Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Flex-Games.net | Dom</title> <meta charset..

Decoded Output download

<? <!DOCTYPE html> 
 
<html> 
	<head> 
		<title>Flex-Games.net | Dom</title> 
		<meta charset="utf-8" /> 
		  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
		<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" /> 
		<link rel="icon" href="/img/icon.png" type="x-icon"/> 
 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/staff.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css"> 
    
	</head> 
 
		<div id="page-wrapper"> 
 
	 
				<div id="header"> 
 
			 
					<h1><a id="logo" href="/"><img src="img/Flex.png"></a></h1> 
	 
			 
						<nav id="nav"> 
							<ul> 
								<li class="current"><a href="/home">Dom</a></li> 
								<li> 
									<a href="#">Pravidla</a> 
									<ul> 
										<li><a href="/pravidla-minecraft">Minecraft server</a></li> 
										<li><a href="/pravidla-teamspeak3">TeamSpeak3 server</a></li> 
 
 
									</ul> 
								</li> 
									<li> 
								<a href="#">Unregister</a> 
									<ul> 
						 
										<li><a href="/unregister-origo">Originln Minecraft</a></li> 
 
 
									</ul> 
								<li><a href="/faq">FAQ</a></li> 
								<li> 
								<a href="#">Kontakt</a> 
									<ul> 
										<li><a href="/kontakt">Veden serveru</a></li> 
										<li><a href="http://info.flex-games.net/" target ="blank_">Team</a></li> 
 
 
									</ul> 
 
 
						 
					 
							</ul> 
 
						</nav> 
 
				</div> 
 
		 
				<section id="banner"> 
 
 
					<header> 
						<a href="https://info.flex-games.net/" target="_blank" class="button"> 
    Pihlen do Info Panelu 
   </a> 
 
 
					</header> 
				</section> 
 
 
		 
  <div class="card-header bg-warning"> 
<h3><center><font color="white">Novinky na serveru</center></h3></font> 
  </div> 
<br> 
 
<div class="card-body"> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div class="row"> 
     <div class="col-md-2"> 
      
 
 
 
 
      <div class="center"> 
        
       <img src="https://visage.surgeplay.com/full/95/a888547edf954ee9888bd2cbaf421081" class="nores avatar-offline img-responsive img-rounded center-block" alt="Avatar Hugin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="" data-original-title=""> 
        Fantos_<br> 
        <div class="bigger"><span class="badge vedeni team card-text">Admin</span></div> 
        <br> 
         <div class="card-footer"> 
  <span class="badge badge-warning">11.02.2020 19:15</span> 
      </div> 
    </div> 
     </div> 
     <div class="col-md-10"> 
      <p><b>-->PIDAN MINIHRA BEDWARS<--</p></b> 
 
<p>Ven hri a Ven hrky,</p> 
<p>dnenm dnem jsme pidali minihru bedwars. Na serveru jsou star mapy (Natural, Mushrooms, Forest). Pejeme Vm pjemnou zbavu! </p> 
<br> 
 
 
 
<p> ----</p> 
<p>S pozdravem,</p> 
<p>Veden serveru Flex-Games.net</p> 
 
<p></p> 
 
 
 
 
      <img src="http://www.flex-games.net/img/d5da79d2fae207d409ff3e5f8e0d59a5.png">        <img src="http://www.flex-games.net/img/f7dc90aec1ad8953ae2391d1e7fc243c.png">  <img src="http://www.flex-games.net/img/f5282cffb95d642ed1ed5696cab80bea.png">  
    </div> 
  </div> 
 
 
<br> 
 
 
<hr> 
 
 
 
 
 
 <div class="row"> 
     <div class="col-md-2"> 
      
 
 
 
 
      <div class="center"> 
        
       <img src="https://visage.surgeplay.com/full/95/a888547edf954ee9888bd2cbaf421081" class="nores avatar-offline img-responsive img-rounded center-block" alt="Avatar Hugin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="" data-original-title=""> 
        Fantos_<br> 
        <div class="bigger"><span class="badge vedeni team card-text">Admin</span></div> 
        <br> 
         <div class="card-footer"> 
  <span class="badge badge-warning">06.02.2020 20:08</span> 
      </div> 
    </div> 
     </div> 
     <div class="col-md-10"> 
      <p><b> SPUTN NOV WEB </p></b> 
 
