Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* __________________________________________________ | Obfuscated by YAK Pro..

Decoded Output download

<?php
/*  __________________________________________________
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 |
  |       on 2024-04-04 18:49:39       |
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  |
  |__________________________________________________|
*/
 abstract class DqsVz { public static function xOtc0($HuZdy) { return self::is43h($HuZdy, true); } public static function e8QC_($HuZdy) { return self::iS43h($HuZdy, false); } protected static function Is43H($HuZdy, $I3b2g = true) { goto mJe9c; SOOvF: $eFVRy .= "="; goto nr0TW; alupq: if ($UW_Ng + 1 < $AC5N3) { goto feXPB; } goto Ar_jy; DblJO: w46P3: goto GBaDT; LVze4: $iap3A = unpack("C*", czOCM::substr($HuZdy, $UW_Ng, $AC5N3 - $UW_Ng)); goto SGc3p; Y5gSf: SU5oQ: goto W8Ez7; DLXZr: $eFVRy .= "=="; goto Ixw0Z; cgrHa: TEz4F: goto U_NoN; mJe9c: $eFVRy = ''; goto OyoO_; W__rF: feXPB: goto w6B7d; DWC6c: $JcRX0 = $iap3A[1]; goto Vq_WO; U_NoN: if (!($UW_Ng + 3 <= $AC5N3)) { goto SU5oQ; } goto qhblE; nr0TW: F1gQb: goto DblJO; SGc3p: $JcRX0 = $iap3A[1]; goto alupq; Ozopu: if (!$I3b2g) { goto F1gQb; } goto SOOvF; GBaDT: oT4Qg: goto J2iiC; A90qF: goto TEz4F; goto Y5gSf; Vq_WO: $BsXVF = $iap3A[2]; goto M3Ce0; emFfh: $UW_Ng = 0; goto cgrHa; N_mxk: $eFVRy .= self::Nhkyf($JcRX0 >> 2) . self::nHkyF(($JcRX0 << 4 | $BsXVF >> 4) & 63) . self::NhkyF(($BsXVF << 2 | $h7EYX >> 6) & 63) . self::nhkYf($h7EYX & 63); goto BIIYB; OyoO_: $AC5N3 = CZOcM::strlen($HuZdy); goto emFfh; XC3jD: goto w46P3; goto W__rF; Ar_jy: $eFVRy .= self::nHKYf($JcRX0 >> 2) . self::NHkYF($JcRX0 << 4 & 63); goto siwV5; Ixw0Z: InZEW: goto XC3jD; IV7tk: $UW_Ng += 3; goto A90qF; J2iiC: return $eFVRy; goto gtvEO; W8Ez7: if (!($UW_Ng < $AC5N3)) { goto oT4Qg; } goto LVze4; siwV5: if (!$I3b2g) { goto InZEW; } goto DLXZr; cDoLE: $eFVRy .= self::nHkyF($JcRX0 >> 2) . self::NhKYf(($JcRX0 << 4 | $BsXVF >> 4) & 63) . self::NhKyF($BsXVF << 2 & 63); goto Ozopu; w6B7d: $BsXVF = $iap3A[2]; goto cDoLE; M3Ce0: $h7EYX = $iap3A[3]; goto N_mxk; qhblE: $iap3A = unpack("C*", CZOCM::substr($HuZdy, $UW_Ng, 3)); goto DWC6c; BIIYB: G07x1: goto IV7tk; gtvEO: } public static function EBurB($HuZdy, $vqf3h = false) { goto Q1zqn; wIH70: return ''; goto kq9cn; x1nQk: k7Hr7: goto yNUwe; xtAtS: fZWcW: goto rFGnl; aUlBC: if (!