Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php goto Eb2a18b011e8240adf6d5a7ce9fddc29; Eb2a18b011e8240adf6d5a7ce9fddc29: class das..

Decoded Output download

<?php 
 goto Eb2a18b011e8240adf6d5a7ce9fddc29; Eb2a18b011e8240adf6d5a7ce9fddc29: class dashboardbuilder { var $legacy; var $type = array(); var $data; var $title; var $xaxis; var $yaxis; var $xlabel; var $ylabel; var $width; var $height; var $xaxistitle; var $yaxistitle; var $barmode; var $name; var $tracename; var $color; var $font_color; var $bg_color; var $orientation; var $dropdown; var $legposition; var $size; var $text; var $datalabel; var $showgrid; var $showline; var $hole; var $csv; var $csvdata; var $servername; var $username; var $password; var $dbname; var $source; var $rdbms; var $sql; var $yaxisSQL; var $xaxisSQL; var $xaxisCol; var $yaxisCol; var $mapdata = array(); var $mapcode = array(); var $mapcountry = array(); var $sizeSQL = array(); var $sizeCol = array(); var $textSQL = array(); var $textCol = array(); var $maptype = array(); var $yntitle = array(); var $col; var $XLSCol = array(); var $visible = array(); var $folder; var $toImage; var $zoomin; var $zoomout; var $autoscale; var $filterlabel; var $filter; var $xsort = array(); var $ysort = array(); var $xmodel = array(); var $ymodel = array(); var $forecast = array(); var $forecastlabel; var $isModel = array(); var $side; var $plot; var $json; var $tablefontsize; var $kpichartformula; var $kpichartpar; public function __construct() { } public function dashboardbuilder() { goto C5439c3a04c185336d9b0be5817eecd7; E3dfda63b699e8668404eaccd8571f9e: $this->text = array(); goto e2b9063ea8ebc99e2d3e97a7a71b8e78; C326680a895c9f62dc31ca01534f45dd: $this->textCol = array(); goto d9faa8fae2769914b8e1440d9e4bcaae; F6f4ad4d3c3ad6cd3c06586e95704a14: $this->plot = ''; goto B80867c812f608e0ed39ef73310ea24b; E2811fee5125dbc589e1488e8a599f9c: $this->ymodel = array(); goto Fd6e9c0b83872c3a777729cb44cdd18a; f970fe8d3ea265928a140d7cd1c7fad9: $this->json = ''; goto ff78f404e9bd1726841ad3d50579a5e2; Cb6fb32b9df381975e5cf50334c85f27: $this->tracename = array(); goto d8632c04bab4ed9e3445ea74800b1745; c8bf005e2302eb779c95387dc134230a: $this->zoomout = ''; goto dd4747b941b6ea386eaaaf481e4cee5c; E39e91313036e1643a5fb9202bb18123: $this->type = array(); goto bd58cb816c1ea9b8f6625c936f9b5449; C3e5b6be410a5a61e58fbef87b79f4b4: $this->orientation = ''; goto ec681faf35fb0efabbeb9d1b81174d2f; d07248b08c7a3af4690d92d888fd8c92: $this->folder = ''; goto d0246d478b90da576cde99c4f550ade7; be2d837d44c0321ae1423eef0f0dfb49: $this->sql = array(); goto f9cc7b8980747e4549511895e8960e0b; B80867c812f608e0ed39ef73310ea24b: $this->kpichartformula = ''; goto df1d901b2698f7b3fe250ff6ee31dfb0; F6640949f5f0ad0bb29e58e6546c0fc2: $this->xaxis = array(); goto C40bd743ea8270838a97ca4334692d11; ffa5ede941701e792a451403a7ffc978: $this->sizeCol = array(); goto C319a4aaeab307484d5e632d8dff3800; ea1c66ffdf3621dc322798a61f0443ef: $this->username = ''; goto d63074310ea69c581810bce47b03c1ff; df1d901b2698f7b3fe250ff6ee31dfb0: $this->kpichartpar = ''; goto E0b761ae7fc6f3fd32492782c9042093; Fd6e9c0b83872c3a777729cb44cdd18a: $this->forecast = array(); goto A596057186171832253f10ceeffc9d6d; e2b9063ea8ebc99e2d3e97a7a71b8e78: $this->showgrid = ''; goto Fdcd2fa0d7a75487047406281430c248; B387de74e2c3795470a79a39d37e6e0c: $this->sizeSQL = array(); goto ffa5ede941701e792a451403a7ffc978; E7fb2230108b576c2417116b88817947: $this->str_header = array(); goto De67c46e761af74b0296b2859e5540f6; Dce249bc288db613d13175ddd336e73a: $this->bg_color = ''; goto be2d837d44c0321ae1423eef0f0dfb49; dd4747b941b6ea386eaaaf481e4cee5c: $this->autoscale = ''; goto d6d6f3c57e257b7616a9c471dfa22ffd; ff78f404e9bd1726841ad3d50579a5e2: $this->csvdata = ''; goto ffb1f40b134a6831e053857f8b3d8f59; D3e4aba725e9e7712a3a948920344032: $this->tablefontsize = ''; goto F6f4ad4d3c3ad6cd3c06586e95704a14; B4d6be3c5df9f0d9d9364742410740e0: $this->dbname = ''; goto cabef1361e728f5d64340c2fd5522caa; Bd76d94d267f3ee3e96b9235ab7aa0bb: $this->color = array(); goto Dc601912d331fcd0df37b15b58a8ca56; C319a4aaeab307484d5e632d8dff3800: $this->textSQL = array(); goto C326680a895c9f62dc31ca01534f45dd; e106cab44ef09f50d58a47054c8915d1: $this->yaxistitle = ''; goto a75c76a03b3111c04d83a1aea25b3903; d0246d478b90da576cde99c4f550ade7: $this->toImage = ''; goto c4aa32227d3aedc7eb230b3ea1eddc70; Dc601912d331fcd0df37b15b58a8ca56: $this->font_color = ''; goto Dce249bc288db613d13175ddd336e73a; f9cc7b8980747e4549511895e8960e0b: $this->xlabel = ''; goto bc2cade61c0657fdf3d2d4c39ef86b56; A596057186171832253f10ceeffc9d6d: $this->forecastlabel = ''; goto A080a163962042dfe2c1330bd400b799; E297352aa741150fb9cdb5f5be275bd1: $this->showline = ''; goto E42a1985ca8ad2ce2e2f2f4e6a17ca1b; Ed711c35287699872e065fc9cbd16d1b: $this->filter = ''; goto a90854ef6e9bf5ebf616da02d1050ca3; b925d16245cf36bcf299569741e81b05: $this->str_color = array(); goto D3e4aba725e9e7712a3a948920344032; f128caf929c4c92dc4cb14a0f95aca1e: $this->yaxisSQL = array(); goto ff10ec35a48acb20f674201d7cfbb5e0; ffb1f40b134a6831e053857f8b3d8f59: $this->servername = ''; goto ea1c66ffdf3621dc322798a61f0443ef; ff10ec35a48acb20f674201d7cfbb5e0: $this->yaxisCol = array(); goto B387de74e2c3795470a79a39d37e6e0c; C40bd743ea8270838a97ca4334692d11: $this->yaxis = array(); goto Cb6fb32b9df381975e5cf50334c85f27; A080a163962042dfe2c1330bd400b799: $this->side = "left"; goto E7fb2230108b576c2417116b88817947; a50645389a7255d70892ebefd69edcc6: $this->name = ''; goto C3e5b6be410a5a61e58fbef87b79f4b4; bc2cade61c0657fdf3d2d4c39ef86b56: $this->ylabel = ''; goto A76e2e6afbba98ed65e4545ffc67b3eb; bb3d51dc8b590c60cef79edc9d6403ce: $this->height = ''; goto F6640949f5f0ad0bb29e58e6546c0fc2; Ae43a0dd213fe924dfb797a25b5bab70: $this->visible = array(); goto d07248b08c7a3af4690d92d888fd8c92; c4aa32227d3aedc7eb230b3ea1eddc70: $this->zoomin = ''; goto c8bf005e2302eb779c95387dc134230a; d8632c04bab4ed9e3445ea74800b1745: $this->yntitle = array(); goto Bd76d94d267f3ee3e96b9235ab7aa0bb; A76e2e6afbba98ed65e4545ffc67b3eb: $this->title = ''; goto d6ee5669e5b903f4451e1d12614ec591; a75c76a03b3111c04d83a1aea25b3903: $this->barmode = ''; goto a50645389a7255d70892ebefd69edcc6; E42a1985ca8ad2ce2e2f2f4e6a17ca1b: $this->hole = ''; goto D7269c700703dc00dcbf1a120bdbe955; De67c46e761af74b0296b2859e5540f6: $this->str_row = array(); goto b925d16245cf36bcf299569741e81b05; Fedff4396c921d4636bbc2c513a59f49: $this->xmodel = array(); goto E2811fee5125dbc589e1488e8a599f9c; f397dfc28db569b16b0dbc17f24e3393: $this->xaxisSQL = array(); goto Ea4136664e95fa701c14ea1f5e99ecf1; D7269c700703dc00dcbf1a120bdbe955: $this->csv = ''; goto f970fe8d3ea265928a140d7cd1c7fad9; ec681faf35fb0efabbeb9d1b81174d2f: $this->dropdown = ''; goto F99bce7a4eb765ecc8e32186360e9e5c; cabef1361e728f5d64340c2fd5522caa: $this->source = ''; goto ef9258d29223d5c664dba489ec651306; F99bce7a4eb765ecc8e32186360e9e5c: $this->legposition = ''; goto edfbb06430bd9dac1f6521e736aaa1bb; d6d6f3c57e257b7616a9c471dfa22ffd: $this->filterlabel = ''; goto Ed711c35287699872e065fc9cbd16d1b; E0b761ae7fc6f3fd32492782c9042093: self::__construct(); goto Cb6b1ae9174978273e77601054eb4376; ef9258d29223d5c664dba489ec651306: $this->rdbms = ''; goto f397dfc28db569b16b0dbc17f24e3393; b193130867fcfd2c041d75eb4ed2ac57: $this->XLSCol = array(); goto Ae43a0dd213fe924dfb797a25b5bab70; d6ee5669e5b903f4451e1d12614ec591: $this->xaxistitle = ''; goto e106cab44ef09f50d58a47054c8915d1; d63074310ea69c581810bce47b03c1ff: $this->password = ''; goto B4d6be3c5df9f0d9d9364742410740e0; edfbb06430bd9dac1f6521e736aaa1bb: $this->size = array(); goto E3dfda63b699e8668404eaccd8571f9e; bd58cb816c1ea9b8f6625c936f9b5449: $this->width = ''; goto bb3d51dc8b590c60cef79edc9d6403ce; Ea4136664e95fa701c14ea1f5e99ecf1: $this->xaxisCol = array(); goto f128caf929c4c92dc4cb14a0f95aca1e; d9faa8fae2769914b8e1440d9e4bcaae: $this->maptype = array(); goto fcc71074574a914a3d8f55da510e6edb; E202917e887786aa5f1036a357acd519: $this->ysort = array(); goto Fedff4396c921d4636bbc2c513a59f49; Fdcd2fa0d7a75487047406281430c248: $this->datalabel = ''; goto E297352aa741150fb9cdb5f5be275bd1; fcc71074574a914a3d8f55da510e6edb: $this->col = ''; goto b193130867fcfd2c041d75eb4ed2ac57; a90854ef6e9bf5ebf616da02d1050ca3: $this->xsort = array(); goto E202917e887786aa5f1036a357acd519; C5439c3a04c185336d9b0be5817eecd7: $this->legacy = ''; goto E39e91313036e1643a5fb9202bb18123; Cb6b1ae9174978273e77601054eb4376: } function database() { goto ba4c28c6dcf1ad1dcbd7b960fcca3a78; f81a0b453e918042934ffbefc9a88576: $DATABASE = "dbname"; goto e5cafe350cd52f09e3e2c0b8d761f0f8; Aea3530d853b90ecbc45c99649dd5d2f: Cd5512c80ab1ccedb19c8fbb3974618f: goto F0676c34580474da35905cca6239a0ad; F0676c34580474da35905cca6239a0ad: $DB_USER = $this->username; goto Ebffdb84dd8a1401781d26c9ee51526b; e5cafe350cd52f09e3e2c0b8d761f0f8: if (!($DB_TYPE == "sqlsrv")) { goto f67a995d65cbb2239c54f4907b7e9abe; } goto F61f30dcc4d20bb94caf5014e1ce34d9; F8729b34b3b7c49782671544cc40740a: return $this; goto cb76c76c615f3f4b81618570c343b7e4; F2d7ee1274a398f3676340a09764de1c: $DB_HOST = $this->servername; goto B9cb07b718f881604160bc1f6cde3a3e; Bd55dae3f41a87aa560eb66f51bd0295: try { goto F6baf0c3421209343cb0b298106b674b; a84b55a1d0faa8341ecbce00fe9d186f: $i++; goto E9eb02170c16b1d00cd4934264230b92; E1f0011c1f5e3da37827d859062af292: d6f028efe07e0d693e7cee36d3d2a445: goto cfda1458171becf2ce833794f6891d75; d1dabc1a7c10507a02d498e2b1344277: $i = 0; goto c2744c97b054eb34a903e407038198c5; Ae39ac9559d44ca1e41569b93a6ba64b: $this->str_header[$i] = "["<b>" . trim($colm["name"]) . "</b>"]"; goto Cae1ebaf132ca35b74aced865e5bb9d6; F7279cdaf2d96db987174e82b30f292c: fa2c980a1ad2b9052bfc030bc1e105c6: goto a84b55a1d0faa8341ecbce00fe9d186f; C31f4a937269ca75b42685ae1f2081e0: $this->str_color[$c] = """ . adjustColor($this->color[0], 50) . """; goto E72307b2163ad6358d246bba70c2edc7; c23764ff47cbf22e652d7130e4ee7bee: $this->str_row[$i][$c] = remove_special_char(odbc_result($rs, $i + 1)); goto F7279cdaf2d96db987174e82b30f292c; C47368d637c72c12db96911427621351: goto Dc5b22ed04837f0376366d84ff386166; goto E1f0011c1f5e3da37827d859062af292; Cae1ebaf132ca35b74aced865e5bb9d6: f95544cf2dc5c9ab032b6ee82f841e63: goto F31278ab834dec51b06d612e812ebbc4; A2c3ce4447088cba538b9ce83f709ec8: $this->str_header[$i] = trim($colm["name"]); goto Aa95c7ccf742da00e48566595d96da08; c0f274ead40473cc928db119c835b19a: foreach ($rs as $row) { goto Ff5237498042ac6a3cd5c2a5489c3ff2; c2cad485cec396e2e22e3ce9eee1a6c1: De1553d94a8838dcd6730a676683ac41: goto Ba4a972365573b9881dbaa455120dc2d; b5188cd5cbc2504afb0054a2153bb9f0: $i++; goto E6ee600bb7cb8bb594a9c24ef4630837; Dd71d4fa5ece1e47a03ebb8fbe98b0ca: b28e0b49a7583c57f013871770af122a: goto Bbeff0d2a0083acf4cf6ace8394009ae; e17d2a1fcd253781395f6151acdf606f: B689c7733ead92d903158006e56f2a78: goto Fa3e30027ed77eb9f64b6b8a358cf58f; Ba4a972365573b9881dbaa455120dc2d: if (!($i < $columncount)) { goto b28e0b49a7583c57f013871770af122a; } goto cecdebf16a546259caf986623f0ee847; ccd55bda8c2798edb0ed42f2e5338056: goto f2a51982697989854315b52eafc7115d; goto a929dc5276c805e1738529ee4bca72e0; A4b5c0291af2c3813c2916165b59a8ef: d555b9c2fc2f199dcb29ff2c3642c5ac: goto b5188cd5cbc2504afb0054a2153bb9f0; F6d72a5acbb002fdc14d6ec88bad60be: C5d9aadf0809dde0cc8245d73c6ff38f: goto E82f25249028609a215041024299a9df; D4ce1da35848628fcf1e0838c4dd3918: $this->str_color[$c] = """ . substr($this->color[0], 0, 7) . "50""; goto ccd55bda8c2798edb0ed42f2e5338056; df38a14589d68a640c285181facf4263: goto B689c7733ead92d903158006e56f2a78; goto c09c0ec42789e5a8c0c6d364744e520d; c09c0ec42789e5a8c0c6d364744e520d: D25c0223ffbad46b46fa3950f8a3119a: goto F97dcd574160a33d519429054c6f267f; Fa3e30027ed77eb9f64b6b8a358cf58f: $c++; goto F6d72a5acbb002fdc14d6ec88bad60be; cecdebf16a546259caf986623f0ee847: $this->str_row[$i][$c] = isset($row[$i]) ? remove_special_char(trim($row[$i])) : 0; goto A4b5c0291af2c3813c2916165b59a8ef; A1a2b39c294ccf0bcac3f963936c5359: f2a51982697989854315b52eafc7115d: goto e17d2a1fcd253781395f6151acdf606f; Ff5237498042ac6a3cd5c2a5489c3ff2: $i = 0; goto c2cad485cec396e2e22e3ce9eee1a6c1; E6ee600bb7cb8bb594a9c24ef4630837: goto De1553d94a8838dcd6730a676683ac41; goto Dd71d4fa5ece1e47a03ebb8fbe98b0ca; Bbeff0d2a0083acf4cf6ace8394009ae: if (isset($this->color[0])) { goto D25c0223ffbad46b46fa3950f8a3119a; } goto c23570483306b50e9fc304c7c021dae9; a929dc5276c805e1738529ee4bca72e0: Aa637c9d869a46fd0e26944487b3efea: goto Fa3202a9c6922536a299edcd560af769; F97dcd574160a33d519429054c6f267f: if ($c % 2) { goto Aa637c9d869a46fd0e26944487b3efea; } goto D4ce1da35848628fcf1e0838c4dd3918; c23570483306b50e9fc304c7c021dae9: $this->str_color[$c] = ''; goto df38a14589d68a640c285181facf4263; Fa3202a9c6922536a299edcd560af769: $this->str_color[$c] = """ . substr($this->color[0], 0, 7) . "25""; goto A1a2b39c294ccf0bcac3f963936c5359; E82f25249028609a215041024299a9df: } goto C17b4492259dbcc98f4b7a788759b749; E72307b2163ad6358d246bba70c2edc7: goto ec40f88228f3bf4fcf87670959ecc46e; goto ffdcb63e0be3c027487f5f33fe636a96; F6baf0c3421209343cb0b298106b674b: if ($this->rdbms == "odbc") { goto Da4c3dfe8b20335e49bd43da5d323eb5; } goto Bd7a9dec30cd101c39c2ad6d8a77f17d; F31278ab834dec51b06d612e812ebbc4: B27e60f3a683667a07d19487f2202ecf: goto F4a8c452423f794f609d2568cf04d415; ffdcb63e0be3c027487f5f33fe636a96: Bf1847cff62d6d37f1b5a93bc56a4b56: goto Ef82c57bdc482a9b41505b5d4dfadbda; eb15035b1be8ada67da8bf82fc50f0a4: $c++; goto cf639282fdd463b8397d317c7c4ac053; f8cd9392beb443ee4cd25bd92ab3cbd7: aab45321f7c63b6df20a70f21a53d65c: goto a75b8554add7729cdf01fd32c2644988; E9eb02170c16b1d00cd4934264230b92: goto Dcdb32ec5dd16d74c8f3ab62f6ca4bc4; goto f31320040ffc304dbc3a7af25f0d63cf; cf639282fdd463b8397d317c7c4ac053: goto f4c57c211fbb96e821bf1836d778b6aa; goto Fa2db695cf5890dbf70f74a8947c3f71; Fa2db695cf5890dbf70f74a8947c3f71: F5333c63b1197e899d4c0de474cf23c3: goto f8cd9392beb443ee4cd25bd92ab3cbd7; C17b4492259dbcc98f4b7a788759b749: D406308c81970be6f762ca2baa44b805: goto a6287cbe172667d5d59e1b22bf817ba4; B5241378b99fe3fc4a2b36c71b391818: $columncount = $rs->columnCount() != '' ? $rs->columnCount() : 0; goto d1dabc1a7c10507a02d498e2b1344277; Aa95c7ccf742da00e48566595d96da08: goto f95544cf2dc5c9ab032b6ee82f841e63; goto fd07c3edca4fd5c57596584e531543bb; b852a3765b89851b36d25df792d9bee3: $i = 0; goto f479393787e326b300bfdccae896a41b; A1ef54cdef1c19f09c6b0bd1d4027e46: if (!($i < $columnCount)) { goto D834fcbb9fd3b59356967409a8af82b3; } goto f21ba614aeea931aa2f0d3543775901c; fd07c3edca4fd5c57596584e531543bb: A29929f451cb3c299755134b54af3786: goto Ae39ac9559d44ca1e41569b93a6ba64b; Bd58718b6d4381ce933f2e2925ca2a29: $c = 0; goto a8caa5647667b37f593bc348f3a74912; f31320040ffc304dbc3a7af25f0d63cf: D834fcbb9fd3b59356967409a8af82b3: goto d23f6bab9570fc5e0deea69461e3cb7b; F7c49f8d705bf56d8b63dda27aca612c: Da4c3dfe8b20335e49bd43da5d323eb5: goto D14f349fc7450a1e9c978c8851732b14; F4a8c452423f794f609d2568cf04d415: $i++; goto E930bd8036d64cf28cff8ccdb22773d6; f21ba614aeea931aa2f0d3543775901c: if ($this->type[0] == "charttable") { goto d6f028efe07e0d693e7cee36d3d2a445; } goto e6d3c01ea3454dbf1e559c56f5176872; cfda1458171becf2ce833794f6891d75: $this->str_header[$i] = "["<b>" . trim(odbc_field_name($rs, $i + 1)) . "</b>"]"; goto aa3f7832551b2fee43e4389440ab592d; Dcb7df34ad95d46fc811d4fe6668a476: if (!odbc_fetch_row($rs)) { goto F5333c63b1197e899d4c0de474cf23c3; } goto b852a3765b89851b36d25df792d9bee3; D14f349fc7450a1e9c978c8851732b14: $rs = odbc_exec($conn, $sql); goto Fa1066c97fea1739f6e3f696f45859ae; a8caa5647667b37f593bc348f3a74912: f4c57c211fbb96e821bf1836d778b6aa: goto Dcb7df34ad95d46fc811d4fe6668a476; Fa1066c97fea1739f6e3f696f45859ae: $columnCount = odbc_num_fields($rs); goto Bd58718b6d4381ce933f2e2925ca2a29; Ed202a75246e76e6d163457b4201eb02: if (!($i < $columncount)) { goto C9f0e5371f13ccd0e3215e6651ef74a5; } goto af2c4fd79af4b362e7bb74da3ee65edd; badc2b9e0a9e910f994a7206988959ea: $c = 0; goto c0f274ead40473cc928db119c835b19a; c2744c97b054eb34a903e407038198c5: bbbf2ef3dfc51a08bf530c57593977d0: goto Ed202a75246e76e6d163457b4201eb02; e6d3c01ea3454dbf1e559c56f5176872: $this->str_header[$i] = trim(odbc_field_name($rs, $i + 1)); goto C47368d637c72c12db96911427621351; E930bd8036d64cf28cff8ccdb22773d6: goto bbbf2ef3dfc51a08bf530c57593977d0; goto f33830a9df4c35a054a96f1488c26b25; Ef82c57bdc482a9b41505b5d4dfadbda: $this->str_color[$c] = """ . adjustColor($this->color[0], 25) . """; goto b3e21240897ad8c918a4ecd393b001a4; f479393787e326b300bfdccae896a41b: Dcdb32ec5dd16d74c8f3ab62f6ca4bc4: goto A1ef54cdef1c19f09c6b0bd1d4027e46; a6287cbe172667d5d59e1b22bf817ba4: goto aab45321f7c63b6df20a70f21a53d65c; goto F7c49f8d705bf56d8b63dda27aca612c; f33830a9df4c35a054a96f1488c26b25: C9f0e5371f13ccd0e3215e6651ef74a5: goto badc2b9e0a9e910f994a7206988959ea; af2c4fd79af4b362e7bb74da3ee65edd: $colm = $rs->getColumnMeta($i); goto D9dde6b7afcfa12708e0fa8b19b52506; b3e21240897ad8c918a4ecd393b001a4: ec40f88228f3bf4fcf87670959ecc46e: goto eb15035b1be8ada67da8bf82fc50f0a4; D9dde6b7afcfa12708e0fa8b19b52506: if ($this->type[0] == "charttable") { goto A29929f451cb3c299755134b54af3786; } goto A2c3ce4447088cba538b9ce83f709ec8; Bd7a9dec30cd101c39c2ad6d8a77f17d: $rs = $conn->query($sql); goto B5241378b99fe3fc4a2b36c71b391818; d23f6bab9570fc5e0deea69461e3cb7b: if ($c % 2) { goto Bf1847cff62d6d37f1b5a93bc56a4b56; } goto C31f4a937269ca75b42685ae1f2081e0; aa3f7832551b2fee43e4389440ab592d: Dc5b22ed04837f0376366d84ff386166: goto c23764ff47cbf22e652d7130e4ee7bee; a75b8554add7729cdf01fd32c2644988: } catch (Exception $e) { echo "<div class="alert alert-danger alert-dismissable">
\xa\x9\x9				\x9\x9	\x9<a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>\xd\xa				\x9			\x9	<strong>Error! Invalid Query </strong> " . $sql . "</div>"; } goto C14d61be214a3fd4ac745260802362cf; De27d6a37b82a5913c8b228db0e20da1: a168f63a1dab9de70beffc6b4e82bb6e: goto Da715efe20e3e138bfe59662c9a2fce9; Fc2b58ed95ad0df4f5c50f45c57c8cdf: try { goto B0a105395705ebc886ddb32db235fb61; F22e5c5ab273ee6f0b8a5364d7bec58b: D50d8c55606fa2ff5d822c8b64856f70: goto C8bd4c6b83220e1ec6226c5a2e832a3d; Ab9f9e24e6d0c81a4d2c6f88155b14c3: if (!($DB_TYPE != "odbc")) { goto cb540035791ea003a78d222321b39640; } goto Df3ad06fe1e70f6591b5e94efd717d71; E41eadd76701dc61ab39760d2d23b4b4: B0826e4c878a52f762e9daac3bbd3e5f: goto a36e3c962ad96b867ee95e6d81cf4a0c; Df3ad06fe1e70f6591b5e94efd717d71: $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); goto f177f0fdff22cd9a62d9d5c98546da13; D036d34dd87fa864cc74d76dfcebc0a2: Ea988880cf4cb1e102a263101c0e2486: goto Ab9f9e24e6d0c81a4d2c6f88155b14c3; a3cca2e572d822b77a9caadcf17f771c: $OPTIONS = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8", PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET CHARACTER SET utf8"); goto Bf7b6a226dd97c861638967914389f75; f177f0fdff22cd9a62d9d5c98546da13: cb540035791ea003a78d222321b39640: goto C99c4f01ade0c4086da8abcb497d43a5; D7867e50996ea1bf0ae4d7dac7f98bb3: if ($DB_TYPE == "odbc") { goto D50d8c55606fa2ff5d822c8b64856f70; } goto a3cca2e572d822b77a9caadcf17f771c; Bf7b6a226dd97c861638967914389f75: $conn = new PDO("{$DB_TYPE}:{$SERVER}={$DB_HOST};{$DATABASE}={$DB_NAME}; {$PORT}", $DB_USER, $DB_PASS, $OPTIONS); goto A08c392126da1250a03949125427f887; A08c392126da1250a03949125427f887: goto Cabe6a1d9c689c5bbef8124f7d75b0cd; goto F22e5c5ab273ee6f0b8a5364d7bec58b; a36e3c962ad96b867ee95e6d81cf4a0c: $conn = new PDO("{$DB_TYPE}:{$DB_NAME}"); goto D036d34dd87fa864cc74d76dfcebc0a2; C8bd4c6b83220e1ec6226c5a2e832a3d: $conn = odbc_connect($DB_NAME, $DB_USER, $DB_PASS); goto D5baddf3412df7dc26cbdddae211458b; D5baddf3412df7dc26cbdddae211458b: Cabe6a1d9c689c5bbef8124f7d75b0cd: goto f396d7c3b9552b4136ec1af979369c8d; B0a105395705ebc886ddb32db235fb61: if ($DB_TYPE == "sqlite") { goto B0826e4c878a52f762e9daac3bbd3e5f; } goto D7867e50996ea1bf0ae4d7dac7f98bb3; f396d7c3b9552b4136ec1af979369c8d: goto Ea988880cf4cb1e102a263101c0e2486; goto E41eadd76701dc61ab39760d2d23b4b4; C99c4f01ade0c4086da8abcb497d43a5: } catch (Exception $e) { echo "<div class="alert alert-danger alert-dismissable col d-flex p-4">\xd
\x9\x9\x9\x9	\x9		\x9<div class="position-absolute top-0 start-0 p-2"><strong>Error! Invalid Database Connection </strong> " . $DB_TYPE . "</div><button type="button" class="btn-close position-absolute top-0 end-0 p-2" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
\xa\x9\x9		\x9			 </div>"; return; } goto B6ab1db5562a42238ac68d98b618a63f; B6ab1db5562a42238ac68d98b618a63f: goto Bd5be1653257dbd57b5559436582283b; goto d7bcc2ba70e4f0124b0d6d38f746d0e6; Ce0b03b7b001680f01fb1b9270404377: Efc2ae10abb61ba15bc4157ba818633d: goto De27d6a37b82a5913c8b228db0e20da1; ebc6b449f2c4887187ccc5293f1fc947: C7c9a79080957477c578be7a243c0376: goto Aa443db053dbaf60b0e7e805d0a1dccb; A08849b7f406eb043cb95ce070c85596: Be64c980879907a9728050b731aa8855: goto F8729b34b3b7c49782671544cc40740a; C14d61be214a3fd4ac745260802362cf: Bc8d1a49f0fd3e93a1bc202135413fde: goto A08849b7f406eb043cb95ce070c85596; A68700f57a2cc0cf67d07f8cbed409a6: $DB_HOST = parse_url($DB_HOST, PHP_URL_HOST); goto Aea3530d853b90ecbc45c99649dd5d2f; dc42da129393222a5774254dc1d1a854: Bd5be1653257dbd57b5559436582283b: goto a5f8fd7f0ff421cf8134d8bc327617e7; cd7c163efceb0bf3ff90bccac9e4eba7: $i = 0; goto C6cae00386e2363329ab997cda012a0c; d7bcc2ba70e4f0124b0d6d38f746d0e6: f68c684c938af750f5c6ea2c79f74329: goto F21126812c1d89ce89a9b2eaaa2fb04d; d1e96be38d203d13c985a9ce08403b90: if (!($this->type[0] == "charttable" || $this->type[0] == "heatmap")) { goto Bc8d1a49f0fd3e93a1bc202135413fde; } goto Ba26d12ed6751fe634dd20001d8e3e4f; Eec4a0eac88536006dc468b5a6e22676: if ($DB_TYPE == "oci") { goto f68c684c938af750f5c6ea2c79f74329; } goto Fc2b58ed95ad0df4f5c50f45c57c8cdf; B421d9415f3533fe335144fce0c23ffe: if (!($this->type[0] == "bubble" || $this->type[0] == "sankey" || $this->type[0] == "scatter3d" || $this->type[0] == "sunburst")) { goto Ccb841b0feeaba38bf1d0e0a9787ab31; } goto Ac4376aa22191538608a503237bb52c2; Cf37cfaff04a7ad944cc563af196b1fb: foreach ($this->yaxisSQL as $value) { goto bb5cf5fc21d00eeb0c2dea054646c607; b97e59458b6605a53825bb45bf981fbb: f30857ba7714a63c82860d6ff661dccd: goto bfea71d141e5563c1dfca189dd0cce9f; d27bcf4aab40981b627506a891d83e5b: A773c8a47512b6a681cc8b58e54022ef: goto a90a7086ba0e445c2d32c7c1ef6c88da; fe30a47e4a3b441c2b5ab7687064694f: goto fbc490db6d26da5387fed6ebeeef7e27; goto d27bcf4aab40981b627506a891d83e5b; E5fdbcf98871eacf842d8bd15ec5d19e: F1690debd9588455295755bff1c39968: goto a42b3e433fb5cc5505a266ffe3d233bf; a4a15486d3a54809fdffaeade01029b3: $i++; goto fc661ea7842017eec69df6331cfb945a; C9e8d2484f854411334a15041e082c49: fbc490db6d26da5387fed6ebeeef7e27: goto A2df5594ed7a00004833e25d2d7a1d45; F497b05355651c5bec2a8535f86336d5: $value = str_replace("^", """, $value); goto f6eff8db1a88b790fc714ef33a570c79; a2ba20d4c4bd7076b0460449d958555a: c36b37bfe21a24f58c104d3cfe5867ae: goto fe30a47e4a3b441c2b5ab7687064694f; d8f62f7c5473dc30e862d174653f4c1d: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto Edac89f4fe3ed35e6dec7e2a5a8ff4b4; b5205e33a590c0dc172532028cbcf139: $j++; goto acaf6cf4b41f814bcd2719822327fcb2; acaf6cf4b41f814bcd2719822327fcb2: De0513daa3310c3c8e52ce31715ce5ea: goto cce65614343dc8a0e99cc8d6a181144f; Edac89f4fe3ed35e6dec7e2a5a8ff4b4: $this->yaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->yaxisCol[$i]]); goto b5205e33a590c0dc172532028cbcf139; cce65614343dc8a0e99cc8d6a181144f: } goto b97e59458b6605a53825bb45bf981fbb; Fa48417f0bb5d16a861d2922e54127c1: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto ba2d6dc82fbeab8afb5a7541a7edeac9; } goto E0ba6824f1c14c2871eb6c3685fb641f; f6eff8db1a88b790fc714ef33a570c79: if ($this->rdbms == "oci") { goto F3524bf8a54ac46a0ac8c2af67fff5a1; } goto B7f248681974282f6a16021c2d6c5c31; fc661ea7842017eec69df6331cfb945a: B789d9afbb682aa7ddb91ff18858b605: goto F0f5df066ec8f31896a863476b3497ec; D5cca6629a4f6d5aacb61475866b5915: $stid = oci_parse($conn, $value); goto fad041b8cfca17bc1f66e15a004ae237; f1f4146680b019bac34977d0b5a65600: goto a38c510e98e2310ae40f8f00ccdd0a41; goto e1b2cb487ed70353107d05dd0b2c5161; B2637fdc16d5d05287553a5d6eec49d9: F3524bf8a54ac46a0ac8c2af67fff5a1: goto D5cca6629a4f6d5aacb61475866b5915; fad041b8cfca17bc1f66e15a004ae237: oci_execute($stid); goto fec8135d64f46e7e01016144a454fe15; ba9e5651fe5ddad3960e314f89b2de99: goto C6fa1723c49c52277640d01cdec62ee4; goto E5fdbcf98871eacf842d8bd15ec5d19e; E0ba6824f1c14c2871eb6c3685fb641f: foreach ($row as $rs) { goto eebc40a71c1972e7a42ce774247c8fb4; d1ce272f7b86ab6f7fc7e621f198b6ff: C46085b550adfbd72afcfd613922f46c: goto b39a7dfc7b4769be026ba01bac8987c1; eebc40a71c1972e7a42ce774247c8fb4: $this->yaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->yaxisCol[$i]]); goto cf59a3a2d416c6249b6a1a399f02960a; cf59a3a2d416c6249b6a1a399f02960a: $j++; goto d1ce272f7b86ab6f7fc7e621f198b6ff; b39a7dfc7b4769be026ba01bac8987c1: } goto Ff757affe4af032ee233abda2c9d1329; fec8135d64f46e7e01016144a454fe15: a38c510e98e2310ae40f8f00ccdd0a41: goto Fa48417f0bb5d16a861d2922e54127c1; e2bc7e63069666a88ae4710989474f30: foreach ($row as $rs) { goto F7a8fef9fb7ee36dc55b4fedf53e9f96; De3dc03620b4d29063b0519f7b72f8b7: Eecb66b32658b34f4066cb6dd0931ff4: goto D6b25fd6a42241e5369a6819da8c5102; F7a8fef9fb7ee36dc55b4fedf53e9f96: $this->yaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->yaxisCol[$i]]); goto D4300d9d5be9572db02b077886a88db2; D4300d9d5be9572db02b077886a88db2: $j++; goto De3dc03620b4d29063b0519f7b72f8b7; D6b25fd6a42241e5369a6819da8c5102: } goto a2ba20d4c4bd7076b0460449d958555a; a90a7086ba0e445c2d32c7c1ef6c88da: C6fa1723c49c52277640d01cdec62ee4: goto a4a15486d3a54809fdffaeade01029b3; Ff757affe4af032ee233abda2c9d1329: f9e5829cccf08808dac60dc7a5a836da: goto f1f4146680b019bac34977d0b5a65600; bb5cf5fc21d00eeb0c2dea054646c607: $j = 0; goto F497b05355651c5bec2a8535f86336d5; A2df5594ed7a00004833e25d2d7a1d45: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto A773c8a47512b6a681cc8b58e54022ef; } goto e2bc7e63069666a88ae4710989474f30; B7f248681974282f6a16021c2d6c5c31: if ($this->rdbms == "odbc") { goto F1690debd9588455295755bff1c39968; } goto d8f62f7c5473dc30e862d174653f4c1d; e1b2cb487ed70353107d05dd0b2c5161: ba2d6dc82fbeab8afb5a7541a7edeac9: goto ba9e5651fe5ddad3960e314f89b2de99; bfea71d141e5563c1dfca189dd0cce9f: goto C6fa1723c49c52277640d01cdec62ee4; goto B2637fdc16d5d05287553a5d6eec49d9; a42b3e433fb5cc5505a266ffe3d233bf: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto C9e8d2484f854411334a15041e082c49; F0f5df066ec8f31896a863476b3497ec: } goto ebc6b449f2c4887187ccc5293f1fc947; e793569906fa73012752d788aed54da6: $PORT = ''; goto D6e72c70df81fdc37393c11e5c918b15; D6e72c70df81fdc37393c11e5c918b15: $DB_TYPE = $this->rdbms; goto F2d7ee1274a398f3676340a09764de1c; Ac4376aa22191538608a503237bb52c2: $i = 0; goto b63b27453193caf12befc9f4ada66d5f; F61f30dcc4d20bb94caf5014e1ce34d9: $SERVER = "Server"; goto bb667c7d26fbcd34c2ff0961ace48654; Ec65f59ab12f4bcae5aec25b9f83efc2: foreach ($this->textSQL as $value) { goto A832b7a950fc325a6694eed1ac3dba40; b50e75002952cc64c2c6ca244ed36fcb: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto bb6c3877a09cef71f08236980f2a01c7; } goto b4da6f7f5a2aa08bcc7dc6f14d449252; D62edc428c325c29edc8a50012aa2a8d: goto ed19b1596e12ad290f0d1c7d0514601a; goto ae013e705ded312f2ec971729c853e90; cc80058849544d389ac134c9b4c94f33: c3faf77ec9739ea1323f2d4c6e285989: goto Eb02005683cda058d01848d6e242811b; ee63365f174d51c0c3ec1f68c188de14: e0c4bb840a282e9b69d451defe1704ab: goto B6d1a7e681caa43208b8e668397cadc7; ac888099fa6c54a16a26514c644bb74e: db6b8b16f357ffed80cf3f21c4d85393: goto c6a8f7c201ae15ac6da1467ad893a4ae; E5b803a2a9daf8f7912c14e92807f508: b77a5f2cc6cd63bb439ac0ccff1b164f: goto d8a8dd422723062d785fd5491805466e; e2592316b23a59825a414b6018970f65: if ($this->rdbms == "oci") { goto e0c4bb840a282e9b69d451defe1704ab; } goto fe9a2c4b8d797bd8c777021b99a724b0; E4e46d4f65c7a225b2c6a6945ee7bf9f: bb6c3877a09cef71f08236980f2a01c7: goto D62edc428c325c29edc8a50012aa2a8d; fe9a2c4b8d797bd8c777021b99a724b0: if ($this->rdbms == "odbc") { goto Cd29ffe27df85bd2d5aa24e9d812ae83; } goto a8a8ecfa964bdacc6cc83198123645ad; b40b98af4d957f545f8a4cbf6d85da92: d8ab57163c016adf0e5e49c118804f1f: goto E11a9b4eb99324ea0b3beca980853910; b4da6f7f5a2aa08bcc7dc6f14d449252: foreach ($row as $rs) { goto c2027d7fe76f1fa9a6e520faf79de8d5; E0a53ffcedb8c2b9cccd7d1be2f9f2c4: E65a0ad28143ed1a6e53cdbda384f594: goto bce95aaa8fcf1a0465a87dfb328095a2; c2027d7fe76f1fa9a6e520faf79de8d5: $this->text[$i][$j] = $row[$this->textCol[$i]]; goto dd70a30aaaf8fac7b970573faa60a9cd; dd70a30aaaf8fac7b970573faa60a9cd: $j++; goto E0a53ffcedb8c2b9cccd7d1be2f9f2c4; bce95aaa8fcf1a0465a87dfb328095a2: } goto b40b98af4d957f545f8a4cbf6d85da92; Eb02005683cda058d01848d6e242811b: goto db6b8b16f357ffed80cf3f21c4d85393; goto d3260e3b93e9f89e3a790e3c356934ac; d79c695ebf7ff67a3d31eb1b777737b2: E028ce518cd48cadf015be0a3ebbed52: goto Ea06ac14d265d733c5033dec6504b0ce; Fc0ea05728ffbf875da158db2334dc49: foreach ($row as $rs) { goto E18901d102dd33b928d0b8b40aa83ea3; f546abfd5cdd3b0f20905a8c4edd0856: $j++; goto B96c8b81691dde690c219b6ce0f06db2; B96c8b81691dde690c219b6ce0f06db2: E493e157b7b56cbe82f87d3e78bb4dae: goto baab2b1dd4af8341f98f2919736ef873; E18901d102dd33b928d0b8b40aa83ea3: $this->text[$i][$j] = $row[$this->textCol[$i]]; goto f546abfd5cdd3b0f20905a8c4edd0856; baab2b1dd4af8341f98f2919736ef873: } goto cc80058849544d389ac134c9b4c94f33; ae013e705ded312f2ec971729c853e90: Cd29ffe27df85bd2d5aa24e9d812ae83: goto F37826831346be4060436bc722f94085; B6d1a7e681caa43208b8e668397cadc7: $stid = oci_parse($conn, $value); goto B368586fc3be48717d5603c406fa5a10; B368586fc3be48717d5603c406fa5a10: oci_execute($stid); goto Cce7c121a1a81539427761b6fa5b86d4; e876bc0c1918b207562342e618214a84: ed19b1596e12ad290f0d1c7d0514601a: goto Bdf2c2161f3a80835863d62a0454de5c; a8a8ecfa964bdacc6cc83198123645ad: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto d724ef818f375b553ef6d4f172e46031; ed19fb522c195c672fbea957d678d746: A6f9df197b19756496ccab1b3efc8d8a: goto c83a77572a2878e00716ac3b1bc8960a; d724ef818f375b553ef6d4f172e46031: $this->text[$i][$j] = $row[$this->textCol[$i]]; goto e662a3b25c27e46de8122e314fea245c; e662a3b25c27e46de8122e314fea245c: $j++; goto ed19fb522c195c672fbea957d678d746; c83a77572a2878e00716ac3b1bc8960a: } goto E5b803a2a9daf8f7912c14e92807f508; F37826831346be4060436bc722f94085: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto ac888099fa6c54a16a26514c644bb74e; E11a9b4eb99324ea0b3beca980853910: goto d789cf2c342b60aded326763fb030f9c; goto E4e46d4f65c7a225b2c6a6945ee7bf9f; c6a8f7c201ae15ac6da1467ad893a4ae: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto c6aa998a4a2e1378738e2768d74f0f10; } goto Fc0ea05728ffbf875da158db2334dc49; A832b7a950fc325a6694eed1ac3dba40: $j = 0; goto Db01a8efff8033dc3068b235d540148e; d8a8dd422723062d785fd5491805466e: goto ed19b1596e12ad290f0d1c7d0514601a; goto ee63365f174d51c0c3ec1f68c188de14; d3260e3b93e9f89e3a790e3c356934ac: c6aa998a4a2e1378738e2768d74f0f10: goto e876bc0c1918b207562342e618214a84; Bdf2c2161f3a80835863d62a0454de5c: $i++; goto d79c695ebf7ff67a3d31eb1b777737b2; Db01a8efff8033dc3068b235d540148e: $value = str_replace("^", "'", $value); goto e2592316b23a59825a414b6018970f65; Cce7c121a1a81539427761b6fa5b86d4: d789cf2c342b60aded326763fb030f9c: goto b50e75002952cc64c2c6ca244ed36fcb; Ea06ac14d265d733c5033dec6504b0ce: } goto Ce0b03b7b001680f01fb1b9270404377; Bbd2ce99644524aa149ebcc4c77b5580: return; goto Dd2074ae86f250dfbba940a44dfb146e; Da715efe20e3e138bfe59662c9a2fce9: Af803636e19d776075f8e66fc0dc58d9: goto e2192924d385b797ea7e7540ec22be9c; ba4c28c6dcf1ad1dcbd7b960fcca3a78: if (!($this->source == "Database")) { goto Be64c980879907a9728050b731aa8855; } goto e793569906fa73012752d788aed54da6; C5b41db4741ad423740fa97c6afcd24a: $SERVER = "host"; goto f81a0b453e918042934ffbefc9a88576; d2cf9ab2f1b69d8fd8d77bf0f84791cf: $i = 0; goto Ec65f59ab12f4bcae5aec25b9f83efc2; A4b41cebf92f661803cea4426f872bbc: echo "<div class="alert alert-danger alert-dismissable col d-flex p-4">\xd
		\x9\x9	\x9		\x9<div class="position-absolute top-0 start-0 p-2"><strong>Error! Invalid Database Connection </strong> " . $DB_TYPE . "</div><button type="button" class="btn-close position-absolute top-0 end-0 p-2" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
\xa	\x9\x9	\x9\x9		 </div>"; goto Bbd2ce99644524aa149ebcc4c77b5580; C73cce95234f025ac879608ef5838e3b: Cdb6b2e0ec0400402121cd793d3d4498: goto cd7c163efceb0bf3ff90bccac9e4eba7; e68f71436db715e376e43004d535322f: $DB_PASS = descryption($DB_PASS); goto F0a143b11bdfb0b98c05a5f6942ac62b; Aa443db053dbaf60b0e7e805d0a1dccb: c29c5d30fc4c7f6bc85963d9db1b6572: goto B421d9415f3533fe335144fce0c23ffe; a5f8fd7f0ff421cf8134d8bc327617e7: if (!(!$this->dbname == '' && isset($this->xaxisCol) && !($this->type[0] == "charttable") && !($this->type[0] == "heatmap"))) { goto Af803636e19d776075f8e66fc0dc58d9; } goto ae75b17ed7ffce8358a18bd19095ea04; b63b27453193caf12befc9f4ada66d5f: foreach ($this->sizeSQL as $value) { goto D3cb227dedd102694540e380235f56db; a44409a1c79ed337aa6fcd77f4223c21: $i++; goto F026f8efdd00cac846c26d196199f440; D0016e003a540bc83f621263812e2cfe: E05f3c87ff4ecf1da13eaf897edf6a9b: goto a44409a1c79ed337aa6fcd77f4223c21; D3cb227dedd102694540e380235f56db: $j = 0; goto C16313736a2aa2e27115310833a97f2c; A9822912d9fa367bc2aea40795ea3f0f: ebcde689d22aff9347c1e6c696df7230: goto Dc4ef0748104781b25f44e98da8b09c4; Bb6e2962298889130137c32af0d3de74: oci_execute($stid); goto A7d3d1bdb25cc60c8f0e84f84314d238; dca4ac2cab9b7780f141e1a695ef5005: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto Dfe0bc7ae19c3211152b26de8056d71b; Dfe0bc7ae19c3211152b26de8056d71b: $this->size[$i][$j] = $row[$this->sizeCol[$i]]; goto f3cc0bec8b58c67f8e245d1542bded9a; f3cc0bec8b58c67f8e245d1542bded9a: $j++; goto Bc9242b1a5eb315555723301eb06a1c3; Bc9242b1a5eb315555723301eb06a1c3: E02a8c009cffc05a2bb9519e1b186f7d: goto fbdada04b6fb57349e7cdae6717c98c4; fbdada04b6fb57349e7cdae6717c98c4: } goto fc5bb3a9dd286968fb124fbb5a30256c; b71cdd06c89019adfaae15b4b01ab633: e439cf9d7531dad27dfd1a8536988448: goto Faf6b8496df1ef094120076cdbe962bb; C68dec965ec3f22cae3f0168bedebf15: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto cb946bcee7d48eac09ee300efcb4317f; } goto Bc21f43720338fb5ff227855f88dca70; fc5bb3a9dd286968fb124fbb5a30256c: d7fb636ff18cc928a0434441ee431556: goto d4fee8dc2ca5af9f3e731fb3cbd3ac76; Bc21f43720338fb5ff227855f88dca70: foreach ($row as $rs) { goto c21c5d3227376aafa90f32669cf19145; e1407404a2ec69e7e51c6775939c9710: ba7b9a1a59e5c9fc8c0c16eadd6161ef: goto Ad24bff876387ef2128c1058467fbf3b; c21c5d3227376aafa90f32669cf19145: $this->size[$i][$j] = $row[$this->sizeCol[$i]]; goto E9997ba3cb60a4384514081d0df1b91e; E9997ba3cb60a4384514081d0df1b91e: $j++; goto e1407404a2ec69e7e51c6775939c9710; Ad24bff876387ef2128c1058467fbf3b: } goto b71cdd06c89019adfaae15b4b01ab633; ecd2fb07ef084eea7cf4ff68feb71c04: dd2e4c704a731625c6ee2a6930ee904d: goto Cd3cd0da2422e901c1e0ff55144b1062; f37328947007741e8a2356a749224385: bfedca5e00c504c16c061443b9dd215f: goto C68dec965ec3f22cae3f0168bedebf15; Cc79b04b9c1147028ed473b04964c7ca: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto dd64605696db2e3deccef9c45578ebe2; } goto Ec11a6db9c7d2471ac6ae5f6f46ade47; a9422fc8e94337fa76570a13d366bce1: cb946bcee7d48eac09ee300efcb4317f: goto D0016e003a540bc83f621263812e2cfe; c50a43d8cf29e8b24832d66afd981c84: A42944829af3da6366ed397449e803c4: goto Dc6b2acf75e63f74329a863d7f2db73b; A7d3d1bdb25cc60c8f0e84f84314d238: Dc11dd242490567e1333c0bdcd62fa8f: goto Cc79b04b9c1147028ed473b04964c7ca; Faf6b8496df1ef094120076cdbe962bb: goto bfedca5e00c504c16c061443b9dd215f; goto a9422fc8e94337fa76570a13d366bce1; Bad546f6984b3d1c4a6ccafa90631395: goto E05f3c87ff4ecf1da13eaf897edf6a9b; goto ecd2fb07ef084eea7cf4ff68feb71c04; Dc4ef0748104781b25f44e98da8b09c4: $stid = oci_parse($conn, $value); goto Bb6e2962298889130137c32af0d3de74; E4da46da7f7a78e65dc9c6a53662bed2: if ($this->rdbms == "odbc") { goto dd2e4c704a731625c6ee2a6930ee904d; } goto dca4ac2cab9b7780f141e1a695ef5005; Cd3cd0da2422e901c1e0ff55144b1062: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto f37328947007741e8a2356a749224385; C16313736a2aa2e27115310833a97f2c: $value = str_replace("^", "'", $value); goto Ff586c3d5635fda7b6fe556834b31c06; Ec11a6db9c7d2471ac6ae5f6f46ade47: foreach ($row as $rs) { goto A6e79278c993b405416deeccd7493dfc; b3d060d8c9f535547fa4c9372b46fb74: $j++; goto f933632be696aeb4d1176e2a23f8c34e; f933632be696aeb4d1176e2a23f8c34e: A4a41d8ce6ac93c0123ff467aa827cd2: goto E110f4e2c04d6c63d6619d4b0eaf4d44; A6e79278c993b405416deeccd7493dfc: $this->size[$i][$j] = $row[$this->sizeCol[$i]]; goto b3d060d8c9f535547fa4c9372b46fb74; E110f4e2c04d6c63d6619d4b0eaf4d44: } goto c50a43d8cf29e8b24832d66afd981c84; d72499b1762fac03353f2766f22c524a: dd64605696db2e3deccef9c45578ebe2: goto Bad546f6984b3d1c4a6ccafa90631395; Dc6b2acf75e63f74329a863d7f2db73b: goto Dc11dd242490567e1333c0bdcd62fa8f; goto d72499b1762fac03353f2766f22c524a; Ff586c3d5635fda7b6fe556834b31c06: if ($this->rdbms == "oci") { goto ebcde689d22aff9347c1e6c696df7230; } goto E4da46da7f7a78e65dc9c6a53662bed2; d4fee8dc2ca5af9f3e731fb3cbd3ac76: goto E05f3c87ff4ecf1da13eaf897edf6a9b; goto A9822912d9fa367bc2aea40795ea3f0f; F026f8efdd00cac846c26d196199f440: f5cbc3747a3f8647d2aa70943248f62a: goto bc7d2deaa2642ba5638c527b297a9c72; bc7d2deaa2642ba5638c527b297a9c72: } goto a6b1cc45a7361d8297d08b2c0c4e433c; B8fdddea54765cf190443ab3bd2e800f: foreach ($this->xaxisSQL as $value) { goto Fcca7f70e734ab3a27c1a03f055cd542; f0b71dfef4f283e18964efe1b6aa8cb3: try { goto A75d0159480780b3d0b0909978d195a3; f45b78ec2ce2ed9cd33d72240de86834: Aaa9ffc729a5ca8fdd5d716822fbae94: goto E9bde293238c20bff5ccc8a74c716345; A1c6a54d8aac6fde46db79fde2db32c3: foreach ($row as $rs) { goto Dba8fdf7130056d1f1af4d8a5fc2c3ba; C9584a9eb0bd7d60834668eaf75f5945: F7acd91ce348bba05467d70c33da52d4: goto da853d7ce54b3bad85c4fed83b4fe043; Dba8fdf7130056d1f1af4d8a5fc2c3ba: $this->xaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->xaxisCol[$i]]); goto C91fc78d243744e0411889fb071b0c10; C91fc78d243744e0411889fb071b0c10: $j++; goto C9584a9eb0bd7d60834668eaf75f5945; da853d7ce54b3bad85c4fed83b4fe043: } goto d46bcefad5f7eb336027f125a6cccb5b; A75d0159480780b3d0b0909978d195a3: $value = str_replace("^", "'", $value); goto b8db8c17648cd887965d452afb43b58a; E9bde293238c20bff5ccc8a74c716345: $stid = oci_parse($conn, $value); goto Ec61db2e4ba415c1d232fbd13b26d2e1; A290f4cbd3fc7d4152e7e81db8867fbc: D4fff609066c83c3115fc4da396e44c1: goto A4c770955bd6349c7626011dd79ce56c; Fec410bcd934487d3e0409cbbf844e4b: goto b9403ee144c71d4716af1a4910f8c86a; goto f45b78ec2ce2ed9cd33d72240de86834; A4c770955bd6349c7626011dd79ce56c: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto bf11c52d7a2b60483602ac285da61fb0; Ec61db2e4ba415c1d232fbd13b26d2e1: oci_execute($stid); goto D46450912216a88221be659c06fe127b; edef6d40f41f4a6001e93b820d575c69: goto b9403ee144c71d4716af1a4910f8c86a; goto A290f4cbd3fc7d4152e7e81db8867fbc; b8db8c17648cd887965d452afb43b58a: if ($this->rdbms == "oci") { goto Aaa9ffc729a5ca8fdd5d716822fbae94; } goto F8b1d0f84a15590251c51f203c8993e5; D46450912216a88221be659c06fe127b: ca707115f98817895e42dc6f9da832aa: goto Fbef996c6e76bb8e605e74a89ee69e24; Fbef996c6e76bb8e605e74a89ee69e24: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto cb04d056d0359fff2bff7b6499618b86; } goto c7098895e751be01139f4112e81d535e; d46bcefad5f7eb336027f125a6cccb5b: Cca83c0e3e529d08b774d9814df9c91c: goto F6d77725c27a1a559dde469291828202; B8478823ce5a3ffd587bc426c895d08e: E6afbdb7f2240196327480b03f1d5f5e: goto d2bb583876cbc96fc15b10ff25dfa49e; a1b1cf3d7f46eedbe7997a6822842bb2: dfa694db3bb57ec2b3ea350e85e5496f: goto Ef5224e7c4d3ce06f7b5da7f0df25aed; f423c9bbcfd04ebf21b9c3754e33d005: cb04d056d0359fff2bff7b6499618b86: goto edef6d40f41f4a6001e93b820d575c69; bf11c52d7a2b60483602ac285da61fb0: ee20b72672fbea370dbb56a47763bbef: goto f894d04dfaf4af5b19330681aee64635; F39fa3c47f4d743c7c5d2cbfc8d34460: d9ee0bfcb6fbbde7116fa7e214675460: goto Fec410bcd934487d3e0409cbbf844e4b; f894d04dfaf4af5b19330681aee64635: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto E6afbdb7f2240196327480b03f1d5f5e; } goto A1c6a54d8aac6fde46db79fde2db32c3; F6d77725c27a1a559dde469291828202: goto ee20b72672fbea370dbb56a47763bbef; goto B8478823ce5a3ffd587bc426c895d08e; d2bb583876cbc96fc15b10ff25dfa49e: b9403ee144c71d4716af1a4910f8c86a: goto dd4b2f129f30f307d7eb36245f7566e2; Ef5224e7c4d3ce06f7b5da7f0df25aed: goto ca707115f98817895e42dc6f9da832aa; goto f423c9bbcfd04ebf21b9c3754e33d005; c7098895e751be01139f4112e81d535e: foreach ($row as $rs) { goto E4e1be98283dd8de0c80d9cef339fe29; c38fb02ad650cc37f98c1a6ea336f9e2: Fef3f4907209568fb926cbe9ed3f9515: goto B81b7a0b5a2e6a9cdcfdce8dac3aa376; E4e1be98283dd8de0c80d9cef339fe29: $this->xaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->xaxisCol[$i]]); goto e94ed15b64a7d79f837d0e9595fd12cf; e94ed15b64a7d79f837d0e9595fd12cf: $j++; goto c38fb02ad650cc37f98c1a6ea336f9e2; B81b7a0b5a2e6a9cdcfdce8dac3aa376: } goto a1b1cf3d7f46eedbe7997a6822842bb2; F9645d6ce810ac97c143d31c0b4c57a6: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto B9056334e89cfa7397b132c3649e8c91; B3c3e3216efc8816893c93f57ac20543: $j++; goto B5fe1193a3bab67084217e7c3c202708; B5fe1193a3bab67084217e7c3c202708: D3801f8beece25dd73fd8d9f54ac5a41: goto E3879edd4222a7f902b2ca4d668001d2; B9056334e89cfa7397b132c3649e8c91: $this->xaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->xaxisCol[$i]]); goto B3c3e3216efc8816893c93f57ac20543; E3879edd4222a7f902b2ca4d668001d2: } goto F39fa3c47f4d743c7c5d2cbfc8d34460; F8b1d0f84a15590251c51f203c8993e5: if ($this->rdbms == "odbc") { goto D4fff609066c83c3115fc4da396e44c1; } goto F9645d6ce810ac97c143d31c0b4c57a6; dd4b2f129f30f307d7eb36245f7566e2: } catch (Exception $e) { echo "<div class="alert alert-danger alert-dismissable col d-flex p-4 ">
\x9	\x9		\x9	\x9	<div class="position-absolute top-0 start-0 p-2"><strong>Error! Invalid Database Connection </strong> " . $DB_TYPE . "</div><button type="button" class="btn-close position-absolute top-0 end-0 p-2" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
\xa\x9	\x9\x9	\x9\x9	 </div>"; return; } goto f7d115692d784d217c5b473dfd2a3fdc; f7d115692d784d217c5b473dfd2a3fdc: $i++; goto b92235306441dde9b34228daba4412b1; Fcca7f70e734ab3a27c1a03f055cd542: $j = 0; goto f0b71dfef4f283e18964efe1b6aa8cb3; b92235306441dde9b34228daba4412b1: ef7405848f431549b8ccca208e3a4e0a: goto f53d5b5f5d45dd6103354aebff199ad0; f53d5b5f5d45dd6103354aebff199ad0: } goto C73cce95234f025ac879608ef5838e3b; Ab9eba0134e2c2ceebab9b1727a4ae7d: $sql = str_replace("^", "'", $sql); goto Bd55dae3f41a87aa560eb66f51bd0295; B9cb07b718f881604160bc1f6cde3a3e: if (empty(parse_url($DB_HOST, PHP_URL_PORT))) { goto Cd5512c80ab1ccedb19c8fbb3974618f; } goto D763f63c311ee42d693bb7ebabbe3189; C6cae00386e2363329ab997cda012a0c: if ($this->type[0] == "numberchart") { goto c29c5d30fc4c7f6bc85963d9db1b6572; } goto Cf37cfaff04a7ad944cc563af196b1fb; Ebffdb84dd8a1401781d26c9ee51526b: $DB_PASS = $this->password; goto e68f71436db715e376e43004d535322f; a055996dea7a6af3e8de5a9af15c0b1a: $conn = oci_connect($DB_USER, $DB_PASS, $DB_HOST); goto B5cc79284b5a5727d3c3f0d630e371ff; a6b1cc45a7361d8297d08b2c0c4e433c: A2aad3b477c40f70c12481f0b83aad80: goto d0fd7ffda8302e4c085da376090c7962; d0fd7ffda8302e4c085da376090c7962: Ccb841b0feeaba38bf1d0e0a9787ab31: goto A0c0b5d65f4217d912b276eba188712b; Ba26d12ed6751fe634dd20001d8e3e4f: $sql = $this->sql[$i]; goto Ab9eba0134e2c2ceebab9b1727a4ae7d; B5cc79284b5a5727d3c3f0d630e371ff: if ($conn) { goto a46c1dd6333036705aa1702d840e77c1; } goto A4b41cebf92f661803cea4426f872bbc; bb667c7d26fbcd34c2ff0961ace48654: $DATABASE = "Database"; goto E47ec81064819c93eb808706ceccd62c; D763f63c311ee42d693bb7ebabbe3189: $PORT = "port=" . parse_url($DB_HOST, PHP_URL_PORT) . ";"; goto A68700f57a2cc0cf67d07f8cbed409a6; E47ec81064819c93eb808706ceccd62c: f67a995d65cbb2239c54f4907b7e9abe: goto Eec4a0eac88536006dc468b5a6e22676; A0c0b5d65f4217d912b276eba188712b: if (!($this->type[0] == "bubble" || $this->type[0] == "map" || $this->type[0] == "heatmap" || $this->type[0] == "sankey")) { goto a168f63a1dab9de70beffc6b4e82bb6e; } goto d2cf9ab2f1b69d8fd8d77bf0f84791cf; Dd2074ae86f250dfbba940a44dfb146e: a46c1dd6333036705aa1702d840e77c1: goto dc42da129393222a5774254dc1d1a854; F0a143b11bdfb0b98c05a5f6942ac62b: $DB_NAME = $this->dbname; goto C5b41db4741ad423740fa97c6afcd24a; F21126812c1d89ce89a9b2eaaa2fb04d: $DB_HOST = $DB_HOST . "/" . $DB_NAME; goto a055996dea7a6af3e8de5a9af15c0b1a; e2192924d385b797ea7e7540ec22be9c: $i = 0; goto d1e96be38d203d13c985a9ce08403b90; ae75b17ed7ffce8358a18bd19095ea04: $i = 0; goto B8fdddea54765cf190443ab3bd2e800f; cb76c76c615f3f4b81618570c343b7e4: } function result() { goto cfcb1750ec96eaba32ec4b6b0f07ac3c; F05b00a0df6d950c9bf540ece599680f: echo $this->col; goto b78d1eda429834999dea13de5194a20b; e4c0efa008d022cbba092b7bfe2f23f9: B3c008caaf03f4dcb00d8672a1818832: goto fdb0117dd98f45c19b4082d33117ca38; Bd41067ec48ab0f02913433b0b5ff0bd: echo $this->showline; goto A18a71cced038b0d46e367b5c04dff62; c4909af29ecb319e82db66ef7082030a: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto C87e8714cde25c7f0c674e8652ed46fb; Bd5af3d2627edd0d3ba485ba5ff541d7: if (!($this->title == '')) { goto d2ca11e9cc7f3bd866911b788df1c71d; } goto ecc97fe8197b84a43be4861313bd1e05; f57521b80baedf4bf962d2804d175f9c: C608c4b04463730e7399f8e42217a211: goto C963e3f4282843e2559a0ef59a30d816; abd0aa85c841f5499d9fd61711e7ad20: $this->tablefontsize = 9; goto aabefdc5986047b3df93950ce6c100ff; fd2431147188270169af67259d8d808d: $i = 1; goto F2b8417d4deccff6e01162dc414983ed; fe280e1958906000eb7ef2078d3586dc: return $str; goto e89c3be2003fcf68bbd8aef9f466e2ea; b1e4ec18b35ea48345d43b8ba61305ca: $str = ob_get_clean(); goto f71488d6fac2b423fc00f08d1ee9a946; B1d3d79ee791237dc4d852c97ebe4e9f: db8bcd5dc9f9cf613b835ed2b73d45fd: goto d51e34fc05ac2008fbb95575456d1896; E3ef61b77c5018d3096a7590290b54f3: echo "'],
\x9	\x9\x9 [0.5,'"; goto Edb1d9b48cb2fdb8f2109eccaa8b96a1; C30017a159fa3c62dfe79eb978d8ce02: echo $this->height; goto db675f6529715b8694718ccb762ce99b; C6a35d852e8fd7a02636de3b2dcbc848: f9faaec3f48705c0220a6ce59c5168d4: goto f57521b80baedf4bf962d2804d175f9c; A5955341a887ac29415020407b0199db: goto Fce03267df25b4e91154975035526a65; goto deb53f10f2602a57f56f44a115210782; b1394add03e1e8abd6866238fa6b3b13: echo ",
\xa\x9\x9\x9		\x9"; goto b2f3be4bd040703a9491b84360d8dc33; Bb0be3072042f46f34abbc92dc22022c: if (isset($this->plot)) { goto fc483cf2f224f74aea22db877d02b1c7; } goto A01d629eedbe4df19734418a94729cea; Adb9258b5844cdd77876a25257d3636d: c2cdb2c8b670ff4508d1095ca3e20eb8: goto A70e15bae585f037d78378ca6afef910; d5d002d3ac8117feaa139bb80a2df321: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto A3c52cb643d23cbce409e8d86a55e917; f6d1e5d11ed76b2e26b76252d54b9b6c: if (!($this->forecastlabel == '')) { goto f705e34876ffa7284cb87f1a4805a446; } goto b3621cecac4acf66f0d4e099567825bd; E3371be747d1df1f667b95de8bac1103: $this->side = "left"; goto D280da6de6586f903f3931c43a4311b9; a8277d9d7a7dafabc3064eea928276ca: $this->autoscale = "Reset"; goto bcfa712e9fb05986c972bb3c8806be73; Feec0e6cbed1217fc9931003edff91b1: echo ", 
\xa		\x9\x9\x9	showline: "; goto D4101850eeebe445ad67c84ee8f1a3a2; a7bfe6aae6773fccbee1e30ac8dafac0: foreach ($this->xaxis as $i => $value) { $this->xaxis[$i] = str_replace(array("~"), ",", $this->xaxis[$i]); D28fc9449711879d035a1d2d669c615d: } goto D02fc9a16aba09ba69d539700c786fd8; F1ff0bce82eeb54fe14f1d7b704d84f4: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto D03a10c1acca7fb6733b1fd6fe232de4; C88e3344f77b75a15872c1b8dfd821cc: $k = 0; goto D4a3c2dff70be575b8764ded25e6085a; Faeb30793d6dd2cda5f4cfc354ace38a: $this->toImage = "Download graph"; goto C0fa4a3c323717853e09e677e7bbbe27; A18a71cced038b0d46e367b5c04dff62: echo "\x9			\x9 }, 
	\x9\x9\x9\x9 yaxis: {
\xa		\x9\x9\x9\x9title: '"; goto B7fb60cf3e67dcc507094fb53b79aa9d; D60566c301619d5e19a9809c5a3220b8: foreach ($this->text as $i => $value) { $this->text[$i] = str_replace(array("~"), ",", $this->text[$i]); e04fa0c1e0c583f589adb08b24e11d77: } goto F017daa6a178e8ba1fbc9b8bc6774b73; B50ce9eed6fff9cd553996de25b24090: echo ", color: [""; goto a423d896833e19676c6ab06a84e9e248; Dc68bc8a41bf98c12ad6a03a3277009c: echo "\x9\x9\x9\x9],
\x9			align: ["left", "center"],\xd
\x9\x9\x9	line: {width: 0, color: '#000'},
\xa		\x9\x9"; goto cee5f3e9abf79cfcb256b0f1f1ef6bfb; cf7c42384504efdbc3e68338437b8b52: $Reader = []; goto D6cf0aaa77e5d7e6673c26f5ccdf4e58; e65d4d264b2ea241759d48846cf33f68: echo "'\xd
\x9\x9\x9	\x9 },
\xa\x9			\x9 "; goto B3aa24c3956050b35d7423b5cfd12e8f; B03db56202dc7adaf763cd5e73420d32: echo "		\x9	\x9 barmode: ""; goto Ec35e75c2233d1af6c7dcd14b6477c9c; D64160f9e9d09d9e26d7deb337b6bf88: d4815f162b3e54ff702e5c271edcf784: goto fee757cf558ee90b52db41b5b5d8ba99; d07993831332f2b5119714a643fcdd89: echo ";\xd
\x9\x9	\x9var data = [
		\x9	\x9{\xd\xa				\x9\x9x: xValues,\xd
\x9	\x9	\x9	y: yValues, \xd
		\x9		\x9z: zValues,
	\x9	\x9	colorscale: colorscaleValue,\x9	\x9\x9		\xd
	\x9	\x9		type: ""; goto A53acd7556a44c46558d16b7064b90b5; e7eb9fc96d02cc55b0e546ecf832a23b: echo "\x9\x9\x9	\x9    legend: {orientation: "v"},
\xa					 "; goto d5d002d3ac8117feaa139bb80a2df321; a764bd1ac74c5b7cfeb6e131fab5ac25: if (!($this->barmode == '')) { goto C3c820959a056c4d4c2218e11ab0e0d4; } goto e1ec5f9a923719eeea87d6bbb0fb8cdd; aaad8ef15236fa24ef140d90f911ddae: afd19d232676e7e814602df4b7a7e7bb: goto Ef5cccf0b00e2a58841824f9e7f8784d; f3fca27c9c57205e3e46750188788101: goto ed2b340645812c59e4cf943cde3f1f58; goto a015d7bc62af232d028741214a3016ec; da47b17f74db09174e6e274734788c63: ed664734710aacb3c4d8bb12a11b3a80: goto A97b71b68e8f4b51316567563e7b2336; A573163b12b07a5fb26b8487d54dd81d: $this->showgrid = "true"; goto bb25d26ab313e40760ee1d8927976935; Bd0a412e7388d091b73abc16e72640fb: echo "22"; goto D8c4ac1ba916b8568490f1b83291370e; b9eb7c77018a2d4ef2b1c9131e1f115a: return $str; goto D610fa05f4c577e9d30f060c6055626f; A3821bff4e202ab2ab70d2e526e167ce: foreach ($this->xaxis as $i) { goto b45a003d40b0625e1abd74897a443b47; ae7e5a83ffd4c8fa74222219f38b5c04: echo ", \xd
	\x9			\x9 \x9 x: "; goto c9dff148ee369f01351e863632d7902d; f29c2f4985eec3c98088d9641bc1fba2: $this->barmode = "stack"; goto f8c34415ebc3117b0bb77e6a545d2edb; Cd1dad23108b1ea27f1b37fbc3cf7fc0: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto be87bafb5e4e1bb692a207bcdd9a9b22; } goto Eb83fb1c5019412376a4e8014af8071a; dcb635d778743ef0671e8be366c21d5b: echo "name:"" . $this->tracename[$j - 1] . "","; goto a6083367c75deb44e894959263679d13; e4004057ef3b686a540dc15187e2fd8a: echo $j; goto db7465a171e044f776e526e941e280e2; Ef3781aae8c507f27df02be2ba550bcf: be87bafb5e4e1bb692a207bcdd9a9b22: goto F47f2561a4e3f54ddbcdb85580bce86c; Bfbd0f096087c22a68ce9b04cbb7acf2: echo "',\xd\xa\x9					\x9"; goto Fd048f358267f42ade524ec51620215b; a0ab3043bde7808a4aae8c087a142f49: echo "\x9		\x9		 "; goto A7f82675e05771d965453c21a7ec6b48; Cf4baa81ec243933d9c456822d7e09f8: if (!($this->type[$j - 1] == "stack")) { goto efbbc01c49a35770da07225c21c98382; } goto dc3c729f3519ca839e0eab53d0740148; dcb6f9084d4b503e7c70438b4d7d85cf: echo ", 
\x9\x9	\x9\x9		"; goto d36a82c064f79cf728fa1f1c408a0ea5; F7a2a3994894814e4d251accdd167120: echo ",\xd\xa\x9		\x9\x9	\x9 "; goto df808f0b51721a18d3e23cbc398523f5; Eb83fb1c5019412376a4e8014af8071a: echo "	\x9\x9	\x9		\x9	 marker: {
\x9		\x9	\x9	\x9	\x9"; goto Ec82efdaad79a7ece78d3c9fecff403b; Cd8a1bba9156ba8dbee9d00c3c62fa43: if ($this->type[$j - 1] == "line") { goto b608cf189cf469ffa0d5600a0d3ac50d; } goto ffb99b2373940eb2a20ad23812e4e349; e2783ecff759f45362769f59ea53ba9b: if (!($this->datalabel == "true")) { goto F3b501b2c0c7f0a2a7537c10a993033f; } goto b1df45504710cc7d51f8106abe38d42e; db7465a171e044f776e526e941e280e2: echo "',\xd\xa	\x9	\x9\x9\x9  "; goto d233862568f84b34c681535fdb3ba9b5; dbb366a28d1a5465c9e300d98d3aeb68: fe5a0675b351cfd9d0f4bd5aee4d8809: goto Ed109cfbfb6714db4fb4be954faaccf2; ea44569f8b402b89b133a5af73cd0589: echo json_encode($this->yaxis[$j - 1]); goto D8782ab6924733f5c45468100eee12a7; bb0a34e3479c6ac9d12cc8103ef2607e: echo "\x9\x9	\x9	\x9  
\x9		\x9		  "; goto B9d091f3415436abf1e7a879b88b8583; df808f0b51721a18d3e23cbc398523f5: Db0f965b4b9fc926960ae5bd272fe5b6: goto E21d1781d2397b54a6b0c6c50ba3eb63; e30798b1ae822988566a7535962f6185: b9a15efdc996eb65469d5669c402b998: goto b4aac19bad6b787dec91a1f0044e622a; b9d89f67bc630260fb2ec975cf3ecb16: echo "fill: "tozeroy", "; goto e30798b1ae822988566a7535962f6185; d28986060d11a938105ae800e9f14db7: if ($this->orientation == "h" && ($this->type[$j - 1] == "line" || $this->type[$j - 1] == "area")) { goto B0df039c0bf806038442f9b2a30fd231; } goto d6d584d02945f5cbf1f71ab3218a82e2; Cde228c4452a385c52162064501bf6b4: if (empty($this->tracename[$j - 1])) { goto e4be1eeeb552632573bfd6f8a3b3eae0; } goto dcb635d778743ef0671e8be366c21d5b; B747ba473d90ac06de91a1caf49794f7: echo $this->color[$j - 1]; goto D8bcfc3063eb5e5bdaee089baa8b34bb; d36a82c064f79cf728fa1f1c408a0ea5: Bdfd5dc23f3ceaf7793d3ccdca2ce854: goto fa33eb50976c5013736550c38a72d0e3; dc3c729f3519ca839e0eab53d0740148: $this->type[$j - 1] = "bar"; goto f29c2f4985eec3c98088d9641bc1fba2; a41d4289416f54c3003e7f203d021207: echo "visible: false,"; goto E45ca3354a56ccf546e7adf67149d64d; ad607f0a08fa3c42a206d31a48c968e0: echo "mode: 'lines' ,"; goto D9ebe737188e9dacd6d35719d72e0cfa; Deec082c9a79da656d740afb6bcf523f: echo ", 
		\x9\x9	\x9 \x9 y: "; goto ea44569f8b402b89b133a5af73cd0589; D8082d59fed6f93a840bd1b323bb9369: if (!($this->dropdown == "true")) { goto C7183c1aca992b111446fc9c136e434b; } goto Bccc6c5f29018c1591edb0b7269068ef; B02e91404ce8cf435f500ab7433c527d: echo "\x9\x9		\x9\x9 "; goto d28986060d11a938105ae800e9f14db7; Ed271aeec08d9cd96ac25902e8a29d90: echo $this->type[$j - 1]; goto Bfbd0f096087c22a68ce9b04cbb7acf2; Ec82efdaad79a7ece78d3c9fecff403b: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto Aa51b095711197cbd6a5d81b22e01f24; } goto A64399f2e986b3c75342e48e25376040; B443856e17395e4cb5db4c8710a7eaed: if (empty($this->yntitle[$j - 1])) { goto a57662984b904e25e655a5b0d15bf3be; } goto d0d139f7b30dae2917864958e2ed82e7; c7b99096beb8ab24449fd30fb0c4f80b: Df29fab818406cb8ba2ec1af5a945cfe: goto Aaecc3b7ea63925445c65c20eba7eafa; d6d584d02945f5cbf1f71ab3218a82e2: echo "\x9				\x9\x9 x: "; goto Acc2e46bd180e10229244c6136daabba; bb0d733939fe964231161bc209cf4beb: echo "\x9	\x9	\x9	\xd\xa	\xd
				\x9	var trace"; goto Caa1b567d36be5b0ae0b0e8dd38748d1; D9ebe737188e9dacd6d35719d72e0cfa: d54f5cbcf1ed290d10ef8f82e59b8a96: goto C7feb2d8ca702e550c43ead777d253b6; E941acaabec6435eb1cf922ae6723c71: echo "\x9				\x9 color: ""; goto fcc0fc6b58984167a847793f7a29af28; B9d091f3415436abf1e7a879b88b8583: if (!($this->dropdown == "true")) { goto Aa0bfe514e7bee436f72d6f4100c7703; } goto E339ff9ca606a374246cd5a375963aff; f8c34415ebc3117b0bb77e6a545d2edb: efbbc01c49a35770da07225c21c98382: goto bb0d733939fe964231161bc209cf4beb; Ed109cfbfb6714db4fb4be954faaccf2: echo "\x9	\x9\x9\x9\x9 }, 
\xa			\x9		 
		\x9\x9\x9\x9 "; goto Cd1dad23108b1ea27f1b37fbc3cf7fc0; bd770687edf0cbd06fdfccb469295493: eea664d3b73ef3706386e2376fa1f440: goto Da9f341f5b54151c1259cf101ead1c80; ffb99b2373940eb2a20ad23812e4e349: echo " shape: "spline", "; goto daff20717394f0fc38430f231c2421bc; E21d1781d2397b54a6b0c6c50ba3eb63: echo "\x9	\x9\x9			"; goto A6c18e7f429c014f8a0a056ecdd81669; a78fe647df81dd5ef90383f5de36a172: Aa51b095711197cbd6a5d81b22e01f24: goto eab28c7243de4d653b91759fa4771248; Fe5a282c20dbb088953d65b503d44dcb: echo ".map(String),
\x9	\x9\x9		\x9textposition: 'auto',
\x9\x9	\x9\x9		mode: 'lines+markers+text',
\x9	\x9\x9\x9\x9\x9"; goto c381917617170853a7ccbc61c4e5b3fe; A7f82675e05771d965453c21a7ec6b48: if (!($this->orientation == "h")) { goto Df29fab818406cb8ba2ec1af5a945cfe; } goto fd1b9bdfacb0e3901a52dde87eb4b340; d0d139f7b30dae2917864958e2ed82e7: echo "\x9\x9\x9\x9	\x9	 yaxis: 'y"; goto e4004057ef3b686a540dc15187e2fd8a; a8096d0a6e44cc47e3784938c17ae07b: if (!($this->type[$j - 1] == "area")) { goto b9a15efdc996eb65469d5669c402b998; } goto b9d89f67bc630260fb2ec975cf3ecb16; Add31f47048f72bf947fab023d2726bc: b0e614183d9a728890195fd3f0f3b26a: goto B84537e3e85c315f1849ccf9dc96c4af; C265c15c9784bfafa894882f9fa73a64: foreach ($this->xaxis as $vc) { goto fe6af6ebd0dc53f3b5026304506aa4c1; cac45cd6e7aca4e6997dc4faa624b0f6: if (empty($this->tracename[$vc1])) { goto D376d8540589bcbd14acc42a529eb29e; } goto d663d4021bd85b9a2f4d4c4d9075110e; ced4ac0815f1671422d2dbc31fe6cfa1: echo "		\x9\x9\x9		{
			\x9\x9		\x9method: 'restyle',
\x9			\x9\x9\x9	args: ['visible', "; goto C7f407e6e1b10bd9e5f00e28d283d889; d2b34c223f023722cc54f6f69948a1ad: echo "],\xd
	\x9\x9\x9\x9	\x9\x9label: '"; goto cac45cd6e7aca4e6997dc4faa624b0f6; C052305dfe35e55b79733602ce71d98c: $vs[$vc1] = true; goto ced4ac0815f1671422d2dbc31fe6cfa1; a3a97ad25ad686d441cd76cd17781d6f: b1616920e792fe47ec7b40239017094c: goto fd1483e51eda73eaaf8fbe86e5559e69; C7f407e6e1b10bd9e5f00e28d283d889: echo json_encode($vs); goto d2b34c223f023722cc54f6f69948a1ad; fd1483e51eda73eaaf8fbe86e5559e69: echo "'\xd
	\x9	\x9\x9	\x9}, 
\xa\x9		\x9\x9	\x9"; goto C205541f8beb133243ee3c245b8e72ef; C205541f8beb133243ee3c245b8e72ef: $vc1++; goto f612d8148aecdf1c7cf65f0a617f7109; ad8dbae5c5da988e3b9040e0fcb431a7: goto b1616920e792fe47ec7b40239017094c; goto ab6bd57aa9f5de6fcd12c771a9277b67; ab6bd57aa9f5de6fcd12c771a9277b67: D376d8540589bcbd14acc42a529eb29e: goto c50c1db248f3f84db9193b3e3ed15f40; d663d4021bd85b9a2f4d4c4d9075110e: echo $this->tracename[$vc1]; goto ad8dbae5c5da988e3b9040e0fcb431a7; fe6af6ebd0dc53f3b5026304506aa4c1: $vs = array_fill(0, count($this->xaxis), false); goto C052305dfe35e55b79733602ce71d98c; c50c1db248f3f84db9193b3e3ed15f40: echo "Trace " . ($vc1 + 1); goto a3a97ad25ad686d441cd76cd17781d6f; f612d8148aecdf1c7cf65f0a617f7109: D3ef3dc72c179b42fc6824466d380a72: goto af954316253e39b6225da7d6c9299b15; af954316253e39b6225da7d6c9299b15: } goto bd770687edf0cbd06fdfccb469295493; Cebbf0b78f57064e3c09b7b60cafe450: echo "\x9	\x9\x9\x9\x9	 z: "; goto F81b1745d25026d1a0f585e5790d0317; Ce1eb2a97c9a7e2e7c9bcc777d6c72c2: Aa0bfe514e7bee436f72d6f4100c7703: goto a0ab3043bde7808a4aae8c087a142f49; b1df45504710cc7d51f8106abe38d42e: echo "	\x9\x9	\x9		text: "; goto Bb79adfb7bd3429f62ec6599ecf5cf9e; E339ff9ca606a374246cd5a375963aff: if (!($j > 1)) { goto be218fe27e53b6eeac4b2934fdd41c0f; } goto a41d4289416f54c3003e7f203d021207; eab28c7243de4d653b91759fa4771248: echo "\x9	\x9		\x9			 },\xd
	\x9\x9\x9		 "; goto Ef3781aae8c507f27df02be2ba550bcf; Fd048f358267f42ade524ec51620215b: if (!($this->type[$j - 1] == "scatter3d")) { goto d54f5cbcf1ed290d10ef8f82e59b8a96; } goto ad607f0a08fa3c42a206d31a48c968e0; b4aac19bad6b787dec91a1f0044e622a: echo "\x9	\x9	\x9\x9		
\x9				\x9 line: {
\x9\x9\x9	\x9	 "; goto Cd8a1bba9156ba8dbee9d00c3c62fa43; C7feb2d8ca702e550c43ead777d253b6: echo "	\x9	\x9\x9	};
\xa		\x9\x9\x9	\x9		\x9\x9	
\xa\xd
\x9\x9\x9	\x9\x9"; goto D8082d59fed6f93a840bd1b323bb9369; daff20717394f0fc38430f231c2421bc: b608cf189cf469ffa0d5600a0d3ac50d: goto E096bb81029bbcf12cac2cc45d993e73; dd8a73323b1862b5219194c829dc305f: echo json_encode($i); goto ae7e5a83ffd4c8fa74222219f38b5c04; E096bb81029bbcf12cac2cc45d993e73: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto fe5a0675b351cfd9d0f4bd5aee4d8809; } goto E941acaabec6435eb1cf922ae6723c71; E45ca3354a56ccf546e7adf67149d64d: be218fe27e53b6eeac4b2934fdd41c0f: goto Ce1eb2a97c9a7e2e7c9bcc777d6c72c2; f4533ab077a4d1d4311de2377d288e6f: if (!($this->type[$j - 1] == "scatter3d")) { goto Db0f965b4b9fc926960ae5bd272fe5b6; } goto Cebbf0b78f57064e3c09b7b60cafe450; Bb79adfb7bd3429f62ec6599ecf5cf9e: echo json_encode($this->yaxis[$j - 1]); goto Fe5a282c20dbb088953d65b503d44dcb; fcc0fc6b58984167a847793f7a29af28: echo $this->color[$j - 1]; goto Db0a203cd2292d9667ead8b2216ffd9e; Caa1b567d36be5b0ae0b0e8dd38748d1: echo $j; goto cd9d10dab37699f06f4cf085d14016f8; Db0a203cd2292d9667ead8b2216ffd9e: echo ""	
\xa	\x9\x9		\x9 "; goto dbb366a28d1a5465c9e300d98d3aeb68; fd1b9bdfacb0e3901a52dde87eb4b340: echo "orientation: 'h',"; goto c7b99096beb8ab24449fd30fb0c4f80b; b45a003d40b0625e1abd74897a443b47: $j++; goto Cf4baa81ec243933d9c456822d7e09f8; a627739510f02b4155dcd2bba033be68: C7183c1aca992b111446fc9c136e434b: goto Add31f47048f72bf947fab023d2726bc; cd9d10dab37699f06f4cf085d14016f8: echo " = {
\xa		\x9	\x9\x9\x9"; goto e2783ecff759f45362769f59ea53ba9b; F81b1745d25026d1a0f585e5790d0317: echo json_encode($this->size[$j - 1]); goto F7a2a3994894814e4d251accdd167120; F47f2561a4e3f54ddbcdb85580bce86c: echo "\x9	\x9	\x9	\x9 
\x9	\x9\x9	\x9 "; goto B443856e17395e4cb5db4c8710a7eaed; c9dff148ee369f01351e863632d7902d: echo json_encode($this->yaxis[$j - 1]); goto dcb6f9084d4b503e7c70438b4d7d85cf; c381917617170853a7ccbc61c4e5b3fe: F3b501b2c0c7f0a2a7537c10a993033f: goto B02e91404ce8cf435f500ab7433c527d; A6c18e7f429c014f8a0a056ecdd81669: goto Bdfd5dc23f3ceaf7793d3ccdca2ce854; goto Ea282e48985e1b86dbf6dcc63838ab16; ca52eb431c97918118ab6dd6cacab7f3: echo "\x9	\x9	\x9	   y: "; goto dd8a73323b1862b5219194c829dc305f; D8782ab6924733f5c45468100eee12a7: echo ", 
\xa\x9\x9			\x9	 "; goto f4533ab077a4d1d4311de2377d288e6f; Cb82ec4ad8fc27568cc92f0f802bbf4f: $vc1 = 0; goto C265c15c9784bfafa894882f9fa73a64; D8bcfc3063eb5e5bdaee089baa8b34bb: echo ""\xd
\x9	\x9\x9\x9		\x9\x9	"; goto a78fe647df81dd5ef90383f5de36a172; Ea282e48985e1b86dbf6dcc63838ab16: B0df039c0bf806038442f9b2a30fd231: goto ca52eb431c97918118ab6dd6cacab7f3; Acc2e46bd180e10229244c6136daabba: echo json_encode($i); goto Deec082c9a79da656d740afb6bcf523f; Aaecc3b7ea63925445c65c20eba7eafa: echo "	\x9	\x9	\x9 	type: '"; goto Ed271aeec08d9cd96ac25902e8a29d90; a6083367c75deb44e894959263679d13: e4be1eeeb552632573bfd6f8a3b3eae0: goto a8096d0a6e44cc47e3784938c17ae07b; Bccc6c5f29018c1591edb0b7269068ef: echo "
	\x9\x9\x9	\x9var updatemenus = [{
	\x9\x9\x9		y: 1.2,
			\x9		x:0.1,
	\x9	\x9\x9	yanchor: 'right',
		\x9\x9\x9	buttons: [
\xa\x9\x9		\x9		"; goto Cb82ec4ad8fc27568cc92f0f802bbf4f; d233862568f84b34c681535fdb3ba9b5: a57662984b904e25e655a5b0d15bf3be: goto bb0a34e3479c6ac9d12cc8103ef2607e; A64399f2e986b3c75342e48e25376040: echo "			\x9				\x9\x9	color: ""; goto B747ba473d90ac06de91a1caf49794f7; Da9f341f5b54151c1259cf101ead1c80: echo "\x9	\x9\x9		\x9]
			\x9\x9\x9}]
\xa	\x9\x9	\x9\xd
			\x9\x9	"; goto a627739510f02b4155dcd2bba033be68; fa33eb50976c5013736550c38a72d0e3: echo "\x9			\x9	 \xd\xa	\x9\x9\x9\x9\x9 "; goto Cde228c4452a385c52162064501bf6b4; B84537e3e85c315f1849ccf9dc96c4af: } goto Bf5c94511cd52144590577b974730be3; fe417f9ba452a9b4f3db49c1fd365f68: $this->type[0] = "pie"; goto a2cc96e2adc81fe35ec850248029dd31; eb550b52fa090cc2687579001aa75120: echo "\x9		var values = ["; goto ecc34cbd6aa043c6e01a8ab151ba318d; C7c54835ba47db46de79290db9cddac7: return $str; goto D69a096cbd748389a496a85bba8db91e; dfe2b2b6c9589598415c9d312bc3fbec: $isModel[] = ''; goto Dc47648d294a16c6264ce243c41a4f1f; db675f6529715b8694718ccb762ce99b: echo ",
\xa\x9\x9			  "; goto c89a3aaf1fb81fd7fef21872c1e97750; ac367ca57ae316279d692dfe1ac2168a: echo ",
\xa\x9				  "; goto c01c272640cda8a871395105394e1cd1; bad0d4341bc7afa0a484950d1ffa3d43: if (isset($this->tablefontsize)) { goto F6a0436496301789a2c2f1a599d892fb; } goto e71c4e09b29ca1b5f0230468b0495368; B781781e04076c26b8e05993adb3e794: if ($this->width == '') { goto D8d3dddcbda6a76a3d72a18923773c3d; } goto d5c42020305e8ba8bdc5863debf1a59e; C10aa6ffe5954733f6a735333dc60e62: echo "", \xd\xa\x9	\x9	\x9	showticklabels:true,
		\x9			showgrid: "; goto c13459ae5f12d6d9dcee6855911ff117; c89a3aaf1fb81fd7fef21872c1e97750: b7632287852ae71394cfe11280a872ee: goto E97d1c80dfa02b0158718a2cf6e29ed1; E71cbee31b21231dccf285693c399009: echo "\x9	\x9\x9\x9 },
\xa\x9	\x9		 
			\x9	 
			\x9	 \xd\xa\x9		\x9	 \xd\xa\x9		\x9	 
\xa					 \xd
				\x9 annotations: [
\xa
\xa  {
   xref: 'paper',
   yref: 'paper',
\xa   x: 0.5,\xd
   y: -0.2,\xd
   xanchor: 'center',
\xa   yanchor: 'top',\xd\xa   text: 'Powered by: <a href="https://dashboardbuilder.net/" alt="Data Visualization Tool">Dashboard Builder</a>',\xd\xa   showarrow: false,\xd\xa   font: {
\xa    family: 'Arial',
\xa    size: 12,\xd
    color: 'rgb(150,150,150)'
   }\xd
  }
 ],
\xa\x9\x9\x9	\x9 
\xa\x9		\x9	 
\xa	\x9\x9	// for multiple yaxis 
					"; goto b7981d6a6d99c6ef669860c73e7e72a7; db15c831e0e80e427e36dff6c94d676d: c858dcaeb65a45b635b89abaa88591ab: goto b0666a4e89b06aed73355e962bba4564; Dbbd13f1311e6f530edeb38a1cf4b09c: echo "\x9\x9	\x9\x9  height: "; goto F570052518ecf613b8ac949d17b993f1; ee9ffe627050cafba407d2dc89f2e0ba: $temp = array(); goto A7360e379769b10b135b678b8568d5c3; d430336d5ef7e22bd4cafa348dc4c94a: $str_header = $this->str_header; goto dd0a33537b7571f83350ca82f3f50be8; bb4b37198ac1d31a8a61615c0763d4d9: $this->showline = "true"; goto F2d15c7dbc74147b30fbff6b65d3ed83; c5a524f8b7b4bc6b5ac099ced8577958: echo "	\x9		 fill: {color: [["; goto fe4839c3fe7edb9cc064347ead59d15e; Eb4b22713b3c44974e3edb8ee322add5: $c = count(array_filter($this->yntitle)); goto Fa0b163fe810c85521199d8a38a97130; Badca08accad9589683c03c38330ed31: $c = 0; goto C88e3344f77b75a15872c1b8dfd821cc; Ff768d99c6fcdad7834a5e6ffa3436e4: echo "	\x9	\x9	    legend: {orientation: "h", x:"0.0", y:"1.3"},\xd
\x9	\x9\x9	 "; goto F1ff0bce82eeb54fe14f1d7b704d84f4; cbead2712a827fb1da80f332929128e0: d3ac61d3f8af43364dc40be884e589e9: goto fde6dd96b3f33dc959b9875621a0e8b1; db60cf7df7cfe8d71acb50382d38c0b9: echo $this->font_color; goto e65d4d264b2ea241759d48846cf33f68; c48e9805c7fc10d9d710ce76acb2d7a7: echo "		\x9\x9	font: {
\xa\x9\x9			\x9color: '"; goto db60cf7df7cfe8d71acb50382d38c0b9; e2bb23aecc0ca2042fcc5fb3ff22d5f4: echo "";
\x9\x9\x9	\x9 }
\xa\x9\x9			\x9
\x9\x9			}
\xa\x9	\xd
</script>

