Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * Validation Lines * The following language lines contain the default error me..

Decoded Output download

<?php
/**
 * Validation Lines
 * The following language lines contain the default error messages used by
 * the validator class. Some of these rules have multiple versions such
 * as the size rules. Feel free to tweak each of these messages here.
 */
return [

  // Standard laravel validation lines
  'accepted'       => 'Rhaid derbyn y :attribute.',
  'active_url'      => 'Nid ywr :attribute yn URL dilys.',
  'after'        => 'Rhaid i\'r :attribute bod yn dyddiad ar ol :date.',
  'alpha'        => 'Rhaid ir :attribute cynnwys llythrennau yn unig.',
  'alpha_dash'      => 'Dim ond llythrennau, rhifau, llinellau toriad a thanlinellau y gall y :attribute gynnwys.',
  'alpha_num'      => 'Rhaid ir :attribute cynnwys llythrennau a rhifau yn unig.',
  'array'        => 'Rhaid i :attribute fod yn array.',
  'backup_codes'     => 'Nid yw\'r cod a ddarparwyd yn ddilys neu mae eisoes wedi\'i ddefnyddio.',
  'before'        => 'Rhaid i\'r :attribute bod yn dyddiad cyn :date.',
  'between'       => [
    'numeric' => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max.',
    'file'  => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max kilobytes.',
    'string' => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max cymeriadau.',
    'array'  => 'Rhaid i\'r :attribute cael rhwng :min a :max o eitemau.',
  ],
  'boolean'       => 'Rhaid i :attribute fod yn wir neu ddim.',
  'confirmed'      => 'Dydi\'r cadarnhad :attribute ddim yn cydfynd.',
  'date'         => 'Nid yw\'r :attribute yn dyddiad dilys.',
  'date_format'     => 'Nid yw\'r :attribute yn cydfynd ar format :format.',
  'different'      => 'Rhaid i :attribute a :other bod yn wahanol.',
  'digits'        => 'Rhai i\'r :attribute bod yn :digits o ddigidau.',
  'digits_between'    => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max o digidau.',
  'email'        => 'Rhaid i\'r :attribute bod yn cyfeiriad e-bost dilys.',
  'ends_with' => 'Rhaid i\'r :attribute orffen gydag un o\'r canlynol: :values',
  'file'         => 'Rhaid darparu\'r :attribute fel ffeil ddilys.',
  'filled'        => 'Mae angen llenwi\'r maes :attribute.',
  'gt'          => [
    'numeric' => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value.',
    'file'  => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value kilobytes.',
    'string' => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value cymeriadau.',
    'array'  => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value eitemau.',
  ],
  'gte'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be greater than or equal :value.',
    'file'  => 'The :attribute must be greater than or equal :value kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be greater than or equal :value characters.',
    'array'  => 'The :attribute must have :value items or more.',
  ],
  'exists'        => 'The selected :attribute is invalid.',
  'image'        => 'The :attribute must be an image.',
  'image_extension'   => 'The :attribute must have a valid & supported image extension.',
  'in'          => 'The selected :attribute is invalid.',
  'integer'       => 'The :attribute must be an integer.',
  'ip'          => 'The :attribute must be a valid IP address.',
  'ipv4'         => 'The :attribute must be a valid IPv4 address.',
  'ipv6'         => 'The :attribute must be a valid IPv6 address.',
  'json'         => 'The :attribute must be a valid JSON string.',
  'lt'          => [
    'numeric' => 'The :attribute must be less than :value.',
    'file'  => 'The :attribute must be less than :value kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be less than :value characters.',
    'array'  => 'The :attribute must have less than :value items.',
  ],
  'lte'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be less than or equal :value.',
    'file'  => 'The :attribute must be less than or equal :value kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be less than or equal :value characters.',
    'array'  => 'The :attribute must not have more than :value items.',
  ],
  'max'         => [
    'numeric' => 'The :attribute may not be greater than :max.',
    'file'  => 'The :attribute may not be greater than :max kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute may not be greater than :max characters.',
    'array'  => 'The :attribute may not have more than :max items.',
  ],
  'mimes'        => 'The :attribute must be a file of type: :values.',
  'min'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be at least :min.',
    'file'  => 'The :attribute must be at least :min kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be at least :min characters.',
    'array'  => 'The :attribute must have at least :min items.',
  ],
  'not_in'        => 'The selected :attribute is invalid.',
  'not_regex'      => 'The :attribute format is invalid.',
  'numeric'       => 'The :attribute must be a number.',
  'regex'        => 'The :attribute format is invalid.',
  'required'       => 'The :attribute field is required.',
  'required_if'     => 'The :attribute field is required when :other is :value.',
  'required_with'    => 'The :attribute field is required when :values is present.',
  'required_with_all'  => 'The :attribute field is required when :values is present.',
  'required_without'   => 'The :attribute field is required when :values is not present.',
  'required_without_all' => 'The :attribute field is required when none of :values are present.',
  'same'         => 'The :attribute and :other must match.',
  'safe_url'       => 'The provided link may not be safe.',
  'size'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be :size.',
    'file'  => 'The :attribute must be :size kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be :size characters.',
    'array'  => 'The :attribute must contain :size items.',
  ],
  'string'        => 'The :attribute must be a string.',
  'timezone'       => 'The :attribute must be a valid zone.',
  'totp'         => 'The provided code is not valid or has expired.',
  'unique'        => 'The :attribute has already been taken.',
  'url'         => 'The :attribute format is invalid.',
  'uploaded'       => 'The file could not be uploaded. The server may not accept files of this size.',

