Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php /* __________________________________________________ | Obfuscated by YAK P..

Decoded Output download

<?php 
/*  __________________________________________________ 
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 | 
  |       on 2024-01-18 09:38:46       | 
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  | 
  |__________________________________________________| 
*/ 
 goto qDPOL; tXNwp: function aCdx4($GjQ6a, $Nsa4t = null) { goto QM3RD; LKWrI: Zy4DC: goto UBLuL; Q7CIP: wRZ13: goto Zd3lz; EdK11: vZGVl: goto mVZG7; vAa2L: $WYXHm .= $BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "::text ILIKE " . $uJS4d; goto oM0jd; UmEOa: jB8iq: goto sQGZQ; ykYBN: qZjDg: goto g9NxA; uhHdZ: extract($GjQ6a); goto ECM3_; SupIO: BCBha: goto G71aH; jT5Ce: $lsskJ = 1; goto HpwQL; hXlAu: goto W6tc3; goto StP8U; KsKgW: Xdu8t: goto eyUV9; g6c67: if (!($ZGXpW && $pEGVd != "()")) { goto Xdu8t; } goto xqcdW; sykQF: if ($BzOzg[$jpTdg]["colsIfConcated"]) { goto tBUyk; } goto IEgiQ; m2w8k: goto BCBha; goto WYwIV; vZa3X: $uJS4d = VeDH8($l6YgJ, $BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"], $ArfhP, $uJS4d); goto l0BVY; xqcdW: $WYXHm = $pEGVd; goto KsKgW; i99QT: SXc26: goto btDmR; LVmzL: $pEGVd .= " AND "; goto i99QT; vQXR2: $uJS4d = "'%'"; goto Z46dB; eDxj7: $WYXHm .= " OR "; goto SBqEG; rvdeL: $uJS4d = "'%" . $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] . "'"; goto hILl8; IEgiQ: if (!($UBTBC != 0)) { goto wDTpS; } goto vqAGH; FC451: wDTpS: goto vAa2L; x3Qw5: goto W6tc3; goto zTsDs; eyUV9: if (!($AxQVr != '')) { goto Jg19E; } goto qlRlw; Hz7BY: $WYXHm .= ")"; goto jUWSs; jQxJY: Y1ofV: goto XLPMP; E8sSu: $pEGVd .= " OR "; goto Ym4RG; YqTcd: Dc2au: goto kgYDT; HpwQL: Uaawb: goto LKWrI; p_hzc: $pEGVd .= $kUUMN[$QVRZl] . "::text ILIKE " . $uJS4d; goto jT5Ce; hILl8: goto W6tc3; goto SJk9c; ak3PS: iiTN9: goto e47S8; MfAU4: $UBTBC = 1; goto DK9Sz; r8Scb: $WYXHm .= " and " . $AxQVr . " IS NULL"; goto m2w8k; g9NxA: if (!($QVRZl < sizeof($kUUMN))) { goto KlZUW; } goto mSnmL; iyUw6: tBUyk: goto ym1Sx; btDmR: $pEGVd .= $BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "::text ILIKE " . $uJS4d; goto PJb9T; SCvTW: $lsskJ = 0; goto ldLcK; tAOU3: goto W6tc3; goto ak3PS; WYwIV: ld522: goto t6_yR; sBVOD: if ($l6YgJ == "b") { goto A0XHF; } goto OwgJK; OErhR: W6tc3: goto YqTcd; sQGZQ: $jpTdg++; goto LRN9J; DXFvq: if ($l6YgJ == "e") { goto iiTN9; } goto i3pXh; kgYDT: $WYXHm = "("; goto DJ26k; DK9Sz: if (!(isset($_POST[$BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP]) && $_POST[$BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP] != '')) { goto Uaawb; } goto vZa3X; t6_yR: $WYXHm .= " and " . $AxQVr . "=" . $Nsa4t; goto SupIO; jUWSs: $pEGVd .= ")"; goto g6c67; oM0jd: $UBTBC = 1; goto G3iij; LRN9J: goto wRZ13; goto k7Pko; vqAGH: $WYXHm .= " OR "; goto FC451; zTsDs: rSxpb: goto rvdeL; UBLuL: $QVRZl++; goto ynJO0; OwgJK: if ($l6YgJ == "t") { goto sHjAo; } goto tAOU3; i3pXh: if ($l6YgJ == "v") { goto rSxpb; } goto sBVOD; mSnmL: if (!($UBTBC != 0)) { goto CHTe5; } goto eDxj7; ynJO0: goto qZjDg; goto yQEBD; XLPMP: goto vZGVl; goto iyUw6; DJ26k: $UBTBC = 0; goto SCvTW; Y3ZiZ: if (!($lsskJ != 0)) { goto SXc26; } goto LVmzL; O75Tc: if (!($BzOzg[$jpTdg]["isSearchable"] == 1)) { goto Q2iPu; } goto sykQF; G3iij: if (!(isset($_POST[$BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP]) && $_POST[$BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP] != '')) { goto Y1ofV; } goto sshkN; sshkN: $uJS4d = VEDH8($l6YgJ, $BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"], $ArfhP, $uJS4d); goto Y3ZiZ; STpjs: $jpTdg = 0; goto Q7CIP; k7Pko: dAgh8: goto Hz7BY; SJk9c: A0XHF: goto UweqO; G71aH: Jg19E: goto m7J8n; UweqO: $uJS4d = "'%" . $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] . "%'"; goto hXlAu; mVZG7: Q2iPu: goto UmEOa; ym1Sx: $kUUMN = explode(",", $BzOzg[$jpTdg]["colsIfConcated"]); goto sep0z; vib4q: IHErm: goto DXFvq; StP8U: sHjAo: goto ZHF70; SBqEG: CHTe5: goto qy9Oa; qlRlw: if (!is_null($Nsa4t)) { goto ld522; } goto r8Scb; l0BVY: if (!($lsskJ != 0)) { goto nuEBk; } goto E8sSu; Z46dB: goto Dc2au; goto vib4q; m7J8n: return X0Pla($dq0ca, $WYXHm, "AND"); goto CKG9D; QM3RD: global $Xotid; goto uhHdZ; ZHF70: $uJS4d = "'" . $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] . "'"; goto OErhR; yQEBD: KlZUW: goto EdK11; Ym4RG: nuEBk: goto p_hzc; sep0z: $QVRZl = 0; goto ykYBN; ECM3_: if (!empty($_POST["search" . $ArfhP]["keyword"])) { goto IHErm; } goto vQXR2; qy9Oa: $WYXHm .= $kUUMN[$QVRZl] . "::text ILIKE " . $uJS4d; goto MfAU4; Zd3lz: if (!($jpTdg < sizeof($BzOzg))) { goto dAgh8; } goto O75Tc; ldLcK: $pEGVd = "("; goto STpjs; e47S8: $uJS4d = "'" . $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] . "%'"; goto x3Qw5; PJb9T: $lsskJ = 1; goto jQxJY; CKG9D: } goto jHve6; y2zNH: $jlAum = ''; goto RmQ5m; qDPOL: if (!true) { goto TvPq5; } goto y2zNH; Lot0E: function WQ5Qz($GjQ6a) { global $Xotid; try { goto qslVb; NWNYL: if ($DmWuA > 0) { goto URwUD; } goto iXj8a; kOiFk: if (empty($EpXza)) { goto tlX1f; } goto k129d; sktx6: if ($BzOzg[$ZJHx2]["isUnixTime"] == 1 and $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] != '') { goto nrQBx; } goto KNSze; war1G: $eJSZS++; goto bU8uc; V7CmR: if (!(isset($_POST["export_to_csv"]) && $_POST["export_to_csv"] != '')) { goto thFJa; } goto uyJMM; viIRV: goto ABE2B; goto isTVr; LSaVh: if ($EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] === false) { goto csx_7; } goto c1cV6; s5kHm: echo "</tbody></table></div>" . $JPKMx; goto kXcad; Ory4u: $ma2zB = ''; goto HhSPc; bU8uc: goto xTXu9; goto b8kje; YtV2U: array_walk($ISEfT, function (&$i5fZR, $gfDnb) { $i5fZR = "<font style="background-color: orange">{$i5fZR}</font>"; }); goto uehdX; gy6u0: exMuG: goto BAR8f; p76Kn: NvfVY: goto CCiyr; JATiW: $aFMVr = ''; goto HP4re; Om5vC: echo "<th><input placeholder="keres\xc3\251s" title="keres\xc3\251s [enter]" type="text" name="" . $BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP . "" value="" . $i5fZR . "" id="keyword1" style="width: 100%; box-sizing: border-box;"></th>"; goto VAgUf; sLuSP: $bPyvJ = isset($vffYK) && strlen($vffYK) > 0 ? $vffYK : $ztZTG; goto KdzvD; Gf8NE: if (!