Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<? base64_decode('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZ..

Decoded Output download

<?  base64_decode('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZQTFRF////AAAAVcLTfgAAAAF0Uk5TAEDm2GYAAAABYktHRACIBR1IAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAAB3RJTUUH0gQCEx05cqKA8gAAAApJREFUeJxjYAAAAAIAAUivpHEAAAAASUVORK5CYII='); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?  base64_decode('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZQTFRF////AAAAVcLTfgAAAAF0Uk5TAEDm2GYAAAABYktHRACIBR1IAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAAB3RJTUUH0gQCEx05cqKA8gAAAApJREFUeJxjYAAAAAIAAUivpHEAAAAASUVORK5CYII='); ?>

Function Calls

base64_decode 1

Variables

None

Stats

MD5 18d5c11ce1263b901b7cd04a1a40d6b9
Eval Count 0
Decode Time 93 ms