Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php namespace aXL2q\sVmjK\q0ir3; use ArrayAccess; use Countable; use DateTime; use Axl2..

Decoded Output download

<?php
 namespace aXL2q\sVmjK\q0ir3; use ArrayAccess; use Countable; use DateTime; use Axl2q\svMJk\QTxvs\qTxvs; use axL2q\svMJk\AXl2Q; use AxL2Q\sVMJK\knOJj\knojj; use aXl2q\sVmJK\fxIEY; use AxL2q\Svmjk\kE1kl\ELy8f\J2w1f; use Axl2Q\SvmJK\liBuc; use AxL2q\SVmJk\bQWzF; use Axl2Q\AG9rb\KLnjh\Ely8F\JBDiO; use Traversable; use function count; use function is_array; use function is_bool; use function is_float; use function is_int; use function is_string; class Kg1Vh { public static function Z6P4y($mXOJr, array $OR1uv) { goto HXPK5; K1gTG: JNzTH: goto DDuZz; pTK_L: foreach ($z7kQa as $S9lrP => $JGcTD) { goto JE4wM; WCqwg: $b76gz[$OR1uv["name"]][] = $WSQBu; goto asuJc; CSEX7: N6vrV: goto tKAN0; GKPEj: $AIcuP = aXDsZ::$yorOw($mXOJr, $JGcTD); goto Gvmu3; cJm58: if (!method_exists(__CLASS__, $yorOw)) { goto Stk4X; } goto GKPEj; asuJc: qz5YL: goto Jh9OG; JE4wM: $yorOw = "validate" . ucfirst(str_replace("-", "_", $S9lrP)); goto cJm58; Jh9OG: Stk4X: goto CSEX7; Gvmu3: if ($AIcuP) { goto qz5YL; } goto WCqwg; tKAN0: } goto rPH3m; i4Sbt: $wE38A = $z7kQa["required"] ?? false; goto ieTMY; ctmbq: $WFx1T = AXL2Q::xzYCt()["language"]; goto qM4ko; YiULM: $b76gz[$OR1uv["name"]][] = $WSQBu; goto lB_tR; rPH3m: HBp3K: goto zxsPb; hN370: if (!(isset($OR1uv["yaml"]) && $OR1uv["yaml"] === true)) { goto ZWDdM; } goto nBCYi; nBCYi: $yorOw = "typeYaml"; goto GEtsh; HXPK5: if (isset($OR1uv["type"])) { goto JNzTH; } goto XD1Q9; zj71T: $eP3lZ = $z7kQa["type"] ?? $OR1uv["type"]; goto i4Sbt; S86IM: cpb_6: goto ctmbq; ieTMY: if (!($wE38A !== true && ($mXOJr === null || $mXOJr === '' || ($OR1uv["type"] === "checkbox" || $OR1uv["type"] === "switch") && $mXOJr == false))) { goto cpb_6; } goto SIYM9; GEtsh: ZWDdM: goto OYJqi; lB_tR: eVSQH: goto pTK_L; ZsKGZ: $AIcuP = method_exists(__CLASS__, $yorOw) ? AxDsz::$yorOw($mXOJr, $z7kQa, $OR1uv) : true; goto XsYg2; XD1Q9: $OR1uv["type"] = "text"; goto K1gTG; V5kBw: $yorOw = "type" . str_replace("-", "_", $eP3lZ); goto hN370; DDuZz: $z7kQa = (array) ($OR1uv["validate"] ?? null); goto zj71T; zxsPb: return $b76gz; goto RD2pe; qM4ko: $u_IRa = ucfirst($OR1uv["label"] ?? $OR1uv["name"]); goto m3lbf; XsYg2: if ($AIcuP) { goto eVSQH; } goto YiULM; SIYM9: return []; goto S86IM; m3lbf: $WSQBu = (string) isset($OR1uv["validate"]["message"]) ? $WFx1T->UsLlE($OR1uv["validate"]["message"]) : $WFx1T->USlLe("GRAV.FORM.INVALID_INPUT") . " "" . $WFx1T->usLlE($u_IRa) . """; goto V5kBw; OYJqi: $b76gz = []; goto ZsKGZ; RD2pe: } public static function unASs($mXOJr, array $OR1uv) { goto z53H1; fM372: $u_IRa = ucfirst($OR1uv["label"] ?? $OR1uv["name"] ?? "UNKNOWN"); goto VWJer; KHigI: $b76gz[$u_IRa][] = $WFx1T->UslLE(["GRAV.FORM.XSS_ISSUES", $WFx1T->Uslle($u_IRa)], null, true); goto KoS2B; U2ftt: ytVfL: goto NfH1E; IzT66: if (!$q_hCS) { goto rI7rb; } goto KHigI; d2zL5: if (!($JoAHa === false || $eP3lZ === "unset")) { goto xYw11; } goto sqqKh; EK0qN: $GcDnK = FxIeY::QS2mE(); goto LK7rA; sqqKh: return $b76gz; goto OcfxR; kb6Af: $eP3lZ = $OR1uv["validate"]["type"] ?? $OR1uv["type"] ?? "text"; goto dwEql; P0zzp: i9lhK: goto GZjCW; JimWW: return $b76gz; goto s1vnw; ROYVG: $JoAHa["invalid_protocols"] = array_diff($JoAHa["invalid_protocols"], $JoAHa["safe_protocols"]); goto nrmT7; aFbVJ: goto fQVxf; goto U2ftt; nrmT7: i1YMn: goto Tss0O; tvPGx: $QWCpV = fxiEy::nahcS($mXOJr, $JoAHa); goto dahqB; QCn22: $JoAHa = []; goto U388b; EM2b2: goto fQVxf; goto aD0Jm; LK7rA: $JoAHa += $GcDnK; goto aqFJw; ABr0G: $JoAHa["dangerous_tags"] = array_diff($JoAHa["dangerous_tags"], $JoAHa["safe_tags"]); goto P0zzp; NfH1E: $q_hCS = FXiEY::eyFOF($mXOJr, "{$u_IRa}.", $JoAHa); goto IzT66; LxZX6: fQVxf: goto w7u2o; w7u2o: lAWlD: goto JimWW; VWJer: $JJ_8W = AXl2Q::xzyCT()["user"] ?? null; goto MB0Hw; H5gjN: $ZFk8w = $L4Ok3->get("security.xss_whitelist", "admin.super"); goto UGOwT; uw4H6: if (empty($JoAHa["safe_protocols"])) { goto i1YMn; } goto ROYVG; sI97q: $b76gz[$u_IRa][] = $WFx1T->uSllE(["GRAV.FORM.XSS_ISSUES", $WFx1T->UsLle($u_IRa)], null, true); goto TMuFK; aqFJw: $JoAHa["enabled_rules"] += $GcDnK["enabled_rules"]; goto uw4H6; z53H1: $b76gz = []; goto kb6Af; OcfxR: xYw11: goto Byy1U; BS_B_: if (is_array($mXOJr)) { goto ytVfL; } goto EM2b2; U388b: RehPV: goto fM372; MB0Hw: $L4Ok3 = aXl2q::XZYcT()["config"]; goto H5gjN; KoS2B: rI7rb: goto LxZX6; dwEql: $JoAHa = $OR1uv["xss_check"] ?? []; goto d2zL5; Byy1U: if (is_array($JoAHa)) { goto RehPV; } goto QCn22; UGOwT: $WFx1T = AxL2Q::xZyCt()["language"]; goto tuJ4W; dahqB: if (!$QWCpV) { goto Xj0jF; } goto sI97q; GZjCW: if (is_string($mXOJr)) { goto wKvkW; } goto BS_B_; aD0Jm: wKvkW: goto tvPGx; TMuFK: Xj0jF: goto aFbVJ; Tss0O: if (empty($JoAHa["safe_tags"])) { goto i9lhK; } goto ABr0G; tuJ4W: if (static::Z6l_w($ZFk8w, $JJ_8W)) { goto lAWlD; } goto EK0qN; s1vnw: } public static function z6l_W($Nv2ef, j2w1F $JJ_8W = null) { goto Rbxn1; pPd3L: foreach ($Nv2ef as $P8zKY) { goto C0GG_; T7y1n: if (!$JJ_8W->z6l_w($P8zKY)) { goto OEDHT; } goto NVvyw; C0GG_: if (!($P8zKY === "admin.super" && count($Nv2ef) > 1 && $JJ_8W instanceof JbDIO)) { goto cOYTL; } goto KqaJF; KqaJF: goto XzH0v; goto smTdT; CZg0F: OEDHT: goto aZmhT; NVvyw: return true; goto CZg0F; smTdT: cOYTL: goto T7y1n; aZmhT: XzH0v: goto BPMDZ; BPMDZ: } goto iKZ6p; DneHY: $Nv2ef = (array) $Nv2ef; goto pPd3L; Rbxn1: if ($JJ_8W) { goto iD7Qh; } goto dHzJ1; UDw8L: iD7Qh: goto DneHY; z_VQ3: return false; goto JD5VQ; dHzJ1: return false; goto UDw8L; iKZ6p: XIkQ1: goto z_VQ3; JD5VQ: } public static function filter($mXOJr, array $OR1uv) { goto LeAT3; x4nqv: $yorOw = "filter" . ucfirst(str_replace("-", "_", $eP3lZ)); goto W25e8; jz0AQ: $eP3lZ = $OR1uv["filter"]["type"] ?? $OR1uv["validate"]["type"] ?? $OR1uv["type"]; goto x4nqv; ie85b: CvDM9: goto FCOEz; RtI9R: return null; goto iSJMT; ySaQ6: pxPRk: goto jz0AQ; iSJMT: SIVrr: goto m02KY; jnzrb: mzDR7: goto VFRWr; W25e8: if (!(isset($OR1uv["yaml"]) && $OR1uv["yaml"] === true)) { goto CvDM9; } goto w4vCu; pBnxO: $OR1uv["type"] = "text"; goto ySaQ6; w4vCu: $yorOw = "filterYaml"; goto ie85b; VFRWr: return AXdsz::$yorOw($mXOJr, $z7kQa, $OR1uv); goto O8FDT; FCOEz: if (method_exists(__CLASS__, $yorOw)) { goto mzDR7; } goto mxjc1; m02KY: if (isset($OR1uv["type"])) { goto pxPRk; } goto pBnxO; LeAT3: $z7kQa = (array) ($OR1uv["filter"] ?? $OR1uv["validate"] ?? null); goto X843i; mxjc1: $yorOw = isset($OR1uv["array"]) && $OR1uv["array"] === true ? "filterArray" : "filterText"; goto jnzrb; X843i: if (!(($mXOJr === null || $mXOJr === '') && empty($z7kQa["required"]))) { goto SIVrr; } goto RtI9R; O8FDT: } public static function Y0rgg($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto oETYh; oETYh: if (!(!is_string($mXOJr) && !is_numeric($mXOJr))) { goto ccUR1; } goto D_JIV; GvSHV: oUC1k: goto fzQZa; m_1uh: if (!($JmyVC && $ISsO7 > $JmyVC)) { goto MRPG1; } goto pVIjY; HgkL6: $ZN27E = (int) ($JGcTD["min"] ?? 0); goto soRzi; gPcj3: return false; goto IqoV3; IqoV3: MgkwL: goto eAqQf; RTgd_: if (empty($JGcTD["trim"])) { goto Kuz0N; } goto piUFw; e0ED0: if (!(!$XvLbM && preg_match("/\R/um", $mXOJr))) { goto oUC1k; } goto EjS7n; EjS7n: return false; goto GvSHV; lt4DV: q799Z: goto e0ED0; EVIRr: $mXOJr = preg_replace("/\xd\xa|