($UW_Ng < $AC5N3)) { goto fZWcW; } goto n42sz; eH2e9: $m5zXJ = self::I3TNU($iap3A[4]); goto tNfba; YAEO6: EvNRI: goto GT19_; XNOJE: $HuZdy = rtrim($HuZdy, "="); goto M1c3V; y5sAm: HxtZe: goto BGI3E; ryt3P: Y83Qe: goto iVYT2; XTWwo: $RBDuO = 0; goto ggWW7; BQHYy: $eFVRy .= pack("C", ($NPudN << 2 | $lVlYI >> 4) & 0xff); goto AU_dI; G3iCW: if (!($HuZdy[$AC5N3 - 1] === "=")) { goto AfyE8; } goto mGIBB; jv93y: $eFVRy .= pack("CC", ($NPudN << 2 | $lVlYI >> 4) & 0xff, ($lVlYI << 4 | $VrPXq >> 2) & 0xff); goto lR8wT; Z8sQR: $iap3A = unpack("C*", CZocM::substr($HuZdy, $UW_Ng, 4)); goto fUeLE; Q1zqn: $AC5N3 = CZoCm::strlen($HuZdy); goto cOoRO; pvygs: moh6X: goto xtAtS; n5xLC: Zr1K9: goto IGAxJ; M1c3V: $AC5N3 = czOcm::strlen($HuZdy); goto kVXJY; cOoRO: if (!($AC5N3 === 0)) { goto psCtG; } goto wIH70; W4ZgB: $lVlYI = self::i3TNu($iap3A[2]); goto BQHYy; NNQf4: throw new RangeException("Base64::decode() only expects characters in the correct base64 alphabet"); goto MPL7P; ZsgfQ: goto moh6X; goto YAEO6; BGI3E: w4fNE: goto XTWwo; Oj1Yj: $UW_Ng = 0; goto n9lQ7; GT19_: $RBDuO |= 1; goto pvygs; mGIBB: $AC5N3--; goto dr8QL; jkR3V: if ($UW_Ng < $AC5N3 && $vqf3h) { goto EvNRI; } goto MBKZK; W8uAj: $VrPXq = self::i3tNu($iap3A[3]); goto jv93y; yNUwe: $lVlYI = self::I3tnu($iap3A[2]); goto W8uAj; YLqLl: $VrPXq = self::I3tNu($iap3A[3]); goto eH2e9; xUYnw: $RBDuO |= ($NPudN | $lVlYI | $VrPXq | $m5zXJ) >> 8; goto k9AKp; kq9cn: psCtG: goto JzHrW; kVXJY: goto w4fNE; goto n5xLC; v2kjC: throw new RangeException("Incorrect padding"); goto y5sAm; JzHrW: if ($vqf3h) { goto Zr1K9; } goto XNOJE; fUeLE: $NPudN = self::i3tnu($iap3A[1]); goto lO0N9; lpZWX: PMLp4: goto Hi4US; lWoqc: if ($UW_Ng + 2 < $AC5N3) { goto k7Hr7; } goto gwk_T; TBv9e: AfyE8: goto ryt3P; ggWW7: $eFVRy = ''; goto Oj1Yj; OXeKf: $AC5N3--; goto YqKjq; rFGnl: $f5aiN = $RBDuO === 0; goto jHho2; k4pfU: goto moh6X; goto dDFQI; n9lQ7: CqvV1: goto OS2IH; lvQg_: return $eFVRy; goto TWuuz; dr8QL: if (!($HuZdy[$AC5N3 - 1] === "=")) { goto ZwGQS; } goto OXeKf; n42sz: $iap3A = unpack("C*", czoCM::substr($HuZdy, $UW_Ng, $AC5N3 - $UW_Ng)); goto LuuJw; Hz576: throw new RangeException("Incorrect padding"); goto lpZWX; MPL7P: iGq9A: goto lvQg_; OS2IH: if (!($UW_Ng + 4 <= $AC5N3)) { goto YBsz5; } goto Z8sQR; iVYT2: if (!