Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..

Decoded Output download

<?php 
/* 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0koc:,,,;lxKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0d:'....',,,'...;dKWMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKd;...;ldkO0KKK0Od,. .l0WMMMMMWXkoc;;:d0NWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXK0000KKXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOc..'cxOKXKKKKKKKKKK0x;. .oXMMW0l'...''...,l0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNX0Okxdolcccd0NWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKkddolc:;;;::lodkOKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOc..:d0XXXKKKKKKKKKKKKKK0l. lXXo'.;ok00K0d, 'xNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKkdc;,.............,l0WMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOdc,..',,'..  ....,:ldOKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKl..ckKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKO: .:;.;xXNXKKKKKO:. .oKMMMMMMMMMMMMMMMMWXOdc,....';:lodxkkOO0Od, 'dKWMMMMMMMMMMMMWXxc'. .,ldkkkkxdlc;,..  ..';lx0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd'.:kKXXKKXNNXKKKKKKKKKKKKKKKd.  .oKWNXKKKKKKK0o. ;0WMMMMMMMMMMWNKxc'...,coxO0KKKXXKKKKKKKKkc,. .c0WMMMMMMMMWKo'  .:xKKXKKKKKXXX0xoll:,. ..,cdOKNWMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0c.,dKXXKKXNNNXKKK0KKKKK0KK00KKk' .dXWXKKKKKKKKKKKd. ,0MMMMMMMWKx:,...;lxOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd' ,0WMMMMMMWO;  .:x0XKKKKKKKKKKKOo:,,,:c;.  .':okKNWMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk,.lOXXXKXNNXKK00KKK00000000000Kk, .dXNKKKKKKKKKKKKKKc  cXMMMWXkc'..,:dOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNXo. :KWMMMMW0: .lOKKKKKKKKKKKKKKKK0Oxoc,...   .':dOKNWMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd''dKXXKXNNXK000K0kdc;;,ck0000000k,.cKNK00KXNNNXK00KXXx. .kWWKo,..;d0KXNXK0KKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKNWNx. .dNWWWNk; 'xKXKKKKKKKKKK0KKK0KKKKK0Oxl,.   .,cdOXNWWMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd.,kKXKKXNX00000Oo;...coocd0K00000k,,ONK00KXWWNK00000XNO,  :xc..'lkKNNNNXKK000000000000000000000KXWMNx'  cXWWNk, .oKXNXK0KKKK0KKXXXXXKKK000K00Od;.   ..;lxOXNWMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx';kXXKKXXK0000kl'..'...,cxOKK00000o'lXX00KNWNKkc:d000KN0;  ..:d0XNNXKK00000000000000KKKKKKKKXXXXNWNXo''. ;XWN0c. ,kKNWX00000000KXNNNWWWNNXK00000Od,.   ..;lk0XWWMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO,,xKXKKXK0O0000x'.:lc'  .dKX0O00Oc'xK000XWN0o. .l000XNK:  'ck00KKK00000000000KKKKXXXNXXXXXXXXXXKKK0x'';. ;KWN0:  :OXNWX00000000kxkOKKXNNWWWNK00000kc. .'. .':dOXNWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXc'dKXK0XKOOOOOO0x,';.   .lKX0OO0k;;k000KNN0l.':''dO0NN0:.'oO000000000OO000000KXNXKXKK00Okxddoollcc:;..c:. :XWN0l. :OKNWX000000K0l...;lxOKXNWMWNK0000Ol',dc. ..;okKNWMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk,c0XKOKKOOkloOOOk;.    .xXKOOOOx,:O0O0XWKd''oc. .:kKXk,,x0000O0OOOO0KKXNX0OO00OOkdc:,'.............,ll. lNMWNk, ;kKNWWX00000KO: ....'lk0KNWWWX0000OxdkO:  .,lkKNWMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl,xXXOOOOOkl.:kOOk:.  ,c, c0XKOOOOd':OOO0XNO;.l:.  ;xx:.cOOOOOOOO0KXNNNNXKOOOOo,;c'...',,;;;;;;;;,,;;,. 'OMMMMNo. .d0XWWWX0OOkd;. .cdl,. .lk0KNWWX0OO0OO00x'  .;oOXNWMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:;OX0OOOOdl:.;kOOkc.. .kWk.'xXXOOOOOc.:kOOOXXx',c.   ....cOOOOOO0XNWNXK00kxOOOO: .c,':;;,'.....     .dWMMMMMXo. ,x0KXXK0x;.   .;lxo;. ,dOKNWWXOOOOOO00c  .'cxKNWMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK::OKOkkOx,,:.,xOkkc.. .xK:'o0X0kkOOx, ;kOOOKKo';, ,:.  .,.,xOOOOKNNXK0xlc;.:kOOk: .c,..         .dNMMMMMMW0:...cdxxxl'     .,lxl. .dOKNWN0OOOOOO0o.  .'cxKNWMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNc,dOOkkk:.,:.'xkkkc.. .lc.cOX0kkkkkc. ,xOkk00o'.. .xXd.  . :kOkk0K0ko;.....;kOOk: .c,..   ....'',,;;:d0WMMMMMMMMNkl;......       .:dl. ,x0KWN0kOOOOOOd' ..:dOXWWMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd.'lxkOd. ,c.'dkkkl.. ..ckKKkkkkkd'','lkkkkOx,  .,;,.   .okkkkxc'..':l:.:00kk: .c,.. .:oxkO0KKXNNNWWWMMMMMMMMMMMMWX0kdl:,'......';:'   ,o:..ckKNXOkkOOOOOd. .,lkKNWMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk. .::'..,c..dkkkl'. .:kKKkkkkkx;.::.;xkkkkko:'...',,;;.  ;xkkx:..:ll;'. :00kk: .c,.. ,0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOxdddddxk0K0o.  ,;..:k0K0kkkkkkkOl. .:d0XWMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK,   .:,;c..okxkl'. .ckK0kxxxxxc.;l. .lkxxxkkkkxxxxkkkkx:. .lkkx:.:c'.  :00xkc ...'. ,0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXXXXXXKK0xc.    .oOOkkkkkkkkOk; .,lkKNWMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd.  .,;..,..oxxko. .ckK0kxxxxxl.'l;  'dkxxxxxxxxxxxxxxxd:. 'dkx:..    cKOxxc. .;. ,0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXK0000OOOOkdoc;'...'',;coxkkkkkkkkkkko. .,cx0XWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXl.     .oxxxo''oOK0kxxxxxo'.lc.  'oxxxxxxxxxxxxxxxkkl. ,dd,''  ,c;.cKOxxc.. . ;KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0o:,cdkkkkkkkkkkxxxxxxxkkkkkkxxxxxxxxkko'..,lx0XWMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNx;.    .oxxxdldOKOxxxxxxo'.cl. ,, .cxxxxxxxxxxxxxxOKO;  ...;, cXWO;lKOxxc..   lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXx:...:dkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxc...,lkKNWMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOc,,;. .lxxxxk00kxxxxxxo'.cl. ,Ok. .oxxxxxxxxxkkk0XNO:.  ;l. .xWMO,lKOxxc'.  ,OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXx;. ,oxkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxl'. .,lkKNWMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNd. .oxxxk00xxxxxxxo'.cl' .kWNo..:dxxxxdxOKXX0O00Od,..  .. '0MMO,l0kdxc'. .c0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKl. .okOXXOxdxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd:.  .:d0XWMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK; .oxxxxkxdxxxxdc..cl' .dNMWd.;dxxddxOXNX0kxdllc,.;;    lNMMk,ckxdx:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXo.  'ok0NWNKOOkxxkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc.  ..:d0XWMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd..cddddddddddddl. ... .oNMMK;,oddddkKNXOxl:c:....:o'   .cKMMWk,cdddd:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO, .,..;dkO0000K0kOKXXXKK0Okxxddxxxxxxxxxo,.  .,lkKNWMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk',oxddddddddddddolc;'. 'kNMWd'cddddkXN0xl,. ;;.,::c, .odokNMMWWx,cdddd:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0:.'oc. .;loooodddxkkO00KXNNXK0kxdddddxddxdl' ..:d0XWMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl'oOOxddddddddddddddddl;. .:k0:,odddxKN0d;..'.,;.'.   lNMMMMMMWWx,cdddd:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNO:.:do:........'lxl;:lodxO0KNWNX0kddddddddxd:. .,lkKNWMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXc,x0kdddddddddddddddddddo:. .'.;ddod0N0d,.,oc.,;..  .cKWWMMMMMWNd,cdood:'. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNO:.':ooc:;;;'. ;dc. ..,:ldxOKNWNKkdddddddddc...;oOXNWMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl'okdoooooooooooooooooooddc. .:oooxKXx;.;o;. ',.. .,ldoccd0NWMWNd'coooo:'. lNMMMMMMMMMMMMMWWNNNNWWMMMWN0dc:;,....,:. 'dl. .;'...':ldx0NWNKkdoddddddl..'cx0NWMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx.,oooooooooooooooooooooooo; .coooxKOc.,l,   ', .;'......,oKNNo'coooo;'. lNMMMMMMMMMMWWNK0kxddxkO0XNNWWWNXOc. .,, .oo' .:ool;...,cox0NWNOdoooooddc..;okKNWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .coooooooooooooooooooooo:. .:oolx0k;.c;  . .. ..,:lol:. ;OKl'collo;'' oWMMMMMMMMWWNKkdc;'...',;cdOKNWWNKo.  ,;..:o,  .,cddl'..,ldkXWNOoooooooo;.'cx0XWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK; .;oooo:'........':looloo:...:lllokd,...  .  .';cloollloc. .;''cllll;'' .oWMMMMMMMWWX0dc'.   ......,;clol,  'l;....   .;odc. .cokXWKdlooooool'':d0XWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo..:olll,.','''.  ,okdlll;.'.,llllll;.......,;clllllllllllll,.  .cllll,'' .oWMMMMMMWWXOo;.   ':clllc:;,'....  .,,.  ..   .;do' .loONXxlloooool,.;dOXWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK;.:llll'':,'.....;lkOolll'',..clccccllcccccllllcccccccclccodl'  .:cccc''' .dWMMMMMWWXOo;.  .:ooollloooooolcc:;''...   ..    .,. .;lx0Oollllllol'.;oOKNMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0;.:lclc...  .';ldxxoccl:.,, ,cccccccccccccccccccccccccccd0x,  .:cccc''. .xMMMMMMWXOo;. .':cllllllllllllllllllllllc::;,''............':llolllllllllc..,lkKNWMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0;.,cccc:'...,;cloddoccccc'.:, .;ccccccccccccccccccccc::::lOXx,. .:::::''. .xMMMMMWN0d:. .:lodocccccclllcccccccccccclllllllllcccccccccclllccccccccclc' .ckKNWMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo';llcccccccccccllccccccc;.;c.  .,:::::::::::::::::::clodk0KOl'.,..::::;''. .kMMMMMWXOl'  ,co0XOl:cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:. .'ckKNWMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:'lkdcc:::::::::::::::cc;.,l,   ':::::::::cclloodxkOOOkxdoc;.,l,.;:;:,.,. 'OMMMMMNKk:.  ,clONN0dc::::::ccccccccccccccccccccccccccccc:cccc:cc:::c:'.  .:d0XWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:'okl:::::::::::::::::c,.'o:. .l,  .;:::loddxkkkkkxddolc:;;,..'lo, .;:;..:. ,0MMMMWNKx:..'..;clkKXX0kxddoollcc::::::::::::::::::::::::::::::::::c:'.  ..:dOXWWMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl':c:::::::::::::::::;..,oc. cXO'  .,;:ccccccc::;;,,'......;o:'. ....c:. ;KMMMMMNKx;.'l:..':cloodxxkkOOOOOkkkkxxdddooolllllccccccccc::::::::;'.  .'cx0XWWMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx..;::;;;;;;;;;;:::;'..co:. ,0MWO,   ...............',;:cc:'.   'll. lNMMMMWNKk:..:dl'...',,,;;::cccllooddddxxxkkkkkkkxxxdddooolc:::::,..  .':oOKNWMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .,;::::::::;,'...:ol'  'OWMMWK:.   .....'',,;::::;;'..   .  ... .kMMMMMMWXOo,..'col:,............'',,,,,;;;::::::::::::::::;;,,'..   .':okKNWWMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMK;  ............,clc'.  ,OWMMMMMXo.   ..''''''...      .;xl.   .dNMMMMMMWNKkl,....,;;;;:::;;;,,''...........................    ..,cdOKNWWMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXklcccokKWMMMMMWd.   .....',:ccc;.  .cKWMMMMMMMNk;.          ..,cx0XWNd' .,xNMMMMMMMMWNXOxl;,...........',,;;;;;;;;;;;;,,,,,,'''''......   ..';lx0XNWMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWO:,:llc;,,:dKWMMMXl.  ...'''''..   .;kNMMMMMMMMMMMNkl,.     ..';coxOKNWMMMMMWKkxOXWMMMMMMMMMMWNNXKOkdolc,..   .........................  ...',;:ldOKXNWMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMWk;cOXNNNXOd;.'oKWMMNx,.        .lXWMMMMMMMMMMMMWX0OOkdoooodxxk0KXNWMMMMMMMMMMMMWWNXK0Okxxx0XNKOoclxKNNNXk:'.,:ccc;. .cooolc:;,......      .'codkkkO0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMK:cKNNXXXXXK0d,.'dNMMWNk:..    ..,:'.,kWMMMMMMMMMMMNx;',;oONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKOdl:;,,'',.. .,;,';;. ;0WNx;;oOKXXNXKl. ,OXKK00Ox;,cc::,. .,,,,....,o0Ol;,;:d0NWMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMWX0kk0XWMMMWd:ONXKKKKKKKKKOl..:0WMMMNXOxl'.;lodxOKKk:..oXMMMMMMMMW0c,lkxc..cKWMMMMMMMMMMMMMWKklc:,,,:codxkOk;.,;coxOK0: c0o,l0NWWNNNXXOc..,dKWWWWKcl0Oxxxc. .okkl':o; .:;;ldoc,';oKWMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMXd;,,,,,ckXMKloKXKKKXXXXK0KK0x, 'kWMMMMMWx;oXNXKKKKKK0l. cXMMMMMMW0::kKXNXx' ,kWMMMMMMMMMWKxc,,;:lxO0KKKKKKKd:d0KKKKKKk;. .;;xXWWNXXKKKKKK0o,.,xNMMKldXK000x' lXXlc0Kk:. ;ONNXK0d;.'lKWWNNWMMMMMMMM 
MMW0:,oO00kl'.;kkcxK00XNWWWNXXK000k; .dNMMMWO:oXXK0KKXKKKK0; .oWMMMMMXccOKKKXNNk, 'kWMMMMMWXkc,,cdOKKKKKKKKKKKKKocOKKKKKKk;,;. 'xXWNXNNXK000KXNN0l..cKWKldXK000O; cN0coK0K0:'kXKKKKKK0x,.'dd;;lOWMMMMMM 
MM0:cONNXKKKk; .,:k00KXXOdxOKXNXK00O: .oNMMXlcKXK0XNNNK00KXo. ,0MMMMWx:xKKKK0KXNk' 'OWMMWKd;,:d0NXKK000K0KK0KK00o:kKK000Kx,,. .lXWNXXXK0000000KKXKd. ,0KldXK0000o. ,0kcx00XKlcKXKKXXXKKKOl...;' .xWMMMMM 