($eJSZS < sizeof($BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]))) { goto ceZYi; } goto PVHeF; L0Njh: $H5Fea = $mcPlp[0]; goto WZGOL; mZ8Dm: RDo8L: goto YtV2U; yf6pc: $JPKMx .= "<input type="button" disabled value="" . $ZJHx2 . "" class="btn-page current"/>"; goto am98W; qslVb: ob_start(); goto qOycq; XLzRg: I9O0q: goto Cwi7H; R_mtw: $qRo3B = max(1, $Q85CC - $hBrVG / 2); goto VdD7a; sIopb: Y3qP8: goto M8FRT; Ej7LN: $dq0ca = Acdx4($GjQ6a); goto OLZSG; Nusfn: xTzf5: goto war1G; TRMDV: $H5Fea = $mcPlp[0]; goto QgPLm; TvXP6: if ($EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] === true) { goto LuJ3P; } goto LSaVh; J4Xy3: if ($BzOzg[$ZJHx2]["isDate"] == 1 and $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] != '') { goto ZDo8V; } goto DPu3G; xNSsc: if (!($ZJHx2 <= $AS2Qr)) { goto PJHUF; } goto JUYQA; SCmgc: goto D7ldL; goto z3Gm2; GlLA7: goto XF_Vt; goto maRVv; FgsZe: tCWoD: goto S6_gW; ZWcn9: echo "</tr>"; goto eLsoU; D4iQr: if (is_array($EpXza)) { goto NvfVY; } goto in_WQ; cYNua: goto Zl9Wp; goto qfOBP; ZJSp4: goto IjDk5; goto UcaJQ; OGncj: echo "<input placeholder="listam\xc3\251ret" size="6" title="lista m\xc3\xa9rete [enter]" type="text" name="list_size" . $ArfhP . "" value="" id="keyword2" maxlength="2">"; goto QCVwY; ca5FY: if ($_POST["export_to_csv"] == "page") { goto U68jW; } goto AdOFa; vuY1P: $Q85CC = 1; goto b21Mp; pXjVM: zfDBA: goto awQRp; GgD4h: echo "<td width="40px" title="sor sz\xc3\241ma">" . ($jpTdg + 1 + $fphrW) . ".</td>"; goto OWu13; Nrvmq: echo "<td " . $ma2zB . " title="" . str_replace(""", '', (string) $jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]) . "">" . $wx4x7 . "</td>"; goto dbEdR; m0cHf: $ma2zB = "style="" . $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["cellStyleOnTrue"] . """; goto w7AxY; xLc0T: goto zvb4I; goto lbvZT; KNSze: if ($EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] === "Nem" and ($BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"] == "finished" or $BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"] == "closed")) { goto q3T5G; } goto tyWpB; lrtZy: echo "<th></th>"; goto dchTz; szW1r: goto ceZYi; goto nEB6w; eXpWw: if (!($jpTdg < sizeof($EpXza))) { goto zyILQ; } goto Istr8; BxR6v: $AS2Qr = $Ylzd9; goto vInQb; cN3FY: $tEV_X = "order by " . $H5Fea . " " . $QIebr; goto TXXDK; awQRp: echo "<input placeholder="\303\x81ltal\xc3\xa1nos keres\xc3\251s" title="keres\xc3\xa9s [enter]" type="text" name="search" . $ArfhP . "[keyword]" value="" . $kq2mf . "" id="keyword1" maxlength="25" " . $JtKtP . ">
	\x9"; goto iU1Y6; KcO7y: if ($zEUR3 != '') { goto yVEBO; } goto cN3FY; S7nDk: goto ABE2B; goto XLzRg; BiN0s: $GjQ6a["j"] = 1; goto MmfOU; z_5Xi: goto Bqno1; goto a5NZY; PNuiY: $mcPlp = explode(" ", $zEUR3); goto L0Njh; av9WT: if (!($BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["operator"] == "equal" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] == $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["rightOperand"] || $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["operator"] == "lesser" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] < $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["rightOperand"] || $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["operator"] == "greater" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] > $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["rightOperand"])) { goto Y3qP8; } goto m0cHf; BCu2N: echo "\xa\x9	<form id="frmSearch_" . $ArfhP . "" action="javascript:getData('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "','fotartalom-1','segedmenu','frmSearch_" . $m9ng6 . "');" method="post">"; goto nF1dJ; HhSPc: if (!($BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"] != null)) { goto nYh6g; } goto cdISn; PSwM7: x0dDP: goto zVKuM; pkMgL: if (!($jpTdg < sizeof($BzOzg))) { goto JUbLC; } goto IBa98; KptWn: goto ucv0w; goto x3TI5; InBom: $rsDgM = "checked"; goto dCM01; x8AKN: $ZGXpW = true; goto cVOd1; Cet2J: if (!isset($_POST["search" . $ArfhP]["keyword_old"])) { goto exMuG; } goto zONeM; FmEGn: xySoX: goto IgW2x; TK6ot: $qRo3B = 1; goto BxR6v; fBHZ6: if (sizeof($tld8W) > 1) { goto xg7S4; } goto dXZeA; qPje_: goto OPuYL; goto garF0; ubcFU: XF_Vt: goto sfext; ABchg: dt_dv: goto o9GqJ; irrGp: goto ABE2B; goto oATeR; zty7S: $fjf5C = str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, (string) $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]); goto f12KC; AQnBU: aR3FA: goto wtt6j; Lb8uu: echo "<th scope="col" title="sor sz\303\241ma" width="40px">Nr.</th>"; goto onXnN; am98W: BmVbf: goto Px3CR; GqnnJ: $tEV_X = "order by " . $H5Fea . " " . $QIebr; goto H1z01; WMxoo: $wx4x7 = str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, substr($jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]], 0, $w1_Bw)) . "<b> ...</b>"; goto L28MD; X5Vw3: YRpHh: goto wi04H; ujABf: hDSe7: goto EE1K1; dchTz: SWGNZ: goto cA7id; nY8xT: L9dZG: goto T3qxc; o9Jyy: Zl9Wp: goto yUpYf; cyTKN: $jpTdg++; goto xLc0T; TK4v3: $cHO2h = $dq0ca . $rQrXy; goto o9Jyy; NL6xu: zyILQ: goto AshJD; B1ZgM: OPuYL: goto RaydM; NsPhJ: if ($ZGXpW) { goto RDo8L; } goto QbqXS; kXcad: if (!