Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /** * WordPress iin taban ayar dosyas. * * Bu dosya u ayarlar ierir: MySQL ..

Decoded Output download

<?php 
 
/** 
 * WordPress iin taban ayar dosyas. 
 * 
 * Bu dosya u ayarlar ierir: MySQL ayarlar, tablo neki, 
 * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi iin 
 * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php dzenleme} 
 * yardm sayfasna gz atabilirsiniz. MySQL ayarlarnz servis salaycnzdan edinebilirsiniz. 
 * 
 * Bu dosya kurulum srasnda wp-config.php dosyasnn oluturulabilmesi iin 
 * kullanlr. sterseniz bu dosyay kopyalayp, ismini "wp-config.php" olarak deitirip, 
 * deerleri girerek de kullanabilirsiniz. 
 * 
 * @package WordPress 
 */ 
 
// ** MySQL ayarlar - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // 
/** WordPress iin kullanlacak veritabannn ad */ 
define('WP_CACHE', true); 
define( 'WPCACHEHOME', '/home/dekorcom/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); 
define('DB_NAME', 'dekorcom_xCek.H!c_.'); 
 
/** MySQL veritaban kullancs */ 
define('DB_USER', 'dekorcom_xKexChi'); 
 
/** MySQL veritaban parolas */ 
define('DB_PASSWORD', '$e~+k=I5Ue^Y'); 
 
/** MySQL sunucusu */ 
define('DB_HOST', 'localhost'); 
 
/** Yaratlacak tablolar iin veritaban karakter seti. */ 
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); 
 
/** Veritaban karlatrma tipi. Herhangi bir pheniz varsa bu deeri deitirmeyin. */ 
define('DB_COLLATE', ''); 
 
/**#@+ 
 * Esiz dorulama anahtarlar. 
 * 
 * Her anahtar farkl bir karakter kmesi olmal! 
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. 
 * erezleri geersiz klmak iin istediiniz zaman bu deerleri deitirebilirsiniz. Bu tm kullanclarn tekrar giri yapmasn gerektirecektir. 
 * 
 * @since 2.6.0 
 */ 
define('AUTH_KEY',     ']`nT7@8sbHMA~5HDHk0sZvye%$B4m|V%V>xp9_oJggwfjeyET2SZn0sMT $j?N*C'); 
define('SECURE_AUTH_KEY', 'K4%>uQtb|`c$Am>pT9)M=[FXoaf*B;rI*ac>>{7rC&-b55<d;/<BBe,#_^##qmy}'); 
define('LOGGED_IN_KEY',  'FcxIXO.ZMT[~caUeJ^gnG&45K0cvwxtaqR4Vh$Z<90,,a+>3B>O|?&OyiRFx`va)'); 
define('NONCE_KEY',    '==`ph.e5aRk#J~[@]L1s/>:L1Li$m+:0/X.VH+`Z.~qC/!!S9pFKq+#&+3$9r3Te'); 
define('AUTH_SALT',    'Wl-o[-1@GPd6k?DIFiN9H_sZCU/_.?fASaVP^4qX*%06Gp@(YEdSH&y8DsosN0.6'); 
define('SECURE_AUTH_SALT', '6JbIesZamZdyi>%[email protected][?@DJp7`f5=|6G,T$ACjtB=zb[3ww(g0u^@fPs'); 
define('LOGGED_IN_SALT',  'd(IcLDnc<$Q*#D`pmNHpyMK_-xjSJ+MqXVm^. mP8S*wAGj:UN#rLRXtA+mw/?sR'); 
define('NONCE_SALT',    ']X~2IV<D2JGM^:}eX^hN8L{dr`i8R ^8/DyUf3H) |6A9!9!Zw2WyGL^_5,!iZKM'); 
/**#@-*/ 
 
/** 
 * WordPress veritaban tablo n eki. 
 * 
 * Tm kurulumlara ayr bir nek vererek bir veritabanna birden fazla kurulum yapabilirsiniz. 
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt izgi ltfen. 
 */ 
$table_prefix = 'wp_'; 
 
/** 
 * Gelitiriciler iin: WordPress hata ayklama modu. 
 * 
 * Bu deeri "true" yaparak gelitirme srasnda hatalarn ekrana baslmasn salayabilirsiniz. 
 * Tema ve eklenti gelitiricilerinin gelitirme aamasnda WP_DEBUG 
 * kullanmalarn nemle tavsiye ederiz. 
 */ 
define('WP_DEBUG', false); 
 
