Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * WordPress iin balang ayar dosyas. * * Bu dosya kurulum srasnda wp-confi..

Decoded Output download

<?php 
/** 
 * WordPress iin balang ayar dosyas. 
 * 
 * Bu dosya kurulum srasnda wp-config.php dosyasnn oluturulabilmesi iin 
 * kullanlr. sterseniz bu dosyay kopyalayp, ismini "wp-config.php" olarak deitirip, 
 * deerleri girerek de kullanabilirsiniz. 
 * 
 * Bu dosya u ayarlar ierir: 
 * 
 * * Veritaban ayarlar 
 * * Gizli anahtarlar 
 * * Veritaban tablo n eki 
 * * ABSPATH 
 * 
 * @link https://wordpress.org/documentation/article/editing-wp-config-php/ 
 * 
 * @package WordPress 
 */ 
 
// ** Veritaban ayarlar - Bu bilgileri servis salaycnzdan alabilirsiniz ** // 
/** WordPress iin kullanlacak veritabannn ad */ 
define( 'DB_NAME', 'reha' ); 
 
/** Veritaban kullancs */ 
define( 'DB_USER', 'root' ); 
 
/** Veritaban parolas */ 
define( 'DB_PASSWORD', '' ); 
 
/** Veritaban sunucusu */ 
define( 'DB_HOST', 'localhost' ); 
 
/** Yaratlacak tablolar iin veritaban karakter seti. */ 
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' ); 
 
/** Veritaban karlatrma tipi. Herhangi bir pheniz varsa bu deeri deitirmeyin. */ 
define( 'DB_COLLATE', '' ); 
 
/**#@+ 
 * Esiz dorulama anahtarlar ve tuzlar. 
 * 
 * Her anahtar farkl bir karakter kmesi olmal! 
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. 
 * 
 * erezleri geersiz klmak iin istediiniz zaman bu deerleri deitirebilirsiniz. 
 * Bu tm kullanclarn tekrar giri yapmasn gerektirecektir. 
 * 
 * @since 2.6.0 
 */ 
define( 'AUTH_KEY',     'DrS._Ut]K3.1KBtxrch|k^fy4w.cN,od}.67d*Iqk4zt!b`[B|SuL<?*-MufOz8*' ); 
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'HUBMll{a K-A-1|rg119E1+dWFJgvE,;|Y/3m@eXk{*%TSZXctI<b1YZM_kb1T_V' ); 
define( 'LOGGED_IN_KEY',  'n+*pn(`_9lrocq<1S}:U< ^RD3(AQcj<kjid{4*@a}+P /a-.SPHND[y{>94o_.;' ); 
define( 'NONCE_KEY',    'KEI*F^$Bh>/S#y}Y+a3>Ve{e^=m0n-6!~;|^oIvZR>rL>E3;>22o>ICy{m+(8lY/' ); 
define( 'AUTH_SALT',    '~n/w(nyGai@P~<oy{0fQuY[;6~1[6?HHT1j|U<zZY0IF@3fKbRXxfXc5]a/UF%(p' ); 
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'MWl>]j}zu3@0&!]!;0$0$Z*s9O!jk[C+hLqH`tP3:_q]A&F&Dq#X[s452c:gJd<u' ); 
define( 'LOGGED_IN_SALT',  '%M 2JX<|)>S?{]uW_Ga-?z3YZ[MV*Mld{DVCC,kMspeBi6[P->AM/Ik)9` _ 4u`' ); 
define( 'NONCE_SALT',    'Cj)$;:vL7,!(|9@+!5#|yTO~a_b[EzJXH-xM$9-a:7Lq8FLfuXTvf?}]sE^I~wQ!' ); 
 
/**#@-*/ 
 
/** 
 * WordPress veritaban tablo n eki. 
 * 
 * Tm kurulumlara ayr bir nek vererek bir veritabanna birden fazla kurulum yapabilirsiniz. 
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt izgi ltfen. 
 */ 
$table_prefix = 'wp_'; 
 
/** 
 * Gelitiriciler iin: WordPress hata ayklama modu. 
 * 
 * Bu deeri true olarak ayarlayp gelitirme srasnda hatalarn ekrana 
 * baslmasn salayabilirsiniz. Tema ve eklenti gelitiricilerinin gelitirme 
 * aamasnda WP_DEBUG kullanmalarn nemle tavsiye ederiz. 
 * 
 * Hata ayklama iin kullanabilecek dier sabitler ile ilgili daha fazla bilgiyi 
 * belgelerden edinebilirsiniz. 
 * 
 * @link https://wordpress.org/documentation/article/debugging-in-wordpress/ 
 */ 
define( 'WP_DEBUG', false ); 
 