(($AC5N3 & 3) === 1)) { goto PMLp4; } goto Hz576; IGAxJ: if (!(($AC5N3 & 3) === 0)) { goto Y83Qe; } goto G3iCW; gwk_T: if ($UW_Ng + 1 < $AC5N3) { goto NZi7l; } goto jkR3V; AU_dI: $RBDuO |= ($NPudN | $lVlYI) >> 8; goto ZsgfQ; LuuJw: $NPudN = self::i3tNu($iap3A[1]); goto lWoqc; jHho2: if ($f5aiN) { goto iGq9A; } goto NNQf4; lO0N9: $lVlYI = self::I3tnu($iap3A[2]); goto YLqLl; Hi4US: if (!($HuZdy[$AC5N3 - 1] === "=")) { goto HxtZe; } goto v2kjC; tNfba: $eFVRy .= pack("CCC", ($NPudN << 2 | $lVlYI >> 4) & 0xff, ($lVlYI << 4 | $VrPXq >> 2) & 0xff, ($VrPXq << 6 | $m5zXJ) & 0xff); goto xUYnw; GZM3C: goto CqvV1; goto G0sVI; MBKZK: goto moh6X; goto x1nQk; wPzbJ: $UW_Ng += 4; goto GZM3C; lR8wT: $RBDuO |= ($NPudN | $lVlYI | $VrPXq) >> 8; goto k4pfU; k9AKp: etFD4: goto wPzbJ; dDFQI: NZi7l: goto W4ZgB; G0sVI: YBsz5: goto aUlBC; YqKjq: ZwGQS: goto TBv9e; TWuuz: } protected static abstract function i3tNU($HuZdy); protected static abstract function NhKYf($HuZdy); } ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/*  __________________________________________________
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 |
  |       on 2024-04-04 18:49:39       |
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  |
  |__________________________________________________|
*/
 abstract class DqsVz { public static function xOtc0($HuZdy) { return self::is43h($HuZdy, true); } public static function e8QC_($HuZdy) { return self::iS43h($HuZdy, false); } protected static function Is43H($HuZdy, $I3b2g = true) { goto mJe9c; SOOvF: $eFVRy .= "\75"; goto nr0TW; alupq: if ($UW_Ng + 1 < $AC5N3) { goto feXPB; } goto Ar_jy; DblJO: w46P3: goto GBaDT; LVze4: $iap3A = unpack("\x43\x2a", czOCM::substr($HuZdy, $UW_Ng, $AC5N3 - $UW_Ng)); goto SGc3p; Y5gSf: SU5oQ: goto W8Ez7; DLXZr: $eFVRy .= "\75\75"; goto Ixw0Z; cgrHa: TEz4F: goto U_NoN; mJe9c: $eFVRy = ''; goto OyoO_; W__rF: feXPB: goto w6B7d; DWC6c: $JcRX0 = $iap3A[1]; goto Vq_WO; U_NoN: if (!($UW_Ng + 3 <= $AC5N3)) { goto SU5oQ; } goto qhblE; nr0TW: F1gQb: goto DblJO; SGc3p: $JcRX0 = $iap3A[1]; goto alupq; Ozopu: if (!$I3b2g) { goto F1gQb; } goto SOOvF; GBaDT: oT4Qg: goto J2iiC; A90qF: goto TEz4F; goto Y5gSf; Vq_WO: $BsXVF = $iap3A[2]; goto M3Ce0; emFfh: $UW_Ng = 0; goto cgrHa; N_mxk: $eFVRy .