Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAA..

Decoded Output download

<?  data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAxEI1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAABAAAAAAAQAAEAAAAAEREREREAAAAQAQAQAQAAABABERABAAAAEAAAAAEREAAQEQARAQAQABARABEBABAAEAAAAAEBEQAREREREQEBAAABABAAAAAAAAEAEAAAAAAREQAREQAAABAAAAABAAAAEAAAAAEAAAAAAAAAAAAADvfwAA738AAIAfAAC23wAAsN8AAL/DAACmWwAAplsAAL/RAACAFQAA9v8AAPb/AACGHwAAv98AAL/fAAD//wAA ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAxEI1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAABAAAAAAAQAAEAAAAAEREREREAAAAQAQAQAQAAABABERABAAAAEAAAAAEREAAQEQARAQAQABARABEBABAAEAAAAAEBEQAREREREQEBAAABABAAAAAAAAEAEAAAAAAREQAREQAAABAAAAABAAAAEAAAAAEAAAAAAAAAAAAADvfwAA738AAIAfAAC23wAAsN8AAL/DAACmWwAAplsAAL/RAACAFQAA9v8AAPb/AACGHwAAv98AAL/fAAD//wAA

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 5d184b3eb40f35779d47ed2c5a1e2cd8
Eval Count 0
Decode Time 82 ms