Find this useful? Enter your email to receive occasional updates for securing PHP code.

Signing you up...

Thank you for signing up!

PHP Decode

include('configure.php');include('conexao.php');include('funcoes.inc.hhvm');ini_set('displ..

Decoded Output download

<?  include('configure.php');include('conexao.php');include('funcoes.inc.hhvm');ini_set('display_errors',1);error_reporting(1);session_set_cookie_params(0,'/','',false,true);session_name('_central-' . md5(KEY2PROVEDOR) . '-MKA');$MUAUMUKTAUKHKHKTATKTKMMKMHKUKAKUAUKAMHATMKKMAKAHMMMHAKMAMKKUMAMA='mysqli_set_charset';if (!isset($_SESSION))session_start();$AUKAKAMKMMMMMHAUAKMHKUKUKMAUMTMUAMAKAKAMMHMTKTMMMTAUATKMKAKUMAAT='mysqli_commit';if (!isset($_SESSION['MM_Cliente'])){header('Location: login.hhvm');exit();}$MKAAHAUKMMUKHMAMKMKMTMKKAAKMMMTMTKMAUKAMAATKMMHKMAMMHKTKUKTAHAUMMMK="SELECT *
FROM sis_provedor
LIMIT 1";$MKAMMKHMKKTKHAKKMATAUAHMKAUKAAMMKKHAHAMMMKAMTKHAHMHKTATKUMKKTKUKHMK=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAHAUKMMUKHMAMKMKMTMKKAAKMMMTMTKMAUKAMAATKMMHKMAMMHKTKUKTAHAUMMMK);$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAMMKHMKKTKHAKKMATAUAHMKAUKAAMMKKHAHAMMMKAMTKHAHMHKTATKUMKKTKUKHMK);$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK=json_decode($_SESSION['MM_ClienteDados'],true);$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK=0;$MKAMUAHKAMMKHMKATKAMAKAAKKHAKAHMAMMAKKMMUAHMKKTKAKUAUAUMHAHAMKUMAMH=0;$KAKHKAAHKUAKMKMKKHMTKMKHMMMKAKMAMAKTKUAUAUKMKMMKMTATMMMMKUAUAKKM='mysqli_query';if (trim($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['aviso'])!=''){$MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH=json_decode($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['aviso'],true);$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK=sizeof(array_keys($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH));$MKAMUAHKAMMKHMKATKAMAKAAKKHAKAHMAMMAKKMMUAHMKKTKAKUAUAUMHAHAMKUMAMH=$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK;$MMMTMAKMMUAKMKAUKMKMMAKHKMMHAHMUMAATMAAHKTKTKMKTMTKTAMKHMMKHKUMH='mysqli_real_escape_string';if ($MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK>5)$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK=5;}$MKAAHMMKMMAMMAKKAAMMKMMATAKAKKTMHMAMTKTMAAKMTAKMKATAKAHMKAUAHMKATMH="SELECT username, acctstarttime, acctinputoctets, acctoutputoctets, TIMEDIFF(acctstoptime,acctstarttime) AS tempototal
FROM radacct
WHERE (username = '" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "' OR username IN (SELECT username FROM sis_adicional
WHERE login = '" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "'))
ORDER BY radacctid DESC
LIMIT 6";$MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAHMMKMMAMMAKKAAMMKMMATAKAKKTMHMAMTKTMAAKMTAKMKATAKAHMKAUAHMKATMH);$MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH);$MKAATATMHMKAUKHATMTAKKHAKAUMKMMKMMHKHMTMMKUAUATKUKUAUMMAUMKMKKAKTKM=$MMKUMUMAMMKUKUKMMAMHMAMUMMATMUMTMHMKKAMMAHKHMAAUAMMTMHKAAMMHMMKMAHMM($MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH);$MKAAMAMKUMMATAMAMMKAKATKAAUAUAMAUAUMMKUKMMUMAKTKMAUKHATMMMHMHATMTAH="SELECT count(chamado) AS total
FROM sis_suporte
WHERE login = '" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "'";$MKAKAAUMKAKMAMHMUATKHAMKMAHKHAMAHATKHATKUMMMKMHAHMMMUKAAUMUMMKUMAMA=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAMAMKUMMATAMAMMKAKATKAAUAUAMAUAUMMKUKMMUMAKTKMAUKHATMMMHMHATMTAH);$MKAMKKTKMKUMHKHMAMUKHATMUMMAUAKMTMMMHMKKUATKTMAKMMMMMKMMAMAAKMAMMAT=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAKAAUMKAKMAMHMUATKHAMKMAHKHAMAHATKHATKUMMMKMHAHMMMUKAAUMUMMKUMAMA);$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH="SELECT * FROM (SELECT *
FROM vtab_titulos
WHERE login = '" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "'
AND (datavenc BETWEEN CURDATE() - INTERVAL 93 DAY AND CURDATE() OR datavenc BETWEEN CURDATE() AND CURDATE() + INTERVAL 93 DAY)";$KTMUAKMHKUMKMUMUAHKHMHAMAHMMKTKUKAMKMHMUMHKUKMKMMUKTAHMHKMKHMKMK='mysqli_num_rows';if (MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('central_bolnrem')=='nao')$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH.=' AND oco01 <> 0';$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH.=' AND deltitulo = 0) AS titulos 
ORDER BY datavenc DESC 
LIMIT 6';$MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH);$MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK);$MKAMHKTMTKAMHKAKMAMKMMKAUAHMKAMKMKMKAAMKHAKAHMKAKAUMMKMATKUAMMKMHMA=$MMKUMUMAMMKUKUKMMAMHMAMUMMATMUMTMHMKKAMMAHKHMAAUAMMTMHKAAMMHMMKMAHMM($MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK);header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1');$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT=new MKA_Template('layout/' . MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('laycentral') . '/pages/index.html');foreach($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK as $MKAMUKAKMAKKTMUAMMUMUKMMAKHAMKHKHAKMHMUAUAKKTAUMUMMKAKMAUAHAKKTKMAU=>$MKAMMMUMKKTMMMMMMMKMMKTMTMHAMMMMTAUMMAUMTMKAUMUKMMHMUAUATMKKHMHAUAH){$MKAMAAHKUAKMHMUKHMAMAAUKUKTKTKAMAAKMKMKMAMHKHKMAUMUKMATKHAMKMMHKHAM='CLIENTE_' . strtoupper($MKAMUKAKMAKKTMUAMMUMUKMMAKHAMKHKHAKMHMUAUAKKTAUMUMMKAKMAUAHAKKTKMAU);$KTATMHKHMAATAHATKMKAAKKUAHAMMTMUKAKTMKMHAKKUMAAMKHATKAKMMKMTMUKA='mysqli_prepare';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU($MKAMAAHKUAKMHMUKHMAMAAUKUKTKTKAMAAKMKMKMAMHKHKMAUMUKMATKHAMKMMHKHAM))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->$MKAMAAHKUAKMHMUKHMAMAAUKUKTKTKAMAAKMKMKMAMHKHKMAUMUKMATKHAMKMMHKHAM=utf8_decode($MKAMMMUMKKTMMMMMMMKMMKTMTMHAMMMMTAUMMAUMTMKAUMUKMMHMUAUATMKKHMHAUAH);};$MAKUATAHAHKAAUMMAUATKMMUKTAUMHKMAMMHAMATMKAUKUMTKMKAMTKTMAAKMUAT='mysqli_set_charset';if ($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['altsenha']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUSENHA');$ATAUMAKHKTAKKAMAKMMKMTKAKHMAMKMMAHMHMUAHMTKHMKKUAMMMATKAMHMKAMAU='mysqli_query';if ($_SESSION['MM_discovirtual']=='sim'&&$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['mbdisco']>0)$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUDISCO');$MAKUAMMMKHATKUKMATKMAUAHKHKUMHATKTAHKTKTMKKUAKAKKHKHKTKUKAKAAUMH='mysqli_commit';if ($_SESSION['MM_helpdesk']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUCHAMADOS');$AMAUKUKHKHAUMHMTAKATMMMKMTKHMAAKATAHKMAKMKKMMMMKAUKUMUMMMHMMMTMA='shell_exec';if ($_SESSION['MM_ver2via']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENU2VIA');$ATAUMAATAKKUMKMTKAMKAHMAMUAKMTAHMKATKTKHAUMKMUATAHAKKHKMKUMKAHKT='mysqli_commit';if ($_SESSION['MM_vercontato']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUFALE');$MHMMKAAUKHMUKHATMAMUAHKMKHKAATKMATKTMTKMATATKAAHAUMMKMKAAKKUKHMU='mysqli_autocommit';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CENTRAL_TEMPLATE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CENTRAL_TEMPLATE=MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('laycentral');$AHKMMAMKKHAUMAAHKMATATATMUMMMHAUMKMAAUATKHMAMHAKAUATMHAKKAKMKHMM='mysqli_stmt_execute';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('PROVEDOR_NOME'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->PROVEDOR_NOME=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['nome'];$MKMAATKAAHMMAKATATKTMKKHKHKTAKAMAKKTKMKMKHMHMHMTKUKUMAKTKTMUKAMH='mysqli_escape_string';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TWITTER'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TWITTER=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['twitter'];$MHMKKMKAAHMUMTATKAKHKMKUAHAMMAKHMHAMKHMTMUKTAKATKUKAKUMHKAKMKAKA='mysqli_prepare';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FACEBOOK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FACEBOOK=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['facebook'];$MMKMAHMKAMMKMMAMMTMUMKMAKUKAKHMAKHATKHAUAKMHKMMHATKUKTAKMMATAMMU='mysqli_num_rows';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('INSTAGRAM'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->INSTAGRAM=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['instagram'];$AKMMMTMKAMAKKTMHKAMTAHMMMAMHKTMHMTAKAMKUMUMMAMMHMKAKMAKTAHMAMUMU='mysqli_connect';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('WHATSAPP'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->WHATSAPP=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['whatsapp'];$MMKHMHKUAKAUAHMMKUAKKUMHKAKUMTAHKUKAMKKMKUMUMAKUMMMAMHMMKHAKKUKA='mysqli_set_charset';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TIKTOK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TIKTOK=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['tiktok'];$KUAMKMKHMUKTMAKMAUMHKHAUAMMKMMKTKUKUKMKAMAKAKHKTMTKHKTAHATKAMMAK='mysqli_free_result';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('LINKEDIN'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->LINKEDIN=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['linkedin'];$MKMTATATKMAHAKKAMUMMAUMTKHAMKMAMKTAMAKAHAMMMKTMUMTMMMHKMAMATKAMK='mysqli_escape_string';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('YOUTUBE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->YOUTUBE=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['youtube'];$KAMMMMAKMMKMAMAKMTAUMUKAAUKUKAKTKHKMMKATMTMHMKKTAMMKAUKHMHKAMKAT='mysqli_prepare';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TELEGRAM'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TELEGRAM=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['telegram'];$MAMTATMAATKMAKAMKUMAKUAMKHKHATKAKMKUAUMAAUMUMKKUMHKMMUMHKAKTMMMK='mysqli_prepare';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('SKYPE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->SKYPE=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['skype'];$MAAUKHKAATKUMUAUMKMKAUMAAMMMKTKAKTAHMKKMAHKHAUAHAKMTAHMKAMMHAKMA='mysqli_num_rows';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('KWAI'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->KWAI=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['kwai'];$MAAKATKHKMKAKAMUMUKHAUAUMUMUAHATMMMUATKUKUAUMMAUMHKHMAKUMHAHKTKA='mysqli_set_charset';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_AVISOS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_AVISOS=$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK;$MTMHKUMTMTMUKMKHAHKUAUAKKTATMAKHKHMUAHAMMHKHMMAHAMAKMMMHKUAKMTKT='mysqli_set_charset';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('ANO_ATUAL'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->ANO_ATUAL=date('Y');$AUMKKUKTKMKTMHAHMTKUMKKAAKAKMMKTMAMTAHAMKHAUMTKMAUMHKUATATAUMMMA='mysqli_commit';if ($MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK==0){;$AMMUMTMKKAATKTAKMTMHKMATAKAKMHMMAMMMKUAMKTMHKTAHKAKAKHAMATAMAKMM='mysqli_set_charset';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_LINK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_LINK='#';$MKKMMKKMMKKUMUMTAHKAKTAKMAMAAHAKKMMMAHAUKTMUKHMMKMAKKTKUKMKAMHMT='mysqli_commit';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_MSG'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_MSG='Nunhum aviso...';$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSAVISOS');};$KHMUMTMMAUKMMMKUMKMUMHKHKTMTKTATKAMMMKMHMHMKMMMAKMMMMMKUKAKAAHMA='mysqli_stmt_execute';for ($i=0;$i<$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK;$i++){;$MMMAAMKAKHAUKHKAATMKMHAUMHAHAKMKMHMTKMAUAKMMMHMHKHAUAMAMKMKAMKAM='mysqli_prepare';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_LINK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_LINK='index.hhvm#' . md5($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i]);$KHMMKMATAHMKMKAUAHATMUMAAKAHAKMUMAAKMHKHKTAKMKMKKHKHKAKMKHKTKUKM='mysqli_query';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_MSG'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_MSG=substr($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i],0,30);$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSAVISOS');};$AUKAMMMUKHMUKTKMMKKTKUMHMTATAMAKKMMUAKMMMMAUMTAKAKMUKAKTKMKUKHKH='mysqli_query';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_TITULOS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_TITULOS=FAMMKKMMKAHKHKAAMATMUMKMTKHAKATKMMTMHMHMMAKAMAHKAKMMKMAATKUAHMMMT(3,$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['tit_abertos']+$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['parc_abertas']);$MMAKAKMAAKATAMMUMHMMMHMAAUMUMKMMMHKTMHKAAUKAKHMHMKMTMTAKMKAMAUKM='mysqli_autocommit';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_TRAFEGO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_TRAFEGO=$_SESSION['MM_trafego'];$ATAHMUMMATKTKMKMMKKTMUMKMHKAAUAHKMKHMUMMKTAHMHMAKHAKAKAMAKMKMTMT='shell_exec';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_CHAMADOS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_CHAMADOS=FAMMKKMMKAHKHKAAMATMUMKMTKHAKATKMMTMHMHMMAKAMAHKAKMMKMAATKUAHMMMT(3,$MKAMKKTKMKUMHKHMAMUKHATMUMMAUAKMTMMMHMKKUATKTMAKMMMMMKMMAMAAKMAMMAT['total']);$MUKAAHKMKHKTMMAKKUAUKHKMMTATMMMKAKKHKMMUKAMAATAHMKMKMKKTKTATAUKM='mysqli_connect';if (($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['bloqueado']=='sim')&&(MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('desbl_comprovante')=='sim'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_LIBERAR');$MHMKKUKUKUKHAKKTAHKMKMMHKTKAMMMTMAAMAMKMAUMTAHAKMTAUAKKMMMMKMKKH='mysqli_stmt_bind_param';if ($MKAATATMHMKAUKHATMTAKKHAKAUMKMMKMMHKHMTMMKUAUATKUKUAUMMAUMKMKKAKTKM>0){do{;$AMMTKAAMAKKTMUKHMKMTKTMUAUATMAKMMHKMKHMHAUMTMAKMAHAUAMKUATMTATKA='mysqli_query';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_USERNAME'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_USERNAME=$MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['username'];$AMKUMAAUKAMUMKKMKMKAMHKTKAAKMAMKAUAKAHMTMAAUKHAMAHMKMTKMMHMHMTMU='mysqli_free_result';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_DATA'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_DATA=date('d/m/Y H:i:s',strtotime($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['acctstarttime']));$MMKHKHMTMAATAHMUMTKTAUKMKAKTAUMMKTKMKTMAMAMUKHMUMTMHATKTMAKHKHMK='mysqli_num_rows';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_DURACAO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_DURACAO=$MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['tempototal'];$KTKUMUMKKAMHMUMMMUAHKTAHKAAUMHMAMHMMKAKHAKAHKHAMAUMMMTMHKTAUAUKA='mysqli_fetch_assoc';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_TRAFEGO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_TRAFEGO=FKMAUMMMAKTKMAHKTKUMUMHMAAKMHATMHATAHAUKHMAMMMMMHMMAMAUMAKTKAMMKU($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['acctinputoctets']) . ' / ' . FKMAUMMMAKTKMAHKTKUMUMHMAAKMHATMHATAHAUKHMAMMMMMHMMAMAUMAKTKAMMKU($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['acctoutputoctets']);$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSREL');}while($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH));$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_REL');};$MUKTAMAKATATMKKTKUAKMUAMMMAKMMKUMUKHKTKAMUMUKMAHKUATAMMTKHAKKTKU='mysqli_prepare';if ($MKAMHKTMTKAMHKAKMAMKMMKAUAHMKAMKMKMKAAMKHAKAHMKAKAUMMKMATKUAMMKMHMA>0){do{$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM='info';$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU='times';$KUMKMAMAMUKAATMUMUKHMTAMMKKAKHAKMKMAKTKAAUMMMAMMKHKHKTAHKMAKAMMM='mysqli_stmt_bind_param';if ($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['status']=='vencido'){$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM='warning';$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU='clock-o';};$KUKHAHKMMHMKKUAHKTMHMTAUAMMUMKMTMAKUAHMTKUAKMHMMKMAHMKKUKUAUKTKA='mysqli_escape_string';if ($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['status']=='pago'){$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM='success';$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU='check';};$MUKUKMMHKUAKMMMMKHAMKTKHATAMMHKMKHMMAHKTAHAMMMKUAMMHMHAUKHMTKAMU='mysqli_stmt_execute';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_UUID'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_UUID=$MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['uuid_lanc'];$KHMHAUMUMUKMAMKHAKKAAHATKTAUKUAKATKUAUAHMUAKAUMUAMKAKHKMMMAKMUAH='mysqli_escape_string';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_BADGE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_BADGE=$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM;$MMMHKUMKKHAUMMKUAUMHMKAMMKAUKUKUMMMUMMAMATKTKAMTMMMMATAHAHAKMUMT='mysqli_num_rows';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_ICONE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_ICONE=$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU;$AKMMATATKTMKAKKHMKAUAHAHKTKMAHMTMMKUMUAMAHMTKMMHMHMHMKMUMMAKAHAT='mysqli_free_result';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_STATUS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_STATUS=$MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['status'];$MMMAAHKUATAHATKMAKKMKAMKAMATATKUKAMHAHAKMAATMMAMMUKTMAMMKTAMAUKH='mysqli_fetch_assoc';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_VALOR'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_VALOR=FKAMKATAUKMATMAAMKMAUMHKTMUAUMTATMAMHMMMMAKMMKHMHAMMUMHMTKAMTKTMT(MKA_Titulo::FMAAUAUKUMHMUMKMKKTKAKTAKMUKHAMATKTMKMAMTAHKMMTKUAUMAMHKTATAHMUMT($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['titulo']));$MHAUKUKUKHAKKTKMAKKTMAAMKHKUKUKTMHKHATMTKUMTAMKAAUMAAKKAKHKMMTAM='mysqli_commit';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_VENCIMENTO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_VENCIMENTO=date('d/m/Y',strtotime($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['datavenc']));$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSFATURAS');}while($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK));$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_FATURAS');};$MMKMKUATKAKAKTKHAUATKAMUMUKMAMMUAMAHAHMHMAKHAKMAATKUKHATMMKUMTAT='mysqli_autocommit';if ($MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK==0){$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_ZEROMYAVISOS');}else{;$KHKMKUATKUKTMHATKHKUATKAMUATMHAKKAAUKMAKATAUMKKMKAMHMHMKMTMTMUMH='mysqli_rollback';for ($i=0;$i<$MKAMUAHKAMMKHMKATKAMAKAAKKHAKAHMAMMAKKMMUAHMKKTKAKUAUAUMHAHAMKUMAMH;$i++){;$KUKMKMKAMMKMKMKMMMKAAHAKKUATMUKUMMKMAHKMKMMUKUKUAUMAMKAKKHMKMMKT='shell_exec';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('MY_NAMEAVISO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->MY_NAMEAVISO=md5($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i]);$KHMAKHAUMKMUKMMMMTMKAMAMMAMAMUKHKTMUMHMAAKMKMUMAKAMKKMMKAHKUKTAK='mysqli_prepare';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('MY_AVISO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->MY_AVISO=$MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i];$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSMYAVISOS');}$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MYAVISOS');}$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->show(); ?>

