Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * Settings text strings * Contains all text strings used in the general settin..

Decoded Output download

<?php
/**
 * Settings text strings
 * Contains all text strings used in the general settings sections of BookStack
 * including users and roles.
 */
return [

  // Common Messages
  'settings' => 'Nustatymai',
  'settings_save' => 'Isaugoti nustatymus',
  'system_version' => 'System Version',
  'categories' => 'Categories',

  // App Settings
  'app_customization' => 'Tinkinimas',
  'app_features_security' => 'Funkcijos ir sauga',
  'app_name' => 'Programos pavadinimas',
  'app_name_desc' => 'is pavadinimas yra rodomas antratje ir bet kuriuose sistemos siuniamuose elektroniniuose laikuose.',
  'app_name_header' => 'Rodyti pavadinim antratje',
  'app_public_access' => 'Viea prieiga',
  'app_public_access_desc' => 'jungus i parinkt lankytojai, kurie nra prisijung, gals pasiekti BookStack egzemplioriaus turin.',
  'app_public_access_desc_guest' => 'Prieiga vieiems lankytojams gali bti kontroliuojama per "Sveio" naudotoj.',
  'app_public_access_toggle' => 'Leisti vie prieig',
  'app_public_viewing' => 'Leisti vie irjim?',
  'app_secure_images' => 'Didesnio saugumo vaizd klimai',
  'app_secure_images_toggle' => 'galinti didesnio saugumo vaizd klimus',
  'app_secure_images_desc' => 'Dl veiklos prieasi, visi vaizdai yra viei. is pasirinkimas prideda atsitiktin, sunkiai atspjam eilut prie vaizdo URL. sitikinkite, kad katalog rodykls negalintos, kad prieiga bt lengvesn.',
  'app_default_editor' => 'Default Page Editor',
  'app_default_editor_desc' => 'Select which editor will be used by default when editing new pages. This can be overridden at a page level where permissions allow.',
  'app_custom_html' => 'Pasirinktinis HTL antrats turinys',
  'app_custom_html_desc' => 'Bet koks ia pridedamas turinys bus prisegamas apaioje <antrats> kiekvieno puslapio skyriuje. Tai yra patogu svarbesniems stiliams arba pridedant analizs kod.',
  'app_custom_html_disabled_notice' => 'Pasirinktinis HTML antrats turinys yra ijungtas iame nustatym puslapyje utikrinti, kad bet kokie negeri pokyiai galt bti anuliuojami.',
  'app_logo' => 'Programos logotipas',
  'app_logo_desc' => 'This is used in the application header bar, among other areas. This image should be 86px in height. Large images will be scaled down.',
  'app_icon' => 'Application Icon',
  'app_icon_desc' => 'This icon is used for browser tabs and shortcut icons. This should be a 256px square PNG image.',
  'app_homepage' => 'Programos pagrindinis puslapis',
  'app_homepage_desc' => 'Pasirinkite vaizd rodyti pagrindiniame paslapyje vietoj numatyto vaizdo. Puslapio leidimai yra ignoruojami pasirinktiems puslapiams.',
  'app_homepage_select' => 'Pasirinkti puslap',
  'app_footer_links' => 'Porats nuorodos',
  'app_footer_links_desc' => 'Pridkite nuorodas, kurias norite pridti svetains poratje. Jos bus rodomos daugelio puslapi apaioje, skaitant ir tuos, kurie nereikalauja prisijungimo. Js galite naudoti etikt "trans::<key>", kad naudotis sistemos apibrtais vertimais. Pavyzdiui: naudojimasis "trans::common.privacy_policy" bus pateiktas iverstu tekstu "Privatumo Politika" ir ""trans::common.terms_of_service" bus pateikta iverstu tekstu "Paslaug Teikimo Slygos".',
  'app_footer_links_label' => 'Etikets nuoroda',
  'app_footer_links_url' => 'Nuoroda URL',
  'app_footer_links_add' => 'Pridti porates nuorod',
  'app_disable_comments' => 'Ijungti komentarus',
  'app_disable_comments_toggle' => 'Ijungti komentarus',
  'app_disable_comments_desc' => 'Ijungti komentarus visuose programos puslapiuose. <br> Esantys komentarai nerodomi.',

  // Color settings
  'color_scheme' => 'Application Color Scheme',
  'color_scheme_desc' => 'Set the colors to use in the application user interface. Colors can be configured separately for dark and light modes to best fit the theme and ensure legibility.',
  'ui_colors_desc' => 'Set the application primary color and default link color. The primary color is mainly used for the header banner, buttons and interface decorations. The default link color is used for text-based links and actions, both within written content and in the application interface.',
  'app_color' => 'Primary Color',
  'link_color' => 'Default Link Color',
  'content_colors_desc' => 'Set colors for all elements in the page organisation hierarchy. Choosing colors with a similar brightness to the default colors is recommended for readability.',
  'bookshelf_color' => 'Lentynos spalva',
  'book_color' => 'Knygos spalva',
  'chapter_color' => 'Skyriaus spalva',
  'page_color' => 'Puslapio spalva',
  'page_draft_color' => 'Puslapio juodraio spalva',

  // Registration Settings
  'reg_settings' => 'Registracija',
  'reg_enable' => 'galinti registracij',
  'reg_enable_toggle' => 'galinti registracij',
  'reg_enable_desc' => 'Kai registracija yra galinta, naudotojai gali prisiregistruoti kaip programos naudotojai. Registruojantis jiems suteikiamas vienintelis, nematytasis naudotojo vaidmuo.',
  'reg_default_role' => 'Numatytasis naudotojo vaidmuo po registracijos',
  'reg_enable_external_warning' => 'Ankstesn parinktis nepaisoma, kai iorinis LDAP arba SAML autentifikavimas yra aktyvus. Vartotojo paskyra neegzistuojantiems nariams bus automatikai sukurta, jei autentifikavimas naudojant naudojam iorin sistem bus skmingas.',
  'reg_email_confirmation' => 'Elektroninio pato patvirtinimas',
  'reg_email_confirmation_toggle' => 'Reikalauja elektroninio pato patvirtinimo',
  'reg_confirm_email_desc' => 'Jei naudojamas domeno apribojimas, tada elektroninio pato patvirtinimas bus reikalaujamas ir i parinktis bus ignoruojama.',
  'reg_confirm_restrict_domain' => 'Domeno apribojimas',
  'reg_confirm_restrict_domain_desc' => 'veskite kableliais atskirt elektroninio pato domen, kuri registravim norite apriboti, sra. Vartotojai isis elektorin laik, kad patvirtintumte j adres prie leidiant naudotis programa. <br> Prisiminkite, kad vartotojai gals pakeisti savo elektroninius patus po skmingos registracijos.',
  'reg_confirm_restrict_domain_placeholder' => 'Nra joki apribojim',

