Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php goto Jq9k3; I3yaO: petVA: goto bWhAH; ZnaT9: unset($cts, $vtf, $uut); goto u_N6e; ..

Decoded Output download

<?php 
 goto Jq9k3; I3yaO: petVA: goto bWhAH; ZnaT9: unset($cts, $vtf, $uut); goto u_N6e; QJk7k: FCt7q: goto pDQNs; bsSU3: if ($_SESSION['download'] == 'dlcx') { goto PXOQh; } goto PazD4; aVJ0B: if ($clic[0] == 'createxmlgz') { goto Pnqer; } goto T083s; K9DTb: goto hbz4n; goto r5BqV; Txvdh: yMml9: goto pIk6R; vTqZ0: goto XTp4Y; goto CdJod; OQ2YJ: if (isset($clsx[$f])) { goto hKMz3; } goto vxoxe; rhkDI: $chx[0][$xf] = $ccxx . $rccb[1][$rr]; goto CaI3H; i1LBZ: foreach ($cg as $g) { goto dtGFN; fbAQj: QzLq3: goto w1kwg; SkE84: nCyLC: goto QHu7s; oYApx: $x++; goto J_rfC; qTDCu: $az = null; goto SkE84; wHuGZ: $ax = $k + 1; goto tRlI_; w1kwg: $ax = $k; goto qTDCu; lJy0o: if ($g == 'urldate') { goto QzLq3; } goto wHuGZ; KBCFb: if (!($x < 5)) { goto xJacE; } goto CBh66; AnYP7: goto nCyLC; goto fbAQj; FG5Ev: Iuexm: goto oYApx; cfWt2: NgRs_: goto fue9I; QHu7s: list(${$g . $x . $cf[0]}, ${$g . $x . $cf[1]}, ${$g . $x . $cf[2]}, ${$g . $x . $cf[3]}, ${$g . $x . $cf[4]}, ${$g . $x . $cf[5]}) = cbRoh(${$g . '_format' . $x}, array($ax, $timespan), $az); goto E6TBA; ydezd: QL_kN: goto KBCFb; dtGFN: $x = 1; goto ydezd; E6TBA: JB9I2: goto FG5Ev; NWX1C: xJacE: goto cfWt2; J_rfC: goto QL_kN; goto NWX1C; tRlI_: $az = 'stop'; goto AnYP7; CBh66: if (!isset(${$g . '_format' . $x})) { goto JB9I2; } goto lJy0o; fue9I: } goto NF9CW; mY2sn: $im = 'Inverter mode enabled...'; goto R88AV; VpN_m: Y40qG: goto F9hfw; ngdzd: XLa_t: goto v3C9A; zTry5: $lgfnx = $infn . '.zip'; goto JQZR6; dWVz6: dpNAN: goto de91Q; aEcyX: goto Ug6jU; goto hU43r; v52hR: header('Location: ' . $tfn); goto h_Kjz; cY95J: if ($mcn != 'new' && file_exists($cfdp . $mcn)) { goto CWrWv; } goto xqSYF; acsWT: header('Content-Description: File Transfer'); goto DDtz6; GdbBs: if (!isset($logger)) { goto Ba2_H; } goto a0L0i; af8Rr: unset($sxml, $as, $fnsa, $fnso); goto y2kww; Gvh8r: if (!file_exists($sdp . $dsp . '.siteconfig.php')) { goto AfM26; } goto VWpbx; RzBXb: if (!($f < $clm)) { goto nmcOF; } goto ix_In; Ybx78: vjH71: goto yxVxo; ms65v: if (empty($clsc[1])) { goto i2zhS; } goto UDFyi; rwKt6: $im = 'Tempest Overall Memory Usage: ' . round($mua / 1024) . 'KB'; goto V_Nrc; bFXHK: RQZ7B: goto xThNj; i0ak1: $zip->open($zip_name, ZIPARCHIVE::CREATE | ZIPARCHIVE::OVERWRITE); goto TDB4G; YTD5w: ctaJW: goto YxjPK; C5sT4: goto A0ByQ; goto GkS3J; DVrJT: if (isset($_POST['dlxg'])) { goto BaIIL; } goto f12dd; bPy19: $exsys = 'onscreen'; goto UGQNk; z9S0X: $arc_varn = array('channel', 'cctag', 'ccsubpage', 'xmltv_id', 'cclogo'); goto KnMUD; Fs5Tp: if (!($mdc[1] <= $tmsx + 1)) { goto jVF4l; } goto bQFU5; SiX37: $mcar = array('1', '1', '1', '2', '1', '2', '2', '5', '5', '5', '6', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '3', '4', '3', '2', '3', '3', '6x', '2', '3', '3', '2', '2'); goto nFJ8s; LjUW3: if (!(isset($_POST['dua']) && !empty(strlen($_POST['dua'])))) { goto jRQUG; } goto fOrHx; AbN3T: $cycloneoptions = FbhuC("4", $sdp); goto ljZ6p; du2yl: if (!isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto e6xDg; } goto auhVs; VZ650: $xnm = $sdp . $filename . '_' . $rev_no . '.channel.xml'; goto cuVuo; zrOtK: QSUfa: goto k_K4f; eyS6H: goto spQZu; goto pTltu; gL0os: $in = $tsw . ' show grabbed in ' . QbnAb($dpm); goto moDtp; H14nT: $cfb = '||' . implode('||', $chx[0]); goto wxSEJ; JSoVI: $mxl->formatOutput = true; goto NQEGP; IDEfu: $ciy = $ccchannel_id; goto AYmYA; ZI403: echo $imz . $inx; goto z5p8G; ksI2G: $dxc = 0; goto QyWB0; mvjJc: list($cyclone, $cycx) = hfI2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto ZRm8T; J8VvE: duJUP: goto rV4T8; v2nva: $dfr++; goto PXP2v; MB3Ky: echo '<center><h3><b>'; goto aie3f; jlTsC: dp5og: goto eFDRC; Sthm8: $fnm = 'Siteconfig Editor'; goto Ydjy3; jX5MA: goto BL2uE; goto dz6ug; njo22: if (preg_match('/^(true|yes)$/sim', $mrcd)) { goto ogD9y; } goto vKPg7; tqzda: $cfgf = $sdp . $_POST['chscreator'] . '.siteconfig.php'; goto csinm; dDO9_: fclose($fp); goto b8GwP; Z8Dx7: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto qW5N2; } goto F_BF5; I1fUD: K5rwI: goto YKSJR; XEBXu: usleep($channeldelay); goto cHVqj; wnRmL: $fsrc = str_replace(' </channel>', $cysrc . ' </channel>', $fsrc); goto hwVg5; UmptO: $cyck = 'p'; goto I3yaO; gaGmz: $_SESSION['xmfn'] = $infn; goto jobHY; GI_wJ: if (!isset($arclix)) { goto RLSC_; } goto XoeLf; j8PGS: if (!isset($pagekey1)) { goto WO2ac; } goto ETCwr; owv3h: b6QI7: goto qYMMf; wOeeD: if (!isset($arclix)) { goto hWysn; } goto Nz6tD; y8zPr: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto BBu4c; graXJ: goto G1wuc; goto Wwrb9; bfs7H: fwrite($fp, $fsrc); goto ygZ2O; GdXJI: mCeKD: goto y7EvV; wW5pk: preg_match('/(\|\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_id, $ccsrc); goto BvwAS; cUr1U: $cfr = 'lc'; goto Qz5Tk; Edda6: if (!isset($agent) && empty($user_agent)) { goto GoQm3; } goto g_gNk; YqGJS: if (!(isset($ccspp) && !empty($ccspp))) { goto RCP4F; } goto H4YXr; sedf7: if (isset($arclix)) { goto Yht9i; } goto OG2_T; rR9kz: goto foVGz; goto N0yOx; PKDLi: exit; goto paxaR; sGns_: ltW52: goto lRYPE; qzrWO: goto eToux; goto KVrgu; v9c6Q: FxbIQ: goto YoojM; kKJQL: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf))) { goto vYe7j; } goto mGvKi; tj6t5: JsbQB: goto mr_2z; G3Zqm: function NjvwC($arc, $arclist) { goto vWW56; xlNfm: I9NMh: goto DBe7Y; J_hee: $arcz[1] += $arcz[2]; goto ZijuX; B4FLo: Py9F9: goto rN8mI; A5LBJ: goto Py9F9; goto KRNVI; AqGLc: tknBa: goto NA0Uh; KAYvv: dCmcV: goto B4FLo; eTXxT: K7GBX: goto cTaZk; AcpKA: if (isset($arcz[1]) && isset($arcz[2]) && is_numeric($arcz[1]) && is_numeric($arcz[2])) { goto K7GBX; } goto mevPn; mevPn: $arcx = preg_split('/((?<!\\)\|)/sm', $arc, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto mWPXY; iOtOW: vs1Tf: goto OBWj3; zpcvg: uC0hR: goto vqQQ8; daNOY: $arcx[] = $arcz[1]; goto mSg80; OBWj3: if (!($arcz[1] <= $arcz[3])) { goto qoVgj; } goto DcXUa; p5DjC: oqcEs: goto QcqKY; mWPXY: goto rcqXg; goto eTXxT; DBe7Y: if ($arcz[1] <= $arcz[3]) { goto jUT3i; } goto yORXL; DcXUa: $arcx[] = $arcz[1]; goto J_hee; KpNrY: goto Py9F9; goto sZ5WV; vqQQ8: goto tknBa; goto KAYvv; mSg80: $arcz[1] -= $arcz[2]; goto zpcvg; VC60N: goto vs1Tf; goto SZUtH; cTaZk: if (isset($arcz[3]) && is_numeric($arcz[3])) { goto I9NMh; } goto Ik7jj; tRSFT: return $arcx; goto Xu0Z6; C65xW: iOCuh: goto CS4o3; yORXL: if ($arcz[1] > $arcz[3]) { goto ojHRN; } goto A5LBJ; NA0Uh: if (!($arcz[3] <= $arcz[1])) { goto dCmcV; } goto daNOY; sZ5WV: ojHRN: goto AqGLc; SZUtH: qoVgj: goto KpNrY; tVvp2: preg_match('/#counter#(\d*)(?:\#)?(\d*)(?:\#)?(\d*)(?:\#)?/sm', $arc, $arcz); goto AcpKA; CS4o3: $arcx = range($arcz[1], $arcz[2]); goto p5DjC; Ik7jj: if (!isset($arcz[3]) || isset($arcz[3]) && !is_numeric($arcz[3])) { goto iOCuh; } goto PLnMo; PLnMo: goto oqcEs; goto xlNfm; KRNVI: jUT3i: goto iOtOW; vWW56: $arc = zVY3u($arc, $arclist); goto tVvp2; ZijuX: DZ_Fs: goto VC60N; rN8mI: goto oqcEs; goto C65xW; QcqKY: rcqXg: goto tRSFT; Xu0Z6: } goto R5Xmi; MtZqN: exit; goto sF6C4; MftS2: njfpq(''); goto yZH7J; KzFSh: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod))) { goto PaUzl; } goto Z3UXQ; kP3y3: $_SESSION['download'] = 'dlin'; goto nvnjC; ZHT7b: $cnt[4] = $drp . '/' . $xlfn . '.gz'; goto W_bP5; zCv3s: JHqw4: goto oFeQ9; xpglT: CdszR: goto SRgiG; ymI2_: unset(${$cq}); goto EBZRk; k1LWi: if (isset($clrsx[$f])) { goto GtnZJ; } goto QtJFJ; qb0vr: goto ytzaf; goto K8gRb; NDZkR: $rtx = $kxm->addChild('audio', ''); goto Pw4mY; OG7xu: $xmlda = $xmlfile->delay->attributes(); goto f6Efy; gWsZi: array_splice($dcar, -3, 0, 'star_rating_icon'); goto ufVgj; EAuEy: if (!isset($vrdb)) { goto PJZ7Y; } goto ecuy5; HYjnL: qFfAf: goto Agosx; Javtn: CzJWO: goto KiFrK; sG2je: echo '</b></h3></center></body></html>'; goto ouUAM; DYY_H: $cnrsx = UmCuB($ccchannel_name, $arclist, $csrc, "2", null, $clm, $culture); goto K0sH3; Y_e0H: goto bux4o; goto KSupM; kl7_4: MdRTN: goto jrr9d; VWoBB: date_timezone_set($fst, timezone_open($ntz)); goto ubgc7; TRbKU: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto S21rq; } goto SS23Y; fNgLT: dFkj8: goto LGvW8; MmxKK: DmBnH: goto aJzxV; bfsJK: if (isset($arclix)) { goto NI0dr; } goto FqNmq; Yurdk: $cxtc = $cfdp . $cq; goto EJZfy; Wq3tp: goto GdFcU; goto PnEVQ; sKiwj: $stopxc1[$l] = ''; goto JZnlz; Q2xhP: goto zrdW9; goto X3e1a; BqTns: if (empty($cctx)) { goto o9kC7; } goto KxU5m; HLUry: function uyOgT($arcs, $ars, $arck, $arcp, $arclist) { goto WIJC9; x3VwR: $arcf[1] = str_replace(array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&apos;', '&quot;', '&nbsp;'), array('&', '<', '>', '\'', '"', ' '), $arcf[1]); goto AC5j3; TBm0o: $arcf[1] = ''; goto HuK35; s4UBa: if (empty($tch[1])) { goto VqN3U; } goto Ed1NV; CwbNn: goto WT6cz; goto P7UXG; xvh35: $arcx = str_replace(' ', '%20', $arcx); goto u6ykR; tzt3F: $arcx = $arcf[1]; goto JOrVH; egYA5: $arcsm = preg_split('/(?<!\\)(\|>\|)/', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto IfCM2; MqSq2: goto Yx2bA; goto IaKTU; AC5j3: $arcf[1] = html_entity_decode($arcf[1]); goto T_3Ry; iujbE: vZApl: goto gpCrE; Npdcp: $arcs = str_replace('||#add#', '', $arcs); goto nj3e2; hpimO: $arcs = $asrx[1]; goto AKyn4; zNB95: xKOjH: goto ks7Hg; nVytE: $arcpdc = ''; goto nRALq; jn94I: if (isset($arcssdc)) { goto UBEZE; } goto VfNlh; QfIzb: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto YGS73; } goto ww242; WkzJK: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto CITwO; } goto BNjNC; YIEfX: $arcf[1] = str_replace(array('\n', "
", ' ##lnbrk##', '##lnbrk##'), array("
", '##lnbrk##', "
", "
"), $arcf[1]); goto IvlMM; sB_dN: UuQP5: goto LCi3Q; E3tgM: $arcx = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\s+)|(\s+)$/s'), array('', ''), $arcx); goto srU72; c1FFg: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') != 0 && strcasecmp($arcdcx, 'java') != 0 && DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcf[1])) { goto IC2_G; } goto lclCj; iHM9X: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1]), timezone_open($artz)); goto omG4R; Ae2gk: $arcf[1] = $arcs; goto kkBZo; Md4ug: return $arcx; goto MqSq2; hJPRS: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8" && !isset($dch[1]))) { goto fWuOP; } goto YET3e; T_3Ry: $arcf[1] = preg_replace(array('/(\R)/usm', '/(\\[rnt])/sm', '/(\\)/sm'), array('', '', ''), $arcf[1]); goto AVBI0; FBUXA: tnvcO: goto TnOhh; bolcw: $arcdcy = 'YmdHis O'; goto uLe6G; sc9kQ: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $arcs, $asrx); goto XfWdo; Ed1NV: $arcf[1] = preg_replace(array('/([\,\;\s\.](?:\s*)?the(?:\s*)?(?:[\.\,\;])?(?:\s*)?)$/ism', '/^((?:\s*)?the(?:\s*))/ism'), array('', ''), $arcf[1]); goto ZYGr5; P7UXG: Hsnt2: goto MKCRP; TnOhh: preg_match('/([\,\;\s\.](?:\s*)?the(?:\s*)?(?:[\.\,\;])?(?:\s*)?)$/ism', $arcf[1], $tch); goto s4UBa; yS1vs: goto Xgq3V; goto vM8as; doqcQ: if (strcasecmp($arcdcx, 'java') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1] / 1000)) { goto YmS6K; } goto c1FFg; kkBZo: goto AGX2n; goto hCDPB; GScnv: if (!isset($adc[1])) { goto j89OY; } goto Ae2gk; qkD00: $arcx = VkLMC($arcf[1], $arcsr, "1", $arck, $arcp); goto Qf8gr; QrOyj: Gtuae: goto lv4OW; q4HJw: goto Fagga; goto EO3GF; ePOdx: Xgq3V: goto bolcw; Dz0B5: VUOM6: goto Vi9dC; TeTvr: preg_match('/((?<!\\)\|\|#add#)/', $arcs, $adc); goto rha1Z; vM8as: HWLB2: goto kK2Vm; nRALq: $arcf[1] = ''; goto NLMiv; VfNlh: $arcssdc = 2; goto zRz1J; NLMiv: goto vZApl; goto pZHfz; rha1Z: if (!isset($adc[1])) { goto Ojpne; } goto Npdcp; r4_3J: preg_match('/((?:\(|\[|\{))(.*?[\,\;\s\.](?:\s*)?the(?:\s*)?(?:[\.\,\;])?(?:\s*)?)((?:\)|\]|\}))/ism', $arcf[1], $tch); goto Yady2; qDxQK: $arcs = Ju5X8($arcs, $arclist); goto gO6UT; ks7Hg: if (!(is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x"))) { goto A50Td; } goto SD0TD; ARn1v: goto ctAFG; goto XVD9L; IfCM2: foreach ($arcsm as $arcsp) { goto svaNH; wxqEd: goto HJpxr; goto uUkJq; cHC1l: AH2q6: goto eOHRJ; svaNH: preg_match('/' . WfUvw($arcsp) . '/sm', $ars, $arcf); goto bFoEi; bFoEi: if (!(isset($arcf[1]) && !empty(strlen($arcf[1])))) { goto rwXvZ; } goto wxqEd; uUkJq: rwXvZ: goto cHC1l; eOHRJ: } goto npvVO; Vgd2t: return array($arcx, $arcssdc); goto pfbdL; XVD9L: QO5Sy: goto LPg2F; IkTsj: $arcf[1] = htmlentities($arcf[1], ENT_NOQUOTES, "UTF-8"); goto x3VwR; zVgOc: goto x0_yN; goto uPH87; CDuEj: if (!($arcp == "4")) { goto VUOM6; } goto sUmUn; lclCj: $arcssdc = 2; goto nVytE; bA09W: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8x" && !isset($fch[1]))) { goto A13rz; } goto cd30R; LCi3Q: $arcf[1] = Wf5zt($arcs, $ars); goto q4HJw; ScS_a: if (!isset($asrx[2])) { goto IQ40E; } goto boEmH; AVBI0: Iv3NK: goto Cwsp5; boEmH: $arcsr = $asrx[2]; goto tHBGu; JOrVH: YgGYX: goto QfIzb; Vi9dC: if (!(is_array($arcp) && ($arcp[0] == "8" || $arcp[0] == "8x"))) { goto xKOjH; } goto qt8Af; XfWdo: if (!isset($asrx[1])) { goto ltVFc; } goto hpimO; RKiyH: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1] / 1000), timezone_open($artz)); goto Mkx_N; sUmUn: $arcf[1] = preg_replace('/^(\d+)([;\/,\.x_\-\s])(\d+$)/i', '\1:\3', $arcf[1]); goto Dz0B5; N9MmL: ctAFG: goto w8lw1; CCOuI: Yx2bA: goto hJPRS; MKCRP: return array($arcx, $arcssdc); goto PEepf; hahmd: lBy1V: goto qhbD7; IvlMM: $arcf[1] = trim($arcf[1]); goto CDuEj; nUzNS: preg_match('/((?<!\\)\|#\|)/sm', $arcs, $bkc); goto jyXAL; uLe6G: CITwO: goto HpwRq; kK2Vm: $arcdcx = $arcp[1]; goto ePOdx; bdg1t: goto Ree_c; goto ZeJBE; IaKTU: NIQZm: goto JqnVt; fcK3o: if (!(is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x"))) { goto Gq_a2; } goto xvh35; Ce0jh: Fagga: goto UX8mZ; AKyn4: ltVFc: goto ScS_a; Lg8p6: VqN3U: goto bdg1t; hEcbX: A50Td: goto L6hda; V5fdp: if (!(!isset($arcf[1]) || isset($arcf[1]) && empty(strlen($arcf[1])))) { goto YeMUt; } goto TBm0o; TJRwt: if (empty($bkc[1])) { goto XhGim; } goto lbHut; L6hda: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto NIQZm; } goto qkD00; Yady2: if (empty($tch[1])) { goto lBy1V; } goto ox0kn; xGsCo: YmS6K: goto RKiyH; UX8mZ: AGX2n: goto V5fdp; YET3e: if (!isset($arcp[2])) { goto QO5Sy; } goto cIdol; ww242: return $arcx; goto zVgOc; rQs6O: $arcf[1] = $arcpdc->format($arcdcy); goto EjTqV; SD0TD: $arcf[1] = str_replace(' ', '%20', $arcf[1]); goto hEcbX; qfZzN: goto Ree_c; goto FBUXA; pfbdL: x0_yN: goto rw8yh; EO3GF: XhGim: goto egYA5; pZHfz: pHEKh: goto iHM9X; cd30R: return null; goto xmhRY; gO6UT: preg_match('/((?<!\\)(\|\|#date#).*?)(?>(?<!\\)\|\|#|$)/', $arcs, $dch); goto TeTvr; Nxeiq: fWuOP: goto tzt3F; ZIeil: DEHjX: goto Ce0jh; iBOzX: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcf[1], new DateTimeZone($artz)), timezone_open($artz)); goto iujbE; srU72: if ($arcssdc == 2) { goto Hsnt2; } goto CSP12; eT2TJ: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "7x")) { goto Iv3NK; } goto IkTsj; VEjwS: foreach ($arcf as $ak => $av) { goto wlp2O; E51Q3: goto DEHjX; goto aFRG0; Oqhnf: if (empty(strlen($av))) { goto nx3VE; } goto HaUep; aFRG0: nx3VE: goto gDfXg; gDfXg: WrQc_: goto so_Pt; so_Pt: TQIv9: goto ceyZt; wlp2O: if (!($ak != 0)) { goto WrQc_; } goto Oqhnf; HaUep: $arcf[1] = $av; goto E51Q3; ceyZt: } goto ZIeil; qt8Af: $arcf[1] = str_replace(' ', '', $arcf[1]); goto zNB95; Y2awT: $arcf[1] = preg_replace('/(^19700\d{3})/', date('Ymd'), $arcf[1]); goto sBry2; gpCrE: if (empty($arcpdc)) { goto o1u4p; } goto rQs6O; tHBGu: IQ40E: goto GScnv; jyXAL: if (!empty($bkc[1])) { goto UuQP5; } goto TJRwt; qhbD7: Ree_c: goto eT2TJ; mUJde: $arcdcx = 'H#i#s'; goto yS1vs; vJD3s: YeMUt: goto AP9WG; PEepf: WT6cz: goto CCOuI; WIJC9: preg_match('/((?<!\\)\|\|#format#)/', $arcs, $fch); goto bA09W; HuK35: $arcx = ''; goto vJD3s; Mkx_N: goto vZApl; goto OqPuZ; cIdol: $artz = $arcp[2]; goto ARn1v; hCDPB: j89OY: goto nUzNS; xmhRY: A13rz: goto KYvDD; sBry2: if (!(isset($arcp[3]) && !empty($arcp[3]))) { goto Gtuae; } goto Dvion; OhXGg: if ($arcp == "2") { goto Ay_Lx; } goto qfZzN; zRz1J: UBEZE: goto Vgd2t; lv4OW: o1u4p: goto Nxeiq; EjTqV: $arcssdc = 1; goto Y2awT; JqnVt: list($arcx, $arcssdc) = vkLmc($arcf[1], $arcsr, "1", $arck, $arcp); goto E3tgM; lbHut: goto Fagga; goto sB_dN; AP9WG: if (empty(strlen($arcf[1]))) { goto YgGYX; } goto WkzJK; Cwsp5: $arcf[1] = preg_replace('/(\s{2,})/sm', ' ', $arcf[1]); goto YIEfX; KYvDD: $arcs = lpOXH($arcs, $arclist); goto qDxQK; HpwRq: if ($arcp == "1") { goto tnvcO; } goto OhXGg; u6ykR: Gq_a2: goto Md4ug; CSP12: $arcf[1] = $arcx; goto CwbNn; npvVO: HJpxr: goto VEjwS; ox0kn: $arcf[1] = preg_replace(array('/((?:\(|\[|\{))(.*?[\,\;\s\.](?:\s*)?the(?:\s*)?(?:[\.\,\;])?(?:\s*)?)((?:\)|\]|\}))/ism', '/(?:\(|\[|\{).*?([\,\;\s\.](?:\s*)?the(?:\s*)?(?:[\.\,\;])?(?:\s*)?)(?:\)|\]|\})/ism'), array('\1The \2\3', ''), $arcf[1]); goto hahmd; OqPuZ: IC2_G: goto iBOzX; Qf8gr: $arcx = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\s+)|(\s+)$/s'), array('', ''), $arcx); goto fcK3o; BNjNC: if (!empty($arcp[1])) { goto HWLB2; } goto mUJde; omG4R: goto vZApl; goto xGsCo; uPH87: YGS73: goto jn94I; ZYGr5: $arcf[1] = 'The ' . $arcf[1]; goto Lg8p6; LPg2F: $artz = '+0000'; goto N9MmL; w8lw1: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1])) { goto pHEKh; } goto doqcQ; ZeJBE: Ay_Lx: goto r4_3J; Dvion: $arcf[1] = DateTime::createFromFormat('YmdHis O', $arcf[1])->modify($arcp[3] . "minute")->format('YmdHis O'); goto QrOyj; nj3e2: Ojpne: goto sc9kQ; rw8yh: } goto D0ZZd; CIV7H: $start_format = $detail_start2_format; goto XOE8c; tgKgs: gzwrite($fp, file_get_contents($drp . '/' . $infn)); goto jO0Dz; bSyhO: goto pYvOT; goto HhxRV; IXY7k: unset($ccvc, $cctx, $ccsp); goto rmh10; faIG3: qJnBJ(2); goto xiCLh; ck3Pn: if (!empty($mxdc)) { goto FtrBF; } goto iJjXZ; XQJdf: if (!empty(strlen(trim($ccchannel_id)))) { goto kTfzE; } goto ptEIy; HRPuJ: if ($ccsorttype == '1') { goto XBiJ7; } goto GLGbj; d0zah: W_U4O: goto zr5Q_; cejUu: goto NZUIS; goto hTdhm; CA5ks: exit; goto syqMq; tSofe: unset($dsou, $detaildelay); goto Ikxp7; LhbPj: if (date_create($cof) != date_create($crf[1], timezone_open($ntz))) { goto vtZAp; } goto kf0W0; tfv13: $nct = $a; goto VrEXo; hQ_JG: exit; goto pqmzt; tn9IB: nJdRc: goto kbcwh; mJTNi: $display_name = 'No Name Channel - ' . $i; goto kdu6Z; jyd8U: if (!isset($logger)) { goto nJdRc; } goto c22hQ; Cqd5Q: $xi = 1; goto B7il8; ple2O: unset($_SESSION['xyz']); goto LKMOQ; qzcJS: Ar3UQ: goto dFNWU; ZxVuv: NZUIS: goto g633T; R9kMe: $xmlfile = simplexml_load_string($dxm); goto bkoNy; RgnVo: if (isset($ccchannel_block)) { goto DC35v; } goto Xz94n; Di0mc: $rtx = $kxm->video->addChild($rty, $mrcd); goto RALfx; l65ww: goto dKbTB; goto Ybx78; onloU: goto DGBCx; goto FrLWS; oKFMV: PaUzl: goto KdS8i; AS9Cs: if (!(isset($_POST['dbr']) && is_numeric($_POST['dbr']) && $_POST['dbr'] <= 10)) { goto hXywy; } goto F2NjX; rKfYl: echo $lgx; goto rCaE_; ygZ2O: $a = 0; goto au6yR; YzPfz: goto Cq0am; goto eqMhB; uPZy0: GbxUe: goto vSlmx; dzNhO: Wd2OC: goto vghTi; BT37h: if (!($p < 9)) { goto AinuX; } goto ws1Rk; LG327: if (!(!isset($pdc) || isset($pdc) && date_create($pdc) <= date_create($startxc1[$l]))) { goto DQSo4; } goto BE4BR; L1sR0: adk31: goto VEndm; z30p4: if (!isset($xmlfile->channel[$i + 1])) { goto iFkeY; } goto zmIGI; q25fu: goto lbVhx; goto jlTsC; C8bW1: extract($cfld); goto SE8sb; CT5q5: tFWKm: goto nT3DU; cH1iw: goto u0VU7; goto scLm9; JGwDi: INtc0: goto fHH_t; sxXcY: echo $algx; goto C7lch; klw4I: qJNbJ(2); goto pEqdh; BCK6E: bZ3nz: goto txn_l; ql2jN: goto RE1hF; goto t4puu; wgvfG: unset($dca); goto QnnBU; GLqBn: if (isset($_POST['cxmg'])) { goto tF6y_; } goto ZHT7b; GGy5Y: Erd2w: goto kqIg_; RlJ4G: if (!(isset($ntz) && !empty($ntz))) { goto nVrKk; } goto DqLKu; gJdZN: ZhMBr: goto lyInV; vwqD_: DyNPL: goto X8XIS; D39tn: DhKnj: goto XzIwG; bIth8: $cg = array('urldate', 'stopdate'); goto YfBHv; EjO3N: $imx = '<br>No show grabbed...<br>Cyclone Mode enabled...<br>Site: ' . $site_name . '<br>Channel id: ' . $channel; goto LMqZ7; lGAlJ: echo ' to proceed'; goto yyDGm; BVCsM: CUGaI: goto lUjei; GTXkS: xrO5a: goto ctmFQ; rwYwH: if (!isset($vldb)) { goto PDANr; } goto gjhru; PbXKy: echo $algx; goto k8LwG; Jel2I: if (empty($dpk2[$l])) { goto R5OmY; } goto bclms; toHSc: if (!empty(trim($csrc))) { goto AFOna; } goto wswPf; A8RCC: if (!(isset($ntz) && !empty($ntz))) { goto vYAPP; } goto tJdEp; d3zWG: if ($stol == 2) { goto JubN0; } goto yW7Mp; LTQd_: FVc8H: goto uuR08; wT4D4: Vv8sx: goto wTqp3; WQwb8: goto mMvih; goto MSYRZ; gDn51: unset($stopxc1[$q[$m]]); goto ejWTQ; HkTBE: $fsrc = $fsrcx; goto nBYHa; qr25z: echo $lbx; goto ePncd; AR1HL: foreach ($cm2 as $ccsubpage2) { goto se3nW; olwXf: WpFfh: goto VOty1; se3nW: VAfwX($ccsubpage2, 'ccsubpage2', '##subpage2##', $arclist); goto ah8Jg; ah8Jg: foreach ($cm1 as $ccsubpage1) { goto UzCkj; fxhFh: gfgIf: goto MI1D7; YSWRa: if (!isset($vldb)) { goto OkFZG; } goto ZfdW8; Gz9uo: list($ccop2, $erc, $srcl) = S8Oxu($cfld, $arclist, 'cc', '2', $agent, $cto, '0', $erc, $retry, null, $dpx); goto HtEVf; efP_W: if (!isset($cgdb)) { goto DSIiS; } goto y59oS; ZfdW8: p92ZH('2', $fpn); goto dP6Pd; LGTel: tRixr($cdbl); goto SxJKG; faGKH: if (!(!isset($ccurl3) && !isset($ccurl4))) { goto gvaAP; } goto M283n; exGLq: goto IdwU5; goto R30MA; pdaaH: if (isset($cudb)) { goto dAnrz; } goto km_Fs; G9ynC: DSIiS: goto EapRs; EapRs: ONj0J: goto h_HDP; maf8r: $csr = ''; goto exGLq; HtEVf: Y637r: goto faGKH; mUqdh: goto Y637r; goto WuOOu; mwqgD: if (empty($srcl)) { goto s5g8c; } goto pflH5; B6G8n: dAnrz: goto esu8O; R1B0K: gvaAP: goto wAoWp; y59oS: echo jgUME($cfld, '2', '2', $arclist); goto YSWRa; q3duN: a_3ap: goto JOkKE; HtzGV: if (!isset($cudb)) { goto byqz5; } goto LGTel; MI1D7: s5g8c: goto HtzGV; DCWqx: goto Y637r; goto B6G8n; wAoWp: unset($ccop2); goto mwqgD; JOkKE: byqz5: goto efP_W; R30MA: ybX1B: goto fxhFh; pflH5: $srcl = ''; goto og63h; WuOOu: xT1fU: goto Gz9uo; UzCkj: VAFWX($ccsubpage1, 'ccsubpage1', '##subpage1##', $arclist); goto pdaaH; esu8O: list($ccop2, $erc, $srcl, $cdbl) = s8OXU($cfld, $arclist, 'cc', '2', $agent, $cto, '1', $erc, $retry, null, $dpx); goto mUqdh; NplS9: if (!(count($cm2) == 1 && count($cm1) == 1)) { goto ybX1B; } goto maf8r; km_Fs: if (!isset($cudb)) { goto xT1fU; } goto DCWqx; X8dus: P92Zh('1', $fpn); goto q3duN; SxJKG: if (!isset($vldb)) { goto a_3ap; } goto X8dus; M283n: $csr .= $ccop2; goto R1B0K; og63h: if (isset($cudb)) { goto gfgIf; } goto NplS9; dP6Pd: OkFZG: goto G9ynC; h_HDP: } goto olwXf; VOty1: WyGzn: goto P3ATe; P3ATe: } goto W0BE9; oQIDC: goto FCt7q; goto E1Qro; q2YtY: $frt = explode('frdt', $sfd); goto BbDjw; wswPf: echo $in; goto NFORb; hU43r: hsQ4v: goto PR_07; SqLMT: $channel_logo = $clu; goto MMdVv; roEDr: $sxw = $std; goto r5h4q; Tt6Au: unset($dd); goto DTpq6; QH6b7: SX2NF: goto bijrm; ssgeg: F6yZZ: goto nf4PR; JKTvZ: goto wrvca; goto mk_5n; isUkG: readfile($dlfnx); goto BF57K; ZWgKg: $mxl->load($cfdp . $tcfn . '.config.xml'); goto Ngya5; gTd0d: if (isset($ccchannel_name)) { goto RoHyB; } goto IgOeW; VbrM2: goto NZUIS; goto tt7V_; e_ntf: $a++; goto ZzrN0; oR_wt: unset($channellogo); goto U1_uD; Yhlhl: unset($startxc1[$l]); goto VOcSY; wUWry: if (!(strcmp($site_name, $cfr) != 0)) { goto gIBy6; } goto tanbV; dyji0: echo "<center><h3><b>Initializing...</b></h3></center>"; goto APt89; jVYCY: goto foVGz; goto qbVvM; EqJ2F: aoBPE: goto O_JVI; qqLa3: CRbyy: goto nz8ZG; pQAeu: goto kwdEL; goto AUWej; nPwq_: $inpt = (string) $xmlfile->{'inverter-path'}; goto M0Sl5; B8shp: yuoxR: goto v6vCU; jaHz4: if (isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto ciFvJ; } goto U2pQ6; VrEXo: QizHd: goto af8Rr; Ma0iI: goto GdFcU; goto ko4Ze; Pufs_: ltQZP: goto sxXcY; cEFBH: if (is_array($mrcd)) { goto reChM; } goto Wah0L; h91nx: fwrite($fp, $prg . '</tv>'); goto Ij47x; nCN2V: XYs5Q: goto T7APS; VWA50: function WFUVw($arcp) { goto cWA3M; Eyypb: cGxEJ: goto FsKRr; qFHWO: goto vc_tH; goto Eyypb; FsKRr: return null; goto bGdv8; cWA3M: if (@preg_match('/' . $arcp . '/', null) === false) { goto cGxEJ; } goto OOI0v; bGdv8: vc_tH: goto rqufv; OOI0v: return $arcp; goto qFHWO; rqufv: } goto EIkkr; uL0GO: $drp = dirname(__FILE__); goto E_3bc; YwxKB: $fp = gzopen($drp . '/' . $infn . '.gz', 'w9'); goto tgKgs; vEAgq: echo 'function tmf(e){var n=e,o=document.getElementById(e);n=(n=n.replace("check","_adress")).replace("rabber","pattern");for(var t=document.getElementsByClassName(n),l=0;l<t.length;l++)o.checked?t[l].disabled=!1:t[l].disabled=!0}function tmf1(e){e=document.getElementById(e);"none"===e.style.display?e.style.display="block":e.style.display="none"}function tmf2(e){for(var e=e,n=document.getElementsByClassName(e),o=document.getElementById(e),t=0;t<n.length;t++)o.checked?n[t].disabled=!1:n[t].disabled=!0}function openTab(e,n){for(var o,t=document.getElementsByClassName("tabcontent"),l=0;l<t.length;l++)t[l].style.display="none";for(o=document.getElementsByClassName("tablinks"),l=0;l<o.length;l++)o[l].className=o[l].className.replace(" active","");document.getElementById(n).style.display="block",e.currentTarget.className+=" active"}function tmfRefresh(){window.location.reload(!0)}window.onload=tmf2("group2"),window.onload=tmf2("group3"),window.onload=tmf2("group4"),window.onload=tmf2("group5"),window.onload=tmf2("group6"),window.onload=tmf2("ccgroup2"),window.onload=tmf2("ccgroup3"),window.onload=tmf2("ccgroup4"),$(document).ready(function(){var e=$("#toppage");$(window).scroll(function(){300<$(window).scrollTop()?e.addClass("show"):e.removeClass("show")}),e.on("click",function(e){e.preventDefault(),$("html, body").animate({scrollTop:0},"300")})}),document.getElementById("defaultOpen").click();</script></div></body></html>'; goto VoPWJ; o_JK1: WeDl5: goto cyuFg; ul8t2: foreach (array_map(null, $dcar, $ncar, $mcar) as $emtx) { goto FY6tA; h9YFS: goto YnPgR; goto JmDcT; Lj5Gz: $dcx = 'ri'; goto SokCf; SokCf: pWJls: goto fOvep; WYjW8: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = ''; goto JB9At; ldkkR: if (isset(${'detail_' . $dca . '2'}) && !empty($dsou2)) { goto D2X0N; } goto Ek87S; cLDm4: APDuc: goto qUuNc; gW3pH: dynlb: goto ZZnR0; Ek87S: ${$dca . 'xc1'}[$l] = ''; goto t1lIP; RzK54: ${$dca . 'xc1'}[$l] = MCDlx(${'detail_' . $dca . '2'}, $dsou2, $xclt, $mca, $arclist); goto HWjvy; FIM0E: goto k8316; goto cLDm4; AT3S_: $xclt = $culturex; goto Zqlra; nTGB2: YnPgR: goto LttID; mXFKN: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto mUUEs; } goto XSyqK; WT2Jw: SHU0a: goto AT3S_; JB9At: xHfXY: goto h9YFS; Nw2Yd: k8316: goto walsf; oUFME: $xclt = $culture; goto PdypD; walsf: mUUEs: goto gQwLo; F0hik: oiU3v: goto fwO4A; t1lIP: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto xHfXY; } goto WYjW8; JmDcT: D2X0N: goto diXhQ; FY6tA: list($dca, $nca, $mca) = $emtx; goto pY48z; fsMQJ: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = ''; goto FIM0E; XSyqK: if (!($dca == 'rating')) { goto pWJls; } goto Lj5Gz; dkvK9: ${$dca . 'xc1'}[$l] = UyoGT(${'detail_' . $dca . '2'}, $dsou2, $xclt, $mca, $arclist); goto mXFKN; gQwLo: TiGyH: goto nTGB2; fwO4A: if (isset(${'detail_' . $dca . '_icon2'}) && !empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto APDuc; } goto fsMQJ; LttID: d_qBO: goto gW3pH; diXhQ: if ($dca == 'title_original') { goto SHU0a; } goto oUFME; PdypD: goto Ba2dZ; goto WT2Jw; QRi8O: fGw6W: goto dkvK9; Zqlra: Ba2dZ: goto wfLuk; HWjvy: goto TiGyH; goto QRi8O; pY48z: if ($dca == 'custom_episode' && !isset($cepsystem1) || $dca == 'custom_episodex' && !isset($cepsystem2)) { goto d_qBO; } goto ldkkR; fOvep: if (!($dca == 'star_rating')) { goto oiU3v; } goto ptpK9; wfLuk: if ($nca == '1') { goto fGw6W; } goto RzK54; ptpK9: $dcx = 'sri'; goto F0hik; qUuNc: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = mCdLx(${'detail_' . $dca . '_icon2'}, $dsou2, $culture, array("3", null, null), $arclist); goto Nw2Yd; ZZnR0: } goto dnut3; gMadJ: nAdIq: goto vw1s3; dOhWe: exit; goto pPspb; w3qFM: if (isset($vrdb)) { goto VfBHK; } goto Sir1a; Dw7DF: unset($kxm->title[1]); goto cyjC4; ppgro: if (isset($dd)) { goto MFFpq; } goto I5_oj; yASiL: $cg = array('urldate', 'stopdate'); goto TgvfD; PMeoX: $dxc++; goto l9TEQ; ms2i5: if (!isset($logger)) { goto O2gr1; } goto izXMr; gZ2VZ: r7q07: goto YgTKp; lPYyG: $afvi = '<meta charset="utf-8"><link rel="shortcut icon" href="data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAMAAABEpIrGAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAACHFBMVEUAAAAbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGhsbHB0ZKjEbHB4WRVcVQlMbGhoWTWISYoAaIycbHR8WT2YPf6oXMz8WQFEaICMNlsoVRloTW3YXMz4WT2UMpd8SYH8SbZAUTGIMrOcOf6kQeqIRa40WUGYMr+sLpt8OibcZJisVUmoLr+wKvv8KufoLqOIWPUwbGRkaHyETXnsMndQKu/4Kvf8Lsu8SZIMSX3wVTGEZLDQbGBgaIiYQfacKtPMMm9AJj8AMaIoJjsALm9EVUWgZLjYbHyEScZUKvPwKuvsQeaATQlQPSV8RRVkJksQJu/wMp+ISbI8bGxsbHiAWRlgRdJoNndQKt/cKt/YPb5INU2wNVG4OZIUJreoMqeQWSV4ZJy4WR1oRc5kMj8AOa40JeqMHntYJtPQKvP8RdZwZKTAWPEsWP08ModgKuPkQfKUaISUbFxcWTmIMp+AMreoKv/8NndIYOUYbGRoZMz0OlccSdJgNpt4NodkXO0kaIiUReqETZoUQh7EMpd4XP08VWXMUXnoUZIENpN0WRFYYO0gVVGsXRVUOms4aJCgXQFAZLzcRhK4VT2UaISQVUmkXRFQWTmQbHyIYOUX////tImZ/AAAAIXRSTlMAAAQoaqvZ8vwDNpff+xmJ6jXC/kHYGsECiDfplinea/19kPBZAAAAAWJLR0Sz2m3/fgAAAAd0SU1FB+QBCwUkHqZMQ6sAAAHuSURBVDjLY2CAAkYmZhZWNnYODnY2VhZmJkYGVMDIycXNw6sIBbw83FycyEoYGfn4BRRRgAA/HyMjQl5QSBgupQShhIUEYSoYGUXYEFqVVVShLDYRiAqgflGEvJKauhKMLQoxg1FMHCGvoamlrQPniYsBFTBKSCLJ6+rpGxgi+JISjAyMUtJI8kbGJqYaCAXSXIwMEjIIeTNzC0srJHlFRRkJBlk5uPvMrG1s7VSR5RXlZBnkYeGnZO/g6OTkrISigFeegRXGdnF1c/fwVPJCsUKRlQEWBt4+vn7+AYFBwSHKoUhqRBnYYTaEhftHREZFx8SGx8UjgoKdQQHKSkhMcktOSU1Lz8hMzso2zIEKczBwQFm5efkFhUXFJaVl5W4VlXATOOBWKHopVVXX1NbVNzQ2NbcoI6xAjiigmta2dremjs6uHLgjWRWRgVJ3T29f/4SJ8NBgRQQUGEyaPGXqtOkzvJACChHUIANmzpo9Z+48uDwoqJEiCwjmL1i4aDFCHhRZKNG9ZOmy5ZWTkKJbihE5weSsWLlq9RrkuAAlGOQkl7B24Trk2AQnOeREq7R+A7KDoIkWKdlv3KSTgyQvgsgYsIyDZD5SxgGpEMPMemKMjKiZVwY588qgZl5I9peVZxVlV1BgF2WVl0VkfwCwFJZzaebuIAAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAyMC0wMS0xMVQwNTozNjozMCswMTowME1QeasAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMjAtMDEtMTFUMDU6MzY6MzArMDE6MDA8DcEXAAAAV3pUWHRSYXcgcHJvZmlsZSB0eXBlIGlwdGMAAHic4/IMCHFWKCjKT8vMSeVSAAMjCy5jCxMjE0uTFAMTIESANMNkAyOzVCDL2NTIxMzEHMQHy4BIoEouAOoXEXTyQjWVAAAAAElFTkSuQmCC" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c">'; goto j1ig2; ex2sk: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto XyNVN; } goto nUA32; y9dv1: goto qppkE; goto HxBaK; xwlT2: $stox = 2; goto BogDW; VD0kj: if (!($last != 0)) { goto JnBy1; } goto kVLEg; ferlO: if (empty($ccsc[1])) { goto bme_q; } goto akSZw; uKERR: if (empty($xdlw)) { goto MSP5f; } goto pt5s4; M1_VE: $xtp = $sdp . $_POST['dbgx'] . '.siteconfig.php'; goto x905M; XD6hm: goto IvCp1; goto qonBX; wO24l: if (file_exists($fxf)) { goto zfnsp; } goto eMhYZ; k5BXD: goto kwLLB; goto WHvqy; gwVDM: icuy9: goto YQkXu; BpW0G: JnBy1: goto sY2rV; XiGTz: goto uU0RP; goto zCv3s; Wg5DU: goto rAaO8; goto I8D77; pqhO2: $arc_vars = array(); goto wuHFI; CGT73: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto playx; } goto YcnFS; R6uKd: tzqGk: goto AF4JJ; q5wJ3: KdI1h: goto a5GbK; I2cjQ: if (!isset($_POST['dlxg'])) { goto HM8lD; } goto lBCJA; E1ryG: if ($csum == '1') { goto JkjIA; } goto NcmnG; G6PIM: B2U0g: goto fDnbU; e7Etr: $mpk = memory_get_peak_usage(); goto rwKt6; u1cOo: mUoMV: goto zY1rO; CcxBO: if ($n == 1) { goto GlOQl; } goto RtxZT; r3AID: if (!isset($logger)) { goto ZHQFq; } goto h_dnS; KA8DE: REON4: goto dyji0; Pt6zw: $lgfnx = $xlfn . '.zip'; goto KDC5u; tYwlG: if (date_create((string) $txm->stop) <= date_create($fnso)) { goto AhFY5; } goto DIQXM; vdRNy: foreach (array_map(null, $startxc1, $stopxc1, $titlexc1, $title_originalxc1, $subtitlexc1, $descxc1, $categoryxc1, $languagexc1, $orig_languagexc1, $showiconxc1, $seasonxc1, $episodexc1, $episode_totalxc1, $custom_episodexc1, $custom_episodexxc1, $production_datexc1, $actorxc1, $rolexc1, $directorxc1, $presenterxc1, $producerxc1, $composerxc1, $editorxc1, $commentatorxc1, $writerxc1, $adapterxc1, $guestxc1, $countryxc1, $colourxc1, $videoaspectxc1, $videoqualityxc1, $premierexc1, $audioxc1, $lengthxc1, $pshownxc1, $keywordxc1, $subtitlesxc1, $ratingxc1, $rating_iconxc1, $star_ratingxc1, $star_rating_iconxc1, $newxc1, $lastchancexc1, $reviewxc1, $imagexc1) as $engine) { goto tEsfF; yLjjN: $origlangline = ''; goto TOr6b; mVBEV: UZad4: goto Psmkh; Gn35d: z6aWD: goto DgB71; vTEMe: if (empty($showiconxc)) { goto QP2Ku; } goto uk9WG; UCb8p: if (!(date_create($controltime) < date_create($startxc))) { goto ySzEG; } goto YPq6o; crQTU: Wkwsx: goto FceK6; FL_dF: AcDSZ: goto UXrCd; DgB71: $starratingline .= '>' . PHP_EOL . '   <value>' . jtQxL($star_ratingxc, 'e', 'p') . '</value>' . PHP_EOL; goto eU_UI; eEKD5: if (empty($srating_system)) { goto z6aWD; } goto vHJ1S; DAFZO: if (!(date_create($controltime) < date_create($startxc))) { goto TNc0y; } goto qwdgI; vy6se: oVn_e: goto tGkn3; E7DDv: AMInW: goto LLoXP; w5Sji: if (!($episodeOption == 1 || $episodeOption == 2)) { goto PF19m; } goto iBFXk; WjHzn: $languageline = '  <language lang="' . JtQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXL($languagexc, 'e', 'p') . '</language>' . PHP_EOL; goto MIb4a; V835y: C2d5b: goto RQ5Di; x1p0V: t8dnF: goto RY8oz; hYTj9: $adapterline = ''; goto eoixn; yoPvF: $pshownline = '  <previously-shown/>' . PHP_EOL; goto kX0fs; DMNkc: jXehr: goto XU3k1; fH4iG: $presenterline = ''; goto ZGKzi; kXt7K: CCtsJ: goto v9M1L; sreEe: $lengthline = '  <length units="' . jTQxL($lunit, 'e', 'f') . '">' . jTQxL($lengthxc, 'e', 'p') . '</length>' . PHP_EOL; goto E7DDv; ObbJ6: $soc1 = $stopxc; goto UYEJm; Ny3r5: $subtitleline = ''; goto oV9Db; h1BVz: if (empty($episodexc)) { goto Bew0t; } goto XkaGI; hAy48: $lastchanceline = ''; goto SeYi0; poE2P: if (empty($ratingxc)) { goto b8QEH; } goto CFXOT; l8pku: ms9DD: goto LWHKk; CFXOT: $ratingline .= '  <rating'; goto fNGAQ; dUMvp: $episodeline = ''; goto N90QW; XStG4: if (!(date_create($startxc) < date_create($pdc))) { goto QCSsm; } goto mnt1F; CIFMx: GjNI3: goto CmWsF; UY4Cw: xWwLu: goto wfiQq; oO81t: $videoline .= '   <colour>' . jTqxl($colourxc, 'e', 'p') . '</colour>' . PHP_EOL; goto nQ5Fm; uoUNW: $seasonxc = ''; goto I_w9A; c1ehY: HBKNz: goto fr3Qd; Psmkh: $sac1 = $startxc; goto ObbJ6; Ww5MT: if (empty($episodexc)) { goto Q_UVy; } goto LtU4q; wtbDt: Ybbe3: goto dXBFO; LIjU4: upaYg: goto yV83e; jzn76: $ai = array_combine($actorxc, $rolexc); goto zEjcP; Adt8q: goto f4DXr; goto XaBPV; eU0vS: $si = $seasonxc - 1 . '.' . ($episodexc - 1) . '.'; goto ovNgS; OFSuL: uY6Xp: goto f1zrR; nP0Sw: if (is_numeric($pshownxc)) { goto glOyZ; } goto yoPvF; aDOro: if (empty($directorxc)) { goto RX70P; } goto VbBSt; Hi9UM: $creditsline = ''; goto KdeHT; eZiER: $imageline = ''; goto voS4T; LWHKk: goto f4DXr; goto A8_iy; xwA9_: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $stopxc); goto pZICR; OGZ5b: if (empty($colourxc)) { goto ntVXk; } goto oO81t; XU3k1: if (!(date_create($soc1) >= date_create($stopxc))) { goto kN6rH; } goto pF0J2; fND50: if (!(!empty($soc1) && !empty($stopxc))) { goto upaYg; } goto Af7qH; H38Gs: if (empty($lastchancexc)) { goto BVbRf; } goto GbpND; cjzNp: $sadb = $startxc; goto QwL1F; v9M1L: if (isset($ntz) && !empty($ntz)) { goto VYDle; } goto cjzNp; YzFXa: N0afN: goto UY4Cw; wjelo: if (empty($premierexc)) { goto wgCMZ; } goto Mylxv; DWnqM: foreach ($editorxc as $cx) { goto GRQ01; CajTK: $editorline .= '   <editor>' . jtqXL($cx, 'e', 'p') . '</editor>' . PHP_EOL; goto Q7t_D; Q7t_D: kfbFP: goto NnhRa; NnhRa: f_db1: goto N_jPX; GRQ01: if (empty($cx)) { goto kfbFP; } goto CajTK; N_jPX: } goto dfsH5; szc3n: $subtitlesline = '  <subtitles type="' . jTQXl($ltype, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; goto qhf8U; Af7qH: if (!(date_create($soc1) >= date_create($stopxc))) { goto SFL87; } goto DMNkc; jN0Gp: $si = '.' . ($episodexc - 1) . '.'; goto Z1kgW; TvVtE: RX70P: goto WnEeO; hXMUO: $episodexc = ''; goto crQTU; O260h: if (empty($seasonxc)) { goto teXe6; } goto ZsIIJ; SeYi0: $reviewline = ''; goto eZiER; AYK9F: SFL87: goto LIjU4; vLop8: goto vq5H1; goto MyAFi; bXliO: if (empty($descxc)) { goto EmlpF; } goto NWa4K; wQdqC: muTm3: goto QzFRK; lgdDv: SojsA: goto lTY3R; VFuNg: foreach ($star_rating_iconxc as $cx) { $starratingline .= '   <icon src="' . jTqXL($cx, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; MZVe3: } goto tdkLd; VA6GU: ok4RI: goto Wpc4P; E8eMB: $sadb = date_format($dtx, 'YmdHis O'); goto dAjHJ; hESPo: foreach ($imagexc as $cx) { goto V3WJA; jlpXp: $imageline .= '  <image type="backdrop">' . jtqxL($cx, 'e', 'p') . '</image>' . PHP_EOL; goto J9Ycg; J9Ycg: O1hDT: goto myOaX; myOaX: VFi2T: goto U2VPj; V3WJA: if (empty($cx)) { goto O1hDT; } goto jlpXp; U2VPj: } goto c1ehY; BdaPF: bp0PC: goto DDr1f; vnnsB: goto bZeIn; goto WItqy; HhOMk: goto U4JsN; goto vQIJ9; D3Rzb: YQWFU: goto HiL2C; IDiGV: wcsp_: goto pZnof; qhf8U: SYvEg: goto poE2P; MIb4a: DH4mH: goto L_1Da; om94q: glOyZ: goto suspC; vQIJ9: VYDle: goto b1PYu; o7NsH: $subtitlesline = ''; goto gj2R1; rwrfm: $episodexc = ''; goto wQdqC; KR3dM: date_timezone_set($dtx, timezone_open($ntz)); goto xkChj; ogoHO: foreach ($writerxc as $cx) { goto pk9Vu; axnTN: $writerline .= '   <writer>' . JtqxL($cx, 'e', 'p') . '</writer>' . PHP_EOL; goto f8x6A; f8x6A: TQtXm: goto FnAt4; FnAt4: FSnKe: goto xxOLZ; pk9Vu: if (empty($cx)) { goto TQtXm; } goto axnTN; xxOLZ: } goto MmGvF; IH4Nh: if (!(!empty($sac1) && !empty($startxc))) { goto zWR50; } goto UCb8p; Q73fs: Y61eM: goto dASeC; rTdVk: $videoline .= '  <video>' . PHP_EOL; goto OGZ5b; tdkLd: BvOvG: goto PmXAr; wLgdO: ySzEG: goto aC6mC; CmWsF: $si = '.' . ($episodexc - 1) . '/' . $episode_totalxc . '.'; goto UyUxu; qe4A_: $audioline = '  <audio>' . PHP_EOL . '   <stereo>' . JTQXL($audioxc, 'e', 'p') . '</stereo>' . PHP_EOL . '  </audio>' . PHP_EOL; goto PbBCn; qHFpu: $ratingline .= ' system="' . JtQXl($rating_system, 'e', 'f') . '"'; goto boSyK; BS6II: QCSsm: goto FL_dF; c9YY3: if (empty($videoaspectxc)) { goto K_8M4; } goto HSGwP; nQ5Fm: ntVXk: goto c9YY3; WB87e: $subtitleline = '  <sub-title lang="' . JTqxl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($subtitlexc, 'e', 'p') . '</sub-title>' . PHP_EOL; goto iA8KG; wls9Z: DkGLG: goto wjelo; SgNtg: $productiondateline = ''; goto jnzkL; tsHLl: $si = $seasonxc - 1 . '..'; goto psY1j; XkaGI: $si .= ' '; goto nCwA0; wwv2v: rBDQa: goto eU0vS; iTFcC: y8H7c: goto bYoCR; Z1kgW: goto hcIHV; goto wwv2v; I_7SB: $episode_totalxc = ''; goto yuVsS; pZICR: $dtx->modify("+1 day"); goto Fp6xH; LtU4q: $si .= $enm . $episodexc; goto CKpqh; HGdTd: GBzSJ: goto fND50; oJOMy: if (is_numeric($seasonxc)) { goto LrLm5; } goto uoUNW; L_1Da: if (empty($orig_languagexc)) { goto gsgc5; } goto HuJiw; pZnof: if (!(!empty($actorxc) || !empty($directorxc) || !empty($presenterxc) || !empty($producerxc) || !empty($composerxc) || !empty($editorxc) || !empty($commentatorxc) || !empty($writerxc) || !empty($adapterxc) || !empty($guestxc))) { goto t8dnF; } goto cssYI; vfkFQ: EmlpF: goto jOBQB; MyAFi: Z5oGi: goto y3YO4; siPlh: mkt_B: goto XStG4; Wc1rt: Ko2SD: goto nfDZ_; lTY3R: pBBg5: goto FH1s8; V47UH: if ($episodeOption == '2') { goto i7C3W; } goto d16eE; kX0fs: goto Y61eM; goto om94q; G_vm9: date_timezone_set($dtx, timezone_open($ntz)); goto E8eMB; KdeHT: $countryline = ''; goto OqEqC; RUXWD: seS37: goto d89t4; eLuIs: $reviewline = '  <review type="text" lang="' . jtqxl($culture, 'e', 'f') . '">' . JTqXL($reviewxc, 'e', 'p') . '</review>' . PHP_EOL; goto vy6se; uk9WG: foreach ($showiconxc as $cx) { goto FuTu4; FuTu4: if (empty($cx)) { goto kquxq; } goto vWGMc; aG6mj: kquxq: goto W1KwO; vWGMc: $showiconline .= '  <icon src="' . JTqxL($cx, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; goto aG6mj; W1KwO: tpalR: goto FXI6X; FXI6X: } goto dIfZh; mGaZ6: if (empty($keywordxc)) { goto JJ8e6; } goto WycWO; qCFaE: $lengthline = ''; goto DEddo; VBHjX: LXyXu: goto kPzAv; WItqy: i7C3W: goto Bav3L; DDr1f: if (empty($languagexc)) { goto DH4mH; } goto WjHzn; y3YO4: if (!(!empty($sac1) && !empty($startxc))) { goto GBzSJ; } goto BCE4U; tGkn3: if (empty($imagexc)) { goto epvXn; } goto hESPo; FiLvk: foreach ($producerxc as $cx) { goto AVl3Z; M0HMJ: az21T: goto ZwIcO; ZwIcO: S3nV3: goto YzTHm; MlMON: $producerline .= '   <producer>' . jtQxL($cx, 'e', 'p') . '</producer>' . PHP_EOL; goto M0HMJ; AVl3Z: if (empty($cx)) { goto az21T; } goto MlMON; YzTHm: } goto eS_RM; jnzkL: $actorline = ''; goto r1hZe; aC6mC: zWR50: goto L9X8j; kPzAv: if (!(date_create($sac1) >= date_create($startxc))) { goto y8H7c; } goto Ut7JS; ipyAN: if (is_numeric($seasonxc)) { goto fDo1p; } goto Iib_h; E3D_y: foreach ($composerxc as $cx) { goto cRVUQ; Ybi28: eVFNU: goto Ic2_j; odeyq: $composerline .= '   <composer>' . jTQXl($cx, 'e', 'p') . '</composer>' . PHP_EOL; goto Ybi28; Ic2_j: FAz4d: goto GX4At; cRVUQ: if (empty($cx)) { goto eVFNU; } goto odeyq; GX4At: } goto V835y; QYl74: $editorline = ''; goto V4oXx; Rfviu: BVbRf: goto vdyfW; nVIeC: $ratingline .= '  </rating>' . PHP_EOL; goto u6VMT; tEsfF: list($startxc, $stopxc, $titlexc, $title_originalxc, $subtitlexc, $descxc, $categoryxc, $languagexc, $orig_languagexc, $showiconxc, $seasonxc, $episodexc, $episode_totalxc, $custom_episodexc, $custom_episodexxc, $production_datexc, $actorxc, $rolexc, $directorxc, $presenterxc, $producerxc, $composerxc, $editorxc, $commentatorxc, $writerxc, $adapterxc, $guestxc, $countryxc, $colourxc, $videoaspectxc, $videoqualityxc, $premierexc, $audioxc, $lengthxc, $pshownxc, $keywordxc, $subtitlesxc, $ratingxc, $rating_iconxc, $star_ratingxc, $star_rating_iconxc, $newxc, $lastchancexc, $reviewxc, $imagexc) = $engine; goto dUMvp; BAdxo: goto yRW0T; goto x5wK3; mo9A1: if (!empty($episodexc) && !empty($seasonxc) && empty($episode_totalxc)) { goto rBDQa; } goto N5QXQ; koob9: foreach ($adapterxc as $cx) { goto ONDo0; ek18W: Pk5Qp: goto ispso; ONDo0: if (empty($cx)) { goto ProuK; } goto pMLfJ; pMLfJ: $adapterline .= '   <adapter>' . jTqxl($cx, 'e', 'p') . '</adapter>' . PHP_EOL; goto GekED; GekED: ProuK: goto ek18W; ispso: } goto lgdDv; jqEz_: $videoline .= '  </video>' . PHP_EOL; goto wls9Z; BCE4U: if (!(date_create($sac1) >= date_create($startxc))) { goto Ti29o; } goto VBHjX; edTFM: if (empty($rating_iconxc)) { goto gflQb; } goto zsh39; jcb5P: $composerline = ''; goto QYl74; fSGYC: lkOxv: goto sWQNj; jOBQB: if (empty($categoryxc)) { goto bp0PC; } goto PFkkW; SEjAI: QP2Ku: goto jNgrJ; Igr5h: EEuwj: goto TvVtE; WoEyr: if (!(!empty($colourxc) || !empty($videoaspectxc) || !empty($videoqualityxc))) { goto DkGLG; } goto rTdVk; eoixn: $guestline = ''; goto Hi9UM; I_w9A: LrLm5: goto CT23F; oxgSv: gsc2y: goto BdaPF; YFY3v: CjW21: goto Rfviu; tUeks: $premiereline = ''; goto ieeMv; ZsIIJ: $si .= $snm . $seasonxc; goto h1BVz; WycWO: $keywordline = '  <keyword lang="' . jTQxl($culture, 'e', 'f') . '">' . jtQxL($keywordxc, 'e', 'p') . '</keyword>' . PHP_EOL; goto nYZHR; bcnle: $stopxc = $dtx->format('YmdHis O'); goto rvxnj; eU_UI: if (empty($star_rating_iconxc)) { goto qzzvP; } goto VFuNg; zcwS_: if (empty($commentatorxc)) { goto xWwLu; } goto U0I6V; WnEeO: if (empty($presenterxc)) { goto JiRth; } goto utZpp; yPyaB: $starratingline .= '  </star-rating>' . PHP_EOL; goto Z5eei; ovNgS: goto hcIHV; goto CIFMx; HuJiw: $origlangline = '  <orig-language lang="' . jTQxl($culture, 'e', 'f') . '">' . jTqxL($orig_languagexc, 'e', 'p') . '</orig-language>' . PHP_EOL; goto YtMMn; yV83e: if (!(isset($pdc) && !empty($pdc) && !empty($startxc))) { goto Kpm2a; } goto n4j3F; t8KiB: $lastchanceline = '  <last-chance lang="' . jtQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($lastchancexc, 'e', 'p') . '</last-chance>' . PHP_EOL; goto ueC_1; d89t4: if (empty($production_datexc)) { goto q1txv; } goto XKo0f; oV9Db: $descline = ''; goto ffVEW; jE3sj: if (empty($subtitlesxc)) { goto SYvEg; } goto szc3n; LuhNx: foreach ($countryxc as $cx) { goto juAND; JeFMj: hV79B: goto gB9aB; gB9aB: $countryline .= '  <country>' . jtqxl($cx, 'e', 'p') . '</country>' . PHP_EOL; goto a1dSN; omdoy: if (preg_match('/^([A-Z]{2})$/', $cx)) { goto hV79B; } goto RzzKD; HfY9g: QjG8Q: goto hHjrJ; zSbR2: goto DXklE; goto JeFMj; RzzKD: $countryline .= '  <country lang="' . JTQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . jTQxL($cx, 'e', 'p') . '</country>' . PHP_EOL; goto zSbR2; juAND: if (empty($cx)) { goto QjG8Q; } goto omdoy; hHjrJ: cI6_E: goto k0oip; a1dSN: DXklE: goto HfY9g; k0oip: } goto piLer; ngpod: JiRth: goto VRQQ1; FH1s8: if (empty($guestxc)) { goto jikG3; } goto aaOEe; xkChj: $sodb = date_format($dtx, 'YmdHis O'); goto uuesc; XKo0f: $productiondateline = '  <date>' . jtqXL($production_datexc, 'e', 'p') . '</date>' . PHP_EOL; goto GHwsC; N90QW: $customepisodeline = ''; goto HRsqA; GHwsC: q1txv: goto WoEyr; x5wK3: onuHt: goto bI1Zq; FgAMA: if ($episodeOption == '1') { goto Ybbe3; } goto V47UH; psY1j: goto hcIHV; goto pY3Cv; b1PYu: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $startxc, new DateTimeZone($timezone)); goto G_vm9; YtMMn: gsgc5: goto vTEMe; N5QXQ: if (!empty($episodexc) && empty($seasonxc) && !empty($episode_totalxc)) { goto GjNI3; } goto D9uUH; A8_iy: uPHBb: goto jzn76; mnt1F: goto HRGjb; goto iaLw0; fr3Qd: epvXn: goto ElUC2; D9uUH: if (!empty($episodexc) && !empty($seasonxc) && !empty($episode_totalxc)) { goto YQWFU; } goto ZFhmA; Z5eei: K2unq: goto Av_Fx; zsh39: foreach ($rating_iconxc as $cx) { $ratingline .= '   <icon src="' . JtQXL($cx, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; RaNYL: } goto CKyys; aaOEe: foreach ($guestxc as $cx) { goto Al0_v; v4Z5D: Yn6Lu: goto WCe9k; Al0_v: if (empty($cx)) { goto XKCJn; } goto VGhNz; VGhNz: $guestline .= '   <guest>' . JtqXl($cx, 'e', 'p') . '</guest>' . PHP_EOL; goto CyxGx; CyxGx: XKCJn: goto v4Z5D; WCe9k: } goto xpliq; rcLw1: $prg .= ' <programme start="' . $sadb . '" stop="' . $sodb . '" channel="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . '  <title lang="' . jtqxL($culture, 'e', 'f') . '">' . jtQXL($titlexc, 'e', 'p') . '</title>' . PHP_EOL . $titleoriginalline . $subtitleline . $descline . $creditsline . $productiondateline . $categoryline . $keywordline . $languageline . $origlangline . $lengthline . $showiconline . $countryline . $episodeline . $customepisodeline . $customepisodexline . $videoline . $audioline . $pshownline . $premiereline . $lastchanceline . $newline . $subtitlesline . $ratingline . $starratingline . $reviewline . $imageline . ' </programme>' . PHP_EOL; goto mVBEV; ZtO6k: jikG3: goto z9qn7; F0hVg: goto wZHIB; goto vlrGN; oN19_: $dtx->modify("+1 day"); goto vQFDv; FjM_m: PF19m: goto brroh; M6Pnx: goto E53G2; goto Wc1rt; INZhu: if (!(date_create($startxc) > date_create($stopxc))) { goto VtbyE; } goto f0FaW; TOr6b: $showiconline = ''; goto SgNtg; Iib_h: $seasonxc = ''; goto Ibbjj; iBFXk: if (empty($si)) { goto yfuqc; } goto A8Gam; ieeMv: $audioline = ''; goto qCFaE; UYEJm: unset($sadb, $sodb); goto TcVr3; WqVrU: if (!(!empty($custom_episodexc) && isset($cepsystem1))) { goto uY6Xp; } goto kLBmb; yXVAC: if (empty($videoqualityxc)) { goto Dfzlf; } goto b7Kti; dXBFO: $episodesystem = 'onscreen'; goto oJOMy; Av_Fx: if (empty($newxc)) { goto LR0Uj; } goto F5l65; PWkOS: muoHi: goto EUjNx; FceK6: if (is_numeric($episode_totalxc)) { goto GvvCy; } goto I_7SB; bI1Zq: VtbyE: goto kXt7K; u6VMT: b8QEH: goto KZUET; xpliq: TLnNP: goto ZtO6k; BvuyK: NF2k6: goto zvi9N; Z1Zyp: foreach ($actorxc as $cx) { goto WGiYR; i2KSZ: K63th: goto qNCtx; qNCtx: jMHkl: goto l3oK3; WGiYR: if (empty($cx)) { goto K63th; } goto jrrqj; jrrqj: $actorline .= '   <actor>' . JTQxl($cx, 'e', 'p') . '</actor>' . PHP_EOL; goto i2KSZ; l3oK3: } goto l8pku; boSyK: nPheZ: goto GBUCd; co9kp: $titleoriginalline = ''; goto Ny3r5; vlrGN: TNc0y: goto wLgdO; pY3Cv: zH8Np: goto jN0Gp; ElUC2: if (!(date_create($startxc) != date_create($stopxc))) { goto UZad4; } goto rcLw1; lT0tp: LR0Uj: goto H38Gs; f1zrR: if (!(!empty($custom_episodexxc) && isset($cepsystem2))) { goto seS37; } goto G92oo; zTez3: if (empty($lengthxc)) { goto AMInW; } goto sreEe; ZFhmA: goto hcIHV; goto OSdM_; dIfZh: sJl0J: goto SEjAI; LLoXP: if (empty($pshownxc)) { goto VLXUp; } goto nP0Sw; EUjNx: f4DXr: goto aDOro; YPq6o: wZHIB: goto DAFZO; TcVr3: HRGjb: goto kkWZM; voS4T: if (!empty($stopxc)) { goto Z5oGi; } goto vLop8; vdyfW: if (empty($reviewxc)) { goto oVn_e; } goto eLuIs; VRQQ1: if (empty($producerxc)) { goto aQDQc; } goto FiLvk; VbBSt: foreach ($directorxc as $cx) { goto flzll; ths8D: d_g7a: goto g9dOG; flzll: if (empty($cx)) { goto WFC8Y; } goto ZPeVN; U1TNM: WFC8Y: goto ths8D; ZPeVN: $directorline .= '   <director>' . JtqXl($cx, 'e', 'p') . '</director>' . PHP_EOL; goto U1TNM; g9dOG: } goto Igr5h; Bav3L: $episodesystem = 'xmltv_ns'; goto ipyAN; iA8KG: R2zaN: goto bXliO; n4j3F: if (!(date_create($startxc) < date_create($pdc))) { goto AcDSZ; } goto siPlh; ZGKzi: $producerline = ''; goto jcb5P; b7Kti: $videoline .= '   <quality>' . JtqXL($videoqualityxc, 'e', 'p') . '</quality>' . PHP_EOL; goto IiYG5; eS_RM: J6X8z: goto yRX0o; z9qn7: $creditsline = '  <credits>' . PHP_EOL . $directorline . $actorline . $writerline . $adapterline . $producerline . $composerline . $editorline . $presenterline . $commentatorline . $guestline . '  </credits>' . PHP_EOL; goto x1p0V; Wpc4P: if (empty($subtitlexc)) { goto R2zaN; } goto WB87e; V4oXx: $commentatorline = ''; goto sZAXk; xXRMF: $starratingline .= '  <star-rating'; goto eEKD5; dfsH5: OlDFP: goto cj7Lu; OqEqC: $videoline = ''; goto tUeks; doG7v: if (empty($composerxc)) { goto V2Lny; } goto E3D_y; HQ6Wb: $languageline = ''; goto yLjjN; KOzs3: $si = ''; goto FgAMA; HiL2C: $si = $seasonxc - 1 . '.' . ($episodexc - 1) . '/' . $episode_totalxc . '.'; goto ZvaDT; CKpqh: if (empty($episode_totalxc)) { goto NF2k6; } goto I2I3k; z0UZ1: yfuqc: goto FjM_m; nYZHR: JJ8e6: goto jE3sj; vQFDv: $startxc = $dtx->format('YmdHis O'); goto v9KIO; v9KIO: goto LXyXu; goto iTFcC; NWa4K: $descline = '  <desc lang="' . JTQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($descxc, 'e', 'p') . '</desc>' . PHP_EOL; goto vfkFQ; A8Gam: $episodeline = '  <episode-num system="' . $episodesystem . '">' . JtqxL($si, 'e', 'p') . '</episode-num>' . PHP_EOL; goto z0UZ1; sWQNj: if (!empty($seasonxc) && empty($episodexc)) { goto waM0J; } goto zw28W; koNCo: K_8M4: goto yXVAC; E3mK5: if (!empty($actorxc) && !empty($rolexc) && count($actorxc) == count($rolexc)) { goto uPHBb; } goto Adt8q; GBUCd: $ratingline .= '>' . PHP_EOL . '   <value>' . jtQxl($ratingxc, 'e', 'p') . '</value>' . PHP_EOL; goto edTFM; YId_l: if (is_numeric($episodexc)) { goto muTm3; } goto rwrfm; lLTMS: E53G2: goto XPubG; zEjcP: foreach ($ai as $cx => $cy) { goto NPZYY; FoG0M: FrJqz: goto ofhMY; Q_W5O: woQuM: goto Nz7Ji; Nz7Ji: N9ctN: goto HRCuu; h3ba_: a2nOm: goto mUfcp; NPZYY: if (empty($cx)) { goto woQuM; } goto iWnkd; ciy_h: MfrAF: goto Q_W5O; mUfcp: $actorline .= '   <actor>' . JtQxL($cx, 'e', 'p') . '</actor>' . PHP_EOL; goto ciy_h; iWnkd: if (!empty($cy)) { goto FrJqz; } goto Sg18h; mladO: goto MfrAF; goto FoG0M; Q2Bh5: goto MfrAF; goto h3ba_; Sg18h: if (empty($cy)) { goto a2nOm; } goto mladO; ofhMY: $actorline .= '   <actor role="' . JTQXL($cy, 'e', 'f') . '">' . jTQxL($cx, 'e', 'p') . '</actor>' . PHP_EOL; goto Q2Bh5; HRCuu: } goto PWkOS; r1hZe: $directorline = ''; goto fH4iG; FBVAn: $starratingline = ''; goto iSTaO; RY8oz: if (!((!empty(strlen((string) $seasonxc)) || !empty(strlen((string) $episodexc))) && isset($episodeOption))) { goto hAtcn; } goto KOzs3; XaBPV: Rmzym: goto Z1Zyp; KZUET: if (empty($star_ratingxc)) { goto K2unq; } goto xXRMF; cj7Lu: MXCr0: goto zcwS_; HSGwP: $videoline .= '   <aspect>' . JTQxL($videoaspectxc, 'e', 'p') . '</aspect>' . PHP_EOL; goto koNCo; Mylxv: if (preg_match('/^(true|yes)$/i', $premierexc)) { goto Ko2SD; } goto ZnD4B; utZpp: foreach ($presenterxc as $cx) { goto tzqEM; iLBQn: $presenterline .= '   <presenter>' . jTQXL($cx, 'e', 'p') . '</presenter>' . PHP_EOL; goto ejE9o; tzqEM: if (empty($cx)) { goto UwDjn; } goto iLBQn; LSgRI: xT7Hg: goto Zb2oy; ejE9o: UwDjn: goto LSgRI; Zb2oy: } goto gjz3h; FKEUh: $episode_totalxc = ''; goto fSGYC; I2I3k: $si .= '/' . $episode_totalxc; goto BvuyK; GbpND: if (preg_match('/^(true|yes)$/i', $lastchancexc)) { goto TvKYW; } goto t8KiB; QH6ca: if (empty($adapterxc)) { goto pBBg5; } goto koob9; iSTaO: $newline = ''; goto hAy48; G92oo: $customepisodexline = '  <episode-num system="' . JtqxL($cepsystem2, 'e', 'f') . '" xpos="2">' . jTqxL($custom_episodexxc, 'e', 'p') . '</episode-num>' . PHP_EOL; goto RUXWD; gj2R1: $ratingline = ''; goto FBVAn; ffVEW: $categoryline = ''; goto HQ6Wb; ueC_1: goto CjW21; goto KZC48; OSdM_: waM0J: goto tsHLl; UyUxu: goto hcIHV; goto D3Rzb; bYoCR: Ti29o: goto HGdTd; HRsqA: $customepisodexline = ''; goto co9kp; PmXAr: qzzvP: goto yPyaB; RQ5Di: V2Lny: goto BOL9T; HYYVT: if (!(date_create($startxc) > date_create($stopxc))) { goto onuHt; } goto xwA9_; qwdgI: goto vq5H1; goto F0hVg; hwKnx: $keywordline = ''; goto o7NsH; QzFRK: if (is_numeric($episode_totalxc)) { goto lkOxv; } goto FKEUh; KZC48: TvKYW: goto eogWV; piLer: aL7f8: goto IDiGV; Wtmhq: $dtx->modify("+1 day"); goto bcnle; brroh: hAtcn: goto WqVrU; U0I6V: foreach ($commentatorxc as $cx) { goto lFomu; kvzys: $commentatorline .= '   <commentator>' . JtQXl($cx, 'e', 'p') . '</commentator>' . PHP_EOL; goto rNGO4; IZ0M9: TRPg7: goto gnEq4; lFomu: if (empty($cx)) { goto Vp3_F; } goto kvzys; rNGO4: Vp3_F: goto IZ0M9; gnEq4: } goto YzFXa; wfiQq: if (empty($writerxc)) { goto gigDQ; } goto ogoHO; kLBmb: $customepisodeline = '  <episode-num system="' . JTqxl($cepsystem1, 'e', 'f') . '" xpos="1">' . JtqxL($custom_episodexc, 'e', 'p') . '</episode-num>' . PHP_EOL; goto OFSuL; cSOMP: teXe6: goto Ww5MT; uuesc: U4JsN: goto Izk4i; sZAXk: $writerline = ''; goto hYTj9; CKyys: vBouR: goto D_FoB; Fp6xH: $stopxc = $dtx->format('YmdHis O'); goto BAdxo; L9X8j: if (!(empty($sac1) && empty($soc1))) { goto CCtsJ; } goto INZhu; MmGvF: mXdwI: goto j8zEi; nCwA0: Bew0t: goto cSOMP; BOL9T: if (empty($editorxc)) { goto MXCr0; } goto DWnqM; zw28W: if (!empty($episodexc) && empty($seasonxc) && empty($episode_totalxc)) { goto zH8Np; } goto mo9A1; ZvaDT: hcIHV: goto dm5Yv; yRX0o: aQDQc: goto doG7v; D_FoB: gflQb: goto nVIeC; IiYG5: Dfzlf: goto jqEz_; nfDZ_: $premiereline = '  <premiere/>' . PHP_EOL; goto lLTMS; PFkkW: foreach ($categoryxc as $cx) { goto P0DTK; OZzmD: $categoryline .= '  <category lang="' . jTQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . jtqxl($cx, 'e', 'p') . '</category>' . PHP_EOL; goto UvqdX; P0DTK: if (empty($cx)) { goto BnonB; } goto OZzmD; GjXkK: lzuS7: goto OX2gM; UvqdX: BnonB: goto GjXkK; OX2gM: } goto oxgSv; ZnD4B: $premiereline = '  <premiere lang="' . JtQxL($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($premierexc, 'e', 'p') . '</premiere>' . PHP_EOL; goto M6Pnx; F5l65: $newline = '  <new/>' . PHP_EOL; goto lT0tp; CT23F: if (is_numeric($episodexc)) { goto Wkwsx; } goto hXMUO; fKNZI: if (empty($audioxc)) { goto pC0R2; } goto qe4A_; cssYI: if (!empty($actorxc) && empty($rolexc) || !empty($rolexc) && count($actorxc) != count($rolexc)) { goto Rmzym; } goto E3mK5; jNgrJ: if (empty($countryxc)) { goto wcsp_; } goto LuhNx; f0FaW: yRW0T: goto HYYVT; j8zEi: gigDQ: goto QH6ca; Ibbjj: fDo1p: goto YId_l; d16eE: goto bZeIn; goto wtbDt; dASeC: VLXUp: goto mGaZ6; iaLw0: goto mkt_B; goto BS6II; Izk4i: if (empty($title_originalxc)) { goto ok4RI; } goto yN_Tz; Ut7JS: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $startxc); goto oN19_; yN_Tz: $titleoriginalline = '  <title lang="' . jTqXl($culturex, 'e', 'f') . '">' . JTQXl($title_originalxc, 'e', 'p') . '</title>' . PHP_EOL; goto VA6GU; gjz3h: OlTRh: goto ngpod; UXrCd: Kpm2a: goto IH4Nh; dm5Yv: bZeIn: goto w5Sji; zvi9N: Q_UVy: goto vnnsB; dAjHJ: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $stopxc, new DateTimeZone($timezone)); goto KR3dM; XPubG: wgCMZ: goto fKNZI; PbBCn: pC0R2: goto zTez3; pF0J2: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $stopxc); goto Wtmhq; eogWV: $lastchanceline = '  <last-chance/>' . PHP_EOL; goto YFY3v; vHJ1S: $starratingline .= ' system="' . jtqxL($srating_system, 'e', 'f') . '"'; goto Gn35d; suspC: $pshownline = '  <previously-shown start="' . JtQXL($pshownxc, 'e', 'p') . '"/>' . PHP_EOL; goto Q73fs; QwL1F: $sodb = $stopxc; goto HhOMk; yuVsS: GvvCy: goto O260h; fNGAQ: if (empty($rating_system)) { goto nPheZ; } goto qHFpu; JvyGp: kN6rH: goto AYK9F; rvxnj: goto jXehr; goto JvyGp; DEddo: $pshownline = ''; goto hwKnx; kkWZM: } goto VexGB; MgPos: if (!(!isset($pdc) || isset($pdc) && date_create($pdc) <= date_create($startxc1[$l]))) { goto JLc8r; } goto PMeoX; rkJmj: BIWmU: goto dO9k2; ZKGAz: $kpic = ''; goto FOWul; OH2aw: if (!empty($ccc[1]) && $f == 0) { goto NAIdX; } goto CQhSx; NfNLB: $fsrc = ' <channel id="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . $dpnl . '  <icon src="' . JtqXl($channellogo, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL . ' </channel>' . PHP_EOL; goto eS8oB; z5yHo: $lgfnx = $xlfn; goto mHINj; b3rlB: if (isset($arclix)) { goto Wmvab; } goto vKtvZ; qngzy: $algx .= PHP_EOL; goto T8zeb; Yd9Ch: S21rq: goto ClwjC; ODImv: $fka = array('urdb', 'grdb', 'shdb', 'sedb', 'dpdb', 'dpdb2', 'cudb', 'cgdb', 'cbdb', 'cedb'); goto jY7bn; XwfFA: $a++; goto gM0s5; QGmWi: goto lT5Ph; goto R6uKd; KWP2u: ob_end_clean(); goto OHPrg; KSupM: Cp9ye: goto uMmON; RvKaI: if (isset($xsmc[1])) { goto LuckH; } goto xbpE9; N2riO: njfpQ($tcfn); goto qHQio; I7WLl: P92Zh('3', $fpn); goto Csrfa; bXRK9: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '2') { goto CmJc_; } goto l2hYm; V2e59: $itx->preserveWhiteSpace = false; goto c0sWT; etkoX: $chsum = 1; goto QbhbG; cPVAw: if (empty($clsc[1])) { goto M6C5b; } goto EFUe5; hdxhn: if ($n == 1) { goto oFMYK; } goto iF97O; hjuSA: if (isset($dpdb2)) { goto MQl3Q; } goto ebtYh; qmzQJ: if (!isset($arclix)) { goto Qm7ul; } goto jo416; JqSSe: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod))) { goto YpWzn; } goto uWnYV; VgX_S: if (!(isset($pastdayremover) && $pastdayremover == 'on')) { goto I4A8O; } goto Hvy3N; eCtqo: cnrtG: goto RlJ4G; VasfC: if (!isset($_POST['dlxm'])) { goto Zx1l2; } goto HRCqt; dljWw: foreach (libxml_get_errors() as $error) { echo "<br><h3>", $error->message; p1BxO: } goto WeSLx; asH_E: tRGkm: goto McrHv; oxjoD: $swx = explode('||', $swp); goto TJwuK; XeAPQ: pl51r: goto RmNYZ; XV2pD: $im = str_replace('w', 'ws', $im); goto WJJfY; svdsT: goto Ap1VR; goto WkEZU; BcR3v: iCJep: goto RZ26U; ja26z: gTZBk: goto fiH1Y; W3o48: $mrcd = ''; goto DNTDK; h7Bou: $dlfnx = $drp . '/' . $_SESSION['xmfn']; goto pdgcF; U2pQ6: if (isset($_POST['dlinvx']) && !isset($_POST['dlinvxg'])) { goto kA9cE; } goto Ln6yn; kGWgN: unset($kxm->video->{$rty}); goto N1S_m; DLLVe: $pos = -2; goto PFLRN; KPZk3: MJHNP: goto BChl8; s0HZk: echo xNO2j($cfgf, 5); goto w5Z3w; WYOBW: goto j1qW6; goto A8AqB; iEEP6: z9V3H: goto A8RCC; JiKGS: z8brn: goto DVBzI; zxZaU: $spm = (string) $txm->stop; goto gdDZ8; R2WQB: $a = 0; goto lgp35; jj19O: Yx512: goto dXC8z; Tzs4U: $csrc = $csr; goto E7rRs; LhFE3: Cqqfl: goto shbG1; RCV6G: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto ix8C7; } goto YMGgp; twtux: psxMr: goto mAmvy; mry5z: echo "<br><center><b>No Channel Id Found</b></center><br>"; goto sGK1C; OMoCw: khr8t: goto M9mlv; YfBHv: $cf = array('', '_1', '_2', '_3', '_4', '_5'); goto FdEn9; rbYGU: if (isset($keepindexpage)) { goto hPByD; } goto nkoeD; fDnvq: $chx[0] = Lscgm($ccchannel_block, $cbk, $mgc); goto WWM9L; UvR23: Y2z8P: goto CYi57; pO9qO: chmod($drp . '/' . $xlgn, 0777); goto bZEFj; zT23v: $dpt = $_POST['dlpt']; goto FyrAo; g28ea: $fka = array('epgfilename' => array('1', 'Guide.xml', 'filename'), 'epguseragent' => array('1', '', 'user-agent'), 'epgtimespan' => array('3', '0', 'timespan'), 'epgretry' => array('3', '2', 'retry'), 'epgtimeout' => array('3', '5', 'time-out'), 'epgchanneldelay' => array('4', '', 'channel'), 'epgindexdelay' => array('4', '', 'index'), 'epgdetaildelay' => array('4', '', 'detail'), 'epgtimeconverter' => array('1', '', 'time-converter'), 'epgproxy' => array('1', '', 'proxy'), 'epginxo' => array('2', '', 'index-only'), 'epgfusion' => array('2', '', 'fusion'), 'epgfusionlevel' => array('4', '', 'fusion-level'), 'epgchannellister' => array('2', '', 'channel-lister'), 'epginverter' => array('2', '', 'inverter'), 'epginverterfilename' => array('1', '', 'inverter-filename'), 'epginverterpath' => array('1', '', 'inverter-path'), 'epglogger' => array('2', '', 'logger'), 'epglogname' => array('1', '', 'logname')); goto gwIuH; pcmLV: goto GdFcU; goto C7crB; U_2M1: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto DujdU; dIuex: n79pI: goto aSZMl; xgfbg: goto tdo1K; goto woDzb; UYYc1: J3oN0: goto RINdP; fGPhn: $dpx = $_POST['dpx']; goto Cxg15; LW5jD: lMrcr: goto J5bH6; ftoKT: preg_match('/.*\.\*\?(\(\?[:!=<>].*?\)\(.*?\)\(\?[:!=<>].*?\))\.\*\?/', $ccchannel_block, $spp); goto LWg2o; pDW2a: goto LOfw8; goto A5f4U; y0TB0: i3NvR: goto XIaGY; hV7QV: ZiC5B: goto Y8kR2; C6ToK: zwfov: goto BqTns; nX5tb: $txm->start = $fst; goto tTHSs; NGQrY: list($stopxc1[$l], $stol) = UyOGt($stop, $swx[$l], $culture, array("8", $stop_format, $timezone, $ofx), $arclist); goto cpx69; EmuHP: CmJc_: goto RfHFM; VghLs: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto DDmd5; vJ1cI: foreach ($fv as $fc => $fd) { echo $fd . ' Debugger : <input type="hidden" name="' . $fc . '" value="0"><input type="checkbox" name="' . $fc . '"><br><br>'; jtlHu: } goto JOCUI; Ipj0X: vD1ni: goto gHglO; JOCUI: ug_RA: goto gg09r; xGTjb: if (!($fk != 'Debugging')) { goto DojPZ; } goto vJ1cI; kX6yu: DojPZ: goto Ipj0X; DDmd5: echo '<div id="' . $fk . '" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>'; goto xGTjb; gg09r: echo '</div>'; goto kX6yu; gHglO: } goto d0zah; pzogQ: goto tLpad; goto CyANb; tVdOj: header('Content-type: application/x-httpd-php'); goto U8u1X; p5DRc: flush(); goto Fcv1p; Cl9YY: goto UN3RW; goto pMfjc; CkDUm: if (!isset($logger)) { goto vH2g0; } goto s_DdU; ImcFe: goto nfLCb; goto doJys; aRYTx: fwrite($fp, $fhd . '</tv>'); goto NbqSP; WGNOC: $fxn = $site_name . '_' . preg_replace('/([\/\\])/sm', '_', $xmltv_id) . '.temp'; goto s2GGQ; v8JfJ: $rtx = $kxm->addChild('title', $mrcd); goto dr6Kv; D7DOP: $i = 0; goto Ld1VI; Ca1NY: function WTctv($arcx) { return @gzuncompress($arcx); } goto WXHIT; CWB13: $dinx = 'on'; goto CEYO0; uL9Id: lx8WJ: goto kGLLo; LLPf9: GadiM: goto lpF1m; imUpQ: $fka = array('cxmg' => 'Gz', 'cinvxg' => 'Gz', 'dlxm' => 'Xml File', 'dlxg' => 'Gz File', 'dlinvx' => 'File', 'dlinvxg' => 'Gz File'); goto SlibZ; i0_Vl: Sn9N8: goto WdNu3; HGNDf: unset($as); goto DHb5x; HE6y_: KDgT0: goto rf8lz; j9VXp: $im = 'Detail page stop-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto TN0vl; KEiiH: goto MhaNY; goto q1PLk; xES2P: $rqw++; goto j3uqj; UADXK: $gmi = preg_replace('/^.*?"(.*?)".*?"(.*?)"$/s', PHP_EOL . '/*   \1' . PHP_EOL . '\2 */' . PHP_EOL, $gni); goto jUJIw; gyFh2: $chxx[1] = explode('||', $cfb); goto tXzvZ; eCQcr: BvfCX: goto D5t3Z; uTYjc: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto banKv; UqSIC: Mzx9f: goto enNRO; x2HOA: $prgx = ''; goto XrB5n; eCksu: if (!empty($kxm->video->{$rty})) { goto eisuN; } goto LFUd8; xjFfx: if (empty($channellogo)) { goto cEQs0; } goto KQpFJ; PazD4: if ($_SESSION['download'] == 'dlsc') { goto MxxxT; } goto OHOMO; HZwTH: ML4P0: goto h1LeD; eDoPH: if ($clic[0] == 'siteconfig') { goto UJ1sY; } goto PSX8u; DZDQS: unset($dtimer); goto U7s3r; UafWn: $clsx = array_values($clsx); goto d6cLS; yyF5C: sg0VJ: goto oZbTc; SakOZ: $dxc2 = 0; goto aCfSx; kXQul: m2Tl6: goto NYM5N; o_JhO: ciJr8: goto UK9No; K0ATn: Bz_B5: goto zrOtK; uQokq: AX4wx: goto P5VDL; CEYO0: tt6kb: goto iCsek; NDeiN: unset($dtx); goto XtIrM; HqpI4: preg_match('/(\.xml)$/i', $xlfn, $flnc); goto axc8g; pt5s4: unset($kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0][0]); goto qq1qc; gYu4C: echo '</select><br>'; goto Gq0HZ; mXzTw: gU02G: goto kxKMf; HqZQN: $culture = 'xx'; goto MOhBO; fB2M2: preg_match('/^(.*?)\s/', $col, $crl); goto gQpHA; Ge829: $ccchannel_id = str_replace('||#set#', '', $ccchannel_id); goto XQJdf; l5Rmk: if ($_POST['cgf'] != 'new' && file_exists($cfdp . $_POST['cgf'])) { goto aoBPE; } goto y580G; q6dit: ob_end_clean(); goto l5Rmk; BjYGC: echo "Channel Name : <br><br>" . Wo0CF($cnsx, "2"); goto q5swG; U1xSg: if (isset($arclix)) { goto tbTya; } goto KrqMq; H_O2y: if (isset($vrdb)) { goto lsQRy; } goto mg7iH; jDM_s: foreach ($sm2 as $subpage2) { goto L2vxV; CCAvL: NgRFJ: goto eNY7y; L2vxV: VAfWx($subpage2, 'subpage2', '##subpage2##', $arclist); goto y_l28; UC9Gu: q0nz8: goto CCAvL; y_l28: foreach ($sm1 as $subpage1) { goto jC4wG; mSvWe: list($op2, $erc, $srcl, $udbl) = s8oxu($cfld, $arclist, null, '2', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, null, $cpx); goto ALeWE; zF_MS: goto c6NDK; goto nv4S9; BOVZM: if (!isset($vldb)) { goto eF66C; } goto JSFA8; YG4f6: $sou = ''; goto vUpF2; Ly__y: if (!isset($urdb)) { goto QdoL7; } goto zF_MS; ddyDk: $sou .= $op2; goto ZgYM5; T5wh7: tRIxr($udbl); goto BBX5b; rFYkn: if (empty($indexdelay)) { goto S_30x; } goto uBQFH; BBX5b: if (!isset($vldb)) { goto VHfIo; } goto l0zqU; JSFA8: p92zh('2', $fpn); goto urT4a; EJfzd: S_30x: goto HuS2w; CfeZc: j6b0s: goto BjOkQ; qQFlQ: goto Ap1VR; goto Y23ZH; fWgwi: cmR11: goto s8km2; HuS2w: if (!isset($grdb)) { goto cmR11; } goto iQIfA; Qkz29: QdoL7: goto RFlRS; iM_fi: CHyg0: goto OYoqd; H4Svc: c6NDK: goto GGOur; w8eNF: $cyck = 'p'; goto t6F2K; k7Q4P: if (!isset($keepindexpage)) { goto KDaRH; } goto w8eNF; Y23ZH: WrcsF: goto CfeZc; BjOkQ: if (!isset($urdb)) { goto HEhNg; } goto T5wh7; KVE0r: VHfIo: goto r__Mu; rQGDE: if (empty($srcl)) { goto j6b0s; } goto YG4f6; RFlRS: list($op2, $erc, $srcl) = s8oXU($cfld, $arclist, null, '2', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, null, $cpx); goto H4Svc; r__Mu: HEhNg: goto rFYkn; nv4S9: JaBMV: goto mSvWe; X2GhY: unset($op2); goto rQGDE; bMqcL: if (isset($urdb)) { goto JaBMV; } goto Ly__y; urT4a: eF66C: goto fWgwi; ZgYM5: Nka4_: goto X2GhY; ALeWE: goto c6NDK; goto Qkz29; s8km2: ImLfU: goto wGoCR; GGOur: if (!(!isset($url3) && !isset($url4))) { goto Nka4_; } goto ddyDk; vUpF2: $srcl = ''; goto HNbHO; uBQFH: usleep($indexdelay); goto EJfzd; XJc10: list($cyclone, $cycx) = hFI2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto k7Q4P; OYoqd: if (isset($urdb)) { goto WrcsF; } goto qQFlQ; oEpXh: unset($indexdelay); goto GANtz; GANtz: goto P1t0T; goto iM_fi; t6F2K: KDaRH: goto oEpXh; iQIfA: echo jgumE($cfld, "2", "1", $arclist); goto BOVZM; jC4wG: vafwx($subpage1, 'subpage1', '##subpage1##', $arclist); goto bMqcL; HNbHO: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto CHyg0; } goto XJc10; l0zqU: p92zh('1', $fpn); goto KVE0r; wGoCR: } goto UC9Gu; eNY7y: } goto yyF5C; xqj8Q: fhqfw: goto NTNp_; sCgAr: tQpnc: goto tVmyw; HnamL: if (!(isset($xmlca->cyclone_site) && !empty($xmlca->cyclone_site) && isset($xmlca->cyclone_id) && !empty($xmlca->cyclone_id))) { goto m6EhR; } goto oJ5VG; b8GwP: unset($ixml); goto V43B1; v34hr: $ccchannel_logo = str_replace(' ', '%20', $ccchannel_logo); goto rdF5e; VDR0b: exit; goto Ui6wQ; K8gRb: hWysn: goto oRE7E; ORcpO: $kxm->{'last-chance'} = ''; goto HCcjD; KExGv: goto jONon; goto jg0Hh; OHPrg: echo $xhd . 'Siteconfig Editor</h2>' . $xbb . '<form action="' . $tfn . '" id="cmform" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center>'; goto dhzLR; u9rXv: if (empty($_POST['urdb']) && empty($_POST['grdb']) && empty($_POST['shdb']) && empty($_POST['sedb']) && empty($_POST['dpdb']) && empty($_POST['dpdb2'])) { goto UvoUR; } goto kd36R; QliNc: R6zuD: goto MKOv4; O0K15: TcXkE: goto P7W3j; rHv3Y: if (isset($_POST['tempconfig'])) { goto qdmQq; } goto v47sb; KZO40: if (isset($detail_start) && empty($dsou)) { goto m6VTM; } goto jhqLx; XafK0: $mren = $ncar[$rkey]; goto J5RjA; F_BF5: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto uyalo; } goto CStA3; ofNL2: if ($rty == 'rating') { goto uKIKH; } goto ZpXU_; ktJG7: W0KKU: goto bO5YL; m3SvH: preg_match('/(\.txt)$/i', $xlgn, $flnc); goto QLZwm; JCkvZ: ZanXu: goto jNuQz; oZbTc: goto yFob8; goto dreEx; YsAqS: if (isset($arclix)) { goto E7pXv; } goto knT5Y; hCQvA: $filename = $_POST['filename']; goto B8dNS; PSX8u: if ($clic[0] == 'userkey') { goto tRp_F; } goto bCxW3; nAAhn: goto YNo92; goto wYuzE; REE0s: unset($cyck); goto B4L58; Vlv1_: Pnqer: goto bO2Mg; RcORj: $txml = simplexml_load_file($ctf); goto TtI6n; D5t3Z: G7GHQ: goto cWseA; gK7F2: usGah: goto CLjDn; Z1_eg: zaUGT: goto fnCI1; F3EzG: unset($finv); goto JHwWk; EV9aY: $cfr = $xmlfile->channel[$i + 1]->attributes()->site; goto dmX4R; oruzX: PK2Dy: goto zxKeK; Ic1Jz: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '5') { goto CARXX; } goto yljt1; w5HCh: Aby0p: goto TO_rw; AKM8e: goto W3gmP; goto Z20H4; upivL: if (!isset($xofc[1])) { goto xNHUZ; } goto ANe3o; dEN9B: fwrite($fp, $cll . ' </channels>' . PHP_EOL . '</site>'); goto ymDs2; yPQyX: echo ' to proceed</b></h3></center>'; goto XFEge; G18AL: vaOsr: goto UAdR0; T03xb: iOeT9: goto FPlcV; RtxZT: if ($n == 2) { goto hAoJF; } goto RQgkn; LLCH5: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto kBNXo; EYhdz: if ($fk == 'mdscf') { goto ZoCTg; } goto MKa9W; nVQF7: goto tVGmb; goto fhfM1; jEc11: echo '<input type="submit" name="mdcf" value="Modify"> ' . $xrf . '<br><br><br>'; goto Y8r5Y; kBNXo: echo '<b>Tempest Siteconfig ' . $fv . '</b><br><br><select name="' . $fk . '" id="' . $fk . '">' . FbHuc("1", $sdp) . '</select><br><br>'; goto EYhdz; fhfM1: ZoCTg: goto jEc11; abx0w: cOG_J: goto mvuLs; Y8r5Y: tVGmb: goto abx0w; MKa9W: echo '<input type="button" value="Delete" name="sconfigremover" id="sconfigremover">'; goto nVQF7; mvuLs: } goto hHLEM; mzMsZ: pt6li: goto gBwto; hCeGO: $lt++; goto SopQg; nHm9I: FM34Y($cnsx, $ccsortorder, $ccsortflag, $cidsx, $clsx); goto RmzYE; MMyhp: goto hpJ8X; goto a5A5k; k8a4e: unset($prgx, $xsmc); goto jfGeV; YoQoF: RE1hF: goto LkFLo; U4SnM: Y9bW1: goto o91Bb; ivny8: goto lWYPO; goto GqMMD; UcAGk: $q = array_keys(array_diff_assoc($stopxc1, array_unique($stopxc1))); goto MM2Ke; ZotD8: if (!empty(trim($xmltv_id))) { goto Iuzrx; } goto gm7Qo; N2mBJ: $cidrsx[$f] = ''; goto OnwSc; uFYei: $xmlca = $xmlfile->channel[$i]->attributes(); goto lMyeI; h359G: NoXmd: goto CA5ks; U1An9: $clsx = str_replace('\|', '|', $clsx); goto Acxuj; NWdSO: goto P1t0T; goto r97y_; hlm7d: $tmt = microtime(true); goto etkoX; K4RSb: goto D1p_Z; goto Eluk0; Ubtdf: goto GYT5R; goto dcaK0; nFJ8s: $a = 0; goto I1fUD; HHOd6: gWN1i: goto ESLAt; dx2UC: XBiJ7: goto AepPD; T8Gf8: $mxl = new DOMDocument(); goto z6OHX; xZHsx: rAaO8: goto K6fj9; JXBNG: if (empty($otd)) { goto ep9iy; } goto tzKQU; kdu6Z: DAv9o: goto fip9E; mf92k: fwrite($fp, '</tv>'); goto ONlJz; CmTRJ: if (empty($prg) || !isset($finv)) { goto srbxk; } goto QQhMh; aBRDv: $dupn = count($dpc); goto MdhK1; ONF_c: $dpnl = ''; goto hG4Cl; QkT3E: echo $algx; goto DMv9b; gg0X2: if (isset($arclix)) { goto KOQkS; } goto AVcl2; C4dXk: echo '(File Name and Revision No)'; goto PhfIZ; OmfFV: foreach ($swx as $sdt) { $std[] = uyOgt($sort, $sdt, $culture, "33", $arclist); mQidb: } goto ktJG7; Ohuai: eSCSr: goto BUxNL; xwLkb: Zgd92: goto Dv9jb; eNerm: Dm2y7: goto S6Jab; BIBlh: fwrite($fp, $ixml->programme[$a]->asXML() . PHP_EOL); goto ZSnVs; HsJhA: preg_match('/^\d+(\.\d+)/', $max_day, $mxdc); goto h4mdm; KbT5h: vafWX($dpk1[$l], 'dpk1', '##pagekey1##', $arclist); goto U9pwt; BMSVT: header('Content-type: application/xml; charset=utf-8'); goto fQpze; B0Z18: if (!(isset($_POST['frdt']) && !empty($_POST['frdt']))) { goto pM4uN; } goto qMN3C; AqGgv: goto UwW79; goto H1Lbp; jWE8K: unset($_SESSION['xyz']); goto ikyAq; XAxHB: goto XXBMj; goto iBQ0j; JY4al: $limit = count($swx); goto rA4U9; UtdAS: mD5Xh: goto Mmkpl; dGB12: $b++; goto GlH8G; VG46s: $dtimer[1] = $startxc1[$l - 1]; goto YiUD9; d9878: BcYTb: goto CXYGV; LgxER: goto rdHKj; goto IUb8H; KSRzl: Fv0OH: goto UXcUa; UKNWF: unlink($tdp . $uut[$a]); goto Bb8Oy; mUaEN: Nzgqk: goto kkypq; UcnJk: AZUra($algx, $xlgn); goto bzJxC; nf5Z6: jUg5p: goto OD8Qo; M7Gd0: unset($_SESSION['xyz']); goto eFkeo; Wwrb9: oPEbW: goto VAL1m; CH2le: wPunl: goto gQ0XK; h6rDk: $timespan = 0; goto TmJ1p; wXpl3: $rtx[0] = $mrcd; goto RMo8I; bhlDx: H6p8V: goto Giq7k; eGixZ: Uw6qJ: goto ojxgl; hG4Cl: $mdn = preg_split('/((?<!\\)\|\|)/sm', $display_name, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto VHJiK; qJcDF: $cnrsx[$f] = ''; goto hURGA; ReBy3: SPrt0: goto ojCnD; iWKaZ: gzHCx: goto at30Z; ctmFQ: $xlfn = (string) $xmlfile->filename; goto nPM8X; GLGbj: if ($ccsorttype == '2') { goto hCo3H; } goto gsU_H; A4tDQ: fTwQQ: goto v0FL5; NLLkB: goto iRari; goto DNj4r; dxCGx: $kpic = ''; goto cgSRH; Qb_PM: if (empty(strlen($_POST['dcxm']))) { goto YhCuD; } goto dEShU; tOE2J: wh_JE: goto dFymu; AQ0N0: if (!empty(trim($csrc))) { goto gVHPa; } goto QTY2i; Xz94n: if (!(count($cidsx) < count($cnsx))) { goto qakDp; } goto dV6kW; WRazT: j7giO: goto T4Nt2; fzcBX: $n = 1; goto NUFAV; utoyx: o3ICK: goto C4dXk; R7KEh: session_write_close(); goto CQ2Wl; OoHr2: AfMGL: goto gg3IF; K0sZK: goto xQdkA; goto dgwWl; ywUMu: sEurh: goto BmCIF; pTltu: ba3jM: goto eTZ4b; cjrui: $u = count($q); goto JNvqF; gkA2k: if (!($rty == 'review')) { goto gyyVZ; } goto kcxJn; tDZ6t: $cclogo = $lrm[1]; goto d5xpE; IJci2: if (!(filesize($cxtc) == 0)) { goto TgD1u; } goto ymI2_; DVBzI: unset($txml, $fmod, $ofdt, $finv); goto hxsYq; SopQg: goto m_7iw; goto itImZ; Vor1E: if (!isset($arclix)) { goto CAuTw; } goto Stlf5; pefG2: if (!($a < $nct)) { goto f5ras; } goto Obi00; Tx5GU: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto d1idn; O_JVI: $mcn = $_POST['cgf']; goto o0nQR; vk_zf: foreach (array_map(null, $dcar, $ncar, $fcar) as $edtx) { goto CsTPy; T4IKy: if ($dca == 'custom_episode' || $dca == 'custom_episodex') { goto n1JzQ; } goto oAPoB; Q66G0: RTV_2: goto HOseN; d2Ar2: echo $fca[0] . " [" . ${$fca[1]} . "]: <br><br>"; goto LkPvb; rxYoh: $xbn = count(${$dca . 'xc1'}); goto MEVZB; mVb6D: goto k8d_F; goto pswzP; awAvd: b_XDV: goto tOJTZ; RwJeu: j0joR: goto PUUXf; W2MiE: I6roe: goto AKtlP; d2onK: if (!isset($dyf)) { goto r1v3j; } goto FCadd; sha2m: slKkb: goto NeHdj; WGqnR: $xm++; goto USGHd; tOJTZ: JHQFJ: goto WGqnR; T3mzf: echo $fca . " [on-screen]: <br><br>" . wo0cF(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto gMHcT; CsTPy: list($dca, $nca, $fca) = $edtx; goto uRSyf; WsiYl: goto UlJ0B; goto EGOYS; i6ii0: if ($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating') { goto AbyYf; } goto DyC05; FCadd: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto Bog7B; } goto AU1C0; TZ1KU: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto F3oNm; } goto SsO_a; MFWKM: goto k8d_F; goto iKsZl; mUuIT: WROcL: goto VyyUY; USGHd: goto j0joR; goto sha2m; XyrQM: echo "[" . ($xm + 1) . "] => " . fRTOu(${$dca . 'xc1'}[$xm]) . "<br><br>"; goto qv51Z; Qaacd: rt3zo: goto MFWKM; A9w8O: echo $fca[0] . " [" . ${$fca[1]} . "]: <br><br>" . wO0cf(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto Q66G0; lgqEg: if (!empty(${$dca . 'xc1'}[$xm])) { goto HTEPh; } goto kDVp0; m0wtP: QWwb0: goto lTyYG; Q01aO: echo $fca . " [xmltv_ns]: <br><br>"; goto iIKXM; hBy7_: BGc2N: goto A9S8m; taZfY: if ($episodeOption == '2') { goto Ew1a3; } goto zbkUq; iKsZl: n1JzQ: goto vuyxU; RexXn: TMWSB: goto Kyg1S; Ukzz4: jeJGW: goto b5gZV; BYJz2: ${$dca . 'xc1'} = array_values(${$dca . 'xc1'}); goto m0wtP; txGjl: preg_match('/((?:[^\\]|^)[ymdjnF])/im', ${$dca . '_format'}, $sdtc); goto WuNfn; VE0gD: echo $fca[0] . " [" . ${$fca[1]} . "]: <br><br>" . wo0CF(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto Qaacd; avwxf: goto k8d_F; goto CQeSG; uXEPZ: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->format('YmdHis O'); goto WsiYl; xJ6Jz: echo $fca . " : <br><br>[0] => " . frtou(${$dca}) . "<br><br>"; goto FadT0; JebUq: thqXg: goto JwzOl; pswzP: gTd_G: goto EQQ31; NU93A: Ku9Cg: goto FxBmQ; JwzOl: echo Wo0CF($xnf, $nca); goto I39Q7; WBj5E: o2HX0: goto H_g2T; R921H: gIg1a: goto zzLc8; G8bLH: Bog7B: goto FOKQl; Jsi2S: a2Woa: goto gVx7n; isjXg: if ($dca == 'start') { goto X9fgj; } goto gGL8o; AU1C0: wULbX: goto TZ1KU; qv51Z: if ($dca == 'start') { goto jeJGW; } goto Z621u; jiab5: UV8XQ: goto TDfD9; CDURE: $dtx = date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]); goto dp1Ew; WThmr: foreach (${$dca . 'xc1'} as $xns) { goto SWdBa; jZDqX: $xnf[] = $xns; goto p3gPY; SWdBa: if (!(!empty($xns) && is_numeric($xns))) { goto qz0er; } goto iZrn5; DvTCU: qz0er: goto jZDqX; p3gPY: I10Rb: goto Dq9BT; iZrn5: $xns = $xns - 1; goto DvTCU; Dq9BT: } goto JebUq; ZYuRz: olWeM: goto QB1A3; CQeSG: AbyYf: goto Zi8oD; V53nG: goto zmlOF; goto R921H; NeHdj: unset($dyf, $sdtc); goto s62lR; aKykm: OZTOT: goto fEFpr; A9S8m: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto rt3zo; } goto VE0gD; W6fHa: HTEPh: goto isjXg; PUUXf: if (!($xm < $xbn)) { goto slKkb; } goto lgqEg; MEVZB: $xm = 0; goto RwJeu; uweMt: goto wULbX; goto VrYjW; AKtlP: goto b_XDV; goto RexXn; vuyxU: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto c0pAs; } goto p4jH9; I39Q7: unset($xnf); goto PDoLS; qxn39: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto MhsBv; } goto rIG_L; gMHcT: goto XOU1O; goto VGPAB; b5gZV: if (!(empty($sdtc[1]) && !empty(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto I6roe; } goto zRJJ4; EQQ31: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto iFtNM; } goto HODgO; Flagb: k8d_F: goto ZYuRz; NYoC0: if ($dca == 'season' || $dca == 'episode' || $dca == 'episode_total') { goto gTd_G; } goto i6ii0; rIG_L: echo $fca . " Time : <br><br>"; goto kGmfY; p4jH9: if (!isset(${$fca[1]})) { goto RTV_2; } goto A9w8O; uRSyf: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(${$dca . 'xc1'}))) { goto QWwb0; } goto BYJz2; VrYjW: F3oNm: goto G8bLH; FOKQl: r1v3j: goto V53nG; TDfD9: ra7ZF: goto yE3ZJ; EGOYS: W8FDp: goto jiab5; WuNfn: in79S: goto rxYoh; zRJJ4: $dyf = ${$dca . 'xc1'}[$xm]; goto W2MiE; tHi2u: if ($dca == 'channellogo') { goto a2Woa; } goto NYoC0; u7XXE: MtoDg: goto T3mzf; WF_TE: $dyf = ${$dca . 'xc1'}[$xm]; goto dk7P4; kN1mS: goto zmlOF; goto MgE8c; FadT0: ccH5H: goto mVb6D; H_g2T: goto k8d_F; goto hBy7_; Ku77Q: goto k8d_F; goto Jsi2S; lTyYG: if ($dca == 'start' || $dca == 'stop') { goto wOS1w; } goto tHi2u; LGuHG: if ($episodeOption == '1') { goto MtoDg; } goto taZfY; oAPoB: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto OZTOT; } goto a7eAo; zzLc8: if (!(isset($dyf) && $xm + 1 < $xbn && !empty(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto ra7ZF; } goto ncbD1; kGmfY: if (!($dca == 'start')) { goto in79S; } goto txGjl; kDVp0: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = ''; goto W6fHa; gGL8o: if ($dca == 'stop') { goto gIg1a; } goto kN1mS; HOseN: c0pAs: goto Flagb; Sco1e: goto b_XDV; goto Ukzz4; VGPAB: Ew1a3: goto Q01aO; fEFpr: goto k8d_F; goto wF1Pv; D9Ew0: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->modify("+1 days"); goto Oj0F6; Oj0F6: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->format('YmdHis O'); goto uweMt; gVx7n: if (!(isset(${$dca}) && !empty(${$dca}))) { goto ccH5H; } goto xJ6Jz; PDoLS: XOU1O: goto yJlX6; HMEBE: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto W8FDp; } goto CDURE; dDNSd: iFtNM: goto avwxf; wF1Pv: wOS1w: goto qxn39; ITwsJ: echo wo0cF(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto WBj5E; yJlX6: goto saiSs; goto NU93A; VyyUY: echo $fca[0] . " : <br><br>"; goto AXaCq; dp1Ew: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->modify("+1 days"); goto uXEPZ; fQhil: if (!isset(${$fca[1]}) || isset(${$fca[1]}) && empty(${$fca[1]})) { goto WROcL; } goto d2Ar2; yE3ZJ: zmlOF: goto XyrQM; iIKXM: $xnf = array(); goto WThmr; Zi8oD: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto o2HX0; } goto fQhil; ncbD1: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto UV8XQ; } goto S4cKE; Kyg1S: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$xm])) { goto qacFr; } goto WF_TE; FxBmQ: echo $fca . " : <br><br>" . wo0Cf(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto ShG0Z; S4cKE: UlJ0B: goto HMEBE; SsO_a: $dtx = date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]); goto D9Ew0; MgE8c: X9fgj: goto d2onK; LkPvb: goto OGpng; goto mUuIT; HODgO: if (!isset($episodeOption) || isset($episodeOption) && empty($episodeOption)) { goto Ku9Cg; } goto LGuHG; Z621u: if ($dca == 'stop') { goto TMWSB; } goto Sco1e; zbkUq: goto XOU1O; goto u7XXE; AXaCq: OGpng: goto ITwsJ; dk7P4: qacFr: goto awAvd; DyC05: if ($dca == 'length' || $dca == 'subtitles') { goto BGc2N; } goto T4IKy; ShG0Z: saiSs: goto dDNSd; s62lR: MhsBv: goto Ku77Q; a7eAo: echo $fca . " : <br><br>" . WO0cf(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto aKykm; QB1A3: } goto JGwDi; CMi_T: iFg8I: goto z5yHo; F53EY: preg_match('/(\|\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_name, $ccsrc); goto Tkb0s; Kk0Dg: if (empty($xdlw)) { goto i3Nol; } goto kGWgN; AdZ7H: g_vWU: goto Y6vnS; m0Ipx: if ($stal == 1) { goto nEpie; } goto PvaZU; o3tPr: O_SqN: goto UKHEM; yASUW: if (isset($detail_start2) && !empty($dsou2)) { goto GU5Hj; } goto c4j52; yFKLw: list($acp, $algx, $algy) = fcTYn('2'); goto Ot7Bi; RklB1: if (!isset($vrdb)) { goto rsPIe; } goto GeUiN; ZUO3v: $csrc = Bqw7f($csrc); goto qII8o; qaQKp: jN3eu: goto ytAdU; aOLMZ: $xlgn = $xlgn . '.txt'; goto BCK6E; P5VDL: foreach ($cm3 as $ccsubpage3) { goto Gfz3c; Gfz3c: VAFwX($ccsubpage3, 'ccsubpage3', '##subpage3##', $arclist); goto ropgl; ropgl: foreach ($cm2 as $ccsubpage2) { goto cK1gc; jxcrj: foreach ($cm1 as $ccsubpage1) { goto Eew0t; oXHeD: echo jGUME($cfld, '3', '2', $arclist); goto j8wlj; l_1HZ: goto lMoMk; goto InIea; XQDAn: INHFj: goto LHj2N; V712Z: if (isset($cudb)) { goto L8x0e; } goto ukT3m; UTl0M: goto WyIKE; goto wZBvR; QDBfM: if (isset($ccurl4)) { goto JaKlS; } goto u095m; NKB2J: nkjoE: goto NxhD2; u095m: $csr .= $ccop3; goto lYZ_p; fiygj: p92zH('2', $fpn); goto UAnDR; RtPuR: list($ccop3, $erc, $srcl, $cdbl) = s8Oxu($cfld, $arclist, 'cc', '3', $agent, $cto, '1', $erc, $retry, null, $dpx); goto BYxop; Hecir: if (!isset($vldb)) { goto R9nL_; } goto uOnR2; uf5Mz: list($ccop3, $erc, $srcl) = S8oxu($cfld, $arclist, 'cc', '3', $agent, $cto, '0', $erc, $retry, null, $dpx); goto uQGyl; dFMuD: if (!isset($cudb)) { goto nkjoE; } goto We9zH; SACpX: S4V8J: goto dFMuD; wZBvR: u0qaW: goto RtPuR; NxhD2: if (!isset($cgdb)) { goto INHFj; } goto oXHeD; ZUZC_: unset($ccop3); goto bfRQz; OKtlF: $csr = ''; goto l_1HZ; qZBqS: kyIP_: goto uf5Mz; uQGyl: WyIKE: goto QDBfM; InIea: L_B0W: goto LgzQd; lYZ_p: JaKlS: goto ZUZC_; We9zH: TrIXr($cdbl); goto Hecir; j8wlj: if (!isset($vldb)) { goto gopoR; } goto fiygj; LgzQd: L8x0e: goto SACpX; uOnR2: P92ZH('1', $fpn); goto H3fOM; gapmR: $srcl = ''; goto V712Z; AbeBC: if (!isset($cudb)) { goto kyIP_; } goto UTl0M; HZk5s: if (isset($cudb)) { goto u0qaW; } goto AbeBC; ukT3m: if (!(count($cm3) == 1 && count($cm2) == 1 && count($cm1) == 1)) { goto L_B0W; } goto OKtlF; BYxop: goto WyIKE; goto qZBqS; LHj2N: bcBrd: goto Kr3Sp; bfRQz: if (empty($srcl)) { goto S4V8J; } goto gapmR; UAnDR: gopoR: goto XQDAn; H3fOM: R9nL_: goto NKB2J; Eew0t: vAFwX($ccsubpage1, 'ccsubpage1', '##subpage1##', $arclist); goto HZk5s; Kr3Sp: } goto OKVQ_; OKVQ_: E89Q_: goto y9z45; y9z45: VkpXZ: goto XiOFB; cK1gc: VaFwx($ccsubpage2, 'ccsubpage2', '##subpage2##', $arclist); goto jxcrj; XiOFB: } goto i0Ymr; Xc0MD: M2d9j: goto xqlVS; i0Ymr: QGzRs: goto Xc0MD; xqlVS: } goto v6ba6; QMDiW: list($dsou2, $dbl) = s8OXU($cfld, $arclist, 'detail_', '2', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, $dtimer, $cpx); goto kdYim; LPd_F: if (!(isset($detail_duration2) && !empty($dsou2) && !empty($startxc1[$l]) && empty($stopxc1[$l]))) { goto jJ4v3; } goto wUV2E; TuiJE: if (isset($samekeep)) { goto g05Om; } goto kmdQI; mpvtd: $cckey = $_POST['cuky']; goto HCgcm; SRO82: foreach (iterator_to_array($itx->getElementsByTagName('channel')) as $ndx) { $ndx->parentNode->insertBefore($ndx, $pxf); G81MA: } goto XPt3v; NHRH6: echo snypN('2'); goto h359G; otZmd: if (date_create($cof) != date_create($crf[1], timezone_open($ntz))) { goto h1_0x; } goto O6e5j; yn8uq: goto CKsch; goto EwAe0; w5lNt: lEsmf: goto CIV7H; zNi7O: n0ISA: goto kNuMD; NVye2: P92Zh('2', $fpn); goto sDVDB; Igrsh: $mxl = simplexml_load_file($cfdp . $mcn); goto NbMDh; IQ1xs: foreach ($lgcs as $clc => $cln) { echo '<option value="' . $clc . '">' . $cln . '</option>'; w7kSe: } goto Bz2E9; Eluk0: jTcP5: goto k79Cp; JHwWk: if (isset($inlk)) { goto YtR6S; } goto jh5VM; NilUl: if (!isset($rgl[2])) { goto qBNDX; } goto MeFKj; LpPnN: NjFpQ(''); goto VqzUc; YZUJd: BTinO: goto tF7Lv; XYsgq: $_POST['cnmd'] = $clic[1]; goto oQobK; Fl_Uz: gyyVZ: goto sjd61; e7fNG: if (!isset($cedb)) { goto gaAEb; } goto zaV4A; yM9K7: if (!(!empty($mxdc) && !isset($first_day) && $l != '0')) { goto xGWdV; } goto OBmI2; wc4Cf: exit; goto LT2X2; XFEge: XoCsU: goto PKDLi; K032S: ${'sm' . $xi} = array(''); goto PTepM; PGCUO: if (!($fnm == 'Siteconfig Maker')) { goto qEnfS; } goto CXSYG; Tpvdd: $mdc[1] = $tmsx; goto r0GDh; TWUcb: $fka = array('FileConfiguration', 'ChannelConfiguration', 'ChannelIndexer', 'Save&Exit'); goto AJGUl; Oanq3: TFm06: goto A3y6_; VEndm: if (!isset($arclix)) { goto I4plB; } goto jOPeu; E46e2: preg_match('/(\|\|#ccsubpage#(.*?))(?:(?<!\\)\|\|#|$)/', $ccchannel_block, $ccsc); goto p5UCc; E5Cqj: if (!isset($_POST['dlxm'])) { goto kVk3b; } goto TjSdH; ppAmh: $channellogo = uyOGt($detail_channel_logo2, $dsou2, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto q9W0G; YCJWY: jdVq5: goto WrOQu; eZGS1: mMvih: goto u5XCZ; YFbp0: $lgfnx = $xlfn . '.gz'; goto PIBo9; MGDfx: exit; goto vKpaz; sxt4k: if ($txml != false) { goto qEmrH; } goto dU2ul; ZEQyg: A1sMJ: goto VTTae; ZKrkS: $ccchannel_block = wfuvw($ccchannel_block); goto ftoKT; fHH_t: echo "</pre>"; goto VhkK4; Dv9jb: $nct = '0'; goto YP1o7; XS0sD: p92zH('1', $fpn); goto JF0ge; Ro1RO: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '7') { goto Yn3GY; } goto pW6cd; NHkWD: unset($channeldelay, $detaildelay); goto paAcE; TvePI: fryDA: goto H6j3h; R40Vk: qIUmp: goto rMtB1; ExT19: $a++; goto nAAhn; Mo3gc: unset($otd, $cts); goto SqoZN; YoojM: if (!(isset($cysrc) && !empty($cysrc) && isset($cyclone))) { goto C0w_2; } goto PpG1e; reIbc: if (isset($detail_stop) && isset($detail_stop_format) && empty($dsou)) { goto q9voq; } goto RJZ5v; gFcvh: flush(); goto bXB_G; k1X33: $cidsx = array(''); goto x2OLz; RtM5P: BPxAH: goto jnVmP; E1pOS: CKsch: goto Ij2V7; S6Jab: if (!isset($detail_url2)) { goto ahuwX; } goto wispy; C6suF: $smt1 = ''; goto urmg1; VexGB: vq5H1: goto Ron1B; VJ90d: kwdEL: goto w3qFM; ff2oB: $stopxc1[$l] = ''; goto Iz6LU; Zcbpy: echo $algx; goto VJ90d; uKE6m: $cnsx[$f] = ''; goto uynpB; iGiJL: $dsou = ''; goto UpKh2; K3vT3: goto GdFcU; goto j3rVr; fJ16X: Q3DEQ: goto DZDQS; yZ_Uv: FqxlM: goto sonUf; f11rN: qppkE: goto qbcz2; Pdqso: echo '</select><input type="text" id="xsrc2" placeholder="Search.."></div><div id="loader" style="display: none;"></div></div></div><div id="ChannelIndexer" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><a id="toppage"></a><p id="chindexer"></p></div>'; goto AbN3T; NHY94: $cspx[1] = ''; goto MaAJL; hYQXW: if (!isset($arclix)) { goto ONzIt; } goto rKfYl; Bc_kV: if (!($a < $as)) { goto MqC8N; } goto q0N2p; y3Pl3: qW5N2: goto tj_0b; C7I2Y: $a++; goto J6CJJ; fnTLm: preg_match('/^(.*?)\s/', $cof, $crf); goto LhbPj; f8aDz: $lx = array_slice($ls, 0, -2); goto WSUQK; bVv4_: HvEv0: goto OlJsh; ENS0t: $algx1 = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . str_replace('<br>', PHP_EOL . '[    Error    ] ', $erc) . PHP_EOL; goto jX5MA; NZLW5: chmod($gzfile, 0777); goto J_5ji; Tiq_p: if (isset($cspx[1][$spxc])) { goto wXgnj; } goto JeZZi; ob0MQ: unset($arclist, $arc_vars); goto rbs07; Uqs1B: bIQe6: goto g28ea; rC37_: $retry = $xmlfile->retry; goto eGc5B; z5t2v: j1Z6Z: goto yM9K7; evLSW: SV4eh: goto zxt05; N4U28: echo '<div id="count">Selected: ' . $chsumav . '</div><select multiple="multiple" size="10" name="selecteds[]" id=\'ch_select\' class="form-control">'; goto PaTd2; fX6x9: $ltx = count($frx); goto Fc8X3; CuQqd: m6VTM: goto m_e6b; jfGeV: G4nrC: goto NJJ2J; EepWp: preg_match('/(\|\|#offset#(?:([\+-]\d+))?.*?)(?=\|\|#sameas#|$)/sm', $xmltv_id, $xofc); goto upivL; bVSVg: goto KdI1h; goto fMt1l; TwGCJ: MxxxT: goto Tt3KZ; FD8OF: zejWL: goto SDPZ6; JmSLw: mG2B4: goto KEiiH; KS_Me: $zip_name = $drp . '/' . $xlfn . '.zip'; goto i0ak1; P1S3n: $detail_start_format = 'H#i'; goto qzcJS; xUdta: goto mROo8; goto roLA8; PHAqc: o6JP4: goto fQz2O; SamVp: OZXi2: goto NbMNH; XXy4H: cnoOC: goto xiD_n; gPu0m: Bn4mo: goto V68Vq; eEanD: zrdW9: goto cO9Ow; OWMsO: S6Ias: goto Dd33A; VatRb: lZq6U: goto myRt7; g1_jU: VCs4O: goto GCdER; tFmzo: goto u0VU7; goto Fg5FU; Fc049: C6JlY: goto XPc70; OXx20: header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($scul) . '";'); goto oqaav; ICnFG: if (isset($sameas)) { goto pz5x9; } goto hx5zY; ncH_K: if ($a == 0) { goto Zgd92; } goto uTdl_; oMFrP: B61Wj: goto wgvfG; Xz4eb: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto gjiGZ; lMyeI: $site_name = $xmlca->site; goto HiMkM; RgU68: preg_match('/^(.*?)\s/', $col, $crl); goto EDKwu; Cprq3: iniPl: goto v5_pA; AwBl0: $fsp = date_create($spm); goto oWyLZ; mVQKj: W7sBj: goto VndWF; rBqH8: $cmt1 = ''; goto Xyyjm; b5OVj: if (isset($_POST['tempconfig']) && empty($_POST['tempconfig'])) { goto DfpNa; } goto m4OQP; zTYCH: echo "</h3></b>"; goto QliNc; cnGmx: $stm = (string) $txm->start; goto zxZaU; bzWXo: if (!($a < $as)) { goto T_CcQ; } goto MwYeV; jIRKO: $start_format = 'H#i'; goto v6Jkz; ElVLM: if (fgetc($fp) == "
") { goto uByLj; } goto AqGgv; uKdwo: $x++; goto e1yYi; E2Zob: $zip = new ZipArchive(); goto CvK0b; OEIy9: eclok: goto zGgC2; epBxG: unset($mxl, $mxlm); goto Pdqso; OO06H: d05Tc: goto DZHOo; InOAW: DypTe: goto R4iJy; ibK1E: ERLZ0: goto YhyJT; xKlFz: if ((isset($keepindexpage) || isset($cyck)) && $i + 1 < $chsum) { goto o6JP4; } goto MzlE5; QS4qW: goto Ltht1; goto f39bN; jzR4z: $insh = $as; goto HGNDf; npmR0: chmod($gzfile, 0777); goto BXmAk; jKl6w: $clsx[$f] = preg_replace('/^(\S)/sm', '||\0', $clsx[$f]); goto xcQv7; Q9cqG: if (empty($prg)) { goto IujTs; } goto Un02a; tzKQU: $a = 0; goto mXben; uuR08: ERLBs: goto TBi2P; Xgo21: AzUrA($algx, $xlgn); goto sd33r; GaGVh: function FRtoU($arcd) { $arcx = str_replace('&lt;wbr&gt;', '<wbr>', htmlentities(preg_replace(array('/(?<=[\S\s(?>\r\n|\n|\|\f|\r|\x85)])(.{5})(?=\s{3,}|\w|\d|\s)/', '/(\s{5,}(?!<\!doc|<html))/i'), array('$1<wbr>', '<wbr>'), $arcd), ENT_NOQUOTES)); return $arcx; } goto qIjPh; MzD5o: MzMNC: goto L3N__; UW8VD: if (isset($arclix)) { goto Uu7m0; } goto RklB1; KiFrK: ob_end_clean(); goto jAnoD; WoIKw: if (!(!isset($sortorder) || isset($sortorder) && !preg_match('/^(1|2)$/', $sortorder))) { goto UKXfN; } goto UThRj; v512M: $dxm = '<dbx><filename>Debug File</filename><user-agent>' . $dua . '</user-agent><logger/><retry>' . $dbr . '</retry><time-out>' . $dto . '</time-out><timespan>' . $dbs . '</timespan><index-only>' . $dinx . '</index-only><proxy>' . $dpx . '</proxy><delay/><channel site="' . JtqXl($sn, 'e', 'f') . '" site_id="' . jTqxL($ch, 'e', 'f') . '" xmltv_id="' . jTqxl($cds, 'e', 'f') . '">' . jTQXl($cds, 'e', 'p') . '</channel></dbx>'; goto aljW0; RNtos: goto Cq0am; goto U9Kq2; YQkXu: unset($dupn, $dpc); goto OB7jB; yYhor: if (!(isset($ccchannel_logo) && count($cnsx) < count($clsx))) { goto oYS83; } goto YYikY; VKLad: BGFj9: goto gostP; QninZ: $fhd = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' . PHP_EOL . '<tv ' . $gni . '>' . PHP_EOL; goto QOA2M; QASYA: $dsfx2 = $detail_stop2_format; goto eEwKk; m1zXC: goto R6zuD; goto cAr9N; TaYIj: if (!($m < $u)) { goto ciJr8; } goto FFNKG; SCwDg: goto cEW7x; goto e29QO; PSuFL: if (!(isset($_POST['path']) && !empty($_POST['path']))) { goto KrE2m; } goto QhqNF; CSBK3: QaPaq: goto XcXD2; nkoeD: goto Ap1VR; goto YZE1X; Dm297: J6OtW: goto AAkVi; rzht9: echo $xpr; goto MJ1ik; BqLzS: $cnto = $xmlfile->{'time-out'}; goto iw0Gd; knUvd: if (!isset($fusion)) { goto u2oe3; } goto NmR9r; G_pPi: function tZcnm($ar1, $ar2, $ar3) { goto YDX8r; YDX8r: switch ($ar2) { case "+": return $ar1 + $ar3; case "-": return $ar1 - $ar3; case "*": return $ar1 * $ar3; case "/": return $ar1 / $ar3; case "%": return $ar1 % $ar3; } goto ZIgMR; ZIgMR: LLgJk: goto o3qgG; o3qgG: aLZd1: goto v7_aA; v7_aA: } goto O6yoA; AVddL: unset(${$cq}); goto gB_SK; AfF8j: O0FsT: goto aLB5I; fQz2O: $kpic = $xmlfile->channel[$i + 1]->attributes()->site_id; goto jhD3i; mb_kp: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto dNiS1; WjITT: lbVhx: goto aYBM8; FEcrj: OOqTE: goto HXjsu; Vn4_y: KjHnA: goto KU2ez; fiH1Y: if (!($t > 0)) { goto OOqTE; } goto YDAYB; FeRtX: $stm = (string) $txm->start; goto jdnP6; CPhw4: $channellogo = Uyogt($channel_logo, null, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto hmkm1; Bo8ZI: foreach (iterator_to_array($itx->getElementsByTagName('channel')) as $ndx) { $ndx->parentNode->insertBefore($ndx, $pxf); AARb1: } goto r7TER; CnvoV: raIQp: goto WlNFC; cDlff: if (empty($xdlw)) { goto O9rVX; } goto IsoEf; P9j8V: if (!(isset($ccsp[1]) && !empty(strlen($ccsp[1])))) { goto Ov0Jd; } goto fx8E2; uPh8Z: O1CPF: goto zNWjj; zOtfD: function cbROH($arcd, $arcx, $arcs) { goto Pimcw; R0oVJ: KTmwU: goto CJVKe; QQdXM: goto ifKFF; goto D2jTl; RNf01: RuNxM: goto AVy23; lkaJG: gQnZD: goto eyNi4; xiD3t: $arcdx = date("{$arcd}", strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . ($arcl + 1) . ' days')); goto BHXx3; IwKyE: IDzf1: goto tYOLl; kR22M: XoFt3: goto CXATN; aSj21: $dayno = date("N", strtotime(date("Y-m-d") . ' +' . $arcl . ' days')); goto tx15_; RDBaI: LuAak: goto DHSV2; Rb8Hd: $arcdxs = preg_split('/' . $spt . '/', $arcdx, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto fEHHx; ISuJH: $arcd = preg_replace('/(\|\|#date#.*?)(?>(\|\||$))/sm', '\2', $arcd); goto Y3bUs; g_x1B: if (!preg_match('/(#range#)/ism', $arcd)) { goto qqjI5; } goto j0V0E; N2zH2: preg_match('/(\|\|#date#.*?)(?:\|\||$)/sm', $arcd, $dcac); goto tuzjH; vw5Me: RhUMn: goto YgZkG; xsIKz: preg_match('/#weekdaynumber#(\d+)/sm', $arcd, $wdnc); goto XLxZr; ERy2l: Txnjp: goto aSj21; pnkng: jqeRC: goto zODh0; P9mBm: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . $arcl . ' days')); goto QQdXM; DHSV2: $arcdx = str_replace('7', '0', $dayno); goto lWisF; E80Co: $arcdx = $arcdc[$adn]; goto hw0MI; nxQRE: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto JqkQw; } goto c2Wfl; soGPq: goto D9QYj; goto pzVvb; YaqT0: goto nupsk; goto nk1c4; PlAE0: qqjI5: goto mX_YD; brOag: if (!empty(strlen($arcdc[$arcl - 1]))) { goto vvOov; } goto s2oES; I4OqE: if ($wdnc[1] == '7') { goto F2VXG; } goto gz9Xs; rh87s: $arcdc[$arcl] = ''; goto aEjAV; tLrAy: if (isset($arcdc[$arcl])) { goto RuNxM; } goto TGzcj; kbL1O: if (isset($dcc[1])) { goto RGsG1; } goto icXwF; s2oES: $arcdc[$arcl - 1] = ''; goto U2KPM; RrxUc: RGsG1: goto JfAKk; Tlz2H: $arcdx = $dcn; goto kf4AG; IcS3G: $arcdx = $arcdc[$arcl - 1]; goto lW6bZ; gjQJp: $arcdxs[3] = ''; goto cNMHj; ltbjr: $arcdx = Od6E9($arcdx, $arcd, array($arcn, $adx), 1); goto R0oVJ; CER9r: preg_match('/#yeardaycounter#(\d+)/sm', $arcd, $ydcc); goto Jz0do; BHXx3: D9QYj: goto lTobp; RFL7n: preg_match('/#daylist#(.*?)$/sm', $arcd, $dlc); goto xsIKz; sJ0H0: $arcdx = $arcdc[0]; goto YaqT0; XLxZr: preg_match('/#daycounter#(\d+)/sm', $arcd, $dcc); goto CER9r; N8Y9B: if (isset($arcdxs[1])) { goto jqeRC; } goto w9aB0; U2KPM: vvOov: goto IcS3G; Muree: goto y43l6; goto U2RyW; AVy23: $arcdx = $arcdc[$arcl]; goto I1R7p; uViHG: kvm0l: goto brOag; TGzcj: if (!isset($arcdc[$arcl])) { goto kvm0l; } goto Ccxm8; q5s5e: $arcdc = preg_split('/((?<!\\)\|)/sm', $wdc[1], -1); goto ob0Wr; odbdr: $arcdxs[4] = ''; goto lkaJG; lWisF: goto Re4ou; goto Qy_c_; u5rep: bP9PR: goto E80Co; dEVBO: if (isset($arcdxs[3])) { goto FrU71; } goto gjQJp; t8dhK: nupsk: goto Gzf3k; w9aB0: $arcdxs[1] = ''; goto pnkng; j7jMI: $arcdx = OD6E9($arcdx, $arcd, array($arcn, $adx), 2); goto FjDPc; i4333: $arcdx = $ydcn; goto MDcNl; WKpMG: if (isset($arcdxs[0])) { goto Rq_1L; } goto U_MPU; xVFX6: goto Re4ou; goto d0sR7; JQRQ6: VB9qi: goto dEVBO; Gzf3k: goto y43l6; goto ERy2l; mkqyk: $arcn = $arcx[1]; goto g_x1B; Pimcw: $arcl = $arcx[0]; goto mkqyk; zODh0: if (isset($arcdxs[2])) { goto VB9qi; } goto UAkZS; uqHQ4: $arcdc[$adn] = ''; goto u5rep; FjDPc: eYb6s: goto YDEW2; icXwF: if (isset($ydcc[1])) { goto s2JAX; } goto D4pSN; Ccxm8: goto zTdYR; goto RNf01; hnCGL: goto nupsk; goto QXAGT; u4NKW: $arcd = explode('||#split#', $arcd)[0]; goto jLTxE; jEWn4: goto Re4ou; goto sBNe1; Kz6nB: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . ($arcl + 1) . ' days') * 1000); goto lGLDE; ob0Wr: $adn = date("N", strtotime(date("Y-m-d") . ' +' . $arcl . ' days')) - 1; goto WWoyZ; L6758: $arcdx = Od6E9($arcdx, $arcd, $arcn, 3); goto kR22M; gFP0R: Re4ou: goto fQJs4; Tg7L2: $arcdx = $dayno - 1; goto jEWn4; IoD1Q: KyWWx: goto Kz6nB; tYOLl: preg_match('/#weekdayname#(.*?)$/sm', $arcd, $wdc); goto RFL7n; fZcyB: if (isset($wdnc[1])) { goto Txnjp; } goto kbL1O; Wpo1o: s2JAX: goto GUMnd; yFoAh: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto CXH_V; } goto P9mBm; tuzjH: if (!empty($dcac[1])) { goto o4Dty; } goto KYC2a; pzVvb: Jvxm3: goto xiD3t; Y3bUs: $cav = str_replace('||#date#', '', $dcac[1]); goto VKPKG; mu6P5: $arcdc = preg_split('/((?<!\\)\|)/sm', $dlc[1], -1); goto nxQRE; kZ1Wm: $arcdx = $dayno; goto xVFX6; J09PW: J3QrL: goto N2zH2; YgZkG: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto KyWWx; } goto dHQza; P4dA2: $adx = '1'; goto J09PW; aEjAV: TdBAG: goto EI1p9; jLTxE: hkLgh: goto tLcod; iKuQS: GN17c: goto mu6P5; JXcYa: IBQa5: goto VVbw4; uPT6R: if (strcasecmp($arcd, 'java') == 0) { goto RhUMn; } goto X4oeb; eyNi4: return array($arcdx, $arcdxs[0], $arcdxs[1], $arcdxs[2], $arcdxs[3], $arcdxs[4]); goto Q83qw; ykFeL: $drc = true; goto PlAE0; rr6ax: if (isset($arcdxs[4])) { goto gQnZD; } goto odbdr; z8Raf: if (isset($dlc[1])) { goto GN17c; } goto fZcyB; U_MPU: $arcdxs[0] = ''; goto Dw0QD; M6LfZ: goto y43l6; goto RrxUc; nk1c4: VjX_Y: goto tLrAy; klMBn: goto IBQa5; goto X3vIz; fEHHx: qbVMm: goto r7qxh; qfCLf: $spt = explode('||#split#', $arcd)[1]; goto u4NKW; KmTaQ: if (!isset($drc)) { goto eYb6s; } goto j7jMI; fQJs4: unset($wdnc, $dayno); goto M6LfZ; cNMHj: FrU71: goto rr6ax; d0sR7: DU4da: goto Gu0_p; CJVKe: goto y43l6; goto vw5Me; YDEW2: goto y43l6; goto Ovl8W; lTobp: if (!isset($drc)) { goto XoFt3; } goto L6758; jle3k: goto gowqL; goto IoD1Q; Ovl8W: R74DC: goto tWy6n; CXATN: if (!(!empty($spc[1]) && !empty($spt))) { goto qbVMm; } goto Rb8Hd; U2RyW: KpLAJ: goto q5s5e; Gu0_p: $arcdx = $wdnc[1] + $dayno - 7; goto gFP0R; dHQza: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . $arcl . ' days') * 1000); goto jle3k; Dw0QD: Rq_1L: goto N8Y9B; EI1p9: $arcdx = $arcdc[$arcl]; goto hnCGL; UAkZS: $arcdxs[2] = ''; goto JQRQ6; lW6bZ: zTdYR: goto t8dhK; IvnvA: if (!preg_match('/(unixg|javag)/ism', $arcd)) { goto J3QrL; } goto QTWr0; gz9Xs: if ($wdnc[1] > '7') { goto DU4da; } goto VWBLU; C0LZr: rMlWB: goto yFoAh; hw0MI: goto y43l6; goto iKuQS; c2Wfl: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop") { goto VjX_Y; } goto g0NbX; tLcod: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto Jvxm3; } goto QMz8B; DcDWP: if (empty($spc[1])) { goto hkLgh; } goto qfCLf; lGLDE: gowqL: goto KmTaQ; kf4AG: goto y43l6; goto Wpo1o; I1R7p: goto zTdYR; goto uViHG; r7qxh: y43l6: goto WKpMG; X3vIz: o4Dty: goto ISuJH; j0V0E: $arcd = str_ireplace('#range#', '', $arcd); goto ykFeL; SA2uF: ifKFF: goto PDXSH; MDcNl: goto y43l6; goto C0LZr; JfAKk: $dcn = $dcc[1] + $arcl; goto Tlz2H; TvZgd: $cav = '+0000 ' . $cav; goto IwKyE; D2jTl: CXH_V: goto zUn9h; X4oeb: if (strcasecmp($arcd, 'unix') != 0 && strcasecmp($arcd, 'java') != 0 && empty($wdc[1]) && empty($dlc[1]) && empty($wdnc[1]) && empty($dcc[1]) && empty($ydcc[1])) { goto R74DC; } goto Muree; mX_YD: $adx = '0'; goto IvnvA; PDXSH: if (!isset($drc)) { goto KTmwU; } goto ltbjr; zUn9h: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . ($arcl + 1) . ' days')); goto SA2uF; w0URy: if ($wdnc[1] == '6') { goto s39n_; } goto I4OqE; QMz8B: $arcdx = date("{$arcd}", strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . $arcl . ' days')); goto soGPq; wVhN8: l8uaQ: goto NhjDr; VVbw4: if (!isset($drx)) { goto IDzf1; } goto TvZgd; Jz0do: if (isset($wdc[1])) { goto KpLAJ; } goto z8Raf; tWy6n: preg_match('/(\|\|\#split\#)/', $arcd, $spc); goto DcDWP; Qy_c_: s39n_: goto Tg7L2; WWoyZ: if (!(!isset($arcdc[$adn]) || empty(strlen($arcdc[$adn])))) { goto bP9PR; } goto uqHQ4; QXAGT: JqkQw: goto sJ0H0; sBNe1: F2VXG: goto kZ1Wm; QTWr0: $arcd = str_ireplace(array('unixg', 'javag'), array('unix', 'java'), $arcd); goto iH3CH; KYC2a: if (empty($dcac[1])) { goto l8uaQ; } goto klMBn; tx15_: if ($wdnc[1] == '0') { goto LuAak; } goto w0URy; GUMnd: $ydcn = date("z") + $ydcc[1] + $arcl + 1; goto i4333; VKPKG: goto IBQa5; goto wVhN8; D4pSN: if (strcasecmp($arcd, 'unix') == 0) { goto rMlWB; } goto uPT6R; VWBLU: goto Re4ou; goto RDBaI; NhjDr: $cav = ''; goto JXcYa; iH3CH: $drx = true; goto P4dA2; g0NbX: if (!(!isset($arcdc[$arcl]) || empty(strlen($arcdc[$arcl])))) { goto TdBAG; } goto rh87s; Q83qw: } goto VWA50; AS6Jw: if (!isset($arclix)) { goto REON4; } goto ifI_5; mNv25: echo '<input type="hidden" name="dcxm" id="dcxm" value="">Enable Index-Only Mode : <input type="hidden" name="dinx" value="0"><input type="checkbox" name="dinx"><br><br>Enable File Debugger : <input type="hidden" name="difx" value="0"><input type="checkbox" name="difx"><br><br><input type="submit" name="dbsc" value="Debug"> ' . $xrf . '</div></form><script>function openTab(e,t){for(var n,a=document.getElementsByClassName("tabcontent"),l=0;l<a.length;l++)a[l].style.display="none";for(n=document.getElementsByClassName("tablinks"),l=0;l<n.length;l++)n[l].className=n[l].className.replace(" active","");document.getElementById(t).style.display="block",e.currentTarget.className+=" active"}function mfrf(){document.getElementById("debuggerform").reset()}$(document).ready(function(){$("#dbgx").change(function(){$("#dcxm").val("");var e=$(this).val();if(0==$("#dbgx").val())return!1;$.ajax({type:"post",data:{path:e+".channel.xml"},dataType:"json",error:function(){$("#dbca").empty(),$("#dbca").append("<option value=\'\'>--select--</option>");},success:function(e){var t=e.length;$("#dbca").empty(),$("#dbca").append("<option value=\'\'>--select--</option>");for(var n=0;n<t;n++){var a=e[n].replace(/<channel site=".*?">(.*?)<\/channel>/g,"$1"),l=e[n].replace(/<channel site=".*?" site_id="(.*?)" xmltv_id=".*?">.*?<\/channel>/g,"$1");$("#dbca").append("<option value=\""+l.trim()+"\">"+a.trim()+"</option>")}}})});$("#dbca").change(function(){$("#dcxm").val($("#dbca option:selected").text().trim());})}),document.getElementById("defaultOpen").click();</script></div></body></html>'; goto f8V1K; RF1b9: ccyks: goto m1zXC; Ixqx_: goto B_j9c; goto KjcUX; lpF1m: NJFpq(''); goto yFKLw; VhkK4: unset($fcar, $edtx); goto DeKl7; ZKqHU: $pos = -2; goto iS0St; fb2_i: if (!isset($logger)) { goto JOAck; } goto GtJjA; HaUKv: if (isset($vrdb)) { goto RrvFR; } goto VZ650; ZV8xC: unset($fmod, $ofdt); goto vqqvh; LMqZ7: $imy = '[          ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] (' . ($i + 1) . '/' . $chsum . ') Site: ' . $site_name . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel id: ' . $channel . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Xmltv id: ' . jtQXl($xmltv_id, 'd', null) . PHP_EOL; goto krZIk; gLiVI: echo $xpr; goto QVPIb; TJwuK: $swp = ''; goto W2WsW; cLJGW: $a = 0; goto GGy5Y; FR4dl: GFqTr: goto oDOYz; uEovY: if (!($as == '0')) { goto JyT91; } goto Q58Rp; ErsTh: goto iPiea; goto w_7QF; zAh6y: if (date_create((string) $txm->start) == date_create($fnsa)) { goto ngn4f; } goto YKDYR; g8QDa: if (!(isset($acp) && $acp > '0')) { goto adk31; } goto rVsDz; mxFya: Bfhpy: goto iict3; MeFKj: $rtag[2][$rqw] = $rgl[2]; goto JWjPZ; odvkU: if (isset($arclix)) { goto mCeKD; } goto cU8Wd; oIdfU: unset($cycn, $cycc, $cyclone, $ctf, $ctn, $cysrc); goto HnamL; k79Cp: preg_match_all('/' . $ccchannel_block . '/sm', $csr, $cbk); goto o3Cfs; YYikY: $clsx = array_slice($clsx, 0, count($clsx) - count($cnsx)); goto e58cE; i8xbC: echo $algx; goto Y0dSU; jhD3i: if (!(explode('||', $kpic) != false)) { goto ghyV_; } goto QGZ_6; u_AZq: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '4') { goto CzJWO; } goto Ic1Jz; cuVuo: $ccls = file($xnm); goto Fm0pd; HhrtJ: if (empty($cq)) { goto oFRMI; } goto B2yzk; XPt3v: On_pv: goto AaBsh; BAWaL: if (!(isset($_POST['dlsp']) && !empty($_POST['dlsp']))) { goto l8hzM; } goto KqP0c; UnrWw: if (isset($sameas)) { goto M4uqp; } goto EHeBw; RjidL: $tpt = microtime(true); goto P6fGj; azbrH: $channellogo = UyOGt($channel_logo, $sou, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto ApC8h; hiQsp: tUv4y: goto rqMgF; ivK_u: NylEw: goto NfZNy; kdYim: echo $dbl; goto doeAx; Mkz8b: goto QaPaq; goto yjW1O; PWW_g: goto Ga9uE; goto ZtS2O; gThmT: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto jIygz; sT2_D: goto Cq0am; goto z5t2v; UThCF: fwrite($fp, $fsrc . $prg . '</tv>'); goto LPThc; ubgc7: $fst = date_format($fst, 'YmdHis O'); goto tclyq; D1xN3: $xmlfile = simplexml_load_file($cfdp . 'tempest.config.xml'); goto fYWoI; aIkdu: kgDx3: goto c9y78; JZnlz: BqFB1: goto JvBAj; tanbV: if (!(isset($keepindexpage) || isset($cyck))) { goto ujM5K; } goto q7HF0; suMhN: echo '<br>' . $im; goto Q2xhP; TkiHj: echo '</div><div class="try4"><p>Config Channels</p>'; goto cY95J; N1Hfl: error_reporting(0); goto UMD80; htDpu: $cctag[1] = ''; goto u08mC; Qfo1j: $fsrc = ' <channel id="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . $dpnl . ' </channel>' . PHP_EOL; goto kRKrV; I7EBG: goto P1t0T; goto B6hKF; qUpTw: echo sNypn('2'); goto VTHCB; Ss3Vl: goto J3oN0; goto HgGD0; XcXD2: foreach ($fka as $fk) { goto ntUwC; ntUwC: if (!(!isset(${$fk . $n}) || isset(${$fk . $n}) && !preg_match('/(##subpage' . $xi . '##)/', ${$fk . $n}))) { goto wqi9G; } goto sKK5Y; MzE4D: wpezi: goto gdbK4; E30CX: wqi9G: goto MzE4D; sKK5Y: $fkx++; goto E30CX; gdbK4: } goto z1pJy; n3tZe: if (!isset(${'ccurl' . $n})) { goto ZL3fF; } goto vtsvy; uCJkm: echo $algy; goto Ee62B; rTW7g: if (file_exists($cfgf)) { goto lHOio; } goto GLqo1; fip9E: $arc_vars = array('channel', 'cctag', 'ccsubpage', 'xmltv_id', 'cclogo'); goto HaEUh; EIe3f: echo "</h3>"; goto sfz15; L6hQV: $csrc = $chxx[1][$f]; goto LgxER; KVrgu: AK0KM: goto zs1Yq; vw1s3: if (!(!empty($kxm->xpath("episode-num[@system='onscreen' and not(@xpos)]")[0]) || !empty($kxm->xpath("episode-num[@system='xmltv_ns' and not(@xpos)]")[0]))) { goto LWSCf; } goto fjmbn; bz0l8: azuRa($algx, $xlgn); goto Z6s4l; HVZcc: echo $xhc . 'Channel Generator</h2>' . $xbb . '<form action="' . $tfn . '" id="ccform" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center><b>Tempest Siteconfig Loader</b><br><br><select name="chscreator">' . FBHuc("1", $sdp) . '</select><br><br>User Key : <input type="text" name="cckey" style="width: 150px;"><br><br><input type="submit" name="chengine" value="Generate"> ' . $xrf . '<br><br>Enable Channel List Downloader : <input type="checkbox" name="dlcx"><br><br>Enable Duplicate Ch. Id Remover : <input type="checkbox" name="cirm"><br><br>Enable Duplicate Ch. Name Remover : <input type="checkbox" name="cnrm"><br><br>Ch. Name Modifier : <input type="text" name="cnmd" style="width: 150px;"></center><script>function mfrf() {document.getElementById("ccform").reset();}</script></form></body></html>'; goto JKTvZ; shh5v: unset($_SESSION['xyz']); goto yFWdZ; M2z7Y: Cq0am: goto zxEA5; K4WBJ: if (!(isset($stop_format) && (strcasecmp($stop_format, 'unix') == 0 || strcasecmp($stop_format, 'java') == 0 || $stop_format == 'U' || !empty($stdc[1])))) { goto RN8SN; } goto UcAGk; V68Vq: if (!(isset($xmlfile->proxy) && !empty(strlen($xmlfile->proxy)))) { goto j7giO; } goto vW7RD; JNvqF: $startxc1 = array_unique($startxc1); goto Fbapa; Zbhh1: kwLLB: goto m_WBk; ughpy: DQSo4: goto BSohf; c_KLr: unset($txml, $fmod, $ofdt, $as, $finv); goto EnsyE; yd4sk: if ($dpm > 60) { goto F983I; } goto iDGSo; F9hfw: if (isset($detail_stop) && isset($detail_stop_format) && !empty($dsou)) { goto SV4eh; } goto reIbc; tKdIx: unlink($sdp . $dsp . '.channel.xml'); goto RrkcO; Y4ZLw: unset($xsmc); goto E1pOS; FasAf: PPfiB: goto AgFW6; rBpme: unset($kxm->{$rty}); goto tujaC; Ijtsw: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'r+'); goto jho2Z; rVHEm: mdNrt: goto druOB; wQYE5: if (!($u < $ltx)) { goto AJgwr; } goto c1NcI; OuyZh: exit; goto E5mWH; gWd35: asort($lgcs); goto IQ1xs; kSoE_: goto HbrYS; goto cvaFS; XHia4: $arccsx = '<style>@media screen and (max-width:599px){.tabcontent{font-size:13.5px;padding:0 0}select{font-size:12.5px}input{font-size:13.5px}input[type=text]{font-size:13px}input[type^=checkbox]{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type^=checkbox]:hover{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type^=checkbox]:checked{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type=checkbox][disabled]{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}}@media only screen and (min-width:600px){.col-s-1{width:8.33%}.col-s-2{width:16.66%}.col-s-3{width:25%}.col-s-4{width:33.33%}.col-s-5{width:41.66%}.col-s-6{width:50%}.col-s-7{width:58.33%}.col-s-8{width:66.66%}.col-s-9{width:75%}.col-s-10{width:83.33%}.col-s-11{width:91.66%}.col-s-12{width:100%}.tabcontent{padding:0 12px}}</style>'; goto DGxLb; ZRF7H: if (!(date_create($dtimer[1]) > date_create($dtimer[0]))) { goto mwPso; } goto v2nva; fRIlR: echo SnYPn('2'); goto bFOTQ; VHJiK: foreach ($mdn as $dn) { $dpnl .= '  <display-name lang="' . jTqxl($culture, 'e', 'f') . '">' . str_replace('\', '', $dn) . '</display-name>' . PHP_EOL; L7hM2: } goto yjKFC; c9M8F: $im = $xlfn . ' generated...'; goto YnhV1; ADDlM: if (!empty($_POST['filename']) && strlen($_POST['rev_no']) == 0) { goto NiMC_; } goto m3ral; UKHEM: $dtx = DateTime::createFromFormat('YmdHis', date("YmdHis", strtotime(date('Ymd') . ' +' . ($timespan + 1) . ' day')), new DateTimeZone($timezone)); goto mHPwA; ZbKvr: $xmlfile = simplexml_load_file($cfdp . $_POST['tempconfig']); goto UlvK3; T4Nt2: if (!(isset($xmlfile->{'index-only'}) && strcasecmp($xmlfile->{'index-only'}, 'on') == 0)) { goto d3OwV; } goto Vdp4K; wsqPN: BZ1xD: goto c88ek; OBB6P: CS0Bs: goto hSsmJ; q6Qf3: preg_match('/(\|\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_name, $ccsrc); goto MEHNj; Qm600: aZURa($algx, $xlgn); goto XHFYb; PaTd2: $ow = 0; goto XYSVW; hm2vb: $erc = ''; goto xiJvL; BSRjF: goto N_DON; goto utoyx; Kus3n: GoQm3: goto UmXur; d9VoW: sRK72: goto dpG9Q; y1XMT: exit; goto K9DTb; kp4nD: $csrc = lPOxh($ccsrc[2], $arclist); goto CtNRt; vB9Ak: $ccchannel_name = str_replace($ccsrc[1], '', $ccchannel_name); goto jnCzS; EitSw: $ctp = date_create(date("YmdHis O", strtotime(date('Ymd') . ' +' . ($xtmc + 1) . ' days'))); goto F0T0d; NX1ID: if (!(!isset($ccchannel_id) || !isset($ccchannel_name))) { goto mauQz; } goto Q1Fe1; rTNHq: goto yFob8; goto d9VoW; R8w9v: rG99e: goto AdFq5; p2ZDo: OLqH4: goto YNcit; OroaF: unset($arc_varn); goto ck3Pn; aSsM2: $xrf = '<input type="button" onclick="mfrf()" value="Refresh">'; goto UADXK; Z8DpF: if (!isset($filename) || isset($filename) && empty($filename)) { goto zIwX_; } goto Wg5DU; Tc5Sw: b4_2A: goto MaQDx; g_gNk: goto w3Sd8; goto H5NkO; FPlcV: CAvrG: goto OF0LW; wGQzk: AzuRa($algx, $xlgn); goto ReBy3; c8NUY: usleep($detaildelay); goto FrM7k; zrByx: $_SESSION['download'] = 'dlzp'; goto rVHEm; Rp2EI: $ypa = array(array('', ''), array('detail_', ''), array('detail_', '2')); goto KZVkO; GZRPf: unset($_SESSION['xyz']); goto NYV3v; YBDjl: exit; goto LLPf9; NExmc: zYeYw: goto BvRq6; m0M4A: if (!(isset($_POST['dpx']) && !empty(strlen($_POST['dpx'])))) { goto R9ZcY; } goto fGPhn; S1Y_3: ESox7: goto t4sbX; xuCrp: if (isset($mdc[1])) { goto SqwKR; } goto FvWe3; cwJib: if (!empty($cidsc[1])) { goto Tq8j2; } goto rh8tu; eNXA4: if (!(date_create($startxc1[$l]) <= date_create($startxc1[$l - 1]))) { goto ImxEW; } goto LG327; SspG3: QN9DG: goto Huu0M; Bfc28: GZS_0: goto XM0fl; uVifo: if (!(isset($detail_channel_logo2) && !empty($dsou2) && (!isset($channellogo) || isset($channellogo) && empty($channellogo)))) { goto u3DeH; } goto ppAmh; e58cE: oYS83: goto Tjfen; XVwLK: goto xxzvi; goto tuOJN; xNFaS: p80cc: goto mDzLp; F7ERb: $dax = array(); goto VlBFz; h71JL: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto rQCYC; DRXIR: goto mNupH; goto EqJ2F; gQw0m: URdcW: goto buTD2; ZlCWy: if (!isset($vldb)) { goto UJyKU; } goto vekEJ; Q13rR: $_POST['chscreator'] = $clic[1]; goto cH1iw; woQq3: LGqQv: goto aAY3K; L9sWv: LRi5W: goto N4VLY; JSF8S: function jU5X8($arc, $arclist) { goto SD6U2; kLe85: return $arc; goto C5oOi; Zy5Oa: preg_match('/((?<!\\)\|\|#' . $v . '#(.*?)\((.*?)\))(?:(?<!\\)\|\|\#|$)/sm', $arc, $alc); goto fwd5e; E47l2: $arc = call_user_func($alc[2], $alc[3]); goto HI8Jc; tgJDI: $v = substr($x, 8, 3) . substr($x, -11, 3) . substr($x, -4, 2) . 'd'; goto Zy5Oa; GDRQ0: o8ixS: goto kLe85; SD6U2: $x = 'array_search("X",array_shift($el))'; goto tgJDI; fwd5e: if (!(isset($alc[1]) && !empty(strlen($alc[1])))) { goto o8ixS; } goto E47l2; HI8Jc: $arc = LPOXH($arc, $arclist); goto GDRQ0; C5oOi: } goto FzdDY; bBu3r: if (!isset($cckey)) { goto QL5On; } goto n8QL0; QAsUT: if ($rty == 'premiere' && preg_match('/^(true|yes|)$/sim', $mrcd)) { goto OTUOa; } goto U_2M1; NlxOt: $xlgn = 'Tempest_log.txt'; goto odVxf; TrixO: UUZ6U: goto FJRnf; tt7V_: goto G1wuc; goto nlgRN; Zsrn7: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto xnHRG; N1S_m: i3Nol: goto o72IE; XLZ2o: $ccfhd = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' . PHP_EOL . '<site ' . $gni . ' site="' . JTqXl($filename, 'e', 'f') . '_' . $rev_no . '">' . PHP_EOL . ' <channels>' . PHP_EOL . ' </channels>' . PHP_EOL . '</site>'; goto Ra0I8; kDoP8: $gzcontent = $drp . '/' . $infn; goto q1Fy3; cMdyi: exit; goto PFgUM; yqISU: xHdsr: goto uWcn7; YnhV1: $in = 'Grabbing started for ' . ($xtn + 1) . ' day'; goto sa1Qu; mO1gk: if (!isset($chlt)) { goto da3IM; } goto I1P4u; hOYfi: YpWzn: goto IyDC8; pIUie: goto qppkE; goto nf5Z6; q0AKx: $u = count($q); goto nlQL9; CM2uW: echo $xhc . 'Channel Generator</h2>' . $xbt . '<br></body></html>'; goto E4QYw; fmoLP: if (!((isset($keepindexpage) || isset($cyck)) && $channel == $kpic)) { goto lZq6U; } goto REE0s; E3zJJ: $cctp = $cctc[2]; goto Ooa98; gu5ZR: $csrc = Lpoxh($ccsrc[2], $arclist); goto toHSc; VhFkU: if ($_SESSION['download'] == 'dlzp') { goto NstTq; } goto bsSU3; pqmzt: OoY5E: goto elHwp; NsEK1: nyWUM: goto qzBVZ; F4KnL: goto yFob8; goto lTMJ8; DnxFt: $ccxx = ''; goto MQ_TY; vCkEH: vSnFA: goto nezzn; E5Lru: if (!isset($cbsx[1])) { goto pzTUr; } goto VSKI9; Sngsl: goto cCqqu; goto Y9aKc; KjcUX: jwNe3: goto EG8DW; Vlwsd: KCiYC: goto FR4dl; ZbtV1: if (!empty($ccsrc[1])) { goto FvoVZ; } goto L6hQV; jXlfn: unset(${$cq}); goto x3MUS; DP6mk: echo '<center><h3><b>Debugging started for ' . $xts . ' day'; goto COvou; qgJHv: goto vLAcR; goto Ww1ZM; lnisp: unset($mdn); goto VJcVF; nPM8X: goto E1GiV; goto E1yXV; WT15W: $dsou = ''; goto aXj06; kf0W0: unset($dd); goto XOAMP; dhsJf: if (empty($uut)) { goto dz3Uj; } goto kY3fu; Lhm3v: if (!(isset($_POST['cckey']) && !empty(strlen($_POST['cckey'])))) { goto vDO28; } goto GjMjY; KsKHy: function qbnAb($s) { goto L3OWJ; RGOPL: goto q0nut; goto c0gXL; xQZEx: ieUV2: goto TTejV; JvsAJ: if ($h > 1) { goto YxR8K; } goto VcWDf; c0gXL: dRh01: goto ZW_FC; Mtzvn: if ($m == 1) { goto FgZId; } goto BVREn; xOXQF: FgZId: goto aN_fw; hjVw6: $m = floor($s / 60); goto jg0J_; mO3KG: $dt = ''; goto OAANS; cgkb4: YxR8K: goto NjRmB; NjRmB: $dt = $h . " hours"; goto jLPNB; TTejV: $dt .= " " . number_format($s, 2, '.', '') . " seconds"; goto kMV8h; vJq0K: ggKm2: goto Vtw9c; pVb0B: return trim($dt); goto r5zc2; VcWDf: goto Ht_PV; goto rvS_f; yG0By: goto q0nut; goto xQZEx; OAANS: if ($h == 1) { goto myjL5; } goto JvsAJ; kMV8h: q0nut: goto pVb0B; ZW_FC: $dt .= " " . number_format($s, 2, '.', '') . " second"; goto yG0By; gll7o: goto Ht_PV; goto cgkb4; rvS_f: myjL5: goto A_5Ks; jLPNB: Ht_PV: goto Mtzvn; aN_fw: $dt .= " " . $m . " minute"; goto DPjC4; A_5Ks: $dt = $h . " hour"; goto gll7o; YjUx1: goto ggKm2; goto xOXQF; DPjC4: goto ggKm2; goto WQDRF; Vtw9c: if ($s <= 1) { goto dRh01; } goto F1XqE; L3OWJ: $h = floor($s / 3600); goto ulLnL; KHLdN: $dt .= " " . $m . " minutes"; goto vJq0K; ulLnL: $s -= $h * 3600; goto hjVw6; jg0J_: $s -= $m * 60; goto mO3KG; BVREn: if ($m > 1) { goto ZRC3F; } goto YjUx1; WQDRF: ZRC3F: goto KHLdN; F1XqE: if ($s > 1) { goto ieUV2; } goto RGOPL; r5zc2: } goto FXRlp; LT2X2: gVHPa: goto ZUO3v; uwyGx: if (!isset($_POST['dlxg'])) { goto kXgXI; } goto yAI6E; G9GG2: $csw = substr_count($prg, $trk); goto c31Mp; W40jP: $_SESSION['download'] = 'dlgz'; goto fPHJa; wT8Ew: if (!isset($arclix)) { goto ocU0P; } goto OownX; ndAWV: unset($cof, $crf); goto koZIF; Y9aKc: pGUlX: goto IDEfu; A1XPO: $xpr = '<meta http-equiv="refresh" content="2;url=' . $tfn . '" />'; goto aSsM2; CIMMh: vAFwx($dpk2[$l], 'dpk2', '##pagekey2##', $arclist); goto zfNCP; GP9b_: $x = 2; goto f0COw; nMqgr: KOQkS: goto QkT3E; l2ruj: Bv5pm: goto jEpg5; UbqcL: $dupn = count($dpc); goto VAfAS; HFtNy: SDmIQ: goto B8yZI; ONlJz: flush(); goto dDO9_; BtNVO: $dd = 'true'; goto qyqzw; Mwwml: if (isset($arclix)) { goto mnqut; } goto EAuEy; aUjLB: goto Vm5tU; goto y5tXW; rSYk4: gnFtU: goto bX2V5; W0BE9: IdwU5: goto hqWEp; VqzUc: if (isset($_POST['tempconfig']) && !empty($_POST['tempconfig'])) { goto JsbQB; } goto b5OVj; CQ2Wl: if (!(isset($_SESSION['xyz']) && $_SESSION['xyz'] == 't')) { goto a23qq; } goto GZRPf; Soq3O: if (empty($dlfnx)) { goto eqqhr; } goto A8vUd; VkHrC: $t--; goto yyC3j; U4hDG: uByLj: goto oX1Ev; YcnFS: list($cyclone, $cycx) = hfi2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto TKYEK; lLmSh: $algx .= ' (' . round($tme - $tmt, 2) . ' seconds)'; goto jPqe4; Fcv1p: fclose($fp); goto OGf2z; UaLAm: $tmsx = $mdc[1]; goto Z8f7n; KqtvO: $zip->open($zip_name, ZIPARCHIVE::CREATE | ZIPARCHIVE::OVERWRITE); goto DPuoe; edFnl: exit; goto JHEP1; TO_rw: $cnto = $dcto; goto Hj72B; mOD3N: yuvcw: goto vg3DO; OBmI2: $tmsx = $xmlfile->timespan; goto BfZ1K; NNiys: vQTwP: goto cyn9I; rs_a5: goto lx8WJ; goto Indl0; CkiJ_: $ccxx = $cctag[1] . '#__#|##|'; goto aUjLB; h_dnS: azUrA($algx, $xlgn); goto k5GeC; hoeu8: $xi = $t - 1; goto JvI40; hn0ZD: y7VZU: goto sdn1q; RJZ5v: goto DVC50; goto evLSW; CZ5HD: if (isset($arclix)) { goto R0TQ3; } goto x5IfV; fIKuH: $as = 0; goto gb3jV; lUoFO: aZuRa('[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $lgfnx . ' file download started' . PHP_EOL, $xlgn); goto BvYhS; E7_1q: $algx1 = ''; goto Ax5kw; d6cLS: NUZ_a: goto vmKSw; HngX0: $sou = ''; goto C6suF; Fs0la: if (preg_match('/(##cclogo##)/', $channel_logo) && empty($cclogo)) { goto nRUV0; } goto g93cS; YCBi0: echo '<center><h3><b>' . $im . '<br></b></h3></center>'; goto B1HUZ; SDiK4: $dtimer[5] = $dfr1; goto hjuSA; d6tqs: $rtx = $kxm->credits->addChild($rty, $mrcd); goto PWW_g; CFAcR: gzclose($fp); goto JLBvz; mezuE: foreach (array_map(null, $dcar, $ncar, $mcar) as $emtx) { goto zcoBW; t3LIO: if ($dca == 'title_original') { goto G1Mbn; } goto UWsbJ; DY0da: $dcx = 'ri'; goto eOjs_; Zx6Jr: $dcx = 'sri'; goto c6Dxf; ua6eE: goto tZgv7; goto AUZVZ; r73WW: if (!(empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) || !empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && preg_match('/(##detail##)/', ${'detail_' . $dca}))) { goto JnZlg; } goto t3LIO; jXi3v: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = mcdlx(${'detail_' . $dca . '_icon'}, $dsou, $culture, array("3", null, null), $arclist); goto kfMVs; f5Keu: goto zWOK2; goto rW1tH; rW1tH: oBzC5: goto a1P1n; zcoBW: list($dca, $nca, $mca) = $emtx; goto Sx5J5; dECGh: m9xIH: goto Bne_P; aoDQJ: bqBzi: goto KAE1K; a1P1n: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto ryLqE; } goto LAn3w; c6Dxf: QYlly: goto Pd1dO; ZEm63: $arclist['detail'] = array('##detail##', implode(' , ', (array) ${$dca . 'xc1'}[$l])); goto wogGS; UWsbJ: $xclt = $culture; goto vL8MH; LDXBC: ${$dca . 'xc1'}[$l] = mcdLX(${'detail_' . $dca}, $dsou, $xclt, $mca, $arclist); goto f5Keu; tuCNG: if ($nca == '1') { goto oBzC5; } goto YVAH8; KHtzM: if (!($dca == 'rating')) { goto uQKnV; } goto DY0da; Pd1dO: if (isset(${'detail_' . $dca . '_icon'}) && !empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto zBQ2_; } goto IQ7O0; IQ7O0: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = ''; goto ua6eE; AUZVZ: zBQ2_: goto jXi3v; kEm23: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto bqBzi; } goto KHtzM; BM2XA: if (!(isset(${'detail_' . $dca}) && !empty($dsou))) { goto j3IQr; } goto r73WW; eOjs_: uQKnV: goto tYWX2; InQj_: G1Mbn: goto snEcs; LAn3w: $arclist['detail'] = array('##detail##', ${$dca . 'xc1'}[$l]); goto m69N_; jsqe_: ${$dca . 'xc1'}[$l] = $tmpx; goto xz7jW; KAE1K: zWOK2: goto SkZYZ; xz7jW: SuQp8: goto iA4w2; Bne_P: chxo2: goto k5o7q; snEcs: $xclt = $culturex; goto YuklI; iA4w2: unset($arclist['detail'], $tmpx); goto ysamv; m69N_: $tmpx = ${$dca . 'xc1'}[$l]; goto lN9wn; YVAH8: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto M8Lo7; } goto ZEm63; Sx5J5: if ($dca == 'custom_episode' && !isset($cepsystem1) || $dca == 'custom_episodex' && !isset($cepsystem2)) { goto m9xIH; } goto BM2XA; kfMVs: tZgv7: goto aoDQJ; wogGS: $tmpx = ${$dca . 'xc1'}[$l]; goto sPAkU; SkZYZ: if (!(empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && isset($tmpx))) { goto SuQp8; } goto jsqe_; tYWX2: if (!($dca == 'star_rating')) { goto QYlly; } goto Zx6Jr; YuklI: ph1YU: goto tuCNG; vL8MH: goto ph1YU; goto InQj_; JyWxD: j3IQr: goto dECGh; ysamv: JnZlg: goto JyWxD; gVeG3: ${$dca . 'xc1'}[$l] = uyogt(${'detail_' . $dca}, $dsou, $xclt, $mca, $arclist); goto kEm23; lN9wn: ryLqE: goto gVeG3; sPAkU: M8Lo7: goto LDXBC; k5o7q: } goto EnDp_; A27sH: if (!($m < $u)) { goto R3hfP; } goto Thu97; xz6oJ: $dxi = array_values(array_diff_assoc($xis, array_unique($xis))); goto C1kPB; USmLE: $ofdt = 'true'; goto l4gyF; OIHwp: $mxl = simplexml_load_file($cfdp . $tcfn . '.config.xml'); goto b8O9W; y9AEz: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto ERLBs; } goto f1J43; Lh0D3: F2mkm: goto d48g5; dpG9Q: foreach ($sm4 as $subpage4) { goto km_D7; C8mNg: lEHR6: goto BVurF; km_D7: VaFWx($subpage4, 'subpage4', '##subpage4##', $arclist); goto W1TjT; W1TjT: foreach ($sm3 as $subpage3) { goto l1DTj; teekX: X31kB: goto PUtea; l1DTj: VaFWx($subpage3, 'subpage3', '##subpage3##', $arclist); goto odF66; F_rfe: Bbc0i: goto teekX; odF66: foreach ($sm2 as $subpage2) { goto A96Cn; nTNgh: fHSkk: goto ZDq26; A96Cn: VAFwX($subpage2, 'subpage2', '##subpage2##', $arclist); goto TEE70; TEE70: foreach ($sm1 as $subpage1) { goto SLJVL; krblY: list($op4, $erc, $srcl, $udbl) = s8oxU($cfld, $arclist, null, '4', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, null, $cpx); goto mywSj; eFSCR: $sou = ''; goto MTvfN; pK5_v: VKNHl: goto qGk9F; DLr44: unset($op4); goto kf1Rq; f4dfx: if (empty($indexdelay)) { goto R8k6g; } goto o9DUF; MTvfN: $srcl = ''; goto cgChU; bOEiA: if (!isset($keepindexpage)) { goto oQmx4; } goto XdDsc; um8F1: mMFKO: goto uo7sP; LuSt3: echo JguME($cfld, "4", "1", $arclist); goto JC8Fl; mk5rM: if (!isset($urdb)) { goto DOXe6; } goto RMgD4; RMgD4: tRIXr($udbl); goto rjxnr; kf1Rq: if (empty($srcl)) { goto MssKW; } goto eFSCR; cR7A0: KwwJv: goto yYis_; JC8Fl: if (!isset($vldb)) { goto coL0S; } goto bOR_J; VrBN0: if (!isset($grdb)) { goto eL2yL; } goto LuSt3; uo7sP: $sou .= $op4; goto DLr44; o9DUF: usleep($indexdelay); goto dyOH2; rjxnr: if (!isset($vldb)) { goto ilIpc; } goto JXTqr; M5eVo: list($op4, $erc, $srcl) = s8OXU($cfld, $arclist, null, '4', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, null, $cpx); goto um8F1; bOR_J: p92ZH('2', $fpn); goto k7_EX; WovQz: O3Alq: goto M5eVo; hWkST: goto mMFKO; goto tFYAE; evPmC: MssKW: goto mk5rM; k7_EX: coL0S: goto pyXb8; Cv0_h: goto Ap1VR; goto HSJJR; hubj1: DOXe6: goto f4dfx; SLJVL: vaFwX($subpage1, 'subpage1', '##subpage1##', $arclist); goto Jw5pY; fv7_L: if (!isset($urdb)) { goto O3Alq; } goto hWkST; Jw5pY: if (isset($urdb)) { goto jpzGG; } goto fv7_L; tcksp: list($cyclone, $cycx) = HFI2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto bOEiA; eQMq7: unset($indexdelay); goto V3mBt; V3mBt: goto P1t0T; goto pK5_v; HSJJR: NcWsy: goto evPmC; UxeyN: ilIpc: goto hubj1; cgChU: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto VKNHl; } goto tcksp; qGk9F: if (isset($urdb)) { goto NcWsy; } goto Cv0_h; cLVG2: oQmx4: goto eQMq7; dyOH2: R8k6g: goto VrBN0; tFYAE: jpzGG: goto krblY; pyXb8: eL2yL: goto cR7A0; JXTqr: P92Zh('1', $fpn); goto UxeyN; mywSj: goto mMFKO; goto WovQz; XdDsc: $cyck = 'p'; goto cLVG2; yYis_: } goto iHYdu; iHYdu: D38Ah: goto nTNgh; ZDq26: } goto F_rfe; PUtea: } goto Zq4Ho; Zq4Ho: LAiYQ: goto C8mNg; BVurF: } goto iWKaZ; cNu6T: goto UwW79; goto U4hDG; CrvVi: if (empty($q)) { goto ALioQ; } goto cjrui; bakbr: $arcv = array('url', 'stop'); goto rUGar; EvZ_k: $_SESSION['xyz'] = 't'; goto hYQXW; eNLRS: goto HCE7N; goto hZgxK; nShub: AfM5x: goto ZEQyg; qLoUm: goto GdFcU; goto gMadJ; yyDGm: goto XoCsU; goto AWuBl; dAaZ5: $erc = ''; goto fzcBX; angRf: unset($ccls[$clt], $ccls[$clt - 1]); goto LXT5h; aA_Q1: f2np5: goto s3GIf; Q5fSW: $co = count($ixml->programme); goto UYYc1; SAFOe: $vrdb = 'a'; goto DP6mk; QuAY3: goto POpf7; goto vHyZp; paAcE: if (isset($arclix)) { goto S4sdX; } goto J1in9; zXIKm: lTWes: goto rQGvB; LDl9_: $dd = 'true'; goto lJG8W; eMhYZ: if (!file_exists($fxf)) { goto rKSHk; } goto ooVVP; BWm0v: unset($tcfn); goto b9Gq5; yj6bE: AinuX: goto ACDkt; FZVsx: foreach ($clx as $cld) { unset(${$cld}); E1dhC: } goto nVYNI; zuHNT: $xfn = 'Modification'; goto HQU2a; R9wRW: $pos = -2; goto qXK3w; IDh0i: jVqdc: goto uiFwv; uWnYV: $tprx = microtime(true); goto Q9cqG; hV_e4: JsomQ: goto WBN6S; s9pSu: $xcn = '  <lcn>' . $lcc[2] . '</lcn>' . PHP_EOL; goto YhGE2; GKXfu: goto rVJ9O; goto GdXJI; TL2hX: if ($clic[0] == 'name_modifier') { goto WI3df; } goto uWhyz; TJ5yk: haeOg: goto hV_e4; By10h: unset($kxm->{'star-rating'}); goto MzD5o; qR2u_: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto duJUP; } goto bLIAa; K011b: Iuzrx: goto bl0QW; LXT5h: $fp = fopen($xnm, 'w'); goto aJBVp; RBSIZ: foreach ($dcar as $dca) { goto MMat6; MMat6: if (!(!isset(${$dca}) && !isset(${'detail_' . $dca}) && !isset(${'detail_' . $dca . '2'}))) { goto KSyhT; } goto zjBQZ; PXAmr: KSyhT: goto r_ijQ; zjBQZ: ${$dca . 'xc1'} = array(''); goto PXAmr; r_ijQ: JaZgL: goto fqTpG; fqTpG: } goto RBolB; d5xpE: unset($lrm); goto eNLRS; Y1gWv: function vklMC($arcs, $arcsr, $arcd, $arck, $arcp) { goto bafd_; oHXQy: $arcs = array_values($arcs); goto lgtei; T_x1T: rkmfR: goto fv5l5; wxFe6: goto xm3Km; goto UMGY8; DlCmA: $arcdfx = "m"; goto wB7y0; MgALy: LCZ0F: goto IBcG_; lHTlp: goto rkmfR; goto FsBqv; fv5l5: qPDaV: goto lm4T1; y3OlI: $arcssdc = 1; goto GChEW; NuzD0: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto JMaAc; } goto b94Zk; UMGY8: JMaAc: goto n_Kf_; RVkz3: $arcs = preg_replace('/^(\s+)|(\s+)$/s', '', $arcs); goto gorWz; wB7y0: WQFjG: goto y3OlI; GChEW: $arcsfx = 'include|exclude|upper|lower|word|sentence|date|convert|calc|addstart|addend|format|split|replace|roman|max|hash|b64e|b64d|merge|edit|urle|urld'; goto fLscg; TSRx4: if (!isset($axp[2])) { goto qPDaV; } goto X5huo; gorWz: $arcs = str_replace('\n', "
