Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php goto XOxeb; sYNkf: goto h1NZp; goto XkQsk; Dc2Mq: goto RJXvj; goto pSeBt; Frqak: ..

Decoded Output download

<?php  
 goto XOxeb; sYNkf: goto h1NZp; goto XkQsk; Dc2Mq: goto RJXvj; goto pSeBt; Frqak: goto LBxqy; goto p9C1x; HYQGV: goto XUh0g; goto gO1sx; vT4IF: define("LOGGED_IN_KEY", "dN9;3^nH4I-;4hfh~WIMQNR<;O_wy?m1-`Y@qj[oMS)bs:FrPl,guJO,z8]W=[XM"); goto PZZW3; dIraZ: goto SavRU; goto YtcJU; RsXXM: t44vU: goto VZ7iD; mok8l: gJ47n: goto XOcN7; n8nRE: define("SECURE_AUTH_SALT", "hkvv=L)M&}Jmj@Toh}ovlQ!6emY#3c,siP,DQ}*yb5>/661;p/PN)36rI8~SS9)>"); goto oMBhA; ISJpN: AMqc0: goto LUbFY; lEJEZ: e3lbF: goto kjStr; fzxn0: goto kOl3m; goto z0BCp; M_QEa: goto AMqc0; goto OMwp2; PiK1P: QdTh_: goto rAHRN; Gv3fR: goto z1d0S; goto HWVL4; GRySl: abtG7: goto Wz8NR; jG8J1: RG0US: goto zHOwi; XOxeb: goto WAZP8; goto s6t5g; VZ7iD: define("NONCE_SALT", "> CxaepltA}$TkTVkCw8P&@M2t(pKjBcsSdi^mgA{{8gTh/L#a3:kAe=xO$TOh3Y"); goto jEei6; PREhG: goto mj0G0; goto Yrv9t; h1Y3K: goto kcT6P; goto jG8J1; i3Dul: goto pob0A; goto BsaI2; v48qH: goto KA1rD; goto P__vf; YtcJU: VuruX: goto CS1V3; gO1sx: LVVpA: goto J70mM; ui7Uy: mj0G0: goto vT4IF; pKu4k: pob0A: goto vp2I2; tdp2c: goto Jd18M; goto PiK1P; XOcN7: goto dHK0W; goto MBHPt; fcWKn: goto KSsvv; goto KWkbo; r3ilg: goto qTLF7; goto uUdp1; na6SS: goto ViSFm; goto I6qLr; LUbFY: goto l57KQ; goto YailP; v_8Gt: z1d0S: goto dIraZ; s6t5g: HvLlK: goto r3l9H; uZGsW: j3cL4: goto v_8Gt; cOnEE: goto D5OqI; goto d3Q4E; iiXDk: define("LOGGED_IN_SALT", "BHCJ&>~z@s^$L~rjK+W_H/J2cJ>b*5(bt(}R?CS06K]<!Z IOR&Bu85+Eq@6G{ZT"); goto enmeD; yvSja: goto mUoNv; goto RG2h7; lyeKL: goto AD2yI; goto sc_Pl; vp2I2: goto JUnQW; goto ULGCq; TGl0P: goto MN1M3; goto d4lgI; HWVL4: goto nZOzx; goto utBX3; kjStr: emjdl: goto fgsx7; SCUzR: HwlJr: goto SyE1G; D58nr: OfeQd: goto JnB7o; mmN4O: define("AUTH_SALT", "{]0Yn06r793-KYB8^Z#2A%r+bO^&aTn7Nv8X&CUfg[KPh=x81}$p)8=>>yJ7pWw}"); goto M_QEa; JhDIm: define("AUTH_KEY", "aMq[-9,(a[u8nDB+W_73CT3xZdTAMJ|pTQ_4#,Cu7ANd7S3 *H+t^(j3OE@uN@;C"); goto f83jO; i9Fp9: if (!defined("ABSPATH")) { define("ABSPATH", __DIR__ . "/"); } goto vKQLA; t7CnK: h1NZp: goto tdp2c; JxlzF: goto tF8YN; goto gjPvA; OMwp2: WyMaV: goto g6BIE; PnIk_: SavRU: goto i9Fp9; iDc63: AjEvH: goto