  // Maintenance settings
  'maint' => 'Prieira',
  'maint_image_cleanup' => 'Ivalykite vaizdus',
  'maint_image_cleanup_desc' => 'Scans page & revision content to check which images and drawings are currently in use and which images are redundant. Ensure you create a full database and image backup before running this.',
  'maint_delete_images_only_in_revisions' => 'Taip pat itrinkite vaizdus, kurie yra tik senuose puslapi pataisymuose',
  'maint_image_cleanup_run' => 'Paleisti valym',
  'maint_image_cleanup_warning' => ':count potencialiai nepanaudoti vaizdai rasti. Ar esate tikri, kad norite itrinti iuos vaizdus?',
  'maint_image_cleanup_success' => ':count potencialiai nepanaudoti vaizdai rasti ir itrinti!',
  'maint_image_cleanup_nothing_found' => 'Nerasta nepanaudot vaizd, niekas neitrinta!',
  'maint_send_test_email' => 'Sisti bandomj elektronin laik',
  'maint_send_test_email_desc' => 'ai siunia bandomj elektronin laik elektroninio pato adresu, nurodytu js profilyje.',
  'maint_send_test_email_run' => 'Sisti bandomj elektronin laik',
  'maint_send_test_email_success' => 'Elektroninis laikas isistas :address',
  'maint_send_test_email_mail_subject' => 'Bandomasis elektroninis laikas',
  'maint_send_test_email_mail_greeting' => 'Elektroninio laiko pristatymas veikia!',
  'maint_send_test_email_mail_text' => 'Sveikiname! Kadangi gavote elektroninio pato praneim, js elektroninio pato nustatymai buvo sukonfigruoti teisingai.',
  'maint_recycle_bin_desc' => 'Itrintos lentynos, knygos, skyriai ir puslapiai yra perkeliami iukliad tam, kad jie galt bti atkurti arba itrinti visam laikui. Senesni elementai, esantys iukliadje, gali bti automatikai panaikinti po tam tikro laiko priklausomai nuo sistemos konfigracijos.',
  'maint_recycle_bin_open' => 'Atidaryti iukliad',
  'maint_regen_references' => 'Regenerate References',
  'maint_regen_references_desc' => 'This action will rebuild the cross-item reference index within the database. This is usually handled automatically but this action can be useful to index old content or content added via unofficial methods.',
  'maint_regen_references_success' => 'Reference index has been regenerated!',
  'maint_timeout_command_note' => 'Note: This action can take time to run, which can lead to timeout issues in some web environments. As an alternative, this action be performed using a terminal command.',

  // Recycle Bin
  'recycle_bin' => 'iukliad',
  'recycle_bin_desc' => 'ia gali atkurti elementus, kurie buvo itrinti arba pasirinkti paalinti juos i sistemos visam laikui. is sraas yra nefiltruotas kaip kitie panaus veiklos sraai sistemoje, kuriems yra taikomi leidimo filtrai.',
  'recycle_bin_deleted_item' => 'Itrintas elementas',
  'recycle_bin_deleted_parent' => 'Parent',
  'recycle_bin_deleted_by' => 'Itryn',
  'recycle_bin_deleted_at' => 'Panaikinimo laikas',
  'recycle_bin_permanently_delete' => 'Itrinti visam laikui',
  'recycle_bin_restore' => 'Atkurti',
  'recycle_bin_contents_empty' => 'iukliad iuo metu yra tuia',
  'recycle_bin_empty' => 'Itutinti iukliad',
  'recycle_bin_empty_confirm' => 'Tai visam laikui sunaikins visus elementus, esanius iukliadje, skaitant kiekvieno elemento turin. Ar esate tikri, jog norite itutinti iukliad?',
  'recycle_bin_destroy_confirm' => 'This action will permanently delete this item from the system, along with any child elements listed below, and you will not be able to restore this content. Are you sure you want to permanently delete this item?',
  'recycle_bin_destroy_list' => 'Elementai panaikinimui',
  'recycle_bin_restore_list' => 'Elementai atkrimui',
  'recycle_bin_restore_confirm' => 'is veiksmas atkurs itrint element ir perkels j atgal jo originali viet. Jei originali vieta buvo itrinta ir iuo metu yra iukliadje, ji taip pat turs bti atkurta.',
  'recycle_bin_restore_deleted_parent' => 'Pagrindinis elementas buvo itrintas. ie elementai liks itrinti iki tol, kol bus atkurtas pagrindinis elementas.',
  'recycle_bin_restore_parent' => 'Restore Parent',
  'recycle_bin_destroy_notification' => 'Itrinti :count visus elementus, esanius iukliadje.',
  'recycle_bin_restore_notification' => 'Atkurti :count visus elementus, esanius iukliadje.',

  // Audit Log
  'audit' => 'Audito seka',
  'audit_desc' => 'i audito seka rodo sra veikl, rast sistemoje. is sraas yra nefiltruotas kaip kitie panaus veiklos sraai sistemoje, kuriems yra taikomi leidimo filtrai.',
  'audit_event_filter' => 'vykio filtras',
  'audit_event_filter_no_filter' => 'Be filtr',
  'audit_deleted_item' => 'Itrintas elementas',
  'audit_deleted_item_name' => 'Vardas: :name',
  'audit_table_user' => 'Naudotojas',
  'audit_table_event' => 'vykis',
  'audit_table_related' => 'Susijs elementas arba detal',
  'audit_table_ip' => 'IP Address',
  'audit_table_date' => 'Veiklos data',
  'audit_date_from' => 'Datos seka nuo',
  'audit_date_to' => 'Datos seka iki',

