Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php declare (strict_types=1); return ["\x63\154\x6f\x73\x65" => "\132\141\x70\162\x69",..

Decoded Output download

<?php
 declare (strict_types=1); return ["close" => "Zapri", "actions" => "Dejanja", "edit" => "Uredi", "delete" => "Izbrii", "split" => "Razdeli", "single_split" => "Razdeli", "clone" => "Kloniraj", "clone_and_edit" => "Kloniraj in uredi", "confirm_action" => "Potrdi dejanje", "last_seven_days" => "Zadnjih sedem dni", "last_thirty_days" => "Zadnjih 30 dni", "last_180_days" => "Zadnjih 180 dni", "month_to_date" => "Od meseca do datuma", "year_to_date" => "Leto do datuma", "YTD" => "YTD", "welcome_back" => "Kaj vse se dogaja?", "everything" => "Vse", "today" => "danes", "customRange" => "Obseg po meri", "date_range" => "Datumski obseg", "apply" => "Uporabi", "select_date" => "Izberi datum..", "cancel" => "Preklii", "from" => "Od", "to" => "Do", "structure" => "Struktura", "help_translating" => "Pomo e ni na voljo v tvojem jeziku. <a href="https://crowdin.com/project/firefly-iii-help"> Bo pomagal pri prevodu?</a>", "showEverything" => "Pokai vse", "never" => "Nikoli", "no_results_for_empty_search" => "Vae polje iskanja je prazno, zato ni bilo mogoe najti niesar.", "removed_amount" => "Odstranjeno :amount", "added_amount" => "Dodano :amount", "asset_account_role_help" => "Dodatne monosti se lahko nastavljajo tudi kasneje.", "Opening balance" => "Zaetno stanje", "create_new_stuff" => "Ustvari novo stvar", "new_withdrawal" => "Nov odliv", "create_new_transaction" => "Ustvari novo transakcijo", "sidebar_frontpage_create" => "Ustvari", "new_transaction" => "Nova transakcija", "no_rules_for_bill" => "Ta raun nima nastavljenih pravil.", "go_to_asset_accounts" => "Oglej si raune sredstev", "go_to_budgets" => "Na proraune", "go_to_withdrawals" => "Pojdi na svoje odlive", "clones_journal_x" => "Ta transakcija je kopija ":description" (#:id)", "go_to_categories" => "Na kategorije", "go_to_bills" => "Na svoje raune", "go_to_expense_accounts" => "Oglej si raune strokov", "go_to_revenue_accounts" => "Oglej si raune prihodkov", "go_to_piggies" => "Na hranilnike", "new_deposit" => "Nov priliv", "new_transfer" => "Nov prenos", "new_transfers" => "Nov prenos", "new_asset_account" => "Nov raun sredstev", "new_expense_account" => "Nov raun strokov", "new_revenue_account" => "Nov raun prihodkov", "new_liabilities_account" => "Nova obveznost", "new_budget" => "Nov proraun", "new_bill" => "Nov raun", "block_account_logout" => "Odjavljeni ste. Blokirani rauni ne morejo uporabljati te spletne strani. Ali ste se registrirali z veljavnim e-potnim naslovom?", "flash_success" => "Uspelo je!", "flash_info" => "Sporoilo", "flash_warning" => "Opozorilo!", "flash_error" => "Napaka!", "flash_danger" => "Nevarnost!", "flash_info_multiple" => "Tu je eno sporoilo | Tu je :count sporoil", "flash_error_multiple" => "Tu je ena napaka | Tu je :count napak", "net_worth" => "Neto vrednost", "help_for_this_page" => "Pomo za to stran", "help_for_this_page_body" => "Ve informacij o tej strani najdete <a href="https://docs.firefly-iii.org/">v dokumentaciji</a>.", "two_factor_welcome" => "Zdravo!", "two_factor_enter_code" => "e elite nadaljevati, vnesite vao dvofaktorsko kodo. Va program za prijavo jo lahko ustvari za vas.", "two_factor_code_here" => "Tukaj vnesi kodo", "two_factor_title" => "Dvofaktorska avtentikacija", "authenticate" => "Avtentikacija", "two_factor_forgot_title" => "Izguba dvofaktorske avtentikacije", "two_factor_forgot" => "Pozabil sem svojo re za dva koraka.", "two_factor_lost_header" => "Nimate dostopa do dvofaktorske avtentikacije?", "two_factor_lost_intro" => "e ste izgubili tudi varnostne kode imate res smolo. Tega ne morete popraviti preko spletnega vmesnika. Imate dve monosti.", "two_factor_lost_fix_self" => "e poganjate lastno namestitev Firefly III, preberite <a href="https://docs.firefly-iii.org/references/faq/firefly-iii/using/#i-lost-my-2fa-token-generator -or-2fa-has-stopped-working">ta vnos v pogostih vpraanjih</a> za navodila.", "two_factor_lost_fix_owner" => "V nasprotnem primeru piite po e-poti lastniku spletnega mesta <a href="mailto::site_owner">:site_owner</a> in ga prosite, da ponastavi vae preverjanje pristnosti v dveh korakih.", "mfa_backup_code" => "V Firefly III si se prijavil z rezervno kodo. Te kode ne more ve uporabiti zato jo na seznamu prertaj.", "pref_two_factor_new_backup_codes" => "Pridobi nove varnostne kode", "pref_two_factor_backup_code_count" => "Imate :count veljavno varnostno kodo.|Imate :count veljavnih varnostnih kod.", "2fa_i_have_them" => "Spravil sem jih!", "warning_much_data" => ":days dni podatkov se lahko nalaga kar nekaj asa.", "registered" => "Uspeno ste se registrirali!", "Default asset account" => "Privzeti premoenjski raun", "no_budget_pointer" => "Zdi se, da e nimate prorauna. Ustvarite jih nekaj na strani <a href="budgets">prorauni</a>. Prorauni vam lahko pomagajo spremljati stroke.", "no_bill_pointer" => "Zdi se, da e nimate raunov. Ustvarite jih na strani <a href="bills">rauni</a>. Rauni vam lahko pomagajo spremljati stroke.", "Savings account" => "Varevalni raun", "Credit card" => "Kreditna kartica", "source_accounts" => "Izvorni raun|Izvorni rauni", "destination_accounts" => "Ciljni raun|Ciljni rauni", "user_id_is" => "Vae uporabniko ime je <strong>:user</strong>", "field_supports_markdown" => "To polje podpira <a href="https://en.support.wordpress.com/markdown-quick-reference/">Markdown</a>.", "need_more_help" => "e potrebujete ve pomoi pri uporabi Firefly III, prosimo, da odprete zahtevek za pomo na <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">Githubu</a>.", "reenable_intro_text" => "<a href="#" id="reenableGuidance">Vodia</a> lahko ponovno aktivira.", "intro_boxes_after_refresh" => "Info polja se ponovno pojavijo, ko osveite stran.", "show_all_no_filter" => "Pokai vse transakcije brez omejitve datuma.", "expenses_by_category" => "Stroki po kategorijah", "expenses_by_budget" => "Stroki po proraunih", "income_by_category" => "Prihodki po kategorijah", "expenses_by_asset_account" => "Stroki po premoenjskih raunih", "expenses_by_expense_account" => "Stroki po raunih strokov", "cannot_redirect_to_account" => "Oprostite, ne moremo vas preusmeriti na pravo stran.", "sum_of_expenses" => "Vsota strokov", "sum_of_income" => "Vsota prihodkov", "liabilities" => "Obveznosti", "spent_in_specific_budget" => "Porabljeno v proraunu ":budget"", "spent_in_specific_double" => "Porabljeno po raunu/ih ":account"", "earned_in_specific_double" => "Prislueno po raunu/ih ":account"", "source_account" => "Izvorni raun", "source_account_reconciliation" => "Pri usklajevalni transakciji ni mono urejati izvornega rauna.", "destination_account" => "Ciljni raun", "destination_account_reconciliation" => "Pri usklajevalni transakciji ni mono urejati ciljnega rauna.", "sum_of_expenses_in_budget" => "Skupaj porabljeno v ":budget"", "left_in_budget_limit" => "Na voljo za zapravljanje glede na proraun", "current_period" => "Tekoe obdobje", "show_the_current_period_and_overview" => "Pokai trenutno obdobje in pregled", "pref_languages_locale" => "Za ostale jezike, razen Angleine, je potrebno na operacijski sistem namestiti prave jezikovne nastavitve. e le-te niso nastavljene pravilno se valuta, datumi in zneski ne bodo pravilno prikazovali.", "budget_in_period" => "Vse transakcije za proraun ":name" med :start in :end v :currency", "chart_budget_in_period" => "Diagram vseh transakcij za proraun ":name" med :start in :end v :currency", "chart_budget_in_period_only_currency" => "Proraunski znesek je v :currency, zato bodo na grafikonu prikazane samo transakcije v :currency.", "chart_account_in_period" => "Grafikon vseh transakcij za raun ":name" (:balance) med :start in :end", "chart_category_in_period" => "Grafikon vseh transakcij za kategorijo ":name" med :start in :end", "chart_category_all" => "Grafikon vseh transakcij za kategorijo ":name"", "clone_withdrawal" => "Kloniraj ta odliv", "clone_deposit" => "Kloniraj ta priliv", "clone_transfer" => "Kloniraj ta prenos", "multi_select_no_selection" => "Ni ni izbrano", "multi_select_select_all" => "Izberi vse", "multi_select_n_selected" => "izbrano", "multi_select_all_selected" => "Vse je izbrano", "multi_select_filter_placeholder" => "Najdi..", "intro_next_label" => "Naslednji", "intro_prev_label" => "Predhodnji", "intro_skip_label" => "Preskoi", "intro_done_label" => "Konano", "between_dates_breadcrumb" => "Med :start in :end", "all_journals_without_budget" => "Vse transakcije brez prorauna", "journals_without_budget" => "Transakcije brez prorauna", "all_journals_without_category" => "Vse transakcije brez kategorije", "journals_without_category" => "Transakcije brez kategorije", "all_journals_for_account" => "Vse transakcije za raun :name", "chart_all_journals_for_account" => "Grafikon vseh transakcij za raun :name", "journals_in_period_for_account" => "Vse transakcije za raun ":name" med :start in :end", "journals_in_period_for_account_js" => "Vse transakcije za raun {title} med {start} in {end}", "transferred" => "Preneseno", "all_withdrawal" => "Vsi stroki", "all_transactions" => "Vse transakcije", "title_withdrawal_between" => "Vsi stroki med :start in :end", "all_deposit" => "Vsi dohodki", "title_deposit_between" => "Vsi dohodki med :start in :end", "all_transfers" => "Vsi prenosi", "title_transfers_between" => "Vsi prenosi med :start in :end", "all_transfer" => "Vsi prenosi", "all_journals_for_tag" => "Vse transakcije za oznako ":tag"", "title_transfer_between" => "Vse transakcije med :start in :end", "all_journals_for_category" => "Vse transakcije v kategoriji :name", "all_journals_for_budget" => "Vse transakcije za v proraunu :name", "chart_all_journals_for_budget" => "Grafikon vseh transakcij za proraun :name", "journals_in_period_for_category" => "Vse transakcije na raunu ":name" med :start in :end", "journals_in_period_for_tag" => "Vse transakcije z oznako :tag med :start in :end", "not_available_demo_user" => "Funkcija ni na voljo za demo uporabnike.", "exchange_rate_instructions" => "Raun sredstev "@name" sprejema samo transakcije v @native_currency. e elite namesto tega uporabiti @foreign_currency, morate podati tudi znesek v @native_currency:", "transfer_exchange_rate_instructions" => "Izvorni raun sredstev "@source_name" sprejema samo transakcije v @source_currency. Ciljni raun sredstev "@dest_name" pa sprejema samo transakcije v @dest_currency. Podati morate znesek v obeh valutah.", "transaction_data" => "Podrobnosti transakcije", "invalid_server_configuration" => "Neveljavna nastavitev strenika", "invalid_locale_settings" => "Firefly III ne more oblikovati denarnih zneskov, ker vaemu streniku manjkajo zahtevani paketi. Obstajajo <a href="https://docs.firefly-iii.org/how-to/firefly-iii/advanced/locales/">navodila za to</a>.", "quickswitch" => "Hitri preklop", "sign_in_to_start" => "Za nadaljevanje se prijavi", "sign_in" => "Prijava", "register_new_account" => "Ustvari nov raun", "forgot_my_password" => "Pozabil sem geslo", "problems_with_input" => "Z vaim vnosom so teave.", "reset_password" => "Ponastavite vae geslo", "button_reset_password" => "Ponastavite geslo", "reset_button" => "Ponastavite", "want_to_login" => "elim se prijaviti", "login_page_title" => "Prijava v Firefly III", "register_page_title" => "Ustvari nov raun za Firefly III", "forgot_pw_page_title" => "Ste pozabil geslo za Firefly III", "reset_pw_page_title" => "Ponastavite geslo za Firefly III", "cannot_reset_demo_user" => "Za demo uporabnika gesla ni mogoe ponastaviti.", "no_att_demo_user" => "Demo uporabnik ne more naloiti prilog.", "button_register" => "Registracija", "authorization" => "Avtorizacija", "active_bills_only" => "samo aktivni rauni", "active_bills_only_total" => "vsi aktivni rauni", "active_exp_bills_only" => "samo aktivni in priakovani rauni", "active_exp_bills_only_total" => "samo aktivni in priakovani rauni", "per_period_sum_1D" => "Predvideni dnevni stroki", "per_period_sum_1W" => "Predvideni tedenski stroki", "per_period_sum_1M" => "Predvideni meseni stroki", "per_period_sum_3M" => "Priakovani etrtletni stroki", "per_period_sum_6M" => "Predvideni polletni stroki", "per_period_sum_1Y" => "Predvideni letni stroki", "average_per_bill" => "povpreno po raunu", "expected_total" => "predvidena vsota", "reconciliation_account_name" => "Usklajevanje :name (:currency)", "saved" => "Shranjeno", "advanced_options" => "Napredne monosti", "advanced_options_explain" => "Nekatere strani v Firefly III imajo za tem gumbom skrite napredne monosti. Ta stran nima ni posebnega, vendar si oglejte e druge!", "here_be_dragons" => "Hic sunt dracones", "webhooks" => "Webhooks", "webhooks_breadcrumb" => "Webhooks", "webhooks_menu_disabled" => "onemogoeno", "no_webhook_messages" => "Tukaj ni webhook sporoil", "webhook_trigger_STORE_TRANSACTION" => "Po ustvarjanju transakcije", "webhook_trigger_UPDATE_TRANSACTION" => "Po posodabljanju transakcije", "webhook_trigger_DESTROY_TRANSACTION" => "Po brisanju transakcije", "webhook_response_TRANSACTIONS" => "Podrobnosti transakcije", "webhook_response_ACCOUNTS" => "Podrobnosti rauna", "webhook_response_none_NONE" => "Ni podrobnosti", "webhook_delivery_JSON" => "JSON", "inspect" => "Preglejte", "create_new_webhook" => "Ustvari nov webhook", "webhooks_create_breadcrumb" => "Ustvari nov webhook", "webhook_trigger_form_help" => "Navedite, ob katerem dogodku se bo sproil webhook", "webhook_response_form_help" => "Navedite, kaj mora webhook poslati po URL-ju.", "webhook_delivery_form_help" => "V kateri obliki mora webhook dostaviti podatke.", "webhook_active_form_help" => "Webhook mora biti aktiven, sicer ne bo poklican.", "stored_new_webhook" => "Shranjen nov webhook ":title"", "delete_webhook" => "Izbrii Webhook", "deleted_webhook" => "Izbrisan webhook ":title"", "edit_webhook" => "Uredi webhook ":title"", "updated_webhook" => "Posodobljen webhook ":title"", "edit_webhook_js" => "Uredi webhook "{title}"", "show_webhook" => "Webhook ":title"", "webhook_was_triggered" => "Webhook je bil sproen ob navedeni transakciji. Poakajte, da se prikaejo rezultati.", "webhook_messages" => "Webhook sporoilo", "view_message" => "Poglej sporoilo", "view_attempts" => "Ogled neuspelih poskusov", "message_content_title" => "Vsebina sporoila Webhook", "message_content_help" => "To je vsebina sporoila, ki je bilo poslano (ali poskuseno) s tem webhookom.", "attempt_content_title" => "Poskusi Webhook", "attempt_content_help" => "To so vsi neuspeni poskusi poiljanja tega sporoila webhook na konfigurirani URL. ez nekaj asa bo Firefly III nehal poskuati.", "no_attempts" => "Ni neuspenih poskusov. To je dobra stvar!", "webhook_attempt_at" => "Poskus ob {moment}", "logs" => "Dnevniki", "response" => "Odziv", "visit_webhook_url" => "Obiite URL webhooka", "reset_webhook_secret" => "Ponastavi skrivno kodo webhooka", "webhook_stored_link" => "<a href="webhooks/show/{ID}">Webhook #{ID} ("{title}")</a> je bil shranjen.", "webhook_updated_link" => "<a href="webhooks/show/{ID}">Webhook #{ID}</a> ("{title}") je bil posodobljen.", "authorization_request" => "Firefly III v:version Zahteva za avtorizacijo", "authorization_request_intro" => "<strong>:client</strong> je zahteval dostop do upravljanja tvojih financ. Dovoli da <strong>:client</strong> dostopa do teh podatkov?", "authorization_request_site" => "Preusmerjeni boste na <code>:url</code>, ki bo nato lahko dostopal do vaih podatkov Firefly III.", "authorization_request_invalid" => "Ta zahteva za dostop je neveljavna. Nikoli ve ne sledite tej povezavi.", "scopes_will_be_able" => "Ta aplikacija bo lahko:", "button_authorize" => "Avtoriziraj", "none_in_select_list" => "(brez)", "no_piggy_bank" => "(brez hranilnika)", "name_in_currency" => ":name v :currency", "paid_in_currency" => "Plaano v :currency", "unpaid_in_currency" => "Neplaano v :currency", "is_alpha_warning" => "Poganjate ALFA verzijo. Bodite pozorni na hroe in teave.", "is_beta_warning" => "Poganjate BETA verzijo. Bodite pozorni na hroe in teave.", "all_destination_accounts" => "Ciljni rauni", "all_source_accounts" => "Izvorni rauni", "back_to_index" => "Nazaj na kazalo", "cant_logout_guard" => "Firefly III vas ne more odjaviti.", "internal_reference" => "Interna referenca", "update_check_title" => "Preverite za posodobitve", "admin_update_check_title" => "Samodejno preverjaj za posodobitve", "admin_update_check_explain" => "Firefly III lahko samodejno preverja posodobitve. e to omogoite, bomo na Github-u preverjali ali je na voljo nova razliica in vas o tem obvestili. To obvestilo lahko preizkusite z gumbom na desni. Oznaite spodaj, e elite, da Firefly III preveri, ali so posodobitve na voljo.", "check_for_updates_permission" => "Firefly III lahko preveri posodobitve, vendar potrebuje vae dovoljenje. Pojdite v <a href=":link"> skrbnitvo</a>, da oznaite, ali elite omogoiti to funkcijo.", "updates_ask_me_later" => "Vpraaj me kasneje", "updates_do_not_check" => "Ne preverjaj posodobitev", "updates_enable_check" => "Omogoi preverjanje posodobitev", "admin_update_check_now_title" => "Preveri za posodobitve zdaj", "admin_update_check_now_explain" => "e pritisnete gumb, bo Firefly III preveril, ali je vaa trenutna razliica zadnja.", "check_for_updates_button" => "Preveri zdaj!", "update_new_version_alert" => "Na voljo je nova razliica Firefly III. Trenutno uporabljate :your_version, najnoveja razliica pa je :new_version, izdana :date.", "update_version_beta" => "To je BETA verzija. Lahko naletite na teave.", "update_version_alpha" => "To je ALFA verzija. Lahko naletite na teave.", "update_current_dev_older" => "Poganjate razvojno izdajo ":version", ki je stareja od zadnje izdaje :new_version. Posodobite prosim!", "update_current_dev_newer" => "Poganjate razvojno izdajo ":version", ki je noveja od zadnje izdaje :new_version.", "update_current_version_alert" => "Uporabljate :version, ki je zadnja razpololjiva izdaja.", "update_newer_version_alert" => "Uporabljate :your_version, ki je noveja od zadnje izdaje, :new_version.", "update_check_error" => "Pri preverjanju posodobitev smo naleteli na teavo: :error", "unknown_error" => "Neznana napaka. Oprostite prosim.", "disabled_but_check" => "Onemogoili ste preverjanje posodobitev. Zato ne pozabite obasno preveriti, ali so na voljo posodobitve. Hvala vam!", "admin_update_channel_title" => "Kanal posodobitev", "admin_update_channel_explain" => "Firefly III ima tri "kanale" posodobitev, ki doloajo, kako hitro prejmete nove funkcije, izboljave in odprave napak. Uporabite kanal "beta", e ste pustolovec, in "alfa", e radi ivite nevarno ivljenje.", "update_channel_stable" => "Stabilno. Vse naj bi delovalo po priakovanjih.", "update_channel_beta" => "Beta. Nove funkcionalnosti, vendar ni nujno, da vse deluje.", "update_channel_alpha" => "Alfa. Noter vremo razne stvari da vidimo kaj se "prime".", "search" => "Iskanje", "search_query" => "Poizvedba", "search_found_transactions" => "Firefly III je nael :count transakcijo v :time sekundah.|Firefly III je nael :count transakcij v :time sekundah.", "search_found_more_transactions" => "Firefly III je nael ve kot :count transakcij v :time sekundah.", "search_for_query" => "Firefly III ie transakcije, ki vsebujejo vse besede: <span class="text-info">:query</span>", "invalid_operators_list" => "Ti iskalni parametri niso veljavni in so bili prezrti.", "search_modifier_date_on" => "Datum transakcije je ":value"", "search_modifier_not_date_on" => "Datum transakcije ni ":value"", "search_modifier_reconciled" => "Transakcija je usklajena", "search_modifier_not_reconciled" => "Transakcija ni usklajena", "search_modifier_id" => "ID transakcije je ":value"", "search_modifier_not_id" => "ID transakcije ni ":value"", "search_modifier_date_before" => "Datum transakcije je pred ali na ":value"", "search_modifier_date_after" => "Datum transakcije je po ali na ":value"", "search_modifier_external_id_is" => "Zunanji ID je ":value"", "search_modifier_not_external_id_is" => "Zunanji ID ni ":value"", "search_modifier_no_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "search_modifier_no_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "search_modifier_not_any_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "search_modifier_not_any_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "search_modifier_any_external_url" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji URL", "search_modifier_any_external_id" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji ID", "search_modifier_not_no_external_url" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji URL", "search_modifier_not_no_external_id" => "Transakcija mora imeti (poljubni) zunanji ID", "search_modifier_internal_reference_is" => "Notranja referenca je ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_is" => "Notranja referenca ni ":value"", "search_modifier_description_starts" => "Opis se zane s ":value"", "search_modifier_not_description_starts" => "Opis se ne zane s ":value"", "search_modifier_description_ends" => "Opis se kona s ":value"", "search_modifier_not_description_ends" => "Opis se ne kona s ":value"", "search_modifier_description_contains" => "Opis vsebuje ":value"", "search_modifier_not_description_contains" => "Opis ne vsebuje ":value"", "search_modifier_description_is" => "Opis je tono ":value"", "search_modifier_not_description_is" => "Opis natanko ni ":value"", "search_modifier_currency_is" => "Transakcijska (tuja) valuta je ":value"", "search_modifier_not_currency_is" => "Transakcijska (tuja) valuta ni ":value"", "search_modifier_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije je ":value"", "search_modifier_not_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije ni ":value"", "search_modifier_has_attachments" => "Transakcija mora imeti prilogo", "search_modifier_has_no_category" => "Transakcija ne sme imeti kategorije", "search_modifier_not_has_no_category" => "Transakcija mora imeti (poljubno) kategorijo", "search_modifier_not_has_any_category" => "Transakcija ne sme imeti kategorije", "search_modifier_has_any_category" => "Transakcija mora imeti (poljubno) kategorijo", "search_modifier_has_no_budget" => "Transakcija ne sme imeti prorauna", "search_modifier_not_has_any_budget" => "Transakcija ne sme imeti prorauna", "search_modifier_has_any_budget" => "Transakcija mora imeti (poljubni) proraun", "search_modifier_not_has_no_budget" => "Transakcija mora imeti (poljubni) proraun", "search_modifier_has_no_bill" => "Transakcija ne sme imeti rauna", "search_modifier_not_has_no_bill" => "Transakcija mora imeti (poljuben) raun", "search_modifier_has_any_bill" => "Transakcija mora imeti (poljuben) raun", "search_modifier_not_has_any_bill" => "Transakcija ne sme imeti rauna", "search_modifier_has_no_tag" => "Transakcija ne sme imeti oznak", "search_modifier_not_has_any_tag" => "Transakcija ne sme imeti oznak", "search_modifier_not_has_no_tag" => "Transakcija nima (poljubne) oznake", "search_modifier_has_any_tag" => "Transakcija mora imeti (poljubno) oznako", "search_modifier_notes_contains" => "Opombe o transakcijah vsebujejo ":value"", "search_modifier_not_notes_contains" => "Opombe o transakciji ne vsebujejo ":value"", "search_modifier_notes_starts" => "Opombe o transakciji se zanejo z ":value"", "search_modifier_not_notes_starts" => "Opombe o transakciji se ne zanejo z ":value"", "search_modifier_notes_ends" => "Opombe o transakciji se konajo s ":value"", "search_modifier_not_notes_ends" => "Opombe o transakciji se ne konajo s ":value"", "search_modifier_notes_is" => "Opombe o transakciji so tono ":value"", "search_modifier_not_notes_is" => "Opombe o transakciji natanko niso ":value"", "search_modifier_no_notes" => "Transakcija nima opomb", "search_modifier_not_no_notes" => "Transakcija mora imeti opombe", "search_modifier_any_notes" => "Transakcija mora imeti opombe", "search_modifier_not_any_notes" => "Transakcija nima opomb", "search_modifier_amount_is" => "Znesek je tono :value", "search_modifier_not_amount_is" => "Znesek ni :value", "search_modifier_amount_less" => "Znesek je manji ali enak :value", "search_modifier_not_amount_more" => "Znesek je manji ali enak :value", "search_modifier_amount_more" => "Znesek je veji ali enak :value", "search_modifier_not_amount_less" => "Znesek je veji ali enak :value", "search_modifier_source_account_is" => "Ime izvornega rauna je tono ":value"", "search_modifier_not_source_account_is" => "Ime izvornega rauna ni ":value"", "search_modifier_source_account_contains" => "Ime izvornega rauna vsebuje ":value"", "search_modifier_not_source_account_contains" => "Ime izvornega rauna ne vsebuje ":value"", "search_modifier_source_account_starts" => "Ime izvornega rauna se zane z ":value"", "search_modifier_not_source_account_starts" => "Ime izvornega rauna se ne zane z ":value"", "search_modifier_source_account_ends" => "Ime izvornega rauna se kona s ":value"", "search_modifier_not_source_account_ends" => "Ime izvornega rauna se ne kona s ":value"", "search_modifier_source_account_id" => "ID izvornega rauna je :value", "search_modifier_not_source_account_id" => "ID izvornega rauna ni :value", "search_modifier_source_account_nr_is" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) je ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_is" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) ni ":value"", "search_modifier_source_account_nr_contains" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) vsebuje ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_contains" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) ne vsebuje ":value"", "search_modifier_source_account_nr_starts" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) se zane z ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_starts" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) se ne zane z ":value"", "search_modifier_source_account_nr_ends" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) se kona na ":value"", "search_modifier_not_source_account_nr_ends" => "Izvorna tevilka rauna (IBAN) se ne kona na ":value"", "search_modifier_destination_account_is" => "Ime ciljnega rauna je tono ":value"", "search_modifier_not_destination_account_is" => "Ime ciljnega rauna ni ":value"", "search_modifier_destination_account_contains" => "Ime ciljnega rauna vsebuje ":value"", "search_modifier_not_destination_account_contains" => "Ime ciljnega rauna ne vsebuje ":value"", "search_modifier_destination_account_starts" => "Ime ciljnega rauna se zane z ":value"", "search_modifier_not_destination_account_starts" => "Ime ciljnega rauna se ne zane z ":value"", "search_modifier_destination_account_ends" => "Ime ciljnega rauna se kona na ":value"", "search_modifier_not_destination_account_ends" => "Ime ciljnega rauna se ne kona na ":value"", "search_modifier_destination_account_id" => "ID ciljnega rauna je :value", "search_modifier_not_destination_account_id" => "ID ciljnega rauna ni :value", "search_modifier_destination_is_cash" => "Ciljni raun je "(gotovina)"", "search_modifier_not_destination_is_cash" => "Ciljni raun ni raun "(gotovina)"", "search_modifier_source_is_cash" => "Izvorni raun je raun "(gotovina)"", "search_modifier_not_source_is_cash" => "Izvorni raun ni raun "(gotovina)"", "search_modifier_destination_account_nr_is" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) je ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_is" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) je ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_contains" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) vsebuje ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_contains" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) ne vsebuje ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_starts" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) se zane z ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_starts" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) se ne zane z ":value"", "search_modifier_destination_account_nr_ends" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) se kona s ":value"", "search_modifier_not_destination_account_nr_ends" => "tevilka ciljnega rauna (IBAN) se ne kona s ":value"", "search_modifier_account_id" => "ID-ji izvornega ali ciljnega rauna so: :value", "search_modifier_not_account_id" => "ID-ji izvornega ali ciljnega rauna ni: :value", "search_modifier_category_is" => "Kategorija je ":value"", "search_modifier_not_category_is" => "Kategorija ni ":value"", "search_modifier_budget_is" => "Proraun je ":value"", "search_modifier_not_budget_is" => "Proraun ni ":value"", "search_modifier_bill_is" => "Raun je ":value"", "search_modifier_not_bill_is" => "Raun ni ":value"", "search_modifier_transaction_type" => "Vrsta transakcije je ":value"", "search_modifier_not_transaction_type" => "Vrsta transakcije ni ":value"", "search_modifier_tag_is" => "Oznaka je ":value"", "search_modifier_tag_contains" => "Oznaka vsebuje ":value"", "search_modifier_not_tag_contains" => "Oznaka ne vsebuje ":value"", "search_modifier_tag_ends" => "Oznaka se kona z ":value"", "search_modifier_tag_starts" => "Oznaka se zane z ":value"", "search_modifier_not_tag_is" => "Nobena oznaka ni ":value"", "search_modifier_date_on_year" => "Transakcija je v letu ":value"", "search_modifier_not_date_on_year" => "Transakcija ni v letu ":value"", "search_modifier_date_on_month" => "Transakcija je v mesecu ":value"", "search_modifier_not_date_on_month" => "Transakcija ni v mesecu ":value"", "search_modifier_date_on_day" => "Transakcija je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_date_on_day" => "Transakcija ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_date_before_year" => "Transakcija je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_date_before_month" => "Transakcija je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_date_before_day" => "Transakcija je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_date_after_year" => "Transakcija je v ali po letu ":value"", "search_modifier_date_after_month" => "Transakcija je v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_date_after_day" => "Transakcija je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_tag_is_not" => "Nobena oznaka ni ":value", "search_modifier_not_tag_is_not" => "Oznaka je ":value"", "search_modifier_account_is" => "Kateri koli raun je ":value"", "search_modifier_not_account_is" => "Noben raun ni ":value"", "search_modifier_account_contains" => "Kateri koli raun vsebuje ":value"", "search_modifier_not_account_contains" => "Noben raun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_account_ends" => "Oba rauna se konata s ":value"", "search_modifier_not_account_ends" => "Noben raun se ne kona s ":value"", "search_modifier_account_starts" => "Oba rauna se zaneta z ":value"", "search_modifier_not_account_starts" => "Noben raun se ne zane z ":value"", "search_modifier_account_nr_is" => "tevilka rauna/IBAN je ":value"", "search_modifier_not_account_nr_is" => "Nobena tevilka rauna/IBAN ni ":value"", "search_modifier_account_nr_contains" => "tevilka rauna/IBAN vsebuje ":value"", "search_modifier_not_account_nr_contains" => "Nobena tevilka rauna / IBAN ne vsebuje ":value"", "search_modifier_account_nr_ends" => "tevilka rauna / IBAN se kona s ":value"", "search_modifier_not_account_nr_ends" => "Nobena tevilka rauna / IBAN se ne kona s ":value"", "search_modifier_account_nr_starts" => "tevilka rauna/IBAN se zane z ":value"", "search_modifier_not_account_nr_starts" => "Nobena tevilka rauna / IBAN se ne zane z ":value"", "search_modifier_category_contains" => "Kategorija vsebuje ":value"", "search_modifier_not_category_contains" => "Kategorija ne vsebuje ":value"", "search_modifier_category_ends" => "Kategorija se kona na ":value"", "search_modifier_not_category_ends" => "Kategorija se ne kona na ":value"", "search_modifier_category_starts" => "Kategorija se zane z ":value"", "search_modifier_not_category_starts" => "Kategorija se ne zane z ":value"", "search_modifier_budget_contains" => "Proraun vsebuje ":value"", "search_modifier_not_budget_contains" => "Proraun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_budget_ends" => "Proraun se kona s ":value"", "search_modifier_not_budget_ends" => "Proraun se ne kona na ":value"", "search_modifier_budget_starts" => "Proraun se zane z ":value"", "search_modifier_not_budget_starts" => "Proraun se ne zane z ":value"", "search_modifier_bill_contains" => "Raun vsebuje ":value"", "search_modifier_not_bill_contains" => "Raun ne vsebuje ":value"", "search_modifier_bill_ends" => "Raun se kona s ":value"", "search_modifier_not_bill_ends" => "Raun se ne kona na ":value"", "search_modifier_bill_starts" => "Raun se zane z ":value"", "search_modifier_not_bill_starts" => "Raun se ne zane z ":value"", "search_modifier_external_id_contains" => "Zunanji ID vsebuje ":value"", "search_modifier_not_external_id_contains" => "Zunanji ID ne vsebuje ":value"", "search_modifier_external_id_ends" => "Zunanji ID se kona s ":value"", "search_modifier_not_external_id_ends" => "Zunanji ID se ne kona s ":value"", "search_modifier_external_id_starts" => "Zunanji ID se zane z ":value"", "search_modifier_not_external_id_starts" => "Zunanji ID se ne zane z ":value"", "search_modifier_internal_reference_contains" => "Notranja referenca vsebuje ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_contains" => "Notranja referenca ne vsebuje ":value"", "search_modifier_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se kona s ":value"", "search_modifier_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se zane z ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se ne kona s ":value"", "search_modifier_not_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se ne zane z ":value"", "search_modifier_external_url_is" => "Zunanji URL je ":value"", "search_modifier_not_external_url_is" => "Zunanji URL ni ":value"", "search_modifier_external_url_contains" => "Zunanji URL vsebuje ":value"", "search_modifier_not_external_url_contains" => "Zunanji URL ne vsebuje ":value"", "search_modifier_external_url_ends" => "Zunanji URL se kona s ":value"", "search_modifier_not_external_url_ends" => "Zunanji URL se ne kona s ":value"", "search_modifier_external_url_starts" => "Zunanji URL se zane z ":value"", "search_modifier_not_external_url_starts" => "Zunanji URL se ne zane z ":value"", "search_modifier_has_no_attachments" => "Transakcija nima prilog", "search_modifier_not_has_no_attachments" => "Transakcija ima priloge", "search_modifier_not_has_attachments" => "Transakcija nima prilog", "search_modifier_account_is_cash" => "Kateri koli raun je raun "(gotovina)".", "search_modifier_not_account_is_cash" => "Noben raun ni raun "(gotovina)".", "search_modifier_journal_id" => "ID dnevnika je ":value"", "search_modifier_not_journal_id" => "ID dnevnika ni ":value"", "search_modifier_recurrence_id" => "ID ponavljajoe se transakcije je ":value"", "search_modifier_not_recurrence_id" => "ID ponavljajoe se transakcije ni :value", "search_modifier_foreign_amount_is" => "Tuji znesek je ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_is" => "Tuji znesek ni ":value"", "search_modifier_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je manji od ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je manji od ":value"", "search_modifier_not_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je veji od ":value"", "search_modifier_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je veji od ":value"", "search_modifier_exists" => "Transakcija obstaja (katera koli transakcija)", "search_modifier_not_exists" => "Transakcija ne obstaja (ni transakcije)", "search_modifier_interest_date_on" => "Datum obresti transakcije je ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on" => "Datum obresti transakcije ni ":value"", "search_modifier_interest_date_on_year" => "Datum obresti transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_year" => "Datum obresti transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_on_month" => "Datum obresti transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_month" => "Datum obresti transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_on_day" => "Datum obresti transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_interest_date_on_day" => "Datum obresti transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_year" => "Datum obresti transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_month" => "Datum obresti transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before_day" => "Datum obresti transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_year" => "Datum obresti transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_month" => "Datum obresti transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_after_day" => "Datum obresti transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_on_year" => "Datum knjienja je v letu ":value"", "search_modifier_book_date_on_month" => "Datum knjienja je v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_on_day" => "Datum knjienja je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_year" => "Datum knjienja ni v letu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_month" => "Datum knjienja ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_book_date_on_day" => "Datum knjienja ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_before_year" => "Datum knjienja je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_book_date_before_month" => "Datum knjienja je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_before_day" => "Datum knjienja je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_after_year" => "Datum knjienja je za ali v letu ":value"", "search_modifier_book_date_after_month" => "Datum knjienja je za ali v mesecu ":value"", "search_modifier_book_date_after_day" => "Datum knjienja je za ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_on_year" => "Datum postopka transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_process_date_on_month" => "Datum postopka transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_on_day" => "Datum postopka transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_year" => "Datum postopka transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_month" => "Datum postopka transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_process_date_on_day" => "Datum postopka transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_before_year" => "Datum postopka transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_process_date_before_month" => "Datum postopka transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_before_day" => "Datum postopka transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_after_year" => "Datum postopka transakcije je za ali v letu ":value"", "search_modifier_process_date_after_month" => "Datum postopka transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_process_date_after_day" => "Datum postopka transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_on_year" => "Rok zapadlosti transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_due_date_on_month" => "Rok zapadlosti transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_on_day" => "Rok zapadlosti transakcije je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_year" => "Rok zapadlosti transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_month" => "Rok zapadlosti transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_due_date_on_day" => "Datum zapadlosti transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_before_year" => "Rok zapadlosti transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_due_date_before_month" => "Rok zapadlosti transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_before_day" => "Datum zapadlosti transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_after_year" => "Rok zapadlosti transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_due_date_after_month" => "Rok zapadlosti transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_due_date_after_day" => "Datum zapadlosti transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_year" => "Datum plaila transakcije je v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_month" => "Datum plaila transakcije je v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_on_day" => "Datum plaila transakcije je dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_year" => "Datum plaila transakcije ni v letu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_month" => "Datum plaila transakcije ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on_day" => "Datum plaila transakcije ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_year" => "Datum plaila transakcije je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_month" => "Datum plaila transakcije je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_before_day" => "Datum plaila transakcije je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_year" => "Datum plaila transakcije je po ali v letu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_month" => "Datum plaila transakcije je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_payment_date_after_day" => "Datum plaila transakcije je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_year" => "Datum transakcijskega rauna je v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_month" => "Datum transakcijskega rauna je v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_on_day" => "Datum transakcijskega rauna je na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_year" => "Datum transakcijskega rauna ni v letu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_month" => "Datum transakcijskega rauna ni v mesecu ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on_day" => "Datum transakcijskega rauna ni na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_year" => "Datum transakcijskega rauna je pred ali v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_month" => "Datum transakcijskega rauna je pred ali v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_before_day" => "Datum transakcijskega rauna je pred ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_year" => "Datum transakcijskega rauna je za ali v letu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_month" => "Datum transakcijskega rauna je po ali v mesecu ":value"", "search_modifier_invoice_date_after_day" => "Datum transakcijskega rauna je po ali na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v letu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_on_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_year" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena v letu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_month" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena v mesecu ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on_day" => "Transakcija ni bila nazadnje posodobljena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_before_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali pred letom ":value"", "search_modifier_updated_at_before_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali pred mesecem ":value"", "search_modifier_updated_at_before_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na ali pred dnevom v mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_year" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali po letu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_month" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_updated_at_after_day" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena na ali po dnevu v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_on_year" => "Transakcija je bila ustvarjena v letu ":value"", "search_modifier_created_at_on_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_on_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_year" => "Transakcija ni bila ustvarjena v letu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_month" => "Transakcija ni bila ustvarjena v mesecu ":value"", "search_modifier_not_created_at_on_day" => "Transakcija ni bila ustvarjena na dan v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_before_year" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali pred letom ":value"", "search_modifier_created_at_before_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali pred mesecem ":value"", "search_modifier_created_at_before_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali pred dnevom v mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_after_year" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po ":value"", "search_modifier_created_at_after_month" => "Transakcija je bila ustvarjena v ali po mesecu ":value"", "search_modifier_created_at_after_day" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po dnevu v mesecu ":value"", "search_modifier_interest_date_before" => "Datum obresti transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_interest_date_after" => "Datum obresti transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_book_date_on" => "Datum knjienja je ":value"", "search_modifier_not_book_date_on" => "Datum knjienja ni ":value"", "search_modifier_book_date_before" => "Datum knjienja je na ali pred ":value"", "search_modifier_book_date_after" => "Datum knjienja