/um", "\xa", $mXOJr); goto blM6H; fzQZa: return true; goto pUAr2; D_JIV: return false; goto Aht2S; uqIMo: Kuz0N: goto EVIRr; LZQDR: if (!($QyTbV && ($ISsO7 - $ZN27E) % $QyTbV === 0)) { goto q799Z; } goto wwS49; N01sA: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto RTgd_; tR0z5: $JmyVC = (int) ($JGcTD["max"] ?? ($XvLbM ? 65536 : 2048)); goto m_1uh; bb_09: MRPG1: goto N6mXe; pVIjY: return false; goto bb_09; blM6H: $ISsO7 = v4OgL($mXOJr); goto HgkL6; piUFw: $mXOJr = trim($mXOJr); goto uqIMo; Aht2S: ccUR1: goto N01sA; wwS49: return false; goto lt4DV; soRzi: if (!($ZN27E && $ISsO7 < $ZN27E)) { goto MgkwL; } goto gPcj3; N6mXe: $QyTbV = (int) ($JGcTD["step"] ?? 0); goto LZQDR; eAqQf: $XvLbM = isset($JGcTD["multiline"]) && $JGcTD["multiline"]; goto tR0z5; pUAr2: } protected static function Xr6X5($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto SPcMv; EbhS7: return preg_replace("/
\xa|\xd/um", "
", $mXOJr); goto yyhzE; n1QWF: bBp00: goto EbhS7; yLt0U: $mXOJr = trim($mXOJr); goto n1QWF; CIad1: return ''; goto yEQ3p; VORZX: if (empty($JGcTD["trim"])) { goto bBp00; } goto yLt0U; SPcMv: if (!(!is_string($mXOJr) && !is_numeric($mXOJr))) { goto Ppc8k; } goto CIad1; SCHHl: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto VORZX; yEQ3p: Ppc8k: goto SCHHl; yyhzE: } protected static function dUZ8I($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto Q_X8u; Id0v6: return $mXOJr === $jhEoB ? $mXOJr : null; goto oKgXa; jCkAo: $jhEoB = (string) ($OR1uv["value"] ?? "1"); goto Id0v6; Q_X8u: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto jCkAo; oKgXa: } protected static function DIgGl($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return is_array($mXOJr) ? $mXOJr : preg_split("/\s*,\s*/", $mXOJr, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); } public static function ZWIOZ($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto uy1jq; GXy_d: YzskB: goto Pac8k; uy1jq: if (isset($JGcTD["max"])) { goto YzskB; } goto BamG9; Pac8k: return is_array($mXOJr) ? true : aXDsZ::Y0rGg($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto uoBko; BamG9: $JGcTD["max"] = 2048; goto GXy_d; uoBko: } protected static function Xmjpl($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return is_array($mXOJr) ? $mXOJr : preg_split("/\s*[\r\n]+\s*/", $mXOJr, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); } protected static function vjDBq($mXOJr, array $JGcTD) { return P30BG($mXOJr); } protected static function MLUmV($mXOJr, array $JGcTD) { return ZENOc($mXOJr); } public static function Ul_Xd($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto w5cZt; bjzIh: $JGcTD["multiline"] = true; goto lbr2i; lbr2i: ScMVR: goto wQMMT; w5cZt: if (isset($JGcTD["multiline"])) { goto ScMVR; } goto bjzIh; wQMMT: return aXDsZ::Y0rgG($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto dUuCu; dUuCu: } public static function xwVVe($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto FdW1q; WMaT4: return aXdSZ::Y0RGG($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto Ax0Vp; EXzSp: $JGcTD["max"] = 256; goto JzmPP; FdW1q: if (isset($JGcTD["max"])) { goto rdb64; } goto EXzSp; JzmPP: rdb64: goto WMaT4; Ax0Vp: } public static function L2Lud($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AXDsZ::Y0RgG($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function bf482($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { $OR1uv["multiple"] = true; return AxdSz::hfOfl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } protected static function roG9d($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AxdSZ::uOJRL($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function yFXar($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto BBNIi; BBNIi: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto DVzNO; DVzNO: $jhEoB = (string) ($OR1uv["value"] ?? "1"); goto xNaMQ; xNaMQ: return $mXOJr === $jhEoB; goto sINzf; sINzf: } public static function VoxWE($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AxDsz::hFOfL((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function nCTYI($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto oKHJU; oKHJU: if (!is_bool($mXOJr)) { goto VO1dn; } goto mcjBn; sKzpo: return AXdSz::hFoFl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto CGMBO; yEt40: VO1dn: goto sKzpo; mcjBn: $mXOJr = (int) $mXOJr; goto yEt40; CGMBO: } public static function ff_Fg($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return aXDsz::hFOfl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } protected static function CkQxV($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (array) $mXOJr; } public static function Wla9I($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return aXdsz::hFOfl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function uD8rU($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto IEsIg; JP3BQ: J_Nz2: goto gWS62; PHOqe: if (!isset($JGcTD["min"])) { goto J_Nz2; } goto nB0WD; WQKJH: tPs5h: goto t4vNB; HxcLL: qheqj: goto JP3BQ; gWS62: if (!isset($JGcTD["max"])) { goto acTxe; } goto r1hJz; EixQi: if (!($mXOJr > $JmyVC)) { goto tPs5h; } goto GExdh; nB0WD: $ZN27E = (float) $JGcTD["min"]; goto Tt6MJ; Cpt0F: return true; goto a474f; as1z6: Kb2bv: goto Cpt0F; GExdh: return false; goto WQKJH; Eq_PO: UXHp5: goto x2T89; OMzn3: $QyTbV = (float) $JGcTD["step"]; goto ccE5X; WCmuz: return false; goto Eq_PO; Jht5c: return is_int(static::FfOyX($FGJC8, $JGcTD, $OR1uv)); goto as1z6; JTvCR: $FGJC8 = round($FGJC8, 10); goto Jht5c; Q0Mv0: if (!isset($JGcTD["step"])) { goto Kb2bv; } goto OMzn3; r1hJz: $JmyVC = (float) $JGcTD["max"]; goto EixQi; Tt6MJ: if (!($mXOJr < $ZN27E)) { goto qheqj; } goto hS9yi; hS9yi: return false; goto HxcLL; ZxxKy: $ZN27E = 0; goto PHOqe; ccE5X: $FGJC8 = ($mXOJr - $ZN27E) / $QyTbV; goto JTvCR; x2T89: $mXOJr = (float) $mXOJr; goto ZxxKy; t4vNB: acTxe: goto Q0Mv0; IEsIg: if (is_numeric($mXOJr)) { goto UXHp5; } goto WCmuz; a474f: } protected static function FFOyX($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (string) (int) $mXOJr !== (string) (float) $mXOJr ? (float) $mXOJr : (int) $mXOJr; } protected static function AAt5F($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto CvCdC; C_uS3: return $mXOJr; goto CwmgY; tBvUj: return $Cb8ZZ->format($lsQdr); goto LLIdp; LLIdp: Ix040: goto C_uS3; CvCdC: $lsQdr = axl2q::XZYCT()["config"]->get("system.pages.dateformat.default"); goto Xdks5; Xdks5: if (!$lsQdr) { goto Ix040; } goto boiCV; boiCV: $Cb8ZZ = new DateTime($mXOJr); goto tBvUj; CwmgY: } public static function KHNrZ($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AXdsZ::uD8rU($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } protected static function sAoeA($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return axdsZ::fFOYx($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function b18jq($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (bool) preg_match("/^\#[0-9a-fA-F]{3}[0-9a-fA-F]{3}?