MXcc0XKK0KKKKk, ;O00K0o'..,lxOXXK00O: .dNMO:xXK0XNNOdd00KXx. .xWMMMKcl00000K00XXd. ;0NOl,,lOXNXKK0000000000KKKKx,;dk000K0:. ;0WNXXK00OO00000000KKd. ,xldK00000O: .llcO00X0clKX0KNNOddOK0x;:k: :XMMMMM 
Wx:kK00KXKK0K0c 'x000d'.'..;''o0XK00k; .xNdcOK0KNXd,.;k0KNk' .oWMMWk:kK00kloO00XKl. ,:,:dO0KKK0000000KKKXXXXXXX0; .:0K0KKl .oXNXK00Oo,:xOO00000000o. .;o000OO00d. .'lO00XO:lKK0KN0:..,d00OOO:. '0MMMMM 
Kcl000KXNNNK0O:...o0OOl.',..;' .,xKKOOx' 'xolO00NXd,,,.;xKNx,. cNMMNoc0K00o..lO00X0; 'd00000OO00K0000KXK0Oxdolc;. :0KO0Xd. 'ONNK00k:''..',;lk00OO0O: .lOOOOOOOOc .o0O0Xk,cO00KNk;,' .lO00x:'.'0MMMMM 
k:x000kdokKNXd,,..lOOOc:xOo::,. .o00OOl. ,:lOOKN0:;:. 'dk:,. :XMMKcdK000c,'.oOOKXx. .d0OOO00KXNX0O0Oxll:'...'''.. cK0O0Xx'.:KNK0Ok:,c;. ... .oOOOOOx' cOOOO0OOOx, .dOO0Xd.,k0O0XO;.  .:k0o;'.,0MMMMM 
lcOOOd,..'l00c,, .oOOkllkOOxc,.  .cOOOk; .lOOKXx;;.  ..':' cNMMOckKOKk;.. 'dOOXKl. ,k00KXNXKOxkOOOl.,,',,''... cK0O0Xx'.lXXOOOc,:,    .:kOOOOc. 'xOk0K0kOOl.,xOk0Kl..oOOO00c  . :d:,, ;XMMMMM 
:oOOx;,c' .',';. 'dOkkllkOkkc'.  .:kOkl. :kO0Ko,'..o: .,, .xWMWxcO0OKx,...'lkO0XO, .,oOXXOd:.'oOOOl.,;..    lK0k0Xx'.oXKOOd;;,     .ckOkOd' .ckkOKOxkkx::xkk00c'.,xOOOOd' .c, .':..lNMMMMM 
:dOOd;,.  .;;. .okkkocxkkkl'. :d' .ckkd' ,xkkOd' 'l:.   :KMNk;ckOkOkxxxxxkkkkOOxl:,.',;'.,''d0kOl.,;. ':cldo,l0OkOKx..oX0kkl;,..:;    .okkkk: ,xkOKdcdkkddxkkK0:'. ,xOkkko. ,o; .' .kMMMMMM 
:xkkd,. .;. . .,lkkkdlokkkd' lN0; .lkx; .lkkkxl;'',;;;' .OWXo,:dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxl;. .,.'x0kkl.';. 'OWWMMKclOkkOKd'.oK0kx:,' ;K0c.... .. ,xkkkc. .lkkKd.;xkkkxxkKO;'. 'okkkko,.':'  lNMMMMMM 
:dkkx, :K0:. .:kl:xxxdloxxxx:. .oko. :xxc. ,dkxxkkxxkkkkx:..cOl,lkkxxxxxxxxkkkkkxxkkxxkkkkl.  .x0kkc...'.'OMMMMKclkxxOKd'.lK0xx:'..dWMNKKXO:',..lkxko. :xk0d..cxxxxxkKx;'.  .:dkkkxo;.. .lXMMMMMMM 
:dkxxc. ,KMNOxkOOc,okOkllxxxxdlc;,''':dxxl.  ;dxxxxxxxxxxxxc. .,okxxxxxxxxxxdddddxxxxxxxxxxd'  ,kOxxl'....'0MMMM0clkxxOKo'.c00xx:. .kMMMMMMM0:'..:xxko' ,dk0d'.,oxxxxkKd,'.';. .cdxxxxdc' .oKWMMMMMM 
;dkxxd, .dWMMNx;'..'dK0c:dxxxxxkxxddxxxxkd'  'oxxxxxxxxxk0O: :xxxxxxkko:''....'lxxO0kddxkl'. ,kOxxl'.  ;XMMMMO:lxxxOKo'.;O0xxc. .OMMMMMMMNl...;dxxd, 'dk0d'.,;cxxxOKo'. .;,.  .:dxxxxxl'.,dXMMMMM 
:oOxxxo, .okd:,:do' .ld,,dxxxxxxxxxxxxxk0d,.  .cxxxxxkOOO0X0:..lxxxxxx0kc'.,'''..;dxkKO:',;',, 'kOdxl'. ,kWMMMMk:oxxxOKl'.'x0kxl. .xWMMMMMMWd...;dxxd,. .oxOx'.,''oxdO0c..c;....  .;oxxxxdc..;kNMMM 
ccOkddxdc''',;oxxxc. ...'oxxxxxxxxdxxxOK0l,'...;dxdxk0XK0kxdc,',lxdxxdxOkc,..   .lxxOKo. .,:. .,xkdxc'. :KWMMMMMx:oxxxO0c'..l0kxd, lNMMMMMMM0' ,dxxd;. .oxOx,.,',oddOO:.cxdl'..,.  .'cddxxo;..lKMM 
o,dOxdddddddddddddc. .,'cxdddddddddkKX0o,,' ,oddx0XKkl::'.';;'cxddddxOx:,. .....;ddx0k, .. .;:odddc'. oWMMMMMWx:oddx0O:'. ,kOxdc. ,0MMMMMMMWk;.;dddo,. .ldkk,.,,,oddOO;.cdddo;..,;.   'lddddc. :KM 
x':OOdoddddddddddo;'.  .:ddddxkxdddxxdc',:. .:ddx0XOl'..,'',,. .:;:oddOd:,...xKX0:'oddO0l.  .oo:odddc'. lWMMMMMWd:oddx0k;.. .lkxdd; cNMMMMMMMM0::dddl,. .ldxk;.,,,oddOk,.:dddddl,.'cc'  'odddx:. :X 
K;.lOOdooooooooodl,,'  .:ddddocccodddc.':' .lddOXO:',;',,.    ,oodOo;,...OMMWx':dox0x' ,ONd;ododc'. lWMMMMW0c:ddodxd:.  'dxddo; .oNMMMMMMWd;ldddc,. .loxk; ',,lodOx,.,ooooodoc'.,lo:. .cdodkx' .d 
Wd.'oO0xolllodxxd;,,..lx::oooo;...;oodo;.. ..;ood00c';:..',. .,,  ,oodx:,,...kMMMK:,looOO: ;KWd;looo:'. lWMMMNx;,cooooooo;  ;ddodo;..lKWMMMNx;:oood:,' .lodxc....lodOd,..:oooooooo:'.,ll..coooOO; , 
MK, 'lk00OOO00koc,,' ;KWd:oooo;.'..coooo, ;c:ood0x,;;.  .. .''. 'lol:..,...kMMMWo':olx0o. .xNd;looo:'. oWMMKl':looooooooc.  .:oooooc'.'lddl;':ooool,,' 'looxl. .:odOo,...:llllollolc,''':llloO0c. . 
MWx. .;ldxxxoc,.',...oWWx;lool;.. ;ooool' ..;lldko''. . ..,:ll:..;:'.'..'..xMMMMO,,lloko. lXd;llll:'..oWMKc,colllllllllc.  .;ooooooc;'''';looooo:,;. 'llldl.  'cxOc'. .cllllllllllllllllldKO:.. 
MMNo. .......'.''. .kMWx;clll,.. .,lllllc. .cllol,....',:cllllll:. .,c;. ...kMMMMNc'cllc,'' :Ko;llcl;'..oWNo,clllllllllll:'..,, ,lllllloollollllll:';, .clloo'  .cl,'' .,;:cccccccccccccco0Kd,'. 
MMMXo.  ..',;;..'...kMMk:cllc,'..:;:lllll:. .;lcccccccclllccccccl:. '.   ,KMMMMMx';c;.':, :Ko;cccc;'..dWKc;cccccccccccc,,'.ck; .:lllllllllllllll,,:..,;;cclo,   ..':' .''..,:ccccccccclox0Oo,';.. 
MMMMNd.  ...  .'...xMMO::cc:,'.'o:;cccccc' .:ccccccccccccccc:::cc.  ',.,kWMMMMMK:',.;c, .dXo;c:::,'..xW0c;cccc::lxdc,.':' lN0,  .;:cclllllcc:,,,'. ,xc,c:co:. .'. .,, .lc,'. .';:::cclodxxo:'':; . 
MMMMMWKo,.  ..'..'..xWMK:;cc;,' ,kl,cccccc,. .;::::::::::::ccldxOOo.  lKKXWMMMMMMNo,',;. :KNo,::::''..kWKc,:,'...:lc:'';' .xWW0;  ..',,,,,'....'...xNo,::cxl. .ol.  ckc,'.  ..',;;;;'...,c;..l 
MMMMMMMWX0kxxOK0; ...xWMXc.;;',' cXd';:::::,.  .,:::cllooddxxkkxdoc;',' lWMMMMMMMMMNo,'.. .lKMWd,;::;''..OMNl...,;;....''.. cXMMMXo.   ....',;;'''...OMk'':okl. cKx'..lKKc.'.    ......,;:;. ;K 
MMMMMMMMMMMMMMMNl  'OMMWo. .,:..dWO,':::::,'.  .,:cloooollc:,'....;:..dWMMMMMMMMMWx..'..dNMMMk'.'..,;.'0MWd. ',.   .'...cKMMMMMWO:.  ...... .'...kMK, .::,'. ;KWX0KWMWo... .'.  ........ .cKW 
MMMMMMMMMMMMMMMM0, .dNMMM0' .'. '0MXc.,:::,';. ..  ............',,;;,. ,0MMMMMMMMMMMO. . ,0MMMMK, .,:. :XMM0,   ..  .'.'0MMMMMMMMN0o,.    ..'...kMNl ..':, :XMMMMMMWx. .lKkc'.     .;kNMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMWKk0NMMMMWx.  .dWMWx...''.;;..xk'  ...'',,,,,'...  .xWMMMMMMMMMMMK;  cXMMMMNd. . .xWMMWO:.,lkKk;. . ,KMMMMMMMMMMWNKkxoooodkd'.'..xMMK: .,,. lNMMMMMMM0; 'OMMWXOdlc:::cox0NMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOc,;xNMMMXc  .::. :XW0:.  ....    .'cOWMMMMMMMMMMMMWk,.;0WMMMMMXo.  .dNMMMMWNXNWMMWXk,  lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX; ...kMMMKc.  ,0WMMMMMMMW0llOWMMMMMMMWWWWWMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMM0, .. 'OWMMNOc,..  ...';cok0XWMMMMMMMMMMMMMMMWX0XWMMMMMMMW0kxxKWMMMMMMMMMMMMMMW0:'lKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl  ;KMMMMXd,.'l0WMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO;  ,OWMMMMMWN0OkkkOO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:.,kWMMMMMWXKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxooxXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
 