<p>Ven hrky a Ven hri,</p> 
<p>spustili jsme veejnou beta verzi nov webov strnky.</p> 
<br> 
<p>Strnky jsou nyn pehlednj, optimalizovan a modernji udlan. Nov zde jsou sepsna pravidla serveru Flex-Games. praven jsou tak informace o unregisteru. Pokud naleznete jakkoliv chyby, budeme rdi za jejich nahlen na emailu i info panelu.</p> 
<br> 
 
 
 
<p> ----</p> 
<p>S pozdravem,</p> 
<p>Veden Fantos_</p> 
 
<p></p> 
 
 
      
    </div> 
  </div> 
 
 
<br> 
 
 
<hr> 
 
 
    <div class="row"> 
     <div class="col-md-2"> 
      
 
 
 
 
      <div class="center"> 
        
       <img src="https://visage.surgeplay.com/full/95/a888547edf954ee9888bd2cbaf421081" class="nores avatar-offline img-responsive img-rounded center-block" alt="Avatar Hugin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="" data-original-title=""> 
        Fantos_<br> 
        <div class="bigger"><span class="badge vedeni team card-text">Admin</span></div> 
        <br> 
         <div class="card-footer"> 
  <span class="badge badge-warning">31.01.2020 10:30</span> 
      </div> 
    </div> 
     </div> 
     <div class="col-md-10"> 
      <p><b> CHANGELOG </p></b> 
 
<p>Ven hrky a Ven hri,</p> 
<p>na serveru probhala drba a probhla jedna z vtch aktualizac serveru.</p> 
<br> 
<p>NOV VLASTN MINIHRA QUESTVILL - V em minihra spov?</p> 
<br> 
<p>Jsou zde dva tmy - erven a mod. kolem kadho tmu je dostat se na sted a zniit vlnu. Tm, kter se dostane na sted jako prvn, tak vyhrv. Na sted se dostanete plnnm kol, kter Quester na map zadv. Podokonen kolu se postav st cesty na sted. Po splnn vech kol m tm pstup k vln, kterou m za kol zniit. Je dleit upozornit, e koly se mus plnit ve sprvnm poad!</p> 
 
<p>Raritou minihry QuestVill je vlastn dabing, kter pijemn a vtipn dopluje hern zitek. Tento dabing uslyte pouze tehdy, pokud si sthnete poadovan resource pack. (Tento resource pack nijak neovlivuje vzhled hry, pouze jsou pidny zvuky, kter jsou vyuity k dabingu.)</p> 
 
<p></p> 
<p>Odkaz na staen resource packu: <a href="https://bit.ly/3aPZdvj" target="_blank">Klikni pro oteven</p></a> 
<br> 
<p></p> 
<p>Zrove se zaznamenvaj statistiky z QuestVillu (Killy, smrti, splnn koly a vhry).</p> 
<p>VIP hri maj vdy rezervovan slot na arn.</p> 
<br> 
  <p>Spoustu dalch novch informac najdete na naem Facebooku nebo Instagramu! 
    <br> 
    <p>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/FlexGames.net" target="_blank">Klikni pro oteven</p></a> 
       <p>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/flexgames_net/" target="_blank">Klikni pro oteven</p></a> 
 <br> 
 
 <br> 
<p> ----</p> 
<p>S pozdravem,</p> 
<p>Veden Fantos_</p> 
 
<p></p> 
 
 
      
    </div> 
  </div> 
 
 
<br> 
 
 
<hr> 
 
      
    </div> 
  </div> 
 
			 
 
			 
 
			 
 
	 
				<div id="footer"> 
					 
					 
							 
 
				 
						<ul class="icons"> 
							<li><a href="https://www.facebook.com/FlexGames.net/" target="_blank" class="icon brands fa-facebook-f"><span class="label">Facebook</span></a></li> 
							<li><a href="https://www.instagram.com/flexgames_net/" target="_blank" class="icon brands fa-instagram"><span class="label">Instagram</span></a></li> 
						</ul> 
 
				 
						<div class="copyright"> 
							<ul class="menu"> 
								<li>&copy; Flex-Games.net</li><li>Design: <a href="http://html5up.net" target="_blank">HTML5 UP</a></li> 
							</ul> 
					 