\xa\xd\xa"; goto F22c4a886a803c4adb51366b7fddb866; e4bd9d346ece374f574c051c473d5f3f: $mindate = 1893456000; goto De837939a2c30a3a15bf4ecd19643f97; f0d01338879f7086650608f659ec0561: a0d6b3d28103766041886c8e45efce86: goto cdbda4309550f71000e40cdec3d18f54; B11c2e97155aaf9e4aaaf5fb90c42b6a: echo "" ><!-- chart will be drawn inside this DIV --></div><script>\x9\xd\xa	\x9(function(){\xd\xa	\x9 window.PLOTLYENV={};
\xa\xd
        var gd = document.getElementById("col"; goto e0f3e27de4aa257109f5a9bc5e5f3d38; F63dd9579392e38e9066767c8ed01caf: c03b5763b02fcc10c1867db9091d4032: goto c489667aa66d9fe7509f608c459a72f7; c939568db8e2b6d99ccc5a8abf4add84: if ($this->legposition == "bottomleft") { goto e6570c247ff86ac3087bee4933cbef70; } goto D94618d2b9d33b4de12eebeb9b7986e7; c489667aa66d9fe7509f608c459a72f7: echo "				
\xa\x9	\x9		var modeBarManage = {
\xa\x9\x9\x9\x9	modeBarButtonsToRemove: ['sendDataToCloud'],\xd
\x9\x9\x9		modeBarButtons: barbuttons,\xd\xa\x9\x9\x9\x9\x9displaylogo: false};
	\x9\xd\xa				\x9DashboardBuilder.newPlot(gd, data, layout, "; goto F2f8454ce7a4784c43188ee6391eea21; C80faaaab273fbff374a3673f0abb573: echo "	\x9		\x9updatemenus: updatemenus,\xd\xa          "; goto d0efd2c882b41f009ea1a4ab3a007f9e; d322356ee77a2c748a6af3fc23b37e01: echo "	\x9\x9\x9\x9
\x9	\x9	\x9"; goto c3949b659dd8d15861d288b338287578; A1bc4324739af7e5b48b6e95e0f0e91f: if ($this->height == '') { goto d8973e62fec6dee4ee9c569ea92cc1ba; } goto b9cded6e3c03b2b41747ab55503bc8b8; Bd7ef25ea4252b8426472d162cacf7e1: echo ", //60,
\xa\x9	\x9	\x9\x9b: 85,
					\x9t: 30,
\x9\x9		\x9\x9pad: 0
	\x9		\x9 },\xd\xa	\x9\x9\x9	 "; goto F5971c3f26516be5e45e313fd1a596f5; E8341c680a917c4844ebf5fac8c9b825: e344385ebea40ad056ef22c595cd010c: goto B03db56202dc7adaf763cd5e73420d32; f43365a7826ec5ebcab7580907ee1404: $i = 0; goto fea27e2b471be1137ced8641cc8a6d96; E04f219bd165a452e68e47a43c7d3cd0: echo "',\xd\xa	\x9\x9	\x9 plot_bgcolor: '"; goto de9b9fec2c2338fc66ea858b1deb9c4e; acb006dfa50809ed7e3006cf5e6b3a36: B187cc80b68aa533b93f12fb74bf4b7f: goto Ae79c3ab7fcff1c75f484bae36ca293e; ad090ef1e5b0e28602b536ab014ac11a: echo "		\x9	\x9
\xa		\x9\x9	\xd
	\x9		\x9\xd
		\x9\x9\x9\xd\xa	\x9\x9		
\xa	\x9\x9	\x9
\xa				\x9	"; goto Badca08accad9589683c03c38330ed31; ae0c076aadf72c2c20dbd4821cbba3b0: goto d206b0c2aaf0b0a58fdf41bcd2f97c5f; goto db15c831e0e80e427e36dff6c94d676d; Faebef99cd3fc68c443c8fecc5e32a7e: echo "60"; goto D32904df8a39425cb81ab9bcf3510e38; e89c3be2003fcf68bbd8aef9f466e2ea: return true; goto C36fa45cde4e25892a2a34ba508c296b; b8f808d0513bcb52e9e3b66ed5e0208c: echo "	\x9\x9\x9  let barbuttons = [[toImage],['zoomIn2d','zoomOut2d','autoScale2d']];\xd\xa	\x9\x9\x9"; goto Ee54a7023b6ad7c45f7c173760ca541e; e9eba9fe6e0ad929eff8934d1487f218: echo $this->showline; goto B1ae866bb75c04dd326f1e9d3dbe5fab; f0c23c4975f984c53e703c1b8431e82a: echo "',\xd\xa\x9	\x9			showticklabels:true,
	\x9\x9\x9		showgrid: "; goto E3dfa7eaad3a583a3a5fa6287f1bfaf1; A3c52cb643d23cbce409e8d86a55e917: e6570c247ff86ac3087bee4933cbef70: goto c2623463cae40a2625b3198e126ce424; Cc9b1bae1d2ebd4926ca957176bd8532: echo ", '"; goto Fadf49394832203718ce4ed3ff4c5be3; afc3bb74508ae1f1abf910ec585b7a43: echo "\xd\xa	\x9\x9\x9var xValues = "; goto cb14390af93a8eedb75ed3bd02e89ffb; B9fc983bd7778163d80e44fd35dcd75f: f705e34876ffa7284cb87f1a4805a446: goto d0ef9f9d69fc20221c9dced12e77ebd8; fea27e2b471be1137ced8641cc8a6d96: if ($this->source == "upload") { goto cae30ab216ec4a63c1bfb5f3c381cfca; } goto E25cbc0269f39ae742ab916aa5f7b937; Af7c50f3ec662ca322189915b8f99f80: $this->yaxistitle = "Y-axis"; goto cdc343507312439711e8502f42b88271; Be914933266a220a80441858dd0acb31: dfe3b735bfd2a714dc5ac04b45b83b70: goto b8d237275bcbda1ac20afbd7dbbfaa7d; e81be6b2146869f6f3b8db8eae5d8b52: echo "\x9		  // for multiple yaxis end \xd\xa		\x9		 \xd\xa\x9	\x9\x9\x9  margin: {
\x9\x9	\x9\x9	l: "; goto cc8b48c9851f293d8228f26f1698de92; D57dabc3412b0a9049f040d059e2dd98: echo $this->toImage; goto Ea34c6f89f3398c6093ca60f55bda753; ecc34cbd6aa043c6e01a8ab151ba318d: foreach ($str_row as $string) { goto b2b398be427eb34f0b2fe8633cdbc3a5; F8701348f2f102818644c68883904ab4: Db68c2950b9fd00e215a0c98598b83d5: goto b6442ef2c5bbe33d24e562dc42069ee2; Bb972a75bee95e4e20b7e4fc988f7881: C808d9d11bb2ec3cc27838a20ed468d6: goto e353324f5bef82b31fe628f2f937e6b3; E27b9b41e16007f28ebe6ca614a5c2c5: echo json_encode($string) . ","; goto C07e214af84ce5a6cb62fa0c81ab6c76; C07e214af84ce5a6cb62fa0c81ab6c76: goto da2841ce642ed8e672fcdd233bff48aa; goto Bb972a75bee95e4e20b7e4fc988f7881; C2b0bba54fdbaf9680033d8f1b9bc29e: da2841ce642ed8e672fcdd233bff48aa: goto F8701348f2f102818644c68883904ab4; e353324f5bef82b31fe628f2f937e6b3: echo "["; goto beb749a93559ccd4542cf20ef27e2ed7; b231f752dc164cb86112f100581323c1: echo "],"; goto C2b0bba54fdbaf9680033d8f1b9bc29e; beb749a93559ccd4542cf20ef27e2ed7: foreach ($string as $string2) { echo """ . $string2 . "","; Ff42392c2330c8c9ccd4f4647bf7485b: } goto b57aa6e529b3bc5ed2390c00b43670d2; b57aa6e529b3bc5ed2390c00b43670d2: Cacd21760f6ffdb28056299326316ef2: goto b231f752dc164cb86112f100581323c1; b2b398be427eb34f0b2fe8633cdbc3a5: if ($this->source == "upload") { goto C808d9d11bb2ec3cc27838a20ed468d6; } goto E27b9b41e16007f28ebe6ca614a5c2c5; b6442ef2c5bbe33d24e562dc42069ee2: } goto B23f89a183fb54a4b020786a9b70fd15; C3dd3c2db78adfbd2708d1550137461d: echo "		\x9	\x9	side: '"; goto B530f1a326430d1a05269771cd70c07d; C044fff3c6e9780d715d59d49196562b: echo $this->type[0] . $this->col; goto B57643d621fbd7e4253f9bc54992f871; E97d1c80dfa02b0158718a2cf6e29ed1: if ($this->width == '') { goto fee53e7139ace0a69499b115bc268fa7; } goto c9c5d982f9368caa559aab1526ffb718; c063bd83c65f54deeb135a489904daa4: if (empty($this->tablefontsize)) { goto fa6b3deabc857b55dd513b7d86676ef8; } goto efd825adfe4ade7a068aaaceff6a72dd; Fadf49394832203718ce4ed3ff4c5be3: echo $this->filterlabel; goto a51ef3d6603935cebb2c888a5c13dec5; ae875d4f4ee90f47cad4acdc037787b5: echo "60"; goto E2fe87d35253856d5933463d5e8b2203; f77d52ffe812495a689c35ddabbed591: d004b21241e21d7d8cc4292773aa2af6: goto a0d08250e3503fa02548b602725306ec; D6cf0aaa77e5d7e6673c26f5ccdf4e58: $this->sql[$i] = str_replace("~", "/", $this->sql[$i]); goto F8f2ada9bf401270133c44942bac902a; b0e0fc47b30fa8ac8d64cabdc23db054: echo "\x9\x9		\x9 \xd\xa	\x9\x9		 "; goto fedf44514cb2f008dccadf9d6cc5ff91; eb0796e0ebb24072a579df92713e8c90: if (ini_set("default_socket_timeout", 30)) { goto dee6c1cd4fcc18834976f1e63b30cf35; } goto f86402b17cb77c1b4b0dd8274cbe365c; e2f9a541a6b0199be7ae6254ce9a74ec: echo "	\x9\x9\x9	    legend: {orientation: "h", x:"0.4", y:"0.-2"},\xd\xa\x9\x9\x9	\x9 "; goto Bb863a9b9d099b6c95cdfa2148482f7f; b6c6b6ef9110b751d927dbecbb1ee8c0: $this->hole = 0; goto e259ab1bd6d72c810eeebac26ec5d2a0; d569421e0ec20667271f79cfc73f914b: echo ",\xd\xa		\x9\x9	  "; goto B0b55c41d2efe7f1aa5dd19e896a8af2; c76b6d3065386893116d20ff38f079f8: goto C608c4b04463730e7399f8e42217a211; goto e85d9c6c94a6dfb316a15e1c02ed4cab; D123d12e3d0e446e869823197498b215: if ($this->height == '') { goto c68e91c7b177c5aa051c5f31845507dc; } goto Dbbd13f1311e6f530edeb38a1cf4b09c; Fa0b163fe810c85521199d8a38a97130: if (!($c > 0)) { goto f6c66293e9d4e017df6d88639a0cc52b; } goto c7c3a50512a7266a6fa3963f11157bd1; C0c1cd7080256152dab9f95166045288: echo "']\xd\xa\x9\x9	\x9];
\xa\x9			"; goto e743f1b3b7372fbfcd453bc66051316e; D1e1ddc1dbd15c3c9bd1b73bd62b9913: if (($handle = fopen($spreadsheet_url, "r", false, stream_context_create($opts))) !== false) { goto f9faaec3f48705c0220a6ce59c5168d4; } goto A4ea320d84ea44999aa36a900916e493; Afb6a05d7d2022cc9d4e1a9d40e257a3: $Reader = $xlsx->rows(); goto Ddfedbdff4765afb3a08485df157f1ff; E08fd498d9c8610ee47d21a94a4a5732: if (!($this->autoscale == '')) { goto ffdd907ad3d0cea37d4ad521a8a95f7d; } goto a8277d9d7a7dafabc3064eea928276ca; fef554b0769d7394e3a47b48f8df6e51: if (!empty($this->json)) { goto c858dcaeb65a45b635b89abaa88591ab; } goto b1e4ec18b35ea48345d43b8ba61305ca; fa1e099ef30f7b59b4497e859290035c: $i = 0; goto ecc08797f03b75add9c7b7bff3953a42; C977ec407844ea9b1612d08a81d1a0b0: ef2d42cd9dd04c058b40878fa763a10b: goto a767d61a66928eccb42364a0bf7f465c; d2e2bf23f3beca45dc33fd0310f269b9: if (!empty($this->tracename[0])) { goto e344385ebea40ad056ef22c595cd010c; } goto Ff64cfe3def200d8b62f7e641234586d; faa39c99a3e3272e3f89e161a00248c2: echo "	\x9		\x9var colorscaleValue = [];
	\x9	\x9"; goto Db37cc6b0042a83b6e392cb215a3313c; e743f1b3b7372fbfcd453bc66051316e: F51cd54ec9404fd1102677fe8149ca91: goto afc3bb74508ae1f1abf910ec585b7a43; B5923c9971e31d1767731cc6afd6edc8: echo $this->font_color; goto f0f32d89fb7c7b1f8a93093c6ad9e6b2; d7e24e7bef14ae82efd4635138989668: goto A9571bc8c8996a7c0afeb92e4e43a401; goto C6a35d852e8fd7a02636de3b2dcbc848; ed3cc9f5864fbd90c9f02928e7ec4adb: if (!($this->dropdown == "true")) { goto Db099fa787250d3dbb6e38a7472b0a82; } goto C80faaaab273fbff374a3673f0abb573; A4ea320d84ea44999aa36a900916e493: echo "<div class="alert alert-danger alert-dismissable col d-flex ">
\xa	\x9\x9\x9\x9\x9\x9		\x9	<div ><strong>Error!</strong> Problem reading Google Sheet file\xd
						\x9	\x9		</div><button type="button" class="btn-close position-absolute top-0 end-0 p-2" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
\xa\x9	\x9			\x9		\x9 </div>"; goto Ee3da88310985e3d572fe552df7f5130; Edb1d9b48cb2fdb8f2109eccaa8b96a1: echo adjustColor($this->color[0], 50); goto E13e1e591e0280ed2eccb0b4ccf4843a; dc3d557ed59c26d7831bd8883e82d646: foreach ($this->yaxis as $i => $value) { $this->yaxis[$i] = str_replace(array("~"), ",", $this->yaxis[$i]); d532bb0c950fd10d2320dcfbda6848ea: } goto Eab84e0bf9864af1abf2f990404a3de6; fd07a91473fc29705a51a68393d71e82: if ($this->legposition == "topcenter") { goto cf2a41b054db1f84b6b0cbaabed76966; } goto Af407ba2ed8afa642fdf89974b72f609; B755c43dcbacd8b2c3642b51905d19ef: Ff1e11267065bff073f074225dc424a2: goto fa1e099ef30f7b59b4497e859290035c; Bf5c94511cd52144590577b974730be3: f7b39b268dce0e9b8e47399a4f1f4d82: goto ad090ef1e5b0e28602b536ab014ac11a; d92df6be99f9e2fc614b04476026242d: echo "',
	\x9\x9\x9	\x9"; goto D6a34f6074a3104462b061f0d3128cd3; c9c5d982f9368caa559aab1526ffb718: echo "			\x9	  width: "; goto D2ae56ef19d009aaf42cd74e1070f1d9; De837939a2c30a3a15bf4ecd19643f97: ob_start(); goto b393b8f48ce0c3157598ceb6216131bc; c7c3a50512a7266a6fa3963f11157bd1: $c = $c - $c / 2.5; goto e65d21975e0b6da9ece42269e460c271; a51ef3d6603935cebb2c888a5c13dec5: echo "', layout)}\xd
					}
\xa\x9				let barbuttons = [[toImage],[filter],['zoomIn2d','zoomOut2d','autoScale2d']];\xd
		\x9\x9\x9\x9\x9
		\x9\x9"; goto F63dd9579392e38e9066767c8ed01caf; Bc8031510205c7882839146a1d1d4465: da57b30a6e85df72fd57b2d8b575a890: goto ee9ffe627050cafba407d2dc89f2e0ba; b4c3d0044007998e304856df37fe018c: echo "\x9\x9	\x9fill: {color: '"; goto fd52891ba039aa40512e6c2e3ccd3ef8; Ad1b8c12470828d4f5b9e8a6ab02e400: echo $this->bg_color; goto e39750e320d34a588a78d468e4668979; F459c87258a4e8e88b015a4c451976b7: $i++; goto E94e013dca9da42a83ee0314e363642b; a423d896833e19676c6ab06a84e9e248: if (!empty($this->font_color)) { goto fa29f89edaeefd59da050f4ab3b9d8b6; } goto aa01c695f7ddfff08f98d10ad2b08aa2; B1ae866bb75c04dd326f1e9d3dbe5fab: echo "			\x9\x9 },
\x9\x9	\x9	  margin: {
\x9	\x9\x9		l: 55,\xd
\x9		\x9\x9\x9r: 10,
\x9\x9		\x9\x9b: 65,
						t: 30,\xd\xa	\x9		\x9	pad: 0\xd\xa\x9\x9	\x9	 },\xd
\x9	\x9		"; goto d2e2bf23f3beca45dc33fd0310f269b9; fbcb03cbbbd0dacf027fe596ec34c234: $is_numbers = array("SUM", "AVG", "COUNT", "MAX", "MIN", "VAR", "STD"); goto Bcb4553527a7a18c23d55b0be22ddf90; cdbda4309550f71000e40cdec3d18f54: echo "\x9	\x9	var colorscaleValue = [
\xa		\x9	 [0, '"; goto Eb907397e667efea03ca1662d1508eb6; E093224fbbdb57028f8be7a9903889b2: be3cf3904f5181899162a8603c9fa462: goto Cd8b9d034d8477d9c82b2e617026eb3d; Ee89b9f971701054be1f23fbb075fe6a: $filename = $this->sql[$i]; goto c4ccae6d4253a84811a34a84410798f7; E22cd0578a5287db28d9f43c909bf289: $i = 0; goto b3bc237cf3fa85e8b7c23532d09a5169; Ddfedbdff4765afb3a08485df157f1ff: goto Cc4c7c0753e090dbe48f6646b84ed5b9; goto F10c67ec87702e2830f1febd19f7a4af; A1b237e2276b5cba561e586e7d1affca: db4364bf3de908fca6406fa176fed3a5: goto f35918a5107eec109fea4f9dcd2df63a; e259ab1bd6d72c810eeebac26ec5d2a0: Becb7eca18d93d85fc61d16b53f45f15: goto E12821b4efe5c6bc0feff4274aace03e; a9a03395675ff2802a94811aab2a8445: echo $this->bg_color; goto E625730a6f2ef3e9ba22bbbe32cf0bd4; C0fa4a3c323717853e09e677e7bbbe27: F251cba926f75e6f7e4f48284639ffcb: goto Dee10a732103ba7b496cb6786756e03b; A06c084c1ddc5d2357c81f45b6818863: echo "		\x9\x9	  	margin: { t: 1, r: 1, l: 1, b: 1, p:0 }\xd
	\x9			};
\xa\xd\xa
		\x9"; goto f77d52ffe812495a689c35ddabbed591; D35fb91d0f6edf919f54cb8182c7d157: cae30ab216ec4a63c1bfb5f3c381cfca: goto A672b21938ce96fe2597108ab17ded87; E177784a20ca37fc064aa529f90f2d08: Ef5c965293b0450f89191bc56fcbe283: goto A06c084c1ddc5d2357c81f45b6818863; bcfa712e9fb05986c972bb3c8806be73: ffdd907ad3d0cea37d4ad521a8a95f7d: goto E04d82b7a4cf2ed89617355603f26466; Ea34c6f89f3398c6093ca60f55bda753: echo "',
\xa\x9\x9\x9	\x9	 icon: DashboardBuilder.Icons.camera,\xd
\x9		\x9\x9	 click: function(gd) {
\xa\x9\x9	\x9\x9\x9	DashboardBuilder.downloadImage(gd, {\xd
			\x9	\x9\x9	filename: 'dashboardbuilder_"; goto C044fff3c6e9780d715d59d49196562b; E15ea60a7077dc73266894520790463c: if (!($this->zoomout == '')) { goto C798489bde97e69f6f83db154f99675e; } goto D31fd478e4d6c281b614b2616120ffaa; B23f89a183fb54a4b020786a9b70fd15: E99a3bc25aa1ed709d1f917bb84bd8e9: goto f47293b2bbf52b1385ae054363a1def8; f47293b2bbf52b1385ae054363a1def8: echo "	\x9	 ]
\xa	\x9\x9var data = [{
\xa			 type: 'table',\xd
\x9\x9\x9 columnheight:[44],\xd\xa\x9	\x9 header: {\xd\xa		\x9	values: ["; goto fdaf549cb87a7b3d7826d14045f91921; d6ffbd93bc39fe4a5c0f169f80eec8d3: E66392b52f4985217e25c023d9053583: goto a5f5a830f24dced0d6802f706624959f; Ee54a7023b6ad7c45f7c173760ca541e: goto c03b5763b02fcc10c1867db9091d4032; goto d6ffbd93bc39fe4a5c0f169f80eec8d3; b82de452e650d4857d2954259d04c360: echo "</script>"; goto ee24c56dc3dab414fa665f24a025bf7e; C100c356cf54a107ef1799a1284e5a83: echo $this->height; goto ec0a28f06054a3d149bff633231a869f; Cb846a8db3144788d4f071d6702bfbc9: echo "";\xd\xa		\x9\x9\x9 }
\xa\x9	\x9	\x9 else if(dataTitle == modebarButtonDataTitles.autoscale){\xd
	\x9				modebarButtons[i].attributes["data-title"].value=""; goto b21b046e1f600245dedfa8cf5f219bdd; A01d629eedbe4df19734418a94729cea: $this->plot = ''; goto d42b2a509057016e4e3b4cbe17708956; d53c749a7a0cd3384c7fe8cac4ece9d0: goto b77f86e58182a715c5c8b9f54494f909; goto Bc6bb8bbbc6efe9bb9c8a1ddab4147c4; Ee8cbead4040646d9d28b44d254ef02b: echo $this->xaxistitle; goto Cc82d62a867a559e02f679d43afa4a25; e943f3a6184e4323ca4d120799f15f2e: if (empty($this->xaxis)) { goto afd19d232676e7e814602df4b7a7e7bb; } goto a7bfe6aae6773fccbee1e30ac8dafac0; Eab84e0bf9864af1abf2f990404a3de6: e08acf2144a7cf2088c3b6f31bd0d66f: goto e47e1b3ed6c6e84f562ef5ea8c22d7fe; Bcb4553527a7a18c23d55b0be22ddf90: $is_date = array("YEAR", "QTR", "MON"); goto E22cd0578a5287db28d9f43c909bf289; E25cbc0269f39ae742ab916aa5f7b937: $str_row = $this->str_row; goto d430336d5ef7e22bd4cafa348dc4c94a; A1e2d21bb2e709e0d9870d53b2c62af9: echo ""\xd
			\x9\x9}\xd\xa\x9\x9\x9		];\xd
	\x9		\x9
			\x9\x9var layout = {
		\x9\x9	 title:false, 
\x9	\x9\x9\x9 annotations: [],\xd
			\x9	 font: {\xd\xa\x9\x9\x9		\x9color: '"; goto B5923c9971e31d1767731cc6afd6edc8; ebd5c59cccef99bc26a9168635aaaf7d: b85432d02c994ddfab6fd4a3b6ea9089: goto B92836d4cd47254a2f9c3bf2c8d649e1; fb1001d05d1b25d13dd482e57aa40745: echo ";
\xa\x9	\x9	var zValues ="; goto df2c7ebde16f45c44d8d88f390262398; fdaf549cb87a7b3d7826d14045f91921: print_r(implode(", ", $str_header)); goto Dc68bc8a41bf98c12ad6a03a3277009c; F4fe35d28f001ce99b8f9523d1813460: echo ", 
\xa\x9	\x9	\x9	showline: "; goto bfbe016f3e586b62df667cd5083a2e3e; Df5d082d10c8df31617c070ff5a3b89a: foreach ($csvFile as $line) { $Reader[] = str_getcsv($line); e677971246307962a2a3c4f7306860c6: } goto cbead2712a827fb1da80f332929128e0; E12821b4efe5c6bc0feff4274aace03e: if (!($this->showgrid == '')) { goto e628362de62001071600deda6dc7c92e; } goto A573163b12b07a5fb26b8487d54dd81d; b825e9110ade6af899bec15c0777160a: d206b0c2aaf0b0a58fdf41bcd2f97c5f: goto d53c749a7a0cd3384c7fe8cac4ece9d0; dd42b60ba3f39bbe163353769e71e2e3: echo $this->font_color; goto a38fd60bdf250793827707b6287bffcc; b8d237275bcbda1ac20afbd7dbbfaa7d: E7e7ff84cac2e3ac192d2fcf7867f442: goto E685cb69e909efcd4a1636310ff1cd06; b3c6dc17c1047a18097a1770fd4412ea: if ($this->width == '') { goto Ef5c965293b0450f89191bc56fcbe283; } goto D539586282a117fae124d31fb2b112a3; F09b17fdb9b08943654e5a094192326e: if (isset($this->color[0])) { goto a0d6b3d28103766041886c8e45efce86; } goto faa39c99a3e3272e3f89e161a00248c2; f35918a5107eec109fea4f9dcd2df63a: f3a7a6d267c99da640df3399bc673431: goto D64160f9e9d09d9e26d7deb337b6bf88; A13f9973ee40692101e6fa22ec6a526c: $Reader = $spreadsheet_data; goto Bc8031510205c7882839146a1d1d4465; aba1ca37f416185853ffa086092c1d46: fa6b3deabc857b55dd513b7d86676ef8: goto Ec2bffdad0b3bb7cb2d2c596d884ad6f; e3646579474acbc4f863f7b0b8fa34be: echo "];
\xa\x9		\x9	 \x9	\xd
\x9\x9			var layout = {\xd
\x9\x9	\x9	title: false,\xd\xa\x9\x9	\x9	label: 'High',\xd
	\x9	\x9	"; goto aed2725c270b5a9bdd19c60fc83f0dac; e882b6167338ab5044f3fe14eadd195e: echo "	\x9\x9\x9	    legend: {orientation: "h"},\xd\xa	\x9			 "; goto b4ba0370f2ef8ee73d1cf256000fad12; F2d15c7dbc74147b30fbff6b65d3ed83: Fbc7510f22417b4202724dadcfabea39: goto eb81b0888297333f75597b5fa91ab3c4; df2c7ebde16f45c44d8d88f390262398: echo json_encode(array_slice($str_row, 1, count($str_row))); goto d07993831332f2b5119714a643fcdd89; e558dfb7d2351bbff6c4592b8becd87b: $str = ob_get_clean(); goto fe280e1958906000eb7ef2078d3586dc; ca9e2fca641e1bc6a0313ec608e15916: echo "{staticPlot: true},"; goto Ba37675ed9c59624c2b09c8a6bfe8b77; bd337abcf99f2ba58e8934d6fcde3996: return $str; goto Fc84fd5d32ef880c737ae313b3525c7f; A3367745fe3ea8b47cda6858e30cd692: echo "			\x9	 }, 
\xa	\x9		\x9 yaxis: {\xd\xa\x9\x9	\x9		title: ""; goto Da9c50a7e5eafa6575141f77942a2146; b19c77669ce40465254c5acaa92d79a8: echo $this->col; goto Cc9b1bae1d2ebd4926ca957176bd8532; f26d771973251776ea22b12042112b16: if (!($this->name == '')) { goto d5b3aab3c8def5c3a623770b7a9fe581; } goto e94a2a0d7584af15987bb5fe83c557c8; E2fe87d35253856d5933463d5e8b2203: goto b85432d02c994ddfab6fd4a3b6ea9089; goto dff08e572058e01fce4a67a402607511; b4ba0370f2ef8ee73d1cf256000fad12: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto E79a97733f54a7681a0c8b32c83481f4; B0b55c41d2efe7f1aa5dd19e896a8af2: fee53e7139ace0a69499b115bc268fa7: goto F7ddd8b163f1d76abb52dd57a3c0f926; F6604c1778f3417f31e4f6289bb7c1f7: goto e295520a7f984a9dce8fa3aaf09e0262; goto D35fb91d0f6edf919f54cb8182c7d157; b68a8596dfb752e77c7e0807e84af7cd: if (!($this->hole == '')) { goto Becb7eca18d93d85fc61d16b53f45f15; } goto b6c6b6ef9110b751d927dbecbb1ee8c0; caf29007ec012ca1f7626b9e8a18dfff: echo "	\x9\x9		    legend: {orientation: "h", x:"0.4", y:"1.2"},\xd
\x9\x9\x9\x9\x9 "; goto b05b3870fcfcd8c4a933b6784a187ef1; Dfa79589b7ce810e2bf0da0d94d1adde: echo "\x9	\x9\x9\x9paper_bgcolor: '"; goto Ad1b8c12470828d4f5b9e8a6ab02e400; b6e92cf657736e9763bdb06ac29151f1: echo "20"; goto ebd5c59cccef99bc26a9168635aaaf7d; Ff64cfe3def200d8b62f7e641234586d: echo "showlegend:false,"; goto E8341c680a917c4844ebf5fac8c9b825; cafae26bbe932f3b6d22af687f814572: A9571bc8c8996a7c0afeb92e4e43a401: goto A13f9973ee40692101e6fa22ec6a526c; B12d2815caac55a104050de685a5ac87: C6bcb4d9b3a185210724886f3f6c6fc9: goto e81be6b2146869f6f3b8db8eae5d8b52; Be4ec6c1dd77e2b1105b6cd98d35a747: if (!($this->type[0] == "charttable" or $this->type[0] == "heatmap")) { goto d004b21241e21d7d8cc4292773aa2af6; } goto f43365a7826ec5ebcab7580907ee1404; Ef5cccf0b00e2a58841824f9e7f8784d: if (empty($this->yaxis)) { goto Bfbbf4d2cb792166f9e125ddbf07bb35; } goto dc3d557ed59c26d7831bd8883e82d646; cee5f3e9abf79cfcb256b0f1f1ef6bfb: if (empty($this->color[0])) { goto f2941ffee0b7becf4a92413350f0f938; } goto b4c3d0044007998e304856df37fe018c; E3dfa7eaad3a583a3a5fa6287f1bfaf1: echo $this->showgrid; goto Feec0e6cbed1217fc9931003edff91b1; C81f4e8bec720a2425f139ed152972fc: echo ",
	\x9		\x9  "; goto E177784a20ca37fc064aa529f90f2d08; B3aa24c3956050b35d7423b5cfd12e8f: E617f6d4c80b2eb1aa2f3e62a45dba37: goto Dfa79589b7ce810e2bf0da0d94d1adde; c4ccae6d4253a84811a34a84410798f7: $info = pathinfo($filename); goto F30d0b17d7dd896454d381edc557e14f; D653ad2ef105b374a066e5ae6e3dc5cf: acff355517dfa07a2fc8253663b81c55: goto f6d1e5d11ed76b2e26b76252d54b9b6c; c32c066ae616808cc6e40798e5c1860f: f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f: goto Bf6d1bbe5735e016a603b4e6bce0c569; Ae79c3ab7fcff1c75f484bae36ca293e: echo "	\x9		\x9    legend: {orientation: "h", x:"0.0", y:"1.3"},
\xa\x9	\x9\x9	 "; goto b14d7839cb81d07f4d95c9c398c28adc; bec9f2b872fef2db5336b806d96e3135: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto acb006dfa50809ed7e3006cf5e6b3a36; E2a0b35f652595af2e5e50443f6a0030: D52e3bf1bb232498e4715abdf72104cb: goto Bfea0deeca7b4f0d7a2e86e5d29be510; b3cc2d3bb2eab41fa8df091433868379: echo "\x9\x9\x9		let filterIcon = {
			\x9		'width':250,\xd
\x9\x9		\x9	'height': 300,
	\x9\x9\x9	\x9'path':"M27 333 c-18 -17 -2 -50 58 -124 62 -78 65 -83 65 -136 0 -49 2 -54 18 -48 9 4 25 10 35 12 13 4 17 16 17 52 0 42 6 54 60 120 42 52 60 82 60 102 l0 29 -153 0 c-85 0 -157 -3 -160 -7z",
\x9\x9		\x9	'transform': 'matrix(0.75 0 0 -0.75 0 300)'\xd\xa\x9	\x9\x9		}
\xa		\x9\x9\x9\x9\xd\xa\x9\x9		  let filter = {
\x9		\x9	  name: '"; goto e45c5605f81fd9a084f22b876833f2a5; c0d2a502293273c7f352ac01ba248028: echo "				\x9for ( var i = 0; i < yValues.length; i++ ) {\xd\xa	\x9\x9\x9	 for ( var j = 0; j < xValues.length; j++ ) {
	\x9\x9	\x9	var currentValue = zValues[i][j];\xd\xa\x9	\x9\x9	\x9if (currentValue != 0.0) {\xd
			\x9\x9	 var textColor = 'white';
\xa\x9		\x9\x9	}else{
\xa	\x9	\x9		 var textColora = 'black';\xd\xa\x9					}\xd\xa	\x9\x9			suffix = '';
\xa		\x9		\x9if (zValues[i][j] > 1000000) {\xd\xa				\x9\x9	currentValue = Math.round(zValues[i][j]/1000000);
\xa		\x9			\x9suffix = "M";
\x9\x9	\x9		} else {
\xa		\x9	\x9	\x9
			\x9		\x9if (zValues[i][j] > 1000) {
	\x9\x9	\x9		\x9currentValue = Math.round(zValues[i][j]/1000);\xd
\x9\x9	\x9	\x9\x9	suffix = "K";\xd
		\x9				}
\xa	\x9		\x9\x9\x9
	\x9		\x9	}
	\x9	\x9\x9			
\x9	\x9	\x9\x9var result = {
		\x9	\x9	 xref: 'x1',
\xa	\x9	\x9	\x9 yref: 'y1',\xd\xa\x9	\x9\x9	\x9 x: xValues[j],\xd
\x9	\x9\x9\x9	 y: yValues[i],
			\x9	\x9 text: currentValue + suffix,
\xa\xd
\x9	\x9	\x9\x9 showarrow: false,\xd
\xd\xa			\x9		};\xd\xa	\x9\x9\x9		layout.annotations.push(result);\xd\xa	\x9	\x9\x9 }
					}
\xa		\x9	\x9"; goto C977ec407844ea9b1612d08a81d1a0b0; F22c4a886a803c4adb51366b7fddb866: if (!$dashboardfilter) { goto D52e3bf1bb232498e4715abdf72104cb; } goto c564bfb6e2fb5946b545f9a6feba948a; e47e1b3ed6c6e84f562ef5ea8c22d7fe: Bfbbf4d2cb792166f9e125ddbf07bb35: goto b44861031f579e28175313e37b25c569; Bf66366aacb5eeee14faa2b08945eb95: if ($this->legposition == "bottomcenter") { goto a4c21d447c6a25d8f68d5d985e0e1e4e; } goto e7eb9fc96d02cc55b0e546ecf832a23b; b462849cabd08c4e809248716b37b961: echo "		\x9		    legend: {orientation: "h", x:"0.4", y:"1.2"},\xd\xa\x9	\x9		 "; goto a8813871ccf7756bdea0cdc4fa3989eb; C0e37daa2e37d8a229320c61d1a92c51: b77f86e58182a715c5c8b9f54494f909: goto ada0cbe1bbcc175594d6d5bf6395027f; b78d1eda429834999dea13de5194a20b: echo "").querySelectorAll(".modebar-btn");\xd\xa\x9	\x9\x9\x9\xd
	\x9			var modebarButtonDataTitles={
\xa\x9				\x9\x9\x9\x9zoomIn : "Zoom in",\xd
	\x9	\x9	\x9\x9		zoomOut : "Zoom out",
\x9		\x9		\x9\x9	autoscale: "Autoscale",
\x9	\x9\x9	}
\xa	\x9\x9\x9	\xd\xa	\x9			\xd\xa	\x9	\x9\x9for (i = 0; i < modebarButtons.length; i++) {\xd\xa\x9\x9	\x9	\x9\xd\xa	\x9		\x9\x9var dataTitle = modebarButtons[i].attributes["data-title"].value;
\xa	\x9\x9		 if(dataTitle == modebarButtonDataTitles.zoomIn){ \xd\xa			\x9\x9\x9\x9modebarButtons[i].attributes["data-title"].value=""; goto bcde4020f5ae6d6b959a9c7e50675354; aabefdc5986047b3df93950ce6c100ff: aaf5d9da4558b32cbca9805b933ad2fb: goto E093224fbbdb57028f8be7a9903889b2; e42fb2d13f154ab115f70c349c03ce22: if (!($this->type[0] == "number")) { goto B688b9dc6c668305dc148793136469d7; } goto Af1c564c23b39b2fcddb0d8ab39b2027; F1758224005bf92ba029748b696004c1: $this->xaxistitle = "X-axis"; goto def8d65495d1570ad82d20c2c347961f; e8c7b819e30c5f2d1dc08520ebb1e107: $opts = array("ssl" => array("verify_peer" => false, "verify_peer_name" => false)); goto D1e1ddc1dbd15c3c9bd1b73bd62b9913; A924d0f1bafd8729e9550939a703232e: echo $this->color[0]; goto C0c1cd7080256152dab9f95166045288; C259a41c16044641b508d7ddcc00a990: if (!($this->datalabel == "true")) { goto ef2d42cd9dd04c058b40878fa763a10b; } goto c0d2a502293273c7f352ac01ba248028; e6c2f3fc6c91f7328c1759bb9f7aacea: $XLSCol = array(); goto ae1a9e2826b10d0e0012d5fee0a08548; d053930cb0dc91df20ed680b82ada4c6: if (!(empty($this->tablefontsize) || $this->tablefontsize == 0)) { goto aaf5d9da4558b32cbca9805b933ad2fb; } goto abd0aa85c841f5499d9fd61711e7ad20; b7981d6a6d99c6ef669860c73e7e72a7: $j = 0; goto aa805125aace1f3fb81c7d4f7a4cd81e; E625730a6f2ef3e9ba22bbbe32cf0bd4: echo "',\xd
		\x9\x9	\xd\xa	\x9\x9		"; goto ed3cc9f5864fbd90c9f02928e7ec4adb; Bfaf9fa379d7ebb5e6d5ead8fd6efd5d: f2941ffee0b7becf4a92413350f0f938: goto E24a2f2a9da8a016a47cf4790b445bde; cdc343507312439711e8502f42b88271: B397995d998891bc898c68904b13fa9d: goto a764bd1ac74c5b7cfeb6e131fab5ac25; a95c043432399301d7fc72ca1eb0ff94: echo ""]}
\x9\x9\x9 }\xd\xa			}];
\xa		\x9
	\x9	"; goto B1d3d79ee791237dc4d852c97ebe4e9f; F0b1030153cb22bfdea39847fcd8cbe1: $defaultcharttitle = ucwords($this->type[0]) . " Chart"; goto Bd5af3d2627edd0d3ba485ba5ff541d7; E94e013dca9da42a83ee0314e363642b: goto f839a50964738ab55a3b2e2e2a976837; goto fcbcd3ecc12f04b24fa2445261ea38c7; Fd92ff09930fd4488151b078d44e3e1d: $spreadsheet_data[] = $data; goto c76b6d3065386893116d20ff38f079f8; De9a378fd7c312deba2d35ea0db1a851: $str = ob_get_clean(); goto C7c54835ba47db46de79290db9cddac7; F7ddd8b163f1d76abb52dd57a3c0f926: echo "				\x9 xaxis: {
\xa\x9\x9\x9	\x9\x9title: '"; goto e67506d1ae284a8f9356f769d780ea39; d5c42020305e8ba8bdc5863debf1a59e: echo "\x9\x9	\x9	  width: "; goto Ce5204d8c31715f163ba5a9876822b06; F79b025d88419689f0991aedb86d1528: echo "showlegend:false,"; goto Adb9258b5844cdd77876a25257d3636d; e7e058bdf586828427295ff979252716: dashboardfilter($this->yaxisCol, $this->xaxisCol, $this->yaxis, $this->xaxis, "Y", $this->col, $this->type[0]); goto E2a0b35f652595af2e5e50443f6a0030; c518f7b2dd62ce48f0ab1cbb2575fba2: if ($this->filter == "true" && ($this->type[0] == "bubble" || $this->type[0] == "donut" || $this->type[0] == "pie" || $this->type[0] == "line" || $this->type[0] == "bar" || $this->type[0] == "area" || $this->type[0] == "histogram" || $this->type[0] == "stack")) { goto E66392b52f4985217e25c023d9053583; } goto b8f808d0513bcb52e9e3b66ed5e0208c; b9ecf75031c623fe29e70ddcfaec7670: fclose($handle); goto cafae26bbe932f3b6d22af687f814572; e67506d1ae284a8f9356f769d780ea39: echo $this->xaxistitle; goto d92df6be99f9e2fc614b04476026242d; ecc97fe8197b84a43be4861313bd1e05: $this->title = $defaultcharttitle; goto C45380f0045b319904d8efb9445be17c; Ec35e75c2233d1af6c7dcd14b6477c9c: echo $this->barmode; goto ed0db88f1229067d640f7e81a79a3e2b; f77fe5e80d44b56ecbb918b843ef4eee: C96a39edaa4a48822c663ea4ac3c6bba: goto E15ea60a7077dc73266894520790463c; Dee10a732103ba7b496cb6786756e03b: if (!($this->zoomin == '')) { goto C96a39edaa4a48822c663ea4ac3c6bba; } goto c47887256f8e24c806aa5859b6a98354; d82b69d59148c25f6bb1cb8cd5a6c183: F37ba8473fdbe27b4849377c732e01cd: goto f397d10d8528e42e69faaa8d0c3ade0b; Bf25381523ccb9188d1980170522f630: A269bd202d4956387b2de371eebf74ad: goto e2f9a541a6b0199be7ae6254ce9a74ec; C203c36963f9a4f273eec964523ebd67: echo " modeBarManage, {responsive: true} );\xd
\x9				}());\xd\xa\xd
	\x9		\x9var modebarButtons = document.getElementById("col"; goto F05b00a0df6d950c9bf540ece599680f; F017daa6a178e8ba1fbc9b8bc6774b73: b32bd2903dd48af45e9698dd2f56d4d3: goto e4c0efa008d022cbba092b7bfe2f23f9; a8813871ccf7756bdea0cdc4fa3989eb: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto A86cd2a22a8d8e2f125a95f953ccb1b5; af9147768724b4392b9c9a27f261210e: cae8347e21189182d39f19c29c58ae87: goto c3cf97e902f861b201f9f90979b08380; deb53f10f2602a57f56f44a115210782: fa29f89edaeefd59da050f4ab3b9d8b6: goto dd42b60ba3f39bbe163353769e71e2e3; c13459ae5f12d6d9dcee6855911ff117: echo $this->showgrid; goto F6b5cf2ca79139a86e632ea509cddf78; Aeee23886d40cf1311f692644a303818: echo "]]},
\xa\x9\x9\x9	"; goto b93c75f9c3d90fcbf1f54b677e2f7c23; b44861031f579e28175313e37b25c569: if (empty($this->text)) { goto B3c008caaf03f4dcb00d8672a1818832; } goto D60566c301619d5e19a9809c5a3220b8; c781a235a4e3bf642672c94b7526a29c: echo "trace" . $i . ","; goto bc3c65e33a2b0d86c8c3f3dcee13f709; a024919912ed93f8dd52a01015f7d0c2: echo "";
\xa		\x9\x9	\x9}
					 else if(dataTitle == modebarButtonDataTitles.zoomOut){
\xa\x9	\x9			modebarButtons[i].attributes["data-title"].value=""; goto E6b77a4b9e113bb62a66915cf0626157; d766173b3e55ddce0002efafbf24249f: echo "', 
\xa		\x9		\x9"; goto F678a8f69d0032a666173a89b2a6d39e; B6829c4ac65194a794d2f666402eb1af: echo "\x9\x9	\x9font: {family: "Arial", size: "; goto D4e9b47cd047da8f145bff0e72edeeaa; a3b4602faa80e401fd319e699f28ca62: Dd2ea9d702b5608fecac706d00f1f2f6: goto fcfbe2da90f6abb4d4dee207ad61159d; a292fc3e62e48f6e50e71d53e53b109e: if (file_exists($this->sql[$i])) { goto eec087af9a3a35504d11423a8bc3b13d; } goto fef554b0769d7394e3a47b48f8df6e51; b05b3870fcfcd8c4a933b6784a187ef1: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto Bf25381523ccb9188d1980170522f630; a5f5a830f24dced0d6802f706624959f: $dashboardfilter = true; goto b3cc2d3bb2eab41fa8df091433868379; B7fb60cf3e67dcc507094fb53b79aa9d: echo $this->yaxistitle; goto d766173b3e55ddce0002efafbf24249f; e39750e320d34a588a78d468e4668979: echo "',\xd
\x9	\x9	\x9plot_bgcolor: '"; goto a9a03395675ff2802a94811aab2a8445; E04d82b7a4cf2ed89617355603f26466: if (!($this->filterlabel == '')) { goto acff355517dfa07a2fc8253663b81c55; } goto E9de5a565e23db43a1ead53c7f5486e9; Ef844617cb893e59e8069098dff11d8f: echo "\x9	\x9\x9	\xd\xa\x9	\x9\x9\x9\xd\xa\x9\xd\xa		\x9	\x9
\x9			\x9\xd
\x9	\x9\x9\x9var data = ["; goto fd2431147188270169af67259d8d808d; B81a6dced0a0ee0316f96a8bc0d178c3: if ($this->legposition == "topcenter") { goto D7e620360f532af2db1c45b0cb5ab787; } goto Bf66366aacb5eeee14faa2b08945eb95; aa805125aace1f3fb81c7d4f7a4cd81e: foreach ($this->xaxis as $i) { goto C3a1162a4b427b515e33c3e00f4e91e1; adb2006eed81a5d3b7d99fa8d5e27530: Eb7750e229de52397f98bbefc361df4a: goto e86faaca40d00bc0ba76150af8127733; Eae5b5cf2c44feeff5b6aacd8e55cee7: A90418c6d9edae4c7fb66ae4cf81de0a: goto C95254a026024f806bc3d209a82a485d; af0bcb73823acd60dcb6b4bc15da1fb6: echo $this->showgrid; goto C544e3bb19c460f246f1338b1fadfb81; E9d5f9ca712670732ec2abf0982613e9: echo $this->showline; goto F2b6bedb3bc847bdc6dc7a67ddf763db; b7dcabb053dae6f50cee63871909c8ed: echo $j / ($j + 0.4); goto E92bc88457bc31bab0f282f91a917932; Edbc8db37f17d5a99916cd00f2d09877: echo "		\x9\x9\x9\x9\x9\xd\xa	\x9\x9			\x9		type: 'category',
	\x9\x9\x9		\x9	"; goto da7f1fbd2abf513c609d543e970f2e6b; da7f1fbd2abf513c609d543e970f2e6b: Dc37bfcd9415f314930b40f1f796ec9b: goto B820b9443f76b48e17e10d0ca2222813; ad64bd49353de3abdd6fa90b8406b9e7: echo "		\x9			\x9\x9yaxis"; goto E259205678a3d8e15a255b30b22f16c7; d35ad86a6bafec0b9a62d41ac7c2bacb: if (empty($this->yntitle[$j - 1])) { goto b6ba6bd5c24dad6186233f14eedd15a5; } goto ad64bd49353de3abdd6fa90b8406b9e7; F2b6bedb3bc847bdc6dc7a67ddf763db: echo ",\xd
\x9\x9				\x9\x9"; goto bb43e3fc7910cbb3cc5eaa6cee922d06; bee33c65ffaea3b3bf0520506d3d6442: echo "'},\xd\xa\x9	\x9\x9		\x9\x9tickfont: {color: '"; goto Eeab74a4111f6fa6494bec710e118872; C3a1162a4b427b515e33c3e00f4e91e1: $j++; goto d35ad86a6bafec0b9a62d41ac7c2bacb; bb43e3fc7910cbb3cc5eaa6cee922d06: if (!($j > 2)) { goto Eb7750e229de52397f98bbefc361df4a; } goto A6608c6791ed405094b381077532b247; c1864a15637ebb0fd57c5e965d218762: echo $this->color[$j - 1]; goto bee33c65ffaea3b3bf0520506d3d6442; bc86609008cbe6fc255c40aa21e045e6: if (!$this->ysort[$j - 1]) { goto Dc37bfcd9415f314930b40f1f796ec9b; } goto Edbc8db37f17d5a99916cd00f2d09877; e86faaca40d00bc0ba76150af8127733: echo "\x9					\x9\x9side: 'right'
\xa\x9				\x9\x9 },
		\x9\x9	\x9 "; goto f67155daa9813d88c6a682c51d8111a1; f67155daa9813d88c6a682c51d8111a1: b6ba6bd5c24dad6186233f14eedd15a5: goto cd0ded30c0e944baf02b93f009311e47; B3c5ef7909678396335792e9afb77618: echo "			\x9\x9\x9	\x9titlefont: {color: '"; goto c1864a15637ebb0fd57c5e965d218762; E92bc88457bc31bab0f282f91a917932: echo ",\xd\xa\x9	\x9\x9\x9\x9\x9\x9"; goto adb2006eed81a5d3b7d99fa8d5e27530; A6608c6791ed405094b381077532b247: echo "			\x9\x9	\x9\x9position: "; goto b7dcabb053dae6f50cee63871909c8ed; B820b9443f76b48e17e10d0ca2222813: echo "		\x9	\x9\x9\xd\xa						\x9\x9showticklabels:true,\xd
\x9			\x9\x9		showgrid: "; goto af0bcb73823acd60dcb6b4bc15da1fb6; f6bc5a5716a0935ad4230ea70c0d0b62: echo $this->yntitle[$j - 1]; goto Adaf84fa0136df83a68146273fdfa094; C95254a026024f806bc3d209a82a485d: echo "	\x9\x9	\x9			overlaying: 'y',
\x9\x9\x9					"; goto bc86609008cbe6fc255c40aa21e045e6; cd0ded30c0e944baf02b93f009311e47: Dcd0cdb548db2d5710925f7b16eafe2e: goto c21686f4bdf67faf4dc1a0990ff3143d; Eeab74a4111f6fa6494bec710e118872: echo $this->color[$j - 1]; goto e45ae43b73bf5afbdcf0145eff0bbefa; b7b7300bb2214c711df669aafcbbd774: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto A90418c6d9edae4c7fb66ae4cf81de0a; } goto B3c5ef7909678396335792e9afb77618; Adaf84fa0136df83a68146273fdfa094: echo "',\xd
\x9\x9\x9	\x9	\x9\x9"; goto b7b7300bb2214c711df669aafcbbd774; C544e3bb19c460f246f1338b1fadfb81: echo ", \xd
		\x9		\x9\x9\x9showline: "; goto E9d5f9ca712670732ec2abf0982613e9; F9ad3643f0b13997e5ad73cf2c7191c1: echo ": {
	\x9\x9\x9				title: '"; goto f6bc5a5716a0935ad4230ea70c0d0b62; E259205678a3d8e15a255b30b22f16c7: echo $j; goto F9ad3643f0b13997e5ad73cf2c7191c1; e45ae43b73bf5afbdcf0145eff0bbefa: echo "'},
\xa\x9	\x9\x9	\x9\x9\x9"; goto Eae5b5cf2c44feeff5b6aacd8e55cee7; c21686f4bdf67faf4dc1a0990ff3143d: } goto B12d2815caac55a104050de685a5ac87; Bf3fb3ccd54fc41629e1ce2fa679b370: echo "',
	\x9		\x9 \xd\xa		\x9\x9	 "; goto c939568db8e2b6d99ccc5a8abf4add84; B2e43deb99254f0ebb4ecbe5ed250051: E508e5ee282f93eccdd1e58f96062f04: goto C1453539730f943a2d1ab852af466d30; A1706ff1e66b79c045afc417abfc995f: return $str; goto fe0bb8f87503d2770d43d9ac142f3a63; D8c4ac1ba916b8568490f1b83291370e: goto d84563d3d198a09777d3bc621aff33aa; goto D0e02cfceffb8fd31f373f0b2099b804; Dc47648d294a16c6264ce243c41a4f1f: $maxdate = strtotime(date("Y-m-d H:i:s", PHP_INT_MAX)); goto e4bd9d346ece374f574c051c473d5f3f; bcab607892b799b664ea56fa841377b6: $str = "<div id='number' class='font-color number" . $this->col . "'>" . $this->xaxis[0][0] . "</div>"; goto e4b62897edb03cedda72fa09d4744287; e45c5605f81fd9a084f22b876833f2a5: echo $this->filterlabel; goto Af7f07a6665189a6d8035396a1c9d783; F5971c3f26516be5e45e313fd1a596f5: if (!empty($this->tracename[0])) { goto c2cdb2c8b670ff4508d1095ca3e20eb8; } goto F79b025d88419689f0991aedb86d1528; bc9b15a356f184a9a1cfe8036042de7f: $json_data = json_decode(file_get_contents($this->json, false, stream_context_create($SSLverify)), true); goto E7e5a44c49b82caf8df4e72b105d8502; F30d0b17d7dd896454d381edc557e14f: if ($info["extension"] == "csv") { goto a2c5c551c328c7949bc806592d9ceb6e; } goto d6a64e45526bfdd0d8e199337bfdfebb; a767d61a66928eccb42364a0bf7f465c: echo " //annotations end		\x9\x9\x9
		\x9	\x9
\xd

\xa		\x9\x9"; goto da47b17f74db09174e6e274734788c63; ada0cbe1bbcc175594d6d5bf6395027f: goto da57b30a6e85df72fd57b2d8b575a890; goto B2e43deb99254f0ebb4ecbe5ed250051; a2cc96e2adc81fe35ec850248029dd31: $this->hole = 0.4; goto a3b4602faa80e401fd319e699f28ca62; bdb0b72d6f16a8e9fabe7ac103c7217b: if ($this->legposition == "topleft") { goto B5e0ca59aaa32580864b43e150e6c1f7; } goto fd07a91473fc29705a51a68393d71e82; D61b907002b27bcf576d9a84fe6fec82: Ee852d4a4a34ae3c41e9129c4324383a: goto ec17a8794df6b2bda5c59d0227eee32b; F2f8454ce7a4784c43188ee6391eea21: if (!($this->plot == "static")) { goto E864f19d243a365d6661576f69573b15; } goto ca9e2fca641e1bc6a0313ec608e15916; ad50fb3bb560ea5204b348b931ba4dc6: echo ", 
\xa		\x9		\x9showline: "; goto Bd41067ec48ab0f02913433b0b5ff0bd; Af1c564c23b39b2fcddb0d8ab39b2027: echo "</script>"; goto E9179b25218dc75c111548d7ca1e1923; d6a64e45526bfdd0d8e199337bfdfebb: require_once $this->folder . "assets/class/SimpleXLSX.php"; goto D713145c0db76f5afdd79efaf66547a9; Fb51565b40857dd3fe7ff38974701f49: $c = 0; goto Eb4b22713b3c44974e3edb8ee322add5; d300370a0074fa5097949f51094a6931: echo $this->barmode; goto D3d0913c552b4cfcbce299965ef23003; aff31f8a29a356e367da9334ab417fc2: if (count($this->xaxis) == count($this->yaxis)) { goto A887ae24a93251c1197bf38bbe83ced2; } goto b82de452e650d4857d2954259d04c360; dd0a33537b7571f83350ca82f3f50be8: $str_color = $this->str_color; goto b7cc816df88fb10b998d518815d9233e; A672b21938ce96fe2597108ab17ded87: $i = 0; goto cf7c42384504efdbc3e68338437b8b52; c2623463cae40a2625b3198e126ce424: echo "				\x9    legend: {orientation: "h"},
\xa\x9	\x9		 "; goto bec9f2b872fef2db5336b806d96e3135; d827d44b43611133c4a9d160a3375d9a: echo "	\x9		
\xa	\x9	\x9\x9var toImage = {\xd
\x9\x9\x9\x9\x9\x9 name: '"; goto D57dabc3412b0a9049f040d059e2dd98; B46c56a4117ece15374f044520cef447: echo "\x9\x9			 
\xa\x9	\x9\x9\x9 "; goto ebc98c5f6d0278f51ef06e24d864bed9; f86402b17cb77c1b4b0dd8274cbe365c: echo "<!-- unable to change socket timeout -->"; goto d8bc3e544b7084ab3d3cc4e88d6d87d1; F6b5cf2ca79139a86e632ea509cddf78: echo ", 
				\x9\x9showline: "; goto e9eba9fe6e0ad929eff8934d1487f218; F6ada04c061b44575a7f95f413ac2db6: $i = 0; goto e6c2f3fc6c91f7328c1759bb9f7aacea; F2b8417d4deccff6e01162dc414983ed: f839a50964738ab55a3b2e2e2a976837: goto Ac9de3bca4c1724b7db3350ece5e231d; be85fd8563b9b505dc9e4a69365d6152: echo "\x9\x9\x9			
\x9		\x9	\x9showgrid: "; goto b39bfd6720b5a4c1e491d4e90448f57f; b21b046e1f600245dedfa8cf5f219bdd: echo $this->autoscale; goto e2bb23aecc0ca2042fcc5fb3ff22d5f4; E7e5a44c49b82caf8df4e72b105d8502: $Reader = $json_data; goto b825e9110ade6af899bec15c0777160a; E6b77a4b9e113bb62a66915cf0626157: echo $this->zoomout; goto Cb846a8db3144788d4f071d6702bfbc9; A5c4c6b4ab3d179e9592d94d720b29d2: echo $this->bg_color; goto E04f219bd165a452e68e47a43c7d3cd0; D6f14fa323d9896f74e539d9876e4705: echo $this->col; goto B11c2e97155aaf9e4aaaf5fb90c42b6a; Ac9de3bca4c1724b7db3350ece5e231d: if (!($i < $j + 1)) { goto E2aed20512302aa617d79028d50c6102; } goto c781a235a4e3bf642672c94b7526a29c; c3949b659dd8d15861d288b338287578: $j = 0; goto A3821bff4e202ab2ab70d2e526e167ce; Ee3da88310985e3d572fe552df7f5130: $Reader = ''; goto d7e24e7bef14ae82efd4635138989668; C10d63b07a67063db18ce27f280e6087: f6c66293e9d4e017df6d88639a0cc52b: goto be85fd8563b9b505dc9e4a69365d6152; fe4839c3fe7edb9cc064347ead59d15e: print_r(implode(",", $str_color)); goto Aeee23886d40cf1311f692644a303818; Fa48f00b250a8d9a3a9748ae69b1c103: echo "		\x9	\x9    legend: {orientation: "h", x:"0.4", y:"0.-2"},
\xa				\x9 "; goto c32c066ae616808cc6e40798e5c1860f; A70e15bae585f037d78378ca6afef910: echo "\x9\x9	\x9\x9 barmode: '"; goto d300370a0074fa5097949f51094a6931; e94a2a0d7584af15987bb5fe83c557c8: $this->name = $this->type; goto dced8d737b2e830d50258fed8f50047f; e65d21975e0b6da9ece42269e460c271: echo "\x9	\x9\x9	\x9\x9domain: [0, 0.85],\xd\xa	\x9		\x9\x9"; goto C10d63b07a67063db18ce27f280e6087; fd52891ba039aa40512e6c2e3ccd3ef8: echo $this->color[0]; goto e8b9fdd2d381b3c0e127e9a383d98008; Cc82d62a867a559e02f679d43afa4a25: echo "", 
	\x9\x9			showticklabels:true,\xd\xa		\x9	\x9	showgrid: "; goto e3430b196e33377bcea61a67bdf88c14; ec17a8794df6b2bda5c59d0227eee32b: goto E7e7ff84cac2e3ac192d2fcf7867f442; goto Be914933266a220a80441858dd0acb31; b14d7839cb81d07f4d95c9c398c28adc: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto c167053046a979b5f4afdbec53526983; A7360e379769b10b135b678b8568d5c3: if (empty($Reader)) { goto E44b1f10a9bb9a593c55011da3dfdea7; } goto F6ada04c061b44575a7f95f413ac2db6; b393b8f48ce0c3157598ceb6216131bc: $this->database(); goto D9ee3bb481e8d5c9625c61ce97f17d16; bb25d26ab313e40760ee1d8927976935: e628362de62001071600deda6dc7c92e: goto d167bba36784119bb7095d1af1d27a0f; b93c75f9c3d90fcbf1f54b677e2f7c23: F5792d55426456a4beeca104d43b2468: goto B6829c4ac65194a794d2f666402eb1af; fedf44514cb2f008dccadf9d6cc5ff91: if ($this->legposition == "bottomleft") { goto fe6247ffab042f021fc054faabc16d41; } goto bdb0b72d6f16a8e9fabe7ac103c7217b; D3d0913c552b4cfcbce299965ef23003: echo "'\xd\xa\x9\x9\x9	\x9};\xd\xa	\x9\x9	\x9
		\x9\x9"; goto cb9debac792106b08286af7cd8434042; D94618d2b9d33b4de12eebeb9b7986e7: if ($this->legposition == "topleft") { goto B187cc80b68aa533b93f12fb74bf4b7f; } goto B81a6dced0a0ee0316f96a8bc0d178c3; ee24c56dc3dab414fa665f24a025bf7e: trigger_error("X-axis and Y-axis data must be same", E_USER_NOTICE); goto e558dfb7d2351bbff6c4592b8becd87b; F10c67ec87702e2830f1febd19f7a4af: a2c5c551c328c7949bc806592d9ceb6e: goto A7d18cb4136326ac18994726f51d015b; a0d08250e3503fa02548b602725306ec: if (!($this->type[0] == "heatmap")) { goto ed664734710aacb3c4d8bb12a11b3a80; } goto A727d2902d9d4111c9dc45da4bd39742; cfcb1750ec96eaba32ec4b6b0f07ac3c: global $legacy; goto F881294add9b893c71d3973256b992fc; D280da6de6586f903f3931c43a4311b9: Feaac66b0dec5e1c59b852bfc71e2584: goto Bb0be3072042f46f34abbc92dc22022c; e71c4e09b29ca1b5f0230468b0495368: $this->tablefontsize = 9; goto E3aa9699847967331e6407b6d63c36d7; B57643d621fbd7e4253f9bc54992f871: echo "',
\xa\x9		\x9\x9\x9\x9	format: 'png',\xd
	\x9\x9\x9	\x9	\x9width: gd._fullLayout.width,
\xa\x9\x9\x9\x9	\x9\x9\x9height: gd._fullLayout.height\xd
\x9	\x9			\x9 })\xd\xa\x9	\x9		\x9 }
\xa\x9	\x9			}
\xa\x9\x9	\x9		\xd
		\x9	"; goto c518f7b2dd62ce48f0ab1cbb2575fba2; E13e1e591e0280ed2eccb0b4ccf4843a: echo "'],
\x9\x9\x9\x9 [1, '"; goto A924d0f1bafd8729e9550939a703232e; b0666a4e89b06aed73355e962bba4564: $SSLverify = array("ssl" => array("verify_peer" => false, "verify_peer_name" => false)); goto bc9b15a356f184a9a1cfe8036042de7f; Da782a0f21948572bf8b76c3be4e735f: C798489bde97e69f6f83db154f99675e: goto E08fd498d9c8610ee47d21a94a4a5732; fc75c2027483ec1583d8cace5e101920: echo "\x9	\x9	\x9	\x9\x9\x9		\x9\xd\xa	\x9	\x9\x9\x9	categoryorder: 'array', 
\x9\x9				\x9categoryarray: "; goto Fd143752cd4ef9de7f91b21257326a54; F678a8f69d0032a666173a89b2a6d39e: if (!isset($this->ysort[0])) { goto ee3068554bf8fa43caede467b382f2cd; } goto fc75c2027483ec1583d8cace5e101920; efd825adfe4ade7a068aaaceff6a72dd: if ($this->tablefontsize > 12) { goto B3220f0e06afc9d75c07c0503f43fdad; } goto Bd0a412e7388d091b73abc16e72640fb; E9179b25218dc75c111548d7ca1e1923: $str = ob_get_clean(); goto bcab607892b799b664ea56fa841377b6; e3430b196e33377bcea61a67bdf88c14: echo $this->showgrid; goto F4fe35d28f001ce99b8f9523d1813460; ed0608ed53f6bac885d69c4011d116dd: d8973e62fec6dee4ee9c569ea92cc1ba: goto B781781e04076c26b8e05993adb3e794; Bd5e9456e5f5721ee403a3d010402d44: echo $this->width; goto C81f4e8bec720a2425f139ed152972fc; def8d65495d1570ad82d20c2c347961f: c6e07172d1e42f5fda5cca0aaeffad94: goto a28d91c5fb9e8bd3d190ca3d32328a5d; aed2725c270b5a9bdd19c60fc83f0dac: if (!isset($this->font_color)) { goto E617f6d4c80b2eb1aa2f3e62a45dba37; } goto c48e9805c7fc10d9d710ce76acb2d7a7; E79a97733f54a7681a0c8b32c83481f4: B5e0ca59aaa32580864b43e150e6c1f7: goto Ff768d99c6fcdad7834a5e6ffa3436e4; bf317ae1a4cbc2de4f620157a78fe5dc: if ($this->type[0] == "charttable" or $this->type[0] == "number" or $this->type[0] == "heatmap") { goto dfe3b735bfd2a714dc5ac04b45b83b70; } goto fbcb03cbbbd0dacf027fe596ec34c234; C45380f0045b319904d8efb9445be17c: d2ca11e9cc7f3bd866911b788df1c71d: goto F628d7bf46b9c25a8f69b8e996e3b83c; fdb0117dd98f45c19b4082d33117ca38: if (empty($this->size)) { goto f3a7a6d267c99da640df3399bc673431; } goto e0570891a6ef3501ca6435669a5aeb64; A53acd7556a44c46558d16b7064b90b5: echo $this->type[0]; goto A1e2d21bb2e709e0d9870d53b2c62af9; c01c272640cda8a871395105394e1cd1: D8d3dddcbda6a76a3d72a18923773c3d: goto Eda0e710707d80f91e61e6243e3cf09a; e5b86f824831dc9fb9cfbf4864c85517: if ($this->side == "right") { goto Be6703332ce17f021ff7f3f35212842c; } goto c01f30655425b951e5c3c99b28081680; Af7f07a6665189a6d8035396a1c9d783: echo "',\xd\xa	\x9\x9	\x9  icon: filterIcon,
		\x9		  click: () => { filtersetting(data, "; goto b19c77669ce40465254c5acaa92d79a8; A97b71b68e8f4b51316567563e7b2336: if (!($this->type[0] == "line" || $this->type[0] == "bar" || $this->type[0] == "area" || $this->type[0] == "histogram" || $this->type[0] == "stack" || $this->type[0] == "scatter3d")) { goto ce6450e3ec1d0ef4ad1afa9630364611; } goto aff31f8a29a356e367da9334ab417fc2; D2ae56ef19d009aaf42cd74e1070f1d9: echo $this->width; goto d569421e0ec20667271f79cfc73f914b; dced8d737b2e830d50258fed8f50047f: d5b3aab3c8def5c3a623770b7a9fe581: goto b68a8596dfb752e77c7e0807e84af7cd; cc8b48c9851f293d8228f26f1698de92: if ($this->side == "right") { goto ec3e612f4e04732dc1d750e5cf60c37f; } goto ae875d4f4ee90f47cad4acdc037787b5; Ce5204d8c31715f163ba5a9876822b06: echo $this->width; goto ac367ca57ae316279d692dfe1ac2168a; ed0db88f1229067d640f7e81a79a3e2b: echo ""
\xa	\x9\x9\x9	};
\x9\x9		\x9\xd
	\x9\x9\x9\x9// Annotations\xd\xa\x9	\x9\x9  "; goto C259a41c16044641b508d7ddcc00a990; fde6dd96b3f33dc959b9875621a0e8b1: Cc4c7c0753e090dbe48f6646b84ed5b9: goto C0e37daa2e37d8a229320c61d1a92c51; F1008c9d7ec3417a27aa7f172f61801c: echo ",
		\x9	\x9  "; goto Cd7dacfc8e1e1deda0ebfdf527479cda; fcbcd3ecc12f04b24fa2445261ea38c7: E2aed20512302aa617d79028d50c6102: goto e3646579474acbc4f863f7b0b8fa34be; f397d10d8528e42e69faaa8d0c3ade0b: echo "		\x9		\x9showticklabels:true,
		\x9\x9\x9\x9"; goto Fb51565b40857dd3fe7ff38974701f49; d2007ed2ceb8ee48325c300e4ec49b4a: $j = $j + $c; goto Ef844617cb893e59e8069098dff11d8f; cb14390af93a8eedb75ed3bd02e89ffb: echo json_encode($str_row[0]); goto aa9a3ab9b674fe543875221d0535a545; bcde4020f5ae6d6b959a9c7e50675354: echo $this->zoomin; goto a024919912ed93f8dd52a01015f7d0c2; D9ee3bb481e8d5c9625c61ce97f17d16: if (!((!isset($this->type[0]) || !$this->xaxis) && $this->type[0] != "charttable" && $this->type[0] != "heatmap")) { goto d67015fa06b4dc100c843477a39920cb; } goto De9a378fd7c312deba2d35ea0db1a851; F881294add9b893c71d3973256b992fc: $legacy = $this->legacy; goto ce4ef66c905e1bcf48674afa07e7707b; F570052518ecf613b8ac949d17b993f1: echo $this->height; goto F1008c9d7ec3417a27aa7f172f61801c; b39bfd6720b5a4c1e491d4e90448f57f: echo $this->showgrid; goto ad50fb3bb560ea5204b348b931ba4dc6; D31fd478e4d6c281b614b2616120ffaa: $this->zoomout = "Zoom out"; goto Da782a0f21948572bf8b76c3be4e735f; B47933d253f4b0f572596683b3a2af9f: echo "\x9		\x9	    legend: {orientation: "v"},
\xa\x9		\x9\x9 "; goto c4909af29ecb319e82db66ef7082030a; F8f2ada9bf401270133c44942bac902a: if (preg_match("/\bgoogle\b/", $this->sql[$i])) { goto E508e5ee282f93eccdd1e58f96062f04; } goto a292fc3e62e48f6e50e71d53e53b109e; A727d2902d9d4111c9dc45da4bd39742: echo "\xd
				"; goto F09b17fdb9b08943654e5a094192326e; aa01c695f7ddfff08f98d10ad2b08aa2: echo "#000000"; goto A5955341a887ac29415020407b0199db; D02fc9a16aba09ba69d539700c786fd8: a6bab35faec1ea8f0423d2c57840c1ac: goto aaad8ef15236fa24ef140d90f911ddae; b9cded6e3c03b2b41747ab55503bc8b8: echo "\x9\x9\x9\x9	  height: "; goto C100c356cf54a107ef1799a1284e5a83; d0efd2c882b41f009ea1a4ab3a007f9e: Db099fa787250d3dbb6e38a7472b0a82: goto b0e0fc47b30fa8ac8d64cabdc23db054; D713145c0db76f5afdd79efaf66547a9: $xlsx = SimpleXLSX::parse($filename); goto Afb6a05d7d2022cc9d4e1a9d40e257a3; Bfea0deeca7b4f0d7a2e86e5d29be510: $str = ob_get_clean(); goto A1706ff1e66b79c045afc417abfc995f; cb9debac792106b08286af7cd8434042: ce6450e3ec1d0ef4ad1afa9630364611: goto d827d44b43611133c4a9d160a3375d9a; D4a3c2dff70be575b8764ded25e6085a: foreach ($this->xaxis as $i) { goto e86d6bfbd0d043aea879f46717a32194; Ee6d6bbdcac4857bfc9c5866c6bddd3c: array_splice($xpredict, 0, 0, end($this->xaxis[$k - 1])); goto Fc74f5beda9da51f0fa05522b3511fa6; f06e932e458f365ccd45fa2affac0397: echo "\x9\x9							 },\xd\xa	\x9\x9\x9		 "; goto cc2ada03a60acae62be514fce1759399; Fc74f5beda9da51f0fa05522b3511fa6: array_splice($ypredict, 0, 0, end($this->yaxis[$k - 1])); goto Eec5c74f96e83468a53b77db21e47280; f143c1a18502388e38cdc928707f122e: if (!($n < $this->forecast[$k - 1])) { goto Ff90e7e236ece70bed7f5c2cc70bacf4; } goto Eec3bc2846076740b177e1d3a833cedf; C6aff8b4f30a170901a212fe2b5bc871: goto dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6; goto b070922e838685506ddef1cff2018933; c98f8e14ddb5c15fa390ab041abe99bd: $xpredict = $xpredict_date; goto Ee6d6bbdcac4857bfc9c5866c6bddd3c; E8cfea76d1502d4a1bb3a28b77b62273: goto B19d968ae82d9ddf52cd398e67837c30; goto a5708987e717535597c9cf3c0597bc07; bf6770fd260a80f6ebd35d9828a6c589: echo "		\x9			 "; goto b1684fb75acd8ff178fb0b0c7782dd38; e86d6bfbd0d043aea879f46717a32194: $k++; goto Ea4335fb7a8f1a4ec99da503b4d3e333; b5f83b5b3d0035fe42b1fda430edd63c: $dateformat = "M-Y"; goto F172435207e9f7b4250b8f103777a057; aab4a0f77d6e10bd8d89a90283c98d8d: echo "	\x9	\x9\x9\x9\x9width: 5,\xd\xa	\x9\x9	\x9\x9\x9dash: 'dot'\xd\xa\x9			\x9\x9 }, 
	\x9\x9\x9		 
	\x9\x9\x9\x9\x9 "; goto E40e3e29dd9b3b0b18485ce29d5d7cb9; A0db55ff1152df3944f3923693f90c8c: echo "\x9\x9\x9		\x9 \x9type: '"; goto D7bd7d31b805db29636e7fa00e9b665f; e87a3d5e99dfb30af68f085528b5811a: if (empty($this->yntitle[$k - 1])) { goto E62ee40a6d70bbdfcd3e1a9bae69f03b; } goto C8fbc04f3df8a0e98b5a6bfd1351b31a; e19235e68aa540b55d4d07de84dd1f1c: echo "\x9\x9	\x9\x9		 
\xa\x9	\x9\x9		 "; goto e87a3d5e99dfb30af68f085528b5811a; B48446841512c35d4694de01a7e8a25c: echo "\x9\x9		\x9\x9  \xd\xa\x9\x9\x9			  "; goto A5e59d5723f676e2ca589b16abf1e423; Bd647fb2385b5fc83ed6cad7a7bae438: echo "\x9	\x9\x9\x9\x9		\xd\xa	\x9\x9\x9		 line: {
\xa						 "; goto B8ad749f1c65351f601f1b80b26a9c26; b7f9dcc4c9bdc0a8f87ee7403b51350a: $day_diff = array_sum($diff) / count($diff); goto df380c6a1aa33b0a540adefd777236e7; f278036bd25cb795e0623b59410cf414: if ($isModel[$k - 1] == "QTR") { goto a1bde86f49644cb033057a603b0b4ba9; } goto aa0b8bc5430a59292425ce4e414ebd07; D2430c4601e04b7ab6151e013323f798: Dd88dd7e43b8c0c4c95a20341a51ed6b: goto c08e646ed7c374ab4529ef7118a227d0; F50ff8c5f16afef35bdf54cec1c0ca87: B19d968ae82d9ddf52cd398e67837c30: goto c1d0592994907f213780c5f46e7cc533; cb3a1d74713af8222f449145c293e97e: echo $this->color[$k - 1]; goto eae3d09e8185c93fbdfe5f8d1e1e241e; E4e42b5623e8639befc808ab26b86108: echo "',
\xa\x9\x9	\x9\x9	  "; goto D840af65774da0ef6763a946c27184cf; b69367b4c87d50790cf8c4db63816909: echo "fill: "tozeroy", "; goto ab14cefd1de40db854d6390ba9100b0a; ca2f89b4a8e3884be9f8bc6f81570aeb: $xpredict[0] = $later; goto E1dbb04d147877d33327c36d0f1813a8; Cccaa678b751b0068fbd23e26e79666a: $retrainy = $ypredict[$n]; goto f278036bd25cb795e0623b59410cf414; C6daf3e7ae8721340a25581a1902f1b3: $i[count($i) - 1] = "Q" . ceil(date("m", $later) / 3) . "-" . date("Y", $later); goto f1f78260a483f27a1d1c70dc75302d45; dcc62dc1c41914a36337248b193f733e: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto F318ec3f9744dcb31c3b4f30efdcb912; } goto Dbda4e0780338842f93b3c84a9cd125c; Defdd065e84521830ce1b2288c1bc5c9: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto F53f26b853bf4621bdc3abd21027b7c8; } goto D3fc03a1eb3c0dbef6fd7b63d9d1193a; f1f78260a483f27a1d1c70dc75302d45: D8c864ab86279e02e314bf2e71e306d5: goto A042e9f9f1eda8243bcd102dc394b3fd; d970bbf708d0671b2f25f3eb6cd5ab48: echo " shape: "spline", "; goto B25e4c3baca06e9544be7e2893b298cb; Dda0c090f55224f9d70f6193dc7d431e: aec6ab767a0f01ffab56c6d7225d04ef: goto eb1d62327d6e1fd659dcb8b2a499632b; B25e4c3baca06e9544be7e2893b298cb: B996918f264640bd4d295e92affab497: goto dcc62dc1c41914a36337248b193f733e; Cce9cf0f7a73c514bd832c0510968227: echo $j + $c; goto faa8c7da81f7ef9f92b4d1b6a786c92d; b4b50253281d07cf2370360be4120bd0: echo ", \xd
		\x9	\x9	 \x9 y: "; goto Ad6ff58ce5c6738747c901a54be98a94; def130f9ab0d76707c9857b11efa8708: $isModel[$k - 1] = ''; goto e2458154e7dde7601826c1541925d193; f3624484dd581cdaae963f640331290b: $dt = $year . "-" . $quarter * 3; goto a14fb33a05dce0833f6126494d3d2b5f; bacb601cbd4ae8c9a69c6e108b7deefd: $n = 0; goto ba042ee596de2bbb0f000dccfbd07308; E40e3e29dd9b3b0b18485ce29d5d7cb9: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto f657ba67446375f6dfa8567a4b98db82; } goto D9b2f8361908612899b80e6726e206f9; Db75c3c5845ed72c92258823fa1cebc4: goto f43fd8159b08709f6257c81bf137aebe; goto A5b75258bc3505a645e81543bef53d40; eeb5198f29ec7c9a852f2745fa679232: D8a766e6e414824c6c0cd24f825d9f05: goto Fa7ec3d35d74cb13e8ee890722a48380; e2458154e7dde7601826c1541925d193: $dateformat = date_format_is(end($i)); goto ab34b595d716cefaeff622246f87d050; f0d33d8de3b459a20346e46dd7c7dccf: $later = strtotime(end($i)); goto fcf552059abea080c66b8eeed70df594; a5708987e717535597c9cf3c0597bc07: ff84986d6dbeb91c56d62f0c100321fe: goto cdcca0dffda9ba2dec93250706468fac; A163d0b7c9de20285074c70e49010e08: Ce52016e4c2009011fc722eb939edb8d: goto ca2f89b4a8e3884be9f8bc6f81570aeb; f35ebcb541b65a19a7d0f6d44bf128a7: echo ", 
\xa		\x9\x9	\x9\x9"; goto E8cfea76d1502d4a1bb3a28b77b62273; a8f89e637a922f98504eca21b0ac6e1a: $regression->train($xdoublearray, $ydoublearray); goto bacb601cbd4ae8c9a69c6e108b7deefd; b070922e838685506ddef1cff2018933: F7592af50ef333d59dd872748e826be0: goto a969bec3b7f3f45d1b73057a6446e318; e40936d06ad0ff238884a3a294039201: echo "visible: false,"; goto e47c86371d3091f7368dd4b7d7943cfc; f51c9a5ecc969ab45d42b9822a6743dd: $dateformat = "Y"; goto C6aff8b4f30a170901a212fe2b5bc871; ff68df69c5c1b9c8d4da99aa3070ea84: dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6: goto B08b3eddba471ef507b64752b99b979e; F0cb19853f2813b702f76f447900b004: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto D560ed6c6c741aa85031bb532e56f259; f157bf2f4346672b65dac309e9caeaf4: C2c714b7cf800cc5dc4dea85d9d3b560: goto c3c40bd004419705fc2d3b4f7b9472a1; Eec5c74f96e83468a53b77db21e47280: echo "	\x9\x9\x9\x9	var trace"; goto Cce9cf0f7a73c514bd832c0510968227; d3ee088c418024fbba7de5536b758645: C59844379958eeb25554eaffffb76a6a: goto b5f83b5b3d0035fe42b1fda430edd63c; cc2ada03a60acae62be514fce1759399: f657ba67446375f6dfa8567a4b98db82: goto e19235e68aa540b55d4d07de84dd1f1c; cdcca0dffda9ba2dec93250706468fac: echo "\x9\x9				   y: "; goto Cdd7c0d8111f2a8e34574c8e50a7ceb9; Ea4335fb7a8f1a4ec99da503b4d3e333: if (!isset($this->forecast[$k - 1])) { goto aa9840dd745745371bc4bf0a6c3522a1; } goto B03142bae34eabb54ebd3aa9dd744355; Ac3ab1f4c37bd93750d586e8bd8d25b3: goto dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6; goto d3ee088c418024fbba7de5536b758645; b1684fb75acd8ff178fb0b0c7782dd38: if ($this->orientation == "h" && ($this->type[$k - 1] == "line" || $this->type[$k - 1] == "area")) { goto ff84986d6dbeb91c56d62f0c100321fe; } goto B7362c916789c2e9209ab2e34b029de9; Ad6ff58ce5c6738747c901a54be98a94: echo json_encode($ypredict); goto f35ebcb541b65a19a7d0f6d44bf128a7; b99687ad5514b217deb65fabfdecc0e4: if (is_numeric(end($this->yaxis[$k - 1]))) { goto C2c714b7cf800cc5dc4dea85d9d3b560; } goto a6e763e9860ec9e5b4fd34407f8f3f6f; fe5aa2221bc40d507e9123ad50b862ef: if (!(count($i) < 2)) { goto Aab588439854a7af2b818174af973cd1; } goto B71f42b0df949dde24dbc6cb898713a5; ba042ee596de2bbb0f000dccfbd07308: f43fd8159b08709f6257c81bf137aebe: goto f143c1a18502388e38cdc928707f122e; c1d0592994907f213780c5f46e7cc533: echo "				\x9	 
\xa	\x9				 "; goto E199ed769d29b247e956d78401c67686; F37b24f58285eb925b9c7071538bff86: echo json_encode($ypredict); goto A62ae5cbcc870b744bcc9a2d01e3c18d; a0e1e640ba95c7e8873605ba33232877: echo json_encode($ypredict); goto f4cf9da69bc24f229c1fe3daf46fe283; bc82d91df896365ba928dd2893c08e33: E6697c113118e80454bab68092cbf352: goto d132b0bb6934380bf2379d317de23201; e75a2cdf183774fcc46e2793e8357a16: $later = strtotime("+" . $day_diff . " day", $later); goto A163d0b7c9de20285074c70e49010e08; d0ff2dd7659934ec9cf5018b98675add: $dateformat = "M-Y"; goto ff68df69c5c1b9c8d4da99aa3070ea84; b499e3b9eae7463fd9fb847dbe8552b9: if ($isModel[$k - 1] == "QTR") { goto F7592af50ef333d59dd872748e826be0; } goto Ac3ab1f4c37bd93750d586e8bd8d25b3; fcf552059abea080c66b8eeed70df594: if (!($isModel[$k - 1] == "QTR")) { goto D8c864ab86279e02e314bf2e71e306d5; } goto C6daf3e7ae8721340a25581a1902f1b3; Cdd7c0d8111f2a8e34574c8e50a7ceb9: echo json_encode($xpredict); goto Da1e63e57dbe98c6a47d84d2d743fa16; B5d71a9897d392b4012569e6a52d3ef7: if (!($this->datalabel == "true")) { goto F7ff4c45cab093c9fc2dd92e7a1f6073; } goto c64ff88b07a8bb0ece955e4617684a0a; D9b2f8361908612899b80e6726e206f9: echo "\x9	\x9\x9					 marker: {\xd\xa\x9	\x9\x9		\x9\x9\x9	"; goto Defdd065e84521830ce1b2288c1bc5c9; A042e9f9f1eda8243bcd102dc394b3fd: foreach ($this->yaxis[$k - 1] as $value) { $ydoublearray[] = array($value); E476c505d59627a370a7149d50482e75: } goto a410632a1eed7e09e41214fa935279ff; ab3477f14886baba692b9f26688ea51e: F53f26b853bf4621bdc3abd21027b7c8: goto f06e932e458f365ccd45fa2affac0397; df380c6a1aa33b0a540adefd777236e7: $day_diff = round($day_diff / (60 * 60 * 24)); goto f0d33d8de3b459a20346e46dd7c7dccf; E65e71b7d89d8387efa5ffdabeb30781: b978b20f39e4f85335a7cc4262234b52: goto D1e2744f65c485b0a09e6da5f631f24c; c6c8bc151a97d85d3d258bb204591e2b: echo "fillcolor: "" . $this->color[$k - 1] . "50", "; goto eeb5198f29ec7c9a852f2745fa679232; D3fc03a1eb3c0dbef6fd7b63d9d1193a: echo "\x9\x9\x9	\x9\x9\x9	\x9	\x9color: ""; goto e4fc1b6ffcfa90790e18c922d05d1b3f; A62ae5cbcc870b744bcc9a2d01e3c18d: echo ", \xd\xa	\x9\x9	\x9	\x9"; goto F50ff8c5f16afef35bdf54cec1c0ca87; F172435207e9f7b4250b8f103777a057: goto dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6; goto Eff982ec6c132bde3686d77d9cf9b741; c6aad838e34392ead84f63a470e79afd: if (!($this->type[$k - 1] == "scatter3d")) { goto aec6ab767a0f01ffab56c6d7225d04ef; } goto a2d6beeccddd286918f041c6fe4b4114; B992a7b3e29f926411b9b20abdf0ab2f: echo json_encode($xpredict); goto b4b50253281d07cf2370360be4120bd0; a14fb33a05dce0833f6126494d3d2b5f: $i[count($i) - 1] = date("M-Y", strtotime($dt)); goto d0ff2dd7659934ec9cf5018b98675add; e563a0cb1bae713f90d88beb2d5d5add: echo "name:"" . $this->forecastlabel . ":" . $this->tracename[$k - 1] . "","; goto f3ea030b55d84a29c4782b55be88f88d; a6e763e9860ec9e5b4fd34407f8f3f6f: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto f157bf2f4346672b65dac309e9caeaf4; B68c69345ff3ac8efc99de46aa9bc662: F318ec3f9744dcb31c3b4f30efdcb912: goto aab4a0f77d6e10bd8d89a90283c98d8d; B71f42b0df949dde24dbc6cb898713a5: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto b97970f9d62d8ad0781184a81b419158; F2dd701a1cd01640934d25db346c54f4: $n++; goto Db75c3c5845ed72c92258823fa1cebc4; Eec3bc2846076740b177e1d3a833cedf: $maxdate = strtotime("-" . $day_diff . " day", $maxdate); goto A6c32853146338c20580fb5ce7a332a4; c3c40bd004419705fc2d3b4f7b9472a1: $c++; goto A5c7e0531e2698f945138eaeb6f1ca30; daef388512e08519963523ce5e846d82: bf28274b8f342c78c41dc648c3a02fda: goto Fa70dd26cea65e53dd2af8503bd091c2; E36183f82aff22265fb6b27e839f46c4: D954e7cd25e6d72f13eeb71db20721a0: goto d1bfc04b8a1e6126a4c1f7ad998abb80; e47c86371d3091f7368dd4b7d7943cfc: a25cfda0aafd73fba8576e7d92ab6e44: goto B028526e6bffda97af7dd07fd8756eb8; ec5784a26544f7e6aaf4f47e890036e6: $retrainx[] = $xpredict; goto Cccaa678b751b0068fbd23e26e79666a; ab34b595d716cefaeff622246f87d050: goto daa32ca493037ad04893fbadbb78ca7d; goto D2430c4601e04b7ab6151e013323f798; d77674bf40dc02aaf443e04b22d3eef1: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto E65e71b7d89d8387efa5ffdabeb30781; B7362c916789c2e9209ab2e34b029de9: echo "\x9\x9		\x9\x9\x9 x: "; goto B992a7b3e29f926411b9b20abdf0ab2f; b97970f9d62d8ad0781184a81b419158: Aab588439854a7af2b818174af973cd1: goto b99687ad5514b217deb65fabfdecc0e4; Fa7ec3d35d74cb13e8ee890722a48380: E85227f0277ed95a35b8810c0e465f11: goto Bd647fb2385b5fc83ed6cad7a7bae438; A5b75258bc3505a645e81543bef53d40: Ff90e7e236ece70bed7f5c2cc70bacf4: goto c98f8e14ddb5c15fa390ab041abe99bd; aa0b8bc5430a59292425ce4e414ebd07: $xpredict_date[$n] = date($dateformat, $later); goto da7f1859396133f9ff17112c07c40953; e63937bd68d846c8814690f41e832e63: echo "name:"" . $this->forecastlabel . "","; goto A14b93ad84f0141e9983316892e25181; e10a7628eab0fc5b2e9d2410cd59721b: if (strtotime(end($i))) { goto Ecc057ac0747cb32ea540d8b8394754d; } goto F0cb19853f2813b702f76f447900b004; f4b6e7399cc09d5d8a8cd4913d8636bf: if (!($k > 1)) { goto a25cfda0aafd73fba8576e7d92ab6e44; } goto e40936d06ad0ff238884a3a294039201; a2d6beeccddd286918f041c6fe4b4114: echo "mode: 'lines' ,"; goto Dda0c090f55224f9d70f6193dc7d431e; d8ee491da15777659963813d525108f5: echo "orientation: 'h',"; goto a1b5c38d67d6f3cc313982735e364578; E1dbb04d147877d33327c36d0f1813a8: $ypredict[$n] = intval($regression->predict($xpredict)); goto ec5784a26544f7e6aaf4f47e890036e6; Af3e4fa3469f4c0f4a7f0fed92ac50f9: $xpredict_date[$n] = "Q" . ceil(date("m", $later) / 3) . "-" . date("Y", $later); goto daef388512e08519963523ce5e846d82; c64ff88b07a8bb0ece955e4617684a0a: echo "\x9\x9\x9\x9\x9\x9\x9text: "; goto a0e1e640ba95c7e8873605ba33232877; c8234cfc41e05020b25542f96fcced57: F7ff4c45cab093c9fc2dd92e7a1f6073: goto bf6770fd260a80f6ebd35d9828a6c589; A5c7e0531e2698f945138eaeb6f1ca30: foreach ($i as $key => $value) { goto Eeb026bdf1a91f0c1498ec268aaf5edc; ef05a16d8be8d4473deba8ffd5f43e53: F738e64fa97a790a52a435aab6cc424a: goto E233c6ccf3863b0a2764495acb49deea; Bce26f7f11b509b49afbb38d6a0f2629: if (!($key > 0)) { goto F9a77933e8cfae4b21ba13c460ea27be; } goto B290aa25fef684aab81f688b9af07a5d; Ae0f941d95015b9074fa469b95806cf2: d3e73917695418018b7e79eeb3ffff57: goto Cc2ecb0dba7e3702ebcd6747fbdbfec4; f6a3a0359b1bdd3fadf6e0163e914a21: $dt = $value . "-01-25"; goto Aba2229118c823ef5e83897e83918d1d; E233c6ccf3863b0a2764495acb49deea: if (!($isModel[$k - 1] == "YEAR")) { goto c3ce01bd6ab03e5ba7cdb54ebf2790af; } goto f6a3a0359b1bdd3fadf6e0163e914a21; B3069d68e7e377946341fc7d1f0dbb8f: $dt = $year . "-" . $quarter * 3 . "-25"; goto cd4c13b58cf554aaa250224758a5a5db; f48d9b913bc01f21191b3ba919ef4c30: $i[$key] = $value; goto Eeae7863be20e3756c176c98daea459e; Eeb026bdf1a91f0c1498ec268aaf5edc: if (!($isModel[$k - 1] == "QTR")) { goto F738e64fa97a790a52a435aab6cc424a; } goto C961e051776961ef268c5022a217affc; B290aa25fef684aab81f688b9af07a5d: $diff[] = abs(strtotime($value) - strtotime($i[$key - 1])); goto f39aa15eb8bdcb636a36da322613f760; c1d80e8dbc8be5ea85f59d8a8f0ce9c8: $i[$key] = $value; goto ef05a16d8be8d4473deba8ffd5f43e53; cd4c13b58cf554aaa250224758a5a5db: $value = date("M-Y", strtotime($dt)); goto c1d80e8dbc8be5ea85f59d8a8f0ce9c8; Aba2229118c823ef5e83897e83918d1d: $value = date("M-Y", strtotime($dt)); goto f48d9b913bc01f21191b3ba919ef4c30; f39aa15eb8bdcb636a36da322613f760: F9a77933e8cfae4b21ba13c460ea27be: goto Ae0f941d95015b9074fa469b95806cf2; F81134cb29017b96d25f2fb816420791: $xdoublearray[] = array(strtotime($value)); goto Bce26f7f11b509b49afbb38d6a0f2629; Eeae7863be20e3756c176c98daea459e: c3ce01bd6ab03e5ba7cdb54ebf2790af: goto F81134cb29017b96d25f2fb816420791; C961e051776961ef268c5022a217affc: list($quarter, $year) = sscanf($value, "Q%d-%d"); goto B3069d68e7e377946341fc7d1f0dbb8f; Cc2ecb0dba7e3702ebcd6747fbdbfec4: } goto F54b34e5b4ae8614035280fee4609eee; A14b93ad84f0141e9983316892e25181: goto Bfe4b903ffd6cff1471ea43bb3177299; goto F553962cfdce9fbbd13779b6fb388d41; F553962cfdce9fbbd13779b6fb388d41: Dbffb11f77852220bc2265f7c93e07f5: goto e563a0cb1bae713f90d88beb2d5d5add; E4cf714e9a7d0cabcdf66c506ea6aa83: $regression = new LeastSquares(); goto a8f89e637a922f98504eca21b0ac6e1a; fe46a944e628ad1d24c1ede8188a69c4: if (!($this->orientation == "h")) { goto f0290710a44d1dc31cbfb97b9e6406a7; } goto d8ee491da15777659963813d525108f5; Dbda4e0780338842f93b3c84a9cd125c: echo "\x9		\x9		 color: ""; goto cb3a1d74713af8222f449145c293e97e; B08b3eddba471ef507b64752b99b979e: daa32ca493037ad04893fbadbb78ca7d: goto e10a7628eab0fc5b2e9d2410cd59721b; eb1d62327d6e1fd659dcb8b2a499632b: echo "	\x9\x9	\x9	\x9};
\x9			\x9"; goto bc82d91df896365ba928dd2893c08e33; D560ed6c6c741aa85031bb532e56f259: Ecc057ac0747cb32ea540d8b8394754d: goto fe5aa2221bc40d507e9123ad50b862ef; da7f1859396133f9ff17112c07c40953: goto bf28274b8f342c78c41dc648c3a02fda; goto C8fba01330507b90b35016090850279a; a410632a1eed7e09e41214fa935279ff: Bcd0315c1febb53568b0db00e4e34044: goto E4cf714e9a7d0cabcdf66c506ea6aa83; e4fc1b6ffcfa90790e18c922d05d1b3f: echo $this->color[$k - 1]; goto ea5b279ddde80aaf2725d0f134e58e3b; ea5b279ddde80aaf2725d0f134e58e3b: echo "70",
	\x9\x9\x9	\x9\x9\x9\x9\x9	opacity:0.7,\xd
\x9		\x9	\x9\x9	\x9	"; goto ab3477f14886baba692b9f26688ea51e; Cf1546f1d7838aab398d3fdbcfb60918: echo $k; goto E4e42b5623e8639befc808ab26b86108; Fa70dd26cea65e53dd2af8503bd091c2: f1286431eb551a48393713415628b200: goto F2dd701a1cd01640934d25db346c54f4; a5a6a8e7458d05614d962895eccb7af9: echo "	\x9\x9		\x9 "; goto fe46a944e628ad1d24c1ede8188a69c4; f2ef2dff5ef57a2ee42ac55456802405: echo "',
						\x9"; goto c6aad838e34392ead84f63a470e79afd; d132b0bb6934380bf2379d317de23201: aa9840dd745745371bc4bf0a6c3522a1: goto E36183f82aff22265fb6b27e839f46c4; D1e2744f65c485b0a09e6da5f631f24c: if (!empty($isModel[$k - 1])) { goto Dd88dd7e43b8c0c4c95a20341a51ed6b; } goto def130f9ab0d76707c9857b11efa8708; B8ad749f1c65351f601f1b80b26a9c26: if ($this->type[$k - 1] == "line") { goto B996918f264640bd4d295e92affab497; } goto d970bbf708d0671b2f25f3eb6cd5ab48; ab14cefd1de40db854d6390ba9100b0a: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto D8a766e6e414824c6c0cd24f825d9f05; } goto c6c8bc151a97d85d3d258bb204591e2b; D7bd7d31b805db29636e7fa00e9b665f: echo $this->type[$k - 1]; goto f2ef2dff5ef57a2ee42ac55456802405; B028526e6bffda97af7dd07fd8756eb8: fa58d80f0f36646c1f322b805ca617ec: goto a5a6a8e7458d05614d962895eccb7af9; Da1e63e57dbe98c6a47d84d2d743fa16: echo ", \xd\xa\x9\x9	\x9\x9	 \x9 x: "; goto F37b24f58285eb925b9c7071538bff86; f4cf9da69bc24f229c1fe3daf46fe283: echo ".map(String),
	\x9		\x9		textposition: 'auto',
\xa			\x9		\x9mode: 'lines+markers+text',
		\x9\x9\x9		"; goto c8234cfc41e05020b25542f96fcced57; c08e646ed7c374ab4529ef7118a227d0: if ($isModel[$k - 1] == "MON") { goto C59844379958eeb25554eaffffb76a6a; } goto E71e8204ba92bc24ab9ed7470ec07e1b; A5e59d5723f676e2ca589b16abf1e423: if (!($this->dropdown == "true")) { goto fa58d80f0f36646c1f322b805ca617ec; } goto f4b6e7399cc09d5d8a8cd4913d8636bf; eae3d09e8185c93fbdfe5f8d1e1e241e: echo "70",
		\x9\x9\x9	 opacity: 0.7,
				\x9\x9 "; goto B68c69345ff3ac8efc99de46aa9bc662; f3ea030b55d84a29c4782b55be88f88d: Bfe4b903ffd6cff1471ea43bb3177299: goto bf59b8ae0f6528b927e5baa11aacb5c6; bf59b8ae0f6528b927e5baa11aacb5c6: if (!($this->type[$k - 1] == "area")) { goto E85227f0277ed95a35b8810c0e465f11; } goto b69367b4c87d50790cf8c4db63816909; C8fbc04f3df8a0e98b5a6bfd1351b31a: echo "	\x9\x9		\x9	 yaxis: 'y"; goto Cf1546f1d7838aab398d3fdbcfb60918; F54b34e5b4ae8614035280fee4609eee: e0c394fe2ec22b71ceeb2eb4f01e7bc5: goto b7f9dcc4c9bdc0a8f87ee7403b51350a; A6c32853146338c20580fb5ce7a332a4: if (!(strval($later) < $maxdate)) { goto Ce52016e4c2009011fc722eb939edb8d; } goto e75a2cdf183774fcc46e2793e8357a16; faa8c7da81f7ef9f92b4d1b6a786c92d: echo " = {
	\x9		\x9\x9\x9"; goto B5d71a9897d392b4012569e6a52d3ef7; a1b5c38d67d6f3cc313982735e364578: f0290710a44d1dc31cbfb97b9e6406a7: goto A0db55ff1152df3944f3923693f90c8c; ffd88c896bf9c16afb4939accb6d376c: if (!empty(end($i))) { goto b978b20f39e4f85335a7cc4262234b52; } goto d77674bf40dc02aaf443e04b22d3eef1; E199ed769d29b247e956d78401c67686: if (!empty($this->tracename[$k - 1])) { goto Dbffb11f77852220bc2265f7c93e07f5; } goto e63937bd68d846c8814690f41e832e63; B03142bae34eabb54ebd3aa9dd744355: if (!($this->forecast[$k - 1] > 0)) { goto E6697c113118e80454bab68092cbf352; } goto ffd88c896bf9c16afb4939accb6d376c; Eff982ec6c132bde3686d77d9cf9b741: F904add9104d58fab9e930bc33e01ece: goto f51c9a5ecc969ab45d42b9822a6743dd; a969bec3b7f3f45d1b73057a6446e318: list($quarter, $year) = sscanf(end($i), "Q%d-%d"); goto f3624484dd581cdaae963f640331290b; E71e8204ba92bc24ab9ed7470ec07e1b: if ($isModel[$k - 1] == "YEAR") { goto F904add9104d58fab9e930bc33e01ece; } goto b499e3b9eae7463fd9fb847dbe8552b9; D840af65774da0ef6763a946c27184cf: E62ee40a6d70bbdfcd3e1a9bae69f03b: goto B48446841512c35d4694de01a7e8a25c; C8fba01330507b90b35016090850279a: a1bde86f49644cb033057a603b0b4ba9: goto Af3e4fa3469f4c0f4a7f0fed92ac50f9; d1bfc04b8a1e6126a4c1f7ad998abb80: } goto A49d64e414501b954d9ef956866f1c11; D536b6a2d375ad2c86463c08bfcf0a44: echo "")\xd\xa        var resizeDebounce = null;
\xa
        function resizePlot() {
          var bb = gd.getBoundingClientRect();\xd\xa          DashboardBuilder.relayout(gd, {
\xa            width: bb.width,\xd
            height: bb.height\xd\xa          });
        }\xd