 */ 
 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION["loggedin"])) { 
  header("location:login.php"); 
  exit; 
} 
echo "<!DOCTYPE html>
<html lang=\"en\">

<head>
  <title>Smarters Manager</title>
  <!-- Meta -->
  <meta charset=\"utf-8\">
  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=0, minimal-ui\">
  <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\" />
  <meta name=\"description\" content=\"\" />
  <meta name=\"keywords\" content=\"\">
  <meta name=\"author\" content=\"Bet3\" />
  <!-- Favicon icon -->
  <link rel=\"icon\" href=\"assets/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">
  <!-- fontawesome icon -->
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/fonts/fontawesome/css/fontawesome-all.min.css\">
  <!-- animation css -->
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/plugins/animation/css/animate.min.css\">
  <!-- prism css -->
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/plugins/prism/css/prism.min.css\">
  <!-- vendor css -->
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/css/style.css\">
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/css/layouts/dark.css\">
<script type=\"text/javascript\" src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.15.1/moment.min.js\"></script>
	<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/css/jquery.datetimepicker.min.css\"/>
</head>

<body>
  <!-- [ navigation menu ] start -->
  <nav class=\"pcoded-navbar menupos-fixed navbar-dark brand-dark\">
    <div class=\"navbar-wrapper\">
      <div align=\"center\" class=\"navbar-brand header-logo\">
        <a href=\"#\" class=\"b-brand\"><center>
          <img src=\"assets/images/logo.png\" width=\"90px\" height=\"80px\" alt=\"\" class=\"logo images\"></center>
         <!-- --> <img src=\"assets/images/logo-icon.png\" width=\"35px\" height=\"35px\" alt=\"\" class=\"logo-thumb images\"> 
        </a>
        <a class=\"mobile-menu\" id=\"mobile-collapse\" href=\"#\"><span></span></a>
      </div>
      <div class=\"navbar-content scroll-div\">
        <ul class=\"nav pcoded-inner-navbar\">
					<li data-username=\"sample page\" class=\"nav-item\"><a href=\"dns.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-server\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;DNS Management</span></a></li>
					
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"video.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-ad\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Dashboard Video</span></a></li>
					
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"movieads.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-ad\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Movie ADS Banners</span></a></li>
					
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"seriesads.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-ad\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Series ADS Banners</span></a></li>
					
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"notifications.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-bullhorn\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Notifications</span></a></li>
					
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"vpn.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-user-secret\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Virtual Private Network</span></a></li></li>
					
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"sports.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-futbol\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Sports Gudie</span></a></li>
					
<li data-username=\"Menu levels Menu level 2.1 Menu level 2.2\" class=\"nav-item pcoded-hasmenu\">
            <a href=\"#!\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-tools\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">Panel Tools</span></a>
            <ul class=\"pcoded-submenu\">
              
					          <li class=\"\"><a href=\"snoop.php\" class=\"\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-eye\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Snoop Logs</span></a></li>
           
           <li class=\"\"><a href=\"edit_user.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-user-edit\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Edit User / Pass</span></a></li>
              
              
               
        <!-- <li class=\"pcoded-hasmenu\">
                <a href=\"#!\" class=\"\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-cog\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Converters Tools</span></a>
                <ul class=\"pcoded-submenu\">
                  
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"coder.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-code\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;AES Encryption</span></a></li>
                   </ul>
              </li> -->
            
            </ul>
          </li>
					
					<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"logout.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-sign-out-alt\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Logout</span></a></li>
					
          
          
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <!-- [ navigation menu ] end -->
  <!-- [ Header ] start -->
  <header class=\"navbar navbar-dark brand-dark pcoded-header navbar-expand-lg headerpos-fixed\">
    <div class=\"m-header\">
      <a class=\"mobile-menu\" id=\"mobile-collapse1\" href=\"#\"><span></span></a>
      <a href=\"dns.php\" class=\"b-brand\">
       <img src=\"assets/images/logo.png\" width=\"90px\" height=\"75px\" alt=\"\" class=\"logo images\"></center>
            <img src=\"assets/images/logo-icon.png\" width=\"35px\" height=\"35px\" alt=\"\" class=\"logo-thumb images\">
      </a>
    </div>
  </header>
  <!-- [ Header ] end -->\";"; 
 
