Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * Validation Lines * The following language lines contain the default error me..

Decoded Output download

<?php
/**
 * Validation Lines
 * The following language lines contain the default error messages used by
 * the validator class. Some of these rules have multiple versions such
 * as the size rules. Feel free to tweak each of these messages here.
 */
return [

  // Standard laravel validation lines
  'accepted'       => ':attribute skal vre accepteret.',
  'active_url'      => ':attribute er ikke en gyldig URL.',
  'after'        => ':attribute skal vre en dato efter :date.',
  'alpha'        => ':attribute m kun indeholde bogstaver.',
  'alpha_dash'      => ':attribute m kun best af bogstaver, tal, binde- og under-streger.',
  'alpha_num'      => ':attribute m kun indeholde bogstaver og tal.',
  'array'        => ':attribute skal vre et array.',
  'backup_codes'     => 'Den angivne kode er ikke gyldig eller er allerede brugt.',
  'before'        => ':attribute skal vre en dato fr :date.',
  'between'       => [
    'numeric' => ':attribute skal vre mellem :min og :max.',
    'file'  => ':attribute skal vre mellem :min og :max kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal vre mellem :min og :max tegn.',
    'array'  => ':attribute skal have mellem :min og :max elementer.',
  ],
  'boolean'       => ':attribute-feltet skal vre enten sandt eller falsk.',
  'confirmed'      => ':attribute-bekrftelsen matcher ikke.',
  'date'         => ':attribute er ikke en gyldig dato.',
  'date_format'     => ':attribute matcher ikke formatet :format.',
  'different'      => ':attribute og :other skal vre forskellige.',
  'digits'        => ':attribute skal vre :digits cifre.',
  'digits_between'    => ':attribute skal vre mellem :min og :max cifre.',
  'email'        => ':attribute skal vre en gyldig mail-adresse.',
  'ends_with' => ':attribute skal slutte p en af flgende vrdier: :values',
  'file'         => ':attribute skal leveres som en gyldig fil.',
  'filled'        => ':attribute er obligatorisk.',
  'gt'          => [
    'numeric' => ':attribute skal vre strre end :value.',
    'file'  => ':attribute skal vre strre end :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal have mere end :value tegn.',
    'array'  => ':attribute skal indeholde mere end :value elementer.',
  ],
  'gte'         => [
    'numeric' => ':attribute skal mindst vre :value.',
    'file'  => ':attribute skal vre mindst :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal indeholde mindst :value tegn.',
    'array'  => ':attribute skal have :value elementer eller flere.',
  ],
  'exists'        => 'Den valgte :attribute er ikke gyldig.',
  'image'        => ':attribute skal vre et billede.',
  'image_extension'   => ':attribute skal vre et gyldigt og understttet billedformat.',
  'in'          => 'Den valgte :attribute er ikke gyldig.',
  'integer'       => ':attribute skal vre et heltal.',
  'ip'          => ':attribute skal vre en gyldig IP-adresse.',
  'ipv4'         => ':attribute skal vre en gyldig IPv4-adresse.',
  'ipv6'         => ':attribute skal vre en gyldig IPv6-adresse.',
  'json'         => ':attribute skal vre en gyldig JSON-streng.',
  'lt'          => [
    'numeric' => ':attribute skal vre mindre end :value.',
    'file'  => ':attribute skal vre mindre end :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal have mindre end :value tegn.',
    'array'  => ':attribute skal indeholde mindre end :value elementer.',
  ],
  'lte'         => [
    'numeric' => ':attribute skal vre mindre end eller lig med :value.',
    'file'  => 'The :attribute skal vre mindre eller lig med :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal maks vre :value tegn.',
    'array'  => ':attribute m ikke indeholde mere end :value elementer.',
  ],
  'max'         => [
    'numeric' => ':attribute m ikke overstige :max.',
    'file'  => ':attribute m ikke overstige :max kilobytes.',
    'string' => ':attribute m ikke overstige :max. tegn.',
    'array'  => ':attribute m ikke have mere end :max elementer.',
  ],
  'mimes'        => ':attribute skal vre en fil af typen: :values.',
  'min'         => [
    'numeric' => ':attribute skal mindst vre :min.',
    'file'  => ':attribute skal vre mindst :min kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal mindst vre :min tegn.',
    'array'  => ':attribute skal have mindst :min elementer.',
  ],
  'not_in'        => 'Den valgte :attribute er ikke gyldig.',
  'not_regex'      => ':attribute-formatet er ugyldigt.',
  'numeric'       => ':attribute skal vre et tal.',
  'regex'        => ':attribute-formatet er ugyldigt.',
  'required'       => ':attribute er obligatorisk.',
  'required_if'     => ':attribute skal udfyldes nr :other er :value.',
  'required_with'    => ':attribute skal udfyldes nr :values er udfyldt.',
  'required_with_all'  => ':attribute skal udfyldes nr :values er udfyldt.',
  'required_without'   => ':attribute skal udfyldes nr :values ikke er udfyldt.',
  'required_without_all' => ':attribute skal udfyldes nr ingen af :values er udfyldt.',
  'same'         => ':attribute og :other skal vre ens.',
  'safe_url'       => 'Det angivne link kan vre usikkert.',
  'size'         => [
    'numeric' => ':attribute skal vre :size.',
    'file'  => ':attribute skal vre :size kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal vre :size tegn.',
    'array'  => ':attribute skal indeholde :size elementer.',
  ],
  'string'        => ':attribute skal vre tekst.',
  'timezone'       => ':attribute skal vre en gyldig zone.',
  'totp'         => 'Den angivne kode er ikke gyldig eller er udlbet.',
  'unique'        => ':attribute er allerede i brug.',
  'url'         => ':attribute-formatet er ugyldigt.',
  'uploaded'       => 'Filen kunne ikke oploades. Serveren accepterer muligvis ikke filer af denne strrelse.',

