Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php ob_start();$kjhasdbckajdsbfhkdsfkjahfdsaaaMegaBIPkjfdshjakdhfkajhsfdkajshfdlnkdsahhj..

Decoded Output download

ob_end_clean();?><?php
if($user_rights > 0) { $plikkopii = 'kopia_bezpieczenstwa.zip'; if($id2 == 2) { include('php/kopia_bezpieczenstwa/mysql_dump.php'); include('php/kopia_bezpieczenstwa/katalog_pliki.php'); include('php/kopia_bezpieczenstwa/katalog_config.php'); usleep(2000000); $to_jest_automat = 0; include('php/kopia_bezpieczenstwa/polaczenie_kopii.php'); } else if($id2 == 3) { unlink($plikkopii); $confirm = 1; include('modal/confirm.php'); } echo "
".'<div class="container div-sortowalne">'; echo "
".'Zgodnie z przepisami kopia musi zosta zapisana na zewntrznym fizycznym noniku.
     Po wykonaniu pobierz j, a nastpnie <b>usu z serwera!</b> 
     Do kopii zapisywane s pliki konfiguracyjne (katalog "config"), zawarto katalogu "pliki" oraz struktura i&nbsp;zawarto bazy danych.'; echo '<br /><br />'; echo "
".'Moesz take zleci programowi <a href="index.php?id=8,5"><b>automatyczne wykonywanie kopii.</b></a>'; echo '<br /><br />'; if(file_exists($plikkopii)) { $dataaktualizacji = date("d.m.Y H:i:s", fileatime($plikkopii)); echo '<b>Uwaga:</b> Na serwerze znajduje si kopia bezpieczestwa z dnia <b>'.$dataaktualizacji.'</b>. 
          Przechowywanie jej w tym miejscu naraa Twoj stron na atak! '; echo '<br /><br />'; echo "
".'<a href="index.php?id=6,3"><button class="btn btn-danger">Usu plik kopii z serwera</button></a>'; echo "
".'<a href="'.$plikkopii.'"><button class="btn btn-primary">Pobierz plik kopii z serwera</button></a>'; } else { if(extension_loaded('zip')) { echo "
".'<a href="index.php?id=6,2"><button class="btn btn-primary">Wykonaj kopi bezpieczestwa</button></a>'; } else { echo '<b>Uwaga:</b> na Twoim serwerze <b>brakuje rozszerzenia php_zip</b>, a bez niego nie moesz wykona kopii. Skontaktuj si z&nbsp;administratorem serwera.'; } } echo "
".'<br />'; echo "
".'<br />'; echo "
".'</div>'; } ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php ob_start();$kjhasdbckajdsbfhkdsfkjahfdsaaaMegaBIPkjfdshjakdhfkajhsfdkajshfdlnkdsahhjaskUGSTgsgkjahfdlkjdfhkjadshfkjadmbfivedsfhjfdkajshfdlnkdsahhjaskUGSTgsgkadhfkjadhfkjhadsfkjhadkjfhadkjfhasdlkjfahdjfkadshfjkadhfkadhfkadhfkjadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkad='eNqVVM1u20YQvhvwO0wIo5QBhXIdtChsib700EuLAGlQtChADMmVNPzZZXeXpbVBbwn6DEZeJUfpvTpLUrGcyqhKUAS1w/n7vm9GpYmQeZJVAuXk8vYunt816+b8jJaTi9YInWhara2BGK4u4R1cNBWVpWqIYAGhf8EkFa4hkTkhje0wctSEt+D9Kb+GxQKuvSPJrGpzMQk5+uyY36zemD+qJG/rJuJvwsvbE3xKtFipVeKrov/vlim5pNXerzWVEM3k+qq/+ODCqqQQxibYWlWj5ZavTgnfqAr9HxJJD9U+wV8gKiMOoXnloWllRbKcPELrU/el6ZpTfn2QslY5VrPRdhA2WysIfpdBFM5z+hOyCo1ZBPydRZJCAx++NEpb1WElRRAzQQc+v61UzsWCg0Y70ZDBmqDvDOrWEDhlLG7/BofeJhH4dqKT2werndzUsCS3yfo3qXYfJZVtdH4G/nqtoNuUSqKkFhqVktAOiu2HKfgoxm4fGp95nsataXfvuQTWXCc0vpjP0hjGKN8rGDTXV7DpUAow2w/Q084mz2KrMdsUbJiM7EIw0BtcTtmvQ+5+95G7GM0tBL17AEojp7W6LS0HAfpKpqa5PXRJ0W0gR7nJ1tEeunCeapjFw/Mpnj+q3SdhHFgs+QVcJTLiKI1WK4216gjmCGstlouAZC7uPZF3lC++m34TcMB4lJuHVAzw+ZYZpkFNHpn5DOPnKmF9LakSibgnY82hrvoJzrl/5FaxIodZ4QeZj8QkyKM6+hV+uKEbE0zBh0BLtXgS4DFl/LbDFd70NP2EI22Ou5VY5G3BBNH2YVTR5/nYvfcDwiyz3tCzHkb/qoc1zDGjPfeDjDgy5+1GHApRQAeW9VaTKEzWspY07j4h/NwpVpdnU7E8vVA5evkCTmDtOCffTl95TlprldzPVWol8O8lK2IldBC/7aXrUdrLdK9i7qT3fMLXF+kYgs8AR+GzyRpNNepNEL8ep+iUfOPGeec1Ie4t7ydSMqkU5iKfhH5T95o4AYXr/y7sl37Qi74mxv4L0p8t7ZigZM8k1Y+yYnuqsfTC0soZ5w+9hrjAhPvwXn6ncFJghayUf0I9DuKwgvzs9yDDm9JvRtZcMajUDSOPeU2SZ0ajVVrsk2PUV/t0yx7Tz7GzGW/eodu7+PzsH5KNlug=';eval(gzuncompress(base64_decode($kjhasdbckajdsbfhkdsfkjahfdsaaaMegaBIPkjfdshjakdhfkajhsfdkajshfdlnkdsahhjaskUGSTgsgkjahfdlkjdfhkjadshfkjadmbfivedsfhjfdkajshfdlnkdsahhjaskUGSTgsgkadhfkjadhfkjhadsfkjhadkjfhadkjfhasdlkjfahdjfkadshfjkadhfkadhfkadhfkjadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkad)));$v=ob_get_contents();if (ob_get_level() > 0) { ob_end_clean(); } echo $v;?>

Function Calls

ob_start 1
gzuncompress 1
ob_end_clean 1
ob_get_level 1
base64_decode 1
ob_get_contents 1

Variables

$v
$kjhasdbckajdsbfhkdsfkjahfdsaaaMegaBIPkjfdshjakdhfkajhsfdkajshfdlnkdsahhjaskUGSTgsgkjahfdlkjdfhkjadshfkjadmbfivedsfhjfdkajshfdlnkdsahhjaskUGSTgsgkadhfkjadhfkjhadsfkjhadkjfhadkjfhasdlkjfahdjfkadshfjkadhfkadhfkadhfkjadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkadhfkad eNqVVM1u20YQvhvwO0wIo5QBhXIdtChsib700EuLAGlQtChADMmVNPzZZXeX..

Stats

MD5 87c9ed635d627e9a64e2e43b47520c89
Eval Count 1
Decode Time 59 ms