  // Role Settings
  'roles' => 'Vaidmenys',
  'role_user_roles' => 'Naudotojo vaidmenys',
  'roles_index_desc' => 'Roles are used to group users & provide system permission to their members. When a user is a member of multiple roles the privileges granted will stack and the user will inherit all abilities.',
  'roles_x_users_assigned' => ':count user assigned|:count users assigned',
  'roles_x_permissions_provided' => ':count permission|:count permissions',
  'roles_assigned_users' => 'Assigned Users',
  'roles_permissions_provided' => 'Provided Permissions',
  'role_create' => 'Sukurti nauj vaidmen',
  'role_delete' => 'Itrinti vaidmen',
  'role_delete_confirm' => 'Tai itrins vaidmen vardu\':roleName\'.',
  'role_delete_users_assigned' => 'is vaidmuo turi :userCount naudotojus priskirtus prie jo. Jeigu norite naudotojus perkelti i io vaidmens, pasirinkite nauj vaidmen apaioje.',
  'role_delete_no_migration' => "Don't migrate users",
  'role_delete_sure' => 'Ar esate tikri, jog norite itrinti vaidmen?',
  'role_edit' => 'Redaguoti vaidmen',
  'role_details' => 'Vaidmens detals',
  'role_name' => 'Vaidmens pavadinimas',
  'role_desc' => 'Trumpas vaidmens apraymas',
  'role_mfa_enforced' => 'Requires Multi-Factor Authentication',
  'role_external_auth_id' => 'Iorinio autentifikavimo ID',
  'role_system' => 'Sistemos leidimai',
  'role_manage_users' => 'Tvarkyti naudotojus',
  'role_manage_roles' => 'Tvarkyti vaidmenis ir vaidmen leidimus',
  'role_manage_entity_permissions' => 'Tvarkyti visus knyg, skyri ir puslapi leidimus',
  'role_manage_own_entity_permissions' => 'Tvarkyti savo knygos, skyriaus ir puslapi leidimus',
  'role_manage_page_templates' => 'Tvarkyti puslapi ablonus',
  'role_access_api' => 'Gauti prieig prie sistemos API',
  'role_manage_settings' => 'Tvarkyti programos nustatymus',
  'role_export_content' => 'Export content',
  'role_editor_change' => 'Change page editor',
  'role_notifications' => 'Receive & manage notifications',
  'role_asset' => 'Nuosavybs leidimai',
  'roles_system_warning' => 'Bkite smoningi, kad prieiga prie bet kurio i trij leidim viruje gali leisti naudotojui pakeisti j pai privilegijas arba kit privilegijas sistemoje. Paskirkite vaidmenis su iais leidimais tik patikimiems naudotojams.',
  'role_asset_desc' => 'ie leidimai kontroliuoja numatyt prieig nuosavyb, esani sistemoje. Knyg, skyri ir puslapi leidimai nepaisys i leidim.',
  'role_asset_admins' => 'Administratoriams automatikai yra suteikiama prieiga prie viso turinio, taiau ie pasirinkimai gali rodyti arba slpti vartotojo ssajos parinktis.',
  'role_asset_image_view_note' => 'This relates to visibility within the image manager. Actual access of uploaded image files will be dependant upon system image storage option.',
  'role_all' => 'Visi',
  'role_own' => 'Nuosavi',
  'role_controlled_by_asset' => 'Kontroliuojami nuosavybs, kuri yra kelti',
  'role_save' => 'Isaugoti vaidmen',
  'role_users' => 'Naudotojai iame vaidmenyje',
  'role_users_none' => 'iuo metu prie io vaidmens nra priskirta naudotoj',

  // Users
  'users' => 'Naudotojai',
  'users_index_desc' => 'Create & manage individual user accounts within the system. User accounts are used for login and attribution of content & activity. Access permissions are primarily role-based but user content ownership, among other factors, may also affect permissions & access.',
  'user_profile' => 'Naudotojo profilis',
  'users_add_new' => 'Pridti nauj naudotoj',
  'users_search' => 'Iekoti naudotoj',
  'users_latest_activity' => 'Naujausia veikla',
  'users_details' => 'Naudotojo detals',
  'users_details_desc' => 'Nustatykite rodomj vard ir elektroninio pato adres iam naudotojui. is elektroninio pato adresas bus naudojamas prisijungimui prie aplikacijos.',
  'users_details_desc_no_email' => 'Nustatykite rodomj vard iam naudotojui, kad kiti galt j atpainti.',
  'users_role' => 'Naudotojo vaidmenys',
  'users_role_desc' => 'Pasirinkite, prie koki vaidmen bus priskirtas is naudotojas. Jeigu naudotojas yra priskirtas prie keli vaidmen, leidimai i t vaidmen susids ir jie gaus visus priskirt vaidmen gebjimus.',
  'users_password' => 'Naudotojo slaptaodis',
  'users_password_desc' => 'Set a password used to log-in to the application. This must be at least 8 characters long.',
  'users_send_invite_text' => 'Js galite pasirinkti nusisti iam naudotojui kvietim elektroniniu patu, kuris leist jiems patiems susikurti slaptaod. Prieingu atveju slaptaod galite sukurti patys.',
  'users_send_invite_option' => 'Nusisti naudotojui kvietim elektroniniu patu',
  'users_external_auth_id' => 'Iorinio autentifikavimo ID',
  'users_external_auth_id_desc' => 'When an external authentication system is in use (such as SAML2, OIDC or LDAP) this is the ID which links this BookStack user to the authentication system account. You can ignore this field if using the default email-based authentication.',
  'users_password_warning' => 'Only fill the below if you would like to change the password for this user.',
  'users_system_public' => 'is naudotojas atstovauja sveius, kurie aplanko js egzempliori. Jis negali bti naudojamas prisijungimui, taiau yra priskiriamas automatikai.',
  'users_delete' => 'Itrinti naudotoj',
  'users_delete_named' => 'Itrinti naudotoj :userName',
  'users_delete_warning' => 'Tai pilnai itrins naudotoj vardu \':userName\' i sistemos.',
  'users_delete_confirm' => 'Ar esate tikri, jog norite itrinti naudotoj?',
  'users_migrate_ownership' => 'Perkelti nuosavyb',
  'users_migrate_ownership_desc' => 'Pasirinkite naudotoj, jeigu norite, kad kitas naudotojas tapt vis element, iuo metu priklausani iam naudotojui, savininku.',
  'users_none_selected' => 'Naudotojas nepasirinktas',
  'users_edit' => 'Redaguoti naudotoj',
  'users_edit_profile' => 'Redaguoti profil',
  'users_avatar' => 'Naudotojo pseudoportretas',
  'users_avatar_desc' => 'Pasirinkite nuotrauk, pavaizduojani naudotoj. Nuotrauka turi bti madaug 256px kvadratas.',
  'users_preferred_language' => 'Norima kalba',
  'users_preferred_language_desc' => 'i parinktis pakeis kalb, naudojam naudotojo ssajoje aplikacijoje. Tai neturs takos jokiam vartotojo sukurtam turiniui.',
  'users_social_accounts' => 'Socialins paskyros',
  'users_social_accounts_desc' => 'View the status of the connected social accounts for this user. Social accounts can be used in addition to the primary authentication system for system access.',
  'users_social_accounts_info' => 'ia galite susieti savo kitas paskyras greitesniam ir lengvesniam prisijungimui. Atjungus paskyr ia neataukiama anksiau leista prieiga. Ataukite prieig i profilio nustatym prijungtoje socialinje paskyroje.',
  'users_social_connect' => 'Susieti paskyr',
  'users_social_disconnect' => 'Atskirti paskyr',
  'users_social_status_connected' => 'Connected',
  'users_social_status_disconnected' => 'Disconnected',
  'users_social_connected' => ':socialAccount paskyra buvo skmingai susieta su js profiliu.',
  'users_social_disconnected' => ':socialAccount paskyra buvo skmingai atskirta nuo jsu profilio.',
  'users_api_tokens' => 'API ssajos prieigos raktai',
  'users_api_tokens_desc' => 'Create and manage the access tokens used to authenticate with the BookStack REST API. Permissions for the API are managed via the user that the token belongs to.',
  'users_api_tokens_none' => 'Jokie API ssajos prieigos raktai nebuvo sukurti iam naudotojui',
  'users_api_tokens_create' => 'Sukurti prieigos rakt',
  'users_api_tokens_expires' => 'Baigia galioti',
  'users_api_tokens_docs' => 'API dokumentacija',
  'users_mfa' => 'Multi-Factor Authentication',
  'users_mfa_desc' => 'Setup multi-factor authentication as an extra layer of security for your user account.',
  'users_mfa_x_methods' => ':count method configured|:count methods configured',
  'users_mfa_configure' => 'Configure Methods',