je na ali po ":value"", "search_modifier_process_date_on" => "Datum postopka transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_process_date_on" => "Datum postopka transakcije ni na ":value"", "search_modifier_process_date_before" => "Datum postopka transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_process_date_after" => "Datum postopka transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_due_date_on" => "Rok transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_due_date_on" => "Rok zapadlosti transakcije ni na ":value"", "search_modifier_due_date_before" => "Datum zapadlosti transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_due_date_after" => "Datum zapadlosti transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_payment_date_on" => "Datum plaila transakcije je na ":value"", "search_modifier_not_payment_date_on" => "Datum plaila transakcije ni na ":value"", "search_modifier_payment_date_before" => "Datum plaila transakcije je na ali pred ":value"", "search_modifier_payment_date_after" => "Datum plaila transakcije je na ali po ":value"", "search_modifier_invoice_date_on" => "Datum transakcijskega rauna je na ":value"", "search_modifier_not_invoice_date_on" => "Datum transakcijskega rauna ni na ":value"", "search_modifier_invoice_date_before" => "Datum transakcijskega rauna je na ali pred ":value"", "search_modifier_invoice_date_after" => "Datum transakcijskega rauna je na ali po ":value"", "search_modifier_created_at_on" => "Transakcija je bila ustvarjena na ":value"", "search_modifier_not_created_at_on" => "Transakcija ni bila ustvarjena na ":value"", "search_modifier_created_at_before" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali pred ":value"", "search_modifier_created_at_after" => "Transakcija je bila ustvarjena na ali po ":value"", "search_modifier_updated_at_on" => "Transakcija je bila posodobljena na ":value"", "search_modifier_not_updated_at_on" => "Transakcija ni bila posodobljena na ":value"", "search_modifier_updated_at_before" => "Transakcija je bila posodobljena na ali pred ":value"", "search_modifier_updated_at_after" => "Transakcija je bila posodobljena na ali po ":value"", "search_modifier_attachment_name_is" => "Ime katere koli priloge je ":value"", "search_modifier_attachment_name_contains" => "Vsako ime priloge vsebuje ":value"", "search_modifier_attachment_name_starts" => "Vsako ime priloge se zane z ":value"", "search_modifier_attachment_name_ends" => "Vsako ime priloge se kona s ":value"", "search_modifier_attachment_notes_are" => "Vse opombe k prilogi so ":value"", "search_modifier_attachment_notes_contains" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ":value"", "search_modifier_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se zanejo z ":value"", "search_modifier_attachment_notes_ends" => "Opombe katere koli priloge se konajo s ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_is" => "Ime nobene priloge ni ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_contains" => "Ime nobene priloge ne vsebuje ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_starts" => "Ime nobene priloge se ne zane z ":value"", "search_modifier_not_attachment_name_ends" => "Ime nobene priloge se ne kona s ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_are" => "Opombe k prilogi niso :value", "search_modifier_not_attachment_notes_contains" => "Opombe k prilogi ne vsebujejo ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se zanejo z ":value"", "search_modifier_not_attachment_notes_ends" => "Opombe k prilogi se ne konajo s ":value"", "search_modifier_sepa_ct_is" => "SEPA CT je ":value"", "update_rule_from_query" => "Posodobite pravilo ":rule" iz iskalne poizvedbe", "create_rule_from_query" => "Ustvari novo pravilo iz iskalne poizvedbe", "rule_from_search_words" => "Mehanizem pravil teko obravnava ":string". Predlagano pravilo, ki ustreza vai iskalni poizvedbi, lahko daje drugane rezultate. Pazljivo preverite sproilce pravila.", "modifiers_applies_are" => "Naslednji modifikatorji se uporabljajo tudi za iskanje:", "general_search_error" => "Pri iskanju je prilo do napake. Za ve informacij preverite datoteke dnevnika.", "search_box" => "Iskanje", "search_box_intro" => "Dobrodoli v iskalni funkciji Firefly III. V polje vnesite iskalno poizvedbo. Preverite datoteko za pomo, ker je iskanje precej napredno.", "search_error" => "Napaka med iskanjem", "search_searching" => "Iem...", "search_results" => "Rezultati iskanja", "repeat_freq_yearly" => "letno", "repeat_freq_half-year" => "polletno", "repeat_freq_quarterly" => "etrtletno", "repeat_freq_monthly" => "meseno", "repeat_freq_weekly" => "tedensko", "repeat_freq_daily" => "dnevno", "daily" => "dnevno", "weekly" => "tedensko", "quarterly" => "etrtletno", "half-year" => "polletno", "yearly" => "letno", "is_not_rule_trigger" => "Ni", "cannot_fire_inactive_rules" => "Neaktivnih pravil ne morete izvajati.", "show_triggers" => "Prikai sproilce", "show_actions" => "Prikai dejanja", "rules" => "Pravila", "rule_name" => "Naziv pravila", "rule_triggers" => "Pravilo se sproi, ko", "rule_actions" => "Pravilo bo", "new_rule" => "Novo pravilo", "new_rule_group" => "Nova skupina pravil", "rule_priority_up" => "Pravilu poviajte prioriteto", "rule_priority_down" => "Pravilu zniajte prioriteto", "make_new_rule_group" => "Ustvari novo skupino pravil", "store_new_rule_group" => "Shrani novo skupino pravil", "created_new_rule_group" => "Nova skupina pravil ":title" je shranjena!", "updated_rule_group" => "Skupina pravil ":title" je uspeno posodobljena.", "edit_rule_group" => "Uredi skupino pravil ":title"", "duplicate_rule" => "Ustvari dvojnik pravila ":title"", "rule_copy_of" => "Kopija ":title"", "duplicated_rule" => "Pravilo ":title" podvojeno v ":newTitle"", "delete_rule_group" => "Izbrii skupino pravil ":title"", "deleted_rule_group" => "Skupina pravil ":title" je izbrisana", "update_rule_group" => "Posodobite skupino pravil", "no_rules_in_group" => "V tej skupini ni pravil", "move_rule_group_up" => "Premakni skupino pravil gor", "move_rule_group_down" => "Premakni skupino pravil dol", "save_rules_by_moving" => "Shranite to pravilo tako, da ga premaknete v drugo skupino pravil:|Shranite ta pravila tako, da jih premaknete v drugo skupino pravil:", "make_new_rule" => "Ustvari novo pravilo v skupini ":title"", "make_new_rule_no_group" => "Ustvari novo pravilo", "instructions_rule_from_bill" => "Da poveemo transakcije z novim raunom ":name" bo Firefly III ustvaril pravilo, ki bo samodejno preverjalo vnesene transakcije. Preverite podrobnosti spodnjega pravila in pravilo shranite.", "instructions_rule_from_journal" => "Ustvarite pravilo na podlagi transakcije. Dopolnite ali uredite spodnji obrazec.", "rule_is_strict" => "strogo pravilo", "rule_is_not_strict" => "togo pravilo", "rule_help_stop_processing" => "Ko potrdite to polje, se pozneja pravila v tej skupini ne bodo izvajala.", "rule_help_strict" => "V strogih pravilih se morajo sproiti vsi sproilci da se dejanje izvede. V togih pravilih je KATERIKOLI sproilec dovolj za izvedbo dejanj.", "rule_help_active" => "Neaktivna pravila se ne bodo sproila.", "stored_new_rule" => "Shranjeno novo pravilo z naslovom ":title"", "deleted_rule" => "Pravilo z naslovom ":title" izbrisano", "store_new_rule" => "Shrani novo pravilo", "updated_rule" => "Pravilo z naslovom ":title" je posodobljeno", "default_rule_group_name" => "Privzeto pravilo", "default_rule_group_description" => "Vsa pravila ki niso v skupini.", "trigger" => "Sproilec", "trigger_value" => "Sproilec na vrednost", "stop_processing_other_triggers" => "Ustavi izvajanje drugih sproilcev", "add_rule_trigger" => "Dodaj nov sproilec", "action" => "Dejanje", "action_value" => "Vrednost dejanja", "stop_executing_other_actions" => "Ustavi izvajanje drugih dejanj", "add_rule_action" => "Dodaj dejanje", "edit_rule" => "Uredi pravilo ":title"", "delete_rule" => "Izbrii pravilo ":title"", "update_rule" => "Uredi pravilo", "test_rule_triggers" => "Poglej ujemajoe se transakcije", "warning_no_matching_transactions" => "Ni ustreznih transakcij.", "warning_no_valid_triggers" => "Sproilci niso veljavni.", "apply_rule_selection" => "Uporabi pravilo ":title" za izbor transakcij", "apply_rule_selection_intro" => "Pravila, kot je ":title", se obiajno uporabljajo samo za nove ali posodobljene transakcije, vendar lahko oznaite da jih Firefly III zaene ob izbiri obstojeih transakcij. To je lahko uporabno, e ste posodobili pravilo in morate spremembe uporabiti za vse druge transakcije.", "include_transactions_from_accounts" => "Vkljui transakcije iz teh raunov", "include" => "Vkljuim?", "applied_rule_selection" => "{0} Pravilo :title ni spremenilo nobene transakcije v vaem izboru.|[1] Eno transakcijo v vaem izboru je spremenilo pravilo :title.|[2,*] :count transakcij v vaem izboru je spremenilo pravilo ":naslov".", "execute" => "Izvedi", "apply_rule_group_selection" => "Uporabite skupino pravil ":title" za izbor transakcij", "apply_rule_group_selection_intro" => "Skupine pravil, kot je ":title", se obiajno uporabljajo samo za nove ali posodobljene transakcije, vendar lahko oznaite da jih Firefly III zaene ob izbiri obstojeih transakcij. To je lahko uporabno, e ste posodobili pravilo in morate spremembe uporabiti za vse druge transakcije.", "applied_rule_group_selection" => "Skupina pravil ":title" je bila uporabljena za vao izbiro.", "rule_trigger_store_journal" => "Ko je transakcija ustvarjena", "rule_trigger_update_journal" => "Ko je transakcija posodobljena", "rule_trigger_user_action" => "Dejanje uporabnika je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_starts_choice" => "Ime izvornega rauna se zane z ...", "rule_trigger_source_account_starts" => "Ime izvornega rauna se zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_ends_choice" => "Ime izvornega rauna se kona s..", "rule_trigger_source_account_ends" => "Ime izvornega rauna se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_is_choice" => "Ime izvornega rauna je ...", "rule_trigger_source_account_is" => "Ime izvornega rauna je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_contains_choice" => "Ime izvornega rauna vsebuje ...", "rule_trigger_source_account_contains" => "Ime izvornega rauna vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_id_choice" => "ID rauna je natanno ...", "rule_trigger_account_id" => "ID katerega koli rauna je tono :trigger_value", "rule_trigger_source_account_id_choice" => "ID izvornega rauna je tono ...", "rule_trigger_source_account_id" => "ID izvornega rauna je tono :trigger_value", "rule_trigger_destination_account_id_choice" => "ID ciljnega rauna je tono ...", "rule_trigger_destination_account_id" => "ID ciljnega rauna je tono :trigger_value", "rule_trigger_account_is_cash_choice" => "Kateri koli raun je gotovina", "rule_trigger_account_is_cash" => "Kateri koli raun je gotovina", "rule_trigger_source_is_cash_choice" => "Izvorni raun je gotovinski raun", "rule_trigger_source_is_cash" => "Izvorni raun je gotovinski raun", "rule_trigger_destination_is_cash_choice" => "Ciljni raun je (gotovinski) raun", "rule_trigger_destination_is_cash" => "Ciljni raun je (gotovinski) raun", "rule_trigger_source_account_nr_starts_choice" => "Izvorna tevilka rauna / IBAN se zane z ...", "rule_trigger_source_account_nr_starts" => "Izvorna tevilka rauna / IBAN se zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_ends_choice" => "Izvorna tevilka rauna / IBAN se kona s..", "rule_trigger_source_account_nr_ends" => "Izvorna tevilka rauna / IBAN se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_is_choice" => "Izvorna tevilka rauna / IBAN je ...", "rule_trigger_source_account_nr_is" => "Izvorna tevilka rauna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_source_account_nr_contains_choice" => "Izvorna tevilka rauna / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_source_account_nr_contains" => "Izvorna tevilka rauna/IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_starts_choice" => "Ime ciljnega rauna se zane z ...", "rule_trigger_destination_account_starts" => "Ime ciljnega rauna se zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_ends_choice" => "Ime ciljnega rauna se kona s..", "rule_trigger_destination_account_ends" => "Ime ciljnega rauna se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_is_choice" => "Ime ciljnega rauna je ...", "rule_trigger_destination_account_is" => "Ime ciljnega rauna je ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_contains_choice" => "Ime ciljnega rauna vsebuje ...", "rule_trigger_destination_account_contains" => "Ime ciljnega rauna vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_starts_choice" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN se zane s..", "rule_trigger_destination_account_nr_starts" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_ends_choice" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN se kona s..", "rule_trigger_destination_account_nr_ends" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_is_choice" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN je ...", "rule_trigger_destination_account_nr_is" => "tevilka ciljnega rauna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_destination_account_nr_contains_choice" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_destination_account_nr_contains" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_transaction_type_choice" => "Tip transakcije je..", "rule_trigger_transaction_type" => "Tip transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_category_is_choice" => "Kategorija je..", "rule_trigger_category_is" => "Kategorija je ":trigger_value"", "rule_trigger_amount_less_choice" => "Znesek je manji ali enak ...", "rule_trigger_amount_less" => "Znesek je manji ali enak :trigger_value", "rule_trigger_amount_is_choice" => "Znesek je..", "rule_trigger_amount_is" => "Znesek je :trigger_value", "rule_trigger_amount_more_choice" => "Znesek je veji ali enak ...", "rule_trigger_amount_more" => "Znesek je veji ali enak :trigger_value", "rule_trigger_description_starts_choice" => "Opis se zane s..", "rule_trigger_description_starts" => "Opis se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_description_ends_choice" => "Opis se kona s..", "rule_trigger_description_ends" => "Opis se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_description_contains_choice" => "Opis vsebuje..", "rule_trigger_description_contains" => "Opis vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_description_is_choice" => "Opis je..", "rule_trigger_description_is" => "Opis je ":trigger_value"", "rule_trigger_date_on_choice" => "Datum transakcije je ...", "rule_trigger_date_on" => "Datum transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_date_before_choice" => "Datum transakcije je pred ...", "rule_trigger_date_before" => "Datum transakcije je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_date_after_choice" => "Datum transakcije je po ...", "rule_trigger_date_after" => "Datum transakcije je za ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_on_choice" => "Transakcija je bila izvedena dne ...", "rule_trigger_created_at_on" => "Transakcija je bila izvedena na ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_on_choice" => "Transakcija je bila nazadnje urejena ...", "rule_trigger_updated_at_on" => "Transakcija je bila nazadnje urejena dne ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_is_choice" => "Proraun je..", "rule_trigger_budget_is" => "Proraun je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_is_choice" => "Vsaka oznaka je ...", "rule_trigger_tag_is" => "Katera koli oznaka je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_contains_choice" => "Katera koli oznaka vsebuje..", "rule_trigger_tag_contains" => "Katera koli oznaka vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_ends_choice" => "Katera koli oznaka se kona s..", "rule_trigger_tag_ends" => "Katera koli oznaka se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_starts_choice" => "Katera koli oznaka se zane s..", "rule_trigger_tag_starts" => "Katera koli oznaka se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_currency_is_choice" => "Valuta transakcije je..", "rule_trigger_currency_is" => "Valuta transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_currency_is_choice" => "Tuja valuta transakcije je ...", "rule_trigger_foreign_currency_is" => "Tuja valuta transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_has_attachments_choice" => "Ima vsaj toliko priponk", "rule_trigger_has_attachments" => "Ima vsaj :trigger_value prilogo(e)", "rule_trigger_has_no_category_choice" => "Nima kategorije", "rule_trigger_has_no_category" => "Transakcija nima kategorije", "rule_trigger_has_any_category_choice" => "Ima kategorijo", "rule_trigger_has_any_category" => "Transakcija ima (katerokoli) kategorijo", "rule_trigger_has_no_budget_choice" => "Nima prorauna", "rule_trigger_has_no_budget" => "Transakcija nima prorauna", "rule_trigger_has_any_budget_choice" => "Ima (katerikoli) proraun", "rule_trigger_has_any_budget" => "Transakcija ima (katerikoli) proraun", "rule_trigger_has_no_bill_choice" => "Nima rauna", "rule_trigger_has_no_bill" => "Transakcija nima nobenega rauna", "rule_trigger_has_any_bill_choice" => "Ima (katerikoli) raun", "rule_trigger_has_any_bill" => "Transakcija ima (katerikoli) raun", "rule_trigger_has_no_tag_choice" => "Nima oznak", "rule_trigger_has_no_tag" => "Transakcija nima oznak(e)", "rule_trigger_has_any_tag_choice" => "Ima eno ali ve oznak", "rule_trigger_has_any_tag" => "Transakcija ima eno ali ve oznak", "rule_trigger_any_notes_choice" => "Ima zaznamke", "rule_trigger_any_notes" => "Transakcija ima zaznamke", "rule_trigger_no_notes_choice" => "Nima zaznamkov", "rule_trigger_no_notes" => "Transakcija nima zaznamkov", "rule_trigger_notes_is_choice" => "Opombe so..", "rule_trigger_notes_is" => "Opombe so ":trigger_value"", "rule_trigger_notes_contains_choice" => "Opombe vsebujejo ...", "rule_trigger_notes_contains" => "Opombe vsebujejo ":trigger_value", "rule_trigger_notes_starts_choice" => "Opombe se zanejo s..", "rule_trigger_notes_starts" => "Opombe se zanejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_notes_ends_choice" => "Opombe se konajo s..", "rule_trigger_notes_ends" => "Opombe se konajo s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_is_choice" => "Raun je..", "rule_trigger_bill_is" => "Raun je ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_is_choice" => "Zunanji ID je ...", "rule_trigger_external_id_is" => "Zunanji ID je ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_is_choice" => "Notranja referenca je ..", "rule_trigger_internal_reference_is" => "Notranja referenca je ":trigger_value"", "rule_trigger_journal_id_choice" => "ID dnevnika transakcij je ...", "rule_trigger_journal_id" => "ID dnevnika transakcij je ":trigger_value"", "rule_trigger_any_external_url" => "Transakcija ima (kateri koli) zunanji URL", "rule_trigger_any_external_url_choice" => "Transakcija ima (kateri koli) zunanji URL", "rule_trigger_any_external_id" => "Transakcija ima (poljubni) zunanji ID", "rule_trigger_any_external_id_choice" => "Transakcija ima (poljubni) zunanji ID", "rule_trigger_no_external_url_choice" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_no_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_no_external_id_choice" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "rule_trigger_no_external_id" => "Transakcija nima zunanjega ID-ja", "rule_trigger_id_choice" => "ID transakcije je ...", "rule_trigger_id" => "ID transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_sepa_ct_is_choice" => "SEPA CT je ...", "rule_trigger_sepa_ct_is" => "SEPA CT je ":trigger_value"", "rule_trigger_user_action_choice" => "Dejanje uporabnika je ":trigger_value"", "rule_trigger_tag_is_not_choice" => "Nobena oznaka ni..", "rule_trigger_tag_is_not" => "Nobena oznaka ni ":trigger_value"", "rule_trigger_account_is_choice" => "Vsak raun je tono ...", "rule_trigger_account_is" => "Kateri koli raun je tono ":trigger_value"", "rule_trigger_account_contains_choice" => "Vsak raun vsebuje ...", "rule_trigger_account_contains" => "Kateri koli raun vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_ends_choice" => "Kateri koli raun se kona s..", "rule_trigger_account_ends" => "Oba rauna se konata s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_starts_choice" => "Vsak raun se zane s..", "rule_trigger_account_starts" => "Oba rauna se zaneta s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_is_choice" => "tevilka rauna / IBAN je ...", "rule_trigger_account_nr_is" => "tevilka rauna/IBAN je ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_contains_choice" => "tevilka rauna / IBAN vsebuje ...", "rule_trigger_account_nr_contains" => "tevilka rauna/IBAN vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_ends_choice" => "Katera koli tevilka rauna / IBAN se kona s..", "rule_trigger_account_nr_ends" => "tevilka rauna/IBAN se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_account_nr_starts_choice" => "tevilka rauna/IBAN se zane s..", "rule_trigger_account_nr_starts" => "tevilka rauna/IBAN se zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_category_contains_choice" => "Kategorija vsebuje ...", "rule_trigger_category_contains" => "Kategorija vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_category_ends_choice" => "Kategorija se kona s..", "rule_trigger_category_ends" => "Kategorija se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_category_starts_choice" => "Kategorija se zane s..", "rule_trigger_category_starts" => "Kategorija se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_contains_choice" => "Proraun vsebuje ...", "rule_trigger_budget_contains" => "Proraun vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_ends_choice" => "Proraun se kona s..", "rule_trigger_budget_ends" => "Proraun se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_budget_starts_choice" => "Proraun se zane s..", "rule_trigger_budget_starts" => "Proraun se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_contains_choice" => "Raun vsebuje..", "rule_trigger_bill_contains" => "Raun vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_ends_choice" => "Raun se kona s..", "rule_trigger_bill_ends" => "Raun se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_bill_starts_choice" => "Raun se zane s..", "rule_trigger_bill_starts" => "Raun se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_contains_choice" => "Zunanji ID vsebuje ...", "rule_trigger_external_id_contains" => "Zunanji ID vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_ends_choice" => "Zunanji ID se