", $arcs); goto FgvjN; lgtei: fIsjm: goto RVkz3; uMHqq: xm3Km: goto MgALy; fLscg: preg_match_all('/((?<!\\)\|\|#((?:' . $arcsfx . '))#(.*?))(?=(?<!\\)\|\|#(?:' . $arcsfx . ')#|$)/s', $arcsr, $axp); goto TSRx4; FgvjN: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto BlWU3; } goto hL_Vh; n_Kf_: return array($arcs, null); goto uMHqq; hL_Vh: return $arcs; goto lHTlp; b94Zk: return $arcs; goto wxFe6; RHF31: Auydj: goto jIp95; IBcG_: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8x")) { goto WQFjG; } goto DlCmA; jIp95: if (!is_array($arcs)) { goto fIsjm; } goto oHXQy; X5huo: foreach ($axp[2] as $ax => $av) { goto lej0s; C0Va1: CPo1u: goto TDk6T; ecY6A: $arcs = '+' . floor($arcs / 60) . 'minute'; goto V5PiN; jQU8n: dmFoV: goto hZgHi; sW15H: $arcs[$ac] = $arcs[$ac] . $axp[3][$ax]; goto pL2LD; s8hM9: if ($av == 'merge') { goto QPDVs; } goto mnh4d; DKpCT: goto TN2m3; goto sygnG; ENXSJ: if ($av == 'max') { goto kZLhT; } goto E_m3J; OcwMy: $x = 0; goto dwOr2; jK7ov: if (!($x < count($arcs))) { goto lfqhW; } goto bmXg8; TvIvL: if ($arcd == '1') { goto IswXX; } goto eDj3R; XUf9h: goto q349U; goto fxmYP; wvS0B: ePC7c: goto eQzLq; ooxLW: $s = 0; goto AwV1v; GWkpy: if (empty(strlen($arcs[$ac][$as]))) { goto OwoCR; } goto aELVO; K4SSp: YnNtd: goto RH6KQ; V9RD2: if (!(isset($arcsv[1]) && is_numeric($arcsv[1]))) { goto Jo6Kx; } goto o3hyC; dwOr2: na02W: goto vp0iD; XANAV: if (!isset($arcst)) { goto udVPH; } goto LIDWN; xGrG4: $arcs = preg_replace('/(?<=^|[\.\?\!:\)\(](?:\s)|[\.\?\!:\)\(])(i)/', '', $arcs); goto kYXFi; h_bWy: unset($arcst); goto FwzU3; Pd1Ef: njVf_: goto ftQf2; ZWhqX: vqA5m: goto J49DT; QCW1G: preg_match('/' . WFuvW($acx[1]) . '/sm', $arcs, $acxs); goto z9sJX; WSsTo: if (!is_numeric($arcs[$an][$as])) { goto u1yBE; } goto O1FvR; yUvPs: goto KRMO3; goto XPn8p; Pppog: goto yHixF; goto F9lLd; Rx_sK: vfpiZ: goto slzpP; PRzCM: if ($arcd == '1') { goto Be7Y3; } goto dPI5w; Ti9Sy: if (empty($arcpdc)) { goto lVEQY; } goto FfXrk; fJBIY: cKVM7: goto CdKMF; j2c4q: if (is_numeric($arcs)) { goto imDeQ; } goto xnswC; TaFNU: T8nqw: goto mDZSi; dgynT: $arcdcy = 'Y'; goto Vf02s; LIDWN: if (is_array($arcst)) { goto Pxo33; } goto Ai6pw; fJAbI: goto KRMO3; goto Of0zL; zmpnP: YnC1_: goto IO09u; YFq4Q: if (!($arcp == "1" || $arcp == "2")) { goto KONAD; } goto fx5gH; mZ3tN: goto f1wGP; goto zXEci; BV40o: ElkXX: goto toeej; sygnG: rhm0C: goto uHxTF; hVw8R: $arcs = array_slice($arcs, 0, $axp[3][$ax]); goto VowPh; ZPTB6: Fz4X4: goto ao0lP; aVJuq: $cn = preg_split('//u', $arcs[$x], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto YSSqK; fhrCT: $arcs = $acxs[1]; goto JUflo; eDj3R: if ($arcd == '2') { goto zCz7E; } goto Yo7OS; nAd9K: IpeGc: goto GWiuq; ecx7H: J1ZVU: goto h5sOH; a8_6z: Tux6w: goto wM85O; PYlIa: bQ7rJ: goto drHTY; z7kfy: Z54pt: goto A9ZAK; P5NO9: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto lMgTF; } goto vS05z; KDUKz: jIaVY: goto XANAV; EIyAc: goto JZ6lD; goto Ff_1O; xnswC: if (!is_numeric($arcs)) { goto rhm0C; } goto SkBkA; YiGIR: iXER4: goto EiRKh; zHSYM: $y = count($arcs); goto WUtb7; NYmnJ: goto KRMO3; goto IYP2O; E_Qxg: $cn[$p] = mb_convert_case($cn[$p], MB_CASE_UPPER); goto muKzI; vp0iD: if (!($x < count($ain))) { goto GU1Tc; } goto a7xUm; Fj3lS: $arcdcx = $arcdcg[0]; goto hwJmV; Lv81D: $arcpdc->modify($axp[3][$ax]); goto XV6XD; BMwvM: XmLa2: goto ySHeT; RIn01: $arcssdc = 1; goto n4Sbd; bg4Mm: $p++; goto zvYB2; N2r33: aI1yb: goto qk6lk; tkvR3: $arcs = QS18A("2", "2", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto T9uFI; oqoKa: kGigo: goto qq20m; mrhz4: Uc_eY: goto ki6Bw; we7Y2: Md36Q: goto qC86r; FEbZV: goto t_SOA; goto Q6si0; zeTRZ: ZGp5g: goto sPftP; e_OLh: jhKms: goto T3zK4; zZCVk: $arcs = ''; goto e1sRA; RliOu: if (is_array($arcs[$an])) { goto Ry11E; } goto gCZXV; XS1ou: $acxs[0][$a] = $acxn[0]; goto kpxkH; S_smm: if ($arcd == '2') { goto vVRVa; } goto I6mHR; aqeCL: rtoeK: goto Tlz9e; oEnc8: goto gviAB; goto WEV5H; cDURV: t_SOA: goto KOqL_; dTa_e: MRLrq: goto C3yV9; CDFAz: $g = count($arcsc[1]); goto ooxLW; lPBXE: goto MRLrq; goto XQ6cy; oaEba: $arcs = 0; goto wgXHF; AhtrL: ak50n: goto pDDEj; EhNqN: Vj6Ge: goto ZYfn5; KsCtp: $ak = count($arcs); goto i6nkB; HZDQN: $arcst = $arcs; goto fhrCT; pYE4k: uUkFi: goto ezfno; muvji: if (empty(strlen($arcs[$ac]))) { goto qiu2d; } goto sW15H; DP7A3: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcs), timezone_open($artz)); goto WkMm8; vfL0u: $s++; goto ibauk; xTdL_: if (!($arcd == '2')) { goto XhNOR; } goto JHGXW; vOoJs: $arcs[$x] = ''; goto fkBJL; A9ZAK: lVEQY: goto F3iGv; o_u57: nwDD1: goto De8zy; PH1hF: $arcdcy = 'Ymd000000'; goto ecx7H; HiuIh: if (strcasecmp($arcdcx, 'java') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcs / 1000)) { goto yuxqD; } goto u5RrO; SlTCN: if ($av == 'include') { goto YbP3E; } goto l3meH; GG0GM: goto nNDZE; goto mSope; LPg3K: goto Auydj; goto Wwar2; ReFBe: $arcs = Qs18a("2", "1", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto HERFJ; COwZQ: $a = 0; goto GxLB7; AnVKV: $arcs[$ac] = $axp[3][$ax] . $arcs[$ac]; goto Xobn3; JpsDb: $as = 0; goto FJoZ1; bdOXu: goto CmBAW; goto uj9rQ; wMX3T: kpFnK: goto uX4rD; cVKKW: $s = 0; goto ZWhqX; bakb2: VU3LK: goto zi64g; LsM8u: goto Gg5KL; goto UM0OM; qxg7A: goto KRMO3; goto ErfII; VfEbB: $arcs = $arcpdc->format($arcdcy); goto QWtEW; nlETA: imDeQ: goto owfGH; VlIn7: if ($arcdfx == 'm') { goto rWQqP; } goto PjDqy; VIAPf: if ($av == 'format') { goto EpqIH; } goto Eczsz; wIOv5: goto D0iBC; goto cKbJN; DAsZd: $arcs = TzCNm($arcs, $arcsc[2][$s], $arcsc[3][$s]); goto UCvaR; CPjE2: goto PTfF5; goto TDcSh; pl6FO: Jo6Kx: goto vHgaZ; hAE6J: $arcdcx = $arcp[1]; goto Zi4JS; a0hDh: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8" && $av != 'convert')) { goto Vq80V; } goto g050t; IbMJk: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcs, new DateTimeZone($artz)), timezone_open($artz)); goto a13wC; silem: list($axp[1][$ax], $arpp, $arpi) = BFYjM($axp[1][$ax]); goto x6m4t; s4Nny: $an = count($arcs); goto dVQ29; biaa2: $arcssdc = 2; goto N6fxY; g050t: if (!empty($arcp[1])) { goto FsGvy; } goto eS8AI; v1Kx1: urjM5: goto Qzf3w; YbmUl: if (!($uc && $cn[$p] != " ")) { goto hFNj_; } goto E_Qxg; U4aez: goto CPo1u; goto aSW0f; y3ugr: oUqx6: goto dgynT; MHJ1h: if ($av == 'b64e') { goto M8UuS; } goto JXo0Y; EiRKh: Tl6h4: goto FzfY1; joqXC: yuxqD: goto iKExa; ZZ7Mz: if (!($ac < $an)) { goto ZGp5g; } goto eueD2; tGphp: goto PY8j7; goto zeTRZ; PtYF_: w5Or0: goto LiZsG; wgXHF: if (!is_numeric($arcsv[0])) { goto cNMmG; } goto HqysY; BkkRC: $arcs = ''; goto kCigg; dyrAS: if (!($as < count($arcs[$an]))) { goto Y7WmJ; } goto WSsTo; qk8tp: if (!($arcd == '1')) { goto ElkXX; } goto oXqHx; gE25A: goto Wi4Wu; goto y3ugr; RNwA3: U3v3N: goto geZPv; TDk6T: MRqmm: goto EJdXa; dh_OT: $x++; goto KHrh_; so1JL: $arcs += $arcsv[2] / 60; goto UEtIv; a97wX: qmORz: goto axGRn; bmXg8: $arcs[$x] = mb_strtolower($arcs[$x], "UTF-8"); goto DW5Eu; XTaN7: XhNOR: goto yUvPs; FJoZ1: CmBAW: goto yP08m; sRvPb: $arlk = '1'; goto GtKQ_; OG6_E: foreach ($arcs as $ak => $av) { goto f_RwP; Eqr5l: M95yV: goto II4li; f_RwP: $x = 0; goto wOdl9; scMel: goto EBogk; goto Eqr5l; TiKUe: if (!(strpos($av, $ain[$x]) === false)) { goto qJsFi; } goto gA5tB; zyC3K: $x++; goto scMel; KXWuJ: vVHzl: goto zyC3K; II4li: c_SyT: goto VHBZw; gA5tB: unset($arcs[$ak]); goto yhIJk; yhIJk: qJsFi: goto KXWuJ; wOdl9: EBogk: goto FlHNN; FlHNN: if (!($x < count($ain))) { goto M95yV; } goto TiKUe; VHBZw: } goto jVVqy; a13wC: OGa2B: goto Ti9Sy; aQ2r2: miYUX: goto mxusj; UEtIv: CIuSH: goto qTB1H; FzfY1: $x++; goto Ox2l2; pFWrv: foreach ($tx[0] as $tm) { $arcs = str_replace($tm, mb_strtoupper(str_replace(array('', ''), array('I', 'i'), $tm), "UTF-8"), $arcs); p9IlN: } goto WT9DV; xqhOi: $arcs[$x] = $arcs[$x] . $acx[1][$x]; goto k2i6Q; Ug4FD: XM65J: goto W6G39; GWiuq: $arcdcc[1] = 'true'; goto d2RUF; UyKHr: dbGG8: goto BV40o; LYz5t: $arcdfx = trim($axp[3][$ax]); goto yLRHl; c5tjd: UXi9u: goto ecY6A; chBcS: TMTX6: goto vwQYD; Bg8mL: Ivj0S: goto Jrjfx; Zi4JS: xw6Hk: goto N9TOk; MHTqU: $an++; goto Pppog; eUQ44: goto aW7_W; goto GQ2Fe; kF41P: $arcs = mb_strtolower($arcs, "UTF-8"); goto BKD1o; mSXzo: if (empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto C88bR; } goto ZTPkn; XkKMz: $g = count($arcsc[1]); goto cVKKW; vTzzK: goto YLbEb; goto hqjrN; XebLf: if (!(isset($arcp[3]) && !empty($arcp[3]))) { goto OfCYd; } goto qOtVc; ErfII: XDjoJ: goto r4ZNC; UM0OM: vVRVa: goto LFDAm; Wwar2: It3Gt: goto e1NFd; Yo7OS: goto LzQp_; goto j30yz; yYIdO: THjUB: goto FzIQl; iu10n: goto CPo1u; goto wMX3T; x3iYD: goto X7OMe; goto UTFC5; Afrrm: C88bR: goto wgl1V; eIlj8: MHaQi: goto mtJhT; Eczsz: if ($av == 'addstart') { goto Vj6Ge; } goto EJwAZ; qk6lk: $arcs = str_replace(array('.', ':'), array('. ', ': '), $arcs); goto iaQsf; YEa4P: $arcs = str_replace(array('', 'I'), array('i', ''), $arcs); goto McKcB; jU4rP: $ap = $aj[1]; goto OoWPh; MTG7V: goto LkSGD; goto jO432; o3hyC: $arcs += $arcsv[1]; goto pl6FO; cRQfN: rkguL: goto u0xFX; v5plE: $arcs .= $axp[1][$ax]; goto qYn3C; Hc6Dv: $arcs = $acxs[1]; goto PYlIa; C3bdd: if (!($p < count($cn))) { goto miYUX; } goto YbmUl; xjSzn: goto LkSGD; goto MXDdX; XmJDh: $as = 0; goto lXW4Q; Ai6pw: $acxv = str_replace($acxs[1], $arcs, $acxs[0]); goto RpZhu; M3Whp: JZKVE: goto Bvk3G; A5n7v: $arcs = QS18a("4", "1", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto fJTqF; b82gD: EDFVY: goto j049b; ggE6F: $arcs = str_replace(array('.', ':'), array('. ', ': '), $arcs); goto PRzCM; weLcX: $x++; goto lPBXE; ixmFS: Emiyz: goto jK7ov; uX4rD: if (empty(strlen($arcs[$ac]))) { goto viA1B; } goto AnVKV; RpZhu: $arcs = str_replace($acxs[0], $acxv, $arcst); goto P3UGe; aQxjB: if (!($arcp == "1" || $arcp == "2")) { goto KdHtn; } goto jSoeM; ln2wT: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcs)) { goto gjSB7; } goto HiuIh; FZsyq: lMgTF: goto Sbkvy; EJwAZ: if ($av == 'addend') { goto zcB6H; } goto CcwMY; C0GR7: p0ec2: goto UyKHr; um1iE: $arcs = ''; goto DtuiI; bkGOt: NRtvU: goto b82gD; toeej: goto KRMO3; goto EhNqN; eUC2r: $acxv[$an] = str_replace($acxs[1][$an], $arcs[$an], $acxs[0][$an]); goto mPnGT; zSSQ0: eMVR9: goto LW4ej; KTNDc: $artz = '+0000'; goto WlZZo; WkMm8: goto OGa2B; goto joqXC; LHp20: if ($av == 'hash') { goto i8txq; } goto i_E6T; eS8AI: $arcdcx = 'H#i#s'; goto B5GQE; qs6RT: lfqhW: goto MgXT0; GlPgv: iP75h: goto cKRQp; t85jc: $arcs = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\s+)|(\s+)$/s'), array('', ''), $arcs); goto Hg1gc; YAtaP: if ($av == 'urle' || $av == 'urld') { goto ThIDK; } goto s8hM9; cCyX9: if ($arcdcg[0] != $axp[3][$ax]) { goto ikoO0; } goto aDSax; mxusj: $arcs[$x] = $nf; goto y0Ma6; zZwHb: goto gAcH2; goto Cfa3H; Skt5E: goto gviAB; goto bakb2; hpjIJ: $uc = ''; goto EfzDb; SZ1Ny: ZLroW: goto jDOhI; VowPh: qcmgU: goto tecsf; X8B9K: FsGvy: goto hAE6J; lmwjx: if ($av == 'word') { goto bVcti; } goto nFaOj; jVVqy: n7jdf: goto HTSto; DzwpK: preg_match_all('/' . wFuVW($ap) . '/sm', $as, $acx); goto wrT3S; GV2GT: $arcs[$x] = mb_strtolower($arcs[$x], "UTF-8"); goto v5Slg; FswHN: rWQqP: goto ji7wo; WUtb7: $z = $y; goto RuM8I; h1pRP: goto KRMO3; goto Kok25; mGvlo: $arcs = array_filter($arcs, 'strlen'); goto Zltjh; d1eqY: $axp[3][$ax] = str_replace($acx[0], '', $axp[3][$ax]); goto aKsW5; tecsf: El0Fu: goto BLioc; TDcSh: Be7Y3: goto kF41P; ao0lP: if (!($ac < $an)) { goto ZLroW; } goto kN1WX; d2RUF: $arcdcg = preg_split('/((?<!\\)#)/sm', $axp[3][$ax], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto cCyX9; NY0F7: d7SDv: goto O0NjI; Y4c9O: emb6y: goto Wwo0U; dsKAN: goto CONxT; goto fJBIY; VdBPR: $arcs = ''; goto S8hfG; u0rU5: PPGhC: goto bg4Mm; l3Qen: $arcsdc = date_create($arcp[1]); goto OAwug; QWtEW: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto Z54pt; } goto RIn01; jDOhI: D0iBC: goto AtubU; ggU80: goto KRMO3; goto E8QMi; xeNi8: if (!(is_array($arcs) && $arcp == "55")) { goto rZ3sn; } goto RZmOZ; jSoeM: preg_match_all('/(?:^|[\(\[\{\"\':\s])([IVXLCMD]+)\.(?:[\s:\'\"\}\]\)])/ism', $nf, $tm); goto g2r5R; Vhf2b: goto kGigo; goto Ug4FD; owfGH: if ($arcdfx == 'ms') { goto YnC1_; } goto w1iL5; R0PK7: erYlN: goto NGCY3; raCF4: $arcs[$ac][$as] = $axp[3][$ax] . $arcs[$ac][$as]; goto PBYVX; sNvKC: Vq80V: goto FYwfe; PAmjd: $arcdcy = str_ireplace(array('unix', 'java'), array('U', 'U0000'), $arcdcg[1]); goto gE25A; v5Slg: vg1WN: goto weLcX; hGIad: $s++; goto qPjoW; ki6Bw: HUI2N: goto xTPmu; ULSLI: $s++; goto kE3h5; UC1dO: if (empty(strlen($axp[3][$ax])) && is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x")) { goto erYlN; } goto hywa5; ftQf2: u1yBE: goto KjFXn; rd0jO: if ($av == 'urle') { goto PDiGD; } goto TK0LJ; qAUfG: LKEmv: goto TloUS; dp_Cs: $arcs = str_replace($axp[3][$ax], '', $arcs); goto oT6fm; hUb7e: if (!($x < count($arcs))) { goto HN7ki; } goto UZWHK; fZMzJ: if (!($arck == 'tr')) { goto O34Tx; } goto iQ1DC; yLRHl: iyMhd: goto j2c4q; b__r_: if ($arcd == '1') { goto dnB3b; } goto S_smm; UTFC5: cpa3W: goto uknwz; H0WLu: $arcs[$an] = tzCnM($arcs[$an], $arcsc[2][$s], $arcsc[3][$s]); goto kJUVq; ZFIgN: goto KRMO3; goto jrHu7; mPnGT: $arcs[$an] = str_replace($acxs[0][$an], $acxv[$an], $arcst[$an]); goto LxEfS; O0NjI: $arcs = mb_convert_case($arcs, MB_CASE_TITLE, "UTF-8"); goto YFq4Q; eBWR5: yHixF: goto B55X0; M9TkQ: if (empty($axp[3][$ax])) { goto dmFoV; } goto K4eMz; DnzIY: $ax = count($arcs); goto xZBX8; LxEfS: gf6NF: goto hFiw_; dI7_q: $nf .= $cn[$p]; goto GlPgv; drHTY: Gg4uC: goto mSXzo; k2i6Q: feiFy: goto cEhdm; J7J9g: if (!($cn[$p] == "." || $cn[$p] == "?" || $cn[$p] == "!" || $cn[$p] == ":" || $cn[$p] == '"' || $cn[$p] == '(' || $cn[$p] == ')' || $cn[$p] == '[' || $cn[$p] == ']' || $cn[$p] == "
")) { goto emb6y; } goto g4fol; qy6pa: goto KRMO3; goto xlhX5; UFRI0: Ry11E: goto XmJDh; q2cpv: $arsc = 't'; goto ekcRd; wrT3S: if (!(isset($acx[1]) && count($acx[1]) == count($arcs))) { goto Uc_eY; } goto DnzIY; omMra: KONAD: goto j2pQs; HERFJ: xZZe2: goto lW353; Tlz9e: $x = 0; goto ixmFS; QNJwV: $acxs[1][$a] = ''; goto eP0qR; T9uFI: goto xZZe2; goto OSMJw; TWXDG: goto PTfF5; goto aqeCL; ZdN2d: C3R0T: goto b__r_; MQx0v: CiwvN: goto ajaoU; rxIa9: if (empty($tx[1])) { goto iIk9s; } goto pFWrv; kYXFi: Y3ZhH: goto JpjDR; qtd7Z: JCWkI: goto h_bWy; L3Jrj: jvR3q: goto xTdL_; uxOKl: $arcs = ''; goto s5sE3; iKExa: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcs / 1000), timezone_open($artz)); goto ovZMo; hFiw_: $an++; goto YopFy; FxHW_: $arcs = array_values($arcs); goto xRFTP; WlZZo: nNDZE: goto ln2wT; LW4ej: goto V44Yh; goto cRQfN; LKR2m: goto Wi4Wu; goto cmN35; bzWMz: $arcs = ''; goto YiGIR; x5MRF: $arcs = ''; goto bkGOt; UDrAU: J0O2v: goto xpxew; sMHcG: q31jT: goto muvji; cfBXv: yxNSV: goto ynItK; aSW0f: sAzUG: goto ANEl0; az4_9: u00Tw: goto M_2ap; h5sOH: eR2la: goto a0hDh; C3yV9: if (!($x < count($arcs))) { goto d1mbB; } goto GV2GT; yinjc: if (!($arcz != $arcs[$x])) { goto v4wvy; } goto rLXeU; MNMzg: goto na02W; goto oQmKS; CbLgJ: goto Emiyz; goto qs6RT; eueD2: if (is_array($arcs[$ac])) { goto ioYhr; } goto JzMrM; XyMd0: ePIb5: goto lcuro; Xobn3: viA1B: goto C0Va1; O1FvR: $g = count($arcsc[1]); goto Uf_mG; jLZA1: $arcs[$an][$as] = TZcnm($arcs[$an][$as], $arcsc[2][$s], $arcsc[3][$s]); goto MmhdU; JHGXW: if (!is_array($arcs)) { goto w5Or0; } goto zHSYM; MgXT0: PTfF5: goto km_AJ; M_2ap: $ain = preg_split('/((?<!\\)#)/sm', $axp[3][$ax], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto ggPB7; otiz2: if (!($x < count($ain))) { goto eMVR9; } goto rihTx; bDvUL: if (!empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto VsJbD; } goto e2AIF; jrHu7: kZLhT: goto aZYOw; hwJmV: gAcH2: goto XgdKz; uHxTF: if ($arcdfx == 't') { goto MHaQi; } goto lsUDu; JzMrM: if (!is_array($arcs[$ac])) { goto q31jT; } goto mZ3tN; buLzg: if ($arcd == '2') { goto vfpiZ; } goto FnGZm; Z3GyI: $ain = preg_split('/((?<!\\)#)/sm', $axp[3][$ax], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto ZpuWn; muKzI: $uc = false; goto CGTlv; Q6si0: eEpAX: goto aQxjB; RvQA7: goto D0iBC; goto g93hN; lVLyY: if (!($x < $y)) { goto ZwJTO; } goto hYzWV; j6qjP: bu7LI: goto B0Bh3; KHbca: OfCYd: goto z7kfy; Ox2l2: goto O5qj8; goto zSSQ0; TzvcK: if (!($arck == 'tr')) { goto aI1yb; } goto pAfjo; bvxrZ: TN2m3: goto el63E; Cc2Aw: preg_match_all($arx, $arcs, $arcsfg); goto cBGOI; w1iL5: if ($arcdfx == 's') { goto UXi9u; } goto VlIn7; PjDqy: if ($arcdfx == 'h') { goto urjM5; } goto zZCVk; y2gP2: CIIIL: goto TLLA3; qTB1H: if (empty($arcs)) { goto Uff72; } goto CGZYv; XQ6cy: d1mbB: goto gcA1x; KHrh_: goto QOa1I; goto gvZT4; mtJhT: $arcsv = preg_split('/([:\.;_\-,\/\'"])/sm', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto oaEba; vHgaZ: if (!(isset($arcsv[2]) && is_numeric($arcsv[2]))) { goto CIuSH; } goto so1JL; TpFrf: if (isset($aj[1]) && !empty($aj[1]) && in_array(strtolower($aj[1]), array_map('strtolower', hash_algos()))) { goto XM65J; } goto p_CCc; khcPO: $arcs = qs18a("3", "2", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto TmmxE; g2r5R: if (empty($tm[1])) { goto KoD4m; } goto npAsk; mnh4d: goto KRMO3; goto hIfE1; fxmYP: Z0kfW: goto A5n7v; CmAyM: goto KRMO3; goto RNwA3; tntnY: goto KTd45; goto OKViP; n4Sbd: $arcs = preg_replace('/(^19700\d{3})/', date('Ymd'), $arcs); goto XebLf; mtjjx: $ak = count($arcs); goto zLt2e; hZgHi: $arcdcc[1] = ''; goto Bg8mL; I3GIB: if (isset($acxn[1]) && !empty(strlen($acxn[1])) && is_numeric($acxn[1])) { goto VkRxM; } goto QNJwV; j2pQs: goto qmORz; goto Rx_sK; r1_rV: zCz7E: goto EdCGk; mtHZc: QOa1I: goto lVLyY; s8G7s: goto PUOWL; goto BLL0d; TloUS: if (!($cn[$p] == "." || $cn[$p] == "?" || $cn[$p] == "!" || $cn[$p] == ":" || $cn[$p] == '"' || $cn[$p] == '(' || $cn[$p] == ')' || $cn[$p] == '[' || $cn[$p] == ']' || $cn[$p] == "
")) { goto J7L40; } goto khJMj; YSisB: n7r77: goto mel8f; Ah3i5: Pxo33: goto G7WY2; WEV5H: OVO_n: goto mkd6A; Xppl2: if (!isset($arcp[2])) { goto iaciL; } goto rfg8U; mel8f: $as++; goto ltm_T; EfzDb: $p = 0; goto LiBRj; PIDNB: if (!empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto lUY7b; } goto UC1dO; De8zy: goto Tux6w; goto Afrrm; l3meH: if ($av == 'exclude') { goto u00Tw; } goto LHp20; fM1jy: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto Z0kfW; } goto eVMon; el63E: if (!(!isset($arcp[1]) || isset($arcp[1]) && empty($arcp[1]))) { goto x3qpP; } goto BkkRC; Jrjfx: if (!($arcp == "6x")) { goto J1ZVU; } goto PH1hF; EdhRM: goto O_Cp_; goto jEpED; ynItK: if (!($as < count($arcs[$ac]))) { goto P7MTs; } goto e3rct; lW353: goto KRMO3; goto Hsd82; cEhdm: $x++; goto vTzzK; lcuro: $nf = ''; goto aVJuq; ad4Lg: goto Auydj; goto C0GR7; dpe05: if ($av == 'edit') { goto tCERh; } goto gj3vc; vwQYD: $x++; goto x3iYD; eCOSL: goto KRMO3; goto brKNp; T7lDz: $arcs = preg_replace('/(^19700\d{3})/', date('Ymd'), $arcs); goto ad4Lg; nk4HH: $arlk = '1'; goto m3pEs; a7xUm: if (!(strpos($arcs, $ain[$x]) === false)) { goto NRtvU; } goto x5MRF; L00ff: $arcs = mb_strtoupper($arcs, "UTF-8"); goto LsM8u; cYUYB: if (!is_array($arcs[$ac])) { goto kpFnK; } goto U4aez; KDmFY: goto qyQfI; goto xXMEC; qPjoW: goto vqA5m; goto UDrAU; xXMEC: w3b7_: goto upaqq; kYPXn: $arcs = QS18a("1", "1", $arcs, $axp[3][$ax], null); goto RoeGk; ZTPkn: preg_match_all($arx, $axp[3][$ax], $arcsc); goto RI7g_; Zltjh: goto R9BlR; goto PtYF_; qOtVc: $arcs = DateTime::createFromFormat('YmdHis O', $arcs)->modify($arcp[3] . "minute")->format('YmdHis O'); goto KHbca; tZu5a: if (empty($arcs)) { goto p0ec2; } goto l3Qen; oQmKS: GU1Tc: goto pP_OG; hMf2w: goto f1wGP; goto sMHcG; TLLA3: V44Yh: goto h1pRP; VLuS8: ZQAwY: goto O_eCD; QJv3Z: iIk9s: goto omMra; Cq84F: $arcs = str_replace(array('i', ''), array('', 'I'), $arcs); goto ZdN2d; RH6KQ: if (!($s < $g)) { goto njVf_; } goto jLZA1; sQ_Yt: lUY7b: goto GprAd; ANEl0: $as = 0; goto cfBXv; HFTj3: if (!($x < $ax)) { goto X6d41; } goto xqhOi; eVMon: $arcs = QS18a("4", "2", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto XUf9h; TK0LJ: $arlk = '2'; goto tntnY; OOnMK: if (!(isset($aj[1]) && !empty($aj[1]))) { goto HUI2N; } goto jU4rP; Vf02s: Wi4Wu: goto ApeDK; FwzU3: udVPH: goto ggU80; aSWus: if ($av == 'calc') { goto KqGr3; } goto pWfaz; dG2Lf: $axp[3][$ax] = str_replace(array('\n', '\'), array("
", ''), $axp[3][$ax]); goto bDvUL; Jka7K: cGFVy: goto CVfK2; nxK3s: if (!($uc && $cn[$p] != " ")) { goto LKEmv; } goto dUrnH; Okv7k: $ac = 0; goto dxMhb; ekcRd: goto EfGH4; goto YMwSH; BLioc: goto KRMO3; goto L3Jrj; UZWHK: $arcs[$x] = mb_convert_case($arcs[$x], MB_CASE_TITLE, "UTF-8"); goto yYIdO; x4rII: $arcs = $nf; goto TWXDG; nFaOj: if ($av == 'sentence') { goto NsDnG; } goto aSWus; jNc79: bVcti: goto TzvcK; ltm_T: goto yxNSV; goto g6K5m; mK3az: $arcs = $arcsdc->format('YmdHis O'); goto T7lDz; kRGAA: J7L40: goto dI7_q; slzpP: $x = 0; goto qCNWH; pk_Pj: $arcs = $arcs . $axp[3][$ax]; goto PfHFN; oT6fm: WsxgS: goto t5u8U; N6fxY: $arcpdc = ''; goto P5NO9; P3UGe: goto JCWkI; goto Ah3i5; fJTqF: q349U: goto NYmnJ; cmN35: R5s39: goto PAmjd; LYsVG: kn733: goto AhtrL; whqzy: VkRxM: goto PpTAG; AtubU: goto XmLa2; goto R0PK7; aBn2u: ThIDK: goto rd0jO; E8QMi: oYMJm: goto jbQfd; s5sE3: goto qyQfI; goto eIlj8; k_AOP: goto Auydj; goto LYsVG; e7E2w: preg_match('/(.*)(?<!\\)#/s', $axp[3][$ax], $aj); goto S3m2R; Ff_1O: SqGHN: goto vkdRZ; JUflo: EfGH4: goto Jka7K; FzIQl: $x++; goto s8G7s; g6K5m: P7MTs: goto iu10n; lej0s: if (!is_array($arcs)) { goto giQec; } goto FxHW_; m3pEs: O_Cp_: goto NodH4; kCigg: x3qpP: goto tZu5a; HTSto: Ym5Dj: goto W3RIx; pP_OG: goto Ym5Dj; goto xNyJW; fSLFZ: Gaals: goto MHTqU; Nadd3: if (!is_numeric($axp[3][$ax])) { goto qcmgU; } goto hVw8R; km_AJ: $arcs = str_replace(array('. ', ': '), array('.', ':'), $arcs); goto fJAbI; GtKQ_: KTd45: goto fM1jy; cL4AB: $axp[3][$ax] = implode('', $arcsfg[1]); goto dp_Cs; r4ZNC: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto xoyEC; } goto t3zj7; iQ1DC: $arcs = str_replace(array('', 'I'), array('i', ''), $arcs); goto IqU3a; Sbkvy: goto OGa2B; goto YJPbC; CcwMY: if ($av == 'upper') { goto bu7LI; } goto W20d8; xH1AR: if (!($s < $g)) { goto HyZ9K; } goto DAsZd; QSK9V: goto rhImn; goto v1Kx1; OoWPh: $as = str_replace($ap, '', $axp[3][$ax]); goto DzwpK; khJMj: $uc = true; goto kRGAA; jO432: VsJbD: goto TvIvL; EJdXa: $ac++; goto lYKZo; CGZYv: $arcs = '+' . floor($arcs) . 'minute'; goto g8c7u; fkBJL: v4wvy: goto Srd1J; F9lLd: sHbB5: goto o_u57; t5u8U: lBPj8: goto ksb9q; cKRQp: $p++; goto FEbZV; dOtGl: O5qj8: goto otiz2; PpTAG: $acxs[1][$a] = $acxn[1]; goto XS1ou; ZYfn5: if (!(stripos($axp[3][$ax], '##detail##') === false)) { goto Nd_PO; } goto DirkJ; PBYVX: yGgnh: goto YSisB; I6mHR: goto Gg5KL; goto l6pnD; rLXeU: foreach ($arcz as $w => $v) { goto lY3yk; GALw9: $z++; goto PK_T8; lY3yk: $arcs[$z] = $v; goto GALw9; PK_T8: zdlza: goto HuIZG; HuIZG: } goto o9UpH; yP08m: if (!($as < count($arcs[$ac]))) { goto qGIPO; } goto GWkpy; ofl0D: uojpB: goto RByKL; sPftP: LzQp_: goto xjSzn; aDSax: $arcdcx = 'Y'; goto zZwHb; Ao0pH: if (!isset($acx[1])) { goto Gg4uC; } goto R9AcT; XV6XD: i3Udz: goto VfEbB; DHMh5: OwoCR: goto TaFNU; hqjrN: X6d41: goto mrhz4; rihTx: if (!(strpos($arcs, $ain[$x]) !== false)) { goto iXER4; } goto bzWMz; rb1Eh: $arcst = $arcs; goto Hc6Dv; y0Ma6: u0sPF: goto s_JjR; aKsW5: t4dWU: goto mmmmC; EQE23: $acxs[1] = array(''); goto COwZQ; OAwug: $arcs = $arcsdc->modify($arcs); goto mK3az; pWfaz: if ($av == 'date' || $av == 'convert') { goto oYMJm; } goto ENXSJ; oXqHx: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8x")) { goto dbGG8; } goto t85jc; aT32x: if (!empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto lBPj8; } goto Cc2Aw; dUrnH: $cn[$p] = mb_convert_case($cn[$p], MB_CASE_UPPER); goto OEvAd; z8BFi: goto KRMO3; goto M5DSk; CdKMF: if (!is_numeric($arcs[$an])) { goto LvgTG; } goto XkKMz; ZDAwv: PijiD: goto a8_6z; Cl13O: preg_match('/' . WFuvw($acx[1]) . '/sm', $arcs[$a], $acxn); goto I3GIB; MXDdX: mJppu: goto VdBPR; WT9DV: p3gS1: goto QJv3Z; i_E6T: if ($av == 'b64e' || $av == 'b64d') { goto Ni_6J; } goto YAtaP; TIL7g: $arcs[$x] = preg_replace('/(?<=^|[\.\?\!:\)\(](?:\s)|[\.\?\!:\)\(])(i)/', '', $arcs[$x]); goto XyMd0; xFjnd: goto uTmsi; goto IZ0ae; npAsk: foreach ($tm[0] as $tt) { $nf = str_replace($tt, mb_strtoupper(str_replace(array('', ''), array('I', 'i'), $tt), "UTF-8"), $nf); eVQao: } goto e_OLh; J49DT: if (!($s < $g)) { goto J0O2v; } goto H0WLu; CGTlv: hFNj_: goto J7J9g; lYKZo: goto Fz4X4; goto SZ1Ny; FhtvB: EpqIH: goto qk8tp; Qkm1V: if (!empty($axp[3][$ax])) { goto IpeGc; } goto M9TkQ; gvZT4: ZwJTO: goto mGvlo; Srd1J: KRJSi: goto dh_OT; x6m4t: $arcs = preg_replace($arpp, $arpi, $arcs); goto qy6pa; zjNcQ: rhImn: goto DKpCT; Qzf3w: $arcs = '+' . floor($arcs * 60) . 'minute'; goto zjNcQ; fRQZu: f1wGP: goto we7Y2; brKNp: NsDnG: goto fZMzJ; ApeDK: goto Ivj0S; goto jQU8n; R9AcT: $acxs[0] = array(''); goto EQE23; WiLwB: if (!($a < count($arcs))) { goto SqGHN; } goto Cl13O; JXo0Y: $arlk = '2'; goto EdhRM; Z9_IX: $p = 0; goto cDURV; wgl1V: foreach ($arcs as $ag => $ar) { goto IU4Er; Ueh_R: $s = 0; goto F8eta; F8eta: RmB16: goto eQ6do; IjESM: $arcs[$ag][$az] = tZcNm($ar[$az], $arcsfg[2][$s], $arcsfg[3][$s]); goto yEQZG; Czyjf: $g = count($arcsfg[1]); goto Ueh_R; S0A3N: $g = count($arcsfg[1]); goto Gz_Ad; kInNu: goto rcddY; goto z3W_Q; ry_Uq: oLM9W: goto mJk0K; kIEKE: $s++; goto bpEjT; guJCl: $arcs[$ag] = TZcnm($ar, $arcsfg[2][$s], $arcsfg[3][$s]); goto JdfuW; Gz_Ad: $s = 0; goto OG7AX; lR1Nq: if (!(!empty($arcsfg[1]) && is_numeric(preg_replace($arx, '', $ar)))) { goto ynkGs; } goto pDBqk; JdfuW: $ar = $arcs[$ag]; goto ZhVpz; bpEjT: goto RmB16; goto ROVkG; ErucN: preg_match_all($arx, $ar[$az], $arcsfg); goto YiJWy; KNw3m: Z_nTW: goto uSTzv; BMqQS: $ar[$az] = str_replace(implode('', $arcsfg[1]), '', $ar[$az]); goto S0A3N; ROVkG: KV73g: goto Jy9Te; ZhVpz: lVhkJ: goto kIEKE; xxWWO: kt_dn: goto D0cq2; mJk0K: $s++; goto kInNu; hGFnG: HjLFY: goto BcKnd; CcuNP: Ao6m_: goto KNw3m; eQ6do: if (!($s < $g)) { goto KV73g; } goto guJCl; z3W_Q: pJfog: goto gMNmv; D0cq2: if (!($az < $aw)) { goto PNgdJ; } goto ErucN; OG7AX: rcddY: goto q9JUr; VH0VJ: $az = 0; goto xxWWO; nfq4L: goto Ao6m_; goto fo7lf; e5g6X: PNgdJ: goto nfq4L; Z0ckv: $aw = count($ar); goto VH0VJ; BcKnd: $az++; goto s1fC9; s1fC9: goto kt_dn; goto e5g6X; NpKar: preg_match_all($arx, $ar, $arcsfg); goto lR1Nq; Jy9Te: ynkGs: goto CcuNP; yEQZG: $ar[$az] = $arcs[$ag][$az]; goto ry_Uq; fo7lf: CkTfD: goto NpKar; gMNmv: nqL_s: goto hGFnG; YiJWy: if (!(!empty($arcsfg[1]) && is_numeric(preg_replace($arx, '', $ar[$az])))) { goto nqL_s; } goto BMqQS; IU4Er: if (!is_array($ar)) { goto CkTfD; } goto Z0ckv; pDBqk: $ar = str_replace(implode('', $arcsfg[1]), '', $ar); goto Czyjf; q9JUr: if (!($s < $g)) { goto pJfog; } goto IjESM; uSTzv: } goto ZDAwv; Hsd82: Ni_6J: goto MHJ1h; HqysY: $arcs += $arcsv[0] * 60; goto cOc9p; IZ0ae: xoyEC: goto kYPXn; EeEk3: X7OMe: goto z3amd; OKViP: PDiGD: goto sRvPb; geZPv: if (!($arck == 'tr')) { goto PCgRZ; } goto YEa4P; G7WY2: $acxv = array(''); goto KsCtp; ji7wo: $arcs = '+' . floor($arcs) . 'minute'; goto QSK9V; E_m3J: if ($av == 'split') { goto jvR3q; } goto SlTCN; mkd6A: $arcs = mb_strtolower($arcs, "UTF-8"); goto Skt5E; IO09u: $arcs = '+' . floor($arcs / 60000) . 'minute'; goto ZkLWz; RZmOZ: preg_match('/(.*)(?<!\\)\|\|/s', $axp[3][$ax], $aj); goto OOnMK; DxyJV: JJD7W: goto FZsyq; Melpc: giQec: goto wsqq0; dVQ29: $ac = 0; goto ZPTB6; mmmmC: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto uUkFi; } goto Ao0pH; zi64g: $x = 0; goto dTa_e; z3amd: if (!($x < count($arcs))) { goto cpa3W; } goto yOAKD; Wwo0U: $nf .= $cn[$p]; goto u0rU5; e2AIF: if (empty(strlen($axp[3][$ax])) && is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x")) { goto mJppu; } goto MTG7V; R23JP: goto KRMO3; goto jNc79; ZkLWz: goto rhImn; goto c5tjd; u5RrO: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') != 0 && strcasecmp($arcdcx, 'java') != 0 && DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcs)) { goto fJKty; } goto biaa2; E3SJ3: if (!isset($acx[1])) { goto t4dWU; } goto d1eqY; pL2LD: qiu2d: goto fRQZu; ovZMo: goto OGa2B; goto RYdjh; SkBkA: goto TN2m3; goto nlETA; d01rK: if ($arcd == '1') { goto OVO_n; } goto nh_sp; WYJcr: $arcs = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\s+)|(\s+)$/s'), array('', ''), $arcs); goto Xppl2; upaqq: $arcs = trim($arcs); goto BsdOr; mSope: iaciL: goto KTNDc; s_JjR: $x++; goto CbLgJ; XP5Ig: $arx = '/(([\+\-\*\/%])(\d+(?:\.\d+)?))/'; goto mUW4y; ezfno: if (!isset($acx[1])) { goto cGFVy; } goto QCW1G; YSSqK: $cn[0] = mb_convert_case($cn[0], MB_CASE_UPPER); goto hpjIJ; qC86r: $ac++; goto tGphp; zvYB2: goto pBS4C; goto aQ2r2; DirkJ: $axp[3][$ax] = str_replace(array('\n', '\'), array("
", ''), $axp[3][$ax]); goto PIDNB; T3zK4: KoD4m: goto agsMa; jbQfd: if (!(($arcp == "6" || $arcp == "6x" || $arcp == "33" || is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") && $av == 'convert')) { goto eR2la; } goto Qkm1V; RYdjh: fJKty: goto IbMJk; z9sJX: if (isset($acxs[1]) && !empty(strlen($acxs[1])) && is_numeric($acxs[1])) { goto GY4I0; } goto q2cpv; FYwfe: if (!(!empty($arcdcc[1]) && ($arcp == "6" || $arcp == "6x" || $arcp == "33") || is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto j4BT1; } goto WYJcr; lsUDu: if ($arcdfx == 'c') { goto w3b7_; } goto uxOKl; l6pnD: dnB3b: goto L00ff; jEpED: M8UuS: goto nk4HH; BsdOr: qyQfI: goto bvxrZ; BAsRs: GUlhe: goto Ce45I; BLL0d: HN7ki: goto a97wX; YopFy: goto ZQAwY; goto lEmNi; RuM8I: $x = 0; goto mtHZc; KkobV: if (!(!empty($arcsc[1]) && is_numeric($arcs))) { goto f2Wo2; } goto CDFAz; B5GQE: goto xw6Hk; goto X8B9K; DtuiI: goto JJD7W; goto KIYqW; uknwz: Gg5KL: goto CmAyM; HSHBE: CONxT: goto fSLFZ; cvYQj: if (!($arcp == '33')) { goto hW0Nw; } goto v5plE; RByKL: unset($arsc); goto KDUKz; eQzLq: goto KRMO3; goto j6qjP; W4rDf: if ($arcd == '2') { goto Fgcod; } goto wIOv5; KjFXn: bgiBJ: goto yeNNz; qAGiA: if (!(stripos($axp[3][$ax], '##detail##') === false)) { goto ePC7c; } goto dG2Lf; WZJko: KRMO3: goto QYAqH; ggPB7: if (is_array($arcs)) { goto rkguL; } goto JprTF; yeNNz: $as++; goto eUQ44; ksb9q: preg_match_all($arx, $axp[3][$ax], $arcsc); goto KkobV; rfg8U: $artz = $arcp[2]; goto GG0GM; agsMa: KdHtn: goto x4rII; NGCY3: $arcs = ''; goto BMwvM; YJPbC: gjSB7: goto DP7A3; t3zj7: $arcs = Qs18a("1", "2", $arcs, $axp[3][$ax], null); goto xFjnd; qq20m: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto FriZS; } goto tkvR3; lXW4Q: aW7_W: goto dyrAS; YMwSH: GY4I0: goto HZDQN; CVfK2: if (isset($arsc)) { goto uojpB; } goto aT32x; LQqWL: $a++; goto EIyAc; Of0zL: KqGr3: goto XP5Ig; LiZsG: $arcs = preg_split('/' . wfuvw($axp[3][$ax]) . '/', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto MKITY; NodH4: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto JZKVE; } goto khcPO; kN1WX: if (is_array($arcs[$ac])) { goto sAzUG; } goto cYUYB; e3rct: if (empty(strlen($arcs[$ac][$as]))) { goto yGgnh; } goto raCF4; qYn3C: hW0Nw: goto qxg7A; vS05z: if ($av == 'convert') { goto PHP3Y; } goto um1iE; j30yz: IswXX: goto pk_Pj; xlhX5: tCERh: goto cvYQj; PfHFN: goto LzQp_; goto r1_rV; cBGOI: if (!(!empty($arcsfg[1]) && is_numeric(preg_replace($arx, '', $arcs)))) { goto WsxgS; } goto cL4AB; e1sRA: goto rhImn; goto zmpnP; kpxkH: eydy2: goto MDQ0L; mUW4y: preg_match('/^(.*?)(?<!\\)\|\|/sm', $axp[3][$ax], $acx); goto E3SJ3; XPn8p: YbP3E: goto Z3GyI; x9s_w: HyZ9K: goto B2_uq; eP0qR: $acxs[0][$a] = ''; goto MYPRZ; W3RIx: goto KRMO3; goto az4_9; N9TOk: $arcdcy = 'YmdHis O'; goto sNvKC; XgdKz: if (isset($arcdcg[1])) { goto R5s39; } goto HPS9M; gCZXV: if (!is_array($arcs[$an])) { goto cKVM7; } goto YNlRm; TmmxE: goto GUlhe; goto M3Whp; ka9lH: $arcssdc = 1; goto DxyJV; lEmNi: Snrkt: goto qtd7Z; S8hfG: LkSGD: goto wvS0B; W6G39: $arlk = $aj[1]; goto oqoKa; hIfE1: rlVlF: goto silem; F3iGv: if (!($av == 'date')) { goto CiwvN; } goto CwDo0; OSMJw: FriZS: goto ReFBe; UCvaR: zWWxn: goto ULSLI; ajaoU: j4BT1: goto ZFIgN; g8c7u: Uff72: goto KDmFY; pDDEj: if ($av == 'replace') { goto rlVlF; } goto dpe05; gj3vc: if ($av == 'roman') { goto XDjoJ; } goto VIAPf; AwV1v: TDm0c: goto xH1AR; u0xFX: foreach ($arcs as $ak => $av) { goto KcT2r; gHw2J: $exw++; goto p7J_w; EYMh8: wyyZe: goto lF_In; Xgh4o: if (!(strpos($av, $ain[$exw]) !== false)) { goto qHHVa; } goto AHs6F; T1Iim: if (!($exw < count($ain))) { goto wyyZe; } goto Xgh4o; AHs6F: unset($arcs[$ak]); goto ItBZP; PDyPH: tnT0A: goto T1Iim; LT2TW: iYp0l: goto gHw2J; p7J_w: goto tnT0A; goto EYMh8; ItBZP: qHHVa: goto LT2TW; lF_In: JgtVp: goto Z43ku; KcT2r: $exw = 0; goto PDyPH; Z43ku: } goto y2gP2; xNyJW: Ms9HQ: goto OG6_E; GxLB7: JZ6lD: goto WiLwB; ZpuWn: if (is_array($arcs)) { goto Ms9HQ; } goto OcwMy; Hg1gc: if (!(!empty($axp[3][$ax]) && preg_match('/^(m|h|s|ms|t|c)$/sm', trim($axp[3][$ax])))) { goto iyMhd; } goto LYz5t; kE3h5: goto TDm0c; goto x9s_w; g93hN: Fgcod: goto s4Nny; Cfa3H: ikoO0: goto Fj3lS; M5DSk: zcB6H: goto qAGiA; IYP2O: QPDVs: goto xeNi8; HPS9M: if (!isset($arcdcg[1])) { goto oUqx6; } goto LKR2m; QYAqH: XQqEW: goto whSfv; W20d8: if ($av == 'lower') { goto U3v3N; } goto lmwjx; mDZSi: $as++; goto bdOXu; ibauk: goto YnNtd; goto Pd1Ef; LFDAm: $x = 0; goto EeEk3; j6R7d: $uc = ''; goto Z9_IX; JpjDR: $nf = ''; goto IDBZO; B2_uq: f2Wo2: goto ofl0D; p_CCc: $arlk = 'md5'; goto Vhf2b; gcA1x: gviAB: goto R23JP; MmhdU: FfsX7: goto vfL0u; JprTF: $x = 0; goto dOtGl; wsqq0: if (!empty(strlen($arcs))) { goto kn733; } goto k_AOP; xpxew: LvgTG: goto HSHBE; zLt2e: $an = 0; goto eBWR5; aZYOw: if (!($arcd == '2')) { goto El0Fu; } goto Nadd3; GQ2Fe: Y7WmJ: goto dsKAN; tvdBv: $arcs = $axp[3][$ax] . $arcs; goto RvQA7; cOc9p: cNMmG: goto V9RD2; zXEci: ioYhr: goto JpsDb; GprAd: if ($arcd == '1') { goto gcOz8; } goto W4rDf; Ce45I: goto KRMO3; goto aBn2u; DW5Eu: if (!($arck == 'tr')) { goto ePIb5; } goto TIL7g; aELVO: $arcs[$ac][$as] = $arcs[$ac][$as] . $axp[3][$ax]; goto DHMh5; pAfjo: $arcs = str_replace(array('i', 'I'), array('', ''), $arcs); goto N2r33; wM85O: goto jIaVY; goto pYE4k; KIYqW: PHP3Y: goto ka9lH; i6nkB: $an = 0; goto VLuS8; fx5gH: preg_match_all('/(?:^|[\(\[\{\"\':\s])([IVXLCMD]+)\.(?:[\s:\'\"\}\]\)])/ism', $arcs, $tx); goto rxIa9; hywa5: goto XmLa2; goto sQ_Yt; dxMhb: PY8j7: goto ZZ7Mz; McKcB: PCgRZ: goto d01rK; RI7g_: if (!(!empty($arcsc[1]) && is_array($arcs))) { goto nwDD1; } goto mtjjx; dPI5w: if ($arcd == '2') { goto rtoeK; } goto CPjE2; FfXrk: if (!($av == 'date')) { goto i3Udz; } goto Lv81D; j049b: $x++; goto MNMzg; nh_sp: if ($arcd == '2') { goto VU3LK; } goto oEnc8; K4eMz: goto Ivj0S; goto nAd9K; e1NFd: goto ak50n; goto Melpc; ySHeT: Nd_PO: goto z8BFi; xZBX8: $x = 0; goto JEQnW; Kok25: i8txq: goto e7E2w; xRFTP: if (!empty(array_filter($arcs, 'strlen'))) { goto It3Gt; } goto LPg3K; axGRn: $arcs = str_replace(array('. ', ': '), array('.', ':'), $arcs); goto eCOSL; cKbJN: gcOz8: goto tvdBv; JEQnW: YLbEb: goto HFTj3; S3m2R: $axp[3][$ax] = preg_replace('/(.*(?<!\\)#)/s', '', $axp[3][$ax]); goto TpFrf; iaQsf: if ($arcd == '1') { goto d7SDv; } goto buLzg; OEvAd: $uc = false; goto qAUfG; xTPmu: rZ3sn: goto WZJko; IqU3a: O34Tx: goto ggE6F; Uf_mG: $s = 0; goto K4SSp; kJUVq: aShmf: goto hGIad; JleL4: $cn[0] = mb_convert_case($cn[0], MB_CASE_UPPER); goto j6R7d; MDQ0L: FKgOx: goto LQqWL; qCNWH: PUOWL: goto hUb7e; RoeGk: uTmsi: goto mF2CY; g4fol: $uc = true; goto Y4c9O; FnGZm: goto qmORz; goto NY0F7; MYPRZ: goto eydy2; goto whqzy; hYzWV: $arcz = preg_split('/' . WfUVw($axp[3][$ax]) . '/', $arcs[$x], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto yinjc; Bvk3G: $arcs = QS18a("3", "1", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto BAsRs; EdCGk: $an = count($arcs); goto Okv7k; B55X0: if (!($an < $ak)) { goto sHbB5; } goto RliOu; YNlRm: goto CONxT; goto UFRI0; LiBRj: pBS4C: goto C3bdd; CwDo0: goto Auydj; goto MQx0v; yOAKD: $arcs[$x] = mb_strtoupper($arcs[$x], "UTF-8"); goto chBcS; IDBZO: $cn = preg_split('//u', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto JleL4; BKD1o: if (!($arck == 'tr')) { goto Y3ZhH; } goto xGrG4; MKITY: R9BlR: goto XTaN7; mF2CY: goto KRMO3; goto FhtvB; vkdRZ: if (!(isset($acxs[1]) && !empty(array_filter($acxs[1], 'strlen')))) { goto bQ7rJ; } goto rb1Eh; uj9rQ: qGIPO: goto hMf2w; O_eCD: if (!($an < $ak)) { goto Snrkt; } goto eUC2r; V5PiN: goto rhImn; goto FswHN; KOqL_: if (!($p < count($cn))) { goto eEpAX; } goto nxK3s; B0Bh3: if (!($arck == 'tr')) { goto C3R0T; } goto Cq84F; o9UpH: fAM32: goto vOoJs; whSfv: } goto RHF31; bafd_: if (!(empty(strlen($arcsr)) || empty($arcs))) { goto LCZ0F; } goto NuzD0; FsBqv: BlWU3: goto i9vdS; i9vdS: return array($arcs, $arcssdc); goto T_x1T; lm4T1: } goto k_Vrg; TzrD1: v9RMG: goto BfZtc; DGxLb: $xhc = '<!DOCTYPE html><html><head>' . $afvi . $arccs . $arccsx . '<title>Tempest</title></head><body><div id="versx">' . $env . '</div><center><h2>'; goto PYWXn; VAL1m: $arclix = 'true'; goto Ql3r0; nmIEm: if ($rty == 'audio') { goto eDRXO; } goto ofNL2; EIxbp: $csrc = $csr; goto VV9nN; zr2Mc: if (isset($culturex)) { goto bqSKJ; } goto R8a2d; vz4b1: if (!($rtag[0][$n] == 'titleoriginal')) { goto qbkbr; } goto zr2Mc; tAFQJ: if (@timezone_open($timezone)) { goto ML4P0; } goto Te0p0; I5jXO: foreach ($arc_vars as $arc_varx) { goto AzfjC; h0bYo: mdQwL: goto orSjk; orSjk: NDnJM: goto ZXcp2; erbw7: $arclist[$arc_varx] = array('##' . $arc_varx . '##', ${$arc_varx}); goto h0bYo; AzfjC: if (!isset(${$arc_varx})) { goto mdQwL; } goto erbw7; ZXcp2: } goto kVw2I; VFwpv: unset($kxm->{'previously-shown'}); goto dzNhO; ht01m: echo json_encode($lx); goto JRXzQ; lwnj8: if (!($fkx == 4)) { goto DgQZk; } goto bHs_Z; yljt1: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '6') { goto NYAOG; } goto Ro1RO; bn4en: if (isset($clsx[$f]) && empty(strlen($clsx[$f]))) { goto ZLCUm; } goto MXLSL; rhSt3: echo jGUMe($cfld, "1", "3", $arclist); goto rwYwH; uVHHb: unGFM: goto OUdFp; UsFVD: $dpc = array_keys(array_diff_assoc($cidsx, array_unique($cidsx))); goto UbqcL; cI1tC: fPgPv: goto NryBZ; lK8cK: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto hGon_; } goto dyBXZ; jhtw2: $k = 0; goto oNExO; Iy_GX: $dcto = 10; goto UKOVg; xHuXz: unset($cycx); goto XBM41; mR1oI: if (empty($dsou2)) { goto afRb4; } goto MaJRT; pAIMH: HrJHY: goto qyK6f; UzEdZ: $ichk = 0; goto bVv4_; R88AV: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto b3rlB; XdqnR: foreach ($dcar as $dca) { goto xzIYL; p3_v4: FxSCT: goto v1T00; wfkk7: junCn: goto p3_v4; j39S5: unset($star_rating_iconxc1[$q[$m]]); goto i5ue5; rao8z: unset($rating_iconxc1[$q[$m]]); goto cktM6; cktM6: NbNBm: goto P9qxi; EnrDi: if (!($dca == 'rating')) { goto ZcaB8; } goto bMx6S; v1T00: OJlJz: goto Gi9Py; P9qxi: ZcaB8: goto rPsbA; i5ue5: Y72L5: goto wfkk7; xzIYL: if (!(isset(${$dca}) || isset(${'detail_' . $dca}) || isset(${'detail_' . $dca . '2'}))) { goto FxSCT; } goto GukIm; bMx6S: if (!(isset($rating_icon) || isset($detail_rating_icon) || isset($detail_rating_icon2))) { goto NbNBm; } goto rao8z; rPsbA: if (!($dca == 'star_rating')) { goto junCn; } goto QtWJT; QtWJT: if (!(isset($star_rating_icon) || isset($detail_star_rating_icon) || isset($detail_star_rating_icon2))) { goto Y72L5; } goto j39S5; GukIm: unset(${$dca . 'xc1'}[$q[$m]]); goto EnrDi; Gi9Py: } goto gQw0m; ssQiy: V1Qrx: goto T91GB; VoNsq: Ov0Jd: goto IXY7k; BaMz2: JQe3z: goto uUOrJ; DujdU: OTUOa: goto fbZQY; sR0Cg: $chx[0] = array(); goto WQwb8; IsoEf: unset($kxm->{'original-lang'}); goto dCq_p; IoqQX: if (!isset($rev_no)) { goto uniZM; } goto coda9; UUM81: ONzIt: goto DDzrN; JrIRc: x1GL7: goto gy3kz; ojxgl: unset($videoline, $creditsline); goto z1l_q; vPMSF: $ccspp = $ccsc[2]; goto EkQnQ; sNTN1: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto YT3Z1; } goto TRbKU; mg7iH: goto R6zuD; goto GyLxE; B_kZA: ieJcw: goto XO30U; Ybco_: $kxm->rating->value = $mrcd; goto yWdi0; QTY2i: echo $in; goto xM_fD; xO1Fw: goto cCqqu; goto YVLMV; h_Kjz: exit; goto theMt; FdEn9: foreach ($cg as $g) { goto wpUpq; wpUpq: $x = 1; goto eXwBA; nnVZR: $ax = $timespan; goto Jb_H3; XTGRT: yv1N7: goto oVKJG; o01tc: if ($g == 'urldate') { goto vpXTC; } goto nnVZR; TomjS: RYAJQ: goto uw88E; na1jj: if (!($x < 5)) { goto t4kfc; } goto k1suA; uVkNK: $x++; goto AMwpX; eXwBA: TBMki: goto na1jj; PernN: goto JhjKD; goto yuJk2; Fy1Js: t4kfc: goto TomjS; CdHe7: $ax = '0'; goto bj7eu; LSvp1: list(${$g . $x . $cf[0]}, ${$g . $x . $cf[1]}, ${$g . $x . $cf[2]}, ${$g . $x . $cf[3]}, ${$g . $x . $cf[4]}, ${$g . $x . $cf[5]}) = CBroh(${$g . '_format' . $x}, array($ax, $timespan), $az); goto XTGRT; oVKJG: SNsE5: goto uVkNK; bj7eu: $az = null; goto dMUhJ; dMUhJ: JhjKD: goto LSvp1; k1suA: if (!isset(${$g . '_format' . $x})) { goto yv1N7; } goto o01tc; Jb_H3: $az = 'stop1'; goto PernN; yuJk2: vpXTC: goto CdHe7; AMwpX: goto TBMki; goto Fy1Js; uw88E: } goto CHeim; BxBSi: bsshG: goto QlVTO; QXrk3: Im8ae: goto eJbJT; PpnfC: echo JGUme($cfld, "2", "3", $arclist); goto nc697; TrPRV: if (isset($_POST['chengine'])) { goto hA1HH; } goto DjGbv; ZH1Fy: if (!isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto G8Np4; } goto otba0; c4j52: if (isset($detail_start2) && empty($dsou2)) { goto DJUYP; } goto VOLbG; rpdR_: Huop4: goto k3tg0; l5QAc: goto Ap1VR; goto VatRb; WTeEu: if (!(isset($channel_logo) && !empty($channel_logo))) { goto USW2x; } goto CPhw4; AYjJc: if (isset($arclix)) { goto OJ18O; } goto qhD2e; J7hj9: echo $algx; goto xvv1k; P2wE5: vDO28: goto wJ1rQ; UUWh8: function SXg8M($arcsr) { goto tCgO3; fo9xv: ipU0R($arct, $arctc); goto VYls8; SMYe3: return ''; goto wi2Hr; e2ICs: $arcst = ltrim($arcst[1]); goto Y5jsI; pU5EW: $arctc = @$arctc[1]; goto fo9xv; tCgO3: $arcin = $arcsr; goto lj7Ao; CK3WH: if (empty($arcot["Length1"]) && empty($arcot["Type"]) && empty($arcot["Subtype"])) { goto jr_hV; } goto zMVgH; f3KUC: if (!strlen($arcd)) { goto UobwD; } goto F9Kfe; FUnpv: if (!($i < $arcx)) { goto NZF4k; } goto Npip6; oZHj8: $arctr = array(); goto wa0eC; hkZES: NZF4k: goto qTegH; wi2Hr: dso2O: goto oZHj8; qTegH: return nfXLX($arct, $arctr); goto PFPg9; FHbLI: goto vfZmX; goto hkZES; pavlm: $i++; goto FHbLI; Y5jsI: $arcot = oGL2M($arcco); goto CK3WH; vv22i: WIXif: goto pU5EW; Npip6: $arcco = $arco[$i]; goto ipTwX; F9Kfe: if (preg_match_all('/BT(.*)ET/ismU', $arcd, $arctc)) { goto WIXif; } goto usZ28; SHE0y: UobwD: goto RFpKr; ipTwX: if (!preg_match('/stream(.*)endstream/ismU', $arcco, $arcst)) { goto hc9dm; } goto e2ICs; nLVEN: $arco = @$arco[1]; goto Iu6Q3; lj7Ao: if (!empty($arcin)) { goto dso2O; } goto SMYe3; RFpKr: hc9dm: goto wwe5n; wwe5n: aY2aR: goto pavlm; lyzrJ: vfZmX: goto FUnpv; wa0eC: $arct = array(); goto ryHxM; s8CnW: $arcd = twHRa($arcst, $arcot); goto f3KUC; VYls8: LXqZa: goto SHE0y; JHL4i: jr_hV: goto s8CnW; ryHxM: preg_match_all('/obj(.*)endobj/ismU', $arcin, $arco); goto nLVEN; zMVgH: goto aY2aR; goto JHL4i; Iu6Q3: $arcx = count($arco); goto Ejw6u; usZ28: IRUj8($arctr, $arcd); goto LWhme; LWhme: goto LXqZa; goto vv22i; Ejw6u: $i = 0; goto lyzrJ; PFPg9: } goto o6U9U; Ui6wQ: DvCgb: goto lo53J; kNIJ4: if (!($n < $rtg)) { goto xbrZ5; } goto V5z3i; mMkrp: D6GEE: goto tXXUS; hJu2Y: if (!isset($ccchannel_id)) { goto WuNRr; } goto QZ91h; ejKsP: if (!($xmlfile === false)) { goto B2U0g; } goto vEiif; RQGlq: $clic = explode('=', $argv[$x]); goto eDoPH; EJZfy: if (!empty($cq)) { goto mdeKs; } goto HhrtJ; msXxb: list($acp, $algx, $algy) = FCtyn('1'); goto ycfSo; z1l_q: Ctsg6: goto Krs71; Zn6Rc: IujTs: goto JHRbM; rbzb7: yi_Qg: goto fsquA; VHHeu: $dxc2++; goto NyKyu; SS23Y: $lgfnx = $xlfn . '.zip'; goto SU4Er; EmKDE: $skpi .= $sou; goto RMH9L; bgHNy: goto x_0_7; goto yoISO; BtpHo: $cycc = (string) $xmlca->cyclone_id; goto cM2DK; bo0j3: unset($kxm->credits->{$rty}); goto JNkeC; y5EL1: unset($cnt); goto zktaw; hfoU6: session_start(); goto Br8Pb; tF7Lv: exit; goto B3SaD; i_LjA: $_SESSION['xyz'] = 't'; goto wLiYd; bshks: lHOio: goto RNJHF; LnrDd: echo "<center><h3><b>Failed loading config.xml file<br></b></h3></center>"; goto UN4NE; FkXt3: unset($_SESSION['xyz']); goto ZvL1q; PIn4o: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto eptk3; WUboK: ZHuPP: goto qzdsr; hRK2U: preg_match('/((?:[^\\]|^)[ymdjnF])/im', $stop_format, $stdc); goto EipqT; myJEa: HXUSH: goto aXwnw; q3KTN: function fbHUC($axc, $axp) { goto Fuew7; mK5dH: usort($adx, 'strcasecmp'); goto VfMO8; u2KYp: UE7bW: goto N7onO; XsCgO: bkc4r: goto azlxj; GuQP3: rXij5: goto iSNvG; SJUPP: if ($axc == 2) { goto YXTNf; } goto OcYhv; o25s2: $axy = array('xml', '/(\.config\.xml)$/i'); goto Jpho4; yq6g1: goto rXij5; goto SJ9pP; hbkko: foreach ($ady as $afi) { goto n4Lux; QHo_P: $adx[] = str_replace($axy[2], '', $afi->getFilename()); goto hMeao; SnBQF: goto PpAcc; goto Sq54J; XE37N: if (isset($axy[2])) { goto Xd1Pi; } goto ii2qO; n4Lux: if (!($afi->isFile() && $afi->getExtension() == $axy[0] && preg_match($axy[1], basename($afi->getFilename())))) { goto XhWk0; } goto XE37N; Sq54J: Xd1Pi: goto QHo_P; ii2qO: $adx[] = $afi->getFilename(); goto SnBQF; HsGq1: sRtcU: goto fla_E; W__yH: XhWk0: goto HsGq1; hMeao: PpAcc: goto W__yH; fla_E: } goto jhOcz; SJ9pP: YXTNf: goto X6y6i; Fuew7: $aix = ''; goto uLWky; iSNvG: $adx = array(); goto OKOPf; i9FBu: goto rXij5; goto yc7e7; N7onO: if ($axc == 1) { goto iboQA; } goto SJUPP; sd4zU: NrD3t: goto bB8cB; uEQPP: iboQA: goto zg0nd; pKO5o: if ($axc == 4) { goto bkc4r; } goto lI21e; azlxj: $axy = array('xml', '/_(\d*\.channel\.xml)$/i', '.channel.xml'); goto GuQP3; uLWky: if (!($axc != 4)) { goto UE7bW; } goto fqvHZ; OcYhv: if ($axc == 3) { goto GQAEN; } goto pKO5o; X6y6i: $axy = array('xml', '/(\.config\.xml)$/i', ''); goto i9FBu; Jpho4: goto rXij5; goto XsCgO; zg0nd: $axy = array('php', '/_(\d*\.siteconfig\.php)$/', '.siteconfig.php'); goto yq6g1; wdlCQ: if (empty(array_filter($adx, 'strlen'))) { goto NrD3t; } goto mK5dH; yc7e7: GQAEN: goto kcr5i; jhOcz: YTkEE: goto wdlCQ; fqvHZ: $aix = '<option value="">--select--</option>'; goto u2KYp; kcr5i: $aix .= '<option value="new">--new--</option>'; goto o25s2; OKOPf: $ady = new DirectoryIterator($axp); goto hbkko; bB8cB: return $aix; goto yQEaW; lI21e: goto rXij5; goto uEQPP; VfMO8: foreach ($adx as $afi) { $aix .= '<option value="' . $afi . '">' . $afi . '</option>'; ptAPP: } goto wHOEW; wHOEW: hBkql: goto sd4zU; yQEaW: } goto xmag0; qBsVi: if ($rty == 'customepisode2') { goto ZTaqZ; } goto ctSKe; lLnPz: goto Cq0am; goto CeV4n; x2OLz: kPCBQ: goto GdRN6; e0RaA: echo "[" . ($b + 1) . "] => " . FrtOU($chxx[1][$b]) . "<br><br>"; goto WWIsT; VV9nN: goto C50PJ; goto yaj2E; theMt: y52w0: goto IoqQX; qNU2K: BHbMu: goto xHuXz; QQhMh: goto LRi5W; goto ueunK; s005a: RcpbE: goto tt_QL; YRW5l: $fst = date_format($fst, 'YmdHis O'); goto AwBl0; NqxIV: if (!(isset($ccnmremovedup) || isset($_POST['cnrm']))) { goto C9y7T; } goto RXXYh; Jipdk: AVd9c: goto pofeU; r9OJF: atosr: goto Gk9sc; dEShU: $cds = $_POST['dcxm']; goto rAn7a; VLmmu: a2btW: goto i8xbC; qyK6f: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto wWAl3; } goto iq2Wh; A32Fz: $xi = 1; goto l2ruj; zr5Q_: $fka = array('dbgx' => array('1', 'Tempest Siteconfig Loader'), 'dbca' => array('1', 'Channel Id'), 'dbci' => array('2', 'Custom Channel Id'), 'cuky' => array('2', 'User Key'), 'dua' => array('2', 'User-Agent'), 'dpx' => array('2', 'Proxy Address'), 'dbs' => array('3', 'Timespan', '99', '0'), 'dbr' => array('3', 'Retry', '10', '3'), 'dto' => array('3', 'Timeout', '300', '10')); goto IPZE4; Y50xH: $ntz = "+" . $ntz; goto AHYZg; GtJjA: AZuRa('[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $lgfnx . ' file download started' . PHP_EOL, $xlgn); goto pAOlM; RF6Fw: goto OVB4k; goto LJ5PI; x1ZMe: array_splice($ncar, -5, 0, '2'); goto IhvtM; AME8H: cIzdw: goto nkO92; PHudY: if ($chsum != '0') { goto cnoOC; } goto PPsHY; ouwL9: if (!(isset($pdc) && date_create($pdc) > date_create($startxc1[$l]))) { goto UQiGm; } goto wuMDg; xXQBX: foreach ($arc_vars as $arc_varx) { goto vhaQ4; V05nr: $arclist[$arc_varx] = array('##' . $arc_varx . '##', ${$arc_varx}); goto ITKmm; O1NmN: dr3H5: goto LGSHm; vhaQ4: if (!isset(${$arc_varx})) { goto KR2oV; } goto V05nr; ITKmm: KR2oV: goto O1NmN; LGSHm: } goto Rer7H; t8EHz: ecyNn: goto r9OJF; SM3xd: SyfmX: goto sG2je; WWM9L: lP_52: goto gcmMO; o72IE: goto GdFcU; goto UcqOU; D8EOw: mdeKs: goto Jeelj; AL8fI: RCP4F: goto sGVBB; oNJ0z: qPjH9: goto dGB12; v1mqJ: RzWEV: goto S1Tiy; v3C9A: $lgfnx = $infn; goto abJku; Br8Pb: $env = 'rv1.5.3'; goto uL0GO; CZ_Qy: if ($i + 1 == $chsum) { goto FDIxz; } goto lVQLd; c2RQX: header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0'); goto acsWT; AxgFD: oriOG: goto a9y3h; FMvS1: goto eptzs; goto o_JhO; g93cS: if (empty($channel_logo)) { goto x6pih; } goto azbrH; NsKCW: $tpe = microtime(true); goto uFYei; xbpE9: unset($samekeep); goto yn8uq; ZceH6: $agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; goto aeA0s; hSsmJ: if (!(date_create($startxc1[$l]) <= date_create($startxc1[$l - 1]))) { goto PjxTe; } goto Ugx0d; x23J4: if (!isset($arclix)) { goto fPgPv; } goto pq6ns; lv7c7: $last -= 1; goto q5wJ3; fbZQY: uZPa4: goto QXbJW; SIx8b: $_POST['filename'] = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9\-\._\[\]\s\(\)])/sm', '_', $_POST['filename']); goto hCQvA; DlHEX: goto Lg2K0; goto VT_gm; azop9: goto DO7nn; goto VgURE; sApPb: preg_match('/^(\d+)\.\d+/', $max_day, $mdc); goto nPZaa; ixGe0: $smt3 = ''; goto YVmOO; UKOVg: $drty = 3; goto hJfc7; TD3SW: $lgx = '[          ]' . PHP_EOL . '[          ]-------------------------------------' . PHP_EOL . '[          ]    Tempest EPG Generator' . PHP_EOL . '[          ]' . PHP_EOL . '[          ]  The Most Advanced Programmable' . PHP_EOL . '[          ]    GUI XMLTV EPG Generator' . PHP_EOL . '[          ]   by Kivanc Altug aka "Kvanc"' . PHP_EOL . '[          ]-------------------------------------' . PHP_EOL . '[          ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Tempest Version : ' . $env . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] System Info : ' . php_uname() . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] PHP Version : ' . phpversion() . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Server Info : ' . $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] . PHP_EOL; goto X5gDX; gveOI: function FM34Y(&$ar, $so, $sf, &$ax, &$ay) { goto hrytR; MnZmn: if ($sf == '6') { goto k_baj; } goto aVoCh; AOQ2J: if ($so == '1') { goto AnbvL; } goto GSrBN; sSa6t: pkMzy: goto USakG; NBlDZ: $sf = SORT_NATURAL; goto Zb33W; cJ_9R: $so = SORT_DESC; goto MEmZI; GnzI3: fLzpE: goto cJ_9R; KzuPA: rPK75: goto BNc1q; Zb33W: goto TMjcO; goto sSa6t; d0xBY: TMjcO: goto XhTLa; nPPhu: $sf = SORT_REGULAR; goto nm76o; xSwm6: goto TMjcO; goto ZRTYp; p5sdM: $ay = array_fill(0, count($ar), ''); goto L57qB; PWpyR: $so = SORT_ASC; goto SX8zP; S0uzY: KS2lf: goto U17bX; L57qB: eyCgo: goto ltl0a; J6Dqk: goto TMjcO; goto lfdgL; gmBo9: if ($sf == '4') { goto vfCRJ; } goto hqMPh; p2sOA: $ax = array_fill(0, count($ar), ''); goto KzuPA; ltl0a: array_multisort($ar, $so, $sf, $ax, $ay); goto zVZbf; Rdqvk: AnbvL: goto mSU_I; BNc1q: if (!empty(array_filter($ay, 'strlen'))) { goto eyCgo; } goto p5sdM; Gh8ai: Pp0jW: goto PWpyR; mSU_I: $so = SORT_ASC; goto mx4CX; m07Os: goto TMjcO; goto UQ4nm; U17bX: $sf = SORT_NUMERIC; goto DxJcK; b7Wp0: if ($sf == '2') { goto KS2lf; } goto ty20_; USakG: $sf = SORT_LOCALE_STRING; goto J6Dqk; gi7YF: goto TMjcO; goto WKTbe; oKlLP: goto xb04X; goto Gh8ai; DxJcK: goto TMjcO; goto QrcM6; SX8zP: goto xb04X; goto Rdqvk; lfdgL: k_baj: goto TUn0D; hrytR: if (!preg_match('/^(1|2)$/', $so)) { goto Pp0jW; } goto AOQ2J; ZRTYp: Lwr3j: goto nPPhu; WKTbe: fI0Od: goto LZema; nm76o: goto TMjcO; goto S0uzY; QrcM6: tq4oa: goto fqvI4; aVoCh: if ($sf == '7') { goto fI0Od; } goto xSwm6; UQ4nm: vfCRJ: goto NBlDZ; XhTLa: if (!empty(array_filter($ax, 'strlen'))) { goto rPK75; } goto p2sOA; MEmZI: xb04X: goto OHhjB; fqvI4: $sf = SORT_STRING; goto m07Os; OHhjB: if ($sf == '1') { goto Lwr3j; } goto b7Wp0; LZema: $sf = SORT_FLAG_CASE | SORT_NATURAL; goto d0xBY; hqMPh: if ($sf == '5') { goto pkMzy; } goto MnZmn; mx4CX: goto xb04X; goto GnzI3; TUn0D: $sf = SORT_FLAG_CASE | SORT_STRING; goto gi7YF; ty20_: if ($sf == '3') { goto tq4oa; } goto gmBo9; GSrBN: if ($so == '2') { goto fLzpE; } goto oKlLP; zVZbf: } goto KsKHy; jho2Z: HvtYV: goto VD0kj; U33NB: unset($shcx, $rr); goto dIF3g; OgLl9: if (empty($xdlw)) { goto MzMNC; } goto By10h; Mw8J2: UKXfN: goto DQ5U1; UXcUa: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto Xbzry; TDB4G: foreach ($cnt as $cntt) { $zip->addFile($cntt, basename($cntt)); ZUirm: } goto Lh0D3; xG__C: echo '</div><div id="SiteOptions" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>Timezone [XX:XX]: (for reference: <a href="https://www.php.net/manual/en/timezones.php" target="_blank">Timezones</a>)<br> <input type="text" value="'; goto ZrU5u; e29QO: XAjpz: goto Mcdl8; Q1Fe1: if (!isset($arclix)) { goto iniPl; } goto WEbjp; bVevO: unset($dld, $xmlda); goto RAPTY; Rg5UW: gzclose($fp); goto ImMEz; JWjPZ: qBNDX: goto ZM3dw; L4J60: preg_match_all('/' . $spp[1] . '/sm', $spb[0][$spxc], $rccb); goto kLa_2; TBi2P: if (!($lgfx == 2)) { goto yfONi; } goto E2Zob; HA_4c: $b = 0; goto K50Mb; D1ZDq: echo '<center><h3><b>Channel Creation Completed</b></h3></center>'; goto oruzX; lD5la: if (isset($cnsx[$f])) { goto pt6li; } goto x183k; AYmYA: preg_match('/(\|\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_id, $ccsrc); goto ZbtV1; UcqOU: eDRXO: goto vkKPz; Pw4mY: $rtx = $kxm->audio->addChild('stereo', $mrcd); goto ck59Y; YdYnr: goto bMMNa; goto kw_t7; BCSeW: unset($kxm->{$rty}); goto O0K15; UThRj: $sortorder = 1; goto Mw8J2; U4RQG: if (isset($cspx) && !empty($cspx[1]) && (!isset($cctag) || isset($cctag) && empty($cctag[1]))) { goto uQgxD; } goto OOnt0; tzdGc: goto atosr; goto SL881; EYEhY: goto d05Tc; goto hBQRH; l2Ld_: $ccbl = $cbsx[2]; goto EWaom; SaVkO: goto QSUfa; goto nIRZD; oWZ5J: goto HvEv0; goto dkjk3; Q4QXd: BbQ48: goto X1fl4; pD_8a: $lcl = date_create(date("YmdHis O", strtotime(date('Ymd') . ' -' . $sl . ' days'))); goto TE1Sn; I1P4u: $itx = new DOMDocument(); goto V2e59; nITse: if (!(!empty($mxdc) && !isset($first_day) && $l != '0')) { goto zejWL; } goto EC2k8; yx5EO: u3DeH: goto yASUW; l4rz1: d1HZB: goto gTd0d; ldz0d: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto WCsQI; } goto oj1ny; b8OpW: $erc = ''; goto Yrdah; pbsxL: unset($tcfn); goto V4rha; xu2D0: if (!(!isset($show) || isset($show) && empty($show))) { goto F9bTe; } goto svdsT; UK9No: GDfoZ: goto pWDzq; hBQRH: Zcljd: goto CcxBO; x01hK: $display_name = str_replace($lcc[1], '', $display_name); goto s9pSu; kVLEg: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto VEXY6; } goto kyoJm; g4eiY: $fsp = date_format($fsp, 'YmdHis O'); goto vUsKm; f6Efy: foreach ($dld as $dln) { goto E3tmB; F2XHO: if (!(isset($xmlda->{$dln}) && !empty($xmlda->{$dln}))) { goto oju15; } goto mVHo3; UGSEA: ${$dln . 'delay'} = str_replace(',', '.', ${$dln . '_delay'}) * 1000000; goto y3110; ZtCVD: ${$dln . 'delay'} = 60000000; goto dfHeL; dfHeL: LKC63: goto H09kI; E3tmB: if (!isset(${$dln . '_delay'})) { goto JD8I9; } goto UGSEA; H09kI: BJjzg: goto obHw6; y3110: JD8I9: goto F2XHO; gEgtb: if (!(isset(${$dln . 'delay'}) && !empty(${$dln . 'delay'}) && ${$dln . 'delay'} > 60000000)) { goto LKC63; } goto ZtCVD; MD_W2: oju15: goto gEgtb; mVHo3: ${$dln . 'delay'} = str_replace(',', '.', $xmlda->{$dln}) * 1000000; goto MD_W2; obHw6: } goto fNPCh; Yj_r3: goto fvxol; goto LscZO; I7WDn: goto pdDOv; goto ef88I; dIF3g: lGjhs: goto Jt_Jk; Hwlke: $cctag[1] = $cctag[1][$spxc]; goto Zbhh1; v2Das: array_splice($dcar, 13, 0, 'channellogo'); goto NrSJ0; FyrAo: if (!file_exists($cfdp . $dpt)) { goto MJHNP; } goto nAKoS; KxU5m: $ccvc[1] = str_replace($cctx[0], '', $ccvc[1]); goto Kf_oH; nJnTv: $clsx = jTqXL($clsx, 'e', 'f'); goto wfttf; nAvEt: $cidsx[$f] = ''; goto MHa2G; RfUEK: V71vr: goto YRVrw; Va6Zs: if (!empty((string) $mxlm->cyclone_site) && !empty((string) $mxlm->cyclone_id)) { goto IfI1g; } goto TcBHT; Wlynw: $cnsx = umcub($ccchannel_name, $arclist, $csrc, "2x", null, null, $culture); goto RfUEK; ucIGC: Yn3GY: goto y_ekc; WY1xQ: if (isset($finv)) { goto pl51r; } goto mnBmB; NaiH2: echo '<option value="0">--select--</option>'; goto gWd35; SvKSP: unset($stm, $spm, $fst, $fsp, $dd); goto eIxrl; MaJRT: $dsou2 = BQw7F($dsou2); goto yjIjd; LIpe1: goto giSJb; goto PHAqc; yjKFC: OcHxK: goto POdN3; yYW8I: dhNmh: goto Wv5Ws; PzF_E: if (!isset($arclix)) { goto LoYdh; } goto lGAlJ; TtZda: echo $algx; goto eO1Xv; iict3: $x++; goto tFVNf; BJNpx: $rev_no = str_replace('R', '', $rev_no); goto bPCjM; vxPDr: $fsrc = ''; goto jzR4z; QNcYx: CWrWv: goto XfJ3m; HjLK6: echo '</div><form id="configmodform" autocomplete="off"><div id="FileConfiguration" class="col-9 col-s-9 tabcontent">'; goto Ud24x; bJY0x: RLSC_: goto D1ZDq; GT3hi: echo '<center><h3><b>Ragnarok mode activated...</b></h3></center><center><h3><b>Debugging started for ' . $xts . ' day'; goto FlhTj; M2Xu1: $clsx[$f] = $clrsx[$f]; goto RrQy6; bO5YL: unset($sdt); goto nzAE1; c0hTS: unset($ctn); goto fURtK; KUISG: if (empty($xdlw)) { goto nTrJ5; } goto glfhH; Ktk_0: goto J3oN0; goto H0ui2; xk9Em: $xmltv_id = str_replace($xsmc[2], '', $xsmc[1]); goto xPHZP; l57Hy: preg_match_all('/((?<!\\)\["(.*?)":(?:")?(.*?)(?:")?(?<!\\)\])/sm', $inpt, $rgc); goto rKXKp; woDzb: FFPge: goto m7os1; k9BF9: if (isset($_POST['fstatus'])) { goto TFm06; } goto zuHNT; RHruW: GU5Hj: goto Sb0Dc; OkJvw: function P92zh($a, $b) { Wd_Lz(ob_get_contents(), $a, $b); ob_flush(); } goto pust3; TVXxP: VfBHK: goto JuEva; LUS2N: wXgnj: goto FfihB; Q_S0f: $fpn = 'Tempest_debugger.txt'; goto f2Njh; Xyyjm: $cmt2 = ''; goto Y6gIP; NbMDh: if (!($mxl === false)) { goto AfMGL; } goto HC4QI; aJzxV: if (!(!isset($detail_start) || !isset($detail_start2))) { goto tFWKm; } goto aDZOa; n41z4: q9voq: goto glyGt; OOnt0: if (isset($cspx) && !empty($cspx[1]) && isset($cctag) && !empty($cctag[1])) { goto WnFqh; } goto DnxFt; njAxT: hKMz3: goto jKl6w; Ikxp7: goto P1t0T; goto lwdy6; aPSe8: $culture = 'xx'; goto Wvfxa; rqMgF: if (!isset($_POST['dlxg'])) { goto mdNrt; } goto zrByx; ORhXV: QVism: goto IDjdz; Vrp2A: $rtg = count($rgc[1]); goto r8pwz; QvWtA: goto OR2N2; goto Pufs_; H0ui2: YtR6S: goto BT4me; RfHFM: ob_end_clean(); goto BlJYr; va7uv: Q6OR2: goto bSyhO; yxVxo: dz3Uj: goto ZnaT9; HA2TF: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto mb_kp; lfcfH: if (@(!timezone_open($ntz))) { goto bsshG; } goto fyNpA; ya52W: if (!(!empty($tzc[1]) && !empty(date_default_timezone_get()))) { goto mKz_j; } goto bvhSp; X6n9U: N0mSV: goto HvM3Q; vGGix: exit; goto p1XNO; G7RsT: if (isset($detail_start) && !empty($dsou)) { goto RcpbE; } goto KZO40; ef2lu: e0OWZ: goto TDHZx; Grq8M: MVZuj: goto HaUKv; Ti8SK: XA5i0: goto HjLK6; uU3bN: echo '(Revision No)'; goto SM3xd; zmIGI: preg_match('/(\|\|#sameas#.*?)$/sm', $xmlfile->channel[$i + 1]->attributes()->xmltv_id, $xsmc); goto RvKaI; SqEYZ: unset(${$cq}); goto xNFaS; tLucA: ECxq6: goto Omfkw; ko4Ze: a1245: goto eCksu; iXshV: if (empty(strlen($xmlfile->{'inverter-filename'}))) { goto MNxjp; } goto Dl1I6; MJmvn: exit; goto u6Ymo; RafxF: Otxv0: goto STZ37; L1qNN: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto J2_4j; } goto mcbAL; imyE3: ytzaf: goto WYOBW; tj_0b: WMgcf: goto dje3n; rpjWl: if (isset($arclix)) { goto fpFbp; } goto ZI403; oKYdt: $clx = array_keys($cfld); goto zRlrP; tuCa9: if (isset($clu)) { goto lJA5I; } goto dlv3r; kfDdD: function AZura($alg, $b) { goto eqITK; eqITK: $fpx = fopen(dirname(__FILE__) . '/' . $b, 'a'); goto mE4rm; mE4rm: fwrite($fpx, $alg); goto mg4qo; mg4qo: fclose($fpx); goto IkCQu; IkCQu: } goto yEt9q; LWg2o: if (!empty($spp[1])) { goto fP8Ee; } goto wta19; bPeDU: $dpx = ''; goto dgnXi; xJlh_: EH1sq: goto itpSQ; QxNRn: $mrcd = (array) $mrcd; goto Xyf9H; UNGr0: IbaSE: goto YDY53; iaoNr: goto BHbMu; goto wF4uJ; whN8u: fwrite($fp, $fsrc); goto fNyqK; iLbk5: array_unshift($ncar, '0', '0'); goto Dekx8; nQcd_: koBMX: goto inCxz; k_K4f: $fp = fopen($drp . '/' . $infn, 'w'); goto jIcUo; RD2A3: $csum = substr_count($cll, $trk); goto JQn2E; Mn3_P: HxMZ9: goto cv6ex; Qj6VP: goto GbxUe; goto tI4Rc; XqfnQ: goto NvytP; goto ZWyYd; ebtYh: if (!isset($dpdb2)) { goto KDgT0; } goto VUEr0; AF4JJ: if (!(filesize($cfgf) == 0)) { goto ofHA_; } goto Zkvg_; ShYmK: cRop4: goto R8oON; BrsvN: fP8Ee: goto UtjnN; CZx3w: if (!($i < $chsum)) { goto zIgW1; } goto ksI2G; NXoJN: if (isset($arclix)) { goto P0IGj; } goto eeZRw; ldjIQ: JpTTx: goto YqXkq; SMDXP: $im = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] No Channel Block Found...' . PHP_EOL; goto Y_e0H; JxybS: ob_end_clean(); goto i_LjA; WkYX9: Vq3SJ: goto BtveX; IgeTI: OB32c: goto XCq0K; nz8ZG: $csrc = bqw7f($csrc); goto qBSzz; sEjYc: unset($sameas_xml, $xsmst, $xsmsp); goto Id0h3; QK6S5: list($acp, $algx, $algy) = FCtYN('1'); goto sedf7; t8xV0: if (isset($arclix)) { goto CAvrG; } goto MIBc5; qhAky: if (!empty($kxm->rating->value)) { goto Qmw0G; } goto EOUuP; WkHDp: $mgc = '1'; goto y1gZS; jyXrr: echo '<b><h3>' . $im . '</h3></b>'; goto SCwDg; IaxLu: echo '[          ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto WG5B2; WgpjF: $_POST['cgf'] = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9\-\._\[\]\s\(\)])/sm', '_', $_POST['cgf']); goto iRGsE; RrQy6: goto I0c8R; goto FTtUo; NkCTi: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto lXnC1; } goto jXtBX; V2SJu: $n++; goto yVsVS; GeP72: Gex8q: goto N4U28; NfXun: exit; goto QGmWi; KKamG: if (isset($ccchannel_logo)) { goto Qh2bV; } goto Oc0xT; vLlwY: goto vNeWy; goto P4k1M; QpLcr: fpFbp: goto Pa883; H5NkO: ZsOoR: goto qcp3I; GFBnL: cVdRg: goto cqqH7; Bz2E9: Xx33H: goto gYu4C; mWdP4: $lgfx = 2; goto GLqBn; rUGar: $arc_vars = array(); goto JtXuy; iF97O: if ($n == 2) { goto Fg7Tn; } goto pQJ2y; PS8_S: if (!($rqw < $rtg)) { goto epJ62; } goto E1GEY; lH72J: YEwtL: goto FxWcE; YJIbB: $ch = $_POST['dbca']; goto QZJR2; zxt05: $dsfx = $detail_stop_format; goto sCIdY; TcBHT: $cycloneinfo = ''; goto fIdTj; ZBW7k: goto S4uIP; goto eVvoc; Dhuif: foreach ($fka as $fk) { goto CVXOv; LPIi1: ${$fk} = 1; goto vawvo; CVXOv: if (empty($_POST[$fk])) { goto sAmc4; } goto LPIi1; vawvo: sAmc4: goto NBKv4; NBKv4: v4y9D: goto k1kNY; k1kNY: } goto mVQKj; J6dPg: unset($_POST['cgf']); goto Ct7lO; c1NcI: list($k, $v) = explode('=', $frx[$u]); goto YBFXG; Ql3r0: $x = 2; goto BbDx2; q20Uo: if (isset($ccchannel_logo)) { goto AsCjY; } goto A640n; XO30U: if (!empty($kxm->{'orig-language'})) { goto u3hD2; } goto SdBwl; kcxJn: $rtx->addAttribute('type', 'text'); goto Fl_Uz; ANe3o: $xmltv_id = str_replace($xofc[1], '', $xmltv_id); goto d63iQ; aSZMl: if (!((empty($_POST['filename']) || empty($_POST['rev_no'])) && isset($_POST['svcf']))) { goto JJFnj; } goto MOMqF; rS0EN: function nFXLX($arct, $arctr) { goto rF1Gg; wDCnm: PSLHq: goto daTEE; ZD3IO: if (!($i < count($arct))) { goto SjCo4; } goto zW6X5; TqaXW: $arch = ''; goto zpr9j; Uvi8T: return $arcd; goto wUme_; gwyks: $i++; goto iHs8b; daTEE: tfkDs: goto JV3xz; JV3xz: saoLx: goto FR4Me; coyMj: $arcj = $arct[$i][$j]; goto dknx6; rF1Gg: $arcd = ''; goto joS_H; viojT: goto idrpc; goto RtyqM; qXaPH: JViz0: goto gwyks; letZ5: if (!($j < strlen($arct[$i]))) { goto JOVMC; } goto coyMj; bLzrF: SjCo4: goto Uvi8T; zpr9j: $arcp = ''; goto O5cRe; RtyqM: JOVMC: goto sxEMK; O5cRe: $j = 0; goto p2nMQ; sxEMK: $arcd .= "
"; goto qXaPH; zW6X5: $arcih = false; goto RxQad; iHs8b: goto yX92a; goto bLzrF; RxQad: $arcip = false; goto TqaXW; joS_H: $i = 0; goto m0plX; dknx6: switch ($arcj) { case "<": goto fSEB_; fSEB_: $arch = ''; goto ejCDy; ejCDy: $arcih = true; goto yAGvL; yAGvL: goto tfkDs; goto kGu2l; kGu2l: case ">": goto rnLdP; wNji8: goto tfkDs; goto uobT1; Y3_6K: goto Son_p; goto esFAh; MxaOA: $arcc = $arctr[$arcc]; goto MsV0C; esFAh: bkN64: goto DddFE; q1Fdk: if (!($k < count($arcx))) { goto bkN64; } goto qRBRH; DddFE: $arcih = false; goto wNji8; rnLdP: $arcx = str_split($arch, 4); goto fqzAe; Ns7V_: $arcd .= html_entity_decode("&#x" . $arcc . ";"); goto Mo31x; VveBs: $k++; goto Y3_6K; fqzAe: $k = 0; goto XVVt2; XvuDB: if (!isset($arctr[$arcc])) { goto wiit9; } goto MxaOA; XVVt2: Son_p: goto q1Fdk; MsV0C: wiit9: goto Ns7V_; qRBRH: $arcc = str_pad($arcx[$k], 4, "0"); goto XvuDB; Mo31x: YIaGY: goto VveBs; uobT1: case "(": goto cRuAz; lEBsE: $arcip = true; goto zi7t1; zi7t1: goto tfkDs; goto dWld0; cRuAz: $arcp = ''; goto lEBsE; dWld0: case ")": goto dNC2v; njyCK: $arcip = false; goto aCQnk; dNC2v: $arcd .= $arcp; goto njyCK; aCQnk: goto tfkDs; goto x99nz; x99nz: case "\": goto MhVcn; EjfhO: $arcp .= '\t'; goto XznFm; mGPMC: if ($arcf == "t") { goto uqXNw; } goto KDod2; E5wjB: $j++; goto r2Q38; r2Q38: goto tfkDs; goto S5kNr; TR_bv: LFRBx: goto E4T44; f2GsC: $arcp .= '\f'; goto W609I; oCCC2: Ms7Sd: goto E5wjB; GQzid: rQq4n: goto gL_PL; QWP6D: AP5JG: goto VufQ_; l36Cr: $arco = preg_replace('/[^0-9]/', '', substr($arct[$i], $j + 1, 3)); goto rcHFw; W609I: goto Ms7Sd; goto c2pXi; XznFm: goto Ms7Sd; goto GQzid; g3w9s: zyAMs: goto f2GsC; WegSB: $arcp .= html_entity_decode("&#" . octdec($arco) . ";"); goto oCCC2; fA0Nc: if ($arcf == "f") { goto zyAMs; } goto mYwLd; G6HXc: uqXNw: goto EjfhO; rcHFw: $j += strlen($arco) - 1; goto WegSB; E4T44: $arcp .= '\n'; goto j9O6T; KDod2: if ($arcf == "b") { goto rQq4n; } goto fA0Nc; SWAwN: goto Ms7Sd; goto TR_bv; ZX5H6: if ($arcf == "n") { goto LFRBx; } goto vmX37; vrV9F: goto Ms7Sd; goto I3VDH; MhVcn: $arcf = $arct[$i][$j + 1]; goto P0cKS; c2pXi: wnhnR: goto l36Cr; f_OKx: goto Ms7Sd; goto g3w9s; BXTKn: $arcp .= $arcf; goto SWAwN; gL_PL: $arcp .= '\b'; goto f_OKx; j9O6T: goto Ms7Sd; goto QWP6D; Tsocj: goto Ms7Sd; goto G6HXc; VufQ_: $arcp .= '\r'; goto Tsocj; vmX37: if ($arcf == "r") { goto AP5JG; } goto mGPMC; mYwLd: if ($arcf >= '0' && $arcf <= '9') { goto wnhnR; } goto vrV9F; I3VDH: Ifvkp: goto BXTKn; P0cKS: if (in_array($arcf, array("\", "(", ")"))) { goto Ifvkp; } goto ZX5H6; S5kNr: default: goto W9Ih2; lx3HA: if (!$arcip) { goto XKk0H; } goto oktTE; taHeX: goto tfkDs; goto w2VBO; dQ3LH: $arch .= $arcj; goto RewIt; RewIt: h2c33: goto lx3HA; EGnrh: XKk0H: goto taHeX; oktTE: $arcp .= $arcj; goto EGnrh; W9Ih2: if (!$arcih) { goto h2c33; } goto dQ3LH; w2VBO: } goto wDCnm; FR4Me: $j++; goto viojT; p2nMQ: idrpc: goto letZ5; m0plX: yX92a: goto ZD3IO; wUme_: } goto UUWh8; labyV: preg_match('/^(.*?(\|\|#sameas#(?:([\+-]\d+))?.*?))$/sm', $xmltv_id, $xsmc); goto CIdyv; yZH7J: $cto = 60; goto Vwwz0; N6S8s: f4PaU: goto QninZ; juutO: LEpfC: goto LClCp; Tt3KZ: $dlfnx = $sdp . $_SESSION['cffn'] . '.siteconfig.php'; goto tVdOj; beWyE: unset($_POST['tempconfig']); goto iKZx8; eQhEe: kT5fC: goto rnJ76; crs5s: $algx = $imy; goto gg0X2; TXfjx: if (!isset($logger)) { goto Hds76; } goto UQMoH; GIdxI: $inx = '<br>Siteconfig.php not found...<br>Channel skipped...'; goto C9lzR; pOR3E: $csrc = bqw7F($csrc); goto ep3ks; wE7xM: echo '<center><h3><b>Debugging started for channel creation</b></h3></center>'; goto W7raN; V2CJi: unset($lgfnx, $_SESSION['xyz']); goto rzht9; Gjuj0: emjoN: goto j0IL4; xSiit: $xis[] = preg_replace('/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/sm', '', $xmlfile->channel[$ichk]->attributes()->xmltv_id); goto ldjIQ; U7s3r: if (empty($detaildelay)) { goto xkbaT; } goto c8NUY; j1ig2: $jqscr = '<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js"></script>'; goto udxZq; YskSH: LMcvh: goto yKIv4; zsVtS: DJoZf: goto uKERR; oX1Ev: $last -= 1; goto CmGI6; fNAgD: $dlfnx = $cfdp . $_SESSION['cffn'] . '.config.xml'; goto DFOKv; FNfWD: $kxm->audio->stereo = $mrcd; goto M2v96; qDLNx: ahuwX: goto Fw5Xy; UY_8i: goto KdI1h; goto aG3hY; ilyjJ: if (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1])) { goto af1QI; } goto bSc50; yFWdZ: exit; goto yBm6t; EWaom: z1ZO1: goto eUE4L; EkQnQ: unset($ccsc); goto BKyR9; N0yOx: OpGI2: goto PHerK; UcDMf: $swx = array_slice($swx, $first_show); goto A4tDQ; v5oS1: $xdlw = '1'; goto W3o48; udYo7: $csrc = bqw7F($csrc); goto nou7Y; Hcin4: goto mY2wF; goto cI1tC; MXLSL: $logopart = '||' . JtqXL($clsx[$f], 'e', 'f'); goto rTfd_; hY1sc: if (isset($cidsx[$f])) { goto GTVBE; } goto nAvEt; IKXA_: $fsp = date_format($fsp, 'YmdHis O'); goto nX5tb; VqHza: LD65N: goto WSIua; PTaIT: $dpx = ''; goto XqBNP; Pa883: echo $algx; goto LwUtu; iIeQl: preg_match('/(\|\|#cctag#(.*?))(?:(?<!\\)\|\|#|$)/', $ccchannel_block, $cctc); goto E46e2; a4jaq: NcPaU: goto yshUs; IE0H8: $inverter = 'true'; goto mY2sn; xqSYF: if ($mcn == 'new' && !file_exists($cfdp . $mcn)) { goto YQV1_; } goto g1_Sy; mMGfm: $cyck = 'p'; goto C2K9d; IBPel: Sl795: goto o0n9s; FnS_Y: $l++; goto C8hxk; xiJvL: $sou = $skpi; goto lWqsS; krZIk: $imz = '<br><b><h3>(' . ($i + 1) . '/' . $chsum . ') Site: ' . $site_name . '<br>Channel id: ' . $channel . '<br>Xmltv id: ' . jtQxL($xmltv_id, 'd', null); goto PJqeA; J1ks0: $l = 0; goto By84q; pdgcF: header('Content-type: application/xml; charset=utf-8'); goto HpKF9; fuW8g: goto jNHRe; goto lH72J; cqhza: bq2QP: goto r0S0X; L6oVo: xRHj3: goto YUzxR; H8pqh: if (!(isset($keepindexpage) && $channel == $kpic)) { goto Mwixy; } goto hm2vb; jFM38: qbkbr: goto Vttug; X3e1a: POpo0: goto jH0Td; Csbs5: xGJzE: goto tRnMU; H7SiZ: F0ksP: goto EIe3f; B577T: exit; goto pBmh9; WtNYo: mUxQ2: goto y5EL1; w201f: chmod($zip_name, 0777); goto uVHHb; glfhH: unset($kxm->{$rty}); goto ShtXA; Wcrlr: $xmltv_id = jTqXl($xmlca->xmltv_id, 'e', 'f'); goto Yn3Zg; HlqCd: tO8oF: goto c7odp; uWcn7: $dax = array_filter(array_map('ltrim', $dax)); goto Xls1z; xmLku: LIlVb: goto rv6u4; Dd33A: $_POST['cinvxg'] = 'on'; goto MNCLq; gjiGZ: goto cU329; goto GFBnL; jjW_R: if (!file_exists($sdp . $path)) { goto nq893; } goto zTJd3; iiSVG: echo "</pre></h3>"; goto b_fj4; zKqQm: goto YvU1r; goto Cprq3; nUA32: unset($clsx[$dpc[$ix]]); goto o4arz; sY2rV: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto l47II; UlvK3: goto AVd9c; goto d9878; yyC3j: goto SZmvB; goto HYw2A; DjGbv: exit; goto Yj_r3; aIP3J: $cidsx[$f] = $cidrsx[$f]; goto ErsTh; a33lP: goto P1t0T; goto kHSRR; I5_oj: $col = (string) $txml->programme[$as - 1]->attributes()->start; goto fB2M2; Jeelj: if (file_exists($cxtc)) { goto Lo96B; } goto vodl1; H4YXr: preg_match('/^set\((.*?)\)$/', $ccspp, $ccssc); goto jZX5D; D9iod: Qh2bV: goto m26vA; nvnjC: goto foVGz; goto NZ3fH; SbGRO: $txml->programme[$a - 1]->attributes()->stop = $fnsa; goto mjQOy; SVSO1: $zip = new ZipArchive(); goto FGg0r; t4puu: VEXY6: goto zU2CD; PYWXn: $xhd = '<!DOCTYPE html><html><head>' . $afvi . '<title>Tempest</title>' . $jqscr . $arccs . $arccsx . '</head><body><div id="versx">' . $env . '</div><center><h2>'; goto OIn33; ELXZH: exit; goto WhkrP; rV4T8: goto T_CcQ; goto CHz8H; Ed5YM: if ($rty == 'lastchance') { goto dhQr0; } goto Aiy9z; gN19P: exit; goto Zusq1; pXCtP: echo $im; goto jcA7E; H0gtS: if (isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf)) { goto oWO6L; } goto HjfN5; IL2Xb: echo xno2J($cfgf, 1); goto QHvB0; YNcit: list($dsou, $dbl) = S8OxU($cfld, $arclist, 'detail_', '1', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, $dtimer, $cpx); goto mXHam; at30Z: yFob8: goto bFi1C; usplY: $ix++; goto itmL3; o9kW9: fvxol: goto tmKtm; krwvs: goto Aum6q; goto R40Vk; NbqSP: fclose($fp); goto eolXD; CgrW2: goto fvxol; goto pSkTp; jNBaQ: unset($scul, $cos); goto or0cc; BMI3z: if (!empty($ccc[1]) && $f == 0) { goto Kk0zc; } goto tJZRj; r9Kae: goto f_49i; goto Wx0LP; N9YTA: ${'sm' . $t} = nJVwC(${'subpage_format' . $t}, $arclist); goto PvWUH; tUNfr: $optlx = array('--select--', 'Siteconfig Maker', 'Siteconfig Debugger', 'EPG Generator', 'Channel Generator', 'Siteconfig Editor', 'Tempest Configurator', 'Siteconfig Updater'); goto vb7v2; FGJdU: b0hHX: goto KDjtD; P2242: unset($cidsx[$dpc[$ix]], $cnsx[$dpc[$ix]]); goto ex2sk; LwUtu: NYt7d: goto uDMrL; hWruk: if (empty($cnsc[1])) { goto TYPfU; } goto OPdiR; HiMkM: $channel = $xmlca->site_id; goto oIdfU; Oc0xT: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto y72TR; } goto YU2rh; ocaMl: PQlSt: goto ceNbd; GIjFE: if (!(!isset($filename) && !isset($rev_no))) { goto y52w0; } goto v52hR; ckMrm: if (!(isset($acp) && $acp > '0')) { goto XXB6X; } goto w4qKh; UDFyi: goto dGGgZ; goto FV8Ik; mK0uW: fm34y($cidsx, $ccsortorder, $ccsortflag, $cnsx, $clsx); goto flLzd; gBwto: if (!isset($clsx[$f])) { goto vEfh5; } goto bn4en; xPHZP: $sameas_xml = simplexml_load_string('<tv>' . $prg . '</tv>'); goto x2HOA; fURtK: P_qVd: goto LGjwP; lr2z4: A0ByQ: goto lWnAk; ygySy: goto mf44U; goto Ch0o2; H30F6: $cspx[1] = $cspx[1][$spxc]; goto fU2HJ; lrFqi: goto Vv8sx; goto WTUZa; QQb69: if ($rty == 'original-lang') { goto ieJcw; } goto Pz6o8; WF3NR: $logopart = ''; goto qgJHv; dPna2: fwrite($fp, '</tv>'); goto gFcvh; O5fIF: $clsx[$f] = UmcUB($ccchannel_logo, $arclist, $csrc, "3", array(null, null), $clm, $culture); goto mrggo; Qf3YI: exit; goto myJEa; SjxJb: ob_end_clean(); goto C8XBv; JRXzQ: nq893: goto fe5xt; wyYqM: unset($col, $crl); goto jUSUi; phXoA: edJHA: goto o70Y8; UQMoH: AZURA($algx, $xlgn); goto h_giG; RBolB: HevlO: goto v2Das; GdRN6: if (isset($ccchannel_name)) { goto JfMdo; } goto n0q69; ys09O: ${'cm' . $xi} = array(''); goto neZTl; ctX59: if (!empty($kxm->title[1])) { goto dp5og; } goto v8JfJ; p3QjI: jGoXE: goto sEjYc; tqbIh: eptzs: goto TaYIj; m0S0S: uU0RP: goto kqFbZ; YDAYB: if ($t == 1) { goto fryDA; } goto XvP4r; h1LeD: if (!(strpos($timezone, '0') != false)) { goto tO8oF; } goto EsEux; t3sOL: $lrm = explode('||', $channel); goto Yfs2d; vSqRQ: if (!($cnto > 60)) { goto vSnFA; } goto A1gJU; sIMBq: $clm = count($cidsx); goto MZBmT; XHd8Z: if (!file_exists($sdp . $dsp . '.channel.xml')) { goto Zh7yl; } goto tKdIx; jnq2j: if (!(isset($vrdb) && $vrdb == 'r')) { goto W1WSY; } goto oKYdt; DRacb: $channellogo = UyOgT($detail_channel_logo, $dsou, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto Qfo1j; GAoAe: $rtx = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0]; goto iCT7B; F45ZK: if (!($l != 0)) { goto DGhFR; } goto xvr2M; cc2mX: if (!isset($agent) && !empty($user_agent)) { goto ZsOoR; } goto Edda6; DH7DW: array_splice($ncar, -3, 0, '2'); goto x1ZMe; mRoG1: $stopxc1[] = ''; goto Ol_6U; gm7Qo: $xmltv_id = 'xmltv_id-' . $i; goto K011b; cAr9N: lsQRy: goto zTYCH; jUSUi: DO7nn: goto ULDBC; oXj3X: exit; goto graXJ; Gw69q: unset($frt); goto fX6x9; IDjdz: echo "</h3></pre>"; goto rssQ2; vTd_x: HsOE7: goto ATZXr; hrah_: preg_match('/(#counter#(\d*)(?:\#)?(\d*)(?:\#)?)/', $ccchannel_id, $ccc); goto HWNZu; Bl0Ji: $dpnl .= $xcn; goto a0Mg0; EVK8d: if (empty($clsc[1])) { goto pPBT4; } goto tmtoG; GxE2g: $kxm->{'previously-shown'}['start'] = $mrcd; goto eCQcr; xFp_V: if (!empty($ccc[1]) && $f > 0) { goto jUg5p; } goto OH2aw; jVNrJ: echo ' (' . round($tme - $tmt, 2) . ' seconds)'; goto cqhza; v6Jkz: mC3Hu: goto bfLkp; t8IlB: if (!(!isset($ccsortorder) || isset($ccsortorder) && !preg_match('/^(1|2)$/', $ccsortorder))) { goto rzWJ1; } goto xr_vc; WlwP0: fwrite($fpx, "" . $lgx); goto FR5QV; fOrHx: $dua = $_POST['dua']; goto qDTll; ufSNL: if (date_create($lcl) > date_create($txst)) { goto zTEcU; } goto O26Ud; hx5zY: if (!empty($swx)) { goto Z6bcH; } goto LXWnI; G6HWX: $tfn = basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']); goto Atw1X; GXH7t: echo '<option value="' . htmlentities((string) $mxlm->site . '####' . (string) $mxlm->site_id . '####' . (string) $mxlm->xmltv_id, ENT_COMPAT, "UTF-8") . $cycloneinfo . '">' . (string) $mxl->channel[$ow] . ' (' . (string) $mxlm->site . ')</option>'; goto isbJ0; KqP0c: $dsp = $_POST['dlsp']; goto Gvh8r; mnwnY: goto SPrt0; goto zclEI; ipWeY: $fka = array('btar' => '', 'btr' => '', 'btl' => '', 'btd' => '', 'btmu' => '', 'btmd' => '', 'btal' => ''); goto KvmHn; yVsVS: goto vaOsr; goto e0X6U; YxjPK: QGIYj: goto twQWd; Bpx3K: goto eToux; goto YNkhk; hcI2N: if (!isset($vldb)) { goto mG2B4; } goto bf6sf; a0Mg0: QuXAH: goto lnisp; WWkxF: if (!isset($logger)) { goto ROCt6; } goto bz0l8; pust3: if (isset($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'])) { goto UA_0L; } goto krMvs; FDkpC: goto L0uSg; goto w5lNt; tFVNf: goto lu5Pf; goto WiUp0; WYlQY: if (!isset($vldb)) { goto J6OtW; } goto rsSGh; jOtwU: $rtx[0] = $mrcd; goto A8nCe; HHLoo: if (!empty(strlen($xmlfile->logname))) { goto SJkhu; } goto pk8OD; Z8nt7: $n++; goto Gvwhx; h_QWn: if (!isset($cchannel)) { goto JLjbd; } goto H_OyI; lCbRI: if (!($h < $fct)) { goto Ms4Aa; } goto qMJYA; zugGo: foreach ($sm1 as $subpage1) { goto uZppm; vByQw: goto uRvAR; goto AXuPK; xD_RO: unset($indexdelay); goto YX090; MgoK3: list($cyclone, $cycx) = HFI2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto fhrCO; wL8tt: echo jguMe($cfld, "1", "1", $arclist); goto pkcRQ; hqEPm: $srcl = ''; goto Emb0V; g2MkO: AuRel: goto f9iyS; YX090: goto P1t0T; goto XV6UH; AzTwp: if (!isset($urdb)) { goto AuRel; } goto vByQw; OkpJb: unset($op1); goto g4n20; aimte: $cyck = 'p'; goto WqMlT; WqMlT: rvf8D: goto xD_RO; uCKX5: NbhWe: goto kJKFL; bJXdW: if (!isset($grdb)) { goto ejTy9; } goto wL8tt; yUXKI: goto Ap1VR; goto ZDKgA; xFiMU: $sou = ''; goto hqEPm; NVjqY: list($op1, $erc, $srcl, $udbl) = s8OxU($cfld, $arclist, null, '1', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, null, $cpx); goto smpky; IMB2Z: p92zH('2', $fpn); goto uCKX5; Emb0V: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto rdMPs; } goto MgoK3; iZ3ox: if (!isset($vldb)) { goto IDQru; } goto TfEWG; aPeBM: igerk: goto OkpJb; UUJ1D: Y23sS: goto NBoB0; TfEWG: P92Zh('1', $fpn); goto YJ9Ky; pkcRQ: if (!isset($vldb)) { goto NbhWe; } goto IMB2Z; kJKFL: ejTy9: goto aLhQ4; NBoB0: if (empty($indexdelay)) { goto hD3Vv; } goto njhez; YJ9Ky: IDQru: goto UUJ1D; i5ksC: if (!isset($urdb)) { goto Y23sS; } goto CbYhg; f9iyS: list($op1, $erc, $srcl) = S8oxU($cfld, $arclist, null, '1', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, null, $cpx); goto fuQaE; IJdys: hD3Vv: goto bJXdW; CbYhg: TRIxr($udbl); goto iZ3ox; Ok8_v: if (isset($urdb)) { goto b4o7Q; } goto yUXKI; zHTuf: if (!(!isset($url2) && !isset($url3) && !isset($url4))) { goto igerk; } goto fSRb2; XV6UH: rdMPs: goto Ok8_v; fuQaE: uRvAR: goto zHTuf; uZppm: vaFWX($subpage1, 'subpage1', '##subpage1##', $arclist); goto D6ptD; Zf_C3: FHryj: goto i5ksC; AXuPK: N8xrk: goto NVjqY; g4n20: if (empty($srcl)) { goto FHryj; } goto xFiMU; fhrCO: if (!isset($keepindexpage)) { goto rvf8D; } goto aimte; fSRb2: $sou .= $op1; goto aPeBM; njhez: usleep($indexdelay); goto IJdys; ZDKgA: b4o7Q: goto Zf_C3; D6ptD: if (isset($urdb)) { goto N8xrk; } goto AzTwp; aLhQ4: O7wwC: goto wyrDD; smpky: goto uRvAR; goto g2MkO; wyrDD: } goto WUboK; sPdER: pYvOT: goto KKamG; Jf7Rj: echo $xhd . 'Tempest Configurator</h2>' . $xbb . '<form action="' . $tfn . '" id="confmaker" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center>'; goto upjkZ; oHhHk: $n = 0; goto i1tpS; Wl7lh: QJNBj(1); goto UQyIO; lPDyx: if (!isset($hrx['dltc'])) { goto Cyqsr; } goto L8CH4; x183k: $cnsx[1][$f] = ''; goto mzMsZ; Ss23O: if ($n == 4) { goto evI10; } goto Zp333; Jl35b: xGWdV: goto ouwL9; Mkkft: f_49i: goto vSOKz; iaDkh: echo $algx; goto Wl7lh; fjrFH: Ba2_H: goto xyN_s; NMPOP: exit; goto LnKVq; w5Nd7: extract($cfld); goto CXGdh; iDalW: if ($stol == 1) { goto LcEIL; } goto d3zWG; kyoJm: if (fgetc($fp) == "
") { goto viLCk; } goto ql2jN; IFWTY: if (!isset($dd)) { goto iSj4j; } goto R2WQB; MMdVv: aurN_: goto Q1Kkn; RAPTY: $swp = ''; goto CaG3j; j3rVr: Tsm_i: goto RYqEh; cyuFg: $memc = array('url', 'stop'); goto eAZ46; PrIPh: $xoff = $xsmc[3]; goto ssgeg; KPvq9: $a = 0; goto VPft3; J8X9t: if (!empty($cnsc[1])) { goto DcDMQ; } goto hWruk; o_1le: W3gmP: goto udCO_; J_5ji: $im = $xlfn . '.gz file created'; goto Tx5GU; oqaav: readfile($scul, false, stream_context_create($cos)); goto jNBaQ; FC8gL: $_SESSION['cffn'] = $filename . '_' . str_replace('R', '', $_POST['rev_no']); goto KLUjp; zdaNe: $f++; goto Ubtdf; ACFbo: exit; goto qqLa3; vdDPs: $cidsx = array_values($cidsx); goto ntR4v; kWaQr: tD6dG: goto ovmiM; qntum: UJyKU: goto J5rLS; C_avq: oLtF7: goto GvQ3Y; E2Aps: if ($rty == 'titleoriginal') { goto DIXFu; } goto kHrgv; sSjUt: $n++; goto e5B0J; tss7D: list($cyclone, $cycx) = Hfi2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto Edu5y; Gk9sc: extract((array) (include $cfgf)); goto GIjFE; UG7ai: if (!(!isset($culture) || isset($culture) && (empty($culture) || !preg_match('/^([a-z]{2})$/', trim($culture))))) { goto Ia81N; } goto aPSe8; O0pJW: if (!($fkx == 4)) { goto jQrZu; } goto BB7nL; qzdsr: goto yFob8; goto RASYg; QZ91h: goto kPCBQ; goto ovk4U; qjxhR: $ofdt = 'true'; goto DAD9x; S07u9: fBzip: goto OCVXE; F2NjX: $dbr = $_POST['dbr']; goto fm7YX; RaaYn: $ntz = $xmlfile->{'time-converter'}; goto eCtqo; pYgnk: $arclist = array(); goto WqiMK; OkisV: if (empty($dpk1[$l])) { goto TTWEV; } goto XrQrC; jUJIw: ob_end_clean(); goto by4_k; pzTP9: ru0QD: goto HWYDG; ZQgHy: unset($dsp); goto cMdyi; ny7Gu: goto xg5Lp; goto L9XLb; IgOeW: if (!isset($ccchannel_name)) { goto BrONw; } goto fmjIw; QPXqN: if (!isset($rgl[1])) { goto ho_nc; } goto YqO74; PR_07: $fp = fopen($ctf, 'w'); goto jnLXM; eqd38: if (!(isset($cctx[1]) && !empty(strlen($cctx[1])))) { goto zwfov; } goto Sc2i3; agWoM: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod))) { goto iEd0U; } goto dx0Nz; o70Y8: if (empty($cctsc[1])) { goto gA1t6; } goto CFZZa; Cj4Nw: $zip = new ZipArchive(); goto KS_Me; iBQ0j: mztF4: goto MB3Ky; s3GIf: zPpOI: goto pzmgr; SjyGI: goto liV2S; goto XXy4H; xnHRG: if (isset($arclix)) { goto UdGUT; } goto aeATA; OzMuR: $infn = preg_replace('/(\.xml)/i', '_inv\1', $infn); goto K0ATn; xPCiK: $_POST['cnrm'] = 'on'; goto qyzP0; ovk4U: QVxCn: goto DE8w7; Eid4A: session_write_close(); goto EhvmZ; izXMr: azuRA($algx, $xlgn); goto B7tLf; BmCIF: Uu7m0: goto HBSpC; u08mC: goto b4_2A; goto hV7QV; pW3JO: VSPP3: goto cP8dd; t4sbX: foreach (array_map(NULL, $cidsx, $cnsx, $clsx) as $cceng) { goto uoZZ3; DF3FA: p0PBs: goto GvJEa; GvJEa: d2TRH: goto C6tzN; EGv4b: if (!(!empty(strlen($cid)) && !empty(strlen($cn)))) { goto p0PBs; } goto a1g12; a1g12: $cll .= '  <channel site="' . jTQXl($filename, 'e', 'f') . '_' . $rev_no . '" site_id="' . $cid . $cl . '" xmltv_id="' . $cn . '">' . preg_replace('/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/sm', '', $cn) . '</channel>' . PHP_EOL; goto DF3FA; uoZZ3: list($cid, $cn, $cl) = $cceng; goto EGv4b; C6tzN: } goto qSsHr; sR5DF: i2zhS: goto bgfAx; sRV2a: if (isset($agent)) { goto lLAPp; } goto NrbqB; lSAyo: if (isset($arclix)) { goto ZdyL8; } goto fRIlR; VGAa4: $cnsx[$f] = $cnrsx[$f]; goto y9dv1; c0sWT: $itx->load($drp . '/' . $xlfn); goto UV1hH; HC4QI: echo "<center><h3><b>Failed loading config.xml file<br></b></h3></center>"; goto himrZ; GsGp5: $clsx = uMcub($ccchannel_logo, $arclist, $csrc, "3x", array(null, null), null, $culture); goto oXgmk; AOrg6: sgPlM: goto ghBFa; kb19b: ife3k: goto xuCrp; f3pBa: exit; goto BVCsM; GZcYd: function JGume($acl, $ax, $at, $arclist) { goto aXoUX; AWCXG: $al = "Url" . $ax . " Grabber Debug"; goto KHqtV; SQ6fW: goto XubH0; goto pJmpa; YZXIH: wwVYQ: goto vpLMu; W1Euc: if (!($ak < $ad)) { goto PQIRN; } goto irusu; a42A4: QJnE1: goto SdPrh; QS2Va: pD4zU: goto Ny6WM; aXoUX: extract($acl); goto SYh5f; dqV8n: $arc = 'No active grabber found...'; goto NbJvk; Wyeun: moq7s: goto bQQvB; ZehE8: $al = $aj . str_replace('Url', 'Page', $al); goto QS2Va; dyncY: xaS0p: goto tNn1g; bQQvB: frAWJ: goto ZrWWI; roDXC: $arc .= $aj . "Grabber_" . $ak . " : " . fRtou(LPoxh('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist)) . "<br>"; goto Bw5tA; TW9q_: if (!($at == 3)) { goto pD4zU; } goto ZehE8; QA6m4: $al = '<h3>Channel ' . $al . '</h3>'; goto HHr1v; UOc6j: $af = 'cc'; goto qxZjA; vpLMu: $ak++; goto SQ6fW; pJmpa: PQIRN: goto wf88s; AYAXo: $af = ''; goto MAsqx; SYh5f: $arc = ''; goto AYAXo; NbJvk: cuu3P: goto AWCXG; ZrWWI: BI3XC: goto YZXIH; Fqieo: if (!($at == 3)) { goto xaS0p; } goto UdPSs; QzHIU: if (!(lPOXH('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist) != '##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##')) { goto bjshe; } goto roDXC; hXOjC: $ag = ''; goto oJhkh; skZ2L: $ad = '5'; goto dyncY; lM_wQ: $ag = 'd'; goto skZ2L; iQUmL: if (!($at == 2)) { goto zzPvx; } goto UOc6j; qxZjA: zzPvx: goto Fqieo; Ny6WM: return "<br><br><center>" . $al . "</center><br><pre>" . $arc . "</pre>"; goto nucKY; KHqtV: if (!($at == 2)) { goto OnCin; } goto dkh7_; tNn1g: $ak = $ax * 2 - 1; goto z1Gqh; oJhkh: $ad = '9'; goto iQUmL; wpwv_: uMKg8: goto IzA5U; UdPSs: $af = 'detail_'; goto gdPvO; gdPvO: $aj = 'Detail '; goto lM_wQ; IzA5U: goto BI3XC; goto a42A4; RmWQe: $arc .= $aj . "Grabber_" . $ak . " : " . FrtOu(LPOXh('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist)) . "<br>"; goto Wyeun; HHr1v: OnCin: goto TW9q_; irusu: if ($ak <= $ax * 2) { goto QJnE1; } goto LsJ2X; z1Gqh: $ak; goto j_1t3; MAsqx: $aj = ''; goto hXOjC; omS_x: if (!(lpoXH('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist) != '##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##')) { goto moq7s; } goto RmWQe; Bw5tA: bjshe: goto wpwv_; j_1t3: XubH0: goto W1Euc; LsJ2X: if (!(isset(${$af . 'gpattern_' . $ak}) && preg_match('/(\|\|\#' . str_replace(array('detail_', 'cc'), array('d', ''), $af) . 'url' . $ax . '\#)/', ${$af . 'gpattern_' . $ak}))) { goto uMKg8; } goto QzHIU; wf88s: if (!empty($arc)) { goto cuu3P; } goto dqV8n; SdPrh: if (!($ax == 1 || $ax != 1 && isset(${$af . 'gpattern_' . $ak}) && !preg_match('/(\|\|\#(?:d)?url\d\#)/i', ${$af . 'gpattern_' . $ak}))) { goto frAWJ; } goto omS_x; dkh7_: $arc = '<h3>' . $arc . '</h3>'; goto QA6m4; nucKY: } goto HLUry; dr6Kv: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto q25fu; P5GT2: unset($lbx); goto vwCP2; zEjNQ: exit; goto hHO0Y; iIP3S: if (!(isset($clsx) && !empty($clsc[1]))) { goto CXPmh; } goto nJnTv; SJ0Qs: session_write_close(); goto R70lj; eUNZO: $insh = $nct; goto XVQZG; qXK3w: $fp = fopen($drp . '/' . $infn, 'r+'); goto f4FlJ; ef88I: r4qtk: goto S48k0; cXl5I: exit; goto IPLdj; NWQ2d: if (!(strcasecmp($xmlfile->fusion, 'on') == 0)) { goto TbDJw; } goto nJPbQ; A8AqB: zZs_q: goto x23J4; ZXQlN: if (!(!isset($cycn) && !isset($cycc) && !isset($cyclone))) { goto IwQNU; } goto CZ5HD; W9msf: unset($indexdelay); goto ienTR; Cbm89: goto aLinx; goto Ixs82; on0cB: unset($mua, $mpk, $algx); goto oXaTj; cwDUi: $clsx = array(''); goto Vlwsd; ueunK: LnjgL: goto WY1xQ; SBsN5: IPV9t: goto HtzCl; SzGtY: P92zh('2', $fpn); goto v1mqJ; SRxcR: OGuw0: goto Z6PC5; YNkhk: ZR33v: goto VpN_m; z1pJy: FGlyW: goto lwnj8; KrqMq: echo sNYPn('2'); goto N7_Fp; zJsbm: if (!empty($rtag[1][$n])) { goto jN3eu; } goto lV2dG; AdFq5: if (!isset($logger)) { goto cIXrS; } goto OlAd4; HpZHq: unset($std, $sxw, $sortflag, $sortorder); goto NHoSd; VxbY3: $gni = 'generator-info-name="Tempest EPG Generator (made by Kvanc)" generator-info-url="https://github.com/K-vanc/Tempest-EPG-Generator.git"'; goto eW0mz; P5wKm: chmod($sdp . $filename . '_' . $rev_no . '.channel.xml', 0777); goto CYrCK; CHeim: Peto2: goto h6rDk; cWyVI: if (isset($detail_stop2) && isset($detail_stop2_format) && !empty($dsou2)) { goto R1VmG; } goto FI8d5; hpG4r: Gj3S4: goto mNv25; aLB5I: if (empty($xdlw)) { goto ocUmT; } goto bo0j3; vfChJ: if (!($mdc[1] <= $tmsx + 1)) { goto CS0Bs; } goto lmOOY; Y1tfQ: header('Pragma: public'); goto erbnE; Z0c07: goto NBz8s; goto JiKGS; OD9sI: if ($stal == 1) { goto J2Cjs; } goto GsezK; s6mVv: ${'cm' . $xi} = ${'cmt' . $xi}; goto MJqhS; zRlrP: foreach ($clx as $cld) { unset(${$cld}, $cld); ILNKe: } goto Gx_43; F0T0d: $ctp = date_format($ctp, 'YmdHis O'); goto gaW1g; clzgK: YbUpU: goto eG13z; tI4Rc: ZdTrT: goto TPx37; eaI9V: $inpt = ''; goto pzPgS; n20fB: goto fYQmu; goto mzudI; AlY7S: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] '; goto XAxHB; ElmGK: YfvYl: goto A32Fz; dmX4R: goto h0VPy; goto TPXyN; fpkjB: $algxx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto odvkU; il6jV: $stopxc1[$l] = uYOGt($detail_duration, $dsou, $culture, array("8x", $startxc1[$l]), $arclist); goto tLucA; BJXdq: if ($stol == 2) { goto q3WSz; } goto krwvs; dO9k2: if (!(isset($cnsx) && !empty($cnsc[1]))) { goto MsWkP; } goto vzzwA; w_HI_: if (!empty($dpk1[$l])) { goto NcPaU; } goto OkisV; gVVDO: if (!isset($logger)) { goto PiBOl; } goto G1Dkf; TjBXW: DIXFu: goto ctX59; kX0lF: goto Y9bW1; goto nuY6K; jdnP6: $spm = (string) $txm->stop; goto yncf2; siV7I: rzWJ1: goto HRPuJ; WTUZa: T5kk6: goto c5kKi; AwVp6: if (!($exsys == 'xmltv_ns')) { goto fAR7x; } goto I9KCG; uynpB: ySL6R: goto yCi1L; Ooa98: unset($cctc); goto N4J8k; V1qOU: function r35LU($arc, $arclist, $arcs, $arcc, &$arcp, $arcf, $arct, $arcm) { goto MUiEo; AcmM1: goto E_IFW; goto H6O71; xJVR1: ea1p0: goto joSwx; bEP5g: preg_match('/(\|\#\|\[\-\]\|\#\|)/', $arc, $mgw); goto tCPS8; BCpUZ: rvVYn: goto gNEkF; pis_h: $asx = '1'; goto x0dhu; WuC00: GJaLV: goto NDRws; giALP: $asp = '1'; goto ezDqi; IK890: $rst += $rsp; goto PEnxY; T9qdQ: JVaNJ: goto jGmq1; KrV4S: kDjMf: goto Ni_dV; A9zPt: R8yGk: goto ZQFGn; VgfHL: goto vfXIA; goto t344d; CB_KR: if ($arcc == 2) { goto qcn2f; } goto NabMt; l2jmc: preg_match_all('/' . $arc . '/sm', $arcs, $ahs); goto DO3P8; utgkl: foreach ($ahs[1] as $axc => $axv) { goto NS61z; LIejG: goto c4pBl; goto oNXlh; ZDMtT: zXKBC: goto QQzNA; D5bLi: $axp++; goto LIejG; ljzrS: foreach ($axv as $axn) { goto Tf3Bw; f9Cu7: GtHVJ: goto AD3g9; OjeFF: $axp++; goto f9Cu7; Tf3Bw: $arclx[$axp] = $axn; goto OjeFF; AD3g9: } goto ZDMtT; gaoMp: $arclx[$axp] = $axv; goto D5bLi; NS61z: if (is_array($axv)) { goto ilaxf; } goto gaoMp; Dy3aB: ORsDA: goto kjp_5; QQzNA: c4pBl: goto Dy3aB; oNXlh: ilaxf: goto ljzrS; kjp_5: } goto tPdsA; kzLeu: GNY1z: goto xvOae; KXoBa: $rsp = $asct; goto siKaR; e3jbV: u3SNZ: goto ZwY4L; KCWh2: $xf++; goto xJVR1; bFFBx: $asct = count($asps[0]); goto E73OP; yLBWY: $ahs[1] = array(''); goto qNvya; Y4owL: if (!empty($arcf)) { goto t1aDK; } goto HVgvA; joSwx: $rr++; goto VRvfc; baqA3: if (!empty($aspp[1])) { goto FYDcY; } goto oDiEA; TacaS: $ahs[1] = vKLmC($ahs[1], $arcl, "2", null, "55"); goto l0X3o; wxiVd: goto JVaNJ; goto VqF3Z; NDRws: PO5YK: goto hAGUi; erFCP: $xf = 0; goto cauol; GElNU: $xf = 0; goto Iv9dY; g_G83: $asx = '1'; goto NFkis; IoiNg: d0gQV: goto Xb9Jm; tVWqz: NZsD9: goto xdw34; ZdA5N: PV3cT: goto mJSfa; IG4ze: $ahs[1] = lScgM($arc, $asbk, $mgc); goto hA7yo; cO15w: goto ICDrj; goto VNo4G; ZQXFc: if (!empty(array_filter($asps[0]))) { goto JU1pW; } goto dVcLj; ZgMgZ: $arcf = str_replace(' ', '', $arcf); goto kg5ml; UIw38: $arcf = '0123456'; goto e3jbV; P0GCS: Jtq65: goto ZQXFc; cbOcc: $arct = $arcm; goto ai2nV; qNvya: ozaWC: goto XxDY4; pkEQR: $asx = '1'; goto wEB7F; lohFL: if (!empty($arcf)) { goto bFDjy; } goto a772z; VKkrc: return array($asp, $asx, '1'); goto ZdA5N; Iv9dY: fwsBl: goto opfHZ; WwW0L: qcn2f: goto ew_pH; dVcLj: $asps[0] = array(''); goto pkEQR; gId45: $xf++; goto MiEAB; vw289: goto ABYH1; goto IoiNg; wvKeK: if (!($spxc < $asct)) { goto mEKdX; } goto pXMrA; HMrwG: $rsp = $rin[1]; goto cs22n; lnVmi: $rsp = 0; goto Tg5Nb; VRvfc: goto ltsL4; goto FzmTx; a772z: $axct = count($asbk[0]); goto HIe_E; v5OBp: if (empty($arpc[1])) { goto kDjMf; } goto jpmy2; t7D7X: $rsp = 1; goto uvL7W; sank9: goto klSIM; goto B2poa; oDiEA: if (empty($aspp[1]) && (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto n_anF; } goto rk9dS; eZWHj: preg_match_all('/' . $aspp[1] . '/sm', $asps[0][$rst], $axx); goto IK890; U70Qg: $arclx = array(''); goto oCDe5; T2s0f: P_7oX: goto L3Wyj; xfjtO: CR68_: goto WVL0J; oSV5j: preg_match_all('/' . $arc . '/sm', $arcs, $ahs); goto VPczo; tCPS8: if (!(!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto P_7oX; } goto hIM3O; IHndd: jrR5K: goto czoqc; rlDpQ: $asp = '1'; goto sFXea; FjrPB: LeFj1: goto sV3qZ; Sp0mL: goto fwsBl; goto v_ChY; sjxXj: ABYH1: goto zafBL; T_7NI: UAsbh: goto iD5Ap; MUiEo: $arc = Lpoxh($arc, $arclist); goto pVumU; OzZ9j: klSIM: goto DuiJh; Gs6xu: preg_match_all('/' . $arc . '/sm', $arcs, $asbk); goto lohFL; LD2Qn: $axp = 0; goto utgkl; j4ytH: $arc = $acsx[1]; goto KCNE8; vyb2j: $arclx = array(''); goto LD2Qn; v_ChY: Ez_kL: goto hMiVI; d6V4r: k3fng: goto wxiVd; kOJo8: $ard = date("N", strtotime(date("Y-m-d") . ' +' . $afc . ' days')) - 1; goto jyvyB; qP27S: FYDcY: goto HvcGL; MiEAB: z3Xa5: goto Cd6b6; Tg5Nb: goto WM9bN; goto FhKzX; AHUEo: $asx = ''; goto o0mZ5; FzmTx: vq2tB: goto d6V4r; Rp4Hv: preg_match('/(\|\#\|\[\+\]\|\#\|)/', $arc, $mgb); goto bEP5g; iD5Ap: $arcp .= '||' . implode('||', $ahs[1]); goto Vicc9; pVumU: $arc = ju5X8($arc, $arclist); goto MbJfx; NFkis: if ($arcc == 1) { goto e9Sfw; } goto CB_KR; t344d: gcWzo: goto l2jmc; vmtTf: $arcl = $acsx[2]; goto o67Xv; xdw34: $mgc = '2'; goto zpvUK; QTyGW: $rr = 0; goto uRd1_; VNo4G: mEKdX: goto g1py8; VqF3Z: A8iRt: goto RhDMU; xvOae: if (!empty($aspp[1])) { goto gCzZD; } goto mEaxD; ew_pH: $asp = '2'; goto WuC00; RhDMU: eTfdF: goto AcmM1; cLcoV: $xf = 0; goto iPirH; yhwiN: $ahs[1][$xf] = ''; goto cOqKg; mAhc5: if (!isset($acsx[2])) { goto ZTYTu; } goto vmtTf; zafBL: $arcp = bqw7f($arcp); goto W43Wz; YmctX: Sq_uc: goto d49bv; cOqKg: MHDND: goto xfjtO; yVSy2: goto zwPeC; goto tQuv5; W43Wz: return array($asp, $asx, ''); goto WrC2F; uP0BL: $arc = str_replace(array('|#|[+]|#|', '|#|[-]|#|'), array('', ''), $arc); goto T2s0f; ZAogd: goto E_IFW; goto P0GCS; CEC63: $ahs[1] = $arclx; goto T_7NI; czoqc: $arcp .= '||' . implode('||', $ahs[1]); goto sjxXj; awoHq: if ($xf != $rst) { goto zd2GL; } goto KXNpD; PEnxY: $actx = count($axx[1]); goto QTyGW; Cd6b6: $rr++; goto qApni; p6Jpn: goto vfXIA; goto jFdLX; mJSfa: JU1pW: goto TamtY; QXRRm: if (!($arcc == 1)) { goto PV3cT; } goto VKkrc; uvL7W: kmuEk: goto hC0NP; sV3qZ: $spxc++; goto cO15w; tQuv5: s9xwJ: goto SoxQY; uRd1_: ltsL4: goto orFvV; W8XwL: $asp = ''; goto AHUEo; koT29: NnKmZ: goto Bbbcv; XxDY4: E_IFW: goto bVq0n; TamtY: if (!empty($arpc[1]) && is_numeric($rst) && is_numeric($rsp)) { goto aGAcf; } goto erFCP; k0KEt: if (isset($rin[1]) && !empty($rin[1])) { goto mShHa; } goto lnVmi; jIiJa: t1aDK: goto HaGqn; Sehmg: goto GJaLV; goto WwW0L; CUW30: UEfgB: goto IG4ze; s_l6F: $axp = 0; goto FyW32; d49bv: $ahs[1] = $arclx; goto IHndd; z06zc: aGAcf: goto cLcoV; sFXea: return array($asp, $asx, '2'); goto Sehmg; H6O71: cXdSN: goto giiId; Q_Z2c: $arclx = array(''); goto s_l6F; ZwY4L: $afd = str_split($arcf); goto XEkeY; L3QuO: if (empty($ahs[1])) { goto jrR5K; } goto Q_Z2c; mEaxD: if (empty($aspp[1])) { goto gcWzo; } goto p6Jpn; W88rn: $asp = '2'; goto OzZ9j; Ni_dV: $arc = WfUvw($arc); goto N2BZe; HIe_E: bFDjy: goto QieX6; yZZPL: z387s: goto FjrPB; Buc4m: if (!empty(array_filter($ahs[1]))) { goto uhhWt; } goto pis_h; NabMt: goto GJaLV; goto vmxku; jGmq1: if (!($rst < $asct)) { goto A8iRt; } goto eZWHj; jpmy2: $arcl = str_replace($arpc[1], '', $arcl); goto b7NM6; vaSpA: $asps[0][array_flip($afd)[$ard]] = ''; goto kzLeu; cy3xI: foreach ($ahs[1] as $axc => $axv) { goto xx6N7; gi8nM: xxLnG: goto GlR5u; RoRQh: $axp++; goto erc1M; NaH8s: $arclx[$axp] = $axv; goto RoRQh; i8vwe: foreach ($axv as $axn) { goto nPijy; QlLoy: $axp++; goto oS3T6; oS3T6: Svouu: goto medRn; nPijy: $arclx[$axp] = $axn; goto QlLoy; medRn: } goto gi8nM; erc1M: goto l6Md6; goto FPk1H; xx6N7: if (is_array($axv)) { goto Ci_vH; } goto NaH8s; dKJTa: MnnPc: goto Fvjdw; GlR5u: l6Md6: goto dKJTa; FPk1H: Ci_vH: goto i8vwe; Fvjdw: } goto ScSEW; fPU4X: if (!($rsp == 0)) { goto kmuEk; } goto t7D7X; E73OP: goto zUxXr; goto lpB0F; KCNE8: Fupiq: goto mAhc5; bVq0n: if (!empty(array_filter($ahs[1]))) { goto PO5YK; } goto g_G83; e2n4F: zd2GL: goto yhwiN; giiId: if (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1])) { goto UEfgB; } goto oSV5j; tBfyJ: jIRMz: goto brWX5; gNEkF: if (!($rr < $actx)) { goto z387s; } goto tiPlg; RQQOf: goto klSIM; goto TvWN7; mFTwI: if (!($arcm <= $arct + 1)) { goto m28Nw; } goto cbOcc; dltPl: if (!isset($acsx[1])) { goto Fupiq; } goto j4ytH; hY0ut: if (!empty($ahs[1])) { goto ozaWC; } goto yLBWY; Vicc9: goto yK11V; goto ld4QG; peXgm: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $arc, $acsx); goto dltPl; HaGqn: $afc = 0; goto A9zPt; YPreQ: if ($arcc == 2) { goto j3kAi; } goto sank9; TvWN7: j3kAi: goto W88rn; hAGUi: $ahs[1] = vkLMC($ahs[1], $arcl, "2", null, "55"); goto L3QuO; FhKzX: mShHa: goto HMrwG; DuiJh: uhhWt: goto TacaS; NeHtE: preg_match_all('/' . $aspp[1] . '/sm', $asps[0][array_flip($afd)[$ard]], $ahs); goto VgfHL; vmxku: e9Sfw: goto rlDpQ; ld4QG: vfXIA: goto Buc4m; pXMrA: preg_match_all('/' . $aspp[1] . '/sm', $asps[0][$spxc], $axx); goto zRQFj; XEkeY: if (isset($arcm)) { goto AeN2d; } goto poUBu; kg5ml: if (preg_match('/^(\d{7})$/sm', $arcf)) { goto u3SNZ; } goto UIw38; kF82U: if (empty($aspp[1])) { goto cXdSN; } goto ZAogd; wEB7F: $asp = '1'; goto QXRRm; KXNpD: $rst += $rsp; goto wDeJ8; RSi3v: goto ABYH1; goto jIiJa; ai2nV: m28Nw: goto KgiEc; Bbbcv: goto SAmff; goto CUW30; poUBu: $arcm = $arct; goto STsGT; iPirH: if (!($rsp == 0)) { goto hdIEJ; } goto KXoBa; jyvyB: if (!(!isset($asps[0][array_flip($afd)[$ard]]) || empty($asps[0][array_flip($afd)[$ard]]))) { goto GNY1z; } goto vaSpA; STsGT: AeN2d: goto mFTwI; n2vew: yK11V: goto vw289; zpvUK: zwPeC: goto uP0BL; xw65P: $ahs[1] = $arclx; goto aqkK3; oOXQt: goto R8yGk; goto n2vew; EAMqr: $ahs[1][$xf] = $axx[1][$rr]; goto KCWh2; rk9dS: goto zUxXr; goto qP27S; ezDqi: goto yK11V; goto RQQOf; MbJfx: $arc = iO9_p($arc, $arcs); goto W8XwL; aV6Cm: $rr = 0; goto BCpUZ; ZQFGn: if (!($afc <= $arct)) { goto yK11V; } goto kOJo8; l0X3o: if (empty($ahs[1])) { goto xL2NT; } goto vyb2j; hIM3O: if (!empty($mgb[1])) { goto s9xwJ; } goto grqXk; hMiVI: $ahs[1] = array_values(array_filter($ahs[1])); goto koT29; N2BZe: preg_match('/.*\.\*\?(\(\?[:!=<>].*?\)\(.*?\)\(\?[:!=<>].*?\))\.\*\?/', $arc, $aspp); goto baqA3; siKaR: hdIEJ: goto T9qdQ; lpB0F: n_anF: goto Gs6xu; qApni: goto rvVYn; goto yZZPL; zCvF8: $rin = explode('#', $rpt); goto oqDP9; ScSEW: VZDwc: goto CEC63; hA7yo: SAmff: goto hY0ut; VPczo: if (!