?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/*
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0koc:,,,;lxKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0d:'....',,,'...;dKWMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKd;...;ldkO0KKK0Od,. .l0WMMMMMWXkoc;;:d0NWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXK0000KKXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOc..'cxOKXKKKKKKKKKK0x;. .oXMMW0l'...''...,l0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNX0Okxdolcccd0NWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKkddolc:;;;::lodkOKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOc..:d0XXXKKKKKKKKKKKKKK0l. lXXo'.;ok00K0d, 'xNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKkdc;,.............,l0WMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOdc,..',,'..  ....,:ldOKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKl..ckKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKO: .:;.;xXNXKKKKKO:. .oKMMMMMMMMMMMMMMMMWXOdc,....';:lodxkkOO0Od, 'dKWMMMMMMMMMMMMWXxc'. .,ldkkkkxdlc;,..  ..';lx0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd'.:kKXXKKXNNXKKKKKKKKKKKKKKKd.  .oKWNXKKKKKKK0o. ;0WMMMMMMMMMMWNKxc'...,coxO0KKKXXKKKKKKKKkc,. .c0WMMMMMMMMWKo'  .:xKKXKKKKKXXX0xoll:,. ..,cdOKNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0c.,dKXXKKXNNNXKKK0KKKKK0KK00KKk' .dXWXKKKKKKKKKKKd. ,0MMMMMMMWKx:,...;lxOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd' ,0WMMMMMMWO;  .:x0XKKKKKKKKKKKOo:,,,:c;.  .':okKNWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk,.lOXXXKXNNXKK00KKK00000000000Kk, .dXNKKKKKKKKKKKKKKc  cXMMMWXkc'..,:dOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNXo. :KWMMMMW0: .lOKKKKKKKKKKKKKKKK0Oxoc,...   .':dOKNWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd''dKXXKXNNXK000K0kdc;;,ck0000000k,.cKNK00KXNNNXK00KXXx. .kWWKo,..;d0KXNXK0KKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKNWNx. .dNWWWNk; 'xKXKKKKKKKKKK0KKK0KKKKK0Oxl,.   .,cdOXNWWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd.,kKXKKXNX00000Oo;...coocd0K00000k,,ONK00KXWWNK00000XNO,  :xc..'lkKNNNNXKK000000000000000000000KXWMNx'  cXWWNk, .oKXNXK0KKKK0KKXXXXXKKK000K00Od;.   ..;lxOXNWMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx';kXXKKXXK0000kl'..'...,cxOKK00000o'lXX00KNWNKkc:d000KN0;  ..:d0XNNXKK00000000000000KKKKKKKKXXXXNWNXo''. ;XWN0c. ,kKNWX00000000KXNNNWWWNNXK00000Od,.   ..;lk0XWWMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO,,xKXKKXK0O0000x'.:lc'  .dKX0O00Oc'xK000XWN0o. .l000XNK:  'ck00KKK00000000000KKKKXXXNXXXXXXXXXXKKK0x'';. ;KWN0:  :OXNWX00000000kxkOKKXNNWWWNK00000kc. .'. .':dOXNWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXc'dKXK0XKOOOOOO0x,';.   .lKX0OO0k;;k000KNN0l.':''dO0NN0:.'oO000000000OO000000KXNXKXKK00Okxddoollcc:;..c:. :XWN0l. :OKNWX000000K0l...;lxOKXNWMWNK0000Ol',dc. ..;okKNWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk,c0XKOKKOOkloOOOk;.    .xXKOOOOx,:O0O0XWKd''oc. .:kKXk,,x0000O0OOOO0KKXNX0OO00OOkdc:,'.............,ll. lNMWNk, ;kKNWWX00000KO: ....'lk0KNWWWX0000OxdkO:  .,lkKNWMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl,xXXOOOOOkl.:kOOk:.  ,c, c0XKOOOOd':OOO0XNO;.l:.  ;xx:.cOOOOOOOO0KXNNNNXKOOOOo,;c'...',,;;;;;;;;,,;;,. 'OMMMMNo. .d0XWWWX0OOkd;. .cdl,. .lk0KNWWX0OO0OO00x'  .;oOXNWMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:;OX0OOOOdl:.;kOOkc.. .kWk.'xXXOOOOOc.:kOOOXXx',c.   ....cOOOOOO0XNWNXK00kxOOOO: .c,':;;,'.....     .dWMMMMMXo. ,x0KXXK0x;.   .;lxo;. ,dOKNWWXOOOOOO00c  .'cxKNWMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK::OKOkkOx,,:.,xOkkc.. .xK:'o0X0kkOOx, ;kOOOKKo';, ,:.  .,.,xOOOOKNNXK0xlc;.:kOOk: .c,..         .dNMMMMMMW0:...cdxxxl'     .,lxl. .dOKNWN0OOOOOO0o.  .'cxKNWMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNc,dOOkkk:.,:.'xkkkc.. .lc.cOX0kkkkkc. ,xOkk00o'.. .xXd.  . :kOkk0K0ko;.....;kOOk: .c,..   ....'',,;;:d0WMMMMMMMMNkl;......       .:dl. ,x0KWN0kOOOOOOd' ..:dOXWWMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd.'lxkOd. ,c.'dkkkl.. ..ckKKkkkkkd'','lkkkkOx,  .,;,.   .okkkkxc'..':l:.:00kk: .c,.. .:oxkO0KKXNNNWWWMMMMMMMMMMMMWX0kdl:,'......';:'   ,o:..ckKNXOkkOOOOOd. .,lkKNWMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk. .::'..,c..dkkkl'. .:kKKkkkkkx;.::.;xkkkkko:'...',,;;.  ;xkkx:..:ll;'. :00kk: .c,.. ,0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOxdddddxk0K0o.  ,;..:k0K0kkkkkkkOl. .:d0XWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK,   .:,;c..okxkl'. .ckK0kxxxxxc.;l. .lkxxxkkkkxxxxkkkkx:. .lkkx:.:c'.  :00xkc ...'. ,0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXXXXXXKK0xc.    .oOOkkkkkkkkOk; .,lkKNWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd.  .,;..,..oxxko. .ckK0kxxxxxl.'l;  'dkxxxxxxxxxxxxxxxd:. 'dkx:..    cKOxxc. .;. ,0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXK0000OOOOkdoc;'...'',;coxkkkkkkkkkkko. .,cx0XWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXl.     .oxxxo''oOK0kxxxxxo'.lc.  'oxxxxxxxxxxxxxxxkkl. ,dd,''  ,c;.cKOxxc.. . ;KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0o:,cdkkkkkkkkkkxxxxxxxkkkkkkxxxxxxxxkko'..,lx0XWMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNx;.    .oxxxdldOKOxxxxxxo'.cl. ,, .cxxxxxxxxxxxxxxOKO;  ...;, cXWO;lKOxxc..   lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXx:...:dkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxc...,lkKNWMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOc,,;. .lxxxxk00kxxxxxxo'.cl. ,Ok. .oxxxxxxxxxkkk0XNO:.  ;l. .xWMO,lKOxxc'.  ,OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXx;. ,oxkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxl'. .,lkKNWMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNd. .oxxxk00xxxxxxxo'.cl' .kWNo..:dxxxxdxOKXX0O00Od,..  .. '0MMO,l0kdxc'. .c0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKl. .okOXXOxdxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd:.  .:d0XWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK; .oxxxxkxdxxxxdc..cl' .dNMWd.;dxxddxOXNX0kxdllc,.;;    lNMMk,ckxdx:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXo.  