/* Her trl zel deeri bu sat ile "Hepsi bu kadar" yazan satr arasna ekleyebilirsiniz. */ 
 
 
 
/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ 
 
/** WordPress dizini iin mutlak yol. */ 
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { 
  define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' ); 
} 
 
/** WordPress deikenlerini ve yollarn kurar. */ 
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php'; ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/**
 * WordPress iin balang ayar dosyas.
 *
 * Bu dosya kurulum srasnda wp-config.php dosyasnn oluturulabilmesi iin
 * kullanlr. sterseniz bu dosyay kopyalayp, ismini "wp-config.php" olarak deitirip,
 * deerleri girerek de kullanabilirsiniz.
 *
 * Bu dosya u ayarlar ierir:
 * 
 * * Veritaban ayarlar
 * * Gizli anahtarlar
 * * Veritaban tablo n eki
 * * ABSPATH
 * 
 * @link https://wordpress.org/documentation/article/editing-wp-config-php/
 *
 * @package WordPress
 */

// ** Veritaban ayarlar - Bu bilgileri servis salaycnzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress iin kullanlacak veritabannn ad */
define( 'DB_NAME', 'reha' );

/** Veritaban kullancs */
define( 'DB_USER', 'root' );

/** Veritaban parolas */
define( 'DB_PASSWORD', '' );

/** Veritaban sunucusu */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Yaratlacak tablolar iin veritaban karakter seti. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** Veritaban karlatrma tipi. Herhangi bir pheniz varsa bu deeri deitirmeyin. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
 * Esiz dorulama anahtarlar ve tuzlar.
 *
 * Her anahtar farkl bir karakter kmesi olmal!
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
 * 
 * erezleri geersiz klmak iin istediiniz zaman bu deerleri deitirebilirsiniz.
 * Bu tm kullanclarn tekrar giri yapmasn gerektirecektir.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define( 'AUTH_KEY',     'DrS._Ut]K3.1KBtxrch|k^fy4w.cN,od}.67d*Iqk4zt!b`[B|SuL<?*-MufOz8*' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'HUBMll{a K-A-1|rg119E1+dWFJgvE,;|Y/3m@eXk{*%TSZXctI<b1YZM_kb1T_V' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',  'n+*pn(`_9lrocq<1S}:U< ^RD3(AQcj<kjid{4*@a}+P /a-.SPHND[y{>94o_.;' );
define( 'NONCE_KEY',    'KEI*F^$Bh>/S#y}Y+a3>Ve{e^=m0n-6!~;|^oIvZR>rL>E3;>22o>ICy{m+(8lY/' );
define( 'AUTH_SALT',    '~n/w(nyGai@P~<oy{0fQuY[;6~1[6?HHT1j|U<zZY0IF@3fKbRXxfXc5]a/UF%(p' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'MWl>]j}zu3@0&!]!;0$0$Z*s9O!jk[C+hLqH`tP3:_q]A&F&Dq#X[s452c:gJd<u' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',  '%M 2JX<|)>S?{]uW_Ga-?z3YZ[MV*Mld{DVCC,kMspeBi6[P->AM/Ik)9` _ 4u`' );
define( 'NONCE_SALT',    'Cj)$;:vL7,!(|9@+!5#|yTO~a_b[EzJXH-xM$9-a:7Lq8FLfuXTvf?}]sE^I~wQ!' );

/**#@-*/

/**
 * WordPress veritaban tablo n eki.
 *
 * Tm kurulumlara ayr bir nek vererek bir veritabanna birden fazla kurulum yapabilirsiniz.
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt izgi ltfen.
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * Gelitiriciler iin: WordPress hata ayklama modu.
 *
 * Bu deeri true olarak ayarlayp gelitirme srasnda hatalarn ekrana
 * baslmasn salayabilirsiniz. Tema ve eklenti gelitiricilerinin gelitirme
 * aamasnda WP_DEBUG kullanmalarn nemle tavsiye ederiz.
 * 
 * Hata ayklama iin kullanabilecek dier sabitler ile ilgili daha fazla bilgiyi
 * belgelerden edinebilirsiniz.
 * 
 * @link https://wordpress.org/documentation/article/debugging-in-wordpress/
 */
define( 'WP_DEBUG', false );

/* Her trl zel deeri bu sat ile "Hepsi bu kadar" yazan satr arasna ekleyebilirsiniz. *//* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** WordPress dizini iin mutlak yol. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
  define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
}

/** WordPress deikenlerini ve yollarn kurar. */
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';

Function Calls

define 1

Variables

None

Stats

MD5 c452654265824e7cd6b551fbed985f87
Eval Count 0
Decode Time 43 ms