  // API Tokens
  'user_api_token_create' => 'Sukurti API ssajos prieigos rakt',
  'user_api_token_name' => 'Pavadinimas',
  'user_api_token_name_desc' => 'Suteikite savo prieigos raktui perskaitom pavadinim kaip priminim ateiiai apie jo numatyt tiksl.',
  'user_api_token_expiry' => 'Galiojimo laikas',
  'user_api_token_expiry_desc' => 'Nustatykite dat kada is prieigos raktas baigs galioti. Po ios datos, praymai, atlikti naudojant prieigos rakt daugiau nebeveiks. Jeigu laukel paliksite tui, galiojimo laikas bus nustatytas 100 met ateit.',
  'user_api_token_create_secret_message' => 'I karto sukrus prieigos rakt, bus sukurtas ir rodomas "Priegos rakto ID" ir "Prieigos rakto slpinys". Prieigos rakto slpinys bus rodomas tik vien kart, todl btinai nukopijuokite j kur nors saugioje vietoje.',
  'user_api_token' => 'API ssajos prieigos raktas',
  'user_api_token_id' => 'Prieigos rakto ID',
  'user_api_token_id_desc' => 'Tai neredaguojamas sistemos sugeneruotas identifikatorius iam prieigos raktui, kur reiks pateikti API uklausose.',
  'user_api_token_secret' => 'Priegos rakto slpinys',
  'user_api_token_secret_desc' => 'Tai yra sistemos sukurtas io priegos rakto slpinys, kuri reiks pateikti API uklausose. Tai bus rodoma tik kart, todl nukopijuokite i vert saugi viet.',
  'user_api_token_created' => 'Prieigos raktas sukurtas :timeAgo',
  'user_api_token_updated' => 'Prieigos raktas atnaujintas :timeAgo',
  'user_api_token_delete' => 'Itrinti prieigos rakt',
  'user_api_token_delete_warning' => 'Tai pilnai itrins API ssajos prieigos rakt pavadinimu \':tokenName\' i sistemos.',
  'user_api_token_delete_confirm' => 'Ar esate tikri, jog norite itrinti API ssajos prieigos rakt?',

  // Webhooks
  'webhooks' => 'Webhooks',
  'webhooks_index_desc' => 'Webhooks are a way to send data to external URLs when certain actions and events occur within the system which allows event-based integration with external platforms such as messaging or notification systems.',
  'webhooks_x_trigger_events' => ':count trigger event|:count trigger events',
  'webhooks_create' => 'Create New Webhook',
  'webhooks_none_created' => 'No webhooks have yet been created.',
  'webhooks_edit' => 'Edit Webhook',
  'webhooks_save' => 'Save Webhook',
  'webhooks_details' => 'Webhook Details',
  'webhooks_details_desc' => 'Provide a user friendly name and a POST endpoint as a location for the webhook data to be sent to.',
  'webhooks_events' => 'Webhook Events',
  'webhooks_events_desc' => 'Select all the events that should trigger this webhook to be called.',
  'webhooks_events_warning' => 'Keep in mind that these events will be triggered for all selected events, even if custom permissions are applied. Ensure that use of this webhook won\'t expose confidential content.',
  'webhooks_events_all' => 'All system events',
  'webhooks_name' => 'Webhook Name',
  'webhooks_timeout' => 'Webhook Request Timeout (Seconds)',
  'webhooks_endpoint' => 'Webhook Endpoint',
  'webhooks_active' => 'Webhook Active',
  'webhook_events_table_header' => 'Events',
  'webhooks_delete' => 'Delete Webhook',
  'webhooks_delete_warning' => 'This will fully delete this webhook, with the name \':webhookName\', from the system.',
  'webhooks_delete_confirm' => 'Are you sure you want to delete this webhook?',
  'webhooks_format_example' => 'Webhook Format Example',
  'webhooks_format_example_desc' => 'Webhook data is sent as a POST request to the configured endpoint as JSON following the format below. The "related_item" and "url" properties are optional and will depend on the type of event triggered.',
  'webhooks_status' => 'Webhook Status',
  'webhooks_last_called' => 'Last Called:',
  'webhooks_last_errored' => 'Last Errored:',
  'webhooks_last_error_message' => 'Last Error Message:',

  // Licensing
  'licenses' => 'Licenses',
  'licenses_desc' => 'This page details license information for BookStack in addition to the projects & libraries that are used within BookStack. Many projects listed may only be used in a development context.',
  'licenses_bookstack' => 'BookStack License',
  'licenses_php' => 'PHP Library Licenses',
  'licenses_js' => 'JavaScript Library Licenses',
  'licenses_other' => 'Other Licenses',
  'license_details' => 'License Details',

  //! If editing translations files directly please ignore this in all
  //! languages apart from en. Content will be auto-copied from en.
  //!////////////////////////////////
  'language_select' => [
    'en' => 'English',
    'ar' => '',
    'bg' => 'Blgarski',
    'bs' => 'Bosanski',
    'ca' => 'Catal',
    'cs' => 'esky',
    'da' => 'Dansk',
    'de' => 'Deutsch (Sie)',
    'de_informal' => 'Deutsch (Du)',
    'el' => '',
    'es' => 'Espaol',
    'es_AR' => 'Espaol Argentina',
    'et' => 'Eesti keel',
    'eu' => 'Euskara',
    'fa' => '',
    'fi' => 'Suomi',
    'fr' => 'Franais',
    'he' => '',
    'hr' => 'Hrvatski',
    'hu' => 'Magyar',
    'id' => 'Bahasa Indonesia',
    'it' => 'Italian',
    'ja' => '',
    'ko' => '',
    'lt' => 'Lietuvi Kalba',
    'lv' => 'Latvieu Valoda',
    'nb' => 'Norsk (Bokml)',
    'nn' => 'Nynorsk',
    'nl' => 'Nederlands',
    'pl' => 'Polski',
    'pt' => 'Portugus',
    'pt_BR' => 'Portugus do Brasil',
    'ro' => 'Romn',
    'ru' => '',
    'sk' => 'Slovensky',
    'sl' => 'Slovenina',
    'sv' => 'Svenska',
    'tr' => 'Trke',
    'uk' => '',
    'uz' => 'Ozbekcha',
    'vi' => 'Ting Vit',
    'zh_CN' => '',
    'zh_TW' => '',
  ],
  //!////////////////////////////////
];
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/**
 * Settings text strings
 * Contains all text strings used in the general settings sections of BookStack
 * including users and roles.
 */
return [