  // Custom validation lines
  'custom' => [
    'password-confirm' => [
      'required_with' => 'Password confirmation required',
    ],
  ],

  // Custom validation attributes
  'attributes' => [],
];
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/**
 * Validation Lines
 * The following language lines contain the default error messages used by
 * the validator class. Some of these rules have multiple versions such
 * as the size rules. Feel free to tweak each of these messages here.
 */
return [

  // Standard laravel validation lines
  'accepted'       => 'Rhaid derbyn y :attribute.',
  'active_url'      => 'Nid ywr :attribute yn URL dilys.',
  'after'        => 'Rhaid i\'r :attribute bod yn dyddiad ar ol :date.',
  'alpha'        => 'Rhaid ir :attribute cynnwys llythrennau yn unig.',
  'alpha_dash'      => 'Dim ond llythrennau, rhifau, llinellau toriad a thanlinellau y gall y :attribute gynnwys.',
  'alpha_num'      => 'Rhaid ir :attribute cynnwys llythrennau a rhifau yn unig.',
  'array'        => 'Rhaid i :attribute fod yn array.',
  'backup_codes'     => 'Nid yw\'r cod a ddarparwyd yn ddilys neu mae eisoes wedi\'i ddefnyddio.',
  'before'        => 'Rhaid i\'r :attribute bod yn dyddiad cyn :date.',
  'between'       => [
    'numeric' => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max.',
    'file'  => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max kilobytes.',
    'string' => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max cymeriadau.',
    'array'  => 'Rhaid i\'r :attribute cael rhwng :min a :max o eitemau.',
  ],
  'boolean'       => 'Rhaid i :attribute fod yn wir neu ddim.',
  'confirmed'      => 'Dydi\'r cadarnhad :attribute ddim yn cydfynd.',
  'date'         => 'Nid yw\'r :attribute yn dyddiad dilys.',
  'date_format'     => 'Nid yw\'r :attribute yn cydfynd ar format :format.',
  'different'      => 'Rhaid i :attribute a :other bod yn wahanol.',
  'digits'        => 'Rhai i\'r :attribute bod yn :digits o ddigidau.',
  'digits_between'    => 'Rhaid i\'r :attribute bod rhwng :min a :max o digidau.',
  'email'        => 'Rhaid i\'r :attribute bod yn cyfeiriad e-bost dilys.',
  'ends_with' => 'Rhaid i\'r :attribute orffen gydag un o\'r canlynol: :values',
  'file'         => 'Rhaid darparu\'r :attribute fel ffeil ddilys.',
  'filled'        => 'Mae angen llenwi\'r maes :attribute.',
  'gt'          => [
    'numeric' => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value.',
    'file'  => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value kilobytes.',
    'string' => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value cymeriadau.',
    'array'  => 'Rhaid i\'r :attribute fod yn fwy na :value eitemau.',
  ],
  'gte'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be greater than or equal :value.',
    'file'  => 'The :attribute must be greater than or equal :value kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be greater than or equal :value characters.',
    'array'  => 'The :attribute must have :value items or more.',
  ],
  'exists'        => 'The selected :attribute is invalid.',
  'image'        => 'The :attribute must be an image.',
  'image_extension'   => 'The :attribute must have a valid & supported image extension.',
  'in'          => 'The selected :attribute is invalid.',
  'integer'       => 'The :attribute must be an integer.',