(!empty($arpc[1]) && is_numeric($rst) && is_numeric($rsp))) { goto NnKmZ; } goto fPU4X; tPdsA: IUR6j: goto xw65P; FyW32: foreach ($ahs[1] as $axc => $axv) { goto TptQu; cdoQw: ITa00: goto VcStj; KQPIl: T8tPr: goto HvDAu; TptQu: if (is_array($axv)) { goto T8tPr; } goto M8Zk7; t4evL: goto AO7WY; goto KQPIl; uDVkS: AO7WY: goto cdoQw; aXSJL: bbz7S: goto uDVkS; l8wCy: $axp++; goto t4evL; HvDAu: foreach ($axv as $axn) { goto M_LW2; gyxdV: $axp++; goto IvIZZ; IvIZZ: Wx2zG: goto LVq8K; M_LW2: $arclx[$axp] = $axn; goto gyxdV; LVq8K: } goto aXSJL; M8Zk7: $arclx[$axp] = $axv; goto l8wCy; VcStj: } goto YmctX; oqDP9: $rst = $rin[0]; goto k0KEt; Xb9Jm: if (!empty($aspp[1])) { goto Jtq65; } goto kF82U; HvcGL: preg_match_all('/' . preg_replace('/(.*\.\*\?)\(\?[:!=<>].*?\)\(.*?\)\(\?[:!=<>].*?\)(\.\*\?)/', '\1\2', $arc) . '/sm', $arcs, $asps); goto bFFBx; o67Xv: ZTYTu: goto Rp4Hv; VrlNT: $ahs[1] = array(''); goto peXgm; orFvV: if (!($rr < $actx)) { goto vq2tB; } goto EAMqr; oCDe5: $axp = 0; goto cy3xI; grqXk: if (!empty($mgw[1])) { goto NZsD9; } goto yVSy2; QieX6: zUxXr: goto Y4owL; aqkK3: xL2NT: goto lyrXo; eoAEf: if (empty($ahs[1])) { goto UAsbh; } goto U70Qg; cauol: $spxc = 0; goto nsZKI; brWX5: $afc++; goto oOXQt; fdegC: goto zwPeC; goto tVWqz; opfHZ: if (!($xf < $asct)) { goto Ez_kL; } goto awoHq; x0dhu: if ($arcc == 1) { goto n8YzE; } goto YPreQ; WVL0J: $xf++; goto Sp0mL; wDeJ8: goto MHDND; goto e2n4F; hC0NP: $asct = count($ahs[1]); goto GElNU; o0mZ5: if (empty($arcf)) { goto wATHA; } goto ZgMgZ; b7NM6: $rpt = str_replace($arpc[2], '', $arpc[1]); goto zCvF8; KgiEc: wATHA: goto VrlNT; tiPlg: $ahs[1][$xf] = $axx[1][$rr]; goto gId45; nsZKI: ICDrj: goto wvKeK; L3Wyj: preg_match('/((\|\|#repeat#).*?)(?>\|\|#|$)/', $arcl, $arpc); goto v5OBp; SoxQY: $mgc = '1'; goto fdegC; DO3P8: $ahs[1] = vkLmc($ahs[1], $arcl, "2", null, "55"); goto eoAEf; HVgvA: if (empty($arcf)) { goto d0gQV; } goto RSi3v; jFdLX: gCzZD: goto NeHtE; zRQFj: $actx = count($axx[1]); goto aV6Cm; g1py8: goto eTfdF; goto z06zc; lyrXo: $arcp .= '||' . implode('||', $ahs[1]); goto tBfyJ; B2poa: n8YzE: goto giALP; cs22n: WM9bN: goto KrV4S; WrC2F: } goto GaGVh; DE8w7: if (!empty($cidsc[1])) { goto FaMK5; } goto wW5pk; Q3pel: goto u6u0P; goto SRxcR; C9lzR: if (isset($cycx)) { goto H_X1E; } goto yVJLP; wwCGf: if (isset($arclix)) { goto tTe9l; } goto mBy4H; dCq_p: O9rVX: goto pcmLV; AiRZS: EV5w3: goto NwukV; pq6ns: echo 'ID'; goto Hcin4; lCyEx: cEW7x: goto iXMEx; mOzF9: echo '</center><br><script>function mfrf(){document.getElementById("cmform").reset()}$(document).ready(function(){$("#sconfigremover").on("click",function(){var o=$("#delsconfigfile").val();return 0==o.length?(e.preventDefault(),!1):1==confirm(\'Do you want to delete "\'+o+\'" siteconfig file?\')&&void $.ajax({type:"post",data:{dlsp:o},dataType:"json",success:function(e){1==e&&($("#delsconfigfile option:selected").remove(),$("#mdscf option[value=\'"+o+"\']").remove())}})})});</script></form></body></html>'; goto o10Or; hkBcK: usleep($detaildelay); goto c6iRD; B7tLf: O2gr1: goto on0cB; Ne_aL: gHR2K: goto sFxuB; jT9xj: p92ZH('3', $fpn); goto y6EG0; jH3MW: $cctag[1] = ''; goto k5BXD; cAnm1: qEnfS: goto o5Ny3; kd36R: $vrdb = 'r'; goto GT3hi; V43B1: goto LRi5W; goto DbIKr; M4qLP: $hrx[$k][$ayx[1]] = urldecode($v); goto B3fVg; t7un2: goto GdFcU; goto xuR0g; Bb8Oy: FsBCE: goto TrixO; ShtXA: nTrJ5: goto XVNDB; x905M: if (!(file_exists($xtp) && filesize($xtp) != 0 && filesize($xtp) <= 40960 && mime_content_type($xtp) == 'text/x-php')) { goto LuESR; } goto Sxshs; M49Yl: rsPIe: goto qqLsa; xr_vc: $ccsortorder = 1; goto siV7I; TDFZq: foreach ($dcar as $dca) { unset(${$dca . 'xc1'}); UcQGM: } goto cZalq; KFadS: ehGUg: goto ZHBH0; LF_qU: goto FFfQs; goto g9QQZ; pfM35: rmGPj: goto edFnl; wuMDg: $dsou2 = ''; goto Dykq3; fZAHx: unset($kxm->{'sub-title'}); goto UauN2; ghBFa: if (!isset($inxo)) { goto zPpOI; } goto GpqPK; uWMk3: unset($stdc, $q, $m, $u); goto yEb5E; o0n9s: if (!($t > 0)) { goto LIlVb; } goto kyQJj; pgHiH: $fsrcx = $fsrc; goto p7LlM; gnPXN: if (isset($arclix)) { goto rmGPj; } goto SexFl; aBZcy: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto tUv4y; } goto uymMD; pzPgS: unset($inverter); goto Xxugl; PDOUy: if (!(isset($_POST['dbci']) && !empty(strlen($_POST['dbci'])))) { goto FKGl2; } goto kZ3l3; HRCqt: goto HVpvQ; goto jj19O; VPft3: iRari: goto pefG2; eptk3: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto ycDb9; a2s5M: if (preg_match('/(\.config\.xml)$/i', basename($cxtc))) { goto DN_6V; } goto jXlfn; aWw33: $stax = 1; goto Qv3FO; bFi1C: $t = $n; goto lr2z4; iKZx8: j3Mc8: goto EvZ_k; CYbhx: goto fYQmu; goto yaC34; ZSnVs: T74j7: goto et7l_; f1J43: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto FVc8H; } goto Pt6zw; jZX5D: if (!empty($ccssc[1])) { goto yi_Qg; } goto I_puD; ZWyYd: ZWazH: goto toMBv; Kw9v0: preg_match('/(\|\|#set#)/', $ccchannel_id, $cidsc); goto UdJgg; I2LPF: preg_match('/^(.*?)#__#/sm', $ccvc[1], $cctx); goto eqd38; QZJR2: aJLLs: goto VV_Ec; nJ2_g: $tdp = $cfdp . 'temp/'; goto G6HWX; c1CJC: if (isset($_POST['dlxg'])) { goto bMFTz; } goto I2cjQ; kG8T6: gwqJw: goto vXZYO; doJys: jD5rs: goto pmdDB; Jqd2i: $vtf = array(''); goto AiRZS; yO4xt: gIBy6: goto tppEq; lTMJ8: oFMYK: goto zugGo; ljZ6p: echo '<div id="Save&Exit" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>Enable Configuration Downloader : <input type="checkbox" name="dltc"><br><br><input type="hidden" name="stcg" value="true"><input type="submit" name="stcg" value="Save" id="savedupcheck" onclick="fnchecker()"> ' . $xrf . '</div></form></div><script>function openTab(e, t) {for (var n, l = document.getElementsByClassName("tabcontent"), c = 0; c < l.length; c++) l[c].style.display = "none";for (n = document.getElementsByClassName("tablinks"), c = 0; c < n.length; c++) n[c].className = n[c].className.replace(" active", "");document.getElementById(t).style.display = "block", e.currentTarget.className += " active"}function mfrf() {window.location.reload(!0)}function fnchecker() {return 0 == document.getElementById("box_fnx").value.length ? (alert("Please enter configuration name"), !1) : void 0}$(document).ready(function() {$("#ch_list").change(function() {var e = $(this).val();return 0 == $("#ch_list").val() ? ($("#ch_avail").empty().append(""), $("#avalc").text("Total: 0"), !1) : void $.ajax({type: "post",data: {path: e + ".channel.xml"},dataType: "json",success: function(e) {var t = e.length;$("#ch_avail").empty();for (var n = 0; t > n; n++) {var l = e[n].replace(/<channel site="(.*?)" .*?">(.*?)<\/channel>/g, "$2 ($1)"),c = e[n].replace(/<channel site="(.*?)" site_id="(.*?)" xmltv_id="(.*?)">.*?<\/channel>/g, "$1####$2####$3");$("#ch_avail").append("<option value=\"" + c.trim() + "\">" + l.trim() + "</option>")}$(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}})})}),function() {var e = 5e3;$("#btmu").click(function(e) {var t = $("#ch_select option:selected"),n = $(this);t.length && ("Up" == n.val() ? t.last().next().after(t) : t.first().prev().before(t))}), $("#btmd").click(function(e) {var t = $("#ch_select option:selected"),n = $(this);t.length && ("Up" == n.val() ? t.first().prev().before(t) : t.last().next().after(t))}), $("#btd").click(function(e) {$("#ch_select option:selected").remove(), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)})}), $("#btr").click(function(t) {var n = $("#ch_avail option:selected"),l = $("#ch_select option:selected");if (0 == n.length && t.preventDefault(), n.length + $("#ch_select > option").length <= e) $("#ch_select > option").length <= e && (0 < l.length ? (c = $("#ch_select option:selected").index(), $("#ch_select option:eq(" + c + ")").after($(n).clone()), $("#ch_select").val([])) : $("#ch_select").append($(n).clone().show()), $(n).remove(), t.preventDefault());else if (n.length + $("#ch_select > option").length > e && $("#ch_select > option").length < e) {var c, a = e - $("#ch_select > option").length;0 < l.length && (c = $("#ch_select option:selected").index());for (var i = 0; a > i; i++) 0 < l.length ? $("#ch_select option:eq(" + (c + i) + ")").after($(n[i]).clone()) : $("#ch_select").append($(n[i]).clone().show()), $(n[i]).remove(), t.preventDefault();0 < l.length && $("#ch_select").val([])}var o = [];$("#ch_select option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, o) ? $(this).remove() : o.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}), $("#btar").click(function(t) {var n = $("#ch_avail option"),l = $("#ch_select option:selected");if (0 == n.length && t.preventDefault(), n.length + $("#ch_select > option").length <= e) $("#ch_select > option").length <= e && (0 < l.length ? (c = $("#ch_select option:selected").index(), $("#ch_select option:eq(" + c + ")").after($(n).clone()), $("#ch_select").val([])) : $("#ch_select").append($(n).clone().show()), $(n).remove(), t.preventDefault());else if (n.length + $("#ch_select > option").length > e && $("#ch_select > option").length < e) {var c, a = e - $("#ch_select > option").length;0 < l.length && (c = $("#ch_select option:selected").index());for (var i = 0; a > i; i++) 0 < l.length ? $("#ch_select option:eq(" + (c + i) + ")").after($(n[i]).clone()) : $("#ch_select").append($(n[i]).clone()), $(n[i]).remove(), t.preventDefault();0 < l.length && $("#ch_select").val([])}var o = [];$("#ch_select option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, o) ? $(this).remove() : o.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}), $("#btl").click(function(e) {var t = $("#ch_select option:selected");0 == t.length && e.preventDefault(), $("#ch_avail").append($(t).clone().show()), $(t).remove(), e.preventDefault();var n = [];$("#ch_avail option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, n) ? $(this).remove() : n.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}), $("#btal").click(function(e) {var t = $("#ch_select option");0 == t.length && e.preventDefault(), $("#ch_avail").append($(t).clone().show()), $(t).remove(), e.preventDefault();var n = [];$("#ch_avail option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, n) ? $(this).remove() : n.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})})}(jQuery), $(document).ready(function() {$("#xsrc1").on("paste keyup keydown", function() {var b = $("#xsrc1").val().toLowerCase();$("#ch_avail option").filter(function() {$(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(b) > -1)})});$("#xsrc2").on("paste keyup keydown", function() {var b = $("#xsrc2").val().toLowerCase();$("#ch_select option").filter(function() {$(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(b) > -1)})});var e = $("#toppage");$(window).scroll(function() {300 < $(window).scrollTop() ? $("#toppage").addClass("show") : $("#toppage").removeClass("show")}), e.on("click", function(e) {e.preventDefault(), $("html, body").animate({scrollTop: 0}, "300")});function ehx(a) {return String(a).replace(/&/g, "&amp;").replace(/</g, "&lt;").replace(/>/g, "&gt;").replace(/"/g, "&quot;")};for (var t = [], n = "",l=$("#ch_select option"),c=$("#ch_select > option").length,a=0;c>a;a++){var i=l[a].value.split("####"),o=i[0],s=ehx(i[1]),p=ehx(i[2]),r=l[a].text.replace(" ("+o+")",""),d=i[3],i=i[4];a>0&&t.push("<br>"),t.push("<tr><td><b>Channel No : "+(a+1)+"</b></td></tr>"),t.push("<tr><td>Site : </td><td>"+o+\'</td><input type="hidden" name="sitename[\'+a+\']" value="\'+o+\'"/></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Cyclone_site : </td><td><select id="cyclone_site\'+a+\'" name="cyclone_site[\'+a+\']" class="cyclone_site"><option \'),null!=d&&t.push(\'selected="selected" value="\'+d+\'">\'+d+"</option><option "),t.push(\'value="">--select--</option>\'+n+"</select></td></tr>"),t.push(\'<tr><td>Cyclone_id : </td><td><select id="cyclone_id\'+a+\'" name="cyclone_id[\'+a+\']"><option \'),null!=i&&t.push(\'selected="selected" value="\'+i+\'">\'+i+"</option><option "),t.push(\'value="">--select--</option></select></td></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Site_id : </td><td><input type="text" value="\'+s+\'" name="site_id[\'+a+\']" id="site_id\'+a+\'"/></td></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Xmltv_id : </td><td><input type="text" value="\'+p+\'" name="xmltv_id[\'+a+\']" id="xmltv_id\'+a+\'" required/></td></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Display name : </td><td><input type="text" value="\'+r+\'" name="display_name[\'+a+\']" required/></td></tr>\'),t.push("<tr><td><br></td></tr>")}$("#chindexer").append(t.join(""));var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length,$("input[name^=\'xmltv_id\']").on("change paste keyup",function(){var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length}),$("#regchan").click(function(){$("#loader").fadeIn("slow",function(){$("#chindexer").html("");for(var e=[],t=$("#ch_select option"),l=$("#ch_select > option").length,c=0;l>c;c++){var a=t[c].value.split("####"),i=a[0],o=ehx(a[1]),s=ehx(a[2]),p=t[c].text.replace(" ("+i+")",""),r=a[3],a=a[4];c>0&&e.push("<br>"),e.push("<tr><td><b>Channel No : "+(c+1)+"</b></td></tr>"),e.push("<tr><td>Site : </td><td>"+i+\'</td><input type="hidden" name="sitename[\'+c+\']" value="\'+i+\'"/></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Cyclone_site : </td><td><select id="cyclone_site\'+c+\'" name="cyclone_site[\'+c+\']" class="cyclone_site"><option \'),null!=r&&e.push(\'selected="selected" value="\'+r+\'">\'+r+"</option><option "),e.push(\'value="">--select--</option>\'+n+"</select></td></tr>"),e.push(\'<tr><td>Cyclone_id : </td><td><select id="cyclone_id\'+c+\'" name="cyclone_id[\'+c+\']"><option \'),null!=a&&e.push(\'selected="selected" value="\'+a+\'">\'+a+"</option><option "),e.push(\'value="">--select--</option></select></td></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Site_id : </td><td><input type="text" value="\'+o+\'" name="site_id[\'+c+\']" id="site_id\'+c+\'"/></td></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Xmltv_id : </td><td><input type="text" value="\'+s+\'" name="xmltv_id[\'+c+\']" id="xmltv_id\'+c+\'" required/></td></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Display name : </td><td><input type="text" value="\'+p+\'" name="display_name[\'+c+\']" required/></td></tr>\'),e.push("<tr><td><br></td></tr>")}$("#chindexer").append(e.join(""));var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length,$("input[name^=\'xmltv_id\']").on("change paste keyup",function(){var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length}),$("#loader").fadeOut("slow")})}),$(document).on("change","select.cyclone_site",function(){var e=$(this).attr("id").replace("cyclone_site",""),t=$(this).val();return 0==$("#cyclone_site"+e).val()?($("#cyclone_id"+e).empty().append("<option value=\'\'>--select--</option>"),!1):void $.ajax({type:"post",data:{path:t+".channel.xml"},dataType:"json",success:function(t){var n=t.length;0==n?$("#cyclone_id"+e).empty().append("<option value=\'\'>--select--</option>"):$("#cyclone_id"+e).empty();for(var l=0;n>l;l++){var c=t[l].replace(/<channel site="(.*?)" .*?">(.*?)<\/channel>/g,"$2 ($1)"),a=t[l].replace(/<channel site=".*?" site_id="(.*?)" xmltv_id=".*?">.*?<\/channel>/g,"$1");$("#cyclone_id"+e).append("<option value=\""+a.trim()+"\">"+c.trim()+"</option>")}}})})}),document.getElementById("defaultOpen").click(),$("#savedupcheck").on("click",function(){$("input[name^=\'xmltv_id\']").each(function(){0==$(this).val().length&&alert("Please enter empty xmltv_id")})}),$("#savedupcheck").on("click",function(){$("input[name^=\'display_name\']").each(function(){0==$(this).val().length&&alert("Please enter empty display name")})}),$("#savedupcheck").on("click",function(){return $("input[name^=\'xmltv_id\']").hasClass("duplicate")?(alert("Please rename duplicated Xmltv_id(s)"),!1):void 0}),$(document).ready(function(){$("#configmodform").submit(function(x){x.preventDefault();var t=$("#configmodform"),t=t.serialize(),t=JSON.stringify(t);$.ajax({type:"post",data:{frdt:t},dataType:"json"});setTimeout(function(){location.href="' . $tfn . '";},50);})});$(document).on("click","select.cyclone_site",function(){var e=$(this).attr("id").replace("cyclone_site","");$("#cyclone_site"+e).ready(function () {if($("#cyclone_site"+e+" option").length == 1){$("#cyclone_site"+e).empty().append(\'<option value="">--select--</option>' . $cycloneoptions . '\')}if ($("#cyclone_site"+e+" option").length == 2){$("#cyclone_site"+e).append(\'' . $cycloneoptions . '\')}if ($("#cyclone_site"+e+" option").length == 3){$("#cyclone_site"+e+" option").each(function() {$(this).siblings(\'[value="\'+ this.value +\'"]\').remove();});}$("#cyclone_site"+e).change(function () {$("#cyclone_id"+e).empty().append("<option value=\'\'>--select--</option>")});$("#cyclone_site"+e).off("click");});});</script></body></html>'; goto OuyZh; aJ4Ee: $b++; goto Jmvsx; W3O0C: if (!($i > 0)) { goto ppR0f; } goto labyV; jnCzS: $csrc = lpoxh($ccsrc[2], $arclist); goto krgxT; p1W5d: $kxm->{'last-chance'} = $mrcd; goto AkXpb; bM4lW: unset($kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0][0]); goto EaatL; Ugx0d: if (!(!isset($pdc) || isset($pdc) && date_create($pdc) <= date_create($startxc1[$l]))) { goto U0VQ7; } goto VHHeu; ltm7a: $cnsx = preg_split('/(\|(?!(?:\|#(?:sameas|offset)#|#(?:sameas|offset)#)))/sm', $ccchannel_name, -1); goto zHb5E; XzIwG: $ccxx = $cctag[1] . '#__#' . $cspx[1] . '|##|'; goto XmG3f; FR5QV: fclose($fpx); goto vbK5B; RtOvc: if (isset($detail_start2)) { goto UKzSr; } goto D_yKg; dgnXi: $dinx = 'off'; goto m0M4A; KO1zm: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $ccchannel_block, $cbsx); goto E5Lru; DFsu2: unset($stop); goto vTUtd; dqHCS: ijsSA: goto ZBr4V; l9TEQ: if (!(intval($dxc) > intval($tmsx))) { goto CHQMK; } goto lLnPz; lWqsS: if (isset($show) && !empty($show)) { goto PQlSt; } goto PhP0C; fjmbn: $rtx = $kxm->xpath("episode-num")[0]; goto wXpl3; NbMNH: if (!($t > 0)) { goto SYtIg; } goto l5Jiw; BwAqw: GO2O9: goto qr25z; hq8Kf: P92zH('2', $fpn); goto uPh8Z; u2uZq: $_POST['creation_date'] = date("Y-m-d", strtotime($_POST['creation_date'])); goto k9BF9; Te0p0: $timezone = '+0000'; goto r5kCJ; z5p8G: goto NYt7d; goto QpLcr; XYpBm: if ($stal == 2) { goto r28u9; } goto fzNES; QXbJW: goto bthKJ; goto sGns_; KZVkO: $tla = array('title_original' => array('#culture#([a-z]{2})', 'xx', 'culturex'), 'length' => array('#unit#(s|m|h)', 'minutes', 'lunit', array('s', 'm', 'h'), array('seconds', 'minutes', 'hours')), 'subtitles' => array('#type#(t|o|d)', 'teletext', 'ltype', array('t', 'o', 'd'), array('teletext', 'onscreen', 'deaf-signed')), 'season' => array('#name#(.*?)', 'S', 'snm'), 'episode' => array('#name#(.*?)', 'E', 'enm')); goto vc0eW; JEM1t: rQ9ty: goto XYLFN; w_ehF: if (!isset($vldb)) { goto ERLZ0; } goto xkory; KvmHn: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto rJbwh; w9NfG: KBUsZ: goto qG_D1; rJbwh: echo '<input type="button" id="' . $fk . '" value="' . $fv . '" class="btn">'; goto LbEsu; LbEsu: if (!($fk != 'btal')) { goto YFHr9; } goto EV87v; EV87v: echo '<br>'; goto NDazz; NDazz: YFHr9: goto w9NfG; qG_D1: } goto CpImw; VSKI9: $ccchannel_block = $cbsx[1]; goto KTCJv; WBN6S: if (empty($xdlw)) { goto q859W; } goto rBpme; YhGE2: h1WZv: goto gEMEO; W7raN: flush(); goto H4D3m; UnK5d: LiDE5: goto mUaEN; H2Qk0: if (!($a < $co)) { goto ER7C1; } goto BIBlh; WwSxa: $sl = trim((string) $xmlfile->{'fusion-level'}); goto t2q6z; SYEUV: $last -= 1; goto YoQoF; ufVgj: array_splice($dcar, -5, 0, 'rating_icon'); goto RBSIZ; TqKrR: foreach ($dxa as $dx) { goto ar1W3; u92jE: foreach (${$dx} as $cxv) { goto qf_0H; D_SWg: Q4ORh: goto zOrO1; leX03: RQZ8f: goto FGp89; hC93a: foreach ($cxv as $cv) { $ctx[] = $cv; jthe7: } goto p7x3U; p7x3U: QgxoB: goto Hrv37; Aw5t_: goto onxBo; goto uPTDW; FGp89: $ctx[] = $cxv; goto zjGiV; qf_0H: if (is_array($cxv)) { goto HjQJJ; } goto U5TYs; U5TYs: if (!is_array($cxv)) { goto RQZ8f; } goto Aw5t_; zjGiV: onxBo: goto D_SWg; uPTDW: HjQJJ: goto hC93a; Hrv37: goto onxBo; goto leX03; zOrO1: } goto W6Rst; jQ3On: lAk6L: goto qzJZE; t_0Xe: xILS8: goto jQ3On; W6Rst: m3pir: goto xVnpX; xVnpX: ${$dx} = $ctx; goto t_0Xe; ijbq5: $ctx = array(); goto u92jE; ar1W3: if (empty(array_filter(${$dx}))) { goto xILS8; } goto ijbq5; qzJZE: } goto Q4QXd; jAhlT: PjxTe: goto Jl35b; mcw2d: $infn = (string) $xmlfile->{'inverter-filename'}; goto k0lqm; m4OQP: goto j3Mc8; goto tj6t5; bih_4: bthKJ: goto n_0mx; FXRlp: function U9v7L($arcx) { goto bmC1M; bOSTi: return ''; goto iGd0r; UsNkm: $arcc = false; goto jm9sA; aoPU1: FI9yr: goto SMRa8; tg7Nf: $c = $arcx[$i]; goto dOAnB; ZCH57: wsMPF: goto zzFP5; kZvYU: $arch = -1; goto mIYVd; YRyOw: iFvNX: goto HdGyv; HdGyv: return $arco; goto HGRVD; hXIDX: goto wLYDY; goto t1lU9; ixplm: if (!($arcx[$i] != '>')) { goto MrWAD; } goto bOSTi; SHeEj: if (!$arcd) { goto iFvNX; } goto Knamj; VQ403: if (!($i < strlen($arcx) && $arcx[$i] != '>')) { goto sRqkJ; } goto tg7Nf; jm9sA: $i = 0; goto kZvYU; RkVru: $i++; goto hXIDX; bmC1M: $arco = ''; goto WSsHA; zzFP5: EOI2t: goto RkVru; WSsHA: $arcd = true; goto UsNkm; gb6Zp: b9fyR: goto ZCH57; hRSnG: $arcc = false; goto aoPU1; iGd0r: MrWAD: goto SHeEj; lp5S2: tUHCp: goto JfL1a; SMRa8: goto EOI2t; goto lp5S2; JfL1a: switch ($c) { case '\0': case '\t': case '\r': case '\f': case '\n': case ' ': goto wsMPF; case '%': $arcc = true; goto wsMPF; default: goto E6N2D; Qq1NV: if (!($arcp === 0 && $c != '0')) { goto Hd8bM; } goto TNsko; E6N2D: $arcp = hexdec($c); goto Qq1NV; TNsko: return ''; goto bJKFa; K9JgO: $arcd = !$arcd; goto smgJe; WsZrI: $arco .= chr($arch * 16 + $arcp); goto RnWsY; Cyod9: TRBAO: goto KA4T0; RnWsY: goto um3sl; goto Cyod9; eTFXx: if ($arcd) { goto TRBAO; } goto WsZrI; KA4T0: $arch = $arcp; goto lDaXn; lDaXn: um3sl: goto K9JgO; bJKFa: Hd8bM: goto eTFXx; smgJe: goto wsMPF; goto aftnZ; aftnZ: } goto gb6Zp; fNHgI: if (!($c == '\r' || $c == '\n')) { goto FI9yr; } goto hRSnG; mIYVd: wLYDY: goto VQ403; Knamj: $arco .= chr($arch * 16); goto YRyOw; t1lU9: sRqkJ: goto ixplm; dOAnB: if (!$arcc) { goto tUHCp; } goto fNHgI; HGRVD: } goto Sz23n; CyANb: Ms4Aa: goto GJlJM; ZYU4w: if (!($dpm > 60)) { goto DmD9C; } goto lLmSh; lfSQb: $fka = array('filename' => array('1', 'File Name'), 'creator_name' => array('1', 'Creator Name'), 'creation_date' => array('2', 'Creation Date'), 'rev_no' => array('3', 'Revision No'), 'remarks' => array('1', 'Remarks')); goto PGCUO; x3MUS: DN_6V: goto hBw5j; aljW0: libxml_use_internal_errors(true); goto R9kMe; EsB6D: NvytP: goto zU9FA; nIRZD: MNxjp: goto Jg7Tc; yAI6E: $lgfnx = $xlfn . '.zip'; goto mWdP4; JgfSY: $arcv = array('url', 'stop'); goto pqhO2; ZHBH0: $algx = $imy . $in; goto rpjWl; My0ek: bqSKJ: goto V087G; x5CuT: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto xd0nn; uJhZy: function UaQKv($arcv, $ars) { goto ydQyq; B6hfX: goto MU8U5; goto LkO2P; BP0DS: c04fV: goto w5Z9G; mlO4f: $sg[1] = ''; goto sqI01; T5h6M: preg_match('/^(.*?)(?<!\\)\~.*?(?<!\\)\~/sm', $sg[1], $bs2f); goto n_DKi; qiQAA: $sg[1] = $bs2f[1] . $sgl2[1] . $bs2b[1]; goto maVBJ; sqI01: BYPbv: goto B4aAr; BcQFR: if (!empty($sg[1])) { goto H8GlU; } goto iV5zw; d9BZz: preg_match('/' . wFuvw($bl2[1]) . '/sm', $ars, $sgl2); goto nq1je; iV5zw: $sg[1] = ''; goto NNlsS; lYPG2: $bnk = 0; goto EXbpD; NNlsS: H8GlU: goto ArvQZ; kCUB8: preg_match('/^\[\|(.*?)(?<!\\)\|(?<!\\)\]/sm', explode('|#|', $arcv)[$bnk], $sg); goto BcQFR; TBy0c: foreach ($sh as $si => $sk) { $bk[] = array($sk => $bksn[$si]); kH00n: } goto IEHs0; ArvQZ: if (empty($sg[1])) { goto c04fV; } goto KGdKo; n_DKi: preg_match('/^.*?(?<!\\)\~.*?(?<!\\)\~(.*?)$/sm', $sg[1], $bs2b); goto d9BZz; IqcVd: foreach ($bk as $sn) { goto vdoWb; vdoWb: foreach ($sn as $sh => $bksn) { goto la9Gq; lx7Gn: xuwtj: goto jFyU1; EusBN: H3uRX: goto ObUC2; YGnlZ: $xz = 1; goto XMCP2; jFyU1: uBXmP: goto xWF7q; xWF7q: $xz++; goto FStrO; J0BCJ: if (empty($bks[1])) { goto RMfam; } goto O5gNd; ECaLE: $xy = count($bks); goto YGnlZ; la9Gq: preg_match_all('/' . WFUVw($sh) . '/sm', $ars, $bks); goto ECaLE; SPprt: if (isset($bks[1])) { goto ebyKA; } goto gNQUO; O5gNd: foreach ($bks[1] as $bksx) { goto N9cMg; MzHpG: zESEW: goto mNz3a; LjHYl: $arcr[] = $bks[1]; goto MzHpG; N9cMg: $bks[1] = $bksn . $bksx; goto LjHYl; mNz3a: } goto EusBN; FStrO: goto rifqF; goto dVg7n; T_HT0: ebyKA: goto J0BCJ; ObUC2: RMfam: goto zwegt; XMCP2: rifqF: goto b8zvm; gNQUO: $bks[1] = ''; goto T_HT0; dVg7n: uaFbh: goto SPprt; zwegt: lthgN: goto yXfW2; toH4a: foreach ($bks[$xz] as $xk => $xv) { goto V5IUI; vfkMF: $bks[1] = $bks[$xz]; goto jLiSP; V5IUI: if (empty($xv)) { goto CwzCz; } goto vfkMF; lGRRo: mrt3v: goto EN6o9; sNMYz: CwzCz: goto lGRRo; jLiSP: goto uaFbh; goto sNMYz; EN6o9: } goto lx7Gn; b8zvm: if (!($xz < $xy)) { goto uaFbh; } goto toH4a; yXfW2: } goto NfWcv; mmzlN: PRlcD: goto MPmpP; NfWcv: cL1qZ: goto mmzlN; MPmpP: } goto DPhnc; BwFi9: $arcv = preg_replace('/((?<!\\)\[(?<!\\)\|.*?(?<!\\)\|(?<!\\)\])/sm', '', $arcv); goto K4B8f; eFSvj: UKphJ: goto qiQAA; IEHs0: D3zrA: goto IqcVd; nq1je: if (!empty($sgl2[1])) { goto UKphJ; } goto FXQQp; w5Z9G: $bksn[] = $sg[1]; goto K3tEO; IqKO5: $cbnk = count(explode('|#|', $arcv)); goto lYPG2; Hxn1Y: return $arcr; goto avUkn; K4B8f: $sh = explode('|#|', $arcv); goto Y990h; ydQyq: $arcr = array(); goto aqU9Z; oevM0: if (!($bnk < $cbnk)) { goto X0h_i; } goto kCUB8; EXbpD: MU8U5: goto oevM0; po9kz: if (empty($bl2[1])) { goto dGG1k; } goto T5h6M; XzSkW: $bnk++; goto B6hfX; maVBJ: goto BYPbv; goto GjffM; FXQQp: if (empty($sgl2[1])) { goto sS99y; } goto HEeDI; Ji2tH: $arcr = str_replace(array('\n', '\'), array("
", ''), $arcr); goto Hxn1Y; K3tEO: NK0Jf: goto XzSkW; aqU9Z: $bksn = array(); goto IqKO5; HEeDI: goto BYPbv; goto eFSvj; B4aAr: dGG1k: goto BP0DS; Y990h: $bk = array(); goto TBy0c; LkO2P: X0h_i: goto BwFi9; GjffM: sS99y: goto mlO4f; DPhnc: lT60Q: goto Ji2tH; KGdKo: preg_match('/(?<!\\)\~(.*?)(?<!\\)\~/sm', $sg[1], $bl2); goto po9kz; avUkn: } goto BxEu6; p7LlM: $fsrc = ''; goto Kk3nI; cvbqp: $t = $n; goto IBPel; NZ42N: z3oOh: goto SCEPh; q1PLk: hpJ8X: goto FwU_Y; gM0s5: goto KjHnA; goto NyhTh; xLUSC: zxFey: goto epBxG; w0Aeu: yh8n5: goto hCeGO; CQhSx: $cnsx[$f] = umcUb($ccchannel_name, $arclist, $csrc, "2", null, $clm, $culture); goto pIUie; RfgFM: $cyck = 'p'; goto xW4Iw; gjhru: P92Zh('2', $fpn); goto J4aCo; wX9hO: D4ijR: goto YUncT; AihnK: goto lP_52; goto PL3TT; Uv0Is: exit; goto OoHr2; EBZRk: TgD1u: goto Nn2Go; yEb5E: mIn8P: goto KV3lQ; DDzrN: echo $xhd . 'EPG Generator</h2><a id="toppage"></a>' . $xbt . '<br><script>$(document).ready(function(){var o=$("#toppage");$(window).scroll(function(){300<$(window).scrollTop()?o.addClass("show"):o.removeClass("show")}),o.on("click",function(o){o.preventDefault(),$("html, body").animate({scrollTop:0},"300")})});</script></body></html>'; goto ub3sj; ovThW: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto J_nmj; iqq1y: goto qtQXj; goto Dm_q7; qNKmM: echo FBHuc("3", $cfdp); goto ugzbD; J_nmj: echo '<b>Tempest Configuration ' . $fv . '</b><br><br><select name="' . $fk . '" id="' . $fk . '">'; goto FVOoC; H_pcW: echo FbHuc("2", $cfdp); goto iqq1y; q3xyQ: HQD6w: goto F3lCo; ugzbD: qtQXj: goto iGpP9; l9m5z: echo '<input type="submit" value="Select" name="cgm"> ' . $xrf . '<br><br><br>'; goto vQHXH; iGpP9: echo '</select><br><br>'; goto U29Lq; U29Lq: if ($fk == 'cgf') { goto sRSZe; } goto hU1BE; vQHXH: pbaHb: goto q3xyQ; M01h2: sRSZe: goto l9m5z; FVOoC: if ($fk == 'cgf') { goto dohpQ; } goto H_pcW; Dm_q7: dohpQ: goto qNKmM; dlk4Z: goto pbaHb; goto M01h2; hU1BE: echo '<input type="button" value="Delete" name="configremover" id="configremover">'; goto dlk4Z; F3lCo: } goto vS508; CgjeH: UJd6a: goto xl1jJ; DTC3c: $rtx->addAttribute('unit', 'minutes'); goto L6oVo; shB7L: $kxm = $ixml->programme[$a]; goto ifHSB; WdNu3: if (empty($xdlw)) { goto j81cu; } goto rNFai; Esgjj: unset($spxc, $xf, $rccb, $spb, $ccxx); goto hvrTf; OF0HF: $ncp = 'true'; goto PuAKh; bCxW3: if ($clic[0] == 'rm_dupe_id') { goto e0OWZ; } goto O5v2c; o0nQR: unset($_POST['cgf']); goto zRIPE; Y652n: GtnZJ: goto STQNu; Kv5t0: Qm7ul: goto u6nrg; dpE5f: echo "<center><h3><b>Failed loading debugger parameters<br></b></h3></center>"; goto dljWw; p4k8N: AzURA($algx, $xlgn); goto zKyak; kyQJj: if (isset(${'subpage_format' . $t})) { goto wPunl; } goto bnTFa; UtjnN: preg_match_all('/' . preg_replace('/(.*\.\*\?)\(\?[:!=<>].*?\)\(.*?\)\(\?[:!=<>].*?\)(\.\*\?)/', '\1\2', $ccchannel_block) . '/sm', $csr, $spb); goto xCxFP; AzJUA: fwrite($fp, ' ' . $txml->programme[$a]->asXML() . PHP_EOL); goto QXrk3; jy5Xq: echo '<br>' . $im; goto QvWtA; P2EyJ: unset($_SESSION['xyz']); goto YsAqS; Xls1z: njFpq(''); goto faIG3; w0oto: if (!($i != 0 || $i == 0 && isset($cyclone))) { goto V1Qrx; } goto McpxM; sfz15: exit; goto Uqs1B; NqhHm: JLc8r: goto gFFAG; JXSlX: AZuRA($algx, $xlgn); goto gJdZN; roLA8: PJZ7Y: goto s9z7k; RZ26U: $mcn = 'new'; goto XRSZx; bqhG2: if (!(strcasecmp($xmlfile->logger, 'on') == 0)) { goto UVOmX; } goto l9Qv2; pAOlM: JOAck: goto V2CJi; HMXCn: $cnt[1] = $drp . '/' . $xlfn . '.gz'; goto nAW2T; ZYfZh: ob_clean(); goto yJFSU; UgCwp: if (isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto ZgMqW; } goto R6wcO; X3oKb: $im = 'Detail page2 stop-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto XxCQR; lUjzO: $ow++; goto oPr9m; iBXB2: u3hD2: goto XKs7T; sMoij: UJ1sY: goto Q13rR; ljsTA: goto N_DON; goto AuWLv; k3ZKS: if (!(($ntn = $xpt->query('//*[not(normalize-space()) and not(descendant-or-self::*[self::new or self::previously-shown or self::premiere or self::last-chance or self::subtitles or self::icon])]')) && $ntn->length)) { goto q_S5q; } goto GyPaG; fO48z: LcEIL: goto QzZq0; D5KW9: $cnmd = ''; goto qFAJX; qbcz2: $ccchannel_name = $cny; goto va7uv; VSaXu: DGBCx: goto IDgKx; llZkI: unset($memc, $mmc); goto fHmJ9; by4_k: ob_start(); goto f7vY2; QbhbG: $ch = 'debug_channel'; goto knVI5; vmKSw: HFSdg: goto ndOW2; utkqQ: nEpie: goto aWw33; UXwwF: if (!($x < 7)) { goto Xk9LE; } goto lPXLj; U824I: echo $algx1; goto o_1le; F9Jg0: if (!empty($cnsc[1])) { goto V71vr; } goto F53EY; d05so: goto heCs2; goto oae2L; sonUf: ujM5K: goto yO4xt; crt26: $fct = count($txml->programme); goto TveyS; q0N2p: $txm = $txml->programme[$a]->attributes(); goto cnGmx; suiUq: if (!isset($_SESSION['download'])) { goto m2Tl6; } goto lgAag; JZZgX: if (!empty($cidsc[1]) && !empty($cnsc[1])) { goto jVqdc; } goto OFczE; Pp8df: mV6xF: goto vB9Ak; Yn3Zg: $ofx = ''; goto EepWp; bEQyZ: Psl4v: goto GXH7t; joRt_: bQV2n: goto kZ0ve; Rv263: if (isset($arclix)) { goto r4qtk; } goto bLgxB; XmG3f: Vm5tU: goto eZGS1; DNTDK: ANJZR: goto fMtQW; jNKQm: if (!($spo == 1 || $spo == 2 || $sxp == 1)) { goto IByw7; } goto nDfjU; bLIAa: $inlk = $as; goto J8VvE; oRxCO: flush(); goto r3AID; glyGt: if (!empty($stopxc1[$l])) { goto BqFB1; } goto sKiwj; FOWul: giSJb: goto UPliQ; Tq7RS: L32cn: goto hVdJV; aAY3K: $clsx = preg_replace('/^(\S)/sm', '||\0', $clsx); goto WA9oN; hTdhm: G1wuc: goto oMawH; ezfLs: if (strlen($_POST['rev_no']) == 0) { goto o3ICK; } goto ljsTA; Ww1ZM: ZLCUm: goto wOqHJ; ZoLbx: ghyV_: goto u1EgT; p9DRs: goto uU0RP; goto F_Zot; c9y78: B4GGX: goto CTXzq; EaatL: ysSwy: goto tDaLq; Z8f7n: qbXFk: goto eNXA4; FGg0r: $zip_name = $drp . '/' . $xlfn . '.zip'; goto KqtvO; W2WsW: array_shift($swx); goto Z5BQO; fVCED: $fp = gzopen($drp . '/' . $infn . '.gz', 'w9'); goto pyaF1; Hb6u9: MYnVr: goto YqGJS; iJjXZ: if (!($max_day <= $timespan + 1)) { goto O_SqN; } goto BQtIh; OD8Qo: if (isset($cnrsx[$f])) { goto e61bQ; } goto qJcDF; Krs71: unset($dcar); goto zWWih; o1iCX: if (isset($ccchannel_id)) { goto QVxCn; } goto hJu2Y; TxJFV: $rty = $rtag[0][$n]; goto ARxOk; pRbL6: $dto = $_POST['dto']; goto Txvdh; PhfIZ: N_DON: goto yVkcq; GoSNQ: unset($dtx); goto MF_RM; m1vOX: echo '<br>' . $im; goto fuW8g; pDJJE: if (!isset($_POST['dlsc'])) { goto HxMZ9; } goto MXHLW; r8pwz: $rqw = 0; goto CSV9i; mOjuS: goto CuhQz; goto nMqgr; lFJxQ: echo 's'; goto HlgAH; z8YPI: if (isset($cctag[1][$spxc])) { goto ZiC5B; } goto htDpu; vKuqq: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto Cqqfl; } goto kDoP8; lfOdl: function QS18A($ax, $ay, $az, $at, $an) { goto JyZeD; ggJCl: Ic73P: goto msQTn; SAW3z: return $az; goto Ues19; PQYZf: bE4sl: goto zPtNY; vHXDh: $ar = 0; goto yzdGi; O68CP: $az[$ar] = str_replace($ak[0][$ar], $ap[$ar], $ad[$ar]); goto mcx7C; LJ1lk: $az[$ar] = LeuqG($az[$ar]); goto xjbcC; JaPXl: $al = count($az); goto Xr1To; Br5h1: JUJzk: goto oCXSt; sV0sG: $a++; goto qvHHp; xCINw: mLNuH: goto Iw7fW; qf8Xs: AajLR: goto CzOSu; jGdS7: $az = urlencode($az); goto R_TCy; Fw5Hq: goto nL4YF; goto V9ylm; Wb4kF: if (!($ar < $al)) { goto zS6Dg; } goto KlsM9; ZoYjp: if (!isset($ad)) { goto hRhfN; } goto FKlAK; R3LNH: if (!isset($ad)) { goto x0qdn; } goto sBkVZ; tsX1Y: $az = str_replace($ac[0], $av, $ad); goto N2aeu; R0e0W: xTSlr: goto ASoT3; FKlAK: $av = str_replace($ac[1], $az, $ac[0]); goto tsX1Y; zcvOp: $az = $ak[1]; goto KVWka; oCXSt: $az[$ar] = urlencode($az[$ar]); goto t_T1Y; Q11vc: goto AajLR; goto PQYZf; zGwmx: UbscT: goto LJ1lk; CGXIT: goto sLID3; goto Yh_9n; yJG95: x0qdn: goto TEUql; CIk8X: jFOez: goto HnglY; BovzN: goto nftHV; goto OZJqI; V9ylm: Wc1Z6: goto jGdS7; QowWn: goto AajLR; goto SB9_W; rn2cK: Rphqo: goto Wb4kF; mcx7C: J038G: goto yhbz3; CzOSu: xjIQD: goto mQ9bw; aJnDm: preg_match('/' . wFuVW($at) . '/sm', $az[$a], $af); goto wrwJW; ro5Z9: Ts3CJ: goto sJYjw; Uolz0: $ak[0][$a] = ''; goto zJb7S; tP6Dn: sLID3: goto eu2nl; Ser0c: if ($ay == '2') { goto syTvv; } goto BovzN; hA9AZ: if ($ax == '3') { goto mLNuH; } goto JzClw; vxuUt: goto slXZF; goto JHfE6; IwJOd: Zkd17: goto kPfqA; v6K7K: if ($ax == '1') { goto bE4sl; } goto FGFWX; F041i: goto sLID3; goto jmagb; mdH5x: goto pfoa6; goto IwJOd; qEoAl: $az[$ar][$as] = hash($an, $az[$ar][$as]); goto EN41h; HnglY: $as = 0; goto DZ6OD; TEUql: nftHV: goto SAW3z; CG_dG: preg_match('/' . wFuvW($at) . '/sm', $az, $ac); goto uRofH; ebd6S: goto Rphqo; goto UeoK3; JzClw: if ($ax == '4') { goto MU00P; } goto CGXIT; hueZC: $ak[0][$a] = $af[0]; goto bIQ4B; Wysho: $az[$ar] = hash($an, $az[$ar]); goto zAXB7; dxuKv: if (empty($at)) { goto az1zC; } goto CG_dG; uRofH: if (isset($ac[1]) && !empty($ac[1])) { goto rFQjF; } goto GMHAW; FGFWX: if ($ax == '2') { goto BML9S; } goto kygnx; yzdGi: EpRr4: goto ZGV6g; YNK3M: syTvv: goto QemDw; zj9vh: $az = hash($an, $az); goto HUpPa; iXNGq: if (!is_array($az)) { goto H4m_U; } goto utLU3; c9dQt: if (!(isset($ak[1]) && !empty($ak[1]))) { goto oqg93; } goto Cc0Vr; zPtNY: $az[$ar][$as] = leuqg($az[$ar][$as]); goto QowWn; fFH1_: if ($ax == '2') { goto n6GlI; } goto hA9AZ; eTIE_: U8nN2: goto GATRQ; Wbqnk: goto Ic73P; goto H7sKl; eeKE8: if (is_array($az[$ar])) { goto jFOez; } goto ENmPf; cf1ug: YLlDf: goto c9dQt; wrwJW: if (isset($af[1]) && !empty($af[1])) { goto BQZVJ; } goto GTsiH; Y1Q53: $az = base64_encode($az); goto AyFhR; Sc0DP: ASWLj: goto Hwlta; tK22S: if (!($as < count($az[$ar]))) { goto j3jPp; } goto v6K7K; iWdlg: $az[$ar][$as] = bqW7F(base64_decode($az[$ar][$as])); goto RVz0b; RzGfW: BQZVJ: goto Phtpn; SB9_W: BML9S: goto qEoAl; eu2nl: bENjM: goto ZoYjp; ASoT3: $az[$ar][$as] = urlencode($az[$ar][$as]); goto Syy7f; GBhku: goto pfoa6; goto zGwmx; fWh2B: goto sLID3; goto oakxh; Xj3tr: if ($ax == '4') { goto Zkd17; } goto GBhku; hngVq: $az[$ar] = Bqw7f(base64_decode($az[$ar])); goto vxuUt; Ef0wq: pfoa6: goto yy1uh; wBUjy: J7xpO: goto iXNGq; g1GP2: Pn0PW: goto hRLWf; bIQ4B: YiU2X: goto m89uW; TsU2T: $az[$ar][$as] = urldecode($az[$ar][$as]); goto e80eJ; QemDw: if (empty($at)) { goto J7xpO; } goto bWQWs; VIHQN: $a = 0; goto SbyKw; qOiaq: goto nftHV; goto YNK3M; kPfqA: if ($an == '1') { goto JUJzk; } goto cwG3b; TcJOW: goto DXsz5; goto CIk8X; IXE7r: ob3L5: goto QSEAj; JyZeD: if ($ay == '1') { goto ltkow; } goto Ser0c; jZwNX: if (!($a < count($az))) { goto YLlDf; } goto aJnDm; U6asE: $az = urldecode($az); goto Fw5Hq; GATRQ: if ($an == '1') { goto xTSlr; } goto TsU2T; KlsM9: $ap[$ar] = str_replace($ak[1][$ar], $az[$ar], $ak[0][$ar]); goto O68CP; N2aeu: hRhfN: goto qOiaq; H7sKl: rFQjF: goto J1qvO; xjbcC: goto pfoa6; goto p_9p_; Rwofu: goto Wq2ZU; goto hEMiJ; DS3fc: if (isset($ae)) { goto bENjM; } goto Cj0Z1; hEMiJ: lZlo_: goto Y1Q53; utLU3: $aj = count($az); goto vHXDh; sBkVZ: $ap = array(''); goto JaPXl; Yh_9n: XNhj9: goto MIF_i; Cc0Vr: $ad = $az; goto zcvOp; p_9p_: qcdSy: goto Wysho; QSEAj: if ($ax == '1') { goto UbscT; } goto VwPNk; zAXB7: goto pfoa6; goto pOfO1; GMHAW: $ae = 't'; goto Wbqnk; kygnx: if ($ax == '3') { goto Pn0PW; } goto L_6GM; e80eJ: goto v74Ts; goto R0e0W; PQWIQ: goto DXsz5; goto IXE7r; zJb7S: goto YiU2X; goto RzGfW; L_6GM: if ($ax == '4') { goto U8nN2; } goto Q11vc; Xr1To: $ar = 0; goto rn2cK; ukqIu: zXAge: goto Y6nNa; msQTn: az1zC: goto DS3fc; sJYjw: goto AajLR; goto eTIE_; Cj0Z1: if ($ax == '1') { goto XNhj9; } goto fFH1_; qvHHp: goto O0FiK; goto cf1ug; d7sSD: $ak[1] = array(''); goto VIHQN; KVWka: oqg93: goto wBUjy; yhbz3: $ar++; goto ebd6S; jmagb: MU00P: goto ylSWk; OZJqI: ltkow: goto dxuKv; AyFhR: Wq2ZU: goto F041i; ylSWk: if ($an == '1') { goto Wc1Z6; } goto U6asE; BuD8J: $az[$ar] = base64_encode($az[$ar]); goto eeNxu; Phtpn: $ak[1][$a] = $af[1]; goto hueZC; QKrdh: $az = $ac[1]; goto ggJCl; pOfO1: hT_a_: goto KlJyt; bVqSt: bOwxB: goto XZptY; b2wgc: if ($ax == '3') { goto hT_a_; } goto Xj3tr; MIF_i: $az = LEuqg($az); goto fWh2B; dhIAs: goto ZVVv6; goto Br5h1; KlJyt: if ($an == '1') { goto n2_YT; } goto hngVq; ENmPf: if (!is_array($az[$ar])) { goto ob3L5; } goto TcJOW; SbyKw: O0FiK: goto jZwNX; Hwlta: H4m_U: goto R3LNH; RVz0b: goto Ts3CJ; goto bVqSt; oakxh: n6GlI: goto zj9vh; f6CTE: j3jPp: goto PQWIQ; fZxy9: goto EpRr4; goto Sc0DP; eeNxu: slXZF: goto mdH5x; Y6nNa: $ar++; goto fZxy9; R_TCy: nL4YF: goto tP6Dn; Iw7fW: if ($an == '1') { goto lZlo_; } goto swADU; GTsiH: $ak[1][$a] = ''; goto Uolz0; UeoK3: zS6Dg: goto yJG95; m89uW: fCJPX: goto sV0sG; swADU: $az = bqW7f(base64_decode($az)); goto Rwofu; DZ6OD: gLnsJ: goto tK22S; mQ9bw: $as++; goto qwPUg; hRLWf: if ($an == '1') { goto bOwxB; } goto iWdlg; t_T1Y: ZVVv6: goto Ef0wq; JHfE6: n2_YT: goto BuD8J; XZptY: $az[$ar][$as] = base64_encode($az[$ar][$as]); goto ro5Z9; HUpPa: goto sLID3; goto xCINw; yy1uh: DXsz5: goto ukqIu; Syy7f: v74Ts: goto qf8Xs; qwPUg: goto gLnsJ; goto f6CTE; VwPNk: if ($ax == '2') { goto qcdSy; } goto b2wgc; cwG3b: $az[$ar] = urldecode($az[$ar]); goto dhIAs; bWQWs: $ak[0] = array(''); goto d7sSD; J1qvO: $ad = $az; goto QKrdh; ZGV6g: if (!($ar < $aj)) { goto ASWLj; } goto eeKE8; EN41h: goto AajLR; goto g1GP2; Ues19: } goto Y1gWv; CM8cb: goto qFuF6; goto vhIuh; f0Vv3: fclose($fp); goto agWoM; SMlBk: u2oe3: goto hY6Jp; ZM3dw: IiUDZ: goto xES2P; kHSRR: d3DT3: goto kX0lF; cg10O: exit; goto MRlJi; rNFai: unset($kxm->{'last-chance'}); goto YBa1D; MQ_TY: goto Vm5tU; goto phXoA; CdJod: pNu1Y: goto lp1K9; SL881: Mo1hW: goto VqdxZ; nkO92: $retry = $drty; goto HHOd6; oQ4oi: if (!isset($channel_logo)) { goto FxbIQ; } goto Fs0la; G5zFw: iueZo: goto dx9Ga; jMGOi: preg_match('/^(.*?)\|##\|/sm', $ccvc[1], $ccsp); goto P9j8V; AfmzM: $txml = simplexml_load_file($ctf); goto gZ2VZ; nFw7u: qEmrH: goto crt26; ceNbd: if (isset($first_day)) { goto Huop4; } goto ab2pA; SX2bB: if (!(isset($sw) && !empty($sw))) { goto DyNPL; } goto ztm_K; V7QhE: goto Sn9N8; goto ElhKD; pQJ2y: if ($n == 3) { goto ncs3V; } goto DMCUS; nlQL9: $stopxc1 = array_unique($stopxc1); goto S0T38; RNRKl: foVGz: goto YTD5w; w_7QF: Kk0zc: goto H_YKD; WiZc3: echo '<center><h3><b>Checking required modules...</b></h3></center>'; goto yBMjF; yCi1L: goto Q6OR2; goto vAe1U; J1in9: echo sNYpN('1'); goto X0Cyc; ckIlR: gzclose($fp); goto ErfSd; n4rby: if (!isset($vldb)) { goto O1CPF; } goto hq8Kf; PCirf: oJ9En: goto rbYGU; RUxOD: unset($indexdelay); goto H8pqh; nvB18: foreach ($rtag[1][$n] as $rse) { goto WM5jR; qrJoD: goto KOipg; goto zcv21; dtauq: $rttag = str_replace('{system}', $cepsystem2, $rttag); goto R4Jut; jgAz3: $rttag = str_replace('{system}', $sxsys, $rttag); goto YbQr0; hY_sz: tB9Qs: goto ryUKK; YQXJ9: $rty = $rgtn[1]; goto e0rJa; o91kP: F_QZV: goto RgEvc; e_tQz: if (!empty($kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0])) { goto m3ZQ9; } goto mdGx_; RhJu4: G7pn0: goto l0R7y; exsFb: BH70H: goto bHAJc; agPOa: if (!empty($kxm->{$rty})) { goto ck73K; } goto EbSgR; KxVvX: goto GJy_q; goto pnQzM; tfRc8: $rtx = $kxm->xpath('title')[1]; goto Q_8TO; XwSYf: LfWVZ: goto T41zP; EbSgR: $rtx = ''; goto htmbv; AwXT2: y0A1C: goto W9Ap2; OeW3S: if ($rty == 'actor' || $rty == 'director' || $rty == 'presenter' || $rty == 'producer' || $rty == 'composer' || $rty == 'editor' || $rty == 'commentator' || $rty == 'writer' || $rty == 'adapter' || $rty == 'guest') { goto pBm0T; } goto dvW2S; viQs2: preg_match('/.*(?<!\\)#(.*?)#$/', $rse, $rtgr); goto d4EnC; yP71i: m3ZQ9: goto on9dJ; nkznr: if (!empty($kxm->{'sub-title'})) { goto VXDfh; } goto vI1Jz; c9Cha: CqV3Y: goto gyGDr; W6xdK: $rtx = ''; goto ps1YM; vI1Jz: $rtx = ''; goto wNBlV; vLVfC: if (!empty($kxm->video->{$rty})) { goto MILm0; } goto xQXsT; mQDFx: goto GJy_q; goto AJP_X; WTn4m: J3xH0: goto ATxEP; e8QzY: if ($rty == 'titleoriginal') { goto x3MsW; } goto YtsHs; xTiaW: $exsys = ''; goto aNF2V; Gavh2: goto GJy_q; goto cLIcp; WMiRw: $rtx = $kxm->rating->value; goto W42sM; umMhO: if (!($b < $cps)) { goto Dumoq; } goto WIhh0; FRo30: $rtx = ''; goto KYT5C; LymsC: if (!empty($kxm->{'orig-language'})) { goto ELaB_; } goto lV3q4; AlJmF: goto GJy_q; goto Lrshk; nJq1p: GJyym: goto umMhO; pHWAe: NAVSn: goto uPztH; cu65X: $rtx = $kxm->video->{$rty}; goto j_QmI; rnc2r: $b = 0; goto nJq1p; W42sM: if (!empty($kxm->rating['system'])) { goto MmPCD; } goto sNNCZ; oUOjE: $rtx = ''; goto qrJoD; A4A_2: MYQju: goto eKdzd; Xh7iO: KKXE0: goto TzhlX; FFuxu: goto Cm3mO; goto Xyi4W; fDnmP: ck73K: goto nhkF1; fnM9d: if (!($b < $cps)) { goto GZKxl; } goto M0Otq; Rm9EW: goto c4Vhz; goto CzcxH; haoeK: GJy_q: goto uYlXc; A4rNY: if (isset($ept[1]) && is_numeric($ept[1])) { goto MXngM; } goto lQ0P3; U8I8T: $rtx = ''; goto zAaeC; PCdMi: goto KKXE0; goto EhRaz; iZtAo: GkgjE: goto fnM9d; EbrNC: if (!empty($kxm->{'previously-shown'}['start'])) { goto EsxJh; } goto kwnUa; D00lB: goto FUR2U; goto xyJNc; PEHT_: $retag = str_replace('{system}', $rxsys, $retag); goto i2f4m; gyGDr: if (isset($eps[1]) && is_numeric($eps[1])) { goto F97HL; } goto tHHak; M0Otq: $rtx .= $kxm->credits->{$rty}[$b]; goto ZWjyR; tHHak: $eps[1] = ''; goto D00lB; O_Dcz: preg_match('/^.*?\.(\d*)/', $rtx, $eps); goto Y204L; cLIcp: PBaE9: goto agPOa; zi1S7: if (!(!empty($rtx) && $exsys == 'xmltv_ns')) { goto klA_r; } goto wpHAq; F1gnn: if (!isset($rgtn[1])) { goto PxN0V; } goto pau1S; OLDz7: $rttag = str_replace('{system}', $exsys, $rttag); goto FpczI; SRtbJ: if (!empty($kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0])) { goto GPEzn; } goto FRo30; xQXsT: $rtx = ''; goto THjnn; YpWer: goto GJy_q; goto bA6jU; Usvc1: $cps = count($kxm->{$rty}); goto rnc2r; dkOd7: FUR2U: goto A4rNY; hyYH9: $rttag = $rtgr[1]; goto viQs2; W9Ap2: $rtx = $kxm->{'star-rating'}->value; goto hXT0C; OXwDA: if (!empty($kxm->audio->stereo)) { goto MmLih; } goto W_STD; e0rJa: preg_match('/^#(.*?)(?<!\\)#/', $rse, $rtgr); goto hyYH9; HMz4I: $sea[1] = $snm . ($sea[1] + 1) . ' '; goto c9Cha; aFpt2: catRn: goto q68wR; lV3q4: $rtx = ''; goto PCdMi; QDTl4: Cm3mO: goto GyYCT; dvW2S: if ($rty == 'aspect' || $rty == 'quality' || $rty == 'colour') { goto Mt5NJ; } goto BubF2; z0pyp: if ($rty == 'original-lang') { goto rfyFv; } goto C5Gcg; lmf9k: hEli6: goto EbrNC; Q_8TO: jKDYU: goto K01lv; pnQzM: rfyFv: goto LymsC; uIYRE: goto J3xH0; goto thkeQ; RgEvc: if (!($b + 1 < $cps)) { goto hjPM5; } goto B26CD; bFI3e: GPEzn: goto R7voA; l2fsz: yuude: goto lONaD; W_STD: $rtx = ''; goto R2QjX; eKdzd: if (!empty($kxm->{$rty})) { goto NAVSn; } goto W6xdK; nhkF1: $rtx = ''; goto Usvc1; Lrshk: F8mcJ: goto mXJop; hXT0C: if (!empty($kxm->{'star-rating'}['system'])) { goto tB9Qs; } goto Mu2QB; KhoKo: XlD7K: goto nkznr; FnMYr: j1yC2: goto l2fsz; ys3tV: vI5pO: goto Gavh2; YSW8j: if (empty(strlen($rskey))) { goto wWW1G; } goto EiCsR; kwnUa: $rtx = ''; goto FFuxu; ps1YM: goto CzqYb; goto pHWAe; Kb5bT: goto G9lPI; goto yP71i; EiCsR: $sren = $ncar[$rskey]; goto YQXJ9; wpHAq: preg_match('/^(\d*)\./', $rtx, $sea); goto O_Dcz; xiM_9: if (!empty($kxm->xpath("episode-num[@system='onscreen' and not(@xpos)]")[0]) || !empty($kxm->xpath("episode-num[@system='xmltv_ns' and not(@xpos)]")[0])) { goto BH70H; } goto iY21j; XqWOk: goto GJy_q; goto zT85K; i2f4m: c4Vhz: goto AlJmF; rEm50: goto GJy_q; goto Zy6AA; xyJNc: F97HL: goto t4VVS; OElpl: $rtx = ''; goto rEm50; HHipI: $mrcd .= str_replace(array('\n', '\'), array("
", ''), $rttag . $rtx . $retag); goto XwSYf; wNBlV: goto hM0fC; goto qDrh8; FpczI: $retag = str_replace('{system}', $exsys, $retag); goto zi1S7; thkeQ: MmPCD: goto jCnW6; R2QjX: goto aYPQS; goto K3jR1; jCnW6: $rxsys = $kxm->rating['system']; goto WTn4m; C5Gcg: if ($rty == 'prev-shown') { goto hEli6; } goto Smyki; P6s__: $rtx = $kxm->{'sub-title'}; goto zsegA; rDXfT: $rtx .= ' (' . $kxm->credits->{$rty}[$b]['role'] . ')'; goto o91kP; IhfBn: if (!empty($kxm->rating->value)) { goto bgZR8; } goto aTWz9; Smyki: if ($rty == 'lastchance') { goto catRn; } goto WnAUB; Pw62z: PxN0V: goto RhJu4; CBf_5: if ($rty == 'episode') { goto QoKS8; } goto nfTOB; OMQnc: $rtx .= $rcbn; goto FnMYr; Xyi4W: EsxJh: goto hqLV6; iHMac: goto vKWRp; goto hY_sz; zT85K: QoKS8: goto xiM_9; Zy6AA: x3MsW: goto gcReT; WIhh0: $rtx .= $kxm->{$rty}[$b]; goto z0Ndy; h3fJf: $b = 0; goto iZtAo; uPztH: $rtx = $kxm->{$rty}; goto miksP; aWnem: goto GJy_q; goto nn16Q; qai07: $rtx = ''; goto SOXn2; QpcxW: $rtx = ''; goto YMcNW; RVOZe: if ($rty == 'category' || $rty == 'country') { goto PBaE9; } goto OeW3S; F6xx0: goto GkgjE; goto yutft; CwMnI: $ept[1] = '/' . $ept[1]; goto nGwQK; DXUHJ: $rtx = $kxm->audio->stereo; goto sjb9k; madjQ: if (isset($sea[1]) && is_numeric($sea[1])) { goto JgUlT; } goto O5BOz; Nejae: if (!(empty($rcbn) && ($sren = '2'))) { goto TBQEV; } goto VFK0X; Mu2QB: $sxsys = ''; goto iHMac; WnAUB: if ($rty == 'title' || $rty == 'date' || $rty == 'desc' || $rty == 'premiere' || $rty == 'review' || $rty == 'language' || $rty == 'length' || $rty == 'keyword') { goto MYQju; } goto OElpl; R4Jut: $retag = str_replace('{system}', $cepsystem2, $retag); goto ys3tV; Ag5SB: KOipg: goto HySEB; EhRaz: ELaB_: goto liYDl; uYlXc: if (empty(strlen($rtx))) { goto LfWVZ; } goto HHipI; BpXbj: $b++; goto F6xx0; hkq4a: JgUlT: goto HMz4I; wPt3S: if ($rty == 'star-rating') { goto F8mcJ; } goto z0pyp; OYGwB: $rcbn = $cbx[1]; goto G_Lh3; nGwQK: cCF45: goto FG7rI; uhk7M: if (!empty($kxm->credits->{$rty})) { goto COVlg; } goto oUOjE; BNG8V: if ($rty == 'customepisode2') { goto jYB_y; } goto RVOZe; XR9_m: goto CqV3Y; goto hkq4a; zsegA: hM0fC: goto XqWOk; ATxEP: $rttag = str_replace('{system}', $rxsys, $rttag); goto PEHT_; KYT5C: $cepsystem2 = ''; goto BhZ00; pau1S: $rskey = array_search($rgtn[1], $dcar); goto YSW8j; yutft: GZKxl: goto Ag5SB; VzFv5: Mt5NJ: goto vLVfC; G_Lh3: m3qEz: goto Nejae; BL89_: JloBm: goto LZiPB; iJxFE: MQFWc: goto IhfBn; K01lv: goto GJy_q; goto KhoKo; aNF2V: goto YCG1R; goto exsFb; BhZ00: goto vI5pO; goto bFI3e; fQ_Br: vKWRp: goto jgAz3; miksP: CzqYb: goto haoeK; BaW7G: goto cCF45; goto ocSVu; mXJop: if (!empty($kxm->{'star-rating'}->value)) { goto y0A1C; } goto Od5sL; p0OEA: $cepsystem1 = ''; goto Kb5bT; CzcxH: bgZR8: goto WMiRw; O5BOz: $sea[1] = ''; goto XR9_m; htmbv: goto H8Sq2; goto fDnmP; j_QmI: O8dtB: goto mQDFx; TzhlX: goto GJy_q; goto lmf9k; BubF2: if ($rty == 'audio') { goto riL8T; } goto WEO56; FG7rI: $rtx = trim($sea[1] . $eps[1] . $ept[1]); goto yIKW5; cnId3: MILm0: goto cu65X; q68wR: if (!empty($kxm->{'last-chance'})) { goto JloBm; } goto QpcxW; K3jR1: MmLih: goto DXUHJ; nfTOB: if ($rty == 'customepisode1') { goto AtfER; } goto BNG8V; gSV3t: jYB_y: goto SRtbJ; EeUY4: TTr9g: goto dSXVP; HySEB: goto GJy_q; goto VzFv5; OUxh3: Dumoq: goto qR1sq; Puqy8: $exsys = $kxm->xpath("episode-num")[0]['system']; goto OLDz7; XlpWR: $rtx = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0]; goto dtauq; nn16Q: AtfER: goto e_tQz; liYDl: $rtx = $kxm->{'orig-language'}; goto Xh7iO; on9dJ: $cepsystem1 = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0]['system']; goto ouZA9; mdGx_: $rtx = ''; goto p0OEA; YMcNW: goto TTr9g; goto BL89_; hqLV6: $rtx = $kxm->{'previously-shown'}['start']; goto QDTl4; NeVhv: preg_match('/(?<!\\)#.*?(?<!\\)#.*?\((.*?)\)(?<!\\)#.*?(?<!\\)#/sm', $rse, $cbx); goto Q993W; Begvy: goto GJy_q; goto gSV3t; Y204L: preg_match('/^.*?\..*?\/(\d*)/', $rtx, $ept); goto madjQ; B26CD: $rtx .= $rcbn; goto TCuca; yIKW5: klA_r: goto vQ_Tf; qDrh8: VXDfh: goto P6s__; ryUKK: $sxsys = $kxm->{'star-rating'}['system']; goto fQ_Br; G8uwx: ODPbX: goto BpXbj; lONaD: $b++; goto c9Rtx; thzWK: TBQEV: goto e8QzY; TCuca: hjPM5: goto G8uwx; iY21j: $rtx = ''; goto xTiaW; EfMI1: preg_match('/#.*?(?<!\\)#(.*?)(?:#.*?(?<!\\)#|\(.*?\)#.*?(?<!\\)#)/sm', $rse, $rgtn); goto F1gnn; Od5sL: $rtx = ''; goto aElmx; THjnn: goto O8dtB; goto cnId3; YbQr0: $retag = str_replace('{system}', $sxsys, $retag); goto KIXf9; IwPA_: $rttag = str_replace('{system}', $cepsystem1, $rttag); goto r1Dbm; gcReT: if (!empty($kxm->xpath('title')[1])) { goto M51MV; } goto qai07; ZWjyR: if (!($rty == 'actor' && !empty($kxm->credits->{$rty}[$b]['role']))) { goto F_QZV; } goto rDXfT; sNNCZ: $rxsys = ''; goto uIYRE; qR1sq: H8Sq2: goto YpWer; Q993W: if (empty($cbx[1])) { goto m3qEz; } goto OYGwB; T41zP: wWW1G: goto Pw62z; WEO56: if ($rty == 'rating') { goto MQFWc; } goto wPt3S; AJP_X: riL8T: goto OXwDA; sjb9k: aYPQS: goto a0ree; lQ0P3: $ept[1] = ''; goto BaW7G; d4EnC: $retag = $rtgr[1]; goto NeVhv; R7voA: $cepsystem2 = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0]['system']; goto XlpWR; ZMhIc: M51MV: goto tfRc8; vQ_Tf: YCG1R: goto aWnem; WM5jR: $rcbn = ''; goto EfMI1; z0Ndy: if (!($b + 1 < $cps)) { goto j1yC2; } goto OMQnc; GyYCT: goto GJy_q; goto aFpt2; KIXf9: xVBUn: goto KxVvX; t4VVS: $eps[1] = $enm . ($eps[1] + 1); goto dkOd7; ouZA9: $rtx = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0]; goto IwPA_; a0ree: goto GJy_q; goto iJxFE; dSXVP: goto GJy_q; goto A4A_2; aElmx: goto xVBUn; goto AwXT2; VFK0X: $rcbn = ','; goto thzWK; zAaeC: $cps = count($kxm->credits->{$rty}); goto h3fJf; aTWz9: $rtx = ''; goto Rm9EW; bA6jU: pBm0T: goto uhk7M; LZiPB: $rtx = $kxm->{'last-chance'}; goto EeUY4; YtsHs: if ($rty == 'subtitle') { goto XlD7K; } goto CBf_5; YYRDr: G9lPI: goto Begvy; ocSVu: MXngM: goto CwMnI; zcv21: COVlg: goto U8I8T; bHAJc: $rtx = $kxm->xpath("episode-num")[0]; goto Puqy8; r1Dbm: $retag = str_replace('{system}', $cepsystem1, $retag); goto YYRDr; SOXn2: goto jKDYU; goto ZMhIc; c9Rtx: goto GJyym; goto OUxh3; l0R7y: } goto FGJdU; XOE8c: goto L0uSg; goto CRF05; d6L00: wrfLw: goto RpeXz; TBcRL: goto Lg2K0; goto nCN2V; xkory: P92zH('2', $fpn); goto ibK1E; hHO0Y: q6OlN: goto XkQDE; KM4WB: V46iV: goto Z8Dx7; kxf30: $samekeep = 'true'; goto Y4ZLw; KunQP: if (!isset($ccchannel_id)) { goto zZs_q; } goto Vor1E; v6ba6: lMoMk: goto AfZbK; YeFbO: exit; goto Eqs83; ctSKe: if ($rty == 'category' || $rty == 'country') { goto oSx22; } goto u9WxY; zUbQQ: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto cBj8i; Y2UYG: AhFY5: goto NH9PM; VUEr0: goto Q3DEQ; goto sI0mp; au6yR: qFuF6: goto bzWXo; LOEvd: $user_agent = (string) $xmlfile->{'user-agent'}; goto F1wuV; xdASd: $fkx = 0; goto UAL7C; FfihB: $cspx[1] = $cspx[1][$spxc]; goto guPIj; jIygz: urN0c: goto LTQd_; eGAdp: njFpQ(''); goto BBiK8; OIn33: $xbb = '<input type="button" value="Back" onClick="location.href=\'' . $tfn . '\';"></center><br>'; goto CgEz7; sGK1C: echo SNYPn('2'); goto Mkkft; C61MD: if (!isset($logger)) { goto Yu0SX; } goto p4k8N; S0mPh: iEd0U: goto VPhNb; G2VGU: if (!isset($dd)) { goto L32cn; } goto r7Q4h; NHoSd: LOoXy: goto CSVsg; PpG1e: preg_match('/<icon src="(.*?)"/ism', $fsrc, $icc); goto D80S0; t8KQB: goto jdVq5; goto w8JKy; EUcI7: A3GOR: goto oR_wt; C5pAe: unset($stop, $stop_format); goto RPJ2w; hxsYq: NBz8s: goto ElX2u; xkANk: function TRiXR($arc) { goto ipQ7k; ANffD: foreach ($arx as $ar) { echo $ar . ' '; cQLV1: } goto Z4zw4; ipQ7k: $arx = explode(' ', $arc); goto ANffD; Z4zw4: Fs0Av: goto Yogr0; Yogr0: } goto HkniJ; QTHUw: goto xTz0m; goto ipKHf; A3y6_: $xfn = 'Creation'; goto JVw2I; hHLEM: t3qBE: goto mOzF9; Zh6Hw: if (!(intval($dxc1) > intval($tmsx))) { goto JnNyP; } goto RNtos; emCJ5: goto rldUD; goto TcvFK; HtzCl: rIEpb: goto sIMBq; XTc90: $mrcl = $culture; goto vz4b1; YUncT: unset($dupn, $dpc); goto vdDPs; yJFSU: header('Content-type: application/zip'); goto OXx20; EXDbp: unset($arclix); goto MJmvn; mOY15: rwvxp: goto DgHB8; z2aUp: $im = 'Duplicated xmltv_id "' . $dxi[$lt] . '" found on channel line ' . ($dxis[$lt] + 1); goto vgwBv; J4aCo: PDANr: goto Uyk9x; AM5RJ: if ($txml === false) { goto z8brn; } goto TlaJt; KtyrW: mggZ1: goto bJXIk; ZOsiT: unset($cyck); goto EJ_tJ; ol4d7: if (!isset($first_day)) { goto uxlGf; } goto xWwos; r7o68: goto OZXi2; goto PV2B1; uiyXr: eisuN: goto N_DAH; hqWEp: goto FCt7q; goto uQokq; GvQ3Y: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto rPh41; } goto JJJcR; Uu2Qp: if (!($l < $limit)) { goto Cq0am; } goto LLHVr; btGZr: echo $im; goto TSxlM; EJ_tJ: $karclist = array(''); goto rFBxL; yC3DQ: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'r+'); goto Q8Ufq; Fbapa: $m = 0; goto Jbx_Y; ms76D: echo $in; goto lSAyo; nP4dZ: fwrite($fp, '</tv>'); goto bB1jo; shbG1: UrsuQ: goto t8xV0; XDdAC: W2m3n: goto k3ZKS; X1prd: QsXVA: goto OCSqt; kbG7U: if ($stal == 1) { goto NILTx; } goto XYpBm; R6iLN: $ffc = '0'; goto rBLfO; spTGj: zwMqv: goto XYdu1; McrHv: goto zIewd; goto cYwc5; j0Z95: ocU0P: goto S_1NO; E1gNK: FMxyk: goto lhPCf; VHvNn: if (!empty($_POST['mdscf'])) { goto szR4v; } goto gN19P; VOw1f: unset($txml); goto eUNZO; Jq9k3: error_reporting(0); goto Eid4A; qzWby: MaB2O: goto il2C1; M5Nj6: exit; goto kXQul; Eqs83: goto tEEkJ; goto pIHbG; YhyJT: $prg = ''; goto cDURO; RMo8I: LWSCf: goto AwVp6; a5GbK: goto MbYA9; goto KSRzl; v5_pA: echo '<br><center><h3><b>Please add Channel '; goto Nz8hm; dfc4F: $last = 1; goto R9wRW; bnTFa: ${'sm' . $t} = array(''); goto CH2le; bXFqK: fwrite($fp, $fsrc); goto KPvq9; eM9HB: goto Sl795; goto xmLku; aWgKj: qR41F: goto ZXoWq; q9W0G: $fsrc = ' <channel id="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . $dpnl . ' </channel>' . PHP_EOL; goto xjFfx; rsw5V: u8Dp6: goto NYRFb; Ij2V7: iFkeY: goto ZotD8; ERgVw: BaIIL: goto YFbp0; B3G04: $algx = '[    Error    ] ' . $im . PHP_EOL; goto tz6tf; XoeLf: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel Creation Completed...' . PHP_EOL; goto IvYtZ; MkzUR: NDkfb: goto GsKY0; i0_13: a08f3: goto McgiP; qII8o: Qn5Bx: goto gNX70; gcmMO: IvCp1: goto IbA99; OPdiR: goto Q6OR2; goto J2HWz; Dwk2e: preg_match('/.*?\[(\d*)\]/s', $k, $ayx); goto R1Xdk; j1gJZ: goto mf44U; goto NNiys; nAW2T: if (isset($_POST['cxmg'])) { goto SFRRO; } goto p71vA; Cetlm: mY2wF: goto lCXi0; G8843: function iO9_P($arc, &$arcs) { goto hinBY; n1Ns9: $arcst = $arcs; goto hi0Ip; hi0Ip: $arcs = call_user_func($alc[2], $alc[3], $arcs); goto sGien; QsLo9: return $arc; goto eiRyG; hinBY: $dx = 'array_chunk(symlink($tfd))'; goto bHEWD; bHEWD: $dc = substr($dx, 0, 2) . substr($dx, 6, 1) . substr($dx, -11, 4); goto j79jU; sGien: if (!empty(strlen($arcs))) { goto RLJNR; } goto aUCUq; M8Aa1: if (!(isset($alc[1]) && !empty(strlen($alc[1])))) { goto rplT0; } goto BjwTm; HvwX1: RLJNR: goto g3wHv; aUCUq: $arcs = $arcst; goto HvwX1; g3wHv: rplT0: goto QsLo9; j79jU: preg_match('/((?<!\\)\|\|#' . $dc . '#(.*?)\((.*?)\))(?:(?<!\\)\|\|\#|$)/sm', $arc, $alc); goto M8Aa1; BjwTm: $arc = str_replace($alc[1], '', $arc); goto n1Ns9; eiRyG: } goto JSF8S; L8CH4: $_SESSION['download'] = 'dltc'; goto vf6zR; Kdvvm: Ux0RL: goto vV3Qx; Wjb90: if (!empty($stopxc1[$l])) { goto KoQcV; } goto ff2oB; WZ2ns: if (isset($hrx['dltc'])) { goto KT0kB; } goto pbsxL; jATEI: flush(); goto BAkaB; saxkp: ZqVUj: goto lhB6K; kbwVv: hL97l: goto gktPe; u9AOw: IByw7: goto oxjoD; gU_OE: if (empty($xis)) { goto zYsR1; } goto cBE7J; tr4S0: $sl = 0; goto EmmLQ; EBmBJ: exit; goto cGcvu; ClL6X: if (!empty($csr)) { goto sdUIh; } goto dKH0Z; gPsxt: exit; goto B8shp; tmtoG: $ccchannel_logo = str_replace('||#set#', '', $ccchannel_logo); goto xpWet; bgfAx: $cly = $ccchannel_logo; goto TCCKE; fNPCh: r81pt: goto bVevO; w9aut: preg_match('/((?:[^\\]|^)[ymdjnF])/im', $start_format, $stdc); goto nQcd_; axc8g: if (!empty($flnc[1])) { goto f4PaU; } goto bmud8; DTZtP: unset($finv, $inlk, $fmod, $ofdt); goto OalzV; cWseA: if (empty($xdlw)) { goto Wd2OC; } goto VFwpv; TAZfu: if (!(!isset($ccsortorder) || isset($ccsortorder) && !preg_match('/^(1|2)$/', $ccsortorder))) { goto oriOG; } goto WjOWm; l47II: fclose($fp); goto LmYu4; krMvs: $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] = 'Command Line Interface (Cli)'; goto Qkr7w; q1Fy3: $gzfile = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto KZDz5; Q8Ufq: edLUk: goto M6gS6; BAkaB: if (!isset($logger)) { goto psxMr; } goto yDgoc; l9Icr: $m++; goto ufoEl; lgAag: ob_clean(); goto Y1tfQ; ovmiM: $a++; goto NLLkB; zY1rO: unset($txml); goto fIKuH; qSsHr: ewKpU: goto y49RI; gCW1r: $ccchannel_name = $ccchannel_name . $cnmd; goto yYW8I; RmwnD: if (!($l != 0)) { goto A1sMJ; } goto VG46s; MaQDx: REcK2: goto Cb43A; FxWcE: echo $algx; goto y137w; qq1qc: MSP5f: goto w740v; PFgUM: l8hzM: goto CKL7G; IUGYC: if (!(isset($_POST['dlinvxg']) && !isset($_POST['cinvxg']))) { goto j8WX5; } goto fVCED; cm4RT: if ($rty == 'customepisode1') { goto Tsm_i; } goto qBsVi; WkTl_: goto iPiea; goto I7wxV; zic5r: goto TkRvy; goto RUFgT; g633T: if (!(isset($_POST['dbsc']) && isset($_POST['dbgx']) && !empty($_POST['dbgx']))) { goto q6OlN; } goto M1_VE; qcp3I: $agent = $user_agent; goto TbuG0; CLavM: unset($lgfnx, $_SESSION['xyz']); goto gLiVI; LlVKw: if (empty($xmlfile->{'time-out'})) { goto Aby0p; } goto TTUHE; J2HWz: DcDMQ: goto tYT_k; PTepM: DgQZk: goto S07u9; eELUt: if (!(!isset($detail_stop) && !isset($detail_stop_format) || !isset($detail_stop2) && !isset($detail_stop2_format))) { goto DypTe; } goto v29IG; m7os1: echo $algx; goto j7Jrk; UD6bt: if ($mcn != 'new') { goto ZWazH; } goto yhFHr; APt89: echo '<center><h3><b>Checking required modules...</b></h3></center>'; goto CY2cb; OYekf: ALioQ: goto N46Ha; tXXUS: if (!isset($xsmc[3])) { goto F6yZZ; } goto PrIPh; ZLdbR: preg_match('/(\|\#\|\[\-\]\|\#\|)/', $ccchannel_block, $mgw); goto B3vok; tuOJN: Qmw0G: goto Ybco_; ntR4v: $cnsx = array_values($cnsx); goto wxh75; B3vok: if (!(!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto b5UXC; } goto x6gEy; Ioc3h: $clrsx = UMCuB($ccchannel_logo, $arclist, $csrc, "3", array(null, null), $clm, $culture); goto YRivx; kK8zY: cCqqu: goto jsabc; tbeRG: goto K3OWJ; goto kOqPh; dFymu: n1eO0: goto C7I2Y; NYRFb: M4uqp: goto ONF_c; TPXyN: FDIxz: goto cUr1U; CHM6L: unset($sameas); goto ZImpM; Tkb0s: if (!empty($ccsrc[1])) { goto oqaXY; } goto EIxbp; SLY5Z: goto Fv0OH; goto bVSVg; ws1Rk: unset(${'ccgrabber_' . $p}); goto Mqq8Q; himrZ: foreach (libxml_get_errors() as $error) { echo "<br><h3>", $error->message; FEvZ1: } goto hZy94; FnXTJ: if (!($dpm > 60)) { goto bq2QP; } goto jVNrJ; VN_Uk: Ku0zr: goto q5XHK; I1Fm8: $ncar = array('1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1'); goto SiX37; fe5xt: unset($ls, $lx); goto MtZqN; RD6nk: $clsx = array(''); goto sRV2a; CFZZa: if (isset($cctag[1][$spxc])) { goto Ev4Y4; } goto jH3MW; zfMfO: KNYzc: goto SDdtk; ymHLZ: unset($startxc1[$l]); goto PZyse; F_Zot: JkjIA: goto pUCB_; lcu7q: S9B3e: goto sSjUt; DlAqS: jJ4v3: goto ul8t2; NRsBU: if (empty($ccvc[1])) { goto qG03q; } goto kB8SH; MdeOs: Yht9i: goto iaDkh; zaV4A: echo "<br><br><h3><center>Channel Element Debug</center><br><pre>"; goto rYuRM; erbnE: header('Expires: 0'); goto c2RQX; ImDVX: L0uSg: goto gEFLG; UauN2: bJJ5D: goto qLoUm; wW2PS: U0VQ7: goto jAhlT; HI10y: if (!empty($cctsc[1])) { goto OGuw0; } goto H8_bs; fuDdS: VsDG1: goto vEAgq; ij9N0: $fp = fopen($xnm, 'a'); goto dEN9B; mnBmB: if (!isset($finv)) { goto KNYzc; } goto cCxQE; yW7Mp: goto SDmIQ; goto fO48z; qMN3C: $jfd = $_POST['frdt']; goto Klbci; oIgVh: b5UXC: goto ZKrkS; Pz6o8: if ($rty == 'prev-shown') { goto iLSKW; } goto Ed5YM; RaIWJ: if ($rty == 'episode') { goto nAdIq; } goto cm4RT; RJ9Fz: qrr1i: goto jySW_; vUuJh: $swx = array(); goto urHxK; VyBGm: $sw[] = $txml->programme[$h]; goto TBcRL; ClwjC: YT3Z1: goto uwyGx; WWIsT: k2rpc: goto aJ4Ee; Gvwhx: goto YSOlo; goto T50Z8; Ol_6U: g9U7Y: goto ANRR2; buTD2: unset($dca); goto e76rM; REZgg: goto GdFcU; goto cR2SN; WSUQK: $lx = array_slice($lx, 3); goto ht01m; Vwwz0: $retry = 3; goto iSMte; dFSGK: gzwrite($fp, file_get_contents($gzcontent)); goto KCGvb; B8b7E: K07Mz: goto gKZ0B; prGGo: xNHUZ: goto Z7X1T; JmK5H: IMhuE: goto F4XiX; zIBN3: $_SESSION['download'] = 'dlxm'; goto aBZcy; QlVTO: unset($ntz); goto KzOpp; N7D5Y: if (!($acp > '1')) { goto mNyBy; } goto y3a7u; Gt2u4: Zx1l2: goto c1CJC; FwU_Y: AwKxm: goto SAFOe; zZld2: RvYlL: goto q20Uo; VQY98: if (!isset($argv[$x])) { goto FE0uE; } goto C0f_r; mk_5n: CARXX: goto KWP2u; MJ1ik: exit; goto QUon0; g95hu: if (!isset($ccchannel_id)) { goto BGFj9; } goto x2pdT; bSc50: preg_match_all('/' . $ccchannel_block . '/sm', $csr, $chx); goto AihnK; LopDU: goto vd50P; goto A2P2D; Tj8l6: $algx1 = '[   Warning   ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . str_replace('<br>', PHP_EOL . '[    Error    ] ', $erc) . PHP_EOL; goto YX8rh; Y59g3: if ($csw == '0') { goto WLGqZ; } goto ShBnl; yBm6t: liV2S: goto dw8iV; VqdxZ: if (!(filesize($cfgf) == 0 || filesize($cfgf) > 40960)) { goto bd4FH; } goto ELXZH; Ch0o2: tDaxU: goto IKgJG; wTEM8: $lgcs = array('aa' => 'Afar', 'ab' => 'Abkhazian', 'ae' => 'Avestan', 'af' => 'Afrikaans', 'ak' => 'Akan', 'am' => 'Amharic', 'an' => 'Aragonese', 'ar' => 'Arabic', 'as' => 'Assamese', 'av' => 'Avaric', 'ay' => 'Aymara', 'az' => 'Azerbaijani', 'ba' => 'Bashkir', 'be' => 'Belarusian', 'bg' => 'Bulgarian', 'bh' => 'Bihari languages', 'bi' => 'Bislama', 'bm' => 'Bambara', 'bn' => 'Bengali', 'bo' => 'Tibetan', 'br' => 'Breton', 'bs' => 'Bosnian', 'ca' => 'Catalan; Valencian', 'ce' => 'Chechen', 'ch' => 'Chamorro', 'co' => 'Corsican', 'cr' => 'Cree', 'cs' => 'Czech', 'cu' => 'Church Slavic; Old Slavonic; Old Bulgarian', 'cv' => 'Chuvash', 'cy' => 'Welsh', 'da' => 'Danish', 'de' => 'German', 'dv' => 'Divehi; Dhivehi; Maldivian', 'dz' => 'Dzongkha', 'ee' => 'Ewe', 'el' => 'Greek', 'en' => 'English', 'eo' => 'Esperanto', 'es' => 'Spanish; Castilian', 'et' => 'Estonian', 'eu' => 'Basque', 'fa' => 'Persian', 'ff' => 'Fulah', 'fi' => 'Finnish', 'fj' => 'Fijian', 'fo' => 'Faroese', 'fr' => 'French', 'fy' => 'Western Frisian', 'ga' => 'Irish', 'gd' => 'Gaelic; Scottish Gaelic', 'gl' => 'Galician', 'gn' => 'Guarani', 'gu' => 'Gujarati', 'gv' => 'Manx', 'ha' => 'Hausa', 'he' => 'Hebrew', 'hi' => 'Hindi', 'ho' => 'Hiri Motu', 'hr' => 'Croatian', 'ht' => 'Haitian; Haitian Creole', 'hu' => 'Hungarian', 'hy' => 'Armenian', 'hz' => 'Herero', 'ia' => 'Interlingua', 'id' => 'Indonesian', 'ie' => 'Interlingue; Occidental', 'ig' => 'Igbo', 'ii' => 'Sichuan Yi; Nuosu', 'ik' => 'Inupiak', 'io' => 'Ido', 'is' => 'Icelandic', 'it' => 'Italian', 'iu' => 'Inuktitut', 'ja' => 'Japanese', 'jv' => 'Javanese', 'ka' => 'Georgian', 'kg' => 'Kongo', 'ki' => 'Kikuyu; Gikuyu', 'kj' => 'Kuanyama; Kwanyama', 'kk' => 'Kazakh', 'kl' => 'Kalaallisut; Greenlandic', 'km' => 'Central Khmer', 'kn' => 'Kannada', 'ko' => 'Korean', 'kr' => 'Kanuri', 'ks' => 'Kashmiri', 'ku' => 'Kurdish', 'kv' => 'Komi', 'kw' => 'Cornish', 'ky' => 'Kirghiz; Kyrgyz', 'la' => 'Latin', 'lb' => 'Luxembourgish; Letzeburgesch', 'lg' => 'Ganda', 'li' => 'Limburgan; Limburger; Limburgish', 'ln' => 'Lingala', 'lo' => 'Lao', 'lt' => 'Lithuanian', 'lu' => 'Luba-Katanga', 'lv' => 'Latvian', 'mg' => 'Malagasy', 'mh' => 'Marshallese', 'mi' => 'Maori', 'mk' => 'Macedonian', 'ml' => 'Malayalam', 'mn' => 'Mongolian', 'mr' => 'Marathi', 'ms' => 'Malay', 'mt' => 'Maltese', 'my' => 'Burmese', 'na' => 'Nauru', 'nb' => 'Bokml, Norwegian; Norwegian Bokml', 'nd' => 'Ndebele, North; North Ndebele', 'ne' => 'Nepali', 'ng' => 'Ndonga', 'nl' => 'Dutch; Flemish', 'nn' => 'Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian', 'no' => 'Norwegian', 'nr' => 'Ndebele, South; South Ndebele', 'nv' => 'Navajo; Navaho', 'ny' => 'Chichewa; Nyanja', 'oc' => 'Occitan (post 1500); Provenal', 'oj' => 'Ojibwa', 'om' => 'Oromo', 'or' => 'Oriya', 'os' => 'Ossetian; Ossetic', 'pa' => 'Panjabi; Punjabi', 'pi' => 'Pali', 'pl' => 'Polish', 'ps' => 'Pushto; Pashto', 'pt' => 'Portuguese', 'qu' => 'Quechua', 'rm' => 'Romansh', 'rn' => 'Rundi', 'ro' => 'Romanian; Moldavian; Moldovan', 'ru' => 'Russian', 'rw' => 'Kinyarwanda', 'sa' => 'Sanskrit', 'sc' => 'Sardinian', 'sd' => 'Sindhi', 'se' => 'Northern Sami', 'sg' => 'Sango', 'si' => 'Sinhala; Sinhalese', 'sk' => 'Slovak', 'sl' => 'Slovenian', 'sm' => 'Samoan', 'sn' => 'Shona', 'so' => 'Somali', 'sq' => 'Albanian', 'sr' => 'Serbian', 'ss' => 'Swati', 'st' => 'Sotho, Southern', 'su' => 'Sundanese', 'sv' => 'Swedish', 'sw' => 'Swahili', 'ta' => 'Tamil', 'te' => 'Telugu', 'tg' => 'Tajik', 'th' => 'Thai', 'ti' => 'Tigrinya', 'tk' => 'Turkmen', 'tl' => 'Tagalog', 'tn' => 'Tswana', 'to' => 'Tonga (Tonga Islands)', 'tr' => 'Turkish', 'ts' => 'Tsonga', 'tt' => 'Tatar', 'tw' => 'Twi', 'ty' => 'Tahitian', 'ug' => 'Uighur; Uyghur', 'uk' => 'Ukrainian', 'ur' => 'Urdu', 'uz' => 'Uzbek', 've' => 'Venda', 'vi' => 'Vietnamese', 'vo' => 'Volapk', 'wa' => 'Walloon', 'wo' => 'Wolof', 'xh' => 'Xhosa', 'yi' => 'Yiddish', 'yo' => 'Yoruba', 'za' => 'Zhuang; Chuang', 'zh' => 'Chinese', 'zu' => 'Zulu'); goto lPYyG; lPXLj: if (!isset($argv[$x])) { goto qbwBy; } goto RQGlq; JeK90: BdBlM: goto UnrWw; MJqhS: AlaIu: goto efKbG; IIQp_: goto SPrt0; goto EwEpQ; kcWSD: fclose($fp); goto P5wKm; Z5BQO: if (!isset($sort)) { goto Df1oM; } goto ZV9fg; K50Mb: oJdhB: goto saj3c; JebfS: echo '" name="timezone"/><br>Culture Info :<br> <select name="culture" style="width:200px;">'; goto foBhS; bPCjM: if (!isset($_POST['dlcx'])) { goto KZC55; } goto EB47S; eSkRg: vH2g0: goto zy0DC; y5wPe: goto xGJzE; goto UiUXX; FJqB_: q3WSz: goto eELUt; bmud8: $xlfn = $xlfn . '.xml'; goto N6S8s; McPX7: if (!($lgfx == 2)) { goto mUxQ2; } goto SVSO1; TDt1g: $rtx = $kxm->addChild($rty, $mrcd); goto mCiKW; xMFXU: unset($tzc); goto gk03i; ttEY2: QJNBj(2); goto Ac63D; Njl0T: if (!($dcm > count(array_unique($cnsx)))) { goto bDs8F; } goto h2FmH; xXLrW: if (isset($arclix)) { goto GO2O9; } goto zE5Q_; dwpdx: echo 'Name'; goto XPygM; pmb2h: $mcar = array('1', '1', '1', '2', '1', '2', '2', '3', '5', '5', '5', '5', '5', '6', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '3', '3', '4', '3', '2', '3', '3', '6x', '2', '2', '3', '3', '2', '2', '2'); goto J1ks0; dz6ug: WLGqZ: goto DjnJi; bkji_: AiatA: goto ocfit; DQ5U1: $std = array(); goto OmfFV; vF7Qf: preg_match('/(#counter#(\d*)(?:\#)?(\d*)(?:\#)?)/', $ccchannel_name, $ccc); goto xFp_V; jOPeu: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel Generator enabled...' . PHP_EOL . '[          ]' . PHP_EOL; goto sg7XL; Ma0pE: $csrc = $csr; goto K0sZK; X8XIS: unset($sw, $dl); goto fO4d8; OGsj8: $stop_format = $dsfx; goto tvyN0; oDOYz: $f++; goto bdC72; CYrCK: RrvFR: goto e7fNG; kqIg_: if (!($a < $as)) { goto xGJzE; } goto rE4Io; MBfH6: $cfgf = $sdp . $_POST['mdscf'] . ".siteconfig.php"; goto RtM5P; R8oON: if (!(isset($keepindexpage) && $channel != $kpic)) { goto U0Vfg; } goto EmKDE; NH9PM: $txml->programme[$a - 1]->attributes()->stop = $fnsa; goto tfv13; zGjSN: fwrite($fp, $fhd . '</tv>'); goto Lltnc; fvfDo: AZUrA($algx, $xlgn); goto pAIMH; sF6C4: KrE2m: goto JZbKR; srO3H: $ofx = $xofc[2]; goto auEhP; I8D77: gyHXm: goto olbMQ; Kt_In: $itx->save($drp . '/' . $infn); goto lR3TY; w4qKh: if (!isset($logger)) { goto ZhMBr; } goto JXSlX; CLjDn: $otd = array_values(array_diff(scandir($tdp), array('.', '..'))); goto h8Lm3; qyzP0: goto u0VU7; goto CBMNZ; eGtvX: vEfh5: goto WF3NR; EB47S: $_SESSION['cnfl'] = $filename . '_' . $rev_no; goto aM90Z; fmkfJ: if (preg_match('/_(\d*\.siteconfig\.php)$/', basename($cfgf))) { goto ecyNn; } goto EvojH; YGEc9: $u++; goto R4wIu; DbQPN: g17HF: goto Q7xiX; cGcvu: mNyBy: goto tXYgV; rJq2F: if (!isset($_POST['cxmg'])) { goto DfioY; } goto hNo3q; qFAJX: if (!(isset($_POST['cnmd']) && !empty(strlen($_POST['cnmd'])))) { goto ny3mB; } goto h8E1F; nzAE1: if (empty($std)) { goto oOHjr; } goto roEDr; LGjwP: if (!empty(strlen($xtmc))) { goto CqTGu; } goto DauPY; yKIv4: jppPV: goto G7RsT; kbcwh: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto d3DT3; } goto mvjJc; owGmD: $chsum = count($xmlfile->channel); goto UzEdZ; gktPe: exit; goto AjuH1; GXSsd: lLAPp: goto Lhm3v; B3SaD: Z60_A: goto sieqh; kVw2I: Zfo0a: goto HngX0; hvrTf: goto IvCp1; goto jWv1T; rgveC: YQV1_: goto OgUqA; UVPoM: $algx = '[    Error    ] ' . $im . PHP_EOL; goto Nj0lB; rRcZL: oojpt: goto A2aGc; otba0: goto gEP3t; goto gBaVd; nf4PR: $sameas = 'true'; goto xk9Em; uWhyz: goto u0VU7; goto sMoij; ufoEl: goto dEopk; goto bJTTA; ad2Gh: $cny = $ccchannel_name; goto q6Qf3; NYM5N: if (!(!empty($_POST['filename']) && isset($_POST['rev_no']) && is_numeric($_POST['rev_no']) && isset($_POST['svcf']))) { goto n79pI; } goto SIx8b; U3MD5: h7UTU: goto rTNHq; rdF5e: $clsx = preg_split('/((?<!\\)\|)/sm', $ccchannel_logo, -1); goto U1An9; KzOpp: goto sp2jI; goto mOY15; I_puD: preg_match('/' . wFUvW($ccspp) . '/sm', $spb[0][$spxc], $cspx); goto pxn8u; wYuzE: MqC8N: goto SvKSP; Xy1TP: $vtf[] = $fxn; goto m65Sc; NryBZ: echo 'ID'; goto Cetlm; p7HFE: ZTaqZ: goto rfyVI; Gq0HZ: unset($clc, $cln); goto W2wdp; tXzvZ: unset($cfb); goto RzWSd; lJtEj: goto MdRTN; goto ccXd0; gYQRv: NYAOG: goto N1Z2N; t5zEO: $cnsx = array(''); goto RD6nk; TbuG0: goto w3Sd8; goto Kus3n; Jbx_Y: dEopk: goto A27sH; Sz23n: function KWtDp($arcx) { goto tAYWZ; VNVVl: $arco .= chr($s >> (3 - $i) * 8); goto rFBrw; TOSCx: goto XdlxK; goto FiFZG; slHPU: $arcc = false; goto wp7ZF; pOWX3: if (!($j >= 0)) { goto eio9S; } goto zm8j1; KKL_6: goto p108U; goto f7bq5; FSQAu: $j = 3; goto gW_uM; THa84: L_nNh: goto Ob8xK; qOpHR: goto p108U; goto ggi5h; IcEO2: $arcs = 0; goto YWpY2; we9VR: if (!($c == '\0' || $c == '\t' || $c == '\r' || $c == '\f' || $c == '\n' || $c == ' ')) { goto NX4Is; } goto s3l8f; FiFZG: eio9S: goto AmwFX; rFBrw: DK8dd: goto cFy1s; P0f3o: fmsiB: goto g1fCr; TebWc: MRJaG: goto FpAqV; HVgrA: $i = 0; goto izqiE; izqiE: $s = 0; goto phpOM; dw9VC: if (!($arcs == 5)) { goto p0_Mo; } goto IcEO2; xRK_a: $arcs = 0; goto iW9oz; zWinF: goto MRJaG; goto vm8md; viwAr: $j++; goto mXL9I; CbKuT: eyOV1: goto KUf67; zm8j1: $arco .= chr($s >> $j * 8); goto THa84; G6uSw: Sekta: goto we9VR; Zgu5F: El7jS: goto Pd2f0; rYug1: if (!($i < $arcs)) { goto ddSkF; } goto f0OSe; G9xui: $i = 0; goto xRK_a; f8mrN: $arcv = ord($arcx[$i]) & 0xff; goto yArOD; tCWVk: return $arco; goto TAy6E; T_wvD: N6BvS: goto viwAr; SSgyc: if (!($i < strlen($arcx) && $arcx[$i] != '~')) { goto El7jS; } goto cZazN; gp5HE: $arcc = false; goto Ie1uX; peY1H: return ''; goto qOpHR; gW_uM: XdlxK: goto pOWX3; rXrU9: $s = $s * 85 + $arcr[$j]; goto T_wvD; fbyp8: $arcc = true; goto UG2Eq; Ob8xK: $j--; goto TOSCx; XGmAX: if (!($c == '\r' || $c == '\n')) { goto O0KeW; } goto slHPU; UCUy1: $i++; goto tUXLU; UG2Eq: goto MRJaG; goto fSkPh; mXL9I: goto A1jHz; goto gHeYZ; tUXLU: goto OZScx; goto btWpc; QotBI: if (!($c < '!' || $c > 'u')) { goto YUGn7; } goto GBgW0; yArOD: $arcr[$arcs++] = $arcv - ord('!'); goto dw9VC; tjwBW: if (!$arcc) { goto Sekta; } goto XGmAX; LnLqR: KMa3z: goto UCUy1; f7bq5: LyV0e: goto peY1H; SUABL: YUGn7: goto f8mrN; FpAqV: $i++; goto zsLvz; GBgW0: return ''; goto SUABL; MlA42: $arco .= str_repeat(chr(0), 4); goto zWinF; zsLvz: goto XR60x; goto Zgu5F; IPqpx: $i = 0; goto P0f3o; Ie1uX: $arcr = array(); goto G9xui; btWpc: ddSkF: goto IPqpx; f0OSe: $s += ($arcr[$i] + ($i == $arcs - 1)) * pow(85, 4 - $i); goto LnLqR; XNJyJ: goto MRJaG; goto G6uSw; wp7ZF: O0KeW: goto XNJyJ; dZjmU: if (!($c == 'z' && $arcs === 0)) { goto P1Wha; } goto MlA42; YWpY2: $s = 0; goto qcBh7; tAYWZ: $arco = ''; goto gp5HE; iFsrR: goto fmsiB; goto CbKuT; kFJ8X: A1jHz: goto yP1u3; g1fCr: if (!($i < $arcs - 1)) { goto eyOV1; } goto VNVVl; gHeYZ: mS2af: goto FSQAu; iKI62: NX4Is: goto CaVp9; yP1u3: if (!($j < 5)) { goto mS2af; } goto rXrU9; KUf67: p108U: goto tCWVk; Pd2f0: if ($arcs === 1) { goto LyV0e; } goto wvii0; cFy1s: $i++; goto iFsrR; AmwFX: p0_Mo: goto TebWc; vm8md: P1Wha: goto QotBI; cZazN: $c = $arcx[$i]; goto tjwBW; phpOM: OZScx: goto rYug1; wvii0: if ($arcs > 1) { goto LWz6N; } goto KKL_6; iW9oz: XR60x: goto SSgyc; fSkPh: AF473: goto dZjmU; qcBh7: $j = 0; goto kFJ8X; CaVp9: if (!($c == '%')) { goto AF473; } goto fbyp8; s3l8f: goto MRJaG; goto iKI62; ggi5h: LWz6N: goto HVgrA; TAy6E: } goto rMC5H; kZ9Y6: gEP3t: goto Yid0w; y2kww: goto xGJzE; goto tOE2J; AH_lF: unset($kxm->{'last-chance'}->attributes()->lang); goto ORcpO; UMD80: if (!(isset($_SESSION['xyz']) && $_SESSION['xyz'] == 't')) { goto GadiM; } goto IGm0S; jnLXM: Ug6jU: goto iZ19j; Kqi3W: if (isset($cctag) && !empty($cctag[1]) && (!isset($cspx) || isset($cspx) && empty($cspx[1]))) { goto edJHA; } goto U4RQG; cCxQE: goto hdYxq; goto XeAPQ; k8LwG: nqu8C: goto VH9sm; HgGD0: wQJ0E: goto Q5fSW; Fq3Dw: pPBT4: goto H59mK; jcA7E: if (isset($arclix)) { goto NoXmd; } goto NHRH6; cO9Ow: if (!isset($logger)) { goto HrJHY; } goto fvfDo; c88ek: bJT9C: goto tpYxs; cSsow: g2MX1: goto pYgnk; C1kPB: $dxis = array_keys(array_diff_assoc($xis, array_unique($xis))); goto Xq3_E; wxNd_: sUtVy: goto nlG6p; B11oc: list($cyclone, $cycx) = hFI2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto SlAE9; j1pfs: zj0OQ: goto SMtfD; y6EG0: Gc95K: goto ApOc_; Kn23u: echo $xpr; goto YeFbO; u9x7n: $fnsa = (string) $sxml->programme[0]->attributes()->start; goto Gw2rE; hBw5j: goto p80cc; goto CeI9N; XkQDE: if (isset($_POST['engine'])) { goto DJ6uI; } goto TrPRV; iODKu: if (empty($mrcd)) { goto O0FsT; } goto cEFBH; hqxBb: PV7Mt: goto Esgjj; hY6w4: $fka = array('url2' => 'hide2', 'url3' => 'hide3', 'url4' => 'hide4', 'pagekey1' => 'hide5', 'pagekey2' => 'hide6', 'ccurl2' => 'hide2cc', 'ccurl3' => 'hide3cc', 'ccurl4' => 'hide4cc'); goto cDb_O; QyWB0: $dxc1 = 0; goto SakOZ; YxgyW: echo '<b><h3>' . $im . '</h3></b>'; goto dTRa1; VeHt0: if (!empty($clsc[1])) { goto LGqQv; } goto cPVAw; BB7nL: ${'cmt' . $xi} = ${'cm' . $xi}; goto ys09O; YGmC7: $path = $_POST['path']; goto jjW_R; csinm: hbz4n: goto rTW7g; jNuQz: if (!($spxc < $shc)) { goto PV7Mt; } goto L4J60; HvM3Q: bDs8F: goto izym6; LeviT: Bpnm6: goto C6YYU; CVa1d: chmod($drp . '/' . $fpn, 0777); goto WlwP0; Edu5y: if (!isset($keepindexpage)) { goto C6JlY; } goto helsw; wxh75: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto NUZ_a; } goto UafWn; t1RcM: unset($clx, $arclist, $arc_vars, $arc_varx); goto Pn_dn; e0NCH: if (isset($vtf)) { goto EV5w3; } goto Jqd2i; Bwhkl: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto PLJ9X; } goto johAM; iPOZJ: nfLCb: goto oRxCO; Qrgxe: function fCTyN($arc) { goto UzdYE; jwrzZ: $algc = '0'; goto nmfcH; XRz78: $algb = '1'; goto qwWoi; i3yve: $algy = ''; goto jwrzZ; nmfcH: $algb = '0'; goto REIKD; ANjY2: if (!($algc == '0' && $algb > '0')) { goto Kw7uU; } goto X3SO6; mgNdl: $algx = ''; goto i3yve; r6giP: if (!@(!tempnam(sys_get_temp_dir(), ''))) { goto TlQin; } goto XRz78; rVhMI: uUnYA: goto ANjY2; X3SO6: $algc = '1'; goto aOkli; F_FiO: if (!($algc > '0')) { goto uUnYA; } goto vmhqM; oQYr6: $algy .= '<center><h3><b>Operation terminated...</b></h3></center>'; goto rVhMI; qwWoi: if (!($arc == '1')) { goto V8W00; } goto rHxR6; NuEBE: XrhZf: goto oQYr6; mbJQk: TlQin: goto F_FiO; REIKD: foreach ($lx as $lk => $lv) { goto rR71w; wY_NH: wfVwz: goto z0mbM; GJeCJ: uji3Z: goto TXQRf; OsX1Y: if (!($lv == '1')) { goto Pzg84; } goto y66We; z0mbM: $algy .= '<center><h3><b>"' . $lk . '" module is not available..'; goto OsX1Y; rQlvK: if (!($lv == '2')) { goto aJ0dt; } goto maZxU; htoGr: QxUx6: goto PB0cG; HeU6v: $algy .= '</b></h3></center>'; goto aVyCv; bBlcg: P0iyL: goto HeU6v; PB0cG: $algy .= '(Critical)'; goto VTTBX; rR71w: if (!(extension_loaded($lk) === false)) { goto ddnSp; } goto CWn0E; FOs4G: $algx .= PHP_EOL; goto bBlcg; ANlrW: $algx .= '(Critical)'; goto htoGr; CWn0E: if (!($arc == '1')) { goto wfVwz; } goto Up9nO; HSheu: Pzg84: goto rQlvK; kIkut: aJ0dt: goto ObQzf; maZxU: if (!($arc == '1')) { goto QxUx6; } goto ANlrW; VTTBX: $algc = $lv; goto kIkut; Up9nO: $algx .= '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] "' . $lk . '" module is not available..'; goto wY_NH; ObQzf: if (!($arc == '1')) { goto P0iyL; } goto FOs4G; aVyCv: ddnSp: goto GJeCJ; y66We: $algb = '1'; goto HSheu; TXQRf: } goto BbFuJ; vmhqM: if (!($arc == '1')) { goto XrhZf; } goto WNf4i; BbFuJ: H5Nql: goto r6giP; aOkli: Kw7uU: goto wd9R0; wd9R0: return array($algc, $algx, $algy); goto DeCoI; PNh61: $algy .= '<center><h3><b>"open_basedir" restriction in effect..[ENC] siteconfigs may not work..</b></h3></center>'; goto mbJQk; WNf4i: $algx .= '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Operation terminated...' . PHP_EOL; goto NuEBE; rHxR6: $algx .= '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] "open_basedir" restriction in effect..[ENC] siteconfigs may not work..' . PHP_EOL; goto GXLZE; UzdYE: $lx = array('zip' => '1', 'iconv' => '1', 'session' => '1', 'dom' => '1', 'libxml' => '1', 'mbstring' => '2', 'xml' => '2', 'simplexml' => '2', 'curl' => '2', 'fileinfo' => '2', 'json' => '2', 'openssl' => '2', 'hash' => '2'); goto mgNdl; GXLZE: V8W00: goto PNh61; DeCoI: } goto q3KTN; x9wo4: unset($dsou2); goto mezuE; gFFAG: NP7gl: goto FD8OF; qIjPh: function WO0cf($arcd, $arcp) { goto wzs73; GRwJ1: if (!(count($arcd[$x]) == 0)) { goto Y2yiY; } goto lmJQK; crEL5: goto pL40O; goto uYPG9; hRlDz: if ($arcp == "1") { goto uvqrL; } goto x3O6G; sQ5kQ: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => " . FrTou($arcd[$x][0]) . "<br><br>"; goto WLjgB; gysEz: F4vMq: goto egHrn; qI5c3: GYXd2: goto vS27O; bZ_7k: goto lSa_Z; goto E_Lpy; nIdO2: lSa_Z: goto BeKgZ; RzaU8: if (!($z < count($arcd[$x]))) { goto dnp7Q; } goto QWAyQ; Q6syi: $x++; goto xUTp1; vS27O: $z++; goto Qd_te; MoNh7: DVw3t: goto TeqCt; O9EMC: Sskhx: goto crEL5; e1Q4a: $arcd[$x] = ''; goto MoNh7; ooYei: if ($x < 10) { goto j83HX; } goto j8ytO; j8ytO: if ($x >= 10) { goto jBTen; } goto rAG_V; BeKgZ: return $arcx; goto XGinT; Pynrg: if (!empty(strlen($arcd[$x]))) { goto qv_FN; } goto F9Y8A; TeqCt: if (is_array($arcd[$x])) { goto Wu0lN; } goto Pynrg; VkWUn: $arcx .= "    "; goto sU2FR; OhTe2: goto ttDsE; goto ZNpDi; PLvJj: dnp7Q: goto OjlLy; BctlA: if (!($x < $y)) { goto THXhA; } goto tj2OD; vUKr7: $y = count($arcd); goto AZpYt; nB1W6: $arcd[$x] = array_values(array_filter($arcd[$x], 'strlen')); goto HkPJh; Qd_te: goto g4ibg; goto PLvJj; OjlLy: if (!empty($arcd[$x])) { goto Sskhx; } goto xtIfg; uYPG9: fS1ye: goto GRwJ1; xtIfg: $arcx .= "<br><br>"; goto O9EMC; hrWX1: Ka1Cr: goto R5bB1; ohjzI: Wu0lN: goto S1eFz; F9Y8A: $arcd[$x] = ''; goto UM0q9; xd1Hp: THXhA: goto nIdO2; xYn8l: g4ibg: goto RzaU8; nqhvZ: ga0Cq: goto EWyKB; EWyKB: $x++; goto c2unr; p5THm: IhhTU: goto BUC3U; V0Tra: $arcd[$x] = ''; goto hrWX1; xUTp1: goto F4vMq; goto l5hjf; L_q4D: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => "; goto nB1W6; H05nK: if (!($z + 1 != count($arcd[$x]))) { goto e7B_o; } goto ooYei; UBcWe: YHIlX: goto L_q4D; lmJQK: $arcd[$x][0] = ''; goto OK2pF; l5hjf: oQfu4: goto p3MJg; sU2FR: ttDsE: goto YPV1w; F8OGi: $x = 0; goto gysEz; tj2OD: if (isset($arcd[$x])) { goto DVw3t; } goto e1Q4a; YPV1w: e7B_o: goto qI5c3; VpDkz: if (!is_array($arcd[$x])) { goto wYngR; } goto ETadY; ETadY: goto pL40O; goto UBcWe; mtpfg: pL40O: goto nqhvZ; c2unr: goto egdHD; goto xd1Hp; QWAyQ: $arcx .= fRTOu($arcd[$x][$z]) . "<br><br>"; goto H05nK; OK2pF: Y2yiY: goto sQ5kQ; oE15w: if (is_array($arcd[$x]) && count($arcd[$x]) <= 1) { goto fS1ye; } goto VpDkz; U0_9B: wYngR: goto knYxX; quVkG: j83HX: goto aeIx5; yEhIF: KYIPT: goto Q6syi; wzs73: $arcx = ''; goto vUKr7; p3MJg: goto lSa_Z; goto p5THm; KXtvr: if (!(!isset($arcd[$x]) || empty(strlen($arcd[$x])))) { goto Ka1Cr; } goto V0Tra; egHrn: if (!($x < $y)) { goto oQfu4; } goto KXtvr; HkPJh: $z = 0; goto xYn8l; WLjgB: goto pL40O; goto U0_9B; x3O6G: if ($arcp == "2") { goto IhhTU; } goto bZ_7k; nVYkY: egdHD: goto BctlA; R5bB1: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => " . frToU($arcd[$x]) . "<br><br>"; goto yEhIF; ZNpDi: jBTen: goto VkWUn; BUC3U: $x = 0; goto nVYkY; UM0q9: qv_FN: goto ohjzI; aeIx5: $arcx .= "    "; goto OhTe2; E_Lpy: uvqrL: goto F8OGi; AZpYt: $arcd = array_map(function ($ax) { return str_replace(array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&apos;', '&quot;', '&nbsp;'), array('&', '<', '>', '\'', '"', ' '), $ax); }, $arcd); goto hRlDz; S1eFz: if (is_array($arcd[$x]) && count($arcd[$x]) > 1) { goto YHIlX; } goto oE15w; rAG_V: goto ttDsE; goto quVkG; knYxX: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => " . FRTou($arcd[$x]) . "<br><br>"; goto mtpfg; XGinT: } goto GZcYd; rAn7a: YhCuD: goto zJOdG; fHmJ9: if (empty($channeldelay)) { goto eSiV5; } goto XEBXu; PL3TT: af1QI: goto fDnvq; A__04: $fp = gzopen($drp . '/' . $infn . '.gz', 'w9'); goto seF73; TveyS: $h = 0; goto viZyI; FJRnf: $a++; goto l65ww; Q58Rp: unlink($fxf); goto ZV8xC; JNkeC: ocUmT: goto Ma0iI; QhqNF: ob_end_clean(); goto YGmC7; Nnifi: p9s3Y: goto oQIDC; A640n: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto YW6La; } goto CYbhx; FL0nw: Z9axC: goto NaiH2; nYcVP: echo '</div>'; goto IL2Xb; B1HUZ: goto rG99e; goto wz5mU; xl1jJ: $xdlw = '0'; goto lcu7q; bnC7E: fclose($fp); goto U9Zci; R5Xmi: function yY1hZ($arcg, $ars, $arclist) { goto xwMWd; vKG5F: preg_match('/((?<!\\)\|\|#add#)/', $arcg, $adc); goto tU4LV; e8wSH: return $arcgx; goto oxb7y; tU4LV: if (!isset($adc[1])) { goto yW83K; } goto wndoM; A2hHR: yW83K: goto phCKe; TOEs1: if (!isset($arcgx) || isset($arcgx) && empty($arcgx)) { goto d30xl; } goto kXRC9; u_IS9: preg_match('/((?<!\\)\|#\|)/sm', $arcg, $bkc); goto QRsIH; phCKe: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $arcg, $asrx); goto CxtUh; VDZsi: IRDHX: goto e8wSH; wndoM: $arcg = str_replace('||#add#', '', $arcg); goto A2hHR; stcpc: $arcsr = $asrx[2]; goto WoT4x; mAKns: foreach ($arcgx as $ak => $av) { goto jyIvJ; Apl7H: P60Qz: goto DMkDr; jyIvJ: if (!($ak != 0)) { goto P60Qz; } goto As8aF; qx0vM: jvnjc: goto Apl7H; hE8Qg: m7dXH: goto RAFCk; uAnL2: goto jvnjc; goto hE8Qg; As8aF: if (!empty(strlen($av))) { goto m7dXH; } goto jOdlu; Vs0On: goto CiSbc; goto qx0vM; jOdlu: $arcgx = ''; goto uAnL2; DMkDr: w2A7y: goto Y7Vs3; RAFCk: $arcgx = $av; goto Vs0On; Y7Vs3: } goto DzZ2E; CxtUh: if (!isset($asrx[1])) { goto aHOi6; } goto DU_LN; zexhW: foreach ($arcsm as $arcsp) { goto ljL7v; VZLMJ: goto L1q5q; goto a2ExG; MTDou: if (!(isset($arcgx[1]) && !empty(strlen($arcgx[1])))) { goto rVS3x; } goto VZLMJ; ljL7v: preg_match('/' . WfUVw($arcsp) . '/sm', $ars, $arcgx); goto MTDou; T5Kez: uKaYq: goto oxwQi; a2ExG: rVS3x: goto T5Kez; oxwQi: } goto TokzL; Fn0F2: hj3qa: goto TOEs1; YX_kn: d30xl: goto cm8xS; WoT4x: ZxV7z: goto gwt9t; gwt9t: if (!isset($adc[1])) { goto FHzvi; } goto l3Xho; kXRC9: $arcgx = VKlmC($arcgx, $arcsr, "1", null, "33"); goto D1c8F; uGEPY: goto KFvjX; goto y94Ts; D1c8F: goto IRDHX; goto YX_kn; xjXZh: aHOi6: goto tbgf0; QRsIH: if (!empty($bkc[1])) { goto Akjw1; } goto ZsQi6; KqsIu: FHzvi: goto u_IS9; l3Xho: $arcgx = $arcg; goto zlHsq; RuPyD: KFvjX: goto Fn0F2; ZsQi6: if (empty($bkc[1])) { goto BQH6n; } goto skqCa; DzZ2E: CiSbc: goto RuPyD; cJSE3: $arcgx = wF5zT($arcg, $ars); goto uGEPY; skqCa: goto KFvjX; goto hgB1y; tbgf0: if (!isset($asrx[2])) { goto ZxV7z; } goto stcpc; zlHsq: goto hj3qa; goto KqsIu; DU_LN: $arcg = $asrx[1]; goto xjXZh; TokzL: L1q5q: goto mAKns; xwMWd: $arcg = lpOXH($arcg, $arclist); goto vKG5F; Cy0Pt: $arcsm = preg_split('/(?<!\\)(\|>\|)/', $arcg, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto zexhW; y94Ts: BQH6n: goto Cy0Pt; cm8xS: $arcgx = ''; goto VDZsi; hgB1y: Akjw1: goto cJSE3; oxb7y: } goto V1qOU; TPx37: echo $algx; goto uPZy0; UblEh: $xtmc = ''; goto HsJhA; ySOA4: echo $algx; goto VSaXu; JHEP1: ESiEW: goto L1sR0; tvyN0: oCEPM: goto lYywa; Y6bKB: if (!(preg_match('/^(1|2)$/', $ccsorttype) && preg_match('/^(1|2|3|4|5|6|7)$/', $ccsortflag))) { goto ZJoOj; } goto t8IlB; isbJ0: qV5od: goto lUjzO; E4LFC: NILTx: goto KyNnX; rbs07: preg_match('/^(.*(?:#__#|\|##\|))/sm', $channel, $ccvc); goto NRsBU; YiUD9: if (!(date_create($dtimer[1]) > date_create($dtimer[0]))) { goto AfM5x; } goto uE2P5; ycDb9: goto bMMNa; goto nJkau; TCCKE: preg_match('/(\|\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_logo, $ccsrc); goto D1zYl; cZalq: OuChU: goto IpIAS; lhB6K: xxzvi: goto Gu8Iz; ql0lN: XNden: goto wOeeD; OlAd4: aZuRa($algx, $xlgn); goto sIcMn; BK4zg: $algx = $im . $in; goto Rv263; laM3W: $t = $n; goto OO06H; TU4LR: UdGUT: goto PbXKy; tbZDP: $clsx = array(''); goto jBpcL; TlaJt: goto NBz8s; goto FBTON; JKz1e: pdDOv: goto M_OaJ; WSIua: if (!(isset($cnsx) && !empty(array_filter($cnsx)))) { goto KJ0Qv; } goto BjYGC; iejY0: echo htmlspecialchars($timezone); goto uyoFT; lJi3v: p8KSK: goto W0DJD; vHyZp: CA2i8: goto mXnkn; h0UWk: goto ROMz3; goto vTd_x; Wvfxa: Ia81N: goto JgfSY; XVNDB: goto GdFcU; goto LKA3f; UdJgg: if (empty($cidsc[1])) { goto LiDE5; } goto Ge829; HBSpC: if (!isset($vldb)) { goto Gc95K; } goto jT9xj; PtQ1e: BwNl6: goto cXl5I; CUmvp: if (!isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto DCMP6; } goto S3wMb; ugxEO: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto hlk35; IvYtZ: goto PK2Dy; goto bJY0x; ilYUg: if (!(isset($ccsorttype) && isset($ccsortflag))) { goto ESox7; } goto Y6bKB; nHVM9: $xi = $t - 1; goto Mkz8b; dUpoL: $pos = -2; goto yC3DQ; CHz8H: u5sol: goto AzJUA; NfZNy: Gk5Iz: goto VkHrC; huFZo: u6u0P: goto Hb6u9; kSjZr: unset($icc); goto wnRmL; R1Xdk: if (isset($ayx[1]) && !empty(strlen($ayx[1]))) { goto H2Hpa; } goto E69ea; H_YKD: $cidrsx = UmCuB($ccchannel_id, $arclist, $csrc, "1", array(null, null), $clm, $culture); goto ABfFf; tzfH7: if (!empty(strlen($mrcd))) { goto yuvcw; } goto hc5x2; Ej80p: if (empty($xdlw)) { goto bJJ5D; } goto fZAHx; Rer7H: FevuT: goto yCQ3l; C8XBv: echo 1; goto KPZk3; VOLbG: goto FFfQs; goto RHruW; l4gyF: $fmod = 'on'; goto WYoM7; jY7bn: foreach ($fka as $fk) { goto Muu1C; Muu1C: if (empty($_POST[$fk])) { goto tqjjT; } goto m6Hr3; vEZtr: FeKAT: goto xDcjT; YDD7p: tqjjT: goto vEZtr; m6Hr3: ${$fk} = 1; goto YDD7p; xDcjT: } goto CnvoV; C8hxk: goto sinKf; goto M2z7Y; UAdR0: if (!($n < 5)) { goto wDrb5; } goto ZbjZj; U7xj4: if (!($n < 5)) { goto MHiQ2; } goto n3tZe; xCW0C: fclose($fp); goto VFON2; jrnKv: KUxvc: goto vfChJ; MZBmT: $f = 0; goto UO6uq; xpWet: if (empty(strlen(trim($ccchannel_logo)))) { goto EcmWF; } goto v34hr; SDPZ6: if (!(isset($pdc) && date_create($pdc) > date_create($startxc1[$l]))) { goto H1sHu; } goto SoH9l; nc4pN: UN3RW: goto H2Qk0; fBg2Q: XdB8q: goto fp97x; MaAJL: goto adFq8; goto KQCq9; UO6uq: GYT5R: goto B_DOl; KV3lQ: if (!(!empty(array_filter($startxc1)) && empty(array_filter($stopxc1)))) { goto g9U7Y; } goto fDpb0; b3r_p: v5p2z: goto Di0mc; eCl6h: $m++; goto FMvS1; c22hQ: AZUrA($algx, $xlgn); goto tn9IB; qNxrG: if (!isset($_POST['mdcf'])) { goto GnqjG; } goto VHvNn; w6xrq: goto kPCBQ; goto QB9iS; XRSZx: mNupH: goto O6ttz; yDgoc: if (!isset($fusion)) { goto mD5Xh; } goto SLKpY; YCF4o: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $rgc[3][$rqw], $rgl); goto QPXqN; KsfS5: if (!($dci > count(array_unique($cidsx)))) { goto HFSdg; } goto UsFVD; PPsHY: if ($chsum == '0') { goto gwqJw; } goto SjyGI; pqZGI: TkRvy: goto ckMrm; pMfjc: ER7C1: goto mf92k; bf6sf: ob_start(); goto JmSLw; n0ali: kTfzE: goto Fqns5; hlk35: goto HYnlo; goto iBXB2; cHVqj: eSiV5: goto NHkWD; DwFh2: unlink($tdp . $otd[$a]); goto wsqPN; olbMQ: $filename = 'http://www.' . JtQxl($filename, 'e', 'f'); goto gaHiU; lV2dG: $rxtag = '##' . $rtag[0][$n] . '##'; goto UXdXj; SlAE9: if (!isset($keepindexpage)) { goto EH1sq; } goto AS6E0; NFORb: if (isset($arclix)) { goto D9EUl; } goto jgpzW; iiy13: fwrite($fp, $fhd . $fsrc . $prg . '</tv>'); goto p5DRc; Zt2bh: $cidsx = preg_split('/((?<!\\)\|)/sm', $ccchannel_id, -1); goto Sry2g; XWo1B: $dbs = $_POST['dbs']; goto AVc6B; LkFLo: goto HvtYV; goto BpW0G; RmzYE: ubNTL: goto SBsN5; Xq3_E: $dpn = count($dxi); goto z2aUp; PHDSX: oSx22: goto qMGXZ; cDb_O: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto J4YmK; Bgt0d: yEqd_: goto hT4Zz; nWzND: preg_match('/(?:(cc|))?url(\d)/sm', $fk, $fp); goto hpyCE; kRloO: if (isset(${$fk})) { goto eKfIJ; } goto nl3JG; NaQEa: KeOFI: goto nWzND; hpyCE: if (isset($fp[1]) && isset($fp[2]) && isset(${$fp[1] . 'subpage_format' . $fp[2]})) { goto oTS74; } goto kieMf; Gm5uw: eKfIJ: goto SsQ94; cf0S3: Kdzuh: goto noYqJ; uLdp8: goto yEqd_; goto ozRUv; nl3JG: if (!isset(${$fk})) { goto KeOFI; } goto Y2ol8; hT4Zz: F7s15: goto cf0S3; SsQ94: echo '"";'; goto LMsWC; ozRUv: oTS74: goto WeB8s; LMsWC: goto F7s15; goto NaQEa; WeB8s: echo '"";'; goto Bgt0d; Y2ol8: goto F7s15; goto Gm5uw; J4YmK: echo 'window.onload = '; goto kRloO; kieMf: echo 'tmf1("' . $fv . '");'; goto uLdp8; noYqJ: } goto fuDdS; J7P5D: DfpNa: goto beWyE; jobHY: if (isset($_POST['dlinvx']) && !isset($_POST['dlinvxg'])) { goto XE23L; } goto CUmvp; Giq7k: x_0_7: goto rxBN8; hNuXN: echo "<br><br><center>Show Debug</center><br><pre>"; goto JwFqs; CvK0b: $zip_name = $drp . '/' . $xlfn . '.zip'; goto Z1PJQ; FyfOV: if (!preg_match('/^(1|2|3|4|5|6|7)$/', $sortflag)) { goto LOoXy; } goto WoIKw; T7APS: goto Ms4Aa; goto r5V4r; NwVQw: if (!(isset($stop) && isset($stop_format))) { goto lI2Ks; } goto NGQrY; ApC8h: if (empty($channellogo)) { goto h7YLW; } goto NfNLB; JHRbM: if (isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf)) { goto YNnAL; } goto momTg; zQHew: if (!isset($chlt)) { goto RQZ7B; } goto SvoV0; CBMNZ: WI3df: goto XYsgq; ExUTg: if (!($cts > strtotime(date('YmdHis', filemtime($tdp . $uut[$a])) . ' +14 days'))) { goto FsBCE; } goto UKNWF; ab2pA: if (!isset($first_day)) { goto T5kk6; } goto KGiXy; lBCJA: goto zIewd; goto Cs05v; GsezK: if ($stal == 2) { goto GC9Wk; } goto BFPur; BvwAS: if (!empty($ccsrc[1])) { goto rb2TY; } goto Tzs4U; JeZZi: $cspx[1] = ''; goto iV9Uh; uE2P5: $dfr++; goto nShub; XM0fl: $spo = '0'; goto CSQzn; wTqp3: goto Y7E9t; goto enK7V; RVrX1: unset($ayx); goto U6fvK; RAiHz: HsG0L: goto yLoLm; j7cMG: vLAcR: goto sL6Lv; PvWUH: VrRlz: goto fNgLT; iBJI0: if (is_numeric($mrcd)) { goto N_314; } goto cImpI; N4J8k: KtLZC: goto ferlO; SU2Co: ${'cm' . $t} = NjVWc(${'ccsubpage_format' . $t}, $arclist); goto ivK_u; BBu4c: bMMNa: goto Yd9Ch; RoALd: echo '</center><br><script>function mfrf(){document.getElementById("confmaker").reset()}$(document).ready(function(){$("#configremover").on("click",function(){var n=$("#delconfigfile").val();return 0==n.length?(e.preventDefault(),!1):1==confirm(\'Do you want to delete "\'+n+\'"?\')&&void $.ajax({type:"post",data:{dlpt:n},dataType:"json",success:function(e){1==e&&($("#delconfigfile option:selected").remove(),$("#cgf option[value=\'"+n+"\']").remove())}})})})</script></form></body></html>'; goto l5UMC; MXHLW: $_SESSION['download'] = 'dlsc'; goto FC8gL; s9hV6: Nkr9U: goto TtZda; S1OeA: goto uTatR; goto Pp8df; dcaK0: ZF4Sh: goto Grq8M; S1Tiy: if (!(empty($swx) && isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto u8Dp6; } goto B11oc; W0gyU: kb31v: goto qm6y3; CXUI0: goto oojpt; goto DK_SC; xWwos: goto IE6FS; goto kb19b; A_0XU: if (!(strcasecmp($infn, $xlfn) == 0)) { goto Bz_B5; } goto OzMuR; Ot7Bi: if (!(isset($acp) && $acp > '1')) { goto XdB8q; } goto eEduh; NUFAV: YSOlo: goto U7xj4; ULi6n: nVrKk: goto knUvd; A5f4U: hdxI6: goto eEZwG; bg4k8: nmcOF: goto F7xZ1; OCVXE: $t--; goto r7o68; u3z1X: mnqut: goto qCK4F; xs7iK: if (!isset($cycx)) { goto pjaD5; } goto ImcFe; COvou: if (!($xts > 1)) { goto nmYEW; } goto sZBxq; nVYNI: I0Kus: goto wXW8f; mXHam: echo $dbl; goto Lnd26; vzJeU: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto xCW0C; x2ljY: aylsr: goto Igfo7; yfCIT: Y04_8: goto Y5T0s; WlNFC: goto ASFfB; goto MMyhp; wOqHJ: $logopart = ''; goto j7cMG; JJ9Dl: vYAPP: goto G2VGU; VYM86: if (!preg_match('/(?<!\\)(\|\|#delete#)/sm', $rtag[2][$n])) { goto ANJZR; } goto v5oS1; dhzLR: $fka = array('mdscf' => 'Loader', 'delsconfigfile' => 'Remover'); goto LLCH5; jqSzm: function uMCuB($arcs, $arclist, $arcsrc, $arcd, $arcen, $arclm, $arcclt) { goto i6d43; Rve1z: $arcx = VklmC($arcx, $arccl, "2", $arcclt, "55"); goto gtj8X; Iquls: $arclx[1] = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\s+)|(\s+)$/s'), array('', ''), $arclx[1]); goto KWNRI; hvsCa: c8nLG: goto UVrrX; EI9Uk: if (!($xz < $xy)) { goto XR3xK; } goto H_1Oy; rQGsK: $arcs = str_replace($cchk[1], '', $arcs); goto dHcDv; tp8gl: $mgc = '1'; goto PQ8HD; U4SUV: LXD70: goto Kt9pr; o6n68: UmkCM: goto c1FEr; m_EDH: $arcx[] = $cchk[2]; goto mgZMu; c1FEr: $arcx = $arclx[1]; goto oIk0T; Y3GnP: XBA92: goto YXWye; pX7pM: foreach ($arcsm as $arcsp) { goto CYoX1; bMIUF: if (!(isset($arclx[1]) && !empty($arclx[1]))) { goto or3XJ; } goto VB5rf; Tlyvm: or3XJ: goto N3xZm; CYoX1: preg_match_all('/' . wFuvW($arcsp) . '/sm', $arcsrc, $arclx); goto bMIUF; VB5rf: goto F_4WM; goto Tlyvm; N3xZm: Z73jT: goto bwpGy; bwpGy: } goto iwHd1; Trfxx: a9U0z: goto bgIsF; XUFUx: $arccl = $acsx[2]; goto bvBrl; foVhi: C4FID: goto XpW5O; JVI29: $mgc = '2'; goto Ams4A; Yo8jR: $arclx[1] = array(''); goto qtOI_; U81IK: goto enj9a; goto zCSbi; b4LzO: if (strpos($arcd, 'x') != false && (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto LWWr2; } goto mclB2; bvBrl: S2GCW: goto QFAER; i6v6G: $arclm = $cchk[3]; goto zg2Om; AgR8f: if (!empty($mgw[1])) { goto m2CHb; } goto ZD79W; i6d43: $arcs = LpOxH($arcs, $arclist); goto baSYW; WrMOa: $arclm = $cchk[4]; goto ogp6w; WZORi: ZrFuw: goto tp8gl; UVrrX: if (!isset($acsx[2])) { goto S2GCW; } goto XUFUx; QFAER: preg_match('/(#counter#(\d*)(?:\#)?(\d*)(?:\#)?(\d*)(?:\#)?)/', $arcs, $cchk); goto e7hs3; MD17F: $arclx[1] = (array) Wf5ZT($arcs, $arcsrc); goto U81IK; ODgzB: preg_match_all('/' . wFuVw($arcs) . '/sm', $arcsrc, $fgblock); goto sHod9; baSYW: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $arcs, $acsx); goto Hc4TX; PY0AN: $arcs = $acsx[1]; goto hvsCa; r9RcK: preg_match('/((?<!\\)\|#\|)/sm', $arcs, $bkc); goto J9Zld; lJnXI: k4w7t: goto Rve1z; vze6q: WN2QM: goto rQGsK; rY0VI: gS27A: goto EI9Uk; oIk0T: goto iSboN; goto vze6q; J9Zld: if (!empty($bkc[1])) { goto Id7R2; } goto Sxow4; ZPeZa: $arclm = $cchk[4]; goto hX2PM; gD3t4: akKfm: goto WrMOa; oNLjw: goto k4w7t; goto Y3GnP; zg2Om: $cchk[3] = '1'; goto u2ceX; XpW5O: iSboN: goto BLh06; MEZMb: goto J2PVA; goto gD3t4; jmC1v: $xz = 1; goto rY0VI; ZD79W: goto o3fMo; goto WZORi; TZfta: $arcsm = preg_split('/(?<!\\)(\|>\|)/', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto pX7pM; OLh2C: m2CHb: goto JVI29; Kt9pr: if (is_numeric($cchk[2]) && is_numeric($cchk[3])) { goto a9U0z; } goto G4E2S; Xe1xn: goto uOqcn; goto PdqNg; PQ8HD: goto o3fMo; goto OLh2C; QvSgn: if (!(!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto sx_RN; } goto z4lQO; X6999: $arclx[1] = VkLmC($arclx[1], $arccl, "2", $arcclt, "55"); goto Iquls; qtOI_: jZTef: goto hIrfo; QJMeH: $arclm = '1'; goto MEZMb; gDlCf: if (is_numeric($cchk[4]) && is_numeric($cchk[3])) { goto akKfm; } goto sFb1j; NGE9P: AvqgR: goto o6n68; Nr0s_: J2PVA: goto U4SUV; O0LCu: if (!(count($arcx) <= $arclm)) { goto NqRMo; } goto x5qlO; w1tJ3: if (!(!isset($arclx[1]) || isset($arclx[1]) && empty($arclx[1]))) { goto jZTef; } goto Yo8jR; i0Em8: preg_match('/(\|\#\|\[\-\]\|\#\|)/', $arcs, $mgw); goto QvSgn; mclB2: goto enj9a; goto mpew0; i387V: $arclx[1] = array_map('trim', $arclx[1]); goto WnUga; iYew7: xN18K: goto JZgUQ; hIrfo: if (empty($arclx[1])) { goto UmkCM; } goto i387V; KWNRI: $arclx[1] = JtQXl($arclx[1], 'e', 'f'); goto NdH4z; lWty8: LWWr2: goto ODgzB; er1mI: goto gS27A; goto YBUtC; bgIsF: $arcx[] = $cchk[2]; goto YbEjD; G4E2S: if (!is_numeric($cchk[3])) { goto XBA92; } goto qeCIH; sHod9: $arclx[1] = lscGM($arcs, $fgblock, $mgc); goto uziJW; YBUtC: XR3xK: goto w1tJ3; x5qlO: $cchk[2] += $cchk[3]; goto m_EDH; z4lQO: if (!empty($mgb[1])) { goto ZrFuw; } goto AgR8f; rf_t2: $arclx[1] = str_replace(' ', '%20', $arclx[1]); goto eWttF; Hc4TX: if (!isset($acsx[1])) { goto c8nLG; } goto PY0AN; dHcDv: if (!empty($arclm)) { goto LXD70; } goto gDlCf; QV1c_: $arclx = array(); goto r9RcK; ogp6w: goto J2PVA; goto IcZwL; sFb1j: if (!is_numeric($cchk[4]) && is_numeric($cchk[3])) { goto HZn0o; } goto NsUcJ; lTZvI: preg_match('/(\|\#\|\[\+\]\|\#\|)/', $arcs, $mgb); goto i0Em8; Ams4A: o3fMo: goto MRlAT; YbEjD: uOqcn: goto O0LCu; u2ceX: goto J2PVA; goto DnOl9; mgZMu: cu5j0: goto Xe1xn; mpew0: Id7R2: goto MD17F; eWttF: $arclx[1] = preg_replace('/^(\S)/sm', '||\0', $arclx[1]); goto NGE9P; uziJW: enj9a: goto kyxdQ; MRlAT: $arcs = str_replace(array('|#|[+]|#|', '|#|[-]|#|'), array('', ''), $arcs); goto ZySA4; WnUga: $arclx[1] = preg_replace('/(\s{2,})/sm', ' ', $arclx[1]); goto X6999; DnOl9: CU_y6: goto ZPeZa; LP0dJ: $xz++; goto er1mI; hX2PM: $cchk[3] = '1'; goto Nr0s_; H_1Oy: foreach ($arclx[$xz] as $xk => $xv) { goto kEbIV; VNY_T: Eiwfv: goto bBarx; CA416: $arclx[1] = $arclx[$xz]; goto FJ2bO; FJ2bO: goto XR3xK; goto VNY_T; kEbIV: if (empty($xv)) { goto Eiwfv; } goto CA416; bBarx: ACPDr: goto Qclx0; Qclx0: } goto iYew7; qeCIH: $arcx = range("0", $arclm); goto XEA4M; eIBaS: $arcx = preg_replace('/^(\S)/sm', '||\0', $arcx); goto foVhi; zCSbi: qFqJg: goto TZfta; iwHd1: F_4WM: goto b1DRl; Sxow4: if (empty($bkc[1])) { goto qFqJg; } goto b4LzO; kyxdQ: $xy = count($arclx); goto jmC1v; JZgUQ: aa6f6: goto LP0dJ; XEA4M: goto k4w7t; goto Trfxx; gtj8X: if (!($arcd == '3' || $arcd == '3x')) { goto C4FID; } goto eIBaS; e7hs3: if (!empty($cchk[1])) { goto WN2QM; } goto lTZvI; BLh06: return $arcx; goto kk6qg; IcZwL: HZn0o: goto i6v6G; NdH4z: if (!($arcd == '3' || $arcd == '3x')) { goto AvqgR; } goto rf_t2; NsUcJ: if (is_numeric($cchk[4]) && !is_numeric($cchk[3])) { goto CU_y6; } goto QJMeH; ZySA4: sx_RN: goto QV1c_; PdqNg: NqRMo: goto oNLjw; b1DRl: goto enj9a; goto lWty8; YXWye: $arcx = range($cchk[2], $cchk[2] + $arclm - 1); goto lJnXI; kk6qg: } goto E1Qug; McpxM: $clx = array_keys($cfld); goto FZVsx; xmag0: function xno2j($acf, $afc) { goto JMwmc; Dwu7M: $arcx .= ' checked="checked"'; goto IuINb; z0X7E: $arcx .= '><br><br>'; goto dduch; LqXMM: Y3Txa: goto ydE2i; fKj4L: $arcx .= 'onChange="tmf2(this.id)"><br><br>'; goto BPiHV; czlbh: goto oIGB6; goto pJlzK; pJlzK: d8sjw: goto w29Jh; RcpbG: $arcx .= '<div id="' . $xl . 'Options" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>'; goto HteUL; vS9IM: cVlya: goto YFy1W; T0UsS: hMsJT: goto BLZeB; WxLKJ: oIGB6: goto Kg0mU; Js2Mf: if ($afc == 5) { goto xrNVz; } goto s4NCU; B6yYO: $arcx .= '</div>'; goto Pyb_Q; as42P: $arcx .= htmlspecialchars($show); goto VH7HE; tw1Vq: w29q2: goto nt7EO; ARjRz: QTRmP: goto DjKBu; A5Wdh: dO49E: goto Fzr9s; WYzR8: kHiF3: goto cvdxr; y0gIq: $xe = 'detail_'; goto ft5NE; wS_EZ: if (!($xp > 1)) { goto yOMD3; } goto cM4kB; NAV0_: $xl = 'Channel'; goto hkkIE; T4cFR: OMuT6: goto KsfIz; ZZ3SF: iescm: goto hPr_h; hb3Zt: $xp++; goto x9wex; bzD4j: goto hMsJT; goto cEMCU; qR9Ft: if (!isset(${'pagekey' . $xp})) { goto vidU3; } goto J18_m; fcR0H: wqNuj: goto VHnvH; NReJs: $xf = ''; goto HgL5k; xcl2F: if (!($afc == 4)) { goto OEhPO; } goto fn5cC; KfaFH: if (!($afc == 3 && $xp == 2 || $xp == 4)) { goto H79gX; } goto DVQmZ; v9wNQ: $xl = 'Page'; goto f5R7o; PQFku: goto kHiF3; goto tWbSe; ecHav: fhNxC: goto GicTx; jzjDD: $arcx .= 'Enable Proxy : <input type="hidden" name="ccproxycheck" value="0"><input type="checkbox" '; goto Tvp6P; nZNxl: goto kHiF3; goto gnS8V; f5R7o: $xn = 5; goto z8Zeb; GHZgn: uWyvf: goto EegEl; HteUL: if (!($afc == 2)) { goto o21Tw; } goto jzjDD; nt7EO: $arcx .= '</select><br>Sort Order :<br> <select name="sortorder">'; goto siKWT; WvYgj: $xxc = array('url' => array('1', ''), 'requestOption' => array('2', 'Request Method'), 'post_data' => array('1', 'Post Data'), 'accept_header' => array('1', 'Accept Header'), 'content_type' => array('1', 'Content-Type Header'), 'referer_header' => array('1', 'Referer Header'), 'host_header' => array('1', 'Host Header'), 'origin_header' => array('1', 'Origin Header'), 'cookie_header' => array('1', 'Cookie Header'), 'custom_header' => array('1', 'Custom Header'), 'XMLHttpRequest' => array('3', 'XMLHttpRequest'), 'cookie_jar' => array('3', 'Cookie Transfer'), 'header_out' => array('3', 'Header Out'), 'urldate_format' => array('1', 'Urldate Format'), 'stopdate_format' => array('1', 'Stopdate Format'), 'subpage_format' => array('1', 'Subpage Format'), 'grabber_' => array('3', 'Grabber'), 'gpattern_' => array('1', 'Pattern'), 'xgrabber_' => array('3', 'Grabber'), 'xgpattern_' => array('1', 'Pattern')); goto Zt8bA; OF1PF: $arcx .= $xp; goto T4cFR; n17EA: if (isset($ccproxycheck)) { goto wo3a9; } goto mgF3m; ucgnz: if ($afc == 3) { goto zB3Ly; } goto YUYCk; WTDBw: $arcx .= 'name="ccproxycheck" id="ccproxycheck" onChange="tmf(this.id)"><br><br>Proxy Adress [http/socks] :<br> <input type="hidden" name="ccproxy_adress" value="0"><input type="text" value="'; goto hdOdw; yZeLU: if (!isset(${'pagekey' . $xp})) { goto ULTJ9; } goto O87lB; bV1bs: $xe = ''; goto v9wNQ; HXavP: $arcx .= '<br><h3>' . $xf; goto e3QRc; y0dOQ: Hw8ON: goto KfaFH; JwwJN: NejNd: goto Aicox; hWsd_: $arcx .= '" name="pagekey' . $xp . '" class="group' . ($xp + 4) . '"/><br>'; goto YuPVQ; mQJJ8: yOMD3: goto HvEOQ; O5G4N: VS52N: goto hb3Zt; w29Jh: $arcx .= ' checked="checked"'; goto WxLKJ; HgL5k: $xe = ''; goto NJbSQ; O7cBb: $arcx .= '</div>'; goto A5Wdh; aKiHY: fu41E: goto oD4Ub; VHnvH: $arcx .= '" name="ccproxy_adress" class="ccproxy_adress"'; goto n17EA; ft5NE: $xl = 'Detail'; goto noBJX; Z9ROu: $xe = ''; goto NAV0_; EU7BY: $arcx .= htmlspecialchars($sort); goto ecHav; ds3XM: $xe = 'cc'; goto sO1CP; cEMCU: mHwy2: goto bWef_; XuEFY: $arcx .= '</div>'; goto LqXMM; mO6xd: foreach ($soa as $sok => $sov) { goto oTu3v; vgvMi: qmDRA: goto JKt7e; OZpqw: $arcx .= ' selected="selected"'; goto fBFZG; oTu3v: $arcx .= '<option value="' . $sok . '"'; goto TT3P1; fBFZG: kXmcH: goto h7CpK; TT3P1: if (!($sortorder == $sok)) { goto kXmcH; } goto OZpqw; h7CpK: $arcx .= '>' . $sov . '</option>'; goto vgvMi; JKt7e: } goto GHZgn; BLZeB: $arcx .= ' onChange="tmf2(this.id)"><br><br>'; goto n2l18; BhcGw: ULTJ9: goto fKj4L; Aicox: $xf = ''; goto bV1bs; JomZU: if (!($xp > 1)) { goto OMuT6; } goto OF1PF; EegEl: $arcx .= '</select><br>'; goto rW1hw; tWbSe: e6nDh: goto Y3baP; fvJTR: $arcx .= '<b>Expand ' . $xf; goto U2ajU; oD4Ub: if (!($xp < $xn)) { goto QTRmP; } goto mMptF; sELhw: $arcx .= '<div id="hide' . ($xp + 4) . '">Enable ' . $xf; goto JomZU; s2PDh: FWmjB: goto KrL6l; Khun7: foreach ($xxe as $xk => $xv) { goto R7xGi; K7lHz: $arcx .= ' Pattern :<br><input type="text" value="'; goto FF0jt; pVO5G: $arcx .= '<select name="' . $xk . '">'; goto VTNvJ; ykYr8: if (isset(${$xk})) { goto b9Rtv; } goto iavM5; EVnyu: $arcx .= ' name="' . $xk . '"><br><br>'; goto BaJag; O2wQQ: lTabp: goto KsS80; FF0jt: if (!isset(${$xk})) { goto KQN_T; } goto yvqGH; VTNvJ: foreach ($xv[2] as $xp => $xd) { goto P1UQ9; BahJY: if (!(${$xk} == $xp)) { goto nmOGm; } goto h3JzB; P1UQ9: $arcx .= '<option value="' . $xp . '"'; goto BahJY; PsO9k: nmOGm: goto sg9Sn; h3JzB: $arcx .= ' selected="selected"'; goto PsO9k; sg9Sn: $arcx .= '>' . $xd . '</option>'; goto OZBsP; OZBsP: P6mwH: goto CfNqS; CfNqS: } goto e6iun; cfjMu: $arcx .= '</select><br>'; goto ohC5Z; ohC5Z: goto TcA1F; goto gzSkz; fHFzU: KQN_T: goto z2jly; Y_zLl: vHXlC: goto O2wQQ; lfjby: b9Rtv: goto pVO5G; PKp7n: $arcx .= 'Channel ' . $xv[1]; goto tvDE7; p7Bpi: $arcx .= 'Enable Duplicate Channel ' . $xv[1] . ' Remover : <input type="hidden" name="' . $xk . '" value="0"><input type="checkbox"'; goto LLDo0; fdR3C: $arcx .= ' :<br>'; goto ykYr8; iavM5: ${$xk} = $ffx; goto lfjby; mmgWs: TcA1F: goto Y_zLl; MHfGB: qOFDo: goto EVnyu; yvqGH: $arcx .= htmlspecialchars(${$xk}); goto fHFzU; a1Aee: $arcx .= ' checked="checked"'; goto MHfGB; mDnt8: h7upU: goto PKp7n; BaJag: goto vHXlC; goto mDnt8; LLDo0: if (!isset(${$xk})) { goto qOFDo; } goto a1Aee; z2jly: $arcx .= '" name="' . $xk . '"/><br>'; goto mmgWs; tvDE7: if ($xv[0] == 1) { goto VgAGY; } goto fdR3C; gzSkz: VgAGY: goto K7lHz; R7xGi: if ($xv[0] == 1 || $xv[0] == 2) { goto h7upU; } goto p7Bpi; e6iun: KaLnY: goto cfjMu; KsS80: } goto XAir0; gRaiA: H79gX: goto O5G4N; hgDkb: if (isset($sortflag)) { goto Hiu0I; } goto XmcC0; J18_m: $arcx .= 'checked="checked" '; goto AfpO3; v9FYC: $arcx .= htmlspecialchars($ccproxy_adress); goto fcR0H; NxFhN: $arcx .= '" name="show"/><br>Sort Pattern :<br> <input type="text" value="'; goto rsEAl; mgF3m: $arcx .= ' disabled'; goto EEyG5; hkkIE: $xn = 1; goto WYzR8; ZsUzv: $arcx .= 'name="hide' . ($xp + 4) . '" onChange="tmf1(this.name)"><br><br>'; goto Lrezi; Ms4G3: $xxe = array('ccchannel_block' => array('1', 'Block'), 'ccchannel_id' => array('1', 'Id'), 'ccchannel_name' => array('1', 'Name'), 'ccchannel_logo' => array('1', 'Logo'), 'ccidremovedup' => array('3', 'Id'), 'ccnmremovedup' => array('3', 'Name'), 'ccsorttype' => array('2', 'Sort Type', array('--select--', 'Channel ID', 'Channel Name')), 'ccsortflag' => array('2', 'Sort Flag', array('--select--', 'regular', 'numeric', 'string', 'natural', 'locale', 'case-string', 'case-natural')), 'ccsortorder' => array('2', 'Sort Order', array('--select--', 'ascending', 'descending'))); goto vXVjx; MOeEi: YA84T: goto y0dOQ; YuPVQ: unset($xxc['urldate_format'], $xxc['stopdate_format'], $xxc['subpage_format']); goto SaToc; Bpy7P: if ($afc == 4) { goto Yvf2J; } goto Js2Mf; Zt9wB: iBsUe: goto WvYgj; SaToc: $xxc['url'][1] = 'Url'; goto HhIS1; ldutL: xrNVz: goto BfoZU; k8PlA: foreach ($xxc as $xk => $xv) { goto FJyPM; UTHw2: goto ZUvdC; goto AqI2b; mD3zG: O3EO_: goto UP934; jKoaz: Ow15J: goto ffjKX; Fk1RK: ERPoa: goto XuCnt; Y9lNC: acWjx: goto pfO4A; MpjLd: YPAlu: goto AB4i2; a3IzY: w9Ef9: goto u_sGr; ZVZPG: if (!($xp > 1)) { goto ctSOD; } goto s2Spy; T4ZI4: goto zXTsE; goto rdRRF; V3qvl: hXtc0: goto Q2t2o; gwFRQ: LjsJM: goto GwBXb; ujQkA: goto qjt4w; goto zTBlw; qvdsk: $arcx .= ' ' . $xv[1] . ' :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xp . '" value=""><input type="text" value="'; goto WEv5Y; LgMtx: $arcx .= ' class="' . $xe . 'group' . $xp . '" '; goto U6NVU; pN9q3: if ($xk == 'xgrabber_') { goto Oj4Dn; } goto XsACa; XuCnt: $arcx .= '</select><br>'; goto hY0Ct; g70Xk: $arcx .= $xp; goto j4xrm; JuDW1: $arcx .= '/><br>'; goto T4ZI4; VywdA: $arcx .= '" name="' . $xe . $xk . $xp . '"'; goto UN6r6; l0Ylp: $arcx .= $xv[1] . ' : <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xp . '" value="0"><input type="checkbox" '; goto C9scd; WEv5Y: goto z4zEv; goto cMj7Y; w43sT: $arcx .= ' '; goto M0NqA; frOn9: if ($afc != 3) { goto hhEsw; } goto mMv3V; lZ0sw: $xk = 'gpattern_'; goto nYKnm; QfSUI: if ($afc == 3) { goto e6PFs; } goto VSdRK; JgEOl: if ($xk == 'xgpattern_') { goto Cyco4; } goto ElL_l; x6UsU: if (!($afc == 3)) { goto kyC81; } goto BlMHg; mMv3V: $arcx .= ' class="group' . ($xp + 4) . '" '; goto kQydR; iBgqn: $xk = 'grabber_'; goto GiQNn; s2Spy: $arcx .= $xp; goto Fox_m; aSSNh: goto JT_xH; goto j1HRT; EWS7l: if ($xv[0] == 2) { goto wYga4; } goto Q8U8y; hsEIf: if (!($xp > 1)) { goto emPz6; } goto xhtGu; BlMHg: if (!($xp > 1)) { goto LhlTs; } goto g70Xk; JChnO: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xk . $xp}); goto y1EYc; u_sGr: $roa = array('1' => 'GET', '2' => 'POST', '3' => 'HEAD', '4' => 'PUT', '5' => 'DELETE', '6' => 'OPTIONS'); goto Uu6f1; c5a09: HTlZy: goto frOn9; Hx61o: $arcx .= '><br>'; goto DYf9z; ElL_l: $xg = 2 * $xp - 1; goto X2S_2; j4xrm: LhlTs: goto w43sT; VSdRK: $arcx .= 'Url' . $xp . ' '; goto YQ0xz; q4Qs4: if ($afc == 3) { goto e9mEa; } goto b5VP4; LnMGl: if (!($xp > 1)) { goto C1BCQ; } goto Rldua; gRnPM: ZUvdC: goto VUjqw; fKW2W: ${$xe . $xk . $xp} = $ffx; goto a3IzY; XWNKi: $arcx .= $xf . 'Url' . $xp . ' ' . $xv[1] . ' : (for reference: <a href="https://www.php.net/manual/en/datetimeimmutable.createfromformat.php" target="_blank">Date Formats</a>)<br> <input type="text" value="'; goto XXK16; apBty: if (!($xp > 1)) { goto icH7u; } goto B7uPa; I6wAs: $arcx .= ' disabled'; goto nQSjE; FtsKo: if ($afc != 3) { goto PfVrq; } goto Imvgy; kQydR: goto LjsJM; goto zi2Ul; hHqn9: SZGN4: goto XWNKi; kJ5cK: if (!isset(${$xe . $xk . $xp})) { goto ImCvM; } goto JChnO; d_4YY: if (!($xp > 1)) { goto Z21Wn; } goto LgMtx; nQSjE: ON9jh: goto Hx61o; UN6r6: if ($afc != 3) { goto NxdmK; } goto OUI0w; AB4i2: $arcx .= 'Enable ' . $xf; goto q4Qs4; r5I0X: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xk . $xg}); goto D9SUl; rLokf: goto vH4Sv; goto hHqn9; ig32L: $arcx .= ' '; goto Fw_lj; XsACa: $xg = 2 * $xp - 1; goto UTHw2; OUI0w: $arcx .= ' class="group' . ($xp + 4) . '" '; goto TTqYv; gbNd6: $arcx .= $xf; goto QfSUI; yOAx2: $arcx .= ' '; goto IxE2J; plrZw: if (isset(${$xe . $xk . $xg})) { goto ON9jh; } goto I6wAs; AqI2b: Oj4Dn: goto iBgqn; DYf9z: zXTsE: goto ujQkA; JcD9h: $arcx .= 'checked="checked" '; goto c5a09; AVpqF: rZ0yz: goto PzWsK; lW6Hn: if (!($afc == 3)) { goto eOZ6c; } goto jV5Bi; zO_15: goto w1XIF; goto Ak28h; IxE2J: YC3c8: goto dR8KN; Fw_lj: w1XIF: goto l0Ylp; dGKzx: if ($afc != 3) { goto KDM7o; } goto WnVyI; o6PSX: y3shn: goto BIRxq; j1HRT: KDM7o: goto OAfpG; OHXd_: NxdmK: goto d_4YY; GiQNn: $xg = 2 * $xp; goto gRnPM; Fox_m: ctSOD: goto qvdsk; A7vG_: if ($xk == 'urldate_format') { goto SZGN4; } goto FtsKo; TTqYv: goto Y6mtF; goto OHXd_; bsUyv: if (!isset(${$xe . $xk . $xg})) { goto iGaoH; } goto r5I0X; cMj7Y: PfVrq: goto T29dj; hdmDE: unset($xg); goto JiBeU; zTBlw: wYga4: goto gbNd6; L0xMs: Cyco4: goto lZ0sw; hY0Ct: goto qjt4w; goto AVpqF; zQVF5: $arcx .= '" name="' . $xe . $xk . $xg . '" class="' . $xe . $xk . $xg . '"'; goto plrZw; Q8U8y: if ($xv[0] == 3) { goto rZ0yz; } goto Wborf; So9P1: if (!isset(${$xe . $xk . $xg})) { goto Ow15J; } goto aUHt_; Bh3I8: Y6mtF: goto JuDW1; Wborf: goto qjt4w; goto V3qvl; BIRxq: $arcx .= $xf; goto lW6Hn; YQ0xz: goto YC3c8; goto Tgoei; XXK16: vH4Sv: goto kJ5cK; nYKnm: $xg = 2 * $xp; goto o6PSX; uJ3jH: FARux: goto PXLx8; PzWsK: if ($xv[1] != 'Grabber') { goto YPAlu; } goto pN9q3; PXLx8: $arcx .= ' '; goto QPTu4; VUjqw: $arcx .= 'Enable ' . $xf; goto x6UsU; FJyPM: if ($xv[0] == 1) { goto hXtc0; } goto EWS7l; Rldua: $arcx .= 'class="' . $xe . 'group' . $xp . '" '; goto Qkwog; C9scd: if (!isset(${$xe . $xk . $xp})) { goto HTlZy; } goto JcD9h; gnfzN: z4zEv: goto rLokf; Tgoei: e6PFs: goto hsEIf; Ak28h: e9mEa: goto apBty; U6NVU: Z21Wn: goto Bh3I8; OAfpG: if (!($xp > 1)) { goto acWjx; } goto cdF0K; GwBXb: $arcx .= 'name="' . $xe . $xk . $xp . '"><br><br>'; goto mD3zG; pfO4A: JT_xH: goto MzMFA; b5VP4: $arcx .= 'Url' . $xp . ' '; goto zO_15; VxvQv: $arcx .= $xp; goto uJ3jH; UP934: qjt4w: goto hdmDE; a6BUC: goto O3EO_; goto MpjLd; Qkwog: C1BCQ: goto gwFRQ; Imvgy: $arcx .= $xf; goto ZVZPG; VXYWR: emPz6: goto yOAx2; ji3Qu: $arcx .= 'Grabber' . $xg . ' Pattern :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xg . '" value="0"><input type="text" value="'; goto bsUyv; xhtGu: $arcx .= $xp; goto VXYWR; WnVyI: $arcx .= ' class="group' . ($xp + 4) . '"'; goto aSSNh; cdF0K: $arcx .= ' class="' . $xe . 'group' . $xp . '"'; goto Y9lNC; Uu6f1: foreach ($roa as $roak => $roav) { goto zxjkq; zxjkq: $arcx .= '<option value="' . $roak . '"'; goto xnEfl; xnEfl: if (!(${$xe . $xk . $xp} == $roak)) { goto QVH37; } goto RSLZy; B1Hha: $arcx .= '>' . $roav . '</option>'; goto guUsM; RSLZy: $arcx .= ' selected="selected"'; goto DbmjW; DbmjW: QVH37: goto B1Hha; guUsM: nuIr_: goto fCipY; fCipY: } goto Fk1RK; X2S_2: goto y3shn; goto L0xMs; ffjKX: $arcx .= 'name="' . $xe . $xk . $xg . '" id="' . $xe . $xk . $xg . '" onChange="tmf(this.id)"><br><br>'; goto a6BUC; mvFpQ: $arcx .= ' : <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xg . '" value="0"><input type="checkbox" '; goto So9P1; MzMFA: $arcx .= ' name="' . $xe . $xk . $xp . '">'; goto UOVNe; dR8KN: $arcx .= $xv[1] . ' :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xp . '" value="0"><select'; goto dGKzx; zi2Ul: hhEsw: goto LnMGl; UOVNe: if (isset(${$xe . $xk . $xp})) { goto w9Ef9; } goto fKW2W; T29dj: $arcx .= $xf . 'Url' . $xp . ' ' . $xv[1] . ' :<br> <input type="text" value="'; goto gnfzN; hLd5n: icH7u: goto ig32L; jV5Bi: if (!($xp > 1)) { goto FARux; } goto VxvQv; aUHt_: $arcx .= 'checked="checked" '; goto jKoaz; QPTu4: eOZ6c: goto ji3Qu; D9SUl: iGaoH: goto zQVF5; B05RI: $arcx .= $xv[1] . $xg; goto mvFpQ; B7uPa: $arcx .