$/u", $mXOJr); } public static function nDuZ0($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto t7bJb; Y062o: DSNIL: goto ru6Mi; BJ1oG: return true; goto a_Nvp; hQnRj: $JGcTD["max"] = 320; goto Y062o; VABlS: fT2GC: goto BJ1oG; g2Rf3: return false; goto v01Pt; t7bJb: if (!empty($mXOJr)) { goto yr7MU; } goto g2Rf3; aQI9T: if (isset($JGcTD["max"])) { goto DSNIL; } goto hQnRj; C6Ak0: foreach ($q01Wf as $NuZy2) { goto j4EBI; p2eSO: nxqmh: goto l5MRp; j4EBI: if (AxDsz::Y0rgG($NuZy2, $JGcTD, $OR1uv) && strpos($NuZy2, "@", 1)) { goto nxqmh; } goto cjXLs; l5MRp: IDqfv: goto Kt4jN; cjXLs: return false; goto p2eSO; Kt4jN: } goto VABlS; ru6Mi: $q01Wf = !is_array($mXOJr) ? explode(",", preg_replace("/\s+/", '', $mXOJr)) : $mXOJr; goto C6Ak0; v01Pt: yr7MU: goto aQI9T; a_Nvp: } public static function hP161($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto G8DL5; G8DL5: if (isset($JGcTD["max"])) { goto UIbKk; } goto D_G6e; D_G6e: $JGcTD["max"] = 2048; goto sa1tE; sa1tE: UIbKk: goto dHF0E; dHF0E: return AxDSz::Y0rgg($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv) && filter_var($mXOJr, FILTER_VALIDATE_URL); goto Xq4Dh; Xq4Dh: } public static function UklAW($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto Pg2Yg; Pg2Yg: if (!$mXOJr instanceof DateTime) { goto tbgdI; } goto W9yIr; W9yIr: return true; goto zqK48; zqK48: tbgdI: goto amZE9; Nkpaw: return false !== strtotime($mXOJr); goto IkFBs; Pzf5T: $uaq8A = DateTime::createFromFormat($JGcTD["format"], $mXOJr); goto c6rcg; oiIG9: sgGvC: goto h4aYo; IkFBs: qKN2a: goto Pzf5T; c6rcg: return $uaq8A && $mXOJr === date($JGcTD["format"], $uaq8A->getTimestamp()); goto Pgk1U; h4aYo: if (isset($JGcTD["format"])) { goto qKN2a; } goto Nkpaw; VlLW8: return false; goto oiIG9; amZE9: if (is_string($mXOJr)) { goto sgGvC; } goto VlLW8; Pgk1U: } public static function O8zmA($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AXdSZ::uklAw($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function b7jLg($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto mb9x0; mb9x0: if (isset($JGcTD["format"])) { goto EwTft; } goto aaL6d; WsLx1: return AXdsz::UkLAW($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto r4f1X; aaL6d: $JGcTD["format"] = "Y-m-d"; goto pteMi; pteMi: EwTft: goto WsLx1; r4f1X: } public static function Qam0N($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto NL0ub; qXhHL: WjzgP: goto lc8l_; lc8l_: return axdSZ::ukLAW($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto s4D83; DMiJ4: $JGcTD["format"] = "H:i"; goto qXhHL; NL0ub: if (isset($JGcTD["format"])) { goto WjzgP; } goto DMiJ4; s4D83: } public static function j723U($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto UEEUB; DoGMm: return aXDSZ::UklAW($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto OyrGv; XFDlo: UPQlp: goto DoGMm; AXLgL: $JGcTD["format"] = "Y-m"; goto XFDlo; UEEUB: if (isset($JGcTD["format"])) { goto UPQlp; } goto AXLgL; OyrGv: } public static function MOuMK($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto wgiMU; rniBJ: fMbVy: goto KPoIf; MME0i: return false; goto rniBJ; KPoIf: return aXDSZ::Uklaw($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto Wllf8; wgiMU: if (!(!isset($JGcTD["format"]) && !preg_match("/^\d{4}-W\d{2}$/u", $mXOJr))) { goto fMbVy; } goto MME0i; Wllf8: } public static function HFofl($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto lai0U; wJMYR: $JoAHa = array_keys($JoAHa); goto RBazO; lai0U: if (is_array($mXOJr)) { goto wNtQU; } goto LBu7V; w5oeM: II1Il: goto KuTUv; L3Q3j: $ZN27E = $JGcTD["min"] ?? 0; goto K7_7T; EloOh: $JoAHa = array_values($JoAHa); goto C2zi3; ydzVl: if (!(isset($JGcTD["min"]) && count($mXOJr) < $JGcTD["min"])) { goto zWKAR; } goto fHFyn; K7_7T: if (!(isset($JGcTD["step"]) && (count($mXOJr) - $ZN27E) % $JGcTD["step"] === 0)) { goto Y0orh; } goto kik9x; huU0L: d_1Ut: goto L3Q3j; aItA7: if (!(!empty($OR1uv["selectize"]["create"]) || $tYzyO === "ignore")) { goto p7195; } goto Hj7t7; LBu7V: return false; goto uHxL1; fHFyn: return false; goto ISLoV; C2zi3: goto sZFjf; goto yAr0H; SSHHi: $tYzyO = $OR1uv["validate"]["options"] ?? null; goto aItA7; X6knM: goto sZFjf; goto yJjPG; RHOCh: Y0orh: goto Cg6qR; QWw7m: if (!isset($OR1uv["multiple"])) { goto RU1hd; } goto ydzVl; BTSA0: $mXOJr = array_keys($mXOJr); goto w5oeM; TFS5h: jkWYa: goto Nmjgv; dDIU9: foreach ($JoAHa as &$WCS52) { $WCS52 = $WCS52[$tYzyO] ?? null; fLlbC: } goto TFS5h; RBazO: sZFjf: goto NrSy_; yAr0H: r1ZTG: goto wJMYR; Nmjgv: unset($WCS52); goto EloOh; Hj7t7: return true; goto zJyUZ; Cg6qR: RU1hd: goto SSHHi; uHxL1: wNtQU: goto QWw7m; kik9x: return false; goto RHOCh; F2fBf: if (empty($OR1uv["selectize"]) || empty($OR1uv["multiple"])) { goto r1ZTG; } goto X6knM; aOf_7: if (!(isset($JGcTD["max"]) && count($mXOJr) > $JGcTD["max"])) { goto d_1Ut; } goto xGdnX; KeLbN: $jbGVy = $OR1uv["use"] ?? "values"; goto ggmy1; xGdnX: return false; goto huU0L; ggmy1: if ($tYzyO) { goto RQ6XS; } goto F2fBf; yJjPG: RQ6XS: goto dDIU9; KuTUv: return !($JoAHa && array_diff($mXOJr, $JoAHa)); goto ohSX5; NrSy_: if (!($jbGVy === "keys")) { goto II1Il; } goto BTSA0; ejiPg: $JoAHa = $OR1uv["options"] ?? []; goto KeLbN; zJyUZ: p7195: goto ejiPg; ISLoV: zWKAR: goto aOf_7; ohSX5: } protected static function mjcuv($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv) { $mXOJr = static::uOjRl($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); return is_array($mXOJr) ? LibUc::qq14R($mXOJr) : null; } protected static function UOJRl($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv) { goto Klt2U; e1IEc: $tej9B = isset($OR1uv["use"]) && $OR1uv["use"] === "keys"; goto c8XlZ; xJtsq: if (!(count($q01Wf) === 1 && isset($q01Wf[0]) && $q01Wf[0] === '')) { goto YrtGz; } goto q1c8t; Klt2U: $q01Wf = (array) $mXOJr; goto Z87N2; cC3xE: BAr2C: goto drjXs; nYSIr: return $q01Wf; goto i9Nq_; c8XlZ: foreach ($q01Wf as $hoVbA => $NuZy2) { $q01Wf[$hoVbA] = $tej9B ? (bool) $NuZy2 : $NuZy2; ahF1A: } goto cC3xE; mYe8N: $GYGwo = $OR1uv["multiple"] ?? false; goto xJtsq; xHpsk: if (!($W32g3 || $VWMvo || $pTPwa)) { goto ex1UM; } goto A2116; Z87N2: $JoAHa = isset($OR1uv["options"]) ? array_keys($OR1uv["options"]) : []; goto mYe8N; Z2apr: if (!$JoAHa) { goto w1_nP; } goto e1IEc; WDb6R: $W32g3 = isset($OR1uv["ignore_empty"]) && LIbUC::yefpK($OR1uv["ignore_empty"]); goto VGPbn; VGPbn: $VWMvo = $JGcTD["value_type"] ?? null; goto SgdwU; O3TI9: YrtGz: goto Z2apr; Njwa1: iesq0: goto b4VYZ; q1c8t: return null; goto O3TI9; A2116: $q01Wf = static::Tk6mN($q01Wf, ["value_type" => $VWMvo, "key_type" => $pTPwa, "ignore_empty" => $W32g3]); goto nQYl3; nQYl3: ex1UM: goto nYSIr; Rq2bb: if (!