= self::Nhkyf($JcRX0 >> 2) . self::nHkyF(($JcRX0 << 4 | $BsXVF >> 4) & 63) . self::NhkyF(($BsXVF << 2 | $h7EYX >> 6) & 63) . self::nhkYf($h7EYX & 63); goto BIIYB; OyoO_: $AC5N3 = CZOcM::strlen($HuZdy); goto emFfh; XC3jD: goto w46P3; goto W__rF; Ar_jy: $eFVRy .= self::nHKYf($JcRX0 >> 2) . self::NHkYF($JcRX0 << 4 & 63); goto siwV5; Ixw0Z: InZEW: goto XC3jD; IV7tk: $UW_Ng += 3; goto A90qF; J2iiC: return $eFVRy; goto gtvEO; W8Ez7: if (!($UW_Ng < $AC5N3)) { goto oT4Qg; } goto LVze4; siwV5: if (!$I3b2g) { goto InZEW; } goto DLXZr; cDoLE: $eFVRy .= self::nHkyF($JcRX0 >> 2) . self::NhKYf(($JcRX0 << 4 | $BsXVF >> 4) & 63) . self::NhKyF($BsXVF << 2 & 63); goto Ozopu; w6B7d: $BsXVF = $iap3A[2]; goto cDoLE; M3Ce0: $h7EYX = $iap3A[3]; goto N_mxk; qhblE: $iap3A = unpack("\103\x2a", CZOCM::substr($HuZdy, $UW_Ng, 3)); goto DWC6c; BIIYB: G07x1: goto IV7tk; gtvEO: } public static function EBurB($HuZdy, $vqf3h = false) { goto Q1zqn; wIH70: return ''; goto kq9cn; x1nQk: k7Hr7: goto yNUwe; xtAtS: fZWcW: goto rFGnl; aUlBC: if (!($UW_Ng < $AC5N3)) { goto fZWcW; } goto n42sz; eH2e9: $m5zXJ = self::I3TNU($iap3A[4]); goto tNfba; YAEO6: EvNRI: goto GT19_; XNOJE: $HuZdy = rtrim($HuZdy, "\x3d"); goto M1c3V; y5sAm: HxtZe: goto BGI3E; ryt3P: Y83Qe: goto iVYT2; XTWwo: $RBDuO = 0; goto ggWW7; BQHYy: $eFVRy .= pack("\x43", ($NPudN << 2 | $lVlYI >> 4) & 0xff); goto AU_dI; G3iCW: if (!($HuZdy[$AC5N3 - 1] === "\75")) { goto AfyE8; } goto mGIBB; jv93y: $eFVRy .= pack("\x43\103", ($NPudN << 2 | $lVlYI >> 4) & 0xff, ($lVlYI << 4 | $VrPXq >> 2) & 0xff); goto lR8wT; Z8sQR: $iap3A = unpack("\x43\52", CZocM::substr($HuZdy, $UW_Ng, 4)); goto fUeLE; Q1zqn: $AC5N3 = CZoCm::strlen($HuZdy); goto cOoRO; pvygs: moh6X: goto xtAtS; n5xLC: Zr1K9: goto IGAxJ; M1c3V: $AC5N3 = czOcm::strlen($HuZdy); goto kVXJY; cOoRO: if (!($AC5N3 === 0)) { goto psCtG; } goto wIH70; W4ZgB: $lVlYI = self::i3TNu($iap3A[2]); goto BQHYy; NNQf4: throw new RangeException("\102\141\x73\145\x36\64\72\x3a\x64\145\x63\x6f\144\x65\x28\x29\x20\157\156\154\171\x20\x65\x78\x70\145\x63\164\163\x20\x63\150\x61\162\x61\143\164\145\162\163\40\x69\x6e\40\x74\x68\x65\40\x63\x6f\162\162\145\143\x74\x20\x62\141\163\x65\66\64\40\x61\x6c\x70\x68\141\142\x65\164"); goto MPL7P; ZsgfQ: goto moh6X; goto YAEO6; BGI3E: w4fNE: goto XTWwo; Oj1Yj: $UW_Ng = 0; goto n9lQ7; GT19_: $RBDuO |= 1; goto pvygs; mGIBB: $AC5N3--; goto dr8QL; jkR3V: if ($UW_Ng < $AC5N3 && $vqf3h) { goto EvNRI; } goto MBKZK; W8uAj: $VrPXq = self::i3tNu($iap3A[3]); goto jv93y; yNUwe: $lVlYI = self::I3tnu($iap3A[2]); goto W8uAj; YLqLl: $VrPXq = self::I3tNu($iap3A[3]); goto eH2e9; xUYnw: $RBDuO |= ($NPudN | $lVlYI | $VrPXq | $m5zXJ) >> 8; goto k9AKp; kq9cn: psCtG: goto JzHrW; kVXJY: goto w4fNE; goto n5xLC; v2kjC: throw new RangeException("\x49\x6e\x63\x6f\x72\x72\145\x63\x74\x20\x70\141\x64\144\151\156\x67"); goto y5sAm; JzHrW: if ($vqf3h) { goto Zr1K9; } goto XNOJE; fUeLE: $NPudN = self::i3tnu($iap3A[1]); goto lO0N9; lpZWX: PMLp4: goto Hi4US; lWoqc: if ($UW_Ng + 2 < $AC5N3) { goto k7Hr7; } goto gwk_T; TBv9e: AfyE8: goto ryt3P; ggWW7: $eFVRy = ''; goto Oj1Yj; OXeKf: $AC5N3--; goto YqKjq; rFGnl: $f5aiN = $RBDuO === 0; goto jHho2; k4pfU: goto moh6X; goto dDFQI; n9lQ7: CqvV1: goto OS2IH; lvQg_: return $eFVRy; goto TWuuz; dr8QL: if (!($HuZdy[$AC5N3 - 1] === "\x3d")) { goto ZwGQS; } goto OXeKf; n42sz: $iap3A = unpack("\103\x2a", czoCM::substr($HuZdy, $UW_Ng, $AC5N3 - $UW_Ng)); goto LuuJw; Hz576: throw new RangeException("\111\x6e\x63\157\162\162\x65\143\164\x20\x70\x61\x64\x64\151\156\147"); goto lpZWX; MPL7P: iGq9A: goto lvQg_; OS2IH: if (!($UW_Ng + 4 <= $AC5N3)) { goto YBsz5; } goto Z8sQR; iVYT2: if (!(($AC5N3 & 3) === 1)) { goto PMLp4; } goto Hz576; IGAxJ: if (!(($AC5N3 & 3) === 0)) { goto Y83Qe; } goto G3iCW; gwk_T: if ($UW_Ng + 1 < $AC5N3) { goto NZi7l; } goto jkR3V; AU_dI: $RBDuO |= ($NPudN | $lVlYI) >> 8; goto ZsgfQ; LuuJw: $NPudN = self::i3tNu($iap3A[1]); goto lWoqc; jHho2: if ($f5aiN) { goto iGq9A; } goto NNQf4; lO0N9: $lVlYI = self::I3tnu($iap3A[2]); goto YLqLl; Hi4US: if (!($HuZdy[$AC5N3 - 1] === "\75")) { goto HxtZe; } goto v2kjC; tNfba: $eFVRy .= pack("\103\103\103", ($NPudN << 2 | $lVlYI >> 4) & 0xff, ($lVlYI << 4 | $VrPXq >> 2) & 0xff, ($VrPXq << 6 | $m5zXJ) & 0xff); goto xUYnw; GZM3C: goto CqvV1; goto G0sVI; MBKZK: goto moh6X; goto x1nQk; wPzbJ: $UW_Ng += 4; goto GZM3C; lR8wT: $RBDuO |= ($NPudN | $lVlYI | $VrPXq) >> 8; goto k4pfU; k9AKp: etFD4: goto wPzbJ; dDFQI: NZi7l: goto W4ZgB; G0sVI: YBsz5: goto aUlBC; YqKjq: ZwGQS: goto TBv9e; TWuuz: } protected static abstract function i3tNU($HuZdy); protected static abstract function NhKYf($HuZdy); }

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 05637795725c385b95b00b6b58e8dfbd
Eval Count 0
Decode Time 99 ms