$CGq45) { goto PPREw; } goto ekqQW; a7Chu: gMnNx: goto DOjOk; yE2l6: goto C7BNb; goto hLpNS; IgW2x: $QVRZl++; goto OZ5zB; b9gl9: $hnQt8 = "checked"; goto ZJSp4; abU0O: $gyumB = ''; goto HD0xT; g4kI_: if ($BzOzg[$ZJHx2]["isDateTime"] == 1 and $jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] != '') { goto Z2JhC; } goto gqo7L; O1VZW: goto ABE2B; goto wWg7h; iw11s: echo "<td " . $ma2zB . ">" . str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, date("Y. m. d. H:i", $jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]])) . "</td>"; goto P96uY; U0tV3: if ($w1_Bw > 0) { goto hrEKJ; } goto q5VZH; QbqXS: $ISEfT = "<font style="background-color: orange">{$ISEfT}</font>"; goto eZxjT; fICYl: if ($U50Aq == "e") { goto djn2e; } goto x5B98; UD7m2: $H5Fea = $ztZTG; goto fPmYj; M4XX0: TvmTU: goto TvXP6; gqo7L: if ($BzOzg[$ZJHx2]["isUnixTime"] == 1 and $jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] != '') { goto ZYANU; } goto Nrvmq; TKkiM: OmonD: goto EZiXs; iEQXV: $ZxQoV = "n\xc3\266vekv\xc5\x91"; goto Rgt5y; LyQIa: yYx58: goto AQnBU; T62g6: if (isset($_POST["search" . $ArfhP]["keyword"]) and $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] != '') { goto rFvsN; } goto vKKAH; eLsoU: CxNA4: goto H4wUI; vIo88: $GjQ6a["match_type"] = $U50Aq; goto abU0O; nbLX_: UQ4sw: goto unw3_; UPE8v: $fTTh3[array_key_last($fTTh3)] = $KTHr5[0]; goto cpJh6; qaPxn: $uVIrE = "<font color="red" title="Mez\xc5\x91 szerinti rendez\303\xa9s cs\xc3\xb6kken\xc5\x91 sorrendben"><b>&#9650;</b></font>"; goto bhxGM; tn3FO: $ZJHx2 = $qRo3B; goto c1nCV; cJoZ_: if (!isset($_POST["page_old_" . $ArfhP]) && (!isset($_POST["page_akt_" . $ArfhP]) || $_POST["page_akt_" . $ArfhP] == '')) { goto qdbUc; } goto H0Eu1; IBa98: VdXNF($BzOzg[$jpTdg]); goto WYT1c; qOycq: if (isset($GjQ6a["j"])) { goto jMPJc; } goto BiN0s; OmvuY: nrQBx: goto pqVFz; iU1Y6: if (isset($_POST["colOrder" . $ArfhP]) and $_POST["colOrder" . $ArfhP] != '') { goto cU3j8; } goto KcO7y; QW4OU: $AS2Qr = $Q85CC + $hBrVG / 2 - ($Q85CC - $hBrVG / 2); goto wh1Yh; tZf09: $_POST["search" . $ArfhP]["keyword_old"] = null; goto Bkz01; LAnWz: dG6pc: goto Ej7LN; kSx8T: goto gMnNx; goto zACYA; BAR8f: WDh6T: goto CK3Kz; KcFKA: echo "<td " . $ma2zB . ">" . str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, (string) date("Y. m. d. (W. \h.)", strtotime($EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]))) . "</td>"; goto irrGp; Vvqxm: $BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"] = $tld8W[1]; goto M4XX0; eX09K: $JPKMx .= "</div>"; goto mioH8; MwR_9: echo "<input type="hidden" name="colOrder" . $ArfhP . "" value="" id="colOrder" . $ArfhP . "">"; goto GlLA7; KdzvD: echo "<td><input title="N\303\251zet" type="button" name="page" . $ArfhP . "_" . $jpTdg . "" id="page" . $ArfhP . "_" . $jpTdg . "" value="N" class="btn-page current" onclick="getData('" . $ySqrc . "','" . $Me2sX . "','fotartalom-1','segedmenu','',''," . $EpXza[$jpTdg][$bPyvJ] . ");"/></td>"; goto PSwM7; tcAPk: $JtKtP = "disabled"; goto Vp3BZ; MmfOU: jMPJc: goto UcX7g; iz8_p: goto m0sZ7; goto NL6xu; s1Vdy: if ($U50Aq == "t") { goto cUiEW; } goto vPYeI; CAUDH: cUiEW: goto focvK; maRVv: cU3j8: goto YdDhS; mioH8: tlX1f: goto u2TUg; vK30P: $QVRZl = 0; goto tEGlI; leOVS: Mlo_K: goto MwR_9; w_EB4: $uJS4d = amQZP($GjQ6a); goto edNqU; PVHeF: if (!($BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["cellStyleOnTrue"] != '' && ($BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["operator"] == "equal" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] == $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["rightOperand"] || $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["operator"] == "lesser" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] < $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["rightOperand"] || $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["operator"] == "greater" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] > $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["rightOperand"]))) { goto it8xy; } goto KIDY5; YmOVz: if (!$BxqBh) { goto MdKdJ; } goto BCu2N; YkXZf: $cHO2h = $dq0ca . " " . $tEV_X; goto cYNua; VdD7a: if ($Q85CC - $hBrVG / 2 < 1) { goto vXumO; } goto vEWGe; YCJG_: m6jJO: goto QgiIy; G53eL: $cHO2h = ''; goto kxDj5; D9sQu: nYh6g: goto tK1KC; FpfeB: C0yL2: goto y4EOs; RK3mG: $EpXza = $ghT12->u4Uem($fTTh3); goto THEG1; T3z4d: xTXu9: goto xK92S; c_3CD: $wOOs9 = $ArfhP . "#" . $H5Fea . ":" . $QIebr; goto Ow24X; x0ciu: Dbdcb: goto KaBLD; diBua: thFJa: goto hmBTA; Ylr1I: VDxnF($BzOzg[$jpTdg]); goto svGpG; h_PSG: $U50Aq = $_POST["match_type_" . $ArfhP]; goto nqDoz; lseAn: L33R0: goto zoT_T; dmoi1: extract($GjQ6a); goto ZSvft; spb1K: Oc0P4: goto pU6Ju; JJy27: xg7S4: goto Vvqxm; X6YO2: if (!isset($_POST["match_type_" . $ArfhP])) { goto lhIYl; } goto h_PSG; Rgt5y: echo "<th title="rendez\xc3\251s " . $ZxQoV . " sorrendben" onclick="setGrid('colOrder" . $ArfhP . "','" . $BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . ":asc');getData('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "','fotartalom-1','segedmenu','frmSearch_" . $m9ng6 . "')" scope="col" width="" . $BzOzg[$jpTdg]["col_width"] . "">" . $BzOzg[$jpTdg]["mezo_neve"] . "</th>"; goto r_GtN; wqbBU: NsX2s: goto Ea2h5; CO8MF: echo "</tr>"; goto FmEGn; Vkzc8: goto EbWtB; goto wFqqQ; QCVwY: eqk5I: goto nvrUj; fOMHT: $bPyvJ = isset($vffYK) && strlen($vffYK) > 0 ? $vffYK : $ztZTG; goto DzLVg; OWu13: goto KYNNN; goto dUEos; ClKWL: $AxQVr = ''; goto sNazv; cVOd1: YErWm: goto QbEUk; YdDhS: $mcPlp = explode(":", $_POST["colOrder" . $ArfhP]); goto TRMDV; piTzL: kb2UD: goto cWKAC; AdOFa: goto Zl9Wp; goto Bi2BA; p4Ztj: Ww3Us: goto be9bU; WZGOL: $QIebr = str_replace(",", '', $mcPlp[1]); goto WnBwZ; tEGlI: ydb1O: goto bxMEM; Go2_W: m0sZ7: goto eXpWw; tK1KC: $tld8W = explode(".", $BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]); goto fBHZ6; cA7id: echo "<th></th>"; goto kzQZQ; g0elz: if ($BzOzg[$ZJHx2]["numberFormatting"] == 1 and $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] != '') { goto