksCbWPkuOZCB5sd25lGUXZhTSYtJOMFJE9wtwJKX0hcM9ZhtOpwe0IHeSLDUE8HTIsF3OZdoaVhtO0FMyVdB9VcbLpKZOphZSpwtOMFJEVNUEJhJw7eWPLF3ySwe0IwmYldoajftnzfB0PaukidL1vdMa5hUniFZnzfB10FMyVwocZd20IdBasCMaZfukidJn3DoaZcUnnW29LcUE9wtF1YeEXHer1kZnnTLWIhyOZCB5AGbnlwe0IkzHmwr9UwyOZCB5AGbnlwe0IkzWmwr9UwyOZCB5AGbnlwe0IkzLmhUnnTLWIaukidLYvcoAINJEmwJ4Lc2a0fukidJ0+c2a0htfAFMyVW29LcUFpRJwmwjSYtJOmcbO3DbOPwe0IdMa3wuYxdtILF3yShTSYtJOzFBXINUEJF2aScBY0wuY1dUiAFMyVTB9VcbLpwoyzwuY1dbOZCB4IcmkvdUnscB1Jcbk0FMyVwufPcbklwryed2Olwe0IkzA0HeEXHTAmwryKOtEPaukidlO5FoAINUEmHUFIT1wIaukidlO5FoAINUEmHJFIT1wIaukidlO5FoAINUEmYUFIT1wIaukidlO5FoAINUEmKtFpwryKOtnAFMyVW29LcUE+wtFJRJOmcbO0FMyVRT5mcbWPk1OZCB5ed2OlkZLVwJFJKX0hkoflfoOlFZE9wo5lfZnzFBXPkuYxdtL7eWppcJIikoflfufpfoIsNmklCBWPhULIcbipftImCbYLcJFpKX0hDBCPwUOmcbOLcbHsNmklCBWPhULIcbipftImCbYLcJFpKX0hFukpdmOlFl9LFMy3b3OlGuWPkoiidMOScUXLc2a0fukidJ0+c2a0htfAFMyVOoy0cUFpReESkuLpKX0hFukpdmOlFl9LFMy3b3OlGuWPkoiidMOScUXLfulXcUXxYTwSkuLpKX0hFukpdmOlFl9LFMy3b3OlGuWPkoiidMOScUXLcmwVkuOZCB5sd25lGUXLGtXLGUL7eWPLdB9VcbLINUEPkoflfuOZCB4sNMflftImWAkidoyVC2AmhUSLc2a0f2l0Dt0+c2a0htfzfB10FMyVkZLpRUOmcbOLcbHsNMflftImF3asfukidJFpKX0hko1vdMa5we0IdmasCMaZb2cvFM1iftILdB9VcbLSHJL7eWplC2ivwuY0FMxldJILdB9VcbLpRJw8CmwIRz4JKX0hkocZwe0IwJw7eWpMd3wPkoLINUEXKZOpweXxKt1zfukScB4Pko1vdMa5hTSLDUSqhUELcmwIRj0IwJPJKX0hFukpdmOlFl9LFMy3b3OlGuWPkoiidMOScUXLcmwVko1vdMa5ReC5YUXLGUL7eWPLGUE9wtO5hzH2KX0hgW0hFukpdmOlFl9ldMOgFoymcUILDoyVcoxlhTSYtmnZDB50cbkgcB5Lb2OvCZILDoyVcoxlhTSYtmnZDB50cbkgC2xvF2APkoiidMOScUL7eWpMfB5jfolvdJnXFMlVfoaZhtOPCB5LdoASkuLpeWp7eWpXFMlVfoaZb2OZCbfgfoa4ftILDoyVcoxlRtwXHeEXReEXHtXXHeEVHeEJReL1HtXLGUL7eWp9eWP7cBYPdZEmeWpXFMlVfoaZhtOPCB5LdoASHTF0hZILDUPzYJLpKX0hkzS=ppX[RZhe_`AafZb

Function Calls

fopen 1
fread 3
strtr 2
fclose 1
urldecode 1
str_replace 1
base64_decode 3

Variables

$O000O0O00 True
$O0O000O00 fgets
$O0O00OO00 fread
$OO00O0000 2984
$OO00O00O0 include('config.php'); $handle = printer_open('Xerox Phas..
$OOO000000 fg6sbehpra4co_tnd
$OOO00000O strtr
$OOO0000O0 base64_decode
$OOO000O00 fopen
$OOO0O0O00 index.php

Stats

MD5 e6506ec35ce45eb33b23cc7804ecacf6
Eval Count 3
Decode Time 101 ms