  // Custom validation lines
  'custom' => [
    'password-confirm' => [
      'required_with' => 'Adgangskodebekrftelse pkrvet',
    ],
  ],

  // Custom validation attributes
  'attributes' => [],
];
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/**
 * Validation Lines
 * The following language lines contain the default error messages used by
 * the validator class. Some of these rules have multiple versions such
 * as the size rules. Feel free to tweak each of these messages here.
 */
return [

  // Standard laravel validation lines
  'accepted'       => ':attribute skal vre accepteret.',
  'active_url'      => ':attribute er ikke en gyldig URL.',
  'after'        => ':attribute skal vre en dato efter :date.',
  'alpha'        => ':attribute m kun indeholde bogstaver.',
  'alpha_dash'      => ':attribute m kun best af bogstaver, tal, binde- og under-streger.',
  'alpha_num'      => ':attribute m kun indeholde bogstaver og tal.',
  'array'        => ':attribute skal vre et array.',
  'backup_codes'     => 'Den angivne kode er ikke gyldig eller er allerede brugt.',
  'before'        => ':attribute skal vre en dato fr :date.',
  'between'       => [
    'numeric' => ':attribute skal vre mellem :min og :max.',
    'file'  => ':attribute skal vre mellem :min og :max kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal vre mellem :min og :max tegn.',
    'array'  => ':attribute skal have mellem :min og :max elementer.',
  ],
  'boolean'       => ':attribute-feltet skal vre enten sandt eller falsk.',
  'confirmed'      => ':attribute-bekrftelsen matcher ikke.',
  'date'         => ':attribute er ikke en gyldig dato.',
  'date_format'     => ':attribute matcher ikke formatet :format.',
  'different'      => ':attribute og :other skal vre forskellige.',
  'digits'        => ':attribute skal vre :digits cifre.',
  'digits_between'    => ':attribute skal vre mellem :min og :max cifre.',
  'email'        => ':attribute skal vre en gyldig mail-adresse.',
  'ends_with' => ':attribute skal slutte p en af flgende vrdier: :values',
  'file'         => ':attribute skal leveres som en gyldig fil.',
  'filled'        => ':attribute er obligatorisk.',
  'gt'          => [
    'numeric' => ':attribute skal vre strre end :value.',
    'file'  => ':attribute skal vre strre end :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal have mere end :value tegn.',
    'array'  => ':attribute skal indeholde mere end :value elementer.',
  ],
  'gte'         => [
    'numeric' => ':attribute skal mindst vre :value.',
    'file'  => ':attribute skal vre mindst :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal indeholde mindst :value tegn.',
    'array'  => ':attribute skal have :value elementer eller flere.',
  ],
  'exists'        => 'Den valgte :attribute er ikke gyldig.',
  'image'        => ':attribute skal vre et billede.',
  'image_extension'   => ':attribute skal vre et gyldigt og understttet billedformat.',
  'in'          => 'Den valgte :attribute er ikke gyldig.',
  'integer'       => ':attribute skal vre et heltal.',
  'ip'          => ':attribute skal vre en gyldig IP-adresse.',