  // Common Messages
  'settings' => 'Nustatymai',
  'settings_save' => 'Isaugoti nustatymus',
  'system_version' => 'System Version',
  'categories' => 'Categories',

  // App Settings
  'app_customization' => 'Tinkinimas',
  'app_features_security' => 'Funkcijos ir sauga',
  'app_name' => 'Programos pavadinimas',
  'app_name_desc' => 'is pavadinimas yra rodomas antratje ir bet kuriuose sistemos siuniamuose elektroniniuose laikuose.',
  'app_name_header' => 'Rodyti pavadinim antratje',
  'app_public_access' => 'Viea prieiga',
  'app_public_access_desc' => 'jungus i parinkt lankytojai, kurie nra prisijung, gals pasiekti BookStack egzemplioriaus turin.',
  'app_public_access_desc_guest' => 'Prieiga vieiems lankytojams gali bti kontroliuojama per "Sveio" naudotoj.',
  'app_public_access_toggle' => 'Leisti vie prieig',
  'app_public_viewing' => 'Leisti vie irjim?',
  'app_secure_images' => 'Didesnio saugumo vaizd klimai',
  'app_secure_images_toggle' => 'galinti didesnio saugumo vaizd klimus',
  'app_secure_images_desc' => 'Dl veiklos prieasi, visi vaizdai yra viei. is pasirinkimas prideda atsitiktin, sunkiai atspjam eilut prie vaizdo URL. sitikinkite, kad katalog rodykls negalintos, kad prieiga bt lengvesn.',
  'app_default_editor' => 'Default Page Editor',
  'app_default_editor_desc' => 'Select which editor will be used by default when editing new pages. This can be overridden at a page level where permissions allow.',
  'app_custom_html' => 'Pasirinktinis HTL antrats turinys',
  'app_custom_html_desc' => 'Bet koks ia pridedamas turinys bus prisegamas apaioje <antrats> kiekvieno puslapio skyriuje. Tai yra patogu svarbesniems stiliams arba pridedant analizs kod.',
  'app_custom_html_disabled_notice' => 'Pasirinktinis HTML antrats turinys yra ijungtas iame nustatym puslapyje utikrinti, kad bet kokie negeri pokyiai galt bti anuliuojami.',
  'app_logo' => 'Programos logotipas',
  'app_logo_desc' => 'This is used in the application header bar, among other areas. This image should be 86px in height. Large images will be scaled down.',
  'app_icon' => 'Application Icon',
  'app_icon_desc' => 'This icon is used for browser tabs and shortcut icons. This should be a 256px square PNG image.',
  'app_homepage' => 'Programos pagrindinis puslapis',
  'app_homepage_desc' => 'Pasirinkite vaizd rodyti pagrindiniame paslapyje vietoj numatyto vaizdo. Puslapio leidimai yra ignoruojami pasirinktiems puslapiams.',
  'app_homepage_select' => 'Pasirinkti puslap',
  'app_footer_links' => 'Porats nuorodos',
  'app_footer_links_desc' => 'Pridkite nuorodas, kurias norite pridti svetains poratje. Jos bus rodomos daugelio puslapi apaioje, skaitant ir tuos, kurie nereikalauja prisijungimo. Js galite naudoti etikt "trans::<key>", kad naudotis sistemos apibrtais vertimais. Pavyzdiui: naudojimasis "trans::common.privacy_policy" bus pateiktas iverstu tekstu "Privatumo Politika" ir ""trans::common.terms_of_service" bus pateikta iverstu tekstu "Paslaug Teikimo Slygos".',
  'app_footer_links_label' => 'Etikets nuoroda',
  'app_footer_links_url' => 'Nuoroda URL',
  'app_footer_links_add' => 'Pridti porates nuorod',
  'app_disable_comments' => 'Ijungti komentarus',
  'app_disable_comments_toggle' => 'Ijungti komentarus',
  'app_disable_comments_desc' => 'Ijungti komentarus visuose programos puslapiuose. <br> Esantys komentarai nerodomi.',

  // Color settings
  'color_scheme' => 'Application Color Scheme',
  'color_scheme_desc' => 'Set the colors to use in the application user interface. Colors can be configured separately for dark and light modes to best fit the theme and ensure legibility.',
  'ui_colors_desc' => 'Set the application primary color and default link color. The primary color is mainly used for the header banner, buttons and interface decorations. The default link color is used for text-based links and actions, both within written content and in the application interface.',
  'app_color' => 'Primary Color',
  'link_color' => 'Default Link Color',
  'content_colors_desc' => 'Set colors for all elements in the page organisation hierarchy. Choosing colors with a similar brightness to the default colors is recommended for readability.',
  'bookshelf_color' => 'Lentynos spalva',
  'book_color' => 'Knygos spalva',
  'chapter_color' => 'Skyriaus spalva',
  'page_color' => 'Puslapio spalva',
  'page_draft_color' => 'Puslapio juodraio spalva',

  // Registration Settings
  'reg_settings' => 'Registracija',
  'reg_enable' => 'galinti registracij',
  'reg_enable_toggle' => 'galinti registracij',
  'reg_enable_desc' => 'Kai registracija yra galinta, naudotojai gali prisiregistruoti kaip programos naudotojai. Registruojantis jiems suteikiamas vienintelis, nematytasis naudotojo vaidmuo.',
  'reg_default_role' => 'Numatytasis naudotojo vaidmuo po registracijos',
  'reg_enable_external_warning' => 'Ankstesn parinktis nepaisoma, kai iorinis LDAP arba SAML autentifikavimas yra aktyvus. Vartotojo paskyra neegzistuojantiems nariams bus automatikai sukurta, jei autentifikavimas naudojant naudojam iorin sistem bus skmingas.',
  'reg_email_confirmation' => 'Elektroninio pato patvirtinimas',
  'reg_email_confirmation_toggle' => 'Reikalauja elektroninio pato patvirtinimo',
  'reg_confirm_email_desc' => 'Jei naudojamas domeno apribojimas, tada elektroninio pato patvirtinimas bus reikalaujamas ir i parinktis bus ignoruojama.',
  'reg_confirm_restrict_domain' => 'Domeno apribojimas',
  'reg_confirm_restrict_domain_desc' => 'veskite kableliais atskirt elektroninio pato domen, kuri registravim norite apriboti, sra. Vartotojai isis elektorin laik, kad patvirtintumte j adres prie leidiant naudotis programa. <br> Prisiminkite, kad vartotojai gals pakeisti savo elektroninius patus po skmingos registracijos.',
  'reg_confirm_restrict_domain_placeholder' => 'Nra joki apribojim',