kona s..", "rule_trigger_external_id_ends" => "Zunanji ID se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_id_starts_choice" => "Zunanji ID se zane s..", "rule_trigger_external_id_starts" => "Zunanji ID se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_contains_choice" => "Notranja referenca vsebuje ...", "rule_trigger_internal_reference_contains" => "Notranja referenca vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_ends_choice" => "Notranja referenca se kona s..", "rule_trigger_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_internal_reference_starts_choice" => "Notranja referenca se zane s..", "rule_trigger_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_is_choice" => "Zunanji URL je ...", "rule_trigger_external_url_is" => "Zunanji URL je ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_contains_choice" => "Zunanji URL vsebuje ...", "rule_trigger_external_url_contains" => "Zunanji URL vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_ends_choice" => "Zunanji URL se kona s..", "rule_trigger_external_url_ends" => "Zunanji URL se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_external_url_starts_choice" => "Zunanji URL se zane s..", "rule_trigger_external_url_starts" => "Zunanji URL se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_has_no_attachments_choice" => "Nima prilog", "rule_trigger_has_no_attachments" => "Transakcija nima prilog", "rule_trigger_recurrence_id_choice" => "ID ponavljajoe se transakcije je ...", "rule_trigger_recurrence_id" => "ID ponavljajoe se transakcije je ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_on_choice" => "Datum obresti je ...", "rule_trigger_interest_date_on" => "Datum obresti je na ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_before_choice" => "Datum obresti je pred ...", "rule_trigger_interest_date_before" => "Datum obresti je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_interest_date_after_choice" => "Datum obresti je po ...", "rule_trigger_interest_date_after" => "Datum obresti je za ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_on_choice" => "Datum knjige je ...", "rule_trigger_book_date_on" => "Datum knjige je na ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_before_choice" => "Datum knjige je pred ...", "rule_trigger_book_date_before" => "Datum knjige je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_book_date_after_choice" => "Datum knjige je po ...", "rule_trigger_book_date_after" => "Datum knjige je za ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_on_choice" => "Datum postopka je ..", "rule_trigger_process_date_on" => "Datum postopka je ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_before_choice" => "Datum postopka je pred ...", "rule_trigger_process_date_before" => "Datum postopka je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_process_date_after_choice" => "Datum postopka je po ...", "rule_trigger_process_date_after" => "Datum postopka je za ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_on_choice" => "Rok je na ...", "rule_trigger_due_date_on" => "Rok je na ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_before_choice" => "Rok je pred ...", "rule_trigger_due_date_before" => "Rok je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_due_date_after_choice" => "Rok je po ...", "rule_trigger_due_date_after" => "Rok je za ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_on_choice" => "Datum plaila je ...", "rule_trigger_payment_date_on" => "Datum plaila je ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_before_choice" => "Datum plaila je pred ...", "rule_trigger_payment_date_before" => "Datum plaila je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_payment_date_after_choice" => "Datum plaila je po ...", "rule_trigger_payment_date_after" => "Datum plaila je po ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_on_choice" => "Datum rauna je ...", "rule_trigger_invoice_date_on" => "Datum rauna je na ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_before_choice" => "Datum rauna je pred ...", "rule_trigger_invoice_date_before" => "Datum rauna je pred ":trigger_value"", "rule_trigger_invoice_date_after_choice" => "Datum rauna je po ...", "rule_trigger_invoice_date_after" => "Datum rauna je za ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_before_choice" => "Transakcija je bila ustvarjena pred ...", "rule_trigger_created_at_before" => "Transakcija je bila ustvarjena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_created_at_after_choice" => "Transakcija je bila ustvarjena po ...", "rule_trigger_created_at_after" => "Transakcija je bila ustvarjena po ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_before_choice" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena pred ...", "rule_trigger_updated_at_before" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_updated_at_after_choice" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena po ...", "rule_trigger_updated_at_after" => "Transakcija je bila nazadnje posodobljena po ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_is_choice" => "Tuji znesek je tono ...", "rule_trigger_foreign_amount_is" => "Tuji znesek je tono ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_less_choice" => "Tuji znesek je manji od ...", "rule_trigger_foreign_amount_less" => "Tuji znesek je manji od ":trigger_value"", "rule_trigger_foreign_amount_more_choice" => "Tuji znesek je ve kot ...", "rule_trigger_foreign_amount_more" => "Tuji znesek je veji od ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_is_choice" => "Ime katere koli priloge je ...", "rule_trigger_attachment_name_is" => "Ime katere koli priloge je ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_contains_choice" => "Vsako ime priloge vsebuje ...", "rule_trigger_attachment_name_contains" => "Vsako ime priloge vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_starts_choice" => "Vsako ime priloge se zane z ...", "rule_trigger_attachment_name_starts" => "Vsako ime priloge se zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_name_ends_choice" => "Vsako ime priloge se kona s..", "rule_trigger_attachment_name_ends" => "Vsako ime priloge se kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_are_choice" => "Morebitne opombe k prilogi so ...", "rule_trigger_attachment_notes_are" => "Vse opombe k prilogi so ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_contains_choice" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ...", "rule_trigger_attachment_notes_contains" => "Vse opombe k prilogi vsebujejo ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_starts_choice" => "Vse opombe k prilogi se zanejo s..", "rule_trigger_attachment_notes_starts" => "Vse opombe k prilogi se zanejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_attachment_notes_ends_choice" => "Vse opombe k prilogi se konajo s..", "rule_trigger_attachment_notes_ends" => "Vse opombe k prilogi se konajo s ":trigger_value"", "rule_trigger_reconciled_choice" => "Transakcija je usklajena", "rule_trigger_reconciled" => "Transakcija je usklajena", "rule_trigger_exists_choice" => "Katera koli transakcija se ujema(!)", "rule_trigger_exists" => "Vsaka transakcija se ujema", "rule_trigger_not_account_id" => "ID rauna ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_id" => "ID izvornega rauna ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_id" => "ID ciljnega rauna ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_transaction_type" => "Vrsta transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_tag_is" => "Oznaka ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_tag_is_not" => "Oznaka je ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_is" => "Opis ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_contains" => "Opis ne vsebuje ", "rule_trigger_not_description_ends" => "Opis se zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_description_starts" => "Opis se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_is" => "Opombe niso ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_contains" => "Opombe ne vsebujejo ":trigger_value", "rule_trigger_not_notes_ends" => "Opombe se ne konajo na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_notes_starts" => "Opombe se ne zanejo s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_is" => "Izvorni raun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_contains" => "Izvorni raun ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_ends" => "Izvorni raun se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_starts" => "Izvorni raun se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_is" => "Izvorna tevilka rauna/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_contains" => "Izvorna tevilka rauna/IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_ends" => "Izvorna tevilka rauna / IBAN se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_source_account_nr_starts" => "Izvorna tevilka rauna/IBAN se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_is" => "Ciljni raun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_contains" => "Ciljni raun ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_ends" => "Ciljni raun se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_starts" => "Ciljni raun se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_is" => "tevilka ciljnega rauna/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_contains" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_ends" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_destination_account_nr_starts" => "tevilka ciljnega rauna / IBAN se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_is" => "Noben raun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_contains" => "Noben raun ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_ends" => "Noben raun se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_starts" => "Noben raun se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_is" => "Nobena tevilka rauna/IBAN ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_contains" => "Nobena tevilka rauna / IBAN ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_ends" => "Nobena tevilka rauna / IBAN se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_account_nr_starts" => "Nobena tevilka rauna / IBAN se zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_is" => "Kategorija ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_contains" => "Kategorija ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_ends" => "Kategorija se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_category_starts" => "Kategorija se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_is" => "Proraun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_contains" => "Proraun ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_ends" => "Proraun se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_budget_starts" => "Proraun se ne zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_is" => "Raun ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_contains" => "Raun ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_ends" => "Raun se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_bill_starts" => "Raun se ne kona s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_is" => "Zunanji ID ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_contains" => "Zunanji ID ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_ends" => "Zunanji ID se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_id_starts" => "Zunanji ID se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_is" => "Notranja referenca ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_contains" => "Notranja referenca ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_ends" => "Notranja referenca se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_internal_reference_starts" => "Notranja referenca se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_is" => "Zunanji URL ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_contains" => "Zunanji URL ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_ends" => "Zunanji URL se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_external_url_starts" => "Zunanji URL se ne zane s ":trigger_value"", "rule_trigger_not_currency_is" => "Valuta ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_currency_is" => "Tuja valuta ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_id" => "ID transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_journal_id" => "ID dnevnika transakcij ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_recurrence_id" => "ID ponavljanja ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_on" => "Datum ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_before" => "Datum ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_date_after" => "Datum ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_on" => "Datum obresti ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_before" => "Datum obresti ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_interest_date_after" => "Datum obresti ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_on" => "Datum knjige ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_before" => "Datum knjige ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_book_date_after" => "Datum knjige ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_on" => "Datum postopka ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_before" => "Datum postopka ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_process_date_after" => "Datum postopka ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_on" => "Rok ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_before" => "Rok ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_due_date_after" => "Rok ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_on" => "Datum plaila ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_before" => "Datum plaila ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_payment_date_after" => "Datum plaila ni po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_on" => "Datum rauna ni na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_before" => "Datum rauna ni pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_invoice_date_after" => "Datum rauna ni za ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_on" => "Transakcija ni ustvarjena na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_before" => "Transakcija ni ustvarjena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_created_at_after" => "Transakcija ni ustvarjena po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_on" => "Transakcija ni posodobljena na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_before" => "Transakcija ni posodobljena pred ":trigger_value"", "rule_trigger_not_updated_at_after" => "Transakcija ni posodobljena po ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_is" => "Znesek transakcije ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_less" => "Znesek transakcije je veji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_amount_more" => "Znesek transakcije je manji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_is" => "Znesek transakcije v tujini ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_less" => "Znesek tuje transakcije je veji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_foreign_amount_more" => "Znesek tuje transakcije je manji od ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_is" => "Nobena priloga ni imenovana ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_contains" => "Nobeno ime priloge ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_starts" => "Nobeno ime priloge se ne zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_name_ends" => "Nobeno ime priloge se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_are" => "Nobena opomba v prilogi ni ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_contains" => "Nobena opomba v prilogi ne vsebuje ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_starts" => "Nobena opomba v prilogi se ne zane z ":trigger_value"", "rule_trigger_not_attachment_notes_ends" => "Nobena opomba v prilogi se ne kona na ":trigger_value"", "rule_trigger_not_reconciled" => "Transakcija ni usklajena", "rule_trigger_not_exists" => "Transakcija ne obstaja", "rule_trigger_not_has_attachments" => "Transakcija nima prilog", "rule_trigger_not_has_any_category" => "Transakcija nima kategorije", "rule_trigger_not_has_any_budget" => "Transakcija nima prorauna", "rule_trigger_not_has_any_bill" => "Transakcija nima rauna", "rule_trigger_not_has_any_tag" => "Transakcija nima oznak", "rule_trigger_not_any_notes" => "Transakcija nima opomb", "rule_trigger_not_any_external_url" => "Transakcija nima zunanjega URL-ja", "rule_trigger_not_has_no_attachments" => "Transakcija ima (poljubne) priloge", "rule_trigger_not_has_no_category" => "Transakcija ima (poljubno) kategorijo", "rule_trigger_not_has_no_budget" => "Transakcija ima (poljubni) proraun", "rule_trigger_not_has_no_bill" => "Transakcija ima (poljuben) raun", "rule_trigger_not_has_no_tag" => "Transakcija ima (poljubno) oznako", "rule_trigger_not_no_notes" => "Transakcija ima morebitne opombe", "rule_trigger_not_no_external_url" => "Transakcija ima zunanji URL", "rule_trigger_not_source_is_cash" => "Izvorni raun ni gotovinski raun", "rule_trigger_not_destination_is_cash" => "Ciljni raun ni gotovinski raun", "rule_trigger_not_account_is_cash" => "Noben raun ni denarni raun", "rule_action_delete_transaction_choice" => "IZBRII transakcijo (!)", "rule_action_delete_transaction" => "IZBRII transakcijo (!)", "rule_action_set_category" => "Nastavi kategorijo na ":action_value"", "rule_action_clear_category" => "Poisti kategorijo", "rule_action_set_budget" => "Nastavi proraun na ":action_value"", "rule_action_clear_budget" => "Poisti proraun", "rule_action_add_tag" => "Dodaj oznako ":action_value"", "rule_action_remove_tag" => "Odstrani oznako ":action_value"", "rule_action_remove_all_tags" => "Odstrani vse oznake", "rule_action_set_description" => "Nastavi opis na ":action_value"", "rule_action_append_description" => "Opisu dodaj ":action_value"", "rule_action_prepend_description" => "Pred opis dodaj ":action_value"", "rule_action_set_category_choice" => "Nastavi kategorijo na ...", "rule_action_clear_category_choice" => "Poisti kategorijo", "rule_action_set_budget_choice" => "Nastavi proraun na ...", "rule_action_clear_budget_choice" => "Poisti proraun", "rule_action_add_tag_choice" => "Dodaj oznako ..", "rule_action_remove_tag_choice" => "Odstranite oznako ..", "rule_action_remove_all_tags_choice" => "Odstrani vse oznake", "rule_action_set_description_choice" => "Nastavi opis na ...", "rule_action_update_piggy_choice" => "Dodaj/odstrani znesek transakcije v hranilniku ...", "rule_action_update_piggy" => "Dodajte / odstranite znesek transakcije v hranilnik ":action_value"", "rule_action_append_description_choice" => "Opisu dodaj ..", "rule_action_prepend_description_choice" => "Pred opis dodaj ...", "rule_action_set_source_account_choice" => "Nastavi izvorni raun na ...", "rule_action_set_source_account" => "Nastavi izvorni raun na :action_value", "rule_action_set_destination_account_choice" => "Nastavi ciljni raun na ...", "rule_action_set_destination_account" => "Nastavi ciljni raun na :action_value", "rule_action_append_notes_choice" => "Opombi dodaj ..", "rule_action_append_notes" => "Opombi dodaj ":action_value"", "rule_action_prepend_notes_choice" => "Pred opombo dodaj ...", "rule_action_prepend_notes" => "Pred opombo dodaj ":action_value"", "rule_action_clear_notes_choice" => "Odstrani opombe", "rule_action_clear_notes" => "Odstrani opombe", "rule_action_set_notes_choice" => "Nastavi opombe na ...", "rule_action_link_to_bill_choice" => "Povei z raunom ..", "rule_action_link_to_bill" => "Povei z raunom ":action_value"", "rule_action_switch_accounts_choice" => "Zamenjajte izvorni in ciljni raun (samo prenosi!)", "rule_action_switch_accounts" => "Zamenjava vira in cilja", "rule_action_set_notes" => "Nastavi opombe na ":action_value"", "rule_action_convert_deposit_choice" => "Pretvori transakcijo v priliv", "rule_action_convert_deposit" => "Pretvori transakcijo v priliv iz ":action_value"", "rule_action_convert_withdrawal_choice" => "Pretvori transakcijo v odliv", "rule_action_convert_withdrawal" => "Pretvori transakcijo v odliv na ":action_value"", "rule_action_convert_transfer_choice" => "Pretvori transakcijo v prenos", "rule_action_convert_transfer" => "Pretvori transakcijo v prenos z ":action_value"", "rule_action_append_descr_to_notes_choice" => "Opis dodajte opombam o transakciji", "rule_action_append_notes_to_descr_choice" => "Opombe o transakciji dodajte opisu", "rule_action_move_descr_to_notes_choice" => "Zamenjajte trenutne opombe o transakciji z opisom", "rule_action_move_notes_to_descr_choice" => "Zamenjajte trenutni opis z opombami o transakciji", "rule_action_append_descr_to_notes" => "Dodaj opis k opombami", "rule_action_append_notes_to_descr" => "Dodaj opombe k opisu", "rule_action_move_descr_to_notes" => "Opombe zamenjajte z opisom", "rule_action_move_notes_to_descr" => "Zamenjajte opis z opombami", "rule_action_set_amount_choice" => "Nastavi znesek na ..", "rule_action_set_amount" => "Nastavi znesek na ":action_value"", "rule_action_set_destination_to_cash_choice" => "Nastavi ciljni raun na (gotovina)", "rule_action_set_source_to_cash_choice" => "Nastavi izvorni raun na (gotovina)", "rulegroup_for_bills_title" => "Skupina pravil za raune", "rulegroup_for_bills_description" => "Posebna skupina pravil za vsa pravila, ki vkljuujejo raune.", "rule_for_bill_title" => "Samodejno ustvarjeno pravilo za raun ":name"", "rule_for_bill_description" => "To pravilo je samodejno ustvarjeno za poskus ujemanja rauna ":name".", "create_rule_for_bill" => "Ustvari novo pravilo za raun ":name"", "create_rule_for_bill_txt" => "Pravkar ste ustvarili nov raun z imenom ":name", estitamo! Firefly III lahko samodejno povee nove odlive s tem raunom. Na primer, kadar koli plaate najemnino, bo raun "najemnina" povezan s stroki. Tako vam lahko Firefly III natanno pokae, kateri rauni so zapadli in kateri ne. e elite to narediti, je treba ustvariti novo pravilo. Firefly III je za vas izpolnil nekaj smiselnih privzetih vrednosti. Preverite, ali so pravilni. e so te vrednosti pravilne, Firefly III samodejno povee pravilen odliv s pravilnim raunom. Preverite sproilce, da vidite, ali so pravilni, in jih dodajte, e so napani.", "new_rule_for_bill_title" => "Pravilo za raun ":name"", "new_rule_for_bill_description" => "To pravilo oznauje transakcije za raun ":name".", "new_rule_for_journal_title" => "Pravilo, ki temelji na transakciji ":description"", "new_rule_for_journal_description" => "To pravilo temelji na transakciji ":description". Ujemalo se bo le s popolnoma enakimi transakcijami.", "store_new_tag" => "Shrani novo oznako", "update_tag" => "Posodobi oznako", "no_location_set" => "Lokacija ni nastavljena.", "meta_data" => "Meta podatki", "location" => "Lokacija", "location_first_split" => "Mesto za to transakcijo je mogoe nastaviti ob prvi delitvi te transakcije.", "without_date" => "Brez datuma", "result" => "Rezultati", "sums_apply_to_range" => "Vsi zneski veljajo za izbran interval", "mapbox_api_key" => "e elite uporabiti zemljevid, pridobite API klju iz <a href="https://www.mapbox.com/"> Mapbox-a</a>. Odprite datoteko <code>.env</code> in vanjo vnesite kodo za <code>MAPBOX_API_KEY=</code>.", "press_object_location" => "Z desnim klikom ali dolgim pritiskom nastavite lokacijo objekta.", "click_tap_location" => "Kliknite ali tapnite zemljevid, da dodate lokacijo", "clear_location" => "Poisti lokacijo", "delete_all_selected_tags" => "Izbrii vse izbrane oznake", "select_tags_to_delete" => "Ne pozabite izbrati oznak.", "deleted_x_tags" => "Izbrisana :count oznaka.