\xa        \xd
        window.addEventListener("resize", function() {\xd
          if (resizeDebounce) {\xd\xa            window.clearTimeout(resizeDebounce);\xd\xa          }\xd\xa          resizeDebounce = window.setTimeout(resizePlot, 100);
        });
\xa\xd\xa\x9\x9"; goto e42fb2d13f154ab115f70c349c03ce22; c167053046a979b5f4afdbec53526983: D7e620360f532af2db1c45b0cb5ab787: goto b462849cabd08c4e809248716b37b961; Bb863a9b9d099b6c95cdfa2148482f7f: f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f: goto B46c56a4117ece15374f044520cef447; e8b9fdd2d381b3c0e127e9a383d98008: echo "'},\xd\xa\x9			"; goto Bfaf9fa379d7ebb5e6d5ead8fd6efd5d; Fe270d8e1aa9ba3d90f36b6f2677556c: if (!($this->type[0] == "charttable")) { goto db8bcd5dc9f9cf613b835ed2b73d45fd; } goto eb550b52fa090cc2687579001aa75120; b3bc237cf3fa85e8b7c23532d09a5169: foreach ($this->xaxis as $i => $value) { goto dcead08817ad1bd1a22e9c7e5c8214f3; D02a8b16ce87bff876a99724bf5404a8: unset($this->yaxis[$i]); goto B0e1e2d063df3a0b027bac1a5fb12b70; D29a0d2e8d18ff2a99369a87edd3ad57: $ORDER = SORT_ASC; goto e5a363c049ef3e6481a0cebee5c03a52; f63db34a9a03960a4aa2ce7121fe61b9: $ORDER = SORT_DESC; goto C090bbc81d1f84a5f7eb9c4e0ee17546; Fca4e8b9e828d331696c2be8abb4011d: e6d73fc95fd046e5a4b963535903dc6d: goto E50bb210ec7212ceca2da0f639fe69c0; C090bbc81d1f84a5f7eb9c4e0ee17546: goto bddd0f86f10a6a0077a5bf1ba8474a95; goto A35f77a52faf0d26356978adf373b298; D5701d6d39248bd8fdff633172c64269: B6c2abb5c5befc2d1c08d109be957124: goto bd25fcbf654c04dcbdd5a71737333313; dcead08817ad1bd1a22e9c7e5c8214f3: if (!isset($this->xsort[$i])) { goto D6336ec29c74f868002e6dd8599278a7; } goto b411ae79393e2a916805c2e906ac860b; ba8fefdf607d870b3a229c4c385f9c97: $this->xaxis[$i][0] = $a; goto C00bb72839d8fdfaa33f44937735c0cd; a586bc1aab2924b8a13097258933016f: if (!empty(end($this->xaxis[$i]))) { goto E8a7ae604a4a588ce8a2a96b89d7a32a; } goto f078423fff5d2cd75f6e8a9022dd3823; ec0b0d3d37daff37d27580741860d3bb: D54385084f9c8bf3d58fdafa01ad73a4: goto a7d35f084721816ac8326dee28c94710; b677a9e2d5c74fb448cc6c48295f3af6: bba033fb3468611ab1e149a657edbc2c: goto adb7512b7d26519d5cd4f572e75a4d83; e265985411a8a4869e81b83c5d096b15: f2bf548cb1ed7685a40bd842159b5891: goto f15b377de7013208a533ead70760f249; Cd3776d137cbac660b465973cd5555c6: goto ae1f86a3e78a2949a68b2f453793a389; goto Fca4e8b9e828d331696c2be8abb4011d; D47554b6dfb3588c77051b934dc9dc60: a431f4420d0f57130076ff24f5e1ad41: goto e49d1bee200195444c8786cd7cdb069b; f9b9bc3f87e147cd16ae66a7de386e98: if (!in_array($this->xmodel[$i], $is_numbers)) { goto f2bf548cb1ed7685a40bd842159b5891; } goto Ff6573e80763f39b49d6a980b202c690; D67053549d205f5618c0621f48ee003c: Fc8156fc1423ed32facd78b3dc198d4a: goto D05f2e03b23b68c4fbed1a6da173e96c; f078423fff5d2cd75f6e8a9022dd3823: array_multisort($this->xaxis[$i], $ORDER, $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i]); goto D99a5faa8690310284e5f5501cac014c; Fd5fabbc1e9f3f243f11b4b580c6332b: if ($this->xsort[$i] == "ASC") { goto ea12029a2ce05e3b758335bc11bb9820; } goto f63db34a9a03960a4aa2ce7121fe61b9; C00bb72839d8fdfaa33f44937735c0cd: $this->yaxis[$i][0] = $b; goto b1626b0d258d5fa25392c84f70c2db1f; a7fd4f7b3aa96d45f4487e947649c069: array_multisort(array_map("strtotime", $this->xaxis[$i]), $ORDER, $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i]); goto D67053549d205f5618c0621f48ee003c; E50bb210ec7212ceca2da0f639fe69c0: $a = array_sum($this->xaxis[$i]); goto d270086f16ab44c35777c4feda007285; D05f2e03b23b68c4fbed1a6da173e96c: goto bba033fb3468611ab1e149a657edbc2c; goto D47554b6dfb3588c77051b934dc9dc60; b1626b0d258d5fa25392c84f70c2db1f: ae1f86a3e78a2949a68b2f453793a389: goto e265985411a8a4869e81b83c5d096b15; b411ae79393e2a916805c2e906ac860b: if (empty($this->xsort[$i])) { goto B6c2abb5c5befc2d1c08d109be957124; } goto Fd5fabbc1e9f3f243f11b4b580c6332b; Fad725e4cfd960351ac0bcaed3514847: unset($this->xaxis[$i]); goto D02a8b16ce87bff876a99724bf5404a8; fc1fa4dd77fb9bf7f974af83cdc75197: $this->yaxis[$i] = array_keys($a); goto ce427dde436dabf00c9a024a334aa3ac; D99a5faa8690310284e5f5501cac014c: goto Ffe03f7ed0969d42968083c72fac3498; goto f9feb3a25934856242055fdab07a2640; f2320f3afca2c10049824068c950012b: unset($this->xaxis[$i]); goto Fa50c529a41e791c853ac48444352f78; adb7512b7d26519d5cd4f572e75a4d83: Ffe03f7ed0969d42968083c72fac3498: goto D5701d6d39248bd8fdff633172c64269; e49d1bee200195444c8786cd7cdb069b: array_multisort($this->xaxis[$i], $ORDER, $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i]); goto b677a9e2d5c74fb448cc6c48295f3af6; Ebc087c8042bd22ca5015fd46d1283c3: if (!(strtotime(end($this->xaxis[$i])) !== false)) { goto Fc8156fc1423ed32facd78b3dc198d4a; } goto a7fd4f7b3aa96d45f4487e947649c069; f15b377de7013208a533ead70760f249: Fa2479d73c520289326909538f43696c: goto b90465ca27839050aa6147e98193d29f; Ff6573e80763f39b49d6a980b202c690: if (empty($this->ymodel[$i])) { goto e6d73fc95fd046e5a4b963535903dc6d; } goto e0fea5b262c2d668c11fa503422d6181; d270086f16ab44c35777c4feda007285: $b = $this->yaxis[$i][0]; goto f2320f3afca2c10049824068c950012b; e5a363c049ef3e6481a0cebee5c03a52: bddd0f86f10a6a0077a5bf1ba8474a95: goto a586bc1aab2924b8a13097258933016f; ce427dde436dabf00c9a024a334aa3ac: $this->ymodel[$i] = ''; goto Cd3776d137cbac660b465973cd5555c6; Da4e4d459991063a52f0036e5cb3e229: if (is_numeric(end($this->xaxis[$i]))) { goto a431f4420d0f57130076ff24f5e1ad41; } goto Ebc087c8042bd22ca5015fd46d1283c3; Fa50c529a41e791c853ac48444352f78: unset($this->yaxis[$i]); goto ba8fefdf607d870b3a229c4c385f9c97; e0fea5b262c2d668c11fa503422d6181: $a = model($this->xmodel[$i], $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i], $this->ymodel[$i]); goto Fad725e4cfd960351ac0bcaed3514847; f9feb3a25934856242055fdab07a2640: E8a7ae604a4a588ce8a2a96b89d7a32a: goto Da4e4d459991063a52f0036e5cb3e229; bd25fcbf654c04dcbdd5a71737333313: D6336ec29c74f868002e6dd8599278a7: goto a9bf34a35ff9c33e639ea2da1dbc5b3d; B0e1e2d063df3a0b027bac1a5fb12b70: $this->xaxis[$i] = array_values($a); goto fc1fa4dd77fb9bf7f974af83cdc75197; b90465ca27839050aa6147e98193d29f: $i++; goto ec0b0d3d37daff37d27580741860d3bb; a9bf34a35ff9c33e639ea2da1dbc5b3d: if (empty($this->xmodel[$i])) { goto Fa2479d73c520289326909538f43696c; } goto f9b9bc3f87e147cd16ae66a7de386e98; A35f77a52faf0d26356978adf373b298: ea12029a2ce05e3b758335bc11bb9820: goto D29a0d2e8d18ff2a99369a87edd3ad57; a7d35f084721816ac8326dee28c94710: } goto B755c43dcbacd8b2c3642b51905d19ef; Df95383798cd4268636e9d508709cce0: echo json_encode(array_slice($str_header, 1, count($str_header))); goto fb1001d05d1b25d13dd482e57aa40745; B530f1a326430d1a05269771cd70c07d: echo $this->side; goto f0c23c4975f984c53e703c1b8431e82a; E3aa9699847967331e6407b6d63c36d7: goto be3cf3904f5181899162a8603c9fa462; goto e7f381a618dd8eef5d93fd1f551de642; e0f3e27de4aa257109f5a9bc5e5f3d38: echo $this->col; goto D536b6a2d375ad2c86463c08bfcf0a44; f71488d6fac2b423fc00f08d1ee9a946: $str = "<div class="alert alert-danger alert-dismissable">
\xa\x9				\x9\x9	\x9			<a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>
			\x9\x9\x9			\x9\x9	<strong>Error! File not found </strong> " . $this->sql[0] . "</div>"; goto b9eb7c77018a2d4ef2b1c9131e1f115a; E560dca0c633cad8a9e05e8a476318c6: B688b9dc6c668305dc148793136469d7: goto Be4ec6c1dd77e2b1105b6cd98d35a747; de9b9fec2c2338fc66ea858b1deb9c4e: echo $this->bg_color; goto Bf3fb3ccd54fc41629e1ce2fa679b370; Da9c50a7e5eafa6575141f77942a2146: echo $this->yaxistitle; goto C10aa6ffe5954733f6a735333dc60e62; fee757cf558ee90b52db41b5b5d8ba99: echo "\x9	<!-- Analytics -->\xd
	\x9"; goto bf317ae1a4cbc2de4f620157a78fe5dc; c47887256f8e24c806aa5859b6a98354: $this->zoomin = "Zoom in"; goto f77fe5e80d44b56ecbb918b843ef4eee; aa9a3ab9b674fe543875221d0535a545: echo ";
\xa\x9\x9\x9	var yValues = "; goto Df95383798cd4268636e9d508709cce0; e7f381a618dd8eef5d93fd1f551de642: F6a0436496301789a2c2f1a599d892fb: goto d053930cb0dc91df20ed680b82ada4c6; e85d9c6c94a6dfb316a15e1c02ed4cab: Dac417758c81fdbeab94e7314a94ca99: goto b9ecf75031c623fe29e70ddcfaec7670; ecc08797f03b75add9c7b7bff3953a42: foreach ($this->yaxis as $i => $value) { goto Dc4dbaffbb1f9283c94017d95e9aba7e; A8fd662a834bad740a29e085a3a28958: c0778371d49e2ed932d32f966fb35584: goto c02f9dde2a88484a5061d381900902d1; ac4a683f0b802cd46ba43b1379561283: Ad8b566042301109ceeeba14aeea139a: goto b94a1037d5a8475361476ef7e5240c1c; A388a5474c39af3d4ca151758f4881b9: if (!(strtotime(end($this->yaxis[$i])) !== false)) { goto a192c1bfd7d27894818da6d022c0519d; } goto E71f530374c95a788fceef589fd15893; faf406b7b6b34eac6433ff5a0b18a9d5: array_multisort($this->yaxis[$i], $ORDER, $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i]); goto ede7f29484525fac107e3f0a6969545f; Ddf0ab2e5c8a73f52c533a0e232b9d8f: b297c73a1ccbf15adc31062266c13c14: goto C0c5f72572458c026275052f4df165eb; C0c5f72572458c026275052f4df165eb: dcdf550c4a4650a638762f692db0f8ed: goto Bfef11b60d0c7b9ab16b2df488f70e24; e877db32b68f3b73049a82b3c65190f5: if (empty($this->ymodel[$i])) { goto dcdf550c4a4650a638762f692db0f8ed; } goto Ac7d20cf463e201f994c64edf86180bc; F943748e25e682373fc6c033f7f35c41: $this->xaxis[$i][0] = $b; goto Aad410d533d17b5e3360e5c9afe692d4; b9a1ed64b7186c0bd8a7905dadbd3f30: if ($this->ysort[$i] == "ASC") { goto b022093c95e0593d5edf0ae7433675e2; } goto b60f867f772266d849c364b0238575c4; C5de09549b044e19c7cbbcc032c18bfd: array_multisort($this->yaxis[$i], $ORDER, $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i]); goto C0df014a2ead39252d7842c2d7165cfc; E71f530374c95a788fceef589fd15893: array_multisort(array_map("strtotime", $this->yaxis[$i]), $ORDER, $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i]); goto Dccc82c547cb848242ed690e01761a54; ede7f29484525fac107e3f0a6969545f: goto c0778371d49e2ed932d32f966fb35584; goto b88e51c75e3ba59de2957adc35586082; f4b5f89a2f5fb83f820e02f33ceb41f4: $this->yaxis[$i][0] = $a; goto F943748e25e682373fc6c033f7f35c41; Ac7d20cf463e201f994c64edf86180bc: if (!in_array($this->ymodel[$i], $is_numbers)) { goto b297c73a1ccbf15adc31062266c13c14; } goto def0e1c153a2c180cfde55854f160fe0; F7e5d749df23a771c1398b2c4a19a3ff: b022093c95e0593d5edf0ae7433675e2: goto bebc15f4b3e91d9441c8de991f2f6e15; Eb24d30e3a0d96e586d13892dd61e17d: goto A8206ba3e5711de4b92292b7241ec66f; goto da82e419073151adeb09aa54cbd58120; E88bc887e90f87bf296a70e368a5f24f: unset($this->yaxis[$i]); goto A3fe092385c0f97b2c3e83e4eb2165ae; Ffbc81052d88649296b4c87784c35a4e: Abf8d9d50eddbd9a79b6f68a961033c0: goto e877db32b68f3b73049a82b3c65190f5; f11f4ca79bc50952e707163c8ae34252: goto fc9c6ebce7490e87762659071f6383c5; goto ac4a683f0b802cd46ba43b1379561283; b60f867f772266d849c364b0238575c4: $ORDER = SORT_DESC; goto a7aeea5a7698a0a9be620a5a6f25f3a7; Dccc82c547cb848242ed690e01761a54: a192c1bfd7d27894818da6d022c0519d: goto Eb24d30e3a0d96e586d13892dd61e17d; c85c641cc52c3f5f0abe484822133e5a: if (empty($this->ysort[$i])) { goto a1ca97a77b87494a21d8e1721328def4; } goto b9a1ed64b7186c0bd8a7905dadbd3f30; c02f9dde2a88484a5061d381900902d1: a1ca97a77b87494a21d8e1721328def4: goto Ffbc81052d88649296b4c87784c35a4e; da82e419073151adeb09aa54cbd58120: E5b0a84b700461dc97c5fff944e97d8f: goto C5de09549b044e19c7cbbcc032c18bfd; A3fe092385c0f97b2c3e83e4eb2165ae: unset($this->xaxis[$i]); goto f4b5f89a2f5fb83f820e02f33ceb41f4; d6431ad7337ae45220998a57ab6c2b5c: $this->xaxis[$i] = array_keys($a); goto c7752477dd051e28987d896b09c27794; C96ff5f5a792993b8161462752634729: if (is_numeric(end($this->yaxis[$i]))) { goto E5b0a84b700461dc97c5fff944e97d8f; } goto A388a5474c39af3d4ca151758f4881b9; bebc15f4b3e91d9441c8de991f2f6e15: $ORDER = SORT_ASC; goto e3e4e3e5525579df02ca56241c0c215c; b94a1037d5a8475361476ef7e5240c1c: $a = array_sum($this->yaxis[$i]); goto F3a20ab7ddf210b961283a73a3b485a6; cb7b7c1e0a0f07677de7798d4a3ee184: $this->yaxis[$i] = array_values($a); goto d6431ad7337ae45220998a57ab6c2b5c; F3a20ab7ddf210b961283a73a3b485a6: $b = $this->xaxis[$i][0]; goto E88bc887e90f87bf296a70e368a5f24f; C2f340b31349dcbe3b9cdc1f9c16e65b: Cb8e4faad57233f3cd0d6405331b2261: goto ab778261437c84b96997633aef74e2a5; def0e1c153a2c180cfde55854f160fe0: if (empty($this->xmodel[$i])) { goto Ad8b566042301109ceeeba14aeea139a; } goto Edbb54967e471ae4e639ecd73f9ff27f; C0df014a2ead39252d7842c2d7165cfc: A8206ba3e5711de4b92292b7241ec66f: goto A8fd662a834bad740a29e085a3a28958; da6340c6ff482d346cb93a4137036073: if (!empty(end($this->yaxis[$i]))) { goto F2b0cf1b549267d52c46f7e6372247c9; } goto faf406b7b6b34eac6433ff5a0b18a9d5; e0fc8c8e68d130a3d45df5e9e03dc7fe: $this->xmodel[$i] = ''; goto f11f4ca79bc50952e707163c8ae34252; c7752477dd051e28987d896b09c27794: $isModel[$i] = $this->xmodel[$i]; goto e0fc8c8e68d130a3d45df5e9e03dc7fe; Dc4dbaffbb1f9283c94017d95e9aba7e: if (!isset($this->ysort[$i])) { goto Abf8d9d50eddbd9a79b6f68a961033c0; } goto c85c641cc52c3f5f0abe484822133e5a; Edbb54967e471ae4e639ecd73f9ff27f: $a = model($this->ymodel[$i], $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i], $this->xmodel[$i]); goto fe4c4bbc0bbb98d5f88463897c28a292; e990607241f6fe7d1c5c13764c94e016: unset($this->yaxis[$i]); goto cb7b7c1e0a0f07677de7798d4a3ee184; Aad410d533d17b5e3360e5c9afe692d4: fc9c6ebce7490e87762659071f6383c5: goto Ddf0ab2e5c8a73f52c533a0e232b9d8f; e3e4e3e5525579df02ca56241c0c215c: a89cce28471459c064bb5b023cb8123f: goto da6340c6ff482d346cb93a4137036073; b88e51c75e3ba59de2957adc35586082: F2b0cf1b549267d52c46f7e6372247c9: goto C96ff5f5a792993b8161462752634729; fe4c4bbc0bbb98d5f88463897c28a292: unset($this->yxaxis[$i]); goto e990607241f6fe7d1c5c13764c94e016; a7aeea5a7698a0a9be620a5a6f25f3a7: goto a89cce28471459c064bb5b023cb8123f; goto F7e5d749df23a771c1398b2c4a19a3ff; Bfef11b60d0c7b9ab16b2df488f70e24: $i++; goto C2f340b31349dcbe3b9cdc1f9c16e65b; ab778261437c84b96997633aef74e2a5: } goto D61b907002b27bcf576d9a84fe6fec82; b3621cecac4acf66f0d4e099567825bd: $this->forecastlabel = "Forecast"; goto B9fc983bd7778163d80e44fd35dcd75f; D4101850eeebe445ad67c84ee8f1a3a2: echo $this->showline; goto E71cbee31b21231dccf285693c399009; D32904df8a39425cb81ab9bcf3510e38: ed2b340645812c59e4cf943cde3f1f58: goto Bd7ef25ea4252b8426472d162cacf7e1; D0e02cfceffb8fd31f373f0b2099b804: B3220f0e06afc9d75c07c0503f43fdad: goto a928e85e7345a59c83febafe140d0be1; A7d18cb4136326ac18994726f51d015b: $csvFile = file($filename); goto Df5d082d10c8df31617c070ff5a3b89a; f0f32d89fb7c7b1f8a93093c6ad9e6b2: echo "'\xd
					 },
\x9		\x9\x9 paper_bgcolor: '"; goto A5c4c6b4ab3d179e9592d94d720b29d2; dff08e572058e01fce4a67a402607511: ec3e612f4e04732dc1d750e5cf60c37f: goto b6e92cf657736e9763bdb06ac29151f1; D539586282a117fae124d31fb2b112a3: echo "	\x9			  width: "; goto Bd5e9456e5f5721ee403a3d010402d44; A49d64e414501b954d9ef956866f1c11: e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040: goto d2007ed2ceb8ee48325c300e4ec49b4a; f140a8c167e8aecab0914164eafcb27c: echo "	\x9\x9	\x9  height: "; goto C30017a159fa3c62dfe79eb978d8ce02; D6a34f6074a3104462b061f0d3128cd3: if (!isset($this->xsort[0])) { goto F37ba8473fdbe27b4849377c732e01cd; } goto Af588cd6a91f71e2a35528cae973a9b9; e0570891a6ef3501ca6435669a5aeb64: foreach ($this->size as $i => $value) { $this->size[$i] = str_replace(array("~"), ",", $this->size[$i]); C8b2e77ac278b44beb11ec81d016a8aa: } goto A1b237e2276b5cba561e586e7d1affca; A86cd2a22a8d8e2f125a95f953ccb1b5: a4c21d447c6a25d8f68d5d985e0e1e4e: goto Fa48f00b250a8d9a3a9748ae69b1c103; Af407ba2ed8afa642fdf89974b72f609: if ($this->legposition == "bottomcenter") { goto A269bd202d4956387b2de371eebf74ad; } goto B47933d253f4b0f572596683b3a2af9f; B92836d4cd47254a2f9c3bf2c8d649e1: echo ", //20,\xd\xa	\x9\x9\x9		r: "; goto e5b86f824831dc9fb9cfbf4864c85517; Ec2bffdad0b3bb7cb2d2c596d884ad6f: echo ",
				line: {color: "#000", width: 0},
\x9\x9		"; goto c2db5a99329c63693d301b4bb0f1162d; Cd7dacfc8e1e1deda0ebfdf527479cda: c68e91c7b177c5aa051c5f31845507dc: goto b3c6dc17c1047a18097a1770fd4412ea; eb81b0888297333f75597b5fa91ab3c4: if (!($this->toImage == '')) { goto F251cba926f75e6f7e4f48284639ffcb; } goto Faeb30793d6dd2cda5f4cfc354ace38a; Ef6948ff3d89e5ed359c4a2e550d86a1: e295520a7f984a9dce8fa3aaf09e0262: goto Fe270d8e1aa9ba3d90f36b6f2677556c; F00630dc3f58ec8c9253cb9a7c538a94: echo ", color: "black"}
\xa\x9\x9\x9 },
		\x9 cells: {
				values: values,
\xa\x9			align: ["left", "center"],
	\x9	\x9height: "; goto c063bd83c65f54deeb135a489904daa4; E685cb69e909efcd4a1636310ff1cd06: echo "	\x9
\xa\x9\x9<!-- Sorting Data End -->

 		<div id="col"; goto D6f14fa323d9896f74e539d9876e4705; b7cc816df88fb10b998d518815d9233e: $this->color[0] = isset($this->color[0]) ? $this->color[0] : ''; goto F6604c1778f3417f31e4f6289bb7c1f7; Ee08a9462331944860f681a233b55eed: $str_row = flip_row_col_array($str_row); goto Ef6948ff3d89e5ed359c4a2e550d86a1; d0ef9f9d69fc20221c9dced12e77ebd8: if (!($this->side == '')) { goto Feaac66b0dec5e1c59b852bfc71e2584; } goto E3371be747d1df1f667b95de8bac1103; a928e85e7345a59c83febafe140d0be1: echo $this->tablefontsize * 1.5; goto Ebd0928bfdb273110df558061dc04fa0; Bf6d1bbe5735e016a603b4e6bce0c569: echo "\x9				 \xd
	\x9\x9\x9\x9 "; goto A1bc4324739af7e5b48b6e95e0f0e91f; C36fa45cde4e25892a2a34ba508c296b: A887ae24a93251c1197bf38bbe83ced2: goto d322356ee77a2c748a6af3fc23b37e01; e4b62897edb03cedda72fa09d4744287: $this->tracename[0] = isset($this->tracename[0]) ? $this->tracename[0] : ''; goto dbd3da98d374b201ff8d43b4176d88ca; b2f3be4bd040703a9491b84360d8dc33: ee3068554bf8fa43caede467b382f2cd: goto C3dd3c2db78adfbd2708d1550137461d; ae1a9e2826b10d0e0012d5fee0a08548: foreach ($Reader as $XLS) { goto c28e53ae181cbd775c26b3e3b07a5e3e; Dd2ea37670d4429890cfc342f1bcaa5e: $str_color[$i] = """ . $this->color[0] . "50""; goto F82c62f21cce479b391c3785dd93e9e3; E37e47b9977f1357442cb609585ace35: $str_color[$i] = ''; goto Aafb251c2c9b5eced7123d103cd62a3d; C458ce5757f47b84097cb36ae9755e4d: b0fe355fb70007484b37164823018f16: goto D58ebeab1a0071bd388a13bc91f9b1af; f1d7d8fd8c36ff16237e4b4143530fa8: cf4db0fcd767ef103913b7b28b0e0b51: goto be5cbc9b5067a66f77df2bdb3d583c7a; E1a2f6852d850c532d8a429e088dc2c7: if ($i % 2) { goto e1e5f77667f1dcbf21a604cb78d00998; } goto Dd2ea37670d4429890cfc342f1bcaa5e; A01761416dd0341c6260b4a28cf29c81: if (isset($this->color[0])) { goto f9cbf98c7617d3b13405208ffc397628; } goto E37e47b9977f1357442cb609585ace35; F82c62f21cce479b391c3785dd93e9e3: goto b0fe355fb70007484b37164823018f16; goto b276194441878cbc2555622cb703df9d; e643a881caaea2ec9acdb0209e06a75b: B5976f43fafcae314cc9986b6e10b88a: goto A01761416dd0341c6260b4a28cf29c81; b276194441878cbc2555622cb703df9d: e1e5f77667f1dcbf21a604cb78d00998: goto Eca2b0a745a6ae16d6b9af9793e2404e; c28e53ae181cbd775c26b3e3b07a5e3e: $j = 0; goto E6368a9043467ad8dd99cc5152701d38; a3aae3636f2152b32ca638228c43f205: $i++; goto f1d7d8fd8c36ff16237e4b4143530fa8; Aafb251c2c9b5eced7123d103cd62a3d: goto Facadce21942cedcad4de4f8a1c61890; goto D0c348cb3e9e000357e21c492f326b50; E6368a9043467ad8dd99cc5152701d38: foreach ($XLS as $HDS) { goto B0778518e5b12afdf59e7ad7690fb014; b2630e77fd848122514d815902b2a477: goto d14997b6b2641a17a9fc18c690cce4d0; goto Ed47204788f1d52512c3fa96665d56f3; Ed47204788f1d52512c3fa96665d56f3: A691e646537e68f5087ed4ea9bb6531e: goto A091e55162724c6cea6b5090edcce0b8; c383c8642bcba8bd2798c1d35fb64c1a: $string = preg_replace("/&([a-z])(acute|uml|circ|grave|ring|cedil|slash|tilde|caron|lig|quot|rsquo);/i", "\1", $string); goto b049e7b783d4f1f69794e02118478d3d; B93f1162e456b20268003078d8261f22: goto E564e076de91c0a8688359bb1f84037d; goto dc9c64d7560c3ea94f8e1a91261cd09b; bb365f581a4d3870da755c859e9b463c: $str_header[$j] = $string; goto B93f1162e456b20268003078d8261f22; cbf915771add59ef7a59f5d151b1728e: $string = preg_replace("/&(amp;)?#?[a-z0-9]+;/i", "-", $string); goto Fad3f1b5ca722be46c1e562595c174f7; cea9e8e67a11f2b8a02f9f4009927e85: $str_row[$i][$j] = $string; goto b2630e77fd848122514d815902b2a477; B0778518e5b12afdf59e7ad7690fb014: $HDS = str_replace(array(","), "~", $HDS); goto aa6536b97dd6a49234e0e04010ec3014; D19f057819f9af01809b3ed3ec0e7f0e: df8140e08f449046752ed00333993fe5: goto d98ea029f89c93daeaf0dd99f4fb1928; Fad3f1b5ca722be46c1e562595c174f7: $string = htmlentities($string, ENT_COMPAT, "utf-8"); goto c383c8642bcba8bd2798c1d35fb64c1a; e7d525e8161789cdefdc07f92a5603d1: d14997b6b2641a17a9fc18c690cce4d0: goto aa747ea486b78a2b7c7c20ea58883b05; dc9c64d7560c3ea94f8e1a91261cd09b: edcf93e92a2621bb4faa2067ca257c3e: goto A91b9028c44d1a754dc919d83d6fef92; aa747ea486b78a2b7c7c20ea58883b05: $j++; goto D19f057819f9af01809b3ed3ec0e7f0e; Df204be8b437ac511db2dd002c755995: E564e076de91c0a8688359bb1f84037d: goto e7d525e8161789cdefdc07f92a5603d1; A091e55162724c6cea6b5090edcce0b8: if ($this->type[0] == "charttable") { goto edcf93e92a2621bb4faa2067ca257c3e; } goto bb365f581a4d3870da755c859e9b463c; b049e7b783d4f1f69794e02118478d3d: $string = preg_replace(array("/[^a-z0-9]/i", "/[-]+/"), "-", $string); goto C702bb5c45173db3e3789ebac4b92cfa; Dea7bfc2bf8a7cf9b07963a63bb52597: $string = preg_replace("/\[.*\]/U", '', $string); goto cbf915771add59ef7a59f5d151b1728e; aa6536b97dd6a49234e0e04010ec3014: $string = str_replace(array("[', ']"), '', $HDS); goto Dea7bfc2bf8a7cf9b07963a63bb52597; C702bb5c45173db3e3789ebac4b92cfa: if ($i == 0) { goto A691e646537e68f5087ed4ea9bb6531e; } goto cea9e8e67a11f2b8a02f9f4009927e85; A91b9028c44d1a754dc919d83d6fef92: $str_header[$j] = "["<b>" . $string . "</b>"]"; goto Df204be8b437ac511db2dd002c755995; d98ea029f89c93daeaf0dd99f4fb1928: } goto e643a881caaea2ec9acdb0209e06a75b; D58ebeab1a0071bd388a13bc91f9b1af: Facadce21942cedcad4de4f8a1c61890: goto a3aae3636f2152b32ca638228c43f205; Eca2b0a745a6ae16d6b9af9793e2404e: $str_color[$i] = """ . $this->color[0] . "25""; goto C458ce5757f47b84097cb36ae9755e4d; D0c348cb3e9e000357e21c492f326b50: f9cbf98c7617d3b13405208ffc397628: goto E1a2f6852d850c532d8a429e088dc2c7; be5cbc9b5067a66f77df2bdb3d583c7a: } goto af9147768724b4392b9c9a27f261210e; c564bfb6e2fb5946b545f9a6feba948a: dashboardfilter($this->xaxisCol, $this->yaxisCol, $this->xaxis, $this->yaxis, "X", $this->col, $this->type[0]); goto e7e058bdf586828427295ff979252716; c2db5a99329c63693d301b4bb0f1162d: if (empty($this->color[0])) { goto F5792d55426456a4beeca104d43b2468; } goto c5a524f8b7b4bc6b5ac099ced8577958; Af588cd6a91f71e2a35528cae973a9b9: echo "		\x9	\x9	\x9\xd\xa\x9\x9		\x9\x9	type: 'category',\xd\xa\x9\x9	\x9\x9	"; goto d82b69d59148c25f6bb1cb8cd5a6c183; bc3c65e33a2b0d86c8c3f3dcee13f709: c7bd98f36067a17c555aa5a355ee6239: goto F459c87258a4e8e88b015a4c451976b7; C963e3f4282843e2559a0ef59a30d816: if (!(($data = fgetcsv($handle, 1000, ",")) !== false)) { goto Dac417758c81fdbeab94e7314a94ca99; } goto Fd92ff09930fd4488151b078d44e3e1d; F628d7bf46b9c25a8f69b8e996e3b83c: if (!($this->xaxistitle == '')) { goto c6e07172d1e42f5fda5cca0aaeffad94; } goto F1758224005bf92ba029748b696004c1; Eb907397e667efea03ca1662d1508eb6: echo adjustColor($this->color[0], 100); goto E3ef61b77c5018d3096a7590290b54f3; fcfbe2da90f6abb4d4dee207ad61159d: if (!($this->source != "Database")) { goto d4815f162b3e54ff702e5c271edcf784; } goto e943f3a6184e4323ca4d120799f15f2e; c01f30655425b951e5c3c99b28081680: echo "20"; goto f3fca27c9c57205e3e46750188788101; D610fa05f4c577e9d30f060c6055626f: return true; goto ae0c076aadf72c2c20dbd4821cbba3b0; D4e9b47cd047da8f145bff0e72edeeaa: echo $this->tablefontsize; goto B50ce9eed6fff9cd553996de25b24090; d167bba36784119bb7095d1af1d27a0f: if (!($this->showline == '')) { goto Fbc7510f22417b4202724dadcfabea39; } goto bb4b37198ac1d31a8a61615c0763d4d9; C1453539730f943a2d1ab852af466d30: $spreadsheet_url = $this->sql[$i]; goto eb0796e0ebb24072a579df92713e8c90; d42b2a509057016e4e3b4cbe17708956: fc483cf2f224f74aea22db877d02b1c7: goto bad0d4341bc7afa0a484950d1ffa3d43; e1ec5f9a923719eeea87d6bbb0fb8cdd: $this->barmode = "group"; goto Bee7dd9019ce4917a4360b5353023d80; a38fd60bdf250793827707b6287bffcc: Fce03267df25b4e91154975035526a65: goto a95c043432399301d7fc72ca1eb0ff94; d8bc3e544b7084ab3d3cc4e88d6d87d1: dee6c1cd4fcc18834976f1e63b30cf35: goto e8c7b819e30c5f2d1dc08520ebb1e107; ebc98c5f6d0278f51ef06e24d864bed9: if ($this->height == '') { goto b7632287852ae71394cfe11280a872ee; } goto f140a8c167e8aecab0914164eafcb27c; Fd143752cd4ef9de7f91b21257326a54: echo json_encode($this->yaxis[0]); goto b1394add03e1e8abd6866238fa6b3b13; Fc84fd5d32ef880c737ae313b3525c7f: return true; goto E560dca0c633cad8a9e05e8a476318c6; d51e34fc05ac2008fbb95575456d1896: echo "			\xd\xa		\x9var layout = {
		\x9\x9\x9\x9"; goto D123d12e3d0e446e869823197498b215; Ebd0928bfdb273110df558061dc04fa0: d84563d3d198a09777d3bc621aff33aa: goto aba1ca37f416185853ffa086092c1d46; bfbe016f3e586b62df667cd5083a2e3e: echo $this->showline; goto A3367745fe3ea8b47cda6858e30cd692; dbd3da98d374b201ff8d43b4176d88ca: $str .= "<div id='number_legand' class='font-color number" . $this->col . "'>" . $this->tracename[0] . "</div>"; goto bd337abcf99f2ba58e8934d6fcde3996; D03a10c1acca7fb6733b1fd6fe232de4: cf2a41b054db1f84b6b0cbaabed76966: goto caf29007ec012ca1f7626b9e8a18dfff; E9de5a565e23db43a1ead53c7f5486e9: $this->filterlabel = "Filter"; goto D653ad2ef105b374a066e5ae6e3dc5cf; D69a096cbd748389a496a85bba8db91e: d67015fa06b4dc100c843477a39920cb: goto F0b1030153cb22bfdea39847fcd8cbe1; Cd8b9d034d8477d9c82b2e617026eb3d: if (!($this->type[0] == "donut")) { goto Dd2ea9d702b5608fecac706d00f1f2f6; } goto fe417f9ba452a9b4f3db49c1fd365f68; Bee7dd9019ce4917a4360b5353023d80: C3c820959a056c4d4c2218e11ab0e0d4: goto f26d771973251776ea22b12042112b16; C87e8714cde25c7f0c674e8652ed46fb: fe6247ffab042f021fc054faabc16d41: goto e882b6167338ab5044f3fe14eadd195e; c3cf97e902f861b201f9f90979b08380: E44b1f10a9bb9a593c55011da3dfdea7: goto Ee08a9462331944860f681a233b55eed; a28d91c5fb9e8bd3d190ca3d32328a5d: if (!($this->yaxistitle == '')) { goto B397995d998891bc898c68904b13fa9d; } goto Af7c50f3ec662ca322189915b8f99f80; ec0a28f06054a3d149bff633231a869f: echo ",
		\x9\x9	  "; goto ed0608ed53f6bac885d69c4011d116dd; Ba37675ed9c59624c2b09c8a6bfe8b77: E864f19d243a365d6661576f69573b15: goto C203c36963f9a4f273eec964523ebd67; a015d7bc62af232d028741214a3016ec: Be6703332ce17f021ff7f3f35212842c: goto Faebef99cd3fc68c443c8fecc5e32a7e; Bc6bb8bbbc6efe9bb9c8a1ddab4147c4: eec087af9a3a35504d11423a8bc3b13d: goto Ee89b9f971701054be1f23fbb075fe6a; Eda0e710707d80f91e61e6243e3cf09a: echo "\x9\x9\x9\x9	 xaxis: {
\xa		\x9		\x9title: ""; goto Ee8cbead4040646d9d28b44d254ef02b; ce4ef66c905e1bcf48674afa07e7707b: $dashboardfilter = false; goto dfe2b2b6c9589598415c9d312bc3fbec; E24a2f2a9da8a016a47cf4790b445bde: echo "	\x9	\x9font: {family: "Arial", size: "; goto C45c8c8b2b42905d246c736ff330d7ce; Db37cc6b0042a83b6e392cb215a3313c: goto F51cd54ec9404fd1102677fe8149ca91; goto f0d01338879f7086650608f659ec0561; C45c8c8b2b42905d246c736ff330d7ce: echo $this->tablefontsize; goto F00630dc3f58ec8c9253cb9a7c538a94; fe0bb8f87503d2770d43d9ac142f3a63: } } goto e9925cc95ae9bee68d51011e682a76d8; B3a1ac82c7cc35cd4275a8fdf10dc94b: function flip_row_col_array($array) { goto E9d2182faefb2280b18266ad78f08c8b; ec63490cb254f4eab0e8ba7bd91fe7cb: B3d27424b69061e41eae5fe2f8cf2551: goto C7b5a6b760465b9ec381bfa8ccbdfbfd; C7b5a6b760465b9ec381bfa8ccbdfbfd: return $out; goto ef8805daf1bbe81448085bd114889b82; E9d2182faefb2280b18266ad78f08c8b: $out = array(); goto fcd396e472aa8c0c0ae311922720fbb1; fcd396e472aa8c0c0ae311922720fbb1: foreach ($array as $rowkey => $row) { goto Daa2872d18d3162b6cbd50d2ee3604f3; Daa2872d18d3162b6cbd50d2ee3604f3: foreach ($row as $colkey => $col) { $out[$colkey][$rowkey] = $col; Cb1713d368126de584f0d85e9b7a5b93: } goto ac2e806238f81e97939f23cc07ee7abe; ac2e806238f81e97939f23cc07ee7abe: F43d4bafa1517879d6e17894306d8d4e: goto Bea7586ead44efb7ce0c6a8679f22a17; Bea7586ead44efb7ce0c6a8679f22a17: f248e600268c4f8755d79af091fef7d6: goto D688e177d25ee45f4f9d41c9f2ede3f0; D688e177d25ee45f4f9d41c9f2ede3f0: } goto ec63490cb254f4eab0e8ba7bd91fe7cb; ef8805daf1bbe81448085bd114889b82: } goto ed2a55e3a8d38a958d701d9032c7c6cf; F4f8187c10ac402af6049ea20943aef2: function model($mode, $a, $b, $group) { goto Ebea60da2066910df1b9eb72dce5a48c; Ebea60da2066910df1b9eb72dce5a48c: $s = array(); goto b6d327c064faf28b60aae6ab29cfad2d; Ab5a2858388ec04317c04c9c90175470: return $s; goto db78904401f4235ebca7713767e0c9ff; F7128680862ed2a80f47c77b02d76017: foreach ($a as $value) { goto d05d1fb81bd6a060df99bd51d16cd28b; E44badac71dd124f77b73fe70af8eb56: $b[$i] = "Q" . ceil(date("m", strtotime($b[$i])) / 3) . "-" . date("Y", strtotime($b[$i])); goto ff30911a9cd916cce476535ebc6a14ba; a3db910e5842646c2018817e7c08e32d: b56f74b615617e5248ba64e04fd56d09: goto b316bbd86aa7e12bd27351a9201653c9; beb94b22b1a37c9f76684f8fdd625026: $i++; goto Bf35aa8b0d10659da19c979c6f603e6d; Eadadabe8ceb1f7381f23d1deef409da: if (!($mode == "MAX")) { goto e1f84ecbac815371bc43a95911afee5c; } goto aa0436ea952f483e7eb788230387cee6; ba7738ca701e0474494566792341c898: e59db126825dbf07616d8b55ff2b2b97: goto caec7cadcfc681d35b91fa65c007f122; Eeffdaeedb28951751d182adb6705125: $b[$i] = date("M-Y", strtotime($b[$i])); goto a3db910e5842646c2018817e7c08e32d; aa0436ea952f483e7eb788230387cee6: $s[$b[$i]] = max($s_keys[$b[$i]]); goto e8f7f5e3e63223bc1be2610cb58fbe29; e204c165f2a10448b27058ce6e4b6947: $s[$b[$i]] = array_sum($s_keys[$b[$i]]); goto C3ece750a043d90e2f5c2cf2367744a5; D1364524a16d4747e27913658471b5da: $sum_array = array_sum($s_keys[$b[$i]]); goto e13b2da9068197ddfbc1d99cd93583d3; b8efd81276538d9a791cda4dc153b199: C9a09c4a70d100bb3b492dc061e1c034: goto beb94b22b1a37c9f76684f8fdd625026; b17df7ead560c863e0b6f94dd36e77ec: $s_keys[$b[$i]][$i] = $a[$i]; goto d438ab2c382566a166147c542a79e6ac; e02ceaea8c082e807b854e100bcaed5e: if (!($mode == "MIN")) { goto e59db126825dbf07616d8b55ff2b2b97; } goto a4d4827a2130d6bc5e908138fce0b601; e8f7f5e3e63223bc1be2610cb58fbe29: e1f84ecbac815371bc43a95911afee5c: goto e02ceaea8c082e807b854e100bcaed5e; caec7cadcfc681d35b91fa65c007f122: if (!($mode == "AVG")) { goto ad8558996a424f2a3a7589b575a33340; } goto fb99708006229ab5e408dd89995ddf8b; e13b2da9068197ddfbc1d99cd93583d3: $s[$b[$i]] = ceil($sum_array / $c); goto fd481169dc02c283fb9c04a0c8756de8; d187f00228b018ed601205e84b258ef0: if (!($group == "MON")) { goto b56f74b615617e5248ba64e04fd56d09; } goto Eeffdaeedb28951751d182adb6705125; bc830eb201d2e45137c194774034cda6: b1a67060970342984db8e0d07a3249c5: goto ad2b7fee0e29f564846741881d1f3e0e; ad2b7fee0e29f564846741881d1f3e0e: if (!($group == "QTR")) { goto F9a84b41cedc6f01a15fbaaa9d6c5270; } goto E44badac71dd124f77b73fe70af8eb56; ff30911a9cd916cce476535ebc6a14ba: F9a84b41cedc6f01a15fbaaa9d6c5270: goto dd11f992a023518e5395eed43a2a4b36; d2718daf39ba2e061128e2f491ef8ccf: $s[$b[$i]] = 0; goto E23924dc201a606f99db0c63744094b3; B0663bf6929c854952495987981b7de7: $s[$b[$i]] = count($s_keys[$b[$i]]); goto b8efd81276538d9a791cda4dc153b199; fb99708006229ab5e408dd89995ddf8b: $c = count($s_keys[$b[$i]]); goto D1364524a16d4747e27913658471b5da; C3ece750a043d90e2f5c2cf2367744a5: D62855d749ed7685edeaee6999a81311: goto Eadadabe8ceb1f7381f23d1deef409da; dd11f992a023518e5395eed43a2a4b36: b2b9a84dc397f728a86966ce6686df18: goto c6eb9103a109f1bea66a6f6eaf619c0c; d438ab2c382566a166147c542a79e6ac: if (!($mode == "SUM")) { goto D62855d749ed7685edeaee6999a81311; } goto e204c165f2a10448b27058ce6e4b6947; b316bbd86aa7e12bd27351a9201653c9: if (!($group == "YEAR")) { goto b1a67060970342984db8e0d07a3249c5; } goto bc683f9a6717a72ebb0bd4d24d1587da; Bf35aa8b0d10659da19c979c6f603e6d: c9d86fda5bac051cc893f71eb3b09ee4: goto df7368b745891be55d8a851e2e92dff4; d05d1fb81bd6a060df99bd51d16cd28b: if (!($b[$i] != '')) { goto b2b9a84dc397f728a86966ce6686df18; } goto d187f00228b018ed601205e84b258ef0; d25f6e43622e88a12736b3b7abdd4876: if (!($mode == "COUNT")) { goto C9a09c4a70d100bb3b492dc061e1c034; } goto B0663bf6929c854952495987981b7de7; a4d4827a2130d6bc5e908138fce0b601: $s[$b[$i]] = min($s_keys[$b[$i]]); goto ba7738ca701e0474494566792341c898; E23924dc201a606f99db0c63744094b3: C297069b0e8873e0395b52fa759d2587: goto b17df7ead560c863e0b6f94dd36e77ec; fd481169dc02c283fb9c04a0c8756de8: ad8558996a424f2a3a7589b575a33340: goto d25f6e43622e88a12736b3b7abdd4876; bc683f9a6717a72ebb0bd4d24d1587da: $b[$i] = date("Y", strtotime($b[$i])); goto bc830eb201d2e45137c194774034cda6; c6eb9103a109f1bea66a6f6eaf619c0c: if (isset($s[$b[$i]])) { goto C297069b0e8873e0395b52fa759d2587; } goto d2718daf39ba2e061128e2f491ef8ccf; df7368b745891be55d8a851e2e92dff4: } goto ac87bcabff1478f6d7da54f7c3256987; Bc58f835ca79659fd933487de4a89ca6: $i = 0; goto F7128680862ed2a80f47c77b02d76017; Ce53e992e8a4a8e8c63159bd84f54629: fac0a444008ea4de16fe6c0cd3b4f2bf: goto Ab5a2858388ec04317c04c9c90175470; b2a8567b35c80834bf5e6248563594a2: a86925df68838ee01c24e6f56295758f: goto Ce53e992e8a4a8e8c63159bd84f54629; Df0e9b0f9d3f3275bb5ba4410dfb0586: if (!($mode == "VAR" || $mode == "STD")) { goto fac0a444008ea4de16fe6c0cd3b4f2bf; } goto c86476bfd70a5b76d8ac55ab246a6212; b6d327c064faf28b60aae6ab29cfad2d: $s_keys = array(); goto ed88332b3e3cc43c830335952aa128f5; ed88332b3e3cc43c830335952aa128f5: $var = array(); goto Bc58f835ca79659fd933487de4a89ca6; c86476bfd70a5b76d8ac55ab246a6212: foreach ($s_keys as $key => $values) { goto A9b602917a47e5c3db95f05c50b01555; C7a5ddb9b465aa0d43c74397c5e6a28a: $sigma = array_sum($var); goto E89fe4269e7cec30b39b25854c92ce5d; Aba719386cf0f12265ede8473207ec95: B1caf36bd3a853fd856f4330879a4655: goto D5ee502f9f7189d0870b466e7c86a1a0; E4887056ecc48895d59c9d5b399cc40f: $j = 0; goto E001575a1f35894d849af4c193dd725c; D5a6356988efd4a3c34cd7a9647b4317: $s[$key] = round(sqrt($s[$key]), 2); goto bdcd452e0c30a1d290ac5a43bf223374; A9b602917a47e5c3db95f05c50b01555: $sigma = 0; goto B9e2d9656720740ff945c4823ef4979b; f9b3cad83f4b129801be1f5edcf6a4df: f02ef7056e3b7119a5f42f18debc4b40: goto C7a5ddb9b465aa0d43c74397c5e6a28a; E001575a1f35894d849af4c193dd725c: foreach ($values as $value) { goto Ffc1388b4cb37a9dc20ec911024d2069; Ffc1388b4cb37a9dc20ec911024d2069: $var[$j] = pow($value - $var_mean, 2); goto f02630bc55adc08f53d5009f47a1bc83; f02630bc55adc08f53d5009f47a1bc83: $j++; goto ce0b21454ddc1095c4854d7794cf2d10; ce0b21454ddc1095c4854d7794cf2d10: E8d309629767ce3de79c5296584663eb: goto d5d12ec316e94d966fb808144630a5da; d5d12ec316e94d966fb808144630a5da: } goto f9b3cad83f4b129801be1f5edcf6a4df; B9e2d9656720740ff945c4823ef4979b: $c = count($values); goto A818e598bd1945d7c81db02cc58f0efd; d75556e8389c8d4c7ca7a968ca762e53: if (!($mode == "STD")) { goto C355516b9ab3924939df27819acd5875; } goto D5a6356988efd4a3c34cd7a9647b4317; E89fe4269e7cec30b39b25854c92ce5d: $s[$key] = round(1 / $c * $sigma, 2); goto d75556e8389c8d4c7ca7a968ca762e53; A818e598bd1945d7c81db02cc58f0efd: $sum_array = array_sum($values); goto c4973f8cd23cebd5b9c3ea62c22bcb77; c4973f8cd23cebd5b9c3ea62c22bcb77: $var_mean = ceil($sum_array / $c); goto E4887056ecc48895d59c9d5b399cc40f; bdcd452e0c30a1d290ac5a43bf223374: C355516b9ab3924939df27819acd5875: goto Aba719386cf0f12265ede8473207ec95; D5ee502f9f7189d0870b466e7c86a1a0: } goto b2a8567b35c80834bf5e6248563594a2; ac87bcabff1478f6d7da54f7c3256987: cf70d93365a758cb2b2644a62e7a583d: goto Df0e9b0f9d3f3275bb5ba4410dfb0586; db78904401f4235ebca7713767e0c9ff: } goto C1083c297afc067656a3bca0aa065bd8; B4075f95a01f8342823bb8d67892b216: function adjustColor($hex, $steps) { goto E2447d779709da52a47d39838382151c; E2447d779709da52a47d39838382151c: $steps = max(-255, min(255, $steps)); goto f7b0f024bb649f3ad5e43b30b75906d2; ca312667a494263d5751b0fd4fc01caf: return $return; goto Bcda7a9ce466a0fe06704fee8d38f429; ed25076b31634d56c35aaca8ebc83b58: $color_parts = str_split($hex, 2); goto A7b01ac462c84c2118e6bb3a6a722ffb; Fe115aa95d23b3f49c57d63ca760a87f: d423c58321e12963adc56b1c4ba86d56: goto ca312667a494263d5751b0fd4fc01caf; Cee21a12e2dcbc51731e951bce34bcbd: $hex = str_repeat(substr($hex, 0, 1), 2) . str_repeat(substr($hex, 1, 1), 2) . str_repeat(substr($hex, 2, 1), 2); goto Fb30fa0b6b36a7dcc7b6b07b95776eb1; f7b0f024bb649f3ad5e43b30b75906d2: $hex = str_replace("#", '', $hex); goto B998f251c576977bb0455b3302db6ffd; Fb30fa0b6b36a7dcc7b6b07b95776eb1: fa1200857088c0ca626b54722deea09d: goto ed25076b31634d56c35aaca8ebc83b58; B998f251c576977bb0455b3302db6ffd: if (!(strlen($hex) == 3)) { goto fa1200857088c0ca626b54722deea09d; } goto Cee21a12e2dcbc51731e951bce34bcbd; b41aef346f9bd373a8ade2a2029a782b: foreach ($color_parts as $color) { goto ef29712b1ca5c54a34368419cb7d1458; ff855cae43535435a3476c23f3c5b38b: $color = max(0, min(255, $color + $steps)); goto f5b6039aeb96a71cd9543dd3ed43e108; ef29712b1ca5c54a34368419cb7d1458: $color = hexdec($color); goto ff855cae43535435a3476c23f3c5b38b; Be312d1b340f5b191d194d2a7c67c00c: cf43f1365c51a88d33f0aaac33638959: goto cb16b0f85e82004ecd801634bc7941e9; f5b6039aeb96a71cd9543dd3ed43e108: $return .= str_pad(dechex($color), 2, "0", STR_PAD_LEFT); goto Be312d1b340f5b191d194d2a7c67c00c; cb16b0f85e82004ecd801634bc7941e9: } goto Fe115aa95d23b3f49c57d63ca760a87f; A7b01ac462c84c2118e6bb3a6a722ffb: $return = "#"; goto b41aef346f9bd373a8ade2a2029a782b; Bcda7a9ce466a0fe06704fee8d38f429: } goto B3f609eed51c449c03a4e5eb4472e350; C1083c297afc067656a3bca0aa065bd8: function encryption($string) { goto Bc2cadebf0196f1fe5947c08cd5274c2; Ac7631020563eb1c7aab183baa79fcd0: if (!($legacy == "Yes")) { goto B8025cf09c4c769e6b33f6a1e3696a30; } goto A5647080f01cca42059643695765e4f8; A5647080f01cca42059643695765e4f8: return $string; goto A1798a94200bc54b866e36b38742f70c; A6bd70b94445a937b77307b16e8f2cac: $ciphering = "AES-128-CBC"; goto a0b25053049980b6359535a873c8b3b8; ed36ef7065e556f7289f991ff53fdcc5: $encryption = openssl_encrypt($string, $ciphering, $encryption_key, $options, $encryption_iv); goto ba9da65c19d92817319b61431b937c6d; Bc2cadebf0196f1fe5947c08cd5274c2: global $legacy; goto Ac7631020563eb1c7aab183baa79fcd0; C9cdbc9f36369521e9e3305de15e2e0e: a932cf567da8516682e5f26bed5e6fb2: goto A6bd70b94445a937b77307b16e8f2cac; A1798a94200bc54b866e36b38742f70c: B8025cf09c4c769e6b33f6a1e3696a30: goto dd6a3f562dc58a9d236525b3eb3cba9a; a0b25053049980b6359535a873c8b3b8: $iv_length = openssl_cipher_iv_length($ciphering); goto Fa6e4f9f864eed7ff565b8a4aa0f5d16; ba9da65c19d92817319b61431b937c6d: return $encryption; goto b6368865897d6574779ecfef535a2ec2; Fa6e4f9f864eed7ff565b8a4aa0f5d16: $options = 0; goto bf71fcffdd288ba495b4a30552a46b97; Ae720576a825cac7f6be4b542c3f822c: $encryption_key = "Lk5Uz3slx3BrAghS1aaW5AYgWZRV0tIX5eI0yPchFz4="; goto ed36ef7065e556f7289f991ff53fdcc5; A17aa7d1b30024fbb1061eee5eca79ac: return $string; goto C9cdbc9f36369521e9e3305de15e2e0e; bf71fcffdd288ba495b4a30552a46b97: $encryption_iv = "1234567891011121"; goto Ae720576a825cac7f6be4b542c3f822c; dd6a3f562dc58a9d236525b3eb3cba9a: if (!empty($string)) { goto a932cf567da8516682e5f26bed5e6fb2; } goto A17aa7d1b30024fbb1061eee5eca79ac; b6368865897d6574779ecfef535a2ec2: } goto de007b5480faac48c8eeb1651c90ad3b; de007b5480faac48c8eeb1651c90ad3b: function descryption($encryption) { goto edfe404794b2cff723ccb79905effe07; D364aca9f4ee2b3a80384a42769d18e9: if (!empty($encryption)) { goto e53f5fd1628b4d39d79012dc7bb9214f; } goto ab651066656ad91ac0e3d606fa186d1a; edfe404794b2cff723ccb79905effe07: global $legacy; goto C136687cffdceccff72b750776bb7c12; a525bd4ab4fa6702656080036449ec2c: e53f5fd1628b4d39d79012dc7bb9214f: goto E464b8d1628e017dc6565f8d9bde4f45; C136687cffdceccff72b750776bb7c12: if (!($legacy == "Yes")) { goto Be50b91a8929b5b2416935e5483bdaea; } goto e5b8574eb71cbcb67f843f053603585a; F2edf5d8b626fe3bb72965771abeb7ca: $decryption_iv = "1234567891011121"; goto cec713ce00e5e402eb9a22cc6fc8aebf; e79eb17d04a275c67879ce89cd9e7250: $decryption = openssl_decrypt($encryption, $ciphering, $decryption_key, $options, $decryption_iv); goto ebac0bbd6bcb7eff3fdc1e3f8141c0b7; D94a6d55cc5ac765b6ec16f3537d2376: $options = 0; goto e79eb17d04a275c67879ce89cd9e7250; ebac0bbd6bcb7eff3fdc1e3f8141c0b7: return $decryption; goto D1c06c4711d65590fb696cb37c299994; cec713ce00e5e402eb9a22cc6fc8aebf: $decryption_key = "Lk5Uz3slx3BrAghS1aaW5AYgWZRV0tIX5eI0yPchFz4="; goto D94a6d55cc5ac765b6ec16f3537d2376; c4b45a0654738f1f477fd9ed037307c9: Be50b91a8929b5b2416935e5483bdaea: goto D364aca9f4ee2b3a80384a42769d18e9; e5b8574eb71cbcb67f843f053603585a: return $encryption; goto c4b45a0654738f1f477fd9ed037307c9; E464b8d1628e017dc6565f8d9bde4f45: $ciphering = "AES-128-CBC"; goto F2edf5d8b626fe3bb72965771abeb7ca; ab651066656ad91ac0e3d606fa186d1a: return $encryption; goto a525bd4ab4fa6702656080036449ec2c; D1c06c4711d65590fb696cb37c299994: } goto a626f18f20f0ad45177e18411d8613b5; a626f18f20f0ad45177e18411d8613b5: function date_format_is($string) { goto E5b2720ecf22d00c60ae05b4ff11cb05; ebe646dc137640b42b04fe9965825ed9: foreach ($patterns as $key => $format) { goto Ccbfca6e4c02d3949a7b0c53e104a9ad; Ccbfca6e4c02d3949a7b0c53e104a9ad: if (!preg_match($key, $string)) { goto a14edc0b64b40923036b3f91209ba7fa; } goto Dba1356d03c26c140cb9fde566b7715a; Dba1356d03c26c140cb9fde566b7715a: return $format; goto ef80aeae458f17851c8ad4683124863b; ef80aeae458f17851c8ad4683124863b: a14edc0b64b40923036b3f91209ba7fa: goto Ccb697c46e39a67391a970b950b95d4b; Ccb697c46e39a67391a970b950b95d4b: A4b147ebbaf3a8722f5b43d33712b149: goto B313afa689f35955135424e1e44834f7; B313afa689f35955135424e1e44834f7: } goto d371b8738f2396b2e4cbfe10db5a5ae5; f21988cf2ec9093f59259d76dd3e6da7: return "m/d/Y"; goto bbf0434654d3a453260a4537cd8d4066; F5513d6b2a0e888d23537a24d6cd44a8: return "m/d/Y"; goto f2352ceb157b2801ecca139d5cc30112; bbf0434654d3a453260a4537cd8d4066: F6187a2a7bc3c6dc1a680fa82e794cd9: goto D51e3349d67277396b0f600190d9d529; D51e3349d67277396b0f600190d9d529: $patterns = array("/\b\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}.\d{3,8}Z\b/" => "Y-m-d\TH:i:s.u\Z", "/\b\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\b/" => "Y-m-d", "/\b\d{4}-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-(0[1-9]|1[0-2])\b/" => "Y-d-m", "/\b(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-\d{4}\b/" => "m-d-Y", "/\b(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-(0[1-9]|1[0-2])-\d{4}\b/" => "d-m-Y", "/\b\d{4}\/(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\/(0[1-9]|1[0-2])\b/" => "Y/d/m", "/\b\d{4}\/(0[1-9]|1[0-2])\/(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\b/" => "Y/m/d", "/\b(0[1-9]|1[0-2])\/(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\/\d{4}\b/" => "m/d/Y", "/\b(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\/(0[1-9]|1[0-2])\/\d{4}\b/" => "d/m/Y", "/\b(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-\b(?:Jan(?:uary)?|Feb(?:ruary)?|Mar(?:ch)?|Apr(?:il)?|May|Jun(?:e)?|Jul(?:y)?|Aug(?:ust)?|Sep(?:tember)?|Oct(?:ober)?|(Nov|Dec)(?:ember)?)-\d{4}\b/" => "d-F-Y", "/\b(?:Jan(?:uary)?|Feb(?:ruary)?|Mar(?:ch)?|Apr(?:il)?|May|Jun(?:e)?|Jul(?:y)?|Aug(?:ust)?|Sep(?:tember)?|Oct(?:ober)?|(Nov|Dec)(?:ember)?)-\d{2}\-\d{4}\b/" => "F-d-Y", "/\b\d{4}\.(0[1-9]|1[0-2])\.(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\b/" => "Y.m.d", "/\b\d{4}\.(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\.(0[1-9]|1[0-2])\b/" => "Y.d.m", "/\b(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\.(0[1-9]|1[0-2])\.\d{4}\b/" => "d.m.Y", "/\b(0[1-9]|1[0-2])\.(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\.\d{4}\b/" => "m.d.Y", "/\b(?:2[0-3]|[01][0-9]):[0-5][0-9](:[0-5][0-9])\.\d{3,6}\b/" => "H:i:s.u", "/\b(?:2[0-3]|[01][0-9]):[0-5][0-9](:[0-5][0-9])\b/" => "H:i:s", "/\b(?:2[0-3]|[01][0-9]):[0-5][0-9]\b/" => "H:i", "/\b(?:1[012]|0[0-9]):[0-5][0-9](:[0-5][0-9])\.\d{3,6}\b/" => "h:i:s.u", "/\b(?:1[012]|0[0-9]):[0-5][0-9](:[0-5][0-9])\b/" => "h:i:s", "/\b(?:1[012]|0[0-9]):[0-5][0-9]\b/" => "h:i", "/\.\d{3}\b/" => ".v"); goto ebe646dc137640b42b04fe9965825ed9; E5b2720ecf22d00c60ae05b4ff11cb05: if (!empty($string)) { goto F6187a2a7bc3c6dc1a680fa82e794cd9; } goto f21988cf2ec9093f59259d76dd3e6da7; d371b8738f2396b2e4cbfe10db5a5ae5: ae11713c87eff3bd704aa86d8da8fc5f: goto F5513d6b2a0e888d23537a24d6cd44a8; f2352ceb157b2801ecca139d5cc30112: } goto B4075f95a01f8342823bb8d67892b216; e9925cc95ae9bee68d51011e682a76d8: function dashboardfilter($colname, $colname2, $data, $data2, $xy, $colno, $chart) { goto a076e8d7ecaeaac1729545aea1f22ff1; E8be80ba323777909b1cb8f18de654c4: foreach ($colname as $f) { goto Fc2662eda1063ad31a5373ce2b540e97; e3c79ef85f4c8f29761e5664421d4dff: $_SESSION["DF"] .= "multicol" . $f . $xy . " = " . json_encode($multicol) . ";
"; goto a24fa750c174660eebb5819f203eb422; d7fa04d32373d4f98d98c6e4a9dd8ae8: $_SESSION["DF"] .= "XY" . $f . $xy . " = ['" . $xy . "'];
"; goto E25832d865e5eb257238915676f2d0b6; af51ab0c1cd2ab315a297610eb862e59: $multicol[0] = $colno; goto e3c79ef85f4c8f29761e5664421d4dff; Ca2d4cb043c43f1c5f7f95a5f2356b0f: Ede2e9f0fb324769bd75486a7f0f4591: goto ccb5c8cc9ff655b6fa6d296d593c651d; Fc2662eda1063ad31a5373ce2b540e97: $f = preg_replace("/[^[:alnum:]]/", " ", $f); goto Ea3a86ac5831581a90666b95cdde0d8b; a24fa750c174660eebb5819f203eb422: $_SESSION["DF"] .= "applydatefilter(start, end, multicol" . $f . $xy . ", chartype" . $f . $xy . ", XY" . $f . $xy . ", colname" . $f . $xy . ", " . json_encode($data) . ", " . json_encode($data2) . ");\xa"; goto Ca2d4cb043c43f1c5f7f95a5f2356b0f; e2fc1e10c7d34d4c249a35c2c0ede3cb: $_SESSION["DF"] .= "chartype" . $f . $xy . " = '" . $chart . "';
"; goto d7fa04d32373d4f98d98c6e4a9dd8ae8; E25832d865e5eb257238915676f2d0b6: $_SESSION["DF"] .= "colname" . $f . $xy . " = '" . $f . "';\xa"; goto af51ab0c1cd2ab315a297610eb862e59; Ea3a86ac5831581a90666b95cdde0d8b: $f = preg_replace("/[[:space:]]+/", '', $f); goto e2fc1e10c7d34d4c249a35c2c0ede3cb; ccb5c8cc9ff655b6fa6d296d593c651d: } goto Abe4ded49e4ca7289620df6ca6a2f272; Bc8b927e725b1ffb3eba6d63190f6a21: $datais = "string"; goto e16ff65c0f336921cae61192ccd989f7; A4f6f45beca593d258ea3a4507cf3443: $datais = htmlspecialchars($data[0][0], ENT_QUOTES); goto a31ec2bbb2e3b47abb12500549785647; Cd59673edaf027d69df26f23c503610d: $i = 0; goto E2f4d6b6231aaff460a156cda45f9308; af0f8ba527e3360249ab0476fdd6770a: echo "\x9		
\x9</script>\xd
\x9	\xd\xa"; goto D993580b05503fc488963e9d02f7866c; a3ea925e4a0c1dbf09f506a40b4e6c29: if (is_numeric($datais)) { goto c15e422a523d93a600b0a223eace4afd; } goto Fa206ba208c7d7d3614c6917f1c990d3; e840ad2b5da3def14f5f68a6014bc75c: goto cb4cb70bb56bdacd97e78c0466cf4408; goto ecac51a1d5d1ca1932b7875630e4f5f5; a31ec2bbb2e3b47abb12500549785647: $datais2 = htmlspecialchars($data[0][1], ENT_QUOTES); goto a3ea925e4a0c1dbf09f506a40b4e6c29; E2f4d6b6231aaff460a156cda45f9308: foreach ($colname as $f) { goto B044315ec0a7c7a856650baf78b15fb0; Bf51f005ddb1d651c8ba3092645aed6e: $f = preg_replace("/[[:space:]]+/", '', $f); goto fc822497a9a422e186371c039beaa888; Dfb7fdc23a6bb6985a383466ced8e4db: $_SESSION["NF0"] .= "if (exist) {
"; goto Cdd0d566d3424399a3dd2da921e78911; Cdd0d566d3424399a3dd2da921e78911: $_SESSION["NF0"] .= "if ((multicol" . $f . $xy . ") !=(exist.getAttribute('data-col'))) {\xa"; goto a10e628385274ae4cc651e941ae81d47; Fdfbcc6a727ca4209d84743bffe336db: $multicol[0] = $colno; goto B52a6fa83ae28d93920f6ace2ad21b51; ff5a6474714a9db68b3b1f97befe04aa: $_SESSION["NF0"] .= "exist.remove();
"; goto dfe33102371f498914fcf3652d10bd61; fc822497a9a422e186371c039beaa888: $_SESSION["NF0"] .= "chartype" . $f . $xy . " = '" . $chart . "';
"; goto a884e59e0a85dce8097dfde0064802d9; F497d396ca1e46c0f566b944094275ae: $_SESSION["NF0"] .= "}\xa"; goto ff5a6474714a9db68b3b1f97befe04aa; e65a3c320c2397b8943b0e23fdef240c: $nf = "class="px-3" style="top:-3px; width:150px;margin:2px 18px;"><span class="number-column-name">"; goto Cdd839c1667899a95d0a5ac6b2c25732; e6e7566aeea3ed68954ed826a2de6369: $i++; goto B1052214037b4d4547eccd7856cc29f6; B52a6fa83ae28d93920f6ace2ad21b51: $_SESSION["NF0"] .= "multicol" . $f . $xy . "= " . json_encode($multicol) . ";
"; goto E14320c5d04a9966697c8625b0a560fa; B1052214037b4d4547eccd7856cc29f6: df10133096949ef3fa01f9a91ced74c7: goto C8b7f8f08275b1dc76fef375f00efcf1; E14320c5d04a9966697c8625b0a560fa: $_SESSION["NF0"] .= "exist = document.getElementById('" . $f . "');
"; goto Dfb7fdc23a6bb6985a383466ced8e4db; a884e59e0a85dce8097dfde0064802d9: $_SESSION["NF0"] .= "XY" . $f . $xy . "= ['" . $xy . "'];\xa"; goto e8a9f2b89f24cea4e9760cf9aba03936; E7bcd90b3a9618b1c5ab82627982fede: $_SESSION["NF0"] .= "\x9\x9XY" . $f . $xy . " += exist.getAttribute('data-xy');\xa"; goto F497d396ca1e46c0f566b944094275ae; a10e628385274ae4cc651e941ae81d47: $_SESSION["NF0"] .= "multicol" . $f . $xy . " += exist.getAttribute('data-col');\xa"; goto E7bcd90b3a9618b1c5ab82627982fede; dfe33102371f498914fcf3652d10bd61: $_SESSION["NF0"] .= "} 
"; goto e65a3c320c2397b8943b0e23fdef240c; Cdd839c1667899a95d0a5ac6b2c25732: $_SESSION["NF0"] .= "ftml='<span id="" . $f . "" data-col='+multicol" . $f . $xy . "+' " . $nf . $f . "</span></span>';
"; goto e6e7566aeea3ed68954ed826a2de6369; e8a9f2b89f24cea4e9760cf9aba03936: $_SESSION["NF0"] .= "colname" . $f . $xy . "= '" . $f . "';\xa"; goto Fdfbcc6a727ca4209d84743bffe336db; B044315ec0a7c7a856650baf78b15fb0: $f = preg_replace("/[^[:alnum:]]/", " ", $f); goto Bf51f005ddb1d651c8ba3092645aed6e; C8b7f8f08275b1dc76fef375f00efcf1: } goto be391d5ae71fdbe805db248f4049925b; a9b937114d66410593b09c49205aeb3e: $datais = "date"; goto b652ad617d64aad3f6e62d0c107fd6dc; e71b0f1f9d470526f6af651257dc3fae: $i = 0; goto c76451f03dd3eca5bb172c2ddc41134f; f42855923504ec4419ef99e8d5b8ba5d: E8528ca1138a423d6436963a0e3336f0: goto af0f8ba527e3360249ab0476fdd6770a; be391d5ae71fdbe805db248f4049925b: fdcb921d03e5c702f267a2982f1658ca: goto C6da415822f0a0b56276831d3af4b60e; Fa206ba208c7d7d3614c6917f1c990d3: if (strtotime($datais) && strtotime($datais2)) { goto cf1cb0464920283563c934b4cdaed12e; } goto Bc8b927e725b1ffb3eba6d63190f6a21; e1424344b79277344cf2adad3f44fd87: cb4cb70bb56bdacd97e78c0466cf4408: goto D9202f7b1ae7c2d633b20baafa8b2426; E8d95fd0e9ce7a313d7770be254b1700: foreach ($colname as $f) { goto e30175bd8537309f8fcda00c45dba075; d0907004bf2f7702ce987845556542f4: $_SESSION["NF"] .= "v = numShort($('#" . $f . "').slider('values', 0 ));
"; goto D2603bb302d5c22e24ec401253e7d0b4; e06149e4d37c289b013ff276a6428fe1: $_SESSION["NF"] .= "range: true,\xa"; goto b51aa660abe990f72696407bd93bdb8c; E8813fd95f2e600ae5435915435dfcf8: $_SESSION["NF"] .= "applynumberfilter(ui.values[0], ui.values[1], multicol" . $f . $xy . ", chartype" . $f . $xy . ", XY" . $f . $xy . ", colname" . $f . $xy . ", " . json_encode($data) . ", " . json_encode($data2) . ");	
"; goto D43943b5ab0d6a374b7129b66b338b67; Db99c8fee0539e65654b73c98fc9143d: $_SESSION["NF"] .= "maxu = v[1];\xa"; goto d6c65f5ddd421e51d122b260115754da; a4e87d07c396df8e46812aec5dad561f: $_SESSION["NF"] .= "v = numShort(ui.values[0]);\xa"; goto bcbe3ff3edee8d421eb3f264db49ca86; E9a7d6c48244a170deb3cff31c798e87: $_SESSION["NF"] .= "$('#" . $f . " .price-range-both').html('<i>' + ui.values[ 0 ] + ' - </i>' + ui.values[ 1 ] );
"; goto E8813fd95f2e600ae5435915435dfcf8; A7e2c2772cdbc2db686f2b9bd003cd38: $_SESSION["NF"] .= "minu = v[1];\xa"; goto ff07d6b4f405a758bf635bb3de60ad93; C016520e3b8ded9ea538cad7588b4652: $_SESSION["NF"] .= "dmaxv = v[0];\xa"; goto C0d43a1a4b134f6d1f11c35f42273c4f; A60c718dd2cf06f4e6345f55fd0cd7e8: $_SESSION["NF"] .= "$('#" . $f . " .ui-slider-handle:eq(1) .price-range-max" . $f . "').html('<span id="" . $f . "maxv">' + maxv+maxu+'</span>');\xa"; goto E9a7d6c48244a170deb3cff31c798e87; Accccd63a19ed30665f19dd3dda7e16a: echo "\xd\xa\x9				\x9\x9"; goto Cbbd7a32cb619d7893edcadbf209316c; b492e5c94abd4aebb87d65f8dd85c919: $_SESSION["NF"] .= "});\xa"; goto d0907004bf2f7702ce987845556542f4; A110ccdd5784fe371261e14ebc2b6e8c: $min = min($data[$i]); goto b1bb63f794db1c9c6f9c3890200c0609; Cbbd7a32cb619d7893edcadbf209316c: $_SESSION["NF"] .= "$('#" . $f . "').slider({
"; goto e06149e4d37c289b013ff276a6428fe1; D2603bb302d5c22e24ec401253e7d0b4: $_SESSION["NF"] .= "dminv = v[0];\xa"; goto A678b3c138cab1f497eeac18283fa7e9; Cb7d4f7d501c6a94cb38a5ac5578b3b6: $_SESSION["NF"] .= "maxv = v[0];
"; goto Db99c8fee0539e65654b73c98fc9143d; d240634e7d177887db40fc13a1bd0bdf: $_SESSION["NF"] .= "$('#" . $f . " .ui-slider-handle:eq(0)').append('<span class="price-range-min" . $f . " value">'+ dminv + dminu+ '<span id="unit"></span></span>');
"; goto E9f6e63a4e1f1477ed96167122f69d14; b1bb63f794db1c9c6f9c3890200c0609: $max = max($data[$i]); goto Accccd63a19ed30665f19dd3dda7e16a; bcbe3ff3edee8d421eb3f264db49ca86: $_SESSION["NF"] .= "minv = v[0];
"; goto A7e2c2772cdbc2db686f2b9bd003cd38; D43943b5ab0d6a374b7129b66b338b67: $_SESSION["NF"] .= "}\xa"; goto b492e5c94abd4aebb87d65f8dd85c919; E9f6e63a4e1f1477ed96167122f69d14: $_SESSION["NF"] .= "$('#" . $f . " .ui-slider-handle:eq(1)').append('<span class="price-range-max" . $f . " value">' + dmaxv + dmaxu + '<span id="unit"></span></span>');\xa
"; goto Ebb56e7c83f5bac03a82605d2506eb51; db2e87c009abd33f41e7476c66c1392b: $_SESSION["NF"] .= "$('#" . $f . " .ui-slider-range').append('<span class="price-range-both value"><i>' + $('#" . $f . "').slider('values', 0 ) + ' - </i>' + $('#" . $f . "').slider('values', 1 ) + '</span>');\xa"; goto d240634e7d177887db40fc13a1bd0bdf; c84a5e6678325296c7f7d7301930cc22: $_SESSION["NF"] .= "max: " . $max . ",\xa"; goto f60c22c1997214180083ad8e570c7ddd; f60c22c1997214180083ad8e570c7ddd: $_SESSION["NF"] .= "values: [ " . $min . ", " . $max . " ],
"; goto f4a6288ac3dc227755f8eb435acfdea6; D88c0ba3b992df0946566f1a4f0ac59e: $f = preg_replace("/[[:space:]]+/", '', $f); goto A110ccdd5784fe371261e14ebc2b6e8c; ff07d6b4f405a758bf635bb3de60ad93: $_SESSION["NF"] .= "v = numShort(ui.values[1]);
"; goto Cb7d4f7d501c6a94cb38a5ac5578b3b6; Ebb56e7c83f5bac03a82605d2506eb51: $i++; goto c701b475e8b8689965b301971043acbb; C0d43a1a4b134f6d1f11c35f42273c4f: $_SESSION["NF"] .= "dmaxu = v[1];
"; goto db2e87c009abd33f41e7476c66c1392b; bf93687ff3d1377c5da2997c29ad7122: $_SESSION["NF"] .= "v = numShort($('#" . $f . "').slider('values', 1 ));
"; goto C016520e3b8ded9ea538cad7588b4652; A678b3c138cab1f497eeac18283fa7e9: $_SESSION["NF"] .= "dminu = v[1];
"; goto bf93687ff3d1377c5da2997c29ad7122; e30175bd8537309f8fcda00c45dba075: $f = preg_replace("/[^[:alnum:]]/", " ", $f); goto D88c0ba3b992df0946566f1a4f0ac59e; d6c65f5ddd421e51d122b260115754da: $_SESSION["NF"] .= "$('#" . $f . " .ui-slider-handle:eq(0) .price-range-min" . $f . "').html('<span id="" . $f . "minv">' + minv+minu+'</span>');
"; goto A60c718dd2cf06f4e6345f55fd0cd7e8; c701b475e8b8689965b301971043acbb: cd8f2d34f6276d32a91f4081fc652053: goto f8cb4b2171629951a28476fd6d26e823; b51aa660abe990f72696407bd93bdb8c: $_SESSION["NF"] .= "min: " . $min . ",\xa"; goto c84a5e6678325296c7f7d7301930cc22; f4a6288ac3dc227755f8eb435acfdea6: $_SESSION["NF"] .= "slide: function(event, ui) {
"; goto a4e87d07c396df8e46812aec5dad561f; f8cb4b2171629951a28476fd6d26e823: } goto da2a869b1a544117309a9ac785d459a2; e16ff65c0f336921cae61192ccd989f7: goto d8ec8e18f861750689e7e78894ae9232; goto Ee16535f5232b9bd7433dc909a2ad736; f88d0005c4a941890bd86fe93065c722: echo "\x9		\x9\x9\x9	\x9document.getElementById("filteridshow").innerHTML = document.getElementById("filteridshow").innerHTML + ftml;\xd\xa			\x9\x9\x9	"; goto eb2229e82b7a8b2d0ba3c007ebdfd72a; ecac51a1d5d1ca1932b7875630e4f5f5: c15e422a523d93a600b0a223eace4afd: goto a732a7bd589a65b132a220bcd86ed5e4; b652ad617d64aad3f6e62d0c107fd6dc: echo "	\x9\x9		\x9\x9\x9\x9	dtml = '<input type="text" id="datetimerange-input1" style="text-align:center;background:#F7F7F7;border-width:1px;font-size:12px;width:160px;">';
\x9\x9		\x9\x9				document.getElementById("datefilteridshow").innerHTML = dtml;\xd\xa\x9		\x9	\x9		\x9\x9"; goto E8be80ba323777909b1cb8f18de654c4; A621af8e58fdce632a2175ea11ed37d0: $_SESSION["NF0"] .= $nf . "\xa"; goto D75bae6700aa388f7e5b874e2504ce1a; D8457b585cdd6fc17ca3875a82a18c4b: bffbaa1470c13d752029150759c7db87: goto f88d0005c4a941890bd86fe93065c722; eb2229e82b7a8b2d0ba3c007ebdfd72a: B8535f8d32526d4b468bf0dbb2ebd8d9: goto ffd0a93cf0cc292e5e75bb211301ebf4; D75bae6700aa388f7e5b874e2504ce1a: $i = 0; goto E8d95fd0e9ce7a313d7770be254b1700; Abe4ded49e4ca7289620df6ca6a2f272: Fb881b7fc18831d2b4b27aec8100ff7d: goto B5ce5a271db39208dbc07318681f681a; Ee16535f5232b9bd7433dc909a2ad736: cf1cb0464920283563c934b4cdaed12e: goto a9b937114d66410593b09c49205aeb3e; c76451f03dd3eca5bb172c2ddc41134f: foreach ($colname as $f) { goto c649d4816698f0c7cd809ec24a2749f3; ccb11d1a66c8b2d4c6d48c64ddb9b4c3: echo "';
\xa	\x9\x9	\x9	\x9"; goto a76135ba24c36916b2a9abe77d81ef21; Aa7b337ab14fb4ee4e47428227011192: echo "';
				\x9		XY"; goto Fd88fc38d33da16390843a01bae17b90; Ba5f7de42a9ccc7971f1a3874fc5261e: echo $f . $xy; goto aacd99fdc26c1763ee2138f78a01eda4; d5c4ef54fad3279d8e33a1cc042f2d0d: echo "" data-live-search="true" multiple data-actions-box="true" data-size="11" >';\xd\xa			\x9\x9\x9\x9\x9"; goto a7ebd21a3ba72313764ee1ea1ca39e31; Fc015274aa5bdd32d9df0904db05bb90: echo $f . $xy; goto af75cdd782a96679711bd3d1df7ea52e; afe4bd58bbbb0c228cbd20e9ed8d3fd0: echo "'];\xd
\x9\x9\x9	\x9\x9	colname"; goto Fa273b7629ff5240e3c74e7025906f4a; d81da99e129e19f5917cf6e8b9ae0c63: echo $xy; goto afe4bd58bbbb0c228cbd20e9ed8d3fd0; F42caa7ce1ff620740ad3ac70b168daf: echo $f; goto ccb11d1a66c8b2d4c6d48c64ddb9b4c3; d21d6d258045a0e407fdfa8fb1c22b6a: f6880488a3af86aec020676d2576d3f7: goto e4297e046ca487ccbb561d55e77e8c8a; C2941c327efadf741b2a8b8f32addad7: echo ");" data-width="180px" class="selectpicker" name =""; goto D21f25e4a2bbc66a154467af8d935f84; Fd88fc38d33da16390843a01bae17b90: echo $f . $xy; goto e5b00a39f6f98772fdceef5e4eef80d3; e3f6d61368abce765e1460c608871c6d: echo $f; goto e33f8cae72755f683ebb51f0cc4c3b36; be73828238330cc32be8527660f38eac: echo $f . $xy; goto a1199fab4d9da4baa5f138a27ed28b1c; ab19b09ecbfacc36039ee308f9beef2d: echo " = "; goto e199f2894f646111f4023008e5fced65; Fa273b7629ff5240e3c74e7025906f4a: echo $f . $xy; goto a7320ae682934b19fb9eee445890496c; Ffe94ca20d26d2cd1108fe102808ea4c: echo $chart; goto Aa7b337ab14fb4ee4e47428227011192; Fa6708621c0e67419ae8fad7614ecb71: echo $f . $xy; goto bd702516a6787140128ed539142e3c16; A5ffdf71b7417dff9228d4764be17237: echo $f; goto d5c4ef54fad3279d8e33a1cc042f2d0d; d24d0e5df662fba5f10fecc69c6040a7: $f = preg_replace("/[[:space:]]+/", '', $f); goto e123d78d3f4deefbd72ec849d52a1c03; fe433788b38afb48db28e447dfd4a3a0: echo "+' data-xy='+XY"; goto e7af7b7662e2963c7d3c29cb7f5b1dfb; bec86294c7b79d6c9697108b5767f494: echo $f . $xy; goto E3bcb63a869ca3b8176ee3b7d78b5b91; D6e15c1113de6f4bc819e100a788906e: ce4b0a76bf3147a0dde8f395a6123eab: goto d40e37dcc9b5afee3b40b392d1fc1fd1; c649d4816698f0c7cd809ec24a2749f3: $f = preg_replace("/[^[:alnum:]]/", " ", $f); goto d24d0e5df662fba5f10fecc69c6040a7; D7f3952c8948ed02800269f35380057d: echo ";
\x9\x9\x9			\x9exist = document.getElementById(""; goto e3f6d61368abce765e1460c608871c6d; C49674c3adaba78d99ffa4534c7eeb9e: echo "" data-col='+multicol"; goto A795073904c83a278b68edcde4ac3040; Ad715d0d234ee9435aa8a2c04c918b70: echo $f . $xy; goto b76ab223238c4e9bf626c71138569aa8; B9df2d63d84f4527d7b5657baf436550: echo $f . $xy; goto C2941c327efadf741b2a8b8f32addad7; a1199fab4d9da4baa5f138a27ed28b1c: echo ") !=(exist.getAttribute('data-col'))) {\xd\xa\x9\x9\x9	\x9\x9			multicol"; goto Fc015274aa5bdd32d9df0904db05bb90; eb6ea7f11554d0bf5f06dac3e5ca3757: $i++; goto D6e15c1113de6f4bc819e100a788906e; af75cdd782a96679711bd3d1df7ea52e: echo " += exist.getAttribute('data-col');\x9
\xa	\x9	\x9\x9				XY"; goto Fa6708621c0e67419ae8fad7614ecb71; a7ebd21a3ba72313764ee1ea1ca39e31: $j = 0; goto E2c1d9cf8bcadc1d51cd13c77dec001d; e7af7b7662e2963c7d3c29cb7f5b1dfb: echo $f . $xy; goto a083070ca85740aa5e3eac98b72845bc; D21f25e4a2bbc66a154467af8d935f84: echo $f; goto C57a8617bf0488f6dfdd13344b76b70a; a083070ca85740aa5e3eac98b72845bc: echo "+' onchange="applydbfilter(multicol"; goto Ba5f7de42a9ccc7971f1a3874fc5261e; e5b00a39f6f98772fdceef5e4eef80d3: echo " = ['"; goto d81da99e129e19f5917cf6e8b9ae0c63; C57a8617bf0488f6dfdd13344b76b70a: echo "[]" title=""; goto A5ffdf71b7417dff9228d4764be17237; a7320ae682934b19fb9eee445890496c: echo " = '"; goto F42caa7ce1ff620740ad3ac70b168daf; E2c1d9cf8bcadc1d51cd13c77dec001d: foreach ($data[$i] as $xs) { goto efbdbd2b130ff030cbdce714d971d0ae; efbdbd2b130ff030cbdce714d971d0ae: if (empty($xs)) { goto a4387d369a4b942920ff69ce301b85e6; } goto cea5512b50c2b2481b43480d6304568a; b489668fae15718e8de2e4cab3660d18: a4387d369a4b942920ff69ce301b85e6: goto A0cadc68e8da41b43fec03402bb4464c; cea5512b50c2b2481b43480d6304568a: $xs = htmlspecialchars($xs, ENT_QUOTES); goto D623db6c9f0361a532aa9fb57fa6b55c; A8b7bc9d4c87ec9f60ba02863b888b0d: echo "</option>';
\x9	\x9\x9	\x9	\x9"; goto b489668fae15718e8de2e4cab3660d18; A0cadc68e8da41b43fec03402bb4464c: c5ae65d231b56275ecc900396ad2818f: goto d4277cee5ccf31a891ce317cc1ecc8da; D623db6c9f0361a532aa9fb57fa6b55c: echo "	\x9	\x9	\x9	\x9ftml = ftml+ '<option data-tokens=""; goto bbfe1245a615339b428d016374937b98; bbfe1245a615339b428d016374937b98: echo $xs; goto B9ddef94c8e954f7c6817e3907f1e2d4; B9ddef94c8e954f7c6817e3907f1e2d4: echo "" class="selectoption" >"; goto Abee9275dbe4881c55d94eaf77866f9c; Abee9275dbe4881c55d94eaf77866f9c: echo $xs; goto A8b7bc9d4c87ec9f60ba02863b888b0d; d4277cee5ccf31a891ce317cc1ecc8da: } goto d21d6d258045a0e407fdfa8fb1c22b6a; A5c0d24ec572edf2f9770d88d65349c9: echo ", XY"; goto bec86294c7b79d6c9697108b5767f494; E3bcb63a869ca3b8176ee3b7d78b5b91: echo ", colname"; goto B9df2d63d84f4527d7b5657baf436550; A795073904c83a278b68edcde4ac3040: echo $f . $xy; goto fe433788b38afb48db28e447dfd4a3a0; e123d78d3f4deefbd72ec849d52a1c03: echo "\x9\x9\x9\x9\x9\x9\x9chartype"; goto Ad715d0d234ee9435aa8a2c04c918b70; C4b0f92f42620a4ef279e497417bb3c5: echo $f . $xy; goto ab19b09ecbfacc36039ee308f9beef2d; c8c1f426b0a276d4f4f6265a03f1ae84: echo $f; goto C49674c3adaba78d99ffa4534c7eeb9e; eb59a82d32b290d4396172273733cfdc: echo "	\x9\x9\x9\x9\x9\x9multicol"; goto C4b0f92f42620a4ef279e497417bb3c5; aacd99fdc26c1763ee2138f78a01eda4: echo ", chartype"; goto C89cb8f0a4d9537dd498143735ddc68c; e199f2894f646111f4023008e5fced65: echo json_encode($multicol); goto D7f3952c8948ed02800269f35380057d; C89cb8f0a4d9537dd498143735ddc68c: echo $f . $xy; goto A5c0d24ec572edf2f9770d88d65349c9; bd702516a6787140128ed539142e3c16: echo " += exist.getAttribute('data-xy');\x9\xd\xa	\x9	\x9\x9		\x9}
	\x9\x9	\x9	\x9	exist.remove();
\x9\x9\x9\x9	\x9\x9} 
		\x9	\x9\x9	
	\x9\x9\x9	\x9	ftml = '<select id=""; goto c8c1f426b0a276d4f4f6265a03f1ae84; e4297e046ca487ccbb561d55e77e8c8a: echo "	\x9\x9\x9	\x9		
\x9\x9	\x9	\x9	ftml = ftml+ '</select>';\xd\xa	\x9			\x9\x9\xd\xa\x9				\x9"; goto eb6ea7f11554d0bf5f06dac3e5ca3757; a76135ba24c36916b2a9abe77d81ef21: $multicol[0] = $colno; goto eb59a82d32b290d4396172273733cfdc; e33f8cae72755f683ebb51f0cc4c3b36: echo "");
\xa\x9	\x9\x9		\x9if (exist) {
	\x9	\x9		\x9\x9if ((multicol"; goto be73828238330cc32be8527660f38eac; b76ab223238c4e9bf626c71138569aa8: echo " = '"; goto Ffe94ca20d26d2cd1108fe102808ea4c; d40e37dcc9b5afee3b40b392d1fc1fd1: } goto D8457b585cdd6fc17ca3875a82a18c4b; a076e8d7ecaeaac1729545aea1f22ff1: echo "\x9<script>
\xa
\xa						"; goto A4f6f45beca593d258ea3a4507cf3443; C6da415822f0a0b56276831d3af4b60e: $nf = "document.getElementById("numberfilteridshow").innerHTML = document.getElementById("numberfilteridshow").innerHTML + ftml;"; goto A621af8e58fdce632a2175ea11ed37d0; B5ce5a271db39208dbc07318681f681a: d8ec8e18f861750689e7e78894ae9232: goto e840ad2b5da3def14f5f68a6014bc75c; ffd0a93cf0cc292e5e75bb211301ebf4: if (!($datais == "number")) { goto E8528ca1138a423d6436963a0e3336f0; } goto Cd59673edaf027d69df26f23c503610d; a732a7bd589a65b132a220bcd86ed5e4: $datais = "number"; goto e1424344b79277344cf2adad3f44fd87; D9202f7b1ae7c2d633b20baafa8b2426: if (!($datais == "string")) { goto B8535f8d32526d4b468bf0dbb2ebd8d9; } goto e71b0f1f9d470526f6af651257dc3fae; da2a869b1a544117309a9ac785d459a2: b376a16021fb3096def4ab27f449d459: goto f42855923504ec4419ef99e8d5b8ba5d; D993580b05503fc488963e9d02f7866c: } goto db7fb4b047f0fd019d506261c9c0a7d3; db7fb4b047f0fd019d506261c9c0a7d3: function remove_special_char($HDS) { goto De649ce6c63a484c6dfebf75425f3c2d; f8bf6f3fc59c4e887fb9802ff31a2c8e: b2ab76ff56be1e315e910d97b3ccd531: goto A83420d5150123ff2e6ab9a010c12ee7; De649ce6c63a484c6dfebf75425f3c2d: if (!($HDS == NULL)) { goto b2ab76ff56be1e315e910d97b3ccd531; } goto b6e1eaa9e3e28b18d0256735aad09e4a; b6e1eaa9e3e28b18d0256735aad09e4a: return $HDS; goto f8bf6f3fc59c4e887fb9802ff31a2c8e; E015d0567f9cb15bf2c5042b937346b0: $string = preg_replace("/&(amp;)?#?[a-z0-9]+;/i", "-", $string); goto de4cc354c46689813aefb2b463bcc39c; cc77e10290bf6b30db467f5adef06403: return $string; goto f9716bcf4fbefae6db804d2990917edf; A83420d5150123ff2e6ab9a010c12ee7: $string = str_replace(array("[', ']", "'", "/\[.*\]/U"), '', $HDS); goto E015d0567f9cb15bf2c5042b937346b0; de4cc354c46689813aefb2b463bcc39c: $string = preg_replace("/&([a-z])(acute|uml|circ|grave|ring|cedil|slash|tilde|caron|lig|quot|rsquo);/i", "\1", $string); goto cc77e10290bf6b30db467f5adef06403; f9716bcf4fbefae6db804d2990917edf: } goto B3a1ac82c7cc35cd4275a8fdf10dc94b; ed2a55e3a8d38a958d701d9032c7c6cf: function sorting($order, $val1, $val2) { goto F9984d5d209325a3469fd29adea82f75; F9984d5d209325a3469fd29adea82f75: $add = $val2; goto eb25a532228fdedf374422e9ce91fe61; B5a365d68d7aa0839aaa4cb33060a454: return array($add, $subt); goto Ca28bf7085a6c045aef795e2a0bcca2c; eb25a532228fdedf374422e9ce91fe61: $subt = $val1; goto B5a365d68d7aa0839aaa4cb33060a454; Ca28bf7085a6c045aef795e2a0bcca2c: } goto F4f8187c10ac402af6049ea20943aef2; B3f609eed51c449c03a4e5eb4472e350: echo "\xd
<div id="inc_modal"></div>
<script>\xd

function applydbfilter(cols,chart,xy, colname){\xd
\x9
\xa	\x9var filtercolid = "#"+colname;
		var selected = [];
		selected = $(filtercolid).val();\xd\xa\x9\x9for (i=0; i<cols.length; i++) {
\xa	\x9 
		 \x9if (xy[i]=="X") {
	\x9\x9var update = {
\xa\x9	\x9\x9	x: [selected],
\xa				\x9values: [selected]
\xa\x9\x9\x9\x9} 
\x9		} else {\xd\xa\x9	\x9var update = {\xd\xa\x9		\x9  y: [selected],\xd\xa	\x9			labels: [selected]\xd
		\x9\x9} 
\xa	\x9	}
\x9	
\xa\x9\x9\x9DashboardBuilder.restyle('col'+cols[i], update); \xd\xa	\x9}\x9
\x9
\x9\x9\x9
}
\xd
function applydatefilter(start, end,cols,chart,xy, colname, data1, data2) {\xd