/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ 
 
/** WordPress dizini iin mutlak yol. */ 
if ( !defined('ABSPATH') ) 
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); 
 
/** WordPress deikenlerini ve yollarn kurar. */ 
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php

/**
 * WordPress iin taban ayar dosyas.
 *
 * Bu dosya u ayarlar ierir: MySQL ayarlar, tablo neki,
 * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi iin 
 * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php dzenleme}
 * yardm sayfasna gz atabilirsiniz. MySQL ayarlarnz servis salaycnzdan edinebilirsiniz.
 *
 * Bu dosya kurulum srasnda wp-config.php dosyasnn oluturulabilmesi iin
 * kullanlr. sterseniz bu dosyay kopyalayp, ismini "wp-config.php" olarak deitirip,
 * deerleri girerek de kullanabilirsiniz.
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL ayarlar - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress iin kullanlacak veritabannn ad */
define('WP_CACHE', true);
define( 'WPCACHEHOME', '/home/dekorcom/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' );
define('DB_NAME', 'dekorcom_xCek.H!c_.');

/** MySQL veritaban kullancs */
define('DB_USER', 'dekorcom_xKexChi');

/** MySQL veritaban parolas */
define('DB_PASSWORD', '$e~+k=I5Ue^Y');

/** MySQL sunucusu */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Yaratlacak tablolar iin veritaban karakter seti. */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

/** Veritaban karlatrma tipi. Herhangi bir pheniz varsa bu deeri deitirmeyin. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Esiz dorulama anahtarlar.
 *
 * Her anahtar farkl bir karakter kmesi olmal!
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
 * erezleri geersiz klmak iin istediiniz zaman bu deerleri deitirebilirsiniz. Bu tm kullanclarn tekrar giri yapmasn gerektirecektir.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     ']`nT7@8sbHMA~5HDHk0sZvye%$B4m|V%V>xp9_oJggwfjeyET2SZn0sMT $j?N*C');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'K4%>uQtb|`c$Am>pT9)M=[FXoaf*B;rI*ac>>{7rC&-b55<d;/<BBe,#_^##qmy}');
define('LOGGED_IN_KEY',  'FcxIXO.ZMT[~caUeJ^gnG&45K0cvwxtaqR4Vh$Z<90,,a+>3B>O|?&OyiRFx`va)');
define('NONCE_KEY',    '==`ph.e5aRk#J~[@]L1s/>:L1Li$m+:0/X.VH+`Z.~qC/!!S9pFKq+#&+3$9r3Te');
define('AUTH_SALT',    'Wl-o[-1@GPd6k?DIFiN9H_sZCU/_.?fASaVP^4qX*%06Gp@(YEdSH&y8DsosN0.6');
define('SECURE_AUTH_SALT', '6JbIesZamZdyi>%[email protected][?@DJp7`f5=|6G,T$ACjtB=zb[3ww(g0u^@fPs');
define('LOGGED_IN_SALT',  'd(IcLDnc<$Q*#D`pmNHpyMK_-xjSJ+MqXVm^. mP8S*wAGj:UN#rLRXtA+mw/?sR');
define('NONCE_SALT',    ']X~2IV<D2JGM^:}eX^hN8L{dr`i8R ^8/DyUf3H) |6A9!9!Zw2WyGL^_5,!iZKM');
/**#@-*/

/**
 * WordPress veritaban tablo n eki.
 *
 * Tm kurulumlara ayr bir nek vererek bir veritabanna birden fazla kurulum yapabilirsiniz.
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt izgi ltfen.
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * Gelitiriciler iin: WordPress hata ayklama modu.
 *
 * Bu deeri "true" yaparak gelitirme srasnda hatalarn ekrana baslmasn salayabilirsiniz.
 * Tema ve eklenti gelitiricilerinin gelitirme aamasnda WP_DEBUG
 * kullanmalarn nemle tavsiye ederiz.
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** WordPress dizini iin mutlak yol. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** WordPress deikenlerini ve yollarn kurar. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Function Calls

define 1

Variables

None

Stats

MD5 df62d7defe14f2ac9735c65d907c69d4
Eval Count 0
Decode Time 95 ms