= $xp; goto hLd5n; Q2t2o: if ($xv[1] == 'Pattern') { goto oT8nN; } goto A7vG_; y1EYc: ImCvM: goto VywdA; M0NqA: kyC81: goto B05RI; JiBeU: h_mKc: goto eCtk7; rdRRF: oT8nN: goto JgEOl; eCtk7: } goto s2PDh; NJbSQ: $xl = 'Show'; goto RuT5e; szDab: if (!($xp > 1)) { goto W540i; } goto GVPr6; ydE2i: return $arcx; goto LOvak; rW1hw: OEhPO: goto nshrw; AfpO3: vidU3: goto ZsUzv; orur9: $arcx .= '<b><br>Expand ' . $xf . 'Url' . $xp . ' Parameters :</b> <input type="checkbox"'; goto j4YFO; U2ajU: if (!($xp > 1)) { goto cVlya; } goto coDzr; MJDfh: foreach ($xxd as $xxk => $xxv) { goto YnYHd; apYvr: if (!isset(${$xxk})) { goto i_8Tm; } goto EkWi2; uTnvR: $arcx .= ' '; goto u7PMT; gYBWh: if (isset(${$xxk . $xa})) { goto Bnum2; } goto vJQfa; v_t9J: $arcx .= '</select>'; goto XOQx3; MCaDl: if ($xxv[0] == 2) { goto szNXo; } goto Q05DP; ZLKEM: $xa++; goto THddu; YD1Ej: i_8Tm: goto L6GJ5; nAzYP: if (!($xa < 3)) { goto kBk0S; } goto zV67_; WfTXT: $xa = 1; goto NFnG6; YnYHd: if ($xxv[0] == 1) { goto MJNlY; } goto MCaDl; NWh9J: $arcx .= $xxv[1] . ' :<br> '; goto WfTXT; Q05DP: goto DAWq3; goto xE7tT; oRcrw: $arcx .= '<br>'; goto AIbty; R1dwI: Bnum2: goto AhKBl; zV67_: if (!($xa == 2)) { goto Z_EwL; } goto uTnvR; THddu: goto yBRl4; goto UVe3m; MdFae: $arcx .= $xa . ': <select name="' . $xxk . $xa . '">'; goto gYBWh; yaTZc: szNXo: goto NWh9J; NFnG6: yBRl4: goto nAzYP; AhKBl: foreach ($eda as $edak => $edav) { goto r3W9a; XgDJR: $arcx .= ' selected="selected"'; goto FSHGb; FSHGb: zsO26: goto ADjHu; r3W9a: $arcx .= '<option value="' . $edak . '"'; goto sHJ2T; sHJ2T: if (!(${$xxk . $xa} == $edak)) { goto zsO26; } goto XgDJR; ADjHu: $arcx .= '>' . $edav . '</option>'; goto EaS4B; EaS4B: F8A88: goto V3Ezr; V3Ezr: } goto XN5zf; XN5zf: X2D9Z: goto v_t9J; u7PMT: Z_EwL: goto MdFae; ERrpb: $arcx .= $xxv[1] . ' Pattern :<br> <input type="text" value="'; goto apYvr; EkWi2: $arcx .= htmlspecialchars(${$xxk}); goto YD1Ej; oCKzU: I2nmO: goto wC8uv; XOQx3: EWCvl: goto ZLKEM; UHUO5: goto DAWq3; goto yaTZc; L6GJ5: $arcx .= '" name="' . $xxk . '"/><br>'; goto UHUO5; UVe3m: kBk0S: goto oRcrw; xE7tT: MJNlY: goto ERrpb; AIbty: DAWq3: goto oCKzU; vJQfa: ${$xxk . $xa} = $ffx; goto R1dwI; wC8uv: } goto AdkFG; tlKyn: if ($afc == 3) { goto e6nDh; } goto Bpy7P; g2Y8b: $arcx .= htmlspecialchars(${'pagekey' . $xp}); goto GMsJW; GVPr6: $arcx .= '<br>'; goto z8deX; t1NIb: if (!isset($show)) { goto XNONs; } goto as42P; fn5cC: $arcx .= $xl . ' Pattern :<br> <input type="text" value="'; goto t1NIb; z8deX: W540i: goto fvJTR; JCaRc: Xgw1Y: goto oOqT0; j4YFO: if (isset(${$xe . 'url' . $xp})) { goto d8sjw; } goto XxUIK; YCvYI: bgbTY: goto SWHbl; n2l18: eMmJX: goto X8AZP; XAir0: drr3T: goto XuEFY; DVQmZ: $arcx .= '</div></div>'; goto gRaiA; vXVjx: if ($afc == 1) { goto NejNd; } goto o_UzP; X8AZP: goto QYix3; goto HkcMj; qZPUF: foreach ($sfa as $sfk => $sfv) { goto AEQat; LAUnf: $arcx .= '>' . $sfv . '</option>'; goto mfQfP; yCKqw: Smoeh: goto LAUnf; vT5zI: $arcx .= ' selected="selected"'; goto yCKqw; VhXfO: if (!($sortflag == $sfk)) { goto Smoeh; } goto vT5zI; mfQfP: QEa2U: goto E42f3; AEQat: $arcx .= '<option value="' . $sfk . '"'; goto VhXfO; E42f3: } goto tw1Vq; qfyQn: $arcx .= '</div>'; goto GEzP1; dC03J: $sfa = array('0' => '--select--', '1' => 'regular', '2' => 'numeric', '3' => 'string', '4' => 'natural', '5' => 'locale', '6' => 'case-string', '7' => 'case-natural'); goto qZPUF; e3QRc: if (!($xp > 1)) { goto bSNwU; } goto aY3iR; nMKxb: foreach ($xxd as $xxk => $xxv) { goto hC0F6; pKfL6: if ($xp == 1 && !isset(${'d' . $xxk . $xa})) { goto g9wUw; } goto fvHN4; pHwgu: WKGoO: goto hW_FT; Wc1Ao: $xxk = 'stop2_format'; goto VJA01; No0v4: $arcx .= ' '; goto IWkGD; FGDG4: U15rh: goto xfIzF; GR9kh: goto WKGoO; goto sDj1T; HV6mE: $arcx .= '" class="group' . ($xp + 4) . '"/><br>'; goto iPMzb; v9hb3: ixLna: goto Mr9eQ; Te1T1: $arcx .= $xf; goto E6pUv; GTfDL: goto sV9fh; goto lFHu5; PuaQa: jCjmm: goto D4Obr; tWUcN: if (!($xa == 2)) { goto Qtb7l; } goto No0v4; gG77k: $xa = 1; goto v9hb3; c78OP: Hv7JJ: goto EQkI8; O7Rtr: tQiV4: goto qaxTS; XTXxp: $arcx .= $xp; goto c78OP; nsYti: $arcx .= ' :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xxk; goto MXBua; GTtwX: $arcx .= '<br>'; goto o4pIB; r8yn6: if (!isset(${$xe . $xxk . $xp})) { goto n2r49; } goto VPcx5; T9l2h: if (!isset(${$xe . $xxk})) { goto juBzo; } goto IzU4_; EQkI8: $arcx .= ' ' . $xxv[1] . ' :<br> '; goto gG77k; p0djB: $arcx .= '" name="' . $xe . $xxk; goto MUEjD; VPcx5: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xxk . $xp}); goto baX4e; YijPD: $arcx .= $xf; goto o9B0h; SMVvp: Tt6Se: goto FLYlY; oJegU: qTJhM: goto nsYti; NMHmr: Vb1kZ: goto LUKy3; PcDc6: sV9fh: goto rX2PI; xmdPF: $arcx .= ' Pattern'; goto oJegU; YceEJ: if ($xp == 1) { goto uLaHO; } goto UbM9o; LUKy3: ${'d2' . $xxk . $xa} = $ffx; goto pHwgu; qaG6l: if ($xp > 1 && ($xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format')) { goto iyXSb; } goto T9l2h; Q3XJ3: iEm0E: goto LrEhv; wLcVW: $arcx .= $xp; goto A0h_K; nOyc4: iyXSb: goto r8yn6; BunaO: goto LQ_JP; goto Q3XJ3; IzU4_: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xxk}); goto JRq2S; yfXmO: ponmc: goto dJE1R; LrEhv: $arcx .= 'd'; goto Ps5DQ; lnSUD: goto bDuhQ; goto SPWCC; Ps5DQ: LQ_JP: goto HGiG1; sDj1T: g9wUw: goto fy8yi; iPMzb: goto bDuhQ; goto YCZi9; yFULp: goto WWnBx; goto nOyc4; Ii_Oe: $arcx .= 'd2'; goto BunaO; mef7a: $arcx .= $xa . ': <input type="hidden" name="'; goto PgKbh; qaxTS: $xa++; goto EpZPi; baX4e: n2r49: goto NZ03p; IWkGD: Qtb7l: goto mef7a; rX2PI: $arcx .= $xxk . $xa . '">'; goto pKfL6; SPWCC: sPVXa: goto Te1T1; HulYt: $arcx .= 'd'; goto PcDc6; MUEjD: if (!($xp > 1 && ($xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format'))) { goto Rp_zU; } goto DgEDe; hYtCV: TxC5o: goto GTtwX; d99RL: Rp_zU: goto HV6mE; VJA01: Xg1Tz: goto yfXmO; dJE1R: $arcx .= ' ' . $xxv[1]; goto KUyjb; OYTaK: $xxk = 'start2_format'; goto FGDG4; YCZi9: biMa7: goto YijPD; o9B0h: if (!($xp > 1)) { goto Hv7JJ; } goto XTXxp; KUyjb: if (!($xxk != 'start_format' && $xxk != 'stop_format' && $xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format')) { goto qTJhM; } goto xmdPF; MXBua: if (!($xp > 1 && ($xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format'))) { goto Tt6Se; } goto Jucor; M3SGT: goto WKGoO; goto NMHmr; Mr9eQ: if (!($xa < 3)) { goto TxC5o; } goto tWUcN; Jucor: $arcx .= $xp; goto SMVvp; PgKbh: if ($xp == 1) { goto iEm0E; } goto Ii_Oe; hC0F6: if ($xxv[0] == 1) { goto sPVXa; } goto bLcPJ; xfIzF: if (!($xxk == 'stop_format')) { goto Xg1Tz; } goto Wc1Ao; lFHu5: uLaHO: goto HulYt; DgEDe: $arcx .= $xp; goto d99RL; EpZPi: goto ixLna; goto hYtCV; o4pIB: bDuhQ: goto e_BOv; fy8yi: ${'d' . $xxk . $xa} = $ffx; goto M3SGT; JRq2S: juBzo: goto yFULp; HGiG1: $arcx .= $xxk . $xa . '" value="0"><select class="group' . ($xp + 4) . '" name="'; goto YceEJ; hW_FT: foreach ($eda as $edak => $edav) { goto gcXKa; wCeSY: goto HxOI5; goto bfuS1; cXQI7: $arcx .= '>' . $edav . '</option>'; goto DKGDe; xLQ05: if ($xp == 1 && ${'d' . $xxk . $xa} == $edak) { goto n04Z2; } goto HTWRc; HDKMz: $arcx .= ' selected="selected"'; goto Y9ee0; QAeN1: NEkdV: goto VyEe4; bfuS1: n04Z2: goto HDKMz; sPU39: HxOI5: goto cXQI7; HTWRc: if ($xp == 2 && ${'d2' . $xxk . $xa} == $edak) { goto NEkdV; } goto wCeSY; DKGDe: tXGDf: goto C0HdK; gcXKa: $arcx .= '<option value="' . $edak . '"'; goto xLQ05; VyEe4: $arcx .= ' selected="selected"'; goto sPU39; Y9ee0: goto HxOI5; goto QAeN1; C0HdK: } goto PuaQa; NZ03p: WWnBx: goto p0djB; fvHN4: if ($xp > 1 && !isset(${'d2' . $xxk . $xa})) { goto Vb1kZ; } goto GR9kh; e_BOv: qaNrb: goto qi1Bb; bLcPJ: if ($xxv[0] == 2) { goto biMa7; } goto lnSUD; A0h_K: if (!($xxk == 'start_format')) { goto U15rh; } goto OYTaK; UbM9o: $arcx .= 'd2'; goto GTfDL; E6pUv: if (!($xp > 1)) { goto ponmc; } goto wLcVW; D4Obr: $arcx .= '</select>'; goto O7Rtr; FLYlY: $arcx .= '" value=""><input type="text" value="'; goto qaG6l; qi1Bb: } goto MOeEi; Pyb_Q: Kgbx3: goto sELhw; NHPPh: extract((array) (include $acf)); goto Zt9wB; rsEAl: if (!isset($sort)) { goto fhNxC; } goto EU7BY; VH7HE: XNONs: goto NxFhN; HhIS1: QYix3: goto k8PlA; DjKBu: if (!($afc == 4)) { goto Y9016; } goto MJDfh; bxsVu: if (!isset(${'pagekey' . $xp})) { goto PlAlH; } goto g2Y8b; tGLPs: Hiu0I: goto dC03J; G4E5v: $sortorder = $ffx; goto YCvYI; JMwmc: $ffx = 0; goto yee4G; fSZRs: bSNwU: goto k_2i4; HvEOQ: $arcx .= ' Key Pattern :<br> <input type="hidden" name="pagekey' . $xp . '" value=""><input type="text" value="'; goto bxsVu; Tvp6P: if (!isset($ccproxycheck)) { goto JLI9c; } goto drlAi; hdOdw: if (!isset($ccproxycheck)) { goto wqNuj; } goto v9FYC; sO1CP: $xl = 'ChannelPage'; goto VMY3V; oOqT0: $xf = 'Channel Creation '; goto ds3XM; GEzP1: Y9016: goto jtDn3; cM4kB: $arcx .= $xp; goto mQJJ8; drlAi: $arcx .= 'checked="checked"'; goto T57Lk; hPr_h: if (!($xp > 1)) { goto eMmJX; } goto orur9; xXmON: $arcx .= ' checked="checked"'; goto yMS0Q; PpkbB: if (isset(${$xe . 'url' . $xp})) { goto mHwy2; } goto AWEnK; coDzr: $arcx .= $xp; goto vS9IM; s4NCU: goto kHiF3; goto JwwJN; EEyG5: wo3a9: goto z0X7E; Kg0mU: $arcx .= ' name="hide' . $xp . $xe . '" onChange="tmf1(this.name)"><br><br>'; goto WxzTA; siKWT: if (isset($sortorder)) { goto bgbTY; } goto G4E5v; jtDn3: if (!($afc == 5)) { goto Y3Txa; } goto Khun7; Y3baP: $xf = 'Detail Page'; goto y0gIq; gnS8V: Yvf2J: goto NReJs; KrL6l: if (!($afc == 3)) { goto Hw8ON; } goto HXavP; k_2i4: $arcx .= ' Options</h3><br>'; goto nMKxb; XmcC0: $sortflag = $ffx; goto tGLPs; yee4G: if (empty($acf)) { goto iBsUe; } goto NHPPh; YUYCk: goto QYix3; goto ZZ3SF; HkcMj: zB3Ly: goto szDab; bWef_: $arcx .= ' checked="checked"'; goto T0UsS; Lrezi: if (!($xp > 1)) { goto Kgbx3; } goto B6yYO; aY3iR: $arcx .= $xp; goto fSZRs; mMptF: if ($afc == 1 || $afc == 2) { goto iescm; } goto ucgnz; VMY3V: $xn = 5; goto PQFku; XxUIK: if (!isset(${$xe . 'subpage_format' . $xp})) { goto SW5kK; } goto xXmON; Zt8bA: $xxd = array('start' => array('1', 'Start'), 'start_format' => array('1', 'Start Format'), 'stop' => array('1', 'Stop'), 'stop_format' => array('1', 'Stop Format'), 'duration' => array('1', 'Duration'), 'title' => array('1', 'Title'), 'title_original' => array('1', 'Original Title'), 'subtitle' => array('1', 'Sub-title'), 'desc' => array('1', 'Description'), 'category' => array('1', 'Category'), 'language' => array('1', 'Language'), 'orig_language' => array('1', 'Original Language'), 'showicon' => array('1', 'Showicon'), 'season' => array('1', 'Season'), 'episode' => array('1', 'Episode'), 'episode_total' => array('1', 'Total Episode'), 'custom_episode' => array('1', 'Custom Episode 1'), 'custom_episodex' => array('1', 'Custom Episode 2'), 'channel_logo' => array('1', 'Channel Logo'), 'production_date' => array('1', 'Production Date'), 'actor' => array('1', 'Actor'), 'role' => array('1', 'Role(for Actor)'), 'director' => array('1', 'Director'), 'presenter' => array('1', 'Presenter'), 'producer' => array('1', 'Producer'), 'composer' => array('1', 'Composer'), 'editor' => array('1', 'Editor'), 'commentator' => array('1', 'Commentator'), 'writer' => array('1', 'Writer'), 'adapter' => array('1', 'Adapter'), 'guest' => array('1', 'Guests'), 'country' => array('1', 'Country'), 'image' => array('1', 'Image'), 'colour' => array('1', 'Video Colour'), 'videoaspect' => array('1', 'Video Aspect'), 'videoquality' => array('1', 'Video Quality'), 'premiere' => array('1', 'Premiere'), 'audio' => array('1', 'Audio'), 'length' => array('1', 'Length'), 'pshown' => array('1', 'Previously-Shown'), 'keyword' => array('1', 'Keyword'), 'subtitles' => array('1', 'Subtitles'), 'rating' => array('1', 'Rating'), 'rating_icon' => array('1', 'Rating Icon'), 'star_rating' => array('1', 'Star Rating'), 'star_rating_icon' => array('1', 'Star Rating Icon'), 'new' => array('1', 'New'), 'lastchance' => array('1', 'Last Chance'), 'review' => array('1', 'Review')); goto Ms4G3; cvdxr: $arcx = ''; goto RcpbG; nshrw: $xp = 1; goto aKiHY; o_UzP: if ($afc == 2) { goto Xgw1Y; } goto tlKyn; noBJX: $xn = 3; goto nZNxl; Fzr9s: $arcx .= '<div id="hide' . $xp . $xe . '">Enable ' . $xf . 'Url' . $xp . ' Parameters : <input type="checkbox" id="' . $xe . 'group' . $xp . '"'; goto PpkbB; dduch: o21Tw: goto xcl2F; BPiHV: $arcx .= $xf; goto wS_EZ; z8Zeb: goto kHiF3; goto JCaRc; SWHbl: $soa = array('0' => '--select--', '1' => 'ascending', '2' => 'descending'); goto mO6xd; x9wex: goto fu41E; goto ARjRz; AWEnK: if (!isset(${$xe . 'subpage_format' . $xp})) { goto BzeDr; } goto Dwu7M; yMS0Q: SW5kK: goto czlbh; BfoZU: $xf = ''; goto Z9ROu; O87lB: $arcx .= 'checked="checked" '; goto BhcGw; AdkFG: RfrpE: goto qfyQn; WxzTA: if (!($xp > 2)) { goto dO49E; } goto O7cBb; f5ewo: goto kHiF3; goto ldutL; IuINb: BzeDr: goto bzD4j; YFy1W: $arcx .= ' Parameters :</b> <input type="checkbox" '; goto qR9Ft; GicTx: $arcx .= '" name="sort"/><br>Sort Flag :<br> <select name="sortflag">'; goto hgDkb; RuT5e: $xn = 1; goto f5ewo; KsfIz: $arcx .= ' Parameters :</b> <input type="checkbox" id="group' . ($xp + 4) . '" '; goto yZeLU; GMsJW: PlAlH: goto hWsd_; T57Lk: JLI9c: goto WTDBw; LOvak: } goto DulKO; AgFW6: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto bnC7E; RMH9L: U0Vfg: goto xu2D0; FTtUo: iA8DY: goto Ioc3h; JO_HD: unset($karclist); goto l5QAc; Znqpr: goto D1p_Z; goto BrsvN; h18U_: rMt4F: goto LRA0h; AWuBl: LoYdh: goto yPQyX; w6O0z: xP9F_: goto uVifo; vS508: dE0TW: goto RoALd; p71vA: $fp = gzopen($cnt[1], 'w9'); goto Lnxqb; gc7Ka: goto dosYi; goto cNu6T; Wv5Ws: $ccchannel_name = $ccchannel_name . $cnmd; goto PGg7o; OSmDg: $fp = fopen($fxf, 'w'); goto iiy13; O6ttz: echo '<!DOCTYPE html><html><head>' . $afvi . '<title>Tempest</title>' . $jqscr . $arccs . '<style>select{width:230px}.form-control{border-radius:.25em}input[type=text]{width:230px}.chselector{width:250px}.try2{position:relative;float:left;width:20%;text-align:center;padding:30px;height:230.66px;top:35px}.try3{position:relative;float:left;width:40%}.try4{position:relative;float:right;width:40%}.try5{position:relative;text-align:center;top:40px}#loader{position:relative;text-align:center;top:88px;margin:0 auto;border:16px solid #666;border-radius:50%;border-top:16px solid #0abcff;width:120px;height:120px;-webkit-animation:spin 2s linear infinite;animation:spin 2s linear infinite}@-webkit-keyframes spin{0%{-webkit-transform:rotate(0)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg)}}@keyframes spin{0%{transform:rotate(0)}100%{transform:rotate(360deg)}}.rowx{height:300px}.form-control{width:100%}.try3 #avalc{position:relative;padding-right:10px;bottom:32px;margin:0 auto;float:right;width:30%;font-size:12px;text-align:right;color:red}.try4 #count{position:relative;padding-right:10px;bottom:32px;margin:0 auto;float:right;width:35%;font-size:12px;text-align:right;color:red}.try2 .btn{width:30px}@media screen and (max-width:1199px){.chselector{width:230px}.rowx{height:570px}.try2{position:relative;text-align:center;width:40px;left:48%;top:-60px;padding:0;height:168px;-webkit-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.try2 input[id=btmu]{height:30px;width:23.66px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;box-shadow:inset -.25em .25em .25em rgba(255,255,255,.5),inset .1em -.1em .1em rgba(0,0,0,.1);-webkit-transform:rotate(-90deg);-moz-transform:rotate(-90deg);-o-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg)}.try2 input[id=btmd]{height:30px;width:23.66px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;box-shadow:inset -.25em .25em .25em rgba(255,255,255,.5),inset .1em -.1em .1em rgba(0,0,0,.1);-webkit-transform:rotate(-90deg);-moz-transform:rotate(-90deg);-o-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg)}.try3{position:relative;float:left;width:100%}.try4{position:relative;float:left;width:100%;top:-95px}.try5{position:relative;text-align:center;left:47%;top:320px;width:40px;padding:0}#loader{position:relative;text-align:center;top:220px}.rowx::after{content:"";clear:both;display:table}.form-control{width:100%}.try3 #avalc{position:relative;padding-right:10px;bottom:32px;margin:0 auto;float:right;width:30%;font-size:12px;text-align:right;color:red}.try4 #count{position:relative;padding-right:10px;bottom:32px;margin:0 auto;float:right;width:35%;font-size:12px;text-align:right;color:red}.try2 .btn{width:30px}}.duplicate{border:1px solid red;color:red;background-color:#1b1b1c}@media screen and (max-width:400px){#loader{position:relative;text-align:center;left:3.5%;top:5%}.try2{top:-60px}.try4{top:-120px}.try5{top:.5%}.tabcontent{font-size:13.5px;padding:0 0}select{font-size:12.5px}input{font-size:13.5px}input[type=button]{font-size:13.3px}}@media screen and (max-width:609px){input[type^=checkbox]{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type^=checkbox]:hover{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type^=checkbox]:checked{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}.try5{left:46%}}@media only screen and (min-width:610px){.col-s-1{width:8.33%}.col-s-2{width:16.66%}.col-s-3{width:25%}.col-s-4{width:33.33%}.col-s-5{width:41.66%}.col-s-6{width:50%}.col-s-7{width:58.33%}.col-s-8{width:66.66%}.col-s-9{width:75%}.col-s-10{width:83.33%}.col-s-11{width:91.66%}.col-s-12{width:100%}.tabcontent{padding:0 12px}}</style></head><body><div id="versx">' . $env . '</div><center><h2>Tempest Configurator</h2>' . $xbb . '<div class="row"><div class="col-3 col-s-3 tab">'; goto TWUcb; kzMTO: heCs2: goto IduA6; vKPg7: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto J80zL; yYOMu: fvUdL: goto xrMsQ; HlgAH: QCRrg: goto Q6Ke8; T8zeb: if (isset($arclix)) { goto GDcaf; } goto NqP37; B3fVg: K3OWJ: goto RVrX1; uOCkH: $rr++; goto X4a42; D80S0: if (!empty($icc[1])) { goto zt8S6; } goto kSjZr; IVmGB: if (isset($_POST['chengine']) && $_POST['chengine'] == 'Generate') { goto zzEIk; } goto oXj3X; ZP8O5: $a = 0; goto Vn4_y; e_17G: if (!($timespan > 99)) { goto QHiCE; } goto Yl3Bi; RASYg: Fg7Tn: goto jDM_s; kHMcp: TTWEV: goto iGiJL; WEbjp: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Please add Channel'; goto zKqQm; JQn2E: if (!isset($arclix)) { goto mztF4; } goto AlY7S; Stlf5: echo 'Name'; goto W0Xti; cv6ex: exit; goto dIuex; a0L0i: aZUra($algx, $xlgn); goto fjrFH; dx0Nz: $tpsx = microtime(true); goto HkTBE; RrkcO: Zh7yl: goto bscIk; wQby_: qktAc: goto BqLzS; JBgse: OiE6H: goto T18Td; ws21a: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto flOKd; ZzrN0: goto K5rwI; goto OI1lw; Q6Ke8: echo '</b></h3></center>'; goto DPkBq; bO8yO: goto wrvca; goto Javtn; KU2ez: if (!($a < $nct)) { goto jNh2y; } goto qIoFF; BlJYr: session_write_close(); goto v9h5r; myRt7: if (!empty($mxdc)) { goto bl4eC; } goto yASiL; jhqLx: goto Y40qG; goto s005a; eO1Xv: U0PUS: goto gVVDO; Z3UXQ: AzUra($algx, $xlgn); goto oKFMV; qnVbx: $algx = '[          ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $in; goto ZYU4w; BzCr7: if (!(date_create((string) $txml->programme[$as - 1]->attributes()->stop) >= date_create($fnso))) { goto YZFZ6; } goto xQVn1; Ck9yg: goto vNeWy; goto lJi3v; BQiwG: AzURA($algx, $xlgn); goto IIQp_; XfJ3m: $chsumav = count($mxl->channel); goto wF3DR; DbIKr: srbxk: goto dfc4F; DMv9b: CuhQz: goto iPOZJ; L0jyu: kXgXI: goto McPX7; ryPT5: qpa4p: goto q6dit; JgTiq: $fka = array('ccurl', 'cccustom_header', 'cccookie_header', 'ccpost_data'); goto laM3W; VPhNb: if (!(isset($fusion) && !isset($ofdt) && !isset($fmod))) { goto NLfmW; } goto OSmDg; xCxFP: if (!empty($spb[0])) { goto ujiHx; } goto a7N35; pvsny: goto B_MG0; goto u1cOo; m26vA: if (!empty($clsc[1])) { goto DeSIQ; } goto ms65v; jWv1T: uwbyM: goto ilyjJ; rBLfO: echo $xhd . $fnm . '</h2><a id="toppage"></a>' . $xbb . '<div class="row"><div class="col-3 col-s-3 tab">'; goto qLux_; ocYqX: X2PF2: goto CgjeH; doeAx: if (!isset($vldb)) { goto LEpfC; } goto o9HRm; W2YaT: Xk9LE: goto XCO39; Cu4Sr: if (!empty(strlen($xmlfile->filename))) { goto xrO5a; } goto sONe1; AAoZk: if (!isset($ccchannel_id)) { goto Nzgqk; } goto Kw9v0; W0DJD: $csr = ''; goto BKdnY; udxZq: $arccs = '<style>a:link{color:#b3b3b3}#versx{position:absolute;top:0;right:0;width:100%;font-size:10px;text-align:right;}body{background-color:#1b1b1c;color:#0abcff}textarea{border-radius:10px;background-color:#0abcff;border-color:#666;border:1px solid;color:#000}select{background-color:#0abcff;border-color:#666;border:thin solid rgba(0,0,0,.5);border-radius:10px;box-shadow:inset .25em .25em .25em rgba(255,255,255,.5),inset -.1em -.1em .1em rgba(0,0,0,.1);padding:.1em}input{border-radius:10px;background-color:#0abcff;border-color:#666;border:1px solid;color:#000}input[type=text]{width:315px}input[type=text]:disabled{-webkit-text-fill-color:red;opacity:1;background-color:#4d4d4d;border:1px solid red;color:#0abcff}select:disabled{-webkit-text-fill-color:red;opacity:1;background-color:#4d4d4d;color:#0abcff}input[type^=checkbox]{-webkit-appearance:none;background-color:#4d4d4d;border:1px solid #666;border-radius:5px;width:15px;height:15px;margin-bottom:-3px}input[type^=checkbox]:hover{background-color:#b3b3b3;border:1px solid #666;border-radius:5px;width:15px;height:15px;margin-bottom:-3px}input[type^=checkbox]:checked{background-color:#0abcff;border:1px solid #666;border-radius:5px;width:15px;height:15px;margin-bottom:-3px}input[type=checkbox][disabled]{-webkit-text-fill-color:red;opacity:1;background-color:#4d4d4d;border:1px solid red;border-radius:5px;width:15px;height:15px}a{color:#b3b3b3;text-decoration:none}input[type=button]{background-color:#4d4d4d;color:#0abcff;border-color:#666;border:thin solid rgba(0,0,0,.5);border-radius:10px;box-shadow:inset .25em .25em .25em rgba(255,255,255,.5),inset -.1em -.1em .1em rgba(0,0,0,.1);padding:.25em}input[type=submit]{background-color:#4d4d4d;color:#0abcff;border-color:#666;border:thin solid rgba(0,0,0,.5);border-radius:10px;box-shadow:inset .25em .25em .25em rgba(255,255,255,.5),inset -.1em -.1em .1em rgba(0,0,0,.1);padding:.25em}*{box-sizing:border-box}.row::after{content:"";clear:both;display:table}[class*=col-]{float:left}.tab{float:left;background-color:#4d4d4d;color:#0abcff;border-color:#666;border:thin solid rgba(0,0,0,.5);border-radius:.25em}.tab button{display:block;background-color:inherit;color:#0abcff;padding:12px 5px;width:100%;border:none;outline:0;text-align:left;cursor:pointer;transition:.3s}.tab button.active{background-color:#0abcff;color:#000}.tabcontent{float:left;display:none}.topright{float:right;cursor:pointer;font-size:28px}.topright:hover{color:red}[class*=col-]{width:100%}@media only screen and (min-width:768px){.col-1{width:8.33%}.col-2{width:16.66%}.col-3{width:25%}.col-4{width:33.33%}.col-5{width:41.66%}.col-6{width:50%}.col-7{width:58.33%}.col-8{width:66.66%}.col-9{width:75%}.col-10{width:83.33%}.col-11{width:91.66%}.col-12{width:100%}}#toppage{display:inline-block;background-color:#1b1b1c;width:50px;height:50px;text-align:center;border-radius:4px;position:fixed;bottom:30px;right:30px;transition:background-color .3s,opacity .5s,visibility .5s;opacity:0;visibility:hidden;z-index:1000}#toppage::after{content:"";font-family:FontAwesome;font-weight:400;font-style:normal;font-size:2em;line-height:50px;color:#0abcff}#toppage:hover{cursor:pointer;background-color:#4d4d4d}#toppage.show{opacity:1;visibility:visible}</style>'; goto XHia4; wUV2E: $stopxc1[$l] = UyOgt($detail_duration2, $dsou2, $culture, array("8x", $startxc1[$l]), $arclist); goto DlAqS; Erd1y: LuESR: goto zEjNQ; Ax5kw: $trk = '" channel="' . $xmltv_id . '">'; goto G9GG2; JvBAj: DVC50: goto tqNoq; z6OHX: $mxl->preserveWhiteSpace = false; goto ZWgKg; JmG1E: $ccchannel_block = str_replace($cctc[1], '', $ccchannel_block); goto E3zJJ; muVGw: eLwkO: goto zUbQQ; d4BcI: function vAFwx($arc, $arv, $arz, &$arl) { goto hjknm; oIYUA: $arl[$arv] = array('', ''); goto hEO6w; hjknm: if (!empty(strlen($arc))) { goto QeTEo; } goto oIYUA; aQQ0f: $arl[$arv] = array($arz, $arc); goto VWiVM; hEO6w: goto ZDwMK; goto O31Kb; VWiVM: ZDwMK: goto WGJkF; O31Kb: QeTEo: goto aQQ0f; WGJkF: } goto Snekz; DgHB8: $im = 'Time converter enabled...'; goto ToFBV; vzzwA: $cnsx = jTQXL($cnsx, 'e', 'f'); goto UwR74; npmu1: if (isset($cspx[1][$spxc])) { goto O1eHQ; } goto NHY94; gBaVd: ZgMqW: goto zTry5; UY28Q: goto xg5Lp; goto Zn6Rc; Qqzt3: $itx->save($drp . '/' . $xlfn); goto SVZp1; QqYsK: goto YUmTQ; goto Vlv1_; dV6kW: $cnsx = array_slice($cnsx, 0, count($cnsx) - count($cidsx)); goto ZPsnw; oj1ny: if (fgetc($fp) == "
") { goto fhqfw; } goto q3fTt; XpOYM: $dlfnx = $sdp . $_SESSION['cnfl'] . '.channel.xml'; goto BMSVT; En9Q4: set_time_limit(0); goto cejUu; UmXur: if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) { goto lMrcr; } goto V378m; bJXIk: goto hdYxq; goto zfMfO; Dl1I6: if (!empty(strlen($xmlfile->{'inverter-filename'}))) { goto zvIxu; } goto SaVkO; wF4uJ: OJ18O: goto mgU_d; bfLkp: if (isset($detail_start_format)) { goto Ar3UQ; } goto P1S3n; aTZa_: if (!($last != 0)) { goto Fv0OH; } goto lK8cK; QB9iS: WuNRr: goto k1X33; tlnNZ: $nct = $a; goto DkUOj; CWUeT: if (isset($arclix)) { goto HYxar; } goto rZou9; yhFHr: if ($mcn == 'new') { goto FMxyk; } goto XqfnQ; f6aNn: if (!empty($mgw[1])) { goto YbUpU; } goto QS4qW; p3AQj: cU329: goto Ej80p; FBTON: ip13E: goto ZYjCJ; kkypq: if (!isset($ccchannel_name)) { goto oLtF7; } goto RbYpO; Snekz: function oD6e9($ard, $arf, $art, $ark) { goto gOZdi; YlFSQ: if (!empty($axl)) { goto B2ocm; } goto Nv8Hu; H5Jmb: if ($ark == '3') { goto xYzDG; } goto j_QZP; dhuir: goto oFFTU; goto R0JOs; j_QZP: if ($ark == '2') { goto YIejk; } goto mmGhJ; JuMsN: oFFTU: goto tfdCG; ojv6l: $axl .= ','; goto AKTok; LGoK_: j1zkA: goto I2elI; Nv8Hu: if ($ark == '3') { goto cp3e8; } goto IASuN; IASuN: if ($ark == '2') { goto THbHm; } goto pl2C6; slpFF: $axl = date($arf, $ard); goto dhuir; Zg4KH: goto j1zkA; goto Gse7q; yMutX: if (empty($art[1])) { goto EpRcr; } goto kTdNe; ijuZW: py7Db: goto lruwo; pl2C6: $axl = $ard; goto x897w; pIgEe: goto YudJ6; goto lVuxs; t0nk8: if (empty($axl)) { goto afz1f; } goto ojv6l; R0JOs: THbHm: goto ZB0rI; VEda9: $arx = DateTime::createFromFormat($arf, $ard)->format('Ymd'); goto EESvC; Ek0Fq: YudJ6: goto XURcq; FWzDs: EpRcr: goto i650M; i650M: $aed = strtotime(date('Ymd') . $adx . ' +' . $art[0] . ' days'); goto Sgnjg; lVuxs: TZtbF: goto VEda9; CgEzp: $aed = strtotime(date('Ymd') . ' +' . $art . ' days'); goto Ek0Fq; pUHOR: $adx = ''; goto yMutX; AKTok: afz1f: goto H5Jmb; C_BQC: return $axl; goto ZVFAf; EESvC: $ard = strtotime($arx); goto CgEzp; tfdCG: B2ocm: goto C_BQC; XURcq: $axl = ''; goto ijuZW; mmGhJ: $axl .= $ard; goto lGtra; NH6vX: xYzDG: goto Mx28a; Sgnjg: if (!($ark == '2')) { goto eTjO8; } goto pryD2; x897w: goto oFFTU; goto MkgKq; kTdNe: $adx = '+0000'; goto FWzDs; lGtra: goto j1zkA; goto NH6vX; pD79p: Xr3wn: goto YlFSQ; lruwo: if (!($ard <= $aed)) { goto Xr3wn; } goto t0nk8; L69CW: goto py7Db; goto pD79p; pryD2: $ard = $ard / 1000; goto IEQe6; Gse7q: YIejk: goto MvM5j; MvM5j: $axl .= $ard * 1000; goto LGoK_; Mx28a: $axl .= date($arf, $ard); goto Zg4KH; MkgKq: cp3e8: goto slpFF; I2elI: $ard = strtotime('+1day', $ard); goto L69CW; ZB0rI: $axl = $ard * 1000; goto JuMsN; gOZdi: if ($ark == '3') { goto TZtbF; } goto pUHOR; IEQe6: eTjO8: goto pIgEe; ZVFAf: } goto zOtfD; r7Q4h: $a = 0; goto yfCIT; Nz8hm: YvU1r: goto V2lcP; gb3jV: B_MG0: goto uEovY; ZRm8T: if (!isset($keepindexpage)) { goto YtJpr; } goto RfgFM; iZ19j: fwrite($fp, $fhd . $fsrc); goto ZP8O5; fzNES: goto oojpt; goto E4LFC; ATZXr: ep9iy: goto Mo3gc; TtI6n: OVB4k: goto FhrV7; mXCs9: SJkhu: goto QMO1S; ub3sj: Y5PwB: goto wSZZi; XlZ0d: if (empty($xmlfile->{'user-agent'})) { goto tQpnc; } goto RhHtf; zU9FA: $fka = array('epgfilename' => array('1', 'EPG File Name', 'filename'), 'epguseragent' => array('1', 'User Agent', 'user-agent'), 'epgtimespan' => array('2', 'Timespan', 'timespan'), 'epgretry' => array('2', 'Retry', 'retry'), 'epgtimeout' => array('2', 'Timeout', 'time-out'), 'epgchanneldelay' => array('1', 'Channel Delay', 'channel'), 'epgindexdelay' => array('1', 'Index Page Delay', 'index'), 'epgdetaildelay' => array('1', 'Detail Page Delay', 'detail'), 'epgtimeconverter' => array('1', 'Time Converter', 'time-converter'), 'epgproxy' => array('1', 'Proxy', 'proxy'), 'epginxo' => array('3', 'Index-Only Mode', 'index-only'), 'epgfusion' => array('3', 'Fusion', 'fusion'), 'epgfusionlevel' => array('2', 'Fusion Level', 'fusion-level'), 'epgchannellister' => array('3', 'Channel-Lister', 'channel-lister'), 'epginverter' => array('3', 'Inverter', 'inverter'), 'epginverterfilename' => array('1', 'Inverter File Name', 'inverter-filename'), 'epginverterpath' => array('1', 'Inverter Path', 'inverter-path'), 'epglogger' => array('3', 'Logger', 'logger'), 'epglogname' => array('1', 'Logger File Name', 'logname')); goto u_Tcf; aie3f: XXBMj: goto kCySm; sONe1: if (empty(strlen($xmlfile->filename))) { goto QWht_; } goto Gcd9O; OtTRG: $csrc = $chxx[1][$f]; goto S1OeA; Yi0rD: J6SjO: goto QAKvY; lQnxt: if (empty($mrcd)) { goto JsomQ; } goto KdvcB; SDdtk: $ixml = simplexml_load_string('<tv>' . $prg . '</tv>'); goto Ax4v3; l0xsG: goto NvytP; goto E1gNK; YVLMV: Tq8j2: goto hY1sc; OFIBw: foreach (libxml_get_errors() as $error) { goto Nd4yO; Nd4yO: if (isset($arclix)) { goto n8f8m; } goto mqQmA; wT7MK: Mi7Qj: goto Nk14o; KsNic: goto Mi7Qj; goto c3LSP; UW6SQ: echo '[          ] ' . $error->message . PHP_EOL; goto wT7MK; Nk14o: ilWg0: goto P1QtN; mqQmA: echo "<br><h3>", $error->message; goto KsNic; c3LSP: n8f8m: goto UW6SQ; P1QtN: } goto bkji_; sfK7_: e6xDg: goto gThmT; Y6gIP: $cmt3 = ''; goto dAaZ5; l75MT: function leuqg($arc) { goto VwTXK; TGrWu: WWFQ_: goto XIesh; nWk8Y: $rox = $arc; goto mFyBo; cxOi2: lKx24: goto ivg1J; ivg1J: if ($rx != strlen($rox)) { goto WWFQ_; } goto vM2hn; VwTXK: $rmn = array('M' => 1000, 'CM' => 900, 'D' => 500, 'CD' => 400, 'C' => 100, 'XC' => 90, 'L' => 50, 'XL' => 40, 'X' => 10, 'IX' => 9, 'V' => 5, 'IV' => 4, 'I' => 1); goto c3MSX; vM2hn: $arcx = $rcv; goto wpLEO; P0Hih: return $arcx; goto oobs2; XIesh: $arcx = $rox; goto dfgeO; wpLEO: goto ididD; goto TGrWu; dfgeO: ididD: goto P0Hih; prl3m: foreach ($rmn as $rl => $rv) { goto JQNkP; TQHId: $arc = substr($arc, strlen($rl)); goto kvhvV; kvhvV: $rx += strlen($rl); goto zcJxb; erczU: hjHYp: goto sCwn6; JQNkP: KIzsJ: goto YwSwx; zcJxb: goto KIzsJ; goto vXUFP; YwSwx: if (!(stripos($arc, $rl) === 0)) { goto tprZn; } goto VWzSb; vXUFP: tprZn: goto erczU; VWzSb: $rcv += $rv; goto TQHId; sCwn6: } goto cxOi2; c3MSX: $rcv = 0; goto nWk8Y; mFyBo: $rx = 0; goto prl3m; oobs2: } goto OFT17; ijG2a: K8M3w: goto mR1oI; flLzd: goto ubNTL; goto aQNS4; iVlDr: array_shift($stopxc1); goto mRoG1; tQIOe: if (!(isset($hrx['sitename']) && !empty($hrx['sitename']))) { goto idAxG; } goto laQdN; P2h91: $xmltv_id = preg_replace('/(\|\|#sameas#.*?)$/sm', '', $xmltv_id); goto YsmkX; ObFQI: WCsQI: goto Pjt0M; uUOrJ: goto G7GHQ; goto n2uPK; UPliQ: if ($i + 1 < $chsum) { goto T4xR1; } goto CZ_Qy; rkdcj: unset($detaildelay, $dsou); goto BF_Vh; PHerK: $_SESSION['download'] = 'dlzp'; goto RNRKl; MGqgM: P7o51: goto BT37h; YDY53: echo "</pre>"; goto RafxF; lp1K9: if (!isset($arclix)) { goto Cp9ye; } goto SMDXP; dFNWU: if (isset($detail_start2_format)) { goto Ux0RL; } goto l0IjI; RLk17: uniZM: goto Sthm8; MHa2G: GTVBE: goto Sngsl; cYwc5: HM8lD: goto VwLVR; olFUj: goto HCE7N; goto wYEFS; c7odp: if (!(strcasecmp($timezone, 'utc') == 0)) { goto zaUGT; } goto d4vLg; EG8DW: if (!(strcasecmp($start_format, 'unix') == 0 || strcasecmp($start_format, 'java') == 0 || $start_format == 'U' || !empty($stdc[1]))) { goto UvzUy; } goto e6LO2; ccXd0: rKSHk: goto inexk; VFON2: $fp = fopen($drp . '/' . $infn, 'a'); goto whN8u; ccZt9: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto w6Tyi; } goto ElVLM; OB7jB: $cidsx = array_values($cidsx); goto uFiiW; jPqe4: DmD9C: goto qngzy; EwoVE: echo '(File Name)'; goto BSRjF; gTKnc: foreach ($cm1 as $ccsubpage1) { goto kQHC3; KGFxd: P92zh('1', $fpn); goto h5kvu; xXzCH: oP5OL: goto pWAhq; Wo6j_: if (isset($cudb)) { goto Hv8RW; } goto dRpZO; DOr1j: CMRFg: goto OUf2p; EWxVW: $csr = ''; goto iMB0g; fPtLX: pirpP: goto btrBB; iMB0g: goto p9s3Y; goto dfqNr; OUf2p: if (!isset($cgdb)) { goto pirpP; } goto tKPKY; c97_l: trIXr($cdbl); goto UXq3n; AopLz: if (!(!isset($ccurl2) && !isset($ccurl3) && !isset($ccurl4))) { goto oP5OL; } goto W9t6H; luos3: tlEGj: goto Dre_i; gfsBW: P7xwH: goto fPtLX; XUBMi: list($ccop1, $erc, $srcl, $cdbl) = s8OXU($cfld, $arclist, 'cc', '1', $agent, $cto, '1', $erc, $retry, null, $dpx); goto IXkO1; kQHC3: vaFWx($ccsubpage1, 'ccsubpage1', '##subpage1##', $arclist); goto Wo6j_; a6Peg: if (!(count($cm1) == 1)) { goto r2N3M; } goto EWxVW; W9t6H: $csr .= $ccop1; goto xXzCH; pWAhq: unset($ccop1); goto xskWD; GebLF: feweX: goto L_Z1_; n50ck: Hv8RW: goto XUBMi; fYhTr: hEu1W: goto AopLz; dfqNr: r2N3M: goto GebLF; xskWD: if (empty($srcl)) { goto gh6GT; } goto PBTHq; btrBB: GrsY6: goto hdUHC; h5kvu: gxCMo: goto DOr1j; ZMm3j: P92Zh('2', $fpn); goto gfsBW; UXq3n: if (!isset($vldb)) { goto gxCMo; } goto KGFxd; tKPKY: echo jgUme($cfld, '1', '2', $arclist); goto f86mq; dRpZO: if (!isset($cudb)) { goto tlEGj; } goto DRsMg; f86mq: if (!isset($vldb)) { goto P7xwH; } goto ZMm3j; IXkO1: goto hEu1W; goto luos3; DRsMg: goto hEu1W; goto n50ck; L_Z1_: gh6GT: goto sGhcA; PBTHq: $srcl = ''; goto SYRqZ; SYRqZ: if (isset($cudb)) { goto feweX; } goto a6Peg; Dre_i: list($ccop1, $erc, $srcl) = s8OXu($cfld, $arclist, 'cc', '1', $agent, $cto, '0', $erc, $retry, null, $dpx); goto fYhTr; sGhcA: if (!isset($cudb)) { goto CMRFg; } goto c97_l; hdUHC: } goto Nnifi; vAe1U: TYPfU: goto ad2Gh; wSZZi: $tmt = microtime(true); goto y2IUD; IGm0S: unset($_SESSION['xyz']); goto Ceglh; paxaR: mauQz: goto g8QDa; druOB: goto HVpvQ; goto Gt2u4; AUWej: GDcaf: goto Zcbpy; E1Qro: hAoJF: goto AR1HL; pW6cd: if (!isset($_POST['submit']) || isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '0') { goto LnQIR; } goto QnATL; ptTfY: $a = 0; goto Ut3IB; rhYS1: unset($dtimer); goto Z0gpS; vORwf: D9YPU: goto w0oto; wz5mU: B93CK: goto xZUMH; L2avq: PLbPv: goto s6mVv; YraZ7: ob_end_clean(); goto CM2uW; T50Z8: MHiQ2: goto wT8Ew; CXYGV: $xmlfile = simplexml_load_file($cfdp . 'tempest.config.xml'); goto Jipdk; NgkN3: $dci = count($cidsx); goto KsfS5; y7ul4: flush(); goto Lw933; foBhS: if (!(isset($culture) && $culture != '0')) { goto Z9axC; } goto tA3YI; BcZME: XzTT4: goto fmkfJ; F7xZ1: XTp4Y: goto bvDe3; KHsDb: $rtx = $kxm->addChild('previously-shown', ''); goto oS2Zq; TN0vl: $algx = '[   Warning   ] ' . $im . PHP_EOL; goto YZdh_; GvVRw: KUbjx: goto MLCJU; N_DAH: $kxm->video->{$rty} = $mrcd; goto V7T80; eVvoc: qdmQq: goto Y1Cl6; E1lJA: P1t0T: goto ob0MQ; CY2cb: pyE2g: goto QK6S5; xcQv7: goto dGGgZ; goto sR5DF; zclEI: F983I: goto BQiwG; qMGXZ: unset($kxm->{$rty}); goto lQnxt; cDURO: if (!(!empty($startxc1) && !empty($stopxc1))) { goto Ctsg6; } goto vdRNy; w5Z3w: echo '<div id="Save&Exit" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>Enable Siteconfig Downloader : <input type="checkbox" name="dlsc"><br><br><input type="submit" name="svcf" value="Save"> <input type="button" onclick="tmfRefresh()" value="Refresh"></div></form><script>'; goto hY6w4; d4B7P: $algx = '[    Error    ] ' . $im . PHP_EOL; goto xlFyW; P3jdJ: qQ3pp: goto ZKGAz; Uo9gk: if (!isset($start)) { goto tX7Bq; } goto We8sZ; vHOM2: $fp = fopen($drp . '/' . $infn, 'a'); goto C0Luv; kZ3l3: $cchannel = $_POST['dbci']; goto PQCq4; e76rM: NHaZz: goto eCl6h; r0S0X: echo '</h3></b>'; goto pQAeu; aeATA: echo '<br>' . $im; goto OL7Lc; n_0mx: if (empty($xdlw)) { goto kb31v; } goto t_6JG; QFo17: Vs0_t: goto DGJox; vkKPz: if (!empty($kxm->audio->stereo)) { goto Ismhs; } goto NDZkR; EyaRg: mx3q1: goto Tlyy9; g0QQW: echo '</div><div id="ChannelConfiguration" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>Channel Selector : <select id="ch_list" class="chselector"><option value="0">--select--</option>' . Fbhuc("4", $sdp) . '</select><div class="rowx"><div class="try5"><input type="button" id="regchan" value="Register"/></div><div class="try3"><p>Available Channels</p><div id="avalc">Total: 0</div><select id="ch_avail" multiple="multiple" size="10" class="form-control"></select><input type="text" id="xsrc1" placeholder="Search.."></div><div class="try2">'; goto ipWeY; C7lch: OR2N2: goto dWTUG; gg3IF: goto mNupH; goto BcR3v; r8Dsp: $dlfnx = ''; goto Sol8i; yWdi0: if (!empty(strlen($mrcd))) { goto ZqVUj; } goto lFHfH; Qmh7h: exit; goto QH6b7; UZsOG: date_timezone_set($fsp, timezone_open($ntz)); goto IKXA_; CYi57: $dlfnx = $drp . '/' . $_SESSION['xmfn'] . '.gz'; goto T0Ogv; C2K9d: pMc4g: goto W9msf; L9XLb: zWTr0: goto H0gtS; J5bH6: $agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; goto JEM1t; iUG0v: cEQs0: goto yx5EO; YKSJR: if (!($a < $co)) { goto h3yG8; } goto shB7L; Ac63D: if (!(!empty($_POST['cudb']) || !empty($_POST['cgdb']) || !empty($_POST['cbdb']) || !empty($_POST['cedb']))) { goto AwKxm; } goto u9rXv; BiIg6: $rkey = array_search($rtag[0][$n], $dcar); goto L0047; e1yYi: goto A_HBT; goto W2YaT; ZYjCJ: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf))) { goto z9V3H; } goto yiGq_; pF6j9: AFOna: goto udYo7; M0Sl5: UBHGk: goto EOYwH; u_Tcf: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto YE8E8; lIrlN: fPSNe: goto f_UgV; d5wq4: echo 'text" name="' . $fk . '"'; goto phjmd; X1K5d: echo ' checked="checked"'; goto SCzeI; ifWvu: goto TA2Aq; goto f3vhn; CLaaL: if (!(isset($mxl) && isset($mxl->{$fv[2]}))) { goto lGbVM; } goto a6YR2; GN0B0: echo ' value="' . htmlspecialchars((string) $mxl->delay->attributes()->{$fv[2]}) . '"'; goto lIrlN; MdEP1: F7AEc: goto j2nrU; s_1rB: if (!(isset($mxl) && isset($mxl->{$fv[2]}) && strcasecmp((string) $mxl->{$fv[2]}, 'on') == 0)) { goto X6y2n; } goto X1K5d; phjmd: if (strpos($fk, 'delay')) { goto jqAnV; } goto jRzZm; HAmcB: uy2yj: goto pNHX_; MJw0N: jqAnV: goto ukY21; Vi3pA: goto TA2Aq; goto R0Zvp; C4OcV: goto HMgyv; goto MJw0N; O8Etw: if ($fv[0] == 1) { goto hlbFF; } goto Lve5j; R0Zvp: zktb7: goto KZRia; f_UgV: HMgyv: goto takwH; SCzeI: X6y2n: goto Xm46n; jvJWW: echo '<br>Enable '; goto HAmcB; IwQeJ: echo 'hidden" name="' . $fk . '" value="0"> <input type="checkbox"'; goto s_1rB; LXcPg: echo ' value="' . htmlspecialchars((string) $mxl->{$fv[2]}) . '"'; goto T_Gi6; D7bq9: echo '><br>'; goto OlfhT; Lve5j: if ($fv[0] == 2) { goto zktb7; } goto HDmMo; ZDjdh: ndB4y: goto Eb1jT; takwH: echo '><br>'; goto Vi3pA; a6YR2: echo ' value="' . htmlspecialchars((string) $mxl->{$fv[2]}) . '"'; goto DVNrm; jRzZm: if (!(isset($mxl) && isset($mxl->{$fv[2]}))) { goto V736d; } goto LXcPg; OlfhT: goto TA2Aq; goto Pw40D; iqK2X: TA2Aq: goto ZDjdh; j2nrU: echo '<input type="'; goto O8Etw; T_Gi6: V736d: goto C4OcV; eM5QU: if (!($fv[0] != 3)) { goto F7AEc; } goto pNL1n; f3vhn: hlbFF: goto d5wq4; YE8E8: if (!($fv[0] == 3)) { goto uy2yj; } goto jvJWW; ukY21: if (!(isset($mxl) && isset($mxl->delay->attributes()->{$fv[2]}))) { goto fPSNe; } goto GN0B0; HDmMo: if ($fv[0] == 3) { goto opc0x; } goto ifWvu; Pw40D: opc0x: goto IwQeJ; Xm46n: echo ' name="' . $fk . '"><br><br>'; goto iqK2X; pNHX_: echo $fv[1] . ' :'; goto eM5QU; DVNrm: lGbVM: goto D7bq9; pNL1n: echo '<br>'; goto MdEP1; KZRia: echo 'number" min="0" name="' . $fk . '"'; goto CLaaL; Eb1jT: } goto UQzc9; bijrm: pM4uN: goto ZxVuv; EXA82: unset($detail_stop2, $detail_stop2_format); goto Su1Gr; oQobK: u0VU7: goto WQETk; IduA6: unset($_SESSION['download'], $_SESSION['xmfn'], $_SESSION['cnfl'], $_SESSION['cffn']); goto Soq3O; IyDC8: $last = 1; goto ZKqHU; kfdzU: unset($jfd); goto q2YtY; u370R: $itx->preserveWhiteSpace = false; goto YJF_o; IRutb: echo $xhc . 'EPG Generator</h2>' . $xbb . '<form action="' . $tfn . '" id="grabberform" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center><b>Tempest Configuration Loader</b><br><br><select name="tempconfig">' . FBhuC("2", $cfdp) . '</select><br><br><input type="submit" name="engine" value="Generate"> ' . $xrf . '<br><br>'; goto imUpQ; SRgiG: $k++; goto LopDU; pqpvd: function NjfpQ($k) { goto optA9; WKWhK: M68oD: goto dmPwA; NeKJn: $ch = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' . PHP_EOL . '<!-- Tempest EPG Generator (made by Kvanc) -->' . PHP_EOL . '<configuration>' . PHP_EOL . ' <filename/>' . PHP_EOL . ' <user-agent/>' . PHP_EOL . ' <logger/>' . PHP_EOL . ' <retry/>' . PHP_EOL . ' <time-out/>' . PHP_EOL . ' <timespan/>' . PHP_EOL . ' <proxy/>' . PHP_EOL . ' <index-only/>' . PHP_EOL . ' <fusion/>' . PHP_EOL . ' <fusion-level/>' . PHP_EOL . ' <time-converter/>' . PHP_EOL . ' <delay channel="" index="" detail=""/>' . PHP_EOL . ' <channel-lister/>' . PHP_EOL . ' <inverter/>' . PHP_EOL . ' <inverter-filename/>' . PHP_EOL . ' <inverter-path/>' . PHP_EOL . '</configuration>'; goto Kj1s7; wrcB0: if (!(!file_exists($cl) || !empty(strlen($k)))) { goto aS9Aa; } goto NeKJn; sF9ZV: if (file_exists($t)) { goto w0UGu; } goto XRleO; dmPwA: if (file_exists($ck)) { goto osJdn; } goto x3Fdc; NF7xG: w0UGu: goto wrcB0; zprB7: mkdir($s, 0777, true); goto WKWhK; optA9: $d = dirname(__FILE__); goto VXPfM; Y7_Wt: $t = $c . 'temp/'; goto M_JHQ; iyd63: foreach ($x as $l) { chmod($l, 0777); m_TcC: } goto xt0eT; YeK2I: $ck = $c . 'cookies/'; goto Y7_Wt; xt0eT: ayFih: goto Vl1_H; ow3aK: $x = array($c, $s, $ck, $t, $cl); goto ex9IY; Kj1s7: $f = fopen($cl, 'w'); goto IinkH; oV5Q_: aS9Aa: goto iyd63; BZUpc: mkdir($c, 0777, true); goto Cp548; G9JXh: pcsaz: goto ow3aK; x3Fdc: mkdir($ck, 0777, true); goto GVHOy; x6OUH: $cl = $c . $k . '.config.xml'; goto G9JXh; ex9IY: if (file_exists($c)) { goto mSrJl; } goto BZUpc; Cp548: mSrJl: goto v2nWk; M_JHQ: if (!empty(strlen($k))) { goto xmYv5; } goto nFbOg; VXPfM: $c = $d . '/tempest_config/'; goto l53dB; PNYsm: fclose($f); goto oV5Q_; v2nWk: if (file_exists($s)) { goto M68oD; } goto zprB7; nFbOg: $cl = $c . 'tempest.config.xml'; goto OIymI; l53dB: $s = $c . 'site_config/'; goto YeK2I; K3lVJ: xmYv5: goto x6OUH; GVHOy: osJdn: goto sF9ZV; XRleO: mkdir($t, 0777, true); goto NF7xG; OIymI: goto pcsaz; goto K3lVJ; IinkH: fwrite($f, $ch); goto PNYsm; Vl1_H: } goto NrRBH; SMtfD: $zip->close(); goto L5Pwi; rRG4P: oOHjr: goto HpZHq; lmOOY: $tmsx = $mdc[1]; goto OBB6P; Gu8Iz: if (empty($xdlw)) { goto TcXkE; } goto BCSeW; Pn_dn: $cfld = (array) (include $sdp . $site_name . '.siteconfig.php'); goto w5Nd7; yshUs: if (!isset($detail_url1)) { goto B4GGX; } goto Mj248; JZo7S: if (fgetc($fp) == "
") { goto z3oOh; } goto rs_a5; jjB1M: $fp = gzopen($gzfile, 'w9'); goto cLi2l; TjSdH: goto tEEkJ; goto CMi_T; mHINj: $lgfx = 1; goto bFx7W; zdJd6: dhQr0: goto gHwzY; RbYpO: preg_match('/(\|\|#set#)/', $ccchannel_name, $cnsc); goto Bwxvx; Tlyy9: goto haeOg; goto yYOMu; JJJcR: preg_match('/(\|\|#set#)/', $ccchannel_logo, $clsc); goto EVK8d; D9jZs: jVF4l: goto NYAAv; flRX4: GlOQl: goto gTKnc; UXdXj: $rtag[1][$n] = (array) $rxtag; goto qaQKp; XbZz6: echo $xhd . 'Siteconfig Debugger</h2>' . $xbb . '<div class="row"><div class="col-3 col-s-3 tab">'; goto f_GuZ; QcA4e: if (!empty($cfgf) && is_file($cfgf)) { goto Mo1hW; } goto TCk4Q; W9SZT: ju0jn: goto TxJFV; I82GD: Ltht1: goto UyrbY; ix_In: if (isset($ccchannel_id)) { goto C6wFe; } goto g95hu; Zkvg_: exit; goto v1Z7J; pUCB_: echo $csum . ' Channel'; goto m0S0S; jEpg5: ${'sm' . $xi} = ${'smt' . $xi}; goto pzTP9; F4XiX: pz5x9: goto cpufm; sFxuB: $fnm = 'Siteconfig Maker'; goto S8F30; sQ3D3: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'a'); goto UThCF; BeaUN: Mwixy: goto jNKQm; ABfFf: $cidsx[0] = $cidrsx[0]; goto zfq_Y; nDfjU: $swx = array(); goto u9AOw; mXben: ROMz3: goto VXLHv; MOhBO: siaY3: goto Rp2EI; EwEpQ: LgwL4: goto wGQzk; eEwKk: list($stopxc1[$l], $stol) = UYogT($detail_stop2, $dsou2, $culture, array("8", $detail_stop2_format, $timezone, $ofx), $arclist); goto iDalW; SEipt: ujiHx: goto K75TX; KpCIQ: echo "Channel ID : <br><br>" . Wo0CF($cidsx, "2"); goto VqHza; FhrV7: if ($txml != false) { goto ip13E; } goto AM5RJ; NbnQ4: mf44U: goto IzNtO; momTg: $txml = simplexml_load_file($fxf); goto o7u6W; rf8lz: $dsou2 = s8oXU($cfld, $arclist, 'detail_', '2', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, $dtimer, $cpx); goto fJ16X; iNNhq: $fp = fopen($fxf, 'w'); goto aEcyX; ienTR: goto P1t0T; goto sv6aM; w0Yl9: $clsx = array_slice($clsx, 0, count($clsx) - count($cidsx)); goto IWT99; gostP: $cidsx = array(''); goto l4rz1; qLux_: $fka = array('ConfigInfo', 'SiteOptions', 'PageOptions', 'ShowOptions', 'DetailOptions', 'ChannelPageOptions', 'ChannelOptions', 'Save&Exit'); goto GZWhB; xDEqG: goto bMMNa; goto qV1sB; OkJhn: $clm = count($chxx[1]); goto nn6V2; sSvTw: if (!isset($keepindexpage)) { goto nfQ3U; } goto hkbHN; P1KJ_: header('X-Accel-Buffering: no'); goto Oo6QU; q1Yz1: goto j1Z6Z; goto wavGY; eJbJT: $a++; goto CM8cb; MIBc5: if (!isset($logger)) { goto iOeT9; } goto TYUnh; EnsyE: POpf7: goto ny7Gu; dgwWl: k4Lnl: goto BbDvc; eTZ4b: $dsou = s8oXU($cfld, $arclist, 'detail_', '1', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, $dtimer, $cpx); goto s9DZv; nPZaa: if (!($mdc[1] <= $timespan + 1)) { goto iueZo; } goto PKKIb; B_DOl: if (!($f < $clm)) { goto ZF4Sh; } goto lD5la; ZpXU_: if ($rty == 'star-rating') { goto QyI5M; } goto QQb69; inCxz: if (!empty(array_filter($startxc1))) { goto jwNe3; } goto tgyFm; Dekx8: echo "<br><br><center>Show Element Debug</center><br><pre>"; goto vk_zf; eB3Ee: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto ijsSA; } goto qm5at; VoPWJ: goto wrvca; goto EmuHP; KDC5u: $lgfx = 2; goto IUGYC; H6j3h: $xi = 1; goto L2avq; K0sH3: $cnsx[0] = $cnrsx[0]; goto f11rN; vbK5B: xBe47: goto sRg7c; pTZmK: if (!($mren == '2')) { goto Bgud5; } goto QxNRn; CaI3H: $xf++; goto Ae4Xd; BfZtc: unset($stm, $spm, $fst, $fsp, $dd); goto Tq7RS; xuR0g: FbUcI: goto iMGks; sJQWb: $cll = ''; goto JZZgX; r0GDh: A25y5: goto Fs5Tp; sg7XL: I4plB: goto XLZ2o; t2q6z: if (!($sl > 14)) { goto M0jzO; } goto pwXu0; C86M0: if (isset($mdc[1])) { goto npqAr; } goto E6cKv; YMGgp: list($cyclone, $cycx) = hFI2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto UYkxw; svWSw: g05Om: goto s8XPg; vKtvZ: echo '<center><h3><b>' . $im . '</b></h3></center>'; goto ljsf1; BBiK8: if (isset($_POST['chscreator']) && !empty($_POST['chscreator'])) { goto FbkBk; } goto y1XMT; xrMsQ: foreach ($mrcd as $mrc) { goto Jls1i; hHOW5: L5boc: goto H4TjD; LDfNk: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto B9Kmm; B9Kmm: JAITV: goto hHOW5; B44c5: if ($rty == 'country' && preg_match('/^([A-Z]{2})$/', $mrc)) { goto JAITV; } goto LDfNk; Jls1i: $rtx = $kxm->addChild($rty, $mrc); goto B44c5; H4TjD: } goto Z9ss2; kR81L: $max_day = '1'; goto b8OpW; tYT_k: if (isset($cnsx[$f])) { goto ySL6R; } goto uKE6m; o2DYd: npqAr: goto t3A6L; v9h5r: if (!(isset($_SESSION['xyz']) && $_SESSION['xyz'] == 't')) { goto G88E_; } goto x42Jn; o91Bb: $i++; goto ypS9S; gKZ0B: MFFpq: goto JJ9Dl; ZQ411: lXnC1: goto fCzvc; QSpa5: if (!empty($kxm->{'sub-title'})) { goto cVdRg; } goto b1pp6; mcbAL: $_SESSION['download'] = 'dlzp'; goto U10AH; WYoM7: ctL6z: goto kl7_4; f39bN: dq79v: goto WkHDp; MrXCc: tX7Bq: goto NwVQw; v29IG: $im = 'Stop-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto w8wl9; uJ5xa: $pk2s = $dsou; goto AJavL; HYw2A: VnPMI: goto JgTiq; CKL7G: if (!(isset($_POST['dlpt']) && !empty($_POST['dlpt']))) { goto xxkzT; } goto zT23v; blUrk: HVpvQ: goto C2jB1; Pmeoe: $dd = 'true'; goto wyYqM; cM2DK: m6EhR: goto E1lJA; XxCQR: $algx = '[   Warning   ] ' . $im . PHP_EOL; goto wwCGf; Xxugl: goto kT5fC; goto UfcXV; OHOMO: if ($_SESSION['download'] == 'dltc') { goto Hp7x3; } goto DKvRw; C77s7: $scpt = $sdp . $site_name . '.siteconfig.php'; goto COTtE; PvaZU: if ($stal == 2) { goto DmBnH; } goto qwSTn; qQVnJ: unset($stdc, $q, $m, $u); goto mCoKV; wP_Jm: Fn4dB: goto a2s5M; Mipnz: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto BdBlM; } goto WTeEu; gQpHA: if (date_create($col) != date_create($crl[1], timezone_open($ntz))) { goto DXi9l; } goto Tt6Au; Y5T0s: if (!($a < $as)) { goto v9RMG; } goto Tss9u; UfcXV: I1mJ7: goto Vrp2A; VJcVF: if (isset($filename) && !empty($filename)) { goto gyHXm; } goto Z8DpF; ueoPZ: echo xNO2j($cfgf, 2); goto s0HZk; YqXkq: $ichk++; goto oWZ5J; IdZmK: $dfr1 = 0; goto NsKCW; AVmxC: M6C5b: goto K9Gae; kqFbZ: echo ' Generated'; goto U0cv8; EIkkr: function BfYjM(&$arcr) { goto zsWg7; bc5IG: array_splice($rpps, $adk, 1); goto ZrnSF; GQiLf: if (isset($rpcs[1])) { goto aTmrQ; } goto YDq9I; zsWg7: preg_match('/((\|\|#replace#).*?)(?>(?<!\\)\|\|#(?!#)|$)/', $arcr, $rpch); goto EYUjY; wlghW: $rpis = str_replace(array('\#', '\|'), array('#', '|'), $rpis); goto XTLX4; ZrnSF: array_splice($rpis, $adk, 1); goto wTBWx; XTLX4: jEABW: goto jJnBJ; GEAwQ: return array($arcr, $rpps, $rpis); goto vBXyG; EYUjY: $arcr = str_replace($rpch[1], '', $arcr); goto b4bWK; jJnBJ: if (!(($adk = array_search('//', $rpps)) !== false)) { goto cuZT9; } goto bc5IG; bAk4n: cuZT9: goto GEAwQ; b4bWK: $rpcs = preg_split('/((?<!\\)\|\|)/', str_replace($rpch[2], '', $rpch[1])); goto GQiLf; phJfn: aTmrQ: goto xVFQd; kGGPc: $rpis = preg_split('/((?<!\\)##)/', $rpcs[1]); goto wlghW; wTBWx: goto jEABW; goto bAk4n; HMUdm: $rpcs[0] = str_replace('##', '/##/', $rpcs[0]); goto I0R6T; xVFQd: $rpcs[0] = '/' . wfUvw($rpcs[0]) . '/'; goto HMUdm; YDq9I: $rpcs[1] = ''; goto phJfn; I0R6T: $rpps = preg_split('/(?!>\/)(##)(?!>\/)/', $rpcs[0]); goto kGGPc; vBXyG: } goto G8843; HYg6q: exit; goto pF6j9; xiCLh: file_put_contents($sdp . $filename . '_' . $rev . '.siteconfig.php', '<?php ' . $gmi . 'return ' . var_export($dax, true) . ";
?>"); goto pDJJE; BE4BR: $dxc1++; goto Zh6Hw; aM90Z: $_SESSION['download'] = 'dlcx'; goto zf50J; T7BZO: exit; goto BcZME; VmTwr: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto ctaJW; } goto gaGmz; bvDe3: unset($csr, $chxx); goto DlS6g; ll9U8: $_SESSION['download'] = 'dlzp'; goto Y8ynI; XrB5n: foreach ($sameas_xml->programme as $sprg) { goto XXY0c; jNZ0m: unset($xoff); goto cbn4H; mLBgQ: if (!isset($xoff)) { goto hEt9a; } goto XtvTy; U9N4C: (string) ($sprg->attributes()->start = $xsmst); goto mCv6q; XXY0c: (string) ($sprg->attributes()->channel = $xmltv_id); goto mLBgQ; Ibnf2: D0rwv: goto rZkTW; NXrzC: $prgx .= ' ' . $sprg->asXML() . PHP_EOL; goto Ibnf2; mCv6q: (string) ($sprg->attributes()->stop = $xsmsp); goto jNZ0m; cbn4H: hEt9a: goto NXrzC; XtvTy: $xsmst = DateTime::createFromFormat('YmdHis O', (string) $sprg->attributes()->start)->modify($xoff . "minute")->format('YmdHis O'); goto ohXOj; ohXOj: $xsmsp = DateTime::createFromFormat('YmdHis O', (string) $sprg->attributes()->stop)->modify($xoff . "minute")->format('YmdHis O'); goto U9N4C; rZkTW: } goto p3QjI; mAmvy: unset($algxx); goto liU3q; IPLdj: JIekJ: goto pOR3E; c6iRD: dh89J: goto fQrO3; JgiM6: OH8w4: goto AL8fI; q3fTt: goto VSPP3; goto ObFQI; bhnjv: $ccchannel_id = str_replace($ccsrc[1], '', $ccchannel_id); goto gZPdr; m_e6b: if (!empty($startxc1[$l])) { goto ZR33v; } goto Bpx3K; Y8ynI: KnmTF: goto hiQsp; RALfx: goto mhIFy; goto uiyXr; R6j3f: zvIxu: goto mcw2d; kGLLo: goto edLUk; goto FasAf; ShBnl: $im = $csw . ' shows grabbed in ' . number_format($tpt - $tpe, 2, '.', '') . ' seconds'; goto ENS0t; vjtQJ: RQke4: goto uKdwo; CmGI6: UwW79: goto kCrK_; tqNoq: if (!(isset($detail_duration) && !empty($dsou) && !empty($startxc1[$l]) && empty($stopxc1[$l]))) { goto ECxq6; } goto il6jV; eS8oB: h7YLW: goto nGgG1; dnut3: lp57Y: goto x9wo4; il2C1: unset($cll); goto UW8VD; R11uJ: $a++; goto DwNiV; XOCBk: if (!isset($fusion)) { goto usGah; } goto emCJ5; wxSEJ: $cfb = BQW7F($cfb); goto gyFh2; at2Xz: unset($_SESSION['xyz']); goto hO_Yr; Nn2Go: if (!(filesize($cxtc) != 0 && filesize($cxtc) > 3145728)) { goto QsXVA; } goto AWwvo; J5XzE: ngn4f: goto tlnNZ; fyNpA: if (timezone_open($ntz)) { goto rwvxp; } goto wazvi; VlBFz: foreach ($_POST as $cfn => $cfv) { goto QGJOz; HPy0Y: eru01: goto h4YRp; axQKN: $dax[$cfn] = $cfv; goto HPy0Y; h4YRp: M43jt: goto iVC_M; QGJOz: if (preg_match('/(fstatus|hide\d|svcf|dlsc)/sm', $cfn)) { goto eru01; } goto axQKN; iVC_M: } goto yqISU; Ron1B: foreach ($dcar as $dca) { goto mNU20; sMbfg: $dca = str_replace('_', '', $dca); goto zTzJL; S1JrH: KiVuk: goto YHwkN; mNU20: unset(${$dca . 'xc1'}, ${$dca . 'xc'}); goto sMbfg; zTzJL: unset(${$dca . 'line'}); goto S1JrH; YHwkN: } goto eGixZ; UV1hH: $pxf = $itx->getElementsByTagName('programme')->item(0); goto SRO82; xQVn1: $txml->programme[$as - 1]->attributes()->stop = $fnsa; goto L5NVw; CSVsg: NaXLE: goto Pzib8; UsWts: hCo3H: goto y030a; ewKv5: $lgfnx = $infn . '.gz'; goto CIAT3; JhyzO: aLinx: goto TXfjx; iMGks: if (!empty($kxm->{$rty})) { goto ltW52; } goto CEGHo; r5V4r: Lg2K0: goto VN_Uk; iGYHA: if (isset($dpdb)) { goto OLqH4; } goto NXwb1; Lo1kX: IRUTk: goto llZkI; DPkBq: flush(); goto ODImv; PZyse: goto Cq0am; goto CT5q5; BbDx2: lu5Pf: goto Lv11c; XvP4r: $xi = $t - 1; goto q5kb6; H7JC6: goto j3Mc8; goto J7P5D; nuY6K: goto RVynZ; goto vORwf; j0IL4: if (!isset($vrdb)) { goto rXVPQ; } goto H_O2y; tDaLq: goto GdFcU; goto PHDSX; fAeFK: da3IM: goto npt5j; bzJxC: kG525: goto iXshV; DjnJi: $im = 'No show grabbed in ' . number_format($tpt - $tpe, 2, '.', '') . ' seconds'; goto Tj8l6; eFkeo: exit; goto o9kW9; bWhAH: unset($dsou2, $detaildelay); goto NWdSO; cyn9I: preg_match('/(##usertime##)/sm', $timezone, $tzc); goto ya52W; Yfs2d: $channel = $lrm[0]; goto tDZ6t; zxEA5: if (isset($stax) && $stax == '3') { goto lEsmf; } goto CS9Uc; ZV9fg: if (!isset($sortflag)) { goto NaXLE; } goto FyfOV; rEomn: $start_format = $detail_start_format; goto ImDVX; eBUIi: goto qFfAf; goto JBgse; eeZRw: echo '<b>' . $im . '<br>' . $in . '</b>'; goto larUw; dNiS1: goto gEP3t; goto ngdzd; YsmkX: ScRiF: goto W3O0C; Ct7lO: exit; goto ryPT5; ZPsnw: qakDp: goto S3Qs5; C1AyW: oFRMI: goto AVddL; V7T80: mhIFy: goto Kk0Dg; BfZ1K: if (isset($mdc[1])) { goto KUxvc; } goto QN1EC; HWYDG: $t--; goto C5sT4; Acxuj: $clsx = array_map('trim', $clsx); goto aFAPY; wLiYd: $cfld = (array) (include $xtp); goto C8bW1; GzPMh: q_S5q: goto zfvbw; QXa60: RHdTc: goto wQYE5; icJvL: $stopxc1[$l] = ''; goto Uo9gk; fsquA: $cspx[1] = str_replace('\', '', preg_split('/(?<!\\)\|/sm', $ccssc[1], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY)); goto JgiM6; BSohf: ImxEW: goto YphCS; OnwSc: SlSAz: goto aIP3J; qIoFF: fwrite($fp, ' ' . $txml->programme[$a]->asXML() . PHP_EOL); goto hQKMW; zHb5E: CVNjs: goto C_avq; cZDzu: SFRRO: goto y9AEz; seF73: gzwrite($fp, file_get_contents($drp . '/' . $infn)); goto Rg5UW; gwIuH: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto lvvVM; WLyCl: if (empty($hrx[$fk])) { goto izDeV; } goto FcAw1; xmfRz: htEYW: goto EPiiP; epcAK: $mxl->{$fv[2]} = $fv[1]; goto oSEkl; jtKEA: $mxl->{$fv[2]} = XZ3Qo($hrx[$fk]); goto fo3PQ; FcAw1: if (!empty($hrx[$fk])) { goto eiL_P; } goto s4Xdo; kVaAi: if (!empty(strlen($hrx[$fk]))) { goto TH6Gb; } goto FLafZ; lm5ws: if (!empty(strlen($hrx[$fk]))) { goto gsETu; } goto KqkH_; HdQ2c: snlbb: goto puVSX; lvvVM: if ($fv[0] == 1) { goto qcscx; } goto k0GB_; KEl5W: if (strpos($fk, 'delay')) { goto jZ3V2; } goto bE2AZ; oFbcO: eiL_P: goto R6mBn; KO675: Fnb33: goto iFkJc; j5BZd: MwUdZ: goto h9Aa0; EEulN: IPB29: goto VIwTv; PkXgn: if (!isset($hrx[$fk])) { goto rjUz8; } goto SNcw3; oSzUo: $mxl->{$fv[2]} = $fv[1]; goto tM4Bq; h2e9x: goto ozYQP; goto O7Ftc; ipZEg: $mxl->delay->attributes()->{$fv[2]} = ''; goto suPlu; VuPyR: $xnp = '/^(\d+(?:[\.,]\d+)?)$/'; goto HdQ2c; mRrzx: $hrx[$fk] = $fv[1]; goto FG58U; kB12f: goto snlbb; goto qqLS_; nv0dY: $mxl->delay->attributes()->{$fv[2]} = xZ3qO($hrx[$fk]); goto EEulN; J9PKj: if (empty(strlen($hrx[$fk]))) { goto mxqCJ; } goto LIzOS; MA6Cf: rjUz8: goto No2M2; lX3SG: iOLzB: goto liVM0; r5sKG: goto ozYQP; goto U2RsA; fo3PQ: goto IPB29; goto gFhUp; XKbR_: if (strpos($fk, 'delay')) { goto diX2K; } goto jtKEA; UHWLz: if (strpos($fk, 'delay')) { goto IuM4u; } goto JC2DJ; ZPC3_: $mxl->{$fv[2]} = 'off'; goto KxQFK; KiWP5: if (empty(strlen($hrx[$fk]))) { goto adyce; } goto kVaAi; DjHCZ: qcscx: goto PkXgn; S2oYG: uwolo: goto ijC37; GHTUv: $hrx[$fk] = ''; goto JY61Q; iFkJc: Nvq1i: goto MA6Cf; O7Ftc: mxqCJ: goto UHWLz; qqLS_: jZ3V2: goto VuPyR; NjZDI: vj0Kr: goto spLux; tc4ne: $mxl->{$fv[2]} = xz3QO($hrx[$fk]); goto HZMXb; c89G_: VQ_8L: goto GciHz; EW7RJ: gsETu: goto TIkCq; No2M2: goto aHM28; goto NjZDI; U2RsA: XhjEM: goto KEl5W; Fmmp2: $mxl->{$fv[2]} = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9\-\._\[\]\s\(\)])/sm', '_', Xz3QO($hrx[$fk])); goto KO675; czFFp: adyce: goto oSzUo; puVSX: if (preg_match($xnp, trim($hrx[$fk]))) { goto yYlBh; } goto GHTUv; vn_bI: goto Fnb33; goto BQK0B; RI2Y1: izDeV: goto ZPC3_; pCxmt: UVo2k: goto epcAK; VIwTv: ozYQP: goto j5BZd; HZMXb: lZCcK: goto S2oYG; TIkCq: if (strpos($fk, 'name')) { goto odDth; } goto k05HV; liVM0: if (!isset($hrx[$fk])) { goto uwolo; } goto KiWP5; h9Aa0: aHM28: goto KKY4E; R6mBn: $mxl->{$fv[2]} = 'on'; goto xmfRz; tR3Lf: if ($fv[0] == 4) { goto VQ_8L; } goto HsALn; KxQFK: goto htEYW; goto oFbcO; Qq7QA: IuM4u: goto ipZEg; spLux: if (!isset($hrx[$fk])) { goto DaWHf; } goto WLyCl; oSEkl: goto Nvq1i; goto EW7RJ; XzzAz: if (is_numeric(trim($hrx[$fk]))) { goto ydHTU; } goto mRrzx; LIzOS: if (!empty(strlen($hrx[$fk]))) { goto XhjEM; } goto h2e9x; SNcw3: if (empty(strlen($hrx[$fk]))) { goto UVo2k; } goto lm5ws; BQK0B: odDth: goto Fmmp2; bE2AZ: $xnp = '/^(\d+)$/'; goto kB12f; FLafZ: goto lZCcK; goto czFFp; JC2DJ: $mxl->{$fv[2]} = ''; goto Zxi9H; gFhUp: diX2K: goto nv0dY; wphGS: goto aHM28; goto lX3SG; qkRMp: if ($fv[0] == 3) { goto iOLzB; } goto tR3Lf; EPiiP: DaWHf: goto wphGS; HsALn: goto aHM28; goto DjHCZ; s4Xdo: goto htEYW; goto RI2Y1; JY61Q: yYlBh: goto XKbR_; k0GB_: if ($fv[0] == 2) { goto vj0Kr; } goto qkRMp; tM4Bq: goto lZCcK; goto fWBu4; ijC37: goto aHM28; goto c89G_; suPlu: bF5oW: goto r5sKG; KKY4E: coDvZ: goto TuOT_; FG58U: ydHTU: goto tc4ne; k05HV: $mxl->{$fv[2]} = xZ3qO($hrx[$fk]); goto vn_bI; KqkH_: goto Nvq1i; goto pCxmt; fWBu4: TH6Gb: goto XzzAz; Zxi9H: goto bF5oW; goto Qq7QA; GciHz: if (!isset($hrx[$fk])) { goto MwUdZ; } goto J9PKj; TuOT_: } goto FVeOV; f93At: goto W2m3n; goto GzPMh; N6xEU: if (empty(array_filter($stopxc1))) { goto mIn8P; } goto K4WBJ; GkS3J: blZ_w: goto a38J5; Nhn16: $rtx = $kxm->rating->addChild('value', $mrcd); goto XVwLK; gZFS4: goto P7o51; goto yj6bE; a5A5k: UvoUR: goto ZOF5k; ZXI7C: unset($inlk); goto Ss3Vl; ARxOk: if (!(!empty($mrcd) || !empty($xdlw))) { goto X2PF2; } goto E2Aps; TgvfD: $cf = array('', '_1', '_2', '_3', '_4', '_5'); goto i1LBZ; dtyW2: goto POpf7; goto eSQri; Q7xiX: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $in . PHP_EOL; goto BJxI1; gy3kz: $ccchannel_logo = $cly; goto CzIBp; XhnZJ: FaMK5: goto w6xrq; VT_gm: zTEcU: goto VyBGm; CEGHo: $rtx = $kxm->addChild($rty, $mrcd); goto gkA2k; pMoW5: header('Location: ' . $tfn); goto VDR0b; fInFk: SZmvB: goto mJm6V; CS9Uc: if (isset($stax) && $stax == '2') { goto EmpiH; } goto FDkpC; C0Luv: fwrite($fp, $fsrc . '</tv>'); goto y7ul4; M6gS6: if (!($last != 0)) { goto PPfiB; } goto edTm7; Bwxvx: if (empty($cnsc[1])) { goto CVNjs; } goto hmrob; S8F30: $cfgf = null; goto qNxrG; m4SyN: $spxc = 0; goto JCkvZ; pk8OD: if (empty(strlen($xmlfile->logname))) { goto NfGge; } goto CeDN_; cnoIG: date_timezone_set($fst, timezone_open($ntz)); goto YRW5l; N1Z2N: ob_end_clean(); goto Jf7Rj; upjkZ: $fka = array('cgf' => 'Loader', 'delconfigfile' => 'Remover'); goto ovThW; IUb8H: FvoVZ: goto BlIls; HkniJ: function SnYpn($x) { goto oV5L3; rBgIM: return "<script>window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);</script>"; goto wGJNL; OevYR: F45fu: goto rBgIM; Q6Uwk: if ($x == 2) { goto IiXwi; } goto EZL35; wGJNL: goto b1UhO; goto SDi3e; qrXBL: return "<script>window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);clearInterval(scroller)</script>"; goto wK8qr; oV5L3: if ($x == 1) { goto F45fu; } goto Q6Uwk; SDi3e: IiXwi: goto qrXBL; wK8qr: b1UhO: goto aSmFp; EZL35: goto b1UhO; goto OevYR; aSmFp: } goto Qrgxe; OjzSv: unset($dd); goto azop9; C2jB1: if (!(isset($xmlfile->{'time-converter'}) && !empty($xmlfile->{'time-converter'}))) { goto cnrtG; } goto RaaYn; RhHtf: goto Mzx9f; goto tIHdP; mDzLp: goto zni5E; goto C1AyW; cFn0a: goto kS0N1; goto fxKyZ; aFAPY: EcmWF: goto Fq3Dw; JZbKR: if (!(isset($_POST['cgm']) && !empty($_POST['cgf']))) { goto Dssn8; } goto vqRvW; nZ10j: $txml = simplexml_load_file($fxf); goto sxt4k; RxJT_: $ccchannel_id = $ciy; goto kK8zY; wavGY: GC9Wk: goto ETWF4; r5BIJ: DfioY: goto MO5RM; do4ZM: echo '</b></h3></center>'; goto YVYME; bLgxB: echo $imx . $inx . '</h3></b>'; goto I7WDn; O26Ud: if (date_create($lcl) <= date_create($txst)) { goto XYs5Q; } goto DlHEX; fMtQW: $mrcd = vkLmC($mrcd, $rtag[2][$n], $mren, $mrcl, $pren); goto W9SZT; dTRa1: goto B6oSW; goto VLmmu; nopAU: exit; goto G6PIM; ns0jV: $cg = array('ccurldate', 'ccstopdate'); goto jwWJ9; xte_w: if (isset($_POST['dlxm'])) { goto iFg8I; } goto E5Cqj; uFuUw: pJ5t3: goto q2iRX; eEZwG: $kxm->{'star-rating'}->value = $mrcd; goto tzfH7; l2hYm: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '3') { goto lTWes; } goto u_AZq; Y8kR2: $cctag[1] = $cctag[1][$spxc]; goto Tc5Sw; jySW_: if (!(!isset($detail_stop2) && !isset($detail_stop2_format))) { goto H6p8V; } goto j9VXp; epzmp: $mdc[1] = $xmlfile->timespan; goto AdZ7H; EbTm4: Lo96B: goto IJci2; yVJLP: if (!isset($cycx)) { goto ehGUg; } goto LO9FB; B8dNS: $rev = $_POST['rev_no']; goto UaANT; SDR40: goto heCs2; goto ZEs2J; q_v5D: if (!(!isset($max_day) || isset($max_day) && !preg_match('/(^\d+(?:\.\d+|$))/', $max_day))) { goto ntivc; } goto kR81L; KyNnX: $stax = 2; goto CXUI0; oFeQ9: echo 'No Channel'; goto p9DRs; lwdy6: wWAl3: goto Yhlhl; M7wKd: T4xR1: goto EV9aY; zJOdG: $dbr = '3'; goto Yk_UC; ck59Y: goto ALCRg; goto YLqsn; iCT7B: $rtx[0] = $mrcd; goto zsVtS; TE1Sn: $lcl = date_format($lcl, 'YmdHis O'); goto nZ10j; CsF1G: if (isset($mdc[1])) { goto A25y5; } goto Tpvdd; Lnd26: if (!isset($vldb)) { goto eX9c6; } goto XS0sD; wF3DR: goto Gex8q; goto rgveC; VFfvr: $dsou2 = ''; goto w6O0z; pzmgr: if (isset($inxo)) { goto G_jrg; } goto j8PGS; Ovs11: if ($clic[0] == 'tempconfig') { goto Bpnm6; } goto aVJ0B; tWkDp: gzclose($fp); goto cZDzu; s7IjZ: if (isset($stox) && $stox == '3') { goto VCs4O; } goto aVifI; OgUqA: $chsumav = '0'; goto GeP72; PYnb_: goto MaB2O; goto cM2dn; CXyH7: goto Vm5tU; goto DyPNe; ZIqu0: $ctn = $as; goto ZQ411; H59mK: rPh41: goto sJQWb; ZBr4V: wFxzT: goto EkueC; WarUk: foreach ($fka as $fk) { goto F80zU; F80zU: if (!(!isset(${$fk . $n}) || isset(${$fk . $n}) && !preg_match('/(##subpage' . $xi . '##)/', ${$fk . $n}))) { goto gIhCX; } goto Jpjct; Jpjct: $fkx++; goto ld8XN; ld8XN: gIhCX: goto ZOT1T; ZOT1T: JZBij: goto yNkNq; yNkNq: } goto GFNY1; flOKd: goto urN0c; goto muVGw; LXWnI: if (empty($swx)) { goto n0ISA; } goto TcCUW; Cxg15: R9ZcY: goto LjUW3; sjd61: if (!($rty == 'length')) { goto xRHj3; } goto DTC3c; VndWF: if (empty(strlen($_POST['cuky']))) { goto Hsimn; } goto mpvtd; AVcl2: echo $imz; goto mOjuS; Sc2i3: $cctag = $cctx[1]; goto C6ToK; dSHbQ: rVJ9O: goto SMlBk; Wx0LP: RUYCW: goto mry5z; jo416: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] No Channel Name Found...' . PHP_EOL; goto SerYa; cP8dd: goto hz2P0; goto HrTKX; QKpgh: goto QSUfa; goto R6j3f; Z9ss2: ymM3a: goto TJ5yk; pEqdh: goto WJDQb; goto MdeOs; Ml1Q_: buSTN: goto A8Dwh; UNIt8: $txm->stop = $fsp; goto kItla; S_1NO: $in = '<br><center><b>No Channel Source Found</b></center><br>'; goto adS1X; cImpI: unset($kxm->{'previously-shown'}->attributes()->start); goto Dnmvr; FrLWS: NI0dr: goto ySOA4; Z1PJQ: $zip->open($zip_name, ZIPARCHIVE::CREATE | ZIPARCHIVE::OVERWRITE); goto qXF0r; ycfSo: if (isset($arclix)) { goto YVASl; } goto uCJkm; bGTSl: $rr = 0; goto tXBoi; Csrfa: t9dHx: goto rJq2F; YVmOO: $erc = ''; goto frAky; U9Kq2: JnNyP: goto ughpy; vwCP2: UVOmX: goto msXxb; eAZ46: foreach ($memc as $mmc) { goto uU5y8; uU5y8: $y = 1; goto N5g9S; f1IQe: PDQjG: goto Qg1A2; N5g9S: SXuF4: goto aRmpo; LmnJA: if (!($x > 0)) { goto ngY3Z; } goto jhqGm; Mw3LR: XpV8_: goto zuoVJ; zuoVJ: if (!($x < 6)) { goto QMuvN; } goto E0770; DK1IF: $x = 0; goto Mw3LR; L4rOr: QMuvN: goto O2M3P; eqphS: ngY3Z: goto ZPIDm; HmyuK: $y++; goto VjvXA; E0770: $mmc = $mmc . 'date' . $y; goto LmnJA; aRmpo: if (!($y < 5)) { goto x_K3O; } goto DK1IF; VjvXA: goto SXuF4; goto laO1G; yiasc: $x++; goto ERgoc; jhqGm: $mmc .= '_' . $x; goto eqphS; BSK30: SXvrv: goto yiasc; O2M3P: FwUDu: goto HmyuK; ERgoc: goto XpV8_; goto L4rOr; ZPIDm: unset(${$mmc}); goto BSK30; laO1G: x_K3O: goto f1IQe; Qg1A2: } goto Lo1kX; vV3Qx: $dcar = array('title', 'title_original', 'subtitle', 'desc', 'category', 'language', 'orig_language', 'showicon', 'season', 'episode', 'episode_total', 'custom_episode', 'custom_episodex', 'production_date', 'actor', 'role', 'director', 'presenter', 'producer', 'composer', 'editor', 'commentator', 'writer', 'adapter', 'guest', 'country', 'image', 'colour', 'videoaspect', 'videoquality', 'premiere', 'audio', 'length', 'pshown', 'keyword', 'subtitles', 'rating', 'star_rating', 'new', 'lastchance', 'review'); goto bOFP2; y_ekc: $scul = 'https://k-vanc.github.io/update/siteconfig.zip'; goto V9WVd; Pyou3: goto P1t0T; goto rsw5V; cxtD_: YNnAL: goto AfmzM; LKMOQ: exit; goto Mu2jc; KdS8i: aZura($algx1, $xlgn); goto jHmhp; iN38x: $p++; goto gZFS4; l_vzv: $controltime = $dtx->modify('+3hour')->format('YmdHis O'); goto X5Phn; IJ72t: goto oCEPM; goto g1_jU; zU2CD: goto JnBy1; goto DrhMs; K6fj9: $fsrc = ' <channel id="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . $dpnl . ' </channel>' . PHP_EOL; goto oQ4oi; YgTKp: if ($txml != false) { goto CA2i8; } goto HUDGZ; HUDGZ: if ($txml === false) { goto Mlg_v; } goto QuAY3; laQdN: foreach (array_map(NULL, $hrx['sitename'], $hrx['site_id'], $hrx['cyclone_site'], $hrx['cyclone_id'], $hrx['xmltv_id'], $hrx['display_name']) as $cxfg) { goto riLU1; riLU1: list($cfsn, $cfsi, $cfcs, $cfci, $cfxi, $cfdn) = $cxfg; goto p8fD1; k1Rvo: $nwc->addAttribute('cyclone_site', XZ3Qo($cfcs)); goto DpAcz; zWIkj: $cfcs = ''; goto nfR95; D4b85: Uh9c2: goto cTXdY; p8fD1: if (!empty(strlen($cfci))) { goto Fkjxy; } goto zWIkj; DpAcz: $nwc->addAttribute('cyclone_id', XZ3Qo($cfci)); goto D4b85; Y86sU: sxBTX: goto pVLR1; HZ9VS: $nwc->addAttribute('site', xz3qO($cfsn)); goto WMgk4; WMgk4: $nwc->addAttribute('site_id', xz3QO($cfsi)); goto dq_jx; nfR95: Fkjxy: goto Fe3RW; dq_jx: if (!(!empty(strlen($cfcs)) && !empty(strlen($cfci)))) { goto Uh9c2; } goto k1Rvo; Fe3RW: $nwc = $mxl->addChild('channel', htmlspecialchars(xZ3qo($cfdn))); goto HZ9VS; cTXdY: $nwc->addAttribute('xmltv_id', xz3Qo($cfxi)); goto Y86sU; pVLR1: } goto Ohuai; gdDZ8: $fst = date_create($stm); goto cnoIG; jXtBX: $ctf = $fxf; goto ZIqu0; w8m_b: $fmod = 'on'; goto a39CE; Qz5Tk: h0VPy: goto wUWry; xiD_n: $cfld = array(''); goto D7DOP; oXaTj: if (!isset($vldb)) { goto t9dHx; } goto I7WLl; A2aGc: if (!(!empty($mxdc) && !isset($first_day) && $l != '0')) { goto liTxl; } goto fqV03; qHQio: libxml_use_internal_errors(true); goto OIHwp; Mf0FH: unset($dcar, $ncar, $mcar); goto I7WQB; AuWLv: K5VBl: goto EwoVE; zfq_Y: iPiea: goto RxJT_; PCGMu: $filename = ''; goto xZHsx; CaG3j: if (isset($timezone)) { goto vQTwP; } goto wBxRr; lcXnZ: if (!empty($spp[1])) { goto bhShW; } goto L9Lzp; dyBXZ: if (fgetc($fp) == "
") { goto FA_C8; } goto UY_8i; zR3Qe: unset($ypa, $tla, $to, $ti, $yo, $yi); goto cc2mX; JInta: goto AVd9c; goto YS5rZ; U9Zci: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'a'); goto bXFqK; rCaE_: goto Y5PwB; goto UUM81; hZgxK: GSayS: goto FiWCm; eGc5B: goto gWN1i; goto AME8H; uHI1u: ZJEVV: goto gPsxt; f_GuZ: $fka = array('PageOptions' => array('urdb' => 'Url', 'grdb' => 'Grabber'), 'ShowOptions' => array('shdb' => 'Show', 'sedb' => 'Show Element'), 'DetailOptions' => array('dpdb' => 'Detail Page1', 'dpdb2' => 'Detail Page2'), 'ChannelPageOptions' => array('cudb' => 'Channel Url', 'cgdb' => 'Channel Grabber'), 'ChannelOptions' => array('cbdb' => 'Channel Block', 'cedb' => 'Channel Element'), 'Debugging' => ''); goto bybxH; wB5SP: goto ASFfB; goto Erd1y; w8JKy: Nua0B: goto AJBTA; QAKvY: echo '</center><script>function mfrf() {document.getElementById("grabberform").reset();}</script></form></body></html>'; goto bO8yO; u9WxY: if ($rty == 'actor' || $rty == 'director' || $rty == 'presenter' || $rty == 'producer' || $rty == 'composer' || $rty == 'editor' || $rty == 'commentator' || $rty == 'writer' || $rty == 'adapter' || $rty == 'guest') { goto FHWG5; } goto i8rUe; UN4NE: foreach (libxml_get_errors() as $error) { echo "<br><h3>", $error->message; LWkjm: } goto H7SiZ; DHb5x: $finv = 'true'; goto dtyW2; mLkxW: $stopxc1[$l] = UyOgT($duration, $swx[$l], $culture, array("8x", $startxc1[$l]), $arclist); goto AOrg6; AUVgU: if (strpos($channel, '||') != false) { goto EfvxI; } goto GXUfM; DMCUS: if ($n == 4) { goto sRK72; } goto F4KnL; ptEIy: if (!isset($arclix)) { goto RUYCW; } goto s_l7V; Ar_NI: $rtx = $kxm->addChild('video', ''); goto b3r_p; ZtS2O: reChM: goto PS1sR; IFyeh: if (!isset($cbsx[2])) { goto z1ZO1; } goto l2Ld_; eBzf4: bl4eC: goto Styuy; UyrbY: $ccchannel_block = str_replace(array('|#|[+]|#|', '|#|[-]|#|'), array('', ''), $ccchannel_block); goto oIgVh; txk0o: if (isset($arclix)) { goto ZJEVV; } goto MNQQ0; Zp333: goto FCt7q; goto flRX4; TSxlM: if (isset($arclix)) { goto hL97l; } goto l_E2y; f7vY2: echo $xhc . 'Tempest EPG Generator</h2></center><form action="' . $tfn . '" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center>Select mode <select name="tko">'; goto tUNfr; O5v2c: if ($clic[0] == 'rm_dupe_name') { goto VOD1D; } goto TL2hX; d53jj: xbrZ5: goto aWgKj; Nz6tD: echo 'ID & Name'; goto qb0vr; iWkZU: JkJOv: goto R11uJ; RGwq4: nfQ3U: goto flJ_H; UGQNk: fAR7x: goto OY7IX; D1zYl: if (!empty($ccsrc[1])) { goto OiE6H; } goto oHHl1; txn_l: $fpx = fopen($drp . '/' . $xlgn, 'w'); goto pO9qO; Mqq8Q: DKCc8: goto iN38x; rv6u4: $fka = array('url', 'custom_header', 'cookie_header', 'post_data'); goto qp22r; t_6JG: unset($kxm->{$rty}); goto W0gyU; lo53J: echo $xhd . 'Siteconfig Debugger</h2><a id="toppage"></a>' . $xbt . '<br><script>function autoScrolling(){window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight)}$(document).ready(function(){var o=$("#toppage");$(window).scroll(function(){300<$(window).scrollTop()?o.addClass("show"):o.removeClass("show")}),o.on("click",function(o){o.preventDefault(),$("html, body").animate({scrollTop:0},"300")})});var scroller=setInterval(autoScrolling,0);</script></body></html>'; goto hlm7d; ymDs2: flush(); goto kcWSD; B7il8: yej5z: goto WarUk; uDMrL: hP2P3: goto ZXQlN; v7tRP: $last = 1; goto MP8q5; scLm9: tRp_F: goto mYaDb; MF_RM: FtrBF: goto jhtw2; M_OaJ: unset($cycx); goto OpWKI; DOhkb: $gzfile = $drp . '/' . $xlfn . '.gz'; goto jjB1M; mGJhO: if (isset($arclix)) { goto RIiEf; } goto qUpTw; v1Z7J: ofHA_: goto Qm5KM; OUdFp: if (!isset($logger)) { goto eISmA; } goto lUoFO; mGvKi: $ofdt = 'true'; goto w8m_b; gQ0XK: if (!isset(${'subpage_format' . $t})) { goto VrRlz; } goto N9YTA; Fqns5: $ccchannel_id = BqW7F($ccchannel_id); goto Zt2bh; Atw1X: $agtx = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"; goto VxbY3; C7crB: iLSKW: goto hwVpo; kHrgv: if ($rty == 'subtitle') { goto hw8LP; } goto RaIWJ; jAnoD: session_write_close(); goto CleCV; y137w: jNHRe: goto CkDUm; PMuQ3: JyT91: goto lJtEj; LlUAf: function yCRYa($src, $stt, $cht, $tz, $dfr) { goto nxpjd; qEmz5: $stt = date("YmdHis O", strtotime("{$stt} +1 days")); goto AWopu; nqOFE: goto yjz6W; goto GmDIs; rwtC7: $dst = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $stt, new DateTimeZone($tz)), timezone_open($tz)); goto OK_Uz; skDXH: kwa8l: goto p2R1V; YoJNM: if (!(date_create($cht) > date_create($stt))) { goto IkSkY; } goto zODnf; RMU9m: edQNN: goto DXrlu; DXRE8: goto yjz6W; goto fFqPw; p2R1V: $q = 0; goto YMi5b; Onk3y: yjz6W: goto yME31; GmDIs: r60I_: goto tmfrY; My2wk: $stt = date("YmdHis O", strtotime("{$stt} +{$dfr} days")); goto YoJNM; g38Lo: oAAhl: goto W28F_; wKtVt: $stf = str_replace(array('##showtime#', '\#', '#', '|Y/|\Y|'), array('', '|Y/|\Y|', '', '#'), $stc[1][$q]); goto rwtC7; AHAJU: TSKk_: goto pigIK; bkCX4: goto cJnkD; goto uVGXL; VrJ9Q: if (!($q < count($stc[1]))) { goto FxG5v; } goto wKtVt; W28F_: if (empty($cht)) { goto kwa8l; } goto My2wk; dm8tt: goto yjz6W; goto RMU9m; zODnf: gTdFJ: goto iIxsC; OK_Uz: if (strcasecmp($stf, 'unix') == 0) { goto edQNN; } goto Ewl2Y; tJ0wj: if (strcasecmp($stf, 'unix') != 0 && strcasecmp($stf, 'java') != 0) { goto r60I_; } goto dm8tt; YMi5b: cJnkD: goto VrJ9Q; IRv_M: return $src; goto NTESg; DXrlu: $st = $dst->format('U'); goto DXRE8; Gfl1H: return $src; goto g38Lo; Ewl2Y: if (strcasecmp($stf, 'java') == 0) { goto TXV3a; } goto tJ0wj; tmfrY: $st = $dst->format($stf); goto Onk3y; nxpjd: preg_match_all('/(##showtime#.*?(?<!\\)#)/sm', $src, $stc); goto mo1Tm; AWopu: goto gTdFJ; goto au04A; fFqPw: TXV3a: goto JIhel; au04A: G5knc: goto vopW0; mo1Tm: if (!(empty($stc[1]) || empty($stt))) { goto oAAhl; } goto Gfl1H; vopW0: IkSkY: goto skDXH; iIxsC: if (!(date_create($cht) > date_create($stt))) { goto G5knc; } goto qEmz5; pigIK: $q++; goto bkCX4; yME31: $src = str_replace('##showtime#' . str_replace('#', '\#', $stf) . '#', $st, $src); goto AHAJU; uVGXL: FxG5v: goto IRv_M; JIhel: $st = $dst->format('U') * 1000; goto nqOFE; NTESg: } goto l75MT; HpKF9: goto heCs2; goto UvR23; vc0eW: foreach ($tla as $to => $ti) { goto wm0mB; Zbx3s: FwyPI: goto QJXbd; QJXbd: jwIbT: goto U8bGk; wm0mB: foreach ($ypa as $yo => $yi) { goto hj0LZ; CZ3T0: unset($clch); goto kWA3D; kWA3D: l6f0C: goto mFq2z; D5LOq: ${$ti[2]} = $ti[1]; goto RbFWs; KmQ6T: goto BV_4x; goto pBsod; S8gSW: BV_4x: goto wLC_W; mFq2z: RYRya: goto ZXgLN; roUwK: if (isset($clch[1])) { goto OfV1f; } goto D5LOq; jQsj0: ${$ti[2]} = str_replace($ti[3], $ti[4], $clch[2]); goto S8gSW; F8Zdp: ${$yi[0] . $to . $yi[1]} = str_replace($clch[1], '', ${$yi[0] . $to . $yi[1]}); goto oaLVx; oaLVx: if (isset($ti[3]) && isset($ti[4])) { goto nizsD; } goto NkSLY; hj0LZ: if (!isset(${$yi[0] . $to . $yi[1]})) { goto l6f0C; } goto CvAKy; wrZoa: OfV1f: goto F8Zdp; NkSLY: ${$ti[2]} = $clch[2]; goto KmQ6T; wLC_W: dHVKv: goto CZ3T0; CvAKy: preg_match('/((?<!\\)\|\|' . $ti[0] . ')(?=(?<!\\)\|\|#|$)/', ${$yi[0] . $to . $yi[1]}, $clch); goto roUwK; RbFWs: goto dHVKv; goto wrZoa; pBsod: nizsD: goto jQsj0; ZXgLN: } goto Zbx3s; U8bGk: } goto FT7Xt; c31Mp: $tsw += $csw; goto yuOqs; knT5Y: echo SNYPn('2'); goto hUMkk; tRnMU: C513X: goto PQrFb; aC4IW: y72TR: goto cwDUi; qjjTI: uyalo: goto y3Pl3; RbxEA: if (!(isset($hrx['stcg']) && (isset($hrx['tcgf']) && !empty($hrx['tcgf'])) && (isset($hrx['xstatus']) && ($hrx['xstatus'] == 'modify' || $hrx['xstatus'] == 'create')))) { goto SX2NF; } goto CbG2w; djpDg: $csrc = bQW7f($csrc); goto HYjnL; Z4PPk: szR4v: goto MBfH6; dEu0h: evI10: goto F7wwd; vTUtd: H1sHu: goto MrXCc; q5swG: KJ0Qv: goto bd953; AJavL: if (!preg_match('/(\|\|\#index\#)/', $pagekey2)) { goto b6QI7; } goto GbtLo; WG5B2: HbrYS: goto OFIBw; qnpVN: RoHyB: goto J8X9t; vqqvh: $vtf[] = $fxn; goto kKJQL; DcV3K: $frx = explode('&', $frt[0]); goto Gw69q; UuBTD: QHiCE: goto C77s7; PIBo9: $lgfx = 1; goto HMXCn; ErfSd: j8WX5: goto gVNKc; d63iQ: if (!(isset($xofc[2]) && !isset($cyclone))) { goto ZRfZ8; } goto srO3H; iSMte: $cidsx = array(''); goto t5zEO; kB8SH: $channel = str_replace($ccvc[0], '', $channel); goto I2LPF; Q1YnF: if (empty($inpt)) { goto qR41F; } goto oHhHk; BChl8: unset($dpt); goto cg10O; PQrFb: $last = 1; goto dUpoL; h2FmH: $dpc = array_keys(array_diff_assoc($cnsx, array_unique($cnsx))); goto aBRDv; MVt8d: unset($xofc); goto prGGo; lo75d: fclose($fpx); goto P5GT2; E1Qug: function JtqxL($arc, $ao, $at) { goto fSEXj; t7PON: if ($ao == 'd') { goto ptoUv; } goto cKcLq; r4Hve: ptoUv: goto SmClo; TH69q: $arc = str_replace(array('&', '<', '>'), array('&amp;', '&lt;', '&gt;'), $arc); goto JVCIQ; ycQgS: jajVc: goto UGqIZ; YX0oh: goto RyIqX; goto FEz12; JVCIQ: RyIqX: goto BVVgG; Ryb0G: return $arc; goto tybso; VTQON: XimNF: goto pq4LW; ebA3Y: if ($at == 'p') { goto my4uG; } goto gqvE0; ByePr: DAG2N: goto Ryb0G; UGqIZ: $arc = str_replace(array('&', '<', '>', '"'), array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&quot;'), $arc); goto YX0oh; gqvE0: goto RyIqX; goto ycQgS; pq4LW: if ($at == 'f') { goto jajVc; } goto ebA3Y; SmClo: $arc = str_replace(array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&quot;'), array('&', '<', '>', '"'), $arc); goto ByePr; FEz12: my4uG: goto TH69q; BVVgG: goto DAG2N; goto r4Hve; cKcLq: goto DAG2N; goto VTQON; fSEXj: if ($ao == 'e') { goto XimNF; } goto t7PON; tybso: } goto xkANk; ETWF4: $im = 'Detail page2 start-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto d4B7P; or0cc: exit; goto S5u_z; aXj06: xQ102: goto g29ST; x2qoi: goto SDmIQ; goto S3GMI; aiaMh: EaHcR: goto UgCwp; dlv3r: preg_match('/((?<!\\)\|\|#logo#(.*))/s', $channel, $lcu); goto S00wI; mrggo: goto x1GL7; goto t6D1c; qm6y3: GdFcU: goto ocYqX; h_XXt: aQXit: goto K3vT3; tRNI7: $csr = BQw7f($csr); goto Ck9yg; eSQri: Mlg_v: goto c_KLr; u_N6e: goto rldUD; goto gK7F2; MEHNj: if (!empty($ccsrc[1])) { goto mV6xF; } goto OtTRG; JayYe: $cycloneinfo = '####' . htmlentities((string) $mxlm->cyclone_site . '####' . (string) $mxlm->cyclone_id, ENT_COMPAT, "UTF-8"); goto bEQyZ; ZvL1q: exit; goto CgrW2; krgxT: if (!empty(trim($csrc))) { goto JIekJ; } goto VdPo6; GpqPK: foreach ($dcar as $dca) { goto vD6Bf; x3zNn: if (isset(${$dca . '_iconxc1'})) { goto x3gLn; } goto b5mDX; KTmVQ: x3gLn: goto SD2nQ; hYyCM: ${$dca . 'xc1'} = array(''); goto QCBCO; b5mDX: ${$dca . '_iconxc1'} = array(''); goto KTmVQ; QCBCO: myiE7: goto Y5ilc; SD2nQ: I8tQI: goto dgngt; vD6Bf: if (isset(${$dca . 'xc1'})) { goto myiE7; } goto hYyCM; Y5ilc: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto I8tQI; } goto x3zNn; dgngt: uxRP2: goto A3xwS; A3xwS: } goto aA_Q1; xioaQ: if (!(isset($detail_channel_logo) && !empty($dsou) && (!isset($channellogo) || isset($channellogo) && empty($channellogo)))) { goto jppPV; } goto DRacb; WXHIT: function OgL2m($arco) { goto uYRim; NTbs8: unset($arcx); goto webq2; NZHVR: if (strpos($arcp[$j], ' ') !== false) { goto vMqTO; } goto mvL_a; awcu8: $arcr = explode(" ", $arcp[$j]); goto QEBnx; EweTA: @array_shift($arcp); goto Bx1tC; Bx1tC: $arcx = array(); goto jigAr; V0Sgj: NBlKE: goto RswVP; p2XvL: oLQs9: goto NVJDE; WFkEW: return $arcp; goto tP2U2; xKQT4: goto hCZe4; goto e3f21; iWU3c: hCZe4: goto k3ZN0; GicMQ: goto NBlKE; goto p2XvL; e3f21: vMqTO: goto awcu8; uYRim: $arcp = array(); goto EhYBO; mvL_a: $arcx[$arcp[$j]] = true; goto xKQT4; webq2: Ig13t: goto WFkEW; k3ZN0: iUr6Z: goto jE710; EhYBO: if (!preg_match('/<<(.*)>>/ismU', $arco, $arcp)) { goto Ig13t; } goto xJMoU; jigAr: $j = 0; goto V0Sgj; jE710: $j++; goto GicMQ; QEBnx: $arcx[$arcr[0]] = $arcr[1]; goto iWU3c; NVJDE: $arcp = $arcx; goto NTbs8; RswVP: if (!($j < @count($arcp))) { goto oLQs9; } goto EP1Yl; EP1Yl: $arcp[$j] = preg_replace('/\s+/', ' ', trim($arcp[$j])); goto NZHVR; xJMoU: $arcp = explode("/", $arcp[1]); goto EweTA; tP2U2: } goto JIPu4; i8FAL: $pdc = $dtx->format('YmdHis O'); goto NDeiN; UAL7C: if ($t == 1) { goto MGoVc; } goto o4zxD; CzIBp: dGGgZ: goto mS0lR; V9WVd: $cos = array('ssl' => array('verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false)); goto ZYfZh; moDtp: if (!($tsw > 1)) { goto BbXJV; } goto TJZ6k; Qm5KM: if (!(filesize($cfgf) != 0 && filesize($cfgf) > 40960)) { goto OoY5E; } goto hQ_JG; TCk4Q: exit; goto tzdGc; xgsfD: unset($startxc1[$l]); goto sT2_D; pZdd8: $cnsx = array(''); goto sPdER; Cs05v: bMFTz: goto onJLr; QGZ_6: $kpic = explode('||', $kpic)[0]; goto ZoLbx; RR05W: goto yej5z; goto QHHPc; ZXoWq: h8VPL: goto e_ntf; s2GGQ: $fxf = $tdp . $fxn; goto wO24l; nc697: if (!isset($vldb)) { goto uGj1d; } goto NVye2; V087G: $mrcl = $culturex; goto jFM38; P7W3j: goto GdFcU; goto ibA0q; OI1lw: h3yG8: goto Mf0FH; Uyk9x: qosFy: goto vtqcX; ZKuWr: FFbKF: goto WwSxa; JuEva: if (!isset($logger)) { goto zRhEe; } goto yd4sk; d48g5: $zip->close(); goto w201f; kCySm: if ($csum == '0') { goto JHqw4; } goto E1ryG; RYqEh: if (empty($kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0])) { goto DJoZf; } goto GAoAe; wazvi: goto sp2jI; goto BxBSi; e6LO2: $q = array_keys(array_diff_assoc($startxc1, array_unique($startxc1))); goto CrvVi; qKyYo: unset($sm1, $sm2, $sm3, $sm4, $smt1, $smt2, $smt3); goto I88Ok; rYuRM: if (!(isset($cidsx) && !empty(array_filter($cidsx)))) { goto LD65N; } goto KpCIQ; nBYHa: unset($fsrcx); goto S0mPh; oRE7E: echo 'ID & Name'; goto imyE3; o6U9U: function S8oXU($acl, &$al, $an, $ac, $ag, $cto, $udb, &$ec, $art, $dt, $apx) { goto Ywaw9; uqH55: DkInU: goto mfj9n; pE69K: $dfr = $dt[5]; goto gp8kU; R9Ej6: T7dtl: goto KJTJi; CL67t: goto a7eJV; goto JlqNu; e2aO1: if (!explode('|#|', $ackh, -1)) { goto DGi7f; } goto JhNex; kAEWU: goto vgLWE; goto nTFWy; uziwy: goto a7eJV; goto xUo9X; Gwrxg: vgLWE: goto y31d1; LJTgE: if (!($udb == '1')) { goto KaAiP; } goto gl1mR; Z7rl5: BAT0s: goto C2QhA; TOVQy: dfmpX: goto Ia3Q5; YB7ic: bbVfU: goto XRREN; sI0ka: $tz = $dt[2]; goto NsB7K; XRKO5: $opt = curl_exec($ch); goto glNMX; fpTI9: extract($acl); goto tpoh2; v7hjo: xes4O: goto fuUCQ; sPThy: xF_a8: goto kbBwg; INxdT: KhhXl: goto Mbpqj; s60wa: $aco[CURLOPT_CONNECTTIMEOUT] = $cto; goto He0y2; igbSM: $aco[CURLOPT_PROXY] = LPoXh(${$an . 'proxy_adress'}, $al); goto GwcUL; JA5IP: $udl = ''; goto rThsj; SnaFS: PVcEE: goto ymcX5; pLvw3: if (!isset(${$an . 'referer_header' . $ac})) { goto kKDr5; } goto eiReF; AfuZl: if (!(strcasecmp(${$an . 'content_type' . $ac}, 'application/pdf') == 0)) { goto RcoYu; } goto S8g05; fuUCQ: if (!($cern > 0 && $rtc < $art)) { goto iurEa; } goto wcWQb; y31d1: RQS71: goto j91MH; UkWnv: goto EYQ4E; goto ffnQC; RQJjh: if (!($udb == '1')) { goto vSAQ_; } goto pHXUc; EsVCh: $udb_line .= FRtoU($opt) . "</pre>"; goto KI7GE; glNMX: $cer = curl_error($ch); goto K6H0R; rThsj: Ul6BO: goto YB7ic; aKEhs: krs3V: goto LG04r; vZpZT: $aco[CURLOPT_CUSTOMREQUEST] = "OPTIONS"; goto TnpKz; jrvYj: goto gSB4R; goto Vv8j2; kFWbe: goto Nj8oG; goto zh7jK; He0y2: $aco[CURLOPT_TIMEOUT] = $cto; goto nLxTt; ev1t8: return $opt; goto r2jNG; KJTJi: $a++; goto hfnE6; FFpFH: if (empty($apx)) { goto Miycb; } goto dOYDS; JhNex: goto vgLWE; goto jbfrB; PENSJ: wDPc7: goto jP1Kz; g6XfM: PAddH: goto WD_vU; zh7jK: PwWWK: goto Y_b4p; A44zE: gHQUX: goto oItoY; G7Yeh: preg_match('/(##grabber_\d##)/sm', ${$an . 'proxy_adress'}, $pc); goto M3KcZ; lfi45: $mgcx = range($ac * 2 + 1, 4); goto bkgXY; XOYvi: g04I3: goto pLvw3; RzYdD: $a = 0; goto KSrhx; THkcv: GlKv8: goto fc1F6; LUYNC: if ($cern != 28 && empty($opt)) { goto S7hvh; } goto ndEVM; gl1mR: if ($an == 'cc') { goto Bj7sa; } goto EsVCh; ok0U9: curl_setopt_array($ch, $aco); goto nXkes; aH9yc: $aco[CURLOPT_HEADER] = true; goto F1WkE; K6H0R: $cern = curl_errno($ch); goto QqEfA; j9VZP: $aco[CURLOPT_CONNECTTIMEOUT] = $ctox; goto CHyWB; tDjh0: GB7oD: goto i8Jm_; GwcUL: goto DDosx; goto aCKbF; s4jK1: if ($an == 'detail_') { goto PVcEE; } goto qS0w_; qJ08m: $apd = str_replace('\xn', '\n', $apd); goto EDiin; FhW8K: if (!(${$an . 'requestOption' . $ac} == '4')) { goto CebPm; } goto PGPow; NMwC7: Al5Xz: goto ev1t8; KAMab: EPAvA: goto DRQ80; CsD1d: if (!isset(${$an . 'origin_header' . $ac})) { goto CWILJ; } goto lrzyU; y9d17: jDbWi: goto LJTgE; ndEVM: goto m2dZz; goto s0lpO; tyUB8: $rqhd = ''; goto Z7rl5; lVSM9: goto g0dSY; goto y60Sc; d1e2J: if (!(${$an . 'requestOption' . $ac} == '2')) { goto gHQUX; } goto wA9NN; s8Su8: rifKY: goto rrgvp; KrVzJ: $acsh = zVy3u(${$an . 'custom_header' . $ac}, $al); goto PKF3H; f8zid: $apd = zVy3U(${$an . 'post_data' . $ac}, $al); goto jrvYj; p8uUC: CWILJ: goto iS3AF; F1WkE: EAZGE: goto gKjQI; O3cJW: iurEa: goto lVSM9; PGPow: $aco[CURLOPT_CUSTOMREQUEST] = "PUT"; goto C9uHI; Ip_mB: if (!(${$an . 'requestOption' . $ac} == '5')) { goto dHXri; } goto N92oy; eQl2w: $opt = SxG8M($opt); goto vQM14; xepPO: ab4_G: goto Zi_fg; sdzPn: lV0ge: goto MoW6B; VAV3V: return array($opt, $ec, $scl); goto ib7cU; LxgSG: $spl = ''; goto UkWnv; lrzyU: $ahd[] = 'Origin: ' . zVY3u(${$an . 'origin_header' . $ac}, $al); goto p8uUC; lv3Tk: ksjQr: goto kAEWU; zV_HZ: MslSV: goto isL1t; wIW2W: goto MfnMm; goto Ew8n_; MxoLg: gjJ_x: goto i5pBr; oItoY: if (!(${$an . 'requestOption' . $ac} == '3')) { goto dnmas; } goto vY6Kw; E2h_D: if ($sbp == '##subpage' . $ac . '##') { goto xF_a8; } goto mi_VX; S3ZX3: if ($sp == '##stopdate' . $ac . '##') { goto ki41c; } goto lgAcv; JlqNu: ePi6h: goto LcNWF; dFwfE: gSB4R: goto jfgl3; Cz9qQ: $ch = curl_init(); goto Hl4tI; d1aYC: $url = str_replace($ase[1], '', $url); goto eYJ8O; ymcX5: $ackh = zvY3u(yCrya(${$an . 'cookie_header' . $ac}, $stt, $cht, $tz, $dfr), $al); goto mo5tQ; qS0w_: $ackh = ZVy3u(${$an . 'cookie_header' . $ac}, $al); goto Xfv4U; ZfHsH: $aco[CURLOPT_COOKIEJAR] = $cdp . '/' . $filename . '.cookie.txt'; goto tvzqr; iF95Z: $aco[CURLOPT_PROXY] = LPoXH(${$an . 'proxy_adress'}, $al); goto kVAOi; N92oy: $aco[CURLOPT_CUSTOMREQUEST] = "DELETE"; goto p3Mv5; JGJEy: goto ZiPgG; goto Rej7U; s0lpO: FkgyL: goto hBIke; AlGgJ: if ($cern != 28 && !empty($opt)) { goto GlKv8; } goto LUYNC; gBXQX: if ($an == 'detail_') { goto hE1z6; } goto ZsqGC; C7B0u: if (!(isset($proxycheck) && isset($proxy_adress))) { goto H2g0k; } goto c9MlE; i8Jm_: if ($an != 'detail_') { goto xsdxT; } goto y3_x1; jOEbO: jM0kh: goto TfCWX; OxK0c: F6w8J: goto JA5IP; SeyBH: if ($an == 'detail_') { goto Al5Xz; } goto VAV3V; elyfg: $opt = @gzinflate($opt); goto MJ5hp; oHiAQ: $scl = null; goto volQD; ZsqGC: if ($an != 'detail_') { goto hLn9R; } goto su8VW; QU1vl: goto dfmpX; goto TxBKS; qWqEh: curl_reset($ch); goto Cz9qQ; mfj9n: $opt = mb_convert_encoding($opt, "UTF-8", $charset); goto aKEhs; zDpIc: goto gjJ_x; goto wvIRA; toBs5: $ud = LPOXH('##urldate' . $ac . '##', $al); goto QG_VI; Ew8n_: h5YOv: goto f9UEb; NSxW8: CAl1s: goto i1RCy; S8g05: $arcpdf = 'true'; goto OhyTV; JmLdk: $aco[CURLOPT_HTTPHEADER] = $ahd; goto hiPz3; EW_tZ: Na4Bg: goto tjPlY; C9uHI: CebPm: goto Ip_mB; volQD: if ($an == 'detail_') { goto CAl1s; } goto WvKyJ; OhyTV: RcoYu: goto aRnXU; MyYGM: $udb_line .= frTOu($opt) . "</h3></pre>"; goto EITJB; Xfv4U: goto yt3i9; goto SnaFS; VyGxN: if (!isset(${$an . 'post_data' . $ac})) { goto ddC_7; } goto G3U77; SqTAa: S_gE_: goto t3fnP; QUFuz: $opt = mb_convert_encoding($opt, "UTF-8"); goto h3hQW; SO6DH: $mgc = array_merge($mgc, $mgcx); goto XAJUo; i5pBr: AVYkb: goto pxtwj; SrBsM: $opt = curl_exec($ch); goto dqWR9; gKjQI: curl_setopt_array($ch, $aco); goto DgtxR; zeAt0: I91x9: goto vlJ12; DRQ80: ZiPgG: goto ExduJ; jbfrB: K7PHg: goto vIb25; nXkes: $opt = curl_exec($ch); goto x0VCb; TfCWX: preg_match_all('/((?<!\\)\|\|#(edit)#.*?)(?=(?<!\\)\|\|#\w+#|$)/sm', $url, $ase); goto F00AR; vV9ei: $aco[CURLOPT_COOKIEFILE] = $cdp . '/' . $filename . '.cookie.txt'; goto ZfHsH; iS3AF: if (!isset(${$an . 'XMLHttpRequest' . $ac})) { goto Jo0oX; } goto YRzhO; CQomM: $acsh = zVY3U(yCRYa(${$an . 'custom_header' . $ac}, $stt, $cht, $tz, $dfr), $al); goto SqTAa; v0kg_: if (!isset($pdd)) { goto ab4_G; } goto tDy2E; i1RCy: $stt = $dt[0]; goto kyDsl; jfgl3: $apd = str_replace('\n', "
", $apd); goto qJ08m; zXY02: goto b2H93; goto lv3Tk; F00AR: if (empty($ase[1])) { goto WbpJ4; } goto d1aYC; d4gHJ: vKLZW: goto CsD1d; zqOfC: H2g0k: goto bwOky; j7bn7: goto jM0kh; goto NSxW8; vlJ12: $aco[CURLOPT_POST] = 1; goto A44zE; hP6Di: curl_setopt_array($ch, $aco); goto XRKO5; mdnzY: KaAiP: goto TUs7w; eYJ8O: $axe = str_replace($ase[2], 'replace', $ase[1]); goto SXdol; fsZPT: if ($an == 'detail_') { goto h5YOv; } goto x72nG; uFa59: $ahd[] = $ackhp[$a]; goto yhEHj; aCKbF: YGHqe: goto G7Yeh; Qgz8F: m2dZz: goto zmoy_; su8VW: goto wIdfR; goto HrAR0; r_Pni: $ch = curl_init(); goto kdduR; oOkE0: ddC_7: goto d1e2J; yuufa: goto bbVfU; goto VZet6; d0QkH: $aco[CURLOPT_ENCODING] = ''; goto ApVpf; zmoy_: if (!($rtc == $art)) { goto sCOBS; } goto RXe3f; t3fnP: if (explode('|#|', $acsh, -1)) { goto x6yf1; } goto C6jgN; vQM14: DY_OO: goto P4xz0; ib7cU: goto T0tdZ; goto NMwC7; NsB7K: $dpk = $dt[3]; goto pE69K; kVAOi: paras: goto GvBae; to4ZE: if (!($udb == '1')) { goto AVYkb; } goto H8yDH; ApVpf: $aco[CURLOPT_RETURNTRANSFER] = 1; goto so5kV; AKkgX: if ($compressionOption == '2') { goto TXx0J; } goto CL67t; MJfJo: goto g2Lhy; goto sPThy; fc1F6: goto iurEa; goto nYDRk; VZet6: etcUM: goto toBs5; vdVVB: $aco[CURLINFO_HEADER_OUT] = true; goto PENSJ; EvDqo: $rtc++; goto aMIqG; fw2B0: $aco[CURLOPT_TIMEOUT] = $ctox; goto hP6Di; TUs7w: if ($udb == '1') { goto mlTxG; } goto SeyBH; aO9ad: if ($an == 'detail_') { goto V210w; } goto KrVzJ; QG_VI: if ($ud == '##urldate' . $ac . '##') { goto F6w8J; } goto ZdzGp; lnNX7: fbMCp: goto tyUB8; uneXc: $udb_line = str_replace("<br><br><center>Channel", "<br><br><h3><center>Channel", "<br><br><center>" . str_replace('cc', 'Channel ', $an)) . "Url" . $ac . " Debug" . $udl . $sdl . $spl . "</center><br><pre><br>Url : " . frTOU(curl_getinfo($ch)['url']) . $pddl . "<br>Http Code : " . curl_getinfo($ch)['http_code'] . "<br>Request Headers : <br>" . fRTOU($rqhd) . "Page Response : <br>"; goto MxoLg; r2jNG: T0tdZ: goto yOApf; hM2HV: $mgc = array($ac * 2 - 1, $ac * 2); goto hDZOO; ZdzGp: $udl = "<br>" . str_replace('cc', 'Channel ', (string) $an) . "Urldate" . $ac . " [" . fRtou($ud) . "]"; goto G3TYT; jbT5n: $cern = curl_errno($ch); goto EvDqo; QqEfA: $rtc++; goto pomlG; TxBKS: x6yf1: goto pt5vM; CGtJt: EYQ4E: goto uneXc; p3Mv5: dHXri: goto DuZdC; CBeH9: if (explode('|#|', $ackh, -1)) { goto K7PHg; } goto e2aO1; Fz3r9: goto dfmpX; goto zV_HZ; LcNWF: $opt = @gzdecode($opt); goto uziwy; sgNij: if (!($a < count($acshp))) { goto Sh8B2; } goto rcSz5; tpoh2: if (!isset(${$an . 'url' . $ac})) { goto CWMgY; } goto oHiAQ; G3U77: if ($an == 'detail_') { goto BNzoM; } goto f8zid; JBXDx: if (!(isset(${$an . 'proxycheck'}) && isset(${$an . 'proxy_adress'}))) { goto PAddH; } goto Fprha; YRzhO: $ahd[] = 'X-Requested-With: XMLHttpRequest'; goto YNlI3; DgtxR: $opt = curl_exec($ch); goto v7xLH; bkgXY: $mgc = array_merge($mgc, $mgcx); goto SspXl; dOYDS: $aco[CURLOPT_PROXY] = lpOxh($apx, $al); goto h310W; PKF3H: goto S_gE_; goto xeDAx; kbBwg: $spl = ''; goto jEIns; SXdol: WbpJ4: goto r_Pni; DuZdC: if (!(${$an . 'requestOption' . $ac} == '6')) { goto bL3Ub; } goto vZpZT; YNlI3: Jo0oX: goto UGwAv; aa4qI: l5vGi: goto DdFcq; yhEHj: Hc1U3: goto m3idv; isL1t: $ahd[] = $acsh; goto TOVQy; gWfWZ: $udl = ''; goto yuufa; iVJZp: foreach ($axe as $xed) { goto x28k3; hASwB: smpWl: goto rusRq; x28k3: list($xed, $xrp, $xpi) = bfYJm($xed); goto kV9fH; kV9fH: $opt = preg_replace($xrp, $xpi, $opt); goto hASwB; rusRq: } goto QczJ4; cOguC: kKDr5: goto U6bel; g6NPl: goto BAT0s; goto lnNX7; EITJB: zfUdU: goto mdnzY; Skjvw: K91Y6: goto L5H1N; Ywaw9: $cdp = dirname(__FILE__) . '/tempest_config/cookies'; goto fpTI9; lDb4Z: goto GB7oD; goto xepPO; O7C1E: MfnMm: goto Skjvw; Y_b4p: if (!($ac != 2)) { goto bOMuz; } goto lfi45; pHXUc: $pdd = $apd; goto ohlxQ; U6bel: if (!isset(${$an . 'host_header' . $ac})) { goto vKLZW; } goto j2Vg4; x72nG: return array($opt, $ec, $scl, $udb_line); goto wIW2W; Ia3Q5: chqmH: goto t6ovN; m3idv: $a++; goto zXY02; kV31j: $aco[CURLOPT_COOKIEJAR] = $cdp . '/' . $filename . '.cookie.txt'; goto cG6n3; gIIPV: $aco[CURLOPT_SSL_VERIFYPEER] = false; goto HO1pV; HO1pV: $aco[CURLOPT_USERAGENT] = $ag; goto P_FkE; jEIns: g2Lhy: goto CGtJt; kV1mg: eFChR: goto BKk3E; JG91c: Nj8oG: goto FLA6_; G3TYT: goto Ul6BO; goto OxK0c; Vv8j2: BNzoM: goto ZzIvm; C2QhA: if (isset($pdd)) { goto eFChR; } goto v0kg_; P_FkE: if (!isset(${$an . 'accept_header' . $ac})) { goto KhhXl; } goto QsFJH; T2Y8t: EHk7_: goto sgNij; aMIqG: goto m2dZz; goto THkcv; nLxTt: $aco[CURLOPT_FAILONERROR] = true; goto DTrDA; aRnXU: $ahd[] = 'Content-Type: ' . Zvy3u(${$an . 'content_type' . $ac}, $al); goto XOYvi; Fprha: if ($ac == '1') { goto YGHqe; } goto igbSM; KI7GE: goto zfUdU; goto wt8EA; IJfvb: $ch = curl_init(); goto j9VZP; rrgvp: if (isset($charset) && strcasecmp($charset, 'UTF-8') != 0) { goto DkInU; } goto QUFuz; WD_vU: wIdfR: goto VyGxN; gp8kU: $url = ZvY3U(YCrYa(${$an . 'url' . $ac}, $stt, $cht, $tz, $dfr), $al); goto jOEbO; ohlxQ: vSAQ_: goto oOkE0; ExduJ: if (isset(${$an . 'subpage_format' . $ac})) { goto TRqDJ; } goto LxgSG; pomlG: goto lV0ge; goto aa4qI; TnpKz: bL3Ub: goto s60wa; SspXl: bOMuz: goto JG91c; nYDRk: goto m2dZz; goto KCYiK; OFkOD: if ($cern == 28) { goto FkgyL; } goto AlGgJ; bJjMT: $ctox = $cto + $cto * ($rtc + 1); goto qWqEh; hiPz3: t5hD7: goto WCGsr; M3KcZ: if (!empty($pc[1])) { goto paras; } goto iF95Z; KSrhx: b2H93: goto PzaJn; wt8EA: Bj7sa: goto MyYGM; so5kV: $aco[CURLOPT_FOLLOWLOCATION] = 1; goto gIIPV; sMKR9: if ($compressionOption == '1') { goto ePi6h; } goto AKkgX; vY6Kw: $aco[CURLOPT_NOBODY] = true; goto hN2bc; c9MlE: $aco[CURLOPT_PROXY] = lPoXh($proxy_adress, $al); goto zqOfC; y3_x1: $udb_line = "<br><br><center>Detail Page" . $ac . " Debug<br>Pagekey" . $ac . " [" . FrtOU($dpk) . "]</center><br><pre><br>Url : " . FRtOU(curl_getinfo($ch)['url']) . $pddl . "<br>Http Code : " . curl_getinfo($ch)['http_code'] . "<br>Request Headers : <br>" . FrTOU($rqhd) . "Page Response : <br>"; goto zDpIc; MJ5hp: a7eJV: goto s8Su8; XAJUo: qsqUT: goto kFWbe; YV5B2: goto xes4O; goto O3cJW; Mbpqj: if (!isset(${$an . 'content_type' . $ac})) { goto g04I3; } goto AfuZl; C6jgN: if (!explode('|#|', $acsh, -1)) { goto MslSV; } goto QU1vl; wcWQb: $ec .= "<br>Request Error(url" . $ac . "): " . $cer; goto OFkOD; Xw5Hx: $sp = LPoxh('##stopdate' . $ac . '##', $al); goto S3ZX3; wefA0: $sdl = ''; goto KAMab; Hl4tI: $aco[CURLOPT_CONNECTTIMEOUT] = $ctox; goto fw2B0; EDiin: $aco[CURLOPT_POSTFIELDS] = $apd; goto RQJjh; j91MH: if (empty($ahd)) { goto t5hD7; } goto JmLdk; DdFcq: g0dSY: goto to4ZE; MoW6B: if (!($cern == 28 && $rtc < $art)) { goto l5vGi; } goto bJjMT; CHyWB: $aco[CURLOPT_TIMEOUT] = $ctox; goto ok0U9; QczJ4: KZtMh: goto mKpe3; yOApf: goto K91Y6; goto zapOq; BKk3E: $pddl = "<br>Post Data : " . frtOu($pdd); goto lDb4Z; ZzIvm: $apd = zvy3u(YCRya(${$an . 'post_data' . $ac}, $stt, $cht, $tz, $dfr), $al); goto dFwfE; HW78m: goto iurEa; goto TYcP6; LG04r: if (empty($ase[1])) { goto GrTFP; } goto iVJZp; QsFJH: $ahd[] = 'Accept: ' . zvy3u(${$an . 'accept_header' . $ac}, $al); goto INxdT; jP1Kz: if (!isset(${$an . 'header_out' . $ac})) { goto EAZGE; } goto aH9yc; XRREN: if (isset(${$an . 'stopdate_format' . $ac})) { goto d5fPy; } goto FjYLm; rcSz5: $ahd[] = $acshp[$a]; goto R9Ej6; mKpe3: GrTFP: goto hM2HV; tjPlY: if (!($ac > 1 && isset(${$an . 'cookie_jar' . ($ac - 1)}))) { goto vEz6O; } goto vV9ei; mi_VX: $spl = "<br>" . str_replace('cc', 'Channel ', $an) . "Subpage" . $ac . " [" . FrtOU($sbp) . "]"; goto MJfJo; cG6n3: $aco[CURLOPT_COOKIEFILE] = $cdp . '/' . $filename . '.cookie.txt'; goto EW_tZ; FLA6_: foreach ($mgc as $gx) { goto GOJpN; SPcmb: RgPTD: goto o3i4H; ihFVa: RU8OF: goto Yxz1U; OTxct: if (!empty(strlen($axvp))) { goto WKWOJ; } goto V9HqJ; uX5H8: gei2o: goto z7uuJ; An2yr: goto uVHRQ; goto ihFVa; Q_ix5: goto f21_K; goto KbRaz; V9HqJ: $al[$an . 'grabber_' . $gx] = array('', ''); goto FKrmg; pHp_D: VN4h9: goto d_nb_; MqLPz: if ($gx <= $ac * 2) { goto RgPTD; } goto UsOty; Pt7T5: goto oKPdx; goto uX5H8; N7_0_: H3cnM: goto Mx5Si; oRZwZ: if (!empty(strlen(${$an . 'grabber_' . $gx}))) { goto gei2o; } goto z7nXN; GOJpN: $axvp = ''; goto nH078; fEBbd: v3JBC: goto BM9dq; BM9dq: if (!(isset(${$an . 'grabber_' . $gx}) && isset(${$an . 'gpattern_' . $gx}))) { goto BP5zr; } goto MqLPz; JO0WX: Xkyfp: goto Lr_F8; nH078: if (!(isset($al[$an . 'grabber_' . $gx][1]) && $an != 'detail_')) { goto v3JBC; } goto xZZtL; d76Si: if ($an == 'detail_' && preg_match('/((?<!\\)\|\|\#index#)/', ${$an . 'gpattern_' . $gx}) && !empty(strlen($dt[4]))) { goto RfK0L; } goto kwjR2; Db2ZB: BP5zr: goto N7_0_; FKrmg: WKWOJ: goto j0FkW; bvDst: $al[$an . 'grabber_' . $gx] = array('', ''); goto ar5v0; d_nb_: JLOx6: goto Db2ZB; jja7W: goto uVHRQ; goto JO0WX; qHJXi: f21_K: goto oRZwZ; xZZtL: $axvp = $al[$an . 'grabber_' . $gx][1]; goto fEBbd; WceCJ: BViBO: goto dUkL8; j0FkW: oKPdx: goto pHp_D; WI0qd: ${$an . 'grabber_' . $gx} = Yy1Hz(str_replace('||#' . str_replace(array('detail_', 'cc'), array('d', ''), (string) $an) . 'url' . $ac . '#', '', ${$an . 'gpattern_' . $gx}), $opt, $al); goto yHQvv; KbRaz: RfK0L: goto cTmCc; q350C: goto oKPdx; goto EL6e2; o3i4H: if (preg_match('/((?<!\\)\|\|\#' . str_replace(array('detail_', 'cc'), array('d', ''), (string) $an) . 'url\d\#)/', ${$an . 'gpattern_' . $gx})) { goto VN4h9; } goto d76Si; yHQvv: if (!empty(strlen(${$an . 'grabber_' . $gx}))) { goto RU8OF; } goto PGJTg; Lr_F8: if (!empty(strlen($axvp))) { goto OfcBK; } goto bvDst; qdHAF: uVHRQ: goto WceCJ; z7uuJ: $al[$an . 'grabber_' . $gx] = array('##' . str_replace(array('detail_', 'cc'), array('d', ''), (string) $an) . 'grabber_' . $gx . '##', $axvp . ${$an . 'grabber_' . $gx}); goto q350C; Yxz1U: $al[$an . 'grabber_' . $gx] = array('##' . str_replace(array('detail_', 'cc'), array('d', ''), (string) $an) . 'grabber_' . $gx . '##', $axvp . ${$an . 'grabber_' . $gx}); goto jja7W; kwjR2: ${$an . 'grabber_' . $gx} = Yy1Hz(${$an . 'gpattern_' . $gx}, $opt, $al); goto Q_ix5; ar5v0: OfcBK: goto qdHAF; dUkL8: goto JLOx6; goto SPcmb; UsOty: if (!preg_match('/(\|\|\#' . str_replace(array('detail_', 'cc'), array('d', ''), (string) $an) . 'url' . $ac . '\#)/', ${$an . 'gpattern_' . $gx})) { goto BViBO; } goto WI0qd; PGJTg: if (empty(strlen(${$an . 'grabber_' . $gx}))) { goto Xkyfp; } goto An2yr; EL6e2: HtLdh: goto OTxct; z7nXN: if (empty(strlen(${$an . 'grabber_' . $gx}))) { goto HtLdh; } goto Pt7T5; cTmCc: ${$an . 'grabber_' . $gx} = yY1Hz(str_replace('||#index#', '', ${$an . 'gpattern_' . $gx}), $dt[4], $al); goto qHJXi; Mx5Si: } goto y9d17; y60Sc: vV15o: goto sdzPn; E0O8z: if ($an == 'detail_') { goto vV15o; } goto v7hjo; vIb25: $ackhp = explode('|#|', $ackh); goto RzYdD; x0VCb: $cer = curl_error($ch); goto jbT5n; lQd3W: Sh8B2: goto Fz3r9; ntNXs: $aco[CURLOPT_POSTFIELDS] = ''; goto zeAt0; MJ6Xk: if (!($ac != 4)) { goto qsqUT; } goto JZ3dd; r597s: $rqhd = curl_getinfo($ch)['request_header']; goto g6NPl; UGwAv: if (!isset(${$an . 'custom_header' . $ac})) { goto chqmH; } goto aO9ad; hN2bc: dnmas: goto FhW8K; DDQLb: ki41c: goto wefA0; t6ovN: if (!isset(${$an . 'cookie_header' . $ac})) { goto RQS71; } goto s4jK1; zapOq: mlTxG: goto fsZPT; Zi_fg: $pddl = ''; goto tDjh0; bwOky: goto wIdfR; goto Zs9vp; bVkX8: $sbp = LPoxH('##subpage' . $ac . '##', $al); goto E2h_D; JZ3dd: $mgcx = range($ac * 2 + 1, 8); goto SO6DH; f9UEb: return array($opt, $udb_line); goto O7C1E; kdduR: $aco[CURLOPT_URL] = $url; goto d0QkH; KCYiK: S7hvh: goto SrBsM; QicUx: curl_reset($ch); goto IJfvb; GvBae: DDosx: goto g6XfM; dqWR9: $rtc++; goto Qgz8F; hfnE6: goto EHk7_; goto lQd3W; tDy2E: goto GB7oD; goto kV1mg; h3hQW: goto krs3V; goto uqH55; kyDsl: $cht = $dt[1]; goto sI0ka; RXe3f: $scl = 'true'; goto HW78m; tvzqr: vEz6O: goto FFpFH; v7xLH: $cer = curl_error($ch); goto egvbv; h310W: Miycb: goto gBXQX; ffnQC: TRqDJ: goto bVkX8; PzaJn: if (!($a < count($ackhp))) { goto ksjQr; } goto uFa59; j2Vg4: $ahd[] = 'Host: ' . ZvY3u(${$an . 'host_header' . $ac}, $al); goto d4gHJ; HrAR0: hE1z6: goto C7B0u; H8yDH: if (!isset(curl_getinfo($ch)['request_header'])) { goto fbMCp; } goto r597s; P4xz0: if (!isset($compressionOption)) { goto rifKY; } goto sMKR9; L5H1N: CWMgY: goto S1roZ; Zs9vp: hLn9R: goto JBXDx; xUo9X: TXx0J: goto elyfg; hBIke: $ctox = $cto + $cto * ($rtc + 1); goto QicUx; dTgCb: $rtc = 0; goto E0O8z; wA9NN: if (isset(${$an . 'post_data' . $ac})) { goto I91x9; } goto ntNXs; hDZOO: if ($an == 'detail_') { goto PwWWK; } goto MJ6Xk; DTrDA: if (!($udb == '1')) { goto wDPc7; } goto vdVVB; y93SO: $a = 0; goto T2Y8t; MsyDp: $ahd[] = $ackh; goto Gwrxg; egvbv: $cern = curl_errno($ch); goto dTgCb; pxtwj: if (!isset($arcpdf)) { goto DY_OO; } goto eQl2w; WvKyJ: $url = ZVy3u(${$an . 'url' . $ac}, $al); goto j7bn7; lgAcv: $sdl = "<br>" . str_replace('cc', 'Channel ', (string) $an) . "Stopdate" . $ac . " [" . fRtOu($sp) . "]"; goto FCfho; FCfho: goto EPAvA; goto DDQLb; pt5vM: $acshp = explode('|#|', $acsh); goto y93SO; nTFWy: DGi7f: goto MsyDp; xeDAx: V210w: goto CQomM; mo5tQ: yt3i9: goto CBeH9; XL1F5: if (isset(${$an . 'urldate_format' . $ac})) { goto etcUM; } goto gWfWZ; eiReF: $ahd[] = 'Referer: ' . ZVY3u(${$an . 'referer_header' . $ac}, $al); goto cOguC; TYcP6: sCOBS: goto YV5B2; FjYLm: $sdl = ''; goto JGJEy; Rej7U: d5fPy: goto Xw5Hx; WCGsr: if (!(isset(${$an . 'cookie_jar' . $ac}) && !isset(${$an . 'cookie_jar' . ($ac - 1)}))) { goto Na4Bg; } goto kV31j; wvIRA: xsdxT: goto XL1F5; S1roZ: } goto VWbOK; lRYPE: $kxm->{$rty} = $mrcd; goto bih_4; NwukV: $uut = array_values(array_diff(array_diff(scandir($tdp), array('.', '..')), $vtf)); goto dhsJf; tXBoi: E0Ukm: goto jwiDh; Fw5Xy: goto xP9F_; goto F64u1; k5GeC: ZHQFq: goto yiBwp; r5h4q: Fm34y($std, $sortorder, $sortflag, $swx, $sxw); goto rRG4P; guPIj: WW7Lz: goto D39tn; fQpze: goto heCs2; goto TwGCJ; NmR9r: $im = 'Fusion mode (Level ' . $sl . ') enabled...'; goto fpkjB; rTYPg: if (!isset($first_show)) { goto fTwQQ; } goto UcDMf; TGXUK: echo 1; goto w17y0; JwFqs: $b = 0; goto WY_eq; V5z3i: $mrcd = ''; goto BiIg6; nrP5E: foreach ($memc as $mmc) { unset(${$mmc}); IZ_cA: } goto o_JK1; viZyI: tLpad: goto lCbRI; B8yZI: goto xrT9B; goto tyqJK; TdVNh: goto suAga; goto xwLkb; ztm_K: foreach ($sw as $dl) { unset($dl[0]); mdEvT: } goto rRCuK; kLa_2: if (!(isset($cctp) && !empty($cctp))) { goto MYnVr; } goto n5HLI; KGiXy: goto Vv8sx; goto rpdR_; rISbm: echo $algy; goto N7D5Y; Vttug: if (!(!empty($rtag[2][$n]) && !empty(strlen($mrcd)))) { goto ju0jn; } goto pTZmK; BsNGg: if (isset($arclix)) { goto ltQZP; } goto jy5Xq; AepPD: fM34y($cidsx, $ccsortorder, $ccsortflag, $cnsx, $clsx); goto YwkfD; IDgKx: chmod($drp . '/' . $xlfn, 0777); goto WWkxF; GlH8G: goto eg0r4; goto UNGr0; CeI9N: jUFdh: goto SqEYZ; A1nFs: if (isset($samekeep)) { goto nyWUM; } goto W0wpK; VWpbx: unlink($sdp . $dsp . '.siteconfig.php'); goto XHd8Z; Yid0w: if (!($lgfx == 2)) { goto unGFM; } goto Cj4Nw; jBpcL: fYQmu: goto vTqZ0; cXWTa: echo $in; goto txk0o; IJaU5: if (!(isset($pdc) && date_create($pdc) > date_create($startxc1[$l]))) { goto xQ102; } goto WT15W; XPc70: array_push($dcar, 'start', 'stop', 'rating_icon', 'star_rating_icon'); goto TDFZq; cqqH7: $kxm->{'sub-title'} = $mrcd; goto p3AQj; tt_QL: list($startxc1[$l], $stal) = UYOgT($detail_start, $dsou, $culture, array("8", $detail_start_format, $timezone, $ofx), $arclist); goto kbG7U; a9y3h: if ($ccsorttype == '1') { goto GIuhr; } goto QQnQ1; Jx3UG: IwQNU: goto FhpEt; H8_bs: preg_match('/' . wfuvW($cctp) . '/sm', $spb[0][$spxc], $cctag); goto Q3pel; sz0ZA: uxlGf: goto P3fxd; T083s: if ($clic[0] == 'createinvxmlgz') { goto S6Ias; } goto FSs5K; coda9: $rev_no = str_replace('R', '', $rev_no); goto RLk17; kItla: rR32K: goto ExT19; kmdQI: unset($prg); goto svWSw; cBE7J: if (!($chsum > count(array_unique($xis)))) { goto bQV2n; } goto xz6oJ; UQzc9: yeUQW: goto g0QQW; DyPNe: WnFqh: goto lrhsr; q0NFy: mRyXR: goto rC37_; Lltnc: fclose($fp); goto nPwq_; XqBNP: MhaNY: goto MftS2; oae2L: NstTq: goto ZK1n6; XGkG5: echo SnYpN('2'); goto YZUJd; mS0lR: goto KCiYC; goto aC4IW; qzBVZ: if (isset($start_format)) { goto mC3Hu; } goto jIRKO; vSOKz: exit; goto n0ali; kOqPh: H2Hpa: goto M3oHu; uMmON: $im = '<br><center><b>No Channel Block Found</b></center><br>'; goto Z9lny; zGgC2: unset($emtx); goto fV7qs; ptnEa: $cysrc = '  <icon src="' . jTqxl($channellogo, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; goto EUcI7; C6rhc: if (!empty(trim($csrc))) { goto CRbyy; } goto Q3kz9; ljsf1: goto NDkfb; goto eJGp9; f8m0a: yfONi: goto qDsX1; ifHSB: $xdlw = ''; goto Q1YnF; xlFyW: if (isset($arclix)) { goto Nua0B; } goto q9l1m; GXUfM: if (strpos($channel, '||') != true) { goto GSayS; } goto olFUj; PuAKh: unset($sxml, $as, $fnsa, $fnso); goto spTGj; BbDjw: unset($sfd); goto DcV3K; qonBX: bhShW: goto Mimju; P3fxd: list($spo, $sxp, $cpo) = R35lu($show, $arclist, $sou, "1", $swp, null, null, null); goto W8crt; kK6IP: $csrc = LPoXh($ccsrc[2], $arclist); goto C6rhc; zfNCP: jaStE: goto pM7Ir; bd953: if (!(isset($clsx) && !empty(array_filter($clsx)))) { goto QVism; } goto VPvMN; Fg5FU: VOD1D: goto xPCiK; RQgkn: if ($n == 3) { goto AX4wx; } goto Ss23O; aScL4: $cidsx = JtQXl($cidsx, 'e', 'f'); goto rkJmj; elHwp: if (!(mime_content_type($cfgf) != 'text/x-php')) { goto HXUSH; } goto Qf3YI; U1_uD: USW2x: goto JeK90; NzFP0: $tsw += $insh; goto Gjuj0; MwX16: QL5On: goto h_QWn; EDKwu: if (date_create($col) != date_create($crl[1], timezone_open($ntz))) { goto vk2dj; } goto OjzSv; ypS9S: goto HTDnc; goto r2u9R; F7wwd: foreach ($cm4 as $ccsubpage4) { goto VuZT2; dTbBE: foreach ($cm3 as $ccsubpage3) { goto ulabm; ulabm: VAfWX($ccsubpage3, 'ccsubpage3', '##subpage3##', $arclist); goto oLepP; PGG6s: iOVjr: goto RgvSO; oLepP: foreach ($cm2 as $ccsubpage2) { goto JMwUx; YpyS3: GnQSf: goto k3A1H; n4coL: foreach ($cm1 as $ccsubpage1) { goto eREsc; XEVHC: if (!isset($cgdb)) { goto QQZjv; } goto XEvU1; cdcQt: $srcl = ''; goto dN_ot; z9MNA: $csr .= $ccop4; goto HHqF_; aageh: wUtL7: goto nJar4; GsdV8: P92zH('2', $fpn); goto aageh; eFZOI: Tq7c0: goto PJNAn; qABXh: if (empty($srcl)) { goto wFSR5; } goto cdcQt; DoZT9: YKFlV: goto wHrLY; gM1M3: if (!isset($cudb)) { goto Tq7c0; } goto cnpwk; XEvU1: echo jguMe($cfld, '4', '2', $arclist); goto kmmCe; eREsc: vaFWX($ccsubpage1, 'ccsubpage1', '##subpage1##', $arclist); goto FJIYG; waOr_: SjlfC: goto XEVHC; G816_: b2Zk0: goto z9MNA; wBCjR: pLgS2: goto lKwuc; jQjy4: if (!isset($cudb)) { goto SjlfC; } goto LLDJ8; cnpwk: goto b2Zk0; goto wBCjR; piG5w: R0wWs: goto fZOHZ; HHqF_: unset($ccop4); goto qABXh; Tt4dD: if (!(count($cm4) == 1 && count($cm3) == 1 && count($cm2) == 1 && count($cm1) == 1)) { goto RKnFq; } goto IIS2W; arVqr: C9Vt5: goto waOr_; jCRO_: if (!isset($vldb)) { goto C9Vt5; } goto dnlbo; PJNAn: list($ccop4, $erc, $srcl) = S8oxU($cfld, $arclist, 'cc', '4', $agent, $cto, '0', $erc, $retry, null, $dpx); goto G816_; nJar4: QQZjv: goto piG5w; e5u1A: RKnFq: goto DoZT9; IIS2W: $csr = ''; goto SKW4C; SKW4C: goto Pw_KY; goto e5u1A; kmmCe: if (!isset($vldb)) { goto wUtL7; } goto GsdV8; kw5tG: goto b2Zk0; goto eFZOI; dnlbo: p92zh('1', $fpn); goto arVqr; wHrLY: wFSR5: goto jQjy4; dN_ot: if (isset($cudb)) { goto YKFlV; } goto Tt4dD; LLDJ8: trIxr($cdbl); goto jCRO_; lKwuc: list($ccop4, $erc, $srcl, $cdbl) = s8oXu($cfld, $arclist, 'cc', '4', $agent, $cto, '1', $erc, $retry, null, $dpx); goto kw5tG; FJIYG: if (isset($cudb)) { goto pLgS2; } goto gM1M3; fZOHZ: } goto YpyS3; k3A1H: isDxp: goto cun89; JMwUx: vafwx($ccsubpage2, 'ccsubpage2', '##subpage2##', $arclist); goto n4coL; cun89: } goto WmvyT; WmvyT: ouKqE: goto PGG6s; RgvSO: } goto dLR1Y; tPk6y: DxYR2: goto XHy88; dLR1Y: ecjOw: goto tPk6y; VuZT2: VAfwX($ccsubpage4, 'ccsubpage4', '##subpage4##', $arclist); goto dTbBE; XHy88: } goto pgLFe; tXYgV: aiBca: goto ttEY2; fQrO3: if (!isset($dpdb)) { goto qosFy; } goto rhSt3; RzDm3: $dua = ''; goto bPeDU; nJkau: kA9cE: goto zGEq2; USSd4: unset($ctn); goto iEEP6; ImMEz: CcJli: goto jaHz4; dKH0Z: if (empty($csr)) { goto p8KSK; } goto vLlwY; GjMjY: $cckey = $_POST['cckey']; goto P2wE5; W8crt: if ($cpo == 1) { goto aSP_5; } goto BePML; ecuy5: echo snyPN('2'); goto xUdta; WJJfY: Dpub9: goto Zsrn7; DlS6g: $p = 1; goto MGqgM; zf50J: KZC55: goto AS6Jw; YX8rh: BL2uE: goto CWUeT; U9pwt: WO2ac: goto w_HI_; c5kKi: list($spo, $sxp, $cpo) = r35LU($show, $arclist, $sou, "2", $swp, null, null, null); goto wT4D4; gBjdI: $in .= 's'; goto DbQPN; X1fl4: if (!(isset($ccidremovedup) || isset($_POST['cirm']))) { goto s_sAC; } goto NgkN3; BF57K: eqqhr: goto SJ0Qs; ipKHf: h1_0x: goto SWcKh; PhP0C: if (!isset($show) || isset($show) && empty($show)) { goto ymdMq; } goto cV7AH; NJJ2J: ppR0f: goto z30p4; tOLi9: echo '</div><form action="' . $tfn . '" id="debuggerform" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off">'; goto VghLs; u5XCZ: $shcx = count($rccb[1]); goto bGTSl; CIdyv: if (isset($xsmc[1])) { goto D6GEE; } goto CHM6L; L3N__: goto GdFcU; goto B_kZA; Gc1ZH: fclose($fp); goto PTaIT; GqMMD: aSP_5: goto qje1m; lCXi0: j1qW6: goto PzF_E; CXGdh: if (!(!isset($filename) && !isset($rev_no))) { goto M2wZB; } goto PH6sp; bJTTA: R3hfP: goto OYekf; n5HLI: preg_match('/^set\((.*?)\)$/', $cctp, $cctsc); goto HI10y; rmh10: qG03q: goto tuCa9; FT7Xt: QosUe: goto zR3Qe; d1idn: if (isset($arclix)) { goto a2btW; } goto YxgyW; rRCuK: mvf26: goto vwqD_; EkueC: $ix++; goto NwEz6; DulKO: function xZ3qo($arch) { goto TS9Uj; HvsBz: return $arch; goto b5Yek; gwgjc: $arch = trim($arch); goto HvsBz; ETQHy: $arch = htmlentities($arch, ENT_NOQUOTES, "UTF-8"); goto cJiWJ; cJiWJ: $arch = str_replace(array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&apos;', '&quot;', '&nbsp;'), array('&', '<', '>', '\'', '"', ' '), $arch); goto KSEvx; TS9Uj: $arch = html_entity_decode(preg_replace('/\\u([a-fA-F0-9]{4})/sm', '&#x\1;', $arch), ENT_QUOTES | ENT_XML1); goto w4aPn; w4aPn: $arch = htmlspecialchars_decode($arch, ENT_QUOTES | ENT_XML1); goto ETQHy; KSEvx: $arch = html_entity_decode($arch); goto gwgjc; b5Yek: } goto kfDdD; X5gDX: if (!(strcasecmp(php_sapi_name(), 'cli') == 0 && !isset($_SERVER['REQUEST_METHOD']) && count($_SERVER['argv']) > 0)) { goto tzVdC; } goto yLMKe; GLqo1: exit; goto bshks; EwAe0: LuckH: goto kxf30; et7l_: $a++; goto Cl9YY; UpKh2: FON1Q: goto xioaQ; Zusq1: goto BPxAH; goto Z4PPk; vOKpD: echo Snypn('2'); goto PtQ1e; t3A6L: if (!($mdc[1] <= $tmsx + 1)) { goto qbXFk; } goto UaLAm; HCgcm: Hsimn: goto hcI2N; nT3DU: LA3QB: goto nITse; MKOv4: flush(); goto TuiJE; Q083e: unset($txml); goto EexEY; QHvB0: echo XNo2J($cfgf, 4); goto Mjw1o; efKbG: $t--; goto DlQmv; ZLsDL: if (!($a < count($uut))) { goto vjH71; } goto ExUTg; TKYEK: if (!isset($keepindexpage)) { goto pMc4g; } goto mMGfm; u1EgT: $karclist = $arclist; goto KHaPT; AHYZg: FW3hW: goto lfcfH; f4FlJ: hz2P0: goto rPWB5; H_OyI: $arclist['channel'] = array('##channel##', $cchannel); goto jxV2G; j3ZiJ: if (date_create((string) $txm->stop) > date_create($fnso)) { goto y7VZU; } goto tYwlG; IzNtO: if (!(!isset($culture) || isset($culture) && !preg_match('/^([a-z]{2})$/', trim($culture)))) { goto siaY3; } goto HqZQN; u6nrg: echo "<br><center><b>No Channel Name Found</b></center><br>"; goto XGkG5; nou7Y: C50PJ: goto Wlynw; iw0Gd: goto vNx1c; goto w5HCh; urHxK: Y7E9t: goto BeaUN; qDsX1: unset($cnt); goto fb2_i; Sxshs: header('X-Accel-Buffering: no'); goto JxybS; jH0Td: echo $algx; goto eEanD; LRA0h: $ixml = simplexml_load_file($ctf); goto KtyrW; V9lM1: echo "<br><br><h3><center>Channel Block Debug</center><br><pre>"; goto HA_4c; vgwBv: $lt = 0; goto m6K3z; WqiMK: foreach ($arc_vars as $arc_varx) { goto kDhoK; ug1Yp: XktlJ: goto CD3AD; B7LXh: $arclist[$arc_varx] = array(str_replace('##cc', '##', '##' . $arc_varx . '##'), ${$arc_varx}); goto Q7HvR; kDhoK: if (!isset(${$arc_varx})) { goto kQ0vv; } goto B7LXh; Q7HvR: kQ0vv: goto qGymp; qGymp: unset($arc_varx); goto ug1Yp; CD3AD: } goto aj_Z1; wJ1rQ: if (!(isset($_POST['dbca']) && !empty(strlen($_POST['dbca'])))) { goto rDg8l; } goto IzTIe; Pjt0M: goto qYyyM; goto YcoIF; y1gZS: goto Ltht1; goto clzgK; aZRXw: $kpic = null; goto yZ_Uv; KpcmU: dosYi: goto vzJeU; Mu2jc: ulBDm: goto HVZcc; ocfit: unset($_SESSION['xyz']); goto nopAU; Htfvp: goto MhaNY; goto rIEgg; OY7IX: if (empty($xdlw)) { goto aQXit; } goto ItfA_; Fm0pd: $clt = sizeof($ccls) - 1; goto angRf; tJZRj: $cidsx[$f] = uMCUb($ccchannel_id, $arclist, $csrc, "1", array(null, null), $clm, $culture); goto WkTl_; AkXpb: if (!(preg_match('/^(true|yes)$/sim', $mrcd) || empty(strlen($mrcd)))) { goto IOP1e; } goto AH_lF; SerYa: goto BTinO; goto Kv5t0; fp97x: QjNbJ(2); goto suiUq; dx9Ga: $xtmc = $timespan; goto J9vVs; LNWq3: guddJ: goto C5pAe; CbsID: echo $algx; goto MkzUR; MzlE5: if ((isset($keepindexpage) || isset($cyck)) && $i + 1 == $chsum) { goto qQ3pp; } goto LIpe1; hwVpo: if (!empty($kxm->{'previously-shown'}['start'])) { goto gQxfT; } goto KHsDb; fQFKv: $channel = str_replace($lcu[1], '', $channel); goto ssf3r; Vdp4K: $inxo = ''; goto lUZsD; SdBwl: $rtx = $kxm->addChild('orig-language', $mrcd); goto ugxEO; lrhsr: if (empty($cctsc[1])) { goto REcK2; } goto z8YPI; rPWB5: if (!($last != 0)) { goto qYyyM; } goto ldz0d; XPygM: lmOWV: goto PVvl3; ElX2u: xg5Lp: goto hOYfi; DauPY: $xtmc = $timespan; goto MrBXE; W7Uls: $im = $insh . ' show reloaded in ' . number_format($tpsx - $tprx + ($tpx - $tmpr), 2, '.', '') . ' seconds'; goto scX5R; YcoIF: goto VSPP3; goto xqj8Q; Sb0Dc: list($startxc1[$l], $stal) = UyogT($detail_start2, $dsou2, $culture, array("8", $detail_start2_format, $timezone, $ofx), $arclist); goto OD9sI; OownX: $in = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] No Channel Source Found...' . PHP_EOL; goto OsoH6; WHvqy: Ev4Y4: goto Hwlke; YZdh_: if (isset($arclix)) { goto YEwtL; } goto m1vOX; MM2Ke: if (empty($q)) { goto GDfoZ; } goto q0AKx; rssQ2: gaAEb: goto WYlQY; X5Phn: unset($dtx); goto bIth8; nlgRN: zzEIk: goto w4huv; MO5RM: if (!isset($_POST['cinvxg'])) { goto UrsuQ; } goto vKuqq; OqIc8: if (!isset($fusion)) { goto sUtVy; } goto DTZtP; yncf2: $fst = date_create($stm); goto VWoBB; yEt9q: function WD_Lz($a, $b, $l) { goto o946r; tjrbK: $c = array('//', ''); goto wiSWL; IlleQ: PD7TG: goto y9HS_; KoKOl: Pczyv: goto BOzaZ; vxlBW: goto PD7TG; goto KoKOl; VVGkm: if ($b == '1') { goto Pczyv; } goto AdTQx; J4UwL: goto PD7TG; goto XUGiz; c7HjY: $a = str_replace(array('<b>', 'clearInterval(scroller)'), array("