$GYGwo) { goto bxWnb; } goto dyx5R; SgdwU: $pTPwa = $JGcTD["key_type"] ?? null; goto xHpsk; drjXs: w1_nP: goto Rq2bb; dyx5R: foreach ($q01Wf as $hoVbA => $NuZy2) { goto wd_YV; l1EEV: goto KEs25; goto UDp23; BEWZp: KEs25: goto hicLJ; wd_YV: if (is_array($NuZy2)) { goto rRos2; } goto fcmlf; i9zrw: $NuZy2 = implode(",", $NuZy2); goto PtJFf; fcmlf: $q01Wf[$hoVbA] = trim($NuZy2); goto l1EEV; hicLJ: ktEia: goto blA81; PtJFf: $q01Wf[$hoVbA] = array_map("trim", explode(",", $NuZy2)); goto BEWZp; UDp23: rRos2: goto i9zrw; blA81: } goto Njwa1; b4VYZ: bxWnb: goto WDb6R; i9Nq_: } protected static function tk6MN(array $q01Wf, array $JGcTD) : array { goto Za2AX; vGNIx: return $q01Wf; goto q_IFz; dOKOX: zs_r8: goto vGNIx; Za2AX: foreach ($q01Wf as $hoVbA => &$NuZy2) { goto VXtbj; ApRIY: unset($q01Wf[$hoVbA]); goto UQYcj; OhPxs: switch ($JGcTD["value_type"]) { case "bool": goto zOYul; WSKaQ: $NuZy2 = null; goto SiRFS; eWIOt: if (LIBUC::lWdtA($NuZy2)) { goto Ff3Zv; } goto WSKaQ; Zh_U3: $NuZy2 = false; goto WaSJB; zOYul: if (lIBUC::YeFpk($NuZy2)) { goto RODaQ; } goto eWIOt; QS477: $NuZy2 = true; goto NdZNU; WaSJB: DWpVP: goto BDk4Y; NdZNU: goto DWpVP; goto TH31X; BDk4Y: goto cenSt; goto JVK6C; SiRFS: goto DWpVP; goto Q7TEQ; TH31X: Ff3Zv: goto Zh_U3; Q7TEQ: RODaQ: goto QS477; JVK6C: case "int": $NuZy2 = (int) $NuZy2; goto cenSt; case "float": $NuZy2 = (float) $NuZy2; goto cenSt; case "string": $NuZy2 = (string) $NuZy2; goto cenSt; case "trim": $NuZy2 = trim($NuZy2); goto cenSt; } goto Y9I3l; TGJ_r: cenSt: goto TpVEt; MZSnm: if ($z258R) { goto z3CoA; } goto KceTH; KceTH: unset($q01Wf[$hoVbA]); goto L7iRh; TWeEr: unset($q01Wf[$hoVbA]); goto RWj6s; rXLxG: NJ2yZ: goto MZSnm; TpVEt: Q0_1m: goto uwiGZ; V1LbL: if (!($JGcTD["ignore_empty"] && empty($NuZy2))) { goto tA5zv; } goto ApRIY; UQYcj: tA5zv: goto TmNLC; JaDbc: $NuZy2 = static::TK6mn($NuZy2, $JGcTD); goto V1LbL; PQePw: goto YEWj6; goto xMZ64; xMZ64: LKMIi: goto JaDbc; uwiGZ: if (!($JGcTD["ignore_empty"] && ($NuZy2 === '' || $NuZy2 === null))) { goto e2WJR; } goto TWeEr; ZZuri: rNYPU: goto rXLxG; rcR8v: if (!($JGcTD["value_type"] && $NuZy2 !== '' && $NuZy2 !== null)) { goto Q0_1m; } goto OhPxs; L7iRh: z3CoA: goto BhqLx; VXtbj: if (!$JGcTD["key_type"]) { goto U7Sfh; } goto urDXw; BhqLx: U7Sfh: goto kGODi; vjKGQ: peEyF: goto OLRP2; RWj6s: e2WJR: goto PQePw; TmNLC: YEWj6: goto vjKGQ; kGODi: if (is_array($NuZy2)) { goto LKMIi; } goto rcR8v; urDXw: switch ($JGcTD["key_type"]) { case "int": $z258R = is_int($hoVbA); goto NJ2yZ; case "string": $z258R = is_string($hoVbA); goto NJ2yZ; default: $z258R = false; } goto ZZuri; Y9I3l: ZwLXM: goto TGJ_r; OLRP2: } goto dOKOX; q_IFz: } public static function FhUZa($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto HdKJA; a1rY3: pJVXN: goto r3_eG; O13e_: L1O3x: goto ie_Uv; AzqY8: return false; goto a1rY3; Ef4Ga: return true; goto zPfEE; r3_eG: if (!isset($OR1uv["fields"])) { goto v9EWo; } goto J_CrA; J_CrA: foreach ($mXOJr as $hoVbA => $RNpvx) { goto YF6na; YF6na: foreach ($OR1uv["fields"] as $yO_9O => $r2mUz) { goto nhvmz; s9J4c: $ShOGl = $RNpvx[$yO_9O] ?? null; goto vDZkO; vDZkO: AXDsZ::Z6p4Y($ShOGl, $r2mUz); goto Nr4yM; Nr4yM: NR6bP: goto cGCKm; nhvmz: $yO_9O = trim($yO_9O, "."); goto s9J4c; cGCKm: } goto mANyo; onaMI: Lrx7n: goto MOjyk; mANyo: GU39v: goto onaMI; MOjyk: } goto O13e_; ie_Uv: v9EWo: goto Ef4Ga; HdKJA: if (is_array($mXOJr)) { goto pJVXN; } goto AzqY8; zPfEE: } protected static function ZSqiA($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (array) $mXOJr; } public static function lO9Gt($mXOJr, $JGcTD) { goto cHWOZ; cHWOZ: if (is_string($mXOJr)) { goto n6rfW; } goto dLXjM; oh_fw: n6rfW: goto b4XxV; b4XxV: return (array) bqWzf::Ru2jL($mXOJr); goto c7GmK; dLXjM: return $mXOJr; goto oh_fw; c7GmK: } public static function ftRvQ($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return true; } public static function XbNz_($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return $mXOJr; } public static function gu_1O($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return true; } public static function yDEMz($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return null; } public static function ue65K($mXOJr, $JGcTD) { goto MCAmY; CJ0pU: return (bool) $JGcTD !== true || $mXOJr !== ''; goto IC8jt; IC8jt: VR9jW: goto ykCuX; ykCuX: return (bool) $JGcTD !== true || !empty($mXOJr); goto DKDeK; MCAmY: if (!is_scalar($mXOJr)) { goto VR9jW; } goto CJ0pU; DKDeK: } public static function dukj4($mXOJr, $JGcTD) { return (bool) preg_match("`^{$JGcTD}$`u", $mXOJr); } public static function YYj8h($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_alpha($mXOJr); } public static function mEaSi($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_alnum($mXOJr); } public static function RiKqG($mXOJr, $JGcTD) { return is_bool($mXOJr) || $mXOJr == 1 || $mXOJr == 0; } public static function NdOWv($mXOJr, $JGcTD) { return is_bool($mXOJr) || $mXOJr == 1 || $mXOJr == 0; } protected static function tpdZp($mXOJr, $JGcTD) { return (bool) $mXOJr; } public static function VHIoF($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_digit($mXOJr); } public static function VaEy9($mXOJr, $JGcTD) { return is_float(filter_var($mXOJr, FILTER_VALIDATE_FLOAT)); } protected static function WX6NY($mXOJr, $JGcTD) { return (float) $mXOJr; } public static function M_h2M($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_xdigit($mXOJr); } public static function YFDkN($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { $JGcTD["step"] = max(1, (int) ($JGcTD["step"] ?? 0)); return AxdsZ::Ud8RU($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function mNlG7($mXOJr, $JGcTD) { return is_numeric($mXOJr) && (int) $mXOJr == $mXOJr; } protected static function Vi2f1($mXOJr, $JGcTD) { return (int) $mXOJr; } public static function bcrnT($mXOJr, $JGcTD) { return is_array($mXOJr) || $mXOJr instanceof ArrayAccess && $mXOJr instanceof Traversable && $mXOJr instanceof Countable; } public static function EXn90($mXOJr, $JGcTD) { return array_values(array_filter($mXOJr, static function ($n3cqL) { return !empty($n3cqL); })); } public static function eZPKw($mXOJr, $JGcTD) { return (bool) @json_decode($mXOJr); } } ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
 namespace aXL2q\sVmjK\q0ir3; use ArrayAccess; use Countable; use DateTime; use Axl2q\svMJk\QTxvs\qTxvs; use axL2q\svMJk\AXl2Q; use AxL2Q\sVMJK\knOJj\knojj; use aXl2q\sVmJK\fxIEY; use AxL2q\Svmjk\kE1kl\ELy8f\J2w1f; use Axl2Q\SvmJK\liBuc; use AxL2q\SVmJk\bQWzF; use Axl2Q\AG9rb\KLnjh\Ely8F\JBDiO; use Traversable; use function count; use function is_array; use function is_bool; use function is_float; use function is_int; use function is_string; class Kg1Vh { public static function Z6P4y($mXOJr, array $OR1uv) { goto HXPK5; K1gTG: JNzTH: goto DDuZz; pTK_L: foreach ($z7kQa as $S9lrP => $JGcTD) { goto JE4wM; WCqwg: $b76gz[$OR1uv["\x6e\141\x6d\145"]][] = $WSQBu; goto asuJc; CSEX7: N6vrV: goto tKAN0; GKPEj: $AIcuP = aXDsZ::$yorOw($mXOJr, $JGcTD); goto Gvmu3; cJm58: if (!method_exists(__CLASS__, $yorOw)) { goto Stk4X; } goto GKPEj; asuJc: qz5YL: goto Jh9OG; JE4wM: $yorOw = "\x76\141\x6c\151\x64\x61\x74\x65" . ucfirst(str_replace("\x2d", "\137", $S9lrP)); goto cJm58; Jh9OG: Stk4X: goto CSEX7; Gvmu3: if ($AIcuP) { goto qz5YL; } goto WCqwg; tKAN0: } goto rPH3m; i4Sbt: $wE38A = $z7kQa["\162\145\x71\x75\x69\162\x65\144"] ?? false; goto ieTMY; ctmbq: $WFx1T = AXL2Q::xzYCt()["\154\141\156\147\x75\141\147\x65"]; goto qM4ko; YiULM: $b76gz[$OR1uv["\x6e\141\x6d\x65"]][] = $WSQBu; goto lB_tR; rPH3m: HBp3K: goto zxsPb; hN370: if (!(isset($OR1uv["\171\x61\x6d\x6c"]) && $OR1uv["\x79\x61\155\x6c"] === true)) { goto ZWDdM; } goto nBCYi; nBCYi: $yorOw = "\164\x79\160\145\x59\141\x6d\x6c"; goto GEtsh; HXPK5: if (isset($OR1uv["\164\x79\x70\x65"])) { goto JNzTH; } goto XD1Q9; zj71T: $eP3lZ = $z7kQa["\164\171\160\x65"] ?? $OR1uv["\x74\171\160\x65"]; goto i4Sbt; S86IM: cpb_6: goto ctmbq; ieTMY: if (!($wE38A !