|Izbrisanih :count oznak.", "create_rule_from_transaction" => "Ustvarite pravilo, ki temelji na transakciji", "create_recurring_from_transaction" => "Ustvarite ponavljajoo se transakcijo na podlagi transakcije", "dark_mode_option_browser" => "Dovolite, da doloi brskalnik", "dark_mode_option_light" => "Vedno svetla tema", "dark_mode_option_dark" => "Vedno temna tema", "equal_to_language" => "(enako jeziku)", "dark_mode_preference" => "Temen nain", "dark_mode_preference_help" => "Povejte Firefly III, kdaj naj uporabi temni nain.", "pref_home_screen_accounts" => "Rauni na zaetni strani", "pref_home_screen_accounts_help" => "Kateri rauni naj bodo prikazani na zaetni strani?", "pref_view_range" => "Interval pogleda", "pref_view_range_help" => "Nekateri diagrami so samodejno zdrueni v obdobja. Tudi prorauni bodo zdrueni v obdobjih. Kakno obdobje elite?", "pref_1D" => "En dan", "pref_1W" => "En teden", "pref_1M" => "En mesec", "pref_3M" => "Trije meseci (etrtletje)", "pref_6M" => "est mesecev", "pref_1Y" => "Eno leto", "pref_last365" => "Zadnje leto", "pref_last90" => "Zadnjih 90 dni", "pref_last30" => "Zadnjih 30 dni", "pref_last7" => "Zadnjih 7 dni", "pref_YTD" => "Leto do datuma", "pref_QTD" => "etrtletje do danes", "pref_MTD" => "Mesec do datuma", "pref_languages" => "Jeziki", "pref_locale" => "Podrone nastavitve", "pref_languages_help" => "Firefly III podpira ve jezikov. Kateri vam je ljubi?", "pref_locale_help" => "V Firefly III lahko nastavite ostale nastavitve lokalizacije, kot na primer prikaz valut, tevil in datumov. Va sistem morda ne podpira vnosov na tem seznamu. Firefly III nima pravilnih nastavitev prikaza datuma za vse lokalizacije; kontaktirajte me za izboljave.", "pref_locale_no_demo" => "Ta funkcija ne bo delovala za demo uporabnika.", "pref_custom_fiscal_year" => "Nastavitve fiskalnega leta", "pref_custom_fiscal_year_label" => "Omogoeno", "pref_custom_fiscal_year_help" => "V dravah, ki uporabljajo finanno leto, ki je drugae od 1. januarja do 31. decembra, lahko to vklopite in doloite prvi / zadnji dan fiskalnega leta", "pref_fiscal_year_start_label" => "Zaetek fiskalnega leta", "pref_two_factor_auth" => "Preverjanje v dveh korakih", "pref_two_factor_auth_help" => "Ko omogoite preverjanje v dveh korakih (znano tudi kot dvofaktorska avtentikacija), svojemu raunu dodate dodatno raven varnosti. Prijavite se z neim, kar poznate (geslo), in s tem, kar imate (kodo za preverjanje). Kode za preverjanje generira aplikacija v vaem telefonu, kot je Authy ali Google Authenticator.", "pref_enable_two_factor_auth" => "Omogoi preverjanje v dveh korakih", "pref_two_factor_auth_disabled" => "Koda za preverjanje v dveh korakih je odstranjena in onemogoena", "pref_two_factor_auth_remove_it" => "Ne pozabite odstraniti rauna iz aplikacije za preverjanje pristnosti!", "pref_two_factor_auth_code" => "Preverite kodo", "pref_two_factor_auth_code_help" => "Skenirajte kodo QR z aplikacijo v telefonu, kot je Authy ali Google Authenticator, in vnesite generirano kodo.", "pref_two_factor_auth_reset_code" => "Ponastavite kodo za preverjanje", "pref_two_factor_auth_disable_2fa" => "Onemogoi 2FA", "2fa_use_secret_instead" => "e ne morete skenirati QR kode, raje uporabite skrivno kodo: <code>:secret</code>.", "2fa_backup_codes" => "Te varnostne kode varno spravite za primer, e izgubite svojo napravo.", "2fa_already_enabled" => " Preverjanje v dveh korakih je e omogoeno.", "wrong_mfa_code" => "Ta MFA koda ni veljavna.", "pref_save_settings" => "Shrani nastavitve", "saved_preferences" => "Nastavitve shranjene!", "preferences_general" => "Splono", "preferences_frontpage" => "Zaetni zaslon", "preferences_security" => "Varnost", "preferences_layout" => "Postavitev", "preferences_notifications" => "Obvestila", "pref_home_show_deposits" => "Pokai prilive na zaetni strani", "pref_home_show_deposits_info" => "Prva stran e prikazuje vae raune strokov. Ali naj prikazuje tudi raune prihodkov?", "pref_home_do_show_deposits" => "Da, pokai jih", "successful_count" => "od tega :count uspeno", "list_page_size_title" => "Velikost strani", "list_page_size_help" => "Vsak seznam stvari (rauni, transakcije itd.) pokae najve toliko na stran.", "list_page_size_label" => "Velikost strani", "between_dates" => "(:start in :end)", "pref_optional_fields_transaction" => "Neobvezna polja za transakcije", "pref_optional_fields_transaction_help" => "Privzeto pri ustvarjanju nove transakcije niso omogoena vsa polja (zaradi nepreglednosti). V nadaljevanju lahko omogoite dodatna polja, e menite, da bi vam to lahko koristilo. Seveda je vsako polje, ki je onemogoeno, vendar e izpolnjeno, vidno ne glede na nastavitev.", "optional_tj_date_fields" => "Datumska polja", "optional_tj_other_fields" => "Druga polja", "optional_tj_attachment_fields" => "Polja prilog", "pref_optional_tj_interest_date" => "Datum obresti", "pref_optional_tj_book_date" => "Datum knjienja", "pref_optional_tj_process_date" => "Datum obdelave", "pref_optional_tj_due_date" => "Datum zapadlosti", "pref_optional_tj_payment_date" => "Datum plaila", "pref_optional_tj_invoice_date" => "Datum rauna", "pref_optional_tj_internal_reference" => "Notranji sklic", "pref_optional_tj_notes" => "Opombe", "pref_optional_tj_attachments" => "Priloge", "pref_optional_tj_external_url" => "Zunanji URL", "pref_optional_tj_location" => "Lokacija", "pref_optional_tj_links" => "Povezave transakcije", "optional_field_meta_dates" => "Datumi", "optional_field_meta_business" => "Poslovno", "optional_field_attachments" => "Priloge", "optional_field_meta_data" => "Izbirni meta podatki", "external_url" => "Zunanji URL", "pref_notification_bill_reminder" => "Opomnik o poteklih raunih", "pref_notification_new_access_token" => "Opozorilo, ko je ustvarjen nov eton za dostop do API-ja", "pref_notification_transaction_creation" => "Opozorilo, ko je transakcija ustvarjena samodejno", "pref_notification_user_login" => "Opozorilo, ko se prijavite z nove lokacije", "pref_notification_rule_action_failures" => "Opozorilo, ko se dejanja pravila ne izvedejo (samo Slack ali Discord)", "pref_notifications" => "Obvestila", "pref_notifications_help" => "Oznaite, ali so to obvestila, ki jih elite prejemati. Nekatera obvestila lahko vsebujejo obutljive finanne podatke.", "slack_webhook_url" => "Slack Webhook URL", "slack_webhook_url_help" => "e elite, da vas Firefly III obvesti s storitvijo Slack, tukaj vnesite URL webhook. V nasprotnem primeru pustite polje prazno. e ste skrbnik, morate ta URL nastaviti tudi v administraciji.", "slack_url_label" => "Slack "dohodni webhook" URL", "administration_index" => "Finanna administracija", "administrations_index_menu" => "Finanna administracija", "administrations_breadcrumb" => "Finanna administracija", "administrations_page_title" => "Finanna administracija", "administrations_page_sub_title" => "Pregled", "create_administration" => "Create new administration", "administration_owner" => "Administration owner: {{email}}", "administration_you" => "Vaa vloga: {{role}}", "other_users_in_admin" => "Other users in this administration", "administration_role_owner" => "Lastnik", "administration_role_ro" => "Samo za branje", "administration_role_mng_trx" => "Manage transactions", "administration_role_mng_meta" => "Manage classification and meta-data", "administration_role_mng_budgets" => "Manage budgets", "administration_role_mng_piggies" => "Manage piggy banks", "administration_role_mng_subscriptions" => "Upravljanje naronin", "administration_role_mng_rules" => "Upravljaj pravila", "administration_role_mng_recurring" => "Upravljaj ponavljajoe transakcije", "administration_role_mng_webhooks" => "Manage webhooks", "administration_role_mng_currencies" => "Upravljanje valut", "administration_role_view_reports" => "Prikaz poroil", "administration_role_full" => "Neomejen dostop", "purge_data_title" => "ienje podatkov iz Firefly III", "purge_data_expl" => ""ienje" pomeni "brisanje tistega, kar je e izbrisano". V normalnih okoliinah Firefly III niesar trajno ne izbrie. To samo skriva. Spodnji gumb izbrie vse te prej "izbrisane" zapise ZA VEDNO.", "delete_stuff_header" => "Brisanje in ienje podatkov", "purge_all_data" => "Poisti vse izbrisane zapise", "purge_data" => "Izbris podatkov", "purged_all_records" => "Vsi izbrisani zapisi so bili izbrisani.", "delete_data_title" => "Izbrii podatke iz Firefly III", "permanent_delete_stuff" => "Iz Firefly III lahko izbriete stvari. Uporaba spodnjih gumbov pomeni, da bodo vai predmeti odstranjeni iz pogleda in skriti. Za to ni gumba za razveljavitev, vendar lahko elementi ostanejo v bazi podatkov, kjer jih lahko po potrebi reite.", "other_sessions_logged_out" => "Vse vae druge seje so bile odjavljene.", "delete_unused_accounts" => "e izbriete neuporabljene raune, boste poistili svoje sezname za samodejno dokonanje.", "delete_all_unused_accounts" => "Izbrii neuporabljene raune", "deleted_all_unused_accounts" => "Vsi neuporabljeni rauni so izbrisani", "delete_all_budgets" => "Izbrii VSE proraune", "delete_all_categories" => "Izbrii VSE kategorije", "delete_all_tags" => "Izbrii VSE oznake", "delete_all_bills" => "Izbrii VSE raune", "delete_all_piggy_banks" => "Izbrii VSE hranilnike", "delete_all_rules" => "Izbrii VSA pravila", "delete_all_recurring" => "Izbrii VSE ponavljajoe se transakcije", "delete_all_object_groups" => "Izbrii VSE skupine predmetov", "delete_all_accounts" => "Izbrii VSE raune", "delete_all_asset_accounts" => "Izbrii VSE raune sredstev", "delete_all_expense_accounts" => "Izbrii VSE raune strokov", "delete_all_revenue_accounts" => "Izbrii VSE raune prihodkov", "delete_all_liabilities" => "Izbrii VSE obveznosti", "delete_all_transactions" => "Izbrii VSE transakcije", "delete_all_withdrawals" => "Izbrii VSE odlive", "delete_all_deposits" => "Izbrii VSE prilive", "delete_all_transfers" => "Izbrii VSE prenose ", "also_delete_transactions" => "Brisanje rauna bo pobrisalo tudi VSE povezane odlive, prilive in prenose!", "deleted_all_budgets" => "Vsi prorauni so bili izbrisani", "deleted_all_categories" => "Vse kategorije so bile izbrisane", "deleted_all_tags" => "Vse oznake so bile izbrisane", "deleted_all_bills" => "Vsi rauni so bili izbrisani", "deleted_all_piggy_banks" => "Vsi hranilniki so bili izbrisani", "deleted_all_rules" => "Vsa pravila in skupine pravil so bila izbrisana", "deleted_all_object_groups" => "Vse skupine so bile izbrisane", "deleted_all_accounts" => "Vsi rauni so bili izbrisani", "deleted_all_asset_accounts" => "Vsi rauni sredstev so bili izbrisani", "deleted_all_expense_accounts" => "Vsi rauni strokov so bili izbrisani", "deleted_all_revenue_accounts" => "Vsi rauni prihodkov so bili izbrisani", "deleted_all_liabilities" => "Vse obveznosti so bile izbrisane", "deleted_all_transactions" => "Vse transakcije so bile izbrisane", "deleted_all_withdrawals" => "Vsi odlivi so bili izbrisani", "deleted_all_deposits" => "Vsi prilivi so bili izbrisani", "deleted_all_transfers" => "Vsi prenosi so bili izbrisani", "deleted_all_recurring" => "Vse ponavljajoe se transakcije so bile izbrisane", "change_your_password" => "Spremeni geslo", "delete_account" => "Izbrii raun", "current_password" => "Trenutno geslo", "new_password" => "Novo geslo", "new_password_again" => "Novo geslo (ponovno)", "delete_your_account" => "Izbrii raun", "delete_your_account_help" => "e izbriete raun, bodo izbrisani tudi vsi rauni, transakcije, <em>karkoli</em> ste morda shranili v storitev Firefly III bo izgubljeno.", "delete_your_account_password" => "Za nadaljevanje vpiite geslo.", "password" => "Geslo", "are_you_sure" => "Ali ste preprian? Tega se ne da razveljaviti.", "delete_account_button" => "IZBRII raun", "invalid_current_password" => "Obstojee geslo je napano!", "password_changed" => "Geslo spremenjeno!", "should_change" => "Namen je spremeniti vae geslo.", "invalid_password" => "Napano geslo!", "what_is_pw_security" => "Kaj je preverjanje varnosti gesla?", "secure_pw_title" => "Kako izbrati varno geslo", "forgot_password_response" => "Hvala vam. e obstaja raun s tem e-potnim naslovom, boste navodila nali v mapi Prejeto.", "secure_pw_history" => "Niti teden e ni minil, ko ste prebrali v novicah o strani, ki izgublja gesla svojih uporabnikov. Hekerji in tatovi uporabljajo ta gesla, da bi poskuali ukrasti vae zasebne podatke. Te informacije so dragocene.", "secure_pw_ff" => "Ali uporabljate isto geslo po vsem internetu? e eno mesto izgubi geslo, imajo hekerji dostop do vseh vaih podatkov. Firefly III se zanaa na vas, da izberete mono in edinstveno geslo za zaito vaih finannih zapisov.", "secure_pw_check_box" => "Da bi vam pomagali, lahko Firefly III preveri, ali je bilo geslo, ki ga elite uporabiti, ukradeno v preteklosti. V tem primeru vam svetuje, da NE uporabljate tega gesla.", "secure_pw_working_title" => "Kako deluje?", "secure_pw_working" => "S potrditvijo tega polja bo Firefly III poslal prvih pet znakov zgoenega zapisa SHA1 vaega gesla na <a href="https://www.troyhunt.com/introducing-306-million-freely-downloadable-pwned-passwords/"> spletno stran Troy Hunta</a>, da vidite, ali je na seznamu. Tako ne boste mogli uporabljati nevarnih gesel, kot je priporoeno v najnoveji <a href="https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html">posebni publikaciji NIST</a> na to temo.", "secure_pw_should" => "Naj potrdim polje?", "secure_pw_long_password" => "Da. Vedno preverite, ali je vae geslo varno.", "command_line_token" => "eton za ukazno vrstico", "explain_command_line_token" => "Ta eton potrebujete za izvajanje monosti ukazne vrstice, kot je izvoz podatkov. Brez tega ta obutljiv ukaz ne bo deloval. Ne delite svojega etona ukazne vrstice. Nihe vas ne bo prosil za ta eton, tudi jaz ne. e se bojite, da ste to izgubili, ali ko ste paranoini, znova ustvarite ta eton z gumbom.", "regenerate_command_line_token" => "Ponovno ustvari eton za ukazno vrstico", "token_regenerated" => "Nov eton ukazne vrstice je bil ustvarjen", "change_your_email" => "Spremeni elektronski naslov", "email_verification" => "E-potno sporoilo bo poslano na va stari IN novi e-potni naslov. Iz varnostnih razlogov se ne boste mogli prijaviti, dokler ne potrdite svojega novega e-potnega naslova. e niste prepriani, ali vaa namestitev Firefly III omogoa poiljanje e-pote, prosimo, ne uporabljajte te funkcije. e ste skrbnik, lahko to preizkusite v <a href="admin">Administracija</a>.", "email_changed_logout" => "Dokler ne potrdite svojega elektronskega naslova, se ne morete prijaviti.", "login_with_new_email" => "Zdaj se lahko prijavite z novim e-potnim naslovom.", "login_with_old_email" => "Znova se lahko prijavite s starim elektronskim naslovom.", "login_provider_local_only" => "To dejanje ni na voljo pri preverjanju pristnosti preko ":login_provider".", "external_user_mgt_disabled" => "To dejanje ni na voljo, e Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti.", "external_auth_disabled" => "To dejanje ni na voljo, e Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti.", "delete_local_info_only" => "Ker Firefly III ni odgovoren za upravljanje uporabnikov ali preverjanje pristnosti, bo ta funkcija izbrisala samo lokalne podatke Firefly III.", "oauth" => "OAuth", "profile_oauth_clients" => "Odjemalci OAuth", "profile_oauth_no_clients" => "Ustvarili niste e nobenega odjemalca OAuth.", "profile_oauth_clients_external_auth" => "e uporabljate zunanjega ponudnika preverjanja pristnosti, kot je Authelia, odjemalci OAuth ne bodo delovali. Uporabljate lahko samo osebne etone za dostop.", "profile_oauth_clients_header" => "Odjemalci", "profile_oauth_client_id" => "Client ID", "profile_oauth_client_name" => "Ime", "profile_oauth_client_secret" => "Skrivna koda", "profile_oauth_create_new_client" => "Ustvari novega odjemalca", "profile_oauth_create_client" => "Ustvari odjemalca", "profile_oauth_edit_client" => "Urejanje odjemalca", "profile_oauth_name_help" => "Nekaj, kar bodo vai uporabniki prepoznali in mu zaupali.", "profile_oauth_redirect_url" => "URL preusmeritve", "profile_oauth_redirect_url_help" => "URL povratnega klica avtorizacije vae aplikacije.", "profile_authorized_apps" => "Pooblaene aplikacije", "profile_authorized_clients" => "Pooblaeni odjemalci", "profile_scopes" => "Podroja", "profile_revoke" => "Odvzemi dostop", "profile_oauth_client_secret_title" => "Skrivna koda odjemalca", "profile_oauth_client_secret_expl" => "Tukaj je skrivna koda vaega odjemalca. To je edini as, da bo prikazana, zato je ne izgubite! Zdaj lahko uporabite to skrivno kodo za poiljanje zahtev API.", "profile_personal_access_tokens" => "Osebni dostopni etoni", "profile_personal_access_token" => "Osebni dostopni eton", "profile_oauth_confidential" => "Zaupno", "profile_oauth_confidential_help" => "Od odjemalca zahtevajte avtentikacijo s skrivno kodo. Zaupni odjemalci imajo lahko poverilnice na varen nain, ne da bi jih izpostavili nepooblaenim osebam. Javne aplikacije, kot so izvorne namizne aplikacije ali aplikacije JavaScript SPA, ne morejo varno hraniti skrivnih kod.", "profile_personal_access_token_explanation" => "Tukaj je va novi eton za osebni dostop. To je edini as, da bo prikazan, zato ga ne izgubite! Od zdaj naprej lahko uporabite ta eton za poiljanje zahtev API.", "profile_no_personal_access_token" => "Niste ustvarili nobenih osebnih etonov za dostop.", "profile_create_new_token" => "Ustvari nov eton", "profile_create_token" => "Ustvari eton", "profile_create" => "Ustvari", "profile_save_changes" => "Shrani spremembe", "profile_whoops" => "Ups!", "profile_something_wrong" => "Nekaj je lo narobe!", "profile_try_again" => "Nekaj je lo narobe. Prosim poskusite znova.", "amounts" => "Zneski", "multi_account_warning_unknown" => "Odvisno od vrste transakcije, ki jo ustvarite, lahko izvorni in/ali ciljni raun poznejih razdelitev preglasi tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi transakcije.", "multi_account_warning_withdrawal" => "Upotevajte, da bo izvorni raun poznejih razdelitev preglasilo tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi odliva.", "multi_account_warning_deposit" => "Upotevajte, da bo ciljni raun poznejih delitev preglasilo tisto, kar je opredeljeno v prvi delitvi priliva.", "multi_account_warning_transfer" => "Upotevajte, da bo izvorni + ciljni raun poznejih razdelitev preglasilo tisto, kar je definirano v prvi razdelitvi prenosa.", "export_data_title" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_menu" => "Izvozi podatke", "export_data_bc" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_main_title" => "Izvozi podatke iz Firefly III", "export_data_expl" => "Ta povezava vam omogoa izvoz vseh transakcij + meta podatkov iz Firefly III. Prosimo, glejte pomo (zgornja desna (?)-ikona) za ve informacij o postopku.", "export_data_all_transactions" => "Izvozi vse transakcije", "export_data_advanced_expl" => "e potrebujete naprednejo ali specifino vrsto izvoza, preberite pomo o uporabi konzolnega ukaza <code>php artisan help firefly-iii:export-data</code>.", "nr_of_attachments" => "Ena priloga|:count prilog", "attachments" => "Priloge", "edit_attachment" => "Uredi prilogo ":name"", "update_attachment" => "Posodobi prilogo", "delete_attachment" => "Izbrii prilogo ":name"", "attachment_deleted" => "Priloga ":name" izbrisana", "liabilities_deleted" => "Izbrisana odgovornost ":name"", "attachment_updated" => "Priloga ":name" je posodobljena", "upload_max_file_size" => "Najveja velikost datoteke: :size", "list_all_attachments" => "Seznam vseh prilog", "is_reconciled_fields_dropped" => "Ker je ta transakcija usklajena, ne boste mogli posodobiti raunov niti zneskov.", "title_expenses" => "Stroki", "title_withdrawal" => "Stroki", "title_revenue" => "Dohodki / prihodki", "title_deposit" => "Dohodki / prihodki", "title_transfer" => "Prenosi", "title_transfers" => "Prenosi", "submission_options" => "Monosti oddaje", "apply_rules_checkbox" => "Uporabite pravila", "fire_webhooks_checkbox" => "Sproite Webhooke", "select_source_account" => "Izberite ali vnesite veljavno ime izvornega rauna", "select_dest_account" => "Izberite ali vnesite veljavno ime ciljnega rauna", "convert_is_already_type_Withdrawal" => "Ta transakcija je e odliv", "convert_is_already_type_Deposit" => "Ta transakcija je e priliv", "convert_is_already_type_Transfer" => "Ta transakcija je e prenos", "convert_to_Withdrawal" => "Pretvori ":description" v odliv", "convert_to_Deposit" => "Pretvori ":description" v priliv", "convert_to_Transfer" => "Pretvori ":description" v prenos", "convert_options_WithdrawalDeposit" => "Pretvori odliv v priliv", "convert_options_WithdrawalTransfer" => "Pretvori odliv v prenos", "convert_options_DepositTransfer" => "Pretvori priliv v prenos", "convert_options_DepositWithdrawal" => "Pretvori polog v odliv", "convert_options_TransferWithdrawal" => "Pretvori prenos v odliv", "convert_options_TransferDeposit" => "Pretvori prenos v priliv", "convert_Withdrawal_to_deposit" => "Pretvori ta odliv v priliv", "convert_Withdrawal_to_transfer" => "Pretvori ta dvig v prenos", "convert_Deposit_to_withdrawal" => "Pretvori ta priliv v odliv", "convert_Deposit_to_transfer" => "Pretvori ta priliv v prenos", "convert_Transfer_to_deposit" => "Pretvori ta prenos v priliv", "convert_Transfer_to_withdrawal" => "Pretvori ta prenos v odliv", "convert_please_set_revenue_source" => "Izberite raun prihodkov iz katerega boste prenesli denar.", "convert_please_set_asset_destination" => "Izberite raun sredstev na katerega boste prenesli denar.", "convert_please_set_expense_destination" => "Izberite na kateri raun strokov bo el denar.", "convert_please_set_asset_source" => "Izberite raun sredstev iz katerega boste prenesli denar.", "convert_expl_w_d" => "Pri pretvorbi iz odliva v priliv bo denar poloen na prikazani ciljni raun, namesto da bi bil dvignjen z njega.