", ''), $a); goto bBuhv; bBuhv: $c = array('/(window\.scrollTo.*?);/', ''); goto IlleQ; XUGiz: Kv9XR: goto tjrbK; UOn0Z: if ($b == '3') { goto kPIsX; } goto vxlBW; AdTQx: if ($b == '2') { goto Kv9XR; } goto UOn0Z; y9HS_: $a = preg_replace(array('/(<br>)/sm', '/(<.*?>)/sm', $c[0]), array("
", '', $c[1]), $a); goto pgmfL; pgmfL: return aZUrA(html_entity_decode($a), $l); goto iipII; wiSWL: goto PD7TG; goto cbQrG; BOzaZ: preg_match('/Page Response : <br>(.*?)<\/pre>/sm', $a, $x); goto k2Vuj; o946r: $a = str_replace('<wbr>', '', $a); goto VVGkm; cbQrG: kPIsX: goto c7HjY; k2Vuj: $c = array('/(Page Response :).*/sm', '\1' . "
" . $x[1]); goto J4UwL; iipII: } goto OkJvw; YBa1D: j81cu: goto t7un2; oHHl1: $csrc = $chxx[1][$f]; goto eBUIi; f0COw: A_HBT: goto UXwwF; npt5j: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto fE3ny; } goto BFWHw; L5Pwi: chmod($zip_name, 0777); goto WtNYo; B6hKF: yKUfI: goto gWsZi; jrr9d: $tpx = microtime(true); goto wxNd_; kNuMD: $prg = ''; goto JmK5H; DEmTA: exit; goto IkVc0; aXwnw: if (preg_match('/_(\d*\.siteconfig\.php)$/', basename($cfgf))) { goto CUGaI; } goto f3pBa; fV7qs: eToux: goto FnS_Y; T91GB: $cfld = mv1FO($scpt); goto IpiUO; liU3q: ASFfB: goto ZlCWy; IzTIe: $cchannel = $_POST['dbca']; goto m9yrL; PFLRN: $fp = fopen($drp . '/' . $infn, 'r+'); goto RAiHz; IW0r5: if (isset($_POST['dlxm'])) { goto Yx512; } goto VasfC; QUon0: goto WMgcf; goto KM4WB; mzudI: YW6La: goto tbZDP; tpYxs: $a++; goto h0UWk; ooVVP: goto MdRTN; goto VvCzS; n03cC: lI2Ks: goto yfO7N; ep3ks: uTatR: goto vF7Qf; q5kb6: goto PLbPv; goto TvePI; YBFXG: $k = urldecode($k); goto Dwk2e; NYAAv: if (!(date_create($startxc1[$l]) <= date_create($startxc1[$l - 1]))) { goto NP7gl; } goto MgPos; OFT17: function LpOxH($arc, $arclist) { goto hwdHu; sU6BT: $qwr++; goto pBJgn; vd2yi: gKY4f: goto HWakP; pBJgn: goto VtSEL; goto dnT0q; iVM5U: if (!($qwr < count($arcx[1]))) { goto vE0Le; } goto geHB0; wMVXu: $arc = str_replace('##now#' . str_replace('#', '\#', $anf) . '#', b3e3H($anf), $arc); goto CpNSf; HWakP: unset($arcx); goto M9vJI; mKwJ4: i10D5: goto AIEgE; dnT0q: vE0Le: goto mKwJ4; geHB0: $anf = str_replace(array('##now#', '\#', '#', '|X/|\X|'), array('', '|X/|\X|', '', '#'), $arcx[1][$qwr]); goto wMVXu; PDN2g: $qwr = 0; goto qwPlO; dOxEI: if (empty($arcx[1])) { goto i10D5; } goto PDN2g; M9vJI: preg_match_all('/(##now#.*?(?<!\\)#)/sm', $arc, $arcx); goto dOxEI; qwPlO: VtSEL: goto iVM5U; AIEgE: return $arc; goto zCldV; CpNSf: cYxoI: goto sU6BT; hwdHu: foreach ($arclist as $arck => $arcv) { goto d8dzr; tskOy: mGkQc: goto oXFZP; pic_c: BspOx: goto tskOy; v1pka: if (!empty($arcx) && isset($arcv[0]) && !empty(strlen($arcv[1]))) { goto X3lY1; } goto ZzIsZ; d8dzr: preg_match('/(' . $arcv[0] . ')/', $arc, $arcx); goto v1pka; oOOR5: X3lY1: goto AxPH8; PLvKC: goto BspOx; goto Owe3W; bEoac: $arc = str_replace($arcv[0], '', $arc); goto pic_c; Owe3W: TDTmT: goto bEoac; ZzIsZ: if (!empty($arcx) && (!isset($arcv[0]) || isset($arcv[0]) && empty(strlen($arcv[1])))) { goto TDTmT; } goto pHEWL; pHEWL: goto BspOx; goto oOOR5; AxPH8: $arc = str_replace($arcv[0], $arcv[1], $arc); goto PLvKC; oXFZP: } goto vd2yi; zCldV: } goto d4BcI; bXB_G: fclose($fp); goto Q083e; vb7v2: foreach ($optlx as $ptln => $ptlv) { echo '<option value="' . $ptln . '">' . $ptlv . '</option>'; bp0sn: } goto mXzTw; qm5at: unset($clsx[$dpc[$ix]]); goto dqHCS; SVZp1: unset($pxf, $ndx, $itx); goto fAeFK; MKNYI: if (!isset($arclix)) { goto N5B3O; } goto Ilwev; iV9Uh: goto WW7Lz; goto LUS2N; eC5gM: fclose($fp); goto InWG0; XCO39: unset($clic, $x); goto En9Q4; zNWjj: $f = 0; goto evLGK; EnDp_: ALsH8: goto rkdcj; TTUHE: goto vNx1c; goto wQby_; fnCI1: Y8LMG: goto ygySy; tIHdP: SnlIu: goto LOEvd; n8QL0: $arclist['cckey'] = array('##cckey##', $cckey); goto MwX16; cc6YG: I0c8R: goto JrIRc; DeKl7: sH3Ze: goto QdRe5; fNyqK: $a = 0; goto nc4pN; inexk: unset($fmod, $ofdt); goto Zabml; QzZq0: $stox = 3; goto x2qoi; BKyR9: bme_q: goto KO1zm; jkcot: if (isset($arclix)) { goto FFPge; } goto WKF6J; N46Ha: UvzUy: goto qQVnJ; L5NVw: YZFZ6: goto dn6WY; suiFn: unset($cidsx[$dpc[$ix]], $cnsx[$dpc[$ix]]); goto eB3Ee; CeDN_: goto jONon; goto mXCs9; D_yKg: $im = 'Detail page start-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto B3G04; SCEPh: $last -= 1; goto uL9Id; LscZO: DJ6uI: goto Axg9U; sI0mp: MQl3Q: goto QMDiW; ouGB3: unset($txml); goto pvsny; FqNmq: echo '<b><center><h3><br><br>' . $im . '<br><br>' . $in . '</h3></center></b>'; goto onloU; gEFLG: if (!(isset($start_format) && !empty($start_format))) { goto koBMX; } goto w9aut; MJBSl: if (!empty($ccc[1])) { goto N0xNm; } goto O5fIF; Wq2xw: $rtx->addAttribute('start', $mrcd); goto BaMz2; b9Gq5: echo $xpr; goto MGDfx; tJdEp: $cof = (string) $txml->programme[0]->attributes()->start; goto lGyqH; DGJox: Ga9uE: goto AfF8j; IKBKE: HCE7N: goto Wcrlr; w8fsv: $fsrc = str_replace(' </channel>', '<icon src="' . JTqxl($channellogo, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL . ' </channel>', $fsrc); goto YskSH; Axg9U: if (isset($arclix)) { goto OqGoJ; } goto P1KJ_; rFBxL: $skpi = null; goto aZRXw; m_WBk: gA1t6: goto CkiJ_; ElhKD: GxX0S: goto p1W5d; MwYeV: if (!(date_create($ctp) < date_create((string) $txml->programme[$a]->attributes()->start))) { goto u5sol; } goto Sl6h0; helsw: $cyck = 'p'; goto Fc049; WoMdQ: yhNy3: goto ms2i5; HjfN5: $txml = simplexml_load_file($fxf); goto RF6Fw; Y9Zb2: $as = $ctn; goto c0hTS; SXCpY: cAJlk: goto D1xN3; Kk3nI: $finv = 'true'; goto Z0c07; ZrU5u: if (!isset($timezone)) { goto MnQS7; } goto iejY0; PVvl3: goto j1qW6; goto ql0lN; MLCJU: if (strlen($_POST['rev_no']) != 0) { goto K5VBl; } goto ezfLs; hmkm1: if (empty($channellogo)) { goto A3GOR; } goto ptnEa; yjIjd: afRb4: goto qDLNx; jwWJ9: $cf = array('', '_1', '_2', '_3', '_4', '_5'); goto Kyi53; BT4me: $co = $inlk; goto ZXI7C; EOUuP: $kxm->addChild('rating', ''); goto Nhn16; Qkr7w: UA_0L: goto TD3SW; FFvFV: hvh0I: goto KFe1o; uTdl_: goto suAga; goto QOBq6; aVifI: if (isset($stox) && $stox == '2') { goto vKTas; } goto IJ72t; xjKFQ: CAuTw: goto dwpdx; XHW32: JIWiC: goto z9S0X; m9yrL: rDg8l: goto PDOUy; akSZw: $ccchannel_block = str_replace($ccsc[1], '', $ccchannel_block); goto vPMSF; K19jA: wwu1a: goto IFWTY; oWyLZ: date_timezone_set($fsp, timezone_open($ntz)); goto g4eiY; s8XPg: unset($tprx); goto xKlFz; mYaDb: $_POST['cckey'] = $clic[1]; goto CPVnj; aWFfA: XXB6X: goto owGmD; knVI5: $cds = 'Debug Channel'; goto Qb_PM; k_Vrg: function ZVY3U($arc, $arclist) { goto BNhuP; NLWWS: $arc = vklmC($arc, $arcl, "1", null, "33"); goto o5AlA; x0oA0: if (!(isset($alc[1]) && !empty(strlen($alc[1])))) { goto Tqps4; } goto o01e6; UYjiE: if (!isset($acsx[1])) { goto miSym; } goto mmnbB; YHzqS: $arcl = str_replace($alc[1], '', $arcl); goto uy8E0; s2f65: $arcl = $acsx[2]; goto Hq5nj; mmnbB: $arc = $acsx[1]; goto fhNsh; IDXkf: $arc = Ju5X8($arc, $arclist); goto iNIcd; SxbuT: $xf = 'unlink(array_keys($rt)'; goto QHlpZ; o01e6: $arc = call_user_func($alc[2], $alc[3]); goto YHzqS; uy8E0: $arc = lpoXh($arc, $arclist); goto M_MMw; iNIcd: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $arc, $acsx); goto UYjiE; F1NAo: preg_match('/((?<!\\)\|\|#' . $xc . '#(.*?)\((.*?)\))(?:(?<!\\)\|\|\#|$)/sm', $arcl, $alc); goto x0oA0; fhNsh: miSym: goto ZPIc0; ZPIc0: if (!isset($acsx[2])) { goto cVnL6; } goto s2f65; QHlpZ: $xc = substr($xf, 7, 2) . 'c' . substr($xf, 2, 4); goto F1NAo; BNhuP: $arc = LpoXh($arc, $arclist); goto IDXkf; o5AlA: return $arc; goto nhLW8; Hq5nj: cVnL6: goto SxbuT; M_MMw: Tqps4: goto NLWWS; nhLW8: } goto G3Zqm; qYMMf: $dpk2[$l] = UYoGT(str_replace('||#index#', '', $pagekey2), $pk2s, $culture, array("7", null, null), $arclist); goto CIMMh; ApOc_: if (!isset($_POST['dlcx'])) { goto xUAJF; } goto afpBr; C6YYU: $_POST['tempconfig'] = $clic[1]; goto QqYsK; nnD1K: goto lWYPO; goto PCirf; aA1LI: if ($stol == 1) { goto GJMFQ; } goto T7j5s; bkoNy: if (!($xmlfile === false)) { goto hvh0I; } goto dpE5f; sL6Lv: $cll .= '  <channel site="' . JTQxl($filename, 'e', 'f') . '_' . $rev_no . '" site_id="' . jtQXl($cidsx[$f], 'e', 'f') . $logopart . '" xmltv_id="' . JTQxL($cnsx[$f], 'e', 'f') . '">' . preg_replace('/(\|\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/sm', '', JTQxL($cnsx[$f], 'e', 'f')) . '</channel>' . PHP_EOL; goto rpie3; mrCIJ: bwh5V: goto wB5SP; w8wl9: $algx = '[   Warning   ] ' . $im . PHP_EOL; goto BsNGg; AfZbK: goto FCt7q; goto dEu0h; iRGsE: if (!(!file_exists($cfdp . $_POST['cgf']) && $_POST['cgf'] != 'new')) { goto qpa4p; } goto J6dPg; vTJVt: echo PHP_EOL; goto PYnb_; qdKLN: w6X0I: goto j3ZiJ; ACDkt: $dxa = array('cidsx', 'cnsx', 'clsx'); goto TqKrR; y580G: if ($_POST['cgf'] == 'new') { goto iCJep; } goto DRXIR; P4duf: foreach ($sm3 as $subpage3) { goto Z2dOC; Zbcts: Nrq69: goto PJHHg; tBDKq: foreach ($sm2 as $subpage2) { goto GcdWD; GcdWD: vAfWx($subpage2, 'subpage2', '##subpage2##', $arclist); goto NXC6G; uh03G: xkpN2: goto fDwkq; NXC6G: foreach ($sm1 as $subpage1) { goto KLo57; rBHXP: trixr($udbl); goto D9osc; pnMP2: goto fSW5o; goto RrKV1; IWFtR: if (!isset($urdb)) { goto sZSf6; } goto rBHXP; FOd0V: $cyck = 'p'; goto h21Qq; UBRIk: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto yrBoE; } goto Df8Sy; aWPkF: if (isset($urdb)) { goto wVZYb; } goto IQ6cB; IQ6cB: if (!isset($urdb)) { goto BJL1j; } goto BsqxA; D9osc: if (!isset($vldb)) { goto dwH3y; } goto Bm9gF; Q6c3V: $sou = ''; goto zm8y4; t90VJ: g_JO1: goto wosfp; e_usQ: if (isset($urdb)) { goto z5iAa; } goto kQ75p; iB4M5: z5iAa: goto bXemx; Wxumj: if (isset($url4)) { goto PurAc; } goto NAPSK; FOoAE: dwH3y: goto y8vbJ; uO18l: tGbI_: goto t90VJ; jlPbV: usleep($indexdelay); goto WtPRc; vrAL7: wVZYb: goto jof5_; y8vbJ: sZSf6: goto i3Zr7; xayWI: fSW5o: goto Wxumj; NAPSK: $sou .= $op3; goto PvldU; YYWuG: unset($indexdelay); goto jraB0; GXCA8: if (!isset($grdb)) { goto g_JO1; } goto gA3x0; KLo57: vafwx($subpage1, 'subpage1', '##subpage1##', $arclist); goto aWPkF; mZP_T: if (empty($srcl)) { goto wpPMs; } goto Q6c3V; jraB0: goto P1t0T; goto OpEHF; WtPRc: WQ8Sz: goto GXCA8; RrKV1: BJL1j: goto o7ABy; PvldU: PurAc: goto pBSFj; pBSFj: unset($op3); goto mZP_T; bXemx: wpPMs: goto IWFtR; h21Qq: zxHBm: goto YYWuG; gA3x0: echo jguMe($cfld, "3", "1", $arclist); goto AF4w2; Bm9gF: p92ZH('1', $fpn); goto FOoAE; OpEHF: yrBoE: goto e_usQ; zm8y4: $srcl = ''; goto UBRIk; i3Zr7: if (empty($indexdelay)) { goto WQ8Sz; } goto jlPbV; GcKid: p92zH('2', $fpn); goto uO18l; jof5_: list($op3, $erc, $srcl, $udbl) = s8oxU($cfld, $arclist, null, '3', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, null, $cpx); goto pnMP2; o7ABy: list($op3, $erc, $srcl) = S8oXu($cfld, $arclist, null, '3', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, null, $cpx); goto xayWI; wosfp: aXe3y: goto lb013; BsqxA: goto fSW5o; goto vrAL7; CbQpk: if (!isset($keepindexpage)) { goto zxHBm; } goto FOd0V; kQ75p: goto Ap1VR; goto iB4M5; Df8Sy: list($cyclone, $cycx) = HfI2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto CbQpk; AF4w2: if (!isset($vldb)) { goto tGbI_; } goto GcKid; lb013: } goto uh03G; fDwkq: Zlzof: goto ib_i6; ib_i6: } goto umyCu; umyCu: S6mdD: goto Zbcts; Z2dOC: VAfWX($subpage3, 'subpage3', '##subpage3##', $arclist); goto tBDKq; PJHHg: } goto U3MD5; CbG2w: $tcfn = str_ireplace('.config.xml', '', preg_replace('/([^a-zA-Z0-9\-\._\[\]\s\(\)])/sm', '_', $hrx['tcgf'])); goto N2riO; VWWo3: $xlfn = 'Guide.xml'; goto wfv8r; Ee62B: qJNbJ(2); goto zic5r; zs1Yq: FFfQs: goto cWyVI; rA4U9: if (!(isset($shdb) && !empty($swx))) { goto Otxv0; } goto hNuXN; q9l1m: echo '<br>' . $im; goto t8KQB; NF9CW: B1ECl: goto eBzf4; FvWe3: $mdc[1] = $xmlfile->timespan; goto D24am; DPuoe: foreach ($cnt as $cntt) { $zip->addFile($cntt, basename($cntt)); FjqOk: } goto j1pfs; rnJ76: q7u0F: goto NWQ2d; JIPu4: function TWHrA($arcs, $arco) { goto gMGCn; GGMwT: $arcx = substr($arcs, 0, $arcl); goto cIrjC; wDcS3: NWAVJ: goto i283v; lL4Ll: gdQNn: goto sPNs4; iSY9b: return $arcd; goto kHdMw; IYKIK: Jnj9U: goto iSY9b; cIrjC: foreach ($arco as $k => $v) { goto vGQ9q; GOGkI: if (!($k == "ASCII85Decode")) { goto PqUb7; } goto gBfSC; iuFHu: if (!($k == "FlateDecode")) { goto xI351; } goto stK7I; QPVBx: $arcx = u9V7l($arcx); goto qgXK3; jBDJi: xI351: goto xjk_U; vGQ9q: if (!($k == "ASCIIHexDecode")) { goto ltJ_c; } goto QPVBx; stK7I: $arcx = wTcTv($arcx); goto jBDJi; xjk_U: DJ8TZ: goto x4g79; qgXK3: ltJ_c: goto GOGkI; gBfSC: $arcx = kWtdP($arcx); goto ckX0W; ckX0W: PqUb7: goto iuFHu; x4g79: } goto wDcS3; jqqzw: $arcl = !empty($arco["Length"]) ? $arco["Length"] : strlen($arcs); goto GGMwT; gMGCn: $arcd = ''; goto JyYIX; sPNs4: $arcd = $arcs; goto IYKIK; XFiQ_: goto Jnj9U; goto lL4Ll; i283v: $arcd = $arcx; goto XFiQ_; JyYIX: if (empty($arco["Filter"])) { goto gdQNn; } goto jqqzw; kHdMw: } goto kdw9w; o4arz: XyNVN: goto jnfef; f8V1K: goto wrvca; goto zXIKm; SLKpY: aZuRA($algxx, $xlgn); goto UtdAS; x42Jn: unset($_SESSION['xyz']); goto bq0aH; tclyq: $fsp = date_create($spm); goto UZsOG; r7TER: VN1vu: goto bFXHK; qV1sB: eqpej: goto y8zPr; RWtuo: if (isset(${'ccsubpage_format' . $t})) { goto QN9DG; } goto GYu2e; hO_Yr: exit; goto joRt_; yoTWv: nRUV0: goto v9c6Q; Xbzry: fclose($fp); goto sQ3D3; R8a2d: $culturex = 'xx'; goto My0ek; ux0y1: SZfbs: goto xG__C; ZXaxh: if (!isset($ccchannel_name)) { goto dhNmh; } goto gCW1r; yLoLm: if (!($last != 0)) { goto dosYi; } goto ccZt9; lVQLd: goto h0VPy; goto M7wKd; X0Cyc: S4sdX: goto U4SnM; xThNj: $xpt = new DOMXPath($itx); goto XDdAC; a39CE: vYe7j: goto PMuQ3; DZHOo: if (!($t > 0)) { goto Zcljd; } goto xdASd; V4rha: KT0kB: goto lPDyx; a4ADo: goto gWN1i; goto q0NFy; pPspb: tzVdC: goto wTEM8; o10Or: goto wrvca; goto gYQRv; Hj72B: vNx1c: goto vSqRQ; adS1X: FJk4f: goto ZXaxh; b8O9W: if (!($mxl === false)) { goto bIQe6; } goto LnrDd; Z0gpS: if (empty($detaildelay)) { goto dh89J; } goto hkBcK; mJm6V: if (!($t > 0)) { goto VnPMI; } goto RWtuo; NTNp_: $last -= 1; goto pW3JO; fDnbU: $lbx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Initializing...' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Checking required modules...' . PHP_EOL; goto xXLrW; SlibZ: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto pYnVv; jIhFa: fY2KZ: goto zzgDU; Jh7wo: if (strpos($fk, 'dl') !== false) { goto yaQYq; } goto VDlUk; pYnVv: echo 'Enable '; goto PZ0hP; Dx6t_: echo ' Downloader'; goto V4bU_; TCqJH: yaQYq: goto Dx6t_; sP7kV: echo $fv; goto Jh7wo; g5JMr: echo 'Inverter '; goto LuRG7; PZ0hP: if (!(strpos($fk, 'inv') !== false)) { goto Vabnf; } goto g5JMr; E4a2Q: goto lhhZh; goto TCqJH; V4bU_: lhhZh: goto N6zfB; LuRG7: Vabnf: goto sP7kV; N6zfB: echo ' : <input type="checkbox" name="' . $fk . '"><br><br>'; goto jIhFa; VDlUk: echo ' Compression'; goto E4a2Q; zzgDU: } goto Yi0rD; h_giG: Hds76: goto EXA82; kdw9w: function iPU0r(&$arct, $arcx) { goto lTfrL; UTHrP: if (!($j < count($arcx))) { goto ndZs6; } goto l82iG; lTfrL: $j = 0; goto ZI0lD; ncPk2: ndZs6: goto zjC8b; AHiw0: $arct = array_merge($arct, @$arcp[1]); goto QxPdK; pAqFr: gS_NO: goto pcaVU; bMUAJ: nhS7_: goto pAqFr; Ob3Po: if (preg_match_all('/Td\s*(\(.*\))\s*Tj/ismU', $arcx[$j], $arcp)) { goto HN0Xz; } goto T0aD8; DLKAu: $arct = array_merge($arct, @$arcp[1]); goto bMUAJ; pcaVU: $j++; goto TrN5d; T0aD8: goto nhS7_; goto BHj7p; BHj7p: ygt3y: goto AHiw0; ZI0lD: rx5lk: goto UTHrP; l82iG: if (preg_match_all('/\[(.*)\]\s*TJ/ismU', $arcx[$j], $arcp)) { goto ygt3y; } goto Ob3Po; QxPdK: goto nhS7_; goto GYAyV; GYAyV: HN0Xz: goto DLKAu; TrN5d: goto rx5lk; goto ncPk2; zjC8b: } goto tzGNj; eUE4L: preg_match('/(\|\#\|\[\+\]\|\#\|)/', $ccchannel_block, $mgb); goto ZLdbR; bB1jo: flush(); goto eC5gM; OpWKI: goto hP2P3; goto KFadS; qDTll: jRQUG: goto KdP5f; J5rLS: NJFpQ(''); goto mVHtu; vW7RD: $cpx = $xmlfile->proxy; goto WRazT; YS5rZ: VC34U: goto ZbKvr; UY91U: if (!empty($ccsrc[1])) { goto k4Lnl; } goto Ma0pE; ojCnD: zRhEe: goto FJ881; pM7Ir: if (!empty($dpk2[$l])) { goto Dm2y7; } goto Jel2I; oS2Zq: if (!is_numeric($mrcd)) { goto JQe3z; } goto Wq2xw; lhPCf: echo 'create"><br>Configuration Name : <br><input type="text" name="tcgf" id="box_fnx" required><br>'; goto EsB6D; Nj0lB: if (isset($arclix)) { goto Nkr9U; } goto YpBMc; PS1sR: foreach ($mrcd as $mrc) { goto Z1FNY; CEz7R: uupiN: goto D_w7o; gwIEi: preg_match('/^(.*?)(?:\s\((.*?)\)|$)/sm', $mrc, $macr); goto dLmEU; Bf9Mu: if (!isset($macr[2])) { goto bJVHJ; } goto kpXP3; Ku29R: $rtx->addAttribute('role', $mrr); goto WyEZz; FQCvv: $rtx = $kxm->credits->addChild($rty, $mrc); goto nBATx; Z1FNY: if (!($rty == 'actor')) { goto c3vUz; } goto frCd0; ay4LD: c3vUz: goto FQCvv; dLmEU: $mrc = $macr[1]; goto Bf9Mu; WyEZz: oW0bR: goto CEz7R; nBATx: if (!($rty == 'actor' && !empty($mrr))) { goto oW0bR; } goto Ku29R; Yhc85: bJVHJ: goto ay4LD; kpXP3: $mrr = $macr[2]; goto Yhc85; frCd0: $mrr = ''; goto gwIEi; D_w7o: } goto QFo17; OCSqt: if (!(mime_content_type($cxtc) != 'text/xml' && mime_content_type($cxtc) != 'application/xml')) { goto Fn4dB; } goto CE0DA; Gyurw: goto rQ9ty; goto LW5jD; PZyBK: $_SESSION['download'] = 'dlig'; goto rR9kz; JPZOG: if (!empty($startxc1[$l])) { goto AK0KM; } goto qzrWO; OL7Lc: goto nqu8C; goto TU4LR; GFNY1: Fm22s: goto O0pJW; qhD2e: echo $imx; goto iaoNr; tYFTi: echo $algx; goto QNHEq; KDjtD: mRwZz: goto XTc90; s5zVn: echo "[" . ($b + 1) . "] => " . FRToU($swx[$b]) . "<br><br>"; goto oNJ0z; FFNKG: unset($startxc1[$q[$m]]); goto XdqnR; pofeU: goto S4uIP; goto SXCpY; puayn: goto xrT9B; goto Dip37; rTfd_: goto vLAcR; goto eGtvX; MNQQ0: echo snyPN('2'); goto uHI1u; GZWhB: foreach ($fka as $fk) { goto ylpKC; lVUGT: echo '>' . preg_replace(array('/([a-z])([A-Z])/', '/(&)/', '/(Detail)/'), array('\1 \2', ' \1 ', '\1 Page '), $fk) . '</button>'; goto PSYWK; Id4lR: if (!($fk == 'ConfigInfo')) { goto Qi1zV; } goto Lq0Au; ylpKC: echo '<button class="tablinks" onclick="openTab(event,\'' . $fk . '\')"'; goto Id4lR; hzJre: Qi1zV: goto lVUGT; Lq0Au: echo ' id="defaultOpen"'; goto hzJre; PSYWK: VThxj: goto P93L5; P93L5: } goto Y_aV0; Ut3IB: dKbTB: goto ZLsDL; f12dd: if (!isset($_POST['dlxg'])) { goto V46iV; } goto B5fHw; A8nCe: fWXwh: goto k8S1y; lUjei: lT5Ph: goto MKNYI; rMtB1: $stox = 1; goto hbXc3; r5BqV: FbkBk: goto tqzda; I88Ok: if (!empty($sou)) { goto cRop4; } goto CGT73; Zabml: $vtf[] = $fxn; goto qLT81; sIcMn: cIXrS: goto w0Aeu; ZLlO_: VkPNk: goto UG7ai; Jg7Tc: $infn = preg_replace('/(\.xml)/i', '_inv\1', $xlfn); goto QKpgh; LFUd8: if (!empty($kxm->video)) { goto v5p2z; } goto Ar_NI; pwXu0: $sl = 14; goto odIph; AS6E0: $cyck = 'p'; goto xJlh_; fqV03: $tmsx = $xmlfile->timespan; goto C86M0; larUw: goto yhNy3; goto Kt2ut; XCq0K: if (!($ix < count($dpc))) { goto icuy9; } goto P2242; IpIAS: unset($dcar, $indexdelay, $detaildelay); goto I7EBG; J5RjA: $pren = $mcar[$rkey]; goto zJsbm; twQWd: zIewd: goto blUrk; D24am: SqwKR: goto JZffz; e8NOa: if (isset($arclix)) { goto BwNl6; } goto vOKpD; jmmRQ: $fcar = array('Start', 'Stop', 'Title', 'Title Original', 'Sub-title', 'Description', 'Category', 'Language', 'Original Language', 'Showicon', 'Season', 'Episode', 'Episode Total', array('Episode', 'cepsystem1'), array('Episode', 'cepsystem2'), 'Channel Logo', 'Production Date', 'Actor', 'Role', 'Director', 'Presenter', 'Producer', 'Composer', 'Editor', 'Commentator', 'Writer', 'Adapter', 'Guest', 'Country', 'Image', 'Colour', 'Video Aspect', 'Video Quality', 'Premiere', 'Audio', array('Length', 'lunit'), 'Previously-Shown', 'Keyword', array('Subtitles', 'ltype'), array('Rating', 'rating_system'), 'Rating Icon', array('Star Rating', 'srating_system'), 'Star Rating Icon', 'New', 'Last Chance', 'Review'); goto DH7DW; qje1m: goto CdszR; goto nnD1K; bkPxn: chmod($zip_name, 0777); goto f8m0a; HhxRV: BrONw: goto pZdd8; a7N35: echo $im; goto mGJhO; cR2SN: hw8LP: goto QSpa5; BXmAk: $im = $infn . '.gz file created'; goto h71JL; jxV2G: JLjbd: goto dvjiO; DqLKu: $ntz = str_replace(' ', '', $ntz); goto T0CVo; Omfkw: if (!isset($pagekey2)) { goto jaStE; } goto uJ5xa; JZffz: list($spo, $sxp, $cpo) = r35lU($show, $arclist, $sou, "1", $swp, $first_day, $xmlfile->timespan, $mdc[1]); goto F6yIk; Sl6h0: $as = $a; goto qR2u_; By84q: sinKf: goto Uu2Qp; pIHbG: kVk3b: goto DVrJT; Zj9oF: if (empty(strlen($xmlfile->retry))) { goto cIzdw; } goto a4ADo; eQlS5: $rtx = $kxm->rating->addChild('value', $mrcd); goto pDW2a; S_2_m: $im = 'Operation terminated...'; goto s3TpT; Ld1VI: HTDnc: goto CZx3w; InWG0: if (isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf)) { goto hsQ4v; } goto iNNhq; fm7YX: hXywy: goto MJHdB; x2pdT: goto d1HZB; goto ejJdZ; syqMq: y0351: goto TsIQw; sZBxq: echo 's'; goto WDtFr; wBxRr: if (!isset($timezone)) { goto tDaxU; } goto j1gJZ; P6fGj: $algx = ''; goto E7_1q; gsU_H: goto gnFtU; goto dx2UC; pxn8u: goto OH8w4; goto rbzb7; xePhB: goto mggZ1; goto h18U_; VgURE: vk2dj: goto Pmeoe; uymMD: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto KnmTF; } goto ll9U8; pPmZf: exit; goto SEipt; qBSzz: rdHKj: goto hrah_; RzWSd: array_shift($chxx[1]); goto OkJhn; HCcjD: IOP1e: goto i0_Vl; vxoxe: $clsx[$f] = ''; goto njAxT; TsIQw: D1p_Z: goto lcXnZ; JF0ge: eX9c6: goto eyS6H; dvjiO: $csr = ''; goto rBqH8; M9mlv: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto ws21a; EFUe5: goto c5RG2; goto woQq3; fIdTj: goto Psl4v; goto prD9D; fx8E2: $ccsubpage = $ccsp[1]; goto VoNsq; sdn1q: if ($a > 0) { goto FpqgS; } goto ncH_K; tyqJK: PGoii: goto Wjb90; tzGNj: function iRuj8(&$arctr, $arcs) { goto VdBsw; QLsgj: goto Qmic3; goto cm6Zo; lstrB: $n++; goto sY742; faKab: preg_match_all('/([0-9]+)\s+beginbfrange(.*)endbfrange/ismU', $arcs, $arcr, PREG_SET_ORDER); goto WMoE4; OZBfw: iOqbO: goto ZCrzM; uNuOu: igGpT: goto UkdwS; Pq0xY: goto M99_V; goto LdfbI; H_YTV: $j = 0; goto C9CY0; CrQkg: $arco = hexdec($arcm[2]); goto DRKVX; LQdua: $m = $arcf; goto Qt3V9; EqNxD: goto zhTue; goto QTE0d; PtGMW: $arctr[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", $arcx + $n); goto MZVpS; zp06s: $m++; goto AXnuN; UkdwS: $j++; goto EqNxD; SzFdo: UVQwn: goto Fuihm; cm6Zo: p891G: goto SB52G; zyGhe: DCh0X: goto qSh01; ut5p2: goto DCh0X; goto oaG5_; KTbd1: $j++; goto eTc8l; KPP0E: $arca = $arcr[$j][1]; goto NgMkz; hndTp: if (preg_match('/<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+\[(.*)\]/ismU', trim($arct[$k]), $arcm)) { goto s0dTs; } goto F5w65; WMoE4: $j = 0; goto QNMK_; ej59j: ONXfW: goto NFBk5; dRxpM: if (preg_match('/<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>/is', trim($arct[$k]), $arcm)) { goto UVQwn; } goto hndTp; eTc8l: goto wvQ43; goto s4OTP; JCqQ1: if (!($j < count($arcc))) { goto uee5O; } goto aHw0_; zP3rA: $arco = hexdec($arcm[2]); goto ksWQ0; Z6bqU: $k = 0; goto PULCY; Fuihm: $arcf = hexdec($arcm[1]); goto CrQkg; Qt3V9: $n = 0; goto mbS1L; ksWQ0: $arcp = preg_split("#\s+#", trim($arcm[3])); goto LQdua; NgMkz: $arct = explode("
", trim($arcr[$j][2])); goto xhzcP; evEPs: CnfFj: goto NBTCx; NLCLO: $m = $arcf; goto ml2rT; s4OTP: TAYTu: goto JUGDz; NBTCx: if (!($m <= $arco)) { goto kJ_pw; } goto PtGMW; VdBsw: preg_match_all('/([0-9]+)\s+beginbfchar(.*)endbfchar/ismU', $arcs, $arcc, PREG_SET_ORDER); goto faKab; C9CY0: wvQ43: goto M5xO3; NFBk5: $k++; goto Pq0xY; fZXQ0: if (!($k < $arca && $k < count($arct))) { goto p891G; } goto dRxpM; QNMK_: zhTue: goto JCqQ1; mbS1L: D9_PK: goto i0AGs; SB52G: LNXvC: goto KTbd1; Si3Mi: $arctr[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", hexdec($arcp[$n])); goto OZBfw; lrSyu: $arcf = hexdec($arcm[1]); goto zP3rA; YtbSo: l6Icp: goto zyGhe; oaG5_: s0dTs: goto lrSyu; b1QxQ: $arct = explode("
", trim($arcc[$j][2])); goto Z6bqU; AXnuN: $n++; goto Y_q2a; ml2rT: $n = 0; goto evEPs; wjpUM: $arctr[str_pad($arcm[1], 4, "0")] = $arcm[2]; goto lLGV5; PULCY: M99_V: goto SkcTM; fzcVB: $k++; goto QLsgj; aHw0_: $arca = $arcc[$j][1]; goto b1QxQ; LdfbI: RHj4n: goto uNuOu; M5xO3: if (!($j < count($arcr))) { goto TAYTu; } goto KPP0E; ZCrzM: $m++; goto lstrB; zybpU: Qmic3: goto fZXQ0; MZVpS: ENp6s: goto zp06s; I3sFS: kJ_pw: goto ut5p2; F5w65: goto DCh0X; goto SzFdo; lLGV5: PNIlO: goto ej59j; DRKVX: $arcx = hexdec($arcm[3]); goto NLCLO; i0AGs: if (!($m <= $arco && $n < count($arcp))) { goto l6Icp; } goto Si3Mi; SkcTM: if (!($k < $arca && $k < count($arct))) { goto RHj4n; } goto g_8X4; xhzcP: $k = 0; goto zybpU; qSh01: LcQxX: goto fzcVB; sY742: goto D9_PK; goto YtbSo; QTE0d: uee5O: goto H_YTV; Y_q2a: goto CnfFj; goto I3sFS; g_8X4: if (!preg_match('/<([0-9a-f]{2,4})>\s+<([0-9a-f]{4,512})>/is', trim($arct[$k]), $arcm)) { goto PNIlO; } goto wjpUM; JUGDz: } goto rS0EN; Amcnt: $sdp = $cfdp . 'site_config/'; goto nJ2_g; nwKQo: pE0hV: goto Z8nt7; BxEu6: function LSCgM($arcv, $arcsr, $armc) { goto NIWr5; hzoKy: ST5b0: goto ojID4; UHYRy: return $arcx; goto UQury; UWVDp: $asp = count($arcsr[0]) / $awv; goto bhvTG; sZcfK: if (preg_match('/(\|)/sm', $arcv)) { goto nVL_e; } goto pv3Zk; HPfG8: goto f8OB0; goto TAFEX; Nj3pq: $amg[$apw] = $arcsr[$ayd][$axc]; goto TqgmY; vlxvw: if ($armc == '2') { goto vU9rB; } goto cYNAC; C8CJu: vrvEJ: goto e1ITU; pL8FK: f8OB0: goto hTV7E; LSpwe: goto kWAQJ; goto p5uro; QR3CG: $amg[$apw] = ''; goto hzoKy; cF4tg: vU9rB: goto SGu_I; JNAxs: $ayd++; goto MlR4N; oidEX: kWAQJ: goto UHYRy; JIL04: if (isset($arcsr[$ayd][$axc])) { goto atJOL; } goto Rae7m; bfTQP: goto vtdXo; goto NsaHY; NIWr5: $awv = 0; goto TNiWP; MlR4N: if (!($ayd > $awv)) { goto eRFb_; } goto kZXAn; Ypi3G: $axc = -1; goto JNAxs; IwdPQ: $arcx = array_values($amg); goto LSpwe; HsAxL: XTjZ9: goto Nj3pq; kiDA6: UsdLJ: goto Dz7Et; O2WDn: vtdXo: goto qsnX5; ZpSel: goto Ij0Wc; goto WBvAd; PH9yz: $axc = 0; goto wOUqR; fFa1k: aA6Ad: goto C8CJu; sK5DR: AmbyW: goto E3wnr; xGOli: if ($armc == '2') { goto QmVQ_; } goto R6iyl; bhvTG: $adr = 0; goto bfTQP; TqgmY: Ij0Wc: goto r7Adc; Xqb2V: goto zbNy2; goto E8ohn; yxPft: $apw = 0; goto sZcfK; Eq6Ap: if (!($axc < $arf)) { goto Zb9Ky; } goto X4C4J; BEOxv: $axc = 0; goto yxPft; REPAf: TcQuF: goto JIL04; r7Adc: $apw += $awv; goto alPeW; p5uro: zifsh: goto woPh0; qD0J9: atJOL: goto bbdLz; JnjH4: $axc++; goto Xqb2V; E3wnr: $apw = $ayd - 1; goto fFa1k; EGsM2: goto rF8FN; goto ZaqWu; Rae7m: $arcsr[$ayd][$axc] = ''; goto qD0J9; pv3Zk: if (!preg_match('/(\|)/sm', $arcv)) { goto AKKT2; } goto BxjuD; Dz7Et: $aqk++; goto H6zUQ; RNCA5: eRFb_: goto vlxvw; TNiWP: $aqk = 1; goto fYGPP; VNuvK: if (isset($amg[$apw])) { goto ST5b0; } goto QR3CG; E8ohn: Zb9Ky: goto Xy4n7; dNDD0: goto rF8FN; goto P0MjO; wOUqR: zbNy2: goto Eq6Ap; cYNAC: if ($armc == '1') { goto AmbyW; } goto SMHvP; fYGPP: sQITu: goto JQZrX; SGu_I: $apw = 0; goto xkMV8; NsaHY: AKKT2: goto g_i0T; R6iyl: if ($armc == '1') { goto zifsh; } goto MXmt5; e1ITU: DxPCP: goto JnjH4; alPeW: if (!($axc + 1 == count($arcsr[$ayd]))) { goto vrvEJ; } goto Ypi3G; P0MjO: hcTgy: goto MGRgQ; ZaqWu: jk7Qy: goto HPfG8; H6zUQ: goto sQITu; goto pL8FK; SMHvP: goto aA6Ad; goto cF4tg; WBvAd: YfwGS: goto VNuvK; SM4SB: goto Ij0Wc; goto HsAxL; TAFEX: rF8FN: goto kiDA6; qsnX5: $arf = count($arcsr[$ayd]); goto PH9yz; YPZyD: nVL_e: goto UWVDp; xkMV8: goto aA6Ad; goto sK5DR; bbdLz: if ($armc == '2') { goto YfwGS; } goto zLvwK; X4C4J: if (!preg_match('/(\|)/sm', $arcv)) { goto TcQuF; } goto KcaVW; Xy4n7: unset($arcsr, $arf); goto xGOli; g_i0T: $asp = count($arcsr[$ayd]); goto O2WDn; MXmt5: goto kWAQJ; goto WHNQa; kZXAn: goto Zb9Ky; goto RNCA5; BxjuD: goto vtdXo; goto YPZyD; Brnmu: $arcx = $amg; goto oidEX; zLvwK: if ($armc == '1') { goto XTjZ9; } goto ZpSel; KcaVW: $arcsr[$ayd] = array_slice($arcsr[$ayd], $adr, $asp); goto H9Ymh; JQZrX: if (isset($arcsr[$aqk])) { goto hcTgy; } goto mZdsO; woPh0: ksort($amg, 0); goto Brnmu; H9Ymh: $adr = -$asp; goto REPAf; hTV7E: $ayd = 1; goto BEOxv; ojID4: $amg[$apw] = $amg[$apw] . $arcsr[$ayd][$axc]; goto SM4SB; MGRgQ: $awv++; goto EGsM2; WHNQa: QmVQ_: goto IwdPQ; mZdsO: if (!isset($arcsr[$aqk])) { goto jk7Qy; } goto dNDD0; UQury: } goto G_pPi; BePML: if ($cpo == 2) { goto oJ9En; } goto ivny8; v0FL5: $swx = array_values(array_filter($swx)); goto JY4al; gZPdr: $csrc = LPOxh($ccsrc[2], $arclist); goto AQ0N0; A7T84: $ch = $_POST['dbci']; goto WtM1L; w740v: goto GdFcU; goto p7HFE; RpeXz: $ccxx = '#__#' . $cspx[1] . '|##|'; goto CXyH7; NyhTh: jNh2y: goto h91nx; S00wI: if (!isset($lcu[2])) { goto Vq3SJ; } goto fQFKv; j3uqj: goto EoRwj; goto Zkp3A; S60cQ: set_time_limit(0); goto N1Hfl; BHlPE: exit; goto fBg2Q; aeA0s: YLLd7: goto GXSsd; OG2_T: echo $algy; goto klw4I; mVHtu: $tsw = 0; goto dxCGx; DkUOj: unset($sxml, $as, $fnsa, $fnso); goto y5wPe; DAD9x: $fmod = 'on'; goto pD_8a; DFOKv: header('Content-type: application/xml; charset=utf-8'); goto kzMTO; kCrK_: goto HsG0L; goto KpcmU; CeV4n: CHQMK: goto NqhHm; Obi00: fwrite($fp, ' ' . $txml->programme[$a]->asXML() . PHP_EOL); goto kWaQr; DDtz6: header('Content-Transfer-Encoding: binary'); goto r8Dsp; V77SJ: if (!(isset($_POST['dlinvxg']) && !isset($_POST['cinvxg']))) { goto EaHcR; } goto YwxKB; Su1Gr: $stopxc1 = array(''); goto HFtNy; CleCV: if (!(isset($_SESSION['xyz']) && $_SESSION['xyz'] == 't')) { goto ulBDm; } goto ple2O; OlJsh: if (!($ichk < $chsum)) { goto AwZ7q; } goto xSiit; Hd8rE: unset($clic, $x); goto pcS5E; XYLFN: w3Sd8: goto q_v5D; EmmLQ: goto aylsr; goto ZKuWr; Y3EGl: NiMC_: goto uU3bN; KnMUD: $arc_vars = array_merge($arc_varn, $arc_vars); goto OroaF; YU2rh: goto KCiYC; goto D9iod; L9Lzp: if (empty($spp[1])) { goto uwbyM; } goto XD6hm; RINdP: $dcar = array('title', 'titleoriginal', 'subtitle', 'desc', 'category', 'language', 'original-lang', 'episode', 'customepisode1', 'customepisode2', 'date', 'actor', 'director', 'presenter', 'producer', 'composer', 'editor', 'commentator', 'writer', 'adapter', 'guest', 'country', 'colour', 'aspect', 'quality', 'premiere', 'audio', 'length', 'prev-shown', 'keyword', 'rating', 'star-rating', 'lastchance', 'review'); goto I1Fm8; Dykq3: UQiGm: goto LF_qU; W2wdp: $fka = array('charset' => array('1', 'Charset Info'), 'max_day' => array('1', 'Maximum Days'), 'rating_system' => array('1', 'Rating System'), 'srating_system' => array('1', 'Star Rating System'), 'episodeOption' => array('2', 'Episode System'), 'cepsystem1' => array('1', 'Custom Episode System 1'), 'cepsystem2' => array('1', 'Custom Episode System 2'), 'first_show' => array('1', 'First Show No'), 'first_day' => array('1', 'First Day No [Mon:0/Sun:6]'), 'keepindexpage' => array('3', 'Keep Index Page'), 'pastdayremover' => array('3', 'Past Day Remover'), 'compressionOption' => array('2', 'Compression System'), 'agent' => array('1', 'User-Agent'), 'proxycheck' => array('3', 'Proxy'), 'proxy_adress' => array('1', 'Proxy Adress [http/socks]'), 'channel_delay' => array('1', 'Channel Delay Time [sec]'), 'index_delay' => array('1', 'Index Page Delay Time [sec]'), 'detail_delay' => array('1', 'Detail Page Delay Time [sec]')); goto VjKTq; NYV3v: exit; goto kDSEM; IbA99: if (!empty(array_filter($chx[0]))) { goto eTkGy; } goto btGZr; GeUiN: echo sNYPn('2'); goto SCVEw; zE5Q_: echo '<br><center><h3><b>Initializing...</b></h3></center><center><h3><b>Checking required modules...</b></h3></center>'; goto S0dFb; FrM7k: xkbaT: goto Gw7Td; CXSYG: echo '<input type="hidden" name="fstatus" value="1">'; goto cAnm1; ifI_5: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Initializing...' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Checking required modules...' . PHP_EOL; goto HJGF7; hwVg5: unset($cysrc); goto S9mXO; xvr2M: $dtimer[1] = $startxc1[$l - 1]; goto ZRF7H; NZ3fH: DCMP6: goto PZyBK; IoXpJ: D9EUl: goto HYg6q; g1_Sy: goto Gex8q; goto QNcYx; wdso7: $im = 'Grabbing completed...'; goto gL0os; UaANT: $_POST['rev_no'] = 'R' . $_POST['rev_no']; goto u2uZq; Q1Kkn: if (isset($cycx)) { goto jD5rs; } goto xs7iK; e1Zcc: $ccchannel_block = LPoxh($ccchannel_block, $arclist); goto wRcYL; bX2V5: ZJoOj: goto S1Y_3; xez14: rb2TY: goto bhnjv; TcvFK: C0P0i: goto e0NCH; oPr9m: goto NZmgV; goto xLUSC; PnEVQ: FHWG5: goto rDRSR; bOFP2: $ncar = array('1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1'); goto pmb2h; lYywa: if (!(isset($stop_format) && !empty($stop_format))) { goto rGiOh; } goto hRK2U; i1tpS: RA78A: goto kNIJ4; xZUMH: echo $algx; goto R8w9v; mCoKV: B_j9c: goto s7IjZ; Advys: $csrc = lPoXH($ccsrc[2], $arclist); goto jkyOC; P0_RF: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto EyaRg; MOMqF: echo '<!DOCTYPE html><html><body><center>' . $xbt . '<center><h3><b>Please insert values to save siteconfig file '; goto j8wXz; E1yXV: QWht_: goto VWWo3; PIFV0: $col = (string) $txml->programme[$as - 1]->attributes()->start; goto RgU68; oUYu_: echo '</div><form action="' . $tfn . '" id="creationform" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><div id="ConfigInfo" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>'; goto lfSQb; fxKyZ: N5B3O: goto YraZ7; MSYRZ: izs_5: goto Kqi3W; WQETk: qbwBy: goto vjtQJ; Sir1a: chmod($drp . '/' . $xlfn, 0777); goto TVXxP; OsoH6: goto FJk4f; goto j0Z95; hmrob: $ccchannel_name = str_replace('||#set#', '', $ccchannel_name); goto E4H3S; AUxMV: mROo8: goto u3z1X; ncGRt: DXi9l: goto BtNVO; f2Njh: $fpx = fopen($drp . '/' . $fpn, 'w'); goto CVa1d; TJZ6k: $in = str_replace('w', 'ws', $in); goto MAvdJ; zzR0h: t_qGW: goto nYcVP; LKA3f: uKIKH: goto qhAky; ePncd: LTSvN: goto bqhG2; GYu2e: ${'cm' . $t} = array(''); goto SspG3; SvoV0: $pxf = $itx->getElementsByTagName('programme')->item(0); goto Bo8ZI; GsKY0: if (!isset($logger)) { goto kG525; } goto UcnJk; rVsDz: if (!($acp > '1')) { goto ESiEW; } goto gnPXN; DwNiV: goto Y04_8; goto TzrD1; qbVvM: XE23L: goto kP3y3; YP1o7: suAga: goto IhoY4; gNX70: $cidsx = UMCub($ccchannel_id, $arclist, $csrc, "1x", array(null, null), null, $culture); goto XhnZJ; pG9rk: foreach ($dcar as $dca) { goto byEYf; TA7ap: unset($rating_iconxc1[$q[$m]]); goto tcWAk; GB75B: unset($star_rating_iconxc1[$q[$m]]); goto xtMkw; SzJKZ: ljo9p: goto hZb7u; hZb7u: if (!($dca == 'star_rating')) { goto qFzva; } goto g5q_i; byEYf: if (!(isset(${$dca}) || isset(${'detail_' . $dca}) || isset(${'detail_' . $dca . '2'}))) { goto d84gR; } goto PMUfa; PMUfa: unset(${$dca . 'xc1'}[$q[$m]]); goto wRd8z; Ecj2F: BWjPC: goto vpEK5; wRd8z: if (!($dca == 'rating')) { goto ljo9p; } goto q2d0w; uScK6: qFzva: goto FymBw; g5q_i: if (!(isset($star_rating_icon) || isset($detail_star_rating_icon) || isset($detail_star_rating_icon2))) { goto NoIFX; } goto GB75B; q2d0w: if (!(isset($rating_icon) || isset($detail_rating_icon) || isset($detail_rating_icon2))) { goto B5c7L; } goto TA7ap; xtMkw: NoIFX: goto uScK6; FymBw: d84gR: goto Ecj2F; tcWAk: B5c7L: goto SzJKZ; vpEK5: } goto oMFrP; qyqzw: unset($col, $crl); goto B8b7E; M2v96: ALCRg: goto KUISG; CSQzn: $sxp = '0'; goto WFWbB; wgo7d: VUG7R: goto iiSVG; dw8iV: $tme = microtime(true); goto COEI1; IgIel: if (!($as > 0)) { goto GwW_V; } goto NkCTi; tVmyw: $user_agent = ''; goto UqSIC; WhkrP: bd4FH: goto xmmQd; KTCJv: pzTUr: goto IFyeh; Un02a: if (!empty($prg)) { goto zWTr0; } goto UY28Q; jkyOC: if (!empty(trim($csrc))) { goto uiZwb; } goto ms76D; onJLr: $_SESSION['xmfn'] = $xlfn; goto W40jP; ESLAt: if (!($retry > 10)) { goto Bn4mo; } goto TBybF; gaW1g: if (!(isset($ntz) && !empty($ntz))) { goto wwu1a; } goto zn7pA; LO9FB: goto hP2P3; goto H1eQ5; v6vCU: $csrc = bQw7F($csrc); goto fkSvO; vf6zR: $_SESSION['cffn'] = $tcfn; goto BWm0v; H1NyD: if (isset($arclix)) { goto HBAZu; } goto nphMB; yCQ3l: $arclist = array_merge($karclist, $arclist); goto JO_HD; vSlmx: unset($in); goto jATEI; dWTUG: if (!isset($logger)) { goto guddJ; } goto Ar_Bn; VV_Ec: if (!(isset($_POST['dbci']) && !empty(strlen($_POST['dbci'])))) { goto mvraM; } goto A7T84; RUFgT: YVASl: goto J7hj9; x5IfV: echo "</h3></b>"; goto MrLvx; H3yHL: CFTWn: goto aWFfA; wfv8r: E1GiV: goto HqpI4; yaj2E: oqaXY: goto l2FrJ; Gx_43: VLg6B: goto t1RcM; Mcdl8: echo $algx; goto lCyEx; W0Xti: goto lmOWV; goto xjKFQ; zy0DC: unset($detail_stop, $detail_stop_format); goto E1A9q; KQCq9: O1eHQ: goto H30F6; vtsvy: $t = $n; goto fInFk; urmg1: $smt2 = ''; goto ixGe0; jg0Hh: NfGge: goto NlxOt; yoISO: GJMFQ: goto xwlT2; bybxH: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto hEUeb; KbHsC: if (!($fk == 'PageOptions')) { goto XkQv1; } goto I76Mn; UX2OH: Czh1h: goto ZYLs7; iUTu6: echo '>' . preg_replace(array('/([a-z])([A-Z])/', '/(Detail)/', '/(Debugging)/'), array('\1 \2', '\1 Page ', 'Launch Debugger'), $fk) . '</button>'; goto UX2OH; nsT5G: XkQv1: goto iUTu6; I76Mn: echo ' id="defaultOpen"'; goto nsT5G; hEUeb: echo '<button class="tablinks" onclick="openTab(event,\'' . $fk . '\')"'; goto KbHsC; ZYLs7: } goto pkwSy; odVxf: jONon: goto m3SvH; JLBvz: tF6y_: goto L0jyu; eolXD: chmod($drp . '/' . $xlfn, 0777); goto Y3Ocr; h4mdm: if (empty($mxdc)) { goto Oc6o7; } goto sApPb; q5XHK: $h++; goto pzogQ; saj3c: if (!($b < $clm)) { goto VUG7R; } goto e0RaA; E7rRs: goto Qn5Bx; goto xez14; iDGSo: if ($dpm <= 60) { goto LgwL4; } goto mnwnY; QnnBU: SMih6: goto l9Icr; w4huv: $arclix = 'true'; goto GP9b_; fU2HJ: adFq8: goto d6L00; KHaPT: goto giSJb; goto P3jdJ; OGf2z: NLfmW: goto Bwhkl; eEduh: echo $algy; goto BHlPE; B2yzk: goto zni5E; goto D8EOw; cM2dn: Xyipr: goto Zd9Vz; fmjIw: goto pYvOT; goto qnpVN; Oi9di: AJgwr: goto Fn3G5; BtveX: lJA5I: goto AUVgU; auEhP: ZRfZ8: goto MVt8d; ADrCr: $vldb = 'on'; goto Q_S0f; uFiiW: $cnsx = array_values($cnsx); goto mH6Db; VWbOK: function hfi2v(&$asn, &$ac, $acn, $acc) { goto oF_3j; oDzJs: $acyx = 'd'; goto bUBgN; c5cZx: $ac = $acc; goto xE4lB; bUBgN: return array($acy, $acyx); goto UfS3b; xE4lB: $acy = 'a'; goto oDzJs; oF_3j: $asn = $acn; goto c5cZx; UfS3b: } goto jqSzm; A8Dwh: $zip->close(); goto bkPxn; itpSQ: unset($indexdelay); goto Pyou3; eG13z: $mgc = '2'; goto I82GD; cvaFS: exLdf: goto IaxLu; KdvcB: if (is_array($mrcd)) { goto fvUdL; } goto TDt1g; Sol8i: if ($_SESSION['download'] == 'dlxm' || $_SESSION['download'] == 'dlin') { goto uKfZU; } goto VB9Qi; RPJ2w: $stopxc1 = array(''); goto InOAW; KQpFJ: $fsrc = str_replace(' </channel>', '<icon src="' . jTqxL($channellogo, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL . ' </channel>', $fsrc); goto iUG0v; lQzoP: jd8jJ: goto V2SJu; T8t6z: LnQIR: goto S60cQ; yJEwe: J2Cjs: goto qeSOR; hUMkk: E7pXv: goto FJJ7Q; oNExO: vd50P: goto Vrzgu; fPHJa: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto tRGkm; } goto L1qNN; pWDzq: RN8SN: goto uWMk3; hVdJV: $sxml = simplexml_load_string('<tv>' . $prg . '</tv>'); goto u9x7n; VwLVR: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto QGIYj; } goto VmTwr; zxKeK: $trk = '<channel site="'; goto RD2A3; J80zL: ogD9y: goto V7QhE; Qv3FO: goto LA3QB; goto MmxKK; udCO_: if (!isset($logger)) { goto ccyks; } goto KzFSh; NqP37: echo '<b><h3><br>' . $im . '<br>' . $in; goto FnXTJ; Gw7Td: if (!isset($dpdb2)) { goto K8M3w; } goto PpnfC; ndOW2: s_sAC: goto NqxIV; RNJHF: if (isset($cfgf) && !empty($cfgf) && is_file($cfgf)) { goto tzqGk; } goto NfXun; o5Ny3: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto VZe7x; h8_TG: if (!($fk == 'filename')) { goto QVcla; } goto dclIu; iIxCX: echo 0; goto T6KwF; bRMPD: FFDDt: goto s3VjC; Lc6zI: goto JYW0D; goto iLslg; ucifF: JYW0D: goto zL4QR; GJU6N: if (isset(${$fk})) { goto CasZQ; } goto HBXDW; Q7bBm: QVcla: goto JNl7M; nFwME: if (!isset(${$fk})) { goto E57jj; } goto EysAo; hMb1q: muGbC: goto s6lbs; fCIww: echo 'date" value="'; goto GJU6N; iqmW5: echo htmlspecialchars(${$fk}); goto bRMPD; zoASh: echo 'number" min="0" value="'; goto zllk3; AHeEq: E57jj: goto iIxCX; VZe7x: echo $fv[1] . ' :<br> <input type="'; goto dcScr; VjL3R: echo date("Y-m-d", strtotime(htmlspecialchars(${$fk}))); goto Lc6zI; zllk3: if (isset(${$fk})) { goto muGbC; } goto nFwME; s6lbs: echo htmlspecialchars(${$fk}); goto w0usU; w0usU: goto nRoJr; goto AHeEq; HBXDW: if (!isset(${$fk})) { goto XcT0p; } goto aywt4; T6KwF: nRoJr: goto V8Wd9; yDG6w: echo '" name="' . $fk . '"'; goto h8_TG; JNl7M: if (!($fk == 'rev_no')) { goto HvDwD; } goto Fk3w1; Dnsu0: CasZQ: goto VjL3R; ikaQK: HvDwD: goto ilC0E; dclIu: echo ' oninvalid="alert(\'Please enter filename\')" required '; goto Q7bBm; PDqZ4: goto I9EM3; goto Mwlno; aywt4: goto JYW0D; goto Dnsu0; pbM6A: AA1dH: goto fCIww; xrFui: echo 'text" value="'; goto dItQJ; s3VjC: goto I9EM3; goto pbM6A; Fk3w1: echo ' style="width: 6.75em;" required '; goto ikaQK; zL4QR: goto I9EM3; goto tvc9K; oaa0h: x9tgj: goto RfCmS; dcScr: if ($fv[0] == 1) { goto JgyfK; } goto RtJiM; Mwlno: JgyfK: goto xrFui; tvc9K: Wm3T6: goto zoASh; ilC0E: echo '/><br>'; goto oaa0h; dItQJ: if (!isset(${$fk})) { goto FFDDt; } goto iqmW5; iLslg: XcT0p: goto FKhJw; RtJiM: if ($fv[0] == 2) { goto AA1dH; } goto t4hiy; EysAo: goto nRoJr; goto hMb1q; FKhJw: echo date('Y-m-d'); goto ucifF; V8Wd9: I9EM3: goto yDG6w; t4hiy: if ($fv[0] == 3) { goto Wm3T6; } goto PDqZ4; RfCmS: } goto ux0y1; Lv11c: if (!($x < 5)) { goto B1JuP; } goto VQY98; SZXC6: JfMdo: goto F9Jg0; evLGK: UibXZ: goto RzBXb; JeHxZ: G8Np4: goto ewKv5; FlhTj: if (!($xts > 1)) { goto QCRrg; } goto lFJxQ; WDpBE: if (!(preg_match('/^(1|2)$/', $ccsorttype) && preg_match('/^(1|2|3|4|5|6|7)$/', $ccsortflag))) { goto IPV9t; } goto TAZfu; Dnmvr: goto BvfCX; goto SRHbg; N6XvU: goto wh_JE; goto J5XzE; WeSLx: FlOOH: goto jWE8K; odIph: M0jzO: goto x2ljY; DlQmv: goto gTZBk; goto FEcrj; Klbci: $sfd = json_decode($jfd, TRUE); goto kfdzU; gaQbr: $xcn = ''; goto H6RW5; lFHfH: unset($kxm->rating); goto saxkp; UKmWV: echo SnYpn('2'); goto I66e2; HaEUh: $arclist = array(); goto lwhsy; g29ST: goto Y40qG; goto CuQqd; AWwvo: unset(${$cq}); goto X1prd; M3oHu: $k = preg_replace('/(\[\d*\])/s', '', $k); goto M4qLP; zfvbw: $itx->formatOutput = true; goto Kt_In; zktaw: if (!isset($logger)) { goto VQEAK; } goto zXDcF; RmNYZ: if (isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf)) { goto rMt4F; } goto X1ihx; CbCxX: W_lM9: goto RjidL; AVc6B: $xts = $dbs + 1; goto RzDm3; m65Sc: GwW_V: goto ouGB3; B30jI: unset($lcu); goto WkYX9; YNgWv: ho_nc: goto NilUl; R4iJy: Aum6q: goto n03cC; c6usN: goto spQZu; goto p2ZDo; vhIuh: T_CcQ: goto dPna2; Ydjy3: GnqjG: goto ZUzi3; P4k1M: sdUIh: goto tRNI7; mHPwA: $controltime = $dtx->modify('+3hour')->format('YmdHis O'); goto GoSNQ; neZTl: jQrZu: goto dWVz6; k0lqm: preg_match('/(\.xml)$/i', $infn, $flnc); goto zC7jT; EhvmZ: session_cache_limiter("private_no_expire"); goto hfoU6; nezzn: if (!empty(strlen($xmlfile->retry))) { goto mRyXR; } goto Zj9oF; BrDOn: if (!($lt < $dpn)) { goto o9uFc; } goto x5CuT; U6fvK: cdNcH: goto YGEc9; iq2Wh: list($cyclone, $cycx) = hFi2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto wYSaO; lWnAk: if (!($t > 0)) { goto blZ_w; } goto V0LLM; SexFl: echo snYpN('2'); goto pfM35; lGyqH: preg_match('/^(.*?)\s/', $cof, $crf); goto otZmd; T0CVo: if (!(!preg_match('/(^[\+-])\d*/sm', $ntz) && preg_match('/(\d+)$/sm', $ntz))) { goto FW3hW; } goto Y50xH; kY3fu: $cts = date('U'); goto ptTfY; AAkVi: unset($cidsx, $cnsx, $clsx); goto GI_wJ; nPsS2: if (!($b < $limit)) { goto IbaSE; } goto s5zVn; YLqsn: Ismhs: goto FNfWD; qqLsa: echo SnyPN('1'); goto ywUMu; hbXc3: goto Aum6q; goto FJqB_; Tss9u: $txm = $txml->programme[$a]->attributes(); goto FeRtX; qeSOR: $stax = 3; goto q1Yz1; SWcKh: $dd = 'true'; goto ndAWV; b_fj4: HydtV: goto n4rby; pDQNs: $t = $n; goto ja26z; WY_eq: eg0r4: goto nPsS2; jUYay: if (isset($_POST['engine']) && $_POST['engine'] == 'Generate') { goto oPEbW; } goto IVmGB; fYWoI: S4uIP: goto ejKsP; qEZKq: goto U0PUS; goto s9hV6; Gcd9O: goto E1GiV; goto GTXkS; ZOF5k: $vrdb = 'd'; goto wE7xM; rQGvB: ob_end_clean(); goto R7KEh; hc5x2: unset($kxm->{'star-rating'}); goto mOD3N; jwiDh: if (!($rr < $shcx)) { goto GRuNZ; } goto rhkDI; STZ37: if (!isset($vldb)) { goto RzWEV; } goto SzGtY; YEynz: $in = '[    Error    ] Siteconfig.php not found...' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel skipped...' . PHP_EOL; goto GIdxI; uyoFT: MnQS7: goto JebfS; Fn3G5: unset($frx, $ltx, $u, $k, $v); goto RbxEA; ytAdU: if (empty($rtag[1][$n])) { goto mRwZz; } goto nvB18; SRHbg: N_314: goto GxE2g; iCsek: if (empty($_POST['difx'])) { goto xBe47; } goto ADrCr; wr0jo: echo $algx; goto WoMdQ; EexEY: $fsrcx = $fsrc; goto vxPDr; wispy: $dtimer = array($startxc1[$l], null, $timezone, $dpk2[$l], $swx[$l]); goto F45ZK; R4NQQ: extract($cfld); goto BJNpx; n2uPK: gQxfT: goto iBJI0; nJPbQ: $fusion = 'true'; goto taUJ3; lwhsy: foreach ($arc_vars as $arc_varx) { goto uYO2G; QAA1c: $arclist[$arc_varx] = array('##' . $arc_varx . '##', ${$arc_varx}); goto B1CX8; pdUd1: QGnOY: goto qdDJ1; uYO2G: if (!isset(${$arc_varx})) { goto HPUOM; } goto QAA1c; B1CX8: HPUOM: goto pdUd1; qdDJ1: } goto Bfc28; DrhMs: goto RE1hF; goto oFZBA; edTm7: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto HT26v; } goto JZo7S; S5u_z: goto wrvca; goto T8t6z; yaC34: AsCjY: goto VeHt0; JvI40: goto Bv5pm; goto ElmGK; w17y0: AfM26: goto ZQgHy; sa1Qu: if (!($xtn > 0)) { goto g17HF; } goto gBjdI; Pzib8: Df1oM: goto rTYPg; bq0aH: exit; goto yOHS3; FzdDY: function wF5Zt($arcv, $ars) { goto RXG0v; KEXJu: LxiK1: goto pOwij; vaKDw: if (empty($sg[1])) { goto e7uM0; } goto GdQ1_; BjyP6: preg_match('/' . WfuVw($bl2[1]) . '/sm', $ars, $sgl2); goto Zzs3T; xXjfj: EJAxl: goto Jrubz; RXG0v: $arcr = ''; goto DcwdP; jc5kx: LPc31: goto Z47Dc; pu9Y7: goto JdNZU; goto X_Q1q; U3oJn: e7uM0: goto XYA0V; JQobG: preg_match('/^(.*?)(?<!\\)\~.*?(?<!\\)\~/sm', $sg[1], $bs2f); goto fiLGY; Jrubz: $sg[1] = $bs2f[1] . $sgl2[1] . $bs2b[1]; goto MuDGn; Zzs3T: if (!empty($sgl2[1])) { goto EJAxl; } goto B00GV; fiLGY: preg_match('/^.*?(?<!\\)\~.*?(?<!\\)\~(.*?)$/sm', $sg[1], $bs2b); goto BjyP6; AVQTH: N72tk: goto S39BA; qpA9a: $sg[1] = ''; goto KEXJu; L7J18: k4gto: goto qpA9a; evYG_: return $arcr; goto DtE8I; MU24K: $sg[1] = ''; goto vGP_o; qndKV: JdNZU: goto nGNpg; YuXAA: foreach ($sh as $si => $sk) { $bk[] = array($sk => $bksn[$si]); YDEGP: } goto jc5kx; zczha: goto LxiK1; goto xXjfj; GdQ1_: preg_match('/(?<!\\)\~(.*?)(?<!\\)\~/sm', $sg[1], $bl2); goto zaEhU; S39BA: $bnk++; goto pu9Y7; obPcf: preg_match('/^\[\|(.*?)(?<!\\)\|(?<!\\)\]/sm', explode('|#|', $arcv)[$bnk], $sg); goto u_Gjv; Z47Dc: foreach ($bk as $sn) { goto bPPB3; BuHoL: E0Q3z: goto bPG4l; pntXM: V3_Qj: goto BuHoL; bPPB3: foreach ($sn as $sh => $bksn) { goto mFN11; Vg82s: if (empty(strlen($bks[1]))) { goto APKfy; } goto IvGNf; o3LIQ: kdrtP: goto Vg82s; D6_8N: if (!(!isset($bks[1]) || isset($bks[1]) && empty(strlen($bks[1])))) { goto kdrtP; } goto qAQYZ; IvGNf: $arcr .= $bksn . $bks[1]; goto hvcpP; hvcpP: APKfy: goto d1aKn; d1aKn: Wf4yH: goto cRTTb; qAQYZ: $bks[1] = ''; goto o3LIQ; mFN11: preg_match('/' . WFuVW($sh) . '/sm', $ars, $bks); goto Htevj; Htevj: foreach ($bks as $ak => $av) { goto cnbO6; V7nU3: pa9NQ: goto JVdWf; cnbO6: if (!($ak != 0)) { goto y8aFo; } goto Qj30w; Qj30w: if (empty(strlen($av))) { goto vTdiA; } goto qPDfg; qPDfg: $bks[1] = $av; goto PQ5iI; Trv8Z: vTdiA: goto AbTMG; PQ5iI: goto vitN9; goto Trv8Z; AbTMG: y8aFo: goto V7nU3; JVdWf: } goto eRKtY; eRKtY: vitN9: goto D6_8N; cRTTb: } goto pntXM; bPG4l: } goto mO0bg; Gmjqd: $bnk = 0; goto qndKV; B00GV: if (empty($sgl2[1])) { goto k4gto; } goto zczha; vGP_o: QnkC9: goto vaKDw; PTfpf: $arcr = str_replace(array('\n', '\'), array("
", ''), $arcr); goto evYG_; u_Gjv: if (!empty($sg[1])) { goto QnkC9; } goto MU24K; mO0bg: ERXi4: goto PTfpf; nGNpg: if (!($bnk < $cbnk)) { goto tLJU_; } goto obPcf; MuDGn: goto LxiK1; goto L7J18; OZNiy: $cbnk = count(explode('|#|', $arcv)); goto Gmjqd; pOwij: E4Rwv: goto U3oJn; DcwdP: $bksn = array(); goto OZNiy; XYA0V: $bksn[] = $sg[1]; goto AVQTH; saYBi: $sh = explode('|#|', $arcv); goto z3x2c; X_Q1q: tLJU_: goto JSXdS; JSXdS: $arcv = preg_replace('/((?<!\\)\[(?<!\\)\|.*?(?<!\\)\|(?<!\\)\])/sm', '', $arcv); goto saYBi; z3x2c: $bk = array(); goto YuXAA; zaEhU: if (empty($bl2[1])) { goto E4Rwv; } goto JQobG; DtE8I: } goto uJhZy; wta19: if (empty($spp[1]) && (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto jTcP5; } goto Znqpr; nlG6p: $timespan = $xmlfile->timespan; goto e_17G; nGgG1: x6pih: goto yoTWv; gQWe4: $rtx = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0]; goto jOtwU; wuHFI: foreach ($arcv as $arck) { goto gsEAO; kYxXB: $x++; goto Aoon1; kdj8g: if (!($y < 5)) { goto SXRRs; } goto TxAFM; Aoon1: goto i0PB0; goto r2_QI; ATZw1: $y++; goto pVKk_; h7osV: E9z76: goto kdj8g; gsEAO: $y = 1; goto h7osV; iH01j: $arx = 'cc' . $arck . 'date' . $y; goto UxgfZ; jkuRq: U8q0O: goto kYxXB; Kt2RI: SXRRs: goto nWm1V; pVKk_: goto E9z76; goto Kt2RI; jWSS5: $arc_vars[] = $arx; goto jkuRq; r2_QI: hIv3d: goto TxpWK; uL7MT: b_0Y6: goto jWSS5; UxgfZ: if (!($x > 0)) { goto b_0Y6; } goto AJYLU; TmffS: if (!($x < 6)) { goto hIv3d; } goto iH01j; TxAFM: $x = 0; goto R1yNf; AJYLU: $arx .= '_' . $x; goto uL7MT; R1yNf: i0PB0: goto TmffS; TxpWK: VL0pQ: goto ATZw1; nWm1V: Tx5q0: goto HZ21W; HZ21W: } goto cSsow; m3ral: goto SyfmX; goto GvVRw; J9vVs: $dtx = DateTime::createFromFormat('YmdHis', date("YmdHis", strtotime(date('Ymd') . ' +' . ($timespan + 1) . ' day')), new DateTimeZone($timezone)); goto l_vzv; Qgz39: if (!($cts > strtotime(date('YmdHis', filemtime($tdp . $otd[$a])) . ' +14 days'))) { goto BZ1xD; } goto DwFh2; VTHCB: RIiEf: goto pPmZf; Agosx: preg_match('/(#counter#(\d*)(?:\#)?(\d*)(?:\#)?)/', $ccchannel_logo, $ccc); goto MJBSl; Ceglh: session_write_close(); goto YBDjl; RmPXX: $dsou = bQw7f($dsou); goto aIkdu; NXwb1: if (!isset($dpdb)) { goto ba3jM; } goto c6usN; ORc2l: if (!isset($logger)) { goto ER0dK; } goto Qm600; lmuwS: JJFnj: goto BAWaL; SE8sb: if (!(!isset($filename) && !isset($rev_no))) { goto DvCgb; } goto pMoW5; aj_Z1: HAvLO: goto bBu3r; zKyak: Yu0SX: goto at2Xz; F64u1: R5OmY: goto VFfvr; y49RI: goto MVZuj; goto IDh0i; dn6WY: $nct = $as; goto OF0HF; ETCwr: $dpk1[$l] = UyoGT($pagekey1, $swx[$l], $culture, array("7", null, null), $arclist); goto KbT5h; VB9Qi: if ($_SESSION['download'] == 'dlgz' || $_SESSION['download'] == 'dlig') { goto Y2z8P; } goto VhFkU; q6HXf: if (!(isset($_POST['dlinvxg']) && !isset($_POST['cinvxg']))) { goto CcJli; } goto A__04; vEiif: $im = 'Failed loading config.xml file'; goto s1Lyi; udA7g: if (!empty($xmlfile->{'user-agent'})) { goto SnlIu; } goto XlZ0d; sd33r: G6Hf7: goto RCV6G; Mimju: $xf = 0; goto m4SyN; QWNc9: fclose($fp); goto ij9N0; gB_SK: zni5E: goto H7JC6; Kyi53: foreach ($cg as $g) { goto HTp_E; e71cC: if (!isset(${$g . '_format' . $x})) { goto y7FNd; } goto ZqBj9; GcFq3: goto yyGYr; goto ra7pA; G4YNJ: goto TIXBO; goto oIgoA; fOIaF: V221C: goto aVu7v; ra7pA: vLHZw: goto fOIaF; oIgoA: ekMKT: goto He4bZ; Fx5jn: list(${$g . $x . $cf[0]}, ${$g . $x . $cf[1]}, ${$g . $x . $cf[2]}, ${$g . $x . $cf[3]}, ${$g . $x . $cf[4]}, ${$g . $x . $cf[5]}) = CBrOh(${$g . '_format' . $x}, array('0', '0'), $az); goto trX3p; a0sKd: TIXBO: goto Fx5jn; HTp_E: $x = 1; goto yF3Ne; EZObc: $az = 'stop1'; goto G4YNJ; kCsio: $x++; goto GcFq3; trX3p: y7FNd: goto hcQF0; aowlU: if (!($x < 5)) { goto vLHZw; } goto e71cC; hcQF0: ntfLE: goto kCsio; ZqBj9: if ($g == 'ccurldate') { goto ekMKT; } goto EZObc; He4bZ: $az = null; goto a0sKd; yF3Ne: yyGYr: goto aowlU; aVu7v: } goto ZLlO_; R4wIu: goto RHdTc; goto Oi9di; E1A9q: $stopxc1 = array(''); goto bhlDx; s_l7V: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] No Channel Id Found...' . PHP_EOL; goto r9Kae; SqoZN: rldUD: goto Mwwml; RXXYh: $dcm = count($cnsx); goto Njl0T; QdRe5: unset($ncar); goto w_ehF; cgSRH: $skpi = ''; goto Iy_GX; vqRvW: njFpQ(''); goto WgpjF; JQZR6: $lgfx = 2; goto HA2TF; PJqeA: if (file_exists($scpt) && mime_content_type($scpt) == 'text/x-php') { goto D9YPU; } goto YEynz; U8u1X: goto heCs2; goto D2Muc; r97y_: ix8C7: goto xgsfD; VAfAS: $ix = 0; goto uFuUw; vg3DO: LOfw8: goto OgLl9; bdC72: goto UibXZ; goto bg4k8; Ilwev: echo $lgx; goto cFn0a; fwJnv: goto oCEPM; goto f9zow; VvCzS: zfnsp: goto qjxhR; h8Lm3: $cts = date('U'); goto JXBNG; SU4Er: $lgfx = 2; goto q6HXf; Ljvxo: $agent = $agtx; goto kg4V8; KM3bm: HYnlo: goto cDlff; sv6aM: playx: goto ShYmK; pBmh9: xUAJF: goto M7Gd0; NrSJ0: array_unshift($dcar, 'start', 'stop'); goto CMrP0; anXpI: if (!(isset($acp) && $acp > '0')) { goto aiBca; } goto rISbm; F1wuV: goto Mzx9f; goto sCgAr; flJ_H: unset($indexdelay); goto rCGpv; VjKTq: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto x0Tsl; u6yT9: s82bw: goto gkH80; y0DVL: Wu1I7: goto jilUV; tDfhp: echo '"'; goto EuY3b; ng1_i: if ($fk == 'episodeOption') { goto bfPkE; } goto lEBdJ; jilUV: echo '<input type="text" name="' . $fk . '" value="'; goto JSWOL; Q2HwC: echo ' class="proxy_adress"'; goto lSrd3; V7q03: bfPkE: goto OKmwO; SQN0A: echo '>--select--</option><option value="1"'; goto UqadO; NNtjE: echo 'id="' . $fk . '" onChange="tmf(this.id)"'; goto ICIYq; mZ0_o: EU_aa: goto LKLWA; SeEIS: OQN7p: goto tDfhp; lEBdJ: if ($fk == 'compressionOption') { goto Ob2vq; } goto tz8lZ; QvnRn: ${$fk} = $ffc; goto u6yT9; cTFNd: berEf: goto yRHTF; qk0h3: echo htmlspecialchars(${$fk}); goto SeEIS; ERaKw: KBGr2: goto JaYKK; TKBX6: cGCYs: goto ng1_i; LKLWA: echo $fv[1] . ' :<br><select name="' . $fk . '"'; goto bV9eZ; ZAqJD: BblEv: goto SQN0A; MYfYL: echo '>xmltv_ns</option>'; goto BkN4x; lS8wG: Ob2vq: goto SohEn; TWSTn: PwprV: goto kjOlm; OKmwO: echo '>on-screen</option><option value="2"'; goto oSO1g; AtUAD: if (!($fk == 'proxycheck')) { goto dC9Y2; } goto NNtjE; YrJZE: echo '><br><br>'; goto TWSTn; VZznZ: echo '>deflate</option>'; goto ERaKw; tz8lZ: goto pyESB; goto V7q03; EuY3b: if (!($fk == 'proxy_adress')) { goto xn3c0; } goto Q2HwC; dZsdj: if (!($fk == 'proxy_adress')) { goto Wu1I7; } goto cKVP7; cKVP7: echo '<input type="hidden" name="proxy_adress" value="0">'; goto y0DVL; L7bqa: echo ' selected="selected"'; goto DzMc_; B4jHa: pyESB: goto B3ARL; L6qQv: if ($fv[0] == 3) { goto L9rpC; } goto EoU3R; YtlJa: xn3c0: goto rPyXy; BkN4x: goto KBGr2; goto xz0xD; PFaCH: goto PwprV; goto fFhVe; DzMc_: Z8aYk: goto K9EIJ; K9EIJ: if ($fk == 'episodeOption') { goto lnE7L; } goto kTNXS; oIdpf: if ($fv[0] == 2) { goto EU_aa; } goto L6qQv; gkH80: echo '><option value="0"'; goto eSSmu; dww3e: echo " disabled"; goto Y3HAg; bV9eZ: if (isset(${$fk})) { goto s82bw; } goto QvnRn; JSWOL: if (!isset(${$fk})) { goto OQN7p; } goto qk0h3; n4GwX: lnE7L: goto MYfYL; ICIYq: dC9Y2: goto YrJZE; kTNXS: if ($fk == 'compressionOption') { goto gLLKR; } goto b463T; fFhVe: L9rpC: goto jjjkL; xz0xD: gLLKR: goto VZznZ; kh5xw: echo ' selected="selected"'; goto TKBX6; b463T: goto KBGr2; goto n4GwX; kjOlm: iIio1: goto QF_2H; SohEn: echo '>gzip</option><option value="2"'; goto B4jHa; Y3HAg: aLLSv: goto YtlJa; B3ARL: if (!(${$fk} == '2')) { goto Z8aYk; } goto L7bqa; EoU3R: goto PwprV; goto cTFNd; UqadO: if (!(${$fk} == '1')) { goto cGCYs; } goto kh5xw; couHY: echo 'checked="checked"'; goto j5Em6; eSSmu: if (!(${$fk} == '0')) { goto BblEv; } goto Iezwx; JaYKK: echo '</select><br>'; goto PFaCH; x0Tsl: if ($fv[0] == 1) { goto berEf; } goto oIdpf; AGTKK: goto PwprV; goto mZ0_o; rPyXy: echo ' /><br>'; goto AGTKK; Iezwx: echo ' selected="selected"'; goto ZAqJD; yRHTF: echo $fv[1] . ' :<br>'; goto dZsdj; oSO1g: goto pyESB; goto lS8wG; j5Em6: bXHCV: goto AtUAD; jjjkL: echo 'Enable ' . $fv[1] . ' :<input type="hidden" name="' . $fk . '" value="0"><input type="checkbox" name="' . $fk . '" '; goto Xfa_2; Xfa_2: if (!isset(${$fk})) { goto bXHCV; } goto couHY; lSrd3: if (isset($proxycheck)) { goto aLLSv; } goto dww3e; QF_2H: } goto zzR0h; u6Ymo: PlxOh: goto xte_w; AjuH1: eTkGy: goto Ko16g; OFczE: if (!(isset($cidsx) && !empty($cidsc[1]))) { goto BIWmU; } goto aScL4; TIy0l: if (!empty($kxm->{'star-rating'}->value)) { goto hdxI6; } goto pC2lN; yiGq_: $as = $ctn; goto USSd4; bQFU5: $tmsx = $mdc[1]; goto D9jZs; CRF05: EmpiH: goto rEomn; NcmnG: echo $csum . ' Channels'; goto XiGTz; NrRBH: function B3e3h($anw) { goto ZbKNB; SS2Ke: $an = date($anw); goto JnCE2; IJOcO: goto ZJoa4; goto FopSq; pqv45: if (strcasecmp($anw, 'unix') != 0 && strcasecmp($anw, 'java') != 0) { goto DMzno; } goto IJOcO; BOAtX: DMzno: goto SS2Ke; kmVri: $an = date(strtotime(date('YmdHis')) * 1000); goto biJup; XMkuh: return $an; goto eQLZw; MCKxL: goto ZJoa4; goto KR_tL; aWzmj: $an = date(strtotime(date('YmdHis'))); goto MCKxL; KR_tL: O8qmA: goto kmVri; ZbKNB: if (strcasecmp($anw, 'unix') == 0) { goto Vk0AA; } goto xFqzM; FopSq: Vk0AA: goto aWzmj; xFqzM: if (strcasecmp($anw, 'java') == 0) { goto O8qmA; } goto pqv45; biJup: goto ZJoa4; goto BOAtX; JnCE2: ZJoa4: goto XMkuh; eQLZw: } goto LlUAf; Y6vnS: list($spo, $sxp, $cpo) = R35lu($show, $arclist, $sou, "2", $swp, $first_day, $xmlfile->timespan, $mdc[1]); goto lrFqi; fQCE7: goto liV2S; goto kG8T6; QN1EC: $mdc[1] = $tmsx; goto jrnKv; CE0DA: unset(${$cq}); goto wP_Jm; oFZBA: viLCk: goto SYEUV; ssf3r: $clu = '||#add#' . $lcu[2]; goto B30jI; scX5R: if (!($insh > '1')) { goto Dpub9; } goto XV2pD; jnfef: Xz0a_: goto usplY; cLi2l: gzwrite($fp, file_get_contents($gzcontent)); goto Y5ZL_; Oo6QU: ob_end_clean(); goto P93nE; Igfo7: TbDJw: goto IW0r5; seyOt: zIwX_: goto PCGMu; yLMKe: if (!isset($argv[1])) { goto sQXf0; } goto AWe3M; zC7jT: if (!empty($flnc[1])) { goto i8_BR; } goto hOypE; XYSVW: NZmgV: goto fNxdk; QnATL: goto wrvca; goto Ne_aL; X4a42: goto E0Ukm; goto hdBRe; nAKoS: unlink($cfdp . $dpt); goto SjxJb; qMJYA: $txst = (string) $txml->programme[$h]->attributes()->start; goto ufSNL; qp22r: $t = $n; goto SamVp; enK7V: ymdMq: goto vUuJh; T0Ogv: header('Content-type: application/x-gzip'); goto d05so; ajc55: if ($t == 1) { goto uGDAy; } goto nHVM9; DTpq6: goto K07Mz; goto ncGRt; gHwzY: if (!empty($kxm->{'last-chance'})) { goto GxX0S; } goto KwsGL; Styuy: $arclist = array(); goto I5jXO; HxBaK: NAIdX: goto DYY_H; IKgJG: $timezone = '+0000'; goto NbnQ4; l_E2y: echo SNypN('2'); goto kbwVv; mBy4H: echo '<br>' . $im; goto Cbm89; x7tru: MbYA9: goto aTZa_; YqO74: $rtag[1][$rqw] = preg_split('/(?<!\\)(","|"$)/sm', $rgl[1], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto YNgWv; pkwSy: ObXdi: goto tOLi9; abJku: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto O867q; ItfA_: unset($kxm->xpath("episode-num[@system='" . $exsys . "']")[0][0]); goto h_XXt; yBMjF: list($acp, $algx, $algy) = fCTyN('2'); goto anXpI; ijNm1: $xi = 1; goto CSBK3; JiH2c: llN9Q: goto ymHLZ; y3a7u: unset($_SESSION['xyz']); goto EBmBJ; IPZE4: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto l2wyo; aWwH2: if ($fv[0] == 2) { goto uvdzk; } goto uCS0i; JMaKm: echo '><br><br>'; goto VbB1O; l2wyo: if (!($fk != 'dbgx')) { goto A8eU7; } goto IBhfF; bmG4F: hhlfq: goto fgc6L; piUhm: tGL2L: goto WTazS; C1jM0: tiA8C: goto RRLAg; zWTjt: goto w9oeM; goto piUhm; fgc6L: echo '</select><br><br>'; goto E67Vu; WTazS: echo '<input type="number" name="' . $fk . '" style="width: 6.75em;" min="0" max="' . $fv[2] . '" value="' . $fv[3] . '"'; goto zr92h; IBhfF: echo 'Debug '; goto SSzkR; GagKr: uvdzk: goto kLJQG; VbB1O: w9oeM: goto C1jM0; zr92h: if (!($fk == 'dbs')) { goto tOX7Q; } goto wju43; nSqeX: YDlFW: goto AK5KX; tgfBn: echo ' required>' . FbhUc("1", $sdp); goto bmG4F; uCS0i: if ($fv[0] == 3) { goto tGL2L; } goto En7n_; bHamv: if ($fv[0] == 1) { goto YDlFW; } goto aWwH2; JVlWh: if ($fk == 'dbgx') { goto zTgwE; } goto PR4m2; wju43: echo ' required'; goto sCUUf; En7n_: goto w9oeM; goto nSqeX; E67Vu: goto w9oeM; goto GagKr; YBb_d: goto hhlfq; goto cjoMA; w_PIs: echo $fv[1] . ' : <br>'; goto bHamv; AK5KX: echo '<select name="' . $fk . '" id="' . $fk . '" style="width:200px;"'; goto JVlWh; PR4m2: echo '><option value="">--select--</option>'; goto YBb_d; SSzkR: A8eU7: goto w_PIs; cjoMA: zTgwE: goto tgfBn; kLJQG: echo '<input type="text" name="' . $fk . '"><br><br>'; goto zWTjt; sCUUf: tOX7Q: goto JMaKm; RRLAg: } goto hpG4r; rE4Io: $txm = $txml->programme[$a]->attributes(); goto zAh6y; XrQrC: goto FON1Q; goto a4jaq; zOMrC: QMnqx: goto f93At; XcusX: IE6FS: goto xpglT; TDHZx: $_POST['cirm'] = 'on'; goto tFmzo; Aiy9z: if ($rty == 'title' || $rty == 'date' || $rty == 'desc' || $rty == 'premiere' || $rty == 'review' || $rty == 'language' || $rty == 'length' || $rty == 'keyword') { goto FbUcI; } goto SSysN; NyKyu: if (!(intval($dxc2) > intval($tmsx))) { goto lKinR; } goto YzPfz; jh5VM: if (!isset($inlk)) { goto wQJ0E; } goto Ktk_0; VKA3a: if (isset($_POST['dlinvx']) && !isset($_POST['dlinvxg'])) { goto eLwkO; } goto du2yl; j78gC: UKzSr: goto rRcZL; pyaF1: gzwrite($fp, file_get_contents($drp . '/' . $infn)); goto ckIlR; ikyAq: exit; goto FFvFV; izym6: C9y7T: goto RgnVo; yOHS3: G88E_: goto XbZz6; rfyVI: if (empty($kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0])) { goto fWXwh; } goto gQWe4; XxFhU: ktqpB: goto LhFE3; tz6tf: if (isset($arclix)) { goto POpo0; } goto suMhN; hNo3q: $gzcontent = $drp . '/' . $xlfn; goto DOhkb; S9mXO: zt8S6: goto YySzg; YpBMc: echo '<br>' . $im; goto qEZKq; e5B0J: goto RA78A; goto d53jj; K9Gae: preg_match('/(\|\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_logo, $ccsrc); goto UY91U; FI8d5: if (isset($detail_stop2) && isset($detail_stop2_format) && empty($dsou2)) { goto PGoii; } goto puayn; rQCYC: if (isset($arclix)) { goto XAjpz; } goto jyXrr; Huu0M: if (!isset(${'ccsubpage_format' . $t})) { goto NylEw; } goto SU2Co; fkSvO: xQdkA: goto GsGp5; wYEFS: EfvxI: goto t3sOL; U10AH: J2_4j: goto asH_E; GyPaG: foreach ($ntn as $nd) { $nd->parentNode->removeChild($nd); p4Q4H: } goto zOMrC; p5UCc: if (empty($cctc[1])) { goto KtLZC; } goto JmG1E; jsabc: goto d1HZB; goto VKLad; BFPur: goto j1Z6Z; goto yJEwe; mgU_d: echo $algx; goto qNU2K; o9HRm: P92ZH('1', $fpn); goto juutO; fCzvc: $txml->asXML($fxf); goto Xy1TP; N4VLY: PLJ9X: goto CbCxX; vekEJ: ob_start(); goto qntum; EHeBw: $dld = array('channel', 'index', 'detail'); goto OG7xu; s9z7k: echo sNYPN('1'); goto AUxMV; iXMEx: if (!isset($logger)) { goto ktqpB; } goto XBu0x; CgEz7: $xbt = '<input type="button" value="Back" onClick="javascript:history.go(-1)"></center>'; goto A1XPO; We8sZ: list($startxc1[$l], $stal) = Uyogt($start, $swx[$l], $culture, array("8", $start_format, $timezone, $ofx), $arclist); goto m0Ipx; F4jPM: if (!(date_create((string) $txml->programme[$as - 1]->attributes()->start) < date_create($fnsa))) { goto zwMqv; } goto BzCr7; ejWTQ: dOkIC: goto pG9rk; Mjw1o: echo xno2j($cfgf, 3); goto ueoPZ; Mj248: $dtimer = array($startxc1[$l], null, $timezone, $dpk1[$l], $swx[$l]); goto RmwnD; UQyIO: WJDQb: goto NX1ID; FSs5K: goto YUmTQ; goto LeviT; XBu0x: AZurA($algx, $xlgn); goto XxFhU; FhpEt: flush(); goto jyd8U; qwSTn: goto LA3QB; goto utkqQ; y2IUD: libxml_use_internal_errors(true); goto rHv3Y; S3GMI: JubN0: goto X3oKb; s1Lyi: if (isset($arclix)) { goto exLdf; } goto BxcoA; yKxS3: $cyck = 'p'; goto Bq80Q; Z6PC5: $cctag[1] = str_replace('\', '', preg_split('/(?<!\\)\|/sm', $cctsc[1], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY)); goto huFZo; Ar_Bn: AzuRa($algx, $xlgn); goto LNWq3; s3TpT: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto H1NyD; cV7AH: goto Y7E9t; goto ocaMl; k3tg0: if (isset($mdc[1])) { goto g_vWU; } goto epzmp; I9KCG: $kxm->xpath("episode-num")[0]['system'] = 'onscreen'; goto bPy19; CMrP0: if (!isset($sedb)) { goto sH3Ze; } goto jmmRQ; KdP5f: if (!(isset($_POST['dbca']) && !empty(strlen($_POST['dbca'])))) { goto aJLLs; } goto YJIbB; Pnrdu: fwrite($fp, $ccfhd); goto Gc1ZH; HWNZu: if (!empty($ccc[1]) && $f > 0) { goto aunsN; } goto BMI3z; XHFYb: ER0dK: goto r5BIJ; hdBRe: GRuNZ: goto U33NB; VVo7Z: lWYPO: goto XcusX; o7u6W: goto r7q07; goto cxtD_; ICoBI: foreach ($fka as $fk) { goto SDimr; SDimr: if (empty($_POST[$fk])) { goto oan1U; } goto sexdb; sexdb: ${$fk} = 1; goto fWZmB; fWZmB: oan1U: goto kPEk_; kPEk_: vNMQG: goto M8EJV; M8EJV: } goto mrCIJ; fNxdk: if (!($ow < $chsumav)) { goto zxFey; } goto QNaAJ; F6yIk: goto IE6FS; goto sz0ZA; rsSGh: P92Zh('2', $fpn); goto Dm297; eJGp9: Wmvab: goto CbsID; UwR74: MsWkP: goto iIP3S; eW0mz: function QJNbJ($a) { goto Ic0a3; p2Twp: $b = '<center><h3><b>'; goto Wpq7S; OyxDh: $c = $d . '/tempest_config/'; goto hNPzM; FAwUM: $e = PHP_EOL; goto nEXxm; Ic0a3: $d = dirname(__FILE__); goto OyxDh; hNPzM: $s = $c . 'site_config/'; goto t_FyK; U_iok: foreach ($x as $l) { goto R6bXk; FX4VQ: echo $b . 'Please check read/write permissions of ' . $l . $e; goto BuN8r; BuN8r: eHK7a: goto skxpp; skxpp: OXsed: goto xRFIo; R6bXk: if (!(!is_readable($l) || !is_writable($l))) { goto eHK7a; } goto FX4VQ; xRFIo: } goto asZfC; Wpq7S: $e = '</b></h3></center>'; goto Md_zP; Fjkow: xtK8E: goto wjJzP; nEXxm: b30Cl: goto vfssT; Xa0XC: if ($a == 1) { goto xtK8E; } goto p2Twp; asZfC: fVTqd: goto phXTq; t_FyK: $k = $c . 'cookies/'; goto SvsnL; vfssT: $x = array($c, $s, $k, $t); goto U_iok; SvsnL: $t = $c . 'temp/'; goto Xa0XC; wjJzP: $b = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] '; goto FAwUM; Md_zP: goto b30Cl; goto Fjkow; phXTq: } goto pqpvd; hOypE: $infn = $infn . '.xml'; goto xtwDn; xaJnz: echo '<center><h3><b>' . $im . '</b></h3></center><center><h3><b>' . $in . '</b></h3></center>'; goto Qj6VP; WiUp0: B1JuP: goto Hd8rE; Z20H4: HYxar: goto U824I; uVLCv: if (filesize($cfdp . $_POST['tempconfig']) == 0) { goto BcYTb; } goto JInta; Ngya5: $mxl->encoding = 'UTF-8'; goto JSoVI; mjQOy: $nct = $a; goto TdVNh; GJlJM: unset($fct, $lcl, $txst); goto SX2bB; BlIls: $ccchannel_id = str_replace($ccsrc[1], '', $ccchannel_id); goto kK6IP; H32ei: pjaD5: goto crs5s; dreEx: ncs3V: goto P4duf; ElfK2: goto p80cc; goto EbTm4; oXgmk: c5RG2: goto n20fB; kRKrV: if (empty($channellogo)) { goto LMcvh; } goto w8fsv; dkjk3: AwZ7q: goto gU_OE; wXW8f: unset($cld, $clx, $cfld); goto ssQiy; O3Geg: echo $algx; goto JhyzO; R70lj: unset($dlfnx); goto M5Nj6; mCiKW: if ($rty == 'country' && preg_match('/^([A-Z]{2})$/', $mrcd)) { goto mx3q1; } goto P0_RF; IhvtM: array_splice($ncar, 13, 0, '0'); goto iLbk5; A1gJU: $cnto = 60; goto vCkEH; S0T38: $m = 0; goto tqbIh; CTXzq: goto FON1Q; goto kHMcp; KwsGL: $rtx = $kxm->addChild('last-chance', $mrcd); goto njo22; o3Cfs: if (!empty($cbk[0])) { goto y0351; } goto pXCtP; ooDl_: goto YUmTQ; goto OWMsO; tA3YI: echo '<option value="' . $culture . '" selected="selected">' . $lgcs[$culture] . '</option>'; goto FL0nw; M0diq: PiBOl: goto rrJls; GyLxE: rXVPQ: goto PwjBu; Z6s4l: ROCt6: goto shh5v; YRVrw: goto RvYlL; goto y0TB0; ejJdZ: C6wFe: goto cwJib; AJGUl: foreach ($fka as $fk) { goto jyI1Q; jA2Kz: echo ' id="defaultOpen"'; goto vAE92; xHU9Y: echo '>' . preg_replace(array('/([a-z])([A-Z])/', '/(&)/'), array('\1 \2', ' \1 '), $fk) . '</button>'; goto Pe3uT; Gpb_K: if (!($fk == 'ChannelIndexer')) { goto ZammR; } goto oc7Uj; oc7Uj: echo ' id="fcindexer"'; goto o9cLh; o9cLh: ZammR: goto xHU9Y; Pe3uT: Jd19t: goto W9uQi; hP6q8: if (!($fk == 'FileConfiguration')) { goto riK5C; } goto jA2Kz; jyI1Q: echo '<button class="tablinks" onclick="openTab(event,\'' . $fk . '\')"'; goto hP6q8; vAE92: riK5C: goto Gpb_K; W9uQi: } goto Ti8SK; P93nE: OqGoJ: goto LpPnN; g9QQZ: DJUYP: goto JPZOG; bvhSp: $timezone = date_default_timezone_get(); goto xMFXU; mXnkn: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf))) { goto P_qVd; } goto Y9Zb2; TYUnh: echo '<b><h3>For detailed info (<a href="' . $xlgn . '" target="_blank">Tempest Log</a>)</h3></b>'; goto T03xb; Ts7e_: echo "</h3>"; goto Uv0Is; Y0dSU: B6oSW: goto ORc2l; MP8q5: $pos = -2; goto Ijtsw; Ra0I8: $fp = fopen($sdp . $filename . '_' . $rev_no . '.channel.xml', 'w'); goto Pnrdu; PXP2v: mwPso: goto Lv4yE; ibA0q: QyI5M: goto TIy0l; LGvW8: $t--; goto eM9HB; AWe3M: parse_str($argv[1], $_POST); goto jUYay; AaBsh: $itx->formatOutput = true; goto Qqzt3; Indl0: HT26v: goto dVRee; L0047: if (empty(strlen($rkey))) { goto UJd6a; } goto XafK0; l2FrJ: $ccchannel_name = str_replace($ccsrc[1], '', $ccchannel_name); goto gu5ZR; xW4Iw: YtJpr: goto a33lP; l5Jiw: $fkx = 0; goto ajc55; tppEq: $memc = array('engine', 'sac1', 'soc1', 'swx', 'subpage1', 'subpage2', 'subpage3', 'subpage4', 'stax', 'stox', 'channellogo', 'shows', 'ai', 'si', 'episodesystem', 'pk2s', 'dpk1', 'dpk2', 'snm', 'enm', 'cctag', 'ccsubpage', 'culturex', 'lunit', 'arclist', 'arc_vars', 'arc_varx', 'pdc', 'cepsystem1', 'cepsystem2', 'dpnl', 'fxn', 'fxf', 'clu', 'channel_logo'); goto nrP5E; jnVmP: if (file_exists($cfgf)) { goto iyG8c; } goto NMPOP; ZImpM: goto G4nrC; goto mMkrp; auhVs: goto urN0c; goto OMoCw; VH9sm: G245G: goto Y59g3; of3Dq: unset($lgfnx, $_SESSION['xyz']); goto Kn23u; PH6sp: header('Location: ' . $tfn); goto vGGix; IWT99: aJscS: goto yYhor; xTwxg: goto B_MG0; goto nFw7u; Wah0L: $rtx = $kxm->addChild('credits', ''); goto d6tqs; YySzg: C0w_2: goto ICnFG; EipqT: rGiOh: goto N6xEU; Zd9Vz: echo '</b></h3></center>'; goto qzWby; BKdnY: vNeWy: goto o1iCX; CPVnj: goto u0VU7; goto ef2lu; Lw933: fclose($fp); goto L9sWv; dXC8z: $_SESSION['xmfn'] = $xlfn; goto zIBN3; YRivx: $clsx[0] = $clrsx[0]; goto cc6YG; vXZYO: $im = 'No active channel found in config.xml...'; goto zui1T; zui1T: $in = 'Operation terminated...'; goto Jjelf; YwkfD: goto gnFtU; goto UsWts; MrWYf: $chlt = 'true'; goto i0_13; I66e2: nXi6d: goto wc4Cf; MNCLq: YUmTQ: goto OetUJ; D0ZZd: function mcDlx($arcs, $ars, $arck, $arcp, $arclist) { goto qZev6; hc33_: if (!isset($asrx[1])) { goto S3Ae2; } goto i2VJj; VICIS: $arcm[1] = array_map('trim', $arcm[1]); goto ZHMMA; ZHMMA: $arcz = vKLMC($arcm[1], $arcsr, "2", $arck, $arcp); goto vFrGa; CtWXX: return $arcz; goto PZKdq; qiL2y: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\)(\|\|#.+|$))/sm', $arcs, $asrx); goto hc33_; oasYJ: Law30: goto qiL2y; qMTMT: DyIfd: goto KM_GG; bsrQZ: azaC0: goto sO6L5; xeXJb: $arcs = str_replace('||#add#', '', $arcs); goto oasYJ; eHffR: P0Pbb: goto mjFlz; g28iM: jQ2Q6: goto ijEr9; vPsZr: $arcm[1] = str_replace('\n', "
", $arcm[1]); goto VICIS; YcUbN: IaAX0: goto LnLGR; KON4f: goto jQ2Q6; goto VXjP3; ijEr9: if (!($xz < $xy)) { goto Z44UC; } goto uUn8F; ABsgv: $arcz = str_replace(' ', '%20', $arcz); goto eHffR; D438J: $arcsm = preg_split('/(?<!\\)(\|>\|)/', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto Zp30o; xa34W: kPi8v: goto vuTCm; VXjP3: Z44UC: goto qMTMT; uUn8F: foreach ($arcm[$xz] as $xk => $xv) { goto Rzeob; Rzeob: if (empty($xv)) { goto kCc0c; } goto lwaM_; EVEIO: goto Z44UC; goto Ddz60; lwaM_: $arcm[1] = $arcm[$xz]; goto EVEIO; Ddz60: kCc0c: goto bF9Qf; bF9Qf: OgrhP: goto UeLYY; UeLYY: } goto OHTI6; OHTI6: YxtbF: goto F0AXp; DcZXO: goto vlUwH; goto pL9KY; LnLGR: $arcm[1] = UaQkv($arcs, $ars); goto aOiRi; HJMPo: preg_match('/((?<!\\)\|\|#add#)/', $arcs, $adc); goto w9gir; gGpQm: if (!empty($bkc[1])) { goto IaAX0; } goto v_b6E; an69y: preg_match('/((?<!\\)\|#\|)/sm', $arcs, $bkc); goto gGpQm; viOok: pQdu3: goto l4pcW; Kh4R0: $arcz = ''; goto xa34W; OX2jp: S3Ae2: goto eCGZ2; i6T6j: $arcsr = $asrx[2]; goto bsrQZ; sO6L5: if (!isset($adc[1])) { goto xYxFA; } goto Pdq8_; pL9KY: xYxFA: goto an69y; PyBA2: if (!(!isset($arcm[1]) || isset($arcm[1]) && empty(array_filter($arcm[1], 'strlen')))) { goto kPi8v; } goto On3fX; R5k0O: $xz++; goto KON4f; eCGZ2: if (!isset($asrx[2])) { goto azaC0; } goto i6T6j; qZev6: $arcs = LpOXH($arcs, $arclist); goto HJMPo; w9gir: if (!isset($adc[1])) { goto Law30; } goto xeXJb; aOiRi: goto DyIfd; goto mpc3T; On3fX: $arcm[1] = ''; goto Kh4R0; vFrGa: $arcz = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\s+)|(\s+)$/s'), array('', ''), $arcz); goto ULahv; Zp30o: foreach ($arcsm as $arcsp) { goto QK7LL; cTzLZ: goto pQdu3; goto oDyXr; BmibJ: if (!(isset($arcm[1]) && !empty(array_filter($arcm[1], 'strlen')))) { goto irQYQ; } goto cTzLZ; QK7LL: preg_match_all('/' . wFUVw($arcsp) . '/sm', $ars, $arcm); goto BmibJ; PGnHz: xhD9V: goto ZWMIv; oDyXr: irQYQ: goto PGnHz; ZWMIv: } goto viOok; U3ExL: prYMQ: goto StTzl; F0AXp: TdVr1: goto R5k0O; mjNZO: $arcm[1] = preg_replace('/(\s{2,})/sm', ' ', $arcm[1]); goto vPsZr; u3Hcq: $xz = 1; goto g28iM; PxHEa: goto DyIfd; goto YcUbN; KM_GG: vlUwH: goto PyBA2; mpc3T: RRrts: goto D438J; ULahv: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "3")) { goto P0Pbb; } goto ABsgv; l4pcW: $xy = count($arcm); goto u3Hcq; Pdq8_: $arcm[1] = array($arcs); goto DcZXO; i2VJj: $arcs = $asrx[1]; goto OX2jp; StTzl: sjF9W: goto CtWXX; vuTCm: if (empty($arcm[1])) { goto sjF9W; } goto mjNZO; mjFlz: if (!($arcp != "2")) { goto prYMQ; } goto fU78U; fU78U: $arcz = array_values(array_unique($arcz)); goto U3ExL; v_b6E: if (empty($bkc[1])) { goto RRrts; } goto PxHEa; PZKdq: } goto gveOI; gVNKc: if (isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto khr8t; } goto VKA3a; IhoY4: goto QizHd; goto Y2UYG; PV2B1: SYtIg: goto hdxhn; VXLHv: if (!($a < count($otd))) { goto HsOE7; } goto Qgz39; V2lcP: if (!isset($ccchannel_id) && !isset($ccchannel_name)) { goto XNden; } goto KunQP; zRIPE: libxml_use_internal_errors(true); goto Igrsh; PKKIb: $timespan = $mdc[1] - 1; goto G5zFw; n0q69: if (!isset($ccchannel_name)) { goto i3NvR; } goto Z7i0m; MRlJi: xxkzT: goto PSuFL; OF0LW: if (isset($fusion)) { goto C0P0i; } goto XOCBk; xd0nn: if (isset($arclix)) { goto B93CK; } goto YCBi0; xjiFv: $ccchannel_block = io9_p($ccchannel_block, $csr); goto iIeQl; Mmkpl: aZuRA($algx, $xlgn); goto twtux; bclms: goto xP9F_; goto eNerm; gEMEO: if (!empty(trim($display_name))) { goto DAv9o; } goto mJTNi; sieqh: $ccchannel_name = Bqw7F($ccchannel_name); goto ltm7a; p1XNO: M2wZB: goto Htfvp; naEZW: echo '<center><h3><b>Siteconfig ' . $xfn . ' Completed</b></h3></center>'; goto F7ERb; zGEq2: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto xDEqG; KFe1o: echo '<center><h3><b>Initializing...</b></h3></center>'; goto WiZc3; y030a: Fm34y($cnsx, $ccsortorder, $ccsortflag, $cidsx, $clsx); goto rSYk4; XF_8X: goto ZanXu; goto hqxBb; SCVEw: goto sEurh; goto M49Yl; nn6V2: if (!(isset($cbdb) && !empty($chxx[1]))) { goto HydtV; } goto V9lM1; MrLvx: R0TQ3: goto Jx3UG; Bq80Q: LHW9K: goto tSofe; S3wMb: if (isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto OpGI2; } goto jVYCY; cBj8i: goto urN0c; goto sfK7_; JwL1s: $fka = array('urdb', 'grdb', 'shdb', 'sedb', 'dpdb', 'dpdb2'); goto ICoBI; Ud24x: echo '<input type="hidden" name="xstatus" value="'; goto UD6bt; x6gEy: if (!empty($mgb[1])) { goto dq79v; } goto f6aNn; Y3Ocr: if (!(strcasecmp($xmlfile->{'channel-lister'}, 'on') == 0)) { goto a08f3; } goto MrWYf; XBM41: goto nfLCb; goto H32ei; zWWih: goto IMhuE; goto zNi7O; fO4d8: $as = count($txml->programme); goto IgIel; E1GEY: $rtag[0][$rqw] = $rgc[2][$rqw]; goto YCF4o; vD4BC: xrT9B: goto LPd_F; Y1Cl6: if (filesize($cfdp . $_POST['tempconfig']) != 0) { goto VC34U; } goto uVLCv; zTJd3: $ls = file($sdp . $path); goto f8aDz; v47sb: if (!isset($_POST['tempconfig'])) { goto cAJlk; } goto ZBW7k; BogDW: goto x_0_7; goto RJ9Fz; POdN3: if (empty($xcn)) { goto QuXAH; } goto Bl0Ji; DIQXM: goto QizHd; goto hn0ZD; l9Qv2: $logger = 'true'; goto HHLoo; V0LLM: if ($t == 1) { goto YfvYl; } goto hoeu8; wfttf: CXPmh: goto ns0jV; Z7X1T: if (!($i == 0)) { goto ScRiF; } goto P2h91; pcS5E: set_time_limit(0); goto VbrM2; rxBN8: goto DVC50; goto n41z4; QOBq6: FpqgS: goto SbGRO; pC2lN: $kxm->addChild('star-rating', ''); goto eQlS5; CSV9i: EoRwj: goto PS8_S; H6RW5: preg_match('/((?<!\\)\|\|#lcn#(\d+))/s', $display_name, $lcc); goto xHxBN; Fc8X3: $u = 0; goto QXa60; H1Lbp: w6Tyi: goto gc7Ka; cxta4: GIuhr: goto mK0uW; H1eQ5: H_X1E: goto BK4zg; kxKMf: echo '</select><br><br><input type="submit" value="Proceed" name="submit"></center></form></body></html>'; goto ATiGK; Sry2g: $cidsx = str_replace('\|', '|', $cidsx); goto UnK5d; SSysN: goto GdFcU; goto TjBXW; wRcYL: $ccchannel_block = jU5X8($ccchannel_block, $arclist); goto xjiFv; xRAy9: uKfZU: goto h7Bou; hURGA: e61bQ: goto VGAa4; Ae4Xd: W2EWw: goto uOCkH; NExPi: fE3ny: goto fQCE7; Z9lny: bux4o: goto e1Zcc; HJGF7: goto pyE2g; goto KA8DE; lJG8W: unset($cof, $crf); goto NExmc; UiUXX: goto wh_JE; goto qdKLN; kZ0ve: zYsR1: goto RK493; T7j5s: if ($stol == 2) { goto qrr1i; } goto bgHNy; TmJ1p: Oc6o7: goto bakbr; Thu97: if (!(isset($stop) || isset($duration) || isset($detail_stop) || isset($detail_duration) || isset($detail_stop2) || isset($detail_duration2))) { goto dOkIC; } goto gDn51; Q3kz9: echo $in; goto U1xSg; c_sZA: if (!isset($clu)) { goto aurN_; } goto SqLMT; WrOQu: if (!isset($logger)) { goto G6Hf7; } goto Xgo21; sCIdY: list($stopxc1[$l], $stol) = uYogt($detail_stop, $dsou, $culture, array("8", $detail_stop_format, $timezone, $ofx), $arclist); goto aA1LI; ZK1n6: $dlfnx = $drp . '/' . $_SESSION['xmfn'] . '.zip'; goto uVqwC; Y5ZL_: gzclose($fp); goto NZLW5; a38J5: K_BDu: goto lQzoP; COEI1: $dpm = round($tme - $tmt, 2); goto wdso7; EOYwH: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto q7u0F; } goto l57Hy; QQnQ1: if ($ccsorttype == '2') { goto L3Rjt; } goto UzA8P; Jt_Jk: $spxc++; goto XF_8X; vodl1: if (!file_exists($cxtc)) { goto jUFdh; } goto ElfK2; LLHVr: $startxc1[$l] = ''; goto icJvL; rKXKp: if (isset($rgc[1]) && !empty(array_filter($rgc[1]))) { goto I1mJ7; } goto eaI9V; MJHdB: if (!(isset($_POST['dto']) && is_numeric($_POST['dto']) && $_POST['dto'] <= 300)) { goto yMml9; } goto pRbL6; QHHPc: MGoVc: goto Cqd5Q; qCK4F: if (!isset($arclix)) { goto PlxOh; } goto EXDbp; xtwDn: i8_BR: goto A_0XU; q7HF0: if (!(strcmp($site_name, $cfr) != 0 && strcmp($xmlca->site, $cfr) != 0)) { goto FqxlM; } goto ZOsiT; H4D3m: $fka = array('cudb', 'cgdb', 'cbdb', 'cedb'); goto Dhuif; Yl3Bi: $timespan = 99; goto UuBTD; NQEGP: $mxl->save($cfdp . $tcfn . '.config.xml'); goto cdvoH; lgp35: YNo92: goto Bc_kV; Yrdah: ntivc: goto VgX_S; HrTKX: qYyyM: goto uTYjc; XYdu1: if (isset($ncp)) { goto C513X; } goto cLJGW; CIAT3: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto kZ9Y6; Z4mO2: exit; goto Mn3_P; SoH9l: $swx[$l] = ''; goto DFsu2; fMt1l: FA_C8: goto lv7c7; BFWHw: $itx = new DOMDocument(); goto u370R; DKvRw: goto heCs2; goto xRAy9; TBybF: $retry = 10; goto gPu0m; koZIF: xTz0m: goto ppgro; E6cKv: $mdc[1] = $tmsx; goto o2DYd; afpBr: echo $xpr; goto B577T; lyInV: if (!($acp > '1')) { goto CFTWn; } goto P2EyJ; tTHSs: $txm->stop = $fsp; goto iWkZU; rrJls: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto llN9Q; } goto BZiCr; toMBv: echo 'modify"><input type="hidden" id="box_fnx" name="tcgf" value="' . $mcn . '"><br>'; goto l0xsG; nphMB: echo '<center><h3><b>' . $im . '</b></h3></center>'; goto JCzo_; V378m: $agent = $agtx; goto Gyurw; YUzxR: if (!($rty != 'length' || $rty != 'date')) { goto uZPa4; } goto QAsUT; BJxI1: if (isset($arclix)) { goto ZdTrT; } goto xaJnz; lUZsD: d3OwV: goto PHudY; YZE1X: hPByD: goto VVo7Z; pmdDB: $algx = $im; goto AYjJc; aYBM8: if (empty($xdlw)) { goto KJEwJ; } goto Dw7DF; gJQT2: $mxl->asXML($cfdp . $tcfn . '.config.xml'); goto T8Gf8; cU8Wd: echo '<center><h3><b>' . $im . '</b></h3></center>'; goto GKXfu; prD9D: IfI1g: goto JayYe; vghTi: goto GdFcU; goto zdJd6; yfO7N: if (!(isset($duration) && !empty($swx[$l]) && !empty($startxc1[$l]) && empty($stopxc1[$l]))) { goto sgPlM; } goto mLkxW; vUsKm: $txm->start = $fst; goto UNIt8; B5fHw: goto WMgcf; goto ERgVw; A2P2D: Ap1VR: goto RUxOD; EfvH0: vtZAp: goto LDl9_; Ko16g: $chx[0] = Vklmc($chx[0], $ccbl, "2", null, "55"); goto H14nT; IpiUO: extract($cfld); goto c_sZA; LJ5PI: oWO6L: goto RcORj; ToFBV: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto jkcot; DNj4r: f5ras: goto nP4dZ; PQCq4: FKGl2: goto D5KW9; MrBXE: CqTGu: goto EitSw; gaHiU: goto rAaO8; goto seyOt; XmyCX: gzwrite($fp, file_get_contents($cnt[1])); goto CFAcR; wYSaO: if (!isset($keepindexpage)) { goto LHW9K; } goto yKxS3; aDZOa: $im = 'Start-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto UVPoM; E4H3S: if (!empty(strlen(trim($ccchannel_name)))) { goto Z60_A; } goto qmzQJ; kg4V8: goto YLLd7; goto ha2Ax; Lv4yE: DGhFR: goto SDiK4; m6K3z: m_7iw: goto BrDOn; E69ea: $hrx[$k] = urldecode($v); goto tbeRG; BZiCr: list($cyclone, $cycx) = hfI2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto sSvTw; hkbHN: $cyck = 'p'; goto RGwq4; lR3TY: unset($xpt, $nd, $ntn, $itx); goto NExPi; UYkxw: if (!isset($keepindexpage)) { goto petVA; } goto UmptO; BxcoA: echo "<center><h3><b>" . $im . "<br></b></h3></center>"; goto kSoE_; McgiP: if (!(strcasecmp($xmlfile->inverter, 'on') == 0 && !empty($xmlfile->{'inverter-path'}))) { goto UBHGk; } goto IE0H8; BUxNL: unset($cxfg, $nwc); goto mD0LY; bFx7W: $cnt[1] = $drp . '/' . $xlfn; goto sNTN1; tujaC: q859W: goto Wq3tp; FoYDJ: if (empty($ccssc[1])) { goto wrfLw; } goto npmu1; Lnxqb: gzwrite($fp, file_get_contents($drp . '/' . $xlfn)); goto tWkDp; bHs_Z: ${'smt' . $xi} = ${'sm' . $xi}; goto K032S; B8fHz: if (isset($first_day)) { goto ife3k; } goto ol4d7; BQtIh: $timespan = $max_day - 1; goto o3tPr; rCGpv: goto P1t0T; goto JiH2c; Ixs82: tTe9l: goto O3Geg; s_DdU: azUrA($algx, $xlgn); goto eSkRg; HQU2a: goto rqDCc; goto Oanq3; qLT81: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf))) { goto ctL6z; } goto USmLE; LClCp: goto Q3DEQ; goto HE6y_; j8wXz: if (empty($_POST['filename'])) { goto KUbjx; } goto ADDlM; k8S1y: if (empty($xdlw)) { goto ysSwy; } goto bM4lW; WjOWm: $ccsortorder = 1; goto AxgFD; T18Td: $ccchannel_logo = str_replace($ccsrc[1], '', $ccchannel_logo); goto Advys; vKpaz: Cyqsr: goto Qmh7h; HXjsu: ZL3fF: goto nwKQo; LPThc: flush(); goto f0Vv3; KCGvb: gzclose($fp); goto npmR0; rDRSR: unset($kxm->credits->{$rty}); goto iODKu; kDSEM: a23qq: goto IRutb; FbQvk: goto lx8WJ; goto NZ42N; VPvMN: echo "Channel Logo : <br><br>" . Wo0Cf($clsx, "2"); goto ORhXV; hZy94: crIrS: goto Ts7e_; xM_fD: if (isset($arclix)) { goto nXi6d; } goto UKmWV; jgpzW: echo sNypn('2'); goto IoXpJ; TcCUW: goto IMhuE; goto w6OFd; ZbjZj: if (!isset(${'url' . $n})) { goto K_BDu; } goto cvbqp; XIaGY: $cnsx = array(''); goto zZld2; B4L58: $arclist = array(); goto xXQBX; sRg7c: $sn = $filename . '_' . str_replace('R', '', $rev_no); goto v512M; CtNRt: if (!empty(trim($csrc))) { goto yuoxR; } goto cXWTa; XVQZG: unset($ncp, $nct); goto pgHiH; eFDRC: $kxm->title[1] = $mrcd; goto WjITT; YVYME: flush(); goto JwL1s; e0X6U: wDrb5: goto qKyYo; XOAMP: goto zYeYw; goto EfvH0; dVRee: goto PPfiB; goto FbQvk; frAky: $n = 1; goto G18AL; Jjelf: $algx = '[    Error    ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $in; goto bfsJK; zXDcF: azUrA('[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $lgfnx . ' file download started' . PHP_EOL, $xlgn); goto ZuYYs; cyjC4: KJEwJ: goto REZgg; X1ihx: $ixml = simplexml_load_file($fxf); goto xePhB; Yk_UC: $dto = '10'; goto XWo1B; y5tXW: uQgxD: goto FoYDJ; rIEgg: W1WSY: goto FkXt3; FJ881: $mua = memory_get_usage(); goto e7Etr; pgLFe: Pw_KY: goto QJk7k; S48k0: echo $algx; goto JKz1e; KLUjp: echo $xpr; goto Z4mO2; NrbqB: if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) { goto WVJJi; } goto Ljvxo; S3Qs5: if (!(isset($ccchannel_logo) && count($cidsx) < count($clsx))) { goto aJscS; } goto w0Yl9; itmL3: goto OB32c; goto gwVDM; itImZ: o9uFc: goto S_2_m; QLZwm: if (!empty($flnc[1])) { goto bZ3nz; } goto aOLMZ; BvRq6: if (isset($dd)) { goto OBFET; } goto PIFV0; FJJ7Q: exit; goto H3yHL; K75TX: $shc = count($spb[0]); goto K4RSb; EC2k8: $tmsx = $xmlfile->timespan; goto CsF1G; s9DZv: spQZu: goto rhYS1; h8E1F: $cnmd = preg_replace('/(^(?!\|\|#))/sm', '||#', $_POST['cnmd']); goto PSbJ1; Jmvsx: goto oJdhB; goto wgo7d; YKDYR: if (date_create((string) $txm->start) > date_create($fnsa)) { goto w6X0I; } goto N6XvU; mr_2z: $cq = $_POST['tempconfig']; goto Yurdk; cdvoH: unset($mxl); goto WZ2ns; yVkcq: goto SyfmX; goto Y3EGl; xmmQd: if (!(mime_content_type($cfgf) != 'text/x-php')) { goto XzTT4; } goto T7BZO; U0cv8: if (!isset($arclix)) { goto Xyipr; } goto vTJVt; E5mWH: Dssn8: goto B0Z18; f9zow: vKTas: goto OGsj8; E_3bc: $cfdp = $drp . '/tempest_config/'; goto Amcnt; ATiGK: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '1' || isset($_POST['mdcf'])) { goto gHR2K; } goto bXRK9; JVw2I: rqDCc: goto naEZW; uiFwv: if (!(isset($ccsorttype) && isset($ccsortflag))) { goto rIEpb; } goto WDpBE; OetUJ: FE0uE: goto mxFya; JtXuy: foreach ($arcv as $arck) { goto MJkN7; b5Iuz: if (!($y < 5)) { goto thN83; } goto pNbns; J5aNw: CyDm7: goto ktw4e; SkzZw: M7kdI: goto kTKf_; nVofq: $arx = $arck . 'date' . $y; goto Nhwe5; kTKf_: pNuGB: goto mpEcE; Hn7Tl: SQub9: goto FyWwA; oayO3: goto lVm6i; goto SkzZw; xacLl: $arx .= '_' . $x; goto Hn7Tl; g7uiH: QLzvV: goto deJEp; gle6o: A1dPx: goto b5Iuz; LOXGy: if (!($x < 6)) { goto M7kdI; } goto nVofq; FyWwA: $arc_vars[] = $arx; goto J5aNw; qZFd2: thN83: goto g7uiH; pNbns: $x = 0; goto EISzl; mpEcE: $y++; goto GDYe3; Nhwe5: if (!($x > 0)) { goto SQub9; } goto xacLl; GDYe3: goto A1dPx; goto qZFd2; EISzl: lVm6i: goto LOXGy; MJkN7: $y = 1; goto gle6o; ktw4e: $x++; goto oayO3; deJEp: } goto XHW32; VTTae: $dtimer[5] = $dfr; goto iGYHA; y7EvV: echo $algxx; goto dSHbQ; Dip37: R1VmG: goto QASYA; ZuYYs: VQEAK: goto of3Dq; J6CJJ: goto Erd2w; goto Csbs5; Tjfen: DC35v: goto ilYUg; Vrzgu: if (!($k <= $timespan)) { goto Ap1VR; } goto fmoLP; IkVc0: uiZwb: goto djpDg; Id0h3: $prg = $prgx; goto k8a4e; es2wk: HBAZu: goto tYFTi; I7wxV: aunsN: goto TVMf2; qXF0r: foreach ($cnt as $cntt) { $zip->addFile($cntt, basename($cntt)); hc0p7: } goto Ml1Q_; oMawH: sQXf0: goto dOhWe; LnKVq: iyG8c: goto QcA4e; Y_aV0: LQioa: goto oUYu_; WVwdW: $cfld = mV1FO($cfgf); goto R4NQQ; QNHEq: uLkIT: goto C61MD; eqMhB: lKinR: goto wW2PS; E4QYw: kS0N1: goto WVwdW; MroGb: foreach (array_map(null, $dcar, $ncar, $mcar) as $emtx) { goto xQDX3; opkpN: if (!isset(${$dca})) { goto gH_io; } goto hpzEU; PjfrW: sXCQY: goto qZnuK; wwZ6i: unset($arclist['detail'], $tmpx); goto CBim8; NdEu9: FkjZ8: goto wwZ6i; IrIxk: $tmpx = ${$dca . 'xc1'}[$l]; goto e05Oo; XK2dX: SOVv9: goto J3DGo; iEXPa: ${$dca . 'xc1'}[$l] = $tmpx; goto NdEu9; CzT2T: gH_io: goto uEf9u; vnmWX: if ($nca == '1') { goto hSH3q; } goto CFfDa; xFum6: if ($dca == 'custom_episode' && !isset($cepsystem1) || $dca == 'custom_episodex' && !isset($cepsystem2)) { goto pu71Y; } goto opkpN; eqIBk: $dcx = 'ri'; goto QEXdC; d411P: $arclist['detail'] = array('##detail##', implode(' , ', (array) ${$dca . 'xc1'}[$l])); goto xv98V; wJYdL: O5iGG: goto yHPyf; tDAeX: goto sXCQY; goto UznUu; NjPSf: dr2xx: goto PjfrW; hpzEU: if (!(empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) || !empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && preg_match('/(##detail##)/', ${$dca}))) { goto ueeMe; } goto s1PJC; q0Wka: $xclt = $culture; goto NDtHN; KJvO4: goto R5uhm; goto hH52S; uEf9u: if (!($dca == 'title_original' || $dca == 'subtitle')) { goto Chkc9; } goto xnnbh; fTt0K: $arclist['detail'] = array('##detail##', ${$dca . 'xc1'}[$l]); goto IrIxk; e05Oo: cn2VQ: goto HL0lV; QEXdC: lSswd: goto nTkWD; kj4T6: pu71Y: goto VSC2t; SHB8B: if ($culture == 'tr') { goto Q06uF; } goto jMEU2; JcemG: $xa2 = array('C', 'c', 'I', 'i', 'g', 'O', 'o', 'U', 'u', 'S', 's'); goto t0CWY; HL0lV: ${$dca . 'xc1'}[$l] = UyOgT(${$dca}, $swx[$l], $xclt, $mca, $arclist); goto hCVAA; DiCPb: goto l7ndC; goto wJYdL; c2vEZ: R5uhm: goto fdA2e; s1PJC: if ($dca == 'title_original') { goto SOVv9; } goto q0Wka; VSC2t: h3ZXA: goto hzalh; CDv1x: ${$dca . 'xc1'}[$l] = ''; goto k929t; nTkWD: if (!($dca == 'star_rating')) { goto KUGM3; } goto yjBAA; P6bDe: $xa1 = array('', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''); goto JcemG; xnnbh: if ($culture != 'tr') { goto IAXmA; } goto SHB8B; xQDX3: list($dca, $nca, $mca) = $emtx; goto xFum6; CBim8: ueeMe: goto CzT2T; k929t: smusl: goto KJvO4; jMEU2: goto R5uhm; goto hf5yk; f8g6u: ${$dca . 'xc1'}[$l] = mCDlx(${$dca}, $swx[$l], $xclt, $mca, $arclist); goto tDAeX; J3DGo: $xclt = $culturex; goto CG3jH; tG9YL: if (isset(${$dca . '_icon'}) && !empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto O5iGG; } goto FoyK3; kXC0W: if (!(!empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && !empty($titlexc1[$l]) && mb_strtoupper($titlexc1[$l], "UTF-8") == mb_strtoupper(${$dca . 'xc1'}[$l], "UTF-8"))) { goto smusl; } goto CDv1x; UznUu: hSH3q: goto k3xI9; yHPyf: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = mcdlX(${$dca . '_icon'}, $swx[$l], $culture, array("3", null, null), $arclist); goto RI3Aa; xv98V: $tmpx = ${$dca . 'xc1'}[$l]; goto w9U3A; qZnuK: if (!(empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && isset($tmpx))) { goto FkjZ8; } goto iEXPa; NJkHb: ${$dca . 'xc1'}[$l] = ''; goto XTqVQ; yjBAA: $dcx = 'sri'; goto A0g0d; hCVAA: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto dr2xx; } goto EdZ6L; XTqVQ: oSg3E: goto c2vEZ; t0CWY: if (!(!empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && !empty($titlexc1[$l]) && strtoupper(str_replace($xa1, $xa2, $titlexc1[$l])) == strtoupper(str_replace($xa1, $xa2, ${$dca . 'xc1'}[$l])))) { goto oSg3E; } goto NJkHb; A0g0d: KUGM3: goto tG9YL; k3xI9: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto cn2VQ; } goto fTt0K; fdA2e: Chkc9: goto kj4T6; w9U3A: oBIQ3: goto f8g6u; RI3Aa: l7ndC: goto NjPSf; hH52S: Q06uF: goto P6bDe; NDtHN: goto D6PyP; goto XK2dX; hf5yk: IAXmA: goto kXC0W; EdZ6L: if (!($dca == 'rating')) { goto lSswd; } goto eqIBk; CG3jH: D6PyP: goto vnmWX; FoyK3: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = ''; goto DiCPb; CFfDa: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto oBIQ3; } goto d411P; hzalh: } goto OEIy9; mD0LY: idAxG: goto gJQT2; Ax4v3: hdYxq: goto F3EzG; d4vLg: $timezone = '+0000'; goto Z1_eg; UzA8P: goto ubNTL; goto cxta4; DK_SC: r28u9: goto RtOvc; jIcUo: chmod($drp . '/' . $infn, 0777); goto zGjSN; S0dFb: goto LTSvN; goto BwAqw; QVPIb: exit; goto qjjTI; jHmhp: unset($algx1); goto RF1b9; R6wcO: if (isset($_POST['dlinvx']) && !isset($_POST['dlinvxg'])) { goto XLa_t; } goto ZH1Fy; WDtFr: nmYEW: goto do4ZM; aJBVp: fwrite($fp, implode('', $ccls)); goto QWNc9; QtJFJ: $clrsx[$f] = ''; goto Y652n; ha2Ax: WVJJi: goto ZceH6; C0f_r: $clic = explode('=', $argv[$x]); goto Ovs11; QMO1S: $xlgn = (string) $xmlfile->logname; goto KExGv; i8rUe: if ($rty == 'aspect' || $rty == 'quality' || $rty == 'colour') { goto a1245; } goto nmIEm; j7Jrk: tdo1K: goto GdbBs; Z7i0m: goto RvYlL; goto SZXC6; l0IjI: $detail_start2_format = 'H#i'; goto Kdvvm; EvojH: exit; goto t8EHz; Kt2ut: P0IGj: goto wr0jo; COTtE: $im = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] No show grabbed...' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Cyclone Mode enabled...' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Site: ' . $site_name . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel id: ' . $channel . PHP_EOL; goto EjO3N; FiWCm: $cclogo = ''; goto IKBKE; Gw2rE: $fnso = (string) $sxml->programme[0]->attributes()->stop; goto F4jPM; BF_Vh: G_jrg: goto MroGb; JCzo_: goto uLkIT; goto es2wk; PwjBu: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod) && $insh > 0)) { goto G245G; } goto W7Uls; ZEs2J: PXOQh: goto XpOYM; l5UMC: goto wrvca; goto ucIGC; PSbJ1: ny3mB: goto AAoZk; d91KO: fclose($fp); goto VOw1f; A8vUd: header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($dlfnx) . '";'); goto isUkG; pIk6R: if (empty($_POST['dinx'])) { goto tt6kb; } goto CWB13; MAvdJ: BbXJV: goto qnVbx; jO0Dz: gzclose($fp); goto aiaMh; iS0St: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'r+'); goto x7tru; KZDz5: $fp = gzopen($gzfile, 'w9'); goto dFSGK; fDpb0: $stopxc1 = $startxc1; goto iVlDr; yjW1O: uGDAy: goto ijNm1; bscIk: ob_end_clean(); goto TGXUK; WtM1L: mvraM: goto AS9Cs; aQNS4: L3Rjt: goto nHm9I; r5kCJ: goto Y8LMG; goto HZwTH; W0wpK: unset($sou); goto NsEK1; zn7pA: $cof = (string) $txml->programme[0]->attributes()->start; goto fnTLm; ULDBC: OBFET: goto K19jA; mH6Db: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto N0mSV; } goto OV0l6; taUJ3: if (isset($xmlfile->{'fusion-level'}) && !empty(strlen($xmlfile->{'fusion-level'})) && preg_match('/^(\d{1,})$/', trim((string) $xmlfile->{'fusion-level'}))) { goto FFbKF; } goto tr4S0; SVFUg: $algx = '[   Completed   ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $in . PHP_EOL; goto NXoJN; VOcSY: goto Cq0am; goto j78gC; WFWbB: $cpo = '0'; goto OqIc8; b1pp6: $rtx = $kxm->addChild('sub-title', $mrcd); goto Xz4eb; XtIrM: I4A8O: goto UblEh; Hvy3N: $dtx = DateTime::createFromFormat('YmdHis', date("Ymd") . "000000", new DateTimeZone($timezone)); goto i8FAL; tgyFm: $stopxc1 = array(''); goto Ixqx_; YphCS: liTxl: goto IJaU5; OV0l6: $clsx = array_values($clsx); goto X6n9U; Ij47x: flush(); goto d91KO; dU2ul: if ($txml === false) { goto mUoMV; } goto xTwxg; MdhK1: $ix = 0; goto IgeTI; pSkTp: hA1HH: goto eGAdp; VdPo6: echo $in; goto e8NOa; aCfSx: $dfr = 0; goto IdZmK; bO2Mg: $_POST['cxmg'] = 'on'; goto ooDl_; FV8Ik: DeSIQ: goto OQ2YJ; QNaAJ: $mxlm = $mxl->channel[$ow]->attributes(); goto Va6Zs; o4zxD: $xi = $t - 1; goto RR05W; I7WQB: $last = 1; goto DLLVe; O867q: goto gEP3t; goto JeHxZ; Iz6LU: KoQcV: goto vD4BC; QOA2M: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'w'); goto aRYTx; aG3hY: hGon_: goto SLY5Z; dje3n: tEEkJ: goto jnq2j; rMC5H: function mv1Fo($ar) { goto EcqBB; VQTpo: mDhEw: goto zOiQD; ygRr3: WGVzd: goto n_6tj; COZTL: fclose($at); goto lyNlX; VxrEU: goto WGVzd; goto VQTpo; LwJgt: if (empty($g[1])) { goto iFO6i; } goto pLa_G; VgbAg: if (!is_array($an)) { goto WbRmh; } goto VKUr0; C2Dwk: return include $ar; goto RvdKV; WOT0Y: $k = str_split(str_replace($g[1], '', $g[0])); goto ZVZ4T; NWs7N: $s = array(''); goto PQf3n; MSzb7: mN4g3: goto si8Yt; si8Yt: $s[$c] = substr($an, $k[$c], $pfx); goto QgjXL; p1qI_: $an = $xv(preg_replace($xn, '\1', $an)); goto MgTKn; QF8FL: WbRmh: goto Fy_ul; w8ZzB: $ac = $xp(@gzinflate($an), $xc, $ak, 0, $av); goto DSJay; zOiQD: ksort($s); goto rT1qV; DSJay: $at = $xj(); goto Rdbdo; O9MUE: $xe = substr($xi, 12, 7) . substr($xi, -19, 4) . substr($xi, -15, 5) . substr($xi, 19, 4); goto WOT0Y; QXTU1: $ac = (array) (include $h); goto gTYcx; BITLs: $c = 2; goto ygRr3; pLa_G: $xf = 'file_exists(strcmp($xd,$xn) !== 0)'; goto gLX9z; rT1qV: list($ak, $av, $as) = $s; goto w8ZzB; RvdKV: VsIcV: goto Qe9zP; XpFKE: $xi = 'sqlsrv_send_stream_data(get_meta_tags($ur))'; goto VgbAg; cSzQX: goto VsIcV; goto Jc57I; n_6tj: if (!($c >= 0)) { goto mDhEw; } goto RqyPv; YRA6A: $xc = preg_replace('/(\w)(\w)(.)/', '\1\3\2-25', substr($xd, 1, 3)) . substr($xd, -17, 1) . preg_replace('/(.)(\w)/', '-\2\1b', substr($xd, -12, 2)); goto O9MUE; fACvI: $xd = 'base_convert(implode("6y4",fopen($an)))'; goto XpFKE; QgjXL: $an = substr_replace($an, '', $k[$c], $pfx); goto PhOgj; lyNlX: return $ac; goto cSzQX; MgTKn: $xp = substr($xd, -11, 4) . str_split($xd)[2] . substr($xd, 2, 1) . 'l_' . substr($xd, -21, 2) . 'cr' . preg_replace('/[^y]/', '', $xd) . substr($xd, -10, 1) . substr($xd, 11, 1); goto YRA6A; ZVZ4T: $xj = substr($xf, 9, 1) . substr($xf, -18, 2) . substr($xf, 0, 4); goto NWs7N; N3mZd: fwrite($at, $ac); goto QXTU1; EcqBB: $an = (include $ar); goto fACvI; Fy_ul: $xn = '/(^.*?[A-Z]\d[a-z])\d{3}/sm'; goto gEdTp; Xe4Wl: $k[$c] = '-' . ($k[$c] + $pfx); goto MSzb7; gTYcx: unlink($h); goto COZTL; PhOgj: nT44M: goto SkIM8; RqyPv: if (!($c == 2)) { goto mN4g3; } goto Xe4Wl; VKUr0: return include $ar; goto QF8FL; Jc57I: iFO6i: goto C2Dwk; gEdTp: preg_match($xn, $an, $g); goto LwJgt; Rdbdo: $h = $xe($at)[substr($xi, -4, 2) . 'i']; goto N3mZd; SkIM8: $c--; goto VxrEU; PQf3n: $pfx = 16; goto BITLs; gLX9z: $xv = substr($xd, 0, 4) . preg_replace('/\D/', '', $xd) . substr($xd, 4, 1) . substr($xd, -21, 2) . substr($xd, 5, 2) . substr($xd, 18, 2); goto p1qI_; Qe9zP: } goto Ca1NY; bZEFj: fwrite($fpx, "" . $lgx . $lbx); goto lo75d; YJF_o: $itx->load($drp . '/' . $infn); goto zQHew; bl0QW: $display_name = jtQxl($xmlfile->channel[$i], 'e', 'f'); goto gaQbr; Cb43A: if (empty($ccssc[1])) { goto DhKnj; } goto Tiq_p; t6D1c: N0xNm: goto k1LWi; rh8tu: if (empty($cidsc[1])) { goto pGUlX; } goto xO1Fw; BbDvc: $ccchannel_logo = str_replace($ccsrc[1], '', $ccchannel_logo); goto kp4nD; V_Nrc: $in = 'Tempest Peak Memory Usage: ' . round($mpk / 1024) . 'KB'; goto SVFUg; O6yoA: function bqw7f($arcx) { goto pqN2i; pqN2i: $arcx = html_entity_decode(preg_replace('/\\u([a-fA-F0-9]{4})/sm', '&#x\1;', $arcx), ENT_QUOTES | ENT_XML1); goto vSdJs; vSdJs: $arcx = htmlspecialchars_decode($arcx, ENT_QUOTES | ENT_XML1); goto fhn0m; fhn0m: $arcx = htmlentities($arcx, ENT_NOQUOTES, "UTF-8"); goto V7E2B; GXmtc: $arcx = preg_replace(array('/(\R)/usm', '/(\\[rnt])/sm', '/(\\)/sm'), array('', '', ''), $arcx); goto pKTgJ; V7E2B: $arcx = str_replace(array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&apos;', '&quot;', '&nbsp;'), array('&', '<', '>', '\'', '"', ' '), $arcx); goto AjotA; n0CUO: return $arcx; goto dcj0a; AjotA: $arcx = html_entity_decode($arcx); goto GXmtc; pKTgJ: $arcx = iconv("utf-8", "utf-8//ignore//translit", $arcx); goto n0CUO; dcj0a: } goto lfOdl; EsEux: $timezone = str_replace(array(':', ' '), array('', ''), $timezone); goto HlqCd; rpie3: Su_pE: goto zdaNe; bFOTQ: ZdyL8: goto DEmTA; WKF6J: echo '<center><h3><b>' . $im . '</b></h3></center>'; goto xgfbg; O6e5j: unset($dd); goto QTHUw; G1Dkf: AZurA($algx, $xlgn); goto M0diq; NwEz6: goto pJ5t3; goto wX9hO; cpx69: if ($stol == 1) { goto qIUmp; } goto BJXdq; q2iRX: if (!($ix < $dupn)) { goto D4ijR; } goto suiFn; D2Muc: Hp7x3: goto fNAgD; BvYhS: eISmA: goto CLavM; yuOqs: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod))) { goto emjoN; } goto NzFP0; hJfc7: $cpx = ''; goto udA7g; XKs7T: $kxm->{'orig-language'} = $mrcd; goto KM3bm; Kf_oH: o9kC7: goto jMGOi; ouUAM: exit; goto lmuwS; de91Q: $t--; goto EYEhY; sGVBB: if (!empty(array_filter($rccb))) { goto izs_5; } goto sR0Cg; hQKMW: IK4fX: goto XwfFA; GCdER: $stop_format = $dsfx2; goto fwJnv; gk03i: mKz_j: goto tAFQJ; LmYu4: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'a'); goto bfs7H; CpImw: x3fKt: goto TkiHj; hY6Jp: $xtn = $xmlfile->timespan; goto c9M8F; xHxBN: if (!isset($lcc[2])) { goto h1WZv; } goto x01hK; Xyf9H: Bgud5: goto VYM86; ANRR2: if (!(isset($stopxc1) && empty(array_filter($stopxc1)) && isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto yKUfI; } goto tss7D; N7_Fp: tbTya: goto ACFbo; banKv: fclose($fp); goto vHOM2; WkEZU: F9bTe: goto B8fHz; FVeOV: OlmZS: goto tQIOe; STQNu: if ($f == 0) { goto iA8DY; } goto M2Xu1; sDVDB: uGj1d: goto ijG2a; enNRO: if (!empty($xmlfile->{'time-out'})) { goto qktAc; } goto LlVKw; W_bP5: $fp = gzopen($cnt[4], 'w9'); goto XmyCX; r2u9R: zIgW1: goto mO1gk; xvv1k: QjnbJ(1); goto pqZGI; RK493: unset($xis); goto Cu4Sr; ZUzi3: ob_end_clean(); goto R6iLN; rZou9: echo '<br>' . $im . $erc . '</h3></b>'; goto AKM8e; eIxrl: iSj4j: goto v7tRP; xyN_s: sp2jI: goto ULi6n; Zkp3A: epJ62: goto eQhEe; PGg7o: if (isset($ccchannel_block)) { goto pNu1Y; } goto ClL6X; AJBTA: echo $algx; goto YCJWY; GbtLo: $pk2s = $swx[$l]; goto owv3h; Ln6yn: if (!isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto eqpej; } goto YdYnr; TVMf2: if (isset($cidrsx[$f])) { goto SlSAz; } goto N2mBJ; yiBwp: RVynZ: goto Mipnz; uVqwC: header('Content-type: application/zip'); goto SDR40; OalzV: $tmpr = microtime(true); goto WGNOC; johAM: if (!empty($prg) || isset($finv)) { goto LnjgL; } goto CmTRJ; WA9oN: goto c5RG2; goto AVmxC; oJ5VG: $cycn = (string) $xmlca->cyclone_site; goto BtpHo; vtqcX: if (empty($dsou)) { goto kgDx3; } goto RmPXX; w6OFd: Z6bcH: goto A1nFs; cpufm: if (isset($vrdb)) { goto W_lM9; } goto JqSSe; CStA3: $lgfx = 1; goto V77SJ; kw_t7: ciFvJ: goto PIn4o; tmKtm: wrvca:

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