== true && ($mXOJr === null || $mXOJr === '' || ($OR1uv["\164\x79\160\145"] === "\x63\x68\x65\143\153\142\157\170" || $OR1uv["\x74\171\160\145"] === "\x73\x77\x69\164\x63\x68") && $mXOJr == false))) { goto cpb_6; } goto SIYM9; GEtsh: ZWDdM: goto OYJqi; lB_tR: eVSQH: goto pTK_L; ZsKGZ: $AIcuP = method_exists(__CLASS__, $yorOw) ? AxDsz::$yorOw($mXOJr, $z7kQa, $OR1uv) : true; goto XsYg2; XD1Q9: $OR1uv["\x74\x79\x70\145"] = "\x74\145\170\164"; goto K1gTG; V5kBw: $yorOw = "\164\x79\x70\x65" . str_replace("\x2d", "\137", $eP3lZ); goto hN370; DDuZz: $z7kQa = (array) ($OR1uv["\166\x61\x6c\x69\144\x61\164\145"] ?? null); goto zj71T; zxsPb: return $b76gz; goto RD2pe; qM4ko: $u_IRa = ucfirst($OR1uv["\x6c\x61\142\145\x6c"] ?? $OR1uv["\156\141\155\x65"]); goto m3lbf; XsYg2: if ($AIcuP) { goto eVSQH; } goto YiULM; SIYM9: return []; goto S86IM; m3lbf: $WSQBu = (string) isset($OR1uv["\166\141\154\151\144\141\164\145"]["\x6d\x65\163\163\141\147\145"]) ? $WFx1T->UsLlE($OR1uv["\x76\x61\154\x69\x64\x61\164\145"]["\155\x65\163\x73\x61\147\145"]) : $WFx1T->USlLe("\x47\x52\x41\x56\x2e\106\x4f\122\115\x2e\111\x4e\x56\101\114\x49\104\x5f\x49\x4e\120\x55\x54") . "\40\x22" . $WFx1T->usLlE($u_IRa) . "\42"; goto V5kBw; OYJqi: $b76gz = []; goto ZsKGZ; RD2pe: } public static function unASs($mXOJr, array $OR1uv) { goto z53H1; fM372: $u_IRa = ucfirst($OR1uv["\154\141\x62\145\154"] ?? $OR1uv["\x6e\141\155\x65"] ?? "\x55\116\x4b\116\x4f\127\x4e"); goto VWJer; KHigI: $b76gz[$u_IRa][] = $WFx1T->UslLE(["\x47\122\x41\126\x2e\x46\117\x52\115\56\x58\x53\x53\137\x49\123\123\x55\x45\123", $WFx1T->Uslle($u_IRa)], null, true); goto KoS2B; U2ftt: ytVfL: goto NfH1E; IzT66: if (!$q_hCS) { goto rI7rb; } goto KHigI; d2zL5: if (!($JoAHa === false || $eP3lZ === "\x75\x6e\163\145\x74")) { goto xYw11; } goto sqqKh; EK0qN: $GcDnK = FxIeY::QS2mE(); goto LK7rA; sqqKh: return $b76gz; goto OcfxR; kb6Af: $eP3lZ = $OR1uv["\x76\141\x6c\151\144\x61\164\145"]["\164\x79\160\x65"] ?? $OR1uv["\164\171\x70\x65"] ?? "\x74\x65\170\x74"; goto dwEql; P0zzp: i9lhK: goto GZjCW; JimWW: return $b76gz; goto s1vnw; ROYVG: $JoAHa["\151\x6e\x76\141\154\x69\144\137\160\162\157\x74\x6f\143\157\154\163"] = array_diff($JoAHa["\151\x6e\x76\x61\154\x69\144\x5f\160\x72\x6f\x74\x6f\143\157\x6c\x73"], $JoAHa["\163\141\146\145\137\x70\x72\x6f\x74\x6f\x63\x6f\x6c\163"]); goto nrmT7; aFbVJ: goto fQVxf; goto U2ftt; nrmT7: i1YMn: goto Tss0O; tvPGx: $QWCpV = fxiEy::nahcS($mXOJr, $JoAHa); goto dahqB; QCn22: $JoAHa = []; goto U388b; EM2b2: goto fQVxf; goto aD0Jm; LK7rA: $JoAHa += $GcDnK; goto aqFJw; ABr0G: $JoAHa["\x64\x61\156\147\x65\162\157\x75\x73\x5f\164\x61\x67\163"] = array_diff($JoAHa["\144\x61\x6e\147\x65\162\157\x75\x73\x5f\164\141\147\x73"], $JoAHa["\x73\141\146\145\x5f\x74\141\x67\163"]); goto P0zzp; NfH1E: $q_hCS = FXiEY::eyFOF($mXOJr, "{$u_IRa}\x2e", $JoAHa); goto IzT66; LxZX6: fQVxf: goto w7u2o; w7u2o: lAWlD: goto JimWW; VWJer: $JJ_8W = AXl2Q::xzyCT()["\x75\x73\x65\x72"] ?? null; goto MB0Hw; H5gjN: $ZFk8w = $L4Ok3->get("\x73\x65\x63\x75\162\151\164\171\x2e\x78\163\163\x5f\167\x68\151\x74\145\154\151\163\164", "\x61\x64\155\151\156\x2e\163\x75\160\x65\x72"); goto UGOwT; uw4H6: if (empty($JoAHa["\163\141\x66\x65\137\160\x72\x6f\x74\157\x63\157\x6c\163"])) { goto i1YMn; } goto ROYVG; sI97q: $b76gz[$u_IRa][] = $WFx1T->uSllE(["\x47\122\x41\x56\x2e\106\x4f\x52\115\56\130\x53\123\x5f\111\x53\123\125\105\123", $WFx1T->UsLle($u_IRa)], null, true); goto TMuFK; aqFJw: $JoAHa["\145\156\141\142\x6c\x65\144\x5f\162\165\154\x65\163"] += $GcDnK["\145\x6e\141\142\154\x65\x64\x5f\x72\165\154\145\163"]; goto uw4H6; z53H1: $b76gz = []; goto kb6Af; OcfxR: xYw11: goto Byy1U; BS_B_: if (is_array($mXOJr)) { goto ytVfL; } goto EM2b2; U388b: RehPV: goto fM372; MB0Hw: $L4Ok3 = aXl2q::XZYcT()["\143\x6f\x6e\146\151\x67"]; goto H5gjN; KoS2B: rI7rb: goto LxZX6; dwEql: $JoAHa = $OR1uv["\170\x73\163\x5f\x63\150\145\143\153"] ?? []; goto d2zL5; Byy1U: if (is_array($JoAHa)) { goto RehPV; } goto QCn22; UGOwT: $WFx1T = AxL2Q::xZyCt()["\154\x61\156\147\x75\x61\147\145"]; goto tuJ4W; dahqB: if (!$QWCpV) { goto Xj0jF; } goto sI97q; GZjCW: if (is_string($mXOJr)) { goto wKvkW; } goto BS_B_; aD0Jm: wKvkW: goto tvPGx; TMuFK: Xj0jF: goto aFbVJ; Tss0O: if (empty($JoAHa["\x73\141\146\145\x5f\164\x61\x67\x73"])) { goto i9lhK; } goto ABr0G; tuJ4W: if (static::Z6l_w($ZFk8w, $JJ_8W)) { goto lAWlD; } goto EK0qN; s1vnw: } public static function z6l_W($Nv2ef, j2w1F $JJ_8W = null) { goto Rbxn1; pPd3L: foreach ($Nv2ef as $P8zKY) { goto C0GG_; T7y1n: if (!$JJ_8W->z6l_w($P8zKY)) { goto OEDHT; } goto NVvyw; C0GG_: if (!($P8zKY === "\x61\x64\x6d\151\156\x2e\x73\165\160\145\162" && count($Nv2ef) > 1 && $JJ_8W instanceof JbDIO)) { goto cOYTL; } goto KqaJF; KqaJF: goto XzH0v; goto smTdT; CZg0F: OEDHT: goto aZmhT; NVvyw: return true; goto CZg0F; smTdT: cOYTL: goto T7y1n; aZmhT: XzH0v: goto BPMDZ; BPMDZ: } goto iKZ6p; DneHY: $Nv2ef = (array) $Nv2ef; goto pPd3L; Rbxn1: if ($JJ_8W) { goto iD7Qh; } goto dHzJ1; UDw8L: iD7Qh: goto DneHY; z_VQ3: return false; goto JD5VQ; dHzJ1: return false; goto UDw8L; iKZ6p: XIkQ1: goto z_VQ3; JD5VQ: } public static function filter($mXOJr, array $OR1uv) { goto LeAT3; x4nqv: $yorOw = "\146\151\154\x74\145\162" . ucfirst(str_replace("\x2d", "\x5f", $eP3lZ)); goto W25e8; jz0AQ: $eP3lZ = $OR1uv["\146\x69\154\164\x65\x72"]["\164\x79\160\x65"] ?? $OR1uv["\166\141\154\151\144\141\x74\145"]["\164\171\x70\x65"] ?? $OR1uv["\x74\x79\x70\x65"]; goto x4nqv; ie85b: CvDM9: goto FCOEz; RtI9R: return null; goto iSJMT; ySaQ6: pxPRk: goto jz0AQ; iSJMT: SIVrr: goto m02KY; jnzrb: mzDR7: goto VFRWr; W25e8: if (!(isset($OR1uv["\x79\141\x6d\x6c"]) && $OR1uv["\171\141\x6d\x6c"] === true)) { goto CvDM9; } goto w4vCu; pBnxO: $OR1uv["\164\171\160\145"] = "\x74\145\x78\x74"; goto ySaQ6; w4vCu: $yorOw = "\146\151\154\164\x65\162\131\141\x6d\154"; goto ie85b; VFRWr: return AXdsz::$yorOw($mXOJr, $z7kQa, $OR1uv); goto O8FDT; FCOEz: if (method_exists(__CLASS__, $yorOw)) { goto mzDR7; } goto mxjc1; m02KY: if (isset($OR1uv["\x74\171\160\x65"])) { goto pxPRk; } goto pBnxO; LeAT3: $z7kQa = (array) ($OR1uv["\146\151\154\164\145\162"] ?? $OR1uv["\x76\141\x6c\x69\x64\x61\164\145"] ?? null); goto X843i; mxjc1: $yorOw = isset($OR1uv["\x61\162\x72\x61\x79"]) && $OR1uv["\141\x72\162\141\171"] === true ? "\x66\x69\x6c\x74\145\162\101\x72\162\x61\x79" : "\146\x69\x6c\164\x65\162\x54\145\x78\x74"; goto jnzrb; X843i: if (!(($mXOJr === null || $mXOJr === '') && empty($z7kQa["\x72\145\x71\x75\151\x72\145\144"]))) { goto SIVrr; } goto RtI9R; O8FDT: } public static function Y0rgg($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto oETYh; oETYh: if (!(!is_string($mXOJr) && !is_numeric($mXOJr))) { goto ccUR1; } goto D_JIV; GvSHV: oUC1k: goto fzQZa; m_1uh: if (!($JmyVC && $ISsO7 > $JmyVC)) { goto MRPG1; } goto pVIjY; HgkL6: $ZN27E = (int) ($JGcTD["\155\151\156"] ?? 0); goto soRzi; gPcj3: return false; goto IqoV3; IqoV3: MgkwL: goto eAqQf; RTgd_: if (empty($JGcTD["\x74\x72\x69\155"])) { goto Kuz0N; } goto piUFw; e0ED0: if (!(!$XvLbM && preg_match("\x2f\x5c\x52\x2f\165\155", $mXOJr))) { goto oUC1k; } goto EjS7n; EjS7n: return false; goto GvSHV; lt4DV: q799Z: goto e0ED0; EVIRr: $mXOJr = preg_replace("\x2f\xd\xa\174\15\x2f\165\155", "\xa", $mXOJr); goto blM6H; fzQZa: return true; goto pUAr2; D_JIV: return false; goto Aht2S; uqIMo: Kuz0N: goto EVIRr; LZQDR: if (!