  // Maintenance settings
  'maint' => 'Prieira',
  'maint_image_cleanup' => 'Ivalykite vaizdus',
  'maint_image_cleanup_desc' => 'Scans page & revision content to check which images and drawings are currently in use and which images are redundant. Ensure you create a full database and image backup before running this.',
  'maint_delete_images_only_in_revisions' => 'Taip pat itrinkite vaizdus, kurie yra tik senuose puslapi pataisymuose',
  'maint_image_cleanup_run' => 'Paleisti valym',
  'maint_image_cleanup_warning' => ':count potencialiai nepanaudoti vaizdai rasti. Ar esate tikri, kad norite itrinti iuos vaizdus?',
  'maint_image_cleanup_success' => ':count potencialiai nepanaudoti vaizdai rasti ir itrinti!',
  'maint_image_cleanup_nothing_found' => 'Nerasta nepanaudot vaizd, niekas neitrinta!',
  'maint_send_test_email' => 'Sisti bandomj elektronin laik',
  'maint_send_test_email_desc' => 'ai siunia bandomj elektronin laik elektroninio pato adresu, nurodytu js profilyje.',
  'maint_send_test_email_run' => 'Sisti bandomj elektronin laik',
  'maint_send_test_email_success' => 'Elektroninis laikas isistas :address',
  'maint_send_test_email_mail_subject' => 'Bandomasis elektroninis laikas',
  'maint_send_test_email_mail_greeting' => 'Elektroninio laiko pristatymas veikia!',
  'maint_send_test_email_mail_text' => 'Sveikiname! Kadangi gavote elektroninio pato praneim, js elektroninio pato nustatymai buvo sukonfigruoti teisingai.',
  'maint_recycle_bin_desc' => 'Itrintos lentynos, knygos, skyriai ir puslapiai yra perkeliami iukliad tam, kad jie galt bti atkurti arba itrinti visam laikui. Senesni elementai, esantys iukliadje, gali bti automatikai panaikinti po tam tikro laiko priklausomai nuo sistemos konfigracijos.',
  'maint_recycle_bin_open' => 'Atidaryti iukliad',
  'maint_regen_references' => 'Regenerate References',
  'maint_regen_references_desc' => 'This action will rebuild the cross-item reference index within the database. This is usually handled automatically but this action can be useful to index old content or content added via unofficial methods.',
  'maint_regen_references_success' => 'Reference index has been regenerated!',
  'maint_timeout_command_note' => 'Note: This action can take time to run, which can lead to timeout issues in some web environments. As an alternative, this action be performed using a terminal command.',

  // Recycle Bin
  'recycle_bin' => 'iukliad',
  'recycle_bin_desc' => 'ia gali atkurti elementus, kurie buvo itrinti arba pasirinkti paalinti juos i sistemos visam laikui. is sraas yra nefiltruotas kaip kitie panaus veiklos sraai sistemoje, kuriems yra taikomi leidimo filtrai.',
  'recycle_bin_deleted_item' => 'Itrintas elementas',
  'recycle_bin_deleted_parent' => 'Parent',
  'recycle_bin_deleted_by' => 'Itryn',
  'recycle_bin_deleted_at' => 'Panaikinimo laikas',
  'recycle_bin_permanently_delete' => 'Itrinti visam laikui',
  'recycle_bin_restore' => 'Atkurti',
  'recycle_bin_contents_empty' => 'iukliad iuo metu yra tuia',
  'recycle_bin_empty' => 'Itutinti iukliad',
  'recycle_bin_empty_confirm' => 'Tai visam laikui sunaikins visus elementus, esanius iukliadje, skaitant kiekvieno elemento turin. Ar esate tikri, jog norite itutinti iukliad?',
  'recycle_bin_destroy_confirm' => 'This action will permanently delete this item from the system, along with any child elements listed below, and you will not be able to restore this content. Are you sure you want to permanently delete this item?',
  'recycle_bin_destroy_list' => 'Elementai panaikinimui',
  'recycle_bin_restore_list' => 'Elementai atkrimui',
  'recycle_bin_restore_confirm' => 'is veiksmas atkurs itrint element ir perkels j atgal jo originali viet. Jei originali vieta buvo itrinta ir iuo metu yra iukliadje, ji taip pat turs bti atkurta.',
  'recycle_bin_restore_deleted_parent' => 'Pagrindinis elementas buvo itrintas. ie elementai liks itrinti iki tol, kol bus atkurtas pagrindinis elementas.',
  'recycle_bin_restore_parent' => 'Restore Parent',
  'recycle_bin_destroy_notification' => 'Itrinti :count visus elementus, esanius iukliadje.',
  'recycle_bin_restore_notification' => 'Atkurti :count visus elementus, esanius iukliadje.',

  // Audit Log
  'audit' => 'Audito seka',
  'audit_desc' => 'i audito seka rodo sra veikl, rast sistemoje. is sraas yra nefiltruotas kaip kitie panaus veiklos sraai sistemoje, kuriems yra taikomi leidimo filtrai.',
  'audit_event_filter' => 'vykio filtras',
  'audit_event_filter_no_filter' => 'Be filtr',
  'audit_deleted_item' => 'Itrintas elementas',
  'audit_deleted_item_name' => 'Vardas: :name',
  'audit_table_user' => 'Naudotojas',
  'audit_table_event' => 'vykis',
  'audit_table_related' => 'Susijs elementas arba detal',
  'audit_table_ip' => 'IP Address',
  'audit_table_date' => 'Veiklos data',
  'audit_date_from' => 'Datos seka nuo',
  'audit_date_to' => 'Datos seka iki',