 goto Jq9k3; I3yaO: petVA: goto bWhAH; ZnaT9: unset($cts, $vtf, $uut); goto u_N6e; QJk7k: FCt7q: goto pDQNs; bsSU3: if ($_SESSION['download'] == 'dlcx') { goto PXOQh; } goto PazD4; aVJ0B: if ($clic[0] == 'createxmlgz') { goto Pnqer; } goto T083s; K9DTb: goto hbz4n; goto r5BqV; Txvdh: yMml9: goto pIk6R; vTqZ0: goto XTp4Y; goto CdJod; OQ2YJ: if (isset($clsx[$f])) { goto hKMz3; } goto vxoxe; rhkDI: $chx[0][$xf] = $ccxx . $rccb[1][$rr]; goto CaI3H; i1LBZ: foreach ($cg as $g) { goto dtGFN; fbAQj: QzLq3: goto w1kwg; SkE84: nCyLC: goto QHu7s; oYApx: $x++; goto J_rfC; qTDCu: $az = null; goto SkE84; wHuGZ: $ax = $k + 1; goto tRlI_; w1kwg: $ax = $k; goto qTDCu; lJy0o: if ($g == 'urldate') { goto QzLq3; } goto wHuGZ; KBCFb: if (!($x < 5)) { goto xJacE; } goto CBh66; AnYP7: goto nCyLC; goto fbAQj; FG5Ev: Iuexm: goto oYApx; cfWt2: NgRs_: goto fue9I; QHu7s: list(${$g . $x . $cf[0]}, ${$g . $x . $cf[1]}, ${$g . $x . $cf[2]}, ${$g . $x . $cf[3]}, ${$g . $x . $cf[4]}, ${$g . $x . $cf[5]}) = cbRoh(${$g . '_format' . $x}, array($ax, $timespan), $az); goto E6TBA; ydezd: QL_kN: goto KBCFb; dtGFN: $x = 1; goto ydezd; E6TBA: JB9I2: goto FG5Ev; NWX1C: xJacE: goto cfWt2; J_rfC: goto QL_kN; goto NWX1C; tRlI_: $az = 'stop'; goto AnYP7; CBh66: if (!isset(${$g . '_format' . $x})) { goto JB9I2; } goto lJy0o; fue9I: } goto NF9CW; mY2sn: $im = 'Inverter mode enabled...'; goto R88AV; VpN_m: Y40qG: goto F9hfw; ngdzd: XLa_t: goto v3C9A; zTry5: $lgfnx = $infn . '.zip'; goto JQZR6; dWVz6: dpNAN: goto de91Q; aEcyX: goto Ug6jU; goto hU43r; v52hR: header('Location: ' . $tfn); goto h_Kjz; cY95J: if ($mcn != 'new' && file_exists($cfdp . $mcn)) { goto CWrWv; } goto xqSYF; acsWT: header('Content-Description: File Transfer'); goto DDtz6; GdbBs: if (!isset($logger)) { goto Ba2_H; } goto a0L0i; af8Rr: unset($sxml, $as, $fnsa, $fnso); goto y2kww; Gvh8r: if (!file_exists($sdp . $dsp . '.siteconfig.php')) { goto AfM26; } goto VWpbx; RzBXb: if (!($f < $clm)) { goto nmcOF; } goto ix_In; Ybx78: vjH71: goto yxVxo; ms65v: if (empty($clsc[1])) { goto i2zhS; } goto UDFyi; rwKt6: $im = 'Tempest Overall Memory Usage: ' . round($mua / 1024) . 'KB'; goto V_Nrc; bFXHK: RQZ7B: goto xThNj; i0ak1: $zip->open($zip_name, ZIPARCHIVE::CREATE | ZIPARCHIVE::OVERWRITE); goto TDB4G; YTD5w: ctaJW: goto YxjPK; C5sT4: goto A0ByQ; goto GkS3J; DVrJT: if (isset($_POST['dlxg'])) { goto BaIIL; } goto f12dd; bPy19: $exsys = 'onscreen'; goto UGQNk; z9S0X: $arc_varn = array('channel', 'cctag', 'ccsubpage', 'xmltv_id', 'cclogo'); goto KnMUD; Fs5Tp: if (!($mdc[1] <= $tmsx + 1)) { goto jVF4l; } goto bQFU5; SiX37: $mcar = array('1', '1', '1', '2', '1', '2', '2', '5', '5', '5', '6', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '3', '4', '3', '2', '3', '3', '6x', '2', '3', '3', '2', '2'); goto nFJ8s; LjUW3: if (!(isset($_POST['dua']) && !empty(strlen($_POST['dua'])))) { goto jRQUG; } goto fOrHx; AbN3T: $cycloneoptions = FbhuC("4", $sdp); goto ljZ6p; du2yl: if (!isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto e6xDg; } goto auhVs; VZ650: $xnm = $sdp . $filename . '_' . $rev_no . '.channel.xml'; goto cuVuo; zrOtK: QSUfa: goto k_K4f; eyS6H: goto spQZu; goto pTltu; gL0os: $in = $tsw . ' show grabbed in ' . QbnAb($dpm); goto moDtp; H14nT: $cfb = '||' . implode('||', $chx[0]); goto wxSEJ; JSoVI: $mxl->formatOutput = true; goto NQEGP; IDEfu: $ciy = $ccchannel_id; goto AYmYA; ZI403: echo $imz . $inx; goto z5p8G; ksI2G: $dxc = 0; goto QyWB0; mvjJc: list($cyclone, $cycx) = hfI2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto ZRm8T; J8VvE: duJUP: goto rV4T8; v2nva: $dfr++; goto PXP2v; MB3Ky: echo '<center><h3><b>'; goto aie3f; jlTsC: dp5og: goto eFDRC; Sthm8: $fnm = 'Siteconfig Editor'; goto Ydjy3; jX5MA: goto BL2uE; goto dz6ug; njo22: if (preg_match('/^(true|yes)$/sim', $mrcd)) { goto ogD9y; } goto vKPg7; tqzda: $cfgf = $sdp . $_POST['chscreator'] . '.siteconfig.php'; goto csinm; dDO9_: fclose($fp); goto b8GwP; Z8Dx7: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto qW5N2; } goto F_BF5; I1fUD: K5rwI: goto YKSJR; XEBXu: usleep($channeldelay); goto cHVqj; wnRmL: $fsrc = str_replace(' </channel>', $cysrc . ' </channel>', $fsrc); goto hwVg5; UmptO: $cyck = 'p'; goto I3yaO; gaGmz: $_SESSION['xmfn'] = $infn; goto jobHY; GI_wJ: if (!isset($arclix)) { goto RLSC_; } goto XoeLf; j8PGS: if (!isset($pagekey1)) { goto WO2ac; } goto ETCwr; owv3h: b6QI7: goto qYMMf; wOeeD: if (!isset($arclix)) { goto hWysn; } goto Nz6tD; y8zPr: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto BBu4c; graXJ: goto G1wuc; goto Wwrb9; bfs7H: fwrite($fp, $fsrc); goto ygZ2O; GdXJI: mCeKD: goto y7EvV; wW5pk: preg_match('/(\\|\\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_id, $ccsrc); goto BvwAS; cUr1U: $cfr = 'lc'; goto Qz5Tk; Edda6: if (!isset($agent) && empty($user_agent)) { goto GoQm3; } goto g_gNk; YqGJS: if (!(isset($ccspp) && !empty($ccspp))) { goto RCP4F; } goto H4YXr; sedf7: if (isset($arclix)) { goto Yht9i; } goto OG2_T; rR9kz: goto foVGz; goto N0yOx; PKDLi: exit; goto paxaR; sGns_: ltW52: goto lRYPE; qzrWO: goto eToux; goto KVrgu; v9c6Q: FxbIQ: goto YoojM; kKJQL: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf))) { goto vYe7j; } goto mGvKi; tj6t5: JsbQB: goto mr_2z; G3Zqm: function NjvwC($arc, $arclist) { goto vWW56; xlNfm: I9NMh: goto DBe7Y; J_hee: $arcz[1] += $arcz[2]; goto ZijuX; B4FLo: Py9F9: goto rN8mI; A5LBJ: goto Py9F9; goto KRNVI; AqGLc: tknBa: goto NA0Uh; KAYvv: dCmcV: goto B4FLo; eTXxT: K7GBX: goto cTaZk; AcpKA: if (isset($arcz[1]) && isset($arcz[2]) && is_numeric($arcz[1]) && is_numeric($arcz[2])) { goto K7GBX; } goto mevPn; mevPn: $arcx = preg_split('/((?<!\\\\)\\|)/sm', $arc, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto mWPXY; iOtOW: vs1Tf: goto OBWj3; zpcvg: uC0hR: goto vqQQ8; daNOY: $arcx[] = $arcz[1]; goto mSg80; OBWj3: if (!($arcz[1] <= $arcz[3])) { goto qoVgj; } goto DcXUa; p5DjC: oqcEs: goto QcqKY; mWPXY: goto rcqXg; goto eTXxT; DBe7Y: if ($arcz[1] <= $arcz[3]) { goto jUT3i; } goto yORXL; DcXUa: $arcx[] = $arcz[1]; goto J_hee; KpNrY: goto Py9F9; goto sZ5WV; vqQQ8: goto tknBa; goto KAYvv; mSg80: $arcz[1] -= $arcz[2]; goto zpcvg; VC60N: goto vs1Tf; goto SZUtH; cTaZk: if (isset($arcz[3]) && is_numeric($arcz[3])) { goto I9NMh; } goto Ik7jj; tRSFT: return $arcx; goto Xu0Z6; C65xW: iOCuh: goto CS4o3; yORXL: if ($arcz[1] > $arcz[3]) { goto ojHRN; } goto A5LBJ; NA0Uh: if (!($arcz[3] <= $arcz[1])) { goto dCmcV; } goto daNOY; sZ5WV: ojHRN: goto AqGLc; SZUtH: qoVgj: goto KpNrY; tVvp2: preg_match('/#counter#(\\d*)(?:\\#)?(\\d*)(?:\\#)?(\\d*)(?:\\#)?/sm', $arc, $arcz); goto AcpKA; CS4o3: $arcx = range($arcz[1], $arcz[2]); goto p5DjC; Ik7jj: if (!isset($arcz[3]) || isset($arcz[3]) && !is_numeric($arcz[3])) { goto iOCuh; } goto PLnMo; PLnMo: goto oqcEs; goto xlNfm; KRNVI: jUT3i: goto iOtOW; vWW56: $arc = zVY3u($arc, $arclist); goto tVvp2; ZijuX: DZ_Fs: goto VC60N; rN8mI: goto oqcEs; goto C65xW; QcqKY: rcqXg: goto tRSFT; Xu0Z6: } goto R5Xmi; MtZqN: exit; goto sF6C4; MftS2: njfpq(''); goto yZH7J; KzFSh: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod))) { goto PaUzl; } goto Z3UXQ; kP3y3: $_SESSION['download'] = 'dlin'; goto nvnjC; ZHT7b: $cnt[4] = $drp . '/' . $xlfn . '.gz'; goto W_bP5; zCv3s: JHqw4: goto oFeQ9; xpglT: CdszR: goto SRgiG; ymI2_: unset(${$cq}); goto EBZRk; k1LWi: if (isset($clrsx[$f])) { goto GtnZJ; } goto QtJFJ; qb0vr: goto ytzaf; goto K8gRb; NDZkR: $rtx = $kxm->addChild('audio', ''); goto Pw4mY; OG7xu: $xmlda = $xmlfile->delay->attributes(); goto f6Efy; gWsZi: array_splice($dcar, -3, 0, 'star_rating_icon'); goto ufVgj; EAuEy: if (!isset($vrdb)) { goto PJZ7Y; } goto ecuy5; HYjnL: qFfAf: goto Agosx; Javtn: CzJWO: goto KiFrK; sG2je: echo '</b></h3></center></body></html>'; goto ouUAM; DYY_H: $cnrsx = UmCuB($ccchannel_name, $arclist, $csrc, "2", null, $clm, $culture); goto K0sH3; Y_e0H: goto bux4o; goto KSupM; kl7_4: MdRTN: goto jrr9d; VWoBB: date_timezone_set($fst, timezone_open($ntz)); goto ubgc7; TRbKU: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto S21rq; } goto SS23Y; fNgLT: dFkj8: goto LGvW8; MmxKK: DmBnH: goto aJzxV; bfsJK: if (isset($arclix)) { goto NI0dr; } goto FqNmq; Yurdk: $cxtc = $cfdp . $cq; goto EJZfy; Wq3tp: goto GdFcU; goto PnEVQ; sKiwj: $stopxc1[$l] = ''; goto JZnlz; Q2xhP: goto zrdW9; goto X3e1a; BqTns: if (empty($cctx)) { goto o9kC7; } goto KxU5m; HLUry: function uyOgT($arcs, $ars, $arck, $arcp, $arclist) { goto WIJC9; x3VwR: $arcf[1] = str_replace(array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&apos;', '&quot;', '&nbsp;'), array('&', '<', '>', '\'', '"', ' '), $arcf[1]); goto AC5j3; TBm0o: $arcf[1] = ''; goto HuK35; s4UBa: if (empty($tch[1])) { goto VqN3U; } goto Ed1NV; CwbNn: goto WT6cz; goto P7UXG; xvh35: $arcx = str_replace(' ', '%20', $arcx); goto u6ykR; tzt3F: $arcx = $arcf[1]; goto JOrVH; egYA5: $arcsm = preg_split('/(?<!\\\\)(\\|>\\|)/', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto IfCM2; MqSq2: goto Yx2bA; goto IaKTU; AC5j3: $arcf[1] = html_entity_decode($arcf[1]); goto T_3Ry; iujbE: vZApl: goto gpCrE; Npdcp: $arcs = str_replace('||#add#', '', $arcs); goto nj3e2; hpimO: $arcs = $asrx[1]; goto AKyn4; zNB95: xKOjH: goto ks7Hg; nVytE: $arcpdc = ''; goto nRALq; jn94I: if (isset($arcssdc)) { goto UBEZE; } goto VfNlh; QfIzb: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto YGS73; } goto ww242; WkzJK: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto CITwO; } goto BNjNC; YIEfX: $arcf[1] = str_replace(array('\\n', "\n", ' ##lnbrk##', '##lnbrk##'), array("\n", '##lnbrk##', "\n", "\n"), $arcf[1]); goto IvlMM; sB_dN: UuQP5: goto LCi3Q; E3tgM: $arcx = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\\s+)|(\\s+)$/s'), array('', ''), $arcx); goto srU72; c1FFg: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') != 0 && strcasecmp($arcdcx, 'java') != 0 && DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcf[1])) { goto IC2_G; } goto lclCj; iHM9X: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1]), timezone_open($artz)); goto omG4R; Ae2gk: $arcf[1] = $arcs; goto kkBZo; Md4ug: return $arcx; goto MqSq2; hJPRS: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8" && !isset($dch[1]))) { goto fWuOP; } goto YET3e; T_3Ry: $arcf[1] = preg_replace(array('/(\\R)/usm', '/(\\\\[rnt])/sm', '/(\\\\)/sm'), array('', '', ''), $arcf[1]); goto AVBI0; FBUXA: tnvcO: goto TnOhh; bolcw: $arcdcy = 'YmdHis O'; goto uLe6G; sc9kQ: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\\\)(\\|\\|#.+|$))/sm', $arcs, $asrx); goto XfWdo; Ed1NV: $arcf[1] = preg_replace(array('/([\\,\\;\\s\\.](?:\\s*)?the(?:\\s*)?(?:[\\.\\,\\;])?(?:\\s*)?)$/ism', '/^((?:\\s*)?the(?:\\s*))/ism'), array('', ''), $arcf[1]); goto ZYGr5; P7UXG: Hsnt2: goto MKCRP; TnOhh: preg_match('/([\\,\\;\\s\\.](?:\\s*)?the(?:\\s*)?(?:[\\.\\,\\;])?(?:\\s*)?)$/ism', $arcf[1], $tch); goto s4UBa; yS1vs: goto Xgq3V; goto vM8as; doqcQ: if (strcasecmp($arcdcx, 'java') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1] / 1000)) { goto YmS6K; } goto c1FFg; kkBZo: goto AGX2n; goto hCDPB; GScnv: if (!isset($adc[1])) { goto j89OY; } goto Ae2gk; qkD00: $arcx = VkLMC($arcf[1], $arcsr, "1", $arck, $arcp); goto Qf8gr; QrOyj: Gtuae: goto lv4OW; q4HJw: goto Fagga; goto EO3GF; ePOdx: Xgq3V: goto bolcw; Dz0B5: VUOM6: goto Vi9dC; TeTvr: preg_match('/((?<!\\\\)\\|\\|#add#)/', $arcs, $adc); goto rha1Z; vM8as: HWLB2: goto kK2Vm; nRALq: $arcf[1] = ''; goto NLMiv; VfNlh: $arcssdc = 2; goto zRz1J; NLMiv: goto vZApl; goto pZHfz; rha1Z: if (!isset($adc[1])) { goto Ojpne; } goto Npdcp; r4_3J: preg_match('/((?:\\(|\\[|\\{))(.*?[\\,\\;\\s\\.](?:\\s*)?the(?:\\s*)?(?:[\\.\\,\\;])?(?:\\s*)?)((?:\\)|\\]|\\}))/ism', $arcf[1], $tch); goto Yady2; qDxQK: $arcs = Ju5X8($arcs, $arclist); goto gO6UT; ks7Hg: if (!(is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x"))) { goto A50Td; } goto SD0TD; ARn1v: goto ctAFG; goto XVD9L; IfCM2: foreach ($arcsm as $arcsp) { goto svaNH; wxqEd: goto HJpxr; goto uUkJq; cHC1l: AH2q6: goto eOHRJ; svaNH: preg_match('/' . WfUvw($arcsp) . '/sm', $ars, $arcf); goto bFoEi; bFoEi: if (!(isset($arcf[1]) && !empty(strlen($arcf[1])))) { goto rwXvZ; } goto wxqEd; uUkJq: rwXvZ: goto cHC1l; eOHRJ: } goto npvVO; Vgd2t: return array($arcx, $arcssdc); goto pfbdL; XVD9L: QO5Sy: goto LPg2F; IkTsj: $arcf[1] = htmlentities($arcf[1], ENT_NOQUOTES, "UTF-8"); goto x3VwR; zVgOc: goto x0_yN; goto uPH87; CDuEj: if (!($arcp == "4")) { goto VUOM6; } goto sUmUn; lclCj: $arcssdc = 2; goto nVytE; bA09W: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8x" && !isset($fch[1]))) { goto A13rz; } goto cd30R; LCi3Q: $arcf[1] = Wf5zt($arcs, $ars); goto q4HJw; ScS_a: if (!isset($asrx[2])) { goto IQ40E; } goto boEmH; AVBI0: Iv3NK: goto Cwsp5; boEmH: $arcsr = $asrx[2]; goto tHBGu; JOrVH: YgGYX: goto QfIzb; Vi9dC: if (!(is_array($arcp) && ($arcp[0] == "8" || $arcp[0] == "8x"))) { goto xKOjH; } goto qt8Af; XfWdo: if (!isset($asrx[1])) { goto ltVFc; } goto hpimO; RKiyH: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1] / 1000), timezone_open($artz)); goto Mkx_N; sUmUn: $arcf[1] = preg_replace('/^(\\d+)([;\\/,\\.x_\\-\\s])(\\d+$)/i', '\\1:\\3', $arcf[1]); goto Dz0B5; N9MmL: ctAFG: goto w8lw1; CCOuI: Yx2bA: goto hJPRS; MKCRP: return array($arcx, $arcssdc); goto PEepf; hahmd: lBy1V: goto qhbD7; IvlMM: $arcf[1] = trim($arcf[1]); goto CDuEj; nUzNS: preg_match('/((?<!\\\\)\\|#\\|)/sm', $arcs, $bkc); goto jyXAL; uLe6G: CITwO: goto HpwRq; kK2Vm: $arcdcx = $arcp[1]; goto ePOdx; bdg1t: goto Ree_c; goto ZeJBE; IaKTU: NIQZm: goto JqnVt; fcK3o: if (!(is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x"))) { goto Gq_a2; } goto xvh35; Ce0jh: Fagga: goto UX8mZ; AKyn4: ltVFc: goto ScS_a; Lg8p6: VqN3U: goto bdg1t; hEcbX: A50Td: goto L6hda; V5fdp: if (!(!isset($arcf[1]) || isset($arcf[1]) && empty(strlen($arcf[1])))) { goto YeMUt; } goto TBm0o; TJRwt: if (empty($bkc[1])) { goto XhGim; } goto lbHut; L6hda: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto NIQZm; } goto qkD00; Yady2: if (empty($tch[1])) { goto lBy1V; } goto ox0kn; xGsCo: YmS6K: goto RKiyH; UX8mZ: AGX2n: goto V5fdp; YET3e: if (!isset($arcp[2])) { goto QO5Sy; } goto cIdol; ww242: return $arcx; goto zVgOc; rQs6O: $arcf[1] = $arcpdc->format($arcdcy); goto EjTqV; SD0TD: $arcf[1] = str_replace(' ', '%20', $arcf[1]); goto hEcbX; qfZzN: goto Ree_c; goto FBUXA; pfbdL: x0_yN: goto rw8yh; EO3GF: XhGim: goto egYA5; pZHfz: pHEKh: goto iHM9X; cd30R: return null; goto xmhRY; gO6UT: preg_match('/((?<!\\\\)(\\|\\|#date#).*?)(?>(?<!\\\\)\\|\\|#|$)/', $arcs, $dch); goto TeTvr; Nxeiq: fWuOP: goto tzt3F; ZIeil: DEHjX: goto Ce0jh; iBOzX: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcf[1], new DateTimeZone($artz)), timezone_open($artz)); goto iujbE; srU72: if ($arcssdc == 2) { goto Hsnt2; } goto CSP12; eT2TJ: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "7x")) { goto Iv3NK; } goto IkTsj; VEjwS: foreach ($arcf as $ak => $av) { goto wlp2O; E51Q3: goto DEHjX; goto aFRG0; Oqhnf: if (empty(strlen($av))) { goto nx3VE; } goto HaUep; aFRG0: nx3VE: goto gDfXg; gDfXg: WrQc_: goto so_Pt; so_Pt: TQIv9: goto ceyZt; wlp2O: if (!($ak != 0)) { goto WrQc_; } goto Oqhnf; HaUep: $arcf[1] = $av; goto E51Q3; ceyZt: } goto ZIeil; qt8Af: $arcf[1] = str_replace(' ', '', $arcf[1]); goto zNB95; Y2awT: $arcf[1] = preg_replace('/(^19700\\d{3})/', date('Ymd'), $arcf[1]); goto sBry2; gpCrE: if (empty($arcpdc)) { goto o1u4p; } goto rQs6O; tHBGu: IQ40E: goto GScnv; jyXAL: if (!empty($bkc[1])) { goto UuQP5; } goto TJRwt; qhbD7: Ree_c: goto eT2TJ; mUJde: $arcdcx = 'H#i#s'; goto yS1vs; vJD3s: YeMUt: goto AP9WG; PEepf: WT6cz: goto CCOuI; WIJC9: preg_match('/((?<!\\\\)\\|\\|#format#)/', $arcs, $fch); goto bA09W; HuK35: $arcx = ''; goto vJD3s; Mkx_N: goto vZApl; goto OqPuZ; cIdol: $artz = $arcp[2]; goto ARn1v; hCDPB: j89OY: goto nUzNS; xmhRY: A13rz: goto KYvDD; sBry2: if (!(isset($arcp[3]) && !empty($arcp[3]))) { goto Gtuae; } goto Dvion; OhXGg: if ($arcp == "2") { goto Ay_Lx; } goto qfZzN; zRz1J: UBEZE: goto Vgd2t; lv4OW: o1u4p: goto Nxeiq; EjTqV: $arcssdc = 1; goto Y2awT; JqnVt: list($arcx, $arcssdc) = vkLmc($arcf[1], $arcsr, "1", $arck, $arcp); goto E3tgM; lbHut: goto Fagga; goto sB_dN; AP9WG: if (empty(strlen($arcf[1]))) { goto YgGYX; } goto WkzJK; Cwsp5: $arcf[1] = preg_replace('/(\\s{2,})/sm', ' ', $arcf[1]); goto YIEfX; KYvDD: $arcs = lpOXH($arcs, $arclist); goto qDxQK; HpwRq: if ($arcp == "1") { goto tnvcO; } goto OhXGg; u6ykR: Gq_a2: goto Md4ug; CSP12: $arcf[1] = $arcx; goto CwbNn; npvVO: HJpxr: goto VEjwS; ox0kn: $arcf[1] = preg_replace(array('/((?:\\(|\\[|\\{))(.*?[\\,\\;\\s\\.](?:\\s*)?the(?:\\s*)?(?:[\\.\\,\\;])?(?:\\s*)?)((?:\\)|\\]|\\}))/ism', '/(?:\\(|\\[|\\{).*?([\\,\\;\\s\\.](?:\\s*)?the(?:\\s*)?(?:[\\.\\,\\;])?(?:\\s*)?)(?:\\)|\\]|\\})/ism'), array('\\1The \\2\\3', ''), $arcf[1]); goto hahmd; OqPuZ: IC2_G: goto iBOzX; Qf8gr: $arcx = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\\s+)|(\\s+)$/s'), array('', ''), $arcx); goto fcK3o; BNjNC: if (!empty($arcp[1])) { goto HWLB2; } goto mUJde; omG4R: goto vZApl; goto xGsCo; uPH87: YGS73: goto jn94I; ZYGr5: $arcf[1] = 'The ' . $arcf[1]; goto Lg8p6; LPg2F: $artz = '+0000'; goto N9MmL; w8lw1: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcf[1])) { goto pHEKh; } goto doqcQ; ZeJBE: Ay_Lx: goto r4_3J; Dvion: $arcf[1] = DateTime::createFromFormat('YmdHis O', $arcf[1])->modify($arcp[3] . "minute")->format('YmdHis O'); goto QrOyj; nj3e2: Ojpne: goto sc9kQ; rw8yh: } goto D0ZZd; CIV7H: $start_format = $detail_start2_format; goto XOE8c; tgKgs: gzwrite($fp, file_get_contents($drp . '/' . $infn)); goto jO0Dz; bSyhO: goto pYvOT; goto HhxRV; IXY7k: unset($ccvc, $cctx, $ccsp); goto rmh10; faIG3: qJnBJ(2); goto xiCLh; ck3Pn: if (!empty($mxdc)) { goto FtrBF; } goto iJjXZ; XQJdf: if (!empty(strlen(trim($ccchannel_id)))) { goto kTfzE; } goto ptEIy; HRPuJ: if ($ccsorttype == '1') { goto XBiJ7; } goto GLGbj; d0zah: W_U4O: goto zr5Q_; cejUu: goto NZUIS; goto hTdhm; CA5ks: exit; goto syqMq; tSofe: unset($dsou, $detaildelay); goto Ikxp7; LhbPj: if (date_create($cof) != date_create($crf[1], timezone_open($ntz))) { goto vtZAp; } goto kf0W0; tfv13: $nct = $a; goto VrEXo; hQ_JG: exit; goto pqmzt; tn9IB: nJdRc: goto kbcwh; mJTNi: $display_name = 'No Name Channel - ' . $i; goto kdu6Z; jyd8U: if (!isset($logger)) { goto nJdRc; } goto c22hQ; Cqd5Q: $xi = 1; goto B7il8; ple2O: unset($_SESSION['xyz']); goto LKMOQ; qzcJS: Ar3UQ: goto dFNWU; ZxVuv: NZUIS: goto g633T; R9kMe: $xmlfile = simplexml_load_string($dxm); goto bkoNy; RgnVo: if (isset($ccchannel_block)) { goto DC35v; } goto Xz94n; Di0mc: $rtx = $kxm->video->addChild($rty, $mrcd); goto RALfx; l65ww: goto dKbTB; goto Ybx78; onloU: goto DGBCx; goto FrLWS; oKFMV: PaUzl: goto KdS8i; AS9Cs: if (!(isset($_POST['dbr']) && is_numeric($_POST['dbr']) && $_POST['dbr'] <= 10)) { goto hXywy; } goto F2NjX; rKfYl: echo $lgx; goto rCaE_; ygZ2O: $a = 0; goto au6yR; YzPfz: goto Cq0am; goto eqMhB; uPZy0: GbxUe: goto vSlmx; dzNhO: Wd2OC: goto vghTi; BT37h: if (!($p < 9)) { goto AinuX; } goto ws1Rk; LG327: if (!(!isset($pdc) || isset($pdc) && date_create($pdc) <= date_create($startxc1[$l]))) { goto DQSo4; } goto BE4BR; L1sR0: adk31: goto VEndm; z30p4: if (!isset($xmlfile->channel[$i + 1])) { goto iFkeY; } goto zmIGI; q25fu: goto lbVhx; goto jlTsC; C8bW1: extract($cfld); goto SE8sb; CT5q5: tFWKm: goto nT3DU; cH1iw: goto u0VU7; goto scLm9; JGwDi: INtc0: goto fHH_t; sxXcY: echo $algx; goto C7lch; klw4I: qJNbJ(2); goto pEqdh; BCK6E: bZ3nz: goto txn_l; ql2jN: goto RE1hF; goto t4puu; wgvfG: unset($dca); goto QnnBU; GLqBn: if (isset($_POST['cxmg'])) { goto tF6y_; } goto ZHT7b; GGy5Y: Erd2w: goto kqIg_; RlJ4G: if (!(isset($ntz) && !empty($ntz))) { goto nVrKk; } goto DqLKu; gJdZN: ZhMBr: goto lyInV; vwqD_: DyNPL: goto X8XIS; D39tn: DhKnj: goto XzIwG; bIth8: $cg = array('urldate', 'stopdate'); goto YfBHv; EjO3N: $imx = '<br>No show grabbed...<br>Cyclone Mode enabled...<br>Site: ' . $site_name . '<br>Channel id: ' . $channel; goto LMqZ7; lGAlJ: echo ' to proceed'; goto yyDGm; BVCsM: CUGaI: goto lUjei; GTXkS: xrO5a: goto ctmFQ; rwYwH: if (!isset($vldb)) { goto PDANr; } goto gjhru; PbXKy: echo $algx; goto k8LwG; Jel2I: if (empty($dpk2[$l])) { goto R5OmY; } goto bclms; toHSc: if (!empty(trim($csrc))) { goto AFOna; } goto wswPf; A8RCC: if (!(isset($ntz) && !empty($ntz))) { goto vYAPP; } goto tJdEp; d3zWG: if ($stol == 2) { goto JubN0; } goto yW7Mp; LTQd_: FVc8H: goto uuR08; wT4D4: Vv8sx: goto wTqp3; WQwb8: goto mMvih; goto MSYRZ; gDn51: unset($stopxc1[$q[$m]]); goto ejWTQ; HkTBE: $fsrc = $fsrcx; goto nBYHa; qr25z: echo $lbx; goto ePncd; AR1HL: foreach ($cm2 as $ccsubpage2) { goto se3nW; olwXf: WpFfh: goto VOty1; se3nW: VAfwX($ccsubpage2, 'ccsubpage2', '##subpage2##', $arclist); goto ah8Jg; ah8Jg: foreach ($cm1 as $ccsubpage1) { goto UzCkj; fxhFh: gfgIf: goto MI1D7; YSWRa: if (!isset($vldb)) { goto OkFZG; } goto ZfdW8; Gz9uo: list($ccop2, $erc, $srcl) = S8Oxu($cfld, $arclist, 'cc', '2', $agent, $cto, '0', $erc, $retry, null, $dpx); goto HtEVf; efP_W: if (!isset($cgdb)) { goto DSIiS; } goto y59oS; ZfdW8: p92ZH('2', $fpn); goto dP6Pd; LGTel: tRixr($cdbl); goto SxJKG; faGKH: if (!(!isset($ccurl3) && !isset($ccurl4))) { goto gvaAP; } goto M283n; exGLq: goto IdwU5; goto R30MA; pdaaH: if (isset($cudb)) { goto dAnrz; } goto km_Fs; G9ynC: DSIiS: goto EapRs; EapRs: ONj0J: goto h_HDP; maf8r: $csr = ''; goto exGLq; HtEVf: Y637r: goto faGKH; mUqdh: goto Y637r; goto WuOOu; mwqgD: if (empty($srcl)) { goto s5g8c; } goto pflH5; B6G8n: dAnrz: goto esu8O; R1B0K: gvaAP: goto wAoWp; y59oS: echo jgUME($cfld, '2', '2', $arclist); goto YSWRa; q3duN: a_3ap: goto JOkKE; HtzGV: if (!isset($cudb)) { goto byqz5; } goto LGTel; MI1D7: s5g8c: goto HtzGV; DCWqx: goto Y637r; goto B6G8n; wAoWp: unset($ccop2); goto mwqgD; JOkKE: byqz5: goto efP_W; R30MA: ybX1B: goto fxhFh; pflH5: $srcl = ''; goto og63h; WuOOu: xT1fU: goto Gz9uo; UzCkj: VAFWX($ccsubpage1, 'ccsubpage1', '##subpage1##', $arclist); goto pdaaH; esu8O: list($ccop2, $erc, $srcl, $cdbl) = s8OXU($cfld, $arclist, 'cc', '2', $agent, $cto, '1', $erc, $retry, null, $dpx); goto mUqdh; NplS9: if (!(count($cm2) == 1 && count($cm1) == 1)) { goto ybX1B; } goto maf8r; km_Fs: if (!isset($cudb)) { goto xT1fU; } goto DCWqx; X8dus: P92Zh('1', $fpn); goto q3duN; SxJKG: if (!isset($vldb)) { goto a_3ap; } goto X8dus; M283n: $csr .= $ccop2; goto R1B0K; og63h: if (isset($cudb)) { goto gfgIf; } goto NplS9; dP6Pd: OkFZG: goto G9ynC; h_HDP: } goto olwXf; VOty1: WyGzn: goto P3ATe; P3ATe: } goto W0BE9; oQIDC: goto FCt7q; goto E1Qro; q2YtY: $frt = explode('frdt', $sfd); goto BbDjw; wswPf: echo $in; goto NFORb; hU43r: hsQ4v: goto PR_07; SqLMT: $channel_logo = $clu; goto MMdVv; roEDr: $sxw = $std; goto r5h4q; Tt6Au: unset($dd); goto DTpq6; QH6b7: SX2NF: goto bijrm; ssgeg: F6yZZ: goto nf4PR; JKTvZ: goto wrvca; goto mk_5n; isUkG: readfile($dlfnx); goto BF57K; ZWgKg: $mxl->load($cfdp . $tcfn . '.config.xml'); goto Ngya5; gTd0d: if (isset($ccchannel_name)) { goto RoHyB; } goto IgOeW; VbrM2: goto NZUIS; goto tt7V_; e_ntf: $a++; goto ZzrN0; oR_wt: unset($channellogo); goto U1_uD; Yhlhl: unset($startxc1[$l]); goto VOcSY; wUWry: if (!(strcmp($site_name, $cfr) != 0)) { goto gIBy6; } goto tanbV; dyji0: echo "<center><h3><b>Initializing...</b></h3></center>"; goto APt89; jVYCY: goto foVGz; goto qbVvM; EqJ2F: aoBPE: goto O_JVI; qqLa3: CRbyy: goto nz8ZG; pQAeu: goto kwdEL; goto AUWej; nPwq_: $inpt = (string) $xmlfile->{'inverter-path'}; goto M0Sl5; B8shp: yuoxR: goto v6vCU; jaHz4: if (isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto ciFvJ; } goto U2pQ6; VrEXo: QizHd: goto af8Rr; Ma0iI: goto GdFcU; goto ko4Ze; Pufs_: ltQZP: goto sxXcY; cEFBH: if (is_array($mrcd)) { goto reChM; } goto Wah0L; h91nx: fwrite($fp, $prg . '</tv>'); goto Ij47x; nCN2V: XYs5Q: goto T7APS; VWA50: function WFUVw($arcp) { goto cWA3M; Eyypb: cGxEJ: goto FsKRr; qFHWO: goto vc_tH; goto Eyypb; FsKRr: return null; goto bGdv8; cWA3M: if (@preg_match('/' . $arcp . '/', null) === false) { goto cGxEJ; } goto OOI0v; bGdv8: vc_tH: goto rqufv; OOI0v: return $arcp; goto qFHWO; rqufv: } goto EIkkr; uL0GO: $drp = dirname(__FILE__); goto E_3bc; YwxKB: $fp = gzopen($drp . '/' . $infn . '.gz', 'w9'); goto tgKgs; vEAgq: echo 'function tmf(e){var n=e,o=document.getElementById(e);n=(n=n.replace("check","_adress")).replace("rabber","pattern");for(var t=document.getElementsByClassName(n),l=0;l<t.length;l++)o.checked?t[l].disabled=!1:t[l].disabled=!0}function tmf1(e){e=document.getElementById(e);"none"===e.style.display?e.style.display="block":e.style.display="none"}function tmf2(e){for(var e=e,n=document.getElementsByClassName(e),o=document.getElementById(e),t=0;t<n.length;t++)o.checked?n[t].disabled=!1:n[t].disabled=!0}function openTab(e,n){for(var o,t=document.getElementsByClassName("tabcontent"),l=0;l<t.length;l++)t[l].style.display="none";for(o=document.getElementsByClassName("tablinks"),l=0;l<o.length;l++)o[l].className=o[l].className.replace(" active","");document.getElementById(n).style.display="block",e.currentTarget.className+=" active"}function tmfRefresh(){window.location.reload(!0)}window.onload=tmf2("group2"),window.onload=tmf2("group3"),window.onload=tmf2("group4"),window.onload=tmf2("group5"),window.onload=tmf2("group6"),window.onload=tmf2("ccgroup2"),window.onload=tmf2("ccgroup3"),window.onload=tmf2("ccgroup4"),$(document).ready(function(){var e=$("#toppage");$(window).scroll(function(){300<$(window).scrollTop()?e.addClass("show"):e.removeClass("show")}),e.on("click",function(e){e.preventDefault(),$("html, body").animate({scrollTop:0},"300")})}),document.getElementById("defaultOpen").click();</script></div></body></html>'; goto VoPWJ; o_JK1: WeDl5: goto cyuFg; ul8t2: foreach (array_map(null, $dcar, $ncar, $mcar) as $emtx) { goto FY6tA; h9YFS: goto YnPgR; goto JmDcT; Lj5Gz: $dcx = 'ri'; goto SokCf; SokCf: pWJls: goto fOvep; WYjW8: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = ''; goto JB9At; ldkkR: if (isset(${'detail_' . $dca . '2'}) && !empty($dsou2)) { goto D2X0N; } goto Ek87S; cLDm4: APDuc: goto qUuNc; gW3pH: dynlb: goto ZZnR0; Ek87S: ${$dca . 'xc1'}[$l] = ''; goto t1lIP; RzK54: ${$dca . 'xc1'}[$l] = MCDlx(${'detail_' . $dca . '2'}, $dsou2, $xclt, $mca, $arclist); goto HWjvy; FIM0E: goto k8316; goto cLDm4; AT3S_: $xclt = $culturex; goto Zqlra; nTGB2: YnPgR: goto LttID; mXFKN: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto mUUEs; } goto XSyqK; WT2Jw: SHU0a: goto AT3S_; JB9At: xHfXY: goto h9YFS; Nw2Yd: k8316: goto walsf; oUFME: $xclt = $culture; goto PdypD; walsf: mUUEs: goto gQwLo; F0hik: oiU3v: goto fwO4A; t1lIP: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto xHfXY; } goto WYjW8; JmDcT: D2X0N: goto diXhQ; FY6tA: list($dca, $nca, $mca) = $emtx; goto pY48z; fsMQJ: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = ''; goto FIM0E; XSyqK: if (!($dca == 'rating')) { goto pWJls; } goto Lj5Gz; dkvK9: ${$dca . 'xc1'}[$l] = UyoGT(${'detail_' . $dca . '2'}, $dsou2, $xclt, $mca, $arclist); goto mXFKN; gQwLo: TiGyH: goto nTGB2; fwO4A: if (isset(${'detail_' . $dca . '_icon2'}) && !empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto APDuc; } goto fsMQJ; LttID: d_qBO: goto gW3pH; diXhQ: if ($dca == 'title_original') { goto SHU0a; } goto oUFME; PdypD: goto Ba2dZ; goto WT2Jw; QRi8O: fGw6W: goto dkvK9; Zqlra: Ba2dZ: goto wfLuk; HWjvy: goto TiGyH; goto QRi8O; pY48z: if ($dca == 'custom_episode' && !isset($cepsystem1) || $dca == 'custom_episodex' && !isset($cepsystem2)) { goto d_qBO; } goto ldkkR; fOvep: if (!($dca == 'star_rating')) { goto oiU3v; } goto ptpK9; wfLuk: if ($nca == '1') { goto fGw6W; } goto RzK54; ptpK9: $dcx = 'sri'; goto F0hik; qUuNc: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = mCdLx(${'detail_' . $dca . '_icon2'}, $dsou2, $culture, array("3", null, null), $arclist); goto Nw2Yd; ZZnR0: } goto dnut3; gMadJ: nAdIq: goto vw1s3; dOhWe: exit; goto pPspb; w3qFM: if (isset($vrdb)) { goto VfBHK; } goto Sir1a; Dw7DF: unset($kxm->title[1]); goto cyjC4; ppgro: if (isset($dd)) { goto MFFpq; } goto I5_oj; yASiL: $cg = array('urldate', 'stopdate'); goto TgvfD; PMeoX: $dxc++; goto l9TEQ; ms2i5: if (!isset($logger)) { goto O2gr1; } goto izXMr; gZ2VZ: r7q07: goto YgTKp; lPYyG: $afvi = '<meta charset="utf-8"><link rel="shortcut icon" href="data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAMAAABEpIrGAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAACHFBMVEUAAAAbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGxwbGhsbHB0ZKjEbHB4WRVcVQlMbGhoWTWISYoAaIycbHR8WT2YPf6oXMz8WQFEaICMNlsoVRloTW3YXMz4WT2UMpd8SYH8SbZAUTGIMrOcOf6kQeqIRa40WUGYMr+sLpt8OibcZJisVUmoLr+wKvv8KufoLqOIWPUwbGRkaHyETXnsMndQKu/4Kvf8Lsu8SZIMSX3wVTGEZLDQbGBgaIiYQfacKtPMMm9AJj8AMaIoJjsALm9EVUWgZLjYbHyEScZUKvPwKuvsQeaATQlQPSV8RRVkJksQJu/wMp+ISbI8bGxsbHiAWRlgRdJoNndQKt/cKt/YPb5INU2wNVG4OZIUJreoMqeQWSV4ZJy4WR1oRc5kMj8AOa40JeqMHntYJtPQKvP8RdZwZKTAWPEsWP08ModgKuPkQfKUaISUbFxcWTmIMp+AMreoKv/8NndIYOUYbGRoZMz0OlccSdJgNpt4NodkXO0kaIiUReqETZoUQh7EMpd4XP08VWXMUXnoUZIENpN0WRFYYO0gVVGsXRVUOms4aJCgXQFAZLzcRhK4VT2UaISQVUmkXRFQWTmQbHyIYOUX////tImZ/AAAAIXRSTlMAAAQoaqvZ8vwDNpff+xmJ6jXC/kHYGsECiDfplinea/19kPBZAAAAAWJLR0Sz2m3/fgAAAAd0SU1FB+QBCwUkHqZMQ6sAAAHuSURBVDjLY2CAAkYmZhZWNnYODnY2VhZmJkYGVMDIycXNw6sIBbw83FycyEoYGfn4BRRRgAA/HyMjQl5QSBgupQShhIUEYSoYGUXYEFqVVVShLDYRiAqgflGEvJKauhKMLQoxg1FMHCGvoamlrQPniYsBFTBKSCLJ6+rpGxgi+JISjAyMUtJI8kbGJqYaCAXSXIwMEjIIeTNzC0srJHlFRRkJBlk5uPvMrG1s7VSR5RXlZBnkYeGnZO/g6OTkrISigFeegRXGdnF1c/fwVPJCsUKRlQEWBt4+vn7+AYFBwSHKoUhqRBnYYTaEhftHREZFx8SGx8UjgoKdQQHKSkhMcktOSU1Lz8hMzso2zIEKczBwQFm5efkFhUXFJaVl5W4VlXATOOBWKHopVVXX1NbVNzQ2NbcoI6xAjiigmta2dremjs6uHLgjWRWRgVJ3T29f/4SJ8NBgRQQUGEyaPGXqtOkzvJACChHUIANmzpo9Z+48uDwoqJEiCwjmL1i4aDFCHhRZKNG9ZOmy5ZWTkKJbihE5weSsWLlq9RrkuAAlGOQkl7B24Trk2AQnOeREq7R+A7KDoIkWKdlv3KSTgyQvgsgYsIyDZD5SxgGpEMPMemKMjKiZVwY588qgZl5I9peVZxVlV1BgF2WVl0VkfwCwFJZzaebuIAAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAyMC0wMS0xMVQwNTozNjozMCswMTowME1QeasAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMjAtMDEtMTFUMDU6MzY6MzArMDE6MDA8DcEXAAAAV3pUWHRSYXcgcHJvZmlsZSB0eXBlIGlwdGMAAHic4/IMCHFWKCjKT8vMSeVSAAMjCy5jCxMjE0uTFAMTIESANMNkAyOzVCDL2NTIxMzEHMQHy4BIoEouAOoXEXTyQjWVAAAAAElFTkSuQmCC" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c">'; goto j1ig2; ex2sk: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto XyNVN; } goto nUA32; y9dv1: goto qppkE; goto HxBaK; xwlT2: $stox = 2; goto BogDW; VD0kj: if (!($last != 0)) { goto JnBy1; } goto kVLEg; ferlO: if (empty($ccsc[1])) { goto bme_q; } goto akSZw; uKERR: if (empty($xdlw)) { goto MSP5f; } goto pt5s4; M1_VE: $xtp = $sdp . $_POST['dbgx'] . '.siteconfig.php'; goto x905M; XD6hm: goto IvCp1; goto qonBX; wO24l: if (file_exists($fxf)) { goto zfnsp; } goto eMhYZ; k5BXD: goto kwLLB; goto WHvqy; gwVDM: icuy9: goto YQkXu; BpW0G: JnBy1: goto sY2rV; XiGTz: goto uU0RP; goto zCv3s; Wg5DU: goto rAaO8; goto I8D77; pqhO2: $arc_vars = array(); goto wuHFI; CGT73: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto playx; } goto YcnFS; R6uKd: tzqGk: goto AF4JJ; q5wJ3: KdI1h: goto a5GbK; I2cjQ: if (!isset($_POST['dlxg'])) { goto HM8lD; } goto lBCJA; E1ryG: if ($csum == '1') { goto JkjIA; } goto NcmnG; G6PIM: B2U0g: goto fDnbU; e7Etr: $mpk = memory_get_peak_usage(); goto rwKt6; u1cOo: mUoMV: goto zY1rO; CcxBO: if ($n == 1) { goto GlOQl; } goto RtxZT; r3AID: if (!isset($logger)) { goto ZHQFq; } goto h_dnS; KA8DE: REON4: goto dyji0; Pt6zw: $lgfnx = $xlfn . '.zip'; goto KDC5u; tYwlG: if (date_create((string) $txm->stop) <= date_create($fnso)) { goto AhFY5; } goto DIQXM; vdRNy: foreach (array_map(null, $startxc1, $stopxc1, $titlexc1, $title_originalxc1, $subtitlexc1, $descxc1, $categoryxc1, $languagexc1, $orig_languagexc1, $showiconxc1, $seasonxc1, $episodexc1, $episode_totalxc1, $custom_episodexc1, $custom_episodexxc1, $production_datexc1, $actorxc1, $rolexc1, $directorxc1, $presenterxc1, $producerxc1, $composerxc1, $editorxc1, $commentatorxc1, $writerxc1, $adapterxc1, $guestxc1, $countryxc1, $colourxc1, $videoaspectxc1, $videoqualityxc1, $premierexc1, $audioxc1, $lengthxc1, $pshownxc1, $keywordxc1, $subtitlesxc1, $ratingxc1, $rating_iconxc1, $star_ratingxc1, $star_rating_iconxc1, $newxc1, $lastchancexc1, $reviewxc1, $imagexc1) as $engine) { goto tEsfF; yLjjN: $origlangline = ''; goto TOr6b; mVBEV: UZad4: goto Psmkh; Gn35d: z6aWD: goto DgB71; vTEMe: if (empty($showiconxc)) { goto QP2Ku; } goto uk9WG; UCb8p: if (!(date_create($controltime) < date_create($startxc))) { goto ySzEG; } goto YPq6o; crQTU: Wkwsx: goto FceK6; FL_dF: AcDSZ: goto UXrCd; DgB71: $starratingline .= '>' . PHP_EOL . '   <value>' . jtQxL($star_ratingxc, 'e', 'p') . '</value>' . PHP_EOL; goto eU_UI; eEKD5: if (empty($srating_system)) { goto z6aWD; } goto vHJ1S; DAFZO: if (!(date_create($controltime) < date_create($startxc))) { goto TNc0y; } goto qwdgI; vy6se: oVn_e: goto tGkn3; E7DDv: AMInW: goto LLoXP; w5Sji: if (!($episodeOption == 1 || $episodeOption == 2)) { goto PF19m; } goto iBFXk; WjHzn: $languageline = '  <language lang="' . JtQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXL($languagexc, 'e', 'p') . '</language>' . PHP_EOL; goto MIb4a; V835y: C2d5b: goto RQ5Di; x1p0V: t8dnF: goto RY8oz; hYTj9: $adapterline = ''; goto eoixn; yoPvF: $pshownline = '  <previously-shown/>' . PHP_EOL; goto kX0fs; DMNkc: jXehr: goto XU3k1; fH4iG: $presenterline = ''; goto ZGKzi; kXt7K: CCtsJ: goto v9M1L; sreEe: $lengthline = '  <length units="' . jTQxL($lunit, 'e', 'f') . '">' . jTQxL($lengthxc, 'e', 'p') . '</length>' . PHP_EOL; goto E7DDv; ObbJ6: $soc1 = $stopxc; goto UYEJm; Ny3r5: $subtitleline = ''; goto oV9Db; h1BVz: if (empty($episodexc)) { goto Bew0t; } goto XkaGI; hAy48: $lastchanceline = ''; goto SeYi0; poE2P: if (empty($ratingxc)) { goto b8QEH; } goto CFXOT; l8pku: ms9DD: goto LWHKk; CFXOT: $ratingline .= '  <rating'; goto fNGAQ; dUMvp: $episodeline = ''; goto N90QW; XStG4: if (!(date_create($startxc) < date_create($pdc))) { goto QCSsm; } goto mnt1F; CIFMx: GjNI3: goto CmWsF; UY4Cw: xWwLu: goto wfiQq; oO81t: $videoline .= '   <colour>' . jTqxl($colourxc, 'e', 'p') . '</colour>' . PHP_EOL; goto nQ5Fm; uoUNW: $seasonxc = ''; goto I_w9A; c1ehY: HBKNz: goto fr3Qd; Psmkh: $sac1 = $startxc; goto ObbJ6; Ww5MT: if (empty($episodexc)) { goto Q_UVy; } goto LtU4q; wtbDt: Ybbe3: goto dXBFO; LIjU4: upaYg: goto yV83e; jzn76: $ai = array_combine($actorxc, $rolexc); goto zEjcP; Adt8q: goto f4DXr; goto XaBPV; eU0vS: $si = $seasonxc - 1 . '.' . ($episodexc - 1) . '.'; goto ovNgS; OFSuL: uY6Xp: goto f1zrR; nP0Sw: if (is_numeric($pshownxc)) { goto glOyZ; } goto yoPvF; aDOro: if (empty($directorxc)) { goto RX70P; } goto VbBSt; Hi9UM: $creditsline = ''; goto KdeHT; eZiER: $imageline = ''; goto voS4T; LWHKk: goto f4DXr; goto A8_iy; xwA9_: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $stopxc); goto pZICR; OGZ5b: if (empty($colourxc)) { goto ntVXk; } goto oO81t; XU3k1: if (!(date_create($soc1) >= date_create($stopxc))) { goto kN6rH; } goto pF0J2; fND50: if (!(!empty($soc1) && !empty($stopxc))) { goto upaYg; } goto Af7qH; H38Gs: if (empty($lastchancexc)) { goto BVbRf; } goto GbpND; cjzNp: $sadb = $startxc; goto QwL1F; v9M1L: if (isset($ntz) && !empty($ntz)) { goto VYDle; } goto cjzNp; YzFXa: N0afN: goto UY4Cw; wjelo: if (empty($premierexc)) { goto wgCMZ; } goto Mylxv; DWnqM: foreach ($editorxc as $cx) { goto GRQ01; CajTK: $editorline .= '   <editor>' . jtqXL($cx, 'e', 'p') . '</editor>' . PHP_EOL; goto Q7t_D; Q7t_D: kfbFP: goto NnhRa; NnhRa: f_db1: goto N_jPX; GRQ01: if (empty($cx)) { goto kfbFP; } goto CajTK; N_jPX: } goto dfsH5; szc3n: $subtitlesline = '  <subtitles type="' . jTQXl($ltype, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; goto qhf8U; Af7qH: if (!(date_create($soc1) >= date_create($stopxc))) { goto SFL87; } goto DMNkc; jN0Gp: $si = '.' . ($episodexc - 1) . '.'; goto Z1kgW; TvVtE: RX70P: goto WnEeO; hXMUO: $episodexc = ''; goto crQTU; O260h: if (empty($seasonxc)) { goto teXe6; } goto ZsIIJ; SeYi0: $reviewline = ''; goto eZiER; AYK9F: SFL87: goto LIjU4; vLop8: goto vq5H1; goto MyAFi; bXliO: if (empty($descxc)) { goto EmlpF; } goto NWa4K; wQdqC: muTm3: goto QzFRK; lgdDv: SojsA: goto lTY3R; VFuNg: foreach ($star_rating_iconxc as $cx) { $starratingline .= '   <icon src="' . jTqXL($cx, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; MZVe3: } goto tdkLd; VA6GU: ok4RI: goto Wpc4P; E8eMB: $sadb = date_format($dtx, 'YmdHis O'); goto dAjHJ; hESPo: foreach ($imagexc as $cx) { goto V3WJA; jlpXp: $imageline .= '  <image type="backdrop">' . jtqxL($cx, 'e', 'p') . '</image>' . PHP_EOL; goto J9Ycg; J9Ycg: O1hDT: goto myOaX; myOaX: VFi2T: goto U2VPj; V3WJA: if (empty($cx)) { goto O1hDT; } goto jlpXp; U2VPj: } goto c1ehY; BdaPF: bp0PC: goto DDr1f; vnnsB: goto bZeIn; goto WItqy; HhOMk: goto U4JsN; goto vQIJ9; D3Rzb: YQWFU: goto HiL2C; IDiGV: wcsp_: goto pZnof; qhf8U: SYvEg: goto poE2P; MIb4a: DH4mH: goto L_1Da; om94q: glOyZ: goto suspC; vQIJ9: VYDle: goto b1PYu; o7NsH: $subtitlesline = ''; goto gj2R1; rwrfm: $episodexc = ''; goto wQdqC; KR3dM: date_timezone_set($dtx, timezone_open($ntz)); goto xkChj; ogoHO: foreach ($writerxc as $cx) { goto pk9Vu; axnTN: $writerline .= '   <writer>' . JtqxL($cx, 'e', 'p') . '</writer>' . PHP_EOL; goto f8x6A; f8x6A: TQtXm: goto FnAt4; FnAt4: FSnKe: goto xxOLZ; pk9Vu: if (empty($cx)) { goto TQtXm; } goto axnTN; xxOLZ: } goto MmGvF; IH4Nh: if (!(!empty($sac1) && !empty($startxc))) { goto zWR50; } goto UCb8p; Q73fs: Y61eM: goto dASeC; rTdVk: $videoline .= '  <video>' . PHP_EOL; goto OGZ5b; tdkLd: BvOvG: goto PmXAr; wLgdO: ySzEG: goto aC6mC; CmWsF: $si = '.' . ($episodexc - 1) . '/' . $episode_totalxc . '.'; goto UyUxu; qe4A_: $audioline = '  <audio>' . PHP_EOL . '   <stereo>' . JTQXL($audioxc, 'e', 'p') . '</stereo>' . PHP_EOL . '  </audio>' . PHP_EOL; goto PbBCn; qHFpu: $ratingline .= ' system="' . JtQXl($rating_system, 'e', 'f') . '"'; goto boSyK; BS6II: QCSsm: goto FL_dF; c9YY3: if (empty($videoaspectxc)) { goto K_8M4; } goto HSGwP; nQ5Fm: ntVXk: goto c9YY3; WB87e: $subtitleline = '  <sub-title lang="' . JTqxl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($subtitlexc, 'e', 'p') . '</sub-title>' . PHP_EOL; goto iA8KG; wls9Z: DkGLG: goto wjelo; SgNtg: $productiondateline = ''; goto jnzkL; tsHLl: $si = $seasonxc - 1 . '..'; goto psY1j; XkaGI: $si .= ' '; goto nCwA0; wwv2v: rBDQa: goto eU0vS; iTFcC: y8H7c: goto bYoCR; Z1kgW: goto hcIHV; goto wwv2v; I_7SB: $episode_totalxc = ''; goto yuVsS; pZICR: $dtx->modify("+1 day"); goto Fp6xH; LtU4q: $si .= $enm . $episodexc; goto CKpqh; HGdTd: GBzSJ: goto fND50; oJOMy: if (is_numeric($seasonxc)) { goto LrLm5; } goto uoUNW; L_1Da: if (empty($orig_languagexc)) { goto gsgc5; } goto HuJiw; pZnof: if (!(!empty($actorxc) || !empty($directorxc) || !empty($presenterxc) || !empty($producerxc) || !empty($composerxc) || !empty($editorxc) || !empty($commentatorxc) || !empty($writerxc) || !empty($adapterxc) || !empty($guestxc))) { goto t8dnF; } goto cssYI; vfkFQ: EmlpF: goto jOBQB; MyAFi: Z5oGi: goto y3YO4; siPlh: mkt_B: goto XStG4; Wc1rt: Ko2SD: goto nfDZ_; lTY3R: pBBg5: goto FH1s8; V47UH: if ($episodeOption == '2') { goto i7C3W; } goto d16eE; kX0fs: goto Y61eM; goto om94q; G_vm9: date_timezone_set($dtx, timezone_open($ntz)); goto E8eMB; KdeHT: $countryline = ''; goto OqEqC; RUXWD: seS37: goto d89t4; eLuIs: $reviewline = '  <review type="text" lang="' . jtqxl($culture, 'e', 'f') . '">' . JTqXL($reviewxc, 'e', 'p') . '</review>' . PHP_EOL; goto vy6se; uk9WG: foreach ($showiconxc as $cx) { goto FuTu4; FuTu4: if (empty($cx)) { goto kquxq; } goto vWGMc; aG6mj: kquxq: goto W1KwO; vWGMc: $showiconline .= '  <icon src="' . JTqxL($cx, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; goto aG6mj; W1KwO: tpalR: goto FXI6X; FXI6X: } goto dIfZh; mGaZ6: if (empty($keywordxc)) { goto JJ8e6; } goto WycWO; qCFaE: $lengthline = ''; goto DEddo; VBHjX: LXyXu: goto kPzAv; WItqy: i7C3W: goto Bav3L; DDr1f: if (empty($languagexc)) { goto DH4mH; } goto WjHzn; y3YO4: if (!(!empty($sac1) && !empty($startxc))) { goto GBzSJ; } goto BCE4U; tGkn3: if (empty($imagexc)) { goto epvXn; } goto hESPo; FiLvk: foreach ($producerxc as $cx) { goto AVl3Z; M0HMJ: az21T: goto ZwIcO; ZwIcO: S3nV3: goto YzTHm; MlMON: $producerline .= '   <producer>' . jtQxL($cx, 'e', 'p') . '</producer>' . PHP_EOL; goto M0HMJ; AVl3Z: if (empty($cx)) { goto az21T; } goto MlMON; YzTHm: } goto eS_RM; jnzkL: $actorline = ''; goto r1hZe; aC6mC: zWR50: goto L9X8j; kPzAv: if (!(date_create($sac1) >= date_create($startxc))) { goto y8H7c; } goto Ut7JS; ipyAN: if (is_numeric($seasonxc)) { goto fDo1p; } goto Iib_h; E3D_y: foreach ($composerxc as $cx) { goto cRVUQ; Ybi28: eVFNU: goto Ic2_j; odeyq: $composerline .= '   <composer>' . jTQXl($cx, 'e', 'p') . '</composer>' . PHP_EOL; goto Ybi28; Ic2_j: FAz4d: goto GX4At; cRVUQ: if (empty($cx)) { goto eVFNU; } goto odeyq; GX4At: } goto V835y; QYl74: $editorline = ''; goto V4oXx; Rfviu: BVbRf: goto vdyfW; nVIeC: $ratingline .= '  </rating>' . PHP_EOL; goto u6VMT; tEsfF: list($startxc, $stopxc, $titlexc, $title_originalxc, $subtitlexc, $descxc, $categoryxc, $languagexc, $orig_languagexc, $showiconxc, $seasonxc, $episodexc, $episode_totalxc, $custom_episodexc, $custom_episodexxc, $production_datexc, $actorxc, $rolexc, $directorxc, $presenterxc, $producerxc, $composerxc, $editorxc, $commentatorxc, $writerxc, $adapterxc, $guestxc, $countryxc, $colourxc, $videoaspectxc, $videoqualityxc, $premierexc, $audioxc, $lengthxc, $pshownxc, $keywordxc, $subtitlesxc, $ratingxc, $rating_iconxc, $star_ratingxc, $star_rating_iconxc, $newxc, $lastchancexc, $reviewxc, $imagexc) = $engine; goto dUMvp; BAdxo: goto yRW0T; goto x5wK3; mo9A1: if (!empty($episodexc) && !empty($seasonxc) && empty($episode_totalxc)) { goto rBDQa; } goto N5QXQ; koob9: foreach ($adapterxc as $cx) { goto ONDo0; ek18W: Pk5Qp: goto ispso; ONDo0: if (empty($cx)) { goto ProuK; } goto pMLfJ; pMLfJ: $adapterline .= '   <adapter>' . jTqxl($cx, 'e', 'p') . '</adapter>' . PHP_EOL; goto GekED; GekED: ProuK: goto ek18W; ispso: } goto lgdDv; jqEz_: $videoline .= '  </video>' . PHP_EOL; goto wls9Z; BCE4U: if (!(date_create($sac1) >= date_create($startxc))) { goto Ti29o; } goto VBHjX; edTFM: if (empty($rating_iconxc)) { goto gflQb; } goto zsh39; jcb5P: $composerline = ''; goto QYl74; fSGYC: lkOxv: goto sWQNj; jOBQB: if (empty($categoryxc)) { goto bp0PC; } goto PFkkW; SEjAI: QP2Ku: goto jNgrJ; Igr5h: EEuwj: goto TvVtE; WoEyr: if (!(!empty($colourxc) || !empty($videoaspectxc) || !empty($videoqualityxc))) { goto DkGLG; } goto rTdVk; eoixn: $guestline = ''; goto Hi9UM; I_w9A: LrLm5: goto CT23F; oxgSv: gsc2y: goto BdaPF; YFY3v: CjW21: goto Rfviu; tUeks: $premiereline = ''; goto ieeMv; ZsIIJ: $si .= $snm . $seasonxc; goto h1BVz; WycWO: $keywordline = '  <keyword lang="' . jTQxl($culture, 'e', 'f') . '">' . jtQxL($keywordxc, 'e', 'p') . '</keyword>' . PHP_EOL; goto nYZHR; bcnle: $stopxc = $dtx->format('YmdHis O'); goto rvxnj; eU_UI: if (empty($star_rating_iconxc)) { goto qzzvP; } goto VFuNg; zcwS_: if (empty($commentatorxc)) { goto xWwLu; } goto U0I6V; WnEeO: if (empty($presenterxc)) { goto JiRth; } goto utZpp; yPyaB: $starratingline .= '  </star-rating>' . PHP_EOL; goto Z5eei; ovNgS: goto hcIHV; goto CIFMx; HuJiw: $origlangline = '  <orig-language lang="' . jTQxl($culture, 'e', 'f') . '">' . jTqxL($orig_languagexc, 'e', 'p') . '</orig-language>' . PHP_EOL; goto YtMMn; yV83e: if (!(isset($pdc) && !empty($pdc) && !empty($startxc))) { goto Kpm2a; } goto n4j3F; t8KiB: $lastchanceline = '  <last-chance lang="' . jtQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($lastchancexc, 'e', 'p') . '</last-chance>' . PHP_EOL; goto ueC_1; d89t4: if (empty($production_datexc)) { goto q1txv; } goto XKo0f; oV9Db: $descline = ''; goto ffVEW; jE3sj: if (empty($subtitlesxc)) { goto SYvEg; } goto szc3n; LuhNx: foreach ($countryxc as $cx) { goto juAND; JeFMj: hV79B: goto gB9aB; gB9aB: $countryline .= '  <country>' . jtqxl($cx, 'e', 'p') . '</country>' . PHP_EOL; goto a1dSN; omdoy: if (preg_match('/^([A-Z]{2})$/', $cx)) { goto hV79B; } goto RzzKD; HfY9g: QjG8Q: goto hHjrJ; zSbR2: goto DXklE; goto JeFMj; RzzKD: $countryline .= '  <country lang="' . JTQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . jTQxL($cx, 'e', 'p') . '</country>' . PHP_EOL; goto zSbR2; juAND: if (empty($cx)) { goto QjG8Q; } goto omdoy; hHjrJ: cI6_E: goto k0oip; a1dSN: DXklE: goto HfY9g; k0oip: } goto piLer; ngpod: JiRth: goto VRQQ1; FH1s8: if (empty($guestxc)) { goto jikG3; } goto aaOEe; xkChj: $sodb = date_format($dtx, 'YmdHis O'); goto uuesc; XKo0f: $productiondateline = '  <date>' . jtqXL($production_datexc, 'e', 'p') . '</date>' . PHP_EOL; goto GHwsC; N90QW: $customepisodeline = ''; goto HRsqA; GHwsC: q1txv: goto WoEyr; x5wK3: onuHt: goto bI1Zq; FgAMA: if ($episodeOption == '1') { goto Ybbe3; } goto V47UH; psY1j: goto hcIHV; goto pY3Cv; b1PYu: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $startxc, new DateTimeZone($timezone)); goto G_vm9; YtMMn: gsgc5: goto vTEMe; N5QXQ: if (!empty($episodexc) && empty($seasonxc) && !empty($episode_totalxc)) { goto GjNI3; } goto D9uUH; A8_iy: uPHBb: goto jzn76; mnt1F: goto HRGjb; goto iaLw0; fr3Qd: epvXn: goto ElUC2; D9uUH: if (!empty($episodexc) && !empty($seasonxc) && !empty($episode_totalxc)) { goto YQWFU; } goto ZFhmA; Z5eei: K2unq: goto Av_Fx; zsh39: foreach ($rating_iconxc as $cx) { $ratingline .= '   <icon src="' . JtQXL($cx, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL; RaNYL: } goto CKyys; aaOEe: foreach ($guestxc as $cx) { goto Al0_v; v4Z5D: Yn6Lu: goto WCe9k; Al0_v: if (empty($cx)) { goto XKCJn; } goto VGhNz; VGhNz: $guestline .= '   <guest>' . JtqXl($cx, 'e', 'p') . '</guest>' . PHP_EOL; goto CyxGx; CyxGx: XKCJn: goto v4Z5D; WCe9k: } goto xpliq; rcLw1: $prg .= ' <programme start="' . $sadb . '" stop="' . $sodb . '" channel="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . '  <title lang="' . jtqxL($culture, 'e', 'f') . '">' . jtQXL($titlexc, 'e', 'p') . '</title>' . PHP_EOL . $titleoriginalline . $subtitleline . $descline . $creditsline . $productiondateline . $categoryline . $keywordline . $languageline . $origlangline . $lengthline . $showiconline . $countryline . $episodeline . $customepisodeline . $customepisodexline . $videoline . $audioline . $pshownline . $premiereline . $lastchanceline . $newline . $subtitlesline . $ratingline . $starratingline . $reviewline . $imageline . ' </programme>' . PHP_EOL; goto mVBEV; ZtO6k: jikG3: goto z9qn7; F0hVg: goto wZHIB; goto vlrGN; oN19_: $dtx->modify("+1 day"); goto vQFDv; FjM_m: PF19m: goto brroh; M6Pnx: goto E53G2; goto Wc1rt; INZhu: if (!(date_create($startxc) > date_create($stopxc))) { goto VtbyE; } goto f0FaW; TOr6b: $showiconline = ''; goto SgNtg; Iib_h: $seasonxc = ''; goto Ibbjj; iBFXk: if (empty($si)) { goto yfuqc; } goto A8Gam; ieeMv: $audioline = ''; goto qCFaE; UYEJm: unset($sadb, $sodb); goto TcVr3; WqVrU: if (!(!empty($custom_episodexc) && isset($cepsystem1))) { goto uY6Xp; } goto kLBmb; yXVAC: if (empty($videoqualityxc)) { goto Dfzlf; } goto b7Kti; dXBFO: $episodesystem = 'onscreen'; goto oJOMy; Av_Fx: if (empty($newxc)) { goto LR0Uj; } goto F5l65; PWkOS: muoHi: goto EUjNx; FceK6: if (is_numeric($episode_totalxc)) { goto GvvCy; } goto I_7SB; bI1Zq: VtbyE: goto kXt7K; u6VMT: b8QEH: goto KZUET; xpliq: TLnNP: goto ZtO6k; BvuyK: NF2k6: goto zvi9N; Z1Zyp: foreach ($actorxc as $cx) { goto WGiYR; i2KSZ: K63th: goto qNCtx; qNCtx: jMHkl: goto l3oK3; WGiYR: if (empty($cx)) { goto K63th; } goto jrrqj; jrrqj: $actorline .= '   <actor>' . JTQxl($cx, 'e', 'p') . '</actor>' . PHP_EOL; goto i2KSZ; l3oK3: } goto l8pku; boSyK: nPheZ: goto GBUCd; co9kp: $titleoriginalline = ''; goto Ny3r5; vlrGN: TNc0y: goto wLgdO; pY3Cv: zH8Np: goto jN0Gp; ElUC2: if (!(date_create($startxc) != date_create($stopxc))) { goto UZad4; } goto rcLw1; lT0tp: LR0Uj: goto H38Gs; f1zrR: if (!(!empty($custom_episodexxc) && isset($cepsystem2))) { goto seS37; } goto G92oo; zTez3: if (empty($lengthxc)) { goto AMInW; } goto sreEe; ZFhmA: goto hcIHV; goto OSdM_; dIfZh: sJl0J: goto SEjAI; LLoXP: if (empty($pshownxc)) { goto VLXUp; } goto nP0Sw; EUjNx: f4DXr: goto aDOro; YPq6o: wZHIB: goto DAFZO; TcVr3: HRGjb: goto kkWZM; voS4T: if (!empty($stopxc)) { goto Z5oGi; } goto vLop8; vdyfW: if (empty($reviewxc)) { goto oVn_e; } goto eLuIs; VRQQ1: if (empty($producerxc)) { goto aQDQc; } goto FiLvk; VbBSt: foreach ($directorxc as $cx) { goto flzll; ths8D: d_g7a: goto g9dOG; flzll: if (empty($cx)) { goto WFC8Y; } goto ZPeVN; U1TNM: WFC8Y: goto ths8D; ZPeVN: $directorline .= '   <director>' . JtqXl($cx, 'e', 'p') . '</director>' . PHP_EOL; goto U1TNM; g9dOG: } goto Igr5h; Bav3L: $episodesystem = 'xmltv_ns'; goto ipyAN; iA8KG: R2zaN: goto bXliO; n4j3F: if (!(date_create($startxc) < date_create($pdc))) { goto AcDSZ; } goto siPlh; ZGKzi: $producerline = ''; goto jcb5P; b7Kti: $videoline .= '   <quality>' . JtqXL($videoqualityxc, 'e', 'p') . '</quality>' . PHP_EOL; goto IiYG5; eS_RM: J6X8z: goto yRX0o; z9qn7: $creditsline = '  <credits>' . PHP_EOL . $directorline . $actorline . $writerline . $adapterline . $producerline . $composerline . $editorline . $presenterline . $commentatorline . $guestline . '  </credits>' . PHP_EOL; goto x1p0V; Wpc4P: if (empty($subtitlexc)) { goto R2zaN; } goto WB87e; V4oXx: $commentatorline = ''; goto sZAXk; xXRMF: $starratingline .= '  <star-rating'; goto eEKD5; dfsH5: OlDFP: goto cj7Lu; OqEqC: $videoline = ''; goto tUeks; doG7v: if (empty($composerxc)) { goto V2Lny; } goto E3D_y; HQ6Wb: $languageline = ''; goto yLjjN; KOzs3: $si = ''; goto FgAMA; HiL2C: $si = $seasonxc - 1 . '.' . ($episodexc - 1) . '/' . $episode_totalxc . '.'; goto ZvaDT; CKpqh: if (empty($episode_totalxc)) { goto NF2k6; } goto I2I3k; z0UZ1: yfuqc: goto FjM_m; nYZHR: JJ8e6: goto jE3sj; vQFDv: $startxc = $dtx->format('YmdHis O'); goto v9KIO; v9KIO: goto LXyXu; goto iTFcC; NWa4K: $descline = '  <desc lang="' . JTQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($descxc, 'e', 'p') . '</desc>' . PHP_EOL; goto vfkFQ; A8Gam: $episodeline = '  <episode-num system="' . $episodesystem . '">' . JtqxL($si, 'e', 'p') . '</episode-num>' . PHP_EOL; goto z0UZ1; sWQNj: if (!empty($seasonxc) && empty($episodexc)) { goto waM0J; } goto zw28W; koNCo: K_8M4: goto yXVAC; E3mK5: if (!empty($actorxc) && !empty($rolexc) && count($actorxc) == count($rolexc)) { goto uPHBb; } goto Adt8q; GBUCd: $ratingline .= '>' . PHP_EOL . '   <value>' . jtQxl($ratingxc, 'e', 'p') . '</value>' . PHP_EOL; goto edTFM; YId_l: if (is_numeric($episodexc)) { goto muTm3; } goto rwrfm; lLTMS: E53G2: goto XPubG; zEjcP: foreach ($ai as $cx => $cy) { goto NPZYY; FoG0M: FrJqz: goto ofhMY; Q_W5O: woQuM: goto Nz7Ji; Nz7Ji: N9ctN: goto HRCuu; h3ba_: a2nOm: goto mUfcp; NPZYY: if (empty($cx)) { goto woQuM; } goto iWnkd; ciy_h: MfrAF: goto Q_W5O; mUfcp: $actorline .= '   <actor>' . JtQxL($cx, 'e', 'p') . '</actor>' . PHP_EOL; goto ciy_h; iWnkd: if (!empty($cy)) { goto FrJqz; } goto Sg18h; mladO: goto MfrAF; goto FoG0M; Q2Bh5: goto MfrAF; goto h3ba_; Sg18h: if (empty($cy)) { goto a2nOm; } goto mladO; ofhMY: $actorline .= '   <actor role="' . JTQXL($cy, 'e', 'f') . '">' . jTQxL($cx, 'e', 'p') . '</actor>' . PHP_EOL; goto Q2Bh5; HRCuu: } goto PWkOS; r1hZe: $directorline = ''; goto fH4iG; FBVAn: $starratingline = ''; goto iSTaO; RY8oz: if (!((!empty(strlen((string) $seasonxc)) || !empty(strlen((string) $episodexc))) && isset($episodeOption))) { goto hAtcn; } goto KOzs3; XaBPV: Rmzym: goto Z1Zyp; KZUET: if (empty($star_ratingxc)) { goto K2unq; } goto xXRMF; cj7Lu: MXCr0: goto zcwS_; HSGwP: $videoline .= '   <aspect>' . JTQxL($videoaspectxc, 'e', 'p') . '</aspect>' . PHP_EOL; goto koNCo; Mylxv: if (preg_match('/^(true|yes)$/i', $premierexc)) { goto Ko2SD; } goto ZnD4B; utZpp: foreach ($presenterxc as $cx) { goto tzqEM; iLBQn: $presenterline .= '   <presenter>' . jTQXL($cx, 'e', 'p') . '</presenter>' . PHP_EOL; goto ejE9o; tzqEM: if (empty($cx)) { goto UwDjn; } goto iLBQn; LSgRI: xT7Hg: goto Zb2oy; ejE9o: UwDjn: goto LSgRI; Zb2oy: } goto gjz3h; FKEUh: $episode_totalxc = ''; goto fSGYC; I2I3k: $si .= '/' . $episode_totalxc; goto BvuyK; GbpND: if (preg_match('/^(true|yes)$/i', $lastchancexc)) { goto TvKYW; } goto t8KiB; QH6ca: if (empty($adapterxc)) { goto pBBg5; } goto koob9; iSTaO: $newline = ''; goto hAy48; G92oo: $customepisodexline = '  <episode-num system="' . JtqxL($cepsystem2, 'e', 'f') . '" xpos="2">' . jTqxL($custom_episodexxc, 'e', 'p') . '</episode-num>' . PHP_EOL; goto RUXWD; gj2R1: $ratingline = ''; goto FBVAn; ffVEW: $categoryline = ''; goto HQ6Wb; ueC_1: goto CjW21; goto KZC48; OSdM_: waM0J: goto tsHLl; UyUxu: goto hcIHV; goto D3Rzb; bYoCR: Ti29o: goto HGdTd; HRsqA: $customepisodexline = ''; goto co9kp; PmXAr: qzzvP: goto yPyaB; RQ5Di: V2Lny: goto BOL9T; HYYVT: if (!(date_create($startxc) > date_create($stopxc))) { goto onuHt; } goto xwA9_; qwdgI: goto vq5H1; goto F0hVg; hwKnx: $keywordline = ''; goto o7NsH; QzFRK: if (is_numeric($episode_totalxc)) { goto lkOxv; } goto FKEUh; KZC48: TvKYW: goto eogWV; piLer: aL7f8: goto IDiGV; Wtmhq: $dtx->modify("+1 day"); goto bcnle; brroh: hAtcn: goto WqVrU; U0I6V: foreach ($commentatorxc as $cx) { goto lFomu; kvzys: $commentatorline .= '   <commentator>' . JtQXl($cx, 'e', 'p') . '</commentator>' . PHP_EOL; goto rNGO4; IZ0M9: TRPg7: goto gnEq4; lFomu: if (empty($cx)) { goto Vp3_F; } goto kvzys; rNGO4: Vp3_F: goto IZ0M9; gnEq4: } goto YzFXa; wfiQq: if (empty($writerxc)) { goto gigDQ; } goto ogoHO; kLBmb: $customepisodeline = '  <episode-num system="' . JTqxl($cepsystem1, 'e', 'f') . '" xpos="1">' . JtqxL($custom_episodexc, 'e', 'p') . '</episode-num>' . PHP_EOL; goto OFSuL; cSOMP: teXe6: goto Ww5MT; uuesc: U4JsN: goto Izk4i; sZAXk: $writerline = ''; goto hYTj9; CKyys: vBouR: goto D_FoB; Fp6xH: $stopxc = $dtx->format('YmdHis O'); goto BAdxo; L9X8j: if (!(empty($sac1) && empty($soc1))) { goto CCtsJ; } goto INZhu; MmGvF: mXdwI: goto j8zEi; nCwA0: Bew0t: goto cSOMP; BOL9T: if (empty($editorxc)) { goto MXCr0; } goto DWnqM; zw28W: if (!empty($episodexc) && empty($seasonxc) && empty($episode_totalxc)) { goto zH8Np; } goto mo9A1; ZvaDT: hcIHV: goto dm5Yv; yRX0o: aQDQc: goto doG7v; D_FoB: gflQb: goto nVIeC; IiYG5: Dfzlf: goto jqEz_; nfDZ_: $premiereline = '  <premiere/>' . PHP_EOL; goto lLTMS; PFkkW: foreach ($categoryxc as $cx) { goto P0DTK; OZzmD: $categoryline .= '  <category lang="' . jTQXl($culture, 'e', 'f') . '">' . jtqxl($cx, 'e', 'p') . '</category>' . PHP_EOL; goto UvqdX; P0DTK: if (empty($cx)) { goto BnonB; } goto OZzmD; GjXkK: lzuS7: goto OX2gM; UvqdX: BnonB: goto GjXkK; OX2gM: } goto oxgSv; ZnD4B: $premiereline = '  <premiere lang="' . JtQxL($culture, 'e', 'f') . '">' . JtQXl($premierexc, 'e', 'p') . '</premiere>' . PHP_EOL; goto M6Pnx; F5l65: $newline = '  <new/>' . PHP_EOL; goto lT0tp; CT23F: if (is_numeric($episodexc)) { goto Wkwsx; } goto hXMUO; fKNZI: if (empty($audioxc)) { goto pC0R2; } goto qe4A_; cssYI: if (!empty($actorxc) && empty($rolexc) || !empty($rolexc) && count($actorxc) != count($rolexc)) { goto Rmzym; } goto E3mK5; jNgrJ: if (empty($countryxc)) { goto wcsp_; } goto LuhNx; f0FaW: yRW0T: goto HYYVT; j8zEi: gigDQ: goto QH6ca; Ibbjj: fDo1p: goto YId_l; d16eE: goto bZeIn; goto wtbDt; dASeC: VLXUp: goto mGaZ6; iaLw0: goto mkt_B; goto BS6II; Izk4i: if (empty($title_originalxc)) { goto ok4RI; } goto yN_Tz; Ut7JS: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $startxc); goto oN19_; yN_Tz: $titleoriginalline = '  <title lang="' . jTqXl($culturex, 'e', 'f') . '">' . JTQXl($title_originalxc, 'e', 'p') . '</title>' . PHP_EOL; goto VA6GU; gjz3h: OlTRh: goto ngpod; UXrCd: Kpm2a: goto IH4Nh; dm5Yv: bZeIn: goto w5Sji; zvi9N: Q_UVy: goto vnnsB; dAjHJ: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $stopxc, new DateTimeZone($timezone)); goto KR3dM; XPubG: wgCMZ: goto fKNZI; PbBCn: pC0R2: goto zTez3; pF0J2: $dtx = DateTime::createFromFormat("YmdHis O", $stopxc); goto Wtmhq; eogWV: $lastchanceline = '  <last-chance/>' . PHP_EOL; goto YFY3v; vHJ1S: $starratingline .= ' system="' . jtqxL($srating_system, 'e', 'f') . '"'; goto Gn35d; suspC: $pshownline = '  <previously-shown start="' . JtQXL($pshownxc, 'e', 'p') . '"/>' . PHP_EOL; goto Q73fs; QwL1F: $sodb = $stopxc; goto HhOMk; yuVsS: GvvCy: goto O260h; fNGAQ: if (empty($rating_system)) { goto nPheZ; } goto qHFpu; JvyGp: kN6rH: goto AYK9F; rvxnj: goto jXehr; goto JvyGp; DEddo: $pshownline = ''; goto hwKnx; kkWZM: } goto VexGB; MgPos: if (!(!isset($pdc) || isset($pdc) && date_create($pdc) <= date_create($startxc1[$l]))) { goto JLc8r; } goto PMeoX; rkJmj: BIWmU: goto dO9k2; ZKGAz: $kpic = ''; goto FOWul; OH2aw: if (!empty($ccc[1]) && $f == 0) { goto NAIdX; } goto CQhSx; NfNLB: $fsrc = ' <channel id="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . $dpnl . '  <icon src="' . JtqXl($channellogo, 'e', 'f') . '"/>' . PHP_EOL . ' </channel>' . PHP_EOL; goto eS8oB; z5yHo: $lgfnx = $xlfn; goto mHINj; b3rlB: if (isset($arclix)) { goto Wmvab; } goto vKtvZ; qngzy: $algx .= PHP_EOL; goto T8zeb; Yd9Ch: S21rq: goto ClwjC; ODImv: $fka = array('urdb', 'grdb', 'shdb', 'sedb', 'dpdb', 'dpdb2', 'cudb', 'cgdb', 'cbdb', 'cedb'); goto jY7bn; XwfFA: $a++; goto gM0s5; QGmWi: goto lT5Ph; goto R6uKd; KWP2u: ob_end_clean(); goto OHPrg; KSupM: Cp9ye: goto uMmON; RvKaI: if (isset($xsmc[1])) { goto LuckH; } goto xbpE9; N2riO: njfpQ($tcfn); goto qHQio; I7WLl: P92Zh('3', $fpn); goto Csrfa; bXRK9: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '2') { goto CmJc_; } goto l2hYm; V2e59: $itx->preserveWhiteSpace = false; goto c0sWT; etkoX: $chsum = 1; goto QbhbG; cPVAw: if (empty($clsc[1])) { goto M6C5b; } goto EFUe5; hdxhn: if ($n == 1) { goto oFMYK; } goto iF97O; hjuSA: if (isset($dpdb2)) { goto MQl3Q; } goto ebtYh; qmzQJ: if (!isset($arclix)) { goto Qm7ul; } goto jo416; JqSSe: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod))) { goto YpWzn; } goto uWnYV; VgX_S: if (!(isset($pastdayremover) && $pastdayremover == 'on')) { goto I4A8O; } goto Hvy3N; eCtqo: cnrtG: goto RlJ4G; VasfC: if (!isset($_POST['dlxm'])) { goto Zx1l2; } goto HRCqt; dljWw: foreach (libxml_get_errors() as $error) { echo "<br><h3>", $error->message; p1BxO: } goto WeSLx; asH_E: tRGkm: goto McrHv; oxjoD: $swx = explode('||', $swp); goto TJwuK; XeAPQ: pl51r: goto RmNYZ; XV2pD: $im = str_replace('w', 'ws', $im); goto WJJfY; svdsT: goto Ap1VR; goto WkEZU; BcR3v: iCJep: goto RZ26U; ja26z: gTZBk: goto fiH1Y; W3o48: $mrcd = ''; goto DNTDK; h7Bou: $dlfnx = $drp . '/' . $_SESSION['xmfn']; goto pdgcF; U2pQ6: if (isset($_POST['dlinvx']) && !isset($_POST['dlinvxg'])) { goto kA9cE; } goto Ln6yn; kGWgN: unset($kxm->video->{$rty}); goto N1S_m; DLLVe: $pos = -2; goto PFLRN; KPZk3: MJHNP: goto BChl8; s0HZk: echo xNO2j($cfgf, 5); goto w5Z3w; WYOBW: goto j1qW6; goto A8AqB; iEEP6: z9V3H: goto A8RCC; JiKGS: z8brn: goto DVBzI; zxZaU: $spm = (string) $txm->stop; goto gdDZ8; R2WQB: $a = 0; goto lgp35; jj19O: Yx512: goto dXC8z; Tzs4U: $csrc = $csr; goto E7rRs; LhFE3: Cqqfl: goto shbG1; RCV6G: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto ix8C7; } goto YMGgp; twtux: psxMr: goto mAmvy; mry5z: echo "<br><center><b>No Channel Id Found</b></center><br>"; goto sGK1C; OMoCw: khr8t: goto M9mlv; YfBHv: $cf = array('', '_1', '_2', '_3', '_4', '_5'); goto FdEn9; rbYGU: if (isset($keepindexpage)) { goto hPByD; } goto nkoeD; fDnvq: $chx[0] = Lscgm($ccchannel_block, $cbk, $mgc); goto WWM9L; UvR23: Y2z8P: goto CYi57; pO9qO: chmod($drp . '/' . $xlgn, 0777); goto bZEFj; zT23v: $dpt = $_POST['dlpt']; goto FyrAo; g28ea: $fka = array('epgfilename' => array('1', 'Guide.xml', 'filename'), 'epguseragent' => array('1', '', 'user-agent'), 'epgtimespan' => array('3', '0', 'timespan'), 'epgretry' => array('3', '2', 'retry'), 'epgtimeout' => array('3', '5', 'time-out'), 'epgchanneldelay' => array('4', '', 'channel'), 'epgindexdelay' => array('4', '', 'index'), 'epgdetaildelay' => array('4', '', 'detail'), 'epgtimeconverter' => array('1', '', 'time-converter'), 'epgproxy' => array('1', '', 'proxy'), 'epginxo' => array('2', '', 'index-only'), 'epgfusion' => array('2', '', 'fusion'), 'epgfusionlevel' => array('4', '', 'fusion-level'), 'epgchannellister' => array('2', '', 'channel-lister'), 'epginverter' => array('2', '', 'inverter'), 'epginverterfilename' => array('1', '', 'inverter-filename'), 'epginverterpath' => array('1', '', 'inverter-path'), 'epglogger' => array('2', '', 'logger'), 'epglogname' => array('1', '', 'logname')); goto gwIuH; pcmLV: goto GdFcU; goto C7crB; U_2M1: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto DujdU; dIuex: n79pI: goto aSZMl; xgfbg: goto tdo1K; goto woDzb; UYYc1: J3oN0: goto RINdP; fGPhn: $dpx = $_POST['dpx']; goto Cxg15; LW5jD: lMrcr: goto J5bH6; ftoKT: preg_match('/.*\\.\\*\\?(\\(\\?[:!=<>].*?\\)\\(.*?\\)\\(\\?[:!=<>].*?\\))\\.\\*\\?/', $ccchannel_block, $spp); goto LWg2o; pDW2a: goto LOfw8; goto A5f4U; y0TB0: i3NvR: goto XIaGY; hV7QV: ZiC5B: goto Y8kR2; C6ToK: zwfov: goto BqTns; nX5tb: $txm->start = $fst; goto tTHSs; NGQrY: list($stopxc1[$l], $stol) = UyOGt($stop, $swx[$l], $culture, array("8", $stop_format, $timezone, $ofx), $arclist); goto cpx69; EmuHP: CmJc_: goto RfHFM; VghLs: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto DDmd5; vJ1cI: foreach ($fv as $fc => $fd) { echo $fd . ' Debugger : <input type="hidden" name="' . $fc . '" value="0"><input type="checkbox" name="' . $fc . '"><br><br>'; jtlHu: } goto JOCUI; Ipj0X: vD1ni: goto gHglO; JOCUI: ug_RA: goto gg09r; xGTjb: if (!($fk != 'Debugging')) { goto DojPZ; } goto vJ1cI; kX6yu: DojPZ: goto Ipj0X; DDmd5: echo '<div id="' . $fk . '" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>'; goto xGTjb; gg09r: echo '</div>'; goto kX6yu; gHglO: } goto d0zah; pzogQ: goto tLpad; goto CyANb; tVdOj: header('Content-type: application/x-httpd-php'); goto U8u1X; p5DRc: flush(); goto Fcv1p; Cl9YY: goto UN3RW; goto pMfjc; CkDUm: if (!isset($logger)) { goto vH2g0; } goto s_DdU; ImcFe: goto nfLCb; goto doJys; aRYTx: fwrite($fp, $fhd . '</tv>'); goto NbqSP; WGNOC: $fxn = $site_name . '_' . preg_replace('/([\\/\\\\])/sm', '_', $xmltv_id) . '.temp'; goto s2GGQ; v8JfJ: $rtx = $kxm->addChild('title', $mrcd); goto dr6Kv; D7DOP: $i = 0; goto Ld1VI; Ca1NY: function WTctv($arcx) { return @gzuncompress($arcx); } goto WXHIT; CWB13: $dinx = 'on'; goto CEYO0; uL9Id: lx8WJ: goto kGLLo; LLPf9: GadiM: goto lpF1m; imUpQ: $fka = array('cxmg' => 'Gz', 'cinvxg' => 'Gz', 'dlxm' => 'Xml File', 'dlxg' => 'Gz File', 'dlinvx' => 'File', 'dlinvxg' => 'Gz File'); goto SlibZ; i0_Vl: Sn9N8: goto WdNu3; HGNDf: unset($as); goto DHb5x; HE6y_: KDgT0: goto rf8lz; j9VXp: $im = 'Detail page stop-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto TN0vl; KEiiH: goto MhaNY; goto q1PLk; xES2P: $rqw++; goto j3uqj; UADXK: $gmi = preg_replace('/^.*?"(.*?)".*?"(.*?)"$/s', PHP_EOL . '/*   \\1' . PHP_EOL . '\\2 */' . PHP_EOL, $gni); goto jUJIw; gyFh2: $chxx[1] = explode('||', $cfb); goto tXzvZ; eCQcr: BvfCX: goto D5t3Z; uTYjc: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto banKv; UqSIC: Mzx9f: goto enNRO; x2HOA: $prgx = ''; goto XrB5n; eCksu: if (!empty($kxm->video->{$rty})) { goto eisuN; } goto LFUd8; xjFfx: if (empty($channellogo)) { goto cEQs0; } goto KQpFJ; PazD4: if ($_SESSION['download'] == 'dlsc') { goto MxxxT; } goto OHOMO; HZwTH: ML4P0: goto h1LeD; eDoPH: if ($clic[0] == 'siteconfig') { goto UJ1sY; } goto PSX8u; DZDQS: unset($dtimer); goto U7s3r; UafWn: $clsx = array_values($clsx); goto d6cLS; yyF5C: sg0VJ: goto oZbTc; SakOZ: $dxc2 = 0; goto aCfSx; kXQul: m2Tl6: goto NYM5N; o_JhO: ciJr8: goto UK9No; K0ATn: Bz_B5: goto zrOtK; uQokq: AX4wx: goto P5VDL; CEYO0: tt6kb: goto iCsek; NDeiN: unset($dtx); goto XtIrM; HqpI4: preg_match('/(\\.xml)$/i', $xlfn, $flnc); goto axc8g; pt5s4: unset($kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0][0]); goto qq1qc; gYu4C: echo '</select><br>'; goto Gq0HZ; mXzTw: gU02G: goto kxKMf; HqZQN: $culture = 'xx'; goto MOhBO; fB2M2: preg_match('/^(.*?)\\s/', $col, $crl); goto gQpHA; Ge829: $ccchannel_id = str_replace('||#set#', '', $ccchannel_id); goto XQJdf; l5Rmk: if ($_POST['cgf'] != 'new' && file_exists($cfdp . $_POST['cgf'])) { goto aoBPE; } goto y580G; q6dit: ob_end_clean(); goto l5Rmk; BjYGC: echo "Channel Name : <br><br>" . Wo0CF($cnsx, "2"); goto q5swG; U1xSg: if (isset($arclix)) { goto tbTya; } goto KrqMq; H_O2y: if (isset($vrdb)) { goto lsQRy; } goto mg7iH; jDM_s: foreach ($sm2 as $subpage2) { goto L2vxV; CCAvL: NgRFJ: goto eNY7y; L2vxV: VAfWx($subpage2, 'subpage2', '##subpage2##', $arclist); goto y_l28; UC9Gu: q0nz8: goto CCAvL; y_l28: foreach ($sm1 as $subpage1) { goto jC4wG; mSvWe: list($op2, $erc, $srcl, $udbl) = s8oxu($cfld, $arclist, null, '2', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, null, $cpx); goto ALeWE; zF_MS: goto c6NDK; goto nv4S9; BOVZM: if (!isset($vldb)) { goto eF66C; } goto JSFA8; YG4f6: $sou = ''; goto vUpF2; Ly__y: if (!isset($urdb)) { goto QdoL7; } goto zF_MS; ddyDk: $sou .= $op2; goto ZgYM5; T5wh7: tRIxr($udbl); goto BBX5b; rFYkn: if (empty($indexdelay)) { goto S_30x; } goto uBQFH; BBX5b: if (!isset($vldb)) { goto VHfIo; } goto l0zqU; JSFA8: p92zh('2', $fpn); goto urT4a; EJfzd: S_30x: goto HuS2w; CfeZc: j6b0s: goto BjOkQ; qQFlQ: goto Ap1VR; goto Y23ZH; fWgwi: cmR11: goto s8km2; HuS2w: if (!isset($grdb)) { goto cmR11; } goto iQIfA; Qkz29: QdoL7: goto RFlRS; iM_fi: CHyg0: goto OYoqd; H4Svc: c6NDK: goto GGOur; w8eNF: $cyck = 'p'; goto t6F2K; k7Q4P: if (!isset($keepindexpage)) { goto KDaRH; } goto w8eNF; Y23ZH: WrcsF: goto CfeZc; BjOkQ: if (!isset($urdb)) { goto HEhNg; } goto T5wh7; KVE0r: VHfIo: goto r__Mu; rQGDE: if (empty($srcl)) { goto j6b0s; } goto YG4f6; RFlRS: list($op2, $erc, $srcl) = s8oXU($cfld, $arclist, null, '2', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, null, $cpx); goto H4Svc; r__Mu: HEhNg: goto rFYkn; nv4S9: JaBMV: goto mSvWe; X2GhY: unset($op2); goto rQGDE; bMqcL: if (isset($urdb)) { goto JaBMV; } goto Ly__y; urT4a: eF66C: goto fWgwi; ZgYM5: Nka4_: goto X2GhY; ALeWE: goto c6NDK; goto Qkz29; s8km2: ImLfU: goto wGoCR; GGOur: if (!(!isset($url3) && !isset($url4))) { goto Nka4_; } goto ddyDk; vUpF2: $srcl = ''; goto HNbHO; uBQFH: usleep($indexdelay); goto EJfzd; XJc10: list($cyclone, $cycx) = hFI2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto k7Q4P; OYoqd: if (isset($urdb)) { goto WrcsF; } goto qQFlQ; oEpXh: unset($indexdelay); goto GANtz; GANtz: goto P1t0T; goto iM_fi; t6F2K: KDaRH: goto oEpXh; iQIfA: echo jgumE($cfld, "2", "1", $arclist); goto BOVZM; jC4wG: vafwx($subpage1, 'subpage1', '##subpage1##', $arclist); goto bMqcL; HNbHO: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto CHyg0; } goto XJc10; l0zqU: p92zh('1', $fpn); goto KVE0r; wGoCR: } goto UC9Gu; eNY7y: } goto yyF5C; xqj8Q: fhqfw: goto NTNp_; sCgAr: tQpnc: goto tVmyw; HnamL: if (!(isset($xmlca->cyclone_site) && !empty($xmlca->cyclone_site) && isset($xmlca->cyclone_id) && !empty($xmlca->cyclone_id))) { goto m6EhR; } goto oJ5VG; b8GwP: unset($ixml); goto V43B1; v34hr: $ccchannel_logo = str_replace(' ', '%20', $ccchannel_logo); goto rdF5e; VDR0b: exit; goto Ui6wQ; K8gRb: hWysn: goto oRE7E; ORcpO: $kxm->{'last-chance'} = ''; goto HCcjD; KExGv: goto jONon; goto jg0Hh; OHPrg: echo $xhd . 'Siteconfig Editor</h2>' . $xbb . '<form action="' . $tfn . '" id="cmform" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center>'; goto dhzLR; u9rXv: if (empty($_POST['urdb']) && empty($_POST['grdb']) && empty($_POST['shdb']) && empty($_POST['sedb']) && empty($_POST['dpdb']) && empty($_POST['dpdb2'])) { goto UvoUR; } goto kd36R; QliNc: R6zuD: goto MKOv4; O0K15: TcXkE: goto P7W3j; rHv3Y: if (isset($_POST['tempconfig'])) { goto qdmQq; } goto v47sb; KZO40: if (isset($detail_start) && empty($dsou)) { goto m6VTM; } goto jhqLx; XafK0: $mren = $ncar[$rkey]; goto J5RjA; F_BF5: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto uyalo; } goto CStA3; ofNL2: if ($rty == 'rating') { goto uKIKH; } goto ZpXU_; ktJG7: W0KKU: goto bO5YL; m3SvH: preg_match('/(\\.txt)$/i', $xlgn, $flnc); goto QLZwm; JCkvZ: ZanXu: goto jNuQz; oZbTc: goto yFob8; goto dreEx; YsAqS: if (isset($arclix)) { goto E7pXv; } goto knT5Y; hCQvA: $filename = $_POST['filename']; goto B8dNS; PSX8u: if ($clic[0] == 'userkey') { goto tRp_F; } goto bCxW3; nAAhn: goto YNo92; goto wYuzE; REE0s: unset($cyck); goto B4L58; Vlv1_: Pnqer: goto bO2Mg; RcORj: $txml = simplexml_load_file($ctf); goto TtI6n; D5t3Z: G7GHQ: goto cWseA; gK7F2: usGah: goto CLjDn; Z1_eg: zaUGT: goto fnCI1; F3EzG: unset($finv); goto JHwWk; EV9aY: $cfr = $xmlfile->channel[$i + 1]->attributes()->site; goto dmX4R; oruzX: PK2Dy: goto zxKeK; Ic1Jz: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '5') { goto CARXX; } goto yljt1; w5HCh: Aby0p: goto TO_rw; AKM8e: goto W3gmP; goto Z20H4; upivL: if (!isset($xofc[1])) { goto xNHUZ; } goto ANe3o; dEN9B: fwrite($fp, $cll . ' </channels>' . PHP_EOL . '</site>'); goto ymDs2; yPQyX: echo ' to proceed</b></h3></center>'; goto XFEge; G18AL: vaOsr: goto UAdR0; T03xb: iOeT9: goto FPlcV; RtxZT: if ($n == 2) { goto hAoJF; } goto RQgkn; LLCH5: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto kBNXo; EYhdz: if ($fk == 'mdscf') { goto ZoCTg; } goto MKa9W; nVQF7: goto tVGmb; goto fhfM1; jEc11: echo '<input type="submit" name="mdcf" value="Modify"> ' . $xrf . '<br><br><br>'; goto Y8r5Y; kBNXo: echo '<b>Tempest Siteconfig ' . $fv . '</b><br><br><select name="' . $fk . '" id="' . $fk . '">' . FbHuc("1", $sdp) . '</select><br><br>'; goto EYhdz; fhfM1: ZoCTg: goto jEc11; abx0w: cOG_J: goto mvuLs; Y8r5Y: tVGmb: goto abx0w; MKa9W: echo '<input type="button" value="Delete" name="sconfigremover" id="sconfigremover">'; goto nVQF7; mvuLs: } goto hHLEM; mzMsZ: pt6li: goto gBwto; hCeGO: $lt++; goto SopQg; nHm9I: FM34Y($cnsx, $ccsortorder, $ccsortflag, $cidsx, $clsx); goto RmzYE; MMyhp: goto hpJ8X; goto a5A5k; k8a4e: unset($prgx, $xsmc); goto jfGeV; YoQoF: RE1hF: goto LkFLo; U4SnM: Y9bW1: goto o91Bb; ivny8: goto lWYPO; goto GqMMD; UcAGk: $q = array_keys(array_diff_assoc($stopxc1, array_unique($stopxc1))); goto MM2Ke; ZotD8: if (!empty(trim($xmltv_id))) { goto Iuzrx; } goto gm7Qo; N2mBJ: $cidrsx[$f] = ''; goto OnwSc; uFYei: $xmlca = $xmlfile->channel[$i]->attributes(); goto lMyeI; h359G: NoXmd: goto CA5ks; U1An9: $clsx = str_replace('\\|', '|', $clsx); goto Acxuj; NWdSO: goto P1t0T; goto r97y_; hlm7d: $tmt = microtime(true); goto etkoX; K4RSb: goto D1p_Z; goto Eluk0; Ubtdf: goto GYT5R; goto dcaK0; nFJ8s: $a = 0; goto I1fUD; HHOd6: gWN1i: goto ESLAt; dx2UC: XBiJ7: goto AepPD; T8Gf8: $mxl = new DOMDocument(); goto z6OHX; xZHsx: rAaO8: goto K6fj9; JXBNG: if (empty($otd)) { goto ep9iy; } goto tzKQU; kdu6Z: DAv9o: goto fip9E; mf92k: fwrite($fp, '</tv>'); goto ONlJz; CmTRJ: if (empty($prg) || !isset($finv)) { goto srbxk; } goto QQhMh; aBRDv: $dupn = count($dpc); goto MdhK1; ONF_c: $dpnl = ''; goto hG4Cl; QkT3E: echo $algx; goto DMv9b; gg0X2: if (isset($arclix)) { goto KOQkS; } goto AVcl2; C4dXk: echo '(File Name and Revision No)'; goto PhfIZ; OmfFV: foreach ($swx as $sdt) { $std[] = uyOgt($sort, $sdt, $culture, "33", $arclist); mQidb: } goto ktJG7; Ohuai: eSCSr: goto BUxNL; xwLkb: Zgd92: goto Dv9jb; eNerm: Dm2y7: goto S6Jab; BIBlh: fwrite($fp, $ixml->programme[$a]->asXML() . PHP_EOL); goto ZSnVs; HsJhA: preg_match('/^\\d+(\\.\\d+)/', $max_day, $mxdc); goto h4mdm; KbT5h: vafWX($dpk1[$l], 'dpk1', '##pagekey1##', $arclist); goto U9pwt; BMSVT: header('Content-type: application/xml; charset=utf-8'); goto fQpze; B0Z18: if (!(isset($_POST['frdt']) && !empty($_POST['frdt']))) { goto pM4uN; } goto qMN3C; AqGgv: goto UwW79; goto H1Lbp; jWE8K: unset($_SESSION['xyz']); goto ikyAq; XAxHB: goto XXBMj; goto iBQ0j; JY4al: $limit = count($swx); goto rA4U9; UtdAS: mD5Xh: goto Mmkpl; dGB12: $b++; goto GlH8G; VG46s: $dtimer[1] = $startxc1[$l - 1]; goto YiUD9; d9878: BcYTb: goto CXYGV; LgxER: goto rdHKj; goto IUb8H; KSRzl: Fv0OH: goto UXcUa; UKNWF: unlink($tdp . $uut[$a]); goto Bb8Oy; mUaEN: Nzgqk: goto kkypq; UcnJk: AZUra($algx, $xlgn); goto bzJxC; nf5Z6: jUg5p: goto OD8Qo; M7Gd0: unset($_SESSION['xyz']); goto eFkeo; Wwrb9: oPEbW: goto VAL1m; CH2le: wPunl: goto gQ0XK; h6rDk: $timespan = 0; goto TmJ1p; wXpl3: $rtx[0] = $mrcd; goto RMo8I; bhlDx: H6p8V: goto Giq7k; eGixZ: Uw6qJ: goto ojxgl; hG4Cl: $mdn = preg_split('/((?<!\\\\)\\|\\|)/sm', $display_name, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto VHJiK; qJcDF: $cnrsx[$f] = ''; goto hURGA; ReBy3: SPrt0: goto ojCnD; iWKaZ: gzHCx: goto at30Z; ctmFQ: $xlfn = (string) $xmlfile->filename; goto nPM8X; GLGbj: if ($ccsorttype == '2') { goto hCo3H; } goto gsU_H; A4tDQ: fTwQQ: goto v0FL5; NLLkB: goto iRari; goto DNj4r; dxCGx: $kpic = ''; goto cgSRH; Qb_PM: if (empty(strlen($_POST['dcxm']))) { goto YhCuD; } goto dEShU; tOE2J: wh_JE: goto dFymu; AQ0N0: if (!empty(trim($csrc))) { goto gVHPa; } goto QTY2i; Xz94n: if (!(count($cidsx) < count($cnsx))) { goto qakDp; } goto dV6kW; WRazT: j7giO: goto T4Nt2; fzcBX: $n = 1; goto NUFAV; utoyx: o3ICK: goto C4dXk; R7KEh: session_write_close(); goto CQ2Wl; OoHr2: AfMGL: goto gg3IF; K0sZK: goto xQdkA; goto dgwWl; ywUMu: sEurh: goto BmCIF; pTltu: ba3jM: goto eTZ4b; cjrui: $u = count($q); goto JNvqF; gkA2k: if (!($rty == 'review')) { goto gyyVZ; } goto kcxJn; tDZ6t: $cclogo = $lrm[1]; goto d5xpE; IJci2: if (!(filesize($cxtc) == 0)) { goto TgD1u; } goto ymI2_; DVBzI: unset($txml, $fmod, $ofdt, $finv); goto hxsYq; SopQg: goto m_7iw; goto itImZ; Vor1E: if (!isset($arclix)) { goto CAuTw; } goto Stlf5; pefG2: if (!($a < $nct)) { goto f5ras; } goto Obi00; Tx5GU: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto d1idn; O_JVI: $mcn = $_POST['cgf']; goto o0nQR; vk_zf: foreach (array_map(null, $dcar, $ncar, $fcar) as $edtx) { goto CsTPy; T4IKy: if ($dca == 'custom_episode' || $dca == 'custom_episodex') { goto n1JzQ; } goto oAPoB; Q66G0: RTV_2: goto HOseN; d2Ar2: echo $fca[0] . " [" . ${$fca[1]} . "]: <br><br>"; goto LkPvb; rxYoh: $xbn = count(${$dca . 'xc1'}); goto MEVZB; mVb6D: goto k8d_F; goto pswzP; awAvd: b_XDV: goto tOJTZ; RwJeu: j0joR: goto PUUXf; W2MiE: I6roe: goto AKtlP; d2onK: if (!isset($dyf)) { goto r1v3j; } goto FCadd; sha2m: slKkb: goto NeHdj; WGqnR: $xm++; goto USGHd; tOJTZ: JHQFJ: goto WGqnR; T3mzf: echo $fca . " [on-screen]: <br><br>" . wo0cF(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto gMHcT; CsTPy: list($dca, $nca, $fca) = $edtx; goto uRSyf; WsiYl: goto UlJ0B; goto EGOYS; i6ii0: if ($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating') { goto AbyYf; } goto DyC05; FCadd: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto Bog7B; } goto AU1C0; TZ1KU: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto F3oNm; } goto SsO_a; MFWKM: goto k8d_F; goto iKsZl; mUuIT: WROcL: goto VyyUY; USGHd: goto j0joR; goto sha2m; XyrQM: echo "[" . ($xm + 1) . "] => " . fRTOu(${$dca . 'xc1'}[$xm]) . "<br><br>"; goto qv51Z; Qaacd: rt3zo: goto MFWKM; A9w8O: echo $fca[0] . " [" . ${$fca[1]} . "]: <br><br>" . wO0cf(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto Q66G0; lgqEg: if (!empty(${$dca . 'xc1'}[$xm])) { goto HTEPh; } goto kDVp0; m0wtP: QWwb0: goto lTyYG; Q01aO: echo $fca . " [xmltv_ns]: <br><br>"; goto iIKXM; hBy7_: BGc2N: goto A9S8m; taZfY: if ($episodeOption == '2') { goto Ew1a3; } goto zbkUq; iKsZl: n1JzQ: goto vuyxU; RexXn: TMWSB: goto Kyg1S; Ukzz4: jeJGW: goto b5gZV; BYJz2: ${$dca . 'xc1'} = array_values(${$dca . 'xc1'}); goto m0wtP; txGjl: preg_match('/((?:[^\\\\]|^)[ymdjnF])/im', ${$dca . '_format'}, $sdtc); goto WuNfn; VE0gD: echo $fca[0] . " [" . ${$fca[1]} . "]: <br><br>" . wo0CF(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto Qaacd; avwxf: goto k8d_F; goto CQeSG; uXEPZ: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->format('YmdHis O'); goto WsiYl; xJ6Jz: echo $fca . " : <br><br>[0] => " . frtou(${$dca}) . "<br><br>"; goto FadT0; JebUq: thqXg: goto JwzOl; pswzP: gTd_G: goto EQQ31; NU93A: Ku9Cg: goto FxBmQ; JwzOl: echo Wo0CF($xnf, $nca); goto I39Q7; WBj5E: o2HX0: goto H_g2T; R921H: gIg1a: goto zzLc8; G8bLH: Bog7B: goto FOKQl; Jsi2S: a2Woa: goto gVx7n; isjXg: if ($dca == 'start') { goto X9fgj; } goto gGL8o; AU1C0: wULbX: goto TZ1KU; qv51Z: if ($dca == 'start') { goto jeJGW; } goto Z621u; jiab5: UV8XQ: goto TDfD9; CDURE: $dtx = date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]); goto dp1Ew; WThmr: foreach (${$dca . 'xc1'} as $xns) { goto SWdBa; jZDqX: $xnf[] = $xns; goto p3gPY; SWdBa: if (!(!empty($xns) && is_numeric($xns))) { goto qz0er; } goto iZrn5; DvTCU: qz0er: goto jZDqX; p3gPY: I10Rb: goto Dq9BT; iZrn5: $xns = $xns - 1; goto DvTCU; Dq9BT: } goto JebUq; ZYuRz: olWeM: goto QB1A3; CQeSG: AbyYf: goto Zi8oD; V53nG: goto zmlOF; goto R921H; NeHdj: unset($dyf, $sdtc); goto s62lR; aKykm: OZTOT: goto fEFpr; A9S8m: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto rt3zo; } goto VE0gD; W6fHa: HTEPh: goto isjXg; PUUXf: if (!($xm < $xbn)) { goto slKkb; } goto lgqEg; MEVZB: $xm = 0; goto RwJeu; uweMt: goto wULbX; goto VrYjW; AKtlP: goto b_XDV; goto RexXn; vuyxU: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto c0pAs; } goto p4jH9; I39Q7: unset($xnf); goto PDoLS; qxn39: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto MhsBv; } goto rIG_L; gMHcT: goto XOU1O; goto VGPAB; b5gZV: if (!(empty($sdtc[1]) && !empty(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto I6roe; } goto zRJJ4; EQQ31: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto iFtNM; } goto HODgO; Flagb: k8d_F: goto ZYuRz; NYoC0: if ($dca == 'season' || $dca == 'episode' || $dca == 'episode_total') { goto gTd_G; } goto i6ii0; rIG_L: echo $fca . " Time : <br><br>"; goto kGmfY; p4jH9: if (!isset(${$fca[1]})) { goto RTV_2; } goto A9w8O; uRSyf: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(${$dca . 'xc1'}))) { goto QWwb0; } goto BYJz2; VrYjW: F3oNm: goto G8bLH; FOKQl: r1v3j: goto V53nG; TDfD9: ra7ZF: goto yE3ZJ; EGOYS: W8FDp: goto jiab5; WuNfn: in79S: goto rxYoh; zRJJ4: $dyf = ${$dca . 'xc1'}[$xm]; goto W2MiE; tHi2u: if ($dca == 'channellogo') { goto a2Woa; } goto NYoC0; u7XXE: MtoDg: goto T3mzf; WF_TE: $dyf = ${$dca . 'xc1'}[$xm]; goto dk7P4; kN1mS: goto zmlOF; goto MgE8c; FadT0: ccH5H: goto mVb6D; H_g2T: goto k8d_F; goto hBy7_; Ku77Q: goto k8d_F; goto Jsi2S; lTyYG: if ($dca == 'start' || $dca == 'stop') { goto wOS1w; } goto tHi2u; LGuHG: if ($episodeOption == '1') { goto MtoDg; } goto taZfY; oAPoB: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto OZTOT; } goto a7eAo; zzLc8: if (!(isset($dyf) && $xm + 1 < $xbn && !empty(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto ra7ZF; } goto ncbD1; kGmfY: if (!($dca == 'start')) { goto in79S; } goto txGjl; kDVp0: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = ''; goto W6fHa; gGL8o: if ($dca == 'stop') { goto gIg1a; } goto kN1mS; HOseN: c0pAs: goto Flagb; Sco1e: goto b_XDV; goto Ukzz4; VGPAB: Ew1a3: goto Q01aO; fEFpr: goto k8d_F; goto wF1Pv; D9Ew0: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->modify("+1 days"); goto Oj0F6; Oj0F6: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->format('YmdHis O'); goto uweMt; gVx7n: if (!(isset(${$dca}) && !empty(${$dca}))) { goto ccH5H; } goto xJ6Jz; PDoLS: XOU1O: goto yJlX6; HMEBE: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto W8FDp; } goto CDURE; dDNSd: iFtNM: goto avwxf; wF1Pv: wOS1w: goto qxn39; ITwsJ: echo wo0cF(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto WBj5E; yJlX6: goto saiSs; goto NU93A; VyyUY: echo $fca[0] . " : <br><br>"; goto AXaCq; dp1Ew: ${$dca . 'xc1'}[$xm] = $dtx->modify("+1 days"); goto uXEPZ; fQhil: if (!isset(${$fca[1]}) || isset(${$fca[1]}) && empty(${$fca[1]})) { goto WROcL; } goto d2Ar2; yE3ZJ: zmlOF: goto XyrQM; iIKXM: $xnf = array(); goto WThmr; Zi8oD: if (!(isset(${$dca . 'xc1'}) && !empty(array_filter(${$dca . 'xc1'})))) { goto o2HX0; } goto fQhil; ncbD1: if (!(date_create($dyf) > date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]))) { goto UV8XQ; } goto S4cKE; Kyg1S: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$xm])) { goto qacFr; } goto WF_TE; FxBmQ: echo $fca . " : <br><br>" . wo0Cf(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto ShG0Z; S4cKE: UlJ0B: goto HMEBE; SsO_a: $dtx = date_create(${$dca . 'xc1'}[$xm]); goto D9Ew0; MgE8c: X9fgj: goto d2onK; LkPvb: goto OGpng; goto mUuIT; HODgO: if (!isset($episodeOption) || isset($episodeOption) && empty($episodeOption)) { goto Ku9Cg; } goto LGuHG; Z621u: if ($dca == 'stop') { goto TMWSB; } goto Sco1e; zbkUq: goto XOU1O; goto u7XXE; AXaCq: OGpng: goto ITwsJ; dk7P4: qacFr: goto awAvd; DyC05: if ($dca == 'length' || $dca == 'subtitles') { goto BGc2N; } goto T4IKy; ShG0Z: saiSs: goto dDNSd; s62lR: MhsBv: goto Ku77Q; a7eAo: echo $fca . " : <br><br>" . WO0cf(${$dca . 'xc1'}, $nca); goto aKykm; QB1A3: } goto JGwDi; CMi_T: iFg8I: goto z5yHo; F53EY: preg_match('/(\\|\\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_name, $ccsrc); goto Tkb0s; Kk0Dg: if (empty($xdlw)) { goto i3Nol; } goto kGWgN; AdZ7H: g_vWU: goto Y6vnS; m0Ipx: if ($stal == 1) { goto nEpie; } goto PvaZU; o3tPr: O_SqN: goto UKHEM; yASUW: if (isset($detail_start2) && !empty($dsou2)) { goto GU5Hj; } goto c4j52; yFKLw: list($acp, $algx, $algy) = fcTYn('2'); goto Ot7Bi; RklB1: if (!isset($vrdb)) { goto rsPIe; } goto GeUiN; ZUO3v: $csrc = Bqw7f($csrc); goto qII8o; qaQKp: jN3eu: goto ytAdU; aOLMZ: $xlgn = $xlgn . '.txt'; goto BCK6E; P5VDL: foreach ($cm3 as $ccsubpage3) { goto Gfz3c; Gfz3c: VAFwX($ccsubpage3, 'ccsubpage3', '##subpage3##', $arclist); goto ropgl; ropgl: foreach ($cm2 as $ccsubpage2) { goto cK1gc; jxcrj: foreach ($cm1 as $ccsubpage1) { goto Eew0t; oXHeD: echo jGUME($cfld, '3', '2', $arclist); goto j8wlj; l_1HZ: goto lMoMk; goto InIea; XQDAn: INHFj: goto LHj2N; V712Z: if (isset($cudb)) { goto L8x0e; } goto ukT3m; UTl0M: goto WyIKE; goto wZBvR; QDBfM: if (isset($ccurl4)) { goto JaKlS; } goto u095m; NKB2J: nkjoE: goto NxhD2; u095m: $csr .= $ccop3; goto lYZ_p; fiygj: p92zH('2', $fpn); goto UAnDR; RtPuR: list($ccop3, $erc, $srcl, $cdbl) = s8Oxu($cfld, $arclist, 'cc', '3', $agent, $cto, '1', $erc, $retry, null, $dpx); goto BYxop; Hecir: if (!isset($vldb)) { goto R9nL_; } goto uOnR2; uf5Mz: list($ccop3, $erc, $srcl) = S8oxu($cfld, $arclist, 'cc', '3', $agent, $cto, '0', $erc, $retry, null, $dpx); goto uQGyl; dFMuD: if (!isset($cudb)) { goto nkjoE; } goto We9zH; SACpX: S4V8J: goto dFMuD; wZBvR: u0qaW: goto RtPuR; NxhD2: if (!isset($cgdb)) { goto INHFj; } goto oXHeD; ZUZC_: unset($ccop3); goto bfRQz; OKtlF: $csr = ''; goto l_1HZ; qZBqS: kyIP_: goto uf5Mz; uQGyl: WyIKE: goto QDBfM; InIea: L_B0W: goto LgzQd; lYZ_p: JaKlS: goto ZUZC_; We9zH: TrIXr($cdbl); goto Hecir; j8wlj: if (!isset($vldb)) { goto gopoR; } goto fiygj; LgzQd: L8x0e: goto SACpX; uOnR2: P92ZH('1', $fpn); goto H3fOM; gapmR: $srcl = ''; goto V712Z; AbeBC: if (!isset($cudb)) { goto kyIP_; } goto UTl0M; HZk5s: if (isset($cudb)) { goto u0qaW; } goto AbeBC; ukT3m: if (!(count($cm3) == 1 && count($cm2) == 1 && count($cm1) == 1)) { goto L_B0W; } goto OKtlF; BYxop: goto WyIKE; goto qZBqS; LHj2N: bcBrd: goto Kr3Sp; bfRQz: if (empty($srcl)) { goto S4V8J; } goto gapmR; UAnDR: gopoR: goto XQDAn; H3fOM: R9nL_: goto NKB2J; Eew0t: vAFwX($ccsubpage1, 'ccsubpage1', '##subpage1##', $arclist); goto HZk5s; Kr3Sp: } goto OKVQ_; OKVQ_: E89Q_: goto y9z45; y9z45: VkpXZ: goto XiOFB; cK1gc: VaFwx($ccsubpage2, 'ccsubpage2', '##subpage2##', $arclist); goto jxcrj; XiOFB: } goto i0Ymr; Xc0MD: M2d9j: goto xqlVS; i0Ymr: QGzRs: goto Xc0MD; xqlVS: } goto v6ba6; QMDiW: list($dsou2, $dbl) = s8OXU($cfld, $arclist, 'detail_', '2', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, $dtimer, $cpx); goto kdYim; LPd_F: if (!(isset($detail_duration2) && !empty($dsou2) && !empty($startxc1[$l]) && empty($stopxc1[$l]))) { goto jJ4v3; } goto wUV2E; TuiJE: if (isset($samekeep)) { goto g05Om; } goto kmdQI; mpvtd: $cckey = $_POST['cuky']; goto HCgcm; SRO82: foreach (iterator_to_array($itx->getElementsByTagName('channel')) as $ndx) { $ndx->parentNode->insertBefore($ndx, $pxf); G81MA: } goto XPt3v; NHRH6: echo snypN('2'); goto h359G; otZmd: if (date_create($cof) != date_create($crf[1], timezone_open($ntz))) { goto h1_0x; } goto O6e5j; yn8uq: goto CKsch; goto EwAe0; w5lNt: lEsmf: goto CIV7H; zNi7O: n0ISA: goto kNuMD; NVye2: P92Zh('2', $fpn); goto sDVDB; Igrsh: $mxl = simplexml_load_file($cfdp . $mcn); goto NbMDh; IQ1xs: foreach ($lgcs as $clc => $cln) { echo '<option value="' . $clc . '">' . $cln . '</option>'; w7kSe: } goto Bz2E9; Eluk0: jTcP5: goto k79Cp; JHwWk: if (isset($inlk)) { goto YtR6S; } goto jh5VM; NilUl: if (!isset($rgl[2])) { goto qBNDX; } goto MeFKj; LpPnN: NjFpQ(''); goto VqzUc; YZUJd: BTinO: goto tF7Lv; XYsgq: $_POST['cnmd'] = $clic[1]; goto oQobK; Fl_Uz: gyyVZ: goto sjd61; e7fNG: if (!isset($cedb)) { goto gaAEb; } goto zaV4A; yM9K7: if (!(!empty($mxdc) && !isset($first_day) && $l != '0')) { goto xGWdV; } goto OBmI2; wc4Cf: exit; goto LT2X2; XFEge: XoCsU: goto PKDLi; K032S: ${'sm' . $xi} = array(''); goto PTepM; PGCUO: if (!($fnm == 'Siteconfig Maker')) { goto qEnfS; } goto CXSYG; Tpvdd: $mdc[1] = $tmsx; goto r0GDh; TWUcb: $fka = array('FileConfiguration', 'ChannelConfiguration', 'ChannelIndexer', 'Save&Exit'); goto AJGUl; Oanq3: TFm06: goto A3y6_; VEndm: if (!isset($arclix)) { goto I4plB; } goto jOPeu; E46e2: preg_match('/(\\|\\|#ccsubpage#(.*?))(?:(?<!\\\\)\\|\\|#|$)/', $ccchannel_block, $ccsc); goto p5UCc; E5Cqj: if (!isset($_POST['dlxm'])) { goto kVk3b; } goto TjSdH; ppAmh: $channellogo = uyOGt($detail_channel_logo2, $dsou2, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto q9W0G; YCJWY: jdVq5: goto WrOQu; eZGS1: mMvih: goto u5XCZ; YFbp0: $lgfnx = $xlfn . '.gz'; goto PIBo9; MGDfx: exit; goto vKpaz; sxt4k: if ($txml != false) { goto qEmrH; } goto dU2ul; ZEQyg: A1sMJ: goto VTTae; ZKrkS: $ccchannel_block = wfuvw($ccchannel_block); goto ftoKT; fHH_t: echo "</pre>"; goto VhkK4; Dv9jb: $nct = '0'; goto YP1o7; XS0sD: p92zH('1', $fpn); goto JF0ge; Ro1RO: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '7') { goto Yn3GY; } goto pW6cd; NHkWD: unset($channeldelay, $detaildelay); goto paAcE; TvePI: fryDA: goto H6j3h; R40Vk: qIUmp: goto rMtB1; ExT19: $a++; goto nAAhn; Mo3gc: unset($otd, $cts); goto SqoZN; YoojM: if (!(isset($cysrc) && !empty($cysrc) && isset($cyclone))) { goto C0w_2; } goto PpG1e; reIbc: if (isset($detail_stop) && isset($detail_stop_format) && empty($dsou)) { goto q9voq; } goto RJZ5v; gFcvh: flush(); goto bXB_G; k1X33: $cidsx = array(''); goto x2OLz; RtM5P: BPxAH: goto jnVmP; E1pOS: CKsch: goto Ij2V7; S6Jab: if (!isset($detail_url2)) { goto ahuwX; } goto wispy; C6suF: $smt1 = ''; goto urmg1; VexGB: vq5H1: goto Ron1B; VJ90d: kwdEL: goto w3qFM; ff2oB: $stopxc1[$l] = ''; goto Iz6LU; Zcbpy: echo $algx; goto VJ90d; uKE6m: $cnsx[$f] = ''; goto uynpB; iGiJL: $dsou = ''; goto UpKh2; K3vT3: goto GdFcU; goto j3rVr; fJ16X: Q3DEQ: goto DZDQS; yZ_Uv: FqxlM: goto sonUf; f11rN: qppkE: goto qbcz2; Pdqso: echo '</select><input type="text" id="xsrc2" placeholder="Search.."></div><div id="loader" style="display: none;"></div></div></div><div id="ChannelIndexer" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><a id="toppage"></a><p id="chindexer"></p></div>'; goto AbN3T; NHY94: $cspx[1] = ''; goto MaAJL; hYQXW: if (!isset($arclix)) { goto ONzIt; } goto rKfYl; Bc_kV: if (!($a < $as)) { goto MqC8N; } goto q0N2p; y3Pl3: qW5N2: goto tj_0b; C7I2Y: $a++; goto J6CJJ; fnTLm: preg_match('/^(.*?)\\s/', $cof, $crf); goto LhbPj; f8aDz: $lx = array_slice($ls, 0, -2); goto WSUQK; bVv4_: HvEv0: goto OlJsh; ENS0t: $algx1 = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . str_replace('<br>', PHP_EOL . '[    Error    ] ', $erc) . PHP_EOL; goto jX5MA; NZLW5: chmod($gzfile, 0777); goto J_5ji; Tiq_p: if (isset($cspx[1][$spxc])) { goto wXgnj; } goto JeZZi; ob0MQ: unset($arclist, $arc_vars); goto rbs07; Uqs1B: bIQe6: goto g28ea; rC37_: $retry = $xmlfile->retry; goto eGc5B; z5t2v: j1Z6Z: goto yM9K7; evLSW: SV4eh: goto zxt05; N4U28: echo '<div id="count">Selected: ' . $chsumav . '</div><select multiple="multiple" size="10" name="selecteds[]" id=\'ch_select\' class="form-control">'; goto PaTd2; fX6x9: $ltx = count($frx); goto Fc8X3; CuQqd: m6VTM: goto m_e6b; jfGeV: G4nrC: goto NJJ2J; EepWp: preg_match('/(\\|\\|#offset#(?:([\\+-]\\d+))?.*?)(?=\\|\\|#sameas#|$)/sm', $xmltv_id, $xofc); goto upivL; bVSVg: goto KdI1h; goto fMt1l; TwGCJ: MxxxT: goto Tt3KZ; FD8OF: zejWL: goto SDPZ6; JmSLw: mG2B4: goto KEiiH; KS_Me: $zip_name = $drp . '/' . $xlfn . '.zip'; goto i0ak1; P1S3n: $detail_start_format = 'H#i'; goto qzcJS; xUdta: goto mROo8; goto roLA8; PHAqc: o6JP4: goto fQz2O; SamVp: OZXi2: goto NbMNH; XXy4H: cnoOC: goto xiD_n; gPu0m: Bn4mo: goto V68Vq; eEanD: zrdW9: goto cO9Ow; OWMsO: S6Ias: goto Dd33A; VatRb: lZq6U: goto myRt7; g1_jU: VCs4O: goto GCdER; tFmzo: goto u0VU7; goto Fg5FU; Fc049: C6JlY: goto XPc70; OXx20: header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($scul) . '";'); goto oqaav; ICnFG: if (isset($sameas)) { goto pz5x9; } goto hx5zY; ncH_K: if ($a == 0) { goto Zgd92; } goto uTdl_; oMFrP: B61Wj: goto wgvfG; Xz4eb: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto gjiGZ; lMyeI: $site_name = $xmlca->site; goto HiMkM; RgU68: preg_match('/^(.*?)\\s/', $col, $crl); goto EDKwu; Cprq3: iniPl: goto v5_pA; AwBl0: $fsp = date_create($spm); goto oWyLZ; mVQKj: W7sBj: goto VndWF; rBqH8: $cmt1 = ''; goto Xyyjm; b5OVj: if (isset($_POST['tempconfig']) && empty($_POST['tempconfig'])) { goto DfpNa; } goto m4OQP; zTYCH: echo "</h3></b>"; goto QliNc; cnGmx: $stm = (string) $txm->start; goto zxZaU; bzWXo: if (!($a < $as)) { goto T_CcQ; } goto MwYeV; jIRKO: $start_format = 'H#i'; goto v6Jkz; ElVLM: if (fgetc($fp) == "\n") { goto uByLj; } goto AqGgv; uKdwo: $x++; goto e1yYi; E2Zob: $zip = new ZipArchive(); goto CvK0b; OEIy9: eclok: goto zGgC2; epBxG: unset($mxl, $mxlm); goto Pdqso; OO06H: d05Tc: goto DZHOo; InOAW: DypTe: goto R4iJy; ibK1E: ERLZ0: goto YhyJT; xKlFz: if ((isset($keepindexpage) || isset($cyck)) && $i + 1 < $chsum) { goto o6JP4; } goto MzlE5; QS4qW: goto Ltht1; goto f39bN; jzR4z: $insh = $as; goto HGNDf; npmR0: chmod($gzfile, 0777); goto BXmAk; jKl6w: $clsx[$f] = preg_replace('/^(\\S)/sm', '||\\0', $clsx[$f]); goto xcQv7; Q9cqG: if (empty($prg)) { goto IujTs; } goto Un02a; tzKQU: $a = 0; goto mXben; uuR08: ERLBs: goto TBi2P; Xgo21: AzUrA($algx, $xlgn); goto sd33r; GaGVh: function FRtoU($arcd) { $arcx = str_replace('&lt;wbr&gt;', '<wbr>', htmlentities(preg_replace(array('/(?<=[\\S\\s(?>\\r\\n|\\n|\\x0b|\\f|\\r|\\x85)])(.{5})(?=\\s{3,}|\\w|\\d|\\s)/', '/(\\s{5,}(?!<\\!doc|<html))/i'), array('$1<wbr>', '<wbr>'), $arcd), ENT_NOQUOTES)); return $arcx; } goto qIjPh; MzD5o: MzMNC: goto L3N__; UW8VD: if (isset($arclix)) { goto Uu7m0; } goto RklB1; KiFrK: ob_end_clean(); goto jAnoD; WoIKw: if (!(!isset($sortorder) || isset($sortorder) && !preg_match('/^(1|2)$/', $sortorder))) { goto UKXfN; } goto UThRj; v512M: $dxm = '<dbx><filename>Debug File</filename><user-agent>' . $dua . '</user-agent><logger/><retry>' . $dbr . '</retry><time-out>' . $dto . '</time-out><timespan>' . $dbs . '</timespan><index-only>' . $dinx . '</index-only><proxy>' . $dpx . '</proxy><delay/><channel site="' . JtqXl($sn, 'e', 'f') . '" site_id="' . jTqxL($ch, 'e', 'f') . '" xmltv_id="' . jTqxl($cds, 'e', 'f') . '">' . jTQXl($cds, 'e', 'p') . '</channel></dbx>'; goto aljW0; RNtos: goto Cq0am; goto U9Kq2; YQkXu: unset($dupn, $dpc); goto OB7jB; yYhor: if (!(isset($ccchannel_logo) && count($cnsx) < count($clsx))) { goto oYS83; } goto YYikY; VKLad: BGFj9: goto gostP; QninZ: $fhd = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' . PHP_EOL . '<tv ' . $gni . '>' . PHP_EOL; goto QOA2M; QASYA: $dsfx2 = $detail_stop2_format; goto eEwKk; m1zXC: goto R6zuD; goto cAr9N; TaYIj: if (!($m < $u)) { goto ciJr8; } goto FFNKG; SCwDg: goto cEW7x; goto e29QO; PSuFL: if (!(isset($_POST['path']) && !empty($_POST['path']))) { goto KrE2m; } goto QhqNF; CSBK3: QaPaq: goto XcXD2; nkoeD: goto Ap1VR; goto YZE1X; Dm297: J6OtW: goto AAkVi; rzht9: echo $xpr; goto MJ1ik; BqLzS: $cnto = $xmlfile->{'time-out'}; goto iw0Gd; knUvd: if (!isset($fusion)) { goto u2oe3; } goto NmR9r; G_pPi: function tZcnm($ar1, $ar2, $ar3) { goto YDX8r; YDX8r: switch ($ar2) { case "+": return $ar1 + $ar3; case "-": return $ar1 - $ar3; case "*": return $ar1 * $ar3; case "/": return $ar1 / $ar3; case "%": return $ar1 % $ar3; } goto ZIgMR; ZIgMR: LLgJk: goto o3qgG; o3qgG: aLZd1: goto v7_aA; v7_aA: } goto O6yoA; AVddL: unset(${$cq}); goto gB_SK; AfF8j: O0FsT: goto aLB5I; fQz2O: $kpic = $xmlfile->channel[$i + 1]->attributes()->site_id; goto jhD3i; mb_kp: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto dNiS1; WjITT: lbVhx: goto aYBM8; FEcrj: OOqTE: goto HXjsu; Vn4_y: KjHnA: goto KU2ez; fiH1Y: if (!($t > 0)) { goto OOqTE; } goto YDAYB; FeRtX: $stm = (string) $txm->start; goto jdnP6; CPhw4: $channellogo = Uyogt($channel_logo, null, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto hmkm1; Bo8ZI: foreach (iterator_to_array($itx->getElementsByTagName('channel')) as $ndx) { $ndx->parentNode->insertBefore($ndx, $pxf); AARb1: } goto r7TER; CnvoV: raIQp: goto WlNFC; cDlff: if (empty($xdlw)) { goto O9rVX; } goto IsoEf; P9j8V: if (!(isset($ccsp[1]) && !empty(strlen($ccsp[1])))) { goto Ov0Jd; } goto fx8E2; uPh8Z: O1CPF: goto zNWjj; zOtfD: function cbROH($arcd, $arcx, $arcs) { goto Pimcw; R0oVJ: KTmwU: goto CJVKe; QQdXM: goto ifKFF; goto D2jTl; RNf01: RuNxM: goto AVy23; lkaJG: gQnZD: goto eyNi4; xiD3t: $arcdx = date("{$arcd}", strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . ($arcl + 1) . ' days')); goto BHXx3; IwKyE: IDzf1: goto tYOLl; kR22M: XoFt3: goto CXATN; aSj21: $dayno = date("N", strtotime(date("Y-m-d") . ' +' . $arcl . ' days')); goto tx15_; RDBaI: LuAak: goto DHSV2; Rb8Hd: $arcdxs = preg_split('/' . $spt . '/', $arcdx, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto fEHHx; ISuJH: $arcd = preg_replace('/(\\|\\|#date#.*?)(?>(\\|\\||$))/sm', '\\2', $arcd); goto Y3bUs; g_x1B: if (!preg_match('/(#range#)/ism', $arcd)) { goto qqjI5; } goto j0V0E; N2zH2: preg_match('/(\\|\\|#date#.*?)(?:\\|\\||$)/sm', $arcd, $dcac); goto tuzjH; vw5Me: RhUMn: goto YgZkG; xsIKz: preg_match('/#weekdaynumber#(\\d+)/sm', $arcd, $wdnc); goto XLxZr; ERy2l: Txnjp: goto aSj21; pnkng: jqeRC: goto zODh0; P9mBm: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . $arcl . ' days')); goto QQdXM; DHSV2: $arcdx = str_replace('7', '0', $dayno); goto lWisF; E80Co: $arcdx = $arcdc[$adn]; goto hw0MI; nxQRE: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto JqkQw; } goto c2Wfl; soGPq: goto D9QYj; goto pzVvb; YaqT0: goto nupsk; goto nk1c4; PlAE0: qqjI5: goto mX_YD; brOag: if (!empty(strlen($arcdc[$arcl - 1]))) { goto vvOov; } goto s2oES; I4OqE: if ($wdnc[1] == '7') { goto F2VXG; } goto gz9Xs; rh87s: $arcdc[$arcl] = ''; goto aEjAV; tLrAy: if (isset($arcdc[$arcl])) { goto RuNxM; } goto TGzcj; kbL1O: if (isset($dcc[1])) { goto RGsG1; } goto icXwF; s2oES: $arcdc[$arcl - 1] = ''; goto U2KPM; RrxUc: RGsG1: goto JfAKk; Tlz2H: $arcdx = $dcn; goto kf4AG; IcS3G: $arcdx = $arcdc[$arcl - 1]; goto lW6bZ; gjQJp: $arcdxs[3] = ''; goto cNMHj; ltbjr: $arcdx = Od6E9($arcdx, $arcd, array($arcn, $adx), 1); goto R0oVJ; CER9r: preg_match('/#yeardaycounter#(\\d+)/sm', $arcd, $ydcc); goto Jz0do; BHXx3: D9QYj: goto lTobp; RFL7n: preg_match('/#daylist#(.*?)$/sm', $arcd, $dlc); goto xsIKz; sJ0H0: $arcdx = $arcdc[0]; goto YaqT0; XLxZr: preg_match('/#daycounter#(\\d+)/sm', $arcd, $dcc); goto CER9r; N8Y9B: if (isset($arcdxs[1])) { goto jqeRC; } goto w9aB0; U2KPM: vvOov: goto IcS3G; Muree: goto y43l6; goto U2RyW; AVy23: $arcdx = $arcdc[$arcl]; goto I1R7p; uViHG: kvm0l: goto brOag; TGzcj: if (!isset($arcdc[$arcl])) { goto kvm0l; } goto Ccxm8; q5s5e: $arcdc = preg_split('/((?<!\\\\)\\|)/sm', $wdc[1], -1); goto ob0Wr; odbdr: $arcdxs[4] = ''; goto lkaJG; lWisF: goto Re4ou; goto Qy_c_; u5rep: bP9PR: goto E80Co; dEVBO: if (isset($arcdxs[3])) { goto FrU71; } goto gjQJp; t8dhK: nupsk: goto Gzf3k; w9aB0: $arcdxs[1] = ''; goto pnkng; j7jMI: $arcdx = OD6E9($arcdx, $arcd, array($arcn, $adx), 2); goto FjDPc; i4333: $arcdx = $ydcn; goto MDcNl; WKpMG: if (isset($arcdxs[0])) { goto Rq_1L; } goto U_MPU; xVFX6: goto Re4ou; goto d0sR7; JQRQ6: VB9qi: goto dEVBO; Gzf3k: goto y43l6; goto ERy2l; mkqyk: $arcn = $arcx[1]; goto g_x1B; Pimcw: $arcl = $arcx[0]; goto mkqyk; zODh0: if (isset($arcdxs[2])) { goto VB9qi; } goto UAkZS; uqHQ4: $arcdc[$adn] = ''; goto u5rep; FjDPc: eYb6s: goto YDEW2; icXwF: if (isset($ydcc[1])) { goto s2JAX; } goto D4pSN; Ccxm8: goto zTdYR; goto RNf01; hnCGL: goto nupsk; goto QXAGT; u4NKW: $arcd = explode('||#split#', $arcd)[0]; goto jLTxE; jEWn4: goto Re4ou; goto sBNe1; Kz6nB: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . ($arcl + 1) . ' days') * 1000); goto lGLDE; ob0Wr: $adn = date("N", strtotime(date("Y-m-d") . ' +' . $arcl . ' days')) - 1; goto WWoyZ; L6758: $arcdx = Od6E9($arcdx, $arcd, $arcn, 3); goto kR22M; gFP0R: Re4ou: goto fQJs4; Tg7L2: $arcdx = $dayno - 1; goto jEWn4; IoD1Q: KyWWx: goto Kz6nB; tYOLl: preg_match('/#weekdayname#(.*?)$/sm', $arcd, $wdc); goto RFL7n; fZcyB: if (isset($wdnc[1])) { goto Txnjp; } goto kbL1O; Wpo1o: s2JAX: goto GUMnd; yFoAh: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto CXH_V; } goto P9mBm; tuzjH: if (!empty($dcac[1])) { goto o4Dty; } goto KYC2a; pzVvb: Jvxm3: goto xiD3t; Y3bUs: $cav = str_replace('||#date#', '', $dcac[1]); goto VKPKG; mu6P5: $arcdc = preg_split('/((?<!\\\\)\\|)/sm', $dlc[1], -1); goto nxQRE; kZ1Wm: $arcdx = $dayno; goto xVFX6; J09PW: J3QrL: goto N2zH2; YgZkG: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto KyWWx; } goto dHQza; P4dA2: $adx = '1'; goto J09PW; aEjAV: TdBAG: goto EI1p9; jLTxE: hkLgh: goto tLcod; iKuQS: GN17c: goto mu6P5; JXcYa: IBQa5: goto VVbw4; uPT6R: if (strcasecmp($arcd, 'java') == 0) { goto RhUMn; } goto X4oeb; eyNi4: return array($arcdx, $arcdxs[0], $arcdxs[1], $arcdxs[2], $arcdxs[3], $arcdxs[4]); goto Q83qw; ykFeL: $drc = true; goto PlAE0; rr6ax: if (isset($arcdxs[4])) { goto gQnZD; } goto odbdr; z8Raf: if (isset($dlc[1])) { goto GN17c; } goto fZcyB; U_MPU: $arcdxs[0] = ''; goto Dw0QD; M6LfZ: goto y43l6; goto RrxUc; nk1c4: VjX_Y: goto tLrAy; klMBn: goto IBQa5; goto X3vIz; fEHHx: qbVMm: goto r7qxh; qfCLf: $spt = explode('||#split#', $arcd)[1]; goto u4NKW; KmTaQ: if (!isset($drc)) { goto eYb6s; } goto j7jMI; fQJs4: unset($wdnc, $dayno); goto M6LfZ; cNMHj: FrU71: goto rr6ax; d0sR7: DU4da: goto Gu0_p; CJVKe: goto y43l6; goto vw5Me; YDEW2: goto y43l6; goto Ovl8W; lTobp: if (!isset($drc)) { goto XoFt3; } goto L6758; jle3k: goto gowqL; goto IoD1Q; Ovl8W: R74DC: goto tWy6n; CXATN: if (!(!empty($spc[1]) && !empty($spt))) { goto qbVMm; } goto Rb8Hd; U2RyW: KpLAJ: goto q5s5e; Gu0_p: $arcdx = $wdnc[1] + $dayno - 7; goto gFP0R; dHQza: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . $arcl . ' days') * 1000); goto jle3k; Dw0QD: Rq_1L: goto N8Y9B; EI1p9: $arcdx = $arcdc[$arcl]; goto hnCGL; UAkZS: $arcdxs[2] = ''; goto JQRQ6; lW6bZ: zTdYR: goto t8dhK; IvnvA: if (!preg_match('/(unixg|javag)/ism', $arcd)) { goto J3QrL; } goto QTWr0; gz9Xs: if ($wdnc[1] > '7') { goto DU4da; } goto VWBLU; C0LZr: rMlWB: goto yFoAh; hw0MI: goto y43l6; goto iKuQS; c2Wfl: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop") { goto VjX_Y; } goto g0NbX; tLcod: if (!empty($arcs) && $arcs == "stop1") { goto Jvxm3; } goto QMz8B; DcDWP: if (empty($spc[1])) { goto hkLgh; } goto qfCLf; lGLDE: gowqL: goto KmTaQ; kf4AG: goto y43l6; goto Wpo1o; I1R7p: goto zTdYR; goto uViHG; r7qxh: y43l6: goto WKpMG; X3vIz: o4Dty: goto ISuJH; j0V0E: $arcd = str_ireplace('#range#', '', $arcd); goto ykFeL; SA2uF: ifKFF: goto PDXSH; MDcNl: goto y43l6; goto C0LZr; JfAKk: $dcn = $dcc[1] + $arcl; goto Tlz2H; TvZgd: $cav = '+0000 ' . $cav; goto IwKyE; D2jTl: CXH_V: goto zUn9h; X4oeb: if (strcasecmp($arcd, 'unix') != 0 && strcasecmp($arcd, 'java') != 0 && empty($wdc[1]) && empty($dlc[1]) && empty($wdnc[1]) && empty($dcc[1]) && empty($ydcc[1])) { goto R74DC; } goto Muree; mX_YD: $adx = '0'; goto IvnvA; PDXSH: if (!isset($drc)) { goto KTmwU; } goto ltbjr; zUn9h: $arcdx = date(strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . ($arcl + 1) . ' days')); goto SA2uF; w0URy: if ($wdnc[1] == '6') { goto s39n_; } goto I4OqE; QMz8B: $arcdx = date("{$arcd}", strtotime(date('Ymd') . $cav . ' +' . $arcl . ' days')); goto soGPq; wVhN8: l8uaQ: goto NhjDr; VVbw4: if (!isset($drx)) { goto IDzf1; } goto TvZgd; Jz0do: if (isset($wdc[1])) { goto KpLAJ; } goto z8Raf; tWy6n: preg_match('/(\\|\\|\\#split\\#)/', $arcd, $spc); goto DcDWP; Qy_c_: s39n_: goto Tg7L2; WWoyZ: if (!(!isset($arcdc[$adn]) || empty(strlen($arcdc[$adn])))) { goto bP9PR; } goto uqHQ4; QXAGT: JqkQw: goto sJ0H0; sBNe1: F2VXG: goto kZ1Wm; QTWr0: $arcd = str_ireplace(array('unixg', 'javag'), array('unix', 'java'), $arcd); goto iH3CH; KYC2a: if (empty($dcac[1])) { goto l8uaQ; } goto klMBn; tx15_: if ($wdnc[1] == '0') { goto LuAak; } goto w0URy; GUMnd: $ydcn = date("z") + $ydcc[1] + $arcl + 1; goto i4333; VKPKG: goto IBQa5; goto wVhN8; D4pSN: if (strcasecmp($arcd, 'unix') == 0) { goto rMlWB; } goto uPT6R; VWBLU: goto Re4ou; goto RDBaI; NhjDr: $cav = ''; goto JXcYa; iH3CH: $drx = true; goto P4dA2; g0NbX: if (!(!isset($arcdc[$arcl]) || empty(strlen($arcdc[$arcl])))) { goto TdBAG; } goto rh87s; Q83qw: } goto VWA50; AS6Jw: if (!isset($arclix)) { goto REON4; } goto ifI_5; mNv25: echo '<input type="hidden" name="dcxm" id="dcxm" value="">Enable Index-Only Mode : <input type="hidden" name="dinx" value="0"><input type="checkbox" name="dinx"><br><br>Enable File Debugger : <input type="hidden" name="difx" value="0"><input type="checkbox" name="difx"><br><br><input type="submit" name="dbsc" value="Debug"> ' . $xrf . '</div></form><script>function openTab(e,t){for(var n,a=document.getElementsByClassName("tabcontent"),l=0;l<a.length;l++)a[l].style.display="none";for(n=document.getElementsByClassName("tablinks"),l=0;l<n.length;l++)n[l].className=n[l].className.replace(" active","");document.getElementById(t).style.display="block",e.currentTarget.className+=" active"}function mfrf(){document.getElementById("debuggerform").reset()}$(document).ready(function(){$("#dbgx").change(function(){$("#dcxm").val("");var e=$(this).val();if(0==$("#dbgx").val())return!1;$.ajax({type:"post",data:{path:e+".channel.xml"},dataType:"json",error:function(){$("#dbca").empty(),$("#dbca").append("<option value=\'\'>--select--</option>");},success:function(e){var t=e.length;$("#dbca").empty(),$("#dbca").append("<option value=\'\'>--select--</option>");for(var n=0;n<t;n++){var a=e[n].replace(/<channel site=".*?">(.*?)<\\/channel>/g,"$1"),l=e[n].replace(/<channel site=".*?" site_id="(.*?)" xmltv_id=".*?">.*?<\\/channel>/g,"$1");$("#dbca").append("<option value=\\""+l.trim()+"\\">"+a.trim()+"</option>")}}})});$("#dbca").change(function(){$("#dcxm").val($("#dbca option:selected").text().trim());})}),document.getElementById("defaultOpen").click();</script></div></body></html>'; goto f8V1K; RF1b9: ccyks: goto m1zXC; Ixqx_: goto B_j9c; goto KjcUX; lpF1m: NJFpq(''); goto yFKLw; VhkK4: unset($fcar, $edtx); goto DeKl7; ZKqHU: $pos = -2; goto iS0St; fb2_i: if (!isset($logger)) { goto JOAck; } goto GtJjA; HaUKv: if (isset($vrdb)) { goto RrvFR; } goto VZ650; ZV8xC: unset($fmod, $ofdt); goto vqqvh; LMqZ7: $imy = '[          ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] (' . ($i + 1) . '/' . $chsum . ') Site: ' . $site_name . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel id: ' . $channel . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Xmltv id: ' . jtQXl($xmltv_id, 'd', null) . PHP_EOL; goto krZIk; gLiVI: echo $xpr; goto QVPIb; TJwuK: $swp = ''; goto W2WsW; cLJGW: $a = 0; goto GGy5Y; FR4dl: GFqTr: goto oDOYz; uEovY: if (!($as == '0')) { goto JyT91; } goto Q58Rp; ErsTh: goto iPiea; goto w_7QF; zAh6y: if (date_create((string) $txm->start) == date_create($fnsa)) { goto ngn4f; } goto YKDYR; g8QDa: if (!(isset($acp) && $acp > '0')) { goto adk31; } goto rVsDz; mxFya: Bfhpy: goto iict3; MeFKj: $rtag[2][$rqw] = $rgl[2]; goto JWjPZ; odvkU: if (isset($arclix)) { goto mCeKD; } goto cU8Wd; oIdfU: unset($cycn, $cycc, $cyclone, $ctf, $ctn, $cysrc); goto HnamL; k79Cp: preg_match_all('/' . $ccchannel_block . '/sm', $csr, $cbk); goto o3Cfs; YYikY: $clsx = array_slice($clsx, 0, count($clsx) - count($cnsx)); goto e58cE; i8xbC: echo $algx; goto Y0dSU; jhD3i: if (!(explode('||', $kpic) != false)) { goto ghyV_; } goto QGZ_6; u_AZq: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '4') { goto CzJWO; } goto Ic1Jz; cuVuo: $ccls = file($xnm); goto Fm0pd; HhrtJ: if (empty($cq)) { goto oFRMI; } goto B2yzk; XPt3v: On_pv: goto AaBsh; BAWaL: if (!(isset($_POST['dlsp']) && !empty($_POST['dlsp']))) { goto l8hzM; } goto KqP0c; UnrWw: if (isset($sameas)) { goto M4uqp; } goto EHeBw; RjidL: $tpt = microtime(true); goto P6fGj; azbrH: $channellogo = UyOGt($channel_logo, $sou, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto ApC8h; hiQsp: tUv4y: goto rqMgF; ivK_u: NylEw: goto NfZNy; kdYim: echo $dbl; goto doeAx; Mkz8b: goto QaPaq; goto yjW1O; PWW_g: goto Ga9uE; goto ZtS2O; gThmT: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto jIygz; sT2_D: goto Cq0am; goto z5t2v; UThCF: fwrite($fp, $fsrc . $prg . '</tv>'); goto LPThc; ubgc7: $fst = date_format($fst, 'YmdHis O'); goto tclyq; D1xN3: $xmlfile = simplexml_load_file($cfdp . 'tempest.config.xml'); goto fYWoI; aIkdu: kgDx3: goto c9y78; JZnlz: BqFB1: goto JvBAj; tanbV: if (!(isset($keepindexpage) || isset($cyck))) { goto ujM5K; } goto q7HF0; suMhN: echo '<br>' . $im; goto Q2xhP; TkiHj: echo '</div><div class="try4"><p>Config Channels</p>'; goto cY95J; N1Hfl: error_reporting(0); goto UMD80; htDpu: $cctag[1] = ''; goto u08mC; Qfo1j: $fsrc = ' <channel id="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . $dpnl . ' </channel>' . PHP_EOL; goto kRKrV; I7EBG: goto P1t0T; goto B6hKF; qUpTw: echo sNypn('2'); goto VTHCB; Ss3Vl: goto J3oN0; goto HgGD0; XcXD2: foreach ($fka as $fk) { goto ntUwC; ntUwC: if (!(!isset(${$fk . $n}) || isset(${$fk . $n}) && !preg_match('/(##subpage' . $xi . '##)/', ${$fk . $n}))) { goto wqi9G; } goto sKK5Y; MzE4D: wpezi: goto gdbK4; E30CX: wqi9G: goto MzE4D; sKK5Y: $fkx++; goto E30CX; gdbK4: } goto z1pJy; n3tZe: if (!isset(${'ccurl' . $n})) { goto ZL3fF; } goto vtsvy; uCJkm: echo $algy; goto Ee62B; rTW7g: if (file_exists($cfgf)) { goto lHOio; } goto GLqo1; fip9E: $arc_vars = array('channel', 'cctag', 'ccsubpage', 'xmltv_id', 'cclogo'); goto HaEUh; EIe3f: echo "</h3>"; goto sfz15; L6hQV: $csrc = $chxx[1][$f]; goto LgxER; KVrgu: AK0KM: goto zs1Yq; vw1s3: if (!(!empty($kxm->xpath("episode-num[@system='onscreen' and not(@xpos)]")[0]) || !empty($kxm->xpath("episode-num[@system='xmltv_ns' and not(@xpos)]")[0]))) { goto LWSCf; } goto fjmbn; bz0l8: azuRa($algx, $xlgn); goto Z6s4l; HVZcc: echo $xhc . 'Channel Generator</h2>' . $xbb . '<form action="' . $tfn . '" id="ccform" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center><b>Tempest Siteconfig Loader</b><br><br><select name="chscreator">' . FBHuc("1", $sdp) . '</select><br><br>User Key : <input type="text" name="cckey" style="width: 150px;"><br><br><input type="submit" name="chengine" value="Generate"> ' . $xrf . '<br><br>Enable Channel List Downloader : <input type="checkbox" name="dlcx"><br><br>Enable Duplicate Ch. Id Remover : <input type="checkbox" name="cirm"><br><br>Enable Duplicate Ch. Name Remover : <input type="checkbox" name="cnrm"><br><br>Ch. Name Modifier : <input type="text" name="cnmd" style="width: 150px;"></center><script>function mfrf() {document.getElementById("ccform").reset();}</script></form></body></html>'; goto JKTvZ; shh5v: unset($_SESSION['xyz']); goto yFWdZ; M2z7Y: Cq0am: goto zxEA5; K4WBJ: if (!(isset($stop_format) && (strcasecmp($stop_format, 'unix') == 0 || strcasecmp($stop_format, 'java') == 0 || $stop_format == 'U' || !empty($stdc[1])))) { goto RN8SN; } goto UcAGk; V68Vq: if (!(isset($xmlfile->proxy) && !empty(strlen($xmlfile->proxy)))) { goto j7giO; } goto vW7RD; JNvqF: $startxc1 = array_unique($startxc1); goto Fbapa; Zbhh1: kwLLB: goto m_WBk; ughpy: DQSo4: goto BSohf; c_KLr: unset($txml, $fmod, $ofdt, $as, $finv); goto EnsyE; yd4sk: if ($dpm > 60) { goto F983I; } goto iDGSo; F9hfw: if (isset($detail_stop) && isset($detail_stop_format) && !empty($dsou)) { goto SV4eh; } goto reIbc; tKdIx: unlink($sdp . $dsp . '.channel.xml'); goto RrkcO; Y4ZLw: unset($xsmc); goto E1pOS; FasAf: PPfiB: goto AgFW6; rBpme: unset($kxm->{$rty}); goto tujaC; Ijtsw: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'r+'); goto jho2Z; rVHEm: mdNrt: goto druOB; wQYE5: if (!($u < $ltx)) { goto AJgwr; } goto c1NcI; OuyZh: exit; goto E5mWH; gWd35: asort($lgcs); goto IQ1xs; kSoE_: goto HbrYS; goto cvaFS; XHia4: $arccsx = '<style>@media screen and (max-width:599px){.tabcontent{font-size:13.5px;padding:0 0}select{font-size:12.5px}input{font-size:13.5px}input[type=text]{font-size:13px}input[type^=checkbox]{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type^=checkbox]:hover{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type^=checkbox]:checked{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}input[type=checkbox][disabled]{width:13.5px;height:13.5px;border-radius:3.5px}}@media only screen and (min-width:600px){.col-s-1{width:8.33%}.col-s-2{width:16.66%}.col-s-3{width:25%}.col-s-4{width:33.33%}.col-s-5{width:41.66%}.col-s-6{width:50%}.col-s-7{width:58.33%}.col-s-8{width:66.66%}.col-s-9{width:75%}.col-s-10{width:83.33%}.col-s-11{width:91.66%}.col-s-12{width:100%}.tabcontent{padding:0 12px}}</style>'; goto DGxLb; ZRF7H: if (!(date_create($dtimer[1]) > date_create($dtimer[0]))) { goto mwPso; } goto v2nva; fRIlR: echo SnYPn('2'); goto bFOTQ; VHJiK: foreach ($mdn as $dn) { $dpnl .= '  <display-name lang="' . jTqxl($culture, 'e', 'f') . '">' . str_replace('\\', '', $dn) . '</display-name>' . PHP_EOL; L7hM2: } goto yjKFC; c9M8F: $im = $xlfn . ' generated...'; goto YnhV1; ADDlM: if (!empty($_POST['filename']) && strlen($_POST['rev_no']) == 0) { goto NiMC_; } goto m3ral; UKHEM: $dtx = DateTime::createFromFormat('YmdHis', date("YmdHis", strtotime(date('Ymd') . ' +' . ($timespan + 1) . ' day')), new DateTimeZone($timezone)); goto mHPwA; ZbKvr: $xmlfile = simplexml_load_file($cfdp . $_POST['tempconfig']); goto UlvK3; T4Nt2: if (!(isset($xmlfile->{'index-only'}) && strcasecmp($xmlfile->{'index-only'}, 'on') == 0)) { goto d3OwV; } goto Vdp4K; wsqPN: BZ1xD: goto c88ek; OBB6P: CS0Bs: goto hSsmJ; q6Qf3: preg_match('/(\\|\\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_name, $ccsrc); goto MEHNj; Qm600: aZURa($algx, $xlgn); goto XHFYb; PaTd2: $ow = 0; goto XYSVW; hm2vb: $erc = ''; goto xiJvL; BSRjF: goto N_DON; goto utoyx; Kus3n: GoQm3: goto UmXur; d9VoW: sRK72: goto dpG9Q; y1XMT: exit; goto K9DTb; kp4nD: $csrc = lPOxh($ccsrc[2], $arclist); goto CtNRt; vB9Ak: $ccchannel_name = str_replace($ccsrc[1], '', $ccchannel_name); goto jnCzS; EitSw: $ctp = date_create(date("YmdHis O", strtotime(date('Ymd') . ' +' . ($xtmc + 1) . ' days'))); goto F0T0d; NX1ID: if (!(!isset($ccchannel_id) || !isset($ccchannel_name))) { goto mauQz; } goto Q1Fe1; rTNHq: goto yFob8; goto d9VoW; R8w9v: rG99e: goto AdFq5; p2ZDo: OLqH4: goto YNcit; OroaF: unset($arc_varn); goto ck3Pn; aSsM2: $xrf = '<input type="button" onclick="mfrf()" value="Refresh">'; goto UADXK; Z8DpF: if (!isset($filename) || isset($filename) && empty($filename)) { goto zIwX_; } goto Wg5DU; Tc5Sw: b4_2A: goto MaQDx; g_gNk: goto w3Sd8; goto H5NkO; FPlcV: CAvrG: goto OF0LW; wGQzk: AzuRa($algx, $xlgn); goto ReBy3; c8NUY: usleep($detaildelay); goto FrM7k; zrByx: $_SESSION['download'] = 'dlzp'; goto rVHEm; Rp2EI: $ypa = array(array('', ''), array('detail_', ''), array('detail_', '2')); goto KZVkO; GZRPf: unset($_SESSION['xyz']); goto NYV3v; YBDjl: exit; goto LLPf9; NExmc: zYeYw: goto BvRq6; m0M4A: if (!(isset($_POST['dpx']) && !empty(strlen($_POST['dpx'])))) { goto R9ZcY; } goto fGPhn; S1Y_3: ESox7: goto t4sbX; xuCrp: if (isset($mdc[1])) { goto SqwKR; } goto FvWe3; cwJib: if (!empty($cidsc[1])) { goto Tq8j2; } goto rh8tu; eNXA4: if (!(date_create($startxc1[$l]) <= date_create($startxc1[$l - 1]))) { goto ImxEW; } goto LG327; SspG3: QN9DG: goto Huu0M; Bfc28: GZS_0: goto XM0fl; uVifo: if (!(isset($detail_channel_logo2) && !empty($dsou2) && (!isset($channellogo) || isset($channellogo) && empty($channellogo)))) { goto u3DeH; } goto ppAmh; e58cE: oYS83: goto Tjfen; XVwLK: goto xxzvi; goto tuOJN; xNFaS: p80cc: goto mDzLp; F7ERb: $dax = array(); goto VlBFz; h71JL: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto rQCYC; DRXIR: goto mNupH; goto EqJ2F; gQw0m: URdcW: goto buTD2; ZlCWy: if (!isset($vldb)) { goto UJyKU; } goto vekEJ; Q13rR: $_POST['chscreator'] = $clic[1]; goto cH1iw; woQq3: LGqQv: goto aAY3K; L9sWv: LRi5W: goto N4VLY; JSF8S: function jU5X8($arc, $arclist) { goto SD6U2; kLe85: return $arc; goto C5oOi; Zy5Oa: preg_match('/((?<!\\\\)\\|\\|#' . $v . '#(.*?)\\((.*?)\\))(?:(?<!\\\\)\\|\\|\\#|$)/sm', $arc, $alc); goto fwd5e; E47l2: $arc = call_user_func($alc[2], $alc[3]); goto HI8Jc; tgJDI: $v = substr($x, 8, 3) . substr($x, -11, 3) . substr($x, -4, 2) . 'd'; goto Zy5Oa; GDRQ0: o8ixS: goto kLe85; SD6U2: $x = 'array_search("X",array_shift($el))'; goto tgJDI; fwd5e: if (!(isset($alc[1]) && !empty(strlen($alc[1])))) { goto o8ixS; } goto E47l2; HI8Jc: $arc = LPOXH($arc, $arclist); goto GDRQ0; C5oOi: } goto FzdDY; bBu3r: if (!isset($cckey)) { goto QL5On; } goto n8QL0; QAsUT: if ($rty == 'premiere' && preg_match('/^(true|yes|)$/sim', $mrcd)) { goto OTUOa; } goto U_2M1; NlxOt: $xlgn = 'Tempest_log.txt'; goto odVxf; TrixO: UUZ6U: goto FJRnf; tt7V_: goto G1wuc; goto nlgRN; Zsrn7: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto xnHRG; N1S_m: i3Nol: goto o72IE; XLZ2o: $ccfhd = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' . PHP_EOL . '<site ' . $gni . ' site="' . JTqXl($filename, 'e', 'f') . '_' . $rev_no . '">' . PHP_EOL . ' <channels>' . PHP_EOL . ' </channels>' . PHP_EOL . '</site>'; goto Ra0I8; kDoP8: $gzcontent = $drp . '/' . $infn; goto q1Fy3; cMdyi: exit; goto PFgUM; yqISU: xHdsr: goto uWcn7; YnhV1: $in = 'Grabbing started for ' . ($xtn + 1) . ' day'; goto sa1Qu; mO1gk: if (!isset($chlt)) { goto da3IM; } goto I1P4u; hOYfi: YpWzn: goto IyDC8; pIUie: goto qppkE; goto nf5Z6; q0AKx: $u = count($q); goto nlQL9; CM2uW: echo $xhc . 'Channel Generator</h2>' . $xbt . '<br></body></html>'; goto E4QYw; fmoLP: if (!((isset($keepindexpage) || isset($cyck)) && $channel == $kpic)) { goto lZq6U; } goto REE0s; E3zJJ: $cctp = $cctc[2]; goto Ooa98; gu5ZR: $csrc = Lpoxh($ccsrc[2], $arclist); goto toHSc; VhFkU: if ($_SESSION['download'] == 'dlzp') { goto NstTq; } goto bsSU3; pqmzt: OoY5E: goto elHwp; NsEK1: nyWUM: goto qzBVZ; F4KnL: goto yFob8; goto lTMJ8; DnxFt: $ccxx = ''; goto MQ_TY; vCkEH: vSnFA: goto nezzn; E5Lru: if (!isset($cbsx[1])) { goto pzTUr; } goto VSKI9; Sngsl: goto cCqqu; goto Y9aKc; KjcUX: jwNe3: goto EG8DW; Vlwsd: KCiYC: goto FR4dl; ZbtV1: if (!empty($ccsrc[1])) { goto FvoVZ; } goto L6hQV; jXlfn: unset(${$cq}); goto x3MUS; DP6mk: echo '<center><h3><b>Debugging started for ' . $xts . ' day'; goto COvou; qgJHv: goto vLAcR; goto Ww1ZM; lnisp: unset($mdn); goto VJcVF; nPM8X: goto E1GiV; goto E1yXV; WT15W: $dsou = ''; goto aXj06; kf0W0: unset($dd); goto XOAMP; dhsJf: if (empty($uut)) { goto dz3Uj; } goto kY3fu; Lhm3v: if (!(isset($_POST['cckey']) && !empty(strlen($_POST['cckey'])))) { goto vDO28; } goto GjMjY; KsKHy: function qbnAb($s) { goto L3OWJ; RGOPL: goto q0nut; goto c0gXL; xQZEx: ieUV2: goto TTejV; JvsAJ: if ($h > 1) { goto YxR8K; } goto VcWDf; c0gXL: dRh01: goto ZW_FC; Mtzvn: if ($m == 1) { goto FgZId; } goto BVREn; xOXQF: FgZId: goto aN_fw; hjVw6: $m = floor($s / 60); goto jg0J_; mO3KG: $dt = ''; goto OAANS; cgkb4: YxR8K: goto NjRmB; NjRmB: $dt = $h . " hours"; goto jLPNB; TTejV: $dt .= " " . number_format($s, 2, '.', '') . " seconds"; goto kMV8h; vJq0K: ggKm2: goto Vtw9c; pVb0B: return trim($dt); goto r5zc2; VcWDf: goto Ht_PV; goto rvS_f; yG0By: goto q0nut; goto xQZEx; OAANS: if ($h == 1) { goto myjL5; } goto JvsAJ; kMV8h: q0nut: goto pVb0B; ZW_FC: $dt .= " " . number_format($s, 2, '.', '') . " second"; goto yG0By; gll7o: goto Ht_PV; goto cgkb4; rvS_f: myjL5: goto A_5Ks; jLPNB: Ht_PV: goto Mtzvn; aN_fw: $dt .= " " . $m . " minute"; goto DPjC4; A_5Ks: $dt = $h . " hour"; goto gll7o; YjUx1: goto ggKm2; goto xOXQF; DPjC4: goto ggKm2; goto WQDRF; Vtw9c: if ($s <= 1) { goto dRh01; } goto F1XqE; L3OWJ: $h = floor($s / 3600); goto ulLnL; KHLdN: $dt .= " " . $m . " minutes"; goto vJq0K; ulLnL: $s -= $h * 3600; goto hjVw6; jg0J_: $s -= $m * 60; goto mO3KG; BVREn: if ($m > 1) { goto ZRC3F; } goto YjUx1; WQDRF: ZRC3F: goto KHLdN; F1XqE: if ($s > 1) { goto ieUV2; } goto RGOPL; r5zc2: } goto FXRlp; LT2X2: gVHPa: goto ZUO3v; uwyGx: if (!isset($_POST['dlxg'])) { goto kXgXI; } goto yAI6E; G9GG2: $csw = substr_count($prg, $trk); goto c31Mp; W40jP: $_SESSION['download'] = 'dlgz'; goto fPHJa; wT8Ew: if (!isset($arclix)) { goto ocU0P; } goto OownX; ndAWV: unset($cof, $crf); goto koZIF; Y9aKc: pGUlX: goto IDEfu; A1XPO: $xpr = '<meta http-equiv="refresh" content="2;url=' . $tfn . '" />'; goto aSsM2; CIMMh: vAFwx($dpk2[$l], 'dpk2', '##pagekey2##', $arclist); goto zfNCP; GP9b_: $x = 2; goto f0COw; nMqgr: KOQkS: goto QkT3E; l2ruj: Bv5pm: goto jEpg5; UbqcL: $dupn = count($dpc); goto VAfAS; HFtNy: SDmIQ: goto B8yZI; ONlJz: flush(); goto dDO9_; BtNVO: $dd = 'true'; goto qyqzw; Mwwml: if (isset($arclix)) { goto mnqut; } goto EAuEy; aUjLB: goto Vm5tU; goto y5tXW; rSYk4: gnFtU: goto bX2V5; W0BE9: IdwU5: goto hqWEp; VqzUc: if (isset($_POST['tempconfig']) && !empty($_POST['tempconfig'])) { goto JsbQB; } goto b5OVj; CQ2Wl: if (!(isset($_SESSION['xyz']) && $_SESSION['xyz'] == 't')) { goto a23qq; } goto GZRPf; Soq3O: if (empty($dlfnx)) { goto eqqhr; } goto A8vUd; VkHrC: $t--; goto yyC3j; U4hDG: uByLj: goto oX1Ev; YcnFS: list($cyclone, $cycx) = hfi2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto TKYEK; lLmSh: $algx .= ' (' . round($tme - $tmt, 2) . ' seconds)'; goto jPqe4; Fcv1p: fclose($fp); goto OGf2z; UaLAm: $tmsx = $mdc[1]; goto Z8f7n; KqtvO: $zip->open($zip_name, ZIPARCHIVE::CREATE | ZIPARCHIVE::OVERWRITE); goto DPuoe; edFnl: exit; goto JHEP1; TO_rw: $cnto = $dcto; goto Hj72B; mOD3N: yuvcw: goto vg3DO; OBmI2: $tmsx = $xmlfile->timespan; goto BfZ1K; NNiys: vQTwP: goto cyn9I; rs_a5: goto lx8WJ; goto Indl0; CkiJ_: $ccxx = $cctag[1] . '#__#|##|'; goto aUjLB; h_dnS: azUrA($algx, $xlgn); goto k5GeC; hoeu8: $xi = $t - 1; goto JvI40; hn0ZD: y7VZU: goto sdn1q; RJZ5v: goto DVC50; goto evLSW; CZ5HD: if (isset($arclix)) { goto R0TQ3; } goto x5IfV; fIKuH: $as = 0; goto gb3jV; lUoFO: aZuRa('[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $lgfnx . ' file download started' . PHP_EOL, $xlgn); goto BvYhS; E7_1q: $algx1 = ''; goto Ax5kw; d6cLS: NUZ_a: goto vmKSw; HngX0: $sou = ''; goto C6suF; Fs0la: if (preg_match('/(##cclogo##)/', $channel_logo) && empty($cclogo)) { goto nRUV0; } goto g93cS; YCBi0: echo '<center><h3><b>' . $im . '<br></b></h3></center>'; goto B1HUZ; SDiK4: $dtimer[5] = $dfr1; goto hjuSA; d6tqs: $rtx = $kxm->credits->addChild($rty, $mrcd); goto PWW_g; CFAcR: gzclose($fp); goto JLBvz; mezuE: foreach (array_map(null, $dcar, $ncar, $mcar) as $emtx) { goto zcoBW; t3LIO: if ($dca == 'title_original') { goto G1Mbn; } goto UWsbJ; DY0da: $dcx = 'ri'; goto eOjs_; Zx6Jr: $dcx = 'sri'; goto c6Dxf; ua6eE: goto tZgv7; goto AUZVZ; r73WW: if (!(empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) || !empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && preg_match('/(##detail##)/', ${'detail_' . $dca}))) { goto JnZlg; } goto t3LIO; jXi3v: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = mcdlx(${'detail_' . $dca . '_icon'}, $dsou, $culture, array("3", null, null), $arclist); goto kfMVs; f5Keu: goto zWOK2; goto rW1tH; rW1tH: oBzC5: goto a1P1n; zcoBW: list($dca, $nca, $mca) = $emtx; goto Sx5J5; dECGh: m9xIH: goto Bne_P; aoDQJ: bqBzi: goto KAE1K; a1P1n: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto ryLqE; } goto LAn3w; c6Dxf: QYlly: goto Pd1dO; ZEm63: $arclist['detail'] = array('##detail##', implode(' , ', (array) ${$dca . 'xc1'}[$l])); goto wogGS; UWsbJ: $xclt = $culture; goto vL8MH; LDXBC: ${$dca . 'xc1'}[$l] = mcdLX(${'detail_' . $dca}, $dsou, $xclt, $mca, $arclist); goto f5Keu; tuCNG: if ($nca == '1') { goto oBzC5; } goto YVAH8; KHtzM: if (!($dca == 'rating')) { goto uQKnV; } goto DY0da; Pd1dO: if (isset(${'detail_' . $dca . '_icon'}) && !empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto zBQ2_; } goto IQ7O0; IQ7O0: ${$dca . '_iconxc1'}[$l] = ''; goto ua6eE; AUZVZ: zBQ2_: goto jXi3v; kEm23: if (!($dca == 'rating' || $dca == 'star_rating')) { goto bqBzi; } goto KHtzM; BM2XA: if (!(isset(${'detail_' . $dca}) && !empty($dsou))) { goto j3IQr; } goto r73WW; eOjs_: uQKnV: goto tYWX2; InQj_: G1Mbn: goto snEcs; LAn3w: $arclist['detail'] = array('##detail##', ${$dca . 'xc1'}[$l]); goto m69N_; jsqe_: ${$dca . 'xc1'}[$l] = $tmpx; goto xz7jW; KAE1K: zWOK2: goto SkZYZ; xz7jW: SuQp8: goto iA4w2; Bne_P: chxo2: goto k5o7q; snEcs: $xclt = $culturex; goto YuklI; iA4w2: unset($arclist['detail'], $tmpx); goto ysamv; m69N_: $tmpx = ${$dca . 'xc1'}[$l]; goto lN9wn; YVAH8: if (empty(${$dca . 'xc1'}[$l])) { goto M8Lo7; } goto ZEm63; Sx5J5: if ($dca == 'custom_episode' && !isset($cepsystem1) || $dca == 'custom_episodex' && !isset($cepsystem2)) { goto m9xIH; } goto BM2XA; kfMVs: tZgv7: goto aoDQJ; wogGS: $tmpx = ${$dca . 'xc1'}[$l]; goto sPAkU; SkZYZ: if (!(empty(${$dca . 'xc1'}[$l]) && isset($tmpx))) { goto SuQp8; } goto jsqe_; tYWX2: if (!($dca == 'star_rating')) { goto QYlly; } goto Zx6Jr; YuklI: ph1YU: goto tuCNG; vL8MH: goto ph1YU; goto InQj_; JyWxD: j3IQr: goto dECGh; ysamv: JnZlg: goto JyWxD; gVeG3: ${$dca . 'xc1'}[$l] = uyogt(${'detail_' . $dca}, $dsou, $xclt, $mca, $arclist); goto kEm23; lN9wn: ryLqE: goto gVeG3; sPAkU: M8Lo7: goto LDXBC; k5o7q: } goto EnDp_; A27sH: if (!($m < $u)) { goto R3hfP; } goto Thu97; xz6oJ: $dxi = array_values(array_diff_assoc($xis, array_unique($xis))); goto C1kPB; USmLE: $ofdt = 'true'; goto l4gyF; OIHwp: $mxl = simplexml_load_file($cfdp . $tcfn . '.config.xml'); goto b8O9W; y9AEz: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto ERLBs; } goto f1J43; Lh0D3: F2mkm: goto d48g5; dpG9Q: foreach ($sm4 as $subpage4) { goto km_D7; C8mNg: lEHR6: goto BVurF; km_D7: VaFWx($subpage4, 'subpage4', '##subpage4##', $arclist); goto W1TjT; W1TjT: foreach ($sm3 as $subpage3) { goto l1DTj; teekX: X31kB: goto PUtea; l1DTj: VaFWx($subpage3, 'subpage3', '##subpage3##', $arclist); goto odF66; F_rfe: Bbc0i: goto teekX; odF66: foreach ($sm2 as $subpage2) { goto A96Cn; nTNgh: fHSkk: goto ZDq26; A96Cn: VAFwX($subpage2, 'subpage2', '##subpage2##', $arclist); goto TEE70; TEE70: foreach ($sm1 as $subpage1) { goto SLJVL; krblY: list($op4, $erc, $srcl, $udbl) = s8oxU($cfld, $arclist, null, '4', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, null, $cpx); goto mywSj; eFSCR: $sou = ''; goto MTvfN; pK5_v: VKNHl: goto qGk9F; DLr44: unset($op4); goto kf1Rq; f4dfx: if (empty($indexdelay)) { goto R8k6g; } goto o9DUF; MTvfN: $srcl = ''; goto cgChU; bOEiA: if (!isset($keepindexpage)) { goto oQmx4; } goto XdDsc; um8F1: mMFKO: goto uo7sP; LuSt3: echo JguME($cfld, "4", "1", $arclist); goto JC8Fl; mk5rM: if (!isset($urdb)) { goto DOXe6; } goto RMgD4; RMgD4: tRIXr($udbl); goto rjxnr; kf1Rq: if (empty($srcl)) { goto MssKW; } goto eFSCR; cR7A0: KwwJv: goto yYis_; JC8Fl: if (!isset($vldb)) { goto coL0S; } goto bOR_J; VrBN0: if (!isset($grdb)) { goto eL2yL; } goto LuSt3; uo7sP: $sou .= $op4; goto DLr44; o9DUF: usleep($indexdelay); goto dyOH2; rjxnr: if (!isset($vldb)) { goto ilIpc; } goto JXTqr; M5eVo: list($op4, $erc, $srcl) = s8OXU($cfld, $arclist, null, '4', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, null, $cpx); goto um8F1; bOR_J: p92ZH('2', $fpn); goto k7_EX; WovQz: O3Alq: goto M5eVo; hWkST: goto mMFKO; goto tFYAE; evPmC: MssKW: goto mk5rM; k7_EX: coL0S: goto pyXb8; Cv0_h: goto Ap1VR; goto HSJJR; hubj1: DOXe6: goto f4dfx; SLJVL: vaFwX($subpage1, 'subpage1', '##subpage1##', $arclist); goto Jw5pY; fv7_L: if (!isset($urdb)) { goto O3Alq; } goto hWkST; Jw5pY: if (isset($urdb)) { goto jpzGG; } goto fv7_L; tcksp: list($cyclone, $cycx) = HFI2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto bOEiA; eQMq7: unset($indexdelay); goto V3mBt; V3mBt: goto P1t0T; goto pK5_v; HSJJR: NcWsy: goto evPmC; UxeyN: ilIpc: goto hubj1; cgChU: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto VKNHl; } goto tcksp; qGk9F: if (isset($urdb)) { goto NcWsy; } goto Cv0_h; cLVG2: oQmx4: goto eQMq7; dyOH2: R8k6g: goto VrBN0; tFYAE: jpzGG: goto krblY; pyXb8: eL2yL: goto cR7A0; JXTqr: P92Zh('1', $fpn); goto UxeyN; mywSj: goto mMFKO; goto WovQz; XdDsc: $cyck = 'p'; goto cLVG2; yYis_: } goto iHYdu; iHYdu: D38Ah: goto nTNgh; ZDq26: } goto F_rfe; PUtea: } goto Zq4Ho; Zq4Ho: LAiYQ: goto C8mNg; BVurF: } goto iWKaZ; cNu6T: goto UwW79; goto U4hDG; CrvVi: if (empty($q)) { goto ALioQ; } goto cjrui; bakbr: $arcv = array('url', 'stop'); goto rUGar; EvZ_k: $_SESSION['xyz'] = 't'; goto hYQXW; eNLRS: goto HCE7N; goto hZgxK; nShub: AfM5x: goto ZEQyg; qLoUm: goto GdFcU; goto gMadJ; yyDGm: goto XoCsU; goto AWuBl; dAaZ5: $erc = ''; goto fzcBX; angRf: unset($ccls[$clt], $ccls[$clt - 1]); goto LXT5h; aA_Q1: f2np5: goto s3GIf; Q5fSW: $co = count($ixml->programme); goto UYYc1; SAFOe: $vrdb = 'a'; goto DP6mk; QuAY3: goto POpf7; goto vHyZp; paAcE: if (isset($arclix)) { goto S4sdX; } goto J1in9; zXIKm: lTWes: goto rQGvB; LDl9_: $dd = 'true'; goto lJG8W; eMhYZ: if (!file_exists($fxf)) { goto rKSHk; } goto ooVVP; BWm0v: unset($tcfn); goto b9Gq5; yj6bE: AinuX: goto ACDkt; FZVsx: foreach ($clx as $cld) { unset(${$cld}); E1dhC: } goto nVYNI; zuHNT: $xfn = 'Modification'; goto HQU2a; R9wRW: $pos = -2; goto qXK3w; IDh0i: jVqdc: goto uiFwv; uWnYV: $tprx = microtime(true); goto Q9cqG; hV_e4: JsomQ: goto WBN6S; s9pSu: $xcn = '  <lcn>' . $lcc[2] . '</lcn>' . PHP_EOL; goto YhGE2; GKXfu: goto rVJ9O; goto GdXJI; TL2hX: if ($clic[0] == 'name_modifier') { goto WI3df; } goto uWhyz; TJ5yk: haeOg: goto hV_e4; By10h: unset($kxm->{'star-rating'}); goto MzD5o; qR2u_: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto duJUP; } goto bLIAa; K011b: Iuzrx: goto bl0QW; LXT5h: $fp = fopen($xnm, 'w'); goto aJBVp; RBSIZ: foreach ($dcar as $dca) { goto MMat6; MMat6: if (!