\xa\x9\x9datax = data1[0];\xd\xa	\x9datay = data2[0];\xd
		fromDate=new Date(start);
\xa		toDate=new Date(end);
\xa
	\x9let newx = [];\xd\xa\x9	let newy = [];
\xa\x9	j=0;\xd\xa\x9\x9for (i=0; i<datax.length; i++) {\xd
\x9		d = new Date(datax[i]);\xd\xa	\x9\x9if (d >= fromDate && d <= toDate) {\xd
\x9\x9\x9	newx[j] = datax[i];
	\x9	\x9newy[j]=datay[i];\xd\xa		\x9\x9j++;
\x9\x9\x9}\xd
\x9	}

\xa
\xa\x9	for (i=0; i<cols.length; i++) {\xd\xa	\x9 
\xa		 	if (xy[i]=="X") {\xd
	\x9\x9var update = {\xd\xa	\x9		\x9x: [newx],
	\x9\x9\x9\x9values: [newx],
\xd
		\x9	} \xd
	\x9\x9} else {
		\x9	var update = {
\xd
		\x9\x9	y: [newx],\xd
\x9\x9\x9\x9\x9labels: [newx]
\x9\x9		}
\xa\x9\x9\x9\x9\xd
		\x9}\xd
		
\xa	\x9	DashboardBuilder.restyle('col'+cols[i], update); \xd
\x9\x9}\xd
\x9\xd\xa}\xd
\xd
function applynumberfilter(start,end,cols,chart,xy, colname, data1, data2) {
\x9
\x9\x9if (xy=="X") {\xd
\x9\x9datax = data1[0];\xd
	\x9datay = data2[0];
\xa\x9\x9var newx = datax.filter(
	\x9\x9	function (v) {\xd
\x9	\x9	\x9return v <= end && v >= start;\xd
			\x9}\xd
\x9\x9);\xd\xa	\x9} else {\xd\xa		\x9datax = data2[0];
	\x9	datay = data1[0];
\xa\x9		var newy = datay.filter(
				function (v) {
	\x9	\x9	return v <= end && v >= start;\xd
\x9\x9\x9	}\xd
\x9	\x9);\xd\xa\x9\x9}\xd
\xd
		\xd
\x9	for (i=0; i<cols.length; i++) {
		 	if (xy[i]=="X") {\xd\xa\x9	\x9var update = {
\xa	\x9	\x9\x9x: [newx],\xd
\x9\x9\x9	\x9values: [newx],
\xa				\x9y: [newy],\xd
\x9				labels: [newy]
\xa\x9		\x9} \xd
	\x9\x9} else {\xd\xa\x9		\x9var update = {
\x9\x9\x9		x: [newy],\xd
	\x9\x9\x9\x9values: [newy],
	\x9\x9\x9	y: [newx],
\xa	\x9			labels: [newx]
	\x9	\x9}\xd
				\xd\xa			}
\xa\x9	\xd\xa\x9\x9	DashboardBuilder.restyle('col'+cols[i], update); \xd
\x9	}\xd
\x9\xd
}\xd
\xd
function filtersetting (data, col, label, layout) {\xd\xavar html = '<div class="border bg-light col col-12 d-flex px-3 "><h5 class="d-flex float-start"> '+label+'</h5><button type="button" class="fa fa-window-close position-absolute top-0 end-0 " style="font-size:26px;color:#d14232;border:0;" data-dismiss="modal" aria-hidden="true" onclick="State.closeDialog();"></button></div><div class="m-4">';
\xd\xafor (i = 0; i < data.length; i++) {\xd
html = html + '<h7 style="margin-top:5px;">Trace '+(i+1);\xd\xa// x-axis
if (data[i].type=='pie' || data[i].type=='donut') {\xd
	xvalue = data[i].values;\xd\xa	yvalue = data[i].labels;\xd
} else {\xd
\x9xvalue = data[i].x;\xd
	yvalue = data[i].y;\xd
}\xd\xa

\xahtml = html + '</h7><div class="row"><div class="col col-md-6 "><h6 style="margin-left:20px;">X-axis &nbsp;<i id="sort-x-icon'+i+'" class="fa fa-sort-amount-asc" onclick=x_y_sort(xvalue,yvalue,'+i+',1); onmouseover="" style="cursor: pointer;"></i></h6>';\xd
html = html +'<select name="x-filter" id="x-filter'+i+'" style="font-size:11px;" class="form-control form-control-sm" multiple>';
\xd
\xd
	for (j = 0; j < xvalue.length; j++) {\xd\xa\x9	html = html +'<option value="'+xvalue[j]+'" selected="selected">'+xvalue[j]+'</option>';
\xa\x9}
\xa\xd

\xahtml = html +'</select></div>';
\xa\xd
// y-axis\xd\xa\xd\xahtml = html + '<div class="col col-md-6 "><h6><span class="position-absolute start-50"><i class="fa fa-exchange" id="exchange'+i+'" data-exchange="x2y" onclick=exchange(xvalue,yvalue,'+i+'); onmouseover="" style="cursor: pointer;"></i></span><span class="mx-4">Y-axis &nbsp;<i id="sort-y-icon'+i+'" class="fa fa-sort-amount-asc" onclick=x_y_sort(xvalue,yvalue,'+i+',2); onmouseover="" style="cursor: pointer;"></i></span></h6>';
html = html +'<select name="y-filter" id="y-filter'+i+'" style="font-size:11px;" class="form-control form-control-sm" multiple>';\xd\xa\xd

\xa\x9for (j = 0; j < yvalue.length; j++) {
\xa	html = html +'<option value="'+yvalue[j]+'" selected="selected">'+yvalue[j]+'</option>';\xd\xa\x9}


html = html +'</select></div></div><hr/>';
}

html = html +'</div>';
\xd\xahtml = html +'<div class="col col-12 w-100 mt-2 border bg-light"><div class="p-2 d-flex justify-content-end">';
html = html +'<button type="button" class="btn btn-sm btn-default" id="reset"><i class="fa fa-undo"></i></button>';\xd
html = html +'<button type="button" class="btn btn-sm btn-primary " id="apply"><i class="fa fa-check"></i></button>';\xd\xahtml = html +'</div></div>';
\xd

\xd\xaview(true, html);\x9

document.getElementById("reset").addEventListener("click",function(e){
  window.location.href = window.location.href;
\xa\x9view(false, "");
\xa},false);

\xd

\xadocument.getElementById("apply").addEventListener("click",function(e){\xd
\x9for (i = 0; i < data.length; i++) {
\xa	\x9\xd
\x9\x9var selectedx = [];\xd\xa	\x9\x9for (var option of document.getElementById('x-filter'+i).options)
\x9		{
				if (option.selected) {\xd
	\x9	\x9	selectedx.push(option.value);\xd\xa\x9	\x9	}
\xa	\x9	}\xd\xa\xd\xa\x9	var selectedy = [];
\x9\x9for (var option of document.getElementById('y-filter'+i).options)
		{\xd\xa			if (option.selected) {\xd
	\x9		selectedy.push(option.value);
\xa\x9\x9	}\xd
		}
\xa	\x9\xd\xa\x9	\xd
\x9\x9if (data[i].type=='pie' || data[i].type=='donut') {\xd\xa			var update = {\xd\xa	\x9\x9\x9	values: [selectedx], // N.B. notice the extra []
\xa\x9	\x9	\x9labels: [selectedy]
\xa			}
\x9\x9} else {\xd
\x9\x9	var update = {\xd\xa\x9\x9\x9		x: [selectedx], // N.B. notice the extra []
\x9\x9		\x9y: [selectedy]\xd\xa			}
\xa\x9\x9}\xd\xa\x9}\xd\xa	\xd\xa
\xa\x9DashboardBuilder.restyle('col'+col, update); \xd

\xa\xd
  State.closeDialog();\xd\xa	 \xd
},false);\xd
\xd
}\xd

\xa\xd\xafunction x_y_sort(x, y, i, o) {
	\xd\xa var list = [];\xd\xa for (var j = 0; j < x.length; j++) {\xd
	if (Number(x[j])) {
\xa	\x9x[j] = Number(x[j]); 
\x9}
	if (Number(y[j])) {
\x9\x9y[j] = Number(y[j]); 
\x9}
\xa  list.push({'x': x[j], 'y': y[j]});\xd
 }\xd
\xd\xa \xd
 if (o==1) { // if X data\xd\xa\x9if (document.getElementById("sort-x-icon"+i).classList.contains('fa-sort-amount-asc') ){
\x9\x9list.sort(function(a, b) {
	\x9return ((a.x < b.x) ? -1 : ((a.x == b.x) ? 0 : 1));
\xa\x9\x9});\xd\xa		document.getElementById("sort-x-icon"+i).className = 'fa fa-sort-amount-desc';
\xa\x9} else {\xd\xa\x9\x9list.sort(function(a, b) {\xd\xa		return ((a.x > b.x) ? -1 : ((a.x == b.x) ? 0 : 1));
\xa		});
		document.getElementById("sort-x-icon"+i).className = 'fa fa-sort-amount-asc';\xd
	}
\xa } else { // Y data
\xa	 if (document.getElementById("sort-y-icon"+i).classList.contains('fa-sort-amount-asc') ){\xd\xa		list.sort(function(a, b) {
\xa\x9\x9return ((a.y < b.y) ? -1 : ((a.y == b.y) ? 0 : 1));\xd\xa		});
\xa		document.getElementById("sort-y-icon"+i).className = 'fa fa-sort-amount-desc';\xd\xa\x9} else {\xd\xa\x9\x9list.sort(function(a, b) {
\x9\x9return ((a.y > b.y) ? -1 : ((a.y == b.y) ? 0 : 1));
\xa\x9	});
\xa		document.getElementById("sort-y-icon"+i).className = 'fa fa-sort-amount-asc';\xd\xa\x9} 
\xa } 
\xa\xd
\x9selectxid = 'x-filter'+i;\xd\xa\x9selectyid = 'y-filter'+i;
\x9var xhtml="";
\xa	var yhtml="";

 for (var h = 0; h < list.length; h++) {
\x9xhtml += '<option value="'+list[h].x+'" selected="selected">'+list[h].x+'</option>';
	document.getElementById(selectxid).innerHTML = xhtml;\xd\xa	yhtml += '<option value="'+list[h].y+'" selected="selected">'+list[h].y+'</option>';
	document.getElementById(selectyid).innerHTML = yhtml;
\xa }\xd\xa \xd
}\xd\xa\xd\xa
\xafunction exchange(x, y, i) {
\xa\x9selectxid = 'x-filter'+i;
\x9selectyid = 'y-filter'+i;
\x9var xhtml="";
\xa	var yhtml="";\xd\xa
\xa	e = document.getElementById('exchange'+i);
\xa\x9d = "data-exchange";
\xa\xd\xa\x9\x9t = x;
		x = y;
\xa\x9	y = t;
\xa\xd\xa	if (e.getAttribute(d)=="x2y") {
\x9for (var h = 0; h < x.length; h++) {\xd\xa\x9\x9xhtml += '<option value="'+x[h]+'" selected="selected">'+x[h]+'</option>';
	\x9document.getElementById(selectxid).innerHTML = xhtml;\xd
\x9\x9yhtml += '<option value="'+y[h]+'" selected="selected">'+y[h]+'</option>';
\xa\x9	document.getElementById(selectyid).innerHTML = yhtml;\xd
  }\xd\xa\x9 e.setAttribute(d, "y2x"); 
\xa\x9} else {\xd\xa	for (var h = 0; h < x.length; h++) {
\xa	\x9xhtml += '<option value="'+y[h]+'" selected="selected">'+y[h]+'</option>';
	\x9document.getElementById(selectxid).innerHTML = xhtml;
\xa\x9\x9yhtml += '<option value="'+x[h]+'" selected="selected">'+x[h]+'</option>';\xd\xa	\x9document.getElementById(selectyid).innerHTML = yhtml;
\xa  }
	 e.setAttribute(d, "x2y"); \xd
	}\xd\xa \xd
}\xd\xa
\xa\xd\xawindow.State = {
 isOpen: false,
 openDialog: function(key){\xd
\xd
  State.isOpen = true;
\xa  view()
\xa },\xd
 closeDialog: function(){
\xa  State.isOpen = false;
  view()
 }\xd
}\xd

\xafunction view (ops, html) {
 var modalCls = ops\xd
  ? "inc_modal inc_modal-shown" \xd
  : "inc_modal inc_modal-hidden"\xd
 inc_modal.innerHTML = `\xd\xa  <div class="${modalCls}">\xd
   <div class="inc_modal-content">`\xd\xa    +html+
\xa   `</div>\xd
  </div>
\xa `
}\xd\xa\xd\xafunction collision($div1, $div2) {\xd\xa\x9 var x1 = $div1.offset().left;\xd
\x9 var w1 = 40;
\xa\x9 var r1 = x1 + w1;\xd
\x9 var x2 = $div2.offset().left;\xd
\x9 var w2 = 40;
\xa	 var r2 = x2 + w2;
		\xd
	 if (r1 < x2 || x1 > r2) return false;
\xa	 return true;
\xa	 
	}
\xa
function numShort (n) {\xd\xamaxv = n;\xd
maxu ='';
\xaif (maxv > 1000000) {
maxv = (maxv / 1000000).toFixed(1).replace(/\.0$/, '');;\xd\xamaxu = 'M';\xd\xa} else {\xd
if (maxv >= 1000) {\xd
maxv = (maxv / 1000).toFixed(1).replace(/\.0$/, '');\xd
maxu = 'K';\xd\xa}\xd
}
return [maxv, maxu];
}
</script>
\xd
<style>\xd\xa#inc_modal{\xd
}
\xa\xd
.inc_modal-shown {
 display: block;\xd\xa}
\xa\xd
.inc_modal-hidden {\xd\xa display: none;
}

\xa.inc_modal {
  position: fixed; \xd
  z-index: 1; 
  padding-top: 150px;\xd\xa  left: 0;\xd\xa  top: 0;\xd
  width: 100%; 
  height: 100%; \xd\xa  overflow: auto; \xd\xa  background-color: rgb(222,0,0);\xd\xa  background-color: rgba(2,0,0,0.5); \xd\xa}\xd
\xd
 /* Modal Content */
.inc_modal-content {\xd
  background-color: #fefefe;
  margin: auto;\xd\xa  padding: 0px;
\xa  border: 1px solid #888;
  width: 80%;
\xa  max-width: 600px;
  position:relative;\xd\xa  animation:animetop 0.4s\xd
}

@keyframes animetop{\xd
 from{top:-300px;opacity:0} 
\xa to{top:0;opacity:1\xd\xa }\xd
}

.modal-close {\xd\xa 
\xa cursor: pointer;
\xa right:0;
\xa}\xd\xa
.modal-close:hover {
 box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.4);
\xa}
\xa</style>\xd

<style>\xd

.value {\xd\xa position: absolute;
 top: 18px;\xd
 left: 50%;\xd
 margin: 0 0 0 -20px;\xd
 width: 40px;\xd\xa text-align: center;
\xa display: block;\xd
 