I9O0q; } goto sktx6; svmxN: $TPiZE = ''; goto fICYl; nvrUj: echo "<input placeholder="oldalsz\303\241m" size="6" title="oldalsz\303\xa1m [enter]" type="text" name="page_akt_" . $ArfhP . "" value="" id="page_akt_" . $ArfhP . "" maxlength="2">"; goto yq_sD; haEs7: Z2JhC: goto OwuBQ; YXdvL: ZYANU: goto iw11s; qDEHx: goto y9UxG; goto haEs7; vo641: if (!isset($_POST[$BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP])) { goto STM9P; } goto sA2fh; tnKFF: vNft6: goto Gf8NE; FJrT1: ucv0w: goto v9aSW; uABoA: goto q8V2h; goto V9R32; unSNL: echo "<th scope="col" width="10px"></th>"; goto FOiQD; vKKAH: echo "<td width="40px" title="sor sz\303\xa1ma"><a title="Alrekordok megjelen\303\255t\303\251se" href="javascript:void(0);" id="coll_b_" . $jpTdg . "" style="text-decoration: none;" onclick="hidePrintGridRow('show','coll_" . $jpTdg . "','coll_b_" . $jpTdg . "')">+</a> " . ($jpTdg + 1 + $fphrW) . ".</td>"; goto o6gSJ; b1Zbt: tnzYx: goto LLpuk; G09I0: $Q85CC = 1; goto cJoZ_; hvPpW: $KTHr5 = preg_split("/\sgroup by\s/i", end($fTTh3)); goto UPE8v; v9aSW: if (!($AxQVr != '')) { goto mL58x; } goto jh1mn; DbQNV: if (isset($_POST["page_old_" . $ArfhP])) { goto nCp7x; } goto kSx8T; zHdUa: $ZxQoV = "cs\xc3\266kken\xc5\x91"; goto jZcnJ; iXj8a: echo "<td colspan="" . (sizeof($BzOzg) + 2) . "">Nincs adat!</td>"; goto uABoA; ydKri: $i5fZR = ''; goto vo641; d2dLn: goto gMnNx; goto YLnt4; Swb05: zIuIp: goto vRSm3; cWKAC: PQmhS: goto HmtfY; Ea2h5: $ZJHx2++; goto yE2l6; LLpuk: if ($H20Ll == $GjQ6a["rowperpage"]) { goto dvQ8o; } goto Fmm4e; lKmTp: goto TvmTU; goto JJy27; uzGtY: vXumO: goto QW4OU; XHwlO: echo "<td " . $ma2zB . " title="" . str_replace(""", '', (string) $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]) . ""><font style="color:red">" . $fjf5C . "</font></td>"; goto bpjNz; c1nCV: gdoOZ: goto xNSsc; Nr1ve: if (!isset($_POST["search" . $ArfhP]["keyword"])) { goto WDh6T; } goto Cet2J; b8kje: ang96: goto o_gYj; k129d: $JPKMx .= "<div style='text-align:center;margin:20px 0px;'>"; goto Aqs8Y; cdISn: $eJSZS = 0; goto tnKFF; YaCpo: $eJSZS++; goto MYcLY; ARO22: Y6KTt: goto xymcg; x3TI5: yd0je: goto ojDko; uTzrK: $aFMVr = "display:none;"; goto z_5Xi; V9R32: URwUD: goto xJ0u6; oATeR: zcN94: goto AgNEG; JtIl_: if (!($jpTdg < sizeof($BzOzg))) { goto vOP3f; } goto Ylr1I; xJ0u6: $jdQ30 = null; goto l_oJi; T0k8K: $fjf5C = str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, substr($EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]], 0, $w1_Bw)) . "<b> ...</b>"; goto B1ZgM; I3L7g: $GjQ6a["close"] = 1; goto JWIoe; jBkvh: if ($U50Aq == "b") { goto JCzDa; } goto s1Vdy; l7jDY: $GjQ6a["open"] = 1; goto p4Ztj; P96uY: y9UxG: goto wqbBU; Px3CR: Mmfr5: goto cy_Q1; q3yiF: if (!is_array($jdQ30)) { goto PQmhS; } goto aDZOM; vInQb: $hBrVG = 24; goto UX64K; dCM01: goto IjDk5; goto CAUDH; HD0xT: if (!$ZGXpW) { goto dG6pc; } goto tZf09; onXnN: if (!($Me2sX != '' and $ySqrc != '')) { goto XJvlt; } goto unSNL; lVz6v: goto MkOJ0; goto w_gJq; ZWS64: goto HsiQI; goto uzGtY; HP4re: Bqno1: goto zywHw; Y4CDc: goto gdoOZ; goto GUVGX; O0tub: if (!($AS2Qr < $Ylzd9)) { goto Oc0P4; } goto hdzX6; pShFS: $gyumB = "checked"; goto LAnWz; zVKuM: $ZJHx2 = 0; goto IvMmQ; yq_sD: echo $JPKMx . "\xa\x9</div><div id="tableDiv" style="overflow-x:auto;"><table class="table table-hover" id="printGridTable" style="overflow-x:auto;width:100%;">\xa		 <thead>\xa		\x9<tr id="printGridTable_head">"; goto Lb8uu; mAF4Z: goto ydb1O; goto x0ciu; H4wUI: echo "\x9	 </thead>
		 <tbody>"; goto NWNYL; EErvu: echo "\xa	\x9<div id="printGridHeader" style="text-align:right;margin:20px 0px;">
<div class="form-check form-check-inline form-check-label">CSV export: <a onclick="export_to_csv('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "',null,null,'frmSearch_" . $m9ng6 . "','full_List');" href="javascript:void(0);">Teljes lista </a> | <a onclick="export_to_csv('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "',null,null,'frmSearch_" . $m9ng6 . "','page');" href="javascript:void(0);"> Aktu\303\241lis oldal</a></div>
<div class="form-check form-check-inline form-check-label">Egyez\303\251s: </div>\xa<div class="form-check form-check-inline">
     \xa     <input class="form-check-input" onchange="this.form.submit()" type="radio" id="match_type_" . $ArfhP . "_e" name="match_type_" . $ArfhP . "" value="e" " . $LTsy8 . ">
     <label class="form-check-label" for="match_type_" . $ArfhP . "_e">eleje</label>\xa</div>
<div class="form-check form-check-inline">
     <input class="form-check-input" onchange="this.form.submit()" type="radio" id="match_type_" . $ArfhP . "_v" name="match_type_" . $ArfhP . "" value="v" " . $hnQt8 . ">
     <label class="form-check-label" for="match_type_" . $ArfhP . "_e">v\xc3\xa9ge</label>\xa</div>\xa<div class="form-check form-check-inline">
     <input class="form-check-input" onchange="this.form.submit()" type="radio" id="match_type_" . $ArfhP . "_b" name="match_type_" . $ArfhP . "" value="b" " . $rsDgM . ">
     <label class="form-check-label" for="match_type_" . $ArfhP . "_e">b\xc3\xa1rhol</label>\xa</div>
<div class="form-check form-check-inline">
     <input class="form-check-input" onchange="this.form.submit()" type="radio" id="match_type_" . $ArfhP . "_t" name="match_type_" . $ArfhP . "" value="t" " . $TPiZE . ">\xa     <label class="form-check-label" for="match_type_" . $ArfhP . "_e">teljes</label>
</div>\xa\xa<div class="form-check form-check-inline">
	\x9<input class="form-check-input" onchange="this.form.submit()" type="checkbox" id="detailed_search_" . $ArfhP . "" name="detailed_search_" . $ArfhP . "" " . $gyumB . ">\xa\x9\x9<label class="form-check-label" for="detailed_search_" . $ArfhP . "">R\xc3\251szletes keres\303\251s </label>
</div>