'ok0NWNKOOkxxkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc.  ..:d0XWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd..cddddddddddddl. ... .oNMMK;,oddddkKNXOxl:c:....:o'   .cKMMWk,cdddd:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO, .,..;dkO0000K0kOKXXXKK0Okxxddxxxxxxxxxo,.  .,lkKNWMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk',oxddddddddddddolc;'. 'kNMWd'cddddkXN0xl,. ;;.,::c, .odokNMMWWx,cdddd:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0:.'oc. .;loooodddxkkO00KXNNXK0kxdddddxddxdl' ..:d0XWMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl'oOOxddddddddddddddddl;. .:k0:,odddxKN0d;..'.,;.'.   lNMMMMMMWWx,cdddd:.. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNO:.:do:........'lxl;:lodxO0KNWNX0kddddddddxd:. .,lkKNWMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXc,x0kdddddddddddddddddddo:. .'.;ddod0N0d,.,oc.,;..  .cKWWMMMMMWNd,cdood:'. lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNO:.':ooc:;;;'. ;dc. ..,:ldxOKNWNKkdddddddddc...;oOXNWMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl'okdoooooooooooooooooooddc. .:oooxKXx;.;o;. ',.. .,ldoccd0NWMWNd'coooo:'. lNMMMMMMMMMMMMMWWNNNNWWMMMWN0dc:;,....,:. 'dl. .;'...':ldx0NWNKkdoddddddl..'cx0NWMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx.,oooooooooooooooooooooooo; .coooxKOc.,l,   ', .;'......,oKNNo'coooo;'. lNMMMMMMMMMMWWNK0kxddxkO0XNNWWWNXOc. .,, .oo' .:ool;...,cox0NWNOdoooooddc..;okKNWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .coooooooooooooooooooooo:. .:oolx0k;.c;  . .. ..,:lol:. ;OKl'collo;'' oWMMMMMMMMWWNKkdc;'...',;cdOKNWWNKo.  ,;..:o,  .,cddl'..,ldkXWNOoooooooo;.'cx0XWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK; .;oooo:'........':looloo:...:lllokd,...  .  .';cloollloc. .;''cllll;'' .oWMMMMMMMWWX0dc'.   ......,;clol,  'l;....   .;odc. .cokXWKdlooooool'':d0XWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo..:olll,.','''.  ,okdlll;.'.,llllll;.......,;clllllllllllll,.  .cllll,'' .oWMMMMMMWWXOo;.   ':clllc:;,'....  .,,.  ..   .;do' .loONXxlloooool,.;dOXWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK;.:llll'':,'.....;lkOolll'',..clccccllcccccllllcccccccclccodl'  .:cccc''' .dWMMMMMWWXOo;.  .:ooollloooooolcc:;''...   ..    .,. .;lx0Oollllllol'.;oOKNMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0;.:lclc...  .';ldxxoccl:.,, ,cccccccccccccccccccccccccccd0x,  .:cccc''. .xMMMMMMWXOo;. .':cllllllllllllllllllllllc::;,''............':llolllllllllc..,lkKNWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0;.,cccc:'...,;cloddoccccc'.:, .;ccccccccccccccccccccc::::lOXx,. .:::::''. .xMMMMMWN0d:. .:lodocccccclllcccccccccccclllllllllcccccccccclllccccccccclc' .ckKNWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo';llcccccccccccllccccccc;.;c.  .,:::::::::::::::::::clodk0KOl'.,..::::;''. .kMMMMMWXOl'  ,co0XOl:cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:. .'ckKNWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:'lkdcc:::::::::::::::cc;.,l,   ':::::::::cclloodxkOOOkxdoc;.,l,.;:;:,.,. 'OMMMMMNKk:.  ,clONN0dc::::::ccccccccccccccccccccccccccccc:cccc:cc:::c:'.  .:d0XWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:'okl:::::::::::::::::c,.'o:. .l,  .;:::loddxkkkkkxddolc:;;,..'lo, .;:;..:. ,0MMMMWNKx:..'..;clkKXX0kxddoollcc::::::::::::::::::::::::::::::::::c:'.  ..:dOXWWMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl':c:::::::::::::::::;..,oc. cXO'  .,;:ccccccc::;;,,'......;o:'. ....c:. ;KMMMMMNKx;.'l:..':cloodxxkkOOOOOkkkkxxdddooolllllccccccccc::::::::;'.  .'cx0XWWMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx..;::;;;;;;;;;;:::;'..co:. ,0MWO,   ...............',;:cc:'.   'll. lNMMMMWNKk:..:dl'...',,,;;::cccllooddddxxxkkkkkkkxxxdddooolc:::::,..  .':oOKNWMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .,;::::::::;,'...:ol'  'OWMMWK:.   .....'',,;::::;;'..   .  ... .kMMMMMMWXOo,..'col:,............'',,,,,;;;::::::::::::::::;;,,'..   .':okKNWWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMK;  ............,clc'.  ,OWMMMMMXo.   ..''''''...      .;xl.   .dNMMMMMMWNKkl,....,;;;;:::;;;,,''...........................    ..,cdOKNWWMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXklcccokKWMMMMMWd.   .....',:ccc;.  .cKWMMMMMMMNk;.          ..,cx0XWNd' .,xNMMMMMMMMWNXOxl;,...........',,;;;;;;;;;;;;,,,,,,'''''......   ..';lx0XNWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWO:,:llc;,,:dKWMMMXl.  ...'''''..   .;kNMMMMMMMMMMMNkl,.     ..';coxOKNWMMMMMWKkxOXWMMMMMMMMMMWNNXKOkdolc,..   .........................  ...',;:ldOKXNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMWk;cOXNNNXOd;.'oKWMMNx,.        .lXWMMMMMMMMMMMMWX0OOkdoooodxxk0KXNWMMMMMMMMMMMMWWNXK0Okxxx0XNKOoclxKNNNXk:'.,:ccc;. .cooolc:;,......      .'codkkkO0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMK:cKNNXXXXXK0d,.'dNMMWNk:..    ..,:'.,kWMMMMMMMMMMMNx;',;oONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKOdl:;,,'',.. .,;,';;. ;0WNx;;oOKXXNXKl. ,OXKK00Ox;,cc::,. .,,,,....,o0Ol;,;:d0NWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMWX0kk0XWMMMWd:ONXKKKKKKKKKOl..:0WMMMNXOxl'.;lodxOKKk:..oXMMMMMMMMW0c,lkxc..cKWMMMMMMMMMMMMMWKklc:,,,:codxkOk;.,;coxOK0: c0o,l0NWWNNNXXOc..,dKWWWWKcl0Oxxxc. .okkl':o; .:;;ldoc,';oKWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMXd;,,,,,ckXMKloKXKKKXXXXK0KK0x, 'kWMMMMMWx;oXNXKKKKKK0l. cXMMMMMMW0::kKXNXx' ,kWMMMMMMMMMWKxc,,;:lxO0KKKKKKKd:d0KKKKKKk;. .;;xXWWNXXKKKKKK0o,.,xNMMKldXK000x' lXXlc0Kk:. ;ONNXK0d;.'lKWWNNWMMMMMMMM
MMW0:,oO00kl'.;kkcxK00XNWWWNXXK000k; .dNMMMWO:oXXK0KKXKKKK0; .oWMMMMMXccOKKKXNNk, 'kWMMMMMWXkc,,cdOKKKKKKKKKKKKKocOKKKKKKk;,;. 'xXWNXNNXK000KXNN0l..cKWKldXK000O; cN0coK0K0:'kXKKKKKK0x,.'dd;;lOWMMMMMM
MM0:cONNXKKKk; .,:k00KXXOdxOKXNXK00O: .oNMMXlcKXK0XNNNK00KXo. ,0MMMMWx:xKKKK0KXNk' 'OWMMWKd;,:d0NXKK000K0KK0KK00o:kKK000Kx,,. .lXWNXXXK0000000KKXKd. ,0KldXK0000o. ,0kcx00XKlcKXKKXXXKKKOl...;' .xWMMMMM