|Pri pretvorbi iz odliva v priliv bo denar poloen na prikazane ciljne raune, namesto da se od njih umika.", "convert_expl_w_t" => "Pri pretvorbi odliva v prenos bo denar prenesen stran od izvornega rauna na drug raun sredstev ali obveznosti, namesto da bi bil porabljen na prvotnem raunu strokov.|Pri pretvarjanju odliva v prenos bo denar prenesen stran od izvornega rauna na druge raune sredstev ali obveznosti, namesto da bi bili porabljeni na prvotnih raunih odhodkov.", "convert_expl_d_w" => "Pri pretvorbi priliva v odliv, bo denar dvignjen s prikazanega izvornega rauna, namesto da bi bil poloen nanj.|Pri pretvorbi priliva v odliv, bo denar dvignjen s prikazanih izvornih raunov, namesto da bi bil poloen nanje.", "convert_expl_d_t" => "Ko pretvorite priliv v prenos, bo denar poloen na navedeni ciljni raun s katerega koli rauna sredstev ali obveznosti.|Ko pretvorite priliv v prenos, bo denar poloen na navedene ciljne raune s katerega koli vaih raunov sredstev ali obveznosti.", "convert_expl_t_w" => "Ko pretvorite nakazilo v odliv, bo denar porabljen na ciljnem raunu, ki ga nastavite tukaj, namesto da bi bil prenesen stran.|Ko pretvorite prenos v odliv, bo denar porabljen na ciljnih raunih, ki ste jih nastavili tukaj, namesto da bi bil premeen.", "convert_expl_t_d" => "Ko pretvorite nakazilo v priliv, bo denar poloen na ciljni raun, ki ga vidite tukaj, namesto da bi bil nakazan vanj.|Ko pretvorite nakazilo v priliv, bo denar poloen na ciljne raune, ki jih vidite tukaj, namesto da bi bil prenesen vanje.", "convert_select_sources" => "e elite dokonati pretvorbo, nastavite nov izvorni raun spodaj.|Za dokonanje pretvorbe nastavite nove izvorne raune spodaj.", "convert_select_destinations" => "Za dokonanje konverzije spodaj izberite nov ciljni raun.|Za dokonanje konverzije spodaj izberite nove ciljne raune.", "converted_to_Withdrawal" => "Transakcija je bila pretvorjena v odliv", "converted_to_Deposit" => "Transakcija je bila pretvorjena v priliv", "converted_to_Transfer" => "Transakcija je bila pretvorjena v prenos", "invalid_convert_selection" => "Raun, ki ste ga izbrali, je v tej transakciji e uporabljen ali pa ne obstaja.", "source_or_dest_invalid" => "Ne najdem pravilnih podrobnosti o transakciji. Pretvorba ni mogoa.", "convert_to_withdrawal" => "Pretvori v odliv", "convert_to_deposit" => "Pretvori v priliv", "convert_to_transfer" => "Pretvori v prenos", "create_new_withdrawal" => "Ustvari nov odliv", "create_new_deposit" => "Ustvari nov priliv", "create_new_transfer" => "Ustvari nov prenos", "create_new_asset" => "Ustvari nov raun sredstev", "create_new_liabilities" => "Ustvari novo obveznost", "create_new_expense" => "Ustvari nov raun strokov", "create_new_revenue" => "Ustvari nov raun prihodkov", "create_new_piggy_bank" => "Ustvari nov hranilnik", "create_new_bill" => "Ustvari nov raun", "create_new_subscription" => "Ustvari novo naronino", "create_new_rule" => "Ustvari novo pravilo", "create_currency" => "Ustvari novo valuto", "store_currency" => "Shrani novo valuto", "update_currency" => "Osvei valuto", "new_default_currency" => "":name" je zdaj privzeta valuta.", "default_currency_failed" => ":name ni bilo mogoe narediti za privzeto valuto. Preverite dnevnike.", "cannot_delete_currency" => "Ne morem izbrisati :name ker je v uporabi.", "cannot_delete_fallback_currency" => ":name je sistemska nadomestna valuta in je ni mogoe izbrisati.", "cannot_disable_currency_journals" => ":name ni mogoe onemogoiti, ker ga transakcije e vedno uporabljajo.", "cannot_disable_currency_last_left" => ":name ni mogoe onemogoiti, ker je to zadnja omogoena valuta.", "cannot_disable_currency_account_meta" => "Ne morem onemogoiti :name, ker je uporabljen v raunih sredstev.", "cannot_disable_currency_bills" => "Ni mogoe onemogoiti :name, ker se uporablja v raunu.", "cannot_disable_currency_recurring" => ":name ni mogoe onemogoiti, ker se uporablja v ponavljajoih se transakcijah.", "cannot_disable_currency_available_budgets" => ":name ni mogoe onemogoiti, ker se uporablja v ponavljajoih se transakcijah.", "cannot_disable_currency_budget_limits" => "Ni mogoe onemogoiti :name, ker se uporablja v proraunskih omejitvah.", "cannot_disable_currency_current_default" => ":name ni mogoe onemogoiti, ker je to trenutna privzeta valuta.", "cannot_disable_currency_system_fallback" => ":name ni mogoe onemogoiti, ker je sistemska privzeta valuta.", "disable_EUR_side_effects" => "Evro je rezervna valuta sistema v sili. e ga onemogoite, lahko pride do nenamernih stranskih uinkov in lahko razveljavi vao garancijo.", "deleted_currency" => "Valuta :name je izbrisana", "created_currency" => "Valuta :name je ustvarjena", "could_not_store_currency" => "Nove valute ni bilo mogoe shraniti.", "updated_currency" => "Valuta :name je posodobljena", "ask_site_owner" => "Prosim dogovorite se s :owner da doda, odstrani ali uredi valute.", "currencies_intro" => "Firefly III podpira razline valute, ki jih lahko nastavite in omogoite tukaj.", "make_default_currency" => "Nastavi za privzeto", "default_currency" => "privzeto", "currency_is_disabled" => "Onemogoeno", "enable_currency" => "Omogoi", "disable_currency" => "Onemogoi", "currencies_default_disabled" => "Veina teh valut je privzeto onemogoena. e jih elite uporabiti, jih morate najprej omogoiti.", "currency_is_now_enabled" => "Valuta ":name" je bila omogoena", "could_not_enable_currency" => "Ni bilo mogoe omogoiti valute ":name". Prosimo, preglejte dnevnike.", "currency_is_now_disabled" => "Valuta ":name" je bila onemogoena", "could_not_disable_currency" => "Ni bilo mogoe onemogoiti valute ":name". Mogoe je e v uporabi?", "mandatoryFields" => "Obvezna polja", "optionalFields" => "Izbirna polja", "options" => "Monosti", "daily_budgets" => "Dnevni prorauni", "weekly_budgets" => "Tedenski prorauni", "monthly_budgets" => "Meseni prorauni", "quarterly_budgets" => "etrtletni prorauni", "half_year_budgets" => "Polletni prorauni", "yearly_budgets" => "Letni prorauni", "other_budgets" => "asovni prorauni po meri", "budget_limit_not_in_range" => "Ta znesek velja od :start do :end:", "total_available_budget" => "Skupni razpololjivi proraun (med :start in :end)", "total_available_budget_in_currency" => "Skupni razpololjivi proraun v :currency", "see_below" => "glej spodaj", "create_new_budget" => "Ustvari nov proraun", "store_new_budget" => "Shrani nov proraun", "stored_new_budget" => "Nov proraun ":name" je shranjen", "available_between" => "Na voljo med :start in :end", "transactionsWithoutBudget" => "Stroki brez prorauna", "transactions_no_budget" => "Stroki brez prorauna med :start in :end", "spent_between" => "e porabljeno med :start in :end", "spent_between_left" => "Porabljeno :spent med :start in :end, preostane e :left.", "set_available_amount" => "Nastavi razpololjivo koliino", "update_available_amount" => "Posodobi razpololjivo koliino", "ab_basic_modal_explain" => "S tem obrazcem navedite, koliko priakujete, da boste lahko dodali v proraun (skupaj, v :currency) v navedenem obdobju.", "createBudget" => "Nov proraun", "invalid_currency" => "To je neveljavna valuta", "invalid_amount" => "Prosim, vnesite znesek", "set_ab" => "Razpololjivi proraunski znesek je nastavljen", "updated_ab" => "Razpololjivi proraunski znesek je posodobljen", "deleted_ab" => "Razpololjivi znesek prorauna je bil izbrisan", "deleted_bl" => "Proraunski znesek je bil odstranjen", "alt_currency_ab_create" => "Nastavite razpololjivi proraun v drugi valuti", "bl_create_btn" => "Nastavite proraun v drugi valuti", "inactiveBudgets" => "Neaktivni prorauni", "without_budget_between" => "Transakcije brez prorauna med :start in :end", "delete_budget" => "Izbrii proraun ":name"", "deleted_budget" => "Proraun ":name" izbrisan", "edit_budget" => "Uredi proraun ":name"", "updated_budget" => "Proraun ":name" je posodobljen", "update_amount" => "Posodobi znesek", "update_budget" => "Posodobi proraun", "update_budget_amount_range" => "Posodobi (priakovani) razpololjivi znesek med :start in :end", "set_budget_limit_title" => "Nastavite proraunski znesek za proraun :budget med :start in :end", "set_budget_limit" => "Doloite proraunski znesek", "budget_period_navigator" => "Obdobje", "info_on_available_amount" => "Kaj imam na voljo?", "available_amount_indication" => "Uporabi te zneske za informacijo kaken bi bil skupni proraun.", "suggested" => "Predlagano", "average_between" => "Povpreno med :start in :end", "transferred_in" => "Preneseno (v)", "transferred_away" => "Preneseno (iz)", "auto_budget_none" => "Brez samodejnega prorauna", "auto_budget_reset" => "Nastavite fiksni znesek za vsako obdobje", "auto_budget_rollover" => "Dodajte znesek za vsako obdobje", "auto_budget_adjusted" => "Vsako obdobje dodajte znesek in popravite preveliko porabo", "auto_budget_period_daily" => "Dnevno", "auto_budget_period_weekly" => "Tedensko", "auto_budget_period_monthly" => "Meseno", "auto_budget_period_quarterly" => "etrtletno", "auto_budget_period_half_year" => "Polletno", "auto_budget_period_yearly" => "Letno", "auto_budget_help" => "Ve o tej funkciji lahko preberete v pomoi. Kliknite ikono zgoraj desno (?).", "auto_budget_reset_icon" => "Ta proraun bo nastavljen periodino", "auto_budget_rollover_icon" => "Proraunski znesek se bo obasno poveeval", "auto_budget_adjusted_icon" => "Proraunski znesek se bo obasno poveeval in popravljal za prekomerno porabo", "remove_budgeted_amount" => "Odstrani proraunski znesek v :currency", "subscription" => "Naronina", "not_expected_period" => "Ni priakovano v tem obdobju", "subscriptions_in_group" => "Naronine v skupini "%{title}"", "subscr_expected_x_times" => "Priakujte, da boste v tem obdobju plaali %{amount} %{times}-krat", "not_or_not_yet" => "Ne (e)", "visit_bill" => "Obiite raun ":name" v Firefly III", "match_between_amounts" => "Raun se ujema s transakcijami med :low in :high.", "running_again_loss" => "Prej povezane transakcije s tem raunom lahko izgubijo povezavo, e se (ne ve) ujemajo s pravilom(-i).", "bill_related_rules" => "Pravila povezana s tem raunom", "repeats" => "Ponovitve", "bill_end_date_help" => "Izbirno polje. Raun naj bi se konal na ta datum.", "bill_extension_date_help" => "Izbirno polje. Raun je treba podaljati (ali preklicati) na ali pred tem datumom.", "bill_end_index_line" => "Ta raun se kona dne :date", "bill_extension_index_line" => "Ta raun je treba podaljati ali preklicati dne :date", "connected_journals" => "Povezane transakcije", "auto_match_on" => "Samodejno povezano s Firefly III", "auto_match_off" => "Ne povezano samodejno s Firefly III", "next_expected_match" => "Naslednje priakovano ujemanje", "delete_bill" => "Izbrii raun ":name"", "deleted_bill" => "Raun ":name" je izbrisan", "edit_bill" => "Uredi raun ":name"", "more" => "Ve", "rescan_old" => "Znova zaenite pravila za vse transakcije", "update_bill" => "Posodobi raun", "updated_bill" => "Raun ":name" je posodobljen", "store_new_bill" => "Shrani nov raun", "stored_new_bill" => "Nov raun ":name" je shranjen", "cannot_scan_inactive_bill" => "Neaktivnih raunom ni mogoe pregledati.", "rescanned_bill" => "Ponovno pregledal vse in povezal :count transakcije z raunom.|Znova pregledal vse in povezal :count transakcij z raunom.", "average_bill_amount_year" => "Povpreen znesek rauna (:year)", "average_bill_amount_overall" => "Povpreen znesek rauna (vseh)", "bill_is_active" => "Raun je aktiven", "bill_expected_between" => "Priakovano med :start in :end", "bill_will_automatch" => "Raun bo samodejno povezan z ujemajoimi se transakcijami", "skips_over" => "preskoi", "bill_store_error" => "Pri shranjevanju novega rauna je prilo do nepriakovane napake. Preverite datoteke dnevnika", "list_inactive_rule" => "neaktivno pravilo", "bill_edit_rules" => "Firefly III bo poskual urediti tudi pravilo v zvezi s tem predlogom pravila. e ste to pravilo uredili sami, Firefly III ne bo spremenil niesar.|Firefly III bo poskual urediti tudi pravila :count, povezana s tem raunom. e pa ste ta pravila uredili sami, Firefly III ne bo spremenil niesar.", "bill_expected_date" => "Priakovano :date", "bill_expected_date_js" => "Priakovano {date}", "expected_amount" => "(Priakovan) znesek", "bill_paid_on" => "Plaano na {date}", "bill_repeats_weekly" => "Ponovi vsak teden", "bill_repeats_monthly" => "Ponavlja se meseno", "bill_repeats_quarterly" => "Ponavlja se etrtletno", "bill_repeats_half-year" => "Ponavlja se vsake pol leta", "bill_repeats_yearly" => "Ponovi se vsako leto", "bill_repeats_weekly_other" => "Ponavlja se vsak drugi teden", "bill_repeats_monthly_other" => "Ponavlja se vsak drugi mesec", "bill_repeats_quarterly_other" => "Ponovi vsako drugo etrtletje", "bill_repeats_half-year_other" => "Ponovi se vsako leto", "bill_repeats_yearly_other" => "Ponavlja se vsako drugo leto", "bill_repeats_weekly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} tednov", "bill_repeats_monthly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} mesecev", "bill_repeats_quarterly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} etrtletij", "bill_repeats_half-year_skip" => "Ponovi se vsake {skip} pol leta", "bill_repeats_yearly_skip" => "Ponovi se vsakih {skip} let", "subscriptions" => "Naronine", "go_to_subscriptions" => "Pojdite na svoje naronine", "forever" => "V nedolged", "extension_date_is" => "Datum podaljanja je {date}", "i_am_owed_amount" => "Dolan sem znesek", "i_owe_amount" => "Dolgujem znesek", "inactive_account_link" => "Imate :count neaktivnih (arhiviranih) raunov, ki si jih lahko ogledate na tej loeni strani.|Imate :count neaktivnih (arhiviranih) raunov, ki si jih lahko ogledate na tej loeni strani.", "all_accounts_inactive" => "To so vai neaktivni rauni.", "active_account_link" => "Ta povezava vodi nazaj do vaih aktivnih raunov.", "account_missing_transaction" => "Rauna #:id (":name") si ni mogoe neposredno ogledati, vendar Firefly-u manjkajo informacije o preusmeritvi.", "cc_monthly_payment_date_help" => "Izberite katero koli leto in kateri koli mesec, vseeno bo prezrt. Pomemben je le dan v mesecu.", "details_for_asset" => "Podrobnosti za raun sredstev ":name"", "details_for_expense" => "Podrobnosti rauna strokov ":name"", "details_for_revenue" => "Podrobnosti za raun prihodkov ":name"", "details_for_cash" => "Podrobnosti za gotovinski raun ":name"", "store_new_asset_account" => "Shrani nov raun sredstev", "store_new_expense_account" => "Shrani nov raun strokov", "store_new_revenue_account" => "Shrani nov raun prihodkov", "edit_asset_account" => "Uredi raun sredstev ":name"", "edit_expense_account" => "Uredi raun strokov ":name"", "edit_revenue_account" => "Uredi raun prihodkov ":name"", "delete_asset_account" => "Izbrii raun sredstev ":name"", "delete_expense_account" => "Izbrii raun strokov ":name"", "delete_revenue_account" => "Izbrii raun prihodkov ":name"", "delete_liabilities_account" => "Izbrii obveznost ":name"", "asset_deleted" => "Raun sredstev ":name" je bil uspeno izbrisan", "account_deleted" => "Uspeno izbrisan raun ":name"", "expense_deleted" => "Raun strokov ":name" je bil uspeno izbrisan", "revenue_deleted" => "Raun prihodkov ":name" je bil uspeno izbrisan", "update_asset_account" => "Posodobite raun sredstev", "update_undefined_account" => "Posodobi raun", "update_liabilities_account" => "Uredi obveznost", "update_expense_account" => "Posodobi raun strokov", "update_revenue_account" => "Posodobi raun prihodkov", "make_new_asset_account" => "Ustvari nov raun sredstev", "make_new_expense_account" => "Ustvari nov raun strokov", "make_new_revenue_account" => "Ustvari nov raun prihodkov", "make_new_liabilities_account" => "Ustvari novo obveznost", "asset_accounts" => "Rauni sredstev", "undefined_accounts" => "Rauni", "asset_accounts_inactive" => "Rauni sredstev (neaktivno)", "expense_account" => "Raun strokov", "expense_accounts" => "Rauni strokov", "expense_accounts_inactive" => "Rauni sredstev (neaktivno)", "revenue_account" => "Raun prihodkov", "revenue_accounts" => "Rauni prihodkov", "revenue_accounts_inactive" => "Rauni prihodkov (neaktivno)", "cash_accounts" => "Gotovinski rauni", "Cash account" => "Gotovinski raun", "liabilities_accounts" => "Obveznosti", "liabilities_accounts_inactive" => "Obveznosti (neaktivno)", "reconcile_account" => "Uskladi raun: ":account"", "overview_of_reconcile_modal" => "Pregled usklajevanja", "delete_reconciliation" => "Izbrii uskladitev", "update_reconciliation" => "Posodobi uskladitev", "amount_cannot_be_zero" => "Znesek ne sme biti ni", "end_of_reconcile_period" => "Konec obdobja usklajevanja :period", "start_of_reconcile_period" => "Zaetek obdobja usklajevanja :period", "start_balance" => "Zaetno stanje", "end_balance" => "Konno stanje", "update_balance_dates_instruction" => "Zgornje zneske in datume uskladite z bannim izpiskom in pritisnite Zani usklajevanje", "select_transactions_instruction" => "Izberite transakcije, ki so prikazane v bannem izpisku.", "select_range_and_balance" => "Najprej preverite obseg datuma in stanje. Nato pritisnite Zani usklajevanje", "date_change_instruction" => "e zdaj spremenite asovno obdobje, se celotna zgodovina izgubi.", "update_selection" => "Posodobi izbor", "store_reconcile" => "Shrani uskladitev", "reconciliation_transaction" => "Uskladitvena transakcija", "Reconciliation" => "Usklajevanje", "reconciliation" => "Usklajevanje", "reconcile_options" => "Monosti usklajevanja", "reconcile_range" => "Obseg usklajevanja", "start_reconcile" => "Zani usklajevanje", "cash_account_type" => "Gotovina", "cash" => "gotovina", "cant_find_redirect_account" => "Firefly III vas je poskual preusmeriti, a ni mogel. Oprostite za to. Nazaj na kazalo.", "account_type" => "Vrsta rauna", "save_transactions_by_moving" => "Shranite to transakcijo tako, da jo premaknete na drug raun:|Shranite te transakcije tako, da jih premaknete na drug raun:", "save_transactions_by_moving_js" => "Brez transakcij|Shranite to transakcijo tako, da jo premaknete na drug raun. |Shranite te transakcije tako, da jih premaknete na drug raun.", "stored_new_account" => "Nov raun ":name" je shranjen!", "stored_new_account_js" => "Nov raun "<a href="accounts/show/{ID}">{name}</a>" je shranjen!", "updated_account" => "Raun ":name" je posodobljen", "updated_account_js" => "Posodobljen raun "<a href="accounts/show/{ID}">{title}</a>".", "credit_card_options" => "Monosti kreditne kartice", "no_transactions_account" => "Ni transakcij (za to obdobje) za raun sredstev ":name".", "no_transactions_period" => "V tem obdobju ni transakcij.", "no_data_for_chart" => "Za ustvarjanje tega diagrama (e) ni dovolj informacij.", "select_at_least_one_account" => "Prosim izberite vsaj en raun sredstev", "select_at_least_one_category" => "Prosim izberite vsaj eno kategorijo", "select_at_least_one_budget" => "Prosim izberite vsaj en proraun", "select_at_least_one_tag" => "Prosim izberite vsaj eno oznako", "select_at_least_one_expense" => "Prosim izberite vsaj eno kombinacijo raunov za stroke/prihodke. e jih nimate (prazen seznam), to poroilo ni na voljo.", "account_default_currency" => "To bo privzeta valuta tega rauna.", "reconcile_has_more" => "V Firefly III glavni knjigi je ve denarja, kot vaa banka trdi, da bi morali imeti. Obstaja ve monosti. Izberi, kaj eli storiti. Nato pritisni "Potrdi usklajevanje".", "reconcile_has_less" => "V Firefly III glavni knjigi je manj denarja, kot vaa banka trdi, da bi morali imeti. Obstaja ve monosti. Izberite, kaj elite storiti. Nato pritisnite "Potrdi usklajevanje".", "reconcile_is_equal" => "Firefly III glavna knjiga in vai banni izpiski se ujemajo. Niesar vam ni treba storiti. Pritisnite Potrdi usklajevanje, da potrdite vnos.", "create_pos_reconcile_transaction" => "Poisti izbrane transakcije in ustvarite popravek, ki bo dodal :amount na ta raun sredstev.", "create_neg_reconcile_transaction" => "Poisti izbrane transakcije in ustvari popravek, ki bo odvzel :amount s tega rauna sredstev.", "reconcile_do_nothing" => "Poisti izbrane transakcije, vendar jih ne popravi.", "reconcile_go_back" => "Popravke lahko kadar koli uredite ali izbriete.", "must_be_asset_account" => "Uskladite lahko samo raune sredstev", "reconciliation_stored" => "Usklajevanje je shranjeno", "reconciliation_error" => "Zaradi napake so bile transakcije oznaene kot usklajene, vendar popravek ni bil shranjen: :error.", "reconciliation_transaction_title" => "Uskladitev (:from do :to)", "sum_of_reconciliation" => "Vsota uskladitev", "reconcile_this_account" => "Uskladi ta raun", "reconcile" => "Uskladi", "show" => "Prikai", "confirm_reconciliation" => "Potrdite uskladitev", "submitted_start_balance" => "Predloeno zaetno stanje", "selected_transactions" => "Izbrane transakcije (:count)", "already_cleared_transactions" => "e obraunane transakcije (:count)", "submitted_end_balance" => "Predloeno konno stanje", "initial_balance_description" => "Zaetno stanje za ":account"", "liability_credit_description" => "Dobropis obveznosti za ":account"", "interest_calc_" => "neznano", "interest_calc_daily" => "Na dan", "interest_calc_monthly" => "Na mesec", "interest_calc_yearly" => "Na leto", "interest_calc_weekly" => "Tedensko", "interest_calc_half-year" => "Na pol leta", "interest_calc_quarterly" => "Na etrtletje", "initial_balance_account" => "Zaetno stanje na raunu :account", "list_options" => "Seznam monosti", "new_category" => "Nova kategorija", "create_new_category" => "Ustvari novo kategorijo", "without_category" => "Brez kategorije", "update_category" => "Posodobi kategorije", "updated_category" => "Kategorija ":name" je posodobljena", "categories" => "Kategorije", "edit_category" => "Uredi kategorijo ":name"", "no_category" => "(brez kategorije)", "unknown_category_plain" => "Brez kategorije", "category" => "Kategorija", "delete_category" => "Izbrii kategorijo ":name"", "deleted_category" => "Kategorija ":name" je izbrisana", "store_category" => "Shrani novo kategorijo", "stored_category" => "Nova kategorija ":name" je shranjena", "without_category_between" => "Brez kategorije med :start in :end", "wait_loading_transaction" => "Poakajte, da se obrazec naloi", "wait_loading_data" => "Poakajte, da se vai podatki naloijo...", "wait_attachments" => "Poakajte, da se priloge naloijo.", "errors_upload" => "Nalaganje ni uspelo. Preverite, ali je v konzoli brskalnika prilo do napake.", "amount_foreign_if" => "Znesek v tuji valuti, e obstaja", "amount_destination_account" => "Znesek v valuti ciljnega rauna", "edit_transaction_title" => "Uredi transakcijo ":description"", "unreconcile" => "Razveljavi