"; goto Kspj6; rgUHY: C7BNb: goto fhd0G; pGPgW: $jpTdg++; goto iz8_p; OUlA2: $LTsy8 = ''; goto I3BZ2; qfOBP: U68jW: goto TK4v3; HmtfY: n4XGn: goto pGPgW; nf10J: $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] = "Nem"; goto ABchg; X6PCG: if (!($Ylzd9 > 1)) { goto rI1Zj; } goto TK6ot; MSbSo: $jdQ30 = $ghT12->oFiwd($dq0ca); goto GFgHR; AppQX: EbWtB: goto zHMgV; Qm2GB: $fTTh3 = preg_split("/\sfrom\s/i", $dq0ca); goto hvPpW; Nw8QN: KYNNN: goto GHHc9; OIaBv: LgrL2: goto gy6u0; OwuBQ: echo "<td " . $ma2zB . ">" . str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, date("Y. m. d. H:i", strtotime($jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]))) . "</td>"; goto FBBfG; y4EOs: $ZJHx2++; goto onJ5j; QgiIy: echo "<th title="rendez\xc3\251s " . $ZxQoV . " sorrendben" onclick="setGrid('colOrder" . $ArfhP . "','" . $BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . ":" . $QIebr . "');getData('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "','fotartalom-1','segedmenu','frmSearch_" . $m9ng6 . "')" scope="col" width="" . $BzOzg[$jpTdg]["col_width"] . "">" . $BzOzg[$jpTdg]["mezo_neve"] . $uVIrE . "</th>"; goto Swb05; EP67B: $kq2mf = $uJS4d; goto xYopQ; Em2kn: $JPKMx .= "<input type="button" value="Els\xc5\221 oldal" class="btn-page" onclick="setGrid('page_old_" . $ArfhP . "',1);getData('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "','fotartalom-1','segedmenu','frmSearch_" . $m9ng6 . "');"/>"; goto Czg2S; U3cPo: k_fXA($GjQ6a); goto dmoi1; DzLVg: echo "<td><input title="N\303\xa9zet" type="button" name="page" . $ArfhP . "_" . $QVRZl . "" id="page" . $ArfhP . "_" . $QVRZl . "" value="N" class="btn-page current" onclick="getData('" . $ySqrc . "','" . $Me2sX . "','fotartalom-1','segedmenu','',''," . $jdQ30[$QVRZl][$bPyvJ] . ");"/></td>"; goto lseAn; vhk8E: if (!$ZGXpW) { goto CxNA4; } goto gN6Rl; NoaYi: $ma2zB = ''; goto yA5se; DPu3G: if ($BzOzg[$ZJHx2]["isDateTime"] == 1 and $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] != '') { goto zcN94; } goto g0elz; fQSQ_: ciiIu: goto lpmyT; hew8D: TUIqn: goto c_3CD; onJ5j: goto AMbC1; goto ujABf; JWIoe: INQi6: goto U3cPo; GFgHR: mL58x: goto UsEoK; zywHw: $QVRZl = 0; goto ARO22; YcBbP: $Q85CC = $_POST["page_old_" . $ArfhP]; goto a7Chu; xFoqM: ceZYi: goto D9sQu; be9bU: if (isset($GjQ6a["close"])) { goto INQi6; } goto I3L7g; G06lS: IjDk5: goto EErvu; BJu99: ob_end_clean(); goto G53eL; gN6Rl: echo "<tr>"; goto Gi8zb; jh1mn: $dq0ca = ACDX4($GjQ6a, $EpXza[$jpTdg][$ztZTG]); goto MSbSo; edjHI: echo "<th></th>"; goto SCmgc; sfext: if ($QIebr == "asc") { goto Yt9us; } goto qaPxn; dNMtM: UsLwO: goto Nusfn; lD2KJ: $ZGXpW = false; goto waZPm; UsEoK: if (is_array($jdQ30)) { goto Ffg8p; } goto GgD4h; tyWpB: echo "<td " . $ma2zB . " title="" . str_replace(""", '', (string) $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]) . "">" . $fjf5C . "</td>"; goto O1VZW; VAgUf: D7ldL: goto fQSQ_; XIRPQ: rFvsN: goto S2BEp; EE1K1: echo "</tr>"; goto q3yiF; L28MD: MkOJ0: goto AppQX; Cwi7H: echo "<td " . $ma2zB . ">" . str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, (string) number_format($EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]], 2, ",", " ")); goto dkigV; c1cV6: goto dt_dv; goto dy14_; AgNEG: echo "<td " . $ma2zB . ">" . str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, (string) date("Y. m. d. H:i", strtotime($EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]))) . "</td>"; goto S7nDk; awnQQ: $eJSZS = 0; goto T3z4d; bxMEM: if (!($QVRZl < sizeof($BzOzg))) { goto Dbdcb; } goto P5TkP; dkigV: goto ABE2B; goto OmvuY; dXZeA: $BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"] = $tld8W[0]; goto lKmTp; dUEos: Ffg8p: goto T62g6; IWAF9: echo "<tr bgcolor="#dee0ff" class="table-row" style="" . $aFMVr . "" name="coll_" . $jpTdg . "">"; goto tb38u; svGpG: if ($BzOzg[$jpTdg]["isSearchable"] == 1) { goto cEI0v; } goto edjHI; uehdX: if (isset($uJS4d[$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]])) { goto yYx58; } goto R0tSY; ojDko: echo "<tr class="table-row" " . $ma2zB . " data-node-id="" . $jpTdg . "">"; goto FJrT1; n5kBq: $GjQ6a["detailed_search"] = $ZGXpW; goto vIo88; Zyue2: md73n: goto ovaLM; jZ87j: djn2e: goto D5jRU; fPntI: $cHO2h = $dq0ca . $rQrXy; goto V7CmR; dy14_: LuJ3P: goto tHsMq; KaBLD: if ($AxQVr != '') { goto yd0je; } goto tB6vg; Hte3v: echo "<input type="submit" style="position: absolute; left: -9999px"/>"; goto s5kHm; nqDoz: lhIYl: goto n5kBq; MYcLY: goto vNft6; goto xFoqM; dbEdR: goto y9UxG; goto FgsZe; wFqqQ: hrEKJ: goto VydTA; m0X4Y: if (isset($GjQ6a["open"])) { goto Ww3Us; } goto l7jDY; GUVGX: PJHUF: goto O0tub; Xqdbm: $uVIrE = "<font color="red" title="Mez\305\221 szerinti rendez\303\251s n\xc3\xb6vekv\xc5\221 sorrendben">&#9660;</font>"; goto CMr2j; UcX7g: if (isset($GjQ6a["formNR"])) { goto zc5xf; } goto Hz_5A; H0Eu1: if (isset($_POST["page_akt_" . $ArfhP]) && $_POST["page_akt_" . $ArfhP] != '' && intval($_POST["page_akt_" . $ArfhP])) { goto YRpHh; } goto DbQNV; pU6Ju: rI1Zj: goto eX09K; vPYeI: goto IjDk5; goto jZ87j; r_GtN: goto zIuIp; goto hew8D; YLnt4: nCp7x: goto YcBbP; wh1Yh: HsiQI: goto hdob0; zONeM: if (!($_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] != $_POST["search" . $ArfhP]["keyword_old"])) { goto LgrL2; } goto Kyk94; qwARZ: $dq0ca = acdX4($GjQ6a); goto ClKWL; kzQZQ: $jpTdg = 0; goto itDhr; Aqs8Y: $Ylzd9 = ceil($EpXza / $H20Ll); goto X6PCG; RaydM: b58n4: goto J4Xy3; H1z01: echo "<input type="hidden" name="colOrder" . $ArfhP . "" value="" . $H5Fea . ":" . $QIebr . "" id="colOrder" . $ArfhP . "">"; goto ubcFU; edNqU: echo "<h3>" . $hj6CZ . "</h3>"; goto UD7m2; FOiQD: XJvlt: goto rMGbW; nEB6w: it8xy: goto pwrPB; ovaLM: $ZxQoV = "n\xc3\xb6vekv\305\221"; goto YCJG_; UX64K: if (!