Did this file decode correctly?

Original Code

include('configure.php');include('conexao.php');include('funcoes.inc.hhvm');ini_set('display_errors',1);error_reporting(1);session_set_cookie_params(0,'/','',false,true);session_name('_central-' . md5(KEY2PROVEDOR) . '-MKA');$MUAUMUKTAUKHKHKTATKTKMMKMHKUKAKUAUKAMHATMKKMAKAHMMMHAKMAMKKUMAMA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x65\x74\x5f\x63\x68\x61\x72\x73\x65\x74';if (!isset($_SESSION))session_start();$AUKAKAMKMMMMMHAUAKMHKUKUKMAUMTMUAMAKAKAMMHMTKTMMMTAUATKMKAKUMAAT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if (!isset($_SESSION['MM_Cliente'])){header('Location: login.hhvm');exit();}$MKAAHAUKMMUKHMAMKMKMTMKKAAKMMMTMTKMAUKAMAATKMMHKMAMMHKTKUKTAHAUMMMK="\x53\x45\x4c\x45\x43\x54\x20\x2a\x0a\x46\x52\x4f\x4d\x20\x73\x69\x73\x5f\x70\x72\x6f\x76\x65\x64\x6f\x72\x0a\x4c\x49\x4d\x49\x54\x20\x31";$MKAMMKHMKKTKHAKKMATAUAHMKAUKAAMMKKHAHAMMMKAMTKHAHMHKTATKUMKKTKUKHMK=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAHAUKMMUKHMAMKMKMTMKKAAKMMMTMTKMAUKAMAATKMMHKMAMMHKTKUKTAHAUMMMK);$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAMMKHMKKTKHAKKMATAUAHMKAUKAAMMKKHAHAMMMKAMTKHAHMHKTATKUMKKTKUKHMK);$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK=json_decode($_SESSION['MM_ClienteDados'],true);$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK=0;$MKAMUAHKAMMKHMKATKAMAKAAKKHAKAHMAMMAKKMMUAHMKKTKAKUAUAUMHAHAMKUMAMH=0;$KAKHKAAHKUAKMKMKKHMTKMKHMMMKAKMAMAKTKUAUAUKMKMMKMTATMMMMKUAUAKKM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x71\x75\x65\x72\x79';if (trim($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['aviso'])!=''){$MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH=json_decode($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['aviso'],true);$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK=sizeof(array_keys($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH));$MKAMUAHKAMMKHMKATKAMAKAAKKHAKAHMAMMAKKMMUAHMKKTKAKUAUAUMHAHAMKUMAMH=$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK;$MMMTMAKMMUAKMKAUKMKMMAKHKMMHAHMUMAATMAAHKTKTKMKTMTKTAMKHMMKHKUMH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x72\x65\x61\x6c\x5f\x65\x73\x63\x61\x70\x65\x5f\x73\x74\x72\x69\x6e\x67';if ($MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK>5)$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK=5;}$MKAAHMMKMMAMMAKKAAMMKMMATAKAKKTMHMAMTKTMAAKMTAKMKATAKAHMKAUAHMKATMH="\x53\x45\x4c\x45\x43\x54\x20\x75\x73\x65\x72\x6e\x61\x6d\x65\x2c\x20\x61\x63\x63\x74\x73\x74\x61\x72\x74\x74\x69\x6d\x65\x2c\x20\x61\x63\x63\x74\x69\x6e\x70\x75\x74\x6f\x63\x74\x65\x74\x73\x2c\x20\x61\x63\x63\x74\x6f\x75\x74\x70\x75\x74\x6f\x63\x74\x65\x74\x73\x2c\x20\x54\x49\x4d\x45\x44\x49\x46\x46\x28\x61\x63\x63\x74\x73\x74\x6f\x70\x74\x69\x6d\x65\x2c\x61\x63\x63\x74\x73\x74\x61\x72\x74\x74\x69\x6d\x65\x29\x20\x41\x53\x20\x74\x65\x6d\x70\x6f\x74\x6f\x74\x61\x6c\x0a\x46\x52\x4f\x4d\x20\x72\x61\x64\x61\x63\x63\x74\x0a\x57\x48\x45\x52\x45\x20\x28\x75\x73\x65\x72\x6e\x61\x6d\x65\x20\x3d\x20\x27" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "\x27\x20\x4f\x52\x20\x75\x73\x65\x72\x6e\x61\x6d\x65\x20\x49\x4e\x20\x28\x53\x45\x4c\x45\x43\x54\x20\x75\x73\x65\x72\x6e\x61\x6d\x65\x20\x46\x52\x4f\x4d\x20\x73\x69\x73\x5f\x61\x64\x69\x63\x69\x6f\x6e\x61\x6c\x0a\x57\x48\x45\x52\x45\x20\x6c\x6f\x67\x69\x6e\x20\x3d\x20\x27" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "\x27\x29\x29\x0a\x4f\x52\x44\x45\x52\x20\x42\x59\x20\x72\x61\x64\x61\x63\x63\x74\x69\x64\x20\x44\x45\x53\x43\x0a\x4c\x49\x4d\x49\x54\x20\x36";$MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAHMMKMMAMMAKKAAMMKMMATAKAKKTMHMAMTKTMAAKMTAKMKATAKAHMKAUAHMKATMH);$MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH);$MKAATATMHMKAUKHATMTAKKHAKAUMKMMKMMHKHMTMMKUAUATKUKUAUMMAUMKMKKAKTKM=$MMKUMUMAMMKUKUKMMAMHMAMUMMATMUMTMHMKKAMMAHKHMAAUAMMTMHKAAMMHMMKMAHMM($MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH);$MKAAMAMKUMMATAMAMMKAKATKAAUAUAMAUAUMMKUKMMUMAKTKMAUKHATMMMHMHATMTAH="\x53\x45\x4c\x45\x43\x54\x20\x63\x6f\x75\x6e\x74\x28\x63\x68\x61\x6d\x61\x64\x6f\x29\x20\x41\x53\x20\x74\x6f\x74\x61\x6c\x0a\x46\x52\x4f\x4d\x20\x73\x69\x73\x5f\x73\x75\x70\x6f\x72\x74\x65\x0a\x57\x48\x45\x52\x45\x20\x6c\x6f\x67\x69\x6e\x20\x3d\x20\x27" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "\x27";$MKAKAAUMKAKMAMHMUATKHAMKMAHKHAMAHATKHATKUMMMKMHAHMMMUKAAUMUMMKUMAMA=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAAMAMKUMMATAMAMMKAKATKAAUAUAMAUAUMMKUKMMUMAKTKMAUKHATMMMHMHATMTAH);$MKAMKKTKMKUMHKHMAMUKHATMUMMAUAKMTMMMHMKKUATKTMAKMMMMMKMMAMAAKMAMMAT=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAKAAUMKAKMAMHMUATKHAMKMAHKHAMAHATKHATKUMMMKMHAHMMMUKAAUMUMMKUMAMA);$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH="\x53\x45\x4c\x45\x43\x54\x20\x2a\x20\x46\x52\x4f\x4d\x20\x28\x53\x45\x4c\x45\x43\x54\x20\x2a\x0a\x46\x52\x4f\x4d\x20\x76\x