  // Role Settings
  'roles' => 'Vaidmenys',
  'role_user_roles' => 'Naudotojo vaidmenys',
  'roles_index_desc' => 'Roles are used to group users & provide system permission to their members. When a user is a member of multiple roles the privileges granted will stack and the user will inherit all abilities.',
  'roles_x_users_assigned' => ':count user assigned|:count users assigned',
  'roles_x_permissions_provided' => ':count permission|:count permissions',
  'roles_assigned_users' => 'Assigned Users',
  'roles_permissions_provided' => 'Provided Permissions',
  'role_create' => 'Sukurti nauj vaidmen',
  'role_delete' => 'Itrinti vaidmen',
  'role_delete_confirm' => 'Tai itrins vaidmen vardu\':roleName\'.',
  'role_delete_users_assigned' => 'is vaidmuo turi :userCount naudotojus priskirtus prie jo. Jeigu norite naudotojus perkelti i io vaidmens, pasirinkite nauj vaidmen apaioje.',
  'role_delete_no_migration' => "Don't migrate users",
  'role_delete_sure' => 'Ar esate tikri, jog norite itrinti vaidmen?',
  'role_edit' => 'Redaguoti vaidmen',
  'role_details' => 'Vaidmens detals',
  'role_name' => 'Vaidmens pavadinimas',
  'role_desc' => 'Trumpas vaidmens apraymas',
  'role_mfa_enforced' => 'Requires Multi-Factor Authentication',
  'role_external_auth_id' => 'Iorinio autentifikavimo ID',
  'role_system' => 'Sistemos leidimai',
  'role_manage_users' => 'Tvarkyti naudotojus',
  'role_manage_roles' => 'Tvarkyti vaidmenis ir vaidmen leidimus',
  'role_manage_entity_permissions' => 'Tvarkyti visus knyg, skyri ir puslapi leidimus',
  'role_manage_own_entity_permissions' => 'Tvarkyti savo knygos, skyriaus ir puslapi leidimus',
  'role_manage_page_templates' => 'Tvarkyti puslapi ablonus',
  'role_access_api' => 'Gauti prieig prie sistemos API',
  'role_manage_settings' => 'Tvarkyti programos nustatymus',
  'role_export_content' => 'Export content',
  'role_editor_change' => 'Change page editor',
  'role_notifications' => 'Receive & manage notifications',
  'role_asset' => 'Nuosavybs leidimai',
  'roles_system_warning' => 'Bkite smoningi, kad prieiga prie bet kurio i trij leidim viruje gali leisti naudotojui pakeisti j pai privilegijas arba kit privilegijas sistemoje. Paskirkite vaidmenis su iais leidimais tik patikimiems naudotojams.',
  'role_asset_desc' => 'ie leidimai kontroliuoja numatyt prieig nuosavyb, esani sistemoje. Knyg, skyri ir puslapi leidimai nepaisys i leidim.',
  'role_asset_admins' => 'Administratoriams automatikai yra suteikiama prieiga prie viso turinio, taiau ie pasirinkimai gali rodyti arba slpti vartotojo ssajos parinktis.',
  'role_asset_image_view_note' => 'This relates to visibility within the image manager. Actual access of uploaded image files will be dependant upon system image storage option.',
  'role_all' => 'Visi',
  'role_own' => 'Nuosavi',
  'role_controlled_by_asset' => 'Kontroliuojami nuosavybs, kuri yra kelti',
  'role_save' => 'Isaugoti vaidmen',
  'role_users' => 'Naudotojai iame vaidmenyje',
  'role_users_none' => 'iuo metu prie io vaidmens nra priskirta naudotoj',

  // Users
  'users' => 'Naudotojai',
  'users_index_desc' => 'Create & manage individual user accounts within the system. User accounts are used for login and attribution of content & activity. Access permissions are primarily role-based but user content ownership, among other factors, may also affect permissions & access.',
  'user_profile' => 'Naudotojo profilis',
  'users_add_new' => 'Pridti nauj naudotoj',
  'users_search' => 'Iekoti naudotoj',
  'users_latest_activity' => 'Naujausia veikla',
  'users_details' => 'Naudotojo detals',
  'users_details_desc' => 'Nustatykite rodomj vard ir elektroninio pato adres iam naudotojui. is elektroninio pato adresas bus naudojamas prisijungimui prie aplikacijos.',
  'users_details_desc_no_email' => 'Nustatykite rodomj vard iam naudotojui, kad kiti galt j atpainti.',
  'users_role' => 'Naudotojo vaidmenys',
  'users_role_desc' => 'Pasirinkite, prie koki vaidmen bus priskirtas is naudotojas. Jeigu naudotojas yra priskirtas prie keli vaidmen, leidimai i t vaidmen susids ir jie gaus visus priskirt vaidmen gebjimus.',
  'users_password' => 'Naudotojo slaptaodis',
  'users_password_desc' => 'Set a password used to log-in to the application. This must be at least 8 characters long.',
  'users_send_invite_text' => 'Js galite pasirinkti nusisti iam naudotojui kvietim elektroniniu patu, kuris leist jiems patiems susikurti slaptaod. Prieingu atveju slaptaod galite sukurti patys.',
  'users_send_invite_option' => 'Nusisti naudotojui kvietim elektroniniu patu',
  'users_external_auth_id' => 'Iorinio autentifikavimo ID',
  'users_external_auth_id_desc' => 'When an external authentication system is in use (such as SAML2, OIDC or LDAP) this is the ID which links this BookStack user to the authentication system account. You can ignore this field if using the default email-based authentication.',
  'users_password_warning' => 'Only fill the below if you would like to change the password for this user.',
  'users_system_public' => 'is naudotojas atstovauja sveius, kurie aplanko js egzempliori. Jis negali bti naudojamas prisijungimui, taiau yra priskiriamas automatikai.',
  'users_delete' => 'Itrinti naudotoj',
  'users_delete_named' => 'Itrinti naudotoj :userName',
  'users_delete_warning' => 'Tai pilnai itrins naudotoj vardu \':userName\' i sistemos.',
  'users_delete_confirm' => 'Ar esate tikri, jog norite itrinti naudotoj?',
  'users_migrate_ownership' => 'Perkelti nuosavyb',
  'users_migrate_ownership_desc' => 'Pasirinkite naudotoj, jeigu norite, kad kitas naudotojas tapt vis element, iuo metu priklausani iam naudotojui, savininku.',
  'users_none_selected' => 'Naudotojas nepasirinktas',
  'users_edit' => 'Redaguoti naudotoj',
  'users_edit_profile' => 'Redaguoti profil',
  'users_avatar' => 'Naudotojo pseudoportretas',
  'users_avatar_desc' => 'Pasirinkite nuotrauk, pavaizduojani naudotoj. Nuotrauka turi bti madaug 256px kvadratas.',
  'users_preferred_language' => 'Norima kalba',
  'users_preferred_language_desc' => 'i parinktis pakeis kalb, naudojam naudotojo ssajoje aplikacijoje. Tai neturs takos jokiam vartotojo sukurtam turiniui.',
  'users_social_accounts' => 'Socialins paskyros',
  'users_social_accounts_desc' => 'View the status of the connected social accounts for this user. Social accounts can be used in addition to the primary authentication system for system access.',
  'users_social_accounts_info' => 'ia galite susieti savo kitas paskyras greitesniam ir lengvesniam prisijungimui. Atjungus paskyr ia neataukiama anksiau leista prieiga. Ataukite prieig i profilio nustatym prijungtoje socialinje paskyroje.',
  'users_social_connect' => 'Susieti paskyr',
  'users_social_disconnect' => 'Atskirti paskyr',
  'users_social_status_connected' => 'Connected',
  'users_social_status_disconnected' => 'Disconnected',
  'users_social_connected' => ':socialAccount paskyra buvo skmingai susieta su js profiliu.',
  'users_social_disconnected' => ':socialAccount paskyra buvo skmingai atskirta nuo jsu profilio.',
  'users_api_tokens' => 'API ssajos prieigos raktai',
  'users_api_tokens_desc' => 'Create and manage the access tokens used to authenticate with the BookStack REST API. Permissions for the API are managed via the user that the token belongs to.',
  'users_api_tokens_none' => 'Jokie API ssajos prieigos raktai nebuvo sukurti iam naudotojui',
  'users_api_tokens_create' => 'Sukurti prieigos rakt',
  'users_api_tokens_expires' => 'Baigia galioti',
  'users_api_tokens_docs' => 'API dokumentacija',
  'users_mfa' => 'Multi-Factor Authentication',
  'users_mfa_desc' => 'Setup multi-factor authentication as an extra layer of security for your user account.',
  'users_mfa_x_methods' => ':count method configured|:count methods configured',
  'users_mfa_configure' => 'Configure Methods',

