Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

function color($color, $text, $mode) { ${"\107\114\x4f\102\101\114\123"}["\x7a\142\161\x6a..

Decoded Output download

<?  function color($color, $text, $mode) { ${"GLOBALS"}["zbqjul"] = "mode"; ${"GLOBALS"}["yiokydonbyb"] = "colors"; ${"GLOBALS"}["jxfxeplsy"] = "colors"; $pnqmwwoga = "colors"; switch (${${"GLOBALS"}["lzifeycywxw"]}) { case "red": ${$pnqmwwoga} = "[1;31m"; break; case "green": ${${"GLOBALS"}["fsvdnxp"]} = "[1;32m"; break; case "blue": ${${"GLOBALS"}["jxfxeplsy"]} = "[1;34m"; break; case "purple": ${${"GLOBALS"}["fsvdnxp"]} = "[1;35m"; break; case "cyan": ${${"GLOBALS"}["fsvdnxp"]} = "[1;36m"; break; case "yellow": ${${"GLOBALS"}["yiokydonbyb"]} = "[1;33m"; break; default: ${${"GLOBALS"}["fsvdnxp"]} = "[0m"; break; } if (${${"GLOBALS"}["zbqjul"]} == true) { return ${${"GLOBALS"}["fsvdnxp"]} . ${${"GLOBALS"}["xiblgqdk"]} . "[0m"; } else { return ${${"GLOBALS"}["xiblgqdk"]}; } } goto oABlE; fa1ym: ztuF0: goto Dnp2k; GKz2e: beRAb: goto qmwb4; OGRGB: goto gdgRF; goto PevGk; dRBZn: UyRdc: goto xCvay; bSXHg: goto Uz4hY; goto yLqNd; b6taf: goto hNvdC; goto rTrmB; JZxJF: fBGPJ: goto WjzfN; G_uLV: mGaIL: goto TYDZJ; T9wAt: goto ki9hZ; goto z0ieZ; pBHDe: EQb0L: goto GzNs5; rRC5d: mcfl9: goto JT6_M; p8itM: FEFrV: goto xz9Ug; WEkDF: ${"GLOBALS"}["antppgsqm"] = "type"; goto Irr4e; Jx5hv: UQulC: goto pkwd8; DtAuj: goto rVHPD; goto uebj6; BTOO1: goto k0HE1; goto G_uLV; IOW1y: HsH5c: goto f4v3G; oCEWJ: F5Xky: goto p7e5i; goQIn: nMwmz: goto TMgr1; SVnNq: ZhWoI: goto pODY1; vvX6d: goto Hc7Fs; goto AsCD9; Oczy6: mswqq: goto PNoOM; zaTpZ: goto FH08Q; goto K3kpV; xqYTd: ${"GLOBALS"}["xfpjihc"] = "key"; goto lg24N; qGkHa: goto ZD9y1; goto DtAuj; Wst1k: yzmc8: goto Zv9Zn; XpjQ8: ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

function color($color, $text, $mode) { ${"\107\114\x4f\102\101\114\123"}["\x7a\142\161\x6a\165\x6c"] = "\x6d\157\144\x65"; ${"\x47\x4c\x4f\102\101\x4c\123"}["\171\x69\x6f\x6b\171\x64\157\156\x62\x79\142"] = "\143\157\x6c\157\x72\x73"; ${"\x47\x4c\x4f\102\x41\x4c\123"}["\x6a\x78\146\x78\x65\x70\154\163\x79"] = "\x63\x6f\x6c\157\162\x73"; $pnqmwwoga = "\x63\x6f\x6c\157\x72\x73"; switch (${${"\x47\x4c\x4f\102\x41\114\x53"}["\x6c\172\151\x66\x65\171\143\x79\x77\170\167"]}) { case "\162\x65\x64": ${$pnqmwwoga} = "\33\x5b\x31\x3b\63\61\x6d"; break; case "\x67\x72\x65\x65\x6e": ${${"\107\114\117\102\x41\114\x53"}["\146\x73\x76\x64\x6e\170\x70"]} = "\x1b\133\61\73\x33\x32\155"; break; case "\x62\154\165\145": ${${"\107\x4c\x4f\102\x41\x4c\123"}["\x6a\170\x66\170\x65\160\x6c\x73\171"]} = "\x1b\x5b\61\73\x33\x34\155"; break; case "\x70\x75\x72\x70\154\145": ${${"\107\114\x4f\x42\101\x4c\123"}["\x66\x73\x76\x64\x6e\170\x70"]} = "\33\133\x31\x3b\63\65\155"; break; case "\x63\x79\141\x6e": ${${"\107\x4c\x4f\x42\x41\114\123"}["\146\x73\x76\x64\156\170\160"]} = "\33\x5b\x31\x3b\63\x36\155"; break; case "\171\x65\x6c\154\x6f\167": ${${"\x47\114\117\x42\101\x4c\123"}["\171\x69\x6f\153\x79\144\x6f\156\x62\x79\142"]} = "\x1b\x5b\61\73\63\x33\x6d"; break; default: ${${"\x47\x4c\117\x42\x41\114\x53"}["\x66\x73\166\x64\x6e\x78\x70"]} = "\33\x5b\60\155"; break; } if (${${"\x47\114\x4f\x42\101\x4c\x53"}["\x7a\142\x71\152\x75\154"]} == true) { return ${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\114\123"}["\x66\x73\x76\144\156\x78\160"]} . ${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\114\x53"}["\x78\151\x62\154\147\x71\x64\x6b"]} . "\x1b\x5b\x30\155"; } else { return ${${"\x47\x4c\x4f\102\101\114\123"}["\170\x69\x62\154\x67\x71\144\153"]}; } } goto oABlE; fa1ym: ztuF0: goto Dnp2k; GKz2e: beRAb: goto qmwb4; OGRGB: goto gdgRF; goto PevGk; dRBZn: UyRdc: goto xCvay; bSXHg: goto Uz4hY; goto yLqNd; b6taf: goto hNvdC; goto rTrmB; JZxJF: fBGPJ: goto WjzfN; G_uLV: mGaIL: goto TYDZJ; T9wAt: goto ki9hZ; goto z0ieZ; pBHDe: EQb0L: goto GzNs5; rRC5d: mcfl9: goto JT6_M; p8itM: FEFrV: goto xz9Ug; WEkDF: ${"\x47\114\117\102\x41\114\x53"}["\x61\156\x74\x70\x70\x67\x73\161\x6d"] = "\x74\x79\x70\145"; goto Irr4e; Jx5hv: UQulC: goto pkwd8; DtAuj: goto rVHPD; goto uebj6; BTOO1: goto k0HE1; goto G_uLV; IOW1y: HsH5c: goto f4v3G; oCEWJ: F5Xky: goto p7e5i; goQIn: nMwmz: goto TMgr1; SVnNq: ZhWoI: goto pODY1; vvX6d: goto Hc7Fs; goto AsCD9; Oczy6: mswqq: goto PNoOM; zaTpZ: goto FH08Q; goto K3kpV; xqYTd: ${"\x47\x4c\117\x42\x41\x4c\x53"}["\170\x66\160\152\x69\x68\143"] = "\153\x65\171"; goto lg24N; qGkHa: goto ZD9y1; goto DtAuj; Wst1k: yzmc8: goto Zv9Zn; XpjQ8:

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 63e9ba3f4d77cc30f47ee0c7911bca3f
Eval Count 0
Decode Time 61 ms