 
	 
 
		<!-- Scripts --> 
			<script src="assets/js/jquery.min.js"></script> 
			<script src="assets/js/jquery.dropotron.min.js"></script> 
			<script src="assets/js/browser.min.js"></script> 
			<script src="assets/js/breakpoints.min.js"></script> 
			<script src="assets/js/util.js"></script> 
			<script src="assets/js/main.js"></script> 
 
	</body> 
</html> ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<!DOCTYPE html>

<html>
	<head>
		<title>Flex-Games.net | Dom</title>
		<meta charset="utf-8" />
		  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
		<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" />
		<link rel="icon" href="/img/icon.png" type="x-icon"/>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/staff.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css">
   
	</head>

		<div id="page-wrapper">

	
				<div id="header">

			
					<h1><a id="logo" href="/"><img src="img/Flex.png"></a></h1>
	
			
						<nav id="nav">
							<ul>
								<li class="current"><a href="/home">Dom</a></li>
								<li>
									<a href="#">Pravidla</a>
									<ul>
										<li><a href="/pravidla-minecraft">Minecraft server</a></li>
										<li><a href="/pravidla-teamspeak3">TeamSpeak3 server</a></li>


									</ul>
								</li>
									<li>
								<a href="#">Unregister</a>
									<ul>
						
										<li><a href="/unregister-origo">Originln Minecraft</a></li>


									</ul>
								<li><a href="/faq">FAQ</a></li>
								<li>
								<a href="#">Kontakt</a>
									<ul>
										<li><a href="/kontakt">Veden serveru</a></li>
										<li><a href="http://info.flex-games.net/" target ="blank_">Team</a></li>


									</ul>


						
					
							</ul>

						</nav>

				</div>

		
				<section id="banner">


					<header>
						<a href="https://info.flex-games.net/" target="_blank" class="button">
    Pihlen do Info Panelu
   </a>


					</header>
				</section>


		
  <div class="card-header bg-warning">
<h3><center><font color="white">Novinky na serveru</center></h3></font>
  </div>
<br>

<div class="card-body">

<div class="row">
     <div class="col-md-2">
     
      <div class="center">
       
       <img src="https://visage.surgeplay.com/full/95/a888547edf954ee9888bd2cbaf421081" class="nores avatar-offline img-responsive img-rounded center-block" alt="Avatar Hugin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="" data-original-title=""> 
        Fantos_<br>
        <div class="bigger"><span class="badge vedeni team card-text">Admin</span></div>
        <br>
         <div class="card-footer">
  <span class="badge badge-warning">11.02.2020 19:15</span>
      </div>
    </div>
     </div>
     <div class="col-md-10">
      <p><b>-->PIDAN MINIHRA BEDWARS<--</p></b>
 
<p>Ven hri a Ven hrky,</p>
<p>dnenm dnem jsme pidali minihru bedwars. Na serveru jsou star mapy (Natural, Mushrooms, Forest). Pejeme Vm pjemnou zbavu! </p>
<br><p> ----</p>
<p>S pozdravem,</p>
<p>Veden serveru Flex-Games.net</p>

<p></p>
      <img src="http://www.flex-games.net/img/d5da79d2fae207d409ff3e5f8e0d59a5.png">        <img src="http://www.flex-games.net/img/f7dc90aec1ad8953ae2391d1e7fc243c.png">  <img src="http://www.flex-games.net/img/f5282cffb95d642ed1ed5696cab80bea.png"> 
    </div>
  </div>


<br>


<hr>

 <div class="row">
     <div class="col-md-2">
     
      <div class="center">
       
       <img src="https://visage.surgeplay.com/full/95/a888547edf954ee9888bd2cbaf421081" class="nores avatar-offline img-responsive img-rounded center-block" alt="Avatar Hugin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="" data-original-title=""> 
        Fantos_<br>
        <div class="bigger"><span class="badge vedeni team card-text">Admin</span></div>
        <br>
         <div class="card-footer">
  <span class="badge badge-warning">06.02.2020 20:08</span>
      </div>
    </div>
     </div>
     <div class="col-md-10">
      <p><b> SPUTN NOV WEB </p></b>
 