 /* optional */
\xa 
\xa font-weight: normal;\xd
 font-family: Verdana,Arial,sans-serif;
 font-size: 9px;\xd
 color: #333;\xd
}\xd\xa
\xa.price-range-both.value {
\xa width: 100px;
 margin: 0 0 0 -50px;
\xa top: 26px; 
\xa}\xd
\xd\xa.price-range-both {
\xa display: none; 
\xa}\xd\xa#slider {top:33px;}
.value i {\xd\xa font-style: normal;\xd\xa}\xd\xa.ui-slider-handle {margin-top:3px;}\xd\xa\xd\xa.number-column-name{
\x9z-index:2;\xd\xa\x9position:relative;
\x9font-size:12px;
	color:gray;\xd
}
\xa</style>"; 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
 goto Eb2a18b011e8240adf6d5a7ce9fddc29; Eb2a18b011e8240adf6d5a7ce9fddc29: class dashboardbuilder { var $legacy; var $type = array(); var $data; var $title; var $xaxis; var $yaxis; var $xlabel; var $ylabel; var $width; var $height; var $xaxistitle; var $yaxistitle; var $barmode; var $name; var $tracename; var $color; var $font_color; var $bg_color; var $orientation; var $dropdown; var $legposition; var $size; var $text; var $datalabel; var $showgrid; var $showline; var $hole; var $csv; var $csvdata; var $servername; var $username; var $password; var $dbname; var $source; var $rdbms; var $sql; var $yaxisSQL; var $xaxisSQL; var $xaxisCol; var $yaxisCol; var $mapdata = array(); var $mapcode = array(); var $mapcountry = array(); var $sizeSQL = array(); var $sizeCol = array(); var $textSQL = array(); var $textCol = array(); var $maptype = array(); var $yntitle = array(); var $col; var $XLSCol = array(); var $visible = array(); var $folder; var $toImage; var $zoomin; var $zoomout; var $autoscale; var $filterlabel; var $filter; var $xsort = array(); var $ysort = array(); var $xmodel = array(); var $ymodel = array(); var $forecast = array(); var $forecastlabel; var $isModel = array(); var $side; var $plot; var $json; var $tablefontsize; var $kpichartformula; var $kpichartpar; public function __construct() { } public function dashboardbuilder() { goto C5439c3a04c185336d9b0be5817eecd7; E3dfda63b699e8668404eaccd8571f9e: $this->text = array(); goto e2b9063ea8ebc99e2d3e97a7a71b8e78; C326680a895c9f62dc31ca01534f45dd: $this->textCol = array(); goto d9faa8fae2769914b8e1440d9e4bcaae; F6f4ad4d3c3ad6cd3c06586e95704a14: $this->plot = ''; goto B80867c812f608e0ed39ef73310ea24b; E2811fee5125dbc589e1488e8a599f9c: $this->ymodel = array(); goto Fd6e9c0b83872c3a777729cb44cdd18a; f970fe8d3ea265928a140d7cd1c7fad9: $this->json = ''; goto ff78f404e9bd1726841ad3d50579a5e2; Cb6fb32b9df381975e5cf50334c85f27: $this->tracename = array(); goto d8632c04bab4ed9e3445ea74800b1745; c8bf005e2302eb779c95387dc134230a: $this->zoomout = ''; goto dd4747b941b6ea386eaaaf481e4cee5c; E39e91313036e1643a5fb9202bb18123: $this->type = array(); goto bd58cb816c1ea9b8f6625c936f9b5449; C3e5b6be410a5a61e58fbef87b79f4b4: $this->orientation = ''; goto ec681faf35fb0efabbeb9d1b81174d2f; d07248b08c7a3af4690d92d888fd8c92: $this->folder = ''; goto d0246d478b90da576cde99c4f550ade7; be2d837d44c0321ae1423eef0f0dfb49: $this->sql = array(); goto f9cc7b8980747e4549511895e8960e0b; B80867c812f608e0ed39ef73310ea24b: $this->kpichartformula = ''; goto df1d901b2698f7b3fe250ff6ee31dfb0; F6640949f5f0ad0bb29e58e6546c0fc2: $this->xaxis = array(); goto C40bd743ea8270838a97ca4334692d11; ffa5ede941701e792a451403a7ffc978: $this->sizeCol = array(); goto C319a4aaeab307484d5e632d8dff3800; ea1c66ffdf3621dc322798a61f0443ef: $this->username = ''; goto d63074310ea69c581810bce47b03c1ff; df1d901b2698f7b3fe250ff6ee31dfb0: $this->kpichartpar = ''; goto E0b761ae7fc6f3fd32492782c9042093; Fd6e9c0b83872c3a777729cb44cdd18a: $this->forecast = array(); goto A596057186171832253f10ceeffc9d6d; e2b9063ea8ebc99e2d3e97a7a71b8e78: $this->showgrid = ''; goto Fdcd2fa0d7a75487047406281430c248; B387de74e2c3795470a79a39d37e6e0c: $this->sizeSQL = array(); goto ffa5ede941701e792a451403a7ffc978; E7fb2230108b576c2417116b88817947: $this->str_header = array(); goto De67c46e761af74b0296b2859e5540f6; Dce249bc288db613d13175ddd336e73a: $this->bg_color = ''; goto be2d837d44c0321ae1423eef0f0dfb49; dd4747b941b6ea386eaaaf481e4cee5c: $this->autoscale = ''; goto d6d6f3c57e257b7616a9c471dfa22ffd; ff78f404e9bd1726841ad3d50579a5e2: $this->csvdata = ''; goto ffb1f40b134a6831e053857f8b3d8f59; D3e4aba725e9e7712a3a948920344032: $this->tablefontsize = ''; goto F6f4ad4d3c3ad6cd3c06586e95704a14; B4d6be3c5df9f0d9d9364742410740e0: $this->dbname = ''; goto cabef1361e728f5d64340c2fd5522caa; Bd76d94d267f3ee3e96b9235ab7aa0bb: $this->color = array(); goto Dc601912d331fcd0df37b15b58a8ca56; C319a4aaeab307484d5e632d8dff3800: $this->textSQL = array(); goto C326680a895c9f62dc31ca01534f45dd; e106cab44ef09f50d58a47054c8915d1: $this->yaxistitle = ''; goto a75c76a03b3111c04d83a1aea25b3903; d0246d478b90da576cde99c4f550ade7: $this->toImage = ''; goto c4aa32227d3aedc7eb230b3ea1eddc70; Dc601912d331fcd0df37b15b58a8ca56: $this->font_color = ''; goto Dce249bc288db613d13175ddd336e73a; f9cc7b8980747e4549511895e8960e0b: $this->xlabel = ''; goto bc2cade61c0657fdf3d2d4c39ef86b56; A596057186171832253f10ceeffc9d6d: $this->forecastlabel = ''; goto A080a163962042dfe2c1330bd400b799; E297352aa741150fb9cdb5f5be275bd1: $this->showline = ''; goto E42a1985ca8ad2ce2e2f2f4e6a17ca1b; Ed711c35287699872e065fc9cbd16d1b: $this->filter = ''; goto a90854ef6e9bf5ebf616da02d1050ca3; b925d16245cf36bcf299569741e81b05: $this->str_color = array(); goto D3e4aba725e9e7712a3a948920344032; f128caf929c4c92dc4cb14a0f95aca1e: $this->yaxisSQL = array(); goto ff10ec35a48acb20f674201d7cfbb5e0; ffb1f40b134a6831e053857f8b3d8f59: $this->servername = ''; goto ea1c66ffdf3621dc322798a61f0443ef; ff10ec35a48acb20f674201d7cfbb5e0: $this->yaxisCol = array(); goto B387de74e2c3795470a79a39d37e6e0c; C40bd743ea8270838a97ca4334692d11: $this->yaxis = array(); goto Cb6fb32b9df381975e5cf50334c85f27; A080a163962042dfe2c1330bd400b799: $this->side = "\x6c\x65\x66\x74"; goto E7fb2230108b576c2417116b88817947; a50645389a7255d70892ebefd69edcc6: $this->name = ''; goto C3e5b6be410a5a61e58fbef87b79f4b4; bc2cade61c0657fdf3d2d4c39ef86b56: $this->ylabel = ''; goto A76e2e6afbba98ed65e4545ffc67b3eb; bb3d51dc8b590c60cef79edc9d6403ce: $this->height = ''; goto F6640949f5f0ad0bb29e58e6546c0fc2; Ae43a0dd213fe924dfb797a25b5bab70: $this->visible = array(); goto d07248b08c7a3af4690d92d888fd8c92; c4aa32227d3aedc7eb230b3ea1eddc70: $this->zoomin = ''; goto c8bf005e2302eb779c95387dc134230a; d8632c04bab4ed9e3445ea74800b1745: $this->yntitle = array(); goto Bd76d94d267f3ee3e96b9235ab7aa0bb; A76e2e6afbba98ed65e4545ffc67b3eb: $this->title = ''; goto d6ee5669e5b903f4451e1d12614ec591; a75c76a03b3111c04d83a1aea25b3903: $this->barmode = ''; goto a50645389a7255d70892ebefd69edcc6; E42a1985ca8ad2ce2e2f2f4e6a17ca1b: $this->hole = ''; goto D7269c700703dc00dcbf1a120bdbe955; De67c46e761af74b0296b2859e5540f6: $this->str_row = array(); goto b925d16245cf36bcf299569741e81b05; Fedff4396c921d4636bbc2c513a59f49: $this->xmodel = array(); goto E2811fee5125dbc589e1488e8a599f9c; f397dfc28db569b16b0dbc17f24e3393: $this->xaxisSQL = array(); goto Ea4136664e95fa701c14ea1f5e99ecf1; D7269c700703dc00dcbf1a120bdbe955: $this->csv = ''; goto f970fe8d3ea265928a140d7cd1c7fad9; ec681faf35fb0efabbeb9d1b81174d2f: $this->dropdown = ''; goto F99bce7a4eb765ecc8e32186360e9e5c; cabef1361e728f5d64340c2fd5522caa: $this->source = ''; goto ef9258d29223d5c664dba489ec651306; F99bce7a4eb765ecc8e32186360e9e5c: $this->legposition = ''; goto edfbb06430bd9dac1f6521e736aaa1bb; d6d6f3c57e257b7616a9c471dfa22ffd: $this->filterlabel = ''; goto Ed711c35287699872e065fc9cbd16d1b; E0b761ae7fc6f3fd32492782c9042093: self::__construct(); goto Cb6b1ae9174978273e77601054eb4376; ef9258d29223d5c664dba489ec651306: $this->rdbms = ''; goto f397dfc28db569b16b0dbc17f24e3393; b193130867fcfd2c041d75eb4ed2ac57: $this->XLSCol = array(); goto Ae43a0dd213fe924dfb797a25b5bab70; d6ee5669e5b903f4451e1d12614ec591: $this->xaxistitle = ''; goto e106cab44ef09f50d58a47054c8915d1; d63074310ea69c581810bce47b03c1ff: $this->password = ''; goto B4d6be3c5df9f0d9d9364742410740e0; edfbb06430bd9dac1f6521e736aaa1bb: $this->size = array(); goto E3dfda63b699e8668404eaccd8571f9e; bd58cb816c1ea9b8f6625c936f9b5449: $this->width = ''; goto bb3d51dc8b590c60cef79edc9d6403ce; Ea4136664e95fa701c14ea1f5e99ecf1: $this->xaxisCol = array(); goto f128caf929c4c92dc4cb14a0f95aca1e; d9faa8fae2769914b8e1440d9e4bcaae: $this->maptype = array(); goto fcc71074574a914a3d8f55da510e6edb; E202917e887786aa5f1036a357acd519: $this->ysort = array(); goto Fedff4396c921d4636bbc2c513a59f49; Fdcd2fa0d7a75487047406281430c248: $this->datalabel = ''; goto E297352aa741150fb9cdb5f5be275bd1; fcc71074574a914a3d8f55da510e6edb: $this->col = ''; goto b193130867fcfd2c041d75eb4ed2ac57; a90854ef6e9bf5ebf616da02d1050ca3: $this->xsort = array(); goto E202917e887786aa5f1036a357acd519; C5439c3a04c185336d9b0be5817eecd7: $this->legacy = ''; goto E39e91313036e1643a5fb9202bb18123; Cb6b1ae9174978273e77601054eb4376: } function database() { goto ba4c28c6dcf1ad1dcbd7b960fcca3a78; f81a0b453e918042934ffbefc9a88576: $DATABASE = "\144\142\156\x61\155\145"; goto e5cafe350cd52f09e3e2c0b8d761f0f8; Aea3530d853b90ecbc45c99649dd5d2f: Cd5512c80ab1ccedb19c8fbb3974618f: goto F0676c34580474da35905cca6239a0ad; F0676c34580474da35905cca6239a0ad: $DB_USER = $this->username; goto Ebffdb84dd8a1401781d26c9ee51526b; e5cafe350cd52f09e3e2c0b8d761f0f8: if (!($DB_TYPE == "\163\x71\x6c\x73\162\166")) { goto f67a995d65cbb2239c54f4907b7e9abe; } goto F61f30dcc4d20bb94caf5014e1ce34d9; F8729b34b3b7c49782671544cc40740a: return $this; goto cb76c76c615f3f4b81618570c343b7e4; F2d7ee1274a398f3676340a09764de1c: $DB_HOST = $this->servername; goto B9cb07b718f881604160bc1f6cde3a3e; Bd55dae3f41a87aa560eb66f51bd0295: try { goto F6baf0c3421209343cb0b298106b674b; a84b55a1d0faa8341ecbce00fe9d186f: $i++; goto E9eb02170c16b1d00cd4934264230b92; E1f0011c1f5e3da37827d859062af292: d6f028efe07e0d693e7cee36d3d2a445: goto cfda1458171becf2ce833794f6891d75; d1dabc1a7c10507a02d498e2b1344277: $i = 0; goto c2744c97b054eb34a903e407038198c5; Ae39ac9559d44ca1e41569b93a6ba64b: $this->str_header[$i] = "\133\x22\x3c\x62\x3e" . trim($colm["\x6e\141\155\x65"]) . "\x3c\x2f\142\x3e\x22\135"; goto Cae1ebaf132ca35b74aced865e5bb9d6; F7279cdaf2d96db987174e82b30f292c: fa2c980a1ad2b9052bfc030bc1e105c6: goto a84b55a1d0faa8341ecbce00fe9d186f; C31f4a937269ca75b42685ae1f2081e0: $this->str_color[$c] = "\x22" . adjustColor($this->color[0], 50) . "\42"; goto E72307b2163ad6358d246bba70c2edc7; c23764ff47cbf22e652d7130e4ee7bee: $this->str_row[$i][$c] = remove_special_char(odbc_result($rs, $i + 1)); goto F7279cdaf2d96db987174e82b30f292c; C47368d637c72c12db96911427621351: goto Dc5b22ed04837f0376366d84ff386166; goto E1f0011c1f5e3da37827d859062af292; Cae1ebaf132ca35b74aced865e5bb9d6: f95544cf2dc5c9ab032b6ee82f841e63: goto F31278ab834dec51b06d612e812ebbc4; A2c3ce4447088cba538b9ce83f709ec8: $this->str_header[$i] = trim($colm["\x6e\141\155\145"]); goto Aa95c7ccf742da00e48566595d96da08; c0f274ead40473cc928db119c835b19a: foreach ($rs as $row) { goto Ff5237498042ac6a3cd5c2a5489c3ff2; c2cad485cec396e2e22e3ce9eee1a6c1: De1553d94a8838dcd6730a676683ac41: goto Ba4a972365573b9881dbaa455120dc2d; b5188cd5cbc2504afb0054a2153bb9f0: $i++; goto E6ee600bb7cb8bb594a9c24ef4630837; Dd71d4fa5ece1e47a03ebb8fbe98b0ca: b28e0b49a7583c57f013871770af122a: goto Bbeff0d2a0083acf4cf6ace8394009ae; e17d2a1fcd253781395f6151acdf606f: B689c7733ead92d903158006e56f2a78: goto Fa3e30027ed77eb9f64b6b8a358cf58f; Ba4a972365573b9881dbaa455120dc2d: if (!($i < $columncount)) { goto b28e0b49a7583c57f013871770af122a; } goto cecdebf16a546259caf986623f0ee847; ccd55bda8c2798edb0ed42f2e5338056: goto f2a51982697989854315b52eafc7115d; goto a929dc5276c805e1738529ee4bca72e0; A4b5c0291af2c3813c2916165b59a8ef: d555b9c2fc2f199dcb29ff2c3642c5ac: goto b5188cd5cbc2504afb0054a2153bb9f0; F6d72a5acbb002fdc14d6ec88bad60be: C5d9aadf0809dde0cc8245d73c6ff38f: goto E82f25249028609a215041024299a9df; D4ce1da35848628fcf1e0838c4dd3918: $this->str_color[$c] = "\x22" . substr($this->color[0], 0, 7) . "\65\60\x22"; goto ccd55bda8c2798edb0ed42f2e5338056; df38a14589d68a640c285181facf4263: goto B689c7733ead92d903158006e56f2a78; goto c09c0ec42789e5a8c0c6d364744e520d; c09c0ec42789e5a8c0c6d364744e520d: D25c0223ffbad46b46fa3950f8a3119a: goto F97dcd574160a33d519429054c6f267f; Fa3e30027ed77eb9f64b6b8a358cf58f: $c++; goto F6d72a5acbb002fdc14d6ec88bad60be; cecdebf16a546259caf986623f0ee847: $this->str_row[$i][$c] = isset($row[$i]) ? remove_special_char(trim($row[$i])) : 0; goto A4b5c0291af2c3813c2916165b59a8ef; A1a2b39c294ccf0bcac3f963936c5359: f2a51982697989854315b52eafc7115d: goto e17d2a1fcd253781395f6151acdf606f; Ff5237498042ac6a3cd5c2a5489c3ff2: $i = 0; goto c2cad485cec396e2e22e3ce9eee1a6c1; E6ee600bb7cb8bb594a9c24ef4630837: goto De1553d94a8838dcd6730a676683ac41; goto Dd71d4fa5ece1e47a03ebb8fbe98b0ca; Bbeff0d2a0083acf4cf6ace8394009ae: if (isset($this->color[0])) { goto D25c0223ffbad46b46fa3950f8a3119a; } goto c23570483306b50e9fc304c7c021dae9; a929dc5276c805e1738529ee4bca72e0: Aa637c9d869a46fd0e26944487b3efea: goto Fa3202a9c6922536a299edcd560af769; F97dcd574160a33d519429054c6f267f: if ($c % 2) { goto Aa637c9d869a46fd0e26944487b3efea; } goto D4ce1da35848628fcf1e0838c4dd3918; c23570483306b50e9fc304c7c021dae9: $this->str_color[$c] = ''; goto df38a14589d68a640c285181facf4263; Fa3202a9c6922536a299edcd560af769: $this->str_color[$c] = "\42" . substr($this->color[0], 0, 7) . "\62\x35\x22"; goto A1a2b39c294ccf0bcac3f963936c5359; E82f25249028609a215041024299a9df: } goto C17b4492259dbcc98f4b7a788759b749; E72307b2163ad6358d246bba70c2edc7: goto ec40f88228f3bf4fcf87670959ecc46e; goto ffdcb63e0be3c027487f5f33fe636a96; F6baf0c3421209343cb0b298106b674b: if ($this->rdbms == "\157\144\x62\x63") { goto Da4c3dfe8b20335e49bd43da5d323eb5; } goto Bd7a9dec30cd101c39c2ad6d8a77f17d; F31278ab834dec51b06d612e812ebbc4: B27e60f3a683667a07d19487f2202ecf: goto F4a8c452423f794f609d2568cf04d415; ffdcb63e0be3c027487f5f33fe636a96: Bf1847cff62d6d37f1b5a93bc56a4b56: goto Ef82c57bdc482a9b41505b5d4dfadbda; eb15035b1be8ada67da8bf82fc50f0a4: $c++; goto cf639282fdd463b8397d317c7c4ac053; f8cd9392beb443ee4cd25bd92ab3cbd7: aab45321f7c63b6df20a70f21a53d65c: goto a75b8554add7729cdf01fd32c2644988; E9eb02170c16b1d00cd4934264230b92: goto Dcdb32ec5dd16d74c8f3ab62f6ca4bc4; goto f31320040ffc304dbc3a7af25f0d63cf; cf639282fdd463b8397d317c7c4ac053: goto f4c57c211fbb96e821bf1836d778b6aa; goto Fa2db695cf5890dbf70f74a8947c3f71; Fa2db695cf5890dbf70f74a8947c3f71: F5333c63b1197e899d4c0de474cf23c3: goto f8cd9392beb443ee4cd25bd92ab3cbd7; C17b4492259dbcc98f4b7a788759b749: D406308c81970be6f762ca2baa44b805: goto a6287cbe172667d5d59e1b22bf817ba4; B5241378b99fe3fc4a2b36c71b391818: $columncount = $rs->columnCount() != '' ? $rs->columnCount() : 0; goto d1dabc1a7c10507a02d498e2b1344277; Aa95c7ccf742da00e48566595d96da08: goto f95544cf2dc5c9ab032b6ee82f841e63; goto fd07c3edca4fd5c57596584e531543bb; b852a3765b89851b36d25df792d9bee3: $i = 0; goto f479393787e326b300bfdccae896a41b; A1ef54cdef1c19f09c6b0bd1d4027e46: if (!($i < $columnCount)) { goto D834fcbb9fd3b59356967409a8af82b3; } goto f21ba614aeea931aa2f0d3543775901c; fd07c3edca4fd5c57596584e531543bb: A29929f451cb3c299755134b54af3786: goto Ae39ac9559d44ca1e41569b93a6ba64b; Bd58718b6d4381ce933f2e2925ca2a29: $c = 0; goto a8caa5647667b37f593bc348f3a74912; f31320040ffc304dbc3a7af25f0d63cf: D834fcbb9fd3b59356967409a8af82b3: goto d23f6bab9570fc5e0deea69461e3cb7b; F7c49f8d705bf56d8b63dda27aca612c: Da4c3dfe8b20335e49bd43da5d323eb5: goto D14f349fc7450a1e9c978c8851732b14; F4a8c452423f794f609d2568cf04d415: $i++; goto E930bd8036d64cf28cff8ccdb22773d6; f21ba614aeea931aa2f0d3543775901c: if ($this->type[0] == "\143\150\141\162\164\x74\x61\x62\x6c\145") { goto d6f028efe07e0d693e7cee36d3d2a445; } goto e6d3c01ea3454dbf1e559c56f5176872; cfda1458171becf2ce833794f6891d75: $this->str_header[$i] = "\x5b\x22\x3c\x62\x3e" . trim(odbc_field_name($rs, $i + 1)) . "\x3c\57\142\76\42\x5d"; goto aa3f7832551b2fee43e4389440ab592d; Dcb7df34ad95d46fc811d4fe6668a476: if (!odbc_fetch_row($rs)) { goto F5333c63b1197e899d4c0de474cf23c3; } goto b852a3765b89851b36d25df792d9bee3; D14f349fc7450a1e9c978c8851732b14: $rs = odbc_exec($conn, $sql); goto Fa1066c97fea1739f6e3f696f45859ae; a8caa5647667b37f593bc348f3a74912: f4c57c211fbb96e821bf1836d778b6aa: goto Dcb7df34ad95d46fc811d4fe6668a476; Fa1066c97fea1739f6e3f696f45859ae: $columnCount = odbc_num_fields($rs); goto Bd58718b6d4381ce933f2e2925ca2a29; Ed202a75246e76e6d163457b4201eb02: if (!($i < $columncount)) { goto C9f0e5371f13ccd0e3215e6651ef74a5; } goto af2c4fd79af4b362e7bb74da3ee65edd; badc2b9e0a9e910f994a7206988959ea: $c = 0; goto c0f274ead40473cc928db119c835b19a; c2744c97b054eb34a903e407038198c5: bbbf2ef3dfc51a08bf530c57593977d0: goto Ed202a75246e76e6d163457b4201eb02; e6d3c01ea3454dbf1e559c56f5176872: $this->str_header[$i] = trim(odbc_field_name($rs, $i + 1)); goto C47368d637c72c12db96911427621351; E930bd8036d64cf28cff8ccdb22773d6: goto bbbf2ef3dfc51a08bf530c57593977d0; goto f33830a9df4c35a054a96f1488c26b25; Ef82c57bdc482a9b41505b5d4dfadbda: $this->str_color[$c] = "\x22" . adjustColor($this->color[0], 25) . "\42"; goto b3e21240897ad8c918a4ecd393b001a4; f479393787e326b300bfdccae896a41b: Dcdb32ec5dd16d74c8f3ab62f6ca4bc4: goto A1ef54cdef1c19f09c6b0bd1d4027e46; a6287cbe172667d5d59e1b22bf817ba4: goto aab45321f7c63b6df20a70f21a53d65c; goto F7c49f8d705bf56d8b63dda27aca612c; f33830a9df4c35a054a96f1488c26b25: C9f0e5371f13ccd0e3215e6651ef74a5: goto badc2b9e0a9e910f994a7206988959ea; af2c4fd79af4b362e7bb74da3ee65edd: $colm = $rs->getColumnMeta($i); goto D9dde6b7afcfa12708e0fa8b19b52506; b3e21240897ad8c918a4ecd393b001a4: ec40f88228f3bf4fcf87670959ecc46e: goto eb15035b1be8ada67da8bf82fc50f0a4; D9dde6b7afcfa12708e0fa8b19b52506: if ($this->type[0] == "\143\150\x61\x72\x74\164\141\x62\154\x65") { goto A29929f451cb3c299755134b54af3786; } goto A2c3ce4447088cba538b9ce83f709ec8; Bd7a9dec30cd101c39c2ad6d8a77f17d: $rs = $conn->query($sql); goto B5241378b99fe3fc4a2b36c71b391818; d23f6bab9570fc5e0deea69461e3cb7b: if ($c % 2) { goto Bf1847cff62d6d37f1b5a93bc56a4b56; } goto C31f4a937269ca75b42685ae1f2081e0; aa3f7832551b2fee43e4389440ab592d: Dc5b22ed04837f0376366d84ff386166: goto c23764ff47cbf22e652d7130e4ee7bee; a75b8554add7729cdf01fd32c2644988: } catch (Exception $e) { echo "\74\x64\151\166\x20\x63\154\141\163\x73\x3d\x22\x61\154\x65\x72\x74\40\x61\154\145\162\x74\55\144\141\156\147\145\x72\x20\141\154\145\162\164\55\144\151\163\x6d\151\163\x73\141\142\154\x65\42\76\15\xa\x9\x9\11\11\11\11\x9\x9\11\x9\x3c\141\x20\x68\x72\x65\x66\x3d\x22\x23\x22\x20\x63\x6c\x61\x73\163\75\x22\143\154\x6f\x73\x65\x22\40\144\141\x74\141\x2d\x64\151\x73\155\x69\x73\x73\x3d\42\141\x6c\x65\x72\164\42\x20\x61\162\151\x61\55\x6c\141\142\145\154\x3d\42\143\x6c\157\163\145\42\76\x26\x74\151\x6d\145\163\73\x3c\x2f\x61\x3e\xd\xa\11\11\11\11\x9\11\11\11\x9\11\x3c\x73\164\x72\x6f\x6e\x67\76\x45\162\162\157\x72\41\x20\x49\156\x76\x61\x6c\151\x64\x20\x51\165\145\x72\171\40\x3c\x2f\163\x74\x72\x6f\156\147\x3e\40" . $sql . "\x3c\57\144\151\x76\76"; } goto C14d61be214a3fd4ac745260802362cf; De27d6a37b82a5913c8b228db0e20da1: a168f63a1dab9de70beffc6b4e82bb6e: goto Da715efe20e3e138bfe59662c9a2fce9; Fc2b58ed95ad0df4f5c50f45c57c8cdf: try { goto B0a105395705ebc886ddb32db235fb61; F22e5c5ab273ee6f0b8a5364d7bec58b: D50d8c55606fa2ff5d822c8b64856f70: goto C8bd4c6b83220e1ec6226c5a2e832a3d; Ab9f9e24e6d0c81a4d2c6f88155b14c3: if (!($DB_TYPE != "\157\144\x62\x63")) { goto cb540035791ea003a78d222321b39640; } goto Df3ad06fe1e70f6591b5e94efd717d71; E41eadd76701dc61ab39760d2d23b4b4: B0826e4c878a52f762e9daac3bbd3e5f: goto a36e3c962ad96b867ee95e6d81cf4a0c; Df3ad06fe1e70f6591b5e94efd717d71: $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); goto f177f0fdff22cd9a62d9d5c98546da13; D036d34dd87fa864cc74d76dfcebc0a2: Ea988880cf4cb1e102a263101c0e2486: goto Ab9f9e24e6d0c81a4d2c6f88155b14c3; a3cca2e572d822b77a9caadcf17f771c: $OPTIONS = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "\123\x45\124\x20\116\101\115\x45\123\40\x75\164\146\70", PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "\x53\x45\x54\40\x43\x48\x41\x52\x41\x43\124\x45\x52\40\123\x45\124\40\165\164\x66\x38"); goto Bf7b6a226dd97c861638967914389f75; f177f0fdff22cd9a62d9d5c98546da13: cb540035791ea003a78d222321b39640: goto C99c4f01ade0c4086da8abcb497d43a5; D7867e50996ea1bf0ae4d7dac7f98bb3: if ($DB_TYPE == "\157\x64\x62\143") { goto D50d8c55606fa2ff5d822c8b64856f70; } goto a3cca2e572d822b77a9caadcf17f771c; Bf7b6a226dd97c861638967914389f75: $conn = new PDO("{$DB_TYPE}\x3a{$SERVER}\75{$DB_HOST}\x3b{$DATABASE}\75{$DB_NAME}\x3b\40{$PORT}", $DB_USER, $DB_PASS, $OPTIONS); goto A08c392126da1250a03949125427f887; A08c392126da1250a03949125427f887: goto Cabe6a1d9c689c5bbef8124f7d75b0cd; goto F22e5c5ab273ee6f0b8a5364d7bec58b; a36e3c962ad96b867ee95e6d81cf4a0c: $conn = new PDO("{$DB_TYPE}\x3a{$DB_NAME}"); goto D036d34dd87fa864cc74d76dfcebc0a2; C8bd4c6b83220e1ec6226c5a2e832a3d: $conn = odbc_connect($DB_NAME, $DB_USER, $DB_PASS); goto D5baddf3412df7dc26cbdddae211458b; D5baddf3412df7dc26cbdddae211458b: Cabe6a1d9c689c5bbef8124f7d75b0cd: goto f396d7c3b9552b4136ec1af979369c8d; B0a105395705ebc886ddb32db235fb61: if ($DB_TYPE == "\163\x71\x6c\x69\164\145") { goto B0826e4c878a52f762e9daac3bbd3e5f; } goto D7867e50996ea1bf0ae4d7dac7f98bb3; f396d7c3b9552b4136ec1af979369c8d: goto Ea988880cf4cb1e102a263101c0e2486; goto E41eadd76701dc61ab39760d2d23b4b4; C99c4f01ade0c4086da8abcb497d43a5: } catch (Exception $e) { echo "\x3c\x64\151\x76\40\143\154\x61\x73\163\75\42\141\x6c\145\x72\164\x20\141\x6c\x65\162\x74\55\x64\141\x6e\147\x65\162\40\141\x6c\x65\x72\164\55\x64\x69\163\x6d\x69\x73\x73\141\x62\x6c\145\x20\143\157\154\x20\144\55\146\154\x65\x78\x20\x70\55\x34\42\x3e\xd\12\x9\x9\x9\x9\11\x9\11\11\x9\74\x64\151\166\x20\143\x6c\141\x73\163\x3d\42\x70\x6f\163\x69\164\x69\157\156\55\141\x62\x73\157\154\x75\x74\x65\40\x74\x6f\160\x2d\60\40\x73\x74\141\x72\x74\x2d\x30\x20\x70\x2d\62\x22\76\74\x73\164\x72\x6f\x6e\x67\76\105\x72\x72\157\162\41\x20\x49\156\166\x61\x6c\151\x64\x20\104\141\164\x61\142\141\x73\x65\x20\103\x6f\156\156\x65\143\164\x69\x6f\x6e\x20\x3c\x2f\163\164\x72\157\x6e\x67\x3e\40" . $DB_TYPE . "\74\57\144\x69\166\x3e\74\x62\x75\x74\x74\157\156\40\x74\171\x70\145\x3d\x22\x62\165\x74\164\157\156\x22\x20\x63\154\x61\x73\163\75\42\x62\x74\x6e\x2d\x63\x6c\x6f\163\x65\40\x70\x6f\x73\151\164\151\157\x6e\x2d\x61\142\163\157\x6c\x75\164\145\40\164\157\160\x2d\x30\x20\145\x6e\x64\55\x30\40\160\55\x32\42\x20\144\x61\164\141\x2d\x62\163\55\144\151\163\x6d\x69\163\163\x3d\x22\141\x6c\145\162\164\x22\40\141\x72\x69\x61\55\x6c\x61\142\145\x6c\75\x22\x43\x6c\x6f\163\x65\x22\76\x3c\57\x62\165\x74\164\157\x6e\x3e\15\xa\x9\x9\11\11\x9\11\11\11\x20\40\74\57\144\x69\166\x3e"; return; } goto B6ab1db5562a42238ac68d98b618a63f; B6ab1db5562a42238ac68d98b618a63f: goto Bd5be1653257dbd57b5559436582283b; goto d7bcc2ba70e4f0124b0d6d38f746d0e6; Ce0b03b7b001680f01fb1b9270404377: Efc2ae10abb61ba15bc4157ba818633d: goto De27d6a37b82a5913c8b228db0e20da1; ebc6b449f2c4887187ccc5293f1fc947: C7c9a79080957477c578be7a243c0376: goto Aa443db053dbaf60b0e7e805d0a1dccb; A08849b7f406eb043cb95ce070c85596: Be64c980879907a9728050b731aa8855: goto F8729b34b3b7c49782671544cc40740a; C14d61be214a3fd4ac745260802362cf: Bc8d1a49f0fd3e93a1bc202135413fde: goto A08849b7f406eb043cb95ce070c85596; A68700f57a2cc0cf67d07f8cbed409a6: $DB_HOST = parse_url($DB_HOST, PHP_URL_HOST); goto Aea3530d853b90ecbc45c99649dd5d2f; dc42da129393222a5774254dc1d1a854: Bd5be1653257dbd57b5559436582283b: goto a5f8fd7f0ff421cf8134d8bc327617e7; cd7c163efceb0bf3ff90bccac9e4eba7: $i = 0; goto C6cae00386e2363329ab997cda012a0c; d7bcc2ba70e4f0124b0d6d38f746d0e6: f68c684c938af750f5c6ea2c79f74329: goto F21126812c1d89ce89a9b2eaaa2fb04d; d1e96be38d203d13c985a9ce08403b90: if (!($this->type[0] == "\143\150\141\x72\x74\164\141\142\x6c\145" || $this->type[0] == "\150\x65\x61\164\x6d\141\160")) { goto Bc8d1a49f0fd3e93a1bc202135413fde; } goto Ba26d12ed6751fe634dd20001d8e3e4f; Eec4a0eac88536006dc468b5a6e22676: if ($DB_TYPE == "\157\x63\151") { goto f68c684c938af750f5c6ea2c79f74329; } goto Fc2b58ed95ad0df4f5c50f45c57c8cdf; B421d9415f3533fe335144fce0c23ffe: if (!($this->type[0] == "\x62\165\x62\142\x6c\145" || $this->type[0] == "\163\141\156\x6b\145\x79" || $this->type[0] == "\x73\143\141\x74\164\145\x72\63\x64" || $this->type[0] == "\x73\165\x6e\142\165\162\163\164")) { goto Ccb841b0feeaba38bf1d0e0a9787ab31; } goto Ac4376aa22191538608a503237bb52c2; Cf37cfaff04a7ad944cc563af196b1fb: foreach ($this->yaxisSQL as $value) { goto bb5cf5fc21d00eeb0c2dea054646c607; b97e59458b6605a53825bb45bf981fbb: f30857ba7714a63c82860d6ff661dccd: goto bfea71d141e5563c1dfca189dd0cce9f; d27bcf4aab40981b627506a891d83e5b: A773c8a47512b6a681cc8b58e54022ef: goto a90a7086ba0e445c2d32c7c1ef6c88da; fe30a47e4a3b441c2b5ab7687064694f: goto fbc490db6d26da5387fed6ebeeef7e27; goto d27bcf4aab40981b627506a891d83e5b; E5fdbcf98871eacf842d8bd15ec5d19e: F1690debd9588455295755bff1c39968: goto a42b3e433fb5cc5505a266ffe3d233bf; a4a15486d3a54809fdffaeade01029b3: $i++; goto fc661ea7842017eec69df6331cfb945a; C9e8d2484f854411334a15041e082c49: fbc490db6d26da5387fed6ebeeef7e27: goto A2df5594ed7a00004833e25d2d7a1d45; F497b05355651c5bec2a8535f86336d5: $value = str_replace("\x5e", "\x22", $value); goto f6eff8db1a88b790fc714ef33a570c79; a2ba20d4c4bd7076b0460449d958555a: c36b37bfe21a24f58c104d3cfe5867ae: goto fe30a47e4a3b441c2b5ab7687064694f; d8f62f7c5473dc30e862d174653f4c1d: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto Edac89f4fe3ed35e6dec7e2a5a8ff4b4; b5205e33a590c0dc172532028cbcf139: $j++; goto acaf6cf4b41f814bcd2719822327fcb2; acaf6cf4b41f814bcd2719822327fcb2: De0513daa3310c3c8e52ce31715ce5ea: goto cce65614343dc8a0e99cc8d6a181144f; Edac89f4fe3ed35e6dec7e2a5a8ff4b4: $this->yaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->yaxisCol[$i]]); goto b5205e33a590c0dc172532028cbcf139; cce65614343dc8a0e99cc8d6a181144f: } goto b97e59458b6605a53825bb45bf981fbb; Fa48417f0bb5d16a861d2922e54127c1: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto ba2d6dc82fbeab8afb5a7541a7edeac9; } goto E0ba6824f1c14c2871eb6c3685fb641f; f6eff8db1a88b790fc714ef33a570c79: if ($this->rdbms == "\157\143\x69") { goto F3524bf8a54ac46a0ac8c2af67fff5a1; } goto B7f248681974282f6a16021c2d6c5c31; fc661ea7842017eec69df6331cfb945a: B789d9afbb682aa7ddb91ff18858b605: goto F0f5df066ec8f31896a863476b3497ec; D5cca6629a4f6d5aacb61475866b5915: $stid = oci_parse($conn, $value); goto fad041b8cfca17bc1f66e15a004ae237; f1f4146680b019bac34977d0b5a65600: goto a38c510e98e2310ae40f8f00ccdd0a41; goto e1b2cb487ed70353107d05dd0b2c5161; B2637fdc16d5d05287553a5d6eec49d9: F3524bf8a54ac46a0ac8c2af67fff5a1: goto D5cca6629a4f6d5aacb61475866b5915; fad041b8cfca17bc1f66e15a004ae237: oci_execute($stid); goto fec8135d64f46e7e01016144a454fe15; ba9e5651fe5ddad3960e314f89b2de99: goto C6fa1723c49c52277640d01cdec62ee4; goto E5fdbcf98871eacf842d8bd15ec5d19e; E0ba6824f1c14c2871eb6c3685fb641f: foreach ($row as $rs) { goto eebc40a71c1972e7a42ce774247c8fb4; d1ce272f7b86ab6f7fc7e621f198b6ff: C46085b550adfbd72afcfd613922f46c: goto b39a7dfc7b4769be026ba01bac8987c1; eebc40a71c1972e7a42ce774247c8fb4: $this->yaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->yaxisCol[$i]]); goto cf59a3a2d416c6249b6a1a399f02960a; cf59a3a2d416c6249b6a1a399f02960a: $j++; goto d1ce272f7b86ab6f7fc7e621f198b6ff; b39a7dfc7b4769be026ba01bac8987c1: } goto Ff757affe4af032ee233abda2c9d1329; fec8135d64f46e7e01016144a454fe15: a38c510e98e2310ae40f8f00ccdd0a41: goto Fa48417f0bb5d16a861d2922e54127c1; e2bc7e63069666a88ae4710989474f30: foreach ($row as $rs) { goto F7a8fef9fb7ee36dc55b4fedf53e9f96; De3dc03620b4d29063b0519f7b72f8b7: Eecb66b32658b34f4066cb6dd0931ff4: goto D6b25fd6a42241e5369a6819da8c5102; F7a8fef9fb7ee36dc55b4fedf53e9f96: $this->yaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->yaxisCol[$i]]); goto D4300d9d5be9572db02b077886a88db2; D4300d9d5be9572db02b077886a88db2: $j++; goto De3dc03620b4d29063b0519f7b72f8b7; D6b25fd6a42241e5369a6819da8c5102: } goto a2ba20d4c4bd7076b0460449d958555a; a90a7086ba0e445c2d32c7c1ef6c88da: C6fa1723c49c52277640d01cdec62ee4: goto a4a15486d3a54809fdffaeade01029b3; Ff757affe4af032ee233abda2c9d1329: f9e5829cccf08808dac60dc7a5a836da: goto f1f4146680b019bac34977d0b5a65600; bb5cf5fc21d00eeb0c2dea054646c607: $j = 0; goto F497b05355651c5bec2a8535f86336d5; A2df5594ed7a00004833e25d2d7a1d45: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto A773c8a47512b6a681cc8b58e54022ef; } goto e2bc7e63069666a88ae4710989474f30; B7f248681974282f6a16021c2d6c5c31: if ($this->rdbms == "\x6f\x64\x62\143") { goto F1690debd9588455295755bff1c39968; } goto d8f62f7c5473dc30e862d174653f4c1d; e1b2cb487ed70353107d05dd0b2c5161: ba2d6dc82fbeab8afb5a7541a7edeac9: goto ba9e5651fe5ddad3960e314f89b2de99; bfea71d141e5563c1dfca189dd0cce9f: goto C6fa1723c49c52277640d01cdec62ee4; goto B2637fdc16d5d05287553a5d6eec49d9; a42b3e433fb5cc5505a266ffe3d233bf: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto C9e8d2484f854411334a15041e082c49; F0f5df066ec8f31896a863476b3497ec: } goto ebc6b449f2c4887187ccc5293f1fc947; e793569906fa73012752d788aed54da6: $PORT = ''; goto D6e72c70df81fdc37393c11e5c918b15; D6e72c70df81fdc37393c11e5c918b15: $DB_TYPE = $this->rdbms; goto F2d7ee1274a398f3676340a09764de1c; Ac4376aa22191538608a503237bb52c2: $i = 0; goto b63b27453193caf12befc9f4ada66d5f; F61f30dcc4d20bb94caf5014e1ce34d9: $SERVER = "\x53\x65\x72\166\x65\162"; goto bb667c7d26fbcd34c2ff0961ace48654; Ec65f59ab12f4bcae5aec25b9f83efc2: foreach ($this->textSQL as $value) { goto A832b7a950fc325a6694eed1ac3dba40; b50e75002952cc64c2c6ca244ed36fcb: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto bb6c3877a09cef71f08236980f2a01c7; } goto b4da6f7f5a2aa08bcc7dc6f14d449252; D62edc428c325c29edc8a50012aa2a8d: goto ed19b1596e12ad290f0d1c7d0514601a; goto ae013e705ded312f2ec971729c853e90; cc80058849544d389ac134c9b4c94f33: c3faf77ec9739ea1323f2d4c6e285989: goto Eb02005683cda058d01848d6e242811b; ee63365f174d51c0c3ec1f68c188de14: e0c4bb840a282e9b69d451defe1704ab: goto B6d1a7e681caa43208b8e668397cadc7; ac888099fa6c54a16a26514c644bb74e: db6b8b16f357ffed80cf3f21c4d85393: goto c6a8f7c201ae15ac6da1467ad893a4ae; E5b803a2a9daf8f7912c14e92807f508: b77a5f2cc6cd63bb439ac0ccff1b164f: goto d8a8dd422723062d785fd5491805466e; e2592316b23a59825a414b6018970f65: if ($this->rdbms == "\157\143\151") { goto e0c4bb840a282e9b69d451defe1704ab; } goto fe9a2c4b8d797bd8c777021b99a724b0; E4e46d4f65c7a225b2c6a6945ee7bf9f: bb6c3877a09cef71f08236980f2a01c7: goto D62edc428c325c29edc8a50012aa2a8d; fe9a2c4b8d797bd8c777021b99a724b0: if ($this->rdbms == "\157\144\142\x63") { goto Cd29ffe27df85bd2d5aa24e9d812ae83; } goto a8a8ecfa964bdacc6cc83198123645ad; b40b98af4d957f545f8a4cbf6d85da92: d8ab57163c016adf0e5e49c118804f1f: goto E11a9b4eb99324ea0b3beca980853910; b4da6f7f5a2aa08bcc7dc6f14d449252: foreach ($row as $rs) { goto c2027d7fe76f1fa9a6e520faf79de8d5; E0a53ffcedb8c2b9cccd7d1be2f9f2c4: E65a0ad28143ed1a6e53cdbda384f594: goto bce95aaa8fcf1a0465a87dfb328095a2; c2027d7fe76f1fa9a6e520faf79de8d5: $this->text[$i][$j] = $row[$this->textCol[$i]]; goto dd70a30aaaf8fac7b970573faa60a9cd; dd70a30aaaf8fac7b970573faa60a9cd: $j++; goto E0a53ffcedb8c2b9cccd7d1be2f9f2c4; bce95aaa8fcf1a0465a87dfb328095a2: } goto b40b98af4d957f545f8a4cbf6d85da92; Eb02005683cda058d01848d6e242811b: goto db6b8b16f357ffed80cf3f21c4d85393; goto d3260e3b93e9f89e3a790e3c356934ac; d79c695ebf7ff67a3d31eb1b777737b2: E028ce518cd48cadf015be0a3ebbed52: goto Ea06ac14d265d733c5033dec6504b0ce; Fc0ea05728ffbf875da158db2334dc49: foreach ($row as $rs) { goto E18901d102dd33b928d0b8b40aa83ea3; f546abfd5cdd3b0f20905a8c4edd0856: $j++; goto B96c8b81691dde690c219b6ce0f06db2; B96c8b81691dde690c219b6ce0f06db2: E493e157b7b56cbe82f87d3e78bb4dae: goto baab2b1dd4af8341f98f2919736ef873; E18901d102dd33b928d0b8b40aa83ea3: $this->text[$i][$j] = $row[$this->textCol[$i]]; goto f546abfd5cdd3b0f20905a8c4edd0856; baab2b1dd4af8341f98f2919736ef873: } goto cc80058849544d389ac134c9b4c94f33; ae013e705ded312f2ec971729c853e90: Cd29ffe27df85bd2d5aa24e9d812ae83: goto F37826831346be4060436bc722f94085; B6d1a7e681caa43208b8e668397cadc7: $stid = oci_parse($conn, $value); goto B368586fc3be48717d5603c406fa5a10; B368586fc3be48717d5603c406fa5a10: oci_execute($stid); goto Cce7c121a1a81539427761b6fa5b86d4; e876bc0c1918b207562342e618214a84: ed19b1596e12ad290f0d1c7d0514601a: goto Bdf2c2161f3a80835863d62a0454de5c; a8a8ecfa964bdacc6cc83198123645ad: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto d724ef818f375b553ef6d4f172e46031; ed19fb522c195c672fbea957d678d746: A6f9df197b19756496ccab1b3efc8d8a: goto c83a77572a2878e00716ac3b1bc8960a; d724ef818f375b553ef6d4f172e46031: $this->text[$i][$j] = $row[$this->textCol[$i]]; goto e662a3b25c27e46de8122e314fea245c; e662a3b25c27e46de8122e314fea245c: $j++; goto ed19fb522c195c672fbea957d678d746; c83a77572a2878e00716ac3b1bc8960a: } goto E5b803a2a9daf8f7912c14e92807f508; F37826831346be4060436bc722f94085: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto ac888099fa6c54a16a26514c644bb74e; E11a9b4eb99324ea0b3beca980853910: goto d789cf2c342b60aded326763fb030f9c; goto E4e46d4f65c7a225b2c6a6945ee7bf9f; c6a8f7c201ae15ac6da1467ad893a4ae: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto c6aa998a4a2e1378738e2768d74f0f10; } goto Fc0ea05728ffbf875da158db2334dc49; A832b7a950fc325a6694eed1ac3dba40: $j = 0; goto Db01a8efff8033dc3068b235d540148e; d8a8dd422723062d785fd5491805466e: goto ed19b1596e12ad290f0d1c7d0514601a; goto ee63365f174d51c0c3ec1f68c188de14; d3260e3b93e9f89e3a790e3c356934ac: c6aa998a4a2e1378738e2768d74f0f10: goto e876bc0c1918b207562342e618214a84; Bdf2c2161f3a80835863d62a0454de5c: $i++; goto d79c695ebf7ff67a3d31eb1b777737b2; Db01a8efff8033dc3068b235d540148e: $value = str_replace("\136", "\x27", $value); goto e2592316b23a59825a414b6018970f65; Cce7c121a1a81539427761b6fa5b86d4: d789cf2c342b60aded326763fb030f9c: goto b50e75002952cc64c2c6ca244ed36fcb; Ea06ac14d265d733c5033dec6504b0ce: } goto Ce0b03b7b001680f01fb1b9270404377; Bbd2ce99644524aa149ebcc4c77b5580: return; goto Dd2074ae86f250dfbba940a44dfb146e; Da715efe20e3e138bfe59662c9a2fce9: Af803636e19d776075f8e66fc0dc58d9: goto e2192924d385b797ea7e7540ec22be9c; ba4c28c6dcf1ad1dcbd7b960fcca3a78: if (!($this->source == "\104\x61\164\141\142\141\163\145")) { goto Be64c980879907a9728050b731aa8855; } goto e793569906fa73012752d788aed54da6; C5b41db4741ad423740fa97c6afcd24a: $SERVER = "\150\157\163\164"; goto f81a0b453e918042934ffbefc9a88576; d2cf9ab2f1b69d8fd8d77bf0f84791cf: $i = 0; goto Ec65f59ab12f4bcae5aec25b9f83efc2; A4b41cebf92f661803cea4426f872bbc: echo "\x3c\x64\151\166\40\x63\x6c\x61\x73\x73\75\x22\x61\154\145\x72\x74\40\141\154\145\162\x74\55\144\x61\x6e\147\x65\x72\x20\x61\154\x65\162\x74\x2d\x64\151\163\155\151\x73\x73\x61\x62\x6c\145\x20\143\x6f\x6c\40\x64\x2d\x66\154\145\170\x20\160\55\x34\x22\76\xd\12\11\11\x9\x9\11\x9\11\11\x9\x3c\x64\x69\166\x20\143\154\141\163\x73\x3d\42\160\157\x73\151\x74\151\x6f\x6e\55\x61\x62\x73\x6f\x6c\165\164\x65\x20\164\x6f\x70\x2d\60\x20\x73\164\x61\x72\x74\x2d\x30\40\160\x2d\62\x22\x3e\74\163\164\x72\x6f\x6e\x67\76\x45\162\x72\x6f\x72\41\x20\111\x6e\x76\x61\154\x69\x64\x20\104\x61\x74\141\142\x61\x73\145\40\x43\157\x6e\x6e\145\x63\x74\151\x6f\x6e\x20\74\x2f\163\164\x72\157\156\x67\x3e\x20" . $DB_TYPE . "\74\57\144\x69\x76\76\74\x62\x75\x74\x74\157\x6e\x20\164\x79\160\145\x3d\x22\x62\165\x74\164\x6f\156\42\x20\143\154\141\x73\163\x3d\x22\x62\164\x6e\55\x63\154\x6f\x73\x65\x20\160\x6f\163\x69\164\151\157\156\x2d\141\142\x73\157\x6c\165\164\x65\40\x74\157\x70\x2d\60\40\145\x6e\144\55\60\x20\160\x2d\x32\42\40\x64\141\x74\x61\55\x62\x73\55\x64\x69\x73\155\x69\163\x73\75\x22\141\154\145\162\x74\42\x20\x61\x72\151\x61\55\x6c\x61\142\x65\154\x3d\42\103\154\157\x73\145\42\x3e\74\x2f\x62\x75\164\x74\157\156\x3e\15\xa\11\x9\x9\11\x9\x9\11\11\x20\x20\x3c\57\144\x69\166\x3e"; goto Bbd2ce99644524aa149ebcc4c77b5580; C73cce95234f025ac879608ef5838e3b: Cdb6b2e0ec0400402121cd793d3d4498: goto cd7c163efceb0bf3ff90bccac9e4eba7; e68f71436db715e376e43004d535322f: $DB_PASS = descryption($DB_PASS); goto F0a143b11bdfb0b98c05a5f6942ac62b; Aa443db053dbaf60b0e7e805d0a1dccb: c29c5d30fc4c7f6bc85963d9db1b6572: goto B421d9415f3533fe335144fce0c23ffe; a5f8fd7f0ff421cf8134d8bc327617e7: if (!(!$this->dbname == '' && isset($this->xaxisCol) && !($this->type[0] == "\x63\x68\x61\162\164\164\141\x62\x6c\145") && !($this->type[0] == "\x68\145\x61\x74\155\x61\160"))) { goto Af803636e19d776075f8e66fc0dc58d9; } goto ae75b17ed7ffce8358a18bd19095ea04; b63b27453193caf12befc9f4ada66d5f: foreach ($this->sizeSQL as $value) { goto D3cb227dedd102694540e380235f56db; a44409a1c79ed337aa6fcd77f4223c21: $i++; goto F026f8efdd00cac846c26d196199f440; D0016e003a540bc83f621263812e2cfe: E05f3c87ff4ecf1da13eaf897edf6a9b: goto a44409a1c79ed337aa6fcd77f4223c21; D3cb227dedd102694540e380235f56db: $j = 0; goto C16313736a2aa2e27115310833a97f2c; A9822912d9fa367bc2aea40795ea3f0f: ebcde689d22aff9347c1e6c696df7230: goto Dc4ef0748104781b25f44e98da8b09c4; Bb6e2962298889130137c32af0d3de74: oci_execute($stid); goto A7d3d1bdb25cc60c8f0e84f84314d238; dca4ac2cab9b7780f141e1a695ef5005: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto Dfe0bc7ae19c3211152b26de8056d71b; Dfe0bc7ae19c3211152b26de8056d71b: $this->size[$i][$j] = $row[$this->sizeCol[$i]]; goto f3cc0bec8b58c67f8e245d1542bded9a; f3cc0bec8b58c67f8e245d1542bded9a: $j++; goto Bc9242b1a5eb315555723301eb06a1c3; Bc9242b1a5eb315555723301eb06a1c3: E02a8c009cffc05a2bb9519e1b186f7d: goto fbdada04b6fb57349e7cdae6717c98c4; fbdada04b6fb57349e7cdae6717c98c4: } goto fc5bb3a9dd286968fb124fbb5a30256c; b71cdd06c89019adfaae15b4b01ab633: e439cf9d7531dad27dfd1a8536988448: goto Faf6b8496df1ef094120076cdbe962bb; C68dec965ec3f22cae3f0168bedebf15: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto cb946bcee7d48eac09ee300efcb4317f; } goto Bc21f43720338fb5ff227855f88dca70; fc5bb3a9dd286968fb124fbb5a30256c: d7fb636ff18cc928a0434441ee431556: goto d4fee8dc2ca5af9f3e731fb3cbd3ac76; Bc21f43720338fb5ff227855f88dca70: foreach ($row as $rs) { goto c21c5d3227376aafa90f32669cf19145; e1407404a2ec69e7e51c6775939c9710: ba7b9a1a59e5c9fc8c0c16eadd6161ef: goto Ad24bff876387ef2128c1058467fbf3b; c21c5d3227376aafa90f32669cf19145: $this->size[$i][$j] = $row[$this->sizeCol[$i]]; goto E9997ba3cb60a4384514081d0df1b91e; E9997ba3cb60a4384514081d0df1b91e: $j++; goto e1407404a2ec69e7e51c6775939c9710; Ad24bff876387ef2128c1058467fbf3b: } goto b71cdd06c89019adfaae15b4b01ab633; ecd2fb07ef084eea7cf4ff68feb71c04: dd2e4c704a731625c6ee2a6930ee904d: goto Cd3cd0da2422e901c1e0ff55144b1062; f37328947007741e8a2356a749224385: bfedca5e00c504c16c061443b9dd215f: goto C68dec965ec3f22cae3f0168bedebf15; Cc79b04b9c1147028ed473b04964c7ca: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto dd64605696db2e3deccef9c45578ebe2; } goto Ec11a6db9c7d2471ac6ae5f6f46ade47; a9422fc8e94337fa76570a13d366bce1: cb946bcee7d48eac09ee300efcb4317f: goto D0016e003a540bc83f621263812e2cfe; c50a43d8cf29e8b24832d66afd981c84: A42944829af3da6366ed397449e803c4: goto Dc6b2acf75e63f74329a863d7f2db73b; A7d3d1bdb25cc60c8f0e84f84314d238: Dc11dd242490567e1333c0bdcd62fa8f: goto Cc79b04b9c1147028ed473b04964c7ca; Faf6b8496df1ef094120076cdbe962bb: goto bfedca5e00c504c16c061443b9dd215f; goto a9422fc8e94337fa76570a13d366bce1; Bad546f6984b3d1c4a6ccafa90631395: goto E05f3c87ff4ecf1da13eaf897edf6a9b; goto ecd2fb07ef084eea7cf4ff68feb71c04; Dc4ef0748104781b25f44e98da8b09c4: $stid = oci_parse($conn, $value); goto Bb6e2962298889130137c32af0d3de74; E4da46da7f7a78e65dc9c6a53662bed2: if ($this->rdbms == "\157\144\142\143") { goto dd2e4c704a731625c6ee2a6930ee904d; } goto dca4ac2cab9b7780f141e1a695ef5005; Cd3cd0da2422e901c1e0ff55144b1062: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto f37328947007741e8a2356a749224385; C16313736a2aa2e27115310833a97f2c: $value = str_replace("\x5e", "\x27", $value); goto Ff586c3d5635fda7b6fe556834b31c06; Ec11a6db9c7d2471ac6ae5f6f46ade47: foreach ($row as $rs) { goto A6e79278c993b405416deeccd7493dfc; b3d060d8c9f535547fa4c9372b46fb74: $j++; goto f933632be696aeb4d1176e2a23f8c34e; f933632be696aeb4d1176e2a23f8c34e: A4a41d8ce6ac93c0123ff467aa827cd2: goto E110f4e2c04d6c63d6619d4b0eaf4d44; A6e79278c993b405416deeccd7493dfc: $this->size[$i][$j] = $row[$this->sizeCol[$i]]; goto b3d060d8c9f535547fa4c9372b46fb74; E110f4e2c04d6c63d6619d4b0eaf4d44: } goto c50a43d8cf29e8b24832d66afd981c84; d72499b1762fac03353f2766f22c524a: dd64605696db2e3deccef9c45578ebe2: goto Bad546f6984b3d1c4a6ccafa90631395; Dc6b2acf75e63f74329a863d7f2db73b: goto Dc11dd242490567e1333c0bdcd62fa8f; goto d72499b1762fac03353f2766f22c524a; Ff586c3d5635fda7b6fe556834b31c06: if ($this->rdbms == "\157\x63\151") { goto ebcde689d22aff9347c1e6c696df7230; } goto E4da46da7f7a78e65dc9c6a53662bed2; d4fee8dc2ca5af9f3e731fb3cbd3ac76: goto E05f3c87ff4ecf1da13eaf897edf6a9b; goto A9822912d9fa367bc2aea40795ea3f0f; F026f8efdd00cac846c26d196199f440: f5cbc3747a3f8647d2aa70943248f62a: goto bc7d2deaa2642ba5638c527b297a9c72; bc7d2deaa2642ba5638c527b297a9c72: } goto a6b1cc45a7361d8297d08b2c0c4e433c; B8fdddea54765cf190443ab3bd2e800f: foreach ($this->xaxisSQL as $value) { goto Fcca7f70e734ab3a27c1a03f055cd542; f0b71dfef4f283e18964efe1b6aa8cb3: try { goto A75d0159480780b3d0b0909978d195a3; f45b78ec2ce2ed9cd33d72240de86834: Aaa9ffc729a5ca8fdd5d716822fbae94: goto E9bde293238c20bff5ccc8a74c716345; A1c6a54d8aac6fde46db79fde2db32c3: foreach ($row as $rs) { goto Dba8fdf7130056d1f1af4d8a5fc2c3ba; C9584a9eb0bd7d60834668eaf75f5945: F7acd91ce348bba05467d70c33da52d4: goto da853d7ce54b3bad85c4fed83b4fe043; Dba8fdf7130056d1f1af4d8a5fc2c3ba: $this->xaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->xaxisCol[$i]]); goto C91fc78d243744e0411889fb071b0c10; C91fc78d243744e0411889fb071b0c10: $j++; goto C9584a9eb0bd7d60834668eaf75f5945; da853d7ce54b3bad85c4fed83b4fe043: } goto d46bcefad5f7eb336027f125a6cccb5b; A75d0159480780b3d0b0909978d195a3: $value = str_replace("\136", "\47", $value); goto b8db8c17648cd887965d452afb43b58a; E9bde293238c20bff5ccc8a74c716345: $stid = oci_parse($conn, $value); goto Ec61db2e4ba415c1d232fbd13b26d2e1; A290f4cbd3fc7d4152e7e81db8867fbc: D4fff609066c83c3115fc4da396e44c1: goto A4c770955bd6349c7626011dd79ce56c; Fec410bcd934487d3e0409cbbf844e4b: goto b9403ee144c71d4716af1a4910f8c86a; goto f45b78ec2ce2ed9cd33d72240de86834; A4c770955bd6349c7626011dd79ce56c: $stid = odbc_exec($conn, $value); goto bf11c52d7a2b60483602ac285da61fb0; Ec61db2e4ba415c1d232fbd13b26d2e1: oci_execute($stid); goto D46450912216a88221be659c06fe127b; edef6d40f41f4a6001e93b820d575c69: goto b9403ee144c71d4716af1a4910f8c86a; goto A290f4cbd3fc7d4152e7e81db8867fbc; b8db8c17648cd887965d452afb43b58a: if ($this->rdbms == "\x6f\143\151") { goto Aaa9ffc729a5ca8fdd5d716822fbae94; } goto F8b1d0f84a15590251c51f203c8993e5; D46450912216a88221be659c06fe127b: ca707115f98817895e42dc6f9da832aa: goto Fbef996c6e76bb8e605e74a89ee69e24; Fbef996c6e76bb8e605e74a89ee69e24: if (!($row = oci_fetch_array($stid, OCI_RETURN_NULLS + OCI_ASSOC))) { goto cb04d056d0359fff2bff7b6499618b86; } goto c7098895e751be01139f4112e81d535e; d46bcefad5f7eb336027f125a6cccb5b: Cca83c0e3e529d08b774d9814df9c91c: goto F6d77725c27a1a559dde469291828202; B8478823ce5a3ffd587bc426c895d08e: E6afbdb7f2240196327480b03f1d5f5e: goto d2bb583876cbc96fc15b10ff25dfa49e; a1b1cf3d7f46eedbe7997a6822842bb2: dfa694db3bb57ec2b3ea350e85e5496f: goto Ef5224e7c4d3ce06f7b5da7f0df25aed; f423c9bbcfd04ebf21b9c3754e33d005: cb04d056d0359fff2bff7b6499618b86: goto edef6d40f41f4a6001e93b820d575c69; bf11c52d7a2b60483602ac285da61fb0: ee20b72672fbea370dbb56a47763bbef: goto f894d04dfaf4af5b19330681aee64635; F39fa3c47f4d743c7c5d2cbfc8d34460: d9ee0bfcb6fbbde7116fa7e214675460: goto Fec410bcd934487d3e0409cbbf844e4b; f894d04dfaf4af5b19330681aee64635: if (!($row = odbc_fetch_array($stid))) { goto E6afbdb7f2240196327480b03f1d5f5e; } goto A1c6a54d8aac6fde46db79fde2db32c3; F6d77725c27a1a559dde469291828202: goto ee20b72672fbea370dbb56a47763bbef; goto B8478823ce5a3ffd587bc426c895d08e; d2bb583876cbc96fc15b10ff25dfa49e: b9403ee144c71d4716af1a4910f8c86a: goto dd4b2f129f30f307d7eb36245f7566e2; Ef5224e7c4d3ce06f7b5da7f0df25aed: goto ca707115f98817895e42dc6f9da832aa; goto f423c9bbcfd04ebf21b9c3754e33d005; c7098895e751be01139f4112e81d535e: foreach ($row as $rs) { goto E4e1be98283dd8de0c80d9cef339fe29; c38fb02ad650cc37f98c1a6ea336f9e2: Fef3f4907209568fb926cbe9ed3f9515: goto B81b7a0b5a2e6a9cdcfdce8dac3aa376; E4e1be98283dd8de0c80d9cef339fe29: $this->xaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->xaxisCol[$i]]); goto e94ed15b64a7d79f837d0e9595fd12cf; e94ed15b64a7d79f837d0e9595fd12cf: $j++; goto c38fb02ad650cc37f98c1a6ea336f9e2; B81b7a0b5a2e6a9cdcfdce8dac3aa376: } goto a1b1cf3d7f46eedbe7997a6822842bb2; F9645d6ce810ac97c143d31c0b4c57a6: foreach ($conn->query($value) as $row) { goto B9056334e89cfa7397b132c3649e8c91; B3c3e3216efc8816893c93f57ac20543: $j++; goto B5fe1193a3bab67084217e7c3c202708; B5fe1193a3bab67084217e7c3c202708: D3801f8beece25dd73fd8d9f54ac5a41: goto E3879edd4222a7f902b2ca4d668001d2; B9056334e89cfa7397b132c3649e8c91: $this->xaxis[$i][$j] = remove_special_char($row[$this->xaxisCol[$i]]); goto B3c3e3216efc8816893c93f57ac20543; E3879edd4222a7f902b2ca4d668001d2: } goto F39fa3c47f4d743c7c5d2cbfc8d34460; F8b1d0f84a15590251c51f203c8993e5: if ($this->rdbms == "\x6f\x64\x62\143") { goto D4fff609066c83c3115fc4da396e44c1; } goto F9645d6ce810ac97c143d31c0b4c57a6; dd4b2f129f30f307d7eb36245f7566e2: } catch (Exception $e) { echo "\x3c\x64\x69\x76\40\x63\154\x61\x73\x73\75\x22\x61\x6c\145\162\164\40\x61\154\145\162\x74\x2d\144\x61\156\x67\145\162\x20\141\154\x65\162\164\x2d\144\151\x73\x6d\151\x73\163\141\142\154\145\x20\x63\x6f\154\x20\144\x2d\x66\154\x65\x78\40\160\55\64\40\42\x3e\15\12\x9\11\x9\11\11\x9\11\x9\11\74\144\151\x76\x20\143\154\x61\x73\163\x3d\42\x70\157\x73\151\x74\x69\x6f\156\55\141\x62\x73\x6f\154\x75\164\145\40\x74\157\160\55\x30\x20\163\x74\141\x72\x74\55\60\x20\160\x2d\62\42\x3e\x3c\163\x74\162\157\x6e\x67\76\x45\x72\162\x6f\162\41\x20\x49\156\166\x61\x6c\x69\x64\40\104\141\x74\x61\x62\x61\163\x65\x20\x43\157\156\156\145\x63\x74\x69\x6f\x6e\40\74\57\x73\164\x72\157\156\147\x3e\x20" . $DB_TYPE . "\74\57\144\x69\x76\x3e\x3c\x62\165\164\164\157\x6e\40\x74\x79\x70\145\x3d\42\142\x75\164\164\x6f\x6e\x22\x20\x63\x6c\x61\163\x73\75\42\142\x74\156\55\x63\154\x6f\x73\x65\40\160\157\x73\x69\164\151\157\156\55\x61\x62\x73\157\154\165\x74\145\40\164\x6f\x70\55\x30\x20\145\156\x64\x2d\x30\x20\x70\x2d\62\42\40\144\141\164\x61\55\142\163\x2d\144\151\x73\x6d\151\163\163\x3d\42\141\154\145\162\164\x22\x20\x61\162\151\141\55\154\x61\x62\145\154\75\x22\103\x6c\157\163\x65\x22\x3e\74\x2f\x62\165\164\164\x6f\156\x3e\15\xa\x9\11\x9\x9\11\x9\x9\11\x20\40\74\57\x64\x69\x76\76"; return; } goto f7d115692d784d217c5b473dfd2a3fdc; f7d115692d784d217c5b473dfd2a3fdc: $i++; goto b92235306441dde9b34228daba4412b1; Fcca7f70e734ab3a27c1a03f055cd542: $j = 0; goto f0b71dfef4f283e18964efe1b6aa8cb3; b92235306441dde9b34228daba4412b1: ef7405848f431549b8ccca208e3a4e0a: goto f53d5b5f5d45dd6103354aebff199ad0; f53d5b5f5d45dd6103354aebff199ad0: } goto C73cce95234f025ac879608ef5838e3b; Ab9eba0134e2c2ceebab9b1727a4ae7d: $sql = str_replace("\x5e", "\x27", $sql); goto Bd55dae3f41a87aa560eb66f51bd0295; B9cb07b718f881604160bc1f6cde3a3e: if (empty(parse_url($DB_HOST, PHP_URL_PORT))) { goto Cd5512c80ab1ccedb19c8fbb3974618f; } goto D763f63c311ee42d693bb7ebabbe3189; C6cae00386e2363329ab997cda012a0c: if ($this->type[0] == "\x6e\x75\x6d\142\x65\x72\x63\150\x61\162\x74") { goto c29c5d30fc4c7f6bc85963d9db1b6572; } goto Cf37cfaff04a7ad944cc563af196b1fb; Ebffdb84dd8a1401781d26c9ee51526b: $DB_PASS = $this->password; goto e68f71436db715e376e43004d535322f; a055996dea7a6af3e8de5a9af15c0b1a: $conn = oci_connect($DB_USER, $DB_PASS, $DB_HOST); goto B5cc79284b5a5727d3c3f0d630e371ff; a6b1cc45a7361d8297d08b2c0c4e433c: A2aad3b477c40f70c12481f0b83aad80: goto d0fd7ffda8302e4c085da376090c7962; d0fd7ffda8302e4c085da376090c7962: Ccb841b0feeaba38bf1d0e0a9787ab31: goto A0c0b5d65f4217d912b276eba188712b; Ba26d12ed6751fe634dd20001d8e3e4f: $sql = $this->sql[$i]; goto Ab9eba0134e2c2ceebab9b1727a4ae7d; B5cc79284b5a5727d3c3f0d630e371ff: if ($conn) { goto a46c1dd6333036705aa1702d840e77c1; } goto A4b41cebf92f661803cea4426f872bbc; bb667c7d26fbcd34c2ff0961ace48654: $DATABASE = "\x44\141\164\141\142\x61\163\x65"; goto E47ec81064819c93eb808706ceccd62c; D763f63c311ee42d693bb7ebabbe3189: $PORT = "\160\x6f\162\x74\75" . parse_url($DB_HOST, PHP_URL_PORT) . "\73"; goto A68700f57a2cc0cf67d07f8cbed409a6; E47ec81064819c93eb808706ceccd62c: f67a995d65cbb2239c54f4907b7e9abe: goto Eec4a0eac88536006dc468b5a6e22676; A0c0b5d65f4217d912b276eba188712b: if (!($this->type[0] == "\142\x75\142\142\x6c\x65" || $this->type[0] == "\x6d\x61\160" || $this->type[0] == "\x68\145\x61\x74\155\x61\160" || $this->type[0] == "\x73\x61\156\x6b\145\x79")) { goto a168f63a1dab9de70beffc6b4e82bb6e; } goto d2cf9ab2f1b69d8fd8d77bf0f84791cf; Dd2074ae86f250dfbba940a44dfb146e: a46c1dd6333036705aa1702d840e77c1: goto dc42da129393222a5774254dc1d1a854; F0a143b11bdfb0b98c05a5f6942ac62b: $DB_NAME = $this->dbname; goto C5b41db4741ad423740fa97c6afcd24a; F21126812c1d89ce89a9b2eaaa2fb04d: $DB_HOST = $DB_HOST . "\57" . $DB_NAME; goto a055996dea7a6af3e8de5a9af15c0b1a; e2192924d385b797ea7e7540ec22be9c: $i = 0; goto d1e96be38d203d13c985a9ce08403b90; ae75b17ed7ffce8358a18bd19095ea04: $i = 0; goto B8fdddea54765cf190443ab3bd2e800f; cb76c76c615f3f4b81618570c343b7e4: } function result() { goto cfcb1750ec96eaba32ec4b6b0f07ac3c; F05b00a0df6d950c9bf540ece599680f: echo $this->col; goto b78d1eda429834999dea13de5194a20b; e4c0efa008d022cbba092b7bfe2f23f9: B3c008caaf03f4dcb00d8672a1818832: goto fdb0117dd98f45c19b4082d33117ca38; Bd41067ec48ab0f02913433b0b5ff0bd: echo $this->showline; goto A18a71cced038b0d46e367b5c04dff62; c4909af29ecb319e82db66ef7082030a: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto C87e8714cde25c7f0c674e8652ed46fb; Bd5af3d2627edd0d3ba485ba5ff541d7: if (!($this->title == '')) { goto d2ca11e9cc7f3bd866911b788df1c71d; } goto ecc97fe8197b84a43be4861313bd1e05; f57521b80baedf4bf962d2804d175f9c: C608c4b04463730e7399f8e42217a211: goto C963e3f4282843e2559a0ef59a30d816; abd0aa85c841f5499d9fd61711e7ad20: $this->tablefontsize = 9; goto aabefdc5986047b3df93950ce6c100ff; fd2431147188270169af67259d8d808d: $i = 1; goto F2b8417d4deccff6e01162dc414983ed; fe280e1958906000eb7ef2078d3586dc: return $str; goto e89c3be2003fcf68bbd8aef9f466e2ea; b1e4ec18b35ea48345d43b8ba61305ca: $str = ob_get_clean(); goto f71488d6fac2b423fc00f08d1ee9a946; B1d3d79ee791237dc4d852c97ebe4e9f: db8bcd5dc9f9cf613b835ed2b73d45fd: goto d51e34fc05ac2008fbb95575456d1896; E3ef61b77c5018d3096a7590290b54f3: echo "\47\135\54\15\12\x9\11\x9\x9\40\x20\133\60\x2e\65\54\x27"; goto Edb1d9b48cb2fdb8f2109eccaa8b96a1; C30017a159fa3c62dfe79eb978d8ce02: echo $this->height; goto db675f6529715b8694718ccb762ce99b; C6a35d852e8fd7a02636de3b2dcbc848: f9faaec3f48705c0220a6ce59c5168d4: goto f57521b80baedf4bf962d2804d175f9c; A5955341a887ac29415020407b0199db: goto Fce03267df25b4e91154975035526a65; goto deb53f10f2602a57f56f44a115210782; b1394add03e1e8abd6866238fa6b3b13: echo "\54\15\xa\x9\x9\x9\11\11\x9"; goto b2f3be4bd040703a9491b84360d8dc33; Bb0be3072042f46f34abbc92dc22022c: if (isset($this->plot)) { goto fc483cf2f224f74aea22db877d02b1c7; } goto A01d629eedbe4df19734418a94729cea; Adb9258b5844cdd77876a25257d3636d: c2cdb2c8b670ff4508d1095ca3e20eb8: goto A70e15bae585f037d78378ca6afef910; d5d002d3ac8117feaa139bb80a2df321: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto A3c52cb643d23cbce409e8d86a55e917; f6d1e5d11ed76b2e26b76252d54b9b6c: if (!($this->forecastlabel == '')) { goto f705e34876ffa7284cb87f1a4805a446; } goto b3621cecac4acf66f0d4e099567825bd; E3371be747d1df1f667b95de8bac1103: $this->side = "\x6c\145\146\164"; goto D280da6de6586f903f3931c43a4311b9; a8277d9d7a7dafabc3064eea928276ca: $this->autoscale = "\122\145\163\x65\164"; goto bcfa712e9fb05986c972bb3c8806be73; Feec0e6cbed1217fc9931003edff91b1: echo "\x2c\x20\15\xa\11\11\x9\x9\x9\11\163\x68\157\x77\154\x69\x6e\x65\72\40"; goto D4101850eeebe445ad67c84ee8f1a3a2; a7bfe6aae6773fccbee1e30ac8dafac0: foreach ($this->xaxis as $i => $value) { $this->xaxis[$i] = str_replace(array("\176"), "\x2c", $this->xaxis[$i]); D28fc9449711879d035a1d2d669c615d: } goto D02fc9a16aba09ba69d539700c786fd8; F1ff0bce82eeb54fe14f1d7b704d84f4: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto D03a10c1acca7fb6733b1fd6fe232de4; C88e3344f77b75a15872c1b8dfd821cc: $k = 0; goto D4a3c2dff70be575b8764ded25e6085a; Faeb30793d6dd2cda5f4cfc354ace38a: $this->toImage = "\x44\x6f\167\156\x6c\x6f\141\x64\40\x67\x72\x61\160\x68"; goto C0fa4a3c323717853e09e677e7bbbe27; A18a71cced038b0d46e367b5c04dff62: echo "\x9\11\11\11\x9\x20\x20\x7d\x2c\40\15\12\11\x9\x9\x9\x9\40\40\x79\141\170\x69\x73\x3a\40\173\15\xa\11\11\x9\x9\x9\x9\x74\151\164\154\x65\x3a\40\x27"; goto B7fb60cf3e67dcc507094fb53b79aa9d; D60566c301619d5e19a9809c5a3220b8: foreach ($this->text as $i => $value) { $this->text[$i] = str_replace(array("\x7e"), "\54", $this->text[$i]); e04fa0c1e0c583f589adb08b24e11d77: } goto F017daa6a178e8ba1fbc9b8bc6774b73; B50ce9eed6fff9cd553996de25b24090: echo "\54\40\x63\x6f\x6c\157\x72\72\40\133\x22"; goto a423d896833e19676c6ab06a84e9e248; Dc68bc8a41bf98c12ad6a03a3277009c: echo "\x9\x9\x9\x9\x5d\54\15\12\x9\11\11\11\x61\154\x69\147\x6e\72\40\x5b\x22\154\x65\146\164\42\x2c\x20\x22\x63\x65\x6e\x74\145\x72\42\x5d\x2c\xd\12\x9\x9\x9\11\154\151\156\145\72\x20\x7b\x77\x69\x64\164\150\72\40\x30\54\x20\x63\x6f\154\x6f\162\72\x20\47\x23\x30\x30\x30\x27\x7d\x2c\15\xa\11\11\x9\x9"; goto cee5f3e9abf79cfcb256b0f1f1ef6bfb; cf7c42384504efdbc3e68338437b8b52: $Reader = []; goto D6cf0aaa77e5d7e6673c26f5ccdf4e58; e65d4d264b2ea241759d48846cf33f68: echo "\x27\xd\12\x9\x9\x9\11\x9\x20\40\x7d\x2c\15\xa\x9\11\11\11\x9\40"; goto B3aa24c3956050b35d7423b5cfd12e8f; B03db56202dc7adaf763cd5e73420d32: echo "\11\11\x9\11\x9\40\x20\x62\x61\x72\155\157\x64\x65\72\x20\x22"; goto Ec35e75c2233d1af6c7dcd14b6477c9c; D64160f9e9d09d9e26d7deb337b6bf88: d4815f162b3e54ff702e5c271edcf784: goto fee757cf558ee90b52db41b5b5d8ba99; d07993831332f2b5119714a643fcdd89: echo "\73\xd\12\x9\x9\11\x9\166\x61\162\x20\144\141\x74\141\40\x3d\x20\133\15\12\11\11\x9\11\x9\173\xd\xa\11\11\11\11\x9\x9\170\72\x20\170\x56\141\154\x75\145\x73\x2c\xd\12\x9\11\x9\11\x9\11\x79\72\40\171\x56\x61\x6c\x75\x65\x73\x2c\40\xd\12\11\11\x9\11\11\x9\x7a\x3a\40\172\x56\x61\154\165\145\163\x2c\15\12\11\x9\11\x9\11\143\157\x6c\x6f\x72\163\x63\141\x6c\145\72\x20\143\x6f\154\157\x72\163\x63\141\154\x65\x56\x61\154\x75\x65\54\x9\11\x9\x9\11\11\xd\12\11\x9\11\x9\11\11\x74\171\x70\145\72\40\x22"; goto A53acd7556a44c46558d16b7064b90b5; e7eb9fc96d02cc55b0e546ecf832a23b: echo "\x9\x9\x9\11\x9\x20\40\x20\40\40\40\40\x6c\145\147\145\x6e\x64\x3a\40\173\x6f\162\151\145\x6e\164\141\164\x69\157\156\72\40\x22\166\42\x7d\54\15\xa\11\11\11\11\11\x20"; goto d5d002d3ac8117feaa139bb80a2df321; a764bd1ac74c5b7cfeb6e131fab5ac25: if (!($this->barmode == '')) { goto C3c820959a056c4d4c2218e11ab0e0d4; } goto e1ec5f9a923719eeea87d6bbb0fb8cdd; aaad8ef15236fa24ef140d90f911ddae: afd19d232676e7e814602df4b7a7e7bb: goto Ef5cccf0b00e2a58841824f9e7f8784d; f3fca27c9c57205e3e46750188788101: goto ed2b340645812c59e4cf943cde3f1f58; goto a015d7bc62af232d028741214a3016ec; da47b17f74db09174e6e274734788c63: ed664734710aacb3c4d8bb12a11b3a80: goto A97b71b68e8f4b51316567563e7b2336; A573163b12b07a5fb26b8487d54dd81d: $this->showgrid = "\164\x72\165\x65"; goto bb25d26ab313e40760ee1d8927976935; Bd0a412e7388d091b73abc16e72640fb: echo "\x32\62"; goto D8c4ac1ba916b8568490f1b83291370e; b9eb7c77018a2d4ef2b1c9131e1f115a: return $str; goto D610fa05f4c577e9d30f060c6055626f; A3821bff4e202ab2ab70d2e526e167ce: foreach ($this->xaxis as $i) { goto b45a003d40b0625e1abd74897a443b47; ae7e5a83ffd4c8fa74222219f38b5c04: echo "\x2c\x20\xd\12\11\x9\11\11\11\x9\40\40\x9\40\x78\x3a\x20"; goto c9dff148ee369f01351e863632d7902d; f29c2f4985eec3c98088d9641bc1fba2: $this->barmode = "\163\164\141\143\153"; goto f8c34415ebc3117b0bb77e6a545d2edb; Cd1dad23108b1ea27f1b37fbc3cf7fc0: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto be87bafb5e4e1bb692a207bcdd9a9b22; } goto Eb83fb1c5019412376a4e8014af8071a; dcb635d778743ef0671e8be366c21d5b: echo "\156\x61\155\145\x3a\x22" . $this->tracename[$j - 1] . "\42\x2c"; goto a6083367c75deb44e894959263679d13; e4004057ef3b686a540dc15187e2fd8a: echo $j; goto db7465a171e044f776e526e941e280e2; Ef3781aae8c507f27df02be2ba550bcf: be87bafb5e4e1bb692a207bcdd9a9b22: goto F47f2561a4e3f54ddbcdb85580bce86c; Bfbd0f096087c22a68ce9b04cbb7acf2: echo "\47\x2c\xd\xa\x9\11\11\11\11\11\x9"; goto Fd048f358267f42ade524ec51620215b; a0ab3043bde7808a4aae8c087a142f49: echo "\x9\11\11\x9\11\11\x20\x20"; goto A7f82675e05771d965453c21a7ec6b48; Cf4baa81ec243933d9c456822d7e09f8: if (!($this->type[$j - 1] == "\163\x74\141\x63\x6b")) { goto efbbc01c49a35770da07225c21c98382; } goto dc3c729f3519ca839e0eab53d0740148; dcb6f9084d4b503e7c70438b4d7d85cf: echo "\x2c\x20\15\12\x9\x9\11\x9\x9\11\11"; goto d36a82c064f79cf728fa1f1c408a0ea5; F7a2a3994894814e4d251accdd167120: echo "\x2c\xd\xa\x9\11\11\x9\x9\11\x9\40"; goto df808f0b51721a18d3e23cbc398523f5; Eb83fb1c5019412376a4e8014af8071a: echo "\11\x9\x9\11\x9\11\11\x9\11\x20\40\x6d\x61\x72\153\x65\x72\x3a\40\x7b\15\12\x9\11\11\x9\11\x9\11\x9\11\x9"; goto Ec82efdaad79a7ece78d3c9fecff403b; Cd8a1bba9156ba8dbee9d00c3c62fa43: if ($this->type[$j - 1] == "\154\x69\156\x65") { goto b608cf189cf469ffa0d5600a0d3ac50d; } goto ffb99b2373940eb2a20ad23812e4e349; e2783ecff759f45362769f59ea53ba9b: if (!($this->datalabel == "\x74\162\x75\145")) { goto F3b501b2c0c7f0a2a7537c10a993033f; } goto b1df45504710cc7d51f8106abe38d42e; db7465a171e044f776e526e941e280e2: echo "\47\54\xd\xa\11\x9\11\x9\x9\x9\x20\40\40"; goto d233862568f84b34c681535fdb3ba9b5; dbb366a28d1a5465c9e300d98d3aeb68: fe5a0675b351cfd9d0f4bd5aee4d8809: goto Ed109cfbfb6714db4fb4be954faaccf2; ea44569f8b402b89b133a5af73cd0589: echo json_encode($this->yaxis[$j - 1]); goto D8782ab6924733f5c45468100eee12a7; bb0a34e3479c6ac9d12cc8103ef2607e: echo "\x9\x9\11\x9\11\x9\x20\40\40\15\12\x9\11\11\x9\11\11\x20\40\x20"; goto B9d091f3415436abf1e7a879b88b8583; df808f0b51721a18d3e23cbc398523f5: Db0f965b4b9fc926960ae5bd272fe5b6: goto E21d1781d2397b54a6b0c6c50ba3eb63; e30798b1ae822988566a7535962f6185: b9a15efdc996eb65469d5669c402b998: goto b4aac19bad6b787dec91a1f0044e622a; b9d89f67bc630260fb2ec975cf3ecb16: echo "\x66\x69\x6c\x6c\x3a\40\x22\x74\157\x7a\x65\x72\x6f\171\x22\54\40"; goto e30798b1ae822988566a7535962f6185; d28986060d11a938105ae800e9f14db7: if ($this->orientation == "\150" && ($this->type[$j - 1] == "\x6c\151\156\145" || $this->type[$j - 1] == "\x61\162\x65\x61")) { goto B0df039c0bf806038442f9b2a30fd231; } goto d6d584d02945f5cbf1f71ab3218a82e2; Cde228c4452a385c52162064501bf6b4: if (empty($this->tracename[$j - 1])) { goto e4be1eeeb552632573bfd6f8a3b3eae0; } goto dcb635d778743ef0671e8be366c21d5b; B747ba473d90ac06de91a1caf49794f7: echo $this->color[$j - 1]; goto D8bcfc3063eb5e5bdaee089baa8b34bb; d36a82c064f79cf728fa1f1c408a0ea5: Bdfd5dc23f3ceaf7793d3ccdca2ce854: goto fa33eb50976c5013736550c38a72d0e3; dc3c729f3519ca839e0eab53d0740148: $this->type[$j - 1] = "\142\x61\162"; goto f29c2f4985eec3c98088d9641bc1fba2; a41d4289416f54c3003e7f203d021207: echo "\x76\151\x73\151\x62\154\145\x3a\x20\146\141\154\163\x65\x2c"; goto E45ca3354a56ccf546e7adf67149d64d; ad607f0a08fa3c42a206d31a48c968e0: echo "\x6d\157\x64\145\x3a\x20\x27\154\151\x6e\x65\x73\x27\x20\x2c"; goto D9ebe737188e9dacd6d35719d72e0cfa; Deec082c9a79da656d740afb6bcf523f: echo "\x2c\40\15\12\11\11\x9\x9\11\x9\x20\x20\x9\x20\171\x3a\40"; goto ea44569f8b402b89b133a5af73cd0589; D8082d59fed6f93a840bd1b323bb9369: if (!($this->dropdown == "\x74\x72\x75\145")) { goto C7183c1aca992b111446fc9c136e434b; } goto Bccc6c5f29018c1591edb0b7269068ef; B02e91404ce8cf435f500ab7433c527d: echo "\x9\x9\11\11\x9\x9\40\40"; goto d28986060d11a938105ae800e9f14db7; Ed271aeec08d9cd96ac25902e8a29d90: echo $this->type[$j - 1]; goto Bfbd0f096087c22a68ce9b04cbb7acf2; Ec82efdaad79a7ece78d3c9fecff403b: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto Aa51b095711197cbd6a5d81b22e01f24; } goto A64399f2e986b3c75342e48e25376040; B443856e17395e4cb5db4c8710a7eaed: if (empty($this->yntitle[$j - 1])) { goto a57662984b904e25e655a5b0d15bf3be; } goto d0d139f7b30dae2917864958e2ed82e7; c7b99096beb8ab24449fd30fb0c4f80b: Df29fab818406cb8ba2ec1af5a945cfe: goto Aaecc3b7ea63925445c65c20eba7eafa; d6d584d02945f5cbf1f71ab3218a82e2: echo "\x9\11\11\11\11\x9\x9\x20\x78\x3a\40"; goto Acc2e46bd180e10229244c6136daabba; bb0d733939fe964231161bc209cf4beb: echo "\x9\11\x9\11\x9\11\xd\xa\11\xd\12\11\11\11\11\x9\11\x76\x61\162\x20\164\x72\x61\x63\x65"; goto Caa1b567d36be5b0ae0b0e8dd38748d1; D9ebe737188e9dacd6d35719d72e0cfa: d54f5cbcf1ed290d10ef8f82e59b8a96: goto C7feb2d8ca702e550c43ead777d253b6; E941acaabec6435eb1cf922ae6723c71: echo "\x9\11\11\11\11\x9\x20\x20\143\157\154\157\x72\72\x20\x22"; goto fcc0fc6b58984167a847793f7a29af28; B9d091f3415436abf1e7a879b88b8583: if (!($this->dropdown == "\164\x72\165\x65")) { goto Aa0bfe514e7bee436f72d6f4100c7703; } goto E339ff9ca606a374246cd5a375963aff; f8c34415ebc3117b0bb77e6a545d2edb: efbbc01c49a35770da07225c21c98382: goto bb0d733939fe964231161bc209cf4beb; Ed109cfbfb6714db4fb4be954faaccf2: echo "\x9\11\x9\x9\x9\x9\40\40\175\x2c\40\x20\15\xa\11\11\11\x9\11\11\x20\40\15\12\11\11\x9\x9\x9\x9\40\40"; goto Cd1dad23108b1ea27f1b37fbc3cf7fc0; bd770687edf0cbd06fdfccb469295493: eea664d3b73ef3706386e2376fa1f440: goto Da9f341f5b54151c1259cf101ead1c80; ffb99b2373940eb2a20ad23812e4e349: echo "\x20\x73\x68\141\160\x65\72\40\x22\x73\160\x6c\151\156\145\42\54\x20"; goto daff20717394f0fc38430f231c2421bc; E21d1781d2397b54a6b0c6c50ba3eb63: echo "\x9\11\x9\x9\11\11\11"; goto A6c18e7f429c014f8a0a056ecdd81669; a78fe647df81dd5ef90383f5de36a172: Aa51b095711197cbd6a5d81b22e01f24: goto eab28c7243de4d653b91759fa4771248; Fe5a282c20dbb088953d65b503d44dcb: echo "\56\155\x61\x70\50\x53\164\162\x69\x6e\x67\x29\54\15\12\x9\11\x9\x9\11\11\x9\164\145\x78\164\160\157\163\x69\164\151\x6f\x6e\72\x20\47\x61\x75\x74\157\47\54\15\12\x9\x9\11\x9\x9\11\11\x6d\x6f\144\145\x3a\x20\47\154\x69\x6e\x65\163\53\155\141\x72\153\145\162\x73\53\164\145\170\164\47\54\15\12\x9\11\x9\x9\x9\x9\x9"; goto c381917617170853a7ccbc61c4e5b3fe; A7f82675e05771d965453c21a7ec6b48: if (!($this->orientation == "\150")) { goto Df29fab818406cb8ba2ec1af5a945cfe; } goto fd1b9bdfacb0e3901a52dde87eb4b340; d0d139f7b30dae2917864958e2ed82e7: echo "\x9\x9\x9\x9\11\x9\11\x20\x20\x79\x61\x78\x69\x73\72\40\x27\171"; goto e4004057ef3b686a540dc15187e2fd8a; a8096d0a6e44cc47e3784938c17ae07b: if (!($this->type[$j - 1] == "\x61\162\x65\141")) { goto b9a15efdc996eb65469d5669c402b998; } goto b9d89f67bc630260fb2ec975cf3ecb16; Add31f47048f72bf947fab023d2726bc: b0e614183d9a728890195fd3f0f3b26a: goto B84537e3e85c315f1849ccf9dc96c4af; C265c15c9784bfafa894882f9fa73a64: foreach ($this->xaxis as $vc) { goto fe6af6ebd0dc53f3b5026304506aa4c1; cac45cd6e7aca4e6997dc4faa624b0f6: if (empty($this->tracename[$vc1])) { goto D376d8540589bcbd14acc42a529eb29e; } goto d663d4021bd85b9a2f4d4c4d9075110e; ced4ac0815f1671422d2dbc31fe6cfa1: echo "\11\11\x9\x9\x9\11\11\x7b\15\12\11\11\11\x9\x9\11\11\x9\155\145\164\x68\x6f\x64\72\40\x27\162\145\x73\164\x79\154\x65\47\54\15\12\x9\11\11\11\x9\x9\x9\11\141\x72\147\x73\x3a\40\133\47\x76\151\163\151\142\x6c\145\x27\54\40"; goto C7f407e6e1b10bd9e5f00e28d283d889; d2b34c223f023722cc54f6f69948a1ad: echo "\x5d\54\xd\12\11\x9\x9\x9\x9\11\x9\x9\154\x61\142\x65\154\72\40\40\x27"; goto cac45cd6e7aca4e6997dc4faa624b0f6; C052305dfe35e55b79733602ce71d98c: $vs[$vc1] = true; goto ced4ac0815f1671422d2dbc31fe6cfa1; a3a97ad25ad686d441cd76cd17781d6f: b1616920e792fe47ec7b40239017094c: goto fd1483e51eda73eaaf8fbe86e5559e69; C7f407e6e1b10bd9e5f00e28d283d889: echo json_encode($vs); goto d2b34c223f023722cc54f6f69948a1ad; fd1483e51eda73eaaf8fbe86e5559e69: echo "\47\xd\12\11\x9\11\x9\x9\11\x9\x7d\x2c\40\15\xa\x9\11\11\x9\x9\11\x9"; goto C205541f8beb133243ee3c245b8e72ef; C205541f8beb133243ee3c245b8e72ef: $vc1++; goto f612d8148aecdf1c7cf65f0a617f7109; ad8dbae5c5da988e3b9040e0fcb431a7: goto b1616920e792fe47ec7b40239017094c; goto ab6bd57aa9f5de6fcd12c771a9277b67; ab6bd57aa9f5de6fcd12c771a9277b67: D376d8540589bcbd14acc42a529eb29e: goto c50c1db248f3f84db9193b3e3ed15f40; d663d4021bd85b9a2f4d4c4d9075110e: echo $this->tracename[$vc1]; goto ad8dbae5c5da988e3b9040e0fcb431a7; fe6af6ebd0dc53f3b5026304506aa4c1: $vs = array_fill(0, count($this->xaxis), false); goto C052305dfe35e55b79733602ce71d98c; c50c1db248f3f84db9193b3e3ed15f40: echo "\124\x72\141\x63\145\40" . ($vc1 + 1); goto a3a97ad25ad686d441cd76cd17781d6f; f612d8148aecdf1c7cf65f0a617f7109: D3ef3dc72c179b42fc6824466d380a72: goto af954316253e39b6225da7d6c9299b15; af954316253e39b6225da7d6c9299b15: } goto bd770687edf0cbd06fdfccb469295493; Cebbf0b78f57064e3c09b7b60cafe450: echo "\x9\11\x9\x9\x9\x9\11\x20\172\x3a\40"; goto F81b1745d25026d1a0f585e5790d0317; Ce1eb2a97c9a7e2e7c9bcc777d6c72c2: Aa0bfe514e7bee436f72d6f4100c7703: goto a0ab3043bde7808a4aae8c087a142f49; b1df45504710cc7d51f8106abe38d42e: echo "\11\x9\x9\11\x9\11\11\164\x65\170\164\x3a\x20"; goto Bb79adfb7bd3429f62ec6599ecf5cf9e; E339ff9ca606a374246cd5a375963aff: if (!($j > 1)) { goto be218fe27e53b6eeac4b2934fdd41c0f; } goto a41d4289416f54c3003e7f203d021207; eab28c7243de4d653b91759fa4771248: echo "\x9\11\x9\11\11\x9\11\11\11\x20\40\x7d\x2c\xd\12\11\x9\x9\x9\11\11\40\x20"; goto Ef3781aae8c507f27df02be2ba550bcf; Fd048f358267f42ade524ec51620215b: if (!($this->type[$j - 1] == "\163\143\141\164\x74\x65\162\63\144")) { goto d54f5cbcf1ed290d10ef8f82e59b8a96; } goto ad607f0a08fa3c42a206d31a48c968e0; b4aac19bad6b787dec91a1f0044e622a: echo "\x9\11\x9\11\x9\x9\11\11\15\12\x9\11\11\11\11\x9\x20\40\x6c\151\156\x65\72\40\173\15\12\x9\x9\x9\11\x9\11\40\x20"; goto Cd8a1bba9156ba8dbee9d00c3c62fa43; C7feb2d8ca702e550c43ead777d253b6: echo "\11\x9\11\x9\x9\11\x7d\x3b\15\xa\11\11\x9\x9\x9\11\x9\11\11\x9\x9\11\15\xa\xd\12\x9\x9\x9\11\x9\x9"; goto D8082d59fed6f93a840bd1b323bb9369; daff20717394f0fc38430f231c2421bc: b608cf189cf469ffa0d5600a0d3ac50d: goto E096bb81029bbcf12cac2cc45d993e73; dd8a73323b1862b5219194c829dc305f: echo json_encode($i); goto ae7e5a83ffd4c8fa74222219f38b5c04; E096bb81029bbcf12cac2cc45d993e73: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto fe5a0675b351cfd9d0f4bd5aee4d8809; } goto E941acaabec6435eb1cf922ae6723c71; E45ca3354a56ccf546e7adf67149d64d: be218fe27e53b6eeac4b2934fdd41c0f: goto Ce1eb2a97c9a7e2e7c9bcc777d6c72c2; f4533ab077a4d1d4311de2377d288e6f: if (!