Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

Kon'nichiwa! Watashi no kto no kbai to uri no ptformu o anata ni shkai shitai desu. Ima ..

Decoded Output download

<?  Kon'nichiwa! Watashi no kto no kbai to uri no ptformu o anata ni shkai shitai desu.  
Ima watashi wa ku no kuni no kto o motte imasu.  
Valid kto wa 10% kara 95% made desu.  
Kakaku wa 0.5 dormu kara 25 dormu made desu.  
Watashi wa anata ga watashi no mise o tsukatte ureshii to omoimasu!  
  
https://cvv-news.store  
http://mdxi5muztwunq4w2f4idbl7uzukcvoabjfvic75tf33lub6eflm5joqd.onion/  
  
Online Dumps Shop, Pay Cc Dumps, cvv shop, Fresh Cvv Dumps, Shop Ccv, Cvv Dump, prestige shop cc, Cc Dumps For Sale, cvv shop dumps, Site To Buy Cc Online, Buying Dumps Online, Cvv Shop Su, cc shop, Golden Dumps Cvv, Buy Dumps Online Shop, Cvv Shop Su ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

Kon'nichiwa! Watashi no kto no kbai to uri no ptformu o anata ni shkai shitai desu. 
Ima watashi wa ku no kuni no kto o motte imasu. 
Valid kto wa 10% kara 95% made desu. 
Kakaku wa 0.5 dormu kara 25 dormu made desu. 
Watashi wa anata ga watashi no mise o tsukatte ureshii to omoimasu! 
 
https://cvv-news.store 
http://mdxi5muztwunq4w2f4idbl7uzukcvoabjfvic75tf33lub6eflm5joqd.onion/ 
 
Online Dumps Shop, Pay Cc Dumps, cvv shop, Fresh Cvv Dumps, Shop Ccv, Cvv Dump, prestige shop cc, Cc Dumps For Sale, cvv shop dumps, Site To Buy Cc Online, Buying Dumps Online, Cvv Shop Su, cc shop, Golden Dumps Cvv, Buy Dumps Online Shop, Cvv Shop Su

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 273697aa14f2d2951e7b18ba86ee5ffd
Eval Count 0
Decode Time 36 ms