uskladitev", "update_withdrawal" => "Posodobi odliv", "update_deposit" => "Posodobi priliv", "update_transaction" => "Posodobi transakcije", "update_transfer" => "Posodobi prenos", "updated_withdrawal" => "Odliv ":description" je posodobljen", "updated_deposit" => "Priliv ":description" je posodobljen", "updated_transfer" => "Prenos ":description" je posodobljen", "no_changes_withdrawal" => "Odliv ":description" ni bil spremenjen.", "no_changes_deposit" => "Priliv ":description" ni bil spremenjen.", "no_changes_transfer" => "Prenos ":description" ni bil spremenjen.", "delete_withdrawal" => "Odliv ":description" je izbrisan", "delete_deposit" => "Izbrii priliv ":description"", "delete_transfer" => "Izbrii prenos ":description"", "deleted_withdrawal" => "Odliv ":description" je uspeno izbrisan", "deleted_deposit" => "Priliv ":description" je uspeno izbrisan", "deleted_transfer" => "Prenos ":description" je uspeno izbrisan", "deleted_reconciliation" => "Transakcija usklajevanja ":description" je bila uspeno izbrisana", "stored_journal" => "Nova transakcija ":description" je uspeno ustvarjena", "stored_journal_js" => "Nova transakcija "{{description}}" je uspeno ustvarjena", "stored_journal_no_descr" => "Vaa nova transakcija je uspeno ustvarjena", "updated_journal_no_descr" => "Vaa transakcija je bila uspeno posodobljena", "select_transactions" => "Izberi transakcije", "rule_group_select_transactions" => "Uporabi ":title" za transakcije", "rule_select_transactions" => "Uporabi ":title" za transakcije", "stop_selection" => "Konaj z izbiro transakcij", "reconcile_selected" => "Uskladi", "mass_delete_journals" => "Izbrii tevilo transakcij", "mass_edit_journals" => "Uredi ve transakcij", "mass_bulk_journals" => "Mnoino urejanje transakcij", "mass_bulk_journals_explain" => "Ta obrazec vam omogoa spreminjanje lastnosti spodaj navedenih transakcij v eni obseni posodobitvi. Vse transakcije v tabeli bodo posodobljene, ko spremenite parametre, ki jih vidite tukaj.", "part_of_split" => "Ta transakcija je del razdeljene transakcije. e niste izbrali vseh razdelitev, boste morda na koncu spremenili le polovico transakcije.", "bulk_set_new_values" => "S spodnjimi vnosi nastavi nove vrednosti. e jih pusti prazne, bodo za vse prazne. Upotevajte tudi, da bo proraun dodeljen samo odlivom.", "no_bulk_category" => "Ne posodobi kategorije", "no_bulk_budget" => "Ne posodobi prorauna", "no_bulk_tags" => "Ne posodobi oznak(e)", "replace_with_these_tags" => "Zamenjaj s temi oznakami", "append_these_tags" => "Dodaj te oznake", "mass_edit" => "Uredi izbrano posamino", "bulk_edit" => "Uredi izbrano v vejem obsegu", "mass_delete" => "Izbrii izbrano", "cannot_edit_other_fields" => "Drugih polj ne morete mnoino urejati, ker ni prostora za prikaz. e elite urediti ta polja, sledite povezavi in jih uredite posebej.", "cannot_change_amount_reconciled" => "Zneska usklajenih transakcij ne morete spremeniti.", "no_budget" => "(brez prorauna)", "no_bill" => "(ni rauna)", "account_per_budget" => "Porabljeno po proraunu", "account_per_category" => "Raun po kategoriji", "create_new_object" => "Ustvari", "empty" => "(prazno)", "all_other_budgets" => "(vsi ostali prorauni)", "all_other_accounts" => "(vsi ostali rauni)", "expense_per_source_account" => "Stroki po raunih", "expense_per_destination_account" => "Stroki na ciljnem raunu", "income_per_destination_account" => "Dohodek na ciljni raun", "spent_in_specific_category" => "Porabljeno v kategoriji ":category"", "earned_in_specific_category" => "Prislueno v kategoriji ":category"", "spent_in_specific_tag" => "Porabljeno v oznaki ":tag"", "earned_in_specific_tag" => "Zaslueno v oznaki ":tag"", "income_per_source_account" => "Dohodek na izvorni raun", "average_spending_per_destination" => "Povpreni stroki na ciljni raun", "average_spending_per_source" => "Povpreni stroki na izvorni raun", "average_earning_per_source" => "Povpreni zasluek na izvorni raun", "average_earning_per_destination" => "Povpreni zasluek na ciljni raun", "account_per_tag" => "Raun po oznaki", "tag_report_expenses_listed_once" => "Stroki in prihodki niso nikoli navedeni dvakrat. e ima transakcija ve oznak, se lahko prikae le pod eno od njenih oznak. Morda se zdi, da na tem seznamu manjkajo podatki, vendar bodo zneski pravilni.", "double_report_expenses_charted_once" => "Odhodki in prihodki niso nikoli prikazani dvakrat. e ima transakcija ve oznak, se lahko prikae le pod eno od njenih oznak. Morda se zdi, da v tem grafikonu manjkajo podatki, vendar bodo zneski pravilni.", "tag_report_chart_single_tag" => "Ta grafikon velja za posamezno oznako. e ima transakcija ve oznak, se lahko to, kar vidite tukaj, odraa tudi v grafikonih drugih oznak.", "tag" => "Oznaka", "no_budget_squared" => "(brez prorauna)", "perm-delete-many" => "Brisanje ve elementov naenkrat je lahko zelo motee. Bodite previdni. S te strani lahko izbriete del razdeljene transakcije, zato bodite previdni.", "mass_deleted_transactions_success" => "Izbrisano :count transakcij.|Izbrisano :count transakcij.", "mass_edited_transactions_success" => "Posodobljeno :count transakcij.|Posodobljeno :count transakcij.", "opt_group_" => "(brez tipa rauna)", "opt_group_no_account_type" => "(brez tipa rauna)", "opt_group_defaultAsset" => "Privzeti rauni sredstev", "opt_group_savingAsset" => "Varevalni raun", "opt_group_sharedAsset" => "Skupni rauni sredstev", "opt_group_ccAsset" => "Kreditne kartice", "opt_group_cashWalletAsset" => "Gotovina", "opt_group_expense_account" => "Rauni odhodkov", "opt_group_revenue_account" => "Rauni prihodkov", "opt_group_l_Loan" => "Obveznost: Posojilo", "opt_group_cash_account" => "Gotovinski raun", "opt_group_l_Debt" => "Obveznost: Dolg", "opt_group_l_Mortgage" => "Obveznost: Hipoteka", "opt_group_l_Credit card" => "Obveznost: Kreditna kartica", "notes" => "Opombe", "unknown_journal_error" => "Transakcije ni bilo mogoe shraniti. Preverite datoteke dnevnika.", "attachment_not_found" => "Te priloge ni bilo mogoe najti.", "journal_link_bill" => "Ta transakcija je povezana z raunom <a href=":route">:name</a>. e eli povezavo prekiniti, odstranite kljukico. Uporabite pravila, da jo poveete z drugim raunom.", "transaction_stored_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija t. #{ID} ("{title}")</a> je bila shranjena.", "transaction_new_stored_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija t. #{ID}</a> je bila shranjena.", "transaction_updated_link" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija t. #{ID}</a> ("{title}") je bila posodobljena.", "transaction_updated_no_changes" => "<a href="transactions/show/{ID}">Transakcija t. #{ID}</a> ("{title}") ni prejela nobenih sprememb.", "first_split_decides" => "Prva razdelitev doloa vrednost tega polja", "first_split_overrules_source" => "Prva razdelitev lahko razveljavi izvorni raun", "first_split_overrules_destination" => "Prva razdelitev lahko razveljavi ciljni raun", "spent_x_of_y" => "Porabljen {amount} od {total}", "welcome" => "Dobrodoli v Firefly III!", "submit" => "Potrdite", "submission" => "Predloitev", "submit_yes_really" => "Predloite (vem kaj ponem)", "getting_started" => "Kako zaeti", "to_get_started" => "Lepo je videti, da ste uspeno namestili Firefly III. e elite zaeti z uporabo tega orodja, vnesite ime banke in stanje glavnega tekoega rauna. Ne skrbite, e imate ve raunov. Lahko jih dodate pozneje. Firefly III pa potrebuje nekaj za zaetek.", "savings_balance_text" => "Firefly III ti bo samodejno ustvaril varevalni raun. Privzeto na varevalnem raunu ne bo nobenega denarja, e pa Firefly III zaupate stanje, bo le-to nastavljeno.", "finish_up_new_user" => "To je to! Nadaljujete s pritiskom na <strong>Polji</strong>. Preusmerjeni boste na kazalo Firefly III.", "stored_new_accounts_new_user" => "Juhu! Vai novi rauni so shranjeni.", "set_preferred_language" => "e elite uporabiti Firefly III v drugem jeziku, prosimo, oznaite tukaj.", "language" => "Jezik", "new_savings_account" => ":bank_name varevalni raun", "cash_wallet" => "Gotovina", "currency_not_present" => "e valuta, ki jo obiajno uporabljate, ni navedena, ne skrbite. Ustvarite lahko lastne valute pod Monosti> Valute.", "transaction_table_description" => "Tabela z vaimi transakcijami", "opposing_account" => "Nasprotni raun", "yourAccounts" => "Vai rauni", "your_accounts" => "Pregled raunov", "category_overview" => "Pregled kategorij", "expense_overview" => "Pregled raunov strokov", "revenue_overview" => "Pregled raunov prihodkov", "budgetsAndSpending" => "Prorauni in poraba", "budgets_and_spending" => "Prorauni in poraba", "go_to_budget" => "Pojdi na proraun "{budget}"", "go_to_deposits" => "Pojdi na prilive", "go_to_expenses" => "Pojdi na izdatke", "savings" => "Prihranki", "newWithdrawal" => "Nov stroek", "newDeposit" => "Nov priliv", "newTransfer" => "Nov prenos", "bills_to_pay" => "Rauni za plailo", "per_day" => "Na dan", "left_to_spend_per_day" => "Ostane za porabit na dan", "bills_paid" => "Plaani rauni", "custom_period" => "Obdobje po meri", "reset_to_current" => "Ponastavi na trenutno obdobje", "select_period" => "Izberite obdobje", "currency" => "Valuta", "preferences" => "Monosti", "logout" => "Odjava", "logout_other_sessions" => "Odjavi vse druge seje", "toggleNavigation" => "Preklopi navigacijo", "searchPlaceholder" => "Iskanje...", "version" => "Razliica", "dashboard" => "Nadzorna ploa", "income_and_expense" => "Prihodki in odhodki", "all_money" => "Ves va denar", "unknown_source_plain" => "Neznan izvorni raun", "unknown_dest_plain" => "Neznan ciljni raun", "unknown_any_plain" => "Neznan raun", "unknown_budget_plain" => "Ni prorauna", "available_budget" => "Razpololjiv proraun ({currency})", "currencies" => "Valute", "activity" => "Dejavnost", "usage" => "Uporaba", "accounts" => "Rauni", "Asset account" => "Raun sredstev", "Default account" => "Raun sredstev", "Expense account" => "Raun strokov", "Revenue account" => "Raun prihodkov", "Initial balance account" => "Zaetno stanje", "account_type_Asset account" => "Raun sredstev", "account_type_Expense account" => "Raun strokov", "account_type_Revenue account" => "Raun prihodkov", "account_type_Debt" => "Dolg", "account_type_Loan" => "Posojilo", "account_type_Mortgage" => "Hipoteka", "account_type_debt" => "Dolg", "account_type_loan" => "Posojilo", "account_type_mortgage" => "Hipoteka", "account_type_Credit card" => "Kreditna kartica", "credit_card_type_monthlyFull" => "Polno plailo vsak mesec", "liability_direction_credit" => "Dolan sem ta dolg", "liability_direction_debit" => "Ta dolg dolgujem nekomu drugemu", "liability_direction_credit_short" => "Ta dolg je bil dolgovan", "liability_direction_debit_short" => "Dolgujem", "liability_direction__short" => "Neznano", "liability_direction_null_short" => "Neznano", "Liability credit" => "Kredit za obveznost", "budgets" => "Prorauni", "tags" => "Oznake", "reports" => "Poroila", "transactions" => "Transakcije", "expenses" => "Stroki", "income" => "Dohodki / prihodki", "transfers" => "Prenosi", "moneyManagement" => "Upravljanje denarja", "money_management" => "Upravljanje denarja", "tools" => "Orodja", "piggyBanks" => "Hranilniki", "piggy_banks" => "Hranilniki", "amount_x_of_y" => "{current} od {total}", "bills" => "Rauni", "withdrawal" => "Odliv", "opening_balance" => "Zaetno stanje", "deposit" => "Priliv", "account" => "Raun", "transfer" => "Prenos", "Withdrawal" => "Odliv", "Deposit" => "Priliv", "Transfer" => "Prenos", "bill" => "Raun", "yes" => "Da", "no" => "Ne", "amount" => "Znesek", "overview" => "Pregled", "saveOnAccount" => "Shrani na raun", "unknown" => "Neznano", "monthly" => "Meseno", "profile" => "Profil", "errors" => "Napake", "debt_start_date" => "Zaetni datum dolga", "debt_start_amount" => "Zaetni znesek dolga", "debt_start_amount_help" => "Vedno je najbolje, da to vrednost nastavite na negativno vrednost. Za ve informacij preberite strani s pomojo (zgornja desna (?)-ikona).", "interest_period_help" => "To polje je zgolj kozmetino in ga ne bomo izraunali namesto vas. Kot se je izkazalo, so banke zelo zahrbtne, zato Firefly III nikoli ne zadane pravilno.", "store_new_liabilities_account" => "Shrani novo obveznost", "edit_liabilities_account" => "Uredi obveznost ":name"", "financial_control" => "Nadzor financ", "accounting" => "Raunovodstvo", "automation" => "Avtomatizacija", "others" => "Drugo", "classification" => "Klasifikacija", "store_transaction" => "Shrani transakcijo", "report_default" => "Privzeto finanno poroilo med :start in :end", "report_audit" => "Pregled zgodovine transakcij med :start in :end", "report_category" => "Poroilo po kategorijah med :start in :end", "report_double" => "Poroilo o odhodkih/prihodkih med :start in :end", "report_budget" => "Poroilo proraunov med :start in :end", "report_tag" => "Poroilo oznakah med :start in :end", "quick_link_reports" => "Hitre povezave", "quick_link_examples" => "To so le nekateri primeri povezav za zaetek. Oglejte si strani za pomo pod gumbom (?) za informacije o vseh poroilih in "arobnih besedah", ki jih lahko uporabite.", "quick_link_default_report" => "Privzeto finanno poroilo", "quick_link_audit_report" => "Pregled zgodovine transakcij", "report_this_month_quick" => "Tekoi mesec, vsi rauni", "report_last_month_quick" => "Zadnji mesec, vsi rauni", "report_this_year_quick" => "Tekoe leto, vsi rauni", "report_this_fiscal_year_quick" => "Tekoe fiskalno leto, vsi rauni", "report_all_time_quick" => "Kadarkoli, vsi rauni", "reports_can_bookmark" => "Poroila lahko shranite med zaznamke.", "incomeVsExpenses" => "Prihodki napram odhodkom", "accountBalances" => "Stanje na raunih", "balanceStart" => "Stanje na zaetku obdobja", "balanceEnd" => "Stanje na koncu obdobja", "splitByAccount" => "Razdeljeno po raunih", "coveredWithTags" => "Z oznakami", "leftInBudget" => "Ostanek v proraunu", "left_in_debt" => "Dolgovani znesek", "sumOfSums" => "Vsota vsot", "noCategory" => "(brez kategorije)", "notCharged" => "Ne (e) zaraunano", "inactive" => "Neaktivno", "active" => "Aktiven", "difference" => "Razlika", "money_flowing_in" => "Na", "money_flowing_out" => "Iz", "topX" => "prvih :number", "show_full_list" => "Pokaite celoten seznam", "show_only_top" => "Pokaite samo prvih :number", "report_type" => "Vrsta poroila", "report_type_default" => "Privzeto finanno poroilo", "report_type_audit" => "Pregled zgodovine transakcij (revizija)", "report_type_category" => "Poroilo kategorij", "report_type_budget" => "Poroilo proraunov", "report_type_tag" => "Poroilo oznak", "report_type_double" => "Poroilo o odhodkih/prihodkih", "more_info_help" => "Ve informacij o teh vrstah poroil lahko najdete na straneh s pomojo. Pritisnite ikono (?) v zgornjem desnem kotu.", "report_included_accounts" => "Vkljueni rauni", "report_date_range" => "Datumski obseg", "report_preset_ranges" => "Prednastavljeni obsegi", "shared" => "Skupni", "fiscal_year" => "Fiskalno leto", "income_entry" => "Prihodki na rauni ":name" med :start in :end", "expense_entry" => "Stroki na raunu ":name" med :start in :end", "category_entry" => "Odhodki in prihodki v kategoriji ":name" med :start in :end", "budget_spent_amount" => "Stroki v proraunu "::budget" med :start in :end", "balance_amount" => "Stroki v proraunu ":budget", plaani iz rauna ":account" med :start in :end", "no_audit_activity" => "Na raun ni bila zabeleena nobena dejavnost <a href=":url" title=":account_name">:account_name</a> med :start in :end.", "audit_end_balance" => "Stanje na raunu <a href=":url" title=":account_name">:account_name</a> na koncu :end je bilo :balance", "reports_extra_options" => "Dodatne monosti", "report_has_no_extra_options" => "To poroilo nima dodatnih monosti", "reports_submit" => "Ogled poroila", "end_after_start_date" => "Konni datum poroila mora biti po zaetnem datumu.", "select_category" => "Izberi kategorije", "select_budget" => "Izberi proraun(e).", "select_tag" => "Izberi oznake.", "income_per_category" => "Prihodki po kategoriji", "expense_per_category" => "Stroki po kategorijah", "expense_per_budget" => "Stroki po proraunu", "income_per_account" => "Prihodki pa raunu", "expense_per_account" => "Stroki po raunih", "expense_per_tag" => "Stroki po oznakah", "income_per_tag" => "Prihodki po oznaki", "include_expense_not_in_budget" => "Vkljueni stroki niso v izbranih proraunih", "include_expense_not_in_account" => "Vkljueni stroki niso v izbranih raunih", "include_expense_not_in_category" => "Vkljueni stroki niso v izbranih kategorijah", "include_income_not_in_category" => "Vkljueni prihodki niso v izbranih kategorijah", "include_income_not_in_account" => "Vkljueni prihodki niso v izbranih raunih", "include_income_not_in_tags" => "Vkljueni prihodki nimajo izbranih oznak", "include_expense_not_in_tags" => "Vkljueni stroki nimajo izbranih oznak", "everything_else" => "Vse ostalo", "income_and_expenses" => "Prihodki in odhodki", "spent_average" => "Porabljeno (povpreje)", "income_average" => "Prihodki (povpreno)", "transaction_count" => "tevilo transakcije", "average_spending_per_account" => "Povprena poraba po raunu", "average_income_per_account" => "Povpreni prihodek po raunu", "total" => "Skupaj", "description" => "Opis", "sum_of_period" => "Setevek obdobja", "average_in_period" => "Povpreno v obdobju", "no_account_role" => "(brez pravil)", "account_role_defaultAsset" => "Privzeti raun sredstev", "account_role_sharedAsset" => "Skupni raun sredstev", "account_role_savingAsset" => "Varevalni raun", "account_role_ccAsset" => "Kreditna kartica", "account_role_cashWalletAsset" => "Gotovina", "budget_chart_click" => "V zgornji tabeli kliknite na ime prorauna, za ogled grafikona.", "category_chart_click" => "Za ogled grafikona v zgornji tabeli kliknite na ime kategorije.", "in_out_accounts" => "Kombinacija zaslueno/porabljeno", "in_out_accounts_per_asset" => "Zaslueno in porabljeno (po raunih sredstev)", "in_out_per_category" => "Zaslueno in porabljeno po kategoriji", "out_per_budget" => "Porabljeno po proraunu", "select_expense_revenue" => "Izberite raun strokov/prihodkov", "multi_currency_report_sum" => "Ker ta seznam vsebuje raune z ve valutami, vsota, ki jo vidite, morda nima smisla. Poroilo se vedno vrne na privzeto valuto.", "sum_in_default_currency" => "Vsota bo vedno v privzeti valuti.", "net_filtered_prefs" => "Ta grafikon nikoli ne bo vkljueval raunov, ki nimajo izbrano Vkljui v neto vrednost.", "chart" => "Grafikon", "month" => "Mesec", "budget" => "Proraun", "spent" => "Porabljeno", "spent_capped" => "Porabljeno (omejeno)", "spent_in_budget" => "Porabljeno v proraunu", "left_to_spend" => "Ostane za porabit", "earned" => "Prislueno", "overspent" => "Preve porabljeno", "left" => "Preostalo", "max-amount" => "Najviji znesek", "min-amount" => "Najmanja vrednost", "journal-amount" => "Trenutni vnos na raunu", "name" => "Ime", "date" => "Datum", "date_and_time" => "Datum in as", "time" => "as", "paid" => "Plaano", "unpaid" => "Neplaano", "day" => "Dan", "budgeted" => "Proraunski znesek", "period" => "Obdobje", "balance" => "Stanje", "in_out_period" => "V + iz tega obdobja", "sum" => "Vsota", "summary" => "Povzetek", "average" => "Povpreno", "balanceFor" => "Stanje za :name", "no_tags" => "(ni oznak)", "nothing_found" => "(ni najdenega)", "event_history" => "Zgodovina dogodkov", "add_money_to_piggy" => "Dodaj denar na hranilnik ":name"", "piggy_bank" => "Dodaj hranilnik", "new_piggy_bank" => "Nov hranilnik", "store_piggy_bank" => "Shrani nov hranilnik", "stored_piggy_bank" => "Shrani nov hranilnik ":name"", "account_status" => "Stanje rauna", "left_for_piggy_banks" => "Preostalo za hranilnike", "sum_of_piggy_banks" => "Vsota hranilnikov", "saved_so_far" => "Privarevano do sedaj", "left_to_save" => "Preostalo za varevanje", "suggested_amount" => "Predlagani meseni znesek varevanja", "add_money_to_piggy_title" => "Dodaj denar na hranilnik ":name"", "remove_money_from_piggy_title" => "Odstrani denar s hranilnika ":name"", "add" => "Dodaj", "no_money_for_piggy" => "Nimate denarja, da bi ga dali v ta hranilnik.", "suggested_savings_per_month" => "Predlagano na mesec", "remove" => "Odstrani", "max_amount_add" => "Najviji znesek, ki ga lahko dodate, je", "max_amount_remove" => "Najviji znesek, ki ga lahko odstranite, je", "update_piggy_button" => "Posodobi hranilnik", "update_piggy_title" => "Posodobi hranilnik ":name"", "updated_piggy_bank" => "Hranilnik ":name" je posodobljen", "details" => "Podrobnosti", "events" => "Dogodki", "target_amount" => "Ciljni znesek", "start_date" => "Zaetni datum", "no_start_date" => "Brez zaetnega datuma", "target_date" => "Ciljni datum", "no_target_date" => "Brez ciljnega datuma", "table" => "Tabela", "delete_piggy_bank" => "Izbrii hranilnik ":name"", "cannot_add_amount_piggy" => "Zneska :amount ni bilo mogoe dodati na ":name".", "cannot_remove_from_piggy" => "Zneska :amount ni bilo mogoe odstraniti iz ":name".", "deleted_piggy_bank" => "Hranilnik ":name" je izbrisan", "added_amount_to_piggy" => "Znesek :amount dodan na ":name"", "removed_amount_from_piggy" => "Znesek :amount odstranjen iz ":name"", "piggy_events" => "Sorodni hranilniki", "delete_tag" => "Izbrii oznako ":tag"", "deleted_tag" => "Oznaka ":tag" je izbrisana", "new_tag" => "Ustvari novo oznako", "edit_tag" => "Uredi oznako ":tag"", "updated_tag" => "Posodobi oznako ":tag"", "created_tag" => "Oznaka ":tag" je bila ustvarjena!", "transaction_journal_information" => "Informacije o transakciji", "transaction_journal_amount" => "Informacije o znesku", "transaction_journal_meta" => "Meta informacije", "transaction_journal_more" => "Ve informacij", "basic_journal_information" => "Osnovne informacije o transakciji", "transaction_journal_extra" => "Dodatne informacije", "att_part_of_journal" => "Shranjeno v ":journal"", "total_amount" => "Skupni znesek", "number_of_decimals" => "tevilo decimalk", "invite_is_already_redeemed" => "Povabilo na ":address" je e unoveno.", "invite_is_deleted" => "Povabilo na ":address" je bilo izbrisano.", "invite_new_user_title" => "Povabi nove uporabnike", "invite_new_user_text" => "Kot skrbnik lahko povabite uporabnike, da se registrirajo v vai administraciji Firefly III. Z uporabo neposredne povezave, ki jo lahko delite z njimi, bodo lahko registrirali raun. Povabljeni uporabnik in njegova povezava do povabila bosta prikazana v spodnji tabeli. Z njimi lahko delite povezavo do povabila.", "invited_user_mail" => "E-potni naslov", "invite_user" => "Povabi uporabnika", "user_is_invited" => "E-potni naslov ":address" je bil povabljen na Firefly III", "administration" => "Administracija", "system_settings" => "Sistemske nastavitve", "code_already_used" => "Uporabljena je bila koda povabila", "user_administration" => "Upravljanje uporabnikov", "list_all_users" => "Vsi