Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php ${"G\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x61v\x76\x6eg\x6e\x69f\x72\x6a"]="fi\x6c\x65\x32";$..

Decoded Output download

<?php ${"GLOBALS"}["avvngnifrj"]="file2";${"GLOBALS"}["fxwuqbacxnr"]="file";${"GLOBALS"}["ytheomhj"]="step1";${"GLOBALS"}["ygriowixcg"]="success";${"GLOBALS"}["rawshwkf"]="input";${"GLOBALS"}["uvwdnciig"]="ch";${"GLOBALS"}["nsvhftkn"]="url";${"GLOBALS"}["nhktjxxidiq"]="code";${"GLOBALS"}["romhqwdov"]="v";${"GLOBALS"}["wpyooxevv"]="rules";class InstallController extends\BaseController{public function index(){return View::make("install/index");}public function store(){$zswupjnrvy="ch";${"GLOBALS"}["pphsfcs"]="input";$qwqnuahel="rules";${${"GLOBALS"}["wpyooxevv"]}=array("host"=>array("required"),"dbname"=>array("required"),"dbuser"=>array("required"),"username"=>array("required"),"itemcode"=>array("required"),"siteusername"=>array("required","alpha_num"),"siteemail"=>array("required","email"),"sitepassword"=>array("required","min:6"),"sitefullname"=>array("required"),);${"GLOBALS"}["hbksmp"]="step1";${${"GLOBALS"}["romhqwdov"]}=Validator::make(Input::all(),${$qwqnuahel});${"GLOBALS"}["grrudcc"]="file2";${"GLOBALS"}["ghycjohgv"]="success";${"GLOBALS"}["pbwzwzyso"]="file2";$dexbmtxsuui="success";if($v->fails()){${"GLOBALS"}["dmjqjgsb"]="v";return Redirect::to("install")->withErrors(${${"GLOBALS"}["dmjqjgsb"]});}${"GLOBALS"}["wlcniqheeut"]="step1";${${"GLOBALS"}["nhktjxxidiq"]}=Input::get("itemcode");${${"GLOBALS"}["nsvhftkn"]}="eyJpdiI6IkxUN0taQzVjVmFJSnhKdmZsVnFKOUE9PSIsInZhbHVlIjoiWkZvR2tEdlY2Nm91K290SnFpanRQYkRjZFZUa1lwMzNFVWh3b0t3enA2S0JHVVlJMlhjNmJaM25mdSt0bFM0SXBJNHJRQ0Y2R21yUWh1WXcrOUh1NWxwYzVhMnh1d3ExeWE1Q09jeUVCSGFcL1c1THA1dEFuQWJOeE5YZmFuazBOZW5RbDRHN2xabXlKWHE3aGMzNFpTMnROeTlJY3FwVjZLbG8zY2oyS2pwZz0iLCJtYWMiOiI1YjM5NWJiMmFhM2JhNzljMTNlZGFjNWQyNDNjYzc3MzdlYmM4Zjk2ODJmY2UxOGNmZTZmZDg2MzEzYzU3YTkxIn0=";${"GLOBALS"}["qsjeyiqbob"]="success";${${"GLOBALS"}["uvwdnciig"]}=curl_init();curl_setopt(${${"GLOBALS"}["uvwdnciig"]},CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);curl_setopt(${$zswupjnrvy},CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);$pxgnhmwnfuu="code";curl_setopt(${${"GLOBALS"}["uvwdnciig"]},CURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13");curl_setopt(${${"GLOBALS"}["uvwdnciig"]},CURLOPT_URL,Crypt::decrypt(${${"GLOBALS"}["nsvhftkn"]}).${$pxgnhmwnfuu}.Crypt::decrypt("eyJpdiI6IlBkUmFyaFNXbWJYVVptcnVRWUh0bmc9PSIsInZhbHVlIjoiNlFuMFRWOEZmZTlFdHlRTG0zZlMyZz09IiwibWFjIjoiNzY5YzQyNjgzYjZkZmQ4MmI4MmNiNTQwZDkwZmFkNTg4YTYwYzFlZjgyYWY2MDAwY2IyN2JlNjFjNjY2NzY0YSJ9"));${${"GLOBALS"}["pphsfcs"]}=curl_exec(${${"GLOBALS"}["uvwdnciig"]});${${"GLOBALS"}["rawshwkf"]}=json_decode(${${"GLOBALS"}["rawshwkf"]});${"GLOBALS"}["pjyein"]="file2";$eekzdfhb="step1";$kimdxrlbi="file2";if(!empty($input->{"verify-purchase"}->created_at)){if($input->{"verify-purchase"}->buyer==Input::get("username")&&$input->{"verify-purchase"}->licence=="Regular License"){${${"GLOBALS"}["ygriowixcg"]}=true;}else{return Redirect::to("install")->with("flashError","Invalid Item Purchase Code");}}else{return Redirect::to("install")->with("flashError","Invalid Item Purchase Code");}if(${$dexbmtxsuui}===true){$ldjlqg="file";$prlinezi="step1";${$ldjlqg}=File::get(app_path()."