($Ylzd9 > $hBrVG)) { goto nD02A; } goto R_mtw; d_t2V: goto BmVbf; goto U5j9I; NcZPF: goto eqk5I; goto kcMwD; ekqQW: echo "</form>"; goto kUJmN; Kspj6: $JtKtP = ''; goto EP67B; FBBfG: goto y9UxG; goto YXdvL; S2BEp: echo "<td width="40px" title="sor sz\303\xa1ma"><a title="Alrekordok megjelen\xc3\xadt\xc3\xa9se" href="javascript:void(0);" id="coll_b_" . $jpTdg . "" style="text-decoration: none;" onclick="hidePrintGridRow('hide','coll_" . $jpTdg . "','coll_b_" . $jpTdg . "')">-</a> " . ($jpTdg + 1 + $fphrW) . ".</td>"; goto QmtrB; JUYQA: if ($ZJHx2 == $Q85CC) { goto ax6RB; } goto lNS5i; Vp3BZ: $kq2mf = ''; goto pXjVM; bpjNz: ABE2B: goto FpfeB; Bkz01: $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] = null; goto pShFS; x5B98: if ($U50Aq == "v") { goto tM3Ip; } goto jBkvh; M6f2K: vOP3f: goto ZWcn9; CfwG9: if (!($qRo3B > 1)) { goto ulIks; } goto Em2kn; OZ5zB: goto Y6KTt; goto piTzL; LodZw: $fjf5C = str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, substr((string) $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]], 0, $w1_Bw)); goto qPje_; K_VK6: Sx2cd: goto fPntI; Hp2Rm: if ($_POST["export_to_csv"] == "full_List") { goto ceqaL; } goto ca5FY; l_oJi: $jpTdg = 0; goto Go2_W; yUpYf: $ghT12->exec("COPY (" . $cHO2h . ") TO '" . $SxRB9 . "/" . $Dj9Xz . "' DELIMITER ',' CSV HEADER;"); goto I16ex; Dp1JZ: $qRo3B = $AS2Qr - min($Ylzd9, $hBrVG); goto ek70G; Gi8zb: if (!($Me2sX != '' and $ySqrc != '')) { goto SWGNZ; } goto lrtZy; hmBTA: $EpXza = $ghT12->OFiwd($cHO2h); goto YHjTY; RBYPW: $rQrXy = " " . $tEV_X . " limit " . min($EpXza, $H20Ll) . " OFFSET " . $fphrW; goto kOiFk; cy_Q1: $ZJHx2++; goto Y4CDc; UYIqC: if (!($Me2sX != '' and $ySqrc != '')) { goto L33R0; } goto fOMHT; xYopQ: if (!$ZGXpW) { goto zfDBA; } goto tcAPk; Hd0Xq: $Dj9Xz = "data.csv"; goto Hp2Rm; aDZOM: if (isset($_POST["search" . $ArfhP]["keyword"]) and $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"] != '') { goto dTgCC; } goto uTzrK; xymcg: if (!($QVRZl < sizeof($jdQ30))) { goto kb2UD; } goto IWAF9; w_gJq: aHJdP: goto WMxoo; KIDY5: $ma2zB = "style="" . $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"][$eJSZS]["cellStyleOnTrue"] . """; goto szW1r; kxDj5: $SxRB9 = "/tmp_csv"; goto Hd0Xq; THEG1: $fphrW = ($Q85CC - 1) * $H20Ll; goto zAjU0; hv5aH: yVEBO: goto PNuiY; Hz_5A: $GjQ6a["formNR"] = $GjQ6a["j"]; goto GZP8F; WnBwZ: $tEV_X = "order by " . $zEUR3; goto leOVS; pqVFz: echo "<td " . $ma2zB . ">" . str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, (string) date("Y. m. d. H:i", $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]])) . "</td>"; goto viIRV; sKhca: goto IjDk5; goto iJSA1; IvMmQ: AMbC1: goto OjeSz; Erhp5: $wx4x7 = str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, substr($jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]], 0, $w1_Bw)); goto lVz6v; rMGbW: $jpTdg = 0; goto o2fSW; UcaJQ: JCzDa: goto InBom; FAPsY: $rsDgM = ''; goto svmxN; EZiXs: $QVRZl++; goto mAF4Z; fPdgN: $EpXza = $ghT12->OfIwd($cHO2h); goto cogbf; QbEUk: $U50Aq = "b"; goto X6YO2; AshJD: q8V2h: goto Hte3v; Bi2BA: ceqaL: goto YkXZf; tHsMq: $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] = "Igen"; goto m1J3U; iJSA1: tM3Ip: goto b9gl9; T3qxc: $fphrW = 0; goto G09I0; sA2fh: $i5fZR = $_POST[$BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP]; goto MyB8Z; wWg7h: ZDo8V: goto KcFKA; vEWGe: $AS2Qr = min($Q85CC + $hBrVG / 2, $Ylzd9); goto ZWS64; DOjOk: echo "<input type="hidden" name="page_old_" . $ArfhP . "" id="page_old_" . $ArfhP . "" value="" . $Q85CC . ""/>"; goto Nr1ve; OjeSz: if (!($ZJHx2 < sizeof($BzOzg))) { goto hDSe7; } goto Ory4u; o_gYj: DgsGp: goto TKkiM; D5jRU: $LTsy8 = "checked"; goto sKhca; kUJmN: PPREw: goto No2n1; VydTA: if (strlen($jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]) > $w1_Bw) { goto aHJdP; } goto Erhp5; hdzX6: $JPKMx .= "<input type="button" value="Utols\xc3\xb3 oldal (" . $Ylzd9 . ")" class="btn-page" onclick="setGrid('page_old_" . $ArfhP . "'," . $Ylzd9 . ");getData('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "','fotartalom-1','segedmenu','frmSearch_" . $m9ng6 . "');"/>"; goto spb1K; waZPm: if (!(isset($_POST["detailed_search_" . $ArfhP]) && $_POST["detailed_search_" . $ArfhP] == "on")) { goto YErWm; } goto x8AKN; WSc3Z: goto Dbdcb; goto dNMtM; q5VZH: $wx4x7 = str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, (string) $jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]); goto Vkzc8; o6gSJ: goto sAkob; goto XIRPQ; lNS5i: $JPKMx .= "<input type="button" value="" . $ZJHx2 . "" class="btn-page" onclick="setGrid('page_old_" . $ArfhP . "'," . $ZJHx2 . ");getData('" . $m6ZdN . "','" . $fElu4 . "','fotartalom-1','segedmenu','frmSearch_" . $m9ng6 . "');"/>"; goto d_t2V; m1J3U: goto dt_dv; goto Ppe0N; ek70G: moPhj: goto COTAA; GHHc9: if (!($Me2sX != '' and $ySqrc != '')) { goto x0dDP; } goto sLuSP; hdob0: if (!($AS2Qr - $qRo3B < $hBrVG && $Ylzd9 == $AS2Qr)) { goto moPhj; } goto Dp1JZ; P5TkP: if (is_null($BzOzg[$QVRZl]["condFormat"])) { goto DgsGp; } goto awnQQ; lbvZT: JUbLC: goto saIpG; CUATn: goto tnzYx; goto p76Kn; fPmYj: $QIebr = "desc"; goto YmOVz; sNazv: $cHO2h = $dq0ca . $rQrXy; goto fPdgN; u26rN: $dq0ca = aCdX4($GjQ6a); goto K_VK6; ZdiQr: goto cedQW; goto M6f2K; z3Gm2: cEI0v: goto ydKri; wi04H: $Q85CC = $_POST["page_akt_" . $ArfhP]; goto d2dLn; Fmm4e: echo "