MXcc0XKK0KKKKk, ;O00K0o'..,lxOXXK00O: .dNMO:xXK0XNNOdd00KXx. .xWMMMKcl00000K00XXd. ;0NOl,,lOXNXKK0000000000KKKKx,;dk000K0:. ;0WNXXK00OO00000000KKd. ,xldK00000O: .llcO00X0clKX0KNNOddOK0x;:k: :XMMMMM
Wx:kK00KXKK0K0c 'x000d'.'..;''o0XK00k; .xNdcOK0KNXd,.;k0KNk' .oWMMWk:kK00kloO00XKl. ,:,:dO0KKK0000000KKKXXXXXXX0; .:0K0KKl .oXNXK00Oo,:xOO00000000o. .;o000OO00d. .'lO00XO:lKK0KN0:..,d00OOO:. '0MMMMM
Kcl000KXNNNK0O:...o0OOl.',..;' .,xKKOOx' 'xolO00NXd,,,.;xKNx,. cNMMNoc0K00o..lO00X0; 'd00000OO00K0000KXK0Oxdolc;. :0KO0Xd. 'ONNK00k:''..',;lk00OO0O: .lOOOOOOOOc .o0O0Xk,cO00KNk;,' .lO00x:'.'0MMMMM
k:x000kdokKNXd,,..lOOOc:xOo::,. .o00OOl. ,:lOOKN0:;:. 'dk:,. :XMMKcdK000c,'.oOOKXx. .d0OOO00KXNX0O0Oxll:'...'''.. cK0O0Xx'.:KNK0Ok:,c;. ... .oOOOOOx' cOOOO0OOOx, .dOO0Xd.,k0O0XO;.  .:k0o;'.,0MMMMM
lcOOOd,..'l00c,, .oOOkllkOOxc,.  .cOOOk; .lOOKXx;;.  ..':' cNMMOckKOKk;.. 'dOOXKl. ,k00KXNXKOxkOOOl.,,',,''... cK0O0Xx'.lXXOOOc,:,    .:kOOOOc. 'xOk0K0kOOl.,xOk0Kl..oOOO00c  . :d:,, ;XMMMMM
:oOOx;,c' .',';. 'dOkkllkOkkc'.  .:kOkl. :kO0Ko,'..o: .,, .xWMWxcO0OKx,...'lkO0XO, .,oOXXOd:.'oOOOl.,;..    lK0k0Xx'.oXKOOd;;,     .ckOkOd' .ckkOKOxkkx::xkk00c'.,xOOOOd' .c, .':..lNMMMMM
:dOOd;,.  .;;. .okkkocxkkkl'. :d' .ckkd' ,xkkOd' 'l:.   :KMNk;ckOkOkxxxxxkkkkOOxl:,.',;'.,''d0kOl.,;. ':cldo,l0OkOKx..oX0kkl;,..:;    .okkkk: ,xkOKdcdkkddxkkK0:'. ,xOkkko. ,o; .' .kMMMMMM
:xkkd,. .;. . .,lkkkdlokkkd' lN0; .lkx; .lkkkxl;'',;;;' .OWXo,:dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxl;. .,.'x0kkl.';. 'OWWMMKclOkkOKd'.oK0kx:,' ;K0c.... .. ,xkkkc. .lkkKd.;xkkkxxkKO;'. 'okkkko,.':'  lNMMMMMM
:dkkx, :K0:. .:kl:xxxdloxxxx:. .oko. :xxc. ,dkxxkkxxkkkkx:..cOl,lkkxxxxxxxxkkkkkxxkkxxkkkkl.  .x0kkc...'.'OMMMMKclkxxOKd'.lK0xx:'..dWMNKKXO:',..lkxko. :xk0d..cxxxxxkKx;'.  .:dkkkxo;.. .lXMMMMMMM
:dkxxc. ,KMNOxkOOc,okOkllxxxxdlc;,''':dxxl.  ;dxxxxxxxxxxxxc. .,okxxxxxxxxxxdddddxxxxxxxxxxd'  ,kOxxl'....'0MMMM0clkxxOKo'.c00xx:. .kMMMMMMM0:'..:xxko' ,dk0d'.,oxxxxkKd,'.';. .cdxxxxdc' .oKWMMMMMM
;dkxxd, .dWMMNx;'..'dK0c:dxxxxxkxxddxxxxkd'  'oxxxxxxxxxk0O: :xxxxxxkko:''....'lxxO0kddxkl'. ,kOxxl'.  ;XMMMMO:lxxxOKo'.;O0xxc. .OMMMMMMMNl...;dxxd, 'dk0d'.,;cxxxOKo'. .;,.  .:dxxxxxl'.,dXMMMMM
:oOxxxo, .okd:,:do' .ld,,dxxxxxxxxxxxxxk0d,.  .cxxxxxkOOO0X0:..lxxxxxx0kc'.,'''..;dxkKO:',;',, 'kOdxl'. ,kWMMMMk:oxxxOKl'.'x0kxl. .xWMMMMMMWd...;dxxd,. .oxOx'.,''oxdO0c..c;....  .;oxxxxdc..;kNMMM
ccOkddxdc''',;oxxxc. ...'oxxxxxxxxdxxxOK0l,'...;dxdxk0XK0kxdc,',lxdxxdxOkc,..   .lxxOKo. .,:. .,xkdxc'. :KWMMMMMx:oxxxO0c'..l0kxd, lNMMMMMMM0' ,dxxd;. .oxOx,.,',oddOO:.cxdl'..,.  .'cddxxo;..lKMM
o,dOxdddddddddddddc. .,'cxdddddddddkKX0o,,' ,oddx0XKkl::'.';;'cxddddxOx:,. .....;ddx0k, .. .;:odddc'. oWMMMMMWx:oddx0O:'. ,kOxdc. ,0MMMMMMMWk;.;dddo,. .ldkk,.,,,oddOO;.cdddo;..,;.   'lddddc. :KM
x':OOdoddddddddddo;'.  .:ddddxkxdddxxdc',:. .:ddx0XOl'..,'',,. .:;:oddOd:,...xKX0:'oddO0l.  .oo:odddc'. lWMMMMMWd:oddx0k;.. .lkxdd; cNMMMMMMMM0::dddl,. .ldxk;.,,,oddOk,.:dddddl,.'cc'  'odddx:. :X
K;.lOOdooooooooodl,,'  .:ddddocccodddc.':' .lddOXO:',;',,.    ,oodOo;,...OMMWx':dox0x' ,ONd;ododc'. lWMMMMW0c:ddodxd:.  'dxddo; .oNMMMMMMWd;ldddc,. .loxk; ',,lodOx,.,ooooodoc'.,lo:. .cdodkx' .d
Wd.'oO0xolllodxxd;,,..lx::oooo;...;oodo;.. ..;ood00c';:..',. .,,  ,oodx:,,...kMMMK:,looOO: ;KWd;looo:'. lWMMMNx;,cooooooo;  ;ddodo;..lKWMMMNx;:oood:,' .lodxc....lodOd,..:oooooooo:'.,ll..coooOO; ,
MK, 'lk00OOO00koc,,' ;KWd:oooo;.'..coooo, ;c:ood0x,;;.  .. .''. 'lol:..,...kMMMWo':olx0o. .xNd;looo:'. oWMMKl':looooooooc.  .:oooooc'.'lddl;':ooool,,' 'looxl. .:odOo,...:llllollolc,''':llloO0c. .
MWx. .;ldxxxoc,.',...oWWx;lool;.. ;ooool' ..;lldko''. . ..,:ll:..;:'.'..'..xMMMMO,,lloko. lXd;llll:'..oWMKc,colllllllllc.  .;ooooooc;'''';looooo:,;. 'llldl.  'cxOc'. .cllllllllllllllllldKO:.. 
MMNo. .......'.''. .kMWx;clll,.. .,lllllc. .cllol,....',:cllllll:. .,c;. ...kMMMMNc'cllc,'' :Ko;llcl;'..oWNo,clllllllllll:'..,, ,lllllloollollllll:';, .clloo'  .cl,'' .,;:cccccccccccccco0Kd,'. 
MMMXo.  ..',;;..'...kMMk:cllc,'..:;:lllll:. .;lcccccccclllccccccl:. '.   ,KMMMMMx';c;.':, :Ko;cccc;'..dWKc;cccccccccccc,,'.ck; .:lllllllllllllll,,:..,;;cclo,   ..':' .''..,:ccccccccclox0Oo,';..
MMMMNd.  ...  .'...xMMO::cc:,'.'o:;cccccc' .:ccccccccccccccc:::cc.  ',.,kWMMMMMK:',.;c, .dXo;c:::,'..xW0c;cccc::lxdc,.':' lN0,  .;:cclllllcc:,,,'. ,xc,c:co:. .'. .,, .lc,'. .';:::cclodxxo:'':; .
MMMMMWKo,.  ..'..'..xWMK:;cc;,' ,kl,cccccc,. .;::::::::::::ccldxOOo.  lKKXWMMMMMMNo,',;. :KNo,::::''..kWKc,:,'...:lc:'';' .xWW0;  ..',,,,,'....'...xNo,::cxl. .ol.  ckc,'.  ..',;;;;'...,c;..l
MMMMMMMWX0kxxOK0; ...xWMXc.;;',' cXd';:::::,.  .,:::cllooddxxkkxdoc;',' lWMMMMMMMMMNo,'.. .lKMWd,;::;''..OMNl...,;;....''.. cXMMMXo.   ....',;;'''...OMk'':okl. cKx'..lKKc.'.    ......,;:;. ;K
MMMMMMMMMMMMMMMNl  'OMMWo. .,:..dWO,':::::,'.  .,:cloooollc:,'....;:..dWMMMMMMMMMWx..'..dNMMMk'.'..,;.'0MWd. ',.   .'...cKMMMMMWO:.  ...... .'...kMK, .::,'. ;KWX0KWMWo... .'.  ........ .cKW
MMMMMMMMMMMMMMMM0, .dNMMM0' .'. '0MXc.,:::,';. ..  ............',,;;,. ,0MMMMMMMMMMMO. . ,0MMMMK, .,:. :XMM0,   ..  .'.'0MMMMMMMMN0o,.    ..'...kMNl ..':, :XMMMMMMWx. .lKkc'.     .;kNMM
MMMMMMMMMMMMMMMMWKk0NMMMMWx.  .dWMWx...''.;;..xk'  ...'',,,,,'...  .xWMMMMMMMMMMMK;  cXMMMMNd. . .xWMMWO:.,lkKk;. . ,KMMMMMMMMMMWNKkxoooodkd'.'..xMMK: .,,. lNMMMMMMM0; 'OMMWXOdlc:::cox0NMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOc,;xNMMMXc  .::. :XW0:.  ....    .'cOWMMMMMMMMMMMMWk,.;0WMMMMMXo.  .dNMMMMWNXNWMMWXk,  lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX; ...kMMMKc.  ,0WMMMMMMMW0llOWMMMMMMMWWWWWMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMM0, .. 'OWMMNOc,..  ...';cok0XWMMMMMMMMMMMMMMMWX0XWMMMMMMMW0kxxKWMMMMMMMMMMMMMMW0:'lKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl  ;KMMMMXd,.'l0WMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO;  ,OWMMMMMWN0OkkkOO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:.,kWMMMMMWXKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxooxXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 */