r3ilg; jfdFj: goto VuruX; goto BDuOL; SyE1G: goto OfeQd; goto FS6qD; boKSR: define("DB_CHARSET", "utf8mb4"); goto jfdFj; TklR0: a95KG: goto hLQod; k0oUj: goto jhp2p; goto AVJx9; uUdp1: D5OqI: goto iiXDk; utBX3: WAZP8: goto Cy0XV; wPP12: RJXvj: goto Gv3fR; DK77i: zA6ni: goto k0oUj; CS1V3: goto ppsGl; goto wAF8H; f83jO: goto xBY4t; goto iC6N4; Mq430: goto tkoSn; goto ABjEB; HDYSg: ocUu5: goto pKu4k; BDuOL: n9tUv: goto yfKlO; J70mM: Xe3sU: goto h1Y3K; bUIHl: hJpJF: goto lyeKL; VqJh8: define("SECURE_AUTH_KEY", "h/*@`-Af%}#W(Z-s-aE-1Y;qr:],7,;FC9co!Xr`H*z#<dg]~N:/u4rl$bvgfgLV"); goto DfJUW; t13i_: goto fl95l; goto JajLT; fOU1G: goto z7K5E; goto PnIk_; hggIM: goto BecOD; goto RsXXM; enmeD: goto WyMaV; goto x8Yoq; DfJUW: goto MF6di; goto v3Pl6; rAHRN: KAw4O: goto RMTPp; RMTPp: goto yjsfy; goto Gb96Y; U30WO: MN1M3: goto H3h3n; DCJKU: s5auP: goto sjmJp; Yrv9t: KA1rD: goto i3Dul; phWHO: goto AjEvH; goto TGl0P; CeEv8: HE2Oj: goto t7CnK; RB5q8: goto s5auP; goto fzxn0; RG2h7: Q3UO1: goto ZN9j5; yfKlO: ppsGl: goto cVXtY; YailP: goto e3lbF; goto zvOlv; KDQzS: define("DB_COLLATE", ''); goto qpWaL; BiZB0: kOl3m: goto iDc63; Wz8NR: define("NONCE_KEY", "$m@j]l2lc }Mnnt1O p,-T1LW<ZV;=w&rAYjJ4f!}h#n47}c8NxK:b=8=WU<wGPx"); goto yvSja; f_o0v: tuin1: goto mmN4O; P__vf: XUh0g: goto CnA3s; v3Pl6: LN4m0: goto boKSR; LdV_D: Xn9Um: goto nD744; pSeBt: mUoNv: goto RB5q8; LeOe2: goto zA6ni; goto ui7Uy; sjmJp: goto tuin1; goto U30WO; hKEhh: goto hJpJF; goto CeEv8; oMBhA: goto gJ47n; goto ISJpN; ULGCq: fl95l: goto n8nRE; gjPvA: goto vIGRd; goto f_o0v; ZUlOQ: goto Xn9Um; goto e96vr; qpWaL: goto CNNrA; goto CWLrH; Brg1I: z7K5E: goto VqJh8; FS6qD: goto j3cL4; goto hiZ3E; MBHPt: goto QdTh_; goto bUIHl; CnA3s: dHK0W: goto cOnEE; x8Yoq: nZOzx: goto DRn9R; tWjzq: define("DB_HOST", "192.168.0.42"); goto hKEhh; cVXtY: goto NNesw; goto LdV_D; BsaI2: goto LVVpA; goto DK77i; z0BCp: KSsvv: goto JhDIm; Cy0XV: Aw4O; goto HYQGV; AVJx9: goto ePuBu; goto CWDaX; qHCbe: define("DB_NAME", "pruebas_wordpress"); goto hggIM; d3Q4E: CNNrA: goto na6SS; leFCX: goto Q8uDi; goto wPP12; I6qLr: goto RG0US; goto I6lRr; zvOlv: JUnQW: goto KmB4u; tZB8W: define("WP_DEBUG", false); goto Dc2Mq; Ss30g: goto a95KG; goto Frqak; sc_Pl: goto HvLlK; goto lEJEZ; vKQLA: goto SWbNd; goto GRySl; I6lRr: tkoSn: goto TklR0; AL7Hb: NNesw: goto KDQzS; KmB4u: define("DB_PASSWORD", "Alebat12358%"); goto LTUuy; nD744: tF8YN: goto PREhG; Gb96Y: vIGRd: goto DCJKU; CWLrH: BecOD: goto Ss30g; e96vr: puyC7: goto mMEkp; XkQsk: goto HE2Oj; goto SCUzR; hLQod: goto puyC7; goto Brg1I; g6BIE: goto emjdl; goto EVLIU; mMEkp: define("DB_USER", "desarrollo"); goto v48qH; DRn9R: AD2yI: goto K46AB; H3h3n: l57KQ: goto t13i_; KWkbo: kcT6P: goto tWjzq; LTUuy: goto Q3UO1; goto RVKIS; ZN9j5: goto Xe3sU; goto Mq430; d4lgI: Q8uDi: goto tZB8W; zHOwi: ViSFm: goto fcWKn; RVKIS: qTLF7: goto uQBwl; JnB7o: goto abtG7; goto uZGsW; ABjEB: SWbNd: goto sYNkf; JajLT: LBxqy: goto D58nr; fgsx7: goto t44vU; goto BiZB0; PZZW3: goto HwlJr; goto mok8l; FRe0f: jhp2p: goto leFCX; EVLIU: goto ocUu5; goto liX80; uQBwl: $table_prefix = "wp_"; goto LeOe2; k2p8j: goto OXEj_; goto ZUlOQ; jEei6: goto oaziL; goto HDYSg; p9C1x: oaziL: goto phWHO; hiZ3E: MF6di: goto JxlzF; liX80: xBY4t: goto k2p8j; K46AB: goto LN4m0; goto lYUq7; CWDaX: ePuBu: goto FRe0f; iC6N4: yjsfy: goto qHCbe; wAF8H: goto n9tUv; goto AL7Hb; lYUq7: Jd18M: goto fTpBO; r3l9H: OXEj_: goto fOU1G; fTpBO: require_once ABSPATH . "wp-settings.php"; ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php 
 goto XOxeb; sYNkf: goto h1NZp; goto XkQsk; Dc2Mq: goto RJXvj; goto pSeBt; Frqak: goto LBxqy; goto p9C1x; HYQGV: goto XUh0g; goto gO1sx; vT4IF: define("LOGGED_IN_KEY", "dN9;3^nH4I-;4hfh~WIMQNR<;O_wy?m1-`Y@qj[oMS)bs:FrPl,guJO,z8]W=[XM"); goto PZZW3; dIraZ: goto SavRU; goto YtcJU; RsXXM: t44vU: goto VZ7iD; mok8l: gJ47n: goto XOcN7; n8nRE: define("SECURE_AUTH_SALT", "hkvv=L)M&}Jmj@Toh}ovlQ!6emY#3c,siP,DQ}*yb5>/661;p/PN)36rI8~SS9)>"); goto oMBhA; ISJpN: AMqc0: goto LUbFY; lEJEZ: e3lbF: goto kjStr; fzxn0: goto kOl3m; goto z0BCp; M_QEa: goto AMqc0; goto OMwp2; PiK1P: QdTh_: goto rAHRN; Gv3fR: goto z1d0S; goto HWVL4; GRySl: abtG7: goto Wz8NR; jG8J1: RG0US: goto zHOwi; XOxeb: goto WAZP8; goto s6t5g; VZ7iD: define("NONCE_SALT", "> CxaepltA}$TkTVkCw8P&@M2t(pKjBcsSdi^mgA{{8gTh/L#a3:kAe=xO$TOh3Y"); goto jEei6; PREhG: goto mj0G0; goto Yrv9t; h1Y3K: goto kcT6P; goto jG8J1; i3Dul: goto pob0A; goto BsaI2; v48qH: goto KA1rD; goto P__vf; YtcJU: VuruX: goto CS1V3; gO1sx: LVVpA: goto J70mM; ui7Uy: mj0G0: goto vT4IF; pKu4k: pob0A: goto vp2I2; tdp2c: goto Jd18M; goto PiK1P; XOcN7: goto