74\x61\x62\x5f\x74\x69\x74\x75\x6c\x6f\x73\x0a\x57\x48\x45\x52\x45\x20\x6c\x6f\x67\x69\x6e\x20\x3d\x20\x27" . $_SESSION['MM_Cliente'] . "\x27\x0a\x41\x4e\x44\x20\x28\x64\x61\x74\x61\x76\x65\x6e\x63\x20\x42\x45\x54\x57\x45\x45\x4e\x20\x43\x55\x52\x44\x41\x54\x45\x28\x29\x20\x2d\x20\x49\x4e\x54\x45\x52\x56\x41\x4c\x20\x39\x33\x20\x44\x41\x59\x20\x41\x4e\x44\x20\x43\x55\x52\x44\x41\x54\x45\x28\x29\x20\x4f\x52\x20\x64\x61\x74\x61\x76\x65\x6e\x63\x20\x42\x45\x54\x57\x45\x45\x4e\x20\x43\x55\x52\x44\x41\x54\x45\x28\x29\x20\x41\x4e\x44\x20\x43\x55\x52\x44\x41\x54\x45\x28\x29\x20\x2b\x20\x49\x4e\x54\x45\x52\x56\x41\x4c\x20\x39\x33\x20\x44\x41\x59\x29";$KTMUAKMHKUMKMUMUAHKHMHAMAHMMKTKUKAMKMHMUMHKUKMKMMUKTAHMHKMKHMKMK='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x6e\x75\x6d\x5f\x72\x6f\x77\x73';if (MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('central_bolnrem')=='nao')$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH.=' AND oco01 <> 0';$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH.=' AND deltitulo = 0) AS titulos
ORDER BY datavenc DESC
LIMIT 6';$MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK=$MMAUAKKHAHMTMUAHMAKHAMKTKUATMMKTKMKHKHMAMMKMKHAUMMAUMAAKAHMAKMMKMKMM($MKAKHAMMAMKMTKMKAMKATAKKTMMAMKUMHKMMUMHKTMUAKAMMTAMAMKMKUMKAHMUMUAT,$MKAKMKMKHAKAMAHMTAHKAMUMTAKKTAMKTAKKTMKAKATKHKAKUMKKHKAAUKTMTKMKTMH);$MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK);$MKAMHKTMTKAMHKAKMAMKMMKAUAHMKAMKMKMKAAMKHAKAHMKAKAUMMKMATKUAMMKMHMA=$MMKUMUMAMMKUKUKMMAMHMAMUMMATMUMTMHMKKAMMAHKHMAAUAMMTMHKAAMMHMMKMAHMM($MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK);header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1');$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT=new MKA_Template('layout/' . MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('laycentral') . '/pages/index.html');foreach($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK as $MKAMUKAKMAKKTMUAMMUMUKMMAKHAMKHKHAKMHMUAUAKKTAUMUMMKAKMAUAHAKKTKMAU=>$MKAMMMUMKKTMMMMMMMKMMKTMTMHAMMMMTAUMMAUMTMKAUMUKMMHMUAUATMKKHMHAUAH){$MKAMAAHKUAKMHMUKHMAMAAUKUKTKTKAMAAKMKMKMAMHKHKMAUMUKMATKHAMKMMHKHAM='CLIENTE_' . strtoupper($MKAMUKAKMAKKTMUAMMUMUKMMAKHAMKHKHAKMHMUAUAKKTAUMUMMKAKMAUAHAKKTKMAU);$KTATMHKHMAATAHATKMKAAKKUAHAMMTMUKAKTMKMHAKKUMAAMKHATKAKMMKMTMUKA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x70\x72\x65\x70\x61\x72\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU($MKAMAAHKUAKMHMUKHMAMAAUKUKTKTKAMAAKMKMKMAMHKHKMAUMUKMATKHAMKMMHKHAM))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->$MKAMAAHKUAKMHMUKHMAMAAUKUKTKTKAMAAKMKMKMAMHKHKMAUMUKMATKHAMKMMHKHAM=utf8_decode($MKAMMMUMKKTMMMMMMMKMMKTMTMHAMMMMTAUMMAUMTMKAUMUKMMHMUAUATMKKHMHAUAH);};$MAKUATAHAHKAAUMMAUATKMMUKTAUMHKMAMMHAMATMKAUKUMTKMKAMTKTMAAKMUAT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x65\x74\x5f\x63\x68\x61\x72\x73\x65\x74';if ($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['altsenha']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUSENHA');$ATAUMAKHKTAKKAMAKMMKMTKAKHMAMKMMAHMHMUAHMTKHMKKUAMMMATKAMHMKAMAU='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x71\x75\x65\x72\x79';if ($_SESSION['MM_discovirtual']=='sim'&&$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['mbdisco']>0)$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUDISCO');$MAKUAMMMKHATKUKMATKMAUAHKHKUMHATKTAHKTKTMKKUAKAKKHKHKTKUKAKAAUMH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($_SESSION['MM_helpdesk']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUCHAMADOS');$AMAUKUKHKHAUMHMTAKATMMMKMTKHMAAKATAHKMAKMKKMMMMKAUKUMUMMMHMMMTMA='\x73\x68\x65\x6c\x6c\x5f\x65\x78\x65\x63';if ($_SESSION['MM_ver2via']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENU2VIA');$ATAUMAATAKKUMKMTKAMKAHMAMUAKMTAHMKATKTKHAUMKMUATAHAKKHKMKUMKAHKT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($_SESSION['MM_vercontato']=='sim')$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MENUFALE');$MHMMKAAUKHMUKHATMAMUAHKMKHKAATKMATKTMTKMATATKAAHAUMMKMKAAKKUKHMU='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x61\x75\x74\x6f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CENTRAL_TEMPLATE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CENTRAL_TEMPLATE=MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('laycentral');$AHKMMAMKKHAUMAAHKMATATATMUMMMHAUMKMAAUATKHMAMHAKAUATMHAKKAKMKHMM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x74\x6d\x74\x5f\x65\x78\x65\x63\x75\x74\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('PROVEDOR_NOME'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->PROVEDOR_NOME=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['nome'];$MKMAATKAAHMMAKATATKTMKKHKHKTAKAMAKKTKMKMKHMHMHMTKUKUMAKTKTMUKAMH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x65\x73\x63\x61\x70\x65\x5f\x73\x74\x72\x69\x6e\x67';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TWITTER'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TWITTER=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['twitter'];$MHMKKMKAAHMUMTATKAKHKMKUAHAMMAKHMHAMKHMTMUKTAKATKUKAKUMHKAKMKAKA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x70\x72\x65\x70\x61\x72\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FACEBOOK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FACEBOOK=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['facebook'];$MMKMAHMKAMMKMMAMMTMUMKMAKUKAKHMAKHATKHAUAKMHKMMHATKUKTAKMMATAMMU='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x6e\x75\x6d\x5f\x72\x6f\x77\x73';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('INSTAGRAM'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->INSTAGRAM=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['instagram'];$AKMMMTMKAMAKKTMHKAMTAHMMMAMHKTMHMTAKAMKUMUMMAMMHMKAKMAKTAHMAMUMU='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6e\x6e\x65\x63\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('WHATSAPP'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->WHATSAPP=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['whatsapp'];$MMKHMHKUAKAUAHMMKUAKKUMHKAKUMTAHKUKAMKKMKUMUMAKUMMMAMHMMKHAKKUKA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x65\x74\x5f\x63\x68\x61\x72\x73\x65\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TIKTOK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TIKTOK=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['tiktok'];$KUAMKMKHMUKTMAKMAUMHKHAUAMMKMMKTKUKUKMKAMAKAKHKTMTKHKTAHATKAMMAK='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x66\x72\x65\x65\x5f\x72\x65\x73\x75\x6c\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('LINKEDIN'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->LINKEDIN=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['linkedin'];$MKMTATATKMAHAKKAMUMMAUMTKHAMKMAMKTAMAKAHAMMMKTMUMTMMMHKMAMATKAMK='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x65\x73\x63\x61\x70\x65\x5f\x73\x74\x72\x69\x6e\x67';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('YOUTUBE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->YOUTUBE=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['youtube'];$KAMMMMAKMMKMAMAKMTAUMUKAAUKUKAKTKHKMMKATMTMHMKKTAMMKAUKHMHKAMKAT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x70\x72\x65\x70\x61\x72\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TELEGRAM'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TELEGRAM=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['telegram'];$MAMTATMAATKMAKAMKUMAKUAMKHKHATKAKMKUAUMAAUMUMKKUMHKMMUMHKAKTMMMK='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x70\x72\x65\x70\x61\x72\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('SKYPE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->SKYPE=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['skype'];$MAAUKHKAATKUMUAUMKMKAUMAAMMMKTKAKTAHMKKMAHKHAUAHAKMTAHMKAMMHAKMA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x6e\x75\x6d\x5f\x72\x6f\x77\x73';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('KWAI'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->KWAI=$MKAKUKAAKMMAMATAUMHMMKUATMMMAAMAHAUMUMHMAMUATAKMKKAKMAHKHAMMHMMMTKU['kwai'];$MAAKATKHKMKAKAMUMUKHAUAUMUMUAHATMMMUATKUKUAUMMAUMHKHMAKUMHAHKTKA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x65\x74\x5f\x63\x68\x61\x72\x73\x65\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_AVISOS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_AVISOS=$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK;$MTMHKUMTMTMUKMKHAHKUAUAKKTATMAKHKHMUAHAMMHKHMMAHAMAKMMMHKUAKMTKT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x65\x74\x5f\x63\x68\x61\x72\x73\x65\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('ANO_ATUAL'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->ANO_ATUAL=date('Y');$AUMKKUKTKMKTMHAHMTKUMKKAAKAKMMKTMAMTAHAMKHAUMTKMAUMHKUATATAUMMMA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK==0){;$AMMUMTMKKAATKTAKMTMHKMATAKAKMHMMAMMMKUAMKTMHKTAHKAKAKHAMATAMAKMM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x65\x74\x5f\x63\x68\x61\x72\x73\x65\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_LINK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_LINK='#';$MKKMMKKMMKKUMUMTAHKAKTAKMAMAAHAKKMMMAHAUKTMUKHMMKMAKKTKUKMKAMHMT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_MSG'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_MSG='Nunhum aviso...';$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSAVISOS');};$KHMUMTMMAUKMMMKUMKMUMHKHKTMTKTATKAMMMKMHMHMKMMMAKMMMMMKUKAKAAHMA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x74\x6d\x74\x5f\x65\x78\x65\x63\x75\x74\x65';for ($i=0;$i<$MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK;$i++){;$MMMAAMKAKHAUKHKAATMKMHAUMHAHAKMKMHMTKMAUAKMMMHMHKHAUAMAMKMKAMKAM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x70\x72\x65\x70\x61\x72\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_LINK'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_LINK='index.hhvm#' . md5($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i]);$KHMMKMATAHMKMKAUAHATMUMAAKAHAKMUMAAKMHKHKTAKMKMKKHKHKAKMKHKTKUKM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x71\x75\x65\x72\x79';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('CLIENTE_AVISO_MSG'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->CLIENTE_AVISO_MSG=substr($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i],0,30);$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSAVISOS');};$AUKAMMMUKHMUKTKMMKKTKUMHMTATAMAKKMMUAKMMMMAUMTAKAKMUKAKTKMKUKHKH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x71\x75\x65\x72\x79';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_TITULOS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_TITULOS=FAMMKKMMKAHKHKAAMATMUMKMTKHAKATKMMTMHMHMMAKAMAHKAKMMKMAATKUAHMMMT(3,$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['tit_abertos']+$MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['parc_abertas']);$MMAKAKMAAKATAMMUMHMMMHMAAUMUMKMMMHKTMHKAAUKAKHMHMKMTMTAKMKAMAUKM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x61\x75\x74\x6f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_TRAFEGO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_TRAFEGO=$_SESSION['MM_trafego'];$ATAHMUMMATKTKMKMMKKTMUMKMHKAAUAHKMKHMUMMKTAHMHMAKHAKAKAMAKMKMTMT='\x73\x68\x65\x6c\x6c\x5f\x65\x78\x65\x63';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('TOTAL_CHAMADOS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->TOTAL_CHAMADOS=FAMMKKMMKAHKHKAAMATMUMKMTKHAKATKMMTMHMHMMAKAMAHKAKMMKMAATKUAHMMMT(3,$MKAMKKTKMKUMHKHMAMUKHATMUMMAUAKMTMMMHMKKUATKTMAKMMMMMKMMAMAAKMAMMAT['total']);$MUKAAHKMKHKTMMAKKUAUKHKMMTATMMMKAKKHKMMUKAMAATAHMKMKMKKTKTATAUKM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6e\x6e\x65\x63\x74';if (($MKAAKAHAHMKMUAMMAKTMUKAKUKUAMAMKHMAMTKUKUKUAKKUKUMHKUATMUATKHAMKHAK['bloqueado']=='sim')&&(MKA_Opcao::FMUKHKMKTMMAUMTAKMKAKMUAMMHATKHKTAKMAKMKAMHAMAMATMKMTAKKMAKMMAMAT('desbl_comprovante')=='sim'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_LIBERAR');$MHMKKUKUKUKHAKKTAHKMKMMHKTKAMMMTMAAMAMKMAUMTAHAKMTAUAKKMMMMKMKKH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x74\x6d\x74\x5f\x62\x69\x6e\x64\x5f\x70\x61\x72\x61\x6d';if ($MKAATATMHMKAUKHATMTAKKHAKAUMKMMKMMHKHMTMMKUAUATKUKUAUMMAUMKMKKAKTKM>0){do{;$AMMTKAAMAKKTMUKHMKMTKTMUAUATMAKMMHKMKHMHAUMTMAKMAHAUAMKUATMTATKA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x71\x75\x65\x72\x79';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_USERNAME'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_USERNAME=$MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['username'];$AMKUMAAUKAMUMKKMKMKAMHKTKAAKMAMKAUAKAHMTMAAUKHAMAHMKMTKMMHMHMTMU='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x66\x72\x65\x65\x5f\x72\x65\x73\x75\x6c\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_DATA'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_DATA=date('d/m/Y H:i:s',strtotime($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['acctstarttime']));$MMKHKHMTMAATAHMUMTKTAUKMKAKTAUMMKTKMKTMAMAMUKHMUMTMHATKTMAKHKHMK='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x6e\x75\x6d\x5f\x72\x6f\x77\x73';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_DURACAO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_DURACAO=$MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['tempototal'];$KTKUMUMKKAMHMUMMMUAHKTAHKAAUMHMAMHMMKAKHAKAHKHAMAUMMMTMHKTAUAUKA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x66\x65\x74\x63\x68\x5f\x61\x73\x73\x6f\x63';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('REL_TRAFEGO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->REL_TRAFEGO=FKMAUMMMAKTKMAHKTKUMUMHMAAKMHATMHATAHAUKHMAMMMMMHMMAMAUMAKTKAMMKU($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['acctinputoctets']) . ' / ' . FKMAUMMMAKTKMAHKTKUMUMHMAAKMHATMHATAHAUKHMAMMMMMHMMAMAUMAKTKAMMKU($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM['acctoutputoctets']);$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSREL');}while($MKAAKMHATKMMAMAKUATMUKAKAATATKMKUMKMAKAKUMAMHMUAMAKKUAHMAKTKTAHKMMM=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAKUKHMTMUAKKUMTKMAHMAAKAUKTMTAHAMMHATMMMKAUMMMMKHAUAUAHMMMHAKMMMH));$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_REL');};$MUKTAMAKATATMKKTKUAKMUAMMMAKMMKUMUKHKTKAMUMUKMAHKUATAMMTKHAKKTKU='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x70\x72\x65\x70\x61\x72\x65';if ($MKAMHKTMTKAMHKAKMAMKMMKAUAHMKAMKMKMKAAMKHAKAHMKAKAUMMKMATKUAMMKMHMA>0){do{$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM='info';$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU='times';$KUMKMAMAMUKAATMUMUKHMTAMMKKAKHAKMKMAKTKAAUMMMAMMKHKHKTAHKMAKAMMM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x74\x6d\x74\x5f\x62\x69\x6e\x64\x5f\x70\x61\x72\x61\x6d';if ($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['status']=='vencido'){$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM='warning';$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU='clock-o';};$KUKHAHKMMHMKKUAHKTMHMTAUAMMUMKMTMAKUAHMTKUAKMHMMKMAHMKKUKUAUKTKA='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x65\x73\x63\x61\x70\x65\x5f\x73\x74\x72\x69\x6e\x67';if ($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['status']=='pago'){$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM='success';$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU='check';};$MUKUKMMHKUAKMMMMKHAMKTKHATAMMHKMKHMMAHKTAHAMMMKUAMMHMHAUKHMTKAMU='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x73\x74\x6d\x74\x5f\x65\x78\x65\x63\x75\x74\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_UUID'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_UUID=$MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['uuid_lanc'];$KHMHAUMUMUKMAMKHAKKAAHATKTAUKUAKATKUAUAHMUAKAUMUAMKAKHKMMMAKMUAH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x65\x73\x63\x61\x70\x65\x5f\x73\x74\x72\x69\x6e\x67';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_BADGE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_BADGE=$MKAMUAHAMMHAMKUAHKMAMMUAUMAMKMHMAMHMMAHAUKUMTMTKAATAKMAMUKAKHMUKUMM;$MMMHKUMKKHAUMMKUAUMHMKAMMKAUKUKUMMMUMMAMATKTKAMTMMMMATAHAHAKMUMT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x6e\x75\x6d\x5f\x72\x6f\x77\x73';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_ICONE'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_ICONE=$MKAKTKHMMAKKMKUKMKAAMMHMKKHAKATMMAHMAAHMMAUMAMHAMAMAUKMKTKTMAKHAUAU;$AKMMATATKTMKAKKHMKAUAHAHKTKMAHMTMMKUMUAMAHMTKMMHMHMHMKMUMMAKAHAT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x66\x72\x65\x65\x5f\x72\x65\x73\x75\x6c\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_STATUS'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_STATUS=$MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['status'];$MMMAAHKUATAHATKMAKKMKAMKAMATATKUKAMHAHAKMAATMMAMMUKTMAMMKTAMAUKH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x66\x65\x74\x63\x68\x5f\x61\x73\x73\x6f\x63';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_VALOR'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_VALOR=FKAMKATAUKMATMAAMKMAUMHKTMUAUMTATMAMHMMMMAKMMKHMHAMMUMHMTKAMTKTMT(MKA_Titulo::FMAAUAUKUMHMUMKMKKTKAKTAKMUKHAMATKTMKMAMTAHKMMTKUAUMAMHKTATAHMUMT($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['titulo']));$MHAUKUKUKHAKKTKMAKKTMAAMKHKUKUKTMHKHATMTKUMTAMKAAUMAAKKAKHKMMTAM='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('FATURA_VENCIMENTO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FATURA_VENCIMENTO=date('d/m/Y',strtotime($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH['datavenc']));$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSFATURAS');}while($MKAMTAHKTMUMUMTKTKAMKKMAUAHMUKMMAMUATKHMUAHMKKAAKKMMKKHMUATAUKMKHKH=$MMKUMUAKMMMTKTKHKTKUAHMUKMKHMHAHAMMAAKAHKAKTAMKAAMAMAUMHMAMHAKAKMTMM($MKAAUMMMAMAMUKAAKKAKMAUKHKAKHKTAUKHATMAAUAKKTMAAMMMMMKUKHATMTKTKTAK));$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_FATURAS');};$MMKMKUATKAKAKTKHAUATKAMUMUKMAMMUAMAHAHMHMAKHAKMAATKUKHATMMKUMTAT='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x61\x75\x74\x6f\x63\x6f\x6d\x6d\x69\x74';if ($MKAMMAKKTATKHAMMMKHATMTATAUKHAHMAMMMUAUMKMAKTAUKTATATMTMUKMMHMKAMMK==0){$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_ZEROMYAVISOS');}else{;$KHKMKUATKUKTMHATKHKUATKAMUATMHAKKAAUKMAKATAUMKKMKAMHMHMKMTMTMUMH='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x72\x6f\x6c\x6c\x62\x61\x63\x6b';for ($i=0;$i<$MKAMUAHKAMMKHMKATKAMAKAAKKHAKAHMAMMAKKMMUAHMKKTKAKUAUAUMHAHAMKUMAMH;$i++){;$KUKMKMKAMMKMKMKMMMKAAHAKKUATMUKUMMKMAHKMKMMUKUKUAUMAMKAKKHMKMMKT='\x73\x68\x65\x6c\x6c\x5f\x65\x78\x65\x63';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('MY_NAMEAVISO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->MY_NAMEAVISO=md5($MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i]);$KHMAKHAUMKMUKMMMMTMKAMAMMAMAMUKHKTMUMHMAAKMKMUMAKAMKKMMKAHKUKTAK='\x6d\x79\x73\x71\x6c\x69\x5f\x70\x72\x65\x70\x61\x72\x65';if ($MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->FKTKHMTAUAKAUAMKAKUMHMAMKMTKMKMAHKUKUKTKAMTKMMHKMMHMUKHATKMAHAKMU('MY_AVISO'))$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->MY_AVISO=$MKAMTAUAKKUMKAKAKAHMAKTAMKAMMMMKUMTMAMMAHMTAUKTAMAUMAAMAHAUKMKMAUKH[$i];$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_DADOSMYAVISOS');}$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->block('BLOCK_MYAVISOS');}$MKAMAKAAMAKMTMKKAKMKTMMKHAUAHATKAAKMTKHMKKMKAKUAKMMKAKTMTKUMTKTMHMT->show();

Function Calls

None

Variables

None

Stats

MD5 fe4057a9d9165e396498d0b05cd87bd4
Eval Count 0
Decode Time 113 ms