  'ipv4'         => ':attribute skal vre en gyldig IPv4-adresse.',
  'ipv6'         => ':attribute skal vre en gyldig IPv6-adresse.',
  'json'         => ':attribute skal vre en gyldig JSON-streng.',
  'lt'          => [
    'numeric' => ':attribute skal vre mindre end :value.',
    'file'  => ':attribute skal vre mindre end :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal have mindre end :value tegn.',
    'array'  => ':attribute skal indeholde mindre end :value elementer.',
  ],
  'lte'         => [
    'numeric' => ':attribute skal vre mindre end eller lig med :value.',
    'file'  => 'The :attribute skal vre mindre eller lig med :value kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal maks vre :value tegn.',
    'array'  => ':attribute m ikke indeholde mere end :value elementer.',
  ],
  'max'         => [
    'numeric' => ':attribute m ikke overstige :max.',
    'file'  => ':attribute m ikke overstige :max kilobytes.',
    'string' => ':attribute m ikke overstige :max. tegn.',
    'array'  => ':attribute m ikke have mere end :max elementer.',
  ],
  'mimes'        => ':attribute skal vre en fil af typen: :values.',
  'min'         => [
    'numeric' => ':attribute skal mindst vre :min.',
    'file'  => ':attribute skal vre mindst :min kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal mindst vre :min tegn.',
    'array'  => ':attribute skal have mindst :min elementer.',
  ],
  'not_in'        => 'Den valgte :attribute er ikke gyldig.',
  'not_regex'      => ':attribute-formatet er ugyldigt.',
  'numeric'       => ':attribute skal vre et tal.',
  'regex'        => ':attribute-formatet er ugyldigt.',
  'required'       => ':attribute er obligatorisk.',
  'required_if'     => ':attribute skal udfyldes nr :other er :value.',
  'required_with'    => ':attribute skal udfyldes nr :values er udfyldt.',
  'required_with_all'  => ':attribute skal udfyldes nr :values er udfyldt.',
  'required_without'   => ':attribute skal udfyldes nr :values ikke er udfyldt.',
  'required_without_all' => ':attribute skal udfyldes nr ingen af :values er udfyldt.',
  'same'         => ':attribute og :other skal vre ens.',
  'safe_url'       => 'Det angivne link kan vre usikkert.',
  'size'         => [
    'numeric' => ':attribute skal vre :size.',
    'file'  => ':attribute skal vre :size kilobytes.',
    'string' => ':attribute skal vre :size tegn.',
    'array'  => ':attribute skal indeholde :size elementer.',
  ],
  'string'        => ':attribute skal vre tekst.',
  'timezone'       => ':attribute skal vre en gyldig zone.',
  'totp'         => 'Den angivne kode er ikke gyldig eller er udlbet.',
  'unique'        => ':attribute er allerede i brug.',
  'url'         => ':attribute-formatet er ugyldigt.',
  'uploaded'       => 'Filen kunne ikke oploades. Serveren accepterer muligvis ikke filer af denne strrelse.',

  // Custom validation lines
  'custom' => [
    'password-confirm' => [
      'required_with' => 'Adgangskodebekrftelse pkrvet',
    ],
  ],

  // Custom validation attributes
  'attributes' => [],
];

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 1af24e340a94a170d4b60ff8dc9b690f
Eval Count 0
Decode Time 102 ms