uporabniki", "all_users" => "Vsi uporabniki", "instance_configuration" => "Nastavitve", "firefly_instance_configuration" => "Monosti nastavitev za Firefly III", "setting_single_user_mode" => "Enouporabniki nain", "setting_single_user_mode_explain" => "Privzeto Firefly III dovoli samo eno (1) registracijo: vao. To je varnostni ukrep, ki prepreuje drugim, da uporabljajo vao instanco, razen e jim tega ne dovolite. Nadaljnje registracije so blokirane. Ko poistite to potrditveno polje, lahko tudi drugi uporabijo vao instanco, e do nje lahko dostopajo (ko je objavljena na internetu).", "store_configuration" => "Shranite nastavitve", "single_user_administration" => "Uporabnike nastavitve za :email", "edit_user" => "Uredi uporabnika :email", "hidden_fields_preferences" => "Ve monosti transakcije lahko omogoite v <a href="preferences">nastavitvah</a>.", "user_data_information" => "Uporabniki podatki", "user_information" => "Podatki o uporabniku", "total_size" => "skupna velikost", "budget_or_budgets" => ":count proraun|:count proraunov", "budgets_with_limits" => "Proraun:count z nastavljenim zneskom|:count prorauni z nastavljenim zneskom", "nr_of_rules_in_total_groups" => ":count_rules pravil v :count_groups skupinskem/ih pravilu/ih", "tag_or_tags" => ":count oznak|:count oznak", "configuration_updated" => "Nastavitve so bili posodobljene", "setting_is_demo_site" => "Demo stran", "setting_is_demo_site_explain" => "e potrdite to polje, se bo ta namestitev obnaala, kot da je to demo spletno mesto in ima lahko udne stranske uinke.", "block_code_bounced" => "Elektronsko sporoilo je bilo zavrnjeno", "block_code_expired" => "Demo raun je potekel", "no_block_code" => "Brez razloga za blokiranje ali pa uporabnik ni blokiran", "demo_user_export" => "Demo uporabnik ne more izvoziti podatkov", "block_code_email_changed" => "Uporabnik e ni potrdil novega elektronskega naslova", "admin_update_email" => "V nasprotju s stranjo profila, uporabnik NE bo obveen o spremembi svojega elektronskega naslova!", "update_user" => "Posodobi uporabnika", "updated_user" => "Uporabniki podatki spremenjeni.", "delete_user" => "Izbrii uporabnika :email", "user_deleted" => "Uporabnik je izbrisan", "send_test_email" => "Polji testno elektronsko sporoilo", "send_test_email_text" => "e elite preveriti, ali vaa namestitev lahko poilja e-poto ali objavlja sporoila Slack, pritisnite ta gumb. Tukaj ne boste videli napake (e obstaja), <strong>dnevnike datoteke bodo odraale vse napake</strong>. Ta gumb lahko pritisnete tolikokrat, kot elite. Ni nadzora neelene pote. Sporoilo bo poslano na <code>:email</code> in bi moralo prispeti kmalu.", "send_message" => "Polji sporoilo", "send_test_triggered" => "Test je bil sproen. Preverite mapo Prejeto in datoteke dnevnika.", "give_admin_careful" => "Uporabniki, ki imajo skrbnike pravice, vam lahko odvzamejo vae. Bodi previden.", "admin_maintanance_title" => "Vzdrevanje", "admin_maintanance_expl" => "Nekaj udovitih gumbov za vzdrevanje Firefly III", "admin_maintenance_clear_cache" => "Izpraznite predpomnilnik", "admin_notifications" => "Skrbnika obvestila", "admin_notifications_expl" => "Skrbnik lahko omogoi ali onemogoi naslednja obvestila. e elite ta sporoila prenesti tudi prek Slacka, nastavite URL "vhodni webhook".", "admin_notification_check_user_new_reg" => "Uporabnik prejme pozdravno sporoilo po registraciji", "admin_notification_check_admin_new_reg" => "Skrbniki prejmejo obvestilo o registraciji novega uporabnika", "admin_notification_check_new_version" => "Na voljo je nova razliica", "admin_notification_check_invite_created" => "Uporabnik je povabljen v Firefly III", "admin_notification_check_invite_redeemed" => "Uporabniko povabilo je unoveno", "all_invited_users" => "Vsi povabljeni uporabniki", "save_notification_settings" => "Shrani nastavitve", "notification_settings_saved" => "Nastavitve obvestil so shranjene", "split_transaction_title" => "Opis razdeljene transakcije", "split_transaction_title_help" => "e ustvarite razdeljeno transakcijo, mora obstajati globalni opis za vse razdelitve transakcije.", "split_title_help" => "e ustvarite razdeljeno transakcijo, mora obstajati globalni opis za vse dele transakcije.", "you_create_transfer" => "Ustvarjate prenos.", "you_create_withdrawal" => "Ustvarjate odliv.", "you_create_deposit" => "Ustvarja priliv.", "journal_link_configuration" => "Nastavitev povezav transakcije", "create_new_link_type" => "Ustvari novo vrsto povezave", "store_new_link_type" => "Shrani novo vrsto povezave", "update_link_type" => "Posodobi vrsto povezave", "edit_link_type" => "Uredi vrsto povezave ":name"", "updated_link_type" => "Vrsta povezave ":name" je posodobljena", "delete_link_type" => "Izbrii vrsto povezave ":name"", "deleted_link_type" => "Vrsta povezave ":name" je izbrisana", "stored_new_link_type" => "Shranite vrsto povezave ":name"", "cannot_edit_link_type" => "Ne morem urediti vrste povezave ":name"", "link_type_help_name" => "Npr. "Dvojniki"", "link_type_help_inward" => "Npr. "dvojniki"", "link_type_help_outward" => "Npr. "podvojil ga je"", "save_connections_by_moving" => "Shranite povezavo med temi transakcijami tako, da jih premaknete na drugo vrsto povezave:", "do_not_save_connection" => "(ne shrani povezave)", "link_transaction" => "Povei transakcijo", "link_to_other_transaction" => "Povei to transakcijo z drugo transakcijo", "select_transaction_to_link" => "Izberite transakcijo, s katero elite povezati to transakcijo. Povezave trenutno niso v uporabi v Firefly III (razen tega, da so prikazane), vendar nameravam to spremeniti v prihodnosti. Z iskalnim poljem izberite transakcijo po naslovu ali ID-ju. e elite dodati vrste povezav po meri, si oglejte skrbniki razdelek.", "this_transaction" => "Ta transakcija", "transaction" => "Transakcija", "comments" => "Komentarji", "link_notes" => "Vse opombe, ki jih elite shraniti s povezavo.", "invalid_link_selection" => "Teh transakcij se ne da povezati", "selected_transaction" => "Izbrana transakcija", "journals_linked" => "Transakcije so povezane.", "journals_error_linked" => "Te transakcije so e povezane.", "journals_link_to_self" => "Transakcije ni mogoe povezati samo nase", "journal_links" => "Povezave transakcije", "this_withdrawal" => "Ta odliv", "this_deposit" => "Ta priliv", "this_transfer" => "Ta prenos", "overview_for_link" => "Pregled vrste povezav ":name"", "source_transaction" => "Izvorna transakcija", "link_description" => "Opis povezave", "destination_transaction" => "Ciljna transakcija", "delete_journal_link" => "Izbrii povezavo med <a href=":source_link">:source</a> in <a href=":destination_link">:destination</a>", "deleted_link" => "Povezava izbrisana", "Paid_name" => "Plaano", "Refund_name" => "Vrailo", "Reimbursement_name" => "Povrailo", "Related_name" => "Povezano", "relates to_inward" => "se nanaa na", "is (partially) refunded by_inward" => "je (delno) vrnjen iz", "is (partially) paid for by_inward" => "je (delno) plaan iz", "is (partially) reimbursed by_inward" => "je (delno) povrnjen iz", "inward_transaction" => "Dohodno plailo", "outward_transaction" => "Odhodno plailo", "relates to_outward" => "povezan z", "(partially) refunds_outward" => "(delno) poplaa", "(partially) pays for_outward" => "(delno) plaa za", "(partially) reimburses_outward" => "(delno) povrnjen", "is (partially) refunded by" => "znesek je (delno) povrnen od", "is (partially) paid for by" => "je (delno) plaan od", "is (partially) reimbursed by" => "je (delno) povrnjen od", "relates to" => "povezan z", "(partially) refunds" => "(delna) povraila", "(partially) pays for" => "(delno) plaan za", "(partially) reimburses" => "(delno) povrnjen", "splits" => "Razdelitve", "add_another_split" => "Dodaj e eno razdelitev", "cannot_edit_opening_balance" => "Ne morete urejati zaetnega stanja rauna.", "no_edit_multiple_left" => "Za urejanje niste izbrali veljavnih transakcij.", "breadcrumb_convert_group" => "Pretvori transakcijo", "convert_invalid_source" => "Podatki o izvoru niso veljavni za transakcijo #%d.", "convert_invalid_destination" => "Informacije o cilju niso veljavne za transakcijo #%d.", "create_another" => "Po shranjevanju se vrnite sem, da ustvarite e enega.", "after_update_create_another" => "Po posodobitvi se vrnite sem za nadaljevanje urejanja.", "store_as_new" => "Shranite kot novo transakcijo namesto posodabljanja.", "reset_after" => "Po predloitvi ponastavite obrazec", "errors_submission" => "Nekaj je bilo narobe z vao oddajo. Preverite spodnje napake.", "errors_submission_v2" => "Nekaj je bilo narobe z vao oddajo. Preverite spodnje napake: {{errorMessage}}", "transaction_expand_split" => "Raziri razdelitev", "transaction_remove_split" => "Odstrani delitev", "transaction_collapse_split" => "Skri razdelitev", "default_group_title_name" => "(nezdrueno)", "default_group_title_name_plain" => "nezdrueno", "no_accounts_title_asset" => "Ustvarimo raun sredstev!", "no_accounts_intro_asset" => "e nobenega rauna sredstev nimate. Ti rauni so vai glavni rauni sredstev: tekoi rauni, skupni rauni, varevalni rauni in celo rauni kreditnih kartic.", "no_accounts_imperative_asset" => "Za zaetek uporabe Firefly III, morate ustvariti vsaj en raun sredstev. Naredite to zdaj:", "no_accounts_create_asset" => "Ustvari raun sredstev", "no_accounts_title_expense" => "Ustvarimo nov raun strokov!", "no_accounts_intro_expense" => "Nimate e nobenega rauna strokov. Rauni strokov so rauni kamor knjiite denar, ki ste ga zapravili kot npr. trgovine in supermarketi.", "no_accounts_imperative_expense" => "Rauni strokov se ustvarijo samodejno pri kreiranju transakcije, e pa elite, jih lahko ustvarite tudi rono. Ustvarite enega zdaj:", "no_accounts_create_expense" => "Ustvari raun strokov", "no_accounts_title_revenue" => "Ustvarimo raun prihodkov!", "no_accounts_intro_revenue" => "Raunov prihodkov e nimate. Rauni prihodkov so tisti v katere prejemate denar, kot je na primer va od vaega delodajalca.", "no_accounts_imperative_revenue" => "Rauni prihodkov se ustvarijo samodejno ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi rono, e elite:", "no_accounts_create_revenue" => "Ustvari raun prihodkov", "no_accounts_title_liabilities" => "Ustvarimo obveznost!", "no_accounts_intro_liabilities" => "Obveznosti e nima. Obveznosti so rauni, ki evidentirajo (tudentska) posojila in druge dolgove.", "no_accounts_imperative_liabilities" => "Te funkcije ni treba uporabljati, vendar je lahko uporabna, e elite slediti tem stvarem.", "no_accounts_create_liabilities" => "Ustvari obveznost", "no_budgets_title_default" => "Ustvarimo proraun", "no_rules_title_default" => "Ustvarimo pravilo", "no_budgets_intro_default" => "Nimate e nobenega prorauna. Prorauni se uporabljajo za organiziranje vaih strokov v logine skupine, ki jim lahko dodelite poljubne zneske za omejitev svojih strokov.", "no_rules_intro_default" => "Nimate e nobenih pravil. Pravila so mona avtomatizacija, ki lahko upravlja transakcije namesto vas.", "no_rules_imperative_default" => "Pravila so lahko zelo uporabna, ko upravljate transakcije. Ustvarimo ga zdaj:", "no_budgets_imperative_default" => "Prorauni so osnovno orodje finannega upravljanja. Ustvarimo enega zdaj:", "no_budgets_create_default" => "Ustvari proraun", "no_rules_create_default" => "Ustvari pravilo", "no_categories_title_default" => "Ustvarimo kategorijo!", "no_categories_intro_default" => "Nimate e kategorij. Kategorije se uporabljajo za natanno nastavitev transakcij in oznaevanje z doloeno kategorijo.", "no_categories_imperative_default" => "Kategorije se ustvarijo avtomatino, ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi rono, e elite:", "no_categories_create_default" => "Ustvari kategorijo", "no_tags_title_default" => "Ustvarimo novo oznako!", "no_tags_intro_default" => "Oznak e nima. Oznake se uporabljajo za natanno nastavitev transakcij in oznaevanje z doloenimi kljunimi besedami.", "no_tags_imperative_default" => "Oznake se ustvarijo samodejno ko ustvarite transakcije, lahko pa jih ustvarite tudi rono, e elite:", "no_tags_create_default" => "Ustvari oznako", "no_transactions_title_withdrawal" => "Ustvarimo nov stroek!", "no_transactions_intro_withdrawal" => "Strokov e nimate. Za upravljanje svojih financ morate ustvariti stroke.", "no_transactions_imperative_withdrawal" => "Ste porabili nekaj denarja? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_withdrawal" => "Ustvari stroek", "no_transactions_title_deposit" => "Ustvarimo nov prihodek!", "no_transactions_intro_deposit" => "Prihodkov e nimate. Za upravljanje vaih financ morate zaeti beleiti prihodke.", "no_transactions_imperative_deposit" => "Ste dobil nekaj denarja? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_deposit" => "Ustvari priliv", "no_transactions_title_transfers" => "Ustvarimo nov prenos!", "no_transactions_intro_transfers" => "Nimate e nobenih prenosov. e prenaate denar med rauni sredstev, se to zabelei kot prenos.", "no_transactions_imperative_transfers" => "Ste e premikali denar naokoli? Potem pa to vnesite:", "no_transactions_create_transfers" => "Ustvari prenos", "no_piggies_title_default" => "Ustvarimo nov hranilnik!", "no_piggies_intro_default" => "Nimate e hranilnikov. Lahko jih ustvarite, da razdelite svoje prihranke in spremljate, za kaj varujete.", "no_piggies_imperative_default" => "Ali imate stvari za katere varujete? Ustvarite hranilnik in z njim sledite varevanju:", "no_piggies_create_default" => "Ustvari nov hranilnik", "no_bills_title_default" => "Ustvari nov raun!", "no_bills_intro_default" => "Nimate e nobenega rauna. Lahko ustvarite raune za sledenje rednih strokov, kot so najemnina ali zavarovanje.", "no_bills_imperative_default" => "Imate redne raune? Ustvarite ponavljajoe se raune in sledite vaim plailom:", "no_bills_create_default" => "Ustvari nov raun", "create_right_now" => "Ustvari takoj", "no_new_transaction_in_recurrence" => "Ustvarjena ni bila nobena nova transakcija. Mogoe je bila za ta datum e sproena?", "recurrences" => "Ponavljajoe se transakcije", "repeat_until_in_past" => "Ta ponavljajoa se transakcija se je prenehala ponavljati dne :date.", "recurring_calendar_view" => "Koledar", "no_recurring_title_default" => "Ustvarimo ponavljajoo se transakcijo!", "no_recurring_intro_default" => "Ponavljajoih transakcij e nimate. Uporabite jih lahko zato, da vam Firefly III samodejno ustvari transakcije.", "no_recurring_imperative_default" => "To je precej napredna funkcija, vendar je lahko zelo uporabna. Preden nadaljuje, se prepriaj, da si v zgornjem desnem kotu prebral dokumentacijo (ikona ?).", "no_recurring_create_default" => "Ustvari ponavljajoo se transakcijo", "make_new_recurring" => "Ustvari ponavljajoo se transakcijo", "recurring_daily" => "Vsak dan", "recurring_weekly" => "Vsak teden v :weekday", "recurring_weekly_skip" => "Vsak :skip teden na :weekday", "recurring_monthly" => "Vsak mesec :dayOfMonth. dan", "recurring_monthly_skip" => "Vsak :skip mesec na :dayOfMonth dan", "recurring_ndom" => "Vsak mesec :dayOfMonth. :weekday", "recurring_yearly" => "Vsako leto na :date", "overview_for_recurrence" => "Pregled ponavljajoih se transakcij ":title"", "warning_duplicates_repetitions" => "V redkih primerih se datumi na tem seznamu pojavijo dvakrat. To se lahko zgodi, e pride do vekratnih ponovitev. Firefly III bo vedno ustvaril eno transakcijo na dan.", "created_transactions" => "Sorodne transakcije", "expected_withdrawals" => "Priakovani odlivi", "expected_deposits" => "Priakovani prilivi", "expected_transfers" => "Priakovani prenosi", "created_withdrawals" => "Ustvarjeni odlivi", "created_deposits" => "Ustvarjeni prilivi", "created_transfers" => "Ustvarjeno prenosi", "recurring_info" => "Ponavljajoa se transakcija :count / :total", "created_from_recurrence" => "Ustvarjeno iz ponavljajoe se transakcije ":title" (#:id)", "recurring_never_cron" => "Zdi se, da se cron opravilo, ki je potrebno za podporo ponavljajoih se transakcij ni e nikoli zagnalo. To je seveda normalno, e ste pravkar namestili Firefly III, vendar je to nekaj, kar morate im prej nastaviti. Oglejte si strani s pomojo z ikono (?) - v zgornjem desnem kotu strani.", "recurring_cron_long_ago" => "Izgleda, da je preteklo ve kot 36 ur, odkar je zadnje cron opravilo, ki podpira ponavljajoe se transakcije, sproilo. Ali ste preprian, da je bilo pravilno nastavljeno? Oglejte si strani s pomojo z ikono (?) v zgornjem desnem kotu strani.", "create_new_recurrence" => "Ustvari novo ponavljajoo se transakcijo", "help_first_date" => "Navedi prvo priakovano ponovitev. To mora biti v prihodnosti.", "help_first_date_no_past" => "Firefly III ne bo ustvarjal transakcij v preteklosti.", "no_currency" => "(brez valute)", "mandatory_for_recurring" => "Obvezne informacije o ponovitvah", "mandatory_for_transaction" => "Obvezne informacije o transakcijah", "optional_for_recurring" => "Neobvezne informacije o ponovitvah", "optional_for_transaction" => "Neobvezne informacije o transakcijah", "change_date_other_options" => "Spremenite "prvi datum", za ve monosti.", "mandatory_fields_for_tranaction" => "Te vrednosti bodo konale v ustvarjenih transakcijah", "click_for_calendar" => "Kliknite tu za koledar, ki vam pokae, kdaj se transakcija ponovi.", "repeat_forever" => "Ponavljaj v nedogled", "repeat_until_date" => "Ponavljaj do datuma", "repeat_times" => "Ponavljaj vekrat", "recurring_skips_one" => "Vsak drugi", "recurring_skips_more" => "Preskoi :count ponovitev", "store_new_recurrence" => "Shranite ponavljajoo se transakcijo", "stored_new_recurrence" => "Ponavljajoa se transakcija ":title" uspeno shranjena.", "edit_recurrence" => "Uredi ponavljajoo se transakcijo ":title"", "recurring_repeats_until" => "Ponavlja se do :date", "recurring_repeats_forever" => "Ponavlja se v nedogled", "recurring_repeats_x_times" => "Ponavlja se :count asa|Ponavlja se :count krat", "update_recurrence" => "Uredi ponavljajoo se transakcijo", "updated_recurrence" => "Ponavljajoa se transakcija ":title" je bila urejena", "recurrence_is_inactive" => "Ta ponavljajoa se transakcija ni aktivna in ne bo ustvarila novih transakcij.", "delete_recurring" => "Izbrii ponavljajoo se transakcijo ":title"", "new_recurring_transaction" => "Nova ponavljajoa se transakcija", "help_weekend" => "Kaj naj Firefly III stori, ko ponavljajoa se transakcija pade na soboto ali nedeljo?", "do_nothing" => "Samo ustvari transakcijo", "skip_transaction" => "Preskoi ponovitev", "jump_to_friday" => "Namesto tega ustvari transakcijo na prejnji petek", "jump_to_monday" => "Namesto tega ustvari transakcijo na naslednji ponedeljek", "will_jump_friday" => "Bo ustvarjena v petek namesto ob vikendih.", "will_jump_monday" => "Bo ustvarjena v ponedeljek namesto ob vikendih.", "except_weekends" => "Razen vikendov", "recurrence_deleted" => "Ponavljajoa se transakcija ":title" izbrisana", "box_balance_in_currency" => "Stanje (:currency)", "box_spent_in_currency" => "Porabljeno (:currency)", "box_earned_in_currency" => "Zaslueno (:currency)", "box_budgeted_in_currency" => "Proraunski znesek (:currency)", "box_bill_paid_in_currency" => "Plaani rauni (:currency)", "box_bill_unpaid_in_currency" => "Neplaani rauni (:currency)", "box_left_to_spend_in_currency" => "e za porabit (:currency)", "box_net_worth_in_currency" => "Neto vrednost (:currency)", "box_spend_per_day" => "e za zapravit na dan :amount", "debug_page" => "Stran za odpravljanje napak", "debug_submit_instructions" => "e imate teave, lahko informacije v tem polju uporabite kot informacije za odpravljanje napak. Kopirajte in prilepite v novo ali obstojeo <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">izdajo GitHub</a>. Ustvaril bo udovito tabelo, ki jo lahko uporabite za hitro diagnosticiranje vae teave.", "debug_pretty_table" => "e kopirate/prilepite spodnje polje v izdajo GitHub, se ustvari tabela. Prosimo, da tega besedila ne obdajate s povratnimi kljukicami ali narekovaji.", "debug_additional_data" => "Lahko tudi delite vsebino spodnjega polja. To lahko tudi kopirate in prilepite v novo ali obstojeo <a href="https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/issues">izdajo GitHub</a>. Vendar lahko vsebina tega polja vsebuje zasebne podatke, kot so imena raunov, podrobnosti o transakcijah ali e-potni naslovi.", "object_groups_menu_bar" => "Skupine", "object_groups_page_title" => "Skupine", "object_groups_breadcrumb" => "Skupine", "object_groups_index" => "Pregled", "object_groups" => "Skupine", "object_groups_empty_explain" => "Nekatere stvari v Firefly III lahko razdelimo v skupine. Hranilniki imajo na primer polje Skupina na zaslonih za urejanje in ustvarjanje. Ko nastavite to polje, lahko uredite imena in vrstni red skupin na tej strani. Za ve informacij si oglejte strani s pomojo v zgornjem desnem kotu pod ikono (?).", "object_group_title" => "Naslov", "edit_object_group" => "Uredi skupino ":title"", "delete_object_group" => "Izbrii skupino ":title"", "update_object_group" => "Posodobi skupino", "updated_object_group" => "Uspeno posodobljena skupina ":title"", "deleted_object_group" => "Uspeno izbrisana skupina ":title"", "object_group" => "Skupina", "placeholder" => "[Placeholder]", "audit_log_entries" => "Vnosi v revizijskem dnevniku", "ale_action_log_add" => "Dodan :amount v hranilnik ":name"", "ale_action_log_remove" => "Odstranjeno :amount iz hranilnika ":name"", "ale_action_clear_budget" => "Odstranjeno iz prorauna", "ale_action_update_group_title" => "Posodobljen naslov transakcijske skupine", "ale_action_update_date" => "Posodobljen datum transakcije", "ale_action_update_order" => "Posodobljeno transakcijsko naroilo", "ale_action_clear_category" => "Odstranjeno iz kategorije", "ale_action_clear_notes" => "Odstrani opombe", "ale_action_clear_tag" => "Poiena oznaka", "ale_action_clear_all_tags" => "Izbrisane vse oznake", "ale_action_set_bill" => "Povezano z raunom", "ale_action_switch_accounts" => "Zamenjan izvorni in ciljni raun", "ale_action_set_budget" => "Doloite proraun", "ale_action_set_category" => "Nastavi kategorijo", "ale_action_set_source" => "Nastavi izvorni raun", "ale_action_set_destination" => "Nastavi ciljni raun", "ale_action_update_transaction_type" => "Spremenjena vrsta transakcije", "ale_action_update_notes" => "Spremenjene opombe", "ale_action_update_description" => "Spremenjen opis", "ale_action_add_to_piggy" => "Hranilnik", "ale_action_remove_from_piggy" => "Hranilnik", "ale_action_add_tag" => "Dodana oznaka", "ale_action_update_amount" => "Posodobljen znesek", "enable_auto_convert" => "Omogoi pretvorbo valut", "disable_auto_convert" => "Onemogoi pretvorbo valut"]; ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php


Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 7252b47e3b150c1cde870e3457dee07e
Eval Count 0
Decode Time 452 ms