\x9	<input placeholder="listam\xc3\251ret" size="6" title="lista m\303\xa9rete [enter]" type="text" name="list_size" . $ArfhP . "" value="" . $H20Ll . "" id="keyword2" maxlength="2">"; goto NcZPF; isTVr: q3T5G: goto XHwlO; MyB8Z: STM9P: goto Om5vC; focvK: $TPiZE = "checked"; goto G06lS; YHjTY: if (!empty($EpXza)) { goto p1THX; } goto qwARZ; I16ex: echo $pKiEk . ":#:" . $Dj9Xz . ":#:" . $hj6CZ . ".csv"; goto Lskls; zACYA: qdbUc: goto vuY1P; o9GqJ: $ISEfT = $uJS4d; goto NsPhJ; jZcnJ: goto m6jJO; goto Zyue2; pwrPB: i0nJ6: goto YaCpo; QmtrB: sAkob: goto Nw8QN; garF0: viCe7: goto T0k8K; w7AxY: goto Zdz8d; goto sIopb; saIpG: echo "</tr>"; goto vhk8E; S6_gW: echo "<td " . $ma2zB . ">" . str_ireplace($uJS4d, $ISEfT, date("Y. m. d. (W. \h.)", strtotime($jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]))) . "</td>"; goto qDEHx; WYT1c: if ($BzOzg[$jpTdg]["mezo_id"] == $H5Fea) { goto TUIqn; } goto iEQXV; R0tSY: $ISEfT = $uJS4d; goto LyQIa; wtt6j: if ($w1_Bw > 0) { goto UQ4sw; } goto zty7S; unw3_: if (strlen((string) $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]]) > $w1_Bw) { goto viCe7; } goto LodZw; QgPLm: $QIebr = $mcPlp[1]; goto GqnnJ; hLpNS: Zdz8d: goto CO8MF; Ow24X: if ($QIebr == "asc") { goto md73n; } goto zHdUa; GZP8F: zc5xf: goto m0X4Y; zHMgV: if ($BzOzg[$ZJHx2]["isDate"] == 1 and $jdQ30[$QVRZl][$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] != '') { goto tCWoD; } goto g4kI_; U5j9I: ax6RB: goto yf6pc; Ppe0N: csx_7: goto nf10J; lpmyT: $jpTdg++; goto ZdiQr; bhxGM: $QIebr = "asc"; goto U9XRM; OLZSG: $H20Ll = rQYUb($GjQ6a); goto w_EB4; u2TUg: if (!($AxQVr != '')) { goto Sx2cd; } goto u26rN; zAjU0: $JPKMx = ''; goto RBYPW; CMr2j: $QIebr = "desc"; goto nY8xT; o2fSW: zvb4I: goto pkMgL; uyJMM: global $pKiEk; goto BJu99; fhd0G: if (!($ZJHx2 < sizeof($BzOzg))) { goto Zdz8d; } goto NoaYi; ofuB2: if (!($BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["rowStyleOnTrue"] != '' && ($BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["operator"] == "equal" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$QVRZl]["mezo_id"]] == $BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["rightOperand"] || $BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["operator"] == "lesser" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$QVRZl]["mezo_id"]] < $BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["rightOperand"] || $BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["operator"] == "greater" && $EpXza[$jpTdg][$BzOzg[$QVRZl]["mezo_id"]] > $BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["rightOperand"]))) { goto UsLwO; } goto O0DXV; TXXDK: goto Mlo_K; goto hv5aH; Istr8: $ma2zB = ''; goto vK30P; kcMwD: dvQ8o: goto OGncj; eZxjT: goto aR3FA; goto mZ8Dm; O0DXV: $ma2zB = "style="" . $BzOzg[$QVRZl]["condFormat"][$eJSZS]["rowStyleOnTrue"] . """; goto WSc3Z; zoT_T: $ZJHx2 = 0; goto rgUHY; xK92S: if (!($eJSZS < sizeof($BzOzg[$QVRZl]["condFormat"]))) { goto ang96; } goto ofuB2; ZSvft: global $ghT12; goto lD2KJ; Lskls: exit; goto diBua; in_WQ: $DmWuA = 0; goto CUATn; Kyk94: $Q85CC = 1; goto OIaBv; CCiyr: $DmWuA = sizeof($EpXza); goto b1Zbt; f12KC: goto b58n4; goto nbLX_; Czg2S: ulIks: goto tn3FO; COTAA: nD02A: goto CfwG9; M8FRT: Izl2w: goto U0tV3; cpJh6: $fTTh3 = "SELECT count(" . $KHI1K . "." . $ztZTG . ") FROM " . end($fTTh3); goto RK3mG; CK3Kz: echo "<input type="hidden" name="search" . $ArfhP . "[keyword_old]" value="" . $kq2mf . "" id="keyword_old">"; goto Qm2GB; tB6vg: echo "<tr class="table-row" " . $ma2zB . ">"; goto KptWn; a5NZY: dTgCC: goto JATiW; yA5se: if (!($BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"] != null && $BzOzg[$ZJHx2]["condFormat"]["cellStyleOnTrue"] != '')) { goto Izl2w; } goto av9WT; tb38u: echo "<td width="35px" title="alsor sz\303\241ma"><span style="font-weight: 1000;font-size:20px">&#9654;</span></td>"; goto UYIqC; cogbf: p1THX: goto D4iQr; nF1dJ: MdKdJ: goto OUlA2; b21Mp: goto gMnNx; goto X5Vw3; U9XRM: goto L9dZG; goto jt4qT; I3BZ2: $hnQt8 = ''; goto FAPsY; jt4qT: Yt9us: goto Xqdbm; itDhr: cedQW: goto JtIl_; vRSm3: NjcVz: goto cyTKN; No2n1: } catch (Exception $e9i1d) { goto jH30q; BNeCn: pdOp4("Hiba l\xc3\251pett fel az \305\xb1rlap gener\xc3\xa1l\xc3\xa1sakor!"); goto EX1eZ; hCT63: PdOP4("329: Hiba l\303\251pett fel az \305\xb1rlap gener\303\xa1l\xc3\xa1sakor!<br>" . $e9i1d->getMessage()); goto L15Ce; EX1eZ: rLhIQ: goto XMOk3; fvqGb: git8N: goto BNeCn; jH30q: if (!$Xotid) { goto git8N; } goto hCT63; L15Ce: goto rLhIQ; goto fvqGb; XMOk3: } } goto HzjNA; ryhBx: TvPq5: goto Lot0E; RmQ5m: $Wq1sK = array(array("mezo_neve" => "\xc3\234gyf\xc3\xa9l", "mezo_id" => "nev", "col_width" => '', "isSearchable" => "1", "colsIfConcated" => '', "dummySQL" => '', "isDate" => '', "isDateTime" => '', "isUnixTime" => '', "condFormat" => null, "numberFormatting" => '')); goto GNFnw; bcTzR: function AMqzP($GjQ6a) { goto lhu8h; PueFG: if (!($ZJHx2 < sizeof($BzOzg))) { goto D46bU; } goto h_v85; vF0Ba: goto Tzq8Y; goto VnZne; NOuLx: goto jdrOI; goto HMxd8; mr8T7: v5aaE: goto NOuLx; uV7hV: $uJS4d = $_POST["search" . $ArfhP]["keyword"]; goto mr8T7; BXpMf: $ZJHx2 = 0; goto ROkvp; kN6RW: $ZJHx2++; goto vF0Ba; EzDxF: extract($GjQ6a); goto pV1Yj; VnZne: D46bU: goto HGUOq; HMxd8: xBMep: goto gu39l; fMvaq: $uJS4d[$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"]] = $_POST[$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP]; goto tIS2E; RaHIY: if (!(isset($_POST[$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP]) && $_POST[$BzOzg[$ZJHx2]["mezo_id"] . "_" . $ArfhP] != '')) { goto qhWwk; } goto fMvaq; trN6q: goto v5aaE; goto g_OLQ; ziHmY: return $uJS4d; goto ovqSX; rMH5y: b2IYF: goto kN6RW; HGUOq: jdrOI: goto ziHmY; h_v85: $ma2zB = ''; goto RaHIY; gu39l: $uJS4d = []; goto BXpMf; lhu8h: global $Xotid; goto EzDxF; g_OLQ: k08mW: goto uV7hV; pV1Yj: if ($ZGXpW) { goto xBMep; } goto fpBuP; fpBuP: if (!empty($_POST["search" . $ArfhP]["keyword"])) { goto k08mW; } goto GQ2q6; ROkvp: Tzq8Y: goto PueFG; tIS2E: qhWwk: goto rMH5y; GQ2q6: $uJS4d = ''; goto trN6q; ovqSX: } goto aBPQT; tQ1Dk: function K_FxA($GjQ6a) { goto HQwJa; hWd5x: $hEyp3 = array_diff_key($TrOd5, $GjQ6a); goto NMjyK; C8sVX: $Xaxds = array_diff_key($GjQ6a, $TrOd5); goto hWd5x; PzRkb: return false; goto luPdD; XVqAt: GXCoT: goto L0Dje; vc5fg: EFS4A: goto EiC90; G63Hg: foreach ($Xaxds as $gfDnb => $i5fZR) { $Pz80X .= $gfDnb . ", "; N7k_i: } goto dRA87; EiC90: if (!