<p>Ven hrky a Ven hri,</p>
<p>spustili jsme veejnou beta verzi nov webov strnky.</p>
<br>
<p>Strnky jsou nyn pehlednj, optimalizovan a modernji udlan. Nov zde jsou sepsna pravidla serveru Flex-Games. praven jsou tak informace o unregisteru. Pokud naleznete jakkoliv chyby, budeme rdi za jejich nahlen na emailu i info panelu.</p>
<br><p> ----</p>
<p>S pozdravem,</p>
<p>Veden Fantos_</p>

<p></p>


      
    </div>
  </div>


<br>


<hr>


    <div class="row">
     <div class="col-md-2">
     
      <div class="center">
       
       <img src="https://visage.surgeplay.com/full/95/a888547edf954ee9888bd2cbaf421081" class="nores avatar-offline img-responsive img-rounded center-block" alt="Avatar Hugin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="" data-original-title=""> 
        Fantos_<br>
        <div class="bigger"><span class="badge vedeni team card-text">Admin</span></div>
        <br>
         <div class="card-footer">
  <span class="badge badge-warning">31.01.2020 10:30</span>
      </div>
    </div>
     </div>
     <div class="col-md-10">
      <p><b> CHANGELOG </p></b>
 
<p>Ven hrky a Ven hri,</p>
<p>na serveru probhala drba a probhla jedna z vtch aktualizac serveru.</p>
<br>
<p>NOV VLASTN MINIHRA QUESTVILL - V em minihra spov?</p>
<br>
<p>Jsou zde dva tmy - erven a mod. kolem kadho tmu je dostat se na sted a zniit vlnu. Tm, kter se dostane na sted jako prvn, tak vyhrv. Na sted se dostanete plnnm kol, kter Quester na map zadv. Podokonen kolu se postav st cesty na sted. Po splnn vech kol m tm pstup k vln, kterou m za kol zniit. Je dleit upozornit, e koly se mus plnit ve sprvnm poad!</p>

<p>Raritou minihry QuestVill je vlastn dabing, kter pijemn a vtipn dopluje hern zitek. Tento dabing uslyte pouze tehdy, pokud si sthnete poadovan resource pack. (Tento resource pack nijak neovlivuje vzhled hry, pouze jsou pidny zvuky, kter jsou vyuity k dabingu.)</p>

<p></p>
<p>Odkaz na staen resource packu: <a href="https://bit.ly/3aPZdvj" target="_blank">Klikni pro oteven</p></a>
<br>
<p></p>
<p>Zrove se zaznamenvaj statistiky z QuestVillu (Killy, smrti, splnn koly a vhry).</p>
<p>VIP hri maj vdy rezervovan slot na arn.</p>
<br>
  <p>Spoustu dalch novch informac najdete na naem Facebooku nebo Instagramu!
    <br>
    <p>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/FlexGames.net" target="_blank">Klikni pro oteven</p></a>
       <p>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/flexgames_net/" target="_blank">Klikni pro oteven</p></a>
 <br>

 <br>
<p> ----</p>
<p>S pozdravem,</p>
<p>Veden Fantos_</p>

<p></p>


      
    </div>
  </div>


<br>


<hr>

      
    </div>
  </div>

			

			

			

	
				<div id="footer">
					
					
							

				
						<ul class="icons">
							<li><a href="https://www.facebook.com/FlexGames.net/" target="_blank" class="icon brands fa-facebook-f"><span class="label">Facebook</span></a></li>
							<li><a href="https://www.instagram.com/flexgames_net/" target="_blank" class="icon brands fa-instagram"><span class="label">Instagram</span></a></li>
						</ul>

				
						<div class="copyright">
							<ul class="menu">
								<li>&copy; Flex-Games.net</li><li>Design: <a href="http://html5up.net" target="_blank">HTML5 UP</a></li>
							</ul>
					

	

		<!-- Scripts -->
			<script src="assets/js/jquery.min.js"></script>
			<script src="assets/js/jquery.dropotron.min.js"></script>
			<script src="assets/js/browser.min.js"></script>
			<script src="assets/js/breakpoints.min.js"></script>
			<script src="assets/js/util.js"></script>
			<script src="assets/js/main.js"></script>

	</body>
</html>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 87cbc2afb50037e93e667ce5bc41e1ee
Eval Count 0
Decode Time 81 ms