Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

base64_decode('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZQTFR..

Decoded Output download

<?  base64_decode('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZQTFRF////AAAAVcLTfgAAAAF0Uk5TAEDm2GYAAAABYktHRACIBR1IAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAAB3RJTUUH0gQCEx05cqKA8gAAAApJREFUeJxjYAAAAAIAAUivpHEAAAAASUVORK5CYII=') ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

base64_decode('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZQTFRF////AAAAVcLTfgAAAAF0Uk5TAEDm2GYAAAABYktHRACIBR1IAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAAB3RJTUUH0gQCEx05cqKA8gAAAApJREFUeJxjYAAAAAIAAUivpHEAAAAASUVORK5CYII=')

Function Calls

base64_decode 1

Variables

None

Stats

MD5 52baf38ef3e915f81d18ae0f4e402734
Eval Count 0
Decode Time 85 ms