($Pz80X == '' && $jsYd2 == '')) { goto t90jj; } goto PzRkb; Qp1dm: pdoP4("A grid konfigur\303\xa1ci\303\263ja nem megfelel\xc5\221! <b>T\xc3\266bblet:</b> " . $Pz80X . " <b>Hi\xc3\xa1ny:</b> " . $jsYd2); goto eomPj; wlNIs: pdop4("A grid konfigur\303\xa1ci\303\263ja nem megfelel\xc5\x91!"); goto XVJzh; Enmo9: $jsYd2 = ''; goto G63Hg; HQwJa: global $cK23r, $Xotid; goto nBgJh; nBgJh: $EDY0a = array("j" => null, "formNR" => null, "open" => null, "close" => null); goto ykNd6; XVJzh: goto oQ9mf; goto pDib8; dENr7: foreach ($hEyp3 as $gfDnb => $i5fZR) { $jsYd2 .= $gfDnb . ", "; pRmEx: } goto vc5fg; ykNd6: $TrOd5 = array_merge($cK23r, $EDY0a); goto lcQV_; pDib8: q8voY: goto Qp1dm; eomPj: oQ9mf: goto XVqAt; nYIAp: if ($Xotid) { goto q8voY; } goto wlNIs; dRA87: LcI7C: goto dENr7; NMjyK: $Pz80X = ''; goto Enmo9; luPdD: t90jj: goto nYIAp; lcQV_: if (!(array_keys($GjQ6a) != array_keys($TrOd5))) { goto GXCoT; } goto C8sVX; L0Dje: } goto bcTzR; aBPQT: function rqYub($GjQ6a) { goto j5r1f; lIi6k: $tmFnt = $H20Ll; goto uaEjz; QMXmY: y27DV: goto Le_43; MC0oS: k4xLS: goto bFpIW; H4Omz: if (!empty($_POST["list_size" . $ArfhP]) && intval($_POST["list_size" . $ArfhP])) { goto y27DV; } goto lIi6k; j5r1f: global $Xotid; goto uF3Jb; KvSas: $tmFnt = $_POST["list_size" . $ArfhP]; goto fO1CR; uF3Jb: extract($GjQ6a); goto H4Omz; Le_43: if ($_POST["list_size" . $ArfhP] < 5) { goto k4xLS; } goto KvSas; uaEjz: goto DOBPz; goto QMXmY; fO1CR: goto GXhLL; goto MC0oS; ehHjF: DOBPz: goto MW3re; Pg3nc: GXhLL: goto ehHjF; MW3re: return $tmFnt; goto f8x0c; bFpIW: $tmFnt = 5; goto Pg3nc; f8x0c: } goto tXNwp; jHve6: function VeDH8($l6YgJ, $ilplT, $ArfhP, string $uJS4d) : string { goto ml5NP; WAiQA: goto TKrzw; goto C7SPr; EHgjV: aE69E: goto BeGHd; ZWrvt: if ($l6YgJ == "t") { goto R0f_q; } goto kxNOz; jRdGi: goto TKrzw; goto lldAP; C7SPr: s5kRO: goto sN3ii; XNKUF: TKrzw: goto HB1FO; JG67s: if ($l6YgJ == "b") { goto s5kRO; } goto ZWrvt; lldAP: R0f_q: goto B1sHX; ml5NP: if ($l6YgJ == "e") { goto aE69E; } goto ykbrI; sN3ii: $uJS4d = "'%" . $_POST[$ilplT . "_" . $ArfhP] . "%'"; goto jRdGi; ykbrI: if ($l6YgJ == "v") { goto FNXnM; } goto JG67s; kxNOz: goto TKrzw; goto EHgjV; BeGHd: $uJS4d = "'" . $_POST[$ilplT . "_" . $ArfhP] . "%'"; goto LkZ4G; HB1FO: return $uJS4d; goto ifaQH; LkZ4G: goto TKrzw; goto UKd7Q; B1sHX: $uJS4d = "'" . $_POST[$ilplT . "_" . $ArfhP] . "'"; goto XNKUF; UKd7Q: FNXnM: goto WvM3T; WvM3T: $uJS4d = "'%" . $_POST[$ilplT . "_" . $ArfhP] . "'"; goto WAiQA; ifaQH: } goto VMvNo; ThYko: $cK23r = array("gridTitle" => "Megrendel\303\xa9sek list\303\241ja", "contentCode" => "list", "sql" => $dq0ca, "def_ordering" => '', "table_name" => "megrendeles", "data_dest_url" => $jlAum, "id_col" => "megrendeles_id", "master_id_col" => "megrendeles_id", "col_data_array" => $Wq1sK, "rowperpage" => "10", "contentCode_next" => "new", "data_dest_url_next" => $jlAum, "tree_child_colname" => '', "trimData" => 20); goto ryhBx; HzjNA: function VdXnf($FwIJM) { goto G7xI2; rRo4T: ZEMoi: goto anNh4; KIOFH: DL4XO: goto DFx7l; evAN0: foreach ($Xaxds as $gfDnb => $i5fZR) { $Pz80X .= $gfDnb . ", "; W_8Za: } goto KIOFH; anNh4: if ($Xotid) { goto UoGDC; } goto EdCls; G7xI2: global $Wq1sK, $Xotid; goto anzZi; YAeE2: UoGDC: goto veYJX; DFx7l: foreach ($hEyp3 as $gfDnb => $i5fZR) { $jsYd2 .= $gfDnb . ", "; WlXvF: } goto rRo4T; vPniy: $jsYd2 = ''; goto evAN0; SsspL: $Pz80X = ''; goto vPniy; EdCls: PdOp4("A " . $FwIJM["mezo_neve"] . " mez\305\221 konfigur\303\xa1ci\303\263ja nem megfelel\305\x91!"); goto QbkAN; i8Mqs: $Xaxds = array_diff_key($FwIJM, $Wq1sK[0]); goto xQ23u; UEJ_k: lpSCd: goto XMucJ; XMucJ: XKjaO: goto emCZz; veYJX: PdOp4("A " . $FwIJM["mezo_neve"] . " mez\305\221 konfigur\303\241ci\xc3\263ja nem megfelel\xc5\x91! <b>T\xc3\266bblet:</b> " . $Pz80X . " <b>Hi\xc3\241ny:</b> " . $jsYd2); goto UEJ_k; anzZi: if (!(array_keys($FwIJM) != array_keys($Wq1sK[0]))) { goto XKjaO; } goto i8Mqs; xQ23u: $hEyp3 = array_diff_key($Wq1sK[0], $FwIJM); goto SsspL; QbkAN: goto lpSCd; goto YAeE2; emCZz: } goto tQ1Dk; GNFnw: $KwgPa = array(array("operator" => "equal", "rightOperand" => "3", "rowStyleOnTrue" => '', "cellStyleOnTrue" => '')); goto c1wOs; c1wOs: $dq0ca = "SELECT megrendeles_id, hatarido, megrendeles.megjegyzes, nev, datum, megrendeles, csatolmany FROM aluerp.megrendeles join ugyfel on ugyfel.ugyfel_id=megrendeles.ugyfel_id"; goto ThYko; VMvNo: function Rs2Me($Kdg8s) { goto Pym9D; MQOBW: Ud25Q: goto EgI5C; jJkWv: $Kdg8s[$jpTdg]["close"] = 0; goto xNt14; RZUnp: $jpTdg++; goto HWQCA; Pym9D: global $Xotid; goto osATw; CmVrz: p_bSM: goto tIFgz; NquVD: LEb_v: goto RZUnp; ODSxx: $Kdg8s[$jpTdg]["close"] = 0; goto rerVZ; s6DtV: goto pYpky; goto Cze2G; natml: if ($jpTdg < sizeof($Kdg8s) - 1) { goto daATN; } goto mdDxb; B85jP: daATN: goto x4exV; HWQCA: goto p_bSM; goto MQOBW; mdDxb: $Kdg8s[$jpTdg]["open"] = 0; goto Fz1iI; Fz1iI: $Kdg8s[$jpTdg]["close"] = 1; goto s6DtV; suYpM: $Kdg8s[$jpTdg]["open"] = 1; goto ODSxx; tIFgz: if (!($jpTdg < sizeof($Kdg8s))) { goto Ud25Q; } goto c6moy; xNt14: pYpky: goto EbE4B; roquj: wq5qz($Kdg8s[$jpTdg]); goto NquVD; c6moy: if ($jpTdg == 0) { goto MWSDQ; } goto natml; Dpe5C: $Kdg8s[$jpTdg]["formNR"] = 1; goto roquj; rerVZ: goto pYpky; goto B85jP; x4exV: $Kdg8s[$jpTdg]["open"] = 0; goto jJkWv; Cze2G: MWSDQ: goto suYpM; osATw: $jpTdg = 0; goto CmVrz; EbE4B: $Kdg8s[$jpTdg]["j"] = $jpTdg + 1; goto Dpe5C; EgI5C: } 
 ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
/*  __________________________________________________
  | Obfuscated by YAK Pro - Php Obfuscator 2.0.14 |
  |       on 2024-01-18 09:38:46       |
  |  GitHub: https://github.com/pk-fr/yakpro-po  |
  |__________________________________________________|
*/


Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 f74f34c1eb30fd743f5669950f85d63c
Eval Count 0
Decode Time 158 ms