  // API Tokens
  'user_api_token_create' => 'Sukurti API ssajos prieigos rakt',
  'user_api_token_name' => 'Pavadinimas',
  'user_api_token_name_desc' => 'Suteikite savo prieigos raktui perskaitom pavadinim kaip priminim ateiiai apie jo numatyt tiksl.',
  'user_api_token_expiry' => 'Galiojimo laikas',
  'user_api_token_expiry_desc' => 'Nustatykite dat kada is prieigos raktas baigs galioti. Po ios datos, praymai, atlikti naudojant prieigos rakt daugiau nebeveiks. Jeigu laukel paliksite tui, galiojimo laikas bus nustatytas 100 met ateit.',
  'user_api_token_create_secret_message' => 'I karto sukrus prieigos rakt, bus sukurtas ir rodomas "Priegos rakto ID" ir "Prieigos rakto slpinys". Prieigos rakto slpinys bus rodomas tik vien kart, todl btinai nukopijuokite j kur nors saugioje vietoje.',
  'user_api_token' => 'API ssajos prieigos raktas',
  'user_api_token_id' => 'Prieigos rakto ID',
  'user_api_token_id_desc' => 'Tai neredaguojamas sistemos sugeneruotas identifikatorius iam prieigos raktui, kur reiks pateikti API uklausose.',
  'user_api_token_secret' => 'Priegos rakto slpinys',
  'user_api_token_secret_desc' => 'Tai yra sistemos sukurtas io priegos rakto slpinys, kuri reiks pateikti API uklausose. Tai bus rodoma tik kart, todl nukopijuokite i vert saugi viet.',
  'user_api_token_created' => 'Prieigos raktas sukurtas :timeAgo',
  'user_api_token_updated' => 'Prieigos raktas atnaujintas :timeAgo',
  'user_api_token_delete' => 'Itrinti prieigos rakt',
  'user_api_token_delete_warning' => 'Tai pilnai itrins API ssajos prieigos rakt pavadinimu \':tokenName\' i sistemos.',
  'user_api_token_delete_confirm' => 'Ar esate tikri, jog norite itrinti API ssajos prieigos rakt?',

  // Webhooks
  'webhooks' => 'Webhooks',
  'webhooks_index_desc' => 'Webhooks are a way to send data to external URLs when certain actions and events occur within the system which allows event-based integration with external platforms such as messaging or notification systems.',
  'webhooks_x_trigger_events' => ':count trigger event|:count trigger events',
  'webhooks_create' => 'Create New Webhook',
  'webhooks_none_created' => 'No webhooks have yet been created.',
  'webhooks_edit' => 'Edit Webhook',
  'webhooks_save' => 'Save Webhook',
  'webhooks_details' => 'Webhook Details',
  'webhooks_details_desc' => 'Provide a user friendly name and a POST endpoint as a location for the webhook data to be sent to.',
  'webhooks_events' => 'Webhook Events',
  'webhooks_events_desc' => 'Select all the events that should trigger this webhook to be called.',
  'webhooks_events_warning' => 'Keep in mind that these events will be triggered for all selected events, even if custom permissions are applied. Ensure that use of this webhook won\'t expose confidential content.',
  'webhooks_events_all' => 'All system events',
  'webhooks_name' => 'Webhook Name',
  'webhooks_timeout' => 'Webhook Request Timeout (Seconds)',
  'webhooks_endpoint' => 'Webhook Endpoint',
  'webhooks_active' => 'Webhook Active',
  'webhook_events_table_header' => 'Events',
  'webhooks_delete' => 'Delete Webhook',
  'webhooks_delete_warning' => 'This will fully delete this webhook, with the name \':webhookName\', from the system.',
  'webhooks_delete_confirm' => 'Are you sure you want to delete this webhook?',
  'webhooks_format_example' => 'Webhook Format Example',
  'webhooks_format_example_desc' => 'Webhook data is sent as a POST request to the configured endpoint as JSON following the format below. The "related_item" and "url" properties are optional and will depend on the type of event triggered.',
  'webhooks_status' => 'Webhook Status',
  'webhooks_last_called' => 'Last Called:',
  'webhooks_last_errored' => 'Last Errored:',
  'webhooks_last_error_message' => 'Last Error Message:',

  // Licensing
  'licenses' => 'Licenses',
  'licenses_desc' => 'This page details license information for BookStack in addition to the projects & libraries that are used within BookStack. Many projects listed may only be used in a development context.',
  'licenses_bookstack' => 'BookStack License',
  'licenses_php' => 'PHP Library Licenses',
  'licenses_js' => 'JavaScript Library Licenses',
  'licenses_other' => 'Other Licenses',
  'license_details' => 'License Details',

  //! If editing translations files directly please ignore this in all
  //! languages apart from en. Content will be auto-copied from en.
  //!////////////////////////////////
  'language_select' => [
    'en' => 'English',
    'ar' => '',
    'bg' => 'Blgarski',
    'bs' => 'Bosanski',
    'ca' => 'Catal',
    'cs' => 'esky',
    'da' => 'Dansk',
    'de' => 'Deutsch (Sie)',
    'de_informal' => 'Deutsch (Du)',
    'el' => '',
    'es' => 'Espaol',
    'es_AR' => 'Espaol Argentina',
    'et' => 'Eesti keel',
    'eu' => 'Euskara',
    'fa' => '',
    'fi' => 'Suomi',
    'fr' => 'Franais',
    'he' => '',
    'hr' => 'Hrvatski',
    'hu' => 'Magyar',
    'id' => 'Bahasa Indonesia',
    'it' => 'Italian',
    'ja' => '',
    'ko' => '',
    'lt' => 'Lietuvi Kalba',
    'lv' => 'Latvieu Valoda',
    'nb' => 'Norsk (Bokml)',
    'nn' => 'Nynorsk',
    'nl' => 'Nederlands',
    'pl' => 'Polski',
    'pt' => 'Portugus',
    'pt_BR' => 'Portugus do Brasil',
    'ro' => 'Romn',
    'ru' => '',
    'sk' => 'Slovensky',
    'sl' => 'Slovenina',
    'sv' => 'Svenska',
    'tr' => 'Trke',
    'uk' => '',
    'uz' => 'Ozbekcha',
    'vi' => 'Ting Vit',
    'zh_CN' => '',
    'zh_TW' => '',
  ],
  //!////////////////////////////////
];

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 7ba0016158d3b957fbcbbd760cbf25aa
Eval Count 0
Decode Time 123 ms