($QyTbV && ($ISsO7 - $ZN27E) % $QyTbV === 0)) { goto q799Z; } goto wwS49; N01sA: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto RTgd_; tR0z5: $JmyVC = (int) ($JGcTD["\x6d\141\170"] ?? ($XvLbM ? 65536 : 2048)); goto m_1uh; bb_09: MRPG1: goto N6mXe; pVIjY: return false; goto bb_09; blM6H: $ISsO7 = v4OgL($mXOJr); goto HgkL6; piUFw: $mXOJr = trim($mXOJr); goto uqIMo; Aht2S: ccUR1: goto N01sA; wwS49: return false; goto lt4DV; soRzi: if (!($ZN27E && $ISsO7 < $ZN27E)) { goto MgkwL; } goto gPcj3; N6mXe: $QyTbV = (int) ($JGcTD["\163\164\145\x70"] ?? 0); goto LZQDR; eAqQf: $XvLbM = isset($JGcTD["\x6d\x75\x6c\x74\151\154\x69\x6e\145"]) && $JGcTD["\155\165\x6c\164\x69\x6c\151\156\145"]; goto tR0z5; pUAr2: } protected static function Xr6X5($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto SPcMv; EbhS7: return preg_replace("\x2f\15\xa\174\xd\57\165\x6d", "\12", $mXOJr); goto yyhzE; n1QWF: bBp00: goto EbhS7; yLt0U: $mXOJr = trim($mXOJr); goto n1QWF; CIad1: return ''; goto yEQ3p; VORZX: if (empty($JGcTD["\164\x72\151\x6d"])) { goto bBp00; } goto yLt0U; SPcMv: if (!(!is_string($mXOJr) && !is_numeric($mXOJr))) { goto Ppc8k; } goto CIad1; SCHHl: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto VORZX; yEQ3p: Ppc8k: goto SCHHl; yyhzE: } protected static function dUZ8I($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto Q_X8u; Id0v6: return $mXOJr === $jhEoB ? $mXOJr : null; goto oKgXa; jCkAo: $jhEoB = (string) ($OR1uv["\166\x61\x6c\165\x65"] ?? "\x31"); goto Id0v6; Q_X8u: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto jCkAo; oKgXa: } protected static function DIgGl($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return is_array($mXOJr) ? $mXOJr : preg_split("\x2f\134\163\52\x2c\134\163\52\57", $mXOJr, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); } public static function ZWIOZ($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto uy1jq; GXy_d: YzskB: goto Pac8k; uy1jq: if (isset($JGcTD["\x6d\141\x78"])) { goto YzskB; } goto BamG9; Pac8k: return is_array($mXOJr) ? true : aXDsZ::Y0rGg($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto uoBko; BamG9: $JGcTD["\155\x61\170"] = 2048; goto GXy_d; uoBko: } protected static function Xmjpl($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return is_array($mXOJr) ? $mXOJr : preg_split("\57\134\x73\x2a\x5b\x5c\162\134\x6e\x5d\53\134\163\x2a\x2f", $mXOJr, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); } protected static function vjDBq($mXOJr, array $JGcTD) { return P30BG($mXOJr); } protected static function MLUmV($mXOJr, array $JGcTD) { return ZENOc($mXOJr); } public static function Ul_Xd($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto w5cZt; bjzIh: $JGcTD["\x6d\165\154\x74\x69\154\x69\156\145"] = true; goto lbr2i; lbr2i: ScMVR: goto wQMMT; w5cZt: if (isset($JGcTD["\155\165\x6c\x74\x69\154\151\156\x65"])) { goto ScMVR; } goto bjzIh; wQMMT: return aXDsZ::Y0rgG($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto dUuCu; dUuCu: } public static function xwVVe($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto FdW1q; WMaT4: return aXdSZ::Y0RGG($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto Ax0Vp; EXzSp: $JGcTD["\x6d\x61\x78"] = 256; goto JzmPP; FdW1q: if (isset($JGcTD["\155\141\170"])) { goto rdb64; } goto EXzSp; JzmPP: rdb64: goto WMaT4; Ax0Vp: } public static function L2Lud($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AXDsZ::Y0RgG($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function bf482($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { $OR1uv["\x6d\165\x6c\164\151\x70\154\x65"] = true; return AxdSz::hfOfl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } protected static function roG9d($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AxdSZ::uOJRL($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function yFXar($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto BBNIi; BBNIi: $mXOJr = (string) $mXOJr; goto DVzNO; DVzNO: $jhEoB = (string) ($OR1uv["\166\141\x6c\165\x65"] ?? "\61"); goto xNaMQ; xNaMQ: return $mXOJr === $jhEoB; goto sINzf; sINzf: } public static function VoxWE($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AxDsz::hFOfL((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function nCTYI($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto oKHJU; oKHJU: if (!is_bool($mXOJr)) { goto VO1dn; } goto mcjBn; sKzpo: return AXdSz::hFoFl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto CGMBO; yEt40: VO1dn: goto sKzpo; mcjBn: $mXOJr = (int) $mXOJr; goto yEt40; CGMBO: } public static function ff_Fg($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return aXDsz::hFOfl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } protected static function CkQxV($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (array) $mXOJr; } public static function Wla9I($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return aXdsz::hFOfl((array) $mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function uD8rU($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto IEsIg; JP3BQ: J_Nz2: goto gWS62; PHOqe: if (!isset($JGcTD["\155\x69\x6e"])) { goto J_Nz2; } goto nB0WD; WQKJH: tPs5h: goto t4vNB; HxcLL: qheqj: goto JP3BQ; gWS62: if (!isset($JGcTD["\155\x61\170"])) { goto acTxe; } goto r1hJz; EixQi: if (!($mXOJr > $JmyVC)) { goto tPs5h; } goto GExdh; nB0WD: $ZN27E = (float) $JGcTD["\155\151\156"]; goto Tt6MJ; Cpt0F: return true; goto a474f; as1z6: Kb2bv: goto Cpt0F; GExdh: return false; goto WQKJH; Eq_PO: UXHp5: goto x2T89; OMzn3: $QyTbV = (float) $JGcTD["\x73\164\x65\160"]; goto ccE5X; WCmuz: return false; goto Eq_PO; Jht5c: return is_int(static::FfOyX($FGJC8, $JGcTD, $OR1uv)); goto as1z6; JTvCR: $FGJC8 = round($FGJC8, 10); goto Jht5c; Q0Mv0: if (!isset($JGcTD["\x73\164\145\x70"])) { goto Kb2bv; } goto OMzn3; r1hJz: $JmyVC = (float) $JGcTD["\155\x61\x78"]; goto EixQi; Tt6MJ: if (!($mXOJr < $ZN27E)) { goto qheqj; } goto hS9yi; hS9yi: return false; goto HxcLL; ZxxKy: $ZN27E = 0; goto PHOqe; ccE5X: $FGJC8 = ($mXOJr - $ZN27E) / $QyTbV; goto JTvCR; x2T89: $mXOJr = (float) $mXOJr; goto ZxxKy; t4vNB: acTxe: goto Q0Mv0; IEsIg: if (is_numeric($mXOJr)) { goto UXHp5; } goto WCmuz; a474f: } protected static function FFOyX($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (string) (int) $mXOJr !== (string) (float) $mXOJr ? (float) $mXOJr : (int) $mXOJr; } protected static function AAt5F($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto CvCdC; C_uS3: return $mXOJr; goto CwmgY; tBvUj: return $Cb8ZZ->format($lsQdr); goto LLIdp; LLIdp: Ix040: goto C_uS3; CvCdC: $lsQdr = axl2q::XZYCT()["\x63\x6f\156\146\x69\147"]->get("\x73\x79\163\x74\145\155\56\x70\141\147\145\x73\x2e\144\x61\164\x65\x66\157\162\155\141\x74\x2e\x64\145\146\141\x75\154\164"); goto Xdks5; Xdks5: if (!