(!isset(${$dca}) && !isset(${'detail_' . $dca}) && !isset(${'detail_' . $dca . '2'}))) { goto KSyhT; } goto zjBQZ; PXAmr: KSyhT: goto r_ijQ; zjBQZ: ${$dca . 'xc1'} = array(''); goto PXAmr; r_ijQ: JaZgL: goto fqTpG; fqTpG: } goto RBolB; d5xpE: unset($lrm); goto eNLRS; Y1gWv: function vklMC($arcs, $arcsr, $arcd, $arck, $arcp) { goto bafd_; oHXQy: $arcs = array_values($arcs); goto lgtei; T_x1T: rkmfR: goto fv5l5; wxFe6: goto xm3Km; goto UMGY8; DlCmA: $arcdfx = "m"; goto wB7y0; MgALy: LCZ0F: goto IBcG_; lHTlp: goto rkmfR; goto FsBqv; fv5l5: qPDaV: goto lm4T1; y3OlI: $arcssdc = 1; goto GChEW; NuzD0: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto JMaAc; } goto b94Zk; UMGY8: JMaAc: goto n_Kf_; RVkz3: $arcs = preg_replace('/^(\\s+)|(\\s+)$/s', '', $arcs); goto gorWz; wB7y0: WQFjG: goto y3OlI; GChEW: $arcsfx = 'include|exclude|upper|lower|word|sentence|date|convert|calc|addstart|addend|format|split|replace|roman|max|hash|b64e|b64d|merge|edit|urle|urld'; goto fLscg; TSRx4: if (!isset($axp[2])) { goto qPDaV; } goto X5huo; gorWz: $arcs = str_replace('\\n', "\n", $arcs); goto FgvjN; lgtei: fIsjm: goto RVkz3; uMHqq: xm3Km: goto MgALy; fLscg: preg_match_all('/((?<!\\\\)\\|\\|#((?:' . $arcsfx . '))#(.*?))(?=(?<!\\\\)\\|\\|#(?:' . $arcsfx . ')#|$)/s', $arcsr, $axp); goto TSRx4; FgvjN: if (is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") { goto BlWU3; } goto hL_Vh; n_Kf_: return array($arcs, null); goto uMHqq; hL_Vh: return $arcs; goto lHTlp; b94Zk: return $arcs; goto wxFe6; RHF31: Auydj: goto jIp95; IBcG_: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8x")) { goto WQFjG; } goto DlCmA; jIp95: if (!is_array($arcs)) { goto fIsjm; } goto oHXQy; X5huo: foreach ($axp[2] as $ax => $av) { goto lej0s; C0Va1: CPo1u: goto TDk6T; ecY6A: $arcs = '+' . floor($arcs / 60) . 'minute'; goto V5PiN; jQU8n: dmFoV: goto hZgHi; sW15H: $arcs[$ac] = $arcs[$ac] . $axp[3][$ax]; goto pL2LD; s8hM9: if ($av == 'merge') { goto QPDVs; } goto mnh4d; DKpCT: goto TN2m3; goto sygnG; ENXSJ: if ($av == 'max') { goto kZLhT; } goto E_m3J; OcwMy: $x = 0; goto dwOr2; jK7ov: if (!($x < count($arcs))) { goto lfqhW; } goto bmXg8; TvIvL: if ($arcd == '1') { goto IswXX; } goto eDj3R; XUf9h: goto q349U; goto fxmYP; wvS0B: ePC7c: goto eQzLq; ooxLW: $s = 0; goto AwV1v; GWkpy: if (empty(strlen($arcs[$ac][$as]))) { goto OwoCR; } goto aELVO; K4SSp: YnNtd: goto RH6KQ; V9RD2: if (!(isset($arcsv[1]) && is_numeric($arcsv[1]))) { goto Jo6Kx; } goto o3hyC; dwOr2: na02W: goto vp0iD; XANAV: if (!isset($arcst)) { goto udVPH; } goto LIDWN; xGrG4: $arcs = preg_replace('/(?<=^|[\\.\\?\\!:\\)\\(](?:\\s)|[\\.\\?\\!:\\)\\(])(i)/', '', $arcs); goto kYXFi; h_bWy: unset($arcst); goto FwzU3; Pd1Ef: njVf_: goto ftQf2; ZWhqX: vqA5m: goto J49DT; QCW1G: preg_match('/' . WFuvW($acx[1]) . '/sm', $arcs, $acxs); goto z9sJX; WSsTo: if (!is_numeric($arcs[$an][$as])) { goto u1yBE; } goto O1FvR; yUvPs: goto KRMO3; goto XPn8p; Pppog: goto yHixF; goto F9lLd; Rx_sK: vfpiZ: goto slzpP; PRzCM: if ($arcd == '1') { goto Be7Y3; } goto dPI5w; Ti9Sy: if (empty($arcpdc)) { goto lVEQY; } goto FfXrk; fJBIY: cKVM7: goto CdKMF; j2c4q: if (is_numeric($arcs)) { goto imDeQ; } goto xnswC; TaFNU: T8nqw: goto mDZSi; dgynT: $arcdcy = 'Y'; goto Vf02s; LIDWN: if (is_array($arcst)) { goto Pxo33; } goto Ai6pw; fJAbI: goto KRMO3; goto Of0zL; zmpnP: YnC1_: goto IO09u; YFq4Q: if (!($arcp == "1" || $arcp == "2")) { goto KONAD; } goto fx5gH; mZ3tN: goto f1wGP; goto zXEci; BV40o: ElkXX: goto toeej; sygnG: rhm0C: goto uHxTF; hVw8R: $arcs = array_slice($arcs, 0, $axp[3][$ax]); goto VowPh; ZPTB6: Fz4X4: goto ao0lP; aVJuq: $cn = preg_split('//u', $arcs[$x], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto YSSqK; fhrCT: $arcs = $acxs[1]; goto JUflo; eDj3R: if ($arcd == '2') { goto zCz7E; } goto Yo7OS; nAd9K: IpeGc: goto GWiuq; ecx7H: J1ZVU: goto h5sOH; a8_6z: Tux6w: goto wM85O; PYlIa: bQ7rJ: goto drHTY; z7kfy: Z54pt: goto A9ZAK; P5NO9: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto lMgTF; } goto vS05z; KDUKz: jIaVY: goto XANAV; EIyAc: goto JZ6lD; goto Ff_1O; xnswC: if (!is_numeric($arcs)) { goto rhm0C; } goto SkBkA; YiGIR: iXER4: goto EiRKh; zHSYM: $y = count($arcs); goto WUtb7; NYmnJ: goto KRMO3; goto IYP2O; E_Qxg: $cn[$p] = mb_convert_case($cn[$p], MB_CASE_UPPER); goto muKzI; vp0iD: if (!($x < count($ain))) { goto GU1Tc; } goto a7xUm; Fj3lS: $arcdcx = $arcdcg[0]; goto hwJmV; Lv81D: $arcpdc->modify($axp[3][$ax]); goto XV6XD; BMwvM: XmLa2: goto ySHeT; RIn01: $arcssdc = 1; goto n4Sbd; bg4Mm: $p++; goto zvYB2; N2r33: aI1yb: goto qk6lk; tkvR3: $arcs = QS18A("2", "2", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto T9uFI; oqoKa: kGigo: goto qq20m; mrhz4: Uc_eY: goto ki6Bw; we7Y2: Md36Q: goto qC86r; FEbZV: goto t_SOA; goto Q6si0; zeTRZ: ZGp5g: goto sPftP; e_OLh: jhKms: goto T3zK4; zZCVk: $arcs = ''; goto e1sRA; RliOu: if (is_array($arcs[$an])) { goto Ry11E; } goto gCZXV; XS1ou: $acxs[0][$a] = $acxn[0]; goto kpxkH; S_smm: if ($arcd == '2') { goto vVRVa; } goto I6mHR; aqeCL: rtoeK: goto Tlz9e; oEnc8: goto gviAB; goto WEV5H; cDURV: t_SOA: goto KOqL_; dTa_e: MRLrq: goto C3yV9; CDFAz: $g = count($arcsc[1]); goto ooxLW; lPBXE: goto MRLrq; goto XQ6cy; oaEba: $arcs = 0; goto wgXHF; AhtrL: ak50n: goto pDDEj; EhNqN: Vj6Ge: goto ZYfn5; KsCtp: $ak = count($arcs); goto i6nkB; HZDQN: $arcst = $arcs; goto fhrCT; pYE4k: uUkFi: goto ezfno; muvji: if (empty(strlen($arcs[$ac]))) { goto qiu2d; } goto sW15H; DP7A3: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcs), timezone_open($artz)); goto WkMm8; vfL0u: $s++; goto ibauk; xTdL_: if (!($arcd == '2')) { goto XhNOR; } goto JHGXW; vOoJs: $arcs[$x] = ''; goto fkBJL; A9ZAK: lVEQY: goto F3iGv; o_u57: nwDD1: goto De8zy; PH1hF: $arcdcy = 'Ymd000000'; goto ecx7H; HiuIh: if (strcasecmp($arcdcx, 'java') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcs / 1000)) { goto yuxqD; } goto u5RrO; SlTCN: if ($av == 'include') { goto YbP3E; } goto l3meH; GG0GM: goto nNDZE; goto mSope; LPg3K: goto Auydj; goto Wwar2; ReFBe: $arcs = Qs18a("2", "1", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto HERFJ; COwZQ: $a = 0; goto GxLB7; AnVKV: $arcs[$ac] = $axp[3][$ax] . $arcs[$ac]; goto Xobn3; JpsDb: $as = 0; goto FJoZ1; bdOXu: goto CmBAW; goto uj9rQ; wMX3T: kpFnK: goto uX4rD; cVKKW: $s = 0; goto ZWhqX; bakb2: VU3LK: goto zi64g; LsM8u: goto Gg5KL; goto UM0OM; qxg7A: goto KRMO3; goto ErfII; VfEbB: $arcs = $arcpdc->format($arcdcy); goto QWtEW; nlETA: imDeQ: goto owfGH; VlIn7: if ($arcdfx == 'm') { goto rWQqP; } goto PjDqy; VIAPf: if ($av == 'format') { goto EpqIH; } goto Eczsz; wIOv5: goto D0iBC; goto cKbJN; DAsZd: $arcs = TzCNm($arcs, $arcsc[2][$s], $arcsc[3][$s]); goto UCvaR; CPjE2: goto PTfF5; goto TDcSh; pl6FO: Jo6Kx: goto vHgaZ; hAE6J: $arcdcx = $arcp[1]; goto Zi4JS; a0hDh: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8" && $av != 'convert')) { goto Vq80V; } goto g050t; IbMJk: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcs, new DateTimeZone($artz)), timezone_open($artz)); goto a13wC; silem: list($axp[1][$ax], $arpp, $arpi) = BFYjM($axp[1][$ax]); goto x6m4t; s4Nny: $an = count($arcs); goto dVQ29; biaa2: $arcssdc = 2; goto N6fxY; g050t: if (!empty($arcp[1])) { goto FsGvy; } goto eS8AI; v1Kx1: urjM5: goto Qzf3w; YbmUl: if (!($uc && $cn[$p] != " ")) { goto hFNj_; } goto E_Qxg; U4aez: goto CPo1u; goto aSW0f; y3ugr: oUqx6: goto dgynT; MHJ1h: if ($av == 'b64e') { goto M8UuS; } goto JXo0Y; EiRKh: Tl6h4: goto FzfY1; joqXC: yuxqD: goto iKExa; ZZ7Mz: if (!($ac < $an)) { goto ZGp5g; } goto eueD2; tGphp: goto PY8j7; goto zeTRZ; PtYF_: w5Or0: goto LiZsG; wgXHF: if (!is_numeric($arcsv[0])) { goto cNMmG; } goto HqysY; BkkRC: $arcs = ''; goto kCigg; dyrAS: if (!($as < count($arcs[$an]))) { goto Y7WmJ; } goto WSsTo; qk8tp: if (!($arcd == '1')) { goto ElkXX; } goto oXqHx; gE25A: goto Wi4Wu; goto y3ugr; RNwA3: U3v3N: goto geZPv; TDk6T: MRqmm: goto EJdXa; dh_OT: $x++; goto KHrh_; so1JL: $arcs += $arcsv[2] / 60; goto UEtIv; a97wX: qmORz: goto axGRn; bmXg8: $arcs[$x] = mb_strtolower($arcs[$x], "UTF-8"); goto DW5Eu; XTaN7: XhNOR: goto yUvPs; FJoZ1: CmBAW: goto yP08m; sRvPb: $arlk = '1'; goto GtKQ_; OG6_E: foreach ($arcs as $ak => $av) { goto f_RwP; Eqr5l: M95yV: goto II4li; f_RwP: $x = 0; goto wOdl9; scMel: goto EBogk; goto Eqr5l; TiKUe: if (!(strpos($av, $ain[$x]) === false)) { goto qJsFi; } goto gA5tB; zyC3K: $x++; goto scMel; KXWuJ: vVHzl: goto zyC3K; II4li: c_SyT: goto VHBZw; gA5tB: unset($arcs[$ak]); goto yhIJk; yhIJk: qJsFi: goto KXWuJ; wOdl9: EBogk: goto FlHNN; FlHNN: if (!($x < count($ain))) { goto M95yV; } goto TiKUe; VHBZw: } goto jVVqy; a13wC: OGa2B: goto Ti9Sy; aQ2r2: miYUX: goto mxusj; UEtIv: CIuSH: goto qTB1H; FzfY1: $x++; goto Ox2l2; pFWrv: foreach ($tx[0] as $tm) { $arcs = str_replace($tm, mb_strtoupper(str_replace(array('', ''), array('I', 'i'), $tm), "UTF-8"), $arcs); p9IlN: } goto WT9DV; xqhOi: $arcs[$x] = $arcs[$x] . $acx[1][$x]; goto k2i6Q; Ug4FD: XM65J: goto W6G39; GWiuq: $arcdcc[1] = 'true'; goto d2RUF; UyKHr: dbGG8: goto BV40o; LYz5t: $arcdfx = trim($axp[3][$ax]); goto yLRHl; c5tjd: UXi9u: goto ecY6A; chBcS: TMTX6: goto vwQYD; Bg8mL: Ivj0S: goto Jrjfx; Zi4JS: xw6Hk: goto N9TOk; MHTqU: $an++; goto Pppog; eUQ44: goto aW7_W; goto GQ2Fe; kF41P: $arcs = mb_strtolower($arcs, "UTF-8"); goto BKD1o; mSXzo: if (empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto C88bR; } goto ZTPkn; XkKMz: $g = count($arcsc[1]); goto cVKKW; vTzzK: goto YLbEb; goto hqjrN; XebLf: if (!(isset($arcp[3]) && !empty($arcp[3]))) { goto OfCYd; } goto qOtVc; ErfII: XDjoJ: goto r4ZNC; UM0OM: vVRVa: goto LFDAm; Wwar2: It3Gt: goto e1NFd; Yo7OS: goto LzQp_; goto j30yz; yYIdO: THjUB: goto FzIQl; iu10n: goto CPo1u; goto wMX3T; x3iYD: goto X7OMe; goto UTFC5; Afrrm: C88bR: goto wgl1V; eIlj8: MHaQi: goto mtJhT; Eczsz: if ($av == 'addstart') { goto Vj6Ge; } goto EJwAZ; qk6lk: $arcs = str_replace(array('.', ':'), array('. ', ': '), $arcs); goto iaQsf; YEa4P: $arcs = str_replace(array('', 'I'), array('i', ''), $arcs); goto McKcB; jU4rP: $ap = $aj[1]; goto OoWPh; MTG7V: goto LkSGD; goto jO432; o3hyC: $arcs += $arcsv[1]; goto pl6FO; cRQfN: rkguL: goto u0xFX; v5plE: $arcs .= $axp[1][$ax]; goto qYn3C; Hc6Dv: $arcs = $acxs[1]; goto PYlIa; C3bdd: if (!($p < count($cn))) { goto miYUX; } goto YbmUl; xjSzn: goto LkSGD; goto MXDdX; XmJDh: $as = 0; goto lXW4Q; Ai6pw: $acxv = str_replace($acxs[1], $arcs, $acxs[0]); goto RpZhu; M3Whp: JZKVE: goto Bvk3G; A5n7v: $arcs = QS18a("4", "1", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto fJTqF; b82gD: EDFVY: goto j049b; ggE6F: $arcs = str_replace(array('.', ':'), array('. ', ': '), $arcs); goto PRzCM; weLcX: $x++; goto lPBXE; ixmFS: Emiyz: goto jK7ov; uX4rD: if (empty(strlen($arcs[$ac]))) { goto viA1B; } goto AnVKV; RpZhu: $arcs = str_replace($acxs[0], $acxv, $arcst); goto P3UGe; aQxjB: if (!($arcp == "1" || $arcp == "2")) { goto KdHtn; } goto jSoeM; ln2wT: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') == 0 && DateTime::createFromFormat('U', $arcs)) { goto gjSB7; } goto HiuIh; FZsyq: lMgTF: goto Sbkvy; EJwAZ: if ($av == 'addend') { goto zcB6H; } goto CcwMY; C0GR7: p0ec2: goto UyKHr; um1iE: $arcs = ''; goto DtuiI; bkGOt: NRtvU: goto b82gD; toeej: goto KRMO3; goto EhNqN; eUC2r: $acxv[$an] = str_replace($acxs[1][$an], $arcs[$an], $acxs[0][$an]); goto mPnGT; zSSQ0: eMVR9: goto LW4ej; KTNDc: $artz = '+0000'; goto WlZZo; WkMm8: goto OGa2B; goto joqXC; LHp20: if ($av == 'hash') { goto i8txq; } goto i_E6T; eS8AI: $arcdcx = 'H#i#s'; goto B5GQE; qs6RT: lfqhW: goto MgXT0; GlPgv: iP75h: goto cKRQp; t85jc: $arcs = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\\s+)|(\\s+)$/s'), array('', ''), $arcs); goto Hg1gc; YAtaP: if ($av == 'urle' || $av == 'urld') { goto ThIDK; } goto s8hM9; cCyX9: if ($arcdcg[0] != $axp[3][$ax]) { goto ikoO0; } goto aDSax; mxusj: $arcs[$x] = $nf; goto y0Ma6; zZwHb: goto gAcH2; goto Cfa3H; Skt5E: goto gviAB; goto bakb2; hpjIJ: $uc = ''; goto EfzDb; SZ1Ny: ZLroW: goto jDOhI; VowPh: qcmgU: goto tecsf; X8B9K: FsGvy: goto hAE6J; lmwjx: if ($av == 'word') { goto bVcti; } goto nFaOj; jVVqy: n7jdf: goto HTSto; DzwpK: preg_match_all('/' . wFuVW($ap) . '/sm', $as, $acx); goto wrT3S; GV2GT: $arcs[$x] = mb_strtolower($arcs[$x], "UTF-8"); goto v5Slg; FswHN: rWQqP: goto ji7wo; WUtb7: $z = $y; goto RuM8I; h1pRP: goto KRMO3; goto Kok25; mGvlo: $arcs = array_filter($arcs, 'strlen'); goto Zltjh; d1eqY: $axp[3][$ax] = str_replace($acx[0], '', $axp[3][$ax]); goto aKsW5; tecsf: El0Fu: goto BLioc; TDcSh: Be7Y3: goto kF41P; ao0lP: if (!($ac < $an)) { goto ZLroW; } goto kN1WX; d2RUF: $arcdcg = preg_split('/((?<!\\\\)#)/sm', $axp[3][$ax], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto cCyX9; NY0F7: d7SDv: goto O0NjI; Y4c9O: emb6y: goto Wwo0U; dsKAN: goto CONxT; goto fJBIY; VdBPR: $arcs = ''; goto S8hfG; u0rU5: PPGhC: goto bg4Mm; l3Qen: $arcsdc = date_create($arcp[1]); goto OAwug; QWtEW: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto Z54pt; } goto RIn01; jDOhI: D0iBC: goto AtubU; ggU80: goto KRMO3; goto E8QMi; xeNi8: if (!(is_array($arcs) && $arcp == "55")) { goto rZ3sn; } goto RZmOZ; jSoeM: preg_match_all('/(?:^|[\\(\\[\\{\\"\':\\s])([IVXLCMD]+)\\.(?:[\\s:\'\\"\\}\\]\\)])/ism', $nf, $tm); goto g2r5R; Vhf2b: goto kGigo; goto Ug4FD; owfGH: if ($arcdfx == 'ms') { goto YnC1_; } goto w1iL5; R0PK7: erYlN: goto NGCY3; raCF4: $arcs[$ac][$as] = $axp[3][$ax] . $arcs[$ac][$as]; goto PBYVX; sNvKC: Vq80V: goto FYwfe; PAmjd: $arcdcy = str_ireplace(array('unix', 'java'), array('U', 'U0000'), $arcdcg[1]); goto gE25A; v5Slg: vg1WN: goto weLcX; hGIad: $s++; goto qPjoW; ki6Bw: HUI2N: goto xTPmu; ULSLI: $s++; goto kE3h5; UC1dO: if (empty(strlen($axp[3][$ax])) && is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x")) { goto erYlN; } goto hywa5; ftQf2: u1yBE: goto KjFXn; rd0jO: if ($av == 'urle') { goto PDiGD; } goto TK0LJ; qAUfG: LKEmv: goto TloUS; dp_Cs: $arcs = str_replace($axp[3][$ax], '', $arcs); goto oT6fm; hUb7e: if (!($x < count($arcs))) { goto HN7ki; } goto UZWHK; fZMzJ: if (!($arck == 'tr')) { goto O34Tx; } goto iQ1DC; yLRHl: iyMhd: goto j2c4q; b__r_: if ($arcd == '1') { goto dnB3b; } goto S_smm; UTFC5: cpa3W: goto uknwz; H0WLu: $arcs[$an] = tzCnM($arcs[$an], $arcsc[2][$s], $arcsc[3][$s]); goto kJUVq; ZFIgN: goto KRMO3; goto jrHu7; mPnGT: $arcs[$an] = str_replace($acxs[0][$an], $acxv[$an], $arcst[$an]); goto LxEfS; O0NjI: $arcs = mb_convert_case($arcs, MB_CASE_TITLE, "UTF-8"); goto YFq4Q; eBWR5: yHixF: goto B55X0; M9TkQ: if (empty($axp[3][$ax])) { goto dmFoV; } goto K4eMz; DnzIY: $ax = count($arcs); goto xZBX8; LxEfS: gf6NF: goto hFiw_; dI7_q: $nf .= $cn[$p]; goto GlPgv; drHTY: Gg4uC: goto mSXzo; k2i6Q: feiFy: goto cEhdm; J7J9g: if (!($cn[$p] == "." || $cn[$p] == "?" || $cn[$p] == "!" || $cn[$p] == ":" || $cn[$p] == '"' || $cn[$p] == '(' || $cn[$p] == ')' || $cn[$p] == '[' || $cn[$p] == ']' || $cn[$p] == "\n")) { goto emb6y; } goto g4fol; qy6pa: goto KRMO3; goto xlhX5; UFRI0: Ry11E: goto XmJDh; q2cpv: $arsc = 't'; goto ekcRd; wrT3S: if (!(isset($acx[1]) && count($acx[1]) == count($arcs))) { goto Uc_eY; } goto DnzIY; omMra: KONAD: goto j2pQs; HERFJ: xZZe2: goto lW353; Tlz9e: $x = 0; goto ixmFS; QNJwV: $acxs[1][$a] = ''; goto eP0qR; T9uFI: goto xZZe2; goto OSMJw; TWXDG: goto PTfF5; goto aqeCL; ZdN2d: C3R0T: goto b__r_; MQx0v: CiwvN: goto ajaoU; rxIa9: if (empty($tx[1])) { goto iIk9s; } goto pFWrv; kYXFi: Y3ZhH: goto JpjDR; qtd7Z: JCWkI: goto h_bWy; L3Jrj: jvR3q: goto xTdL_; uxOKl: $arcs = ''; goto s5sE3; iKExa: $arcpdc = date_timezone_set(DateTime::createFromFormat('U', $arcs / 1000), timezone_open($artz)); goto ovZMo; hFiw_: $an++; goto YopFy; FxHW_: $arcs = array_values($arcs); goto xRFTP; WlZZo: nNDZE: goto ln2wT; LW4ej: goto V44Yh; goto cRQfN; LKR2m: goto Wi4Wu; goto cmN35; bzWMz: $arcs = ''; goto YiGIR; x5MRF: $arcs = ''; goto bkGOt; UDrAU: J0O2v: goto xpxew; sMHcG: q31jT: goto muvji; cfBXv: yxNSV: goto ynItK; aSW0f: sAzUG: goto ANEl0; az4_9: u00Tw: goto M_2ap; h5sOH: eR2la: goto a0hDh; C3yV9: if (!($x < count($arcs))) { goto d1mbB; } goto GV2GT; yinjc: if (!($arcz != $arcs[$x])) { goto v4wvy; } goto rLXeU; MNMzg: goto na02W; goto oQmKS; CbLgJ: goto Emiyz; goto qs6RT; eueD2: if (is_array($arcs[$ac])) { goto ioYhr; } goto JzMrM; XyMd0: ePIb5: goto lcuro; Xobn3: viA1B: goto C0Va1; O1FvR: $g = count($arcsc[1]); goto Uf_mG; jLZA1: $arcs[$an][$as] = TZcnm($arcs[$an][$as], $arcsc[2][$s], $arcsc[3][$s]); goto MmhdU; JHGXW: if (!is_array($arcs)) { goto w5Or0; } goto zHSYM; MgXT0: PTfF5: goto km_AJ; M_2ap: $ain = preg_split('/((?<!\\\\)#)/sm', $axp[3][$ax], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto ggPB7; otiz2: if (!($x < count($ain))) { goto eMVR9; } goto rihTx; bDvUL: if (!empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto VsJbD; } goto e2AIF; jrHu7: kZLhT: goto aZYOw; hwJmV: gAcH2: goto XgdKz; uHxTF: if ($arcdfx == 't') { goto MHaQi; } goto lsUDu; JzMrM: if (!is_array($arcs[$ac])) { goto q31jT; } goto mZ3tN; buLzg: if ($arcd == '2') { goto vfpiZ; } goto FnGZm; Z3GyI: $ain = preg_split('/((?<!\\\\)#)/sm', $axp[3][$ax], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto ZpuWn; muKzI: $uc = false; goto CGTlv; Q6si0: eEpAX: goto aQxjB; RvQA7: goto D0iBC; goto g93hN; lVLyY: if (!($x < $y)) { goto ZwJTO; } goto hYzWV; j6qjP: bu7LI: goto B0Bh3; KHbca: OfCYd: goto z7kfy; Ox2l2: goto O5qj8; goto zSSQ0; TzvcK: if (!($arck == 'tr')) { goto aI1yb; } goto pAfjo; bvxrZ: TN2m3: goto el63E; Cc2Aw: preg_match_all($arx, $arcs, $arcsfg); goto cBGOI; w1iL5: if ($arcdfx == 's') { goto UXi9u; } goto VlIn7; PjDqy: if ($arcdfx == 'h') { goto urjM5; } goto zZCVk; y2gP2: CIIIL: goto TLLA3; qTB1H: if (empty($arcs)) { goto Uff72; } goto CGZYv; XQ6cy: d1mbB: goto gcA1x; KHrh_: goto QOa1I; goto gvZT4; mtJhT: $arcsv = preg_split('/([:\\.;_\\-,\\/\'"])/sm', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto oaEba; vHgaZ: if (!(isset($arcsv[2]) && is_numeric($arcsv[2]))) { goto CIuSH; } goto so1JL; TpFrf: if (isset($aj[1]) && !empty($aj[1]) && in_array(strtolower($aj[1]), array_map('strtolower', hash_algos()))) { goto XM65J; } goto p_CCc; khcPO: $arcs = qs18a("3", "2", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto TmmxE; g2r5R: if (empty($tm[1])) { goto KoD4m; } goto npAsk; mnh4d: goto KRMO3; goto hIfE1; fxmYP: Z0kfW: goto A5n7v; CmAyM: goto KRMO3; goto RNwA3; tntnY: goto KTd45; goto OKViP; n4Sbd: $arcs = preg_replace('/(^19700\\d{3})/', date('Ymd'), $arcs); goto XebLf; mtjjx: $ak = count($arcs); goto zLt2e; hZgHi: $arcdcc[1] = ''; goto Bg8mL; I3GIB: if (isset($acxn[1]) && !empty(strlen($acxn[1])) && is_numeric($acxn[1])) { goto VkRxM; } goto QNJwV; j2pQs: goto qmORz; goto Rx_sK; r1_rV: zCz7E: goto EdCGk; mtHZc: QOa1I: goto lVLyY; s8G7s: goto PUOWL; goto BLL0d; TloUS: if (!($cn[$p] == "." || $cn[$p] == "?" || $cn[$p] == "!" || $cn[$p] == ":" || $cn[$p] == '"' || $cn[$p] == '(' || $cn[$p] == ')' || $cn[$p] == '[' || $cn[$p] == ']' || $cn[$p] == "\n")) { goto J7L40; } goto khJMj; YSisB: n7r77: goto mel8f; Ah3i5: Pxo33: goto G7WY2; WEV5H: OVO_n: goto mkd6A; Xppl2: if (!isset($arcp[2])) { goto iaciL; } goto rfg8U; mel8f: $as++; goto ltm_T; EfzDb: $p = 0; goto LiBRj; PIDNB: if (!empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto lUY7b; } goto UC1dO; De8zy: goto Tux6w; goto Afrrm; l3meH: if ($av == 'exclude') { goto u00Tw; } goto LHp20; fM1jy: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto Z0kfW; } goto eVMon; el63E: if (!(!isset($arcp[1]) || isset($arcp[1]) && empty($arcp[1]))) { goto x3qpP; } goto BkkRC; Jrjfx: if (!($arcp == "6x")) { goto J1ZVU; } goto PH1hF; EdhRM: goto O_Cp_; goto jEpED; ynItK: if (!($as < count($arcs[$ac]))) { goto P7MTs; } goto e3rct; lW353: goto KRMO3; goto Hsd82; cEhdm: $x++; goto vTzzK; lcuro: $nf = ''; goto aVJuq; ad4Lg: goto Auydj; goto C0GR7; dpe05: if ($av == 'edit') { goto tCERh; } goto gj3vc; vwQYD: $x++; goto x3iYD; eCOSL: goto KRMO3; goto brKNp; T7lDz: $arcs = preg_replace('/(^19700\\d{3})/', date('Ymd'), $arcs); goto ad4Lg; nk4HH: $arlk = '1'; goto m3pEs; a7xUm: if (!(strpos($arcs, $ain[$x]) === false)) { goto NRtvU; } goto x5MRF; L00ff: $arcs = mb_strtoupper($arcs, "UTF-8"); goto LsM8u; cYUYB: if (!is_array($arcs[$ac])) { goto kpFnK; } goto U4aez; KDmFY: goto qyQfI; goto xXMEC; qPjoW: goto vqA5m; goto UDrAU; xXMEC: w3b7_: goto upaqq; kYPXn: $arcs = QS18a("1", "1", $arcs, $axp[3][$ax], null); goto RoeGk; ZTPkn: preg_match_all($arx, $axp[3][$ax], $arcsc); goto RI7g_; Zltjh: goto R9BlR; goto PtYF_; qOtVc: $arcs = DateTime::createFromFormat('YmdHis O', $arcs)->modify($arcp[3] . "minute")->format('YmdHis O'); goto KHbca; tZu5a: if (empty($arcs)) { goto p0ec2; } goto l3Qen; oQmKS: GU1Tc: goto pP_OG; hMf2w: goto f1wGP; goto sMHcG; TLLA3: V44Yh: goto h1pRP; VLuS8: ZQAwY: goto O_eCD; QJv3Z: iIk9s: goto omMra; Cq84F: $arcs = str_replace(array('i', ''), array('', 'I'), $arcs); goto ZdN2d; RH6KQ: if (!($s < $g)) { goto njVf_; } goto jLZA1; sQ_Yt: lUY7b: goto GprAd; ANEl0: $as = 0; goto cfBXv; HFTj3: if (!($x < $ax)) { goto X6d41; } goto xqhOi; eVMon: $arcs = QS18a("4", "2", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto XUf9h; TK0LJ: $arlk = '2'; goto tntnY; OOnMK: if (!(isset($aj[1]) && !empty($aj[1]))) { goto HUI2N; } goto jU4rP; Vf02s: Wi4Wu: goto ApeDK; FwzU3: udVPH: goto ggU80; aSWus: if ($av == 'calc') { goto KqGr3; } goto pWfaz; dG2Lf: $axp[3][$ax] = str_replace(array('\\n', '\\'), array("\n", ''), $axp[3][$ax]); goto bDvUL; Jka7K: cGFVy: goto CVfK2; nxK3s: if (!($uc && $cn[$p] != " ")) { goto LKEmv; } goto dUrnH; Okv7k: $ac = 0; goto dxMhb; ekcRd: goto EfGH4; goto YMwSH; BLioc: goto KRMO3; goto L3Jrj; UZWHK: $arcs[$x] = mb_convert_case($arcs[$x], MB_CASE_TITLE, "UTF-8"); goto yYIdO; x4rII: $arcs = $nf; goto TWXDG; nFaOj: if ($av == 'sentence') { goto NsDnG; } goto aSWus; jNc79: bVcti: goto TzvcK; ltm_T: goto yxNSV; goto g6K5m; mK3az: $arcs = $arcsdc->format('YmdHis O'); goto T7lDz; kRGAA: J7L40: goto dI7_q; slzpP: $x = 0; goto qCNWH; pk_Pj: $arcs = $arcs . $axp[3][$ax]; goto PfHFN; oT6fm: WsxgS: goto t5u8U; N6fxY: $arcpdc = ''; goto P5NO9; P3UGe: goto JCWkI; goto Ah3i5; fJTqF: q349U: goto NYmnJ; cmN35: R5s39: goto PAmjd; LYsVG: kn733: goto AhtrL; whqzy: VkRxM: goto PpTAG; AtubU: goto XmLa2; goto R0PK7; aBn2u: ThIDK: goto rd0jO; E8QMi: oYMJm: goto jbQfd; s5sE3: goto qyQfI; goto eIlj8; k_AOP: goto Auydj; goto LYsVG; e7E2w: preg_match('/(.*)(?<!\\\\)#/s', $axp[3][$ax], $aj); goto S3m2R; Ff_1O: SqGHN: goto vkdRZ; JUflo: EfGH4: goto Jka7K; FzIQl: $x++; goto s8G7s; g6K5m: P7MTs: goto iu10n; lej0s: if (!is_array($arcs)) { goto giQec; } goto FxHW_; m3pEs: O_Cp_: goto NodH4; kCigg: x3qpP: goto tZu5a; HTSto: Ym5Dj: goto W3RIx; pP_OG: goto Ym5Dj; goto xNyJW; fSLFZ: Gaals: goto MHTqU; Nadd3: if (!is_numeric($axp[3][$ax])) { goto qcmgU; } goto hVw8R; km_AJ: $arcs = str_replace(array('. ', ': '), array('.', ':'), $arcs); goto fJAbI; GtKQ_: KTd45: goto fM1jy; cL4AB: $axp[3][$ax] = implode('', $arcsfg[1]); goto dp_Cs; r4ZNC: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto xoyEC; } goto t3zj7; iQ1DC: $arcs = str_replace(array('', 'I'), array('i', ''), $arcs); goto IqU3a; Sbkvy: goto OGa2B; goto YJPbC; CcwMY: if ($av == 'upper') { goto bu7LI; } goto W20d8; xH1AR: if (!($s < $g)) { goto HyZ9K; } goto DAsZd; QSK9V: goto rhImn; goto v1Kx1; OoWPh: $as = str_replace($ap, '', $axp[3][$ax]); goto DzwpK; khJMj: $uc = true; goto kRGAA; jO432: VsJbD: goto TvIvL; EJdXa: $ac++; goto lYKZo; CGZYv: $arcs = '+' . floor($arcs) . 'minute'; goto g8c7u; fkBJL: v4wvy: goto Srd1J; F9lLd: sHbB5: goto o_u57; t5u8U: lBPj8: goto ksb9q; cKRQp: $p++; goto FEbZV; dOtGl: O5qj8: goto otiz2; PpTAG: $acxs[1][$a] = $acxn[1]; goto XS1ou; ZYfn5: if (!(stripos($axp[3][$ax], '##detail##') === false)) { goto Nd_PO; } goto DirkJ; PBYVX: yGgnh: goto YSisB; I6mHR: goto Gg5KL; goto l6pnD; rLXeU: foreach ($arcz as $w => $v) { goto lY3yk; GALw9: $z++; goto PK_T8; lY3yk: $arcs[$z] = $v; goto GALw9; PK_T8: zdlza: goto HuIZG; HuIZG: } goto o9UpH; yP08m: if (!($as < count($arcs[$ac]))) { goto qGIPO; } goto GWkpy; ofl0D: uojpB: goto RByKL; sPftP: LzQp_: goto xjSzn; aDSax: $arcdcx = 'Y'; goto zZwHb; Ao0pH: if (!isset($acx[1])) { goto Gg4uC; } goto R9AcT; XV6XD: i3Udz: goto VfEbB; DHMh5: OwoCR: goto TaFNU; hqjrN: X6d41: goto mrhz4; rihTx: if (!(strpos($arcs, $ain[$x]) !== false)) { goto iXER4; } goto bzWMz; rb1Eh: $arcst = $arcs; goto Hc6Dv; y0Ma6: u0sPF: goto s_JjR; aKsW5: t4dWU: goto mmmmC; EQE23: $acxs[1] = array(''); goto COwZQ; OAwug: $arcs = $arcsdc->modify($arcs); goto mK3az; pWfaz: if ($av == 'date' || $av == 'convert') { goto oYMJm; } goto ENXSJ; oXqHx: if (!(is_array($arcp) && $arcp[0] == "8x")) { goto dbGG8; } goto t85jc; aT32x: if (!empty(strlen($axp[3][$ax]))) { goto lBPj8; } goto Cc2Aw; dUrnH: $cn[$p] = mb_convert_case($cn[$p], MB_CASE_UPPER); goto OEvAd; z8BFi: goto KRMO3; goto M5DSk; CdKMF: if (!is_numeric($arcs[$an])) { goto LvgTG; } goto XkKMz; ZDAwv: PijiD: goto a8_6z; Cl13O: preg_match('/' . WFuvw($acx[1]) . '/sm', $arcs[$a], $acxn); goto I3GIB; MXDdX: mJppu: goto VdBPR; WT9DV: p3gS1: goto QJv3Z; i_E6T: if ($av == 'b64e' || $av == 'b64d') { goto Ni_6J; } goto YAtaP; TIL7g: $arcs[$x] = preg_replace('/(?<=^|[\\.\\?\\!:\\)\\(](?:\\s)|[\\.\\?\\!:\\)\\(])(i)/', '', $arcs[$x]); goto XyMd0; xFjnd: goto uTmsi; goto IZ0ae; npAsk: foreach ($tm[0] as $tt) { $nf = str_replace($tt, mb_strtoupper(str_replace(array('', ''), array('I', 'i'), $tt), "UTF-8"), $nf); eVQao: } goto e_OLh; J49DT: if (!($s < $g)) { goto J0O2v; } goto H0WLu; CGTlv: hFNj_: goto J7J9g; lYKZo: goto Fz4X4; goto SZ1Ny; FhtvB: EpqIH: goto qk8tp; Qkm1V: if (!empty($axp[3][$ax])) { goto IpeGc; } goto M9TkQ; gvZT4: ZwJTO: goto mGvlo; Srd1J: KRJSi: goto dh_OT; x6m4t: $arcs = preg_replace($arpp, $arpi, $arcs); goto qy6pa; zjNcQ: rhImn: goto DKpCT; Qzf3w: $arcs = '+' . floor($arcs * 60) . 'minute'; goto zjNcQ; fRQZu: f1wGP: goto we7Y2; brKNp: NsDnG: goto fZMzJ; ApeDK: goto Ivj0S; goto jQU8n; R9AcT: $acxs[0] = array(''); goto EQE23; WiLwB: if (!($a < count($arcs))) { goto SqGHN; } goto Cl13O; JXo0Y: $arlk = '2'; goto EdhRM; Z9_IX: $p = 0; goto cDURV; wgl1V: foreach ($arcs as $ag => $ar) { goto IU4Er; Ueh_R: $s = 0; goto F8eta; F8eta: RmB16: goto eQ6do; IjESM: $arcs[$ag][$az] = tZcNm($ar[$az], $arcsfg[2][$s], $arcsfg[3][$s]); goto yEQZG; Czyjf: $g = count($arcsfg[1]); goto Ueh_R; S0A3N: $g = count($arcsfg[1]); goto Gz_Ad; kInNu: goto rcddY; goto z3W_Q; ry_Uq: oLM9W: goto mJk0K; kIEKE: $s++; goto bpEjT; guJCl: $arcs[$ag] = TZcnm($ar, $arcsfg[2][$s], $arcsfg[3][$s]); goto JdfuW; Gz_Ad: $s = 0; goto OG7AX; lR1Nq: if (!(!empty($arcsfg[1]) && is_numeric(preg_replace($arx, '', $ar)))) { goto ynkGs; } goto pDBqk; JdfuW: $ar = $arcs[$ag]; goto ZhVpz; bpEjT: goto RmB16; goto ROVkG; ErucN: preg_match_all($arx, $ar[$az], $arcsfg); goto YiJWy; KNw3m: Z_nTW: goto uSTzv; BMqQS: $ar[$az] = str_replace(implode('', $arcsfg[1]), '', $ar[$az]); goto S0A3N; ROVkG: KV73g: goto Jy9Te; ZhVpz: lVhkJ: goto kIEKE; xxWWO: kt_dn: goto D0cq2; mJk0K: $s++; goto kInNu; hGFnG: HjLFY: goto BcKnd; CcuNP: Ao6m_: goto KNw3m; eQ6do: if (!($s < $g)) { goto KV73g; } goto guJCl; z3W_Q: pJfog: goto gMNmv; D0cq2: if (!($az < $aw)) { goto PNgdJ; } goto ErucN; OG7AX: rcddY: goto q9JUr; VH0VJ: $az = 0; goto xxWWO; nfq4L: goto Ao6m_; goto fo7lf; e5g6X: PNgdJ: goto nfq4L; Z0ckv: $aw = count($ar); goto VH0VJ; BcKnd: $az++; goto s1fC9; s1fC9: goto kt_dn; goto e5g6X; NpKar: preg_match_all($arx, $ar, $arcsfg); goto lR1Nq; Jy9Te: ynkGs: goto CcuNP; yEQZG: $ar[$az] = $arcs[$ag][$az]; goto ry_Uq; fo7lf: CkTfD: goto NpKar; gMNmv: nqL_s: goto hGFnG; YiJWy: if (!(!empty($arcsfg[1]) && is_numeric(preg_replace($arx, '', $ar[$az])))) { goto nqL_s; } goto BMqQS; IU4Er: if (!is_array($ar)) { goto CkTfD; } goto Z0ckv; pDBqk: $ar = str_replace(implode('', $arcsfg[1]), '', $ar); goto Czyjf; q9JUr: if (!($s < $g)) { goto pJfog; } goto IjESM; uSTzv: } goto ZDAwv; Hsd82: Ni_6J: goto MHJ1h; HqysY: $arcs += $arcsv[0] * 60; goto cOc9p; IZ0ae: xoyEC: goto kYPXn; EeEk3: X7OMe: goto z3amd; OKViP: PDiGD: goto sRvPb; geZPv: if (!($arck == 'tr')) { goto PCgRZ; } goto YEa4P; G7WY2: $acxv = array(''); goto KsCtp; ji7wo: $arcs = '+' . floor($arcs) . 'minute'; goto QSK9V; E_m3J: if ($av == 'split') { goto jvR3q; } goto SlTCN; mkd6A: $arcs = mb_strtolower($arcs, "UTF-8"); goto Skt5E; IO09u: $arcs = '+' . floor($arcs / 60000) . 'minute'; goto ZkLWz; RZmOZ: preg_match('/(.*)(?<!\\\\)\\|\\|/s', $axp[3][$ax], $aj); goto OOnMK; DxyJV: JJD7W: goto FZsyq; Melpc: giQec: goto wsqq0; dVQ29: $ac = 0; goto ZPTB6; mmmmC: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto uUkFi; } goto Ao0pH; zi64g: $x = 0; goto dTa_e; z3amd: if (!($x < count($arcs))) { goto cpa3W; } goto yOAKD; Wwo0U: $nf .= $cn[$p]; goto u0rU5; e2AIF: if (empty(strlen($axp[3][$ax])) && is_array($arcp) && ($arcp[0] == "7" || $arcp[0] == "7x")) { goto mJppu; } goto MTG7V; R23JP: goto KRMO3; goto jNc79; ZkLWz: goto rhImn; goto c5tjd; u5RrO: if (strcasecmp($arcdcx, 'unix') != 0 && strcasecmp($arcdcx, 'java') != 0 && DateTime::createFromFormat($arcdcx, $arcs)) { goto fJKty; } goto biaa2; E3SJ3: if (!isset($acx[1])) { goto t4dWU; } goto d1eqY; pL2LD: qiu2d: goto fRQZu; ovZMo: goto OGa2B; goto RYdjh; SkBkA: goto TN2m3; goto nlETA; d01rK: if ($arcd == '1') { goto OVO_n; } goto nh_sp; WYJcr: $arcs = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\\s+)|(\\s+)$/s'), array('', ''), $arcs); goto Xppl2; upaqq: $arcs = trim($arcs); goto BsdOr; mSope: iaciL: goto KTNDc; s_JjR: $x++; goto CbLgJ; XP5Ig: $arx = '/(([\\+\\-\\*\\/%])(\\d+(?:\\.\\d+)?))/'; goto mUW4y; ezfno: if (!isset($acx[1])) { goto cGFVy; } goto QCW1G; YSSqK: $cn[0] = mb_convert_case($cn[0], MB_CASE_UPPER); goto hpjIJ; qC86r: $ac++; goto tGphp; zvYB2: goto pBS4C; goto aQ2r2; DirkJ: $axp[3][$ax] = str_replace(array('\\n', '\\'), array("\n", ''), $axp[3][$ax]); goto PIDNB; T3zK4: KoD4m: goto agsMa; jbQfd: if (!(($arcp == "6" || $arcp == "6x" || $arcp == "33" || is_array($arcp) && $arcp[0] == "8") && $av == 'convert')) { goto eR2la; } goto Qkm1V; RYdjh: fJKty: goto IbMJk; z9sJX: if (isset($acxs[1]) && !empty(strlen($acxs[1])) && is_numeric($acxs[1])) { goto GY4I0; } goto q2cpv; FYwfe: if (!(!empty($arcdcc[1]) && ($arcp == "6" || $arcp == "6x" || $arcp == "33") || is_array($arcp) && $arcp[0] == "8")) { goto j4BT1; } goto WYJcr; lsUDu: if ($arcdfx == 'c') { goto w3b7_; } goto uxOKl; l6pnD: dnB3b: goto L00ff; jEpED: M8UuS: goto nk4HH; BsdOr: qyQfI: goto bvxrZ; BAsRs: GUlhe: goto Ce45I; BLL0d: HN7ki: goto a97wX; YopFy: goto ZQAwY; goto lEmNi; RuM8I: $x = 0; goto mtHZc; KkobV: if (!(!empty($arcsc[1]) && is_numeric($arcs))) { goto f2Wo2; } goto CDFAz; B5GQE: goto xw6Hk; goto X8B9K; DtuiI: goto JJD7W; goto KIYqW; uknwz: Gg5KL: goto CmAyM; HSHBE: CONxT: goto fSLFZ; cvYQj: if (!($arcp == '33')) { goto hW0Nw; } goto v5plE; RByKL: unset($arsc); goto KDUKz; eQzLq: goto KRMO3; goto j6qjP; W4rDf: if ($arcd == '2') { goto Fgcod; } goto wIOv5; KjFXn: bgiBJ: goto yeNNz; qAGiA: if (!(stripos($axp[3][$ax], '##detail##') === false)) { goto ePC7c; } goto dG2Lf; WZJko: KRMO3: goto QYAqH; ggPB7: if (is_array($arcs)) { goto rkguL; } goto JprTF; yeNNz: $as++; goto eUQ44; ksb9q: preg_match_all($arx, $axp[3][$ax], $arcsc); goto KkobV; rfg8U: $artz = $arcp[2]; goto GG0GM; agsMa: KdHtn: goto x4rII; NGCY3: $arcs = ''; goto BMwvM; YJPbC: gjSB7: goto DP7A3; t3zj7: $arcs = Qs18a("1", "2", $arcs, $axp[3][$ax], null); goto xFjnd; qq20m: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto FriZS; } goto tkvR3; lXW4Q: aW7_W: goto dyrAS; YMwSH: GY4I0: goto HZDQN; CVfK2: if (isset($arsc)) { goto uojpB; } goto aT32x; LQqWL: $a++; goto EIyAc; Of0zL: KqGr3: goto XP5Ig; LiZsG: $arcs = preg_split('/' . wfuvw($axp[3][$ax]) . '/', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto MKITY; NodH4: if ($arcd == '1' || $arcd == '2' && !is_array($arcs)) { goto JZKVE; } goto khcPO; kN1WX: if (is_array($arcs[$ac])) { goto sAzUG; } goto cYUYB; e3rct: if (empty(strlen($arcs[$ac][$as]))) { goto yGgnh; } goto raCF4; qYn3C: hW0Nw: goto qxg7A; vS05z: if ($av == 'convert') { goto PHP3Y; } goto um1iE; j30yz: IswXX: goto pk_Pj; xlhX5: tCERh: goto cvYQj; PfHFN: goto LzQp_; goto r1_rV; cBGOI: if (!(!empty($arcsfg[1]) && is_numeric(preg_replace($arx, '', $arcs)))) { goto WsxgS; } goto cL4AB; e1sRA: goto rhImn; goto zmpnP; kpxkH: eydy2: goto MDQ0L; mUW4y: preg_match('/^(.*?)(?<!\\\\)\\|\\|/sm', $axp[3][$ax], $acx); goto E3SJ3; XPn8p: YbP3E: goto Z3GyI; x9s_w: HyZ9K: goto B2_uq; eP0qR: $acxs[0][$a] = ''; goto MYPRZ; W3RIx: goto KRMO3; goto az4_9; N9TOk: $arcdcy = 'YmdHis O'; goto sNvKC; XgdKz: if (isset($arcdcg[1])) { goto R5s39; } goto HPS9M; gCZXV: if (!is_array($arcs[$an])) { goto cKVM7; } goto YNlRm; TmmxE: goto GUlhe; goto M3Whp; ka9lH: $arcssdc = 1; goto DxyJV; lEmNi: Snrkt: goto qtd7Z; S8hfG: LkSGD: goto wvS0B; W6G39: $arlk = $aj[1]; goto oqoKa; hIfE1: rlVlF: goto silem; F3iGv: if (!($av == 'date')) { goto CiwvN; } goto CwDo0; OSMJw: FriZS: goto ReFBe; UCvaR: zWWxn: goto ULSLI; ajaoU: j4BT1: goto ZFIgN; g8c7u: Uff72: goto KDmFY; pDDEj: if ($av == 'replace') { goto rlVlF; } goto dpe05; gj3vc: if ($av == 'roman') { goto XDjoJ; } goto VIAPf; AwV1v: TDm0c: goto xH1AR; u0xFX: foreach ($arcs as $ak => $av) { goto KcT2r; gHw2J: $exw++; goto p7J_w; EYMh8: wyyZe: goto lF_In; Xgh4o: if (!(strpos($av, $ain[$exw]) !== false)) { goto qHHVa; } goto AHs6F; T1Iim: if (!($exw < count($ain))) { goto wyyZe; } goto Xgh4o; AHs6F: unset($arcs[$ak]); goto ItBZP; PDyPH: tnT0A: goto T1Iim; LT2TW: iYp0l: goto gHw2J; p7J_w: goto tnT0A; goto EYMh8; ItBZP: qHHVa: goto LT2TW; lF_In: JgtVp: goto Z43ku; KcT2r: $exw = 0; goto PDyPH; Z43ku: } goto y2gP2; xNyJW: Ms9HQ: goto OG6_E; GxLB7: JZ6lD: goto WiLwB; ZpuWn: if (is_array($arcs)) { goto Ms9HQ; } goto OcwMy; Hg1gc: if (!(!empty($axp[3][$ax]) && preg_match('/^(m|h|s|ms|t|c)$/sm', trim($axp[3][$ax])))) { goto iyMhd; } goto LYz5t; kE3h5: goto TDm0c; goto x9s_w; g93hN: Fgcod: goto s4Nny; Cfa3H: ikoO0: goto Fj3lS; M5DSk: zcB6H: goto qAGiA; IYP2O: QPDVs: goto xeNi8; HPS9M: if (!isset($arcdcg[1])) { goto oUqx6; } goto LKR2m; QYAqH: XQqEW: goto whSfv; W20d8: if ($av == 'lower') { goto U3v3N; } goto lmwjx; mDZSi: $as++; goto bdOXu; ibauk: goto YnNtd; goto Pd1Ef; LFDAm: $x = 0; goto EeEk3; j6R7d: $uc = ''; goto Z9_IX; JpjDR: $nf = ''; goto IDBZO; B2_uq: f2Wo2: goto ofl0D; p_CCc: $arlk = 'md5'; goto Vhf2b; gcA1x: gviAB: goto R23JP; MmhdU: FfsX7: goto vfL0u; JprTF: $x = 0; goto dOtGl; wsqq0: if (!empty(strlen($arcs))) { goto kn733; } goto k_AOP; xpxew: LvgTG: goto HSHBE; zLt2e: $an = 0; goto eBWR5; aZYOw: if (!($arcd == '2')) { goto El0Fu; } goto Nadd3; GQ2Fe: Y7WmJ: goto dsKAN; tvdBv: $arcs = $axp[3][$ax] . $arcs; goto RvQA7; cOc9p: cNMmG: goto V9RD2; zXEci: ioYhr: goto JpsDb; GprAd: if ($arcd == '1') { goto gcOz8; } goto W4rDf; Ce45I: goto KRMO3; goto aBn2u; DW5Eu: if (!($arck == 'tr')) { goto ePIb5; } goto TIL7g; aELVO: $arcs[$ac][$as] = $arcs[$ac][$as] . $axp[3][$ax]; goto DHMh5; pAfjo: $arcs = str_replace(array('i', 'I'), array('', ''), $arcs); goto N2r33; wM85O: goto jIaVY; goto pYE4k; KIYqW: PHP3Y: goto ka9lH; i6nkB: $an = 0; goto VLuS8; fx5gH: preg_match_all('/(?:^|[\\(\\[\\{\\"\':\\s])([IVXLCMD]+)\\.(?:[\\s:\'\\"\\}\\]\\)])/ism', $arcs, $tx); goto rxIa9; hywa5: goto XmLa2; goto sQ_Yt; dxMhb: PY8j7: goto ZZ7Mz; McKcB: PCgRZ: goto d01rK; RI7g_: if (!(!empty($arcsc[1]) && is_array($arcs))) { goto nwDD1; } goto mtjjx; dPI5w: if ($arcd == '2') { goto rtoeK; } goto CPjE2; FfXrk: if (!($av == 'date')) { goto i3Udz; } goto Lv81D; j049b: $x++; goto MNMzg; nh_sp: if ($arcd == '2') { goto VU3LK; } goto oEnc8; K4eMz: goto Ivj0S; goto nAd9K; e1NFd: goto ak50n; goto Melpc; ySHeT: Nd_PO: goto z8BFi; xZBX8: $x = 0; goto JEQnW; Kok25: i8txq: goto e7E2w; xRFTP: if (!empty(array_filter($arcs, 'strlen'))) { goto It3Gt; } goto LPg3K; axGRn: $arcs = str_replace(array('. ', ': '), array('.', ':'), $arcs); goto eCOSL; cKbJN: gcOz8: goto tvdBv; JEQnW: YLbEb: goto HFTj3; S3m2R: $axp[3][$ax] = preg_replace('/(.*(?<!\\\\)#)/s', '', $axp[3][$ax]); goto TpFrf; iaQsf: if ($arcd == '1') { goto d7SDv; } goto buLzg; OEvAd: $uc = false; goto qAUfG; xTPmu: rZ3sn: goto WZJko; IqU3a: O34Tx: goto ggE6F; Uf_mG: $s = 0; goto K4SSp; kJUVq: aShmf: goto hGIad; JleL4: $cn[0] = mb_convert_case($cn[0], MB_CASE_UPPER); goto j6R7d; MDQ0L: FKgOx: goto LQqWL; qCNWH: PUOWL: goto hUb7e; RoeGk: uTmsi: goto mF2CY; g4fol: $uc = true; goto Y4c9O; FnGZm: goto qmORz; goto NY0F7; MYPRZ: goto eydy2; goto whqzy; hYzWV: $arcz = preg_split('/' . WfUVw($axp[3][$ax]) . '/', $arcs[$x], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto yinjc; Bvk3G: $arcs = QS18a("3", "1", $arcs, $axp[3][$ax], $arlk); goto BAsRs; EdCGk: $an = count($arcs); goto Okv7k; B55X0: if (!($an < $ak)) { goto sHbB5; } goto RliOu; YNlRm: goto CONxT; goto UFRI0; LiBRj: pBS4C: goto C3bdd; CwDo0: goto Auydj; goto MQx0v; yOAKD: $arcs[$x] = mb_strtoupper($arcs[$x], "UTF-8"); goto chBcS; IDBZO: $cn = preg_split('//u', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto JleL4; BKD1o: if (!($arck == 'tr')) { goto Y3ZhH; } goto xGrG4; MKITY: R9BlR: goto XTaN7; mF2CY: goto KRMO3; goto FhtvB; vkdRZ: if (!(isset($acxs[1]) && !empty(array_filter($acxs[1], 'strlen')))) { goto bQ7rJ; } goto rb1Eh; uj9rQ: qGIPO: goto hMf2w; O_eCD: if (!($an < $ak)) { goto Snrkt; } goto eUC2r; V5PiN: goto rhImn; goto FswHN; KOqL_: if (!($p < count($cn))) { goto eEpAX; } goto nxK3s; B0Bh3: if (!($arck == 'tr')) { goto C3R0T; } goto Cq84F; o9UpH: fAM32: goto vOoJs; whSfv: } goto RHF31; bafd_: if (!(empty(strlen($arcsr)) || empty($arcs))) { goto LCZ0F; } goto NuzD0; FsBqv: BlWU3: goto i9vdS; i9vdS: return array($arcs, $arcssdc); goto T_x1T; lm4T1: } goto k_Vrg; TzrD1: v9RMG: goto BfZtc; DGxLb: $xhc = '<!DOCTYPE html><html><head>' . $afvi . $arccs . $arccsx . '<title>Tempest</title></head><body><div id="versx">' . $env . '</div><center><h2>'; goto PYWXn; VAL1m: $arclix = 'true'; goto Ql3r0; nmIEm: if ($rty == 'audio') { goto eDRXO; } goto ofNL2; EIxbp: $csrc = $csr; goto VV9nN; zr2Mc: if (isset($culturex)) { goto bqSKJ; } goto R8a2d; vz4b1: if (!($rtag[0][$n] == 'titleoriginal')) { goto qbkbr; } goto zr2Mc; tAFQJ: if (@timezone_open($timezone)) { goto ML4P0; } goto Te0p0; I5jXO: foreach ($arc_vars as $arc_varx) { goto AzfjC; h0bYo: mdQwL: goto orSjk; orSjk: NDnJM: goto ZXcp2; erbw7: $arclist[$arc_varx] = array('##' . $arc_varx . '##', ${$arc_varx}); goto h0bYo; AzfjC: if (!isset(${$arc_varx})) { goto mdQwL; } goto erbw7; ZXcp2: } goto kVw2I; VFwpv: unset($kxm->{'previously-shown'}); goto dzNhO; ht01m: echo json_encode($lx); goto JRXzQ; lwnj8: if (!($fkx == 4)) { goto DgQZk; } goto bHs_Z; yljt1: if (isset($_POST['submit']) && $_POST['tko'] == '6') { goto NYAOG; } goto Ro1RO; bn4en: if (isset($clsx[$f]) && empty(strlen($clsx[$f]))) { goto ZLCUm; } goto MXLSL; rhSt3: echo jGUMe($cfld, "1", "3", $arclist); goto rwYwH; uVHHb: unGFM: goto OUdFp; UsFVD: $dpc = array_keys(array_diff_assoc($cidsx, array_unique($cidsx))); goto UbqcL; cI1tC: fPgPv: goto NryBZ; lK8cK: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto hGon_; } goto dyBXZ; jhtw2: $k = 0; goto oNExO; Iy_GX: $dcto = 10; goto UKOVg; xHuXz: unset($cycx); goto XBM41; mR1oI: if (empty($dsou2)) { goto afRb4; } goto MaJRT; pAIMH: HrJHY: goto qyK6f; UzEdZ: $ichk = 0; goto bVv4_; R88AV: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto b3rlB; XdqnR: foreach ($dcar as $dca) { goto xzIYL; p3_v4: FxSCT: goto v1T00; wfkk7: junCn: goto p3_v4; j39S5: unset($star_rating_iconxc1[$q[$m]]); goto i5ue5; rao8z: unset($rating_iconxc1[$q[$m]]); goto cktM6; cktM6: NbNBm: goto P9qxi; EnrDi: if (!($dca == 'rating')) { goto ZcaB8; } goto bMx6S; v1T00: OJlJz: goto Gi9Py; P9qxi: ZcaB8: goto rPsbA; i5ue5: Y72L5: goto wfkk7; xzIYL: if (!(isset(${$dca}) || isset(${'detail_' . $dca}) || isset(${'detail_' . $dca . '2'}))) { goto FxSCT; } goto GukIm; bMx6S: if (!(isset($rating_icon) || isset($detail_rating_icon) || isset($detail_rating_icon2))) { goto NbNBm; } goto rao8z; rPsbA: if (!($dca == 'star_rating')) { goto junCn; } goto QtWJT; QtWJT: if (!(isset($star_rating_icon) || isset($detail_star_rating_icon) || isset($detail_star_rating_icon2))) { goto Y72L5; } goto j39S5; GukIm: unset(${$dca . 'xc1'}[$q[$m]]); goto EnrDi; Gi9Py: } goto gQw0m; ssQiy: V1Qrx: goto T91GB; VoNsq: Ov0Jd: goto IXY7k; BaMz2: JQe3z: goto uUOrJ; DujdU: OTUOa: goto fbZQY; sR0Cg: $chx[0] = array(); goto WQwb8; IsoEf: unset($kxm->{'original-lang'}); goto dCq_p; IoqQX: if (!isset($rev_no)) { goto uniZM; } goto coda9; UUM81: ONzIt: goto DDzrN; JrIRc: x1GL7: goto gy3kz; ojxgl: unset($videoline, $creditsline); goto z1l_q; vPMSF: $ccspp = $ccsc[2]; goto EkQnQ; sNTN1: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto YT3Z1; } goto TRbKU; mg7iH: goto R6zuD; goto GyLxE; B_kZA: ieJcw: goto XO30U; Ybco_: $kxm->rating->value = $mrcd; goto yWdi0; QTY2i: echo $in; goto xM_fD; xO1Fw: goto cCqqu; goto YVLMV; h_Kjz: exit; goto theMt; FdEn9: foreach ($cg as $g) { goto wpUpq; wpUpq: $x = 1; goto eXwBA; nnVZR: $ax = $timespan; goto Jb_H3; XTGRT: yv1N7: goto oVKJG; o01tc: if ($g == 'urldate') { goto vpXTC; } goto nnVZR; TomjS: RYAJQ: goto uw88E; na1jj: if (!($x < 5)) { goto t4kfc; } goto k1suA; uVkNK: $x++; goto AMwpX; eXwBA: TBMki: goto na1jj; PernN: goto JhjKD; goto yuJk2; Fy1Js: t4kfc: goto TomjS; CdHe7: $ax = '0'; goto bj7eu; LSvp1: list(${$g . $x . $cf[0]}, ${$g . $x . $cf[1]}, ${$g . $x . $cf[2]}, ${$g . $x . $cf[3]}, ${$g . $x . $cf[4]}, ${$g . $x . $cf[5]}) = CBroh(${$g . '_format' . $x}, array($ax, $timespan), $az); goto XTGRT; oVKJG: SNsE5: goto uVkNK; bj7eu: $az = null; goto dMUhJ; dMUhJ: JhjKD: goto LSvp1; k1suA: if (!isset(${$g . '_format' . $x})) { goto yv1N7; } goto o01tc; Jb_H3: $az = 'stop1'; goto PernN; yuJk2: vpXTC: goto CdHe7; AMwpX: goto TBMki; goto Fy1Js; uw88E: } goto CHeim; BxBSi: bsshG: goto QlVTO; QXrk3: Im8ae: goto eJbJT; PpnfC: echo JGUme($cfld, "2", "3", $arclist); goto nc697; TrPRV: if (isset($_POST['chengine'])) { goto hA1HH; } goto DjGbv; ZH1Fy: if (!isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto G8Np4; } goto otba0; c4j52: if (isset($detail_start2) && empty($dsou2)) { goto DJUYP; } goto VOLbG; rpdR_: Huop4: goto k3tg0; l5QAc: goto Ap1VR; goto VatRb; WTeEu: if (!(isset($channel_logo) && !empty($channel_logo))) { goto USW2x; } goto CPhw4; AYjJc: if (isset($arclix)) { goto OJ18O; } goto qhD2e; J7hj9: echo $algx; goto xvv1k; P2wE5: vDO28: goto wJ1rQ; UUWh8: function SXg8M($arcsr) { goto tCgO3; fo9xv: ipU0R($arct, $arctc); goto VYls8; SMYe3: return ''; goto wi2Hr; e2ICs: $arcst = ltrim($arcst[1]); goto Y5jsI; pU5EW: $arctc = @$arctc[1]; goto fo9xv; tCgO3: $arcin = $arcsr; goto lj7Ao; CK3WH: if (empty($arcot["Length1"]) && empty($arcot["Type"]) && empty($arcot["Subtype"])) { goto jr_hV; } goto zMVgH; f3KUC: if (!strlen($arcd)) { goto UobwD; } goto F9Kfe; FUnpv: if (!($i < $arcx)) { goto NZF4k; } goto Npip6; oZHj8: $arctr = array(); goto wa0eC; hkZES: NZF4k: goto qTegH; wi2Hr: dso2O: goto oZHj8; qTegH: return nfXLX($arct, $arctr); goto PFPg9; FHbLI: goto vfZmX; goto hkZES; pavlm: $i++; goto FHbLI; Y5jsI: $arcot = oGL2M($arcco); goto CK3WH; vv22i: WIXif: goto pU5EW; Npip6: $arcco = $arco[$i]; goto ipTwX; F9Kfe: if (preg_match_all('/BT(.*)ET/ismU', $arcd, $arctc)) { goto WIXif; } goto usZ28; SHE0y: UobwD: goto RFpKr; ipTwX: if (!preg_match('/stream(.*)endstream/ismU', $arcco, $arcst)) { goto hc9dm; } goto e2ICs; nLVEN: $arco = @$arco[1]; goto Iu6Q3; lj7Ao: if (!empty($arcin)) { goto dso2O; } goto SMYe3; RFpKr: hc9dm: goto wwe5n; wwe5n: aY2aR: goto pavlm; lyzrJ: vfZmX: goto FUnpv; wa0eC: $arct = array(); goto ryHxM; s8CnW: $arcd = twHRa($arcst, $arcot); goto f3KUC; VYls8: LXqZa: goto SHE0y; JHL4i: jr_hV: goto s8CnW; ryHxM: preg_match_all('/obj(.*)endobj/ismU', $arcin, $arco); goto nLVEN; zMVgH: goto aY2aR; goto JHL4i; Iu6Q3: $arcx = count($arco); goto Ejw6u; usZ28: IRUj8($arctr, $arcd); goto LWhme; LWhme: goto LXqZa; goto vv22i; Ejw6u: $i = 0; goto lyzrJ; PFPg9: } goto o6U9U; Ui6wQ: DvCgb: goto lo53J; kNIJ4: if (!($n < $rtg)) { goto xbrZ5; } goto V5z3i; mMkrp: D6GEE: goto tXXUS; hJu2Y: if (!isset($ccchannel_id)) { goto WuNRr; } goto QZ91h; ejKsP: if (!($xmlfile === false)) { goto B2U0g; } goto vEiif; RQGlq: $clic = explode('=', $argv[$x]); goto eDoPH; EJZfy: if (!empty($cq)) { goto mdeKs; } goto HhrtJ; msXxb: list($acp, $algx, $algy) = FCtyn('1'); goto ycfSo; z1l_q: Ctsg6: goto Krs71; Zn6Rc: IujTs: goto JHRbM; rbzb7: yi_Qg: goto fsquA; VHHeu: $dxc2++; goto NyKyu; SS23Y: $lgfnx = $xlfn . '.zip'; goto SU4Er; EmKDE: $skpi .= $sou; goto RMH9L; bgHNy: goto x_0_7; goto yoISO; BtpHo: $cycc = (string) $xmlca->cyclone_id; goto cM2DK; bo0j3: unset($kxm->credits->{$rty}); goto JNkeC; y5EL1: unset($cnt); goto zktaw; hfoU6: session_start(); goto Br8Pb; tF7Lv: exit; goto B3SaD; i_LjA: $_SESSION['xyz'] = 't'; goto wLiYd; bshks: lHOio: goto RNJHF; LnrDd: echo "<center><h3><b>Failed loading config.xml file<br></b></h3></center>"; goto UN4NE; FkXt3: unset($_SESSION['xyz']); goto ZvL1q; PIn4o: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto eptk3; WUboK: ZHuPP: goto qzdsr; hRK2U: preg_match('/((?:[^\\\\]|^)[ymdjnF])/im', $stop_format, $stdc); goto EipqT; myJEa: HXUSH: goto aXwnw; q3KTN: function fbHUC($axc, $axp) { goto Fuew7; mK5dH: usort($adx, 'strcasecmp'); goto VfMO8; u2KYp: UE7bW: goto N7onO; XsCgO: bkc4r: goto azlxj; GuQP3: rXij5: goto iSNvG; SJUPP: if ($axc == 2) { goto YXTNf; } goto OcYhv; o25s2: $axy = array('xml', '/(\\.config\\.xml)$/i'); goto Jpho4; yq6g1: goto rXij5; goto SJ9pP; hbkko: foreach ($ady as $afi) { goto n4Lux; QHo_P: $adx[] = str_replace($axy[2], '', $afi->getFilename()); goto hMeao; SnBQF: goto PpAcc; goto Sq54J; XE37N: if (isset($axy[2])) { goto Xd1Pi; } goto ii2qO; n4Lux: if (!($afi->isFile() && $afi->getExtension() == $axy[0] && preg_match($axy[1], basename($afi->getFilename())))) { goto XhWk0; } goto XE37N; Sq54J: Xd1Pi: goto QHo_P; ii2qO: $adx[] = $afi->getFilename(); goto SnBQF; HsGq1: sRtcU: goto fla_E; W__yH: XhWk0: goto HsGq1; hMeao: PpAcc: goto W__yH; fla_E: } goto jhOcz; SJ9pP: YXTNf: goto X6y6i; Fuew7: $aix = ''; goto uLWky; iSNvG: $adx = array(); goto OKOPf; i9FBu: goto rXij5; goto yc7e7; N7onO: if ($axc == 1) { goto iboQA; } goto SJUPP; sd4zU: NrD3t: goto bB8cB; uEQPP: iboQA: goto zg0nd; pKO5o: if ($axc == 4) { goto bkc4r; } goto lI21e; azlxj: $axy = array('xml', '/_(\\d*\\.channel\\.xml)$/i', '.channel.xml'); goto GuQP3; uLWky: if (!($axc != 4)) { goto UE7bW; } goto fqvHZ; OcYhv: if ($axc == 3) { goto GQAEN; } goto pKO5o; X6y6i: $axy = array('xml', '/(\\.config\\.xml)$/i', ''); goto i9FBu; Jpho4: goto rXij5; goto XsCgO; zg0nd: $axy = array('php', '/_(\\d*\\.siteconfig\\.php)$/', '.siteconfig.php'); goto yq6g1; wdlCQ: if (empty(array_filter($adx, 'strlen'))) { goto NrD3t; } goto mK5dH; yc7e7: GQAEN: goto kcr5i; jhOcz: YTkEE: goto wdlCQ; fqvHZ: $aix = '<option value="">--select--</option>'; goto u2KYp; kcr5i: $aix .= '<option value="new">--new--</option>'; goto o25s2; OKOPf: $ady = new DirectoryIterator($axp); goto hbkko; bB8cB: return $aix; goto yQEaW; lI21e: goto rXij5; goto uEQPP; VfMO8: foreach ($adx as $afi) { $aix .= '<option value="' . $afi . '">' . $afi . '</option>'; ptAPP: } goto wHOEW; wHOEW: hBkql: goto sd4zU; yQEaW: } goto xmag0; qBsVi: if ($rty == 'customepisode2') { goto ZTaqZ; } goto ctSKe; lLnPz: goto Cq0am; goto CeV4n; x2OLz: kPCBQ: goto GdRN6; e0RaA: echo "[" . ($b + 1) . "] => " . FrtOU($chxx[1][$b]) . "<br><br>"; goto WWIsT; VV9nN: goto C50PJ; goto yaj2E; theMt: y52w0: goto IoqQX; qNU2K: BHbMu: goto xHuXz; QQhMh: goto LRi5W; goto ueunK; s005a: RcpbE: goto tt_QL; YRW5l: $fst = date_format($fst, 'YmdHis O'); goto AwBl0; NqxIV: if (!(isset($ccnmremovedup) || isset($_POST['cnrm']))) { goto C9y7T; } goto RXXYh; Jipdk: AVd9c: goto pofeU; r9OJF: atosr: goto Gk9sc; dEShU: $cds = $_POST['dcxm']; goto rAn7a; VLmmu: a2btW: goto i8xbC; qyK6f: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto wWAl3; } goto iq2Wh; A32Fz: $xi = 1; goto l2ruj; zr5Q_: $fka = array('dbgx' => array('1', 'Tempest Siteconfig Loader'), 'dbca' => array('1', 'Channel Id'), 'dbci' => array('2', 'Custom Channel Id'), 'cuky' => array('2', 'User Key'), 'dua' => array('2', 'User-Agent'), 'dpx' => array('2', 'Proxy Address'), 'dbs' => array('3', 'Timespan', '99', '0'), 'dbr' => array('3', 'Retry', '10', '3'), 'dto' => array('3', 'Timeout', '300', '10')); goto IPZE4; Y50xH: $ntz = "+" . $ntz; goto AHYZg; GtJjA: AZuRa('[' . date("d-m-Y H:i:s") . ']' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $lgfnx . ' file download started' . PHP_EOL, $xlgn); goto pAOlM; RF6Fw: goto OVB4k; goto LJ5PI; x1ZMe: array_splice($ncar, -5, 0, '2'); goto IhvtM; AME8H: cIzdw: goto nkO92; PHudY: if ($chsum != '0') { goto cnoOC; } goto PPsHY; ouwL9: if (!(isset($pdc) && date_create($pdc) > date_create($startxc1[$l]))) { goto UQiGm; } goto wuMDg; xXQBX: foreach ($arc_vars as $arc_varx) { goto vhaQ4; V05nr: $arclist[$arc_varx] = array('##' . $arc_varx . '##', ${$arc_varx}); goto ITKmm; O1NmN: dr3H5: goto LGSHm; vhaQ4: if (!isset(${$arc_varx})) { goto KR2oV; } goto V05nr; ITKmm: KR2oV: goto O1NmN; LGSHm: } goto Rer7H; t8EHz: ecyNn: goto r9OJF; SM3xd: SyfmX: goto sG2je; WWM9L: lP_52: goto gcmMO; o72IE: goto GdFcU; goto UcqOU; D8EOw: mdeKs: goto Jeelj; AL8fI: RCP4F: goto sGVBB; oNJ0z: qPjH9: goto dGB12; v1mqJ: RzWEV: goto S1Tiy; v3C9A: $lgfnx = $infn; goto abJku; Br8Pb: $env = 'rv1.5.3'; goto uL0GO; CZ_Qy: if ($i + 1 == $chsum) { goto FDIxz; } goto lVQLd; c2RQX: header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0'); goto acsWT; AxgFD: oriOG: goto a9y3h; FMvS1: goto eptzs; goto o_JhO; g93cS: if (empty($channel_logo)) { goto x6pih; } goto azbrH; NsKCW: $tpe = microtime(true); goto uFYei; xbpE9: unset($samekeep); goto yn8uq; ZceH6: $agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; goto aeA0s; hSsmJ: if (!(date_create($startxc1[$l]) <= date_create($startxc1[$l - 1]))) { goto PjxTe; } goto Ugx0d; x23J4: if (!isset($arclix)) { goto fPgPv; } goto pq6ns; lv7c7: $last -= 1; goto q5wJ3; fbZQY: uZPa4: goto QXbJW; SIx8b: $_POST['filename'] = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9\\-\\._\\[\\]\\s\\(\\)])/sm', '_', $_POST['filename']); goto hCQvA; DlHEX: goto Lg2K0; goto VT_gm; azop9: goto DO7nn; goto VgURE; sApPb: preg_match('/^(\\d+)\\.\\d+/', $max_day, $mdc); goto nPZaa; ixGe0: $smt3 = ''; goto YVmOO; UKOVg: $drty = 3; goto hJfc7; TD3SW: $lgx = '[          ]' . PHP_EOL . '[          ]-------------------------------------' . PHP_EOL . '[          ]    Tempest EPG Generator' . PHP_EOL . '[          ]' . PHP_EOL . '[          ]  The Most Advanced Programmable' . PHP_EOL . '[          ]    GUI XMLTV EPG Generator' . PHP_EOL . '[          ]   by Kivanc Altug aka "Kvanc"' . PHP_EOL . '[          ]-------------------------------------' . PHP_EOL . '[          ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Tempest Version : ' . $env . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] System Info : ' . php_uname() . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] PHP Version : ' . phpversion() . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Server Info : ' . $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] . PHP_EOL; goto X5gDX; gveOI: function FM34Y(&$ar, $so, $sf, &$ax, &$ay) { goto hrytR; MnZmn: if ($sf == '6') { goto k_baj; } goto aVoCh; AOQ2J: if ($so == '1') { goto AnbvL; } goto GSrBN; sSa6t: pkMzy: goto USakG; NBlDZ: $sf = SORT_NATURAL; goto Zb33W; cJ_9R: $so = SORT_DESC; goto MEmZI; GnzI3: fLzpE: goto cJ_9R; KzuPA: rPK75: goto BNc1q; Zb33W: goto TMjcO; goto sSa6t; d0xBY: TMjcO: goto XhTLa; nPPhu: $sf = SORT_REGULAR; goto nm76o; xSwm6: goto TMjcO; goto ZRTYp; p5sdM: $ay = array_fill(0, count($ar), ''); goto L57qB; PWpyR: $so = SORT_ASC; goto SX8zP; S0uzY: KS2lf: goto U17bX; L57qB: eyCgo: goto ltl0a; J6Dqk: goto TMjcO; goto lfdgL; gmBo9: if ($sf == '4') { goto vfCRJ; } goto hqMPh; p2sOA: $ax = array_fill(0, count($ar), ''); goto KzuPA; ltl0a: array_multisort($ar, $so, $sf, $ax, $ay); goto zVZbf; Rdqvk: AnbvL: goto mSU_I; BNc1q: if (!empty(array_filter($ay, 'strlen'))) { goto eyCgo; } goto p5sdM; Gh8ai: Pp0jW: goto PWpyR; mSU_I: $so = SORT_ASC; goto mx4CX; m07Os: goto TMjcO; goto UQ4nm; U17bX: $sf = SORT_NUMERIC; goto DxJcK; b7Wp0: if ($sf == '2') { goto KS2lf; } goto ty20_; USakG: $sf = SORT_LOCALE_STRING; goto J6Dqk; gi7YF: goto TMjcO; goto WKTbe; oKlLP: goto xb04X; goto Gh8ai; DxJcK: goto TMjcO; goto QrcM6; SX8zP: goto xb04X; goto Rdqvk; lfdgL: k_baj: goto TUn0D; hrytR: if (!preg_match('/^(1|2)$/', $so)) { goto Pp0jW; } goto AOQ2J; ZRTYp: Lwr3j: goto nPPhu; WKTbe: fI0Od: goto LZema; nm76o: goto TMjcO; goto S0uzY; QrcM6: tq4oa: goto fqvI4; aVoCh: if ($sf == '7') { goto fI0Od; } goto xSwm6; UQ4nm: vfCRJ: goto NBlDZ; XhTLa: if (!empty(array_filter($ax, 'strlen'))) { goto rPK75; } goto p2sOA; MEmZI: xb04X: goto OHhjB; fqvI4: $sf = SORT_STRING; goto m07Os; OHhjB: if ($sf == '1') { goto Lwr3j; } goto b7Wp0; LZema: $sf = SORT_FLAG_CASE | SORT_NATURAL; goto d0xBY; hqMPh: if ($sf == '5') { goto pkMzy; } goto MnZmn; mx4CX: goto xb04X; goto GnzI3; TUn0D: $sf = SORT_FLAG_CASE | SORT_STRING; goto gi7YF; ty20_: if ($sf == '3') { goto tq4oa; } goto gmBo9; GSrBN: if ($so == '2') { goto fLzpE; } goto oKlLP; zVZbf: } goto KsKHy; jho2Z: HvtYV: goto VD0kj; U33NB: unset($shcx, $rr); goto dIF3g; OgLl9: if (empty($xdlw)) { goto MzMNC; } goto By10h; Mw8J2: UKXfN: goto DQ5U1; UXcUa: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto Xbzry; TDB4G: foreach ($cnt as $cntt) { $zip->addFile($cntt, basename($cntt)); ZUirm: } goto Lh0D3; xG__C: echo '</div><div id="SiteOptions" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>Timezone [XX:XX]: (for reference: <a href="https://www.php.net/manual/en/timezones.php" target="_blank">Timezones</a>)<br> <input type="text" value="'; goto ZrU5u; e29QO: XAjpz: goto Mcdl8; Q1Fe1: if (!isset($arclix)) { goto iniPl; } goto WEbjp; bVevO: unset($dld, $xmlda); goto RAPTY; Rg5UW: gzclose($fp); goto ImMEz; JWjPZ: qBNDX: goto ZM3dw; L4J60: preg_match_all('/' . $spp[1] . '/sm', $spb[0][$spxc], $rccb); goto kLa_2; TBi2P: if (!($lgfx == 2)) { goto yfONi; } goto E2Zob; HA_4c: $b = 0; goto K50Mb; D1ZDq: echo '<center><h3><b>Channel Creation Completed</b></h3></center>'; goto oruzX; lD5la: if (isset($cnsx[$f])) { goto pt6li; } goto x183k; AYmYA: preg_match('/(\\|\\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_id, $ccsrc); goto ZbtV1; UcqOU: eDRXO: goto vkKPz; Pw4mY: $rtx = $kxm->audio->addChild('stereo', $mrcd); goto ck59Y; YdYnr: goto bMMNa; goto kw_t7; BCSeW: unset($kxm->{$rty}); goto O0K15; UThRj: $sortorder = 1; goto Mw8J2; U4RQG: if (isset($cspx) && !empty($cspx[1]) && (!isset($cctag) || isset($cctag) && empty($cctag[1]))) { goto uQgxD; } goto OOnt0; tzdGc: goto atosr; goto SL881; EYEhY: goto d05Tc; goto hBQRH; l2Ld_: $ccbl = $cbsx[2]; goto EWaom; SaVkO: goto QSUfa; goto nIRZD; oWZ5J: goto HvEv0; goto dkjk3; Q4QXd: BbQ48: goto X1fl4; pD_8a: $lcl = date_create(date("YmdHis O", strtotime(date('Ymd') . ' -' . $sl . ' days'))); goto TE1Sn; I1P4u: $itx = new DOMDocument(); goto V2e59; nITse: if (!(!empty($mxdc) && !isset($first_day) && $l != '0')) { goto zejWL; } goto EC2k8; yx5EO: u3DeH: goto yASUW; l4rz1: d1HZB: goto gTd0d; ldz0d: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto WCsQI; } goto oj1ny; b8OpW: $erc = ''; goto Yrdah; pbsxL: unset($tcfn); goto V4rha; xu2D0: if (!(!isset($show) || isset($show) && empty($show))) { goto F9bTe; } goto svdsT; UK9No: GDfoZ: goto pWDzq; hBQRH: Zcljd: goto CcxBO; x01hK: $display_name = str_replace($lcc[1], '', $display_name); goto s9pSu; kVLEg: if (fseek($fp, $pos--, SEEK_END) == -1) { goto VEXY6; } goto kyoJm; g4eiY: $fsp = date_format($fsp, 'YmdHis O'); goto vUsKm; f6Efy: foreach ($dld as $dln) { goto E3tmB; F2XHO: if (!(isset($xmlda->{$dln}) && !empty($xmlda->{$dln}))) { goto oju15; } goto mVHo3; UGSEA: ${$dln . 'delay'} = str_replace(',', '.', ${$dln . '_delay'}) * 1000000; goto y3110; ZtCVD: ${$dln . 'delay'} = 60000000; goto dfHeL; dfHeL: LKC63: goto H09kI; E3tmB: if (!isset(${$dln . '_delay'})) { goto JD8I9; } goto UGSEA; H09kI: BJjzg: goto obHw6; y3110: JD8I9: goto F2XHO; gEgtb: if (!(isset(${$dln . 'delay'}) && !empty(${$dln . 'delay'}) && ${$dln . 'delay'} > 60000000)) { goto LKC63; } goto ZtCVD; MD_W2: oju15: goto gEgtb; mVHo3: ${$dln . 'delay'} = str_replace(',', '.', $xmlda->{$dln}) * 1000000; goto MD_W2; obHw6: } goto fNPCh; Yj_r3: goto fvxol; goto LscZO; I7WDn: goto pdDOv; goto ef88I; dIF3g: lGjhs: goto Jt_Jk; Hwlke: $cctag[1] = $cctag[1][$spxc]; goto Zbhh1; v2Das: array_splice($dcar, 13, 0, 'channellogo'); goto NrSJ0; FyrAo: if (!file_exists($cfdp . $dpt)) { goto MJHNP; } goto nAKoS; KxU5m: $ccvc[1] = str_replace($cctx[0], '', $ccvc[1]); goto Kf_oH; nJnTv: $clsx = jTqXL($clsx, 'e', 'f'); goto wfttf; nAvEt: $cidsx[$f] = ''; goto MHa2G; RfUEK: V71vr: goto YRVrw; Va6Zs: if (!empty((string) $mxlm->cyclone_site) && !empty((string) $mxlm->cyclone_id)) { goto IfI1g; } goto TcBHT; Wlynw: $cnsx = umcub($ccchannel_name, $arclist, $csrc, "2x", null, null, $culture); goto RfUEK; ucIGC: Yn3GY: goto y_ekc; WY1xQ: if (isset($finv)) { goto pl51r; } goto mnBmB; NaiH2: echo '<option value="0">--select--</option>'; goto gWd35; SvKSP: unset($stm, $spm, $fst, $fsp, $dd); goto eIxrl; MaJRT: $dsou2 = BQw7F($dsou2); goto yjIjd; LIpe1: goto giSJb; goto PHAqc; yjKFC: OcHxK: goto POdN3; yYW8I: dhNmh: goto Wv5Ws; PzF_E: if (!isset($arclix)) { goto LoYdh; } goto lGAlJ; TtZda: echo $algx; goto eO1Xv; iict3: $x++; goto tFVNf; BJNpx: $rev_no = str_replace('R', '', $rev_no); goto bPCjM; vxPDr: $fsrc = ''; goto jzR4z; QNcYx: CWrWv: goto XfJ3m; HjLK6: echo '</div><form id="configmodform" autocomplete="off"><div id="FileConfiguration" class="col-9 col-s-9 tabcontent">'; goto Ud24x; bJY0x: RLSC_: goto D1ZDq; GT3hi: echo '<center><h3><b>Ragnarok mode activated...</b></h3></center><center><h3><b>Debugging started for ' . $xts . ' day'; goto FlhTj; M2Xu1: $clsx[$f] = $clrsx[$f]; goto RrQy6; bO5YL: unset($sdt); goto nzAE1; c0hTS: unset($ctn); goto fURtK; KUISG: if (empty($xdlw)) { goto nTrJ5; } goto glfhH; Ktk_0: goto J3oN0; goto H0ui2; xk9Em: $xmltv_id = str_replace($xsmc[2], '', $xsmc[1]); goto xPHZP; l57Hy: preg_match_all('/((?<!\\\\)\\["(.*?)":(?:")?(.*?)(?:")?(?<!\\\\)\\])/sm', $inpt, $rgc); goto rKXKp; woDzb: FFPge: goto m7os1; k9BF9: if (isset($_POST['fstatus'])) { goto TFm06; } goto zuHNT; RHruW: GU5Hj: goto Sb0Dc; OkJvw: function P92zh($a, $b) { Wd_Lz(ob_get_contents(), $a, $b); ob_flush(); } goto pust3; TVXxP: VfBHK: goto JuEva; LUS2N: wXgnj: goto FfihB; Q_S0f: $fpn = 'Tempest_debugger.txt'; goto f2Njh; Xyyjm: $cmt2 = ''; goto Y6gIP; NbMDh: if (!($mxl === false)) { goto AfMGL; } goto HC4QI; aJzxV: if (!(!isset($detail_start) || !isset($detail_start2))) { goto tFWKm; } goto aDZOa; n41z4: q9voq: goto glyGt; OOnt0: if (isset($cspx) && !empty($cspx[1]) && isset($cctag) && !empty($cctag[1])) { goto WnFqh; } goto DnxFt; njAxT: hKMz3: goto jKl6w; Ikxp7: goto P1t0T; goto lwdy6; aPSe8: $culture = 'xx'; goto Wvfxa; rqMgF: if (!isset($_POST['dlxg'])) { goto mdNrt; } goto zrByx; ORhXV: QVism: goto IDjdz; Vrp2A: $rtg = count($rgc[1]); goto r8pwz; QvWtA: goto OR2N2; goto Pufs_; H0ui2: YtR6S: goto BT4me; RfHFM: ob_end_clean(); goto BlJYr; va7uv: Q6OR2: goto bSyhO; yxVxo: dz3Uj: goto ZnaT9; HA2TF: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto mb_kp; lfcfH: if (@(!timezone_open($ntz))) { goto bsshG; } goto fyNpA; ya52W: if (!(!empty($tzc[1]) && !empty(date_default_timezone_get()))) { goto mKz_j; } goto bvhSp; X6n9U: N0mSV: goto HvM3Q; vGGix: exit; goto p1XNO; G7RsT: if (isset($detail_start) && !empty($dsou)) { goto RcpbE; } goto KZO40; ef2lu: e0OWZ: goto TDHZx; Grq8M: MVZuj: goto HaUKv; Ti8SK: XA5i0: goto HjLK6; uU3bN: echo '(Revision No)'; goto SM3xd; zmIGI: preg_match('/(\\|\\|#sameas#.*?)$/sm', $xmlfile->channel[$i + 1]->attributes()->xmltv_id, $xsmc); goto RvKaI; SqEYZ: unset(${$cq}); goto xNFaS; tLucA: ECxq6: goto Omfkw; ko4Ze: a1245: goto eCksu; iXshV: if (empty(strlen($xmlfile->{'inverter-filename'}))) { goto MNxjp; } goto Dl1I6; MJmvn: exit; goto u6Ymo; RafxF: Otxv0: goto STZ37; L1qNN: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto J2_4j; } goto mcbAL; imyE3: ytzaf: goto WYOBW; tj_0b: WMgcf: goto dje3n; rpjWl: if (isset($arclix)) { goto fpFbp; } goto ZI403; oKYdt: $clx = array_keys($cfld); goto zRlrP; tuCa9: if (isset($clu)) { goto lJA5I; } goto dlv3r; kfDdD: function AZura($alg, $b) { goto eqITK; eqITK: $fpx = fopen(dirname(__FILE__) . '/' . $b, 'a'); goto mE4rm; mE4rm: fwrite($fpx, $alg); goto mg4qo; mg4qo: fclose($fpx); goto IkCQu; IkCQu: } goto yEt9q; LWg2o: if (!empty($spp[1])) { goto fP8Ee; } goto wta19; bPeDU: $dpx = ''; goto dgnXi; xJlh_: EH1sq: goto itpSQ; QxNRn: $mrcd = (array) $mrcd; goto Xyf9H; UNGr0: IbaSE: goto YDY53; iaoNr: goto BHbMu; goto wF4uJ; whN8u: fwrite($fp, $fsrc); goto fNyqK; iLbk5: array_unshift($ncar, '0', '0'); goto Dekx8; nQcd_: koBMX: goto inCxz; k_K4f: $fp = fopen($drp . '/' . $infn, 'w'); goto jIcUo; RD2A3: $csum = substr_count($cll, $trk); goto JQn2E; Mn3_P: HxMZ9: goto cv6ex; Qj6VP: goto GbxUe; goto tI4Rc; XqfnQ: goto NvytP; goto ZWyYd; ebtYh: if (!isset($dpdb2)) { goto KDgT0; } goto VUEr0; AF4JJ: if (!(filesize($cfgf) == 0)) { goto ofHA_; } goto Zkvg_; ShYmK: cRop4: goto R8oON; BrsvN: fP8Ee: goto UtjnN; CZx3w: if (!($i < $chsum)) { goto zIgW1; } goto ksI2G; NXoJN: if (isset($arclix)) { goto P0IGj; } goto eeZRw; ldjIQ: JpTTx: goto YqXkq; SMDXP: $im = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] No Channel Block Found...' . PHP_EOL; goto Y_e0H; JxybS: ob_end_clean(); goto i_LjA; WkYX9: Vq3SJ: goto BtveX; IgeTI: OB32c: goto XCq0K; nz8ZG: $csrc = bqw7f($csrc); goto qBSzz; sEjYc: unset($sameas_xml, $xsmst, $xsmsp); goto Id0h3; QK6S5: list($acp, $algx, $algy) = FCtYN('1'); goto sedf7; t8xV0: if (isset($arclix)) { goto CAvrG; } goto MIBc5; qhAky: if (!empty($kxm->rating->value)) { goto Qmw0G; } goto EOUuP; WkHDp: $mgc = '1'; goto y1gZS; jyXrr: echo '<b><h3>' . $im . '</h3></b>'; goto SCwDg; IaxLu: echo '[          ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto WG5B2; WgpjF: $_POST['cgf'] = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9\\-\\._\\[\\]\\s\\(\\)])/sm', '_', $_POST['cgf']); goto iRGsE; RrQy6: goto I0c8R; goto FTtUo; NkCTi: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto lXnC1; } goto jXtBX; V2SJu: $n++; goto yVsVS; GeP72: Gex8q: goto N4U28; NfXun: exit; goto QGmWi; KKamG: if (isset($ccchannel_logo)) { goto Qh2bV; } goto Oc0xT; vLlwY: goto vNeWy; goto P4k1M; QpLcr: fpFbp: goto Pa883; H5NkO: ZsOoR: goto qcp3I; GFBnL: cVdRg: goto cqqH7; Bz2E9: Xx33H: goto gYu4C; mWdP4: $lgfx = 2; goto GLqBn; rUGar: $arc_vars = array(); goto JtXuy; iF97O: if ($n == 2) { goto Fg7Tn; } goto pQJ2y; PS8_S: if (!($rqw < $rtg)) { goto epJ62; } goto E1GEY; lH72J: YEwtL: goto FxWcE; YJIbB: $ch = $_POST['dbca']; goto QZJR2; zxt05: $dsfx = $detail_stop_format; goto sCIdY; TcBHT: $cycloneinfo = ''; goto fIdTj; ZBW7k: goto S4uIP; goto eVvoc; Dhuif: foreach ($fka as $fk) { goto CVXOv; LPIi1: ${$fk} = 1; goto vawvo; CVXOv: if (empty($_POST[$fk])) { goto sAmc4; } goto LPIi1; vawvo: sAmc4: goto NBKv4; NBKv4: v4y9D: goto k1kNY; k1kNY: } goto mVQKj; J6dPg: unset($_POST['cgf']); goto Ct7lO; c1NcI: list($k, $v) = explode('=', $frx[$u]); goto YBFXG; Ql3r0: $x = 2; goto BbDx2; q20Uo: if (isset($ccchannel_logo)) { goto AsCjY; } goto A640n; XO30U: if (!empty($kxm->{'orig-language'})) { goto u3hD2; } goto SdBwl; kcxJn: $rtx->addAttribute('type', 'text'); goto Fl_Uz; ANe3o: $xmltv_id = str_replace($xofc[1], '', $xmltv_id); goto d63iQ; aSZMl: if (!((empty($_POST['filename']) || empty($_POST['rev_no'])) && isset($_POST['svcf']))) { goto JJFnj; } goto MOMqF; rS0EN: function nFXLX($arct, $arctr) { goto rF1Gg; wDCnm: PSLHq: goto daTEE; ZD3IO: if (!($i < count($arct))) { goto SjCo4; } goto zW6X5; TqaXW: $arch = ''; goto zpr9j; Uvi8T: return $arcd; goto wUme_; gwyks: $i++; goto iHs8b; daTEE: tfkDs: goto JV3xz; JV3xz: saoLx: goto FR4Me; coyMj: $arcj = $arct[$i][$j]; goto dknx6; rF1Gg: $arcd = ''; goto joS_H; viojT: goto idrpc; goto RtyqM; qXaPH: JViz0: goto gwyks; letZ5: if (!($j < strlen($arct[$i]))) { goto JOVMC; } goto coyMj; bLzrF: SjCo4: goto Uvi8T; zpr9j: $arcp = ''; goto O5cRe; RtyqM: JOVMC: goto sxEMK; O5cRe: $j = 0; goto p2nMQ; sxEMK: $arcd .= "\n"; goto qXaPH; zW6X5: $arcih = false; goto RxQad; iHs8b: goto yX92a; goto bLzrF; RxQad: $arcip = false; goto TqaXW; joS_H: $i = 0; goto m0plX; dknx6: switch ($arcj) { case "<": goto fSEB_; fSEB_: $arch = ''; goto ejCDy; ejCDy: $arcih = true; goto yAGvL; yAGvL: goto tfkDs; goto kGu2l; kGu2l: case ">": goto rnLdP; wNji8: goto tfkDs; goto uobT1; Y3_6K: goto Son_p; goto esFAh; MxaOA: $arcc = $arctr[$arcc]; goto MsV0C; esFAh: bkN64: goto DddFE; q1Fdk: if (!($k < count($arcx))) { goto bkN64; } goto qRBRH; DddFE: $arcih = false; goto wNji8; rnLdP: $arcx = str_split($arch, 4); goto fqzAe; Ns7V_: $arcd .= html_entity_decode("&#x" . $arcc . ";"); goto Mo31x; VveBs: $k++; goto Y3_6K; fqzAe: $k = 0; goto XVVt2; XvuDB: if (!isset($arctr[$arcc])) { goto wiit9; } goto MxaOA; XVVt2: Son_p: goto q1Fdk; MsV0C: wiit9: goto Ns7V_; qRBRH: $arcc = str_pad($arcx[$k], 4, "0"); goto XvuDB; Mo31x: YIaGY: goto VveBs; uobT1: case "(": goto cRuAz; lEBsE: $arcip = true; goto zi7t1; zi7t1: goto tfkDs; goto dWld0; cRuAz: $arcp = ''; goto lEBsE; dWld0: case ")": goto dNC2v; njyCK: $arcip = false; goto aCQnk; dNC2v: $arcd .= $arcp; goto njyCK; aCQnk: goto tfkDs; goto x99nz; x99nz: case "\\": goto MhVcn; EjfhO: $arcp .= '\\t'; goto XznFm; mGPMC: if ($arcf == "t") { goto uqXNw; } goto KDod2; E5wjB: $j++; goto r2Q38; r2Q38: goto tfkDs; goto S5kNr; TR_bv: LFRBx: goto E4T44; f2GsC: $arcp .= '\\f'; goto W609I; oCCC2: Ms7Sd: goto E5wjB; GQzid: rQq4n: goto gL_PL; QWP6D: AP5JG: goto VufQ_; l36Cr: $arco = preg_replace('/[^0-9]/', '', substr($arct[$i], $j + 1, 3)); goto rcHFw; W609I: goto Ms7Sd; goto c2pXi; XznFm: goto Ms7Sd; goto GQzid; g3w9s: zyAMs: goto f2GsC; WegSB: $arcp .= html_entity_decode("&#" . octdec($arco) . ";"); goto oCCC2; fA0Nc: if ($arcf == "f") { goto zyAMs; } goto mYwLd; G6HXc: uqXNw: goto EjfhO; rcHFw: $j += strlen($arco) - 1; goto WegSB; E4T44: $arcp .= '\\n'; goto j9O6T; KDod2: if ($arcf == "b") { goto rQq4n; } goto fA0Nc; SWAwN: goto Ms7Sd; goto TR_bv; ZX5H6: if ($arcf == "n") { goto LFRBx; } goto vmX37; vrV9F: goto Ms7Sd; goto I3VDH; MhVcn: $arcf = $arct[$i][$j + 1]; goto P0cKS; c2pXi: wnhnR: goto l36Cr; f_OKx: goto Ms7Sd; goto g3w9s; BXTKn: $arcp .= $arcf; goto SWAwN; gL_PL: $arcp .= '\\b'; goto f_OKx; j9O6T: goto Ms7Sd; goto QWP6D; Tsocj: goto Ms7Sd; goto G6HXc; VufQ_: $arcp .= '\\r'; goto Tsocj; vmX37: if ($arcf == "r") { goto AP5JG; } goto mGPMC; mYwLd: if ($arcf >= '0' && $arcf <= '9') { goto wnhnR; } goto vrV9F; I3VDH: Ifvkp: goto BXTKn; P0cKS: if (in_array($arcf, array("\\", "(", ")"))) { goto Ifvkp; } goto ZX5H6; S5kNr: default: goto W9Ih2; lx3HA: if (!$arcip) { goto XKk0H; } goto oktTE; taHeX: goto tfkDs; goto w2VBO; dQ3LH: $arch .= $arcj; goto RewIt; RewIt: h2c33: goto lx3HA; EGnrh: XKk0H: goto taHeX; oktTE: $arcp .= $arcj; goto EGnrh; W9Ih2: if (!$arcih) { goto h2c33; } goto dQ3LH; w2VBO: } goto wDCnm; FR4Me: $j++; goto viojT; p2nMQ: idrpc: goto letZ5; m0plX: yX92a: goto ZD3IO; wUme_: } goto UUWh8; labyV: preg_match('/^(.*?(\\|\\|#sameas#(?:([\\+-]\\d+))?.*?))$/sm', $xmltv_id, $xsmc); goto CIdyv; yZH7J: $cto = 60; goto Vwwz0; N6S8s: f4PaU: goto QninZ; juutO: LEpfC: goto LClCp; Tt3KZ: $dlfnx = $sdp . $_SESSION['cffn'] . '.siteconfig.php'; goto tVdOj; beWyE: unset($_POST['tempconfig']); goto iKZx8; eQhEe: kT5fC: goto rnJ76; crs5s: $algx = $imy; goto gg0X2; TXfjx: if (!isset($logger)) { goto Hds76; } goto UQMoH; GIdxI: $inx = '<br>Siteconfig.php not found...<br>Channel skipped...'; goto C9lzR; pOR3E: $csrc = bqw7F($csrc); goto ep3ks; wE7xM: echo '<center><h3><b>Debugging started for channel creation</b></h3></center>'; goto W7raN; V2CJi: unset($lgfnx, $_SESSION['xyz']); goto rzht9; Gjuj0: emjoN: goto j0IL4; xSiit: $xis[] = preg_replace('/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/sm', '', $xmlfile->channel[$ichk]->attributes()->xmltv_id); goto ldjIQ; U7s3r: if (empty($detaildelay)) { goto xkbaT; } goto c8NUY; j1ig2: $jqscr = '<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js"></script>'; goto udxZq; YskSH: LMcvh: goto yKIv4; zsVtS: DJoZf: goto uKERR; oX1Ev: $last -= 1; goto CmGI6; fNAgD: $dlfnx = $cfdp . $_SESSION['cffn'] . '.config.xml'; goto DFOKv; FNfWD: $kxm->audio->stereo = $mrcd; goto M2v96; qDLNx: ahuwX: goto Fw5Xy; UY_8i: goto KdI1h; goto aG3hY; ilyjJ: if (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1])) { goto af1QI; } goto bSc50; yFWdZ: exit; goto yBm6t; EWaom: z1ZO1: goto eUE4L; EkQnQ: unset($ccsc); goto BKyR9; N0yOx: OpGI2: goto PHerK; UcDMf: $swx = array_slice($swx, $first_show); goto A4tDQ; v5oS1: $xdlw = '1'; goto W3o48; udYo7: $csrc = bqw7F($csrc); goto nou7Y; Hcin4: goto mY2wF; goto cI1tC; MXLSL: $logopart = '||' . JtqXL($clsx[$f], 'e', 'f'); goto rTfd_; hY1sc: if (isset($cidsx[$f])) { goto GTVBE; } goto nAvEt; IKXA_: $fsp = date_format($fsp, 'YmdHis O'); goto nX5tb; VqHza: LD65N: goto WSIua; PTaIT: $dpx = ''; goto XqBNP; Pa883: echo $algx; goto LwUtu; iIeQl: preg_match('/(\\|\\|#cctag#(.*?))(?:(?<!\\\\)\\|\\|#|$)/', $ccchannel_block, $cctc); goto E46e2; a4jaq: NcPaU: goto yshUs; IE0H8: $inverter = 'true'; goto mY2sn; xqSYF: if ($mcn == 'new' && !file_exists($cfdp . $mcn)) { goto YQV1_; } goto g1_Sy; mMGfm: $cyck = 'p'; goto C2K9d; IBPel: Sl795: goto o0n9s; FnS_Y: $l++; goto C8hxk; xiJvL: $sou = $skpi; goto lWqsS; krZIk: $imz = '<br><b><h3>(' . ($i + 1) . '/' . $chsum . ') Site: ' . $site_name . '<br>Channel id: ' . $channel . '<br>Xmltv id: ' . jtQxL($xmltv_id, 'd', null); goto PJqeA; J1ks0: $l = 0; goto By84q; pdgcF: header('Content-type: application/xml; charset=utf-8'); goto HpKF9; fuW8g: goto jNHRe; goto lH72J; cqhza: bq2QP: goto r0S0X; L6oVo: xRHj3: goto YUzxR; H8pqh: if (!(isset($keepindexpage) && $channel == $kpic)) { goto Mwixy; } goto hm2vb; jFM38: qbkbr: goto Vttug; X3e1a: POpo0: goto jH0Td; Csbs5: xGJzE: goto tRnMU; H7SiZ: F0ksP: goto EIe3f; B577T: exit; goto pBmh9; WtNYo: mUxQ2: goto y5EL1; w201f: chmod($zip_name, 0777); goto uVHHb; glfhH: unset($kxm->{$rty}); goto ShtXA; Wcrlr: $xmltv_id = jTqXl($xmlca->xmltv_id, 'e', 'f'); goto Yn3Zg; HlqCd: tO8oF: goto c7odp; uWcn7: $dax = array_filter(array_map('ltrim', $dax)); goto Xls1z; xmLku: LIlVb: goto rv6u4; Dd33A: $_POST['cinvxg'] = 'on'; goto MNCLq; gjiGZ: goto cU329; goto GFBnL; jjW_R: if (!file_exists($sdp . $path)) { goto nq893; } goto zTJd3; iiSVG: echo "</pre></h3>"; goto b_fj4; zKqQm: goto YvU1r; goto Cprq3; nUA32: unset($clsx[$dpc[$ix]]); goto o4arz; sY2rV: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto l47II; UlvK3: goto AVd9c; goto d9878; yyC3j: goto SZmvB; goto HYw2A; DjGbv: exit; goto Yj_r3; aIP3J: $cidsx[$f] = $cidrsx[$f]; goto ErsTh; a33lP: goto P1t0T; goto kHSRR; I5_oj: $col = (string) $txml->programme[$as - 1]->attributes()->start; goto fB2M2; Jeelj: if (file_exists($cxtc)) { goto Lo96B; } goto vodl1; H4YXr: preg_match('/^set\\((.*?)\\)$/', $ccspp, $ccssc); goto jZX5D; D9iod: Qh2bV: goto m26vA; nvnjC: goto foVGz; goto NZ3fH; SbGRO: $txml->programme[$a - 1]->attributes()->stop = $fnsa; goto mjQOy; SVSO1: $zip = new ZipArchive(); goto FGg0r; t4puu: VEXY6: goto zU2CD; PYWXn: $xhd = '<!DOCTYPE html><html><head>' . $afvi . '<title>Tempest</title>' . $jqscr . $arccs . $arccsx . '</head><body><div id="versx">' . $env . '</div><center><h2>'; goto OIn33; ELXZH: exit; goto WhkrP; rV4T8: goto T_CcQ; goto CHz8H; Ed5YM: if ($rty == 'lastchance') { goto dhQr0; } goto Aiy9z; gN19P: exit; goto Zusq1; pXCtP: echo $im; goto jcA7E; H0gtS: if (isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf)) { goto oWO6L; } goto HjfN5; IL2Xb: echo xno2J($cfgf, 1); goto QHvB0; YNcit: list($dsou, $dbl) = S8OxU($cfld, $arclist, 'detail_', '1', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, $dtimer, $cpx); goto mXHam; at30Z: yFob8: goto bFi1C; usplY: $ix++; goto itmL3; o9kW9: fvxol: goto tmKtm; krwvs: goto Aum6q; goto R40Vk; NbqSP: fclose($fp); goto eolXD; CgrW2: goto fvxol; goto pSkTp; jNBaQ: unset($scul, $cos); goto or0cc; BMI3z: if (!empty($ccc[1]) && $f == 0) { goto Kk0zc; } goto tJZRj; r9Kae: goto f_49i; goto Wx0LP; N9YTA: ${'sm' . $t} = nJVwC(${'subpage_format' . $t}, $arclist); goto PvWUH; tUNfr: $optlx = array('--select--', 'Siteconfig Maker', 'Siteconfig Debugger', 'EPG Generator', 'Channel Generator', 'Siteconfig Editor', 'Tempest Configurator', 'Siteconfig Updater'); goto vb7v2; FGJdU: b0hHX: goto KDjtD; P2242: unset($cidsx[$dpc[$ix]], $cnsx[$dpc[$ix]]); goto ex2sk; LwUtu: NYt7d: goto uDMrL; hWruk: if (empty($cnsc[1])) { goto TYPfU; } goto OPdiR; HiMkM: $channel = $xmlca->site_id; goto oIdfU; Oc0xT: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto y72TR; } goto YU2rh; ocaMl: PQlSt: goto ceNbd; GIjFE: if (!(!isset($filename) && !isset($rev_no))) { goto y52w0; } goto v52hR; ckMrm: if (!(isset($acp) && $acp > '0')) { goto XXB6X; } goto w4qKh; UDFyi: goto dGGgZ; goto FV8Ik; mK0uW: fm34y($cidsx, $ccsortorder, $ccsortflag, $cnsx, $clsx); goto flLzd; gBwto: if (!isset($clsx[$f])) { goto vEfh5; } goto bn4en; xPHZP: $sameas_xml = simplexml_load_string('<tv>' . $prg . '</tv>'); goto x2HOA; fURtK: P_qVd: goto LGjwP; lr2z4: A0ByQ: goto lWnAk; ygySy: goto mf44U; goto Ch0o2; H30F6: $cspx[1] = $cspx[1][$spxc]; goto fU2HJ; lrFqi: goto Vv8sx; goto WTUZa; QQb69: if ($rty == 'original-lang') { goto ieJcw; } goto Pz6o8; WF3NR: $logopart = ''; goto qgJHv; dPna2: fwrite($fp, '</tv>'); goto gFcvh; O5fIF: $clsx[$f] = UmcUB($ccchannel_logo, $arclist, $csrc, "3", array(null, null), $clm, $culture); goto mrggo; Qf3YI: exit; goto myJEa; SjxJb: ob_end_clean(); goto C8XBv; JRXzQ: nq893: goto fe5xt; wyYqM: unset($col, $crl); goto jUSUi; phXoA: edJHA: goto o70Y8; UQMoH: AZURA($algx, $xlgn); goto h_giG; RBolB: HevlO: goto v2Das; GdRN6: if (isset($ccchannel_name)) { goto JfMdo; } goto n0q69; ys09O: ${'cm' . $xi} = array(''); goto neZTl; ctX59: if (!empty($kxm->title[1])) { goto dp5og; } goto v8JfJ; p3QjI: jGoXE: goto sEjYc; tqbIh: eptzs: goto TaYIj; m0S0S: uU0RP: goto kqFbZ; YDAYB: if ($t == 1) { goto fryDA; } goto XvP4r; h1LeD: if (!(strpos($timezone, '0') != false)) { goto tO8oF; } goto EsEux; t3sOL: $lrm = explode('||', $channel); goto Yfs2d; vSqRQ: if (!($cnto > 60)) { goto vSnFA; } goto A1gJU; sIMBq: $clm = count($cidsx); goto MZBmT; XHd8Z: if (!file_exists($sdp . $dsp . '.channel.xml')) { goto Zh7yl; } goto tKdIx; jnq2j: if (!(isset($vrdb) && $vrdb == 'r')) { goto W1WSY; } goto oKYdt; DRacb: $channellogo = UyOgT($detail_channel_logo, $dsou, $culture, array("7x", null, null), $arclist); goto Qfo1j; GAoAe: $rtx = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0]; goto iCT7B; F45ZK: if (!($l != 0)) { goto DGhFR; } goto xvr2M; cc2mX: if (!isset($agent) && !empty($user_agent)) { goto ZsOoR; } goto Edda6; DH7DW: array_splice($ncar, -3, 0, '2'); goto x1ZMe; mRoG1: $stopxc1[] = ''; goto Ol_6U; gm7Qo: $xmltv_id = 'xmltv_id-' . $i; goto K011b; cAr9N: lsQRy: goto zTYCH; jUSUi: DO7nn: goto ULDBC; oXj3X: exit; goto graXJ; Gw69q: unset($frt); goto fX6x9; IDjdz: echo "</h3></pre>"; goto rssQ2; vTd_x: HsOE7: goto ATZXr; hrah_: preg_match('/(#counter#(\\d*)(?:\\#)?(\\d*)(?:\\#)?)/', $ccchannel_id, $ccc); goto HWNZu; Bl0Ji: $dpnl .= $xcn; goto a0Mg0; EVK8d: if (empty($clsc[1])) { goto pPBT4; } goto tmtoG; GxE2g: $kxm->{'previously-shown'}['start'] = $mrcd; goto eCQcr; xFp_V: if (!empty($ccc[1]) && $f > 0) { goto jUg5p; } goto OH2aw; jVNrJ: echo ' (' . round($tme - $tmt, 2) . ' seconds)'; goto cqhza; v6Jkz: mC3Hu: goto bfLkp; t8IlB: if (!(!isset($ccsortorder) || isset($ccsortorder) && !preg_match('/^(1|2)$/', $ccsortorder))) { goto rzWJ1; } goto xr_vc; WlwP0: fwrite($fpx, "" . $lgx); goto FR5QV; fOrHx: $dua = $_POST['dua']; goto qDTll; ufSNL: if (date_create($lcl) > date_create($txst)) { goto zTEcU; } goto O26Ud; hx5zY: if (!empty($swx)) { goto Z6bcH; } goto LXWnI; G6HWX: $tfn = basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']); goto Atw1X; GXH7t: echo '<option value="' . htmlentities((string) $mxlm->site . '####' . (string) $mxlm->site_id . '####' . (string) $mxlm->xmltv_id, ENT_COMPAT, "UTF-8") . $cycloneinfo . '">' . (string) $mxl->channel[$ow] . ' (' . (string) $mxlm->site . ')</option>'; goto isbJ0; KqP0c: $dsp = $_POST['dlsp']; goto Gvh8r; mnwnY: goto SPrt0; goto zclEI; ipWeY: $fka = array('btar' => '', 'btr' => '', 'btl' => '', 'btd' => '', 'btmu' => '', 'btmd' => '', 'btal' => ''); goto KvmHn; yVsVS: goto vaOsr; goto e0X6U; YxjPK: QGIYj: goto twQWd; Bpx3K: goto eToux; goto YNkhk; hcI2N: if (!isset($vldb)) { goto mG2B4; } goto bf6sf; a0Mg0: QuXAH: goto lnisp; WWkxF: if (!isset($logger)) { goto ROCt6; } goto bz0l8; pust3: if (isset($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'])) { goto UA_0L; } goto krMvs; FDkpC: goto L0uSg; goto w5lNt; tFVNf: goto lu5Pf; goto WiUp0; WYlQY: if (!isset($vldb)) { goto J6OtW; } goto rsSGh; jOtwU: $rtx[0] = $mrcd; goto A8nCe; HHLoo: if (!empty(strlen($xmlfile->logname))) { goto SJkhu; } goto pk8OD; Z8nt7: $n++; goto Gvwhx; h_QWn: if (!isset($cchannel)) { goto JLjbd; } goto H_OyI; lCbRI: if (!($h < $fct)) { goto Ms4Aa; } goto qMJYA; zugGo: foreach ($sm1 as $subpage1) { goto uZppm; vByQw: goto uRvAR; goto AXuPK; xD_RO: unset($indexdelay); goto YX090; MgoK3: list($cyclone, $cycx) = HFI2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto fhrCO; wL8tt: echo jguMe($cfld, "1", "1", $arclist); goto pkcRQ; hqEPm: $srcl = ''; goto Emb0V; g2MkO: AuRel: goto f9iyS; YX090: goto P1t0T; goto XV6UH; AzTwp: if (!isset($urdb)) { goto AuRel; } goto vByQw; OkpJb: unset($op1); goto g4n20; aimte: $cyck = 'p'; goto WqMlT; WqMlT: rvf8D: goto xD_RO; uCKX5: NbhWe: goto kJKFL; bJXdW: if (!isset($grdb)) { goto ejTy9; } goto wL8tt; yUXKI: goto Ap1VR; goto ZDKgA; xFiMU: $sou = ''; goto hqEPm; NVjqY: list($op1, $erc, $srcl, $udbl) = s8OxU($cfld, $arclist, null, '1', $agent, $cnto, '1', $erc, $retry, null, $cpx); goto smpky; IMB2Z: p92zH('2', $fpn); goto uCKX5; Emb0V: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto rdMPs; } goto MgoK3; iZ3ox: if (!isset($vldb)) { goto IDQru; } goto TfEWG; aPeBM: igerk: goto OkpJb; UUJ1D: Y23sS: goto NBoB0; TfEWG: P92Zh('1', $fpn); goto YJ9Ky; pkcRQ: if (!isset($vldb)) { goto NbhWe; } goto IMB2Z; kJKFL: ejTy9: goto aLhQ4; NBoB0: if (empty($indexdelay)) { goto hD3Vv; } goto njhez; YJ9Ky: IDQru: goto UUJ1D; i5ksC: if (!isset($urdb)) { goto Y23sS; } goto CbYhg; f9iyS: list($op1, $erc, $srcl) = S8oxU($cfld, $arclist, null, '1', $agent, $cnto, '0', $erc, $retry, null, $cpx); goto fuQaE; IJdys: hD3Vv: goto bJXdW; CbYhg: TRIxr($udbl); goto iZ3ox; Ok8_v: if (isset($urdb)) { goto b4o7Q; } goto yUXKI; zHTuf: if (!(!isset($url2) && !isset($url3) && !isset($url4))) { goto igerk; } goto fSRb2; XV6UH: rdMPs: goto Ok8_v; fuQaE: uRvAR: goto zHTuf; uZppm: vaFWX($subpage1, 'subpage1', '##subpage1##', $arclist); goto D6ptD; Zf_C3: FHryj: goto i5ksC; AXuPK: N8xrk: goto NVjqY; g4n20: if (empty($srcl)) { goto FHryj; } goto xFiMU; fhrCO: if (!isset($keepindexpage)) { goto rvf8D; } goto aimte; fSRb2: $sou .= $op1; goto aPeBM; njhez: usleep($indexdelay); goto IJdys; ZDKgA: b4o7Q: goto Zf_C3; D6ptD: if (isset($urdb)) { goto N8xrk; } goto AzTwp; aLhQ4: O7wwC: goto wyrDD; smpky: goto uRvAR; goto g2MkO; wyrDD: } goto WUboK; sPdER: pYvOT: goto KKamG; Jf7Rj: echo $xhd . 'Tempest Configurator</h2>' . $xbb . '<form action="' . $tfn . '" id="confmaker" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"><center>'; goto upjkZ; oHhHk: $n = 0; goto i1tpS; Wl7lh: QJNBj(1); goto UQyIO; lPDyx: if (!isset($hrx['dltc'])) { goto Cyqsr; } goto L8CH4; x183k: $cnsx[1][$f] = ''; goto mzMsZ; Ss23O: if ($n == 4) { goto evI10; } goto Zp333; Jl35b: xGWdV: goto ouwL9; Mkkft: f_49i: goto vSOKz; iaDkh: echo $algx; goto Wl7lh; fjrFH: Ba2_H: goto xyN_s; NMPOP: exit; goto LnKVq; w5Nd7: extract($cfld); goto CXGdh; iDalW: if ($stol == 1) { goto LcEIL; } goto d3zWG; kyoJm: if (fgetc($fp) == "\n") { goto viLCk; } goto ql2jN; IFWTY: if (!isset($dd)) { goto iSj4j; } goto R2WQB; MMdVv: aurN_: goto Q1Kkn; RAPTY: $swp = ''; goto CaG3j; j3rVr: Tsm_i: goto RYqEh; cyuFg: $memc = array('url', 'stop'); goto eAZ46; PrIPh: $xoff = $xsmc[3]; goto ssgeg; KPvq9: $a = 0; goto VPft3; J8X9t: if (!empty($cnsc[1])) { goto DcDMQ; } goto hWruk; o_1le: W3gmP: goto udCO_; J_5ji: $im = $xlfn . '.gz file created'; goto Tx5GU; oqaav: readfile($scul, false, stream_context_create($cos)); goto jNBaQ; FC8gL: $_SESSION['cffn'] = $filename . '_' . str_replace('R', '', $_POST['rev_no']); goto KLUjp; zdaNe: $f++; goto Ubtdf; ACFbo: exit; goto qqLa3; vdDPs: $cidsx = array_values($cidsx); goto ntR4v; kWaQr: tD6dG: goto ovmiM; qntum: UJyKU: goto J5rLS; C_avq: oLtF7: goto GvQ3Y; E2Aps: if ($rty == 'titleoriginal') { goto DIXFu; } goto kHrgv; sSjUt: $n++; goto e5B0J; tss7D: list($cyclone, $cycx) = Hfi2V($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto Edu5y; Gk9sc: extract((array) (include $cfgf)); goto GIjFE; UG7ai: if (!(!isset($culture) || isset($culture) && (empty($culture) || !preg_match('/^([a-z]{2})$/', trim($culture))))) { goto Ia81N; } goto aPSe8; O0pJW: if (!($fkx == 4)) { goto jQrZu; } goto BB7nL; qzdsr: goto yFob8; goto RASYg; QZ91h: goto kPCBQ; goto ovk4U; qjxhR: $ofdt = 'true'; goto DAD9x; S07u9: fBzip: goto OCVXE; F2NjX: $dbr = $_POST['dbr']; goto fm7YX; RaaYn: $ntz = $xmlfile->{'time-converter'}; goto eCtqo; pYgnk: $arclist = array(); goto WqiMK; OkisV: if (empty($dpk1[$l])) { goto TTWEV; } goto XrQrC; jUJIw: ob_end_clean(); goto by4_k; pzTP9: ru0QD: goto HWYDG; ZQgHy: unset($dsp); goto cMdyi; ny7Gu: goto xg5Lp; goto L9XLb; IgOeW: if (!isset($ccchannel_name)) { goto BrONw; } goto fmjIw; QPXqN: if (!isset($rgl[1])) { goto ho_nc; } goto YqO74; PR_07: $fp = fopen($ctf, 'w'); goto jnLXM; eqd38: if (!(isset($cctx[1]) && !empty(strlen($cctx[1])))) { goto zwfov; } goto Sc2i3; agWoM: if (!(isset($fusion) && isset($ofdt) && isset($fmod))) { goto iEd0U; } goto dx0Nz; o70Y8: if (empty($cctsc[1])) { goto gA1t6; } goto CFZZa; Cj4Nw: $zip = new ZipArchive(); goto KS_Me; iBQ0j: mztF4: goto MB3Ky; s3GIf: zPpOI: goto pzmgr; SjyGI: goto liV2S; goto XXy4H; xnHRG: if (isset($arclix)) { goto UdGUT; } goto aeATA; OzMuR: $infn = preg_replace('/(\\.xml)/i', '_inv\\1', $infn); goto K0ATn; xPCiK: $_POST['cnrm'] = 'on'; goto qyzP0; ovk4U: QVxCn: goto DE8w7; Eid4A: session_write_close(); goto EhvmZ; izXMr: azuRA($algx, $xlgn); goto B7tLf; BmCIF: Uu7m0: goto HBSpC; u08mC: goto b4_2A; goto hV7QV; pW3JO: VSPP3: goto cP8dd; t4sbX: foreach (array_map(NULL, $cidsx, $cnsx, $clsx) as $cceng) { goto uoZZ3; DF3FA: p0PBs: goto GvJEa; GvJEa: d2TRH: goto C6tzN; EGv4b: if (!(!empty(strlen($cid)) && !empty(strlen($cn)))) { goto p0PBs; } goto a1g12; a1g12: $cll .= '  <channel site="' . jTQXl($filename, 'e', 'f') . '_' . $rev_no . '" site_id="' . $cid . $cl . '" xmltv_id="' . $cn . '">' . preg_replace('/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/sm', '', $cn) . '</channel>' . PHP_EOL; goto DF3FA; uoZZ3: list($cid, $cn, $cl) = $cceng; goto EGv4b; C6tzN: } goto qSsHr; sR5DF: i2zhS: goto bgfAx; sRV2a: if (isset($agent)) { goto lLAPp; } goto NrbqB; lSAyo: if (isset($arclix)) { goto ZdyL8; } goto fRIlR; VGAa4: $cnsx[$f] = $cnrsx[$f]; goto y9dv1; c0sWT: $itx->load($drp . '/' . $xlfn); goto UV1hH; HC4QI: echo "<center><h3><b>Failed loading config.xml file<br></b></h3></center>"; goto himrZ; GsGp5: $clsx = uMcub($ccchannel_logo, $arclist, $csrc, "3x", array(null, null), null, $culture); goto oXgmk; AOrg6: sgPlM: goto ghBFa; kb19b: ife3k: goto xuCrp; f3pBa: exit; goto BVCsM; GZcYd: function JGume($acl, $ax, $at, $arclist) { goto aXoUX; AWCXG: $al = "Url" . $ax . " Grabber Debug"; goto KHqtV; SQ6fW: goto XubH0; goto pJmpa; YZXIH: wwVYQ: goto vpLMu; W1Euc: if (!($ak < $ad)) { goto PQIRN; } goto irusu; a42A4: QJnE1: goto SdPrh; QS2Va: pD4zU: goto Ny6WM; aXoUX: extract($acl); goto SYh5f; dqV8n: $arc = 'No active grabber found...'; goto NbJvk; Wyeun: moq7s: goto bQQvB; ZehE8: $al = $aj . str_replace('Url', 'Page', $al); goto QS2Va; dyncY: xaS0p: goto tNn1g; bQQvB: frAWJ: goto ZrWWI; roDXC: $arc .= $aj . "Grabber_" . $ak . " : " . fRtou(LPoxh('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist)) . "<br>"; goto Bw5tA; TW9q_: if (!($at == 3)) { goto pD4zU; } goto ZehE8; QA6m4: $al = '<h3>Channel ' . $al . '</h3>'; goto HHr1v; UOc6j: $af = 'cc'; goto qxZjA; vpLMu: $ak++; goto SQ6fW; pJmpa: PQIRN: goto wf88s; AYAXo: $af = ''; goto MAsqx; SYh5f: $arc = ''; goto AYAXo; NbJvk: cuu3P: goto AWCXG; ZrWWI: BI3XC: goto YZXIH; Fqieo: if (!($at == 3)) { goto xaS0p; } goto UdPSs; QzHIU: if (!(lPOXH('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist) != '##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##')) { goto bjshe; } goto roDXC; hXOjC: $ag = ''; goto oJhkh; skZ2L: $ad = '5'; goto dyncY; lM_wQ: $ag = 'd'; goto skZ2L; iQUmL: if (!($at == 2)) { goto zzPvx; } goto UOc6j; qxZjA: zzPvx: goto Fqieo; Ny6WM: return "<br><br><center>" . $al . "</center><br><pre>" . $arc . "</pre>"; goto nucKY; KHqtV: if (!($at == 2)) { goto OnCin; } goto dkh7_; tNn1g: $ak = $ax * 2 - 1; goto z1Gqh; oJhkh: $ad = '9'; goto iQUmL; wpwv_: uMKg8: goto IzA5U; UdPSs: $af = 'detail_'; goto gdPvO; gdPvO: $aj = 'Detail '; goto lM_wQ; IzA5U: goto BI3XC; goto a42A4; RmWQe: $arc .= $aj . "Grabber_" . $ak . " : " . FrtOu(LPOXh('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist)) . "<br>"; goto Wyeun; HHr1v: OnCin: goto TW9q_; irusu: if ($ak <= $ax * 2) { goto QJnE1; } goto LsJ2X; z1Gqh: $ak; goto j_1t3; MAsqx: $aj = ''; goto hXOjC; omS_x: if (!(lpoXH('##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##', $arclist) != '##' . $ag . 'grabber_' . $ak . '##')) { goto moq7s; } goto RmWQe; Bw5tA: bjshe: goto wpwv_; j_1t3: XubH0: goto W1Euc; LsJ2X: if (!(isset(${$af . 'gpattern_' . $ak}) && preg_match('/(\\|\\|\\#' . str_replace(array('detail_', 'cc'), array('d', ''), $af) . 'url' . $ax . '\\#)/', ${$af . 'gpattern_' . $ak}))) { goto uMKg8; } goto QzHIU; wf88s: if (!empty($arc)) { goto cuu3P; } goto dqV8n; SdPrh: if (!($ax == 1 || $ax != 1 && isset(${$af . 'gpattern_' . $ak}) && !preg_match('/(\\|\\|\\#(?:d)?url\\d\\#)/i', ${$af . 'gpattern_' . $ak}))) { goto frAWJ; } goto omS_x; dkh7_: $arc = '<h3>' . $arc . '</h3>'; goto QA6m4; nucKY: } goto HLUry; dr6Kv: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto q25fu; P5GT2: unset($lbx); goto vwCP2; zEjNQ: exit; goto hHO0Y; iIP3S: if (!(isset($clsx) && !empty($clsc[1]))) { goto CXPmh; } goto nJnTv; SJ0Qs: session_write_close(); goto R70lj; eUNZO: $insh = $nct; goto XVQZG; qXK3w: $fp = fopen($drp . '/' . $infn, 'r+'); goto f4FlJ; ef88I: r4qtk: goto S48k0; cXl5I: exit; goto IPLdj; NWQ2d: if (!(strcasecmp($xmlfile->fusion, 'on') == 0)) { goto TbDJw; } goto nJPbQ; A8AqB: zZs_q: goto x23J4; ZXQlN: if (!(!isset($cycn) && !isset($cycc) && !isset($cyclone))) { goto IwQNU; } goto CZ5HD; W9msf: unset($indexdelay); goto ienTR; Cbm89: goto aLinx; goto Ixs82; on0cB: unset($mua, $mpk, $algx); goto oXaTj; cwDUi: $clsx = array(''); goto Vlwsd; ueunK: LnjgL: goto WY1xQ; SBsN5: IPV9t: goto HtzCl; SzGtY: P92zh('2', $fpn); goto v1mqJ; SRxcR: OGuw0: goto Z6PC5; YNkhk: ZR33v: goto VpN_m; z1pJy: FGlyW: goto lwnj8; KrqMq: echo sNYPn('2'); goto N7_Fp; zJsbm: if (!empty($rtag[1][$n])) { goto jN3eu; } goto lV2dG; AdFq5: if (!isset($logger)) { goto cIXrS; } goto OlAd4; HpZHq: unset($std, $sxw, $sortflag, $sortorder); goto NHoSd; VxbY3: $gni = 'generator-info-name="Tempest EPG Generator (made by Kvanc)" generator-info-url="https://github.com/K-vanc/Tempest-EPG-Generator.git"'; goto eW0mz; P5wKm: chmod($sdp . $filename . '_' . $rev_no . '.channel.xml', 0777); goto CYrCK; CHeim: Peto2: goto h6rDk; cWyVI: if (isset($detail_stop2) && isset($detail_stop2_format) && !empty($dsou2)) { goto R1VmG; } goto FI8d5; hpG4r: Gj3S4: goto mNv25; aLB5I: if (empty($xdlw)) { goto ocUmT; } goto bo0j3; vfChJ: if (!($mdc[1] <= $tmsx + 1)) { goto CS0Bs; } goto lmOOY; Y1tfQ: header('Pragma: public'); goto erbnE; Z0c07: goto NBz8s; goto JiKGS; OD9sI: if ($stal == 1) { goto J2Cjs; } goto GsezK; s6mVv: ${'cm' . $xi} = ${'cmt' . $xi}; goto MJqhS; zRlrP: foreach ($clx as $cld) { unset(${$cld}, $cld); ILNKe: } goto Gx_43; F0T0d: $ctp = date_format($ctp, 'YmdHis O'); goto gaW1g; clzgK: YbUpU: goto eG13z; tI4Rc: ZdTrT: goto TPx37; eaI9V: $inpt = ''; goto pzPgS; n20fB: goto fYQmu; goto mzudI; AlY7S: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] '; goto XAxHB; ElmGK: YfvYl: goto A32Fz; dmX4R: goto h0VPy; goto TPXyN; fpkjB: $algxx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto odvkU; il6jV: $stopxc1[$l] = uYOGt($detail_duration, $dsou, $culture, array("8x", $startxc1[$l]), $arclist); goto tLucA; BJXdq: if ($stol == 2) { goto q3WSz; } goto krwvs; dO9k2: if (!(isset($cnsx) && !empty($cnsc[1]))) { goto MsWkP; } goto vzzwA; w_HI_: if (!empty($dpk1[$l])) { goto NcPaU; } goto OkisV; gVVDO: if (!isset($logger)) { goto PiBOl; } goto G1Dkf; TjBXW: DIXFu: goto ctX59; kX0lF: goto Y9bW1; goto nuY6K; jdnP6: $spm = (string) $txm->stop; goto yncf2; siV7I: rzWJ1: goto HRPuJ; WTUZa: T5kk6: goto c5kKi; AwVp6: if (!($exsys == 'xmltv_ns')) { goto fAR7x; } goto I9KCG; uynpB: ySL6R: goto yCi1L; Ooa98: unset($cctc); goto N4J8k; V1qOU: function r35LU($arc, $arclist, $arcs, $arcc, &$arcp, $arcf, $arct, $arcm) { goto MUiEo; AcmM1: goto E_IFW; goto H6O71; xJVR1: ea1p0: goto joSwx; bEP5g: preg_match('/(\\|\\#\\|\\[\\-\\]\\|\\#\\|)/', $arc, $mgw); goto tCPS8; BCpUZ: rvVYn: goto gNEkF; pis_h: $asx = '1'; goto x0dhu; WuC00: GJaLV: goto NDRws; giALP: $asp = '1'; goto ezDqi; IK890: $rst += $rsp; goto PEnxY; T9qdQ: JVaNJ: goto jGmq1; KrV4S: kDjMf: goto Ni_dV; A9zPt: R8yGk: goto ZQFGn; VgfHL: goto vfXIA; goto t344d; CB_KR: if ($arcc == 2) { goto qcn2f; } goto NabMt; l2jmc: preg_match_all('/' . $arc . '/sm', $arcs, $ahs); goto DO3P8; utgkl: foreach ($ahs[1] as $axc => $axv) { goto NS61z; LIejG: goto c4pBl; goto oNXlh; ZDMtT: zXKBC: goto QQzNA; D5bLi: $axp++; goto LIejG; ljzrS: foreach ($axv as $axn) { goto Tf3Bw; f9Cu7: GtHVJ: goto AD3g9; OjeFF: $axp++; goto f9Cu7; Tf3Bw: $arclx[$axp] = $axn; goto OjeFF; AD3g9: } goto ZDMtT; gaoMp: $arclx[$axp] = $axv; goto D5bLi; NS61z: if (is_array($axv)) { goto ilaxf; } goto gaoMp; Dy3aB: ORsDA: goto kjp_5; QQzNA: c4pBl: goto Dy3aB; oNXlh: ilaxf: goto ljzrS; kjp_5: } goto tPdsA; kzLeu: GNY1z: goto xvOae; KXoBa: $rsp = $asct; goto siKaR; e3jbV: u3SNZ: goto ZwY4L; KCWh2: $xf++; goto xJVR1; bFFBx: $asct = count($asps[0]); goto E73OP; yLBWY: $ahs[1] = array(''); goto qNvya; Y4owL: if (!empty($arcf)) { goto t1aDK; } goto HVgvA; joSwx: $rr++; goto VRvfc; baqA3: if (!empty($aspp[1])) { goto FYDcY; } goto oDiEA; TacaS: $ahs[1] = vKLmC($ahs[1], $arcl, "2", null, "55"); goto l0X3o; wxiVd: goto JVaNJ; goto VqF3Z; NDRws: PO5YK: goto hAGUi; erFCP: $xf = 0; goto cauol; GElNU: $xf = 0; goto Iv9dY; g_G83: $asx = '1'; goto NFkis; IoiNg: d0gQV: goto Xb9Jm; tVWqz: NZsD9: goto xdw34; ZdA5N: PV3cT: goto mJSfa; IG4ze: $ahs[1] = lScgM($arc, $asbk, $mgc); goto hA7yo; cO15w: goto ICDrj; goto VNo4G; ZQXFc: if (!empty(array_filter($asps[0]))) { goto JU1pW; } goto dVcLj; ZgMgZ: $arcf = str_replace(' ', '', $arcf); goto kg5ml; UIw38: $arcf = '0123456'; goto e3jbV; P0GCS: Jtq65: goto ZQXFc; cbOcc: $arct = $arcm; goto ai2nV; qNvya: ozaWC: goto XxDY4; pkEQR: $asx = '1'; goto wEB7F; lohFL: if (!empty($arcf)) { goto bFDjy; } goto a772z; VKkrc: return array($asp, $asx, '1'); goto ZdA5N; Iv9dY: fwsBl: goto opfHZ; WwW0L: qcn2f: goto ew_pH; dVcLj: $asps[0] = array(''); goto pkEQR; gId45: $xf++; goto MiEAB; vw289: goto ABYH1; goto IoiNg; wvKeK: if (!($spxc < $asct)) { goto mEKdX; } goto pXMrA; HMrwG: $rsp = $rin[1]; goto cs22n; lnVmi: $rsp = 0; goto Tg5Nb; VRvfc: goto ltsL4; goto FzmTx; a772z: $axct = count($asbk[0]); goto HIe_E; v5OBp: if (empty($arpc[1])) { goto kDjMf; } goto jpmy2; t7D7X: $rsp = 1; goto uvL7W; sank9: goto klSIM; goto B2poa; oDiEA: if (empty($aspp[1]) && (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto n_anF; } goto rk9dS; eZWHj: preg_match_all('/' . $aspp[1] . '/sm', $asps[0][$rst], $axx); goto IK890; U70Qg: $arclx = array(''); goto oCDe5; T2s0f: P_7oX: goto L3Wyj; xfjtO: CR68_: goto WVL0J; oSV5j: preg_match_all('/' . $arc . '/sm', $arcs, $ahs); goto VPczo; tCPS8: if (!(!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto P_7oX; } goto hIM3O; IHndd: jrR5K: goto czoqc; rlDpQ: $asp = '1'; goto sFXea; FjrPB: LeFj1: goto sV3qZ; Sp0mL: goto fwsBl; goto v_ChY; sjxXj: ABYH1: goto zafBL; T_7NI: UAsbh: goto iD5Ap; MUiEo: $arc = Lpoxh($arc, $arclist); goto pVumU; OzZ9j: klSIM: goto DuiJh; Gs6xu: preg_match_all('/' . $arc . '/sm', $arcs, $asbk); goto lohFL; LD2Qn: $axp = 0; goto utgkl; j4ytH: $arc = $acsx[1]; goto KCNE8; vyb2j: $arclx = array(''); goto LD2Qn; v_ChY: Ez_kL: goto hMiVI; d6V4r: k3fng: goto wxiVd; kOJo8: $ard = date("N", strtotime(date("Y-m-d") . ' +' . $afc . ' days')) - 1; goto jyvyB; qP27S: FYDcY: goto HvcGL; MiEAB: z3Xa5: goto Cd6b6; Tg5Nb: goto WM9bN; goto FhKzX; AHUEo: $asx = ''; goto o0mZ5; FzmTx: vq2tB: goto d6V4r; Rp4Hv: preg_match('/(\\|\\#\\|\\[\\+\\]\\|\\#\\|)/', $arc, $mgb); goto bEP5g; iD5Ap: $arcp .= '||' . implode('||', $ahs[1]); goto Vicc9; pVumU: $arc = ju5X8($arc, $arclist); goto MbJfx; NFkis: if ($arcc == 1) { goto e9Sfw; } goto CB_KR; t344d: gcWzo: goto l2jmc; vmtTf: $arcl = $acsx[2]; goto o67Xv; xdw34: $mgc = '2'; goto zpvUK; QTyGW: $rr = 0; goto uRd1_; VNo4G: mEKdX: goto g1py8; VqF3Z: A8iRt: goto RhDMU; xvOae: if (!empty($aspp[1])) { goto gCzZD; } goto mEaxD; ew_pH: $asp = '2'; goto WuC00; RhDMU: eTfdF: goto AcmM1; cLcoV: $xf = 0; goto iPirH; yhwiN: $ahs[1][$xf] = ''; goto cOqKg; mAhc5: if (!isset($acsx[2])) { goto ZTYTu; } goto vmtTf; zafBL: $arcp = bqw7f($arcp); goto W43Wz; YmctX: Sq_uc: goto d49bv; cOqKg: MHDND: goto xfjtO; yVSy2: goto zwPeC; goto tQuv5; W43Wz: return array($asp, $asx, ''); goto WrC2F; uP0BL: $arc = str_replace(array('|#|[+]|#|', '|#|[-]|#|'), array('', ''), $arc); goto T2s0f; ZAogd: goto E_IFW; goto P0GCS; CEC63: $ahs[1] = $arclx; goto T_7NI; czoqc: $arcp .= '||' . implode('||', $ahs[1]); goto sjxXj; awoHq: if ($xf != $rst) { goto zd2GL; } goto KXNpD; PEnxY: $actx = count($axx[1]); goto QTyGW; Cd6b6: $rr++; goto qApni; p6Jpn: goto vfXIA; goto jFdLX; mJSfa: JU1pW: goto TamtY; QXRRm: if (!($arcc == 1)) { goto PV3cT; } goto VKkrc; uvL7W: kmuEk: goto hC0NP; sV3qZ: $spxc++; goto cO15w; tQuv5: s9xwJ: goto SoxQY; uRd1_: ltsL4: goto orFvV; W8XwL: $asp = ''; goto AHUEo; koT29: NnKmZ: goto Bbbcv; XxDY4: E_IFW: goto bVq0n; TamtY: if (!empty($arpc[1]) && is_numeric($rst) && is_numeric($rsp)) { goto aGAcf; } goto erFCP; k0KEt: if (isset($rin[1]) && !empty($rin[1])) { goto mShHa; } goto lnVmi; jIiJa: t1aDK: goto HaGqn; Sehmg: goto GJaLV; goto WwW0L; CUW30: UEfgB: goto IG4ze; s_l6F: $axp = 0; goto FyW32; d49bv: $ahs[1] = $arclx; goto IHndd; z06zc: aGAcf: goto cLcoV; sFXea: return array($asp, $asx, '2'); goto Sehmg; H6O71: cXdSN: goto giiId; Q_Z2c: $arclx = array(''); goto s_l6F; ZwY4L: $afd = str_split($arcf); goto XEkeY; L3QuO: if (empty($ahs[1])) { goto jrR5K; } goto Q_Z2c; mEaxD: if (empty($aspp[1])) { goto gcWzo; } goto p6Jpn; W88rn: $asp = '2'; goto OzZ9j; Ni_dV: $arc = WfUvw($arc); goto N2BZe; HIe_E: bFDjy: goto QieX6; yZZPL: z387s: goto FjrPB; Buc4m: if (!empty(array_filter($ahs[1]))) { goto uhhWt; } goto pis_h; NabMt: goto GJaLV; goto vmxku; jGmq1: if (!($rst < $asct)) { goto A8iRt; } goto eZWHj; jpmy2: $arcl = str_replace($arpc[1], '', $arcl); goto b7NM6; vaSpA: $asps[0][array_flip($afd)[$ard]] = ''; goto kzLeu; cy3xI: foreach ($ahs[1] as $axc => $axv) { goto xx6N7; gi8nM: xxLnG: goto GlR5u; RoRQh: $axp++; goto erc1M; NaH8s: $arclx[$axp] = $axv; goto RoRQh; i8vwe: foreach ($axv as $axn) { goto nPijy; QlLoy: $axp++; goto oS3T6; oS3T6: Svouu: goto medRn; nPijy: $arclx[$axp] = $axn; goto QlLoy; medRn: } goto gi8nM; erc1M: goto l6Md6; goto FPk1H; xx6N7: if (is_array($axv)) { goto Ci_vH; } goto NaH8s; dKJTa: MnnPc: goto Fvjdw; GlR5u: l6Md6: goto dKJTa; FPk1H: Ci_vH: goto i8vwe; Fvjdw: } goto ScSEW; fPU4X: if (!($rsp == 0)) { goto kmuEk; } goto t7D7X; E73OP: goto zUxXr; goto lpB0F; KCNE8: Fupiq: goto mAhc5; bVq0n: if (!empty(array_filter($ahs[1]))) { goto PO5YK; } goto g_G83; e2n4F: zd2GL: goto yhwiN; giiId: if (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1])) { goto UEfgB; } goto oSV5j; tBfyJ: jIRMz: goto brWX5; gNEkF: if (!($rr < $actx)) { goto z387s; } goto tiPlg; RQQOf: goto klSIM; goto TvWN7; mFTwI: if (!($arcm <= $arct + 1)) { goto m28Nw; } goto cbOcc; dltPl: if (!isset($acsx[1])) { goto Fupiq; } goto j4ytH; hY0ut: if (!empty($ahs[1])) { goto ozaWC; } goto yLBWY; Vicc9: goto yK11V; goto ld4QG; peXgm: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\\\)(\\|\\|#.+|$))/sm', $arc, $acsx); goto dltPl; HaGqn: $afc = 0; goto A9zPt; YPreQ: if ($arcc == 2) { goto j3kAi; } goto sank9; TvWN7: j3kAi: goto W88rn; hAGUi: $ahs[1] = vkLMC($ahs[1], $arcl, "2", null, "55"); goto L3QuO; FhKzX: mShHa: goto HMrwG; DuiJh: uhhWt: goto TacaS; NeHtE: preg_match_all('/' . $aspp[1] . '/sm', $asps[0][array_flip($afd)[$ard]], $ahs); goto VgfHL; vmxku: e9Sfw: goto rlDpQ; ld4QG: vfXIA: goto Buc4m; pXMrA: preg_match_all('/' . $aspp[1] . '/sm', $asps[0][$spxc], $axx); goto zRQFj; XEkeY: if (isset($arcm)) { goto AeN2d; } goto poUBu; kg5ml: if (preg_match('/^(\\d{7})$/sm', $arcf)) { goto u3SNZ; } goto UIw38; kF82U: if (empty($aspp[1])) { goto cXdSN; } goto ZAogd; wEB7F: $asp = '1'; goto QXRRm; KXNpD: $rst += $rsp; goto wDeJ8; RSi3v: goto ABYH1; goto jIiJa; ai2nV: m28Nw: goto KgiEc; Bbbcv: goto SAmff; goto CUW30; poUBu: $arcm = $arct; goto STsGT; iPirH: if (!($rsp == 0)) { goto hdIEJ; } goto KXoBa; jyvyB: if (!(!isset($asps[0][array_flip($afd)[$ard]]) || empty($asps[0][array_flip($afd)[$ard]]))) { goto GNY1z; } goto vaSpA; STsGT: AeN2d: goto mFTwI; n2vew: yK11V: goto vw289; zpvUK: zwPeC: goto uP0BL; xw65P: $ahs[1] = $arclx; goto aqkK3; oOXQt: goto R8yGk; goto n2vew; EAMqr: $ahs[1][$xf] = $axx[1][$rr]; goto KCWh2; rk9dS: goto zUxXr; goto qP27S; ezDqi: goto yK11V; goto RQQOf; MbJfx: $arc = iO9_p($arc, $arcs); goto W8XwL; aV6Cm: $rr = 0; goto BCpUZ; ZQFGn: if (!($afc <= $arct)) { goto yK11V; } goto kOJo8; l0X3o: if (empty($ahs[1])) { goto xL2NT; } goto vyb2j; hIM3O: if (!empty($mgb[1])) { goto s9xwJ; } goto grqXk; hMiVI: $ahs[1] = array_values(array_filter($ahs[1])); goto koT29; N2BZe: preg_match('/.*\\.\\*\\?(\\(\\?[:!=<>].*?\\)\\(.*?\\)\\(\\?[:!=<>].*?\\))\\.\\*\\?/', $arc, $aspp); goto baqA3; siKaR: hdIEJ: goto T9qdQ; lpB0F: n_anF: goto Gs6xu; qApni: goto rvVYn; goto yZZPL; zCvF8: $rin = explode('#', $rpt); goto oqDP9; ScSEW: VZDwc: goto CEC63; hA7yo: SAmff: goto hY0ut; VPczo: if (!(!empty($arpc[1]) && is_numeric($rst) && is_numeric($rsp))) { goto NnKmZ; } goto fPU4X; tPdsA: IUR6j: goto xw65P; FyW32: foreach ($ahs[1] as $axc => $axv) { goto TptQu; cdoQw: ITa00: goto VcStj; KQPIl: T8tPr: goto HvDAu; TptQu: if (is_array($axv)) { goto T8tPr; } goto M8Zk7; t4evL: goto AO7WY; goto KQPIl; uDVkS: AO7WY: goto cdoQw; aXSJL: bbz7S: goto uDVkS; l8wCy: $axp++; goto t4evL; HvDAu: foreach ($axv as $axn) { goto M_LW2; gyxdV: $axp++; goto IvIZZ; IvIZZ: Wx2zG: goto LVq8K; M_LW2: $arclx[$axp] = $axn; goto gyxdV; LVq8K: } goto aXSJL; M8Zk7: $arclx[$axp] = $axv; goto l8wCy; VcStj: } goto YmctX; oqDP9: $rst = $rin[0]; goto k0KEt; Xb9Jm: if (!empty($aspp[1])) { goto Jtq65; } goto kF82U; HvcGL: preg_match_all('/' . preg_replace('/(.*\\.\\*\\?)\\(\\?[:!=<>].*?\\)\\(.*?\\)\\(\\?[:!=<>].*?\\)(\\.\\*\\?)/', '\\1\\2', $arc) . '/sm', $arcs, $asps); goto bFFBx; o67Xv: ZTYTu: goto Rp4Hv; VrlNT: $ahs[1] = array(''); goto peXgm; orFvV: if (!($rr < $actx)) { goto vq2tB; } goto EAMqr; oCDe5: $axp = 0; goto cy3xI; grqXk: if (!empty($mgw[1])) { goto NZsD9; } goto yVSy2; QieX6: zUxXr: goto Y4owL; aqkK3: xL2NT: goto lyrXo; eoAEf: if (empty($ahs[1])) { goto UAsbh; } goto U70Qg; cauol: $spxc = 0; goto nsZKI; brWX5: $afc++; goto oOXQt; fdegC: goto zwPeC; goto tVWqz; opfHZ: if (!($xf < $asct)) { goto Ez_kL; } goto awoHq; x0dhu: if ($arcc == 1) { goto n8YzE; } goto YPreQ; WVL0J: $xf++; goto Sp0mL; wDeJ8: goto MHDND; goto e2n4F; hC0NP: $asct = count($ahs[1]); goto GElNU; o0mZ5: if (empty($arcf)) { goto wATHA; } goto ZgMgZ; b7NM6: $rpt = str_replace($arpc[2], '', $arpc[1]); goto zCvF8; KgiEc: wATHA: goto VrlNT; tiPlg: $ahs[1][$xf] = $axx[1][$rr]; goto gId45; nsZKI: ICDrj: goto wvKeK; L3Wyj: preg_match('/((\\|\\|#repeat#).*?)(?>\\|\\|#|$)/', $arcl, $arpc); goto v5OBp; SoxQY: $mgc = '1'; goto fdegC; DO3P8: $ahs[1] = vkLmc($ahs[1], $arcl, "2", null, "55"); goto eoAEf; HVgvA: if (empty($arcf)) { goto d0gQV; } goto RSi3v; jFdLX: gCzZD: goto NeHtE; zRQFj: $actx = count($axx[1]); goto aV6Cm; g1py8: goto eTfdF; goto z06zc; lyrXo: $arcp .= '||' . implode('||', $ahs[1]); goto tBfyJ; B2poa: n8YzE: goto giALP; cs22n: WM9bN: goto KrV4S; WrC2F: } goto GaGVh; DE8w7: if (!empty($cidsc[1])) { goto FaMK5; } goto wW5pk; Q3pel: goto u6u0P; goto SRxcR; C9lzR: if (isset($cycx)) { goto H_X1E; } goto yVJLP; wwCGf: if (isset($arclix)) { goto tTe9l; } goto mBy4H; dCq_p: O9rVX: goto pcmLV; AiRZS: EV5w3: goto NwukV; pq6ns: echo 'ID'; goto Hcin4; lCyEx: cEW7x: goto iXMEx; mOzF9: echo '</center><br><script>function mfrf(){document.getElementById("cmform").reset()}$(document).ready(function(){$("#sconfigremover").on("click",function(){var o=$("#delsconfigfile").val();return 0==o.length?(e.preventDefault(),!1):1==confirm(\'Do you want to delete "\'+o+\'" siteconfig file?\')&&void $.ajax({type:"post",data:{dlsp:o},dataType:"json",success:function(e){1==e&&($("#delsconfigfile option:selected").remove(),$("#mdscf option[value=\'"+o+"\']").remove())}})})});</script></form></body></html>'; goto o10Or; hkBcK: usleep($detaildelay); goto c6iRD; B7tLf: O2gr1: goto on0cB; Ne_aL: gHR2K: goto sFxuB; jT9xj: p92ZH('3', $fpn); goto y6EG0; jH3MW: $cctag[1] = ''; goto k5BXD; cAnm1: qEnfS: goto o5Ny3; kd36R: $vrdb = 'r'; goto GT3hi; V43B1: goto LRi5W; goto DbIKr; M4qLP: $hrx[$k][$ayx[1]] = urldecode($v); goto B3fVg; t7un2: goto GdFcU; goto xuR0g; Bb8Oy: FsBCE: goto TrixO; ShtXA: nTrJ5: goto XVNDB; x905M: if (!(file_exists($xtp) && filesize($xtp) != 0 && filesize($xtp) <= 40960 && mime_content_type($xtp) == 'text/x-php')) { goto LuESR; } goto Sxshs; M49Yl: rsPIe: goto qqLsa; xr_vc: $ccsortorder = 1; goto siV7I; TDFZq: foreach ($dcar as $dca) { unset(${$dca . 'xc1'}); UcQGM: } goto cZalq; KFadS: ehGUg: goto ZHBH0; LF_qU: goto FFfQs; goto g9QQZ; pfM35: rmGPj: goto edFnl; wuMDg: $dsou2 = ''; goto Dykq3; fZAHx: unset($kxm->{'sub-title'}); goto UauN2; ghBFa: if (!isset($inxo)) { goto zPpOI; } goto GpqPK; uWMk3: unset($stdc, $q, $m, $u); goto yEb5E; o0n9s: if (!($t > 0)) { goto LIlVb; } goto kyQJj; pgHiH: $fsrcx = $fsrc; goto p7LlM; gnPXN: if (isset($arclix)) { goto rmGPj; } goto SexFl; aBZcy: if (!(isset($_POST['dlinvx']) || isset($_POST['dlinvxg']))) { goto tUv4y; } goto uymMD; pzPgS: unset($inverter); goto Xxugl; PDOUy: if (!(isset($_POST['dbci']) && !empty(strlen($_POST['dbci'])))) { goto FKGl2; } goto kZ3l3; HRCqt: goto HVpvQ; goto jj19O; VPft3: iRari: goto pefG2; eptk3: $cnt[3] = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto ycDb9; a2s5M: if (preg_match('/(\\.config\\.xml)$/i', basename($cxtc))) { goto DN_6V; } goto jXlfn; aWw33: $stax = 1; goto Qv3FO; bFi1C: $t = $n; goto lr2z4; iKZx8: j3Mc8: goto EvZ_k; CYbhx: goto fYQmu; goto yaC34; ZSnVs: T74j7: goto et7l_; f1J43: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto FVc8H; } goto Pt6zw; jZX5D: if (!empty($ccssc[1])) { goto yi_Qg; } goto I_puD; ZWyYd: ZWazH: goto toMBv; Kw9v0: preg_match('/(\\|\\|#set#)/', $ccchannel_id, $cidsc); goto UdJgg; I2LPF: preg_match('/^(.*?)#__#/sm', $ccvc[1], $cctx); goto eqd38; QZJR2: aJLLs: goto VV_Ec; nJ2_g: $tdp = $cfdp . 'temp/'; goto G6HWX; c1CJC: if (isset($_POST['dlxg'])) { goto bMFTz; } goto I2cjQ; kG8T6: gwqJw: goto vXZYO; doJys: jD5rs: goto pmdDB; Jqd2i: $vtf = array(''); goto AiRZS; yO4xt: gIBy6: goto tppEq; lTMJ8: oFMYK: goto zugGo; ljZ6p: echo '<div id="Save&Exit" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>Enable Configuration Downloader : <input type="checkbox" name="dltc"><br><br><input type="hidden" name="stcg" value="true"><input type="submit" name="stcg" value="Save" id="savedupcheck" onclick="fnchecker()"> ' . $xrf . '</div></form></div><script>function openTab(e, t) {for (var n, l = document.getElementsByClassName("tabcontent"), c = 0; c < l.length; c++) l[c].style.display = "none";for (n = document.getElementsByClassName("tablinks"), c = 0; c < n.length; c++) n[c].className = n[c].className.replace(" active", "");document.getElementById(t).style.display = "block", e.currentTarget.className += " active"}function mfrf() {window.location.reload(!0)}function fnchecker() {return 0 == document.getElementById("box_fnx").value.length ? (alert("Please enter configuration name"), !1) : void 0}$(document).ready(function() {$("#ch_list").change(function() {var e = $(this).val();return 0 == $("#ch_list").val() ? ($("#ch_avail").empty().append(""), $("#avalc").text("Total: 0"), !1) : void $.ajax({type: "post",data: {path: e + ".channel.xml"},dataType: "json",success: function(e) {var t = e.length;$("#ch_avail").empty();for (var n = 0; t > n; n++) {var l = e[n].replace(/<channel site="(.*?)" .*?">(.*?)<\\/channel>/g, "$2 ($1)"),c = e[n].replace(/<channel site="(.*?)" site_id="(.*?)" xmltv_id="(.*?)">.*?<\\/channel>/g, "$1####$2####$3");$("#ch_avail").append("<option value=\\"" + c.trim() + "\\">" + l.trim() + "</option>")}$(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}})})}),function() {var e = 5e3;$("#btmu").click(function(e) {var t = $("#ch_select option:selected"),n = $(this);t.length && ("Up" == n.val() ? t.last().next().after(t) : t.first().prev().before(t))}), $("#btmd").click(function(e) {var t = $("#ch_select option:selected"),n = $(this);t.length && ("Up" == n.val() ? t.first().prev().before(t) : t.last().next().after(t))}), $("#btd").click(function(e) {$("#ch_select option:selected").remove(), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)})}), $("#btr").click(function(t) {var n = $("#ch_avail option:selected"),l = $("#ch_select option:selected");if (0 == n.length && t.preventDefault(), n.length + $("#ch_select > option").length <= e) $("#ch_select > option").length <= e && (0 < l.length ? (c = $("#ch_select option:selected").index(), $("#ch_select option:eq(" + c + ")").after($(n).clone()), $("#ch_select").val([])) : $("#ch_select").append($(n).clone().show()), $(n).remove(), t.preventDefault());else if (n.length + $("#ch_select > option").length > e && $("#ch_select > option").length < e) {var c, a = e - $("#ch_select > option").length;0 < l.length && (c = $("#ch_select option:selected").index());for (var i = 0; a > i; i++) 0 < l.length ? $("#ch_select option:eq(" + (c + i) + ")").after($(n[i]).clone()) : $("#ch_select").append($(n[i]).clone().show()), $(n[i]).remove(), t.preventDefault();0 < l.length && $("#ch_select").val([])}var o = [];$("#ch_select option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, o) ? $(this).remove() : o.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}), $("#btar").click(function(t) {var n = $("#ch_avail option"),l = $("#ch_select option:selected");if (0 == n.length && t.preventDefault(), n.length + $("#ch_select > option").length <= e) $("#ch_select > option").length <= e && (0 < l.length ? (c = $("#ch_select option:selected").index(), $("#ch_select option:eq(" + c + ")").after($(n).clone()), $("#ch_select").val([])) : $("#ch_select").append($(n).clone().show()), $(n).remove(), t.preventDefault());else if (n.length + $("#ch_select > option").length > e && $("#ch_select > option").length < e) {var c, a = e - $("#ch_select > option").length;0 < l.length && (c = $("#ch_select option:selected").index());for (var i = 0; a > i; i++) 0 < l.length ? $("#ch_select option:eq(" + (c + i) + ")").after($(n[i]).clone()) : $("#ch_select").append($(n[i]).clone()), $(n[i]).remove(), t.preventDefault();0 < l.length && $("#ch_select").val([])}var o = [];$("#ch_select option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, o) ? $(this).remove() : o.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}), $("#btl").click(function(e) {var t = $("#ch_select option:selected");0 == t.length && e.preventDefault(), $("#ch_avail").append($(t).clone().show()), $(t).remove(), e.preventDefault();var n = [];$("#ch_avail option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, n) ? $(this).remove() : n.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})}), $("#btal").click(function(e) {var t = $("#ch_select option");0 == t.length && e.preventDefault(), $("#ch_avail").append($(t).clone().show()), $(t).remove(), e.preventDefault();var n = [];$("#ch_avail option").each(function() {-1 < $.inArray(this.value, n) ? $(this).remove() : n.push(this.value)}), $(function() {$("#count").text("Selected: " + $("#ch_select > option").length)}), $(function() {$("#avalc").text("Total: " + $("#ch_avail > option").length)})})}(jQuery), $(document).ready(function() {$("#xsrc1").on("paste keyup keydown", function() {var b = $("#xsrc1").val().toLowerCase();$("#ch_avail option").filter(function() {$(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(b) > -1)})});$("#xsrc2").on("paste keyup keydown", function() {var b = $("#xsrc2").val().toLowerCase();$("#ch_select option").filter(function() {$(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(b) > -1)})});var e = $("#toppage");$(window).scroll(function() {300 < $(window).scrollTop() ? $("#toppage").addClass("show") : $("#toppage").removeClass("show")}), e.on("click", function(e) {e.preventDefault(), $("html, body").animate({scrollTop: 0}, "300")});function ehx(a) {return String(a).replace(/&/g, "&amp;").replace(/</g, "&lt;").replace(/>/g, "&gt;").replace(/"/g, "&quot;")};for (var t = [], n = "",l=$("#ch_select option"),c=$("#ch_select > option").length,a=0;c>a;a++){var i=l[a].value.split("####"),o=i[0],s=ehx(i[1]),p=ehx(i[2]),r=l[a].text.replace(" ("+o+")",""),d=i[3],i=i[4];a>0&&t.push("<br>"),t.push("<tr><td><b>Channel No : "+(a+1)+"</b></td></tr>"),t.push("<tr><td>Site : </td><td>"+o+\'</td><input type="hidden" name="sitename[\'+a+\']" value="\'+o+\'"/></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Cyclone_site : </td><td><select id="cyclone_site\'+a+\'" name="cyclone_site[\'+a+\']" class="cyclone_site"><option \'),null!=d&&t.push(\'selected="selected" value="\'+d+\'">\'+d+"</option><option "),t.push(\'value="">--select--</option>\'+n+"</select></td></tr>"),t.push(\'<tr><td>Cyclone_id : </td><td><select id="cyclone_id\'+a+\'" name="cyclone_id[\'+a+\']"><option \'),null!=i&&t.push(\'selected="selected" value="\'+i+\'">\'+i+"</option><option "),t.push(\'value="">--select--</option></select></td></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Site_id : </td><td><input type="text" value="\'+s+\'" name="site_id[\'+a+\']" id="site_id\'+a+\'"/></td></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Xmltv_id : </td><td><input type="text" value="\'+p+\'" name="xmltv_id[\'+a+\']" id="xmltv_id\'+a+\'" required/></td></tr>\'),t.push(\'<tr><td>Display name : </td><td><input type="text" value="\'+r+\'" name="display_name[\'+a+\']" required/></td></tr>\'),t.push("<tr><td><br></td></tr>")}$("#chindexer").append(t.join(""));var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length,$("input[name^=\'xmltv_id\']").on("change paste keyup",function(){var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length}),$("#regchan").click(function(){$("#loader").fadeIn("slow",function(){$("#chindexer").html("");for(var e=[],t=$("#ch_select option"),l=$("#ch_select > option").length,c=0;l>c;c++){var a=t[c].value.split("####"),i=a[0],o=ehx(a[1]),s=ehx(a[2]),p=t[c].text.replace(" ("+i+")",""),r=a[3],a=a[4];c>0&&e.push("<br>"),e.push("<tr><td><b>Channel No : "+(c+1)+"</b></td></tr>"),e.push("<tr><td>Site : </td><td>"+i+\'</td><input type="hidden" name="sitename[\'+c+\']" value="\'+i+\'"/></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Cyclone_site : </td><td><select id="cyclone_site\'+c+\'" name="cyclone_site[\'+c+\']" class="cyclone_site"><option \'),null!