dHK0W; goto MBHPt; fcWKn: goto KSsvv; goto KWkbo; r3ilg: goto qTLF7; goto uUdp1; na6SS: goto ViSFm; goto I6qLr; LUbFY: goto l57KQ; goto YailP; v_8Gt: z1d0S: goto dIraZ; s6t5g: HvLlK: goto r3l9H; uZGsW: j3cL4: goto v_8Gt; cOnEE: goto D5OqI; goto d3Q4E; iiXDk: define("LOGGED_IN_SALT", "BHCJ&>~z@s^$L~rjK+W_H/J2cJ>b*5(bt(}R?CS06K]<!Z IOR&Bu85+Eq@6G{ZT"); goto enmeD; yvSja: goto mUoNv; goto RG2h7; lyeKL: goto AD2yI; goto sc_Pl; vp2I2: goto JUnQW; goto ULGCq; TGl0P: goto MN1M3; goto d4lgI; HWVL4: goto nZOzx; goto utBX3; kjStr: emjdl: goto fgsx7; SCUzR: HwlJr: goto SyE1G; D58nr: OfeQd: goto JnB7o; mmN4O: define("AUTH_SALT", "{]0Yn06r793-KYB8^Z#2A%r+bO^&aTn7Nv8X&CUfg[KPh=x81}$p)8=>>yJ7pWw}"); goto M_QEa; JhDIm: define("AUTH_KEY", "aMq[-9,(a[u8nDB+W_73CT3xZdTAMJ|pTQ_4#,Cu7ANd7S3 *H+t^(j3OE@uN@;C"); goto f83jO; i9Fp9: if (!defined("ABSPATH")) { define("ABSPATH", __DIR__ . "/"); } goto vKQLA; t7CnK: h1NZp: goto tdp2c; JxlzF: goto tF8YN; goto gjPvA; OMwp2: WyMaV: goto g6BIE; PnIk_: SavRU: goto i9Fp9; iDc63: AjEvH: goto r3ilg; jfdFj: goto VuruX; goto BDuOL; SyE1G: goto OfeQd; goto FS6qD; boKSR: define("DB_CHARSET", "utf8mb4"); goto jfdFj; TklR0: a95KG: goto hLQod; k0oUj: goto jhp2p; goto AVJx9; uUdp1: D5OqI: goto iiXDk; utBX3: WAZP8: goto Cy0XV; wPP12: RJXvj: goto Gv3fR; DK77i: zA6ni: goto k0oUj; CS1V3: goto ppsGl; goto wAF8H; f83jO: goto xBY4t; goto iC6N4; Mq430: goto tkoSn; goto ABjEB; HDYSg: ocUu5: goto pKu4k; BDuOL: n9tUv: goto yfKlO; J70mM: Xe3sU: goto h1Y3K; bUIHl: hJpJF: goto lyeKL; VqJh8: define("SECURE_AUTH_KEY", "h/*@`-Af%}#W(Z-s-aE-1Y;qr:],7,;FC9co!Xr`H*z#<dg]~N:/u4rl$bvgfgLV"); goto DfJUW; t13i_: goto fl95l; goto JajLT; fOU1G: goto z7K5E; goto PnIk_; hggIM: goto BecOD; goto RsXXM; enmeD: goto WyMaV; goto x8Yoq; DfJUW: goto MF6di; goto v3Pl6; rAHRN: KAw4O: goto RMTPp; RMTPp: goto yjsfy; goto Gb96Y; U30WO: MN1M3: goto H3h3n; DCJKU: s5auP: goto sjmJp; Yrv9t: KA1rD: goto i3Dul; phWHO: goto AjEvH; goto TGl0P; CeEv8: HE2Oj: goto t7CnK; RB5q8: goto s5auP; goto fzxn0; RG2h7: Q3UO1: goto ZN9j5; yfKlO: ppsGl: goto cVXtY; YailP: goto e3lbF; goto zvOlv; KDQzS: define("DB_COLLATE", ''); goto qpWaL; BiZB0: kOl3m: goto iDc63; Wz8NR: define("NONCE_KEY", "$m@j]l2lc }Mnnt1O p,-T1LW<ZV;=w&rAYjJ4f!