$lsQdr) { goto Ix040; } goto boiCV; boiCV: $Cb8ZZ = new DateTime($mXOJr); goto tBvUj; CwmgY: } public static function KHNrZ($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AXdsZ::uD8rU($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } protected static function sAoeA($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return axdsZ::fFOYx($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function b18jq($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (bool) preg_match("\x2f\x5e\x5c\43\133\60\55\71\141\x2d\x66\101\55\106\135\x7b\63\x7d\133\60\x2d\71\x61\x2d\x66\x41\55\106\x5d\173\63\x7d\x3f\44\x2f\165", $mXOJr); } public static function nDuZ0($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto t7bJb; Y062o: DSNIL: goto ru6Mi; BJ1oG: return true; goto a_Nvp; hQnRj: $JGcTD["\x6d\141\170"] = 320; goto Y062o; VABlS: fT2GC: goto BJ1oG; g2Rf3: return false; goto v01Pt; t7bJb: if (!empty($mXOJr)) { goto yr7MU; } goto g2Rf3; aQI9T: if (isset($JGcTD["\x6d\x61\x78"])) { goto DSNIL; } goto hQnRj; C6Ak0: foreach ($q01Wf as $NuZy2) { goto j4EBI; p2eSO: nxqmh: goto l5MRp; j4EBI: if (AxDsz::Y0rgG($NuZy2, $JGcTD, $OR1uv) && strpos($NuZy2, "\x40", 1)) { goto nxqmh; } goto cjXLs; l5MRp: IDqfv: goto Kt4jN; cjXLs: return false; goto p2eSO; Kt4jN: } goto VABlS; ru6Mi: $q01Wf = !is_array($mXOJr) ? explode("\x2c", preg_replace("\x2f\x5c\163\x2b\57", '', $mXOJr)) : $mXOJr; goto C6Ak0; v01Pt: yr7MU: goto aQI9T; a_Nvp: } public static function hP161($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto G8DL5; G8DL5: if (isset($JGcTD["\x6d\141\x78"])) { goto UIbKk; } goto D_G6e; D_G6e: $JGcTD["\x6d\x61\170"] = 2048; goto sa1tE; sa1tE: UIbKk: goto dHF0E; dHF0E: return AxDSz::Y0rgg($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv) && filter_var($mXOJr, FILTER_VALIDATE_URL); goto Xq4Dh; Xq4Dh: } public static function UklAW($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto Pg2Yg; Pg2Yg: if (!$mXOJr instanceof DateTime) { goto tbgdI; } goto W9yIr; W9yIr: return true; goto zqK48; zqK48: tbgdI: goto amZE9; Nkpaw: return false !== strtotime($mXOJr); goto IkFBs; Pzf5T: $uaq8A = DateTime::createFromFormat($JGcTD["\146\x6f\x72\155\141\x74"], $mXOJr); goto c6rcg; oiIG9: sgGvC: goto h4aYo; IkFBs: qKN2a: goto Pzf5T; c6rcg: return $uaq8A && $mXOJr === date($JGcTD["\x66\x6f\162\155\x61\164"], $uaq8A->getTimestamp()); goto Pgk1U; h4aYo: if (isset($JGcTD["\146\157\162\x6d\141\x74"])) { goto qKN2a; } goto Nkpaw; VlLW8: return false; goto oiIG9; amZE9: if (is_string($mXOJr)) { goto sgGvC; } goto VlLW8; Pgk1U: } public static function O8zmA($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return AXdSZ::uklAw($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function b7jLg($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto mb9x0; mb9x0: if (isset($JGcTD["\146\157\x72\x6d\x61\164"])) { goto EwTft; } goto aaL6d; WsLx1: return AXdsz::UkLAW($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto r4f1X; aaL6d: $JGcTD["\146\x6f\162\155\x61\x74"] = "\x59\x2d\155\55\144"; goto pteMi; pteMi: EwTft: goto WsLx1; r4f1X: } public static function Qam0N($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto NL0ub; qXhHL: WjzgP: goto lc8l_; lc8l_: return axdSZ::ukLAW($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto s4D83; DMiJ4: $JGcTD["\x66\x6f\162\155\141\x74"] = "\110\72\151"; goto qXhHL; NL0ub: if (isset($JGcTD["\x66\157\162\x6d\141\x74"])) { goto WjzgP; } goto DMiJ4; s4D83: } public static function j723U($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto UEEUB; DoGMm: return aXDSZ::UklAW($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto OyrGv; XFDlo: UPQlp: goto DoGMm; AXLgL: $JGcTD["\x66\157\162\x6d\x61\164"] = "\131\x2d\155"; goto XFDlo; UEEUB: if (isset($JGcTD["\x66\x6f\162\155\x61\x74"])) { goto UPQlp; } goto AXLgL; OyrGv: } public static function MOuMK($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto wgiMU; rniBJ: fMbVy: goto KPoIf; MME0i: return false; goto rniBJ; KPoIf: return aXDSZ::Uklaw($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); goto Wllf8; wgiMU: if (!(!isset($JGcTD["\x66\157\x72\x6d\141\x74"]) && !preg_match("\x2f\136\134\144\173\64\x7d\55\127\134\x64\x7b\x32\175\x24\57\165", $mXOJr))) { goto fMbVy; } goto MME0i; Wllf8: } public static function HFofl($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto lai0U; wJMYR: $JoAHa = array_keys($JoAHa); goto RBazO; lai0U: if (is_array($mXOJr)) { goto wNtQU; } goto LBu7V; w5oeM: II1Il: goto KuTUv; L3Q3j: $ZN27E = $JGcTD["\155\x69\x6e"] ?? 0; goto K7_7T; EloOh: $JoAHa = array_values($JoAHa); goto C2zi3; ydzVl: if (!(isset($JGcTD["\x6d\x69\x6e"]) && count($mXOJr) < $JGcTD["\x6d\151\156"])) { goto zWKAR; } goto fHFyn; K7_7T: if (!(isset($JGcTD["\x73\x74\x65\x70"]) && (count($mXOJr) - $ZN27E) % $JGcTD["\163\x74\x65\160"] === 0)) { goto Y0orh; } goto kik9x; huU0L: d_1Ut: goto L3Q3j; aItA7: if (!(!empty($OR1uv["\x73\x65\154\145\x63\164\151\x7a\x65"]["\x63\x72\x65\141\x74\145"]) || $tYzyO === "\151\x67\x6e\157\162\145")) { goto p7195; } goto Hj7t7; LBu7V: return false; goto uHxL1; fHFyn: return false; goto ISLoV; C2zi3: goto sZFjf; goto yAr0H; SSHHi: $tYzyO = $OR1uv["\x76\x61\154\x69\144\x61\164\x65"]["\157\x70\164\151\x6f\156\x73"] ?? null; goto aItA7; X6knM: goto sZFjf; goto yJjPG; RHOCh: Y0orh: goto Cg6qR; QWw7m: if (!isset($OR1uv["\155\165\x6c\164\x69\160\x6c\145"])) { goto RU1hd; } goto ydzVl; BTSA0: $mXOJr = array_keys($mXOJr); goto w5oeM; TFS5h: jkWYa: goto Nmjgv; dDIU9: foreach ($JoAHa as &$WCS52) { $WCS52 = $WCS52[$tYzyO] ?? null; fLlbC: } goto TFS5h; RBazO: sZFjf: goto NrSy_; yAr0H: r1ZTG: goto wJMYR; Nmjgv: unset($WCS52); goto EloOh; Hj7t7: return true; goto zJyUZ; Cg6qR: RU1hd: goto SSHHi; uHxL1: wNtQU: goto QWw7m; kik9x: return false; goto RHOCh; F2fBf: if (empty($OR1uv["\163\x65\154\145\143\164\x69\172\145"]) || empty($OR1uv["\x6d\165\x6c\x74\151\x70\154\x65"])) { goto r1ZTG; } goto X6knM; aOf_7: if (!(isset($JGcTD["\155\x61\x78"]) && count($mXOJr) > $JGcTD["\155\x61\170"])) { goto d_1Ut; } goto xGdnX; KeLbN: $jbGVy = $OR1uv["\165\163\145"] ?? "\x76\x61\154\x75\x65\x73"; goto ggmy1; xGdnX: return false; goto huU0L; ggmy1: if ($tYzyO) { goto RQ6XS; } goto F2fBf; yJjPG: RQ6XS: goto dDIU9; KuTUv: return !($JoAHa && array_diff($mXOJr, $JoAHa)); goto ohSX5; NrSy_: if (!($jbGVy === "\x6b\145\171\163")) { goto II1Il; } goto BTSA0; ejiPg: $JoAHa = $OR1uv["\x6f\x70\164\151\x6f\x6e\163"] ?? []; goto KeLbN; zJyUZ: p7195: goto ejiPg; ISLoV: zWKAR: goto aOf_7; ohSX5: } protected static function mjcuv($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv) { $mXOJr = static::uOjRl($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); return is_array($mXOJr) ? LibUc::qq14R($mXOJr) : null; } protected static function UOJRl($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv) { goto Klt2U; e1IEc: $tej9B = isset($OR1uv["\x75\x73\145"]) && $OR1uv["\165\x73\145"] === "\x6b\145\171\163"; goto c8XlZ; xJtsq: if (!(count($q01Wf) === 1 && isset($q01Wf[0]) && $q01Wf[0] === '')) { goto YrtGz; } goto q1c8t; Klt2U: $q01Wf = (array) $mXOJr; goto Z87N2; cC3xE: BAr2C: goto drjXs; nYSIr: return $q01Wf; goto i9Nq_; c8XlZ: foreach ($q01Wf as $hoVbA => $NuZy2) { $q01Wf[$hoVbA] = $tej9B ? (bool) $NuZy2 : $NuZy2; ahF1A: } goto cC3xE; mYe8N: $GYGwo = $OR1uv["\x6d\165\x6c\x74\151\x70\x6c\145"] ?? false; goto xJtsq; xHpsk: if (!($W32g3 || $VWMvo || $pTPwa)) { goto ex1UM; } goto A2116; Z87N2: $JoAHa = isset($OR1uv["\x6f\x70\x74\151\x6f\156\x73"]) ? array_keys($OR1uv["\157\x70\164\x69\157\x6e\x73"]) : []; goto mYe8N; Z2apr: if (!