session_start();
if (!isset($_SESSION["loggedin"])) {
  header("location:login.php");
  exit;
}
echo "<!DOCTYPE html>\r\n<html lang=\"en\">\r\n\r\n<head>\r\n  <title>Smarters Manager</title>\r\n  <!-- Meta -->\r\n  <meta charset=\"utf-8\">\r\n  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=0, minimal-ui\">\r\n  <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\" />\r\n  <meta name=\"description\" content=\"\" />\r\n  <meta name=\"keywords\" content=\"\">\r\n  <meta name=\"author\" content=\"Bet3\" />\r\n  <!-- Favicon icon -->\r\n  <link rel=\"icon\" href=\"assets/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\r\n  <!-- fontawesome icon -->\r\n  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/fonts/fontawesome/css/fontawesome-all.min.css\">\r\n  <!-- animation css -->\r\n  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/plugins/animation/css/animate.min.css\">\r\n  <!-- prism css -->\r\n  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/plugins/prism/css/prism.min.css\">\r\n  <!-- vendor css -->\r\n  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/css/style.css\">\r\n  <link rel=\"stylesheet\" href=\"assets/css/layouts/dark.css\">\r\n<script type=\"text/javascript\" src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.15.1/moment.min.js\"></script>\r\n\t<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/css/jquery.datetimepicker.min.css\"/>\r\n</head>\r\n\r\n<body>\r\n  <!-- [ navigation menu ] start -->\r\n  <nav class=\"pcoded-navbar menupos-fixed navbar-dark brand-dark\">\r\n    <div class=\"navbar-wrapper\">\r\n      <div align=\"center\" class=\"navbar-brand header-logo\">\r\n        <a href=\"#\" class=\"b-brand\"><center>\r\n          <img src=\"assets/images/logo.png\" width=\"90px\" height=\"80px\" alt=\"\" class=\"logo images\"></center>\r\n         <!-- --> <img src=\"assets/images/logo-icon.png\" width=\"35px\" height=\"35px\" alt=\"\" class=\"logo-thumb images\"> \r\n        </a>\r\n        <a class=\"mobile-menu\" id=\"mobile-collapse\" href=\"#\"><span></span></a>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"navbar-content scroll-div\">\r\n        <ul class=\"nav pcoded-inner-navbar\">\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"sample page\" class=\"nav-item\"><a href=\"dns.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-server\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;DNS Management</span></a></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"video.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-ad\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Dashboard Video</span></a></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"movieads.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-ad\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Movie ADS Banners</span></a></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"seriesads.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-ad\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Series ADS Banners</span></a></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"notifications.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-bullhorn\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Notifications</span></a></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"vpn.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-user-secret\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Virtual Private Network</span></a></li></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"sports.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-futbol\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Sports Gudie</span></a></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n<li data-username=\"Menu levels Menu level 2.1 Menu level 2.2\" class=\"nav-item pcoded-hasmenu\">\r\n            <a href=\"#!\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-tools\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">Panel Tools</span></a>\r\n            <ul class=\"pcoded-submenu\">\r\n              \r\n\t\t\t\t\t          <li class=\"\"><a href=\"snoop.php\" class=\"\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-eye\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Snoop Logs</span></a></li>\r\n           \r\n           <li class=\"\"><a href=\"edit_user.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-user-edit\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Edit User / Pass</span></a></li>\r\n              \r\n              \r\n               \r\n        <!-- <li class=\"pcoded-hasmenu\">\r\n                <a href=\"#!\" class=\"\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-cog\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Converters Tools</span></a>\r\n                <ul class=\"pcoded-submenu\">\r\n                  \r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"coder.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-code\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;AES Encryption</span></a></li>\r\n                   </ul>\r\n              </li> -->\r\n            \r\n            </ul>\r\n          </li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t<li data-username=\"basic page\" class=\"nav-item\"><a href=\"logout.php\" class=\"nav-link\"><span class=\"pcoded-micon\"><i class=\"fas fa-sign-out-alt\" style=\"font-size:20px\"></i></span><span class=\"pcoded-mtext\">&nbsp;&nbsp;Logout</span></a></li>\r\n\t\t\t\t\t\r\n          \r\n          \r\n        </ul>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </nav>\r\n  <!-- [ navigation menu ] end -->\r\n  <!-- [ Header ] start -->\r\n  <header class=\"navbar navbar-dark brand-dark pcoded-header navbar-expand-lg headerpos-fixed\">\r\n    <div class=\"m-header\">\r\n      <a class=\"mobile-menu\" id=\"mobile-collapse1\" href=\"#\"><span></span></a>\r\n      <a href=\"dns.php\" class=\"b-brand\">\r\n       <img src=\"assets/images/logo.png\" width=\"90px\" height=\"75px\" alt=\"\" class=\"logo images\"></center>\r\n            <img src=\"assets/images/logo-icon.png\" width=\"35px\" height=\"35px\" alt=\"\" class=\"logo-thumb images\">\r\n      </a>\r\n    </div>\r\n  </header>\r\n  <!-- [ Header ] end -->\";";

?>

Function Calls

header 1
session_start 1

Variables

None

Stats

MD5 5a777dabf16dc97f00aa1a6687c2c4e8
Eval Count 0
Decode Time 110 ms