  'ip'          => 'The :attribute must be a valid IP address.',
  'ipv4'         => 'The :attribute must be a valid IPv4 address.',
  'ipv6'         => 'The :attribute must be a valid IPv6 address.',
  'json'         => 'The :attribute must be a valid JSON string.',
  'lt'          => [
    'numeric' => 'The :attribute must be less than :value.',
    'file'  => 'The :attribute must be less than :value kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be less than :value characters.',
    'array'  => 'The :attribute must have less than :value items.',
  ],
  'lte'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be less than or equal :value.',
    'file'  => 'The :attribute must be less than or equal :value kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be less than or equal :value characters.',
    'array'  => 'The :attribute must not have more than :value items.',
  ],
  'max'         => [
    'numeric' => 'The :attribute may not be greater than :max.',
    'file'  => 'The :attribute may not be greater than :max kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute may not be greater than :max characters.',
    'array'  => 'The :attribute may not have more than :max items.',
  ],
  'mimes'        => 'The :attribute must be a file of type: :values.',
  'min'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be at least :min.',
    'file'  => 'The :attribute must be at least :min kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be at least :min characters.',
    'array'  => 'The :attribute must have at least :min items.',
  ],
  'not_in'        => 'The selected :attribute is invalid.',
  'not_regex'      => 'The :attribute format is invalid.',
  'numeric'       => 'The :attribute must be a number.',
  'regex'        => 'The :attribute format is invalid.',
  'required'       => 'The :attribute field is required.',
  'required_if'     => 'The :attribute field is required when :other is :value.',
  'required_with'    => 'The :attribute field is required when :values is present.',
  'required_with_all'  => 'The :attribute field is required when :values is present.',
  'required_without'   => 'The :attribute field is required when :values is not present.',
  'required_without_all' => 'The :attribute field is required when none of :values are present.',
  'same'         => 'The :attribute and :other must match.',
  'safe_url'       => 'The provided link may not be safe.',
  'size'         => [
    'numeric' => 'The :attribute must be :size.',
    'file'  => 'The :attribute must be :size kilobytes.',
    'string' => 'The :attribute must be :size characters.',
    'array'  => 'The :attribute must contain :size items.',
  ],
  'string'        => 'The :attribute must be a string.',
  'timezone'       => 'The :attribute must be a valid zone.',
  'totp'         => 'The provided code is not valid or has expired.',
  'unique'        => 'The :attribute has already been taken.',
  'url'         => 'The :attribute format is invalid.',
  'uploaded'       => 'The file could not be uploaded. The server may not accept files of this size.',

  // Custom validation lines
  'custom' => [
    'password-confirm' => [
      'required_with' => 'Password confirmation required',
    ],
  ],

  // Custom validation attributes
  'attributes' => [],
];

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 9b57928b0c81d70ea898afc469af057b
Eval Count 0
Decode Time 92 ms