}h#n47}c8NxK:b=8=WU<wGPx"); goto yvSja; f_o0v: tuin1: goto mmN4O; P__vf: XUh0g: goto CnA3s; v3Pl6: LN4m0: goto boKSR; LdV_D: Xn9Um: goto nD744; pSeBt: mUoNv: goto RB5q8; LeOe2: goto zA6ni; goto ui7Uy; sjmJp: goto tuin1; goto U30WO; hKEhh: goto hJpJF; goto CeEv8; oMBhA: goto gJ47n; goto ISJpN; ULGCq: fl95l: goto n8nRE; gjPvA: goto vIGRd; goto f_o0v; ZUlOQ: goto Xn9Um; goto e96vr; qpWaL: goto CNNrA; goto CWLrH; Brg1I: z7K5E: goto VqJh8; FS6qD: goto j3cL4; goto hiZ3E; MBHPt: goto QdTh_; goto bUIHl; CnA3s: dHK0W: goto cOnEE; x8Yoq: nZOzx: goto DRn9R; tWjzq: define("DB_HOST", "192.168.0.42"); goto hKEhh; cVXtY: goto NNesw; goto LdV_D; BsaI2: goto LVVpA; goto DK77i; z0BCp: KSsvv: goto JhDIm; Cy0XV: Aw4O; goto HYQGV; AVJx9: goto ePuBu; goto CWDaX; qHCbe: define("DB_NAME", "pruebas_wordpress"); goto hggIM; d3Q4E: CNNrA: goto na6SS; leFCX: goto Q8uDi; goto wPP12; I6qLr: goto RG0US; goto I6lRr; zvOlv: JUnQW: goto KmB4u; tZB8W: define("WP_DEBUG", false); goto Dc2Mq; Ss30g: goto a95KG; goto Frqak; sc_Pl: goto HvLlK; goto lEJEZ; vKQLA: goto SWbNd; goto GRySl; I6lRr: tkoSn: goto TklR0; AL7Hb: NNesw: goto KDQzS; KmB4u: define("DB_PASSWORD", "Alebat12358%"); goto LTUuy; nD744: tF8YN: goto PREhG; Gb96Y: vIGRd: goto DCJKU; CWLrH: BecOD: goto Ss30g; e96vr: puyC7: goto mMEkp; XkQsk: goto HE2Oj; goto SCUzR; hLQod: goto puyC7; goto Brg1I; g6BIE: goto emjdl; goto EVLIU; mMEkp: define("DB_USER", "desarrollo"); goto v48qH; DRn9R: AD2yI: goto K46AB; H3h3n: l57KQ: goto t13i_; KWkbo: kcT6P: goto tWjzq; LTUuy: goto Q3UO1; goto RVKIS; ZN9j5: goto Xe3sU; goto Mq430; d4lgI: Q8uDi: goto tZB8W; zHOwi: ViSFm: goto fcWKn; RVKIS: qTLF7: goto uQBwl; JnB7o: goto abtG7; goto uZGsW; ABjEB: SWbNd: goto sYNkf; JajLT: LBxqy: goto D58nr; fgsx7: goto t44vU; goto BiZB0; PZZW3: goto HwlJr; goto mok8l; FRe0f: jhp2p: goto leFCX; EVLIU: goto ocUu5; goto liX80; uQBwl: $table_prefix = "wp_"; goto LeOe2; k2p8j: goto OXEj_; goto ZUlOQ; jEei6: goto oaziL; goto HDYSg; p9C1x: oaziL: goto phWHO; hiZ3E: MF6di: goto JxlzF; liX80: xBY4t: goto k2p8j; K46AB: goto LN4m0; goto lYUq7; CWDaX: ePuBu: goto FRe0f; iC6N4: yjsfy: goto qHCbe; wAF8H: goto n9tUv; goto AL7Hb; lYUq7: Jd18M: goto fTpBO; r3l9H: OXEj_: goto fOU1G; fTpBO: require_once ABSPATH . "wp-settings.php"; ?>

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 978d7ced2e22553159c091b2211ad0e2
Eval Count 0
Decode Time 50 ms