$JoAHa) { goto w1_nP; } goto e1IEc; WDb6R: $W32g3 = isset($OR1uv["\151\x67\x6e\x6f\x72\x65\137\145\x6d\160\x74\x79"]) && LIbUC::yefpK($OR1uv["\x69\147\x6e\157\x72\x65\137\x65\x6d\x70\164\171"]); goto VGPbn; VGPbn: $VWMvo = $JGcTD["\166\141\x6c\x75\x65\137\164\171\x70\x65"] ?? null; goto SgdwU; O3TI9: YrtGz: goto Z2apr; Njwa1: iesq0: goto b4VYZ; q1c8t: return null; goto O3TI9; A2116: $q01Wf = static::Tk6mN($q01Wf, ["\166\x61\x6c\x75\145\x5f\x74\171\160\145" => $VWMvo, "\x6b\x65\171\x5f\x74\x79\x70\145" => $pTPwa, "\x69\147\156\x6f\x72\x65\x5f\x65\x6d\x70\x74\171" => $W32g3]); goto nQYl3; nQYl3: ex1UM: goto nYSIr; Rq2bb: if (!$GYGwo) { goto bxWnb; } goto dyx5R; SgdwU: $pTPwa = $JGcTD["\153\x65\171\x5f\x74\x79\160\145"] ?? null; goto xHpsk; drjXs: w1_nP: goto Rq2bb; dyx5R: foreach ($q01Wf as $hoVbA => $NuZy2) { goto wd_YV; l1EEV: goto KEs25; goto UDp23; BEWZp: KEs25: goto hicLJ; wd_YV: if (is_array($NuZy2)) { goto rRos2; } goto fcmlf; i9zrw: $NuZy2 = implode("\x2c", $NuZy2); goto PtJFf; fcmlf: $q01Wf[$hoVbA] = trim($NuZy2); goto l1EEV; hicLJ: ktEia: goto blA81; PtJFf: $q01Wf[$hoVbA] = array_map("\x74\162\151\155", explode("\x2c", $NuZy2)); goto BEWZp; UDp23: rRos2: goto i9zrw; blA81: } goto Njwa1; b4VYZ: bxWnb: goto WDb6R; i9Nq_: } protected static function tk6MN(array $q01Wf, array $JGcTD) : array { goto Za2AX; vGNIx: return $q01Wf; goto q_IFz; dOKOX: zs_r8: goto vGNIx; Za2AX: foreach ($q01Wf as $hoVbA => &$NuZy2) { goto VXtbj; ApRIY: unset($q01Wf[$hoVbA]); goto UQYcj; OhPxs: switch ($JGcTD["\166\141\x6c\165\145\137\164\x79\x70\145"]) { case "\142\x6f\157\154": goto zOYul; WSKaQ: $NuZy2 = null; goto SiRFS; eWIOt: if (LIBUC::lWdtA($NuZy2)) { goto Ff3Zv; } goto WSKaQ; Zh_U3: $NuZy2 = false; goto WaSJB; zOYul: if (lIBUC::YeFpk($NuZy2)) { goto RODaQ; } goto eWIOt; QS477: $NuZy2 = true; goto NdZNU; WaSJB: DWpVP: goto BDk4Y; NdZNU: goto DWpVP; goto TH31X; BDk4Y: goto cenSt; goto JVK6C; SiRFS: goto DWpVP; goto Q7TEQ; TH31X: Ff3Zv: goto Zh_U3; Q7TEQ: RODaQ: goto QS477; JVK6C: case "\151\x6e\164": $NuZy2 = (int) $NuZy2; goto cenSt; case "\146\154\x6f\x61\x74": $NuZy2 = (float) $NuZy2; goto cenSt; case "\163\164\x72\x69\156\147": $NuZy2 = (string) $NuZy2; goto cenSt; case "\x74\x72\x69\x6d": $NuZy2 = trim($NuZy2); goto cenSt; } goto Y9I3l; TGJ_r: cenSt: goto TpVEt; MZSnm: if ($z258R) { goto z3CoA; } goto KceTH; KceTH: unset($q01Wf[$hoVbA]); goto L7iRh; TWeEr: unset($q01Wf[$hoVbA]); goto RWj6s; rXLxG: NJ2yZ: goto MZSnm; TpVEt: Q0_1m: goto uwiGZ; V1LbL: if (!($JGcTD["\x69\147\156\157\x72\x65\137\x65\155\x70\164\x79"] && empty($NuZy2))) { goto tA5zv; } goto ApRIY; UQYcj: tA5zv: goto TmNLC; JaDbc: $NuZy2 = static::TK6mn($NuZy2, $JGcTD); goto V1LbL; PQePw: goto YEWj6; goto xMZ64; xMZ64: LKMIi: goto JaDbc; uwiGZ: if (!($JGcTD["\151\147\x6e\x6f\162\x65\137\145\155\x70\x74\171"] && ($NuZy2 === '' || $NuZy2 === null))) { goto e2WJR; } goto TWeEr; ZZuri: rNYPU: goto rXLxG; rcR8v: if (!($JGcTD["\x76\x61\154\x75\x65\137\x74\x79\160\145"] && $NuZy2 !== '' && $NuZy2 !== null)) { goto Q0_1m; } goto OhPxs; L7iRh: z3CoA: goto BhqLx; VXtbj: if (!$JGcTD["\x6b\x65\171\x5f\164\171\x70\x65"]) { goto U7Sfh; } goto urDXw; BhqLx: U7Sfh: goto kGODi; vjKGQ: peEyF: goto OLRP2; RWj6s: e2WJR: goto PQePw; TmNLC: YEWj6: goto vjKGQ; kGODi: if (is_array($NuZy2)) { goto LKMIi; } goto rcR8v; urDXw: switch ($JGcTD["\x6b\x65\x79\137\x74\171\x70\x65"]) { case "\x69\156\x74": $z258R = is_int($hoVbA); goto NJ2yZ; case "\x73\164\162\x69\156\x67": $z258R = is_string($hoVbA); goto NJ2yZ; default: $z258R = false; } goto ZZuri; Y9I3l: ZwLXM: goto TGJ_r; OLRP2: } goto dOKOX; q_IFz: } public static function FhUZa($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { goto HdKJA; a1rY3: pJVXN: goto r3_eG; O13e_: L1O3x: goto ie_Uv; AzqY8: return false; goto a1rY3; Ef4Ga: return true; goto zPfEE; r3_eG: if (!isset($OR1uv["\x66\x69\145\x6c\x64\x73"])) { goto v9EWo; } goto J_CrA; J_CrA: foreach ($mXOJr as $hoVbA => $RNpvx) { goto YF6na; YF6na: foreach ($OR1uv["\146\x69\145\154\144\x73"] as $yO_9O => $r2mUz) { goto nhvmz; s9J4c: $ShOGl = $RNpvx[$yO_9O] ?? null; goto vDZkO; vDZkO: AXDsZ::Z6p4Y($ShOGl, $r2mUz); goto Nr4yM; Nr4yM: NR6bP: goto cGCKm; nhvmz: $yO_9O = trim($yO_9O, "\56"); goto s9J4c; cGCKm: } goto mANyo; onaMI: Lrx7n: goto MOjyk; mANyo: GU39v: goto onaMI; MOjyk: } goto O13e_; ie_Uv: v9EWo: goto Ef4Ga; HdKJA: if (is_array($mXOJr)) { goto pJVXN; } goto AzqY8; zPfEE: } protected static function ZSqiA($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return (array) $mXOJr; } public static function lO9Gt($mXOJr, $JGcTD) { goto cHWOZ; cHWOZ: if (is_string($mXOJr)) { goto n6rfW; } goto dLXjM; oh_fw: n6rfW: goto b4XxV; b4XxV: return (array) bqWzf::Ru2jL($mXOJr); goto c7GmK; dLXjM: return $mXOJr; goto oh_fw; c7GmK: } public static function ftRvQ($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return true; } public static function XbNz_($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return $mXOJr; } public static function gu_1O($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return true; } public static function yDEMz($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { return null; } public static function ue65K($mXOJr, $JGcTD) { goto MCAmY; CJ0pU: return (bool) $JGcTD !== true || $mXOJr !== ''; goto IC8jt; IC8jt: VR9jW: goto ykCuX; ykCuX: return (bool) $JGcTD !== true || !empty($mXOJr); goto DKDeK; MCAmY: if (!is_scalar($mXOJr)) { goto VR9jW; } goto CJ0pU; DKDeK: } public static function dukj4($mXOJr, $JGcTD) { return (bool) preg_match("\140\x5e{$JGcTD}\x24\140\x75", $mXOJr); } public static function YYj8h($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_alpha($mXOJr); } public static function mEaSi($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_alnum($mXOJr); } public static function RiKqG($mXOJr, $JGcTD) { return is_bool($mXOJr) || $mXOJr == 1 || $mXOJr == 0; } public static function NdOWv($mXOJr, $JGcTD) { return is_bool($mXOJr) || $mXOJr == 1 || $mXOJr == 0; } protected static function tpdZp($mXOJr, $JGcTD) { return (bool) $mXOJr; } public static function VHIoF($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_digit($mXOJr); } public static function VaEy9($mXOJr, $JGcTD) { return is_float(filter_var($mXOJr, FILTER_VALIDATE_FLOAT)); } protected static function WX6NY($mXOJr, $JGcTD) { return (float) $mXOJr; } public static function M_h2M($mXOJr, $JGcTD) { return ctype_xdigit($mXOJr); } public static function YFDkN($mXOJr, array $JGcTD, array $OR1uv) { $JGcTD["\163\x74\x65\160"] = max(1, (int) ($JGcTD["\163\x74\x65\160"] ?? 0)); return AxdsZ::Ud8RU($mXOJr, $JGcTD, $OR1uv); } public static function mNlG7($mXOJr, $JGcTD) { return is_numeric($mXOJr) && (int) $mXOJr == $mXOJr; } protected static function Vi2f1($mXOJr, $JGcTD) { return (int) $mXOJr; } public static function bcrnT($mXOJr, $JGcTD) { return is_array($mXOJr) || $mXOJr instanceof ArrayAccess && $mXOJr instanceof Traversable && $mXOJr instanceof Countable; } public static function EXn90($mXOJr, $JGcTD) { return array_values(array_filter($mXOJr, static function ($n3cqL) { return !empty($n3cqL); })); } public static function eZPKw($mXOJr, $JGcTD) { return (bool) @json_decode($mXOJr); } }

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 dfe92f5e5731bca82a8f9e1737a75a1f
Eval Count 0
Decode Time 124 ms