($this->type[$j - 1] == "\x73\x63\x61\x74\164\145\162\x33\x64")) { goto Db0f965b4b9fc926960ae5bd272fe5b6; } goto Cebbf0b78f57064e3c09b7b60cafe450; Bb79adfb7bd3429f62ec6599ecf5cf9e: echo json_encode($this->yaxis[$j - 1]); goto Fe5a282c20dbb088953d65b503d44dcb; fcc0fc6b58984167a847793f7a29af28: echo $this->color[$j - 1]; goto Db0a203cd2292d9667ead8b2216ffd9e; Caa1b567d36be5b0ae0b0e8dd38748d1: echo $j; goto cd9d10dab37699f06f4cf085d14016f8; Db0a203cd2292d9667ead8b2216ffd9e: echo "\42\11\15\xa\11\x9\x9\11\11\x9\40\40"; goto dbb366a28d1a5465c9e300d98d3aeb68; fd1b9bdfacb0e3901a52dde87eb4b340: echo "\x6f\x72\x69\x65\156\x74\141\x74\151\157\156\72\x20\47\150\x27\x2c"; goto c7b99096beb8ab24449fd30fb0c4f80b; b45a003d40b0625e1abd74897a443b47: $j++; goto Cf4baa81ec243933d9c456822d7e09f8; a627739510f02b4155dcd2bba033be68: C7183c1aca992b111446fc9c136e434b: goto Add31f47048f72bf947fab023d2726bc; cd9d10dab37699f06f4cf085d14016f8: echo "\40\x3d\x20\173\15\xa\11\11\x9\11\x9\x9\x9"; goto e2783ecff759f45362769f59ea53ba9b; F81b1745d25026d1a0f585e5790d0317: echo json_encode($this->size[$j - 1]); goto F7a2a3994894814e4d251accdd167120; F47f2561a4e3f54ddbcdb85580bce86c: echo "\x9\11\x9\11\x9\11\x9\x20\40\15\12\x9\11\x9\x9\11\x9\40\40"; goto B443856e17395e4cb5db4c8710a7eaed; c9dff148ee369f01351e863632d7902d: echo json_encode($this->yaxis[$j - 1]); goto dcb6f9084d4b503e7c70438b4d7d85cf; c381917617170853a7ccbc61c4e5b3fe: F3b501b2c0c7f0a2a7537c10a993033f: goto B02e91404ce8cf435f500ab7433c527d; A6c18e7f429c014f8a0a056ecdd81669: goto Bdfd5dc23f3ceaf7793d3ccdca2ce854; goto Ea282e48985e1b86dbf6dcc63838ab16; ca52eb431c97918118ab6dd6cacab7f3: echo "\x9\11\x9\11\x9\11\40\40\40\40\x20\x79\x3a\x20"; goto dd8a73323b1862b5219194c829dc305f; D8782ab6924733f5c45468100eee12a7: echo "\x2c\40\15\xa\x9\x9\11\11\11\x9\11\x20"; goto f4533ab077a4d1d4311de2377d288e6f; Cb82ec4ad8fc27568cc92f0f802bbf4f: $vc1 = 0; goto C265c15c9784bfafa894882f9fa73a64; D8bcfc3063eb5e5bdaee089baa8b34bb: echo "\x22\xd\12\x9\11\x9\x9\x9\11\11\x9\x9\11"; goto a78fe647df81dd5ef90383f5de36a172; Ea282e48985e1b86dbf6dcc63838ab16: B0df039c0bf806038442f9b2a30fd231: goto ca52eb431c97918118ab6dd6cacab7f3; Acc2e46bd180e10229244c6136daabba: echo json_encode($i); goto Deec082c9a79da656d740afb6bcf523f; Aaecc3b7ea63925445c65c20eba7eafa: echo "\11\x9\11\x9\11\x9\40\40\11\164\171\160\x65\72\40\x27"; goto Ed271aeec08d9cd96ac25902e8a29d90; a6083367c75deb44e894959263679d13: e4be1eeeb552632573bfd6f8a3b3eae0: goto a8096d0a6e44cc47e3784938c17ae07b; Bccc6c5f29018c1591edb0b7269068ef: echo "\15\12\11\x9\x9\x9\11\x9\x76\141\162\40\165\160\144\141\164\x65\155\x65\x6e\x75\163\40\75\40\x5b\173\15\12\11\x9\x9\x9\11\11\171\72\40\61\56\x32\x2c\15\12\11\11\11\x9\11\11\x78\72\x30\x2e\61\54\15\12\11\x9\11\x9\x9\11\x79\x61\x6e\143\150\x6f\162\72\40\x27\x72\x69\x67\150\x74\x27\x2c\15\12\11\11\x9\x9\x9\11\x62\165\164\164\157\x6e\x73\x3a\40\x5b\15\xa\x9\x9\11\11\x9\11\11"; goto Cb82ec4ad8fc27568cc92f0f802bbf4f; d233862568f84b34c681535fdb3ba9b5: a57662984b904e25e655a5b0d15bf3be: goto bb0a34e3479c6ac9d12cc8103ef2607e; A64399f2e986b3c75342e48e25376040: echo "\11\11\11\x9\11\11\11\11\x9\x9\11\x63\157\154\x6f\x72\x3a\40\x22"; goto B747ba473d90ac06de91a1caf49794f7; Da9f341f5b54151c1259cf101ead1c80: echo "\x9\11\x9\x9\11\11\x9\x5d\15\12\11\11\11\x9\x9\x9\175\x5d\15\xa\11\x9\x9\11\x9\xd\12\11\11\11\x9\x9\11"; goto a627739510f02b4155dcd2bba033be68; fa33eb50976c5013736550c38a72d0e3: echo "\x9\11\11\11\x9\11\x20\40\xd\xa\11\x9\x9\x9\x9\x9\x20\x20"; goto Cde228c4452a385c52162064501bf6b4; B84537e3e85c315f1849ccf9dc96c4af: } goto Bf5c94511cd52144590577b974730be3; fe417f9ba452a9b4f3db49c1fd365f68: $this->type[0] = "\x70\x69\145"; goto a2cc96e2adc81fe35ec850248029dd31; eb550b52fa090cc2687579001aa75120: echo "\x9\11\11\x76\x61\x72\x20\166\x61\x6c\x75\x65\163\40\x3d\40\133"; goto ecc34cbd6aa043c6e01a8ab151ba318d; C7c54835ba47db46de79290db9cddac7: return $str; goto D69a096cbd748389a496a85bba8db91e; dfe2b2b6c9589598415c9d312bc3fbec: $isModel[] = ''; goto Dc47648d294a16c6264ce243c41a4f1f; db675f6529715b8694718ccb762ce99b: echo "\54\15\xa\x9\x9\11\11\11\x20\x20\40"; goto c89a3aaf1fb81fd7fef21872c1e97750; ac367ca57ae316279d692dfe1ac2168a: echo "\x2c\15\xa\x9\11\11\11\11\40\x20\40"; goto c01c272640cda8a871395105394e1cd1; bad0d4341bc7afa0a484950d1ffa3d43: if (isset($this->tablefontsize)) { goto F6a0436496301789a2c2f1a599d892fb; } goto e71c4e09b29ca1b5f0230468b0495368; B781781e04076c26b8e05993adb3e794: if ($this->width == '') { goto D8d3dddcbda6a76a3d72a18923773c3d; } goto d5c42020305e8ba8bdc5863debf1a59e; C10aa6ffe5954733f6a735333dc60e62: echo "\42\x2c\x20\xd\xa\x9\11\x9\11\x9\11\163\150\x6f\x77\164\151\x63\x6b\x6c\141\142\145\154\x73\x3a\x74\162\x75\x65\x2c\15\12\11\11\x9\11\11\11\163\150\x6f\x77\x67\x72\x69\144\x3a\x20"; goto c13459ae5f12d6d9dcee6855911ff117; c89a3aaf1fb81fd7fef21872c1e97750: b7632287852ae71394cfe11280a872ee: goto E97d1c80dfa02b0158718a2cf6e29ed1; E71cbee31b21231dccf285693c399009: echo "\x9\11\x9\x9\x9\40\x20\x7d\54\15\xa\x9\11\x9\11\11\40\40\15\12\11\11\11\x9\11\40\x20\15\12\11\11\11\x9\11\40\x20\xd\xa\x9\11\11\x9\11\40\x20\xd\xa\x9\11\11\x9\11\x20\x20\15\xa\11\11\11\11\11\x20\40\xd\12\11\11\11\11\x9\x20\x20\x61\x6e\156\157\164\x61\164\151\157\156\x73\72\40\x5b\15\xa\15\xa\40\40\40\40\173\15\12\40\x20\x20\40\40\x20\x78\x72\x65\146\x3a\x20\x27\x70\x61\160\x65\162\47\x2c\15\12\x20\40\x20\40\x20\40\171\162\x65\146\72\40\x27\x70\x61\160\x65\x72\47\54\15\xa\40\x20\40\40\x20\x20\170\x3a\x20\x30\56\x35\54\xd\12\x20\40\x20\40\40\40\171\72\x20\55\60\56\62\x2c\xd\12\40\x20\x20\x20\x20\40\x78\x61\156\x63\150\157\162\72\x20\47\x63\145\156\x74\145\162\x27\54\15\xa\x20\40\x20\x20\40\40\x79\x61\x6e\143\150\157\x72\x3a\40\x27\164\157\x70\x27\x2c\xd\xa\x20\x20\40\x20\x20\x20\164\x65\170\x74\x3a\40\x27\x50\157\167\x65\162\145\144\x20\x62\171\x3a\x20\74\141\40\150\162\145\x66\75\42\150\164\164\160\x73\72\x2f\x2f\x64\141\163\x68\142\157\141\162\144\x62\x75\x69\154\x64\x65\162\56\x6e\x65\164\57\x22\x20\x61\x6c\x74\75\42\104\x61\x74\141\x20\126\x69\163\x75\141\154\151\172\141\x74\x69\157\156\40\x54\x6f\157\154\42\76\x44\141\x73\150\x62\157\141\x72\x64\x20\x42\x75\x69\x6c\144\x65\x72\74\57\x61\x3e\47\x2c\xd\xa\40\40\40\40\40\40\163\150\157\167\x61\162\x72\x6f\x77\x3a\40\x66\141\x6c\x73\145\x2c\xd\xa\40\40\x20\x20\40\40\x66\157\x6e\x74\x3a\40\173\15\xa\x20\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\x66\141\x6d\151\x6c\x79\72\x20\x27\101\x72\151\x61\154\x27\x2c\15\xa\40\x20\x20\x20\40\40\40\40\x73\x69\172\x65\72\x20\61\62\x2c\xd\12\40\40\40\40\40\40\x20\x20\x63\x6f\154\157\x72\x3a\x20\x27\162\147\142\50\61\x35\60\x2c\x31\x35\x30\x2c\61\x35\60\51\47\15\12\40\x20\40\x20\x20\x20\175\xd\12\x20\x20\40\40\x7d\15\12\40\40\135\x2c\15\xa\x9\x9\x9\11\x9\40\40\15\xa\x9\11\11\x9\11\x20\x20\15\xa\11\x9\x9\11\x2f\x2f\40\146\x6f\162\40\155\x75\154\164\151\160\x6c\145\x20\x79\141\170\x69\163\40\15\12\11\11\11\11\11"; goto b7981d6a6d99c6ef669860c73e7e72a7; db15c831e0e80e427e36dff6c94d676d: c858dcaeb65a45b635b89abaa88591ab: goto b0666a4e89b06aed73355e962bba4564; Dbbd13f1311e6f530edeb38a1cf4b09c: echo "\x9\x9\11\x9\x9\x20\40\x20\x68\x65\x69\x67\150\x74\x3a\x20"; goto F570052518ecf613b8ac949d17b993f1; ee9ffe627050cafba407d2dc89f2e0ba: $temp = array(); goto A7360e379769b10b135b678b8568d5c3; d430336d5ef7e22bd4cafa348dc4c94a: $str_header = $this->str_header; goto dd0a33537b7571f83350ca82f3f50be8; bb4b37198ac1d31a8a61615c0763d4d9: $this->showline = "\164\x72\165\145"; goto F2d15c7dbc74147b30fbff6b65d3ed83; c5a524f8b7b4bc6b5ac099ced8577958: echo "\11\x9\11\11\40\146\151\154\154\72\x20\173\x63\157\x6c\x6f\162\72\x20\133\x5b"; goto fe4839c3fe7edb9cc064347ead59d15e; Eb4b22713b3c44974e3edb8ee322add5: $c = count(array_filter($this->yntitle)); goto Fa0b163fe810c85521199d8a38a97130; Badca08accad9589683c03c38330ed31: $c = 0; goto C88e3344f77b75a15872c1b8dfd821cc; Ff768d99c6fcdad7834a5e6ffa3436e4: echo "\11\x9\11\x9\11\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\x6c\x65\147\x65\156\144\72\x20\x7b\157\x72\151\x65\x6e\164\x61\164\x69\x6f\156\x3a\40\42\x68\x22\54\x20\x78\x3a\42\x30\x2e\x30\42\x2c\40\x79\72\x22\x31\x2e\x33\x22\175\54\xd\12\x9\11\x9\x9\11\x20"; goto F1ff0bce82eeb54fe14f1d7b704d84f4; cbead2712a827fb1da80f332929128e0: d3ac61d3f8af43364dc40be884e589e9: goto fde6dd96b3f33dc959b9875621a0e8b1; db60cf7df7cfe8d71acb50382d38c0b9: echo $this->font_color; goto e65d4d264b2ea241759d48846cf33f68; c48e9805c7fc10d9d710ce76acb2d7a7: echo "\11\11\x9\x9\11\146\157\x6e\164\x3a\40\173\15\xa\x9\x9\11\11\11\x9\x63\157\x6c\157\x72\72\40\47"; goto db60cf7df7cfe8d71acb50382d38c0b9; e2bb23aecc0ca2042fcc5fb3ff22d5f4: echo "\42\73\15\12\x9\x9\x9\11\x9\40\x20\175\15\xa\x9\x9\11\11\11\x9\15\12\x9\x9\11\11\11\175\15\xa\x9\11\xd\12\x3c\x2f\163\143\x72\x69\160\x74\76\15\12\15\xa\xd\xa"; goto F22c4a886a803c4adb51366b7fddb866; e4bd9d346ece374f574c051c473d5f3f: $mindate = 1893456000; goto De837939a2c30a3a15bf4ecd19643f97; f0d01338879f7086650608f659ec0561: a0d6b3d28103766041886c8e45efce86: goto cdbda4309550f71000e40cdec3d18f54; B11c2e97155aaf9e4aaaf5fb90c42b6a: echo "\42\40\x3e\x3c\x21\55\x2d\40\143\x68\141\162\x74\40\x77\x69\x6c\154\40\x62\x65\40\x64\x72\141\x77\156\40\151\x6e\x73\x69\x64\x65\40\x74\150\x69\163\x20\x44\111\x56\x20\55\55\76\74\x2f\x64\x69\166\x3e\x3c\x73\143\x72\x69\160\x74\76\x9\xd\xa\11\x9\50\146\165\156\143\164\x69\x6f\156\x28\51\x7b\xd\xa\11\x9\x20\x77\x69\156\144\157\x77\56\120\114\117\x54\114\131\x45\116\x56\x3d\173\x7d\x3b\15\xa\xd\12\40\x20\x20\40\x20\40\40\x20\40\40\40\x20\40\40\x20\x20\166\141\162\40\x67\x64\40\x3d\40\x64\x6f\143\x75\x6d\145\156\x74\56\147\145\x74\x45\154\x65\155\x65\156\164\102\171\x49\144\50\x22\143\157\x6c"; goto e0f3e27de4aa257109f5a9bc5e5f3d38; F63dd9579392e38e9066767c8ed01caf: c03b5763b02fcc10c1867db9091d4032: goto c489667aa66d9fe7509f608c459a72f7; c939568db8e2b6d99ccc5a8abf4add84: if ($this->legposition == "\142\157\x74\164\x6f\x6d\x6c\x65\146\x74") { goto e6570c247ff86ac3087bee4933cbef70; } goto D94618d2b9d33b4de12eebeb9b7986e7; c489667aa66d9fe7509f608c459a72f7: echo "\11\11\11\11\15\xa\x9\11\x9\11\11\x76\141\x72\40\x6d\157\144\x65\102\x61\162\x4d\x61\156\x61\x67\145\40\75\x20\173\15\xa\x9\x9\x9\x9\11\155\x6f\x64\x65\x42\x61\162\102\x75\x74\164\157\x6e\x73\x54\x6f\x52\145\155\157\166\x65\72\x20\133\47\x73\x65\156\144\x44\x61\164\141\x54\157\x43\154\157\x75\x64\x27\135\x2c\xd\12\x9\x9\x9\11\11\155\x6f\x64\x65\102\x61\x72\x42\x75\164\164\157\x6e\x73\x3a\x20\x62\141\x72\x62\165\164\164\157\156\x73\x2c\xd\xa\x9\x9\x9\x9\x9\144\x69\x73\x70\154\141\x79\154\x6f\147\157\72\x20\146\x61\154\x73\145\x7d\73\15\12\11\x9\xd\xa\11\11\11\11\x9\x44\x61\163\x68\x62\157\141\x72\144\102\x75\x69\x6c\x64\145\162\x2e\156\x65\167\120\154\157\164\50\147\x64\x2c\x20\144\141\164\141\x2c\x20\154\x61\x79\157\x75\164\54\x20"; goto F2f8454ce7a4784c43188ee6391eea21; C80faaaab273fbff374a3673f0abb573: echo "\11\x9\11\11\x9\165\x70\x64\141\x74\145\155\145\x6e\165\163\72\x20\165\x70\x64\x61\164\145\155\x65\156\x75\163\54\xd\xa\40\x20\x20\40\x20\40\x20\x20\40\40\x20\x20\x20\40\x20\x20\40\x20\x20\40"; goto d0efd2c882b41f009ea1a4ab3a007f9e; d322356ee77a2c748a6af3fc23b37e01: echo "\11\x9\x9\x9\x9\15\12\x9\11\x9\11\x9"; goto c3949b659dd8d15861d288b338287578; A1bc4324739af7e5b48b6e95e0f0e91f: if ($this->height == '') { goto d8973e62fec6dee4ee9c569ea92cc1ba; } goto b9cded6e3c03b2b41747ab55503bc8b8; Bd7ef25ea4252b8426472d162cacf7e1: echo "\x2c\40\x2f\57\x36\60\54\15\xa\x9\11\x9\11\x9\x9\x62\72\40\x38\65\54\15\12\11\11\11\11\11\x9\x74\72\x20\x33\60\54\15\12\x9\x9\11\11\x9\x9\160\x61\144\72\40\x30\15\12\11\x9\11\11\x9\x20\40\175\54\xd\xa\11\x9\x9\x9\11\40"; goto F5971c3f26516be5e45e313fd1a596f5; E8341c680a917c4844ebf5fac8c9b825: e344385ebea40ad056ef22c595cd010c: goto B03db56202dc7adaf763cd5e73420d32; f43365a7826ec5ebcab7580907ee1404: $i = 0; goto fea27e2b471be1137ced8641cc8a6d96; E04f219bd165a452e68e47a43c7d3cd0: echo "\x27\x2c\xd\xa\11\x9\x9\11\x9\40\x20\x70\154\x6f\164\137\142\x67\143\157\x6c\x6f\x72\x3a\x20\47"; goto de9b9fec2c2338fc66ea858b1deb9c4e; acb006dfa50809ed7e3006cf5e6b3a36: B187cc80b68aa533b93f12fb74bf4b7f: goto Ae79c3ab7fcff1c75f484bae36ca293e; ad090ef1e5b0e28602b536ab014ac11a: echo "\11\11\x9\11\x9\15\xa\11\11\x9\x9\11\xd\12\11\x9\11\11\x9\xd\12\11\11\x9\x9\x9\xd\xa\11\x9\x9\11\11\15\xa\11\x9\x9\11\x9\15\xa\11\11\11\11\x9\11"; goto Badca08accad9589683c03c38330ed31; ae0c076aadf72c2c20dbd4821cbba3b0: goto d206b0c2aaf0b0a58fdf41bcd2f97c5f; goto db15c831e0e80e427e36dff6c94d676d; Faebef99cd3fc68c443c8fecc5e32a7e: echo "\x36\60"; goto D32904df8a39425cb81ab9bcf3510e38; e89c3be2003fcf68bbd8aef9f466e2ea: return true; goto C36fa45cde4e25892a2a34ba508c296b; b8f808d0513bcb52e9e3b66ed5e0208c: echo "\11\x9\x9\x9\40\x20\x20\x20\x6c\x65\x74\40\x62\x61\x72\142\x75\x74\x74\157\x6e\x73\40\x3d\x20\x20\x5b\133\164\x6f\x49\155\141\147\x65\x5d\x2c\x5b\47\x7a\157\157\155\111\x6e\62\x64\47\x2c\x27\x7a\157\x6f\155\x4f\165\164\x32\x64\47\x2c\47\141\165\x74\x6f\x53\x63\141\154\145\62\x64\47\135\135\73\xd\xa\11\x9\x9\x9"; goto Ee54a7023b6ad7c45f7c173760ca541e; e9eba9fe6e0ad929eff8934d1487f218: echo $this->showline; goto B1ae866bb75c04dd326f1e9d3dbe5fab; f0c23c4975f984c53e703c1b8431e82a: echo "\x27\x2c\xd\xa\x9\11\x9\11\11\11\163\x68\x6f\167\x74\x69\143\x6b\x6c\141\x62\145\154\163\72\164\162\x75\x65\x2c\15\12\11\x9\x9\x9\11\11\163\150\157\167\x67\x72\x69\x64\x3a\40"; goto E3dfa7eaad3a583a3a5fa6287f1bfaf1; A3c52cb643d23cbce409e8d86a55e917: e6570c247ff86ac3087bee4933cbef70: goto c2623463cae40a2625b3198e126ce424; Cc9b1bae1d2ebd4926ca957176bd8532: echo "\54\40\x27"; goto Fadf49394832203718ce4ed3ff4c5be3; afc3bb74508ae1f1abf910ec585b7a43: echo "\xd\xa\11\x9\x9\x9\x76\x61\x72\40\170\x56\x61\154\165\145\x73\x20\x3d\40"; goto cb14390af93a8eedb75ed3bd02e89ffb; B9fc983bd7778163d80e44fd35dcd75f: f705e34876ffa7284cb87f1a4805a446: goto d0ef9f9d69fc20221c9dced12e77ebd8; fea27e2b471be1137ced8641cc8a6d96: if ($this->source == "\165\x70\154\157\x61\x64") { goto cae30ab216ec4a63c1bfb5f3c381cfca; } goto E25cbc0269f39ae742ab916aa5f7b937; Af7c50f3ec662ca322189915b8f99f80: $this->yaxistitle = "\x59\x2d\141\x78\151\163"; goto cdc343507312439711e8502f42b88271; Be914933266a220a80441858dd0acb31: dfe3b735bfd2a714dc5ac04b45b83b70: goto b8d237275bcbda1ac20afbd7dbbfaa7d; e81be6b2146869f6f3b8db8eae5d8b52: echo "\x9\11\11\x20\40\x20\x20\x2f\x2f\x20\x66\x6f\162\x20\155\165\154\x74\x69\x70\154\x65\40\x79\141\x78\x69\x73\40\x65\156\x64\40\xd\xa\11\11\x9\11\11\40\x20\xd\xa\x9\11\x9\x9\x9\40\40\40\155\x61\x72\147\151\156\x3a\x20\173\15\12\x9\x9\11\x9\x9\11\154\72\40"; goto cc8b48c9851f293d8228f26f1698de92; D57dabc3412b0a9049f040d059e2dd98: echo $this->toImage; goto Ea34c6f89f3398c6093ca60f55bda753; ecc34cbd6aa043c6e01a8ab151ba318d: foreach ($str_row as $string) { goto b2b398be427eb34f0b2fe8633cdbc3a5; F8701348f2f102818644c68883904ab4: Db68c2950b9fd00e215a0c98598b83d5: goto b6442ef2c5bbe33d24e562dc42069ee2; Bb972a75bee95e4e20b7e4fc988f7881: C808d9d11bb2ec3cc27838a20ed468d6: goto e353324f5bef82b31fe628f2f937e6b3; E27b9b41e16007f28ebe6ca614a5c2c5: echo json_encode($string) . "\x2c"; goto C07e214af84ce5a6cb62fa0c81ab6c76; C07e214af84ce5a6cb62fa0c81ab6c76: goto da2841ce642ed8e672fcdd233bff48aa; goto Bb972a75bee95e4e20b7e4fc988f7881; C2b0bba54fdbaf9680033d8f1b9bc29e: da2841ce642ed8e672fcdd233bff48aa: goto F8701348f2f102818644c68883904ab4; e353324f5bef82b31fe628f2f937e6b3: echo "\133"; goto beb749a93559ccd4542cf20ef27e2ed7; b231f752dc164cb86112f100581323c1: echo "\135\54"; goto C2b0bba54fdbaf9680033d8f1b9bc29e; beb749a93559ccd4542cf20ef27e2ed7: foreach ($string as $string2) { echo "\42" . $string2 . "\42\54"; Ff42392c2330c8c9ccd4f4647bf7485b: } goto b57aa6e529b3bc5ed2390c00b43670d2; b57aa6e529b3bc5ed2390c00b43670d2: Cacd21760f6ffdb28056299326316ef2: goto b231f752dc164cb86112f100581323c1; b2b398be427eb34f0b2fe8633cdbc3a5: if ($this->source == "\165\160\x6c\x6f\x61\144") { goto C808d9d11bb2ec3cc27838a20ed468d6; } goto E27b9b41e16007f28ebe6ca614a5c2c5; b6442ef2c5bbe33d24e562dc42069ee2: } goto B23f89a183fb54a4b020786a9b70fd15; C3dd3c2db78adfbd2708d1550137461d: echo "\11\11\x9\11\x9\11\163\151\144\145\x3a\40\x27"; goto B530f1a326430d1a05269771cd70c07d; C044fff3c6e9780d715d59d49196562b: echo $this->type[0] . $this->col; goto B57643d621fbd7e4253f9bc54992f871; E97d1c80dfa02b0158718a2cf6e29ed1: if ($this->width == '') { goto fee53e7139ace0a69499b115bc268fa7; } goto c9c5d982f9368caa559aab1526ffb718; c063bd83c65f54deeb135a489904daa4: if (empty($this->tablefontsize)) { goto fa6b3deabc857b55dd513b7d86676ef8; } goto efd825adfe4ade7a068aaaceff6a72dd; Fadf49394832203718ce4ed3ff4c5be3: echo $this->filterlabel; goto a51ef3d6603935cebb2c888a5c13dec5; ae875d4f4ee90f47cad4acdc037787b5: echo "\x36\x30"; goto E2fe87d35253856d5933463d5e8b2203; f77d52ffe812495a689c35ddabbed591: d004b21241e21d7d8cc4292773aa2af6: goto a0d08250e3503fa02548b602725306ec; D6cf0aaa77e5d7e6673c26f5ccdf4e58: $this->sql[$i] = str_replace("\176", "\x2f", $this->sql[$i]); goto F8f2ada9bf401270133c44942bac902a; b0e0fc47b30fa8ac8d64cabdc23db054: echo "\x9\x9\11\11\x9\40\xd\xa\11\x9\x9\11\11\40"; goto fedf44514cb2f008dccadf9d6cc5ff91; eb0796e0ebb24072a579df92713e8c90: if (ini_set("\x64\145\x66\141\x75\154\164\137\163\157\143\x6b\x65\164\x5f\164\151\155\145\x6f\x75\164", 30)) { goto dee6c1cd4fcc18834976f1e63b30cf35; } goto f86402b17cb77c1b4b0dd8274cbe365c; e2f9a541a6b0199be7ae6254ce9a74ec: echo "\11\x9\x9\x9\11\x20\x20\40\x20\40\40\40\x6c\x65\147\x65\156\144\72\x20\x7b\157\162\151\145\x6e\x74\141\x74\x69\157\x6e\x3a\40\x22\x68\42\54\40\170\72\x22\60\56\64\x22\x2c\x20\171\x3a\x22\x30\x2e\x2d\x32\42\x7d\54\xd\xa\x9\x9\x9\11\x9\40"; goto Bb863a9b9d099b6c95cdfa2148482f7f; b6c6b6ef9110b751d927dbecbb1ee8c0: $this->hole = 0; goto e259ab1bd6d72c810eeebac26ec5d2a0; d569421e0ec20667271f79cfc73f914b: echo "\x2c\xd\xa\11\11\x9\x9\11\x20\x20\40"; goto B0b55c41d2efe7f1aa5dd19e896a8af2; c76b6d3065386893116d20ff38f079f8: goto C608c4b04463730e7399f8e42217a211; goto e85d9c6c94a6dfb316a15e1c02ed4cab; D123d12e3d0e446e869823197498b215: if ($this->height == '') { goto c68e91c7b177c5aa051c5f31845507dc; } goto Dbbd13f1311e6f530edeb38a1cf4b09c; Fa0b163fe810c85521199d8a38a97130: if (!($c > 0)) { goto f6c66293e9d4e017df6d88639a0cc52b; } goto c7c3a50512a7266a6fa3963f11157bd1; C0c1cd7080256152dab9f95166045288: echo "\47\135\xd\xa\x9\x9\11\x9\x5d\x3b\15\xa\x9\11\11\11"; goto e743f1b3b7372fbfcd453bc66051316e; D1e1ddc1dbd15c3c9bd1b73bd62b9913: if (($handle = fopen($spreadsheet_url, "\162", false, stream_context_create($opts))) !== false) { goto f9faaec3f48705c0220a6ce59c5168d4; } goto A4ea320d84ea44999aa36a900916e493; Afb6a05d7d2022cc9d4e1a9d40e257a3: $Reader = $xlsx->rows(); goto Ddfedbdff4765afb3a08485df157f1ff; E08fd498d9c8610ee47d21a94a4a5732: if (!($this->autoscale == '')) { goto ffdd907ad3d0cea37d4ad521a8a95f7d; } goto a8277d9d7a7dafabc3064eea928276ca; fef554b0769d7394e3a47b48f8df6e51: if (!empty($this->json)) { goto c858dcaeb65a45b635b89abaa88591ab; } goto b1e4ec18b35ea48345d43b8ba61305ca; fa1e099ef30f7b59b4497e859290035c: $i = 0; goto ecc08797f03b75add9c7b7bff3953a42; C977ec407844ea9b1612d08a81d1a0b0: ef2d42cd9dd04c058b40878fa763a10b: goto a767d61a66928eccb42364a0bf7f465c; d2e2bf23f3beca45dc33fd0310f269b9: if (!empty($this->tracename[0])) { goto e344385ebea40ad056ef22c595cd010c; } goto Ff64cfe3def200d8b62f7e641234586d; faa39c99a3e3272e3f89e161a00248c2: echo "\11\x9\11\11\x9\x76\141\x72\x20\x63\x6f\x6c\157\x72\163\x63\x61\x6c\145\126\x61\x6c\165\145\40\x3d\40\133\135\x3b\15\12\11\x9\11\x9"; goto Db37cc6b0042a83b6e392cb215a3313c; e743f1b3b7372fbfcd453bc66051316e: F51cd54ec9404fd1102677fe8149ca91: goto afc3bb74508ae1f1abf910ec585b7a43; B5923c9971e31d1767731cc6afd6edc8: echo $this->font_color; goto f0f32d89fb7c7b1f8a93093c6ad9e6b2; d7e24e7bef14ae82efd4635138989668: goto A9571bc8c8996a7c0afeb92e4e43a401; goto C6a35d852e8fd7a02636de3b2dcbc848; ed3cc9f5864fbd90c9f02928e7ec4adb: if (!($this->dropdown == "\164\162\x75\x65")) { goto Db099fa787250d3dbb6e38a7472b0a82; } goto C80faaaab273fbff374a3673f0abb573; A4ea320d84ea44999aa36a900916e493: echo "\x3c\x64\151\x76\40\x63\x6c\141\163\x73\75\42\x61\x6c\x65\162\x74\40\141\154\145\162\164\55\144\x61\156\147\145\x72\x20\x61\154\x65\162\164\x2d\x64\x69\x73\155\151\x73\163\x61\142\x6c\145\x20\143\157\x6c\x20\x64\55\x66\x6c\x65\170\40\42\x3e\15\xa\11\x9\x9\x9\x9\x9\x9\11\11\x9\11\74\x64\151\x76\40\x3e\74\x73\164\x72\157\x6e\x67\76\x45\162\162\157\x72\x21\74\57\x73\x74\162\x6f\156\147\x3e\x20\x50\x72\x6f\142\154\x65\x6d\40\x72\x65\141\x64\151\156\x67\40\107\x6f\157\x67\x6c\x65\x20\123\x68\145\x65\164\x20\x66\x69\154\x65\xd\12\11\11\11\11\11\11\x9\11\x9\11\11\x3c\x2f\144\x69\166\x3e\x3c\142\165\x74\x74\x6f\x6e\x20\164\x79\160\x65\75\x22\142\x75\164\x74\x6f\156\42\40\143\154\x61\x73\x73\75\42\x62\x74\156\55\143\154\157\163\x65\x20\160\x6f\x73\151\x74\151\x6f\156\x2d\x61\142\x73\157\154\x75\x74\145\40\164\157\160\x2d\x30\40\145\x6e\x64\x2d\60\x20\x70\55\62\x22\40\144\x61\x74\x61\55\142\x73\55\x64\151\163\x6d\151\x73\x73\x3d\42\x61\x6c\145\x72\x74\x22\x20\x61\162\151\x61\55\x6c\x61\x62\145\x6c\x3d\x22\103\x6c\157\163\145\x22\x3e\x3c\x2f\x62\x75\164\x74\157\156\76\15\xa\x9\11\x9\11\11\11\x9\11\11\x9\40\40\x3c\57\x64\x69\166\x3e"; goto Ee3da88310985e3d572fe552df7f5130; Edb1d9b48cb2fdb8f2109eccaa8b96a1: echo adjustColor($this->color[0], 50); goto E13e1e591e0280ed2eccb0b4ccf4843a; dc3d557ed59c26d7831bd8883e82d646: foreach ($this->yaxis as $i => $value) { $this->yaxis[$i] = str_replace(array("\176"), "\x2c", $this->yaxis[$i]); d532bb0c950fd10d2320dcfbda6848ea: } goto Eab84e0bf9864af1abf2f990404a3de6; fd07a91473fc29705a51a68393d71e82: if ($this->legposition == "\x74\157\160\x63\x65\x6e\x74\x65\162") { goto cf2a41b054db1f84b6b0cbaabed76966; } goto Af407ba2ed8afa642fdf89974b72f609; B755c43dcbacd8b2c3642b51905d19ef: Ff1e11267065bff073f074225dc424a2: goto fa1e099ef30f7b59b4497e859290035c; Bf5c94511cd52144590577b974730be3: f7b39b268dce0e9b8e47399a4f1f4d82: goto ad090ef1e5b0e28602b536ab014ac11a; d92df6be99f9e2fc614b04476026242d: echo "\x27\54\15\12\11\x9\x9\x9\11\x9"; goto D6a34f6074a3104462b061f0d3128cd3; c9c5d982f9368caa559aab1526ffb718: echo "\11\11\11\x9\11\40\40\40\40\167\x69\x64\x74\x68\x3a\40"; goto D2ae56ef19d009aaf42cd74e1070f1d9; De837939a2c30a3a15bf4ecd19643f97: ob_start(); goto b393b8f48ce0c3157598ceb6216131bc; c7c3a50512a7266a6fa3963f11157bd1: $c = $c - $c / 2.5; goto e65d21975e0b6da9ece42269e460c271; a51ef3d6603935cebb2c888a5c13dec5: echo "\x27\54\x20\x6c\x61\x79\157\x75\164\51\x7d\xd\12\11\11\11\11\11\x7d\15\xa\x9\11\11\11\11\154\x65\x74\x20\142\x61\162\x62\x75\164\x74\157\x6e\163\x20\75\40\40\133\133\x74\x6f\111\155\141\x67\x65\135\54\x5b\146\x69\x6c\x74\145\x72\x5d\54\133\x27\x7a\157\157\155\111\156\x32\x64\x27\54\x27\172\157\x6f\155\x4f\165\x74\x32\144\47\54\47\141\165\164\x6f\x53\143\x61\x6c\x65\62\x64\47\135\135\73\xd\12\11\11\x9\x9\x9\x9\x9\15\12\11\11\x9\x9"; goto F63dd9579392e38e9066767c8ed01caf; Bc8031510205c7882839146a1d1d4465: da57b30a6e85df72fd57b2d8b575a890: goto ee9ffe627050cafba407d2dc89f2e0ba; b4c3d0044007998e304856df37fe018c: echo "\x9\x9\11\x9\146\x69\x6c\154\72\40\173\x63\157\154\157\162\x3a\x20\47"; goto fd52891ba039aa40512e6c2e3ccd3ef8; Ad1b8c12470828d4f5b9e8a6ab02e400: echo $this->bg_color; goto e39750e320d34a588a78d468e4668979; F459c87258a4e8e88b015a4c451976b7: $i++; goto E94e013dca9da42a83ee0314e363642b; a423d896833e19676c6ab06a84e9e248: if (!empty($this->font_color)) { goto fa29f89edaeefd59da050f4ab3b9d8b6; } goto aa01c695f7ddfff08f98d10ad2b08aa2; B1ae866bb75c04dd326f1e9d3dbe5fab: echo "\11\11\11\x9\x9\x20\x7d\x2c\15\12\x9\x9\11\x9\11\x20\x20\40\x6d\x61\x72\x67\x69\156\x3a\x20\x7b\15\12\x9\11\x9\x9\11\11\x6c\x3a\40\x35\65\x2c\xd\12\x9\11\11\x9\x9\x9\162\x3a\x20\x31\x30\x2c\15\12\x9\x9\11\11\x9\x9\x62\72\40\66\x35\54\15\12\11\11\11\11\11\11\164\72\x20\63\60\x2c\xd\xa\11\x9\11\11\x9\11\x70\x61\x64\72\40\60\xd\xa\x9\x9\11\x9\11\x20\40\175\54\xd\12\x9\11\x9\11\11"; goto d2e2bf23f3beca45dc33fd0310f269b9; fbcb03cbbbd0dacf027fe596ec34c234: $is_numbers = array("\123\x55\x4d", "\x41\126\107", "\103\117\125\x4e\x54", "\x4d\x41\130", "\x4d\x49\116", "\126\101\122", "\x53\x54\x44"); goto Bcb4553527a7a18c23d55b0be22ddf90; cdbda4309550f71000e40cdec3d18f54: echo "\x9\11\x9\11\x76\x61\162\40\143\157\154\157\x72\x73\x63\141\x6c\145\126\141\x6c\x75\x65\40\x3d\40\x5b\15\xa\11\11\x9\11\x20\40\133\x30\x2c\40\47"; goto Eb907397e667efea03ca1662d1508eb6; E093224fbbdb57028f8be7a9903889b2: be3cf3904f5181899162a8603c9fa462: goto Cd8b9d034d8477d9c82b2e617026eb3d; Ee89b9f971701054be1f23fbb075fe6a: $filename = $this->sql[$i]; goto c4ccae6d4253a84811a34a84410798f7; E22cd0578a5287db28d9f43c909bf289: $i = 0; goto b3bc237cf3fa85e8b7c23532d09a5169; Ddfedbdff4765afb3a08485df157f1ff: goto Cc4c7c0753e090dbe48f6646b84ed5b9; goto F10c67ec87702e2830f1febd19f7a4af; A1b237e2276b5cba561e586e7d1affca: db4364bf3de908fca6406fa176fed3a5: goto f35918a5107eec109fea4f9dcd2df63a; e259ab1bd6d72c810eeebac26ec5d2a0: Becb7eca18d93d85fc61d16b53f45f15: goto E12821b4efe5c6bc0feff4274aace03e; a9a03395675ff2802a94811aab2a8445: echo $this->bg_color; goto E625730a6f2ef3e9ba22bbbe32cf0bd4; C0fa4a3c323717853e09e677e7bbbe27: F251cba926f75e6f7e4f48284639ffcb: goto Dee10a732103ba7b496cb6786756e03b; A06c084c1ddc5d2357c81f45b6818863: echo "\11\11\x9\x9\11\40\40\x20\11\155\x61\x72\147\151\x6e\72\40\173\40\x74\x3a\x20\61\54\x20\x72\72\x20\61\54\40\x6c\x3a\x20\x31\x2c\40\x62\72\x20\61\x2c\x20\x70\x3a\60\40\175\xd\12\11\x9\11\11\11\175\73\15\xa\xd\xa\15\12\11\11\x9"; goto f77d52ffe812495a689c35ddabbed591; D35fb91d0f6edf919f54cb8182c7d157: cae30ab216ec4a63c1bfb5f3c381cfca: goto A672b21938ce96fe2597108ab17ded87; E177784a20ca37fc064aa529f90f2d08: Ef5c965293b0450f89191bc56fcbe283: goto A06c084c1ddc5d2357c81f45b6818863; bcfa712e9fb05986c972bb3c8806be73: ffdd907ad3d0cea37d4ad521a8a95f7d: goto E04d82b7a4cf2ed89617355603f26466; Ea34c6f89f3398c6093ca60f55bda753: echo "\47\54\15\xa\x9\x9\x9\11\x9\11\40\40\151\143\157\156\72\x20\x44\x61\x73\x68\142\157\141\x72\x64\x42\165\151\x6c\144\x65\x72\56\111\143\x6f\156\x73\56\143\x61\155\x65\162\x61\x2c\xd\12\x9\11\11\x9\x9\11\40\40\x63\154\x69\143\x6b\x3a\40\146\165\x6e\x63\164\151\x6f\156\50\147\x64\51\40\173\15\xa\x9\x9\11\x9\x9\x9\11\104\x61\x73\x68\x62\157\x61\162\x64\102\165\x69\x6c\144\145\162\x2e\144\157\x77\x6e\x6c\x6f\141\144\x49\x6d\x61\x67\145\50\147\x64\54\40\173\xd\12\11\11\11\x9\11\x9\x9\11\x66\151\154\145\x6e\x61\x6d\145\x3a\40\47\144\141\x73\x68\142\157\x61\x72\x64\142\165\151\154\x64\145\x72\x5f"; goto C044fff3c6e9780d715d59d49196562b; E15ea60a7077dc73266894520790463c: if (!($this->zoomout == '')) { goto C798489bde97e69f6f83db154f99675e; } goto D31fd478e4d6c281b614b2616120ffaa; B23f89a183fb54a4b020786a9b70fd15: E99a3bc25aa1ed709d1f917bb84bd8e9: goto f47293b2bbf52b1385ae054363a1def8; f47293b2bbf52b1385ae054363a1def8: echo "\11\x9\11\x20\x20\135\15\xa\11\x9\x9\166\141\162\x20\x64\141\164\x61\40\75\x20\x5b\173\15\xa\11\11\11\40\40\164\x79\x70\x65\72\x20\47\164\x61\x62\154\145\x27\54\xd\12\x9\x9\x9\40\40\143\157\154\165\155\156\150\145\151\147\x68\164\x3a\133\64\64\135\x2c\xd\xa\x9\11\x9\x20\40\x68\x65\141\x64\145\162\x3a\x20\x7b\xd\xa\11\11\x9\11\166\141\154\165\145\x73\72\x20\133"; goto fdaf549cb87a7b3d7826d14045f91921; d6ffbd93bc39fe4a5c0f169f80eec8d3: E66392b52f4985217e25c023d9053583: goto a5f5a830f24dced0d6802f706624959f; Ee54a7023b6ad7c45f7c173760ca541e: goto c03b5763b02fcc10c1867db9091d4032; goto d6ffbd93bc39fe4a5c0f169f80eec8d3; b82de452e650d4857d2954259d04c360: echo "\74\57\x73\143\162\151\x70\x74\76"; goto ee24c56dc3dab414fa665f24a025bf7e; C100c356cf54a107ef1799a1284e5a83: echo $this->height; goto ec0a28f06054a3d149bff633231a869f; Cb846a8db3144788d4f071d6702bfbc9: echo "\x22\x3b\xd\xa\11\11\x9\x9\x9\40\40\x7d\15\xa\x9\11\x9\11\x9\x20\x20\145\x6c\x73\x65\40\151\146\50\x64\x61\164\141\x54\x69\x74\154\x65\x20\x3d\75\x20\155\x6f\x64\145\142\141\x72\x42\165\164\164\x6f\156\x44\x61\164\x61\x54\x69\164\154\x65\163\56\141\x75\164\x6f\x73\143\141\154\145\51\173\xd\12\11\x9\11\11\11\11\x6d\157\144\145\x62\x61\x72\102\x75\164\164\157\156\x73\133\x69\x5d\56\141\164\x74\x72\x69\142\165\164\x65\x73\x5b\x22\x64\x61\164\x61\x2d\164\151\x74\x6c\x65\x22\x5d\x2e\x76\x61\154\x75\145\75\42"; goto b21b046e1f600245dedfa8cf5f219bdd; A01d629eedbe4df19734418a94729cea: $this->plot = ''; goto d42b2a509057016e4e3b4cbe17708956; d53c749a7a0cd3384c7fe8cac4ece9d0: goto b77f86e58182a715c5c8b9f54494f909; goto Bc6bb8bbbc6efe9bb9c8a1ddab4147c4; Ee8cbead4040646d9d28b44d254ef02b: echo $this->xaxistitle; goto Cc82d62a867a559e02f679d43afa4a25; e943f3a6184e4323ca4d120799f15f2e: if (empty($this->xaxis)) { goto afd19d232676e7e814602df4b7a7e7bb; } goto a7bfe6aae6773fccbee1e30ac8dafac0; Eab84e0bf9864af1abf2f990404a3de6: e08acf2144a7cf2088c3b6f31bd0d66f: goto e47e1b3ed6c6e84f562ef5ea8c22d7fe; Bcb4553527a7a18c23d55b0be22ddf90: $is_date = array("\x59\105\101\x52", "\121\124\x52", "\x4d\117\x4e"); goto E22cd0578a5287db28d9f43c909bf289; E25cbc0269f39ae742ab916aa5f7b937: $str_row = $this->str_row; goto d430336d5ef7e22bd4cafa348dc4c94a; A1e2d21bb2e709e0d9870d53b2c62af9: echo "\42\xd\12\11\11\11\x9\x9\175\xd\xa\x9\x9\x9\11\11\x5d\73\xd\12\11\x9\11\11\x9\15\12\11\11\11\x9\x9\166\x61\x72\x20\x6c\x61\x79\157\x75\164\40\x3d\40\173\15\12\11\11\x9\x9\11\x20\40\164\x69\x74\x6c\145\x3a\146\141\154\163\x65\x2c\40\15\12\x9\11\x9\x9\x9\x20\40\x61\156\156\x6f\x74\x61\164\x69\157\x6e\163\x3a\40\x5b\x5d\x2c\xd\12\11\11\11\x9\11\40\x20\146\x6f\x6e\164\72\40\173\xd\xa\x9\x9\x9\11\11\x9\143\157\154\157\162\x3a\x20\47"; goto B5923c9971e31d1767731cc6afd6edc8; ebd5c59cccef99bc26a9168635aaaf7d: b85432d02c994ddfab6fd4a3b6ea9089: goto B92836d4cd47254a2f9c3bf2c8d649e1; fb1001d05d1b25d13dd482e57aa40745: echo "\x3b\15\xa\x9\11\x9\11\x76\141\162\40\172\x56\141\x6c\x75\145\163\x20\75"; goto df2c7ebde16f45c44d8d88f390262398; fdaf549cb87a7b3d7826d14045f91921: print_r(implode("\x2c\x20", $str_header)); goto Dc68bc8a41bf98c12ad6a03a3277009c; F4fe35d28f001ce99b8f9523d1813460: echo "\54\40\15\xa\x9\11\x9\11\x9\11\x73\x68\157\167\154\x69\156\145\x3a\40"; goto bfbe016f3e586b62df667cd5083a2e3e; Df5d082d10c8df31617c070ff5a3b89a: foreach ($csvFile as $line) { $Reader[] = str_getcsv($line); e677971246307962a2a3c4f7306860c6: } goto cbead2712a827fb1da80f332929128e0; E12821b4efe5c6bc0feff4274aace03e: if (!($this->showgrid == '')) { goto e628362de62001071600deda6dc7c92e; } goto A573163b12b07a5fb26b8487d54dd81d; b825e9110ade6af899bec15c0777160a: d206b0c2aaf0b0a58fdf41bcd2f97c5f: goto d53c749a7a0cd3384c7fe8cac4ece9d0; dd42b60ba3f39bbe163353769e71e2e3: echo $this->font_color; goto a38fd60bdf250793827707b6287bffcc; b8d237275bcbda1ac20afbd7dbbfaa7d: E7e7ff84cac2e3ac192d2fcf7867f442: goto E685cb69e909efcd4a1636310ff1cd06; b3c6dc17c1047a18097a1770fd4412ea: if ($this->width == '') { goto Ef5c965293b0450f89191bc56fcbe283; } goto D539586282a117fae124d31fb2b112a3; F09b17fdb9b08943654e5a094192326e: if (isset($this->color[0])) { goto a0d6b3d28103766041886c8e45efce86; } goto faa39c99a3e3272e3f89e161a00248c2; f35918a5107eec109fea4f9dcd2df63a: f3a7a6d267c99da640df3399bc673431: goto D64160f9e9d09d9e26d7deb337b6bf88; A13f9973ee40692101e6fa22ec6a526c: $Reader = $spreadsheet_data; goto Bc8031510205c7882839146a1d1d4465; aba1ca37f416185853ffa086092c1d46: fa6b3deabc857b55dd513b7d86676ef8: goto Ec2bffdad0b3bb7cb2d2c596d884ad6f; e3646579474acbc4f863f7b0b8fa34be: echo "\135\x3b\15\xa\x9\11\11\x9\11\x20\x9\11\xd\12\x9\x9\11\11\11\x76\x61\x72\x20\x6c\141\171\x6f\x75\x74\40\x3d\40\x7b\xd\12\x9\x9\11\x9\11\164\151\164\154\x65\x3a\40\x66\141\x6c\x73\x65\x2c\xd\xa\x9\x9\11\x9\11\154\x61\x62\145\x6c\x3a\x20\x27\110\151\147\x68\x27\54\xd\12\11\x9\11\x9\11"; goto aed2725c270b5a9bdd19c60fc83f0dac; e882b6167338ab5044f3fe14eadd195e: echo "\11\x9\x9\x9\11\40\40\x20\x20\x20\40\40\154\x65\x67\x65\156\144\72\40\173\157\x72\151\145\x6e\164\141\x74\x69\157\156\x3a\40\42\150\42\x7d\x2c\xd\xa\11\x9\11\11\11\x20"; goto b4ba0370f2ef8ee73d1cf256000fad12; F2d15c7dbc74147b30fbff6b65d3ed83: Fbc7510f22417b4202724dadcfabea39: goto eb81b0888297333f75597b5fa91ab3c4; df2c7ebde16f45c44d8d88f390262398: echo json_encode(array_slice($str_row, 1, count($str_row))); goto d07993831332f2b5119714a643fcdd89; e558dfb7d2351bbff6c4592b8becd87b: $str = ob_get_clean(); goto fe280e1958906000eb7ef2078d3586dc; ca9e2fca641e1bc6a0313ec608e15916: echo "\x7b\x73\164\141\x74\x69\143\120\154\x6f\164\x3a\40\164\162\165\145\175\x2c"; goto Ba37675ed9c59624c2b09c8a6bfe8b77; bd337abcf99f2ba58e8934d6fcde3996: return $str; goto Fc84fd5d32ef880c737ae313b3525c7f; A3367745fe3ea8b47cda6858e30cd692: echo "\11\11\11\x9\11\40\x20\175\x2c\40\15\xa\11\x9\11\11\x9\x20\x20\171\x61\170\x69\163\72\x20\x7b\xd\xa\x9\x9\11\x9\11\11\164\x69\164\154\145\x3a\40\x22"; goto Da9c50a7e5eafa6575141f77942a2146; b19c77669ce40465254c5acaa92d79a8: echo $this->col; goto Cc9b1bae1d2ebd4926ca957176bd8532; f26d771973251776ea22b12042112b16: if (!($this->name == '')) { goto d5b3aab3c8def5c3a623770b7a9fe581; } goto e94a2a0d7584af15987bb5fe83c557c8; E2fe87d35253856d5933463d5e8b2203: goto b85432d02c994ddfab6fd4a3b6ea9089; goto dff08e572058e01fce4a67a402607511; b4ba0370f2ef8ee73d1cf256000fad12: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto E79a97733f54a7681a0c8b32c83481f4; B0b55c41d2efe7f1aa5dd19e896a8af2: fee53e7139ace0a69499b115bc268fa7: goto F7ddd8b163f1d76abb52dd57a3c0f926; F6604c1778f3417f31e4f6289bb7c1f7: goto e295520a7f984a9dce8fa3aaf09e0262; goto D35fb91d0f6edf919f54cb8182c7d157; b68a8596dfb752e77c7e0807e84af7cd: if (!($this->hole == '')) { goto Becb7eca18d93d85fc61d16b53f45f15; } goto b6c6b6ef9110b751d927dbecbb1ee8c0; caf29007ec012ca1f7626b9e8a18dfff: echo "\11\x9\x9\11\11\x20\40\x20\x20\40\x20\x20\154\x65\x67\145\x6e\x64\72\40\173\157\x72\151\x65\156\164\141\x74\x69\157\x6e\x3a\40\x22\150\x22\x2c\40\170\72\x22\x30\56\64\x22\54\40\x79\x3a\x22\61\56\x32\x22\x7d\54\xd\12\x9\x9\x9\x9\x9\40\40"; goto b05b3870fcfcd8c4a933b6784a187ef1; Dfa79589b7ce810e2bf0da0d94d1adde: echo "\x9\11\x9\x9\x9\x70\x61\160\x65\x72\137\x62\147\143\x6f\154\x6f\x72\72\40\47"; goto Ad1b8c12470828d4f5b9e8a6ab02e400; b6e92cf657736e9763bdb06ac29151f1: echo "\x32\60"; goto ebd5c59cccef99bc26a9168635aaaf7d; Ff64cfe3def200d8b62f7e641234586d: echo "\x73\150\157\x77\x6c\145\147\145\x6e\144\x3a\x66\x61\x6c\x73\x65\x2c"; goto E8341c680a917c4844ebf5fac8c9b825; cafae26bbe932f3b6d22af687f814572: A9571bc8c8996a7c0afeb92e4e43a401: goto A13f9973ee40692101e6fa22ec6a526c; B12d2815caac55a104050de685a5ac87: C6bcb4d9b3a185210724886f3f6c6fc9: goto e81be6b2146869f6f3b8db8eae5d8b52; Be4ec6c1dd77e2b1105b6cd98d35a747: if (!($this->type[0] == "\143\150\x61\162\164\x74\141\x62\154\145" or $this->type[0] == "\150\x65\x61\164\x6d\141\x70")) { goto d004b21241e21d7d8cc4292773aa2af6; } goto f43365a7826ec5ebcab7580907ee1404; Ef5cccf0b00e2a58841824f9e7f8784d: if (empty($this->yaxis)) { goto Bfbbf4d2cb792166f9e125ddbf07bb35; } goto dc3d557ed59c26d7831bd8883e82d646; cee5f3e9abf79cfcb256b0f1f1ef6bfb: if (empty($this->color[0])) { goto f2941ffee0b7becf4a92413350f0f938; } goto b4c3d0044007998e304856df37fe018c; E3dfa7eaad3a583a3a5fa6287f1bfaf1: echo $this->showgrid; goto Feec0e6cbed1217fc9931003edff91b1; C81f4e8bec720a2425f139ed152972fc: echo "\x2c\15\12\11\x9\11\11\x9\40\x20\x20"; goto E177784a20ca37fc064aa529f90f2d08; B3aa24c3956050b35d7423b5cfd12e8f: E617f6d4c80b2eb1aa2f3e62a45dba37: goto Dfa79589b7ce810e2bf0da0d94d1adde; c4ccae6d4253a84811a34a84410798f7: $info = pathinfo($filename); goto F30d0b17d7dd896454d381edc557e14f; D653ad2ef105b374a066e5ae6e3dc5cf: acff355517dfa07a2fc8253663b81c55: goto f6d1e5d11ed76b2e26b76252d54b9b6c; c32c066ae616808cc6e40798e5c1860f: f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f: goto Bf6d1bbe5735e016a603b4e6bce0c569; Ae79c3ab7fcff1c75f484bae36ca293e: echo "\11\x9\11\11\x9\x20\40\x20\40\x20\x20\x20\154\x65\x67\x65\x6e\144\72\40\x7b\x6f\x72\151\x65\156\164\x61\x74\151\x6f\156\x3a\x20\x22\x68\x22\54\40\x78\x3a\x22\60\56\x30\x22\x2c\x20\x79\72\x22\x31\x2e\63\42\x7d\54\15\xa\x9\11\x9\x9\11\x20"; goto b14d7839cb81d07f4d95c9c398c28adc; bec9f2b872fef2db5336b806d96e3135: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto acb006dfa50809ed7e3006cf5e6b3a36; E2a0b35f652595af2e5e50443f6a0030: D52e3bf1bb232498e4715abdf72104cb: goto Bfea0deeca7b4f0d7a2e86e5d29be510; b3cc2d3bb2eab41fa8df091433868379: echo "\x9\x9\x9\11\11\154\145\x74\x20\146\151\154\164\x65\x72\x49\143\x6f\x6e\40\x3d\x20\x7b\15\12\11\11\11\x9\11\11\47\167\x69\x64\x74\150\x27\72\x32\x35\60\x2c\xd\12\x9\x9\11\11\x9\11\47\x68\x65\151\x67\150\164\47\x3a\x20\x33\60\60\54\15\12\11\x9\x9\x9\11\x9\x27\160\x61\x74\150\x27\x3a\42\115\62\x37\x20\x33\x33\x33\x20\143\55\x31\x38\x20\55\x31\67\40\55\62\40\x2d\65\60\40\65\x38\x20\55\61\62\x34\x20\x36\62\x20\x2d\67\x38\x20\x36\x35\x20\55\70\x33\40\x36\x35\40\55\x31\63\66\40\60\40\x2d\64\71\40\x32\x20\x2d\65\64\x20\61\70\x20\55\x34\x38\40\x39\x20\64\x20\62\x35\40\x31\x30\40\63\x35\x20\61\x32\40\x31\x33\40\x34\x20\x31\x37\x20\x31\x36\x20\61\67\40\x35\62\x20\x30\x20\64\x32\40\x36\40\x35\x34\40\x36\x30\40\61\x32\x30\40\64\62\40\65\62\x20\x36\x30\40\70\62\x20\66\60\40\61\x30\x32\40\154\60\x20\62\x39\40\55\61\x35\63\x20\60\x20\143\x2d\70\x35\x20\x30\x20\x2d\61\65\67\x20\55\63\40\55\x31\66\60\x20\55\x37\172\42\54\15\12\x9\x9\11\11\x9\11\47\164\x72\141\156\x73\x66\x6f\162\155\47\72\x20\x27\x6d\141\x74\162\151\170\50\x30\x2e\67\65\40\x30\40\x30\40\x2d\x30\x2e\x37\65\x20\x30\40\63\x30\60\51\x27\xd\xa\x9\11\x9\x9\11\11\175\15\xa\11\11\x9\x9\x9\x9\xd\xa\x9\x9\11\11\x20\40\40\x6c\145\x74\40\x66\x69\154\x74\145\162\40\75\40\x7b\15\12\x9\11\11\x9\11\x20\x20\x20\156\141\x6d\x65\x3a\40\47"; goto e45c5605f81fd9a084f22b876833f2a5; c0d2a502293273c7f352ac01ba248028: echo "\11\11\11\11\x9\x66\157\162\x20\x28\40\166\x61\162\40\151\x20\75\40\x30\x3b\40\151\x20\x3c\x20\171\126\x61\154\165\145\163\56\x6c\145\156\147\164\x68\73\40\x69\53\x2b\x20\51\x20\173\xd\xa\11\x9\x9\x9\11\40\x20\146\x6f\x72\x20\x28\40\x76\x61\x72\x20\152\x20\x3d\x20\x30\x3b\40\152\x20\x3c\x20\170\126\x61\x6c\x75\x65\x73\56\x6c\145\x6e\147\164\150\x3b\x20\x6a\53\53\x20\51\x20\173\15\12\11\x9\x9\11\x9\11\166\x61\162\x20\x63\165\162\162\145\x6e\x74\126\x61\154\x75\x65\40\75\40\172\x56\141\x6c\x75\145\x73\133\151\x5d\133\152\135\73\xd\xa\x9\11\x9\x9\11\x9\x69\x66\x20\50\143\165\162\162\145\x6e\x74\126\x61\x6c\165\145\x20\x21\x3d\40\x30\x2e\60\51\x20\173\xd\12\11\11\11\x9\x9\11\x20\40\166\141\162\x20\x74\145\x78\164\103\x6f\x6c\x6f\x72\40\x3d\x20\47\167\150\151\164\145\47\73\15\xa\x9\11\11\x9\x9\11\175\x65\x6c\163\x65\x7b\15\xa\11\x9\11\x9\11\11\x20\40\x76\141\162\x20\x74\145\170\x74\103\x6f\154\157\162\141\40\x3d\40\47\142\x6c\141\x63\x6b\47\73\xd\xa\x9\11\11\11\11\11\x7d\xd\xa\11\x9\x9\11\11\11\x73\165\x66\146\x69\x78\40\x3d\40\47\47\73\15\xa\11\11\x9\11\11\x9\151\x66\x20\x28\172\126\141\154\165\x65\163\x5b\151\135\133\x6a\x5d\40\76\x20\61\60\x30\60\60\60\x30\51\x20\x7b\xd\xa\11\11\11\11\x9\x9\11\143\165\x72\162\x65\x6e\x74\126\x61\x6c\165\x65\40\75\40\x20\x4d\x61\164\x68\x2e\x72\157\x75\x6e\x64\50\x7a\x56\141\x6c\165\x65\x73\133\151\x5d\x5b\152\x5d\x2f\61\60\x30\x30\60\x30\x30\51\x3b\15\xa\11\11\x9\11\11\11\x9\x73\x75\x66\146\x69\170\40\x3d\40\42\115\42\73\15\12\x9\x9\11\x9\11\11\x7d\40\x65\x6c\x73\145\40\173\15\xa\11\11\x9\11\x9\11\x9\15\12\11\11\11\x9\11\11\x9\151\146\40\50\172\126\141\x6c\165\x65\163\x5b\151\135\133\152\x5d\40\x3e\40\x31\60\60\x30\51\40\173\15\12\11\x9\x9\11\x9\11\11\x9\143\165\x72\x72\145\x6e\x74\126\141\x6c\x75\x65\40\75\x20\115\x61\x74\x68\x2e\x72\x6f\165\x6e\x64\50\172\126\141\x6c\165\145\x73\133\151\135\x5b\x6a\135\x2f\61\60\60\60\x29\x3b\xd\12\x9\x9\11\x9\11\x9\x9\11\x73\x75\x66\x66\x69\170\40\75\40\x22\113\x22\73\xd\12\11\11\x9\11\11\11\11\x7d\15\xa\11\x9\11\11\x9\x9\x9\15\12\11\x9\11\11\x9\11\x7d\15\12\11\x9\11\x9\x9\11\11\11\15\12\x9\11\x9\11\x9\x9\x76\x61\162\40\x72\x65\x73\x75\x6c\164\x20\x3d\x20\173\15\12\11\11\x9\11\x9\11\40\x20\x78\162\145\x66\72\x20\x27\170\x31\x27\54\15\xa\11\x9\11\x9\11\x9\40\x20\171\x72\145\x66\72\40\47\x79\61\47\54\xd\xa\x9\11\x9\x9\11\x9\40\40\170\72\x20\170\126\x61\x6c\165\x65\163\133\152\135\x2c\xd\12\x9\11\x9\x9\x9\11\40\x20\171\x3a\x20\171\126\x61\154\x75\145\163\x5b\x69\x5d\x2c\15\12\11\11\11\x9\11\x9\x20\x20\x74\145\170\164\x3a\x20\143\x75\x72\162\x65\x6e\164\x56\x61\x6c\x75\145\x20\53\40\163\x75\x66\x66\x69\x78\x2c\15\xa\xd\12\x9\11\x9\11\x9\x9\40\40\x73\150\157\x77\141\x72\x72\x6f\x77\x3a\x20\x66\141\x6c\x73\145\x2c\xd\12\xd\xa\11\11\11\x9\11\11\x7d\x3b\xd\xa\11\x9\x9\x9\11\11\154\x61\171\157\165\x74\56\141\x6e\x6e\157\x74\x61\x74\x69\x6f\156\x73\x2e\160\x75\163\x68\50\x72\145\x73\x75\x6c\x74\x29\x3b\xd\xa\11\x9\11\x9\x9\40\40\175\15\12\11\11\11\11\11\175\15\xa\11\11\x9\11\x9"; goto C977ec407844ea9b1612d08a81d1a0b0; F22c4a886a803c4adb51366b7fddb866: if (!$dashboardfilter) { goto D52e3bf1bb232498e4715abdf72104cb; } goto c564bfb6e2fb5946b545f9a6feba948a; e47e1b3ed6c6e84f562ef5ea8c22d7fe: Bfbbf4d2cb792166f9e125ddbf07bb35: goto b44861031f579e28175313e37b25c569; Bf66366aacb5eeee14faa2b08945eb95: if ($this->legposition == "\142\157\x74\164\157\x6d\143\145\x6e\164\x65\x72") { goto a4c21d447c6a25d8f68d5d985e0e1e4e; } goto e7eb9fc96d02cc55b0e546ecf832a23b; b462849cabd08c4e809248716b37b961: echo "\11\11\x9\11\11\x20\40\x20\40\x20\40\40\154\145\147\145\156\x64\x3a\40\x7b\x6f\162\151\x65\x6e\x74\141\164\151\x6f\156\72\x20\x22\x68\42\x2c\x20\170\x3a\42\x30\x2e\64\42\x2c\40\x79\72\x22\61\56\x32\x22\175\x2c\xd\xa\x9\11\x9\11\11\x20\x20"; goto a8813871ccf7756bdea0cdc4fa3989eb; C0e37daa2e37d8a229320c61d1a92c51: b77f86e58182a715c5c8b9f54494f909: goto ada0cbe1bbcc175594d6d5bf6395027f; b78d1eda429834999dea13de5194a20b: echo "\42\x29\x2e\161\165\145\162\171\x53\x65\x6c\x65\x63\x74\x6f\162\101\x6c\154\x28\42\56\x6d\x6f\144\x65\x62\141\162\x2d\142\164\156\x22\51\73\xd\xa\x9\11\x9\x9\x9\xd\12\11\x9\11\11\11\166\141\x72\x20\155\157\x64\145\x62\141\x72\x42\x75\164\164\157\x6e\104\141\x74\141\x54\151\x74\x6c\x65\163\75\x7b\15\xa\x9\11\11\11\11\x9\x9\x9\x9\x7a\157\x6f\155\x49\x6e\x20\72\40\42\x5a\x6f\x6f\x6d\40\x69\x6e\42\54\xd\12\11\x9\11\x9\11\x9\x9\11\11\172\157\157\x6d\117\165\x74\x20\x3a\x20\42\132\x6f\157\x6d\x20\x6f\165\164\42\x2c\15\12\x9\11\11\x9\11\11\x9\x9\11\141\165\164\157\x73\x63\x61\154\x65\x3a\40\x22\x41\x75\164\x6f\x73\143\141\154\x65\x22\54\15\12\x9\11\x9\x9\11\175\15\xa\11\x9\x9\x9\11\xd\xa\11\x9\11\11\11\xd\xa\11\x9\11\x9\x9\146\157\162\x20\x28\151\40\75\40\60\73\x20\x69\x20\x3c\40\155\x6f\x64\x65\142\141\x72\102\165\x74\x74\157\x6e\163\x2e\154\145\x6e\x67\x74\x68\73\x20\x69\53\53\51\40\173\xd\xa\x9\x9\11\x9\11\x9\xd\xa\11\x9\11\11\x9\x9\166\141\162\40\x64\141\164\x61\124\151\x74\154\x65\40\75\x20\x6d\157\144\145\x62\x61\162\x42\x75\164\x74\157\156\x73\133\x69\135\56\141\x74\164\x72\151\142\165\x74\x65\x73\x5b\42\x64\141\164\x61\x2d\164\151\x74\x6c\145\42\135\56\x76\141\x6c\165\x65\73\15\xa\11\x9\x9\11\11\40\40\x69\146\x28\144\x61\x74\x61\124\151\x74\x6c\145\40\75\x3d\40\x6d\x6f\144\x65\x62\x61\162\x42\x75\x74\x74\157\156\104\x61\x74\x61\x54\151\164\x6c\145\163\x2e\x7a\157\x6f\155\x49\156\51\173\40\40\xd\xa\11\11\11\x9\x9\x9\x9\155\x6f\144\145\x62\x61\162\x42\165\164\x74\x6f\x6e\x73\133\x69\x5d\56\141\164\164\x72\x69\x62\165\164\x65\x73\x5b\42\144\x61\x74\141\x2d\x74\151\x74\154\145\x22\135\56\166\141\x6c\165\x65\x3d\42"; goto bcde4020f5ae6d6b959a9c7e50675354; aabefdc5986047b3df93950ce6c100ff: aaf5d9da4558b32cbca9805b933ad2fb: goto E093224fbbdb57028f8be7a9903889b2; e42fb2d13f154ab115f70c349c03ce22: if (!($this->type[0] == "\x6e\x75\155\x62\145\x72")) { goto B688b9dc6c668305dc148793136469d7; } goto Af1c564c23b39b2fcddb0d8ab39b2027; F1758224005bf92ba029748b696004c1: $this->xaxistitle = "\x58\55\141\x78\151\163"; goto def8d65495d1570ad82d20c2c347961f; e8c7b819e30c5f2d1dc08520ebb1e107: $opts = array("\163\x73\x6c" => array("\166\x65\162\151\146\171\137\x70\145\x65\162" => false, "\166\145\x72\x69\146\x79\137\x70\145\145\162\x5f\156\141\155\145" => false)); goto D1e1ddc1dbd15c3c9bd1b73bd62b9913; A924d0f1bafd8729e9550939a703232e: echo $this->color[0]; goto C0c1cd7080256152dab9f95166045288; C259a41c16044641b508d7ddcc00a990: if (!($this->datalabel == "\x74\162\165\145")) { goto ef2d42cd9dd04c058b40878fa763a10b; } goto c0d2a502293273c7f352ac01ba248028; e6c2f3fc6c91f7328c1759bb9f7aacea: $XLSCol = array(); goto ae1a9e2826b10d0e0012d5fee0a08548; d053930cb0dc91df20ed680b82ada4c6: if (!(empty($this->tablefontsize) || $this->tablefontsize == 0)) { goto aaf5d9da4558b32cbca9805b933ad2fb; } goto abd0aa85c841f5499d9fd61711e7ad20; b7981d6a6d99c6ef669860c73e7e72a7: $j = 0; goto aa805125aace1f3fb81c7d4f7a4cd81e; E625730a6f2ef3e9ba22bbbe32cf0bd4: echo "\x27\54\xd\12\11\11\x9\x9\11\xd\xa\11\x9\x9\11\11"; goto ed3cc9f5864fbd90c9f02928e7ec4adb; Bfaf9fa379d7ebb5e6d5ead8fd6efd5d: f2941ffee0b7becf4a92413350f0f938: goto E24a2f2a9da8a016a47cf4790b445bde; cdc343507312439711e8502f42b88271: B397995d998891bc898c68904b13fa9d: goto a764bd1ac74c5b7cfeb6e131fab5ac25; a95c043432399301d7fc72ca1eb0ff94: echo "\x22\135\175\15\12\x9\x9\x9\40\40\x7d\xd\xa\11\11\11\x7d\x5d\73\15\xa\11\11\x9\15\12\11\x9\11"; goto B1d3d79ee791237dc4d852c97ebe4e9f; F0b1030153cb22bfdea39847fcd8cbe1: $defaultcharttitle = ucwords($this->type[0]) . "\40\103\x68\141\x72\x74"; goto Bd5af3d2627edd0d3ba485ba5ff541d7; E94e013dca9da42a83ee0314e363642b: goto f839a50964738ab55a3b2e2e2a976837; goto fcbcd3ecc12f04b24fa2445261ea38c7; Fd92ff09930fd4488151b078d44e3e1d: $spreadsheet_data[] = $data; goto c76b6d3065386893116d20ff38f079f8; De9a378fd7c312deba2d35ea0db1a851: $str = ob_get_clean(); goto C7c54835ba47db46de79290db9cddac7; F7ddd8b163f1d76abb52dd57a3c0f926: echo "\11\11\11\11\x9\x20\x20\x78\x61\170\151\163\72\40\x7b\15\xa\x9\x9\x9\11\x9\x9\x74\x69\164\154\x65\72\x20\x27"; goto e67506d1ae284a8f9356f769d780ea39; d5c42020305e8ba8bdc5863debf1a59e: echo "\x9\x9\11\x9\11\x20\40\40\40\x77\x69\144\164\150\72\40"; goto Ce5204d8c31715f163ba5a9876822b06; F79b025d88419689f0991aedb86d1528: echo "\163\150\x6f\167\x6c\145\x67\145\x6e\x64\72\x66\141\154\163\x65\54"; goto Adb9258b5844cdd77876a25257d3636d; e7e058bdf586828427295ff979252716: dashboardfilter($this->yaxisCol, $this->xaxisCol, $this->yaxis, $this->xaxis, "\131", $this->col, $this->type[0]); goto E2a0b35f652595af2e5e50443f6a0030; c518f7b2dd62ce48f0ab1cbb2575fba2: if ($this->filter == "\164\x72\x75\x65" && ($this->type[0] == "\x62\x75\x62\x62\154\x65" || $this->type[0] == "\144\157\x6e\165\x74" || $this->type[0] == "\x70\x69\145" || $this->type[0] == "\154\x69\x6e\x65" || $this->type[0] == "\x62\x61\162" || $this->type[0] == "\141\x72\145\x61" || $this->type[0] == "\x68\x69\x73\164\157\147\162\x61\155" || $this->type[0] == "\x73\x74\x61\x63\x6b")) { goto E66392b52f4985217e25c023d9053583; } goto b8f808d0513bcb52e9e3b66ed5e0208c; b9ecf75031c623fe29e70ddcfaec7670: fclose($handle); goto cafae26bbe932f3b6d22af687f814572; e67506d1ae284a8f9356f769d780ea39: echo $this->xaxistitle; goto d92df6be99f9e2fc614b04476026242d; ecc97fe8197b84a43be4861313bd1e05: $this->title = $defaultcharttitle; goto C45380f0045b319904d8efb9445be17c; Ec35e75c2233d1af6c7dcd14b6477c9c: echo $this->barmode; goto ed0db88f1229067d640f7e81a79a3e2b; f77fe5e80d44b56ecbb918b843ef4eee: C96a39edaa4a48822c663ea4ac3c6bba: goto E15ea60a7077dc73266894520790463c; Dee10a732103ba7b496cb6786756e03b: if (!($this->zoomin == '')) { goto C96a39edaa4a48822c663ea4ac3c6bba; } goto c47887256f8e24c806aa5859b6a98354; d82b69d59148c25f6bb1cb8cd5a6c183: F37ba8473fdbe27b4849377c732e01cd: goto f397d10d8528e42e69faaa8d0c3ade0b; Bf25381523ccb9188d1980170522f630: A269bd202d4956387b2de371eebf74ad: goto e2f9a541a6b0199be7ae6254ce9a74ec; C203c36963f9a4f273eec964523ebd67: echo "\40\155\157\x64\145\x42\141\x72\115\x61\156\141\x67\145\x2c\x20\x7b\162\145\x73\160\157\156\163\x69\x76\x65\x3a\40\164\162\165\x65\175\40\51\73\xd\12\x9\11\11\11\11\x7d\x28\51\x29\73\xd\xa\xd\12\11\x9\11\11\x9\x76\x61\162\40\x6d\157\144\x65\142\141\x72\102\165\x74\164\157\156\x73\40\75\40\x64\x6f\143\x75\155\x65\156\164\x2e\147\x65\x74\105\154\x65\155\145\x6e\x74\102\171\x49\144\50\42\143\x6f\x6c"; goto F05b00a0df6d950c9bf540ece599680f; F017daa6a178e8ba1fbc9b8bc6774b73: b32bd2903dd48af45e9698dd2f56d4d3: goto e4c0efa008d022cbba092b7bfe2f23f9; a8813871ccf7756bdea0cdc4fa3989eb: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto A86cd2a22a8d8e2f125a95f953ccb1b5; af9147768724b4392b9c9a27f261210e: cae8347e21189182d39f19c29c58ae87: goto c3cf97e902f861b201f9f90979b08380; deb53f10f2602a57f56f44a115210782: fa29f89edaeefd59da050f4ab3b9d8b6: goto dd42b60ba3f39bbe163353769e71e2e3; c13459ae5f12d6d9dcee6855911ff117: echo $this->showgrid; goto F6b5cf2ca79139a86e632ea509cddf78; Aeee23886d40cf1311f692644a303818: echo "\x5d\x5d\x7d\54\15\xa\x9\x9\x9\11"; goto b93c75f9c3d90fcbf1f54b677e2f7c23; b44861031f579e28175313e37b25c569: if (empty($this->text)) { goto B3c008caaf03f4dcb00d8672a1818832; } goto D60566c301619d5e19a9809c5a3220b8; c781a235a4e3bf642672c94b7526a29c: echo "\x74\162\141\x63\x65" . $i . "\x2c"; goto bc3c65e33a2b0d86c8c3f3dcee13f709; a024919912ed93f8dd52a01015f7d0c2: echo "\42\x3b\15\xa\11\11\x9\x9\11\x9\175\15\12\11\11\11\11\11\40\x20\x65\154\163\x65\x20\x69\146\x28\144\x61\164\141\124\x69\164\154\x65\40\75\75\x20\x6d\x6f\x64\x65\142\x61\x72\x42\165\164\164\x6f\156\x44\141\164\141\x54\151\x74\154\x65\x73\56\172\157\157\x6d\117\165\x74\51\173\15\xa\x9\11\x9\11\11\11\155\x6f\x64\145\142\x61\x72\x42\165\164\x74\x6f\x6e\x73\133\151\x5d\x2e\x61\x74\164\x72\x69\142\165\x74\145\x73\x5b\42\x64\x61\164\141\55\x74\151\164\x6c\x65\42\135\x2e\x76\141\x6c\x75\x65\75\x22"; goto E6b77a4b9e113bb62a66915cf0626157; d766173b3e55ddce0002efafbf24249f: echo "\47\x2c\40\15\xa\11\11\x9\11\11\x9"; goto F678a8f69d0032a666173a89b2a6d39e; B6829c4ac65194a794d2f666402eb1af: echo "\x9\x9\11\x9\x66\x6f\156\164\x3a\x20\173\146\x61\155\151\154\x79\72\x20\x22\101\x72\151\x61\x6c\42\54\x20\163\x69\172\x65\x3a\40"; goto D4e9b47cd047da8f145bff0e72edeeaa; a3b4602faa80e401fd319e699f28ca62: Dd2ea9d702b5608fecac706d00f1f2f6: goto fcfbe2da90f6abb4d4dee207ad61159d; a292fc3e62e48f6e50e71d53e53b109e: if (file_exists($this->sql[$i])) { goto eec087af9a3a35504d11423a8bc3b13d; } goto fef554b0769d7394e3a47b48f8df6e51; b05b3870fcfcd8c4a933b6784a187ef1: goto f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f; goto Bf25381523ccb9188d1980170522f630; a5f5a830f24dced0d6802f706624959f: $dashboardfilter = true; goto b3cc2d3bb2eab41fa8df091433868379; B7fb60cf3e67dcc507094fb53b79aa9d: echo $this->yaxistitle; goto d766173b3e55ddce0002efafbf24249f; e39750e320d34a588a78d468e4668979: echo "\47\54\xd\12\x9\11\x9\11\x9\160\x6c\157\x74\137\x62\147\143\157\x6c\x6f\x72\x3a\40\47"; goto a9a03395675ff2802a94811aab2a8445; E04d82b7a4cf2ed89617355603f26466: if (!($this->filterlabel == '')) { goto acff355517dfa07a2fc8253663b81c55; } goto E9de5a565e23db43a1ead53c7f5486e9; Ef844617cb893e59e8069098dff11d8f: echo "\x9\11\x9\x9\11\xd\xa\x9\11\x9\x9\x9\xd\xa\x9\xd\xa\11\11\x9\11\x9\15\12\x9\11\11\11\x9\xd\12\x9\11\x9\x9\x9\166\x61\162\x20\144\x61\164\141\40\75\40\x5b"; goto fd2431147188270169af67259d8d808d; B81a6dced0a0ee0316f96a8bc0d178c3: if ($this->legposition == "\x74\157\160\x63\x65\156\x74\145\x72") { goto D7e620360f532af2db1c45b0cb5ab787; } goto Bf66366aacb5eeee14faa2b08945eb95; aa805125aace1f3fb81c7d4f7a4cd81e: foreach ($this->xaxis as $i) { goto C3a1162a4b427b515e33c3e00f4e91e1; adb2006eed81a5d3b7d99fa8d5e27530: Eb7750e229de52397f98bbefc361df4a: goto e86faaca40d00bc0ba76150af8127733; Eae5b5cf2c44feeff5b6aacd8e55cee7: A90418c6d9edae4c7fb66ae4cf81de0a: goto C95254a026024f806bc3d209a82a485d; af0bcb73823acd60dcb6b4bc15da1fb6: echo $this->showgrid; goto C544e3bb19c460f246f1338b1fadfb81; E9d5f9ca712670732ec2abf0982613e9: echo $this->showline; goto F2b6bedb3bc847bdc6dc7a67ddf763db; b7dcabb053dae6f50cee63871909c8ed: echo $j / ($j + 0.4); goto E92bc88457bc31bab0f282f91a917932; Edbc8db37f17d5a99916cd00f2d09877: echo "\11\11\x9\x9\x9\x9\x9\xd\xa\11\x9\x9\11\11\11\x9\11\11\164\171\x70\x65\72\x20\47\143\141\164\x65\147\x6f\162\x79\47\54\15\12\11\x9\x9\x9\11\11\x9\11"; goto da7f1fbd2abf513c609d543e970f2e6b; da7f1fbd2abf513c609d543e970f2e6b: Dc37bfcd9415f314930b40f1f796ec9b: goto B820b9443f76b48e17e10d0ca2222813; ad64bd49353de3abdd6fa90b8406b9e7: echo "\11\11\x9\11\11\11\x9\x9\x79\141\x78\151\x73"; goto E259205678a3d8e15a255b30b22f16c7; d35ad86a6bafec0b9a62d41ac7c2bacb: if (empty($this->yntitle[$j - 1])) { goto b6ba6bd5c24dad6186233f14eedd15a5; } goto ad64bd49353de3abdd6fa90b8406b9e7; F2b6bedb3bc847bdc6dc7a67ddf763db: echo "\x2c\xd\12\x9\x9\11\11\11\11\x9\x9"; goto bb43e3fc7910cbb3cc5eaa6cee922d06; bee33c65ffaea3b3bf0520506d3d6442: echo "\x27\x7d\x2c\xd\xa\x9\11\x9\x9\11\11\x9\x9\164\x69\x63\153\146\x6f\x6e\x74\72\x20\x7b\x63\157\154\157\162\72\40\x27"; goto Eeab74a4111f6fa6494bec710e118872; C3a1162a4b427b515e33c3e00f4e91e1: $j++; goto d35ad86a6bafec0b9a62d41ac7c2bacb; bb43e3fc7910cbb3cc5eaa6cee922d06: if (!($j > 2)) { goto Eb7750e229de52397f98bbefc361df4a; } goto A6608c6791ed405094b381077532b247; c1864a15637ebb0fd57c5e965d218762: echo $this->color[$j - 1]; goto bee33c65ffaea3b3bf0520506d3d6442; bc86609008cbe6fc255c40aa21e045e6: if (!$this->ysort[$j - 1]) { goto Dc37bfcd9415f314930b40f1f796ec9b; } goto Edbc8db37f17d5a99916cd00f2d09877; e86faaca40d00bc0ba76150af8127733: echo "\x9\11\11\11\11\11\x9\x9\163\151\144\x65\72\40\x27\162\x69\147\x68\x74\47\15\xa\x9\11\11\11\11\x9\x9\40\40\x7d\x2c\15\12\11\11\x9\x9\11\x9\x20"; goto f67155daa9813d88c6a682c51d8111a1; f67155daa9813d88c6a682c51d8111a1: b6ba6bd5c24dad6186233f14eedd15a5: goto cd0ded30c0e944baf02b93f009311e47; B3c5ef7909678396335792e9afb77618: echo "\11\11\11\x9\x9\x9\11\x9\164\x69\x74\x6c\145\146\x6f\156\x74\72\40\x7b\x63\x6f\154\157\x72\72\40\47"; goto c1864a15637ebb0fd57c5e965d218762; E92bc88457bc31bab0f282f91a917932: echo "\x2c\xd\xa\x9\11\x9\x9\x9\x9\x9\x9"; goto adb2006eed81a5d3b7d99fa8d5e27530; A6608c6791ed405094b381077532b247: echo "\11\11\11\x9\x9\11\x9\x9\160\157\x73\151\164\x69\x6f\156\x3a\x20"; goto b7dcabb053dae6f50cee63871909c8ed; B820b9443f76b48e17e10d0ca2222813: echo "\11\11\x9\11\x9\x9\xd\xa\11\11\11\11\11\11\x9\x9\x73\x68\157\167\x74\151\x63\153\154\141\x62\x65\154\x73\x3a\164\162\x75\145\x2c\xd\12\x9\11\11\11\x9\x9\11\11\163\x68\157\x77\147\x72\x69\x64\72\x20"; goto af0bcb73823acd60dcb6b4bc15da1fb6; f6bc5a5716a0935ad4230ea70c0d0b62: echo $this->yntitle[$j - 1]; goto Adaf84fa0136df83a68146273fdfa094; C95254a026024f806bc3d209a82a485d: echo "\11\x9\x9\11\x9\11\11\11\x6f\166\145\x72\x6c\141\x79\x69\156\x67\x3a\x20\47\x79\x27\54\15\12\x9\x9\x9\11\11\11\11\11"; goto bc86609008cbe6fc255c40aa21e045e6; cd0ded30c0e944baf02b93f009311e47: Dcd0cdb548db2d5710925f7b16eafe2e: goto c21686f4bdf67faf4dc1a0990ff3143d; Eeab74a4111f6fa6494bec710e118872: echo $this->color[$j - 1]; goto e45ae43b73bf5afbdcf0145eff0bbefa; b7b7300bb2214c711df669aafcbbd774: if (empty($this->color[$j - 1])) { goto A90418c6d9edae4c7fb66ae4cf81de0a; } goto B3c5ef7909678396335792e9afb77618; Adaf84fa0136df83a68146273fdfa094: echo "\47\x2c\xd\12\x9\x9\x9\11\x9\11\x9\x9"; goto b7b7300bb2214c711df669aafcbbd774; C544e3bb19c460f246f1338b1fadfb81: echo "\x2c\x20\xd\12\11\11\x9\11\11\x9\x9\x9\163\150\x6f\167\x6c\151\x6e\x65\72\40"; goto E9d5f9ca712670732ec2abf0982613e9; F9ad3643f0b13997e5ad73cf2c7191c1: echo "\72\40\173\15\12\11\x9\x9\x9\11\11\11\11\x74\151\164\x6c\145\72\40\47"; goto f6bc5a5716a0935ad4230ea70c0d0b62; E259205678a3d8e15a255b30b22f16c7: echo $j; goto F9ad3643f0b13997e5ad73cf2c7191c1; e45ae43b73bf5afbdcf0145eff0bbefa: echo "\47\x7d\x2c\15\xa\x9\11\x9\x9\11\x9\x9\x9"; goto Eae5b5cf2c44feeff5b6aacd8e55cee7; c21686f4bdf67faf4dc1a0990ff3143d: } goto B12d2815caac55a104050de685a5ac87; Bf3fb3ccd54fc41629e1ce2fa679b370: echo "\47\x2c\15\12\11\x9\11\11\x9\x20\x20\xd\xa\11\11\x9\x9\11\x20\x20"; goto c939568db8e2b6d99ccc5a8abf4add84; B2e43deb99254f0ebb4ecbe5ed250051: E508e5ee282f93eccdd1e58f96062f04: goto C1453539730f943a2d1ab852af466d30; A1706ff1e66b79c045afc417abfc995f: return $str; goto fe0bb8f87503d2770d43d9ac142f3a63; D8c4ac1ba916b8568490f1b83291370e: goto d84563d3d198a09777d3bc621aff33aa; goto D0e02cfceffb8fd31f373f0b2099b804; Dc47648d294a16c6264ce243c41a4f1f: $maxdate = strtotime(date("\x59\55\x6d\55\x64\x20\110\x3a\x69\72\x73", PHP_INT_MAX)); goto e4bd9d346ece374f574c051c473d5f3f; bcab607892b799b664ea56fa841377b6: $str = "\x3c\144\x69\166\x20\x69\144\x3d\x27\x6e\165\155\x62\x65\x72\x27\x20\x63\x6c\x61\x73\163\75\47\146\157\x6e\164\55\143\x6f\x6c\157\162\40\x6e\x75\155\142\145\x72" . $this->col . "\x27\76" . $this->xaxis[0][0] . "\x3c\57\144\x69\166\76"; goto e4b62897edb03cedda72fa09d4744287; e45c5605f81fd9a084f22b876833f2a5: echo $this->filterlabel; goto Af7f07a6665189a6d8035396a1c9d783; F5971c3f26516be5e45e313fd1a596f5: if (!empty($this->tracename[0])) { goto c2cdb2c8b670ff4508d1095ca3e20eb8; } goto F79b025d88419689f0991aedb86d1528; bc9b15a356f184a9a1cfe8036042de7f: $json_data = json_decode(file_get_contents($this->json, false, stream_context_create($SSLverify)), true); goto E7e5a44c49b82caf8df4e72b105d8502; F30d0b17d7dd896454d381edc557e14f: if ($info["\145\x78\164\145\156\x73\x69\x6f\x6e"] == "\x63\163\166") { goto a2c5c551c328c7949bc806592d9ceb6e; } goto d6a64e45526bfdd0d8e199337bfdfebb; a767d61a66928eccb42364a0bf7f465c: echo "\x20\57\x2f\141\x6e\x6e\x6f\x74\141\x74\151\157\x6e\x73\x20\145\x6e\144\11\11\x9\x9\x9\15\12\11\11\x9\11\x9\15\12\xd\12\15\xa\11\11\x9\x9"; goto da47b17f74db09174e6e274734788c63; ada0cbe1bbcc175594d6d5bf6395027f: goto da57b30a6e85df72fd57b2d8b575a890; goto B2e43deb99254f0ebb4ecbe5ed250051; a2cc96e2adc81fe35ec850248029dd31: $this->hole = 0.4; goto a3b4602faa80e401fd319e699f28ca62; bdb0b72d6f16a8e9fabe7ac103c7217b: if ($this->legposition == "\x74\x6f\x70\x6c\x65\x66\x74") { goto B5e0ca59aaa32580864b43e150e6c1f7; } goto fd07a91473fc29705a51a68393d71e82; D61b907002b27bcf576d9a84fe6fec82: Ee852d4a4a34ae3c41e9129c4324383a: goto ec17a8794df6b2bda5c59d0227eee32b; F2f8454ce7a4784c43188ee6391eea21: if (!($this->plot == "\163\x74\x61\164\x69\143")) { goto E864f19d243a365d6661576f69573b15; } goto ca9e2fca641e1bc6a0313ec608e15916; ad50fb3bb560ea5204b348b931ba4dc6: echo "\54\40\15\xa\11\11\x9\11\11\x9\163\150\157\167\154\x69\x6e\x65\x3a\40"; goto Bd41067ec48ab0f02913433b0b5ff0bd; Af1c564c23b39b2fcddb0d8ab39b2027: echo "\x3c\x2f\x73\143\x72\151\160\x74\x3e"; goto E9179b25218dc75c111548d7ca1e1923; d6a64e45526bfdd0d8e199337bfdfebb: require_once $this->folder . "\141\x73\163\x65\x74\x73\57\143\x6c\141\x73\163\57\123\x69\x6d\160\154\x65\130\x4c\x53\x58\x2e\x70\150\160"; goto D713145c0db76f5afdd79efaf66547a9; Fb51565b40857dd3fe7ff38974701f49: $c = 0; goto Eb4b22713b3c44974e3edb8ee322add5; d300370a0074fa5097949f51094a6931: echo $this->barmode; goto D3d0913c552b4cfcbce299965ef23003; aff31f8a29a356e367da9334ab417fc2: if (count($this->xaxis) == count($this->yaxis)) { goto A887ae24a93251c1197bf38bbe83ced2; } goto b82de452e650d4857d2954259d04c360; dd0a33537b7571f83350ca82f3f50be8: $str_color = $this->str_color; goto b7cc816df88fb10b998d518815d9233e; A672b21938ce96fe2597108ab17ded87: $i = 0; goto cf7c42384504efdbc3e68338437b8b52; c2623463cae40a2625b3198e126ce424: echo "\11\11\11\11\x9\x20\40\x20\x20\x20\x20\40\x6c\x65\147\x65\x6e\144\72\x20\173\157\x72\x69\145\156\x74\x61\x74\151\x6f\x6e\72\x20\42\x68\42\175\x2c\15\xa\x9\11\x9\11\11\40"; goto bec9f2b872fef2db5336b806d96e3135; d827d44b43611133c4a9d160a3375d9a: echo "\11\x9\11\11\15\xa\11\x9\11\x9\x9\166\x61\x72\x20\164\157\111\x6d\141\x67\145\40\x3d\40\173\xd\12\x9\x9\x9\x9\x9\x9\40\x20\x6e\141\155\x65\72\40\x27"; goto D57dabc3412b0a9049f040d059e2dd98; B46c56a4117ece15374f044520cef447: echo "\x9\x9\11\11\11\x20\15\xa\x9\11\x9\x9\x9\x20"; goto ebc98c5f6d0278f51ef06e24d864bed9; f86402b17cb77c1b4b0dd8274cbe365c: echo "\x3c\x21\55\55\x20\165\156\x61\142\154\145\40\x74\x6f\40\x63\x68\x61\x6e\x67\145\40\x73\x6f\143\x6b\x65\x74\40\x74\151\155\145\x6f\165\164\40\55\x2d\76"; goto d8bc3e544b7084ab3d3cc4e88d6d87d1; F6b5cf2ca79139a86e632ea509cddf78: echo "\x2c\x20\15\12\11\11\11\11\x9\x9\163\150\157\x77\x6c\151\156\x65\72\40"; goto e9eba9fe6e0ad929eff8934d1487f218; F6ada04c061b44575a7f95f413ac2db6: $i = 0; goto e6c2f3fc6c91f7328c1759bb9f7aacea; F2b8417d4deccff6e01162dc414983ed: f839a50964738ab55a3b2e2e2a976837: goto Ac9de3bca4c1724b7db3350ece5e231d; be85fd8563b9b505dc9e4a69365d6152: echo "\x9\x9\x9\11\11\11\15\12\x9\11\11\x9\11\x9\x73\x68\157\167\x67\x72\x69\144\72\40"; goto b39bfd6720b5a4c1e491d4e90448f57f; b21b046e1f600245dedfa8cf5f219bdd: echo $this->autoscale; goto e2bb23aecc0ca2042fcc5fb3ff22d5f4; E7e5a44c49b82caf8df4e72b105d8502: $Reader = $json_data; goto b825e9110ade6af899bec15c0777160a; E6b77a4b9e113bb62a66915cf0626157: echo $this->zoomout; goto Cb846a8db3144788d4f071d6702bfbc9; A5c4c6b4ab3d179e9592d94d720b29d2: echo $this->bg_color; goto E04f219bd165a452e68e47a43c7d3cd0; D6f14fa323d9896f74e539d9876e4705: echo $this->col; goto B11c2e97155aaf9e4aaaf5fb90c42b6a; Ac9de3bca4c1724b7db3350ece5e231d: if (!($i < $j + 1)) { goto E2aed20512302aa617d79028d50c6102; } goto c781a235a4e3bf642672c94b7526a29c; c3949b659dd8d15861d288b338287578: $j = 0; goto A3821bff4e202ab2ab70d2e526e167ce; Ee3da88310985e3d572fe552df7f5130: $Reader = ''; goto d7e24e7bef14ae82efd4635138989668; C10d63b07a67063db18ce27f280e6087: f6c66293e9d4e017df6d88639a0cc52b: goto be85fd8563b9b505dc9e4a69365d6152; fe4839c3fe7edb9cc064347ead59d15e: print_r(implode("\54", $str_color)); goto Aeee23886d40cf1311f692644a303818; Fa48f00b250a8d9a3a9748ae69b1c103: echo "\11\11\x9\11\x9\x20\x20\40\x20\x20\x20\40\154\x65\x67\145\x6e\x64\x3a\40\x7b\x6f\162\x69\145\156\x74\141\164\151\157\156\72\40\x22\150\42\x2c\x20\170\72\42\x30\56\x34\42\x2c\40\x79\72\x22\60\56\55\62\x22\175\x2c\15\xa\11\11\11\11\x9\x20"; goto c32c066ae616808cc6e40798e5c1860f; A70e15bae585f037d78378ca6afef910: echo "\x9\x9\11\x9\x9\40\x20\x62\141\x72\x6d\x6f\144\145\x3a\x20\47"; goto d300370a0074fa5097949f51094a6931; e94a2a0d7584af15987bb5fe83c557c8: $this->name = $this->type; goto dced8d737b2e830d50258fed8f50047f; e65d21975e0b6da9ece42269e460c271: echo "\x9\11\x9\x9\11\x9\x9\x64\x6f\155\141\151\156\72\x20\x5b\60\54\40\60\x2e\x38\x35\135\x2c\xd\xa\11\x9\11\11\x9\x9"; goto C10d63b07a67063db18ce27f280e6087; fd52891ba039aa40512e6c2e3ccd3ef8: echo $this->color[0]; goto e8b9fdd2d381b3c0e127e9a383d98008; Cc82d62a867a559e02f679d43afa4a25: echo "\x22\x2c\40\15\12\11\x9\x9\11\11\11\x73\x68\x6f\x77\164\x69\143\153\x6c\141\x62\x65\154\x73\72\x74\x72\x75\x65\54\xd\xa\11\11\x9\11\x9\11\163\x68\157\167\147\162\151\x64\72\x20"; goto e3430b196e33377bcea61a67bdf88c14; ec17a8794df6b2bda5c59d0227eee32b: goto E7e7ff84cac2e3ac192d2fcf7867f442; goto Be914933266a220a80441858dd0acb31; b14d7839cb81d07f4d95c9c398c28adc: goto f94bd101ba6537a27344681f6e79aa0f; goto c167053046a979b5f4afdbec53526983; A7360e379769b10b135b678b8568d5c3: if (empty($Reader)) { goto E44b1f10a9bb9a593c55011da3dfdea7; } goto F6ada04c061b44575a7f95f413ac2db6; b393b8f48ce0c3157598ceb6216131bc: $this->database(); goto D9ee3bb481e8d5c9625c61ce97f17d16; bb25d26ab313e40760ee1d8927976935: e628362de62001071600deda6dc7c92e: goto d167bba36784119bb7095d1af1d27a0f; b93c75f9c3d90fcbf1f54b677e2f7c23: F5792d55426456a4beeca104d43b2468: goto B6829c4ac65194a794d2f666402eb1af; fedf44514cb2f008dccadf9d6cc5ff91: if ($this->legposition == "\142\157\164\x74\157\x6d\x6c\145\146\x74") { goto fe6247ffab042f021fc054faabc16d41; } goto bdb0b72d6f16a8e9fabe7ac103c7217b; D3d0913c552b4cfcbce299965ef23003: echo "\x27\xd\xa\x9\x9\x9\11\x9\x7d\73\xd\xa\11\x9\x9\11\x9\15\12\11\11\x9\x9"; goto cb9debac792106b08286af7cd8434042; D94618d2b9d33b4de12eebeb9b7986e7: if ($this->legposition == "\x74\x6f\160\154\145\146\164") { goto B187cc80b68aa533b93f12fb74bf4b7f; } goto B81a6dced0a0ee0316f96a8bc0d178c3; ee24c56dc3dab414fa665f24a025bf7e: trigger_error("\130\55\141\x78\x69\163\x20\x61\x6e\144\40\131\55\x61\170\151\x73\x20\x64\x61\x74\x61\40\155\x75\163\164\40\142\x65\40\163\141\x6d\x65", E_USER_NOTICE); goto e558dfb7d2351bbff6c4592b8becd87b; F10c67ec87702e2830f1febd19f7a4af: a2c5c551c328c7949bc806592d9ceb6e: goto A7d18cb4136326ac18994726f51d015b; a0d08250e3503fa02548b602725306ec: if (!($this->type[0] == "\x68\145\141\x74\155\141\160")) { goto ed664734710aacb3c4d8bb12a11b3a80; } goto A727d2902d9d4111c9dc45da4bd39742; cfcb1750ec96eaba32ec4b6b0f07ac3c: global $legacy; goto F881294add9b893c71d3973256b992fc; D280da6de6586f903f3931c43a4311b9: Feaac66b0dec5e1c59b852bfc71e2584: goto Bb0be3072042f46f34abbc92dc22022c; e71c4e09b29ca1b5f0230468b0495368: $this->tablefontsize = 9; goto E3aa9699847967331e6407b6d63c36d7; B57643d621fbd7e4253f9bc54992f871: echo "\x27\54\15\xa\x9\11\11\x9\x9\x9\x9\11\x66\x6f\162\155\x61\164\x3a\40\47\160\156\x67\x27\54\xd\12\11\x9\x9\x9\11\x9\11\x9\x77\x69\144\164\x68\x3a\40\147\144\x2e\137\146\165\154\154\114\141\171\x6f\x75\164\56\x77\x69\x64\x74\150\x2c\15\xa\x9\x9\x9\x9\11\x9\x9\x9\150\x65\x69\x67\x68\164\x3a\40\147\x64\x2e\137\146\x75\x6c\x6c\x4c\141\x79\x6f\x75\x74\x2e\150\145\151\x67\150\164\xd\12\x9\11\x9\11\11\11\x9\40\40\x7d\51\xd\xa\x9\11\x9\11\11\x9\x20\40\175\15\xa\x9\11\x9\11\11\11\175\15\xa\x9\x9\11\x9\11\11\xd\12\11\11\x9\11"; goto c518f7b2dd62ce48f0ab1cbb2575fba2; E13e1e591e0280ed2eccb0b4ccf4843a: echo "\47\x5d\x2c\15\12\x9\x9\x9\x9\40\x20\133\x31\x2c\40\47"; goto A924d0f1bafd8729e9550939a703232e; b0666a4e89b06aed73355e962bba4564: $SSLverify = array("\x73\163\x6c" => array("\166\x65\162\x69\x66\171\x5f\160\x65\145\x72" => false, "\x76\x65\x72\151\x66\x79\137\x70\145\x65\162\137\156\x61\x6d\x65" => false)); goto bc9b15a356f184a9a1cfe8036042de7f; Da782a0f21948572bf8b76c3be4e735f: C798489bde97e69f6f83db154f99675e: goto E08fd498d9c8610ee47d21a94a4a5732; fc75c2027483ec1583d8cace5e101920: echo "\x9\11\x9\11\x9\11\x9\x9\x9\11\11\x9\xd\xa\11\x9\11\x9\x9\x9\11\x63\141\x74\145\x67\x6f\x72\x79\x6f\x72\144\145\x72\72\x20\x27\x61\162\x72\141\171\47\54\40\15\12\x9\x9\11\11\11\11\x9\x63\x61\x74\x65\x67\157\162\171\141\162\162\x61\x79\72\40"; goto Fd143752cd4ef9de7f91b21257326a54; F678a8f69d0032a666173a89b2a6d39e: if (!isset($this->ysort[0])) { goto ee3068554bf8fa43caede467b382f2cd; } goto fc75c2027483ec1583d8cace5e101920; efd825adfe4ade7a068aaaceff6a72dd: if ($this->tablefontsize > 12) { goto B3220f0e06afc9d75c07c0503f43fdad; } goto Bd0a412e7388d091b73abc16e72640fb; E9179b25218dc75c111548d7ca1e1923: $str = ob_get_clean(); goto bcab607892b799b664ea56fa841377b6; e3430b196e33377bcea61a67bdf88c14: echo $this->showgrid; goto F4fe35d28f001ce99b8f9523d1813460; ed0608ed53f6bac885d69c4011d116dd: d8973e62fec6dee4ee9c569ea92cc1ba: goto B781781e04076c26b8e05993adb3e794; Bd5e9456e5f5721ee403a3d010402d44: echo $this->width; goto C81f4e8bec720a2425f139ed152972fc; def8d65495d1570ad82d20c2c347961f: c6e07172d1e42f5fda5cca0aaeffad94: goto a28d91c5fb9e8bd3d190ca3d32328a5d; aed2725c270b5a9bdd19c60fc83f0dac: if (!isset($this->font_color)) { goto E617f6d4c80b2eb1aa2f3e62a45dba37; } goto c48e9805c7fc10d9d710ce76acb2d7a7; E79a97733f54a7681a0c8b32c83481f4: B5e0ca59aaa32580864b43e150e6c1f7: goto Ff768d99c6fcdad7834a5e6ffa3436e4; bf317ae1a4cbc2de4f620157a78fe5dc: if ($this->type[0] == "\143\150\x61\162\x74\164\141\142\154\145" or $this->type[0] == "\156\165\x6d\142\145\x72" or $this->type[0] == "\x68\145\x61\x74\155\141\160") { goto dfe3b735bfd2a714dc5ac04b45b83b70; } goto fbcb03cbbbd0dacf027fe596ec34c234; C45380f0045b319904d8efb9445be17c: d2ca11e9cc7f3bd866911b788df1c71d: goto F628d7bf46b9c25a8f69b8e996e3b83c; fdb0117dd98f45c19b4082d33117ca38: if (empty($this->size)) { goto f3a7a6d267c99da640df3399bc673431; } goto e0570891a6ef3501ca6435669a5aeb64; A53acd7556a44c46558d16b7064b90b5: echo $this->type[0]; goto A1e2d21bb2e709e0d9870d53b2c62af9; c01c272640cda8a871395105394e1cd1: D8d3dddcbda6a76a3d72a18923773c3d: goto Eda0e710707d80f91e61e6243e3cf09a; e5b86f824831dc9fb9cfbf4864c85517: if ($this->side == "\162\x69\147\150\x74") { goto Be6703332ce17f021ff7f3f35212842c; } goto c01f30655425b951e5c3c99b28081680; Af7f07a6665189a6d8035396a1c9d783: echo "\x27\54\xd\xa\11\x9\x9\11\x9\x20\x20\x20\x69\143\157\x6e\72\40\146\151\x6c\x74\x65\x72\x49\143\x6f\x6e\x2c\15\12\11\11\x9\11\11\x20\40\40\x63\154\151\x63\153\x3a\40\50\x29\x20\75\x3e\40\x7b\x20\x66\151\x6c\x74\145\x72\163\145\x74\164\151\156\147\50\144\141\x74\x61\54\40"; goto b19c77669ce40465254c5acaa92d79a8; A97b71b68e8f4b51316567563e7b2336: if (!($this->type[0] == "\154\151\156\x65" || $this->type[0] == "\x62\141\x72" || $this->type[0] == "\x61\x72\145\x61" || $this->type[0] == "\x68\x69\x73\164\x6f\x67\162\x61\x6d" || $this->type[0] == "\x73\164\141\143\x6b" || $this->type[0] == "\163\x63\141\164\164\x65\162\63\144")) { goto ce6450e3ec1d0ef4ad1afa9630364611; } goto aff31f8a29a356e367da9334ab417fc2; D2ae56ef19d009aaf42cd74e1070f1d9: echo $this->width; goto d569421e0ec20667271f79cfc73f914b; dced8d737b2e830d50258fed8f50047f: d5b3aab3c8def5c3a623770b7a9fe581: goto b68a8596dfb752e77c7e0807e84af7cd; cc8b48c9851f293d8228f26f1698de92: if ($this->side == "\162\x69\x67\x68\x74") { goto ec3e612f4e04732dc1d750e5cf60c37f; } goto ae875d4f4ee90f47cad4acdc037787b5; Ce5204d8c31715f163ba5a9876822b06: echo $this->width; goto ac367ca57ae316279d692dfe1ac2168a; ed0db88f1229067d640f7e81a79a3e2b: echo "\x22\15\xa\11\x9\x9\x9\11\175\73\15\12\x9\x9\11\11\x9\xd\12\11\x9\x9\x9\x9\x2f\x2f\x20\101\156\x6e\157\164\141\164\151\157\156\x73\xd\xa\x9\11\x9\x9\40\x20\x20\x20"; goto C259a41c16044641b508d7ddcc00a990; fde6dd96b3f33dc959b9875621a0e8b1: Cc4c7c0753e090dbe48f6646b84ed5b9: goto C0e37daa2e37d8a229320c61d1a92c51; F1008c9d7ec3417a27aa7f172f61801c: echo "\x2c\15\12\11\11\x9\11\x9\40\x20\x20"; goto Cd7dacfc8e1e1deda0ebfdf527479cda; fcbcd3ecc12f04b24fa2445261ea38c7: E2aed20512302aa617d79028d50c6102: goto e3646579474acbc4f863f7b0b8fa34be; f397d10d8528e42e69faaa8d0c3ade0b: echo "\11\11\x9\11\11\x9\x73\x68\157\x77\x74\x69\143\x6b\154\141\x62\x65\154\x73\72\x74\162\x75\x65\54\15\12\11\11\x9\x9\x9\x9"; goto Fb51565b40857dd3fe7ff38974701f49; d2007ed2ceb8ee48325c300e4ec49b4a: $j = $j + $c; goto Ef844617cb893e59e8069098dff11d8f; cb14390af93a8eedb75ed3bd02e89ffb: echo json_encode($str_row[0]); goto aa9a3ab9b674fe543875221d0535a545; bcde4020f5ae6d6b959a9c7e50675354: echo $this->zoomin; goto a024919912ed93f8dd52a01015f7d0c2; D9ee3bb481e8d5c9625c61ce97f17d16: if (!((!isset($this->type[0]) || !$this->xaxis) && $this->type[0] != "\x63\x68\x61\x72\164\x74\x61\142\x6c\145" && $this->type[0] != "\x68\145\x61\x74\x6d\141\x70")) { goto d67015fa06b4dc100c843477a39920cb; } goto De9a378fd7c312deba2d35ea0db1a851; F881294add9b893c71d3973256b992fc: $legacy = $this->legacy; goto ce4ef66c905e1bcf48674afa07e7707b; F570052518ecf613b8ac949d17b993f1: echo $this->height; goto F1008c9d7ec3417a27aa7f172f61801c; b39bfd6720b5a4c1e491d4e90448f57f: echo $this->showgrid; goto ad50fb3bb560ea5204b348b931ba4dc6; D31fd478e4d6c281b614b2616120ffaa: $this->zoomout = "\x5a\x6f\x6f\x6d\x20\x6f\x75\x74"; goto Da782a0f21948572bf8b76c3be4e735f; B47933d253f4b0f572596683b3a2af9f: echo "\x9\11\11\x9\11\40\40\x20\x20\x20\x20\40\x6c\145\x67\x65\156\x64\x3a\40\x7b\157\x72\x69\x65\156\164\x61\x74\151\157\156\x3a\40\42\x76\42\x7d\54\15\xa\x9\11\11\x9\x9\40"; goto c4909af29ecb319e82db66ef7082030a; F8f2ada9bf401270133c44942bac902a: if (preg_match("\x2f\134\142\x67\157\157\147\x6c\x65\134\x62\57", $this->sql[$i])) { goto E508e5ee282f93eccdd1e58f96062f04; } goto a292fc3e62e48f6e50e71d53e53b109e; A727d2902d9d4111c9dc45da4bd39742: echo "\xd\12\11\11\11\11"; goto F09b17fdb9b08943654e5a094192326e; aa01c695f7ddfff08f98d10ad2b08aa2: echo "\x23\60\x30\x30\60\x30\60"; goto A5955341a887ac29415020407b0199db; D02fc9a16aba09ba69d539700c786fd8: a6bab35faec1ea8f0423d2c57840c1ac: goto aaad8ef15236fa24ef140d90f911ddae; b9cded6e3c03b2b41747ab55503bc8b8: echo "\x9\x9\x9\x9\11\40\x20\40\150\145\151\x67\150\164\72\x20"; goto C100c356cf54a107ef1799a1284e5a83; d0efd2c882b41f009ea1a4ab3a007f9e: Db099fa787250d3dbb6e38a7472b0a82: goto b0e0fc47b30fa8ac8d64cabdc23db054; D713145c0db76f5afdd79efaf66547a9: $xlsx = SimpleXLSX::parse($filename); goto Afb6a05d7d2022cc9d4e1a9d40e257a3; Bfea0deeca7b4f0d7a2e86e5d29be510: $str = ob_get_clean(); goto A1706ff1e66b79c045afc417abfc995f; cb9debac792106b08286af7cd8434042: ce6450e3ec1d0ef4ad1afa9630364611: goto d827d44b43611133c4a9d160a3375d9a; D4a3c2dff70be575b8764ded25e6085a: foreach ($this->xaxis as $i) { goto e86d6bfbd0d043aea879f46717a32194; Ee6d6bbdcac4857bfc9c5866c6bddd3c: array_splice($xpredict, 0, 0, end($this->xaxis[$k - 1])); goto Fc74f5beda9da51f0fa05522b3511fa6; f06e932e458f365ccd45fa2affac0397: echo "\x9\x9\11\11\11\11\11\11\11\x20\x20\x7d\54\xd\xa\11\x9\x9\x9\11\11\x20\x20"; goto cc2ada03a60acae62be514fce1759399; Fc74f5beda9da51f0fa05522b3511fa6: array_splice($ypredict, 0, 0, end($this->yaxis[$k - 1])); goto Eec5c74f96e83468a53b77db21e47280; f143c1a18502388e38cdc928707f122e: if (!($n < $this->forecast[$k - 1])) { goto Ff90e7e236ece70bed7f5c2cc70bacf4; } goto Eec3bc2846076740b177e1d3a833cedf; C6aff8b4f30a170901a212fe2b5bc871: goto dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6; goto b070922e838685506ddef1cff2018933; c98f8e14ddb5c15fa390ab041abe99bd: $xpredict = $xpredict_date; goto Ee6d6bbdcac4857bfc9c5866c6bddd3c; E8cfea76d1502d4a1bb3a28b77b62273: goto B19d968ae82d9ddf52cd398e67837c30; goto a5708987e717535597c9cf3c0597bc07; bf6770fd260a80f6ebd35d9828a6c589: echo "\11\11\x9\11\11\11\x20\40"; goto b1684fb75acd8ff178fb0b0c7782dd38; e86d6bfbd0d043aea879f46717a32194: $k++; goto Ea4335fb7a8f1a4ec99da503b4d3e333; b5f83b5b3d0035fe42b1fda430edd63c: $dateformat = "\x4d\55\x59"; goto F172435207e9f7b4250b8f103777a057; aab4a0f77d6e10bd8d89a90283c98d8d: echo "\11\x9\11\x9\x9\x9\x9\x77\151\144\164\x68\x3a\x20\x35\x2c\xd\xa\11\x9\x9\11\x9\x9\x9\144\x61\x73\x68\x3a\x20\47\x64\x6f\x74\x27\xd\xa\x9\11\11\11\x9\x9\x20\40\x7d\54\x20\40\15\12\11\x9\x9\x9\11\11\x20\40\15\12\11\x9\x9\x9\x9\x9\40\40"; goto E40e3e29dd9b3b0b18485ce29d5d7cb9; A0db55ff1152df3944f3923693f90c8c: echo "\x9\x9\x9\11\11\x9\40\40\x9\164\x79\160\145\72\40\x27"; goto D7bd7d31b805db29636e7fa00e9b665f; e87a3d5e99dfb30af68f085528b5811a: if (empty($this->yntitle[$k - 1])) { goto E62ee40a6d70bbdfcd3e1a9bae69f03b; } goto C8fbc04f3df8a0e98b5a6bfd1351b31a; e19235e68aa540b55d4d07de84dd1f1c: echo "\x9\x9\11\x9\x9\11\11\x20\40\15\xa\x9\11\x9\x9\11\11\x20\x20"; goto e87a3d5e99dfb30af68f085528b5811a; B48446841512c35d4694de01a7e8a25c: echo "\x9\x9\11\11\x9\x9\40\x20\x20\xd\xa\x9\x9\x9\11\11\11\x20\40\40"; goto A5e59d5723f676e2ca589b16abf1e423; Bd647fb2385b5fc83ed6cad7a7bae438: echo "\x9\11\x9\x9\x9\x9\11\11\xd\xa\11\x9\x9\x9\11\11\x20\40\x6c\151\156\x65\72\40\x7b\15\xa\11\11\11\11\11\11\40\40"; goto B8ad749f1c65351f601f1b80b26a9c26; b7f9dcc4c9bdc0a8f87ee7403b51350a: $day_diff = array_sum($diff) / count($diff); goto df380c6a1aa33b0a540adefd777236e7; f278036bd25cb795e0623b59410cf414: if ($isModel[$k - 1] == "\121\x54\122") { goto a1bde86f49644cb033057a603b0b4ba9; } goto aa0b8bc5430a59292425ce4e414ebd07; D2430c4601e04b7ab6151e013323f798: Dd88dd7e43b8c0c4c95a20341a51ed6b: goto c08e646ed7c374ab4529ef7118a227d0; F50ff8c5f16afef35bdf54cec1c0ca87: B19d968ae82d9ddf52cd398e67837c30: goto c1d0592994907f213780c5f46e7cc533; cb3a1d74713af8222f449145c293e97e: echo $this->color[$k - 1]; goto eae3d09e8185c93fbdfe5f8d1e1e241e; E4e42b5623e8639befc808ab26b86108: echo "\47\54\15\xa\x9\x9\11\x9\x9\11\x20\40\x20"; goto D840af65774da0ef6763a946c27184cf; b69367b4c87d50790cf8c4db63816909: echo "\x66\151\x6c\154\x3a\x20\x22\164\x6f\172\x65\162\x6f\171\42\x2c\40"; goto ab14cefd1de40db854d6390ba9100b0a; ca2f89b4a8e3884be9f8bc6f81570aeb: $xpredict[0] = $later; goto E1dbb04d147877d33327c36d0f1813a8; Cccaa678b751b0068fbd23e26e79666a: $retrainy = $ypredict[$n]; goto f278036bd25cb795e0623b59410cf414; C6daf3e7ae8721340a25581a1902f1b3: $i[count($i) - 1] = "\x51" . ceil(date("\155", $later) / 3) . "\55" . date("\x59", $later); goto f1f78260a483f27a1d1c70dc75302d45; dcc62dc1c41914a36337248b193f733e: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto F318ec3f9744dcb31c3b4f30efdcb912; } goto Dbda4e0780338842f93b3c84a9cd125c; Defdd065e84521830ce1b2288c1bc5c9: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto F53f26b853bf4621bdc3abd21027b7c8; } goto D3fc03a1eb3c0dbef6fd7b63d9d1193a; f1f78260a483f27a1d1c70dc75302d45: D8c864ab86279e02e314bf2e71e306d5: goto A042e9f9f1eda8243bcd102dc394b3fd; d970bbf708d0671b2f25f3eb6cd5ab48: echo "\x20\x73\150\x61\160\x65\72\x20\42\x73\x70\x6c\x69\x6e\145\x22\x2c\x20"; goto B25e4c3baca06e9544be7e2893b298cb; Dda0c090f55224f9d70f6193dc7d431e: aec6ab767a0f01ffab56c6d7225d04ef: goto eb1d62327d6e1fd659dcb8b2a499632b; B25e4c3baca06e9544be7e2893b298cb: B996918f264640bd4d295e92affab497: goto dcc62dc1c41914a36337248b193f733e; Cce9cf0f7a73c514bd832c0510968227: echo $j + $c; goto faa8c7da81f7ef9f92b4d1b6a786c92d; b4b50253281d07cf2370360be4120bd0: echo "\54\40\xd\12\11\11\x9\11\x9\11\40\40\x9\40\x79\x3a\x20"; goto Ad6ff58ce5c6738747c901a54be98a94; def130f9ab0d76707c9857b11efa8708: $isModel[$k - 1] = ''; goto e2458154e7dde7601826c1541925d193; f3624484dd581cdaae963f640331290b: $dt = $year . "\x2d" . $quarter * 3; goto a14fb33a05dce0833f6126494d3d2b5f; bacb601cbd4ae8c9a69c6e108b7deefd: $n = 0; goto ba042ee596de2bbb0f000dccfbd07308; E40e3e29dd9b3b0b18485ce29d5d7cb9: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto f657ba67446375f6dfa8567a4b98db82; } goto D9b2f8361908612899b80e6726e206f9; Db75c3c5845ed72c92258823fa1cebc4: goto f43fd8159b08709f6257c81bf137aebe; goto A5b75258bc3505a645e81543bef53d40; eeb5198f29ec7c9a852f2745fa679232: D8a766e6e414824c6c0cd24f825d9f05: goto Fa7ec3d35d74cb13e8ee890722a48380; e2458154e7dde7601826c1541925d193: $dateformat = date_format_is(end($i)); goto ab34b595d716cefaeff622246f87d050; f0d33d8de3b459a20346e46dd7c7dccf: $later = strtotime(end($i)); goto fcf552059abea080c66b8eeed70df594; a5708987e717535597c9cf3c0597bc07: ff84986d6dbeb91c56d62f0c100321fe: goto cdcca0dffda9ba2dec93250706468fac; A163d0b7c9de20285074c70e49010e08: Ce52016e4c2009011fc722eb939edb8d: goto ca2f89b4a8e3884be9f8bc6f81570aeb; f35ebcb541b65a19a7d0f6d44bf128a7: echo "\54\x20\15\xa\11\11\x9\x9\11\x9\x9"; goto E8cfea76d1502d4a1bb3a28b77b62273; a8f89e637a922f98504eca21b0ac6e1a: $regression->train($xdoublearray, $ydoublearray); goto bacb601cbd4ae8c9a69c6e108b7deefd; b070922e838685506ddef1cff2018933: F7592af50ef333d59dd872748e826be0: goto a969bec3b7f3f45d1b73057a6446e318; e40936d06ad0ff238884a3a294039201: echo "\166\x69\163\151\142\x6c\145\72\x20\x66\x61\154\x73\x65\54"; goto e47c86371d3091f7368dd4b7d7943cfc; f51c9a5ecc969ab45d42b9822a6743dd: $dateformat = "\131"; goto C6aff8b4f30a170901a212fe2b5bc871; ff68df69c5c1b9c8d4da99aa3070ea84: dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6: goto B08b3eddba471ef507b64752b99b979e; F0cb19853f2813b702f76f447900b004: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto D560ed6c6c741aa85031bb532e56f259; f157bf2f4346672b65dac309e9caeaf4: C2c714b7cf800cc5dc4dea85d9d3b560: goto c3c40bd004419705fc2d3b4f7b9472a1; Eec5c74f96e83468a53b77db21e47280: echo "\11\x9\x9\x9\x9\11\166\x61\162\x20\x74\162\x61\143\x65"; goto Cce9cf0f7a73c514bd832c0510968227; d3ee088c418024fbba7de5536b758645: C59844379958eeb25554eaffffb76a6a: goto b5f83b5b3d0035fe42b1fda430edd63c; cc2ada03a60acae62be514fce1759399: f657ba67446375f6dfa8567a4b98db82: goto e19235e68aa540b55d4d07de84dd1f1c; cdcca0dffda9ba2dec93250706468fac: echo "\x9\x9\11\11\11\11\40\x20\x20\40\x20\x79\x3a\40"; goto Cdd7c0d8111f2a8e34574c8e50a7ceb9; Ea4335fb7a8f1a4ec99da503b4d3e333: if (!isset($this->forecast[$k - 1])) { goto aa9840dd745745371bc4bf0a6c3522a1; } goto B03142bae34eabb54ebd3aa9dd744355; Ac3ab1f4c37bd93750d586e8bd8d25b3: goto dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6; goto d3ee088c418024fbba7de5536b758645; b1684fb75acd8ff178fb0b0c7782dd38: if ($this->orientation == "\150" && ($this->type[$k - 1] == "\154\x69\156\x65" || $this->type[$k - 1] == "\x61\x72\145\141")) { goto ff84986d6dbeb91c56d62f0c100321fe; } goto B7362c916789c2e9209ab2e34b029de9; Ad6ff58ce5c6738747c901a54be98a94: echo json_encode($ypredict); goto f35ebcb541b65a19a7d0f6d44bf128a7; b99687ad5514b217deb65fabfdecc0e4: if (is_numeric(end($this->yaxis[$k - 1]))) { goto C2c714b7cf800cc5dc4dea85d9d3b560; } goto a6e763e9860ec9e5b4fd34407f8f3f6f; fe5aa2221bc40d507e9123ad50b862ef: if (!(count($i) < 2)) { goto Aab588439854a7af2b818174af973cd1; } goto B71f42b0df949dde24dbc6cb898713a5; ba042ee596de2bbb0f000dccfbd07308: f43fd8159b08709f6257c81bf137aebe: goto f143c1a18502388e38cdc928707f122e; c1d0592994907f213780c5f46e7cc533: echo "\11\11\11\11\x9\11\40\x20\15\xa\11\x9\11\11\11\11\x20\40"; goto E199ed769d29b247e956d78401c67686; F37b24f58285eb925b9c7071538bff86: echo json_encode($ypredict); goto A62ae5cbcc870b744bcc9a2d01e3c18d; a0e1e640ba95c7e8873605ba33232877: echo json_encode($ypredict); goto f4cf9da69bc24f229c1fe3daf46fe283; bc82d91df896365ba928dd2893c08e33: E6697c113118e80454bab68092cbf352: goto d132b0bb6934380bf2379d317de23201; e75a2cdf183774fcc46e2793e8357a16: $later = strtotime("\53" . $day_diff . "\x20\144\141\171", $later); goto A163d0b7c9de20285074c70e49010e08; d0ff2dd7659934ec9cf5018b98675add: $dateformat = "\115\x2d\131"; goto ff68df69c5c1b9c8d4da99aa3070ea84; b499e3b9eae7463fd9fb847dbe8552b9: if ($isModel[$k - 1] == "\x51\x54\122") { goto F7592af50ef333d59dd872748e826be0; } goto Ac3ab1f4c37bd93750d586e8bd8d25b3; fcf552059abea080c66b8eeed70df594: if (!($isModel[$k - 1] == "\121\x54\x52")) { goto D8c864ab86279e02e314bf2e71e306d5; } goto C6daf3e7ae8721340a25581a1902f1b3; Cdd7c0d8111f2a8e34574c8e50a7ceb9: echo json_encode($xpredict); goto Da1e63e57dbe98c6a47d84d2d743fa16; B5d71a9897d392b4012569e6a52d3ef7: if (!($this->datalabel == "\164\x72\165\145")) { goto F7ff4c45cab093c9fc2dd92e7a1f6073; } goto c64ff88b07a8bb0ece955e4617684a0a; D9b2f8361908612899b80e6726e206f9: echo "\x9\11\x9\x9\11\11\11\11\11\40\40\x6d\x61\x72\153\145\x72\72\x20\173\xd\xa\x9\11\x9\x9\11\11\x9\x9\x9\11"; goto Defdd065e84521830ce1b2288c1bc5c9; A042e9f9f1eda8243bcd102dc394b3fd: foreach ($this->yaxis[$k - 1] as $value) { $ydoublearray[] = array($value); E476c505d59627a370a7149d50482e75: } goto a410632a1eed7e09e41214fa935279ff; ab3477f14886baba692b9f26688ea51e: F53f26b853bf4621bdc3abd21027b7c8: goto f06e932e458f365ccd45fa2affac0397; df380c6a1aa33b0a540adefd777236e7: $day_diff = round($day_diff / (60 * 60 * 24)); goto f0d33d8de3b459a20346e46dd7c7dccf; E65e71b7d89d8387efa5ffdabeb30781: b978b20f39e4f85335a7cc4262234b52: goto D1e2744f65c485b0a09e6da5f631f24c; c6c8bc151a97d85d3d258bb204591e2b: echo "\146\x69\x6c\x6c\x63\157\x6c\x6f\162\72\x20\42" . $this->color[$k - 1] . "\65\60\42\54\x20"; goto eeb5198f29ec7c9a852f2745fa679232; D3fc03a1eb3c0dbef6fd7b63d9d1193a: echo "\x9\x9\x9\11\x9\x9\x9\11\x9\11\x9\x63\x6f\x6c\157\162\x3a\40\x22"; goto e4fc1b6ffcfa90790e18c922d05d1b3f; A62ae5cbcc870b744bcc9a2d01e3c18d: echo "\x2c\40\xd\xa\11\x9\x9\11\x9\11\x9"; goto F50ff8c5f16afef35bdf54cec1c0ca87; F172435207e9f7b4250b8f103777a057: goto dc7ac8d49a7ebc7a2e41c31b5059e1d6; goto Eff982ec6c132bde3686d77d9cf9b741; c6aad838e34392ead84f63a470e79afd: if (!($this->type[$k - 1] == "\x73\143\141\164\x74\x65\x72\63\144")) { goto aec6ab767a0f01ffab56c6d7225d04ef; } goto a2d6beeccddd286918f041c6fe4b4114; B992a7b3e29f926411b9b20abdf0ab2f: echo json_encode($xpredict); goto b4b50253281d07cf2370360be4120bd0; a14fb33a05dce0833f6126494d3d2b5f: $i[count($i) - 1] = date("\115\x2d\x59", strtotime($dt)); goto d0ff2dd7659934ec9cf5018b98675add; e563a0cb1bae713f90d88beb2d5d5add: echo "\156\141\x6d\145\72\42" . $this->forecastlabel . "\72" . $this->tracename[$k - 1] . "\42\54"; goto f3ea030b55d84a29c4782b55be88f88d; a6e763e9860ec9e5b4fd34407f8f3f6f: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto f157bf2f4346672b65dac309e9caeaf4; B68c69345ff3ac8efc99de46aa9bc662: F318ec3f9744dcb31c3b4f30efdcb912: goto aab4a0f77d6e10bd8d89a90283c98d8d; B71f42b0df949dde24dbc6cb898713a5: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto b97970f9d62d8ad0781184a81b419158; F2dd701a1cd01640934d25db346c54f4: $n++; goto Db75c3c5845ed72c92258823fa1cebc4; Eec3bc2846076740b177e1d3a833cedf: $maxdate = strtotime("\x2d" . $day_diff . "\x20\x64\x61\171", $maxdate); goto A6c32853146338c20580fb5ce7a332a4; c3c40bd004419705fc2d3b4f7b9472a1: $c++; goto A5c7e0531e2698f945138eaeb6f1ca30; daef388512e08519963523ce5e846d82: bf28274b8f342c78c41dc648c3a02fda: goto Fa70dd26cea65e53dd2af8503bd091c2; E36183f82aff22265fb6b27e839f46c4: D954e7cd25e6d72f13eeb71db20721a0: goto d1bfc04b8a1e6126a4c1f7ad998abb80; e47c86371d3091f7368dd4b7d7943cfc: a25cfda0aafd73fba8576e7d92ab6e44: goto B028526e6bffda97af7dd07fd8756eb8; ec5784a26544f7e6aaf4f47e890036e6: $retrainx[] = $xpredict; goto Cccaa678b751b0068fbd23e26e79666a; ab34b595d716cefaeff622246f87d050: goto daa32ca493037ad04893fbadbb78ca7d; goto D2430c4601e04b7ab6151e013323f798; d77674bf40dc02aaf443e04b22d3eef1: goto e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040; goto E65e71b7d89d8387efa5ffdabeb30781; B7362c916789c2e9209ab2e34b029de9: echo "\x9\x9\11\11\x9\x9\x9\40\170\x3a\40"; goto B992a7b3e29f926411b9b20abdf0ab2f; b97970f9d62d8ad0781184a81b419158: Aab588439854a7af2b818174af973cd1: goto b99687ad5514b217deb65fabfdecc0e4; Fa7ec3d35d74cb13e8ee890722a48380: E85227f0277ed95a35b8810c0e465f11: goto Bd647fb2385b5fc83ed6cad7a7bae438; A5b75258bc3505a645e81543bef53d40: Ff90e7e236ece70bed7f5c2cc70bacf4: goto c98f8e14ddb5c15fa390ab041abe99bd; aa0b8bc5430a59292425ce4e414ebd07: $xpredict_date[$n] = date($dateformat, $later); goto da7f1859396133f9ff17112c07c40953; e63937bd68d846c8814690f41e832e63: echo "\156\141\x6d\x65\72\42" . $this->forecastlabel . "\42\x2c"; goto A14b93ad84f0141e9983316892e25181; e10a7628eab0fc5b2e9d2410cd59721b: if (strtotime(end($i))) { goto Ecc057ac0747cb32ea540d8b8394754d; } goto F0cb19853f2813b702f76f447900b004; f4b6e7399cc09d5d8a8cd4913d8636bf: if (!($k > 1)) { goto a25cfda0aafd73fba8576e7d92ab6e44; } goto e40936d06ad0ff238884a3a294039201; a2d6beeccddd286918f041c6fe4b4114: echo "\155\x6f\x64\145\72\40\x27\x6c\151\x6e\x65\x73\x27\x20\x2c"; goto Dda0c090f55224f9d70f6193dc7d431e; d8ee491da15777659963813d525108f5: echo "\157\162\x69\x65\156\x74\x61\164\151\157\156\x3a\x20\47\x68\47\x2c"; goto a1b5c38d67d6f3cc313982735e364578; E1dbb04d147877d33327c36d0f1813a8: $ypredict[$n] = intval($regression->predict($xpredict)); goto ec5784a26544f7e6aaf4f47e890036e6; Af3e4fa3469f4c0f4a7f0fed92ac50f9: $xpredict_date[$n] = "\121" . ceil(date("\155", $later) / 3) . "\x2d" . date("\x59", $later); goto daef388512e08519963523ce5e846d82; c64ff88b07a8bb0ece955e4617684a0a: echo "\x9\x9\x9\x9\x9\x9\x9\164\x65\x78\164\72\x20"; goto a0e1e640ba95c7e8873605ba33232877; c8234cfc41e05020b25542f96fcced57: F7ff4c45cab093c9fc2dd92e7a1f6073: goto bf6770fd260a80f6ebd35d9828a6c589; A5c7e0531e2698f945138eaeb6f1ca30: foreach ($i as $key => $value) { goto Eeb026bdf1a91f0c1498ec268aaf5edc; ef05a16d8be8d4473deba8ffd5f43e53: F738e64fa97a790a52a435aab6cc424a: goto E233c6ccf3863b0a2764495acb49deea; Bce26f7f11b509b49afbb38d6a0f2629: if (!($key > 0)) { goto F9a77933e8cfae4b21ba13c460ea27be; } goto B290aa25fef684aab81f688b9af07a5d; Ae0f941d95015b9074fa469b95806cf2: d3e73917695418018b7e79eeb3ffff57: goto Cc2ecb0dba7e3702ebcd6747fbdbfec4; f6a3a0359b1bdd3fadf6e0163e914a21: $dt = $value . "\x2d\60\61\x2d\x32\65"; goto Aba2229118c823ef5e83897e83918d1d; E233c6ccf3863b0a2764495acb49deea: if (!($isModel[$k - 1] == "\x59\x45\101\122")) { goto c3ce01bd6ab03e5ba7cdb54ebf2790af; } goto f6a3a0359b1bdd3fadf6e0163e914a21; B3069d68e7e377946341fc7d1f0dbb8f: $dt = $year . "\55" . $quarter * 3 . "\55\62\65"; goto cd4c13b58cf554aaa250224758a5a5db; f48d9b913bc01f21191b3ba919ef4c30: $i[$key] = $value; goto Eeae7863be20e3756c176c98daea459e; Eeb026bdf1a91f0c1498ec268aaf5edc: if (!($isModel[$k - 1] == "\121\x54\x52")) { goto F738e64fa97a790a52a435aab6cc424a; } goto C961e051776961ef268c5022a217affc; B290aa25fef684aab81f688b9af07a5d: $diff[] = abs(strtotime($value) - strtotime($i[$key - 1])); goto f39aa15eb8bdcb636a36da322613f760; c1d80e8dbc8be5ea85f59d8a8f0ce9c8: $i[$key] = $value; goto ef05a16d8be8d4473deba8ffd5f43e53; cd4c13b58cf554aaa250224758a5a5db: $value = date("\115\x2d\131", strtotime($dt)); goto c1d80e8dbc8be5ea85f59d8a8f0ce9c8; Aba2229118c823ef5e83897e83918d1d: $value = date("\115\55\x59", strtotime($dt)); goto f48d9b913bc01f21191b3ba919ef4c30; f39aa15eb8bdcb636a36da322613f760: F9a77933e8cfae4b21ba13c460ea27be: goto Ae0f941d95015b9074fa469b95806cf2; F81134cb29017b96d25f2fb816420791: $xdoublearray[] = array(strtotime($value)); goto Bce26f7f11b509b49afbb38d6a0f2629; Eeae7863be20e3756c176c98daea459e: c3ce01bd6ab03e5ba7cdb54ebf2790af: goto F81134cb29017b96d25f2fb816420791; C961e051776961ef268c5022a217affc: list($quarter, $year) = sscanf($value, "\121\45\144\55\x25\144"); goto B3069d68e7e377946341fc7d1f0dbb8f; Cc2ecb0dba7e3702ebcd6747fbdbfec4: } goto F54b34e5b4ae8614035280fee4609eee; A14b93ad84f0141e9983316892e25181: goto Bfe4b903ffd6cff1471ea43bb3177299; goto F553962cfdce9fbbd13779b6fb388d41; F553962cfdce9fbbd13779b6fb388d41: Dbffb11f77852220bc2265f7c93e07f5: goto e563a0cb1bae713f90d88beb2d5d5add; E4cf714e9a7d0cabcdf66c506ea6aa83: $regression = new LeastSquares(); goto a8f89e637a922f98504eca21b0ac6e1a; fe46a944e628ad1d24c1ede8188a69c4: if (!($this->orientation == "\x68")) { goto f0290710a44d1dc31cbfb97b9e6406a7; } goto d8ee491da15777659963813d525108f5; Dbda4e0780338842f93b3c84a9cd125c: echo "\x9\11\11\x9\11\11\x20\x20\x63\x6f\154\157\x72\72\40\42"; goto cb3a1d74713af8222f449145c293e97e; B08b3eddba471ef507b64752b99b979e: daa32ca493037ad04893fbadbb78ca7d: goto e10a7628eab0fc5b2e9d2410cd59721b; eb1d62327d6e1fd659dcb8b2a499632b: echo "\11\x9\x9\11\x9\11\x9\175\x3b\15\12\x9\11\11\11\x9"; goto bc82d91df896365ba928dd2893c08e33; D560ed6c6c741aa85031bb532e56f259: Ecc057ac0747cb32ea540d8b8394754d: goto fe5aa2221bc40d507e9123ad50b862ef; da7f1859396133f9ff17112c07c40953: goto bf28274b8f342c78c41dc648c3a02fda; goto C8fba01330507b90b35016090850279a; a410632a1eed7e09e41214fa935279ff: Bcd0315c1febb53568b0db00e4e34044: goto E4cf714e9a7d0cabcdf66c506ea6aa83; e4fc1b6ffcfa90790e18c922d05d1b3f: echo $this->color[$k - 1]; goto ea5b279ddde80aaf2725d0f134e58e3b; ea5b279ddde80aaf2725d0f134e58e3b: echo "\x37\x30\x22\x2c\15\12\11\x9\x9\x9\11\x9\x9\x9\x9\x9\11\x6f\160\x61\x63\151\164\171\x3a\60\56\67\x2c\xd\12\x9\11\11\x9\11\x9\x9\11\x9\11"; goto ab3477f14886baba692b9f26688ea51e; Cf1546f1d7838aab398d3fdbcfb60918: echo $k; goto E4e42b5623e8639befc808ab26b86108; Fa70dd26cea65e53dd2af8503bd091c2: f1286431eb551a48393713415628b200: goto F2dd701a1cd01640934d25db346c54f4; a5a6a8e7458d05614d962895eccb7af9: echo "\11\x9\x9\11\11\x9\x20\40"; goto fe46a944e628ad1d24c1ede8188a69c4; f2ef2dff5ef57a2ee42ac55456802405: echo "\47\54\15\12\11\11\11\11\11\11\x9"; goto c6aad838e34392ead84f63a470e79afd; d132b0bb6934380bf2379d317de23201: aa9840dd745745371bc4bf0a6c3522a1: goto E36183f82aff22265fb6b27e839f46c4; D1e2744f65c485b0a09e6da5f631f24c: if (!empty($isModel[$k - 1])) { goto Dd88dd7e43b8c0c4c95a20341a51ed6b; } goto def130f9ab0d76707c9857b11efa8708; B8ad749f1c65351f601f1b80b26a9c26: if ($this->type[$k - 1] == "\x6c\x69\x6e\x65") { goto B996918f264640bd4d295e92affab497; } goto d970bbf708d0671b2f25f3eb6cd5ab48; ab14cefd1de40db854d6390ba9100b0a: if (empty($this->color[$k - 1])) { goto D8a766e6e414824c6c0cd24f825d9f05; } goto c6c8bc151a97d85d3d258bb204591e2b; D7bd7d31b805db29636e7fa00e9b665f: echo $this->type[$k - 1]; goto f2ef2dff5ef57a2ee42ac55456802405; B028526e6bffda97af7dd07fd8756eb8: fa58d80f0f36646c1f322b805ca617ec: goto a5a6a8e7458d05614d962895eccb7af9; Da1e63e57dbe98c6a47d84d2d743fa16: echo "\x2c\x20\xd\xa\x9\x9\11\x9\x9\11\x20\x20\x9\40\170\72\x20"; goto F37b24f58285eb925b9c7071538bff86; f4cf9da69bc24f229c1fe3daf46fe283: echo "\x2e\155\141\x70\x28\123\x74\162\x69\x6e\147\51\54\15\12\11\x9\11\11\x9\11\11\164\x65\x78\164\160\x6f\163\151\x74\151\157\x6e\72\x20\x27\x61\x75\164\x6f\47\x2c\15\xa\11\11\11\x9\11\11\x9\155\x6f\144\145\72\x20\47\x6c\151\x6e\x65\163\x2b\155\x61\x72\153\145\162\x73\x2b\x74\145\170\x74\47\54\15\12\11\11\x9\x9\x9\11\11"; goto c8234cfc41e05020b25542f96fcced57; c08e646ed7c374ab4529ef7118a227d0: if ($isModel[$k - 1] == "\x4d\x4f\116") { goto C59844379958eeb25554eaffffb76a6a; } goto E71e8204ba92bc24ab9ed7470ec07e1b; A5e59d5723f676e2ca589b16abf1e423: if (!($this->dropdown == "\x74\162\165\x65")) { goto fa58d80f0f36646c1f322b805ca617ec; } goto f4b6e7399cc09d5d8a8cd4913d8636bf; eae3d09e8185c93fbdfe5f8d1e1e241e: echo "\67\60\x22\54\15\12\11\11\x9\x9\x9\11\40\x20\157\160\141\143\151\x74\171\x3a\x20\x30\x2e\67\x2c\15\12\11\11\11\11\x9\x9\40\40"; goto B68c69345ff3ac8efc99de46aa9bc662; f3ea030b55d84a29c4782b55be88f88d: Bfe4b903ffd6cff1471ea43bb3177299: goto bf59b8ae0f6528b927e5baa11aacb5c6; bf59b8ae0f6528b927e5baa11aacb5c6: if (!($this->type[$k - 1] == "\x61\x72\145\x61")) { goto E85227f0277ed95a35b8810c0e465f11; } goto b69367b4c87d50790cf8c4db63816909; C8fbc04f3df8a0e98b5a6bfd1351b31a: echo "\11\x9\x9\11\11\x9\11\40\x20\x79\141\170\151\x73\72\x20\47\x79"; goto Cf1546f1d7838aab398d3fdbcfb60918; F54b34e5b4ae8614035280fee4609eee: e0c394fe2ec22b71ceeb2eb4f01e7bc5: goto b7f9dcc4c9bdc0a8f87ee7403b51350a; A6c32853146338c20580fb5ce7a332a4: if (!(strval($later) < $maxdate)) { goto Ce52016e4c2009011fc722eb939edb8d; } goto e75a2cdf183774fcc46e2793e8357a16; faa8c7da81f7ef9f92b4d1b6a786c92d: echo "\x20\75\40\x7b\15\12\11\x9\11\11\x9\x9\x9"; goto B5d71a9897d392b4012569e6a52d3ef7; a1b5c38d67d6f3cc313982735e364578: f0290710a44d1dc31cbfb97b9e6406a7: goto A0db55ff1152df3944f3923693f90c8c; ffd88c896bf9c16afb4939accb6d376c: if (!empty(end($i))) { goto b978b20f39e4f85335a7cc4262234b52; } goto d77674bf40dc02aaf443e04b22d3eef1; E199ed769d29b247e956d78401c67686: if (!empty($this->tracename[$k - 1])) { goto Dbffb11f77852220bc2265f7c93e07f5; } goto e63937bd68d846c8814690f41e832e63; B03142bae34eabb54ebd3aa9dd744355: if (!($this->forecast[$k - 1] > 0)) { goto E6697c113118e80454bab68092cbf352; } goto ffd88c896bf9c16afb4939accb6d376c; Eff982ec6c132bde3686d77d9cf9b741: F904add9104d58fab9e930bc33e01ece: goto f51c9a5ecc969ab45d42b9822a6743dd; a969bec3b7f3f45d1b73057a6446e318: list($quarter, $year) = sscanf(end($i), "\x51\45\144\x2d\x25\144"); goto f3624484dd581cdaae963f640331290b; E71e8204ba92bc24ab9ed7470ec07e1b: if ($isModel[$k - 1] == "\131\x45\101\x52") { goto F904add9104d58fab9e930bc33e01ece; } goto b499e3b9eae7463fd9fb847dbe8552b9; D840af65774da0ef6763a946c27184cf: E62ee40a6d70bbdfcd3e1a9bae69f03b: goto B48446841512c35d4694de01a7e8a25c; C8fba01330507b90b35016090850279a: a1bde86f49644cb033057a603b0b4ba9: goto Af3e4fa3469f4c0f4a7f0fed92ac50f9; d1bfc04b8a1e6126a4c1f7ad998abb80: } goto A49d64e414501b954d9ef956866f1c11; D536b6a2d375ad2c86463c08bfcf0a44: echo "\42\51\xd\xa\40\40\x20\x20\x20\x20\40\40\40\x20\x20\40\x20\40\40\40\x76\141\162\40\x72\145\163\151\x7a\145\x44\x65\142\157\165\156\x63\145\x20\x3d\x20\x6e\165\154\x6c\73\15\xa\15\12\x20\40\40\40\40\40\40\40\x20\40\40\x20\40\40\x20\40\146\x75\x6e\143\x74\151\157\x6e\40\x72\145\163\151\x7a\145\120\154\x6f\164\x28\x29\40\173\15\12\40\x20\40\x20\x20\40\40\40\x20\x20\40\x20\x20\40\40\40\x20\40\x20\40\x76\x61\162\x20\142\142\x20\75\40\x67\x64\x2e\x67\x65\x74\102\157\x75\x6e\144\151\156\147\103\154\x69\145\x6e\164\122\145\143\164\50\51\x3b\xd\xa\x20\40\40\40\40\40\x20\x20\x20\x20\40\x20\40\40\x20\x20\x20\40\40\x20\x44\x61\x73\150\x62\x6f\x61\x72\144\102\x75\151\x6c\144\145\x72\56\162\145\x6c\x61\x79\x6f\165\x74\x28\x67\144\x2c\x20\x7b\15\xa\40\x20\40\40\40\40\x20\40\x20\40\x20\x20\x20\40\x20\x20\x20\40\x20\40\40\x20\x20\x20\x77\151\144\164\150\x3a\x20\x62\x62\56\167\x69\144\164\150\54\xd\12\40\x20\40\x20\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\40\x20\40\40\x20\x20\40\40\40\40\40\x20\40\x68\145\x69\147\x68\x74\x3a\x20\x62\x62\x2e\150\x65\151\x67\x68\164\xd\xa\x20\40\40\x20\x20\40\40\40\x20\x20\40\x20\x20\x20\40\40\x20\40\x20\x20\175\51\73\15\12\40\x20\x20\40\40\x20\40\40\40\x20\x20\40\40\x20\40\x20\175\xd\12\15\xa\40\x20\x20\40\x20\x20\40\40\x20\x20\x20\40\40\x20\40\x20\xd\12\x20\40\x20\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\40\x20\40\x20\x20\40\x77\151\156\x64\x6f\167\56\x61\x64\x64\x45\166\145\156\x74\114\x69\163\x74\145\156\x65\x72\50\42\162\145\163\x69\x7a\145\42\54\x20\146\165\x6e\143\x74\x69\157\x6e\50\51\x20\x7b\xd\12\x20\x20\x20\x20\x20\40\x20\x20\40\x20\40\40\40\40\40\x20\x20\x20\40\40\x69\x66\40\x28\162\145\163\x69\x7a\145\104\x65\142\x6f\165\x6e\x63\145\51\x20\x7b\xd\xa\x20\40\40\x20\40\40\40\40\40\40\40\x20\x20\40\40\40\x20\x20\40\40\40\x20\x20\40\167\x69\156\144\x6f\167\56\x63\154\145\x61\x72\124\151\155\145\157\165\x74\50\x72\x65\x73\151\x7a\x65\104\145\x62\x6f\165\156\143\x65\51\73\xd\xa\40\40\x20\40\40\x20\x20\x20\40\x20\x20\x20\40\40\x20\x20\x20\x20\x20\40\175\xd\xa\40\x20\x20\x20\40\40\40\x20\40\x20\x20\40\40\x20\x20\x20\40\40\40\40\162\145\x73\151\172\145\x44\145\x62\x6f\165\156\x63\x65\40\75\x20\167\151\156\x64\157\167\x2e\x73\x65\164\124\151\155\x65\157\x75\x74\x28\x72\145\x73\151\172\145\x50\x6c\x6f\x74\54\40\61\60\60\x29\x3b\15\12\x20\40\x20\40\40\40\40\40\x20\x20\x20\x20\x20\x20\40\x20\x7d\x29\73\15\xa\xd\xa\x9\x9"; goto e42fb2d13f154ab115f70c349c03ce22; c167053046a979b5f4afdbec53526983: D7e620360f532af2db1c45b0cb5ab787: goto b462849cabd08c4e809248716b37b961; Bb863a9b9d099b6c95cdfa2148482f7f: f8b65c9be09361eee13d138d042b9d4f: goto B46c56a4117ece15374f044520cef447; e8b9fdd2d381b3c0e127e9a383d98008: echo "\x27\175\x2c\xd\xa\x9\11\11\11"; goto Bfaf9fa379d7ebb5e6d5ead8fd6efd5d; Fe270d8e1aa9ba3d90f36b6f2677556c: if (!($this->type[0] == "\143\150\141\x72\x74\x74\141\142\154\x65")) { goto db8bcd5dc9f9cf613b835ed2b73d45fd; } goto eb550b52fa090cc2687579001aa75120; b3bc237cf3fa85e8b7c23532d09a5169: foreach ($this->xaxis as $i => $value) { goto dcead08817ad1bd1a22e9c7e5c8214f3; D02a8b16ce87bff876a99724bf5404a8: unset($this->yaxis[$i]); goto B0e1e2d063df3a0b027bac1a5fb12b70; D29a0d2e8d18ff2a99369a87edd3ad57: $ORDER = SORT_ASC; goto e5a363c049ef3e6481a0cebee5c03a52; f63db34a9a03960a4aa2ce7121fe61b9: $ORDER = SORT_DESC; goto C090bbc81d1f84a5f7eb9c4e0ee17546; Fca4e8b9e828d331696c2be8abb4011d: e6d73fc95fd046e5a4b963535903dc6d: goto E50bb210ec7212ceca2da0f639fe69c0; C090bbc81d1f84a5f7eb9c4e0ee17546: goto bddd0f86f10a6a0077a5bf1ba8474a95; goto A35f77a52faf0d26356978adf373b298; D5701d6d39248bd8fdff633172c64269: B6c2abb5c5befc2d1c08d109be957124: goto bd25fcbf654c04dcbdd5a71737333313; dcead08817ad1bd1a22e9c7e5c8214f3: if (!isset($this->xsort[$i])) { goto D6336ec29c74f868002e6dd8599278a7; } goto b411ae79393e2a916805c2e906ac860b; ba8fefdf607d870b3a229c4c385f9c97: $this->xaxis[$i][0] = $a; goto C00bb72839d8fdfaa33f44937735c0cd; a586bc1aab2924b8a13097258933016f: if (!empty(end($this->xaxis[$i]))) { goto E8a7ae604a4a588ce8a2a96b89d7a32a; } goto f078423fff5d2cd75f6e8a9022dd3823; ec0b0d3d37daff37d27580741860d3bb: D54385084f9c8bf3d58fdafa01ad73a4: goto a7d35f084721816ac8326dee28c94710; b677a9e2d5c74fb448cc6c48295f3af6: bba033fb3468611ab1e149a657edbc2c: goto adb7512b7d26519d5cd4f572e75a4d83; e265985411a8a4869e81b83c5d096b15: f2bf548cb1ed7685a40bd842159b5891: goto f15b377de7013208a533ead70760f249; Cd3776d137cbac660b465973cd5555c6: goto ae1f86a3e78a2949a68b2f453793a389; goto Fca4e8b9e828d331696c2be8abb4011d; D47554b6dfb3588c77051b934dc9dc60: a431f4420d0f57130076ff24f5e1ad41: goto e49d1bee200195444c8786cd7cdb069b; f9b9bc3f87e147cd16ae66a7de386e98: if (!in_array($this->xmodel[$i], $is_numbers)) { goto f2bf548cb1ed7685a40bd842159b5891; } goto Ff6573e80763f39b49d6a980b202c690; D67053549d205f5618c0621f48ee003c: Fc8156fc1423ed32facd78b3dc198d4a: goto D05f2e03b23b68c4fbed1a6da173e96c; f078423fff5d2cd75f6e8a9022dd3823: array_multisort($this->xaxis[$i], $ORDER, $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i]); goto D99a5faa8690310284e5f5501cac014c; Fd5fabbc1e9f3f243f11b4b580c6332b: if ($this->xsort[$i] == "\x41\x53\x43") { goto ea12029a2ce05e3b758335bc11bb9820; } goto f63db34a9a03960a4aa2ce7121fe61b9; C00bb72839d8fdfaa33f44937735c0cd: $this->yaxis[$i][0] = $b; goto b1626b0d258d5fa25392c84f70c2db1f; a7fd4f7b3aa96d45f4487e947649c069: array_multisort(array_map("\x73\x74\x72\x74\x6f\164\x69\x6d\145", $this->xaxis[$i]), $ORDER, $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i]); goto D67053549d205f5618c0621f48ee003c; E50bb210ec7212ceca2da0f639fe69c0: $a = array_sum($this->xaxis[$i]); goto d270086f16ab44c35777c4feda007285; D05f2e03b23b68c4fbed1a6da173e96c: goto bba033fb3468611ab1e149a657edbc2c; goto D47554b6dfb3588c77051b934dc9dc60; b1626b0d258d5fa25392c84f70c2db1f: ae1f86a3e78a2949a68b2f453793a389: goto e265985411a8a4869e81b83c5d096b15; b411ae79393e2a916805c2e906ac860b: if (empty($this->xsort[$i])) { goto B6c2abb5c5befc2d1c08d109be957124; } goto Fd5fabbc1e9f3f243f11b4b580c6332b; Fad725e4cfd960351ac0bcaed3514847: unset($this->xaxis[$i]); goto D02a8b16ce87bff876a99724bf5404a8; fc1fa4dd77fb9bf7f974af83cdc75197: $this->yaxis[$i] = array_keys($a); goto ce427dde436dabf00c9a024a334aa3ac; D99a5faa8690310284e5f5501cac014c: goto Ffe03f7ed0969d42968083c72fac3498; goto f9feb3a25934856242055fdab07a2640; f2320f3afca2c10049824068c950012b: unset($this->xaxis[$i]); goto Fa50c529a41e791c853ac48444352f78; adb7512b7d26519d5cd4f572e75a4d83: Ffe03f7ed0969d42968083c72fac3498: goto D5701d6d39248bd8fdff633172c64269; e49d1bee200195444c8786cd7cdb069b: array_multisort($this->xaxis[$i], $ORDER, $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i]); goto b677a9e2d5c74fb448cc6c48295f3af6; Ebc087c8042bd22ca5015fd46d1283c3: if (!(strtotime(end($this->xaxis[$i])) !== false)) { goto Fc8156fc1423ed32facd78b3dc198d4a; } goto a7fd4f7b3aa96d45f4487e947649c069; f15b377de7013208a533ead70760f249: Fa2479d73c520289326909538f43696c: goto b90465ca27839050aa6147e98193d29f; Ff6573e80763f39b49d6a980b202c690: if (empty($this->ymodel[$i])) { goto e6d73fc95fd046e5a4b963535903dc6d; } goto e0fea5b262c2d668c11fa503422d6181; d270086f16ab44c35777c4feda007285: $b = $this->yaxis[$i][0]; goto f2320f3afca2c10049824068c950012b; e5a363c049ef3e6481a0cebee5c03a52: bddd0f86f10a6a0077a5bf1ba8474a95: goto a586bc1aab2924b8a13097258933016f; ce427dde436dabf00c9a024a334aa3ac: $this->ymodel[$i] = ''; goto Cd3776d137cbac660b465973cd5555c6; Da4e4d459991063a52f0036e5cb3e229: if (is_numeric(end($this->xaxis[$i]))) { goto a431f4420d0f57130076ff24f5e1ad41; } goto Ebc087c8042bd22ca5015fd46d1283c3; Fa50c529a41e791c853ac48444352f78: unset($this->yaxis[$i]); goto ba8fefdf607d870b3a229c4c385f9c97; e0fea5b262c2d668c11fa503422d6181: $a = model($this->xmodel[$i], $this->xaxis[$i], $this->yaxis[$i], $this->ymodel[$i]); goto Fad725e4cfd960351ac0bcaed3514847; f9feb3a25934856242055fdab07a2640: E8a7ae604a4a588ce8a2a96b89d7a32a: goto Da4e4d459991063a52f0036e5cb3e229; bd25fcbf654c04dcbdd5a71737333313: D6336ec29c74f868002e6dd8599278a7: goto a9bf34a35ff9c33e639ea2da1dbc5b3d; B0e1e2d063df3a0b027bac1a5fb12b70: $this->xaxis[$i] = array_values($a); goto fc1fa4dd77fb9bf7f974af83cdc75197; b90465ca27839050aa6147e98193d29f: $i++; goto ec0b0d3d37daff37d27580741860d3bb; a9bf34a35ff9c33e639ea2da1dbc5b3d: if (empty($this->xmodel[$i])) { goto Fa2479d73c520289326909538f43696c; } goto f9b9bc3f87e147cd16ae66a7de386e98; A35f77a52faf0d26356978adf373b298: ea12029a2ce05e3b758335bc11bb9820: goto D29a0d2e8d18ff2a99369a87edd3ad57; a7d35f084721816ac8326dee28c94710: } goto B755c43dcbacd8b2c3642b51905d19ef; Df95383798cd4268636e9d508709cce0: echo json_encode(array_slice($str_header, 1, count($str_header))); goto fb1001d05d1b25d13dd482e57aa40745; B530f1a326430d1a05269771cd70c07d: echo $this->side; goto f0c23c4975f984c53e703c1b8431e82a; E3aa9699847967331e6407b6d63c36d7: goto be3cf3904f5181899162a8603c9fa462; goto e7f381a618dd8eef5d93fd1f551de642; e0f3e27de4aa257109f5a9bc5e5f3d38: echo $this->col; goto D536b6a2d375ad2c86463c08bfcf0a44; f71488d6fac2b423fc00f08d1ee9a946: $str = "\x3c\x64\x69\x76\x20\143\154\x61\163\x73\75\42\141\154\x65\162\x74\40\141\154\x65\x72\x74\55\144\141\156\x67\145\x72\x20\x61\154\145\x72\x74\x2d\144\151\163\155\x69\x73\x73\x61\x62\154\x65\42\76\15\xa\x9\11\11\11\11\x9\x9\11\x9\11\11\11\x3c\141\40\150\x72\x65\146\x3d\42\x23\x22\40\x63\154\141\x73\x73\x3d\x22\143\154\x6f\x73\x65\x22\x20\x64\x61\x74\x61\55\144\151\163\x6d\x69\x73\x73\x3d\x22\141\154\x65\x72\x74\42\40\141\162\151\x61\x2d\154\141\x62\x65\154\x3d\42\143\154\157\163\145\42\76\x26\x74\x69\x6d\145\x73\73\x3c\x2f\141\76\15\12\11\11\11\x9\x9\x9\11\11\11\x9\x9\11\74\163\164\x72\x6f\x6e\x67\x3e\105\x72\x72\157\x72\41\x20\x46\151\x6c\145\40\156\157\x74\40\x66\x6f\x75\156\x64\x20\x3c\57\163\164\x72\157\156\147\76\x20" . $this->sql[0] . "\74\57\144\151\x76\76"; goto b9eb7c77018a2d4ef2b1c9131e1f115a; E560dca0c633cad8a9e05e8a476318c6: B688b9dc6c668305dc148793136469d7: goto Be4ec6c1dd77e2b1105b6cd98d35a747; de9b9fec2c2338fc66ea858b1deb9c4e: echo $this->bg_color; goto Bf3fb3ccd54fc41629e1ce2fa679b370; Da9c50a7e5eafa6575141f77942a2146: echo $this->yaxistitle; goto C10aa6ffe5954733f6a735333dc60e62; fee757cf558ee90b52db41b5b5d8ba99: echo "\x9\11\74\41\55\x2d\40\x41\156\141\154\x79\x74\151\143\163\x20\x2d\55\76\xd\12\11\x9"; goto bf317ae1a4cbc2de4f620157a78fe5dc; c47887256f8e24c806aa5859b6a98354: $this->zoomin = "\132\x6f\x6f\x6d\40\151\x6e"; goto f77fe5e80d44b56ecbb918b843ef4eee; aa9a3ab9b674fe543875221d0535a545: echo "\73\15\xa\x9\x9\x9\11\166\141\x72\x20\x79\x56\141\154\165\x65\x73\x20\x3d\x20"; goto Df95383798cd4268636e9d508709cce0; e7f381a618dd8eef5d93fd1f551de642: F6a0436496301789a2c2f1a599d892fb: goto d053930cb0dc91df20ed680b82ada4c6; e85d9c6c94a6dfb316a15e1c02ed4cab: Dac417758c81fdbeab94e7314a94ca99: goto b9ecf75031c623fe29e70ddcfaec7670; ecc08797f03b75add9c7b7bff3953a42: foreach ($this->yaxis as $i => $value) { goto Dc4dbaffbb1f9283c94017d95e9aba7e; A8fd662a834bad740a29e085a3a28958: c0778371d49e2ed932d32f966fb35584: goto c02f9dde2a88484a5061d381900902d1; ac4a683f0b802cd46ba43b1379561283: Ad8b566042301109ceeeba14aeea139a: goto b94a1037d5a8475361476ef7e5240c1c; A388a5474c39af3d4ca151758f4881b9: if (!(strtotime(end($this->yaxis[$i])) !== false)) { goto a192c1bfd7d27894818da6d022c0519d; } goto E71f530374c95a788fceef589fd15893; faf406b7b6b34eac6433ff5a0b18a9d5: array_multisort($this->yaxis[$i], $ORDER, $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i]); goto ede7f29484525fac107e3f0a6969545f; Ddf0ab2e5c8a73f52c533a0e232b9d8f: b297c73a1ccbf15adc31062266c13c14: goto C0c5f72572458c026275052f4df165eb; C0c5f72572458c026275052f4df165eb: dcdf550c4a4650a638762f692db0f8ed: goto Bfef11b60d0c7b9ab16b2df488f70e24; e877db32b68f3b73049a82b3c65190f5: if (empty($this->ymodel[$i])) { goto dcdf550c4a4650a638762f692db0f8ed; } goto Ac7d20cf463e201f994c64edf86180bc; F943748e25e682373fc6c033f7f35c41: $this->xaxis[$i][0] = $b; goto Aad410d533d17b5e3360e5c9afe692d4; b9a1ed64b7186c0bd8a7905dadbd3f30: if ($this->ysort[$i] == "\101\123\x43") { goto b022093c95e0593d5edf0ae7433675e2; } goto b60f867f772266d849c364b0238575c4; C5de09549b044e19c7cbbcc032c18bfd: array_multisort($this->yaxis[$i], $ORDER, $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i]); goto C0df014a2ead39252d7842c2d7165cfc; E71f530374c95a788fceef589fd15893: array_multisort(array_map("\x73\x74\x72\164\157\164\151\155\145", $this->yaxis[$i]), $ORDER, $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i]); goto Dccc82c547cb848242ed690e01761a54; ede7f29484525fac107e3f0a6969545f: goto c0778371d49e2ed932d32f966fb35584; goto b88e51c75e3ba59de2957adc35586082; f4b5f89a2f5fb83f820e02f33ceb41f4: $this->yaxis[$i][0] = $a; goto F943748e25e682373fc6c033f7f35c41; Ac7d20cf463e201f994c64edf86180bc: if (!in_array($this->ymodel[$i], $is_numbers)) { goto b297c73a1ccbf15adc31062266c13c14; } goto def0e1c153a2c180cfde55854f160fe0; F7e5d749df23a771c1398b2c4a19a3ff: b022093c95e0593d5edf0ae7433675e2: goto bebc15f4b3e91d9441c8de991f2f6e15; Eb24d30e3a0d96e586d13892dd61e17d: goto A8206ba3e5711de4b92292b7241ec66f; goto da82e419073151adeb09aa54cbd58120; E88bc887e90f87bf296a70e368a5f24f: unset($this->yaxis[$i]); goto A3fe092385c0f97b2c3e83e4eb2165ae; Ffbc81052d88649296b4c87784c35a4e: Abf8d9d50eddbd9a79b6f68a961033c0: goto e877db32b68f3b73049a82b3c65190f5; f11f4ca79bc50952e707163c8ae34252: goto fc9c6ebce7490e87762659071f6383c5; goto ac4a683f0b802cd46ba43b1379561283; b60f867f772266d849c364b0238575c4: $ORDER = SORT_DESC; goto a7aeea5a7698a0a9be620a5a6f25f3a7; Dccc82c547cb848242ed690e01761a54: a192c1bfd7d27894818da6d022c0519d: goto Eb24d30e3a0d96e586d13892dd61e17d; c85c641cc52c3f5f0abe484822133e5a: if (empty($this->ysort[$i])) { goto a1ca97a77b87494a21d8e1721328def4; } goto b9a1ed64b7186c0bd8a7905dadbd3f30; c02f9dde2a88484a5061d381900902d1: a1ca97a77b87494a21d8e1721328def4: goto Ffbc81052d88649296b4c87784c35a4e; da82e419073151adeb09aa54cbd58120: E5b0a84b700461dc97c5fff944e97d8f: goto C5de09549b044e19c7cbbcc032c18bfd; A3fe092385c0f97b2c3e83e4eb2165ae: unset($this->xaxis[$i]); goto f4b5f89a2f5fb83f820e02f33ceb41f4; d6431ad7337ae45220998a57ab6c2b5c: $this->xaxis[$i] = array_keys($a); goto c7752477dd051e28987d896b09c27794; C96ff5f5a792993b8161462752634729: if (is_numeric(end($this->yaxis[$i]))) { goto E5b0a84b700461dc97c5fff944e97d8f; } goto A388a5474c39af3d4ca151758f4881b9; bebc15f4b3e91d9441c8de991f2f6e15: $ORDER = SORT_ASC; goto e3e4e3e5525579df02ca56241c0c215c; b94a1037d5a8475361476ef7e5240c1c: $a = array_sum($this->yaxis[$i]); goto F3a20ab7ddf210b961283a73a3b485a6; cb7b7c1e0a0f07677de7798d4a3ee184: $this->yaxis[$i] = array_values($a); goto d6431ad7337ae45220998a57ab6c2b5c; F3a20ab7ddf210b961283a73a3b485a6: $b = $this->xaxis[$i][0]; goto E88bc887e90f87bf296a70e368a5f24f; C2f340b31349dcbe3b9cdc1f9c16e65b: Cb8e4faad57233f3cd0d6405331b2261: goto ab778261437c84b96997633aef74e2a5; def0e1c153a2c180cfde55854f160fe0: if (empty($this->xmodel[$i])) { goto Ad8b566042301109ceeeba14aeea139a; } goto Edbb54967e471ae4e639ecd73f9ff27f; C0df014a2ead39252d7842c2d7165cfc: A8206ba3e5711de4b92292b7241ec66f: goto A8fd662a834bad740a29e085a3a28958; da6340c6ff482d346cb93a4137036073: if (!empty(end($this->yaxis[$i]))) { goto F2b0cf1b549267d52c46f7e6372247c9; } goto faf406b7b6b34eac6433ff5a0b18a9d5; e0fc8c8e68d130a3d45df5e9e03dc7fe: $this->xmodel[$i] = ''; goto f11f4ca79bc50952e707163c8ae34252; c7752477dd051e28987d896b09c27794: $isModel[$i] = $this->xmodel[$i]; goto e0fc8c8e68d130a3d45df5e9e03dc7fe; Dc4dbaffbb1f9283c94017d95e9aba7e: if (!isset($this->ysort[$i])) { goto Abf8d9d50eddbd9a79b6f68a961033c0; } goto c85c641cc52c3f5f0abe484822133e5a; Edbb54967e471ae4e639ecd73f9ff27f: $a = model($this->ymodel[$i], $this->yaxis[$i], $this->xaxis[$i], $this->xmodel[$i]); goto fe4c4bbc0bbb98d5f88463897c28a292; e990607241f6fe7d1c5c13764c94e016: unset($this->yaxis[$i]); goto cb7b7c1e0a0f07677de7798d4a3ee184; Aad410d533d17b5e3360e5c9afe692d4: fc9c6ebce7490e87762659071f6383c5: goto Ddf0ab2e5c8a73f52c533a0e232b9d8f; e3e4e3e5525579df02ca56241c0c215c: a89cce28471459c064bb5b023cb8123f: goto da6340c6ff482d346cb93a4137036073; b88e51c75e3ba59de2957adc35586082: F2b0cf1b549267d52c46f7e6372247c9: goto C96ff5f5a792993b8161462752634729; fe4c4bbc0bbb98d5f88463897c28a292: unset($this->yxaxis[$i]); goto e990607241f6fe7d1c5c13764c94e016; a7aeea5a7698a0a9be620a5a6f25f3a7: goto a89cce28471459c064bb5b023cb8123f; goto F7e5d749df23a771c1398b2c4a19a3ff; Bfef11b60d0c7b9ab16b2df488f70e24: $i++; goto C2f340b31349dcbe3b9cdc1f9c16e65b; ab778261437c84b96997633aef74e2a5: } goto D61b907002b27bcf576d9a84fe6fec82; b3621cecac4acf66f0d4e099567825bd: $this->forecastlabel = "\106\157\162\x65\x63\x61\163\x74"; goto B9fc983bd7778163d80e44fd35dcd75f; D4101850eeebe445ad67c84ee8f1a3a2: echo $this->showline; goto E71cbee31b21231dccf285693c399009; D32904df8a39425cb81ab9bcf3510e38: ed2b340645812c59e4cf943cde3f1f58: goto Bd7ef25ea4252b8426472d162cacf7e1; D0e02cfceffb8fd31f373f0b2099b804: B3220f0e06afc9d75c07c0503f43fdad: goto a928e85e7345a59c83febafe140d0be1; A7d18cb4136326ac18994726f51d015b: $csvFile = file($filename); goto Df5d082d10c8df31617c070ff5a3b89a; f0f32d89fb7c7b1f8a93093c6ad9e6b2: echo "\x27\xd\12\11\11\11\11\11\40\40\175\54\15\12\x9\11\11\x9\x9\40\40\x70\141\x70\x65\162\x5f\142\147\143\157\154\157\x72\x3a\40\x27"; goto A5c4c6b4ab3d179e9592d94d720b29d2; dff08e572058e01fce4a67a402607511: ec3e612f4e04732dc1d750e5cf60c37f: goto b6e92cf657736e9763bdb06ac29151f1; D539586282a117fae124d31fb2b112a3: echo "\11\x9\11\11\11\40\40\40\40\x77\151\x64\x74\150\72\40"; goto Bd5e9456e5f5721ee403a3d010402d44; A49d64e414501b954d9ef956866f1c11: e055eae67d991c9231ca5b78c59fe040: goto d2007ed2ceb8ee48325c300e4ec49b4a; f140a8c167e8aecab0914164eafcb27c: echo "\11\x9\x9\11\x9\x20\40\40\150\145\x69\x67\x68\x74\72\x20"; goto C30017a159fa3c62dfe79eb978d8ce02; D6a34f6074a3104462b061f0d3128cd3: if (!isset($this->xsort[0])) { goto F37ba8473fdbe27b4849377c732e01cd; } goto Af588cd6a91f71e2a35528cae973a9b9; e0570891a6ef3501ca6435669a5aeb64: foreach ($this->size as $i => $value) { $this->size[$i] = str_replace(array("\x7e"), "\54", $this->size[$i]); C8b2e77ac278b44beb11ec81d016a8aa: } goto A1b237e2276b5cba561e586e7d1affca; A86cd2a22a8d8e2f125a95f953ccb1b5: a4c21d447c6a25d8f68d5d985e0e1e4e: goto Fa48f00b250a8d9a3a9748ae69b1c103; Af407ba2ed8afa642fdf89974b72f609: if ($this->legposition == "\x62\x6f\x74\164\x6f\155\143\145\156\x74\145\x72") { goto A269bd202d4956387b2de371eebf74ad; } goto B47933d253f4b0f572596683b3a2af9f; B92836d4cd47254a2f9c3bf2c8d649e1: echo "\x2c\40\x2f\57\62\x30\x2c\xd\xa\11\x9\x9\x9\11\11\162\x3a\x20"; goto e5b86f824831dc9fb9cfbf4864c85517; Ec2bffdad0b3bb7cb2d2c596d884ad6f: echo "\54\15\12\11\11\11\11\154\x69\156\145\72\x20\173\x63\157\154\157\x72\x3a\40\x22\x23\x30\60\x30\x22\54\40\167\x69\144\164\x68\72\x20\60\x7d\x2c\15\12\x9\x9\11\11"; goto c2db5a99329c63693d301b4bb0f1162d; Cd7dacfc8e1e1deda0ebfdf527479cda: c68e91c7b177c5aa051c5f31845507dc: goto b3c6dc17c1047a18097a1770fd4412ea; eb81b0888297333f75597b5fa91ab3c4: if (!($this->toImage == '')) { goto F251cba926f75e6f7e4f48284639ffcb; } goto Faeb30793d6dd2cda5f4cfc354ace38a; Ef6948ff3d89e5ed359c4a2e550d86a1: e295520a7f984a9dce8fa3aaf09e0262: goto Fe270d8e1aa9ba3d90f36b6f2677556c; F00630dc3f58ec8c9253cb9a7c538a94: echo "\54\40\x20\x63\x6f\154\x6f\162\x3a\40\x22\x62\x6c\x61\143\153\x22\175\15\xa\x9\x9\x9\40\40\175\54\15\12\11\11\x9\x20\x20\143\145\154\x6c\x73\72\40\x7b\15\12\11\11\11\11\166\x61\x6c\x75\145\163\x3a\x20\166\141\x6c\165\x65\x73\x2c\15\xa\x9\11\11\11\141\x6c\151\x67\156\72\40\x5b\x22\154\145\x66\x74\42\x2c\x20\42\x63\145\x6e\164\x65\x72\42\x5d\x2c\15\12\11\x9\11\x9\x68\x65\151\x67\x68\x74\x3a\x20"; goto c063bd83c65f54deeb135a489904daa4; E685cb69e909efcd4a1636310ff1cd06: echo "\11\x9\15\xa\x9\x9\74\41\55\55\x20\x53\x6f\x72\164\151\156\x67\40\x44\141\164\141\x20\105\156\144\x20\x2d\55\76\15\12\15\12\x20\x20\11\11\74\x64\151\166\40\x69\144\x3d\42\143\157\154"; goto D6f14fa323d9896f74e539d9876e4705; b7cc816df88fb10b998d518815d9233e: $this->color[0] = isset($this->color[0]) ? $this->color[0] : ''; goto F6604c1778f3417f31e4f6289bb7c1f7; Ee08a9462331944860f681a233b55eed: $str_row = flip_row_col_array($str_row); goto Ef6948ff3d89e5ed359c4a2e550d86a1; d0ef9f9d69fc20221c9dced12e77ebd8: if (!($this->side == '')) { goto Feaac66b0dec5e1c59b852bfc71e2584; } goto E3371be747d1df1f667b95de8bac1103; a928e85e7345a59c83febafe140d0be1: echo $this->tablefontsize * 1.5; goto Ebd0928bfdb273110df558061dc04fa0; Bf6d1bbe5735e016a603b4e6bce0c569: echo "\x9\11\11\11\11\40\xd\12\11\x9\x9\x9\x9\40"; goto A1bc4324739af7e5b48b6e95e0f0e91f; C36fa45cde4e25892a2a34ba508c296b: A887ae24a93251c1197bf38bbe83ced2: goto d322356ee77a2c748a6af3fc23b37e01; e4b62897edb03cedda72fa09d4744287: $this->tracename[0] = isset($this->tracename[0]) ? $this->tracename[0] : ''; goto dbd3da98d374b201ff8d43b4176d88ca; b2f3be4bd040703a9491b84360d8dc33: ee3068554bf8fa43caede467b382f2cd: goto C3dd3c2db78adfbd2708d1550137461d; ae1a9e2826b10d0e0012d5fee0a08548: foreach ($Reader as $XLS) { goto c28e53ae181cbd775c26b3e3b07a5e3e; Dd2ea37670d4429890cfc342f1bcaa5e: $str_color[$i] = "\x22" . $this->color[0] . "\65\60\42"; goto F82c62f21cce479b391c3785dd93e9e3; E37e47b9977f1357442cb609585ace35: $str_color[$i] = ''; goto Aafb251c2c9b5eced7123d103cd62a3d; C458ce5757f47b84097cb36ae9755e4d: b0fe355fb70007484b37164823018f16: goto D58ebeab1a0071bd388a13bc91f9b1af; f1d7d8fd8c36ff16237e4b4143530fa8: cf4db0fcd767ef103913b7b28b0e0b51: goto be5cbc9b5067a66f77df2bdb3d583c7a; E1a2f6852d850c532d8a429e088dc2c7: if ($i % 2) { goto e1e5f77667f1dcbf21a604cb78d00998; } goto Dd2ea37670d4429890cfc342f1bcaa5e; A01761416dd0341c6260b4a28cf29c81: if (isset($this->color[0])) { goto f9cbf98c7617d3b13405208ffc397628; } goto E37e47b9977f1357442cb609585ace35; F82c62f21cce479b391c3785dd93e9e3: goto b0fe355fb70007484b37164823018f16; goto b276194441878cbc2555622cb703df9d; e643a881caaea2ec9acdb0209e06a75b: B5976f43fafcae314cc9986b6e10b88a: goto A01761416dd0341c6260b4a28cf29c81; b276194441878cbc2555622cb703df9d: e1e5f77667f1dcbf21a604cb78d00998: goto Eca2b0a745a6ae16d6b9af9793e2404e; c28e53ae181cbd775c26b3e3b07a5e3e: $j = 0; goto E6368a9043467ad8dd99cc5152701d38; a3aae3636f2152b32ca638228c43f205: $i++; goto f1d7d8fd8c36ff16237e4b4143530fa8; Aafb251c2c9b5eced7123d103cd62a3d: goto Facadce21942cedcad4de4f8a1c61890; goto D0c348cb3e9e000357e21c492f326b50; E6368a9043467ad8dd99cc5152701d38: foreach ($XLS as $HDS) { goto B0778518e5b12afdf59e7ad7690fb014; b2630e77fd848122514d815902b2a477: goto d14997b6b2641a17a9fc18c690cce4d0; goto Ed47204788f1d52512c3fa96665d56f3; Ed47204788f1d52512c3fa96665d56f3: A691e646537e68f5087ed4ea9bb6531e: goto A091e55162724c6cea6b5090edcce0b8; c383c8642bcba8bd2798c1d35fb64c1a: $string = preg_replace("\x2f\x26\x28\133\141\55\172\x5d\51\x28\x61\x63\165\x74\145\x7c\165\x6d\154\x7c\143\x69\162\143\174\x67\162\x61\x76\x65\x7c\162\x69\x6e\147\174\143\x65\144\x69\154\x7c\163\x6c\141\163\x68\x7c\164\151\x6c\x64\145\x7c\143\x61\x72\157\x6e\x7c\x6c\151\147\x7c\161\x75\157\164\x7c\x72\x73\161\x75\157\x29\73\x2f\x69", "\x5c\x31", $string); goto b049e7b783d4f1f69794e02118478d3d; B93f1162e456b20268003078d8261f22: goto E564e076de91c0a8688359bb1f84037d; goto dc9c64d7560c3ea94f8e1a91261cd09b; bb365f581a4d3870da755c859e9b463c: $str_header[$j] = $string; goto B93f1162e456b20268003078d8261f22; cbf915771add59ef7a59f5d151b1728e: $string = preg_replace("\57\46\50\x61\x6d\160\x3b\51\x3f\43\77\133\x61\x2d\172\60\x2d\x39\135\x2b\73\x2f\151", "\x2d", $string); goto Fad3f1b5ca722be46c1e562595c174f7; cea9e8e67a11f2b8a02f9f4009927e85: $str_row[$i][$j] = $string; goto b2630e77fd848122514d815902b2a477; B0778518e5b12afdf59e7ad7690fb014: $HDS = str_replace(array("\x2c"), "\x7e", $HDS); goto aa6536b97dd6a49234e0e04010ec3014; D19f057819f9af01809b3ed3ec0e7f0e: df8140e08f449046752ed00333993fe5: goto d98ea029f89c93daeaf0dd99f4fb1928; Fad3f1b5ca722be46c1e562595c174f7: $string = htmlentities($string, ENT_COMPAT, "\165\x74\x66\x2d\x38"); goto c383c8642bcba8bd2798c1d35fb64c1a; e7d525e8161789cdefdc07f92a5603d1: d14997b6b2641a17a9fc18c690cce4d0: goto aa747ea486b78a2b7c7c20ea58883b05; dc9c64d7560c3ea94f8e1a91261cd09b: edcf93e92a2621bb4faa2067ca257c3e: goto A91b9028c44d1a754dc919d83d6fef92; aa747ea486b78a2b7c7c20ea58883b05: $j++; goto D19f057819f9af01809b3ed3ec0e7f0e; Df204be8b437ac511db2dd002c755995: E564e076de91c0a8688359bb1f84037d: goto e7d525e8161789cdefdc07f92a5603d1; A091e55162724c6cea6b5090edcce0b8: if ($this->type[0] == "\143\x68\x61\162\164\x74\141\x62\x6c\x65") { goto edcf93e92a2621bb4faa2067ca257c3e; } goto bb365f581a4d3870da755c859e9b463c; b049e7b783d4f1f69794e02118478d3d: $string = preg_replace(array("\57\x5b\136\141\55\172\60\x2d\71\x5d\57\x69", "\x2f\133\x2d\x5d\53\57"), "\x2d", $string); goto C702bb5c45173db3e3789ebac4b92cfa; Dea7bfc2bf8a7cf9b07963a63bb52597: $string = preg_replace("\x2f\x5c\x5b\56\x2a\x5c\135\x2f\125", '', $string); goto cbf915771add59ef7a59f5d151b1728e; aa6536b97dd6a49234e0e04010ec3014: $string = str_replace(array("\x5b\x27\54\40\x27\x5d"), '', $HDS); goto Dea7bfc2bf8a7cf9b07963a63bb52597; C702bb5c45173db3e3789ebac4b92cfa: if ($i == 0) { goto A691e646537e68f5087ed4ea9bb6531e; } goto cea9e8e67a11f2b8a02f9f4009927e85; A91b9028c44d1a754dc919d83d6fef92: $str_header[$j] = "\x5b\x22\74\x62\x3e" . $string . "\x3c\x2f\142\76\42\x5d"; goto Df204be8b437ac511db2dd002c755995; d98ea029f89c93daeaf0dd99f4fb1928: } goto e643a881caaea2ec9acdb0209e06a75b; D58ebeab1a0071bd388a13bc91f9b1af: Facadce21942cedcad4de4f8a1c61890: goto a3aae3636f2152b32ca638228c43f205; Eca2b0a745a6ae16d6b9af9793e2404e: $str_color[$i] = "\42" . $this->color[0] . "\62\65\42"; goto C458ce5757f47b84097cb36ae9755e4d; D0c348cb3e9e000357e21c492f326b50: f9cbf98c7617d3b13405208ffc397628: goto E1a2f6852d850c532d8a429e088dc2c7; be5cbc9b5067a66f77df2bdb3d583c7a: } goto af9147768724b4392b9c9a27f261210e; c564bfb6e2fb5946b545f9a6feba948a: dashboardfilter($this->xaxisCol, $this->yaxisCol, $this->xaxis, $this->yaxis, "\130", $this->col, $this->type[0]); goto e7e058bdf586828427295ff979252716; c2db5a99329c63693d301b4bb0f1162d: if (empty($this->color[0])) { goto F5792d55426456a4beeca104d43b2468; } goto c5a524f8b7b4bc6b5ac099ced8577958; Af588cd6a91f71e2a35528cae973a9b9: echo "\11\11\x9\11\x9\11\x9\xd\xa\x9\x9\11\11\x9\x9\11\x74\171\x70\145\x3a\x20\47\143\x61\164\x65\147\157\x72\x79\x27\54\xd\xa\x9\x9\11\x9\x9\11"; goto d82b69d59148c25f6bb1cb8cd5a6c183; bc3c65e33a2b0d86c8c3f3dcee13f709: c7bd98f36067a17c555aa5a355ee6239: goto F459c87258a4e8e88b015a4c451976b7; C963e3f4282843e2559a0ef59a30d816: if (!(($data = fgetcsv($handle, 1000, "\x2c")) !== false)) { goto Dac417758c81fdbeab94e7314a94ca99; } goto Fd92ff09930fd4488151b078d44e3e1d; F628d7bf46b9c25a8f69b8e996e3b83c: if (!($this->xaxistitle == '')) { goto c6e07172d1e42f5fda5cca0aaeffad94; } goto F1758224005bf92ba029748b696004c1; Eb907397e667efea03ca1662d1508eb6: echo adjustColor($this->color[0], 100); goto E3ef61b77c5018d3096a7590290b54f3; fcfbe2da90f6abb4d4dee207ad61159d: if (!($this->source != "\x44\x61\164\x61\x62\x61\x73\x65")) { goto d4815f162b3e54ff702e5c271edcf784; } goto e943f3a6184e4323ca4d120799f15f2e; c01f30655425b951e5c3c99b28081680: echo "\x32\60"; goto f3fca27c9c57205e3e46750188788101; D610fa05f4c577e9d30f060c6055626f: return true; goto ae0c076aadf72c2c20dbd4821cbba3b0; D4e9b47cd047da8f145bff0e72edeeaa: echo $this->tablefontsize; goto B50ce9eed6fff9cd553996de25b24090; d167bba36784119bb7095d1af1d27a0f: if (!($this->showline == '')) { goto Fbc7510f22417b4202724dadcfabea39; } goto bb4b37198ac1d31a8a61615c0763d4d9; C1453539730f943a2d1ab852af466d30: $spreadsheet_url = $this->sql[$i]; goto eb0796e0ebb24072a579df92713e8c90; d42b2a509057016e4e3b4cbe17708956: fc483cf2f224f74aea22db877d02b1c7: goto bad0d4341bc7afa0a484950d1ffa3d43; e1ec5f9a923719eeea87d6bbb0fb8cdd: $this->barmode = "\x67\x72\x6f\x75\160"; goto Bee7dd9019ce4917a4360b5353023d80; a38fd60bdf250793827707b6287bffcc: Fce03267df25b4e91154975035526a65: goto a95c043432399301d7fc72ca1eb0ff94; d8bc3e544b7084ab3d3cc4e88d6d87d1: dee6c1cd4fcc18834976f1e63b30cf35: goto e8c7b819e30c5f2d1dc08520ebb1e107; ebc98c5f6d0278f51ef06e24d864bed9: if ($this->height == '') { goto b7632287852ae71394cfe11280a872ee; } goto f140a8c167e8aecab0914164eafcb27c; Fd143752cd4ef9de7f91b21257326a54: echo json_encode($this->yaxis[0]); goto b1394add03e1e8abd6866238fa6b3b13; Fc84fd5d32ef880c737ae313b3525c7f: return true; goto E560dca0c633cad8a9e05e8a476318c6; d51e34fc05ac2008fbb95575456d1896: echo "\11\11\11\xd\xa\11\11\x9\x76\x61\162\x20\154\141\x79\157\x75\164\x20\75\40\x7b\15\12\11\11\x9\x9\x9\x9"; goto D123d12e3d0e446e869823197498b215; Ebd0928bfdb273110df558061dc04fa0: d84563d3d198a09777d3bc621aff33aa: goto aba1ca37f416185853ffa086092c1d46; bfbe016f3e586b62df667cd5083a2e3e: echo $this->showline; goto A3367745fe3ea8b47cda6858e30cd692; dbd3da98d374b201ff8d43b4176d88ca: $str .= "\x3c\144\x69\x76\x20\x69\144\x3d\x27\x6e\x75\155\x62\x65\162\137\x6c\x65\147\141\156\x64\47\40\143\154\141\x73\x73\75\47\x66\157\156\164\55\143\x6f\154\x6f\162\40\156\x75\155\142\145\x72" . $this->col . "\47\76" . $this->tracename[0] . "\74\57\x64\x69\x76\x3e"; goto bd337abcf99f2ba58e8934d6fcde3996; D03a10c1acca7fb6733b1fd6fe232de4: cf2a41b054db1f84b6b0cbaabed76966: goto caf29007ec012ca1f7626b9e8a18dfff; E9de5a565e23db43a1ead53c7f5486e9: $this->filterlabel = "\106\151\154\164\145\162"; goto D653ad2ef105b374a066e5ae6e3dc5cf; D69a096cbd748389a496a85bba8db91e: d67015fa06b4dc100c843477a39920cb: goto F0b1030153cb22bfdea39847fcd8cbe1; Cd8b9d034d8477d9c82b2e617026eb3d: if (!($this->type[0] == "\144\157\156\165\x74")) { goto Dd2ea9d702b5608fecac706d00f1f2f6; } goto fe417f9ba452a9b4f3db49c1fd365f68; Bee7dd9019ce4917a4360b5353023d80: C3c820959a056c4d4c2218e11ab0e0d4: goto f26d771973251776ea22b12042112b16; C87e8714cde25c7f0c674e8652ed46fb: fe6247ffab042f021fc054faabc16d41: goto e882b6167338ab5044f3fe14eadd195e; c3cf97e902f861b201f9f90979b08380: E44b1f10a9bb9a593c55011da3dfdea7: goto Ee08a9462331944860f681a233b55eed; a28d91c5fb9e8bd3d190ca3d32328a5d: if (!($this->yaxistitle == '')) { goto B397995d998891bc898c68904b13fa9d; } goto Af7c50f3ec662ca322189915b8f99f80; ec0a28f06054a3d149bff633231a869f: echo "\54\15\12\11\11\x9\x9\11\x20\40\x20"; goto ed0608ed53f6bac885d69c4011d116dd; Ba37675ed9c59624c2b09c8a6bfe8b77: E864f19d243a365d6661576f69573b15: goto C203c36963f9a4f273eec964523ebd67; a015d7bc62af232d028741214a3016ec: Be6703332ce17f021ff7f3f35212842c: goto Faebef99cd3fc68c443c8fecc5e32a7e; Bc6bb8bbbc6efe9bb9c8a1ddab4147c4: eec087af9a3a35504d11423a8bc3b13d: goto Ee89b9f971701054be1f23fbb075fe6a; Eda0e710707d80f91e61e6243e3cf09a: echo "\x9\x9\x9\x9\11\x20\x20\170\x61\170\x69\163\x3a\40\x7b\15\xa\11\11\x9\11\11\x9\x74\151\164\154\x65\72\40\x22"; goto Ee8cbead4040646d9d28b44d254ef02b; ce4ef66c905e1bcf48674afa07e7707b: $dashboardfilter = false; goto dfe2b2b6c9589598415c9d312bc3fbec; E24a2f2a9da8a016a47cf4790b445bde: echo "\11\x9\11\x9\x66\x6f\x6e\164\x3a\x20\x7b\146\141\x6d\x69\154\171\x3a\40\x22\101\x72\x69\141\x6c\42\54\40\163\151\172\145\x3a\x20"; goto C45c8c8b2b42905d246c736ff330d7ce; Db37cc6b0042a83b6e392cb215a3313c: goto F51cd54ec9404fd1102677fe8149ca91; goto f0d01338879f7086650608f659ec0561; C45c8c8b2b42905d246c736ff330d7ce: echo $this->tablefontsize; goto F00630dc3f58ec8c9253cb9a7c538a94; fe0bb8f87503d2770d43d9ac142f3a63: } } goto e9925cc95ae9bee68d51011e682a76d8; B3a1ac82c7cc35cd4275a8fdf10dc94b: function flip_row_col_array($array) { goto E9d2182faefb2280b18266ad78f08c8b; ec63490cb254f4eab0e8ba7bd91fe7cb: B3d27424b69061e41eae5fe2f8cf2551: goto C7b5a6b760465b9ec381bfa8ccbdfbfd; C7b5a6b760465b9ec381bfa8ccbdfbfd: return $out; goto ef8805daf1bbe81448085bd114889b82; E9d2182faefb2280b18266ad78f08c8b: $out = array(); goto fcd396e472aa8c0c0ae311922720fbb1; fcd396e472aa8c0c0ae311922720fbb1: foreach ($array as $rowkey => $row) { goto Daa2872d18d3162b6cbd50d2ee3604f3; Daa2872d18d3162b6cbd50d2ee3604f3: foreach ($row as $colkey => $col) { $out[$colkey][$rowkey] = $col; Cb1713d368126de584f0d85e9b7a5b93: } goto ac2e806238f81e97939f23cc07ee7abe; ac2e806238f81e97939f23cc07ee7abe: F43d4bafa1517879d6e17894306d8d4e: goto Bea7586ead44efb7ce0c6a8679f22a17; Bea7586ead44efb7ce0c6a8679f22a17: f248e600268c4f8755d79af091fef7d6: goto D688e177d25ee45f4f9d41c9f2ede3f0; D688e177d25ee45f4f9d41c9f2ede3f0: } goto ec63490cb254f4eab0e8ba7bd91fe7cb; ef8805daf1bbe81448085bd114889b82: } goto ed2a55e3a8d38a958d701d9032c7c6cf; F4f8187c10ac402af6049ea20943aef2: function model($mode, $a, $b, $group) { goto Ebea60da2066910df1b9eb72dce5a48c; Ebea60da2066910df1b9eb72dce5a48c: $s = array(); goto b6d327c064faf28b60aae6ab29cfad2d; Ab5a2858388ec04317c04c9c90175470: return $s; goto db78904401f4235ebca7713767e0c9ff; F7128680862ed2a80f47c77b02d76017: foreach ($a as $value) { goto d05d1fb81bd6a060df99bd51d16cd28b; E44badac71dd124f77b73fe70af8eb56: $b[$i] = "\121" . ceil(date("\155", strtotime($b[$i])) / 3) . "\x2d" . date("\x59", strtotime($b[$i])); goto ff30911a9cd916cce476535ebc6a14ba; a3db910e5842646c2018817e7c08e32d: b56f74b615617e5248ba64e04fd56d09: goto b316bbd86aa7e12bd27351a9201653c9; beb94b22b1a37c9f76684f8fdd625026: $i++; goto Bf35aa8b0d10659da19c979c6f603e6d; Eadadabe8ceb1f7381f23d1deef409da: if (!($mode == "\115\101\130")) { goto e1f84ecbac815371bc43a95911afee5c; } goto aa0436ea952f483e7eb788230387cee6; ba7738ca701e0474494566792341c898: e59db126825dbf07616d8b55ff2b2b97: goto caec7cadcfc681d35b91fa65c007f122; Eeffdaeedb28951751d182adb6705125: $b[$i] = date("\x4d\55\131", strtotime($b[$i])); goto a3db910e5842646c2018817e7c08e32d; aa0436ea952f483e7eb788230387cee6: $s[$b[$i]] = max($s_keys[$b[$i]]); goto e8f7f5e3e63223bc1be2610cb58fbe29; e204c165f2a10448b27058ce6e4b6947: $s[$b[$i]] = array_sum($s_keys[$b[$i]]); goto C3ece750a043d90e2f5c2cf2367744a5; D1364524a16d4747e27913658471b5da: $sum_array = array_sum($s_keys[$b[$i]]); goto e13b2da9068197ddfbc1d99cd93583d3; b8efd81276538d9a791cda4dc153b199: C9a09c4a70d100bb3b492dc061e1c034: goto beb94b22b1a37c9f76684f8fdd625026; b17df7ead560c863e0b6f94dd36e77ec: $s_keys[$b[$i]][$i] = $a[$i]; goto d438ab2c382566a166147c542a79e6ac; e02ceaea8c082e807b854e100bcaed5e: if (!($mode == "\115\111\x4e")) { goto e59db126825dbf07616d8b55ff2b2b97; } goto a4d4827a2130d6bc5e908138fce0b601; e8f7f5e3e63223bc1be2610cb58fbe29: e1f84ecbac815371bc43a95911afee5c: goto e02ceaea8c082e807b854e100bcaed5e; caec7cadcfc681d35b91fa65c007f122: if (!($mode == "\101\x56\107")) { goto ad8558996a424f2a3a7589b575a33340; } goto fb99708006229ab5e408dd89995ddf8b; e13b2da9068197ddfbc1d99cd93583d3: $s[$b[$i]] = ceil($sum_array / $c); goto fd481169dc02c283fb9c04a0c8756de8; d187f00228b018ed601205e84b258ef0: if (!($group == "\115\117\x4e")) { goto b56f74b615617e5248ba64e04fd56d09; } goto Eeffdaeedb28951751d182adb6705125; bc830eb201d2e45137c194774034cda6: b1a67060970342984db8e0d07a3249c5: goto ad2b7fee0e29f564846741881d1f3e0e; ad2b7fee0e29f564846741881d1f3e0e: if (!($group == "\121\x54\122")) { goto F9a84b41cedc6f01a15fbaaa9d6c5270; } goto E44badac71dd124f77b73fe70af8eb56; ff30911a9cd916cce476535ebc6a14ba: F9a84b41cedc6f01a15fbaaa9d6c5270: goto dd11f992a023518e5395eed43a2a4b36; d2718daf39ba2e061128e2f491ef8ccf: $s[$b[$i]] = 0; goto E23924dc201a606f99db0c63744094b3; B0663bf6929c854952495987981b7de7: $s[$b[$i]] = count($s_keys[$b[$i]]); goto b8efd81276538d9a791cda4dc153b199; fb99708006229ab5e408dd89995ddf8b: $c = count($s_keys[$b[$i]]); goto D1364524a16d4747e27913658471b5da; C3ece750a043d90e2f5c2cf2367744a5: D62855d749ed7685edeaee6999a81311: goto Eadadabe8ceb1f7381f23d1deef409da; dd11f992a023518e5395eed43a2a4b36: b2b9a84dc397f728a86966ce6686df18: goto c6eb9103a109f1bea66a6f6eaf619c0c; d438ab2c382566a166147c542a79e6ac: if (!($mode == "\123\x55\x4d")) { goto D62855d749ed7685edeaee6999a81311; } goto e204c165f2a10448b27058ce6e4b6947; b316bbd86aa7e12bd27351a9201653c9: if (!($group == "\131\x45\x41\122")) { goto b1a67060970342984db8e0d07a3249c5; } goto bc683f9a6717a72ebb0bd4d24d1587da; Bf35aa8b0d10659da19c979c6f603e6d: c9d86fda5bac051cc893f71eb3b09ee4: goto df7368b745891be55d8a851e2e92dff4; d05d1fb81bd6a060df99bd51d16cd28b: if (!($b[$i] != '')) { goto b2b9a84dc397f728a86966ce6686df18; } goto d187f00228b018ed601205e84b258ef0; d25f6e43622e88a12736b3b7abdd4876: if (!($mode == "\103\x4f\x55\116\124")) { goto C9a09c4a70d100bb3b492dc061e1c034; } goto B0663bf6929c854952495987981b7de7; a4d4827a2130d6bc5e908138fce0b601: $s[$b[$i]] = min($s_keys[$b[$i]]); goto ba7738ca701e0474494566792341c898; E23924dc201a606f99db0c63744094b3: C297069b0e8873e0395b52fa759d2587: goto b17df7ead560c863e0b6f94dd36e77ec; fd481169dc02c283fb9c04a0c8756de8: ad8558996a424f2a3a7589b575a33340: goto d25f6e43622e88a12736b3b7abdd4876; bc683f9a6717a72ebb0bd4d24d1587da: $b[$i] = date("\131", strtotime($b[$i])); goto bc830eb201d2e45137c194774034cda6; c6eb9103a109f1bea66a6f6eaf619c0c: if (isset($s[$b[$i]])) { goto C297069b0e8873e0395b52fa759d2587; } goto d2718daf39ba2e061128e2f491ef8ccf; df7368b745891be55d8a851e2e92dff4: } goto ac87bcabff1478f6d7da54f7c3256987; Bc58f835ca79659fd933487de4a89ca6: $i = 0; goto F7128680862ed2a80f47c77b02d76017; Ce53e992e8a4a8e8c63159bd84f54629: fac0a444008ea4de16fe6c0cd3b4f2bf: goto Ab5a2858388ec04317c04c9c90175470; b2a8567b35c80834bf5e6248563594a2: a86925df68838ee01c24e6f56295758f: goto Ce53e992e8a4a8e8c63159bd84f54629; Df0e9b0f9d3f3275bb5ba4410dfb0586: if (!($mode == "\126\x41\122" || $mode == "\123\x54\104")) { goto fac0a444008ea4de16fe6c0cd3b4f2bf; } goto c86476bfd70a5b76d8ac55ab246a6212; b6d327c064faf28b60aae6ab29cfad2d: $s_keys = array(); goto ed88332b3e3cc43c830335952aa128f5; ed88332b3e3cc43c830335952aa128f5: $var = array(); goto Bc58f835ca79659fd933487de4a89ca6; c86476bfd70a5b76d8ac55ab246a6212: foreach ($s_keys as $key => $values) { goto A9b602917a47e5c3db95f05c50b01555; C7a5ddb9b465aa0d43c74397c5e6a28a: $sigma = array_sum($var); goto E89fe4269e7cec30b39b25854c92ce5d; Aba719386cf0f12265ede8473207ec95: B1caf36bd3a853fd856f4330879a4655: goto D5ee502f9f7189d0870b466e7c86a1a0; E4887056ecc48895d59c9d5b399cc40f: $j = 0; goto E001575a1f35894d849af4c193dd725c; D5a6356988efd4a3c34cd7a9647b4317: $s[$key] = round(sqrt($s[$key]), 2); goto bdcd452e0c30a1d290ac5a43bf223374; A9b602917a47e5c3db95f05c50b01555: $sigma = 0; goto B9e2d9656720740ff945c4823ef4979b; f9b3cad83f4b129801be1f5edcf6a4df: f02ef7056e3b7119a5f42f18debc4b40: goto C7a5ddb9b465aa0d43c74397c5e6a28a; E001575a1f35894d849af4c193dd725c: foreach ($values as $value) { goto Ffc1388b4cb37a9dc20ec911024d2069; Ffc1388b4cb37a9dc20ec911024d2069: $var[$j] = pow($value - $var_mean, 2); goto f02630bc55adc08f53d5009f47a1bc83; f02630bc55adc08f53d5009f47a1bc83: $j++; goto ce0b21454ddc1095c4854d7794cf2d10; ce0b21454ddc1095c4854d7794cf2d10: E8d309629767ce3de79c5296584663eb: goto d5d12ec316e94d966fb808144630a5da; d5d12ec316e94d966fb808144630a5da: } goto f9b3cad83f4b129801be1f5edcf6a4df; B9e2d9656720740ff945c4823ef4979b: $c = count($values); goto A818e598bd1945d7c81db02cc58f0efd; d75556e8389c8d4c7ca7a968ca762e53: if (!($mode == "\123\124\x44")) { goto C355516b9ab3924939df27819acd5875; } goto D5a6356988efd4a3c34cd7a9647b4317; E89fe4269e7cec30b39b25854c92ce5d: $s[$key] = round(1 / $c * $sigma, 2); goto d75556e8389c8d4c7ca7a968ca762e53; A818e598bd1945d7c81db02cc58f0efd: $sum_array = array_sum($values); goto c4973f8cd23cebd5b9c3ea62c22bcb77; c4973f8cd23cebd5b9c3ea62c22bcb77: $var_mean = ceil($sum_array / $c); goto E4887056ecc48895d59c9d5b399cc40f; bdcd452e0c30a1d290ac5a43bf223374: C355516b9ab3924939df27819acd5875: goto Aba719386cf0f12265ede8473207ec95; D5ee502f9f7189d0870b466e7c86a1a0: } goto b2a8567b35c80834bf5e6248563594a2; ac87bcabff1478f6d7da54f7c3256987: cf70d93365a758cb2b2644a62e7a583d: goto Df0e9b0f9d3f3275bb5ba4410dfb0586; db78904401f4235ebca7713767e0c9ff: } goto C1083c297afc067656a3bca0aa065bd8; B4075f95a01f8342823bb8d67892b216: function adjustColor($hex, $steps) { goto E2447d779709da52a47d39838382151c; E2447d779709da52a47d39838382151c: $steps = max(-255, min(255, $steps)); goto f7b0f024bb649f3ad5e43b30b75906d2; ca312667a494263d5751b0fd4fc01caf: return $return; goto Bcda7a9ce466a0fe06704fee8d38f429; ed25076b31634d56c35aaca8ebc83b58: $color_parts = str_split($hex, 2); goto A7b01ac462c84c2118e6bb3a6a722ffb; Fe115aa95d23b3f49c57d63ca760a87f: d423c58321e12963adc56b1c4ba86d56: goto ca312667a494263d5751b0fd4fc01caf; Cee21a12e2dcbc51731e951bce34bcbd: $hex = str_repeat(substr($hex, 0, 1), 2) . str_repeat(substr($hex, 1, 1), 2) . str_repeat(substr($hex, 2, 1), 2); goto Fb30fa0b6b36a7dcc7b6b07b95776eb1; f7b0f024bb649f3ad5e43b30b75906d2: $hex = str_replace("\43", '', $hex); goto B998f251c576977bb0455b3302db6ffd; Fb30fa0b6b36a7dcc7b6b07b95776eb1: fa1200857088c0ca626b54722deea09d: goto ed25076b31634d56c35aaca8ebc83b58; B998f251c576977bb0455b3302db6ffd: if (!(strlen($hex) == 3)) { goto fa1200857088c0ca626b54722deea09d; } goto Cee21a12e2dcbc51731e951bce34bcbd; b41aef346f9bd373a8ade2a2029a782b: foreach ($color_parts as $color) { goto ef29712b1ca5c54a34368419cb7d1458; ff855cae43535435a3476c23f3c5b38b: $color = max(0, min(255, $color + $steps)); goto f5b6039aeb96a71cd9543dd3ed43e108; ef29712b1ca5c54a34368419cb7d1458: $color = hexdec($color); goto ff855cae43535435a3476c23f3c5b38b; Be312d1b340f5b191d194d2a7c67c00c: cf43f1365c51a88d33f0aaac33638959: goto cb16b0f85e82004ecd801634bc7941e9; f5b6039aeb96a71cd9543dd3ed43e108: $return .= str_pad(dechex($color), 2, "\x30", STR_PAD_LEFT); goto Be312d1b340f5b191d194d2a7c67c00c; cb16b0f85e82004ecd801634bc7941e9: } goto Fe115aa95d23b3f49c57d63ca760a87f; A7b01ac462c84c2118e6bb3a6a722ffb: $return = "\x23"; goto b41aef346f9bd373a8ade2a2029a782b; Bcda7a9ce466a0fe06704fee8d38f429: } goto B3f609eed51c449c03a4e5eb4472e350; C1083c297afc067656a3bca0aa065bd8: function encryption($string) { goto Bc2cadebf0196f1fe5947c08cd5274c2; Ac7631020563eb1c7aab183baa79fcd0: if (!($legacy == "\x59\x65\163")) { goto B8025cf09c4c769e6b33f6a1e3696a30; } goto A5647080f01cca42059643695765e4f8; A5647080f01cca42059643695765e4f8: return $string; goto A1798a94200bc54b866e36b38742f70c; A6bd70b94445a937b77307b16e8f2cac: $ciphering = "\101\105\123\55\61\62\70\x2d\103\x42\x43"; goto a0b25053049980b6359535a873c8b3b8; ed36ef7065e556f7289f991ff53fdcc5: $encryption = openssl_encrypt($string, $ciphering, $encryption_key, $options, $encryption_iv); goto ba9da65c19d92817319b61431b937c6d; Bc2cadebf0196f1fe5947c08cd5274c2: global $legacy; goto Ac7631020563eb1c7aab183baa79fcd0; C9cdbc9f36369521e9e3305de15e2e0e: a932cf567da8516682e5f26bed5e6fb2: goto A6bd70b94445a937b77307b16e8f2cac; A1798a94200bc54b866e36b38742f70c: B8025cf09c4c769e6b33f6a1e3696a30: goto dd6a3f562dc58a9d236525b3eb3cba9a; a0b25053049980b6359535a873c8b3b8: $iv_length = openssl_cipher_iv_length($ciphering); goto Fa6e4f9f864eed7ff565b8a4aa0f5d16; ba9da65c19d92817319b61431b937c6d: return $encryption; goto b6368865897d6574779ecfef535a2ec2; Fa6e4f9f864eed7ff565b8a4aa0f5d16: $options = 0; goto bf71fcffdd288ba495b4a30552a46b97; Ae720576a825cac7f6be4b542c3f822c: $encryption_key = "\x4c\x6b\x35\125\x7a\63\163\154\x78\x33\x42\x72\101\147\x68\123\61\x61\141\127\x35\x41\x59\147\127\132\x52\126\60\x74\x49\x58\x35\x65\x49\x30\171\x50\x63\150\x46\172\x34\x3d"; goto ed36ef7065e556f7289f991ff53fdcc5; A17aa7d1b30024fbb1061eee5eca79ac: return $string; goto C9cdbc9f36369521e9e3305de15e2e0e; bf71fcffdd288ba495b4a30552a46b97: $encryption_iv = "\61\62\63\x34\x35\66\x37\70\x39\x31\x30\61\x31\x31\62\x31"; goto Ae720576a825cac7f6be4b542c3f822c; dd6a3f562dc58a9d236525b3eb3cba9a: if (!empty($string)) { goto a932cf567da8516682e5f26bed5e6fb2; } goto A17aa7d1b30024fbb1061eee5eca79ac; b6368865897d6574779ecfef535a2ec2: } goto de007b5480faac48c8eeb1651c90ad3b; de007b5480faac48c8eeb1651c90ad3b: function descryption($encryption) { goto edfe404794b2cff723ccb79905effe07; D364aca9f4ee2b3a80384a42769d18e9: if (!empty($encryption)) { goto e53f5fd1628b4d39d79012dc7bb9214f; } goto ab651066656ad91ac0e3d606fa186d1a; edfe404794b2cff723ccb79905effe07: global $legacy; goto C136687cffdceccff72b750776bb7c12; a525bd4ab4fa6702656080036449ec2c: e53f5fd1628b4d39d79012dc7bb9214f: goto E464b8d1628e017dc6565f8d9bde4f45; C136687cffdceccff72b750776bb7c12: if (!($legacy == "\131\145\163")) { goto Be50b91a8929b5b2416935e5483bdaea; } goto e5b8574eb71cbcb67f843f053603585a; F2edf5d8b626fe3bb72965771abeb7ca: $decryption_iv = "\x31\x32\63\64\x35\66\x37\70\71\61\60\x31\61\x31\62\61"; goto cec713ce00e5e402eb9a22cc6fc8aebf; e79eb17d04a275c67879ce89cd9e7250: $decryption = openssl_decrypt($encryption, $ciphering, $decryption_key, $options, $decryption_iv); goto ebac0bbd6bcb7eff3fdc1e3f8141c0b7; D94a6d55cc5ac765b6ec16f3537d2376: $options = 0; goto e79eb17d04a275c67879ce89cd9e7250; ebac0bbd6bcb7eff3fdc1e3f8141c0b7: return $decryption; goto D1c06c4711d65590fb696cb37c299994; cec713ce00e5e402eb9a22cc6fc8aebf: $decryption_key = "\114\153\x35\125\x7a\63\163\154\x78\x33\x42\162\101\x67\150\123\61\x61\141\127\x35\x41\131\147\127\132\x52\x56\60\164\111\130\65\x65\x49\60\171\120\143\150\x46\x7a\x34\x3d"; goto D94a6d55cc5ac765b6ec16f3537d2376; c4b45a0654738f1f477fd9ed037307c9: Be50b91a8929b5b2416935e5483bdaea: goto D364aca9f4ee2b3a80384a42769d18e9; e5b8574eb71cbcb67f843f053603585a: return $encryption; goto c4b45a0654738f1f477fd9ed037307c9; E464b8d1628e017dc6565f8d9bde4f45: $ciphering = "\101\x45\123\55\61\62\70\x2d\x43\102\x43"; goto F2edf5d8b626fe3bb72965771abeb7ca; ab651066656ad91ac0e3d606fa186d1a: return $encryption; goto a525bd4ab4fa6702656080036449ec2c; D1c06c4711d65590fb696cb37c299994: } goto a626f18f20f0ad45177e18411d8613b5; a626f18f20f0ad45177e18411d8613b5: function date_format_is($string) { goto E5b2720ecf22d00c60ae05b4ff11cb05; ebe646dc137640b42b04fe9965825ed9: foreach ($patterns as $key => $format) { goto Ccbfca6e4c02d3949a7b0c53e104a9ad; Ccbfca6e4c02d3949a7b0c53e104a9ad: if (!preg_match($key, $string)) { goto a14edc0b64b40923036b3f91209ba7fa; } goto Dba1356d03c26c140cb9fde566b7715a; Dba1356d03c26c140cb9fde566b7715a: return $format; goto ef80aeae458f17851c8ad4683124863b; ef80aeae458f17851c8ad4683124863b: a14edc0b64b40923036b3f91209ba7fa: goto Ccb697c46e39a67391a970b950b95d4b; Ccb697c46e39a67391a970b950b95d4b: A4b147ebbaf3a8722f5b43d33712b149: goto B313afa689f35955135424e1e44834f7; B313afa689f35955135424e1e44834f7: } goto d371b8738f2396b2e4cbfe10db5a5ae5; f21988cf2ec9093f59259d76dd3e6da7: return "\x6d\x2f\144\x2f\x59"; goto bbf0434654d3a453260a4537cd8d4066; F5513d6b2a0e888d23537a24d6cd44a8: return "\x6d\x2f\x64\57\131"; goto f2352ceb157b2801ecca139d5cc30112; bbf0434654d3a453260a4537cd8d4066: F6187a2a7bc3c6dc1a680fa82e794cd9: goto D51e3349d67277396b0f600190d9d529; D51e3349d67277396b0f600190d9d529: $patterns = array("\57\134\x62\x5c\x64\x7b\64\175\55\134\144\x7b\62\175\55\x5c\144\173\x32\x7d\x54\134\144\x7b\62\x7d\x3a\134\x64\x7b\x32\175\72\134\144\173\x32\175\x2e\134\144\x7b\63\54\x38\175\132\134\x62\57" => "\131\55\155\x2d\x64\134\x54\110\x3a\151\72\x73\x2e\165\x5c\132", "\57\134\142\134\x64\173\64\175\55\x28\60\x5b\61\x2d\71\135\174\x31\x5b\x30\55\62\x5d\51\55\50\x30\133\x31\55\71\x5d\174\x5b\x31\x2d\x32\x5d\x5b\60\x2d\71\135\x7c\63\133\x30\55\61\135\51\x5c\x62\x2f" => "\x59\x2d\x6d\x2d\144", "\57\134\x62\x5c\x64\173\64\175\55\x28\x30\x5b\x31\55\71\x5d\174\133\61\x2d\x32\135\133\60\x2d\x39\x5d\x7c\63\133\60\x2d\61\x5d\51\55\x28\60\133\61\x2d\x39\135\174\x31\x5b\60\x2d\x32\135\51\134\x62\57" => "\x59\x2d\x64\x2d\155", "\x2f\x5c\x62\x28\x30\x5b\x31\x2d\x39\135\174\x31\x5b\x30\x2d\x32\135\51\x2d\x28\x30\x5b\61\x2d\71\x5d\174\x5b\x31\x2d\x32\x5d\x5b\60\x2d\x39\135\174\x33\x5b\60\55\x31\135\x29\x2d\134\144\x7b\64\175\134\x62\57" => "\x6d\x2d\x64\55\131", "\57\x5c\142\50\x30\x5b\61\x2d\71\x5d\174\133\x31\x2d\x32\135\133\60\x2d\x39\135\174\x33\133\60\55\61\x5d\51\55\x28\60\133\61\55\71\x5d\174\x31\x5b\60\x2d\62\x5d\51\x2d\x5c\144\173\x34\x7d\x5c\x62\57" => "\144\x2d\x6d\x2d\x59", "\57\134\x62\134\x64\x7b\x34\x7d\134\57\50\x30\x5b\x31\55\x39\x5d\x7c\x5b\x31\55\62\135\x5b\60\55\71\x5d\174\63\x5b\x30\55\61\135\x29\134\x2f\x28\x30\x5b\61\55\71\135\x7c\61\133\x30\55\x32\135\51\134\142\57" => "\131\57\x64\x2f\x6d", "\x2f\x5c\x62\134\x64\x7b\64\175\134\57\x28\x30\133\61\55\71\135\174\x31\133\60\x2d\62\135\51\134\57\50\60\133\61\x2d\x39\x5d\174\x5b\x31\x2d\62\135\x5b\60\55\71\x5d\x7c\63\133\60\x2d\x31\135\51\134\142\x2f" => "\x59\57\155\x2f\144", "\x2f\x5c\x62\x28\60\x5b\x31\x2d\71\135\174\61\x5b\x30\55\62\135\51\x5c\57\x28\x30\x5b\x31\55\71\x5d\x7c\133\x31\x2d\62\135\133\x30\x2d\71\x5d\174\x33\x5b\60\55\x31\135\x29\x5c\x2f\134\144\173\x34\x7d\x5c\142\57" => "\155\x2f\x64\57\131", "\x2f\x5c\142\x28\60\133\x31\x2d\x39\135\174\x5b\61\55\x32\135\133\x30\x2d\x39\x5d\x7c\63\x5b\x30\55\61\x5d\51\134\57\50\x30\x5b\61\x2d\71\135\x7c\x31\x5b\60\55\x32\x5d\x29\134\57\134\x64\173\x34\x7d\134\x62\x2f" => "\144\57\x6d\x2f\x59", "\57\x5c\x62\50\x30\x5b\x31\x2d\x39\x5d\x7c\x5b\61\55\x32\135\133\x30\x2d\71\x5d\x7c\x33\133\x30\55\x31\x5d\x29\x2d\x5c\x62\x28\x3f\72\112\x61\156\50\x3f\x3a\165\x61\162\171\x29\77\x7c\106\x65\x62\x28\x3f\x3a\x72\165\141\x72\x79\x29\x3f\174\x4d\x61\162\x28\77\72\143\x68\51\x3f\x7c\101\160\162\x28\77\72\151\154\x29\77\x7c\x4d\141\171\x7c\x4a\x75\156\x28\x3f\x3a\x65\51\x3f\x7c\112\165\154\50\77\x3a\171\x29\x3f\174\101\165\x67\50\x3f\72\x75\x73\164\x29\77\174\123\145\160\50\77\72\x74\145\155\x62\x65\162\x29\77\174\x4f\143\164\x28\x3f\72\157\142\x65\x72\x29\x3f\x7c\50\x4e\157\166\x7c\x44\x65\x63\51\50\77\x3a\x65\x6d\x62\145\162\x29\x3f\51\x2d\x5c\144\x7b\64\x7d\x5c\142\x2f" => "\x64\x2d\x46\55\131", "\x2f\x5c\x62\50\x3f\x3a\112\141\x6e\50\77\72\x75\x61\x72\171\x29\77\174\x46\x65\142\50\77\72\x72\x75\x61\x72\171\51\x3f\x7c\115\141\x72\x28\77\x3a\x63\x68\51\77\x7c\x41\160\x72\50\77\72\151\x6c\x29\77\x7c\x4d\x61\x79\174\112\165\156\x28\x3f\x3a\x65\x29\x3f\x7c\x4a\x75\x6c\50\x3f\72\171\51\x3f\174\x41\x75\147\50\x3f\72\x75\163\164\x29\77\x7c\x53\145\x70\50\x3f\72\164\145\155\x62\x65\x72\x29\x3f\174\117\143\164\50\x3f\x3a\x6f\142\x65\162\x29\77\174\x28\116\x6f\166\x7c\x44\x65\x63\51\x28\77\72\x65\155\142\145\162\51\77\51\55\x5c\144\173\62\175\x5c\55\x5c\x64\173\64\x7d\x5c\x62\57" => "\106\x2d\x64\x2d\131", "\57\x5c\x62\134\x64\173\x34\175\x5c\56\50\x30\133\x31\55\x39\x5d\174\x31\x5b\60\x2d\x32\135\x29\x5c\x2e\50\x30\133\x31\x2d\71\135\x7c\133\x31\55\62\x5d\x5b\60\55\71\x5d\x7c\x33\x5b\60\x2d\x31\x5d\51\x5c\142\57" => "\x59\x2e\155\x2e\144", "\57\134\142\x5c\x64\x7b\x34\x7d\x5c\x2e\50\x30\133\x31\x2d\x39\135\174\133\x31\55\62\135\x5b\x30\x2d\71\x5d\174\63\x5b\60\55\x31\x5d\51\134\56\50\60\133\61\55\71\135\x7c\x31\133\60\55\x32\x5d\51\x5c\x62\x2f" => "\x59\x2e\144\x2e\155", "\x2f\x5c\x62\50\60\x5b\61\x2d\x39\135\x7c\x5b\61\55\62\x5d\133\x30\x2d\x39\x5d\x7c\x33\x5b\x30\x2d\x31\135\51\134\56\x28\60\x5b\x31\55\71\x5d\x7c\x31\133\x30\55\62\x5d\51\134\56\134\x64\173\x34\x7d\x5c\x62\x2f" => "\x64\x2e\155\56\131", "\x2f\x5c\x62\50\60\x5b\x31\x2d\71\x5d\x7c\61\x5b\x30\55\x32\x5d\51\x5c\56\x28\x30\133\x31\x2d\x39\x5d\174\x5b\61\x2d\62\x5d\x5b\60\x2d\x39\x5d\x7c\63\x5b\x30\x2d\61\135\x29\134\56\134\x64\x7b\x34\175\134\142\x2f" => "\x6d\x2e\x64\x2e\131", "\x2f\x5c\x62\50\77\x3a\62\133\60\x2d\63\x5d\x7c\x5b\60\x31\135\x5b\60\55\71\135\51\x3a\133\x30\x2d\x35\135\133\x30\55\x39\135\x28\x3a\x5b\x30\55\65\135\x5b\x30\x2d\x39\135\x29\x5c\x2e\134\x64\x7b\x33\54\66\175\134\142\x2f" => "\110\x3a\x69\72\x73\56\165", "\x2f\134\x62\50\x3f\x3a\x32\x5b\60\55\63\135\x7c\x5b\60\x31\135\133\60\x2d\71\135\x29\72\x5b\x30\55\x35\135\x5b\60\x2d\x39\x5d\x28\72\x5b\60\x2d\x35\135\133\x30\x2d\71\x5d\51\134\x62\x2f" => "\x48\x3a\x69\x3a\x73", "\57\134\x62\x28\77\x3a\x32\x5b\x30\55\63\x5d\174\x5b\60\x31\135\133\x30\x2d\71\135\x29\x3a\133\60\x2d\x35\x5d\x5b\60\x2d\x39\x5d\134\142\x2f" => "\110\x3a\x69", "\x2f\134\142\50\x3f\72\x31\x5b\60\61\x32\x5d\174\60\x5b\x30\55\x39\x5d\51\72\133\x30\55\65\135\x5b\60\x2d\x39\x5d\50\x3a\133\60\55\x35\135\x5b\60\x2d\71\x5d\x29\134\x2e\x5c\x64\x7b\x33\54\66\x7d\x5c\142\x2f" => "\x68\x3a\151\x3a\163\56\165", "\x2f\134\142\50\77\x3a\x31\133\x30\x31\62\135\x7c\60\133\60\55\x39\x5d\51\72\133\60\x2d\x35\135\133\60\x2d\71\135\x28\72\133\60\x2d\65\x5d\133\60\55\x39\x5d\51\x5c\x62\57" => "\x68\72\151\72\163", "\57\x5c\142\x28\77\72\61\133\60\61\62\135\174\x30\x5b\60\55\71\135\x29\x3a\x5b\x30\55\65\135\x5b\x30\55\71\135\x5c\x62\57" => "\150\x3a\151", "\x2f\134\56\x5c\144\173\x33\175\134\x62\x2f" => "\x2e\x76"); goto ebe646dc137640b42b04fe9965825ed9; E5b2720ecf22d00c60ae05b4ff11cb05: if (!empty($string)) { goto F6187a2a7bc3c6dc1a680fa82e794cd9; } goto f21988cf2ec9093f59259d76dd3e6da7; d371b8738f2396b2e4cbfe10db5a5ae5: ae11713c87eff3bd704aa86d8da8fc5f: goto F5513d6b2a0e888d23537a24d6cd44a8; f2352ceb157b2801ecca139d5cc30112: } goto B4075f95a01f8342823bb8d67892b216; e9925cc95ae9bee68d51011e682a76d8: function dashboardfilter($colname, $colname2, $data, $data2, $xy, $colno, $chart) { goto a076e8d7ecaeaac1729545aea1f22ff1; E8be80ba323777909b1cb8f18de654c4: foreach ($colname as $f) { goto Fc2662eda1063ad31a5373ce2b540e97; e3c79ef85f4c8f29761e5664421d4dff: $_SESSION["\x44\x46"] .