=r&&e.push(\'selected="selected" value="\'+r+\'">\'+r+"</option><option "),e.push(\'value="">--select--</option>\'+n+"</select></td></tr>"),e.push(\'<tr><td>Cyclone_id : </td><td><select id="cyclone_id\'+c+\'" name="cyclone_id[\'+c+\']"><option \'),null!=a&&e.push(\'selected="selected" value="\'+a+\'">\'+a+"</option><option "),e.push(\'value="">--select--</option></select></td></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Site_id : </td><td><input type="text" value="\'+o+\'" name="site_id[\'+c+\']" id="site_id\'+c+\'"/></td></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Xmltv_id : </td><td><input type="text" value="\'+s+\'" name="xmltv_id[\'+c+\']" id="xmltv_id\'+c+\'" required/></td></tr>\'),e.push(\'<tr><td>Display name : </td><td><input type="text" value="\'+p+\'" name="display_name[\'+c+\']" required/></td></tr>\'),e.push("<tr><td><br></td></tr>")}$("#chindexer").append(e.join(""));var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length,$("input[name^=\'xmltv_id\']").on("change paste keyup",function(){var e=[];$(".duplicate").removeClass("duplicate");var t=$("input[name^=\'xmltv_id\']");return t.each(function(){var n=this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim();return n?(e.includes(n)&&t.filter(function(){return this.value.replace(/(\\|\\|#(?:sameas|offset)#.*?)$/g,"").trim()==n}).addClass("duplicate"),void e.push(n)):!0}),0<$(".duplicate").length}),$("#loader").fadeOut("slow")})}),$(document).on("change","select.cyclone_site",function(){var e=$(this).attr("id").replace("cyclone_site",""),t=$(this).val();return 0==$("#cyclone_site"+e).val()?($("#cyclone_id"+e).empty().append("<option value=\'\'>--select--</option>"),!1):void $.ajax({type:"post",data:{path:t+".channel.xml"},dataType:"json",success:function(t){var n=t.length;0==n?$("#cyclone_id"+e).empty().append("<option value=\'\'>--select--</option>"):$("#cyclone_id"+e).empty();for(var l=0;n>l;l++){var c=t[l].replace(/<channel site="(.*?)" .*?">(.*?)<\\/channel>/g,"$2 ($1)"),a=t[l].replace(/<channel site=".*?" site_id="(.*?)" xmltv_id=".*?">.*?<\\/channel>/g,"$1");$("#cyclone_id"+e).append("<option value=\\""+a.trim()+"\\">"+c.trim()+"</option>")}}})})}),document.getElementById("defaultOpen").click(),$("#savedupcheck").on("click",function(){$("input[name^=\'xmltv_id\']").each(function(){0==$(this).val().length&&alert("Please enter empty xmltv_id")})}),$("#savedupcheck").on("click",function(){$("input[name^=\'display_name\']").each(function(){0==$(this).val().length&&alert("Please enter empty display name")})}),$("#savedupcheck").on("click",function(){return $("input[name^=\'xmltv_id\']").hasClass("duplicate")?(alert("Please rename duplicated Xmltv_id(s)"),!1):void 0}),$(document).ready(function(){$("#configmodform").submit(function(x){x.preventDefault();var t=$("#configmodform"),t=t.serialize(),t=JSON.stringify(t);$.ajax({type:"post",data:{frdt:t},dataType:"json"});setTimeout(function(){location.href="' . $tfn . '";},50);})});$(document).on("click","select.cyclone_site",function(){var e=$(this).attr("id").replace("cyclone_site","");$("#cyclone_site"+e).ready(function () {if($("#cyclone_site"+e+" option").length == 1){$("#cyclone_site"+e).empty().append(\'<option value="">--select--</option>' . $cycloneoptions . '\')}if ($("#cyclone_site"+e+" option").length == 2){$("#cyclone_site"+e).append(\'' . $cycloneoptions . '\')}if ($("#cyclone_site"+e+" option").length == 3){$("#cyclone_site"+e+" option").each(function() {$(this).siblings(\'[value="\'+ this.value +\'"]\').remove();});}$("#cyclone_site"+e).change(function () {$("#cyclone_id"+e).empty().append("<option value=\'\'>--select--</option>")});$("#cyclone_site"+e).off("click");});});</script></body></html>'; goto OuyZh; aJ4Ee: $b++; goto Jmvsx; W3O0C: if (!($i > 0)) { goto ppR0f; } goto labyV; jnCzS: $csrc = lpoxh($ccsrc[2], $arclist); goto krgxT; p1W5d: $kxm->{'last-chance'} = $mrcd; goto AkXpb; bM4lW: unset($kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0][0]); goto EaatL; Ugx0d: if (!(!isset($pdc) || isset($pdc) && date_create($pdc) <= date_create($startxc1[$l]))) { goto U0VQ7; } goto VHHeu; ltm7a: $cnsx = preg_split('/(\\|(?!(?:\\|#(?:sameas|offset)#|#(?:sameas|offset)#)))/sm', $ccchannel_name, -1); goto zHb5E; XzIwG: $ccxx = $cctag[1] . '#__#' . $cspx[1] . '|##|'; goto XmG3f; FR5QV: fclose($fpx); goto vbK5B; RtOvc: if (isset($detail_start2)) { goto UKzSr; } goto D_yKg; dgnXi: $dinx = 'off'; goto m0M4A; KO1zm: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\\\)(\\|\\|#.+|$))/sm', $ccchannel_block, $cbsx); goto E5Lru; DFsu2: unset($stop); goto vTUtd; dqHCS: ijsSA: goto ZBr4V; l9TEQ: if (!(intval($dxc) > intval($tmsx))) { goto CHQMK; } goto lLnPz; lWqsS: if (isset($show) && !empty($show)) { goto PQlSt; } goto PhP0C; fjmbn: $rtx = $kxm->xpath("episode-num")[0]; goto wXpl3; NbMNH: if (!($t > 0)) { goto SYtIg; } goto l5Jiw; BwAqw: GO2O9: goto qr25z; hq8Kf: P92zH('2', $fpn); goto uPh8Z; u2uZq: $_POST['creation_date'] = date("Y-m-d", strtotime($_POST['creation_date'])); goto k9BF9; Te0p0: $timezone = '+0000'; goto r5kCJ; z5p8G: goto NYt7d; goto QpLcr; XYpBm: if ($stal == 2) { goto r28u9; } goto fzNES; QXbJW: goto bthKJ; goto sGns_; KZVkO: $tla = array('title_original' => array('#culture#([a-z]{2})', 'xx', 'culturex'), 'length' => array('#unit#(s|m|h)', 'minutes', 'lunit', array('s', 'm', 'h'), array('seconds', 'minutes', 'hours')), 'subtitles' => array('#type#(t|o|d)', 'teletext', 'ltype', array('t', 'o', 'd'), array('teletext', 'onscreen', 'deaf-signed')), 'season' => array('#name#(.*?)', 'S', 'snm'), 'episode' => array('#name#(.*?)', 'E', 'enm')); goto vc0eW; JEM1t: rQ9ty: goto XYLFN; w_ehF: if (!isset($vldb)) { goto ERLZ0; } goto xkory; KvmHn: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto rJbwh; w9NfG: KBUsZ: goto qG_D1; rJbwh: echo '<input type="button" id="' . $fk . '" value="' . $fv . '" class="btn">'; goto LbEsu; LbEsu: if (!($fk != 'btal')) { goto YFHr9; } goto EV87v; EV87v: echo '<br>'; goto NDazz; NDazz: YFHr9: goto w9NfG; qG_D1: } goto CpImw; VSKI9: $ccchannel_block = $cbsx[1]; goto KTCJv; WBN6S: if (empty($xdlw)) { goto q859W; } goto rBpme; YhGE2: h1WZv: goto gEMEO; W7raN: flush(); goto H4D3m; UnK5d: LiDE5: goto mUaEN; H2Qk0: if (!($a < $co)) { goto ER7C1; } goto BIBlh; WwSxa: $sl = trim((string) $xmlfile->{'fusion-level'}); goto t2q6z; SYEUV: $last -= 1; goto YoQoF; ufVgj: array_splice($dcar, -5, 0, 'rating_icon'); goto RBSIZ; TqKrR: foreach ($dxa as $dx) { goto ar1W3; u92jE: foreach (${$dx} as $cxv) { goto qf_0H; D_SWg: Q4ORh: goto zOrO1; leX03: RQZ8f: goto FGp89; hC93a: foreach ($cxv as $cv) { $ctx[] = $cv; jthe7: } goto p7x3U; p7x3U: QgxoB: goto Hrv37; Aw5t_: goto onxBo; goto uPTDW; FGp89: $ctx[] = $cxv; goto zjGiV; qf_0H: if (is_array($cxv)) { goto HjQJJ; } goto U5TYs; U5TYs: if (!is_array($cxv)) { goto RQZ8f; } goto Aw5t_; zjGiV: onxBo: goto D_SWg; uPTDW: HjQJJ: goto hC93a; Hrv37: goto onxBo; goto leX03; zOrO1: } goto W6Rst; jQ3On: lAk6L: goto qzJZE; t_0Xe: xILS8: goto jQ3On; W6Rst: m3pir: goto xVnpX; xVnpX: ${$dx} = $ctx; goto t_0Xe; ijbq5: $ctx = array(); goto u92jE; ar1W3: if (empty(array_filter(${$dx}))) { goto xILS8; } goto ijbq5; qzJZE: } goto Q4QXd; jAhlT: PjxTe: goto Jl35b; mcw2d: $infn = (string) $xmlfile->{'inverter-filename'}; goto k0lqm; m4OQP: goto j3Mc8; goto tj6t5; bih_4: bthKJ: goto n_0mx; FXRlp: function U9v7L($arcx) { goto bmC1M; bOSTi: return ''; goto iGd0r; UsNkm: $arcc = false; goto jm9sA; aoPU1: FI9yr: goto SMRa8; tg7Nf: $c = $arcx[$i]; goto dOAnB; ZCH57: wsMPF: goto zzFP5; kZvYU: $arch = -1; goto mIYVd; YRyOw: iFvNX: goto HdGyv; HdGyv: return $arco; goto HGRVD; hXIDX: goto wLYDY; goto t1lU9; ixplm: if (!($arcx[$i] != '>')) { goto MrWAD; } goto bOSTi; SHeEj: if (!$arcd) { goto iFvNX; } goto Knamj; VQ403: if (!($i < strlen($arcx) && $arcx[$i] != '>')) { goto sRqkJ; } goto tg7Nf; jm9sA: $i = 0; goto kZvYU; RkVru: $i++; goto hXIDX; bmC1M: $arco = ''; goto WSsHA; zzFP5: EOI2t: goto RkVru; WSsHA: $arcd = true; goto UsNkm; gb6Zp: b9fyR: goto ZCH57; hRSnG: $arcc = false; goto aoPU1; iGd0r: MrWAD: goto SHeEj; lp5S2: tUHCp: goto JfL1a; SMRa8: goto EOI2t; goto lp5S2; JfL1a: switch ($c) { case '\\0': case '\\t': case '\\r': case '\\f': case '\\n': case ' ': goto wsMPF; case '%': $arcc = true; goto wsMPF; default: goto E6N2D; Qq1NV: if (!($arcp === 0 && $c != '0')) { goto Hd8bM; } goto TNsko; E6N2D: $arcp = hexdec($c); goto Qq1NV; TNsko: return ''; goto bJKFa; K9JgO: $arcd = !$arcd; goto smgJe; WsZrI: $arco .= chr($arch * 16 + $arcp); goto RnWsY; Cyod9: TRBAO: goto KA4T0; RnWsY: goto um3sl; goto Cyod9; eTFXx: if ($arcd) { goto TRBAO; } goto WsZrI; KA4T0: $arch = $arcp; goto lDaXn; lDaXn: um3sl: goto K9JgO; bJKFa: Hd8bM: goto eTFXx; smgJe: goto wsMPF; goto aftnZ; aftnZ: } goto gb6Zp; fNHgI: if (!($c == '\\r' || $c == '\\n')) { goto FI9yr; } goto hRSnG; mIYVd: wLYDY: goto VQ403; Knamj: $arco .= chr($arch * 16); goto YRyOw; t1lU9: sRqkJ: goto ixplm; dOAnB: if (!$arcc) { goto tUHCp; } goto fNHgI; HGRVD: } goto Sz23n; CyANb: Ms4Aa: goto GJlJM; ZYU4w: if (!($dpm > 60)) { goto DmD9C; } goto lLmSh; lfSQb: $fka = array('filename' => array('1', 'File Name'), 'creator_name' => array('1', 'Creator Name'), 'creation_date' => array('2', 'Creation Date'), 'rev_no' => array('3', 'Revision No'), 'remarks' => array('1', 'Remarks')); goto PGCUO; x3MUS: DN_6V: goto hBw5j; aljW0: libxml_use_internal_errors(true); goto R9kMe; EsB6D: NvytP: goto zU9FA; nIRZD: MNxjp: goto Jg7Tc; yAI6E: $lgfnx = $xlfn . '.zip'; goto mWdP4; JgfSY: $arcv = array('url', 'stop'); goto pqhO2; ZHBH0: $algx = $imy . $in; goto rpjWl; My0ek: bqSKJ: goto V087G; x5CuT: $algx = '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . PHP_EOL; goto xd0nn; uJhZy: function UaQKv($arcv, $ars) { goto ydQyq; B6hfX: goto MU8U5; goto LkO2P; BP0DS: c04fV: goto w5Z9G; mlO4f: $sg[1] = ''; goto sqI01; T5h6M: preg_match('/^(.*?)(?<!\\\\)\\~.*?(?<!\\\\)\\~/sm', $sg[1], $bs2f); goto n_DKi; qiQAA: $sg[1] = $bs2f[1] . $sgl2[1] . $bs2b[1]; goto maVBJ; sqI01: BYPbv: goto B4aAr; BcQFR: if (!empty($sg[1])) { goto H8GlU; } goto iV5zw; d9BZz: preg_match('/' . wFuvw($bl2[1]) . '/sm', $ars, $sgl2); goto nq1je; iV5zw: $sg[1] = ''; goto NNlsS; lYPG2: $bnk = 0; goto EXbpD; NNlsS: H8GlU: goto ArvQZ; kCUB8: preg_match('/^\\[\\|(.*?)(?<!\\\\)\\|(?<!\\\\)\\]/sm', explode('|#|', $arcv)[$bnk], $sg); goto BcQFR; TBy0c: foreach ($sh as $si => $sk) { $bk[] = array($sk => $bksn[$si]); kH00n: } goto IEHs0; ArvQZ: if (empty($sg[1])) { goto c04fV; } goto KGdKo; n_DKi: preg_match('/^.*?(?<!\\\\)\\~.*?(?<!\\\\)\\~(.*?)$/sm', $sg[1], $bs2b); goto d9BZz; IqcVd: foreach ($bk as $sn) { goto vdoWb; vdoWb: foreach ($sn as $sh => $bksn) { goto la9Gq; lx7Gn: xuwtj: goto jFyU1; EusBN: H3uRX: goto ObUC2; YGnlZ: $xz = 1; goto XMCP2; jFyU1: uBXmP: goto xWF7q; xWF7q: $xz++; goto FStrO; J0BCJ: if (empty($bks[1])) { goto RMfam; } goto O5gNd; ECaLE: $xy = count($bks); goto YGnlZ; la9Gq: preg_match_all('/' . WFUVw($sh) . '/sm', $ars, $bks); goto ECaLE; SPprt: if (isset($bks[1])) { goto ebyKA; } goto gNQUO; O5gNd: foreach ($bks[1] as $bksx) { goto N9cMg; MzHpG: zESEW: goto mNz3a; LjHYl: $arcr[] = $bks[1]; goto MzHpG; N9cMg: $bks[1] = $bksn . $bksx; goto LjHYl; mNz3a: } goto EusBN; FStrO: goto rifqF; goto dVg7n; T_HT0: ebyKA: goto J0BCJ; ObUC2: RMfam: goto zwegt; XMCP2: rifqF: goto b8zvm; gNQUO: $bks[1] = ''; goto T_HT0; dVg7n: uaFbh: goto SPprt; zwegt: lthgN: goto yXfW2; toH4a: foreach ($bks[$xz] as $xk => $xv) { goto V5IUI; vfkMF: $bks[1] = $bks[$xz]; goto jLiSP; V5IUI: if (empty($xv)) { goto CwzCz; } goto vfkMF; lGRRo: mrt3v: goto EN6o9; sNMYz: CwzCz: goto lGRRo; jLiSP: goto uaFbh; goto sNMYz; EN6o9: } goto lx7Gn; b8zvm: if (!($xz < $xy)) { goto uaFbh; } goto toH4a; yXfW2: } goto NfWcv; mmzlN: PRlcD: goto MPmpP; NfWcv: cL1qZ: goto mmzlN; MPmpP: } goto DPhnc; BwFi9: $arcv = preg_replace('/((?<!\\\\)\\[(?<!\\\\)\\|.*?(?<!\\\\)\\|(?<!\\\\)\\])/sm', '', $arcv); goto K4B8f; eFSvj: UKphJ: goto qiQAA; IEHs0: D3zrA: goto IqcVd; nq1je: if (!empty($sgl2[1])) { goto UKphJ; } goto FXQQp; w5Z9G: $bksn[] = $sg[1]; goto K3tEO; IqKO5: $cbnk = count(explode('|#|', $arcv)); goto lYPG2; Hxn1Y: return $arcr; goto avUkn; K4B8f: $sh = explode('|#|', $arcv); goto Y990h; ydQyq: $arcr = array(); goto aqU9Z; oevM0: if (!($bnk < $cbnk)) { goto X0h_i; } goto kCUB8; EXbpD: MU8U5: goto oevM0; po9kz: if (empty($bl2[1])) { goto dGG1k; } goto T5h6M; XzSkW: $bnk++; goto B6hfX; maVBJ: goto BYPbv; goto GjffM; FXQQp: if (empty($sgl2[1])) { goto sS99y; } goto HEeDI; Ji2tH: $arcr = str_replace(array('\\n', '\\'), array("\n", ''), $arcr); goto Hxn1Y; K3tEO: NK0Jf: goto XzSkW; aqU9Z: $bksn = array(); goto IqKO5; HEeDI: goto BYPbv; goto eFSvj; B4aAr: dGG1k: goto BP0DS; Y990h: $bk = array(); goto TBy0c; LkO2P: X0h_i: goto BwFi9; GjffM: sS99y: goto mlO4f; DPhnc: lT60Q: goto Ji2tH; KGdKo: preg_match('/(?<!\\\\)\\~(.*?)(?<!\\\\)\\~/sm', $sg[1], $bl2); goto po9kz; avUkn: } goto BxEu6; p7LlM: $fsrc = ''; goto Kk3nI; cvbqp: $t = $n; goto IBPel; NZ42N: z3oOh: goto SCEPh; q1PLk: hpJ8X: goto FwU_Y; gM0s5: goto KjHnA; goto NyhTh; xLUSC: zxFey: goto epBxG; w0Aeu: yh8n5: goto hCeGO; CQhSx: $cnsx[$f] = umcUb($ccchannel_name, $arclist, $csrc, "2", null, $clm, $culture); goto pIUie; RfgFM: $cyck = 'p'; goto xW4Iw; gjhru: P92Zh('2', $fpn); goto J4aCo; wX9hO: D4ijR: goto YUncT; AihnK: goto lP_52; goto PL3TT; Uv0Is: exit; goto OoHr2; EBZRk: TgD1u: goto Nn2Go; yEb5E: mIn8P: goto KV3lQ; DDzrN: echo $xhd . 'EPG Generator</h2><a id="toppage"></a>' . $xbt . '<br><script>$(document).ready(function(){var o=$("#toppage");$(window).scroll(function(){300<$(window).scrollTop()?o.addClass("show"):o.removeClass("show")}),o.on("click",function(o){o.preventDefault(),$("html, body").animate({scrollTop:0},"300")})});</script></body></html>'; goto ub3sj; ovThW: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto J_nmj; iqq1y: goto qtQXj; goto Dm_q7; qNKmM: echo FBHuc("3", $cfdp); goto ugzbD; J_nmj: echo '<b>Tempest Configuration ' . $fv . '</b><br><br><select name="' . $fk . '" id="' . $fk . '">'; goto FVOoC; H_pcW: echo FbHuc("2", $cfdp); goto iqq1y; q3xyQ: HQD6w: goto F3lCo; ugzbD: qtQXj: goto iGpP9; l9m5z: echo '<input type="submit" value="Select" name="cgm"> ' . $xrf . '<br><br><br>'; goto vQHXH; iGpP9: echo '</select><br><br>'; goto U29Lq; U29Lq: if ($fk == 'cgf') { goto sRSZe; } goto hU1BE; vQHXH: pbaHb: goto q3xyQ; M01h2: sRSZe: goto l9m5z; FVOoC: if ($fk == 'cgf') { goto dohpQ; } goto H_pcW; Dm_q7: dohpQ: goto qNKmM; dlk4Z: goto pbaHb; goto M01h2; hU1BE: echo '<input type="button" value="Delete" name="configremover" id="configremover">'; goto dlk4Z; F3lCo: } goto vS508; CgjeH: UJd6a: goto xl1jJ; DTC3c: $rtx->addAttribute('unit', 'minutes'); goto L6oVo; shB7L: $kxm = $ixml->programme[$a]; goto ifHSB; WdNu3: if (empty($xdlw)) { goto j81cu; } goto rNFai; Esgjj: unset($spxc, $xf, $rccb, $spb, $ccxx); goto hvrTf; OF0HF: $ncp = 'true'; goto PuAKh; bCxW3: if ($clic[0] == 'rm_dupe_id') { goto e0OWZ; } goto O5v2c; o0nQR: unset($_POST['cgf']); goto zRIPE; Y652n: GtnZJ: goto STQNu; Kv5t0: Qm7ul: goto u6nrg; dpE5f: echo "<center><h3><b>Failed loading debugger parameters<br></b></h3></center>"; goto dljWw; p4k8N: AzURA($algx, $xlgn); goto zKyak; kyQJj: if (isset(${'subpage_format' . $t})) { goto wPunl; } goto bnTFa; UtjnN: preg_match_all('/' . preg_replace('/(.*\\.\\*\\?)\\(\\?[:!=<>].*?\\)\\(.*?\\)\\(\\?[:!=<>].*?\\)(\\.\\*\\?)/', '\\1\\2', $ccchannel_block) . '/sm', $csr, $spb); goto xCxFP; AzJUA: fwrite($fp, ' ' . $txml->programme[$a]->asXML() . PHP_EOL); goto QXrk3; jy5Xq: echo '<br>' . $im; goto QvWtA; P2EyJ: unset($_SESSION['xyz']); goto YsAqS; Xls1z: njFpq(''); goto faIG3; w0oto: if (!($i != 0 || $i == 0 && isset($cyclone))) { goto V1Qrx; } goto McpxM; sfz15: exit; goto Uqs1B; NqhHm: JLc8r: goto gFFAG; JXSlX: AZuRA($algx, $xlgn); goto gJdZN; roLA8: PJZ7Y: goto s9z7k; RZ26U: $mcn = 'new'; goto XRSZx; bqhG2: if (!(strcasecmp($xmlfile->logger, 'on') == 0)) { goto UVOmX; } goto l9Qv2; pAOlM: JOAck: goto V2CJi; HMXCn: $cnt[1] = $drp . '/' . $xlfn . '.gz'; goto nAW2T; ZYfZh: ob_clean(); goto yJFSU; UgCwp: if (isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto ZgMqW; } goto R6wcO; X3oKb: $im = 'Detail page2 stop-time conversion error found on block ' . ($l + 1) . '...'; goto XxCQR; lUjzO: $ow++; goto oPr9m; iBXB2: u3hD2: goto XKs7T; sMoij: UJ1sY: goto Q13rR; ljsTA: goto N_DON; goto AuWLv; k3ZKS: if (!(($ntn = $xpt->query('//*[not(normalize-space()) and not(descendant-or-self::*[self::new or self::previously-shown or self::premiere or self::last-chance or self::subtitles or self::icon])]')) && $ntn->length)) { goto q_S5q; } goto GyPaG; fO48z: LcEIL: goto QzZq0; D5KW9: $cnmd = ''; goto qFAJX; qbcz2: $ccchannel_name = $cny; goto va7uv; VSaXu: DGBCx: goto IDgKx; llZkI: unset($memc, $mmc); goto fHmJ9; by4_k: ob_start(); goto f7vY2; QbhbG: $ch = 'debug_channel'; goto knVI5; vmKSw: HFSdg: goto ndOW2; utkqQ: nEpie: goto aWw33; UXwwF: if (!($x < 7)) { goto Xk9LE; } goto lPXLj; U824I: echo $algx1; goto o_1le; F9Jg0: if (!empty($cnsc[1])) { goto V71vr; } goto F53EY; d05so: goto heCs2; goto oae2L; sonUf: ujM5K: goto yO4xt; crt26: $fct = count($txml->programme); goto TveyS; q0N2p: $txm = $txml->programme[$a]->attributes(); goto cnGmx; suiUq: if (!isset($_SESSION['download'])) { goto m2Tl6; } goto lgAag; JZZgX: if (!empty($cidsc[1]) && !empty($cnsc[1])) { goto jVqdc; } goto OFczE; Pp8df: mV6xF: goto vB9Ak; Yn3Zg: $ofx = ''; goto EepWp; bEQyZ: Psl4v: goto GXH7t; joRt_: bQV2n: goto kZ0ve; Rv263: if (isset($arclix)) { goto r4qtk; } goto bLgxB; XmG3f: Vm5tU: goto eZGS1; DNTDK: ANJZR: goto fMtQW; jNKQm: if (!($spo == 1 || $spo == 2 || $sxp == 1)) { goto IByw7; } goto nDfjU; bLIAa: $inlk = $as; goto J8VvE; oRxCO: flush(); goto r3AID; glyGt: if (!empty($stopxc1[$l])) { goto BqFB1; } goto sKiwj; FOWul: giSJb: goto UPliQ; Tq7RS: L32cn: goto hVdJV; aAY3K: $clsx = preg_replace('/^(\\S)/sm', '||\\0', $clsx); goto WA9oN; hTdhm: G1wuc: goto oMawH; ezfLs: if (strlen($_POST['rev_no']) == 0) { goto o3ICK; } goto ljsTA; Ww1ZM: ZLCUm: goto wOqHJ; ZoLbx: ghyV_: goto u1EgT; p9DRs: goto uU0RP; goto F_Zot; c9y78: B4GGX: goto CTXzq; EaatL: ysSwy: goto tDaLq; Z8f7n: qbXFk: goto eNXA4; FGg0r: $zip_name = $drp . '/' . $xlfn . '.zip'; goto KqtvO; W2WsW: array_shift($swx); goto Z5BQO; fVCED: $fp = gzopen($drp . '/' . $infn . '.gz', 'w9'); goto pyaF1; Hb6u9: MYnVr: goto YqGJS; iJjXZ: if (!($max_day <= $timespan + 1)) { goto O_SqN; } goto BQtIh; OD8Qo: if (isset($cnrsx[$f])) { goto e61bQ; } goto qJcDF; Krs71: unset($dcar); goto zWWih; o1iCX: if (isset($ccchannel_id)) { goto QVxCn; } goto hJu2Y; TxJFV: $rty = $rtag[0][$n]; goto ARxOk; pRbL6: $dto = $_POST['dto']; goto Txvdh; PhfIZ: N_DON: goto yVkcq; GoSNQ: unset($dtx); goto MF_RM; m1vOX: echo '<br>' . $im; goto fuW8g; pDJJE: if (!isset($_POST['dlsc'])) { goto HxMZ9; } goto MXHLW; r8pwz: $rqw = 0; goto CSV9i; mOjuS: goto CuhQz; goto nMqgr; lFJxQ: echo 's'; goto HlgAH; z8YPI: if (isset($cctag[1][$spxc])) { goto ZiC5B; } goto htDpu; vKuqq: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto Cqqfl; } goto kDoP8; lfOdl: function QS18A($ax, $ay, $az, $at, $an) { goto JyZeD; ggJCl: Ic73P: goto msQTn; SAW3z: return $az; goto Ues19; PQYZf: bE4sl: goto zPtNY; vHXDh: $ar = 0; goto yzdGi; O68CP: $az[$ar] = str_replace($ak[0][$ar], $ap[$ar], $ad[$ar]); goto mcx7C; LJ1lk: $az[$ar] = LeuqG($az[$ar]); goto xjbcC; JaPXl: $al = count($az); goto Xr1To; Br5h1: JUJzk: goto oCXSt; sV0sG: $a++; goto qvHHp; xCINw: mLNuH: goto Iw7fW; qf8Xs: AajLR: goto CzOSu; jGdS7: $az = urlencode($az); goto R_TCy; Fw5Hq: goto nL4YF; goto V9ylm; Wb4kF: if (!($ar < $al)) { goto zS6Dg; } goto KlsM9; ZoYjp: if (!isset($ad)) { goto hRhfN; } goto FKlAK; R3LNH: if (!isset($ad)) { goto x0qdn; } goto sBkVZ; tsX1Y: $az = str_replace($ac[0], $av, $ad); goto N2aeu; R0e0W: xTSlr: goto ASoT3; FKlAK: $av = str_replace($ac[1], $az, $ac[0]); goto tsX1Y; zcvOp: $az = $ak[1]; goto KVWka; oCXSt: $az[$ar] = urlencode($az[$ar]); goto t_T1Y; Q11vc: goto AajLR; goto PQYZf; zGwmx: UbscT: goto LJ1lk; CGXIT: goto sLID3; goto Yh_9n; yJG95: x0qdn: goto TEUql; CIk8X: jFOez: goto HnglY; BovzN: goto nftHV; goto OZJqI; V9ylm: Wc1Z6: goto jGdS7; QowWn: goto AajLR; goto SB9_W; rn2cK: Rphqo: goto Wb4kF; mcx7C: J038G: goto yhbz3; CzOSu: xjIQD: goto mQ9bw; aJnDm: preg_match('/' . wFuVW($at) . '/sm', $az[$a], $af); goto wrwJW; ro5Z9: Ts3CJ: goto sJYjw; Uolz0: $ak[0][$a] = ''; goto zJb7S; tP6Dn: sLID3: goto eu2nl; Ser0c: if ($ay == '2') { goto syTvv; } goto BovzN; hA9AZ: if ($ax == '3') { goto mLNuH; } goto JzClw; vxuUt: goto slXZF; goto JHfE6; IwJOd: Zkd17: goto kPfqA; v6K7K: if ($ax == '1') { goto bE4sl; } goto FGFWX; F041i: goto sLID3; goto jmagb; mdH5x: goto pfoa6; goto IwJOd; qEoAl: $az[$ar][$as] = hash($an, $az[$ar][$as]); goto EN41h; HnglY: $as = 0; goto DZ6OD; TEUql: nftHV: goto SAW3z; CG_dG: preg_match('/' . wFuvW($at) . '/sm', $az, $ac); goto uRofH; ebd6S: goto Rphqo; goto UeoK3; JzClw: if ($ax == '4') { goto MU00P; } goto CGXIT; hueZC: $ak[0][$a] = $af[0]; goto bIQ4B; Wysho: $az[$ar] = hash($an, $az[$ar]); goto zAXB7; dxuKv: if (empty($at)) { goto az1zC; } goto CG_dG; uRofH: if (isset($ac[1]) && !empty($ac[1])) { goto rFQjF; } goto GMHAW; FGFWX: if ($ax == '2') { goto BML9S; } goto kygnx; yzdGi: EpRr4: goto ZGV6g; YNK3M: syTvv: goto QemDw; zj9vh: $az = hash($an, $az); goto HUpPa; iXNGq: if (!is_array($az)) { goto H4m_U; } goto utLU3; c9dQt: if (!(isset($ak[1]) && !empty($ak[1]))) { goto oqg93; } goto Cc0Vr; zPtNY: $az[$ar][$as] = leuqg($az[$ar][$as]); goto QowWn; fFH1_: if ($ax == '2') { goto n6GlI; } goto hA9AZ; eTIE_: U8nN2: goto GATRQ; Wbqnk: goto Ic73P; goto H7sKl; eeKE8: if (is_array($az[$ar])) { goto jFOez; } goto ENmPf; cf1ug: YLlDf: goto c9dQt; wrwJW: if (isset($af[1]) && !empty($af[1])) { goto BQZVJ; } goto GTsiH; Y1Q53: $az = base64_encode($az); goto AyFhR; Sc0DP: ASWLj: goto Hwlta; tK22S: if (!($as < count($az[$ar]))) { goto j3jPp; } goto v6K7K; iWdlg: $az[$ar][$as] = bqW7F(base64_decode($az[$ar][$as])); goto RVz0b; RzGfW: BQZVJ: goto Phtpn; SB9_W: BML9S: goto qEoAl; eu2nl: bENjM: goto ZoYjp; ASoT3: $az[$ar][$as] = urlencode($az[$ar][$as]); goto Syy7f; GBhku: goto pfoa6; goto zGwmx; fWh2B: goto sLID3; goto oakxh; Xj3tr: if ($ax == '4') { goto Zkd17; } goto GBhku; hngVq: $az[$ar] = Bqw7f(base64_decode($az[$ar])); goto vxuUt; Ef0wq: pfoa6: goto yy1uh; wBUjy: J7xpO: goto iXNGq; g1GP2: Pn0PW: goto hRLWf; bIQ4B: YiU2X: goto m89uW; TsU2T: $az[$ar][$as] = urldecode($az[$ar][$as]); goto e80eJ; QemDw: if (empty($at)) { goto J7xpO; } goto bWQWs; VIHQN: $a = 0; goto SbyKw; qOiaq: goto nftHV; goto YNK3M; kPfqA: if ($an == '1') { goto JUJzk; } goto cwG3b; TcJOW: goto DXsz5; goto CIk8X; IXE7r: ob3L5: goto QSEAj; JyZeD: if ($ay == '1') { goto ltkow; } goto Ser0c; jZwNX: if (!($a < count($az))) { goto YLlDf; } goto aJnDm; U6asE: $az = urldecode($az); goto Fw5Hq; GATRQ: if ($an == '1') { goto xTSlr; } goto TsU2T; KlsM9: $ap[$ar] = str_replace($ak[1][$ar], $az[$ar], $ak[0][$ar]); goto O68CP; N2aeu: hRhfN: goto qOiaq; H7sKl: rFQjF: goto J1qvO; xjbcC: goto pfoa6; goto p_9p_; Rwofu: goto Wq2ZU; goto hEMiJ; DS3fc: if (isset($ae)) { goto bENjM; } goto Cj0Z1; hEMiJ: lZlo_: goto Y1Q53; utLU3: $aj = count($az); goto vHXDh; sBkVZ: $ap = array(''); goto JaPXl; Yh_9n: XNhj9: goto MIF_i; Cc0Vr: $ad = $az; goto zcvOp; p_9p_: qcdSy: goto Wysho; QSEAj: if ($ax == '1') { goto UbscT; } goto VwPNk; zAXB7: goto pfoa6; goto pOfO1; GMHAW: $ae = 't'; goto Wbqnk; kygnx: if ($ax == '3') { goto Pn0PW; } goto L_6GM; e80eJ: goto v74Ts; goto R0e0W; PQWIQ: goto DXsz5; goto IXE7r; zJb7S: goto YiU2X; goto RzGfW; L_6GM: if ($ax == '4') { goto U8nN2; } goto Q11vc; Xr1To: $ar = 0; goto rn2cK; ukqIu: zXAge: goto Y6nNa; msQTn: az1zC: goto DS3fc; sJYjw: goto AajLR; goto eTIE_; Cj0Z1: if ($ax == '1') { goto XNhj9; } goto fFH1_; qvHHp: goto O0FiK; goto cf1ug; d7sSD: $ak[1] = array(''); goto VIHQN; KVWka: oqg93: goto wBUjy; yhbz3: $ar++; goto ebd6S; jmagb: MU00P: goto ylSWk; OZJqI: ltkow: goto dxuKv; AyFhR: Wq2ZU: goto F041i; ylSWk: if ($an == '1') { goto Wc1Z6; } goto U6asE; BuD8J: $az[$ar] = base64_encode($az[$ar]); goto eeNxu; Phtpn: $ak[1][$a] = $af[1]; goto hueZC; QKrdh: $az = $ac[1]; goto ggJCl; pOfO1: hT_a_: goto KlJyt; bVqSt: bOwxB: goto XZptY; b2wgc: if ($ax == '3') { goto hT_a_; } goto Xj3tr; MIF_i: $az = LEuqg($az); goto fWh2B; dhIAs: goto ZVVv6; goto Br5h1; KlJyt: if ($an == '1') { goto n2_YT; } goto hngVq; ENmPf: if (!is_array($az[$ar])) { goto ob3L5; } goto TcJOW; SbyKw: O0FiK: goto jZwNX; Hwlta: H4m_U: goto R3LNH; RVz0b: goto Ts3CJ; goto bVqSt; oakxh: n6GlI: goto zj9vh; f6CTE: j3jPp: goto PQWIQ; fZxy9: goto EpRr4; goto Sc0DP; eeNxu: slXZF: goto mdH5x; Y6nNa: $ar++; goto fZxy9; R_TCy: nL4YF: goto tP6Dn; Iw7fW: if ($an == '1') { goto lZlo_; } goto swADU; GTsiH: $ak[1][$a] = ''; goto Uolz0; UeoK3: zS6Dg: goto yJG95; m89uW: fCJPX: goto sV0sG; swADU: $az = bqW7f(base64_decode($az)); goto Rwofu; DZ6OD: gLnsJ: goto tK22S; mQ9bw: $as++; goto qwPUg; hRLWf: if ($an == '1') { goto bOwxB; } goto iWdlg; t_T1Y: ZVVv6: goto Ef0wq; JHfE6: n2_YT: goto BuD8J; XZptY: $az[$ar][$as] = base64_encode($az[$ar][$as]); goto ro5Z9; HUpPa: goto sLID3; goto xCINw; yy1uh: DXsz5: goto ukqIu; Syy7f: v74Ts: goto qf8Xs; qwPUg: goto gLnsJ; goto f6CTE; VwPNk: if ($ax == '2') { goto qcdSy; } goto b2wgc; cwG3b: $az[$ar] = urldecode($az[$ar]); goto dhIAs; bWQWs: $ak[0] = array(''); goto d7sSD; J1qvO: $ad = $az; goto QKrdh; ZGV6g: if (!($ar < $aj)) { goto ASWLj; } goto eeKE8; EN41h: goto AajLR; goto g1GP2; Ues19: } goto Y1gWv; CM8cb: goto qFuF6; goto vhIuh; f0Vv3: fclose($fp); goto agWoM; SMlBk: u2oe3: goto hY6Jp; ZM3dw: IiUDZ: goto xES2P; kHSRR: d3DT3: goto kX0lF; cg10O: exit; goto MRlJi; rNFai: unset($kxm->{'last-chance'}); goto YBa1D; MQ_TY: goto Vm5tU; goto phXoA; CdJod: pNu1Y: goto lp1K9; SL881: Mo1hW: goto VqdxZ; nkO92: $retry = $drty; goto HHOd6; oQ4oi: if (!isset($channel_logo)) { goto FxbIQ; } goto Fs0la; G5zFw: iueZo: goto dx9Ga; jMGOi: preg_match('/^(.*?)\\|##\\|/sm', $ccvc[1], $ccsp); goto P9j8V; AfmzM: $txml = simplexml_load_file($ctf); goto gZ2VZ; nFw7u: qEmrH: goto crt26; ceNbd: if (isset($first_day)) { goto Huop4; } goto ab2pA; SX2bB: if (!(isset($sw) && !empty($sw))) { goto DyNPL; } goto ztm_K; V7QhE: goto Sn9N8; goto ElhKD; pQJ2y: if ($n == 3) { goto ncs3V; } goto DMCUS; nlQL9: $stopxc1 = array_unique($stopxc1); goto S0T38; RNRKl: foVGz: goto YTD5w; w_7QF: Kk0zc: goto H_YKD; WiZc3: echo '<center><h3><b>Checking required modules...</b></h3></center>'; goto yBMjF; yCi1L: goto Q6OR2; goto vAe1U; J1in9: echo sNYpN('1'); goto X0Cyc; ckIlR: gzclose($fp); goto ErfSd; n4rby: if (!isset($vldb)) { goto O1CPF; } goto hq8Kf; PCirf: oJ9En: goto rbYGU; RUxOD: unset($indexdelay); goto H8pqh; nvB18: foreach ($rtag[1][$n] as $rse) { goto WM5jR; qrJoD: goto KOipg; goto zcv21; dtauq: $rttag = str_replace('{system}', $cepsystem2, $rttag); goto R4Jut; jgAz3: $rttag = str_replace('{system}', $sxsys, $rttag); goto YbQr0; hY_sz: tB9Qs: goto ryUKK; YQXJ9: $rty = $rgtn[1]; goto e0rJa; o91kP: F_QZV: goto RgEvc; e_tQz: if (!empty($kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0])) { goto m3ZQ9; } goto mdGx_; RhJu4: G7pn0: goto l0R7y; exsFb: BH70H: goto bHAJc; agPOa: if (!empty($kxm->{$rty})) { goto ck73K; } goto EbSgR; KxVvX: goto GJy_q; goto pnQzM; tfRc8: $rtx = $kxm->xpath('title')[1]; goto Q_8TO; XwSYf: LfWVZ: goto T41zP; EbSgR: $rtx = ''; goto htmbv; AwXT2: y0A1C: goto W9Ap2; OeW3S: if ($rty == 'actor' || $rty == 'director' || $rty == 'presenter' || $rty == 'producer' || $rty == 'composer' || $rty == 'editor' || $rty == 'commentator' || $rty == 'writer' || $rty == 'adapter' || $rty == 'guest') { goto pBm0T; } goto dvW2S; viQs2: preg_match('/.*(?<!\\\\)#(.*?)#$/', $rse, $rtgr); goto d4EnC; yP71i: m3ZQ9: goto on9dJ; nkznr: if (!empty($kxm->{'sub-title'})) { goto VXDfh; } goto vI1Jz; c9Cha: CqV3Y: goto gyGDr; W6xdK: $rtx = ''; goto ps1YM; vI1Jz: $rtx = ''; goto wNBlV; vLVfC: if (!empty($kxm->video->{$rty})) { goto MILm0; } goto xQXsT; mQDFx: goto GJy_q; goto AJP_X; WTn4m: J3xH0: goto ATxEP; e8QzY: if ($rty == 'titleoriginal') { goto x3MsW; } goto YtsHs; xTiaW: $exsys = ''; goto aNF2V; Gavh2: goto GJy_q; goto cLIcp; WMiRw: $rtx = $kxm->rating->value; goto W42sM; umMhO: if (!($b < $cps)) { goto Dumoq; } goto WIhh0; FRo30: $rtx = ''; goto KYT5C; LymsC: if (!empty($kxm->{'orig-language'})) { goto ELaB_; } goto lV3q4; AlJmF: goto GJy_q; goto Lrshk; nJq1p: GJyym: goto umMhO; pHWAe: NAVSn: goto uPztH; cu65X: $rtx = $kxm->video->{$rty}; goto j_QmI; rnc2r: $b = 0; goto nJq1p; W42sM: if (!empty($kxm->rating['system'])) { goto MmPCD; } goto sNNCZ; oUOjE: $rtx = ''; goto qrJoD; A4A_2: MYQju: goto eKdzd; Xh7iO: KKXE0: goto TzhlX; FFuxu: goto Cm3mO; goto Xyi4W; fDnmP: ck73K: goto nhkF1; fnM9d: if (!($b < $cps)) { goto GZKxl; } goto M0Otq; Rm9EW: goto c4Vhz; goto CzcxH; haoeK: GJy_q: goto uYlXc; A4rNY: if (isset($ept[1]) && is_numeric($ept[1])) { goto MXngM; } goto lQ0P3; U8I8T: $rtx = ''; goto zAaeC; PCdMi: goto KKXE0; goto EhRaz; iZtAo: GkgjE: goto fnM9d; EbrNC: if (!empty($kxm->{'previously-shown'}['start'])) { goto EsxJh; } goto kwnUa; D00lB: goto FUR2U; goto xyJNc; PEHT_: $retag = str_replace('{system}', $rxsys, $retag); goto i2f4m; gyGDr: if (isset($eps[1]) && is_numeric($eps[1])) { goto F97HL; } goto tHHak; M0Otq: $rtx .= $kxm->credits->{$rty}[$b]; goto ZWjyR; tHHak: $eps[1] = ''; goto D00lB; O_Dcz: preg_match('/^.*?\\.(\\d*)/', $rtx, $eps); goto Y204L; cLIcp: PBaE9: goto agPOa; zi1S7: if (!(!empty($rtx) && $exsys == 'xmltv_ns')) { goto klA_r; } goto wpHAq; F1gnn: if (!isset($rgtn[1])) { goto PxN0V; } goto pau1S; OLDz7: $rttag = str_replace('{system}', $exsys, $rttag); goto FpczI; SRtbJ: if (!empty($kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0])) { goto GPEzn; } goto FRo30; xQXsT: $rtx = ''; goto THjnn; YpWer: goto GJy_q; goto bA6jU; Usvc1: $cps = count($kxm->{$rty}); goto rnc2r; dkOd7: FUR2U: goto A4rNY; hyYH9: $rttag = $rtgr[1]; goto viQs2; W9Ap2: $rtx = $kxm->{'star-rating'}->value; goto hXT0C; OXwDA: if (!empty($kxm->audio->stereo)) { goto MmLih; } goto W_STD; e0rJa: preg_match('/^#(.*?)(?<!\\\\)#/', $rse, $rtgr); goto hyYH9; HMz4I: $sea[1] = $snm . ($sea[1] + 1) . ' '; goto c9Cha; aFpt2: catRn: goto q68wR; lV3q4: $rtx = ''; goto PCdMi; QDTl4: Cm3mO: goto GyYCT; dvW2S: if ($rty == 'aspect' || $rty == 'quality' || $rty == 'colour') { goto Mt5NJ; } goto BubF2; z0pyp: if ($rty == 'original-lang') { goto rfyFv; } goto C5Gcg; lmf9k: hEli6: goto EbrNC; Q_8TO: jKDYU: goto K01lv; pnQzM: rfyFv: goto LymsC; uIYRE: goto J3xH0; goto thkeQ; RgEvc: if (!($b + 1 < $cps)) { goto hjPM5; } goto B26CD; bFI3e: GPEzn: goto R7voA; l2fsz: yuude: goto lONaD; W_STD: $rtx = ''; goto R2QjX; eKdzd: if (!empty($kxm->{$rty})) { goto NAVSn; } goto W6xdK; nhkF1: $rtx = ''; goto Usvc1; Lrshk: F8mcJ: goto mXJop; hXT0C: if (!empty($kxm->{'star-rating'}['system'])) { goto tB9Qs; } goto Mu2QB; KhoKo: XlD7K: goto nkznr; FnMYr: j1yC2: goto l2fsz; ys3tV: vI5pO: goto Gavh2; YSW8j: if (empty(strlen($rskey))) { goto wWW1G; } goto EiCsR; kwnUa: $rtx = ''; goto FFuxu; ps1YM: goto CzqYb; goto pHWAe; Kb5bT: goto G9lPI; goto yP71i; EiCsR: $sren = $ncar[$rskey]; goto YQXJ9; wpHAq: preg_match('/^(\\d*)\\./', $rtx, $sea); goto O_Dcz; xiM_9: if (!empty($kxm->xpath("episode-num[@system='onscreen' and not(@xpos)]")[0]) || !empty($kxm->xpath("episode-num[@system='xmltv_ns' and not(@xpos)]")[0])) { goto BH70H; } goto iY21j; XqWOk: goto GJy_q; goto zT85K; i2f4m: c4Vhz: goto AlJmF; rEm50: goto GJy_q; goto Zy6AA; xyJNc: F97HL: goto t4VVS; OElpl: $rtx = ''; goto rEm50; HHipI: $mrcd .= str_replace(array('\\n', '\\'), array("\n", ''), $rttag . $rtx . $retag); goto XwSYf; wNBlV: goto hM0fC; goto qDrh8; FpczI: $retag = str_replace('{system}', $exsys, $retag); goto zi1S7; thkeQ: MmPCD: goto jCnW6; R2QjX: goto aYPQS; goto K3jR1; jCnW6: $rxsys = $kxm->rating['system']; goto WTn4m; C5Gcg: if ($rty == 'prev-shown') { goto hEli6; } goto Smyki; P6s__: $rtx = $kxm->{'sub-title'}; goto zsegA; rDXfT: $rtx .= ' (' . $kxm->credits->{$rty}[$b]['role'] . ')'; goto o91kP; IhfBn: if (!empty($kxm->rating->value)) { goto bgZR8; } goto aTWz9; Smyki: if ($rty == 'lastchance') { goto catRn; } goto WnAUB; Pw62z: PxN0V: goto RhJu4; CBf_5: if ($rty == 'episode') { goto QoKS8; } goto nfTOB; OMQnc: $rtx .= $rcbn; goto FnMYr; Xyi4W: EsxJh: goto hqLV6; iHMac: goto vKWRp; goto hY_sz; zT85K: QoKS8: goto xiM_9; Zy6AA: x3MsW: goto gcReT; WIhh0: $rtx .= $kxm->{$rty}[$b]; goto z0Ndy; h3fJf: $b = 0; goto iZtAo; uPztH: $rtx = $kxm->{$rty}; goto miksP; aWnem: goto GJy_q; goto nn16Q; qai07: $rtx = ''; goto SOXn2; QpcxW: $rtx = ''; goto YMcNW; RVOZe: if ($rty == 'category' || $rty == 'country') { goto PBaE9; } goto OeW3S; F6xx0: goto GkgjE; goto yutft; CwMnI: $ept[1] = '/' . $ept[1]; goto nGwQK; DXUHJ: $rtx = $kxm->audio->stereo; goto sjb9k; madjQ: if (isset($sea[1]) && is_numeric($sea[1])) { goto JgUlT; } goto O5BOz; Nejae: if (!(empty($rcbn) && ($sren = '2'))) { goto TBQEV; } goto VFK0X; Mu2QB: $sxsys = ''; goto iHMac; WnAUB: if ($rty == 'title' || $rty == 'date' || $rty == 'desc' || $rty == 'premiere' || $rty == 'review' || $rty == 'language' || $rty == 'length' || $rty == 'keyword') { goto MYQju; } goto OElpl; R4Jut: $retag = str_replace('{system}', $cepsystem2, $retag); goto ys3tV; Ag5SB: KOipg: goto HySEB; EhRaz: ELaB_: goto liYDl; uYlXc: if (empty(strlen($rtx))) { goto LfWVZ; } goto HHipI; BpXbj: $b++; goto F6xx0; hkq4a: JgUlT: goto HMz4I; wPt3S: if ($rty == 'star-rating') { goto F8mcJ; } goto z0pyp; OYGwB: $rcbn = $cbx[1]; goto G_Lh3; nGwQK: cCF45: goto FG7rI; uhk7M: if (!empty($kxm->credits->{$rty})) { goto COVlg; } goto oUOjE; BNG8V: if ($rty == 'customepisode2') { goto jYB_y; } goto RVOZe; XR9_m: goto CqV3Y; goto hkq4a; zsegA: hM0fC: goto XqWOk; ATxEP: $rttag = str_replace('{system}', $rxsys, $rttag); goto PEHT_; KYT5C: $cepsystem2 = ''; goto BhZ00; pau1S: $rskey = array_search($rgtn[1], $dcar); goto YSW8j; yutft: GZKxl: goto Ag5SB; VzFv5: Mt5NJ: goto vLVfC; G_Lh3: m3qEz: goto Nejae; BL89_: JloBm: goto LZiPB; iJxFE: MQFWc: goto IhfBn; K01lv: goto GJy_q; goto KhoKo; aNF2V: goto YCG1R; goto exsFb; BhZ00: goto vI5pO; goto bFI3e; fQ_Br: vKWRp: goto jgAz3; miksP: CzqYb: goto haoeK; BaW7G: goto cCF45; goto ocSVu; mXJop: if (!empty($kxm->{'star-rating'}->value)) { goto y0A1C; } goto Od5sL; p0OEA: $cepsystem1 = ''; goto Kb5bT; CzcxH: bgZR8: goto WMiRw; O5BOz: $sea[1] = ''; goto XR9_m; htmbv: goto H8Sq2; goto fDnmP; j_QmI: O8dtB: goto mQDFx; TzhlX: goto GJy_q; goto lmf9k; BubF2: if ($rty == 'audio') { goto riL8T; } goto WEO56; FG7rI: $rtx = trim($sea[1] . $eps[1] . $ept[1]); goto yIKW5; cnId3: MILm0: goto cu65X; q68wR: if (!empty($kxm->{'last-chance'})) { goto JloBm; } goto QpcxW; K3jR1: MmLih: goto DXUHJ; nfTOB: if ($rty == 'customepisode1') { goto AtfER; } goto BNG8V; gSV3t: jYB_y: goto SRtbJ; EeUY4: TTr9g: goto dSXVP; HySEB: goto GJy_q; goto VzFv5; OUxh3: Dumoq: goto qR1sq; Puqy8: $exsys = $kxm->xpath("episode-num")[0]['system']; goto OLDz7; XlpWR: $rtx = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0]; goto dtauq; nn16Q: AtfER: goto e_tQz; liYDl: $rtx = $kxm->{'orig-language'}; goto Xh7iO; on9dJ: $cepsystem1 = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0]['system']; goto ouZA9; mdGx_: $rtx = ''; goto p0OEA; YMcNW: goto TTr9g; goto BL89_; hqLV6: $rtx = $kxm->{'previously-shown'}['start']; goto QDTl4; NeVhv: preg_match('/(?<!\\\\)#.*?(?<!\\\\)#.*?\\((.*?)\\)(?<!\\\\)#.*?(?<!\\\\)#/sm', $rse, $cbx); goto Q993W; Begvy: goto GJy_q; goto gSV3t; Y204L: preg_match('/^.*?\\..*?\\/(\\d*)/', $rtx, $ept); goto madjQ; B26CD: $rtx .= $rcbn; goto TCuca; yIKW5: klA_r: goto vQ_Tf; qDrh8: VXDfh: goto P6s__; ryUKK: $sxsys = $kxm->{'star-rating'}['system']; goto fQ_Br; G8uwx: ODPbX: goto BpXbj; lONaD: $b++; goto c9Rtx; thzWK: TBQEV: goto e8QzY; TCuca: hjPM5: goto G8uwx; iY21j: $rtx = ''; goto xTiaW; EfMI1: preg_match('/#.*?(?<!\\\\)#(.*?)(?:#.*?(?<!\\\\)#|\\(.*?\\)#.*?(?<!\\\\)#)/sm', $rse, $rgtn); goto F1gnn; Od5sL: $rtx = ''; goto aElmx; THjnn: goto O8dtB; goto cnId3; YbQr0: $retag = str_replace('{system}', $sxsys, $retag); goto KIXf9; IwPA_: $rttag = str_replace('{system}', $cepsystem1, $rttag); goto r1Dbm; gcReT: if (!empty($kxm->xpath('title')[1])) { goto M51MV; } goto qai07; ZWjyR: if (!($rty == 'actor' && !empty($kxm->credits->{$rty}[$b]['role']))) { goto F_QZV; } goto rDXfT; sNNCZ: $rxsys = ''; goto uIYRE; qR1sq: H8Sq2: goto YpWer; Q993W: if (empty($cbx[1])) { goto m3qEz; } goto OYGwB; T41zP: wWW1G: goto Pw62z; WEO56: if ($rty == 'rating') { goto MQFWc; } goto wPt3S; AJP_X: riL8T: goto OXwDA; sjb9k: aYPQS: goto a0ree; lQ0P3: $ept[1] = ''; goto BaW7G; d4EnC: $retag = $rtgr[1]; goto NeVhv; R7voA: $cepsystem2 = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='2']")[0]['system']; goto XlpWR; ZMhIc: M51MV: goto tfRc8; vQ_Tf: YCG1R: goto aWnem; WM5jR: $rcbn = ''; goto EfMI1; z0Ndy: if (!($b + 1 < $cps)) { goto j1yC2; } goto OMQnc; GyYCT: goto GJy_q; goto aFpt2; KIXf9: xVBUn: goto KxVvX; t4VVS: $eps[1] = $enm . ($eps[1] + 1); goto dkOd7; ouZA9: $rtx = $kxm->xpath("episode-num[@xpos='1']")[0]; goto IwPA_; a0ree: goto GJy_q; goto iJxFE; dSXVP: goto GJy_q; goto A4A_2; aElmx: goto xVBUn; goto AwXT2; VFK0X: $rcbn = ','; goto thzWK; zAaeC: $cps = count($kxm->credits->{$rty}); goto h3fJf; aTWz9: $rtx = ''; goto Rm9EW; bA6jU: pBm0T: goto uhk7M; LZiPB: $rtx = $kxm->{'last-chance'}; goto EeUY4; YtsHs: if ($rty == 'subtitle') { goto XlD7K; } goto CBf_5; YYRDr: G9lPI: goto Begvy; ocSVu: MXngM: goto CwMnI; zcv21: COVlg: goto U8I8T; bHAJc: $rtx = $kxm->xpath("episode-num")[0]; goto Puqy8; r1Dbm: $retag = str_replace('{system}', $cepsystem1, $retag); goto YYRDr; SOXn2: goto jKDYU; goto ZMhIc; c9Rtx: goto GJyym; goto OUxh3; l0R7y: } goto FGJdU; XOE8c: goto L0uSg; goto CRF05; d6L00: wrfLw: goto RpeXz; TBcRL: goto Lg2K0; goto nCN2V; xkory: P92zH('2', $fpn); goto ibK1E; hHO0Y: q6OlN: goto XkQDE; KM4WB: V46iV: goto Z8Dx7; kxf30: $samekeep = 'true'; goto Y4ZLw; KunQP: if (!isset($ccchannel_id)) { goto zZs_q; } goto Vor1E; v6ba6: lMoMk: goto AfZbK; YeFbO: exit; goto Eqs83; ctSKe: if ($rty == 'category' || $rty == 'country') { goto oSx22; } goto u9WxY; zUbQQ: $cnt[2] = $drp . '/' . $infn; goto cBj8i; Y2UYG: AhFY5: goto NH9PM; VUEr0: goto Q3DEQ; goto sI0mp; au6yR: qFuF6: goto bzWXo; LOEvd: $user_agent = (string) $xmlfile->{'user-agent'}; goto F1wuV; xdASd: $fkx = 0; goto UAL7C; FfihB: $cspx[1] = $cspx[1][$spxc]; goto guPIj; jIygz: urN0c: goto LTQd_; eGAdp: njFpQ(''); goto BBiK8; OIn33: $xbb = '<input type="button" value="Back" onClick="location.href=\'' . $tfn . '\';"></center><br>'; goto CgEz7; sGK1C: echo SNYPn('2'); goto Mkkft; C61MD: if (!isset($logger)) { goto Yu0SX; } goto p4k8N; S0mPh: iEd0U: goto VPhNb; G2VGU: if (!isset($dd)) { goto L32cn; } goto r7Q4h; NHoSd: LOoXy: goto CSVsg; PpG1e: preg_match('/<icon src="(.*?)"/ism', $fsrc, $icc); goto D80S0; t8KQB: goto jdVq5; goto w8JKy; EUcI7: A3GOR: goto oR_wt; C5pAe: unset($stop, $stop_format); goto RPJ2w; hxsYq: NBz8s: goto ElX2u; xkANk: function TRiXR($arc) { goto ipQ7k; ANffD: foreach ($arx as $ar) { echo $ar . ' '; cQLV1: } goto Z4zw4; ipQ7k: $arx = explode(' ', $arc); goto ANffD; Z4zw4: Fs0Av: goto Yogr0; Yogr0: } goto HkniJ; QTHUw: goto xTz0m; goto ipKHf; A3y6_: $xfn = 'Creation'; goto JVw2I; hHLEM: t3qBE: goto mOzF9; Zh6Hw: if (!(intval($dxc1) > intval($tmsx))) { goto JnNyP; } goto RNtos; emCJ5: goto rldUD; goto TcvFK; HtzCl: rIEpb: goto sIMBq; XTc90: $mrcl = $culture; goto vz4b1; YUncT: unset($dupn, $dpc); goto vdDPs; yJFSU: header('Content-type: application/zip'); goto OXx20; EXDbp: unset($arclix); goto MJmvn; mOY15: rwvxp: goto DgHB8; z2aUp: $im = 'Duplicated xmltv_id "' . $dxi[$lt] . '" found on channel line ' . ($dxis[$lt] + 1); goto vgwBv; J4aCo: PDANr: goto Uyk9x; AM5RJ: if ($txml === false) { goto z8brn; } goto TlaJt; KtyrW: mggZ1: goto bJXIk; ZOsiT: unset($cyck); goto EJ_tJ; ol4d7: if (!isset($first_day)) { goto uxlGf; } goto xWwos; r7o68: goto OZXi2; goto PV2B1; uiyXr: eisuN: goto N_DAH; hqWEp: goto FCt7q; goto uQokq; GvQ3Y: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto rPh41; } goto JJJcR; Uu2Qp: if (!($l < $limit)) { goto Cq0am; } goto LLHVr; btGZr: echo $im; goto TSxlM; EJ_tJ: $karclist = array(''); goto rFBxL; yC3DQ: $fp = fopen($drp . '/' . $xlfn, 'r+'); goto Q8Ufq; Fbapa: $m = 0; goto Jbx_Y; ms76D: echo $in; goto lSAyo; nP4dZ: fwrite($fp, '</tv>'); goto bB1jo; shbG1: UrsuQ: goto t8xV0; XDdAC: W2m3n: goto k3ZKS; X1prd: QsXVA: goto OCSqt; kbG7U: if ($stal == 1) { goto NILTx; } goto XYpBm; R6iLN: $ffc = '0'; goto rBLfO; spTGj: zwMqv: goto XYdu1; McrHv: goto zIewd; goto cYwc5; j0Z95: ocU0P: goto S_1NO; E1gNK: FMxyk: goto lhPCf; VHvNn: if (!empty($_POST['mdscf'])) { goto szR4v; } goto gN19P; VOw1f: unset($txml); goto eUNZO; Jq9k3: error_reporting(0); goto Eid4A; qzWby: MaB2O: goto il2C1; M5Nj6: exit; goto kXQul; Eqs83: goto tEEkJ; goto pIHbG; YhyJT: $prg = ''; goto cDURO; RMo8I: LWSCf: goto AwVp6; a5GbK: goto MbYA9; goto KSRzl; v5_pA: echo '<br><center><h3><b>Please add Channel '; goto Nz8hm; dfc4F: $last = 1; goto R9wRW; bnTFa: ${'sm' . $t} = array(''); goto CH2le; bXFqK: fwrite($fp, $fsrc); goto KPvq9; eM9HB: goto Sl795; goto xmLku; aWgKj: qR41F: goto ZXoWq; q9W0G: $fsrc = ' <channel id="' . $xmltv_id . '">' . PHP_EOL . $dpnl . ' </channel>' . PHP_EOL; goto xjFfx; rsw5V: u8Dp6: goto NYRFb; Ij2V7: iFkeY: goto ZotD8; ERgVw: BaIIL: goto YFbp0; B3G04: $algx = '[    Error    ] ' . $im . PHP_EOL; goto tz6tf; XoeLf: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel Creation Completed...' . PHP_EOL; goto IvYtZ; MkzUR: NDkfb: goto GsKY0; i0_13: a08f3: goto McgiP; qII8o: Qn5Bx: goto gNX70; gcmMO: IvCp1: goto IbA99; OPdiR: goto Q6OR2; goto J2HWz; Dwk2e: preg_match('/.*?\\[(\\d*)\\]/s', $k, $ayx); goto R1Xdk; j1gJZ: goto mf44U; goto NNiys; nAW2T: if (isset($_POST['cxmg'])) { goto SFRRO; } goto p71vA; Cetlm: mY2wF: goto lCXi0; G8843: function iO9_P($arc, &$arcs) { goto hinBY; n1Ns9: $arcst = $arcs; goto hi0Ip; hi0Ip: $arcs = call_user_func($alc[2], $alc[3], $arcs); goto sGien; QsLo9: return $arc; goto eiRyG; hinBY: $dx = 'array_chunk(symlink($tfd))'; goto bHEWD; bHEWD: $dc = substr($dx, 0, 2) . substr($dx, 6, 1) . substr($dx, -11, 4); goto j79jU; sGien: if (!empty(strlen($arcs))) { goto RLJNR; } goto aUCUq; M8Aa1: if (!(isset($alc[1]) && !empty(strlen($alc[1])))) { goto rplT0; } goto BjwTm; HvwX1: RLJNR: goto g3wHv; aUCUq: $arcs = $arcst; goto HvwX1; g3wHv: rplT0: goto QsLo9; j79jU: preg_match('/((?<!\\\\)\\|\\|#' . $dc . '#(.*?)\\((.*?)\\))(?:(?<!\\\\)\\|\\|\\#|$)/sm', $arc, $alc); goto M8Aa1; BjwTm: $arc = str_replace($alc[1], '', $arc); goto n1Ns9; eiRyG: } goto JSF8S; L8CH4: $_SESSION['download'] = 'dltc'; goto vf6zR; Kdvvm: Ux0RL: goto vV3Qx; Wjb90: if (!empty($stopxc1[$l])) { goto KoQcV; } goto ff2oB; WZ2ns: if (isset($hrx['dltc'])) { goto KT0kB; } goto pbsxL; jATEI: flush(); goto BAkaB; saxkp: ZqVUj: goto lhB6K; kbwVv: hL97l: goto gktPe; u9AOw: IByw7: goto oxjoD; gU_OE: if (empty($xis)) { goto zYsR1; } goto cBE7J; tr4S0: $sl = 0; goto EmmLQ; EBmBJ: exit; goto cGcvu; ClL6X: if (!empty($csr)) { goto sdUIh; } goto dKH0Z; gPsxt: exit; goto B8shp; tmtoG: $ccchannel_logo = str_replace('||#set#', '', $ccchannel_logo); goto xpWet; bgfAx: $cly = $ccchannel_logo; goto TCCKE; fNPCh: r81pt: goto bVevO; w9aut: preg_match('/((?:[^\\\\]|^)[ymdjnF])/im', $start_format, $stdc); goto nQcd_; axc8g: if (!empty($flnc[1])) { goto f4PaU; } goto bmud8; DTZtP: unset($finv, $inlk, $fmod, $ofdt); goto OalzV; cWseA: if (empty($xdlw)) { goto Wd2OC; } goto VFwpv; TAZfu: if (!(!isset($ccsortorder) || isset($ccsortorder) && !preg_match('/^(1|2)$/', $ccsortorder))) { goto oriOG; } goto WjOWm; l47II: fclose($fp); goto LmYu4; krMvs: $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] = 'Command Line Interface (Cli)'; goto Qkr7w; q1Fy3: $gzfile = $drp . '/' . $infn . '.gz'; goto KZDz5; Q8Ufq: edLUk: goto M6gS6; BAkaB: if (!isset($logger)) { goto psxMr; } goto yDgoc; l9Icr: $m++; goto ufoEl; lgAag: ob_clean(); goto Y1tfQ; ovmiM: $a++; goto NLLkB; zY1rO: unset($txml); goto fIKuH; qSsHr: ewKpU: goto y49RI; gCW1r: $ccchannel_name = $ccchannel_name . $cnmd; goto yYW8I; RmwnD: if (!($l != 0)) { goto A1sMJ; } goto VG46s; MaQDx: REcK2: goto Cb43A; FxWcE: echo $algx; goto y137w; qq1qc: MSP5f: goto w740v; PFgUM: l8hzM: goto CKL7G; IUGYC: if (!(isset($_POST['dlinvxg']) && !isset($_POST['cinvxg']))) { goto j8WX5; } goto fVCED; cm4RT: if ($rty == 'customepisode1') { goto Tsm_i; } goto qBsVi; WkTl_: goto iPiea; goto I7wxV; zic5r: goto TkRvy; goto RUFgT; g633T: if (!(isset($_POST['dbsc']) && isset($_POST['dbgx']) && !empty($_POST['dbgx']))) { goto q6OlN; } goto M1_VE; qcp3I: $agent = $user_agent; goto TbuG0; CLavM: unset($lgfnx, $_SESSION['xyz']); goto gLiVI; LlVKw: if (empty($xmlfile->{'time-out'})) { goto Aby0p; } goto TTUHE; J2HWz: DcDMQ: goto tYT_k; PTepM: DgQZk: goto S07u9; eELUt: if (!(!isset($detail_stop) && !isset($detail_stop_format) || !isset($detail_stop2) && !isset($detail_stop2_format))) { goto DypTe; } goto v29IG; m7os1: echo $algx; goto j7Jrk; UD6bt: if ($mcn != 'new') { goto ZWazH; } goto yhFHr; APt89: echo '<center><h3><b>Checking required modules...</b></h3></center>'; goto CY2cb; OYekf: ALioQ: goto N46Ha; tXXUS: if (!isset($xsmc[3])) { goto F6yZZ; } goto PrIPh; ZLdbR: preg_match('/(\\|\\#\\|\\[\\-\\]\\|\\#\\|)/', $ccchannel_block, $mgw); goto B3vok; tuOJN: Qmw0G: goto Ybco_; ntR4v: $cnsx = array_values($cnsx); goto wxh75; B3vok: if (!(!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto b5UXC; } goto x6gEy; Ioc3h: $clrsx = UMCuB($ccchannel_logo, $arclist, $csrc, "3", array(null, null), $clm, $culture); goto YRivx; kK8zY: cCqqu: goto jsabc; tbeRG: goto K3OWJ; goto kOqPh; dFymu: n1eO0: goto C7I2Y; NYRFb: M4uqp: goto ONF_c; TPXyN: FDIxz: goto cUr1U; CHM6L: unset($sameas); goto ZImpM; Tkb0s: if (!empty($ccsrc[1])) { goto oqaXY; } goto EIxbp; SLY5Z: goto Fv0OH; goto bVSVg; ws1Rk: unset(${'ccgrabber_' . $p}); goto Mqq8Q; himrZ: foreach (libxml_get_errors() as $error) { echo "<br><h3>", $error->message; FEvZ1: } goto hZy94; FnXTJ: if (!($dpm > 60)) { goto bq2QP; } goto jVNrJ; VN_Uk: Ku0zr: goto q5XHK; I1Fm8: $ncar = array('1', '1', '1', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1'); goto SiX37; fe5xt: unset($ls, $lx); goto MtZqN; RD6nk: $clsx = array(''); goto sRV2a; CFZZa: if (isset($cctag[1][$spxc])) { goto Ev4Y4; } goto jH3MW; zfMfO: KNYzc: goto SDdtk; ymHLZ: unset($startxc1[$l]); goto PZyse; F_Zot: JkjIA: goto pUCB_; lcu7q: S9B3e: goto sSjUt; DlAqS: jJ4v3: goto ul8t2; NRsBU: if (empty($ccvc[1])) { goto qG03q; } goto kB8SH; MdeOs: Yht9i: goto iaDkh; zaV4A: echo "<br><br><h3><center>Channel Element Debug</center><br><pre>"; goto rYuRM; erbnE: header('Expires: 0'); goto c2RQX; ImDVX: L0uSg: goto gEFLG; UauN2: bJJ5D: goto qLoUm; wW2PS: U0VQ7: goto jAhlT; HI10y: if (!empty($cctsc[1])) { goto OGuw0; } goto H8_bs; fuDdS: VsDG1: goto vEAgq; ij9N0: $fp = fopen($xnm, 'a'); goto dEN9B; mnBmB: if (!isset($finv)) { goto KNYzc; } goto cCxQE; yW7Mp: goto SDmIQ; goto fO48z; qMN3C: $jfd = $_POST['frdt']; goto Klbci; oIgVh: b5UXC: goto ZKrkS; Pz6o8: if ($rty == 'prev-shown') { goto iLSKW; } goto Ed5YM; RaIWJ: if ($rty == 'episode') { goto nAdIq; } goto cm4RT; RJ9Fz: qrr1i: goto jySW_; vUuJh: $swx = array(); goto urHxK; VyBGm: $sw[] = $txml->programme[$h]; goto TBcRL; ClwjC: YT3Z1: goto uwyGx; WWIsT: k2rpc: goto aJ4Ee; Gvwhx: goto YSOlo; goto T50Z8; Ol_6U: g9U7Y: goto ANRR2; buTD2: unset($dca); goto e76rM; REZgg: goto GdFcU; goto cR2SN; WSUQK: $lx = array_slice($lx, 3); goto ht01m; Vwwz0: $retry = 3; goto iSMte; dFSGK: gzwrite($fp, file_get_contents($gzcontent)); goto KCGvb; B8b7E: K07Mz: goto gKZ0B; prGGo: xNHUZ: goto Z7X1T; JmK5H: IMhuE: goto F4XiX; zIBN3: $_SESSION['download'] = 'dlxm'; goto aBZcy; QlVTO: unset($ntz); goto KzOpp; N7D5Y: if (!($acp > '1')) { goto mNyBy; } goto y3a7u; Gt2u4: Zx1l2: goto c1CJC; FwU_Y: AwKxm: goto SAFOe; zZld2: RvYlL: goto q20Uo; VQY98: if (!isset($argv[$x])) { goto FE0uE; } goto C0f_r; mk_5n: CARXX: goto KWP2u; MJ1ik: exit; goto QUon0; g95hu: if (!isset($ccchannel_id)) { goto BGFj9; } goto x2pdT; bSc50: preg_match_all('/' . $ccchannel_block . '/sm', $csr, $chx); goto AihnK; LopDU: goto vd50P; goto A2P2D; Tj8l6: $algx1 = '[   Warning   ]' . PHP_EOL . '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] ' . $im . str_replace('<br>', PHP_EOL . '[    Error    ] ', $erc) . PHP_EOL; goto YX8rh; Y59g3: if ($csw == '0') { goto WLGqZ; } goto ShBnl; yBm6t: liV2S: goto dw8iV; VqdxZ: if (!(filesize($cfgf) == 0 || filesize($cfgf) > 40960)) { goto bd4FH; } goto ELXZH; Ch0o2: tDaxU: goto IKgJG; wTEM8: $lgcs = array('aa' => 'Afar', 'ab' => 'Abkhazian', 'ae' => 'Avestan', 'af' => 'Afrikaans', 'ak' => 'Akan', 'am' => 'Amharic', 'an' => 'Aragonese', 'ar' => 'Arabic', 'as' => 'Assamese', 'av' => 'Avaric', 'ay' => 'Aymara', 'az' => 'Azerbaijani', 'ba' => 'Bashkir', 'be' => 'Belarusian', 'bg' => 'Bulgarian', 'bh' => 'Bihari languages', 'bi' => 'Bislama', 'bm' => 'Bambara', 'bn' => 'Bengali', 'bo' => 'Tibetan', 'br' => 'Breton', 'bs' => 'Bosnian', 'ca' => 'Catalan; Valencian', 'ce' => 'Chechen', 'ch' => 'Chamorro', 'co' => 'Corsican', 'cr' => 'Cree', 'cs' => 'Czech', 'cu' => 'Church Slavic; Old Slavonic; Old Bulgarian', 'cv' => 'Chuvash', 'cy' => 'Welsh', 'da' => 'Danish', 'de' => 'German', 'dv' => 'Divehi; Dhivehi; Maldivian', 'dz' => 'Dzongkha', 'ee' => 'Ewe', 'el' => 'Greek', 'en' => 'English', 'eo' => 'Esperanto', 'es' => 'Spanish; Castilian', 'et' => 'Estonian', 'eu' => 'Basque', 'fa' => 'Persian', 'ff' => 'Fulah', 'fi' => 'Finnish', 'fj' => 'Fijian', 'fo' => 'Faroese', 'fr' => 'French', 'fy' => 'Western Frisian', 'ga' => 'Irish', 'gd' => 'Gaelic; Scottish Gaelic', 'gl' => 'Galician', 'gn' => 'Guarani', 'gu' => 'Gujarati', 'gv' => 'Manx', 'ha' => 'Hausa', 'he' => 'Hebrew', 'hi' => 'Hindi', 'ho' => 'Hiri Motu', 'hr' => 'Croatian', 'ht' => 'Haitian; Haitian Creole', 'hu' => 'Hungarian', 'hy' => 'Armenian', 'hz' => 'Herero', 'ia' => 'Interlingua', 'id' => 'Indonesian', 'ie' => 'Interlingue; Occidental', 'ig' => 'Igbo', 'ii' => 'Sichuan Yi; Nuosu', 'ik' => 'Inupiak', 'io' => 'Ido', 'is' => 'Icelandic', 'it' => 'Italian', 'iu' => 'Inuktitut', 'ja' => 'Japanese', 'jv' => 'Javanese', 'ka' => 'Georgian', 'kg' => 'Kongo', 'ki' => 'Kikuyu; Gikuyu', 'kj' => 'Kuanyama; Kwanyama', 'kk' => 'Kazakh', 'kl' => 'Kalaallisut; Greenlandic', 'km' => 'Central Khmer', 'kn' => 'Kannada', 'ko' => 'Korean', 'kr' => 'Kanuri', 'ks' => 'Kashmiri', 'ku' => 'Kurdish', 'kv' => 'Komi', 'kw' => 'Cornish', 'ky' => 'Kirghiz; Kyrgyz', 'la' => 'Latin', 'lb' => 'Luxembourgish; Letzeburgesch', 'lg' => 'Ganda', 'li' => 'Limburgan; Limburger; Limburgish', 'ln' => 'Lingala', 'lo' => 'Lao', 'lt' => 'Lithuanian', 'lu' => 'Luba-Katanga', 'lv' => 'Latvian', 'mg' => 'Malagasy', 'mh' => 'Marshallese', 'mi' => 'Maori', 'mk' => 'Macedonian', 'ml' => 'Malayalam', 'mn' => 'Mongolian', 'mr' => 'Marathi', 'ms' => 'Malay', 'mt' => 'Maltese', 'my' => 'Burmese', 'na' => 'Nauru', 'nb' => 'Bokml, Norwegian; Norwegian Bokml', 'nd' => 'Ndebele, North; North Ndebele', 'ne' => 'Nepali', 'ng' => 'Ndonga', 'nl' => 'Dutch; Flemish', 'nn' => 'Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian', 'no' => 'Norwegian', 'nr' => 'Ndebele, South; South Ndebele', 'nv' => 'Navajo; Navaho', 'ny' => 'Chichewa; Nyanja', 'oc' => 'Occitan (post 1500); Provenal', 'oj' => 'Ojibwa', 'om' => 'Oromo', 'or' => 'Oriya', 'os' => 'Ossetian; Ossetic', 'pa' => 'Panjabi; Punjabi', 'pi' => 'Pali', 'pl' => 'Polish', 'ps' => 'Pushto; Pashto', 'pt' => 'Portuguese', 'qu' => 'Quechua', 'rm' => 'Romansh', 'rn' => 'Rundi', 'ro' => 'Romanian; Moldavian; Moldovan', 'ru' => 'Russian', 'rw' => 'Kinyarwanda', 'sa' => 'Sanskrit', 'sc' => 'Sardinian', 'sd' => 'Sindhi', 'se' => 'Northern Sami', 'sg' => 'Sango', 'si' => 'Sinhala; Sinhalese', 'sk' => 'Slovak', 'sl' => 'Slovenian', 'sm' => 'Samoan', 'sn' => 'Shona', 'so' => 'Somali', 'sq' => 'Albanian', 'sr' => 'Serbian', 'ss' => 'Swati', 'st' => 'Sotho, Southern', 'su' => 'Sundanese', 'sv' => 'Swedish', 'sw' => 'Swahili', 'ta' => 'Tamil', 'te' => 'Telugu', 'tg' => 'Tajik', 'th' => 'Thai', 'ti' => 'Tigrinya', 'tk' => 'Turkmen', 'tl' => 'Tagalog', 'tn' => 'Tswana', 'to' => 'Tonga (Tonga Islands)', 'tr' => 'Turkish', 'ts' => 'Tsonga', 'tt' => 'Tatar', 'tw' => 'Twi', 'ty' => 'Tahitian', 'ug' => 'Uighur; Uyghur', 'uk' => 'Ukrainian', 'ur' => 'Urdu', 'uz' => 'Uzbek', 've' => 'Venda', 'vi' => 'Vietnamese', 'vo' => 'Volapk', 'wa' => 'Walloon', 'wo' => 'Wolof', 'xh' => 'Xhosa', 'yi' => 'Yiddish', 'yo' => 'Yoruba', 'za' => 'Zhuang; Chuang', 'zh' => 'Chinese', 'zu' => 'Zulu'); goto lPYyG; lPXLj: if (!isset($argv[$x])) { goto qbwBy; } goto RQGlq; JeK90: BdBlM: goto UnrWw; MJqhS: AlaIu: goto efKbG; IIQp_: goto SPrt0; goto EwEpQ; kcWSD: fclose($fp); goto P5wKm; Z5BQO: if (!isset($sort)) { goto Df1oM; } goto ZV9fg; K50Mb: oJdhB: goto saj3c; JebfS: echo '" name="timezone"/><br>Culture Info :<br> <select name="culture" style="width:200px;">'; goto foBhS; bPCjM: if (!isset($_POST['dlcx'])) { goto KZC55; } goto EB47S; eSkRg: vH2g0: goto zy0DC; y5wPe: goto xGJzE; goto UiUXX; FJqB_: q3WSz: goto eELUt; bmud8: $xlfn = $xlfn . '.xml'; goto N6S8s; McPX7: if (!($lgfx == 2)) { goto mUxQ2; } goto SVSO1; TDt1g: $rtx = $kxm->addChild($rty, $mrcd); goto mCiKW; xMFXU: unset($tzc); goto gk03i; ttEY2: QJNBj(2); goto Ac63D; Njl0T: if (!($dcm > count(array_unique($cnsx)))) { goto bDs8F; } goto h2FmH; xXLrW: if (isset($arclix)) { goto GO2O9; } goto zE5Q_; dwpdx: echo 'Name'; goto XPygM; pmb2h: $mcar = array('1', '1', '1', '2', '1', '2', '2', '3', '5', '5', '5', '5', '5', '6', '1', '2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '3', '3', '4', '3', '2', '3', '3', '6x', '2', '2', '3', '3', '2', '2', '2'); goto J1ks0; dz6ug: WLGqZ: goto DjnJi; bkji_: AiatA: goto ocfit; DQ5U1: $std = array(); goto OmfFV; vF7Qf: preg_match('/(#counter#(\\d*)(?:\\#)?(\\d*)(?:\\#)?)/', $ccchannel_name, $ccc); goto xFp_V; jOPeu: echo '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Channel Generator enabled...' . PHP_EOL . '[          ]' . PHP_EOL; goto sg7XL; Ma0pE: $csrc = $csr; goto K0sZK; X8XIS: unset($sw, $dl); goto fO4d8; OGsj8: $stop_format = $dsfx; goto tvyN0; oDOYz: $f++; goto bdC72; CYrCK: RrvFR: goto e7fNG; kqIg_: if (!($a < $as)) { goto xGJzE; } goto rE4Io; MBfH6: $cfgf = $sdp . $_POST['mdscf'] . ".siteconfig.php"; goto RtM5P; R8oON: if (!(isset($keepindexpage) && $channel != $kpic)) { goto U0Vfg; } goto EmKDE; NH9PM: $txml->programme[$a - 1]->attributes()->stop = $fnsa; goto tfv13; zGjSN: fwrite($fp, $fhd . '</tv>'); goto Lltnc; fvfDo: AZUrA($algx, $xlgn); goto pAIMH; sF6C4: KrE2m: goto JZbKR; srO3H: $ofx = $xofc[2]; goto auEhP; I8D77: gyHXm: goto olbMQ; Kt_In: $itx->save($drp . '/' . $infn); goto lR3TY; w4qKh: if (!isset($logger)) { goto ZhMBr; } goto JXSlX; CLjDn: $otd = array_values(array_diff(scandir($tdp), array('.', '..'))); goto h8Lm3; qyzP0: goto u0VU7; goto CBMNZ; eGtvX: vEfh5: goto WF3NR; EB47S: $_SESSION['cnfl'] = $filename . '_' . $rev_no; goto aM90Z; fmkfJ: if (preg_match('/_(\\d*\\.siteconfig\\.php)$/', basename($cfgf))) { goto ecyNn; } goto EvojH; YGEc9: $u++; goto R4wIu; DbQPN: g17HF: goto Q7xiX; cGcvu: mNyBy: goto tXYgV; rJq2F: if (!isset($_POST['cxmg'])) { goto DfioY; } goto hNo3q; qFAJX: if (!(isset($_POST['cnmd']) && !empty(strlen($_POST['cnmd'])))) { goto ny3mB; } goto h8E1F; nzAE1: if (empty($std)) { goto oOHjr; } goto roEDr; LGjwP: if (!empty(strlen($xtmc))) { goto CqTGu; } goto DauPY; yKIv4: jppPV: goto G7RsT; kbcwh: if (!(isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto d3DT3; } goto mvjJc; owGmD: $chsum = count($xmlfile->channel); goto UzEdZ; gktPe: exit; goto AjuH1; GXSsd: lLAPp: goto Lhm3v; B3SaD: Z60_A: goto sieqh; kVw2I: Zfo0a: goto HngX0; hvrTf: goto IvCp1; goto jWv1T; rgveC: YQV1_: goto OgUqA; UVPoM: $algx = '[    Error    ] ' . $im . PHP_EOL; goto Nj0lB; rRcZL: oojpt: goto A2aGc; otba0: goto gEP3t; goto gBaVd; nf4PR: $sameas = 'true'; goto xk9Em; uWhyz: goto u0VU7; goto sMoij; ufoEl: goto dEopk; goto bJTTA; ad2Gh: $cny = $ccchannel_name; goto q6Qf3; NYM5N: if (!(!empty($_POST['filename']) && isset($_POST['rev_no']) && is_numeric($_POST['rev_no']) && isset($_POST['svcf']))) { goto n79pI; } goto SIx8b; U3MD5: h7UTU: goto rTNHq; rdF5e: $clsx = preg_split('/((?<!\\\\)\\|)/sm', $ccchannel_logo, -1); goto U1An9; KzOpp: goto sp2jI; goto mOY15; I_puD: preg_match('/' . wFUvW($ccspp) . '/sm', $spb[0][$spxc], $cspx); goto pxn8u; wYuzE: MqC8N: goto SvKSP; Xy1TP: $vtf[] = $fxn; goto m65Sc; NryBZ: echo 'ID'; goto Cetlm; p7HFE: ZTaqZ: goto rfyVI; Gq0HZ: unset($clc, $cln); goto W2wdp; tXzvZ: unset($cfb); goto RzWSd; lJtEj: goto MdRTN; goto ccXd0; gYQRv: NYAOG: goto N1Z2N; t5zEO: $cnsx = array(''); goto RD6nk; TbuG0: goto w3Sd8; goto Kus3n; Jbx_Y: dEopk: goto A27sH; Sz23n: function KWtDp($arcx) { goto tAYWZ; VNVVl: $arco .= chr($s >> (3 - $i) * 8); goto rFBrw; TOSCx: goto XdlxK; goto FiFZG; slHPU: $arcc = false; goto wp7ZF; pOWX3: if (!($j >= 0)) { goto eio9S; } goto zm8j1; KKL_6: goto p108U; goto f7bq5; FSQAu: $j = 3; goto gW_uM; THa84: L_nNh: goto Ob8xK; qOpHR: goto p108U; goto ggi5h; IcEO2: $arcs = 0; goto YWpY2; we9VR: if (!($c == '\\0' || $c == '\\t' || $c == '\\r' || $c == '\\f' || $c == '\\n' || $c == ' ')) { goto NX4Is; } goto s3l8f; FiFZG: eio9S: goto AmwFX; rFBrw: DK8dd: goto cFy1s; P0f3o: fmsiB: goto g1fCr; TebWc: MRJaG: goto FpAqV; HVgrA: $i = 0; goto izqiE; izqiE: $s = 0; goto phpOM; dw9VC: if (!($arcs == 5)) { goto p0_Mo; } goto IcEO2; xRK_a: $arcs = 0; goto iW9oz; zWinF: goto MRJaG; goto vm8md; viwAr: $j++; goto mXL9I; CbKuT: eyOV1: goto KUf67; zm8j1: $arco .= chr($s >> $j * 8); goto THa84; G6uSw: Sekta: goto we9VR; Zgu5F: El7jS: goto Pd2f0; rYug1: if (!($i < $arcs)) { goto ddSkF; } goto f0OSe; G9xui: $i = 0; goto xRK_a; f8mrN: $arcv = ord($arcx[$i]) & 0xff; goto yArOD; tCWVk: return $arco; goto TAy6E; T_wvD: N6BvS: goto viwAr; SSgyc: if (!($i < strlen($arcx) && $arcx[$i] != '~')) { goto El7jS; } goto cZazN; gp5HE: $arcc = false; goto Ie1uX; peY1H: return ''; goto qOpHR; gW_uM: XdlxK: goto pOWX3; rXrU9: $s = $s * 85 + $arcr[$j]; goto T_wvD; fbyp8: $arcc = true; goto UG2Eq; Ob8xK: $j--; goto TOSCx; XGmAX: if (!($c == '\\r' || $c == '\\n')) { goto O0KeW; } goto slHPU; UCUy1: $i++; goto tUXLU; UG2Eq: goto MRJaG; goto fSkPh; mXL9I: goto A1jHz; goto gHeYZ; tUXLU: goto OZScx; goto btWpc; QotBI: if (!($c < '!' || $c > 'u')) { goto YUGn7; } goto GBgW0; yArOD: $arcr[$arcs++] = $arcv - ord('!'); goto dw9VC; tjwBW: if (!$arcc) { goto Sekta; } goto XGmAX; LnLqR: KMa3z: goto UCUy1; f7bq5: LyV0e: goto peY1H; SUABL: YUGn7: goto f8mrN; FpAqV: $i++; goto zsLvz; GBgW0: return ''; goto SUABL; MlA42: $arco .= str_repeat(chr(0), 4); goto zWinF; zsLvz: goto XR60x; goto Zgu5F; IPqpx: $i = 0; goto P0f3o; Ie1uX: $arcr = array(); goto G9xui; btWpc: ddSkF: goto IPqpx; f0OSe: $s += ($arcr[$i] + ($i == $arcs - 1)) * pow(85, 4 - $i); goto LnLqR; XNJyJ: goto MRJaG; goto G6uSw; wp7ZF: O0KeW: goto XNJyJ; dZjmU: if (!($c == 'z' && $arcs === 0)) { goto P1Wha; } goto MlA42; YWpY2: $s = 0; goto qcBh7; tAYWZ: $arco = ''; goto gp5HE; iFsrR: goto fmsiB; goto CbKuT; kFJ8X: A1jHz: goto yP1u3; g1fCr: if (!($i < $arcs - 1)) { goto eyOV1; } goto VNVVl; gHeYZ: mS2af: goto FSQAu; iKI62: NX4Is: goto CaVp9; yP1u3: if (!($j < 5)) { goto mS2af; } goto rXrU9; KUf67: p108U: goto tCWVk; Pd2f0: if ($arcs === 1) { goto LyV0e; } goto wvii0; cFy1s: $i++; goto iFsrR; AmwFX: p0_Mo: goto TebWc; vm8md: P1Wha: goto QotBI; cZazN: $c = $arcx[$i]; goto tjwBW; phpOM: OZScx: goto rYug1; wvii0: if ($arcs > 1) { goto LWz6N; } goto KKL_6; iW9oz: XR60x: goto SSgyc; fSkPh: AF473: goto dZjmU; qcBh7: $j = 0; goto kFJ8X; CaVp9: if (!($c == '%')) { goto AF473; } goto fbyp8; s3l8f: goto MRJaG; goto iKI62; ggi5h: LWz6N: goto HVgrA; TAy6E: } goto rMC5H; kZ9Y6: gEP3t: goto Yid0w; y2kww: goto xGJzE; goto tOE2J; AH_lF: unset($kxm->{'last-chance'}->attributes()->lang); goto ORcpO; UMD80: if (!(isset($_SESSION['xyz']) && $_SESSION['xyz'] == 't')) { goto GadiM; } goto IGm0S; jnLXM: Ug6jU: goto iZ19j; Kqi3W: if (isset($cctag) && !empty($cctag[1]) && (!isset($cspx) || isset($cspx) && empty($cspx[1]))) { goto edJHA; } goto U4RQG; cCxQE: goto hdYxq; goto XeAPQ; k8LwG: nqu8C: goto VH9sm; HgGD0: wQJ0E: goto Q5fSW; Fq3Dw: pPBT4: goto H59mK; jcA7E: if (isset($arclix)) { goto NoXmd; } goto NHRH6; cO9Ow: if (!isset($logger)) { goto HrJHY; } goto fvfDo; c88ek: bJT9C: goto tpYxs; cSsow: g2MX1: goto pYgnk; C1kPB: $dxis = array_keys(array_diff_assoc($xis, array_unique($xis))); goto Xq3_E; wxNd_: sUtVy: goto nlG6p; B11oc: list($cyclone, $cycx) = hFI2v($site_name, $channel, $cycn, $cycc); goto SlAE9; j1pfs: zj0OQ: goto SMtfD; y6EG0: Gc95K: goto ApOc_; Kn23u: echo $xpr; goto YeFbO; u9x7n: $fnsa = (string) $sxml->programme[0]->attributes()->start; goto Gw2rE; hBw5j: goto p80cc; goto CeI9N; XkQDE: if (isset($_POST['engine'])) { goto DJ6uI; } goto TrPRV; iODKu: if (empty($mrcd)) { goto O0FsT; } goto cEFBH; hqxBb: PV7Mt: goto Esgjj; hY6w4: $fka = array('url2' => 'hide2', 'url3' => 'hide3', 'url4' => 'hide4', 'pagekey1' => 'hide5', 'pagekey2' => 'hide6', 'ccurl2' => 'hide2cc', 'ccurl3' => 'hide3cc', 'ccurl4' => 'hide4cc'); goto cDb_O; QyWB0: $dxc1 = 0; goto SakOZ; YxgyW: echo '<b><h3>' . $im . '</h3></b>'; goto dTRa1; VeHt0: if (!empty($clsc[1])) { goto LGqQv; } goto cPVAw; BB7nL: ${'cmt' . $xi} = ${'cm' . $xi}; goto ys09O; YGmC7: $path = $_POST['path']; goto jjW_R; csinm: hbz4n: goto rTW7g; jNuQz: if (!($spxc < $shc)) { goto PV7Mt; } goto L4J60; HvM3Q: bDs8F: goto izym6; LeviT: Bpnm6: goto C6YYU; CVa1d: chmod($drp . '/' . $fpn, 0777); goto WlwP0; Edu5y: if (!isset($keepindexpage)) { goto C6JlY; } goto helsw; wxh75: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto NUZ_a; } goto UafWn; t1RcM: unset($clx, $arclist, $arc_vars, $arc_varx); goto Pn_dn; e0NCH: if (isset($vtf)) { goto EV5w3; } goto Jqd2i; Bwhkl: if (!(isset($inverter) && !empty($inpt))) { goto PLJ9X; } goto johAM; iPOZJ: nfLCb: goto oRxCO; Qrgxe: function fCTyN($arc) { goto UzdYE; jwrzZ: $algc = '0'; goto nmfcH; XRz78: $algb = '1'; goto qwWoi; i3yve: $algy = ''; goto jwrzZ; nmfcH: $algb = '0'; goto REIKD; ANjY2: if (!($algc == '0' && $algb > '0')) { goto Kw7uU; } goto X3SO6; mgNdl: $algx = ''; goto i3yve; r6giP: if (!@(!tempnam(sys_get_temp_dir(), ''))) { goto TlQin; } goto XRz78; rVhMI: uUnYA: goto ANjY2; X3SO6: $algc = '1'; goto aOkli; F_FiO: if (!($algc > '0')) { goto uUnYA; } goto vmhqM; oQYr6: $algy .= '<center><h3><b>Operation terminated...</b></h3></center>'; goto rVhMI; qwWoi: if (!($arc == '1')) { goto V8W00; } goto rHxR6; NuEBE: XrhZf: goto oQYr6; mbJQk: TlQin: goto F_FiO; REIKD: foreach ($lx as $lk => $lv) { goto rR71w; wY_NH: wfVwz: goto z0mbM; GJeCJ: uji3Z: goto TXQRf; OsX1Y: if (!($lv == '1')) { goto Pzg84; } goto y66We; z0mbM: $algy .= '<center><h3><b>"' . $lk . '" module is not available..'; goto OsX1Y; rQlvK: if (!($lv == '2')) { goto aJ0dt; } goto maZxU; htoGr: QxUx6: goto PB0cG; HeU6v: $algy .= '</b></h3></center>'; goto aVyCv; bBlcg: P0iyL: goto HeU6v; PB0cG: $algy .= '(Critical)'; goto VTTBX; rR71w: if (!(extension_loaded($lk) === false)) { goto ddnSp; } goto CWn0E; FOs4G: $algx .= PHP_EOL; goto bBlcg; ANlrW: $algx .= '(Critical)'; goto htoGr; CWn0E: if (!($arc == '1')) { goto wfVwz; } goto Up9nO; HSheu: Pzg84: goto rQlvK; kIkut: aJ0dt: goto ObQzf; maZxU: if (!($arc == '1')) { goto QxUx6; } goto ANlrW; VTTBX: $algc = $lv; goto kIkut; Up9nO: $algx .= '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] "' . $lk . '" module is not available..'; goto wY_NH; ObQzf: if (!($arc == '1')) { goto P0iyL; } goto FOs4G; aVyCv: ddnSp: goto GJeCJ; y66We: $algb = '1'; goto HSheu; TXQRf: } goto BbFuJ; vmhqM: if (!($arc == '1')) { goto XrhZf; } goto WNf4i; BbFuJ: H5Nql: goto r6giP; aOkli: Kw7uU: goto wd9R0; wd9R0: return array($algc, $algx, $algy); goto DeCoI; PNh61: $algy .= '<center><h3><b>"open_basedir" restriction in effect..[ENC] siteconfigs may not work..</b></h3></center>'; goto mbJQk; WNf4i: $algx .= '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] Operation terminated...' . PHP_EOL; goto NuEBE; rHxR6: $algx .= '[' . date("d-m-Y H:i:s") . '] "open_basedir" restriction in effect..[ENC] siteconfigs may not work..' . PHP_EOL; goto GXLZE; UzdYE: $lx = array('zip' => '1', 'iconv' => '1', 'session' => '1', 'dom' => '1', 'libxml' => '1', 'mbstring' => '2', 'xml' => '2', 'simplexml' => '2', 'curl' => '2', 'fileinfo' => '2', 'json' => '2', 'openssl' => '2', 'hash' => '2'); goto mgNdl; GXLZE: V8W00: goto PNh61; DeCoI: } goto q3KTN; x9wo4: unset($dsou2); goto mezuE; gFFAG: NP7gl: goto FD8OF; qIjPh: function WO0cf($arcd, $arcp) { goto wzs73; GRwJ1: if (!(count($arcd[$x]) == 0)) { goto Y2yiY; } goto lmJQK; crEL5: goto pL40O; goto uYPG9; hRlDz: if ($arcp == "1") { goto uvqrL; } goto x3O6G; sQ5kQ: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => " . FrTou($arcd[$x][0]) . "<br><br>"; goto WLjgB; gysEz: F4vMq: goto egHrn; qI5c3: GYXd2: goto vS27O; bZ_7k: goto lSa_Z; goto E_Lpy; nIdO2: lSa_Z: goto BeKgZ; RzaU8: if (!($z < count($arcd[$x]))) { goto dnp7Q; } goto QWAyQ; Q6syi: $x++; goto xUTp1; vS27O: $z++; goto Qd_te; MoNh7: DVw3t: goto TeqCt; O9EMC: Sskhx: goto crEL5; e1Q4a: $arcd[$x] = ''; goto MoNh7; ooYei: if ($x < 10) { goto j83HX; } goto j8ytO; j8ytO: if ($x >= 10) { goto jBTen; } goto rAG_V; BeKgZ: return $arcx; goto XGinT; Pynrg: if (!empty(strlen($arcd[$x]))) { goto qv_FN; } goto F9Y8A; TeqCt: if (is_array($arcd[$x])) { goto Wu0lN; } goto Pynrg; VkWUn: $arcx .= "    "; goto sU2FR; OhTe2: goto ttDsE; goto ZNpDi; PLvJj: dnp7Q: goto OjlLy; BctlA: if (!($x < $y)) { goto THXhA; } goto tj2OD; vUKr7: $y = count($arcd); goto AZpYt; nB1W6: $arcd[$x] = array_values(array_filter($arcd[$x], 'strlen')); goto HkPJh; Qd_te: goto g4ibg; goto PLvJj; OjlLy: if (!empty($arcd[$x])) { goto Sskhx; } goto xtIfg; uYPG9: fS1ye: goto GRwJ1; xtIfg: $arcx .= "<br><br>"; goto O9EMC; hrWX1: Ka1Cr: goto R5bB1; ohjzI: Wu0lN: goto S1eFz; F9Y8A: $arcd[$x] = ''; goto UM0q9; xd1Hp: THXhA: goto nIdO2; xYn8l: g4ibg: goto RzaU8; nqhvZ: ga0Cq: goto EWyKB; EWyKB: $x++; goto c2unr; p5THm: IhhTU: goto BUC3U; V0Tra: $arcd[$x] = ''; goto hrWX1; xUTp1: goto F4vMq; goto l5hjf; L_q4D: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => "; goto nB1W6; H05nK: if (!($z + 1 != count($arcd[$x]))) { goto e7B_o; } goto ooYei; UBcWe: YHIlX: goto L_q4D; lmJQK: $arcd[$x][0] = ''; goto OK2pF; l5hjf: oQfu4: goto p3MJg; sU2FR: ttDsE: goto YPV1w; F8OGi: $x = 0; goto gysEz; tj2OD: if (isset($arcd[$x])) { goto DVw3t; } goto e1Q4a; YPV1w: e7B_o: goto qI5c3; VpDkz: if (!is_array($arcd[$x])) { goto wYngR; } goto ETadY; ETadY: goto pL40O; goto UBcWe; mtpfg: pL40O: goto nqhvZ; c2unr: goto egdHD; goto xd1Hp; QWAyQ: $arcx .= fRTOu($arcd[$x][$z]) . "<br><br>"; goto H05nK; OK2pF: Y2yiY: goto sQ5kQ; oE15w: if (is_array($arcd[$x]) && count($arcd[$x]) <= 1) { goto fS1ye; } goto VpDkz; U0_9B: wYngR: goto knYxX; quVkG: j83HX: goto aeIx5; yEhIF: KYIPT: goto Q6syi; wzs73: $arcx = ''; goto vUKr7; p3MJg: goto lSa_Z; goto p5THm; KXtvr: if (!(!isset($arcd[$x]) || empty(strlen($arcd[$x])))) { goto Ka1Cr; } goto V0Tra; egHrn: if (!($x < $y)) { goto oQfu4; } goto KXtvr; HkPJh: $z = 0; goto xYn8l; WLjgB: goto pL40O; goto U0_9B; x3O6G: if ($arcp == "2") { goto IhhTU; } goto bZ_7k; nVYkY: egdHD: goto BctlA; R5bB1: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => " . frToU($arcd[$x]) . "<br><br>"; goto yEhIF; ZNpDi: jBTen: goto VkWUn; BUC3U: $x = 0; goto nVYkY; UM0q9: qv_FN: goto ohjzI; aeIx5: $arcx .= "    "; goto OhTe2; E_Lpy: uvqrL: goto F8OGi; AZpYt: $arcd = array_map(function ($ax) { return str_replace(array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&apos;', '&quot;', '&nbsp;'), array('&', '<', '>', '\'', '"', ' '), $ax); }, $arcd); goto hRlDz; S1eFz: if (is_array($arcd[$x]) && count($arcd[$x]) > 1) { goto YHIlX; } goto oE15w; rAG_V: goto ttDsE; goto quVkG; knYxX: $arcx .= "[" . ($x + 1) . "] => " . FRTou($arcd[$x]) . "<br><br>"; goto mtpfg; XGinT: } goto GZcYd; rAn7a: YhCuD: goto zJOdG; fHmJ9: if (empty($channeldelay)) { goto eSiV5; } goto XEBXu; PL3TT: af1QI: goto fDnvq; A__04: $fp = gzopen($drp . '/' . $infn . '.gz', 'w9'); goto seF73; TveyS: $h = 0; goto viZyI; FJRnf: $a++; goto l65ww; Q58Rp: unlink($fxf); goto ZV8xC; JNkeC: ocUmT: goto Ma0iI; QhqNF: ob_end_clean(); goto YGmC7; Nnifi: p9s3Y: goto oQIDC; A640n: if (!isset($ccchannel_logo)) { goto YW6La; } goto CYbhx; FL0nw: Z9axC: goto NaiH2; nYcVP: echo '</div>'; goto IL2Xb; B1HUZ: goto rG99e; goto wz5mU; xl1jJ: $xdlw = '0'; goto lcu7q; bnC7E: fclose($fp); goto U9Zci; R5Xmi: function yY1hZ($arcg, $ars, $arclist) { goto xwMWd; vKG5F: preg_match('/((?<!\\\\)\\|\\|#add#)/', $arcg, $adc); goto tU4LV; e8wSH: return $arcgx; goto oxb7y; tU4LV: if (!isset($adc[1])) { goto yW83K; } goto wndoM; A2hHR: yW83K: goto phCKe; TOEs1: if (!isset($arcgx) || isset($arcgx) && empty($arcgx)) { goto d30xl; } goto kXRC9; u_IS9: preg_match('/((?<!\\\\)\\|#\\|)/sm', $arcg, $bkc); goto QRsIH; phCKe: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\\\)(\\|\\|#.+|$))/sm', $arcg, $asrx); goto CxtUh; VDZsi: IRDHX: goto e8wSH; wndoM: $arcg = str_replace('||#add#', '', $arcg); goto A2hHR; stcpc: $arcsr = $asrx[2]; goto WoT4x; mAKns: foreach ($arcgx as $ak => $av) { goto jyIvJ; Apl7H: P60Qz: goto DMkDr; jyIvJ: if (!($ak != 0)) { goto P60Qz; } goto As8aF; qx0vM: jvnjc: goto Apl7H; hE8Qg: m7dXH: goto RAFCk; uAnL2: goto jvnjc; goto hE8Qg; As8aF: if (!empty(strlen($av))) { goto m7dXH; } goto jOdlu; Vs0On: goto CiSbc; goto qx0vM; jOdlu: $arcgx = ''; goto uAnL2; DMkDr: w2A7y: goto Y7Vs3; RAFCk: $arcgx = $av; goto Vs0On; Y7Vs3: } goto DzZ2E; CxtUh: if (!isset($asrx[1])) { goto aHOi6; } goto DU_LN; zexhW: foreach ($arcsm as $arcsp) { goto ljL7v; VZLMJ: goto L1q5q; goto a2ExG; MTDou: if (!(isset($arcgx[1]) && !empty(strlen($arcgx[1])))) { goto rVS3x; } goto VZLMJ; ljL7v: preg_match('/' . WfUVw($arcsp) . '/sm', $ars, $arcgx); goto MTDou; T5Kez: uKaYq: goto oxwQi; a2ExG: rVS3x: goto T5Kez; oxwQi: } goto TokzL; Fn0F2: hj3qa: goto TOEs1; YX_kn: d30xl: goto cm8xS; WoT4x: ZxV7z: goto gwt9t; gwt9t: if (!isset($adc[1])) { goto FHzvi; } goto l3Xho; kXRC9: $arcgx = VKlmC($arcgx, $arcsr, "1", null, "33"); goto D1c8F; uGEPY: goto KFvjX; goto y94Ts; D1c8F: goto IRDHX; goto YX_kn; xjXZh: aHOi6: goto tbgf0; QRsIH: if (!empty($bkc[1])) { goto Akjw1; } goto ZsQi6; KqsIu: FHzvi: goto u_IS9; l3Xho: $arcgx = $arcg; goto zlHsq; RuPyD: KFvjX: goto Fn0F2; ZsQi6: if (empty($bkc[1])) { goto BQH6n; } goto skqCa; DzZ2E: CiSbc: goto RuPyD; cJSE3: $arcgx = wF5zT($arcg, $ars); goto uGEPY; skqCa: goto KFvjX; goto hgB1y; tbgf0: if (!isset($asrx[2])) { goto ZxV7z; } goto stcpc; zlHsq: goto hj3qa; goto KqsIu; DU_LN: $arcg = $asrx[1]; goto xjXZh; TokzL: L1q5q: goto mAKns; xwMWd: $arcg = lpOXH($arcg, $arclist); goto vKG5F; Cy0Pt: $arcsm = preg_split('/(?<!\\\\)(\\|>\\|)/', $arcg, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto zexhW; y94Ts: BQH6n: goto Cy0Pt; cm8xS: $arcgx = ''; goto VDZsi; hgB1y: Akjw1: goto cJSE3; oxb7y: } goto V1qOU; TPx37: echo $algx; goto uPZy0; UblEh: $xtmc = ''; goto HsJhA; ySOA4: echo $algx; goto VSaXu; JHEP1: ESiEW: goto L1sR0; tvyN0: oCEPM: goto lYywa; Y6bKB: if (!(preg_match('/^(1|2)$/', $ccsorttype) && preg_match('/^(1|2|3|4|5|6|7)$/', $ccsortflag))) { goto ZJoOj; } goto t8IlB; isbJ0: qV5od: goto lUjzO; E4LFC: NILTx: goto KyNnX; rbs07: preg_match('/^(.*(?:#__#|\\|##\\|))/sm', $channel, $ccvc); goto NRsBU; YiUD9: if (!(date_create($dtimer[1]) > date_create($dtimer[0]))) { goto AfM5x; } goto uE2P5; ycDb9: goto bMMNa; goto nJkau; TCCKE: preg_match('/(\\|\\|#source#(##grabber_[1-8]##))/', $ccchannel_logo, $ccsrc); goto D1zYl; cZalq: OuChU: goto IpIAS; lhB6K: xxzvi: goto Gu8Iz; ql0lN: XNden: goto wOeeD; OlAd4: aZuRa($algx, $xlgn); goto sIcMn; BK4zg: $algx = $im . $in; goto Rv263; laM3W: $t = $n; goto OO06H; TU4LR: UdGUT: goto PbXKy; tbZDP: $clsx = array(''); goto jBpcL; TlaJt: goto NBz8s; goto FBTON; JKz1e: pdDOv: goto M_OaJ; WSIua: if (!(isset($cnsx) && !empty(array_filter($cnsx)))) { goto KJ0Qv; } goto BjYGC; iejY0: echo htmlspecialchars($timezone); goto uyoFT; lJi3v: p8KSK: goto W0DJD; vHyZp: CA2i8: goto mXnkn; h0UWk: goto ROMz3; goto vTd_x; Wvfxa: Ia81N: goto JgfSY; XVNDB: goto GdFcU; goto LKA3f; UdJgg: if (empty($cidsc[1])) { goto LiDE5; } goto Ge829; HBSpC: if (!isset($vldb)) { goto Gc95K; } goto jT9xj; PtQ1e: BwNl6: goto cXl5I; CUmvp: if (!isset($_POST['dlinvx']) && isset($_POST['dlinvxg'])) { goto DCMP6; } goto S3wMb; ugxEO: $rtx->addAttribute('lang', $mrcl); goto hlk35; IvYtZ: goto PK2Dy; goto bJY0x; ilYUg: if (!(isset($ccsorttype) && isset($ccsortflag))) { goto ESox7; } goto Y6bKB; nHVM9: $xi = $t - 1; goto Mkz8b; dUpoL: $pos = -2; goto yC3DQ; CHz8H: u5sol: goto AzJUA; NfZNy: Gk5Iz: goto VkHrC; huFZo: u6u0P: goto Hb6u9; kSjZr: unset($icc); goto wnRmL; R1Xdk: if (isset($ayx[1]) && !empty(strlen($ayx[1]))) { goto H2Hpa; } goto E69ea; H_YKD: $cidrsx = UmCuB($ccchannel_id, $arclist, $csrc, "1", array(null, null), $clm, $culture); goto ABfFf; tzfH7: if (!empty(strlen($mrcd))) { goto yuvcw; } goto hc5x2; Ej80p: if (empty($xdlw)) { goto bJJ5D; } goto fZAHx; Rer7H: FevuT: goto yCQ3l; C8XBv: echo 1; goto KPZk3; VOLbG: goto FFfQs; goto RHruW; l4gyF: $fmod = 'on'; goto WYoM7; jY7bn: foreach ($fka as $fk) { goto Muu1C; Muu1C: if (empty($_POST[$fk])) { goto tqjjT; } goto m6Hr3; vEZtr: FeKAT: goto xDcjT; YDD7p: tqjjT: goto vEZtr; m6Hr3: ${$fk} = 1; goto YDD7p; xDcjT: } goto CnvoV; C8hxk: goto sinKf; goto M2z7Y; UAdR0: if (!($n < 5)) { goto wDrb5; } goto ZbjZj; U7xj4: if (!($n < 5)) { goto MHiQ2; } goto n3tZe; xCW0C: fclose($fp); goto VFON2; jrnKv: KUxvc: goto vfChJ; MZBmT: $f = 0; goto UO6uq; xpWet: if (empty(strlen(trim($ccchannel_logo)))) { goto EcmWF; } goto v34hr; SDPZ6: if (!(isset($pdc) && date_create($pdc) > date_create($startxc1[$l]))) { goto H1sHu; } goto SoH9l; nc4pN: UN3RW: goto H2Qk0; fBg2Q: XdB8q: goto fp97x; MaAJL: goto adFq8; goto KQCq9; UO6uq: GYT5R: goto B_DOl; KV3lQ: if (!(!empty(array_filter($startxc1)) && empty(array_filter($stopxc1)))) { goto g9U7Y; } goto fDpb0; b3r_p: v5p2z: goto Di0mc; eCl6h: $m++; goto FMvS1; c22hQ: AZUrA($algx, $xlgn); goto tn9IB; qNxrG: if (!isset($_POST['mdcf'])) { goto GnqjG; } goto VHvNn; w6xrq: goto kPCBQ; goto QB9iS; XRSZx: mNupH: goto O6ttz; yDgoc: if (!isset($fusion)) { goto mD5Xh; } goto SLKpY; YCF4o: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\\\)(\\|\\|#.+|$))/sm', $rgc[3][$rqw], $rgl); goto QPXqN; KsfS5: if (!($dci > count(array_unique($cidsx)))) { goto HFSdg; } goto UsFVD; PPsHY: if ($chsum == '0') { goto gwqJw; } goto SjyGI; pqZGI: TkRvy: goto ckMrm; pMfjc: ER7C1: goto mf92k; bf6sf: ob_start(); goto JmSLw; n0ali: kTfzE: goto Fqns5; hlk35: goto HYnlo; goto iBXB2; cHVqj: eSiV5: goto NHkWD; DwFh2: unlink($tdp . $otd[$a]); goto wsqPN; olbMQ: $filename = 'http://www.' . JtQxl($filename, 'e', 'f'); goto gaHiU; lV2dG: $rxtag = '##' . $rtag[0][$n] . '##'; goto UXdXj; SlAE9: if (!isset($keepindexpage)) { goto EH1sq; } goto AS6E0; NFORb: if (isset($arclix)) { goto D9EUl; } goto jgpzW; iiy13: fwrite($fp, $fhd . $fsrc . $prg . '</tv>'); goto p5DRc; Zt2bh: $cidsx = preg_split('/((?<!\\\\)\\|)/sm', $ccchannel_id, -1); goto Sry2g; XWo1B: $dbs = $_POST['dbs']; goto AVc6B; LkFLo: goto HvtYV; goto BpW0G; RmzYE: ubNTL: goto SBsN5; Xq3_E: $dpn = count($dxi); goto z2aUp; PHDSX: oSx22: goto qMGXZ; cDb_O: foreach ($fka as $fk => $fv) { goto J4YmK; Bgt0d: yEqd_: goto hT4Zz; nWzND: preg_match('/(?:(cc|))?url(\\d)/sm', $fk, $fp); goto hpyCE; kRloO: if (isset(${$fk})) { goto eKfIJ; } goto nl3JG; NaQEa: KeOFI: goto nWzND; hpyCE: if (isset($fp[1]) && isset($fp[2]) && isset(${$fp[1] . 'subpage_format' . $fp[2]})) { goto oTS74; } goto kieMf; Gm5uw: eKfIJ: goto SsQ94; cf0S3: Kdzuh: goto noYqJ; uLdp8: goto yEqd_; goto ozRUv; nl3JG: if (!isset(${$fk})) { goto KeOFI; } goto Y2ol8; hT4Zz: F7s15: goto cf0S3; SsQ94: echo '"";'; goto LMsWC; ozRUv: oTS74: goto WeB8s; LMsWC: goto F7s15; goto NaQEa; WeB8s: echo '"";'; goto Bgt0d; Y2ol8: goto F7s15; goto Gm5uw; J4YmK: echo 'window.onload = '; goto kRloO; kieMf: echo 'tmf1("' . $fv . '");'; goto uLdp8; noYqJ: } goto fuDdS; J7P5D: DfpNa: goto beWyE; jobHY: if (isset($_POST['dlinvx']) && !isset($_POST['dlinvxg'])) { goto XE23L; } goto CUmvp; Giq7k: x_0_7: goto rxBN8; hNuXN: echo "<br><br><center>Show Debug</center><br><pre>"; goto JwFqs; CvK0b: $zip_name = $drp . '/' . $xlfn . '.zip'; goto Z1PJQ; FyfOV: if (!preg_match('/^(1|2|3|4|5|6|7)$/', $sortflag)) { goto LOoXy; } goto WoIKw; T7APS: goto Ms4Aa; goto r5V4r; NwVQw: if (!(isset($stop) && isset($stop_format))) { goto lI2Ks; } goto NGQrY; ApC8h: if (empty($channellogo)) { goto h7YLW; } goto NfNLB; JHRbM: if (isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && isset($cyclone) && isset($ctf)) { goto YNnAL; } goto momTg; zQHew: if (!isset($chlt)) { goto RQZ7B; } goto SvoV0; CBMNZ: WI3df: goto XYsgq; ExUTg: if (!($cts > strtotime(date('YmdHis', filemtime($tdp . $uut[$a])) . ' +14 days'))) { goto FsBCE; } goto UKNWF; ab2pA: if (!isset($first_day)) { goto T5kk6; } goto KGiXy; lBCJA: goto zIewd; goto Cs05v; GsezK: if ($stal == 2) { goto GC9Wk; } goto BFPur; BvwAS: if (!empty($ccsrc[1])) { goto rb2TY; } goto Tzs4U; JeZZi: $cspx[1] = ''; goto iV9Uh; uE2P5: $dfr++; goto nShub; XM0fl: $spo = '0'; goto CSQzn; wTqp3: goto Y7E9t; goto enK7V; RVrX1: unset($ayx); goto U6fvK; RAiHz: HsG0L: goto yLoLm; j7cMG: vLAcR: goto sL6Lv; PvWUH: VrRlz: goto fNgLT; iBJI0: if (is_numeric($mrcd)) { goto N_314; } goto cImpI; N4J8k: KtLZC: goto ferlO; SU2Co: ${'cm' . $t} = NjVWc(${'ccsubpage_format' . $t}, $arclist); goto ivK_u; BBu4c: bMMNa: goto Yd9Ch; RoALd: echo '</center><br><script>function mfrf(){document.getElementById("confmaker").reset()}$(document).ready(function(){$("#configremover").on("click",function(){var n=$("#delconfigfile").val();return 0==n.length?(e.preventDefault(),!1):1==confirm(\'Do you want to delete "\'+n+\'"?\')&&void $.ajax({type:"post",data:{dlpt:n},dataType:"json",success:function(e){1==e&&($("#delconfigfile option:selected").remove(),$("#cgf option[value=\'"+n+"\']").remove())}})})})</script></form></body></html>'; goto l5UMC; MXHLW: $_SESSION['download'] = 'dlsc'; goto FC8gL; s9hV6: Nkr9U: goto TtZda; S1OeA: goto uTatR; goto Pp8df; dcaK0: ZF4Sh: goto Grq8M; S1Tiy: if (!(empty($swx) && isset($cycn) && !empty($cycn) && isset($cycc) && !empty($cycc) && !isset($cyclone))) { goto u8Dp6; } goto B11oc; W0gyU: kb31v: goto qm6y3; CXUI0: goto oojpt; goto DK_SC; xWwos: goto IE6FS; goto kb19b; A_0XU: if (!(strcasecmp($infn, $xlfn) == 0)) { goto Bz_B5; } goto OzMuR; Ot7Bi: if (!(isset($acp) && $acp > '1')) { goto XdB8q; } goto eEduh; NUFAV: YSOlo: goto U7xj4; ULi6n: nVrKk: goto knUvd; A5f4U: hdxI6: goto eEZwG; bg4k8: nmcOF: goto F7xZ1; OCVXE: $t--; goto r7o68; u3z1X: mnqut: goto qCK4F; xs7iK: if (!isset($cycx)) { goto pjaD5; } goto ImcFe; COvou: if (!($xts > 1)) { goto nmYEW; } goto sZBxq; nVYNI: I0Kus: goto wXW8f; mXHam: echo $dbl; goto Lnd26; vzJeU: ftruncate($fp, ftell($fp)); goto xCW0C; x2ljY: aylsr: goto Igfo7; yfCIT: Y04_8: goto Y5T0s; WlNFC: goto ASFfB; goto MMyhp; wOqHJ: $logopart = ''; goto j7cMG; JJ9Dl: vYAPP: goto G2VGU; VYM86: if (!preg_match('/(?<!\\\\)(\\|\\|#delete#)/sm', $rtag[2][$n])) { goto ANJZR; } goto v5oS1; dhzLR: $fka = array('mdscf' => 'Loader', 'delsconfigfile' => 'Remover'); goto LLCH5; jqSzm: function uMCuB($arcs, $arclist, $arcsrc, $arcd, $arcen, $arclm, $arcclt) { goto i6d43; Rve1z: $arcx = VklmC($arcx, $arccl, "2", $arcclt, "55"); goto gtj8X; Iquls: $arclx[1] = preg_replace(array('/(<.*?>)/sm', '/^(\\s+)|(\\s+)$/s'), array('', ''), $arclx[1]); goto KWNRI; hvsCa: c8nLG: goto UVrrX; EI9Uk: if (!($xz < $xy)) { goto XR3xK; } goto H_1Oy; rQGsK: $arcs = str_replace($cchk[1], '', $arcs); goto dHcDv; tp8gl: $mgc = '1'; goto PQ8HD; U4SUV: LXD70: goto Kt9pr; o6n68: UmkCM: goto c1FEr; m_EDH: $arcx[] = $cchk[2]; goto mgZMu; c1FEr: $arcx = $arclx[1]; goto oIk0T; Y3GnP: XBA92: goto YXWye; pX7pM: foreach ($arcsm as $arcsp) { goto CYoX1; bMIUF: if (!(isset($arclx[1]) && !empty($arclx[1]))) { goto or3XJ; } goto VB5rf; Tlyvm: or3XJ: goto N3xZm; CYoX1: preg_match_all('/' . wFuvW($arcsp) . '/sm', $arcsrc, $arclx); goto bMIUF; VB5rf: goto F_4WM; goto Tlyvm; N3xZm: Z73jT: goto bwpGy; bwpGy: } goto iwHd1; Trfxx: a9U0z: goto bgIsF; XUFUx: $arccl = $acsx[2]; goto bvBrl; foVhi: C4FID: goto XpW5O; JVI29: $mgc = '2'; goto Ams4A; Yo8jR: $arclx[1] = array(''); goto qtOI_; U81IK: goto enj9a; goto zCSbi; b4LzO: if (strpos($arcd, 'x') != false && (!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto LWWr2; } goto mclB2; bvBrl: S2GCW: goto QFAER; i6v6G: $arclm = $cchk[3]; goto zg2Om; AgR8f: if (!empty($mgw[1])) { goto m2CHb; } goto ZD79W; i6d43: $arcs = LpOxH($arcs, $arclist); goto baSYW; WrMOa: $arclm = $cchk[4]; goto ogp6w; WZORi: ZrFuw: goto tp8gl; UVrrX: if (!isset($acsx[2])) { goto S2GCW; } goto XUFUx; QFAER: preg_match('/(#counter#(\\d*)(?:\\#)?(\\d*)(?:\\#)?(\\d*)(?:\\#)?)/', $arcs, $cchk); goto e7hs3; MD17F: $arclx[1] = (array) Wf5ZT($arcs, $arcsrc); goto U81IK; ODgzB: preg_match_all('/' . wFuVw($arcs) . '/sm', $arcsrc, $fgblock); goto sHod9; baSYW: preg_match('/^(.*?)(?=(?<!\\\\)(\\|\\|#.+|$))/sm', $arcs, $acsx); goto Hc4TX; PY0AN: $arcs = $acsx[1]; goto hvsCa; r9RcK: preg_match('/((?<!\\\\)\\|#\\|)/sm', $arcs, $bkc); goto J9Zld; lJnXI: k4w7t: goto Rve1z; vze6q: WN2QM: goto rQGsK; rY0VI: gS27A: goto EI9Uk; oIk0T: goto iSboN; goto vze6q; J9Zld: if (!empty($bkc[1])) { goto Id7R2; } goto Sxow4; ZPeZa: $arclm = $cchk[4]; goto hX2PM; gD3t4: akKfm: goto WrMOa; oNLjw: goto k4w7t; goto Y3GnP; zg2Om: $cchk[3] = '1'; goto u2ceX; XpW5O: iSboN: goto BLh06; MEZMb: goto J2PVA; goto gD3t4; jmC1v: $xz = 1; goto rY0VI; ZD79W: goto o3fMo; goto WZORi; TZfta: $arcsm = preg_split('/(?<!\\\\)(\\|>\\|)/', $arcs, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); goto pX7pM; OLh2C: m2CHb: goto JVI29; Kt9pr: if (is_numeric($cchk[2]) && is_numeric($cchk[3])) { goto a9U0z; } goto G4E2S; Xe1xn: goto uOqcn; goto PdqNg; PQ8HD: goto o3fMo; goto OLh2C; QvSgn: if (!(!empty($mgb[1]) || !empty($mgw[1]))) { goto sx_RN; } goto z4lQO; X6999: $arclx[1] = VkLmC($arclx[1], $arccl, "2", $arcclt, "55"); goto Iquls; qtOI_: jZTef: goto hIrfo; QJMeH: $arclm = '1'; goto MEZMb; gDlCf: if (is_numeric($cchk[4]) && is_numeric($cchk[3])) { goto akKfm; } goto sFb1j; NGE9P: AvqgR: goto o6n68; Nr0s_: J2PVA: goto U4SUV; O0LCu: if (!(count($arcx) <= $arclm)) { goto NqRMo; } goto x5qlO; w1tJ3: if (!(!isset($arclx[1]) || isset($arclx[1]) && empty($arclx[1]))) { goto jZTef; } goto Yo8jR; i0Em8: preg_match('/(\\|\\#\\|\\[\\-\\]\\|\\#\\|)/', $arcs, $mgw); goto QvSgn; mclB2: goto enj9a; goto mpew0; i387V: $arclx[1] = array_map('trim', $arclx[1]); goto WnUga; iYew7: xN18K: goto JZgUQ; hIrfo: if (empty($arclx[1])) { goto UmkCM; } goto i387V; KWNRI: $arclx[1] = JtQXl($arclx[1], 'e', 'f'); goto NdH4z; lWty8: LWWr2: goto ODgzB; er1mI: goto gS27A; goto YBUtC; bgIsF: $arcx[] = $cchk[2]; goto YbEjD; G4E2S: if (!is_numeric($cchk[3])) { goto XBA92; } goto qeCIH; sHod9: $arclx[1] = lscGM($arcs, $fgblock, $mgc); goto uziJW; YBUtC: XR3xK: goto w1tJ3; x5qlO: $cchk[2] += $cchk[3]; goto m_EDH; z4lQO: if (!empty($mgb[1])) { goto ZrFuw; } goto AgR8f; rf_t2: $arclx[1] = str_replace(' ', '%20', $arclx[1]); goto eWttF; Hc4TX: if (!isset($acsx[1])) { goto c8nLG; } goto PY0AN; dHcDv: if (!empty($arclm)) { goto LXD70; } goto gDlCf; QV1c_: $arclx = array(); goto r9RcK; ogp6w: goto J2PVA; goto IcZwL; sFb1j: if (!is_numeric($cchk[4]) && is_numeric($cchk[3])) { goto HZn0o; } goto NsUcJ; lTZvI: preg_match('/(\\|\\#\\|\\[\\+\\]\\|\\#\\|)/', $arcs, $mgb); goto i0Em8; Ams4A: o3fMo: goto MRlAT; YbEjD: uOqcn: goto O0LCu; u2ceX: goto J2PVA; goto DnOl9; mgZMu: cu5j0: goto Xe1xn; mpew0: Id7R2: goto MD17F; eWttF: $arclx[1] = preg_replace('/^(\\S)/sm', '||\\0', $arclx[1]); goto NGE9P; uziJW: enj9a: goto kyxdQ; MRlAT: $arcs = str_replace(array('|#|[+]|#|', '|#|[-]|#|'), array('', ''), $arcs); goto ZySA4; WnUga: $arclx[1] = preg_replace('/(\\s{2,})/sm', ' ', $arclx[1]); goto X6999; DnOl9: CU_y6: goto ZPeZa; LP0dJ: $xz++; goto er1mI; hX2PM: $cchk[3] = '1'; goto Nr0s_; H_1Oy: foreach ($arclx[$xz] as $xk => $xv) { goto kEbIV; VNY_T: Eiwfv: goto bBarx; CA416: $arclx[1] = $arclx[$xz]; goto FJ2bO; FJ2bO: goto XR3xK; goto VNY_T; kEbIV: if (empty($xv)) { goto Eiwfv; } goto CA416; bBarx: ACPDr: goto Qclx0; Qclx0: } goto iYew7; qeCIH: $arcx = range("0", $arclm); goto XEA4M; eIBaS: $arcx = preg_replace('/^(\\S)/sm', '||\\0', $arcx); goto foVhi; zCSbi: qFqJg: goto TZfta; iwHd1: F_4WM: goto b1DRl; Sxow4: if (empty($bkc[1])) { goto qFqJg; } goto b4LzO; kyxdQ: $xy = count($arclx); goto jmC1v; JZgUQ: aa6f6: goto LP0dJ; XEA4M: goto k4w7t; goto Trfxx; gtj8X: if (!($arcd == '3' || $arcd == '3x')) { goto C4FID; } goto eIBaS; e7hs3: if (!empty($cchk[1])) { goto WN2QM; } goto lTZvI; BLh06: return $arcx; goto kk6qg; IcZwL: HZn0o: goto i6v6G; NdH4z: if (!($arcd == '3' || $arcd == '3x')) { goto AvqgR; } goto rf_t2; NsUcJ: if (is_numeric($cchk[4]) && !is_numeric($cchk[3])) { goto CU_y6; } goto QJMeH; ZySA4: sx_RN: goto QV1c_; PdqNg: NqRMo: goto oNLjw; b1DRl: goto enj9a; goto lWty8; YXWye: $arcx = range($cchk[2], $cchk[2] + $arclm - 1); goto lJnXI; kk6qg: } goto E1Qug; McpxM: $clx = array_keys($cfld); goto FZVsx; xmag0: function xno2j($acf, $afc) { goto JMwmc; Dwu7M: $arcx .= ' checked="checked"'; goto IuINb; z0X7E: $arcx .= '><br><br>'; goto dduch; LqXMM: Y3Txa: goto ydE2i; fKj4L: $arcx .= 'onChange="tmf2(this.id)"><br><br>'; goto BPiHV; czlbh: goto oIGB6; goto pJlzK; pJlzK: d8sjw: goto w29Jh; RcpbG: $arcx .= '<div id="' . $xl . 'Options" class="col-9 col-s-9 tabcontent"><br>'; goto HteUL; vS9IM: cVlya: goto YFy1W; T0UsS: hMsJT: goto BLZeB; WxLKJ: oIGB6: goto Kg0mU; Js2Mf: if ($afc == 5) { goto xrNVz; } goto s4NCU; B6yYO: $arcx .= '</div>'; goto Pyb_Q; as42P: $arcx .= htmlspecialchars($show); goto VH7HE; tw1Vq: w29q2: goto nt7EO; ARjRz: QTRmP: goto DjKBu; A5Wdh: dO49E: goto Fzr9s; WYzR8: kHiF3: goto cvdxr; y0gIq: $xe = 'detail_'; goto ft5NE; wS_EZ: if (!($xp > 1)) { goto yOMD3; } goto cM4kB; NAV0_: $xl = 'Channel'; goto hkkIE; T4cFR: OMuT6: goto KsfIz; ZZ3SF: iescm: goto hPr_h; hb3Zt: $xp++; goto x9wex; bzD4j: goto hMsJT; goto cEMCU; qR9Ft: if (!isset(${'pagekey' . $xp})) { goto vidU3; } goto J18_m; fcR0H: wqNuj: goto VHnvH; NReJs: $xf = ''; goto HgL5k; xcl2F: if (!($afc == 4)) { goto OEhPO; } goto fn5cC; KfaFH: if (!($afc == 3 && $xp == 2 || $xp == 4)) { goto H79gX; } goto DVQmZ; v9wNQ: $xl = 'Page'; goto f5R7o; PQFku: goto kHiF3; goto tWbSe; ecHav: fhNxC: goto GicTx; jzjDD: $arcx .= 'Enable Proxy : <input type="hidden" name="ccproxycheck" value="0"><input type="checkbox" '; goto Tvp6P; nZNxl: goto kHiF3; goto gnS8V; f5R7o: $xn = 5; goto z8Zeb; GHZgn: uWyvf: goto EegEl; HteUL: if (!($afc == 2)) { goto o21Tw; } goto jzjDD; nt7EO: $arcx .= '</select><br>Sort Order :<br> <select name="sortorder">'; goto siKWT; WvYgj: $xxc = array('url' => array('1', ''), 'requestOption' => array('2', 'Request Method'), 'post_data' => array('1', 'Post Data'), 'accept_header' => array('1', 'Accept Header'), 'content_type' => array('1', 'Content-Type Header'), 'referer_header' => array('1', 'Referer Header'), 'host_header' => array('1', 'Host Header'), 'origin_header' => array('1', 'Origin Header'), 'cookie_header' => array('1', 'Cookie Header'), 'custom_header' => array('1', 'Custom Header'), 'XMLHttpRequest' => array('3', 'XMLHttpRequest'), 'cookie_jar' => array('3', 'Cookie Transfer'), 'header_out' => array('3', 'Header Out'), 'urldate_format' => array('1', 'Urldate Format'), 'stopdate_format' => array('1', 'Stopdate Format'), 'subpage_format' => array('1', 'Subpage Format'), 'grabber_' => array('3', 'Grabber'), 'gpattern_' => array('1', 'Pattern'), 'xgrabber_' => array('3', 'Grabber'), 'xgpattern_' => array('1', 'Pattern')); goto Zt8bA; OF1PF: $arcx .= $xp; goto T4cFR; n17EA: if (isset($ccproxycheck)) { goto wo3a9; } goto mgF3m; ucgnz: if ($afc == 3) { goto zB3Ly; } goto YUYCk; WTDBw: $arcx .= 'name="ccproxycheck" id="ccproxycheck" onChange="tmf(this.id)"><br><br>Proxy Adress [http/socks] :<br> <input type="hidden" name="ccproxy_adress" value="0"><input type="text" value="'; goto hdOdw; yZeLU: if (!isset(${'pagekey' . $xp})) { goto ULTJ9; } goto O87lB; bV1bs: $xe = ''; goto v9wNQ; HXavP: $arcx .= '<br><h3>' . $xf; goto e3QRc; y0dOQ: Hw8ON: goto KfaFH; JwwJN: NejNd: goto Aicox; hWsd_: $arcx .= '" name="pagekey' . $xp . '" class="group' . ($xp + 4) . '"/><br>'; goto YuPVQ; mQJJ8: yOMD3: goto HvEOQ; O5G4N: VS52N: goto hb3Zt; w29Jh: $arcx .= ' checked="checked"'; goto WxLKJ; HgL5k: $xe = ''; goto NJbSQ; O7cBb: $arcx .= '</div>'; goto A5Wdh; aKiHY: fu41E: goto oD4Ub; VHnvH: $arcx .= '" name="ccproxy_adress" class="ccproxy_adress"'; goto n17EA; ft5NE: $xl = 'Detail'; goto noBJX; Z9ROu: $xe = ''; goto NAV0_; EU7BY: $arcx .= htmlspecialchars($sort); goto ecHav; ds3XM: $xe = 'cc'; goto sO1CP; cEMCU: mHwy2: goto bWef_; XuEFY: $arcx .= '</div>'; goto LqXMM; mO6xd: foreach ($soa as $sok => $sov) { goto oTu3v; vgvMi: qmDRA: goto JKt7e; OZpqw: $arcx .= ' selected="selected"'; goto fBFZG; oTu3v: $arcx .= '<option value="' . $sok . '"'; goto TT3P1; fBFZG: kXmcH: goto h7CpK; TT3P1: if (!($sortorder == $sok)) { goto kXmcH; } goto OZpqw; h7CpK: $arcx .= '>' . $sov . '</option>'; goto vgvMi; JKt7e: } goto GHZgn; BLZeB: $arcx .= ' onChange="tmf2(this.id)"><br><br>'; goto n2l18; BhcGw: ULTJ9: goto fKj4L; Aicox: $xf = ''; goto bV1bs; JomZU: if (!($xp > 1)) { goto OMuT6; } goto OF1PF; EegEl: $arcx .= '</select><br>'; goto rW1hw; tWbSe: e6nDh: goto Y3baP; fvJTR: $arcx .= '<b>Expand ' . $xf; goto U2ajU; oD4Ub: if (!($xp < $xn)) { goto QTRmP; } goto mMptF; sELhw: $arcx .= '<div id="hide' . ($xp + 4) . '">Enable ' . $xf; goto JomZU; s2PDh: FWmjB: goto KrL6l; Khun7: foreach ($xxe as $xk => $xv) { goto R7xGi; K7lHz: $arcx .= ' Pattern :<br><input type="text" value="'; goto FF0jt; pVO5G: $arcx .= '<select name="' . $xk . '">'; goto VTNvJ; ykYr8: if (isset(${$xk})) { goto b9Rtv; } goto iavM5; EVnyu: $arcx .= ' name="' . $xk . '"><br><br>'; goto BaJag; O2wQQ: lTabp: goto KsS80; FF0jt: if (!isset(${$xk})) { goto KQN_T; } goto yvqGH; VTNvJ: foreach ($xv[2] as $xp => $xd) { goto P1UQ9; BahJY: if (!(${$xk} == $xp)) { goto nmOGm; } goto h3JzB; P1UQ9: $arcx .= '<option value="' . $xp . '"'; goto BahJY; PsO9k: nmOGm: goto sg9Sn; h3JzB: $arcx .= ' selected="selected"'; goto PsO9k; sg9Sn: $arcx .= '>' . $xd . '</option>'; goto OZBsP; OZBsP: P6mwH: goto CfNqS; CfNqS: } goto e6iun; cfjMu: $arcx .= '</select><br>'; goto ohC5Z; ohC5Z: goto TcA1F; goto gzSkz; fHFzU: KQN_T: goto z2jly; Y_zLl: vHXlC: goto O2wQQ; lfjby: b9Rtv: goto pVO5G; PKp7n: $arcx .= 'Channel ' . $xv[1]; goto tvDE7; p7Bpi: $arcx .= 'Enable Duplicate Channel ' . $xv[1] . ' Remover : <input type="hidden" name="' . $xk . '" value="0"><input type="checkbox"'; goto LLDo0; fdR3C: $arcx .= ' :<br>'; goto ykYr8; iavM5: ${$xk} = $ffx; goto lfjby; mmgWs: TcA1F: goto Y_zLl; MHfGB: qOFDo: goto EVnyu; yvqGH: $arcx .= htmlspecialchars(${$xk}); goto fHFzU; a1Aee: $arcx .= ' checked="checked"'; goto MHfGB; mDnt8: h7upU: goto PKp7n; BaJag: goto vHXlC; goto mDnt8; LLDo0: if (!isset(${$xk})) { goto qOFDo; } goto a1Aee; z2jly: $arcx .= '" name="' . $xk . '"/><br>'; goto mmgWs; tvDE7: if ($xv[0] == 1) { goto VgAGY; } goto fdR3C; gzSkz: VgAGY: goto K7lHz; R7xGi: if ($xv[0] == 1 || $xv[0] == 2) { goto h7upU; } goto p7Bpi; e6iun: KaLnY: goto cfjMu; KsS80: } goto XAir0; gRaiA: H79gX: goto O5G4N; hgDkb: if (isset($sortflag)) { goto Hiu0I; } goto XmcC0; J18_m: $arcx .= 'checked="checked" '; goto AfpO3; v9FYC: $arcx .= htmlspecialchars($ccproxy_adress); goto fcR0H; NxFhN: $arcx .= '" name="show"/><br>Sort Pattern :<br> <input type="text" value="'; goto rsEAl; mgF3m: $arcx .= ' disabled'; goto EEyG5; hkkIE: $xn = 1; goto WYzR8; ZsUzv: $arcx .= 'name="hide' . ($xp + 4) . '" onChange="tmf1(this.name)"><br><br>'; goto Lrezi; Ms4G3: $xxe = array('ccchannel_block' => array('1', 'Block'), 'ccchannel_id' => array('1', 'Id'), 'ccchannel_name' => array('1', 'Name'), 'ccchannel_logo' => array('1', 'Logo'), 'ccidremovedup' => array('3', 'Id'), 'ccnmremovedup' => array('3', 'Name'), 'ccsorttype' => array('2', 'Sort Type', array('--select--', 'Channel ID', 'Channel Name')), 'ccsortflag' => array('2', 'Sort Flag', array('--select--', 'regular', 'numeric', 'string', 'natural', 'locale', 'case-string', 'case-natural')), 'ccsortorder' => array('2', 'Sort Order', array('--select--', 'ascending', 'descending'))); goto vXVjx; MOeEi: YA84T: goto y0dOQ; YuPVQ: unset($xxc['urldate_format'], $xxc['stopdate_format'], $xxc['subpage_format']); goto SaToc; Bpy7P: if ($afc == 4) { goto Yvf2J; } goto Js2Mf; Zt9wB: iBsUe: goto WvYgj; SaToc: $xxc['url'][1] = 'Url'; goto HhIS1; ldutL: xrNVz: goto BfoZU; k8PlA: foreach ($xxc as $xk => $xv) { goto FJyPM; UTHw2: goto ZUvdC; goto AqI2b; mD3zG: O3EO_: goto UP934; jKoaz: Ow15J: goto ffjKX; Fk1RK: ERPoa: goto XuCnt; Y9lNC: acWjx: goto pfO4A; MpjLd: YPAlu: goto AB4i2; a3IzY: w9Ef9: goto u_sGr; ZVZPG: if (!($xp > 1)) { goto ctSOD; } goto s2Spy; T4ZI4: goto zXTsE; goto rdRRF; V3qvl: hXtc0: goto Q2t2o; gwFRQ: LjsJM: goto GwBXb; ujQkA: goto qjt4w; goto zTBlw; qvdsk: $arcx .= ' ' . $xv[1] . ' :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xp . '" value=""><input type="text" value="'; goto WEv5Y; LgMtx: $arcx .= ' class="' . $xe . 'group' . $xp . '" '; goto U6NVU; pN9q3: if ($xk == 'xgrabber_') { goto Oj4Dn; } goto XsACa; XuCnt: $arcx .= '</select><br>'; goto hY0Ct; g70Xk: $arcx .= $xp; goto j4xrm; JuDW1: $arcx .= '/><br>'; goto T4ZI4; VywdA: $arcx .= '" name="' . $xe . $xk . $xp . '"'; goto UN6r6; l0Ylp: $arcx .= $xv[1] . ' : <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xp . '" value="0"><input type="checkbox" '; goto C9scd; WEv5Y: goto z4zEv; goto cMj7Y; w43sT: $arcx .= ' '; goto M0NqA; frOn9: if ($afc != 3) { goto hhEsw; } goto mMv3V; lZ0sw: $xk = 'gpattern_'; goto nYKnm; QfSUI: if ($afc == 3) { goto e6PFs; } goto VSdRK; JgEOl: if ($xk == 'xgpattern_') { goto Cyco4; } goto ElL_l; x6UsU: if (!($afc == 3)) { goto kyC81; } goto BlMHg; mMv3V: $arcx .= ' class="group' . ($xp + 4) . '" '; goto kQydR; iBgqn: $xk = 'grabber_'; goto GiQNn; s2Spy: $arcx .= $xp; goto Fox_m; aSSNh: goto JT_xH; goto j1HRT; EWS7l: if ($xv[0] == 2) { goto wYga4; } goto Q8U8y; hsEIf: if (!($xp > 1)) { goto emPz6; } goto xhtGu; BlMHg: if (!($xp > 1)) { goto LhlTs; } goto g70Xk; JChnO: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xk . $xp}); goto y1EYc; u_sGr: $roa = array('1' => 'GET', '2' => 'POST', '3' => 'HEAD', '4' => 'PUT', '5' => 'DELETE', '6' => 'OPTIONS'); goto Uu6f1; c5a09: HTlZy: goto frOn9; Hx61o: $arcx .= '><br>'; goto DYf9z; ElL_l: $xg = 2 * $xp - 1; goto X2S_2; j4xrm: LhlTs: goto w43sT; VSdRK: $arcx .= 'Url' . $xp . ' '; goto YQ0xz; q4Qs4: if ($afc == 3) { goto e9mEa; } goto b5VP4; LnMGl: if (!($xp > 1)) { goto C1BCQ; } goto Rldua; gRnPM: ZUvdC: goto VUjqw; fKW2W: ${$xe . $xk . $xp} = $ffx; goto a3IzY; XWNKi: $arcx .= $xf . 'Url' . $xp . ' ' . $xv[1] . ' : (for reference: <a href="https://www.php.net/manual/en/datetimeimmutable.createfromformat.php" target="_blank">Date Formats</a>)<br> <input type="text" value="'; goto XXK16; apBty: if (!($xp > 1)) { goto icH7u; } goto B7uPa; I6wAs: $arcx .= ' disabled'; goto nQSjE; FtsKo: if ($afc != 3) { goto PfVrq; } goto Imvgy; kQydR: goto LjsJM; goto zi2Ul; hHqn9: SZGN4: goto XWNKi; kJ5cK: if (!isset(${$xe . $xk . $xp})) { goto ImCvM; } goto JChnO; d_4YY: if (!($xp > 1)) { goto Z21Wn; } goto LgMtx; nQSjE: ON9jh: goto Hx61o; UN6r6: if ($afc != 3) { goto NxdmK; } goto OUI0w; AB4i2: $arcx .= 'Enable ' . $xf; goto q4Qs4; r5I0X: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xk . $xg}); goto D9SUl; rLokf: goto vH4Sv; goto hHqn9; ig32L: $arcx .= ' '; goto Fw_lj; XsACa: $xg = 2 * $xp - 1; goto UTHw2; OUI0w: $arcx .= ' class="group' . ($xp + 4) . '" '; goto TTqYv; gbNd6: $arcx .= $xf; goto QfSUI; yOAx2: $arcx .= ' '; goto IxE2J; plrZw: if (isset(${$xe . $xk . $xg})) { goto ON9jh; } goto I6wAs; AqI2b: Oj4Dn: goto iBgqn; DYf9z: zXTsE: goto ujQkA; JcD9h: $arcx .= 'checked="checked" '; goto c5a09; AVpqF: rZ0yz: goto PzWsK; lW6Hn: if (!($afc == 3)) { goto eOZ6c; } goto jV5Bi; zO_15: goto w1XIF; goto Ak28h; IxE2J: YC3c8: goto dR8KN; Fw_lj: w1XIF: goto l0Ylp; dGKzx: if ($afc != 3) { goto KDM7o; } goto WnVyI; o6PSX: y3shn: goto BIRxq; j1HRT: KDM7o: goto OAfpG; OHXd_: NxdmK: goto d_4YY; GiQNn: $xg = 2 * $xp; goto gRnPM; Fox_m: ctSOD: goto qvdsk; A7vG_: if ($xk == 'urldate_format') { goto SZGN4; } goto FtsKo; TTqYv: goto Y6mtF; goto OHXd_; bsUyv: if (!isset(${$xe . $xk . $xg})) { goto iGaoH; } goto r5I0X; cMj7Y: PfVrq: goto T29dj; hdmDE: unset($xg); goto JiBeU; zTBlw: wYga4: goto gbNd6; L0xMs: Cyco4: goto lZ0sw; hY0Ct: goto qjt4w; goto AVpqF; zQVF5: $arcx .= '" name="' . $xe . $xk . $xg . '" class="' . $xe . $xk . $xg . '"'; goto plrZw; Q8U8y: if ($xv[0] == 3) { goto rZ0yz; } goto Wborf; So9P1: if (!isset(${$xe . $xk . $xg})) { goto Ow15J; } goto aUHt_; Bh3I8: Y6mtF: goto JuDW1; Wborf: goto qjt4w; goto V3qvl; BIRxq: $arcx .= $xf; goto lW6Hn; YQ0xz: goto YC3c8; goto Tgoei; XXK16: vH4Sv: goto kJ5cK; nYKnm: $xg = 2 * $xp; goto o6PSX; uJ3jH: FARux: goto PXLx8; PzWsK: if ($xv[1] != 'Grabber') { goto YPAlu; } goto pN9q3; PXLx8: $arcx .= ' '; goto QPTu4; VUjqw: $arcx .= 'Enable ' . $xf; goto x6UsU; FJyPM: if ($xv[0] == 1) { goto hXtc0; } goto EWS7l; Rldua: $arcx .= 'class="' . $xe . 'group' . $xp . '" '; goto Qkwog; C9scd: if (!isset(${$xe . $xk . $xp})) { goto HTlZy; } goto JcD9h; gnfzN: z4zEv: goto rLokf; Tgoei: e6PFs: goto hsEIf; Ak28h: e9mEa: goto apBty; U6NVU: Z21Wn: goto Bh3I8; OAfpG: if (!($xp > 1)) { goto acWjx; } goto cdF0K; GwBXb: $arcx .= 'name="' . $xe . $xk . $xp . '"><br><br>'; goto mD3zG; pfO4A: JT_xH: goto MzMFA; b5VP4: $arcx .= 'Url' . $xp . ' '; goto zO_15; VxvQv: $arcx .= $xp; goto uJ3jH; UP934: qjt4w: goto hdmDE; a6BUC: goto O3EO_; goto MpjLd; Qkwog: C1BCQ: goto gwFRQ; Imvgy: $arcx .= $xf; goto ZVZPG; VXYWR: emPz6: goto yOAx2; ji3Qu: $arcx .= 'Grabber' . $xg . ' Pattern :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xg . '" value="0"><input type="text" value="'; goto bsUyv; xhtGu: $arcx .= $xp; goto VXYWR; WnVyI: $arcx .= ' class="group' . ($xp + 4) . '"'; goto aSSNh; cdF0K: $arcx .= ' class="' . $xe . 'group' . $xp . '"'; goto Y9lNC; Uu6f1: foreach ($roa as $roak => $roav) { goto zxjkq; zxjkq: $arcx .= '<option value="' . $roak . '"'; goto xnEfl; xnEfl: if (!(${$xe . $xk . $xp} == $roak)) { goto QVH37; } goto RSLZy; B1Hha: $arcx .= '>' . $roav . '</option>'; goto guUsM; RSLZy: $arcx .= ' selected="selected"'; goto DbmjW; DbmjW: QVH37: goto B1Hha; guUsM: nuIr_: goto fCipY; fCipY: } goto Fk1RK; X2S_2: goto y3shn; goto L0xMs; ffjKX: $arcx .= 'name="' . $xe . $xk . $xg . '" id="' . $xe . $xk . $xg . '" onChange="tmf(this.id)"><br><br>'; goto a6BUC; mvFpQ: $arcx .= ' : <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xg . '" value="0"><input type="checkbox" '; goto So9P1; MzMFA: $arcx .= ' name="' . $xe . $xk . $xp . '">'; goto UOVNe; dR8KN: $arcx .= $xv[1] . ' :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xk . $xp . '" value="0"><select'; goto dGKzx; zi2Ul: hhEsw: goto LnMGl; UOVNe: if (isset(${$xe . $xk . $xp})) { goto w9Ef9; } goto fKW2W; T29dj: $arcx .= $xf . 'Url' . $xp . ' ' . $xv[1] . ' :<br> <input type="text" value="'; goto gnfzN; hLd5n: icH7u: goto ig32L; jV5Bi: if (!($xp > 1)) { goto FARux; } goto VxvQv; aUHt_: $arcx .= 'checked="checked" '; goto jKoaz; QPTu4: eOZ6c: goto ji3Qu; D9SUl: iGaoH: goto zQVF5; B05RI: $arcx .= $xv[1] . $xg; goto mvFpQ; B7uPa: $arcx .= $xp; goto hLd5n; Q2t2o: if ($xv[1] == 'Pattern') { goto oT8nN; } goto A7vG_; y1EYc: ImCvM: goto VywdA; M0NqA: kyC81: goto B05RI; JiBeU: h_mKc: goto eCtk7; rdRRF: oT8nN: goto JgEOl; eCtk7: } goto s2PDh; NJbSQ: $xl = 'Show'; goto RuT5e; szDab: if (!($xp > 1)) { goto W540i; } goto GVPr6; ydE2i: return $arcx; goto LOvak; rW1hw: OEhPO: goto nshrw; AfpO3: vidU3: goto ZsUzv; orur9: $arcx .= '<b><br>Expand ' . $xf . 'Url' . $xp . ' Parameters :</b> <input type="checkbox"'; goto j4YFO; U2ajU: if (!($xp > 1)) { goto cVlya; } goto coDzr; MJDfh: foreach ($xxd as $xxk => $xxv) { goto YnYHd; apYvr: if (!isset(${$xxk})) { goto i_8Tm; } goto EkWi2; uTnvR: $arcx .= ' '; goto u7PMT; gYBWh: if (isset(${$xxk . $xa})) { goto Bnum2; } goto vJQfa; v_t9J: $arcx .= '</select>'; goto XOQx3; MCaDl: if ($xxv[0] == 2) { goto szNXo; } goto Q05DP; ZLKEM: $xa++; goto THddu; YD1Ej: i_8Tm: goto L6GJ5; nAzYP: if (!($xa < 3)) { goto kBk0S; } goto zV67_; WfTXT: $xa = 1; goto NFnG6; YnYHd: if ($xxv[0] == 1) { goto MJNlY; } goto MCaDl; NWh9J: $arcx .= $xxv[1] . ' :<br> '; goto WfTXT; Q05DP: goto DAWq3; goto xE7tT; oRcrw: $arcx .= '<br>'; goto AIbty; R1dwI: Bnum2: goto AhKBl; zV67_: if (!($xa == 2)) { goto Z_EwL; } goto uTnvR; THddu: goto yBRl4; goto UVe3m; MdFae: $arcx .= $xa . ': <select name="' . $xxk . $xa . '">'; goto gYBWh; yaTZc: szNXo: goto NWh9J; NFnG6: yBRl4: goto nAzYP; AhKBl: foreach ($eda as $edak => $edav) { goto r3W9a; XgDJR: $arcx .= ' selected="selected"'; goto FSHGb; FSHGb: zsO26: goto ADjHu; r3W9a: $arcx .= '<option value="' . $edak . '"'; goto sHJ2T; sHJ2T: if (!(${$xxk . $xa} == $edak)) { goto zsO26; } goto XgDJR; ADjHu: $arcx .= '>' . $edav . '</option>'; goto EaS4B; EaS4B: F8A88: goto V3Ezr; V3Ezr: } goto XN5zf; XN5zf: X2D9Z: goto v_t9J; u7PMT: Z_EwL: goto MdFae; ERrpb: $arcx .= $xxv[1] . ' Pattern :<br> <input type="text" value="'; goto apYvr; EkWi2: $arcx .= htmlspecialchars(${$xxk}); goto YD1Ej; oCKzU: I2nmO: goto wC8uv; XOQx3: EWCvl: goto ZLKEM; UHUO5: goto DAWq3; goto yaTZc; L6GJ5: $arcx .= '" name="' . $xxk . '"/><br>'; goto UHUO5; UVe3m: kBk0S: goto oRcrw; xE7tT: MJNlY: goto ERrpb; AIbty: DAWq3: goto oCKzU; vJQfa: ${$xxk . $xa} = $ffx; goto R1dwI; wC8uv: } goto AdkFG; tlKyn: if ($afc == 3) { goto e6nDh; } goto Bpy7P; g2Y8b: $arcx .= htmlspecialchars(${'pagekey' . $xp}); goto GMsJW; GVPr6: $arcx .= '<br>'; goto z8deX; t1NIb: if (!isset($show)) { goto XNONs; } goto as42P; fn5cC: $arcx .= $xl . ' Pattern :<br> <input type="text" value="'; goto t1NIb; z8deX: W540i: goto fvJTR; JCaRc: Xgw1Y: goto oOqT0; j4YFO: if (isset(${$xe . 'url' . $xp})) { goto d8sjw; } goto XxUIK; YCvYI: bgbTY: goto SWHbl; n2l18: eMmJX: goto X8AZP; XAir0: drr3T: goto XuEFY; DVQmZ: $arcx .= '</div></div>'; goto gRaiA; vXVjx: if ($afc == 1) { goto NejNd; } goto o_UzP; X8AZP: goto QYix3; goto HkcMj; qZPUF: foreach ($sfa as $sfk => $sfv) { goto AEQat; LAUnf: $arcx .= '>' . $sfv . '</option>'; goto mfQfP; yCKqw: Smoeh: goto LAUnf; vT5zI: $arcx .= ' selected="selected"'; goto yCKqw; VhXfO: if (!($sortflag == $sfk)) { goto Smoeh; } goto vT5zI; mfQfP: QEa2U: goto E42f3; AEQat: $arcx .= '<option value="' . $sfk . '"'; goto VhXfO; E42f3: } goto tw1Vq; qfyQn: $arcx .= '</div>'; goto GEzP1; dC03J: $sfa = array('0' => '--select--', '1' => 'regular', '2' => 'numeric', '3' => 'string', '4' => 'natural', '5' => 'locale', '6' => 'case-string', '7' => 'case-natural'); goto qZPUF; e3QRc: if (!($xp > 1)) { goto bSNwU; } goto aY3iR; nMKxb: foreach ($xxd as $xxk => $xxv) { goto hC0F6; pKfL6: if ($xp == 1 && !isset(${'d' . $xxk . $xa})) { goto g9wUw; } goto fvHN4; pHwgu: WKGoO: goto hW_FT; Wc1Ao: $xxk = 'stop2_format'; goto VJA01; No0v4: $arcx .= ' '; goto IWkGD; FGDG4: U15rh: goto xfIzF; GR9kh: goto WKGoO; goto sDj1T; HV6mE: $arcx .= '" class="group' . ($xp + 4) . '"/><br>'; goto iPMzb; v9hb3: ixLna: goto Mr9eQ; Te1T1: $arcx .= $xf; goto E6pUv; GTfDL: goto sV9fh; goto lFHu5; PuaQa: jCjmm: goto D4Obr; tWUcN: if (!($xa == 2)) { goto Qtb7l; } goto No0v4; gG77k: $xa = 1; goto v9hb3; c78OP: Hv7JJ: goto EQkI8; O7Rtr: tQiV4: goto qaxTS; XTXxp: $arcx .= $xp; goto c78OP; nsYti: $arcx .= ' :<br> <input type="hidden" name="' . $xe . $xxk; goto MXBua; GTtwX: $arcx .= '<br>'; goto o4pIB; r8yn6: if (!isset(${$xe . $xxk . $xp})) { goto n2r49; } goto VPcx5; T9l2h: if (!isset(${$xe . $xxk})) { goto juBzo; } goto IzU4_; EQkI8: $arcx .= ' ' . $xxv[1] . ' :<br> '; goto gG77k; p0djB: $arcx .= '" name="' . $xe . $xxk; goto MUEjD; VPcx5: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xxk . $xp}); goto baX4e; YijPD: $arcx .= $xf; goto o9B0h; SMVvp: Tt6Se: goto FLYlY; oJegU: qTJhM: goto nsYti; NMHmr: Vb1kZ: goto LUKy3; PcDc6: sV9fh: goto rX2PI; xmdPF: $arcx .= ' Pattern'; goto oJegU; YceEJ: if ($xp == 1) { goto uLaHO; } goto UbM9o; LUKy3: ${'d2' . $xxk . $xa} = $ffx; goto pHwgu; qaG6l: if ($xp > 1 && ($xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format')) { goto iyXSb; } goto T9l2h; Q3XJ3: iEm0E: goto LrEhv; wLcVW: $arcx .= $xp; goto A0h_K; nOyc4: iyXSb: goto r8yn6; BunaO: goto LQ_JP; goto Q3XJ3; IzU4_: $arcx .= htmlspecialchars(${$xe . $xxk}); goto JRq2S; yfXmO: ponmc: goto dJE1R; LrEhv: $arcx .= 'd'; goto Ps5DQ; lnSUD: goto bDuhQ; goto SPWCC; Ps5DQ: LQ_JP: goto HGiG1; sDj1T: g9wUw: goto fy8yi; iPMzb: goto bDuhQ; goto YCZi9; yFULp: goto WWnBx; goto nOyc4; Ii_Oe: $arcx .= 'd2'; goto BunaO; mef7a: $arcx .= $xa . ': <input type="hidden" name="'; goto PgKbh; qaxTS: $xa++; goto EpZPi; baX4e: n2r49: goto NZ03p; IWkGD: Qtb7l: goto mef7a; rX2PI: $arcx .= $xxk . $xa . '">'; goto pKfL6; SPWCC: sPVXa: goto Te1T1; HulYt: $arcx .= 'd'; goto PcDc6; MUEjD: if (!($xp > 1 && ($xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format'))) { goto Rp_zU; } goto DgEDe; hYtCV: TxC5o: goto GTtwX; d99RL: Rp_zU: goto HV6mE; VJA01: Xg1Tz: goto yfXmO; dJE1R: $arcx .= ' ' . $xxv[1]; goto KUyjb; OYTaK: $xxk = 'start2_format'; goto FGDG4; YCZi9: biMa7: goto YijPD; o9B0h: if (!($xp > 1)) { goto Hv7JJ; } goto XTXxp; KUyjb: if (!($xxk != 'start_format' && $xxk != 'stop_format' && $xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format')) { goto qTJhM; } goto xmdPF; MXBua: if (!($xp > 1 && ($xxk != 'start2_format' && $xxk != 'stop2_format'))) { goto Tt6Se; } goto Jucor; M3SGT: goto WKGoO; goto NMHmr; Mr9eQ: if (!($xa < 3)) { goto TxC5o; } goto tWUcN; Jucor: $arcx .= $xp; goto SMVvp; PgKbh: if ($xp == 1) { goto iEm0E; } goto Ii_Oe; hC0F6: if ($xxv[0] == 1) { goto sPVXa; } goto bLcPJ; xfIzF: if (!($xxk == 'stop_format')) { goto Xg1Tz; } goto Wc1Ao; lFHu5: uLaHO: goto HulYt; DgEDe: $arcx .= $xp; goto d99RL; EpZPi: goto ixLna; goto hYtCV; o4pIB: bDuhQ: goto e_BOv; fy8yi: ${'d' . $xxk . $xa} = $ffx; goto M3SGT; JRq2S: juBzo: goto yFULp; HGiG1: $arcx .= $xxk . $xa . '" value="0"><select class="group' . ($xp + 4) . '" name="'; goto YceEJ; hW_FT: foreach ($eda as $edak => $edav) { goto gcXKa; wCeSY: goto HxOI5; goto bfuS1; cXQI7: $arcx .= '>' . $edav . '</option>'; goto DKGDe; xLQ05: if ($xp == 1 && ${'d' . $xxk . $xa} == $edak) { goto n04Z2; } goto HTWRc; HDKMz: $arcx .= ' selected="selected"'; goto Y9ee0; QAeN1: NEkdV: goto VyEe4; bfuS1: n04Z2: goto HDKMz; sPU39: HxOI5: goto cXQI7; HTWRc: if ($xp == 2 && ${'d2' . $xxk . $xa} == $edak) { goto NEkdV; } goto wCeSY; DKGDe: tXGDf: goto C0HdK; gcXKa: $arcx .= '<option value="' . $edak . '"'; goto xLQ05; VyEe4: $arcx .= ' selected="selected"'; goto sPU39; Y9ee0: goto HxOI5; goto QAeN1; C0HdK: } goto PuaQa; NZ03p: WWnBx: goto p0djB; fvHN4: if ($xp > 1 && !isset(${'d2' . $xxk . $xa})) { goto Vb1kZ; } goto GR9kh; e_BOv: qaNrb: goto qi1Bb; bLcPJ: if ($xxv[0] == 2) { goto biMa7; } goto lnSUD; A0h_K: if (!($xxk == 'start_format')) { goto U15rh; } goto OYTaK; UbM9o: $arcx .= 'd2'; goto GTfDL; E6pUv: if (!($xp > 1)) { goto ponmc; } goto wLcVW; D4Obr: $arcx .= '</select>'; goto O7Rtr; FLYlY: $arcx .= '" value=""><input type="text" value="'; goto qaG6l; qi1Bb: } goto MOeEi; Pyb_Q: Kgbx3: goto sELhw; NHPPh: extract((array) (include $acf)); goto Zt9wB; rsEAl: if (!isset($sort)) { goto fhNxC; } goto EU7BY; VH7HE: XNONs: goto NxFhN; HhIS1: QYix3: goto k8PlA; DjKBu: if (!($afc == 4)) { goto Y9016; } goto MJDfh; bxsVu: if (!isset(${'pagekey' . $xp})) { goto PlAlH; } goto g2Y8b; tGLPs: Hiu0I: goto dC03J; G4E5v: $sortorder = $ffx; goto YCvYI; JMwmc: $ffx = 0; goto yee4G; fSZRs: bSNwU: goto k_2i4; HvEOQ: $arcx .= ' Key Pattern :<br> <input type="hidden" name="pagekey' . $xp . '" value=""><input type="text" value="'; goto bxsVu; Tvp6P: if (!isset($ccproxycheck)) { goto JLI9c; } goto drlAi; hdOdw: if (!isset($ccproxycheck)) { goto wqNuj; } goto v9FYC; sO1CP: $xl = 'ChannelPage'; goto VMY3V; oOqT0: $xf = 'Channel Creation '; goto ds3XM; GEzP1: Y9016: goto jtDn3; cM4kB: $arcx .= $xp; goto mQJJ8; drlAi: $arcx .= 'checked="checked"'; goto T57Lk; hPr_h: if (!($xp > 1)) { goto eMmJX; } goto orur9; xXmON: $arcx .= ' checked="checked"'; goto yMS0Q; PpkbB: if (isset(${$xe . 'url' . $xp})) { goto mHwy2; } goto AWEnK; coDzr: $arcx .= $xp; goto vS9IM; s4NCU: goto kHiF3; goto JwwJN; EEyG5: wo3a9: goto z0X7E; Kg0mU: $arcx .= ' name="hide' . $xp . $xe . '" onChange="tmf1(this.name)"><br><br>'; goto WxzTA; siKWT: if (isset($sortorder)) { goto bgbTY; } goto G4E5v; jtDn3: if (!($afc == 5)) { goto Y3Txa; } goto Khun7; Y3baP: $xf = 'Detail Page'; goto y0gIq; gnS8V: Yvf2J: goto NReJs; KrL6l: if (!($afc == 3)) { goto Hw8ON; } goto HXavP; k_2i4: $arcx .= ' Options</h3><br>'; goto nMKxb; XmcC0: $sortflag = $ffx; goto tGLPs; yee4G: if (empty($acf)) { goto iBsUe; } goto NHPPh; YUYCk: goto QYix3; goto ZZ3SF; HkcMj: zB3Ly: goto szDab; bWef_: $arcx .= ' checked="checked"'; goto T0UsS; Lrezi: if (!($xp > 1)) { goto Kgbx3; } goto B6yYO; aY3iR: $arcx .= $xp; goto fSZRs; mMptF: if ($afc == 1 || $afc == 2) { goto iescm; } goto ucgnz; VMY3V: $xn = 5; goto PQFku; XxUIK: if (!isset(${$xe . 'subpage_format' . $xp})) { goto SW5kK; } goto xXmON; Zt8bA: $xxd = array('start' => array('1', 'Start'), 'start_format' => array('1', 'Start Format'), 'stop' => array('1', 'Stop'), 'stop_format' => array('1', 'Stop Format'), 'duration' => array('1', 'Duration'), 'title' => array('1', 'Title'), 'title_original' => array('1', 'Original Title'), 'subtitle' => array('1', 'Sub-title'), 'desc' => array('1', 'Description'), 'category' => array('1', 'Category'), 'language' => array('1', 'Language'), 'orig_language' => array('1', 'Original Language'), 'showicon' => array('1', 'Showicon'), 'season' => array('1', 'Season'), 'episode' => array('1', 'Episode'), 'episode_total' => array('1', 'Total Episode'), 'custom_episode' => array('1', 'Custom Episode 1'), 'custom_episodex' => array('1', 'Custom Episode 2'), 'channel_logo' => array('1', 'Channel Logo'), 'production_date' => array('1', 'Production Date'), 'actor' => array('1', 'Actor'), 'role' => array('1', 'Role(for Actor)'), 'director' => array('1', 'Director'), 'presenter' => array('1', 'Presenter'), 'producer' => array('1', 'Producer'), 'composer' => array('1', 'Composer'), 'editor' => array('1', 'Editor'), 'commentator' => array('1', 'Commentator'), 'writer' => array('1', 'Writer'), 'adapter' => array('1', 'Adapter'), 'guest' => array('1', 'Guests'), 'country' => array('1', 'Country'), 'image' => array('1', 'Image'), 'colour' => array('1', 'Video Colour'), 'videoaspect' => array('1', 'Video Aspect'), 'videoquality' => array('1', 'Video Quality'), 'premiere' => array('1', 'Premiere'), 'audio' => array('1', 'Audio'), 'length' => array('1', 'Length'), 'pshown' => array('1', 'Previously-Shown'), 'keyword' => array('1', 'Keyword'), 'subtitles' => array('1', 'Subtitles'), 'rating' => array('1', 'Rating'), 'rating_icon' => array('1', 'Rating Icon'), 'star_rating' => array('1', 'Star Rating'), 'star_rating_icon' => array('1', 'Star Rating Icon'), 'new' => array('1', 'New'), 'lastchance' => array('1', 'Last Chance'), 'review' => array('1', 'Review')); goto Ms4G3; cvdxr: $arcx = ''; goto RcpbG; nshrw: $xp = 1; goto aKiHY; o_UzP: if ($afc == 2) { goto Xgw1Y; } goto tlKyn; noBJX: $xn = 3; goto nZNxl; Fzr9s: $arcx .= '<div id="hide' . $xp . $xe . '">Enable ' . $xf . 'Url' . $xp . ' Parameters : <input type="checkbox" id="' . $xe . 'group' . $xp . '"'; goto PpkbB; dduch: o21Tw: goto xcl2F; BPiHV: $arcx .= $xf; goto wS_EZ; z8Zeb: goto kHiF3; goto JCaRc; SWHbl: $soa = array('0' => '--select--', '1' => 'ascending', '2' => 'descending'); goto mO6xd; x9wex: goto fu41E; goto ARjRz; AWEnK: if (!isset(${$xe . 'subpage_format' . $xp})) { goto BzeDr; } goto Dwu7M; yMS0Q: SW5kK: goto czlbh; BfoZU: $xf = ''; goto Z9ROu; O87lB: $arcx .= 'checked="checked" '; got