/library/installer/database-install.php");${$prlinezi}=true;}if(${${"GLOBALS"}["ghycjohgv"]}===true&&${$eekzdfhb}=true){${"GLOBALS"}["vlhfumwfsy"]="file";${"GLOBALS"}["qbjmjbgfk"]="file";${${"GLOBALS"}["vlhfumwfsy"]}=str_replace("DB_HOST",Input::get("host"),${${"GLOBALS"}["qbjmjbgfk"]});}${"GLOBALS"}["xuiwymfdq"]="success";if(${${"GLOBALS"}["ygriowixcg"]}===true&&${${"GLOBALS"}["wlcniqheeut"]}=true){${"GLOBALS"}["jcetilwpw"]="file";$aevxkqpgoo="file";${${"GLOBALS"}["jcetilwpw"]}=str_replace("DB_USER",Input::get("dbuser"),${$aevxkqpgoo});}if(${${"GLOBALS"}["qsjeyiqbob"]}===true&&${${"GLOBALS"}["ytheomhj"]}=true){$xhyjmhqtje="file";${"GLOBALS"}["kgnimhcon"]="file";${${"GLOBALS"}["kgnimhcon"]}=str_replace("DB_PASSWORD",Input::get("dbpassword"),${$xhyjmhqtje});}if(${${"GLOBALS"}["xuiwymfdq"]}===true&&${${"GLOBALS"}["hbksmp"]}=true){${${"GLOBALS"}["fxwuqbacxnr"]}=str_replace("DB_NAME",Input::get("dbname"),${${"GLOBALS"}["fxwuqbacxnr"]});}if(${${"GLOBALS"}["ygriowixcg"]}===true&&${${"GLOBALS"}["ytheomhj"]}=true){$sizkcsm="file";File::put(app_path()."/config/database.php",${$sizkcsm});}${${"GLOBALS"}["grrudcc"]}=File::get(app_path()."/library/installer/DBSeedSettings.php");${"GLOBALS"}["wikuknwbsif"]="file2";${"GLOBALS"}["oflsxypd"]="success";${${"GLOBALS"}["avvngnifrj"]}=str_replace("SITE_USERNAME",Input::get("siteusername"),${${"GLOBALS"}["pbwzwzyso"]});${${"GLOBALS"}["avvngnifrj"]}=str_replace("SITE_FULLNAME",Input::get("sitefullname"),${${"GLOBALS"}["avvngnifrj"]});${${"GLOBALS"}["pjyein"]}=str_replace("SITE_PASSWORD",Input::get("sitepassword"),${${"GLOBALS"}["avvngnifrj"]});${$kimdxrlbi}=str_replace("SITE_EMAIL",Input::get("siteemail"),${${"GLOBALS"}["avvngnifrj"]});File::put(app_path()."/database/seeds/DatabaseSeeder.php",${${"GLOBALS"}["wikuknwbsif"]});if(${${"GLOBALS"}["ygriowixcg"]}===true&&${${"GLOBALS"}["ytheomhj"]}=true){Artisan::call("migrate",array("--force"=>true));}if(${${"GLOBALS"}["ygriowixcg"]}===true&&${${"GLOBALS"}["ytheomhj"]}=true){Artisan::call("db:seed",array("--force"=>true));}if(${${"GLOBALS"}["oflsxypd"]}===true&&${${"GLOBALS"}["ytheomhj"]}=true){${${"GLOBALS"}["fxwuqbacxnr"]}=File::get(app_path()."/config/app.php");${${"GLOBALS"}["fxwuqbacxnr"]}=str_replace(Crypt::decrypt("eyJpdiI6ImRESE9Td2tiSlU5bjhGZjhEYldibHc9PSIsInZhbHVlIjoiamFmWndsRHRsdWhFZURBVEtJVXd0eEZMVkJmd2Jxcjg5em9lV1g3MCtvU1JSSktTVW5tb0hIa3dadTIxd0pSdyIsIm1hYyI6IjQyZTE0YTdhZGJlYjNmOWY3ZGM5OGIyNmNiZmQ1ZDcxNTBhZjkzZTRiNjExZmE3Y2FkMmY4ZGEwNjI3OWY0ZTkifQ=="),Str::random(32),${${"GLOBALS"}["fxwuqbacxnr"]});File::put(app_path()."/config/app.php",${${"GLOBALS"}["fxwuqbacxnr"]});}File::cleanDirectory(storage_path()."/cache");File::cleanDirectory(storage_path()."/views");return Redirect::route("home")->with("flashSuccess","Your app is now installed");}} ?>

Did this file decode correctly?

Original Code



Function Calls

None

Variables

GLOBALS [{'key': 'avvngnifrj', 'value': 'file2'}, {'key': 'fxwuqbacxnr', 'value': 'file'}, {'key': 'ytheomhj', 'value': 'step1'}, {'key': 'ygriowixcg', 'value': 'success'}, {'key': 'rawshwkf', 'value': 'input'}, {'key': 'uvwdnciig', 'value': 'ch'}, {'key': 'nsvhftkn', 'value': 'url'}, {'key': 'nhktjxxidiq', 'value': 'code'}, {'key': 'romhqwdov', 'value': 'v'}, {'key': 'wpyooxevv', 'value': 'rules'}]

Stats

MD5 15eae9297ef06585041f90c924693f0a
Eval Count 0
Decode Time 114 ms