= "\x6d\x75\154\x74\x69\143\157\x6c" . $f . $xy . "\40\x3d\x20" . json_encode($multicol) . "\73\12"; goto a24fa750c174660eebb5819f203eb422; d7fa04d32373d4f98d98c6e4a9dd8ae8: $_SESSION["\x44\106"] .= "\x58\x59" . $f . $xy . "\40\75\x20\133\x27" . $xy . "\x27\135\x3b\12"; goto E25832d865e5eb257238915676f2d0b6; af51ab0c1cd2ab315a297610eb862e59: $multicol[0] = $colno; goto e3c79ef85f4c8f29761e5664421d4dff; Ca2d4cb043c43f1c5f7f95a5f2356b0f: Ede2e9f0fb324769bd75486a7f0f4591: goto ccb5c8cc9ff655b6fa6d296d593c651d; Fc2662eda1063ad31a5373ce2b540e97: $f = preg_replace("\x2f\133\x5e\x5b\x3a\141\154\156\165\x6d\72\x5d\x5d\57", "\x20", $f); goto Ea3a86ac5831581a90666b95cdde0d8b; a24fa750c174660eebb5819f203eb422: $_SESSION["\104\x46"] .= "\x61\160\160\154\x79\x64\141\164\x65\x66\151\x6c\164\x65\x72\x28\x73\x74\x61\162\x74\x2c\x20\x65\x6e\x64\x2c\40\x6d\165\x6c\x74\151\x63\157\154" . $f . $xy . "\54\x20\x63\x68\x61\x72\x74\x79\x70\x65" . $f . $xy . "\54\40\130\131" . $f . $xy . "\x2c\x20\x63\x6f\x6c\x6e\141\155\x65" . $f . $xy . "\x2c\40" . json_encode($data) . "\x2c\40" . json_encode($data2) . "\51\x3b\xa"; goto Ca2d4cb043c43f1c5f7f95a5f2356b0f; e2fc1e10c7d34d4c249a35c2c0ede3cb: $_SESSION["\104\x46"] .= "\x63\x68\x61\x72\x74\171\x70\x65" . $f . $xy . "\x20\x3d\x20\x27" . $chart . "\47\73\12"; goto d7fa04d32373d4f98d98c6e4a9dd8ae8; E25832d865e5eb257238915676f2d0b6: $_SESSION["\x44\106"] .= "\143\157\x6c\156\141\155\x65" . $f . $xy . "\x20\75\x20\47" . $f . "\47\x3b\xa"; goto af51ab0c1cd2ab315a297610eb862e59; Ea3a86ac5831581a90666b95cdde0d8b: $f = preg_replace("\x2f\133\x5b\72\x73\160\141\x63\x65\x3a\x5d\135\x2b\57", '', $f); goto e2fc1e10c7d34d4c249a35c2c0ede3cb; ccb5c8cc9ff655b6fa6d296d593c651d: } goto Abe4ded49e4ca7289620df6ca6a2f272; Bc8b927e725b1ffb3eba6d63190f6a21: $datais = "\163\x74\162\151\156\x67"; goto e16ff65c0f336921cae61192ccd989f7; A4f6f45beca593d258ea3a4507cf3443: $datais = htmlspecialchars($data[0][0], ENT_QUOTES); goto a31ec2bbb2e3b47abb12500549785647; Cd59673edaf027d69df26f23c503610d: $i = 0; goto E2f4d6b6231aaff460a156cda45f9308; af0f8ba527e3360249ab0476fdd6770a: echo "\x9\11\11\15\12\x9\74\57\x73\x63\x72\151\x70\164\x3e\xd\12\x9\11\xd\xa"; goto D993580b05503fc488963e9d02f7866c; a3ea925e4a0c1dbf09f506a40b4e6c29: if (is_numeric($datais)) { goto c15e422a523d93a600b0a223eace4afd; } goto Fa206ba208c7d7d3614c6917f1c990d3; e840ad2b5da3def14f5f68a6014bc75c: goto cb4cb70bb56bdacd97e78c0466cf4408; goto ecac51a1d5d1ca1932b7875630e4f5f5; a31ec2bbb2e3b47abb12500549785647: $datais2 = htmlspecialchars($data[0][1], ENT_QUOTES); goto a3ea925e4a0c1dbf09f506a40b4e6c29; E2f4d6b6231aaff460a156cda45f9308: foreach ($colname as $f) { goto B044315ec0a7c7a856650baf78b15fb0; Bf51f005ddb1d651c8ba3092645aed6e: $f = preg_replace("\x2f\x5b\133\72\x73\160\x61\x63\x65\72\x5d\135\x2b\57", '', $f); goto fc822497a9a422e186371c039beaa888; Dfb7fdc23a6bb6985a383466ced8e4db: $_SESSION["\x4e\x46\60"] .= "\151\146\40\50\x65\x78\x69\x73\164\x29\x20\173\12"; goto Cdd0d566d3424399a3dd2da921e78911; Cdd0d566d3424399a3dd2da921e78911: $_SESSION["\x4e\x46\x30"] .= "\151\146\x20\x28\x28\155\x75\x6c\164\151\143\157\x6c" . $f . $xy . "\x29\x20\41\x3d\x28\x65\170\x69\163\164\56\147\x65\164\101\x74\x74\x72\151\142\165\x74\145\x28\47\144\x61\164\x61\55\x63\157\154\x27\x29\51\51\40\173\xa"; goto a10e628385274ae4cc651e941ae81d47; Fdfbcc6a727ca4209d84743bffe336db: $multicol[0] = $colno; goto B52a6fa83ae28d93920f6ace2ad21b51; ff5a6474714a9db68b3b1f97befe04aa: $_SESSION["\x4e\x46\x30"] .= "\x65\170\151\163\164\56\162\145\155\x6f\166\145\x28\51\73\12"; goto dfe33102371f498914fcf3652d10bd61; fc822497a9a422e186371c039beaa888: $_SESSION["\x4e\106\x30"] .= "\143\x68\x61\162\x74\171\160\145" . $f . $xy . "\x20\x3d\x20\47" . $chart . "\x27\73\12"; goto a884e59e0a85dce8097dfde0064802d9; F497d396ca1e46c0f566b944094275ae: $_SESSION["\116\x46\60"] .= "\175\xa"; goto ff5a6474714a9db68b3b1f97befe04aa; e65a3c320c2397b8943b0e23fdef240c: $nf = "\x63\x6c\x61\163\x73\75\x22\160\x78\x2d\x33\x22\x20\x73\164\x79\154\145\75\x22\x74\x6f\160\72\x2d\63\x70\x78\x3b\x20\167\x69\144\164\x68\x3a\61\x35\x30\160\170\73\155\141\x72\x67\151\156\x3a\62\x70\170\40\61\x38\x70\170\x3b\x22\x3e\74\163\x70\x61\156\40\143\x6c\141\163\x73\75\42\156\x75\x6d\x62\145\x72\x2d\x63\x6f\154\x75\x6d\x6e\55\156\x61\155\x65\42\76"; goto Cdd839c1667899a95d0a5ac6b2c25732; e6e7566aeea3ed68954ed826a2de6369: $i++; goto B1052214037b4d4547eccd7856cc29f6; B52a6fa83ae28d93920f6ace2ad21b51: $_SESSION["\116\106\x30"] .= "\x6d\165\154\x74\151\143\157\x6c" . $f . $xy . "\75\x20" . json_encode($multicol) . "\x3b\12"; goto E14320c5d04a9966697c8625b0a560fa; B1052214037b4d4547eccd7856cc29f6: df10133096949ef3fa01f9a91ced74c7: goto C8b7f8f08275b1dc76fef375f00efcf1; E14320c5d04a9966697c8625b0a560fa: $_SESSION["\x4e\x46\x30"] .= "\x65\170\x69\x73\164\40\x3d\40\144\157\143\x75\x6d\145\156\164\x2e\147\x65\164\105\x6c\x65\155\145\x6e\164\x42\x79\111\x64\x28\47" . $f . "\47\51\x3b\12"; goto Dfb7fdc23a6bb6985a383466ced8e4db; a884e59e0a85dce8097dfde0064802d9: $_SESSION["\x4e\x46\x30"] .= "\x58\x59" . $f . $xy . "\75\40\x5b\47" . $xy . "\x27\135\73\xa"; goto e8a9f2b89f24cea4e9760cf9aba03936; E7bcd90b3a9618b1c5ab82627982fede: $_SESSION["\116\x46\x30"] .= "\x9\x9\130\131" . $f . $xy . "\40\53\x3d\40\145\170\151\x73\164\x2e\x67\x65\x74\101\x74\x74\x72\x69\x62\x75\x74\145\x28\47\x64\x61\x74\x61\x2d\170\171\x27\x29\73\xa"; goto F497d396ca1e46c0f566b944094275ae; a10e628385274ae4cc651e941ae81d47: $_SESSION["\116\106\60"] .= "\155\x75\154\x74\x69\143\x6f\154" . $f . $xy . "\x20\x2b\x3d\40\x65\x78\x69\163\164\56\147\145\164\101\164\164\162\x69\x62\x75\164\145\50\47\144\x61\164\x61\55\x63\157\x6c\47\51\x3b\xa"; goto E7bcd90b3a9618b1c5ab82627982fede; dfe33102371f498914fcf3652d10bd61: $_SESSION["\x4e\106\60"] .= "\x7d\x20\12"; goto e65a3c320c2397b8943b0e23fdef240c; Cdd839c1667899a95d0a5ac6b2c25732: $_SESSION["\x4e\106\x30"] .= "\146\x74\x6d\154\x3d\x27\74\x73\x70\x61\156\x20\x69\x64\x3d\x22" . $f . "\x22\40\144\x61\x74\x61\x2d\x63\157\x6c\x3d\x27\53\x6d\x75\x6c\164\151\x63\x6f\154" . $f . $xy . "\53\x27\40" . $nf . $f . "\74\57\163\x70\x61\x6e\76\74\x2f\163\160\141\x6e\76\47\73\12"; goto e6e7566aeea3ed68954ed826a2de6369; e8a9f2b89f24cea4e9760cf9aba03936: $_SESSION["\116\106\x30"] .= "\143\157\154\156\141\155\x65" . $f . $xy . "\x3d\x20\x27" . $f . "\x27\73\xa"; goto Fdfbcc6a727ca4209d84743bffe336db; B044315ec0a7c7a856650baf78b15fb0: $f = preg_replace("\57\x5b\136\x5b\x3a\141\154\156\165\x6d\72\x5d\x5d\x2f", "\40", $f); goto Bf51f005ddb1d651c8ba3092645aed6e; C8b7f8f08275b1dc76fef375f00efcf1: } goto be391d5ae71fdbe805db248f4049925b; a9b937114d66410593b09c49205aeb3e: $datais = "\x64\141\164\x65"; goto b652ad617d64aad3f6e62d0c107fd6dc; e71b0f1f9d470526f6af651257dc3fae: $i = 0; goto c76451f03dd3eca5bb172c2ddc41134f; f42855923504ec4419ef99e8d5b8ba5d: E8528ca1138a423d6436963a0e3336f0: goto af0f8ba527e3360249ab0476fdd6770a; be391d5ae71fdbe805db248f4049925b: fdcb921d03e5c702f267a2982f1658ca: goto C6da415822f0a0b56276831d3af4b60e; Fa206ba208c7d7d3614c6917f1c990d3: if (strtotime($datais) && strtotime($datais2)) { goto cf1cb0464920283563c934b4cdaed12e; } goto Bc8b927e725b1ffb3eba6d63190f6a21; e1424344b79277344cf2adad3f44fd87: cb4cb70bb56bdacd97e78c0466cf4408: goto D9202f7b1ae7c2d633b20baafa8b2426; E8d95fd0e9ce7a313d7770be254b1700: foreach ($colname as $f) { goto e30175bd8537309f8fcda00c45dba075; d0907004bf2f7702ce987845556542f4: $_SESSION["\116\x46"] .= "\x76\40\75\40\156\165\x6d\123\150\x6f\162\x74\50\44\50\47\x23" . $f . "\47\51\x2e\163\154\151\144\x65\162\x28\47\166\141\154\x75\x65\x73\47\54\x20\x30\40\51\x29\73\12"; goto D2603bb302d5c22e24ec401253e7d0b4; e06149e4d37c289b013ff276a6428fe1: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\162\141\x6e\x67\145\72\x20\164\162\x75\145\x2c\xa"; goto b51aa660abe990f72696407bd93bdb8c; E8813fd95f2e600ae5435915435dfcf8: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\x61\160\160\x6c\x79\156\x75\x6d\x62\x65\162\x66\151\x6c\164\x65\x72\50\x75\x69\x2e\166\141\154\x75\x65\163\x5b\60\135\x2c\40\x75\x69\56\166\x61\154\x75\145\163\133\x31\135\x2c\40\155\x75\x6c\164\151\143\157\x6c" . $f . $xy . "\x2c\x20\x63\x68\x61\x72\x74\171\160\145" . $f . $xy . "\x2c\x20\x58\x59" . $f . $xy . "\x2c\40\x63\157\x6c\156\141\x6d\145" . $f . $xy . "\54\x20" . json_encode($data) . "\54\40" . json_encode($data2) . "\x29\73\11\12"; goto D43943b5ab0d6a374b7129b66b338b67; Db99c8fee0539e65654b73c98fc9143d: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\155\141\x78\x75\x20\75\40\x76\133\61\x5d\x3b\xa"; goto d6c65f5ddd421e51d122b260115754da; a4e87d07c396df8e46812aec5dad561f: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\166\x20\x3d\40\156\165\x6d\x53\150\157\x72\164\50\x75\x69\56\166\x61\154\165\145\163\x5b\60\x5d\x29\73\xa"; goto bcbe3ff3edee8d421eb3f264db49ca86; E9a7d6c48244a170deb3cff31c798e87: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\44\50\x27\x23" . $f . "\x20\x2e\160\x72\151\x63\145\55\162\141\156\147\x65\55\142\x6f\164\x68\x27\x29\56\150\x74\x6d\x6c\x28\47\74\151\x3e\x27\x20\53\x20\x75\x69\56\166\x61\x6c\x75\x65\163\133\40\60\40\135\x20\53\40\x27\x20\55\40\74\x2f\x69\76\x27\x20\x2b\40\165\151\x2e\x76\x61\x6c\x75\x65\163\133\40\61\40\135\40\51\73\12"; goto E8813fd95f2e600ae5435915435dfcf8; A7e2c2772cdbc2db686f2b9bd003cd38: $_SESSION["\116\106"] .= "\155\151\156\165\x20\75\40\166\x5b\x31\x5d\x3b\xa"; goto ff07d6b4f405a758bf635bb3de60ad93; C016520e3b8ded9ea538cad7588b4652: $_SESSION["\116\106"] .= "\144\x6d\x61\170\166\x20\x3d\x20\166\x5b\60\135\73\xa"; goto C0d43a1a4b134f6d1f11c35f42273c4f; A60c718dd2cf06f4e6345f55fd0cd7e8: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\44\x28\x27\x23" . $f . "\40\x2e\165\x69\x2d\163\154\151\x64\x65\x72\55\x68\x61\156\144\x6c\x65\72\x65\161\50\61\x29\40\56\160\162\x69\143\x65\x2d\x72\x61\156\147\x65\55\x6d\x61\170" . $f . "\47\x29\x2e\150\164\x6d\x6c\50\47\74\163\160\141\156\40\x69\144\x3d\42" . $f . "\155\x61\170\166\x22\x3e\x27\x20\53\40\x6d\141\x78\x76\x2b\x6d\141\x78\165\x2b\x27\74\x2f\163\160\141\x6e\x3e\47\x29\73\xa"; goto E9a7d6c48244a170deb3cff31c798e87; Accccd63a19ed30665f19dd3dda7e16a: echo "\xd\xa\x9\11\11\11\11\x9\x9"; goto Cbbd7a32cb619d7893edcadbf209316c; b492e5c94abd4aebb87d65f8dd85c919: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\175\51\x3b\xa"; goto d0907004bf2f7702ce987845556542f4; A110ccdd5784fe371261e14ebc2b6e8c: $min = min($data[$i]); goto b1bb63f794db1c9c6f9c3890200c0609; Cbbd7a32cb619d7893edcadbf209316c: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\x24\x28\x27\43" . $f . "\47\x29\56\x73\x6c\151\x64\145\x72\50\x7b\12"; goto e06149e4d37c289b013ff276a6428fe1; D2603bb302d5c22e24ec401253e7d0b4: $_SESSION["\116\x46"] .= "\x64\155\151\156\166\x20\75\x20\x76\133\x30\x5d\x3b\xa"; goto A678b3c138cab1f497eeac18283fa7e9; Cb7d4f7d501c6a94cb38a5ac5578b3b6: $_SESSION["\116\x46"] .= "\x6d\141\170\x76\40\x3d\40\x76\x5b\x30\x5d\73\12"; goto Db99c8fee0539e65654b73c98fc9143d; d240634e7d177887db40fc13a1bd0bdf: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\44\x28\x27\x23" . $f . "\40\x2e\x75\x69\55\x73\154\x69\x64\x65\162\55\x68\x61\x6e\144\x6c\x65\x3a\145\161\x28\60\51\x27\x29\x2e\x61\160\x70\x65\156\144\x28\x27\74\x73\x70\141\x6e\40\x63\154\x61\163\163\75\x22\x70\162\151\x63\x65\x2d\x72\x61\156\x67\x65\x2d\155\x69\156" . $f . "\40\166\141\154\x75\x65\x22\76\x27\x2b\x20\x64\155\151\156\166\x20\53\40\144\x6d\x69\156\165\x2b\x20\x27\x3c\x73\160\x61\156\x20\x69\x64\x3d\42\x75\156\x69\164\x22\x3e\74\x2f\163\160\141\156\76\74\x2f\x73\x70\141\156\x3e\47\x29\x3b\12"; goto E9f6e63a4e1f1477ed96167122f69d14; b1bb63f794db1c9c6f9c3890200c0609: $max = max($data[$i]); goto Accccd63a19ed30665f19dd3dda7e16a; bcbe3ff3edee8d421eb3f264db49ca86: $_SESSION["\116\106"] .= "\155\x69\x6e\x76\x20\75\40\x76\133\60\x5d\x3b\12"; goto A7e2c2772cdbc2db686f2b9bd003cd38; D43943b5ab0d6a374b7129b66b338b67: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\175\xa"; goto b492e5c94abd4aebb87d65f8dd85c919; E9f6e63a4e1f1477ed96167122f69d14: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\x24\x28\47\43" . $f . "\x20\56\165\151\x2d\x73\154\151\144\145\x72\x2d\150\141\156\x64\x6c\145\72\145\161\50\61\x29\x27\x29\56\x61\x70\160\x65\x6e\144\x28\x27\74\163\160\141\156\40\143\x6c\141\x73\x73\x3d\42\x70\162\151\143\145\55\162\141\156\147\x65\x2d\x6d\x61\x78" . $f . "\x20\166\141\154\x75\x65\42\x3e\47\40\x2b\40\144\155\x61\x78\166\40\53\40\144\x6d\141\170\x75\40\x2b\x20\x27\74\x73\160\x61\156\40\x69\x64\75\x22\x75\156\x69\x74\x22\x3e\74\57\163\x70\x61\x6e\76\74\57\x73\x70\141\x6e\76\x27\51\x3b\xa\12"; goto Ebb56e7c83f5bac03a82605d2506eb51; db2e87c009abd33f41e7476c66c1392b: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\44\x28\x27\43" . $f . "\x20\56\165\x69\55\163\x6c\151\x64\145\162\55\162\141\156\147\145\47\x29\x2e\x61\160\x70\145\156\x64\x28\x27\x3c\163\160\141\x6e\x20\143\154\x61\163\x73\x3d\x22\x70\x72\151\x63\x65\x2d\162\x61\x6e\147\145\55\142\157\x74\150\x20\x76\141\154\x75\145\x22\76\x3c\151\x3e\47\40\x2b\x20\x24\x28\47\x23" . $f . "\x27\x29\56\x73\x6c\x69\144\x65\x72\50\x27\x76\141\154\165\x65\163\x27\54\40\60\x20\51\x20\53\x20\47\40\55\x20\74\x2f\x69\76\47\x20\x2b\40\x24\x28\x27\x23" . $f . "\47\x29\x2e\163\154\151\x64\145\x72\50\47\x76\141\x6c\x75\x65\163\x27\54\40\x31\x20\x29\40\53\x20\47\x3c\57\163\160\141\156\x3e\47\51\73\xa"; goto d240634e7d177887db40fc13a1bd0bdf; c84a5e6678325296c7f7d7301930cc22: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\155\141\170\72\x20" . $max . "\54\xa"; goto f60c22c1997214180083ad8e570c7ddd; f60c22c1997214180083ad8e570c7ddd: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\x76\x61\154\165\145\x73\x3a\40\133\40" . $min . "\x2c\40" . $max . "\40\x5d\x2c\12"; goto f4a6288ac3dc227755f8eb435acfdea6; D88c0ba3b992df0946566f1a4f0ac59e: $f = preg_replace("\57\x5b\x5b\x3a\x73\x70\141\x63\145\72\x5d\135\x2b\57", '', $f); goto A110ccdd5784fe371261e14ebc2b6e8c; ff07d6b4f405a758bf635bb3de60ad93: $_SESSION["\116\x46"] .= "\x76\40\75\x20\156\x75\x6d\123\x68\x6f\162\x74\x28\165\151\56\x76\x61\154\x75\145\163\133\61\x5d\x29\x3b\12"; goto Cb7d4f7d501c6a94cb38a5ac5578b3b6; Ebb56e7c83f5bac03a82605d2506eb51: $i++; goto c701b475e8b8689965b301971043acbb; C0d43a1a4b134f6d1f11c35f42273c4f: $_SESSION["\x4e\106"] .= "\144\155\141\170\165\40\75\x20\x76\x5b\61\135\73\12"; goto db2e87c009abd33f41e7476c66c1392b; bf93687ff3d1377c5da2997c29ad7122: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\166\x20\75\40\x6e\165\x6d\123\150\157\162\x74\50\x24\50\x27\x23" . $f . "\47\x29\x2e\163\x6c\151\144\145\x72\50\x27\166\141\x6c\x75\145\163\47\54\x20\x31\40\51\x29\x3b\12"; goto C016520e3b8ded9ea538cad7588b4652; A678b3c138cab1f497eeac18283fa7e9: $_SESSION["\x4e\x46"] .= "\144\155\x69\x6e\165\x20\75\x20\166\x5b\x31\135\x3b\12"; goto bf93687ff3d1377c5da2997c29ad7122; e30175bd8537309f8fcda00c45dba075: $f = preg_replace("\57\x5b\x5e\133\x3a\141\x6c\156\165\155\72\x5d\x5d\57", "\40", $f); goto D88c0ba3b992df0946566f1a4f0ac59e; d6c65f5ddd421e51d122b260115754da: $_SESSION["\116\106"] .= "\44\x28\x27\43" . $f . "\40\56\165\151\x2d\163\x6c\x69\x64\145\162\55\x68\141\156\144\154\x65\x3a\145\161\50\x30\x29\40\x2e\x70\x72\151\143\x65\x2d\162\x61\156\x67\145\55\x6d\151\x6e" . $f . "\x27\x29\x2e\x68\164\155\x6c\x28\x27\74\x73\x70\x61\x6e\x20\x69\x64\x3d\x22" . $f . "\155\151\156\166\x22\76\x27\40\x2b\x20\155\151\156\166\53\x6d\x69\156\165\53\x27\74\57\x73\160\x61\156\76\x27\x29\x3b\12"; goto A60c718dd2cf06f4e6345f55fd0cd7e8; c701b475e8b8689965b301971043acbb: cd8f2d34f6276d32a91f4081fc652053: goto f8cb4b2171629951a28476fd6d26e823; b51aa660abe990f72696407bd93bdb8c: $_SESSION["\116\106"] .= "\155\151\x6e\x3a\x20" . $min . "\54\xa"; goto c84a5e6678325296c7f7d7301930cc22; f4a6288ac3dc227755f8eb435acfdea6: $_SESSION["\116\x46"] .= "\163\154\151\x64\x65\x3a\x20\146\165\x6e\143\x74\x69\157\156\x28\145\166\x65\156\164\x2c\x20\x75\151\x29\40\x7b\12"; goto a4e87d07c396df8e46812aec5dad561f; f8cb4b2171629951a28476fd6d26e823: } goto da2a869b1a544117309a9ac785d459a2; e16ff65c0f336921cae61192ccd989f7: goto d8ec8e18f861750689e7e78894ae9232; goto Ee16535f5232b9bd7433dc909a2ad736; f88d0005c4a941890bd86fe93065c722: echo "\x9\11\11\x9\x9\x9\11\x9\144\157\143\x75\x6d\145\156\164\x2e\147\x65\164\105\x6c\x65\x6d\145\156\x74\102\171\111\x64\x28\x22\x66\151\154\164\145\162\151\x64\x73\150\157\167\x22\x29\56\151\156\x6e\145\x72\x48\124\x4d\114\x20\75\x20\x64\x6f\143\x75\x6d\145\x6e\x74\x2e\147\145\164\105\x6c\145\x6d\x65\x6e\164\x42\171\x49\x64\x28\x22\146\151\x6c\x74\x65\x72\151\x64\163\150\157\167\x22\x29\56\x69\156\156\145\162\110\124\x4d\x4c\x20\53\40\x66\x74\155\154\x3b\xd\xa\11\11\11\x9\x9\x9\11"; goto eb2229e82b7a8b2d0ba3c007ebdfd72a; ecac51a1d5d1ca1932b7875630e4f5f5: c15e422a523d93a600b0a223eace4afd: goto a732a7bd589a65b132a220bcd86ed5e4; b652ad617d64aad3f6e62d0c107fd6dc: echo "\11\x9\x9\11\11\x9\x9\x9\x9\11\x64\x74\x6d\x6c\40\x3d\40\x27\74\x69\156\160\x75\x74\40\164\171\160\145\x3d\42\164\145\170\x74\42\40\151\x64\75\42\144\141\x74\x65\x74\151\155\x65\x72\x61\156\147\x65\55\151\x6e\x70\165\x74\61\x22\40\40\x73\x74\171\154\x65\75\x22\164\x65\x78\x74\55\x61\x6c\151\x67\x6e\72\143\x65\x6e\x74\x65\x72\73\142\x61\x63\153\147\x72\157\x75\x6e\144\72\43\x46\x37\106\x37\106\x37\73\142\157\162\x64\x65\x72\x2d\167\x69\144\164\150\x3a\x31\x70\170\73\x66\x6f\x6e\x74\55\x73\151\x7a\x65\x3a\x31\x32\x70\170\x3b\167\151\144\164\150\72\x31\x36\60\x70\170\x3b\x22\76\x27\x3b\15\12\x9\x9\11\11\x9\x9\11\11\11\11\x64\157\143\x75\155\x65\x6e\x74\x2e\147\145\164\105\x6c\x65\155\145\x6e\164\102\171\x49\x64\x28\x22\x64\141\164\x65\146\x69\154\x74\145\x72\x69\x64\x73\150\x6f\167\x22\x29\56\151\x6e\x6e\145\162\x48\x54\115\114\x20\x3d\40\x64\x74\x6d\x6c\x3b\xd\xa\x9\11\11\x9\11\x9\11\11\x9\x9"; goto E8be80ba323777909b1cb8f18de654c4; A621af8e58fdce632a2175ea11ed37d0: $_SESSION["\x4e\x46\x30"] .= $nf . "\xa"; goto D75bae6700aa388f7e5b874e2504ce1a; D8457b585cdd6fc17ca3875a82a18c4b: bffbaa1470c13d752029150759c7db87: goto f88d0005c4a941890bd86fe93065c722; eb2229e82b7a8b2d0ba3c007ebdfd72a: B8535f8d32526d4b468bf0dbb2ebd8d9: goto ffd0a93cf0cc292e5e75bb211301ebf4; D75bae6700aa388f7e5b874e2504ce1a: $i = 0; goto E8d95fd0e9ce7a313d7770be254b1700; Abe4ded49e4ca7289620df6ca6a2f272: Fb881b7fc18831d2b4b27aec8100ff7d: goto B5ce5a271db39208dbc07318681f681a; Ee16535f5232b9bd7433dc909a2ad736: cf1cb0464920283563c934b4cdaed12e: goto a9b937114d66410593b09c49205aeb3e; c76451f03dd3eca5bb172c2ddc41134f: foreach ($colname as $f) { goto c649d4816698f0c7cd809ec24a2749f3; ccb11d1a66c8b2d4c6d48c64ddb9b4c3: echo "\x27\73\15\xa\11\x9\x9\11\x9\11\x9"; goto a76135ba24c36916b2a9abe77d81ef21; Aa7b337ab14fb4ee4e47428227011192: echo "\47\x3b\15\12\11\11\11\11\x9\11\11\130\131"; goto Fd88fc38d33da16390843a01bae17b90; Ba5f7de42a9ccc7971f1a3874fc5261e: echo $f . $xy; goto aacd99fdc26c1763ee2138f78a01eda4; d5c4ef54fad3279d8e33a1cc042f2d0d: echo "\x22\x20\144\141\164\141\x2d\x6c\x69\166\145\55\x73\x65\x61\x72\x63\x68\75\42\x74\162\x75\145\x22\40\x6d\x75\154\x74\151\x70\154\x65\40\144\x61\164\141\x2d\141\143\x74\151\157\x6e\x73\x2d\x62\157\x78\75\42\164\x72\x75\x65\42\40\144\x61\x74\x61\55\163\x69\x7a\x65\75\42\x31\61\x22\x20\76\47\x3b\xd\xa\11\11\11\x9\x9\x9\x9\x9"; goto a7ebd21a3ba72313764ee1ea1ca39e31; Fc015274aa5bdd32d9df0904db05bb90: echo $f . $xy; goto af75cdd782a96679711bd3d1df7ea52e; afe4bd58bbbb0c228cbd20e9ed8d3fd0: echo "\x27\135\73\xd\12\x9\x9\x9\11\x9\x9\11\x63\157\x6c\x6e\141\x6d\x65"; goto Fa273b7629ff5240e3c74e7025906f4a; d81da99e129e19f5917cf6e8b9ae0c63: echo $xy; goto afe4bd58bbbb0c228cbd20e9ed8d3fd0; F42caa7ce1ff620740ad3ac70b168daf: echo $f; goto ccb11d1a66c8b2d4c6d48c64ddb9b4c3; d21d6d258045a0e407fdfa8fb1c22b6a: f6880488a3af86aec020676d2576d3f7: goto e4297e046ca487ccbb561d55e77e8c8a; C2941c327efadf741b2a8b8f32addad7: echo "\51\x3b\x22\40\x64\x61\x74\x61\x2d\167\151\144\164\150\75\x22\x31\70\x30\x70\x78\x22\40\x20\x63\154\x61\163\x73\x3d\x22\163\145\x6c\145\143\x74\x70\151\x63\x6b\145\x72\x22\x20\156\141\x6d\x65\40\x3d\x22"; goto D21f25e4a2bbc66a154467af8d935f84; Fd88fc38d33da16390843a01bae17b90: echo $f . $xy; goto e5b00a39f6f98772fdceef5e4eef80d3; e3f6d61368abce765e1460c608871c6d: echo $f; goto e33f8cae72755f683ebb51f0cc4c3b36; be73828238330cc32be8527660f38eac: echo $f . $xy; goto a1199fab4d9da4baa5f138a27ed28b1c; ab19b09ecbfacc36039ee308f9beef2d: echo "\40\75\40"; goto e199f2894f646111f4023008e5fced65; Fa273b7629ff5240e3c74e7025906f4a: echo $f . $xy; goto a7320ae682934b19fb9eee445890496c; Ffe94ca20d26d2cd1108fe102808ea4c: echo $chart; goto Aa7b337ab14fb4ee4e47428227011192; Fa6708621c0e67419ae8fad7614ecb71: echo $f . $xy; goto bd702516a6787140128ed539142e3c16; A5ffdf71b7417dff9228d4764be17237: echo $f; goto d5c4ef54fad3279d8e33a1cc042f2d0d; d24d0e5df662fba5f10fecc69c6040a7: $f = preg_replace("\57\x5b\x5b\72\163\160\141\x63\x65\x3a\135\135\53\57", '', $f); goto e123d78d3f4deefbd72ec849d52a1c03; fe433788b38afb48db28e447dfd4a3a0: echo "\x2b\x27\40\x64\141\164\141\x2d\170\171\75\47\53\130\x59"; goto e7af7b7662e2963c7d3c29cb7f5b1dfb; bec86294c7b79d6c9697108b5767f494: echo $f . $xy; goto E3bcb63a869ca3b8176ee3b7d78b5b91; D6e15c1113de6f4bc819e100a788906e: ce4b0a76bf3147a0dde8f395a6123eab: goto d40e37dcc9b5afee3b40b392d1fc1fd1; c649d4816698f0c7cd809ec24a2749f3: $f = preg_replace("\x2f\133\x5e\133\x3a\x61\x6c\156\x75\x6d\72\135\x5d\x2f", "\x20", $f); goto d24d0e5df662fba5f10fecc69c6040a7; D7f3952c8948ed02800269f35380057d: echo "\73\15\12\x9\x9\x9\11\11\11\x9\x65\x78\151\163\164\x20\75\x20\x64\157\143\x75\155\x65\156\164\x2e\147\x65\x74\x45\154\145\x6d\145\156\164\x42\171\111\144\50\x22"; goto e3f6d61368abce765e1460c608871c6d; C49674c3adaba78d99ffa4534c7eeb9e: echo "\42\40\144\141\x74\x61\x2d\143\157\x6c\75\x27\53\x6d\x75\154\164\151\143\x6f\154"; goto A795073904c83a278b68edcde4ac3040; Ad715d0d234ee9435aa8a2c04c918b70: echo $f . $xy; goto b76ab223238c4e9bf626c71138569aa8; B9df2d63d84f4527d7b5657baf436550: echo $f . $xy; goto C2941c327efadf741b2a8b8f32addad7; a1199fab4d9da4baa5f138a27ed28b1c: echo "\51\x20\41\x3d\50\x65\170\x69\x73\164\56\x67\145\164\101\x74\x74\162\x69\x62\x75\164\145\x28\47\144\141\164\x61\x2d\143\157\x6c\47\x29\x29\x29\40\x7b\xd\xa\x9\x9\x9\11\x9\x9\11\11\11\x6d\165\154\164\151\143\x6f\154"; goto Fc015274aa5bdd32d9df0904db05bb90; eb6ea7f11554d0bf5f06dac3e5ca3757: $i++; goto D6e15c1113de6f4bc819e100a788906e; af75cdd782a96679711bd3d1df7ea52e: echo "\40\x2b\75\40\145\x78\151\x73\x74\56\x67\x65\x74\x41\x74\164\162\151\x62\165\164\x65\50\47\144\141\164\141\55\143\x6f\154\47\x29\x3b\x9\15\xa\11\x9\11\x9\x9\11\11\11\11\130\131"; goto Fa6708621c0e67419ae8fad7614ecb71; a7ebd21a3ba72313764ee1ea1ca39e31: $j = 0; goto E2c1d9cf8bcadc1d51cd13c77dec001d; e7af7b7662e2963c7d3c29cb7f5b1dfb: echo $f . $xy; goto a083070ca85740aa5e3eac98b72845bc; D21f25e4a2bbc66a154467af8d935f84: echo $f; goto C57a8617bf0488f6dfdd13344b76b70a; a083070ca85740aa5e3eac98b72845bc: echo "\x2b\x27\x20\x6f\x6e\143\x68\x61\x6e\x67\x65\x3d\x22\x61\x70\x70\154\171\x64\142\x66\151\x6c\x74\x65\162\50\155\x75\154\164\151\143\x6f\154"; goto Ba5f7de42a9ccc7971f1a3874fc5261e; e5b00a39f6f98772fdceef5e4eef80d3: echo "\40\x3d\x20\x5b\x27"; goto d81da99e129e19f5917cf6e8b9ae0c63; C57a8617bf0488f6dfdd13344b76b70a: echo "\x5b\135\x22\40\x74\151\x74\x6c\x65\x3d\42"; goto A5ffdf71b7417dff9228d4764be17237; a7320ae682934b19fb9eee445890496c: echo "\40\x3d\x20\x27"; goto F42caa7ce1ff620740ad3ac70b168daf; E2c1d9cf8bcadc1d51cd13c77dec001d: foreach ($data[$i] as $xs) { goto efbdbd2b130ff030cbdce714d971d0ae; efbdbd2b130ff030cbdce714d971d0ae: if (empty($xs)) { goto a4387d369a4b942920ff69ce301b85e6; } goto cea5512b50c2b2481b43480d6304568a; b489668fae15718e8de2e4cab3660d18: a4387d369a4b942920ff69ce301b85e6: goto A0cadc68e8da41b43fec03402bb4464c; cea5512b50c2b2481b43480d6304568a: $xs = htmlspecialchars($xs, ENT_QUOTES); goto D623db6c9f0361a532aa9fb57fa6b55c; A8b7bc9d4c87ec9f60ba02863b888b0d: echo "\x3c\x2f\x6f\160\x74\151\x6f\x6e\x3e\x27\73\15\12\x9\11\x9\x9\11\x9\11\x9"; goto b489668fae15718e8de2e4cab3660d18; A0cadc68e8da41b43fec03402bb4464c: c5ae65d231b56275ecc900396ad2818f: goto d4277cee5ccf31a891ce317cc1ecc8da; D623db6c9f0361a532aa9fb57fa6b55c: echo "\11\x9\11\x9\11\x9\11\x9\x66\x74\155\154\40\75\40\146\x74\155\154\53\40\x27\x3c\157\160\164\x69\x6f\x6e\x20\144\141\164\x61\55\164\x6f\x6b\145\156\x73\x3d\42"; goto bbfe1245a615339b428d016374937b98; bbfe1245a615339b428d016374937b98: echo $xs; goto B9ddef94c8e954f7c6817e3907f1e2d4; B9ddef94c8e954f7c6817e3907f1e2d4: echo "\x22\40\x63\154\141\163\x73\x3d\x22\x73\145\x6c\145\x63\164\157\160\x74\151\157\156\42\x20\76"; goto Abee9275dbe4881c55d94eaf77866f9c; Abee9275dbe4881c55d94eaf77866f9c: echo $xs; goto A8b7bc9d4c87ec9f60ba02863b888b0d; d4277cee5ccf31a891ce317cc1ecc8da: } goto d21d6d258045a0e407fdfa8fb1c22b6a; A5c0d24ec572edf2f9770d88d65349c9: echo "\x2c\x20\130\131"; goto bec86294c7b79d6c9697108b5767f494; E3bcb63a869ca3b8176ee3b7d78b5b91: echo "\54\40\x63\157\x6c\x6e\141\x6d\x65"; goto B9df2d63d84f4527d7b5657baf436550; A795073904c83a278b68edcde4ac3040: echo $f . $xy; goto fe433788b38afb48db28e447dfd4a3a0; e123d78d3f4deefbd72ec849d52a1c03: echo "\x9\x9\x9\x9\x9\x9\x9\143\x68\x61\162\164\x79\x70\145"; goto Ad715d0d234ee9435aa8a2c04c918b70; C4b0f92f42620a4ef279e497417bb3c5: echo $f . $xy; goto ab19b09ecbfacc36039ee308f9beef2d; c8c1f426b0a276d4f4f6265a03f1ae84: echo $f; goto C49674c3adaba78d99ffa4534c7eeb9e; eb59a82d32b290d4396172273733cfdc: echo "\11\x9\x9\x9\x9\x9\x9\x6d\x75\x6c\164\x69\143\x6f\154"; goto C4b0f92f42620a4ef279e497417bb3c5; aacd99fdc26c1763ee2138f78a01eda4: echo "\54\x20\143\150\x61\162\x74\171\160\145"; goto C89cb8f0a4d9537dd498143735ddc68c; e199f2894f646111f4023008e5fced65: echo json_encode($multicol); goto D7f3952c8948ed02800269f35380057d; C89cb8f0a4d9537dd498143735ddc68c: echo $f . $xy; goto A5c0d24ec572edf2f9770d88d65349c9; bd702516a6787140128ed539142e3c16: echo "\x20\x2b\75\40\145\x78\x69\163\x74\x2e\147\145\164\x41\x74\164\x72\151\142\165\164\145\50\47\144\x61\164\141\55\170\x79\47\51\73\x9\xd\xa\11\x9\11\x9\x9\11\11\x9\x7d\15\12\11\x9\x9\11\x9\11\x9\11\x65\170\x69\163\x74\56\162\145\x6d\x6f\166\x65\x28\x29\73\15\12\x9\x9\x9\x9\11\x9\x9\175\40\15\12\11\11\x9\11\x9\x9\11\15\12\11\x9\x9\x9\11\x9\11\146\x74\155\x6c\x20\75\40\x27\74\x73\x65\x6c\145\143\164\x20\x69\144\75\x22"; goto c8c1f426b0a276d4f4f6265a03f1ae84; e4297e046ca487ccbb561d55e77e8c8a: echo "\11\x9\x9\x9\11\x9\11\11\15\12\x9\x9\11\x9\11\x9\11\146\164\x6d\154\40\75\40\x66\x74\155\154\x2b\x20\x27\74\x2f\163\x65\154\x65\143\x74\76\47\73\xd\xa\11\x9\11\11\11\x9\x9\xd\xa\x9\11\11\11\11\x9"; goto eb6ea7f11554d0bf5f06dac3e5ca3757; a76135ba24c36916b2a9abe77d81ef21: $multicol[0] = $colno; goto eb59a82d32b290d4396172273733cfdc; e33f8cae72755f683ebb51f0cc4c3b36: echo "\42\x29\73\15\xa\x9\11\x9\x9\11\11\x9\151\146\40\50\x65\170\x69\163\x74\51\40\x7b\15\12\11\x9\11\x9\11\11\x9\x9\151\146\40\50\x28\x6d\x75\154\x74\x69\x63\x6f\154"; goto be73828238330cc32be8527660f38eac; b76ab223238c4e9bf626c71138569aa8: echo "\40\75\40\47"; goto Ffe94ca20d26d2cd1108fe102808ea4c; d40e37dcc9b5afee3b40b392d1fc1fd1: } goto D8457b585cdd6fc17ca3875a82a18c4b; a076e8d7ecaeaac1729545aea1f22ff1: echo "\x9\x3c\163\143\x72\151\x70\164\x3e\15\xa\15\xa\11\11\11\11\11\11"; goto A4f6f45beca593d258ea3a4507cf3443; C6da415822f0a0b56276831d3af4b60e: $nf = "\144\x6f\143\x75\155\x65\156\x74\56\x67\x65\164\105\154\145\155\145\x6e\164\x42\x79\x49\144\x28\x22\156\x75\155\142\x65\x72\x66\151\x6c\x74\145\162\151\144\x73\150\x6f\167\42\x29\56\x69\x6e\156\x65\162\110\124\x4d\114\x20\75\x20\144\157\x63\165\x6d\145\x6e\x74\56\x67\x65\x74\105\x6c\145\155\145\x6e\x74\x42\x79\111\144\50\x22\x6e\x75\x6d\142\145\x72\146\x69\x6c\x74\145\162\x69\x64\x73\x68\x6f\x77\x22\x29\x2e\151\x6e\x6e\145\x72\x48\124\115\114\40\x2b\40\146\x74\x6d\x6c\x3b"; goto A621af8e58fdce632a2175ea11ed37d0; B5ce5a271db39208dbc07318681f681a: d8ec8e18f861750689e7e78894ae9232: goto e840ad2b5da3def14f5f68a6014bc75c; ffd0a93cf0cc292e5e75bb211301ebf4: if (!($datais == "\x6e\x75\x6d\x62\145\x72")) { goto E8528ca1138a423d6436963a0e3336f0; } goto Cd59673edaf027d69df26f23c503610d; a732a7bd589a65b132a220bcd86ed5e4: $datais = "\x6e\x75\155\142\145\162"; goto e1424344b79277344cf2adad3f44fd87; D9202f7b1ae7c2d633b20baafa8b2426: if (!($datais == "\x73\x74\162\x69\x6e\147")) { goto B8535f8d32526d4b468bf0dbb2ebd8d9; } goto e71b0f1f9d470526f6af651257dc3fae; da2a869b1a544117309a9ac785d459a2: b376a16021fb3096def4ab27f449d459: goto f42855923504ec4419ef99e8d5b8ba5d; D993580b05503fc488963e9d02f7866c: } goto db7fb4b047f0fd019d506261c9c0a7d3; db7fb4b047f0fd019d506261c9c0a7d3: function remove_special_char($HDS) { goto De649ce6c63a484c6dfebf75425f3c2d; f8bf6f3fc59c4e887fb9802ff31a2c8e: b2ab76ff56be1e315e910d97b3ccd531: goto A83420d5150123ff2e6ab9a010c12ee7; De649ce6c63a484c6dfebf75425f3c2d: if (!($HDS == NULL)) { goto b2ab76ff56be1e315e910d97b3ccd531; } goto b6e1eaa9e3e28b18d0256735aad09e4a; b6e1eaa9e3e28b18d0256735aad09e4a: return $HDS; goto f8bf6f3fc59c4e887fb9802ff31a2c8e; E015d0567f9cb15bf2c5042b937346b0: $string = preg_replace("\57\x26\50\141\x6d\160\73\x29\77\43\x3f\x5b\x61\x2d\172\x30\55\x39\x5d\53\x3b\x2f\x69", "\55", $string); goto de4cc354c46689813aefb2b463bcc39c; cc77e10290bf6b30db467f5adef06403: return $string; goto f9716bcf4fbefae6db804d2990917edf; A83420d5150123ff2e6ab9a010c12ee7: $string = str_replace(array("\133\47\x2c\40\47\x5d", "\47", "\x2f\x5c\x5b\56\x2a\x5c\x5d\x2f\x55"), '', $HDS); goto E015d0567f9cb15bf2c5042b937346b0; de4cc354c46689813aefb2b463bcc39c: $string = preg_replace("\x2f\x26\x28\x5b\141\55\x7a\135\x29\50\x61\x63\165\164\145\x7c\165\x6d\x6c\174\143\151\x72\143\174\147\x72\141\x76\x65\x7c\x72\x69\x6e\x67\x7c\143\x65\144\151\x6c\174\163\154\141\x73\x68\174\164\151\154\x64\x65\174\143\x61\162\157\x6e\x7c\x6c\151\x67\x7c\161\x75\x6f\164\174\x72\163\161\165\157\51\x3b\x2f\151", "\134\x31", $string); goto cc77e10290bf6b30db467f5adef06403; f9716bcf4fbefae6db804d2990917edf: } goto B3a1ac82c7cc35cd4275a8fdf10dc94b; ed2a55e3a8d38a958d701d9032c7c6cf: function sorting($order, $val1, $val2) { goto F9984d5d209325a3469fd29adea82f75; F9984d5d209325a3469fd29adea82f75: $add = $val2; goto eb25a532228fdedf374422e9ce91fe61; B5a365d68d7aa0839aaa4cb33060a454: return array($add, $subt); goto Ca28bf7085a6c045aef795e2a0bcca2c; eb25a532228fdedf374422e9ce91fe61: $subt = $val1; goto B5a365d68d7aa0839aaa4cb33060a454; Ca28bf7085a6c045aef795e2a0bcca2c: } goto F4f8187c10ac402af6049ea20943aef2; B3f609eed51c449c03a4e5eb4472e350: echo "\xd\12\x3c\x64\151\x76\x20\x69\144\75\x22\151\156\143\x5f\x6d\157\x64\x61\x6c\42\76\74\x2f\144\151\x76\76\15\12\74\x73\143\x72\151\160\164\76\xd\12\15\12\146\165\156\143\164\x69\157\156\x20\x61\x70\160\x6c\x79\x64\142\146\x69\x6c\x74\x65\x72\x28\143\x6f\154\163\54\x63\150\x61\162\x74\x2c\170\x79\x2c\x20\143\x6f\x6c\156\x61\155\x65\51\173\xd\12\x9\15\xa\11\x9\x76\x61\162\40\x66\x69\x6c\x74\145\x72\143\x6f\x6c\x69\144\x20\75\x20\x20\42\x23\42\53\143\x6f\154\x6e\x61\155\145\x3b\15\12\11\11\x76\141\x72\40\163\145\154\x65\143\164\145\144\x20\75\x20\x5b\135\73\15\12\11\11\x73\145\154\145\x63\x74\145\x64\40\x3d\x20\44\x28\x66\151\154\164\x65\162\x63\157\x6c\151\x64\x29\x2e\x76\x61\154\50\x29\x3b\xd\xa\x9\x9\x66\157\x72\40\x28\151\75\60\x3b\40\x69\74\143\157\154\163\x2e\154\x65\156\147\x74\x68\73\40\151\53\x2b\51\x20\173\15\xa\11\x9\40\15\12\11\11\40\x9\x69\x66\40\50\x78\171\x5b\x69\135\x3d\x3d\x22\x58\x22\51\x20\x7b\15\12\11\x9\x9\166\x61\x72\x20\x75\x70\x64\141\164\145\x20\75\x20\x7b\15\xa\x9\11\x9\x9\11\x78\72\x20\133\163\x65\x6c\x65\143\164\145\x64\135\x2c\15\xa\11\11\11\11\x9\166\141\x6c\x75\145\163\x3a\x20\x5b\163\x65\154\145\143\164\145\144\x5d\15\xa\x9\x9\x9\x9\x7d\40\15\12\x9\11\11\175\x20\145\154\x73\145\x20\173\xd\xa\x9\11\x9\x76\x61\162\x20\165\160\x64\141\164\145\40\75\40\173\xd\xa\x9\11\11\x9\40\40\40\40\171\x3a\x20\133\x73\x65\x6c\145\x63\164\145\144\x5d\x2c\xd\xa\11\x9\11\11\11\x6c\x61\x62\145\x6c\163\72\x20\133\163\145\x6c\x65\143\x74\145\x64\135\xd\12\11\11\x9\x9\175\40\15\xa\11\x9\11\x7d\15\12\x9\11\15\xa\x9\x9\x9\104\141\x73\x68\x62\157\x61\x72\144\x42\165\151\154\x64\x65\162\56\162\x65\163\164\x79\x6c\x65\50\47\143\157\x6c\47\x2b\x63\x6f\154\163\x5b\x69\x5d\x2c\40\x75\160\x64\141\164\145\51\x3b\x20\xd\xa\11\x9\175\x9\15\12\x9\15\12\x9\x9\x9\15\12\x7d\15\12\xd\12\x66\165\156\x63\x74\x69\157\x6e\x20\x61\x70\160\154\171\144\x61\164\145\146\x69\154\x74\x65\x72\x28\163\164\x61\x72\164\54\x20\x65\x6e\x64\x2c\x63\157\154\163\x2c\x63\150\141\162\x74\x2c\x78\171\54\x20\143\x6f\154\156\141\155\x65\54\x20\144\141\x74\x61\x31\54\x20\x64\141\x74\x61\x32\51\40\x7b\xd\12\15\xa\x9\x9\144\x61\x74\141\170\x20\x3d\x20\144\x61\164\141\x31\133\x30\135\x3b\xd\xa\11\x9\x64\141\x74\141\x79\x20\x3d\x20\x64\x61\x74\x61\62\x5b\60\135\73\xd\12\11\11\x66\x72\157\155\x44\141\164\x65\75\x6e\145\x77\40\104\141\x74\x65\50\x73\164\141\x72\x74\51\x3b\15\xa\11\11\164\x6f\104\141\164\145\x3d\156\145\167\x20\x44\141\164\x65\50\145\x6e\x64\51\x3b\15\xa\15\12\11\x9\154\x65\164\40\156\x65\167\170\40\x3d\x20\133\135\x3b\xd\xa\x9\11\x6c\x65\164\x20\x6e\145\x77\171\x20\x3d\x20\133\135\73\15\xa\x9\11\x6a\x3d\60\73\xd\xa\x9\x9\146\x6f\x72\x20\x28\151\75\x30\73\x20\x69\x3c\144\x61\164\141\170\x2e\x6c\x65\156\x67\164\150\73\40\151\53\53\51\x20\x7b\xd\12\x9\11\11\x64\40\x3d\40\156\x65\167\40\x44\x61\164\x65\x28\144\141\x74\141\170\133\151\x5d\51\73\xd\xa\11\x9\x9\151\146\x20\50\x64\x20\76\x3d\40\146\x72\157\x6d\104\x61\x74\x65\x20\46\46\x20\x64\x20\74\75\40\x74\x6f\104\x61\x74\145\51\x20\173\xd\12\x9\x9\x9\11\x6e\145\167\x78\133\152\x5d\40\75\x20\144\x61\164\x61\170\133\151\x5d\73\15\12\11\x9\11\x9\156\x65\167\x79\133\152\135\75\x64\141\x74\x61\x79\133\151\135\73\xd\xa\11\11\x9\x9\152\53\x2b\x3b\15\12\x9\x9\x9\175\xd\12\x9\11\x7d\15\12\15\xa\15\xa\x9\11\x66\157\162\40\50\151\75\60\x3b\40\x69\x3c\143\157\154\x73\56\x6c\145\156\147\164\x68\x3b\x20\x69\53\53\51\x20\x7b\xd\xa\11\x9\x20\15\xa\11\11\x20\11\151\x66\x20\50\x78\171\x5b\151\x5d\75\75\x22\x58\42\x29\40\173\xd\12\11\x9\x9\x76\x61\162\40\165\x70\x64\x61\x74\145\40\x3d\40\173\xd\xa\11\x9\11\11\x9\170\x3a\40\133\x6e\x65\167\170\x5d\54\15\12\11\x9\x9\x9\x9\x76\x61\154\x75\x65\163\x3a\x20\x5b\x6e\x65\x77\x78\135\x2c\15\12\xd\12\11\11\x9\11\175\40\xd\12\11\x9\x9\175\x20\145\x6c\x73\x65\x20\x7b\15\12\11\11\x9\11\x76\141\x72\40\x75\160\144\141\164\x65\x20\x3d\40\173\15\12\xd\12\11\11\x9\x9\11\x79\72\x20\133\x6e\145\167\170\135\x2c\xd\12\x9\x9\x9\x9\x9\x6c\141\x62\145\x6c\163\72\40\x5b\156\x65\x77\170\135\15\12\x9\x9\11\11\175\15\xa\x9\x9\x9\x9\xd\12\11\11\x9\175\xd\12\11\11\15\xa\11\x9\11\104\141\163\150\142\x6f\x61\x72\x64\102\165\151\x6c\x64\145\162\x2e\x72\x65\x73\164\x79\x6c\x65\x28\47\x63\157\x6c\47\53\x63\x6f\x6c\163\133\x69\135\54\40\165\160\144\x61\x74\145\x29\x3b\x20\xd\12\x9\x9\x7d\xd\12\x9\xd\xa\175\xd\12\xd\12\x66\x75\x6e\143\x74\151\157\x6e\40\x61\x70\x70\154\171\x6e\x75\155\142\145\x72\x66\x69\x6c\x74\x65\162\x28\163\164\x61\x72\x74\x2c\145\x6e\144\54\143\157\154\163\x2c\143\x68\x61\x72\164\54\x78\171\x2c\x20\143\157\154\156\141\155\x65\54\x20\144\141\x74\x61\x31\x2c\x20\144\x61\164\x61\62\x29\x20\x7b\15\12\x9\15\12\x9\x9\x69\x66\40\50\170\x79\75\75\42\130\x22\51\x20\173\xd\12\x9\x9\144\141\x74\141\170\x20\x3d\x20\144\x61\x74\x61\61\133\x30\135\x3b\xd\12\11\x9\x64\x61\164\141\x79\40\75\x20\144\x61\164\141\x32\x5b\x30\x5d\x3b\15\xa\x9\x9\x76\x61\162\40\x6e\x65\167\x78\40\75\40\144\x61\164\x61\x78\x2e\146\151\x6c\164\145\162\50\15\12\11\x9\x9\11\146\165\x6e\143\x74\151\157\156\40\x28\166\51\x20\x7b\xd\12\x9\11\x9\11\x9\x72\x65\x74\x75\162\156\x20\x76\40\74\x3d\x20\x65\156\144\40\x26\x26\x20\x76\x20\76\75\40\163\x74\141\x72\164\x3b\xd\12\11\11\11\x9\x7d\xd\12\x9\x9\51\73\xd\xa\11\x9\175\x20\145\154\x73\x65\x20\x7b\xd\xa\11\11\x9\x64\x61\164\141\x78\40\x3d\x20\144\x61\x74\141\62\133\x30\135\x3b\15\12\11\x9\11\x64\141\164\141\x79\x20\75\40\x64\x61\x74\141\x31\x5b\60\135\73\15\xa\x9\11\11\166\141\x72\40\156\145\167\x79\40\x3d\40\144\141\164\x61\171\56\146\x69\x6c\164\x65\162\x28\15\12\11\11\11\11\x66\x75\x6e\143\x74\x69\x6f\156\x20\50\166\x29\x20\x7b\15\12\11\x9\11\x9\11\x72\145\x74\x75\x72\156\40\x76\x20\74\75\x20\x65\x6e\x64\x20\x26\46\40\166\x20\76\75\40\x73\164\x61\x72\164\x3b\xd\12\x9\x9\x9\11\x7d\xd\12\x9\11\x9\51\x3b\xd\xa\x9\x9\x7d\xd\12\xd\12\11\11\xd\12\x9\11\146\x6f\x72\x20\x28\151\75\60\73\x20\x69\74\143\x6f\x6c\163\x2e\x6c\145\156\147\x74\150\73\40\x69\53\53\x29\x20\x7b\15\12\11\11\x20\11\x69\x66\40\50\170\x79\133\x69\x5d\75\x3d\x22\130\42\51\x20\x7b\xd\xa\x9\11\x9\x76\x61\162\x20\x75\x70\144\141\x74\x65\x20\x3d\x20\x7b\15\xa\11\x9\11\x9\x9\x78\x3a\40\x5b\156\145\167\x78\135\x2c\xd\12\x9\x9\x9\11\x9\166\x61\154\x75\145\x73\72\x20\133\156\145\x77\x78\135\54\15\xa\11\11\11\11\x9\x79\x3a\x20\x5b\156\x65\x77\171\x5d\54\xd\12\x9\11\11\11\11\154\141\x62\145\154\163\x3a\x20\x5b\x6e\x65\x77\171\135\15\xa\x9\11\11\x9\175\40\xd\12\11\x9\x9\x7d\40\145\154\x73\145\40\173\xd\xa\x9\11\11\x9\x76\141\x72\x20\165\160\x64\141\x74\x65\x20\x3d\40\173\15\12\x9\x9\x9\11\11\x78\x3a\40\x5b\156\x65\167\x79\x5d\54\xd\12\11\x9\x9\x9\x9\x76\x61\154\165\x65\163\72\40\x5b\156\x65\167\x79\x5d\x2c\15\12\11\x9\x9\x9\11\x79\x3a\40\133\x6e\145\167\x78\x5d\x2c\15\xa\11\x9\11\11\11\x6c\141\142\x65\x6c\163\x3a\40\133\x6e\145\x77\x78\135\15\12\11\x9\11\x9\175\xd\12\11\11\11\11\xd\xa\11\11\11\x7d\15\xa\x9\11\xd\xa\x9\x9\11\104\x61\163\150\142\x6f\x61\x72\x64\x42\x75\x69\x6c\144\x65\162\56\x72\x65\x73\x74\171\x6c\x65\x28\x27\143\x6f\x6c\x27\x2b\143\157\x6c\163\133\151\x5d\54\40\165\x70\144\x61\164\145\51\73\40\xd\12\x9\11\175\xd\12\x9\xd\12\175\xd\12\xd\12\146\x75\156\x63\x74\151\157\x6e\x20\x66\x69\x6c\x74\x65\162\x73\145\164\164\151\x6e\x67\x20\x28\144\x61\x74\x61\54\40\143\x6f\154\x2c\x20\154\x61\x62\x65\x6c\54\40\x6c\x61\171\x6f\165\x74\51\x20\x7b\xd\xa\166\x61\162\x20\x68\x74\x6d\x6c\x20\75\x20\x27\74\144\151\x76\40\x63\154\141\x73\x73\x3d\x22\142\157\162\x64\x65\x72\x20\142\147\x2d\154\x69\x67\x68\x74\40\143\157\154\x20\x63\157\154\x2d\61\62\x20\x64\x2d\x66\x6c\x65\170\40\160\x78\x2d\x33\40\x22\76\x3c\x68\x35\x20\x63\154\x61\163\x73\75\x22\144\55\146\154\x65\x78\x20\x66\154\x6f\x61\164\55\163\164\x61\x72\x74\x22\x3e\40\x27\53\x6c\x61\x62\145\x6c\x2b\x27\x3c\x2f\150\65\x3e\x3c\x62\165\x74\x74\x6f\x6e\x20\x74\x79\160\145\x3d\x22\x62\165\164\x74\157\x6e\x22\40\143\154\141\163\x73\75\42\x66\141\40\x66\141\55\x77\x69\x6e\x64\157\x77\x2d\x63\x6c\x6f\163\x65\x20\160\x6f\x73\x69\x74\x69\x6f\156\55\x61\x62\x73\x6f\154\165\164\x65\x20\x74\157\160\55\x30\x20\145\x6e\x64\55\x30\40\42\x20\163\x74\171\154\x65\x3d\x22\146\157\156\x74\x2d\x73\151\172\x65\72\x32\66\x70\x78\x3b\143\157\154\x6f\162\x3a\x23\144\x31\64\x32\x33\62\73\142\x6f\x72\144\145\x72\72\60\x3b\42\x20\x20\x64\141\164\141\x2d\x64\x69\x73\x6d\151\163\163\x3d\42\155\x6f\144\x61\x6c\42\x20\141\162\151\141\55\150\x69\x64\144\x65\156\75\42\164\162\165\x65\42\40\157\156\x63\x6c\x69\143\153\x3d\42\x53\164\x61\164\145\56\x63\154\x6f\x73\x65\104\151\x61\x6c\157\x67\x28\x29\x3b\42\x3e\74\57\x62\x75\164\x74\157\x6e\76\x3c\57\144\x69\x76\x3e\x3c\x64\x69\166\40\x63\x6c\141\x73\x73\75\x22\155\55\64\x22\x3e\x27\x3b\15\12\xd\xa\146\x6f\x72\40\x28\x69\x20\x3d\40\60\x3b\x20\151\x20\x3c\40\144\141\x74\x61\x2e\154\145\156\x67\x74\150\x3b\x20\x69\53\53\51\40\x7b\xd\12\150\x74\x6d\x6c\40\75\40\150\x74\155\x6c\40\x2b\40\47\x3c\x68\x37\40\163\x74\x79\x6c\x65\75\x22\155\x61\162\147\151\x6e\x2d\164\157\x70\x3a\65\x70\170\73\x22\76\x54\x72\x61\x63\145\x20\47\53\50\x69\53\x31\51\x3b\xd\xa\x2f\x2f\40\x78\55\x61\x78\x69\x73\15\12\151\146\x20\x28\x64\x61\x74\x61\133\151\135\x2e\x74\x79\x70\145\x3d\x3d\x27\x70\151\x65\47\x20\174\174\x20\x64\141\164\141\133\x69\135\56\164\171\160\x65\x3d\x3d\47\144\x6f\156\165\164\47\x29\40\x7b\xd\12\11\x78\x76\x61\x6c\x75\x65\40\75\40\144\x61\164\141\x5b\151\135\x2e\x76\141\x6c\x75\x65\x73\73\xd\xa\11\171\x76\x61\154\165\x65\40\75\x20\144\141\x74\x61\x5b\151\x5d\x2e\x6c\141\x62\145\154\x73\x3b\xd\12\x7d\x20\145\154\x73\145\x20\173\xd\12\x9\x78\x76\x61\154\165\x65\x20\75\x20\144\x61\164\141\133\151\x5d\56\170\x3b\xd\12\11\171\x76\x61\x6c\165\145\40\x3d\x20\x64\x61\x74\141\133\x69\135\56\x79\73\xd\12\175\xd\xa\15\12\15\xa\150\x74\x6d\154\x20\x3d\40\x68\164\155\154\x20\x2b\40\x27\x3c\57\x68\x37\76\x3c\x64\x69\x76\40\x63\154\x61\163\x73\75\42\x72\x6f\x77\x22\76\74\144\151\x76\x20\143\x6c\141\x73\163\75\42\x63\157\x6c\40\143\x6f\x6c\x2d\155\x64\x2d\66\40\x22\76\74\x68\x36\x20\163\x74\171\154\x65\75\x22\155\141\x72\147\x69\x6e\55\x6c\145\x66\164\72\x32\60\160\170\73\x22\x3e\x58\x2d\x61\x78\x69\163\x20\x26\x6e\x62\163\160\73\74\151\x20\151\144\75\x22\163\157\x72\x74\55\x78\x2d\151\143\157\156\x27\x2b\x69\x2b\47\x22\x20\x63\x6c\141\x73\163\x3d\x22\x66\141\40\x66\x61\55\163\x6f\x72\164\x2d\x61\155\157\165\x6e\x74\x2d\x61\163\143\x22\40\157\x6e\x63\154\x69\x63\x6b\x3d\170\137\171\137\163\x6f\x72\164\50\x78\166\141\154\x75\145\54\171\x76\x61\x6c\165\145\54\47\53\151\53\x27\x2c\x31\x29\x3b\40\x20\x6f\156\x6d\157\165\163\145\x6f\x76\145\162\x3d\x22\x22\x20\163\x74\171\154\x65\x3d\x22\x63\165\x72\163\x6f\x72\72\x20\x70\x6f\x69\156\164\145\162\x3b\42\76\74\57\x69\76\74\x2f\150\66\76\x27\73\xd\12\150\164\x6d\x6c\40\75\x20\150\164\155\x6c\x20\53\x27\x3c\x73\x65\x6c\145\143\164\40\x6e\141\x6d\145\75\x22\170\55\146\x69\154\x74\145\162\x22\x20\x69\144\75\42\x78\55\146\x69\154\x74\145\162\47\x2b\151\x2b\x27\x22\x20\x73\164\171\154\145\75\42\146\157\x6e\x74\x2d\163\x69\172\x65\x3a\x31\x31\x70\x78\73\x22\40\x63\154\x61\x73\163\75\42\146\x6f\x72\x6d\55\143\157\x6e\x74\x72\157\x6c\40\146\x6f\162\x6d\55\x63\x6f\156\164\x72\157\154\55\x73\x6d\42\x20\x6d\x75\154\x74\x69\x70\154\145\x3e\47\x3b\15\12\xd\12\xd\12\11\146\x6f\162\x20\x28\x6a\x20\x3d\x20\60\73\x20\152\40\74\40\170\x76\141\154\x75\145\x2e\154\x65\156\x67\164\150\x3b\x20\x6a\53\53\51\x20\x7b\xd\xa\x9\11\150\164\x6d\x6c\40\75\40\150\x74\155\x6c\40\53\47\x3c\x6f\160\164\x69\157\156\x20\166\x61\x6c\165\x65\x3d\42\47\x2b\170\x76\141\154\165\145\x5b\x6a\135\x2b\47\42\x20\x73\145\x6c\145\x63\164\145\144\x3d\x22\x73\145\x6c\145\x63\164\145\x64\42\76\x27\x2b\170\166\x61\x6c\165\x65\x5b\x6a\x5d\53\47\74\57\x6f\x70\164\151\157\x6e\x3e\x27\73\15\xa\x9\175\15\xa\xd\12\15\xa\150\x74\x6d\154\40\x3d\40\150\x74\x6d\x6c\x20\53\x27\x3c\x2f\163\145\154\x65\143\x74\x3e\74\x2f\144\x69\166\x3e\x27\73\15\xa\xd\12\x2f\57\40\x79\55\141\x78\x69\163\xd\xa\xd\xa\x68\x74\x6d\x6c\x20\75\x20\150\164\x6d\x6c\x20\x2b\40\47\74\144\x69\x76\x20\143\x6c\x61\163\163\75\42\x63\x6f\x6c\40\143\x6f\x6c\x2d\155\x64\55\66\40\42\76\x3c\150\66\76\74\x73\160\141\x6e\x20\x63\154\141\163\x73\x3d\42\x70\157\x73\151\x74\x69\157\x6e\x2d\x61\142\163\x6f\154\x75\164\145\40\x73\x74\x61\162\x74\x2d\x35\60\x22\x3e\x3c\x69\40\x63\154\x61\x73\163\x3d\x22\146\x61\40\x66\141\x2d\145\x78\143\150\141\156\147\145\42\x20\151\x64\75\42\x65\x78\143\150\141\156\x67\x65\x27\x2b\151\x2b\x27\x22\x20\x64\141\x74\x61\55\145\170\x63\150\x61\156\x67\145\x3d\x22\x78\62\171\x22\40\157\x6e\x63\154\x69\x63\153\x3d\x65\x78\x63\x68\x61\x6e\x67\x65\50\x78\x76\141\x6c\x75\145\54\x79\x76\x61\154\x75\145\x2c\47\53\x69\53\x27\x29\73\x20\40\157\x6e\155\157\x75\163\145\x6f\x76\x65\x72\75\x22\x22\x20\163\x74\171\x6c\145\75\42\143\165\162\163\x6f\162\72\40\160\157\x69\156\x74\145\x72\73\x22\x3e\74\x2f\x69\76\x3c\57\x73\160\141\156\x3e\x3c\163\x70\141\156\40\143\154\x61\x73\163\75\42\155\170\55\64\42\76\131\x2d\141\x78\151\163\40\x20\x26\x6e\142\x73\160\x3b\74\151\x20\x69\x64\x3d\42\163\157\x72\164\55\x79\55\151\143\x6f\x6e\47\53\151\53\47\42\x20\143\154\141\x73\163\x3d\x22\x66\141\x20\146\x61\55\163\157\x72\x74\x2d\141\155\x6f\165\x6e\x74\55\x61\163\143\x22\x20\x6f\x6e\x63\154\x69\x63\x6b\75\170\137\x79\x5f\163\157\x72\x74\x28\x78\x76\141\154\x75\x65\x2c\x79\166\x61\x6c\x75\145\x2c\47\x2b\x69\53\47\54\x32\x29\73\40\x20\157\x6e\155\x6f\165\163\145\157\166\145\x72\75\42\42\x20\x73\x74\x79\154\145\75\42\143\x75\x72\163\157\x72\x3a\40\x70\x6f\151\156\x74\145\x72\73\42\x3e\74\x2f\151\76\74\x2f\163\x70\141\156\76\74\57\x68\x36\x3e\x27\x3b\15\12\150\164\x6d\x6c\40\75\40\150\164\x6d\154\40\53\x27\x3c\x73\x65\x6c\145\143\x74\x20\x6e\141\155\145\75\42\171\55\146\x69\154\x74\x65\162\42\40\x69\144\75\42\x79\x2d\146\x69\x6c\164\x65\162\x27\x2b\x69\x2b\x27\42\x20\x73\164\x79\x6c\145\x3d\x22\146\x6f\156\x74\55\163\151\x7a\x65\72\61\61\x70\170\x3b\42\40\x20\143\x6c\x61\163\x73\x3d\x22\146\x6f\x72\155\55\143\157\x6e\164\x72\x6f\x6c\40\x66\157\x72\x6d\x2d\143\157\x6e\x74\162\x6f\154\55\x73\x6d\x22\x20\x6d\x75\154\164\151\x70\154\145\x3e\47\73\xd\xa\xd\12\15\xa\x9\146\x6f\162\x20\50\152\40\75\x20\x30\x3b\x20\x6a\x20\74\40\x79\x76\x61\x6c\165\145\x2e\154\145\x6e\147\164\x68\73\x20\x6a\x2b\53\x29\x20\x7b\15\xa\11\x68\164\155\154\x20\75\x20\x68\164\x6d\154\40\x2b\x27\x3c\x6f\160\164\151\157\156\x20\166\141\154\x75\x65\75\42\x27\x2b\x79\x76\x61\x6c\x75\145\133\x6a\135\x2b\x27\42\40\163\145\x6c\145\143\x74\145\144\x3d\42\x73\x65\x6c\145\143\164\145\x64\42\x3e\x27\x2b\x79\166\x61\154\x75\145\133\x6a\x5d\53\47\x3c\57\x6f\160\164\x69\x6f\156\76\x27\x3b\xd\xa\x9\175\15\12\15\12\15\12\150\164\155\154\40\x3d\x20\x68\x74\155\154\x20\x2b\x27\x3c\57\x73\145\x6c\x65\143\164\x3e\74\x2f\x64\151\166\76\x3c\57\144\151\166\76\x3c\x68\162\x2f\76\x27\x3b\15\12\175\15\12\15\12\150\x74\x6d\154\x20\x3d\40\x68\164\x6d\x6c\40\53\x27\74\57\144\x69\166\x3e\x27\73\15\12\xd\xa\x68\x74\155\x6c\x20\x3d\40\x68\x74\x6d\154\40\x2b\x27\74\x64\151\166\x20\x63\154\141\163\x73\x3d\x22\x63\157\x6c\40\x63\x6f\x6c\x2d\x31\x32\40\x77\55\x31\x30\x30\x20\155\164\55\62\x20\142\157\x72\x64\145\162\x20\x62\147\x2d\x6c\151\x67\150\x74\42\x3e\74\x64\151\166\40\143\x6c\x61\x73\163\x3d\42\x70\55\x32\40\x64\x2d\146\x6c\x65\x78\40\x6a\165\x73\164\151\x66\171\x2d\x63\157\156\x74\145\156\164\55\145\x6e\x64\x22\x3e\x27\x3b\15\12\x68\164\x6d\x6c\x20\x3d\x20\150\x74\155\154\x20\53\x27\74\142\165\x74\x74\x6f\x6e\40\164\171\160\x65\75\42\142\165\164\x74\157\156\42\x20\143\154\x61\163\x73\75\42\142\164\x6e\40\x62\x74\x6e\55\163\x6d\40\x62\164\156\x2d\x64\x65\146\x61\x75\154\164\42\40\x69\x64\75\42\x72\x65\x73\145\x74\42\76\74\151\x20\x63\x6c\141\x73\163\x3d\42\146\x61\40\x66\x61\55\x75\x6e\x64\157\x22\x3e\74\x2f\x69\x3e\74\x2f\142\x75\164\164\x6f\x6e\76\x27\73\xd\12\x68\x74\155\x6c\x20\75\x20\x68\164\x6d\x6c\x20\53\x27\x3c\142\165\x74\x74\x6f\156\40\x74\171\160\x65\75\x22\142\x75\x74\x74\x6f\156\42\x20\143\154\141\x73\x73\x3d\x22\142\x74\156\x20\x62\x74\156\x2d\x73\x6d\40\142\x74\x6e\x2d\160\162\151\155\x61\162\171\40\x22\40\151\144\75\x22\141\160\x70\x6c\171\42\76\74\151\x20\x63\154\x61\163\x73\75\x22\x66\141\40\x66\141\x2d\143\x68\145\143\153\42\76\74\57\x69\76\74\57\x62\x75\164\x74\x6f\156\x3e\47\73\xd\xa\x68\x74\155\154\40\75\x20\150\164\x6d\154\x20\x2b\x27\74\x2f\x64\x69\x76\76\x3c\x2f\x64\x69\166\x3e\47\x3b\15\12\xd\12\15\12\xd\xa\x76\x69\x65\x77\50\x74\x72\x75\145\54\x20\x68\x74\155\x6c\51\73\x9\15\12\15\12\144\157\143\165\155\145\156\164\56\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\164\x42\x79\x49\x64\x28\42\162\x65\163\145\x74\42\x29\x2e\x61\x64\144\x45\x76\x65\x6e\164\114\151\163\x74\x65\156\145\x72\x28\x22\143\x6c\x69\143\153\x22\54\146\165\x6e\143\164\151\157\x6e\x28\x65\51\173\15\12\x20\40\40\40\167\151\156\x64\x6f\x77\x2e\x6c\157\x63\141\x74\x69\x6f\x6e\x2e\x68\x72\x65\x66\40\75\x20\167\151\x6e\x64\157\x77\56\154\x6f\x63\141\x74\x69\157\156\x2e\150\162\145\x66\x3b\15\xa\x9\166\x69\145\167\50\146\141\154\x73\145\x2c\x20\x22\x22\x29\73\15\xa\x7d\x2c\146\x61\154\x73\x65\51\73\15\12\15\12\xd\12\15\xa\x64\157\x63\165\155\x65\156\164\56\147\145\x74\105\x6c\x65\155\x65\x6e\x74\102\x79\111\144\50\42\141\x70\x70\154\x79\42\51\x2e\141\144\144\x45\x76\x65\x6e\x74\x4c\x69\163\164\x65\156\145\162\x28\42\x63\154\151\x63\x6b\42\x2c\x66\x75\156\143\164\151\x6f\x6e\x28\145\x29\173\xd\12\x9\x66\x6f\x72\x20\x28\x69\40\75\x20\60\x3b\x20\151\40\74\x20\x64\141\x74\141\x2e\x6c\145\156\147\164\150\x3b\40\x69\53\53\x29\x20\173\15\xa\11\x9\xd\12\x9\x9\166\x61\x72\x20\163\145\154\145\143\164\145\x64\x78\x20\75\40\x5b\x5d\73\xd\xa\11\x9\x9\x66\157\162\x20\x28\166\141\162\40\157\160\x74\x69\157\x6e\x20\x6f\146\x20\144\x6f\x63\165\155\x65\156\164\56\x67\145\164\x45\154\x65\155\145\x6e\x74\102\171\111\x64\x28\x27\170\x2d\x66\151\x6c\x74\x65\162\x27\53\151\51\56\157\160\164\151\x6f\x6e\x73\x29\15\12\x9\11\11\173\15\12\11\11\11\11\151\146\40\50\157\160\x74\x69\x6f\x6e\x2e\x73\145\x6c\145\143\164\x65\x64\51\x20\x7b\xd\12\11\x9\11\x9\11\x73\x65\x6c\145\143\x74\145\144\x78\56\160\165\163\150\x28\x6f\160\164\x69\157\x6e\x2e\x76\x61\154\x75\x65\x29\x3b\xd\xa\x9\11\x9\11\x7d\15\xa\11\x9\11\175\xd\xa\xd\xa\x9\11\x76\141\162\40\x73\x65\154\x65\143\x74\145\x64\171\40\75\x20\x5b\135\73\15\12\x9\x9\x66\x6f\162\x20\x28\166\141\162\x20\157\160\164\151\157\156\x20\x6f\x66\40\x64\x6f\x63\x75\155\145\156\x74\x2e\x67\x65\x74\105\154\145\x6d\145\156\164\102\x79\111\x64\x28\x27\x79\55\x66\151\154\x74\x65\162\x27\53\x69\51\x2e\x6f\160\x74\151\157\x6e\x73\x29\15\12\11\11\x7b\xd\xa\11\11\11\x69\x66\x20\x28\x6f\160\164\151\x6f\156\x2e\x73\145\154\145\143\x74\x65\144\x29\40\x7b\xd\12\11\x9\11\11\163\x65\154\145\143\x74\145\x64\171\x2e\160\165\163\150\x28\x6f\160\x74\151\x6f\156\56\x76\141\154\x75\x65\51\x3b\15\xa\x9\x9\11\x7d\xd\12\11\11\175\15\xa\11\x9\xd\xa\x9\11\xd\12\x9\x9\x69\146\40\x28\144\141\164\x61\133\151\135\x2e\164\x79\x70\x65\75\75\x27\160\151\x65\x27\40\174\174\40\144\x61\x74\141\x5b\x69\135\56\x74\171\160\x65\x3d\75\47\144\157\156\165\x74\47\51\40\x7b\xd\xa\11\11\11\166\x61\162\40\x75\x70\x64\x61\x74\145\x20\75\40\173\xd\xa\11\x9\x9\x9\11\166\x61\154\165\x65\163\72\40\133\x73\x65\x6c\145\143\x74\145\144\x78\135\54\40\x2f\57\x20\x4e\56\x42\x2e\40\156\x6f\164\x69\143\x65\40\164\150\145\40\145\x78\164\162\x61\x20\133\x5d\15\xa\x9\11\x9\11\x9\x6c\141\142\x65\x6c\x73\x3a\x20\x5b\x73\145\x6c\x65\x63\x74\x65\144\x79\x5d\15\xa\11\11\11\175\15\12\x9\x9\175\40\145\x6c\163\x65\40\x7b\xd\12\x9\x9\11\x76\x61\x72\40\165\x70\144\141\164\x65\40\75\40\x7b\xd\xa\x9\x9\x9\11\11\170\x3a\40\x5b\x73\145\154\x65\x63\x74\145\144\170\135\54\x20\57\57\40\x4e\56\x42\x2e\40\156\x6f\x74\x69\143\x65\x20\164\x68\145\40\x65\x78\x74\162\x61\x20\x5b\135\15\12\x9\x9\11\11\x9\x79\x3a\40\133\163\145\154\145\143\164\145\x64\171\x5d\xd\xa\11\11\11\x7d\15\xa\x9\x9\x7d\xd\xa\x9\x7d\xd\xa\11\xd\xa\15\xa\x9\104\x61\163\150\x62\x6f\141\x72\x64\x42\165\151\154\x64\145\162\56\x72\x65\x73\x74\171\x6c\x65\50\47\x63\x6f\x6c\x27\53\x63\157\154\54\40\165\160\x64\x61\164\145\51\x3b\40\xd\12\15\xa\xd\12\x20\x20\40\123\164\141\x74\145\56\143\154\x6f\x73\x65\x44\x69\x61\x6c\x6f\x67\50\x29\x3b\xd\xa\11\40\xd\12\175\x2c\x66\x61\154\163\x65\x29\73\xd\12\xd\12\x7d\xd\12\15\xa\xd\xa\146\165\156\143\x74\151\x6f\x6e\x20\170\x5f\x79\137\x73\157\x72\x74\x28\170\54\40\x79\x2c\x20\151\x2c\40\x6f\x29\x20\x7b\15\12\11\xd\xa\40\166\x61\x72\40\154\x69\163\164\x20\x3d\40\133\x5d\73\xd\xa\40\x20\146\157\162\40\x28\166\141\x72\x20\x6a\x20\x3d\40\x30\73\x20\x6a\40\x3c\x20\x78\x2e\x6c\145\x6e\x67\164\x68\x3b\x20\152\53\53\51\40\x20\173\xd\12\11\151\146\40\50\x4e\x75\x6d\x62\x65\162\50\x78\133\x6a\135\x29\51\x20\173\15\xa\11\x9\170\133\x6a\x5d\40\75\40\x4e\165\x6d\142\x65\162\x28\170\x5b\152\x5d\x29\73\40\15\12\x9\175\15\12\11\151\146\x20\50\x4e\165\155\x62\x65\162\x28\171\133\x6a\x5d\51\x29\40\x7b\15\12\x9\x9\171\x5b\152\135\40\x3d\x20\x4e\165\155\142\145\162\50\x79\x5b\x6a\135\x29\73\x20\15\12\x9\x7d\15\xa\x20\x20\40\x20\x6c\151\x73\164\x2e\x70\x75\163\150\50\173\47\x78\x27\72\40\170\x5b\152\135\54\x20\47\171\47\x3a\40\x79\133\152\135\x7d\51\73\xd\12\x20\40\x7d\xd\12\xd\xa\40\40\xd\12\40\x69\146\x20\x28\157\x3d\75\x31\51\40\173\40\57\57\40\151\x66\x20\130\x20\144\141\x74\x61\xd\xa\x9\x69\x66\40\50\144\157\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74\56\147\145\164\105\x6c\x65\155\145\x6e\x74\x42\x79\x49\144\50\x22\x73\157\162\x74\x2d\x78\x2d\x69\143\x6f\x6e\42\x2b\x69\x29\x2e\x63\154\x61\163\x73\114\151\163\164\x2e\x63\x6f\x6e\164\141\x69\x6e\163\50\47\146\141\55\163\x6f\x72\x74\x2d\141\155\157\165\x6e\x74\55\141\163\143\x27\51\40\x29\x7b\15\12\x9\x9\154\x69\163\164\x2e\163\x6f\162\x74\50\x66\x75\156\143\x74\151\x6f\x6e\50\141\x2c\40\142\x29\x20\173\15\12\11\x9\x72\145\164\165\162\156\40\50\x28\141\56\x78\40\74\40\142\56\170\51\x20\x3f\x20\55\61\x20\72\40\50\x28\141\56\x78\x20\75\x3d\40\x62\x2e\170\x29\x20\77\x20\60\x20\x3a\40\x31\x29\x29\73\15\xa\x9\x9\x7d\51\x3b\xd\xa\11\11\x64\x6f\x63\165\x6d\x65\x6e\164\56\x67\145\164\x45\154\x65\x6d\145\156\x74\102\171\111\x64\x28\x22\163\x6f\162\164\x2d\170\55\151\x63\x6f\x6e\x22\53\151\x29\x2e\143\154\x61\x73\163\x4e\x61\x6d\145\x20\x3d\x20\x27\x66\141\x20\146\x61\x2d\163\x6f\162\164\x2d\141\x6d\x6f\165\156\164\x2d\144\x65\163\x63\47\73\15\xa\x9\175\40\145\154\163\x65\40\x7b\xd\xa\x9\x9\x6c\x69\x73\164\x2e\x73\157\162\x74\x28\x66\165\156\143\164\151\x6f\156\x28\141\54\40\x62\x29\40\x7b\xd\xa\11\11\162\145\164\165\162\x6e\40\50\x28\x61\56\x78\40\x3e\x20\x62\56\x78\x29\x20\x3f\x20\x2d\x31\40\x3a\x20\x28\50\x61\56\170\x20\75\x3d\40\142\x2e\170\51\40\x3f\40\60\x20\72\x20\61\51\51\x3b\15\xa\11\11\175\51\73\15\12\11\11\x64\157\143\x75\155\145\156\x74\x2e\x67\x65\x74\105\154\145\155\x65\156\x74\102\x79\x49\x64\50\x22\x73\157\162\x74\x2d\170\x2d\x69\143\x6f\x6e\x22\53\x69\51\x2e\143\154\141\x73\163\116\141\155\145\x20\x3d\x20\47\146\141\x20\146\x61\55\163\x6f\162\x74\55\x61\155\x6f\165\x6e\164\55\x61\163\143\47\x3b\xd\12\11\x7d\15\xa\40\x7d\40\x65\x6c\x73\x65\x20\x7b\x20\x20\57\x2f\x20\131\40\144\x61\164\x61\15\xa\11\x20\x69\x66\40\50\x64\157\x63\165\155\x65\x6e\164\56\147\x65\164\105\154\x65\155\x65\x6e\164\x42\x79\111\x64\50\x22\163\157\x72\x74\x2d\171\55\x69\x63\157\156\x22\53\151\51\x2e\143\154\141\163\x73\x4c\x69\x73\x74\x2e\143\x6f\x6e\x74\x61\151\x6e\x73\50\47\x66\x61\x2d\163\157\162\x74\55\x61\x6d\x6f\x75\x6e\x74\55\141\x73\x63\x27\51\40\51\x7b\xd\xa\11\11\154\151\x73\x74\x2e\163\x6f\x72\x74\50\146\x75\156\x63\x74\x69\x6f\x6e\50\141\54\x20\142\x29\x20\x7b\15\xa\x9\x9\x72\x65\164\165\x72\156\x20\50\50\141\56\171\x20\74\40\x62\x2e\171\51\x20\77\40\55\61\x20\72\40\50\50\x61\x2e\171\x20\x3d\x3d\40\142\56\171\51\x20\77\x20\x30\x20\x3a\40\61\51\x29\73\xd\xa\11\11\x7d\51\x3b\15\xa\11\11\x64\x6f\x63\x75\x6d\145\156\164\56\x67\145\x74\105\154\145\155\x65\156\x74\x42\171\x49\x64\x28\42\x73\x6f\162\x74\x2d\x79\55\x69\143\x6f\x6e\x22\53\151\x29\x2e\x63\154\x61\x73\163\116\141\x6d\x65\40\75\x20\47\x66\141\x20\146\141\x2d\163\x6f\162\164\55\141\155\x6f\x75\x6e\164\55\x64\145\163\143\x27\73\xd\xa\x9\175\40\x65\x6c\163\145\40\x7b\xd\xa\x9\x9\154\x69\163\164\56\x73\x6f\162\x74\50\146\165\156\143\x74\151\x6f\156\x28\x61\x2c\40\x62\51\x20\x7b\15\12\x9\x9\162\145\164\165\162\x6e\40\50\50\x61\x2e\171\40\76\x20\142\56\171\51\40\77\40\x2d\x31\40\72\40\50\x28\141\x2e\171\40\x3d\x3d\x20\142\x2e\171\x29\40\77\x20\x30\40\x3a\40\61\x29\x29\x3b\15\xa\x9\11\175\51\x3b\15\xa\11\11\x64\157\x63\165\x6d\x65\x6e\164\x2e\x67\145\164\105\154\x65\155\x65\156\164\x42\171\x49\144\50\42\163\x6f\x72\164\55\171\x2d\x69\x63\157\156\42\x2b\151\51\56\143\x6c\x61\163\x73\x4e\141\155\145\40\75\40\x27\146\141\40\x66\x61\55\x73\x6f\162\x74\55\x61\x6d\x6f\165\156\164\55\141\163\x63\47\73\xd\xa\x9\x7d\x20\15\xa\40\x7d\40\15\xa\xd\12\x9\x73\x65\154\x65\143\x74\x78\151\144\40\75\40\x27\x78\55\x66\151\x6c\164\x65\162\x27\x2b\x69\x3b\xd\xa\x9\x73\x65\154\x65\x63\164\x79\151\144\40\75\x20\x27\x79\55\146\x69\x6c\164\145\162\47\53\151\73\15\12\x9\166\141\162\x20\170\150\x74\155\154\75\42\x22\73\15\xa\11\x76\x61\162\x20\x79\x68\x74\x6d\x6c\75\x22\x22\x3b\15\12\15\12\40\40\x66\x6f\x72\x20\50\166\141\x72\x20\150\40\x3d\x20\x30\x3b\40\x68\x20\74\40\x6c\151\163\164\x2e\x6c\145\156\147\164\150\x3b\x20\x68\53\x2b\51\x20\x7b\15\12\x9\170\x68\164\x6d\x6c\x20\x2b\75\x20\47\x3c\157\x70\164\x69\x6f\156\40\x76\x61\154\165\x65\x3d\x22\x27\x2b\154\x69\163\x74\x5b\x68\135\x2e\170\x2b\47\x22\40\163\x65\154\145\143\164\x65\144\x3d\x22\x73\x65\154\x65\x63\x74\145\x64\42\x3e\x27\x2b\154\x69\163\x74\x5b\150\x5d\56\170\x2b\47\74\57\x6f\160\x74\x69\157\156\x3e\x27\x3b\15\12\11\144\x6f\143\x75\155\x65\x6e\x74\56\147\145\164\x45\x6c\x65\x6d\145\156\x74\x42\171\x49\144\50\x73\145\x6c\145\143\164\x78\151\x64\x29\56\x69\x6e\156\x65\162\x48\124\x4d\x4c\x20\x3d\40\x78\150\x74\155\x6c\73\xd\xa\11\171\x68\x74\x6d\x6c\x20\x2b\75\40\47\x3c\x6f\x70\x74\x69\x6f\x6e\40\166\141\x6c\165\145\75\42\x27\x2b\154\151\x73\164\x5b\x68\135\56\x79\x2b\x27\x22\x20\163\145\x6c\145\143\164\145\144\x3d\x22\163\145\154\145\x63\164\x65\x64\x22\x3e\x27\x2b\154\151\x73\x74\133\150\135\56\x79\x2b\x27\x3c\x2f\x6f\160\164\151\157\156\x3e\x27\73\15\12\11\144\x6f\x63\x75\x6d\145\x6e\x74\x2e\x67\145\x74\x45\154\x65\155\145\156\x74\x42\x79\111\144\50\x73\145\x6c\x65\143\x74\x79\x69\144\x29\x2e\151\156\x6e\145\162\110\124\115\114\40\75\x20\171\x68\164\155\x6c\x3b\15\xa\x20\x20\175\xd\xa\x20\xd\12\x7d\xd\xa\xd\xa\15\xa\146\165\x6e\x63\x74\151\x6f\x6e\40\x65\170\x63\x68\x61\x6e\147\x65\50\170\x2c\x20\x79\54\40\151\51\40\x7b\15\xa\x9\163\x65\x6c\145\143\164\x78\151\144\x20\x3d\40\x27\170\55\x66\x69\x6c\164\x65\162\47\53\151\73\15\12\x9\x73\145\x6c\145\143\x74\171\x69\x64\x20\x3d\40\47\x79\55\146\x69\154\164\x65\x72\47\x2b\x69\73\15\12\x9\166\x61\x72\40\x78\150\x74\155\x6c\75\42\42\73\15\xa\11\166\141\162\x20\171\150\164\155\154\75\42\x22\x3b\xd\xa\15\xa\11\145\40\75\x20\144\157\x63\x75\155\x65\156\164\56\147\145\x74\105\154\145\155\x65\156\164\102\171\x49\x64\50\47\145\170\x63\x68\x61\156\x67\x65\x27\x2b\151\51\x3b\15\xa\x9\x64\x20\x3d\40\x22\x64\x61\x74\141\x2d\145\170\143\150\141\x6e\147\145\42\x3b\15\xa\xd\xa\x9\x9\x74\40\x3d\40\x78\x3b\15\12\11\11\x78\x20\75\x20\x79\73\15\xa\x9\11\x79\x20\x3d\x20\x74\73\15\xa\xd\xa\11\151\146\x20\50\145\56\x67\x65\x74\x41\164\164\x72\x69\142\165\x74\145\50\x64\51\x3d\x3d\42\x78\62\x79\42\x29\40\173\15\12\x9\x66\x6f\x72\40\50\166\x61\x72\x20\x68\x20\x3d\40\60\x3b\x20\x68\x20\x3c\40\170\x2e\x6c\145\x6e\x67\164\x68\73\x20\x68\x2b\x2b\x29\40\x7b\xd\xa\x9\x9\x78\150\x74\155\x6c\40\53\x3d\x20\x27\x3c\157\160\x74\x69\157\156\x20\166\141\154\165\x65\75\42\x27\53\170\133\150\x5d\x2b\47\42\40\x73\x65\x6c\145\143\164\x65\x64\75\42\x73\145\154\145\x63\x74\x65\144\42\76\47\x2b\170\133\x68\x5d\x2b\x27\74\x2f\157\x70\164\x69\x6f\156\x3e\47\x3b\15\12\11\x9\x64\x6f\143\165\x6d\145\156\164\x2e\147\x65\164\x45\x6c\145\155\x65\x6e\x74\102\171\111\x64\x28\x73\145\154\x65\x63\164\170\151\144\x29\x2e\x69\156\156\x65\162\x48\x54\x4d\x4c\40\75\x20\170\x68\164\155\x6c\x3b\xd\12\x9\x9\171\x68\x74\155\154\40\53\x3d\40\47\74\x6f\160\164\x69\x6f\x6e\x20\166\x61\154\165\x65\75\42\47\53\x79\133\150\135\x2b\x27\42\40\x73\145\154\x65\x63\164\x65\x64\75\42\163\145\154\145\143\x74\x65\144\x22\76\x27\x2b\x79\x5b\150\x5d\53\47\x3c\57\x6f\160\x74\151\157\156\76\x27\73\15\xa\x9\11\x64\157\143\165\155\145\x6e\x74\x2e\147\x65\x74\105\154\x65\x6d\x65\156\x74\102\x79\111\144\50\163\x65\x6c\x65\143\164\x79\x69\144\x29\x2e\x69\156\156\x65\162\110\x54\x4d\x4c\x20\x3d\40\171\x68\x74\155\154\x3b\xd\12\x20\x20\40\x20\175\xd\xa\x9\40\x20\x65\56\x73\145\164\101\164\164\162\x69\x62\165\x74\x65\50\144\54\x20\x22\x79\x32\x78\42\x29\x3b\40\15\xa\x9\175\40\145\x6c\163\x65\x20\173\xd\xa\11\x66\x6f\x72\40\50\166\x61\162\x20\150\40\x3d\40\60\x3b\x20\x68\40\x3c\x20\x78\56\154\145\156\x67\x74\150\73\x20\x68\53\x2b\x29\40\x7b\15\xa\11\x9\x78\x68\164\x6d\154\x20\53\75\40\x27\74\157\x70\164\151\x6f\156\40\x76\x61\x6c\165\145\75\x22\47\x2b\171\x5b\x68\x5d\x2b\x27\x22\40\163\145\x6c\x65\x63\x74\145\144\x3d\x22\x73\x65\154\145\x63\x74\x65\x64\x22\x3e\x27\53\171\x5b\x68\x5d\x2b\x27\x3c\57\x6f\160\164\151\157\156\x3e\x27\73\15\12\11\x9\x64\157\x63\165\x6d\145\156\164\x2e\147\145\164\x45\154\x65\x6d\145\156\x74\x42\171\x49\144\x28\x73\x65\x6c\145\143\x74\x78\151\x64\x29\x2e\151\x6e\x6e\145\x72\x48\x54\x4d\x4c\40\75\x20\x78\x68\x74\x6d\154\73\15\xa\x9\x9\171\x68\164\x6d\154\x20\x2b\x3d\x20\x27\x3c\157\160\x74\151\157\x6e\x20\x76\141\x6c\165\x65\75\x22\x27\53\170\x5b\150\x5d\x2b\x27\42\x20\x73\x65\154\x65\143\x74\x65\144\x3d\42\x73\x65\x6c\145\143\164\145\144\x22\76\47\x2b\170\x5b\150\x5d\53\x27\74\57\157\160\164\x69\157\x6e\x3e\x27\x3b\xd\xa\11\x9\x64\157\143\165\155\x65\x6e\164\x2e\x67\145\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\156\164\102\171\111\144\x28\163\x65\154\145\143\164\171\151\144\51\x2e\151\x6e\x6e\x65\162\x48\x54\x4d\x4c\x20\75\x20\x79\x68\x74\155\154\x3b\15\xa\x20\x20\x20\40\175\15\12\11\x20\x20\x65\x2e\x73\145\x74\101\164\x74\162\x69\x62\165\164\x65\50\x64\54\x20\x22\170\x32\171\x22\x29\x3b\40\xd\12\11\175\xd\xa\x20\xd\12\x7d\xd\xa\15\xa\xd\xa\167\151\x6e\144\x6f\167\56\x53\x74\141\x74\145\40\75\40\x7b\15\12\40\x20\x69\x73\117\160\x65\x6e\x3a\x20\x66\x61\154\x73\145\54\15\12\40\40\157\160\x65\156\x44\x69\141\154\x6f\147\x3a\40\146\x75\156\x63\x74\151\x6f\x6e\50\153\145\171\x29\173\xd\12\xd\12\40\x20\x20\40\x53\x74\x61\164\x65\x2e\x69\x73\x4f\x70\x65\156\x20\75\40\164\x72\x75\x65\x3b\15\xa\x20\x20\40\40\x76\151\x65\167\50\x29\15\xa\x20\40\175\x2c\xd\12\x20\40\143\x6c\x6f\x73\145\x44\151\x61\154\157\147\x3a\x20\x66\x75\156\x63\x74\151\157\156\x28\x29\173\15\xa\40\40\x20\x20\x53\x74\x61\x74\x65\x2e\151\163\117\160\x65\156\40\x3d\40\146\x61\x6c\163\145\73\15\12\x20\x20\40\40\166\151\145\x77\x28\51\15\12\x20\40\x7d\xd\12\175\xd\12\15\xa\146\165\x6e\143\164\151\157\156\40\x76\151\145\167\40\x28\157\160\163\x2c\x20\x68\x74\x6d\x6c\x29\40\x7b\15\12\40\x76\141\162\40\x6d\157\144\141\154\103\x6c\x73\40\x3d\40\x20\x6f\160\163\xd\12\40\x20\x20\40\x3f\40\x22\151\156\143\x5f\155\157\144\141\x6c\40\x69\x6e\143\137\155\x6f\x64\141\154\55\163\x68\x6f\x77\156\42\x20\40\xd\12\40\40\x20\x20\x3a\40\x22\151\156\143\137\x6d\157\x64\x61\x6c\40\x69\x6e\143\137\x6d\x6f\144\141\154\55\150\x69\144\144\145\156\42\xd\12\40\40\x69\x6e\143\137\155\x6f\144\x61\154\x2e\151\156\156\x65\x72\110\124\115\x4c\x20\75\x20\x20\140\xd\xa\40\x20\40\40\x3c\x64\x69\x76\40\x63\154\x61\x73\x73\75\x22\44\x7b\155\157\x64\x61\154\x43\x6c\x73\x7d\x22\x3e\xd\12\40\x20\40\x20\x20\40\74\x64\x69\x76\x20\143\x6c\141\x73\163\x3d\42\x69\156\x63\x5f\x6d\157\x64\x61\154\x2d\143\x6f\156\164\145\156\x74\42\x3e\140\xd\xa\40\40\x20\40\x20\40\x20\x20\x2b\x68\164\155\154\x2b\15\xa\40\x20\40\40\40\x20\x60\x3c\57\144\x69\x76\x3e\xd\12\x20\40\40\x20\74\57\x64\151\x76\76\15\xa\40\x20\140\15\12\x7d\xd\xa\xd\xa\x66\165\x6e\143\164\151\157\x6e\40\143\157\x6c\154\151\x73\151\157\156\50\44\x64\x69\166\61\54\40\x24\144\151\x76\x32\51\40\x7b\xd\xa\x9\40\x20\x76\141\162\x20\x78\61\x20\75\40\44\x64\x69\166\x31\x2e\x6f\146\146\163\145\x74\x28\51\56\x6c\x65\x66\x74\73\xd\12\x9\x20\40\166\x61\162\40\167\x31\x20\75\x20\x34\x30\x3b\15\xa\x9\40\x20\x76\141\162\40\x72\61\40\x3d\x20\x78\x31\40\53\40\167\x31\73\xd\12\x9\x20\x20\166\x61\162\40\x78\62\40\75\40\44\x64\151\x76\x32\56\157\146\x66\163\x65\164\50\51\x2e\154\x65\x66\164\x3b\xd\12\x9\40\x20\166\141\162\x20\167\x32\x20\x3d\40\x34\x30\x3b\15\xa\11\x20\x20\x76\x61\x72\40\162\62\40\x3d\x20\x78\x32\x20\53\x20\x77\62\73\15\12\11\11\xd\12\11\x20\x20\x69\x66\40\50\162\61\x20\74\40\x78\x32\x20\174\174\x20\170\61\40\76\40\x72\62\51\x20\162\x65\164\165\162\156\40\x66\141\154\x73\145\x3b\15\xa\11\40\x20\x72\145\x74\165\x72\x6e\x20\x74\162\x75\145\73\15\xa\11\40\x20\15\12\11\175\15\xa\15\12\x66\x75\x6e\143\x74\151\157\156\x20\156\x75\155\123\150\x6f\162\x74\40\50\156\51\x20\173\xd\xa\155\x61\x78\x76\x20\x3d\40\x6e\x3b\xd\12\155\141\170\165\40\x3d\47\47\x3b\15\xa\x69\146\40\x28\x6d\141\170\166\x20\x3e\x20\61\x30\60\x30\x30\60\x30\51\x20\x7b\15\12\x6d\141\170\166\40\x3d\x20\40\x28\x6d\x61\170\166\x20\57\x20\x31\60\x30\x30\60\x30\x30\x29\x2e\x74\x6f\106\x69\170\145\144\x28\61\x29\x2e\x72\x65\160\x6c\x61\x63\145\x28\57\134\x2e\60\x24\57\x2c\40\47\x27\51\73\x3b\xd\xa\x6d\x61\x78\x75\x20\75\x20\47\115\47\x3b\xd\xa\175\x20\145\x6c\x73\145\x20\173\xd\12\151\146\40\50\155\141\170\166\40\76\75\40\x31\x30\60\60\51\x20\173\xd\12\155\141\170\x76\40\x3d\x20\50\155\x61\x78\166\x20\x2f\x20\61\60\60\x30\x29\56\x74\157\106\x69\x78\145\144\50\61\51\56\162\x65\160\154\x61\x63\x65\x28\x2f\x5c\x2e\60\44\x2f\x2c\40\47\47\x29\73\xd\12\155\141\x78\x75\x20\x3d\40\47\x4b\x27\73\xd\xa\x7d\xd\12\x7d\15\12\x72\145\x74\x75\162\x6e\40\x5b\x6d\141\x78\x76\54\x20\155\141\x78\x75\135\73\15\12\175\15\12\x3c\57\163\x63\162\151\160\x74\x3e\15\12\xd\12\x3c\163\x74\171\x6c\x65\x3e\xd\xa\x23\151\x6e\x63\137\x6d\157\144\x61\154\173\xd\12\175\15\xa\xd\12\x2e\x69\156\x63\x5f\x6d\157\144\x61\154\55\x73\150\x6f\x77\x6e\x20\x7b\15\12\x20\x20\144\x69\x73\160\x6c\x61\x79\72\x20\x62\x6c\x6f\143\x6b\73\xd\xa\175\15\xa\xd\12\56\151\156\143\137\x6d\x6f\x64\141\x6c\x2d\x68\x69\144\144\x65\x6e\x20\173\xd\xa\x20\x20\144\x69\163\160\x6c\x61\171\x3a\x20\156\157\156\145\x3b\15\12\175\15\12\15\xa\x2e\x69\x6e\x63\x5f\155\157\144\141\154\x20\173\15\12\40\x20\x20\x20\160\x6f\x73\151\164\151\157\x6e\72\40\146\151\x78\145\144\73\x20\xd\12\40\40\x20\40\172\55\151\156\144\145\x78\72\40\x31\73\40\15\12\x20\40\40\40\x70\x61\x64\x64\x69\156\x67\x2d\x74\x6f\160\72\40\x31\65\60\x70\x78\73\xd\xa\40\40\40\40\x6c\145\x66\x74\72\40\x30\x3b\xd\xa\40\x20\40\x20\164\x6f\160\x3a\40\60\73\xd\12\x20\40\x20\x20\x77\151\x64\164\x68\x3a\40\61\60\60\45\73\x20\15\12\x20\40\x20\40\x68\145\x69\147\x68\164\72\x20\61\x30\x30\45\x3b\40\xd\xa\40\x20\x20\40\157\x76\145\162\146\x6c\x6f\x77\x3a\40\x61\x75\164\x6f\73\x20\xd\xa\x20\40\x20\x20\142\141\143\x6b\147\x72\x6f\x75\x6e\144\55\x63\x6f\x6c\157\x72\x3a\40\162\147\142\x28\62\62\62\x2c\x30\x2c\x30\51\73\xd\xa\x20\40\40\40\142\141\x63\153\x67\x72\x6f\165\156\144\x2d\x63\x6f\x6c\157\x72\72\40\162\147\x62\x61\50\62\54\60\x2c\60\x2c\60\56\65\51\73\40\xd\xa\175\xd\12\xd\12\40\x20\x2f\x2a\40\115\157\144\141\154\x20\103\x6f\x6e\164\x65\156\164\x20\52\57\15\12\56\x69\x6e\143\x5f\155\157\144\141\154\x2d\143\x6f\156\164\x65\156\164\x20\173\xd\12\40\x20\x20\x20\x62\x61\x63\153\x67\162\157\165\x6e\x64\x2d\143\157\x6c\x6f\162\72\40\x23\x66\145\x66\x65\x66\x65\x3b\15\12\40\40\x20\x20\x6d\x61\162\147\151\156\72\40\x61\165\x74\x6f\x3b\xd\xa\40\x20\40\x20\160\x61\x64\144\151\x6e\147\x3a\x20\x30\x70\x78\73\15\xa\x20\40\40\40\142\157\x72\144\145\162\72\x20\61\160\x78\x20\163\157\154\x69\x64\x20\43\70\70\70\73\15\12\x20\x20\40\x20\167\x69\144\164\150\x3a\40\70\x30\x25\73\15\xa\x20\40\x20\x20\155\x61\170\x2d\x77\151\x64\x74\x68\72\x20\x36\x30\x30\160\x78\x3b\15\12\x20\40\40\x20\160\x6f\163\151\164\x69\157\x6e\x3a\x72\145\x6c\x61\x74\x69\x76\145\73\xd\xa\40\40\x20\40\x61\x6e\x69\x6d\141\x74\x69\157\156\x3a\x61\156\151\155\x65\164\157\160\x20\60\56\x34\163\xd\12\175\15\12\15\12\x40\153\x65\x79\146\162\141\155\145\x73\x20\141\x6e\151\155\x65\164\x6f\160\x7b\xd\12\x20\x20\146\162\157\155\x7b\x74\157\160\x3a\x2d\63\x30\x30\x70\x78\73\x6f\x70\x61\x63\151\164\x79\x3a\x30\175\x20\15\xa\40\x20\164\x6f\173\x74\x6f\x70\x3a\x30\73\157\160\x61\143\x69\164\x79\x3a\61\xd\xa\x20\x20\x7d\xd\12\175\15\12\15\12\x2e\155\x6f\144\141\x6c\x2d\143\154\157\x73\x65\x20\173\xd\xa\x20\x20\15\xa\40\x20\143\x75\x72\x73\157\162\72\40\x70\157\x69\156\164\x65\162\x3b\15\xa\40\x20\x72\151\147\150\164\72\x30\x3b\15\xa\175\xd\xa\15\12\56\155\x6f\144\141\154\55\x63\154\x6f\x73\145\x3a\150\x6f\x76\145\162\40\173\15\12\x20\40\142\x6f\x78\x2d\163\150\x61\x64\157\167\x3a\40\60\40\x30\x20\65\160\x78\40\162\147\x62\x61\x28\x30\54\60\x2c\x30\x2c\x30\x2e\x34\51\x3b\15\xa\x7d\15\xa\74\x2f\x73\x74\171\154\145\76\xd\12\15\12\74\163\164\x79\x6c\x65\x3e\xd\12\15\12\x2e\x76\x61\154\165\145\x20\x7b\xd\xa\40\x20\160\x6f\x73\151\x74\x69\x6f\x6e\72\40\141\x62\163\157\154\x75\164\x65\73\15\12\x20\40\x74\x6f\160\x3a\x20\x31\70\160\170\73\xd\12\x20\x20\x6c\x65\146\x74\72\40\65\x30\45\x3b\xd\12\x20\40\155\x61\162\x67\151\156\72\40\x30\x20\x30\40\60\x20\55\62\60\x70\170\73\xd\12\40\40\167\x69\x64\x74\150\72\40\x34\x30\160\170\73\xd\xa\x20\x20\x74\145\170\164\55\141\x6c\x69\147\156\72\x20\x63\x65\156\x74\x65\x72\73\15\xa\x20\x20\144\x69\163\160\x6c\x61\x79\x3a\x20\142\154\x6f\x63\x6b\73\xd\12\x20\x20\15\12\40\40\x2f\x2a\x20\157\160\164\x69\157\156\141\154\x20\x2a\x2f\15\xa\x20\40\15\xa\x20\40\x66\x6f\x6e\164\55\x77\145\151\147\x68\x74\72\x20\x6e\157\x72\155\x61\x6c\73\xd\12\40\x20\x66\x6f\156\x74\55\146\141\155\x69\x6c\x79\x3a\x20\x56\145\x72\144\141\x6e\141\x2c\x41\162\151\x61\154\54\163\141\156\x73\x2d\x73\x65\x72\151\x66\x3b\15\12\x20\40\146\157\156\x74\x2d\163\x69\x7a\x65\x3a\40\71\x70\x78\x3b\xd\12\x20\40\143\x6f\x6c\157\162\72\40\x23\63\x33\x33\73\xd\12\x7d\xd\xa\15\xa\x2e\x70\162\151\x63\x65\55\162\141\x6e\x67\x65\x2d\142\157\x74\x68\56\x76\x61\154\x75\145\x20\173\15\xa\40\40\167\x69\144\164\x68\x3a\40\61\x30\x30\x70\170\73\15\12\40\x20\x6d\x61\162\147\x69\156\72\40\60\40\60\40\60\x20\x2d\65\60\160\170\x3b\15\xa\x20\40\x74\x6f\160\72\40\x32\66\160\x78\73\x20\15\xa\x7d\xd\12\xd\xa\56\x70\x72\151\x63\145\55\162\x61\156\147\145\x2d\x62\157\164\x68\x20\173\15\xa\40\x20\x64\151\163\x70\x6c\141\x79\x3a\x20\x6e\157\156\145\x3b\x20\15\xa\x7d\xd\xa\43\163\154\151\x64\x65\x72\x20\x7b\x74\x6f\x70\72\63\63\160\170\73\x7d\15\12\x2e\166\x61\154\x75\145\40\151\x20\173\xd\xa\x20\40\x66\x6f\156\164\x2d\x73\x74\x79\x6c\145\x3a\x20\x6e\157\162\155\141\154\73\xd\xa\x7d\xd\xa\x2e\x75\151\55\x73\x6c\x69\x64\145\162\x2d\x68\141\156\144\x6c\x65\x20\173\x6d\141\x72\x67\151\x6e\55\x74\157\x70\x3a\63\x70\x78\73\175\xd\xa\xd\xa\x2e\156\x75\155\x62\145\162\55\x63\x6f\154\x75\155\x6e\55\x6e\x61\155\145\x7b\15\12\x9\172\55\x69\x6e\x64\x65\x78\x3a\62\73\xd\xa\x9\160\157\x73\151\164\x69\x6f\156\x3a\162\145\154\x61\x74\x69\166\145\x3b\15\12\x9\146\x6f\156\164\55\x73\151\x7a\x65\x3a\61\x32\160\170\73\15\12\11\143\157\154\157\162\x3a\x67\x72\x61\171\x3b\xd\12\175\15\xa\74\x2f\x73\164\171\154\x65\76";

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 1584c6eb2d2186a1441a623d86a18613
Eval Count 0
Decode Time 327 ms